info@eilandennieuws.nl
t. 0187 74 54 50

Dinsdag Eilanden-Nieuws

17 maart 2015

Dinsdag Eilanden-Nieuws 17 maart 2015


Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: info@eilandennieuws.nl of 0187-745450

Nieuwe toekomst voor oude fabriek

Wethouder Piet Koningswoud en gedeputeerde Han Weber onthullen het bouwbord aan de Ceres. Foto: Hans Villerius

OUDDORP - Al 110 jaar lang is aan het Smalle Einde in Ouddorp de voormalige chichoreifabriek Ceres een markant, beeldbepalend pand. Geruime tijd echter verkeert het gebouwencomplex, een rijksmonument, in niet al te beste staat. Scheuren in het metselwerk, berkentakken die van binnen naar buiten groeien dwars door één van de muren heen, een zolder waarvan planken in de vloer ontbreken, en waarschijnlijk zal er nog wel een aantal gebreken op te sommen zijn. Niettemin, dit gebouw vertelt een verhaal, een stuk geschiedenis van het eiland. Daarom staat het, als waardevol gekoesterd, op het punt om vooreerst voor verder verval te behoeden en om het pakhuisdeel te restaureren en er een passende herbestemming voor te vinden. Het was daarom dat afgelopen vrijdag 13 maart gedeputeerde Han Weber van de provincie Zuid-Holland in Ouddorp te gast was om samen met wethouder Piet Koningswoud een start te geven aan de werkzaamheden die de Ceres uiteindelijk nieuw leven in moeten blazen.

Door Hans Villerius

Die werkzaamheden omvatten vooralsnog het wind- en waterdicht maken van alle delen van het complex, het verwijderen van asbesthoudende onderdelen en het restaureren van het pakhuisgedeelte van de vroegere fabriek. De leiding heeft hierbij Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel Erfgoed (BOEi).

Herbestemming

Sinds een jaar of tien is de Ceres in bezit van BPD, voorheen het Bouwfonds, namens wie vrijdagmiddag René Schepers aangaf dat het voor BPD geen dagelijkse kost is om objecten als deze onderhanden te nemen. "In intensieve samenwerking en in overleg met de provincie is echter tot overeenstemming gekomen dat dit gebouw het waard is om geconsolideerd dan wel gerestaureerd te worden en er een herbestemming voor te vinden." Dergelijke plannen liggen er al langer, maar door de economische crisis die kwam, werd er tot op heden geen uitvoering aan gegeven. De provincie en het BPD hebben nu echter financiële middelen beschikbaar gesteld voor maatregelen waardoor de Ceres in ieder geval niet verder achteruit zal gaan. Restauratie van het pakhuisgedeelte zal uitgevoerd worden gericht op en in combinatie met herbestemming van het gebouw. Gedacht wordt in eerste instantie aan horeca doeleinden, waardoor de omgeving meer gaat leven en naar verwachting meer ondernemers interesse zullen krijgen om in dit pand activiteiten te ontwikkelen. "We hebben er vertrouwen in dat dit gaat lukken", zo gaf Schepers vrijdagmiddag aan, "ondanks dat 't vandaag vrijdag de 13e is."

Lees verder op pagina 3.

Breng hoeveelheid waterkrachtenergie in mindering op windenergie

GOEREE-OVERFLAKKEE - De provinciale CDA zal er in de staten voor pleiten om de 25 WM aan waterkrachtenergie in mindering te brengen op de hoeveelheid MW die aan windenergie is afgesproken tussen de gemeente Goeree-Overflakkee en de provincie Zuid-Holland.

Dit vertelde CDA-kandidaat Ellen Verkoelen vorige week na een bezoek van een CDA-afvaardiging aan de locatie op de Brouwersdam, waar - naar huidige inzichten - in 2020 een getijdencentrale in gebruik kan worden genomen. "Wij juichen deze ontwikkeling en inzet op schone energie van harte toe. Graag willen wij voor dit proces ook bij de bevolking een zo groot mogelijk draagvlak scheppen". De CDA-kandidate deed haar uitspraak mede onder verwijzing naar enerzijds de inspanning van het eiland om in 2020 energieneutraal te zijn en anderzijds op voorschriften van hogere overheden (rijk/provincie) om op Goeree-Overflakkee 72 windmolens te plaatsen. Ook op een ander vlak was er een duidelijke uitspraak van de CDA-provinciale staten-kandidate en wel over de visserij. Zij noemde het onacceptabel dat bijvangst niet op zee teruggebracht wordt in het ecosysteem. Dit is immers het meest duurzaam. Helaas dreigt dit door Europees beleid te worden gedwarsboomd. Dat betekent dat alle vis, dus ook de bijvangst, door de vissers aan land moet worden gebracht. Wij zullen dit visserij aspect via onze CDA-woordvoerster Annie Schreijer in de EVP in het Europese parlement aan de orde stellen", aldus Verkoelen.

(Door Jaap Ruizeveld)

Grote brand Koningspleisterplaats

GOEDEREEDE - Op zondag 15 maart 2015 ontstond rond 11.00 uur een grote brand bij de Koningspleisterplaats in Goedereede. In het begin van de middag was de brand onder controle en konden de bewoners terug naar hun woningen. Er is geen asbest vrijgekomen. Waarnemend burgemeester Jan Pieter Lokker van de gemeente Goeree-Overflakkee was ter plaatse en richtte het woord tot de bewoners in verenigingsgebouw Oostdam. Op korte termijn is er een informatiebijeenkomst voor betrokkenen in verenigingsgebouw Oostdam. Datum en tijdstip worden later bekend gemaakt.

Start bouw DOCK187

Donderdag 19 maart wordt de start van de bouw van DOCK 187 gevierd. Een bouwproject aan de rand van Middelharnis. Belangstellenden zijn welkom om een kijkje te nemen. Naast het symbolische startsein dat wordt gegeven door wethouder Koningswoud, biedt de bijeenkomst ook de mogelijkheid om vragen te stellen aan betrokkenen en kennis te maken met toekomstige bewoners. Het programma start op donderdag 19 maart om 15.00 uur op de bouwplaats (ingang nabij de splitsing Anne Franklaan - Joost van den Vondellaan in Middelharnis).

2 / 22

Agenda

Donderdag 19 maart

MIDDELHARNIS – Diekhuus. Moedige Moeders GO. Avond over 'communiceren met uw pubers'. Spreker Johan Cahuzak. Aanvang 19.30 uur.

Vrijdag 20 maart

ACHTHUIZEN – Ons Café. Single beker Dart toernooi. Inschrijven kan tot 15 minuten voor aanvang toernooi. De kosten bedragen € 5 p.p. Het toernooi start om 20.00 uur.

Zaterdag 21 maart

MIDDELHARNIS – Integrale uitvoering Matthäus Passion van J.S. Bach, in samenwerking met Orion Barok Orkest door Christelijk Kamerkoor Fiori Musicali, o.l.v. Sietse van Wijgerden.
NIEUWE-TONGE – Schuurverkoop van meer dan vijfhonderd artikelen uit grootmoeders tijd. Van 10.00 tot 16.00 uur. Gratis koffie of thee. Groeneweg 35. Telefoon 0187 651638.
NIEUWE-TONGE – Inleverochtend voor rommelmarkt van de Hervormde Gemeente bij de schuur van familie Van Kempen, Oudelandsedijk 4-a (de dijk volgen langs graanhandel Van Schelven), tussen 9.00 en 11.45 uur. Info: 06 16794189.

Dinsdag 24 maart

OUDDORP – Inloop De Boei in 'de Overkant', Dijkstelweg 33. Vanaf 10.00 uur inloop. Deze middag: Creatieve activiteit onder leiding van Dineke van Katwijk. www.deboeigo.nl.

Donderdag 26 maart

SOMMELSDIJK – Rehobôthkerk. Cursus Geestelijke Vorming. Aanvang 19.45 uur. Spreker dhr. H. van Groningen over 'Verkiezing en verantwoordelijkheid'.

Zaterdag 28 maart

MAASSLUIS – Grote Kerk, Kerkplein 2. Aanvang 19.00 uur. De Matthäus Passion uitgevoerd door Vocaal Ensemble Magnificat uit Middelharnis. Kaartverkoop via www.cantodilode.nl.
NIEUWE-TONGE – Voorjaarsverkoping vrouwenvereniging Hervormde gemeente in Hervormd Centrum Elim, Zuiddijk 19 van 10.00 tot 14.00 uur.

Donderdag 2 april

OUDDORP – Hervormde Kerk. Zangavond met medewerking van Kamerkoor Da lui Cantiamo o.l.v. Jurriën van Kooten. Aanvang 19.30 uur.

Dinsdag 14 april

OUDDORP – Inloop De Boei in 'de Overkant', Dijkstelweg 33. Vanaf 10.00 uur inloop, vanaf 13.30 uur activiteiten. Deze middag: Lezing door Tessa Fase over wat huidtherapie kan betekenen na de behandeling van kanker. Deze lezing start om 14.15 uur. Als het weer het toelaat wil men met degenen die dit leuk vinden vooraf een wandeling maken. www.deboeigo.nl.

Menheerse Stee officieel geopend

MIDDELHARNIS – Wie vorige week donderdagmorgen langs het nieuwe appartementencomplex van Woogoed GO kwam, op de hoek Langeweg/Rottenburgseweg te Middelharnis, móet 't wel zijn opgevallen dat daar iets feestelijks in de lucht hing. Aan de buitenmuren wapperde bij ieder appartement de Nederlandse driekleur, terwijl blauwe, gele en witte ballonnen het feestbeeld nog eens onderstreepten. En inderdaad, op de plek waar vroeger Woningbouwvereniging Middelharnis, later Woongoed Flakkee, was gevestigd, nam dezelfde woningcorporatie, maar nu Woongoed GO geheten, donderdagmiddag het nieuwe complex officieel in gebruik én werd de naam onthuld die voor het gebouw werd bedacht: Menheerse Stee. De openingshandeling werd verricht door de waarnemend oud-burgemeester Pieter Zevenbergen van de voormalige gemeente Middelharnis, die veel heeft betekend voor het mogelijk maken van de bouw van het complex. Lees een uitgebreid verslag in onze (abonnee-)editie van a.s. vrijdag 20 maart. (Tekst en foto: Hans Villerius)

Symbolische start werkzaamheden Ceres

Vervolg van de voorpagina

Kansrijk

Gedeputeerde Han Weber gaf een korte uitleg over waarom de provincie er geld in steekt om zo veel werk aan dit gebouw te laten uitvoeren. "De komende jaren wordt extra aandacht besteed aan de herontwikkeling van rijksmonumenten, het beleefbaar maken van de havenkanalen op het eiland en het leesbaar maken van het cultuurhistorisch landschap. Cichoreidrogerij Ceres is door de provincie benoemd als één van de kansrijke ontwikkellocaties voor herbestemming in Zuid-Holland. Dit pand is het waard om veel aan te doen. Het vertelt een verhaal over de geschiedenis van het eiland. En het past in het kader van de Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee om dergelijke monumenten aan elkaar te verbinden en de Ceres, als onderdeel van de Erfgoedlijn, te behouden voor de toekomst. Daarbij maken we gebruik van de energie die hiervoor ook in de eigen omgeving aanwezig is."

Van cruciaal belang noemde de gedeputeerde het om in geval van restauratie ook een concrete herbestemming op het oog te hebben. "Anders is restauratie niet zinvol." Blij zei Weber te zijn dat de restauratie van de Ceres zo uitgevoerd wordt dat herbestemming kansrijk zal zijn. "Ik hoop hier daarom over een paar jaar weer te staan, maar dan in een horecavoorziening in deze gerestaureerde chichoreifabriek."

Bouwbord

Wethouder Piet Koningswoud schetste in korte trekken de geschiedenis van de Ceres - in november 1905 in bedrijf gesteld, de inrichting en werking van de fabriek en het gebruik van chichorei, dat aanvankelijk diende als smaakversterker in de koffie en tijdens de koffieschaarste zelfs als vervanger van koffie. Na 1960 werd chichorei niet meer geteeld en kreeg de Ceres andere bestemmingen, zo gaf Koningswoud aan.

In de toekomst wacht dus opnieuw een andere bestemming. En om aan de werkzaamheden die dit mogelijk gaan maken een symbolische start te geven, onthulden Weber en Koningswoud samen een bouwbord aan een van de buitenmuren van de oude fabriek.

Vuurtoren Westhoofd moet bemand blijven

GOEREE-OVERFLAKKEE - Het CDA in de provincie en het CDA Goeree-Overflakkee zijn van mening dat de vuurtoren Westhoofd in Ouddorp op de Kop van Goeree bemand dient te blijven. Zij zullen via de CDA-afvaardiging in de Tweede Kamer over dit onderwerp vragen stellen aan de minister nu blijkt dat het rijk een voornemen heeft de Ouddorpse vuurtoren vanaf afstand te gaan bedienen.

Door Jaap Ruizeveld

Het CDA vindt het belangrijk dat de veiligheid en de werkgelegenheid aan de kust gegarandeerd wordt en blijft. Vuurtoren Westhoofd, als vooruit geschoven post van de vuurtoren in Den Helder, zorgt voor de veiligheid van de kust bij Goeree-Overflakkee. Niet alleen als achtervang voor de zeevaart maar ook voor de steeds toenemende recreatievaart. Daarnaast vervullen de vuurtorenwachters een signaalfunctie voor dagjestoeristen en de vakantiegangers recreërend op het strand.

Op locatie

Afgelopen week bezocht een CDA-deputatie bestaande uit kandidaten voor de provincie (Ellen Verkoelen en Paul Rijken) en het waterschap (Leo van Gelder), wethouder Van der Vlugt en leden van de raadsfractie Goeree-Overflakkee de vuurtoren om zich nader op de locatie te oriënteren. "Door op afstand de vuurtoren in werking te houden kan er niet adequaat ingegrepen worden in de fase voordat er zich een noodsituatie voordoet", zegt Ellen Verkoelen. "Pas als een schip werkelijk in nood verkeert kan er door de kustwacht vanuit Den Helder hulp geboden worden. Dat is niet de wijze zoals het CDA met de veiligheid bij de kust wil omgaan. Dat moet worden voorkomen en daar willen wij bij het kabinet aandacht voor vragen".

Niet verantwoordelijk

Rijkswaterstaat voelt zich niet verantwoordelijk voor het preventieve toezicht op recreanten aan de kust van Goeree-Overflakkee. Formeel behoort dit niet tot de taak van Rijkswaterstaat maar van de kustwacht. Het CDA stelt dat de kosten van onderhoud en beheer van de vuurtoren zeker niet zullen afnemen want de vuurtoren behoudt haar functie als lichtpunt en moet bovendien bemand kunnen worden bij calamiteiten. Paul Rijken zegt: "Iedereen vindt dat de vuurtorenwachters goed werk doen. Maar door een discussie of de medewerker door het Rijk uit de vestzak of de broekzak moet worden betaald, staat de vuurtoren straks – volledig operationeel – leeg. Dat betekent dan ook dat een tot op het bot gemotiveerde vuurtorenwachter voor zijn pensioen thuis op de bank zit"

Kleding voor baby's in ziekenhuis Oekraïne

DEN BOMMEL - In oktober hoopt Jacolien Mijs samen met enkele anderen twee weken naar Oekraïne te gaan voor een werkvakantie van de stichting Children's Relief. In Oekraïne verblijven veel baby's vanwege ziekte, armoede en/of andere problemen in de gezinssituatie voor langere tijd in het ziekenhuis. Maar ook in het ziekenhuis worden de kinderen aan hun lot achtergelaten, krijgen ze nauwelijks (gezonde) voeding en medicijnen, is er een tekort aan kleding en luiers en zijn er slechte hygiënische omstandigheden. Door gebrek aan liefde en aandacht hebben de kinderen ook een ontwikkelingsachterstand. Children's Relief biedt intensief hulp in vier ziekenhuizen in het zuidwesten van Oekraïne om zo, in samenwerking met het personeel, de situatie voor de kinderen te verbeteren en hun kansen in de toekomst te vergroten.

In de periode dat Jacolien in Oekraïne is, zal ze de baby's verzorgen, voeden, verschonen, badderen, spelen, knuffelen en liefhebben. "Voor ons is dit heel gewoon, maar deze kinderen zijn dat vanaf hun geboorte allemaal tekort gekomen! Op deze manier hoop ik dat de kinderen mogen ervaren dat ze waardevol en geliefd zijn", aldus Jacoline.

Hoewel het nog even duurt dat ze naar Oekraïne gaat wil ze voor de die de baby's graag helpen door babykleding en babyspullen in te zamelen. De volgende spullen zijn weer welkom: (katoenen) luiers, kinderkleding: van 'new born' tot maat 86, rompertjes, kruippakjes met voetjes, babymutsjes, slabbetjes, omslagdoeken, babyspeelgoed (geen knuffels!), speelkleden, vochtige en droge wegwerpwantjes, vochtige billendoekjes, wattenstaafjes en fopspenen.De spullen kunnen vóór 1 april worden afgegeven op Tilsedijk 39 in Den Bommel/Zuidzijde, tel. 0187 612181, e-mail jacolienmijs@hotmail.com. De organisatie OostEuropa Zending brengt de goederen met een vrachtwagen naar Oekraïne.

U kunt het ziekenhuisproject in Oekraïne ook steunen met een financiële bijdrage. Hiervan wordt o.a. het transport naar Oekraïne bekostigd. Giften kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL93INGB00.00.00.3584 t.n.v. Stichting Children's Relief o.v.v. 'Kinderzorg ziekenhuizen Oekraïne'.

GOEDEREEDE – De IJsclub Vooruit Goedereede houdt haar jaarvergadering op vrijdag 20 maart in het clubgebouw aan de Hoofddijk. De aanvang is 20.00 uur.

SGP geeft toegevoegde waarde aan politiek bestuur

Het forum tijdens de afsluitende discussie.

GOEREE-OVERFLAKKEE - De SGP is landelijk goed georganiseerd en bracht met diverse kopstukken op vrijdag 13 maart een werkbezoek aan Goeree-Overflakkee met als thema: 'Op weg naar een duurzaam eiland'. Een thema dat goed past in de Bijbelse waarden en normen waar de partij voor staat als het gaat om goed rentmeesterschap, het bouwen en bewaren van de aarde', aldus de lijsttrekkers: Servaas Stoop voor de provincie en Wim de Jong voor het Waterschap. 'Integer, betrouwbaar en met respect handelen in een waardig politiek debat' is het handelsmerk van de SGP. Diverse eilandelijke fractieleden en Tweede Kamerlid Roelof Bisschop waren tevens aanwezig bij dit werkbezoek.

De start vond plaats aan de Ouddorpse Haven ten kantore van Architect Zeelenberg, die de inzet vanuit de SGP op diverse duurzame thema's onderschreef. 'Wonen als economie' was de rode draad in zijn presentatie. Om voorzieningen als het ziekenhuis in Dirksland te behouden, zijn er meer inwoners nodig op het eiland, zo is de conclusie van het Innovatie Platform. Om dit te bereiken zijn er diverse kwalitatieve en duurzame concepten ontwikkeld. Eén daarvan is het Ecohotel aan de Punt in Ouddorp, waar de SGP-delegatie die middag tevens een bezoek bracht.

Poetin

De presentaties over het energieneutrale eiland – alle energie die we gebruiken willen we lokaal duurzaam opwekken – maakte grote indruk op de politici van buiten het eiland. Tweede Kamerlid Bisschop twitterde na de bijeenkomst: '#Goeree-Overflakkee 2020 1e energie-exporterende gemeente van NL. Fantastische initiatieven. Dat zal Poetin leren... Dank voor presentaties!'
Fossiele brandstoffen zijn eindig, daarbij zijn we veel te veel afhankelijk van bijvoorbeeld Rusland en het Midden-Oosten. Juist dit thema kwam in de avondbijeenkomst uitgebreid aan de orde op vragen over het nut en de noodzaak van windturbines. De SGP zag ook liever andere initiatieven, maar als we de landelijke 16% duurzame opgewekte energie willen halen, is het onvermijdelijk om dit voor een groot deel in te zetten op windenergie. Met innovatie gaat de SGP ervan uit dat dit een tijdelijke oplossing is en dat deze molens op termijn weer verdwijnen. Initiatieven als de getijdencentrale in de Brouwersdam zijn dan ook van groot belang. Voor de Grevelingen betekent dit tevens het oplossen van het zuurstofprobleem dat na de afsluiting in 1971 is ontstaan. Ook innovatie in de Visserij en de komst van het Waterstofpunt dragen bij aan de doelstelling van Goeree-Overflakkee als duurzaam eiland.

Spiegel

Voor Bisschop was het duidelijk een verrassing wat een gemeente van gemiddelde grootte presteert en dat getuigt van bestuurskracht en lef om in 2020 een energie neutrale gemeente te willen zijn. 'Jullie houden Den Haag een spiegel voor. Goeree-Overflakkee is een voorbeeld van een gemeente die eigenstandige verantwoordelijkheid neemt'. Hij wees op het feit dat de provincie en waterschappen mede-overheden zijn en was er gelukkig mee dat de rijksoverheid de plannen voor het opheffen van de provincies en waterschappen op dit moment niet laat doorgaan.

Samen voor Zuid-Holland

Provinciaal lijsttrekker Stoop legde aan de hand van negen redenen uit waarom een stem op lijst 9, de SGP, van belang is. Naast de Bijbelse waarden zijn het diverse praktische punten. Zo noemde hij de inzet voor het cultureel erfgoed die met de motie van zijn fractie extra financiële middelen heeft gekregen, waardoor er ook gelden beschikbaar zijn voor de Hervormde Kerk van Sommelsdijk. De rode draad van zijn presentatie was het samen optrekken. 'Samen met mede-overheden wil de SGP beleid vormgeven'.

Wijs met Water

Wim de Jong van SGP Waterschap Hollandse Delta lichtte het programma van de SGP toe. Het programma heeft als titel: 'Wijs met Water'. Voor het waterschap is het van belang om verstandig om te gaan met water, juist vanuit het Bijbels rentmeesterschap. 'Bouwen lukt meestal nog wel, maar voor het bewaren van de schepping is meer aandacht nodig'.

Kwaliteit voorop

In het tweede deel van de avond was er volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over diverse thema's die belangrijk zijn voor 'het eiland', zoals lijsttrekker Wim de Jong het noemt. Kunnen we de slogan van 'Kust, rust, ruimte en natuur', wel blijven gebruiken bij de ontwikkelingen die gaande zijn in de recreatie? Kees van Dam geeft aan dat op dit moment een aantal ontwikkelingen samenkomt vanuit beleid van voormalige gemeenten, maar dat voor de SGP van belang is dat er een balans wordt gevonden waarbij voor de SGP kwaliteit en kleinschaligheid centrale begrippen zijn.

Kier

De zaal reageerde massaal op de diverse stellingen. Zo mogen de opcenten van de provincie wat de SGP'ers betreft niet omhoog, wat Servaas Stoop onderstreepte. De SGP wil samen met 'het eiland' optrekken voor een betere doorstroming en veiligheid van de N57 en de N59. De SGP-topmannen geven ook aan grote moeite te hebben met de Kier in het Haringvliet, zeker met het oog op de zoutindringing. 'De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat de waterkwaliteit en de visstand zal verbeteren, maar de Kier na 2018 zeker niet verder openzetten'. 'Zoet water moet gezekerd worden', aldus zittend Statenlid Henk van Dieren. Innovatie in de economie zal zeker worden bevorderd. 'Voor Goeree-Overflakkee hoort daar de visserij bij, zeker als het gaat om innovatie en verduurzaming'.

Stemadvies

'Drie voor twee', zo eindigde Stoop de avond. Naast de stem voor het Waterschap, wordt met een stem op de Provincie ook indirect een stem gegeven voor de Eerste Kamer. Het belang van een stem op de Zuid-Hollandse SGP is daarbij van groot belang omdat een zetel in Zuid-Holland van gewicht veel waarde heeft voor de Eerste Kamer. Een derde zetel in Zuid-Holland zou zomaar een tweede SGP zetel voor de Eerste Kamer kunnen betekenen. 'We hebben de afgelopen jaren gezien wat het belang daarvan is. Op aangelegen punten kan de SGP meer invloed uitoefenen op het beleid van het kabinet', zo sprak Bisschop eerder deze avond.

MIDDELHARNIS - Donderdag 26 maart organiseert Natuur en Landschap Goeree Overflakkee (NLGO), als vóórprogramma van haar algemene ledenvergadering, een lezing over de geschiedenis van de natuur en landschapsbescherming op Goeree-Overflakkee. De lezing wordt gehouden in het Diekhuus, aanvang 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur). Jos Hendriks, mede-oprichter van de NLGO, zal de lezing verzorgen. Ook niet-leden zijn van harte welkom. De geschiedenis van de NLGO begon opmerkelijk genoeg bij de Stichting Natuurmonument De Beer, op Rozenburg. De Beer was een natuurmonument dat gelijkenissen vertoont met de ontwikkeling van de Kwade Hoek.

Pluscertificaat voor Fit & Fysio Dirksland

DIRKSLAND - Op 11 maart heeft Fit & Fysio Dirksland de Plus audit opnieuw behaald. Hiermee mogen ze het predicaat TopZorg of Pluspraktijk blijven voeren. De verzekeraars kennen de TopZorg en Plusstatus toe aan praktijken die voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van zorginhoudelijke kwaliteit, service, veiligheid en praktijkorganisatie. Het behalen van een Plus audit is een prestatie om trots op te zijn, want slechts 10% van de fysiotherapiepraktijken in Nederland hebben deze status.

'In onze praktijk streven we altijd naar het verlenen van kwalitatief hoogwaardige zorg', vertelt de eigenaar van Fit & Fysio Dirksland Netty Westhoeve. 'Wij vinden het dan ook fantastisch dat onze inzet opnieuw beloond is met behalen van de status Topzorg/Pluspraktijk. Een status die aangeeft dat wij die hoogwaardige zorg ook echt verlenen'. Netty benadrukt dat alleen met een goed team met gekwalificeerde therapeuten het behalen van dit resultaat mogelijk is geweest.
'Wij vinden het erg belangrijk om patiënten goed te adviseren over hun aandoening en een vlotte start te maken met hun herstel. Naast goed advies willen wij natuurlijk vooral goede zorg leveren, zodat patiënten zich snel beter voelen'.
Dit doen de medewerkers van Fit & Fysio Dirksland vanuit verschillende disciplines.

Zij zijn, naast de reguliere fysiotherapie, ook geschoold in gespecialiseerde behandelmethodes, zoals manuele therapie, oedeemtherapie, revalidatie, dry needling en claudicatiotherapie. Binnen de praktijk is een fitnesscentrum gerealiseerd, wat zeker ook toegevoegde waarde heeft in de fysiotherapeutische behandelingen.

Voor informatie over het certificaat, de praktijk en de behandelmethoden kunt u kijken op www.fitenfysiodirksland.nl of bellen naar 0187 603938.

DIRKSLAND - Begin maart waren de kleuters van de Prins Mauritsschool uit Dirksland te gast bij Tuincentrum Graka in Sommelsdijk. Na de voorjaarsvakantie werd gestart met een nieuw thema: het tuincentrum. Natuurlijk wil je dan als kleuters (maar ook als juffen) wel eerst eens even een kijkje nemen in een echt tuincentrum. Bij Graka waren de kinderen van harte welkom. Aan de hand van een fotospeurtocht, waarin allerlei opdrachten verwerkt waren, maakten de kleuters kennis met de wereld van groei en bloei. In kleine groepjes, begeleid door enthousiaste ouders, verkenden ze het tuincentrum, tekenden ze hyacintenbollen op een glas na, puzzelden ze bloemenpuzzels in elkaar, namen ze de maat op van tuintegels, zochten ze naar tuingereedschap en kochten ze een zakje tuinkerszaad. Na wat gegeten en gedronken te hebben vertrokken de kleuters weer richting Dirksland. Een hele ervaring rijker!

Restaurant Pannetjes zet Echte Bakker Akershoek in het zonnetje

Het team van Echte Bakker Kommer Akershoek wordt door restaurant Pannetjes in de watten gelegd. Rechtsonder jubilaris Jaap Both en zijn vrouw, met de bakkersfamilie Akershoek.

OUDDORP – Een buitengewoon sympathiek gebaar was het, wat restaurant Pannetjes vorige week dinsdag richting zijn overburen maakte. Aan de andere kant van de straat is Echte Bakker Kommer Akershoek gevestigd en Frederik Faasse, eigenaar van restaurant Pannetjes, is zo onder de indruk van de tomeloze inzet van het hele bakkersteam, dat hij dit eens flink in het zonnetje wilde zetten. Enerzijds om zijn grote waardering voor hen uit te spreken, anderzijds om iets terug te willen doen voor wat de bakkerij én voor het restaurant én voor de Ouddorpse samenleving doet.

Tekst en foto's: Hans Villerius

"Als wij 's avonds in ons restaurant het licht uitdoen, zien we bij Kommer Akershoek de lampen nog branden en ook 's morgens vroeg zijn ze al weer volop in de weer", vertelt Frederik Faasse. "Dag en nacht wordt er gewerkt om de inwoners van Ouddorp overdag te kunnen voorzien van hun broodnodige eten, maar ook van allerlei lekkers, waar je altijd weer door vriendelijk personeel aan geholpen wordt, in een winkel die 's morgens vroeg keurig wordt schoongemaakt. Maar er is niemand die goed beseft of ziet wat een onvoorstelbare hoeveelheid uren de bakkerij hier allemaal voor maakt. Daarnaast behalen ze in vaktesten de hoogste scores of winnen ze prijzen, wat aangeeft wélke kwaliteit onze bakker iedere dag levert en hóe klantvriendelijk en vakkundig het personeel is. Bovendien staat Kommer altijd voor ons restaurant klaar. Wekelijks komt hij uit eigener beweging wel even aan met een nieuw broodje: 'Hier, probeer maar eens, kijken of de mensen 't lekker vinden'. En onze gasten vinden 't verrukkelijk. Of als we onverwachts een grote groep binnenkrijgen die gebak wil, is 't altijd Kommer en zijn team waar we nooit tevergeefs een beroep op doen. Daarom wilden we graag iets voor hen terugdoen en hebben we ze uitgenodigd om met de hele ploeg bij ons een avond te komen eten."
Niet alle 55 medewerkers waren erbij toen vorige week dinsdag de bakker en zijn mensen voor een voortreffelijk driegangendiner neerstreken in het gezellige en sfeervolle restaurant Pannetjes, maar zo'n veertig zaten er zeker, die zich deze avond heerlijk lieten verwennen door Frederik en zijn moeder Janet, die als kok bij haar zoon in de keuken actief is en garant staat voor subliem smakende gerechten, die ambachtelijk worden bereid, veelal met gebruikmaking van producten uit de eigen streek.

Jubileum

En Kommer Akershoek maakte van de gelegenheid meteen gebruik om één van zijn medewerkers in de schijnwerpers te zetten, nu de meeste collega's erbij waren: Jaap Both, die enkele dagen later 25 jaar aan de bakkerij verbonden was. Zowel door zijn baas als door zijn collega's werd hij getypeerd als iemand die altijd, en zonder mopperen, voor z'n medemens klaarstaat, een gouden collega. De armen overladen met bloemen, de buik verzadigd uit de voortreffelijke Pannetjeskeuken en de wangen bedekt met zo'n 90 zoenen van dertig feliciterende vrouwelijke collega's kon Jaap aan 't eind van de avond huiswaarts. Voor hem was het dubbelfeest geweest.

MKB Boekhoudservice: "Wij bieden boekhoudgemak op locatie…..!"

STELLENDAM - De meeste ondernemers antwoorden op de vraag: "Wat doen jullie nu precies?" met allerlei superlatieven over hun activiteiten. Dat is anders bij Hans Klaasse en Martin van der Bok. Zij zijn van MKB boekhoudservice uit Stellendam. "Wij willen eigenlijk vooral vertellen wat wij niet zijn!". De omgekeerde wereld? Nee. Dit zal verderop in dit interview duidelijk worden.

"Wij zijn geen administratie- of boekhoudkantoor. Ook geen accountantskantoor. Wij bieden boekhoudgemak op locatie. Bij ons is het geen gesjouw met mappen en de administratie vervolgens een tijd kwijt zijn omdat het moet worden verwerkt. Onze Julia's - zo noemen wij onze administratieconsulentes - komen bij de ondernemer op vaste tijden, tegen vaste prijzen, op het bedrijf de boekhouding bijwerken. Zij ontzorgen de ondernemer zodat deze kan ondernemen. Kijk maar eens op onze website www.mkbboekhoudservice.nl. Maar dat niet alleen. Zij zorgen ook voor de aangifte omzetbelasting, het debiteurenbeheer en de eventuele incasso van openstaande rekeningen. Wanneer zij vertrekken is alles in orde. De ondernemer heeft op deze wijze geen omkijken naar zijn boekhouding. Ook de facturatie kunnen de Julia's uit handen nemen".

Snel en goedkoop

"Door slimme software - die de Julia's meebrengen - gaat dit snel en goedkoop. De ingevoerde administratie is desgewenst te raadplegen op een online dashboard van "MKB Inline". Hierin staat de prognose naast de gerealiseerde cijfers. Dagelijks inzicht in cijfers. Kijk eens op de website www.mkbinline.nl, daarop kunt u zien wat wij bedoelen".
"Eigenlijk bieden wij kleine- en grote ondernemers een optimale begeleiding op boekhoudgebied. Maar we kunnen ook een Julia opleiden of tijdelijk inzetten bij ziekte, drukte of andere calamiteiten".

Dames die hun mannetje staan

"Veel ondernemers denken dat wij het zoveelste administratiekantoor zijn in de regio. Maar dat is niet zo. Wij willen de ondernemer ontzorgen en niet belasten met vragen en gesjouw. Op administratief gebied staan onze dames hun 'mannetje'. Ze zijn ervaren, zelfstandig en weten precies wat ze moeten doen. Dat is de reden dat deze activiteit de afgelopen jaren flink is gegroeid. Wie wil niet dat zijn administratie altijd bij is en profiteren van slimme gratis software om optimaal inzicht te krijgen in zijn resultaten en prestaties?
www.mkbboekhoudservice.nl, tel. 0187 497165.

Zaterdag krentenbrodenactie voor Woord en Daad

GOEREE-OVERFLAKKEE - Het eilandelijk comité van de Stichting Reformatorische Hulpactie Woord en Daad hoopt zaterdag 21 maart a.s. weer de jaarlijkse krentenbrodenactie te houden. De opbrengst is bestemd voor projecten waar de hulpstichting zich dit jaar voor inzet, onder het jaarthema "Vakonderwijs, doe het zelf!"

Woord en Daad werkt aan armoedebestrijding in ontwikkelingslanden vanuit Bijbelse opdracht. Ze is actief op het gebied van Onderwijs, Arbeid en Inkomen en Basisvoorzieningen (gezondheid, water en landbouw). Het jaarthema voor 2015 is, evenals in 2014: "Vakonderwijs, doe het zelf!"
Op jonge leeftijd naar school, daarna een vervolgopleiding kiezen en uiteindelijk aan het werk. Zo gaat het in Nederland, maar ook in Afrika, Azië en Latijns Amerika. Partnerorganisaties van Woord en Daad investeren in toegang tot onderwijs en vakscholing. Na de opleiding wil elke student graag aan het werk als boer, metselaar, automonteur of ICT'er. Veel partnerorganisaties zien met hun vakonderwijsprogramma mogelijkheden om voor een deel zelfvoorzienend te zijn, bijvoorbeeld door ook arbeidsbemiddeling tegen betaling aan te bieden aan niet-studenten van de vakschool.
Studenten krijgen hierdoor gelegenheid om een baan te vinden en daarmee enerzijds inkomen te verwerven en anderzijds een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van hun land. Dat uw sponsorgeld, dat hiervoor onmisbaar is, goed besteed wordt, mag blijken uit het volgende citaat: "Het mooiste vind ik dat ik nu terug kan geven wat destijds door de Nederlandse sponsor in mij is geïnvesteerd. Want ik leid nu jongeren op die ook gesponsord worden. Dat heeft voor mij echt meerwaarde Ik ga in feite doorgeven wat ik gekregen heb via mijn sponsor. En… als christen kun je jongeren vanuit Gods Woord ook veel over het leven leren!"
U kunt ook uw steentje bijdragen aan de verbetering en uitbreiding van de onderwijsmogelijkheden, in het bijzonder vakonderwijs, in ontwikkelingslanden zoals Burkina Faso, Columbia, Filipijnen, Nicaragua, Oeganda en Zuid Afrika, door de inspanningen van Woord en Daad hiervoor te steunen met een bijdrage. Dat kan door het kopen van krentenbroden. De opbrengsten van dit soort acties worden niet meer door de overheid verdubbeld.
Op de bekende adressen kunt u de volgende zaken afgeven ten behoeve van Woord en Daad: gebruikte mobiele telefoons, kleine cartridges, gebruikte postzegels en oude ansichten, oude/buitenlandse munten, spaarzegels, Airmiles en oude brillen. Als u thuis wilt sparen voor Woord en Daad kunt u daarvoor een spaarglobe aanvragen. Verder kunt u speciale Woord en Daad postzegels kopen. Ook kunt u daar informatie vragen over het financiële adoptieprogramma van Woord en Daad. Zie hiervoor verder www.woordendaadgo.nl.
De datum van de Rabofietsdag is nog niet bekend. Mocht die gehouden worden en u wilt hieraan deel nemen dan kunt u zich als sponsor voor Woord en Daad aanmelden bij de Rabobank.

Kernactiviteiten

GOEDEREEDE

Free wheelen op Koningsdag

De Oranjevereniging van Goedereede is al enige tijd bezig met het organiseren van een leuke Koningsdag. Dit jaar organiseren zij een nieuw onderdeel: Free wheelen. Het gaat het erom wie het snelst bij de bel is. Daarnaast zullen er ook prijzen worden uitgereikt aan degene die het origineelst van de schans gaat, in een voertuig dat gebouwd is op wielen. Omdat de deelnemers een poosje nodig hebben om een mooie boot te bouwen, vraagt de Oranjevereniging aan de deelnemers zich alvast op te geven voor dit spektakel. Na opgave bij de oranjevereniging ontvangt de deelnemer (die minimaal 10 jaar moet zijn) de regels en gegevens over afmetingen en gewicht thuis. Het evenement zal alleen doorgaan als er minimaal 10 deelnemers zijn, het maximumaantal deelnemers is vastgesteld op 25. Het spektakel begint om 14.30 uur, de kosten voor deelname zijn € 3,50. Opgeven kan tot 14 april 2015 bij Jan Redert, telefoonnummer 0187 493403, e-mail h.redert@chello.nl.

Verkoop Tabitha

Vrouwenvereniging Tabitha hoopt op zaterdag 21 maart haar voorjaarsverkoping te houden, van 9.00 tot 15.00 uur, met verscheidene kramen bij Herstelde Hervormde kerk "De Levensbron" aan de Doelweg. Deze dag worden de volgende artikelen verkocht: voorjaarsbloemen, plantenbakjes, vers gebakken kibbeling en oliebollen, groenten, fruit, eigengebakken cake, koekjes, advocaat, jam, rollen snoep. U mag zelf snoepscheppen als u het juiste gewicht raad, dan is de zak met snoep gratis voor u. Verder kaas van de kaasboerderij, fotokaarten en nieuw speelgoed, veel handwerk zoals borduurwerk, slabben, handdoeken, ontbijtlakens, baby- en kleuterslaapzakken, dekbedovertrekken voor kinderledikantjes en nog veel meer voor baby- en kinderkamer. Daarnaast kussens, schorten, tafelkleden, strijkplank overtrekken, vlaggetjes van stof, sokken en mooie gebreide baby dekentjes, e.d. Er zijn ook artikelen waar op u kunt raden. En voor de kleintjes is er de grabbelzak en enveloppe trekken. Er kunnen ook DE-punten en andere spaarzegels worden ingeleverd. In een zaal van de kerk kan onder orgelklanken een kopje koffie of fris worden gedronken. De opbrengst is voor de kerk en een diaconaal doel.

Lezing Groei & Bloei

Dinsdag 24 maart geeft Leo Groenleer voor Groei & Bloei de lezing "Beleef je tuin". De presentatie zal gaan over het voeden van de planten in de moestuin, de siertuin en het gazon op een milieuvriendelijke manier met organische meststoffen. DCM is een producent van organische voedingsstoffen voor o.a. de sier- en moestuin. Maar wat zijn voedingsstoffen voor de plant, wat is bodemleven en waarvan worden organische meststoffen gemaakt? Op deze en nog veel meer vragen zal Leo Groenleer antwoord geven. En als u zelf vragen hebt zal er gelegenheid zijn deze te stellen. Tijdens de presentatie zullen mooie foto's van tuinen in binnen- en buitenland te zien zijn. Zoals beelden van de tuinen van Villandry in Frankrijk, Barnsdale gardens, Sissinghurst, Rosemoor en van Wisley gardens in Engeland en Paleis Het Loo in Nederland. De lezing vindt plaats in verenigingsgebouw "Oostdam", Jongkoenstraat 1 te Goedereede, aanvang 20.00 uur.

MELISSANT

Lentemarkt

Zaterdag 21 maart vindt in Melissant de Lentemarkt plaats. In en rondom verenigingsgebouw Melishof aan de Binnenweg is er voor jong en oud van alles te beleven. Zo is er een kleedjesmarkt voor de kinderen, rondrit met paard en wagen, diverse kraampjes met mooie spulletjes, vis en patat, leuke spelletjes, een springkussen en een pannakooi. Verenigingen uit Melissant zijn de hele dag aanwezig en geven demonstraties van hun activiteiten. 's Morgens beoordeelt een vakkundige jury de inzendingen van de bakwedstrijd 'Heel Melissant bakt… een geit!'. Ook kunt u een steentje bijdragen bij het mozaïeken van de afvalbak voor bij de Social Sofa of nieuwe ideeën aandragen bij de Dorpsraad. 's Middags vinden de eerste Melissantse Kinderspelen plaats met onder andere tafeltennis, het brandweerspel, jeu de boules en pannakooi. Om 10.00 uur zal kernwethouder Marnix Trouwborst de Lentemarkt openen. De dag wordt georganiseerd door de Dorpsraad Melissant en de Melishof. Zij worden daarbij ondersteund door Pameijer, SjaloomZorg, Stichting ZIJN, FidesWonen, de gemeente Goeree-Overflakkee, KIBEGO en daarnaast vele vrijwilligers van de verenigingen die zich belangeloos inzetten om de markt mede mogelijk te maken.

MIDDELHARNIS

'Ouderen achter de PC'

ANBO M & W Flakkee, in samenwerking met de Rabobank Goeree Overflakkee en het Seniorweb, gaan weer van start met de PC Cursus "Ouderen achter de PC''. De cursus start op woensdag 1 april met een basiscursus. Deze cursus is bedoeld voor mensen die weinig of niets van de computer afweten. De cursus wordt gegeven in het leercentrum van het Seniorweb op de Rabobank, Rottenburgseweg 25 te Middelharnis. Duur van de cursus is 9 weken van 14.00 tot 16.30 uur . Kosten bedragen voor leden van ANBO M & W Flakkee € 60 niet-leden € 75. De volgende cursus start op woensdag 9 september, ditmaal met een vervolg op de basis. Deze cursus is bedoeld voor mensen die de basis reeds hebben gevolgd. Als u wilt deelnemen wacht dan niet te lang, om teleurstelling te voorkomen. Voor nadere informatie of opgave voor deelname kunt u bellen naar 06 20631663.

Workshop cupcakes maken

Dinsdagmiddag 31 maart van 14.00 tot 15.30 uur is er een workshop cupcakes maken in het Wijkcentrum, Doetinchemsestraat 27 in Middelharnis. De kosten zijn € 3,- incl. een kopje koffie of thee. Graag opgeven per e-mail: m.kieviet@zijngo.nl, of telefonisch: 0187 483366.

NIEUWE-TONGE

Schuurverkoop

Zaterdag 21 maart is er van 10.00 tot 16.00 uur schuurverkoop van meer dan 500 artikelen uit grootmoeders tijd: emaille, zink, Keulse potten, fornuizen en nog veel meer. Gratis koffie of thee. De verkoop wordt gehouden aan Groeneweg 35. Meer info: 0187 651638.

Inleveren voor rommelmarkt

Zaterdag 21 maart is er een inlevermorgen voor de rommelmarkt van de Hervormde Gemeente. Stoelen, speelgoed, kleding, boeken, koelkasten, vriezers, noem maar op, wellicht staat of ligt het bij u in de weg. Op 27 juni houdt men een rommelmarkt, en wat is een rommelmarkt zonder mooie spullen? Dus hebt u nog overcomplete spullen in uw schuur, op zolder, in uw boeken- of kledingkast, breng het gerust bij de schuur van familie Van Kempen, Oudelandsedijk 4-a (de dijk volgen langs graanhandel Van Schelven), zaterdag 21 maart tussen 9 uur en 11.45 uur. Kleine spullen kunt u ook a.s. zaterdagmorgen 21 maart afgeven bij Hervormd Centrum "Elim", Zuiddijk 19 in Nieuwe-Tonge. Is het vervoer een probleem, dan kunt u bellen naar W. Meijer, tel. 06 16794189.

Voorjaarsverkoping

Zaterdag 28 maart is er de voorjaarsverkoping van vrouwenvereniging Hervormde gemeente in Hervormd Centrum Elim, Zuiddijk 19, van 10.00 tot 14.00 uur. Te koop zijn leuke groendecoraties, tweedehands- en nieuwe boeken, fotokaarten, originele cadeauartikelen. Gezellig een kopje koffie nuttigen met gebak of vers gebakken wafel kan ook. Lunchen met een patatje behoort ook tot de mogelijkheden. Voor de kinderen is er een knutselhoek en grabbelton.

OUDE-TONGE

Paasmiddag 55+ in Oude-Tonge

De Plaatselijke Commissie van Oude-Tonge organiseert voor alle 55- plussers van Oude- Tonge op woensdag 25 maart a.s. een gezellige paasmiddag in het Infocentrum, Bernhardstraat 27 te Oude-Tonge. De middag begint om 14.00 uur en om 17.00 uur een luxe broodmaaltijd. De kosten zijn € 10,00 p.p. met een aanbetaling van € 2.50 p.p. Voor informatie en aanmelden kunt u bellen met Stichting ZIJN, telefoonnummer 0187 64 13 44.

OUDDORP

Uurtje zingen

Zaterdag 21 maart is er weer 'een uurtje zingen' in de Doopsgezinde Kerk aan de Dorpstienden. Aanvang 19.30 uur.

Paas- en Krentenbroodactie

De activiteitencommissie HHG Ouddorp organiseert op zaterdag 28 maart een Paas- & Krentenbroodactie t.b.v het fonds kerkbouw. Deze Ouddorpse broden kunt u bestellen tot uiterlijk maandag 23 maart bij de fam. Tanis, tel. 0187 663373, e-mail wilma.tanis@gmail.com. De prijzen: Paasbrood, 800 gram, zonder spijs € 6,80; Paasbrood, 800 gram, met spijs € 7,80; Paasbrood, 1.200 gram, zonder spijs € 10,20; Paasbrood, 1.200 gram, met spijs € 12,85; Paasbrood 1.600 gram, zonder spijs, € 13,50; Paasbrood 1.600 gram, met spijs, € 15,50; Paasbrood 800 gram, zonder spijs, € 4,80; Krentenbrood 800 gram, met spijs € 5,80; Krentenbrood 1.200 gram, zonder spijs, € 7,20; Krentenbrood, 1.200 gram met spijs € 8,70. Broden kunnen worden opgehaald op zaterdag 28 maart van 09.30 tot 11.00 uur in Eben-Haezer, Preekhillaan 3 te Ouddorp.

Dienst voor Belangstellenden

Zondagmorgen 22 maart om 10.00 uur is er weer een Dienst voor Belangstellenden in de Gereformeerde Kerk in Ouddorp. In deze dienst gaat ds. G.J. Mink uit Herwijnen voor, Martin Kolff zal de dienst begeleiden op het orgel. Het thema van de dienst is: "Drie Vrouwen". Het Gospelkoor van de Doopsgezinde Gemeente uit Ouddorp o.l.v. Petra Troost zal enkele liederen zingen.

Markt valt in de prijzen

Tijdens het congres van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel, dat de verkiezing om de Beste Markt van Nederland organiseert, zijn de winnaars 2015 bekend gemaakt. De Siermarkt in Amsterdam (op woensdag) won in de categorie kleine markten van Ouddorp (op dinsdag) en Zierikzee. In de categorie middelgrote markten trok de zaterdagmarkt van Haarlem aan het langste end. Nummers twee in die categorie zijn Eygelshoven en Huizen. In de categorie grote markten won de zaterdagmarkt van Gouda van Valkenswaard en Nunspeet. De Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) organiseert de verkiezing De Beste Markt van Nederland met als belangrijkste doel: Zorgen dat de warenmarkt verder professionaliseert, zodat consumenten in de toekomst naar de markten blijven komen. De jury was enthousiast over alle inzendingen. Aandachtspunten voor de beoordelingen waren onder meer: basisinfrastructuur van de markt, inrichting, wisselwerking met de omgeving, afstemming op de consument, organisatie en communicatie.

OUDE-TONGE

Open Schuur bij Houweling Meubelen

Zaterdag 21 maart wordt er weer Open Schuur gehouden aan Langeweg 41-a. Van 10.00 tot 16.00 uur kan men zonder afspraak komen kijken in de loods van Houweling Meubelen. Er zijn heel veel kleine spullen te koop, zoals (oude en nieuwere) glazen, serviezen, borden, bestek, lampen, tafeltjes, schilderijtjes, spiegels, kop-en-schotels, allerlei huisraad, brocante, enz. Tegelijk kunt u ook een kijkje nemen in de loods met grotere meubelen, zoals eiken en grenen kasten, tafels, banken, stoelen, enz.

Paasviering ANBO Oostflakkee

Woensdag 1 april wordt de paasviering van de ANBO Oostflakkee gehouden in De Grutterswei. De zaal is open om 16.00 uur, het programma begint om 16.30 uur. Er is een paasbroodbuffet en 's avonds om 19.30 uur is er een optreden van de Simply Six. Opgeven op maandag 23 maart na 18.00 uur bij Lenie, tel. 0187 642590, e-mail anbo.oostflakkee@upcmail.nl. De kosten van de paasmiddag zijn € 15,- p.p., niet-leden betalen € 20,-.

Feestavond ANBO

Zaterdag 21 maart is er een feestavond van de afdeling Midden, West en Oostflakkee van de ANBO. De aanvang is 19.30 uur en de avond wordt gehouden in de Grutterswei. Er is een optreden van de zangeressen Jeelz. Entree € 10,-- p.p. voor leden en € 15,-- p.p. voor niet-leden. Opgave voor Oostflakkee via tel.nr. 0187 642590, voor M & W Flakkee via tel.nr. 06 49869966.

ANBO bij Kroon Tapijt

Woensdag 18 maart is ANBO Oostflakkee te gast bij haar sponsor Kroon Tapijt Vinyl en gordijnen. Er wordt bingo gespeeld. Het adres is Energiebaan 2 in Oude-Tonge. De aanvang is 14.00 uur. De kosten zijn € 5,- p.p. Voor vervoer kunt u contact opnemen met Bram Kamp, tel. 0187 642076.

Inzameling voor Uzon

Zaterdag 21 maart is er weer een inzameling van goederen voor Uzon op het inzameladres aan de Capelleweg (bij het AVK-terrein). Vanaf 9.30 tot 11.30 uur staat men klaar om uw schone, goed bruikbare kleding aan te nemen. Twijfelt u aan de bruikbaarheid van uw spullen of moet er iets opgehaald worden, neemt u dan contact op met dhr. A. Klem, tel. 0187 641304 (vrijdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur). Er staat een collectebusje voor uw (vrijwillige) bijdrage in de transportkosten.

SOMMELSDIJK

"Volkstuinen" zoeken nieuwe gebruikers

Aan de Molenweg te Sommelsdijk heeft vereniging "Klein Grondbezit Sommelsdijk" een complex "Volkstuinen" ook wel "Hoven" genoemd. Een aantal van deze tuinen zoekt een nieuwe gebruiker. De tuinen hebben een oppervlakte van 200 m2 en 400 m2 . "U hebt nu de kans om op korte afstand in uw woonomgeving over een volkstuin te beschikken. Het tuinencomplex ligt in het (blijvend) landelijk gebied van Sommelsdijk", aldus het bestuur van de vereniging. "Tuinieren is genieten van je eigen groente en fruit en is tevens een gezonde manier van bewegen". Voor informatie en verhuur kunt u contact opnemen met secretaris Bram Grit, tel. 0187 483253, e-mail: kleingrond.sd@chello.nl.

Win een prijs bij Kijk bij de boer!

Tijdens Kijk bij de Boer is er veel te beleven voor kinderen. Foto: Wilko van Dam

GOEREE-OVERFLAKKEE - Op 6 april (tweede paasdag) wordt de 5e editie van Kijk bij de Boer gehouden. De kinderen worden uitgedaagd om actief betrokken te zijn bij het bezoek aan de boerderij. Wanneer op 6 april de deuren opengaan van acht bedrijven en twee molens, kunnen de kinderen hun kleurplaat en blad van de prijsvraag inleveren in de boxen op de verschillende bedrijven.

De bedrijven die meedoen hebben van alles te laten zien. In het cluster rondom Sommelsdijk kunt u een bezoek brengen aan twee verschillende akkerbouwers, aan een molen en aan een paardenstal. In Achthuizen kunt u terecht bij een veeteeltbedrijf, een molen en een fruitteler. En er wordt een mooie fiets- en proefroute uitgezet tussen Oude-Tonge, Nieuwe-Tonge en Herkingen, waarbij u een specialiteit kunt proeven van een fruitteler, een akkerbouwer en een geitenhouder. Er is voor iedereen wat te beleven, te leren en te zien deze dag.

De kleurwedstrijd

De kleurwedstrijd is voor alle kinderen van 0 tot en met 6 jaar. Er kan een traptractor worden gewonnen. De kleurplaat is te vinden op www.kijkbijdeboer.nl. Alle kinderen van 0 tot en met 6 jaar mogen de kleurplaat downloaden en heel mooi inkleuren. Op iedere deelnemende "Kijk bij de boer" boerderij staat een blauwe box met daaroverheen een jute zak. Hier mag je je kleurplaat indoen. Schuring & Benschop Netwerk Notarissen kiest een aantal kleurplaten uit en de winnaars worden op 9 april uitgenodigd. Er wordt een aantal traptractors verloot! Deze zijn beschikbaar gesteld door Barendregt Mechanisatie, ROGO, Stehouwer mechanisatie, Dick Klok Mechanisatie BV, Kees vd Ende mechanisatie, Steenbergen-Middelkoop, T-Toys Dirksland en MCF.

De vragenwedstrijd

Voor wie? Alle kinderen van 7 tot en met 13 jaar. Wat kan ik winnen? "Beleef de Boerderij" met je vrienden/vriendinnen of met de hele klas! Kijken bij de kippen van fam. De Baar, samen met de boer in de melkput bij fam. Ras, fam. Van den Ouderijn of fam. Kok, knuffelen met de geitjes van fam. Van Tilburg, een rondleiding tussen de radijsjes van fam. Coolbergen, een kijkje op het akkerbouwbedrijf van V.O.F van Putten, beklim een molen of neem een paardrijles op Manege Oostmoer. De vragen zijn te vinden op www.kijkbijdeboer.nl.

Hoe werkt het?

Alle kinderen van 7 tot en met 13 jaar mogen de vragenlijst downloaden. Je kiest één of meer boerderijen uit. Op iedere boerderij ga je op zoek naar het antwoord. Op iedere "Kijk bij de boer" boerderij kun je je vragenlijst inleveren. Probeer zoveel mogelijk antwoorden aan te kruisen. Schuring & Benschop Netwerk Notarissen kiest uit de best ingevulde vragenlijsten de winnaars. Deze worden op 9 april uitgenodigd om een van de "Beleef de Boerderij" prijzen in ontvangst te nemen.

Natuuronderhoud in het kader van NLdoet in Ouddorp

OUDDORP - Het Oranje Fonds organiseert op 20 en 21 maart 2015, samen met duizenden organisaties in het land, NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. De afgelopen 10 jaar zijn er maar liefst 40.000 klussen geklaard en hebben 1,5 miljoen mensen deelgenomen.

Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. Het Oranje Fonds laat daarom met NLdoet zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn. Daarnaast draagt NLdoet bij aan een goed imago van het vrijwilligerswerk. Ook laat NLdoet zien hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn.
Daarom helpt de Natuur en Landschaps vereniging Goeree-Overflakkee mee aan NLdoet. "Op zaterdag 21 maart worden er weer onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan Natuur elementen. De Rabobank heeft haar verantwoordelijkheid genomen en komt helpen op deze dag", aldus de de organisatie.

Activiteit

De activiteiten die in het teken staan van NLdoet worden georganiseerd in het Natuurgebied "de Kleistee" te Ouddorp. De bedoeling is de oude boomgaard weer op te knappen, de restanten van de boerderij te verwijden en opslag langs wandelpaden de verwijderen. Kortom, veel werkzaamheden voor vele handen. Het perceel is eigendom van het Zuid-Hollands Landschap.

Kleistee

De Kleistee (9 ha.) is een natuurterrein dat de kenmerken van oud cultuurlandschap en oud duinlandschap verenigt. Het ligt ten westen van Ouddorp en maakt onderdeel uit van een uniek zandwallen landschap, ook wel schurvelingen en hoagten genoemd, en is als zodanig beschermd.

Er wordt verzameld om 8.30 uur bij ingang aan de Dijkstelweg ter hoogte van nr. 19a te Ouddorp. De Dijkstelweg is te bereiken richting "Stranden", vanaf de Vrijheidsweg de tweede weg links de Koolweg in. De ingang van De Kleistee bevindt zich links in de Dijkstelweg. Verdere inlichtingen kunt u krijgen via de telefoonnummers 0187 681105 of 485566 en op www.nlgo.nl.

Hans Meijer Advies: persoonlijk en midden in de samenleving

Het team van Hans Meijer Advies. Foto: Hans Villerius

SOMMELSDIJK – Vorig jaar was een bijzonder jaar voor Hans Meijer Advies. Het bedrijf aan de Langeweg in Sommelsdijk bestond vijftien jaar. Hans Meijer zat veertig jaar in de financiële dienstverlening. Zijn dochter Alexandra kwam tien jaar geleden in de zaak. En de ervaren hypotheekadviseur Willy de Vos was vijf jaar in dienst. Vier jubilea in één jaar.

Door Kees van Rixoort

Hans Meijer begon eind 1974, na zijn militaire diensttijd, bij een verzekeraar in Rotterdam. Hij kon er aan de slag als auto-acceptant en ging zich dus bezighouden met het verzekeren van auto's.

Groot netwerk

Daarna kon hij terecht bij een gevolmachtigde op Goeree-Overflakkee, waar hij twintig jaar in dienst bleef. Hij hield zich vooral bezig met het verzekeren van de transportsector en bouwde in de loop der jaren een groot netwerk van persoonlijke contacten op. "Toen ik in 1999 voor mezelf begon, bleven veel transportbedrijven klant bij me. Zo zie je goed dat het mensenwerk is."
Met de transportsector als basis bouwde Hans Meijer zijn bedrijf verder uit, aanvankelijk met één assistent. Zijn kantoor aan huis was na drie jaar echt te klein, waardoor het noodzakelijk was een ander pand te zoeken. Dat werd gevonden aan de Langeweg in Sommelsdijk, in een deel van een kantoorpand. Nu, twaalf jaar later, is het hele pand in gebruik, inclusief de bovenverdieping.
Bij Hans Meijer Advies werken vijf mensen, onder wie Alexandra Meijer, die mede-eigenaar is van Hans Meijer Advies en Flakkee Hypotheken. Hans houdt zich in de eerste plaats bezig met zakelijke verzekeringen en Alexandra vooral met particuliere verzekeringen en met hypotheken.
In vijftien jaar tijd is het bedrijf flink gegroeid. Steeds meer bedrijven – vooral in het midden- en kleinbedrijf – en particulieren weten Hans Meijer Advies te vinden. "Het gaat haast vanzelf", lacht Hans Meijer. "Er is veel mond-tot-mondreclame, hele families zijn klant bij ons. We hebben heel veel contacten en staan midden in de samenleving. Dat laten we ook zien door sportverenigingen te sponsoren. Je komt elkaar overal tegen, ook in het zwembad en op het voetbalveld. In de gemeenschap én, doordat wij zelf in leeftijd variëren, in verschillende leeftijdsklassen." De klanten van Hans Meijer Advies komen voor 95 procent van Goeree-Overflakkee.

Vertrouwd adres

Het gaat haast vanzelf, maar je moet er wel wat voor doen. Hoe onderscheid je je van al die andere bedrijven die actief zijn op het gebied van verzekeringen en hypotheken? Met andere woorden: hoe word je het vertrouwde adres dat Hans Meijer Advies is? Alexandra Meijer: "Afspraak is afspraak. We werken snel en bij ons staat het persoonlijke contact hoog in het vaandel. We zijn een klein clubje met korte lijnen en we investeren in contacten. Ook vinden we het belangrijk om de klant op de hoogte te houden, bijvoorbeeld bij de afwikkeling van een schade of bij een hypotheekaanvraag. Communiceren, dat hoort bij onze manier van werken."

Misverstand

Over hypotheken wil Alexandra graag een misverstand uit de wereld helpen. "Veel mensen denken dat het afsluiten van een hypotheek via internet goedkoper is. Nou, dat valt tegen. Bovendien moet je op internet alles zelf bepalen en regelen. Er wordt niet met je meegedacht. Wij doen dat wel, wij kijken niet alleen naar de cijfertjes en de rentepercentages. Dat is prettig, ook jonge mensen vinden dat. Zo bied je toegevoegde waarde."
Een financiële dienstverlener als Hans Meijer Advies moet goed op de hoogte zijn en blijven van alle veranderende wet- en regelgeving, inclusief de fiscale regels. Dat is een vanzelfsprekendheid. Ook voor de klant. "Veranderingen? Daar hebben we jullie voor", krijgen Hans en Alexandra Meijer en hun medewerkers regelmatig te horen. En zo is het, beaamt Hans. "Je moet je vakkennis op peil houden." Dat doet hij al veertig jaar, waarvan vijftien aan de Langeweg.

17 / 22

De Motte laat de jeugd de eilandelijke geschiedenis ontdekken
Naast De Ouwe Waerelt is er nu ook De Jonge Waerelt

De omslag van de Jonge Waerelt.

MIDDELHARNIS – Geschiedenis leeft. Je merkt het aan tv-programma's, het bezoek aan musea en op scholen. Het verleden spreekt mensen aan, vooral het verleden van hun eigen omgeving. Goeree-Overflakkee heeft heel veel te bieden op historisch vlak: historische dorps- en stadskernen, interessante archeologische vondsten, de geschiedenis die in het landschap te ontdekken is. Historische vereniging De Motte wil dat alles meer ontsluiten, onder andere door een koppeling te maken tussen de geschiedenis en het heden. Dat is interessant voor toeristen (eilandpromotie), maar natuurlijk ook voor de eilanders zelf. Niet in de laatste plaats de jeugd van Goeree-Overflakkee (educatie). Speciaal voor hen heeft De Motte De Jonge Waerelt ontwikkeld.

Door Kees van Rixoort

De lancering van De Jonge Waerelt is zaterdag 21 maart, tijdens de Historische Dag die De Motte houdt in het Oude Raadhuis van Middelharnis. In het eerstvolgende nummer van De Ouwe Waerelt, het historische tijdschrift dat sinds 2001 verschijnt, is De Jonge Waerelt ingevoegd.

Tommie

"We introduceren niet alleen ons jeugdkatern, vol leuke weetjes over de geschiedenis, maar presenteren ook een gezicht van onze vereniging", zegt Motte-bestuurslid Pieter Prins, die samen met collega-bestuurslid Arjen Diepenhorst aan de wieg stond van De Jonge Waerelt. "Dat gezicht is onze eilandarcheoloog Tommie. We willen dit figuurtje op diverse manieren terug laten komen in onze activiteiten. Hij is de hoofdpersoon van ons blad, hij zal op onze website een rol gaan spelen en in de toekomst willen we ook een eigen online videokanaal lanceren waarop Tommie van alles vertelt en laat zien van de geschiedenis van Goeree-Overflakkee. Het is toch geweldig om met hem de Romeinse haven van Goeree te ontdekken? Of het middeleeuwse Berwoutsmoer bij Ooltgensplaat? De opgraving van Berwoutsmoer zal de komende tijd nog veel aandacht krijgen. Daarover staat al iets in de Jonge Waerelt te lezen."
Arjen Diepenhorst: "We willen de jeugd meer betrekken bij onze vereniging en bij de geschiedenis van de streek. Er is genoeg over het verleden van het eiland te vinden en te vertellen, dat aansprekend is. Veel is onbekend, maar wel leuk en spannend. Met De Jonge Waerelt, maar ook door bijvoorbeeld lessen te geven op school, willen we het enthousiasme voor de geschiedenis stimuleren. Het is allemaal in de buurt, je kunt er zelf naartoe gaan en het bekijken. De geschiedenis van Goeree-Overflakkee is nooit ver weg, maar om ons heen."
Het eerste nummer van De Jonge Waerelt bevat onder meer een verhaal over de motte in Ouddorp. Tommie leidt de jonge lezer ook naar bijvoorbeeld de activiteiten van een archeoloog, allerlei weetjes en een prijsvraag, waarmee nog wat te winnen valt ook. Het idee is om in de toekomst een geschiedkundig stripverhaal te maken.
Volgens Arjen Diepenhorst is het jeugdkatern van De Ouwe Waerelt gericht op de jonge bewoners van Goeree-Overflakkee vanaf groep 5 tot ongeveer de brugklas. "Wij hopen dat de lezers van De Ouwe Waerelt het katern aan hun kinderen, kleinkinderen of buurkinderen laten lezen. Zo werken we ook aan verbreding van onze vereniging."

Historische Dag

Tijdens de Historische Dag is er, naast de lancering van De Jonge Waerelt, veel meer te doen. Het Oude Raadhuis is opengesteld voor jong en oud. Pau Heerschap geeft een lezing getiteld 'Op de Kop', waarbij de geschiedenis van de Kop van Goeree centraal staat. Martina Westdorp vertelt de aanwezigen over heksenprocessen. Na iedere lezing volgt een rondleiding door Jan Both over de historische Voorstraat van Middelharnis.
Rondom de lezingen en rondleidingen is er een doorlopend programma met onder andere een boekentafel met historische publicaties van De Motte. Verder is Rias Olivier aanwezig met een kleine demonstratie van archeologische vondsten. Hij nodigt iedereen uit zelf een eigen vondst mee te nemen naar zijn archeologische helpdesk. Olivier zal de vondsten bekijken en vertellen wat het is en hoe oud het is. Voor iedereen dus een uitgelezen mogelijkheid om te zien welke schatten de achtertuin herbergt.
Hoogtepunt van de Historische Dag vormt de prijsuitreiking om 13.30 uur van de tekenwedstrijd die De Motte organiseerde op de basisscholen van Middelharnis. De inzendingen zijn deze dag in het Oude Raadhuis te bewonderen en de winnaar kan rekenen op een prachtige prijs. Aansluitend presenteert de vereniging De Jonge Waerelt. Het katern is op de Historische Dag verkrijgbaar.
Het doorlopende programma loopt van 10.00-12.00 uur en van 13.00-15.00 uur. De tijdstippen van de lezingen zijn 11.00 uur (Pau Heerschap) en 14.00 uur (Martina Westdorp). Iedereen is van harte welkom.

'Entrez' na renovatie weer open

Wethouder Gerrit de Jong en Aarliene Bekker gieten samen een nieuwe kaars, waarmee cadeauwinkel/lunchroom 'Entrez' officieel werd heropend. Foto: Hans Villerius

MIDDELHARNIS – Na een sluitingsperiode van tien dagen werd vorige week donderdagmiddag cadeauwinkel/lunchroom 'Entrez' van de Gemiva-SVG Groep aan de Eendrachtstraat in Middelharnis feestelijk heropend. Al twintig jaar is 'Entrez' hier gevestigd, zij het in de beginjaren onder een andere naam, en het pand was dringend aan een verfrissende facelift toe. In korte tijd is dat prima gelukt. Het pand staat er weer up-to-date bij.

Door Hans Villerius

"De werkzaamheden zijn snel en rigoureus aangepakt", vertelt locatiemanager Rianne Terlouw. "Dat ging 't best door de zaak even helemaal te sluiten. In de tussentijd werd alles geschilderd, het meubilair werd vernieuwd en alles heeft een frisse maar tegelijk ook warme uitstraling gekregen. We zijn trots op het resultaat en kunnen voorlopig weer vooruit."

Participatieproject

Vlak voor de officiële openingshandeling gaf regiodirecteur Jan Brink van de Gemiva-SVG Groep aan dat, toen twintig jaar geleden 'Entrez' hier startte, er al sprake was van een participatieproject in de samenleving. "Mensen met een beperking staan en functioneren hier midden in de maatschappij." Begonnen werd met atelier 'Het Ambacht', waarin producten werden vervaardigd die hier ook werden verkocht. Later kwam er een lunchroom bij en veranderde de naam in 'Entrez'. Dat is altijd zo gebleven. Tachtig procent van de producten die in de cadeauwinkel worden verkocht, komen uit eigen atelier, waarbij de kaarsenmakerij een belangrijke plaats inneemt. De overige twintig procent wordt uit de directe omgeving betrokken.

Hygiëne

"Onze cliënten werken hier in een echte lunchroom, cadeauwinkel of kaarsenatelier", vertelde Jan Brink. "Dit doet een beroep op hun creativiteit, aanpassingsvermogen en klantgerichtheid. Wij zorgen daarbij voor de begeleiding. Speerpunt is bij ons altijd kwaliteit en hygiëne geweest. Ook op het laatste hebben wij steeds gehamerd. Toen enkele jaren geleden de Smaakpolitie hier onverwacht binnenkwam en ons na een inspectie overtuigend een OK-sticker gaf vanwege de goede hygiëne, was dat voor ons en onze cliënten dan ook het bewijs dat we met z'n allen goed bezig zijn! En die kwaliteit houden we vast."
"Mooi is ook om te zien hoe verschillende cliënten hiervandaan doorstromen naar externe werkplekken, bijvoorbeeld in het gemeentehuis of in scholen. Daarmee is 'Entrez' een springplank naar de samenleving, of misschien beter gezegd: de entree naar de samenleving!"

Nieuw welkom

De officiële opening werd verricht door wethouder Gerrit de Jong, die samen met één van de cliënten, Aarliene Bekker, een nieuwe kaars goot die, als deze is gestold, aan de wethouder cadeau zal worden gedaan. De Jong complimenteerde 'Entrez', niet alleen met het resultaat van de renovatie, maar ook met het feit dat hier – in goede samenwerking met andere betrokken partijen – zulk mooi werk wordt verricht. "Voor de één betekent 'Entrez' een plek voor een prachtige dagbesteding, voor de ander vormt het hier een plek middenin de samenleving. En de facelift die jullie het hebben gegeven betekent eigenlijk niets anders dan een nieuw welkom aan nóg meer inwoners van de héle gemeente. Dat zou iedereen eens wat vaker moeten doen!"

Kolossale weegbunker van Breston b.v.

De weegbunker onderweg naar de haven. Foto: Wim van Vossen Fotografie.

NIEUWE-TONGE - Vorige week verliet een indrukwekkend transport het bedrijf Breston b.v. Het vroeg wel wat manoeuvreerkunst om deze mobiele weegbunker met een hoogte van zeven meter op het Havenhoofd van Middelharnis te brengen. Vandaar vertrok de bunker richting Gent waar het materieel veilig werd afgeleverd.

De weegbunker is voor Stukwerkers in Gent. Dit is een op- en overslagbedrijf in de haven. In het afgelopen jaar heeft Breston diverse mobiele machines geleverd voor loods- en scheepsbelading aan de Stukwerkers, alsmede een grote mobiele zeef voor kunstmest.
Nu is er een mobiele weegtoren geleverd die in de lijn komt de staan met de andere mobiele banden. De weegtoren is een 7 meter hoge trechter die gevoed wordt met transportbanden. De weegsectie is een 'batch to batch' weegschaal met een weegvermogen van 8.000 kg. Batch to batch houdt in dat de bovenschalen worden geopend en de schaal volloopt. Als deze vol is sluiten de bovenkleppen en vervolgens vindt de weging plaats. Hierna gaan de onderkleppen open en wordt het product via de de onderbunker op de afvoerband gestort. Het totaalgewicht van dit apparaat is 46 ton.
De mensen van Breston zijn nu bezig om weer een grote trechter te bouwen, die in mei zal worden opgebouwd aan de werkhaven in Middelharnis. Deze trechter wordt 14 meter hoog en gaat ruim 100 ton wegen.

Jubilarissen bij Bouwcenter Esselink: Steef van Loon en Dirk-Jan Grootenboer 25 jaar in dienst bij Bouwcenter Esselink

Op de foto: Cor Esselink, Dirk-Jan en Liesbeth Grootenboer, Taco van Dieren, Steef van Loon en Koos Goedegebuur. Foto: Wim van Vossen Fotografie

MIDDELHARNIS - Op 2 april 2015 is het 25 jaar geleden dat Steef van Loon en Dirk-Jan Grootenboer in dienst kwamen bij Esselink Bouwmaterialen. Op 10 maart 2015 werd op de personeelsvergadering van Bouwcenter Esselink te Middelharnis aan deze beide jubilea aandacht besteed. Speciaal voor dit feestelijke gedeelte van de vergadering waren ook de naaste familieleden van de jubilarissen uitgenodigd. Van beide medewerkers werden de originele sollicitatiebrieven voorgelezen en werd de historie verhaald.

Cor Esselink sprak als hoofd Logistiek Steef van Loon toe. Steef van Loon is in 1990 begonnen als chauffeur op een DAF800. Dit betekende een hele dag sjouwen, hij kreeg namelijk alle materialen twee keer door zijn handen, zowel bij het laden als bij het lossen. In 1996 kon gebruik worden gemaakt van een trekker-oplegger en een meeneemheftruck om dagelijks de klanten van hun orders te voorzien. Dit was al een hele verbetering. Toch was het puzzelen met het laden omdat er zowel op de Molenweg als op de Oostplaat geladen moest worden. In 2004 zijn zowel de vrouw als de schoonmoeder van Steef omgekomen bij een ernstig auto-ongeluk. Dat was een enorme slag voor Steef. Deze slag heeft zijn leven getekend en heeft zijn leven als medewerker bij Esselink en als vader in zijn gezin veranderd. In 2011 werd Steef zelf aangereden, met de nodige medische gevolgen. Steef werkt nu enthousiast in het pickmagazijn. Met name hout en plaatmaterialen hebben altijd zijn interesse gehad. Cor Esselink roemde Steef als een man met oog voor detail, een perfectionist, iemand die zijn werk goed doet en nadenkt voordat hij ergens aan begint. Cor wenste Steef namens alle collega's Gods onmisbare zegen toe zowel thuis als op het werk.
Hierna was de beurt aan directeur Taco van Dieren om Dirk-Jan Grootenboer toe te spreken. Dirk-Jan begon als magazijnman en reservechauffeur en ontwikkelde zich in de loop der jaren mede door het volgen van cursussen tot adviseur en verkoper in de Bouwshop. Hij staat altijd klaar voor een collega en pakt alles aan. Hij geeft zijn beste krachten aan de zaak, is loyaal ook naar de klanten toe. Hij komt met plezier naar het werk en gaat 's middags ook weer met plezier naar huis. In Dirk-Jan's eigen woorden: Het werk is een deel van mijn leven geworden. Naast zijn drukke werkzaamheden bij Bouwcenter Esselink draagt Dirk-Jan thuis de verantwoordelijkheid voor zijn gezin. Hij bouwt, verbouwt en doet veel klussen voor zijn vrouw en kinderen. Daarom gaf Van Dieren aan de kinderen aan: "zo'n vader, daar mag je best een beetje trots op zijn!" Na al deze jaren in Middelharnis gaat Dirk-Jan vanaf april in de nieuwe vestiging in Heinenoord aan de slag. Taco van Dieren wenste Dirk-Jan en zijn gezin Gods zegen toe voor de toekomst. Na deze toespraken werd aan beide jubilarissen door commercieel directeur Koos Goedegebuur de Hibin oorkonde voor 25 trouwe dienstjaren uitgereikt.

Landelijke en lokale VVD'ers in gesprek over de landbouw en het platteland

Van links naar rechts: vlnr Jan Huitema, Mirjam Nelisse, Helma Lodders en Frank van Oorschot

GOEREE-OVERFLAKKEE - De VVD afdeling Goeree-Overflakkee heeft twee kandidaten op verkiesbare plaatsen staan. Mirjam Nelisse voor Provinciale Staten Zuid-Holland (nr. 9) en Frank van Oorschot voor waterschap Hollandse Delta (nr. 1). Dit was voor de partij een goede aanleiding voor een verkiezingsbijeenkomst over landbouw en platteland met VVD Europarlementariër Jan Huitema en Tweede Kamerlid Helma Lodders op het landbouwbedrijf van de familie van Oorschot in Achthuizen.

Landbouw en natuur zijn belangrijke thema's voor de Provincie en het Waterschap. Mirjam Nelisse licht dat toe: "De provincie neemt belangrijke beslissingen op dit gebied, onder andere over een continue toegang tot zoet water als de Haringvlietsluizen op een kier gaan, maar ook over de ganzenoverlast in de landbouw. Het is belangrijk om mensen in PS te hebben die afkomstig zijn van het platteland en weten wat er speelt. Van de VVD ben ik de enige kandidaat van de Zuid-Hollandse eilanden en ik hoop dan ook het platteland te mogen vertegenwoordigen."
Frank van Oorschot, lijsttrekker voor het waterschap Hollandse Delta, is tevreden over de dag. "Water is enorm belangrijk in ons gebied. Zeker voor de landbouw en voor de industrie is blijvend zoet water nodig. De VVD zet zich daar volop voor in. Dat het VVD geluid aanspreekt blijkt uit de mooie opkomst die we vandaag hadden bij de bijeenkomst op ons bedrijf. Als VVD willen we koers houden nu het wat beter gaat met de economie na de pittige jaren die we gehad hebben".
Jan Huitema gaf aan dat "we trots mogen zijn op de landbouwsector in Nederland en in het bijzonder hier in Zuid-Holland, waar de beste kwaliteit voedsel tegen de laagste milieu-impact ter wereld wordt verbouwd". Helma Lodders pleit voor een wetenschappelijke onderbouwing van beslissingen en niet zomaar af te gaan op meningen en ideeën. Beiden gaven aan dat "we te maken hebben met twee authentieke politici met verstand van zaken die veel kunnen bereiken voor hun regio".

Vraag naar mentoren stijgt

GOEREE-OVERFLAKKEE - Niet iedereen kan goed voor zichzelf opkomen. Meestal wordt dit door familie gedaan. Soms is er echter niemand. Daarom is in 2000 Mentorschap Rotterdam e.o. opgericht. Wie niemand in de eigen omgeving heeft die mentor kan of wil zijn, mag een beroep doen op deze stichting. Die zorgt dan dat er een vrijwilliger wordt aangesteld als belangenbehartiger, een zogenoemde mentor.

Het mentorschap is een wettelijke beschermingsmaatregel die wordt opgelegd door de kantonrechter. De afgegeven beschikking staat op naam van de stichting en de mentor wordt gemandateerd voor de uitvoering van het mentorschap. Juist omdat het zulk belangrijk en dankbaar werk is, moeten er voldoende vrijwilligers zijn. Daarom is Mentorschap Rotterdam e.o. op zoek naar betrokken mensen die graag de belangen van anderen willen behartigen. Het gaat om mensen die lijden aan een vorm van dementie, of niet-aangeboren hersenletsel. Ook voor mensen met een verstandelijke beperking en/of een psychiatrische aandoening kan een mentor aangevraagd worden.

Contacten

Mede door de maatschappelijke veranderingen stijgt de vraag naar mentoren. Hun taak is onder andere het onderhouden van contacten met hulpverleners, professionals van zorgorganisaties en bewaking van de uitvoering van het zorgplan. Verder overlegt u met de financiële vertegenwoordiger (bewindvoerder) over uitgaven die nodig zijn voor het welzijn van degene die u vertegenwoordigt. Geen kleinigheid, maar u krijgt op uw beurt ondersteuning van de coördinatoren van Mentorschap Rotterdam e.o.

Cursus

Voordat u aan de slag gaat, volgt u de basiscursus van vijf avonden, waarop de volgende onderwerpen worden behandeld: Wet- en regelgeving, bewindvoering, de doelgroepen waar een mentor voor wordt aangevraagd, praktijk van de mentor, ouderenmishandeling, communicatie en ethiek. Als u vrijwilliger bent bij Mentorschap Rotterdam e.o. worden er na de basiscursus regelmatig trainingen en nascholing aangeboden. Tijdens deze bijeenkomsten kunt u ervaringen uitwisselen met andere mentoren.
Om mentor te worden, moet u met "recht betrokken" zijn bij het welzijn van mensen die niet mondig genoeg zijn om hun eigen belangen te behartigen. Het neemt gemiddeld ongeveer 1,5 uur per week in beslag. Voor meer informatie zie www.mentorschap-rotterdam.nl. Of u kunt contact opnemen met een van de coördinatoren van de Stichting Mentorschap Rotterdam: Ineke Sulkers (06 22961551) en Janneke Niemantsverdriet (06 22961471).

Diploma's voor assistenten

SOMMELSDIJK - Op zaterdag 14 maart hebben Joris van den Nieuwendijk, Marith Landman, Madalene Goedegebuur en Loura Hamelink hun junior assistenten diploma behaald bij turnclub Turn2Move in Sommelsdijk.

De afgelopen maanden hebben de junior assistenten een opleiding gevolgd om te mogen assisteren. In de lessen bij Turn2Move moesten zij 19 opdrachten uitvoeren onder begeleiding van een niveau 3 lesgever om op die manier de kneepjes van het vak in de praktijk te leren. Deze praktijkopleiding is geschikt voor jongens en meisjes vanaf 12 jaar die leuk met kinderen om kunnen gaan en het fijn vinden om met kinderen te werken. Vanaf 14 jaar kunnen deze assistenten een niveau 2 assistenten opleiding volgen en vanaf 16 jaar een niveau 3 opleiding, waarmee ze de bevoegdheid krijgen om zelfstandig gym- en turnles te geven.

Gericht op motorische ontwikkeling

Door alleen te werken met gediplomeerde leiding wil Turn2Move op een verantwoorde wijze gym- en turnlessen verzorgen. Op die manier zorgen ze ervoor dat kinderen op de juiste manier aangestuurd worden, maar dat er ook efficiënt onderdelen aangeleerd worden, zoals handstand, radslag, borstwaartsom en nog veel meer. De lessen zijn zeer gevarieerd doordat Turn2Move naast de toestellen in De Staver ook gebruik kan maken van de springtoestellen die ook tijdens de Springdagen gebruikt worden, zoals airtrackbaan, grote trampoline, airlandingsvlak en dubbele mini trampoline, en doordat er gewerkt wordt met een jaarplanning en lesvoorbereidingen voor elke groep. In de les wordt er door de lesgevers een positieve sfeer gecreëerd waarbij de kinderen respect hebben voor zowel de lesgevers als voor elkaar. Uit de reactie van de leden blijkt dat kinderen graag naar de lessen van Turn2Move komen, omdat de lessen leuk en uitdagend zijn. Voor de kinderen zelf is het goed om hun grove en fijne motoriek te ontwikkelen en daarnaast werkt het vele bewegen preventief tegen overgewicht.

Nieuw springkussen

Kinderen die een keertje mee willen doen mogen een gratis proefles volgen, daarna kan men lid worden van de club door zich aan te melden. Net als bij alle andere sportclubs heeft deze turnclub hun eigen clubkleding. Voor meisjes is dit een turnpakje, turnbroekje en turnschoentjes. Voor jongens zijn dit alleen turnschoentjes. Deze kleding kan voor of na de les gepast en gelijk gedragen worden. Alle kinderen die begin dit jaar in groep 3 t/m 8 van de basisschool in Sommelsdijk en Middelharnis zaten hebben begin van het jaar al een keer les gehad op de nieuwe airtrack tijdens de eigen schoolgymles.

Informatie

Meer informatie over turnclub Turn2Move kunt u vinden op hun website www.turn2move.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen via info@turn2move.nl of bellen naar 0187 487513.

Creatief talent gezocht

SOMMELSDIJK - Op 13 juni a.s. organiseert Sociëteit Rethorica in Sommelsdijk een toneelwedstrijd, zoals dat in de begintijd gebruikelijk was, toen de sociëteit een rederijkerskamer was. Het hoogtepunt vormden dan altijd de toneeluitvoeringen voor publiek. Deze spelen werden geschreven over een van te voren opgegeven onderwerp. Er werden ook prijzen uitgeloofd.

Elke rederijkerskamer had niet alleen een naam, maar ook een zinspreuk. Dit was een zin waarin tot uiting kwam, wat men voor de vereniging belangrijk vond. De kamer van Sommelsdijk had er zelfs twee: 'Van harten minnende', wat tegenwoordig zou betekenen: 'Wij gaan er helemaal voor!' De tweede is 'Hoe langer, hoe liever!' , wat ongeveer betekent: 'Wij willen dat het zo lang mogelijk doorgaat.'
De opdracht is nu: een spel maken waarin deze zinspreuken op de een of andere manier tot uiting komen. Het toneelstuk mag zich afspelen in een zelfgekozen tijd tussen 1515 tot 2015. Het is dus de bedoeling dat u een kort toneelspel verzint en als groep opvoert. Het geheel mag maximaal 20 minuten duren. Het spel kan zowel kluchtig als ernstig zijn.
De spelen zullen op zaterdag 13 juni in de Voorstraat van Sommelsdijk op een eenvoudig podium in de open lucht opgevoerd worden. Natuurlijk zijn er ook nu prijzen te winnen. Enkele groepen hebben zich al aangemeld, Sociëteit Rethorica zou er graag nog meer zien.

Voor aanmelding en meer informatie: Wim van Ham, tel. 0187 611673, e-mail wimvanham@upcmail.nl.

Kunst- en Ambachtsmarkt zoekt meedenkers en deelnemers

Voor de 10e editie van de Ouddorpse Kunst- en Ambachtsmarkt is het bestuur van de St. Promotie Kop van Goeree op zoek naar meedenkers én naar nieuwe deelnemers.

Op zaterdag 27 juni a.s. zal de 10e editie van de Ouddorpse Kunst- en Ambachtsmarkt worden georganiseerd. In het centrum staan die dag van 10.00 tot 16.30 uur bijna 40 kramen opgesteld waarin super-creatieve mensen hun "kunststukken" tentoonstellen en/of verkopen. Daarnaast zal in de buurt van alle sfeervolle terrasjes, een gezellig en afwisselend live-muziekprogramma ten gehore worden gebracht. Op het pleintje voor het Ouddorpse Raadhuis wordt een verrassend "schildersprogramma" georganiseerd.
Vanuit de St. Promotie Kop van Goeree zijn voor de diverse evenementen, vele organisatiecommissies actief, maar momenteel bestaat de jubileumcommissie van de Ouddorpse Kunst- en Ambachtsmarkt nog maar uit drie vaste leden waarvan er één een adviseursrol heeft. Vooraf een paar keer bij elkaar komen om mee te denken over de invulling van het programma en op de dag zelf "er zijn", daarvoor zoekt de commissie nieuwe mensen, bijvoorbeeld die zelf ook aan de Kunst- en Ambachtsmarkt deelnemen.
Medio maart zullen de deelnemers van voorgaande markten een uitnodiging ontvangen om weer een kraam te huren. "Geweldig natuurlijk dat we kunnen rekenen op trouwe deelnemers, maar het tentoonstellen van "nieuwe kunsten" is goed voor de variatie, dus ook voor nieuwe deelnemers zullen kramen te huren zijn, aldus de organisatie.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via: info@kopvangoeree.nl.

Marcel Bal Makelaardij en Xsarus sponsoren V.C. Intermezzo

MIDDELHARNIS - Naast vrijwilligers zijn sponsoren van enorm belang voor V.C. Intermezzo omdat een bloeiende volleybalvereniging niet kan functioneren zonder sponsorbijdragen. Intermezzo prijst zich gelukkig met alle sponsoren, zo hebben onlangs alle competitie spelende herenteams van V.C. Intermezzo de beschikking gekregen over een nieuw volleybalshirt. Dit is mogelijk gemaakt, dankzij sponsors Xsarus en Marcel Bal makelaardij. Daarbij heeft Marcel Bal van Marcel Bal makelaardij op zaterdag 7 maart officieel zijn handtekening gezet onder het sponsorcontract. De vereniging danken de sponsors voor hun bijdrage. Kijk eens op www.mbmakelaardij.nl, www.xsarus.nl of op www.vcintermezzo.nl voor meer informatie. Op de foto: Sponsors Bram Hoekman van Xsarus en Marcel Bal van Marcel Bal Makelaardij poseren met elkaars shirt.

INGEZONDEN: Wie kan ons helpen?

Zondag 22 februari 2015 zijn door twee honden, op drie verschillende plaatsen aan de Oudedijk in Ooltgensplaat, vier hoog drachtige schapen, vijf raskippen en enkele kalkoenen doodgebeten. Ondanks diverse pogingen hebben we nog steeds niet kunnen achterhalen waar deze honden vandaan komen en wie de eigenaar(s) is/zijn. Van een van de honden hebben we een foto kunnen maken. Een foto van deze hond is hierbij gevoegd. Het zijn Husky's of Husky-achtige honden. Als u weet wie de eigenaar van deze honden is, wilt u dan s.v.p. contact met ons opnemen. Uw naam blijft, als u dat wenst, beslist anoniem.
Wij zijn op dit moment ontzettend bang, dat deze honden opnieuw zullen toeslaan. Het is bekend dat, zodra honden eenmaal bloed geproefd hebben, zij opnieuw zullen proberen los te breken en achter een prooi aan gaan. We hebben daarom de overige drachtige schapen tijdelijk naar een andere plaats gebracht. Zolang de honden niet getraceerd zijn, durven we het niet aan om de schapen thuis te laten lammeren of ze samen met de lammetjes in onze wei te laten lopen.
Help ons verder leed te voorkomen. Als u ons kunt helpen, zijn we u daar bijzonder dankbaar voor.

Fam. G.K. Timmerman, Oudedijk 8, 0187 631319;
Fam. J.P. de Vos, Oudedijk 3, 0187 632409.