info@eilandennieuws.nl
t. 0187 74 54 50

Dinsdag Eilanden-Nieuws

12 december 2017

Dinsdag Eilanden-Nieuws 12 december 2017


Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: info@eilandennieuws.nl of 0187-745450

Goeree-Overflakkee proeftuin voor groene waterstofeconomie

De ondertekenaars van het groene waterstofconvenant.

MIDDELHARNIS – Onder de titel 'Energy Island' werd afgelopen vrijdag in Het Prieel van Recreatiecentrum De Staver een nationaal congres gehouden rond de onderwerpen innovatie, duurzaamheid en energie. De bijna vierhonderd aanwezigen lieten zich informeren over de op stapel staande ontwikkelen op het gebied van duurzame innovatie in de zorg-, de food- als de woningbouwsector, op het gebied van mobiliteit en niet in de laatste plaats de energievoorziening van de toekomst.

Tekst en foto: Hans Villerius

Wat het laatste betreft zal (groene) waterstof een prominente rol gaan spelen. Zo zeer dat er zelfs sprake wordt van een groene waterstofeconomie. Dat dit niet maar een hype is, of uit de lucht gegrepen, liet afgelopen vrijdagmiddag wel zien, toen als afsluiting en tevens hoogtepunt van het congres niet minder dan 28 nationale en internationale partijen – zowel private, publieke als semipublieke partners – een waterstofconvenant ondertekenden. Daarmee verbonden ze zich eraan zich in te zetten om via een programmatische aanpak kansrijke projecten te bestuderen, en waar mogelijk te realiseren, om in de samenleving te komen tot verregaande toepassing van groene waterstof.

Proeftuin

Groene waterstof wordt verkregen uit elektrolyse vanuit diverse duurzame bronnen, zoals zon, wind of getijdenenergie. En omdat Goeree-Overflakkee op het gebied van duurzaamheid zich landelijk al zo op de kaart heeft gezet, dit in combinatie met de geografische ligging van het eiland ten opzichte van de Randstad en het havengebied, is Goeree-Overflakkee verkozen tot proeftuin voor een groene waterstofeconomie. Vandaar ook dat het congres en de ondertekening van het allereerste waterstofconvenant híer plaatsvonden.

Keihard

Het initiatief hiertoe kwam van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Goeree-Overflakkee, die hierbij ter zijde werden gestaan door dr. Steven van Eijck, oud-staatssecretaris van Financiën, thans algemeen voorzitter van de RAI Vereniging. Dit ingegeven door de opdracht van het Kabinet om voor 2030 de CO2-uitstoot met de helft te reduceren. Dat vraagt om een totale energietransitie van fossiele- naar niet-fossiele brandstofbronnen. En daarbij blijkt waterstof een zeer belangrijke rol te gaan spelen. Vandaar het waterstofconvenant.

Onder de ondertekenaars van het convenant waren zowel nationaal als internationaal opererende partijen. Als eilandelijke waren dat de gemeente Goeree-Overflakkee, de woningcorporaties, Deltawind, SmartWater en Greenpoint/Van Peperstraten Group. Daarnaast prominenten als de gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, TNO, TU Delft, VNO-NCW, Stedin, Gasunie, Connexxion, Siemens, Hyundai en Louwman&Parqui. Om de ondertekenende partijen op weg te helpen bij de uitvoering van het convenant benoemden de provincie Zuid-Holland en de gemeente Goeree-Overflakkee de heer Pedro Peters, voormalig directeur van RET en voorzitter van OVNL, als kwartiermaker. In die functie gaat Peters aan de slag met het opzetten van een organisatiestructuur en het in gang zetten van diverse aan elkaar gerelateerde projecten. De Commissaris van de Koning Jaap Smit sloot vrijdagmiddag het congres af door de ondertekening van het groene waterstofconvenant in te luiden. En na ondertekening was het Steven van Eijck die nog even aangaf wáárvoor de partijen hun handtekeningen hadden gezet: "geen vrijblijvendheid maar keiharde resultaatverplichtingen, een showcase voor Europa en de rest van de wereld!"

In onze editie van aanstaande vrijdag een artikel over het congres van jl. vrijdag.

Stevig pak sneeuw

GOEREE-OVERFLAKKEE - Zowel zondagmiddag als maandagmiddag viel er een stevig pak sneeuw op Goeree-Overflakkee. De wegbeheerders gingen met zoutstrooiers en schuifwagens de gladheid te lijf, desondanks waren veel wegen behoorlijk glad. Verschillende auto's kwamen door de gladheid in de berm terecht of maakten een schuiver, er hebben zich voor zover bekend geen ernstige ongevallen plaatsgevonden. Maandag aan het einde van de middag stonden er files op de doorgaande wegen op het eiland. Ook gingen een aantal scholen eerder uit, zodat de kinderen voor de sneeuw naar huis konden reizen. Naast overlast zorgt de sneeuwval ook voor een prachtig besneeuwd landschap en kinderpret. Fotograaf Ellen van den Doel maakte in de polder bij Sommelsdijk deze foto van schapen in het witte weiland. (Foto: Ellen van den Doel)

Volgende week verschijnt er één gecombineerde kersteditie van Eilanden-Nieuws op woensdag 20 december. De week daarna verschijnt er één krant op woensdag 27 december. De afsluittijden voor advertenties staan op pagina 7.

2 / 28

Agenda

Woensdag 13 december

ACHTHUIZEN – Bingo met maaltijd in Het Buurthuus. Aanvang 15.00 uur. Kosten: 7,50 euro voor leden van de Plaatselijke Commissie, 12,50 euro voor niet-leden.
OUDE-TONGE - Breicafé in Infocentrum aan de Bernhardstraat. Vanaf 19.30 uur.
SOMMELSDIJK – Winterfair in Nieuw Rijsenburgh van 10.00 tot 15.30 uur.

Donderdag 14 december

DEN BOMMEL – Bingo met maaltijd voor 55-plussers. Aanvang 13.30 uur. De bingo kost € 4,00, de maaltijd € 11,00, komt u naar beide, dan kost het € 15,00. Bij deelname aan de maaltijd s.v.p. voor 8 december a.s. aanmelden bij Janny Kamp: (0187) 61 14 53. De middag wordt gehouden in Bommelstee, Schaapsweg 34.
DIRKSLAND – Spelavond in Kerstsfeer in Activiteitencentrum 't Reginahof, vanaf 19.00 uur. Kosten: € 5,-. Graag aanmelden voor 8 december via de mail: joke.vandijk@careyn.nl of bel 06 538 616 47.
DIRKSLAND – Bingo in de Victoriahal. Aanvang 19.30 uur.
GOEDEREEDE – Jaarvergadering Oranjevereniging in Oostdam. Aanvang 19.30 uur.
GOEDEREEDE – Kerstviering C.V.B. in Oostdam, m.v. mannenkoor Obadja. Aanvang 19.30 uur.
MELISSANT – Breicafé in Melishof van 13.00 tot 16.00 uur in Melishof.
MELISSANT – Kerststukjes maken tijdens koffiemiddag in Melishof. Aanvang 13.30 uur. Opgeven via tel. 602411.
OUDDORP – Kerstworkshop Groei en Bloei in het zaaltje Recreatiepark Oude Nieuwland. Aanvang 14.00 uur. Meer informatie en aanmelden bij Willy v.d. Graaf, tel. 0187-681027 of mail naar discograaf@hetnet.nl.

Vrijdag 15 december

SOMMELSDIJK – Jaarafsluiting O-G-O in De Zwaluw aan de Sperwer 55. Aanvang 14.00 uur. Optreden Accordeonclub Risoluto.
MIDDELHARNIS – Volkskerstzang op het Diekhuusplein. Aanvang 19.00 uur.
MELISSANT – Wintermarkt rondom de Melishof van 16.00 tot 22.00 uur. Er is ook een optreden van Move It gepland. Toegang is gratis.

Zaterdag 16 december

SOMMELSDIJK – Hervormde Kerk. Kerstconcert Kinderkoor 'De Jonge Lofstem'. Aanvang 19.00 uur. De toegang is vrij. Er wordt een collecte bij de uitgang gehouden. Het concert duurt ongeveer een uur.
NIEUWE-TONGE – Kerstvolkszang in de Hervormde Kerk. Aanvang 19.00 uur.
DEN BOMMEL – Kerstmarkt in De Bommelstee van 11.00 tot 19.00 uur.
OUDE-TONGE – Kerstconcert Fanfare Vooruit. Aanvang 19.30 uur in CBS De Bron.
SOMMELSDIJK – Kerstmarkt in Den Hoogen Caemer, Sperwer 55. Van 10.00 tot 16.00 uur.

Zondag 17 december

MIDDELHARNIS - Kinderkersttocht 'Van Nazareth naar Bethlehem' op zondag 17 december 2017. Voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Start om 16.30 uur bij de Exoduskerk, Langeweg 97a in Sommelsdijk. Afsluiting rond 18.30 uur op het Diekhuusplein. Opgeven kan via het mailadres kinderkersttocht@groen-support.nl.

Maandag 18 december

ACHTHUIZEN – Sjoelmiddag in het Buurthuus, Kloosterstraat 10. Aanvang 13.30 uur.
DIRKSLAND – Koorconcert Amazing Grace Choir, o.l.v. Peter Wildeman. Hervormde Kerk. Aanvang 19.45 uur. Voor kaartverkoop en info, zie: www.peterwildeman.nl.

Voorbereidingen voor Beroepscampus vergevorderd

Impressie van het nieuwe complex. Vooraan het Edudelta College dat wordt verbouwd, daar achter de nieuwe Beroepscampus.

MIDDELHARNIS – Het heeft bijna tien jaar geduurd voordat er een besluit kon worden genomen voor de realisatie van de Beroepscampus Goeree-Overflakkee. Gisteren, dinsdag, werden in het gemeentehuis de handtekeningen gezet onder de koopakten en een samenwerkingsovereenkomst.

Door Adri van der Laan

Wethouder Frans Tollenaar noemde het een belangrijke bijeenkomst omdat het ondertekenen van de verschillende stukken uiteindelijk ten goede gaat komen aan het beroepsonderwijs op het eiland. "Onze jongeren krijgen alle kans in de beroepscampus", aldus de wethouder. Hij noemde het besluit van de gemeenteraad om akkoord te gaan met de realisering van de beroepscampus een "investering in de toekomst". De jongeren zullen in de te vormen campus alle kansen krijgen, aldus de wethouder. Het project zal ongeveer 22 miljoen euro gaan kosten.

Binnenkort start men met de verbouw van de Edudeltavestiging aan de Langeweg. Die verbouwing wordt zodanig uitgevoerd dat ze aansluit bij het complex dat op het naast gelegen terrein van het voormalige bouwbedrijf Boeter wordt gevestigd. De uitvoering van het gebouw past binnen het duurzaamheidsstreven van de gemeente want het vormt en 'verbinding' met het nabijgelegen complex De Staver. Warmtekrachtkoppeling en warmtepompen zullen gezamenlijk gebruikt worden, evenals natuurlijk de gymfaciliteiten van De Staver. Verder zal de campus voorzien worden van een duurzaam dak.

Onder leiding van notaris Marianne de Waard werden de verschillende akten en overeenkomsten ondertekent. De heren Peeman en Driesse waren tot dat moment eigendom van de grond. Voor Edudelta zette de voorzitter van het College van Bestuur Edudelta Onderwijsgroep zijn handtekening. René Louwerse deed als lid van het College van Bestuur van het Albeda College. Naast het Edudelta participeert RGO/Bouwmensen in de campus.

Er breekt nu een drukke tijd aan voor de werkgroepen en stuurgroep. De planning is dat het met de start van het nieuwe schooljaar van 2020 het complex in gebruik zal worden genomen.

Als de nieuwbouw gerealiseerd is, zal de Edudeltavestiging aan de Schoolstraat in Middelharnis worden verlaten. Wat er met dat gebouw gaat gebeuren is nog niet bekend. Het gebouw is dan van de gemeente en momenteel wordt onderzocht wat de toekomst van dit gebouw zal zijn. In de huidige staat is het niet meer geschikt voor gebruik. Maar over eventuele plannen kon wethouder Tollenaar zich nog niet uitlaten.

Rijk en regio investeren in duurzame en verkeersveilige N59

GOEREE-OVERFLAKKEE - De provincies Zuid-Holland en Zeeland, de betrokken gemeenten en minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) hebben 6 december in het Bestuurlijk Overleg MIRT afgesproken om samen te werken aan een betere verkeersveiligheid en duurzaamheid van Rijksweg N59. In 2018 stellen zij een pakket maatregelen op om de verkeersveiligheid te verbeteren. Hierbij worden nieuwe technieken en ontwikkelingen gebruikt. Ook nemen de betrokken partners maatregelen om de duurzaamheid te bevorderen. Het Rijk draagt € 5 miljoen bij aan de verkeersveiligheidsmaatregelen. De regionale overheden dragen ruim € 10 miljoen bij aan de aanpak van de N59. De maatregelen worden uitgevoerd in de periode 2018-2024.

In 2016 heeft de regio het plan Energy Highway N59 opgesteld om de duurzaamheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid van de weg te verbeteren. Het afgelopen jaar zijn innovatieve financieringsmogelijkheden onderzocht om de N59 duurzamer te maken en de kwaliteit van de weg als belangrijke verbinding te verbeteren.

Rijkswaterstaat voert als wegbeheerder de ambitie van het nieuwe kabinet uit om samen met de regio de verkeersveiligheid op N-wegen te verbeteren. De provincies en gemeenten willen de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de eilanden verbeteren en smart mobility en duurzaamheid toepassen. In februari 2018 worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een overeenkomst.

Burgerinitiatief 'Stop de bouw van windmolens op land'

REGIO - Zowel belangenvereniging 3MO als de stichting Mallemolens ondersteunt het burgerinitiatief 'Stop de bouw van windmolens op land'. Samen met organisaties die in andere regio's strijden tegen de komst van windmolens, wil het burgerinitiatief 40.000 handtekeningen inzamelen om het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. In een persbericht van de organisatie staat dat wind op land 39 procent duurder is dan wind op zee.

Het burgerinitiatief stelt: "Windenergie op zee is inmiddels goedkoper dan windenergie op land. En de ruimte die op de Noordzee al is gereserveerd voor windturbines is meer dan voldoende om alle plannen voor wind op land te kunnen vervangen. Toch blijft de overheid doorgaan met het plaatsen van windturbines op land. Windturbines zo hoog als de Euromast. Windturbines, die overlast veroorzaken door laagfrequent geluid, slagschaduw en horizonvervuiling. Vele honderden van deze windturbines moeten er nog verrijzen als het aan de regering ligt. Het bouwen van windturbines op land is niet economisch, want windenergie op zee is goedkoper en niet duurzaam, want op zee krijg je meer groene energie voor je geld."

"Dit is een showcase voor de rest van de wereld"

Vervolg van de voorpagina.

Onder de ondertekenaars van het convenant waren zowel nationaal als internationaal opererende partijen. Als eilandelijke waren dat de gemeente Goeree-Overflakkee, de woningcorporaties, Deltawind, SmartWater en Greenpoint/Van Peperstraten Group. Daarnaast prominenten als de gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, TNO, TU Delft, VNO-NCW, Stedin, Gasunie, Connexxion, Siemens, Hyundai en Louwman&Parqui. Om de ondertekenende partijen op weg te helpen bij de uitvoering van het convenant benoemden de provincie Zuid-Holland en de gemeente Goeree-Overflakkee de heer Pedro Peters, voormalig directeur van RET en voorzitter van OVNL, als kwartiermaker. In die functie gaat Peters aan de slag met het opzetten van een organisatiestructuur en het in gang zetten van diverse aan elkaar gerelateerde projecten. De Commissaris van de Koning Jaap Smit sloot vrijdagmiddag het congres af door de ondertekening van het groene waterstofconvenant in te luiden. En na ondertekening was het Steven van Eijck die nog even aangaf wáárvoor de partijen hun handtekeningen hadden gezet: "geen vrijblijvendheid maar keiharde resultaatverplichtingen, een showcase voor Europa en de rest van de wereld!"

Nieuwe zorgondernemer op het eiland: Zorgthuys Flakkee

Marieke Kalle (links) heeft Zorgthuys Flakkee opgezet. Hier is ze op bezoek bij een cliënt.

GOEREE OVERFLAKKEE – Het eiland is een zorgondernemer rijker. Marieke Kalle, al jaren actief in de zorgwereld heeft van het realiseren van Zorghuys Flakkee een kleinschalige woon—zorgvoorziening haar missie gemaakt. Al geruime tijd is er een kleine werkgroep bezig om de mogelijkheden te onderzoeken.

Toen zorgvastgoedspecialist Estea op hun pad kwam hebben ze samen de plannen onder de loep genomen en zijn ze aan de slag gegaan. Met als gevolg dat in 2018 Zorghuys Flakkee gerealiseerd gaat worden. Daarnaast is Marieke gestart met het leveren van thuiszorg vanuit het concept: Zorgthuys Flakkee, een thuiszorgorganisatie die mensen met uiteenlopende zorgvragen van dienst kan zijn. Maar de uiteindelijke parel van Mariekes missie is Zorghuys Flakkee, een christelijk woon-zorghuis van 24 woningen waarvan 16 bestemd zijn voor mensen met een zelfstandige woonwens. Verdere plannen worden op dit moment uitgewerkt.

Een jaar geleden had Marieke Kalle niet gedacht dat zij nu thuiszorg vanuit Zorgthuys Flakkee zou verlenen. "Ik kan het soms nog niet helemaal geloven, maar mijn missie om vanuit christelijke identiteit zorg te verlenen aan mensen op Flakkee, wordt gewoon werkelijkheid." De nieuwe zorgondernemer is al jaren actief in de zorg op het eiland, maar nu gaat ze haar eigen onderneming runnen. Marieke: "Het is allemaal nog wel wat wennen, een eigen bedrijf runnen, maar de zorg is al die jaren niet uit mijn hart verdwenen, dus ik doe het met veel liefde en hoop de ouderen van 'ons Flakkee' de zorg te kunnen bieden die zij verdienen."

Eigen waarden en normen

Zorgthuys Flakkee is niet de enige zorgaanbieder op het eiland. Daarom kiest de organisatie ervoor om zich duidelijk te positioneren als nieuwe speler met geheel eigen waarden en normen. "Als nieuwe zorgorganisatie op het eiland Goeree Overflakkee willen wij ons onderscheiden in persoonlijke zorg op maat. Echt tijd en aandacht hebben voor de cliënt. Dit denken wij te kunnen bereiken door kleinschalig te (blijven) opereren. Daarnaast speelt onze christelijke identiteit een belangrijke rol. Gods Woord is een belangrijke leidraad in onze werkzaamheden en in wat wij als personeel uitstralen naar cliënten," aldus Marieke Kalle.

Toekomstplannen

Op dit moment maken een aantal cliënten al gebruik van de diensten van Zorgthuys Flakkee. Daarnaast wordt er de komende tijd hard gewerkt aan de realisatie van het Zorghuys Flakkee die ergens op een mooie plek in Middelharnis komt te staan. Mensen die graag op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen kunnen zich via info@zorgthuysflakkee inschrijven voor de nieuwsbrief. Dit e-mailadres kan ook worden gebruikt voor meer informatie over de diensten van Zorgthuys Flakkee.

'Samen muziek maken is leuk'

MIDDELHARNIS – 'Samen muziek maken is leuk' en daarom kan men bij het Muziekgebouw G-O gebruikmaken van de mogelijkheid om in groepsverband een instrument te leren bespelen.

"Samen leer je sneller, van je docent, maar ook van elkaar. Omdat de groepjes waarin je speelt klein zijn, krijg je alle aandacht en kun je in een fijn tempo groeien op je instrument. Je maakt elkaar enthousiast en oefent gelijk met samenspelen", aldus de mensen van de organisatie.
De leerlingen worden verdeeld naar instrumentengroep, zoals houten blaasinstrumenten, koperen blaasinstrumenten, slagwerklessen, enz. Het minimale aantal deelnemers per groep is 4 leerlingen. Voor deze groepslessen is het niet nodig dat leerlingen zich als groep aanmelden. Iedereen kan zich individueel inschrijven. Bij voldoende aanmeldingen voor een bepaalde instrumentengroep zullen de lessen van start gaan. Op de website van het Muziekgebouw G-O: www.muziekgebouwgo.nl staan de tarieven en het inschrijfformulier voor deze lessen. Ook degene die individuele lessen wil gaan volgen, kan zich via deze site aanmelden.

Gewijzigde verschijningsdata en afsluittijden kerstkrant, oudejaarskrant en nieuwjaarskrant

De kersteditie verschijnt op woensdag 20 december. Reguliere advertenties kunnen tot dinsdag 19 december 12.00 uur worden aangeleverd. Familieberichten tot 7.00 uur op woensdag 20 december.

De oudejaarskrant verschijnt op woensdag 27 december. De afsluittijd voor reguliere advertenties is vrijdag 22 december 12.00 uur. Familieberichten kunnen tot woensdagmorgen 27 december 7.00 uur worden ingestuurd via info@eilandennieuws.nl.

In de eerste week van het nieuwe jaar verschijnt Eilanden-Nieuws op woensdag 3 januari huis-aan-huis en op vrijdag 5 januari verschijnt de abonnee-editie. Advertenties voor de huis-aan-huiskrant kunnen tot dinsdag 2 januari 12.00 uur worden aangeleverd, familieberichten tot woensdagmorgen 3 januari 7.30 uur. Voor de vrijdagkrant gelden de gebruikelijke afsluittijden.

Kerstconcert christelijke gemengd koor Jeduthun

MIDDELHARNIS - Op zaterdag 23 december is er in de Hervormde Kerk van Middelharnis weer het bekende kerstconcert van christelijke gemengd koor Jeduthun uit Middelharnis. Althans, het koor repeteert in Middelharnis maar het kan met recht een eilandkoor genoemd worden want van den Bommel tot Ouddorp en zelfs van daarbuiten zijn er enthousiaste leden die samen zingen in dit mooie koor wat gedirigeerd wordt door dirigent Jan Wisse. Auke Kieviet zal het orgel bespelen, Harpiste Ghislaine Voorrecht zal dit prachtige instrument bespelen, Arie Noordijk speelt trompet. De organisatie: "Van harte nodigen wij u allen uit om samen met ons te zingen over de Koning die is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Wij hopen u te mogen ontmoeten op 23 december." De kerk is open om 19.00 uur, de avond begint om 19.30 uur.

Vrijdag tweede actie-wandeltocht 'Spierziekte SMA de wereld uit'

Jasmijn Tanis.

OUDDORP - Vrijdag 15 december wordt in Ouddorp de tweede zogenaamde Smokkelroute georganiseerd. Een ludiek wandelevenement in de avonduren, dat zich afspeelt tussen 18.00 en 22.00 uur. Zorgvuldig uitgezet over een parcours met een lengte van globaal 7 - 8 kilometer. Dit afhankelijk van de weersomstandigheden. Start en finish bij Old Smuggler, dat is de slijterij, pub en gallery van Flip Otte aan de Achterweg 22 in Ouddorp. Ludiek, want het is best spannend om individueel of met elkaar, ouders met kinderen, opa en oma met kleinkinderen, voorzien van zaklamp en hopelijk zonder paraplu, de fraaie verharde- en natuurpaden in de badplaats in het duister te verkennen.

Door Jaap Ruizeveld

Naast het ludieke karakter kent het evenement echter een uiterst serieus thema. Het is een actie om geld in te zamelen voor het Prinses Beatrix Spierfonds, om wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken teneinde met een medicijn de spierziekte SMA de wereld uit te krijgen. "En kom op, mensen. Maak uw agenda vrij. Voor deze actie komt u vrijdagavond toch uit uw stoel?"

Honderd procent besteding

Een evenement met een gezicht. Want op ons eiland kent bijna iedereen de inzet van de familie Tanis uit Ouddorp die jaarlijks, gesteund door familie, vrienden en met support van vele sympathisanten, een boerderijfair en andere acties op touw zet om diverse onderzoeken van het Spierfonds mede te ondersteunen. Nu al met een inzet voor een vierde grootscheeps wetenschappelijk onderzoek. En voor de deelnemers aan de wandeltocht is er de garantie dat 100 procent van uw financiële bijdrage, in dit geval uw deelnemersgeld aan de wandeltocht, rechtstreeks wordt gebruikt voor genoemde onderzoeken naar de oorzaak van SMA.

Gezicht

Dochter Jasmijn Tanis (9 jaar) is één van de gezichten in deze actie. Een meisje met een vrolijk karakter en glimlach, dat op bewonderenswaardige wijze, in haar elektrische rolstoel, het leven positief tegemoet treedt en zich niet door haar spierziekte terugtrekt. Zo bezoekt zij, als leerlinge in groep 5, de lessen op de reguliere christelijke basisschool (Koningin Beatrix) in Ouddorp. Moeder Krijnie Tanis, tante Wilma en Old Smuggler ondernemer Flip Otte hebben, evenals vorig jaar, weer het voortouw genomen voor het december-wandelfestijn. Vurig hopen zij dat het succes van 2016, toen er 165 deelnemers inschreven en er 661,50 euro werd ingezameld, dit keer wordt overtroffen. Gesteund door een sympathieke achterban moet het lukken. RTV Slogo heeft de intentie om aan dit wandelgebeuren voor 'SMA de wereld uit' ook aandacht te besteden.

Informatie details

Start Smokkelwandeltocht vrijdag 15 december vanaf 18.00 uur (tot 20.00 uur) bij Old Smuggler aan Achterweg 22 in Ouddorp. Auto's van deelnemers kunnen worden geparkeerd op Dorpstienden, op enkele minuten loopafstand van het startpunt. Tel. 06-30802061 (Krijnie Tanis). In de route zijn twee info-posten opgenomen. Bovendien rijdt er een pendelbusje voor eventuele aangelegenheden. Kosten alleen voor volwassenen 5 euro p.p. Kinderen gratis. Er is een routebeschrijving en aan het eind bij Old Smuggler is er glühwein. Voor de kids uiteraard alcoholvrij.

Spierfonds

Het Prinses Beatrix Spierfonds zet zich in voor de 200.000 mensen met een spierziekte in ons land. Met verve wordt geïnvesteerd en gestimuleerd om door middel van wetenschappelijk onderzoek alle spierziekten de wereld uit te krijgen. Onderzoek naar genezing. Dat is een lange weg, maar ook de verbetering van de kwaliteit van leven van de patiënten is een ultiem doel dat men wil bereiken. Het zetten van stappen in de zoektocht naar een mogelijk medicijn kost tijd en veel geld. Elke fase is cruciaal: van het nauwkeurig be­schrijven van de verschijnselen en het vinden van de oorzaak tot het ontwikkelen en lanceren van een medicijn. Er kan geen fase overgeslagen worden. Het Prinses Beatrix Spierfonds heeft geen commerciële belangen en beschikt over een nationaal en internationaal netwerk van experts. Het Fonds kijkt over de grenzen van alle spierziekten heen en biedt support aan onderzoekers om hun kennis en resultaten te delen. Zij toetst een onderzoekaanvraag op relevantie, kwaliteit en kans op vervolg. Bovendien brengen de medewerkers de praktijkervaring van patiënten en hulpverleners tot in het laboratorium. Zo halen zij het meeste uit elke euro die te besteden is, en het meeste uit wetenschappelijk onderzoek.

Rabobank sponsort nieuw kassasysteem Wereldwinkel

Namens Rabobank Het Haringvliet overhandigt Jan Verhage op symbolische wijze het nieuwe kassasysteem aan Yonne Mous (l.) en Ella de Wit van Wereldwinkel Goeree-Overflakkee.

MIDDELHARNIS – De Wereldwinkel op het Zandpad in Middelharnis heeft een nieuw kassasysteem. De aanschaf werd mede mogelijk gemaakt dankzij sponsoring door Rabobank Het Haringvliet, die uit het Rabobank Innovatiefonds voor € 2.500 heeft bijgedragen in de aanschaf van het nieuwe systeem.

Tekst en foto: Hans Villerius

Alle Wereldwinkels in Nederland moesten in 2017 een nieuw kassasysteem aanschaffen. Een systeem dat werkt met Windows 10, maar wat met de tot dusver in gebruik zijnde systemen niet mogelijk was omdat ze technisch te zeer verouderd waren. Dit betekent dat niet alleen een nieuwe kassa, pinapparaat en printer moesten worden aangeschaft, maar ook de computer moest worden vervangen. En er was een training nodig om met de nieuwe apparatuur om te kunnen gaan. Een flinke kostenpost voor de Wereldwinkel, die zich weliswaar voor het goede doel inzet – eerlijke handel voor ondernemers in ontwikkelingslanden – maar wel de eigen broek moet ophouden. Voor aanschaf van het nieuwe kassasysteem deed ze echter niet vergeefs een beroep op het Rabobank Innovatiefonds. En namens Rabobank Het Haringvliet was het Jan Verhage die vorige week donderdagmorgen met een voldaan gevoel het nieuwe systeem symbolisch overhandigde aan voorzitter Yonne Mous en medebestuurslid Ella de Wit van Wereldwinkel Goeree-Overflakkee.

Onderscheidend

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en levensmiddelen uit andere culturen. Een breed en aansprekend assortiment, met trendy en duurzame artikelen, zoals landelijke woonaccessoires, serviezen, koffie, thee, soep, tassen, wasmiddelen, sieraden, chocolade van Tony's Chocolonely en de even gewilde vaatwasbestendige doppers in allerlei kleuren. Het is maar een greep uit het grote geheel, dat zich enerzijds als gebruiks- en consumptieartikelen laat omschrijven en anderzijds zich tot de categorie cadeauartikelen laat rekenen, met voor elk wat wils. En inderdaad, zonder exotisch stempel. Maar toch onderscheidend.

Fairtrade

De producten zijn volgens de fairtrade criteria geproduceerd en ingekocht. Fairtrade is eerlijke handel met respect voor mens en milieu. Veel van de mensen die de producten maken die Wereldwinkels verkopen zijn arm en maken vaak ook weinig kans op ontwikkeling. Zonder fairtrade hebben zij minder of geen kans op de westerse exportmarkt. Bij fairtrade gaan importeurs langdurige handelsrelaties aan met producenten in ontwikkelingslanden, zodat die beter kunnen investeren in hun eigen toekomst. Fairtrade betekent ook een eerlijke prijs voor een eerlijk product. De makers krijgen hierdoor de ruimte om zich op eigen kracht verder te ontwikkelen. De 7000 vrijwilligers in de 220 Wereldwinkels in Nederland maken hiermee graag duidelijk dat het in de wereld ook anders kan en dat armoede zeker bestreden kan worden.

Uniek

Ook de Wereldwinkel in Middelharnis is sterk afhankelijk van vrijwilligers, nieuwe zijn er altijd welkom. Daarnaast, en dat is uniek in Nederland, draaien leerlingen van het Praktijkonderwijs en van Vmbo 1 en 2 van Christelijke Scholengemeenschap Prins Maurits hier vier dagen per week in de winkel mee, als vast studieonderdeel en om zo praktijkervaring in de detailhandel op te doen.
Zie voor meer informatie www.goereeoverflakkee.wereldwinkels.nl.

Waar blijft Sint nou…?

SOMMELSDIJK – Het was een hele happening, afgelopen dinsdagmorgen op de J.C. van Gentschool te Sommelsdijk. Al voordat de school begon. Een flink deel van het schoolplein was afgezet, er stonden luidsprekers opgesteld waaruit overbekende liedjes klonken. Verschillende kinderen hadden donkergekleurde gezichten en een pietenpet op. Als je niet beter wist, zou je denken dat het 5 december en dus Sinterklaasdag was… En ja, laat dat nu inderdaad het geval zijn! Maar waar Sint en zijn pieten nu toch bleven…?

Tekst en foto's: Hans Villerius

Alle kinderen van de school stonden op het plein te wachten en directeur Sanne Wensink kon hen nóg zo welkom heten en vertellen dat Sint en zijn pieten er zouden zijn, intussen kwam er mooi niemand! Wat nu? "Een sinterklaasversje zingen!", riep er een. Zou dat helpen…? En jazeker! 'Sinterklaas Kapoentje' schalde nog maar net vanuit de vele kindermondjes en daar dook er één op: een echte Zwartepiet, op één van de daken van de school. Maar het bleef er maar bij één. En er was géén Sint… Nóg een sinterklaasliedje zingen. En warempel: daar kwamen nóg meer pieten tevoorschijn, op het klimrek, op de glijbaan, en de piet op het dak schopte daarvandaan zo maar een bal naar beneden. Maar nog steeds was er geen Sint! Juist toen daarover wat verwarring ontstond, de pieten wisten ook niet waar de oude baas bleef, reed een politieauto het schoolplein op. En wie stapte daar uit…? De burgemeester! Ja, de burgemeester had begrepen dat de J.C. van Gentschool haar uiterste best had gedaan om deze dag een prachtig Sinterklaasfeest te hebben, maar omdat de Sint gewoonweg niet kwam opdagen, moest nu de burgemeester Sinterklaas maar vervangen, vond juf Wensink. En zo lief als ze is wilde de burgemeester dat best. Maar juist toen ze daarover aan het overleggen waren, klonk er in de verte een politiesirene. Dat geluid kwam steeds dichterbij en dichterbij, het leek wel alsof… En ja hoor, daar had je het: een politiebus met zwaailicht en sirene kwam het schoolplein opgejankt, mét Sinterklaas erin! Onderweg naar school was van alles gebeurd waardoor hij nu véél te laat was. Maar hij was er! Alleen, door de rit in de politieauto was zijn mijter van z'n hoofd gemieterd en van armoe had hij nu maar een Sinterklaaspet op. Ook wel 'n mooie, een rooie met linten langs de kanten en een gouden kruis erin geweven, maar 't was toch maar een apart gezicht. Als je vlug keek dacht je dat de kerstman daar al stond… Maar hoe dan ook: de burgemeester hoefde nu niks en niemand meer te vervangen en kon weer terug naar het gemeentehuis. In polonaise, tussen de pieten in, vertrok ze terwijl de kinderen haar uitzwaaiden. En Sinterklaas? Die lustte eerst wel een pittige bak koffie, na zijn wederwaardigheden onderweg. En natuurlijk had hij daarna weer alle aandacht voor de kinderen. Nee, hij ging dit keer niet zelf alle klassen langs, maar om beurten ging elke klas nu bij hém langs, in een speciale huiskamer die voor de gelegenheid voor Sint was gemaakt. En terwijl klas na klas bij hem voorbijkwam, kregen de andere kinderen op school les over de politie en de politieauto. Eén van de politieauto's bleef daarom op het plein achter en liet regelmatig van zich horen. Daarnaast was er op school een heuse tentoonstelling ingericht van surprises die voor het Sinterklaasfeest waren gemaakt. Want je steekt daar best veel tijd in en je doet daar heel erg je best op, maar eigenlijk ziet verder niemand hoe mooi die kunstwerkjes geworden zijn. Door er een tentoonstelling van te maken, voordat de surprises werden uitgepakt, was ook dat probleem opgelost. Zo werden deze dag het nuttige en het aangename met elkaar verenigd en hadden op school de kinderen opnieuw een onvergetelijke dag!

Column

Prettige feestdagen?

Het zal u niet ontgaan zijn dat de dagen weer korter worden en het al vroeg donker is. De mensen kruipen bij de kachel en op straat duiken we diep weg in onze kraag en haasten ons naar huis op zoek naar warmte. Verlichting zorgt voor gezelligheid in de huizen, iedereen is veel meer gericht op binnen dan in de zomerperiode. Helaas brengt deze tijd van het jaar, waarin we vooral bezig zijn met de feestdagen en huiselijkheid, ook met zich mee dat er meer wordt ingebroken.

Het Donkere Dagen Offensief (DDO) is weer begonnen en de buurtpreventieteams maken hun rondes door de dorpen. Zoals elk jaar zien we dat in de donkere maanden het aantal inbraken en diefstallen stijgt. Enigszins trots kan ik zeggen dat we ten opzichte van vorige jaren een daling zien van de cijfers. Een trend die jaren geleden is doorbroken, dat komt vooral door de inzet van de buurtpreventie en alle preventieve acties die we als politie samen met burgers en de gemeente uitvoeren. Deelnemers van GOalert hebben hier ook hun bijdrage aan geleverd en zo zijn er nog veel meer initiatieven die ervoor zorgen dat Goeree-Overflakkee steeds veiliger wordt.

Maar het is nooit veilig genoeg, vinden wij. Daarom daag ik u uit om eens kritisch naar uw eigen woning te kijken. Probeer eens objectief te zijn en te bedenken waar u zou inbreken in uw eigen woning. Is dat wc-raampje echt te klein om door te kruipen? Zijn de sloten op het raam aan de voorkant wel afdoende? En als ik nu eens op uw kliko klim, kan ik dan niet heel simpel via de bijkeuken bij het raam komen op de eerste verdieping? Zomaar wat voorbeelden van mogelijkheden waardoor inbrekers snel binnen zijn.

Kijk ook kritisch naar de verlichting aan en om uw huis. Doet uw buitenlamp het nog en hoe is het gesteld met de verlichting in de straat of in de brandgangen? Is de openbare verlichting niet afdoende? Meld dit dan bij de gemeente of woningbouw, zodat zij hier mee aan de slag kunnen. Uiteraard weet ik wel dat 100 procent veiligheid niet gaat lukken. Maar laten we met elkaar proberen dit zo dicht mogelijk te benaderen. Overweeg eens lid te worden van de buurtpreventie, of meld u in ieder geval aan bij GOalert voor de Whatsapp-buurtpreventie en draag zo uw steentje bij aan veiligheid. Op de website van de gemeente staat hierover meer uitleg. Meer weten over het voorkomen van een inbraak? Op www.politie.nl/themas/woninginbraak.html vindt u alles met betrekking tot woninginbraken en tips om uw woning en buurt veiliger te maken.

Ik wens u namens de politie alvast prettige feestdagen.

Kerstconcert Mannenkoor 'Ons Koor'

MIDDELHARNIS - Maandagavond 18 december zal Mannenkoor 'Ons Koor' haar jaarlijkse kerstconcert geven in de Emmaüskerk, aan de Koningin Julianaweg te Middelharnis.

Marjan Fey, de dirigente en pianiste van 'Ons Koor', heeft de muzikale leiding over het kerstconcert. Zij heeft een programma samengesteld met veel bekende kerstliederen, van de bekende traditionele tot moderne Amerikaanse evergreens.
Als gast wordt dit jaar alt-mezzo Olga Werner verwelkomd. Zij is als soliste veel gevraagd in o.a. grote werken zoals de Matthäus-Passion, de Johannes-Passion van Bach en natuurlijk diens Weihnachtsoratorium. Daarnaast heeft zij o.a. samengewerkte met de Nationale Reisopera en de Koninklijk Vlaamse Opera. Olga Werner zal samen met het koor een aantal liederen zingen, maar is uiteraard ook als soliste te beluisteren.
Vanaf 19.30 uur bent u welkom in de kerk. Het concert zal beginnen om 20.00 uur. De toegang is ook dit jaar weer geheel gratis.

Reportage: Met de bus naar de Mars voor het Leven
Warme bewogenheid in koud Den Haag

DEN HAAG - Afgelopen zaterdag acht december vond de jaarlijkse Mars voor het Leven plaats in Den Haag, om aandacht te vragen voor de nood rondom abortus. Vanuit alle hoeken van het land reden er bussen naar het Malieveld. Zo ook vanaf het eiland. Een sfeerverslag.

Tekst en foto: Erwin Guijt

Om half elf 's ochtends vertrekt er een bus bij Tankstation Nelisse. Het is een van de drie bussen die dit jaar vanaf het eiland vertrekken richting Den Haag. Waar vorig jaar in totaal één bus reed, zijn er dit jaar drie bussen die vanaf het eiland vertrekken richting Den Haag. Na een tijdje worden er in de bussen gezonde snacks uitgedeeld; mandarijnen en appels.

Joggingbroek

Bij aankomst op het Malieveld heerst er daar al een gezellige drukte. Samen met de ongeveer 13.000 andere aanwezigen worden er verschillende liederen en psalmen gezongen. Het geluid van duizenden kelen resoneert tegen de Haagse hoogbouw. Pieter van Alphen uit Nieuwe-Tonge zegt vooral dat massale van de mars mooi te vinden. "Het is geweldig mooi om te zien dat er zoveel mensen op de been zijn, die eensgezind lopen voor een bepaald doel. Mooi dat er ook zoveel jongeren zijn. Ik ben hier omdat ik mijn stem wil laten horen tegen abortus, en daarbij is het mooi meegenomen dat er een bus vanaf het eiland rijdt.'' Hoe hij zich heeft voorbereid op de kou? "Een extra dikke trui, joggingbroek onder m'n gewone broek, wanten en een sjaal.'' Grijnzend: ''Alleen de stoof bleef thuis.''

In het programma is tijd ingedeeld voor verschillende sprekers. Kees van der Staaij (SGP) en Gert-Jan Segers (CU) houden speeches. Ook spreekt een vrouw die lang heeft overwogen om abortus te laten plegen, zelfs twee keer een abortuskliniek bezocht, maar uiteindelijk toch besloot van een abortus af te zien. Het resultaat van die keuze houdt ze trots in haar armen. Applaus klinkt. Ook Henriëtte uit Dirksland klapt mee. "Ik loop vandaag mee omdat alle ongeboren kinderen dan een stem krijgen.'' Het is voor haar de eerste keer dat ze meeloopt. En het is haar niet tegengevallen. ''Zoveel mensen, en dan met z'n allen hetzelfde doel. Heel mooi, ik heb -ondanks de kou- er absoluut geen spijt van dat ik ben meegegaan.''

Gangmakers

Bij de Mars voor het leven hoort natuurlijk ook een stuk stille mars. De meute dromt samen bij de uitgang van het veld, die zich al snel ontpopt tot een heuse flessenhals. Langzaam lopen de bezoekers langs een tijdelijk monument, een paar duizend vlaggetjes die symbool staan voor de 30.000 abortussen per jaar.

Dan is de mars gelopen, maar moet er nog gewacht worden tot de bussen zijn aangekomen. Dat lijkt wel uren te duren. Paul Knöps uit Nieuwe-Tonge is een van de gangmakers om de kou te doden en te tijd te vullen. Hij heeft wel even tijd om te vertellen wat hem drijft. "Dit is een zaak waar iedereen die ervan overtuigd is dat het leven van God gegeven is niet van kan wegkijken. Ondanks het bizarre weer is het prachtig dat er zoveel mensen zijn. Van het eiland reden drie bussen van vijftig man en daarnaast kwamen er ook mensen met eigen vervoer, dus dat maakt zo'n tweehonderd mensen van het eiland. Het is een mooie dag, zo verbonden met elkaar. Dit jaar zijn we in aantal verdriedubbeld, hoe mooi zou het zijn als we volgend jaar weer verdriedubbelden!''

Stampen en springen

Voor Annemarie Guijt -Van den Bos uit Sommelsdijk is het tweede keer dat ze meeloopt. "Twee jaar geleden liep ik voor het eerst mee, toen was de opkomst laag en de mars langer. Ik loop mee om een signaal af te geven aan de samenleving dat het ongeboren leven een leven is, waar wij niet over mogen beslissen of het waard is om geleefd te worden. Er moet ruimte komen voor echte hulp, aan moeder en kind. En ja, dat zal meer tijd, energie en geld kosten dan een abortus, maar dat is het kindje (en de moeder) waard.''

"Het was wel bitter koud. Daarom hadden we ons er ook goed op aangekleed met mutsen, sjaals, wanten en regenponcho's. Af en toe even stampen en springen helpt ook, net als het uit volle borst meezingen. Volgend jaar hoopt ze weer mee te lopen."Al hoop ik dan wel dat het minder koud is.''

Diepe slaap

Om half vijf arriveert dan toch eindelijk de bus op het Malieveld. Eenmaal in een warme bus overvalt iedereen een grote loomheid. Terwijl de bus over de snelweg raast, wordt psalm 139 vers 9 gezongen: "Gij hebt, wijl niets Uw oog weerhoudt, Mijn ongevormden klomp beschouwd; Eer iets van mij begon te leven, Was alles in Uw boek geschreven.'' Daarna wordt het stiller in de bus. Hier en daar praten mensen nog na. Maar dat merkt niet iedereen meer; Pieter is al in een diepe slaap verzonken.

Uitdaging voor hardlopers: Mijlenloop

OUDE-TONGE - Tennisvereniging Het Westrak organiseert voor de 38e maal haar traditionele Mijlenloop en Wandelmars op 6 januari 2018. Vorig jaar kregen deelnemers te maken met regen en sneeuw, de organisatie hoopt dat het dit jaar beter weer is voor de lopers. Deelnemers kunnen kiezen uit 2, 5 en 10 mijl. Na afloop is er een verloting voor de deelnemers, met prijzen beschikbaar gesteld door de plaatselijke en eilandelijke middenstand en bedrijven.

Inschrijven kan vanaf 11.00 uur in het clubgebouw. De wandelmars van 7 mijl start om 12.00 uur, deelname kost € 3,-. De trimloop van 10 mijl start om 13.00 uur, de 5 mijl om 13.15 uur en de 2 mijl voor de jeugd om 13.30 uur. Deelname aan de 5 of 10 mijl kost € 5,-. De 2 mijl voor kinderen tot en met 13 jaar kost € 3,-. Kijk voor meer informatie op www.hetwestrak.nl, of neem contact op met Willem Broekhuis via 06-50201063 of w.broekhuis3@upcmail.nl.

Rugbyers halen € 1250 op voor Movember

MIDDELHARNIS - Vorig jaar lieten 12 spelers van de E.F.R.C. Eilanders voor het eerst hun snor staan om aandacht te vragen voor prostaat- en teelbalkanker en via het vergaren van donaties bij te dragen aan de strijd tegen deze vaak onderschatte mannenziekte. Dit jaar lieten 9 spelers als team 'Haer Onder Neuze Tuuk' hun snor staan, waaronder een aantal nieuwelingen. De hele maand werd o.a. via social media aandacht gevraagd middels foto's van meer en meer begroeide bovenlippen en zelfs een gekleurde snor kwam voorbij. Het geheel werd afgelopen zaterdag na de 1e overwinning van het seizoen afgesloten met de Shave Down, waarbij Leendert Maliepaard tot Mr. Movember 2017 werd uitgeroepen. Barbier Samira van der Zee zorgde vervolgens met het ouderwetse scheermes voor 9 gladgeschoren bovenlippen.

Kerstzangavond Stellendam

STELLENDAM - Op dinsdag 19 december zal in de Hervormde Kerk aan de Bosschieterstraat in Stellendam de jaarlijkse Kerstzangavond worden gehouden.

Naast het Chr. Mannenkoor 'Door Eendracht Verbonden', dat deze avond organiseert, werken mee:
Chr. Gemengd koor 'Jeduthun' uit Middelharnis, o.l.v. Auke Kievit, met begeleiding van organist Willem den Boer.
Chr. Mannenkoor 'Door Eendracht Verbonden' uit Stellendam, o.l.v. Jurriën van Kooten, met begeleiding van Wiljan de Geus op orgel en piano.
Ds. C. Gielen zal de opening, de meditatie en de sluiting verzorgen.
Naast de liederen die de koren ten gehore zullen brengen, zal is er ook ruimte voor samenzang zijn.
U wordt dan ook van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen.
Na afloop is er voor een ieder koffie of thee met krentenbrood in het naast de kerk gelegen verenigingsgebouw 'De Rank'.
De aanvang is 19.30 uur, de kerk is open vanaf 19.00 uur. Er wordt geen entree gevraagd, maar er is wel een collecte voor de onkosten.

Winterdag Streekmuseum

SOMMELSDIJK - Zaterdag 16 december organiseert het Streekmuseum Goeree-Overflakkee de jaarlijkse Winterdag. Van 11.00 tot 17.00 uur wordt de Kerkstraat in Sommelsdijk omgetoverd in een winterse sfeer anno 1900.

Het Streekmuseum opent, evenals vorig jaar, weer de deuren. Binnen is er de mogelijkheid uzelf, uw kinderen of het hele gezin gratis te laten fotograferen.
Leden van Ensemble Eeuwkant zijn aanwezig in traditionele Flakkeese klederdracht uit die tijd; Pau Heerschap zal in klederdracht enkele voordrachten houden in het dialect; en nog veel meer. Tevens worden diverse muzikale klanken ten gehore gebracht in het Streekmuseum en in het Kerkstraatje. Blazers, zangers en instrumenten zijn die dag aanwezig en zullen op diverse tijden hun klanken laten horen.

Om de kinderen 'zoet' te houden, wordt bij de entree van het museum snoep verkocht. Aan het versterken en verwarmen van de inwendige mens is ook gedacht. Er is warme chocolademelk en glühwein in overvloed en er wordt verse erwtensoep verkocht. Ook rijdt er een paardentram van 11.00-14.00 uur tussen de 'Hooge Kamer' in de Sperwer van Sommelsdijk en het Streekmuseum in de Kerkstraat van Sommelsdijk.

Entree voor leden is gratis. Niet-leden mogen voor slechts € 2,50 naar binnen. Het programma ziet er als volgt uit:

13.30 uur: Zang door kinderen van de J.C. van Gentschool uit Sommelsdijk
14.00 uur: Optreden van Mandolineorkekst Estampida
15.00 uur: Optreden van het Oecumenisch kerkkoor
16.00 uur: Muziek van Sempre Crescendo
Tussendoor vertellingen door Pau Heerschap en orgelspel door diverse organisten.

Kernactiviteiten

ACHTHUIZEN

Kerstconcert

Popkoor Rol Around houdt op zondagmiddag 17 december haar jaarlijkse Kerstconcert in de Rooms-Katholieke kerk in Achthuizen. Het dameskoor brengt er diverse kerstliedjes ten gehore, die voor de gelegenheid in een populair jasje zijn gestoken. Het concert begint 's middags om 13.30 uur en de toegang is gratis.

DEN BOMMEL

Kerstmarkt

Op zaterdag 16 december organiseren De Bommelstee & eXperia Events de tweede editie van een eigentijdse kerstmarkt in De Bommelstee te Den Bommel. De markt is van 11.00 tot 19.00 uur. Daarna is er feest tot ongeveer 00.00 uur. Bij binnenkomst ontvangen alle volwassen bezoekers gratis een klein glaasje Glühwein. Voor de kinderen zal dit warme chocomel zijn. Het aanbod van deze markt is zeer divers. Voor kinderen zijn er diverse spelletjes aanwezig en zij kunnen tekenen en kleuren. Ook kunnen zij voor slechts 2 euro meedoen met een workshop kerststerren maken van 14.00 tot 17.00 uur. Wegens afzeggingen is er nog een aantal kramen beschikbaar voor deze kerstmarkt. Voor meer informatie of een inschrijfformulier kunt u mailen naar: info@experiaevents.nl of belt u naar: 06-24737011.

DIRKSLAND

Koorconcert in Dirksland

Op 18 december hoopt het Amazing Grace Choir onder leiding van dirigent Peter Wildeman te zingen in de Hervormde Kerk te Dirksland. Aanvang 19.45 uur. Ze vertolken het prachtige kerstoratorium By Heaven's Light van Tom S. Long. Aan deze avond werkt verder ook Elise Hout mee. Zij hoopt haar zangsolo-cd 'Hopeful' te presenteren en verder zal Nienke de Deugd haar piano-cd 'My hiding place' presenteren. Martien van der Zwan zal het koor begeleiden op de piano. Dhr. L.G. de Deugd zal de avond openen en sluiten. De avond zal ten bate zijn van stichting Dorcas en stichting Open Doors. U bent van harte welkom om deze avond bij te wonen! Het reserveren van kaarten kan via www.peterwildeman.nl.

Bingo

Donderdag 14 december is er weer de bingoavond in de Victoriahal. De zaal is om 19.00 uur open en de bingo start om 19.30 uur. De Victoriahal is te vinden aan de Philipshoofjesweg 57a.

GOEDEREEDE

Jaarvergadering Oranjevereniging

Weten wat Oranjevereniging Goedereede afgelopen jaar allemaal heeft gedaan en wat er komend jaar georganiseerd gaat worden? Alle donateurs van de vereniging zijn op donderdag 14 december welkom bij de jaarlijkse ledenvergadering. De vergadering wordt gehouden in verenigingsgebouw 'Oostdam' te Goedereede en begint om 19.30 uur. Na afloop van de vergadering is er een gezellige bingo. Meer info via de Facebookpagina of via info@oranjevereniginggoedereede.nl.

Kerstviering C.V.B.

Op donderdag 14 december houdt C.V.B. Goeree de jaarlijkse kerstviering in verenigingsgebouw 'Oostdam' te Goedereede, met medewerking van het mannenkoor Obadja o.l.v. de heer J. Bezuijen, aanvang 19.30 uur.

Goeree Creatief

Op dinsdag 19 december wordt weer de maandelijkse creatieve avond gehouden in Partycentrum Oostdam. Een ieder is welkom met eigen handwerk tussen 19.00 en 22.00 uur. De workshop van deze avond is een kerstbloemstuk maken. Voor meer informatie kunt u bellen naar 06-31000604.

MELISSANT

Breicafé

De laatste keer van het jaar wordt er een Brecafé in Melishof gehouden op donderdag 14 december. Dit is van 13.00 tot 16.00 uur. Voor informatie, bel Sjaan Wiegel: 0187-602144 of Karla van Iwaarden: 0187-603172.

Kersstukjes maken

Op woensdag 13 december is er een koffiemiddag in de Melishof gepland, door de 50+ club. Niet alleen wordt er die middag koffie gedronken, maar u kunt dan ook kerststukjes maken. Hiervoor dient u zelf mee te nemen: een klein snoeischaartje, een bakje/schaaltje o.i.d. en eventueel versiering, De aanvang is 13.30 uur en de middag wordt rond 16.00 uur afgesloten. De entree is € 2,50, dit is inclusief koffie/thee. Om de kosten hoeft u het niet te laten. Bij de koffie wordt getrakteerd op een kerstimp van Van Harberden. Opgeven kan bij Dirk Spahr van der Hoek, tel. 602411.

MIDDELHARNIS

Inloop-advent Koop de Goede Hoop

Goede doelenwinkel Koop de Goede Hoop doet op Advent, zondag 24 december, haar deuren open. Iedereen die wil is vanaf vijf uur 's middags welkom in de Hobbemastraat 1 te Middelharnis, om een bak koffie, thee of chocolade te komen halen. Er worden musici verwacht die live kerstliederen spelen, waarbij u kunt meezingen. U kunt binnenwandelen tot ongeveer acht uur.

NIEUWE-TONGE

Kerstvolkszang

Op zaterdag 16 december zal in de Hervormde Kerk te Nieuwe-Tonge de 10e Kerstvolkszang plaatsvinden. Het programma bestaat uit bekende en geliefde Kerstliederen. Medewerkenden zijn organist Eric Wolfert die de samenzang zal begeleiden, hij is tevens aan deze gemeente verbonden als organist. Ook zal muziekverenging Apollo uit Nieuwe-Tonge haar medewerking verlenen. De samenzang wordt afgewisseld met muzikale intermezzo's van Apollo en Eric Wolfert zal op het orgel een Kerstimprovisatie uitvoeren. Ds. Van Assen, predikant van deze gemeente, zal een korte meditatie houden. De avond begint om 19.00 uur en de kerkdeuren zullen vanaf 18.30 uur geopend zijn. Iedereen is van harte welkom, de entree is gratis. Voor de onkosten wordt er bij de uitgang een collecte gehouden. Na afloop (circa 20.15 uur) is er in de tent, bij de uitgang van de kerk, gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een lekkere kop warme chocolademelk.

OOLTGENSPLAAT

Inleveren kerstpost

Woensdagavond 13 december a.s. kan de kerstpost voor Goeree-Overflakkee ingeleverd worden van 19.00-20.00 uur in de Hersteld Hervormde Kerk aan de Lindenlaan 4. De post wordt uiterlijk zaterdag 16 december bezorgd. Ook kunt u een bestelling doen voor oliebollen en appelbeignets voor zaterdag 30 december. Voor informatie kunt u bellen: 631692.

OUDDORP

Kerstworkshop

Groei & Bloei organiseert op woensdagmiddag 13 december een Kerstworkshop. Deze middag kunt u onder deskundige leiding een kerstbel maken. Dit vindt plaats in het zaaltje van Recreatiepark 'Het Oude Nieuwland', Oude Nieuwlandseweg 11 in Ouddorp, aanvang 14.00 uur. De kosten voor deze geheel verzorgde middag bedragen voor Groei & Bloei-leden € 15,00 en voor niet-leden € 17,50. Dit is inclusief een kopje koffie of thee en na afloop een drankje. Meer informatie en aanmelden bij Willy v.d. Graaf, tel. 0187-681027 of mail naar discograaf@hetnet.nl.

Flessenactie

De gezamenlijke verenigingen van de Hersteld Hervormde Gemeente van Ouddorp willen, net als in de afgelopen jaren, tussen Kerst en Oudejaarsdag een 'lege flessenactie' organiseren. Dit houdt in dat lege statiegeldflessen huis-aan-huis opgehaald worden. Deze statiegeldflessen zullen bij een supermarkt van Ouddorp ingeleverd worden. De opbrengst van deze actie zal dit jaar bestemd zijn voor de stichting Stéphanos, een stichting die zich inzet voor de weeskinderen in Malawi en Zambia om hen een toekomst te bieden, met de Bijbel als uitgangspunt. Men hoopt woensdag 27 december tussen 9.00 en ongeveer 12.00 uur langs de huizen te gaan om de flessen op te halen.

OUDE-TONGE

Kerstmiddag 55+

De Plaatselijke Commissie van Oude-Tonge organiseert voor alle 55-plussers van Oude-Tonge op woensdag 20 december kerstmiddag. Er zal een optreden zijn van het koor 'St. Cecilia' en rond 17.00 uur is er de luxe broodmaaltijd, waarbij vooraf nog een kop soep wordt geserveerd. De middag begint om 14.00 uur en wordt gehouden in het Infocentrum, Bernhardstraat 27. De kosten voor de middag inclusief maaltijd zijn € 13,00 per persoon. Aanmelden voor 18 december bij Nel Vervloed, Beatrixstraat 3, envelop met naam en adres in de bus gooien. Tel.nummer Nel Vervloed: 642697.

Kerstconcert Vooruit

Evenals vorig jaar organiseert fanfareorkest Vooruit een sfeervol Kerstconcert. Op zaterdag 16 december zal het orkest in een mooi en stemmig aangeklede zaal in CBS De Bron traditionele en ook minder traditionele kerstmuziek laten horen. Naast het fanfareorkest onder leiding van Gert van der Weide treedt ook het opleidingsorkest op. Dit orkest bestaat uit jonge enthousiaste muzikanten, die met veel plezier spelen onder de bezielende en enthousiaste leiding van Machiel de Kruijf. Het opleidingsorkest zal eveneens samen met het orkest enkele mooie nummers spelen. De aanvang is 19.30 uur en het concert wordt gehouden in CBS De Bron aan de Melkweg 75.

Goederen inzamelen

Zaterdag 16 december houdt de Werkgroep Uzon van de Hervormde (PKN) gemeente van Oude-Tonge een inzameling van goederen voor haar zustergemeente in Uzon. Dit gebeurt op het inzameladres aan de Capelleweg (bij het AVK-terrein) te Oude-Tonge. Van 9.30 tot 11.30 uur staat men klaar om schone, goed bruikbare spullen in ontvangst te nemen. Twijfelt u aan de bruikbaarheid ervan of moet er iets opgehaald worden, neemt u dan contact op met dhr. A. Klem, tel.: 0187-641304. Graag vrijdagavond bellen tussen 19.00 en 20.00 uur. Er staat een collectebusje voor uw (vrijwillige) bijdrage in de transportkosten.

SOMMELSDIJK

Kerstmarkt

Zaterdag 16 december wordt een Kerstmarkt gehouden in Den Hoogen Caemer, Sperwer 55. Deze markt heeft o.a. eigengemaakte erwtensoep, tulbandcake van bakkerij v.d. Spoel, kruukplaetjes en heel veel artikelen te koop bij de kraamhuurders. Verder is er een rad van avontuur. Er is een pop gekleed in Flakkeese klederdracht, waar u de naam van kunt raden, met als hoofdprijs een heel mooi boodschappenpakket. Binnen en buiten is er van alles te eten en te drinken. Ook kunt u gebruik maken van een treintje dat rijdt naar het Streekmuseum en weer terug naar de kerstmarkt. 's Middags om 14.00 uur worden er kerstliederen gezongen door het Oecumenisch Koor. De markt is van 10.00 tot 16.00 uur en de toegang is gratis.

Winterfair Nieuw Rijsenburgh

Woensdag 13 december is er een Winterfair in Nieuw Rijsenburgh. Er zijn die dag vijftien stands met diverse artikelen: handwerkgroep, bibliotheek, kaasboerderij, planten en overige snuisterijen, KiKa, tassen, sieraden, jam, confituren, fruitkraam, producten uit Thailand, schilderclub, tweedehands kleding, groepsbegeleiding met kaarten, badjassen, slabbetjes, Edudelta met kerststukjes. Een kraam met koffie/thee en cake en erwtensoep en saucijzenbroodjes is deze dag aanwezig. De fair is van 10.00 tot 15.30 uur.

Streekmuseum zoekt vrijwilligers

Streekmuseum Goeree-Overflakkee in Sommelsdijk heeft een leuk team vrijwilligers die het museum draaiend houden, maar het zijn er te weinig. "Voor sommige taken ontbreken nog mensen en kunnen we niet alle dagen open zijn". Het museum is op zoek naar gastheren en gastvrouwen die de bezoeker kan verwelkomen. Ook zijn een paar sterke armen en handige mensen ook altijd welkom. Ook om het museum schoon te houden zijn alle vrijwilligers welkom. Kortom, als u op zoek bent naar vrijwilligerswerk, dan kunt u terecht bij het Streekmuseum Goeree-Overflakkee.
Aanmelden kan via info@streekmuseum.nl. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek.

STAD AAN 'T HARINGVLIET

Kindermiddag

Woensdag 13 december is er weer een kindermiddag in 't Trefpunt. Na schooltijd, vanaf 12.30 uur, kunnen de kinderen met elkaar pannenkoeken eten en daarna een potje bingo spelen.

Bingo

Vrijdag 15 december is er weer een bingo in 't Trefpunt. Er worden acht ronden en één superronde gespeeld. Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur.

STELLENDAM

Kerstzangavond

Op dinsdag 19 december zal in de Hervormde Kerk aan de Bosschieterstraat in Stellendam de jaarlijkse Kerstzangavond worden gehouden. Naast het Chr. Mannenkoor 'Door Eendracht Verbonden', dat deze avond organiseert, werken mee: Chr. Gemengd koor 'Jeduthun' uit Middelharnis, o.l.v. Jan Wisse, met begeleiding van organist Willem den Boer. Chr. Mannenkoor 'Door Eendracht Verbonden' uit Stellendam, o.l.v. Jurriën van Kooten, met begeleiding van Wiljan de Geus op orgel en piano. Ds. C. Gielen zal de opening, de meditatie en de sluiting verzorgen. Na afloop is er voor een ieder koffie of thee met krentenbrood in het naast de kerk gelegen verenigingsgebouw 'De Rank'. De aanvang is 19.30 uur, de kerk is open vanaf 19.00 uur. Er wordt geen entree gevraagd, maar er is wel een collecte voor de onkosten.

Coöperatie Westvoorne doneert kerstcheque KiKa

STELLENDAM - Coöperatie Westvoorne gaf dit jaar haar leden geen kerstpakket, maar doneerde het daarvoor gereserveerde bedrag van 3500 euro aan KiKa. KiKa-ambassadeur Kees Witte was vorige week maandagmorgen uitgenodigd voor de koffie bij Coöperatie Westvoorn in Stellendam. Daar wachtte hem een grote verrassing. "Uit handen van bedrijfsleider Teun Both mocht ik een cheque van 3500 euro in ontvangst nemen voor KiKa." Vorig jaar kregen de leden van de coöperatie een kerstpakket. Besloten werd om dit jaar het bedrag van de kerstpakketten aan KiKa te schenken. De coöperatie is gevestigd in Stellendam en Vlissingen en levert onder andere alle denkbare benodigdheden voor de visserij en watersport. Kijk voor meer informatie over het bedrijf op www.coopwv.nl.

Lions verzamelen vreemd en oud geld

President Rien Jan Benschop en Coen Sperling, eigenaar Jumbo.

OUDDORP - Via een verzamelzuil bij Jumbo Sperling te Ouddorp gaan de leden van de Lionsclub Goeree Overflakkee vreemd en oud en geld inzamelen voor staaroperaties in derdewereldlanden.

Elke Nederlander heeft wel vreemd en oud geld in de keukenla liggen en weet niet goed wat er mee te doen. Via de verzamelzuil kan er deze zinvolle bestemming aan gegeven worden.
De Lions zijn via hun netwerk in staat om munten en papiergeld uit de hele wereld om te zetten in euro's. Oud geld dat door nationale banken niet meer wordt ingewisseld, wordt op veilingen aan de hoogst biedende verzamelaar verkocht.
De besteding gaat volgens het 'Robin Hood-principe': rijken betalen voor armen. Elke € 10,- verhoogt Wilde Ganzen tot € 15,-. Dat bedrag gaat naar oogklinieken in derdewereldlanden, waar een staaroperatie € 30,- kost. Rijken betalen € 15,- boven de kostprijs. Met de bijdrage van € 15,- heeft de kliniek dan € 30,- om een arme blinde gratis te opereren. Een indrukwekkende film over een oogkamp in de Himalaya staat op www.vreemdenoudgeld.nl.
De Lionsclub Goeree Overflakkee is een van de vijftig clubs in Nederland die aan de actie deelneemt. Jaarlijks wordt ruim € 100.000 bijeengebracht, goed om ruim 6000 blinden het gezicht weer te geven.
Alle Lions zijn onbetaalde vrijwilligers en bij hen blijft er dus nooit iets aan de strijkstok hangen. Daarom werd de charitatieve tak van de Lions tot de beste Niet Gouvernementele Organisatie (NGO) ter wereld uitgeroepen. Met 1.4 miljoen Lions in 205 landen, zijn de Lions de grootste serviceclub en beste NGO in de wereld.

Kerstvolkszang Nieuwe-Tonge

NIEUWE-TONGE - Op zaterdag 16 december zal in de Hervormde Kerk te Nieuwe-Tonge de 10e Kerstvolkszang plaatsvinden. Het programma bestaat uit bekende en geliefde Kerstliederen.

Met de warme klanken van het Blank-orgel zal Eric Wolfert de samenzang begeleiden, hij is tevens aan deze gemeente verbonden als organist. Ook zal muziekvereniging Apollo uit Nieuwe-Tonge haar medewerking verlenen. De samenzang wordt afgewisseld met muzikale intermezzo's van Apollo en Eric Wolfert zal op het orgel een Kerstimprovisatie uitvoeren. Ds. Van Assen, predikant van deze gemeente, zal een korte meditatie houden.
De avond begint om 19.00 uur en de kerkdeuren zullen vanaf 18.30 uur geopend zijn. Iedereen is van harte welkom, de entree is gratis. Voor de onkosten wordt er bij de uitgang een collecte gehouden. Na afloop (circa 20.15 uur) is er in de tent, bij de uitgang van de kerk, gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een lekkere kop warme chocolademelk.

Beurs Energy Island geslaagd

SOMMELSDIJK - De consumentenbeurs Energy Island vond plaats tussen de verschillende symposia rondom het thema 'Duurzaamheid'. De Staver was hierin het middelpunt. De beurs werd zowel vrijdag als zaterdag druk bezocht door inwoners van Goeree-Overflakkee en van ver daarbuiten.

Tekst en foto's: Adri van der Laan

Wie de beurs bezocht werd 'getrakteerd' op een rijk en gevarieerd aanbod van organisaties en ondernemers die graag voorlichting gaven over hun producten. Er was keus genoeg. Vanaf waterstofauto's tot gezonde hapjes. Men werd desgewenst voorgelicht over hoe de woning geïsoleerd kon worden tot hoe men de koelkast zo duurzaam mogelijk inricht. Daarnaast presenteerden zich ook een aantal organisaties. Grote organisaties, zoals Evides en Eneco, maar ook lokale organisaties, zoals Deltawind en verschillende woningbouwcorporaties, zoals Fides en Woongoed GO. Natuurlijk was ook Wonen op Flakkee aanwezig met een presentatie van Havenstadt en de volledig zelfvoorzienende woning die in dat project zal gerealiseerd worden. Veel belangstelling van het publiek voor zonneboilers, zonnepanelen en natuurlijk woningisolatie.

Publiektrekkers waren voor velen alles wat op wielen zich voortbeweegt. Zoals de Eva, de 'robotrollator', tot aan de op aardgas of waterstof presterende heftruck, tractor, vrachtwagens, bussen en personenwagens. De aanwezige Tesla gaf regelmatig een show, waarbij de auto op het ritme van muziek haar deuren opende en sloot en hierbij ook voor een lichtshow zorgde. Een show die op gezette tijden veel publiek trok.

Wethouder Arend-Jan van der Vlugt kijkt terug op twee inspirerende beursdagen: "De beurs vormde een belangrijke ontmoetingsplek om kennis met elkaar te delen en op de hoogte te blijven van alle nieuwe trends en ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Duurzaamheid is namelijk een gedeelde verantwoordelijkheid van overheden en inwoners. Ons eiland levert een belangrijke bijdrage aan een duurzame toekomst door in 2020 energieneutraal te zijn; we produceren dan evenveel energie als we gebruiken. Daarnaast zijn we sterk in innovatieve oplossingen en ziet de provincie Zuid-Holland Goeree-Overflakkee als proeftuin voor duurzame projecten in de energietransitie!"

INGEZONDEN:
'Het is Achthuizen maar...'

Ik wil graag reageren op het artikel dat ik verleden week las in de krant: "De Rabobank sluit per 1 januari 2018 twee vestigingen op Flakkee".

Hier erg ik me dus groen en geel aan. Hup, weer twee kantoren dicht. MAAR wat me nog het meest verbaast, is het feit dat er in Ouddorp dus wel een geldkiosk geplaatst kan worden, maar voor de inwoners van Achthuizen kan zoiets niet. We hadden zelfs suggesties van panden om een pinautomaat in te kunnen plaatsen, maar NEE, dat konden ze niet realiseren. Zo'n geldkiosk zou ook in Achthuizen een uitkomst zijn. Maar ja, het is Achthuizen maar, niet zo'n door toeristen vergeven dorp.

Hier kan Ouddorp misschien niets aan doen, maar je kan nu pas echt zien waar het de Rabobank om te doen is. Ze zijn er niet voor de mensen die de Rabobank, vroeger de boerenleenbank, groot hebben gemaakt, namelijk 'de gewone hardwerkende mens', maar het draait gewoon ordinair om de harde centen. Achthuizen is te klein om er geld aan te kunnen verdienen, dus moeten de mensen in Achthuizen maar uitzoeken hoe ze daar aan hun geld kunnen komen, of om te kunnen storten.

Het zou de Rabobank sieren om toch nog eens na te denken over een geldkiosk in Achthuizen en niet eens een keer aan hoe ze heel veel geld in een korte tijd kunnen verdienen. Ik ben al weg bij de Rabobank, omdat ik niet bij een bank wil zijn die de mensen keihard laat vallen. Eigenlijk zouden we dat allemaal moeten doen, dan hoop ik dat de Rabobank op Flakkee eens een toontje lager gaan zingen.

Astrid van Nimwegen
Achthuizen

Sfeervol kerstconcert van Fiori Musicali in de Toren

GOEDEREEDE – Het kerstconcert van Fiori Musicali in de Toren van Goedereede is een traditie van meer dan tien jaar oud. Dit jaar zet het koor die traditie voort met een concert waarin werken klinken van John Rutter, Francis Poulenc en Arvo Pärt. Daarnaast strooit Fiori een aantal carols door het programma. Het publiek kan op zaterdag 23 december een sfeervol geheel verwachten.

Door Kees van Rixoort

De kerstconcerten in de Toren van Goedereede trekken altijd veel publiek. Zo veel, dat Fiori het programma twee keer ten gehore brengt: om 19.00 uur en om 21.00 uur. De Toren kan immers per keer niet meer dan ongeveer tachtig mensen herbergen om van de muziek te genieten. Voor de gelegenheid is deze eeuwenoude 'concertzaal' aangekleed in kerstsferen. Een concert bij kaarslicht, kerstgroen en andere feestelijke versieringen, wat wil je nog meer, zo vlak voor de kerstdagen. En dat onder het genot van een kop warme chocolademelk of een glas glühwein, wat in de onverwarmde Toren overigens geen overbodige luxe is. Warme kleding of een deken evenmin.

Echter: de muziek die Fiori Musicali gaat uitvoeren is ook verwarmend. Hartverwarmend. Dat geldt zeker voor Magnificat van John Rutter, een heel toegankelijk en bij tijd en wijle swingend stuk in zeven delen, met begeleiding van pianist Sietse van Wijgerden, tevens dirigent van het koor. Magnificat is de lofzang van Maria, waarin bruisende en beschouwende passages elkaar afwisselen.

Van de lichtvoetige en melodieuze Francis Poulenc zingt Fiori het motet O Magnum Mysterium. Het is een transparant en spannend stuk, waarin het koor het publiek meeneemt in de sfeer van 'het grote mysterie'.

De Estse componist Arco Pärt heeft een bijzondere carrière achter de rug. Na een persoonlijke en professionele crisis en zijn toetreding tot de Russisch-orthodoxe kerk zette hij het componeren van atonale en seriële muziek opzij en ging hij bijvoorbeeld gregoriaanse melodieën in zijn composities verwerken. Van deze muziek, die in kerken en kathedralen zo goed tot zijn recht komt, zingt Fiori O Morgenstern, waarin de symboliek van de geboorte naar voren komt.

Tot slot bevat het kerstconcert in de Toren een aantal herkenbare Engelse carols.

Kaarten

Kaarten voor de concerten op 23 december zijn te koop via de website van Fiori: www.fiori-musicali.nl. Ze kosten 12,50 euro. Bezoekers tot 18 jaar betalen 7,50 euro en kinderen die op schoot kunnen zitten mogen gratis naar binnen.

<kader> Plaats voor nieuwe leden

Christelijk Kamerkoor Fiori Musicali is een relatief jong kamerkoor dat al bijna 15 jaar laat horen dat goede amateurs tot een mooi resultaat in staat zijn. "Een klein ensemble met een grote klank." Met 16 tot 20 stemmen trekt Fiori Musicali meerdere keren per jaar een groot aantal bezoekers naar de diverse concerten. Op dit moment heeft het koor plaats voor nieuwe leden: tenoren, bassen en een alt.

<kader> Korting voor lezers Eilanden-Nieuws

€ 2,50 korting op de reguliere prijs tegen inlevering van deze bon.

Naam:
Adres:
Woonplaats:

Kanshebbers voor Meer dan handen vrijwilligersprijzen bekend

GOEREE-OVERFLAKKEE - De gemeente Goeree-Overflakkee waardeert de inzet van alle vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties die het eiland rijk is. Begin 2018 worden de Meer dan handen vrijwilligersprijzen - een initiatief van het ministerie van VWS - uitgereikt. Per gemeente mogen hiervoor drie vrijwilligersorganisaties en één vrijwilliger worden voorgedragen.

De vrijwilliger met de meeste inwonersstemmen (347 van de 556 stemmen) is Ammy van der Weide van Wezel. Zij is als kanshebber voorgedragen voor de VriendenLoterij Passieprijs. Daarnaast maakt zij kans op een reischeque ter waarde van € 1.000,- (juryprijs) of € 500,- (publieksprijs). Mevrouw Van der Weide staat al 35 jaar, zeven dagen per week in weer en wind, klaar voor de bewoners en dieren (geiten, kippen en konijnen) van Nieuw Rijsenburgh. Ze maakt graag een praatje met de bewoners en helpt bij grote activiteiten, zoals het optreden van koren in de avond of bloemschikken op woensdagmiddag. Ook bij Goed voor Goed is zij dagelijks te vinden.

De vrijwilligersorganisatie met de meeste inwonersstemmen en twee door de gemeente gekozen vrijwilligersorganisaties maken kans op € 5.000,- (juryprijs) of € 2.000,- (publieksprijs) én een training vrijwilligersmanagement. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft gekozen voor Hospice Calando in Dirksland en Poppodium Jailhouse in Middelharnis. De meeste inwonersstemmen gingen naar Goed voor Goed. Goed voor Goed is een dagbesteding waar mensen met zowel een lichamelijke als een geestelijke beperking werken onder het motto: iedereen is gelijk!

Voor vrijwilligers is het belangrijk dat hun werk en inzet wordt gezien en gewaardeerd. Door mee te doen aan de Meer dan handen vrijwilligersprijzen zet de gemeente Goeree-Overflakkee vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers in de spotlight en biedt ze de kans op landelijke aandacht, een geldprijs en inhoudelijke ondersteuning. Wethouder Gerrit de Jong: "Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Zonder deze mensen zag de samenleving op Goeree-Overflakkee er heel anders uit. We kunnen helaas niet alle vrijwilligers voordragen, maar de gemeente geeft ook op andere manieren een blijk van dank, zoals bijvoorbeeld het jaarlijkse Vrijwilligersevenement."

De Meer dan handen vrijwilligersprijzen zijn een initiatief van het ministerie van VWS en worden ondersteund door Vereniging NOV, de VriendenLoterij en de VNG. De organisatie is in handen van Movisie.

Uitreiking prijzen

Vanaf 7 december 2017 kan via de landelijke website www.vrijwilligersprijzen.nl op alle aangemelde projecten worden gestemd voor de publieksprijs. Op 2 februari 2018 worden de juryprijzen uitgereikt tijdens een landelijke manifestatie waarvoor ook de staatssecretaris van VWS wordt uitgenodigd.

Johan de Vos nieuwe lijsttrekker Vitale Kernen

MIDDELHARNIS – Johan de Vos uit Sommelsdijk is tijdens de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar de nieuwe lijsttrekker voor de lokale politieke partij Vitale Kernen Goeree-Overflakkee (VKGO). Hij volgt Binic Vreugde op, die wegens studie wat minder tijd te besteden heeft.

De Vos is in het dagelijks leven werkzaam bij de politie. Het is daarom niet verwonderlijk dat het thema veiligheid zijn grootste interesse heeft. Zo is de VKGO onder zijn aanvoering de afgelopen jaren nadrukkelijk bezig geweest met het verbeteren van de aanrijtijden van de hulpdiensten. Maar ook met de veiligheid van de provinciale weg N59 en de kruising bij Nieuwe-Tonge.

Aanhouder

De Vos: "Daarnaast hebben we maatregelen gevraagd voor inbraakpreventie van woningen. Het is soms wel erg frustrerend dat sommige zaken zo lang op zich laten wachten. Maar de aanhouder wint, denken we dan maar." Johan de Vos laat de moed daarom niet zakken. "We hebben de afgelopen jaren laten zien dat we een stabiele partij zijn. Kritisch, maar wel opbouwend kritisch. Gezien het aantal nieuwe mensen dat zich bij ons aangemeld heeft, is daar ook behoefte aan."
De eerste keer dat Vitale Kernen met de verkiezingen meedeed werd zij met drie zetels meteen de grootste lokale politieke van het eiland. "We zijn geen dossier uit de weg gegaan en hebben overal constructief in meegedacht. Niet voor de bühne, maar omdat we ervoor willen zorgen dat de huidige inwoners het gewoon naar hun zin hebben, de buitenruimte er netjes uitziet en er voorzieningen in alle dorpen zijn," aldus De Vos, die uiteraard vurig hoopt dat de inwoners hem een duwtje in de rug geven door te gaan stemmen.

Collecte Stichting Oost-Europa Werkgroep Middelharnis op kop van het eiland

GOEREE-OVERFLAKKEE – De jaarlijks huis-aan-huiscollecte van de Stichting Oost-Europa Werkgroep Middelharnis zal vanaf deze week weer gehouden worden op de kop van het eiland.

Van maandag 11 december tot en met zaterdag 6 januari wordt op een deel van Goeree-Overflakkee weer de jaarlijkse collecte gehouden door de Stichting Oost-Europa Werkgroep Middelharnis. Deze stichting verleent hulp aan arme Roemeense bevolkingsgroepen.
Het hoofdproject ligt zo'n 60 km ten zuiden van de grote universiteitsstad Cluj-Napoca, in het zigeunerdorpje Uioara. Het is ondertussen al 6 jaar geleden dat de werkgroep aldaar een tweedehands winkel heeft geopend. Deze voorziet in een grote behoefte voor de arme mensen. Alles wat in die winkel te koop wordt aangeboden tegen een zeer geringe prijs komt van Flakkee. De laatste jaren worden ook allerlei meubelstukken verkocht in Uioara, die daar vanuit twee grote loodsen aan de man worden gebracht.

De werkgroep is de bevolking van Goeree-Overflakkee heel dankbaar voor al de spullen die maandelijks in de loods in Middelharnis worden gebracht. "Zonder die aanvoer en zonder uw financiële bijdrage (transporten kosten veel geld), zouden we niet in staat zijn zoveel voor de mensen in Uioara en omgeving te doen. Dit jaar konden tien grote transporten naar Roemenië worden gebracht. Uit diverse reacties blijkt, dat u in de loop der jaren vertrouwen in onze stichting hebt gekregen en dat zouden we graag zo willen houden. Dat vertrouwen is mede tot stand gekomen doordat de mensen op ons eiland weten dat we een kleinschalige stichting zijn en alleen met vrijwilligers werken (dus geen dure directeur in dienst hebben) en onkosten tot een minimum weten te beperken", aldus het stichtingsbestuur.

Meer info is te vinden op de website www.oosteuropa-werkgroep.nl. Bekijk daar de foto's en lees de verslagen, "dan begrijpt u nog beter waarvoor de collectant bij u langs komt. Stelt u hem of haar a.u.b. niet teleur? Wilt u liever een gift overmaken, die u van uw belastingaangifte kunt aftrekken?"
Het banknummer is NL 97 RABO 03420 07 408 ten name van St. O-Europa te Middelharnis. Het nieuwe logo is bij dit artikel afgedrukt.

Voor het inleveren van goederen zoals kleding, schoeisel, huishoudelijke spullen, speelgoed, fietsen, kinderwagens, meubels, enz. maar ook medicijnen (mits nog lang houdbaar), kunt u iedere eerste zaterdagochtend van de maand tussen 9.30-11.30 uur terecht in de loods aan de lndustrieweg 17 te Middelharnis. Vooral de vraag naar huishoudelijke spullen, zoals kopjes, schoteltjes, bestek, potten en pannen, enz. is zeer groot. Hebt u nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met dhr. Van der Made, tel.: 484228 (voorzitter) of met dhr. Baan: 603051.

Wintermarkt en Kerstzangavond

MELISSANT - In en rond De Melishof in Melissant staan vrijdag 15 december ongeveer dertig kramen. Samen vormen ze de Wintermarkt. Marktmeester Jan Legierse verwacht net als vorig jaar veel toeloop. "Het was een groot succes in 2016. Er zijn heel veel mensen op de markt geweest, niet alleen uit Melissant, maar overal vandaan." De markt duurt van 16.00 tot 22.00 uur.

De Wintermarkt is een onderdeel van de decemberactiviteiten die zijn opgezet door de Dorpsraad, de Stichting Melishof, de Activiteitencommissie en de Oranjevereniging. De activiteitenmaand gaat vandaag, 12 december, echt van start met het ontsteken van de lichtjes in de grote kerstboom op het pleintje voor De Melishof. De lichtjes zijn in de boom geplaatst door de plaatselijke brandweer.

En de brandweer is ook op de Wintermarkt present: met de verkoop van versgebakken vis. Mocht het koud weer zijn, dan kunnen marktbezoekers bovendien bij de kraam van de brandweer terecht om zich op te warmen bij de vuurtonnen. Bovendien, zegt marktmeester Legierse, hebben alle brandweerlieden een EHBO-diploma, dus mocht er wat gebeuren…

Op de Wintermarkt is niet alleen vis, maar nog veel meer lekkers te koop, zoals poffertjes, erwtensoep en boerenkaas. In De Melishof is een koffiehoek ingericht. Naast de lekkernijen is er een keur aan andere producten te koop op de Wintermarkt. Een kleine greep: kunstwerken, boeken, fietsen en kerststukjes. De plaatselijke supermarkt heeft een kraam waar het publiek ook artikelen kan kopen voor de voedselbank. Die mogen meteen worden ingeleverd bij de kraam van de voedselbank. Autobedrijf Van Vliet staat op de Wintermarkt en dat geldt ook voor Stichting Ambulancewens, het goede doel van de decemberactiviteiten in Melissant. De stichting vervult wensen van mensen die niet lang meer te leven hebben.

Voor de jeugd is er een springkussen. Tussen acht en negen uur 's avonds neemt de sfeer op de Wintermarkt nog meer toe. Dan treedt een koor op. Er staat een trailer, die dient als podium. In De Melishof is er gelegenheid om simultaan te dammen tegen een dammer van de plaatselijke damvereniging.

Dickens

Op dinsdag 19 december vormt de kerstzangavond een volgende publiekstrekker in Melissant. Tot Nut en Genoegen speelt en zangkoor Advendo en het bekende Dickenskoor The Passion uit Uithoorn zingen kerstliederen. Er is ook een Dickens-koperensemble. De aanvang is 19.00 uur, inloop in De Melishof vanaf 18.30 uur.

Jong talent in actie Champions League

OUDDORP - Ruim zestig jonge voetballers doen op zaterdag 16 december mee aan de Champions League voor mini-pupillen. De wedstrijden worden gespeeld in sporthal Dorpstienden in Ouddorp. Aan het toernooi doen verschillende teams van DJS, SNS, DBGC, DVV'09, DBF, Herkingen, NTVV en WFB mee. Naast twee speelvelden is voor de deelnemers een groot speelterrein beschikbaar. De wedstrijden worden tussen 9.00 en 12.00 uur gespeeld en publiek kan vanaf de tribune alles volgen. De organisatie van het evenement is in handen van voetbalvereniging WFB en wordt mede mogelijk gemaakt door Auto Koese, PLUS Trommel Hellevoetsluis, Roos Bouwmanagement & Expertise, Keurslagerij Floresteijn en Van Kempen Fruitsappen.

Bijzonder Kerstconcert COV 'Laudando'

DIRKSLAND - COV 'Laudando' houdt op zaterdag 16 december een Kerstconcert in de Hervormde Kerk te Dirksland. Kerk open: 15.30 uur. Aanvang concert: 16.00 uur.

Dit is een bijzonder concert: "Vele eeuwen geven componisten woord en klank, om de vreugde te vertolken van de geboorte van het kind Jezus. Tijdens dit concert worden liederen ten gehore gebracht van componisten uit veelal de 19e eeuw. Het zullen voor u bekende en onbekende namen zijn: Charpentier, Händel, Mendelssohn, Brahms, Stanford, Brewer. Deze mensen staan garant voor prachtige muziek, die een vertolking geven van het Kerstevangelie. In die zin is het uniek en bijzonder, aangezien deze liederen niét veelvuldig worden gezongen op ons muzikale eiland Goeree-Overflakkee. Bijzonder is eveneens dat u als publiek actief worden betrokken tijdens dit concert. U wordt van harte uitgenodigd een aantal bekende kerstliederen mee te komen zingen. Samenzang in de ware betekenis van het woord: koor én publiek", aldus de organisatie.

De begeleiding van de liederen is in handen van organist Wim Diepenhorst. De algehele muzikale leiding heeft dirigent Rinus Verhage. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de ingang van de kerk. Ook zijn ze te bestellen via de mail: info@covlaudando.nl. En via de website: www.covlaudando.nl. Kosten: € 2,50 voor kinderen; € 5,- voor volwassen. Gezinskaarten (ouders + 2 kinderen) € 12,50.
Aansluitend aan het concert is er nog de gelegenheid om gezellig een glas glühwein of chocolademelk met elkaar te drinken rondom een vuurkorf.

Estafette-evenement bij zc De Schotejil

STELLENDAM - Op zaterdag 23 december a.s. organiseert zc De Schotejil een estafette-evenement voor jong en oud in zwembad Zuiderdiep in Stellendam, aanvang 19.00 uur. In estafetteteams, bestaand uit vier zwemmers, zal gestreden worden om mooie prijzen. De verschillende categorieën waarin gezwommen wordt zijn: 4 t/m 8 jaar; 9 t/m 12 jaar; 13 t/m 16 jaar; 17 jaar en ouder en bedrijven en instellingen. De afstand die gezwommen wordt is 4 x 50 meter vrije slag. Deelname is gratis en inschrijven kan tot 20 december as. via: schotejil1972@hotmail.com.

Kerst met Concordia en The Blue Stocking Singers

OUDDORP - Vorig jaar een keertje niet, maar dit jaar wel: vrijdags voor de Kerst, het concert van Brassband Concordia uit Ouddorp, o.l.v. Gert v/d Weide op vrijdag 22 december in de Dorpstienden.

Het wordt weer een gevarieerd programma: traditionele kerstmuziek als 'Komt allen te samen' of een medley van bekende kerstliedjes, wordt door de Brassband afgewisseld met overbekende melodieën als het overbekende White Christmas of Joy to the World.
Naast instrumentale muziek is er ook een optreden van The Blue Stocking Singers o.l.v. Els v/d Wetering. Wat denkt u van: Last Christmas of Driving home for Christmas. Door het koor gezongen en begeleidt door een combo. Dan zit de sfeer er meteen in. Maar ook het prachtige Halleluja staat op het programma en natuurlijk zingen ze ook nog met de Brassband mee.
Het concert begint om 20.00 uur, maar eigenlijk mag u ook het voorprogramma niet missen. Vanaf 19.30 uur is er al een optreden van de jeugd, de Concordia Kids.

Weeghuisje Ooltgensplaat feestelijk in gebruik genomen

OOLTGENSPLAAT – Met het onthullen van de bascule door wethouder Gerrit de Jong, is het weeghuisje bij de haven van Ooltgensplaat zaterdagmiddag heropend. De feestelijke handeling kwam na een periode van restauratie. De Jong noemde het opgeknapte weeghuisje een sieraad voor het dorp en een aangename verblijfsplek voor de bewoners en bezoekers. Hij feliciteerde de dorpsraad, die het project onder handen had, en de bewoners van Ooltgensplaat. De restauratie was mogelijk dankzij een financiële bijdrage van de provincie Zuid-Holland. Dit in het kader van de Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee. Het werk is uitgevoerd door P. van den Boogert en Zn. Volgende week woensdag, 20 december, in Eilanden-Nieuws: vier pagina's over de Erfgoedlijn en het cultuurhistorisch erfgoed op Goeree-Overflakkee. Dan is er ook meer informatie over het weeghuisje, het verleden en de toekomstige functie.

Opfriscursus Verkeer

OUDDORP – Voor de komende januarimaand organiseert Veilig Verkeer Nederland Afdeling Ouddorp weer de Opfriscursus Verkeer.

Het verkeer in Nederland wordt steeds drukker. Om dat verkeer toch in goede banen te leiden, zijn er verkeersregels. Regels die nageleefd moeten worden, omdat ze soms van levensbelang kunnen zijn.
Het is dan ook heel belangrijk dat alle verkeersdeelnemers, automobilisten, fietsers en voetgangers van de verkeersregels op de hoogte blijven. Uit de praktijk blijkt dat mensen die al jarenlang aan het verkeer deelnemen niet meer op de hoogte zijn van alle regels. Zo zijn er soms gewoonten in het verkeer die tegen de regels zijn en zelfs levensgevaarlijk kunnen zijn. Daarom is het belangrijk dat een ieder op de hoogte is van de verkeersregels.
De Ouddorpse afdeling van Veilig Verkeer Nederland verzorgt al jaren in het begin van het jaar een Opfriscursus Verkeer. En dit blijkt in een behoefte te voorzien, want jaarlijks melden zich veel deelnemers aan. De cursus bestaat uit twee cursusavonden. Tijdens die cursusavonden zal de heer J. de Zeeuw, adviseur Verkeersonderwijs VVN, deze cursus verzorgen. De heer De Zeeuw zal op een heldere wijze voorlichting geven over verkeersregels en verkeerstekens. Er zullen veel verkeerssituaties aan bod komen 'van voetganger tot automobilist'.
De avonden worden gegeven op dinsdag 16 januari en dinsdag 23 januari in Dorpstienden. De aanvang is 19.30 uur en rond 22.00 uur wordt de avond afgerond. De kosten voor deze Opfriscursus bedragen € 15,- per persoon, dit is inclusief lesmateriaal en thee of koffie.
Opgeven voor deze cursus kan via de bestuursleden van de afdeling: K. Hameeteman: 0187-682824, J. Hollaar: 0187-681816, of A. van Huizen: 0187-682427.

Vrijdag in de krant

Inspirerende lezingen op Energy Island Congres

Nieuws uit de gemeenteraad