info@eilandennieuws.nl
t. 0187 74 54 50

Dinsdag Eilanden-Nieuws

23 april 2014

Dinsdag Eilanden-Nieuws 23 april 2014


Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: info@eilandennieuws.nl of 0187-745450

Eerste stap gezet voor bouw 'slaaphuisjes' op het Ouddorpse strand

'Slaaphuisjes' op het strand bij Dishoek.

OUDDORP - "Slapen op het strand is een groot succes. Nederland krijgt er dit jaar liefst honderd strandhuisjes bij. Kustplaatsen waar deze huisjes gehuurd of gekocht kunnen worden zijn onder andere Nieuwvliet, Cadzand en Ouddorp. Voor onze badplaats op de Kop van Goeree wordt een aantal genoemd van liefst 72." Deze verrassende informatie staat op de website Strandhuisjesnederland.nl. Directe vraag is dan: Komen er daadwerkelijk huisjes op het Ouddorpse strand of zijn het speculaties? Een speurtocht wijst uit dat er wel degelijk aanleiding is om dieper op de materie in te gaan. Want vorige maand behandelde het college van burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, tijdens een wekelijkse vergadering, de notitie Strandbebouwing. De eerste stap richting de bouw van huisje sop het strand is gezet

Door Jaap Ruizeveld

Het bleef daarbij niet bij een beschouwing. Er werd - op de ambtelijke notitie - een richtinggevend besluit genomen. Het college kan er zich, in principe, in vinden dat er in de strandzone Oosterduinpad-Westerweg in Ouddorp slaap/strandhuisjes kunnen worden geplaatst. Conform het ambtelijk advies is ingestemd met de notie Strandbebouwing. Dat houdt verder ook in dat het strand Brouwersdam als een potentiele locatie voor een strandhotel wordt aangemerkt. De burgemeester en wethouders hebben nadrukkelijk bepaald dat de notitie Strandbebouwing nu eerst in een zorgvuldig overlegproces aan diverse partijen zal worden aangeboden om reacties te krijgen.

Niet eerste keer

Het plaatsen van huisjes op het Ouddorpse strand is geen nieuw onderwerp. Jaren geleden, in de periode van de zelfstandige gemeente Goedereede, is dit item ook op tafel gelegd. Echter tot resultaten leidde het toen niet. Er was geen concreet (acceptabel) ontwerp en ook bleek in het voortraject dat de weerstand duidelijk groter was dan de steun voor een ontwikkeling, hetzij door een particulier dan wel marktpartij. Houd het strand maagdelijk vrij van bebouwing was de slogan.
Alles bij elkaar voldoende aanleiding om portefeuille-wethouder Frans Tollenaar nu om toelichting en uitleg te vragen. Wat is de stand van zaken? Wat speelt er? Waarop is de informatie op de website van Strandhuisjesnederland gebaseerd?

Lees verder op pagina 3.

Raadsvergadering

GOEREE-OVERFLAKKEE - In de gemeenteraadsvergadering van donderdagavond 24 april staat slechts één onderwerp in de oordeelvormende fase op de agenda. Het betreft de vaststelling van het bestemmingsplan Duynhille in Ouddorp. Omdat dit punt nu voor de tweede keer op tafel ligt, wordt verwacht dat na een kort statement er aansluitend al tot een besluit kan worden overgegaan. Andere besluiten die genomen worden betreffen de Budgetoverheveling 2013-2014 en de benoeming van een lid raad van toezicht Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee. Een verslag van de raadsvergadering vindt u vrijdag in de abonnee-editie van Eilanden- Nieuws.

Een aandachtig gehoor...

Goeree-Overflakkee - In de boomgaard van familie Koch kregen bezoekers uitleg over de teelt van peren, biologische Nashi-peren om precies te zijn. De boomgaard was één van de acht bedrijven die de deuren openzetten tijdens Kijk bij de Boer. Bezoekers hadden de keuze uit een gevarieerd aanbod: een witlofbedrijf, twee melkveebedrijven, een tulpenbroeierij, twee akkerbouwbedrijven en een pensionstalling voor paarden. Ook De Bommelaer, de korenmolen van Den Bommel, was te bezichtigen op Tweede Paasdag. Veel mensen grepen de kans om kennis te maken met de agrarische sector, het was een drukke boel op het platteland van Goeree-Overflakkee.

Wietkwekerij

STAD AAN 'T HARINGVLIET - De politie heeft afgelopen zondag een hennepkwekerij opgerold, de planten stonden in een woonhuis aan de Achterdijk. Alle hennepplanten zijn ter plaatse vernietigd.

Ongeval bij 'Oude Vliedberg'

OUDDORP - Een negenjarig meisje is afgelopen zaterdag gewond geraakt na een val. Het ongeval gebeurde toen een groepje kinderen aan het spelen was bij de 'Oude Vliedberg'. Sinds de ingebruikname van de nieuwe locatie staat het oud gebouw leeg.

2 / 28

Agenda

Woensdag 23 april

MIDDELHARNIS – Opfriscursus verkeersregels in het Dienstencentrum in Middelharnis. De kosten zijn € 10 per persoon en opgeven kan via jdvdirksland@hetnet.nl.
STELLENDAM – Lady's Night bij Hairstyling Hélène met haarmode, make-up en gezichtsverzorging. De avond duurt van 18.30 tot 21.30 uur. Entree is gratis.
MIDDELHARNIS – Bingomiddag in het Dienstencentrum. Deuren openen om 13.00 uur, de eerste ronde begint om 13.30. Entree is € 4,50.

Donderdag 24 april

DIRKSLAND – Oranjebingo in de Victoriahal. Organisatie: S.V.I.K.. Zaal opent om 19.30 uur, bingo begint om 20.00 uur.

Vrijdag 25 april

DIRKSLAND – Rollator- en hulpmiddelenspreekuur in de praktijk van Jofib Koese, Reginahof 2. Dit duurt van 12.00 tot 13.30 uur.

Zaterdag 26 april

OUDDORP – Oranjevereniging is opzoek naar de sterkste man of vrouw voor de wedstrijd op Koningsdag.
GOEDEREEDE – Tobbedansen tijdens Koningsdag. Aanmelden kan bij Jan Redert, tel. 0187-493403. Meedoen kost € 3,50.

Maandag 28 april

ACHTHUIZEN – Sjoelwedstrijden, waarmee mooie prijzen te winnen zijn. Het sjoelen begint om 13.30 uur in 't Zaaltje, Pastoor van Luenenstraat 20. Meer informatie via 0187-482400 of receptie@fiergo.nl.
ACHTHUIZEN - Buurt-Huus, Kloosterstraat 10. Rooms Katholieke Vrouwenbond Achthuizen. Gevangenispastor. Aanvang 19.30 uur. Meer info: 0187-642613.
MIDDELHARNIS - Repetitieavond Mannenzangavond. Chr. Geref. Kerk aan de Hoflaan. Aanvang 19.45 uur. Zie ook www.mannenzanggo.com.

Zaterdag 3 mei

OUDDORP – Rommel- en snuffelmarkt in de Dorpsring en Weststraat.

Dinsdag 6 mei

MIDDELHARNIS – Breicafé 'Steekje Los' van 19.00 tot 22.00 uur. De ontmoetingsplaats waar liefhebbers breien, praten over breien en patronen delen. Het adres is Beneden Zandpad 7. Bel voor meer informatie: 0187-478413.

Zaterdag 10 mei

MIDDELHARNIS - RealTime-avond voor jongeren vanaf 15 jaar. Locatie: De Groen, Langeweg 107. Spreker: ds. T.H. van Olst, thema: 'De strijd van het geloof'. Inloop 19.15 uur, start 19.45 uur. Meer info: www.realtimego.nl.
OOLTGENSPLAAT - Kunstmarkt op Fort Prins Frederik. Van 11.00 tot 17.00 uur. Toegang gratis.
OUDE-TONGE – Wielerronde van Oude-Tonge met een sport- en muziekevenement voor de inwoners van het dorp en de rest van Flakkee.
OUDDORP – Moederdag cake verkoop aan de deur voor € 3,99 per cake. De opbrengst gaat naar Stichting Stéphanos.

Maandag 12 mei

MIDDELHARNIS - Repetitieavond Mannenzangavond. Chr. Geref. Kerk aan de Hoflaan. Aanvang 19.45 uur. Zie ook www.mannenzanggo.com.

Woensdag 14 mei

OUDE-TONGE – Breiavond van 19.30 tot 21.30 uur. Deelnemers gaan zelf aan de slag, hiervoor moeten eigen spullen meegenomen worden. Er is een handwerkspecialist aanwezig om te helpen en advies te geven. De locatie is Bernhardstraat 27.
ACHTHUIZEN – Bingo van FierGO voor 55-plussers, vanaf 13.30 uur. Het adres is Pastoor van Luenenstraat 20. Meer informatie via 0187-482400 of receptie@fiergo.nl.

Marktpartijen kloppen aan bij gemeente voor bouw strandhuisjes

Een duinovergang bij Ouddorp op een rustige dag. Foto: Hans Villerius

Part noch deel

"Wat de informatie op genoemde website betreft kan ik kort en duidelijk zijn", stelt Tollenaar. "Wij hebben daar geen boodschap aan. De site is niet van ons. Waar het getal 72 slaaphuisjes vandaan komt weten wij niet en evenmin waar de suggestie, dat er dit jaar gebouwd wordt op Ouddorps strand, op is gebaseerd. Wij hebben aan die publicatie part noch deel. Laat dat duidelijk zijn. Strandbebouwing is een onderwerp dat wij in een zorgvuldig proces overleggen. Wij wegen het op voors en tegens. Pas daarna kunnen er politieke besluiten worden genomen. Ik wil dat graag toelichten."

Notitie

"Waarom de notitie Strandbebouwing in het college? In de eerste plaats omdat marktpartijen met serieuze verzoeken naar de gemeente zijn gekomen. Zij tonen belangstelling voor projectontwikkeling. Als bestuurder moet je daar dan iets van vinden. Je moet er aandacht aan besteden. Kijken of het past in het beleid. Of er mogelijkheden zijn voor realisatie en zo ja onder welke voorwaarden en omstandigheden. Of er sprake is van kwalitatief toegevoegde waarde. Wie er allemaal bij betrokken moeten worden voor overleg. Uit het collegebesluit mag niet gelezen worden dat wij zeggen: "We werken mee. De strandhuisjes komen er. Ook het genoemde stranddeel is nu nog een zoeklocatie". Wij bewandelen hier de koninklijke weg in het proces. Eerst een collegebesluit over de notitie en vandaar uit het brede overleg met stakeholders, instanties/instellingen. Kortom, met de samenleving. Dat overleg start op korte termijn en kan in het derde of vierde kwartaal van dit jaar zijn afgerond. De reacties inwegend leidt dat dan tot een voorstel richting de gemeenteraad. Al dan niet doorzetten, of einde verhaal. Dat alles in een vrije discussie. Met open mind."

Heikel punt

Dat het onderwerp op de Kop van Goeree gevoelig ligt, is bekend. Maar de afgelopen jaren is er in de wereld van het toerisme en de recreatie heel veel veranderd. Destijds is het onderwerp in de voormalige gemeente Goedereede geparkeerd. In de aanloop naar de herindeling werd er geen nieuw beleid meer ontwikkeld. Ingezet werd op harmonisatie van beleid. Bovendien bleek dat de belangstellende marktpartij in die tijd weinig ambitie meer toonde voor vervolgstappen. Ook het weerstand effect (maagdelijk houden van het strand) speelde toen al een rol. Terug naar de actuele situatie, zegt de wethouder. Wij hebben nu een recreatievisie ontwikkeld en mogelijkheid geboden aan nieuwe doelgroepen om een rol te spelen in een stukje productdifferentiatie .Slaaphuisjes/strandhuisjes. Het past daarin. Wel beperkt en als er wat zou komen dan dient dat kwaliteit uit te stralen. Geen hokjes op een rij bijvoorbeeld. En ik herhaal het graag, alles via een gedegen verkennend proces. Zorgvuldigheid gaat voor snelheid, is mijn credo."

Zorgvuldigheid

Dat het onderwerp niet eerder aan de orde is gekomen heeft te maken met het feit dat tot voor kort marktpartijen zich hiervoor niet aandienden. Dat is nu wel het geval. Er is behoorlijke interesse uit de markt. Het komt van zeer gerenommeerde partijen. Daarom hebben we nu als gemeentebestuur op het proces ingezet. Ik had het echt niet verstandig gevonden om het onderwerp te laten liggen. Natuurlijk besef ik dat er op dit moment reacties zullen zijn. Er zijn immers al veel projecten in ontwikkeling. Dat tekent overigens de dynamiek van de gemeente. Men kan er op vertrouwen dat wij zorgvuldigheid betrachten. Wetend dat enerzijds toeristen en recreanten naar het eiland komen voor rust en ruimte. Anderzijds de concurrerende vraagkant en wens signalerend gericht op vernieuwende elementen. Daarin moeten wij ons ook profileren. Beide elementen verdienen aandacht".

Afsluitende vraag aan de wethouder: Hoe staat u als bestuurder in het proces van strandbebouwing? "Als er een goed duurzaam vernieuwend concept ligt (vooral wat exploitatie betreft) dan wegen wij dat zorgvuldig het vervolgproces", besluit Frans Tollenaar.

Herkingse kinderen lopen € 1.000 bijeen voor Calando

HERKINGEN – Ieder jaar houdt de Prins Johan Frisoschool te Herkingen een sponsoractie. Daarbij is telkens de ene helft van de opbrengst bestemd voor een goed doel en de andere helft voor de eigen school. De actie omvat meerdere 'evenementen': een sponsorloop in het voorjaar en een koekverkoop aan het eind van het jaar. De sponsorloop werd dit jaar, zonder grap, gehouden op 1 april. Vooraf waren de kinderen in Herkingen langs de deur gegaan om zich te laten sponsoren voor de rondjes die ze zouden lopen. Toen het eenmaal zo ver was, was het een stralende dag weer, zodat het voor iedereen, alle kinderen uit alle groepen, een lust was om mee te doen. En ze hebben heel erg hun best gedaan, want in een goed uur tijd werd een prachtig bedrag bijeen gelopen. Daarvan werd donderdagmorgen op school de helft overhandigd aan het goede doel dat dit jaar aan de sponsoractie is verbonden: hospice Calando te Dirksland. Namens deze mocht Janneke Koningswoud een cheque in ontvangst nemen van € 1.000. Verrast en dankbaar toonde ze zich dat de kinderen in zó korte tijd zó'n prachtig bedrag bijeen wisten te brengen. "Het is heel goed van jullie dat je, als je jong en gezond bent, ook iets wilt doen voor mensen die dat helemaal niet meer zijn! Dankjewel!" (Tekst en foto: Hans Villerius)

3MO naar Den Haag met petitie voor ministers

3MO protesteert al geruime tijd tegen de plannen voor meer windturbines. Archieffoto Eilanden-Nieuws.

GOEREE-OVERFLAKKEE – De ministers Henk Kamp en Melanie Schultz van Haegen en de gehele Vaste Kamercommissie Infrastructuur en Milieu krijgen donderdag 24 april een petitie aangeboden over het thema 'draagvlak voor windenergie'. De petitie is een initiatief van de recent opgerichte stichting Windmolenklachten. De delegatie bestaat uit vertegenwoordigers uit alle provincies. Namens Zuid-Holland is Gudi Schouten van 3MO (Mega Molens Mega Overlast) op Goeree-Overflakkee aanwezig in Den Haag.

Door Kees van Rixoort

De overhandiging van de petitie, om kwart voor tien in de ochtend, gaat vooraf aan het debat in de Tweede Kamer over onder meer de Structuurvisie Windenergie op Land. In de petitie staat dat het draagvlak voor windenergie sterk onder druk staat. "Er zijn nu al meer dan 100 belangenorganisaties en actiegroepen. Wij stellen vast dat bij de beslissing om te komen tot plaatsing van windmolens te weinig wordt geluisterd naar de wensen van de bevolking en verzoeken om een betere bescherming van woon- en leefomgeving, een eerlijke compensatieregeling voor omwonenden en een realistische analyse en onderbouwing van de kosten voor de realisatie van windenergie."
3MO vat de petitie als volgt samen: "Wij zijn voorstander van betere inpassing en regelgeving voor windturbines op land en binnen de 12-mijlszone. Burgers moeten meer worden betrokken. Bij de realisatie van windenergie moet het risico door investeerders worden gedragen en niet via subsidie worden afgewenteld op de bevolking."
De avond vóór de overhandiging van de petitie, 23 april, zitten vertegenwoordigers van de belangenorganisaties op de publieke tribune bij het debatprogramma Arena (Nederland 2). Tijdens de live-uitzending gaan politici en ontwikkelaars met elkaar in discussie over windenergie.

Bouwcenter Esselink introduceert keramische houtvloeren

MIDDELHARNIS - Het toch al brede vloerenprogramma van Bouwcenter Esselink in Middelharnis is nog verder uitgebreid met keramische houtvloeren. Dit zijn tegelvloeren met een houtlook die bijna niet van echte houtvloeren te onderscheiden zijn. Eén van de grootste voordelen ten opzichte van echt hout is de mogelijkheid om deze vloer toe te passen bij vloerverwarming. Tot eind juni heeft Bouwcenter Esselink een speciale aanbieding met prijzen variërend van 19,95 tot 54,95 euro per vierkante meter. Esselink kan het leggen van de vloer, indien gewenst, combineren met de aanleg van vloerverwarming, óók in bestaande woningen.
De mogelijkheid om de keramische houtvloeren te gebruiken in combinatie met vloerverwarming is niet het enige voordeel. Feit is dat keramiek veel minder kwetsbaar is dan hout. Verder hoeven deze vloeren nooit geschuurd of gelakt te worden, wat het onderhoud veel gemakkelijker maakt. De vloeren hebben daarbij een hoge anti-slipwaarde en verkleuren niet, zelfs niet onder invloed van zonlicht. Bijzonder is ook dat keramische houtvloeren voor badkamer, toilet en keuken geschikt zijn. Naast vloeren heeft Bouwcenter Esselink ook een groot assortiment wandtegels met houtuitstraling.

Binnen en buiten

Bouwcenter Esselink in Middelharnis is hét vertrekpunt voor iedereen die meer uit zijn woning wil halen. Het bedrijf heeft een showroom met onder meer badkamers, wand- en vloertegels, natuursteen vloeren en sfeerverwarming. Ook is er een speciale afdeling met garagedeuren. Voor aanleg van tuinen en terrassen heeft Bouwcenter Esselink de Buitenkamer, een tuinpresentatie met vier bijzondere, compleet aangelegde voorbeeldtuinen. Vanzelfsprekend levert Bouwcenter Esselink, dat vorig jaar haar 100-jarig bestaan vierde, ook alle soorten gevelstenen, dakpannen, hout en bouwmaterialen.

MIDDELHARNIS - Vitale Kernen Goeree Overflakkee (VKGO)heeft vernomen dat men medio juni/juli 2014 van plan is de huisartsenpost (HAP) aanwezig in het ziekenhuis te Dirksland te gaan sluiten na 22.00 uur voor huisbezoeken.

Dit houdt in dat er na dit tijdstip geen huisarts meer komt als men deze belt. Men moet er zelf voor zorgen dat men zich meldt bij de HAP in het ziekenhuis.
Deze ontwikkeling baart VKGO grote zorgen en zal in de aankomende vergadering van de gemeenteraad d.d 24 april 2014 een aantal mondelinge vragen stellen over deze voorgenomen sluiting aan het college.

DIRKSLAND - Tijdens open monumentendag organiseert de jaarmarktcommissie wederom een jaarmarkt. Een essentieel onderdeel van de jaarmarkt is de zogenaamde rommelmarkt. Uitsluitend op zaterdag 24 mei, 21 juni en 30 augustus is het mogelijk goede bruikbare spullen in te leveren; van boeken tot elektronica en alles wat daar zich daar tussen bevindt. Een vuistregel is dat de spullen in een zogenaamde 'kuubkist' moeten passen. U kunt de spullen inleveren op bovenvermelde zaterdagen tussen 09.30 – 12.00 uur, Monnikenweg 2 Dirksland. Voor eventuele vragen is een e-mailadres beschikbaar: jaarmarkt@hervormddirksland.nl.

De sponsortocht 'Vrouwen lopen voor Vrouwen' komt dichterbij. Door mee te lopen geven de wandelaarsters invulling aan een opkomende participatiesamenleving. De overheid trekt zich steeds verder terug uit de zorgsector, maar de nood blijft groot. Op 24 mei en 14 juni trekken daarom honderden vrouwen in Zeeland, Drenthe en Zuid-Holland de wandelschoenen aan om geld in te zamelen voor opvang van moeders en kinderen in nood. Zij komen in beweging komen voor de kwetsbaren in Nederland.

Vrouwen lopen voor Vrouwen is een sponsorwandeltocht waarvan de opbrengst gaat naar de opvang van kwetsbare vrouwen én hun kinderen bij Stichting Lighthouse en Stichting De Hoop. Bij Stichting De Hoop gaat de opbrengst naar verschillende locaties, waaronder De Hoop in Dordrecht, Terwille (Noord-Nederland) en Sta Op Zorg (Zeeland). Aanmelden kan via de website www.vrouwenlopenvoorvrouwen.nl.

De derde editie van de Tulpenwandeltocht op Goeree-Overflakkee zit erop. Afgelopen zaterdag werd de jaarlijkse tocht onder ideale omstandigheden gehouden: niet teveel wind, genoeg zon, hier en daar misschien een enkele spatje regen én nog in bloei staande tulpenvelden. "Van de in totaal drie keren dat ik aan de tulpenwandeltocht heb meegedaan, heb ik nog nooit zoveel tulpen gezien", reageerde één van de deelnemers enthousiast. In totaal verschenen maar liefst 521 wandelaars aan de start, waarmee Tulpenwandeltocht 2014 een recordjaar werd.

Tekst en foto: Hans Villerius

Dit jaar was er naast de wandelafstanden van 10 en 17,5 en 25 kilometer ook een tocht van 40 kilometer lang. Voor de twee langste afstanden gaf burgemeester Grootenboer zaterdagochtend om acht uur het startschot bij het sportterrein van AV Flakkee. Tijdens de tocht waren en enkele stempelposten, waarvan de eerste zich bevond in Streekmuseum Goeree-Overflakkee te Sommelsdijk. Zodoende kwamen alle deelnemers aan het begin van hun omwandeling in het museum terecht, waar ze niet alleen van een stempel werden voorzien maar ook van een hapje en een drankje. Bovendien was de ontvangst hier historisch omlijst, door de aanwezigheid van heel wat figuranten van klederdrachtensemble Eeuwkant, met wie veel wandelaars op de foto gingen. Ook was het museum, hoewel het officieel pas op 1 mei a.s. weer open gaat, deze dag voor iedereen vrij toegankelijk. Het Streekmuseum viert dit jaar zijn 65e verjaardag en is, naast Voedselbank Goeree-Overflakkee, als goed doel aan Tulpenwandeltocht 2014 verbonden. Vandaar ook het speciale welkom deze dag, aan zowel tulpenwandelaars als andere belangstellenden.

Platina bruidspaar Jongejan: het begon met een muzikale uitvoering

Het jubilerend echtpaar geflankeerd door de burgemeester en hun twee zonen. Foto Kees van Rixoort

SOMMELSDIJK – Hij was net 22 en zij net 20 toen ze elkaar het jawoord gaven. Vorige week zaterdag vierden Jan en Janna Jongejan-Holleman dat dat zeventig jaar geleden plaatsvond. Samen met een zaal vol familieleden en vrienden. En samen met burgemeester Ada Grootenboer, die het platina bruidspaar kwam feliciteren namens het gemeentebestuur.

Door Kees van Rixoort

Jan Jongejan is een echte Flakkeeër. Zijn wieg stond in de Eendrachtstraat in Middelharnis. Dat was in maart 1922. Zijn vrouw Janna kwam twee jaar later, ook in maart, ter wereld in Numansdorp. Als jong meisje verhuisde ze met haar ouders naar Dirksland.

Ontdekt

Janna zong bij een Dirkslandse zangvereniging. Toen het koor een keer een uitvoering had, was Jan daar ook. Hij speelde kornet in Sempre Crescendo. "Ik ben ontdekt", glundert Jan meer dan zeven decennia later. "Ik keek nooit naar meisjes. Mijn instrument was m'n alles."
Na de ontdekking en de overslaande vonk, volgden verkering en een bruiloft. Ze trouwden in het gemeentehuis van Dirksland. Het was 1944. "Midden in de oorlog, maar we hebben het hartstikke leuk gehad. We hadden zelf een drankje voor de gasten gemaakt."
Jan maakte meer zelf. In feite de hele uitzet voor het nieuwe huishouden. "Meubels, een bed, een kastje… Ach, ik was timmerman, dus…" Hij werkte eerst als uitvoerder bij Mosselman & Korteweg. Na de oorlog was er veel werk. Jan bouwde boerderijen, onder andere in Den Bommel en Ooltgensplaat. Na de watersnood, toen hij zijn gereedschap bij Ooltgensplaat ten onder zag gaan, verkasten Jan en Janna naar Rotterdam. Daar ging hij werken bij het van oorsprong Sommelsdijkse aannemingsbedrijf Spee. "Ik ben er 32 jaar uitvoerder geweest en ik heb door heel Nederland gebouwd. Silo's, bijvoorbeeld. Nee, geen woningen, altijd utiliteitsbouw."

Zelfstandig

Ze verhuisden van de Westdijk in Sommelsdijk, waar ze na hun trouwen waren gaan wonen, naar de Maasstad. Eerst naar Overschie en later naar Lombardijen. Na vijftig jaar, nu tien jaar geleden, kwamen ze terug naar Flakkee. Daar, in de Jacob Catsstraat om Sommelsdijk, wonen ze nog altijd zelfstandig. Zonder hulp. "Het gaat goed", zegt Jan. "Ik heb geen poedertje nodig, niks, geen enkel medicijn. Mijn vrouw wel, die heeft suiker." Op zijn tweeënnegentigste rijdt hij nog auto. Soms pakt hij zijn kornet nog eens, het instrument dat hij zo graag bespeelde, dat hem – als solist van de Rijnmondband – tot over de Nederlandse grens bracht en dat hem… in contact bracht met Janna. Zeventig jaar geleden.
In het middelpunt van de feestvreugde en met de burgemeester in aantocht, zeggen Jan en Janna Jongejan: "Zeventig jaar getrouwd zijn, daar hoef je niets voor te doen. Maar je moet wel bij elkaar blijven. We rooien het samen nog prima."
Het platina bruidspaar kreeg twee zonen, drie kleinkinderen en zes achterkleinkinderen.

Paasshow 'nog meer feest dan vorig jaar'

MIDDELHARNIS – "Supertevreden, zeer geslaagd en heel druk geweest!" Dat is de reactie van de drie ondernemers die de traditionele Paasshow en consumentenbeurs van afgelopen weekend organiseerden. Het zijn de Knöps Groep, Tieleman Keukens en Tuincentrum Graka, die jaarlijks in Middelharnis dit evenement realiseren. Alleen trok de afgelopen show nóg meer bezoekers dan vorig jaar. Op de openingsdag, vorige week vrijdag, liep het al druk. Ook zaterdag was dat het geval. En Tweede Paasdag was het helemaal een topdrukte. Tijdens de drie beursdagen werden niet alleen leuke contacten gelegd, maar werd er ook goed zaken gedaan. "We hebben prima verkoopresultaten staan, eveneens meer dan vorig jaar". En ook het KIDZ-Event in De Staver sloeg goed aan. "Al met al: nog meer feest dan vorig jaar. En volgend jaar gaan we nóg groter!", kondigt de organisatie nu al aan. Op de foto's een impressie van 'Een daagje Middelharnis', dat dit jaar zo'n vierduizend bezoekers trok. Tekst en foto's: Hans Villerius

Tevreden deelnemers cursus Lucht en Beweging

DIRKSLAND – In de achterliggende periode werd in zorgcentrum Geldershof te Dirksland de cursus Lucht en Beweging gegeven. Een cursus georganiseerd door de afdeling Goeree-Overflakkee van het Longfonds rayon Rijnmond en bedoeld om mensen met COPD en astma handvatten aan te reiken om in de praktijk van alle dag zo goed mogelijk met hun ziekte om te gaan.

Door Hans Villerius

De cursus werd gegeven door verpleegkundig specialist Elly Jordens en longverpleegkundige Marieke Lainert, beide verbonden aan Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis te Dirksland, en stond onder leiding van cursusleider Marion Tromp-van der Graaff.
Verdeeld over zeven lessen werden allerlei aspecten behandeld waarmee je als COPD- of astmapatiënt te maken kunt krijgen. Van theoretische wetenswaardigheden tot ademhalingsoefeningen toe. Donderdagmorgen 17 april werd de laatste les gegeven van de cursus, waaraan negen cursisten deelnamen. Er is maximaal plaats voor 12 deelnemers, die voor de hele cursus, incl. lesmap en -materiaal, € 60 betalen. "Het geld dubbel en dwars waard", zo viel donderdag te beluisteren tijdens de evaluatie na de laatste les. Eén van de cursisten, die al eerder deze cursus had bijgewoond, gaf aan zelfs een ziekenhuisopname te hebben kunnen voorkomen dankzij gebruikmaking van de info die hij uit de lessen had opgedaan. "Zeker een aanrader voor anderen, ook voor echtgenoten van mensen met COPD of astma", zo reageerde een ander.
Zodra opnieuw een cursus Lucht en Beweging wordt gegeven, zal dit o.a. via de media worden bekendgemaakt. Zie voor meer informatie www.longfonds.nl.

Open dag CuraVita levert veel mooie kleurplaten op

DIRKSLAND – Tijdens de open dag van verloskundig centrum CuraVita in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis op zaterdag 15 maart, tevens de landelijke Open dag van Zorg en Welzijn, werd voor kinderen t/m 12 jaar een kleurplatenwedstrijd gehouden. Bijna 100 fraaie platen werden er ingeleverd en aan een driekoppige jury was de taak om hier vier prijswinnaars uit te selecteren, verdeeld over vier leeftijdscategorieën. Woensdagmiddag 16 april was het moment daar dat de kinderen naar het personeelsrestaurant van het ziekenhuis mochten om hun welverdiende prijs in ontvangst te nemen, speelgoed dat geheel werd gesponsord door Erna van der Valk van T-Toys te Dirksland. In de leeftijdscategorie 0 t/m 3 jaar was de 2-jarige Phileine Meijer uit Ouddorp de winnaar, Marijn Menheere (4) uit Melissant won de prijs in de groep 4- t/m 6-jarigen, Jesse Blokland (7) uit Dirksland mocht met de prijs naar huis voor de categorie 7- t/m 9-jarigen en Tess Lodder (11) uit Dirksland was winnaar in de groep van 10 t/m 12 jaar. Tijdens de prijsuitreiking was Tess Lodder niet aanwezig, maar die liet zich vertegenwoordigen door zijn zusje Eva en zijn broertje Geert. Ook Jesse Blokland was er niet bij, maar zij heeft haar prijs inmiddels thuisbezorgd gekregen. Een feestelijk moment voor de talentvolle kinderen, die duidelijk verguld waren met hun aanwinst. (Tekst en foto: Hans Villerius)

Kernactiviteiten

GOEREE-OVERFLAKKEE

Gewijzigde openingstijden

Op zaterdag 26 april (Koningsdag) zijn het gemeentehuis, Het Rondeel, het streekarchief en de milieustraten gesloten. Meer informatie kunt u vinden op de website van het gemeentehuis. Vragen kunnen ook per e-mail worden gesteld via info@goeree-overflakkee.nl. Deze vragen worden zo snel mogelijk beantwoord.

DEN BOMMEL

Breicafé

Op woensdag 30 april is er Breicafé in de Bommelstee aan de Schaapsweg. Van 19.30 tot 22.00 uur is er gelegenheid om met elkaar te haken, breien en borduren. Ook beginners zijn van harte welkom, er is altijd wel iemand die u op weg kan helpen. Wel zelf materiaal meenemen. De entree is € 1,50 inclusief een kopje thee of koffie. Voor meer informatie kunt u bellen met Carla Gebraad, tel: 0187-611397.

DIRKSLAND

Wandelmars

Op woensdag 30 april is er een wandelmars, georganiseerd door Gymvereniging Olympia. Voorheen was dit de avond driedaagse, maar daar waren niet genoeg deelnemers voor. Dit jaar worden er dus op één avond drie verschillende afstanden gelopen, namelijk 5, 7.5 en10 kilometer. Zowel de start als de finish is bij Elkersweide en bij het finishen wordt u welkom geheten door Muziekvereniging Amicitia. Deelname bedraagt € 2 per persoon. De 10 km start om 18.30 uur, de 7.5 km start om 18.45 uur en de 5 km start om 19.00 uur.

Garage rommelmarkt

Op zaterdag 26 april en zaterdag 3 mei is er een garagerommelmarkt aan de Wilhelminalaan 28a in Dirksland. De markt van 26 april is vanaf 13.00 uur. De rommelmarkt van 3 mei is open tussen 10.00 en 12.30 uur.

Oranjebingo SVIK

Donderdag 24 april is er Oranjebingo bij SVIK in de Victoriahal. Aanvang 19.30 uur. Zaal open 19.00 uur. Er worden tien ronden gespeeld waaronder twee superronden. Traditioneel is de opbrengst van deze bingo voor de Oranjevereniging Dirksland. Voor iedere deelnemer is er een oranjesuprise.

Oranjeconcert

Ter gelegenheid van de viering van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden is er donderdag 24 april een oranjeconcert in de Hervormde Kerk van Dirksland. Aanvang 19.45 uur, kerk open 19.15 uur. Medewerking: Chr. Gem. koor 'Jeduthun', uit Middelharnis, o.l.v. Jan Wisse. Het orgel wordt bespeeld door Hans van Heemst. Verder werken mee: het koor 'Sursum Corda', o.l.v. Kees Villerius; het koperkwartet van Amicitia uit Dirksland. Ds. M.J. Middelkoop. De toegang is gratis. Er is wel een collecte voor de kosten.

GOEDEREEDE

Wandelcoaching

Op zaterdag 17 mei kunt u gratis kennismaken met wandelcoaching tijdens de Nationale Wandelcoachdag. En dan gaat het om mentale coaching in de buitenlucht waarbij de natuur wordt ingezet als hulpmiddel. Het thema is wandelend naar een nieuw perspectief. De groep vertrekt om 10.30 uur bij de Kwade Hoek, parkeerplaats Oostdijkseweg of om 14.00 uur in Rockanje bij bezoekerscentrum Tenellaplas, parkeerplaats Duinstraat 12a. Aanmelden is verplicht en kan door een e-mail te sturen naar info@y-challenge.nl.

OOLTGENSPLAAT

Knutselmiddag

Op woensdag 23 april is er een knutselmiddag voor de kinderen van groep 1 tot en met 8 van de basisschool met het thema moederdag. Het knutselen duurt van 13.30 tot 15.00 uur en vindt plaats in 't Centrum aan de Weesmolenstraat in Ooltgensplaat. Entree bedraagt € 2. Voor meer informatie kunt u bellen met Mira Woutersen, tel: 0187-630323. Dit is een activiteit van Stichting Fier.

OUDDORP

Concert

Op zaterdag 3 mei is er in de Overkant een concert. Het Dudok Kwartet opent het eerste concert in de reeks 'De Overkant Klassiek OK!'. Kaarten zijn te bestellen bij VVV Ouddorp, tel: 1087-681789 of stuur een e-mail naar info@vvv-ouddorpaanzee.nl.

Jubileumconcert

Op zaterdag 10 mei geeft interkerkelijk koop Les Chantres uit Papendrecht een feestelijk jubileumconcert in de Doopsgezinde Gemeente in Ouddorp ter ere van het 25-jarig bestaan. Het concert begint om 20.00 uur en kaarten zijn verkrijgbaar via VVV Ouddorp aan Zee, tel: 0187-681789. Kinderen mogen voor € 5 naar binnen en voor volwassenen kost een kaartje € 7,50.

Infomiddag veiligheid

Op woensdag 23 april geeft Janita de Ronde een presentatie bij de 55+ club. Zij is wijkteammedewerker van de politie en komt iets vertellen over de veiligheid voor senioren. U krijgt praktische tips voor uw veiligheid thuis en op straat. De presentatie begint om 14.00 uur en vindt plaats in de Dorpstienden.

Flakkeese Middag

Op woensdag 30 april is er weer een Flakkeese Middag bij de 55+ club in Ouddorp. Vanaf 14.00 ben u welkom in de Dorpstienden om te luisteren naar verhalen in Ouddorps dialect, verteld door Gerard Tanis. Ook worden er Flakkeese lekkernijen geserveerd. Aanmelden kan tot 28 april bij Joke van Dam, tel: 0187-682319.

OUDE-TONGE

Bingo

De ANBO houdt op vrijdag 25 april een grote bingo in Fier aan de Bernhardstraat. De bingo bestaat uit negen ronden en kost € 6,50. De avond begint om 19.30 uur, de zaal opent om 19.00 uur. Zowel leden als niet-leden zijn welkom.

Knutselmiddag

Op woensdag 23 april kunnen kinderen van de basisschool een Moederdagcadeau knutselen. Dit kan van 13.30 tot 15.30 uur aan de Bernhardstraat. Entree is € 2 per persoon. Voor meer informatie kunt u bellen met Stichting Fier, tel: 0187-641344.

Natuurontbijt

IVN Goeree-Overflakkee organiseert voor woensdag 30 april voor het eerst een natuurontbijt voor jong en oud. Op deze eerste woensdag in de meivakantie kunt u genieten van een heerlijk ontbijtje met streekproducten in een prachtig natuurgebied bij Oude-Tonge: de Groote Kreek. Opgeven kan op website www.natuurontbijt.nl. Voor 13 jaar en ouder zijn de kosten € 3,50, van 3 tot en met 12 kost de deelname € 2, maar alleen onder begeleiding van een volwassene. Verzamelen om 8.30 uur op het parkeerterrein bij de Kaai. Het gebied zelf is matig toegankelijk voor rolstoelen.

MELISSANT

Dagreis België

Op zaterdag 17 mei is er een dagreis naar België, georganiseerd door Groei & Bloei. Er wordt een bezoek gebracht aan kwekerij Silene en daarna wordt het Arboretum in Kalmthout bezocht. De kosten voor de reis bedragen € 59 voor leden en € 64 voor niet-leden. Bij de prijs inbegrepen zit de busreis, entree en avondeten op de terugreis. De bus vertrekt om 8.00 uur bij garage Mijnders te Melissant, deelnemers van Schouwen Duiveland kunnen om 8.30 uur instappen bij de poolparking nabij Zierikzee. Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht bij Cees van de Graaf, tel: 0187-681027 of 0640112917.

MIDDELHARNIS

Wedstrijdpostduiven

Postduivenvereniging De Combinatie houdt dit jaar een bijzondere competitie voor wedstrijdpostduiven. Normaal vliegen de duiven alleen, nu wordt er een teamsport van gemaakt. De teams strijden in verschillende etappes om geldprijzen. Vrijdagavond 2 mei worden om 20.30 uur in het clubgebouw Het Melkhuusje op een feestelijke manier de ploegen gepresenteerd. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Natuur- en geloofswandeling

Miranda de Gooijer Volaart heeft een 'geloofswandeling' uitgezet. Het wordt een wandeling met gedichten en diepgang. De wandeling vindt plaats op zaterdag 17 mei om 13.00 uur vanuit de Emmaüskerk en duurt maximaal twee uur. Aanmelden kan door te bellen naar 0187-642419 of stuur een e-mail naar dagtocht@emmauskerkmiddelharnis.nl. Vermeldt daarin uw naam, telefoonnummer en het aantal wandelaars. Deelname is geheel gratis.

iPadcursus

In het Diekhuus zijn de komende weken een aantal cursussen voor mensen met een iPad. Zo is er op dinsdag 27 mei en dinsdag 3 juni een cursus Kennismaken met de iPad van 13.30 tot 16.30 uur. Daarnaast is er op dinsdag 17 en 25 juni van 13.30 tot 16.30 uur de cursus Werken met de iPad. Aanmelden voor de cursussen kan door te bellen met 0187-842400, deelname kost € 49 per persoon.

Oud papierinzameling

In verband met Koningsdag haalt Van Gansewinkel op zaterdag 26 april geen oud papier op in Middelharnis. In plaats daarvan wordt de ophaalroute op zaterdag 3 mei gereden. Van Gansewinkel verzoekt inwoners van Middelharnis om de blauwe minicontainer op zaterdag 3 mei voor 8.00 uur aan de straat te zetten.

Benefietconcert met Jan Vayne

Serviceclub De Ronde Tafel organiseert voor donderdag 1 mei een benefietconcert in het Diekhuus. Toppianist Jan Vayne zal komen spelen. De opbrengst van het concert gaat naar het Liliane Fonds. De deuren gaan open om 18.30 uur en het concert begint om 19.00 uur. Entree is € 50 per persoon, kaarten worden verkocht bij Jordaan Lederwaren en VVV Middelharnis. Er is maar een beperkt aantal plaatsen, dus wees er snel bij.

Workshop haken

Op donderdag 24 april is er tussen 9.30 en 11.30 uur in het Wijkcentrum aan de Doetinchemsestraat een workshop haken. Maak bijvoorbeeld een sleutel- of tashanger onder leiding van Annemarie. De kosten bedragen € 6 inclusief de nodige materialen en een kopje koffie of thee. Aanmelden kan bij Stichting Fier, tel: 0187-483366. U wordt vriendelijk verzocht zelf een haaknaald nummer 3 mee te nemen.

Pentekeningen te koop

De Emmaüskerk te Middelharnis biedt een aantal pentekeningen te koop aan van wijlen dhr. Aad S. Campfens. De opbrengst van deze verkoop komt geheel ten goede van de Emmaüskerk te Middelharnis. Een aantal tekeningen is te zien in het in 1993 uitgegeven boek "Kerken en Molens op Goeree-Overflakkee, Aad S. Campfens", voorzien van begeleidende tekst, geschreven door Jan Both. In dit boekje is te lezen dat Dhr. A.S. Campfens een grote interesse toonde op fotografisch en cultureel gebied en op latere leeftijd zijn talent voor pentekenen ontdekt en ontwikkeld heeft. Hij kende Goeree–Overflakkee op zijn duimpje en had met name oog voor de schoonheid van de kerken en molens op dit eiland en wist deze dan ook prachtig op papier te vereeuwigen. Op 10 mei 2014 kunt u deze kunstwerken bezichtigen en evt kopen á € 55 per stuk. U bent dan welkom van 13.00 tot 15.00 uur in de Emmaüskerk, Koningin Julianaweg 64, 3241 XC Middelharnis.

SOMMELSDIJK

Rommelmarkt

Op dinsdag 29 april is er in De Goede Ree een rommelmarkt met verkoop van spullen die niet meegaan naar de nieuwbouw van Nieuw Rijsenburgh. De rommelmarkt duurt van 9.00 tot 15.00 uur en vindt plaats in de grote zaal van De Goede Ree aan de Prinsesselaan. Ook worden door bewoners gemaakte handwerkartikelen verkocht. Ook is er gelegenheid voor een kopje koffie of thee met iets lekkers.

Nationale Sportweek

Tijdens de nationale sportweek van 19 tot en met 26 april zet turnclub Turn2Move haar deuren open voor nieuwe leden. Er kan al gestart worden vanaf 3 jaar en het is voor zowel jongens als meisjes. Iedereen mag een uurtje komen turnen of gymen in de sporthal van de Staver in Sommelsdijk. Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.turn2move.nl.

Orgelconcert

Op zaterdag 17 wordt er een orgelconcert gegeven op het monumentale Meere-orgel in de Hervormde kerk in Sommelsdijk. Dit is het eerste concert na het groot onderhoud dat in de maanden januari tot en met maart is verricht. Musicus Paul Kieviet zal het orgel presenteren in een concert met improvisaties, werken van Bach, Clérambault, Mozart en Mendelssohn. Aanvang is 20.00 uur en het concert duurt ongeveer een uur. De toegang is uw gift aan de uitgang.

STELLENDAM

Verkoping

Op zaterdag 26 april is er aan de Schoolstraat 21 van 10.00 tot 12.00 uur een verkoping van tweedehands spullen. Alle spullen zijn nog in goede staat. Denk hierbij aan bedden, een kledingkast, huisraad, een scooter en nog veel meer.

Dirksland ziet er goed uit, maar het kan nog beter

De verkeersstromen in onder meer de Voorstraat wekken nogal eens wrevel op.. Foto: Martijn de Bonte

DIRKSLAND – Is de dorpsraad van Dirksland van belang? Jazeker, was de reactie van verreweg de meeste dorpelingen op die vraag in de enquête leefbaarheid die de dorpsraad eerder dit jaar verspreidde. Toch waren er maar een paar Dirkslanders naar de bewonersavond gekomen. De dorpsraad had de bewonersavond georganiseerd om de enquêteresultaten bekend te maken én andere onderwerpen aan te snijden. De meeste bezoekers, vorige week dinsdagavond in De Schakel, waren raadsleden, ex-raadsleden, andere politici, ambtenaren en professionals van bijvoorbeeld de woningcorporatie en de politie.

Door Kees van Rixoort

De dorpsraad had 2182 enquêtes verspreid in Dirksland. Daarvan kwamen er 270 terug. Uit de resultaten komt het beeld naar voren van de tevreden dorpeling. Parkeerbeleid, aansluiting op openbaar vervoer, openbare ruimte, eenrichtingverkeer: allemaal in orde, volgens de meerderheid. Straatmeubilair ook, al mogen er wel wat meer afvalbakken in het dorp komen.
Grote voertuigen die binnen de bebouwde kom geparkeerd staan: bijna iedereen heeft er last van. Het zwembad mag niet sneuvelen en een ontmoetingsplek voor jongeren (JOP) hoort er gewoon te komen, maar wel een beetje uit de buurt van de woningen. Buurtpreventie: goed idee, maar veel enthousiasme om er zelf mee aan de slag te gaan, nee, dat is er niet in Dirksland.

Eenrichtingverkeer

"De meeste mensen vinden dat het er prettig uitziet in Dirksland", zei Pieter Lalleman, die de enquêteresultaten wereldkundig maakte. "Nou", reageerde een van de weinige burgers in het publiek, "er kan nog zat verbeterd worden, hoor. Sommige plaatsen zien er niet uit." Over het eenrichtingverkeer kwam ook een kritische opmerking los. "Het werkt helemaal niet goed. Als je voor het verkeer dat verkeerd de straat in gaat een euro per keer krijgt, dan heb je een leuk inkomen. De Zomerstraat, de Palingstraat, de Voorstraat… zelfs de politie rijdt tegen de richting in, zonder sirenes. Er wordt niet gehandhaafd."
Een eilandelijke groei met 10.000 inwoners, die nodig zou zijn om het ziekenhuis in Dirksland overeind te houden, vinden veel geënquêteerden geen probleem, zo bleek uit de diagrammen die Pieter Lalleman liet zien. Nog goed voor de overige voorzieningen ook. Maar een van de Dirkslanders in het publiek had duidelijk een andere mening. "Dan moet je straks een halfjaar wachten voordat je aan de beurt bent. En dat terwijl je een ziekenhuis om de hoek hebt. Crazy!"

Verbeterpunten

In het verleden hield de dorpsraad een jaarlijkse schouw met de gemeente Dirksland. "Kijken wat er verbeterd kan worden. Er zijn daadwerkelijk veel punten aangepakt", lichtte secretaris van de dorpsraad Frits Veringmeier toe. Een schouw zat er deze keer niet in, de gemeente had er geen tijd voor, maar kijkt wel welwillend naar punten die de dorpsraad aandraagt. De dorpsraad heeft namelijk alleen geschouwd, met een lijstje verbeterpunten tot gevolg. Een spiegel op weinig overzichtelijke kruisingen, bijvoorbeeld, hangende plantenbakken (zoals vorig jaar, "enorm gezellig"), een betere oversteek bij Vroonlande, een 'wegwijzer naar huisnummers' voor mensen die in Molenzicht moeten zijn, nog maar weer eens de parkeersituatie rond het ziekenhuis…
Het publiek in De Schakel voegde er nog een paar wensen aan toe. "De markt terug naar de Voorstraat. Dat was zó gezellig. Nu is de markt in een uithoek en het is er ook veel minder druk." Onder aan het enquêteformulier hadden Dirkslanders ook nog suggesties gezet. Zoals: handhaving van de maximumsnelheid in de 30-kilometerzone, aanpak van de verpaupering (slooppanden die nog net geen gevaar voor de omgeving opleveren, maar wel uitlokken tot brandstichting), de hondenpoep (het blijft een bron van irritatie) en de overlast van 'de Vic', een beter bospad bij Molenzicht en vaker een BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar) in het dorp.
"Naar aanleiding van de schouw en de enquête zetten we als dorpsraad een aantal stappen", zei Connie Bakker, voorzitter van de dorpsraad Dirksland. " Er is genoeg werk aan de winkel."

Verkeersveiligheid

Maar het ging niet alleen over de toestand in Dirksland, tijdens de bewonersavond. Ook de bevordering van de verkeersveiligheid op Goeree-Overflakkee kwam aan de orde. Dat is hard nodig, zo maakte Rien Villerius, beleidsmedewerker verkeer en vervoer van de gemeente, duidelijk. Want het aantal verkeersdoden op het eiland ligt ver boven het landelijk gemiddelde. Tussen 2005 en 2012 vonden maar liefst 323 ongevallen plaats, waarbij 35 mensen om het leven kwamen. Het merendeel, 21, op de Rijkswegen N57 en N59. Villerius somde een hele serie maatregelen op, waaronder het aanleggen van een aantal rotondes en fietstunnels, en de omlegging van de N215 tussen Dirksland en Melissant. De entree van Melissant, nu een soort asfaltvlakte, krijgt een facelift die veel vriendelijker aandoet: een pleinvormige toegang met klinkers.

Windenergie

Tot slot kwam hét onderwerp van de laatste tijd aan bod: windenergie. Lennard Seriese, ambtenaar van de gemeente Goeree-Overflakkee, presenteerde de stand van zaken en meldde dat er 160 zienswijzen zijn ingediend tegen het voorlopige plan om de windmolens op vijf clusters te concentreren. Wordt rond het begin van de zomer vervolgd in de gemeenteraad.
Vanuit de zaal en actiegroep 3MO, die ook een presentatie gaf, kwam wel enige tegenwind. "Een heilloze weg", zei Gudi Schouten van 3MO (Mega Molens Mega Overlast). "Er worden heel wat landschappen opgeofferd aan een achterhaalde en veel te dure technologie." "Erger dan de Fyra", zei iemand. Anderen noemden goede, duurzame alternatieven voor windenergie. Bij 3MO leeft de angst dat Goeree-Overflakkee nog veel meer windmolens tegemoet kan zien. Lennard Seriese ontkende dat, maar kon de actiegroep niet overtuigen.

CuraMare Wielerploeg fietst € 1000 bijeen voor bewoners Ebbe en Vloed

OUDE-TONGE – De CuraMare Wielerploeg verreed afgelopen zaterdag haar tweede rit van dit seizoen. Na een startrit op zaterdag 15 maart, volgde nu 'de Omloop van de Twee Eilanden'. Een tocht die zowel over Goeree-Overflakkee als over Voorne-Putten gaat, in totaal 120 kilometer lang. Ditmaal was de start vanaf woonzorgcomplex Ebbe en Vloed te Oude-Tonge, waar voorafgaand een cheque ter waarde van € 1000 werd overhandigd, bestemd voor een daagje uit voor de bewoners. Namens de CuraMare Wielerploeg overhandigden voorzitter René de Ruiter en Irmgard Bisot deze cheque aan de heer Smeets, bewoner van woongroep 'Haven' van Ebbe en Vloed. Irmgard is verzorgende in het woonzorgcomplex en is ook de stuwende kracht achter de goede doelen waarvoor de CuraMare Wielerploeg ieder seizoen – onder het motto 'Het hart omhoog, de blik naar voren' – haar ritten maakt. De wielerploeg wordt hierbij door diverse bedrijven en instellingen gesponsord, met welke opbrengst jaarlijks een goed doel wordt bedacht. Sinds drie jaar bestaat de Stichting CuraMare Wielerploeg. Iedereen die op welke manier dan ook aan CuraMare verbonden is, kan eraan deelnemen. Nieuwe leden, die een leuke combinatie zoeken van gezelligheid en sportiviteit, zijn hartelijk welkom. Jaarlijks staat een aantal ritten op het programma, hetzij door deze zelf te organiseren, hetzij door deel te nemen aan door anderen georganiseerde ritten. Maar altijd vanuit het beginsel: 'samen uit, samen thuis', zodat 't in letterlijke zin voor iedereen bij te fietsen is. (Tekst en foto: Hans Villerius)

DIRKSLAND - Gymvereniging Olympia organiseert voor woensdag 30 april een wandelmars. Het is één avond met verschillende afstanden: 5 km, 7,5 km en 10 km.
De start en finish is bij Elkersweide in Dirksland. De kosten zijn € 2,00 per persoon.
Start 10 km om 18.30 uur, 7,5 km om 18.45 uur en de 5 km start om 19.00 uur.

Gedicht Stolpersteine

Stolpersteine

Als gedenkstenen

in de Jordaan
omdat we niet
mogen vergeten
en ook de volgende
generaties zullen
weten
wat het Joodse
volk in het verleden
is aangedaan.
Zo krijgt elke steen
betekenis en een naam.

Els van Wageningen

Diekhuus en Saers Opticiens heten collega-ondernemers welkom

MIDDELHARNIS – De Vereniging van Bedrijven Goeree-Overflakkee hield donderdagmiddag haar meest recente bijeenkomst. Ditmaal in de vorm van een bedrijvenbezoek aan één van haar leden, Saers Opticiens, en in combinatie met een bezoek aan het Diekhuus. Collega-ondernemers werden hier ontvangen in de foyer. En in de Rabobankzaal kregen ze een boeiende presentatie over een stukje historie van Saers Opticiens, dat al 114 jaar bestaat en daarmee één van de oudste bedrijven van Middelharnis is, én werd een kijkje vergund achter de schermen van het specialistische werk van de optometrist. De presentatie van Saers werd verzorgd door Kees Verweij en Petra Saers die, over kleine groepjes verdeeld, ook rondleidingen in hun winkel aan het Zandpad verzorgden. En in het Diekhuus was het directeur Anne Verhey die haar gasten een en ander vertelde over de historie en de gebruiksmogelijkheden van het sociaal-cultureel centrum, dat na de verbouwing van vorig jaar aan veel activiteiten en diverse instanties onderdak biedt. Met een gezellige netwerkbijeenkomst, onder het genot van een hapje en drankje, werd het bedrijfsbezoek afgesloten. (Tekst en foto's: Hans Villerius)

Fineke Janssen viert 25 jarig jubileum als zendeling

SOMMELSDIJK - Fineke Janssen, die ook in het onderwijs in Middelharnis heeft gewerkt, is al 25 jaar zendelinge in Bolivia. De Christengemeente Lachai Roï houdt samen met haar hiervoor een dankdienst.

"Hé joh, word eens wakker, ik heb wat eten en drinken voor je meegebracht. Heb je het niet koud met dat T-shirt, midden in de nacht? Hier heb je een trui."
Ze liggen overal in de stad, meestal te dronken om een normaal gesprek te voeren. Met stomme verbazing horen ze later dat die grote blanke vrouw die hen wakker maakte, helemaal voor hen uit haar mooie, veilige, comfortabele landje is gekomen: Fineke Janssen.
Fineke groeide op in Randwijk. Nu werkt zij al 25 jaar als zendelinge in Bolivia en geeft leiding aan opvanghuizen voor verslaafde jongeren. Fineke is een vrouw met lef. Op vakantie in Bolivia raakte ze zeer onder de indruk van de armoede en straatproblemen in La Paz. Allerlei vragen kwamen op haar af, onder andere of ze de strijd wilde aangaan. Finekes conclusie was: "als je niets doet en alleen maar gaat zitten afwachten, kom je er nooit achter of God wil dat je erheen gaat".
Fineke besloot zich in te gaan zetten voor de verslaafden en straatkinderen. Ze ruilde Nederland in voor Bolivia en richtte de Stichting "Mision Adulam" op. Van daaruit heeft zij vijf rehabilitatiecentra opgebouwd in El Alto. Voor jongens en mannen en voor meisjes en vrouwen, maar ook voor jonge stellen. De Heer is met haar en ze heeft alle vele jongeren tot zegen mogen zijn.
Kijk voor meer informatie op de website van stichting Zending en Gemeente: www.zendingengemeente.nl.
Op vrijdag 25 april bent u welkom vanaf 19.30 uur in het Kameraadhuis van Christengemeente Lachai Roï voor een dankdienst, die om 20.00 uur begint, voor het werk dat Fineke Janssen in Bolivia de afgelopen 25 jaar mocht doen en nog steeds doet.

MELISSANT - Op donderdag 17 april hebben de muziekleerlingen van echtpaar de Lange een uitvoering gegeven in een gezellig versierde zaal van Melishof. Zowel de ouders van de leerlingen als andere belangstellenden hebben de uitvoering bijgewoond. Bij de opening, waarbij alle deelnemers tegelijk op het podium stonden, bleek al gauw dat het bijzonder leuk is om samen muziek te maken. Tijdens het programma speelden de leerlingen zowel solo als in samenspel met hun eigen groep. De Vrolijke Fluiters zijn Esther Moerkerk, Nienke van der Griend, Marilène de Leeuw, Lisbel Angela Solano en Emma Hameeteman. Zij speelden gelijkstemmig, solo, in duo en trio. Er is ook op een klein slagwerk gespeeld, waarmee de ene groep de andere groep, die op de blokfluit speelde, begeleidde. Als Dwarse Fluiters traden op Thanya Koorneef, Annelore de Leeuw, Nikita Moerkerk en Larissa Schaaf. Zij brachten elk een solostuk en een werkje met de CD ten gehore. Carleen Struik zat achter de piano. Na twee solo's speelde zij ook nog samen met fluitiste Nikita, wat een goed gewaardeerde combinatie opleverde. Informatie over blokfluit- en dwarsfluitles is verkrijgbaar bij mevr. M. de Lange-van Buren via telefoon 0187-602620 of e-mail ajdelange@e-linesystems.com. Hier is ook informatie te verkrijgen over hobo-, Engelse Hoorn, fagot-, en klarinetles.

GOEREE-OVERFLAKKEE - Het verzoekplatenprogramma "Muzikale Hartewensen" is vanaf deze week elke woensdag te beluisteren bij de nieuwe lokale omroep voor de gemeente Goeree Overflakkee: rtv. SLOGO. Tussen 19:00 en 21:00 uur kunnen luisteraars wekelijks een verzoek aanvragen. "We zijn blij dat we dit programma hebben kunnen toevoegen aan onze programmering", zegt bestuurslid Tim Hoek. "Het programma is al meer dan 24 jaar een begrip op het eiland een heeft een trouwe groep luisteraars. Ook is dit een duidelijk voorbeeld van onze doelstelling. We hebben altijd de verbindende factor willen zijn tussen de voormalige omroepen en hebben open gestaan voor alle vormen van samenwerking.

"Muzikale Hartewensen" is het tweede verzoekplatenprogramma bij rtv. SLOGO. Het is een aanvulling op het programma "U zij de Glorie" dat op maandagavond wordt uitgezonden. Beide programma's zijn heel in trek. Ieder heeft zijn eigen luisterpubliek, identiteit en programma format. De teamleden van beide programma's gaan intensief met elkaar samenwerken om de luisteraars nog beter van dienst te kunnen zijn."

Oprichter van het programma Johan Kolff zegt: "Muzikale Hartewensen" is ook een verzoekplatenprogramma met geestelijke muziek, waarin een meditatie/overdenking uitgesproken wordt. Tijdens de uitzending kan gebeld worden naar de studio via 0187-682630, maar men kan ook mailen naar mh@rtvslogo.nl en binnenkort is het ook mogelijk om via de website een groet of verzoek aanvragen door middel van het digitale aanvraag formulier op www.rtvslogo.nl
Kijk voor meer informatie op de website: www.rtvslogo.nl of via twitter: @rtvslogo.

Tijdens de jeugdwedstrijd in Stellendam waren er prima prestaties namens de Schotejil. Vooral Odette Holster (1999) bleek in goede doen. Zij verbeterde haar tijd op de 100m schoolslag naar 1.27.36. Dit leverde haar een gouden medaille op, evenals trouwens eerder op de 100m vlinderslag (1.15.95). Xander Vis (2003) won eveneens beide te zwemmen nummers, te weten de 50m schoolslag (46.33) en de 50m vrij (36.39). In de allerjongste categorie wonnen Rilane Tamboer (2006) de 50m vlinderslag (29.20) en Floris Tanis (2007) de 50m virj (23.41). Voorts waren er nog 1e plaatsen voor de 4x50m vrij estafette met Odette Holster, Kelly v.d. Groef, Janine Diepenhorst en Mandy v.d. Groef in een tijd van 2.09.56. Evenals voor de 4x50m wisselslag estafette met Leroy v.d. Groef, Xander Vis, Jens Kooijman en Kevin Vis in een tijd van 2.19.81. Opmerkelijke tijdswinst was er o.a. voor Marijn Vis (2005) op de 50m vlinder (2e in 48.16). Ook de 2e en 3e plaats voor resp. Dylan .v.d. Groef en Tim Wielhouwer op de 100m vlinderslag in tijden van 1.33.38 en 1.39.00 waren een flinke stap voorwaarts. Tenslotte zwom Seffie Bakker (2004) naar een 2e plaats en een p.r. op de 500m vrij (40.60).

15 / 28

Achthuizen

10.00 uur: Officiële start viering Koningsdag. Alle kinderen worden met hun (groot) ouders verwacht voor de versierde optocht. De kleintjes mogen mee op de versierde wagens en de grote kinderen op de door hun zelf versierde fietsen, steps, skelters, enz. Ook snorfietsen, opgetuigde wagens, oude militaire legervoertuigen zullen meedoen aan de optocht. Iedereen met een apart voertuig wordt uitgenodigd mee te doen aan de grote optocht. Na de op¬tocht verzamelen de versierde fietsen, skelters en steps zich op de middenstip van het voetbalveld om door een onafhankelijke jury te laten bepalen wie de mooiste versiering heeft gemaakt. Op het veld staat een kraam waar aan de kinderen limonade en een snoep wordt uitgereikt.
10.10 uur: Vlag hijsen bij het monument.
11.30 uur: Kinderspelen op het voetbalveld. Met dit jaar: Horserun, Stormbaan, Spijkerbroek-hangen. Kinderen kunnen zich opgeven per duo vanaf 6 t/m 13 jaar. Voor de allerkleinste is een speelplek georganiseerd met een kinderparadijs.
12.00 uur: Ook dit jaar is er weer een overheerlijke barbecue. De dames van het Oranjecomitee zullen dit jaar voor u klaarstaan met hamburgers en saté en natuurlijk de onmisbare sausen die er bij horen.
14.00 uur: De Weilandgames. Met dit jaar: Stormbaan, Spijkerbroekhangen, Parkoers, Touwtrekken, Horserun en tot slot het bekende Buikschuiven. Vul het inschrijfformuliertje in en het lever dit af bij een van de bestuursleden! Natuurlijk zijn er ook weer de lootjes waarmee geweldige prijzen zijn te winnen.
16.30 uur: Prijsuitreiking van de jeugdsurvival en de kinderspelen.
18.00/18.30 uur: Prijsuitreiking van De Weilandgames.

Den Bomme

08.00: Reveille blazen en de nationale driekleur uithangen
09.30: Start kinderoptocht met versierde fietsen vanaf Emmaplein in samenwerking met de swoo
11.15: Ballonnenwedstrijd op het Emmaplein met mooie prijzen
10.30: Aubade op het Emmaplein in samenwerking met Sir Olivers Band
13.00: Inschrijving start middagprogramma met de zeskamp met rad van avontuur
19.00: Einde koningsdag

4 mei: Inloop bij de Bron om 19:00 Voorstraat voor de dodenherdenking
10 mei: Tentfeest aanvang 21:00 voorafgaand kinderdisco van 18:00 tot 20:00

Ooltgensplaat

08.00 uur: Klok luiden
08.02 uur: Reveille
08.45 uur: De bestuursleden van de Oranjevereniging hijsen de vlag in de Marijkestraat
09.00 uur: Vertrek van de schoolkinderen naar het Oude Raadhuis op de Kaai
09.20 uur: Aubade
09.40 uur: Vertrek van alle kinderen naar voetbalvereniging OFB
10.00 uur: Aanvang van de kinderspelen
12.00 uur: Einde kinderspelen
13.00 uur: Oranje-vrijmarkt, op het parkeerterrein aan het einde van de Sportlaan
14.15 uur: Voorstellen van de ploegen zeskamp
14.30 uur: Aanvang zeskamp
14.30 uur: Koningsdag concert muziekvereniging Burg. W.M. van der Harst
17.00 uur: Einde middagprogramma bij voetbalvereniging OFB
19.00 uur: Kinderdisco in Multi Functioneel Centrum
21.00 uur: Uitreiking prijzen ZESKAMP
21.30 uur: Optreden Superstar Coverband
01.00 uur: Einde avondprogramma

NIEUWE-TONGE

07.00 uur: LAWAAI-OPTOCHT
Optocht voor de jeugd vanaf het Dorpshuis met toeters en bellen.
08.00 uur: REVEILLE BLAZEN
08.30 uur: MUZIEKOPTOCHT
Muziekoptocht door muziekvereniging Apollo.
09.00 uur: ACTIVITEITEN BIJ DE SPAR
Kramen, koffiehoek, oranjegebak. Vanaf 10.00 uur meerijden met legervoertuigen.
09.15 uur: AUBADE
Samen Oudhollandse liedjes zingen op de Kerkring met burgemeester Ada Grootenboer en muziekvereniging Apollo.
09.50 uur: BALLONNEN OPLATEN
10.00 uur: KRAMEN- EN KLEEDJESMARKT
Voor de kleintjes is er vanaf 10.30 uur een groot springkussen.
Bij de Oranjekraam o.a. schminken en cakejes versieren.
10.00 uur: KERK OPEN
Toren beklimmen van 10.00-10.45 en 13.00 tot 13.45 uur.
Zangmoment om 11.00 uur.
14.00 uur: KINDERSPELEN
Aanmelden bij Sanne Trommel tel: 06 22163729.
14.30 uur: BINGO IN ONS DORPSHUIS
18.30 uur: OPTREDEN FLAKKEES PIRATENKOOR
Afsluiting van een mooie Koningsdag op de Kerkring.

OUDE-TONGE

08.00: Muzikale optocht om 08.00 vanaf de parkeerplaats in de Washingtonstraat bij de Koningslinde. Met medewerking van VOORUIT en VIVACE. Route langs de scholen en te vinden in het Oranjeboekje.
08.30: Aubade bij Ebbe en Vloed aan 't Getij. Met onder andere, uitslag tekenwedstrijd scholen, zingen nieuwe koningsliederen en ballonnen oplaten.
09.30: Start kinderspelen. Groep 7 &8 Survival. Groep 5/6 Fotospeurtocht en T/m Groep 4 Kinderkermis. Opgeven Kinderkermis kan nog tot op de dag zelf. Andere onderdelen opgave via de scholen.
10.00: Geniet van het ochtendprogramma op ons Oranjeterras.
11.00: Optreden VIVACE met dans Clinic voor alle aanwezigen op de Kaoi, zowel jong als oud. Na afloop kunnen de kinderen nog de gehele middag in de zweefmolen en op het springkussen.
13.00: VRIJMARKT
13.30: Start KAOISPEULEN. De omloop Goeree Overflakkee per fiets zonder te oefenen
13.45: Optreden VOORUIT leerlingenorkest
15.30: Optreden VOORUIT leerlingenorkest
16.00: Live optreden BUCKLE-UP Pop Rock cover band.. met gezellig oranjeterras.
15.30: Wandelspeurtocht
17.30: Uitreiking Kaoispeulen
19.00: Einde middagprogramma en optreden Buckle-UP.
20.00: Gevarieerd programma in de tent. Met LIVE optreden trio CARWASH In samenwerking met HAPPY MUSIC. Alleen toegang met kaarten, in de voorverkoop(zie programmaboekje). Toegang uitsluitend voor 18 jaar en ouder. Legitimatie verplicht (geen kopie)
24.00: Einde programma

Stellendam

7:00: Trompetgeschal door het dorp
8:30: Vertrek fanfareorkest de Hoop vanaf t'Haegse Huus voor een rondgang door het dorp
9:00: Aubade, vlaghijsen door de scouting
9:30: Oranjeterras, gratis koffie of thee met soes, u aangeboden door 't wapen van Stellendam
9:30: Optreden Mannenkoor Door Eendracht Verbonden
10:00: Start Kinderspelen, tevens zullen vanaf dit moment verschillende activiteiten starten, Oranjekraam, schiettent,verschillende springkussens
10:30: Demonstratie Brandweer,
12:00: Boogschieten voor alle leeftijden
12:00: Kleedjesmarkt, melden bij de Oranjekraam
13:00: Zeskamp
13:30: Papegaaienshow, Ballonnenclown, springkussens,Glitter Tattoos
14:00: Shanty koor verzorgt 2 optredens van ongeveer een half uur, zie blz 2
14:30: Inschrijven fietsversieren
15:00: Fiets versieren op de Voorstraat.
16:30: Prijsuitreiking zeskamp, kleur wedstrijd en fietsversieren
17:00: Wedstrijd Broekhangen voor alle leeftijden
18:30: Kinder disco
20:00: Concert Fanfare orkest de Hoop
21:00: Lampionnenoptocht. Fakkels alleen onder toezicht van een volwassen

Goedereede

08.00 uur: Klokgelui; een ieder wordt verzocht de vlag uit te steken. Onder diegene die de vlag uitsteken wordt een prijs verloot
08.15 uur: Trompetgeschal door Goedereede
09.45 uur: Vertrek van Kon. Fanfare Apollo met de schoolkinderen vanaf Oostdam naar de Markt
10.00 uur: Hijsen van de vlag door de scouting en aubade op de Markt
10.45 uur: Kinderspelen langs de Noordzijde Haven
11.30 uur: Klokkenspel door de beiaardier J. Bezuijen
13.30 uur: Tobbedansen; wie is het snelst beneden en wie heeft het origineelste voertuig. Opgeven kan nog inlichtingen bij J. Redert tel. 0187-493403
16.30 uur: Uitreiken prijzen
16.30 uur: Optreden SliQ herkenbare rocksongs, afgewisseld met enkele mooie ballads
20.00 uur: Optreden Kon. Fanfare "Apollo"
21.30 uur: Lampionoptocht m.m.v. Kon. Fanfare "Apollo" en drumband uit

20 / 28

Dirksland

7.15 uur: Lawaaioptocht voor kinderen op de fiets – start: Sportcomplex 'de Gooye'
9.00 uur: Zanghulde/Aubade bij Zorgcentrum 'Geldershof' met aansluitend optocht schoolkinderen met Muziekvereniging Amicitia.
11.00 - 17.00 uur: Kinderspeelplein bij 'de Schakel' met bungeetrampolines, hindernisbaan en springkussen. Vrijmarkt voor kinderen tussen de Schakel en de Wiek.
12.00 - 17.00 uur: Kerktoren beklimmen – Toegang € 1,50
12.00 - 18.00 uur: Oranjemarkt in het centrum met ca. 100 kramen, rommelmarkt, eten en drinken. Kajakken in de kerkgracht. Klimwand op de Voorstraat.
Muziekpodium op het Achterdorp met optredens van het duo B-Positive en zangeres Natasja – Beide artiesten spelen een breed repertoire aan muziek waaronder Top 40 en Rock.
21.00 uur: Lampionnenoptocht vertrek en aankomst bij Sportcomplex 'de Gooye'.
21.45 uur: Afsluiting van de dag op de Voorstraat met 'Last Post' en 'Wilhelmus'.

21 / 28

Melissant

08.00 uur: De vlag uithangen
09.15 uur: Ballonnen ophalen bij brandweerkazerne aan Kerkhofweg
09.30 uur: Aubade met 'Tot Nut en Genoegen' en toespraak bij woonzorgcomplex 'Vollenhoven'
09.30 uur: Ballonnen oplaten en Koning Willem-Alexander toezingen
10.00 uur: Aanvang Oranjemarkt op de Voorstraat, Muziek op het Plein door DJ Dree, Hollandse en Top40 muziek
10.30 uur: Kinderspelen op het Plein en in de Nieuweweg (tot +/- 11.30 uur)
12.00 uur: Optreden van spectaculaire goochelaar Rich Magic op het Plein
vanaf 13.00 uur: Meerdere optredens van 'Solid Gold'; muziekband met covers uit de jaren '60, '70, '80 en '90 waar zeker op gedanst kan worden! Springkussen, zweefmolen, hindernisbaan en tal van andere leuke attracties. Goochelende karikaturist maakt mooie tekeningen. Optreden van circusclown Bibi welke ook ballonnen vouwt Suprise-act op het Plein
vanaf 14.30 uur: Meerdere optredens van 'The Rolling Tones'; spectaculair blaas kapel en trompettisten die een nog gezelligere stemming brengen!
15.00 uur Rad van Fortuin voor iedereen. Leuke prijzen te winnen!
15.00 uur Cocktailbar bij Oranjekraam (tot +/_ 17.30 uur)
18.00 uur Muziek op het Plein bij Café 'De Gouden' Leeuw en bij Cafetaria 'De Heule'

23 / 28

Ouddorp

8.00 uur: Fiets-lawaaioptocht. Versier je fiets zo mooi mogelijk en hang er zoveel mogelijk blikken en lawaaimakers aan. Vertrek vanaf de muziektent.
Aansluitend de prijsuitreiking
9.30 – 16.00 uur: De traditionele kleedjesmarkt rondom de toren. Diverse springkussens, ook rijdt de Goeree Express een gratis rondje. Vertrekpunt bij restaurant de Pannetjes. Ook Mickey en Minnie Mouse lopen in het centrum.
10.00 uur: Muziek in de Vliedberg, waar ook de vlag gehesen wordt. M.m.v. Brassband 'Concordia'. Een spectaculaire skateshow op het terrein van de Rabobank. Om 11.00, 13.00, 14.30 en 16.00 uur geven ze een demonstratie. Tussen de shows door kunnen de kinderen het ook gaan proberen, ze moeten zelf skates en een helm meebrengen.
11.30 uur: Aubade in de dorpskern met een toespraak door dhr. Piet Koningswoud m.m.v. Brassband Concordia. Na de aubade geeft Brassband Concordia i.s.m. de concordia kids een klein concert voor u.
12.30 - 13.30 uur: Demonstatie bodypump bij het fitness, sport en lifestylecentrum Atrium,einde van de Weststraat
13.30 uur: Wie is de sterkste man/vrouw? In de Weststraat. (mits genoeg aanmeldingen)
14.00 - 16.00 uur: Gratis een tattoo zetten door de Vlindervriendjes.
20.30 uur: James Blank in het M.F.G De Dorpstienden.

Sommelsdijk/Middelharnis

7.45 uur: Reveille vanaf de toren in Sommelsdijk
8.30/9.00: Aubade bij ´De Goede Ree´

Den Diek:
8.45-10.00 uur: Inschrijving Omloop van Menheerse
10.30 uur: Start Omloop van Menheerse (6,8 km)
11.15 uur: Prijsuitreiking Omloop van Menheerse
10.00-19.00 uur: Horeca/muziek terras

Diekhuusplein i.s.m. v.v. Flakkee
9.00-16.00 uur: Geraniummarkt (Beneden Zandpad)
10.00-17.00 uur: Vrijmarkt voor kinderen (uitsluitend op D'n Diek)

Oranjemarkt Beneden Zandpad
12.00-17.00 uur: Diverse kinderattracties en spelletjes

Diekhuusplein en Beneden Zandpad
De winkels op D'n Diek zijn geopend van 11.00 tot 16.00 uur.

Rotterdammers bezoeken Stellendamse haven

STELLENDAM - +Op woensdag 9 april bezochten zo'n 40 leden van de Havenvereniging Rotterdam de haven van Stellendam. De deelnemers maakten kennis met de visserijsector en de daarmee verbonden bedrijven. Bedrijven als Maaskant Shipyards, Padmos en Elektro Westhoeve toonden welke producten en diensten zij aanbieden. De groep maakte een wandeling langs de binnenhaven, waar diverse schepen van dichtbij werden bekeken. Ook de visserijschool van het Scheepvaart en Transport college (STC) presenteerde zich. De school liet zien hoe met behulp van een geavanceerde simulator de situatie op bijvoorbeeld een viskotter kan worden nagebootst.

In de bedrijfshal van Elektro Westhoeve kon men met eigen handen voelen hoe de innovatieve techniek van de pulskor voelt. Elektroden in een bak met water zorgen voor lichte elektrische pulsen die een lichte tinteling veroorzaken. Op de zeebodem zorgt dit ervoor dat de platvis opschrikt en zo in het net komt. Hierdoor hoeft de vis niet met zware kettingen die over de zeebodem slepen opgeschrikt te worden. Dankzij de pulskor wordt tot wel 50% brandstof bespaard.

De excursie werd afgesloten met een toepasselijk vismenu uit de Stellendamse keuken, van het boven de visafslag gevestigde restaurant de Zeemeeuw.

Bijeenkomst: Zaken doen in Dubai?!

MIDDELHARNIS - Visser & Visser organiseert op maandagavond 2 juni in Van der Valk Schiphol een vrij toegankelijke bijeenkomst over zaken doen in Dubai.

Deze bijeenkomst is onder meer bedoeld voor ondernemers die in die regio zaken doen of willen gaan doen. Maar ook voor hen die internationaal zaken doen en waarvoor Dubai de ideale handelshub kan zijn (bijvoorbeeld ondernemers die zaken doen in/met Azie of Afrika). Ook internetondernemers die hun handelsstromen fiscaal vriendelijk willen structureren en investeerders zijn hartelijk welkom. Deze bijeenkomst vindt plaats onder de naam The Watermill Consultants, de naam waaronder de vestiging van Visser & Visser operationeel is in Dubai.
Tijdens deze bijeenkomst zal mr. Chris Dijkstra het een en ander vertellen over zaken doen in Dubai. Hij zal ondermeer ingaan op volgende onderwerpen:
Mogelijkheden voor ondernemers in de Verenigde Arabische Emiraten
Op welke manier kun je daar een bedrijf opzetten?
0% belastingheffing. Waar of niet waar?
Het Engelse rechtssysteem
Een veilig gebied om te investeren? Wat zijn er voor mogelijkheden?
Hoe kan The Watermill Consultants u helpen met zaken doen in Dubai?

Chris is Managing Director van The Watermill Consultants en heeft ruime ervaring met internationaal zaken doen, in het bijzonder in Dubai. Vanuit zijn fiscaal-juridische achtergrond kan hij u helpen met een gedegen opzet van uw activiteiten.

Het programma ziet er als volgt uit:

19.00 – 19.30 uur: Inloop met koffie en thee.
19.30 – 20.30 uur: Presentatie mr. Chris Dijkstra met aansluitend gelegenheid tot het stellen van vragen.
+- 20.30 uur: Afsluiting met aansluitend borrel en gelegenheid tot netwerken.

Aanmelden voor deelname kan op www.visser-visser.nl/zakendoenindubai

Past dyslexie in het passend onderwijs?

Het zal u niet ontgaan zijn: de wet op het Passend Onderwijs gaat van kracht. Er wordt over gesproken in de media, op scholen en onder ouders. Wat houdt deze wet in en wat betekent dat voor uw kind met dyslexie?

Scholen krijgen met de ingang van 1 augustus 2014 een zorgplicht. Dat betekent dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Dat kan zijn op de school van uw keuze, mogelijk met extra ondersteuning, of op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs. Scholen en ouders gaan in dit proces nauw samenwerken: geen ingewikkelde indicatieprocedures meer, de 'rugzakjes' verdwijnen.

Welke ondersteuning is nodig?

Veel kinderen met dyslexie hebben extra begeleiding in de klas nodig. Dat kan in veel gevallen gelukkig opgevangen worden door de eigen leerkracht. Scholen zullen – in de lijn van passend onderwijs – investeren in vergroting van expertise van leerkrachten op het gebied van dyslexie. Daarnaast zullen scholen keuzes maken over de manier waarop de klas als groep wordt georganiseerd, om zo tegemoet te komen aan de behoeften van lees/spellingzwakke kinderen.

Als er meer nodig is.

Voor kinderen met ernstige, enkelvoudige dyslexie is er sinds 2009 de mogelijkheid om voor vergoede behandelingen in aanmerking te komen. Deze behandelingen, die worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekeraars, worden door specialisten uitgevoerd. Deze orthopedagogen, dyslexiespecialisten of logopedisten werken onder supervisie van een GZ-psycholoog. Of uw kind in aanmerking komt voor een dergelijke vergoede behandeling is na te vragen bij de school van uw kind.
Ouders zijn het eerste aanspreekpunt in deze externe behandeling; een deel van de oefening vindt dan ook thuis plaats. Onderwijsadviesdienst Centraal Nederland, die nu ook behandelingen in Middelharnis verzorgt, steekt in op samenwerking met ouders en scholen. Immers, als de driehoek tussen ouders, leerkracht en behandelaar klopt, is er veel meer resultaat mogelijk, aldus Centraal Nederland.

Als er nog meer nodig is.

In enkele gevallen is opvang van uw kind in het speciale basisonderwijs, dat zal blijven bestaan, nodig. Ook dan wordt gekeken hoe de dyslexie behandeld kan worden en wordt er gezocht naar het onderwijs dat bij uw kind past. Ook dan kan een kind in aanmerking komen voor de externe behandeling. Centraal Nederland biedt op al deze niveaus een totaalpakket aan: onderzoek van leerlingen, adviseren en coachen van leerkrachten en intern begeleiders en ouders, alsmede dyslexiebehandelingen. Kijk voor meer informatie op: www.passendonderwijs.nl, www.centraalnederland.nl.

DIRKSLAND – Op zaterdag 5 april is een lid van Muziekvereniging Amicitia - Sandra Lenstra - voor haar C examen van de HaFaBra-opleiding geslaagd. Op 22 maart had zij al haar theorie-examen behaald en op 5 april het praktijkexamen. Sandra is al 15 jaar lid van Amicitia. Zij is begonnen als majorette en daarna is zij blokfluit gaan spelen. Na de blokfluit is zij in 2003 op de bugel gaan spelen. Zij speelt nu al ongeveer 9 jaar op de euphonium, een instrument wat heel goed bij haar past. Voor het C-examen moet de kandidaat diverse vaardigheden beheersen. Het theoriegedeelte bestaat uit 3 onderdelen te weten: muziektheoretisch inzicht, luister- en schrijfdictee en receptief inzicht. Receptief inzicht houdt in dat de kandidaat enige kennis heeft van de muziekgeschiedenis, zowel theoretisch als luisterend. Voor het theorie gedeelte heeft zij gemiddeld een 9 behaald. Voor het praktijk gedeelte heeft zij diverse muziekstukken gespeeld, onder andere een etude, een voordrachtstuk en een duet met haar docent Ralf Goddrie. Het praktijk gedeelte wordt onder andere beoordeeld op toon, aanzet, klankkwaliteit, zuiverheid, ritmiek, samenspel en nuancering. Ook wordt er iets op het eerste gezicht gespeeld zowel melodisch als ritmisch. Het totaal aantal punten wat Sandra heeft behaald bedraagt 54. Dit betekent gemiddeld een 9 wat inhoudt dat Sandra "met onderscheiding" is geslaagd.

Herdenkingsvlucht Avro Lancaster op 5 mei

De Lancaster van de Battle of Britain Memorial Flight.

GOEREE-OVERFLAKKEE - Maandag 5 mei voert de enig nog vliegende Avro Lancaster bommenwerper in Europa van de Battle of Britain Memorial Flight, een herdenkingsvlucht uit over Goeree-Overflakkee. Hiermee eert de Royal Air Force (RAF), eigenaar van dit unieke toestel, de bemanningen van de vier Lancasters die in de Tweede Wereldoorlog op het eiland zijn neergestort.

De vier Lancaster die hier zijn neergestort, behoren tot het Britse Bomber Command. Dit is een afdeling van de RAF die in het begin van de Tweede Wereldoorlog met slechts vijfhonderd slecht uitgeruste bommenwerpers wordt ingezet om de oorlog terug te brengen naar Duits grondgebied. Aanvankelijk slaagt men er nauwelijks in de doelen ook maar te raken en het verliescijfer onder de traag en laag vliegende toestellen en hun bemanning is erg hoog. Er zijn betere toestellen nodig en wijziging van de tactiek. De Britten kiezen voor de relatieve veiligheid van het donker van de nacht en concentreren hun toenemende aanvallen op doelen in bezet Europa en Duitsland zelf. In ijltempo wordt gewerkt aan het ontwerpen van zwaardere viermotorige bommenwerpers die tot ver in Duitsland kunnen opereren. Op 9 januari 1941 komt het prototype van de Avro Lancaster in de lucht. De productie van dit veelbelovende toestel wordt één van de prioriteiten van de Engelse luchtvaartindustrie.
Het vluchtplan van dit unieke vliegtuig boven Goeree-Overflakkee is als volgt.
Circa 14.30 uur aankomst boven Oude-Tonge, herdenkingspaneel Lancaster LM595 staat bij de molen de Molenwiek aan de Molendijk. Hierna vliegt de Lancaster naar de Potterweg 1 te Middelharnis, herdenkingspaneel van de Lancaster R5552. De vlucht gaat vervolgens over de begraafplaats van Sommelsdijk waar de bemanning van de Lancaster LM459 begraven ligt. Het paneel staat enkele honderden meters verderop aan de Oudelandsdijk. Als laatste wordt de herdenkingsvlucht afgesloten bij het informatiepaneel van Lancaster ND410 aan de Haven van Ouddorp. Dit zal om circa 14.40-14.45 uur zijn. Als eerbetoon aan de omgekomen 29 jonge jongens en als saluut aan de Lancaster bemanning, verzoekt de Stichting WO2GO zoveel mogelijk bewoners aanwezig te zijn bij de genoemde locaties.
Alle tijden zijn onder voorbehoud! Ook de vlucht als zodanig is onder voorbehoud van technische storingen en geschikte weersomstandigheden. De meest recente informatie is te vinden op de website van de stichting WO2GO: www.wo2go.nl.

Fotowedstrijd

De stichting schrijft voor deze herdenkingsvlucht een fotowedstrijd uit. Wie maakt de mooiste foto van de Lancaster? Foto's die de relatie met het landschap van Goeree-Overflakkee tonen, hebben een streepje voor! Een onafhankelijke jury, bestaande uit Jaap van Nieuwenhuyzen, Piet de Man en Piet Noordermeer, zullen de mooiste foto selecteren. De winnaar krijgt een mooie prijs!
Voorwaarden deelname fotowedstrijd zijn: Per inzender max drie foto's toegestaan; Foto's uiterlijk indienen op 12 mei 2014; Foto's zijn zowel digitaal in te dienen info@wo2go.nl als per post op het adres Secretariaat WO2GO, Steneweg 21, 3241 XG Middelharnis; Foto's en beeldrecht worden eigendom van de stichting; Foto's worden niet geretourneerd; Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
De uitslag met de winnende foto wordt uiterlijk eind mei bekend gemaakt op de website en via de Facebooksite van de stichting, als ook in de lokale pers. De winnaar krijgt direct zelf bericht.

Rustgebied in Duinen van Goeree voor broedende kustvogels

De bontbekplevier op een foto van Ruud Poelstra.

GOEDEREEDE - Ook dit broedseizoen zetten provincie Zuid-Holland en Natuurmonumenten zich in voor de rust van kustbroedvogels in de Kwade Hoek. Het gaat vooral om de bedreigde strandplevier. Het pad door het natuurgebied langs de stuifdijk en ook grote delen van het strand aan de zeezijde zijn en blijven toegankelijk, de smalle strook daartussen tijdelijk niet.

De strandplevier bouwt zijn nest het liefst op vrij kaal terrein zoals het strand. Door vastleggen van de kust en vooral toegenomen recreatie is de soort inmiddels op de rode lijst terechtgekomen. Boswachter Ted Sluijter: "In enkele decennia is de stand met 75% afgenomen. Jaarlijks broeden in ons land nu 180 tot 250 paar." Ook gaat het nu duidelijk minder met andere typische kustbroedvogels zoals de bontbekplevier en scholekster.

Provinciale subsidie

Provincie Zuid-Holland wil binnen haar grenzen een diversiteit aan natuurwaarden. Dit is van belang voor een goede en gezonde leefomgeving voor de inwoners en bezoekers van de provincie. Het met subsidie ondersteunen van het natuurgebied de Kwade Hoek sluit hierop aan. De rode loper voor kustvogels krijgt met subsidie van de provincie een impuls. Kwaliteit en duurzame instandhouding krijgen zo een kans.

Kom wandelen!

Tijdens het broedseizoen, van 15 maart tot en met 15 juli, zal een strook aan de zeezijde van de Kwade Hoek worden aangegeven met bebording. Recreanten kunnen nog steeds via het strand langs het gebied lopen. Ook het bestaande pad aan de zeezijde van de stuifdijk blijft toegankelijk. Dit pad is bewust voor dit doel open gehouden. Vanwege de broedende vogels en hun jongen wordt recreanten met klem gevraagd niet buiten het pad te gaan en honden aan de lijn te houden.

Kijk voor meer informatie op www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/duinen-van-goeree.

INGEZONDEN:
Ruimte voor de boer

Chris Schaapman, Statenlid in de Provincie Zuid-Holland namens ChristenUnie en SGP, liet in de Statenvergadering eerder dit jaar zien welke visie ChristenUnie én SGP hebben op de agrarische sector.

Hij presenteerde een manifest met de titel 'Ruimte voor de boer'.
Ruimte voor agrarisch ondernemerschap, ruimte voor agrarisch natuurbeheer en ruimte voor regionale voedselproductie, zijn de drie thema's die de CU&SGP-fractievoorzitter naar voren bracht.
In de vergadering van Provinciale Staten van 11 december 2013 had Schaapman toegezegd de volgende keer op klompen te verschijnen. Daar hield hij zich aan en presenteerde een manifest waarin hij namens SGP én ChristenUnie liet weten waar deze partijen t.o.v. de Zuid-Hollandse agrariër staan.
De ChristenUnie&SGP-fractie juicht vermindering van de regeldruk toe. De agrariër moet meer gelegenheid hebben om zijn ondernemerschap te kunnen uitoefenen. Bijvoorbeeld door een stimuleringsregeling voor (jonge) boeren.
Een boer, aldus Schaapman, staat dichter bij de natuur dan velen denken. "We juichen het toe dat boeren steeds meer de verbinding leggen tussen hun bedrijf en natuurbeheer". Provincies en natuurverenigingen kunnen daarbij een handje helpen om deze ontwikkeling te faciliteren waarbij natuurdoelen centraal staan.
Tenslotte wordt ook de afstand tussen agrariër enerzijds en dorp- of stadsbewoner anderzijds, kleiner. "Je creëert een lokale economie: voedsel wordt vlakbij geteeld en direct aan bewoners uit dorp en stad verkocht. Het boerenbedrijf en de nabij wonende burger gaan elkaar vaker ontmoeten èn waarderen", aldus Chris Schaapman.

Hieronder volgt de tekst van het manifest;

1. Ruimte voor agrarisch ondernemerschap
De export van landbouwproducten stijgt fors; de landbouwsector speel "een grote rol in het herstel van de Nederlandse economie". LTO wil succes vasthouden en geen lastenverzwaringen. De boer is terecht weer goed in beeld. Staatssecretaris Dijksma spreekt van een sector om de koesteren. Zuid-Holland ook, als het aan ChristenUnie en SGP ligt. Minder regels en maximaal heldere ruimte creëren voor agrariërs om hun ondernemerschap te kunnen uitoefenen. De provinciale overheid kan een positieve rol spelen in het terugdringen van het aantal regels met betrekking tot agrarisch beheer en het toegankelijk maken van een stimulerings- of investeringsregeling voor (jonge) boeren.
2. Ruimte voor agrarisch natuurbeheer
Natuurbeheer kost veel geld en juist de boer staat dicht bij de natuur. Een gouden combinatie ligt voor de hand en wordt in toenemende mate gemaakt: boeren nemen maatregelen op hun landbouwgrond tot behoud van natuur en landschap. Echter, voor de vergoeding die daar zij daarvoor kunnen krijgen, staat een veel te grote hoop administratieve rompslomp. Inzet van Zuid-Holland en andere provincies is nodig om dit efficiënter in te richten en de natuurdoelen centraal te stellen! Dat kan met inzet en betrokkenheid van natuurverenigingen.
3. Ruimte voor regionale voedselproductie
In dit tijdperk van mondialisering zijn dichtbij en menselijke maat belangrijke thema's. Voedsel dat bij wijze van spreken op loopafstand wordt geproduceerd (of mooier: groeit) verkrijgt steeds vaker de voorkeur van de consument. In Duitsland spreekt men in dit kader van een Grüne Wende. Vanuit het versterken van concurrentiepositie én de regionale economie is stimulering van deze sector gewenst; ruimtelijk en in het stimuleren van zichtbaarheid van de sector.

Ook als lokale fractie van de ChristenUnie willen we ruimte geven aan boeren die zich herkennen in de omschrijving van bovengenoemd manifest. Dit is niet voor niets ook één van de speerpunten van eilandmarketing, waarmee we ons mooie eiland verder "op de kaart" willen zetten.
Wij roepen hen dan ook op om contact met ons op te nemen om te kijken hoe we elkaar, ondernemers en politiek, kunnen helpen om op deze wijze de regionale economie verder te stimuleren!

Dit kan per mail; contact@christenuniego.nl of telefonisch via 06-30561955 (raadslid Bert Tuk)

Ontvang kerknieuws per mail

PAPENDRECHT - Dhr. M. van der Valk uit Papendrecht biedt de service om kerknieuws vanuit verschillende kerkelijke denominaties te ontvangen per e-mail. Er zijn vele regionale kerkbladen waar men zich op kan abonneren.

Eind 2003/begin 2004 is dhr. Van der Valk begonnen met wekelijks artikelen uit kerkbodes samen te stellen en rond te sturen naar familie, vrienden en kennissen. Doch deze uit de hand gelopen hobby bedraagt, ruim tien jaar later, inmiddels meer dan 800 lezers, verspreid in heel Nederland en ver daarbuiten. Van Amerika en Canada tot Malawi en van Spanje tot Bethlehem. De kerkelijke kaart van Nederland is inmiddels ruim vertegenwoordigd.
Jongeren en ouderen vanuit bijna alle kerkgenootschappen behoren tot de doel- en lezersgroep. Zoals ds. W. Pieters dagelijks vanuit de Psalmen citaten rondstuurt en dhr. H.C. van Woerden wekelijks citaten van Luther verspreid.
'Zo mag ik vanuit kerkelijke bladen van verschillende kerkverbanden artikelen rondsturen', aldus Van der Valk.
Hij stuurt onder meer artikelen rond die de actualiteit van het kerkelijke leven belichten en vaak door ds. J.W. van Estrik geschreven worden. Die worden afgewisseld met meditatieve momenten die ds. M. van Kooten vaak onder zijn gemeenteberichten vermeldt. Verder ontvangt hij onder meer artikelen van ds. W. Pieters en ds. D.W. Tuinier en hij haalt artikelen vanuit diverse kerkbodes van zowel Hervormde zijde alsmede ook vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Gemeenten. De komende tijd zullen er regelmatig artikelen van dr. P. de Vries geplaatst worden. Enkele titels zijn: Een kind van God thuisgehaald; Heeft God alle mensen lief?; De rechtvaardiging door het geloof alleen.
Enkele daarvan zijn ondergebracht op de site: www.vandervalk-kerknieuws.nl. Tevens vindt u daar wekelijks een column door bekende en onbekende Nederlanders geschreven.
Ook u kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar: grava@solcon.nl.

Landelijke Reddingbootdag 2014

OUDDORP/STELLENDAM - Op zaterdag 3 mei 2014 zal op reddingstations van de KNRM Ouddorp en Stellendam weer de jaarlijkse reddingbootdag worden gehouden in de haven van Ouddorp en de buitenhaven in Stellendam.

(Nieuwe) donateurs (met kinderen) kunnen in Stellendam meevaren met reddingboot de "Antoinette" vanaf 10.00 tot 16.00 uur. Tevens zullen er op beide plaatsen spectaculaire demonstraties plaatsvinden met de SAR Helikopter. Belangstellenden kunnen een kijkje komen nemen op de beide stations en de boten van de KNRM op ons eiland, onder genot van een hapje en een drankje.
Er zijn diverse mogelijkheden om eens in de keuken van de organisatie te kijken, het werk van de KNRM te zien in een film die zal worden vertoond en kennis te maken met de redders.
De KNRM is een organisatie die geheel zelfstandig werkt, zonder enige subsidie en dus afhankelijk is voor donateurs. De redders zijn professionele vrijwilligers die dag en nacht paraat zijn bij calamiteiten op zee.
Om 10.00 uur zal de burgemeester Grootenboer in Stellendam aanwezig zijn bij de aftrap van deze dag.
Het volledige programma is te vinden op de site www.reddingbootdag.nl.

Gedichten Magda Haan in Tearoom Bakkerij Bienefelt

MIDDELHARNIS - De hele maand mei zijn er gedichten te lezen van Reizend Dichter Magda Haan uit Brielle. Het thema van de gedichten is 'Zomer'. Magda is een natuurmens en laat haar gedichten spreken vanuit die natuur maar ook vanuit haar werk in de Wijkzorg. Die combinatie zie je terug in haar gedichten. Voor deze expositie is gekozen voor zomergedichten en teksten uit haar albums. Gedachten en momenten die haar bezig houden.
Haar gedichten zijn te lezen op dinsdag t/m zaterdag tijdens de openingstijden van de Tearoom van Bakkerij Bienefelt aan het Beneden Zandpad te Middelharnis.