info@eilandennieuws.nl
t. 0187 74 54 50

Dinsdag Eilanden-Nieuws

17 februari 2015

Dinsdag Eilanden-Nieuws 17 februari 2015


Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: info@eilandennieuws.nl of 0187-745450

Staatssecretaris Dekker loopt dag mee met inspectie Eben Haëzerschool

Staatssecretaris Dekker (rechts) keek een dagje mee met de inspecteurs op de Eben Haëzerschool.

GOEDEREEDE-HAVENHOOFD - Op maandag 2 februari is op de Eben Haëzerschool te Goedereede-Havenhoofd uitgebreid onderzoek gedaan door twee inspecteurs van het onderwijs. Dit onderzoek werd uitgevoerd omdat de school is gekozen als pilotschool voor het vernieuwde toezicht van de inspectie. Op advies en uitnodiging van de inspecteurs was staatssecretaris Sander Dekker ook de hele dag aanwezig, hij heeft meegekeken tijdens de inspectie.

Het programma van het inspectiebezoek was intensief. De dag was van acht uur tot half zes volgepland met klassen- en lessenobservaties, gesprekken met het team, ouders, kinderen, de interne begeleider en de directeur. Daarnaast was er ook een grondige analyse van alle documenten op school. De inspecteurs, maar ook de directie met de medewerkers hebben de school beoordeeld op tien onderdelen. Dat gebeurde door middel van de zogenoemde kwaliteitskaarten of schoolportretten.

De kwaliteitskaarten omvatten verschillende onderdelen van het onderwijs. Uiteraard wordt nauwkeurig gekeken naar de opbrengsten van het onderwijs, de manieren van lesgeven, de zorg en de ondersteuning voor alle kinderen. In het onderzoek was ook nadrukkelijk aandacht voor ontwikkelingen en vernieuwingen, communicatie op school, toekomstvisie, veiligheid en de sfeer op school. Er is bijvoorbeeld gekeken naar de manier waarop wordt omgegaan met pestproblemen en de focus op gewenst gedrag en vriendschap. Om een goed beeld te krijgen hebben de inspecteurs diepgaande gesprekken gevoerd met een afvaardiging van ouders en leerlingen uit de groepen 6 t/m 8.
De volgende dag, op dinsdagmiddag, kwamen de inspecteurs terug voor een uitgebreid feedbackgesprek. Tijdens het gesprek is de beoordeling van de inspecteurs vergeleken met de beoordeling van de directie en leerkrachten. Voor zes van de tien punten scoorde de school een vier, dat staat voor goed. Voor de vier resterende punten behaalde de Eben-Haëzerschool een drie, dat betekent een voldoende. Logisch, want de laatste punten zijn nog volop in ontwikkeling.

De inspectie prijst de veilige en open sfeer en het positieve pedagogische klimaat op de Eben Haëzerschool. Er is waardering voor de rol van de ouders en de belangrijke functie van de kinderraad. De inspecteur is onder de indruk van de manier waarop de school het onderwijs ontwikkelt en de kinderen door middel van Engelse les en de inzet van computers en tablet voorbereidt op de toekomst.
De inspecteurs hebben de school ervaren als een 'Christelijke school met een hele duidelijke visie, die in alles voelbaar is'. Een school die andere scholen kan inspireren…

Weer 21 Stolpersteine gelegd

GOEREE-OVERFLAKKEE - Nadat op 12 april vorig jaar de eerste serie Stolpersteine op Goeree-Overflakkee werd gelegd, werd gisteren, maandag 16 februari, een vervolg gegeven aan dit bijzondere project, dat uitgedacht werd door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig, die met de Stolpersteine de herinnering levend wil houden van diegenen die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen ten gevolge van het naziregime.

Vorig jaar werden de eerste vijftien stenen gelegd, in de bestrating vóór de huizen waarin de slachtoffers destijds woonden. Hieraan werden er gisteren 21 toegevoegd: vijf in Sommelsdijk, tien in Middelharnis en zes in Oude-Tonge. 's Morgens werden er stenen gelegd voor de Joodse families Gazan, Hartogs, Slager en Rood; 's middags in Oude-Tonge voor de Joodse families Cohen, De Winter en Cohensius. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn ze vermoord onder het naziregime. Hun namen staan wel ergens geregistreerd, maar verder zijn ze in vergetelheid geraakt, deze mensen die in vrede leefden maar wreed uit hun woningen werden gerukt omdat ze niet voldeden aan het ideaalbeeld van de onderdrukker. In vernietigingskampen vonden ze hun levenseind. Naar verwachting zal volgend jaar de laatste serie van 21 Stolpersteine worden gelegd en zullen alle 57 omgekomen Joden die op het eiland woonden hier hun namen weer hebben teruggekregen. In onze (abonnee-)editie van a.s. vrijdag 20 februari een uitgebreid artikel. Op de foto krijgt Gunter Demnig één van de stenen aangereikt door een van de nabestaanden.

(Tekst en foto: Hans Villerius)

Stilte rondom Fort Prins Frederik

GOEREE-OVERFLAKKEE - Fractievoorzitter Van Papeveld (CDA) heeft in de gemeenteraadsvergadering aan het college van B en W gevraagd om schriftelijke informatie over de stand van zaken rond de ontwikkelingen Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat. Er is na de eindrapportage van onderzoeksbureau DLG, in juni 2014, tot nu toe geen terugkoppeling meer gegeven omtrent de uit te voeren activiteiten. Het raadslid wil een concreet tijdpad en informatie over de resultaten van onderzoek bebouwingsmogelijkheden. Dit alles als een vervolg op de gesprekken die met bewoners hebben plaatsgevonden. Wat gaat er nu concreet gebeuren? Burgemeester Lokker heeft de gevraagde schriftelijke informatie (stand van zaken) toegezegd. (Tekst: Jaap Ruizeveld)

2 / 18

Agenda

Dinsdag 17 februari

SOMMELSDIJK – Bijeenkomst van lotgenotencontact MS Goeree-Overflakkee. Het thema is ergotherapie. De bijeenkomst is van 14.00 tot 16.00 uur in ruimte 1 van Nieuw Rijsenburgh, Sperwer 271. Graag vooraf aanmelden via a-mail: m.vermeulen592@upcmail.nl.
MIDDELHARNIS – Lezing over Koerdische vluchtelingen, vanaf 19.30 uur in CSG Prins Maurits, Kon. Julianaweg 57.

Woensdag 18 februari

OUDDORP – Lezing door prof. dr. Piet Visser over de geschiedenis van de Amish. Aanvang 19.30 uur. Locatie: Doopsgezinde Gemeente, Dorpstienden 3.

Donderdag 19 februari

DEN BOMMEL – Bingo en maaltijd voor 55-plussers. De bingo start om 14.00 uur en kost € 3,50, de maaltijd start om 17.00 uur en kost € 7,50. Opgeven voor 13 februari bij Janny Kamp, tel. 0187 611453.
OUDDORP – Fotopresentatie over de winter door fotograaf Jan Baks. Aanvang 20.00 uur, de locatie is De Overkant, Dijkstelweg 33. Kaarten kosten € 7,50 en zijn verkrijgbaar bij de VVV, tel. 0187 681789 of via info@vvvouddorpaanzee.nl.

Zaterdag 21 februari

OUDDORP – Zangavond met bovenstem in de Dorpskerk, Weststraat 2. Met medewerking van de bovenstemgroep Goeree-Overflakkee. Aanvang 19.30 uur. Toegang gratis.
OUDDORP – Uurtje samen zingen van 19.30 tot 20.30 uur in de Doopsgezinde Kerk, Dorpstienden 3.
SOMMELSDIJK – Bijeenkomst van de Vereniging van Orgelvrienden in de Rehobôthkerk, Olympiaweg 44. Belangstellenden zijn welkom. Aanvang 14.00 uur.
NIEUWE-TONGE – Schuurverkoop met meer dan 500 artikelen uit Grootmoederstijd. Van 10.00 tot 16.00 uur, Groeneweg 35.

Dinsdag 24 februari

OUDDORP – Inloop De Boei in 'De Overkant', Dijkstelweg 33. Vanaf 10.00 uur inloop, vanaf 13.30 uur activiteiten. Deze middag: Mandela tekenen, o.l.v. Ans Muis. www.deboeigo.nl.

Zaterdag 7 maart

MIDDELHARNIS – Eilandelijke GZB zendingsmiddag/avond. Sprekers fam. Van Heijningen en fam. Visscher. Inloop 15.00 uur, bijeenkomst van 15.30 tot 19.00 uur. Toegang en broodmaaltijd gratis. Kinderoppas aanwezig. Collecte voor de GZB.

Dinsdag 10 maart

OUDDORP – Inloop De Boei in 'de Overkant', Dijkstelweg 33. Vanaf 10.00 uur inloop, vanaf 13.30 uur activiteiten. Deze middag: lezing door Cor Schenkenberg over het onderwerp '(de gevolgen van) kanker in relatie tot werk'. www.deboeigo.nl.
MIDDELHARNIS – Cursusavond Geestelijke Vorming. Spreker ds. R. Kok. Thema: 'Onder Gods leiding'. Aanvang 19.45 uur. Verenigingsgebouw De Hoeksteen aan de Ring. Kosten € 4.

Zaterdag 21 maart

MIDDELHARNIS – Integrale uitvoering Matthäus Passion van J.S. Bach, in samenwerking met Orion Barok Orkest door Christelijk Kamerkoor Fiori Musicali, o.l.v. Sietse van Wijgerden.

Dinsdag 24 maart

OUDDORP – Inloop De Boei in 'de Overkant', Dijkstelweg 33. Vanaf 10.00 uur inloop. Deze middag: Creatieve activiteit onder leiding van Dineke van Katwijk. www.deboeigo.nl.

Dinsdag 14 april

OUDDORP – Inloop De Boei in 'de Overkant', Dijkstelweg 33. Vanaf 10.00 uur inloop, vanaf 13.30 uur activiteiten. Deze middag: Lezing door Tessa Fase over wat huidtherapie kan betekenen na de behandeling van kanker. Deze lezing start om 14.15 uur. Als het weer het toelaat wil men met degenen die dit leuk vinden vooraf een wandeling maken. www.deboeigo.nl.

Campagne 'Glas in 't Bakkie!' van start

Wethouder Koningswoud en het Glasteam afgelopen vrijdagmorgen in de VIP-tent in Oude-Tonge. Foto: Hans Villerius

OUDE-TONGE – Met als doel het scheiden van glasafval en het overige afval te verbeteren, is de gemeente Goeree-Overflakkee gestart met een campagne die hier extra aandacht voor vraagt. Met als motto 'Glas in 't Bakkie!' vond vrijdag 13 februari de aftrap van de campagne plaats door middel van een speciale glasbakkentour.

Door Hans Villerius

Bij de glasbak voor de Albert Heijn aan de Dabbestraat in Oude-Tonge was deze morgen een gele VIP-tent ingericht waarin iedere bewoner die glas naar de glasbak kwam brengen door een speciaal Glasteam, ook in 't geel gestoken, als VIP werd ontvangen en als dank een gele boodschappentas cadeau kreeg. 's Middags was het Glasteam met zijn VIP-tent ook te vinden bij de Agrimarkt in Middelharnis en bij de Albert Heijn te Ouddorp, maar in Oude-Tonge vond 's morgens de echte start plaats toen wethouder Piet Koningswoud glasafval in de glasbak aan de Dabbestraat liet verdwijnen en een korte toelichting gaf op het waarom van de glascampagne.
Momenteel wordt jaarlijks per persoon gemiddeld 19 kilo glas naar de glasbak gebracht, het streven is om die hoeveelheid te verhogen naar 25 kilo, zo gaf Koningswoud aan. En waar momenteel het overig huishoudelijk afval jaarlijks nog voor 30% uit glasafval bestaat, is het 't streven om dit percentage terug te dringen naar tien. Maar liefst 90% van het afvalglas is herbruikbaar, zodat het zonder meer moeite loont om dit niet langer tussen het huishoudelijk afval te laten verdwijnen. En mochten er in glazen potjes nog restjes zitten, is dat helemaal niet erg, liet de wethouder weten, want tijdens het afvalproces zorgen bacteriën er wel voor dat ook die restjes op gaan. En deksels die nog op potjes zitten zijn eveneens geen probleem, want sterke magneten maken daar korte metten mee bij de verwerking van het afvalglas. Daarom ook de oproep om het glasafval niet (meer) in de kliko te dumpen, bij het overige afval, maar: glas in 't bakkie!

GOEREE-OVERFLAKKEE - Donderdag 5 maart is er een bijeenkomst van de regio-ondernemers van Woord en Daad. De gastspreker is trainer en coach Marco Tieleman. Naast de training is er veel ruimte om te netwerken.

Hij gaat in op vragen als: 'U wilt groeien met uw bedrijf, u zou willen dat uw medewerkers eigen verantwoordelijkheid nemen en niet steeds met simpele vragen aan uw bureau staan, of erger nog, u thuis bellen. Maar hoe u dat voor elkaar kunt krijgen vraagt u uzelf regelmatig af. U zou meer invloed willen kunnen uitoefenen. Het lezen van boeken over leiderschap heeft nog niet opgeleverd wat u nodig hebt. Maar hoe dan wel?'

Heleon Groep

De bijeenkomst start om 16.00 uur bij Heleon Groep, Van der Waalsweg 13 in Middelharnis. Tijdens het buffet is er weer volop gelegenheid voor ontmoeting en netwerken. Rond 19.00 uur wordt de bijeenkomst afgesloten. Vanwege het 'trainingskarakter' van de bijeenkomst kunnen er maximaal 35 personen deelnemen. De deelname aan deze bijeenkomst is gratis. Aanmelden is verplicht en kan per e-mail: abvanderveer@outlook.com. Sponsors maken het buffet en de training mogelijk, deelnemers kunnen hun waardering voor deze avond omzetten in een vrijwillige bijdrage voor het project van regio-ondernemers in Nicaragua.

Krachten bundelen

RegioOndernemers zijn ondernemers op de Zuid-Hollandse Eilanden die netwerken tegen armoede. Naast onderling netwerken bundelen zij de krachten voor een vakonderwijsproject in Nicaragua.

Diploma

Een diploma, arbeids-bemiddeling en persoonlijke inzet zorgen voor aantoonbaar betere kansen op de arbeidsmarkt. Kansarme jongeren, waaronder ook veel alleenstaande moeders, krijgen hierdoor de kans te werken aan een betere toekomst. Dit doen de ondernemers via Stichting Woord en Daad. De regio-ondernemers organiseren geregeld lokale, inspirerende en ontspannende (netwerk)activiteiten.

Trainer en coach

Marco Tieleman heeft jarenlange ervaring in de zakelijke dienstverlening. Hij legt zijn werkwijze uit: 'Training werkt als er een probleem is en er de wens is te veranderen. Van willen naar weten, naar kunnen. En dan stopt het vaak. Erg jammer. Want juist dóen is de cruciale factor waaruit blijkt of een training succes heeft. Groeien doe je zelf!'.

Zie ook www.coachingrotterdam.nl.

Waterschapsbelasting valt binnenkort op de mat

GOEREE-OVERFLAKKEE – Het belastingkantoor SVHW verstuurt deze maand in opdracht van waterschap Hollandse Delta de aanslagen voor de waterschapsbelasting 2015. Het waterschap zuivert in Zuid-Holland Zuid het afvalwater van huishoudens en bedrijven, zorgt voor veilige dijken en duinen, voldoende en schoon water in sloten en plassen en ook voor veilige wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom. Om alle werkzaamheden in 2015 uit te voeren, heeft het waterschap 144 miljoen euro aan belastingopbrengsten nodig.

Er zijn verschillende soorten waterschapsbelasting. Aan elke waterschapstaak is een aparte belasting verbonden. De zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing zijn voor het zuiveren van het afvalwater. Met de watersysteemheffing houdt het waterschap het water in sloten en singels schoon en op peil. Ook de maatregelen om wateroverlast of verdroging te voorkomen worden hiervan betaald. De wegenheffing wordt ingezet voor de wegen die door het waterschap onderhouden worden. Dit zijn de wegen buiten de bebouwde kom, met uitzondering van de provinciale wegen en de rijkswegen.

"De inwoners betalen belasting voor het algemene belang dat zij hebben bij de uitvoering van de waterschapstaken. Deze belangen kunnen verschillen. Daarom zal de belastingaanslag van een huiseigenaar anders zijn dan die van iemand die landbouwgrond bezit.", vertelt dijkgraaf Geluk. "Bij de aanslag zit een folder met uitleg over de belastingen. Daarin staat ook hoe men in termijnen kan betalen, in aanmerking kan komen voor kwijtschelding of een bezwaar kan indienen." Meer uitleg over het werk van het waterschap, de begroting 2015 en de waterschapsbelasting is ook te vinden op www.wshd.nl.

Wie meer wil weten over de belastingaanslag kan op de website van het SVHW (www.svhw.nl) antwoorden vinden op veel gestelde vragen. Door bij "Mijn SVHW" in te loggen met DigiD kan iedereen zijn persoonlijke aanslag digitaal bekijken en online makkelijk en snel zijn belastingzaken regelen. Liever telefonisch contact? Het SVHW is te bereiken op telefoonnummer (0186) 577 222 of (0800) 02 00 873. Het SVHW verruimt tot en met woensdag 4 maart de telefonische openingstijden en is dan van maandag tot en met donderdag telefonisch te bereiken van 8.30 tot 18.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Krentenbroodactie voor noodhulp na watersnood in Malawi

Een foto van de noodhulp die verleend wordt. Foto: Jos Joosse, manager Stéphanos Malawi.

OUDDORP - Malawi is vorige maand getroffen door een natuurramp van grote omvang. De afgelopen maand hebben overvloedige regen en wind gezorgd voor zware overstromingen. Met als gevolg dat vele huizen zijn ingestort en aangeplante oogsten verloren zijn gegaan.

Veel mensen zijn al hun bezittingen kwijtgeraakt. Meer dan 170 mensen zijn omgekomen. Meer dan 200.000 mensen zijn dakloos geraakt en op zoek naar een veilig onderkomen en voedsel. De regens houden aan, gevreesd wordt voor een ramp van een ongekende omvang. Stéphanos verstrekt (duurzame) noodhulp zoals, klamboes, maïs, zaaigoed, opstarten van onderwijs, herbouw van huisvesting en schoon water. In urgente gevallen verleent Stéphanos ook noodhulp.
Stichting Stéphanos is werkzaam in de getroffen gebieden en is bezig om in nauwe samenwerking met de overheid de getroffenen bij te staan. Deze stichting heeft als doel om vanuit Bijbels perspectief diaconale hulp en onderwijs te brengen aan de meest kwetsbaren, met name weeskinderen. Deze hulp is gebaseerd op Reformatorische grondslag. Het doel van het verschaffen van materiële hulp is het bevorderen van zelfstandigheid en vermijden van langdurige afhankelijkheid.
Stéphanos richt zich in de hulpverlening vooral op de rampgebieden waar FAP (Stéphanos Family Adoption Program) actief is, met name in de rampgebieden Zomba en Chikwawa.

Krentenbroodactie

Wilt u de noodhulp in Malawi steunen? Er is een actie op touw gezet om geld op te halen voor de noodhulp die verleend wordt in Malawi. Hiervoor is veel geld nodig! Helpt u mee? Koop dan de krentenbroden. Door het kopen hiervan steunt u de noodhulp. U kunt ook een gift overmaken op NL74 RABO 0335 3074 50 t.n.v. Stichting Stéphanos te Hendrik Ido Ambacht. Zie de bijzonderheden over de krentenbroodactie op de pagina 'Kernactiviteiten' in deze krant.

Meer informatie is te vinden op www.stephanos.nl.

Doorstart jeugdwerk

OOLTGENSPLAAT - Het jeugdwerk van Ooltgensplaat gaat weer starten met het organiseren van knutselmiddagen voor de kinderen van groep 1 t/m 8. Langere tijd bestond er onzekerheid of het Jeugdwerk nog kon blijven bestaan. Stichting ZIJN is door de gemeente gekort op subsidies voor verschillende activiteiten, waaronder het jeugdwerk. De dorpsraad Ooltgensplaat en het Welzijnsfonds Oostflakkee hebben in deze situatie uitkomst geboden. Voortaan valt het jeugdwerk onder de Dorpsraad Ooltgensplaat en gaat het verder onder de naam JeugdWerk Ooltgensplaat. Het Welzijnsfonds heeft subsidie verstrekt voor enkele jaren voor deze jeugdactiviteiten. Hiervoor bedanken de organisatoren en de kinderen van Ooltgensplaat beide partijen hartelijk. De eerste knutselmiddag zal plaatsvinden op woensdag 18 februari van 13.30 tot 15.00 uur in m.f.g. 't Centrum, Weesmolenstraat 12 te Ooltgensplaat. De entree is € 2,-. Voor vragen kan contact opgenomen met Mira, tel. 0187 630323.

Klapstoelconcert in Goedereede

Vrijdag 6 maart zal er weer een klapstoelconcertserie plaatsvinden in monumentale woonhuizen in Goedereede. In vier bijzondere woonhuizen (rijksmonumenten), waar nog niet eerder klapstoelconcerten hebben plaatsgevonden, zullen door professionele musici prachtige uitvoeringen worden verzorgd.

Daarbij zal een aantal instrumenten worden bespeeld dat nog niet bij eerdere klapstoelconcerten ten gehore is gebracht. De ontvangst, met koffie, is in de toren van Goedereede vanaf 18.45 uur. Om 19.30 uur starten de uitvoeringen in de woonhuizen. Door betaling van € 25,- aan de balie in de toren kunnen bezoekers alle vier uitvoeringen op de vier verschillende (maar dicht bij elkaar gelegen) locaties bijwonen. Op een van de locaties wordt een consumptie aangeboden en na afloop van de concerten is er nog een nazit met een 'meet & greet' met de musici in de toren. Aanmelden kan alleen op zaterdag 21 februari vanaf 12.00 uur (de website wordt dan geopend) via www.klapstoelconcert.nl.

Bezorging magazine JIP

GOEREE-OVERFLAKKEE – De glossy JIP, het gezamenlijke project van Bureau Jip, Vrienden van Jip en Web.nl is klaar. De professionele glossy is vorige week al bij veel gezinnen op de deurmat gevallen. Vandaag worden de laatste magazines verspreid. Niet iedereen ontvangt het magazine, JIP wordt alleen bezorgd in geselecteerde wijken waar veel gezinnen wonen. Als u de glossy na vandaag nog niet heeft ontvangen kunt u zelf een exemplaar ophalen bij bureau Jip, Korteweegje 49 in Dirksland. Dit kan iedere vrijdag van 9.00-21.00 uur.

Door Carin van Buren

Het magazine kan ook online worden aangevraagd op de website www.bureaujip.nl, na het invullen van een formulier wordt het e-magazine gestuurd via de e-mail. De uitgave laat een jarenlange droom van Geertje en Elly (de eigenaren van Bureau Jip) uitkomen. Een blad met daarin allerlei artikelen die er hopelijk voor zorgen dat ouders en opvoeders beter naar kinderen leren kijken en signalen beter opvangen. Er wordt een handreiking geboden hoe om te gaan met bepaalde situaties. In dit blad is ook duidelijk zichtbaar wat bureau Jip daar allemaal in kan betekenen. Bekende namen zoals Pau Heerschap, Sarine Zijderveld, dr. Riet Fiddelaers-Jaspers e.d. staan in deze glossy. Huibert van Rossum heeft zijn aandeel geleverd in de vorm van schitterende foto's.

iPhone-app

Een andere wens van Geertje en Elly is nu ook uitgekomen, de iPhone-app van JIP is in de lucht. De app is gemaakt door www.wittig.nl en is nu gratis te downloaden. Meer informatie over bureau Jip en alle cursussen die gegeven worden voor zowel kinderen, jongeren en ouderen staat op de website www.bureaujip.nl.

Rechtdoor niet altijd nader...

SOMMELSDIJK - Komend vanaf de Oudelandsedijk in Sommelsdijk reed in de nacht van vrijdag op zaterdag 14 februari een Volkswagen Golf Variant rechtdoor de dijk op naar Dirksland. De bestuurder vergat de snelheidsbeperkende uitsparing te nemen en reed zich vast in de struiken. De auto heef behoorlijk wat 'parkeerschade' opgelopen.

Gastgezinnen gezocht

GOEREE-OVERFLAKKEE - De Visserijschool in Stellendam is op zoek naar gastgezinnen voor leerlingen uit Yerseke en omgeving. De leerlingen beginnen in september 2015 aan de opleiding zeevisvaart en zoeken onderdak voor drie of vier nachten per week. Neem voor meer informatie of om aan te melden contact op met Henk Redert van STC Stellendam, tel. 0187 491968.

Evenementen voor De Blaeuwe Stapper

GOEREE-OVERFLAKKEE - De VVV van Goeree-Overflakkee is gestart met het verzamelen van informatie voor 'de Blaeuwe Stapper'. Alle evenementen of activiteiten op Goeree-Overflakkee voor het (zomer)seizoen 2015 kunnen aangemeld worden. In mei zal een nieuwe uitgave van de jaarlijkse evenementenkrant, 'De Blaeuwe Stapper' verschijnen. Daarnaast wil de VVV de activiteiten en evenementen graag vermelden op de toeristische websites van Goeree-Overflakkee. Aanleveren kan via e-mail: info@vvvgoeree-overflakkee.nl, of bel het VVV-kantoor in Ouddorp voor uitgebreide informatie, tel. 0187 681789.

Waterschappers te gast bij RTV Slogo

GOEREE-OVERFLAKKEE - Lijsttrekker Piet Robijn van de ChristenUnie voor het waterschap Hollandse Delta en Jantien Fröling zijn te gast zijn bij radiostation Slogo.

Ze zijn te beluisteren in het programma Polivak. De uitzending zal in het teken staan van de komende verkiezingen. Ervaren rot in het vak en lijsttrekker Piet Robijn van de ChristenUnie zal daar uitvoerig op ingaan. Het is voor de ChristenUnie belangrijk dat er wijs en verstandig wordt omgegaan met een gevoelig onderwerp als water. Niet veel mensen staan er bewust bij stil welke verantwoording het waterschap draagt...

De uitzending zal op 19 februari van 19:00 tot 20:00 uur te beluisteren zijn.

Kerkdienst Ger. Gem. in Ned.

MELISSANT – Morgen, woensdag 18 februari, hoopt ds. J. Roos voor te gaan in een dienst van de Gereformeerde Gemeente in Nederland. De aanvang is 19.30 uur.

Nieuwe website

NIEUWE-TONGE - Ons Dorpshuis in Nieuwe-Tonge heeft een nieuwe website. Hierop is de agenda te raadplegen, de foto's van evenementen te bekijken en kunnen kaarten worden gereserveerd. Het webadres is www.onsdorpshuisnieuwetonge.nl.

9 / 18

De winkel aan de Weststraat in Ouddorp. Foto: Jaap Ruizeveld.

OUDDORP - "Een beetje weemoed omdat je iets loslaat. Wij hebben vanaf 1990, dus bijna 25 jaar, met veel inzet en genoegen dagelijks onze brood- en banketproducten in onze winkel aan de Westsraat 14 te koop aangeboden. In die periode ontstond er een hechte warme band met een groot aantal vaste klanten. Wij hebben dat bijzonder gewaardeerd. Wij zijn daar dankbaar voor. Toch hebben wij besloten om met ingang van 1 maart onze brood- en banketverkoop in onze Ouddorpse winkel te beëindigen".

Door Jaap Ruizeveld

Aan het woord is Kees Dam, directeur vestigingen Stellendam en Ouddorp van Dam Brood en Banket. De bakkerij aan Deltageul in Stellendam, met liefst 20 vaste medewerkers en aangevuld met part-timekrachten, zet de succesvolle productie daar voort. Het winkelpand in Ouddorp zal niet lang leeg blijven staan. Kees Dam heeft het pand namelijk verhuurd aan de huidige buurman in de Weststraat, Ed Provily van Viswinkel Ouddorp. De viswinkel kampt met een te kleine behuizing en kan met het vrijkomende winkeloppervlak zich beter profileren en klanten een goede ontvangst bieden. Plannen voor de vernieuwing en inrichting worden de komende weken uitgewerkt.

Ontwikkeling

Dam Brood en Banket kwam in 1990 naar Ouddorp. Daar werd toen de bakkerij Jan Tanis overgenomen, die er vanaf 1965 gevestigd was. Tanis was op zijn beurt weer de opvolger van de Coöperatie, waar Soeteman het bakkersbedrijf runde. Kees Dam, een 'overkanter' uit Nieuw-Beijerland stamt uit een bakkersfamilie. Samen met zijn zus startte hij het bedrijf in Ouddorp. De bakkerijomzet groeide snel. Dat was een positieve ontwikkeling, maar leverde anderzijds ruimtelijke problemen op. Het werd te klein. Uitbreidingsmogelijkheden waren er nauwelijks. "Omdat wij steeds meer brood verkochten, niet alleen op het eiland maar ook in de regio, zochten wij naar een locatie om een grotere bakkerij te bouwen. Op dat moment waren er geen mogelijkheden op het Ouddorps industrieterrein bij de haven. Het lukte wel in Stellendam aan de Deltageul".

Accent

"Daar produceren wij een mooi assortiment brood, banket en specialiteiten. Het accent is steeds intensiever gericht op de levering van onze producten aan supermarkten, rond de 50 inmiddels, horeca en (zorg)- en andere instellingen. Na mijn huwelijk nam mijn echtgenote Marlies de coördinerende taak in de bedrijfsvoering van onze Ouddorpse brood- en banketwinkel op zich". Zeker in de beginjaren was Kees Dam zelf ook actief met het bezorgen van winkelproducten bij zijn vast klantenkring. "Fantastisch was het wederzijdse vertrouwen, de klik". Hij bewaart er, zo stelt hij, "fijne herinneringen" aan.

Certificaat

"De focus van het bedrijf DAM, de letters mag je ook zien als Degelijk, Ambachtelijk en Modern, ligt nu op de bakkerij in Stellendam. "In onze moderne productieruimten worden supermarkten en instellingen in een relatief kort tijdsbestek voorzien van hun bestellingen. Met ons wagenpark zorgen wij voor de aflevering. Wij voldoen aan alle eisen op het gebied van voedselveiligheid (Voedsel Waren Autoriteit VWA). Dat blijkt uit de toekenning van het HACCP-certificaat. Het is nauwelijks mogelijk om je inzet te verdelen over zowel de Ouddorpse winkel, die inmiddels toch gedateerd is, als onze bakkerij in Stellendam, mede in het licht van de economische tijd waarin wij leven. Dat heeft tot ons besluit geleid de brood- en banketverkoop in het Ouddorpse pand af te sluiten en de winkelruimte te verhuren", zegt directeur Kees Dam.

Kernactiviteiten

GOEREE-OVERFLAKKEE

Uilenballen pluizen

Hoe jaagt een uil? Hoe slaapt een uil? Wat eten uilen? Dat laatste is te ontdekken door de etensresten te bekijken. Een uil spuugt de onverteerbare resten van zijn eten uit. Dat wordt een braakbal of uilenbal genoemd. In de voorjaarsvakantie organiseert IVN-GO samen met de bibliotheken van Goeree-Overflakkee een leuke middag voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Daarbij leren de kinderen allerlei nieuwe dingen over de uil. Op donderdag 26 februari in de bibliotheek in Ouddorp van 14.00-16.00 uur. Vrijdag 27 februari in de bibliotheek in Middelharnis van 14.00-16.00 uur en zaterdag 28 februari in de bibliotheek in Oude-Tonge van 10.00-12.00 uur. Opgeven bij de bibliotheek. De kosten zijn € 3,50 per persoon.

Fotowedstrijd waterschap SGP

Onder het motto: 'Wie maakt 'een dijk van een foto?'', heeft SGP Waterschap Hollandse Delta een fotowedstrijd gelanceerd. Het is de bedoeling dat inwoners in het gebied van Waterschap Hollandse Delta een foto maken van een element van het Waterschap. Dat kan een dijk, een gemaal, wegen of een uitvoerend werk zijn. De foto kan worden ingestuurd worden via de e-mail, het adres is sgpwshd@gmail.com. Vermeldt duidelijk in de mail waar de foto genomen is en naam, adres en telefoonnummer. Alle ingestuurde foto's worden geplaatst op de website www.wshd.sgp.nl en op de Facebookpagina van SGP Waterschap Hollandse Delta. Een deskundige jury kiest (ná waterschapsverkiezingen van 18 maart aanstaande) de mooiste foto. De hoofdprijs is een rondvlucht voor maximaal twee personen boven het gebied van Hollandse Delta onder toelichting van SGP-lijsttrekker Wim de Jong. Daarnaast zijn er nog andere mooie prijzen te winnen.

Krentenbrodenactie

Echte Bakker Akershoek bakt heerlijke krentenbroden die worden verkocht in Ouddorp, Goedereede en Stellendam. Een 800 gram krentenbrood kost € 4,50 en een 1200 gram € 6,50. Er kan worden besteld tot 20 februari. Het geld dat wordt ingezameld is bestemd voor de watersnood in Malawi. Door hevig noodweer zijn daar ruim 200.000 mensen dakloos geworden. De actie is bedoeld om de mensen weer op te laten bouwen. De bestelling kan in Ouddorp worden doorgegeven aan: Jaanie Tanis, De Gracht 14, htanis@filternet.nl of Anja Melissant, Kelderweg 6, anjamelissant@kliksafe.nl. In Goedereede kan er worden besteld bij Janita Troost, Bekaf 6, tel. 0187 664802, janita.troost@kpnmail.nl of bij Katarina v Spunder: 06-21941936 of katarina.vansplunder@hotmail.com. In Stellendam is Claudia Grinwis beschikbaar om bestellingen op te nemen, Kerkhoflaan 16, 0187-492009 of 06-10336683, kagrinwis@kpnmail.nl. De bestellingen kunnen worden afgehaald op donderdag 26 februari. In Ouddorp van 18.00 tot 20.30 uur bij fam. Melissant, Kelderweg 6. In Goedereede van 16.00 tot 17.00 uur in de Levensbronkerk en in Stellendam van 16.00 tot 17.30 uur bij Claudia Grinwis, Kerkhoflaan 16.

Workshop draagconsulente

Wie zwanger is, pas bevallen is of wie een baby, peuter of kleuter heeft die men zou willen dragen of al draagt, kan terecht op de workshop en inloop op 18 februari van Draagconsulente Goeree in samenwerking met Verloskundigenpraktijk 'Een nieuw begin'. Van 10.00 tot 10.45 uur is er een draaginformatie workshop. Tijdens deze workshop wordt er uitgebreid op het ergonomisch dragen van kinderen ingegaan, worden de verschillende draagsystemen uitgelegd en worden doeken en soft-structure carriers gedemonstreerd. Aansluitend is er om 11.00 uur een vrije inloop. Tijdens de inloop is het mogelijk om verschillende draagdoeken en voorgevormde dragers te bekijken, je te laten adviseren over een passende doek of vragen te stellen over het dragen en knopen van een doek. Even bijkletsen met andere mama's en papa's of zelf een draagdoek of draagzak proberen kan natuurlijk ook. Je krijgt tijdens de inloop deskundig advies van een gecertificeerd draagconsulente. De bijeenkomst wordt gehouden tussen 10.00 en 13.00 uur in de groepsruimte van Verloskundigenpraktijk 'Een nieuw begin', Langeweg 29 te Sommelsdijk. Wie bij de workshop van 10.00 uur aanwezig wil zijn kan zich hiervoor opgeven via info@draagconsulentegoeree.nl. Meer info op verloskundigenpraktijkeennieuwbegin.nl of draagconsulentegoeree.nl.

DEN BOMMEL

Breicafé Bommelstee

Woensdag 25 februari zijn alle brei- en haaklustigen van Den Bommel en omstreken welkom in de Bommelstee, Schaapsweg 34. Inloop van 19.30 tot 22.00 uur. Entree € 1,50, inclusief 2x kopje koffie/thee. Ieder neemt zijn/haar eigen materiaal mee. Nog nooit een breinaald vastgehad? Er is altijd wel iemand om je op weg te helpen. Jong en oud zijn van harte welkom. Meer info via Carla Gebraad, tel. 0187 611397. Dit is een activiteit van Stichting ZIJN.

MELISSANT

'Héél Melissant bakt… een geit!'

Iedere inwoner van Melissant wordt uitgedaagd zijn of haar baktalent te laten zien. Cake, taart of bokkenpoot, als het maar in de vorm van een geit is. Tijdens de Lentemarkt op zaterdag 21 maart in de Melishof zal een deskundige jury de baksels beoordelen en proeven. Opgeven bij André Kool: dorpsraadmelissant@live.nl.

MIDDELHARNIS

Bingomiddag Wijkcentrum

De activiteitencommissie van het Ouderenwerk houdt op woensdagmiddag 25 februari een bingo voor jong en oud in het Wijkcentrum aan de Doetinchemsestraat. Er zijn mooie prijzen te winnen. Om 13.00 uur gaan de deuren open voor de bezoekers, de eerste ronde begint om 13.30 uur. Er wordt een gratis kopje koffie of thee aangeboden. De negen ronden Bingo kosten € 4,50, inclusief koffieronden. Wegens succes is er ook weer een vluggertje met grote prijs voor € 1,- . Er loopt een verloting tussendoor met zes loten voor € 2,50. Bel voor meer informatie naar 0187 483366.

Breicafé Kids

Tijdens de voorjaarsvakantie is er een breicafé speciaal voor kids vanaf zeven jaar. De kinderen kunnen starten met breien of nog beter leren breien. Het breicafé is op woensdagmiddag 25 februari van 13.30 tot 16.00 uur. Met de hulp van een aantal 'hulpoma's' en moeders maakt iedereen een leuk werkstukje. Kinderen die zelf breinaalden hebben (nr 3 / 3,5) en leuke wol kunnen dat meenemen. Gratis plaatsen zijn vanaf heden te reserveren aan de balie in de Bibliotheek, Kerkepad 11, of via www.leerenbeleef.nl.

NIEUWE-TONGE

Bingo Wijkgroep

De Wijkgroep van Nieuwe-Tonge houdt op 27 februari weer een bingoavond in 'Ons Dorpshuis'. Er worden tien rondes en één superronde gespeeld. De zaal is om 19.00 uur open. De bingo begint om 19.30 uur. Iedereen is welkom.

OOLTGENSPLAAT

Tweede Art Fair Sluishaven

Zaterdag 4 april wordt van 11.00 tot 16.00 uur. Weer een Art Fair gehouden in Paviljoen Sluishaven, Mariadijk 2. Deelname is niet geheel gratis. De kosten zijn 5 euro per deelnemer maar de toegang voor bezoekers is gratis. Er zijn plaatsen binnen of op het verwarmde overdekte terras. Een plaats bestaat uit 1 of 2 stoelen met tafels met een zwart laken. Naar eigen creatief inzicht kunt u in overleg extra zaken plaatsen en inrichten, alleen als u zelf zorg draagt voor het opruimen. Deelnemers mogen beroepskunstenaars zijn maar ook hobbykunstenaars. Deze ART FAIR wordt georganiseerd door de SKKGO. Deze stichting is op zoek naar giften en sponsoren om zo veel mogelijk kunstenaars een podium te kunnen bieden en om kunstevenementen te kunnen organiseren. Voor meer informatie of inschrijven kunt u contact opnemen met Bram den Exter via a.den.exter@online.nl of via tel 06 25047824.

Bingo 55+

Op vrijdag 27 februari wordt er een grote bingo georganiseerd in 't Centrum, Weesmolenstraat 12, aanvang 14.00 uur. Voor één boekje betaalt u € 4, voor twee boekjes € 7. Er is ook een verloting. Het bestuur van ZIJN 55+ heet u van harte welkom, speciaal ook diegenen uit de andere dorpen. Voor informatie kunt u bellen naar Ati Verwoerd: 06 40701181.

OUDE-TONGE

Inzameling voor Uzon

Zaterdag 21 februari is er een inzameling van goederen voor de gemeente in Uzon op het inzameladres aan de Capelleweg (bij het AVK-terrein) te Oude-Tonge. Van 9.30 tot 11.30 uur staat de organisatie klaar om schone, goed bruikbare kleding aan te nemen. Twijfelt u aan de bruikbaarheid van uw spullen of moet er iets opgehaald worden? Neem dan contact op met dhr. A. Klem. Zijn telefoonnummer is 0187 641304. Graag vrijdagavond bellen tussen 19.00 en 20.00 uur. Er staat een collectebusje voor een (vrijwillige) bijdrage in de transportkosten.

Ledenvergadering ANBO Oostflakkee

De ledenvergadering van de ANBO Oostflakkee wordt gehouden op woensdag 25 februari in de Grutterswei. Aanvang 14.00 uur. Na de vergadering zullen Kees Braber en Jaap Maliepaard film en foto's vertonen over Oude-Tonge voor en na de ramp en over de RTM van paardentram tot het einde van de tram op Goeree-Overflakkee.

OUDDORP

Zangavond met bovenstem

Zaterdag 21 februari wordt er in de Dorpskerk van de Hervormde kerk te Ouddorp (Weststraat 2) een psalmzangavond met bovenstem georganiseerd. De bovenstemgroep Goeree-Overflakkee zal hier zijn medewerking aan verlenen. Er zal een muzikaal intermezzo gehouden worden door Andrea Grinwis-Admiraal, Cecilia McColl en Martin van Moort. Organist is Rik van der Veer. De meditatie wordt gehouden door Ds. C. van den Berg. De aanvang is 19.30 uuur. De toegang is gratis, er is wel een collecte.

Snertmaaltijd 55+

Woensdag 18 februari is het weer tijd voor de jaarlijkse snertmaaltijd van de 55+ club in Ouddorp. De maaltijd start om 17.00 uur in de Dorpstienden. Deelnemers kunnen genieten van erwtensoep met een broodjes worst en een toetje. De soep is ook dit jaar gekookt door hotel restaurant Akershoek. De kosten voor deze activiteit bedragen € 8,-. Aanmelden bij de 55+ club in m.f.g. Dorpstienden of bij Joke van Dam, tel. 0187 682319. De organisatie vraagt deelnemers om hun eigen bord en bestek mee te nemen, dit om de vrijwilligers te ontlasten.

Bloembollenactie voor Jantina

Zaterdag 21 februari wordt er weer een actie gehouden voor het werk van Jantina Bucur-Mastenbroek onder de kansarme Roemeense kinderen op het platteland. De bloembollen zijn afkomstig van Kwekerij Klepper uit Ouddorp. Evenals voorgaande jaren komen er 's morgens vanaf 09.00 uur kinderen langs de deur die narcissen en blauwe druifjes zullen verkopen.

Inloophuis De Boei

Stichting Inloophuis De Boei Goeree-Overflakkee organiseert iedere tweede en vierde dinsdag van de maand een inloop met activiteit voor mensen die persoonlijk of in hun naaste familie te maken hebben (gehad) met kanker. De volgende inloop staat gepland voor dinsdag 24 februari. Vanaf 10.00 uur staan de koffie en thee klaar en rond 12.00 uur wordt de zelf meegebrachte lunch genuttigd. Omstreeks 13.30 uur gaat men mandala's ontwerpen waarna deze ingekleurd of geborduurd kunnen worden. Opgeven is niet nodig, wel kunt u als u dit wilt naald, draad en/of kleurpotloden meenemen. De inloopdag vindt plaats in 'De Overkant' Dijkstelweg 33 te Ouddorp. Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen via het emailadres info@deboeigo.nl of via telefoonnummer 06 22111572. Meer informatie is ook te vinden www.deboeigo.nl of de facebookpagina www.facebook.com/deboeigo.

Inloopochtend 'De Gornet'

Op vrijdag 13 maart houdt Peuterspeelzaal De Gornet aan Dorpstienden 5 te Ouddorp een inloopochtend. De deuren staan wijd open voor alle belangstellenden, maar in het bijzonder voor de ouders van kinderen in de leeftijd vanaf 1,5 jaar. Peuterspeelzaal De Gornet is een neutrale peuterspeelzaal waar iedereen van harte welkom is. Deze ochtend zijn leidsters en leden van de Ouderraad aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. Belangstellenden zijn welkom van 9.00 tot 10.30 uur. Kunt u deze ochtend niet komen, neemt u dan contact op met één van de leidsters, tel. 06 86820467.

SOMMELSDIJK

Preventief onderzoek naar botontkalking

Woensdag 18 februari kunt u bij Fit4lady Goeree-Overflakkee een professionele hielbotscan laten maken waarmee osteoporose, beter bekend als botontkalking, kan worden opgespoord. Vroegtijdig onderzoek, preventieve maatregelen en een juiste behandeling kunnen veel klachten en botbreuken voorkomen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door OsteoControl. U krijgt direct de uitslag en een persoonlijk advies. Het onderzoek wordt meestal vergoed. Meer informatie vindt u op www.osteocontrol.nl. Inschrijven kan bij: Fit4lady Goeree-Overflakkee, Van Gorcumstraat 2-a, Sommelsdijk, tel. 06 11349457.

STELLENDAM

Schaatsen met de ijsclub

De ijsclub van Stellendam wil bij voldoende deelname in de voorjaarsvakantie op vrijdag 27 februari gaan schaatsen op de kunstijsbaan van Breda. Inschrijven is aanstaande zaterdag 21 februari in het clubgebouw aan de Eendrachtsweg, van 10.00 tot 12.00 uur. Leden betalen € 7,50, niet-leden € 15,-. Vertrek om 10.00 uur en thuiskomst om 17.00 uur. Voor meer informatie raadpleeg www.ijsclubstellendam.nl. Iedereen is welkom, maar vol is vol.

Scootmobielpool ook van start in Ebbe en Vloed

Namens CuraMare ondertekent Wim Driesse het werkprotocol en namens de gemeente wethouder Gerrit de Jong, over wiens schouder gemeentelijk beleidsadviseur Josette van Loon even meekijkt en links locatiemanager van Ebbe en VloedJoke Paulen. Foto: Hans Villerius

OUDE-TONGE – Ook in woonzorgcentrum Ebbe en Vloed is een scootmobielpool van start gegaan. Na een start met dit initiatief van de gemeente Goeree-Overflakkee, op 20 november jl. in De Vliedberg te Ouddorp, werd vorige week vrijdag 13 februari ook een werkprotocol ondertekend door de partijen die betrokken zijn bij de pool die nu vanuit Ebbe en Vloed in gang is gezet.

Door Hans Villerius

Het komt meer dan eens voor dat de dure scootmobiel langdurig ongebruikt bij mensen thuis staan. De gemeente, die deze voertuigen huurt van Welzorg en aan gebruikers van een scootmobiel hiervoor een indicatie verstrekt, wil nu proberen om de exemplaren die langdurig stil staan ook door anderen te laten gebruiken, die het voertuig eveneens maar weinig nodig hebben. Eén en dezelfde scootmobiel, die dan een vaste stalplaats krijgt, kan op die manier door verschillende personen worden gebruikt. Dat betekent niet alleen een doelmatiger inzet van het voertuig, maar ook voor gebruikers levert het voordeel op.

Voordeel

Zo neemt een scootmobiel thuis veel ruimte in beslag. Maar door een weinig gebruikt voertuig in de pool onder te brengen, raken mensen deze sta-in-de-weg in hun woning kwijt. Daarnaast gaat de gemeente bij gebruikers aan wie ze een scootmobiel ter beschikking heeft gesteld hiervoor een eigen bijdrage heffen; ook bij gebruikers die al een scootmobiel in gebruik hebben. De eigen bijdrage geldt echter niet voor gebruikers die in poolverband met een scootmobiel rijden, dus hebben zij hier financieel voordeel aan. De poolproef bedoelt dus eigenlijk om scootmobielgebruikers die slechts incidenteel hun voertuig gebruiken te verleiden deze af te staan aan de pool en vervolgens daaraan deel te nemen.

Rijvaardigheidstest

Wie incidenteel en in poolverband van de scootmobiel gebruik wil maken, heeft daarvoor geen indicatie nodig en het gebruik ervan is ook gratis. Wel moet men, voordat van de regeling gebruik gemaakt kan worden, zich hiervoor aanmelden bij de gemeente. Ook moet er een rijvaardigheidstest met het voertuig worden afgelegd bij een ergotherapeut van CuraMare. Overigens geldt dit laatste niet voor personen die al een indicatie hadden en hun weinig gebruikte scootmobiel aan de pool afstaan. Wel moet, omdat er sprake is van incidenteel gebruik, voor een zo veilig mogelijk gebruik van het voertuig, de rijvaardigheid jaarlijks op peil worden gehouden. De scootmobielcursus die Veilig Verkeer Nederland ieder jaar organiseert, ook op het eiland, is hiervoor een uitstekende gelegenheid.

Belangrijke rol

Voor de pool die nu ook in Oude-Tonge is gestart, speelt De Vliedberg een belangrijke rol. Hier worden de scootmobielen die in poolverband rijden gestald en beheerd. Is men eenmaal toegelaten tot de pool, kunnen gebruikers voor het reserveren zich melden bij de balie van Ebbe en Vloed. Dat kan natuurlijk ook telefonisch (0187 641844). Gereserveerde scootmobielen worden bij Ebbe en Vloed ook opgehaald. Een 'poolmobiel' mag per keer voor niet meer dan twee maal 24 uur aaneengesloten worden gereserveerd. In dat geval moet er voor 's nachts wel een goede stallingsruimte beschikbaar zijn. Is die er niet, dan moet de scootmobiel dezelfde dag weer worden ingeleverd.

Onderwijsprijs voor O.b.s. De Westhoek

OUDDORP - Apetrots zijn directeur mevrouw Elswijk, leerkrachten en uiteraard de leerlingen van o.b.s. De Westhoek in Ouddorp met de Onderwijsprijs Zuid-Holland voor basisscholen die zij donderdag in de wacht sleepten. De prijs, een bronzen olifant en een oorkonde, werd in het Rotterdamse stadhuis uitgereikt door wethouder De Jonge. Een deputatie van de leerlingen met leerkracht mevrouw Jongejan was voor dit heugelijk feit naar de Maasstad afgereisd. De prijs wordt een keer per twee jaar uitgereikt. De Westhoek dingt op 25 maart, met haar schoolpleinproject, ook nog mee in de finale van de Nationale Onderwijsprijs in Rotterdam. (Tekst en foto: Jaap Ruizeveld)

Vrijwillige molenaar krijgt Valentijnstaart van het CDA

Molenaar De Vries neemt de CDA- taart in ontvangst.

GOEDEREEDE – " Het CDA is er trots op. De vrijwilligers die hun tijd besteden aan het behoud van ons cultureel erfgoed. De molens, kerken en gemalen". Met die woorden overhandigde raadslid Dirk Pijl zaterdag (Valentijnsdag) als blijk van waardering voor de inzet, een taart aan molenaar Wim de Vries bij de molen Windvang in Goedereede. Passend overigens in de eilandelijke CDA-verkiezingscampagne voor de provinciale staten, waar Pijl een plaatsje op de lijst verwierf. Samen met campagneleider Piet Wolfert bezocht hij de molen uit 1791, die bijna elke zaterdag in functie is dankzij de activiteit van Wim de Vries en zijn jeugdige assistent Frank Moerland (14) uit Hellevoetsluis.

Door Jaap Ruizeveld

Al meer dan 30 jaar is het de grote hobby van de geboren en getogen Goereeër. Eerst als vrijwilliger, aangesteld door de voormalige gemeente Goedereede. Later bij de Stichting tot behoud van molens op Goeree-Overflakkee. Destijds volgde hij vader en zoon Bergers op. Wim de Vries is ambtenaar in Hellevoetsluis waar hij zich bezighoudt met omgevingsvergunningen. Als vrijwillig molenaar is hij in zijn nopjes. Er wordt zelfs nog een aantal keren mais, gerst/graan gemalen. Bezoekers zijn op zaterdagen van harte welkom. Om de historische sfeer nog iets uit te breiden komen op het veldje bij de molen binnenkort ook kippen terug. Zoals het vroeger was. (De Vries en zijn molen zijn te zien in het EO - tv programma Geloof, Hoop en Liefde, dat van 2 - 6 maart dagelijks om 17.00 uur op NPO 2 wordt uitgezonden).

Vakantie vieren bij De Staver

Er is tijdens de voorjaarsvakantie weer van alles te beleven in De Staver. Kom naar het sportcomplex en geniet van de mogelijkheden. Bewegen is goed voor ons allemaal en al helemaal als het kan worden gecombineerd met andere activiteiten.

Voor alle kinderen van 9-14 jaar is er iedere ochtend de mogelijkheid voor een voetbalinstuif. Kinderen kunnen met vriendjes komen voetballen. Deelnemers worden ingedeeld naar het aantal kinderen en spelen op volgorde van aanwezigheid. De eerste kinderen spelen dus als eerste. Deelname kost € 2,- per persoon. Natuurlijk kan er ook dagelijks worden gezwommen van 11.00 tot 16.00 uur. Bowlen is een leuke activiteiten voor het hele gezin. Iedereen die een bowlingbaan huurt krijgt
€ 10,- bestedingswaarde voor de lekkernijen die De Staver verkoopt.

Pas de deux bij Manege Oostmoer

Zaterdag 7 maart a.s. om 17.00 uur Pas de Deux bij Manege Oostmoer. Op de foto deelnemers aan de Pas de Deux van 2014. (Foto: Myra Lugthart)

STAD aan 't HARINGVLIET - Zaterdag 7 maart a.s. is er bij Manege Oostmoer Pas de Deux, de jaarlijkse muzikale verkleedpartij te paard. Overal op de manege zie je al deelnemers die heel geheimzinnig hun optreden aan het voorbereiden zijn – iedereen wil zo verrassend mogelijk voor de dag komen!

Bij een 'Pas de Deux' is het de bedoeling dat ruiters en amazones in teams van twee personen een proef op muziek rijden. Ieder team kiest een eigen thema en doet z'n best om zich zo origineel mogelijk te verkleden. Ook de pony's en paarden worden voor de gelegenheid uitgebreid versierd. In het bijna achtendertigjarige bestaan van Manege Oostmoer zijn er al heel wat acts voorbij gekomen – spectaculaire of ontroerende of ronduit hilarische optredens. Toch slagen de deelnemers er elk jaar weer in om met prachtige nieuwe creaties voor de dag te komen. Niet alleen de deelnemers, maar ook hun supporters en overige belangstellenden zullen gegarandeerd een leuke avond hebben. De Pas de Deux start om 17.00 uur en de toegang is gratis. Aanmelden kan nog tot 28 februari - zie www.manegeoostmoer.nl.

MIDDELHARNIS - De Schotejil-zwemmers hebben afgelopen zaterdag erg goed gezwommen tijdens een limietwedstrijd in Oud-Beijerland. De Schotejillers zwommen totaal twee clubrecords en 69 persoonlijke records.

De twee clubrecords werden door Elise Tanis (2002) gezwommen. Zij zwom op de 50m rugslag een 14 jaar oud clubrecord uit de boeken. Haar tijd was 32.81. Het tweede clubrecord werd op de 400m vrij gezwommen (4.45.78). Arinde Korpershoek (2003) en Yente v Wensen (2005) hebben de laatste weken veel progressie. Afgelopen zaterdag was het niet anders. Op de 100m wisselslag gingen er 14 seconden van Arinde haar tijd af en 21 bij Yente. Ze zwommen beide net onder de 2 minuten. Seffie Bakker was op deze afstand het snelste in 1.32.46 en ook voor haar een mooi pr. Leroy v.d. Groef (2003) verbeterde zijn pr`s op de 100 meter rug en de 100 meter wisselslag tot 1.23.84 en 1.25.58.

Er stonden twee langere vrije slagnummers op het programma deze middag. Eerst werd de 200m vrij gezwommen en later kwam de 400m vrij aan de beurt. Op de 200m vrij verbeterde alle 8 Schotejillers hun toptijd. Manon Middelbos (2001) was bij de meisjes het snelste in 2.23.92. Zij werd op de huid gezeten door Odette Holster (1999) die 2.29.61 zwom. Bibi Middelbos (2002) zwom 2.40.67 en Laurentien Diepenhorst kwam uit op 3.05.80. Bij de Jongens dook Luuk Kieviet (2001) voor het eerst onder de 2.20. In een race waarbij hij moest strijden voor de eerste plaats stond de klok uiteindelijk stil op 2.19.84. Dylan v.d. Groef, Tim Wielhouwer en Bradley Tjia zwommen deze afstand in 2.30.40, 2.32.29 en 2.36.57. Op de 400 vrij werden bij de meisjes 5 dikke pr`s gezwommen. Lieske Zijlstra (2002), Tamara de Ruiter (2002), Lotte Tillema (2002), Sofie Nijsse (2002) en Janine Diepenhorst (1998) zwommen allemaal tientallen seconden onder hun pr. Hun tijden waren: 5.09.89, 5.21.89, 5.35.08, 6.08.91 en voor Janine 5.24.37 bij de 'dames'. Bij de jongens konden er 3 prachtige nieuwe pr`s in de boeken worden bijgeschreven. Jacob Mackloet (2000), David Kievit (1999) en Luuk Kieviet (2001) waren de daders. In hun recordboek komen nu de volgende tijden: 4.41.33, 4.58.53 en 4.58.73.

Op de 50 meter schoolslag werden een aantal mooie pr`s gezwommen. Dit waren o.a. de volgende zwemmers: Lotte Middelbos 35.52, Jorian Tanis 35.21, David Kievit 35.84, Jacob Mackloet 36.66, Christian Kalle(2004) 51.04, Arthur Verwers (2005) 1.03.89 en Maarten Visser (2004) 1.08.20.

Vanaf volgende week gaan de Schotejillers weer meer in het 50 meter bad zwemmen, met als doel om zich te plaatsen voor de Nederlandse kampioenschappen lange baan.

OUDDORP - Prof. dr. Piet Visser houdt op 18 februari om 19.30 uur een lezing in de Doopsgezinde Gemeente, Dorpstienden 3, over de intrigerende geschiedenis van de Amish. Deze van de buitenwereld afgezonderde geloofsgemeenschappen in voornamelijk Noord-Amerika is bij velen bekend dankzij de streekromans van Wanda Brunsteller, Beverly Lewis en Cindy Woodsmall. Boeken waarbij de tegenstellingen tussen de cultuur van Amish en niet-Amish aan de orde komen.
Tijdens de lezing gaat hij in op de volgende vragen: 'Nauwelijks bekend is dat de Amish historische banden hebben met Nederland. Wie zijn de Amish? Wat geloven zij? Waarom zijn zij zo conservatief? En waarom kent elk Amish schoolkind het tragische verhaal van de Nederlandse martelaar Dirck Willemsz uit Asperen?'

Bespiegelingen rond kansen met toegekend Droomfonds

GOEREE-OVERFLAKKEE - Burgemeester en wethouders hebben de gemeenteraad eind januari via wethouder Koningswoud en nu via een aanvullende informatieve brief ingelicht over de stand van zaken rond het project Integrale Ontwikkeling Noordrand Goeree-Overflakkee. Directe aanleiding was en is de toekenning van een Droomfonds-aanvraag bij de Nationale Postcodeloterij, ingediend door het Wereldnatuurfonds (WNF), Natuurmonumenten, ARK Natuurontwikkeling, Sportvisserij Nederland, Staatsbosbeheer en Vogelbescherming Nederland. Hun aanvraag is een mix van korte-termijndoelen en ambitieuze lange-termijndoelen.

Door Jaap Ruizeveld

De aanvraag sluit aan op de beoogde gebiedsontwikkeling eilandelijke Noordrand en is gericht op het Haringvliet en zijn oevers. Het beoogt een vliegwiel te zijn voor ecologie en economie in het gebied. De exacte invulling van de aanvraag is het college bij het verzenden van de brief (datum 27 januari) niet bekend. Nu de aanvraag gehonoreerd is met een investeringsagenda van circa € 13 miljoen kan concreet gekeken worden welke korte termijndoelen relevant zijn voor Goeree-Overflakkee en hoe deze zich verhouden tot de voorgestane gebiedsontwikkeling Noordrand.

Investeringen

De natuurorganisaties hebben aangegeven dat het investeringsbudget niet beschouwd moet worden als 'geld voor natuur', maar als een investeringsbudget voor ruimtelijke kwaliteit in de brede zin van het woord. Gedacht wordt aan een investering in de omvang van het natuurgebied, gekoppeld aan een versterking van het vaarnetwerk en de recreatieve voorzieningen. Ook aan inrichting en openstelling van bestaande natuurgebieden, het bevaarbaar maken van het Zuiderdiep, aanleg van recreatieve voorzieningen langs de gehele noordrand van Goeree-Overflakkee en bijdragen aan doorgaande fiets- en wandelroutes.

Nieuwe Marke

De toekenning van het Droomfonds biedt het eiland dus zeker kansen en mogelijkheden voor uitvoering van doelstellingen uit het coalitieakkoord met betrekking tot versterking van de economie en de kernwaarden, specifiek de eilandbrede recreatie, schrijven burgemeester en wethouders in hun brief. Zij verwijzen tevens naar de onderwerpen compenserende maatregelen Kierbesluit en het concept Nieuwe Marke, het realiseren van een natuurgebied met daarin een concentratie met maximaal 5% bebouwing. In het gebied Zuiderdieppolders komen belangen en wensen van verschillende partijen en opgaven bij elkaar. Agrariërs tonen interesse in aankoop van gronden die nu grotendeels provinciaal eigendom zijn. De agrariërs en enkele marktpartijen (waaronder de Windgroep) willen nader uitwerking geven aan de windopgave in het gebied. De provincie is bereid om gronden om te zetten voor regionale doelstellingen, stelt het college in haar raadsbrief.

"Mijn leerling kreeg een baan dankzij Skills Talents"

Willem Kerkhof, leraar voertuigentechniek aan het Edudelta College in Middelharnis, zag 'zijn jongens' onlangs provinciaal kampioen van Zuid-Holland worden. Vorig jaar ging zijn 'Mobiliteit & Voertuigen' vakteam er met de gouden medaille vandoor tijdens de finale.

Kerkhof, twee jaar verwijderd van zijn pensioendatum, vertelt hoe Skills Talents een belangrijke springplank is voor zijn leerlingen: "Het wedstrijdelement zorgt voor gezonde rivaliteit en spanning in de klas. Dat maakt het echt een uitdaging voor die jongens. Alles wat goed is voor mijn leerlingen grijp ik met beide handen aan. Eerst was ik een beetje sceptisch over dit soort wedstrijden. Als je dan toch meedoet, zie je hoeveel energie en enthousiasme die leerlingen eruit halen. Daar gaat het om!"

Heeft Skills Talents nog meer opgeleverd voor uw leerlingen?

"Ik heb meegemaakt dat ze zonder intake worden aangenomen op een mbo-instelling. Gewoon omdat ze goed scoorden bij Skills Talents. Er is zelfs een leerling benaderd door een autobedrijf. Hij kreeg een baan aangeboden omdat hij had meegedaan aan deze wedstrijden."

En beleeft u er zelf ook plezier aan?

"Als het met mijn leerlingen goed gaat, dan gaat het met mij ook goed. Voor mij persoonlijk is het ook interessant gebleken, want de voorbereiding op Skills Talents houdt mij scherp. Alles wat met vernieuwing te maken heeft omarm ik."

Hoe bent u bezig met Skills Talents in de klas?

"We beginnen natuurlijk met de selectie van het vakteam. Daar heb ik een speciale methode voor: iedere leerling krijgt een namenlijst en mag vier mensen uitkiezen. Ik vind het leuk om te zien dat ze elk jaar de uitblinkers kiezen die ik zelf ook in gedachten had. Ze mogen ook zichzelf voordragen, maar dat doen ze eigenlijk nooit. Na afloop van de wedstrijd nemen we de scorelijst punt voor punt door. Er valt altijd iets te winnen."

Tekst en foto: SkillsTalents

Duurzaam ondernemen bij banketbakkerij Van Helden

MIDDELHARNIS - 'Het welbekende plastic probleem op onze aardbol kun je natuurlijk gewoon aannemen als een feit en vrolijk doorgaan met je leven, óf je kunt daadwerkelijk met dit probleem aan de slag gaan.' Zo dacht banketbakkerij Van Helden toen zij hun nieuwe actie aan het bedenken waren. Vanuit het oogpunt van het milieu, waarin zoveel plastic tasjes in de natuur belanden, kwam deze ondernemer op het idee om minder plastic tasjes weg te geven. Maar aangezien het geven van een tasje een service is hebben Peter en Selma van Helden hiervoor een ludieke oplossing bedacht. Zo is er de opvallende paarse 'Van Helden tas' ontworpen.

Een mooie, ruime, linnen tas die duurzaam gebruikt kan worden. Om het gebruik van deze tas te motiveren krijgen de klanten die met de paarse tas boodschappen komen doen een extra korting op een speciale aanbieding. Op deze manier is banketbakkerij Van Helden milieuvriendelijk en ook nog eens klantenbindend bezig. De paarse tas kan voor € 2,50 gekocht worden of tegen inwisseling van 1000 spaarpunten. In de kranten, op facebook en in de winkel is duidelijk zichtbaar op welk product er extra korting van toepassing is.
De reacties van diverse klanten op deze actie is zeer positief. De actie is sinds half januari van start gegaan en er worden met regelmaat paarse tassen verkocht. Tijdens de januari-sluiting heeft de banketbakkerij een kleine metamorfose ondergaan. Zo zijn de kleurstellingen in de winkel en tearoom aangepast en geeft de winkel een frisse, ruimtelijke en moderne indruk. Daarnaast zijn de koelvitrines vervangen voor nieuwe, zuinigere vitrines, die speciale afdekramen hebben om energie te besparen. Dit alles in het kader van duurzaam, energie- en milieubewust ondernemen. Het project 'energieke regio' is nog volop in ontwikkeling, maar deze banketbakker is er al helemaal klaar voor om nog meer initiatieven door te voeren. Zo wordt ondertussen ook al hybride gereden.

In 2014 heeft Peter van Helden een speciaal koekje ontworpen 'het GO-tje' wat grotendeels gemaakt wordt van eilandelijke producten en ook de vorm van ons eiland heeft. Ook is het verpakkingsdoosje door hemzelf ontwikkeld, waarop meerdere monumentale plekken van ons eiland zichtbaar zijn. Een leuk souvenir dat ook nog eens lekker smaakt. Door o.a. al deze initiatieven zal banketbakkerij Van Helden in de loop van dit jaar het certificaat mogen ontvangen voor lokale producten. Dit certificaat geeft aan dat Van Helden zijn producten maakt met Nederlandse suikers en melkproducten en dit alles op een CO2-vriendelijke wijze.

Peter hoopt dat de middenstand van Goeree-Overflakkee ook allemaal hun bijdrage gaan leveren aan duurzaam ondernemen. 'Waardoor we dus met elkaar voor een betere leefomgeving zorgen'. Of, zoals hij zegt: 'verbeter de wereld, begin bij jezelf'.

Albert Heijn en Gall Ouddorp scoren met NIX18-campagne

OUDDORP - Per 1 januari 2014 mag aan jongeren onder de 18 geen alcohol of tabak meer worden verkocht. Ook mogen jongeren tot hun achttiende jaar geen alcohol bij zich hebben in het openbaar. In een onlangs gehouden onderzoek bleek dat Albert Heijn en Gall&Gall hiermee goed presteren. Een groot aantal partners startte in 2014 de NIX18-campagne, waaronder supermarkten en slijterijen. De gemeente Goeree-Overflakkee bezocht in 2014 de supermarkten en slijterijen met een mystery-shopper. 'Ik ben blij dat de aandacht voor deze nieuwe regel wordt nageleefd', aldus supermarktondernemer Martin de Berg van Albert Heijn Ouddorp en Gall&Gall Ouddorp. Beide winkels kwamen met een 100% score goed uit het bezoek. 'Niet alleen intern besteden we aan dit item veel aandacht, maar daarnaast controleren de Albert Heijn supermarkten elkaar op deze regels'. Doel van de campagne is het versterken van de sociale norm 'niet drinken en roken tot je 18e'. De campagne richt zich op de hele samenleving, maar in het bijzonder de omgeving van jongeren. 'Iedereen zou het normaal moeten gaan vinden als jongeren voor hun 18e niet roken of drinken.'

Themabijeenkomst 'Onbezorgd ouder worden'

OUDDORP – De themabijeenkomst 'Onbezorgd ouder worden, hoe krijgt u dat voor elkaar' op dinsdag 27 januari jl. in Hotel-Restaurant Duinzicht in Ouddorp was drukbezocht. Op de foto de twee organisatoren - Sandra Spoon (Spoon Notarieel Advies) en Christa van Dieren (OrganieQ) - in gesprek met bezoekers. In september 2015 zullen zij een nieuwe themabijeenkomst organiseren rondom 'het onbezorgd ouder worden' in het Diekhuus in Middelharnis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: info@spoonadvies.nl of info@organieq.nl.

Fotowedstrijd 'Vier je Vrijheid'

STAD AAN 'T HARINGVLIET - In het kader van "Vier je Vrijheid" organiseert Stichting "Ons Trefpunt" te Stad aan 't Haringvliet een fotowedstrijd voor alle leeftijden. De Rarekiek treedt op als adviseur. Mensen van alle leeftijden kunnen foto's insturen. Het hoeven dus niet alleen foto's uit dure camera's te zijn, maar ook foto's gemaakt met een telefoon zijn welkom. De bedoeling is om datgene dat een gevoel van vrijheid geeft vast te leggen. Voor de ene persoon is dat een kat die zich uitstrekt, voor de ander een uitgestrekt polderlandschap. Een deskundige jury zal de foto's beoordelen, hierbij wordt veel waarde gehecht aan originaliteit. Op woensdag 22 april zullen de mooiste foto's worden opgehangen in het Trefpunt en 's avonds zal daar de prijsuitreiking plaatsvinden. Foto's moeten voor 1 april worden gemaild naar foto.vrijheid@gmail.com. Deelnemers horen voor 22 april of ze bij de kanshebbers voor de prijs zitten.

STELLENDAM - Drie leerlingen van o.b.s. J.C. van Gent te Sommelsdijk hebben de zeehondenopvang A Seal in Stellendam bezocht. Tijdens het bezoek werd de eerste gift van de school overhandigd.