info@eilandennieuws.nl
t. 0187 74 54 50

Dinsdag Eilanden-Nieuws

24 maart 2015

Dinsdag Eilanden-Nieuws 24 maart 2015


Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: info@eilandennieuws.nl of 0187-745450

Nieuwbouwplan moet Parel van de Delta weer laten schijnen

Impressie van het appartementencomplex aan de haven van Middelharnis.

SOMMELSDIJK - Op woensdagavond 18 maart bezochten ongeveer 120 belangstellenden de informatieavond in De Staver over de nieuwbouwplannen voor De Parel van de Delta in Middelharnis en het hieraan gekoppelde bestemmingsplan. Een bijzonder project om op een unieke locatie aan de haven van Middelharnis een appartementencomplex te realiseren. De avond werd georganiseerd door Estate Invest, in samenwerking met de gemeente Goeree-Overflakkee.

Portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening, wethouder Koningswoud verrichte het openingswoord. Hij gaf ook nadere uitleg over de ruimtelijke procedure rondom de verdere ontwikkeling van het verpauperde hotel, het pand is inmiddels gesloopt. Hierbij wees de wethouder erop dat de gemeente het belangrijk vindt om de burgers op informatieavonden zoals deze goed te informeren omtrent ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. De voltallige gemeenteraad heeft aangegeven dat zij het van groot belang vindt dat de ontwikkeling van De Parel van de Delta zo spoedig mogelijk wordt gerealiseerd. De gemeente streeft er dan ook naar om het bestemmingsplan rond de zomer voor te leggen aan de gemeenteraad.

Excuses

Dingeman van Es, directeur van Estate Invest, verzorgde de verdere presentatie van de bijeenkomst en begon met het maken van zijn excuses aan de meer dan honderd belangstellenden, want we realiseren 'slechts' 20 appartementen. Vervolgens gaf hij uitleg over de, in samenspraak met de gemeente, gekozen marsroute. Voordat er met het bestemmingsplan werd gestart hebben de gemeente, Estate Invest en het stedenbouwkundige bureau eerst een nota met stedenbouwkundige uitgangspunten opgesteld. De locatie is immers gelegen binnen het beschermde dorpsgezicht en in het kader van zorgvuldigheid en respect voor de omgeving is er eerst goed onderzoek verricht naar de locatie en de omgeving. Dit alles is verwerkt in de nota, die het vertrekpunt vormt voor zowel het bestemmingsplan als het verdere ontwerp van het appartementengebouw.

Ruime appartementen

Gedurende de presentatie zijn er impressies en plattegronden getoond van het toekomstige appartementengebouw. Deze werden zeer goed ontvangen door de aanwezige belangstellenden. De appartementen zijn zeer royaal ruim van opzet, circa 100 tot 240 vierkante meter. Ook hebben alle appartementen grote, zonnig gelegen balkons/buitenruimtes. Bij ieder appartement behoort ook een eigen parkeerplaats en berging in de parkeergarage onder het gebouw.
Het gepresenteerde plan is een eerste opzet op basis van de woonwensen van belangstellenden. Dit geheel in lijn met de vraaggerichte werkwijze van Estate Invest, aldus Dingeman van Es. Estate Invest streeft er naar om voor de zomer het plan helemaal gereed te hebben en in het derde kwartaal van dit jaar te starten met de verkoop van dit unieke project.
Voor meer informatie over de appartementen De Parel van de Delta en voor het inzien van tekeningen van dit nieuwbouwplan kunt u terecht bij Estate Invest, tel. 0187 480400, of op www.estateinvest.nl.

Inspraakavond detailhandelsvisie FOGO

MIDDELHARNIS – Morgen, woensdag 25 maart om 19.30 uur, organiseert FOGO in samenwerking met de gemeente de inspraakavond voor de concept-detailhandelsvisie. Op deze avond worden de plannen voor de retail op Goeree-Overflakkee door de werkgroep Detailhandel gepresenteerd en krijgen ondernemers en andere betrokkenen de gelegenheid hierover vragen te stellen. Op basis van de gegeven input wordt de concept-visie verder aangescherpt. De avond wordt voorgezeten door het dagelijks bestuur van FOGO en vindt plaats in Bestuurscentrum het Rondeel. De ideeën die er nu liggen zullen een belangrijke basis vormen voor het gemeentelijk beleid op het gebied van retail. Naast ondernemers worden ook andere betrokkenen uitgenodigd. Aanmelden kan via secretariaat@fo-go.nl. Indien gewenst kan via dit adres ook de concept-detailhandelsvisie worden opgevraagd. Verdere informatie over de bijeenkomst is te vinden op de website van FOGO www.fo-go.nl.

SOMMELSDIJK - Verzorgingshuis De Goede Ree wordt gesloopt. Aan de linkerkant van het gebouw zijn mannen in witte pakken bezig met het verwijderen van asbest. Aan de rechterkant worden de dakpannen van het dak gehaald en is de kraan bezig met slopen. Een drukte van belang dus. Met de sloop komt een tijdperk ten einde. Op de locatie van het verzorgingshuis is woningbouw gepland.

2 / 24

Agenda

Dinsdag 24 maart

GOEDEREEDE – Lezing Groei & Bloei door Leo Groenleer. Onderwerp: 'Beleef je tuin'. Verenigingsgebouw Oostdam, Jongkoenstraat. Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 25 maart

OOLTGENSPLAAT – Verkoping vrouwenvereniging, van 14.00 tot 17.00 uur, in de zaal van de Gereformeerde Gemeente, Van Weelstraat 1.

Donderdag 26 maart

SOMMELSDIJK – Rehobôthkerk. Cursus Geestelijke Vorming. Aanvang 19.45 uur. Spreker dhr. H. van Groningen over 'Verkiezing en verantwoordelijkheid'.
MIDDELHARNIS – Het Diekhuus. Lezing Natuur en Landschap Goeree-Overflakkee. Jos Hendriks over de geschiedenis van de NLGO. Aanvang 19.30 uur.
DIRKSLAND – Snuffelloods Het Lôôsje. Korteweegje 30, (elke donderdagmorgen) van 9.00 tot 12.00 uur.

Zaterdag 28 maart

MAASSLUIS – Grote Kerk, Kerkplein 2. Aanvang 19.00 uur. De Matthäus Passion uitgevoerd door Vocaal Ensemble Magnificat uit Middelharnis. Kaartverkoop via www.cantodilode.nl.
NIEUWE-TONGE – Voorjaarsverkoping vrouwenvereniging Hervormde gemeente in Hervormd Centrum Elim, Zuiddijk 19 van 10.00 tot 14.00 uur.
DIRKSLAND – Jaarlijkse verkoping van de vrouwenverenigingen Prisca en Acti Agimus. Van 10.00 tot 14.00 uur in de zalen van de Geref. Gemeente, Mozartsingel 2.
DIRKSLAND – Check in Avond met als thema 'Dubbelleven. Spreker is ds. E. Bakker. De avond begint om 19.45 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.
GOEDEREEDE – Passie- en Paasconcert gemengd koor Laudate Dominum om 19.30 uur in Herst. Herv. Kerk De Levensbron, m.m.v. damesensemble Joyfull Voices. De toegang is gratis.
MELISSANT – Verkoping Vrouwenvereniging Draagt elkanders lasten van 10.00 tot 15.00 uur in verenigingsgebouw De Poort van de Hersteld Hervormde Gemeente, Voorstraat 14. SOMMELSDIJK – Verenigingsconcert Sempre Crescendo, vanaf 19.30 uur in De Staver. De toegang is gratis.

Dinsdag 31 maart

MIDDELHARNIS – Workshop cupcakes maken. Van 14.00 tot 1.530 uur. Opgeven via m.kieviet@zijngo.nl of 0187 483366.

Donderdag 2 april

OUDDORP – Hervormde Kerk. Zangavond met medewerking van Kamerkoor Da lui Cantiamo o.l.v. Jurriën van Kooten. Aanvang 19.30 uur.
DIRKSLAND – Snuffelloods Het Lôôsje. Korteweegje 30, (elke donderdagmorgen) van 9.00 tot 12.00 uur.

Zaterdag 4 april

DIRKSLAND – Snuffelloods Het Lôôsje. Korteweegje 30, (elke eerste zaterdagmorgen van de maand) van 9.00 tot 12.00 uur.
MIDDELHARNIS – Repaircafé. Elke eerste zaterdag van de maand van 10.00 tot 13.00 uur. Locatie: Kringloopcentrum Goed voor Goed, Simon Stevinweg 49.

'Er gebeurt echt wel wat op Flakkee'

De lancering van De Jonge Waerelt. Van links naar rechts: Pieter Prins, Pau Heerschap (voorzitter van De Motte) en Arjen Diepenhorst.

MIDDELHARNIS – Amy Tieleman van de Bosseschool heeft de tekenwedstrijd van De Motte gewonnen. Tweede werd Maasje van 't Veld, leerlinge van dezelfde school. En de derde prijs ging naar Chanella Narraino van Het Kompas. Dat is zaterdag 21 maart bekendgemaakt tijdens de Historische Dag van De Motte. De prijzen worden later uitgereikt op de scholen.

Tekst en foto: Kees van Rixoort

De historische vereniging van Goeree-Overflakkee had de tekenwedstrijd uitgeschreven voor de leerlingen van de hoogste klassen van de basisscholen in Middelharnis. De scholieren van de groepen 6, 7 en 8 kregen de opdracht een mottekasteel op papier te zetten. Bedoeling van de tekenwedstrijd is meer jeugd betrekken bij De Motte en de geschiedenis van Goeree-Overflakkee.

Jonge Waerelt

Dezelfde bedoeling ligt ten grondslag aan een ander nieuw initiatief van de vereniging: het katern De Jonge Waerelt, dat vanaf nu wordt toegevoegd aan De Ouwe Waerelt, het tijdschrift van de Motte dat drie keer per jaar verschijnt. De Jonge Waerelt is ontwikkeld door twee bestuursleden, die in het dagelijks leven allebei als geschiedenisdocent voor de klas staan: Arjen Diepenhorst en Pieter Prins. De eerste Jonge Waerelt, waarin archeoloog Tommie de jeugdige lezer bij de hand neemt, werd tijdens de Historische Dag uitgedeeld. Het bevat onder meer een verhaal, een puzzel en een prijsvraag.

"We zijn erg blij dat het zover is gekomen", zei Arjen Diepenhorst tijdens de presentatie. "De Jonge Waerelt moet de jeugd enthousiast maken voor de geschiedenis. We willen om dat te bereiken ook meer gaan doen op scholen."

De Historische Dag in het Oude Raadhuis van Middelharnis bevatte naast de uitslag van de tekenwedstrijd en de presentatie van De Jonge Waerelt onder meer een expositie van archeologische vondsten, een archeologische helpdesk en historische rondleidingen door de Voorstraat onder leiding van streekarchivaris Jan Both.

Heksen in Goedereede

Ook waren er twee lezingen: een van Pau Heerschap over de Kop van het eiland en een van Martina Westdorp over het tot de verbeelding sprekende verhaal van de heksenprocessen in het zestiende-eeuwse Goedereede. Er mag dan wel eens gedacht worden dat er op Goeree-Overflakkee niets noemenswaardigs is gebeurd. Maar, zoals Martina Westdorp zei: "Ook hier zijn heksen verbrand. Ook wij hebben meegedaan in de geschiedenis van de Tachtigjarige Oorlog. Er gebeurt echt wel wat op Flakkee. Het is goed om dat te onderzoeken en er meer van boven water te krijgen."

Koninklijke Onderscheiding voor scheidend brandweerman Ton Munters

Burgemeester Lokker heeft Ton Munters zojuist de Koninklijke versiersels opgespeld en Tons vrouw in de bloemetjes gezet. Foto: Hans Villerius

OUDE-TONGE – Tijdens de jaarlijkse korpsavond van de vrijwillige brandweer van Oude-Tonge, afgelopen vrijdag 20 maart, kreeg Ton Munters (62) uit Den Bommel een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Waarnemend burgemeester Jan Pieter Lokker reikte de bijbehorende versierselen en oorkonde uit aan de scheidende spuitgast, die zich niet minder dan 42 jaar lang vrijwillig heeft ingezet als brandweerman voor de blusgroep Oude-Tonge.

Door Hans Villerius

Voordat de burgemeester het woord kreeg, zette voorzitter Marinus van Loon van de Oude-Tongse blusgroep Ton Munters al even in het zonnetje. Hij had uitgerekend dat Ton gedurende al die 42 jaren zo'n 10.920 uur brandweerwerk geleverd moet hebben. "Daar kunnen de burgers je nooit genoeg voor bedanken", vond Van Loon.
Maar ook de burgemeester stak de loftrompet voor Munters' langdurige inzet voor de samenleving. "42 jaar, da's natuurlijk niet gewoon, maar heel bijzonder! En eigenlijk is 't zelfs 43 jaar, want al een jaar voordat hij officieel als brandweerman werd aangesteld, was hij hier al als zodanig actief." In de complimenten deelde de burgemeester ook Munters' echtgenote, die haar man de genoemde hoeveelheid uren aan de brandweer af heeft moeten staan. "Brandweerman zijn zonder de nimmer aflatende steun van zijn vrouw daarin, dat gaat eenvoudigweg niet."
Ton Munters heeft veel diploma's en certificaten behaald binnen het brandweerwezen, tot en met 2013 toe. Vele jaren is hij eerste chauffeur/pompbediener geweest binnen de blusploeg. Daar hoorde ook de zorg voor het brandweervoertuig bij. Door zijn lange staat van dienst was hij, zeker ook voor de jongere garde, een steun en toeverlaat voor zijn collega's. Ook vervulde hij de functie van penningmeester van de personeelsvereniging van de ploeg. En met recht kon worden gezegd dat in geval van uitruk Ton altijd als eerste op de kazerne was als de pieper was gegaan, niet alleen overdag maar ook 's nachts. Van 1 juli 1973 tot 1 januari 2015 was Ton Munters aan de brandweer van Oude-Tonge verbonden. Maar nu vond hij dat het moment gekomen was om het stokje over te dragen aan de jongere generatie.

GOEREE-OVERFLAKKEE - Gemeenteraadslid Pieter Breederveld (SGP) heeft het college van B en W gevraagd schriftelijk te reageren op aanvullende vragen die hij in de raadsvergadering heeft gesteld over de toekomstige huisvesting van bibliotheekvoorzieningen in Ouddorp en in Middelharnis. Het raadslid was niet tevreden met de informatieve brief van het college omtrent de geplande stappen voor verhuizing van de genoemde vestigingen naar respectievelijk het Raad- en Polderhuis in Ouddorp en het Diekhuus in Middelharnis. De vragen gaan over het ontbreken van een fietsenstalling en passende parkeerfaciliteiten.

Tegenstem

Twee fracties (CDA en PvdA) lieten een tegenstem aantekenen bij het besluit over de Ontwerp-programmabegroting 2015 Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta. Het CDA had dit onderwerp in de raad van 5 maart aan laten houden omdat zij meer informatie wenste. Wethouder Tollenaar stuurde weliswaar nog een memo, maar dat was - zo gaf Van Papeveld aan - te laat voor bestudering.

Oliebollenaktie

STELLENDAM - Op het Oranjeplein worden zaterdag 28 maart van 08.00 tot 14.00 uur oliebollen gebakken en verkocht. De opbrengst is bestemd voor Malawi, waar een watersnood heeft plaatsgevonden.

Kiezers weten eilandelijke kandidaat goed te vinden

GOEREE-OVERFLAKKEE – De stemgerechtigden op Goeree-Overflakkee hebben bij de Provinciale Statenverkiezing van afgelopen week een duidelijke band getoond met hun eilandelijke kandidaten. Zo scoorde Servaas Stoop (SGP) als lijsttrekker 4495 stemmen van het totaal van 5396 geldige stemmen op deze partij. Henk Herweijer (7) kreeg 288 voorkeurstemmen en Peter Grinwis (26) nog 236. Bij de VVD was Mirjam Nelisse (9) met 919 voorkeurstemmen favoriet. Hier haalde lijsttrekker F. Vermeulen 1573 van de in totaal 2920 uitgebrachte stemmen op deze partij.

Door Jaap Ruizeveld

Jan Zwerus (6) boekte bij de PVV een hoge score met 1066 voorkeurstemmen, op een totaal voor deze partij van 2905. Lijsttrekker J.H. de Vree kreeg 1503 stemmen. Je hoeft niet altijd in de top van de lijst te staan om toch gevonden te worden. Dat blijkt bij het CDA, waar Dirk Pijl op plek 39 nog 242 voorkeurstemmen verwierf. Lijsttrekker A. Bom-Lemstra zag 1590 vakjes rood voor zich ingevuld op een totaal van 2176 stemmen. Ook bij de ChristenUnie was deze eilandelijke binding zichtbaar. Op het totaal van 1643 stemmen kreeg Gerrit de Jong op plaats 16 toch 395 voorkeurstemmen. Lijstaanvoerder Chris Schaapman scoorde 1111 stemmen.

Stemmen tellen

Bij GroenLinks kreeg Anneloes van Hunnik (3) met 212 voorkeurstemmen zelfs meer bijval dan lijstaanvoerder H. Samin, met 121 stemmen op een totaal van 363. Zoals in onze abonnee-editie van vrijdag gemeld, kiezen de leden van de provinciale staten op een later tijdstip (26 mei) de leden voor de Eerste Kamer. In de raadsvergadering bedankte burgemeester Lokker donderdag nog eens extra allen die zich bij deze verkiezingen en ook bij het tellen van de stemmen verdienstelijk maakten. Er werd niet alleen geteld op basis van de stemlokalen maar ook op kandidaatsniveau.

GOEREE-OVERFLAKKEE – Het proces om te komen tot een herstructurering van het muziekonderwijs in de gemeente krijgt meer gestalte. Er is een stuurgroep samengesteld die een kader zal vaststellen waarbinnen een werkgroep aan de slag gaat. In de stuurgroep zijn Sopogo en Kindwijs, de drie muziekscholen en de muziekverenigingen vertegenwoordigd. Deze groep krijgt aanvulling met één docent die in dienst is bij Muziekschool Goeree-Overflakkee en één docent met een zelfstandige praktijk op het eiland. Burgemeester en wethouders hebben de gemeenteraad geïnformeerd over de verschillende bestuurlijke overlegronden die inmiddels hebben plaatsgevonden. Woensdag 25 maart zullen vervolgafspraken en besluiten worden genomen in het proces.

Open dag Ziekenhuis

DIRKSLAND - De jongens op de foto hebben alle drie hun hand in het gips. Gelukkig hebben ze niet echt hun pols gebroken, ze zijn afgelopen zaterdag gegipst tijdens de open dag van het ziekenhuis. De dag is een uitgelezen kans om kennis te maken met het reilen en zeilen binnen het ziekenhuis. Medewerkers gaven uitleg over hun werk en ook andere zorgaanbieders vertelden bezoekers over hun werkzaamheden. Kinderen konden met hun pop terecht bij een echte poppendokter. Volwassenen konden tests laten uitvoeren, zoals bloeddruk en bloedsuiker meten. Foto: Jaap Peeman

STELLENDAM - Op zondagavond 29 maart, aanvang 18.30 uur, is er een jongerendienst in de Gereformeerde Kerk. Het thema is: 'Hosanna/Kruisig Hem – doorstrepen wat niet van toepassing is'. Bij iedereen komt het uiteindelijk aan op deze keuze. Spreker in deze dienst is ds. Louis Kruger. Muzikaal zal de dienst worden begeleid door Praiseband Exalt. Kijk voor meer informatie op Facebookpagina 'Jongerendienst Stellendam'.

SOMMELSDIJK - In de editie Over Flakkee van vorige week werd vermeld dat de openingsceremonie van Sociëteit Rethorica op 11 april alleen toegankelijk is voor genodigden. Dit is echter niet zo. Bij de bijeenkomst die gehouden wordt in de Hervormde Kerk en die om 14.00 uur begint, zijn ook andere belangstellenden van harte welkom. Wel graag aanmelden via societeitrethorica@gmail.com.

OOSTERLAND – Tweede Paasdag, maandag 6 april wordt er een proeverij georganiseerd bij Duivelands Meubelhuis.

Er is van alles te proeven van wijn tot kaas en van polderkoek tot jam. Er is een divers aanbod in diverse lekkernijen. Voor iedere bezoeker is er staat er wat lekkers klaar. Ook is aan de kinderen gedacht er zal een speelkooi en een springkussen kussen aanwezig ook is er wat lekkers voor de kids. Naast de proeverij zijn de nieuwste trends te zien op het gebied van wonen bij Duivelands Meubelhuis, Wilgenstraat 1 te Oosterland. De bezoekers zijn welkom vanaf 10,00 uur en de proeverij duurt tot 16,00 uur. Er kunnen nog wat deelnemers meedoen aan de proeverij opgeven kan via info@duivelandsmeubelhuis.nl

Jubileum Kijk bij de Boer met speciale brooddoos

De Kijk bij de Boer-brooddoos.

GOEREE-OVERLFLAKKEE - Al vijf jaar lang wordt Kijk bij de Boer georganiseerd. Ieder jaar zetten verschillende agrarische bedrijven de deuren open voor publiek. Men verwacht weer veel belangstelling op Tweede Paasdag.

Vijf jaar geleden was de eerste editie van Kijk bij de Boer. Net als toen, wordt het geheel nu nog aangestuurd door een bestuur. Op dit moment zetten negen vrijwilligers zich in om ieder jaar het plaatje compleet te maken.

Omdat de bestuursleden ieder een eigen agrarische achtergrond hebben, kunnen zij elkaar goed aanvullen. Al in juli wordt er geïnventariseerd welke bedrijven er eventueel mee willen doen. Er wordt gezocht naar bedrijven die dichtbij elkaar liggen. Liefst ieder met een eigen identiteit. Daarna volgt overleg met de deelnemers, er wordt gekeken naar de verkeerssituatie per bedrijf en de sponsors worden benaderd.

Naast de inzet van het bestuur, wordt er ook veel inzet verwacht van de deelnemers. Zij zetten niet alleen de deuren open, maar ze bedenken ook leuke activiteiten voor de bezoekers en denken na over de veiligheid op het bedrijf. De deelnemers zorgen ervoor dat iedere bezoeker, op zijn eigen manier, zich kan verrijken tijdens het bezoek.

Omdat een bezoek aan de boerderij hongerig maakt, is er dit jaar op ieder bedrijf een "Kijk bij de Boer" brooddoos te koop voor € 3,50. Dit is een heerlijk gevulde doos voor een prima lunch, natuurlijk aangevuld met een stukje fruit en een pakje drinken. De brooddoos op zich is al een 'must have', hij is degelijk en kan zowel 'groot' als 'klein' gebruikt worden.
Wanneer u de "Kijk bij de Boer" brooddoos koopt, heeft u niet alleen een prachtig aandenken aan deze mooie dag, maar u maakt ook kans om het "Gouden Ei" te vinden. Met dit ei wint u een tegoedbon van maar liefst € 150,- te besteden bij evenementenbedrijf Beware Beach en Strandpaviljoen Brouw. Zij hebben een breed aanbod en alle (lokale) ingrediënten om er een onvergetelijke dag van te maken. Zo kun je bij Beware Beach kitesurflessen volgen, of race je over het uitgestrekte strand van de Brouwersdam met een Kitebuggy of Strandzeiler. Vervolgens kun je welverdiend genieten van heerlijk eten en drinken bij de houtkachel of op het terras, want ook bij Brouw houden ze van genieten!.

De brooddoos wordt mede mogelijk gemaakt door Strandpaviljoen Brouw, Eibaar eieren, Agrimarkt, Noordhuys Tomatoes, Emté Ooltgensplaat en fruitteeltbedrijf Rietveld. Kijk bij de Boer wordt maandag 6 april gehouden (Tweede Paasdag).

MKB Boekhoudservice: "Wij bieden boekhoudgemak op locatie…..!"

STELLENDAM - De meeste ondernemers antwoorden op de vraag: "Wat doen jullie nu precies?" met allerlei superlatieven over hun activiteiten. Dat is anders bij Hans Klaasse en Martin van der Bok. Zij zijn van MKB boekhoudservice uit Stellendam. "Wij willen eigenlijk vooral vertellen wat wij niet zijn!". De omgekeerde wereld? Nee. Dit zal verderop in dit interview duidelijk worden.

"Wij zijn geen administratie- of boekhoudkantoor. Ook geen accountantskantoor. Wij bieden boekhoudgemak op locatie. Bij ons is het geen gesjouw met mappen en de administratie vervolgens een tijd kwijt zijn omdat het moet worden verwerkt. Onze Julia's - zo noemen wij onze administratieconsulentes - komen bij de ondernemer op vaste tijden, tegen vaste prijzen, op het bedrijf de boekhouding bijwerken. Zij ontzorgen de ondernemer zodat deze kan ondernemen. Kijk maar eens op onze website www.mkbboekhoudservice.nl. Maar dat niet alleen. Zij zorgen ook voor de aangifte omzetbelasting, het debiteurenbeheer en de eventuele incasso van openstaande rekeningen. Wanneer zij vertrekken is alles in orde. De ondernemer heeft op deze wijze geen omkijken naar zijn boekhouding. Ook de facturatie kunnen de Julia's uit handen nemen".

Snel en goedkoop

"Door slimme software - die de Julia's meebrengen - gaat dit snel en goedkoop. De ingevoerde administratie is desgewenst te raadplegen op een online dashboard van "MKB Inline". Hierin staat de prognose naast de gerealiseerde cijfers. Dagelijks inzicht in cijfers. Kijk eens op de website www.mkbinline.nl, daarop kunt u zien wat wij bedoelen".
"Eigenlijk bieden wij kleine- en grote ondernemers een optimale begeleiding op boekhoudgebied. Maar we kunnen ook een Julia opleiden of tijdelijk inzetten bij ziekte, drukte of andere calamiteiten".

Dames die hun mannetje staan

"Veel ondernemers denken dat wij het zoveelste administratiekantoor zijn in de regio. Maar dat is niet zo. Wij willen de ondernemer ontzorgen en niet belasten met vragen en gesjouw. Op administratief gebied staan onze dames hun 'mannetje'. Ze zijn ervaren, zelfstandig en weten precies wat ze moeten doen. Dat is de reden dat deze activiteit de afgelopen jaren flink is gegroeid. Wie wil niet dat zijn administratie altijd bij is en profiteren van slimme gratis software om optimaal inzicht te krijgen in zijn resultaten en prestaties?
www.mkbboekhoudservice.nl, tel. 0187 497165.

Scherpe woorden in conflict tussen gemeente en projectontwikkelaar

GOEREE-OVERFLAKKEE – Het is op dit moment nog niet duidelijk of en zo ja in welke mate de gemeente Goeree-Overflakkee financieel nadeel zal ondervinden van de affaire rond het project Spuikolk Dirksland. Het gemeentebestuur besloot recent cassatie in te stellen bij de Hoge Raad tegen de uitspraak die het Gerechtshof in Den Haag deed in de zaak aanhangig gemaakt door de Eylaenden bv. De gemeente zou - zo luidde de uitspraak - tekort zijn geschoten in het nakomen van een samenwerkingsovereenkomst met Bouhuisen Groep projectontwikkeling.

Door Jaap Ruizeveld

Fractievoorzitter Van Dam (SGP) wilde in de raad van wethouder Koningswoud meer informatie over de risicoparagraaf bij dit onderwerp. "Zo lang niet aangeduid is of hier sprake is van aansprakelijkheid of van onrechtmatig handelen is dit niet aan te geven. In welke mate de verzekering hierbij betrokken kan zijn moet dan ook worden ingevuld. Wel zal de helft van de juridische kosten bij het cassatie-traject voor rekening van de gemeente komen", deelde de portefeuillehouder mee. Het project Spuikolk betreft een document dat in mei 2009 door de voormalige gemeente Dirksland en de Eylaenden bv werd getekend voor de transformatie van het bedrijventerrein Spuikolk naar een woningbouwlocatie voor rond 120 woningen.

"Wanbeleid"

Namens De Eylaenden bv is er afgelopen week een inhoudelijk scherp geformuleerde brief aan het gemeentebestuur verzonden. Hierin wordt de gemeente verweten haar verantwoordelijkheid te ontlopen en omwonenden van de Spuikolk te confronteren met een vergaande verpaupering van hun woonomgeving. "De gemeente toont geen visie en als zij beleid voert dan is dat te kwalificeren als regelrecht wanbeleid. Wij zijn verbijsterd en verontwaardigd over de wijze waarop de gemeente om denkt te kunnen gaan met het door haarzelf veroorzaakte probleem en schade. Het aantekenen van cassatie bij de Hoge Raad, zonder constructief overleg te plegen, is ongelooflijk ondoelmatig", schrijft Bouhuisen namens De Eylaenden bv in haar brief aan de gemeente.

STELLENDAM - Op vrijdag 27 maart 2015 zal er weer een Kompas-Actie-Avond plaatsvinden bij CBS Het Kompas. De avond start om 17.00 uur. Er zal van alles te doen zijn, voor leerlingen, maar ook voor ouders, opa's en oma's en andere belangstellenden. Van patat en gebakken vis tot koffie met wat lekkers erbij, van kinderspelletjes tot verlotingen, fotokaarten en boerenkaas, kortom: er valt van alles te beleven en smullen op deze avond. Ook kan er in de klassen gekeken worden. Rond 20.00 uur wordt de avond afgesloten.

STELLENDAM - Vrijdag 27 maart organiseert Vereniging Oranjefeest Stellendam haar jaarlijkse bingo in 't Haegse Huus. Er worden tien rondes gespeeld, met als slot een superronde. Er zijn veel prijzen. Deze zijn mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Zaal open om 19.00 uur, aanvang 19.30 uur. Kijk voor meer informatie op www.vos-web.nl.

Kernactiviteiten

DIRKSLAND

Verkoping vrouwenvereniging

Op zaterdag 28 maart houden de vrouwenverenigingen Prisca en Acti Agimus hun jaarlijkse verkoping. Er is van alles te koop zoals: groente, fruit, kaas, koek,snoep en oliebollen. Er staan kramen van Clementijn, D&M Fashion, Parttex modestoffen en er zijn panty's en lingerie. Het zendingswinkeltje is aanwezig met o.a. boeken en speelgoed, Crea-Veertje met hoeden en 't Lôôsje met tweedehands kleding en andere spullen. Ook is er een kraam met brocante woondecoratie, er zijn mooie bloemstukjes, allerlei handwerken en kaarten(materiaal). In de koffiehoek kunt u gezellig wat drinken met wat lekkers erbij en u kunt natuurlijk ook blijven eten; er is soep, tosti's, broodjes kroket en frikadel. De opbrengst van deze verkoping is voor de zending. Bezoekers zijn hartelijk welkom van 10.00 tot 14.00 uur in de zalen van de kerk van de Geref. Gemeente, Mozartsingel 2 ten Dirksland.

Check In avond: Dubbelleven

Op 28 maart zal de laatste Check in avond van het seizoen plaatsvinden. Het thema van deze avond is 'Dubbelleven'. Hoe kun je als Christen leven in deze wereld? Kun je de dingen blijven doen die je leuk vindt en tegelijkertijd God dienen? Hoe ga je hiermee om? Over deze en anderen vragen hoopt ds. E. Bakker na te denken met de aanwezigen. Zoals gewoonlijk begint de avond om 19.45 uur. De kerk is open vanaf 19.30. De avond wordt gehouden in de Geref. Gemeente, Mozartstingel 2 te Dirksland.

Opbrengst voor Calando

Op 14 maart 2015 heeft het Christelijk gemengd Rehobôthkoor o.l.v. Ab Vroegindeweij een voorjaarszangavond georganiseerd in de Hervormde kerk te Dirksland. De collecte heeft € 572,35 opgeleverd voor hospice Calando te Dirksland.

Kramen Oranjemarkt

Er zijn nog enkele kramen beschikbaar op de Oranjemarkt Dirksland. Het is dus nog mogelijk om een kraam te reserveren. Neem voor meer informatie contact op met oranjemarkt@ovdirksland.nl. Tevens wijst de organisatie erop dat er dit jaar voor het eerst een kofferbakverkoop gehouden wordt.

GOEDEREEDE

Rommelmarkt 't Hôôd

Zaterdag 25 april is er van 09.00 tot 15.30 uur de rommelmarkt op 't Hôôd. Op het plein en de stoepen van de Breestraat worden in vijftig kramen verschillende mooie spulletjes te koop aangeboden. Er is ook versgebakken vis, gerookte paling, koffie en frisdrank. Bezoekers kunnen parkeren aan de Peekaai, Haveneind en in de Galgenweg.

Passie en Paasconcert

Het christelijk gemengd koor Laudate Dominum geeft op zaterdag 28 maart om 19.30 uur haar eerste concert in de Hersteld Hervormde kerk De Levensbron te Goedereede. Medewerking zal verleend worden door het damesensemble Joyfull Voices. Het christelijk gemengd koor Laudate Dominum is gestart op 13 januari en repeteert op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de zaal van De Vliedberg. De leden van het koor hebben Passie- en Paasmuziek ingestudeerd en laten dit horen tijdens hun concert van zaterdag 28 maart. Het damesensemble Joyfull Voices is voor deze gelegenheid uitgenodigd om haar medewerking te verlenen. Er is een programma gemaakt waarin de Bijbelteksten centraal staan en die onderstreept worden door koor- en samenzang. Ds. Van Estrik zal de avond leiden. De koren staan o.l.v. Jan van Seters en worden begeleid op de piano door Jabin de Geus en op het orgel door Krijn Padmos. De toegang is gratis. Er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. Het concert begint om 19.30 uur, de kerk is 19.00 uur open.

GOEREE-OVERFLAKKEE

Opbrengst krentenbroodactie

De onlangs gehouden krentenbroodaktie in Ouddorp, Goedereede en Stellendam, gebakken door Echte Bakker Akershoek, heeft netto € 1.600 opgeleverd. De Stéphanos werkgroep bedankt iedereen die hieraan heeft bijgedragen.

Opbrengst bloembollenactie

De bloembollenactie van 21 februari heeft € 1.024,35 opgebracht. Dit komt volledig ten goede aan het werk van Jantina Bucur-Mastenbroek, die in Roemenie onder de kansarme plattelandskinderen werkt.

HERKINGEN

Zaterdagmorgen 28 maart is het Scharrelloodsje weer open. Er is veel speelgoed binnen gekomen, zoals poppen, puzzels, autootjes en kinderboeken. Ook voor volwassenen is er een ruim assortiment tweedehands boeken. Kom gerust eens binnenlopen en drink gezellig een kopje koffie. De opbrengst komt geheel ten goede aan de Hervormde kerk in Herkingen.

MELISSANT

Verkoping Vrouwenvereniging

Vrouwenvereniging "Draagt elkanders lasten" van de Gereformeerde Gemeente hoopt zaterdag 28 maart van 10.00 tot 15.00 uur haar jaarlijkse verkoping te houden in Verenigingsgebouw "De Poort" van de Hersteld Hervormde Gemeente, Voorstraat 14. Er is van alles te koop. Naast de handwerken vindt u er creatieve bloemstukjes, tweedehands kleding, fotokaarten, een rommelmarkt met spullen uit grootmoeders tijd, het speelgoedwinkeltje, de kaasafdeling, kruudplaetjes en voor de kinderen chips en snoep. Dit jaar is er ook gebakken vis. In de koffiehoek wordt er eigengebakken cake of iets dergelijks gepresenteerd en er is ook erwtensoep.

MIDDELHARNIS

Maandelijks etentje

Het Lokaalouderenwerk van Stichting ZIJN organiseert maandelijks een etentje in het Wijkcentrum van Middelharnis. Op donderdag 2 april bereidt Gert Vinke kip-kerrie met groenten. Daarna krijgen bezoekers een toetje en koffie. De avond start om 17.00 uur in het Wijkcentrum, Doetinchemsestraat 27. De prijs voor deze gezellige avond bedraagt € 10. Opgeven vóór 27 maart bij het Wijkcentrum, 0187 483366 of m.kieviet@zijngo.nl.

Opfriscursus verkeersregels

Op de dinsdagen 14 en 21 april 2015 organiseert Veilig Verkeer Nederland kring Goeree-Overflakkee een opfriscursus Verkeersregels en Verkeerstekens in het Wijkcentrum, Doetinchemsestraat 27. De cursus duurt twee middagen, elke middag van 13.30 tot 16.00 uur. Tijdens de cursus worden de verkeersregels voor de diverse weggebruikers uitgelegd. Tevens is er gelegenheid tot het stellen van vragen op het gebied van verkeersveiligheid. De eigen bijdrage voor deze cursus is € 12,50 per cursist. De cursus wordt voor het grootste deel gesubsidieerd door de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Goeree-Overflakkee. U kunt zich voor deze cursus opgeven bij Jan de Vries van Veilig Verkeer Nederland, tel. 0187 602585, e-mail jdvdirksland@hetnet.nl.

NIEUWE-TONGE

Bingo Ons Dorpshuis

De wijkgroep van Nieuwe-Tonge houdt op 27 maart een bingoavond in Ons Dorpshuis. Er zijn tien ronden en een superronde, de avond begint om 19.30 uur, de zaal is open vanaf 19.00 uur.

Muziekvereniging Apollo

'Vier je vrijheid' met Muziekvereniging Apollo in samenwerking met Die Grevelinger Musikanten, op 11 april 2015 vanaf 20.00 uur in het Dorpshuis te Nieuwe-Tonge. De deuren gaan open vanaf 19.30 uur, deelnemers worden ontvangen door een verrassingsact.

Voorjaarsverkoping

Zaterdag 28 maart wordt in Hervormd Centrum Elim, Zuiddijk 19, een voorjaarsverkoping gehouden door de vrouwenvereniging van de Hervormde gemeente, van 10.00 tot 14.00 uur. Er is van alles te koop zoals leuke groendecoraties, tulpen, fotokaarten, originele cadeautjes, tweedehands en nieuwe boeken. Ook valt er van alles te winnen zoals een mooie mand met Oudhollandse producten, een plantenbak, en er is weer de cadeautjesparasol waarbij het altijd prijs is. Er kan koffie met gebak of een vers gebakken wafel genuttigd worden of de lunch worden gebruikt met een speciaal frietmenu. Voor de kinderen is er een knutselhoek, een grabbelton, enz. De opbrengst is voor het renoveren van de toiletgroep in het verenigingsgebouw.

OOLTGENSPLAAT

Knutselmiddag

Woensdag 25 maart van 13.30 tot 15.00 uur is er een knutselmiddag met het thema voorjaar voor groep 1 t/m groep 8. De locatie is m.f.g. 't Centrum, Weesmolenstraat 12. De entree is € 2,-. Voor meer info kan contact worden opgenomen met Mira, tel. 0187 630323.

Ophalen oud papier

Donderdagavond 26 maart wordt het oud papier voor de zending weer opgehaald. De organisatie verzoekt om het papier goed te bundelen. Het ophalen start om 17.30 uur.

Verkoping vrouwenvereniging

De vrouwenvereniging zal op woensdagmiddag 25 maart van 14.00 tot 17.00 uur een verkoping houden. Dames- en kinderkleding (D&M fashion), Parttex stoffen, T.B mode-accessoieres (baretten, hoeden, kettingen, tassen, e.d.), (kraam)cadeaus, voorjaarsplantenbakjes, kaarten en nog veel meer. Voor de kinderen is er een workshop. De locatie is de zaal van de Gereformeerde Gemeente, Van Weelstraat 1.

OUDDORP

Speeltuin De Flipjes weer open

Vanaf woensdag 25 maart is speeltuin De Flipjes weer geopend en kan er worden genoten van de vele speeltoestellen: schommels, wippen, trampolines, glijbanen, klimtoestellen, enz. Van 25 maart t/m 25 april zijn de openingstijden als volgt: woensdag en vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Goede Vrijdag 3 april van 10.00 uur tot 17.00 uur. Tweede Paasdag 6 april van 10.00 tot 17.00 uur. Op Koningsdag is de speeltuin gesloten. In de meivakantie van 28 april t/m 9 mei is de speeltuin van maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur geopend. Voor verdere openingstijden zie www.speeltuindeflipjes.nl. De entree is € 1,50 per persoon per dag. Het adres is Prins Hendrikweg 36.

OUDE-TONGE

Bingo ANBO

Vrijdag 27 maart is er een grote bingo bij ZIJN aan de Bernharstraat, aanvang 19.30 uur, zaal open 19.00 uur. Er worden 9 rondes gespeeld voor € 6,50 en één extra ronde met mooie prijzen. Het is voor leden en niet-leden.

SOMMELSDIJK

Verenigingsconcert

Het jaarlijkse verenigingsconcert van Koninklijke Muziekvereniging Sempre Crescendo Middelharnis-Sommelsdijk vindt dit jaar plaats op 28 maart in Recreatiecentrum De Staver. Het concert begint om 19.30 uur en de toegang is gratis. Het opleidingenorkest start het programma, vervolgens schuift het grote orkest aan. Voor de pauze wordt gestart met mars Bramwyn en wordt o.a. het Concierto de Aranjuez ten gehore gebracht. Na de pauze vindt gedurende tien minuten een gezamenlijke uitvoering door jeugd en groot orkest plaats, waarna het grote orkest een gevarieerd programma brengt dat in het teken staat van onze planeet aarde.

Inleveren rommelmarktspullen

Voorafgaand aan de grote rommelmarkt van vrijdagavond 6 en zaterdag 7 november 2015 kunnen er op zaterdag 28 maart en zaterdag 5 september tussen 9.00 en 11.00 uur rommelmarktspullen worden ingeleverd bij de Exoduskerk, Dorpsweg 97. Welkom zijn goede, schone en verkoopbare spullen met uitzondering van grote meubelen. Eveneens vraagt de commissie van de Ontmoetingsdagen om goede en schone kleding voor de kledingbeurs. Voor vragen kan contact worden opgenomen met Ronald v.d. Reede (06 22030215) of Leen van Sliedrecht (06 20591395).

Lampionoptocht

Vrijdag 27 maart organiseert wijkvereniging een lampionoptocht. Om 18.45 wordt er verzameld voor het wijkgebouw. De mobiele DJ gaat om 19.00 de stoet voor, daarna loop de optocht ongeveer een uurtje door de wijk. Deelname is gratis, dus sluit gerust aan met al je vriendjes en vriendinnetjes. Er zijn lampionnen te koop, maar op is op.

Paasworkshop

Dinsdagavond 31 maart is er een paasworkshop met bloemen bij wijkvereniging De Zwaluw aan de Sperwer. De kosten voor deze avond bedragen € 10 per persoon. Neem een mesje en een snoeischaar mee. Aanvang 19.30 uur. Opgeven is verplicht en kan bij Angelina (0187 484941) of bij Ellen (0187) 481737.

STAD AAN 'T HARINGVLIET

Ladiesnight

Vrijdag 27 maart is er een Ladiesnight in het Trefpunt, aanvang 19.00 uur. Er zijn weer veel stands met o.a. woonaccessoires, sieraden, kleding, lingerie, Tupperware, taarten en nog veel meer. Er is ook een verloting waarvoor de standhouders prijzen beschikbaar hebben gesteld. De entree is gratis, incl. een heerlijke cocktail.

Artist impression van het oude pakhuis in toekomstige setting.

MIDDELHARNIS – Waar projectontwikkelaar Wonen op Flakkee al bezig is met het ontwikkelen van bouwproject Havenkwartier aan de Brandsteeg te Middelharnis, is deze ontwikkelaar in dezelfde buurt bezig met nóg een in het oog springend project: het oude pakhuis aan de Vissersdijk. Dit zal worden getransformeerd tot twee luxe en zeer royale woningen met drie woonlagen, met het modernste wooncomfort van nu, maar met de originele uitstraling en afwerking van weleer, met authentieke elementen als zware balken, ramen met luiken en ronde togen.

Door Hans Villerius

Wonen op Flakkee hecht eraan om authentiek terug te bouwen wanneer dit de historische context van de omgeving ten goede komt. Dat is bij project Havenkwartier al het geval en dat zal bij het project Pakhuis eveneens zo zijn. "Ook al kost dat iets meer, we hebben 't er graag voor over ", zegt Jean Paul Scheurleer van Wonen op Flakkee. "Want versterking van de authenticiteit van de historische kern levert voor de omgeving zonder meer een grote meerwaarde op."
Het oude pakhuis, dat volgens Scheurleer vermoedelijk dateert van rond 1600, zal in tweeën worden verdeeld, met in elk deel een identieke woning. Iedere woning zal een inhoud hebben van zo'n 475 kubieke meter. Op de benedenverdieping komen een centrale ingang en hal. Ook twee ruime slaapkamers, waarvan er eventueel drie te maken zijn, en de badkamer. Vanuit de centrale hal hebben beide woningen een eigen lift naar de woonlagen erboven, allebei met een vloeroppervlak van 40 á 45 vierkante meter. De middelste woonlaag wordt een zeer grote woonkeuken met uitzicht over de polder. De bovenste woonlaag is straks één grote woonkamer. Bijzonder is dat die voorzien zal zijn van glazen dakdelen die open kunnen, waardoor een soort loggia ontstaat. Doordat deze verdieping ook rijk voorzien zal worden van dakramen, zal het er niet alleen heerlijk licht zijn, maar kan er ook van een prachtig uitzicht worden genoten, aan de achterzijde over de polder, tot aan de buitendijk langs het Haringvliet, en aan de voorzijde over nostalgische puntdakjes heen richting de haven. De glaspartijen op de bovenverdieping zullen worden voorzien van automatisch bedienbare zonwering.
Ruim twee weken geleden is begonnen met de werkzaamheden om het oude pakhuis geheel onderhanden te nemen, over vier maanden wordt de oplevering verwacht. Scheurleer prijst de uitstekende samenwerking met de gemeente in de realisering van het project. "Door dergelijke dingen samen te doen en met elkaar na te denken over de mogelijkheden, krijg je een zo goed en mooi mogelijk eindresultaat. Samen met de andere projecten die in dit gebied in ontwikkeling zijn, met eveneens oog voor de historie van de omgeving, gaat 't hier een fantastische plek worden om te wonen!"

Bouwproject DOCK187: van voorbereiding naar realisatie

Beton en confetti markeerden de overgang van voorbereiding naar realisatie van de bouwwerkzaamheden. Foto's: Hans Villerius

MIDDELHARNIS – De voorbereidende fase van bouwproject DOCK187 in de Westplaat te Middelharnis/Sommelsdijk mag dan een lange adem hebben gehad, vorige week donderdag 19 maart kon op symbolische wijze de overgang worden gemarkeerd van voorbereiding naar realisatie. Samen met toekomstige bewoners van één van de te bouwen woningblokken in bouwfase 1, was aan wethouder Piet Koningswoud de eer om in de fundering die er inmiddels ligt de vloernaden vol te storten met beton. En als bekroning op deze officiële handeling was er een heuse confetti uitbarsting, waarvoor alle toekomstige bewoners een confettikanonnetje in handen kregen gestopt toen ze deze middag het bouwterrein opkwamen. "Een mooi moment om te vieren", zo noemde directeur Gert Blokland van Aannemersbedrijf Gebr. Blokland b.v. het.

Door Hans Villerius

Tijdens een aansluitende bijeenkomst bij Bouwcenter Esselink gaf Blokland een korte toelichting bij het bouwplan, dat hij typeerde als een gebied met een kwalitatief hoogwaardige buitenruimte – een gebied met een eigen identiteit en woningen met een eigen identiteit.
Het plan kenmerkt zich door de bijzondere stedenbouwkundige opzet en de verschillende architectonische opzet tussen een buitenring en een binnenring, een soort binnenhof. "Een landelijke buitenrand en een stedelijke binnenkant die met betrekking tot architectuur en opzet refereert aan de Voorstraat in Middelharnis. Een woonconcept waarbij de auto's zoveel mogelijk aan de straat zijn onttrokken. Met een vrij uitzicht rondom, een ruim autovrij plein in het centrum en met aansluiting op het Vliedpark, dat door de gemeente nog ingericht zal worden als een actief park met alle ruimte voor kinderen om te spelen, maar ook om te sporten en te bewegen. Met de woningen van dit project hebben we getracht zo goed mogelijk aan te sluiten op de wensen van de doelgroep: onze klant."

Wethouder Piet Koningswoud prees Gebr. Blokland om zijn vasthoudendheid in het langdurige voorbereidingstraject, waarvoor al in 2005 de eerste gesprekken werden gevoerd. "U ging ervoor, u liet het niet meer los maar ging gemotiveerd maar verantwoord verder. Het gemeentebestuur is blij met zo'n betrouwbare partner."

Bouwfase 1 omvat de bouw van 37 woningen. Naar verwachting zullen de eerste woningen in het eerste kwartaal van 2016 kunnen worden opgeleverd.

12 / 24

MIDDELHARNIS - Skills Talents zijn de vakwedstrijden voor laatstejaars vmbo'ers. Deelnemers kunnen zich tijdens selectiewedstrijden plaatsen voor het provinciaal kampioenschap waar ze zich kunnen plaatsen voor de grote finale te Zwolle. Zij strijden daar in hun vakrichting om de beste van Nederland te worden.

Tekst en foto: Caroline Rijpkema

Met drie teams waren leerlingen van het Edudelta doorgedrongen tot de finale in de vakrichting Bouwen, Wonen & Interieur, Elektro & Installatie en Mobiliteit & Voertuigen. Dat is op zich al een geweldige prestatie, maar tijdens de finale deden ze er nog een schepje vakmanschap bovenop en behaalden alle teams individueel een podiumplaats, wat tweemaal brons opleverde voor de leerlingen van Elektro en Motorvoertuigen en was het zilver voor Bouwen, Wonen & Interieur. Het eindresultaat leverde ook nog eens het Nederlands reservekampioenschap op met het Zuid-Holland Hawk team en zij kregen de zilveren plak omgehangen. Zo keerden ze trots terug naar Flakkee met vele prijzen.

Vakmanschap

Skills Talents vierde haar 10-jarig jubileum en opende dit festijn met een groot feest in de vooravond van de finale. Noemenswaardig is dat het Edudelta Middelharnis van begin af aan deelneemt aan deze vakwedstrijden en elk jaar weer in de prijzen valt. Om ieder jaar met steeds weer nieuwe teams voor de dag te komen en de finale te halen verdient niet alleen een eervolle vermelding voor de deelnemers, maar ook voor de vakdocenten die deze leerlingen voorbereiden op het echte vakmanschap en zij verdienen eveneens alle eer met deze geweldige prestatie.

Ina Los overhandigt namens de Soroptimisten de cheque en paasmand aan Fred van Leersum van de Voedselbank.

GOEREE-OVERFLAKKEE - Begin 2014 besloten de Soroptimisten een steentje bij te willen dragen aan het goede werk dat Voedselbank Goeree-Overflakkee verricht. De Voedselbank biedt mensen niet alleen feitelijk hulp met een wekelijks voedselpakket, zij zorgt er ook voor dat de cliënten uit hun persoonlijk isolement kunnen komen. De Soroptimisten dragen de Voedselbank daarom een warm hart toe.

Om de Voedselbank te kunnen steunen is er het afgelopen jaar een aantal acties geweest met het 'Doe mar Geweun' diner op 18 september als grote klapper. Daarnaast werd een heuse 'Voedselbank' geschilderd en bij opbod verkocht. Op 17 maart jongstleden kon Soroptimistclub Goeree-Overflakkee een mooie cheque ter waarde van € 5.500 uitreiken aan de Voedselbank Goeree-Overflakkee.
Speciaal voor de kinderen van de Voedselbank had de presidente van de Soroptimistclub, Ina Los, een gezellige mand gemaakt met chocolade paashazen, paaseitjes en versiersels. Daarnaast overhandigde zij een cheque ter waarde van € 5.500 aan Fred van Leersum van de Voedselbank.
Van Leersum bedankte allereerst namens alle kinderen voor de ontzettend leuke attentie. Hij was duidelijk aangenaam verrast door de hoogte van het geldbedrag. "Met deze bijdrage kan Voedselbank Goeree-Overflakkee een deel van de noodzakelijke investeringen doen om aan de nieuwe kwaliteitseisen te blijven voldoen die de Warenwet stelt."

GOEREE-OVERFLAKKEE - Voor de verkiezing algemeen bestuur Waterschap Hollandse Delta zijn vorige week in totaal 19809 geldige stemmen uitgebracht. Opvallend is dat er maar liefst 218 blanco biljetten zijn ingeleverd. Het opkomstpercentage is 52.79%. Ook bij deze stembus blijkt dat eilandelijke kandidaten een grote aantrekkingskracht hadden. SGP (4845 stemmen) werd winnaar. Lijsttrekker was Wim de Jong (2852 stemmen). Van de 5 eilandelijke kandidaten op deze lijst kregen respectievelijk Peter Grinwis 938, Gerrit Slootweg 358, Aren-Jan Kardux 223, Marco Born 72 en Adri Houweling 58 voorkeurstemmen.

Door Jaap Ruizeveld

Waterschapspartij Hollandse Delta veroverde als tweede 4079 stemmen (lijsttrekker Piet Kome 1562 stemmen). Hier waren 4 lokale kandidaten. Arie Wesdorp 731, Hans Kalle 675, Wilma de Bruine 421 en Willy Heintjes 250 kregen de voorkeurstemmen. VVD haalde als derde in de rij 2445 stemmen, waarvan lijsttrekker Frank van Oorschot met 2218 stemmen nagenoeg alle kiezers op deze lijst aan zich bond. 4. ChristenUnie 2155 stemmen, waarvan lijstaanvoerder Piet Romijn er 1668 kreeg. Maas Koese 154, Bert Tuk 84, Ron de Rover 67, Barend Bakelaar 41, Ruud van Asperen 31 en Joop Kievit 20 waren na de lijsttrekker de hoogst scorende eilanders. In de top 5 nestelde zich ook nog het CDA (1757 stemmen). Lijsttrekker Leo van Gelder haalde 1011 stemmen terwijl Liesbeth Keijzer-Westhoeve 392 en Robert van Papeveld 210 voorkeurstemmen kregen.

Vervolg uitslag

Op plaats 6 de PvdA met 1531 stemmen. Bijna alle PvdA-kiezers kleurden het vakje rood voor lijsttrekker Dorien Kickert-Schotting (1407 stemmen). Bij de overige lijsten met eilandelijke inbreng van kandidaten scoorde Lorenzo v.d. Bijl 104 stemmen bij Water Natuurlijk (886), Jean v.d. Horst 119 stemmen op de lijst van Hollandse Delta Natuurlijk (638) en Fred Prins 219 stemmen op de lijst Inwonersbelang-AWP.

Spar Aktie Dierenweide Nieuwe Tonge

Op de foto overhandigen Jan en Ina Klapmuts de waardecheque aan beheerder W. van Moort (rechts).

NIEUWE-TONGE - Spar Nieuwe-Tonge opperde het idee om een actie te houden waar het hele dorp aan mee kon doen. Met de actie wilde men de dierenweide op een ludieke wijze een financiële impuls geven. Gedurende vier weken werden er appelflappen, croissants, appeltaart en gevulde koeken verkocht en dit was zeer geslaagd. De actie bracht € 314,10 op. De vrijwilligers van de dierenweide zijn Spar Klapmuts uit Nieuwe-Tonge hier zeer dankbaar voor en kunnen mede hierdoor de dierenweide in het dorp weer een mooi aanzien geven. VLNR: Op de foto overhandigen Jan en Ina Klapmuts de waardecheque aan beheerder W. van Moort.

Melaard Parket breidt uit met raamdecoratie

Het team van Melaard Parket. (Foto: Kees van Rixoort)

MIDDELHARNIS – Melaard Parket is al vele jaren actief op het gebied van vloeren. Vorig jaar vierde de zaak het 25-jarig bestaan. Nu is de showroom aan Beneden Zandpad 170 in Middelharnis uitgebreid met ruim dertig vierkante meter. Daar kan de klant terecht voor een nieuw product van Melaard Parket: raamdecoratie. Ter introductie is er op zaterdag 28 maart een aantrekkelijke actie: 25 procent korting op alle raamdecoratie en gratis inmeten en montage. Die dag is het open huis, zijn er diverse aanbiedingen en staat er voor alle bezoekers een hapje en een drankje klaar.

Tekst en foto: Kees van Rixoort

Melaard Parket kon uitbreiden omdat de naastgelegen winkelruimte te huur kwam. De ruimte was tot voor kort in gebruik als kluis van de ING-bank. Er was ook een pinautomaat en een mogelijkheid om geld te storten. Dat is nu verleden tijd. De ruimte is sinds kort bij de winkel van Melaard Parket getrokken.

"Er deed zich een goede mogelijkheid voor om de zaak groter te maken", vertelt Arco Melaard. "Op het 15-jarig jubileum van onze betrouwbare en goede leverancier van vloeren en randafwerking, PPC in Wijk bij Duurstede, zagen we dat ze raamdecoratie aan hun assortiment hadden toegevoegd. Voor ons was dat: één plus één is twee, extra ruimte én een nieuw product van een uitstekende leverancier."

PPC leverde al Douwes Dekker vloeren. Daar is nu de raamdecoratie van het merk Daantje Dekker ('Karakter in huis') aan toegevoegd. Melaard Parket is een van de eerste tien zaken in Nederland waar de klant terecht kan voor dit nieuwe merk. En dat gebeurt al. Sinds half februari, toen Melaard Parket begon met Daantje Dekker, is er al veel belangstelling. "De eerste rolgordijnen hangen al en er zijn diverse bestellingen onderweg", zegt Arco Melaard.

Kortingsactie

De belangstelling zal alleen maar toenemen, zeker nu de zaak op zaterdag 28 maart met zo'n fraaie kortingsactie komt. Klanten krijgen die dag 25 procent korting plus gratis montage. Op alle raamdecoratie: vouwgordijnen, rolgordijnen, plissé gordijnen, houten jaloezieën, duo rolgordijnen, verticale PVC-lamellen en overgordijnen. Bovendien – handig met het oog op de komende lente en zomer – bevat het assortiment van Daantje Dekker verschillende producten om insecten te weren, zoals plissé hordeuren, inzetramen en rolhorren.

Arco Melaard: "De makers van Daantje Dekker, nogmaals een zeer betrouwbare leverancier met wie we al vijftien jaar zaken doen, meten zich met de raamdecoratie van Luxaflex, maar de klant betaalt gemiddeld wel 20 procent minder voor dit kwaliteitsproduct, dat prima past in ons assortiment."

Inderdaad, met de raamdecoratie van Daantje Dekker erbij profileert Melaard Parket zich nog meer op het gebied van de woninginrichting. Temeer daar in het nieuwe gedeelte van de winkel ook de mogelijkheden van schuifwandkasten en traprenovatie te zien zijn. Arco Melaard: "Het laminaat dat je op de vloer hebt liggen, kunnen we nu ook verwerken in een schuifwandkast. Dat geeft een mooi resultaat. Ook als je in plaats van hetzelfde laminaat een contrasterende tint kiest. Wij laten graag de mogelijkheden zien in onze showroom. In het nieuwe gedeelte hebben we ook een grote trap geplaatst om de verschillende opties voor het renoveren van trappen te laten zien. Dat loopt heel goed. We renoveren met PVC. Het resultaat is onverslijtbaar én stroever dan bijvoorbeeld laminaat, zodat je op de trap bijna niet meer kunt uitglijden."

Wie plannen heeft op het gebied van vloeren, raamdecoratie, schuifwandkasten of traprenovatie doet er dus goed aan eens een kijkje te nemen in de vergrote showroom van Melaard Parket. Bijvoorbeeld op de open dag op zaterdag 28 maart.

Bankmedewerkers assisteren bij opknappen De Kleistee

OUDDORP – Op veel plaatsen in Nederland werden vrijdag en zaterdag in het kader van NLdoet door vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken. Ook op het eiland was men actief.

De Kleistee, het 11 hectare metende natuurgebied in Ouddorp, wordt onderhouden door Natuur en Landschap Goeree-Overflakkee (NLGO). Mensen van deze vrijwilligersorganisatie hebben in de afgelopen maanden al menig uurtje doorgebracht op De Kleistee. Het gebied is goed onderhanden genomen, er werd veel houtopslag verwijderd, zodat langzamerhand de hoagten weer zichtbaar worden. Zaterdag kregen de natuurbeschermers hulp van een vijfentwintigtal medewerkers van Rabobank Het Haringvliet. In kader van NLdoet nam de bank haar verantwoording en heeft men op verschillende plaatsen werk verricht. Zaterdag werden er naast het werk op De Kleistee ook hand- en spandiensten verricht bij een instelling in de Hoekse Waard.

Met veel plezier en ijver ging men op het terrein aan de slag. De 'bankmensen' werden geassisteerd en begeleid door de mensen van NLGO en het Zuid-Hollands Landschap. Op de foto's een impressie van de werkzaamheden.

CDA klust tijdens NLdoet

GOEREE-OVERFLAKKEE - Het CDA Goeree-Overflakkee heeft afgelopen zaterdag weer de handen uit de mouwen gestoken tijdens de nationale actie NLdoet.

NLdoet wordt ieder jaar georganiseerd door het Oranjefonds en is bedoeld om mensen te laten zien en ervaren hoe groot de behoefte is aan vrijwilligerswerk en hoe veelzijdig het werk kan zijn. Het CDA Goeree-Overflakkee probeert ieder jaar een klus te kiezen die past bij de thema's van het CDA. Dit jaar is in het kader van het thema leefbaarheid gekozen om het dorpshuis 't Trefpunt in Stad aan 't Haringvliet een opknapbeurt te geven. Een groep lokale CDA'ers ging onder andere aan de slag met de verfkwast, het schoonmaken van de keuken, het vullen van de plantenbakken en het ophangen van rolgordijnen. Gelukkig waren er naast de mensen van het CDA ook een hoop enthousiaste andere vrijwilligers aanwezig die hier hun schouders onder hebben gezet. Samen hebben we er een leuke en goede dag van gemaakt en 't Trefpunt ziet er weer uit als om door een ringetje te halen!

NL Doet op Kinderboerderij

OUDE-TONGE - Op 20 en 21 maart organiseerde het Oranje Fonds NL Doet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Op Goeree-Overflakkee hebben veel vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken door diverse klussen te klaren en sociale initiatieven te ondersteunen die door organisaties bij het Oranje Fonds waren aangemeld. Het Oranje Fonds wil met deze dagen laten zien hoe belangrijk actieve burgers zijn voor de samenleving.

Zo ook bij de Stichting Kinderboerderij Oude-Tonge. Op zaterdag 21 maart hielpen 18 vrijwilligers om alle dierenverblijven en hokken weer van een nieuwe verflaag te voorzien. Ondanks het regenachtige weer die dag is er toch aardig wat werk verzet en een aantal vrijwilligers beloofden terug te komen om het werk af te maken. Ook deed er een aantal leerlingen van CSG Prins Maurits mee die de uren konden gebruiken voor hun maatschappelijke stage. Na de soep met broodjes ontving elke vrijwilliger een oorkonde en een kortingsbon voor de Gamma.

Uit handen van vrijwilligers Petra 't Hoen en Jaap Willem Eijkenduijn van de PvdA ontving de Stichting nog een cheque t.w.v. € 200. De PvdA had onder haar leden een inzamelingsactie gehouden om het voortbestaan van de kinderboerderij te ondersteunen.

Het bestuur van de Stichting Kinderboerderij Oude-Tonge wil graag alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun inzet.

Fractieleden SGP in actie: 'Doen voor Adullam'

OUDDORP - Nu kon het nog: in het kader van 'Doen voor Adullam', de door Adullam georganiseerde variant van NLdoet, de handen uit de mouwen steken voor Logeerhuis De Mantelienge te Ouddorp.

Ongeveer een maand geleden was in het Eilandennieuws te lezen dat het logeerhuis haar activiteiten in 2016 gaat verleggen naar Puttershoek. Zaterdag 21 maart jl. trokken fractieleden van de SGP de handschoenen aan om onder leiding van medewerker Dieko van Groningen van Herweijer Tuintechniek te Dirksland en tuinvrijwilliger Cees Flikweert de tuin van De Mantelienge een beurt te geven. Met elkaar werd het snoeien en uitdunnen van de beplanting uitgevoerd.
Twee SGP'ers zetten een konijnenhok in elkaar; oude vervallen hokken werden verwijderd; alles werd gelijk afgevoerd naar de milieustraat. Tot op hoog niveau werd er gezaagd, en wel onder toeziend oog van de fractieleden. Ook Pieter Herweijer ondersteunde de vrijwilligersactie met het beschikbaar stellen van medewerker Dieko. Tegelijk gaf hij de complimenten aan Cees Flikweert omdat deze de Manteliengetuin prima bijhoudt, en dat al 23 jaar lang.
Voor de logés van De Mantelienge was het vrijdag 20 maart verwendag: Corina Moree organiseerde voor hen een High Tea middag.
"Alle vrijwilligers - ook de vrijwilligers die op zaterdag altijd al aanwezig zijn, alsmede Voogd Meelhandel die het hok heeft gesponsord - worden door de Mantelienge medewerkers hartelijk bedankt", aldus de leiding van het logeerhuis..

Veel activiteit bij Ebbe en Vloed tijdens NL Doet

OUDE-TONGE- In het kader van NL Doet, waren afgelopen vrijdag maar liefst 70 vrijwilligers actief voor zorgcentrum Ebbe en Vloed in Oude-Tonge. Ze staken allemaal, ieder op eigen wijze, de handen uit de mouwen om het complex op te fleuren en om geld in te zamelen voor leuke spulletjes en activiteiten ten bate van de bewoners.

Tekst en foto: Mirjam Terhoeve

Onder de vrijwilligers waren familieleden en vrienden van de bewoners. Zij pakten het interieur eens flink aan. Bij alle woongroepen werd ijverig gesopt en gepoetst. Medewerkers van Woongoed GO zaten deze dag niet op kantoor, maar hielden een flinke schoonmaak- en opknapbeurt van de galerijen en buitenterrassen. Zij werden bijgestaan door bewoners van de Gemiva-groep en door studenten, die hiermee tegelijkertijd een maatschappelijke stage vervulden. De galerijen werden geveegd, de konijnenhokken kregen een nieuw likje verf en ook de terrasstoelen werden eens flink onderhanden genomen. Daarnaast werden er vele grote bloempotten gevuld met voorjaarsbloemen, waarmee de terrassen konden worden opgefleurd.

In het restaurant waren eveneens diverse activiteiten georganiseerd. De 'Vrienden van Ebbe en Vloed' verkochten boeken en ook werden er plantjes en diverse zelfgemaakte en vers gebakken producten te koop aangeboden. Met de opbrengsten hiervan kunnen er leuke activiteiten worden georganiseerd of artikelen worden aangeschaft, waar normaliter geen geld voor is.

Gezellige drukte

De bewoners konden zich verder nog laten verwennen met een massage van handen, voeten of schouders. Ze konden hun haar laten doen door vrijwilligers van kapsalon Valentine of hun nagels laten lakken door nagelstudio Jenny. Leerling-verzorgende Carlo Berens zorgde voor de vrolijke noot met een karaoke, maar ook verzorgde hij zumba- en yogalessen, waaraan iedereen mee kon doen. Kortom, er was van alles te doen en te zien in het kader van NL Doet, waardoor er de gehele dag sprake was van een gezellige drukte in en rond het zorgcomplex.

Linda Slager, teammanager van Ebbe en Vloed en tevens organisator van deze dag, was dan ook erg tevreden. "Erg fijn dat zoveel mensen zich hier geheel vrijblijvend hebben willen inzetten. De omgeving van de woongroepen is weer enorm opgeknapt en we hopen binnenkort bekend te maken hoeveel de verkoop van de spullen heeft opgebracht, zodat we ook na deze dag nog wat extra's kunnen organiseren voor onze bewoners".

GOEREE-OVERFLAKKEE – De Molenstichting Goeree-Overflakkee gaat in samenwerking met Landschap & Erfgoed Zuid-Holland de cursus Molengids organiseren. Wie gids wil worden krijgt alles te horen over de geschiedenis en de techniek van de molen én hoe het rondleiden van een groep op de molen in zijn werk gaat.

De eilandelijke molenstichting is trots op de elf molens die ze beheert en wil de rijke historie van deze unieke gebouwen bij een breder publiek onder de aandacht brengen. De stichting is dan ook op zoek naar mensen die het leuk vinden om daarbij te helpen. Om bijvoorbeeld een groep toeristen of schoolkinderen door de molen rond te leiden. Of in samenwerking met de molenaar, gastheer/-vrouw op de molen te zijn tijdens de Nationale Molen- en Gemalendag, de Molendag Goeree-Overflakkee of andere feestelijke activiteiten.
De cursus Molengids duurt twee zaterdagen, 25 april en 2 mei 2015, van 9.30 tot 15.00 uur. Deelname kost 15 euro (inclusief lunch, koffie of thee). Wie geïnteresseerd is in cultureel erfgoed en anderen daarvoor enthousiast wil maken, kan zich opgeven bij Wim Bosdijk van Molenstichting Goeree-Overflakkee: post@gomolens.nl of 06-53579191. Via deze weg is ook meer informatie over de cursus te krijgen.

61 zwemdiploma's

Zaterdag 14 maart was het weer zover. Een groot aantal kinderen was met hun families naar het zwembad van De Staver gekomen om af te zwemmen. Onder het toeziend oog van de examencommissie werden alle onderdelen van de diploma van het Zwem ABC uitgevoerd en konden na afloop alle 61 kandidaten hun diploma in ontvangst nemen. De geslaagden zijn:

A-diploma: Thijs Goeman, Roderick Rodenburg, Bodée de Jong, Julia van der Hoog, Jonathan Koppenaal, Naomi Dijkstra, Marvin Zalmé, Maud Brinkman, Senn Tanis, Teun van der Vlies, Jaylinn Volders, Sjoerd Jamin, Djarfin van Leeuwen, Nathan van Heiningen, Rebecca Robijn, Lizette de Bakker, Thirza Krijgsman, Cyrina de Vries, Naomi Vroom, Pietro van Vossen, Jay Brooshoofd, Wes Hoendervangers, Ruben Moelker, Ronald van Daalen, Dylano Pouwe, Nikki Kroll, Marith Boom, Luca van Gent, Willem Groenenboom, Jasmijn Scherpenisse, Amy Poortvliet, Lieke Vervloed, Sanne van der Veer, Roy van den Hil, Mees Lambrechtse.

B-diploma: Floortje Donkersloot, Lucas Hokke, Raven Wolfert, Roel Drooger, Joselien Troost, Marline Troost, Danielle Braber, Leander Hoogmoed, Niels-Jan Hobbel, Rahaf Mohammed, Robin van Tigchelen, Eva Villerius, Kaylee Brouwer-de Koning, Sofie Hoekman, Stella Offerhaus, Nikki Schneider, Esther Arensman, Tim Lodder, Ivan Bronder, Niels Hoendervangers.

C-diploma: Rosalie Nipius, Daphne Fienna van Dam, Jens van den Boogert, Dewi Verboom, Ilse van Aarsen, Lucas Groenenboom, Joris Mackloet, Noor van de Ruit, Femke Verwijmeren, Luca Hagoort, Fleur Peeman.

Xsarus en Gemeente Goeree-Overflakkee winnen volleybaltoernooi

De winnende team Xsarus.

SOMMELSDIJK – Zes paar ogen turen gespannen naar de vrouw achter de gele lijn aan de andere kant van het net. Na het fluitsignaal van de scheidsrechter springt ze de lucht in en slaat ze de bal hard naar het veld van de tegenstanders. De wedstrijd is begonnen. Het is één van de potjes tijdens het volleybaltoernooi voor bedrijven in De Staver.

Door Martijn de Bonte

Vrijdagavond 20 maart was het een drukte van belang in de sporthal. Vijftien teams van eilandelijke bedrijven en organisaties streden om de titel tijdens het derde Rabobank VC Intermezzo Bedrijven Volleybaltoernooi. Zes teams namen deel aan de poule hoog en negen teams aan de poule laag. De winnaar van de poule laag is Xsarus, OBS Roxenisse was nummer twee en Esselink eindigde als derde. Bij de poule hoog sleepte het team van de Gemeente Goeree-Overflakkee de wisselbokaal in de wacht. Marcel Bal Makelaardij eindigde op de tweede positie en nummer drie was het Helinium Hellevoetsluis.

De winnende team gemeente Goeree-Overflakkee.

Tijdens het toernooi speelden de teams op vier verschillende velden. Voor bezoekers stonden er tribunes opgesteld aan de rand van de zaal. De wedstrijdleiding van het evenement was in handen van Marc en Theo van Biert. Het toernooi wordt georganiseerd door Paul van Beveren, Bram Hoekman en Jan Kastelein. De organisatie bedankt de Rabobank, hoofdsponsor van het toernooi.

Kijk voor meer foto's van het toernooi op de Facebookpagina van VC Intermezzo.

MIDDELHARNIS - Op zaterdag 21 maart deden vijf turnsters van Sparta en Olympia mee aan de districtsfinale in Amsterdam. Tijdens de regiowedstrijd hadden zij zich gekwalificeerd en behoorden ze al tot de beste 36 turnsters van Zuid-Holland.

Kiki Sloekers turnde een goede wedstrijd, met één tussenstop op haar favoriete toestel brug. De stabiele turnster op balk en vloer, laat dit seizoen ook op sprong veel vooruitgang zien. Kiki eindigde op een mooie 2e plaats. Ook Maud Eger heeft drie nette toestellen laten zien, op de balk liet ze door de zenuwen echter niet zien wat zij kan, ze werd 17e. Sophie van Seters turnde een redelijke wedstrijd. Op balk en vloer liet ze punten liggen, maar sprong blonk ze uit en behaalde daar de hoogste score, 12,45 punten. In de einduitslag is ze 19e geworden. Lian Schout heeft zoals ze zelf aangeeft een goede wedstrijd geturnd. Met 12 punten op brug en vloer eindigde ze op de 18e plaats. Thiamo Bezuijen turnde haar allerlaatste wedstrijd, ze werd 28e. Ze had zelf gehoopt op een betere wedstrijd, maar op brug en balk moest ze vallen incasseren. Haar vloer daarentegen ging erg goed met stabiele landingen. In april turnen Kiki, Sophie en Lian de halve finale van Nederland.

Gezocht: opruimers zwerfafval buitengebied Goeree-Overflakkee

GOEREE-OVERFLAKKEE - Het tegengaan van zwerfafval staat hoog op de agenda bij de gemeente Goeree-Overflakkee. De gemeente is daarom het project 'Extra aanpak zwerfafval' gestart. Als onderdeel van het project is in samenwerking met leerlingen van CSG Prins Maurits uit Middelharnis gekeken hoe de hoeveelheid zwerfafval langs de schoolfietsroutes kan worden aangepakt

Ook het Edudelta college is gestart met een onderzoek naar zwerfafval op de wandelroute naar de Agrimarkt. Op woensdag 25 maart doen vele basisscholen weer mee aan de actie van Nederland Schoon en gaan de leerlingen met prikkers en vuilniszakken de straat op om de buurt schoon te maken.
De gemeente Goeree-Overflakkee is nog op zoek naar mensen die als vrijwilliger mee willen helpen om het zwerfafval langs de dijken en in de natuurgebieden op te ruimen. Het idee is om mensen te werven die een zelfgekozen stukje landschap bijhouden. De gemeente wil in samenwerking met Staatsbosbeheer en Waterschap Hollandse Delta de zwerfafvalopruimers hierbij ondersteunen.

Aanmelden

Heeft u interesse om mee te helpen? Meld u dan aan bij Anne Marijke Elema, Beleidsadviseur Kern- en buurtgericht werken. Zij is bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 0187 of e-mailadres a.elema@goeree-overflakkee.nl. Wanneer meerdere mensen zich hebben gemeld, organiseert de gemeente een bijeenkomst om concrete afspraken te maken.

G-voetbalmiddag bij De Jonge Spartaan

MIDDELHARNIS - Op zaterdag 4 april vindt er voor de eerste keer een G-voetbalmiddag plaats bij vv De Jonge Spartaan. Deze leuke voetbalactiviteit is bedoeld voor jongens/mannen en meiden/vrouwen vanaf 14 jaar met een (licht) verstandelijke beperking die voetbal erg leuk vinden. Sinds 1 november 2014 is er op Goeree-Overflakkee wekelijks een G-voetbalteam actief. Iedere woensdag wordt er enthousiast en fanatiek getraind op sportpark Spartacus van 16.30 tot 17.30 uur, door 11 mannen met een (licht) verstandelijke beperking. De training wordt verzorgd door twee bewegingsagogen van stichting Zuidwester en een sportfunctionaris van de gemeente Goeree-Overflakkee. Vanaf het nieuwe seizoen (2015/2016) gaat het G-voetbalteam deelnemen aan de voetbalcompetitie van de KNVB. Lijkt het jou ook erg leuk om kennis te komen maken met G-voetbal, geef je dan snel op voor de leuke voetbalmiddag van 4 april aanstaande op sportpark Spartacus in Middelharnis. De voetbalmiddag begint om 13.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Opgeven kan per e-mail: evenementen@dejongespartaan.nl.

GOEDEREEDE-HAVENHOOFD - 'Hoe zit dat? Zo zit dat!' is de titel van het project waar de Eben Haëzerschool deze maand aan werkt. Het is een project over wetenschap, techniek en duurzaamheid. "In een tijd waar zo veel veranderingen en ontwikkelingen zijn in onze wereld willen we met de kinderen nadenken over dit thema. Wat denkt u van een kunstwerk van spullen die we gevonden hebben op het strand? Hoe werkt elektriciteit nu eigenlijk? Hoe zit het met die tweede Maasvlakte? Water! Onze vriend of onze vijand?" aldus de schoolleiding in een nadere uitleg. Vrijdag 27 maart is er een open huis op de school. Dan is iedereen van harte welkom van 16.00 tot 19.00 uur. Bezoekers kunnen het werk van de kinderen bekijken en heerlijk genieten van koffie, vers gebakken vis en patat.