info@eilandennieuws.nl
t. 0187 74 54 50

Dinsdag Eilanden-Nieuws

15 augustus 2017

Dinsdag Eilanden-Nieuws 15 augustus 2017


Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: info@eilandennieuws.nl of 0187-745450

Havendag in Ouddorp

OUDDORP - Onvoorstelbare belangstelling en drukte was er zaterdag voor de Ouddorpse Havendag op en rond de kades langs de jachthaven (Watersportvereniging Goeree) aan het Grevelingenmeer. Aan de steigers in het water vrolijk versierde boten. Geen ligplaats was er onbezet. Op de wal sfeervolle kramen, waarin naast verkoop van producten ook demonstraties werden verzorgd. Muzikale entertainment, een Piratenkoor en foodvoorzieningen. Aan een hapje en drankje - op de kades en in het clubhuis van de watersportvereniging - was geen gebrek. Kortom, alles was er wat bij een havengebeuren behoort. De KNRM toonde haar vaardigheden en liet belangstellenden meevaren. Speedboot- en waterspuitactiviteit waren trekkers. Voor de kinderen waren er diverse speelfaciliteiten. Een feestelijk evenement, dat haar plaats op de jaarlijkse evenementenkalender zeker zal behouden. Tekst en foto: Jaap Ruizeveld

Blauwe papiercontainers voor heel Goeree-Overflakkee

GOEREE-OVERFLAKKEE - Vanaf november 2017 worden oud papier en karton overal op Goeree-Overflakkee met behulp van een blauwe papiercontainer ingezameld. De invoering van de papiercontainers op heel het eiland is één van de maatregelen uit het afvalbeleidsplan 2015-2020 van de gemeente. Met de uitvoering van het plan streeft de gemeente naar 75 procent hergebruik van huishoudelijk afval.

In Nieuwe-Tonge, Middelharnis, Sommelsdijk en Stad aan 't Haringvliet worden oud papier en karton al een aantal jaren via een minicontainer ingezameld. Door het gebruik van een papiercontainer blijkt dat er beduidend meer papier wordt gescheiden van het restafval dan zonder container. Daarom heeft de gemeente besloten om ook de huishoudens in de andere dorpskernen tussen begin september en begin november van een papiercontainer te voorzien. Bewoners van (senioren)flats en appartementencomplexen ontvangen geen eigen container. In overleg met de woningbouwvereniging of de vereniging van huiseigenaren bekijkt de gemeente de mogelijkheden voor een gezamenlijke inzamelcontainer.

Informatiefolder

Eind augustus ontvangen de betreffende inwoners een informatiefolder over de invoering van de blauwe papiercontainer. In deze folder staat onder meer wanneer de containers worden geleverd. Ook staan er antwoorden op veelgestelde vragen in. Medio oktober volgt er een tweede informatiefolder, waarin de inzameldag per wijk staat vermeld. Verder staat hierin een overzicht van wat er wel en niet in de papiercontainer mag.

Vrijwilligers

In de huidige situatie zamelen instanties, zoals verenigingen, kerken en scholen, oud papier in. Met deze instanties is afgesproken dat zij vanaf november de papierinzameling blijven verzorgen. De gemeente stelt hiervoor een perswagen beschikbaar, de inzamelende instanties de vrijwilligers. De vrijwilligers krijgen vooraf een veiligheidscursus. De netto opbrengst van het oud papier wordt eerlijk verdeeld onder de inzamelende instanties.

Afvalbeleidsplan

In 2015 stelde de gemeente Goeree-Overflakkee het afvalbeleidsplan 2015-2020 op. Het plan biedt kaders voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval tot en met 2020. In het plan staan maatregelen opgenomen met als doel om in 2020 75 procent van het huishoudelijk afval te hergebruiken.

Meer informatie

Alle informatie over de papiercontainers en de invoering ervan, is te vinden op www.goeree-overflakkee.nl/oudpapier.

Parkeren in Goedereede tijdens Omloop

GOEDEREEDE - Vrijdagavond worden er veel bezoekers verwacht voor de activiteiten rondom de Omloop in het centrum van Goedereede. De organisatie verzoekt bezoekers om zoveel mogelijk de auto te parkeren buiten de omgeving van het evenement. De looproute en het evenement worden volledig afgesloten voor auto's. Er kan worden geparkeerd bij het voormalig gemeentehuis, in de Westerloostraat en op het parkeerterrein bij het tankstation aan de Provincialeweg. Bezoekers die vanuit Ouddorp komen, kunnen parkeren aan de achterzijde van de Varkensmarkt op parkeerplaats 't Hof, of bij verenigingsgebouw Oostdam.

2 / 20

Agenda

Woensdag 16 augustus

GOEDEREEDE – Oude Hervormde Kerk open van 14.00-16.30 uur.
GOEDEREEDE – Vakantiespelweek, van 9.30 tot 12.00 uur in de tent aan de Jongkoenstraat.
MIDDELHARNIS – Vakantiebijbelclub in het Diekhuus voor kinderen van 4-12 jaar. Start 9.30 uur.
SOMMELSDIJK - Bingo, georganiseerd door O-G-O. Negen rondes voor € 3,50, daarnaast negen gratis prijsjes. Daarna is er nog een verloting. Toegang is gratis.

Donderdag 17 augustus

GOEDEREEDE – Oude Hervormde Kerk open van 11.00-16.30 uur.
GOEDEREEDE – Beiaard(stads)wandeling start bij Hotel Gouden Leeuw. Reserveren tot de dag ervoor via VVV Goeree-Overflakkee of via de gids vanaf 9.50 uur. Aanvang 10.00 uur.
GOEDEREEDE – Vakantiespelweek, van 9.30 tot 12.00 uur in de tent aan de Jongkoenstraat. Om 19.00 uur is er een toneelvoordstelling van Timo v.d. Heuvel.
STAD AAN 'T HARINGVLIET – Huttenfeest, met als thema 'Minions en smurfen'. De kosten zijn € 3,50 voor één dag. Aanmelden via administratietrefpunt@upcmail.nl of 0187-849858.
OUDDORP - Vanaf MFG 'De Dorpstienden' start om 19.30 uur de 1/4 Marathon. Ook mogelijk is 1/8 Marathon en de Bedrijven Marathon. Inschrijven kan via www.kwartmarathon.nl.
STAD AAN 'T HARINGVLIET – Huttenfeest: knutselen, hutten bouwen en veel meer. Kosten: voor één dag € 3,50 en voor twee dagen € 7,50 (incl. BBQ). Graag opgeven via Facebook, administratietrefpunt@upcmail.nl of via tel. 849858/0651114457.

Vrijdag 18 augustus

GOEDEREEDE – Oude Hervormde Kerk open van 14.00-16.30 uur.
STAD AAN 'T HARINGVLIET – Huttenfeest, met als thema 'Minions en smurfen'. De kosten zijn € 3,50 voor één dag. Vrijdagavond is er een barbecue en vreugdevuur als afsluiting. Aanmelden via administratietrefpunt@upcmail.nl of 0187-849858.

Zaterdag 19 augustus

ACHTHUIZEN – Tentoonstelling over huisvlijt in De Ouwe Stee, Schaapsweg 25 te Achthuizen. Van 10.30 tot 16.00 uur, entree € 2,50.
OUDDORP – Zomermarkt Hersteld Hervormde Gemeente. Terrein vishandel Sperling, Hazersweg 77, tussen 9.00 en 15.00 uur.
OUDDORP - Inloopconcert in de Hervormde Kerk, Weststraat 2. Vanaf 11.00 uur bespeelt dominee Middelkoop uit Middelharnis het orgel.
OUDDORP – Samen zingen van 19.30 tot 20.30 uur in het kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente, Dorpstienden.
STELLENDAM – Verkoping van goede, gebruikte spullen vanuit de container bij de Gereformeerde Kerk. Van 10.00 tot 13.00 uur aan de Kerkhoflaan 4.
GOEDEREEDE – Oude Hervormde Kerk open van 14.00-16.30 uur.
GOEDEREEDE – Zomerconcert Carillon Goereese toren van 15.00 tot 16.00 uur door Anne Kroeze.
NIEUWE-TONGE – Schuurverkoop spullen grootmoeders tijd. Groeneweg 35. Telefoon: 0187-651638.

Maandag 21 augustus

GOEDEREEDE – Oude Hervormde Kerk open van 14.00-16.30 uur.

Dinsdag 22 augustus

GOEDEREEDE – Oude Hervormde Kerk open van 14.00-16.30 uur.
DIRKSLAND - Koffieochtend 't Reginahof. Alle ruimte voor ontmoeting van 10.00 tot 12.00 uur. De ontmoetingsruimte is te vinden aan de Reginahof 1 (achter de apotheek) te Dirksland.

Bosverzorging in bosobjecten op Goeree-Overflakkee

GOEREE-OVERFLAKKEE - De komende maanden wordt er volop boswerk uitgevoerd in het Stellebos bij Stellendam, het bos langs de Smalle Gooi bij Dirksland, het Melissantsebos en in kleinere landschapselementen tussen Stellendam en Dirksland. Dit gaat gebeuren door een aannemer in opdracht van Staatsbosbeheer.

Op de meeste plekken gaat het om dunning van populierenbossen. In het Stellebos worden ook een elzenbos en een wilgenbos gedund. Een klein deel van dit wilgenbos wordt helemaal opgeruimd, omdat de bomen daar slecht zijn. In de landschapselementen Scharrezeepolder en Halsgat, beide gelegen bij de Plaatweg, gaat het om het opruimen van een paar populierenbosjes met een slechte kwaliteit.

Bij het dunnen van bos gaat het er om de bomen die overblijven meer ruimte te geven, zodat die zich verder kunnen ontwikkelen. Positief is dat het bos hierdoor veel lichter wordt. De ondergroei, die bestaat uit struiken en jonge boompjes, gaat veel beter groeien en bloeien. Daardoor ontstaan er betere leefomstandigheden voor reeën, vogels, vlinders en insecten.
De bosjes die helemaal worden opgeruimd, worden binnen drie jaar opnieuw ingeplant. De mate waarin dat zal gebeuren hangt af van de natuurlijke hergroei. Als die veelbelovend is, hoeft er geen herplant plaats te vinden.

De uitvoering van het werk begint op 14 augustus en zal ongeveer drie maanden in beslag nemen. Om te beginnen worden de bosvakken toegankelijk gemaakt voor de machines, waarmee de houtoogst wordt uitgevoerd. Er worden uitsleeppaden gemaakt, door waar nodig de ondergroei te verwijderen. Pas daarna vindt de feitelijke dunning of eindkap plaats.
Op dit moment is nog niet bekend in welke volgorde de genoemde boselementen worden aangepakt. Als er gewerkt gaat worden, wordt dit aangekondigd bij de hoofdingangen van het betreffende bos. Staatsbosbeheer heeft de bossen nagezocht op nestholtes van spechten en horsten van roofvogels. Bomen met nestholtes of horsten worden niet gekapt.

De aannemer die het werk uitvoert is verplicht het werk veilig uit te voeren. Hij zal zorgdragen voor de afzetting van wandelpaden als dat om veiligheidsredenen noodzakelijk is. Het publiek wordt verzocht de aanwijzingen van de aannemer op te volgen.

Het hout wat komt uit bossen die door Staatsbosbeheer worden beheerd, heeft het FSC-keurmerk. Dit houdt in dat het op een duurzame manier is geteeld. Met het gebruik van hout geteeld in eigen land voorkomen we dat hout over grote afstanden vervoerd moet worden. Dat op zich is al duurzaam.
Het hout wat Staatsbosbeheer nu de komende maanden gaat oogsten is verkocht als brandhout, chiphout voor spaanplaten of zaaghout. De zwaardere populierenstammen zijn geschikt om pallets of kisten van te maken.

Als u dringende vragen heeft naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u die stellen op de website van Staatsbosbeheer. Het adres van deze website is: www.staatsbosbehheer.nl/contact.

Vrijdag en zaterdag Huttendurp in Stellendam

STELLENDAM - Ook dit jaar organiseert Vereniging Oranjefeest Stellendam weer een Huttendurp voor de kinderen van Stellendam. Dit evenement is op vrijdag 19 en zaterdag 20 augustus op het terrein van de ijsvereniging aan de Eendrachtsweg te Stellendam.

De start van het Huttendurp is op vrijdag 18 augustus om 10.00 uur. Vanaf 9.30 uur heeft iedereen nog de mogelijkheid om in te schrijven. Voorinschrijvingen lopen t/m 16 augustus. Inschrijven kan via het inschrijfformulier (zie Facebook: Vereniging Oranjefeest Stellendam) of via de mail: vos2008stellendam@gmail.com. Kinderen van 6 jaar of jonger zijn ook van harte welkom, maar onder begeleiding van een volwassene (18 jaar of ouder).
Naast het bouwen van de hutten geeft de organisatie de mogelijkheid om van vrijdag op zaterdag een nacht in de hut te slapen. Tevens zal er op vrijdagavond weer een bezoek gebracht gaan worden aan zwemcomplex 't Zuiderdiep. Daarnaast zijn er op zaterdag verschillende springkussens en vanaf 13.00 uur kunnen kinderen zich laten schminken. Ook zal de inmiddels traditionele schuimparty op zaterdag om 15.00 uur van start gaan. Het gehele weekend kunt u verschillende versnaperingen kopen, waaronder de beroemde aardappel-tornado's! Om 16.00 uur zal het Huttendurp traditioneel afgesloten worden met een groots kampvuur van het gebruikte hout. Dit gebeurt onder toezicht van brandweer Stellendam.
De kosten voor het evenement bedragen voor leden van de vereniging € 10,- en voor niet-leden € 15,-. (Hiervoor ontvangt een deelnemer: eten, drinken, versnaperingen voor twee dagen en verschillende activiteiten, waaronder zwemmen, springkussens en een schuimparty). Als deelnemer hoef je alleen een hamer en eventuele zwem- en/of slaapspullen mee te nemen. Volwassenen kunnen ook deelnemen aan de catering tijdens het evenement. Volwassen leden betalen hiervoor € 5, - en niet-leden betalen € 7,50.
Op een dag zoals het Huttendurp wordt veel hout gebruikt. Heeft u hout nodig? Dan kunt u op zaterdag 20 augustus vanaf 14.00 uur gratis hout afhalen bij de ijsbaan in Stellendam. Meld u vooraf bij de organisatie.
Voor vragen, neem gerust contact op met de organisatie via bovenstaand e-mailadres.
De organisatie bedankt al hun sponsoren en vrijwilligers voor hun bijdrage aan het Huttendurp 2017 te Stellendam.

Oratoriumkoor Arte Vocale zoekt nieuwe leden

MIDDELHARNIS - Oratoriumkoor Arte Vocale begint op 23 augustus weer met de repetities. Deze worden gehouden in gebouw 'De Hoeksteen' aan de Ring in Middelharnis op de woensdagen van 19.45 tot 22.00 uur. Onder de gepassioneerde leiding van dirigent Hans Houtman zal o.a. toegewerkt worden naar het concert van 25 november. Het koor bestaat uit 44 leden, maar mag nog groeien. Daarom nodigt het bestuur zangers/zangeressen van alle stemsoorten van harte uit om vrijblijvend een repetitie te komen bijwonen.
Aanmelden en informatie bij de secretaris, Esther Kranendonk: 06-21913954 of via de mail: secretariaat@ookzwn.nl. Zie ook de website: www.ookzwn.nl.

Beiaardconcert door Anne Kroeze

GOEDEREEDE - Zaterdag 19 augustus geeft Anne Kroeze een concert op de beiaard in de toren van Goedereede. Het concert is tussen 15.00 en 16.00 uur.

Anne Kroeze is stadsbeiaardier van Emmeloord. Hij studeerde orgel en kerkmuziek aan het conservatorium te Zwolle. Piano bijvak studeerde hij aan het conservatorium te Utrecht bij Jaap Zwart. Aan de Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort waren zijn docenten Arie Abbenes en Bernard Winsemius. Hij won prijzen bij verschillende beiaardconcoursen. Eerste prijswinnaar was hij van de 'International Carillon Competition' te Springfield, Illinois in de Verenigde Staten in juli 2000. In september 2001 won hij de eerste prijs van het Internationaal Beiaardconcours te Winterswijk. Concerten werden en worden gegeven in Nederland, Duitsland, Noorwegen, Amerika en Ierland.
Anne Kroeze is stadsbeiaardier te Emmeloord. Als organist is hij verbonden aan o.a. de Grote Kerk te Vollenhove en de Buitenkerk te Kampen. Hij is ook actief als koordirigent en koorbegeleider.

Afscheid pastoor W. van der Meer

OUDE-TONGE - Na ruim acht jaren met veel energie en toewijding ten dienste te hebben gestaan van de parochie De Heilige Familie Goeree-Overflakkee-Hoeksche Waard, gaat pastoor W. van der Meer met emeritaat.

Gedurende die jaren is hij een inspirator en herder geweest, aanvankelijk van de voormalige parochies Achthuizen, Middelharnis en Oude-Tonge, vervolgens als teamleider van de gefuseerde parochie De Heilige Familie.
"De parochie heeft hem leren kennen als een betrokken priester voor jong en oud. Wij zijn hem dankbaar voor het vele werk dat hij in de afgelopen jaren heeft verricht", aldus het parochiebestuur.
Op zondag 27 augustus a.s. zal tijdens een Eucharistieviering afscheid van hem worden genomen. Die viering zal plaatsvinden in de parochiekerk Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart, Nieuwstraat 8 te Oude-Tonge en begint om 11.00 uur.
Aansluitend zal er gelegenheid zijn om persoonlijk afscheid van hem te nemen in de Grutterswei, Willemstraat 14 te Oude Tonge. Bij dit afscheid is een ieder van harte welkom.

Dressuur Oostmoer

Dressuur Oostmoer
STAD AAN 'T HARINGVLIET – De uitslag van de dressuurwedstrijd voor pony's, proef F2, gereden op zaterdag 12 augustus in Manege Oostmoer.
Lotus v. Bodegom, Dorine, 240 pnt; Roos v. Bodegom, Tinka, 232 pnt; Lieve Pabbruwee, Kelly, 231 pnt; Nynke Buurveld, Wimpie, 231 pnt; Fleur Snijders, Okki, 231 pnt; Robine v. Burg, Sproet, 230 pnt; Chelsea v. Heest, Wimpie, 230 pnt; Renzo Franke, Balou, 230 pnt; Luna Diepenhorst, Glory, 229 pnt; Ilse v. Loo, Doddle, 228 pnt; Edy de Rover, Magic M, 227 pnt; Caitlin Troost, Spiky, 227 pnt; Marlijn v.d. Tol, Spiky, 226 pnt; Charlotte v.d. Meer, Magic M, 225 pnt; Lieke v. Vugt, Spiky, 223 pnt; Peter Witvliet, Doddle, 210 pnt.

Waterschap plaatste noodpompen

OUDE-TONGE - Waterschap Hollandse Delta heeft twee noodpompen geplaatst in Oude-Tonge. Zij voorzien de polders ten zuiden van Oude-Tonge van zoet water uit het Haringvliet.
Noodpomp Oude-Tonge.

Door de oprukkende blauwalg is het water uit het Volkerak-Zoommeer onbruikbaar. De twee waterinlaten in het havenkanaal van Oude-Tonge zijn daarom gesloten. Hollandse Delta is uitgeweken naar de Heerendijk en de Helledijk/Oudelandsedijk. Daar staan nu twee tijdelijke pompen. Deze houden de poldersloten op het juiste peil met water uit het Haringvliet.
Agrariërs gebruiken slootwater voor het besproeien van hun gewassen. Hollandse Delta vraagt om spaarzaam om te gaan met slootwater en zich te houden aan de meldplicht voor beregenen.
(Bron Waterschap Hollandse Delta)

Kerkdienst verzet

HERKINGEN - De eerder aangekondigde kerkdienst van de Gereformeerde Gemeente van Herkingen op woensdag 16 augustus is verplaatst naar dinsdag 22 augustus. Voorganger is ds. G. van Manen, aanvang 19.30 uur.

Airsoften laat je niet schieten!

"Airsoft is een simulatiegame en een stuk realistischer dan paintballen. Je schiet met replica's die niet van originele wapens te onderscheiden zijn. Er bestaat een scala aan replica's, van snipers tot shotguns, van mitrailleurs tot pistolen'', zeggen Gilbert (46), Corma (47) en Colinda (25).

Tekst en foto's: Erwin Guijt

"Je kunt airsoften in drie loodsen met een totale oppervlakte van 3000m2.'' Het speelveld biedt een spannende aanblik. Achter een verroeste camper staan oude autobarrels, tractorbanden, stooktonnen en olievaten. Tussen de houten huisjes verrijst het Fata Morgana, waar je vanaf de toren kunt schieten. De grond ligt bezaaid met kleine, witte kogeltjes, bb's genoemd.

V.l.n.r. Gilbert, Colinda en Corma.

Rennende kerstboom

Bij het bedrijf, gevestigd aan de Boezemweg in Oude-Tonge, kun je verschillende missies spelen. "Zoals duikflessen naar een andere hal brengen, dingen zoeken in het donker en er is een variant waarin de twee teams bakstenen naar de andere kant de zaal moeten brengen.'' Sommige missies verzint het airsoftteam zelf, andere komen van games. "In het donker hebben we een variant waarin geraakten een lampje aangehangen krijgen. Dan ben je op een gegeven moment net een rennende kerstboom'', grinnikt Gilbert.

Voor de kinderen onder de 18 jaar is er Nerftown, waar met foampijltjes wordt geschoten. "Wat zowel voor de kinderen als voor de volwassenen geldt, is dat men bloedfanatiek is. Het is dan best eens moeilijk om eerlijk te spelen. Airsoft is van oorsprong een gentleman game en in principe zie je niet - behalve het van pijn vertrokken gezicht - dat je iemand geraakt hebt. Je moet zelf je hand opsteken en roepen dat je geraakt bent. Bij paintball is dat wel anders…''

Tandjes rapen

De balletjes gaan 120 meter per seconde. Daarom zijn er een hoop veiligheidseisen waar het bedrijf aan moet voldoen. Tijdens het spel is het dragen van een bril en mondmasker verplicht: "Anders is het tandjes rapen tussen de witte balletjes.'' Dankzij de getroffen veiligheidsmaatregelen is er eigenlijk nog nooit een serieus ongeluk gebeurd. "Er wordt goed opgelet tijdens het spel. Vooraf krijgen spelers ook een veiligheidsinstructie.''

Intussen kan er al bijna drie jaar geairsoft worden in Oude-Tonge. De eigenaar, die op het moment van interviewen in Spanje zat, ging wel eens airsoften in het buitenland, omdat het in Nederland nog niet mocht. Toen wijzigde de wet en mocht het wel. De eerste loods was snel gekocht, waarna er nog twee volgden. In totaal werken er nu ongeveer zeven man, waarvan twee vast'', vertelt Corma.

Airsoften komt ook steeds meer op. "Weliswaar nog niet genoeg om paintballen te verslaan, maar in Japan worden er al wereldkampioenschappen gehouden'', weet Gilbert. Hij heeft een passie voor het hele gebeuren. "Ik heb een replica van een geweer uit de Tweede Wereldoorlog. Toen ik een keer een echte, antieke bajonet tegen het lijf liep heb ik geprobeerd of die erop kon. En het paste!'' Gilbert glundert.

Post-apocalyptische loods

Dan wordt de post-apocalyptische loods betreden. Verschillende replica's en hun uitwerking worden geshowd. Sommige braken rookwolken uit, anderen hebben een fikse terugslag. Gilberts favoriet is zijn shotgun, die drie balletjes per keer uitbraakt. Grijnzend: "Mensen worden altijd een beetje bang als ik daarmee het veld op kom.'' Wie komen er eigenlijk zoal? "Vooral jongens, hoewel er ook een meidengroep is die hier vast komt. Verschillende brandweerkorpsen zijn hier geweest, maar je ziet ook veel mensen uit het leger of de beveiliging. Het trekt toch een beetje.''

"Qua prijzen varieert het wanneer je komt. Replica's kunnen duur zijn. "Als je ze met gecomprimeerde lucht koopt, begin je rond de 1000 euro. Maar schrik niet, het kan ook veel goedkoper. En je kunt je spullen ook gewoon hier huren voor een zacht prijsje. Op 18 augustus is er overigens een open dag, waar iedereen binnen mag lopen. Dus wees welkom!''

Voor meer informatie, zie www.airsoftdb.nl/airsoft-locaties/ghost-town/

Nieuw baroksenemble geeft Torenconcert

GOEDEREEDE - Het 'spiksplinternieuwe' barokensemble 'Maintenu' zal zaterdag 19 augustus een concert geven. Het ensemble bestaat uit doorgewinterde professionele barokmusici, welke optreden in de meest vooraanstaande barokorkesten. Onlangs speelde de hoboïst nog in de Royal Albert Hall met J.E. Gardiner, beter kan niet... De musici traden bijvoorbeeld ook op tijdens het laatste concert van Fiori-Musicali. Het concert vindt plaats in de toren van Goedereede, aanvang 20.00 uur. Toegang is € 10,- / tot 18 jaar € 2,50.

Het ensemble bestaat uit de volgende barokinstrumentalisten: Robert de Bree: hobo en fluit, Thomas Plusa: viool, Nina Hitz: cello en Sietse van Wijgerden: clavecimbel en bariton. De naam 'Maintenu' refereert aan woorden als vasthouden, zoals je een instrument vasthoudt, maar ook woorden als behouden en beschermen. De musici staan borg voor een uitvoering vol levendigheid met originele interpretaties. Het wordt een afwisselend programma. Petzold's muziek kent iedereen: het beroemde menuet dat uit de paddenstoelen op de Efteling klinkt is niet van Bach, maar van Petzold. Händel was in zijn tijd al berucht vanwege zijn soms keiharde aanpak van orkestmusici. Zijn muziek werd overigens als voorbeeld gezien in heel Engeland. Pepusch is bijzonder; originele muziek welke de meest voorspelbare barokmuziek ver overstijgt. Van deze drie componisten krijgt u drie triosonates te horen. Deze worden afgewisseld door solowerken van onbekendere componisten, juist aantrekkelijk om zo frisse noten te horen, zoals de sonate van Joan Baptista Pla voor hobo, de Birckenstock sonata voor viool, een cellodeel van Bach. Als afwisseling hoort u ook nog een solocantate voor bariton van Telemann, een stuk met zeer duistere en zeer vrolijke kanten. Kaarten kunt u bij toegang van het concert kopen, een mooie afsluiting van de zomervakantie. Zie voor info: www.main-tenu.weebly.com.

Functioneringssluiting en viering 20 jaar Maeslantkering

MAASSLUIS - Eénmaal per jaar, voor aanvang van het stormseizoen, test Rijkswaterstaat de sluiting van de Maeslantkering en de Hartelkering. Deze zogenaamde functioneringssluiting vindt plaats op zaterdag 9 september. De sluiting heeft dit keer een extra feestelijk karakter omdat de Maeslantkering 20 jaar bestaat met de taak om 2 miljoen inwoners van Zuid Holland te beschermen tegen stormvloeden vanaf zee. Het Keringhuis, dat naast de Maeslantkering ligt, biedt bezoekers rondleidingen, educatieve activiteiten en een muzikaal programma voor jong en oud. Ook wordt een nieuwe buitenexpositieruimte geopend met als thema waterberging.

Na het grote onderhoud in de zomermaanden test Rijkswaterstaat altijd vóór de start van het stormseizoen de Maeslantkering en de Hartelkering, samen de Europoortkering genoemd. Het stormseizoen loopt van 1 oktober tot en met 15 april. De functioneringssluiting is bedoeld om de stormvloedkeringen integraal te testen, zowel de techniek als de mensen die de keringen bedienen. De jaarlijkse functioneringssluiting markeert dat Rijkswaterstaat klaar is voor het stormseizoen.

Feestelijk programma

Het Keringhuis is die dag voor het publiek geopend van 11.00 tot 20.00 uur. Er zijn rondleidingen en activiteiten die te maken hebben met droge voeten houden in een gebied dat beneden de zeespiegel ligt.
Om 15.30 start het centrale programma op het podium met o.a. een concert van de fanfare Bereden Wapens met zangeres Jolien Thijs. Daarna wordt de buitenexpositie geopend over kleine waterberging. Mensen ervaren daar wat wateroverlast is en wat ze zelf kunnen doen om droge voeten te houden. Aansluitend rond 16.50 uur start het sluitproces van de Maeslantkering.
Datum en tijdstip van de functioneringssluiting zijn onder voorbehoud en kunnen vanwege weersomstandigheden nog wijzigen.

Praktische informatie

Het Keringhuis is op 9 september GRATIS te bezoeken.
Aanvang sluiting Maeslantkering om 16.50 uur (onder voorbehoud).
Rondleidingen vooraf reserveren via www.keringhuis.nl of 088-7970630
Route en parkeren: het Keringhuis is op 9 september niet per auto bereikbaar. Er rijden gratis pendelbussen vanaf parkeerplaatsen in de nabije omgeving en vanaf het Metrostation Hoek van Holland Haven naar het Keringhuis en terug. Mindervaliden kunnen doorrijden tot aan het Keringhuis.
LET OP: i.v.m. werkzaamheden aan het spoor rijden er op 9 september geen treinen tussen Schiedam Centrum en Hoek van Holland. Het spoor wordt omgebouwd tot metrolijn. Op dit traject zet de RET snelbussen in totdat de metro rijdt. Plan vooraf uw reis via: https://www.ret.nl/hoekselijn/
Meer informatie zie www.keringhuis.nl.
Adres Keringhuis Publiekscentrum Water, Maeslantkeringweg 139, 3151ZZ Hoek van Holland.

Webshop met artikelen Goeree-Overflakkee Mijn Eiland vernieuwd!

GOEREE-OVERFLAKKEE - De webshop Goeree-Overflakkee Mijn eiland is vernieuwd. Er zijn nieuwe foto's geplaatst waarop onze modellen de artikelen tonen die in de webshop te koop zijn. Sinds de lancering vorig jaar december is er voortdurend gewerkt aan de professionalisering van www.goeree-overflakkee.shop, wat heeft geresulteerd in een prachtige moderne website.

Op www.goeree-overflakkee.shop vindt u leuke relatiegeschenken, giveaways en cadeaus met daarop het logo van 'Goeree-Overflakkee Mijn Eiland!'. Trotse inwoners en ondernemers van Goeree-Overflakkee kunnen hun trots nu delen met vrienden, familie, relaties en klanten door hen een mooi 'Goeree-Overflakkee Mijn Eiland!' product te geven. In de webshop zijn verschillende artikelen te vinden van een kookschort tot een rompertje en van een bumpersticker tot een digitale douchetimer. Voor consumenten zijn nu veertien producten leverbaar, dit assortiment wordt dit en volgend jaar verder uitgebreid. Voor ondernemers zijn meer producten in grotere aantallen te bestellen.

Hoe bestellen?

Er is de mogelijkheid om deze artikelen vanuit de luie stoel meteen online te bestellen via www.goeree-overflakkee.shop. Deze worden thuis door PostNL bezorgd of op een plek die beter schikt. Of koop ze bij een fysiek verkooppunt op het eiland!

Fysieke verkooppunten

De VVV in Ouddorp is het eerste fysieke verkooppunt. De komende periode komen er meer fysieke verkooppunten op het eiland bij.

Meer informatie

Mocht u als ondernemer een fysiek verkooppunt willen zijn of meer informatie over onze webshop willen hebben, neem dan contact op met het team EilandMarketing via e-mail: info@eilandmarketing.nl

Inzicht in realiteit van hulp- en zorgverlening

DIRKSLAND - Welzijnscoach Riëtte Keijzer heeft, in afstemming met haar collega-medewerkers in de verschillende taakvelden in woonzorglocatie Geldershof in Dirksland, een uitgebreid ochtendprogramma samengesteld. Mijn vierde bezoek in de CuraMare-serie leidt deze dinsdag naar dit complex aan het Poldersweegje. Activiteit in de entreehal. De overdracht (rapportage) van nachtdienst naar dagdienst vindt er nog plaats. Tijdstip: 07.00 uur. Voor de één is er daarna het vertrek naar huis. Voor de ander juist het begin van de nieuwe hulp- en zorgdag.

Riëtte Keijzer en Denise van de Veer onder de Wensboom. Samen met collega-medewerkers uit diverse disciplines.

Door Jaap Ruizeveld

Het programma is aantrekkelijk gevarieerd en biedt mogelijkheden voor de zo gewenste contacten. Van meelopen met de medewerkers in de huishouding tot informatie en rondleiding door dagbestedingscoach Denise van de Veer. Van gesprekken aan de koffietafel in de recreatiezaal tot bezoekjes aan bewoners in hun kamers. Meebeleven welke activiteiten er in het complex aan bewoners/cliënten op het gebied van hulp en zorg worden geboden. Open en transparant. Inzicht in de realiteit van hulp- en zorgverlening aan kwetsbare bewoners. Liefdevol. Intens betrokken. De medemens, de naaste, staat centraal.                                                                        

Cijfers                                                                                                                                        

Vrijwilliger Leo de Jong maakt een fietstochtje met Joop Willemse (84).
Woonzorgcentrum Geldershof (foto CuraMare)

Bij zorgcentrum Geldershof (dat evenals Ebbe en Vloed een algemene identiteit binnen CuraMare draagt) zijn 171 personen bij hulp- en zorgverlening betrokken. 5 eerst verantwoordelijk verzorgenden, 18 helpenden, 5 verpleegkundigen, 7 zorghulpen en zorgondersteuners, 43 verzorgenden, 70 vrijwilligers, 11 huishoudelijk medewerkers, 9 leerlingen en stagiaires en 3 welzijnswerkers. Het woonzorgcentrum aan het Poldersweegje is kleinschalig. Over anderhalf jaar hoopt men een nieuw pand te kunnen betrekken. Dat is nodig om dan te kunnen voldoen aan de steeds hogere eisen die aan de ouderenzorg worden gesteld. Wilgenroos, Klaproos en Klaverblad zijn de namen van de drie woongroepen (psychogeriatrie) die het complex telt. Met in totaal 22 bewoners. Acht cliënten kunnen gebruikmaken van kortdurende zorg (zogenoemde tijdelijke opname). Er zijn verder nog 30 zorgappartementen.

Wellness                                                                                                                        

Meelopen betekent ook letterlijk dat je van het ene onderdeel naar het andere gaat en onderweg activiteiten opmerkt. In de entreehal bevestigt algemeen vrijwilliger Leo de Jong de gordel bij Joop Willemse (84), met wie hij een fietstochtje door klein Parijs' gaat maken. Joop geniet al bij voorbaat en aan de humor van Leo zal het niet liggen. Succes verzekerd. Huishoudelijk medewerkers Ina en Jacqueline zijn druk aan de slag met het schoonmaken van en stofzuigen in de leefruimten van Wilgenroos en Klaproos. Alles correct op tijd, want de eerste bewoner meldt zich al voor het ontbijt. Hij kiest voor kaas en jam op de boterham en een bekertje thee. De boterhammen worden voor hem in hapjes gesneden. Hij kan zelf zijn ontbijt gebruiken. Controle blijft. In één van de gangen passeren we een badkamer die de allure heeft van een wellness-voorziening. Bewoners kunnen hier relaxt genieten van een heus bad. Met geurtje, sfeerlampjes en zelfs een muziekje.

Op de begane grond klopt Jacqueline aan bij mevrouw Van Prooijen. Haar kamer wordt keurig schoongemaakt. Ik ben er welkom. De bewoonster vertelt over de goede zorgen die zij krijgt in Geldershof. Is trots op haar dochter in Dirksland. Is blij met de gezelligheid in de recreatiezaal bij het koffie drinken en met spelletjes (bingo) en andere activiteiten. Toch is ze vaak op haar kamer, want als er iemand belt moet ik 'thuis 'zijn.

Dagbesteding                                                                                                                                

Door naar dagbestedingscoach Denise, die evenementen programmeert. Zorgvuldig wordt gekeken wat kan en niet kan. Wat zinvol is om te doen voor een cliënt of voor een groep. Waar is behoefte aan. Bij de invulling en uitvoering van activiteiten is de inzet van vrijwilligers onmisbaar, zegt Denise. Ze laat de tovertafel zien, waar met een handbeweging de bal van cliënt naar cliënt gaat of waar boombladeren zonder moeite van tafel worden geveegd. Samen met de zorgsector wordt de dagbesteding ingevuld. Er is een wandelgroep, er zijn Bijbelstudies en een leuke activiteit is bloemschikken. Men kent elkaar en dat geeft een band, vertelt Denise. Ze neemt me mee naar een andere activiteit op die dag. Een IVN - (koffer)presentatie. Met de loep bekijkt een bewonersgroep bloemen/planten uit akkerranden. Korenbloem en Guldenroede krijgen de meeste aandacht.

Winkeltje                                                                                                                                        

In de recreatiezaal is het gezellig druk. Koffie met iets lekkers. Dat wil er wel in. Enkele 'Platenaars' vinden het prima als ik aan tafel aanschuif. Ja, ze hebben Eilanden-Nieuws met het artikel over Ebbe en Vloed al gelezen. Wanneer komt nu Geldershof? Weet je al dat er nieuwbouw komt? Sommige onderwerpen vragen niet om research, maar worden gewoon aangedragen. Onderling kwinkslagen. Het leidt tot vrolijkheid. Aan de zijkant worden wandjes verschoven en er duikt een winkeltje op. Waar kun je nu nog één mandarijn en één sinaasappel kopen? Voor de prijs hoef je het niet te laten. Overigens is ook de snoephoek in trek. Zeker als er kleinkinderen op visite komen. Afrekenen kan o.a. met bonnen. Vrijwilligers runnen deze interne winkel.

Wensboom                                                                                                                                

In de centrale entreehal staat een 'wensboom'. Daarop zijn briefjes met teksten geplakt. 'Graag eens een bezoekje aan een kaasboerderij, of naar de markt', zijn aanvragen. Vrijwilligers vullen vaak deze wensen voor een uitje in, voor zover dat al niet door familieleden of kennissen wordt opgepakt. Aandacht voor elkaar. Samen iets doen. Daar gaat het om. Sommige bewoners kiezen er voor om in hun eigen kamer de meeste tijd door te brengen. Zoals de heer Kieviet (93) uit Middelharnis. Hij toont zijn rijk gevulde 'bibliotheek' met boeken over geschiedenis en theologie. Lezen is zijn hobby. Ook oorlogsboeken hebben er een plekje. Medewerkster Dia brengt ons bouillon. Wij praten over orgelmuziek. Niet verwonderlijk. Organist Paul Kieviet is immers landelijk een bekendheid. Kieviet sr. is blij met de goede zorg in Geldershof en met de prettige contacten met de verzorgenden.

Sfeer en kwaliteit                                                                                                                

De ochtend is snel voorbij gegaan. De receptioniste wijst mij op de prachtige tekeningen van Rien Poortvliet. Je herkent ze uit zijn boek 'Te Hooi en te Gras.' Dan is er het afsluitend gesprek met Riétte Keijzer. Het waren waardevolle indrukken over kwaliteit en sfeer in een woonzorgcentrum waar men zichzelf wegcijfert om bewoners een goede levensavond te kunnen geven.

Kader: Opleiding CuraMare 'Helpende in de zorg'

GOEREE-OVERFLAKKEE - Al enige tijd signaleert het management van CuraMare Thuis- en Ouderenzorg dat het moeilijker wordt nieuwe medewerkers aan te trekken. Met name geldt dit voor verzorgenden en verpleegkundigen. In absolute zin zijn er meer medewerkers nodig. Dit al gevolg van een groter wordende zorgvraag. Ook de intensiteit en de complexiteit van de zorg nemen toe.

De kwaliteitsvoorwaarden vanuit de inspectie en de financiers brachten CuraMare er toe om hogere opleidingseisen te stellen. Anderzijds blijkt dat mensen met hart voor zorg - maar zonder verzorgend- of verpleegkundig diploma - van grote waarde zijn voor de ouderenzorg. Daarom gaat CuraMare vanaf dit najaar, in samenwerking met een opleidingsinstituut, zelf een opleiding tot helpende in de zorg starten. De opleiding zal ongeveer een jaar duren. Inzet is om de opleiding op Goeree-Overflakkee te organiseren. Er zijn al veel geïnteresseerde sollicitanten die CuraMare binnenkort zal benaderen om te beoordelen of zij kunnen starten met de opleiding. Het management CuraMare Thuis- en Ouderenzorg doet daarnaast een dringende oproep aan belangstellenden voor deze opleiding, maar ook voor gediplomeerde verzorgenden en verpleegkundigen. (www.curamare.nl)

Paardensportcentrum De Dijkgraaf zet zich in korte tijd op de kaart

Edwin van der Graaf en Anne van Dijk met kids bij de nieuwe waterhindernis.

OUDDORP – Paardensportcentrum PSC De Dijkgraaf aan de Hofdijksweg 48, op de locatie waar voorheen het Hippisch centrum Ouddorp was gevestigd, bruist van activiteiten. Edwin van der Graaf, voormalig eerste koetsier en instructeur Koninklijke Stallen en partner Anne van Dijk hebben na hun komst vanuit het Westland (Monster) in korte tijd, met tomeloze energie, het centrum een nieuwe en verbreedde invulling gegeven. Zaterdag 23 september organiseert PSC De Dijkgraaf in samenwerking met Stichting Vierspan Zuid-Holland een Nazomer Marathon. Belangstellenden zijn welkom om dit spektakel te volgen.

Door Jaap Ruizeveld

Deze men-marathon omvat verschillende disciplines. Gereden wordt over een traject, een vaardigheidsparcours en een vijftal hindernissen, waaronder de spectaculaire water- en heuvelhindernis. Het evenement staat open voor wedstrijd-, hobby- en jeugdmenners. De Stichting Vierspan Zuid-Holland ondersteunt, samen met sponsoren, deze wedstrijd. Zij zetten zich ook in om het mogelijk te maken dat wedstrijdrijder Edwin van der Graaf met zijn vierspan zich kan voorbereiden op en kan deelnemen aan het WK dat in 2020 in het Limburgse Horst wordt gehouden.

Populair

PSC De Dijkgraaf is blij met de ruim 8 hectare accommodatie (met grasland, twee binnenbakken, buitenfaciliteiten, stallingsruimten, horeca met terras) aan de Hofdijksweg in Ouddorp. Mennen (door Edwin) is een belangrijke pijler, maar het is één van de onderdelen van het bedrijf dat zich gericht ook inzet op haar manege- en toeristische activiteiten. Anne verzorgt op professionele wijze de lessen 'onder het zadel'. De paardensport is zeker ook onder toeristen en recreanten populair. Dat merkt ook PSC De Dijkgraaf in deze vakantieperiode. Daarom zal aan dit aspect meer publiciteit worden gegeven. Na het laatste ponykamp van dit seizoen wordt de blik al gericht op een voorjaars ponykamp in de meivakantie 2018 en uiteraard op de zomerperiode van dat jaar. Meisjes en jongens van 8-16 jaar kunnen zich voor deze kampen inschrijven. Vooral de strandritten zijn daarbij in trek.

Faciliteiten

"Wij kunnen veel faciliteiten bieden", vertelt Anne van Dijk. "Menlessen, dressuur en springen privé en voor groepen. Het promoten van deze sport. Ruiteropleidingen met een certificaat. Verder o.a. de organisatie van bedrijfsuitjes en bijvoorbeeld koetsritten. Er zijn mogelijkheden voor pension- en vakantiestalling voor paarden. Daarnaast beschikken wij over een paardensportwinkel en een gezellige kantine. Vanaf het terras of vanuit de kantine kan men de lessen in de binnenbak of buitenruimte volgen. Ook vinden wij het fijn dat onze manege huisvesting kan bieden aan de Stichting Huifbed Goeree-Overflakkee (voor mensen met een handicap). Als je je nieuw vestigt, het woord Overkanter kennen we hier, dan moet je je bewijzen. Iets opbouwen. Laten zien waar je voor staat. Daar investeren wij nu krachtig in en hebben daarbij support in de rug gekregen van het lokale bedrijfsleven. Dat is prettig. Wij voelen ons hier uitstekend op deze Ouddorpse locatie", zegt Anne. Informatie over de marathon en andere activiteiten: mijnknhsnl of info@pscdedijkgraaf.nl.

'Schaarse roeken niet schieten, maar beschermen'

De roek, gefotografeerd door Piet Munsterman.

DEN HAAG - Op dinsdag 15 augustus 2017 buigt de rechter zich over de beroepsprocedure die de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland samen met vijftien lokale natuurorganisaties heeft aangespannen tegen een ontheffing van de provincie Zuid-Holland voor het afschot van roeken.

De provincie wil het schieten van roeken toestaan om schade aan landbouwgewassen te voorkomen. Met slechts 850 broedparen in Zuid-Holland is de roek in deze provincie een schaarse vogel. De NMZH vindt daarom dat beschermingsmaatregelen meer op zijn plaats zijn dan het toestaan van afschot. Bovendien is de omvang van de schade die roeken aanrichten zeer beperkt. De NMZH vindt daarom dat het vergoeden van deze incidenteel optredende schade een betere oplossing is.
De roek is een kraaiachtige vogel die slechts op een beperkt aantal plekken in Zuid-Holland voorkomt. Roeken kunnen schade aan de landbouw aanrichten doordat zij heel soms mais, granen of fruit opeten of aanpikken. Daar tegenover staat dat roeken ook positieve effecten hebben voor de landbouw doordat zij insecten eten die schade aan landbouwgewassen aan kunnen richten. Op landelijk niveau gaat de roekenpopulatie achteruit, uit onderzoek is gebleken dat afschot hier één van de oorzaken van is. De NMZH is daarom van mening dat de provincie afschot in Zuid-Holland, zelfs als dit maar een klein aantal roeken betreft, ten onrechte toestaat.

Schoolboeken kaften in de Bibliotheek

MIDDELHARNIS - Iedere scholier staat voor aanvang van het nieuwe schooljaar voor een lastig klusje; het kaften van de schoolboeken….Niet het makkelijkste werkje…..

Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta organiseert een boekenkaftmiddag, waarin alle scholieren welkom zijn in de Bibliotheek. Je zult zien; met elkaar boeken kaften gaat sneller en….is een stuk gezelliger!
De Bibliotheek zorgt voor frisdrank en iets te snoepen. Als jij je schoolboeken en kaftpapier meebrengt zul je zien dat het kaften van je boeken zo gepiept is!
De Bibliotheekmedewerkers geven je tips & trucs zodat boeken kaften een fluitje van een cent wordt! Trommel je klasgenoten op en kom langs in de bieb! In Middelharnis kan men hiervoor terecht op vrijdag 18 augustus van 14.00 tot 16.30 uur.

Oogstdag op Tiengemeten

TIENGEMETEN - Op zaterdag 2 september a.s. wordt weer de jaarlijkse oogstdag georganiseerd. Het is een traditie. Elke eerste zaterdag van september worden de aardappelen gerooid, het graan gedorst, de grond verder bewerkt.

Natuurlijk is er veel werk aan vooraf gegaan. Voor de Oude Polder is een zaaiplan opgezet en het nodige poot- en zaaigoed de grond in gegaan. De vrijwilligers van het landbouwmuseum zijn druk bezig geweest de grond te bewerken. Naast het museum zijn diverse demonstratieveldjes met verschillende landbouwproducten aangelegd, zodat de bezoekers kennis kunnen nemen van diverse gewassen. Ook gewassen die vooral vroeger geteeld werden. Zo krijgt een bezoek aan de landbouwveldjes naast een educatief ook nog een nostalgisch karakter.

In de Oude Polder worden de aardappels gerooid en het boekweit en haver geoogst. Men ziet hoe de grond bewerkt wordt. Natuurlijk kunnen de bezoekers helpen bij de verschillende werkzaamheden. Regelmatig rijden de (gratis) huifkarren getrokken door oude tractoren naar de Oude Polder en natuurlijk ook weer terug.
Bij het museum wordt het graan gedorst; niet alleen machinaal, maar ook nog met de dorsvlegel. Voor de kinderen is er zelfs een speciale kinderdorsvlegel gemaakt, zodat ook zij het zware werk met de dorsvlelgel kunnen ervaren.
Op de boerenmarkt is er veel te beleven, o.a. verkoop van landbouwproducten, diverse demonstraties, voorlichting over de landbouw en de natuur enz. enz. In een oude takkenoven wordt er brood gebakken, dat daarna te koop wordt aangeboden. De hoefsmid geeft de gehele dag demonstraties. Men ziet hoe het vlas bewerkt wordt enz. enz.

Kostuum- en dansgroep 'Schampeljoen' was een aantal jaren geleden in Goedereede te gast.

Voor de kinderen:

De kinderen kunnen zich de gehele dag vermaken met diverse activiteiten, zoals zelf aardappels delven in de Oude Polder. Bij de touwslager kunnen kinderen zelf een springtouw vervaardigen. Dorsen met een speciale kindervlegel. Elk uur is er een gratis workshop bij "Mosterd & Meer", speciaal voor kinderen. Met een waterstraal proberen zoveel mogelijk blikken om te blazen. Een rondrit maken op een pony. Je uitleven op een springkussen en daarna genieten van een suikerspin.

Kabouter Spruitepak

Ook kabouter Spruiteprak van het Rien Poortvlietmuseum is met zijn vrouwtje op de oogstdag aanwezig. Ze komen je al verwelkomen bij de pont. Natuurlijk kun je naast het Landbouwmuseum ook het Rien Poortvlietmuseum met de kabouterzolder bezoeken. Bij kabouter Spruiteprak kun je ook deelnemen aan verschillende activiteiten: schilderen met natuurmaterialen, of een ansichtkaart ermee maken, maar ook spelen met de spruitenbaan, bellen blazen of ringwerpen.
Zoals elk jaar is ook weer de kostuum- en dansgroep "Schampeljoen" uit Dordrecht aanwezig. Gekleed in diverse klederdrachten uit verschillende streken van Nederland geven ze een extra nostalgisch tintje aan de sfeer op de oogstdag. Tevens geven ze vier maal verspreid over de dag een demonstratie met verschillende volksdansen.
Bij de Zorgboerderij de Idahoeve is het die dag ook "open huis". Er is een proeverij van eigen teelt, een makerij van eigengemaakte houtproducten en er wordt een rondleiding gegeven.
Voor de inwendige mens kun je natuurlijk terecht bij het Pannenkoekenhuis Hélène, naast het Landbouwmuseum en bij de Herberg in de Oude Polder.
Deze dag zijn zowel het Landbouwmuseum als het Rien Poortvlietmuseum gratis toegankelijk. U behoeft dus alleen de overtocht met de pont te betalen.

Gezien de verwachte drukte en om problemen met parkeren te voorkomen, adviseert men, indien mogelijk, met de fiets te komen en/of te carpoolen.
Verdere informatie vindt u ook op de website: www.landbouwmuseumtiengemeten.nl

Muziekvereniging Apollo Nieuwe-Tonge zoekt leden

Op 21 augustus start de Harmonie van muziekvereniging Apollo Nieuwe-Tonge weer met haar wekelijkse repetities en op 25 augustus start het slagwerkensemble met de tweewekelijkse repetities. Muziekvereniging Apollo is de enige harmonie van Goeree-Overflakkee en heeft enthousiaste leden, die samen uitdagende muziek spelen. Het bespelen van een muziekinstrument moet ontspanning geven en mensen uit de dagelijkse sleur halen. Gezelligheid en ontspanning staan bij ons voorop.

Speelt u een klarinet, saxofoon, trompet, hoorn, fagot, hobo, euphonium, trombone of slagwerkinstrument? Dan bent u die persoon naar wie wij op zoek zijn. Bespeelt u nog geen muziekinstrument en u heeft al langer het idee om een instrument te willen bespelen, maar daar is nog steeds niets van gekomen? Ook dan bent u van harte welkom op één van onze repetitieavonden. Wij zullen samen met u kijken wat de mogelijkheden zijn.

Als u vragen heeft, kunt u het formulier op de contactpagina van onze website www.apollo.nieuwetonge.nl invullen, waarna wij contact met u zullen opnemen.

Wij zien u graag op één van onze repetitieavonden.

Bestuur Apollo Nieuwe-Tonge

Tel.: 06516078339

Email: info@apollo-nieuwe-tonge.nl

Vrolijke Fluiters

Bij de Vrolijke Fluiters in Melissant wordt na de zomervakantie weer een nieuwe groep blokfluitleerlingen gevormd. Kinderen in de leeftijd van 7-11 jaar die graag blokfluit willen leren spelen en noten willen leren lezen, zijn van harte welkom.

Er wordt gebruik gemaakt van aantrekkelijk lesmateriaal en diverse muzikale spelletjes. Binnen de lessen is ook aandacht voor een juiste houding en ademhaling. En natuurlijk wordt het seizoen, dat loopt van eind augustus tot mei, afgesloten met een echt Vrolijke Fluiters optreden in Melishof.

Aangezien blokfluitles in groepsverband plaatsvindt, kan de les tegen gereduceerd tarief gegeven worden. De groep start na de zomervakantie, dus wees er op tijd bij!

Blokfluitles is niet het enige professionele muziekonderwijs dat bij fam. De Lange in Melissant gegeven wordt. Ook voor les op de dwarsfluit, klarinet, saxofoon, hobo en fagot kunt u hier terecht. Deze lessen worden wel op individuele basis gegeven.

Vraag nog voor de vakantie vrijblijvend meer informatie aan via telefoonnummer 0187-602620 of stuur een e-mail naar aj-delange@kpnmail.nl.

Kernactiviteiten

DIRKSLAND

Koffieochtend 't Reginahof

Elkaar ontmoeten in een ontspannen sfeer met een gezellig praatje en, in overleg, het spelen van een spel. Dit is mogelijk in de ontmoetingsruimte van 't Reginahof. Een ieder is elke dinsdag van harte welkom tussen 10.00 en 12.00 uur. De ontmoetingsruimte is te vinden aan de Reginahof 1 (achter de apotheek) te Dirksland.

Sursum Corda start repetities

Chr. Ger. Zangver. Sursum Corda start donderdag 24 augustus weer met haar repetities. Deze worden gehouden in verenigingsgebouw 'Onder de Wiek' aan de Ring. De avond begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. De dirigent van het koor is Kees Villerius. Men start met instuderen van hun kerstconcert. Dirigent en bestuur hebben in overleg gekozen voor het Christmas-Oratorio 'Licht en Vrede' van Martin Zonnenberg. Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom. Belangstellenden kunnen vrijblijvend een repetitieavond bijwonen. Vooral de mannenpartij kan versterking gebruiken. I.v.m. het kerstconcert is het ook mogelijk om tijdelijk mee te zingen als gastlid. De voorkeur gaat uit naar mannen die de baspartij kunnen zingen. Voor verdere inlichtingen kunt u bellen naar 0187-601455.

Dirkslands Mannenkoor

Kun je nog zingen? Zing dan mee met het Dirkslands Mannenkoor, dat woensdag 23 augustus a.s. weer gaat beginnen met het zangseizoen 2017/2018. Men begint deze open avond om 20.00 uur in een zaal bij de kerk van de Gereformeerde Gemeente aan de Mozartweg te Dirksland. Rond 22.00 uur wordt de avond weer beëindigd. De avond wordt geopend en gesloten door een bestuurslid. Mannen/jongens vanaf 16 jaar zijn van harte welkom. Zij mogen deze avond tussen de leden plaatsnemen en gratis meezingen. Onder leiding van dirigent Frans Cornet en op het orgel begeleid door Jan Hoek, staat men dit kalenderjaar al voor vier uitvoeringen. Daarom zal er flink gerepeteerd moeten worden. Daarnaast is er tijd voor ontmoeting en gezelligheid. Meer informatie over het koor en oefenavonden kunt u ook vinden op de website: www.dirkslandsmannenkoor.nl.

GOEDEREEDE

Geslaagde Kunstweek

Tijdens de onlangs gehouden kunstweek was er veel te zien in oude Hervormde Kerk van Goedereede. Meer dan 900 mensen maakten van de gelegenheid gebruik om in de kerk en/of de consistorie te komen kijken naar de tentoongestelde tabernakel en de getoonde schilderijen. De kunstenaar had het druk met het beantwoorden van de vele vragen over zijn werk en de diepere betekenis ervan. Op de zaterdag was de familie Maliepaard met vier personen aanwezig om te luisteren en antwoord te geven op de vele vragen. In de kerk ontstonden veel gesprekken over de betekenis van de tabernakel. Hier werden de vragen beantwoord door vrijwilligers. De organisatie dankt alle vrijwilligers voor hun inzet om het project te helpen slagen.

MELISSANT

Huttendorp

Drie dagen lang is het huttenfeest in Melissant en kunnen kinderen aan de slag met hamer en spijkers. Op 16,17 en 18 augustus zijn kinderen van 4-13 jaar welkom om te bouwen aan een houten dorp. Tijdens de dagen zijn er verschillende spellen en wedstrijden en wordt er samen gegeten en gedronken. Vrijdag 18 augustus wordt het huttenfeest afgesloten met het zomerfeest, dat is van 18.00 tot 01.00 uur op speelveld De Klimgeit. De toegang is gratis, kijk voor meer informatie op de Facebookpagina van Oranjevereniging Melissant.

MIDDELHARNIS

Kapster in het wijkcentrum

Iedere maandagmiddag en vrijdag is er een kapster in het Wijkcentrum aan de Doetinchemsestraat 27 in Middelharnis. Iedere maandagmiddag en vrijdag kunt u terecht voor knippen, permanenten, kleuren, wassen en watergolven. Voor informatie kunt u bellen naar 0187- 483366 of e-mail: m.kieviet@zijngo.nl.

Met O-G-O naar 50PlusBeurs

De tweede dagtocht van de Ouderenvereniging Goeree-Overflakkee O-G-O staat dit jaar in het teken van een bezoek aan de 50PlusBeurs in de Jaarbeurshallen in Utrecht. Op donderdag 21 september zal de dagtocht van de O-G-O in het teken staan van een bezoek aan deze beurs. Vertrek om 10.00 uur vanaf het parkeerterrein van Keukencentrum Tieleman. Onderweg wordt in Houten een koffiestop gehouden en rond 12.30 uur verwacht men in Utrecht te zijn. U kunt dan alle tijd nemen voor het bezoek aan de beurs, of als u dat zat bent even oversteken voor een wandeling of shoppen in winkelcentrum Hoog Catharijne. Zorg wel dat u weer om 16.30 uur bij de bus bent, want dan vertrekt men weer richting Montfoort voor het diner. Men verwacht rond 21.00 uur weer aan te komen in Middelharnis. Kosten voor deze dag (inclusief entreegeld voor de 50PlusBeurs) bedragen voor leden € 45,-. Als er plaatsen over zijn, kunnen ook niet-leden mee, maar die betalen dan € 55,- per persoon. Als u besluit lid te worden van de O-G-O betaalt u € 45,- en bent u voor de rest van 2017 geen contributie verschuldigd. Aanmelden bij Marrie Breeman, 0187-484559 of 06-1305 8237. Kosten voor 1 september overmaken op bankrekening NL15RABO 0307 4304 21.

Jeu des Boules O-G-O

Voor leden van de Ouderenvereniging Goeree-Overflakkee O-G-O die het leuk vinden om actief in de buitenlucht bezig te zijn, organiseert de O-G-O op dinsdag 5 september een middag waarin kennis kan worden gemaakt met Jeu des Boules. Velen kennen dit spel van vakanties in Frankrijk. Deelnemers worden verzocht om 13.00 uur aanwezig te zijn. De start is om 13.30 uur. Dit evenement wordt mogelijk gemaakt door medewerking van de Jeu des Boules afdeling van korfbalvereniging Good Luck aan de Kruisweg in Middelharnis. Deelname is gratis, inclusief een kopje koffie of thee en één consumptie. Aanmelden bij Ria Welleman via telefoonnummer 0187-483763. Geef bij uw aanmelding even door of u zelf over speelballen beschikt.

NIEUWE-TONGE

Inleveren rommelmarktspullen

Zaterdag 19 augustus a.s. is er een schuurverkoop van heel veel artikelen uit grootmoeders tijd, zoals emaillen petroleumstellen, zinken voorwerpen, Keulse potten, koffiemolens en nog veel meer. Kom vrijblijvend kijken aan de Groeneweg 35. Er is ruime parkeergelegenheid en koffie of thee is gratis. Voor meer informatie kunt u bellen naar Jan Nijssen, 0187-651638.

Op 26 augustus staat de jaarlijkse rommelmarkt van de Gereformeerde Gemeente in Nieuwe-Tonge weer gepland. Voor deze markt is men nog op zoek naar bruikbare spullen. Heeft u nog spullen in huis, op zolder of de garage die u niet meer gebruikt? Lever deze dan in op zaterdag 19 augustus van 10.00 tot 11.30 uur. De spullen kunnen worden afgegeven bij de loods achter Tankstation Nelisse in Nieuwe-Tonge, bij de weegbrug. Kunt u niet op zaterdag langskomen, dan kunnen de spullen thuis worden opgehaald. Stuur hiervoor een e-mail naar: info@rommelmarktnieuwetonge.nl of bel 06 23 47 96 99.

OOLTGENSPLAAT

Zangvereniging Advendo

De gemengde zangvereniging Advendo uit Ooltgensplaat is maandag 7 augustus weer begonnen met de wekelijkse repetitie. Het was weer een goed bezochte bijeenkomst, maar nieuwe gezichten zijn natuurlijk van harte welkom. De sopranen, alten, bassen en tenoren kunnen best nog wat versterking ontvangen. Het koor is zich aan het voorbereiden om een concert te geven in Nieuw Rijsenburgh en daarna zal hard gestudeerd worden aan het kerstrepertoire. Naast die nummers worden ook regelmatig traditionals gezongen. De informele sfeer op het koor is, volgens het bestuur, tekenend voor de gezelligheid en vele leden waren dan ook blij dat de vakantie van vijf weken weer voorbij was, zodat iedereen zich weer vol overgave op de nummers kon storten. "Onze dirigent Carine Groen-Zwart uit Rotterdam straalde weer het enthousiasme uit wat we haar gewend zijn". Belangstellenden zijn welkom op de repetitie van maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in het MFC ´t Centrum aan de Weesmolenstraat. De eerste maand geldt als een proefmaand en kan worden afgewogen of de sfeer op het koor u aanspreekt.

Omloop in Ooltgensplaat

Op 19 augustus is de jaarlijkse Omloop en ook dit keer is er een rustpunt in MFC 't Centrum in Ooltgensplaat. De Vereniging Dorpsraad Ooltgensplaat organiseert een randprogramma voor jong en oud. Aangezien Ooltgensplaat 20 kilometer van de finish is verwijderd, zal men een aanmoedigingsspandoek ophangen. Van 10.00 tot en met 14.00 uur zullen de prins en prinses van het Fort de lopers op het fietspad naast het Fort welkom heten en aanmoedigen. Deze tijd is er ook livemuziek in en een springkussen voor de kleintjes bij MFC 't Centrum. Ook zal er een ijskar staan. Voor het uitdelen van soep en broodjes aan de lopers kan men nog vrijwilligers gebruiken. Voor meer informatie: dorpsraadooltgensplaat@gmail.com of neem contact op met Bram den Exter via 06-22646671.

OUDDORP

Zomermarkt HHG

Zaterdag 19 augustus hoopt de activiteitencommissie van de Hersteld Hervormde Gemeente in Ouddorp de jaarlijkse zomermarkt te organiseren t.b.v. het aflossingsfonds. De markt vindt plaats op het terrein van vishandel Sperling aan de Hazersweg 77 tussen 9.00 en 15.00 uur. In verband met de ruimte wordt u verzocht om gebruik te maken van de ingang aan de Stoofweg, daar is ook voldoende ruimte om uw auto te parkeren. Op de markt staan ongeveer 50 kramen met voor elk wat wils, zoals nieuwe en tweedehands boeken, gebruikte spullen, gerookte en gebakken vis, groente en fruit, crea artikelen, kaarten, stoffenkraam, hoeden en oliebollen. Tevens is er een terras waar wat kan worden gedronken of gegeten en zijn er voor de kinderen diverse activiteiten, zoals het springkussen en een skippybalrace. Om 11.00 uur is er een gezellige Amerikaanse veiling. Parkeren is gratis.

Samen zingen

Zaterdag 19 augustus, kan er van 19.30 tot 20.30 uur weer een uurtje samen gezongen worden. Het gaat om Psalmen en Johannes de Heer liederen en wordt gehouden in het kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente aan de Dorpstienden.

OUDE-TONGE

Openluchtdienst

Zondag 20 augustus aanstaande houdt Evangelie Gemeente Flakkee haar jaarlijkse openluchtdienst aan het Grevelingenmeer. Traditiegetrouw zullen mensen die hun leven aan de Here Jezus toewijden gedoopt worden. Het thema van de openlucht-/doopdienst; "Met Jezus de diepte in". De locatie is bij de boothelling, waar tal van toeristen genieten van hun vakantie. Daar zal weer een grote witte tent geplaatst worden. Zo is in één oogopslag duidelijk dat er iets bijzonders te doen is. "De kerk komt naar de mensen toe, in plaats van andersom. Evangelie Gemeente Flakkee geeft op die manier een inkijkje hoe het elke zondag weer een feest is om bij elkaar te zijn en de Here God groot te maken!" aldus de organisatoren. De openluchtdienst is voor alle leeftijden. Regen of zon: het festijn gaat gewoon door. De openluchtdienst begint om 14.30 uur en eindigt met een gezellig samenzijn, waarbij iedereen iets lekkers mee zal nemen. De boothelling aan het Grevelingenmeer is te vinden helemaal achterin het recreatiegebied aan de Strandweg tussen Oude-Tonge en Bruinisse.

Bingo ASV

ASV Oostflakkee organiseert op vrijdag 25 augustus na een maandje vakantie weer een grote bingo bij Stichting ZIJN in de Bernhardstraat in Oude-Tonge. Aanvang: 19.30 uur. Zaal open: 19.00 uur. Kosten: € 7,00 incl. koffie/thee. Iedereen is welkom.

Goederen voor Uzon

Zaterdag 19 augustus is er weer goedereninzameling de zustergemeente van de Hervormde Gemeente te Oude-Tonge, in Uzon op het inzameladres aan de Capelleweg (bij het AVK-terrein) te Oude-Tonge. Komende vanaf de rotonde is het de laatste loods aan uw linkerhand waar het bord aan de weg staat. Van 9.30 uur tot 11.30 uur staat wij klaar om schone, goed bruikbare kleding aan te nemen. Twijfelt u aan de bruikbaarheid van de spullen of moet er iets opgehaald worden, neem dan contact op met dhr. A. Klem. Zijn telefoonnummer: 641304. Graag vrijdagavond bellen tussen 19.00 en 20.00 uur. Er staat een collectebusje voor uw (vrijwillige) bijdrage in de transportkosten.

SOMMELSDIJK

Bingo O-G-O

Zaterdag 26 augustus is er een bingo van de ouderenvereniging G-O, die start om 19.30 uur in wijkgebouw De Zwaluw, aan de Sperwer 55. De zaal is open om 19.00 uur. De koffie/thee bij binnenkomst. is gratis Er worden 11 rondes gespeeld voor € 6,50. Daarnaast zijn er nog negen gratis prijsjes. In de pauze is er verkoop van twee extra rondes, voor € 1,- per ronde. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom.

STELLENDAM

Bingo middag 55+

Voor donderdag 24 augustus organiseert de activiteitencommissie van de Stichting ZIJN afdeling Stellendam een bingomiddag. Dit is tevens de start van het nieuwe seizoen van activiteiten 2017/2018. De middag begint om 14.30 uur en de zaal is open om 14.15 uur. De middag wordt gehouden in het Haegse Huus. De entree is € 3,-. De volgende activiteiten zijn op donderdag 7 september. Er is dan een fietstocht die vanaf 13.00 uur vertrekt vanaf het Haegse Huus. Indien het weer het niet toelaat, wordt de tocht verplaatst naar een andere datum.

Cheque voor belevingstuin Nieuw Rijsenburgh

SOMMELSDIJK - Vorige week woensdag kregen bewoners en medewerkers van de woongroepen in Nieuw Rijsenburgh een cheque overhandigd van Club 'Rondje Karre'. Club 'Rondje Karre' houdt jaarlijks een toertocht met ruim 60 oldtimer-tractoren over ons eiland. De opbrengst hiervan besteden ze aan goede doelen. Deze keer overhandigden zij een cheque aan Nieuw Rijsenburgh van € 1.375,00. Nieuw Rijsenburgh besteedt het geld aan de inrichting van de belevingstuin. Belevingstuinen zijn tuinen bij zorginstellingen die geestelijk en lichamelijk stimulerend werken voor mensen met een vorm van dementie. Herkenbare elementen zijn daarbij belangrijk. Zo komt er een boerenerf waar dieren niet mogen ontbreken. Er zijn al een koe en een kalfje en er komen binnenkort meer dieren.
Bewoners en medewerkers waarderen het initiatief van Club 'Rondje Karre' zeer.

Orgelconcert Martin Mans in Dirksland

DIRKSLAND - Op woensdag 16 augustus 2017 geeft de bekende, op Flakkee geboren, organist Martin Mans een concert in de Hervormde Kerk in Dirksland. Het concert maakt deel uit van een nieuwe serie 'Orgel Anders in de Zomer' waarin hij tien grote orgels bespeelt.

Martin vierde onlangs zijn 40-jarig jubileum als kerkorganist en begeleidt in Dirksland nog regelmatig de zondagse diensten. Het programma bevat improvisaties over geestelijke en klassieke thema's en tevens een aantal bruisende toccata's van componisten zoals Widor en Boëllmann. Na de pauze speelt hij verzoeken. Het historische orgel van Hervormde Kerk brengt imposante klanken voort, waarop de concertbezoeker zich kan laten meevoeren en een avond ontspannen kan genieten.
Martin Mans heeft zijn muziek in vele uithoeken van de wereld gebracht en daarmee volgers verzameld die hij onder andere via social media voorziet van informatie. Het orgel is van oudsher een geliefd instrument, dat in deze tijd weer volop in de aandacht staat. De mogelijkheden zijn legio. "Je hebt een heel orkest tot je beschikking," zijn woorden die de organist vaak gebruikt.

Aanvang: 20.00 uur. Locatie: Hervormde Kerk, Ring, Dirksland. Toegang: € 10,-. Online en bij reservering € 9,-. Leden PCOB, KBO en ANBO: € 8,-. Kinderen t/m 11 jaar € 5,-. Reserveren: www.martinmans.nl of t. 06-25391903. Ook kaartverkoop aan de kerk.

Trio TreSonanZ bij 'De Overkant Klassiek OK!'

OUDDORP - Zangeressen Christina Völtl, Natascha Morsink en veelzijdig pianist Andrew Clark, oftewel TreSonanZ, maken een klassiek recital luchtig, sprankelend en verrassend.

In hoog tempo wordt De Overkant omgetoverd tot een wereld waarin muziek uit vele eeuwen elkaar afwisselt en waar de grens tussen heden en verleden vervaagt. De tijd staat even stil, "history doesn't exist", de musici zijn aanraakbaar en door de onconventionele theatrale presentatie komt de muziek echt binnen. De charmante ladies en English gentleman heten u van harte welkom met hun warme heldere stemmen en pianoklanken en nodigen u uit voor een ontdekkingsreis voor de oren en ogen: aanstekelijk en humoristisch, energiek en soms verstild.

Dit inspirerende concert in de reeks 'De Overkant Klassiek OK!' is op donderdagavond 24 augustus in De Overkant, Dijkstelweg 33 Ouddorp. Kaarten kosten € 15,00 en zijn te reserveren via VVV 0187-681789. Het concert begint om 20.00 uur en De Overkant is open vanaf 19.30 uur.

Gespreksgroep Autisme start in september

GOEREE-OVERFLAKKEE - AutismeGO brengt volwassenen met (kenmerken van) autisme met elkaar in contact. "Herkenning en erkenning vinden, jezelf kunnen zijn en nieuwe ervaringen en inzichten opdoen".

Waar je spontaan misschien niet over je autisme zal beginnen, biedt een bekende groep de veiligheid om dat wel te doen. Zo kunnen er diepgaande gesprekken ontstaan, over tevoren samen gekozen onderwerpen. Of juist eens die dagelijkse lastige dingen benoemen die voor anderen zo vanzelfsprekend en eenvoudig zijn. Praten met gelijkgestemden kan een hele opluchting zijn, weer ruimte in je hoofd opleveren. Je ontdekt dat je de ander wat te bieden hebt met je ervaring en komt zelf ook met nieuwe ideeën thuis, hoe jij in je eigenheid het prettigst jouw leven leidt.
Vanaf september zijn er twee kleine groepen in Middelharnis waar u bij aan kunt sluiten. Een groep komt één keer per maand bijeen voor een gesprek, kosten per bijeenkomst maximaal € 2,-, inclusief koffie en thee. Vaker afspreken of samen andere activiteiten ondernemen behoort zeker tot de mogelijkheden.
Op dinsdagavond wordt een nieuwe groep samengesteld, daar zijn nu nog vier plaatsen vrij voor mannen of vrouwen vanaf 20 jaar, die zich in autisme herkennen. Op de donderdagmiddag kunnen nog twee mensen instromen; dit is een groep waar ook naasten van een volwassene met autisme welkom zijn.

Aanmelden via autismeGO@gmail.com, op volgorde van binnenkomst. Vermeld daarbij in welke van de twee groepen u interesse heeft, dan zullen het adres en de data worden doorgestuurd. Ook kunt u op dit mailadres meer informatie vragen over de gespreksgroepen. Of suggesties doen, op welke manier u graag in contact komt met andere volwassenen met autisme.

Eerste vliegsimulator voor bushpiloten in Nederland

TEUGE - De vliegschool MATC bij Apeldoorn heeft een primeur in Nederland: een vliegsimulator die gebruikt gaat worden door piloten die zich voorbereiden op het vliegen in de moeilijkste gebieden ter wereld. Zoals leren landen op hellende grasbanen in Papua Nieuw-Guinea. Vrijdag 18 augustus wordt de simulator officieel in gebruik genomen.

De vliegsimulator FSTD Elite S812 FNPT II, gemaakt in Zwitserland, is aangekocht door vliegschool Mission Aviation Training Centre, een vliegschool gelieerd aan de christelijke hulporganisatie MAF. De organisatie staat bekend om haar luchttransporten wereldwijd.
MAF heeft 130 vliegtuigen en verzorgt transport voor honderden hulporganisaties naar crisisgebieden. Een van die organisaties is bijvoorbeeld Artsen zonder Grenzen, maar regelmatig ook de VN. Vorig jaar startte de MAF op vliegveld Teuge een vliegschool voor bushpiloten. Het is de eerste vliegschool voor zulke gespecialiseerde piloten in Europa.

De aangekochte simulator wordt geleverd met een computer waarin een groot aantal normale luchthavens staan. Die zijn nodig voor de reguliere vliegopleiding die de vliegschool verzorgt. Maar Schiphol of Zestienhoven zijn niet de enige luchthavens die door de studenten virtueel worden bezocht; ook de moeilijkste vliegvelden van Europa, zoals in het Oostenrijkse Innsbruck of het Franse Courchevel, komen aan de orde.
Maar op de vliegschool wordt naast de reguliere vliegopleiding ook extra kennis overgedragen. Bijvoorbeeld omgaan met dit soort 'scenario's': je vliegt in Afrika boven bergachtig terrein, voor je stijgt een donderwolk tot 12 kilometer hoogte, je wilt eromheen vliegen maar daardoor vermindert je benodigde hoeveelheid brandstof tot een kritische grens; als je vanaf nu een noodlanding moet maken staan je alleen nog enkele overwoekerde en in onbruik geraakte landingsbanen tot je beschikking. Wat doe je?

De vliegschool wil als het mogelijk is in de toekomst ook virtuele start- en landingsbanen programmeren van de vliegtechnisch moeilijkste gebieden van de wereld. Daarvoor zijn speciale programmeurs nodig die zich baseren op kaarten, foto's en satellietbeelden van de start- en landingsbaan die ze virtueel moeten nabouwen.
,,Dit apparaat gaat zich onderscheiden. We oefenen virtuele 'canyon-turns' '', vertelt Jeroen Knevel, head of training bij de MAF vliegschool. ,,Alsof je je in Afrika of Papua in een vallei vast vliegt en erdoor wordt ingesloten. Je hebt een extreme manoeuvre nodig eruit te komen. Deze simulator wordt deel van de voorbereiding van piloten op de meest extreme vliegomstandigheden ter wereld.''

,,We zijn heel blij met de komst van deze simulator naar Teuge. Dit is momenteel de enige gecertificeerde simulator op ons vliegveld'', vertelt Meiltje de Groot, directeur van vliegveld Teuge. ,,Dit is niet alleen goed voor de vliegschool van de MAF maar ook voor de professionele uitstraling van ons vliegveld.''

Bloggers ontdekken het eiland

GOEREE-OVERFLAKKEE - Het eiland wordt door steeds meer bloggers ontdekt. De afgelopen maanden hebben de volgende bloggersites OhMyFoodness.nl, Zoover.nl, Budgetproof.nl en Travelboulevard.be het eiland Goeree-Overflakkee bezocht. Zij delen met veel enthousiasme hun ervaringen en kennis over het eiland op hun website en social mediakanalen. Hun fans volgen hen op Youtube, Twitter, Pinterest, Instagram en Facebook. Hiermee is Goeree-Overflakkee de afgelopen periode bij meer dan 100.000 mensen online gepromoot.
Met hun blog inspireren zij hun volgers voor een weekendje weg of een vakantie op het mooie eiland Goeree-Overflakkee. Zij nemen je mee naar diverse activiteiten voor oud en jong die op het eiland plaatsvinden. En laten zien waar je heerlijk kunt eten in een van de tientallen lunchrooms en restaurants op het eiland.


Tips en inspiratie


De bloggers geven tips over leuke bezienswaardigheden, waar je heerlijk kunt wandelen in een van de mooie natuurgebieden of op de vele kilometers stranden die Goeree-Overflakkee rijk is. En waar je voor ieders budget kunt overnachten, op één van de vele campings, vakantieparken, B&B's en hotels. Iedereen die een weekendje weg of een vakantie op Goeree-Overflakkee wil boeken kan inspiratie op doen door deze bloggersites of de diverse mediakanalen te bezoeken.

Vanuit EilandMarketing en de VVV wordt met steeds meer bloggers en online influencers samengewerkt. Hiermee wordt getracht om ook online en via social mediakanalen het eiland met al haar facetten en veelzijdigheid onder de aandacht te brengen van een breed publiek.

Kids bij KiKarun hadden een geweldige middag

MIDDELHARNIS - Woensdagmiddag 9 augustus was de eerste Kids Obstacle Run 4KiKa op het strandje bij cafetaria 't Hoad in Middelharnis. De run, die werd georganiseerd door KiKa-G-O, was een groot succes. Vijftig kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar waren naar het strandje gekomen om de Obstacle Run 4KiKa te lopen.

Het team van KiKa-G-O had negen obstakels gemaakt en als laatste was er een stormbaan van 24 meter lang. Om 14.00 uur werd het startsein gegeven en gingen de kinderen in groepjes van 3 beginnen om de hindernissen die ze tegen kwamen te nemen. Het was een prachtig gezicht om van al die enthousiaste kinderen te zien hoe ze over de hindernissen heen gingen. Ze werden daarbij een beetje geholpen door de vrijwilligers die bij de obstakels klaar stonden om te helpen en uitleg te geven. Het enthousiaste publiek deed mee om het zo leuk mogelijk te maken voor de kids. Ook is er een mooi bedrag van € 276,55 opgedaan voor KiKa.

Kees Witte, KiKa-ambassadeur: "Het mooiste en waar ik het meeste van hebt genoten is al die blije gezichtjes van die kids. Het was beregezellig. Ik wil alle kinderen, ouders en William de Leeuw van Cafetaria 't Hoad, en al die andere bedrijven die mee hebben geholpen om deze middag tot een succes te maken, bedanken namens KiKa en die kids waar we het voor doen. Het is zeker voor herhaling vatbaar, te horen aan de reacties. We gaan het zeker volgend jaar weer doen, maar dan gaan we het nog spannender en groter organiseren, want dit was mijn doel: blije kindergezichten en ook een mooi bedrag voor KiKa. Ik ben een gelukkig mens dat ik dit heb mogen organiseren. Het was top!"

Kunstenaars gezocht voor Kunst- en Muziekmarkt

OUDDORP - Op zaterdag 9 september a.s. organiseert de St. Kop van Goeree i.s.m. Brassband Concordia in het Ouddorpse centrum de 1e Kunst- en Muziekmarkt.

Het muziekprogramma is geheel in handen van de Brassband, met o.a. muziek vanaf de toren en concerten door de blokfluitgroep, het jeugdorkest en alle Concordia-muzikanten.
In de ring rond de kerk en indien mogelijk ook in de zijstraten, staan kramen opgesteld waarin kunstenaars het maken van hun werk kunnen demonstreren en/of het tentoon kunnen stellen en uiteraard kunnen verkopen… We zijn nog op zoek naar kunstenaars die een kraam willen huren. Indien belangstelling, neem dan contact op met de organisatiecommissie van deze Kunst- en Muziekmarkt via info@kopvangoeree.nl.

Vrijdag in de krant

Jaap Tanis verbolgen over 'groene organisaties'

Ontwikkelingen aan de noordrand van het eiland