info@eilandennieuws.nl
t. 0187 74 54 50

Dinsdag Eilanden-Nieuws

29 augustus 2017

Dinsdag Eilanden-Nieuws 29 augustus 2017


Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: info@eilandennieuws.nl of 0187-745450

Color Run 2017: warm en kleurrijk

MIDDELHARNIS - Zaterdag werd weer de jaarlijkse Color Run gehouden. Honderden deelnemers hadden zich voor deze run ingeschreven en zaterdagmiddag was er de start en finish op het Spuiplein. De tocht was vooral een feestelijk gebeuren, want het ging niet om winnaars of verliezers. De zeer zonnige weersomstandigheden zorgden ervoor dat het ondanks het plezier toch een zware loop was. Onderweg waren er verschillende 'kleurpunten', waar de deelnemers werden bijgekleurd. Zodoende was het een kleurrijk geheel bij de aankomst op het Spuiplein in Middelharnis. De opbrengst van de run is bestemd voor verschillende goede doelen. Op de Facebookpagina van Eilanden-Nieuws zijn nog meer foto's te vinden.

Bloembollentelers gaan werken aan schonere sloten

Heemraad Lies Struik start het project 'Schoon Erf, Schone Sloot' door een watermonster te nemen op het terrein van Vido Fleur.

ACHTHUIZEN – Bloembollentelers op Goeree-Overflakkee en in Brabant intensiveren de samenwerking met de waterschappen Hollandse Delta en Brabantse Delta om de kwaliteit van het oppervlaktewater verder te verbeteren. Bij een van de eilandelijke bollenbedrijven, Vido Fleur in Achthuizen, ging vrijdag 25 augustus het project 'Schoon Erf, Schone Sloot' van start om dat gestalte te geven.

Tekst en foto: Kees van Rixoort

Met het project lopen de bloembollentelers voorop. Nu al sorteren zij voor op de ambitie die voor 2025 gesteld zijn door de gehele agrarische sector. Dat geldt voor de tien bollenbedrijven die Goeree-Overflakkee telt. Zowel de telers die zijn aangesloten bij Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur (KAVB) als de telers die geen lid zijn.
"Het milieu staat voor alle bedrijven op een belangrijke plaats", zei Jacob Jan Dogterom, voorzitter van de KAVB-kring Zuidwest-Nederland tijdens de start van 'Schoon Erf, Schone Sloot'. Hij kwam met mooi nieuws, want zeer recent waren ook de Brabantse bollentelers en het waterschap Brabantse Delta aangehaakt. "Zo nemen we in zuidwest-Nederland samen onze verantwoordelijkheid voor een gezonde teelt en een gezonde omgeving."

>> Lees verder op pagina 6.

Vrouwelijk SGP-raadslid op informatiebijeenkomst

GOEREE-OVERFLAKKEE – De organisatie van de informatiebijeenkomst 'Vrouwen meer politiek actief' die vrijdagavond 1 september in het Bestuurscentrum Rondeel in Middelharnis wordt gehouden, is er in geslaagd een tweetal aansprekende vrouwen uit Zeeland aan te trekken die hun medewerking aan deze sessie zullen verlenen. Zie het artikel elders in deze krant. Het zijn Ger van de Velde-de Wilde, burgemeester in Tholen, voorheen in Goedereede en mevrouw Lilian Janse-van der Weele uit de volksvertegenwoordiging in Vlissingen. Zij is het enige vrouwelijke SGP-raadslid in Nederland. (Jaap Ruizeveld).

2 / 24

Agenda

Woensdag 30 augustus

GOEDEREEDE – Oude Hervormde Kerk open van 14.00-16.30 uur.
OUDE-TONGE – Barbecue 55+ bij het Infocentrum.

Donderdag 31 augustus

GOEDEREEDE – Oude Hervormde Kerk open van 11.00-16.30 uur.

Vrijdag 1 september

MIDDELHARNIS – Autisoos. 19.00 tot 21.00 uur in de kantine van 'Goed voor Goed' (Kringloopcentrum). Adres: Simon Stevinweg 49.
GOEDEREEDE – Oude Hervormde Kerk open van 14.00-16.30 uur.

Zaterdag 2 september

LANGSTRAAT – Fietspuzzeltocht. Start tussen 9.15 en 9.30 uur.
MELISSANT – Verkoping t.b.v. De Schutse, van 10.00 tot 15.00 uur in de Melishof.
OUDDORP – Middagconcert van zangkoor Jeduthun in de Dorpskerk, Weststraat 2.
OUDDORP – Goede doelenmarkt op het kerkterrein van de Hervormde Gemeente, van 10.00 tot 16.00 uur.
ZIERIKZEE - Zomerconcert Vocaal Ensemble Magnificat o.l.v. Rinus Verhage. 16.00 uur, Nieuwe Kerk Zierikzee.
STELLENDAM – Rommelmarkt Gereformeerde Kerk van 8.30 tot 15.00 uur.
GOEDEREEDE – Oude Hervormde Kerk open van 14.00-16.30 uur.

Maandag 4 september

GOEDEREEDE – Oude Hervormde Kerk open van 14.00-16.30 uur.

Dinsdag 5 september

GOEDEREEDE – Oude Hervormde Kerk open van 14.00-16.30 uur.
DIRKSLAND - Koffieochtend 't Reginahof. Alle ruimte voor ontmoeting van 10.00 tot 12.00 uur. De ontmoetingsruimte is te vinden aan de Reginahof 1 (achter de apotheek) te Dirksland.
MIDDELHARNIS – Jeu des Boules voor leden Ouderenvereniging Goeree-Overflakkee. Aanvang 13.00 uur. Op het terrein van Korfbalvereniging Good Luck aan de Kruisweg. Opgave via 0187-483763.
MIDDELHARNIS - Breicafé 'Steekje los'. Tussen 19.00 en 22.00 uur. Diekhuus. Zie www.breicafesteekjeslos.nl.
MIDDELHARNIS – Bibliotheek. Spreekuur Ketenzorg Dementie.

Woensdag 6 september

GOEDEREEDE – Oude Hervormde Kerk open van 14.00-16.30 uur.

Donderdag 7 september

GOEDEREEDE – Oude Hervormde Kerk open van 11.00-16.30 uur.
OOLTGENSPLAAT - Breicafé van 19.30 tot 22.00 uur in ver.gebouw 't Centrum, Weesmolenstraat 12. Meer info: 06-40701181.

Vrijdag 8 september

GOEDEREEDE – Oude Hervormde Kerk open van 14.00-16.30 uur.

Benefiet orgelconcert in Oude-Tonge

OUDE-TONGE - Op zaterdagavond 9 september geven de talentvolle jonge organisten Ard van der Linden (16, slechtziend) en Steven Knieriem (15) een uniek benefietconcert in de Hervormde Kerk in Oude-Tonge. De opbrengst komt ten goede aan Vereniging Bartiméus Sonneheerdt, die zich inzet voor blinde en slechtziende mensen.

Ard uit Sommelsdijk en Steven uit Goes delen veel op muzikaal gebied. Beide hebben een grote passie voor orgelspelen. Ard van der Linden: "We houden van de orgelmuziek van dezelfde componisten en organisten en we vinden het allebei geweldig om op het orgel te improviseren. Steven is organist bij de Sionkerk in Goes. We hebben ook al samen orgelconcerten gegeven, onder andere in de Noorderkerk in Den Haag."

Conservatorium

Ard en Steven dromen ervan om in de toekomst van het orgelspelen hun werk te maken. Daar bereiden ze zich serieus op voor. Ard: "Ik begin in september op de Young Musicians Academy aan het conservatorium van Tilburg. Steven gaat na de zomervakantie naar de derde klas van de havo. Hij heeft eveneens plannen om na de middelbare school naar het conservatorium te gaan."

Waarom een benefietconcert?

Door een erfelijke oogaandoening is Ard slechtziend, net als zijn broer, twee ooms en een neef. De familie maakt dus van dichtbij mee welke impact een visuele beperking op je leven heeft. Ard: "Dat is onze drijfveer om dit benefietconcert te organiseren. Vereniging Bartiméus Sonneheerdt maakt belangrijke extra's mogelijk als het gaat om oogzorg, hulpmiddelen, onderwijs en begeleiding. Mijn ouders zetten zich daarom in Sommelsdijk ook al jaren in voor de huis-aan-huis collecte van Bartiméus Sonneheerdt."

Meer informatie

Ard en Steven geven hun concert op het orgel van de Hervormde Kerk in Oude-Tonge.
Datum: zaterdagavond 9 september.
Adres: Kerkring 1, Oude-Tonge.
Tijd: van 19:30-20:45 uur, na afloop gratis consumptie, gesponsord door LiVastGO Makelaardij.
Toegang: € 5,00 volwassenen, € 2,50 voor kinderen onder de 16 jaar.
Vrije giften zijn uiteraard van harte welkom!

Onderzoek randvoorwaarden windpark Piet de Wit vastgesteld

GOEREE-OVERFLAKKEE - Van 7 april tot en met 25 mei 2017 lag de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het windpark Piet de Wit in Ooltgensplaat ter inzage. In deze periode konden belanghebbenden een zienswijze indienen op het voorgenomen onderzoek naar de haalbaarheid van de opschaling van dit windpark op Goeree-Overflakkee.

Inmiddels zijn de zienswijzen beantwoord en heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee de notitie vastgesteld. Hiermee is de volgende stap in het proces gezet en kunnen de initiatiefnemers verder met het opstellen van de milieueffectrapportage.

In de structuurvisie zijn vijf plaatsingsgebieden aangewezen voor windenergie. Eén van de gebieden is de opschaling van windpark Piet de Wit bij Ooltgensplaat. Het gaat om de volledige vervanging van het huidige windpark. Nu de Notitie Reikwijdte en Detailniveau is vastgesteld, kunnen de initiatiefnemers van het windpark starten met het daadwerkelijk onderzoek. Dit onderzoek wordt in een milieueffectrapportage (MER) opgeleverd.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau staat beschreven wat een initiatiefnemer moet onderzoeken in een milieueffectrapportage. Hierbij staat onder andere opgenomen welke alternatieven moeten worden onderzocht, welke milieuaspecten belangrijk zijn, hoe uitgebreid het onderzoek moet zijn en op welke manier en in welke fase van het planproces het onderzoek moet plaatsvinden.

Milieueffectrapportage

In de milieueffectrapportage zijn de milieueffecten van het toekomstige windpark in beeld gebracht. Deze rapportage is een hulpmiddel voor de gemeenteraad voor de uiteindelijke besluitvorming rondom het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning.

Planning

Voor het windpark Piet de Wit wordt op dit moment de milieueffectrapportage geschreven. Deze is voor zowel het plan (bestemmingsplan) als het besluit (omgevingsvergunning). De verwachting is dat de rapportage in december 2017 is afgerond en dat het ontwerpbesluit voor het windpark in januari 2018 ter inzage gaat.

Nieuwe Cursus Reanimatie en AED

Instructeur mevrouw Patricia Bakelaar naast de door haar gewonnen AED aan de Groenedijk in Ouddorp.

OUDDORP - De stichting Reanimatie en AED-opleiding Ouddorp van de Nederlandse Hartstichting organiseert op dinsdag 14 en 21 september weer een basiscursus hartreanimatie en gebruik van AED-apparatuur. De cursusavonden vinden plaats in De Vliedberg te Ouddorp en beginnen om 20.00 uur.

In twee avonden krijgt u de nodige achtergrondinformatie over de werking van het hart en de mogelijkheden van reanimatie. U leert hoe u een hartstilstand herkent en wat u als eerste moet doen, hoe u moet reanimeren en in welk tempo, en hoe u een AED aansluit en bedient. Samen met andere cursisten oefent u alle reanimatiestappen op oefenpoppen en maakt u gebruik van een oefen-AED. Na afloop van de cursus ontvangt u een erkend certificaat.

Omdat er ook in de eigen omgeving steeds meer AED-apparatuur wordt geplaatst, is het zeker zinvol om deze cursus te volgen. Hulp binnen 6 minuten is van levensbelang. Hoe meer burgers zich deze kennis eigen maken, hoe meer mensen kunnen worden geholpen.

De totale kosten voor cursus, lesboek, certificaat, e.d., bedragen 35 euro. Opgeven kan t/m 13 september 2017. Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht bij mevrouw Tineke Voogd, tel. 0187681477, of meld u aan via de website van de Hartstichting: www.hartstichting.nl/reanimatie.

Duiven vliegen voor KiKa

OUDDORP - Postduivenvereniging De Trekvogels en motorclub De Zaffels uit Ouddorp organiseren een postduivenvlucht voor de stichting 'Kinderen Kankervrij', die bij goed weer op 2 september a.s. wordt gehouden uit Peronne, of anders een week later op de planning staat.
"Zoals we allemaal weten, is onderzoek naar deze vreselijke ziekte van heel groot belang. Vooral bij kinderen is het heel belangrijk dat dit onderzoek in een vroeg stadium kan plaatsvinden, om de juiste behandelingen te kunnen uitvoeren om een jong leven te kunnen redden. Toch staan de artsen nog vaak machteloos en verliezen het gevecht, omdat de wetenschap onvoldoende inzicht en middelen heeft om de ziekte juist in beeld te brengen. Wij kunnen hieraan bijdragen en rekenen op uw medewerking.
Met de hulp van een aantal sponsoren, kunnen we u een prachtig prijzenpakket aanbieden", aldus de organisatoren.
Per liefhebber is er maar 1 prijs te winnen en er zijn maar liefst 23 prijzen. De commissie hoopt dat er veel duivenhouders hun duiven willen inzetten voor het goede doel. Bij alle verenigingen is verdere informatie beschikbaar en deze staat ook vermeld op de diverse informatiesites. Het gehele ingezette bedrag is ten bate van het goede doel.
De prijsuitreiking zal plaatsvinden in het clublokaal van P.V. De Trekvogels op zaterdag 30 september 2017 om 16.30 uur. Prijzen welke niet worden afgehaald, vervallen aan het goede doel. Natuurlijk mogen ook particulieren en bedrijven bijdragen aan het goede doel.
Info verkrijgbaar bij: C.M. Grinwis, Hermansweg 16, 3253 BG Ouddorp, tel.: 0187-681690, e-mail: c.grinwis@chello.nl.

Afscheid vriendschapsband

GOEREE-OVERFLAKKEE - Zoals onze krant al enkele maanden geleden meldde, wil het college van b. en w. de vriendschapsband met de Poolse gemeente Ladek-Zdroj beëindigen. In de vergadering van 31 augustus staat dit voorstel daartoe op de raadsagenda. In de gemeentelijke begroting was voor deze vriendschapsband een bescheiden bedrag van 2500 euro opgenomen.

Door Jaap Ruizeveld

Na een presentatie in de raad in september 2014 werd besloten het onderwerp nog een keer te bespreken. Het comité Ladek-Zdroj heeft zich in 2016 wederom gebogen over de vraag of een stedenband met Ladek-Zdroj voor de gemeente Goeree-Overflakkee nog toegevoegde waarde heeft. Zij is tot de conclusie gekomen dat de meerwaarde voor een stedenband zou kunnen liggen in de volgende uitgangspunten: Culturele uitwisseling; Praktische uitwisseling van kennis en ervaringen op bestuurlijk, maar ook operationeel gebied (bedrijfsvoering); Duurzaamheid als uitwisselingsthema; Economische versterking via uitwisseling en Strategische uitwisseling t.b.v. ontwikkelingen voor langere termijn. Echter, alleen op basis van deze argumenten zou een stedenband met willekeurig welke gemeente kunnen worden aangegaan, is de onderbouwende reactie van het college. Het comité wordt bedankt voor de activiteit in voorafgaande jaren. Na het raadsbesluit wordt direct de Poolse gemeente Ladek ingelicht en ook bedankt voor samenwerking en contacten.

Grote jaarmarkt

Op zaterdag 2 september wordt weer de jaarmarkt gehouden rondom de Rehobôthkerk aan de Olympiaweg (nabij het recreatiecentrum De Staver) te Sommelsdijk. De markt begint om 9.00 uur en eindigt om 15.00 uur.

Er zijn ook dit jaar weer meer dan 60 activiteiten die ervoor zorgen dat er voor jong en oud iets te beleven is. Afwisseling genoeg om met het hele gezin gezellig onze markt te komen bezoeken.
Natuurlijk is er ook dit jaar weer een grote rommelmarkt van meer dan 15 kramen en een grote grondmarkt, waar iedereen al snuffelend wel iets kan vinden, van speelgoed tot tweezitsbank en van oma's servies tot streekroman.
Voor de inwendige mens kan men terecht bij de oliebollen-, patat-, diverse snacks- en/of viskraam, met vers gebakken vis, haring, lekkerbekjes en kibbelingen. De platvis wordt ook dit jaar weer geschonken door de Goereese en Ouddorpse vissers, waarvoor hartelijk dank. Om uw dorst te lessen, is er de mogelijkheid koffie, thee of limonade te kopen, aangevuld met lekkere cake, kruukplaetjes, appelflappen of heerlijke Belgische wafels. Er kunnen ook boodschappen worden gedaan, zoals kaas, eieren en versproducten van Kaasboerderij De Westplaat, fruit en groente van onze Plus supermarkt, heerlijk brood en banket van bakkerij Van Harberden, planten en bloemen en ook de wijnliefhebber kan bij ons zijn hart ophalen. Daarnaast zijn er kramen met kinderkleding, beenmode voor het hele gezin, Myjewels juwelenkraam, mode accessoires, e.d. Voor kinderen is er natuurlijk het springkussen, grabbelen en enveloppen trekken. Kortom, ook dit jaar is het aanbod weer zeer gevarieerd, met voor ieder wat wils!

Verdere verbetering is geen overbodige luxe

Vervolg van voorpagina

'Schoon Erf, Schone Sloot' is een project waarmee in Noord-Holland al goede resultaten zijn geboekt. Daar sloegen de bollentelers en het hoogheemraadschap de armen al eerder ineen om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. Twee jaar geleden, tijdens een bijeenkomst op de Brouwersdam, kwamen de bloembollentelers op Goeree-Overflakkee en het waterschap tot de conclusie dat dit ook voor deze regio een geschikt project is. Er waren al wat stappen gezet om de waterkwaliteit een impuls te geven, zoals het instellen van teeltvrije zones en het gebruik van 'driftarme' spuitdoppen. Maar een verdere verbetering is geen overbodige luxe, zo is de opinie.

Het waterschap bemonstert regelmatig het oppervlaktewater op een aantal vaste punten. Komt daaruit een teveel aan vervuiling, onder andere residuen van gewasbeschermingsmiddelen, naar voren, dan volgt er onderzoek naar waar de vervuiling vandaan komt. Als een agrariër daar aantoonbaar verantwoordelijk voor is, ontvangt hij een boete. "Als het goed gaat hoor je niets", aldus Jacob Jan Dogterom.

Bewustwording

Het waterschap maakte nooit bekend welke stoffen er bij de bemonstering kwamen bovendrijven en voor een overschrijding van de norm zorgden. Dat gaat veranderen nu 'Schoon Erf, Schone Sloot' van start is gegaan. Het waterschap gaat de meetgegevens aan de bollenboeren verstrekken. Als je weet waar de schoen wringt, kun je maatregelen treffen, en ook daarop is het project gericht. Dogterom: "Alles draait om communicatie en bewustwording."

Heemraad Lies Struik van waterschap Hollandse Delta, die het project officieel in gang zette door bij Vido Fleur een watermonster uit de recent aangelegde meetput te nemen, beaamde dat en noemde de drie W's die bij 'Schoon Erf, Schone Sloot' naar voren komen: willen, weten en werken. Bollentelers en waterschappen willen graag de waterkwaliteit verbeteren. Daarvoor moeten ze weten welke residuen zich in het water bevinden. En vervolgens gaan ze samen intensief aan schonere erven en sloten werken, en daarmee aan een beter milieu, bijvoorbeeld door de bollenontsmetting op een andere manier uit te voeren. "Ik proef enthousiasme", aldus heemraad Struik.

Jacob Jan Dogterom is blij met het project. "Van bekeuringen wordt het milieu niet beter, van deze aanpak wel. Het vergt een financieel offer, van het waterschap en van de telers, maar dat hebben we wel over voor schoner oppervlaktewater. We willen verantwoordelijk omgaan met de schepping en die zo goed mogelijk doorgeven aan de volgende generatie."

Winddossiers nog niet op gemeenteraadsagenda

GOEREE-OVERFLAKKEE - De voorstellen van het college van b. en w. aan de raad voor de onderwerpen Windlocatie Battenoord en Windpark Oostflakkee komen in de vergadering van 31 augustus nog niet aan de orde. Naar verwachting, zo wordt meegedeeld , zullen deze items kunnen worden geagendeerd voor de raadsvergadering van donderdag 14 september. De gevraagde instemming met de nota van beantwoording en het verlenen van geen bedenkingen voor de aanvragen omgevingsvergunning kunnen dan, afhankelijk van de uitkomst van de politieke discussie, in een vervolgvergadering op 28 september of 14 oktober mogelijk worden bekrachtigd. Op de lijst van Ingekomen stukken staat een groot aantal oproepen om af te zien van plaatsing van windmolens nabij Oude- en Nieuwe-Tonge.

Opruimingsrommelmarkt

OUDDORP - 2 euro betalen, tassen/dozen vol halen. Waar kun je dat vinden? Bij de opruimingsrommelmarkt van Van der Linde. Dit kan op op donderdag 31 augustus, vrijdag 1 september en maandag 4 september. Er is dan de 'twee euro-actie'. Bij de ingang van de rommelmarkt aan de Zuidweg betaalt u twee euro en dan kunt u tassen of dozen vullen met rommelmarktspullen. De regel is wel dat u de spullen in één keer naar buiten draagt, en als u nog meer wil meenemen, dan betaalt u weer 2 euro. Wat niet in uw tas of doos kan, kan voor 50% korting worden meegenomen. Deze actie is van 9.00 tot 12.00 uur.

Aanvang kerkdienst

OUDDORP - Woensdag 30 augustus houden de Hersteld Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Gemeente een gezamenlijke kerkdienst. In deze dienst hoopt ds. A.T. Huijser uit Sliedrecht voor te gaan. De dienst wordt gehouden in het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente en - in tegenstelling tot een eerdere aankondiging - begint om 19.00 uur.

Gezocht na aandrijding

Ik ben op zoek naar de meneer waarmee ik zaterdag 26 augustus rond half 11 in botsing kwam in Middelharnis. Bij het zebrapad ter hoogte van de Albert Heijn en reisbureau D-Reizen. Bent of kent u deze persoon zou u dan contact met mij op willen nemen?

Anita van Prooijen, 0625228511.

Exclusief wielershirt te winnen bij GO-Classic

MIDDELHARNIS - Op maandag 11 september 2017 vindt de Leontien Charity Ride plaats - een prachtige fietstocht van circa 100 kilometer ten bate van het Leontienhuis. Voor meer informatie zie www.leontienhuis.nl.

Voor deze fietstocht is een exclusief wielershirt ontworpen. In de afgelopen jaren heeft de GO-Classic nauw samengewerkt met Leontien en het Leontienhuis. Als dank voor de bijdrage van GO-Classic aan het Leontienhuis stellen zij een exclusief wielershirt beschikbaar. Dit shirt wordt verloot onder alle voorinschrijvingen. "Je loot mee indien je voor zaterdag 2 september 2017 hebt ingeschreven voor de GO-Classic editie van 9 september 2017. We maken op 9 september a.s. bekend wie de gelukkige wordt", aldus de organisatie.

Alpha-cursus Dirksland

DIRKSLAND – Binnenkort wordt er in Dirksland weer een Alpha-cursus gehouden.

Aan deze cursus kan iedereen deelnemen, maar speciaal: mensen die meer willen weten over het christelijk geloof; mensen die pas christen zijn geworden; mensen die hun geloof nog eens vanaf het begin willen doordenken.
De Alpha-bijeenkomst wordt begonnen met een maaltijd, gevolgd door een inleiding van maximaal een half uur.
In kleine groepen is er gelegenheid om door te praten over allerlei vragen die de inleider oproept.
Het is een goede manier om vrij snel mensen te leren kennen die (ook) meer willen weten over onderwerpen als: Wie is Jezus?; Waarom stierf Jezus aan het kruis?; Waarom zou ik de Bijbel lezen?; Waarom en hoe kan ik bidden?; Wie is eigenlijk de Heilige Geest?; Hoe leidt God ons leven?; Kan God ook vandaag mensen genezen?; Wat heeft de kerk er mee te maken?
De start is op woensdag 13 september. Elke avond begint om 18.30 uur met inloop, de avond wordt om 21.30 uur beëindigd. De plaats van de cursus is de 'oude bieb'.
Wie mee wil doen, kan mailen naar leomarkwat@hervormddirksland.nl.
"De mooiste dingen in het leven, zoals de zon en de glimlach, zijn gratis. Ook de Alpha-cursus kost niets. Als er een maaltijd is, kan hiervoor een kleine bijdrage worden gevraagd", aldus de organisatie.

Kennismaken met christelijk geloof

SOMMELSDIJK – Op maandag 11 september start in Sommelsdijk een Alphacursus.

De Alphacursus is een kennismaking met het christelijk geloof. Dit gebeurt op een interactieve en gezellige manier tijdens tien bijeenkomsten. Elke bijeenkomst begint met een gezamenlijke maaltijd.
Wie wil meedoen, bevindt zich in een groot gezelschap. Bijna 30 miljoen mensen in 169 landen volgden de Alphacursus, die in 112 talen is vertaald. In Nederland volgden al ruim 250.000 mensen de cursus, die interkerkelijk is en dus niet aan één kerk gebonden.
De eerste bijeenkomst in Sommelsdijk, op 11 september, begint om 18.45 uur. Interesse om mee te doen? Stuur een bericht naar: alphacursus.go@gmail.com. Meer informatie over de cursus is te vinden op www.alpha-cursus.nl.

Autokrakers klemgereden

ZIERIKZEE - Na een achtervolging met hoge snelheden is maandagmorgen een auto klemgereden door de politie. De vier inzittenden – onder wie twee mannen uit Melissant - zijn aangehouden verdacht van het openbreken van een auto.

Op maandag 28 augustus 2017 om 2.30 uur kregen verschillende surveillance-eenheden de melding te gaan in de richting van de Mastgatstraat in Zierikzee. Enkele getuigen hadden gemeld dat daar een bestelbus opengebroken werd. De daders reden, voordat de politie er was, weg in een grote stationwagen. Een aanrijdende surveillancewagen zag zo'n auto rijden op de Nieuwe Koolweg. De agenten besloten deze auto te gaan controleren maar voordat ze iets konden doen ging de auto er met hoge snelheid vandoor. De achtervolging was begonnen. Een andere surveillance-eenheid kon aansluiten. Er werden snelheden van meer dan 180 km/u gehaald. Beide voertuigen probeerden de auto klem te rijden maar de vluchtauto keerde plotseling. De beide surveillanceauto's konden de stationwagen alsnog klem rijden ondanks het feit dat deze nog weg probeerde te komen door over het fietspad te rijden. De vier inzittenden werden aangehouden. Het betroffen twee mannen uit Melissant van 25 en 44 jaar, een man uit Tiel van 48 jaar en een vrouw van 30 uit Rotterdam. De auto is in beslag genomen. De benadeelde deed aangifte en de zaak wordt verder onderzocht.

Het Zeeuws Projectkoor start een uniek kerstproject

ZIERIKZEE - Op donderdagavond 7 september is er een open repetitie van het Zeeuws Projectkoor. Tijdens deze avond worden de komende projecten gepresenteerd.

Er is een kortlopend Reformatieproject, met uitvoeringen in Gent en Zierikzee. Daarnaast zijn er twee projecten rondom Kerst. Uniek is de uitvoering van een nieuw Kerstoratorium, waar het Zeeuws Projectkoor het premièreconcert van mag verzorgen. Ook is er een kerstproject met Christmas Carols, in samenwerking met een klein orkest. Dirigent Marien Stouten is op zoek naar gemotiveerde zangers die met één of meerdere projecten mee wil zingen. Kom vrijblijvend de sfeer proeven tijdens de open repetitie!

Het Zeeuws Projectkoor is een gemengd koor met leden van Schouwen-Duiveland, maar ook van Walcheren, de Bevelanden en Goeree-Overflakkee. Er zijn veel jonge mensen lid van het koor, vanaf 14 jaar ben je welkom! De repetities zijn gemiddeld 1 keer in de 2 weken op donderdagavond in de Bethlehemkerk in Scharendijke vanaf 19.45 uur. De uitvoeringen vinden plaats in de Nieuwe Kerk in Zierikzee. Meer informatie is te vinden op www.zeeuwsprojectkoor.nl

Kinderkoor Iuventa

DIRKSLAND - Zing jij graag? En ben je in de leeftijd van 5-12 jaar? Dan ben je van harte welkom om mee te zingen op kinderkoor Iuventa.

De eerste avond van dit seizoen is op vrijdag 1 september, deze avond begint om 17.30 uur, vanaf 17.15 uur zijn de deur open. Er hoeft thuis niet gegeten te worden. De avond is om 19.45 uur afgelopen.
De tweede repetitieavond is op 15 september van 18.45 tot 19.45 uur, in een zaal van het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente van Dirksland, aan de Mozartsingel. Wie meer info wil, kan een mail sturen iuventa@live.nl.

10 / 24

Vertrek accountmanager Food en Agri Peter van der Klooster van Rabobank Het Haringvliet:
"Je bent niet alleen bankier, maar ook vertrouwensman"

GOEREE-OVERFLAKKEE – Als accountmanager Food en Agri van Rabobank Het Haringvliet heeft Peter van der Klooster een nauwe band opgebouwd met zijn klanten. Aan deze relatie is een eind gekomen, want half september verruilt hij zijn huidige werkterrein met Rabobank Flevoland, waardoor hij weer terugkomt op de plaats waar hij zijn carrière begon.

Tekst en foto: Adri van der Laan

Dertien jaar geleden kwam Peter van der Klooster uit de Noordoostpolder naar de toenmalige Rabobank Oostflakkee. Hij werd accountmanager Food en Agri. In de afgelopen jaren heeft hij heel goede contacten opgebouwd met de eilandelijke agrariërs, maar daar gaat nu toch een eind aan komen. Omdat hij voor een ander werkgebied heeft gekozen.

Dertien jaar op één plaats is voor deze functie een lange tijd, legt Peter van der Klooster uit, maar dat is niet de hoofdreden voor zijn vertrek. Van der Klooster komt oorspronkelijk uit de Noordoostpolder en de ouders en schoonouders wonen daar nog steeds. "Als er dan eens bijgesprongen moet worden, is de afstand van onze huidige woonplaats Zierikzee naar de polder wel erg lang". Toen de functie van accountmanager bij Rabobank Flevoland vrij kwam, heeft Peter gesolliciteerd en momenteel is hij 'de koffers' aan het pakken voor het vertrek. Hij doet dit met een dubbel gevoel, want hoewel hij naar zijn roots vertrekt, is het ook moeilijk om afscheid te nemen van zijn huidige werkgebied. "Ik heb in de afgelopen jaren een nauwe band opgebouwd met de mensen uit de agrarische sector in de regio. Je hebt veelal te maken met familiebedrijven en dan komen er bij bijvoorbeeld bedrijfsbeëindiging of bedrijfsopvolging niet alleen financiële zaken aan de orde en dan ben je niet alleen bankier, maar ook vertrouwensman van de klant".

In de afgelopen jaren heeft Peter van der Klooster veel zien veranderen binnen de agrarische sector. Zo heeft hij de meeste bedrijven zien uitgroeien tot grote en goed geleide ondernemingen, dit ondanks de uitdagingen die er zijn. Hij is onder de indruk geraakt van het hoge niveau van de agrarische ondernemers. Hij heeft hier dan ook diep respect voor. Voor de bank waren er ook veranderingen, Peter noemt de verschillende fusies. Zijn ervaring hierbij is dat voor agrarische klant de fysieke nabijheid van een bank niet zo belangrijk is, "als we maar goed te bereiken zijn voor onze klanten".

Gevraagd naar het verschil tussen Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard enerzijds en zijn nieuwe werkgebied in 'de polders', geeft Van der Klooster aan dat de Noordoostpolder en Flevoland altijd als het Walhalla van agrarisch Nederland worden beschouwd. Toch vindt hij dat de moderne en goed geleide bedrijven op Goeree-Overflakkee niet onderdoen voor de collega's in de polders. "Soms is men hier wel eens wat te bescheiden". Maar ieder gebied heeft wel een eigen problematiek. Vanwege de goede kwaliteit van de landbouwgronden op Goeree-Overflakkee zijn de grondprijzen enorm hoog. Een goede financiële begeleiding en planning is volgens hem dan ook van levensbelang voor de agrarische ondernemingen.
Toch liggen de kaarten voor de agrarische sector over het algemeen goed. "De agrarische bedrijven zijn belangrijk rondom het omgaan met het voedselvraagstuk, hierin liggen zeker kansen die benut moeten worden. Daartegenover staat dat voor de melkveehouderij het melkquotum en de fosfaatrechten wel uitdagingen geven.

Terugkijkend op de afgelopen tijd, geeft Peter aan dat hij "hier een prima tijd heeft gehad en altijd met veel plezier zijn werk heeft gedaan" en daarom geeft het afscheid hem een dubbel gevoel. De hier opgebouwde fijne contacten zal hij zeker gaan missen. Peter bedankt zijn klanten voor de samenwerking en het vertrouwen in de Rabobank en het vertrouwen in hem.

De bank zoekt op dit moment naar een opvolger van Peter. Iemand die met dezelfde passie en toewijding als Peter heeft laten zien, de agrarische klanten van de bank gaat bedienen. Totdat er een geschikte vervanger is gevonden, kunnen klanten terecht bij de bekende collega's van de afdeling Grootzakelijk. De klanten worden op de hoogte gehouden.

Herdenking 65 jaar Watersnoodramp: Voorbereidingen 'Herdenkingscantate' in volle gang

De voorzitter van de Werkgroep Herdenking 65 jaar Watersnood, Leo Wesdorp overhandigt de partituur van de cantate aan dirigent Jan Bezuijen. Naast hen de overige werkgroepleden, v.l.n.r.: Riet Both, Ada en Marius Oskam.

GOEREE-OVERFLAKKEE – Het duurt nog een klein half jaar, maar in februari 2018 zal de herdenking van de Watersnoodramp weer extra nadruk krijgen vanwege het feit dat 65 jaar geleden deze regio getroffen werd door deze verschrikkelijke stormvloed. De Werkgroep Herdenking 65 jaar Watersnoodramp is volop bezig met de voorbereiding voor twee herdenkingsbijeenkomsten, waarin de 'Herdenkingscantate' van Arie J. Keijzer zal worden uitgevoerd.

Tekst en foto: Adri van der Laan

Jaarlijks wordt de Watersnoodramp op het eiland herdacht met plechtigheden rondom de verschillende monumenten. Om de vijf jaar wordt er met diverse activiteiten nog meer aandacht geven aan de herdenkingen. Dit is ook het geval als het volgend jaar 65 jaar geleden is dat de ramp plaatsvond. De Werkgroep Herdenking 65 jaar Watersnood is nauw bij de voorbereidingen betrokken. De voorbereidingen voor het uitvoeren van de 'Herdenkingscantate' is in volle gang. Deze Herdenkingscantate is gecomponeerd door de van het eiland afkomstige Arie J. Keijzer. De cantate is gecomponeerd ter gelegenheid van de herdenkingen in 2003 (vijftig jaar na de ramp). De Cantate is na de première in 2003 ook uitgevoerd in de voormalige gemeente Goedereede in 2008 en in de Hervormde Kerk in Stellendam. De Werkgroep is nu bezig om het projectkoor samen te stellen dat het werk zal uitvoeren. De 'Herdenkingscantate' zal worden uitgevoerd op 1 en 3 februari in de Hervormde kerken van respectievelijk Stellendam en Oude-Tonge.
Uit een gesprek met de werkgroep blijkt dat zij het belangrijk vinden om energie te blijven steken in de jaarlijkse herdenkingen. "Het is om de herinnering levend te houden en daarnaast ook troost te bieden, want er zijn nog steeds nabestaanden van slachtoffers die het moeilijk hebben met het verlies van hun dierbaren. Daarom moeten we blijven herdenken".

Twee plaatsen

De werkgroep heeft in nauw overleg met de gemeente gekozen voor een uitvoering van de cantate in twee plaatsen. "Omdat de cantate te lang is voor de officiële herdenking op 1 februari in Oude-Tonge, hebben we voor de eerste uitvoering gekozen in Stellendam", legt dirigent Jan Bezuijen uit. Hij geeft aan dat de cantate een bijzonder en indrukwekkend stuk is, dat veel bijzondere elementen bevat. Componist Arie J. Keijzer heeft als 18-jarige de Watersnoodramp op het eiland aan den lijve meegemaakt. Deze ervaring zal zeker aan de grondslag hebben gelegen voor het gevoelige werk.
Voor het projectkoor dat de cantate uit gaat voeren is veel belangstelling, men verwacht dat zo'n 100 zangers en zangeressen aan de uitvoering deel zullen nemen. Het koor bestaat uit leden van andere koren en uit overige zangers van het eiland. De aanmelding voor het koor verloopt goed. Wel zou men voor de goede verhouding nog graag een aantal bassen en sopranen verwelkomen. Natuurlijk kunnen ook andere 'stemmen' zich nog opgeven. Tenoren en alten komen dan wel op de reservelijst te staan. De organisatie hoopt ook jeugdige zangers te interesseren voor de uitvoering.
Tot de uitvoering repeteert het koor op 10 á 12 repetitieavonden (zie kader). Er wordt van de zangers verwacht dat ze de cantate al eens hebben gezongen of dat ze voldoende kennis van het notenschrift hebben. Aan de uitvoering van de cantate werkt, naast het samengesteld projectkoor, ook het Prins Mauritskoor mee. De organist is Johan van Broekhoven, Marlotte van Oostenbrugge-van 't Hof is soliste en het slagwerk wordt verzorgd door Cees Boelaars en Gerrit Zwerus. Dirigent is Jan Bezuijen.
De werkgroep hoopt om de vijf jaar de cantate uit te voeren, zodat de herinnering en herdenking aan de Watersnoodramp ook voor jongere generaties behouden blijft.

Cantate

De door Arie J. Keijzer gecomponeerde cantate bestaat voor een deel uit een aantal bijbelgedeelten, uit bijvoorbeeld het boek Job, de Psalmen en gezangen.

In kader bij artikel:

Meezingen?
Wie mee wil zingen in het projectkoor dat de Herdenkingscantate uitvoert, kan zich bij de werkgroep melden.
Men is wel verplicht om zoveel mogelijk de repetitieavonden bij te wonen. De avonden vinden plaats in de kerk van Stellendam of die Oude-Tonge van 19.45 tot 22.00 uur. 11 september is de eerste repetitieavond in Stellendam. Voor hun deelname betalen de zangers eenmaal € 25,-. In dit bedrag is de partituur en de koffie inbegrepen. Belangstellenden kunnen om een opgaveformulier vragen via rietboth@kpnplanet.nl. Aanmelden kan tot 5 september. Meer info kan aangevraagd worden bij Riet Both, tel. 06-50590899, tussen 19.00 en 20.00 uur.

Psychologenpraktijk Optiment organiseert weerbaarheidstraining voor volwassenen

OUDE-TONGE - Bent u iemand die boosheid lang opkropt of soms bot op anderen overkomt? Of bent u iemand die meer verlegen is en moeilijk uw grenzen en wensen kenbaar maakt? Psychologenpraktijk Optiment organiseert een weerbaarheidstraining voor mensen die in de praktijk van het leven moeite ervaren met hun zelfvertrouwen, hun sociale optreden of hun verbale weerbaarheid. Deze training is compact, het omvat 5 donderdagavonden en start in november.

Psychologenpraktijk Optiment organiseert een weerbaarheidstraining voor volwassenen. Veel mensen ervaren moeite met het kenbaar maken van hun mening, met het aangeven van hun grenzen en wensen of vinden het moeilijk om met boze en dominante mensen om te gaan. Anderen uiten zich soms bot als ze zich proberen te uiten. Als iemand deze moeite bij zichzelf (of bij werknemers) herkent, dan is deze weerbaarheidstraining wellicht iets voor u. De training is bedoeld voor volwassenen die functioneren in de maatschappij, maar desondanks op dit verbale terrein wel enige moeite ervaren en daarin willen leren.

Moeilijk of lastig

Er zijn diverse situaties die mensen om welke reden dan ook moeilijk of lastig vinden op het gebied van weerbaarheid. In deze training wordt stilgestaan bij de reden waarom iemand in een bepaalde situatie spanning ervaart en worden handvaten aangereikt om hiermee om te gaan. Dit wordt samen geoefend. Ook naar aanleiding van het oefenen wordt gesproken, is er aandacht voor hoe men overkomt op de ander en worden adviezen gegeven. Soms gebruiken we hierbij video-opnames. Het oefenen in de groep is voor veel mensen spannend, maar tegelijkertijd erg leerzaam.
Psychologenpraktijk Optiment biedt deze training al geruime tijd aan en veel mensen ervaren hier veel baat bij. In april is de vorige training afgerond en nam een groep mensen met succes hieraan deel. Bij het einde van de training gaven zij aan meer zelfvertrouwen te hebben gekregen en handvaten te hebben ontvangen om sociaal vaardiger te kunnen optreden. Men voelde zich meer weerbaar! Dit bereikte resultaat, gaf hen moed en vertrouwen om hier zelfstandig een vervolg aan te geven. Psychologenpraktijk Optiment biedt deze weerbaarheidstraining opnieuw aan in het najaar van 2017. De eerste bijeenkomst is gepland op donderdagavond 2 november. Er zijn al diverse aanmeldingen, maar ook nog plaatsen beschikbaar. Wanneer u graag mee wilt doen, laat dit dan zo spoedig mogelijk weten.
Meer informatie over deze training, de kosten en aanmelden van uzelf of uw werknemer kan via de website van de praktijk: www.OptiMent.nu/training.
Naast deze training biedt psychologenpraktijk Optiment psychologische behandelingen binnen de Generalistische Basis GGZ, individuele coaching en andere trainingen en cursussen.

Themadienst: 'Klaar voor de start'

OUDDORP – Zondag 3 september vindt in de Doopsgezinde Gemeente de startzondag voor het nieuwe seizoen plaats.

De voorganger in deze dienst is ds. K. van Wijngaarden en het thema van deze dienst is: 'Klaar voor de start!' "De vakantie is voor de meesten van ons voorbij, de scholen zijn begonnen en het gemeentewerk begint; we pakken ons leven weer op. We ervaren het vaak als een nieuwe start in ons leven. Een nieuwe school of studie, een nieuwe baan of terug naar die school of werkgever waar je misschien gepest of miskend wordt! Welke rol heeft God daarin? Welke rol speelt God sowieso in uw/jouw leven? En zijn we wel klaar voor een nieuwe start, of maken we gewoon een doorstart? Aan de hand van de brief die Paulus schreef aan Timotheüs, zal ds. Van Wijngaarden ons meenemen naar de handreikingen die ons worden gedaan. Wat betekent het om christen te zijn en hoe ga je hiermee om? Tijdens de dienst zal er stil worden gestaan bij onze missie en zal de gemeente zichtbaar centraal staan", aldus de organisatie. Aanvang van de dienst: 9.30 uur, Dorpstienden 3 in Ouddorp.

Kernactiviteiten

ACHTHUIZEN

Bingo 55+

De Plaatselijke Commissie van Achthuizen organiseert voor alle 55-plussers van Achthuizen op woensdag 13 september een gezellige bingomiddag. De middag begint om 13.30 uur. De kosten zijn € 4,00 per persoon. De middag wordt gehouden in het Buurthuus, Kloosterstraat 10.

Kaartmiddag

De plaatselijke commissie Achthuizen van Stichting ZIJN houdt op maandag 4 september a.s. een kaartmiddag. De kaartmiddag wordt gehouden in het Buurthuus, Kloosterstraat 10 in Achthuizen. Aanvang: 13.30 uur. De kosten bedragen € 4,00 inclusief koffie of thee.

DIRKSLAND

Breicafé

Op donderdag 14 september bent u weer van harte welkom in breicafé 'Klein Parijs'. Neem u eigen brei- of haakwerkje mee en kom genieten van de gezelligheid en de creativiteit van mede-breisters en -haaksters. Als u even niets hebt opstaan, dan is er de gelegenheid om mee te breien voor een goed doel. Dit doel zullen we, op de eerste bijeenkomst, gezamenlijk bepalen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Graag zien we u van 10.00 tot 12.00 uur aan de Reginahof 1 te Dirksland. Het breicafé is om de week op donderdag. Er zijn geen kosten aan verbonden.

GOEDEREEDE

Oud papier

De Stichting Oud Papier Apollo haalt zaterdag weer oud papier op in Goedereede en op het Havenhoofd. Ook al het huishoudelijk karton kan worden aangeboden. Graag het oud papier voor 8.30 uur goed gebundeld buiten zetten. Verder een verzoek: wie oud papier bij de container aan parkeerterrein 't Hof wil brengen, doe dit tussen 8.00 en 17.00 uur. Dit in verband met overlast.

MIDDELHARNIS

Cursus Spaans

Eurotaal start zeer binnenkort een groepscursus Spaans in het Diekhuus. Als u Spaans wil leren spreken, dan is nu het juiste moment om te reageren. Men gaat het spreekniveau opbouwen door veel te converseren. Bel voor informatie met Laurens 't Hart, tel. 0653 317 615, of stuur een mail naar: info@eurotaal.com.

Breicafé Steekje los

De zomerperiode ligt alweer bijna achter ons. Het wordt langzaamaan weer wat frisser en de avonden worden langer… Dat is HET moment om de deuren van Breicafé 'Steekje los' weer te openen. Op dinsdagavond 5 september is iedereen van harte welkom in de foyer van het Diekhuus in Middelharnis. Tussen 19.00 en 22.00 uur is er weer ruimte om te breien en te haken, elkaar te ontmoeten en brei- en haakinspiratie op te doen voor een nieuw seizoen. In het seizoen 2017/2018 is het Breicafé weer iedere eerste dinsdagavond van de maand geopend. Er zijn echter een paar uitzonderingen i.v.m. feestdagen. Voor een compleet overzicht: www.breicafesteekjelos.nl.

Geslaagde derde tijdvak

Bij de CSG Prins Maurits is voor HAVO, profiel natuur en gezondheid, voor het derde tijdvak geslaagd: Joëlle van der Meer uit Dinteloord.

Autisoos Let's GO AUT!

Vrijdag 1 september vanaf 19.00 tot 21.00 uur is het weer tijd voor een gezellige soosavond in de kantine van 'Goed voor Goed' (Kringloopcentrum) aan de Simon Stevinweg 49 in Middelharnis. De toegang voor deze avond bedraagt € 2,-. Verfrissende consumpties zijn tegen betaling van € 0,50 verkrijgbaar. Het Jeugd Ondersteuningsteam (JOT) heeft, met ondersteuning door ouders en vrijwilligers, een Auti-soos opgezet. De soos heeft de naam Let's GO AUT! gekregen en is bedoeld voor jongeren met (kenmerken van) autisme in de leeftijd van 13-20 jaar. Let's GO AUT! ondersteunt deze jongeren om hun sociale netwerk te vergroten en in een ongedwongen sfeer lotgenoten te ontmoeten. Heb je interesse? Opgeven kan via info@lets-go-aut.nl.

Sportvereniging Hartpatiënten

Voor de SHP Sportvereniging Hartpatiënten (Goeree-Overflakkee) is de vakantie voorbij. In de maand september hervat men weer de sportactiviteiten (4 en 7 september a.s.). De vereniging is speciaal bedoeld voor hartpatiënten. Een ingreep voor bijvoorbeeld een stent, pacemaker of een infarct. Dit is een mogelijkheid om verantwoord te bewegen onder deskundige en medische begeleiding. Ook partners van hartpatiënten zijn van harte welkom. Ze mogen tegen gereduceerd tarief meedoen. De training vindt plaats op maandag- en donderdagavond van 18.30 tot 19.30 uur in sportcomplex De Staver. Inlichtingen bij de voorzitter, Rita van den Nieuwendijk: 0187-484108, of www.SHP-Goeree-Overflakkee.

Spullen voor Jaarmarkt

Zaterdag 2 september is er weer gelegenheid om goede spullen voor de Jaarmarkt van de Herv. Gemeente Middelharnis in te leveren bij De Hoeksteen aan de Ring te Middelharnis. Van 10.00 tot 11.00 uur staan medewerkers voor u klaar om ze in ontvangst te nemen. Het is ook mogelijk spullen af te leveren op het industrieterrein aan de Lorentz 1.

Spreekuur Ketenzorg Dementie

Op dinsdagmiddag 5 september verzorgen de Casemanagers van de Ketenzorg Dementie een spreekuur in de Bibliotheek in Middelharnis. Dit spreekuur is in het vervolg iedere eerste dinsdag van de maand gepland van 14.00 tot 15.00 uur. Bij het Spreekuur van de Ketenzorg Dementie kunt u terecht met al uw vragen op het gebied van dementie en/of de ziekte van Alzheimer. Heeft u in uw omgeving te maken met dementie, heeft u een vermoeden dat iemand in uw omgeving tekenen van dementie vertoont of heeft u vragen over hulpmiddelen die het leven van mensen met dementie eenvoudiger maken? Met deze en andere vragen kunt u terecht bij het spreekuur. Het spreekuur Ketenzorg Dementie is onderdeel van de Geheugenbibliotheek; een collectie van boeken en hulpmiddelen die in de Bibliotheek in Middelharnis worden uitgeleend.

OOLTGENSPLAAT

Breicafé

Donderdag 7 september is er Breicafe van 19.30 tot 22.00 uur in 't Centrum, Weesmolenstraat 12. Een avond gezellig haken, breien of borduren, of alleen een bakje doen. Zelf materialen meenemen. Entree is € 1,50, inclusief koffie/thee. Voor informatie kunt u bellen met Ati Verwoerd: 06-40701181. Dit is een activiteit van Stichting ZIJN.

Chinees eten 55+

Het bestuur van Stichting ZIJN 55+ Ooltgensplaat nodigt de 55-plussers uit om op vrijdag 8 september a.s. mee te doen met een heerlijke Chinese maaltijd. De maaltijd begint om 17.00 uur en kost € 13,00.Tevens wordt er een verloting gehouden met leuke prijsjes. S.v.p. voor deelname opgeven bij Ati Verwoerd: 06 40 70 11 81, voor zaterdag 1 september a.s.

OUDDORP

Martinuslezing

In de R.K. Martinuskapel aan de Stationsweg 37 wordt op woensdagavond 20 september een Martinuslezing gehouden. Het thema is 'Vincent van Gogh als religieuze zoeker'. Vincent van Gogh is zijn hele leven lang een religieuze zoeker geweest. Hij heeft hieraan uiting gegeven in zijn werken en in zijn vele brieven. De lezing wordt gegeven door Dr. Kick Bras, emeritus-predikant, auteur van vele boeken op het gebied spiritualiteit en mystiek. Zie www.kickbras.nl.

Rommelmarkt

Op woensdag 30 augustus en zaterdag 2 september is er een grote rommelmarkt in loods van Bouwbedrijf v/d Linde, Zuidweg 3 in Ouddorp. De markt is van 9.00 tot 12.00 uur.

OUDE-TONGE

Breicafé

Woensdagavond 13 september is het breicafé weer geopend. Het breicafé wordt gehouden in het Infocentrum, Bernhardstraat 27 in Oude-Tonge. Het breicafé is geopend van 19.30 tot 21.30 uur. Het concept breicafé is heel eenvoudig. Je neemt je eigen spullen mee, waarmee je zelf aan de slag gaat. Natuurlijk onder het genot van een kop koffie of thee (kosten € 1,25). Aanmelden is niet nodig. Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met Stichting ZIJN: (0187) 64 13 44, of e-mailen naar: m.vanderwelle@zijngo.nl.

STELLENDAM

Rommelmarkt

Op zaterdag 2 september organiseert de Gereformeerde Kerk van Stellendam haar jaarlijkse rommelmarkt op de Kerkhoflaan/Tuinstraat te Stellendam. Een 30-tal kraampjes met bruikbare tweedehands goederen, zoals kleding, boeken, platen, puzzels, glaswerk, huishoudelijke artikelen, etc. Maar ook aardappelen, uien, oliebollen, gebakken vis, patat, cake, kruukplaetjes en kaas. Voor de kinderen is er een speciale kinderhoek, met o.m. een springkussen. Het rad van fortuin biedt volop kansen voor mooie prijzen. Tussen 8.30 en 15.00 uur is men van harte welkom.

Fietstocht 55+

Voor donderdagmiddag 7 september organiseert de activiteitencommissie van de Stichting ZIJN Stellendam een fietstocht. De tocht zal gaan via een mooie route over de 'Kop van Goeree'.
De afstand bedraagt tussen de 30 en 35 km. Het vertrek is van af het Haegse Huus te Stellendam; rond 13.30 uur. Na afloop is daar ook een maaltijd, waarbij ook degenen die niet mee (kunnen) fietsen zijn uitgenodigd. De aanvang van de maaltijd zal ongeveer liggen tussen 17.15 en 17.30 uur. De kosten bedragen: € 10,-. Opgeven hiervoor graag voor 5 september bij mevr. M. v. Oostenbrugge, tel: 491653, of bij mevr. E.S. Spahr v.d. Hoek, tel: 602411.

Goederen voor Roemenië

Op vrijdag 1 september houdt het Roemeniëcomité van de Hersteld Hervormde Gemeente te Stellendam een goedereninzameling voor Roemenië, van 18.30 tot 19.30 uur aan de Margrietstraat te Stellendam, bij de ingang van de bibliotheek. Wie niet in staat is om de spullen zelf te brengen, kan contact opnemen met Arend Brinkman (tel. 0187-491803), of met Adrie Wandemaker (tel. 06-46091660).

Rondleiding Wijn & Spijs Monumentendag Fort Prins Frederik

OOLTGENSPLAAT - Op zaterdag 9 september, tijdens de Open Monumentendag, wordt het eerste officiële evenement op Fort Prins Frederik te Ooltgensplaat gehouden van 10.00 tot 18.00 uur. Een mooie gelegenheid om het Fort te bezichtigen.

Fort Prins Frederik is oorspronkelijk rond 1300 gebouwd als uitkijktoren. In opdracht van Napoleon is hieromheen een mooi fort gebouwd, dat in 1811 gereed kwam.
Op de Monumentendag worden er gratis rondleidingen gegeven, waarbij u de Donjon bezoekt en een kijkje kunt nemen in de gewelven van Fort Prins Frederik.
In samenwerking met Portugese Wijnen & Zo kunt u tijdens deze Monumentendag genieten van een Spijs & Wijn combinatie rond de sfeervolle binnenplaats van het historische Fort. Tevens treft u verschillende stands aan met brocante, fashion, delicatessen en meer.

De muziek tijdens het evenement wordt verzorgd door een troubadour in een passend kostuum uit de tijd van Napoleon. Zie ook: Facebook.com/fortprinsfrederikOoltgensplaat.

500 jaar reformatie staat centraal tijdens Bach-concert Fiori Musicali

MIDDELHARNIS – Tussen Hemelvaart en Pinksteren verraste Fiori Musicali met een indrukwekkend Bach-concert. 'Bach in volle vaart', was toen de noemer waaronder het koor enkele van zijn werken liet horen. Bach staat ook centraal in het eerstvolgende concert van Fiori Musicali, dat plaatsvindt op zaterdag 30 september. Nu is het thema de reformatie, die in 2017 vijfhonderd jaar geleden begon.

Door Kees van Rixoort

Tijdens het concert in de oude dorpskerk van Middelharnis zingt Fiori Musicali verschillende cantates van Bach. Het koor treedt op met een orkest en een aantal solisten. Er klinken enige 'exotische' instrumenten, zoals de natuurhoorn (in tegenstelling tot de moderne hoorn zonder ventiel) en de jacht- of althobo. Het orkest bevat veel jeugdig talent. Tussen de cantates door krijgt het publiek enkele korte prikkelende bijdragen (geen meditaties) te horen over het thema van het concert. Deze zijn onder andere van de hand van de heren Slootweg en ds. Breugem.
Op het concertprogramma staan cantate 38, Aus tiefer Not schrei ich zu dir, cantate 91, Gelobet seist du, Jesu Christ, de zeer bekende cantate 80, Ein feste Burg ist unser Gott, en een van Lutherse missen van Bach. Cantate 38 is gebaseerd op Psalm 130, geschreven door Luther en door Bach tot een cantate gemaakt. De koraaltekst is gezongen tijdens de begrafenis van de grote kerkhervormer. Cantate 91 is een door Luther geschreven lofzang voor kerst.
In de Lutherse mis klinken Latijnse teksten. Daarmee kijkt Bach terug in de tijd. Maar daar blijft het niet bij. De componist kijkt ook vooruit, wat dit muziekstuk rijk aan contrast maakt. Bovendien is de Lutherse mis heel virtuoos, soms zelfs duizelingwekkend. Ein feste Burg ist unser Gott is eveneens dynamisch. Het publiek zal de melodie zonder meer herkennen. In het tweede deel van de cantate trekt een duet van sopraan en bas de aandacht. Vermeldenswaardig is dat deze cantate speciaal voor Hervormingsdag is geschreven.

Geest van Luther
Het hele Fiori-concert ademt de geest van Luther. Geen Bach zonder Luther, zou je kunnen zeggen. Beide grootheden zijn ook nog eens in dezelfde kerk gedoopt, die van Eisenach. Volgens dirigent Sietse van Wijgerden komt er op 30 september muziek aan bod die met kop en schouders boven alles uit steekt en zeer toepasselijk is in het jaar dat vrijwel de hele wereld stilstaat bij 500 jaar reformatie.
Kaarten kosten 15 euro en zijn op 30 september voor aanvang van het concert te koop in de kerk. In Eilanden-Nieuws verschijnt in september een kortingsbon van 2,50 euro. Liefhebbers van een Bach-concert met orkest en solisten, houd dus de krant in de gaten.

Concert André Knevel en Liselotte Rokyta

MIDDELHARNIS - Op donderdag 31 augustus, om 19.30 uur, zal er in de Chr. Ger. Kerk aan de Hoflaan te Middelharnis een bijzonder concert gegeven worden door de internationaal bekende musici André Knevel en Liselotte Rokyta.

De organist André Knevel is geboren in Bussum. Toen hij 8 jaar oud was, kreeg hij zijn eerste orgel- en pianolessen. Zijn leraren waren o.a. dr. J.A.M. van Stokkum, Rutger van Mazijk en Willem Hendrik Zwart. Hij gaf zijn eerste officiële orgelconcert toen hij 19 jaar oud was. In 1975 emigreerde André Knevel naar Canada, waar hij in St. Catharines, Ontario, zijn onderkomen heeft. Hij maakt vele concertreizen door Canada, Amerika, Europa, en Zuid Afrika. Als veel gevraagd organist is hij jaarlijks op zomertournee in Nederland en Duitsland voor het geven van 30 tot 40 concerten.
Liselotte studeerde panfluit aan het Conservatorium te Hilversum en aan Hoge School der Kunsten te Amsterdam bij de internationaal vermaarde panfluitist Nicolae Pîrvu. Ze heeft masterclasses gevolgd bij Gheorghe Zamfir en Simion Stanciu en is regelmatig in Roemenië geweest om zich de authentieke speelmanier eigen te maken. Liselotte geldt tegenwoordig als een van de meest belangrijke niet-Roemeense panfluitisten die de Roemeense stijl beheersen. Ze heeft een nauw samenwerkingsverband met de Nederlands-Canadese organist André Knevel, met wie ze jaarlijks zo'n 50 concerten in Nederland, Canada en de USA geeft. Verder geeft ze veel concerten in Tsjechië, Slowakije, Duitsland, Zwitserland en Zuid-Afrika. Sinds 2007 startte ze haar eigen opleidingspraktijk, zowel in Nederland alsook in Tsjechië en Canada.
Tevens zal het mannenkoor D.E.V. uit Stellendam, onder leiding van Corné de Geus, zijn medewerking aan deze avond verlenen, waarbij zij worden begeleid door de bovengenoemde musici.
Ook zal er samenzang zijn van enkele bekende liederen en Psalmen.
De opening en sluiting zullen verzorgd worden door ds. Procee.
Om met deze avond het evangelisatiewerk in Gent te steunen, zal er een entree worden gevraagd van € 5,- per persoon. Kinderen tot 15 jaar zijn gratis!
We hopen u allen, jong en oud, te mogen ontmoeten.

Negende Goereese Havenconcert


GOEDEREEDE - Zaterdag 2 september aanstaande organiseert de Stichting Promotie Kop van Goeree wederom het Goereese Havenconcert. Op een speciaal ponton in de haven van Goedereede zal vanaf 19.30 uur door verschillende artiesten een gevarieerd muziekprogramma ten gehore worden gebracht. Presentatie van deze avond is in handen van Patrick Polie.

Er is voor een mooie line-up gezorgd voor deze negende editie. Vanaf 19.00 uur start het voorprogramma met Jan Bezuijen op het carillon. De Koninklijke Fanfare Apollo, onder leiding van Leo Simons, levert altijd een prachtige bijdrage aan het Havenconcert, zo ook deze editie. Apollo opent het concert met Liberty Bell en brengt vervolgens Pilatus Mountain of Dragons ten gehore. Bij dit nummer zal Apollo worden bijgestaan door podiumkunstenaar Edwin Rutte, bij het grote publiek wellicht beter bekend als 'Ome Willem'.
Naast Edwin Rutte maakt ook Nederlands bekendste mondharmonicaspeelster, Hermine Deurloo, haar opwachting. Zij speelt op de chromatische mondharmonica en treedt al jaren op met vele internationaal bekende orkesten en jazz muzikanten. Haar harmonicaspel is ook te horen in soundtracks van films. Wellicht kennen de meesten haar van de verschillende leaders van RTL4, maar misschien is zij wel het allerbekendst door haar muziek bij de Unox-reclame. Samen met Apollo zal zij verschillende stukken spelen, waaronder: Speak Softly Love, Circle of Smiles en de soundtrack van de film Turks Fruit.
De Koninklijke Fanfare Apollo speelt deze avond verschillende herkenbare melodieën, met medewerking van verschillende solisten, waaronder ook de veelzijdige pianiste Nadia Rutkovska. ''t Is weer voorbij, die mooie zomer', 'Une belle histoire' en de 'Twee motten' van Tom Manders staan op het programma op 2 september. Ook de 15-jarige harpiste Joline Sperling verzorgt een optreden. Zij speelt twee stukken van Ludevico Einaudi; Divenire en I Giorni. Het belooft een mooie avond te worden. Genoeg redenen dus om het negende Goereese Havenconcert niet te missen.
Zonder de steun van diverse sponsors, zou het niet mogelijk zijn dit concert te organiseren. Veel dank gaat daarom uit naar onder andere Benschop & Sterling Netwerk Notarissen, Stichting Paul van Hessenfonds, Goemaat Glas, Hotel De Gouden Leeuw, Bouw- en Timmerbedrijf Van Huizen, Bloembinderij De Korenbloem, Spar Goeree, Café Goeree, Gasterij 't Sas, Pluto Rentals en VVV Goeree-Overflakkee. Het Havenconcert is op zaterdag 2 september aanstaande kosteloos te bezoeken.

Jongeren aan de slag in Oekraïne

SOMMELSDIJK – Onlangs is een groep jongeren en enkele ouderen uit de Hervormde Gemeente van Sommelsdijk op werkvakantie geweest in Oekraïne. Begin april is er een boterkoekactie in Sommelsdijk gehouden, met name voor de spelweek en het eten voor de zigeuners in het dorpje Barkaszo (Zuid West Oekraïne). Hieronder 'een terugkoppeling', zodat er gezien kan worden wat er met de opbrengst van de actie is gedaan.

"We zijn de eerste week begonnen met schilderwerk bij het meisjes kindertehuis in Nagydobrony, daar hebben we deze twee weken ook gelogeerd. We hebben o.a. de muren en het plafond van een aantal gangen tweemaal geschilderd en ook een groot gedeelte van de hal heeft een schilderbeurt ondergaan. Zoals u kunt zien, is het een stuk lichter geworden en ziet alles er weer heel fris uit.
Ook hebben we aan de buitenkant boven de ingang nog geschilderd en hebben we bijgedragen aan de rolstoeloprit en de nieuwe kunststof deuren.
Tevens zijn we die week begonnen met het schilderen van enkele lokalen in de zigeunerschool in Barkaszo, waar ook later het kinderkamp is gehouden. Deze lokalen zijn erg basic en op de vloer ligt amper linoleum of iets, dus hebben we voor een lokaal ook nog maar linoleum gekocht, zodat ze er weer een beetje netjes bijzitten. Wel is het zo, dat er veel kinderen in één klas zitten; op dit kamp wonen ruim 1500 mensen, waarvan een groot deel kinderen. Geen wonder dat er dan ook bij de spelweek vaak meer dan 100 kinderen per dag aanwezig waren in de leeftijd van 3 tot 10 jaar.
De tweede week hebben we een kinderkamp bij de zigeuners in Barkaszo georganiseerd. We maakten gebruik van een tolk, die zelf juffrouw was op de gewone Oekraïense school. We begonnen met het zingen van wat liederen en dan beeldden we één van de Bijbelverhalen van Mozes uit. Daarna werden diverse spellen gedaan, van voetbal en volleybal tot blik en frisbee gooien. Daarna werd er door de kleinsten, maar soms ook door de groteren, een kleurplaat ingekleurd, wat ze heel leuk vonden. Vele kleurplaten werden daarna voor in de kerk opgehangen, daar thuis in hun huisjes (veelal hutjes) dat niet kan, muren van leem en stro!
Nog wel een punt viel op, dat juist heel veel van deze kinderen, ondanks dat ze een beetje onderwijs krijgen, nog niet kunnen lezen en/of schrijven. Daarom is onderwijs heel belangrijk, aangezien de overheid in Oekraïne zigeuners weinig of niets geeft. Ons was gevraagd of we schoolboeken konden laten drukken, aangezien deze boeken daar niet meer te krijgen zijn en aanschaf nieuwe boeken voor hen niet haalbaar is. Wij hebben hier in Nederland 50 taal- en 50 rekenboeken laten drukken, kosten € 10,00 per stuk. Tevens hebben we in Oekraïne gezocht naar een betrouwbare drukkerij, kosten even hoog als in Holland. Maar het is dus wel erg belangrijk voor de zigeuners dat ze onderwijs ontvangen en wij willen dan ook graag doorgaan met het verstrekken van reken- en taalboeken. Als u ook dit werk een warm hart toedraagt, kunt u een gift overmaken naar Diaconie Hervormd Sommelsdijk. Op rek.nr. NL89 RABO 0342060708 o.v.v. schoolboeken zigeuners Oekraïne. Bij voorbaat dank", aldus de deelnemers aan de reis.

CDA vraagt inwoners mee te denken over verkiezingsprogramma

GOEREE-OVERFLAKKEE - Het CDA Goeree-Overflakkee vraagt alle inwoners van Goeree-Overflakkee mee te denken over het nieuwe verkiezingsprogramma. Voor het CDA zijn bij de voorbereiding van het verkiezingsprogramma de ideeën en suggesties van inwoners en van maatschappelijke organisaties het meest waardevol.

Meedenken over het verkiezingsprogramma kan door met de CDA'ers in gesprek te gaan op de Boerenlanddag in Ouddorp, waar het CDA elk jaar met een kraampje te vinden is. Ook zal er een ideeënbus klaar staan, waardoor iedereen de mogelijkheid heeft zijn idee of suggestie aan het CDA mee te geven. De Boerenlanddag is op zaterdag 2 september in het centrum van Ouddorp. Ook is er de mogelijkheid om uw suggesties voor het verkiezingsprogramma te mailen naar cdagoereeoverflakkee@gmail.com.

Damvereniging 'Denk en Zet' weer van start

SOMMELSDIJK - Een paar weken nog, en het is alweer zover. De dammers van 'Denk en Zet' zien ernaar uit om weer te beginnen.

Er gaat weer in twee groepen gespeeld worden. Het bestuur is ervan overtuigd, dat er op ons eiland nog huisdammers wonen die erover denken om zich bij de damclub aan te sluiten. Dat zou verstandig zijn, want dat is de beste manier om het dammen nog beter onder de knie te krijgen, en dat komt er nog eens bij: een fijne avond te beleven.
Naast het spelen van wedstrijden, staat er altijd wel een ervaren dammer klaar om u verder wegwijs te maken.
Er wordt altijd op maandagavond gespeeld in een van de zalen van sporthal 'De Staver' te Sommelsdijk. De wedstrijden beginnen om half acht.

Wie aarzelt, doet er goed aan om eens te komen kijken op de jaarvergadering die op maandag 4 september a.s. wordt gehouden. Iedereen is daarbij hartelijk welkom, De eerste speelavond is precies een week later. Mogen we u op 4 september om half acht in 'De Staver' verwachten? U zult er geen spijt van hebben, want het zijn superfijne avonden.

Mocht u de beslissing al genomen hebben: u kunt zich aanmelden bij onze wedstrijdleider, Jan van den Ouden, tel. 06-33713629; e-mailadres: janvandenouden@chello.nl.

17 / 24

Freerunnen

DIRKSLAND - Rap klimmen en klauteren ze over elektriciteitskastjes, stoepranden en boomstammen. Eentje maakt een achterwaartse salto tegen een bakstenen muurtje. Het is freerunning. "Dat is het zo mooi mogelijk voortbewegen van A naar B, daarbij gebruikmakend van obstakels en je omgeving'', vertellen Johan Butijn (17), Wouter Weesie (18) en Walter Verhage (20).

Tekst en foto's: Erwin Guijt

Johan mag het spits afbijten: "Je begint simpel; van de een naar de andere tegel springen. Vanaf daar ga je iedere keer je grenzen verder verleggen. Bij iedere plek ga je kijken wat je daar kunt doen.'' Wouter vult aan: "Je leert gaandeweg steeds meer trucjes en je ziet meer mogelijkheden.'' Freerunnen is een tak van parkour, waarin het puur gaat om de snelheid. Dat is ontstaan in de Vietnamoorlog, om aan de vijand te ontsnappen.

Oude loods

Walter: "Voor mij is het rond m'n twaalfde begonnen met het kijken van filmpjes. Nu zit ik vier jaar op freerunnen. Ik zag toen in de krant staan dat je binnen kon freerunnen, bij Freerun Flakkee. Daar kun je stunts uitproberen op dikke matten. Toen kwam Johan erop, vervolgens Wouter. Zo leerden we elkaar kennen.'' Intussen geven ze zelf les. "Wij hebben het onszelf aangeleerd, op basis van filmpjes. Daardoor kunnen wij het nu makkelijker aan anderen uitleggen.''

"Het eiland is prima om de eerste stappen te maken. Maar in Rotterdam ging er een wereld voor ons open. Daar kon je freerunnen in een oude loods. We leerden er heel veel van anderen en werden zelf ook creatiever.'' Wat volgens de jongens ook het mooie aan de sport is, is dat er in principe geen beste is; iedereen heeft zo zijn eigen stijl. "Je moet niet per se iets zo en zo doen, maar bent daar vrij in.''

Vrijheid en creativiteit

Die vrijheid spreekt de drie dan ook aan. "Niet zoals bij turnen allemaal strak in het rijtje en dan hetzelfde kunstje doen. Juist die vrijheid en creativiteit is zo mooi en leerzaam.'' Iedereen kan in zijn eigen tempo leren. "Kijk maar naar Wouter, die is een half jaar na ons begonnen, maar is nu de beste van ons drieën.'' Wouter grijnst wat verlegen. "Wat mij ook aantrekt, is dat je hier je energie in kwijt kunt. Sommige mensen vinden voetbal leuk, wij freerun. Bij voetbal speel je tégen elkaar, terwijl je bij freerunnen juist veel meer mét elkaar doet.''

Dat de sport ook gevaarlijk kan zijn, laten veel filmpjes zien. Hoe voorkomen de jongens dat het te gevaarlijk wordt? Walter: "Als je weet dat je het niet kan, moet je het niet doen. Daarin moet je dicht bij jezelf blijven. Bovendien oefenen we eerst alles binnen. Als je binnen tien voet kunt springen, moet buiten acht voet ook kunnen. We hebben dan ook nog nooit ernstige blessures gehad.''

Blauwe plekken

Zien de jongens hun toekomst in het freerunnen? Johan wil het leger in. "In hoeverre kun je het dan maken om met blauwe plekken en een gekneusde enkel op te komen draven? Dat houdt me een beetje tegen om nieuwe dingen te doen, je hebt toch een bepaald verantwoordelijkheidsgevoel. Maar ik ga wel door, zij het met minder harde stappen.'' Wouter: "Om freerunnen als baan te hebben, moet je wel heel goed zijn. Een opleiding geeft veel meer zekerheid. Maar het blijft een hobby.'' Ook voor Walter is het leuk om als hobby te doen. "De laatste tijd staan de activiteiten van mezelf op een wat lager pitje. Ik ben nu vooral trots om anderen te zien groeien en voorgang te zien boeken.''

Om op de hoogte te blijven van de verrichtingen van de drie, kunnen ze gevolgd worden op hun YouTubekanaal; Powerfreerun.

18 / 24

Goeree-Overflakkee in het teken van vis en visserij tijdens De Week van de Goereese Vis

GOEREE-OVERFLAKKEE - Tijdens de 4e editie van De Week van de Goereese Vis, van 1 t/m 9 september 2017, kan iedereen genieten van het thema vis en visserij. Van vis op je bord tot digitaal vis vangen en garnalen pellen.

Op Goeree-Overflakkee bieden 25 restaurants een Goerees driegangen vismenu aan voor het vaste bedrag van € 27,50 per persoon. Kijk voor alle deelnemende restaurants op www.weekvandegoereesevis.nl.

Cultureel programma

Zaterdag 2 september 2017

Fototentoonstelling 'Visserijherinneringen van toen' ~ Ouddorp, Raad- en Polderhuis.
De hele maand september kunt u herinneringen ophalen of delen met foto's van toen over de visserij. Veel foto's zijn nog nooit eerder vertoond, omdat ze uit privécollecties komen.

Dinsdag 5 september 2017

Garnalen pellen in zorgcentrum De Vliedberg ~ Ouddorp, Vliedberglaan 100. De bewoners van De Vliedberg pellen de eerste echte Stellendamse garnalen. Pelt u mee? Inschrijven voor deelname bij de receptie van De Vliedberg. Neem voor vragen contact op via 0187 685500.

Woensdag 6 september 2017

Vis je mee? ~Sommelsdijk, Streekmuseum Goeree-Overflakkee.
Lancering nieuwste visspel op de interactieve tafel in het Streekmuseum. Vaar uit als visserman op je eigen schip en vang je ruim vol vis. Kom jij verkleed als 'echte' visserman of vissersvrouw, dan krijg je gratis entree! Neem je vader, moeder, opa, oma, tante, oom, broertjes, zusjes en vriendjes mee. We gooien de trossen los vanaf 14.00 uur. Ga je mee op deze visreis?
www.streekmuseum.nl.

Het Kinderrestaurant ~ Goedereede-Oostdijk, Hoeve Kortstaert

Tijdens De Week van de Goereese Vis strijkt woensdag 6 september het kinderrestaurant neer op Hoeve Kortstaert aan de Oostdijk-Goedereede. Voor echte lekkerbekken en nieuwsgierige fijnproevers, die willen proeven van al het lekkers uit onze Noordzee. In het kinderrestaurant, naar een idee van Sanne Staarink, eten kinderen (zonder ouders!) aan grote, maar ook kleine tafels, van mooie borden en met bestek. Woensdag 6 september. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Kom lunchen of dineren van 12.30-14.30 uur of 16.00-18.00 uur. Prijs: 7,50 euro per kind. Geef je op via: hetkinderrestaurant@gmail.com.

Film en boek ~ Middelharnis, het Diekhuus

Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta organiseert, in samenwerking met het Diekhuus, ook dit jaar weer een avond Film en Boek in het Diekhuus. Deze editie de klassieker 'The old man and the sea' van Ernest Hemmingway. De film draait van 20.00 tot 22.00 uur in het Diekhuus. Aanmelden kan aan de balie in de Bibliotheekvestigingen van Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta, of online via http://www.leerenbeleef.nl/Activiteiten?cursusid=1947.

Vrijdag 8 september 2017

Rondleiding visafslag Stellendam ~ Stellendam, visafslag, Buitenhaven.
Maak op vrijdagochtend een rondleiding op de visafslag en door de Stellendamse haven. Beleef de visserij in al haar facetten! Deelname is mogelijk vanaf 12 jaar en kaarten kosten € 10,- p.p., en zijn verkrijgbaar bij VVV Goeree-Overflakkee, 0187-681789. Vooraf reserveren is verplicht!

Informatiebijeenkomst 'Vrouwen meer politiek actief'

"Politiek is te belangrijk om alleen aan mannen over te laten"

Er zijn nog veel raadszetels open voor vrouwen. (foto J.van Eerten)

Door Jaap Ruizeveld

Burgemeester Grootenboer legt uit waarom zij, voorzitter van de raad en staande boven de partijen, dit initiatief steunt. "De vrouwelijke raadsleden willen bewerkstelligen dat er in de volgende raadsperiode meer vrouwen in de raad zitting krijgen. Ik vind vooral een evenwichtige samenstelling in de volksvertegenwoordiging van belang. Dat evenwicht is nu een beetje uit balans. Ik denk dat het voor de discussie en voor de inhoudelijke debatten in de raad goed is als je een meer gemengde vertegenwoordiging hebt. Een goede afspiegeling van onze samenleving in de raad is belangrijk. Daarom steun ik het initiatief om te zien of het lukt dit te bereiken".

Meer vrouwen

Burgemeester Grootenboer met de drie initiatiefnemers. Foto: Jaap Ruizeveld

Goeree-Overflakkee, met bijna 49.000 inwoners, telt meer vrouwen dan mannen. Actuele cijfers: 511 meer. Toch zijn er slechts 3 vrouwen (10.3%) vertegenwoordigd in de raad, tegenover 26 mannen (89.7). In gemeenten in het land kan het percentage vrouwen in de raad oplopen tot 28%. Blaricum is de enige gemeente met meer vrouwen dan mannen in de raad. Om vrouwen te activeren, te enthousiasmeren en zich te laten verdiepen in de lokale politiek en daar tijd voor vrij te maken, heeft o.a. ProDemos (Huis voor democratie en rechtstaat) trainingen georganiseerd om - naast de mannelijke deelnemers - juist ook die belangstelling bij vrouwen aan te wakkeren. De gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland hebben voor de zomervakantie hun gezamenlijke campagne hiertoe afgerond. In publicaties in Binnenlands Bestuur en in het medium Raadslid Nu is recent brede aandacht besteed aan, wat genoemd wordt, te komen tot een kanteling. Een betere afspiegeling vrouw/man.

Gevleugelde uitspraak

Dat brengt gelijk de gevleugelde uitspraak van Els Borst op tafel. "Politiek is te belangrijk om alleen aan mannen over te laten". In het gesprek met de burgemeester en de huidige drie vrouwelijke raadsleden is dat een aantrekkelijk startpunt. De uitspraak van Els Borst wordt omarmd. Allen kunnen zich in deze stelling vinden. Immers bij het bespreken van en discussiëren over onderwerpen gaat het bijna altijd over items die mannen en vrouwen aangaan. Dan is het belangrijk dat de inbreng van vrouwen daarbij ook representatief wordt gehoord in de uiteindelijke besluitvorming. Dit vanuit een evenwichtige samenstelling in de raad. Als je gelooft in diversiteit, dan betekent het ook dat jongeren, mensen met een handicap of andere levensopvatting zich gehoord moeten weten. Politiek alleen aan mannen overlaten is eenzijdig. Dit geldt uiteraard ook voor vrouwen alleen. Samenwerken vanuit een goede afspiegeling van de samenleving.

Proces

Is dit initiatief niet laat in de tijd? De meeste partijen zijn al maanden aan het werk om zich op de verkiezingen in maart 2018 (over 7 maanden) voor te bereiden, kandidaten te zoeken en 'voorlopige' kieslijsten te formeren. De gesprekspartners beamen dit, maar wijzen gelijk op de intentie van het initiatief. Er is belangstelling van vrouwen voor de lokale politiek. Dat blijkt o.a. uit activiteiten, cursussen en Gast van de raad. Het is een proces dat tijd nodig heeft. Daarin kunnen vrouwen nadenken over te zetten stappen. Past het, zijn er mogelijkheden voor inpassing in het levenspatroon? Zij kunnen informatie inwinnen. Is het iets voor mij? Uit gesprekken blijkt dat vrouwen daartoe benaderd dienen te worden. Zelf wordt de stap (nog) niet direct gezet. Het is ook het overwinnen van een stukje bescheidenheid. En wordt er een podium geboden? Uit een recente informatieronde van onze krant, blijkt dat nagenoeg alle huidige fracties, die in 2018 hopen terug te keren in de volksvertegenwoordiging, de intentie hebben te bezien of een vrouw(en) op de kieslijst een plaats kan (kunnen) krijgen. Er is vrouwelijke interesse, wordt aangegeven. "Wij haken daar op in. Als onze campagne ook verder in de tijd vruchten kan afwerpen, dan is dat winst", geven Tea, Addy en Petra aan. "Een steentje kunnen bijdragen aan onze lokale samenleving. Kijkend naar kwaliteit en kennis, dat geldt voor man en vrouw."

Kanteling

Kan bij een meer representatieve vertegenwoordiging man/vrouw de vaak genoemde kloof tussen burger en bestuurder (overheid) worden verkleind? Burgemeester Grootenboer haakt daar op in. Zij wijst eerder richting het systeem dat is georganiseerd in de sterk veranderende samenleving. Een kanteling? Je signaleert in veel gemeenten de vraag: 'Hoe pakken wij dat wij dat met elkaar op?' Meer van buiten naar binnen gericht. De maatschappij er bij betrekken. Dat is anders handelen dan van binnen naar buiten. Dan zie je dat je oploopt tegen dingen die in wetten zijn geregeld. We willen wel, maar het systeem is nog redelijk stijf. Meer vrouwen zouden aan die kanteling mede kunnen bijdragen".

Verbinden

Nog een signaal uit genoemde landelijke beschouwingen. "Vrouwen verbinden. Zijn meer bereid naar elkaar te luisteren. Kunnen sneller relativeren en staan open voor een gevoelsmatige benadering van vraagstukken". Dat signaal klinkt als muziek in de oren van mijn gesprekspartners. "Maar geen onduidelijkheid. Er zijn fantastisch functionerende mannen in de politiek. Daar gaat het niet om. Vrouwen richten zich meer op het besturen en minder op het politieke spel. Hebben vaak meer uitgebreide netwerken in sectoren, zoals zorg, onderwijs of items met en over kinderen en jeugd. Als dat in een goede afspiegeling in de volksvertegenwoordiging, in diversiteit, kan worden geëtaleerd, dan is dat goed voor de algemene belangenbehartiging van onze samenleving. Met respect voor cultuur en identiteit. Uitstralen: we zijn gemeenschappelijk bezig. Over de schaduw van partijgrenzen durven stappen. Draagvlak zoeken. Daarbij de realiteit van coalitie en oppositie in ons bestuurssysteem kennend".

Informatiebijeenkomst

Wat zijn de verwachtingen voor de bijeenkomst aanstaande vrijdag? "Allereerst een hartelijk welkom aan alle belangstellenden. Met als leidraad het genoemde thema. Een gezellige, ongedwongen samenkomst. Met elkaar van gedachten wisselen. Informatie delen. Laagdrempelig. Loop eens binnen. Neem deel aan een workshop. Stel vragen. Luister en kijk eens hoe anderen zaken oppakken en ontdek wat jij wellicht voor de eilandelijke gemeente kunt betekenen".        

Opfrissen van verkeerskennis?

MIDDELHARNIS - Wilt u als ervaren verkeersdeelnemer ook graag nog eens worden bijgespijkerd over de nieuwste verkeersregels? Grijp nu uw kans! Neem deel aan de opfriscursus verkeersregels, welke bestaat uit twee dagdelen van twee uur per dagdeel. U wordt onder leiding van een deskundige voorlichter van Veilig Verkeer Nederland bijgepraat over alle verkeersregels die in de loop der jaren veranderd zijn. U kunt daarbij denken aan rotondes, spitsstroken, nieuwe belijningen en uitritten. Uiteraard is er ruimte voor vragen en het inbrengen van eigen ervaringen.

De bijeenkomsten hebben een informatief karakter, het is dus geen examen. Deze cursus wordt georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland kring Goeree-Overflakkee en is mogelijk gemaakt door het Regionaal Projectorgaan Verkeersveiligheid Goeree-Overflakkee. Doelgroep: 55-plussers. De cursus wordt gegeven op de dinsdagmiddagen 19 en 26 september 2017 van 14.00-16.00 uur in het Wijkcentrum voor het Lokaal Ouderenwerk Middelharnis aan de Doetinchemsestraat 27 te Middelharnis.
De kosten zijn € 15,00 per persoon.
U kunt zich inschrijven per e-mail bij Jan de Vries van Veilig Verkeer Nederland, via jdvdirksland@hetnet.nl, o.v.v. Opfriscursus Middelharnis 2017. De volgende gegevens gaarne in uw e-mail vermelden: de heer/mevrouw, voorletters, voorzetsel, achternaam, adres, postcode, plaats, geboortedatum en telefoonnummer. U ontvangt een bevestiging van deelname. U kunt ook een brief met de bovengenoemde gegevens sturen aan Veilig Verkeer Nederland kring Goeree-Overflakkee, Berkehof 4 te 3247 XA Dirksland, of bellen met telefoonnummer 0187-602585. Er kunnen maximaal 35 mensen aan de cursus deelnemen, geef u dus snel op.

Kerk van Langstraat is al bijna 120 jaar 'met recht een wonder'
Geschiedenis vastgelegd in een boek

Arjo van Gils (midden) heeft de eerste exemplaren van zijn boek overhandigd aan ds. Van der Ziel (rechts) en P. Leroy (links), voorzitter van de stuurgroep van de kerk in Langstraat.  

RIDDERKERK – Vóór 1899 liepen de hervormden uit Langstraat naar Ooltgensplaat om de zondagse erediensten bij te wonen. Dat was nog een aardige wandeling. Het idee om kerkdiensten te gaan houden in Langstraat zelf, viel dan ook in goede aarde. Eén jaar voor de eeuwwisseling namen de hervormden een verbouwd woonhuis als kerkgebouw in gebruik. Daarmee kwam een eind aan de zondagse wandeltochten naar de Plaat en dat was tevens de start van een periode die tot op vandaag de dag voortduurt. De kerk in Langstraat bestaat immers nog altijd.

Tekst en foto: Kees van Rixoort

De stichting van de kerk in het kleine dorp ten zuiden van het katholieke Achthuizen is beschreven in 'Kroniek van een kerk. 100 jaar Hervormd Langstraat', evenals de verdere geschiedenis van deze kleine kerkelijke gemeenschap. Het boek is geschreven door Arjo van Gils, die de eerste exemplaren recent overhandigde aan ds. H.G. van der Ziel en P. Leroy. De eerste is predikant in Langstraat en Ooltgensplaat – beide gemeenten vallen onder één kerkenraad – en de tweede is voorzitter van de stuurgroep van de kerk in Langstraat.

Arjo van Gils heeft de eerste vijfentwintig jaar van zijn leven in Langstraat gewoond, vlak naast de kerk waarover hij zijn boek heeft geschreven. Vier jaar geleden verhuisde hij naar Ridderkerk. "Ik heb bijna tien jaar over het boek gedaan. Ook na de verhuizing ben ik doorgegaan met het schrijven, want de kerk van Langstraat heeft mijn hart", vertelt Van Gils, die behalve de verslaggever van Eilanden-Nieuws, de predikant van Langstraat en de voorzitter van de stuurgroep op bezoek heeft om het resultaat van zijn onderzoek te presenteren.

Voor het onderzoek heeft hij zelf overal archiefstukken bij elkaar moeten scharrelen. Een echt archief van de kerk van Langstraat was er niet. Veel interessant materiaal, zoals notulenboeken, kwam uit het streekarchief in Middelharnis en uit de consistoriekamer van het kerkgebouw.

Preek uit 1903

"Onze gemeente", zegt Arjo van Gils, "is nog niet zo heel oud. In 1899 zijn de eerste kerkdiensten gehouden. In 1903 ontstond de tweede plaats van samenkomst. Die bestond uit twee verbouwde arbeiderswoningen. De preek die bij de ingebruikname van de nieuwe kerk is gehouden is ooit uitgegeven. Helaas is dat boekje verloren gegaan. Maar de tekst in het boekje is gekopieerd, ik heb hem als bijlage aan mijn boek toegevoegd."

De hervormde gemeente van Langstraat nam de derde plaats van samenkomst in 1922 in gebruik. Dat is het huidige kerkgebouw, waar aanvankelijk 'Evangelisatiegebouw' op stond. Dit gebouw verrees niet ver van de vorige kerk.

In zijn boek citeert Arjo van Gils soms letterlijk de notulen. Er zijn meerdere illustraties toegevoegd. De uitgave vormt een aantrekkelijk geheel, niet in de laatste plaats door de persoonlijke verhalen die in het boek zijn opgenomen. Een van die verhalen betreft het relaas van een mevrouw over haar kinderjaren in de gemeente. Dat was tijdens de jaren dat ds. Hak voorganger was in Langstraat. Ds. Hak was er actief tussen 1909 en 1921. Hij was de tweede predikant van de gemeente. Daarnaast trekt het persoonlijke verhaal van 'eerwaarde heer' Nijenhuis, die later dominee werd, de aandacht. Hij schrijft over de Watersnood van 1953.

Slag om Langstraat

Wat de lezer van 'Kroniek van een kerk. 100 jaar Hervormd Langstraat' kan verwachten is volgens de auteur een hele reeks feiten die tot nu toe niet bekend zijn. "Wist je bijvoorbeeld dat er een Slag om Langstraat is geweest? Wie heeft daar ooit van gehoord? Dat was een vrijwilligersactie om geld bij elkaar te krijgen voor de verbouwing van de consistoriekamer", aldus Van Gils. "Mijn boek is de eerste publicatie over de geschiedenis van Langstraat. Er is nooit wat verschenen, niet over de kerkgeschiedenis en niet over de algemene geschiedenis van het dorp."

Voor in het boek staat de zin 'Ter nagedachtenis van mijn vader'. Volgens Arjo van Gils is dat de belangrijkste zin in deze uitgave. Zijn vader, die vier jaar geleden overleed, was immers degene die zei: er staat niets op papier over de geschiedenis van de kerk in Langstraat, dan moet jij het maar doen. Hij zei het gekscherend. Maar Arjo vatte de opdracht serieus op en maakte er dus een project van een kleine tien jaar van. "Mijn vader kan het resultaat niet meer zien. Dat vind ik heel jammer. Maar ik heb het boek dus aan hem opgedragen."

Hij vertelt dat hij er met veel plezier aan heeft gewerkt. Soms overviel hem wel de gedachte om te stoppen met de tijdrovende klus, maar dan was het de opdracht van zijn vader die de doorslag gaf om door te gaan.

Het boek is geproduceerd door Jongboek, het selfpublishing platform van Royal Jongbloed, dat grote bekendheid geniet als drukker van bijbels. Van Gils kijkt terug op een prettige samenwerking met de uitgever. De oplage van het boek is afhankelijk van de vraag. Zodra er een bestelling is, maakt Jongboek een exemplaar. Wel heeft de auteur zelf een aantal exemplaren om uit te delen en te verkopen. Bovendien ligt er een stapeltje bij boekhandel Van der Boom in Sommelsdijk. 'Kroniek van een kerk. 100 jaar Hervormd Langstraat' kost 19,95 euro. Voor verzending komt er 2,50 euro bij.

Van Gils omschrijft zijn boek, dat aantrekkelijk is vormgegeven en voorzien van een harde kaft, als een aanrader "voor alle mensen die geïnteresseerd zijn". Dat zullen in ieder geval de leden van de hervormde gemeente van Langstraat zijn, evenals andere inwoners van het dorp en ongetwijfeld ook tal van andere mensen met belangstelling voor de (kerk)geschiedenis (op Goeree-Overflakkee).

Kan er nog bij Meer info en bestellen: arjovangils@live.nl.

<kader>

Kleine, hechte gemeenschap

Dat een klein dorp c.q. gehucht als Langstraat een eigen kerk heeft is zonder meer bijzonder. Arjo van Gils, de auteur van het geschiedkundig overzicht van de gemeente, zegt dat het "met recht een groot wonder" is. Dat de kerk er anno 2017 nog altijd is, is dat ook. In de jaren zeventig waren er al mensen die de zwanenzang van de kerk van Langstraat aankondigden, maar ruim veertig jaar later zijn er nog steeds kerkdiensten in het 95 jaar oude gebouw. Ze worden bijgewoond door twintig tot dertig mensen. Langzaam maar zeker zakt het aantal leden. Volgens dominee Van der Ziel, die in oktober afscheid neemt, gaat het om een kleine maar hechte gemeenschap. "Als je ermee stopt, komt het nooit meer terug."

<foto>

Magnificat zingt op verzoek


MIDDELHARNIS - Ooit hoorde u een muziekstuk dat grote indruk achterliet. Bij elk concert dat u bijwoont hoopt u de naam van het muziekstuk op het programma te zien staan. Of u wilt het lievelingslied van uzelf of iemand anders heel graag nog eens horen... Herkent u dit? Dan is de sponsoractie van Vocaal ensemble Magnificat uw kans!

U kunt bij Vocaal ensemble Magnificat het muziekstuk dat u wenst indienen. Als het mogelijk is, gaat Magnificat het instuderen en uitvoeren. U betaalt € 50,- per minuut als vergoeding en Magnificat zal haar uiterste best doen!
U kunt tot uiterlijk 14 september 2017 contact opnemen met het koor via info@kamerkoormagnificat.nl of telefonisch via 0187-707804. De muziekcommissie zal met u overleggen en als het lukt, kunt u de gevraagde muziek op zaterdag 11 november in Dirksland komen beluisteren!

Veel activiteiten rondom Wereld Alzheimer Dag en Alzheimer Café

GOEREE-OVERFLAKKEE – Ook voor de Alzheimer afdeling Goeree-Overflakkee/Hoeksche Waard is het nieuwe seizoen begonnen. Iedere maand gaan de deuren van het Alzheimer Café open en worden activiteiten rondom Wereld Alzheimer Dag voorbereid. Bestuursleden van de afdeling, Joke van Dijk en Dick van Soelen, lichten deze activiteiten graag toe.

Door: Adri van der Laan

Dementie wordt in de toekomst volksziekte nummer 1. Hierover zijn de deskundigen het eens. Eén van de grootste oorzaken van dementie is Alzheimer. De Alzheimer afdeling Goeree-Overflakkee/Hoeksche Waard streeft er naar om niet alleen deze ziekte onder de aandacht te brengen, maar ook, waar nodig, de helpende hand en een luisterend oor te bieden.
Naar schatting 270.000 mensen in Nederland lijden aan dementie en men verwacht dat dit aantal in 2040 zal zijn verdubbeld. Dick van Soelen legt uit dat daarom het werk van de afdeling heel belangrijk is en blijft. Dit belang is ook in de afgelopen jaren gebleken. Veertien jaar geleden is men begonnen met het Alzheimer Café. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen mensen die aan dementie lijden en hun mantelzorgers terecht in het café dat wordt gehouden in het Dienstencentrum aan de Doetinchemsestraat in Middelharnis. Maandelijks bezoeken ongeveer 30 mensen deze bijeenkomsten. Er is daar volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Daarnaast werkt er aan iedere bijeenkomst een spreker mee die vanuit zijn of haar deskundigheid iets over dementie vertelt. Verder is bij iedere bijeenkomst iemand van de Ketenzorg dementie aanwezig. Landelijk bestaan de Alzheimer Café's al twintig jaar, een jubileum dat dit jaar wordt gevierd.
Joke van Dijk en Dick van Soelen, bestuursleden van de afdeling, vertellen over het werk van hun organisatie. Joke en Dick zijn of waren via hun werk betrokken bij mensen die aan dementie lijden. En werden zo geconfronteerd met de gevolgen die deze ziekte heeft. Niet alleen voor de patiënt, maar vooral ook voor de mantelzorger. "Deze mantelzorgers verdienen een 'gouden randje'", benadrukt Joke. "Ze zijn 24 uur per dag in de weer met hun aan dementie lijdende partner of familielid en dat legt een enorme druk op de mantelzorgers, die over het algemeen niet met hun problemen te koop lopen". Het Alzheimer Café is bij uitstek een plaats om anderen te spreken en om kennis op te doen. De bijeenkomsten worden bezocht door allen die nauw betrokken zijn bij dementie, zoals de patiënt zelf, de partners of familieleden, maar ook vrienden, buren, kennissen of mensen die vanwege hun beroep met de ziekte te maken hebben.

Drempelvrees?

Het is de ervaring dat bezoekers van het Alzheimer Café – soms na wat drempelvrees – de bijeenkomsten als zeer goed ervaren. Ze worden bijgepraat, bemoedigd en toegerust om met dementie om te gaan. Zoals bekend is omgaan met dementie in een gezins- of familierelatie niet altijd gemakkelijk en daarom is het geven van voorlichting heel belangrijk. Mevrouw dr. Vroegindeweij, neuroloog in het ziekenhuis in Dirksland, is een van de gastsprekers bij de bijeenkomsten.

Wereld Alzheimer Dag

Donderdag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. Ter gelegenheid van deze dag heeft de Alzheimer afdeling een 'gezellig' programma samengesteld. De dag wordt gehouden in Het Prieel van De Staver. Er zal een spel worden gespeeld en er is gelegenheid om deel te nemen aan een maaltijd. Muziek zal ook een belangrijk deel van het programma uitmaken "want juist muziek van vroeger roept weer veel bekendheid op". Deze dag is bestemd voor mantelzorgers en patiënten.
Met hun activiteiten hoopt de afdeling dat niet alleen Alzheimer bespreekbaar wordt, maar dat patiënten en mantelzorgers handvaten krijgen aangereikt om met deze ziekte om te gaan.


Samenwerking gemeente


De Alzheimer afdeling werkt ook nauw samen met de gemeente, want ook Goeree-Overflakkee heeft zich uitgesproken om te streven naar een 'dementievriendelijke gemeente'.

Vrijwilligers gevraagd

Heeft u oprechte belangstelling voor mantelzorgers en de mens met dementie? Het bestuur is nog op zoek naar betrokken en betrouwbare vrijwilligers.
Voor een aantal taken in het Alzheimer Café of voorlichting bij standwerk kunt u zich laten informeren bij mevr. G. de Jong (bestuurslid), tel. 06-20628119.


In kader bij artikel:
Alzheimer Café
Iedere eerste woensdag van de maand is er Alzheimer Café in het Wijkcentrum aan de Doetinchemsestraat 27 in Middelharnis. De zaal is open vanaf 19.00 uur en het programma is van 19.30 tot 21.30 uur.
In een cyclus van tien avonden geeft de Alzheimer afdeling gelegenheid tot informatie en voorlichting aan betrokkenen. Wie meer wil weten, kan contact opnemen via het secretariaat: alzgo38@gmail.com.

In kader:
Wereld Alzheimer Dag
Voor het eiland wordt deze dag gehouden in De Staver op donderdag 21 september. De dag begint om 10.00 uur en wordt rond 15.30 uur afgesloten. De kosten zijn € 10,- per persoon. Voor nadere info en opgave kan men terecht bij Joke van Dijk, 06-21641712, of Dick van Soelen, 0187-483200, of via alzgo38@gmail.com. Opgave voor 11 september.

Dienst met Remco Hakkert

OOLTGENSPLAAT - Zondag 3 september is er in de Gereformeerde Kerk van Ooltgensplaat een Worshipdienst met Remco Hakkert. Voor sommigen een hele bekende zanger en componist, voor anderen misschien onbekend. "Remco Hakkert en zijn team bieden een dienstvullend concept, waarin de prachtige liederen voor onze Koning centraal staan", aldus de organisatie. De dienst bestaat uit het samen zingen van de mooiste liederen (van hymns tot Opwekking), een woord en solo's van Remco, schriftlezing en gebed. De dienst is zó gevarieerd, dat het jong en oud samenbindt. De dienst begint om 18.00 uur, de kerk is open om 17.30 uur.

Klassieke motoren trekken veel publiek

DIRKSLAND – In en rond de schuur van Het Hof vierde de nostalgie hoogtij, afgelopen zaterdag. Kees van Rumpt senior (Garage Hesselink in Dirksland) had het idee om klassieke motoren en bromfietsen te exposeren. Hij kreeg het voor elkaar zijn plan te verwezenlijken. Vanuit allerlei garages, schuren en schuurtjes, vrijwel allemaal van vrienden en kennissen van Van Rumpt, kwam het mooi opgepoetste historische materieel tevoorschijn voor een expositie van één dag.

Het resultaat mocht er zijn: een imposante collectie, zelfs inclusief oldtimer op vier wielen, bekeken door een grote hoeveelheid bezoekers. Tot het publiek behoorde 's middags ook een club berijders van klassieke motoren, die na een lunch in de omgeving naar Dirksland kwam rijden om zich te laten verrassen bij Het Hof. Met bewondering, kennersblik en een vleugje weemoed keken ze, net als de andere belangstellenden, naar de Nortons, BSA's, Ariels, et cetera, die normaliter meestal alleen de blik van de eigenaar vangen en waaraan doorgaans vele, vele uren zijn besteed om de conditie optimaal te krijgen.

Volgend jaar weer, was het geluid dat naast het geronk van motoren meermaals was te horen tussen al dat uitgestalde moois. Wie weet is het een wens die in vervulling gaat… (Tekst en foto: Kees van Rixoort)

Open repetitieavond Christelijk Ouddorps Mannenkoor

OUDDORP - Maandag 11 september om 20.00 uur is men weer van harte welkom op de open repetitieavond van het Christelijk Ouddorps Mannenkoor. Er wordt om de twee weken gerepeteerd en wel in de prachtige hal van de christelijke school aan de Margrietweg. "Als u eens mee wilt zingen, of de sfeer wilt proeven, schroom niet. Notenkennis is niet vereist. U zult ervaren hoe ontspannend het is om met elkaar de Psalmen en geestelijke liederen te zingen. Wij hebben weer een prachtig volgepland winterprogramma, met als afsluiting de Kerstzangavond in de Eben Haëzerkerk op 23 december", aldus het koorbestuur. Zie ook www. christelijkouddorpsmannenkoor.nl. Of neem contact op met de secretaris, Wim Grinwis: 0620420976.

Hervatting repetities Chr. Mannenkoor 'Obadja'

OUDDORP - Op 31 augustus hoopt Christelijk Mannenkoor 'Obadja' weer een begin te maken met de wekelijkse repetities.

Deze repetities worden op donderdagavond van 19.45 tot 21.30 uur gehouden in de gemeenschapsruimte van School met de Bijbel 'Koningin Beatrix' aan de Wilhelminaweg in Ouddorp. Van 20.30 tot 20.45 uur wordt er gezamenlijk een kop koffie gedronken en is er gelegenheid de persoonlijke contacten te onderhouden. Dit is een gezellig gebeuren.
'Obadja' staat onder de zeer kundige en niet minder enthousiaste leiding van dirigent Jan Bezuijen. Met hem studeren we Nederlandstalige Psalmen, gezangen en geestelijke liederen in, die we een aantal keren per jaar tijdens uitvoeringen ten gehore brengen. Deze uitvoeringen vinden plaats in kerken, verpleeg- en verzorgingshuizen op en buiten ons eiland. Tijdens deze uitvoeringen worden we meestal begeleid door onze vaste organist, Johan van Wijk", aldus de organisatie.
Het koor telt momenteel 22 zangers, die hun woonplaats van Ouddorp tot en met Middelharnis hebben. "Een gezellige groep enthousiaste zangvrienden, die nog wel wat versterking kan gebruiken. Ben je 16 jaar of ouder en hou je van zingen, schroom dan niet en kom vrijblijvend naar een repetitie. Als het bevalt, kun je een maand gratis op proef meezingen, waarna ongetwijfeld besloten gaat worden te blijven. Wil je eerst nog wat meer informatie, bel dan gerust naar 06-22661064.


Schaakclub zoekt jeugdleden

SOMMELSDIJK - Schaakclub De Zwarte Pion is op zoek naar nieuwe jeugdleden. De vereniging heeft op dit moment namelijk nog maar één jeugdlid.

Vind jij schaken ook leuk en ben je nog geen 18 jaar oud? Dan is Schaakclub De Zwarte Pion misschien wel wat voor jou. De vereniging komt samen op maandagavond, wat dus genoeg tijd over laat voor andere sporten. "Het zou ideaal zijn als er nog vijf mensen bijkomen," aldus overgebleven jeugdlid Sander Kok. De lessen worden gegeven door Daan Mulder. "Hij helpt wanneer het nodig is en hij is een heel grappige leraar. Je leert een hoop, het is gezellig en ik zou het heel jammer vinden als ik nu zou moeten stoppen." Schaakclub De Zwarte Pion is opgericht in 1931 en is daarmee de oudste schaakclub van Goeree-Overflakkee. Na enkele speellocaties gehad te hebben, zoals in een bovenzaaltje van Café De Kok en hotel 'De Parel van de Delta', zit de vereniging tegenwoordig al aardig wat jaren in recreatiecentrum De Staver in Sommelsdijk. Kijk op www.dzpmiddelharnis.nl voor meer informatie over de club en het aanmelden.