info@eilandennieuws.nl
t. 0187 74 54 50

Dinsdag Eilanden-Nieuws

14 april 2015

Dinsdag Eilanden-Nieuws 14 april 2015


Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: info@eilandennieuws.nl of 0187-745450

Rethorica viert 500-jarig bestaan

De regenten van Sociëteit Rethorica vertrekken van De Doele naar de dorpskerk. Foto: Jaap Peeman

SOMMELSDIJK – Een bomvolle kerk. Dat deed voormalig predikant Jaap Smit uiteraard goed. De huidige Commissaris van de Koning in Zuid-Holland was zaterdag 11 april in de dorpskerk te Sommelsdijk om het 500-jarig bestaan van Sociëteit Rethorica te vieren. Samen met heel veel anderen, onder wie ook waarnemend burgemeester Lokker én burgemeester Grootenboer. De officiële opening van het jubileumjaar, die in de kerk op het programma stond, was een cachetvolle bijeenkomst met veel mooie retorische en muzikale ingrediënten.

Nadat de bomvolle kerk het kleurrijke gezelschap – aangekondigd als "de regenten van de Sociëteit Rethorica en hun eregasten" – had zien binnenkomen, ontvouwde zich een programma met vier sprekers, enkele wonderschone optredens van het koor Fiori Musicali en een orgelconcert van Henk Verhoef. De in Sommelsdijk geboren organist, thans organist van de Nieuwe Kerk en de Oosterkerk in Amsterdam, speelde composities van de eveneens in Sommelsdijk geboren componist Jan Robbers (1753-1830).

Trots

Hein Mijs, Prinsche van Sociëteit Rethorica, vertelde over de geschiedenis van de jarige sociëteit en trok daarbij lange lijnen naar de huidige tijd. Zo had hij het over de landsjuwelen in de zestiende eeuw, wedstrijden tussen rederijkerskamers. De inhoud van de bijdrage van Sociëteit Rethorica daaraan is niet meer te achterhalen, maar er zal, aldus Mijs, ongetwijfeld trots in hebben doorgeklonken. Trots op Sommelsdijk (TOS), als verre voorloper van Trots op Flakkee (TOF), een zeer recent initiatief. In de samenwerking van Voorne, Putten en Zeeland in één ringpolder (Duivewaard, Middelharnis en Sommelsdijk) zag hij een voorbode van de gemeentelijke eenwording op Goeree-Overflakkee per 1 januari 2013.

De rijke geschiedenis van honderd lustra is samen te vatten in drie woorden, in chronologische volgorde: rederijkerskamer, schutterij en herensociëteit. "Centraal in Sommelsdijk", voegde de Prinsche daaraan toe.

Lees verder op pagina 6.

Werken aan 'visserijspektakel'

Kees Sinke, Yvet Lupens en Ingrid Janisch op de steiger bij de GO 37, dat als vlaggenschip zal functioneren. Foto: Wim van Vossen Fotografie

GOEREE-OVERFLAKKEE – Een persbericht dat begin deze maand aan de lokale media werd verzonden was het eerste signaal dat er op de Kop van Goeree, toegespitst op de binnen- en buitenhaven van Stellendam, een groot spektakel wordt voorbereid. Een manifestatie waar twee organisaties in onderlinge afstemming, onder eigen verantwoordelijkheid, een inspirerend programma organiseren en zullen presenteren. Het zijn enerzijds het Visbureau in samenwerking met de Nederlandse Vissersbond en Visned en anderzijds United Fish Auctions (UFA), de Visserijvereniging Zuidwest en de gemeente Goeree-Overflakkee. Een inspanning die op zaterdag 11 juli leidt tot de Nationale Dag van de Visserij, gecombineerd met Vlaggetjesdag Stellendam 2015.

Door Jaap Ruizeveld

Het lijkt in tijd nog ver weg. Voor de organisatie en de direct betrokkenen is het aftellen echter al begonnen. Daarom even binnenstappen bij één van de vele overlegronden. Plaats van de bijeenkomst is de 'Stellendamse Visafslag', waar Kees Sinke, voorzitter van de Visserijvereniging Zuidwest met de dames Yvet Lupgens en Ingrid Janisch (beiden UFA) aanschuiven. Sinke kent het klappen van de zweep. Hij is als voorzitter al voor de zesde keer betrokken bij de organisatie van "Vlaggetjesdag". In verschillende uitvoeringen en presentaties. "Het is een mooie manifestatie van de rijkdom van de vloot. Een beeld dat onze schepen nog steeds fier uitstralen", geeft hij gelijk aan. "Een uniek spektakel dat prima past in onze eiland-marketing".

Lees verder op pagina 11.

Zeiljacht loopt vast

STELLENDAM - Zaterdag rond 15.00 uur is de reddingsboot Antoinette opgeroepen voor een Frans zeiljacht dat was gestrand in het slijkgat nabij de Kwade Hoek. Door de lage waterstand (1 uur na laag water) was het geen optie meer om het zeiljacht veilig van de grond te krijgen. Door de zeegang, stroming en wind ging het jacht dan ook steeds verder de droogte op. Dit is verder voorkomen door het zeiljacht d.m.v. een sleepverbinding vast te houden gedurende een aantal uren. Het jacht had echter al wel schade aan kiel opgelopen door het constante rollen en bonken op de grond waardoor water naar binnen kwam. Op een gegeven moment was het waterpeil een beetje gestegen en kon met het lostrekken begonnen worden. Ook de reddingboot van Ouddorp is nog stand-by gebleven tijdens het pompen en lostrekken. Rond 19.30 uur is de binnenhaven bereikt en is het jacht met de bootkraan uit het water gehaald voor verdere inspectie.

Tractor in de sloot

DIRKSLAND - Zaterdag aan het einde van de morgen belandde een tractor met giertank in de sloot. Het incident vond plaats aan het Korteweegje. Met een kraan zijn de tractor en giertank weer rechtop getakeld. De bestuurder bleef ongedeerd.

Oproep: Feestprogramma's

Bij de uitgave van Eilanden-Nieuws van dinsdag 21 april is een extra bijlage gevoegd voor de festiviteiten rondom Koningsdag en de viering van de bevrijding. Organisaties, zoals Oranjeverenigingen, kunnen hun programma sturen naar redactie@eilandennieuws.nl zodat deze in de bijlage kunnen worden opgenomen. Insturen kan tot donderdag 17 april.

2 / 22

Agenda

Donderdag 16 april

DIRKSLAND – Snuffelloods Het Lôôsje. Korteweegje 30. (elke donderdagmorgen) van 9.00 tot 12.00 uur.
STELLENDAM – Workshop 'Van sleur naar kleur'. Aanmelden via info@y-challenge.nl of telefonisch: 06-22331819. De kosten zijn €15,- per persoon. Na aanmelding wordt er een bevestiging verstuurd met aanvullende informatie.
OUDE-TONGE – Bijeenkomst 20 jaar hulp aan Uzon. Aanvang 20.00 uur CBS De Bron, Melkweg 75. Aanmelden per e-mail: hobbymjr@hetnet.nl, of telefonisch bij Arie Klem,Tel: 641304, Cor Buscop, tel: 642131 of Wil Meijer,Tel: 641502.

Zaterdag 18 april

MIDDELHARNIS – COV Laudando en het Holland Symfonie Orkest o.l.v. Rinus Verhage. Concert t.g.v. 70 jaar vrijheid. Hervormde Kerk aan de Ring. Entree volw. € 10,-, kinderen € 5,-. www.covlaudando.nl
MIDDELHARNIS – Tulpenwandeltocht Aanvang 8.00 uur. Start en finish zijn bij MSV&AV Flakkee aan de Oostplaatseweg 1 te Middelharnis. Inschrijven kan alleen op zaterdag 18 april vanaf 07.30 uur in de kantine van MSV&AV Flakkee. Nadere informatie is te vinden op de website van www.avflakkee.nl of op www.facebook.com/Tulpenwandeltocht.
OUDDORP – Oasefair tbv diaconaal gastenhuis de Oase. 'Gezellig uitje voor het goede doel'. Kwekerij Klepper, Oudelandseweg 27.
OUDDORP – Samen zingen in de Doopsgezinde Kerk aan de Dorpstienden. Van 19.30 tot 20.30 uur.
SOMMELSDIJK – Hervormde Kerk. Voorjaarsconcert kinderkoor De Jonge Lofstem o.l.v. Nelleke van den Boogert en Leny Kieviet. Aanvang: 19.00 uur.
NIEUWE-TONGE – Inleverochtend voor rommelmarkt van de Hervormde Gemeente bij de schuur van familie Van Kempen, Oudelandsedijk 4A (de dijk volgen langs graanhandel Van Schelven), tussen 9.00 en 11.45 uur. Info: 06-16794189.
OOLTGENSPLAAT - Repaircafe Ooltgensplaat geopend: elke derde zaterdag van de maand van 10.00 uur tot 14.30 uur. Locatie: Fort Prins Frederik, Havendijk 16.

Donderdag 23 april

DIRKSLAND – Snuffelloods Het Lôôsje. Korteweegje 30. (elke donderdagmorgen) van 9.00 tot 12.00 uur.

Zaterdag 25 april

MIDDELHARNIS – Hervormde Kerk Middelharnis. Aanvang 20.00 uur. Uitvoering van het Dixit Dominus van G. Händel en de Missa in F. van G. Platti door het Oratoriumkoor Zuid-West Nederland m.m.v. diverse solisten. Onder leiding van Bas van Houte.
GOEDEREEDE – Rommelmarkt op 't Hoôd van 09.00 tot 15.30 uur. Locatie is de Breenstraat.
OUDDORP – Psalmzangavond in Eben Haëzerkerk. Aanvang 19.30 uur.

Dinsdag 28 april

OUDDORP – Inloop De Boei in 'de Overkant', Dijkstelweg 33. Vanaf 10.00 uur inloop. Deze middag: Ontspanningsoefeningen met o.a. klankschalen, o.l.v. Franc Jansen. www.deboeigo.nl

Donderdag 30 april

DIRKSLAND – Snuffelloods Het Lôôsje. Korteweegje 30. (elke donderdagmorgen) van 9.00 tot 12.00 uur.

Snelheid bij 'boetekruispunt' Goedereede blijft vijftig kilometer

Het kruispunt van de N57 bij Goedereede.

GOEREE-OVERFLAKKEE - Naar aanleiding van raadsvragen over het grote aantal processenverbaal dat is - en nog steeds wordt - uitgedeeld aan automobilisten die de nieuwe digitale flitspalen op rijksweg N57 kruising Goedereede passeren met een snelheid boven de 50 km, zegde wethouder Trouwborst toe dit aspect met wegbeheerder Rijkswaterstaat te zullen bespreken. In het gevoerde overleg is geopperd de rijsnelheid bij de kruising naar boven bij te stellen. Maar de wegbeheerder acht dit niet wenselijk.

Door Jaap Ruizeveld

De kruising biedt namelijk ook de mogelijkheid aan fietsers en voetgangers om daar bij de verkeerslichten over te steken. Een hogere snelheid vergroot de kans op ongelukken. Rijkswaterstaat stelt dat de kruising goed is ingericht en dat de regelinstallatie correct werkt. Bij een representatief verkeersaanbod en correcte rijsnelheid is doorstroming gewaarborgd. In een informatieve brief aan de gemeenteraad geeft het college aan deze uitleg van het standpunt te onderschrijven.

Wijzigingen

Oorspronkelijk was de maximum rijsnelheid op de N57 vastgesteld op honderd kilometer. Na een reeks ongelukken heeft Rijkswaterstaat de weg toen vanaf het Ted Jansenplein richting Ouddorp afgewaardeerd van stroomweg naar gebiedsontsluitingsweg. De rijsnelheid werd verlaagd naar 80 km en die snelheid is met verkeersborden aangegeven. Aansluitend aan deze maatregel moest, zo stelt Rijkswaterstaat, ook de rijsnelheid bij de verkeerslichten bij Goedereede worden aangepast. Deze is verlaagd van 70 naar 50 km. Ook dit is met borden aangeduid. Volgens de wegbeheerder kan daarom over de maximum rijsnelheid bij de kruising geen onduidelijkheid bestaan.

Doorstroming

De gemeente kreeg signalen over de trage doorstroming bij de kruising. Als oorzaak wordt dan de rijsnelheid van 50 km genoemd. In het overleg tussen Rijkswaterstaat en de gemeente is aangegeven dat dit niet de oorzaak is. Bij het naderen van verkeerslichten moeten bestuurders de gelegenheid hebben rustig snelheid te verminderen. Daartoe wordt een bepaalde minimumafstand tussen verkeersborden en verkeerslichten in acht genomen. Bij 50 km is dat minimaal 140 meter vanaf het verkeersbord tot aan de stopstreep bij de verkeerslichten. Volgens Rijkswaterstaat wordt bij de kruising N 57/Goedereede ruim aan deze norm voldaan. Als automobilisten zich tijdig aan de - met borden aangegeven - geldende rijsnelheid houden levert de doorstroming op het kruispunt geen problemen op. Meetlussen in de weg zorgen daarvoor, stelt Rijkswaterstaat.

Discussie over carbidschieten in de gemeenteraad

GOEREE-OVERFLAKKEE – Voorafgaand aan de (tweede) bespreking van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Goeree-Overflakkee, donderdagavond in de gemeenteraad in de oordeelvormende fase, had het college van B en W in een brief aan de raadsfracties al meegedeeld dat het Horecabeleid niet aan de orde zou komen. In overleg met betrokken partijen, waaronder Koninklijke Horeca Nederland, wordt het horecabeleid eind dit jaar herzien. In een gesprek met genoemde organisatie is gebleken dat partijen menen dat het vaststellen van de APV niet behoeft te wachten op de wijziging van het horecabeleid. De APV 2015 is, mede na eerdere kritische geluiden uit de gemeenteraad, op een aantal punten gewijzigd.

Door Jaap Ruizeveld

Van Dam (SGP) en Eijkenduijn (PvdA) waren blij dat na een aanvankelijk valse start nu een document werd gepresenteerd dat draagvlak krijgt. Osinga (VVD) was tevreden dat er goede contacten waren gelegd met de Horeca-partijen en dat er goede afspraken waren gemaakt voor de komende invullingen. Eigenlijk alle fracties waren positief. De geluidsnormen waren opnieuw tegen het licht gehouden en zijn gelijk aan die elders in den lande en er is een verruiming gerealiseerd voor de evenementenregeling. Het college vindt de APV een evenwichtig document maar je moet het wel kunnen aanpassen, zei voorzitter Lokker relativerend.

Amendement blijft

Eigenlijk was er geen reden om niet gelijk tot een besluit te komen. Maar het detail, de artikelen rond het carbidschieten, maakte dit deze avond toch onmogelijk. Want J. de Vos had namens de VKGO-fractie een amendement op tafel gelegd, gericht op twee artikelen over het carbidschieten in de open lucht en over het bij zich hebben van carbid. De fractie meent dat in de APV de opgenomen tekst niet afdoende is om de veiligheid van burgers te borgen. Om aan te tonen "hoe mis het zou kunnen gaan" werd ter illustratie een kort filmpje getoond met knallende beelden uit Oost-Nederland. De Vos gaf in het amendement een APV-tekst uit de gemeente Nissewaard aan.

Overleg met politie

Daarin wordt o.a. gesteld dat carbidschieten in de open lucht verboden is. Het bevoegde bestuursorgaan kan op dit verbod alleen op 31 december (onder voorwaarden) een ontheffing verlenen. En het is verboden op of aan de weg carbid bij zich te hebben op een andere dag en tijd dan waarvoor een ontheffing is verleend. Maar tegenover de tekst van dit amendement stond een, op een laat tijdstip aangeboden, memo van burgemeester Lokker die met motieven aangaf waarom de APV-tekst 2015 ongewijzigd kon blijven. Omdat de voorzitter expliciet benadrukte dat er met de politie overleg was gevoerd over dit carbid-aspect en de APV voldoende instrumenten bevatte voor een toepasbare uitvoering, gingen de fracties van SGP, CDA, VVD, ChristenUnie, PvdA, EVV en GOS akkoord. De Vos handhaafde echter zijn amendement. Hij had te weinig tijd gekregen om de memo van de burgemeester zorgvuldig te toetsen. Dus valt het raadsbesluit op 23 april.

Gemeente stak € 9.500,- in mislukt 'Markthalproject' Buutegeweun

GOEREE-OVERFLAKKEE - In een uitvoerige informatiebrief geeft het college een overzicht van de insteek en betrokkenheid van de gemeente bij het - mislukte - Markthalproject van de coöperatie Buutegeweun. Dit naar aanleiding van raadsvragen van de fractie VKGO. "Toen bekend werd dat de coöperatie in moeilijkheden verkeerde, is door b. en w. getracht samen met de betrokken ondernemers naar een oplossing te zoeken. Wij zijn als gemeente helaas pas in een zeer laat stadium op de hoogte gebracht van de financiële problemen. Op dat moment waren deze problemen al te groot om een dreigend faillissement te kunnen afwenden", schrijft het college.

Door Jaap Ruizeveld

De gemeente betreurt deze gang van zaken, maar begrijpt dat de ondernemers bij dit initiatief eerst hebben getracht zelf de problemen op te lossen, alvorens bij de gemeente aan te kloppen. De VKGO-fractie krijgt ook antwoord op detailvragen over het project. Zoals over het feit dat door een administratie fout een factuur niet tijdig aan de curator was betaald. Alsmede inzicht in de kosten die aan het onderwerp Buutegeweun zijn besteed. Dat betreft 6500 euro aan de stand inrichting in de Markthal om daar een "Goeree-Overflakkee uitstraling" te realiseren. Daarnaast heeft de gemeente als sponsor 3000 euro beschikbaar gesteld voor de oprichting van de coöperatie. Het college kan geen overzicht geven van de ambtelijke inzet. Er worden in de huidige werkstructuur geen uren toegeschreven aan projecten.

Ondersteuning

In aanloop naar de oprichting van coöperatie Buutegeweun is er in samenwerking tussen de ondernemers een business case opgesteld. Deze is in een later stadium doorgerekend door een accountskantoor in Middelharnis. Mede gelet op het feit dat deze business case tot stand kwam in samenwerking tussen 35 ondernemers en later nog eens door een accountskantoor is doorgerekend, meenden wij over voldoende informatie te beschikken om onze steun op te baseren, stelt het college. Zoals bekend belegde de coöperatie Buutegeweun begin januari 2015 een ledenvergadering waarin officieel besloten werd het faillissement van Buutegeweun bv. aan te vragen. Op de ledenvergadering werd besloten om de coöperatie te laten voortbestaan.

Zendingsdienst Ger. Gemeente Nieuwe-Tonge

NIEUWE-TONGE - Donderdag 16 april is er om 19.30 uur een zendingsdienst in de Gereformeerde Gemeente te Nieuwe-Tonge. Ds. J.M.D. de Heer hoopt voor te gaan.

OOSTERLAND - In de folder van Huyskweker Stouten uit Oosterland, die vorige week bij de krant was gevoegd, stonden helaas foutieve data. De Open Huysdagen zijn aanstaande vrijdag en zaterdag van 09.00 tot 16.30 uur.

Nieuw project in De Gooye start

De toekomstige bewoners kijken toe als wethouder Koningswoud (inzet) de eerste paal slaat. Foto: Adri van der Laan

DIRKSLAND – Vorige week woensdag was aan wethouder Piet Koningswoud de eer om de symbolische eerste paalslag te verrichten in het plan De Nieuwe Gooye. Op uitnodiging van projectontwikkelaar Estate Invest waren de toekomstige bewoners getuige van dit feestelijke momentje.

Tekst en foto: Adri van der Laan

Een tevreden Dingeman van Es van Estate Invest heette de toekomstige bewoners van het plan hartelijk welkom bij de officiële eerste paalslag. Hij nodigde wethouder Piet Koningswoud uit de symbolische eerste paal de grond in te slaan. Voordat Koningswoud hiertoe overging richtte hij het woord tot de aanwezigen. Hij wees erop dat het plan De Nieuwe Gooye al in ontwikkeling is gebracht in de gemeente Dirksland en zich vervolgens steeds verder heeft ontwikkeld.
Van de 31 nieuwe woningen die gerealiseerd worden aan de Kastanjelaan, Bloemenweg, Honingeter en Essenlaan, zijn er 21 eengezinswoningen met een Oudhollandse uitstraling en tien twee-onder-een-kap woningen. Wethouder Koningswoud noemde het 'uniek' dat alle woningen binnen zeer korte tijd verkocht waren en een aantal gegadigden teleurgesteld moest worden.
Dingeman van Es liet later weten dat Estate Invest al druk aan de slag is met de volgende plannen voor De Nieuwe Gooye. "Gegadigden kunnen zich al bij ons melden voor de nog later te bouwen woningen". Volgens de projectontwikkelaar blijkt ook nu weer dat het ontwikkelen van plannen die aansluiten bij de woonbehoeften zeer succesvol zijn.

Mijlpaal voor geschiedenis Sociëteit Rethorica, Sommelsdijk en het eiland

De officiële opening van het jubileumjaar van Sociëteit Rethorica werd opgeluisterd door een gezelschap van Ensemble Eeuwkant. Hier poseren de dames en heren voor het streekmuseum, waar verschillende historische parafernalia van Sociëteit Rethorica worden bewaard.

Vervolg van de voorpagina

Zeeuws

Commissaris van de Koning Jaap Smit, de voormalige predikant, dook ook de geschiedenis in. "Ik prijs me gelukkig dat ik de felicitaties van de provincie Zuid-Holland aan de 500-jarige Sociëteit Rethorica mag overbrengen. Want het had ook heel anders kunnen lopen. Hier had Han Polman, mijn ambtgenoot in Zeeland, kunnen staan. Maar die kon niet vandaag…" Smit, die tussen de bedrijven door een mondje Flakkees liet horen, doelde natuurlijk op het historische feit dat Sommelsdijk tot 1805 Zeeuws was. "Ik sta hier met dank aan de Fransen. Vanaf 1805 keek Sommelsdijk bestuurlijk naar Den Haag: de overkant."

Smit benadrukte het belang van een organisatie als Sociëteit Rethorica voor de gemeenschap. "Dat is goed, want de gemeenschap is wat ons bindt en identiteit geeft. De activiteiten van Sociëteit Rethorica zijn er steeds op gericht om de gemeenschap te dienen en op te bouwen. Ook nu: het 500-jarig bestaan wordt gevierd met, voor en door de gemeenschap. In een tijd dat de wereld groot en grenzeloos is, is het verlangen naar de dorpsgeest groter dan ooit. Heel belangrijk: in de gemeenschap kun je nooit te veel investeren." De Commissaris van de Koning plaatste dit ook in het kader van de transitie die Goeree-Overflakkee doormaakt richting een eiland van recreatie, toerisme en duurzame energie.

Tijd

Waarnemend burgemeester Lokker refereerde net als Hein Mijs aan TOF. Tegen burgemeester Grootenboer zei hij: "Tof dat u er bent." Hij noemde de verjaardag van de sociëteit "een geweldige mijlpaal voor de geschiedenis van Sociëteit Rethorica, Sommelsdijk en Goeree-Overflakkee". Hij zette de lange geschiedenis van "het instituut" af tegen de tijd van nu, waarin alles snel gaat en ook weer snel is ingehaald door… de tijd. "Hoe goed is het om stil te staan bij datgene dat ouder is dan onszelf."

Lokker roemde de inzet van Sociëteit Rethorica voor de cultuur(historie), het landschap en de gemeenschap. "Dat is onmisbaar voor het geluk van de mensen in onze gemeente. Sociëteit Rethorica pakt zaken op die voor de gemeenschap van buitengewone betekenis zijn." De waarnemend burgemeester noemde in dat verband ook "de laatste grote revolutie die de mensheid meemaakt": de duurzaamheidsrevolutie. "Ook op ons eiland, waar het begrip tijd een andere dimensie heeft. Hier hebben we tijd voor elkaar en voor een nieuw beheer van cultuur, natuur en landschap. Dat kost tijd, maar we hebben met elkaar nog minstens vijfhonderd jaar…"

Erkenning

Professor Herman Pleij, die eerder op Goeree-Overflakkee sprak over het thema 'moet kunnen', trof in Sommelsdijk wederom een bijna ademloos luisterend publiek. Nu ging hij in op de geschiedenis van de rederijkerskamer in Sommelsdijk. Pleij betoogde dat de rederijkers in de eerste plaats actief waren in de steden. Dat Sommelsdijk meedeed aan landsjuwelen in aanzienlijke steden als Gouda was wel bijzonder. "Een erkenning van de dorpsrederijkerij van Sommelsdijk."

Pleij, die zich vooral verdiept had in de zestiende-eeuwse geschiedenis van Sociëteit Rethorica, zei dat de rederijkerskamer in Sommelsdijk het rooms-katholieke karakter tot zeker 1595 heeft behouden. Dus nadat veel rooms-katholieken het protestantisme hadden omarmd. Rethorica bleef bijvoorbeeld vastenavond en Driekoningen vieren en processies houden, inclusief zotten en de verpersoonlijking van de duivel. Dat dit mogelijk was in een tijd van heftige godsdienstige tegenstellingen, is volgens Pleij te danken aan de gedoogcultuur, de onderlinge tolerantie, gericht op samenwerken en samen handelen. "Protestanten en rooms-katholieken hebben elkaar gedoogd en van elkaar geprofiteerd. Het was een actieve, pragmatische samenleving, zeer decentraal georganiseerd. We wisten elkaar blindelings te vinden en een compromis in elkaar te knutselen. De rederijkerskamer is een exponent van de gedoogcultuur en de tolerantie, die zo cruciaal zijn voor onze moderne staat. Zeer terecht dat u de verjaardag van Sociëteit Rethorica viert."

In de krant van vrijdag 17 april worden extra foto's geplaatst van de bijeenkomst.

Voorjaarsconcert Kinderkoor De Jonge Lofstem

Op zaterdag 18 april organiseert kinderkoor De Jonge Lofstem o.l.v. Nelleke van den Boogert en Leny Kieviet het jaarlijkse Voorjaarsconcert in de Hervormde Kerk van Sommelsdijk. De kinderen zingen deze avond rondom het thema "Koning van Sjaloom". Ook wordt er samen gezongen en is er een muzikaal intermezzo met trompet en piano. Dit alles tot lof en eer van de Koning Die de dood overwon! De avond begint om 19.00 uur en zal ongeveer een uur duren. De kerk is open om 18.30 uur. De toegang is gratis. Er wordt bij de uitgang een collecte gehouden.

OUDDORP – Na de bestuurlijke deputatie (gedeputeerde en collegeleden van de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland) op donderdag, waren het vrijdagmiddag de verhalenvertellers die met hun familieleden als tweede groep een kijkje konden nemen in het in afbouw zijn de Inspiratiecentrum Grevelingen. Aanleiding was de presentatie van het boek 'Aan de keukentafel ' met verhalen van 60 bewoners van beide eilanden. Onze krant besteedde vrijdag in de abonnee-uitgave aandacht aan dit gebeuren. Directeur Bert Kranendonk en zijn team verwelkomden de gasten en zorgden voor een rondleiding door de zaalruimten en uiteraard was er een klimpartij in de uitzichttoren. De eerste boekwerken werden overhandigd aan vertegenwoordigers van twee hoofd-sponsoren, Rabobank Het Haringvliet en Gemeente Goeree-Overflakkee, respectievelijk Jan Verhage, adviseur coöperatie & duurzaamheid Rabobank en mevrouw Ada Lageweg, beleidsmedewerker historisch erfgoed en cultuur bij de gemeente.

Kernactiviteiten

DEN BOMMEL

Kleding- en goedereninzameling.

Voor de zustergemeente van de Hervormde Kerk van Den Bommel, de gemeente Réty in Roemenië is er een kleding- en goederinzameling. De volgende zaken kunnen gebracht worden: kleding (schoon en heel), schoenen, dekens en beddengoed, linnengoed, incontinentiemateriaal, borduurramen, kleine kastjes. Deze kunnen gebracht worden bij Wilhelminastraat 8 op woensdag 22 april van 18.30 tot 19.30 uur. Dit zal de laatste keer zijn dat er kleding ingezameld wordt voor Réty. Ook zal er een collectebus staan voor een vrijwillige bijdrage in de transportkosten. Voor vragen kunt u terecht bij Anja Wolfert, tel: 612340 of Carla Osseweijer, tel: 643073.

GOEDEREEDE

Ukuladies bij Apollo

Zaterdag 18 april geeft Koninklijke Fanfare Apollo haar jaarlijks concert in verenigingsgebouw Oostdam in Goedereede. De avond begint om 19.30 uur. Zoals inmiddels traditie is, begint de avond met de blokfluiters. De jongste telgen uit de Apollo-familie hebben hun eerste schreden gezet in de muziekwereld en zullen deze ten gehore brengen. Zij worden gevolgd door het opleidingsorkest. Het opleidingsorkest heeft op het afgelopen festival in Schoonhoven een vette eerste prijs behaald. De fanfare wordt dit jaar bijgestaan door drie ukuladies. Naast de gezamenlijke nummers met de fanfare zingen en spelen ze vrolijke deuntjes op hun ukulele, het viersnarige minigitaartje dat oorspronkelijk van Hawaii komt. De toegang is gratis.

Lezing aronskelken

Voor dinsdag 21 april organiseert Groei & Bloei een lezing over aronskelken. Tijdens de diapresentatie door Sake Kuipers zullen veel bekende en minder bekende aronskelken worden besproken. Voor de geïnteresseerden zullen er ook verschillende soorten te koop zijn. De lezing vindt plaats in het verenigingsgebouw Oostdam, Jongkoenstraat 1 te Goedereede, aanvang 20.00 uur. Toegang is voor leden van Groei & Bloei gratis, niet-leden betalen 3,50 euro.

MIDDELHARNIS

PCOB over West-Afrika

Door Kees Terlouw uit Vianen wordt op maandagmiddag 20 april een dia- en informatiemiddag gehouden met "Een kleurrijke reis door verrassend West-Afrika" als thema. De dialezing begint om 14.00 uur, zoals gebruikelijk in De Hoeksteen, Ring 13, Middelharnis. De entreeprijs bedraagt 2 euro, inclusief koffie. Voor niet-leden is dat 5 euro.

NIEUWE-TONGE

Patatactie en rommelmarktspullen

Zaterdag 18 april wordt de jaarlijkse patatactie gehouden in de schuur bij de fam. van Kempen, Duivenwaardseweg 7. Vanaf 11.30 uur kunt u terecht voor verse patat, diverse snacks en slaatjes. "U kunt gezellig blijven eten met een ijsje en een glas drinken, maar wij kunnen het ook voor u inpakken, zodat u het mee naar huis kunt nemen", aldus de organisatie. De opbrengst komt ten goede aan de Hersteld Hervormde Gemeente van Nieuwe-Tonge.

Schuurverkoop

Zaterdag 18 maart van 10.00 tot 16.00 uur is er schuurverkoop van meer dan 500 artikelen uit grootmoeders tijd: Emaille, zink, Keulse potten, fornuizen en nog veel meer. Gratis koffie/thee. Groeneweg 35 Nieuwe-Tonge, 0187-651638.

OOLTGENSPLAAT

Dorpsraad

Dit jaar treden de kerngebonden subsidies in werking. De gemeente stelt deze subsidie aan iedere kern op Goeree-Overflakkee beschikbaar. Inwoners, verenigingen en dorpsraad beslissen zelf over de besteding van de subsidie en kunnen gezamenlijk leuke ideeën ontwikkelen. De subsidie moet besteedt worden aan activiteiten en projecten die de leefbaarheid en vitaliteit van Ooltgensplaat bevorderen. Samen met inwoners en verenigingen ontwikkelt de dorpsraad een kernvisie en een leefbaarheidsplan. In het leefbaarheidsplan staat een overzicht van activiteiten die in een jaar worden ondernomen om de leefbaarheid in Ooltgensplaat te vergroten. De kernvisie is een meerjarenstuk waarin een visie op de gewenste ontwikkeling van de leefbaarheid en vitaliteit in Ooltgensplaat wordt gegeven. Om invulling te geven aan het leefbaarheidsplan en de kernvisie wil de dorpsraad graag in overleg met de inwoners en de verenigingen. Om u verder te informeren over wat dit alles inhoudt en welke mogelijkheden er zijn, nodigen wij u uit voor een informatieve avond in samenwerking met ambtelijke ondersteuning van de Gemeente Goeree-Overflakkee. Dit vindt plaats op dinsdag 21 april om 19:30 in het M.F.C. 't Centrum te Ooltgensplaat.

OUDDORP

Verkoping ochtend- en avondvrouwenvereniging

Ten bate van de kerkbouw houden de ochtend- en de avondvrouwenvereniging hun jaarlijkse verkoping op D.V. woensdag 22 april in verenigingsgebouw "Eben-Haëzer", Preekhillaan 3, van 9.30 uur tot 15.30 uur. Er is het volgende te koop: heerlijke eigen gemaakte appeltaart, boterkoek, cake, arretjescake, roomboter(spelt)koekjes, advocaat, slaatjes en heerlijke wafels. Groente en fruit, rollen snoep en kruiden, originele boerenkaas, nieuwe en oude boeken, allerlei soorten kaarten, brocante hebbedingen. Voor de kinderen is er een grote sjoelbak, grabbelton en eierkoekjes met lollypop versieren. Er is ook een workshop stoffen, cupcake maken voor 3.50 euro. Ook zijn er de schoonmaakartikelen van het merk Jemako voor de komende voorjaarsschoonmaak en een gezellige rommelhoek met van alles en nog wat. Bent u niet in de gelegenheid om te komen, neem dan contact op met Nelie de Ronde (681140) of Nelleke Akershoek (681585), dan kan het bezorgd worden.

Rommelmarkt voor Stephanos

Zaterdag 18 april wordt met droog weer rommelmarkt gehouden t.b.v. Stichting Stephanos in Malawi. De opbrengst is dit jaar voor een project waar drie Ouddorpse jongeren tijdens een werkvakantie aan hopen mee te werken. De rommelmarkt wordt gehouden op Molenblok 24, van 8.00 tot 16.00 uur.

Welkom-dienst

Op zondag 19 april is er weer een Welkom-dienst in de Doopsgezinde Gemeente, Dorpstienden 3 te Ouddorp. In deze dienst wordt medewerking verleend door het koor Les Chantres uit Papendrecht. Zij zijn geen onbekenden en hebben al diverse malen opgetreden in de Doopsgezinde Gemeente. Les Chantres (lè sjantre) is Frans voor 'De Voorzangers'. Want dat is wat het koor doet. Zingen in kerken en op evenementen ter ere van God. Maar aan de andere kant zingen ze het lied vóór, zodat u mee kunt genieten of zingen. Les Chantres is al bijna 25 jaar jaar actief. Hans van Blijderveen is al jarenlang verbonden aan Les Chantres als dirigent, weet het koor steeds opnieuw enthousiast te maken en op een nog hoger niveau te brengen. Aanvang 18.30 uur. De voorganger is ds. E.M. de Jong.

OUDE-TONGE

Jeugdmiddag

Op woensdag 22 april kunnen alle kinderen van groep 1 t/m 8 gezellig knutselen in het Infocentrum, Bernhardstraat 27. Jullie zijn hartelijk welkom van 13.30 - 15.00 uur. Kosten € 2,00 per kind. Inlichtingen via Rita Visbeen, 0187-642514 of Koop en Matty Klos, 0187-643622.

Rommelmarkt Hervormde Gemeente

Dit jaar zal de rommelmarkt ten bate van de Hervormde Gemeente plaatsvinden op 4 en 5 september. Zaterdag 18 april staat men van 9.00 tot 12.00 uur weer klaar om mooie gebruikte spullen, boeken en kinderkleding in ontvangst te nemen. Ook kleine, goed onderhouden houten meubelen, zoals een tafeltje/kastje/wandrek zijn van harte welkom. Geen bedden, banken, matrassen en computers gebruiken. Mocht u vervoer nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met Corina de Bonte, tel. 641125 of Elske Hanenberg, tel. 663339. De inleverzaterdagen vallen dit jaar gelijk met het inleveren van spullen voor Uzon, in dezelfde loods aan de Capelleweg 48, Oude-Tonge. Heeft u vervoer nodig, dan kunt u contact opnemen met Corina de Bonte, tel. 641125 of Elske Hanenberg, tel. 663339 en Mariska Boom, tel. 664641. De overige datums waarop u spullen kunt inleveren zijn: 16 mei, 20 juni, 15 aug., 29 aug.

Eindtijd Bijbelstudie door Frank Ouweneel

Op donderdag 23 april om 19.30 uur zal in het gebouw van de Evangelie Gemeente Flakkee te Oude-Tonge een bijzondere Bijbelstudie gegeven worden door Frank Ouweneel. Deze Bijbelstudie bevat veel indringend beeldmateriaal. De huidige ontwikkelingen worden vanuit een Bijbels perspectief gepresenteerd en uitgelegd. Actuele onderwerpen vanuit de politiek, economie, normen-hantering, psychologie, religie, technologie, wereldmachten, geweld en rampen zullen deze avond de revue passeren. Een boeiend geheel aan onderwerpen en steeds weer benaderd vanuit Gods Woord, de Bijbel. Frank Ouweneel die al vele jaren deze boeiende studie presenteert, is een landelijk bekende Bijbelleraar die op een aansprekende en boeiende wijze de actualiteit van onze tijd in het licht van de Bijbel plaatst. De bijeenkomst start om 19.30 uur en vindt plaats in het gebouw van de Evangelie Gemeente Flakkee, Emmastraat 24a, 3255 BE Oude-Tonge. De zaal is open vanaf 19.00 uur en staat voor de gasten koffie en thee klaar. Meer info via www.evangeliegemeenteflakkee.nl of telefoonnummer 0187-663650.

Snelschaak- en sneldamtoernooi

Op zaterdag 2 mei wordt in De Staver te Sommelsdijk (tel. 48 33 06) het snelschaakkampioenschap van Goeree Overflakkee 2015 gehouden.De aanvang is 12.30 uur en het toernooi duurt tot ongeveer 17.00 uur. Iedere inwoner van Goeree-Overflakkee en tevens de leden van de drie schaakverenigingen van het eiland mogen meespelen. Er is een toernooi voor de jeugd en voor de volwassenen. Speeltempo is 7 minuten per persoon per partij. Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 voor volwassenen en € 3,00 voor de jeugd t/m 18 jaar. Men kan zich opgeven via Mark Lagendijk, 06-22673957 of via mail: frontosa@planet.nl Ook voor verdere informatie over het toernooi kunt u bij hem terecht. Inschrijven kan ook op de dag zelf in De Staver tot 20 minuten voor aanvang. Prijzen: voor de jeugd 3 bekers en voor de volwassenen zijn er prijzen in natura.

Tegelijkertijd wordt in De Staver ook een sneldamtoernooi gehouden. Speelgerechtigd zijn de inwoners van Goeree-Overflakkee en degenen van buiten het eiland, die lid van een van de drie Flakkeese damverenigingen zijn. Het toernooi wordt gespeeld over zeven ronden en de speeltijd is, afhankelijk van de zaalaccommodatie, 5 minuten verhoogd met min. 3 seconden tot max. 5 seconden per zet. Er wordt in één groep gespeeld volgens het Zwitsers systeem. Opgave voor deelname graag zo spoedig mogelijk aan de wedstrijdleider: Jan van den Ouden, janvandenouden@chello.nl - tel: 0187-641569 / 06-33713629.Uiterlijk kan men zich tot één uur voor de aanvang van het toernooi aan de zaal opgeven.Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 per persoon. Het spel- en wedstrijdreglement van de KNDB is van toepassing. De drie eerst geëindigde spelers ontvangen als prijs een beker.

Inzamelen voor Uzon

Op zaterdag 18 april wordt de inzameling gehouden van goederen voor de zustergemeente van de Hervormde Gemeente van Oude-Tonge, in Uzon, op het inzameladres aan de Capelleweg (bij het AVK-terrein) te Oude-Tonge. Vanaf 9.30 tot 11.30 uur staat men klaar om schone, goed bruikbare kleding aan te nemen. Twijfelt u aan de bruikbaarheid van uw spullen of moet er iets opgehaald worden, neem dan contact op met dhr. A. Klem. Zijn telefoonnummer: 641304. Graag vrijdagavond bellen tussen 19.00 en 20.00 uur. Er staat een collectebusje voor uw (vrijwillige) bijdrage in de transportkosten.

SOMMELSDIJK

"Volkstuinen" zoeken nieuwe gebruikers

Aan de Molenweg te Sommelsdijk heeft vereniging "Klein Grondbezit Sommelsdijk" een complex "volkstuinen" ook wel "hoven" genoemd. Een aantal van deze tuinen zoekt nog een nieuwe gebruiker. De tuinen hebben een oppervlakte van 200 m2 en 400 m2. U hebt nu de kans om op korte afstand in uw woonomgeving over een volkstuin te beschikken. Het tuinencomplex ligt in het (blijvend) landelijk gebied van Sommelsdijk. Voor informatie en verhuur kunt u contact opnemen met de secretaris: Bram Grit, tel: 0187 483253. Email: kleingrond.sd@chello.nl Website: www.kleingrondbezitsommelsdijk.nl

Plantjesmarkt rondom Rehobôthkerk

Op zaterdag 18 april zal er van 09.00 uur tot 14.00 uur een plantjesmarkt gehouden worden in en om de Rehobôthkerk, Olympiaweg 44 te Sommelsdijk. Verschillende soorten planten zijn er te koop, o.a. geraniums en petunia's. Er worden ook gevulde croissants, kruukplaatjes , roombroodjes, oliebollen en patat verkocht.

Open Avond Kinderkoor 'Tot Zijn Eer'

Op de open avond kan onder het genot van koffie/thee/sap en wat lekkers kennis worden gemaakt met het enthousiaste, christelijke kinderkoor 'Tot Zijn Eer', dat onder leiding staat van Corné de Geus. Natuurlijk word er die avond gezongen en kunt u vragen stellen en de sfeer proeven van dit kinderkoor. Iedere vrijdagavond van 18.30 tot 19.30 uur oefent het kinderkoor in een zaal van de Rehobôthkerk te Sommelsdijk.

Lenteconcert met DVD-opnamen in Dirksland

De Urker MANS Formatie. Foto: p.r.

DIRKSLAND – In de historische Hervormde Kerk te Dirksland, die dit jaar 600 jaar bestaat, treedt zaterdagmiddag 9 mei de Urker MANS Formatie op: een groep van twaalf zangers onder leiding van Martin Mans, de internationaal bekende organist en dirigent, van Flakkeese komaf. Tijdens het concert worden beeld- en geluidopnamen gemaakt voor de DVD 'Geloof, hoop en liefde', die een mix zal bevatten van live-opnamen van eerdere concerten van de Urker MANS Formatie, van exclusieve beelden van het leven 'op Urk' én waar ook opnamen van het komende concert in Dirksland een plaats in zullen krijgen. Voor liefhebbers van Urker zang in het algemeen – gepassioneerd, vol overgave en doorleefd – van de Urker MANS Formatie in het bijzonder én voor degenen die graag eens een DVD-opname meemaken, met de kans zelf ook in beeld te komen, is dit concert vast reden om de datum in de agenda te zetten. Voor lezers van Eilanden-Nieuws is er zelfs een kortingsactie aan verbonden.

Door Hans Villerius

De Urker Mans Formatie werd in 2011 opgericht en heeft een eigen stijl die geworteld is in de rijke Urker zangtraditie, waarvoor de Zuiderzee altijd een bron van inspiratie is geweest. De meeste zangers zingen van jongs af aan onder professionele leiding, een aantal is zelfs beroepszanger. Dat alle zangers van de Urker MANS Formatie een solo rol kunnen vervullen zegt iets over hun goedgevormde stemmen en de liefde voor het zingen. Bovendien treden enkele leden ook instrumentaal op, op een taragot en een altviool, en dat geeft het muzikale optreden een dimensie extra.
Het repertoire bestaat uit geestelijke liederen, spirituals en klassiek en populair repertoire. 'De Storm', 'O woeste zee' en 'Scheepke onder Jezus' hoede' zijn bij uitstek liederen die de gevoelens van de vissers vertolken. Naast geestelijke liederen staan ook klassieke werken op het repertoire, zoals 'Sanctus' van Gounod, 'Going home' en 'Halleluja' van Händel, terwijl spirituals en populair repertoire eveneens met stijl en elegantie worden gezongen. Dirigent Martin Mans voegt de stemmen samen en zet een gestroomlijnd programma neer.

DVD-productie

Het repertoire van de Urker MANS Formatie ligt vast op vier CD's en de komende DVD-productie vormt daar een vervolg op. Martin Mans vertelt er zelf over.

"Een CD beluisteren is natuurlijk prachtig, maar als je een koor daarbij ook zíet zingen is dat nóg mooier. Maar we wilden nog een stapje verder gaan en van de hele productie een soort film of documentaire maken, die tussen de gezongen liederen door een treffend beeld geeft van het leven van een visserman op Urk. Daarvoor maken we opnamen op Urk zelf, maar ook in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen, dat hiervoor een prachtig decor vormt. Zo werken we aan een productie die echt iets bijzonders wordt: een mix van unieke Urker zang op professioneel niveau én een exclusief beeldverhaal van het leven op Urk", vertelt Martin enthousiast.

Professioneel

Op dat professionele niveau gaat hij nader in. "De Urker MANS Formatie is een groep van twaalf zangers, met drie stemmen per partij. Elke partij heeft een professionele zanger, de anderen zingen op semiprofessioneel niveau. Dat maakt dat je als dirigent een heel andere rol vervult dan wanneer je bijvoorbeeld voor een groot mannenkoor staat. Daarin ben jij degene die de muzikale scepter zwaait. Maar hier doe je 't samen, want je hebt met twaalf muzikale visies te maken. Daardoor leer je erg veel van elkaar en het maakt 't ontzettend boeiend om te doen. Natuurlijk blijf je als dirigent wel degene die van die twaalf visies één muzikale eenheid smeedt, maar toch doen we 't zo een heel eind samen, mét elkaar."
Tot welk resultaat dat leidt, valt te beluisteren tijdens het concert in Dirksland. De Urker zangers treden steeds op in traditionele klederdracht, dus ook hier, zodat er niet alleen veel karakteristieks te horen maar ook te zien valt. "Bovendien", zegt Martin: "wie dan in de kerkbank zit, kan straks op de DVD te zien zijn! Een unieke kans om erbij te zijn!"
Voor Mans zelf heeft het geven van een uitvoering in Dirksland altijd iets speciaals. In Melissant geboren en in Dirksland opgegroeid geeft aankomst op het eiland hem onmiskenbaar een gevoel van 'thuiskomen'. Zeker nu hij sinds enige tijd organist is in de Hervormde Kerk te Dirksland, dezelfde kerk dus als waar hij met zijn Urker zangers op 9 mei het concert met DVD-opnamen hoopt te geven.

Toegangskaarten

Het concert begint om 15.00 uur. De toegangsprijs bedraagt € 17,50. Lezers van het Eilanden-Nieuws krijgen een korting van € 5 en betalen € 12,50 voor een kaart (max. twee kaarten per persoon). Zie ook de korting bon elders in deze krant. Voor kinderen t/m 11 jaar geldt sowieso een extra lage toegangsprijs van € 5. Toegangskaarten kunnen nu al worden gereserveerd, via www.martinmans.nl of op de reserveerlijn: 06 25391903. Indien nog voorradig kunnen kaarten ook worden gekocht bij de ingang van de kerk, voor aanvang van het concert.

Celstraf en beroepsverbod geeist na belastingfraude

DEN HAAG/OUDDORP - ,,Verblind door hebzucht". Zo omschreef ' juridisch adviseur Hans P. (66) uit Ouddorp gisteren tegenover de Rotterdamse rechtbank zijn handelwijze bij het invullen van tientallen belastingaangiftes tussen 2008 en 2013.

Hij voerde buiten weten van zijn cliënten om allerlei verzonnen aftrekposten op. De belastingteruggaven die volgden op de verzonnen aftrekposten, alles bij elkaar een kleine 250.000 euro, gingen niet naar P.'s cliënten maar liet hij naar één van zijn eigen 15 bankrekeningen storten. In 2013 merkte de Belastingdienst dat in de regio Ouddorp wel erg vaak aftrekposten op een later tijdstip moesten worden gecorrigeerd en viel de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) de woning van P. binnen.

In totaal zijn er rond de 50 aangiften gedaan door slachtoffers van deze 'juridisch adviseur, maar om het omvangrijke dossier nog een beetje behapbaar te maken heeft het Openbaar Ministerie (OM) zich speciaal op 5 aangiftes gericht waarvan de meesten in de familiesfeer zaten zoals die van zijn inmiddels overleden echtgenote, zijn dochter en zijn ex-schoonzoon. Het OM vindt voor de belastingfraude en het witwassen van crimineel geld (de onterechte belastingteruggaves) een straf van 14 maanden waarvan 4 maanden voorwaardelijk op zijn plaats. Bovendien zou P. twee jaar geen mensen meer mogen helpen met het invullen van hun belastingaangiftes, een praktijk waarmee hij nog altijd op beperkte schaal doorging.

Volgens P. die al het geknoei volmondig bekende heeft geen van de slachtoffers ooit op zijn stoep gestaan om briesend geld terug te eisen. Wel heeft de Ouddorper een klein 'publicitair stormpje' en enkele bedreigingen moeten doorstaan nadat zijn handelwijze uitgebreid werd belicht in het Tros TV-programma 'Opgelicht' in 2014. Zijn advocaat pleitte voor een geheel voorwaardelijke celstraf en een maximale werkstraf. De uitspraak volgt op donderdag 23 april.

Veel attracties tijdens Vlaggetjesdag in juli

In 2011 trok Vlaggetjesdag veel bezoekers. Archieffoto: Eilanden-Nieuws.

Vervolg van voorpagina

Comité

Voor wat het onderdeel Vlaggetjesdag Stellendam 2015 betreft is er een uitvoeringscomité gevormd waarin de drie centraal dragende organisaties zijn vertegenwoordigd. Het bestaat uit Kees Sinke (voorzitter), Johan Baaij en Teun van Dam (Vissersvereniging Zuidwest), namens UFA directeur (en in het comité vice-voorzitter) Johan van Nieuwenhuijzen, samen met Yvet Lupgens en Ingrid Janisch, en namens de gemeente Goeree-Overflakkee wethouder Arend-Jan van der Vlugt en de medewerkers Heleen Vlietland en Willem van Sighem. Daarnaast wordt door talrijke instanties en personen ondersteunende medewerking verleend.

Vlootschouw

Onder voorbehoud - en met kans dat tussentijds nog wijzigingen optreden - ligt het programma voor de Dag van de Visserij/Vlaggetjesdag Stellendam 2015 in grote lijnen al in een raamwerk. Topper is natuurlijk in de middaguren de vlootschouw op het Haringvliet. Rond de 30 schepen zullen aan dit festijn deelnemen, vertrekkend vanuit de binnenhaven.

Vlaggenschip

Vlaggenschip is de GO 37 van Jan en Bram Tanis. Zoals de laatste keren gebruikelijk is, wordt aan belangstellenden de mogelijkheid geboden op schepen mee te varen. Aan boord krijgt men dan een goede indruk van hetgeen er allemaal op een vissersschip gebeurt. De schouw is een moment om te koesteren. Want nagenoeg alle schepen van de Goereese vloot die op de boeg GO, OD of SL voeren zijn dan in de Stellendamse haven present. Aangevuld met een aantal mosselvissers. Henk Redert (Visserijschool) is op dit spraakmakende onderdeel de coördinator.

Symposium

In de Visafslag-hallen wordt in de ochtenduren voor genodigden - onder verantwoordelijkheid van het Visbureau/Nederlandse Vissersbond en Visned - een mini-symposium gehouden. Staatssecretaris mevrouw Sharon Dijksma, hoogleraar duurzaamheid aan de Universiteit van Wageningen mevrouw Louise Fresco en de bekende advocaat Willem Anker zijn voor het symposium uitgenodigd. De organisatie wacht vol vertrouwen hun bevestigende komst af. Voor wat betreft de twee laatstgenoemde inleiders wordt een insteek verwacht die naast accenten op voedselveiligheid en duurzaamheid in feite een inspirerende uitnodiging biedt aan de visserijsector om bij het gezamenlijk realiseren van het doel (een mooi visproduct aan wal te brengen) daarbij in de spiegel durft te kijken. Dit in de vorm van een metafoor voor de visserij.

Schip van de toekomst

Een andere attractie wordt de komst van een prototype van "Het schip van de toekomst". Het is nu zo goed als zeker dat dit vaartuig naar Stellendam komt, vertelt Kees Sinke. Dit vaartuig wordt met support van het Ministerie ontwikkeld. Lokale Stellendamse bedrijven zijn ook hierbij direct betrokken. Het casco van de boot is in Rotterdam gemaakt en wordt nu in Urk afgebouwd. Het biedt belangstellenden de mogelijkheid zich te verdiepen in de technische knowhow die in de nabije en wellicht iets verdere toekomst ingezet kan worden. Een inspirerend innovatietraject.

Variatie

Het is de moeite waard om 11 juli alvast in de agenda te zetten. In Stellendam - zowel de binnen- als de buitenhaven worden in het evenement betrokken - is van alles te zien, te beleven en te doen. Het product schol wordt centraal gepresenteerd. Er komt een 'Proef de vis' plein met stands. Paling en andere vissoorten roken, Stellendamse garnalen pellen, mosselen/schelpdieren eten. Teveel om op te noemen. Wellicht kleine workshops en informatie wat je met zeewier kan doen. De Goereese vis mag dan in het middelpunt staan, er wordt door de sector deze dag ook over deze grenzen heen gekeken.

Uithangbord

"Vlaggetjesdag is ons uithangbord", zeggen de comitéleden. Het is fantastisch dat de sector zich gesteund weet door de twee meest innoverende visserijwerven in Europa - Padmos Stellendam bv en Maaskant Shipyards (Damen-groep) - die samen met grote technische bedrijven als Electro Westhoeve en Van Wijk installaties & constructie betrokken zijn bij de transitie, de omschakeling van de visserij van boomkor naar pulsvisserij, flyshoot en twinrig. En dat willen deze bedrijven graag ook laten zien op het 'Plein van de toekomst'. Het is een dagvullend programma. Een kijkje in de Visserijschool bij de simulator, info over het Innovatiecentrum, slenteren over de braderie. Er klinken vrolijk passende liederen van het Shantykoor en voor de kinderen zijn er attracties zoals een draaimolen. En natuurlijk kun je vis eten en vis kopen. In de stand of aan de haringkar. "Deze dag mag je niet missen", zeggen Kees, Yvet en Ingrid. En vergeten zal ook niemand het. Want in de komende periode barst een grote publiciteitscampagne los. Dankzij hoofdsponsor Rabobank Het Haringvliet, talrijke subsponsors en lijfelijke inzet van rond 250 personen die het spektakel op de kaart te zetten.

Bereikbaarheid

"De laatste vlaggetjesdag in Stellendam was in 2011. Een succesvol gebeuren dat toen meer dan 30.000 belangstellenden trok. Nu dus op 11 juli 2015, de eerste zaterdag bij het begin van de zomervakanties in midden-Nederland en in de voor ons land belangrijkste Duitse deelstaten, wordt zeker ook een grote toestroom van toeristen en recreanten en uiteraard onze eigen eilanders verwacht. Er komen ruime parkeergelegenheden aan de Meester Snijderweg, bij de Expo en de Haringvlietsluizen. Daarnaast, dichtbij de manifestatie, goede faciliteiten voor fietsers.

En is er dan helemaal geen intern (dus besloten) feestje voor alle direct betrokkenen in de visserij? "Ja wel. Op de vrijdagavond voorafgaand aan Vlaggetjesdag is er een barbecue in de Visafslag. Maar dat is echt een eigen feestje voor de werkers in de visserijsector. United Fish Auctions is gastheer".

Vier je Vrijheid met saxofoonkwartet BLAST

GOEREE-OVERFLAKKEE – Op zaterdag 18 april 2015 wordt met een bijzonder concert de herdenkingsmaand 'Vier je vrijheid' geopend ter gelegenheid van 70 jaar bevrijding. De herdenkingsmaand is een initiatief van de gemeente Goeree-Overflakkee en het lokale verenigingsleven.

Saxofoonkwartet 'BLAST' zal een gedeelte van deze avond verzorgen. Het neemt de bezoeker mee in de typische muziekstijl van de jaren '40. Tijdens het optreden van het kwartet worden beelden getoond van de bevrijding welke zijn gemaakt door de kunstenaar Jaap Reedijk.
Saxofoonkwartet 'BLAST' is 'toevallig' ontstaan. Eind 2009 besloten vier saxofonisten van fanfareorkest 'De Hoop' uit Stellendam om eenmalig een kwartet te vormen en deel te nemen aan het Rabobank ledenconcert Bakker, Bak & Friends. De inschrijfdatum was al verstreken toen het idee ontstond. Een avond voor de audities toverde het kwartet bladmuziek van componist Gershwin tevoorschijn waarmee ze de jury een dag later wist te overtuigen. Het saxofoonkwartet bestaat uit Cees Jongejan (sopraansax), Harmke Kik (altsax), Marion Pieterse (tenorsax) en Marieke van Ingen (baritonsax).
Aan deze avond werken verder mee cov 'Laudando', het Holland Symfonie Orkest, Marcel de Ridder (tenor), Johan Vermeer (bas), Marlotte van 't Hoff (sopraan), Wim Diepenhorst (orgel), Rinus Verhage (dirigent) en Pau Heerschap (verteller).
Het concert vindt plaats in de Grote Kerk aan de Ring in Middelharnis en begint om 19.30 uur. Kaarten voor dit concert zijn verkrijgbaar via www.covlaudando.nl, bij boekhandel Van der Boom, via leden van het koor en bij de ingang van de kerk. Toegangsprijzen zijn € 10,00 voor volwassenen en € 5,00 voor jongeren tot en met 15 jaar. Veteranen mogen op vertoon van hun veteranenpas gratis deze avond bezoeken. Zie ook www.saxofoonkwartetblast.nl en www.covlaudando.nl.

Prijzen Kijk bij de Boer maken 17 kinderen blij

MIDDELHARNIS – In het notariskantoor van Schuring & Benschop Netwerk Notarissen vond vorige week donderdagavond de uitreiking plaats van de prijzen die kinderen konden winnen bij de laatstgehouden Kijk bij de Boer, op Tweede Paasdag jl. Op de bovenverdieping van het notariskantoor in Middelharnis stond een negental stoere traptractoren uitgestald, allemaal wachtend op een nieuwe blije eigenaar. En die stonden met hun papa's, mama's, broertjes of zusjes vol spanning te wachten welke prachtige 'machine' er voor hen zou zijn. En er waren nóg meer prijzen te verdelen…

Tekst en foto's: Hans Villerius

Tijdens de Kijk bij de Boer dag – die ditmaal voor de vijfde keer werd gehouden en dus haar eerste lustrum beleefde – was er ook voor kinderen weer genoeg te doen en konden ze met meerdere prijsvragen meedoen: een kleurplaatwedstrijd en een quiz. En wie, hetzij jong of oud, het 'gouden ei' vond, won een tegoedbon van maar liefst € 150, te besteden bij Beware Beach en Strandpaviljoen Brouw. Nadat de prijswinnaars getrokken waren, werden ze uitgenodigd om in het notariskantoor hun prijzen in ontvangst te komen nemen. En dat gebeurde donderdagavond.
De hoofdprijs, de bon van € 150, was gewonnen door de vijfjarige Evy de Bonte. Zij had het gouden ei gevonden en ontving nu, als prachtig prinsesje gekleed, deze mooie prijs. (Foto rechts.)

De traptractoren, zowel grotere als kleinere, waren voor de winnaars van de kleurplaatwedstrijd. Dat waren Jasper, Harm, Kasper, Esmee, Freja, Sam, Faya, Sophie en Teun. Ieder van hen kreeg een nummer toebedeeld. En de notaris viste uit een bus keer na keer een bonnetje met daarop het (prijswinnaar)nummer dat aan de beurt was om een prachttrekker uit te zoeken. Wie het allereerst aan de beurt was, mocht dus het in zijn of haar ogen mooiste voertuig uitzoeken! (Foto linksonder.)

Daarnaast waren er nóg zeven kinderen die een prijs hadden gewonnen met het invullen van een quiz tijdens hun boerderijbezoek op Tweede Paasdag. Daarmee konden ze een 'Beleef de Boerderij' arrangement winnen, waarbij ze óf met hun hele schoolklas óf in kleiner groepsverband bij diverse agrarische bedrijven welkom zijn om eens van dichtbij te zien hoe het er op zo'n bedrijf aan toe gaat. Of het nu op een kippenboerderij is of een geitenboerderij, op een tuinbouwbedrijf, akkerbouwbedrijf of veehouderij is, óf paardrijles op een manege, het is allemaal even interessant. Om deze prijzen onder winnaars te verdelen, maakte de notaris opnieuw gebruik van de bus met genummerde bonnetjes en wist daarna iedere winnaar precies waar die naartoe mocht. Dit waren Nikita, Franka, Ashley, Sem, Geert-Jan, Joris en Semm. (Foto linksboven.)

Zo verliet donderdagavond een stoet van 17 blije kinderen, negen traptractoren en ook wel 'n beetje trotse vaders en moeders het Middelharnisse notariskantoor, voor wie hun bezoek aan Kijk bij de Boer een feestelijke afloop had.

Edudelta College heeft Fair & Open dag

SOMMELSDIJK - Op zaterdag 18 april 2015 is de Fair Buutengeweun en open dag op het mbo-terrein van Edudelta College te Sommelsdijk. Deze dag zal geheel in het teken staan van Groen en wordt georganiseerd in samenwerking met bedrijven uit de groene sector.

De mbo-studenten van 'Jong ondernemen' zullen hun ondernemerstalent tonen en bezoekers kunnen informatie krijgen over alle opleidingen van Edudelta College Middelharnis. De opleidingen zijn divers en sluiten aan op de beroepsmogelijkheden in de regio. Door de student goed te leren kennen en te weten waar de talenten en interesses liggen, kan de school leerlingen opleiden tot het beroep dat bij de persoon past. In principe biedt elke richting aantrekkelijke mogelijkheden voor werk of een vervolgopleiding.
Tijdens de Fair Buutengeweun zijn er verschillende demonstraties. Zoals een demonstratie motorkettingzagen en een demonstratie honden trimmen. Bezoekers kunnen hun konijn laten keuren en de nageltjes laten knippen. Ook zijn er veel boerderijdieren te bezichtigen. Voor de paardenliefhebbers is er ponyrijden, verzorgd door de paardenklas, en kleine kinderen kunnen hun gezicht laten schminken door de vmbo-leerlingen van Toerisme & Recreatie. Daarnaast is er een plantenquiz en is er een ruim assortiment perkplantjes. Uiteraard mag iedereen die dag langskomen om hun moestuintje van de Albert Heijn over te potten.

Voor iedereen dus een mooie reden om op zaterdag 18 april van 10.00-14.00 uur eens een kijkje te nemen op het mbo-terrein van Edudelta College, de locatie aan de Groene Zoom te Sommelsdijk, waar natuur en talent samen tot bloei komen.

MIDDELHARNIS - Dinsdag 14 april vindt in de Rabobankzaal van het Diekhuus de voorspeelavond plaats van de dwarsfluitleerlingen van docent Lisette van den Broek en de gitaarleerlingen van docent Marco de Goeij. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom.

Het belooft een zeer gevarieerde avond te worden, waarbij de leerlingen zowel solo als in ensembleverband zullen optreden. Voor een aantal jonge leerlingen is dit hun eerste uitvoering. Dat is natuurlijk reuze spannend. Voor de pauze komen vooral de jongere leerlingen aan bod. Zij spelen traditionals als My Bonnie, en Auld Lang Syne, klassieke duetten van F. Devienne, maar ook popmuziek, zoals Rosanne van Nick en Simon. Het programma voor de pauze wordt afgesloten door het Dwarsfluitensemble Toontje Hoger.
Na de pauze spelen meer gevorderde leerlingen. U hoort onder andere prachtige dwarsfluitduetten van W.A. Mozart, maar ook filmuziek uit The Lord Of The Rings voor gitaarduo. Het dwarsfluitkwartet sluit de avond af met een bewerking van The Gypsy Chorus uit de opera Carmen van Bizet. De aanvang is 19.30 uur.

Viskil opent vijfde winkel

OUDE-TONGE - Vrijdagmorgen 10 april heeft Viskil haar vijfde vestiging officieel geopend. Klokslag tien uur heeft Anita Viskil samen met haar kinderen het lint doorgeknipt en de winkel geopend voor publiek en belangstellenden.

De opening is gevierd onder grote belangstelling van klanten en bezoekers van het winkelcentrum Oude-Tonge. Een promotieteam heeft twee dagen lang rozen en gerbera's uitgedeeld met nummers, waarmee bezoekers kans maakten op één van de 20 te winnen boeketten met vaas. Naast de verzorgde hapjes en drankjes was er voor iedere klant een ook leuk presentje. Bij Viskil kunt u niet alleen terecht voor bloemen en planten maar ook voor mooie woonaccessoires en leuke cadeaus. Het familiebedrijf breidt de laatste jaren behoorlijk uit. Naast Middelharnis en Stellendam werd ruim drie jaar geleden in Dirksland gestart, precies 1,5 jaar geleden in Ouddorp en nu in Oude-Tonge. 'Het verzorgingsgebied Goeree-Overflakkee is op deze manier goed ingevuld. Wij hoorden al veel langer wensen van klanten om richting Oude-Tonge te starten, en zoals het er nu naar uitziet pakt deze stap goed uit!' aldus Anita Viskil.

Diaconaal gastenhuis 'de Oase' bestaat twee jaar

Klaasje Wolfert (l.) en Andrea Tiggelman: 'We zouden het niet graag meer willen missen'.

OUDDORP – Hoewel iedere gast in diaconaal gastenhuis 'de Oase' in Ouddorp zijn of haar eigen innerlijke last draagt, en die valt soms echt niet mee, is de sfeer rustig en gemoedelijk als je er de woonkamer binnenstapt. De gasten verblijven tijdelijk in 'de Oase' om wat op adem te komen en handvatten te krijgen aangereikt, zodat ze daarna uitgerust en toegerust weer terug kunnen keren het eigen leven in. Het gastenhuis, dat bijna twee jaar geleden werd geopend, blijkt in de praktijk duidelijk in een behoefte te voorzien. In 2014 ontving de Oase zestig gasten voor een verblijf van een aantal weken. Naast de professionele psychosociale en pastorale begeleiding die de gasten krijgen, vervullen vrijwilligers een belangrijke rol bij de dagelijkse gang van zaken in 'de Oase'. Bij het tweejarig bestaan vertellen twee van hen graag meer over het inhoudsvolle van het vrijwilligerswerk dat ze hier verrichten.

Door Hans Villerius

Het zijn Klaasje Wolfert en Andrea Tiggelman, die al geruime tijd in 'de Oase' als vrijwilliger actief zijn. De één vanaf het eerste uur en de ander vanaf een paar maanden later. Op de vraag wat het voor hen betekent om juist op deze plek vrijwilligerswerk te doen, lijkt enerzijds een duidelijk antwoord niet echt makkelijk te geven. Anderzijds geeft de bewoording waarmee geprobeerd wordt er toch iets over te zeggen misschien juist het meest treffende antwoord dat gegeven kan worden. "Je kan 't niet echt goed zeggen, maar alleen maar voelen wat 't betekent om hier vrijwilliger te mogen zijn. Om 't écht te weten moet je dit mooie werk eerst zelf hebben gedaan. Dan ga je vanzelf overstag. We zouden het niet graag meer willen missen. Het verrijkt je leven."

Gastvrouw

Klaasje is gastvrouw in 'de Oase'. Een vrijwilligersfunctie waarbij het omgaan met de gasten een centrale plek inneemt. "Je bent voor hen het aanspreekpunt op allerlei terrein. Toch hoef je er niets speciaals voor te kennen of te doen. Alleen er voor ze zijn en naar ze luisteren, aandacht en meeleven hebben. Als je die affiniteit hebt, ontstaat er een wisselwerking tussen de gasten en jou en ondervind je wat 't betekent om een klein schakeltje te zijn in het leven van de ander om hem of haar verder op weg te helpen. De ene keer gebeurt dat door middel van een praatje, hetzij in de fraaie grote tuin rond 'de Oase', hetzij tijdens een wandeling die je gaat maken. De andere keer bak ik krûûkplaetjes met ze. Dat is knus en dan ruikt het zo lekker! Een volgende keer doe je een spelletje, of eenvoudigweg een kop koffie. Het is voor gasten soms echt een (her)ontdekking om te ervaren dat je van gezellig aan 'n kopje koffie zitten kunt ontspannen en genieten…"
De gastvrouw is eigenlijk het visitekaartje van 'de Oase' en tevens een soort spin in het web. Want ze neemt ook de telefoon op, neemt bestellingen in ontvangst die worden afgeleverd en ze heeft een signalerende functie richting de professionals die de gasten begeleiden en waarop de vrijwilliger ook direct terug kan vallen zodra dat nodig is.
Waar Klaasje één keer in de week 's avonds als vrijwilliger in 'de Oase' actief is, is Andrea dat elke vrijdag. Zij zorgt ervoor dat het gastenhuis schoon en netjes blijft. Een soort interieurverzorgster dus. Maar ook is ze eenmaal in de zes weken op zaterdag als gastvrouw actief. En ook zij ervaart het zoals Klaasje 't zojuist verwoordde. Andrea illustreert het aan de hand van wat één van de gasten haar toevertrouwde toen diens herstelperiode in 'de Oase' erop zat en die weer terugkeerde naar huis. "Jullie zijn zo bijzonder voor ons. We voelen dat jullie gebed voor ons hebben. Maar weet dat wij ook gebed voor jullie hebben."

Vrijwilligers welkom

'De Oase' kan nog steeds heel wat vrijwilligers gebruiken, zowel voor het huishoudelijk werk als voor de functie van gastheer/vrouw. Wie interesse heeft of meer hierover wil weten, kan contact opnemen met de vrijwilligerscoördinator: e-mail vrijwilligers@diaconaalgastenhuisdeoase.nl, tel. 085 4898886. Zie ook www.diaconaalgastenhuisdeoase.nl.

Oasefair

Daarnaast zijn het Klaasje en Andrea die samen het initiatief hebben opgepakt om ten bate van 'de Oase' een verkoping te houden. Nu de plannen eenmaal zijn uitgewerkt is echter wel duidelijk dat het om veel meer dan een verkoping gaat en het een heuse fair is die gehouden zal worden en die op zaterdag 18 april a.s. onder de naam 'Oasefair' zal plaatsvinden op het terrein van Kwekerij Klepper, Oudelandseweg 27 te Ouddorp. Van 9.30 tot 16.00 uur is groot en klein, oud en jong hier welkom voor een gezellig daagje uit. In circa 25 kramen is er van alles te vinden, met voor elk wat wils. Van een rommelmarkt tot verkoop van tuinplanten en geraniums, van fotokaarten tot schoonmaakspullen, van groenten en fruit tot bakproducten en kaas, van dames- en herenkleding tot hoeden en sieraden en van boeken (ook tweedehands) tot woondecoratie en houtbewerking. Daarnaast is er een gezellige koffiehoek en kunnen er bolussen, hamburgers, patat of vis worden gegeten. En kinderen kunnen er leuke knutselwerkjes doen, een ritje met paard en wagen maken, zich uitleven op een springkussen of genieten van een suikerspin of ander snoepgoed. Uiteraard is de toegang gratis.

OBS Roxenisse ging 'Lopen met water'

MELISSANT – Bij OBS Roxenisse heeft men 'gelopen met water'. Dit voor de kinderen in ontwikkelingslanden die dagelijks noodgedwongen met water moeten lopen. William Kardux schreef het volgende verslagje: "Groep 7/8 ging lopen met water. We hadden de dag van tevoren de flessen gevuld met water. De dag er na was het zo ver. 6 km lopen met 6 l water op ons rug. Juf Mieke en juf Alie liepen gezellig mee. Ik vond het hellemaal niet zwaar. We kregen op het einde eten en drinken". Over de aanleiding van de dag schreef Fenna: "12 maart kwam er een man vertellen over wandelen met water. Hij vertelde dat er kinderen in Ghana en Kenia waren die geen schoon drinkwater hadden en liet een filmpje zien over Peter. 17 maart gingen we de flessen vullen we moesten voor iedereen 6 liter vullen dus 6x20=120 liter water. We haalde het uit een ton met super vies water wat rook naar poep ;) dat was wel leuk. 18 maart we gingen lopen dat was niet zwaar de eerste kilometers. De laatste meters waren wel een beetje zwaar maar het viel wel erg mee. Het was wel grappig".

Prijsuitreiking Glas in 't bakkie

De wethouder en de prijswinnaars voor de ingang van het gemeentehuis. Foto: Hans Villerius

MIDDELHARNIS – Onlangs, op 13 februari jl., startte de gemeente Goeree-Overflakkee de campagne 'Glas in 't Bakkie!'. Die bedoelt er aandacht voor te vragen dat inwoners meer glasafval van het overige afval scheiden en in de glasbak dumpen. Naar aanleiding van deze campagne schreef de gemeente een prijsvraag uit waarbij gevraagd werd: 'Wat voor glasscheider ben jij?'. De drie leukste reacties zouden worden beloond met een prijzenpakket en deze werden vorige week donderdag 9 april door wethouder Piet Koningswoud in het gemeentehuis uitgereikt.

Door Hans Villerius

Bij de prijsvraag werden inwoners uitgedaagd om een originele foto of bericht op Facebook of Twitter van de gemeente Goeree-Overflakkee te plaatsen of via de mail in te sturen, waaruit blijkt welk soort glasscheider de inzender is. Van 10 tot en met 23 maart jl. kon worden gereageerd, waarna drie winnaars zouden worden geselecteerd die alle drie dezelfde prijs zouden krijgen: een pakket, bestaande uit een speciale glastas gevuld met allerlei lekkernijen, een Flakkees pakket, een dopper (waterfles om uit te drinken) en een fraaie bos bloemen.
Twee prijswinnaars hadden een foto ingestuurd. Het waren Angelique Herrebrugh en Elsa Ras die hiermee een prijs in de wacht sleepten. Eerstgenoemde met een foto van haar zoontje die gereed zit om vanuit zijn kinderwagen een lege appelmoespot in de glasbak te laten verdwijnen. De tweede had een foto ingestuurd waarop ze laat zien dat ze alle glazen potjes eerst netjes afwast voordat ze ermee naar de glasbak gaat. En dat doet ze heel dikwijls, zodra ze glasafval heeft, want het is maar een paar stappen tussen haar woning en de glasbak. Janette Kleinepier-Grinwis ten slotte had op Facebook de melding achtergelaten 'Ik ben een – wanneer ik eraan denk – glaswegbrenger' en won daar eveneens een prijs mee. Alle drie mochten ze hun prijzenpakket in ontvangst nemen uit handen van milieuwethouder Koningswoud.
"In Nederland wordt jaarlijks 350 miljoen kilo glas ingezameld, dat is bijna 22 kilo per persoon", zo gaf de wethouder bij die gelegenheid aan. "Toch zit er nog ruim 100 miljoen kilo glas in het restafval. Dit wordt verbrand in plaats van opnieuw gebruikt. De landelijke campagne 'Glas in 't bakkie' heeft daarom als doel het scheiden van glazen verpakkingen bij iedereen onder de aandacht te brengen. Glas kan namelijk op een makkelijke manier voor 100% gerecycled worden en mag voortaan zelfs met restjes erin en met deksels erop in de glasbak worden gedaan. Door slim om te gaan met (glas)afval zorgen we met elkaar dat grondstoffen weer opnieuw worden gebruikt, waardoor deze op onze aarde minder snel uitgeput raken", aldus Koningswoud.

Bastie van der Veer geeft dertig jaar naailes

De naailesgroep, samen met de jubilerende Bastie van der Veer (tweede rij, zevende van links). Foto: Hans Villerius

STELLENDAM – Eigenlijk was ze er een beetje ingeluisd. Nee, niet op een vervelende manier, integendeel. Maar vanwege het feit dat ze dit jaar al dertig jaar lang naailes geeft, had haar 'leerlingengroep' een gezellige avond voor haar georganiseerd: een high tea, waarbij iedereen zelfgemaakte lekkernijen meebracht om daar in een gezellige sfeer met elkaar van te genieten, in theetuin Keizershof te Stellendam, samen met de 'jubilaris' om wie het ging: de Dirkslandse Bastie van der Veer-Roozemond.

Door Hans Villerius

Maar erin geluisd was ze toch een beetje. Want toen ze vorige week woensdagavond werd opgehaald voor 'een gezellig avondje' ter gelegenheid van het dertigjarig naailes geven, wist ze niet wat er die avond voor haar georganiseerd zou zijn. En omdat ze helemaal niet van schijnwerpers houdt die op haar gericht zijn en helemáál al niet van 'n stukje en 'n foto in de krant, had ze er nog zó op gehamerd dat er géén krant bijgehaald moest worden… Maar toch hadden haar 'leerlingen', een groep van zo'n dertig dames in totaal, dit voor haar gearrangeerd. Maar om de 'pijn' wat te verzachten hoefde ze niet in haar eentje op de foto, maar samen met heel de groep.

Supergezellig

Bij de altijd creatieve en actieve Bastie begon 't met het volgen van een coupeuse opleiding, vrij kort nadat ze getrouwd was. Toen ze de cursus had voltooid, dienden zich al gauw wat dorpsgenoten aan, voor advies of hulp bij naai- en verstelwerk. Bastie woonde toen nog in Herkingen, waar ze in haar huisje aan de Nieuwstraat degenen die om hulp vroegen gastvrij onthaalde. Uiteindelijk – het was in 1985, ze was toen 23 jaar – ging ze naailes geven. Aanvankelijk twee avonden per week. De naailesgroep breidde zich meer en meer uit, zodanig dat tijdens de 'lesuren' het hele huis vol zat en eerst het nodige meubilair aan de kant geschoven moest worden om iedereen een plekje te kunnen geven. Weliswaar een heel gedoe, maar bij Bastie kon 't gewoon. Een aantal jaren geleden is ze met haar gezin naar Dirksland verhuisd. En de naaigroep verhuisde mee. Naast huize Van der Veer aan de Geldersedijk werd een schuur gebouwd, waar op de bovenverdieping een royale ruimte werd gecreëerd om naailes te geven. Intussen niet meer op twee avonden in de week, maar daarnaast wekelijks ook op een ochtend en een middag. De meesten komen om de veertien dagen, sommigen iedere week. De groep varieert in leeftijd tussen de 12 en 80 jaar en een enkeling is al vrijwel vanaf 't begin – dus inmiddels ook zo'n 30 jaar – bij Bastie op de naailes te vinden. Iedereen brengt een eigen werkje mee naar naailes en waar nodig geeft Bastie dan de nodige aanwijzingen hoe dingen 't best gemaakt, gerepareerd of opgelost kunnen worden. En als je haar leerlingen vraagt waarom ze hier zo graag naartoe gaan geven ze, onafhankelijk van elkaar, allemaal hetzelfde antwoord: "het is er altijd supergezellig, je leert er veel én… elke week heeft ze iets heerlijks bij de koffie. Zelfgebakken!"

Van het gezellige avondje dat 'haar' dames haar vorige week woensdag aanboden heeft Bastie ontzettend genoten. Aan de andere kant weet ze ook dat 't niet vanzelfsprekend is dat ze dit werk al zo lang mag doen. "Wat hebt ge dat gij niet hebt ontvangen?", zo verduidelijkt ze. En het is in die kracht dat ze hoopt dit werk nog jaren te mogen blijven doen.

7camicie: Nieuwe speciaalzaak voor herenoverhemden in Middelharnis

MIDDELHARNIS - Sinds kort heeft winkelcentrum D'n Diek er een speciaalzaak bij: 7camicie, een winkel voor herenoverhemden, gevestigd in het voormalige pand van Music Store. De zaak nodigt uit tot een bezoek door de bijzondere presentatie. Een explosie van kleuren komt je tegemoet in de voormalige cd-winkel waar alles nu draait om het vinden van het juiste overhemd voor jong en oud. Met meer dan duizend exemplaren op voorraad is de kans van slagen groot. 'We hebben voor iedere man een mooi, passend overhemd,' zegt eigenaar Jeroen van der Welle En daar vertelt hij, onder het genot van een Italiaanse kop koffie, graag wat meer over.

Tekst en foto: Jacquelien Wielaard

'7camicie spreek je uit als 'sette kamietsie' , vertelt echtgenote Francine die ook regelmatig meehelpt in de winkel. Het betekent letterlijk vertaald '7 overhemden'; voor iedere dag van de week een ander business of casual overhemd. Jeroen: 'Het is een Italiaans bedrijf met internationale allure.' Bij Italiaans design denk je misschien aan kleine maten. Onjuist, want de matentabellen zijn aangepast aan de internationale klant, welke in Rome uitvoerig worden uitgetest op de toeristen uit alle landen en werelddelen. 7camicie Middelharnis heeft als verkoopgebied Goeree-Overflakkee, Zeeland en West-Brabant en is daarmee één van de veertien winkels die zijn verspreid over Nederland en België. Zelf kwam Jeroen voor het eerst in aanraking met 7camicie tijdens een bezoekje aan Maastricht. 'Ik liep voorbij de winkel en werd er als het ware naar binnen gezogen door de aantrekkelijke presentatie,' herinnert hij zich. Na jaren werkzaam te zijn geweest o.a. als verkoper en inkoper bij Foto Klein heeft hij het retailen tot in de kleinste details geleerd. Nadat hij als klant kennis had gemaakt met de overhemdenspeciaalzaak werd hij enthousiast over het concept. Hij volgde een uitgebreide training in Rome waar het hoofdkantoor is gevestigd. Daar verdiepte hij zich niet alleen in de franchiseformule en de marketing. Jeroen: 'Ik heb kennis opgedaan over katoensoorten, wevingen, pasvorm, draagcomfort, kortom alles wat je moet weten over het overhemd. Maar ik leer het meest door goed naar de klant te kijken, naar de bezwaren te luisteren én ze weg te nemen.'

Waar voor je geld

De prijs voor een 7camicie overhemd varieert van vijftig tot honderd euro. 'Met dit kwaliteitsproduct krijgt je echt waar voor je geld!'
Is hiermee Italiaans design bereikbaar voor iedere man? Jeroen: 'Ik heb hier voor iedereen een mooi overhemd. Ja, die uitdaging ga ik graag aan en ik heet iedereen welkom in de winkel op D'n Diek, Westdijk 20, of op www.facebook.com/7camiciemiddelharnis.'

OOLTGENSPLAAT - Op zaterdag 18 april zal op het Fort Prins Frederik aan de Havendijk 16 te Ooltgensplaat het Repaircafé officieel van start gaan! De vrijwilligers zullen van 10.00 tot 14.30 uur bezoekers helpen met de reparatie van hun kapotte apparaat of kledingstuk. Voor die hulp wordt niets gevraagd, wel natuurlijk voor de benodigde onderdelen. En een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Om 14.00 uur zal de opening van deze nieuwe locatie officieel worden verricht door Lieke Struik-Gerris, secretaris van Delta Wind. Deze coöperatie heeft net als het Repaircafe duurzaamheid hoog in het vaandel staan.

Deltawind stelt het zeer op prijs om dit duurzame initiatief extra te belichten en te ondersteunen. Het Repaircafé Fort Ooltgensplaat is vanaf heden iedere derde zaterdag van de maand open van 10.00 uur tot 13.30 uur. Samen met het Activiteiten Team op Fort Prins Frederik, wordt er samengewerkt voor een bewustere en meer duurzame toekomst. Ook aan kinderen wordt gedacht en zal er een mogelijkheid zijn om, onder leiding van een echte Hopman, stokbrood en pizza's te bakken. Maar er is meer te doen op het Fort. De officiële opening vindt plaats tijdens het evenement Aarde op 18 en 19 april, dat wordt gehouden op het terrein van Fort Prins Frederik. Het evenement sluit aan op de Internationale Dag van de Aarde op 22 april. Er zijn allerlei activiteiten en kramen voor jong en oud. Dit evenement spitst zich toe op alle facetten van bewustwording over het milieu. Kortom, meerdere redenen om zaterdag een kijkje te nemen op het Fort.

Optredens door leerlingen muziekschool

GOEREE-OVERFLAKKEE - Muziekschool De Deltastreek organiseert jaarlijks een aantal leerlingenpresentaties om de leerlingen podiumervaring te laten opdoen. Zaterdag 18 april zijn het de saxofoonleerlingen van Inge Kegel en de klein koper leerlingen van André Leer die een boeiende presentatie gaan neerzetten. De leerlingen zullen zowel afzonderlijk als in ensembles optreden. Enkele leerlingen hopen in juni hun examen doen, voor hen is zo'n presentatie een goede gelegenheid om hun vorderingen te laten zien. Alle leerlingen gaan hun best doen om er iets spectaculairs van te maken. Deze presentatie wordt gehouden in de Oostdam in Goedereede en begint om 11.00 uur. De toegang is vrij.

Op maandag 20 april is er het jaarlijkse examenconcert georganiseerd door de SAMUGO. Dit is een samenwerkingsverband van de drie muziekscholen op het eiland Goeree-Overflakkee. Elk jaar geven leerlingen die een C- of een D-examen doen een concert in de Doopsgezinde Kerk te Ouddorp. Zij worden daarbij stimulerend begeleid op de prachtige vleugel van de kerk door Nadia Rutkovska. Dit jaar zijn er drie kandidaten die aan dit concert deelnemen. Sanne Smeets en Sanne Braber van SMO (Stichting Muziekonderwijs Oostflakkee) op saxofoon en Jeroen van Riel van muziekschool De Deltastreek op slagwerk. Zij treden op als solist of als duo. Soms worden ze daarbij geassisteerd door hun docent. Allen zijn al enkele jaren lid bij hun vereniging en spelen daar een betrouwbare rol in het orkest. De kandidaten legden eerder met goede resultaten het theoretisch gedeelte van het examen af en op zaterdag 6 juni spelen ze het technisch gedeelte van het examen. Het concert in de Doopsgezinde Kerk te Ouddorp begint om 19.30 uur. De toegang is vrij.

Workshop 'Van sleur naar kleur': positief en leerzaam

GOEDEREEDE – Onlangs vond de workshop 'Van sleur naar kleur' plaats. Enkele reacties geven weer hoe de middag werd ervaren: feestelijk; leuke locatie; fijne sfeer; leerzame middag en heerlijk dat we buiten zijn geweest.

Voor degene die dit alles gemist heeft is er een nieuwe kans. Op donderdag 16 april wordt de workshop opnieuw aangeboden op dezelfde locatie in Stellendam van 13.30 – 16.30 uur. Dus heb je het helemaal gehad? Wil je ontdekken wat het leven mooier maakt? Dit is je kans: een middag waar het gaat om jou! Je krijgt informatie en wordt aan het denken gezet.        
Goedereede counseling en Y-Challenge hebben hun krachten gebundeld om jou een leerzame middag te laten beleven, waarbij je zeker met nieuwe moed en frisse ideeën naar huis gaat. Verzeker je van een plaats en meld je aan via info@y-challenge.nl of 06-22331819. Kosten zijn 15 Euro per persoon. Na aanmelding ontvang je een bevestiging met aanvullende informatie.

Ben je iemand die constant voor een ander moet zorgen en niet aan jezelf toekomt? Heb je veel tegenslagen gehad en heb je het daar moeilijk mee? De workshop van Sleur naar Kleur is een mogelijkheid om uit het vaste patroon los te komen en nieuwe inzichten op te doen. Dat kan een wereld van verschil betekenen. Ken je anderen die je wilt motiveren om deze middag me te maken Ook dat kan natuurlijk. Neem contact op en ontvang de informatieve flyer.

MELISSANT - In de afgelopen negentien jaar is zorgboerderij "de Nollestee" een bekende plek geworden binnen Melissant en ook voor heel Goeree-Overflakkee.

Elke werkdag zijn 12-14 mensen met hun eigen mogelijkheden en beperkingen aan de slag. Ieder doet werk dat bij hem of haar past. Aan de rand van Melissant worden ruim 250 verschillende soorten vaste planten en heesters gekweekt die hun weg vinden naar de gemeente, hoveniers en vele particulieren.

In de winter worden allerlei klussen aan de kassen en gebouwen gedaan en wordt de kwekerij voor het komende seizoen in gereedheid gebracht. De cliënten wonen bij Stichting Zuidwester, Sjaloom Zorg, bij hun ouders, of zelfstandig. Het aanleren van nieuwe vaardigheden wordt door de cliënten belangrijk gevonden. De planten worden door stekken en scheuren vermeerderd en opgekweekt. Er wordt van vrij grote potten gebruik gemaakt om stevige grote planten te kunnen verkopen. Om de verkoop door de cliënten mogelijk te maken zijn alle planten voorzien van een watervast etiket. Op het etiket staat een prijscode die ook op de aangepaste kassa te vinden is. Bij de verkoop en het afrekenen worden de cliënten door vrijwilligers geholpen. Sinds kort is pinnen ook mogelijk.

De kwekerij en winkel zijn op woensdag, donderdag en vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur voor het publiek open. Het sortiment staat op de website www.nollestee.nl.

Iedereen is welkom op zaterdag 18 april tussen 9.00 en 16.00 uur. De kwekers van de Nollestee geven u graag een rondleiding. De inwendige mens wordt niet vergeten.

REGIO - Op vrijdag 10 april opende Burgemeester Rabelink van de gemeente Schouwen- Duiveland de geheel vernieuwde showroom van WitgoedZeeland aan de Kerkweg 13 te Kerkwerve.

Het zoontje Boaz van Jacco de Jonge en Daniël zoon van Wim Vroegindeweij boden de sleutel aan, daarna werd de deur geopend. De heer Wijnand Mol sprak een hartelijk welkom aan de vele belangstellenden en de Burgemeester sprak zijn grote waardering uit dat het team bestaande uit Wijnand Mol, Jacco de Jonge, beiden uit Kerkwerve en Wim Vroegindeweij (WJVMontage) te Sommelsdijk een grote bijdrage leveren voor de bevolking ven Schouwen –Duiveland en Goeree-Overflakkee met het vervaardigen van keukens en badkamermeubelen. In de showroom zijn diverse keukens opgesteld en verschillende badkamermeubels. Tevens is er een grote keus in witgoed o.a. vaatwassers, magnetrons, koelkasten en vrieskasten maar ook gecombineerde koel-vrieskasten en wasmachines. Daarnaast leveren ze ook Quookers en waterontharders. De klant kan elke keukenopstelling zelf bepalen en dan wordt de keuken op maat gemaakt. Daardoor bestaat er een grote mate van flexibiliteit. En toch is de prijs sterk concurrerend! Door het zelf vervaardigen van keukenmeubels ontstaat er een hoge kwaliteit. Wat direct te zien is aan de afwerking en de stevigheid. Zaterdag was er Open Huis en daar is door velen gebruik van gemaakt.

Snertwandeling zorgt voor kipfilet voor de Voedselbank

MELISSANT - Tijdens de laatst gehouden Snertwandeling in Melissant was er in de Melishof ook een kraampje waar men enveloppen kon trekken. Door diverse winkeliers waren leuke prijzen beschikbaar gesteld. De opbrengst van het enveloppen trekken was bestemd voor de Voedselbank.

Na afloop bleken alle enveloppen verkocht en was de opbrengst ruim 200 euro. Aan de Voedselbank is gevraagd hoe dit bedrag zo rond Pasen het beste besteed kon worden. Dit bleek aan 'kipfilet' te zijn. Met nog een extra bijdrage en ook nog een bijdrage van de Plusmarkt in Middelharnis konden er vorige week 56 pakketten kipfilet afgeleverd worden bij de Voedselbank, die de pakketten dankbaar in ontvangst heeft genomen. "Dank aan allen die een prijs ter beschikking hebben gesteld en natuurlijk ook aan degenen die lootjes gekocht hebben én aan de Plusmarkt!" aldus de organisatoren.

Blokhutvillage.nl wint Gouden Admarkt Topaward van Marktplaats

Michel Bol, Hanneke van Kooten, Jantine Bestebreur. (V.l.n.r.)

GOEREE-OVERFLAKKEE - Ieder jaar roept Marktplaats een ondernemer uit die de Gouden Admarkt Topaward verdient. Tijdens de uitreiking op 2 April in Amsterdam heeft Marktplaats de toonaangevende hoofdprijs toegekend aan Van Kooten Tuin & Buiten Leven. Dit bedrijf is letterlijk van één advertentie op Marktplaats uitgegroeid tot een bloeiend bedrijf met 5 filialen.

Tien Jaar geleden plaatsten Jan en Hanneke van Kooten enkele advertenties op Marktplaats en ontdekte daar de vraag naar tuinhout, blokhutten, priëlen en chalets. Zij opende hun eerste filiaal in Numansdorp en bleken een succes formule te hebben gecreëerd. Toen het aantal klanten uit België steeds meer toenam namen zij in 2011 de stap om ook in Wommelgem (België, nabij Antwerpen) een showroom te openen. Dit werd het tweede filiaal, wat er inmiddels vijf zijn geworden. Van Kooten Tuin & Buiten Leven heeft niet alleen om bovenstaand succes de Topaward gewonnen, maar ook omdat zij zich continue blijven vernieuwen en inspelen op de nieuwe ontwikkelingen.
Een voorbeeld hiervan is dat zij in 2011 de mogelijkheden ontdekte in Aluminium Overkappingen, Veranda's en Tuinkamers en destijds in Strijen het eerste Veranda Village filiaal opende.

Inmiddels is de directie van Van Kooten Tuin & Buiten Leven uitgebreid met Benjamin de Jong als directeur financiën en automatisering en heeft het bedrijf vijf filialen. De overdekte showrooms zijn te vinden in Numansdorp, Strijen, Velp, Hillegom en Wommelgem. De directie van Van Kooten Tuin & Buiten Leven geeft aan verrast te zijn met het winnen van deze invloedrijke prijs en blij te zijn met de woorden van Marktplaats Directeur Olivier van Duijn. De directeur van Marktplaats benoemde in zijn speech dat Blokhutvillage niet alleen garant staat voor kwaliteit, betrouwbaarheid en uitgebreide mogelijkheden maar dat zij bij Marktplaats opvielen door de mentaliteit en enthousiasme dat aan klanten wordt getoond. Kijk op www.blokhutvillage.nl voor meer informatie over het bedrijf.

Lesprogramma 'Meneer de Pauw' is weer gestart

OUDE-TONGE - Het uitgebreide lesprogramma 'Meneer de Pauw', dat de Stichting Kinderboerderij Oude-Tonge aanbiedt aan de onderbouw van basisscholen, is op dinsdag 7 april weer van start gegaan met een bezoek van 'De Zonnetjes groep' 1/2 van KBS De Nobelaer. De zonnetjes hadden het echte zonnetje meegenomen en samen met een aantal ouders, oma en de juf beleefden ze die ochtend veel plezier met de opdrachten en de dieren van de kinderboerderij. Het programma begint met een verhaal dat de leerkracht van te voren voorleest aan de kinderen op school, vervolgens een bezoek aan de kinderboerderij waar er allerlei opdrachten gedaan worden en tevens heeft de school de mogelijkheid om een extra leskist mee te nemen naar school zodat er nog verder gewerkt en gespeeld kan worden over het onderwerp (kinder)boerderij. Het lesprogramma loopt tot aan de zomervakantie en elke week kan er één school deelnemen. Er zijn nog voldoende weken beschikbaar, dus als een school wil reserveren of meer wil weten, dan kan er contact worden opgenomen met Carola Kievit, e-mail w.kievit@upcmail.nl.

Diploma's voor muziektalent

DIRKSLAND - Op zaterdag 28 maart hebben vijf leden van Muziekvereniging "Amicitia" een diploma behaald. Maurice de Boed, Sebastiaan Elzes en Jonah van Prooijen, alle drie sinds september 2014 leerling van de slagwerkgroep, hebben het drumexamen afgelegd. Dit examen wordt afgenomen nadat het eerste lesboek volledig is doorgenomen. Het examen bestaat uit twee onderdelen. Eerst wordt er een etude en een voordrachtstuk gespeeld. Over deze muziekstukken krijgen zij een aantal theorievragen. Daarnaast moeten de kandidaten ook een stukje op het eerste gezicht spelen en een stukje op gehoor naspelen. Ook moeten zij diverse percussie instrumenten kunnen herkennen. Bij de uitreiking van het diploma hoort ook de overhandiging van een trommel waar zij nu thuis op kunnen gaan oefenen voor hun volgende examen.

De andere twee examenkandidaten zijn Iris de Munck en Adrie Tieleman, zij zijn geslaagd voor hun A-examen van de HaFaBra. Op 7 maart hebben zij het theorie examen behaald en op 28 maart het praktijk examen. Het theoriegedeelte bestaat uit een aantal onderdelen, zoals het muziektheoretisch inzicht en het luister- en schrijfdictee. Voor het praktijkgedeelte hebben zij diverse muziekstukken gespeeld, waaronder een etude en een voordrachtstuk en een duet met de docent. Het praktijkgedeelte wordt onder andere beoordeeld op toon, aanzet, klankkwaliteit, zuiverheid, ritmiek, samenspel en nuancering. Ook wordt er iets op het eerste gezicht gespeeld zowel melodisch als ritmisch.

HELLEVOETSLUIS - Speciaal voor leesgroepen organiseert Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta in samenwerking met Stichting Senia de Leesfinale! op dinsdag 21 april in bibliotheekvestiging Hellevoetsluis.

De leesfinale! is bedoeld voor alle leesgroepen binnen het werkgebied van Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta. Bent u (nog) geen lid van een leesgroep, maar heeft u wel interesse? Ook dan bent u op deze avond van harte uitgenodigd om de sfeer van de leesgroepen te proeven.
De finale wordt gehouden op dinsdag 21 april in de vestiging Hellevoetsluis. Tijd: inloop vanaf 18.45 uur, start 19.00 uur. Toegang: € 5,-
Aanmelden via www.bzhd.nl of via 0181-315111