info@eilandennieuws.nl
t. 0187 74 54 50

Dinsdag Eilanden-Nieuws

20 november 2018

Dinsdag Eilanden-Nieuws 20 november 2018


Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: info@eilandennieuws.nl of 0187-745450

Radarproef Krammer geslaagd

GOEREE-OVERFLAKKEE – Storend, zo'n rood licht boven op een hoge windmolen. Maar ook nodig om het luchtverkeer tijdens de donkere uren niet in gevaar te brengen. Nu gaat die lamp frequent aan en uit. Maar het zou kunnen dat dit verandert en dat het licht alleen gaat schijnen als er een vliegtuig of helikopter in de buurt is. Hoe weet die lamp dat? Doordat een radar luchtverkeer detecteert en doorgeeft.

Door Kees van Rixoort, foto: Menno Mulder

Een proef bij Windpark Krammer heeft uitgewezen dat dit op een veilige manier mogelijk is. Dit is een eerste geslaagde stap richting lampen die alleen aanfloepen als het nodig is. De noodzakelijke volgende stap is het aanpassen van de wettelijke richtlijnen. Is die achter de rug, dan is er nog een besluit tot aanschaf en installatie van de radar op Windpark Krammer nodig én het verkrijgen van een vergunning.

De geslaagde radarproef kan ervoor zorgen dat er ook elders in Nederland niet constant rode lampen op windturbines aan en uit gaan. De lampen halverwege de mast moeten wel blijven branden, ook als er geen vliegtuig in de buurt is. Maar die lampen zijn minder storend voor de omgeving.

Raadsbrief over bad De Staver

GOEREE-OVERFLAKKEE – In een brief, gedateerd 7 november 2018 en gericht aan de gemeenteraad, geeft het college uitleg over de situatie rondom zwembad De Staver.

Door Jaap Ruizeveld

In de brief, met bijgeleverde meetresultaten over water- en luchtkwaliteit van zwembad De Staver, stelt het college dat uit de regelmatige contacten met deskundigen en de Omgevingsdienst Midden-Holland niet blijkt dat er in het zwembad De Staver sprake is van een ongezonde sportomgeving welke negatief is voor de gezondheid. Het bad voldoet aan de wettelijke kaders en verplichtingen. Dit wijzen controles uit.

Het college constateert overigens ook dat op grond van aanhoudende klachten vanuit de zwemclub bad De Staver geen optimale omgeving biedt om op zeer intensieve wijze de zwemsport te beoefenen. Nog steeds worden er technische – en programmatische mogelijkheden tot verbetering onderzocht, gezien en toegepast, maar de zekerheid dat dit leidt tot de klimatologische omstandigheden zoals geschikt en gewenst voor de zwemclub kan niet worden gegeven.
In de raadsbrief de beantwoording van vragen die diverse fracties in de afgelopen vergaderingen over dit onderwerp stelden, wordt uitvoerig ingegaan op het incident dat zich 31 oktober in het bad voordeed en waarover onze krant eerder publiceerde.

Hardleerse automobilist

GOEREE-OVERFLAKKEE - Afgelopen weekend zagen politieagenten twee zwaar beschonken stappers vanaf de horeca richting de parkeerplaats lopen. De politie liet hen voor ze in de auto stapten blazen en heeft vervolgens een rijverbod van zes uur opgelegd. Toen de politie was vertrokken, stapten ze toch in de auto. Daarom heeft de politie de bestuurder aangehouden en meegenomen naar het bureau. Daar werd zijn rijbewijs ingevorderd. Desondanks stapte de persoon toch weer in de auto. Daarop heeft de politie de autosleutels in bewaring genomen.

Auto in brand

SOMMELSDIJK - In de nacht van vrijdag op zaterdag is er een autobrand geweest aan de Fazantstraat. Er is niemand gewond geraakt, wel is de auto die er naast stond ook beschadigd. De brandweer had de brand snel onder controle.

2 / 32

Agenda

Woensdag 21 november

DIRKSLAND – Herfstconcert Muziekvereniging Amicitia in Serviceflat Vroonlande (Staakweg). Aanvang 19.15 uur.
MELISSANT – Koffieochtend 55+ deze keer kinder- en Sinterklaasliedjes uit vervlogen jaren met Annet van Leersum. In Melishof. Aanvang 10.00 uur. Entree € 3,-. Vervoersproblemen: bel 0187-602411.
MELISSANT - Golfbaan Catharinenburg organiseert klaverjassen voor iedereen. Aanvang: 13.00 uur. Aanmelden: 0187-605060 of 06-55734858 (Kees Tanis).

Donderdag 22 november

SOMMELSDIJK – Cursus Geestelijke Vorming in de Rehobôthkerk aan de Olympiaweg. Aanvang 19.45 uur. Spreker ds. R. Kok, thema: 'Bidden en vasten (gebed en onthouding)'. Het cursusgeld bedraagt € 15,- voor de gehele cursus, of € 3,50 per avond. Meer info: Nelleke Bakker, 0187-486383.
MIDDELHARNIS - Oogcafé Goeree-Overflakkee van 9.30 tot 12.00 uur. Wijkcentrum, Doetinchemsestraat.
MIDDELHARNIS - Hoeksteenlezing/Cursus Geestelijke Vorming in De Hoeksteen aan de Ring. Aanvang 20.00 uur. Spreker ds. J. van Walsem uit Leerdam over 'De Dordtse Leerregels'. De kosten bedragen € 4,- per avond.
OOLTGENSPLAAT - Toerustingsavond in zaal 'De Magneet' van de Gereformeerde Kerk, Zuid Achterweg 17. Deze avond staat o.l.v. ds J.H. Becker en het onderwerp is: 'De geestelijke situatie in onze tijd'. Aanvang 19.30 uur.
OUDDORP – Presentatieavond door ds. H. Lassche over zijn reis naar Malawi. Aanvang 19.30 uur in verenigingsgebouw Eben Haëzer, Preekhillaan 3.

Vrijdag 23 november

GOEDEREEDE – Jaarvergadering IJsclub Vooruit. Aanvang 19.00 uur in Café Goeree.
GOEDEREEDE – Winterfair vrouwenvereniging Bidt en Werkt. Van 14.00 tot 20.00 uur rondom en in verenigingsgebouw De Ark bij de Hervormde Kerk.

Zaterdag 24 november

DEN BOMMEL – Intocht Sint Nicolaas om 14.00 uur op de kade.
OOLTGENSPLAAT – Verkoping Creaclub van Hervormde Gemeente, van 9.00 tot 12.00 uur in verenigingsgebouw Elthato, Zuid Achterweg 27.
OOLTGENSPLAAT – Intocht Sint Nicolaas om 14.00 uur aan de haven.
SOMMELSDIJK – Bingo O-G-O in wijkgebouw De Zwaluw, Sperwer 55. Aanvang 19.00 uur.
STELLENDAM – Verkoop van goede gebruikte spullen uit de container bij de Gereformeerde Kerk, van 10.00 tot 13.00 uur.

Maandag 26 november

ACHTHUIZEN – Sjoelmiddag in het Buurthuus, Kloosterstraat 10. Aanvang 13.00 uur. Kosten € 4,-.

Woensdag 28 november

DEN BOMMEL - Breicafé in De Bommelstee, Schaapsweg 34. Inloop van 19.30 tot 22.00 uur. Entree € 1,75. Eigen materiaal meebrengen. Meer info: 06-20104065.
MIDDELHARNIS – Crea op hoge hakken. Creatieve avond voor vrouwen. Stuk maken voor de advents- en kerstperiode. Aanvang 19.00 uur in de bibliotheek. Toegang € 27,50. Zelf tuinschaar meebrengen.
OUDDORP – Wintermarkt in de Gereformeerde Kerk aan de Dorpstienden 5, van 9.00 tot 16.00 uur.
OUDE-TONGE – Surprisebingo, georganiseerd door Stichting ZIJN voor alle 55-plussers. Aanmelden bij Nel Vervloed: 0187-642697. Infocentrum: Bernahrdstraat 27.

Inwonersavond Nieuwe-Tonge: "Er is te weinig gebouwd hier''

NIEUWE-TONGE - Onhandig geplaatste lichtmasten, niet functionerende lantaarnpalen, 'kerstverlichting' op windmolens en hondenpoep. Het komt allemaal langs op de jaarlijkse inwonersavond van Nieuwe-Tonge, georganiseerd door de dorpsraad Nieuwe-Tonge in Bloei! Veel dorpsbewoners zijn op de avond afgekomen, ook enkele raadsleden waren aanwezig.

Tekst en foto: Erwin Guijt

Volgens de voorzitter van de dorpsraad zijn de dorpsraadsleden vrijwilligers die de schakel vormen tussen de bevolking en gemeente. Daarnaast kan er via de dorpsraad een kerngebonden projectsubsidie worden aangevraagd. Wanneer dit aan een aantal voorwaarden voldoet, kan de gemeente deze subsidie toekennen. Voorbeelden hiervan zijn een geitenklimrek voor de dierenweide en de vernieuwde brug over de kerkring.

Negen reanimaties

De dorpsraad heeft ook verschillende externe sprekers uitgenodigd. De eerste die daarvan het woord neemt is politieagent Hans de Haan. "Het vernieuwend werken is ingevoerd om de kloof tussen burger en politiek te dichten.'' Ter illustratie vraagt hij wie de wijkagent van Nieuwe-Tonge kent. Een paar handen gaan omhoog. Veelzeggend, volgens De Haan. "Wij horen vaak; we zien hem eigenlijk nooit. Dat kan kloppen'', vertelt de agent laconiek. "Maar hoewel u ons niet ziet, zijn wij wel bezig. Ik begin iedere dag met het dagrapport te lezen, waarin alle wederwaardigheden staan vermeld.''

"En daarom wil ik meteen een oproep aan u doen. In die dagrapporten staan alleen de dingen die gemeld worden bij de politie. Als u ook maar iets kwijt wil of denkt iets verdacht te zien, melden! Er zijn landelijk te weinig politieagenten. Daarom draait het om cijfers. Wanneer er geen aangifte wordt gedaan, denkt men dat er daar niets gebeurd, waardoor er ook geen agenten aan dat gebied hoeven te worden toebedeeld. Dus als je geen melding maakt, snij je eigenlijk in je eigen vingers.''

De agent weet zijn publiek te boeien. "Voelt u zich hier veilig?'' Uit de zaal komen instemmende geluiden. Wel merkt iemand op dat er vooral 's nachts dingen gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen. De Haan tovert enkele cijfers tevoorschijn. In 2017 zijn er in Nieuwe-Tonge 214 geregistreerde meldingen geweest, dit jaar staat dat cijfer momenteel op 160. Eén ding valt daar vooral op: het aantal 'ongeval onwel', wat vaak reanimaties inhoudt. Die zijn er ongeveer negen per jaar in het dorp.

Matrixborden

Het volgende onderwerp is het stokpaardje van Nieuwe-Tonge. Zodra 'N215' nog maar op het scherm verschijnt, ontstaat er al rumoer vanuit de zaal. De plannen worden uit de doeken gedaan. De Molendijk gaat dicht voor doorgaand autoverkeer, in plaats daarvan komt er een zeven meter brede fietstunnel onder de N215 door. Kort na tankstation Nelisse komt er een rotonde voor ontsluiting het bedrijventerrein De Tram. Dwars door het Nieuwe-Tongse bos komt er vanaf de Hertog Jan van Beijerenlaan naar de Oudelandsedijk een weg om de druk op het Korteweegje en aangelegen straten te verminderen. Bij de Oudelandsedijk komt er een fly-over.

In 2023 zou, met nadruk op zou, het hele project afgerond kunnen zijn. Er is echter wel nog een belangrijke hobbel te nemen. De grond voor de fly-over (met op- en afritten) is nu in particulier eigendom. Wanneer de huidige eigenaren niet meewerken, moet de grond onteigend worden en kan het hele project zo een jaar vertraging krijgen. In ieder geval gaan de werkzaamheden bij Nieuwe-Tonge vóór die bij Middelharnis. Een detail dat cynische opmerkingen oproept, is het feit dat er al matrixborden geplaatst hadden moeten zijn. Echter, de led-lampjes waren op…

Voetgangersbruggetje

Over wonen in Nieuwe-Tonge komt Dingeman van Es, projectontwikkelaar, spreken. Hij richt zich in het bijzonder op het gebied achter de burgemeester Overdorpstraat, de 'hof van Lucard'. Dat is nu nog onbebouwd, maar als het aan Van Es ligt, blijft zeven hectare dat niet lang meer. Er zijn plannen om daar ongeveer honderd woningen te bouwen, voor verschillende doelgroepen. Daarvoor zijn al veel aanmeldingen binnen: het aantal is de honderd al gepasseerd. Er is volgens Van Es al veel te lang niet gebouwd in Nieuwe-Tonge. Daarom roept hij op om woonwensen door te geven, zodat gekeken kan worden waar behoefte aan is.

Voorzitter Guijt-Holleman neemt weer het woord en verhaalt over uiteenlopende onderwerpen. Het woonzorgcomplex aan het Korteweegje gaat definitief niet door. Door WO2GO is een paal geplaatst ter herinnering aan de inundatie. Bij Battenoord ligt inmiddels een voetgangersbruggetje. Wethouder Markwat verhaalt het een en ander over het hondenpoepbeleid en over de renovatie van het Korteweegje. Tot slot komen beleidsmedewerkers Slegh en Roeland van de gemeente aan het woord over verduurzaming en de energietransitie. In 2030 moet van het Rijk 50% energieneutraal wonen. Daarom moeten er plannen opgesteld worden. Na hun bijdrage is er de gelegenheid om vragen te stellen aan alle eerdere sprekers van de avond. Vragen blijken er genoeg te zijn, en het is daarom ook al laat als de laatste de deur van 'Ons dorpshuis' achter zich dichttrekt.

'Receptenboek Lekker Flakkees is op en top eilandmarketing'

MELISSANT – In een overvolle bakkerij heeft burgemeester Ada Grootenboer vrijdagavond het eerste exemplaar van 'Lekker Flakkees' in ontvangst genomen uit handen van de samensteller en uitgever van dit fraaie boekwerkje: bakker Jan van Harberden.

Van Harberden heeft het boekje met Flakkeese recepten op de markt gebracht in het kader van het 100-jarig bestaan van zijn Melissantse bakkerij. Van kruukplaetjes tot bierbrood, van oma's advocaat tot ham-aspergebroodjes en van gevulde bolussen tot geitenkaas-uienbroodjes: alles is te maken volgens authentieke recepten en met mooie producten van Flakkeese bodem, zoals uien, kaas, garnalen en bier.

Die producten stonden vrijdagavond ook meteen in het zonnetje, want Van Harberden had al zijn leveranciers uitgenodigd voor de feestelijke presentatie. "Van en voor Flakkee", aldus de bakker voordat hij het boekje, waarin ook de geschiedenis aan de orde komt en verscheidene historische foto's zijn opgenomen, overhandigde aan de burgemeester.

Die prees het initiatief om met een boekje te komen waarin cultuur en voeding samenkomen. "Dit is eilandmarketing op en top", aldus Ada Grootenboer. "Ik hoop dat ook dit boekje als warme broodjes over de toonbank zal gaan." Waarmee ze refereerde aan het eerste boek van de Melissantse bakker, 'Bakkersgeheimen', dat vorig jaar december verscheen en bijna is uitverkocht.

Na de overhandiging begon de Nacht van de Bakker in de bakkerij. Proeven, kijken, zelf iets maken – het was allemaal mogelijk en heel veel mensen lieten deze kans niet aan zich voorbij gaan.

Oude-Tongenaren willen starterswoningen en huurhuizen

OUDE-TONGE – Vorige week hield de dorpsraad van Oude-Tonge weer de jaarlijkse inwonersavond. Het zaaltje van Stichting ZIJN was tot aan de laatste stoel gevuld. Er stonden dan ook belangrijke onderwerpen op de agenda, zoals woningbouw in het dorp en duurzaamheidsplannen. De dorpsraad is kritisch over de woningbouwplannen en wil meer starterswoningen en huurwoningen voor senioren.

De presentatie van de gemeente over woningbouw riep nogal wat reacties op. Ten eerste dat er eindelijk concreet wat gebouwd gaat worden. Waar het afgelopen jaar het inwonersaantal van Oude-Tonge is gekrompen, kan men volgend jaar uitzien naar groei. Volgens de Dorpsraad is groei nodig voor de scholen, verenigingen en winkeliers. Kortom, voor de instandhouding van de leefbaarheid. In de komende jaren zal er volop worden gebouwd in het dorp, zoals plan Molenpolder. Wat volgens bezoekers van de avond nog mist, zijn starterswoningen en sociale huurwoningen voor senioren.

Een groot aantal aanwezigen vroeg zich dan ook af waarom er geen sociale huurwoningen voor senioren gebouwd worden, zoals wel gebeurt in Dirksland en Ouddorp. Veel ouderen zijn nu genoodzaakt het dorp te verlaten, als ze een seniorenwoning of appartement willen betrekken. Of zoals een mevrouw het omschreef: "Onze generatie verdwijnt uit het dorp".

Iemand anders zegt: "De gemeente heeft echter al vele jaren een stuk grond gelegen aan Capelleweg/Mercuriusstraat in bezit, waar niets mee gebeurt." De dorpsraad ziet hier een prachtige kans sociale huurwoningen voor senioren te bouwen volgens het nul-op-de-meterprincipe. Daarnaast vindt de dorpsraad dat de gemeente zijn regierol heeft laten liggen inzake de woningbouw die nu gaat plaatsvinden. "Waarom is er geen voorwaarde gesteld aan de projectontwikkelaars, dat ze alleen een bouwvergunning krijgen als ze bijvoorbeeld een bepaald percentage van de te bouwen woningen uitvoeren als sociale woningbouw?"

Aangezien op de inwonersavond veel leden van de gemeenteraad aanwezig waren, doet de dorpsraad ook op hen een beroep, om het college te bewegen zich sterker te maken voor sociale woningbouw. "Zowel voor starters als senioren. In de media is regelmatig te lezen dat de gemeente zich wil inzetten voor bouwen naar behoefte en deze behoefte is er in Oude-Tonge."

Vrijwilligers gevraagd

Stichting ZIJN werkt met veel vrijwilligers. Wij zijn erg blij dat er mensen zijn die vrijwilligerswerk willen doen. Zonder hen zou de Stichting niet kunnen bestaan. Voor de onderstaande hulpvragen zoeken wij nog mensen. Helpt u ons?

Stellendam

Voor een mevrouw op leeftijd te Stellendam zijn we op zoek naar iemand die af en toe eens langs kan lopen om te helpen met kleine, simpele klusjes zoals een lampje indraaien, schilderijtje ophangen of wat onkruid verwijderen. Het gaat niet om wekelijks bezoek, maar zo af en toe een kort bezoekje.

Oude Tonge

Voor een leuke, spontane vrouw, jong van geest van rond de 50, zoeken we gezelschap om samen met haar gezellige dingen te ondernemen. Het maakt niet uit of dit een man, vrouw of een groepje is.

Den Bommel

In het kader van mantelzorg zoeken we voor een meisje van 14 jaar, die in bijzondere omstandigheden verkeert, iemand die af en toe wil ondersteunen na schooltijd. Het gaat om af en toe een uurtje en het ondersteunen zou ook 's avonds kunnen.

Middelharnis

Voor een oudere dame in met geheugenproblemen zoeken we iemand voor een gezellig praatje en een kopje koffie. Nu de winter voor de deur staat, zijn haar dagen erg stil. Wie vrolijkt deze mevrouw een beetje op?

Algemeen

We zijn altijd op zoek naar mensen die met hun eigen auto ouderen naar het ziekenhuis willen brengen. Graag doen we dit met vrijwilligers uit de plaats waar de hulpvraag vandaan komt. Houd u van autorijden en vind u het leuk om een ander te helpen? Graag vertellen we u meer! Uiteraard krijgt u een kilometervergoeding!

Wilt u wat tijd vrijmaken om een ander te helpen, dan kunt u contact opnemen met Annemarie Hogenbirk, Stichting ZIJN, Doetinchemsestraat 27, 3241 AA Middelharnis, contact: 0187-641344 - email: a.hogenbirk@zijngo.nl        

Informatiemiddag over voeding

Woensdag 28 november is er een informatiemiddag over voeding bij de 55+ club in Ouddorp. Gezonde voeding is belangrijk. Het geeft u de energie die u nodig heeft bij uw dagelijkse bezigheden. Arda Joppe is sinds 2013 voedingsdeskundige en gewichtsconsulente. Haar missie is om aan zo veel mogelijk mensen te laten zien hoe je goed voor jezelf kunt zorgen en dat het helemaal niet zo moeilijk is. Sterker nog: gezond leven is leuk! Het zorgt ervoor dat je lichamelijk en geestelijk lekkerder in je vel komt te zitten en daardoor kunt genieten van het leven. De prijs van deze interessante middag bedraagt € 3,- inclusief een kopje koffie. Om 14.00 uur bent u van harte welkom in de Dorpstienden. Woensdag 5 december viert de club de verjaardag van Sinterklaas. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joke van Dam tel. 0187 682319 of Stichting ZIJN 0187 483366 e-mail c.vermeulen@zijngo.nl

"Wij zijn hier omringd door leuke mensen"

GOEDEREEDE - De meeste eilanders kennen Goedereede, maar voor 'overkanters' lijkt het pittoreske stadje wel een goed bewaard geheim. Velen weten de afslag op de N57 te vinden, maar nemen hem nooit. Wie dat wel doet, is vaak op slag verliefd op de oude kern met de authentieke pandjes en de nauwe straatjes. Is wonen in Goedereede zo fijn als het lijkt? Kom je er überhaupt aan een woning? En heeft wonen in Goedereede ook negatieve aspecten? In aflevering 4: Carla van Lingen van de Bed & Breakfast aan de Markt 13.

Tekst en foto: Pauline Hof

Carla laat met plezier de B&B zien. Boven is er een ruime kamer met badkamer en een klein appartementje met allerlei faciliteiten in de tuin. Beide ruimtes zijn heel knus en gezellig ingericht in een luxe stijl, die heel goed bij het huis past. Het appartement, met schattige trapjes en hoekjes, heeft een lekkere bank voor de open haard, boven heb je weer meer ruimte en weer prachtig uitzicht op de Markt. "De meeste mensen die hier komen zijn zo enthousiast geworden, dat ze al vaker terug zijn geweest. Sommigen vinden boven het leukst, anderen willen persé het appartement achter boeken. We krijgen zulke leuke inspirerende mensen hier, vaak cultureel geïnteresseerd, of heel sportief. Ik geniet enorm van alle levensverhalen en de goede gesprekken met de gasten, die vaak spontaan ontstaan."

Eitjes

Carla komt oorspronkelijk uit Schiedam. "Hoewel ik heel erg van de reuring in de stad houd, heb ik me in Goedereede in de Kerkstraat vanaf het eerste moment heel erg thuis gevoeld. Later ben ik met Ed van Wijk getrouwd en verhuisd naar zijn huis aan de Markt 13. Goedereede is voor ons een fantastische plek om te wonen. Wij zijn hier omringd door leuke, interessante mensen. Ed had al sinds 2010 de B&B. Door kamers aan toeristen te verhuren, krijgen we de kans om deze fantastische plek ook met anderen te delen. Soms vragen mensen me weleens of wij het niet vervelend vinden dat er dan vreemden in je huis lopen, die ook nog eens een sleutel hebben. Nee dus! We vinden het alleen maar heel erg gezellig. Nu verhuren we ook niet het hele jaar door, alleen als het uitkomt. Het is echt een hobby; voor het grote geld hoef je het niet te doen als je alle kosten meeneemt. Wij vinden het erg leuk om het mensen naar hun zin te maken. Naast een lekker bed, serveren wij natuurlijk de gasten in de B&B ook een heerlijk uitgebreid ontbijt." Carla lacht: "Nou ja, dat doet Ed vooral. Ik zet alles 's avonds klaar, hij doet de eitjes enzo en serveert 's morgens uit, want ik ben niet zo'n ochtendmens."

Reizen

In Goedereede is de laatste tijd wat ophef ontstaan over de verhuur van woningen via Belvilla en Airbnb aan toeristen. De gemeente heeft de eigenaren gevraagd te stoppen met de verhuur, omdat het tegen het bestemmingsplan zou zijn. Carla en Ed bewonen het pand, waar zij ruimtes van verhuren en voldoen daarmee aan de regels. Wanneer ze hiernaar gevraagd wordt, zegt ze: "Je ziet steeds vaker dat huizen in Goedereede als tweede woning gebruikt worden en dan voor langere periodes leegstaan. Dat vind ik best zorgelijk, je wilt toch geen spookstad creëren. Dat zou zo enorm zonde zijn van zo'n leuke plek." De gasten in de B&B zijn zonder uitzondering onder de indruk van Goedereede. Carla geniet op haar beurt weer van alle reisverhalen van haar gasten. "De één is daar geweest, de ander daar. Weet je, soms speelt dat onrustige in mij dan ook wel eens op. Dan denk ik: Moeten Ed en ik ook niet gaan reizen en de wereld ontdekken? Goedereede is natuurlijk fantastisch, maar er is vast nog zoveel meer!"

Golfclub Roxenisse in Melissant verkiest nieuwe voorzitter
Corstiaan Kleijwegt stevig met eiland verbonden

Voorzitter Corstiaan Kleijwegt (derde van links) met bestuursleden Ewoud Gebraad, Margreeth v.d.Vlis-Bennekom, Jos de Raaij, Philip Kerssen en Fred Peverelli.

MELISSANT - "Elke keer als mijn vrouw en ik over de Haringvlietsluizen naar Goeree-Overflakkee rijden en de Stellendamse haven met visafslag in het vizier krijgen, gaat ons hart sneller kloppen. We voelen ons zeer verbonden met het eiland. Het is eigenlijk als steeds thuiskomen". Sympathieke woorden van Corstiaan Kleijwegt (71) uit Hellevoetsluis. In 2013 (van januari tot september) burgemeester in de startfase van de fusiegemeente Goeree-Overflakkee. Sinds vrijdagavond met nog een extra anker aan het eiland gebonden. Namelijk - door de ledenvergadering gekozen - als de nieuwe voorzitter van golfclub Roxenisse in Melissant. Opvolger van Hans Lagendaal.

Door Jaap Ruizeveld

Voeg er nog aan toe dat Corstiaan ook voorzitter is van de Stichting tot behoud van de molens op het eiland. Dat hij onafhankelijk voorzitter is van de recreatie-advies commissie (Grevelingen) en coach van startende bestuurders en de banden zijn duidelijk verder onderbouwd. Na zijn pensionering (terugkijkend op burgemeestersposten in Hellevoetsluis en Sliedrecht en onder meer een wethouderschap in Velsen) werden Corstiaan en zijn echtgenote enthousiaste golfspelers op de Catharinenburgbaan aan de Bouwdijk in Melissant. Twee keer in de week is hij op de 18-holes baan te vinden en zet hij zich in om zijn huidige 'handicap van 19.1' een nog betere glans te geven.

Uitdaging

"Ik vind golf een leuk spel, dat ik met veel plezier speel. Je bent een aantal uren heerlijk buiten. In de natuur. Op een mooie baan. Dat alles in een fijne sfeer. Met veel prettige contacten. Ook op het terras en in het restaurant. Het is er fijn te vertoeven. Als je dan gevraagd wordt voor het voorzitterschap van deze golfclub Roxenisse, dan is dat een uitdaging die ik graag wil aangaan. Samen met enthousiaste bestuursleden de vereniging verder ontwikkelen. Het clubgevoel promoten. Kijken op welke aspecten we nog stappen kunnen zetten. Wat veranderingen presenteren, zoals bijvoorbeeld nu met de gecombineerde dames-en herendagen. Ook de jeugd stimuleren. Dit naast de ambitieuze inzet van onze trouwe seniorenleden", vertelt Corstiaan Kleijwegt.

Reactie

Zaterdagmorgen, de dag na zijn verkiezing tot voorzitter, wilde hij - op verzoek - zich met zijn bestuursleden graag presenteren op één van greens. Met clubs en ballen, want dat hoort er allemaal bij. Ruud Hollander en Joop van Dalen konden door privé omstandigheden niet aanwezig zijn om het bestuur deze morgen compleet te maken. Uit een unanieme reactie van het bestuur blijkt dat men blij is met de komst van de nieuwe voorzitter. "Er staat de komende tijd veel te gebeuren. Corstiaan zal zoveel als mogelijk is onze leden betrekken bij ingrijpende en belangrijke beslissingen. Wij denken in hem een goede voorzitter voor onze golfvereniging te hebben gevonden".

Als De Jonge Spartaan G1 kampioen wordt gaat het team op de platte kar door het dorp

De Jonge Spartaan G1.

MIDDELHARNIS – "Goed zo, Felies. Dát is verdedigen", roept coach Chris van der Weele vlak voordat de rust aanbreekt. Felicia is een talentvolle verdedigster, de enige dame in het G-voetbalteam van De Jonge Spartaan. Maar er loopt meer talent rond. Zoals Wesley en Barri, die vrij gemakkelijk scoren. En keeper Brian, die in drieënhalf jaar tijd al 99 doelpunten heeft gemaakt, maar nu in het doel staat omdat hij geblesseerd is. De coach: "Kijk, keepen kan hij ook heel goed."

Door Kees van Rixoort

Zaterdagochtend, twee minuten over elf. "Je bent te laat", krijgt de verslaggever te horen, "het eerste doelpunt zit er al in. Gelijk na de aftrap van de tegenstander. We pakten de bal af en Wesley scoorde." Even later ligt nummer twee er al in: een strak schot vanuit de tweede lijn. Weer is Wesley de doelpuntenmaker.

VFC G2, de tegenstander uit Vlaardingen, geeft de moed niet op. De spelers, die ook één dame in hun midden hebben, blijven het proberen, maar stuiten veelal op noeste Flakkeese verdedigers als Felicia. Daar staat tegenover dat De Jonge Spartaan G1 gemakkelijk tikt en heel regelmatig opduikt voor de Vlaardingse goal. De ploeg van coach Van der Weele loopt voor rust al uit naar 5-0 en. De uiteindelijke eindstand is 10-1.

Het team, dat in voorgaande competities niet verder kwam dan de middenmoot, draait dit jaar fantastisch: acht gespeeld, acht gewonnen. Dat concurrent Barendrecht vandaag verliest, maakt het beeld nog fraaier. Zuidland G2 staat op vijf punten. De kans dat De Jonge Spartaan kampioen wordt is reëel, misschien al op 15 december: thuis tegen naaste belager Zuidland. "De jongens hebben het al over de platte kar, waarmee ze door het dorp gaan", lacht de coach. "Weet jij iemand die een platte kar heeft?"

Forse ritten

Het G-team van De Jonge Spartaan staat nu het vierde seizoen op de velden. Die liggen vaak ver weg, want veel G-teams – voetbalploegen voor mensen met een beperking – zijn er niet in de omgeving. Op Goeree-Overflakkee is maar één ploeg. Het gevolg is dat De Jonge Spartaan vaak forse ritten moet maken als er een uitwedstrijd op het programma staat. "We zijn pas nog in Katwijk geweest", zegt Van der Weele.

Hij vertelt, terwijl het publiek weer juicht voor een doelpunt, dat het vervoer goed geregeld is. Goed voor Goed, dat ook op de shirts van het G-team prijkt, stelt voor de uitwedstrijden een busje met chauffeur beschikbaar.

Het G-team van De Jonge Spartaan ontstond vier jaar geleden. Toen was het voetballen een activiteit onder de vleugels van Zuidwester. Na twee jaar is het team ondergebracht bij De Jonge Spartaan. De meeste spelers zijn cliënt van Zuidwester, maar er zijn er ook van 't Getij in Oude-Tonge, Sjaloom Zorg in Dirksland en het Thomashuis. Ze wonen op heel Flakkee, inclusief een voetballer die thuiswonend is.

Op de training, elke donderdagavond, verschijnen wekelijks twintig spelers. Vier van hen houden het bij trainen; zij spelen geen wedstrijden. Van de overige zestien spelers komen er op zaterdag elf in het veld. De samenstelling wisselt per keer om iedereen aan de beurt te laten komen.

Wisselen

Chris van der Weele, terwijl De Jonge Spartaan weer een doelpunt viert: "We spelen nu acht tegen acht, maar meestal is het negen tegen negen, als de tegenstander het goedvindt. We wisselen veel, zodat iedereen lekker kan voetballen." De G-teams spelen op een half voetbalveld. De wedstrijden bestaan uit twee keer een halfuur.

Bij 5-0 roept de coach: "Kalm aan." Op het moment dat een VFC-speler ter aarde stort na een forse ingreep in de Flakkeese verdedigingslinie, wil Van der Weele nog wat kwijt: "Een oproep: we hebben trainers en coaches nodig voor het G-team. De trainers die we hebben voetballen zelf vaak ook en zijn dus niet altijd beschikbaar bij wedstrijden en trainingen. Wie wil komen helpen hoeft niet per se lid van De Jonge Spartaan te zijn."

De VFC-speler is weer opgeklauterd en begint meteen aan een indrukwekkende pingelactie. Zijn schot is hard en gericht, maar keeper Brian pakt de bal met schijnbaar groot gemak. "Goed zo, keep!"

Dan klinkt het rustsignaal. "Het gaat erg goed, dit seizoen", zegt de coach op weg naar de thee. "Ja, dat heeft uiteraard ook met trainingsarbeid te maken." Hij geniet zichtbaar: "Het geeft zó veel voldoening om met deze gasten op pad te gaan. In het veld zijn ze best fanatiek, maar als het niet lukt, dan maken ze daar geen punt van. Onderling geklier hebben we niet in het G-team. Het is altijd gezellig."

Natuuronderhoud in Ouddorp

OUDDORP - Niets te doen of je wil eens lekker buiten bezig zijn? Kom dan naar de natuurwerkdag van de Natuur en Landschap Vereniging Goeree-Overflakkee (NLGO).

Op zaterdag 24 november worden er weer onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan Natuurele¬menten. Deze activi¬teiten worden georga¬niseerd door de werk¬groep terrein¬be¬heer van de vereni¬ging.
De activiteiten zijn deze keer in Ouddorp. De werkzaamheden zijn in het Bunker¬bos aan de Hofdijkseweg, eigendom van Natuurmonumenten. De bedoeling is een om een rij elzenstobben weer af te zetten zodat ze weer mooi kunnen uitlopen. Dit doen we aan de rand van een paardenweide. Een cyclus van eens in de zeven jaar. Komende zaterdag pakt men de cyclus voor het onderhoud weer op. Op deze actiedag van de Vereniging kan men weer veel hulp ge¬bruiken. Een ieder die iets voor het behoud van de natuur¬elementen wil doen of eens lekker buiten bezig wil zijn, kan ons daar zaterdag bij helpen. Handgereedschap en motorzaag zijn aanwezig. We starten om 8.30 uur en proberen rond 13.00 uur weer te stoppen.
Het Elzenmeet perceel is te bereiken via de provinciale weg rich¬ting Ouddorp, afslag "Stranden" vervolgens en de eerste weg rechts. Dit is de Hofdijkseweg. Daarna de tweede weg links de Klinkerweg in, langs de natuur camping tot bij het fietspad, hier kan men parkeren.
Verdere inlichtingen kunt u krijgen bij Kees van t Zelfde 06-22927409 of bij Cees Appel 06-51010013 en op www.nlgo.nl.
.

Bedankt namens Woord en Daad

Ook in Ooltgensplaat lagen de zakjes klaar.

GOEREE-OVERFLAKKEE - Zaterdag 10 november hebben veel kinderen en verschillende ouders (vrijwilligers) zich ingezet voor de jaarlijkse oliebollenverkoop ten behoeve van Woord en Daad.

Het resultaat mag er zijn: er zijn, verdeeld over het hele eiland, weer zo'n 12.000 (2.350 zakken) oliebollen verkocht. Het comité bedankt de kinderen zeer voor hun enthousiaste hulp. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor de chauffeurs die de kinderen hebben begeleid en degenen die het vervoer hebben verzorgd van de inpakplaats naar de gemeentelijke distributiepunten. Ook zij die hiervoor gratis een vervoermiddel ter beschikking hebben gesteld, is men zeer erkentelijk. Dank ook aan de jongelui van de Hervormde Jeugdvereniging in Middelharnis en andere vrijwilligers die zelfs een deel(tje) van hun nachtrust hebben opgeofferd om te helpen bij het inpakken. Gezien de beperkte tijd waarin dit moet plaatsvinden, is dit een extra compliment waard. Daarnaast dankt men iedereen die oliebollen heeft gekocht en daarmee ook het doel waarvoor de opbrengst is bestemd: 'Wonderschoon voor een gezonde toekomst', hebben gesteund. De netto-opbrengst is ongeveer € 4.000,-. Een prachtig resultaat! Met deze opbrengst zullen projecten die onder het bovenstaande thema vallen worden gesteund.

Dienst met Remco Hakkert

OOLTGENSPLAAT - Zondag 2 december is er in de Gereformeerde Kerk van Ooltgensplaat een Worshipdienst met Remco Hakkert .

Voor sommigen een hele bekende zanger en componist, voor sommigen misschien onbekend. "Remco Hakkert en zijn team bieden een dienstvullend concept, waarin de prachtige liederen voor onze Koning centraal staan", aldus de organisatie.
De dienst bestaat uit het samen zingen van de mooiste liederen (van hymnes tot Opwekking), een woord en solo's van Remco, Schriftlezing en gebed. De dienst is zó gevarieerd dat het jong en oud samenbindt.
De dienst begint om 18.00 uur, de kerk is open om 17.30 uur. Toegang is gratis. Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd.

Het werk van een verpleeghuisarts

MIDDELHARNIS - De laatste jaren is er veel te doen over ouderen in verpleeghuizen. Verpleeghuizen komen nu zelfs vaak terug in tv-series.

Daarin is te zien hoe ouderen hun dagen doorkomen, gepaard gaande met een steeds verder optredend functieverlies en vermindering van zelfstandigheid. In die toenemende broosheid zijn hulp en ondersteuning steeds meer nodig. We kijken er tegenaan, maar wat komt een verpleeghuisarts zoal tegen in de praktijk? Welke dilemma's zijn er? Hoe ga je om met de familieleden rondom deze oudere cliënt? Wat is er nodig en wat kan er geboden worden? Wat is kenmerkend de laatste jaren en wat kan een verpleeghuisarts betekenen voor de oudere en zijn of haar familie? Vragen voor Sjaak van Kempen, verpleeghuisarts van Nieuw Rijsenburgh. Hij laat er zijn licht over schijnen en gaat er met ons een goed gesprek over aan. Maandag 26 november om 20.00 uur in de Emmaüskerk, Kon. Julianaweg 64 te Middelharnis. De toegang is vrij en iedereen is hartelijk welkom!

INGEZONDEN:
Overlast katten

Ik vraag me af: waarom betaalt men wel hondenbelasting en moet de hond bij het uitlaten ook nog aan een lijn lopen? Voor katten betaalt men geen belasting en die hoeven ook niet aan de lijn te lopen. De overlast is enorm. Ruim zo erg als die van honden. Om geen infectie op te lopen, moet je altijd handschoenen dragen als je in de tuin werkt. Iedereen weet van wie een kat is, als je de eigenaren er op aan spreekt worden ze boos. Iedereen klaagt erover! Hoe gaan we deze overlast aanpakken? Het moet stoppen.

Zeger Braber
z.braber@hetnet.nl

Kerstmarkt in Ooltgensplaat

OOLTGENSPLAAT - eXperia Events organiseert dit jaar op 8 december voor de derde keer de kerstmarkt in Ooltgensplaat.

De kerstmarkt vindt net zoals de voorgaande jaren plaats op de Voorstraat vanaf 14.00 tot 20.00 uur. De Voorstraat zal voor deze gelegenheid worden omgetoverd tot een kersttafereel met kerstbomen en vuurkorven. Dit jaar is thema 'Verbinden'. Er is een zeer gevarieerd aanbod, zoals: handgemaakte leren en natuurstenen sieraden, dameskleding, poppenkleding, kerstspullen, kerstdecoraties, Oriflame producten, wenskaarten, Optidee, Tupperware en oude ambachten. Wij hebben dit jaar wederom een wensboom. De kinderen van groep 7 en 8 van beide basisscholen krijgen allen een wensbal waarin zij een wens mogen doen voor iemand uit het dorp die dit nodig heeft. Tijdens de kerstmarkt worden er 10 wensen getrokken door de kerstman.
Ook aan de inwendige mens is gedacht. Er zijn o.a. poffertjes, wafels, broodjes hotdog, biologische sappen, worsten, kaas, delicatessen en erwtensoep te koop.
De kerstmarkt begint om 14.00 uur en duurt tot 20.15 uur. Er zijn nog kramen beschikbaar voor deze kerstmarkt. Voor meer informatie of een inschrijfformulier kunt u mailen naar: info@experiaevents.nl of belt u naar: 06-24737011.

Sinterklaasbingo

SOMMELSDIJK - Zaterdag 1 december is er een Sinterklaasbingo van de O-G-O. Om 19.30 uur in het wijkgebouw De Zwaluw, Sperwer 55 te Sommelsdijk. De zaal is open om 19.00 uur. De koffie/thee is gratis bij binnenkomst. Er worden 11 rondes gespeeld voor € 6,50. Daarnaast nog 9 gratis prijsjes. In de pauze is er verkoop van 2 extra rondes voor € 1,- per ronde. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom. Iedere bezoeker krijgt een presentje.

Aangepaste kerkdienst

MIDDELHARNIS - Op zondag 25 november zal er weer een aangepaste kerkdienst gehouden worden voor 'mensen met een beperking'. Deze dienst zal plaatsvinden in de Emmaüskerk te Middelharnis. In deze dienst hoopt voor te gaan ds. L.J. Lingen. De aanvang is om kwart voor drie. Bij deze dienst is iedereen welkom.

Vernieuwing Oostdam enthousiast en ambitieus ter hand genomen Zaterdag open dag

GOEDEREEDE – Er zijn nog wat kleine karweitjes te klaren, maar de grondige opknapbeurt die verenigingsgebouw Oostdam in de afgelopen maanden heeft ondergaan zit er bijna op. En daar zijn beheerder Elza Feller en Lesly Wolters, directeur van SRGO, heel trots op. De upgrade is op een bijzondere wijze tot stand gekomen.

Tekst en foto's Adri van der Laan

Het in de zeventiger jaren gebouwde verenigingsgebouw heeft, ondanks wat mindere perioden, een niet meer weg te denken plaats in de samenleving van Goedereede ingenomen. Het gebruik van het gebouw nam steeds meer toe. Naast de vaste gebruikers, zoals Fanfare Apollo, verschillende vrouwenorganisaties, Toneelclub De Klokkendieven, de bridgeclub en een yogalerares, blijkt er ook behoefte te zijn aan wat meer ruimte voor nieuwe initiatieven. Daarnaast zou een facelift voor het wat gedateerde gebouw niet overbodig zijn. Tot die conclusie kwamen beheerder Elza Feller en de Stichting Sport & Recreatie Goeree-Overflakkee (SRGO), de organisatie die een groot aantal van de gemeentelijke accommodaties organiseert. Directeur Lesly Wolters van SRGO vertelt dat de renovatie van Oostdam oorspronkelijk begonnen is met de vloer. "Aan de vloer moest iets gedaan worden en dit zou op een bijzonder voordelige wijze kunnen worden uitgevoerd". Daardoor was er meer financiële ruimte om ook andere zaken aan te pakken. Want dit bleek wel nodig te zijn.

Gebruikers

Elza Feller vertelt dat de werkgroep die de renovaties heeft begeleid de wensen van de gebruikers heeft geïnventariseerd. En is er gekeken wat er mogelijk was. Naast de prachtige vloer valt het op naar wensen van de toneelvereniging en Apollo het podium van de zaal groter is gemaakt. Daarnaast is er achter in de zaal een kleine verhoogde ruimte gecreëerd met wat zitjes, zodat er na een bijeenkomst van de vereniging even kan worden nagepraat. "Deze ruimte heeft dynamiek in de zaal gebracht".
Doordat den men gebruik heeft gemaakt van het zelfde type en kleur van de vloer van zowel de zaal als de hal bij binnenkomst, heeft men optisch gezien één ruimte gecreëerd, wat een heel ruimtelijk en licht effect geeft. Overigens kunnen beide ruimtes nog door een vouwwand gescheiden worden. Maar op het verlanglijstjes staat nog wel een glazen tussenwand. "Maar zo zijn er nog wel meer wensen: zo zouden we graag in de toekomst het sanitair en de toiletgroep nog vernieuwd willen hebben", geeft Lesly Wolters aan.
Naast de genoemde renovatie is het meubilair van Oostdam eveneens vernieuwd. De oude stoelen en tafels hebben plaatsgemaakt voor lichte moderne meubels en voor het podium is een nieuw gordijn gekomen in de – traditionele – kleur donkerrood. Tijdens de upgrade is natuurlijk ook het kleine zaaltje meegenomen en deze heeft eveneens een nieuwe vloer en is aangepast aan de eisen van de tijd.
Elza Feller doet er alles aan om Oostdam midden in de samenleving van het stadje te laten blijven. Ze weet dat dit ook de wens is van de meeste Goereeërs. Tijdens de renovatie - die voor een groot deel door lokale ondernemers is uitgevoerd - bleek de betrokkenheid van de samenleving, doordat er regelmatig gevraagd werd hoe het met de werkzaamheden stond en Goereeërs spontaan binnenkwamen om de vorderingen te bekijken. Ook Lesly Wolters verzekert dat hij onder de indruk is van de betrokkenheid van de Goereeërs bij het gebouw, maar ook hoe men ambitieus en enthousiast te werk is gegaan.
Elza wil graag alle gelegenheid geven om deze betrokkenheid te laten blijken. Zo is er aanstaande zaterdag een open dag waarbij iedereen welkom is om het vernieuwde gebouw te bekijken. De verwachting is dat het druk zal worden en daarom heeft Elza twee weken geleden al de bewoners van het zorgcomplex Westvoorne uitgenodigd om op hun gemak een kijkje te komen nemen. Hier was veel belangstelling voor en dit werd zeker gewaardeerd. Waardering voor het gebouw is er ook bij de gebruikers. Tot verrassing van Elza en Lesly schonk de Vereniging van Vrouwen Rondom Goeree onlangs na een actie een cheque van maar liefst € 1.000,-. "Dat was de kers op de taart", aldus Wolters. Het bedrag zal natuurlijk besteed worden aan de verdere 'afwerking' van het gebouw.

Laagdrempelig

Het streven van Oostdam is om het gebruik van het verenigingsgebouw 'laagdrempelig' te houden. "Alles is mogelijk", vertelt Elza. "We kunnen volledig verzorgde recepties, verjaardagen of vergaderingen verzorgen, maar het is ook mogelijk om alleen de ruimte te huren en zelf te zorgen voor bijvoorbeeld drankjes of hapjes". Voor de toekomst zijn er nog genoeg plannen, zo is het de bedoeling dat óók in Oostdam activiteiten voor ouderen zullen worden georganiseerd. Dit alles in nauw overleg met Stichting ZIJN. "We zijn er voor iedereen", verzekert Elza enthousiast.

<In kader bij artikel>


Open dag

Zaterdag 24 november is er open dag in verenigingsgebouw Oostdam. Iedereen is welkom tussen 15.30 en 18.00 uur. Natuurlijk is er alle gelegenheid om het vernieuwde gebouw te bekijken. Tijdens de dag zullen verschillende verenigingen zich presenteren. Primeur is een optreden van het pas opgerichte dweilorkest van Apollo.

Enquête VVD over internetsnelheid

GOEREE-OVERFLAKKEE - De VVD-Statenfractie verlengt de enquête over sneller internet met een maand. De vragenlijst kan nog worden ingevuld tot 10 december. De partij wil de zwakke plekken in kaart brengen.

Op veel plaatsen in Zuid-Holland hebben mensen last van traag internet. Soms is er zelfs helemaal geen bereik. Het gaat vooral om buitengebieden, maar ook in de steden zijn er zwakke plekken. "De overheid eist dat mensen allerlei zaken digitaal regelen met DigiD, maar diezelfde overheid garandeert geen toegang tot internet. Dat is raar," vindt Marijke van Dobben-de Bruijn. "Geen bereik is voor veel mensen een dagelijkse ergernis, maar erger nog: kinderen op het platteland raken achterop bij hun leeftijdsgenootjes die wel een snellere internetverbinding hebben".

De VVD-fractie op het eiland heeft de Statenfractie gevraagd wat de provincie kan betekenen om de inwoners van Goeree-Overflakkee van sneller internet te voorzien. "Wij hebben gemeld dat inwoners, zeer terecht, hun onvrede uiten op social media." Naar aanleiding daarvan is enquête door provinciale VVD een maand verlengd, zodat ook de bewoners van de gemeente Goeree-Overflakkee deel kunnen nemen. De link naar de vragenlijst is: https://bit.ly/2FkJR6j.

Lukt het u niet om de enquête online in te vullen, dan kan er contact worden opgenomen met Addy Rijerkerk: 06-38380902 of Ellen Nijssen: 06-23210491. Zij vullen dan samen met de beller telefonisch de enquête in.

Voorlichting over dementie bij O-G-O

SOMMELSDIJK - Op donderdagmiddag 29 november zal door Alzheimer Nederland afdeling Goeree-Overflakkee een presentatie worden gegeven over Dementie.

Dementie (ook wel vergeetachtigheid) komt veel voor onder ouderen. In de presentatie komen de volgende zaken aan bod:
Het verschil met gewone vergeetachtigheid, de oorzaken voor vergeetachtigheid, verschillende vormen van dementie, welke risicofactoren er zijn en wat je daaraan kunt beïnvloeden;
Het belang van de diagnose;
Hoe om te gaan met iemand met dementie, wat kunnen we betekenen als individu en als samenleving voor mensen met dementie?

De presentatie wordt ondersteund met korte filmpjes, een quiz en informatie over Alzheimer Nederland. Er is voldoende ruimte voor het stellen van vragen.

De presentatie vindt plaats in de zaal van 'De Zwaluw' aan de Sperwer 55 te Sommelsdijk en begint om 14.00 uur. We sluiten de middag dan weer rond 16.00 uur af.
Iedereen die in het onderwerp geïnteresseerd is, is van harte welkom.
Toegang en koffie/thee bij binnenkomst zijn gratis.
Vooraf opgeven is niet nodig, maar wel prettig voor de organisatie om ongeveer te weten hoeveel mensen we kunnen verwachten.
Dus graag even een mailtje naar info@o-g-o.nl of een belletje naar Marrie Breeman: 0187-484559 of 06-1305 8237 .

Vriendschap staat centraal tijdens jaarlijkse musical

DEN BOMMEL – Vorige week stonden alle kinderen van OBS Ollie B. Bommel op de planken tijdens de jaarlijkse musical. Het thema van dit jaar 'Kom erbij' bleek een mooi uitgangspunt te zijn voor vrolijke en mooie optredens over vriendschap.

Na een periode van flink repeteren was het dan zo ver. Alle leerlingen vertoonden in een overvolle Bommelstee op het podium hun kunsten. 2 leerlingen van groep 8 namen de presentatie voor hun rekening en kondigden de diverse groepen aan.
Na de opening met het lied 'Kom erbij' van Kinderen voor Kinderen was het de beurt aan de kinderen van groep 1 en 2 om het spits af te bijten en dit deden zij door het uitspelen van het boek' Mag ik meedoen?' Daarna volgden de optredens van de overige groepen, waarbij er een mooie afwisseling was tussen spanning en vertier.
Het daverende applaus aan het einde van de avond was een ode op het werk en de leerlingen, leerkrachten en alle belangstellenden konden weer terugkijken op een geslaagde avond

Kernactiviteiten

ACHTHUIZEN

Kaartmiddag

De plaatselijke commissie Achthuizen van Stichting ZIJN houdt op maandag 3 december a.s. een kaartmiddag. De kaartmiddag wordt gehouden in het Buurthuus, Kloosterstraat 10. U kunt jokeren of klaverjassen. Aanvang: 13.30 uur. De kosten bedragen € 4,00 inclusief koffie of thee.

DEN BOMMEL

Intocht Sint

Zaterdag 24 november is er een spectaculaire intocht van Sint Nicolaas om 14.00 uur op de kade. Daarna gaan de Sint en Pieten naar De Bommelstee om de kinderen t/m 12 jaar te vermaken met muziek en spel. De kinderen worden daar na afloop ook nog een traktatie en een drankje aangeboden. Dit alles wordt georganiseerd door de ondernemersvereniging Den Bommel.

DIRKSLAND

Inloophuis 'De oude bieb'

In de voormalige bibliotheek aan de Kapoenstraat 2 wordt zaterdag 1 december a.s. een Winterfair gehouden. Deze is van 14.00 tot 19.00 uur. Uw cadeaus van de kringloopwinkel worden gratis ingepakt. Ruime keuze boeken, serviesgoed, accessoires en kleding. Elke zondag kan er praatje gemaakt worden onder het genot van koffie/thee/fris met wat lekkers erbij bij inloophuis 'De oude bieb' van 11.45 tot 13.00 uur. Iedereen is van harte welkom.

Breicafé Klein Parijs

Op donderdag 29 november staan de deuren weer open van het breicafé. Neem u eigen brei- of haakwerkje mee en kom genieten van de gezelligheid en de creativiteit van mede-breisters en -haaksters. Dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee. Van 10.00 tot 12.00 uur bent u van harte welkom aan de Reginahof.

Kookclub

De 'Kookclub' in 't Reginahof komt elke maandag bijeen om met en voor elkaar te koken. De dames zien er naar uit en maken er iedere keer een klein feestje van met een prachtig menu en een mooi gedekte tafel. Er worden recepten voor de volgende week besproken en de taken verdeeld. De club bestaat op dit moment uit negen dames.

Marathonbingo SVIK

Zaterdag 22 december wordt weer de marathonbingo gehouden. Er wordt ook weer voor gezorgd dat er iets lekkers te eten is. Dit eten is gratis voor wie alle drie de ronden mee speelt. Speelt u minder ronden mee en wilt u wel mee eten, dan betaalt u daar € 10,- per persoon voor. Anders dan bij andere marathonbingo's is de organisatie om bij aanmelding € 10,- aan te betalen. Deze aanbetaling wordt verrekend wanneer u de de bingokaarten betaalt. Dat kan bij de telefonische aanmelding door middel van het overmaken van € 10,- op bankrekening NL94RABO 0314101144. Ten name van de SVIK, onder vermelding 'marathonbingo'. De deelname is definitief na ontvangst van de aanbetaling. De uiterste datum voor de betaling is 15 december 2018. De bingo begint om 16.00 uur en de deuren gaan open om 15.00 uur. Opgeven kan via: 0187-493186, 0187-487170 of 06-20213165.

Bingo

Donderdag 22 november is er weer bingo in de Victoriahal met tal van mooie geldprijzen. De zaal is open vanaf 18.45 uur en de start van de bingo is 19.30 uur. De Victoriahal is te vinden aan de Philipshoofjesweg 57a.

GOEDEREEDE

Goeree Creatief

Op donderdag 29 november bent u weer van harte welkom in partycentrum Oostdam te Goedereede met uw breisel, haakwerk of wat voor handwerk dan ook tussen 19.00 en 22.00 uur. Men gaat deze avond gezellig Sinterklaas vieren met elkaar en er wordt ook een workshop schilderen georganiseerd. Zie hiervoor de Facebookpagina van Oostdam. Opgeven is verplicht en dat mag via oostdam@sr-go.nl, bel 0187-492321 of stuur een app naar 06-31000604.

Winterfair Bidt en Werkt

Op vrijdag 23 november is er weer de jaarlijkse verkoping van de vrouwenvereniging Bidt en Werkt uit Goedereede. Belangstellenden zijn van harte welkom van 14.00 tot 20.00 uur rondom en in het gebouw 'De Ark' bij de Hervormde Kerk in Goedereede. Wij verkopen kaas, oliebollen, eigengebakken koekjes, appelflappen en andere zoetigheden. Uiteraard zijn er ook weer de gebreide sokken en ander handwerkmateriaal, Baby Born kleertjes, brocante en boeken. Teveel om op te noemen. Aan de kinderen is ook gedacht, hiervoor hebben we buiten een kindertent ingericht met een workshop, grabbelton en schminken.
Om 17.00 uur komt het kinderkoor 'Kadosj' zingen. Verder is er buiten in de grote/verwarmde tent koffie, thee, warme chocolademelk met wat lekkers, erwtensoep en een broodje worst te verkrijgen.

Jongerendienst

Zondag 25 november zal er in de Hervormde Kerk te Goedereede, Kerkpad 3, een jongerendienst worden gehouden. Thema op deze Eeuwigheidszondag is: 'Ben jij er klaar voor?' Een thema dat voor zowel jong als oud een actueel onderwerp is in deze tijd.
De dienst begint om 18.30 uur en wordt geleid door prop A.R.J. Treur.

HERKINGEN

Scharrelloodsje

Zaterdagochtend is het Scharrelloodsje in Herkingen weer open. Hergebruik van speelgoed, kerstdecoratie, huishoudelijke artikelen is de trend van 2018. Koop uw Sint- en Kerstcadeaus eens in het Scharrelloodsje. Goed voor uw portemonnee, het milieu en u steunt er ook nog eens een goed doel mee. Welkom in het kleinste kringloopwinkeltje van Goeree-Overflakkee.

MIDDELHARNIS

Crea op hoge hakken

'Crea op hoge hakken' is een creatieve avond voor vrouwen onder elkaar. Op woensdag 28 november maak je in de bibliotheek een mooi stuk waar je de hele Advents- en Kerstperiode plezier van gaat hebben. Hoge hakken zijn overigens niet verplicht, je mag ook op sneakers komen. De avond wordt gehouden in de bibliotheek. De aanvang is 19.00 uur. Toegang € 27,50, incl. materialen. Graag zelf een tuinschaar meenemen.

Kaarttoernooi

Op zaterdag 1 december organiseert Stichting ZIJN in het Wijkcentrum aan de Doetinchemsestraat 27 in Middelharnis, een open kaarttoernooi. Hier zijn jong en oud welkom om hun spelvaardigheid in het jokeren en klaverjassen met elkaar te meten. Uiteraard zijn er lekkere prijzen te winnen, veelal in de voedingssfeer. In de pauze is er een kleine verloting. 6 bonnen voor € 2,50. U bent welkom vanaf 13.00 uur, om 13.30 uur begint het toernooi. De deelnemersprijs is € 3,00 per persoon en is inclusief een kopje koffie. Voor meer informatie kunt u bellen met het Wijkcentrum, tel.: 0187-483366.

NIEUWE-TONGE

Winterfair

Zaterdag 8 december wordt er een gezellige Winterfair gehouden. Op deze fair zijn verschillende leuke kraampjes aanwezig. Er is van alles te koop, zoals: boeken, brocante spullen, warme wafels, winterstukjes, oliebollen, bakspullen, kaarten, warme snert, broodje braadworst en nog veel meer. Verder worden er leuke activiteiten georganiseerd voor jong en oud. De opbrengst zal bestemd zijn voor de dorpskerk van Nieuwe-Tonge. De fair is van 10.00 tot 14.00 uur in Elim (Zuiddijk 19). Als u nog spullen kwijt wilt, zoals bijvoorbeeld brocante snuisterijen, kaarsen, windlichten, sjaals, mutsen e.d., kunt u ze elke donderdag van 14.30-16.00 of 19.00-20.00 uur in Elim inleveren.

OOLTGENSPLAAT

Verkoping

Zaterdag 24 november is er een verkoping van de Creaclub van de Hervormde Gemeente. Deze verkoping wordt gehouden van 09.00 tot 12.00 uur in Verenigingsgebouw Elthato, Zuid Achterweg 27. Er wordt allerlei lekkers van de bakker verkocht, zoals appelflappen, worstenbroodjes, bolussen en oliebollen. Verder advocaat en boerenkaas. De boekentafel van Boekhandel Van der Boom ontbreekt niet en er is allerlei home- en groendecoratie, (kerst)kaarten, fotokaarten en nog veel meer. Tevens verkoop van tweedehands boeken. De kinderen kunnen enveloppen trekken en appels plukken, waarbij prijsjes te winnen zijn. De opbrengst is bestemd voor de kerk. Ook is er een verkooptafel waarvan de opbrengst bestemd is voor projecten in Oekraïne. Hier kunt u terecht voor erwten- en bruine bonensoep, stoofperen, appelmoes jam, dessertsauzen en overheerlijke Oekraïense honing.

Toerustingsavond

Op donderdagavond 22 november is er toerustingsavond in zaal 'De Magneet' van de Gereformeerde Kerk, Zuid Achterweg 17 te Ooltgensplaat. Deze avond staat o.l.v. ds J.H. Becker en het onderwerp is: 'De geestelijke situatie in onze tijd'. Aanvang 19.30 uur, de koffie staat klaar en iedereen is van harte welkom.

Intocht Sinterklaas

Zaterdag 24 november wordt Sint Nicolaas ontvangen. Hij komt om ongeveer 14.00 uur in de haven. De Pietenband van muziekvereniging burg. W.M. van der Harst Ooltgensplaat zal de aankomst muzikaal ondersteunen. Na ontvangst en een rondrit door Ooltgensplaat zullen we de Sint en zijn Pieten zo rond 15.00 uur ontvangen in MFC 't Centrum voor een gezellige middag met de kinderen. Alle kinderen van Ooltgensplaat zijn van harte welkom. 16.00 uur: Sinterklaas neemt afscheid. Voor meer informatie, stuur een mailtje naar info@oranjeverenigingooltgensplaat.nl.

Bingo en snert

Op dinsdag 4 december a.s. is er voor de 55-plussers van Ooltgensplaat een gezamenlijke maaltijd en een Sint bingo. Om 12.30 uur wordt de erwtensoep geserveerd en de bingo begint ongeveer om 14.00 uur. U bent welkom in 't Centrum, Weesmolenstraat 12, Ooltgensplaat. Kosten 1 boekje: € 4,00, 2 boekjes: € 7,00 en de maaltijd kost € 7,50. U kunt zich opgeven voor 1 december a.s. bij Ati Verwoerd:
06-40701181. Dit is een activiteit van Stichting ZIJN.

OUDDORP

Presentatieavond ds. Lassche

Donderdag 22 november hoopt ds. H. Lassche een presentatie te houden over zijn laatst gehouden reis naar Malawi. Deze reis, die hij maakte als voorzitter van de stichting 'Timotheos', geeft een indruk van het werk dat deze stichting doet. Zij zetten zich in om vele weeskinderen in Malawi een goede toekomst te geven door te zorgen voor onderwijs en voedsel, ook komen deze kinderen op eenvoudige wijze in aanraking met de Bijbel. De aanvang van de avond is om 19.30 uur in verenigingsgebouw 'Eben-Haëzer', Preekhillaan 3. Om ongeveer 21.30 uur wordt de avond afgesloten. De toegang is gratis, wel wordt er een collecte gehouden waarvan de opbrengst zal zijn voor de stichting Timotheos en het aflossingsfonds van de HHG Ouddorp.

Wintermarkt

Op 24 november is er weer de jaarlijkse wintermarkt in de Gereformeerde Kerk aan de Dorpstienden 15. De deuren gaan om 9.00 uur open en u bent welkom tot 16.00 uur 's middags. Te koop zijn o.a. mooie kerstdecoraties, antiek en curiosa, glas- en aardewerk, boeken, kerstkaarten en kerstspullen, kleding, sieraden etc. etc. Er is gratis koffie en koek onder het genot van orgelspel. Ook kan er soep met brood gegeten worden.

Tabletcafé

Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta organiseert met regelmaat een Tabletcafé. De eerstvolgende bijeenkomst in bibliotheek Ouddorp vindt plaats op vrijdag 30 november. Het accent van het Tabletcafé ligt op leren van en delen met elkaar. Neem wel een eigen tablet mee. Ook wanneer u (nog) geen tablet heeft, bent u van harte welkom. Het tabletcafé is van 15.00 tot 16.30 uur.

OUDE-TONGE

Sinterklaasmiddag A.S.V.

Woensdag 5 december houdt A.S.V. Oostflakkee een Sinterklaasmiddag in De Grutterswei. De entree is € 2,-. De inloop is 13.30 uur. Aanvang 14.00 uur. Opgeven bij Herman op 27 november van 19.00 tot 21.00 uur. Telefoon: 0187-630098 of h.zonneveld39@upcmail.nl. Er zullen filmpjes worden vertoond van de uitstapjes. Ook is er keybordspel.

Bingo A.S.V.

Vrijdag 30 november is weer een grote bingo van de A.S.V. Oostflakkee. De bingo wordt gehouden bij Stichting ZIJN aan de Bernhardstraat 27. Zaal open 19.00 uur, aanvang 19.30 uur. Kosten € 7,-, met gratis een kopje koffie of thee. Er worden negen rondes gespeeld plus één extra voor € 1,-.

Surprisebingo

De Plaatselijke Commissie van Oude-Tonge van de Stichting ZIJN organiseert voor alle 55- plussers van Oude-Tonge op woensdag 28 november een surprise bingo met leuke prijzen. De middag begint om 14.00 uur. De kosten zijn € 4,50 per persoon. Vooruitbetaling € 2,50. Aanmelden voor 26 november bij Nel Vervloed, Beatrixstraat 3, envelop met naam, adres en vooruitbetaling in de bus gooien. Tel. nummer Nel Vervloed: 0187-642697. De middag wordt gehouden in het Infocentrum, Bernhardstraat 27.

SOMMELSDIJK

Cursus Geestelijke Vorming

Donderdag 22 november is er weer een cursusavond in de Rehobôthkerk om 19.45 uur. Ieder mag zich weer uitgenodigd weten, ook gasten zijn van harte welkom op deze leerzame avonden. Ds. R. Kok uit Sliedrecht hoopt een lezing te verzorgen met als thema: 'Bidden en vasten'.

STELLENDAM

Sinterklaas surprisemiddag 55+

Donderdag 29 november organiseert de activiteitencommissie van Stichting ZIJN Stellendam een Sinterklaas surprisemiddag. Hiervoor koopt u zelf een cadeautje van ongeveer € 3,50 - € 4,-. Dit brengt u mee naar de middag en door middel van loting krijgt een ieder een pakje. U kunt dit eventueel voorzien van een klein gedichtje, of het leuk verpakken. De plaats is Het Haagse Huus te Stellendam. Aanvang: 14.30 uur. De zaal is open vanaf 14.15 uur. De entree bedraagt € 2,-; hiervoor krijgt u koffie/thee met iets lekkers. Opgeven doet u bij mevr. M. v. Oostenbrugge, tel.: 491653, of bij mevr. E.S. Spahr v.d. Hoek, tel.: 602411.

Wereldwinkel: artikelen met eerlijke prijs

MIDDELHARNIS - De Wereldwinkel Goeree-Overflakkee te Middelharnis heeft een ruime keuze aan mooie en unieke Fairtrade sier- en gebruiksvoorwerpen uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Authentiek, ambachtelijk en soms traditioneel gemaakt en meestal met een hedendaags tintje. Cadeaus van de Wereldwinkel vertellen hun eigen verhaal: hoe ze soms met weinig middelen zijn gemaakt of hoe de makers met de verkoop van de producten hun bedrijf hebben opgebouwd. U kunt bij ons terecht voor mooie siervoorwerpen en bijous, Fairtrade voedingsmiddelen en koffie(bonen) en (ook losse in een pak, nieuw) thee.

Het is soms moeilijk om een goede keuze te maken. Fairtrade, iets van ver weg (het helpen van mensen in ontwikkelingslanden) of duurzaamheid (letten op milieu en dichtbij shoppen).

Eén ding is zeker: voor Wereldwinkelartikelen is een eerlijke prijs betaald, waardoor de mensen erachter een beter leven kunnen krijgen.

Omdat de decembermaand voor de deur staat, bieden wij van 12 november tot en met 8 december onze mobiles, slingers en dromenvangers met 20% korting aan. Dromenvangers uit Bali van Artisans. Sinds 1994 worden in dit bedrijf dromenvangers gemaakt. Er wordt enkel met lokale producten gewerkt, van de werknemers is 95% vrouw. De werknemers, voornamelijk vrouwen die geen opleiding hebben genoten, krijgen de kans zich voortdurend te blijven ontwikkelen door middel van opleidingen. De ruimte waarin gewerkt wordt is erg schoon, omdat deze ook tevens als school dient.

De producent van de resin mobiles wil zo transparant mogelijk werken. De productie vindt plaats in een ruime werkplaats, naast het kantoor. Hierdoor zijn de arbeidsomstandigheden en de kwaliteit van het product goed te controleren. De producent hecht veel waarde aan het welzijn van zijn medewerkers. Er is dan ook veel aandacht voor voorlichting (o.a. medisch, de werknemers en hun familie zijn standaard verzekerd) sociale programma's. Tevens probeert de producent gebruik en verspilling van chemicaliën (resin is hars van een boom, maar dient bewerkt te worden en draden gesoldeerd waartussen de hars) zoveel mogelijk te voorkomen.

Bij aanschaf wordt er door de vrijwilligers die in de winkel staan graag uitleg gegeven over de makers en het productieproces. Dat geeft een cadeau uit de Wereldwinkel nog eens extra meerwaarde.

Nieuwe website voor Gospelkoor In Touch

SOMMELSDIJK – Gospelkoor In Touch zit midden in een proces van vernieuwing. Een voorbeeld hiervan is de nieuwe website, waarop ook het nieuwe logo is te zien.

Dit jaar vierde Gospelkoor In Touch haar dertigjarig jubileum met een uitvoering van The Messiah in de Hervormde Kerk van Middelharnis. Het jaar daarvoor was er in het kader van de viering van dit jubileum een concert in de Emmaüskerk.
In de afgelopen jaren heeft In Touch er alles aan gedaan om een eigentijds en fris repertoire op te bouwen. Ook voor dit seizoen is weer een nieuw programma samengesteld. Het is de bedoeling dat in januari een open repetitieavond wordt gehouden, waarbij natuurlijk een ieder welkom is om de sfeer van het koor te proeven. Wie eerder kennis wil maken, kan terecht op één van de repetitieavonden die gehouden worden in de Exoduskerk aan de Dorpsweg in Sommelsdijk. De repetities zijn elke donderdagavond vanaf 20.00 uur.
Wie meer wil weten over In Touch kan terecht op de vernieuwde site: www.gospelkoor-intouch.nl. Natuurlijk is het koor ook actief op Facebook en Instagram.

Donkerwandeling door de Oostduinen

Foto Natuurmonumenten, Andries de la Lande Cremer

GOEDEREEDE - Kom zaterdag 1 december naar de Oostduinen op Goeree en beleef een spannende wandeling in het donker. In twee uur tijd laten we ons verrassen door de natuur. Meld je wel vooraf aan op www.natuurmonumenten.nl/goeree/agenda.

In het donker zijn dingen anders. Kleuren worden grijstinten, sommige kleuren verdwijnen. Plotseling moet je vertrouwen op andere zintuigen dan alleen het zien.
Bij helder weer is er zicht op Mars, Jupiter en Venus. Lichtbronnen van de Maasvlakte aan de horizon zorgen ervoor dat de nacht hier nooit meer echt donker is. Trek stevige schoenen en warme kleding aan!

Aanmelden

Als je mee wilt met deze excursie, is vooraf aanmelden noodzakelijk. Dit kan via de website van Natuurmonumenten: www.natuurmonumenten.nl/goeree/agenda. We starten om 19.30 uur vanaf de Hondsweg 27 in Goedereede (ingang Middel- en Oostduinen). Twee uur later zijn we daar weer terug. Kijk voor prijzen van deze activiteit op de website.

Dressuur Oostmoer

STAD AAN 'T HARINGVLIET – De Uitslag van de dressuurwedstrijd voor pony's, proeven F3 en F4, gereden op zaterdag 17 november in Manege Oostmoer, is als volgt:

Voor deze proeven dient een minimaal aantal punten behaald te worden van 210.
Proef F3. Michiel Melissant, Disney, 243 pnt; Alyssandra v. Eijk, Rody, 238 pnt; Elyne v. Biert, Sproet, 235 pnt; Lotte Goedegebuure, Violeta, 234 pnt; Raphaella v. Eijk, Speedy, 234 pnt; Sophie Boom, Balou, 232 pnt; Marith Boom, Gabanna, 232 pnt; Louise Barendregt, Snowy, 231 pnt; Sanne Breur, Doddle, 229 pnt; Annelot v. Rijswijjk, Disney, 228 pnt; Louise v. Amstel, Rody, 227 pnt; Jessie Broer, Spiky, 226 pnt; Anna Volders, Storm, 224 pnt.
Proef F4. Lotte Noteboom, Noa, 236 pnt; Tamara Verwaal, Rody, 234 pnt; Delilah Kievit, Button, 228 pnt; Floortje v. Vugt, Gabanna, 225 pnt; Fenna Versteeg, Sonja, 221 pnt.

Ouddorpse Winterfair start vrijdagavond met proeverij

OUDDORP - Zaterdag 24 november is de Winterfair in het centrum van Ouddorp. Nieuw dit jaar is de winterproeverij op vrijdag 23 november. Van 18.00 tot 23.00 uur kunnen er allerlei winterse lekkernijen van de lokale horeca worden geproefd. Denk aan stamppot, goulashsoep en bijzondere drankjes. De winkels in het centrum zijn tijdens de proeverij geopend tot 20.30 uur en hebben speciale aanbiedingen. De opbrengst van het evenement, na aftrek van de kosten, is bestemd voor hospice Calando.

Tijdens de Winterfair op zaterdag zijn er activiteiten voor jong en oud. Van 10.00 tot 16.00 uur staan er kraampjes in het centrum. Er is weer een Ouddorps snertkampioenschap, een schaatsbaan voor de kinderen en een rodeorendier. Ook lopen er Pieten rond om de bezoekers te verrassen. De organisatie hoopt op veel gezelligheid: "Iedereen moet gewoon komen."

Snertkampioenschap

Wie wordt de snertkampioen van Goeree-Overflakkee? Dat wordt bepaald tijdens het snertkampioenschap. Alle amateur- /hobbykoks en huisvrouwen van Goeree-Overflakkee kunnen hier aan deelnemen! Deelnemers leveren snert in, die wordt beoordeeld door bezoekers en een deskundige jury. Aan het einde van het evenement wordt bekend gemaakt wie zich de nieuwe snertkampioen mag noemen. Aanmelden kan op de Facebookpagina Winterfair Ouddorp, of bij het VVV, info@vvvgoeree-overflakkee.nl.

Mensen die belangstelling hebben om een stand te huren of sponsor willen worden, kunnen contact opnemen via winterfairouddorp@gmail.com.

Snelle internetverbinding ook mogelijk voor individuele bedrijven in de buitengebieden

Een kleine antenne (rechts) op het dak van Noordhuys Tomatoes in Oude-Tonge. Verder op de foto van links naar rechts: Henk Kraak en Jan Groen van IC-automatisering, Kees Lambert, Fredbouwman (Geuzenet) Theo van Noord en Evan Christoffels (Geuzenet).

GOEREE-OVERFLAKKEE – Moderne bedrijven werken steeds meer met digitale gegevensverwerking, productieprocessen verlopen via servers die elders in het land staan en gegevens worden opgeslagen in de Cloud. Een logische ontwikkeling, maar bedrijven hebben hiervoor een snelle internetverbinding nodig en dit is niet altijd vanzelfsprekend. Vooral niet op het eiland. Maar er is een oplossing in het concept dat de firma Geuzenet biedt.

Tekst en foto: Adri van der Laan

Bedrijven in de regio hebben behoefte aan snel internet. Door de gemeente en ondernemersorganisaties is al verschillende keren geprobeerd om op collectieve basis glasvezelkabel of straalverbindingen aan te leggen. Tot nu toe hebben deze initiatieven nog weinig succes geboekt. Soms omdat een oplossing technisch niet haalbaar blijkt te zijn, maar ook omdat veel ondernemers op het laatste moment toch afhaken om aan een gezamenlijk project deel te nemen. De Oude-Tongse ondernemers Kees Lambert van Lambert Kozijnen en 'buurman' Theo van Noord van Noordhuys Tomatoes hebben elk een snelle internetverbinding gekregen, aangelegd door het bedrijf Geuzenet uit Hoofddorp. Jan Groen en Henk Kraak van IC-Automatisering hebben de beide ondernemers op het idee gebracht om de snelle internetverbinding van Geuzenet te gaan gebruiken. "Wij hebben er alle belang bij dat onze klanten over snel internet kunnen beschikken", legt Jan Groen uit. Dit omdat het bedrijf uit Dirksland voor veel klanten het systeembeheer uitvoert en de diensten levert, maar dat werking nadelig beïnvloed wordt door het ontbreken van snel internet.

Tevreden

De beide ondernemers uit Oude-Tonge zijn tevreden over de oplossing van Geuzenet. Kees Lambert legt uit dat in zijn bedrijf met grote bestanden worden gewerkt, zoals bouwkundige tekeningen. Voorheen moesten zijn medewerkers een flink aantal minuten wachten voordat deze tekeningen waren gedownload. "En dan ga ik rekenen en als dan een aantal van mijn mensen verschillende keren op een dag moet wachten, dan kost dat teveel tijd, dus geld". Zijn bedrijf beschikt nu over snel internet en dat is volgens Lambert een grote verbetering.
Theo van Noord is eveneens heel tevreden over de verbinding die door Geuzenet is aangelegd. Voor zijn bedrijf zijn internationale- en nationale contacten van groot belang, waarbij het er op aan komt dat bestellingen via internet op een snelle manier kunnen worden ontvangen. Ook de communicatie met nevenvestigingen elders in het land is voor hem heel belangrijk. Snel internet is voor zijn bedrijf dan ook essentieel.
Het bijzondere van de toepassing van Geuzenet is dat men een vaste internetaansluiting levert via de bestaande 4G mobiele netwerken in Nederland. Een dergelijke voorziening kan voor elk bedrijf afzonderlijk worden aangelegd, waardoor vraagbundeling of gezamenlijke investeringen van bedrijven niet nodig zijn. Ieder bedrijf krijgt een installatie die is aangepast op de behoefte van de onderneming. Fred Bouwman van Geuzenet legt uit dat snel internet, zoals zijn bedrijf aanlevert, vanwege de mobiele 4G verbinding voor ieder bedrijf mogelijk is. "Het is een voorziening zonder hoge investering". Geuzenet plaatst een antenne op het dak van het bedrijf, die zodanig wordt gericht dat de meest optimale 4G dekking wordt verkregen. Bijkomend voordeel is dat het gehele proces van aanvraag tot realisatie slechts één week in beslag neemt.

Agrariërs

Volgens Jan Groen is de voorziening van Geuzenet niet alleen geschikt voor individuele ondernemingen op bedrijventerreinen, maar is deze ook ideaal voor agrariërs. Door steeds verdergaande procesautomatisering zijn ook zij steeds meer afhankelijk geworden van internet, waarbij een snelle verbinding gewenst is. Met de verbinding van Geuzenet zijn geen ondergrondse kabels nodig en het bedrijf verzorgt tevens de inpandige aanleg en het aansluiten op de bestaande apparatuur. "Wij gaan pas weg als alles werkt", verzekert Fred Bouwman.
Volgens de mensen van IC-Automatisering worden door hen systemen veelal op afstand beheerd, waarbij de verbinding via Geuzenet wordt ingezet als backup verbinding, naast de vaste verbinding via bijvoorbeeld glasvezel of coax. Dit biedt als voordeel dat de beheeractiviteiten geen invloed hebben op de productieomgeving bij een klant.
4G verbindingen zijn gekoppeld aan abonnementen in combinatie met de hoeveelheid data die verbruikt wordt. Ondanks dat de oplossing van Geuzenet gebaseerd is op een 4G verbinding, worden vaste maandbedragen gehanteerd. Dit heeft als voordeel dat een klant niet voor verrassingen komt te staan indien een data-limiet wordt overschreden.
Met het systeem van Geuzenet zijn goede resultaten bereikt. Zelfs in het Botlekgebied bij Rotterdam wordt door een aantal bedrijven gebruik gemaakt van de diensten van Geuzenet. Een gebied waarvan je zou denken dat snel internet een standaard voorziening is!
Wie meer wil weten, kan terecht op www.geuzenet.nl of er kan contact opgenomen worden met www.ic-automatisering.nl.

Presentje voor mantelzorgers van het CDA

Het CDA Goeree-Overflakkee overhandigt een attentie als blijk van waardering aan mantelzorger de heer Groenendijk uit Stellendam.

GOEREE-OVERFLAKKEE - Zaterdag 10 november gingen leden van het CDA op pad om de tientallen mantelzorgers een presentje aan te bieden. Van over het hele eiland waren er verzoeken om mantelzorgers te verrassen, een blijk van waardering.

Het aantal mantelzorgers dat we kennen is slechts een topje van de ijsberg. Zoveel mensen die op ons eiland paraat staan om er voor anderen te zijn.
Mantelzorg, dat gaat niet om zomaar een keer iets doen voor een ander, maar structureel, vaak al jarenlang beschikbaar zijn. Man voor zijn vrouw die in verpleegtehuis woont of omgekeerd. Moeder voor haar gehandicapte zoon, op hoge leeftijd en nog steeds de zorg. Een buurvrouw in de buurt altijd behulpzaam, zussen voor elkaar, een zoon voor zijn hoogbejaarde moeder en zelf al op leeftijd. Ook ontmoeten de leden mensen die te kennen geven er 'gewoon' te willen zijn voor een ander. "Wat u wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander". Zoveel verhalen, het dwingt respect af.
De leden van het CDA hebben vaak met ontroering de verhalen gehoord over de levens van de mantelzorgers en het waarom van het verlenen van de zorg. Het verdient veelal diep respect voor de wijze waarop mantelzorg wordt verleend. Veel mensen geven te kennen dat ze de kracht ervaren van God Zelf om dit te kunnen doen. Het doet een appel op ons allemaal. En het roept in herinnering de woorden van Jezus Zelf… "Wat gij gedaan hebt aan… hebt gij aan Mij gedaan."
"Nogmaals dank aan al die mantelzorgers, bekend en onbekend, en diep respect voor alles wat jullie gedaan hebben in de afgelopen tijd", aldus de mensen van het CDA Goeree-Overflakkee.

Kamerkoor Fiori Musicali brengt kerstsfeer in de toren

GOEDEREEDE - Kamerkoor Fiori Musicali sluit het jubileumjaar af met de traditionele kerstconcerten in de toren van Goedereede op zaterdag 22 december a.s. Gezien de betrekkelijk kleine publieksruimte in de toren, zingt het koor twee keer hetzelfde programma, om 19.00 en om 21.00 uur.

Al vijftien jaar zingt het koor onder de inspirerende leiding van Sietse van Wijgerden. Onlangs, op 6 oktober jl., was er een feestelijk jubileumconcert, met veel publiek en een aansprekend programma. Fiori Musicali kijkt er met trots en tevredenheid op terug.
Het koor heeft inmiddels een trouwe schare Vrienden van Fiori, die enkele privileges genieten als dank voor hun financiële steun. Vriend worden kan nog steeds, via de site www.fiori-musicali.nl.

Kerstrepertoire

Na dat feest in oktober kwam meteen het repertoire voor de jaarlijkse kerstconcerten op de studielessenaars. Het koor verheugt zich alweer op de sfeer in de toren. Echt kaarslicht in de imposante kroonluchter. Koorklanken, die worden weerkaatst door eeuwenoude torenmuren. Er zijn jaren geweest dat er tijdens het concert sneeuw dwarrelde langs de hoge ramen, als finishing touch. Maar met of zonder sneeuw: de kerstsfeer is hoe dan ook gegarandeerd.

Fiori Musicali gaat werk uitvoeren van Monteverdi, Byrd, Bach, Mendelssohn, Reger en Poulenc, waarmee de kerstboodschap in veel verschillende klankkleuren tot het publiek komt. Glühwein en warme chocolademelk maken de sfeer compleet. Jonge kinderen mogen gratis op schoot, voor volwassenen is de toegangsprijs € 12,50 en voor jongeren tot 18 jaar € 7,50. Zaterdag 22 december, aanvang 19.00 en 21.00 uur.
De toren van Goedereede is onverwarmd, warme kleding is derhalve aanbevolen.
Kaartverkoop loopt doorgaans goed, bestel dus snel via https://www.ticketkantoor.nl/shop/fiorimusicali.

Opening Het Speelgoedhuis

MIDDELHARNIS - Eind november opent Het Speelgoedhuis de deuren voor het publiek. Het Speelgoedhuis is een project van de Kledingbank Zuid-Hollandse Eilanden en is gelegen aan de Schoolstraat 36A te Middelharnis.

Het Speelgoedhuis is met geen andere winkel te vergelijken. Het is volgens de initiatiefnemers een uniek project met drie doelen:

Gratis speelgoed voor kinderen van klanten van de kledingbank;
Nieuw en gebruikt speelgoed voor low-budget prijzen;
Financiële ondersteuning voor de Kledingbank ZHE.

Het Speelgoedhuis heeft de uitstraling van een degelijke speelgoedwinkel met de laagste prijzen in de hele regio en is met geen enkele andere winkel te vergelijken die ook speelgoed verkoopt. Dit geldt voor zowel nieuw als gebruikt speelgoed. Al het gebruikte speelgoed wordt zorgvuldig gecontroleerd en voorzien van nieuwe batterijen. Ons assortiment is streng gecontroleerd en alleen de allerbeste kwaliteit komt in de winkel. Het assortiment wordt regelmatig aangevuld met nieuw en gebruikt speelgoed. Zo zijn er allerlei spelletjes, poppen, knuffels, puzzels, auto's, kleine computers, keyboards, gitaren, veel speelgoed op batterijen, schoolspullen en zelfs buggy's en kinderwagens en kinderfietsen. Er kan contant betaald worden of met pin. Het Speelgoedhuis werkt uitsluitend met vrijwilligers, "die vanuit hun hart bij ons werken en graag wat willen betekenen voor hun medemens, waardoor het sociale aspect bij ons een hoge prioriteit heeft."
Men is nog op zoek naar veel enthousiaste dames die het leuk vinden om als vrijwilliger in de speelgoedwinkel te helpen.
Hiervoor kunt u zich aanmelden bij de heer Walter Hendriks, coördinator en voorzitter van de Kledingbank. Telefonisch bereikbaar op het volgende mobiele nummer: 06-52626999.

Inloophuis De Boei, boekbespreking onder leiding van Gerdie Schellevis

OUDDORP – Vorige keer lag er een stapel boeken klaar voor de gasten van Inloophuis De Boei. Een boek om mee te nemen en te lezen ter voorbereiding op de boekbespreking van 27 november, aanvang 13.00 uur, Inloophuis De Boei in 'De Overkant', Dijkstelweg 33 te Ouddorp.

Het kleine meisje van mijnheer Linh van Philippe Claudel. Claudel is een meester van de zachtheid. In zijn boeken is er geen plaats voor het cynisme en de hardheid van deze tijden. Natuurlijk ontbreken de narigheid en het verdriet niet, maar er duiken bij Claudel altijd mensen op die meestal onbewust het goede doen en op zachte wijze met kleine gebaren en kleine woorden zorgen voor de verbinding tussen mensen.
Een boek gekozen door Gerdie Schellevis, wellicht wel om die reden. De verbinding tussen mensen, daar zijn geen grote woorden voor nodig. Wel de aandacht en het luisterende oor.
Daar staat Inloophuis De Boei ook voor. Er te zijn voor mensen die behoefte hebben aan een praatje, hun verhaal kwijt willen, het verdriet, de onzekerheden als je te horen krijgt dat jij of een familielid kanker heeft. De Boei biedt het contact met lotgenoten of/en met de gastvrouwen.
Geen vervoer of niet kunnen reizen met Openbaar Vervoer, neem contact op om gebruik te maken van de gratis chauffeursdienst, mobiel: 06 22111572 of via de mail: info@deboeigo.nl.
Bezoek ook de Facebookpagina; St. Inloophuis De Boei Goeree-Overflakkee.

Soosavond Let's GO AUT!

MIDDELHARNIS - Het Jeugd Ondersteuningsteam (JOT) heeft, met ondersteuning door ouders en vrijwilligers, een Auti-soos opgezet. De soos heeft de naam Let's GO AUT! gekregen en is bedoeld voor jongeren met (kenmerken van) autisme in de leeftijd van 12-18 jaar met een normale tot hogere intelligentie, die zelfstandig kunnen functioneren.

In een gezellige en ontspannen sfeer kun je samen met andere jongeren, met de vrijwilligers of alleen een spelletje doen, creatief bezig zijn of een partijtje darten of potje sjoelen en natuurlijk gezellig kletsen.
De eerstvolgende Soos-avond vrijdag 7 december is na Sinterklaas en vòòr Kerstmis. Dat vraagt gewoon om een avondje ouderwetse gezelligheid. En dat gaan we doen door middel van een spel! Jullie gaan dobbelen om de leukste cadeautjes die wij voor jullie uitgezocht hebben. Cadeautjes geschikt voor jongens en voor meiden. Door het dobbelen weet je uiteindelijk niet met welk cadeautje jij eindigt. Dus spannend tot op het laatste moment! Natuurlijk is er van alles te smullen en de drankjes betaal je zoals altijd zelf. De entree is net als anders € 2,-. "Wil je hierbij aanwezig zijn (of heb je andere vragen)? Geef je dan tijdig op via de mail letsgoaut@gmail.com. Dan weten wij hoeveel cadeautjes er moeten klaarliggen! Tot dan in de kantine van GoedvoorGoed aan de Simon Stevinweg 49 te Middelharnis", aldus de organisatie.

Inzameling voedsel door Oost-Europa Werkgroep

MIDDELHARNIS - Zoals de afgelopen jaren, wil de stichting Oost-Europa Werkgroep weer een inzameling van voedsel houden op vrijdag 23 en zaterdag 24 november bij PLUS Slingerland, Kerkepad 7.

De organisatie doet dit voor de arme mensen in de dorpen Uioara, Cisteiu, Lunca Mures, Taureni, Visoes, Frata, Suata en Mires, allen onder de rook van de grote stad Cluj-Napoca, om deze mensen met de kerst een kerstpakket te geven. Van deze mensen in een van de armste streken van Roemenië heeft het merendeel geen werk, dus ook geen inkomen. Stijgende voedsel- en energieprijzen drijven veel arme gezinnen tot wanhoop. En binnenkort wordt het weer winter, een angstige en onzekere tijd, want winter betekent extreme kou, honger lijden en hopen dat er niemand ziek wordt. De bange vraag van deze mensen: "Kunnen wij de wintermaanden overleven?" Zij voelen zich volledig afhankelijk van God en van de mensen die hulp bieden.
Bij binnenkomst in de winkel krijgt u een kleine folder met daarop wat wij inzamelen. U koopt van het gevraagde op de lijst, rekent af en geeft het gekochte aan een van onze medewerkers bij de uitgang, die het van u in ontvangst neemt. Wij hopen dat u bewogen bent met het lot van deze arme mensen, dat wij hen met kerst kunnen verrassen met een kerstpakket, geschonken door mensen uit Nederland. "Wat zullen die mensen u in de genoemde plaatsen, maar ook de leden van de werkgroep, u daar dankbaar voor zijn," aldus de mensen van de Oost-Europa Werkgroep.

Ondernemers en onderwijs ontmoeten elkaar tijdens Open Coffee

GOEREE-OVERFLAKKEE - GO-Linked had dinsdag 13 november weer een Open Coffee op de agenda staan. De periodieke netwerkbijeenkomst werd ditmaal gehouden in de aula van CSG Prins Maurits (PM) te Middelharnis. Het werd een zeer geslaagde happening, dankzij de constructieve samenwerking tussen de PM en GO-Linked bij het organiseren van deze Open Coffee.

De bijeenkomst van 13 november viel samen met de Global Entrepreneurship Week, die in de derde week van november wereldwijd wordt gehouden en die in het teken staat van ondernemerschap. Ook de PM geeft hier al jarenlang invulling aan en Open Coffee van GO Linked paste uitstekend in dat plaatje. De PM trad dan ook zeer gastvrij op en de leerlingen speelden daar een belangrijke rol bij. Ze ontvingen de gasten, hadden speeddates georganiseerd, zetten een verloting op touw middels het inzamelen van visitekaartjes, de koffie met lekkers hadden ze prima voor elkaar en na afloop kregen bij vertrek de gasten ieder een PM-koffiemok mee.

De PM zet er al jaren op in om bij de leerlingen een ondernemende levenshouding te ontwikkelen en om het onderwijsaanbod zo veel mogelijk af te stemmen op de arbeidsrelevantie en de behoeften in de regio. Samenwerking met en verbindingen leggen tussen Ondernemen, Onderwijs en Overheid is daarbij onmisbaar. De doelstelling van de laatstgehouden Open Coffee lag dan ook regelrecht in het verlengde hiervan. Zo was er vanuit de PM een oproep aan de ondernemers gedaan om projecten aan te reiken waarmee leerlingen aan de slag zouden kunnen. Met één project gaan ze meteen al van start: het verbeteren van de website van GO-Linked. Die heeft al langer de wens om haar website in een moderner jasje te steken. En de leerlingen gaven aan daar wel raad mee te weten. Maureen van Leeuwen, van GO-Linked, reageerde daar enthousiast op. "Voor ons initiatief is een professionele website een belangrijk instrument om onze relaties te verbinden. Fijn dat de leerlingen hiermee aan de slag gaan. Het mes snijdt op deze manier aan twee kanten: wíj zijn geholpen met een verbeterde website, en de leerlingen steken het nodige op met het uitvoeren van een nieuwe praktijkopdracht".

Inspirerend

Naast Maureen van Leeuwen voerden tijdens de bijeenkomst ook Pieter Brandwijk, Bartha Moerkerk, Daniël Huising en Marco Jonge het woord, zij allen vanuit PM-verband. Verder stond, als altijd, netwerken als belangrijk programmaonderdeel op de agenda. Ditmaal echter heel anders vormgegeven: doordat de leerlingen speeddates hadden georganiseerd, werd bereikt dat een leuke wisselwerking ontstond tussen de in totaal zo'n 75 aanwezigen: ondernemers, bestuurders, managers en leerlingen. Na afloop gaven diverse aanwezigen aan dat dit een verrijkende en inspirerende opzet was. "Ik heb tijdens deze bijeenkomst meer over mezelf verteld dan anders", reageerde de een. "Ik heb geoefend mezelf en mijn bedrijf beter voor te stellen!" gaf een ander aan. "Ik heb nu geleerd hoe leerlingen tegen mijn vak aankijken", liet een derde weten. En ook de leerlingen waren er enthousiast over. "Ik weet nu wat speeddaten is", "Ik weet nu beter wat je later allemaal kunt gaan doen" en "Dit helpt mij om een goede profielkeuze te maken voor het vervolgonderwijs", zijn enkele van hun reacties. En ook de organisatie zelf was blij met deze 23e Open Coffee. "Het was echt een leerzame en verbindende activiteit zo. De combinatie met de Global Entrepreneurship Week was heel geslaagd!"

De eerstvolgende bijeenkomst van GO-Linked is een Kerstborrel op 21 december bij Bij Elles in Middelharnis. Daarna is er weer een Open Coffee in het nieuwe jaar op 14 februari bij Van Dijk Techniek in Middelharnis.

Uitstekend weekend voor Intermezzo B en C jeugdteams

MIDDELHARNIS - Op zaterdagmiddag 17 november was de sporthal van De Staver 'Intermezzo blauw' gekleurd. Die middag speelden de verschillende teams van de volleybalvereniging hun thuiswedstrijden en vooral de jeugdteams zetten daar goede resultaten neer.

Intermezzo heeft drie B-jeugdteams in competitie en alle drie de teams wonnen hun wedstrijden. De meiden van Intermezzo MB1 pakten hun eerste overwinning van het seizoen, het werd 3-1 tegen Volley Voorne MB1. MB2 speelde tegen Hou Stand MB3. Het team won met 4-0 en pakte daarmee de tweede plaats in de competitie. Ook JB1 speelde een goede wedstrijd: OKK '70 werd met 4-0 verslagen.
Bij de C-jeugd moest Intermezzo MC2 het opnemen tegen Spirit MC2. Het werd een spannende wedstrijd, waar het na 4 sets 2-2 gelijk stond en dus een vijfde set de winnaar moest aanwijzen. Spirit won die set met 8-15 en kaapte daarmee de winst voor de neus van Intermezzo weg. Ook de wedstrijd van de meiden van Intermezzo MC1 tegen DVO MC1 werd een spannende vijfsetter. In de eerste twee sets lag de score nog erg dicht bij elkaar, het werd 25-21 en 22-25. Maar in de derde set was Intermezzo heer en meester en won met maar liefst 25-5! Toch wist DVO nog terug te komen en maakte 2-2 gelijk. In de vijfde set liet de thuisploeg uit Middelharnis dit niet weer gebeuren. Het werd 15-7 en daarmee werd ook deze wedstrijd bij de jeugd gewonnen door Intermezzo.

Jantien Fröling lijsttrekker voor de ChristenUnie

REGIO - Bij de waterschapverkiezingen voor het Waterschap Hollandse Delta, die 20 maart 2019 gehouden worden, zal de Hellevoetse Jantien Fröling de lijst voor de ChristenUnie aanvoeren.

Donderdag 15 november heeft de ChristenUnie de top 4 van de lijst vastgesteld. Naast Fröling prijken daarop de namen van Bert Tuk (Ouddorp), voormalig wethouder in de gemeente Goedereede en huidig gemeenteraadslid, en Gerrit de Jong (Sommelsdijk), tot voor kort namens de ChristenUnie wethouder in de gemeente Goeree-Overflakkee. De nummer 4 van de lijst, Samuel Ekpo, woont in Spijkenisse en komt van oorsprong uit Nigeria. De uiteindelijke lijst zal namen bevatten van aansprekende ChristenUnie vertegenwoordigers uit het hele gebied van Hollandse Delta.
Fröling kan bogen op een ruime ervaring. Van 2007-2011 heeft zij voor haar partij in Provinciale Staten gezeten. Sinds de verkiezingen in 2015 is ze in twee commissies van het waterschap actief als steunfractielid. Huidig lid van het algemeen bestuur Piet Robijn zit immers als heemraad in het dagelijks bestuur van het Waterschap. Hij heeft besloten niet terug te keren bij de volgende verkiezingen. Fröling kent ook de gemeentelijke politiek goed: van 2002 tot aan de herindeling in 2015 heeft ze als raadsgriffier de gemeenteraad van Bernisse ondersteund. Momenteel is Fröling werkzaam bij de gemeente Nissewaard en heeft ze een eigen mediationpraktijk. De ChristenUnie krijgt met deze kandidaten opnieuw ervaren vertegenwoordigers in het algemeen bestuur van het Waterschap.

Slagerij Buth viert 50-jarig jubileum

Leny, Krijn en Patricia in de winkel. Op de achtergrond de foto van de vroegere winkel op de Molendijk.

OOLTGENSPLAAT – Op 19 november 1968 opende de toenmalige burgemeester Van der Harst de gloednieuwe winkel en slachterij van de familie Buth aan de Pieter Biggestraat. "Als vanouds zullen wij trachten U het beste van het beste te leveren, zelf geslacht vlees en een prompte en nette bediening in onze nieuwe, naar de eisen des tijds ingerichte zaak", zo luidde de advertentie in het Eilanden-Nieuws van dat jaar. Anno 2018 staan slager Krijn Buth en zijn vrouw Leny nog steeds achter deze tekst, al is de slachterij verdwenen en is het assortiment meegegroeid en aangepast naar de wensen van de huidige tijd.

Door Mirjam Terhoeve

"We zitten met onze winkel nu precies 50 jaar in de Pieter Biggestraat", zegt Krijn. "De slagerij van onze familie bestaat echter al veel langer. Zo'n 150 jaar geleden startte Willem de Vos met een slagerij op de Molendijk in Ooltgensplaat. Zijn schoonzoon W.J. Buth nam in 1897 het stokje over en gaf dat vervolgens in 1935 weer door aan diens zoon, mijn vader, Willem Buth. Vanwege sanering moest de zaak op de Molendijk weg en verhuisden we in 1968 naar de Pieter Biggestraat. Voor die tijd een ultramoderne slagerij, voorzien van de allernieuwste snufjes, zoals de speciale tegelvloer, de elektrische lier om het vee op te takelen en een elektrische broeikuip om de varkens mee te ontharen. Slager zijn was hard werken en dus werkten mijn broers en ik ook mee. Mijn zussen hielpen mijn moeder in de winkel."

Foto van de opening van slagerij Buth in 1968.

Bijblijven

Krijn zit dus al sinds zijn vijftiende in het vak. "Eigenlijk wilde ik na mijn bakkersopleiding doorleren voor kok", vertelt hij. "Toch vond ik ook het slagersvak erg mooi en dus heb ik uiteindelijk deze keuze gemaakt. Vijf jaar lang ging ik 1 dag per week naar de Slagersvakschool in Rotterdam, later naar Goes en de andere dagen werkte ik in de slagerij. Zodoende heb ik al de benodigde papieren behaald. In 1978 nam ik samen met mijn vrouw Leny en broer Wim de zaak van mijn vader over. Het studeren was echter nooit voorbij. Tot op de dag van vandaag is het nodig om bij te leren en bij te blijven om het predicaat Kwaliteitsslager te mogen behouden".

Nieuwe uitdagingen

In de afgelopen 50 jaar is er dan ook behoorlijk wat veranderd op slagersgebied. Vroeger was er vooral vraag naar een stukje puur vlees, gehakt of worst, weet Krijn. In onze eigen worstmakerij werden toen een paar soorten worst bereid. Tegenwoordig is de vraag heel anders en wil men graag bereid vlees, waar men thuis niet al te veel werk meer aan heeft. Gerookt, gebraden, gevuld, noem maar op en zelfs vegetarische producten. Zelf vind ik het altijd een enorme uitdaging om een nieuw en lekker product uit te proberen en te bereiden. Zo komt mijn bakkersopleiding toch nog een beetje van pas. Ook de vraag naar compleet verzorgde buffetten en barbecues is enorm gegroeid en uiteraard hebben we daar op ingespeeld. Samen met onze vaste medewerkster Patricia van Etten, die al 30 jaar bij ons in dienst is, bereiden we de heerlijkste gerechten. Er zijn dan ook veel mogelijkheden voor ieders budget. In de afgelopen jaren hebben wij met onze producten regelmatig meegedaan aan vakwedstrijden en met succes. Een jury beoordeelt het product op snijvlak, smaak en geur. Onze gehaktballen, rookworsten, Plaetse drogeworst, achterham en spareribs zijn al veelvuldig in de prijzen gevallen en behoren tot de besten van Nederland. Daar zijn we enorm trots op".

Ambachtelijk werk

Sinds 2001 slacht Krijn niet meer zelf. "De wet- en regelgeving is ontzettend streng", legt hij uit. "Dat was altijd al zo, maar het wordt steeds strenger, zeker als je zelf slacht. Er gaat enorm veel tijd in het papierwerk zitten. Dat zie ik toch wel een beetje als een handicap. Heel jammer. Gelukkig hebben wij altijd alles goed op orde gehouden en nooit problemen gehad, maar het is enorm tijdrovend. Het was indertijd wel de druppel om te stoppen met het zelf slachten. Tegenwoordig halen we ons vlees elders. Ons dikbil rundvlees komt uit IJsselstein het groene hart van Nederland! De varkens komen uit Brabant. Hier ter plaatse zorg ik zelf voor het uitbenen en portionering ervan en het maken van diverse soorten worsten. Dat is en blijft ambachtelijk werk".

Toekomst

Ondanks het plezier dat hij heeft in zijn werk, heeft Krijn toch besloten om volgend jaar augustus het hakbijltje erbij neer te leggen. "Ik zelf vind het dan na 51 jaar zoetjesaan ook wel tijd", verklaart hij. "Dan komt er helaas een eind aan drie generaties 115 jaar slagerij Buth. Mijn kinderen hebben nooit de ambitie gehad om het vak in te gaan, dus dan houdt het op. Misschien dat er een andere partij zich aanbiedt om het over te nemen. Dat zouden we erg leuk vinden, zeker ook voor onze trouwe klanten. Natuurlijk zullen we de bezigheden en het contact met de klanten, die ons vanuit de wijde regio weten te vinden, enorm missen, dat is logisch. Echter het is nog niet zover. Voorlopig gaan we nog even door en zullen we zoals altijd onze Pure en Ambachtelijke producten blijven aanbieden, waar we voor 100% achter staan".

Tentoonstelling P.V. De Trekvogels

OUDDORP - Evenals voorgaande jaren organiseert P.V. De Trekvogels weer haar jaarlijkse postduivententoonstelling in het m.f.g. 'Dorpstienden'.

De tentoonstelling zal worden gehouden op 23 en 24 november. Er zijn zowel bevlogen als onbevlogen duiven te bezichtigen in diverse klassen. Ook telt deze tentoonstelling mee voor de ZEEBRA competitie, hieraan doen de mooiste showduiven van Nederland mee.
Zaterdagavond 24 november vindt de prijsuitreiking plaats en worden een aantal bonnen verkocht van de beste liefhebbers uit de regio. Deze zijn geschonken door diverse kampioenen van Goeree-Overflakkee, Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant.
Zie ook www.toppigeons.nl waar de duiven kunnen worden ingezet.
Aanvang verkoop ongeveer 22.00 uur.
Ook zijn er weer fraaie prijzen te winnen met het Rad van Avontuur, verloting inhoud boodschappenwagen en andere attracties. Verder kunt u drie halve varkens en een kerstkalkoen winnen, of de waarde hiervan. De uitslag wordt zaterdagavond bekend gemaakt.
De zaal is open op vrijdag van 19.00 tot 22.30 uur en zaterdag van 16.30 tot 22.30 uur, de toegang is gratis.
"Bent u geïnteresseerd in de duivensport en u wilt eens wat meer weten over deze prachtige hobby, praat eens met een van de aanwezige leden", aldus de organisatie. Meer info kan verkregen worden via de secretaris: C.M. Grinwis, Hermansweg 16, 3253 BG Ouddorp, tel.: 0187-681690.

Regionale zwemkampioenschappen korte baan

REGIO - De Schotejil is in het eerste weekend van de Regionale Kampioenschappen korte baan in Dordrecht goed voor de dag gekomen. Er werden diverse persoonlijke tijden scherper gesteld, clubrecords verbeterd en maar liefst 13 ereplaatsen behaald.

Er was een overtuigende gouden medaille op de 4x200m estafette (9.12.28) voor de junioren Xander Vis, Daniel 't Mannetje, Christiaan Kalle en Laurens Kalle met een marge van ruim 26 seconden tot de nummer 2. Ook op de persoonlijke nummers waren er successen voor o.a. Elise Tanis met goud op 100m vrij (57.50) en zilver op resp. 100m rugslag (1.03.43) en 50m vlinderslag (28.84). Voor Jorian Tanis was er succes op 200m rugslag (2e en een clubrecord in 2.09.41) en 400m vrij (2e in 4.07.82), evenals voor Lotte Middelbos op 200m wisselslag (3e in 2.35.83) en 200m vrij (3e in 2.18.49). Xander Vis werd 2e op 50m schoolslag (31.64) en zwom een clubrecord op zowel de 100m schoolslag (2e in 1.08.92) als de 200m schoolslag (3e in 2.30.43). Op 200m vrij zwom Leyla Oversluizen naar de zilveren medaille bij de junioren (2.22.16). De Dames estafette 4x100m wisselslag met Manon Middelbos, Lotte Middelbos, Elise Tanis en Lotte Tillema was goed voor zilver en een clubrecord in 4.35.51.

Vermeldenswaardig is ook het clubrecord voor de meisjes estafette tot 16 jaar op 4x100m wisselslag met Tamara de Ruiter, Nienke Mierop, Lieske Zijlstra en Phaedra Meijer (4.51.06). Lotte Middelbos verbeterde het clubrecord op 800m vrij bij de senioren (10.19.93).

Scalda opent haar deuren dit jaar al op 23 november
Advertorial

MIDDELBURG - Een opleiding volgen bij mbo-school Scalda is voor de één de perfecte combinatie tussen leren en werken, voor de ander is het een mooie opstap om een vervolgstudie te kunnen doen.

Bij Scalda kun je kiezen uit heel veel verschillende opleidingen. Deze opleidingen vallen binnen colleges en ieder college heeft een eigen aanpak, sfeer en cultuur die aansluit bij de beroepspraktijk. Met studenten en docenten die elkaar kennen.

Scalda helpt jongeren bij het ontdekken van het beroep dat bij hen past en de opleiding die voor dit beroep opleidt. Dit doet Scalda onder andere tijdens haar open dagen. Anders dan voorgaande jaren heeft Scalda haar eerste open dag dit jaar al op vrijdag 23 november. De open dagen daarna vinden op 1 en 2 februari plaats. Bezoekers zijn van harte welkom op de locaties in Terneuzen, Middelburg, Goes en Vlissingen. Studiezoekers kunnen hier kennis maken met de opleidingen op de verschillende opleidingslocaties. Er zijn demo's, workshops en voorlichtingen van docenten én studenten. Studiezoekers krijgen de kans om de sfeer en identiteit van de verschillende colleges van Scalda te proeven. Er is tevens de mogelijkheid om je direct in te schrijven voor een opleiding. Via scalda.nl/opendagen is te vinden welke opleidingen hun open dag hebben op welke locatie(s).

Drukke tijden voor zorgverzekeringexperts

Adviseurs Carlina Prince en Daan Moerkerk van Adviesgroep De Vogel.

GOEREE-OVERFLAKKEE - De zorgverzekering is een onderwerp waar veel mensen de laatste weken van het jaar mee bezig zijn. Recent zijn de nieuwe premies bekend gemaakt voor 2019. Twee lokale zorgverzekeringsexperts van Adviesgroep De Vogel geven advies over overstappen, eigen risico en vertellen over 'Heel Goeree-Overflakkee bakt'.

Door Martijn de Bonte

Eerst maar even de feiten op een rij. De gemiddelde prijs van de basisverzekering stijgt volgend jaar met ruim zes euro, de tarieven voor de aanvullende pakketten stijgen licht. De kosten voor de zorgverzekering zijn volgend jaar dus ruim zeventig euro hoger dan dit jaar. Mensen die hun zorgverzekering willen aanpassen, kunnen dat doen tot en met oudjaarsdag.

Goed gevoel

Daan Moerkerk en Carlina Prince houden zich het hele jaar door bezig met zorg en gezondheid. Waarom ze voor dit vak hebben gekozen? Daan: "Zorg is belangrijk, omdat het gaat om je gezondheid en je welzijn." Carlina vult aan: "En de zorgverzekering is een belangrijk deel van onze vaste uitgaven. Mensen vinden het fijn als je meedenkt om daarover goede keuzes te maken. Sommige dingen zijn best ingewikkeld en dan geeft het een goed gevoel om daarbij te helpen."

De komende weken zijn hectisch voor de adviseurs. "We werken in deze periode vaak van zeven uur 's ochtends tot tien uur 's avonds." De reden is dat ze pas na het bekendmaken van de nieuwe premies en zorgpakketten kunnen gaan kijken wat het beste past voor hun klanten.

Geen vrije keuze

De adviseurs vertellen dat de prijzen voor zorgverzekering in reclames gebaseerd zijn op een 'budgetaanbieding'. Hierbij is er geen vrije zorgkeuze en kunnen deelnemers dus niet zelf kiezen naar welk ziekenhuis, of welke zorgverlener ze gaan. Daan: "Het is belangrijk om jezelf hier bewust van te zijn. Wij denken hier graag over mee." Carlina: "Soms komen mensen daar pas achter als ze de rekening krijgen…"

Overstappen

Een ander heet hangijzer is het eigen risico. Voor mensen die geen geplande zorg hebben voor 2019 kan het lonend zijn om dit te verhogen. Daan: "Maar het is wel belangrijk om dan een financiële buffer te hebben." Van alle Nederlanders stapt jaarlijks ongeveer 6-7 procent over naar een andere zorgaanbieder. De adviseurs geven aan dat overstappen lang niet altijd de beste optie is. Daan: "Vaak zijn er ook bij de eigen verzekeraar mogelijkheden om de zorgverzekering aan te passen. Vorig jaar hebben wij ongeveer tien procent van onze klanten geadviseerd om over te stappen of om een andere keuze te maken bij dezelfde verzekeraar."

APK voor werknemers

Adviseur Daan komt ook veel bij bedrijven over de vloer. Hij geeft dan niet alleen advies over bijvoorbeeld een collectieve zorgverzekering, maar ook over het gezond houden van de werknemers. "Fitte mensen zijn minder vaak ziek en presteren beter." Bij De Vogel zelf staat er altijd een gevulde fruitschaal op tafel, werknemers kunnen er onbeperkt gezond 'snoepen'. Daarnaast kunnen medewerkers op vrijwillige basis deelnemen aan een periodieke check, waarbij een arts kijkt naar de hartslag, bloeddruk, enzovoort. Daan: "Veel mensen weten het niet. Maar zorgverzekeraars stellen budget beschikbaar voor het gezond houden van werknemers." De filosofie daarachter is dat fitte mensen minder vaak ziek zijn en dus ook minder zorg nodig hebben. De preventieve maatregels leveren dus niet alleen voordeel op voor de persoon zelf, maar ook voor de zorgverzekeraars.

Appeltaarten bakken

De adviseurs vinden het ondanks de drukte ook een leuke tijd. "We doen het echt met zijn allen en daardoor is het erg gezellig. Ook dit jaar organiseren we in december weer de actie 'Heel Goeree-Overflakkee bakt', waarbij wij ingrediënten beschikbaar stellen om appeltaarten te bakken. Iedereen die wil kan thuis aan de slag om een lekkere taart te maken. Die worden vervolgens uitgedeeld in bijvoorbeeld verpleeghuizen. Vorig jaar zijn er 300 appeltaarten gebakken, dit jaar hopen we dat te aantal te overtreffen. "Het is mooi om te zien dat er veel mensen zijn die iets willen doen voor een ander."

Rabobank Het Haringvliet en Voorne-Putten Rozenburg gaan samen verder

De ledenraden van beide Rabobanken stemmen unaniem vóór samenvoeging.

REGIO - Op 1 januari gaan Rabobank Het Haringvliet en Rabobank Voorne-Putten Rozenburg samen verder als Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden.

Woensdag 14 november stemden de ledenraden van beide banken voor de samenvoeging. Hiermee ontstaat een regionale bank die inwoners en bedrijven op de Zuid-Hollandse Eilanden zal bedienen. Het gaat hier om de gemeenten: Goeree-Overflakkee, Cromstrijen, Oud-Beijerland, Binnenmaas, Korendijk, Strijen, Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard, Westvoorne en Rozenburg.

Ledenraad

De huidige ledenraadsleden worden per 1 april 2019 benoemd als lid van de nieuw te vormen ledenraad. Deze ledenraad start met 50 leden. De samenvoeging leidt tot een veranderende samenstelling van de Raad van Commissarissen (RvC). De voorzitter van de RvC is per 1 april 2019 Henk Scheele. De overige leden van de RvC zijn Yolande van den Boom, Ronald van der Graaf, Carla Hilhorst, Arie-Pieter Noordermeer en Arie van der Steen. Mede gezien de grootte van het gebied is gekozen voor een twee hoofdige directie. Op dit moment is nog niet bekend wie de directieposities van de nieuwe bank gaan innemen.

Column

Het Haringvliet …

Een kleine week geleden was het zover. De officiële opening van de Kier. Eigenlijk twee maanden later dan gepland, maar door de lage rivierwaterstand was het toen niet verantwoord. Donderdag 15 november was daar dan toch een klein feestje, waar minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) de symbolische handeling mocht verrichten.

Het op een kier gaan van de Haringvlietsluizen is een moment waar wij als natuurorganisatie lang naar uitgekeken hebben. Het is een belangrijke stap in het herstel van de natuurlijke dynamiek tussen zee en rivier. Vijftig jaar lang waren de Rijn en de Maas afgesloten van hun directe verbinding met zee. Sinds de bouw in 1971 kwam het unieke deltaleven tot stilstand, vissen stootten letterlijk hun neus en het Haringvliet werd zoet en stil.

Nu gaat de voordeur weer open. Nog niet permanent, maar 7 à 8 maanden per jaar is er deels een open verbinding en kunnen trekvissen weer tussen zee en rivier trekken. Hier profiteren zalm, zeeforel, haring, spiering en sprot van. En komen deze vissen terug in het Haringvliet, dan trekt dit ook weer vogels aan.

Zijn we nu klaar? Nee, zeker niet. Sinds 2015 werken we met zes natuurorganisaties samen in het Droomfondsproject Haringvliet om het gebied in en om het Haringvliet voor te bereiden op de terugkeer van de dynamiek. Met rust- en broedplekken voor vissen en vogels en volop mogelijkheden voor mensen om ervan te genieten. In het Haringvliet wordt de laatste hand gelegd aan een nieuw vogel- en viseiland 'Bliek', de uitbreiding van het natuurgebied Scheelhoek vlakbij de Haringvlietsluizen is nog in volle gang, evenals de aanleg van de vogelboulevard Hellegatsplaten-Ventjagersplaten en de bouw van een vogelobservatorium bij de Marinahaven Stellendam. Kortom wij, maar ook de collega natuurorganisaties, zijn nog niet klaar.

Als ik mijn jongste dochter van 3 vraag of ze eigenlijk weet waar ik werk, zegt ze lachend: "Ja ha. In het Haringvliet." Tja, waar het hart van vol is … daar loopt niet alleen mijn mond van over!

TIP: De tentoonstelling Swim Fish Swim bij A Seal in Stellendam brengt de terugkeer van de dynamische deltanatuur van het Haringvliet en de gevolgen voor de kleinste bergbeekjes elders in Europa in beeld. Erg leuk en leerzaam om de trekroutes te volgen die Harry de Haring, Steve de Steur en Sam de Zalm afleggen.

Ingestuurd

Zonsondergang Brouwersdam

Zonsondergang Brouwersdam

Een blik op de zonsondergang op de Brouwersdam blijft een mooi gezicht... Ingestuurd door Bastiaan Paans.

Vrijdag in de krant

Interview met Monique Sweep over toekomst Deltawind

Koster(s) & Kerk Doopsgezinde gemeente in Ouddorp