info@eilandennieuws.nl
t. 0187 74 54 50

Dinsdag Eilanden-Nieuws

25 november 2014

Dinsdag Eilanden-Nieuws 25 november 2014


Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: info@eilandennieuws.nl of 0187-745450

Herkingen krijgt royaal en duurzaam havenkantoor

Artists impression van het nieuwe havenkantoor.

HERKINGEN – Al jaren doet op de jachthaven van Herkingen het kleine onderkomen langs de waterkant dienst als havenkantoor en huisvesting voor Watersportvereniging (WSV) Herkingen. De behoefte aan een royaler en moderner onderkomen werd al lange tijd gevoeld en met gedachten over nieuwbouw werd dan ook niet voor niets al geruime tijd gespeeld. Die gedachten werden concreter gemaakt door plannen, die op hun beurt nader werden uitgewerkt. Architectenbureau Casa Ratsma te Dirksland ging aan de slag met een modern ontwerp, met een nautische uitstraling en waarin grote aandacht wordt besteed aan duurzaamheid. Afgelopen zaterdagmorgen, 22 november, was er het moment dat het bestuur van WSV Herkingen en de aannemer, A. den Haan uit Oostvoorne, aan tafel gingen om de aanneemovereenkomst te ondertekenen.

Tekst en foto: Hans Villerius

Er zijn al voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Op enkele plaatsen is bosschage verwijderd, het washok en de milieuruimte zijn al verdwenen, trottoirtegels zijn gelicht én er staat inmiddels een tijdelijk onderkomen waar de watersportvereniging het de komende maanden mee zal moeten doen. Hier vond zaterdagmorgen ook de ondertekening plaats, waarbij ook de architect en bouwteamleden aanwezig waren.

Bestuur van WSV Herkingen en aannemer Den Haan ondertekenen de aanneemovereenkomst. Foto-inzet: artists impression van het nieuwe havenkantoor.

Duurzaamheid

De watersportvereniging heeft voor architect Krijn Ratsma gekozen vanwege dienst grote aandacht voor duurzaamheid in de bouw. Het kan dan ook niet anders of dat is ook in het nieuwe havenkantoor het geval. En inderdaad: op het dak, dat verschillende hellingen krijgt, komen veel zonnepanelen, meer dan nodig is voor het eigen elektriciteitsgebruik van het gebouw. De 'overproductie' wordt echter gebruikt om de jachten die in de haven liggen aangemeerd van – groene – stroom te voorzien. De Welstandscommissie was meteen zeer enthousiast over het ontwerp voor het nieuwe gebouw, waarin naast een havenkantoor ook een fraaie ontmoetingsruimte voor de watersportvereniging zal komen. Een langgekoesterde wens van de vereniging. Het realiseren van die ruimte wordt mede mogelijk door de hoge opbrengst van de zonnepanelen, waardoor extra bouwbudget wordt gecreëerd. Bovendien hebben de leden van de vereniging ruim dertig procent van de bouwsom bijeen gespaard en zullen ze ook door zelfwerkzaamheid geld besparen. Naar verwachting zal de aannemer op 1 december met de bouw starten en wordt eind april, begin mei de oplevering verwacht.
Voor architect Krijn Ratsma is dit overigens het eerste project dat hij in samenwerking met Jan Robijn van Z-Wonen heeft ontworpen, in het kader van de duurzame samenwerking die beide architectenbureaus met elkaar zijn aangegaan.

Overvolle raadsagenda

GOEREE-OVERFLAKKEE – Opnieuw wacht de gemeenteraad donderdagavond een overvolle agenda. De Belangenvereniging Langstraat maakt haar opwachting voor een presentatie, waarna in de beeldvormende fase de Najaarsnota 2014 en de Wet maatregelen Wet werk en bijstand worden besproken. In het oordeelvormende vergaderdeel komen het Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning, Ontwikkeling en Innovatie (Mooi), de algemene Subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015 en o.a. de Gebiedsvisie en geurverordening Tonisseweg 2 Oude-Tonge aan de orde.

Overleg doorstroming N57

GOEREE-OVERFLAKKEE – In het komende overleg met de wegbeheerder zal wethouder Trouwborst het punt van de optimale/veranderde snelheid in het kader van de doorstroming op de kruising rijksweg N57 bij de verkeerslichten kern Goedereede aan de orde stellen. Hij deed deze toezegging (inmiddels opgenomen op de actielijst van het college) in de raadsvergadering van 13 november naar aanleiding van vragen van raadslid W. Heintjes van de VKGO-fractie. Dit na de constatering dat een zeer groot aantal processenverbaal was en is opgemaakt na de recent ingestelde controle op de aangegeven maximum snelheid ter plaatse. Desgevraagd wil de politie Rotterdam Rijnmond, vooruitlopend op dit overleg, geen aantal noemen van de geregistreerde overtredingen en processenverbaal. (Tekst: Jaap Ruizeveld)

Fotowedstrijd 'donkere dagen'

SOMMELSDIJK - 'Donkere dagen', dat is het thema van de nieuwe fotowedstrijd die Eilanden-Nieuws organiseert. Lezers kunnen hun foto's inzenden tot en met 11 december via redactie@eilandennieuws.nl. Vermeld hierbij uw naam en telefoonnummer. De hoofdprijs is een dinerbon voor twee personen. De jury wordt gevormd door de fotografen Anne-Marie Vermaat en Jaap Peeman. De winnende foto en een selectie van de overige inzendingen worden geplaatst in de Kersteditie van Eilanden-Nieuws die op 22 december zal verschijnen. Deze foto is gemaakt door jurylid Jaap Peeman.

2 / 32

3 / 32

4 / 32

AGENDA

Dinsdag 25 november

NIEUWE-TONGE – Tabletcafé. Ons Dorpshuis in samenwerking met Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta. Aanvang 14.00 uur. Wie een tablet heeft graag meenemen. Ook zonder is men welkom.
NIEUWE-TONGE – Boek & Film. 'Lieve Celine' van Hanna Berrevoets. Kaarten (€ 5,00 voor bibliotheekleden/€ 7,50 voor niet-leden) zijn te reserveren via www.leerenbeleef.nl/0187-667744. Aanvang 19.30 uur.
OUDDORP – Inloop bij De Boei. Vanaf 10.00 uur. Vanaf 13.00 uur lezing door Jolijn Kamphuis over 'Hoe om te gaan met hormonale gevolgen van (de behandeling) van kanker. De Overkant Dijkstelweg 33. Meer info via info@deboeigo.nl of 06-2211572. www.deboeigo.nl.

Woensdag 26 november

OOLTGENSPLAAT – Open ochtend voor vrouwen. Een medewerk(st)er van de MAF zal spreken over de organisatie. Aanvang 9.30 uur. Vanaf 9.15 uur staat de koffie klaar. Ver.gebouw Elthato aan de Zuid Achterweg.
OUDE-TONGE – Sinterklaasmiddag voor alle 55-plussers van Oude-Tonge. Aanvang 14.00 uur in het Infocentrum, Bernhardstraat 27. Aanmelden via 0187-641344 of e-mail: m.vanderwelle@zijngo.nl.
OUDE-TONGE – Kerstmarkt GOEDvoorGOED met erwtensoep en warme chocomel. Van 10.00 tot 15.00 uur. Energiebaan 2a.

Donderdag 27 november

DIRKSLAND – Ouderendag SBW Geldershof. Aanvang 9.30 uur. Reserveren via 0187-602055 op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur.
OUDDORP – Diaklankbeeld Adullam. In samenwerking met Eeuwit Santifort organiseert het comité Adullam een diaklankbeeld in Eben-Haezer, Preekhillaan 3, Ouddorp. Inloop met koffie om 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur. Gratis toegang.

Vrijdag 28 november

OUDDORP – Vogeltentoonstelling door vogelvereniging 'De Putter' van 19.00 tot 22.00 uur in m.f.g. Dorpstienden, Dorpstienden 4. Toegang is gratis.
DEN BOMMEL – Verkoopdag Creaclub van 18.30 tot 21.00 uur in verenigingsgebouw Bij de Bron.
OUDE-TONGE – Tentoonstelling Konijnen en cavia's bij bloemhandel John Auperlé en Dierenwinkel Marian Fauna Food.
OUDE-TONGE – Kerstmarkt GOEDvoorGOED met erwtensoep en warme chocomel. Van 10.00 tot 15.00 uur. Energiebaan 2a.

Zaterdag 29 november

DEN BOMMEL – Verkoopdag Creaclub van 10.00 tot 12.30 uur in verenigingsgebouw Bij de Bron.
DIRKSLAND - Choral Evensong. Hervormde Kerk Dirksland. Aanvang 17.00 uur. Thema: 'The Creator of Light'. Vocaal Ensemble Magnificat en Prins Maurits schoolkoor.
SOMMELSDIJK – Galaconcert van het 125-jarig bestaan van Kon. Muziekver. Sempre Crescendo, van 20.00 tot 22.30 uur in Recreatiecentrum De Staver, Olypiaweg 32. Kaarten ad € 15,- p.p. zijn te bestellen via semprecrescendo@live.nl. Meer informatie www.sempremiddelharnis.nl.
GOEDEREEDE – Donkerwandeling Kwade Hoek van 19.30 tot 21.30 uur, Oostdijkseweg 81a. Meer informatie of aanmelden: VVV Ouddorp aan Zee, 0187-681789 of www.natuurmonumenten.nl.
GOEDEREEDE – Adventszangavond door gelegenheidskoor in kerkgebouw De Levensbron aan de Doelweg. Aanvang 19.30 uur.
OUDDORP – 3e Ouddorpse Winterfair, van 10.00 tot 16.00 uur in het centrum van Ouddorp.
OUDDORP – Vogeltentoonstelling door vogelvereniging 'de Putter' van 14.00 tot 20.30 uur in m.f.g. Dorpstienden, Dorpstienden 4. Toegang is gratis.
OUDE-TONGE – Tentoonstelling Konijnen en cavia's bij bloemhandel John Auperlé en Dierenwinkel Marian Fauna Food.
OUDE-TONGE – Kerstmarkt GOEDvoorGOED met erwtensoep en warme chocomel. Van 10.00 tot 15.00 uur. Energiebaan 2a.

5 / 32

Terwijl gemeentelijk beleidsadviseur Josette van Loon over hun schouders meekijkt, zetten (v.l.n.r.) Gert-Jan Boer, Gerrit de Jong en Piet Metske hun handtekeningen onder het werkprotocol.

OUDDORP – In woonzorgcentrum De Vliedberg is vorige week donderdag, 20 november, een proef gestart voor efficiënter gebruikmaking van scootmobielen. Het komt namelijk meer dan eens voor dat deze dure vervoermiddelen langdurig ongebruikt bij mensen thuis staan. De gemeente, die aan gebruikers van een scootmobiel hiervoor een indicatie verstrekt, wil nu proberen om deze scootmobielen ook door anderen te laten gebruiken, die het voertuig eveneens maar weinig nodig hebben. Eén en dezelfde scootmobiel, die dan een vaste stalplaats krijgt, kan op die manier door verschillende personen worden gebruikt. Dat betekent niet alleen een doelmatiger inzet van het voertuig, maar ook voor gebruikers levert het voordeel op.

Tekst en foto: Hans Villerius

Zo neemt een scootmobiel thuis veel ruimte in beslag. Maar door een weinig gebruikt voertuig in de pool onder te brengen, raken mensen deze sta-in-de-weg in hun woning kwijt. Daarnaast gaat de gemeente bij gebruikers aan wie ze een scootmobiel ter beschikking heeft gesteld hiervoor een eigen bijdrage heffen; ook bij gebruikers die al een scootmobiel in gebruik hebben. De eigen bijdrage geldt echter niet voor gebruikers die in poolverband met een scootmobiel rijden, dus hebben zij hier financieel voordeel aan. De poolproef bedoelt dus eigenlijk om scootmobielgebruikers die slechts incidenteel hun voertuig gebruiken te verleiden deze af te staan aan de pool en vervolgens daaraan deel te nemen.

Terwijl gemeentelijk beleidsadviseur Josette van Loon over hun schouders meekijkt, zetten (v.l.n.r.) Gert-Jan Boer, Gerrit de Jong en Piet Metske hun handtekeningen onder het werkprotocol.

Werkafspraken

Om hieraan een start te geven, werd vorige week een werkprotocol ondertekend door drie partijen die hierbij nauw betrokken zijn. Naast de gemeente Goeree-Overflakkee zijn dat De Vliedberg en Welzorg. Van laatstgenoemde huurt de gemeente de scootmobielen die ze verstrekt. Wethouder Gerrit de Jong zette namens de gemeente zijn handtekening onder de werkafspraken, namens Welzorg deed Gert-Jan Boer dat en namens De Vliedberg ondertekende locatiemanager Piet Metske het document.
Bij die gelegenheid gaf wethouder De Jong aan dat als de proef – die in samenspraak met het Platform Gehandicaptenbeleid Goeree-Overflakkee tot stand is gekomen – een succes blijkt, de scootmobielpool in de loop van volgend jaar op meerdere locaties uitgevoerd zal worden.

Rijvaardigheidstest

Wie incidenteel en in poolverband van de scootmobiel gebruik wil maken, heeft daarvoor geen indicatie nodig en het gebruik ervan is ook gratis. Wel moet men, voordat van de regeling gebruik gemaakt kan worden, zich hiervoor aanmelden bij de gemeente. Ook moet er een rijvaardigheidstest met het voertuig worden afgelegd bij een ergotherapeut van CuraMare. En omdat er sprake is van incidenteel gebruik moet, voor een zo veilig mogelijk gebruik, de rijvaardigheid jaarlijks op peil worden gehouden. De scootmobielcursus die Veilig Verkeer Nederland ieder jaar organiseert, ook op het eiland, is hiervoor een uitstekende gelegenheid.

Belangrijke rol

Voor de pool die in Ouddorp als proef van start gaat, speelt De Vliedberg een belangrijke rol. Hier worden de scootmobielen die in poolverband rijden gestald en beheerd. Is men eenmaal toegelaten tot de pool, kunnen gebruikers voor het reserveren zich melden bij de balie van De Vliedberg. Dat kan natuurlijk ook telefonisch (0187 685500). Gereserveerde scootmobielen worden bij De Vliedberg ook opgehaald. Een 'poolmobiel' mag per keer voor niet meer dan twee maal 24 uur aaneengesloten worden gereserveerd. In dat geval moet er voor 's nachts wel een goede stallingsruimte beschikbaar zijn. Is die er niet, dan moet de scootmobiel dezelfde dag weer worden ingeleverd.
"Het is een heel proces geweest om deze regeling tot stand te brengen", gaf wethouder De Jong aan, "maar het enthousiasme erover is groot".

Wethouder Joosten van de gemeente Binnenmaas en commercieel directeur Goedgebuur van Esselink staan gereed om de 'eerste' paal te slaan. Job, zoon van Taco van Dieren, mocht een oogje in 't zeil houden. Foto: Hans Villerius

HEINENOORD – Met het slaan van een symbolische eerste paal startte Bouwcenter Esselink uit Middelharnis vorige week woensdag, 19 november, op het nieuwe bedrijvenpark Reedijk nabij Heinenoord als eerste bedrijf op dit terrein met de bouw van een nieuw bedrijfspand. Hiermee werd én de realisering van dit bedrijventerrein in gang gezet én startte voor Bouwcenter Esselink het bouwen van een vierde vestiging, na de hoofdvestiging in Middelharnis en de twee afhaalvestigingen in Zierikzee en Hellevoetsluis. Economiewethouder Wouter Joosten van de gemeente Binnenmaas en Koos Goedegebuur, commercieel directeur van Bouwcenter Esselink, sloegen de eerste paal van het pand.

Door Hans Villerius

De nieuw te bouwen vestiging in Heinenoord wordt een afhaalvestiging waar aannemers en zzp'ers hun bouwmaterialen, bouwproducten, hout en plaatmateriaal kunnen afhalen. Met de afhaalvestiging in Heinenoord bedient Bouwcenter Esselink professionele bouwers uit de Hoeksche Waard en de regio Barendrecht. Door de locatie naast snelweg A29 is de vestiging snel bereikbaar. Bouwcenter Esselink realiseert een afhaalvestiging volgens het zogenaamde 'drive-through' concept. Bouwprofessionals kunnen met hun bestelwagen door het bedrijfspand rijden en direct bouwproducten laden. Dit bespaart hen kostbare tijd.

Wethouder Joosten van de gemeente Binnenmaas en commercieel directeur Goedgebuur van Esselink staan gereed om de 'eerste' paal te slaan. Job, zoon van Taco van Dieren, mocht een oogje in 't zeil houden. Foto: Hans Villerius

Fysieke aanwezigheid

Vlak voordat de 'eerste' paal vorige week de grond in ging, gaf directeur Taco van Dieren van Bouwcenter Esselink aan dat zijn bedrijf al tientallen jaren actief is in de regio waar het nu de vierde vestiging gaat bouwen. "Maar fysieke aanwezigheid is heel belangrijk, zowel voor bestaande klanten als om nieuwe klanten te trekken. Nadat op onze andere vestigingen het afhaalconcept met drive-in zeer succesvol is gebleken, gaan we dat ook hier neerzetten, op een juweeltje van een bedrijvenpark straks, modern en vooral ook duurzaam."

Mijlpaal-eindpaal

Zowel voor bedrijvenpark Reedijk, de gemeente Binnenmaas als voor zijn eigen onderneming noemde Van Dieren het slaan van de eerste paal "een mijlpaal". Commercieel directeur Koos Goedegebuur van Bouwcenter Esselink merkte echter op dat het voor hem waarschijnlijk ook een "eindpaal" is. Al bijna veertig jaar is hij aan Esselink verbonden en de paalslag waaraan hij in Heinenoord zijn medewerking mocht verlenen, zal wel de laatste zijn geweest, zo bedoelde hij.

Eilandmarketing

Namens het personeel sprak Jaap Mackloet, toekomstig filiaalleider van de Esselink-vestiging Heinenoord, zijn waardering ervoor uit dat de directie besloot deze investering te doen in een tijd dat dit minder gemakkelijk ligt. "Ook het personeel is hier heel blij mee!"
En of je 't ook als Eilandmarketing mag zien of niet, in ieder geval wordt met de uitbreiding van Esselink naar Heinenoord 100 jaar specialisatie in de bouwbranche vanaf Goeree-Overflakkee richting de Randstad gebracht. Bovendien was het cateraar Gert Vinke die voor deze gelegenheid vanuit Sommelsdijk zijn culinaire hoogstandjes naar bedrijvenpark Reedijk bracht, zodat ze daar nu ook weten welk lekkers er van het eiland komt. Toch ook een beetje Eilandmarketing...?

CDA'ers zetten mantelzorgers in het zonnetje

GOEREE-OVERFLAKKEE - ''Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of een hulpbehoevend familielid, vriend of kennis. Een mantelzorger kiest er niet voor om te gaan zorgen. Het overkomt hem of haar, vanwege een emotionele band met degene die zorg nodig heeft. Zij beschouwen de zorg voor hun naaste als normaal, ook al lopen zij daardoor langdurig op hun tenen en gaan zij over hun eigen grenzen heen. Hun belangeloze inzet is van onschatbare waarde voor onze samenleving.

Maandag 10 november j.l. was het de 'Dag van de Mantelzorg'. Dit is de reden dat het CDA Goeree-Overflakkee op zaterdag 8 november de mantelzorgers op het eiland een kleine attentie heeft langsgebracht om hen duidelijk te maken dat hun inzet zeer gewaardeerd wordt. Het was een mooi ingepakte roos, die was verzorgd door Bloeminique in Nieuwe Tonge. Het CDA Goeree-Overflakkee zal zich ook de komende jaren onverminderd blijven inzetten voor de ondersteuning van mantelzorgers.''

STELLENDAM - De politie heeft nabij de Haringvlietsluizen te Stellendam een 49-jarige man uit Ouddorp aangehouden. De man wordt ervan verdacht wolhandkrabben te vangen in verboden viswater

De man werd op het moment dat hij met een vangst terugkeerde met zijn vissersboot aangehouden door politieagenten. Zijn vangst is in beslag genomen.
Het vermoeden is dat de man krabben ving nabij de Haringvliet sluizen te Stellendam. Het is daar sinds 2011 verboden om te vissen omdat het slib vervuild is. De overheid compenseert sindsdien de vissers die door het verbod inkomensverlies leden financieel. Het Team Milieu van de politie doet in samenwerking met de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) een onderzoek naar het vissen op locaties waar het verboden is. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

De krabben die deze visser aan boord had, zijn vermoedelijk in het slib gevangen en kunnen besmet zijn met een te hoog gehalte aan dioxine.
Wanneer de vervuilde krab in de voedselketen komt kunnen gezondheidsrisico's ontstaan, daarom treedt de overheid ertegenop.

OUDDORP/HELLEVOETSLUIS - Ouddorp/ Hellevoetsluis - Een agent in vrije tijd heeft zaterdagavond in Hellevoetsluis een auto met drie woninginbrekers aangehouden. Zij worden verdacht van een inbraak in Ouddorp.

De agent in vrije tijd reed zaterdagavond in de buurt van Stellendam toen hij een auto zag die hem opviel vanwege het rijgedrag. Hij legde contact met de politiemeldkamer en vroeg informatie op over de auto. Het kenteken van de auto bleek in de systemen genoteerd te staan in verband met inbraken.

De agent bleef achter de auto aan rijden, terwijl de meldkamer andere eenheden in hun richting stuurde. De bestuurder van de auto kreeg in de gaten dat hij gevolgd werd en probeerde er vandoor te gaan. De agent achtervolgde de auto.

Tegelijk kreeg de meldkamer een melding van een inbraak in Ouddorp. Het vermoeden ontstond dat de inzittenden van deze auto hiermee te maken hadden. Op de Noorddijk in Hellevoetsluis kon de agent de auto klem rijden. De inzittenden zijn aangehouden. Het gaat om drie mannen uit Den Haag van 19, 21 en 23 aar oud.

Bij het nalopen van de vluchtroute zijn langs de weg diverse spullen aangetroffen die vermoedelijk van de inbraak afkomstig zijn.

OUDDORP – Op de eerste zaterdag van februari 2015 – zaterdag 7 februari – zal weer De Mannendag Goeree-Overflakkee worden gehouden. De dag wordt gehouden in het kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente in Ouddorp en begint om 9.30 uur en wordt om ongeveer 13.00 uur afgesloten met een gezamenlijk lunch. Spreker is Arie de Rover het thema van zijn bijdrage zal handelen over 'De Kracht van het Gebed'. Aanmelden kan nu al via de site van het Mannencomité Goeree-Overflakkee: www.mcgo.nl

DEN HAAG - Het levenloze lichaam van de vermiste Nikola Smoljanic is in de nacht van zondag 23 op maandag 24 november op 800 meter uit de kust door een vissersschip op de Noordzee aangetroffen. Smoljanic was als oogarts werkzaam voor het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis te Dirksland. De 57-jarige man vertrok zondag 16 november rond 08.30 uur vanuit zijn woning in Den Haag en kwam niet meer thuis. Nader onderzoek moet de exacte doodsoorzaak uitwijzen. De politie gaat niet uit van een misdrijf.

E-mailloze Vrijdag

DIRKSLAND - Door het gemak en de laagdrempeligheid van e-mail worden dagelijks wereldwijd miljarden e-mails rondgezonden. Zonder e-mail werken en leven is ondenkbaar geworden. Het is het belangrijkste communicatiemiddel van dit moment. Vrijdag 28 november is het daarom E-mailloze Vrijdag: een dag om stil te staan bij ons gebruik van e-mail.

Mag je die dag helemaal niet mailen? Natuurlijk wel, want dat hoort gewoon bij het werk. Maar probeer bewuster met je mailgewoontes om te gaan. Want als je grip op je e-mail hebt, heb je ook grip op je werk!
In deze regio wordt E-mailloze Vrijdag georganiseerd door Christa van Dieren van OrganieQ, begeleiding in organiseren uit Dirksland.
Zij ondersteunt deze dag met diverse activiteiten:
1. Download het ELV-pakket voor bedrijven via www.organieq.nl. In dit pakket vind men alles wat nodig is om E-mailloze Vrijdag in een bedrijf of organisatie op de kaart te zetten en omgang met e-mail bespreekbaar te maken, incl. posters. Ook aan te vragen via: info@organieq.nl;
2. Win 2 uur Begeleiding Efficiënt E-mailen óf het boek Grip op je e-mail = grip op je werk.
Doe mee aan de wedstrijd: Wie heeft de volste inbox? Stuur een mailtje naar info@organieq.nl (m.v.v. naam, bedrijfsnaam, adres) met als bijlage een foto van het beeldscherm met het aantal items in Postvak IN. Heb jij de meeste items in je inbox dan win je 2 uur begeleiding, waarin het lukt je Postvak IN en Verzonden items écht leeg te krijgen en je mail beter te archiveren. Zeer de moeite waard dus! Breng deze mogelijkheid om een lege inbox te krijgen ook onder de aandacht van collega's die hier mee worstelen. En doe in elk geval ook zelf mee, ook als je niet zulke gevulde postvakken hebt, want élke deelnemer dingt mee naar het boek "Grip op je e-mail + grip op je werk", een interessant boek waarin helder en kort staat beschreven hoe je zelf aan de slag kunt met efficiënter e-mailen. Inzenden kan t/m 27 november.
Op de dag zelf:
3. Telefonisch spreekuur voor vragen over minder e-mail of efficiënter e-mailen;
's Morgens van 10.00-11.30 uur houdt Christa een telefonisch spreekuur: je kunt haar gratis bellen (06-51968610) met al je vragen rond gebruik van e-mail;
4. Gratis lunch webinar over minder e-mail, dit kan iedereen vanuit het hele land volgen (voor meer info: www.emaillozevrijdag.com).
Op E-mailloze Vrijdag zijn er landelijk diverse activiteiten zoals workshops, telefonische spreekuren, verlotingen en webinars om je te informeren over efficiënter en vooral prettiger werken met e-mail. Wil je grip op je e-mail? Wil je minder met e-mail werken? Wil je graag je inbox leegmaken én leeg houden? Doe mee aan E-mailloze Vrijdag!

Schadeclaim BAM is ingetrokken

GOEREE-OVERFLAKKEE – Bij de uitvoering van de reconstructie van de Koningin Julianaweg in Middelharnis in 2012 en 2013, als Shared Space door budgetoverschrijding in de publiciteit geweest, gaf aannemer BAM Wegen bv (Regio West) aan hinder te hebben ondervonden (stagnatie) bij de realisering van haar werkzaamheden. In eerste instantie diende BAM hiervoor een claim in van 228.241 euro. De stagnatie was in hoofdzaak ontstaan door werkzaamheden van Nutsbedrijven en het aanpassen van het riooltracé als gevolg van knelpunten met kabels en leidingen.

Door Jaap Ruizeveld

Na beoordeling door Royal Haskoning DHV (directie op dit project) was de conclusie dat de genoemde stagnatie grotendeels was betaald. Een bedrag van 26.631,60 heeft zij alsnog toegekend. In goed overleg met BAM Wegen bv heeft dit bedrijf nu besloten om de oorspronkelijke claim in te trekken. Voor het intrekken van deze claim is met BAM afgesproken dat zij de kans krijgt om de relatie met de gemeente Goeree-Overflakkee te herstellen. Dit houdt in dat BAM Wegen bv mee kan doen om in concurrentie nieuwe opdrachten te verwerven door middel van reguliere openbare en onderhandse aanbestedingsprocedures. Bij een nieuwe opdracht wil BAM Wegen tonen dat zij een professioneel aannemer is, die van grote waarde kan zijn voor de gemeente.

Risico vervalt

Burgemeester en wethouders stellen in een raadsbrief dat het nog te betalen bedrag van 26.631,60 euro opgenomen is in het financieel dekkingsvoorstel voor de budgetoverschrijding van de reconstructie van de Koningin Julianweg in Middelharnis. Dit bedrag is opgenomen in de risico-inventarisatie, onderdeel schadeclaims, en is uitgewerkt in het weerstandsvermogen van de gemeente. Met de intrekking van de claim vervalt het risico.

Veel belangstelling voor grafstenen- en monumenten bij 'Memento Mori'

Sandra Spoon, Ellen van der Bok en Wim van Wageningen, (v.l.n.r.)

NIEUWE-TONGE – De belangstelling die Wim van Wageningen kreeg tijdens de Open dagen van zijn bedrijf 'Memento Mori' was boven verwachting. Evenals de vraag naar grafstenen- en monumenten.

De Open Dagen van zijn bedrijf te Nieuwe-Tonge, die op vrijdag en zaterdag 14 en 15 november jl. plaatsvonden, bevestigen dat er voor zijn bedrijf een groeiende markt is op Goeree-Overflakkee. Service, persoonlijke aandacht en een eerlijke betaalbare prijs blijken de belangrijkste redenen te zijn. Sinds eind vorig jaar heeft Wim van Wageningen zijn eigen bedrijf voor het leveren, plaatsen en onderhouden van grafstenen en -monumenten: 'Memento Mori', Latijns voor 'Gedenk te (moeten) sterven'. Tijdens de Open Dagen was iedereen welkom om in zijn nieuwe toonzaal te bekijken wat er is en wat er kan. Circa 30 variaties in alle denkbare materialen, zoals natuursteen, fijn beton, ruwe steen, (teak)hout, glas, roestvrijstaal, klassiek en modern waren er te zien. Ook voor restauratie van stenen of monumenten kunt u hier terecht. Wat klanten vooral aanspreekt is de prijs en de mogelijkheid van gespreide betaling binnen een bepaalde termijn, aldus Wim. Door collectieve inkoop scheelt het wel 20 tot 25% met wat normaal gesproken voor grafstenen of -monumenten wordt gevraagd. Kortom een mooi bedrijf waar bovenal nog echt passie is voor het vak. Verdere informatie en klantreacties kijk op www.mmgrafstenen.nl.
Ook Ellen van der Bok, eigenaar van 'Straalateljee van der Bok' uit Goedereede (www.straalateljee.nl) was op deze Open Dagen aanwezig om werk van haar als zelfstandig glasvormgever en ontwerper te laten zien. Als u een grafmonument in glas, natuursteen of hout zoekt, naar eigen wens, bent u bij Ellen op het juiste adres. Zij maakt al 27 jaar prachtige monumenten en ieder monument van Ellen is uniek.
Voor juridische vragen rondom overlijden gaf Mr. Sandra Spoon van 'Spoon Notarieel Advies & Nalatenschapsplanning' uit Dirksland (www.spoonadvies.nl) tijdens de Open Dagen duidelijk advies. Om te voorkomen dat er later onduidelijkheid is bij uw naasten en zij moeten gissen naar uw wensen is het belangrijk een aantal wensen goed vast te leggen. Regel het in een (levens)testament. Laat u goed voorlichten en regel het op tijd!

Zaterdag Ouddorpse Winterfair

OUDDORP - Op zaterdag 29 november a.s. zal voor de 3e keer een Winterfair worden gehouden in het gezellige winkelcentrum van Ouddorp. Vorig jaar beviel het Sinterklaas en Piet heel goed om een groot gedeelte van de Winterfair-dag in het centrum aanwezig te zijn. Zij zullen daarom om 10.00 uur deze mooi ingerichte themamarkt met wel meer dan 50 kramen, openen.

Sinds zaterdag 15 november verblijven zij regelmatig in het Museum "Ouddorps Raad- en Polderhuis". Zie Sints kantoor achter het linker museumraam, dus verlanglijstjes en tekeningen kunnen nog in de museum-brievenbus worden gepost of die dag worden afgegeven. De Winterfair duurt tot 16.00 uur. Het belooft een leuke dag te worden met o.a. houtzagers, een modeshow, goochelaar, Jochem Nooijen, een roofvogelshow, een ijsbaan en springkussens voor de kinderen, een ganzenhoeder, diverse demonstraties en nog veel meer. En natuurlijk komen de Ouddorpse ondernemers naar buiten met hun speciale aanbiedingen voor de komende feestmaand. De diverse horecagelegenheden verzorgen graag de inwendige mens met erwtensoep, glühwein, warme chocolademelk en ander lekkers. Wederom speelt het "Ouddûrps Snert Kampioenschap" een hoofdrol op deze dag. Alle amateur-/hobbykoks & huisvrouwen van Goeree-Overflakkee kunnen hieraan deelnemen. Door het publiek kan de hele dag worden geproefd en uiteindelijk worden 6 "finale soepen" beoordeeld worden door koks van Ouddorpse restaurants. Zij bepalen dan wie zich een jaar lang "Ouddûrps Snert Kampioen" mag noemen.
Natuurlijk zijn er leuke prijzen te winnen:
1e prijs: 1 jaar lang gratis naar de slager**
2e prijs: diverse O.V.O bonnen t.w.v € 150,-**
3e prijs: goed gevulde soeppan**
en voor elke deelnemer een leuke herinnering.
Ga voor uw inschrijfformulier naar Slagerij Floresteijn, Raadhuisstraat 13 in Ouddorp, of download dit formulier op www.kopvangoeree.nl/snertkampioenschap, en lever het voor vrijdag 28 november a.s. in bij Slagerij Floresteijn.

MIDDELHARNIS - De Bibliotheek heeft de collectie van de LuisterBieb vernieuwd. Aan alle genres van thrillers, romans, hoorcolleges tot kindertitels zijn nieuwe luisterboeken toegevoegd. De LuisterBieb-collectie bevat nu maar liefst zo'n 300 titels.

Nieuwe pareltjes in de collectie zijn o.a. Stoner van John Williams, Geachte heer M. van Herman Koch, Ventoux van Bert Wagendorp en De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween van Jonas Jonasson en de nieuwste roman van Arthur Japin: De man van je leven. Op verzoek van veel enthousiaste liefhebbers van de LuisterBieb zijn ook 'nieuwe' thrillers van o.a. Saskia Noort en Baantjer toegevoegd. Uiteraard zijn er ook nieuwe hoorcolleges.

Ook voor de jonge luisteraars zijn er nieuwe titels: Hotel De Grote L van Sjoerd Kuyper, Het leven van een loser, deel 2 en 4 van Jeff Kinney en

Het Muizenhuis van Karina Schaapman. En in de categorie mooie oudere bestsellers zijn niet alleen Sjakie en de chocoladefabriek en Matilda nieuw, maar ook Kruistocht in Spijkerboek en Koning van Katoren.

De LuisterBieb kan ook een stimulans zijn voor scholieren om boeken voor hun literatuurlijst te beluisteren. Luisteren voor je lijst terwijl je in de bus zit, op de fiets of aan het sporten bent. De app is ook zeer geschikt voor mensen met een visuele beperking of dyslexie.

De app is heel eenvoudig in gebruik. Je downloadt eenmalig via Wifi het luisterboek van je keuze. Voor het luisteren is geen internetverbinding nodig. Het gedownloade boek wordt opgeslagen op je smartphone of tablet. Voor meer informatie over de LuisterBieb kijk op www.bibliotheek.nl/luisterboeken

Donkerwandeling Kwade Hoek

GOEDEREEDE - Ervaar het donker op een andere manier tijdens de donkerwandeling door de Kwade Hoek op zaterdag 29 november.

"Andere zintuigen komen dan van pas. Verrassende nachtgeluiden klinken. Kleuren veranderen in grijstinten en geuren vallen nu ineens op. Bij helder weer is er zicht op Mars, Jupiter en Venus. Lichtbronnen van de Maasvlakte aan de horizon zorgen ervoor dat de nacht hier nooit echt donker is. Trek stevige schoenen aan!" aldus de mensen van Natuurmonumenten.

Aanmelden

Wie mee wil, dient zich aan te melden via de website van Natuurmonumenten (www.natuurmonumenten.nl/agenda) of bij VVV Ouddorp aan Zee, telefoon (0187) 68 17 89. We starten om 19.30 uur bij de parkeerplaats van het kantoor van Natuurmonumenten aan de Oostdijkseweg 81a in Goedereede. De tocht duurt twee uur. Leden van Natuurmonumenten betalen € 4,- (neem de ledenpas mee!), niet-leden betalen € 7,- en kinderen t/m 12 jaar betalen € 2,-.

Koese heropent totaal vernieuwde bakkerszaak in Sommelsdijk

SOMMELSDIJK – Sinds vorige week, is de winkel van bakkerij Koese aan de Binnenweg in Sommelsdijk weer open voor het publiek. Dit na een ingrijpende verbouwing die ruim zes weken duurde. Koese start met een gemoderniseerd pand, een winkel die twee keer zo groot is en een nieuwe winkelformule.

Door Kees van Rixoort

Wie voor het pand staat, ziet een enorm verschil met de winkel van vroeger. De gevel met kunststof deuren en kozijnen is vervangen door een nieuwe gevel in oude stijl, geheel passend bij de rest van de Binnenweg. Ook de gevelornamenten zitten weer op hun plaats en is er een nieuwe markies geplaatst.
Binnen is de verandering ook enorm. De winkel was voorheen 30 vierkante meter groot, maar is nu vierenhalve meter dieper geworden. Daarmee is het winkeloppervlak meer dan verdubbeld. Hiermee is er meer staruimte voor de klanten gecreëerd en is de productpresentatie sterk verbeterd. Koese kon het verkoopgedeelte uitbreiden omdat er in Sommelsdijk, sinds de ovens van de bakkerij aan de Watertoren in Dirksland staan, minder ruimte nodig is voor het bakken.
Het interieur is geheel vernieuwd. Bij de winkelindeling is rekening gehouden met een nieuw concept: klanten kunnen een mandje pakken, een aantal producten zelf pakken tijdens een rondje door de winkel en afrekenen bij de kassa. Prettig voor mensen die snel even een zak kadetjes willen kopen, bijvoorbeeld. Uiteraard blijft het personeel de klant bedienen die een gesneden brood of een doos gesorteerde gebakjes nodig heeft.
"Het was een ingrijpende verbouwing", zegt Gert Koese. "Vlak achter de winkel hadden we een trap, waar zo'n beetje alle muren op steunden. Dat is nu verleden tijd. De trap is weg, de aannemer heeft binten aangebracht voor de muren. Verder is het hele pand gestript. Alle leidingen zijn vernieuwd en er zijn ook nieuwe wanden gekomen."
Tijdens de verbouwing, die anderhalve maand duurde, had bakkerij Koese een noodwinkel in het voormalige pand van Taart en Koffie aan de Nieuwstraat in Middelharnis. De klanten wisten deze tijdelijke vestiging uitstekend te vinden. Maar nu is de winkel aan de Binnenweg weer geopend. De kleinzonen Tijmen en Roan knipten vorig week het lint door. Hiermee was de verbouwde zaak geopend en werd het feestje in kleine kring gevierd.

Grote bezorgdheid over leegstand op bedrijventerreinen

GOEREE-OVERFLAKKEE - In een informatieve brief aan de gemeenteraad schetst het college de stappen die gezet moeten worden op het gebied van bedrijventerreinenstrategie. Het huidige dossier dateert uit 2009 en vijf jaar na het vaststellen van de regionale bedrijventerreinenstrategie is een integrale actualisatie nodig. Ook de provincie Zuid-Holland vraagt voor 1 juli 2015 om een hernieuwde strategie. B en W verwijzen naar de raadsmotie begin dit jaar (bij vaststelling plan Oostplaat) om onderzoek te doen naar flexibilisering van de bestemmingsplannen voor bedrijventerreinen.

Door Jaap Ruizeveld

Na de vaststelling van het bestemmingsplan Oostplaat heeft een ambtelijk team economische zaken en ruimtelijke ordening gesprekken gevoerd met ondernemersverenigingen. Dit om te weten te komen tegen welke belemmeringen men aanloopt. Er zijn gesprekken gevoerd met de ondernemersverenigingen Oostplaat, Goedereede, d'n Diek en Bedrijvenpark Watertoren. Ook is advies gevraagd aan de milieudienst DCMR. Uit de gesprekken is gebleken dat er zorgen zijn over de toenemende leegstand op de bedrijventerreinen. Opgeroepen wordt geen nieuwe terreinen te ontwikkelen omdat er voldoende aanbod aanwezig is. Dat wordt ook bevestigd door de Provincie Zuid-Holland in haar behoeftenramingen. Risico op verloedering van kwaliteit, groeiende leegstand en verslechtering van het profiel van het eigen bedrijfsterrein zijn groot. Ook bleek dat ondernemers blij zijn wanneer een leegstaand pand weer een functie krijgt, ook al is dat bijvoorbeeld grootschalige detailhandel.

Concentratie

Ondernemers van d'n Diek geven juist aan detailhandel geconcentreerd te willen zien in het centrum. Detailhandel toestaan op andere locaties vindt men slecht voor het winkelcentrum. Men ervaart dit al sinds er supermarkten aan de Zuidelijke Randweg in Middelharnis zijn gevestigd. Ondernemersvereniging Goedereede vraagt om actiever te handhaven bij bedrijven die er met opslag een rommeltje van maken.

Overaanbod

Belangrijke input voor de bedrijvenstrategie komt voort vanuit een marktanalyse van Ecorys (juli 2014). De analyse geeft een integraal beeld en daarbij gaat het om een actuele analyse van vraag en aan bod. In de rapportage wordt helder dat er sprake is van een stevig overaanbod. Er wordt een reductie van het aanbod geadviseerd door de huidige locaties en plannen te beoordelen op de bestemmingspotentie. Ook de Provincie Zuid-Holland dringt aan op een reductie van de plancapaciteit. De gemeenteraad krijgt in het tweede kwartaal van 2015 de bedrijventerreinenstrategie ter vaststelling aangeboden.

Kerstconcert Jong Dameskoor Shira

SOMMELSDIJK - Woensdag 17 december organiseert Jong Dameskoor Shira een kerstconcert in de Hervormde Kerk van Sommelsdijk. Medewerking aan deze avond wordt verleend door Chr. Gemengd koor Jeduthun o.l.v. Jan Wisse.

Jong Dameskoor Shira telt nu ca. 60 leden en repeteert in Zeeland en Goeree-Overflakkee. Het driestemmige dameskoor zingt geestelijke liederen en klassieke koorwerken. Het koor staat onder leiding van Peter Wildeman en organist Joost van Belzen en treedt zo'n 8 keer per jaar op in grote kerken binnen en buiten Zeeland en Flakkee. Dit kerstconcert is ten bate van het Isaac Da Costa Fonds, het fonds voor Messiasbelijdende Joden in Israël.
Het concert begint om 19.30 uur. De kerk is open vanaf 19.00 uur. Kaartverkoop vindt plaats bij de ingang van de kerk of via website www.peterwildeman.nl. De toegang bedraagt € 7,50 voor volwassenen en € 2,50 voor kinderen tot 12 jaar, met een gezinsmaximum van € 20,00.
Kaarten zijn in de voorverkoop ook verkrijgbaar bij Boekhandel Van der Boom te Sommelsdijk en bij Boekhandel Akershoek te Ouddorp. Kosten voorverkoop zijn € 6,50 voor volwassenen en € 2,00 voor kinderen tot 12 jaar.

Wintersfeermarkt Ouddorp

OUDDORP – Vrijdag 28 november is er een 'wintersfeermarkt'op het terrein van Country Garden aan de Dijkstelweg 28 (voorheen Grinwis). Er staat een groot aantal kraampjes waar van alles te koop is. Voor de kinderen is er een kunstijsbaan. De markt begint 's middags om 15.00 uur en duurt tot 21.00 uur.

De volgende bedrijven en instellingen zijn vertegenwoordigd: Handmade Ouddorp, Party Service Mierop, Herblife Skin, Honderd procent Ouddorp, Groothandel Jomel, Anneke Fotografie, Vinti Bambini, Quilt aan Zee, Vlinderhout, Het Kadootje, Wafels voor KWF, SMA de Wereld uit, Shirley kinderspeldjes, Schoonheidssalon Only 4 You, KiKa Goeree-Overflakkee, Kaartverkoop voor MS.

Nachtactie SDOK door jeugdclub 4-you

OUDDORP - Op vrijdag 28 november organiseert jeugdclub 4-you uit Ouddorp een nachtelijke actie voor de SDOK (Stichting De Ondergrondse Kerk). De jeugd zal in deze nacht opblijven en acties ondernemen om zoveel mogelijk geld op te halen voor dit goede doel. Hiermee steunt men de landelijke actie van de HHJO (Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie). Door deze actie wil men ook aandacht vragen voor de vervolgde mede-christenen die lijden om 'Zijns Naams wil'. Het thema van de landelijke actie SDOK is 'medische zorg voor vervolgde christenen'. "Als we ons verdiepen in het werk van de SDOK, zien we hoe belangrijk dit werk is. Om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor deze organisatie, gaat onze jeugd een nacht door", aldus de organisatie. U kunt ook uw bijdrage leveren aan deze actie, door op vrijdagavond 28 november naar Westerweg 21 in Ouddorp te komen. U kunt daar o.a. uw auto laten wassen, gezellig een kop koffie drinken met gebak erbij (gemaakt door de jeugd) en nog veel meer activiteiten. Ook aan de kinderen is gedacht met diverse spelletjes. De jeugdclub hoopt op veel (financiële) steun.

Feestje voor familiebedrijven

Woensdagavond 19 november stond alles in het Prieel in het teken van familiebedrijven. Eilanden-Nieuws organiseerde er de finaleavond van het project 'Familiebedrijf van het jaar'. De jury heeft drie bedrijven genomineerd voor deze mooie titel. Ze staan op de omslag bij deze krant: Breston, Goemaat Glashelder en Tieleman Keukens. De winnaar is Keukencentrum Tieleman, dat mag zich, met gepaste trots, 'Familiebedrijf van het jaar op Goeree-Overflakkee' noemen.

Een verslag van de avond was te lezen in de krant van afgelopen vrijdag. Op deze pagina's een beeldimpressie van de bijeenkomst.

Koninklijke Onderscheiding voor Dick Wolfert

Voor Dick Wolfert was er zaterdagavond een Koninklijke Onderscheiding, voor zijn vrouw een fraaie bos bloemen. Foto: Hans Villerius

DEN BOMMEL – Voor de Bommelse muziekvereniging 'Eendracht Maakt Macht' (EMM) was het afgelopen zaterdagavond, 23 november, een prachtige avond die ze had in de Bommelstee. De vereniging bestaat 80 jaar en ter gelegenheid daarvan was er een jubileumconcert, waar een enthousiast en massaal publiek naartoe was gekomen. Naast de vele mooie momenten van deze avond sprong er één zeker ook uit: de uitreiking van een Koninklijke Onderscheiding aan één van de leden van de muziekvereniging, Dick Wolfert. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, nadat hij eerder dit jaar, bij z'n 40-jarig jubileum bij de vereniging, het voorzitterschap had neergelegd. Locoburgemeester Frans Tollenaar van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte hem tijdens het feestconcert de bijbehorende versierselen op.

Door Hans Villerius

Voor Dick Wolfert was er zaterdagavond een Koninklijke Onderscheiding, voor zijn vrouw een fraaie bos bloemen. Foto: Hans Villerius

Al vanaf december 1974 is Wolfert actief lid van EMM. In 1975 kwam hij als secretaris in het bestuur. "Hij functioneerde tijdens een sterk veranderende maatschappij als een krachtig en rustig persoon. Hij regelde optredens, stelde het jaarprogramma samen, had contacten voor inzamelacties, regelde loterijen en nog veel meer", zo memoreerde de locoburgemeester de activiteiten van Wolfert. "In 1990 werd hij voorzitter. Hij vervulde deze functie met grote betrokkenheid en inzet. De vereniging onderging de nodige wijzigingen, die andere visies en zienswijzen met zich meebrachten. Dat was niet voor iedereen vanzelfsprekend. De overgang van Fanfare naar Bigband is daar een voorbeeld van. Hiervan liet Wolfert de uitdaging zien en legde de nadruk op het voortbestaan van de vereniging door de leden te stimuleren en te ondersteunen. Want de muziekvereniging speelt een belangrijke rol in het culturele en sociale leven van Den Bommel en omstreken." De locoburgemeester noemde Wolferts inzet voor de muziekvereniging "een voorbeeld aan de medemens" en "een belangrijke bijdrage aan de saamhorigheid van de lokale bevolking." "In de huidige maatschappij is het soms ver zoeken naar mensen zoals u, die tijd vrijmaken om op vrijwillige basis een bijdrage te leveren aan het welzijn van hun leefomgeving. Ik wil u namens het gemeentebestuur dan ook heel hartelijk danken voor uw jarenlange vrijwillige inzet!"

Sommelsdijkse hoveniers: 'Wij leveren kwaliteitswerk met oog voor detail'

Wouter en Jaap (r.) op karwei in Bruinisse. Foto: Hans Villerius

SOMMELSDIJK – "Het is best bijzonder gegaan eigenlijk. We kenden elkaar nauwelijks. Maar onze wegen kruisten elkaar, we zaten op eenzelfde golflengte en we zijn eigenlijk direct gaan samenwerken". Dat vertelt Jaap Koppejan uit Sommelsdijk, die sinds een jaar zijn eigen hoveniersbedrijf heeft. Ondanks dat hij nog maar vrij kort zelfstandig ondernemer is, is hij al snel samenwerking aangegaan met nóg 'n zelfstandig hovenier: Wouter Steunenberg, ook uit Sommelsdijk. Allebei hebben ze hun eigen bedrijf en dat houden ze ook zo. Niettemin zullen klanten hen veelal samen aan het werk zien, gebruik makend van elkaars krachten, vaardigheden, machines en wat dies meer zij.

Door Hans Villerius

Wouter en Jaap (r.) op karwei in Bruinisse. Foto: Hans Villerius

Jaap (30) is erkend hovenier en zit al veertien jaar in het vak. Hij heeft altijd in loondienst gewerkt, maar startte een jaar geleden daarnaast een eigen bedrijf: Hoveniersbedrijf Koppejan. Wouter (33) begon zeven jaar geleden van zijn hobby z'n werk te maken. Tuinieren deed hij al ontzettend graag en is dit in 2007 onder de naam Steunenberg Groenvoorziening beroepsmatig gaan doen, naast de werkzaamheden die hij als franchise-ondernemer al deed op het gebied van brandpreventie.
Toen afgelopen voorjaar Wouter voor een fikse operatie kwam te staan en eigenlijk geen idee had hoe 't daardoor met zijn onderneming verder moest, kwam hij in contact met Jaap Koppejan. "Er was meteen een heel goede klik, over heel veel dingen dachten we 't zelfde", vertelt Wouter. "Omdat ik hulp nodig had, wilde Jaap werk voor me komen doen. En dat werkte zo fijn dat het eigenlijk altijd zo is gebleven en we besloten hebben om samen te gaan werken. Enerzijds met behoud van ieders eigen bedrijf, anderzijds met gebruikmaking van elkaars kennen, kunnen en materieel. Ook de wederzijdse klanten zijn nu van ons samen." Inmiddels hebben ze ook een bedrijfsloods van waaruit ze werken en hun klanten bedienen. En die klantenkring is al aardig omvangrijk, van Middelburg tot Rotterdam toe. "We hebben trouwens best veel echte tuinliefhebbers onder onze klanten", merkt Jaap op. "die hoge eisen stellen aan de verzorging van hun tuin. Wij vinden het fijn dat zulke klanten de kwaliteit van ons werk kunnen waarderen. Meer dan eens krijgen we ook complimenten omdat we oog voor detail hebben. Wij vinden het belangrijk om goed naar de klant te luisteren, ze van goed advies te dienen, goed contact met ze te hebben en ervoor te zorgen dat er een vertrouwensbasis is. Klanten zien dat we ze iets extra's bieden en dat wordt enorm gewaardeerd. We hanteren een scherp tarief en denken graag ook financieel met de klant mee."
Hoewel Jaap en Wouter alle hovenierswerkzaamheden verzorgen, richten ze zich het meest op tuinonderhoud, zoals het uitvoeren van winter- en voorjaarsbeurten, hagensnoei, vormsnoei, bemesting of nieuwe beplanting. Daarnaast doen ze ook tuinaanleg en tuinrenovatie. En ze genieten van hun vak. "We hebben volop werk en vinden 't heerlijk om te doen. Het is elke dag genieten!"
Wie meer wil weten kan bellen naar Jaap Koppejan, tel. 06 18133460, email hoveniersbedrijfkoppejan@gmail.com. Of naar Wouter Steunenberg, tel. 06 51833700, email wouter@wsteunenberg.nl.

17e Ouddorpse Snertwandeltochten op zaterdag 6 december

OUDDORP - Zaterdag 6 december organiseren VVV Ouddorp aan Zee en Hotel Akershoek, in samenwerking met Het Nederlandse Rode Kruis afdeling Goeree e.o. de Ouddorpse Snertwandeltochten. De organisatie is ontzettend trots dat het wederom is gelukt om nieuwe routes samen te stellen. Speciaal uitgezette wandelroutes voor deze dag leiden, al naar gelang de gekozen afstand, langs de mooi gelegen Ouddorpse "spulletjes", de Stellendamse havens, door prachtige natuurgebieden en de lange afstanden komen o.a. ook in de buurt van de Markt in Goedereede waar een gezellige Kerstmarkt wordt georganiseerd. De routes zijn allemaal prima "uitgepijld" en ook geschikt voor "Nordic Walkers".

VVV Ouddorp aan Zee is aangesloten bij de landelijke organisatie van wandelverenigingen (KNBLO) en heeft daarmee o.a. ook een vermelding in het Landelijke Wandelprogramma (LWP). Ter promotie van het wandelen in zijn algemeenheid en het meedoen aan zo veel mogelijk georganiseerde wandelingen, geeft deze KNBLO "wandelkilometer-stempelboekjes" uit. Lange-afstands-wandelaars weten dat wel; bij deelname aan wandelingen, zoals de Ouddorpse Snertwandeltocht, kun je af laten stempelen en in het boekje bijv. ook nog ervaringen beschrijven. Zo veel mogelijk stempels verzamelen is een leuke sport en nog leuker om later terug te lezen (of zelfs te gaan). Als kinderen t/m 12 jaar dit jaar samen met een volwassene inschrijven voor deelname aan de 10-km-wandeling, ontvangen zij zo'n origineel stempelboekje gratis (op=op).
Starten met 25 en 35 km wandelen is mogelijk van 8.00 tot 10.00 uur (aankomst uiterlijk tussen 15.00 en 16.00 uur!) en met 10 km van 10.00 tot 12.00 uur bij Hotel Akershoek, Boompjes 1, Ouddorp. Inschrijven voor de 25- en 35- kilometerwandeling is mogelijk op het startpunt vanaf 7.30 uur en voor de 10-kilometerwandeling vanaf 9.45 uur.
Het erwtensoep-seizoen bij Hotel Akershoek is inmiddels voor geopend verklaard. Een aantal kenners prezen de lekkere smaak dus met die welverdiende beloning, na afloop van de wandeling, komt het helemaal goed!
Deelname kost € 4,50 p.p. en is incl. een herinnering en die goed gevulde kop erwtensoep, ook wel "Akershoek-Snert" genoemd. Ben je lid van een wandelbond, laat dan bij inschrijving je pasje zien en ontvang € 0,50 korting p.p.
Voor meer info: VVV Ouddorp aan Zee, tel. 0187 681789, e-mail info@vvv-ouddorpaanzee.nl.

Emma Visser en Mitchell Heemes voor Edukans naar Ethiopië

Emma Visser en Mitchell Heemes.

MIDDELHARNIS - Vrijdagochtend 14 november zijn in de mediatheek onder grote belangstelling de twee ambassadeurs bekendgemaakt die namens de RGO meegaan naar Ethiopië. De keuze was zeer moeilijk. Alle kandidaten hadden ieder op zijn of haar eigen manier een fantastische presentatie neergezet. Het was erg mooi om te zien welk talent de school in huis heeft. Uiteindelijk is de keuze gevallen op Emma Visser en Mitchell Heemes.

Deze twee leerlingen wacht een drukke en spannende tijd. In december en januari maken ze kennis met de andere afgevaardigden van de scholen in den lande. Zij zullen de RGO vertegenwoordigen en in februari met zo'n vijfentwintig leerlingen vanuit Nederland naar Ethiopië reizen.

Ieder jaar in actie

De RGO-docenten en leerlingen komen iedere twee jaar in actie voor beter onderwijs in een van de ontwikkelingslanden. Onze leerlingen in Nederland boffen met goed onderwijs, waar ze vaardigheden en kennis verzamelen voor de rest van hun leven. Wereldwijd gaan 57 miljoen kinderen niet naar school. Edukans zet zich in voor meer scholen, schoolbanken en schoolboeken en meer leraren. Emma en Mitchell delen bij terugkomst in Nederland hun ervaringen met de leerlingen van de RGO, waardoor hopelijk weer een stukje wordt bijdragen aan het 'wereldbewustzijn' van al de leerlingen.

Edukansacties

Er staan op de RGO nogal wat acties voor dit doel in de steigers. De eerste actie voor Edukans is op 12 december. Dan wordt er op school een Winterfair georganiseerd. Spontane donaties zijn uiteraard van harte welkom via www.rgo.inactievooredukans.nl.

17 / 32

18 / 32

Groot Dictee 2014: acht zinnen, 256 woorden, 1895 fouten

MIDDELHARNIS – Daar zaten ze dan weer, de kandidaten die zich hadden opgegeven om mee te doen met het Groot Dictee Goeree-Overflakkee 2014. In tegenstelling tot de veertig van vorig jaar vulden ditmaal maar liefst 68 kandidaten de aula van de Prins Mauritsschool (PM) in Middelharnis – zo'n beetje de thuishaven voor het eilandelijke Groot Dictee. Vorige week donderdagavond werd voor het zevende achtereenvolgende jaar de jongste editie van dit taalfestijn gehouden, dat ontstaan is als initiatief van Rotary Club Goeree-Overflakkee. In onze editie van afgelopen vrijdag poseerden de winnaars al op de voorpagina van onze krant, waarbij we beloofden in de krant van vandaag een uitgebreider verhaal over het Groot Dictee te zullen plaatsen. En belofte maakt schuld. Dus…

De correctoren, geconcentreerd aan het werk.

Tekst en foto's: Hans Villerius

Namens de eilandelijke afdeling van de Lions Club opende Bram Roos het dictee op toepasselijke wijze met het voorlezen van een gedicht waarin allerlei spellingsaangelegenheden de revue passeerden. Natuurlijk was er een korte uitleg over wat de 'Rotary' nu eigenlijk is en doet. "Een wereldwijde serviceorganisatie", zo zei Roos, "maar verankerd in de lokale samenleving, waarvoor ze zich ook inzet". Het organiseren van het Groot Dictee is daar een voorbeeld van, want de opbrengst ervan gaat telkens naar een goed doel. Dit jaar zelfs in z'n geheel. De begunstigde is dit keer Stichting Inloophuis De Boei Goeree-Overflakkee en daarvoor klommen de deelnemers aan het Groot Dictee Goeree-Overflakkee deze avond dus in de pen.

256 woorden

De correctoren, geconcentreerd aan het werk.
De winnaars van het Groot Dictee Goeree-Overflakkee 2014, geflankeerd door de organisatoren. V.l.n.r.: Jan Verhage, Lara Offermans, Hannelien Kieviet, Kees van Rixoort, Rien Wisse, André Kastelein en Bram Cornelisse.
De winnaars van het Groot Dictee GO 2014, geflankeerd door de organisatoren. V.l.n.r.: Jan Verhage, Lara Offermans, Hannelien Kieviet, Kees van Rixoort, Rien Wisse, André Kastelein en Bram Cornelisse.

Samensteller van het dictee is al vanaf het begin André Kastelein. Elk jaar bedenkt hij een ander thema. Nu had hij het idee opgevat om het over tatoeages te hebben, ook wel aangeduid als tattoos. En als het kleintjes zijn, heten ze tatoeagetjes of tattootjes. Daarmee hebben we meteen al wat woorden te pakken die foutloos voor het dictee opgeschreven moesten worden.
Acht zinnen had Kastelein bedacht, in totaal goed voor 256 woorden, waarvoor het Groene Boekje en de laatste versie van de Dikke Van Dale normatief worden gesteld voor de juiste spelling. Nóg wat aanwijzingen werden gegeven voordat het dictee van start ging. Cijfers moeten voluit worden geschreven, afkortingen mogen niet worden gebruikt, woorden mogen niet worden afgekort en nee… spieken mag ook niet!

Smerig moeilijk

Na nogmaals onder de neus te zijn gewreven dat het dictee dit jaar weer 'smerig moeilijk' zou zijn, ging Kastelein van start om zijn in elkaar geconstrueerde volzinnen te presenteren. Zijn gezicht straalde bij voorbaat al zichtbaar genoegen uit over hoe de zwoegende menigte in de zaal vóór hem het er af zou brengen om de soms onmogelijkste woorden correct op te schrijven.
De eerste zin was nog maar net voorgelezen of één van de deelnemers achterin de zaal zat al met het hoofd te schudden en maakte half om half duidelijk dat 'ie maar beter z'n biezen kon pakken. Toch deed hij z'n best, net als alle anderen, die de hersens pijnigden over een fluorescerend hawaïshirt, frêle biedermeier cherubijntjes in lichtturquoise of acaciaroze, gotische majuskels, vervaarlijke kalasjnikovs en zwartepietenzwart, om maar wat te noemen. Oost-Indische inkt moest ook goed geschreven worden, evenals een vermeend confucianistische spreuk, de exotische Polynesische samenleving of Viking- en Maoricultuur. Excusez le mot, excentrieke 'aarsgeweien', onesthetische konterfeitsels, automutilatie, chagrijnige dobermannpinchers, gargouilles en maîtresses – het is maar een greep uit wat er allemaal voorbijkwam.
En niet alleen de dicteekandidaten hadden het zwaar te verduren, maar ook de correctoren hadden in de pauze veel concentratie nodig om de rode pen op een juiste wijze te hanteren.

Cijfers

Na de pauze kon de uitslag worden bekendgemaakt. Maar eerst volgden hierover wat cijfers. In totaal waren er 1895 fouten gemaakt. Met een deelnemersaantal van 68 betekent dit 27,86 fouten per persoon.
Al vanaf de eerste keer dat het Groot Dictee Goeree-Overflakkee gehouden wordt, is er ook een deelnemerscategorie 'Scholieren', met leerlingen van zowel de PM als de RGO te Middelharnis. Voor hen is het elk jaar de uitdaging om hun school met een gemiddeld zo laag mogelijk aantal fouten uit het dictee te laten komen. Na zes jaar was vorig jaar de stand 3-3, dus zijn ze zeker aan elkaar gewaagd. Alleen ditmaal was het verschil wel wat groter. Met een gemiddeld foutenaantal van 31 per leerling moest de RGO het afleggen tegen de gemiddeld 24,9 fouten die de PM-leerlingen hadden gemaakt. Dus staat de PM nu weer voor, met 4-3.

Scholieren

Maar toen moesten er toch namen worden genoemd. Namen van diegenen die zich het best door de 'woordenstrijd' van deze avond heen hadden geworsteld en zich dus winnaar zouden mogen noemen van de categorie waartoe ze behoorden.
Allereerst de leerlingen. Als beste deelnemer van de RGO kwam Lara Offermans uit de bus, met 20 fouten. De beste leerling van de PM – slechts tien fouten! – was Hannelien Kieviet. Allebei kregen ze een fraaie pen met inscriptie en een bos bloemen.

Specialisten

Daarnaast waren er een categorie 'algemene deelnemers' en een categorie 'specialisten'. Tot de laatste behoorden diegenen die slechts tien fouten of minder zouden maken. Als PM-leerling behoorde Hannelien Kieviet dus tot twee categorieën: naast die van leerlingen dus ook van de specialisten! Toch waren er specialisten die 't er nóg beter van afbrachten. Zo had de Belgische Frans van Besien zes fouten, Peter Altink drie, Huib Boogert maar twee en Rien Wisse uit Breda slechts één fout. Laatstgenoemde had zich 's middags pas voor het dictee aangemeld. Hij kwam, hij zag en overwon, want niemand verbeterde de score van Wisse. Hij mocht dan ook als overall winaar de wisselbeker in ontvangst nemen en deze een jaar lang thuis te pronk zetten.

Algemene deelnemers

Bij de 'algemene deelnemers' had Anneke van Doorn met 15 fouten de derde plaats te pakken, Piet de Man met 14 fouten de tweede plaats en werd Kees van Rixoort met slechts twaalf fouten de winnaar van zijn categorie. Vermeldenswaard is natuurlijk dat Van Rixoort, die voor de eerste keer aan het dictee deelnam, als correspondent actief is voor onze krant, Eilanden-Nieuws.

Van de categorieën 'algemene deelnemers' en 'specialisten' kregen alleen de nummers één een sierlijke beker uitgereikt. Na afloop werd, onder het genot van een uitstekend verzorgd 'hapje en een drankje' nog gezellig nagepraat. En uit de mond van velen viel te beluisteren: "volgend jaar hoop ik zeker weer mee te doen!"

21 / 32

GOEDEREEDE

Adventsuitvoering gelegenheidskoor

In het teken van Advent zal er op zaterdag 29 november een uitvoering worden gegeven in kerkgebouw De Levensbron te Goedereede. In de maanden oktober en november hebben verschillende enthousiaste zangers en zangeressen uit diverse gemeentes een repertoire ingestudeerd rondom het adventsthema 'Van verwachting naar vervulling'. Het resultaat is op deze avond te horen. Er zullen veel bekende advents- en kerstliederen worden gezongen. Naast de koorzang is er ook veel samenzang. Dominee J.W. van Estrik hoopt de meditatie te verzorgen. De opbrengst van deze avond zal ten goede komen van de Levensbronkerk. De kerk, Doelweg 5, is vanaf 19.00 uur open, de uitvoering begint om 19.30 uur.

Kerk open tijdens kerstmarkt

Tijdens de kerstmarkt te Goedereede op 6 december zal van 13.00 tot 16.30 uur de oude Hervormde Kerk open zijn. Van 13.30 tot 15.30 uur wordt muziek ten gehore gebracht. Er is een afwisselend programma met harpmuziek, Christmas Carols, piano en orgelspel. De toegang is gratis, er wordt koffie, thee en fris geschonken en er is vrije in- en uitloop.

MELISSANT

Wintermarkt/braderie

De Dorpsraad Melissant en Gymvereniging Kwiek organiseren al jaren diverse activiteiten voor alle inwoners, omwonenden en bezoekers. Rondom het Dorpsplein zullen de activiteiten plaats vinden met bijbehorende gezelligheid en muziek en een aankleding van de markt in winter/kerst sfeer. De Wintermarkt/braderie is gepland van 16.00 tot 22.00 uur, waarbij er wordt geprobeerd afwisseling te hebben voor wat betreft aanbod van kramen, zoals planten, bloemen, kleding, boeken, huisdecoraties en natuurlijk de nodige versnaperingen voor de inwendige mens, etc. Ook zijn er kramen met rommelmarktspullen. Voor de kinderen zal er vermaak zijn en muziek zal de gezelligheid tot een hoogtepunt brengen. Rondom en in De Poort zal de activiteitencommissie van de Hersteld Hervormde Kerk weer diverse invullingen geven aan de inwendige mens en koopjes voor iedereen. Kramen, inclusief bovenzeil en verlichting, kosten € 27,50 bij voor uitbetaling en 32,50 euro bij afrekening tijdens de markt. Kraamgeld kan worden overgemaakt op rekening NL96RABO 0188250786 t.n.v. Dorpsraad Melissant/wintermarkt. Meer info: André Kool, tel. 0187 602383 of 06 55961285, e-mail a.kool72@chello.nl.

MIDDELHARNIS

Sociaal plan bij Topdak

Het bedrijf Topdak uit Middelharnis heeft een sociaal plan afgesloten met de bonden. Het bedrijf dat daken en casco's bouwt, houdt binnenkort op te bestaan waardoor 22 mensen op zoek zijn naar ander werk. De directie van het bedrijf heeft er alles aan gedaan om voor medewerkers, klanten en leveranciers de sluiting netjes te regelen. Na een kleine aanpassing van het eerder voorgestelde sociale plan zijn nu de werknemers tevreden met het voorstel en hebben zij hiermee ingestemd.

Breicafé-avond verplaatst

Iedere eerste dinsdag van de maand is iedereen van harte welkom bij Breicafé "Steekje los" in het Diekhuus in Middelharnis. Onder het genot van een hapje en drankje wordt er door gemiddeld 70 dames gebreid en gehaakt en worden er patronen en brei/haaktechnieken uitgewisseld. In de maand december is de Breicafé-avond van dinsdag 2 december, wegens omstandigheden, verplaatst naar dinsdag 9 december. Iedereen, dus ook als je nog nooit bij "Steekje los" bent binnen gelopen, is van harte welkom bij de laatste Breicafé-avond van 2014. Des te meer omdat er ook voor iedere bezoeker een, inmiddels traditiegetrouw, handgemaakt cadeautje voor de feestdagen klaarligt. Een aantal vrijwilligers heeft zich in de afgelopen maanden hier belangeloos voor ingezet. Op dinsdag 9 december is er, naast de mogelijkheid om te breien/haken aan je eigen werk, ook de mogelijkheid om mee te doen aan een kleine haakworkshop. Meer hierover is te vinden op de Facebookpagina van Breicafé "Steekje los" of in de extra nieuwsmemo die verstuurd is en die ook aan te vragen is door een email te sturen naar breicafesteekjelos@gmail.com. Men kan er tussen 19.00 en 22.00 uur terecht.

Praise in Het Diekhuus

Zondagavond is er een praise-avond in Het Diekhuus. Er is dan gelegenheid om een uurtje samen liederen te zingen tot eer van God. De aanvang is 19.00 uur.

OOLTGENSPLAAT

CB Sélect overgenomen

Met ingang van 19 november jl. heeft ELMO Trade het bedrijf CB Sélect overgenomen. ELMO Trade, een bedrijf gevestigd in Ooltgensplaat met magazijn in Oude-Tonge, verkoopt Bloemisterijbenodigdheden en -verpakkingen aan de bloemisterijgroothandel en -grootverbruikers. CB Sélect gevestigd in Mijdrecht is gespecialiseerd in het ontwikkelen en verkopen van verpakkingen voor de drankenbranche en levert aan dranken- en horecagroothandel, slijterijen en wijnhandel. Door deze overname zal ELMO Trade beide branches een breder pakket kunnen aanbieden en de positie in deze markten vergroten. ELMO Trade zal beide bedrijven samenvoegen en verder werken vanuit Oude-Tonge om zo de klanten centraal te kunnen bedienen.

Verkoping Hervormde Gemeente

Zaterdag 29 november is er een verkoping van de handwerkkring van de Hervormde Gemeente in Ooltgensplaat. Deze verkoping vindt plaats van 09.00 tot 12.00 uur in Elthato, Zuid Achterweg 27. Er is een boekentafel, cadeautjes, groen- en homedecoratie, kettingen en gehaakte en stoffen tassen. Verder is er weer de bakkerskraam, advocaat, boerenkaas, soep, witlof en stoofperen. En natuurlijk zijn er diverse verlotingen. U kunt gezellig een kopje koffie/thee drinken in de koffiehoek. De opbrengst is bestemd voor de Hervormde Kerk. Ook houdt de kinderclub deze morgen een kleine verkoping, waarvan de opbrengst bestemd is voor het project: Leven met lef, t.b.v. Christenen in Nepal.

OUDE-TONGE

Bingo ANBO

Vrijdag 28 november is er een grote bingo in het informatiecentrum van Stichting ZIJN aan de Bernhardstraat. Aanvang 19.30 uur. De zaal is open om 19.00 uur. De kosten: € 6,50 voor 9 rondes + nog 1 extra ronde. Koffie kost € 0,50 en overige consumpties € 1,00. Zowel leden als niet-leden zijn welkom.

Sint Nicolaas bij ANBO

Woensdag 3 december is er een Sint Nicolaasmiddag in De Grutterswei, georganiseerd door de ANBO. De aanvang is 14.00 uur. De zaal is open vanaf 13.30 uur. Maarten van der Klooster is uitgenodigd. Hij verzorgt een fotoreportage van Ecuador Zuid Amerika. Na de pauze is er een reportage over de Galapagos eilanden; deze liggen 1000 km van Ecuador maar horen bij dit land. Toegang gratis.

OUDDORP

Nieuwjaarsduik 2015

Een Nieuwjaarsduik is tegenwoordig niet meer zo bijzonder, maar die in Ouddorp wel. Deze duik is namelijk uniek in Nederland doordat deze een geheel eigen karakter heeft en dit ook weet te behouden. Albert Heijn Ouddorp is weer de hoofdsponsor van het evenement, maar daarnaast zijn veel (lokale) ondernemers bereid gevonden de Ouddorpse Nieuwjaarsduik te ondersteunen. Strandpaviljoen Paal10 en restaurant 'in d' Groene Lanteern' verzorgen de ambachtelijke erwtensoep die na afloop aan de duikers zal worden verstrekt. Zij bieden tevens, in samenwerking met viswinkel Ouddorp, vanaf 12.00 uur op het evenemententerrein diverse consumpties. Het startschot voor de 33e Ouddorpse Nieuwjaarsduik wordt, als vanouds, om 14.00 uur gegeven op strand 't Flaauwe Werk, nabij de reddingbrigade. Inmiddels is een eigen site actueel, waarop informatie en tips terug te vinden zijn: www.ouddorpsenieuwjaarsduik.nl. Via deze site is een deelnameformulier te downloaden dat vooraf kan worden ingevuld en op 1 januari bij het betreden van het terrein wordt ingeleverd. Door de omvang en groei is de organisatie van de Nieuwjaarsduik nog altijd op zoek naar mensen die willen helpen in het meedenken en bij het opbouwen van het evenemententerrein. Voor informatie of aanmelden kunt u contact opnemen via info@nieuwjaarsduikouddorp.nl of kijk op www. nieuwjaarsduikouddorp.nl. Kosten voor deelname bedragen € 2,50, wat ten goede komt aan de Ouddorpse Reddingsbrigade en KNRM-station Ouddorp.

Zangavond

Op zaterdag 6 december zal er in de Hervormde kerk aan de Weststraat een zangavond worden gehouden. Medewerking verlenen het Delta Mannen Ensemble o.l.v. Dinant Struik en het Kinderkoor 'Opent uwen Mond' uit Barendrecht o.l.v. Marianne Hoogerwerf. Ds. C. van den Berg verzorgt de meditatie. De aanvang is 19.30 uur. De toegang is gratis. Er zal wel een collecte gehouden worden voor de onkosten van de avond.

Wintermarkt Gereformeerde Kerk

Tegelijk met de Winterfair op 29 november organiseert men in de Gereformeerde kerk aan de Dorpstienden een Wintermarkt van 9.30 tot 16.00 uur. Te koop zijn: kerstdecoraties, antiek en curiosa, boeken, kerstkaarten, etc. Op bepaalde tijden wordt het orgel bespeeld. Er wordt gratis koffie met koek geserveerd. "Loop eens binnen en laat u verrassen door de vele leuke, betaalbare cadeautjes die wij hebben voor Sint en/of Kerst", aldus de organisatie.

Kerstreis Groei & Bloei

Groei & Bloei organiseert op 12 december een kerstreis naar Broek op Langedijk. De oudste groenteveiling ter wereld is daar omgetoverd tot een sfeervolle Christmas & Winterfair, een volledig overdekte en verwarmde markt. De romantische houten hallen zijn prachtig versierd. Onder de historische balken van het museum staan zo'n vijftig sfeervolle kramen opgesteld. U kunt het zo gek niet bedenken of het is te koop: sieraden, heel veel kerstartikelen, snoeperijtjes en eten & drinken. Diverse koren, zangers en singer/songwriters brengen er hun prachtige kerstrepertoire ten gehore. Naast de kramen zijn er workshops origami en kaarsen maken. Ook wordt een bezoek gebracht aan de authentieke veiling in het prachtige afmijnlokaal uit 1912. Tot slot wordt een rondvaart gemaakt door "het rijk der duizend eilanden". De kosten voor deze reis zijn € 49,50 voor Groei & Bloei leden, niet leden betalen € 55,00. Meer informatie en aanmelden bij Cees van de Graaf, tel. 0187 681027 of 06 40112917, e-mail discograaf@hetnet.nl.

SOMMELSDIJK

Anneloes van Hunnik kandidaat GroenLinks

GroenLinks Zuid-Holland heeft Anneloes van Hunnik (links op de foto) gekozen op de 4e plaats op de kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart a.s. Anneloes is bestuurslid van GroenLinks Goeree-Overflakkee en woont in Sommelsdijk. Met 23 jaar is Anneloes een jonge kandidaat, maar ze heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan binnen de partij en in de milieubeweging. Samen met Anneloes staan er nog meer aanstormende talenten op de kandidatenlijst. GroenLinks hoopt bij de verkiezingen 4 zetels te halen, één meer dan nu. Voor meer info zie www.groenekansengo.nl.

Verkoping

Vrouwenvereniging "Liefde vindt Werk" van de Hervormde gemeente Sommelsdijk hoopt morgen, woensdag 26 november, haar jaarlijkse verkoping te houden. Er is van alles te koop, o.a. handwerkartikelen, kaas, fruit, pannenkoeken, slaatjes, oliebollen, advokaat, (kerst)kaarten. U kunt inschrijven op mooie prijzen. Voor de kinderen is er enveloptrekken en zijn er diverse leuke cadeautjes te koop. Ook kunt u gezellig koffie drinken met iets lekkers erbij. De opbrengst van deze dag is bestemd voor het werk van Willem en Joanne Folmer in Congo en voor Janneke Slegh in Oeganda. Vita Nova is geopend van 10.00 tot 15.30 uur.

STELLENDAM

Sintsurprisemiddag met high tea

De activiteitencommissie van de Stichting ZIJN Stellendam organiseert op donderdagmiddag 4 december een Sinterklaasmiddag. De deelnemers wordt gevraagd om een klein cadeautje mee te brengen van € 3 á € 3,50. Het presentje wordt bij binnenkomst ingeleverd en later verloot. Verder is er een high tea en wordt er een Sinterklaasverhaal verteld. De aanvang is 14.30 uur. De middag wordt gehouden in het Haegse Huus. Entree € 5,-. Opgeven kan bij mevr. M. v. Oostenbrugge, tel. 491653, of bij mevr. E.S. Spahr-v.d. Hoek, tel. 602411. Mensen van buiten Stellendam zijn eveneens van harte welkom.

Gymvereniging DOS en DB Future Events starten samenwerking

OOLTGENSPLAAT – Onlangs is de samenwerking gestart tussen gymvereniging DOS Ooltgenplaat en Jeroen de Boed, eigenaar van DB Future Events. Jeroen begeleidt enthousiast en professioneel de nieuwe sportgroepen Cool4Boys en Fit4Men.

Cool 4Boys is een les speciaal voor jongens van groep 4 en hoger (tot max. 16 jaar) waarin o.a. freerunning op een verantwoorde manier wordt begeleid. Het eerste lesuur is voor jongens uit groep 4 t/m 6. Het tweede lesuur is voor jongens van groep 7 t/m 16 jaar.
Fit4Men is gericht op de volwassen man van 30 jaar en ouder die conditie en spierkracht wil opbouwen. De anderhalf durende les bestaat uit een fysieke training en afsluitend een balsport, zoals volleybal of voetbal.
Gymvereniging DOS en Jeroen zijn tevreden over de opkomst en het enthousiasme van de jongens en de volwassen man. "In de lessen staat plezier en fysiek bezig zijn voorop", aldus Jeroen. Gymvereniging DOS was al langere tijd op zoek naar een sportdocent om haar activiteiten met jongens- en herengymnastiek uit te breiden, voor Jeroen de Boed is dit een uitstekende aanvulling op zijn CIOS opleiding.
Alle lessen worden verzorgd in MFC 't Centrum te Ooltgensplaat. Iedereen is van harte welkom in de lessen, de eerste twee lessen zijn altijd gratis. Ervaar het zelf en doe mee. Gymvereniging DOS, DB Future Events en Tamara's Horeca zullen de samenwerking in de toekomst voortzetten in diverse sportevenementen.
Voor meer informatie: www.gymvereningdos.nl, www.dbfuture-events.nl, www.tamarashoreca.nl.

Rechercheur en jeugdboekenschrijver Ben de Raaf bezoekt Boekhandel van der Boom

SOMMELSDIJK - Ben de Raaf, rechercheur bij de politie en jeugdboekenschrijver, komt zaterdag 29 november naar Sommelsdijk.

In de bekende boeken die De Raaf over de politie schrijft, wil de auteur graag informatie doorgeven over: Het werken bij de politie. Hoe een rechercheteam op onderzoek gaat. Ook bijvoorbeeld iets over de gevaren van XTC (Paniek in Prinsenland). Over het onderzoek na een ontvoering (Kidnap in Krimpen). Over het onderzoek naar de invoer van drugs (Rare lading voor het Lage Land.). Over wat er allemaal gebeurt als een politieagent iemand neerschiet (Levensgevaar in Schollevaar). En in Trammelant in 's Gravenland geef hij de tip of waarschuwing om vooral voorzichtig te zijn met wat je op internet zet of wat je via internet verzendt, twittert of iets dergelijks.
"Het is mijn doel om leuke, gezellige en (ont)spannende boeken te schrijven. De boeken moeten spannend zijn en een christelijke boodschap hebben of ten minste een christelijke sfeer uitstralen", aldus De Raaf. Op de vraag waarom De Raaf is gaan schrijven antwoordt hij: "Ik vind veel christelijke kinder- en jeugdboeken niet sterk. De christelijke boodschap wordt vaak niet realistisch in een verhaal verweven. De boodschap wordt over een verhaal gestrooid zodat deze erop blijft liggen. De christelijke boodschap moet echter door het verhaal verweven zijn".
De twee zojuist verschenen uitgaven "Beroofde bejaarde in Oostgaarde" en "Bardo zoekt verder" zullen deze middag extra aandacht krijgen. Ben de Raaf is zaterdagmiddag 29 november van 13.30 tot 15.30 uur aanwezig bij Boekhandel van der Boom, Voorstraat 41 te Sommelsdijk.

Boek 'Het lot van de MD3 Anna' is een monument voor de Menheerse vissers

De enige foto van de MD3 Anna. Fons Grasveld wist de plaats waar het vissersschip uit Middelharnis vaart te lokaliseren. Het is niet ver van de haven van IJmuiden (foto collectie Streekarchief Goeree-Overflakkee).

MIDDELHARNIS – Als je heel goed kijkt, zie je op het bekende schilderij 'Het laantje van Middelharnis' van Meindert Hobbema de masten van de vissersschepen boven de horizon uit steken. Eind zeventiende eeuw, toen Hobbema het dorpsgezicht schilderde, was Middelharnis al een vissersdorp. Het zou dat nog lange tijd blijven. De Menheerse vissers stonden bekend als zeer vakbekwaam. Vooral het uitzetten en inhalen van de beug ging hun heel goed af. Begin twintigste eeuw kwam er een eind aan de visserij vanuit Middelharnis. In de nadagen verging de vissloep MD 3 Anna met man en muis op de Noordzee. De geschiedenis van dit schip staat centraal in het boek 'Het lot van de MD 3 Anna' van Fons Grasveld, dat afgelopen zaterdag werd gepresenteerd in het oude raadhuis van Middelharnis.

Door Kees van Rixoort

De MD 3 Anna kwam in 1902 in bezit van reder Kolff in Middelharnis. Het schip was in 1894 gebouwd in Vlaardingen en voer aanvankelijk rond als Noordster. Reder Kolff – één van de twee reders in het Flakkeese dorp; de ander was Slis – vernoemde het schip naar zijn echtgenote Anna Elisabeth. De MD 3 Anna was zo uitgerust dat de bemanning – altijd dertien man – met behulp van twee technieken haring, kabeljauw en schelvis aan boord kon brengen: beug- en vleetvissen. De opbrengsten waren dan ook goed.
Op 11 december 1911 vertrok de MD 3 Anna onder leiding van schipper Anthony den Braber voor de eerste reis van het seizoen. Voor Kerst was de eerste vangst in IJmuiden gebracht. De opbrengst was 511 gulden. Op 7 januari 2012 volgde de tweede vangst, die exact 200 gulden meer opbracht. Twee dagen later vertrok de MD 3 Anna weer, om niet meer terug te keren. Vermoedelijk is het schip op 17 of 18 januari vergaan tijdens een niet eens zo heel heftige storm.

Rouw en armoede

De dertien bemanningsleden verdronken, de jongste – een inwoner van Vlaardingen – was 13 jaar. Negentien kinderen verloren hun vader. Voor de weduwen, die soms tegen beter weten in bleven geloven in een terugkomst van hun echtgenoot, braken moeilijke tijden aan. Afgezien van het gemis en de rouw, braken armoedige tijden aan. Sommige weduwen begonnen een winkeltje om in de kost te voorzien. Net na de ramp waren er wel initiatieven om geld in te zamelen voor de nabestaanden, zoals een optreden van het dameskoor van Middelharnis en Sommelsdijk.
Precies honderd jaar na de ramp, begin 2012, kwamen nakomelingen van de bemanning naar Middelharnis voor een sobere herdenking. Fons Grasveld, echtgenoot van een van die nakomelingen, was er ook. "Die herdenking wekte mijn belangstelling, als aangetrouwde buitenstaander en als overkanter die geen ervaring had met de visserij. Maar als antropoloog en documentairemaker raakte ik wel geïnteresseerd in die kleine vissersgemeenschap in Middelharnis. Ik wilde meer te weten komen over het schip, de bemanning en hun gezinnen", zei hij zaterdag in het volle raadhuis van Middelharnis.

Zoektocht

Grasveld dook de archieven in, las van alles over de visserij en bundelde alle informatie vervolgens in 'Het lot van de MD 3 Anna'. Tijdens zijn zoektocht had hij vooral veel aan de hulp en adviezen van Jan Both, archivaris van het Streekarchief Goeree-Overflakkee, en Jan van de Voort van Museum Vlaardingen, dat voorheen bekend stond als het Visserijmuseum. Both en Van de Voort ontvingen zaterdagmiddag dan ook de eerste exemplaren van het boek.
In het boek staat de ramp van de MD 3 Anna plus de nasleep centraal. Maar de auteur gaat ook in op de betekenis van de visserij voor Middelharnis. Hij schetst voorts een beeld van het leven van gewone mensen, met hun noden en behoeften. Al met al geeft 'Het lot van de MD 3 Anna' een indrukwekkende beschrijving van een vissersgemeenschap van honderd jaar geleden.
De uitgave is mogelijk gemaakt dankzij meerdere sponsors, die vinden dat het vastleggen van de geschiedenis belangrijk is en dat de vissers van Middelharnis een monumentje verdienen. Het rijk geïllustreerde boek kost 19,50 euro en is verkrijgbaar bij de boekhandels in Middelharnis, Sommelsdijk en Oude-Tonge. Het is ook te bestellen via de website www.md3anna.nl.

<foto's>

De enige foto van de MD3 Anna. Fons Grasveld wist de plaats waar het vissersschip uit Middelharnis vaart te lokaliseren. Het is niet ver van de haven van IJmuiden (foto collectie Streekarchief Goeree-Overflakkee).

Het Vissersstraatje, waar de vissers van rederij Kolff woonden (foto collectie Riet Verbiest). Er staan alleen vrouwen en kinderen tot 13 jaar op de foto. Vanaf 13 jaar waren de mannen immers op zee. De huizen aan het Vissersstraatje zijn na de watersnoodramp van 1953 gesloopt. Het Verlengde Vissersstraatje, met woningen voor vissers van rederij Slis, is er nog wel. "Deze straatjes vormden een gemeenschap met onderlinge saamhorigheid. Iedere bewoner had wel een familielid verloren op zee. Men steunde elkaar", aldus streekarchivaris Jan Both. Hij bedankte Fons Grasveld voor zijn werk en het boek dat daarvan het resultaat is. "Een prachtig mooi document. Een monumentje voor al die vissers."

INGEZONDEN: Bedankt namens Woord en Daad!

Zaterdag 9 november jl. hebben veel kinderen en verschillende ouders/vrijwilligers zich ingezet voor de jaarlijkse oliebollenverkoop ten behoeve van Woord en Daad. Het resultaat mag er zijn: er zijn, verdeeld over het hele eiland, zo'n 14.000 (2800 zakken) oliebollen verkocht. Kinderen, zeer bedankt voor jullie enthousiaste hulp. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor de chauffeurs die jullie hebben begeleid en degenen die het vervoer hebben verzorgd van de inpakplaats naar de gemeentelijke distributiepunten. Ook zij die hiervoor gratis een vervoermiddel ter beschikking hebben gesteld, zijn we zeer erkentelijk. Dank ook aan de jongelui van de Hervormde Jeugdvereniging in Middelharnis en andere vrijwilligers die zelfs een deel(tje) van hun nachtrust hebben opgeofferd om te helpen bij het inpakken. Daarnaast danken wij iedereen die oliebollen hebben gekocht en daarmee ook het doel hebben gesteund waarvoor de opbrengst is bestemd: "Vakonderwijs, doe het zelf". De netto-opbrengst is ongeveer € 4.200,-. Een prachtig resultaat!
Met deze opbrengst zullen projecten die onder het jaarthema vallen worden gesteund die voornamelijk gericht zijn op het verbeteren van de toegang tot het vakonderwijs en de daarin afgestudeerden te helpen zoeken naar een baan.
Tenslotte vermelden wij nog dat gestart is met de verkoop van kerst- en nieuwjaarskaarten. U kunt dan ook in de komende weken kinderen aan de deur verwachten, of misschien zijn ze al geweest, die u setjes kaarten aanbieden voor de prijs van € 1,50 . De opbrengst van de kaarten is voor hetzelfde doel bestemd als van de oliebollen. Het is trouwens ook mogelijk om kaarten te bestellen en af te halen op de bekende adressen. Van harte aanbevolen!
Mocht u onverhoopt het adres niet meer weten belt u dan 0187 603051 of 0187 483834.
U kunt trouwens ook terecht op de website van ons comité: www.woordendaadgo.nl. Daarop staan onder meer de adressen van de comitéleden vermeld.
Op die adressen kunt u ook de volgende zaken afgeven: gebruikte mobiele telefoons, kleine cartridges, gebruikte postzegels, oude/buitenlandse munten, spaarzegels, oude brillen en oude ansichtkaarten.

COMITÉ WOORD EN DAAD GOEREE-OVERFLAKKEE

Inzet vier bussen na nieuwe concessie op lijndienst eind 2015
Bouw waterstoftankstation Greenpoint Oude-Tonge

GOEREE-OVERFLAKKEE – Met ingang van de nieuwe busconcessie in december 2015 zullen op het traject Dirksland-Rotterdam Zuidplein vier brandstofcelbussen op waterstof worden ingezet. Dit past in een Europees project waarin naast de Provincie Zuid-Holland ook steden als Rome, Londen en Rotterdam deelnemen. De Europese Commissie is bereid om door middel van een subsidie een deel van de kosten van het project voor haar rekening te nemen. Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee lichten deze informatie, die al eerder in de publiciteit kwam, nader toe in een informatieve brief op vragen van de raadsfractie VKGO.

Door Jaap Ruizeveld

De waterstof voor het Greenpoint wordt op de locatie Greenpoint Oude-Tonge opgewekt uit duurzame stroom (wind- en zonne-energie) van het eiland. Op dit vlak liggen er kansen op Goeree-Overflakkee. Het laten rijden van bussen is een energie intensievere aangelegenheid dan het runnen van een huishouden dat los staat van de energiedrager, of het nu diesel, aardgas of waterstof is. Waterstof wordt hier ingezet als brandstof. Om goed te kunnen vergelijken zou beter gekeken kunnen worden naar de energie-inhoud van het aantal liters diesel per bus per dag. Een deel van de op het eiland gewonnen duurzame elektriciteit wordt op het vulpunt opgeslagen in de vorm van waterstof. Projectpartnerts zijn geïnteresseerd in het zo efficiënt mogelijk gebruik maken van duurzame energie opwekking.

Wolkje waterdamp

De nieuwe OV-exploitant is na gunning van de concessie verantwoordelijk voor het selecteren van een leverancier voor de bussen en voor de waterstof. Dit zal in het voorjaar 2015 zijn beslag krijgen. De aanbesteding om de nieuwe OV-exploitant te selecteren loopt inmiddels. De bussen zijn zogenaamde nul-emissie bussen. Dat betekent dat zij geen enkele schadelijke uitstoot hebben, alleen een wolkje waterdamp. Op de vraag van de VKGO-fractie of het verantwoord is een waterstofstation in de directe nabijheid te plaatsen van een bemand station en (hotel) horecavoorziening stelt het college dat er in de aanvraag omgevingsvergunning geen sprake is van de bouw van een hotel en ook niet van een bemand tankstation.

Verantwoord

Bij de onderbouwing ten aanzien van de veiligheid is daarom rekening gehouden met de nabijheid van een restaurant annex shop, onbemand tankstation en omliggende panden. Er is een rapportage opgesteld waaruit blijkt dat dit voor de veiligheid geen problemen geeft. De rapportage is getoetst en in orde bevonden door DCMR en Veiligheidsregio Rotterdam. Op grond van deze toetsing vindt het college het verantwoord een waterstof tankstation op Greenpoint te realiseren.

'Bose laat u nog eenvoudiger genieten van uw favoriete muziek'

DIRKSLAND - Dit jaar heeft Bose meer dan 20 nieuwe producten geïntroduceerd, van hoofdtelefoons tot draadloze (Wi-Fi) speakers en de nieuwe SoundTouch home cinema systemen. Om u op een prettige manier kennis te laten maken met deze gebruiksvriendelijke en innovatieve Bose producten is bij Van der Heijden een compleet vernieuwde presentatie gerealiseerd. Zaterdag 29 november is er een demonstratiedag in Dirksland.

Met de introductie van 12 nieuwe SoundTouch systemen vanaf € 399 brengt Bose de meest veelomvattende lijn wifi-muzieksystemen op de markt met opties voor binnen en buiten. De SoundTouch systemen geven via het wifi-thuisnetwerk draadloos toegang tot 20.000 internetradiostations wereldwijd, nummers en afspeellijsten uit uw persoonlijke muziekbibliotheek en populaire muziekdiensten zoals Deezer en Spotify.
"De range omvat wifi speakers, soundbars en complete home cinema oplossingen. Alle SoundTouch producten werken probleemloos samen en communiceren draadloos door wanden en vloeren zodat u in uw hele huis kunt genieten van uw favoriete muziek. Aangevuld met weersbestendige speakers kunt u het SoundTouch systeem zelfs uitbreiden naar het terras of de tuin", aldus Bose.

Upgrade

Ook Bose bezitters kunnen uitbreiden met SoundTouch. Voor systemen uit de V25 en V35 serie vanaf 2008 is een upgrade kit beschikbaar met een nieuwe console, afstandsbediening en SoundTouch Wi-Fi adapter. Tijdens de demonstratiedag vertelt men graag meer over de mogelijkheden voor uw systeem.

Onderweg

Naast de nieuwe SoundTouch producten zijn ook de nieuwe hoofdtelefoons en compacte speakers te beluisteren op de demonstratiedag. De Soundlink Color (€ 139) verdient een speciale vermelding. Deze compacte speaker maakt draadloos verbinding met een smartphone, tablet of ander Bluetooth apparaat en speelt tot 8 uur op de oplaadbare accu zodat u nu ook onderweg kunt genieten van helder evenwichtig Bose-geluid met een vol bereik.

Demonstratiedag

Op zaterdag 29 november staan medewerkers van Bose en Van der Heijden klaar om u die ultieme geluidsbeleving te laten ervaren, zij demonsteren de nieuwe producten en beantwoorden al uw vragen. Vanaf 10.00 uur bent u van harte welkom bij Electro World Van der Heijden, Schelpenpad 26, Dirksland, tel. 0187 601236.

Fanfareorkest de Hoop voor derde maal op rij Nederlands kampioen Concertdivisie

STELLENDAM/ENSCHEDE - Zaterdag 15 november is fanfareorkest De Hoop op het KNMO-concours in Enschede voor de derde maal uitgekomen in de Concertdivisie. En voor de derde maal op rij werd de landstitel behaald. In 2008, 2011 en 2014 kwam De Hoop uit in de Concertdivisie in Nederland. In 2013 bezocht het orkest nog een internationaal festival in Luxemburg, waar ook het hoogste aantal punten bij de fanfares mee naar huis werd genomen.

De Concertdivisie is het hoogste niveau van amateurmuziek in Nederland. Om hierin te kunnen en mogen deelnemen, dient in de eerste divisie driemaal een 1e prijs met Lof te worden behaald. Dan kan een orkest promoveren naar de Concertdivisie. In ons land komen er momenteel 8 fanfares uit in de Concertdivisie.
Het optreden van De Hoop in Muziekcentrum Enschede trok veel luisteraars vanuit het hele land richting het oosten. Trouwe fans en vaste luisteraars waren met het orkest mee of het orkest achterna gereisd. Ook wethouder De Jong van Cultuur en zijn echtgenote hadden de reis naar Enschede ondernomen om het orkest te horen spelen.
In een volle zaal liet het orkest horen waarom het al jaren tot de top van Nederlandse blaasmuziek behoort. De Hoop gaf een prachtig concert ten gehore, waar zowel de zaal als de jury onder de indruk van waren. Het gehele optreden werd beloond met 95 punten en het predikaat "Zeer Goed!" Tevens werd over het gehele concoursweekend het hoogste aantal punten behaald, waarvoor een prachtige beker in ontvangst mocht worden genomen.
Met de gespeelde werken Fanfare For a New Era van Jack Stamp, Lost Heritage van Maurice Hamers en De Verschrikkingen van het IJs en De Duisternis van Harrie Janssen heeft het orkest zijn kwaliteiten volledig benut en kunnen etaleren.

De juryleden roemen het orkest om de prachtige klank en de mooie secties. Enkele citaten:
Dhr. Van der Roost: "Fraaie orkestrale klanken; dit orkest heeft een prachtige totaalklank!"
"Fantastisch orkest, zoals steeds uitstekend" en "Vast' geleid! Complimenten!"
"Dit is echt een concert en de beste reclame die men voor een orkestvorm als de fanfare kan bedenken!"
Dhr. Span: "Zeer fraaie en spetterende opening." Verder: "Orkest verdient een groot compliment. Dit klinkt allemaal zeer natuurlijk." "Prachtige fanfare. Zeer veel waardering voor u als orkest en de dirigent (en verteller!)" "Zeer genoten van uw optreden, sfeervol. Prachtig."
Dhr. Lautenbach: "Het stond als een huis." "Jullie manier van muziek maken spreekt me zeer aan. De inhoud van de partituur staat voorop. Jullie gaven een prachtige lezing van dit, gecombineerd met jullie fijne klank en balans. Ik heb ervan genoten, van dit musiceren." "Een prachtige fanfare en muzikale dirigent in een zeer boeiend programma. Constant staat de muziek voorop. Genoten van jullie prachtige musiceren. Bedankt."
Zoals jurylid Van der Roost schrijft, is het geven van een dergelijk concert de beste reclame die de fanfare en de blaasmuziek in het algemeen kan hebben. Het orkest heeft genoten van het optreden en heeft met dit prachtige resultaat ook het eiland Goeree-Overflakkee weer op de kaart van muzikaal Nederland gezet.

Aanstaande vrijdag zal het orkest weer een reguliere wekelijkse repetitie hebben, waar gewerkt gaat worden aan het programma voor het nieuwjaarsconcert van zaterdag 10 januari 2015. Hier zullen alle gelederen van de vereniging (blokfluitleerlingen, jeugdorkest, ensembles en het fanfareorkest) optreden. Mocht u de nieuw landskampioen ook willen beluisteren, dan bent u van harte welkom tijdens dit concert!
Voor meer informatie: www.fanfaredehoop.nl,

Roparunteam Vrienden van Flakkee zoekt nieuwe leden

GOEREE-OVERFLAKKEE - Het Roparunteam Vrienden van Flakkee heeft zich voor de achtste keer ingeschreven om mee te doen aan de Roparun 2015. De Roparun is in het pinksterweekend met de start op zaterdag 23 mei in Parijs en Hamburg en de finish is op maandag middag 25 mei op de Coolsingel in Rotterdam. De Vrienden van Flakkee starten vanuit Parijs.

Een aantal teamleden heeft te kennen gegeven in 2015 niet meer mee te gaan, dus is men op zoek naar een aantal nieuwe teamleden, o.a. enkele lopers, chauffeur en kaartlezer voor een busje en enkele personen voor de catering en massage. Mocht u interesse hebben dan kunt u contact opnemen met de teamcaptain of op de website kijken. Het doel van de Roparun is geld bij elkaar brengen om het leven van kankerpatiënten te veraangenamen, waar het team een bijdrage aan willen leveren en waar financiële en materiële hulp voor nodig is. Dus alle hulp, op welke manier dan ook, is welkom. Het motto van de Roparun is: Trachten leven toe te voegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.vriendenvanflakkee.nl of bij de teamcaptain Wim der Weduwen, tel 06 53143512, e-mail weduwe02@kpnmail.nl.

Gezocht: oud-leden Apollo Nieuwe-Tonge

NIEUWE-TONGE - Dit jaar bestaat Muziekvereniging Apollo Nieuwe Tonge 90 jaar. 13 december wordt een jubileumreceptie gehouden.

"Omdat we niet van alle oud-leden actuele adressen in ons bezit hebben, nodigen we alle oud-leden uit op deze receptie aanwezig te zijn", aldus het bestuur. De receptie vindt plaats op zaterdag 13 december om 14.30 uur in Ons Dorpshuis, Korteweegje 14 te Nieuwe-Tonge. Het orkest speelt vanaf 14.00 uur, voorafgaand aan de receptie, een half uur wat bekende stukken waarbij u ook van harte wordt uitgenodigd om mee te spelen. Als u geen eigen instrument meer heeft en toch mee wilt spelen, kunt u dit aangeven bij de aanmelding. De vereniging heeft een beperkt aantal instrumenten beschikbaar. Als u komt, kunt u zich opgeven via info@apollo-nieuwe-tonge.nl. Bij opgave vermelden: Uw naam, adres en telefoon nummer; met hoeveel personen u aanwezig zult zijn en of u eventueel een instrument wilt lenen als u mee speelt. Zie ook www.apollo-nieuwe-tonge.nl.