info@eilandennieuws.nl
t. 0187 74 54 50

Dinsdag Eilanden-Nieuws

15 september 2015

Dinsdag Eilanden-Nieuws 15 september 2015


Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: info@eilandennieuws.nl of 0187-745450

Verleden herleeft bij Sommelsdijkse haven

Waarnemend burgemeester Lokker en burgemeester Grootenboer bij de onthulling van één van de kunstwerken.

SOMMELSDIJK – Vroeger lagen hier de schepen om suikerbieten, aardappelen en andere landbouwproducten af te voeren. Het was levendig in de haven van Sommelsdijk. Iets van dat beeld is sinds zaterdag 12 september terug. Er ligt weer een schip, een tjalk, en ook is het weeghuisje in ere hersteld. Allebei van metalen contouren. Het zijn kunstwerken van Jaap Reedijk, in staal gemaakt door Wim en Maarten de Roon. In aanwezigheid van heel veel belangstellenden vond zaterdagmiddag de onthulling plaats.

Tekst en foto's: Kees van Rixoort

De kunstwerken waren een wens van Sociëteit Rethorica, die dit jaar het 500-jarig bestaan viert en iets tastbaars wilde nalaten aan het dorp en het eiland. "Dat moest gerelateerd zijn aan de rijke geschiedenis van Sommelsdijk. Zo kwam voor ons de haven in zicht", zei Hein Mijs, Prinsche van Sociëteit Rethorica zaterdag. De kunstwerken zijn bekostigd vanuit de Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee, een project van de provincie Zuid-Holland en heel veel eilandelijke partners. De Erfgoedlijn is bedoeld om het cultuurhistorisch erfgoed onder de aandacht te brengen én erin te investeren. De havenkanalen, voorheen de levensaders van het eiland, en de havens staan daarbij centraal. Het initiatief van Sociëteit Rethorica om de geschiedenis van de Sommelsdijkse haven op een kunstzinnige manier te laten herleven past daar goed in.
De heren van Rethorica trokken zaterdagmiddag in vol ornaat vanuit de Remonstrantse Kerk aan de Voorstraat in processie naar de haven. Waarnemend burgemeester Lokker en burgemeester Grootenboer, die begin oktober weer aan de slag gaat, liepen mee in de stoet. Zij hadden, samen met wethouder De Jong, de nieuwe voorzitter van de Erfgoedtafel, een rol te vervullen bij de onthulling van de kunstwerken. Dat gold ook voor twee schuttersgilden uit het Brabantse Aarle-Rixtel, die de feestelijke bijeenkomst aan de haven opluisterden met tromgeroffel en vlagvertoon.
Waarnemend burgemeester Lokker benadrukte dat behoud van het gezamenlijke verleden niet genoeg is. "We moeten het ook levend houden." In een tijd dat alles is gericht op de toekomst en alles wordt uitgedrukt in termen van economisch nut, is het gemeenschappelijke erfgoed van grote waarde, betoogde Lokker. Zonder respect voor het verleden, raak je de weg in het heden kwijt. Hoe kan je dan op een zinnige manier bezig zijn met de toekomst?

Lees verder op pagina 3.

Burgemeester fungeert als klokkenluider

GOEDEREEDE - In het stadje Goedereede, hoog in de toren, beiert de klok om twaalf uur 's middags toch altijd wel, maar afgelopen zaterdag, tijdens Open Monumentendag, werd er een speciaal moment van gemaakt. Burgemeester Jan-Pieter Lokker was gevraagd om handmatig de grote luidklok, de Mariaklok, te komen luiden. En daar gaf hij graag gehoor aan.

Na een stevige klim naar de verdieping net onder de klokkenzolder, waar ook de speeltafel van de beiaard staat, was aan de burgemeester de uitdaging om de eeuwenoude zware luidklok, met een gewicht van 1542 kilo, met het klokkentouw in gang te brengen én in gang te houden. Met andere woorden: niet alleen de bim maar ook de bam moest er zijn, en die gang moest erin blijven. Dit karwei bleek de burgemeester echter prima toevertrouwd. Zie www.eilandennieuws.nl voor een filmpje. (Tekst en foto: Hans Villerius)

Inbraak supermarkt

MIDDELHARNIS - In de nacht van zondag op maandag is er ingebroken bij een supermarkt in de passage aan het Gedempt Kanaal. De politie is een onderzoek gestart en zoekt getuigen. De politie werd rond 02.00 uur gealarmeerd door een getuige. Meerdere verdachten reden toen op twee scooters de passage in, nadat ze de deur van het winkelcentrum in Middelharnis hadden geforceerd. Vervolgens braken ze het rolluik van de supermarkt open en namen rookwaar mee. Eén scooter werd achtergelaten; ook een deel van de buit, een tas met rookwaar, werd teruggevonden. Vermoedelijk zijn de andere jongens er op de tweede scooter vandoor gegaan. De politie is op zoek naar meerdere daders, van wie één persoon blond haar heeft. Heeft u iets gezien of gehoord en nog niet gesproken met de politie? Neem dan contact op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Plannen ter inzage

GOEREE-OVERFLAKKEE - Het vo oront wer pb estemmingspl an Beschermde dorps- en stadsgebieden ligt met ingang van 16 september 2015 voor een periode van zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de beschermde stads- en dorpsgebieden in Goedereede, Middelharnis en Sommelsdijk. In het plan staat voor ieder perceel in de beschermde gebieden waarvoor het mag worden gebruikt en welke mogelijkheden er zijn om te (ver)bouwen. De stukken zijn in pdf-formaat in te zien via www.goeree-overflakkee.nl. De stukken kunnen ook op afspraak worden ingezien in het gemeentehuis. Op woensdagavond 30 september om 19.30 uur vindt er in het Rondeel, Dwarsweg 40 in Middelharnis, een inspraakavond plaats over het voorontwerpbestemmingsplan.

2 / 22

Agenda

Woensdag 16 september

SOMMELSDIJK – Kinderbingo bij Wijkvereniging De Zwaluw. Aanvang 14.00 uur.

Donderdag 17 september

DIRKSLAND – Snuffelloods Het Lôôsje. Korteweegje 30 en Philipshoofjesweg 65, (elke donderdagmorgen) van 9.00 tot 12.00 uur.
SOMMELSDIJK – Rehobôthkerk, Olympiaweg. Cursus Geestelijke Vorming. Spreker: dr. P.C. Hoek. Onderwerp: 'Merk op mijn ziel…'; luisteren naar de prediking. Aanvang 19.45 uur. Meer info: 0187-482443 ('s avonds).

Zaterdag 19 september

OOLTGENSPLAAT - Repaircafé Ooltgensplaat geopend: elke derde zaterdag van de maand van 10.00 tot 14.30 uur. Locatie: Fort Prins Frederik, Havendijk 16.
OUDDORP – Kerkgebouw Doopsgezinde Gemeente aan de Dorpstienden. Een uurtje zingen, van 19.30 tot 20.30 uur.
SOMMELSDIJK - Brocantefair bij Kwekerij 'De Halve Maan', Panksdijkje 2, van 9.00 tot 17.00 uur.
SOMMELSDIJK – Bingo Wijkvereniging De Zwaluw in De Sperwer. Aanvang 20.00 uur.
DIRKSLAND – Hervormde Kerk. COV Laudando, o.l.v. Rinus Verhage, organist: Wim Diepenhorst. 'Psalmenconcert met samenzang'. Aanvang 20.00 uur.

Maandag 21 september

MIDDELHARNIS – Cursus Geestelijke Vorming. Verenigingsgebouw De Hoeksteen aan de Ring. Aanvang 19.45 uur. Ds. J. Belder uit Dordrecht over 'Vragen rond huwelijk en echtscheiding'.

Dinsdag 22 september

OUDDORP – Inloop De Boei. 'De Overkant', Dijkstelweg 33. Koffie en thee staat klaar vanaf 10.00 uur. Er wordt een zelf meegebrachte lunch genuttigd. 's Ochtends zijn gasten van inloophuis Ossendrecht te gast. Het middagprogramma start om 13.30 uur. Onderwerp: Bezoek aan zorgboerderij De Nollestee. Info via info@deboeigo.nl of 06-22111572. www.deboeigo.nl.

Donderdag 24 september

DIRKSLAND – Snuffelloods Het Lôôsje. Korteweegje 30 en Philipshoofjesweg 65, (elke donderdagmorgen) van 9.00 tot 12.00 uur.

Vrijdag 26 september

SOMMELSDIJK – Rommelmarkt aan de Sperwer, van 10.00 tot 17.00 uur. Tafelhuur € 5,-. Opgave via Sperwer 135 of d.damen@hotmail.com.

Donderdag 1 oktober

DIRKSLAND – Snuffelloods Het Lôôsje. Korteweegje 30 en Philipshoofjesweg 65, (elke donderdagmorgen) van 9.00 tot 12.00 uur.

Donderdag 17 september

SOMMELSDIJK – Rehobôthkerk, Olympiaweg. Cursus Geestelijke Vorming. Spreker: ds. J.M.J. Kieviet. Onderwerp: 'Kun je zingen van de verkiezing?'. Aanvang 19.45 uur. Meer info: 0187-482443 ('s avonds).

Zaterdag 3 oktober

OUDDORP – Hervormde Kerk. Presentatie Psalmbundel in de serie Praeludium deel 5 en zangavond met medewerking van Kamerkoor Dutch Baroque Vocal Consort uit Zwijndrecht Het kamerkoor staat o.l.v. Gerard de Wit. Aanvang 19.30 uur.
DIRKSLAND – Snuffelloods Het Lôôsje. Korteweegje 30 en Philipshoofjesweg 65, (elke eerste zaterdagmorgen van de maand) van 9.00 tot 12.00 uur.

Voedselbank Goeree-Overflakkee ontvangt groen certificaat

Jan van der Sluijs (links) ontvangt het certificaat uit handen van Jaap Sala. In het midden Ellen Essed die het proces voor de certificering heeft begeleid.

MIDDELHARNIS – Tijdens de vrijwilligersavond kreeg het bestuur van de Voedselbank Goeree-Overflakkee een 'groen' certificaat overhandigd. Hieruit blijkt dat de organisatie voldoet aan de strenge eisen op het gebied van voedselveiligheid en hygiëne, die ook voor Voedselbanken gelden.

Tekst en foto: Adri van der Laan

Jaap Sala, oorspronkelijk afkomstig van Oude-Tonge, had de eer om het certificaat te overhandigen aan Jan van der Sluijs van de Voedselbank. Hij legde uit dat, in tegenstelling tot bij de start van de Voedselbanken, steeds meer eisen worden gesteld aan de kwaliteit van het voedsel dat de Voedselbank verstrekt aan hun klanten.
Het traject dat voedselbanken moeten gaan om in aanmerkingen te komen voor het certificaat is intensief. Ellen Essed heeft dit proces begeleid. Uiteindelijk bleek dat de eilandelijke Voedselbank hoog heeft gescoord. Men behaalde de hoogste score: 100 punten.
De heer Sala wees erop dat het werk van de Voedselbanken in Nederland steeds meer toeneemt. "Er moeten wekelijks 92.000 monden gevuld worden". Dit ondanks dat de selectie van de overheid heel streng is. Volgens Sala leven er nog veel meer mensen onder de armoedegrens. Bij het verkrijgen van voedsel zijn er wel hoopvolle ontwikkelingen, zoals de grootwinkelbedrijven als Lidl en straks AH, die levensmiddelen die 'over' zijn aan de voedselbanken schenken.

'Dit kan het cultureel centrum van Goeree-Overflakkee worden'

Cultureel centrum

"Vroeger was dit een levendig handelscentrum. Je had de beurtvaart en de afvoer van suikerbieten. Het is belangrijk dat de haven weer het levendige centrum van het dorp wordt, waar je elkaar kunt ontmoeten en waar van alles gebeurt", aldus Lokker. Wethouder De Jong sloot daarbij aan en ging nog een stap verder. Hij riep alle aanwezigen op om de haven ook tot een culturele plek te maken. "Waarom is er wel een havenconcert in Goedereede en niet hier? Je hebt hier een schitterend podium. Dit kan het cultureel centrum van Goeree-Overflakkee worden." Aan de reacties uit het publiek te horen, is er veel bijval voor deze gedachte. Wie weet wat er rond de Sommelsdijkse haven allemaal nog tot stand kan komen.

Het begin is er in ieder geval. Sociëteit Rethorica heeft het dorp en het eiland twee kunstwerken geschonken, met dank aan de Erfgoedlijn. "Het resultaat is prachtig", zei Hein Mijs. "Ik ben er vreselijk blij mee."

Dat de herinneringen blijven bestaan

Kunstenaar Jaap Reedijk: "De havens van de dorpen boeien me erg. Daar was het vroeger te doen. Het water speelt een grote rol. Alles kwam over water. Goederen, maar ook nieuwe ervaringen, inwoners. Het nieuwe kwam van de overkant. Daarom vind ik het ook zo fijn dat ik zowel voor de haven van Middelharnis als voor de haven van Sommelsdijk kunstwerken heb mogen maken. Als ik aan het werk ben in mijn atelier kijk ik over deze haven en nu dus ook over mijn eigen kunstwerken. Hoe mooi kan een kunstenaar het hebben?

Het werk is nog niet af. De natuurlijke elementen zorgen ervoor dat dit alles gaat verweren. Het gaat roesten. Het is gemaakt door mensenhanden en wordt afgemaakt door de natuur zelf.

Tijdens het plaatsen heb ik mensen ontmoet die met tranen in de ogen vertelden over vroeger aan de Kaai. Over hun jeugd, over hun ouders, over het dorpsleven van vroeger in Sommelsdijk en dan met name rond de Kaai. Daar heb ik het voor gemaakt. Dat de herinneringen blijven bestaan en dat mijn werk een opstapje mag zijn om deze verhalen door te geven aan een volgende generatie."

Goeree-Overflakkee stond in teken van GO-Classic

GOEREE-OVERFLAKKEE - Zaterdag waren er veel evenementen in de regio. Eén hiervan was de GO-Classic. Honderden sportieve fietsers vertrokken vanaf het Diekhuusplein voor één van de routes over het eiland en een klein stukje daarbuiten. Het startschot werd gegeven door de directeur van Rabobank Het Haringvliet Jan de Waard. Natuurlijk deed ook deze keer Leontien Zijlaard-van Moorsel mee. 'Haar' Leontienhuis is een van de sponsordoelen van GO-Classic. De Rotary Club Goeree-Overflakkee tekende voor de organisatie. (Foto: Wilko van Dam).

Creatief met suikerbieten

SOMMELSDIJK – De onthulling van de twee kunstwerken aan de Sommelsdijkse haven vond plaats op Open Monumentendag, zaterdag 12 september. Die dag waren op heel Goeree-Overflakkee monumenten geopend voor het publiek. In Sommelsdijk had de 500-jarige Sociëteit Rethorica een programma samengesteld met onder andere optredens van twee schuttersgilden uit Aarle-Rixtel, een voorstelling van de 1 aprilvereniging uit Brielle en een grote maaltijd. Samen met het Streekmuseum Goeree-Overflakkee liet Sociëteit Rethorica de suikerbietenoogst van lang geleden herleven, inclusief het aanvoeren, tarreren en afvoeren. Kinderen konden ook creatief aan de slag met de bieten. (Foto: Kees van Rixoort)

Bijzondere afscheidsdienst ds. Van Hoof bij Doopsgezinde Gemeente Ouddorp

Overhandiging van de 'vijgenboom’ aan ds. Ed en Marion van Hoof. Foto: Jaap Ruizeveld

OUDDORP – In een bijzondere en speciale dienst nam ds. Ed van Hoof zondagmorgen afscheid van de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp. De predikant die gedurende een periode van drie jaar als tweede predikant, naast ds. Edwin de Jong, deze kerkgemeenschap toegewijd diende, heeft inmiddels een unaniem beroep ontvangen van de Kerk van de Nazarener in Veenendaal. Een jonge kerkgemeenschap, één van de 14 kerken van de Nazarener in ons land, bestaat sinds 2004. Van Hoof verwacht daar in november zijn ambt te mogen voortzetten. Zaterdagmiddag hadden leden en vrienden van de Doopsgezinde Gemeente in een druk bezochte bijeenkomst al persoonlijk afscheid kunnen nemen van ds. Van Hoof en zijn echtgenote Marion.

Door Jaap Ruizeveld

In de door hemzelf geleide dienst, met muzikale ondersteuning van de gezamenlijke koren, hanteerde ds. Van Hoof een aantal Bijbelverzen uit Jesaja (God, de Verlosser, doet nieuwe dingen) en uit het gebed van Habakuk (Al zou de vijgenboom niet bloeien, nochtans zal ik juichen in de Heer). Leidraad in de predicatie was het vertrouwen op God, Die nieuwe dingen mogelijk maakt. Met de liederen 'Groot is Uw trouw, o Heer' (ook gezongen bij de bevestiging van ds. Van Hoof in 2012) en 'Ga met God' kreeg het gekozen afscheidsthema een gerichte ondersteuning.

Persoonlijk

Ds. Van Hoof zei in zijn persoonlijke bespiegeling, dat hij met gemengde gevoelens naar het afscheid had toegeleefd. Hij was dankbaar dat hij in de nu afgesloten contractperiode van 3 jaar deel mocht uitmaken van de Doopsgezinde kerkgemeenschap. "Ik heb hier ook de tradities van het eiland leren kennen. Het heeft het leven van mij en mijn vrouw verrijkt. Gezamenlijk zijn ups en down beleefd, waarbij de insteek om te volharden inspiratie bracht. In mijn werk heb ik getracht vooral de jongeren te betrekken. Immers, de jeugd van vandaag draagt de gemeente van morgen. Wij als predikanten zijn slechts voorbijgangers. Gods werk blijft tot in eeuwigheid".

Bewogen periode

Met verwijzing naar opnieuw een Bijbelcitaat van Jesaja: "Als je het oude niet los laat, kan je het nieuwe niet ontvangen", sloot Van Hoof dit deel af. Ds. Edwin de Jong noemde de periode waarin hij met zijn collega Van Hoof heeft samengewerkt een goede tijd. "Je hebt een bewogen en bijzondere periode in onze kerkgemeenschap meegemaakt. Nu neem ik afscheid van een collega en vriend. Dank voor je inzet voor de jeugd, het pastoraat en de erediensten. Je was heel actief. Af en toe moest er de rem op worden gezet. Ik zal jou en ons overleg missen". Ook dankte De Jong mevrouw Van Hoof die, naar haar mogelijkheden, veel voor de kerkgemeenschap heeft betekend.

Vijgenboom

Namens de kerkenraad sprak Cor Joppe. Hij dankte de predikant voor de samenwerking, voor inbreng en activiteit in de kerkenraad en in de kerkgemeenschap in zijn totaliteit. Joppe schonk aandacht aan het begin dit jaar, door de leden genomen besluit, om het driejarig contract niet te verlegen. Helaas niet alles is maakbaar en financieel ook haalbaar, was de ondertoon. Joppe maakte bekend dat vanuit de kerkgemeenschap een cheque van duizend euro als afscheidscadeau wordt overgedragen. Als een visueel en symbolisch cadeau was er de overhandiging van een plant/vijgenboom. De kerkenraadsleden Ineke Nachtegaal en Cor Joppe verrichtten deze handeling. Het vertrek van ds. Van Hoof is geen definitief afscheid, want hij zal in de toekomst als gastpredikant zeker in eredienst(en) voorgaan.

16.000 euro voor twee eilandelijke goede doelen

Organisatoren en begunstigden met de zojuist uitgereikte cheques. Foto: Hans Villerius

MIDDELHARNIS – "Een afsluitende ceremonie". Zo noemde Joep Vermeulen de bijeenkomst van vorige week woensdagavond aan het Vingerling te Middelharnis. Daar waren vertegenwoordigers van de vijf eilandelijke serviceclubs aanwezig, bij brasserie 't Vingerling, om twee cheques uit te reiken aan twee goede doelen. Het was de opbrengst van een gezamenlijk actie die de serviceclubs op 5 juli jl. organiseerden. Nu duidelijk was hoeveel die opbrengst exact bedraagt, kon de samenwerkingsactie voor het goede doel worden afgesloten met een symbolische overhandiging ervan. Vandaar: een afsluitende ceremonie.

Door Hans Villerius

Ter gelegenheid van de doorkomst van de Tour de France over het eiland, eerder dit jaar, organiseerden de afdelingen Goeree-Overflakkee van de Lions Club, Kiwanis, Ladies' Circle, Ronde Tafel en Soroptimist het wielerfestival GO Tour. Dit in samenwerking met camping De Klepperstee te Ouddorp, dat zowel mede-initiatiefnemer/organisator was van het evenement als het terrein en medewerkers van de camping ervoor beschikbaar stelde. Inmiddels is duidelijk geworden dat de GO Tour € 16.000 heeft opgebracht voor beide goede doelen die aan het evenement verbonden waren: de KNRM en Stichting Behoud Scheepstimmerwerf Middelharnis. Alle twee mochten ze een bedrag van € 8.000 tegemoetzien, wat vorige week woensdagavond met een cheque en een handdruk werd bekrachtigd op het sfeervolle terras langs Middelharnis' jachthaven.

Besteding

De KNRM gebruikt de gift waarschijnlijk voor haar expositieruimte die gerealiseerd wordt in zeehondenopvangcentrum ASeal te Stellendam, maar een andere besteding is ook nog mogelijk, dit in overleg met de KNRM en de schenkende serviceclubs. Dat zei vicevoorzitter René Wissekerke van de plaatselijke commissie van de KNRM op de kop van het eiland, tevens voorzitter van ASeal, nadat hij 'zijn' cheque in ontvangst mocht nemen.
Stichting Behoud Scheepstimmerwerf Middelharnis gebruikt het geld voor het inrichten van een edutainment centrum op het terrein van de Menheerse Werf: tien verschillende doe-dingen waarmee jong en oud kan beleven en begrijpen hoe de visserij vroeger werkte en met gebruikmaking van welke technieken je met spierkracht grote dingen voor elkaar kunt krijgen, zo lichtte directeur Coerd de Heer van de Menheerse Werf woensdagavond toe.

'Journalistenmiddag' bij start PCOB GO

MIDDELHARNIS - Op maandag 21 september 2015 om 14.00 uur start het nieuwe seizoen van de PCOB afdeling Goeree-Overflakkee. In De Hoeksteen te Middelharnis komen twee bekende Journalisten van radio en tv over hun werkzaamheden en activiteiten vertellen. Jelle Visser en Hendrik Willem Hofs (Beiden van Flakkeese komaf). Deze middag is bedoeld voor leden van de PCOB en voor hen die overwegen om deze middag ook lid te worden. Het belooft in ieder geval een bijzondere opening te worden van het nieuwe seizoen met deze prominente gasten.

Jelle Visser is geboren en getogen in Stellendam (1973), voltooide de Utrechtse School voor Journalistiek en begon zijn journalistieke loopbaan als buitenlandredacteur bij het toenmalige TweeVandaag (EO-TROS). Voor EenVandaag (AVRO-TROS) maakte hij vele reportages en deed hij verslag vanuit oorlogs- en rampgebieden (Balkan, Israël, Irak, Afghanistan). Samen met collega Jan Ponsen maakte hij een veelbesproken reportage over één van de laatste voortvluchtige Nederlandse oorlogsmisdadigers: Heinrich Boere. Met de verborgen camera zochten ze de bejaarde SS'er in Duitsland op, waarna Boere het tweetal voor de Duitse rechter sleepte wegens 'huisvredebreuk'. De rechtbank sprak Ponsen en Visser in 2012 vrij vanwege het "grote maatschappelijke belang" van de reportage. Sinds 2011 is Jelle één van de eindredacteuren van EenVandaag.
Hendrik Willem Hofs is sinds 2006 de enige werknemer van NOS Bureau Rotterdam, met een bureautje midden op de redactie van de regionale omroep RTV Rijnmond. Daarvandaan volgt hij voor de NOS het Rotterdamse nieuws op de voet – bijvoorbeeld vanaf het stadhuis, vanuit de Kuip of de haven – en vaak in samenwerking met zijn collega's van Rijnmond en het ANP. Een geboren en getogen Rotterdammer is hij niet: geboren in Haarlem (1973), en getogen in Dirksland op Goeree-Overflakkee. Zijn studie Communicatiewetenschap deed hij in Nijmegen. Daarna wilde hij graag weer naar het westen. Bij groot nieuws leeft hij op. Eigen nieuws als eerste brengen geeft hem een kick. De strandrellen in Hoek van Holland, de nasleep van de brand bij Chemiepack, spannende verkiezingen op het stadhuis...

Uurtje zingen

OUDDORP - Zaterdag 19 september is er weer een uurtje zingen in de Doopsgezinde Kerk. Het zanguurtje is van 19.30 tot 20.30 uur in het kerkgebouw aan de Dorpstienden 3 in Ouddorp. De volgende zanguurtjes zijn op 17 oktober en 21 november.

Innoverende producent van glas en kozijnen

Het is hard gegaan met Goemaat Glas. Het bedrijf begon in 1987 als eenmanszaak. Jan Goemaat kocht glas en kunststof kozijnen kant-en-klaar in om ze vervolgen te leveren en te plaatsen. Een kleine dertig jaar later is het een zaak met drie vestigingen en vijftig man personeel. Goemaat Glas, nu geleid door Jan en zijn zoon Martijn, koopt niet meer kant-en-klaar in maar produceert zelf kunststof kozijnen en glas. Dat gebeurt met behulp van een ultramodern machinepark, dat de laatste jaren flink is gegroeid.

"Wij zijn gespecialiseerd in gevels. In de breedste zin van het woord", vertellen Jan en Martijn. "Van te verbouwen woningen tot projectmatige nieuwbouw, inclusief utiliteitsbouw, worden onze producten toegepast. We zijn gegroeid doordat we zelf produceren en zo een slag hebben kunnen maken op het gebied van kwaliteit en flexibiliteit. We kunnen snel schakelen en dus ook vlot inspelen op wat de markt vraagt." Goemaat Glas, dat de leuze 'glashelder' hanteert, heeft drie takken die samen een totaalpakket voor de gevel omvatten. Naast glas, voor interieur en exterieur, gaat het om kunststof en aluminium kozijnen. Het glas en de kunststof kozijnen produceert het bedrijf in Goedereede, de aluminium kozijnen (en andere producten als veranda's, gevels en daken) bij SKM in Roosendaal. De derde vestiging van Goemaat Glas bevindt zich in Goes en heet Venestra. Venestra is een specialist in kozijnen, serres, overkappingen in kunststof en aluminium en beglazing. Op alle drie de locaties is een showroom. Daarnaast bevoorraadt het bedrijf een dealernetwerk en levert het halffabricaten aan de industrie. "Ruiten van 25 millimeter voor schepen leveren we ook."

Het bedrijf zit niet stil. Het is constant bezig met het verder ontwikkelen van de producten. Zowel qua vorm en uiterlijk als qua isolatiewaarde. Het investeren in een breed en geavanceerd machinepark hoort daarbij. Onlangs is in Goedereede nog een nieuwe machine geplaatst, die Goemaat Glas speciaal in Italië heeft laten bouwen.

Meer en meer wordt het bedrijf gezien als partner van bouwers, VVE's, woningcorporaties en projectontwikkelaars. Een partner die voorafgaand aan een bouwproject adviseert en meedraait in het bouwteam. Dat versoepelt het proces. Het is het succesverhaal van de timmerman die voor zichzelf begon en zijn bedrijf liet uitgroeien tot een innoverende producent van kwaliteitsproducten. Hoe dat lukte? Door een goed oog voor de markt te hebben, door gecontroleerd te investeren en betrouwbaar te zijn. "Gewoon normaal blijven doen en te werk gaan als een goed rentmeester."

Continu vooruit kijken

'Stilstaan is geen optie!' Die uitspraak is regelmatig te horen bij Tieleman Keukens, dat in 2014 is uitgeroepen tot Beste Familiebedrijf van Goeree-Overflakkee. De directie, bestaande uit Jan, Peter en Martin Tieleman, is maar wat trots op die titel. Ook bijna een jaar later nog.

In de tussentijd heeft het bedrijf niet stilgezeten. Integendeel, Tieleman Keukens blijft innoveren, investeren en zich verder ontwikkelen. Zowel de organisatie als het product en de communicatie krijgen constant de volledige aandacht. Voorop blijven lopen in de keukenbranche en inhaken op ontwikkelingen, dat brengt Tieleman Keukens jaarlijkse groei en een financieel gezond bedrijfsklimaat. Mooi resultaat: de keukenzaak in Middelharnis is in 2015 voor de vierde keer uitgeroepen tot TopWinkel in de keukenbranche. Het beoordelingscijfer liegt er niet om: een 8,7 uit meer dan 1.200 reviews (prijs / kwaliteit / personeel / service / assortiment).

Sinds de opening in Middelharnis – in juni 2008 – is de toonaangevende zaak verder gaan werken aan de naamsbekendheid en de branding. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Inmiddels opereert Tieleman Keukens internationaal en is de bedrijfsnaam een begrip, een echte merknaam, geworden. "Wij koken in een Tieleman-keuken", dat hoor je steeds vaker.

Zeer recent heeft Tieleman Keukens als eerste in de keukenbranche haar eigen iBook gelanceerd. Daarin staan alle soorten keukens. Iedereen kan het kosteloos downloaden in de Apple- en Android-stores. Een mooie primeur. Inmiddels is Tieleman Keukens ook de grootste keukenzaak op Facebook met bijna 20.000 fans én de grootste keukenzaak op Instagram met ruim 500 volgers.

"Naast deze digitale ontwikkelingen blijven we ook gewoon de regionale keukenzaak die nauw betrokken is met haar omgeving", benadrukken Jan, Peter en Martin Tieleman. Deze betrokkenheid uit zich in de sponsoring van diverse verenigingen, stichtingen en evenementen.

Duurzaamheid en innovatie, daar geeft Tieleman Keukens bewust invulling aan. Iedere dag weer. Dat beperkt zich niet tot de keukenvloer. Het bedrijfspand is duurzaam gebouwd en krijgt energie van 476 zonnepanelen. Bovendien werkt het bedrijf samen met leveranciers die energiezuinige en duurzame producten leveren en FSC-gecertificeerd zijn.

"Wij zijn erg trots op al deze mijlpalen, die alleen zijn te behalen als je een hecht team hebt dat elke dag streeft naar 100 procent klanttevredenheid. De ouderwetse service en kwaliteit blijven bij ons gewaarborgd. Vanuit onze oergedachte stellen wij de klant centraal. Wij willen onze klant ontzorgen, van de eerste oriëntatie tot en met dertig jaar keukenplezier. Onze eigen montage- en servicedienst waarborgen deze kwaliteit. En vergeet niet: het kopen van een keuken moet een feest zijn!"

Kern met Pit biedt steuntje in de rug voor burgerinitiatieven

Claudine van Peperstraten en Piet van de Ree.

OOLTGENSPLAAT- Vanaf 1 september tot en met 31 oktober kunnen burgers die een goed idee hebben om hun buurt, streek of leefomgeving te verbeteren, zich aanmelden voor de wedstrijd Kern met Pit. Deze wedstrijd is een initiatief van de vereniging Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM). De beste ideeën mogen deelnemen aan de wedstrijd. Als het lukt om het project binnen een jaar daadwerkelijk af te ronden, dan ontvangen de initiatiefnemers 1000 euro. Per Provincie is er bovendien nog eens 1500 euro extra beschikbaar voor het beste project en voor de landelijke winnaars komt daar nog eens een bedrag bovenop. De KNHM doet dit in het kader van Maatschappelijke betrokkenheid.

Tekst en foto: MIrjam Terhoeve

KNHM is een vereniging die bewoners begeleidt bij de verbetering van hun buurt, wijk of streek. De KNHM weet heel goed wat er bij komt kijken als je als bewoner een idee wilt realiseren. Ze hebben niet alleen jarenlange ervaring met bewonersinitiatieven, ze hebben ook heel veel adviseurs in huis die op vrijwillige basis de bewoners begeleiden. Zo wordt Kern met Pit georganiseerd door ruim 70 van die vrijwilligers. Voor de Kern met Pit-deelnemers is KNHM vaak net dat steuntje in de rug om het project voor elkaar te krijgen.

Financiële blijk van waardering

Piet van de Ree en Claudine van Peperstraten zijn twee van die 70 adviseurs en al 15 jaar met veel plezier en inzet betrokken bij de wedstrijd. "De Heidemaatschappij houdt zich al 100 jaar bezig met gebiedsontwikkeling", legt Piet uit. "Eerst was dat voornamelijk landschapsontwikkeling, later breidde het uit met maatschappelijke projecten. De vereniging Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij omvatte oorspronkelijk ook een ingenieursbureau. Dat bureau is nu zelfstandig en opereert onder de naam Arcadis. De medewerkers van Arcadis kunnen worden ingeschakeld als adviseur bij de wedstrijd Kern met Pit. Die wedstrijd bestaat sinds 1978. De KNHM wil echter niet fungeren als subsidieverstrekker, maar keert pas uit als het project goed is afgerond. Je moet het dus meer zien als een financiële blijk van waardering of als beloning. Voorop staat dat een groep vrijwilligers, al dan niet georganiseerd in een vereniging, iets doet waardoor de leefomgeving een oppepper krijgt of waarmee de saamhorigheid wordt bevorderd. Kern met Pit moet men bovendien niet verwarren met het Welzijnsfonds Oostflakkee. Ook dit fonds steunt burgerinitiatieven, maar werkt daarentegen wel wat meer als, eenmalige, subsidieverstrekker voor de voormalige gemeente Oostflakkee. Dit omdat het is ontstaan uit de boedel Bigge en de boedel Dabbe".

Coachen

"Deelname aan de wedstrijd opent heel veel deuren", vult Claudine aan. "Na de inschrijving bekijken de adviseurs welke initiatieven in aanmerking komen. Tijdens de startbijeenkomst op 23 januari 2016 kunnen de groepen zich per provincie presenteren. De beste ideeën kunnen definitief toetreden tot de wedstrijd. Tijdens de uitvoeringsperiode die loopt van januari tot en met december kunnen de deelnemers rekenen op onze steun. Wij als coaches staan klaar met tips, adviezen en vooral ook contacten. Zo kan men bijvoorbeeld een beroep doen op de professionele medewerkers van Arcadis. Zij kunnen helpen met bouwtekeningen en geven technisch advies, waardoor je goed beslagen ten ijs komt bij bijvoorbeeld de overheidsinstanties. Inmiddels hebben Piet en ik zelf ook de nodige ervaring opgedaan en kunnen zo nodig bijsturen en meekijken of er aan alle voorwaarden wordt voldaan om zodoende het project te laten slagen en de 1000 euro te ontvangen. Als het allemaal lukt kan men in januari 2017 naar de prijsuitreiking van de provincie en daar krijgt het beste project, naast een trofee, ook nog eens 1500 euro extra uitgereikt. In maart 2017 volgt de landelijke prijsuitreiking".

Gerealiseerde projecten

Op Goeree-Overflakkee zijn al verschillende projecten in de prijzen gevallen. De speelweide en de bank van mozaïek in Melissant en de dorpskrant van Nieuwe-Tonge. En dit jaar doen de Ollie B. Bommel wandelroute en het project 'Extra handen' in Ooltgensplaat mee met de wedstrijd. "Het is dus echt heel divers", beamen Piet en Claudine, die in de gehele provincie actief zijn. "Van moestuinen in de binnenstad, tot natuurspeeltuin. Van fitnessplein voor ouderen, dagverblijf met biljart tot aan een vissteiger en een eenzaamheidsproject. Heel leuke kleinschalige initiatieven die echt wat hebben toegevoegd aan een buurt of wijk. Daarnaast zijn er ook hele grote projecten, maar die worden voornamelijk begeleid door de KNHM zelf.
"Mochten mensen een leuk idee of project hebben, waarvan men vermoedt dat dit in aanmerking kan komen voor een financiële bijdrage, schroom dan niet om je aan te melden", adviseren ze tot slot. Dat kan nog tot 31 oktober. Heel veel informatie is te vinden op de website www.kernmetpit.nl. Uiteraard kan men voor vragen ook een mailtje naar phvanderee@chello.nl of naar claudinevanpeperstraten@gmail.com.

Invoering blauwe papiercontainer staat weer op politieke agenda

GOEREE-OVERFLAKKEE – De politieke fracties in de gemeenteraad kunnen donderdag in de beeldvormende fase hun tanden zetten in het collegevoorstel Afvalbeleidsplan 2015–2020. Een eerste bespreking van een omvangrijk en op onderdelen ingrijpend document, dat als thema draagt: 'Goeree-Overflakkee is groen en denkt groen. Gewoon doen.' "Duurzame initiatieven op het gebied van slim omgaan met afval dragen bij aan een gezond en schoon leefklimaat op het eiland. Dat past bij onze visie op Goeree-Overflakkee", luidt de entreetekst van het 75 pagina's tellende dossier. Twee jaar geleden strandde het onderdeel 'Invoering eilandbreed van de blauwe papiercontainer'. Nu is het item terug.

Door Jaap Ruizeveld

In het document staat: "De gemeenteraad heeft zich, via de startnotitie, uitgesproken om in 2020 te streven naar 75% hergebruik van het huishoudelijk afval. Betrokkenheid van de burgers bij de gescheiden inzameling van GFT-afval, flessenglas, oud papier en textiel en het daaruit voortkomende gedrag uitmondend in respons, zijn de succesfactoren voor het behalen van de doelstelling. Inmiddels is ook duidelijk dat de afvalinzameling zich op dit moment, voor de afvalstromen plastic-, metalen, en drankenverpakkingen, moet richten op na-scheiding, waarbij de stromen direct aan een partij afgezet kunnen worden. Het advies is de trendbreuk te realiseren door het denken en handelen van bewoners om te schakelen van 'afval naar grondstof'. In het document wordt veelvuldig gewezen op kostenreductie/voordeel behalen.

Voorgesteld

Het voorgestelde beleid in het genoemde plan betekent samengevat, dat het inzamelen van GFT en Restafval volgens de huidige regeling blijft gehandhaafd. De ene week de bruine en de andere week de groene container. Verpakkingsglas en kunststofverpakkingen, respectievelijk via de glasbakken op wijkniveau en via de kunststofcontainers op wijkniveau, worden ook onveranderd ingezameld. Dat geldt ook voor het inzamelen van textiel via de wijkbakken. Maar voor metalen drankverpakkingen, het inzamelen van grof vuil op afroep en o.a. de afvalstromen via de milieustraat komen er wijzigingen. Voor wat dat laatste betreft wordt er vanaf 2016 op de milieustraat geen bedrijfsafval meer geaccepteerd. Burgers kunnen vanaf 2018 bij deze voorziening gratis terecht. Bij grofvuil op afroep ophalen wordt het tarief in 2018 aangepast en van 1 x per week teruggebracht tot 1 x per maand.

Omstreden

In 2013/2014 was het voorstel om over te gaan tot het invoeren van de blauwe papiercontainer - eilandbreed - zeer omstreden en werd het van tafel gehaald. (In 2006 zijn in de kern Stad aan 't Haringvliet en in 2011 in de kernen Middelharnis, Sommelsdijk en Nieuwe-Tonge de blauwe minicontainers al wel ingevoerd). Verschillende fracties zagen het op dat moment niet zitten en na veel discussies over en weer werd besloten tot een time-out. Nu stelt het college in het beleidsplan: "Inzameling van oud papier geschiedt met behulp van verenigingen, scholen en kerken. Deze inzamelende instanties ontvangen hiervoor een inspanningsvergoeding. De gemeente vraagt zich af of de huidige wijze van inzameling van de verenigingen e.a. wel efficiënt en milieubewust is. De gemeente wil met eigen personeel van een inzamelend bedrijf deze activiteit gaan uitvoeren". In een vervolgalinea in de betreffende paragraaf stelt de gemeente over de impact: "Het afschaffen van de inspanningsvergoeding voor oud papier heeft een grote impact op de verenigingen, scholen en kerken, die deze bijdrage al jarenlang in hun exploitatie hebben ingecalculeerd".

Noodzakelijk

Voor wat service betreft, denkt de gemeente dat door invoering van de blauwe minicontainer de inzameling (bij maatwerk) voor de inwoners schoner en gemakkelijker wordt gemaakt. Kijkend naar de sorteerproeven en de huidige ingezamelde hoeveelheden, is het mogelijk om de hoeveelheid ingezameld papier van 72 kg per inwoner per jaar te verhogen naar 80 kg. Uit de sorteerproeven kwam naar voren dat er nog 30 kg oud papier in het restafval zat. Sinds 2011 daalt de hoeveelheid papier. Toch verwacht het gemeentebestuur dat er nu nog 18 kg per inwoner extra is in te zamelen. Om dit te bereiken, is de invoering van de blauwe minicontainer in de andere kernen noodzakelijk, staat in het document.

Kernactiviteiten

ACHTHUIZEN

Bingo 55+

De Plaatselijke Commissie van Achthuizen van Stichting ZIJN organiseert voor alle 55- plussers van Achthuizen op woensdag 16 september een gezellige bingomiddag. De middag begint om 13.30 uur. De kosten zijn € 4,00 per persoon. De middag wordt gehouden in het Buurthuus, Kloosterstraat 10.

DIRKSLAND

Bingo

Op donderdag 17 september is er een bingo in de Victoriahal te Dirksland. Er zijn geldprijzen te winnen. De bingo start om 19.30 uur, de zaal gaat open om 19.00 uur.

Lezing over Living Waters Village

Op woensdag 23 september hoopt Ronny Heyboer een bezoek aan Dirksland te brengen. Hij zal dan vertellen over de stand van zaken in het Living Waters Village, het kinderdorp in Borneo. Ieder die Ronny kent, weet hoe hij met liefde en passie over zijn werk in de jungle spreekt en hoe hij daarbij over de wonderlijke leiding van God in zijn leven kan vertellen. Belangstellenden zijn 23 september welkom in Onder de Wiek, Ring 57 in Dirksland. Inloop is vanaf 19.45 uur. Aanvang 20.00 uur.

GOEDEREEDE

Programma Christelijke Vrouwenbond

Voor Christelijke Vrouwenbond "Goeree" is het nieuwe seizoen aangebroken. Een keer per maand is er een samenkomst in verenigingsgebouw "Oostdam" te Goedereede. De avond start om 20.00 uur en heeft een bijbels thema, daarna volgt een boeiend, leerzaam en ontspannend programma door middel van medewerking van een spreker. Ook wordt uitgebreid aandacht besteed aan het Kerst- en het Paasevangelie. Voor het komende seizoen staat het volgende op het programma.
10 september 2015, Natuur foto serie tuinen
15 oktober 2015, Rabarberbubbels met Cees Breederland
12 november 2015, Lezing van boekenschrijver Leendert van Wezel
10 december 2015, Kerstviering m.m.v. Koor Laudate Dominium o.l.v. Jan van Seters
14 januari 2016, Hospitaalschip Mercy Ships
18 februari 2016, Jaarvergadering
17 maart 2016, Paasviering
14 april 2016, Gezonde voeding door Arda Joppe
12 mei 2016, Lezing zilverknoppen door drs. W. de Vlieger-Moll
De organisatie nodigt belangstellenden uit om een avond bij te wonen of om lid te worden. Meer informatie via Mevrouw K. Meijer-Klepper, 0187-682875.

MIDDELHARNIS

Basiscursus fotografie

Op zaterdag 3 oktober start een basiscursus fotografie in het Diekhuus in Middelharnis. De cursus bestaat uit twee bijeenkomsten van drie uur op zaterdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur. Het eerste deel is op zaterdag 3 oktober en het tweede deel is op zaterdagochtend 10 oktober. De cursus is bedoeld voor mensen die meer uit hun camera willen halen. Deelnemers leren tijdens de cursus de basis van de fotografie. Er wordt aandacht besteed aan onder andere diafragma, sluitertijd, iso, scherpstelling en compositie. Deze cursus is geschikt voor de beginnende fotograaf met een bij voorkeur digitale spiegelreflexcamera of een andere camera die handmatig ingesteld kan worden. Er wordt gestart met een theoretisch gedeelte en daarna wordt het geleerde in de praktijk gebracht. Door het maximale aantal deelnemers van zeven personen is er veel persoonlijke aandacht. De cursus wordt gegeven door Ellen Kievit-van den Doel. De kosten voor de complete cursus bedragen € 65,- per persoon. Inschrijven kan via de website www.el-foto.nl.

Sprokkelmarkt Emmaüskerk

De activiteitencommissie van de Emmaüskerk organiseert op vrijdagavond 9 oktober van 18.30-21.30 uur en zaterdag 10 oktober van 10.00-15.30 uur een sprokkelmarkt in en rondom de kerk aan Koningin Julianaweg 64 te Middelharnis. Net als voorgaande jaren wordt er een grote snuffelmarkt opgezet, waarbij ook de kramen met elektra en curiosa niet ontbreken. Natuurlijk kunnen boeken- en muziekliefhebbers lekker snuffelen tussen de uitgestalde boeken, CD's, DVD's, etc. Naast gebruikte spullen is er ook genoeg "nieuw" te koop. De creakraam heeft dit jaar bijvoorbeeld zeer veel te bieden. Wat te denken van leuke originele cadeautjes. Ook diverse stukjes van natuurproducten, bloemen, e.d., worden vers gemaakt aangeboden, evenals verschillende etenswaren en activiteiten voor kinderen. Zo kunnen kinderen op zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur worden geschminkt. Er is ook een verloting en er zijn verrassingsdozen te koop.

Zeeuwse mosselavond

Het Ouderenwerk van Stichting ZIJN organiseert ook dit jaar weer een mosselavond. De mosselavond is op donderdag 24 september om 17.30 uur in het Wijkcentrum, Doetinchemsestraat 27 in Middelharnis. De mosselen worden bereid door Zeeuwse mosselkokers. De mosselen worden meegenomen uit Yerseke en direct gekookt. Verser kan niet. Ze worden opgediend door een dame in traditionele Zeeuwse klederdracht. De kosten voor deze mosselavond bedragen €10,-. U dient zich vooraf op te geven i.v.m. de inkoop van de mosselen. Dit kan tot 17 september, telefonisch: 0187 483366, per e-mail: m.kieviet@zijngo.nl of in het Wijkcentrum.

NIEUWE-TONGE

Grote nazomerschuurverkoop

Op zaterdag 19 september is er van 10.00 tot 16.00 uur een grote nazomerschuurverkoop op het terrein van familie Nijssen. Het adres is Groeneweg 35 in Nieuwe-Tonge. Er worden veel voorwerpen aangeboden uit grootmoeders tijd, zoals emaille artikelen, boerenbont en zinken voorwerpen. Er zijn ook snuffelkramen met kruudplaetjes, brocante, streekproducten van Landwinkel 't Zand en kaarten, keramiek en tuinartikelen van EMCO handelsonderneming. Ook Piet Hart, kampioen palingroker uit Zeeland, is aanwezig met zuivere Oosterschelde paling. Er is ook taxatie en in/en verkoop van bankbiljetten en munten. Voor de koffie/thee en herfstsoep vraagt de organisatie deze keer een donatie voor KIKA. Er is ruime parkeergelegenheid, de toegang is gratis. Bel voor meer informatie naar Jan Nijssen, 0187-651638.

Toerustingsavond

Op 29 september verzorgt de regionale afdeling van de Geref. Bond een toerustingsavond in gebouw Elim te Nieuwe Tonge. Ds. J. Belder houdt een referaat onder de titel: "Moet ik hem dat vergeven…?". De bijeenkomst start om 19.30 uur. Er is ruime gelegenheid tot het stellen van vragen, iedereen is welkom.

OOLTGENSPLAAT

Start repetities Advendo

Nu de vakanties voorbij zijn beginnen de repetities weer van gemengd koor Advendo in Ooltgensplaat. Het koor gaat weer aan de slag voor de komende uitvoeringen, zoals de kerstconcerten in Melissant en Ooltgensplaat, Ooltgensplaat events en het 25e vierkorenconcert volgend jaar. De leden en de dirigente Cariene Groen-Zwart hebben er allemaal veel zin in. Belangstellenden zijn van harte welkom om kennis te maken maken met het koor door een repetitie bij te wonen. Het koor repeteert op iedere maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in 't Centrum, Weesmolenstraat 12 te Ooltgensplaat. Kijk voor meer informatie op www.advendo-ooltgensplaat.nl.

OUDDORP

Fietstocht 55+

Op woensdag 23 september is er een fietstocht van de 55+ club. Om 14.00 uur is de start bij m.f.g. Dorpstienden in Ouddorp. De vrijwilligers van de club hebben een mooie route uitgestippeld. Waarnaartoe is een verassing. Scootmobielen kunnen ook deelnemen. Onderweg wordt er gestopt voor koffie of thee met iets lekkers. De prijs bedraagt € 5,-, inclusief koffie met versnapering. Bij slecht weer is er soos in de Dorpstienden. Graag van tevoren aanmelden. Dat kan bij Joke van Dam, tel. 0187-682319. Op 30 september is er soos, crea-club en koersbal.

Opbrengst collecte

De collecte van de KWF Kankerbestrijding heeft het mooie bedrag van € 3.679,41 opgeleverd. De organisatoren bedankt de collectanten en gevers.

Rommelmarkt

Op woensdag 16 september en op zaterdag 19 september is er rommelmarkt in de loods van Bouwbedrijf Van der Linde. De rommelmarkt is van 8.30 tot 12.00 uur, het adres is Zuidweg 3, op het industrieterrein.

Scoutsfair

Op zaterdag 19 september van 9.30 tot 15.00 uur organiseert Scouting Jan Joosten uit Ouddorp de jaarlijkse scoutsfair. Er is een dagvullend programma: 'Kom klimmen en klauteren, boogschieten, houtbranden, schilderen, sleutelhangers knopen en broodbakken boven het kampvuur. Ook hebben we deze keer een stormbaan voor stoere waaghalzen!' Op het terras kan worden genoten van drinken, friet en versgebakken vis. Er worden ook allerlei producten te koop aangeboden, zoals decoraties, bloemstukjes, (foto)kaarten, cake, koekjes en jam en er zijn tweedehands spulletjes. Ook is er weer een verloting. De fair wordt gehouden bij het scoutinggebouw aan Hofdijksweg 44 in Ouddorp en is bereikbaar via het parkeerterrein van voetbalvereniging WFB.

Interkerkelijk koor United

Op zondagmorgen 20 september zingt het koor United tijdens de ochtenddienst van de Doopsgezinde Gemeente. In de avonddienst van 20 september is er weer een Welkom-dienst in de Doopsgezinde Gemeente, Dorpstienden 3 te Ouddorp. In deze dienst wordt medewerking verleend door het American Protestant Church Concert Choir. De leden van dit koor hechten veel waarde aan het zingen in andere kerken om daar - zingend - mee te werken aan de verspreiding van het evangelie. De leden van het koor zijn van nationale en internationale afkomst. De meeste leden van het koor zijn amateurs, daarnaast zingt er ook een grote groep studenten mee van de verschillende conservatoria, waaronder het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Deze studenten vervullen binnen het koor ook de rol van solist. De grootte van het koor varieert per optreden en ligt tussen de 12 en 20 zangers. De ochtenddienst begint om 9.30 uur en de avonddienst om 18.30 uur.

Najaarsverkoping Adullam

Op zaterdag 19 september is er een najaarsverkoping van het Adullam gehandicaptenzorg comité Ouddorp. De locatie is de Ring rondom de kerk. De verkoping is van 9.00 tot 15.30 uur. Er worden verschillende producten aangeboden, zoals groente en fruit, snoep, kruiden, cake, koekjes, bonbons, bloemen, boerenkaas, boeken, snijbloemen, bloemstukjes, kaarten, speelgoed, enzovoorts. Ook is er koffie, thee, fris en patat verkrijgbaar. Voor de kinderen is er weer een kleedjesmarkt. Hiervoor kan tot 18 september worden opgegeven bij Bep Tanis, tel. 0187 682904, e-mail wtanis@solcon.nl. De onlangs gehouden fietstocht heeft € 1.577 opgebracht.

OUDE-TONGE

Inzameling voor Uzon

Op zaterdag 19 september is er een inzameling van goederen voor de gemeente in Uzon. Het inzameladres is aan de Capelleweg (bij het AVK-terrein) te Oude-Tonge. Vanaf 9.30 tot 11.30 uur staan de vrijwilligers klaar om schone, goed bruikbare kleding aan te nemen. Twijfelt u aan de bruikbaarheid van uw spullen of moet er iets opgehaald worden, neemt u dan contact op met dhr. A. Klem, tel. 0187 641304 (vrijdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur). Er staat een collectebusje voor een (vrijwillige) bijdrage in de transportkosten.

SOMMELSDIJK

Reünie badmintonvereniging

Op vrijdag 18 september vanaf 19.30 uur is de reünie van badmintonvereniging Sommid. Op het programma staat eerst badmintonnen en daarna herinneringen ophalen. Mail voor meer informatie naar reuniebcsommid@gmail.com.

Aangepaste kerkdienst

Zondag 20 september is er een aangepaste kerkdienst voor mensen met een beperking. Deze dienst zal plaatsvinden in de Herst. Herv. Kerk te Sommelsdijk. In deze dienst hoopt voor te gaan ds. K.J. Kaptein. De aanvang is om 14.45 uur.

Benefietconcert

Op zaterdag 19 september is er een benefietconcert van de Stichting Gaan en Doen voor de schoolkinderen van Ethiopië met als thema 'Het Dak Erop'. Ouders van de schoolkinderen kunnen geen geld betalen voor de school, vandaar dat de stichting Gaan en Doen elk jaar een benefietconcert organiseert op Flakkee. De locatie is de tennishal van De Staver. De aanvang van het concert is 20.00 uur, de kaarten kosten vijf euro per persoon. Zaal open 19.30 uur. Aan dit concert werken mee gemengd koor Excelsior uit Dirksland, gemengd koor Willemstar Singers uit Willemstad en mannenkoor the Amazing Singers uit Stellendam.

STELLENDAM

Fotopresentatie en broodmaaltijd

De activiteitencommissie van de Stichting ZIJN Stellendam organiseert op donderdag 24 september weer een middag. Hiervoor is Huib van Dam uitgenodigd, die prachtige natuurfoto's zal laten zien en hierover het een en ander zal vertellen. Na afloop hiervan worden er broodjes met kaas, ham en croquet geserveerd. De middag begint om 15.00 uur en is in het Haagse Huus te Stellendam. Opgeven kan tot en met 21 september bij mevr. M v. Oostenbrugge, tel. 0187 491653, of bij mevr. E.S. Spahr v.d. Hoek, tel. 0187 602411. De eigen bijdrage voor deze middag is € 5,-. Deelnemers moeten zelf een bord en bestek meenemen. Ook belangstellenden buiten Stellendam zijn van harte welkom.

DIRKSLAND – Op de poli Verloskunde/Kindergeneeskunde van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis was het vorige week donderdag aan 't eind van de middag tijd voor een klein feestje. De poli kreeg een multi touch tafel cadeau van serviceclub De Ronde Tafel Goeree-Overflakkee. De Ronde Tafel steunt doorlopend goede doelen. Al eerder zamelde de serviceclub geld in voor de Vrienden van Ziekenhuis Dirksland, die zich inzet voor de aanschaf van dingen die niet uit het reguliere budget kunnen worden bekostigd. En zo gebeurde 't nu weer, ditmaal voor de aanschaf van de multi touch tafel. Een tafel met in het blad een touchscreen waarmee kinderen tijdens het wachten leuke en leerzame spelletjes kunnen doen. De tafel werd ontwikkeld door Stichting Onwijs te Oude-Tonge, die hieraan met veel plezier heeft gewerkt. En met evenveel plezier verrichtten twee kinderen donderdagmiddag de onthulling ervan, want kinderen zijn de doelgroep waarvoor de educatieve speltafel is bedoeld. (Tekst en foto: Hans Villerius)

Oldtimertour en mossel/buffetavond van stichting Hart voor Sophia

STELLENDAM - Zaterdag 12 September was het dan zover, na maanden van intensieve voorbereidingen vond afgelopen zaterdag de Oldtimertour van de stichting Hart voor Sophia plaats. Mensen die in het bezit zijn van een oldtimer konden zich opgeven om mee te rijden in een ongeveer 80 km lange tour.

De tour ging om 13:00 uur van start vanaf de vismijn in stellendam. Hier kreeg men een startnummer en een goodybag voor onderweg. De vlaggen van de hoofdsponsors kregen een ereplek in een metershoge kraan welke hier stond opgesteld. Na de start schot ging de tour van start, de motorrijders van de verkeersbegeleiders, waar de stichting zelf over beschikt, reden vast vooruit om het verkeer in goede banen te leiden.

Vanaf de vismijn reed de tour door Goedereede-Havenhoofd, Goedereede, Ouddorp waar een rondje over het onlangs geopende plein 215 werd gereden. Hierna was het tijd voor een kopje koffie, dit gebeurde op de brouwersdam. Center Parcs Port Zelande was bereid de Oldtimertour te ontvangen en te voorzien van een kopje koffie. Bij CenterParcs Port Zelande aangekomen werd de tour opgevangen door de beveiliging welke samen met de verkeersbegeleiders van Hart voor Sophia de Oldtimers over het park begeleide en de Oldtimers op de pier van Port Zelande parkeerde. Na de koffie werd de hele tour weer in beweging gezet om de rit voort te zetten over Schouwen Duivenland, daarna over de brouwerdam waar een pauze werd gehouden en een appeltje voor de dorst werd aangeboden door Aleman groente en fruit. Van daar werd de tour doorgezet naar de Oudelandseweg in Ouddorp om te finishen. Hier werd de middag afgesloten met een drankke. " Het was een fantastische middag, ik wil dan ook alle deelnemers, organisatie en alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet. We mogen terug kikken op een geweldige middag" Aldus de voorzitter van de Stichting Hart voor Sophia, Elbert de Jong. Het aantal deelnemers van de oldtimertour was ruim 30 waaronder een aantal motoren met zijspan en een oldtimer bus van het RTM museum Ouddorp.

Mossel/buffetavond

Nadat de meeste deelnemers van de oldtimertour waren vertrokken ging de organisatie door met de voorbereiding voor de Mossel/buffet avond welke de stichting aansluitend organiseerde. Gasten konden kaarten kopen voor deze avond. Firma Adri&zn uit Yerseke had voor deze avond kilo's mosselen gesponsord. Het buffet werd gesponsord door Auke Wagenaar. Aan het einde van de avond werd er een verloting gehouden met als hoofdprijs een verblijf op een bungalowpark welke werd gesponsord door Fietsverhuur Ouddorp. Verassend detail was dat diegene die de hoofdprijs gewonnen had deze liet veilen onder de aanwezige gasten. De voorzitter werd toen ineens veilingmeester. Het opgebrachte bedrag was uiteraard voor de stichting. Ook de mossel/buffet avond was zeer geslaagd. Hieraan deden meer dan 200 mensen mee. Partyservice Mierop sponsorde de feesttent en het meubilair. En de familie Hameeteman stelden het evenemententerrein beschikbaar.

Opbrengst

Aan het einde van de avond maakte de stichting hart voor sophia bek3md dat deze dag ruim € 7.000. Euro heeft opgebracht. Dit bedrag is ten behoeve van de kinderen die langdurig in het Sophia kinderziekenhuis moeten verblijven.

Het bestuur van de stichting Hart voor Sophia wil alle sponsors, deelnemers, gasten, vrijwilligers en iedereen die deze dag mede mogelijk gemaakt heeft, heel hartelijk bedanken.

SGP Goeree-Overflakkee zorgt voor Prinsjesdagbode op basisscholen

NIEUWE-TONGE - Op vrijdag 11 september overhandigde SGP-fractievoorzitter Kees van Dam symbolisch de Prinsjesdagbode aan leerlingen van groep 7/8 van de Oranje Nassauschool in Nieuwe Tonge. De Prinsjesdagbode werd ook dit jaar weer door de commissie Publiciteit van SGP Goeree-Overflakkee beschikbaar gesteld aan alle basisscholen op het eiland. Diverse scholen maakten gebruik van deze educatieve uitgave verzorgd door het Reformatorisch Dagblad.

In een gastles maakte van Dam duidelijk wat er op Prinsjesdag allemaal gebeurd in Den Haag. Van Gouden Koets tot Troonrede en van Regering tot Staatsschuld. Op het bord werd de staatsschuldmeter getoond. Daaruit bleek dat per seconde de schuld van ons land 480 euro meer wordt. Toen de totale staatsschuld voorbij kwam van zoveel miljard euro zei een leerling: 'ja maar dat ga ik niet allemaal betalen'. Het kwam allemaal langs in de miniles over deze dag.
De Prinsjesdagbode bevat veel informatie over ministers en bekende fractievoorzitters van politieke partijen. Verder is er een exclusief interview met minister Kamp, leren de leerlingen hoe je een begroting maakt en is er aandacht voor de Gouden en Glazen Koets. Leerlingen kunnen met deze lesbrief actief aan de slag met vragen, puzzels, filmpjes en ander lesmateriaal wat te vinden is op de speciale Prinsjesdagsite van het Reformatorisch Dagblad.

René Wissekerke draagt voorzitterschap OVG na elf jaar over aan Jan de Blok

De scheidende bestuursleden, v.l.n.r.: René Wissekerke, Johan van Nieuwenhuijzen en Henk Wielaard.

GOEDEREEDE - Ondernemersvereniging Goedereede heeft een nieuwe voorzitter, drie nieuwe bestuursleden en een nieuw secretariaat. Stellendammer Jan de Blok van Maes accountants & adviseurs heeft de voorzittershamer letterlijk overgedragen gekregen van René Wissekerke. De Blok wil het huidige beleid van de vereniging voortzetten.

In de zomer van 2003 nam René Wissekerke van Wissekerke Techniek gevestigd op het industrieterrein Deltahaven, het initiatief om een ondernemersvereniging op te richten met als doel het realiseren van beveiliging op het industrieterrein Deltahaven binnen. In december 2003 vond de oprichtingsvergadering plaats bij United Fish Auctions. Er meldden zich direct al circa 80 bedrijven als lid. Niet alleen van het industrieterrein, maar uit de hele toenmalige gemeente Goedereede. Op 9 januari 2004 werd de oprichtingsakte verleden en waren René Wissekerke in de functie van voorzitter, Johan van Nieuwenhuijzen van UFA in de functie van penningmeester, Giel Lokker van Lokker en Reitsma Register Experts in de functie van secretaris en John de Jonge als algemeen bestuurslid vastgelegd in de statuten. Cocky Keijzer van Empress Communication verzorgde vanaf de eerste dag het secretariaat.

Beveiliging

De beveiliging bleef voorlopig nog een moeilijk te realiseren doel. Pas in 2011 werden hekken en camera's op Korteweg en Industrieterrein Deltahaven geplaatst. Intussen is de beveiliging een groot succes gebleken en niet meer weg te denken. Op initiatief van de vereniging is Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Stellendam (SBBS) opgericht. De SBBS organiseert de collectieve beveiliging op de bedrijventerreinen in Stellendam. De beveiligingsmaatregelen bestaan uit: op afstand bedienbare afsluitbare hekwerken bij de toegangswegen, camerabewaking en fysieke surveillance. SBBS heeft het certificaat KVO-B behaald in december 2014. KVO-B certificaat is het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen. Ondernemers werken samen met de gemeente, politie en brandweer om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer op het bedrijventerrein aan te pakken.

Bestuurswisseling

Ook Johan van Nieuwenhuijzen is afgetreden als penningmeester en Henk Wielaard als algemeen bestuurslid. De nieuwe bestuursleden zijn Cornelis Trommel van Plus Trommel, Peter de Regt van Marina Port Zelande en Anne Marie Trommel van Strandpaviljoen Paal 10. Bert de Boer van Aquality B.V. heeft de functie van penningmeester op zich genomen. Cocky Keijzer nam na 11 jaar afscheid van het secretariaat en droeg dit per 1 januari 2015 over aan Caroline Melissant. De vereniging kan René Wissekerke als oprichter en voorzitter niet helemaal loslaten en daarom is René Wissekerke tijdens de Algemene Ledenvergadering benoemd tot erevoorzitter van Ondernemersvereniging Goedereede. Andere huidige bestuursleden van de OVG zijn Jeroen den Hollander van De Klepperstee, Mike Dreisch van Dreisch Management Consulting en Bert Visser, Parkmanager BIZ Stellendam. Giel Lokker blijft nog een jaar aan als secretaris.

Activiteiten

Ondertussen werd door de vereniging, die uitgroeide tot een netwerkclub van meer dan 175 leden, tal van activiteiten ontplooid; bedrijfsbezoeken, netwerkbijeenkomsten, thema-avonden, politiek debat avonden en de inmiddels traditionele jaarlijkse zeilmiddag. Tijdens de zeilmiddag donderdag 3 september j.l. trad Jan de Blok voor de eerste keer naar de leden toe in de voetsporen van René Wissekerke. Jan de Blok wil het succesvolle huidige beleid van het bestuur voortzetten wat inhoudt dat de vereniging de collectieve belangen van haar leden dient en een coördinerende functie heeft naar de FOGO, verbindingen legt tussen leden, collectieve inkoop verzorgt van bijvoorbeeld afvalverwerking en SBBS/BIZ zal ondersteunen. Naast de belangenbehartiging is het streven vooral om de bijeenkomsten gezellig te houden om de altijd hoge opkomsten vast te houden!

INGEZONDEN: Welkom op de Bijbelstudies over het Bijbelboek Openbaring

Het bovenschrift boven dit Bijbelboek luidt de OPENBARING van Johannes, maar wie het eerste Bijbelvers goed leest ontdekt dat het de OPENBARING van Jezus Christus is... Het centrale thema voor deze studie luidt: "DE TIJD IS NABIJ" n.a.v. de slotwoorden uit Openbaring 1:3. Voor velen is het boek Openbaring een moeilijk boek en daarom beginnen zij er maar niet aan.

Tegelijk leven zoveel mensen, waaronder vele gelovigen, met een beeld over de wederkomst van Christus en de eindtijd dat absoluut niet klopt met de Bijbelse werkelijkheid. Als er over de wederkomst van Christus en de eindtijd gesproken wordt blijven veel dingen vaag en worden Bijbelse feiten door elkaar gehaald of genegeerd. Daardoor leven velen met een gedachte dat wij nu alleen nog wachten op de terugkeer van de Here Jezus Christus en dat daarmee alles op aarde pais en vree is/wordt… Zij gaan daarmee ook voorbij aan de tijd van Gods oordelen die zeker nog over deze wereld komen gaan en waarvan wij de vooruit schaduwing reeds zien.

Het is echt aan te raden een studie te maken van het boek Openbaring. Het is minder moeilijk dan u denkt en het gaat over geweldige dingen. Wat God openbaart aan de Gemeente (Openb. 22:16) moeten we niet naast ons laten liggen. De Here belooft een zegen aan degenen die met het profetisch woord bezig zijn. (Openb. 1:3)

Veel van het profetisch woord zien we gebeuren in de tijd waarin wij leven. Bemoedigend is om te weten dat wie hun aandacht richten op het profetisch woord daarover ook kennis zullen vermeerderen. (Dan. 12:4) Het boek Openbaring is geen geschiedenisboek, maar nadrukkelijk een profetisch boek. Het voorzegd dus de toekomst waarbij Zijn volk Israël, de Gemeente, en alle overige volken betrokken worden.

Er is een duidelijke orde in het boek Openbaring: we zien er de Gemeente in het begin,Israël in het midden en de overige volken aan het einde. Er zijn vele tekenen en symbolen in het boek Openbaring die puur joods zijn (ark van het verbond, de tempel, het altaar, de bazuinen, de plagen, de 144.000, de stad Jeruzalem). Voor velen is het verrassend om te ontdekken dat Israël echt een belangrijke plaats heeft in Gods heilsplan.

Het moet u dan ook niet verbazen dat Satan niets liever doet dan Christenen afhouden van het boek Openbaring. (evenals het boek Genesis trouwens...) Als Satan hierin zo succesvol is zou het u juist moeten aanzetten zich in dit onthullende boek te verdiepen! We mogen dit samen doen onder de leiding van de Heilige Geest, in het volste vertrouwen dat het ook voor iedereen te begrijpen zal zijn.

De studies worden ondersteund via een PowerPoint presentatie en worden voor jong en oud begrijpelijk uitgelegd. De bijeenkomst vindt plaats in het Diekhuus in Middelharnis en begint op 22 september 2015 om 20.00 uur tot 22.00 uur. De studies, koffie en thee zijn gratis. Wel zal er een collecte worden gehouden voor de kosten. De studieleider is Hans Huijzer uit Strijen, het telefoonnummer is 0187-785034.

'Christelijke Boekenbon' bij Boekhandel Akershoek

OUDDORP – Boekhandel Akershoek heeft meegedaan met een pilot rondom de invoering een christelijke boekenbon. "Het is een gewone boekenbon die in iedere boekwinkel besteedbaar. Alleen staat op de bon een afbeelding uit de bijbel (De ark van Noach).

Cheque voor De Boei van Boerenlanddag

Op de Ouddorpse Boerenlanddag die gehouden werd op zaterdag 5 september jl., werd door de leden van de organisatiecommissie van dit succesvolle evenement, een tentoonstelling van streekproducten en dan met name van zomerbloemen en sierfruit georganiseerd. Na afloop werden de bloemstukken geveild voor "het goede doel". Met dank aan de makers van de bloemstukken, de veilingmeester, schenkers van de bloemen en de streekproducten en deelnemers aan de veiling, werd onlangs een bedrag van € 417,50 aangeboden aan de heer Wim Bron, voorzitter van St. Inloophuis "De Boei" Goeree-Overflakkee.

Arie Baas, laatste groet aan een groot kampioen
Hij heeft de koning definitief omgelegd

OUDDORP - Eind juli 2015 heeft de schaakwereld een groot kampioen verloren. Arie Cornelis Baas heeft na een kortstondig ziekbed de ongelijke strijd verloren. De schaakwereld en schrijver dezes in het bijzonder zullen Arie Baas herinneren als een groot kampioen.

Arie Baas, geboren op 20 december 1937 in Gouda, HBS B, kweekschool (tegenwoordige PABO) met hoofdakte (houdt in bevoegd hoofd van lagere school en bevoegd les te geven in vakken op de MULO). In 1958 in Ouddorp gekomen als onderwijzer zonder echt te hoeven solliciteren. Ouddorp was nog officieel rampgebied (vanwege de watersnoodramp van 53) en er was een behoefte aan onderwijzers in deze regio. Een bijkomend voordeel was dat je vrijgesteld werd van militaire dienst als je in het rampgebied ging werken! Arie gaf les in alle vakken behalve de bèta vakken als wis- schei- en natuurkunde. Daarna heeft hij nog akte wiskunde LO in 1968 gehaald en Engels (avondopleiding) LO & MO. In zijn loopbaan is hij directeur van de MAVO geweest tot aan de fusie met de Chr. Scholengemeenschap Prins Maurits uit Middelharnis. Hij werd toen conrector en vestigingsdirecteur dependance Stellendam tot aan zijn pensionering.

Arie heeft thuis van zijn vader schaken (en ook dammen) geleerd maar hij heeft er pas daadwerkelijk iets mee gaan doen toen hij zich in Ouddorp vestigde en aldaar lid werd van de vereniging rond 1961. Hij werd direct 6x achtereen clubkampioen. De vereniging was op zich niet zo heel erg sterk maar er was wel een levendige Flakkeese competitie. Hij werd toen lid van Middelharnis, destijds de sterkste vereniging op het eiland en werd daar tot zijn eigen verrassing gelijk kampioen!! Daar is hij zo'n 3 jaar lid geweest en vervolgens een paar jaar niet geschaakt. In 1975 weer lid geworden van Ontspanning en sindsdien de club trouw gebleven!

Ondanks dat Arie uit het onderwijs komt heeft hij nooit een schaakboek opengeslagen. Hij deed alles op eigen kracht. Zelf zei hij daarover: "Nee,ik doe helemaal niets aan openingsvoorbereiding. Ik vertrouw op mijn eigen kracht en intuïtie. Mijn sterkste kant is wel het positiespel en het eindspel. Ook hou ik wel van halfopen lijnen eventueel met dubbelpionnen, die neem ik op de koop toe. Met wit speel ik bijna altijd e4 en met zwart probeer ik meestal te improviseren door wat gekke zetten te doen die je in geen enkel theorieboek tegenkomt. En dan maar lekker rommelen!!!". Arie heeft samen met zijn vrouw Dien twee dochters. Of ze kunnen schaken is niet bekend.

Hoewel het gebruikelijk is dat er bijna niet wordt gesproken tijdens de partij (om de tegenstander niet te storen), had Arie daar soms lak aan. Hij was een soort sportcommentator van zijn eigen partij. Aanvallende zetten werden steevast vergezeld van zijn strijdkreet "Harree!". En slechte zetten konden rekenen op een portie zelfkritiek : "Rund, Zak!" zei hij dan hardop tegen zichzelf. Na de gebruikelijke koffie dronk Arie graag een jong borreltje. Het was tenslotte een avondje uit. Daarnaast was Arie een verwoed roker. In het begin gewoon achter het bord. Later, door het intreden van het rookverbod, buiten onder een afdakje. Ook in de winter. Na afloop van z´n partij was hij altijd te porren voor een partijtje snelschaak. Daarin was hij oppermachtig. De prestaties van Arie Baas zijn indrukwekkend. 18x kampioen en 7x snelschaakkampioen van Ouddorp 1x kampioen van Middelharnis.

Naast de interne clubcompetitie speelde Arie ook voor de bond tegen andere verenigingen. Naarmate hij ouder werd ging hem dat wel tegenstaan. Auto rijden in het donker deed hij niet graag. Maar als hij eenmaal achter het bord zat dan was hij toch wel in zijn element. Eens speelde hij een bondswedstrijd tegen een zeer jeugdige tegenspeelster van amper 10 jaar. "Moet jij niet naar bed toe" vroeg hij om een uur of 9 in de avond. "Nee," schudde het meisje "we mogen opblijven." Een kwartiertje later stond Arie mat. Hij had verloren. Het meisje werd later overigens 2e van Nederland. Dus het was geen schande.

Hieronder een van zijn vele winstpartijen. Het commentaar is van Jaap Santifort, de tegenstander.

Partij

A.C. Baas – J. Santifort

c4 - Pf6
Pc3 - e6
e4 - Lb4
e5 - … Arie wilde altijd zo snel mogelijk uit de theorie. Want hij speelt liever op intuïtie. … - Lxc3
bxc3 - Pg8
Dg4 - g6
f4 - … Het ziet er rommelig uit voor Arie maar zijn tegenstander is totaal niet ontwikkeld. … - Ph6
Dh3 - Pf5
Pf3 - b6
g4 - … Dit soort zetten gingen vaak vergezeld met zijn strijdkreet "Harree"… - Pg7
Pg5 - h6
Pe4 - Lb7 Eindelijk heeft zwart tijd om een 2e stuk te ontwikkelen.
Pf6+ - Kf8
Lg2 - Lxg2
Dxg2 - Pa6
Pxd7+ - … Zie diagram 1. Een mooi offer van Arie! Het haard kan niet worden genomen vanwege Dxa8! … - Kg8
Pf6+ - Kf8
La3+ - ... Iedere zet van wit is direct een aanval op de zwarte stelling. 18 … - c5
Td1 - Pe8
d4 - Pxf6
dxc5 - … Zie diagram 2. Een tweede offer van wit. Pf6 wordt niet terug geslagen. Er dreigt nu cxb6+ met Damewinst voor wit. … - Pd5
cxb6+ - Kg7
cxd5 - Dxb6 Eindelijk kan zwart iets terug doen.
Dd2 - Thd8
d6 - Dc6
Tf1 - De4+
De2 - Da4
Lc1 - Pc5
De3 - … Het lijkt erop dat wit alleen maar reageert op zwart. Maar Arie zit al te kijken naar veld h6. … -Tac8
Td4 - Dxa2
f5 - Dxh2
f6+ - Kh7
Tf2 - Dh1+
Ke2 - Pb3
Td1 - Pxc1+
Txc1 - Dh4
Qf4 - h5
Th2 - … Zie diagram 3. De zwarte dame is gevangen. …- g5 En zwart geeft op. Want de zwart dame gaat sowieso verloren. Bijvoorbeeld met De4+ en daarna Txh4.

1-0

In het laatste jaar dat Arie actief was op de club kon hij helaas het seizoen niet afmaken. Hij was te ziek om nog naar de club te gaan. Maar halverwege het seizoen stond hij al zo ver voor dat hij onbereikbaar was voor de concurrentie. Daarmee werd hij voor de 18e en laatste keer kampioen. De beker en felicitaties heeft hij nog gehad op zijn ziekbed.

Jaap Santifort

OUDDORP - Het CDA Goeree-Overflakkee heeft een kleurplaatwedstrijd georganiseerd rondom de Boerenlanddag van 5 september j.l. in Ouddorp. Het CDA staat hier al jaren met een stand, omdat zij de Boerenlanddag een warm hart toedraagt. Dit jaar wilde het CDA wat extra cachet aan hun aanwezigheid tijdens de Boerenlanddag geven. En dat is een groot succes gebleken. Bijna 90 kinderen hebben hun kleurplaat bij de CDA-stand ingeleverd. Er zaten heel wat mooie kunstwerkjes tussen. Op het eind van de Boerenlanddag zijn de prijswinnaars bekend gemaakt door CDA wethouder Arend-Jan van der Vlugt en CDA fractielid Dirk Pijl. Winnaars zijn Joël de Geus (7) uit Sommelsdijk, Julian Flikweert (6) uit Ouddorp en Daan van Dalen uit Melissant. Deze kinderen hebben de prijs, een mooie New Holland loop- of traptractor, inmiddels in ontvangst mogen nemen. "Wij bedanken alle kinderen voor het meedoen aan deze leuke actie!" aldus het CDA-bestuur.

Onbezorgd ouder worden, hoe krijgt u dat voor elkaar?

Hét ouderenevent van de regio

GOEREE-OVERFLAKKEE - De Themabijeenkomsten "Onbezorgd ouder worden, hoe krijgt u dat voor elkaar?" waren de afgelopen winter in Dirksland en Ouddorp zo'n succes, dat de organisatoren deze bijeenkomst op dinsdag 29 september a.s. in Middelharnis organiseren. Uit eerdere themabijeenkomsten blijkt dat behoefte aan informatie bij 50-plussers groot is. Spoon Notarieel Advies & Nalatenschapsplanning en OrganieQ, begeleiding in organiseren hebben nieuwe bedrijven gevraagd mee te doen, zodat het opnieuw een interessante bijeenkomst gaat worden.

Vanaf 1 januari 2015 is het verzorgingshuis alleen nog bereikbaar voor mensen die 24-uurszorg nodig hebben. In de fase daarvoor moet de zorg thuis georganiseerd worden. Als de behoefte aan zorg nu of in de toekomst toeneemt, hoe en waar geven senioren vorm aan de zorg? Is dat in de huidige woning of in een nieuwe woning die wellicht beter aansluit bij de nieuwe situatie? Met welke aanpassingen wordt een woning levensloopbestendig en wat is een mantelzorgwoning? En wat als het ook met aanpassingen aan de eigen woning en zorg aan huis niet meer gaat? Wat zijn dan de mogelijkheden op Goeree-Overflakkee? Deze bijeenkomst biedt een overzicht. Ook komen de plannen van particuliere woonzorgvormen aan bod.

En wat is er in de Troonrede op Prinsjesdag over de zorg gezegd? Wat zijn de veranderingen die bekend zijn gemaakt? Wat is de zin en onzin van gecontracteerde zorg? En een uitvaart? Zijn naasten op de hoogte van persoonlijke wensen? Hoe wordt financieel misbruik voorkomen bij het ouder worden? Begeleiding bij administratie of organisatie van mantelzorg, waar kan men terecht?

Over dit soort vragen – en vooral de antwoorden daarop – gaat de themabijeenkomst 'Onbezorgd ouder worden: hoe krijgt u dat voor elkaar?'

50-plussers krijgen uitleg van Cor Hameeteman, voorzitter van de WMO-Adviesraad Goeree-Overflakkee, Rob Warmerdam van Boeter Bouwbedrijf, Christa van Dieren van OrganieQ, begeleiding in organiseren, Sandra Spoon van Spoon Notarieel Advies & Nalatenschapsplanning, Pim Kievit van Kievit Uitvaartverzorging, Mariëtte Walter van Stichting ZIJN en Daan Moerkerk van Adviesgroep De Vogel.

Zorgboerderij De Mèkkerstee uit Ouddorp presenteert in de pauze een gezellige kraam met producten uit haar landwinkel, die geproefd kunnen worden. Leerlingen van Muziekschool Goeree-Overflakkee verzorgen een muzikale bijdrage. Er is tot slot volop gelegenheid diverse stands te bezoeken en door te praten met de aanwezige deskundigen. Thuiszorgorganisaties Buurtzorg en CuraMare geven in de pauze graag meer informatie over hun diensten. Daniëlle van Dulst van Opzolder Bloemwerk toont mogelijkheden in rouwwerk. Jack Verkamman van Duisenburgh Vermogensregie is aanwezig voor uw financiële planning.

De middag duurt van 14.00 tot 16.30 uur. Inloop vanaf 13.30 uur. De avond duurt van 19.00 tot 21.30 uur. Inloop vanaf 18.30 uur. Adres Het Diekhuus: Beneden Zandpad 7, Middelharnis

De toegang is gratis. Aanmelden voor deze themabijeenkomsten kan, liefst per e-mail, bij Christa van Dieren: OrganieQ: info@organieq.nl of 06-51968610, Sandra Spoon: Spoon Notarieel Advies & Nalatenschapsplanning: info@spoonadvies.nl of 06-24604624, met vermelding van middag- of avondvoorkeur.

Laudando zingt psalmen

DIRKSLAND – De psalmen vormen voor velen een loflied, een uiting van dank of bron van troost. Over heel de wereld, in vele talen en in zeer verschillende stijlen hebben de psalmen vorm gekregen. Op zaterdag 19 september laat de Christelijke Oratoriumvereniging Laudando in de Hervormde Kerk van Dirksland deze veelzijdigheid horen.

Het psalmenconcert begint met het grootse en indrukwekkende slotkoor uit de bekende "Elias" van Mendelssohn. Hierin wordt psalm 8 vertolkt met als kerntekst: "Herr, unser Herrscher! Wie herrlich ist dein Name in allen Landen". Daarna worden de psalmen 42, 43 en 46 gezongen in bewerkingen van Howells, Mendelssohn en Goss. Na samenzang van psalm 46 zingt het koor de psalmen 97 en 98 van de Nederlandse componist
Willem Vogel. Vervolgens klinkt psalm 100 in twee verschillende bewerkingen: een Engelse compositie van Vaughan William en een Latijnse bewerking van de hand van de Nederlandse Hendrik Andriessen. Aansluitend zal deze psalm als samenzang worden gezongen.
De grote J.S. Bach ontbreekt niet op dit psalmenconcert. Psalm 103 wordt gezongen uit zijn Cantate BWV 28.
Tot slot staat psalm 150 op het programma. Allereerst in een vertolking van de Engelse componist Walmisley. Vervolgens klinkt de bekende en indrukwekkende uitvoering van de Franse componist César Franck. Als laatste wordt psalm 150 als samenzang gezongen, waarbij het koor een bovenstem zingt.

Klaas Bolt
De psalmen die als samenzang worden gezongen, zijn genomen uit de berijming uit 1773. Ze worden begeleid in de stijl van de Nederlandse organist Klaas Bolt, die precies 25 jaar geleden overleed. De organist en kerkmusicus Bolt heeft in de 2e helft van de 20e eeuw een grote bewustwording bewerkt
rondom de protestantse gemeentezang. Zijn uitgangspunt was, dat de organist dienend moet spelen en dat de psalmen ritmisch worden gezongen in een niet te hoog tempo. Klaas Bolt nam de tekst als uitgangspunt en liet de inhoud hiervan op meesterlijke wijze doorklinken in zijn muzikale begeleiding.
Gratis toegang
De toegang tot dit veelzijdige concert is gratis! Bij de uitgang zal een collecte worden gehouden ter bestrijding van de onkosten.
Het concert vindt plaats op zaterdag 19 september a.s. in de Hervormde Kerk van Dirksland. De kerk is open om 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.
De leiding van deze avond is in handen van dirigent Rinus Verhage. De koor-en samenzang wordt begeleid door organist Wim Diepenhorst.

STAD AAN 'T HARINGVLIET - Dit jaar willen de beide PKN kerken van Stad aan 't Haringvliet het nieuwe winterseizoen starten op zaterdag 26 september 2015. Hierbij is een ieder van harte welkom.

Men start de middag bij 't Anker (Kerkstraat 2) en vragen u om (indien mogelijk) uw fiets/scootmobiel mee te nemen. Als dit niet mogelijk is, kan men dit aangeven, dan zijn er auto's beschikbaar. Deze middag wordt een puzzeltocht gehouden, die ook het Streekmuseum Streekmuseum in Sommelsdijk aandoet. Vervolgens gaan we weer terug naar Stad om daar deze dag met een gezamenlijke maaltijd af te sluiten. Hieronder volgen de tijden: 13.15 uur: Verzamelen bij 't Anker; 13.30 uur: vertrek (fiets)puzzelrit; 14.30 uur: aankomst Streekmuseum; 16.30 uur: Vertrek richting Stad ca. 17.00 uur: is er een maaltijd.

Om de kosten voor de kerken beperkt te houden vraagt men een bijdrage van € 10,00 per volwassen deelnemer. Opgeven kan via mail: vansetersvanstad@ kpnplanet.nl of tel. 0187-611414

Open Dag Windpark Battenoert

NIEUWE-TONGE - Deltawind is het oude windpark Battenoert aan het vervangen. Voor de zeven oude turbines uit 1996 komen er vier nieuwe in de plaats, die samen vier keer zo veel schoon opgewekte energie leveren: 40.000.000 KWH per jaar. Dat is genoeg voor ruim 11.000 huishoudens. De bouw van het nieuwe windpark ligt op schema. Iedereen is welkom om op zaterdag 26 september een kijkje te komen nemen.

Door Kees van Rixoort

Wie meer wil weten, de bouw eens van dichtbij wil zien of vragen heeft, moet zeker naar de Open Dag van Deltawind komen. Windpark Battenoert is zaterdag 26 september niet bereikbaar met de auto. Bezoekers kunnen parkeren bij Restaurant Grevelingen. Daar vertrekken elke twintig minuten bussen naar de bouwplaats. Bij het restaurant is een informatiemarkt, waar naast Deltawind zelf, verschillende partners zich presenteren: Vandebron, Enercon, Triodos, Stedin, GMB en het GO-college.

Vandebron

Vandebron is de eerste online marktplaats waar je duurzame energie rechtstreeks van de bron koopt. Hierdoor weet je precies waar je stroom vandaan komt en waar je geld naartoe gaat. Het vernieuwde Windpark Battenoert van Deltawind zal ook op Vandebron verschijnen en daarmee rechtstreeks energie kunnen leveren aan meer dan 11.000 huishoudens. Dat kan vanaf 1 januari 2016. Maar het is nu al mogelijk om in te schrijven. Vandebron is op 26 september aanwezig om informatie te geven en te helpen met overstappen. Iedereen die de komende drie maanden energie van Deltawind gaat afnemen, maakt kans op een ballonvaart. Leden van Deltawind die een driejarig contract afsluiten met Vandebron, ontvangen 60 euro korting.

Omdat de winstmarge die normaliter een energiebedrijf ten deel valt wordt teruggegeven aan de producent zelf, ontstaat er een betere prijs voor Deltawind, maar ook voor de leden van Deltawind die de lokaal opgewekte duurzame energie afnemen en iedere andere consument die voor Windpark Battenoert kiest.

Enercon

Enercon is een Duitse fabrikant, die wereldwijd ruim 24.000 windturbines op meer dan 5000 verschillende locatie heeft geplaatst. Voor Windpark Battenoert levert en bouwt Enercon vier E-101 3MW windturbines met een ashoogte van 99 meter en een tiphoogte van 149 meter. Na het bouwen gaat Enercon tevens het onderhoud aan de windturbines verzorgen.

Triodos

Samen met de leden van Deltawind is Triodos Groenfonds de financier van Windpark Battenoert. Triodos Groenfonds is het oudste groenfonds van Nederland. Via dit fonds kunnen particuliere beleggers investeren in biologische landbouw, hernieuwbare energie, duurzaam vastgoed en natuur en milieu. Het fonds is een 100 procent dochter van Triodos Bank.

Triodos Groenfonds is vanaf het begin betrokken bij het project van Deltawind. De financiering van dit project past in de strategie van het fonds, die zich richt op het steunen van ervaren ontwikkelaars en producenten om hun activiteiten uit te bouwen en zo bij te dragen aan de groei van de productiecapaciteit van hernieuwbare energie in Nederland.

Stedin

Netbeheerder Stedin zorgt ervoor dat het nieuwe windpark wordt aangesloten op het elektriciteitsnet. Stedin draagt graag bij aan duurzame elektriciteitsopwekking. Goeree-Overflakkee heeft een groot potentieel voor duurzame elektriciteitsopwekking, in de vorm van windenergie, zonne-energie, energie uit biobrandstoffen en in de toekomst mogelijk via een getijdenenergie. Hierdoor ontstaat tweerichtingsverkeer, waarvoor extra capaciteit van het elektriciteitsnet noodzakelijk is. Stedin zorgt ervoor dat de energie die Windpark Battenoert opwekt bij de klanten terechtkomt. Het bedrijf investeert ruim honderd miljoen euro in het elektriciteitsnet op Goeree-Overflakkee.

GMB

GMB Civiel realiseert projecten op het gebied van water, energie en grondstoffen: wegen, kunstwerken, haventerminals en waterkeringen, maar ook gemalen, drinkwaterpompstations, afvalwaterzuiveringsinstallaties en vergistingsinstallaties. Voor de opschaling van Windpark Battenoert legt GMB alle infrastructuur aan die nodig is voor een goede bereikbaarheid van de bouwlocatie. Ook heeft GMB het heiwerk verricht, de fundaties gelegd en het grondwerk voor de parkbekabeling uitgevoerd.

Op de Open Dag laat GMB zien wat er allemaal onder de grond is gebeurd in de afgelopen periode. Hoe groot is die fundering, hoe diep is er gegraven, waar en hoeveel palen zitten er onder de fundatie?

GO-college

Het GO-college is een door het ministerie erkend particulier mbo-opleidingsinstituut, dat bedrijfsgerichte mbo-opleidingen aanbiedt in de sector techniek. Dit vanuit de visie dat het bedrijfsproces leidend is en het onderwijsleerproces volgend. Net als Deltawind is het GO-college aan het bouwen, vernieuwen en rendement verbeteren, maar dan in het onderwijs. Een andere overeenkomst is dat beide een maatschappelijk doel dienen.

Op de Open Dag presenteert het GO-college de technische opleidingen elektrotechniek en werktuigbouwkunde, en de bedrijfsgerichte trainingen. Er is ook een nieuwtje: met andere partijen is het GO-college bezig met het ontwikkelen van een mbo-opleiding servicemonteur windturbine. Aan zo'n opleiding is, gezien de energietransitie, grote behoefte.