info@eilandennieuws.nl
t. 0187 74 54 50

Dinsdag Eilanden-Nieuws

4 april 2017

Dinsdag Eilanden-Nieuws 4 april 2017


Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: info@eilandennieuws.nl of 0187-745450

Ruim miljoen jonge palinkjes uitgezet

BROUWERSHAVEN – Onder grote belangstelling zijn vrijdagmorgen door twee kotters meer dan een miljoen glasaaltjes uitgezet in het Grevelingenmeer. De aaltjes zijn afkomstig van de Franse kust, meegevoerd door oceaanstromingen vanaf hun geboorteplek in de 6.000 kilometer verderop gelegen Sargassozee (Bermudadriehoek). De jonge palingen kunnen niet zelfstandig langs de Europese kustbarrières komen om zoetwater te bereiken, waar ze op kunnen groeien. In heel Europa geldt daarom de verplichting om jonge paling in zoetwater uit te zetten. Dit ligt vast in de Europese Aal-verordening en het Nederlands Aal-beheerplan.

Door Jaap Ruizeveld

Deze maanden worden er op een drietal locaties in ons land miljoenen jonge palingen (aaltjes) uitgezet. Stichting DUPAN ( Duurzame Palingsector Nederland) coördineert dit gebeuren, dat mede mogelijk wordt gemaakt door het ministerie van Economische Zaken. Voor de aankoop van glas- en pootaal is steun verleend vanuit het Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij. Het project wordt medegefinancierd door het Eel Stewardship Fund. Per vrachtwagen waren vrijdagmorgen 68 dozen - bij elkaar 350 kg - vanuit Frankrijk naar de Loskade in Brouwershaven gebracht. Daar werden de dozen vervolgens uitgeladen en op het dek van de kotter Bru 49 en op een kleiner vaartuig gezet. Alles gebeurde uiterst zorgvuldig. De inhoud van de dozen werd gewogen en op kwaliteit gecontroleerd. Beroepsvissers zorgden er later voor dat de krioelende aaltjes in het Grevelingenmeer 'te water' gingen.

Natuurvoordeel

Met interesse volgden talrijke belangstellenden deze ceremonie en men kreeg ruime toelichting. De herbevolking levert een direct natuurvoordeel op. In veel gebieden waar grote hoeveelheden glasaal zich verzamelen, zoals in en bij de Engelse- en Franse riviermondingen, zou anders het overgrote deel van die glasaaltjes sterven. Sinds 6 jaar wordt aan de Europese kusten een toename van de palingstand gemeten. De glasaal wordt uitgezet in door de overheid geselecteerde gebieden. Wanneer ze tot volwassen palingen (zogenaamde schieralen) zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit deze leefgebieden naar de Atlantische Oceaan zwemmen om in de Sargassozee voor nageslacht te zorgen, vertelt Norbert Jeronimus van DUPAN. In deze stichting werken palingkwekers, palingvissers en palinghandelaren samen om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen. DUPAN beheert het Eel Stewardship Fund voor Nederland. Naast het herbevolken van Nederlandse wateren met jonge paling, investeert de stichting vanuit dit fonds in het - over de dijk helpen - van volwassen palingen naar zee en houdt zij zich bezig met wetenschappelijk onderzoek.

Blauwe containers ingevoerd

GOEREE-OVERFLAKKEE – Burgemeester en wethouders hebben afgelopen week het besluit genomen om met ingang van 1 november 2017 op het hele eiland de blauwe container voor het inzamelen van oud papier in te voeren. Onze krant berichtte al eerder over het voornemen om deze ingangsdatum op Goeree-Overflakkee te gaan hanteren. Alle zeecontainers die nu op diverse locaties in de kernen staan, komen dan als inzamelpunt in de openbare ruimte te vervallen. Het inzamelen van oud papier zal plaatsvinden met de huidige 31 inzamelaars. Er komt nog nadere informatie over de inzameldagen. De subsidieregeling oud papier zal op de nieuwe situatie worden aangepast (prestatiesubsidie). Er zullen niet meer subsidieaanvragers dan de huidige 31 inzamelaars worden toegelaten. De huidige contracten blijven tot 1 november 2017 van kracht. (Door Jaap Ruizeveld)

2 / 28

Agenda

Woensdag 5 april

OUDDORP – SGP Tijdrede door ds. Van Aalst, aanvang 19.30 uur in de Herst. Hervormde Kerk, Diepenhorst 18a.
MIDDELHARNIS – Alzheimercafé in het Wijkcentrum, inloop vanaf 19.00 uur.
OUDE-TONGE – Gebedssamenkomst, aanvang 20.30 uur in Aktivia aan de Kerkring.

Donderdag 6 april

DIRKSLAND - Sponsorbingo SVIK in de Victoriahal aan de Philipshoofjesweg 57a. De aanvang is 19.30 uur en de zaal is open vanaf 19.00 uur.
DEN BOMMEL – Bingo en Paasmaaltijd Stichting ZIJN 55+. Aanvang 13.30 uur, bingo en maaltijd om 17.00 uur. Opgeven via 0187-611453.
STELLENDAM – Bingomiddag 55+ in het Haegse Huus. Aanvang 14.30 uur. Opgeven via 491653 of 602411.

Vrijdag 7 april

GOEDEREEDE – Jaarvergadering IJsclub. Café Goeree. Aanvang 19.00 uur.
MELISSANT – Beurs met tweedehands kleding en speelgoed, van 19.00 tot 21.30 uur in de Melishof.
MIDDELHARNIS – Autisoos. 19.00 tot 21.00 uur in de kantine van 'Goed voor Goed' (Kringloopcentrum). Adres: Simon Stevinweg 49.
NIEUWE-TONGE – Bingo-avond door Wijkgroep Nieuwe-Tonge. Aanvang 19.30 uur. 'Ons Dorpshuis'.
OOLTGENSPLAAT – Paasmiddag voor 55-plussers in 't Centrum met paasbrunch vanaf 12.30 uur en bingo, vanaf 14.00 uur. Voor brunch aanmelden via 06-40701181.
OUDE-TONGE – Tabletcafé in Bibliotheek Ebbe en Vloed. Aanvang 13.30 uur.
STELLENDAM – Bingo van Vereniging Oranjefeest, aanvang 19.30 uur in het Haagse Huus.

Zaterdag 8 april

DIRKSLAND – De Schakel. Voorjaarsconcert Excelsior. Aanvang 20.00 uur. Kosten € 6,-.
DIRKSLAND – Open Dag op Bedrijventerrein De Watertoren, van 10.00 tot 16.00 uur.
GOEDEREEDE – Concert met Laudate Dominum en de Joyfull Voices, aanvang 19.30 uur in De Levensbron. Gratis toegang, collecte voor Jasmijn in actie.
HERKINGEN – Verkoping Zending Ger. Gemeente, Onderlangs 6 van 10.00 tot 13.30 uur.
MIDDELHARNIS – Gruffalo-voorleesfeestje in de Bibliotheek. Aanvang 10.30 uur, 11.30 uur en 13.00 uur. Toegang gratis. Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.
MIDDELHARNIS – Bingo-avond voor jong en oud. Aanvang 19.00 uur. Meer info: 0187-483366.
NIEUWE-TONGE – Jaarconcert Apollo in het Dorpshuis, Korteweegje 14. Aanvang 20.00 uur, deuren open vanaf 19.30 uur. Gratis entree.
OOLTGENSPLAAT – Jaarlijkse rommelmarkt van de Ger. Gem. Van 9.00 tot 14.00 uur, Van Weelstraat 1.
OUDDORP – Psalmzangavond in de Herst. Hervormde Kerk, Diepenhorst 18a. Aanvang 19.30 uur, deuren open vanaf 19.15 uur.
SOMMELSDIJK – RealTime-avond. Edudelta 'De Groen'. Aanvang 19.45 uur. Spreker: ds. K. Hak over 'Gods Vaderhart'. www.realtimego.nl.
SOMMELSDIJK - Paasconcert Kinderkoor De Jonge Lofstem. Hervormde Kerk. Aanvang 19.00 uur.

Dinsdag 11 april

GOEDEREEDE – Lezing van Lenie Tanis van de Korenbloem bij de VVOG, aanvang 20.00 uur in Oostdam. Er wordt een paasstuk gemaakt.

Woensdag 12 april

ACHTHUIZEN - Bingo en maaltijd. Aanvang 15.00 uur. Opgeven en info via 0187-631814.
MELISSANT – Paasmiddag in de Melishof, van 14.30 tot 17.00 uur. Bezoekers maken eerst een paasstukje, daarna is er een high tea. Aanmelden tot 10 april: 602411.
OUDDORP – Paaszang met Marcando en het Rehobôthkoor, vanaf 19.30 uur in de Hervormde Gemeente, Weststraat 2.
OUDE-TONGE – Nostalgische middag in het Infocentrum, Bernhardstraat 27. Vanaf 14.00 uur, om 17.00 uur afsluiting met een luxe broodmaaltijd. Deelname kost € 10,-. Aanmelden voor 10 april, via 0187-642697.

Donderdag 13 april

MELISSANT – Uitvoering Vrolijke en Dwarse fluiters, aanvang 17.00 uur in De Melishof.
MIDDELHARNIS – Scootmobieltocht van PGGO, start om 14.00 uur bij Tieleman Keukens, vooraf aanmelden bij Elly: elly1947@hotmail.nl of 845077.
OOLTGENSPLAAT – Breicafé, van 19.30 -22.00 uur in 't Centrum, Weesmolenstraat 12.
SOMMELSDIJK – Paasbrunch O-G-O. Aanvang 1.200 uur. Aanvang: 0187-484559 of via info@o-g-o.nl.
SOMMELSDIJK – Rondleiding in het Streekmuseum, aanvang 14.00 uur. Deelname: € 7,50 per volwassene en € 5,- voor kinderen. Opgeven kan via info@streekmuseum.nl of 06-52153169.

Proeffietsers en proefwandelaars controleren routenetwerk

GOEREE-OVERFLAKKEE - Op dinsdag 21 maart organiseerde de gemeente Goeree-Overflakkee een bijeenkomst in het Diekhuus in Middelharnis voor de proeffietsers en proefwandelaars op het eiland. Deze vrijwilligers controleren de fiets- en wandelroutes op het eiland en zorgen daarmee voor een kwalitatief goed en gebruikersvriendelijk routenetwerk.

Vrijwillige proeffietsers en proefwandelaars zetten zich afgelopen jaren al in voor de controle van het fietsroutenetwerk of het uitzetten van nieuwe routes voor het wandelroutenetwerk op Goeree-Overflakkee. Naast het reguliere onderhoud door WEBEGO, zijn zij de 'extra ogen' in het veld. Inmiddels is het fietsroutenetwerk geactualiseerd en het wandelroutenetwerk werd vorige zomer opgeleverd. Na de opening waren er presentaties over het belang van de routenetwerken en de inzet van vrijwilligers voor het onderhoud. Aansluitend werden de verschillende controlerondes onder de proeffietsers en proefwandelaars verdeeld. De proeffietsers van het fietsroutenetwerk zijn al enige jaren actief en hebben een vaste controleronde. Het netwerk is inmiddels uitgebreid met extra tracés, die tijdens deze bijeenkomst onder de bestaande proeffietsers werd verdeeld.

Kader: Wandelvrijwilligers gezocht

Voor een aantal wandelroutes worden nog vrijwillige controleurs gezocht. Vindt u het leuk om twee keer per jaar een wandelroute te lopen en te controleren op onder andere schade en vermiste bordjes? Meldt u dan als vrijwillige proefwandelaar bij Joël Eichler, beleidsadviseur Economische Zaken, via e-mail; j.eichler@goeree-overflakkee.nl of telefonisch via 14 0187.

Ontbijt bij de Boer!

GOEREE-OVERFLAKKEE - Bij een van de deelnemers van Kijk bij de Boer gaan de schuurdeuren op Tweede Paasdag extra vroeg open. Want dit jaar organiseert Kijk bij de Boer, in samenwerking met gemeente Goeree-Overflakkee en diverse lokale ondernemers, het boerenontbijt.

De schuur van de Elizabeth Hoeve te Melissant zal deze morgen omgetoverd worden tot een grote ontbijtzaal waar een uitgebreid ontbijt klaar staat. De ontbijttafel zal gevuld zijn met diverse lekkernijen van eigen bodem, want op Goeree-Overflakkee worden veel verschillende producten geteeld of geproduceerd. Zo word het ambachtelijke brood gebakken met Flakkeese tarwe, de heerlijk verse melk komt van Flakkeese koeien en natuurlijk komt het eitje dat bij een paasontbijt niet mag ontbreken ook van eigen bodem.
Dus bent u van plan om Tweede Paasdag vroeg op pad te gaan zodat u alle bedrijven kunt bezoeken? Sla het paasontbijt niet over, maar ontbijt bij de boer en zijn gezin en geniet van diverse streekproducten!
Het ontbijt start om 8.30 uur en eindigt om 10.00 uur en aansluitend kunt u als eerste het bedrijf bezichtigen. Kaartjes kosten: € 7,50 en zijn verkrijgbaar bij: T-Toys Dirksland, Bakkerij Van Harberden te Melissant en VVV Ouddorp. De schuur biedt plaats voor 150 personen, dus wees er snel bij. Op=op.

Foto: Digidamco.

Dankzij actie nieuwe bedden voor Calando

In aanwezigheid van de organisatoren van de Calandotoer worden de bedden van het hospice omgewisseld. Foto: Hans Villerius

DIRKSLAND – Hospice Calando te Dirksland werd vorige week van nieuwe bedden voorzien. De uitgave werd mede mogelijk gemaakt vanuit de opbrengst van de Calandotoer die vorig jaar werd gehouden.

Door Hans Villerius

Bijna een jaar geleden werd ten bate van Calando een motortoertocht gehouden die een overweldigend succes werd, de Calandotoer. Nadat de moeder van motorliefhebber Kees Smit tot aan haar overlijden liefdevol in Calando werd verpleegd, wilde Kees graag iets terugdoen: een motortoertocht organiseren voor het goede doel. Pieter van der Kamp is als vrijwilliger aan Calando verbonden en Annet van der Groef als verpleegkundige. Samen met hen organiseerde Kees de tocht, terwijl Bea Klink, eveneens medewerkster bij Calando, de totale administratie van de toer op zich nam. Waar gerekend was op maximaal vijftig deelnemers, groeide dit aantal uit tot meer dan 190. En van alle kanten werd vanuit het bedrijfsleven steun en support ondervonden. De actie werd zeer breed gedragen, tot over de eilandgrenzen heen. De totale opbrengst bedroeg maar liefst € 12.500. En omdat de bestaande bedden in Calando aan vervanging toe waren, wilde het hospice het geld van de Calandotoer daaraan besteden. Meer dan de helft van de investering kon ermee worden bekostigd. En vorige week donderdagmiddag werden ze geleverd, vijf nieuwe bedden, door de plaatselijke leverancier Lopital. Die nam meteen de oude bedden mee, in afwachting van een goede bestemming ook daar weer voor. Calando is de gulle gevers én degenen die bergen tijd gestoken hebben in het organiseren van de Calandotoer, bijzonder dankbaar! Intussen wordt met de gedachte gespeeld om, nog geheel onbekend wanneer of in welk jaar, een tweede editie uit te schrijven.

Inloopavond windlocatie Noordrand

STELLENDAM - De gemeente Goeree-Overflakkee organiseert op maandag 10 april 2017 een inloopavond over het windpark Kroningspark. Tijdens deze avond kunnen belangstellenden kennis nemen van de plannen en vragen stellen aan de adviseurs van de gemeente, DCMR en de initiatiefnemers. De inloopavond is in 't Haegse Huus in Stellendam. Belangstellenden kunnen tussen 19.00 en 21.00 uur op elk gewenst moment binnenlopen.

De ontwikkeling van het windpark Kroningswind is een onderdeel van de gebiedsontwikkeling van de Noordrand aan het Haringvliet. Deze ontwikkeling bestaat naast het opwekken van windenergie uit een land-waterovergang met ruimte voor natuur, recreatie, wonen en landbouw. Plaatsingsgebied Noordrand omvat de Halspolder, Kroningspolder en Zuiderdieppolder en is gelegen ten noorden van Melissant en ten oosten van Stellendam.

Voor de concrete invulling van het plaatsingsgebied moet een milieueffectrapportage (MER) opgesteld te worden. Een milieueffectrapportage brengt de milieugevolgen van een besluit in beeld voordat het besluit wordt genomen. Zo kan de gemeente de milieugevolgen bij haar afwegingen betrekken. Het doel van een milieueffectrapportage is om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over activiteiten met mogelijk belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. De eerste stap in de procedure rondom de realisatie van een windpark is het bekendmaken van het voornemen om een MER op te stellen en het ter inzage leggen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De Notitie Reikwijdte en Detailniveau geeft globaal een beschrijving van de activiteit waarvoor de MER wordt opgesteld.

Cursus Reanimatie en AED

OUDDORP - De stichting Reanimatie en AED-opleiding Ouddorp van de Nederlandse Hartstichting start op dinsdag 18 en 25 april weer met een nieuwe opleiding hartreanimatie en gebruik van AED-apparatuur. De cursusavonden vinden plaats in de Vliedberg te Ouddorp en beginnen om 20.00 uur.

In twee avonden krijgt u de nodige achtergrondinformatie over de werking van het hard en de mogelijkheden van reanimatie. Er is vooral veel aandacht voor de praktische vaardigheden. Gekwalificeerde instructeurs leiden u op volgens de richtlijnen van de reanimatieraad en o.a. de Nederlandsche Hartstichting. Omdat er ook in de eigen omgeving steeds meer AED-apparatuur wordt geplaatst, is het zeker zinvol om deze cursus te volgen. Hoe meer burgers zich deze kennis eigen maken, hoe meer mensen kunnen worden geholpen. Voor deze cursus gelden geen toelatingseisen. Bij voldoende vaardigheid wordt aan het eind van de cursus een erkend certificaat uitgereikt.
De totale kosten voor cursus, lesboek, certificaat, e.d., bedragen 35 euro. Opgeven kan t/m 17 april 2017. Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht bij mevrouw Tineke Voogd, tel. 0187 681477 of meld u aan via de website van de Hartstichting: www.hartstichting.nl/reanimatie

Vooraankondiging Oranjeconcert

MIDDELHARNIS - Op 29 april is er in de Hervormde Kerk van Middelharnis een Oranjeconcert. Het concert wordt georganiseerd door Christelijk Gemengd Koor Jeduthun uit Middelharnis, de Koninklijke Muziekvereniging Sempre Cresendo verleent haar medewerking. Zet het concert alvast in de agenda, later volgt er meer informatie in de krant.

Deelnemers 6e Tulpentocht wacht kleurrijk programma


MIDDELHARNIS – Twee vragen staan in deze tijd centraal voor Hans Meijer en André Groenendijk: "Hoe is het weer en bloeien de tulpen?" Hans en André zijn met een aantal anderen de initiatiefnemers van de jaarlijkse Tulpenwandeltocht, die ondertussen een traditie is geworden.

Door Adri van der Laan

Hans Meijer legt uit dat ongeveer zes jaar geleden bij een enthousiaste groep wandelaars, deelnemers aan de halve Omloop, het idee groeide om in het voorjaar een wandeltocht te organiseren. Ook André Groenendijk behoort bij één van de initiatiefnemers van het eerste uur. "We spraken er over met een aantal anderen wat we zouden kunnen organiseren. Dat was toen er geen Avondvierdaagse meer gehouden werd en ook de Rode Kruisloop werd niet meer gedaan". Toen werd het idee voor een Tulpenwandeltocht geboren, te houden rond 15 april, dit jaar in overleg met de tulpenkwekers. Doorgaans staan dan de tulpen in bloei en daar staat het eiland ook, landelijk gezien, bekend door de kleurenpracht.

Goede doelen

Naast dat de Tulpenwandeltocht gehouden wordt als de tulpen in bloei staan, is van begin af aan door de initiatiefnemers afgesproken dat er met de opbrengst van de tocht eilandelijke goede doelen worden ondersteund. De mensen van de Tulpenwandeltocht hebben van begin af aan gezorgd dat alles goed geregeld was, ook met verzekeringen en dergelijke. Daarom wordt de tocht vanuit MSV en AV Flakkee georganiseerd. "Dit is ook de start- en finishplaats van de Tulpentocht en we krijgen dan ook alle medewerking van deze organisatie. Hier zijn we heel blij mee, want we stralen dan betrouwbaarheid en degelijkheid uit".
Vanaf de eerste tocht bleek het evenement succesvol. Tijdens de eerste tocht liepen al 400 deelnemers mee. Dit aantal is gegroeid tot vorig jaar 700 wandelaars en 133 fietsers. Deze laatste categorie deed vorig jaar voor het eerste keer mee ter gelegenheid van de vijfde editie van de tocht.

Veertig vrijwilligers

De voorbereidingen voor de tocht, die op zaterdag 15 april wordt gehouden, zijn in volle gang. Om de naam eer aan te doen, dient de route van de tocht natuurlijk langs zoveel mogelijk tulpenvelden in het centrum van het eiland te lopen. André stapt daarom in november al op fiets om te zien op welke landerijen de tulpen zijn gepoot. En verder moeten natuurlijk goede afspraken worden gemaakt voor de stempelposten en de – ruim veertig - vrijwilligers die deze dag actief zijn om de Tulpentocht succesvol en veilig te laten verlopen.
Er is geprobeerd om een zo gevarieerd mogelijke route samen te stellen en op veler verzoek is het nu ook weer mogelijk om de route van 25 km. 's Middags met de fiets te rijden.
Verder is er in nauwe samenwerking met zorginitiatief Paulina.nu de mogelijkheid om per scootmobiel deel te nemen aan de fietsroute vanaf 13.00 uur. Met Paulina.nu en Manege Oostmoer is het mogelijk gemaakt om een speciale rolstoelroute van 3 km door en rond de manege uitgezet. De start hiervan is 11.00 uur.

Scootmobielers

Afhankelijk van de getoonde interesse streeft Paulina.nu ernaar om in elk dorp op Goeree-Overflakkee een opstapplaats te faciliteren. Deelnemers worden echter wel verzocht om zelf voor een begeleider te zorgen. Wilt u meedoen met de Tulpentocht of kent u iemand die dit leuk vindt? Aanmelden (alleen voor scootmobielers en rolstoelers) kan tot uiterlijk woensdag 5 april via de website van Paulina.nu, telefonisch door contact op te nemen met Saskia Matthee: 06-30742974 of per e-mail: organisatie@paulina.nu. Fietsers en wandelaars kunnen op zaterdag 15 april inschrijven bij het startpunt.

Feestelijk punt

De routes zijn ieder jaar verschillend, maar Stad aan 't Haringvliet ontbreekt nooit in de route. Dit komt niet alleen omdat er veel tulpen rond het dorp groeien, maar ook door de vele activiteiten die door de dorpsgemeenschap worden ontplooid bij de doorkomst van de lopers. Dit zorgt ieder jaar weer voor een feestelijk punt in de route, aldus Hans en André.

De goede doelen van dit jaar zijn de aanschaf van een AED met bijbehorende kast voor het Rode Kruis Goeree-Overflakkee. Het apparaat komt aan het nieuwe gebouw aan de Marnix Gijsenstraat in Sommelsdijk. Hier zal tevens een stempelpost zijn. Het andere goede doel is het surfproject voor kinderen met een beperking in Ouddorp. Met enige trots kunnen Hans en André melden dat de afgelopen vijf jaar € 25.000,- aan de goede doelen kon worden uitgekeerd.

Vervoer

Deelnemers aan de 11 km-tocht worden vanaf het terrein van AV Flakkee per bus of taxibusje vervoerd naar de Watergatseweg bij Stad aan 't Haringvliet. Dan wordt er een mooie route terug gewandeld naar de finish.

De Tulpenwandeltocht is niet mogelijk zonder de medewerking van de vele sponsoren. Tal van eilandelijke en regionale bedrijven geven hun medewerking. Hoofdsponsor is Univé verzekeringen. Natuurlijk is de organisatie deze bedrijven heel dankbaar voor hun ondersteuning. Naast Hans Meijer en André Groenendijk, maken ook Martine Campfens, Kees van Gent en Irene Derksen deel uit van het organiserend comité.


<In kader bij artikel:>


Routes en starttijden:
40 en 25 km tussen 8.00 en 10.00 uur
17,5 en 11 km tussen 9.00 en 12.00 uur

3 km Rolstoelers 11.00 uur startlocatie manege Oostmoer

25 km fietsers en scootmobielers 13.00 tot 14.00 uur
Start- en finishplaats: MSV & AV Flakkee, Oostplaatseweg 1Middelharnis.
De sluitingstijd is 17.00 uur.
Inschrijfgeld: € 3,50 / kinderen gratis.
Meer info: www.avflakkee.nl of www.facebook.com/tulpenwandeltocht

Tim, Dewi en Daphne organiseren avond over duurzaamheid

MIDDELHARNIS - Onder het motto 'Vandaag denken aan morgen' organiseren drie leerlingen van de RGO uit 5 vwo een thema-avond over duurzaamheid. Tim Groenendijk, Dewi van Loon en Daphne Suilen vinden het erg belangrijk mensen bewuster te maken van de belangen van duurzaamheid.

Op het eiland zijn er verschillende mensen actief bezig met duurzaamheid op Goeree-Overflakkee. De enthousiaste leerlingen willen iedereen die zich hiermee bezighoudt, maar ook iedereen die hierover meer wil weten, graag op één avond bij elkaar brengen. De bezoekers kunnen met elkaar spreken, naar concrete plannen luisteren en met elkaar discussiëren over de noodzakelijkheid van projecten op het gebied van duurzaamheid.

Sprekers en deelnemers gevraagd

Dewi, Tim en Daphne hebben al een aantal sprekers bereid gevonden medewerking te verlenen, maar ze hopen op nog meer sprekers. Wethouder Arend-Jan van der Vlugt zal de avond om 18.30 uur openen en vertellen over de doelstelling van de gemeente om in 2020 energieneutraal te zijn. Iedere spreker zal een pitch van ongeveer 5 tot 8 minuten geven over zijn/haar bedrijf en de duurzame activiteit. Na deze pitches kunnen alle gasten langs de stands om te kijken, met elkaar te praten en vragen te stellen. Voor iedere spreker zal een eigen stand aanwezig zijn. Hierop kunnen zij materiaal over hun bedrijf of duurzame activiteit kwijt. Er zijn ook stands waar men kan proeven, bijvoorbeeld veganistisch eten.

Aanmelden?

Kent u iemand, of bent u zelf actief bezig met duurzaamheid? Dan kunt u zich nu nog aanmelden om hierover te vertellen op deze avond en mensen bewust te maken over het belang van duurzaamheid. Aanmelden of meer informatie via: d.loon@rgomiddelharnis.nl.

Paasconcerten Marcel & Lydia Zimmer in Ouddorp

OUDDORP - Het voorbereidingsteam van het Paasconcert met Marcel en Lydia Zimmer zijn enthousiast en nodigen iedereen uit om dit concert op zaterdag 8 april mee te maken.

Er zijn verschillende concerten: Als eerste is er een middagconcert speciaal voor kinderen vanaf 4 jaar en later op de dag een avondconcert voor jongeren en volwassenen. Het middagconcert begint om 16.00 uur en het avondconcert begint om 20.00 uur. Kaarten bestellen kan vanaf nu.

De concerten worden georganiseerd door Zingen in de Kerk, een initiatief van de Protestantse Kerk in samenwerking met Kerk in Actie. Tijdens deze concerten zal aandacht gevraagd worden voor het werk van Kerk in Actie. Voor meer informatie en het reserveren van tickets kunt u terecht op Zingenindekerk.nl. Alle ticketgelden (€ 3,00 per persoon) voor het kinderconcert en (€ 5,00 per persoon) voor het avondconcert van de bezoekers worden bij de collecte opgeteld en gelden als fondswervende inkomsten voor de diaconale projecten van Kerk in Actie.
Het kinderconcert is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar en het avondconcert is gericht op jongeren en volwassenen.

Nationale pannenkoekendag op 'CBS Het Kompas'

STELLENDAM - Al een aantal jaren is het de gewoonte dat de leerlingen van groep 7 en 8 van 'CBS Het Kompas' meedoen aan de Nationale Pannenkoekendag, waarbij pannenkoeken worden gebakken voor ouderen van woonstede 'Het Spectrum'. De mensen werden gebracht of met rollator of rolstoel opgehaald, om even later te genieten van overheerlijke pannenkoeken, met veel plezier gebakken door de kinderen.

De gemeenschapsruimte van de school leek wel op een echt pannenkoekrestaurant, met allemaal rood-wit geblokte tafelkleedjes, en leerlingen zorgden ervoor dat het de ouderen aan niets ontbrak. Ondertussen was er een gezellig gekeuvel te horen en iedereen zoveel mocht eten als 'ie wilde, mede dankzij een aantal ouders die ook thuis nog eens aan het bakken waren geweest.

Een van de kinderen kwam aan het einde van de maaltijd naar de juf toe met het voorstel om met elkaar nog wat te zingen, dus tot slot zongen ouderen en jongeren met elkaar uit volle borst het eerste vers van psalm 42: "'t Hijgend hert der jacht ontkomen. "Daar hadden we geen smartboard voor nodig!"

GOEREE-OVERFLAKKEE - Voor de achtste keer wordt er dit jaar weer de Flakkeese AvondFietsdriedaagse georganiseerd. Dit jaar vindt deze sportieve activiteit plaats op 9,10 en 11 mei 2017.

Het evenement is geschikt voor het hele gezin en de fietsafstand is iedere avond ongeveer 25 km. De start en finish is iedere avond om 19.00 uur bij tankstation 'De Ronde Boom', Langeweg 113 te Sommelsdijk.
Kinderen tot 12 jaar kunnen gratis meefietsen en daarboven bedraagt het inschrijfgeld € 5,- p.p., te betalen bij aanvang.
Natuurlijk kunt u ook één, twee of drie avonden meefietsen.
De fietstocht zal in het teken staan van de strijd tegen M.S, die Robbert Westdijk voert tegen deze ziekte. De behandeling kost veel geld en daarom willen de organisatoren daaraan een steentje bijdragen.

In actie voor CliniClowns.

SOMMELSDIJK - Eén van de CliniClowns van het Ikazia Ziekenuis in Rotterdam werd verrast door een cheque van maar liefst €282,-! Mirthe en Maud van O.B.S. J.C. van Gent uit Sommelsdijk zamelden dit bedrag in door lege flessen in te zamelen en cakejes te bakken en verkopen. De meiden begonnen thuis met bakken maar kregen al snel hulp van de leerlingen van het Edudelta College in Middelharnis. Mirthe en Maud mochten mee komen bakken in de keuken van de school en kwamen met honderden cakejes thuis. Met dit mooie bedrag kunnen de CliniClowns op vele gezichtjes een glimlach toveren!

Zaterdag Open Dag rondom de Watertoren

Bij tbp electronics kunnen bezoekers zelf een gadget maken.

DIRKSLAND – Racen in een racesimulator, abseilen van de watertoren, je eigen foto bewerken, marshmallows roosteren, een gadget solderen en nog veel meer. Zaterdag 8 april van 10.00 tot 16.00 uur is de Open Dag bij Bedrijventerrein De Watertoren. Elf bedrijven slaan de handen in elkaar, ze organiseren allerlei activiteiten en geven een kijkje in de keuken.

Door Martijn de Bonte

Tijdens de Open Dag is er een stempelkaartactie. Bezoekers die bij ieder bedrijf een stempel halen kunnen hun volle stempelkaart inleveren. Uit de deelnemers worden winnaars getrokken, er zijn allerlei leuke prijzen te winnen. Bijvoorbeeld een dinercheque, sieraden, speelgoed, entreekaarten voor A Seal en nog veel meer. Kinderen kunnen meedoen met de kleurplatenactie, die in de lokale kranten staat. De mooiste tekeningen vallen in de prijzen.

Al 25 jaar
Tbp electronics heeft het initiatief genomen voor de open dag. Marketing Manager Dana Wolters vertelt dat het bedrijf 25 jaar geleden voor het eerst een open dag organiseerde. "We vinden het mooi om nu samen met collega's rond de Watertoren een evenement te organiseren. Het is gaaf om te zien dat het idee zo enthousiast wordt opgevolgd. Samen organiseren we iets nieuws voor de mensen op het eiland. Iedereen is enthousiast, bedrijven stellen prijzen beschikbaar en de burgemeester komt ook een kijkje nemen zaterdagmiddag."

Wolters heeft nog een tip voor de bezoekers. "De ervaring leert dat het 's morgens een stuk rustiger is dan 's middags. Dus het is slim om juist 's morgens te komen, dan ben je snel aan de beurt bij de activiteiten."Muziek, beveiliging, parkeren, eten en drinken. De organisatie heeft alles geregeld voor aanstaande zaterdag. "We duimen nu alleen nog voor mooi weer."

Praktisch
Alle activiteiten tijdens de Open Dag zijn gratis. Er is een verkooppunt aanwezig waar bezoekers een hapje en een drankje kunnen kopen. Parkeren kan op het bedrijventerrein, met borden wordt aangegeven waar er parkeerplaatsen beschikbaar zijn. De deelnemende bedrijven bevinden zich allemaal op loopafstand van elkaar, er is een handig routekaartje. Kijk voor meer informatie op www.opendag-watertoren.nl, of like @Opendagwatertoren op Facebook, Twitter of Instagram.

Kader: Deelnemende bedrijven
Avilo Stikstof en Persluchtsystemen, AxxiAuto, Camino Sfeerverwarming, Happy Music, Herweijer Tuintechniek, IC Automatisering, JKE Heftrucks, Leo's Autoservice, Lodder Financials, SFA Print, tbp electronics.

Concert@School, een onderscheidend schoolevenement

MIDDELHARNIS – Voor de tweede maal werd in de aula van de Christelijke Scholengemeenschap Prins Maurits (PM) te Middelharnis het Concert@School gehouden. Waren er vorig jaar nog circa honderd bezoekers, vrijdagavond waren er rond de 150. Ook nu wachtte het publiek een gevarieerd aanbod aan muzikale optredens op hoog niveau.

Door Hans Villerius

Uitvoerenden waren medewerkers van de PM, waarvan verscheidenen bijzonder getalenteerd zijn. Uit het personeel waren een koor en een zangkwartet samengesteld, de docenten Marjo Heij en Petra Kieviet vormden net als vorig jaar een uitstekend zangduo en trakteerden het publiek ook nu weer op een ludiek optreden. Daarnaast stalen diverse instrumentalisten de show. Zoals docente Margriet van Wingerden, die op onbetwist professioneel niveau viool en strijkstok hanteert. Ook de optredens van de docenten Jan van Luik op de vleugel en Hans van Heemst op het echte orgel in de PM-aula getuigden van grote muzikale vaardigheden. Beide traden zowel solistisch op als in samenspel met anderen. Dat laatste deed ook Johan van Broekhoven, medeorganisator van het concert, terwijl Hesther van der Male op haar dwarsfluit zich net als vorig jaar weer als professioneel fluitiste etaleerde. Composities van – in willekeurige volgorde – Franz Schubert, Gabriël Fauré, Franz Liszt, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Ludwig van Beethoven, César Franck en Johann Sebastian Bach prijkten op het programma. Daarbij was een speciale plek ingeruimd voor iemand van buitenaf: Kim Tran, directeur van de Theologische faculteit in Aix-en-Provence, zong vol passie en overgave twee Franstalige liederen en begeleidde zichzelf daarbij op de gitaar. En een ludieke afsluiting onder leiding van muziekdocent Marco van 't Hof van de PM zorgde ervoor dat naast alle uitvoerenden van deze avond ook het publiek geprikkeld werd actief mee te doen. "Een dag met een gouden randje!", zo noemde rector Adam van Heest deze vrijdag, na afloop van het opnieuw zeer geslaagde concert, dat wat hem betreft volgend jaar zijn derde editie mag beleven. Een collecte voor 'Agapè Ministries' van Doingood maakte dat het, overigens gratis toegankelijke, concert ook een maatschappelijk doel diende. En met daarnaast een uitstekende culinaire verzorging, in de pauze en na afloop, heeft de PM in het Concert@School weer een onderscheidend schoolevenement neergezet. Zie voor een filmpje www.eilandennieuws.nl.

Onverwachte ontmoeting

GOEREE-OVERFLAKKEE - Tijdens een bezoek met school aan Den Haag liep Daniël Koenraad (13 jaar) uit Stellendam minister-president Mark Rutte tegen het lijf. Die vond het geen probleem om even samen een selfie te maken. De oma van de brugklasser op de RGO stuurde de foto naar de krant. "Ze staan zo leuk op de foto allebei."

Vijf jaar Repair Café: Goed gereedschap voor ontwikkelingslanden

MIDDELHARNIS – De gedreven vrijwilligers van het Repair Café in Middelharnis repareren al vijf jaar, samen met de bezoekers, kapotte huisraad, kleine apparaten en allerlei andere spulletjes, zoals bijvoorbeeld speelgoed. Ter gelegenheid van dit jubileum wordt de opbrengst van de bijdragen van de Repairdag zaterdag 1 april, geschonken aan de Stichting Gered Gereedschap, zodat mensen in ontwikkelingslanden een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen.

Na een enthousiaste maar voorzichtige start in het Diekhuus op 31 maart 2012, onder leiding van Fred Warbroek, heeft het Repair Café Middelharnis nu een vast onderkomen bij Goed voor Goed aan de Simon Stevinweg, industrieterrein Oostplaat. Vrijwilliger Inge de Vries: "Joost van Welsenis van Goed voor Goed is een geweldige gastheer. We sluiten qua manier van doen en hergebruik van goederen, goed op elkaar aan en versterken ook elkaar."
In een van de hallen van Goed voor Goed kan het Repair Café een ruimte gebruiken voor reparaties. "Elke eerste zaterdag van de maand werken we hier en we hebben ook de mogelijkheid ons materiaal op te slaan." Veel vaste klanten dragen het Repair Café een warm hart toe. "Ze spaarden voor ons de zegeltjes van de gereedschapsactie van de Agrimarkt."
Onder de negentien vrijwilligers zijn er elf met (elektro)technische, elektrische en/of mechanische achtergrond of ervaring. Ook zijn er drie naaisters en een aantal gastvrouwen. Het is een heel gemengd gezelschap van jong tot oud. Gepensioneerden, maar ook werkende mensen met een gezin. Voor het beheer van het magazijn zoekt men momenteel nog iemand. En wanneer er meer technici komen die zich doordeweeks als vrijwilliger kunnen inzetten, wordt repareren met de jeugd en andere doelgroepen een mogelijkheid.
Een van de monteurs is Jaap Kalle uit Melissant. Voorheen werkte hij onder andere als bankwerker en later als reparateur op een werkplaats met Princess apparatuur. "Met name elektronica vind ik heel fascinerend. Je kan het niet zien, niet horen, alleen merken dat het werkt." Kalle vindt het werken bij het Repair Café hartstikke leuk om te doen. "Die blije gezichten als de reparatie is gelukt!"
Repair Café is geen concurrent van de vakman. "Veel zaken zijn heel arbeidsintensief en worden niet (meer) gerepareerd. Wij voeren de reparatie samen met de inbrenger van het kapotte artikel uit. Als een soort burenhulp. En natuurlijk met het doel om minder weg te gooien. Dat is duurzaam!"
(Tekst: Maria Evers; foto: JanGeorg Bakker)

Workshops in kookstudio Ardi

SINT ANNALAND - Je hoort er steeds vaker over, de combi-stoomoven, maar wat kun je er eigenlijk allemaal mee? Ardi Keukens en Sanitair in Sint Annaland heeft zich ontwikkeld tot een echte stoomoven specialist. Hier hebben ze pas veel ervaring met de vele mogelijkheden van deze oven.

Ardi Keukens en Sanitair heeft zelfs een moderne kookstudio geopend om geïnteresseerden bekend te maken met de veelzijdige mogelijkheden van dit nieuwe apparaat. Wilt u ook leren werken met de combi-stoomoven? Schrijf u dan in voor een workshop op een van de eerst geplande data 20 en 21 april of 18 en 19 mei.

U kookt in kleine groepen een viergangendiner dat in de stoomoven wordt bereid. U leert diverse kooktechnieken onder de knie te krijgen zoals deeg rijzen, stomen met gebruik van verschillende temperaturen, bakken met stoom, regenereren (verwarmen van diepgevroren maaltijden), sousvide koken (koken in een zakje), grillen, brood bakken en pasta koken. Na afloop kunt u de heerlijkste hapjes, snacks en nieuwe maaltijden bereiden in de stoomoven.

Omdat moderne keukens en apparaten steeds meer culinaire mogelijkheden bieden voor thuiskoks, heeft Ardi Keukens en Sanitair geïnvesteerd in een kookstudio in haar vernieuwde showroom. In deze sfeervolle studio die de naam Kook & Geniet draagt, organiseert Ardi Keukens en Sanitair regelmatig workshops waar deelnemers onder begeleiding van topkoks de lekkerste en gezondste gerechten leren bereiden. Speciale aandacht krijgt in deze kookstudio de stoomoven, omdat dit innovatieve apparaat razend veel mogelijkheden in zich heeft voor gezonde maaltijden. Voedsel dat in de stoomoven wordt bereid is direct serveerklaar en behoudt beter haar voedingsstoffen. Bovendien is vlees malser, groente knapperiger en vis krijgt een heerlijk zachte smaak.

Wilt u meedoen aan de uitgebreide kookworkshop? Meld u dan snel aan via www.ardikeukens.nl/kookworkshop hier vind u ook meer informatie over de workshops. Het maximale aantal deelnemers is twaalf, dus vol is vol! De kosten bedragen slechts €35,- p.p. incl. drankjes. De workshop vindt plaats in de kookstudio Kook & Geniet aan de Ceciliaweg 4 in Sint Annaland en duurt van 18.00 uur tot ongeveer 21.00 uur.

Fraaie thuiscollectie van acaciahout uit Pampanga, de Filippijnen

MIDDELHARNIS - Schalen, kommen, borden, snijplanken, kandelaars en zelfs krukjes. Deze verrassend fraaie woon- en tafelaccessoires zijn stuk voor stuk gemaakt van acaciahout. Acaciahout is een niet-inheemse hardhoutsoort die overal op de Filippijnen groeit.

Goed om te weten is, dat voor elke gerooide boom een nieuwe boom wordt aangeplant. Het hout is bovendien gecertificeerd, wat de duurzaamheid van deze houtsoort nog eens extra onderstreept. Dankzij de warme houtkleur en de hardheid van het hout, is het ideaal materiaal voor de meest uiteenlopende acaciahoutproducten. En dat is te zien; de houtbewerkers van producentengroep Yandoc beheersen dit ambacht dan ook tot in de vingertoppen.

Houtverwerking

De fabriek heeft verschillende afdelingen waar het hout wordt verwerkt. Zo wordt het hout dat binnenkomt eerst in blokken van diverse formaten gezaagd. Deze blokken gaan hierna naar één van de droogkamers. Afhankelijk van het jaargetijde en de dikte van het hout – in het najaar is het op de Filippijnen heel vochtig – kan het drogen maanden duren. Importeur Kinta onderzoekt momenteel de mogelijkheid om droogovens te bouwen en zo het droogproces te versnellen.
Wanneer het hout goed droog is, wordt het bevestigd op een ronddraaiend plateau. Met behulp van een mal wordt de juiste hoogte en dikte bepaald. De houtbewerkers gebruiken verschillende instrumenten, zoals vijzels en messen, om het hout de juiste vorm te geven. Daarna wordt het product geschuurd met de machine. Het handmatige schuren hierna wordt door vrouwen gedaan. Tenslotte wordt elk product, afhankelijk van de functie, afgewerkt met beits, matte of glanzende lak. Alle tafelaccessoires zijn afgewerkt met een voedselveilige lak.
Interesse in de schalen met hun verhaal? Ze zijn verkrijgbaar in de Wereldwinkel Goeree-Overflakkee, Zandpad 134, 3241 GX Middelharnis. Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur. In de schoolvakanties dinsdag van 13.30-17.00 uur.

Kernactiviteiten

DIRKSLAND

Sponsorbingo

Donderdag 6 april is er een grote sponsorbingo in de Victoriahal aan de Philipshoofjesweg. Er zijn mooie prijzen te winnen. Aanvang 19.30 uur.

GOEDEREEDE

Concert

Op zaterdag 8 april zal er een concert gehouden worden voor 'Jasmijn in actie' voor de spierziekte SMA. Aanvang 19.30 uur in de Levensbron, Achterweg 1 - ingang Doelweg. Kerk is open om 19.00 uur.
Het concert word verzorgd door cgk Laudate Dominum' en het damesensemble 'Joyfull Voices'. De heer T. Tanis zal spreken over de spierziekte SMA. De toegang is gratis, er wordt wel een collecte gehouden voor SMA.

De Korenbloem bij VVRG

Dinsdag 11 april wordt de avond van de Vereniging Vrouwen Rondom Goeree verzorgd door Lenie Tanis van de Korenbloem. Zij vertelt iets over het reilen en zeilen op de veiling en in haar winkel. Ook wordt er een paasstuk gemaakt. Wie geen paasstuk wil maken is toch van harte welkom om de avond mee te maken. Aanvang 20.00 uur, de avond wordt gehouden in Oostdam.

MELISSANT

Voorjaars- zomerkledingbeurs

Vrijdag 7 april houdt peuterspeelzaal 'De Bezige Bijen' weer een verkoop van tweedehands speelgoed, voorjaar en zomerkleding. De collectie bestaat uit baby-, kinder-, dames- en herenkleding, schoenen en accessoires. De verkoop is van vrijdag 7 april van 19.00 tot 21.30 uur in Verenigingsgebouw Melishof, Binnenweg 61 te Melissant. Meer info: 06 - 86 82 04 70.

Paasstukjes maken en high tea

Woensdag 12 april is er een paasmiddag in de Melishof. Van 14.30 tot 17.00 uur. Het is de bedoeling om een paasstukje te maken. Na afloop is er een high tea. Deze middag komt in de plaats van de reguliere koffieochtend. Opgeven graag voor maandag 10 april bij: Dirk Spahr van der Hoek, tel. 602411. De intree hiervoor bedraagt € 5,-. Dit is inclusief materiaal en de high tea. Graag het volgende meenemen: een mooi bakje of schaaltje, snoeischaartje of scherp mesje, takjes en wat ander groen, eventueel (eigen) paas versiermateriaal. Er wordt ook materiaal verstrekt.
Heren zijn ook van harte welkom, zij kunnen een kaartje leggen en/of sjoelen.

Muziekuitvoering

De Vrolijke Fluiters en Dwarse Fluiters geven op woensdag 13 april een gezamenlijke uitvoering in Melishof. Blokfluit- èn dwarsfluitleerlingen zullen zich van hun beste kant laten horen in een afwisselend programma. Familie, vrienden en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om deze uitvoering bij te wonen. Dit muzikale optreden begint om 17.00 uur. Meer informatie is verkrijgbaar bij M. de Lange-van Buren, 0187-602620 of via aj-delange@kpnmail.nl.

MIDDELHARNIS

Spullen voor Jaarmarkt

Zaterdag 8 april is er weer gelegenheid om goede spullen voor de Jaarmarkt van de Herv. Gemeente Middelharnis in te leveren bij de Hoeksteen aan de Ring te Middelharnis. Van 10.00-11.00 uur staan medewerkers voor u klaar om ze in ontvangst te nemen. Het is ook mogelijk spullen af te leveren op het industrieterrein aan de Lorentz 1.

Bingomiddag

De activiteitencommissie van het Ouderenwerk houdt op woensdagmiddag 19 april een bingo voor jong en oud in het Wijkcentrum aan de Doetinchemsestraat. Zij hopen er een leuke gezellige middag met u te hebben. Er zijn ook weer mooie prijzen te winnen. Iedereen is van harte welkom op deze middag in het Wijkcentrum. Om 13.00 uur gaan de deuren open voor de bezoekers, de 1e ronde begint om 13.30 uur. Een kopje koffie of thee wordt u gratis aangeboden. Wilt u meer informatie? Bel dan met 483366.

Alzheimercafé

Er is weer een Alzheimercafé op woensdag 5 april in het Wijkcentrum, Doetinchemsestraat 27. Het thema van deze avond is 'De Geheugenpoli'. Het belang van meerdere onderzoeken, voordat een diagnose mogelijk is. Wat wordt er voor u en met u uitgezocht? Gastspreker: mevr. H. van Heesch. Vanaf 19.00 uur inloop. Programma van 19.30 tot 21.00 uur.

Scootmobieltocht

Het Platform Gehandicaptenbeleid Goeree Overflakkee (PGGO) gaat weer scootmobieltochten rijden. Donderdag 13 april is de eerste scootmobieltocht van 2017. De start is om 14.00 uur op de parkeerplaats bij Tieleman Keukens in Middelharnis, er wordt een mooie rit van 20-25 kilometer gemaakt in de omgeving. Onderweg is er een gezellige tussenstop met een kopje koffie/thee met wat lekkers. De kosten bedragen vier euro, deelname is voor eigen risico. Vooraf aanmelden bij Elly: elly1947@hotmail.nl of 845077.

Rijbewijskeuring

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor 7 april en 12 mei terecht op het spreekuur in het Wijkcentrum Middelharnis, Doetinchemsestraat 27. Voor senioren kost de keuring € 38,00 en voor chauffeurs tot 75 jaar met rijbewijs C/D/E is het € 57,00. Kijk voor informatie, of een afspraak op www.regelzorg.nl, of bel naar het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen: 088-2323300.

Fiori Musicali

Op Stille Zaterdag zingt Fiori Musicali indringende passiemuziek. Op het programma staat onder andere Golgotha van componist Frank Martin en het zesstemmige motet Timor et Tremor (angst en beven) van de zestiende-eeuwse Orlando di Lasso. Het concert vindt 15 april plaats in de RK-kerk, Langeweg 50, in Middelharnis. Aanvang 20.00 uur, kaarten zijn te koop bij de ingang van de kerk. Volwassenen betalen € 10,-, 12-18 jaar: € 5,- en kinderen (tot 12 jaar) gratis.

NIEUWE-TONGE

Jaarconcert Apollo

Op zaterdag 8 april 2017 vindt het jaarconcert van Muziekvereniging Apollo te Nieuwe-Tonge weer plaats. Dit jaar in samenwerking met Popkoor Just4Fun uit Ooltgensplaat. Het popkoor, opgericht in 2004, is een gezellig gemengd koor onder leiding van dirigent Peter Slager, die zowel een greep uit hun eigen repertoire zal laten horen alsook een aantal nummers gezamenlijk met de harmonie voor u zal zingen. Daarnaast zal ook een aantal leerlingen hun muzikaliteit laten horen, onder andere op blokfluit, dwarsfluit, klarinet en trompet. De hele avond is ingericht rondom het thema 'Italië', waarbij er ook weer leuke prijzen zijn te winnen na afloop van de avond met de loterij.
Deze muzikale Italiaanse avond vindt plaats in het Dorpshuis, Korteweegje 14. Deuren zijn vanaf 19.30 uur geopend en het concert begint om 20.00 uur. Entree is gratis.

OOLTGENSPLAAT

Breicafé

Op donderdag 13 april a.s. is er Breicafe van 19.30-22.00 uur in 't Centrum, Weesmolenstraat 12, Ooltgensplaat. Een avond gezellig haken, breien of borduren, of alleen een bakje doen. Zelf materialen meenemen. Entree is € 1,50 inclusief koffie/thee. Voor informatie kunt u bellen met Ati Verwoerd: 06-40701181. Dit is een activiteit van Stichting ZIJN.

Paasbrunch

In Ooltgensplaat is er voor de 55-plussers op vrijdag 7 april een paasmiddag. De middag begint om 12.30 uur met een paasbrunch, de bingo begint om 14.00 uur. 1 bingoboekje kost € 4,00 en 2 boekjes € 7,00. De brunch kost € 7,50. Bij deelname aan de brunch s.v.p. aanmelden bij Ati Verwoerd: 06-40701181. De paasmiddag wordt gehouden in 't Centrum, Weesmolenstraat 12, Ooltgensplaat. Dit is een activiteit van Stichting ZIJN.

Rommelmarkt

Zaterdag 8 april, van 9.00 tot 14.00 uur, is de jaarlijkse rommelmarkt van de Gereformeerde Gemeente. Wat is er allemaal?Bakkersproducten, groente en fruit, snoep, bloemen, snacks, kibbeling, producten van Slagerij Buth, vers gebrande pinda's en noten, spelletjes voor jong en oud en een knutselworkshop. Ook de scharensliep is weer aanwezig, voor een kleine prijs slijpt hij alles: van messen tot een elektrische heggenschaar. Zoals elk jaar zijn er weer perk- en groenteplantjes. Ook snuffelschuur Alles Wisselt is geopend! Het adres is Van Weelstraat 1.

OUDDORP

Psalmzangavond

Zaterdag 8 april hoopt de zangcommissie van HHG Ouddorp een psalmzangavond te organiseren in de Eben-Haëzerkerk, Diependorst 18a Ouddorp. De avond begint om 19.30 uur, de kerk is open om 19.15 uur. Rond 21.00 uur hopen we de avond af te sluiten. Na afloop is er gelegenheid een kop koffie te drinken in het verenigingsgebouw.
De meditatie wordt verzorgd door ouderling A. W. Bruggeman. De psalmen worden omlijst met bovenstem door de Bovenstemgroep Goeree Overflakkee. Organist op deze avond is Wiljan de Geus. Er wordt een collecte gehouden waarvan de opbrengst bestemd zal zijn voor diaconaal gastenhuis 'De Oase'.

Paasmarktloterij op de markt

Op dinsdag is het marktdag in het centrum van Ouddorp, ter gelegenheid van Pasen organiseren de marktkooplui een loterij. Bij besteding van € 5,- ontvangen klanten een lot, deze actie is geldig op 11,18 en 25 april. De bonnen kunnen ingeleverd worden in de bussen die op de markt klaarstaan. Iedere week worden er dertig bonnen getrokken om 14.00 uur.

SGP Tijdrede

Op woensdag 5 april is er een SGP-tijdrede in het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ouddorp. In deze doordeweekse dienst zal dominee G.J. van Aalst spreken, hij is als predikant verbonden aan de Gereformeerde Gemeente te Klaaswaal. Aanvang 19.30 uur. Het betreft hier een gezamenlijke kerkdienst van de Hersteld Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Gemeente te Ouddorp
De dienst is een zogenaamde tijdrede, waarin de huidige maatschappelijke omstandigheden vergeleken worden aan de hand van een gedeelte uit Gods Woord. Iedereen is van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen.

Paaszang

Woensdag 12 april is er in de Hervormde Gemeente van Ouddorp (Weststraat 2) een Paaszang. Deze avond zal er medewerking verleend worden door het Christelijk Gemengd Rehobôthkoor o.l.v. Marinus van Slooten en het Christelijk Jong Gemengd koor 'Marcando' o.l.v. Nico Stam. Aanvang van de avond is 19.30 uur, er is een collecte voor de onkosten.

OUDE-TONGE

Paasmiddag

De Plaatselijke Commissie van Oude-Tonge organiseert op 12 april een nostalgische middag waarin vroegere tijden herleven m.m.v. het Streekmuseum en dames in klederdracht. Rond 17.00 uur wordt de middag afgesloten met een luxe broodmaaltijd. De middag begint om 14.00 uur en wordt gehouden in het Infocentrum, Bernhardstraat 27. De kosten voor deze middag zijn € 10,-. Vooruitbetaling € 2,50.
Aanmelden voor 10 april bij Nel Vervloed, Beatrixstraat 3, envelop met naam, adres en vooruitbetaling in de bus gooien. Tel.nr.: 0187-642697.

Gebedssamenkomst

Woensdag 5 april is er weer de maandelijkse gebedssamenkomst. Deze bijeenkomst is bedoeld om samen met christenen uit het dorp te bidden. De aanvang is 20.30 uur in Aktivia aan de Kerkring. Iedereen (voor het eerst of opnieuw) is hartelijk welkom.

SOMMELSDIJK

Volkstuinen

Aan de Molenweg te Sommelsdijk heeft vereniging Klein Grondbezit Sommelsdijk een complex Volkstuinen, ook wel 'hoven' genoemd. Een aantal van deze tuinen zoekt nog een nieuwe gebruiker. De tuinen hebben een oppervlakte van 200 m2 en 400 m2. U hebt nu de kans om op korte afstand in uw woonomgeving over een volkstuin te beschikken. Het tuinencomplex ligt in het (blijvend) landelijk gebied van Sommelsdijk. Tuinieren is genieten van je eigen groente en fruit en is tevens een gezonde manier van bewegen. Voor informatie en verhuur kunt u contact opnemen met de secretaris: Bram Grit, tel 0187 483253, email: kleingrond.sd@chello.nl. Meer info: www.kleingrondbezitsommelsdijk.nl.

RealTime jongerenavond

Zaterdagavond 8 April is er weer een RealTime jongerenavond. Ds. K. Hak uit Goudswaard hoopt te spreken over het 'Hart van God'. Hij doet dit aan de hand van de gelijkenis van de verloren zoon. De volgende vragen zullen aan de orde komen: Wat beweegt God om zondaren op te zoeken? Hoe kijkt God naar ons? Wat als je zonder God door blijft leven? Wil God echt zo'n zondaar als ik vergeving schenken? Meer info via de site en Facebook: www.realtimego.nl. Aanvang 19.45 uur in EduDelta aan de Langeweg 107, Sommelsdijk.

Rommelmarktspullen

De voorbereidingen voor de Ontmoetingsdagen van de Exoduskerk zijn weer in volle gang. Deze zijn op vrijdagavond 3 en zaterdag 4 november 2017. Nu het langzaam weer voorjaar begint te worden en de eerste grote schoonmaak van het jaar gaat plaatsvinden, is het weer tijd voor rommelmarktspullen. Dit gebeurt op zaterdag 8 april tussen 9.00 en 11.00 uur in de Exoduskerk aan de Dorpsweg 97. Spullen graag in handzame dozen ingepakt. Geen grote meubelen of oude beeldbuis- of computerschermen. De belangstelling gaat uit naar goede, schone en verkoopbare spullen. Eveneens vraagt de commissie van de Ontmoetingsdagen naar goede en schone kleding voor de kledingbeurs. Voor vragen: Ronald v. Reede 06-22 03 02 15 of Leen van Sliedrecht 06-20 59 13 95.

Scan botontkalking

Op 19 april is het mogelijk om de botdichtheid te laten meten met een hielscan. Na de scan krijgen deelnemers direct de uitslag en een persoonlijk advies ter preventie van botontkalking (geen productverkoop). Botontkalking begint al vanaf 35 jaar en jaarlijks breken meer dan 80.000 mensen boven 50 jaar een bot ten gevolge van Osteoporose (ernstige botontkalking). Tijdig onderzoek en preventie kan veel klachten en botbreuken voorkomen. De meeste aanvullende verzekeringen vergoeden dit consult, er geldt geen eigen risico. Kijk voor informatie hierover op www.osteocontrol.nl. Inschrijven kan bij: Fit4lady, Van Gorcumstraat 2A, Sommelsdijk, 06-11349457.

Rondleiding

'Het Streekmuseum vertelt eilandverhalen!' Die leus kan ook heel letterlijk worden opgevat, want tijdens de rondleidingen, die maandelijks gaan plaatsvinden, krijgen de bezoekers de eilandverhalen op verrassende wijze te horen. Zien, horen en beleven is het credo. De eerste 'levende geschiedenis' zal plaatsvinden op donderdagmiddag 13 april, aanvang 14.00 uur. De kosten bedragen 7,50 euro per persoon, inclusief koffie en wat lekkers. Kinderen betalen 5 euro. Opgeven kan via info@streekmuseum.nl of 06-52153169.

STELLENDAM

Bingo VOS

Vrijdag 7 april 2017 organiseert Vereniging Oranjefeest Stellendam haar jaarlijkse bingo. Er worden 10 rondes gespeeld, met als slot een superronde met mooie prijzen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de vele sponsoren. De bingo zal worden gehouden in het Haagse Huus te Stellendam. Zaal open om 19.00 uur, aanvang: 19.30 uur. Meer informatie staat op de Facebookpagina.

Inzameling Roemenië

Op vrijdag 7 april houdt het Roemeniëcomité van de Hersteld Hervormde Gemeente te Stellendam een goedereninzameling voor Roemenië. De inzameling is van 18.30 tot 19.30 uur aan de Margrietstraat te Stellendam, bij de ingang van de bibliotheek. Wie niet in staat is om de spullen zelf te brengen, kan contact opnemen met Arend Brinkman (tel. 0187-491803) of met Adrie Wandemaker (tel. 06-46091660). Dit is de laatste inlevermogelijkheid voor het transport dat gepland staat voor donderdag 20 april.

Buutenhavenmarkt

De voorbereidingen voor de Buutenhavenmarkt op 29 april zijn in volle gang. De inleveravonden zijn op maandag 24 april en dinsdag 25 april van 18.30 tot 20.30 uur in de loodsen van de familie Brinkman aan de Buitenhaven (Mr. Snijderweg te Stellendam). Er zijn weer veel kramen die gevuld moeten worden, dus is de organisatie op zoek naar tweedehands boeken, keukenspullen, curiosa, glaswerk, servies, gereedschap, lampen, speelgoed, elektra, en natuurlijk ook kleding, hoedjes, sjaaltjes, baby- en kinderkleding, etc. Er worden geen hele grote spullen en meubels aangenomen. Later deze maand volgt er meer informatie over de markt.

Paaszangavond

Op zaterdag 15 april (Stille Zaterdag) zal in de Hervormde Kerk aan de Bosschieterstraat in Stellendam een Paaszangavond zijn, aanvang 19.30 uur. Aan deze avond werken mee: Chr. Gem. Rehobothkoor uit Middelharnis, Chr. Mannenkoor 'Door Eendracht Verbonden' uit Stellendam en harpiste Joline Sperling. Ds. D. Hoolwerf zal de opening, de meditatie en de sluiting verzorgen. Er zal er een grote verscheidenheid aan liederen ten gehore worden gebracht. Daarnaast is er ook ruimte voor samenzang. Na afloop is er voor een ieder koffie of thee met (paas)krentenbrood in, het naast de kerk gelegen, verenigingsgebouw 'De Rank'. De kerk is open vanaf 19.00 uur. Er wordt geen entree gevraagd, wel is er een collecte voor de onkosten.

Week van de Hoop

MIDDELHARNIS - De Bosseschool heeft, net als veel andere scholen, meegedaan met de landelijke actie 'Week van de Hoop'. "In onze wereld is er veel wanhoop. De 'Week van de Hoop' is een oproep om in actie te komen, om daarmee de hoop terug te brengen in het hart van grote en kleine mensen."

Tijdens de week zijn er in alle groepen speciale lessen gegeven om kinderen mee te geven wat leven vanuit de hoop inhoudt, en wat we kunnen doen om mensen hoop te geven. Zo is de opbrengst van de collectes bij de kerstvieringen symbolisch overgedragen aan Cliniclowns. Met het bedrag van bijna € 1.200,- brengen de Cliniclowns de hoop terug bij de kinderen die in ziekenhuizen liggen.

Alle kinderen trokken op 22 maart met veel lawaai aan de bel om aandacht te vragen voor het werk van het Lilianefonds. Deze organisatie maakt het voor kinderen met een handicap in arme landen mogelijk om naar school te gaan en zo te bouwen aan hun toekomst, die zonder hulp hopeloos is. Het geld dat de kinderen mee naar school brachten voor goede doelen wordt doorgegeven aan het Lilianefonds.

De school stortte een gift op Giro 555 voor de miljoenen hongerende mensen in enkele landen in Afrika. Onvoorstelbaar dat daar kinderen en volwassenen sterven van de honger. En tenslotte was er in de 'Week van de Hoop' ook een flessenactie voor de Stichting 'Op de bres tegen MS' om voor Robbert Westdijk en veel andere mensen die MS hebben, hoop te brengen op genezing.

Zo hebben de Bosseschool-kinderen in de 'Week van de Hoop' veel geleerd en een bijdrage geleverd aan het geven van hoop. Dichtbij en ver weg.

WSW'ers zo breed mogelijk inzetbaar

De medewerkers van Webego en Jumbo-eigenaar Coen Sperling. Hen bevalt de samenwerking prima. Foto: Hans Villerius

OUDDORP – Hoe goed het bevalt om als ondernemer iemand in je bedrijf aan 't werk te hebben die anders op behoorlijke afstand van de arbeidsmarkt zou blijven, kan supermarkteigenaar Coen Sperling van de Ouddorpse Jumbo als geen ander vertellen. Al een jaar of zes draait in de supermarkt via Webego een medewerker mee, die op de werkvloer inmiddels helemaal is ingeburgerd en daar prima werk levert. Sinds een halfjaar werken er nog meer mensen in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en voor werkervaring vanuit de Participatiewet bij de Jumbo. Wekelijks houden zij er het buitenterrein netjes en schoon en ook dat gebeurt naar volle tevredenheid. Een mooie mix van uitvoering geven aan de Participatiewet en aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Door Hans Villerius

"De winkel binnen schoon houden doe je natuurlijk als eerste, maar ook het buitenterrein moet bijgehouden worden", zegt Coen Sperling. "Normaal gesproken doen onze eigen medewerkers dat, maar als het druk is komt daar niet zo veel van en zie je 't buiten al gauw een rommeltje worden. Dat wil je als ondernemer niet. Daarom heb ik contact gezocht met Webego, om te kijken of via hen ook dit werk gedaan kan worden. Dat was geen probleem. Zo'n halfjaar zijn ze nu bezig en het bevalt uitstekend. Zwerfafval op het terrein wordt opgeruimd. Bij de afvalcontainers wordt rondslingerende troep weggehaald. Onkruid wordt verwijderd en het groen wordt keurig bijgehouden. Het ligt er nu allemaal weer netjes bij. Het gaat uitstekend zo!"
Het heeft beslist toegevoegde waarde om gebruik te maken van mensen die actief zijn in het kader van de WSW, vindt Coen. "Voor deze medewerkers zelf is het fijn om aan 't werk te zijn, arbeidsvoldoening te hebben en zich nuttig te voelen. Voor de ondernemer is het aantrekkelijk vanwege de subsidieregeling en het hebben van een maatschappelijk gezicht. En voor je eigen personeel is het ook goed wanneer ze zien dat het niet vanzelfsprekend is wanneer in hun leven alles wel voorspoedig gaat", legt Coen uit. "Ik kan het collega-ondernemers alleen maar aanraden om ook zo invulling te geven aan een stukje Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen."
In de wintermaanden is de ploeg alleen op woensdag actief bij Coen, maar van april t/m oktober ook op vrijdag. Drie man en een voorman. Maar dat kunnen natuurlijk ook vrouwen zijn, zoals bij de Jumbo. En de dames doen het werk graag. "Ik ben heel precies en verdraag 't niet als er ook maar een beetje rommel blijft liggen. Wat je doet, doe je goed. Een opdrachtgever betaalt niet voor niets voor je inzet", geeft de vrouwelijke voorman aan.
En of het nu schoonmaakwerk betreft of ander soort werkzaamheden, Webego wil WSW'ers en mensen uit de Participatiewet heel breed inzetten in de (lokale) samenleving om voor hen mogelijkheden te creëren werkervaring op te doen en getraind te worden naar (weer) een plek op de arbeidsmarkt.

Blije winnaars actiemaanden en Facebookactie bij Tieleman Keukens

De prijswinnaars (v.l.n.r.): fam. Van Antwerpen (Sommelsdijk), fam. Jongejan (Kamperland), Jan Brand (adviseur Tieleman Keukens), fam. Pellicaan (Barendrecht), mw. Soester (Almere), Carolina van den Nieuwendijk &nbsp;&amp; Vincent Versaevel (marketing Tieleman Keukens), Werner van Velde (Skichalets.nl)

GOEREE-OVERFLAKKEE - Wie een keuken koopt bij Tieleman Keukens, maakt automatisch kans op een mooie prijs. Zo zijn er vrijdag 31 maart weer diverse maandprijzen uitgereikt aan keukenkopers uit de maanden juli 2016 t/m februari 2017. Ook werd de retro Pelgrim koelkast van de like&deel actie op Facebook uitgereikt. Alle prijswinnaars waren blij verrast met hun fantastische prijs! Momenteel maken alle fans kans op een KitchenAid mixer t.w.v. € 649,-.

De blije prijswinnaars waren het unaniem met elkaar eens dat het kopen van een keuken bij Tieleman Keukens uit Middelharnis (Zuid-Holland) echt een feest is. "Wat ze op hun website zeggen, maken ze ook waar, ze gaan iedere uitdaging aan". Een ieder zou Tieleman Keukens ook zeker aanraden: "Een showroom als Tieleman Keukens hebben wij nog nooit ergens anders gezien. Er wordt alle tijd voor je genomen en de sfeer is ongedwongen en ook een wijziging in het ontwerp is geen enkel probleem".

Prijswinnaars

De Boretti Robusto barbecue is gewonnen door fam. Van Antwerpen uit Sommelsdijk. De andere drie prijswinnaars, fam. Pellicaan uit Barendrecht, fam. Jongejan uit Kamperland en mevrouw Soester uit Almere hebben allemaal een compleet verzorgde 7-daagse skivakantie voor 2 personen van Skichalets.nl gewonnen. De retro Pelgrim koelkast van de Facebookactie is gewonnen door Trudy Schoenmakers uit Numansdorp. Zij kon helaas niet bij de uitreiking aanwezig zijn.

John van Zweden is de hoofdact op sponsoravond De Jonge Spartaan

MIDDELHARNIS - Het was een drukte van belang in de gezellige kantine van De Jonge Spartaan. Tijdens de sponsoravond die onlangs plaatsvond werden de sponsoren getrakteerd op een informatief en afwisselend programma. Na de opening door voorzitter John Troost, presenteerden Thom Drenth en Jonathan Drooger namens de sponsorcommissie de resultaten van het sponsoronderzoek. Beide heren legden uit hoe de sponsorcommissie meer betrokkenheid tussen sponsoren en De Jonge Spartaan wil creëren. In het slot van de presentatie werd bekend gemaakt dat er een opblaasbaar voetbalveld aangeschaft wordt, welke inzetbaar is op diverse evenementen. Binnen een kwartier waren al de sponsorruimtes rondom dit veldje verkocht! Na de pauze en een lekkere versnapering van Auke Wagenaar, gaven enkele sponsoren een bedrijfspitch. Spreekstalmeester Erik Tillema praatte het geheel aan elkaar. Vervolgens was het tijd voor de hoofdact, John van Zweden. Enthousiast vertelde Van Zweden zijn levensverhaal. Hoe hij aandelen kocht van Swansea City en de opmars meemaakte vanuit de laagste betaald voetbalafdeling tot de Premier League. Ook vertelde hij over zijn aanvaringen met Louis van Gaal. De nuchtere Hagenees kreeg de zaal meer dan een uur lang stil en had met zijn mooie anekdotes de lachers op zijn hand.

Nieuwe bedrijfsauto's voor de gemeente

GOEREE-OVERFLAKKEE - Op woensdag 15 maart ondertekenden de heer Eric Berkhof van de Van Mossel Automotive Groep en wethouder Arend-Jan van der Vlugt een overeenkomst voor de aanschaf van nieuwe bedrijfsauto's voor de buitendienst van de gemeente Goeree-Overflakkee. Het huidige wagenpark moet vervangen worden en daarom sloot de gemeente een nieuw raamcontract voor vier jaar af.

De officiële ondertekening van het contract voor het nieuwe wagenpark voor de buitendienst vond plaats op woensdag 15 maart. Behalve de ondertekenaars, de heer Eric Berkhof (Van Mossel Automotive Groep) en wethouder Arend-Jan van der Vlugt (gemeente Goeree-Overflakkee), was ook Bert van Biert van Auto Koese uit Middelharnis hierbij aanwezig. Dit bedrijf zal namelijk het onderhoud gaan verzorgen van de nieuwe bedrijfsauto's. De verwachting is dat de eerste nieuwe Peugeot bedrijfsauto's (type Partner, Expert en Boxer) rond de zomerperiode van dit jaar in gebruik worden genomen.

Kunstenmakers in het ziekenhuis

Enthousiaste verbandmeesters met een werk van Robin.

DIRKSLAND - De schilders van het atelier KUNSTENMAKER.NL uit Middelharnis exposeren momenteel in de verbindingsgangen van het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland. De kunstwerken roepen nogal wat reacties op en de deelnemende kunstenmakers worden overladen met complimenten.

Om met eigen ogen te zien hoe fraai de kleurrijke werken er hangen, waren een aantal kunstenaars op uitnodiging van het ziekenhuis aanwezig bij de expositie. In het atelier van Kunstenmaker.nl werken 7 kunstenaars op de maandag, woensdag en donderdag. Het atelier is opgezet door beeldend kunstenaar Jaap Reedijk en werd in eerste instantie opgezet als een kunstwerkplaats voor kunstenaars met een verstandelijke beperking. Intussen is het een volwaardige creatieve kunstwerkplaats en als dagbesteding ook toegankelijk voor andere creatieve mensen die net iets anders binnen de arbeidsmarkt staan.

De expositie in is nog t/m Pasen te zien in het ziekenhuis. Meer informatie over het atelier is te vinden op www.kunstenmaker.nl.

Annemiek Vlaspoel, Lars van Rossum en Andreia Kraaijenbrink poseren bij hun werk.

Geitenkaas van De Mèkkerstee winnaar Cum Laude Awards

OUDDORP – Vorige week woensdag is de belegen geitenkaas van De Mèkkerstee uitgeroepen tot de lekkerste kaas in zijn klasse.

Dat gebeurde allemaal op de grootste kaaskeuring van Nederland, die dit keer in fort Wierickerschans in Bodegraven georganiseerd was. De kazen werden hier gekeurd door kaasdeskundigen, mensen uit de horeca, sommelier en nog meer vooraanstaande personen uit de voedingssector. Het is niet de eerste keer dat De Mèkkerstee op deze jaarlijkse keuring een prijs wint. Diverse malen is hier de geitenkaas al bekroond als beste kaas in zijn categorie.
Dit jaar oordeelde de jury, na een stevige keuring, als volgt: Mooi, zachte smaak. Laagdrempelige Geitenkaas. Vele smaaklagen, met scherpe, fris citrische toon. Persoonlijk favoriet. Voor de leeftijd vol op smaak.
Ook is er goud gewonnen met de biologische koekaas van De Biostee, deze kaas wordt op De Mèkkerstee geproduceerd. De kaas wordt gemaakt met melk van drie biologische boeren uit de Hoeksche Waard.
De Mèkkerstee zet, met deze prijzen, de lijn door dat het een constant en een kwalitatief hoogstaand product wil leveren. Verder produceert De Mèkkerstee ook de Jerseykaas, die in 2016 wereldkampioen in Engeland is geworden. Kortom, hoog tijd om weer eens een kijkje te nemen in de winkel aan de Hofdijksweg 34 in Ouddorp. Hier kunt u de kazen proeven en kopen en u kunt natuurlijk gelijk een kijkje nemen bij de geiten en in de vernieuwde kinderboerderij kunt u daarna een hapje eten in het restaurant.

Cursus Politiek Actief van start

Start cursus Politiek Actief

GOEREE-OVERFLAKKEE – Woensdagavond is in het gemeentehuis van Zierikzee het startsein gegeven voor de cursus Politiek Actief, een initiatief van de gezamenlijke gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland. Een dertigtal cursisten van beide eilanden heeft zich voor deze cursus aangemeld. De cursus bestaat zes bijeenkomsten, afwisselend georganiseerd in de Burgerzaal in Zierikzee en het Rondeel in Middelharnis. Het is een cursus voor inwoners die overwegen om zich met de lokale politiek te gaan bezighouden. Dat is actueel, omdat er in 2018 verkiezingen voor de gemeenteraden zijn.

Door Jaap Ruizeveld.

De cursus wordt verzorgd door Prodemos – Huis voor democratie en rechtstaat. Na de introductie en kennismakingsronde zijn er verschillende bijeenkomsten, de laatste is op 10 mei. Naast informatie over de lokale politiek, kunnen de deelnemers hun vaardigheden versterken op het gebied van debatteren en lobbyen bij een gemeente. De theorie wordt afgewisseld met praktische opdrachten. Gastdocenten geven presentaties. De cursisten zullen ook lokale bestuurders en politici ontmoeten om praktijkervaring op te doen. Na vijf bijeenkomsten, elk met een ander thema, wordt de cursus afgerond met het bijwonen van een raadsvergadering. Op ons eiland coördineert Jeanine van Eerten (plv.griffier / raadsadviseur) de cursus.

Lezing van Pesach naar Pasen bij PCOB

MIDDELHARNIS - Van Pesach naar Pasen, dat is het thema van het programma dat dhr. R. van Ketel uit Schipluiden op 10 april verzorgt voor de PCOB.
Het is een uitleg van de gebruiken en symbolen van de joodse Seidermaaltijd. Deze maaltijd wordt in elk joods huisgezin jaarlijks gevierd en gedenkt de uittocht van het volk Israël uit Egypte. Het is ook deze maaltijd die Jezus met Zijn discipelen vierde aan de vooravond van Zijn lijden en sterven. Het programma toont een aantal verrassende verbanden tussen Pesach en Pasen. Er is een grote mate van betrokkenheid van alle deelnemers, doordat ze in de gelegenheid worden gesteld mee te vieren en te proeven. Ook worden er passende Nederlandse en Hebreeuwse liederen gezongen. Deze bijeenkomst is bestemd voor leden en belangstellenden die overwegen lid te worden. Er wordt € 2,- gevraagd voor de onkosten. Belangstellenden zijn van harte welkom, de middag begint om 14.00 uur in De Hoeksteen aan de Ring te Middelharnis. Mail voor meer informatie naar secretaris.pcob.go@gmail.com.

Mol Agrocom, De Witte Agro en Van Iperen verder onder één naam

GOEREE-OVERFLAKKEE - Vanaf 1 april gaan Mol Agrocom, De Witte Agro en Van Iperen verder onder de naam Van Iperen. Laatstgenoemde nam de twee bedrijven op 1 januari 2016 over. Met de overname bundelden de bedrijven hun krachten. De ontstane synergie in kennis en innovatie vormt de aanleiding om nu met één naam, huisstijl en uitstraling naar buiten te treden.

De drie organisaties zorgen al generaties lang samen met hun klanten voor de groei van gezonde én renderende gewassen. Op een manier die goed is voor mens, dier en plant. Zij begeleiden klanten bij een integrale aanpak om gewassen te voeden, versterken en beschermen. Advies vormt de basis voor het leveren van producten voor bemesting, gewasbescherming, plantversterking en bodemverbetering. Jan Bakker, algemeen directeur Van Iperen BV: "De kracht van ons bedrijf schuilt in de passie en in de deskundigheid van onze medewerkers. Het 'nieuwe' Van Iperen is een bedrijf met groeikracht; vitaal. Samen zijn wij groeispecialist."

De nieuwe naam gaat gepaard met een nieuw logo en nieuwe huisstijl. Om de jarenlange ervaring en kennis van het bedrijf te onderstrepen, hanteert Van Iperen de pay-off 'groeispecialist sinds 1921'. Kijk voor meer informatie op www.iperen.com.

Stralende inloopdag van De Boei

OUDDORP - Op dinsdag 28 was er weer een inloopdag van De Boei bij 'De Overkant' te Ouddorp. Het was stralend weer, de deelnemers hebben 's middags buiten de creatieve workshop gevolgd van Elly Moerkerke. Inloophuis De Boei biedt een ongedwongen en huiselijke ontmoetingsplek aan, waar het met mooi weer goed toeven is in een heerlijke tuin. De Boei, een plek waar op verschillende manieren wordt bijgedragen aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met kanker en hun naasten.

Een leven met, maar ook na kanker. Een plek waar onze gasten contact kunnen leggen met lotgenoten en een luisterend oor vinden. Dit kan steun geven als zij dat nodig hebben. Praten hoeft niet, maar kan natuurlijk wel met elkaar, of met onze deskundige gastvrouwen. De volgende bijeenkomst is op dinsdag 11 april. Vanaf 10.00 uur zijn bezoekers welkom voor een kopje koffie of thee. Mensen die de hele dag blijven kunnen hun zelf meegebrachte lunch nuttigen. s' Middags wordt er een voorjaars/paasbloemstukje gemaakt. Hiervoor moeten deelnemers een soepkom (niet te groot) en twee lege groenteblikken of jampotten meenemen. En verder een snoeitang en een mesje. De kosten hiervoor zijn € 5,-. Graag vooraf aanmelden via telefoonnummer: 06-22111572. Mensen die geen vervoer hebben naar De Overkant kunnen ook bellen, de organisatie heeft een chauffeursdienst.

Natuurherstel in het Haringvliet

GOEREE-OVERFLAKKEE - Donderdag 13 april om 19.30 uur is er een presentatie over het Droomfonds in het Diekhuus te Middelharnis. Op de ledenvergadering van de NLGO zal Gerard Litjens, directeur van het bureau Stroming, als adviseur van het Wereld Natuurfonds ons de stand van zaken vertellen over dit project. Informatie is te vinden op deze website http://www.haringvliet.nu. De lezing is ook gratis toegankelijk voor niet-leden. In januari 2015 hebben 6 natuurorganisaties 13,5 miljoen euro gekregen om samen de natuur te herstellen in het Haringvliet. In 1971 ging de Haringvlietdam dicht. Het getij viel weg, trekvissen konden vanaf de zee de rivieren niet meer op zwemmen, kustvogels en andere planten en diersoorten verdwenen. Maar in 2018 gaan de Haringvlietsluizen op een kier en verandert de natuur. Zo lijkt de zeearend terug te keren in het Haringvliet. Men noemt het project het droomfonds. Na de presentatie start om 20.45 uur de algemene ledenvergadering van de Natuur en Landschapvereniging Goeree-Overflakkee (NLGO).

Culturele Raad geeft inkijk in aanpak en werkwijze adviezen

GOEREE-OVERFLAKKEE - In een gloedvol betoog presenteerde mevrouw Greet de Kooning-Hommes, voorzitter van de Culturele Raad Goeree-Overflakkee, donderdagavond in de gemeenteraad aanpak en werkwijze van deze adviserende instelling. De Culturele Raad, ingesteld in 2011, had en heeft als taak - onafhankelijk - gevraagd en ongevraagd te adviseren over een gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig cultureel programma en het cultuurbeleid op het eiland. Hans van der Wulp, Hein Meis, Andrea Stribos, Mirna Bogert, Edith Zuiderent, Joop Ridder en Hugo Verwey als adviseur vanuit zijn functie van Cultuurnetwerker, maken deel uit van de Culturele Raad.

Door Jaap Ruizeveld

In 2014 is geopperd om aan het takenpakket ook advisering over beleid ten aanzien van cultureel erfgoed toe te voegen. De raad buigt zich ook over subsidieaanvragen in de regeling Beleidsdocument Mooi, waarin cultuur, sport en preventieve gezondheidszorg zijn opgenomen. Dit om o.a. te voorkomen dat er dubbel gesubsidieerd wordt en ter bevordering van onderlinge samenwerking. Over dit laatste aspect toonde de Culturele Raad zich kritisch. Het schort nog aan de structurele samenwerking tussen de verschillende culturele instellingen als het gaat om afstemming op de gebieden communicatie, promotie en een goed evenementenbeleid. Mevrouw De Kooning wees op knelpunten die zijn ontstaan bij het veranderen van de subsidiëring van verenigingen en stichtingen op het gebied van culturele uitingen.

Belangstelling

Zij toonde zich verheugd over de brede publieke belangstelling voor het cultureel erfgoed, maar vroeg zich bezorgd af of de historische kernen, het landschap met de fraaie vergezichten en de infrastructuur met dijken en fantastische polders wel dezelfde aandacht krijgen als bondgenoot en soms ook vijand: het water. De Culturele Raad denkt dat het goed zou zijn om de economische meetlat eens langs die kwaliteiten te leggen die het wonen en verblijven op het mooie eiland zo aangenaam maken. Een compliment deelde de voorzitter tenslotte uit richting de vrijwilligers, die hun tijd en energie steken in de vele culturele activiteiten op Goeree-Overflakkee.

Positief

De politieke fracties in de gemeenteraad reageerden positief op het uitgebreide relaas. Zij gaven aan dit document nader te zullen bestuderen. Kees van Dam (SGP) vroeg zich af of er voldoende en structureel overleg plaatsvindt met de gemeente. Dat acht hij belangrijk om expertise te bespreken en te delen. De positie van een mogelijke cultuur-ambassadeur en van de functionerende cultureel netwerker, ten opzichte van elkaar, zou hij graag nader toegelicht zien.

Palmpasenstokken maken

MIDDELHARNIS - Op zondag 9 april om 11.00 is er een gezinsviering in de kerk van O.L. Vrouw Hemelvaart te Middelharnis. Deze Palmpasenviering begint dan met een feestelijke processie (optocht) van kinderen en hun zelfgemaakte Palmpasen stokken.

Daarom wil men Palmpasenstokken maken op zaterdag 8 april om 14.00 uur in het Jeugdgebouw naast de R.K. Kerk O.L. Vrouw Hemelvaart, Langeweg 52 te Middelharnis.
Na afloop van de viering mag Palmpasenstok gebracht worden 'bij je oma of opa, iemand bij je in de buurt, iemand die ziek is of zomaar iemand die je aardig vindt!'
Opgeven kan bij pastor Lizzy Beenhakker, (06-31901126 of lizzybeenhakker@gmail.com).

SBO Het Kompas uit Middelharnis gaat naar buiten

MIDDELHARNIS - Dinsdag 11 april doet SBO Het Kompas mee aan de Nationale Buitenlesdag. Op deze dag geven leerkrachten in heel Nederland buiten les. Dat is niet alleen goed voor de leerprestaties en gezondheid van kinderen, maar het is ook nog eens heel leuk! Buiten leren kinderen op onderzoekende en speelse wijze, én kunnen lessen eenvoudig gecombineerd worden met bewegen.

Tijdens de Nationale Buitenlesdag worden op veel scholen buitenlessen gegeven. Ook SBO Het Kompas doet mee aan deze tweede editie van de Buitenlesdag. De eindgroep gaat proberen zoveel mogelijk lessen buiten te volgen. De kinderen hebben al vele ideeën wat ze kunnen doen als het slecht weer is. Ook de gymles die deze dinsdag gepland is, wordt buiten gegeven.

Voor foto's van deze dag kunt u na 11 april terecht op www.sbo-hetkompas.nl, we hopen op een zonnige dag!

Boterkoekactie voor zigeunerkamp in Oekraïne

SOMMELSDIJK - Deze zomer gaat er een jongerengroep van de Hervormde Kerk te Sommelsdijk twee weken naar Oekraïne. De eerste week zal er een meisjeshuis opgeknapt worden en de tweede week wordt er kinderwerk georganiseerd op een zigeunerkamp. Om de kosten van dit project te drukken, wordt er op zaterdagochtend 8 april een boterkoekactie gehouden. In heel Sommelsdijk komen vrijwilligers langs de deuren met heerlijke boterkoeken van bakkerij Koese. De organisatie: "We zien er naar uit om met de opbrengst de zigeunerkinderen een mooie week te bezorgen."

Memorabele dag voor dr. Van der Velden

Het echtpaar Van der Velden met burgemeester Ada Grootenboer. Foto: Hans Villerius

SOMMELSDIJK – Voor internist-oncoloog dr. Paul van der Velden was het vorige week donderdag een memorabele dag. Hij nam afscheid als arts van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis te Dirksland, ter gelegenheid waarvan hij een symposium en een afscheidsreceptie kreeg aangeboden. Te midden van al de mooie momenten die hij deze dag beleefde, was er één moment dat hem zeker raakte en waaronder hij zichtbaar emotioneerde: benoemd te worden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Door Hans Villerius

In groten getale was men bijeen, in een bomvol 't Prieel van Recreatiecentrum De Staver te Sommelsdijk. Een gezelschap met in hoofdzaak een medische achtergrond. Na de sprekers tijdens het symposium, aan 't eind van de middag, zou de scheidende dr. Van der Velden zelf het woord krijgen. En dat kreeg hij ook. Maar na vijf minuten werd zijn rede abrupt onderbroken door een luidkeels 'Hora est!' van dagvoorzitter dr. Klaas van Kralingen. Voordat Van der Velden nog iets kon zeggen, introduceerde Van Kralingen een geheel andere spreker: burgemeester Ada Grootenboer. Of Van der Velden toen iets begon te vermoeden valt niet met zekerheid te zeggen, maar vanaf dat moment stond hij daar als mens die z'n uiterste best deed om van ontroering niet in snikken uit te barsten.

Wapenfeiten

"Ik ben trots dat er onder onze inwoners mensen zijn zoals u, meneer Van der Velden!", zo begon de burgemeester. "Uw bovengemiddelde inzet, kennis, vasthoudendheid en betrokkenheid zijn kenmerken van u in de volle breedte." De burgemeester somde op welke wapenfeiten Van der Velden op zijn naam heeft staan. Zoals het doen van ontwikkelingswerk in Afrika, een ziekenhuis besturen in Hwidiem Ghana en daar een start maken met georganiseerd ziekenvervoer in de regio. Maar vooral Van der Veldens grote inzet als oncoloog en medebestuurder van het Dirkslandse ziekenhuis.
"U wordt door velen omschreven als een zeer toegewijde arts, die grote betrokkenheid toont voor zijn patiënten en die altijd klaarstaat voor anderen. U blinkt uit in uw vakinhoudelijke kennis. Als oncoloog heeft u niet alleen oog voor medisch-technisch handelen, maar ook voor de psychische en sociale aspecten bij het lijden van patiënten. Daarnaast heeft u zich als medisch directeur van ons ziekenhuis hard gemaakt voor het behoud van kwalitatief hoogwaardige zorg dichtbij waar dat kan en verder weg als dat moet, voor met name de regio Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten. U heeft hiermee de lokale en regionale gemeenschap een zeer belangrijke dienst bewezen", zo gaf de burgemeester aan. Langer geleden is Van der Velden nauw betrokken geweest bij het tot stand komen van Calando in Dirksland. En meer recent is mede dankzij zijn inzet het Spijkenisse Medisch Centrum opgestart, na faillissement van het Ruwaard van Putten ziekenhuis aldaar.
Als slotsom kon de burgemeester niet anders vaststellen dan dat dr. Van der Velden tijdens zijn bijna veertigjarige carrière als internist-oncoloog het specialisme oncologie in Dirksland niet alleen heeft opgezet, maar ook stevig op de kaart heeft gezet. Met groot genoegen kon ze bekendmaken dat het Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd heeft Paul van der Velden te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en voorzag ze hém van de bijbehorende decoraties en zette ze zijn vrouw in de bloemetjes.

Jouw Marktkraam Ouddorp steunt goede doelen

OUDDORP - Op zaterdag 1 april (her)opende Jouw Marktkraam Ouddorp. Medewerkers Jannemarieke van der Linde en Joan Grinwis rolden letterlijk de loper uit voor de klanten. De dag stond bol met verschillende activiteiten. Voor de kinderen een springkussen, voor alle bezoekers een hapje en drankje bij de Spaanse winkel van Klaas en de kramen van Landwinkel Keizer. Het middaggedeelte stond in het teken van een workshop bloemschikken en voor elke klant een leuke attentie.

Goed doel

Bij Jouw Marktkraam kun je je eigen gemaakte of tweedehands spullen verkopen. Na het huren van een kraam zijn er veel mensen die de overige spullen voor het goede doel afgeven. Op deze zaterdag werden maar liefst 4 goede doelen verblijd met een cheque t.w.v. tweehonderdvijftig euro. Ze gingen naar: Stichting Stephanos (Malawi), Kika (Kinderen Kankervrij), SMA (Jasmijn in actie) en Stichting Syndroom van de Lach. Het volgende goede doel is Roparun! Jouw Marktkraam Ouddorp aan het Molenblok 6-8 is vanaf nu de gehele week geopend, van maandag t/m zaterdag van 10-17 uur.

Mar van der Veer bij de Notenkraker

GOEREE-OVERFLAKKEE - Op donderdag 30 maart is muziekdocent, organist, dirigent en columnist Mar van der Veer te gast in De Notenkraker, het programma van en over klassieke muziek van SLOGO.

Samen met presentator Titania Poort laat hij delen uit de Mattheus Passion horen en geeft daar zijn deskundige uitleg bij. Hij weet accenten te leggen die het luisteren naar dit magistrale werk van Johann Sebastiaan Bach een heel andere dimensie geven. De Mattheus Passion is op het eerste gehoor soms wat onbegrijpelijk, ook al is het verhaal een bijna letterlijke weergave van het evangelie van Mattheus, maar Mar van der Veer kan dingen vertellen waar een doorsnee luisteraar niet mee bekend is. De betekenis van het gebruik van bepaalde muziekinstrumenten, bedoeling van een bepaalde volgorde van noten, of de achtergrond van verschillende toonhoogten in een aria, geven een beter inzicht in dit passieverhaal. De uitzending is te beluisteren op donderdag 30 maart van 10.00 tot 11.00 uur of op de dinsdagavond 4 april van 21.00 tot 22.00 uur.

Dag met een lach

GOEREE-OVERFLAKKEE – 'Dag met een lach' ontstond in de zomer van 2015 naar een idee van Jacco Brand en Desiree Dekker. Men organiseert, samen met de eigenaren van supercars en sportauto's, heerlijke en vermakelijke events voor kinderen die wel een verzetje kunnen gebruiken. Wat is er nu mooier dan een kind te zien lachen en even zijn zorgen te laten vergeten?

Het concept is eigenlijk heel eenvoudig; we verzamelen met enkele tientallen fraaie auto's op een locatie in Nederland of Vlaanderen en maken met de kinderen een leuke rit, eten een frietje of een heerlijke pannenkoek en brengen een bezoek aan een dierentuin, bioscoop of museum. Maar ook de broers en zussen zijn welkom om deel te nemen aan de events. Immers, ook zij verdienen een verzetje. De eigenaar van de supercar is die middag, of ochtend, de gastheer en ontfermt zich over zijn gast. Zowel qua zorg als financieel, door de kosten van de dag op zich te nemen.

Van 6 t/m 8 april rijdt men een rally met 12 equipes en leggen ongeveer 900 km af met als highlights de geweldige wegen van de Eifel, de mooie steden als Cochem en Koblenz en natuurlijk de Nürburgring. De deelnemers betalen zelf de kosten en er is een kleine donatie per equipe gevraagd. Maar het is natuurlijk mooier wanneer we nóg meer geld op kunnen halen voor DMEL zodat er voor toekomstige evenementen meer mogelijk is om te organiseren en de verschillende activiteiten die op de agenda staan te kunnen bekostigen.

De bedoeling is dus dat we deze rally gebruiken als fundraiser voor DMEL, zodat we ook in 2017 weer een ontzettende glimlach kunnen toveren op de gezichten van heel veel kinderen. Daarom is het mogelijk om te sponsoren. Meer info op: www.dagmeteenlach.nl. Sponsoren kan via http://nl.dreamordonate.com/dromen/fundraiser-voor-dag-met-een-lach/.

Op de vlucht voor terreur

Vrijdag in de krant

Dit doet Vluchtelingenwerk