info@eilandennieuws.nl
t. 0187 74 54 50

Dinsdag Eilanden-Nieuws

16 januari 2018

Dinsdag Eilanden-Nieuws 16 januari 2018


Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: info@eilandennieuws.nl of 0187-745450

Excuses na 'oud-papierrel'

OUDE-TONGE – Vorige week was er heel wat commotie op OBS 'Het Startblok' in Oude-Tonge. In de kerstvakantie hadden diverse ouders een brief gekregen met de mededeling, dat ze een bedrag van 50 euro aan het schoolfonds moesten betalen, omdat ze zich niet hadden aangemeld als vrijwilliger voor het ophalen van het oud papier. Dit schoot een groot aantal ouders en het schoolbestuur in het verkeerde keelgat. De reacties logen er dan ook niet om. Reden voor het overkoepelend schoolbestuur SOPOGO om de regeling onmiddellijk terug te draaien en de directie van de school opdracht te geven excuses aan te bieden.

Tekst: Mirjam Terhoeve, foto: Shutterstock

Al sinds jaar en dag halen vaders van leerlingen oud papier op in het dorp, om hiermee de pot voor schoolreisjes en andere uitstapjes te vullen. Hierdoor is het niet nodig voor ouders om, naast de jaarlijkse vrijwillige bijdrage van 35 euro, extra te betalen voor de buitenschoolse activiteiten. Het vinden van voldoende vrijwilligers die zich hiervoor inzetten, wordt echter steeds lastiger en bovendien is de manier van inzamelen veranderd sinds in november de blauwe container werd ingevoerd. 'Het Startblok' heeft door de gemeente 21 zaterdagen per jaar toebedeeld gekregen. Per beurt zijn vier ouders nodig. De gedachte van de activiteitencommissie was, dat als iedere vader (ouder) zich inzet, iedereen maar één keer per jaar de route hoeft te lopen. Maar dan moeten alle ouders zich wel melden natuurlijk en dat gebeurde niet. Om toch de papierpot te vullen, bedacht men om de ouders die zich niet hadden aangemeld te sommeren een bedrag van 50 euro over te maken aan de school. Dit viel bij veel ouders en het schoolbestuur verkeerd. Niet iedereen heeft immers de mogelijkheid om mee te kunnen doen.

>> lees verder op pagina 3.

Grote zorgen om behoud pulsvisserij

STELLENDAM – De Europese debatten die vandaag/dinsdag in Straatsburg plaatsvinden, kunnen mogelijk de toekomst van de Nederlandse innovatieve pulsvisserij finaal dwarsbomen. Ondanks een stevige lobby vanuit de Nederlandse Vissersbond/VisNed/EMK dreigt een meerderheid van de Europarlementariërs bij stemming over ingediende amendementen de pulsvisserij, zoals vissers het aangeven, de nek om te gaan draaien. Er is veel inspanning verricht om het tij te keren, maar bij het Europese debat over de visserij blijkt het eigen belang, het protectionisme van betrokken landen, met als aanvoerder Frankrijk, leidend te zijn. Daarbij zouden twijfelachtige argumenten zijn aangedragen. Bezorgd en met spanning wordt in de vissershavens, waaronder Stellendam, de uitslag van het debat nu tegemoetgezien.

Door Jaap Ruizeveld

Een reductie van de visserij-impact en het brandstofgebruik. Vermindering van ongewenste bijvangst. Het pulsvissen is ontwikkeld als een alternatief voor de boomkorvisserij met als doel om de zeebodem minder te beroeren bij het vissen op platvis. Het is een veelbelovend alternatief voor de traditionele boomkor. Afgelopen weekeind sprak Europarlementslid Peter van Dalen (ChristenUnie/SGP) zijn grote zorgen uit over de besprekingen en de stemmingen. Hij acht de kans minder dan 50% dat de pulsvisserij de stemming zal overleven.

Van de 84 Nederlandse pulsvissers zouden er dan op termijn 22 overblijven, zo verwacht Van Dalen. Zoals bekend is er in de Stellendamse vloot flink in deze innovatieve en meer duurzame vorm van visserij geïnvesteerd. Van Dalen schatte in dat de 62 overige vergunninghouders mogelijk tot de einddatum van hun tijdelijke vergunning nog kunnen verder vissen. Daarna is het over, gaf hij aan. Het zou zelfs nog slechter kunnen als een amendement van de Franse socialiste Isabelle Thomas het in de stemming zou halen. In dat amendement wordt pulsvisserij per direct verboden.

Afsluiting Haringvlietbrug

REGIO - De komende periode is de Haringvlietbrug vier weekenden gesloten in verband met werkzaamheden. Rijkswaterstaat gaat reparatie- en verstevigingswerkzaamheden uitvoeren. De volgende weekenden is de brug volledig afgesloten voor al het verkeer: 19-22 en 26-29 januari, 16-19 en 23-26 februari. De afsluiting is iedere keer van vrijdagavond 22.00 uur tot maandag 5.00 uur.

Auto in de sloot

NIEUWE-TONGE - Zondagmorgen 14 februari raakte er rond 6.00 uur een auto in de sloot naast de Groeneweg. De bestuurder was ongedeerd, de auto moest worden weggetakeld. De politie voerde een blaastest uit, daaruit bleek dat er geen alcohol in het spel was.

2 / 28

Agenda

Woensdag 17 januari

MELISSANT – Koffieochtend in De Melishof van 10.00 tot 12.00 uur. Kosten: 3 euro.
MIDDELHARNIS - Tabletcafé in de Bibliotheek van 10.00 tot 11.30 uur.
OUDE-TONGE - Breicafé in het Infocentrum, Bernhardstraat 27, van 19.30 tot 21.30 uur. Meer info: 0187-483366, of e-mail: m.kieviet@zijngo.nl.
STELLENDAM - 'Avondje tabernakelen' in de Hervormde Kerk aan de Bosschieterstraat. Aanvang 19.30 uur.

Donderdag 18 januari

GOEDEREEDE – Bijeenkomst CVB Goeree. Natuurfotopresentatie door J. van Dam. Aanvang 20.00 uur in Oostdam.

Vrijdag 19 januari

OOLTGENSPLAAT – Grote bingo in 't Centrum, Weesmolenstraat 12. Aanvang 14.00 uur. Meer info: 06-40701181.

Zaterdag 20 januari

OUDDORP – Jongerenavond op de jeugdzolder van de Doopsgezinde Gemeente, Dorpstienden 3. Aanvang 20.00 uur. Onderwerp: 'God is liefde?'
OUDDORP – Samen zingen van Psalmen en Johannes de Heerliederen van 19.30 tot 20.30 uur in de Doopsgezinde Gemeente.
NIEUWE-TONGE – Schuurverkoop van spullen uit grootmoeders tijd. Van 10.00 tot 16.00 uur aan de Groeneweg.

Maandag 22 januari

MIDDELHARNIS – De Hoeksteen bij de Hervormde Kerk. Cursus Geestelijke Vorming. Aanvang 19.45 uur. Spreker ds. W.A. Capellen.
DIRKSLAND – Workshop Pot Bewerken in de Reginahof. Aanvang 19.00 uur, kosten 17,50 euro. Opgeven via joke.vandijk@careyn.nl, of 06-53861647. Of via een brief in de postbus van de Reginahof.

Dinsdag 23 januari

GOEDEREEDE – Stamppotavond van Goeree Creatief. Vanaf 17.00 uur. Creatief bezig zijn kan na de maaltijd tot 22.00 uur. Opgeven via 06-31000604.

Woensdag 24 januari

STELLENDAM – Gezamenlijke gebedsdienst van de Gereformeerde en Hervormde Kerk. Hervormde Kerk, Bosschieterstraat. Aanvang 19.30 uur.
OUDE-TONGE – Bingo voor 55-plussers in het Infocentrum aan de Bernhardstraat 27. Aanvang 14.00 uur. Organisatie: Stichting ZIJN.
OUDDORP – Poteravond 55+ club, vanaf 17.00 uur in Dorpstienden. Opgeven bij Dorpstienden of bij Joke van Dam, tel. 0187-483366.

Donderdag 25 januari

MIDDELHARNIS - Mantelzorgcafé. Spreekster Jannie van Eck, casemanager dementie. Het Diekhuus, Beneden Zandpad 7 in Middelharnis. Aanvang 13.30 uur.
OUDDORP – Gezamenlijke Gebedsdienst door de Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerk, de Doopsgezinde Gemeente en de Rooms-Katholieke parochie. Kerkgebouw Doopsgezinde Gemeente. Aanvang 19.30 uur.
OUDE-TONGE – Bingo A.S.V. Oostflakkee. Infocentrum, Bernhardstraat 27. Aanvang 14.00 uur.
DIRKSLAND - Breicafé 'Klein Parijs. Van 10.00 tot 12.00 aan de Reginahof 1.

'Nieuwbouw zorgt voor teloorgang van het landschap'

Doorkijkje vanaf de Oudelandseweg tussen nummer 56 en 58. Foto: NLGO

OUDDORP - NLGO (Natuur en Landschap Goeree-Overflakkee) zet in een brief aan de gemeente kritische kanttekeningen bij de regeling waarbij er nieuw mag worden gebouwd als er op een andere locatie een verpauperd gebouw wordt gesloopt. Zo kan er in Oude-Tonge of Dirksland worden gesloopt en ter compensatie mag er dan in Ouddorp worden gebouwd.

Door Martijn de Bonte

Voorheen moest de nieuwbouw plaatsvinden op de locatie waar er een oud pand werd gesloopt. Afgelopen donderdag stemde de raad in met meerdere compensatielocaties. Zie kader voor de locaties. NLGO is vooral teleurgesteld over de bouw van woningen in het zandwallengebied aan de Oudelandseweg en de Julianaweg in Ouddorp. De zandwallen zijn volgens NLGO een kroonjuweel waar men zuinig mee moet omgaan.

Het college stelt: "De percelen aan de Julianaweg en Oudelandseweg in Ouddorp zijn gelegen in het zandwallengebied. Echter de kenmerkende elementen voor het zandwallengebied zijn op of nabij de percelen niet aanwezig. Het perceel aan de Julianaweg ligt achter een groenstructuur en is vanaf openbaar gebied niet zichtbaar. Het perceel aan de Oudelandseweg ligt in een open gebied waar geen zandwallen of andere kenmerkende groenstructuren aanwezig zijn." In de gemeenteraad werd er gediscusieerd over het onderwerp, zie het artikel 'Saneren en ontwikkelen' op pagina 9. Uiteindelijk is er wel groen licht gegeven.
Volgens NLGO worden de nieuwe huizen weliswaar in de bestaande bebouwingslinten gebouwd, maar zijn juist de doorkijkjes naar het zandwallengebied een kwaliteit van het landschap. "Op deze manier wordt de landschappelijke kwaliteit van het landschap steeds verder uitgehold. De gemeenteraad moet het waardevolle landschap beschermen, dat moet zwaarder wegen dan het korte-termijn-gewin. Dan moeten er maar een paar minder mooie objecten in Oostflakkee blijven staan…"

NLGO roept de gemeente op om locaties aan te wijzen in kwetsbare gebieden waar onder geen enkel beding mag worden gebouwd, dus ook niet ter compensatie van gesloopte panden.

Kader: De plannen

Oudelandseweg tussen 56 en 58 in Ouddorp, realiseren woning.
Julianaweg naast 25 Ouddorp, realiseren twee woningen.
Staakweg 217 Dirksland, saneren woning.
Westdijk 12 en 14 Dirksland, saneren woning, restaureren boerderij en saneren voormalige agrarische bebouwing.
Achterweg naast 2 Sommelsdijk, realiseren twee woningen.
Proostweg 1-5 Sommelsdijk, saneren voormalige agrarische bebouwing en realiseren vier woningen.
Blauwe Pannenweg 1a Oude-Tonge, saneren voormalige agrarische bebouwing.
Zuiddijk naast 63 Oude-Tonge, realiseren drie woningen en saneren mestbassin.

Teun Hoek zwaait af na 40 jaar op De Klepperstee

Teun en Ria Hoek met Jeroen den Hollander bij de overhandiging van het (reis) afscheidsgeschenk. Foto: Wim van Vossen

OUDDORP - "Iedereen is vervangbaar, maar een persoon die in werklust, karakter, inzet en positieve uitstraling jarenlang zoveel brengt, die ga je missen". Woorden van directeur Jeroen den Hollander van Vakantiepark De Klepperstee vrijdagmiddag, gericht aan medewerker Teun Hoek. Na veertig jaar nam deze - ook bij zijn collega's populaire Ouddorper - afscheid. Dat gebeurde tijdens een druk bezochte receptie waarvoor ook talrijke gasten, uit waardering voor de jarenlange contacten en inzet van Teun op het vakantiepark, de reis naar de badplaats maakten.

Door Jaap Ruizeveld

"Je kon altijd op hem rekenen. Dag en nacht was hij paraat. Of het nu was bij rioleringsperikelen, wateroverlast, stormschade of brand. Assisterend op het park daar waar het nodig was. In regen en wind. Teun en met hem zijn collega's stonden er. Bij inrichtingswerk met bomen, struiken en planten. Bij het aanpassen van infrastructurele onderdelen". Jeroen den Hollander onderstreepte zijn waardering met het aanbieden van een boek waarin veel anekdotes over het werk van deze medewerker waren verzameld. Dat alles voorzien van illustraties/foto's. Een groot aantal gasten en parkmedewerkers had gehoor gegeven aan de oproep om hun ervaringen met Teun te delen. Dat leidde tot het fraaie 'Teun' boekwerk. Het hoofdgeschenk was echter de mededeling dat Teun met echtgenote Ria, kinderen en kleinkinderen een geheel verzorgd weekeind mag doorbrengen op Terschelling.

Minitoren

En omdat deze geboren en getogen Ouddorper meerdere keren in zijn werkzaam leven aangaf niet uit het zicht van de Ouddorpse vuurtoren te kunnen verblijven, was er ook dit keer een minitorentje dat met hem en zijn familie kan meereizen naar het Waddeneiland. Teun Hoek sluit een veelzijdige gevarieerde werkkring af. Een man met ervaring. Allround op velerlei terreinen. Koninklijk onderscheiden voor inzet bij de vrijwillige brandweer. Actief bij maritiem bedrijf Maaskant, Van Leeuwen Buizen en aanvankelijk ook in de landbouw. Maar vrijdag bij de receptie ging het toch meer om zijn betrokkenheid op alles wat op het vakantiepark gebeurde. Een gewaardeerde vraagbaak voor de vele recreanten.

Rust is wedergekeerd op OBS 'Het Startblok'

Vervolg van voorpagina.

"Een grote inschattingsfout", vindt ook Pieter Verbrugh, directeur van SOPOGO, het overkoepelend orgaan van het eilandelijk openbaar basisonderwijs. "Onderwijs in Nederland is gratis en ouders kunnen nooit verplicht worden om dit soort werkzaamheden of extra betalingen te doen. Dit moet altijd op basis van vrijwilligheid georganiseerd worden. We hebben vorige week dan ook meteen de regeling teruggedraaid en de directeur heeft alle ouders een excuusbrief gestuurd. We vinden het heel belangrijk dat dit goed wordt rechtgezet. Daarnaast hebben we een goed gesprek gehad met het team en gisteravond is er bovendien een informatieavond geweest voor de ouders. We hopen dat de lucht nu weer helemaal geklaard is".

Alternatieven

"Uiteraard willen we wel graag dat de papierpot gevuld blijft", geeft Verbrugh toe. "Het ophalen van oud papier is een mooi initiatief om de kosten voor uitstapjes te financieren. We beschikken nog steeds over een groep enthousiaste vrijwilligers die zich hiervoor inzet, maar uiteraard zou het fijn zijn als die groep wat groter is, zodat ook zij wat minder belast worden. Mocht dat niet lukken, dan gaan we op zoek naar alternatieven om geld voor de pot binnen te halen. Bijvoorbeeld via vrijwilligersvergoedingen. Hoe we dat precies in het vat willen gieten is op dit moment nog niet helemaal bekend, maar we gaan er in ieder geval mee aan de slag. Wat nu vooral telt, is dat we voldoende duidelijk gemaakt hebben dat de inzet van ouders en eventuele bijdragen altijd op vrijwillige basis is".

Aanleg netwerk voor buitengebied van start

GOEREE-OVERFLAKKEE - Greenet heeft in de afgelopen weken op Goeree-Overflakkee een vraagbundeling georganiseerd voor de aanleg van een breedbandnetwerk in het buitengebied van de gemeente. Deze vraagbundeling is succesvol verlopen. Greenet zal dan ook op korte termijn starten met de aanleg van het netwerk voor het buitengebied.

De vraagbundeling is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Goeree-Overflakkee en vindt plaats in samenwerking met de lokale internetaanbieder Wimood, die op de kop van het eiland reeds een operationeel wifi netwerk heeft.
Greenet zal voor de aanleg van het netwerk op een tweetal locaties antennes installeren waarmee een zo volledig mogelijke dekking zal worden gecreëerd. Greenet bouwt haar netwerken op basis van de 4.5G LTE techniek.
Naar verwachting zal het netwerk voor de zomer operationeel zijn.

Kleding kopen, verkopen en verwend worden

GOEREE-OVERFLAKKEE - Op dinsdag 23 januari geeft inloophuis De Boei u de mogelijkheid om kleding of schoenen die u niet meer draagt of een ooit gedane miskoop te verkopen. Kleding moet wel gewassen zijn. En als er verkocht wordt, kunt u natuurlijk ook kopen.

Tevens is Ria Kaufman aanwezig, zij zal uw handen verwennen met een manicure en handmassage. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Dit alles zal vanaf 13.00 uur plaatsvinden. De Boei is al geopend vanaf 10.00 uur. Inloophuis De Boei biedt een ongedwongen ontmoetingsplek aan mensen met kanker en hun naasten. Op verschillende manieren probeert men bij De Boei bij te dragen aan een betere kwaliteit van leven. Een leven met, maar ook na kanker. Gasten vinden een luisterend oor en een plek waar zij contact kunnen leggen met lotgenoten. De Boei is te vinden in De Overkant, Dijkstelweg 33 te Ouddorp. Mocht de afstand te ver zijn, of openbaar vervoer een probleem, schroomt u niet om te bellen naar 06 22111572, er is een gratis chauffeursdienst.

Kandidatenlijst Vitale Kernen bekendgemaakt

GOEREE-OVERFLAKKEE - Lokale partij Vitale Kernen Goeree-Overflakkee heeft de definitieve kandidatenlijst bekendgemaakt. De lijsttrekker is Johan de Vos uit Sommelsdijk, die werkzaam is bij de politie. De eerste vrouw op de lijst is Akkie Krouwel uit Melissant, die staat op nummer 4. Een opvallende naam is Loes Heintjes, op nummer 19. Zal zij in de politieke voetsporen van opa Piet en pa Willy treden?

Vitale Kernen is een jonge partij. Om stabiliteit en dossierkennis te borgen, is besloten de volgende verkiezingsronde met dezelfde 'top drie' in te gaan. Het is naar eigen zeggen een partij die wil strijden voor de leefbaarheid van elke woonkern. "En dat niet met grote - loze - beloftes, maar heel pragmatisch per onderwerp kijkend wat goed is voor de inwoners van Goeree-Overflakkee. Onder het motto: Niet beloven wat niet kan, maar doen wat je belooft."

De top-10 is als volgt: 1. Johan de Vos (Sommelsdijk), 2. Willy Heintjes (Achthuizen), 3. Binic Vreugde (Middelharnis), 4. Akkie Krouwel (Melissant), 5. Beren Jan Bruggeman (Oude-Tonge), 6. Teun Koote (Ouddorp), 7. Jannie Campfens (Oude-Tonge), 8. Rita van den Nieuwendijk (Sommelsdijk), 9. Wilma de Bruine (Middelharnis), 10. Jan Leenders (Dirksland). De lijst telt totaal 32 kandidaten.

Feest in De Staver kost de gemeente 25.000 euro

GOEREE-OVERFLAKKEE - Het verloop van het Oud-Nieuwjaarsfeest in De Staver was in de gemeenteraad voor De Vos (fractie VKGO) aanleiding om mondelinge vragen aan portefeuillehouder burgemeester Grootenboer te stellen. Tot zijn verrassing kwam er in deze vergadering van VVD-zijde (mv. Reijerkerk) nog een document over dit zelfde onderwerp op tafel. Maar dan met de intentie om de afwikkeling van haar fractie-vragen schriftelijk te laten verwerken. "Waarom kan zoiets niet samen?" gaf de VKGO-woordvoerder geïrriteerd aan. Uiteraard lokte dat bij de VVD weer een toelichting uit op de door deze fractie, in proceduretijd iets later ingezette aanpak. VKGO had de mondelinge vraagstelling via de procedure bij de griffier ingediend.

Waar ging het allemaal over? Er zouden op het feest niet voldoende mensen zijn ingezet om de organisatie, bij entree en o.a. bij het aanreiken van consumptiebonnen, goed te laten verlopen. Er zou - globaal samengevat - sprake zijn geweest van onveilige gevoelens bij bezoekers door de grote drukte en ook konden niet gebruikte bonnen (de consumptiemogelijkheid zou zijn uitgeput) niet weer worden ingeleverd tegen terugbetaling van de aankoopprijs. Burgemeester Grootenboer antwoordde op de vraag welk bedrag beschikbaar was gesteld voor het feest in De Staver/en aan SRGO, dat dit 25.000 euro betrof. Er komt een evaluatie van het feest. Ook een afwikkeling van de financiële paragraaf. De organisatie had volgens de burgemeester inmiddels al contact gelegd met de jongeren. Consumptiebonnen zijn overigens nog nooit gecompenseerd, zei de raadsvoorzitter.

Gemeenteraad begint aan laatste zittingstermijn

GOEREE-OVERFLAKKEE - Fris en fruitig begon de gemeenteraad donderdag aan het nieuwe jaar en aan de laatste maanden in de huidige samenstelling. Een belangrijk jaar, want de verkiezingen op 21 maart komen er aan. Aanleiding voor de burgemeester om nog eens een klemmende oproep te doen aan alle stemgerechtigden, met accent op jongeren, om gebruik te maken van het stemrecht. In onze vrijdag-editie is zoals gebruikelijk uitvoerig aandacht aan de raadsvergadering besteed.

Door Jaap Ruizeveld

Als gast van de raad maakte het Platform Gehandicaptenbeleid Goeree-Overflakkee haar opwachting. Mevrouw Van Dongen (voorzitter) schetste gedetailleerd een beeld van de inzet en activiteiten van het Platform. Zoals het toetsen van gebouwen (bereikbaarheid, parkeerfaciliteiten, vluchtwegen voor scootmobielgebruikers), voorlichtingsbijeenkomsten, deelnemen aan cursussen, bezoek aan scholen en o.a. organisatie van scootmobieltochten op en over het eiland. Gewezen werd op de Wet Maatschappelijke ondersteuning en op contacten met de gemeente om knelpunten voor mensen met een beperking snel aan te pakken. De vervoerspas, de nieuwe website PGGO, talrijke aspecten kwamen aan de orde en daarvoor toonden de politici hun waardering.

Signalen

Het was de raad waarin ook positief kritische signalen klonken. Zoals bijvoorbeeld bij het agendapunt Hogere kwaliteit onkruidbeheersing. Vanuit de CU-fractie (Kievit) werd opgemerkt dat niet alleen de overheid aan zet is, maar dat ook bewoners best een handje kunnen uitsteken om het straatbeeld netjes te houden. Wethouder De Jong kreeg support van mevrouw 't Hoen (PvdA) na het vernemen dat de procedure/startnotitie Kindpakket beleidsmatig is besproken en zal worden toegezonden aan de politici. De wethouder vertelde dat de gemeente 135.000 euro heeft gekregen (Kamerbrief armoedemiddelen voormalig staatssecretaris Klijnsma) en dat dit geld op het eiland wordt ingezet voor o.a. kosten deelname schoolkamp, fietsvoorziening, computeraanschaf). Bij de Erfgoedlijn-discussie werd duidelijk dat de ontwikkeling Menheerse Werf op meer dan alleen sympathie vanuit het college kan rekenen. Het woord garantiestelling viel. En als de vergadering dan voor het eerst sinds lange tijd weer binnen het vastgestelde tijdstip verloopt, dan is dat ook een pluspunt om de belangstelling van inwoners voor het raadswerk vast te kunnen houden.

SGP-ers bezoeken Paulina.nu

GOEREE-OVERFLAKKEE - De SGP op Goeree-Overflakkee bezocht het initiatief: Paulina.nu. Programmamanager Marita Dogterom praatte de SGP-ers bij over de diverse initiatieven die op de rol staan. 'We gaan voor een goed, gezond en vitaal eiland'.

Tijdens het werkbezoek in het oude Raadhuis van Middelharnis, waar sinds kort diverse innovatie organisaties van de gemeente zijn ondergebracht, wijst mevrouw Dogterom op het toenemend tekort van personeel in de zorg. "De vergrijzing neemt toe en de administratieve lastendruk is schrikbarend." Voor zorginstellingen, gemeente, zorgverzekeraar CZ en ondernemers waren dit voldoende signalen om begin 2017 de stichting Paulina.nu op te richten. Inmiddels zijn er al contacten geweest met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en is, naast Amsterdam Noord, Goeree-Overflakkee aangewezen als experimenteerregio. Het doel is betere zorg tegen lagere kosten.

Eén van de ideeën is om inwoners een stem te geven via een coöperatie, zodat op die manier invloed uitgeoefend kan worden op zorgconcepten. Op Goeree-Overflakkee wordt ca. 250 miljoen aan zorgkosten uitgegeven. Diverse projecten zullen worden opgestart om die zorgkosten te gaan beheersen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan preventie. 'Kwetsbare ouderen wordt in 2018 speerpunt. Momenteel ligt de focus bij valpreventie voor de ouderengroep 75+', aldus de programmamanager. Leed en kosten kunnen soms voorkomen worden door slimme toepassingen. De aanwezige SGP-ers spraken hun waardering uit over de aanpak en gaven tips mee aan de organisatie.

Themadag Hervormde Vrouwenbond over 'Perfect Imago'

GOEREE-OVERFLAKKEE - Net als andere jaren wordt er weer een vrouwendag georganiseerd in De Staver. De organisatie is in handen van de Hervormde Vrouwenbond Goeree-Overflakkee. De dag wordt gehouden op dinsdag 30 januari.

Het thema van deze dag is: 'Perfect Imago': Godsbeeld-Zelfbeeld. Welke beeld geeft God van Zichzelf in de Bijbel en wie ben ik in Zijn ogen? Wat betekent het dat we naar Zijn beeld geschapen zijn? Opvoeding en karakter zijn factoren die mede bepalen hoe je naar jezelf kijkt.
In de lezingen die op deze themadag gehouden zullen worden, wordt dit zowel theologisch als praktisch psychologisch uitgewerkt.
De samenleving zet 'het perfecte plaatje' neer, wat doet dat met ons? Zijn we, net als veel andere vrouwen, moe omdat we niet aan al die verwachtingen kunnen voldoen?
Wanneer er een gezond bijbels evenwicht in ons Gods- en zelfbeeld is, kunnen we, ondanks onze gebrokenheid, iets van Zijn beeld uitstralen. Sprekers zijn ds. J.H.Lammers uit Ridderkerk en de GZ-psycholoog mevr. Bernadette van Rossum-Smelt uit Stellendam.

Alle vrouwen zijn weer van harte welkom.
De dag begint om 10.15 uur, de zaal is open vanaf 9.30 uur en de dag is afgelopen om 14.30 uur. Wel graag een lunchpakket meenemen.
Deze dag is gratis. Wel wordt er een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. Deze collecte wordt aanbevolen, opdat men deze dagen kan blijven organiseren.
Graag aanmelden voor 23 januari via de webside: www.hervormdevrouwenbond.nl/bijeenkomsten/themabijeenkomsten.

Kindervoorstelling Houten Kaap

OUDDORP – Als afsluiting van de Nationale Voorleesdagen 2018 presenteert strandtheater Houten Kaap zaterdag 3 februari om 11.00 uur een muzikale voorstelling voor kinderen vanaf 2 jaar over het Prentenboek van het jaar: 'Ssst! De tijger slaapt' van Britta Teckentrup. Met veel plezier neemt 'De Toren van Geluid' de kinderen mee in dit kleine avontuur, waarbij dieren tot leven komen. Het gezelschap maakte met succes al voorstellingen rond de poezen 'Pim & Pom'. Entree € 8,50. Info via info@houtenkaap.nl.

Prinses Margriet bij herdenking Watersnoodramp

SCHOUWEN-DUIVELAND - Prinses Margriet neemt donderdag 1 februari deel aan de Nationale Herdenking Watersnoodramp in Ouwerkerk. Dat doet zij als erevoorzitter van het Nederlandse Rode Kruis. De herdenking vindt plaats bij het Nationaal Monument Watersnood 1953 en wordt georganiseerd door de gemeente Schouwen-Duiveland en het Watersnoodmuseum. Tijdens de herdenking houdt Gerard Rabelink, burgemeester van Schouwen-Duiveland, een korte toespraak. Na de 1 minuut stilte en het Wilhelmus worden er kransen gelegd. Het is 65 jaar geleden dat Zuid-West Nederland getroffen werd door de Watersnoodramp.

Eerste paal voor Project Havenstadt

STAD AAN 'T HARINGVLIET - De eerste paal voor project Havenstadt in Stad aan 't Haringvliet is geslagen. Daarmee is het startsein gegeven voor de ontwikkeling van de eerste fase, waarin 42 woningen en 8 bouwkavels gerealiseerd worden. De eerste fase is compleet uitverkocht. De verkoop van de tweede fase is recent gestart, maar gaat even snel. Op dit moment is er nog maar 40% beschikbaar.

Project Havenstadt van projectontwikkelaar Wonen op Flakkee heeft landelijke aandacht met haar deelauto-project en energieambities. De aantrekkelijk geprijsde woningen, ten opzichte van de nabijgelegen grote steden, trekken ook veel kopers van buiten het eiland Goeree-Overflakkee. Bewoners van deze woonwijk delen met elkaar straks twee volledig elektrische BMW i3's, waarmee ze gezamenlijk een directe bijdrage leveren aan het terugbrengen van de CO2 uitstoot. Financieel heeft dit ook voordelen, aangezien er alleen betaald wordt voor gebruik en een tweede auto voor de deur zo goed als overbodig wordt. Wonen op Flakkee trekt in het deelauto-project samen op met BMW dealer F. Breeman.

Daarnaast worden de bewoners buren van de meest innovatieve woning van Nederland. Op initiatief van Wonen op Flakkee en Bouwonderneming Stout, is er met inmiddels circa 22 partners nagedacht over hoe wonen er in de toekomst uit zal gaan zien. Alle kennis en expertise komt samen in één woning. Één woning waar straks de meest vooruitstrevende innovaties zullen leiden tot hoogstaand comfort en een ultieme woonbeleving. De woning zal toegankelijk zijn voor bezoekers en dienen als kenniscentrum voor de bouw. Dit sluit naadloos aan bij de ambitie van 'energy island' Goeree-Overflakkee en provincie Zuid-Holland als het gaat om energietransitie.
Meer info: www.havenstadt.nl.

Saneren en ontwikkelen

GOEREE-OVERFLAKKEE – De gemeenteraad stemde donderdag in met de Nota van zienswijzen bestemmingsplan Diverse compensatielocaties Goeree-Overflakkee onder gelijktijdige vaststelling van het beeldkwaliteitsplan. Er waren 4 tegenstemmen. Maliepaard (eigen fractie), Pijl en mv. Both (CDA) en Vreugde (VKGO). Het agendapunt was op verzoek van Maliepaard teruggehaald naar de oordeelfase, zodat hij de gelegenheid kreeg om een breder weerwoord te geven dan enkel een stemverklaring bij besluitvorming. Onze krant heeft overigens dit onderwerp bij de decemberraad al uitvoerig toegelicht.

De discussie spitste zich nu aanvankelijk toe op de inbreng van Maliepaard. Daarbij citeerde hij uitvoerig uit diverse brieven, maar niet uit een document/brief van de portefeuillehouder, die daarop dus ook nauwelijks inging. Door meerdere fracties werden details saneren en aanvullende compensatielocaties vanuit diverse gezichtspunten benaderd. De criteria kwamen aan de orde. Waren het nu 5 compensatiewoningen en betrof het 7 aanvullende woningen. Van Papeveld (CDA) gaf aan niet tegen het totale plan te zijn, maar wilde dat er een uitzondering werd gemaakt voor de locatie Oudelandseweg in Ouddorp. C. Grinwis (SGP) 'zonder compensatie niet bouwen', gaf vrij vertaald aan dat deze aanpak geen vervolg moest hebben. Het is de laatste uitzondering op het vastgelegde beleid.

In de uiteindelijke stemverklaring van de raad klonk via Tuk (CU) de grondgedachte van meerdere politici door. De compensatie zoals nu voorgesteld, is niet conform het huidige in 2015 aangescherpte beleid, voor zover het de locaties in Ouddorp betreft. Met de locatie aan de Oudelandseweg had men moeite. Omdat de locaties al in 2014 blijken te zijn afgesproken met de toenmalige wethouder en college, wilde de ChristenUnie dit respecteren en daarom geen amendement indienen.

Lezing 'De Tweede Wereldoorlog op Goeree-Overflakkee'

MIDDELHARNIS - Op woensdag 17 januari vindt de eerste lezing van het winterprogramma van De Motte plaats. Jack Westhoeve, bestuurslid van de stichting WO2GO, zal tijdens deze avond vertellen over één of meer aspecten van de Tweede Wereldoorlog op Goeree-Overflakkee. Daarnaast zal hij de aanwezigen deelgenoot maken van het werk van de stichting WO2GO, die de afgelopen jaren de nodige informatie heeft verzameld en allerlei activiteiten heeft georganiseerd. Zo lopen er al enkele jaren projecten, zoals ten aanzien van de luchtoorlog boven en om het eiland en de Atlantikwall. In Ouddorp en omgeving is onderzoek gedaan naar bunkers en is zelfs een bunkerroute gemaakt. De Tweede Wereldoorlog is niet alleen een zwarte bladzijde uit de historie van het eiland, het is zeker ook een boeiende periode, waar veel over te vertellen is.
De lezing wordt gehouden in het Oude Raadhuis, Raadhuisstraat 1, Middelharnis. Inloop met koffie vanaf 19.30 uur - aanvang lezing 20.00 uur. Toegang is gratis voor leden van De Motte. Ook niet-leden zijn van harte welkom! Van hen wordt een kleine bijdrage van € 3,- gevraagd.

Potgrondactie Plant een Bijbel 2018

OUDDORP/HERKINGEN - Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) organiseert ook dit jaar de potgrondactie Plant een Bijbel.

Hiermee wil HVC christenen in vervolging en armoede een eigen Bijbel geven. Het is voor hen een bezit van onschatbare waarde! Er is toenemende vraag naar Bijbels om te verspreiden onder andersgelovigen, zoals hindoes en moslims. Ook zij hebben het Evangelie dringend nodig. Door mee te doen aan de potgrondactie, helpt u Gods Woord te planten in Pakistan, Nepal, India, Irak en Oeganda.
Voor elke twee zakken potgrond die worden verkocht, verspreidt HVC een Bijbel in één van de bovenstaande landen. U kunt t/m 24 februari voor € 4,50 per zak, universele potgrond voor binnen en buiten bestellen via www.planteenbijbel.nl en op zaterdag 10 maart afhalen in Ouddorp (Dorpsweg 39a) en in Herkingen (Nieuwstraat 1). Geen potgrond nodig, maar wel een Bijbel geven? Doneren kan ook via www.planteenbijbel.nl.

Dahlia's Praathuis

MIDDELHARNIS - Donderdag 18 januari start Dahlia Burgerschapskunde met Dahlia's Praathuis. Dit is een wekelijks terugkerende activiteit, waar het Nederlands spreken centraal staat.
In Dahlia's praathuis is iedereen welkom: cursisten, vrijwilligers, vrienden, familie, kennissen en buurtjes. Dahlia biedt een plek voor ontmoeting, gezelligheid en samen spreken. Dahlia zorgt voor koffie, thee en iets lekkers.
Het Praathuis wordt iedere donderdagmiddag gehouden van 13.00 tot 14.30 uur. Locatie: Schoolstraat 9 te Middelharnis, 2e verdieping

Open avond Realtime

MIDDELHARNIS - Afgelopen zaterdagavond, 13 januari, werd er in het EduDelta-college in Middelharnis weer een Realtime-jongerenavond gehouden. Dit keer was het een open avond, waarbij jong en oud welkom was. De sprekers waren evangelist Van Dooijeweert en zijn vrouw, die al jarenlang regelmatig Peru aandoen. In de krant van aanstaande vrijdag een verslag van de bijeenkomst.

Gratis C-zwemdiploma met dank aan zuster Gorissen

Deelnemende kinderen mogen zelf kiezen in welk zwembad ze de lessen volgen. Foto: Shutterstock

DIRKSLAND – Twee zwemdiploma's, dat is mooi. Maar wie naast het A- en B- ook het C-diploma heeft kan pas echt goed uit de voeten in het water. En belangrijker: zichzelf zwemmend in redding brengen. Voor wie A en B heeft behaald en C daaraan wil toevoegen is er goed nieuws: Stichting Jannetje Gorissen maakt het mogelijk om dat gratis te doen. Tenminste, als je in Dirksland, Melissant of Herkingen woont en nog geen 18 jaar oud bent.

Door Kees van Rixoort

De nieuwe regeling gaat in per 1 februari, 65 jaar na de Watersnoodramp. Een gebeurtenis die nog eens dik onderstreept waarom het van belang is om voldoende zwemvaardigheid te hebben. De directe reden waarom Stichting Jannetje Gorissen het C-diploma gaat subsidiëren, is echter van een andere orde. Het fonds zocht naar een andere bestemming na het afschaffen van het schoolzwemmen in Dirksland medio 2017.

Het schoolzwemmen was namelijk altijd een grote uitgavenpost voor de stichting. Naast subsidies voor instructie en therapeutische begeleiding in het zwembad voor gehandicapten en ouderen. Allemaal voor inwoners van Dirksland, Melissant en Herkingen, want zo had de oprichtster en naamgeefster van het fonds ter bevordering van het zwemmen het bedoeld.

Erg betrokken

Jannetje Gorissen (1909-1998) was wijkverpleegkundige in Dirksland. Ze stond bekend als zuster Gorissen. "Als wijkverpleegkundige zag ze veel leed, ook na verdrinkingen. Daarom heeft ze zich sterk gemaakt voor de oprichting van het zwembad in Dirksland én in 1998 voor het behoud daarvan. Ze was heel betrokken bij het zwemonderwijs", vertellen Peter Gorissen, voorzitter van Stichting Jannetje Gorissen en neef van de wijkverpleegkundige, en Jan Verboom, de penningmeester.

De verkoop van een vakantiehuisje in Ouddorp bracht in 1994 100.000 gulden op. Dat geld kwam in beheer van de stichting, die op 22 september van dat jaar werd opgericht en in Nederland een volstrekt uniek fenomeen is. De opbrengst van het kapitaal – dus niet het kapitaal zelf – bestemde zuster Gorissen voor het stimuleren van het zwemmen binnen de gemeente waarin ze werkzaam was geweest.

"Er is bijvoorbeeld een keer een luie trap voor gekocht. Die maakt het voor senioren gemakkelijker het water in en uit te komen. Er is ook een tillift aangeschaft, zodat je met rolstoel het bad in kan. Maar ook spinningfietsen en speelmateriaal voor de jeugd", aldus Peter Gorissen en Jan Verboom. "Alleen al vanaf 2004 hebben we bijna twee ton uitgegeven uit het fonds."

Een groot deel van dat bedrag ging naar het schoolzwemmen. Door de bijdrage van Stichting Jannetje Gorissen hoefden ouders van schoolkinderen in Dirksland, Melissant en Herkingen maar 2 euro te betalen voor dit type zwemonderwijs. Toen het schoolzwemmen voor kinderen in Melissant en Herkingen ter ziele ging omdat de gemeente het vervoer niet meer wilde betalen, stelde het fonds voor deze kinderen 2 euro beschikbaar voor een zwemles buiten het schoolzwemmen om.

Daar is Stichting Jannetje Gorissen per 31 december 2017 mee gestopt, nu er ook in Dirksland geen schoolzwemmen meer is. "Het was te belastend voor het onderwijzend personeel die met hun leerlingen naar het zwembad moesten en het wordt niet beschouwd als een kerntaak in het basisonderwijs", geven Gorissen en Verboom als reden voor het verdwijnen voor het wekelijkse zwemuurtje onder schooltijd.

Ze kunnen het nauwelijks begrijpen, want goed kunnen zwemmen is essentieel in een waterrijk gebied. "En dat terwijl er wel aan zingen en dansen wordt gedaan in de klas… Het zwemmen wordt nu aan de ouders overgelaten. Het risico bestaat dat een aantal kinderen niet meer leren zwemmen."

A, B én C

Het bestuur van Stichting Jannetje Gorissen, waarvan Henk Zwanenburg secretaris is, is op zoek gegaan naar een andere bestemming van het fonds. Uiteraard een bestemming die past bij de doelstelling die zuster Gorissen heeft laten vastleggen. Zo kwam het idee op om het C-diploma te financieren. "Immers, iedereen binnen de zwemwereld is het erover eens dat je A, B én C nodig hebt om je zelf te kunnen redden in het water."

Er zijn wel wat voorwaarden. Je moet A en B hebben, nog geen 18 jaar oud zijn en binnen de postcodegebieden 3247, 3248 of 3249 wonen. Wie daaraan voldoet kan zich opgeven via 0187 601664 of administratie@degooye.nl en kan de lessen voor het C-diploma volgen in het zwembad van zijn of haar keuze.

"Het zou mooi zijn als een hoop jongeren zich aanmelden. En als er een sneeuwbaleffect ontstaat en er soortgelijke constructies op de andere delen van het eiland tot stand komen." Duidelijke boodschap: meer C-diploma's op Goeree-Overflakkee is hard nodig. In Dirksland, Melissant en Herkingen is de drempel in ieder geval verlaagd.

Camping De Lage Werf wint Gouden Zoover Award

UTRECHT – Vorige week zijn op de vakantiebeurs in Utrecht de Zoover Awards voor accommodaties uitgereikt. Camping De Lage Werf wint een Gouden Zoover Award. Gedurende het hele jaar 2017 zijn er 57 reviews geschreven door vakantiegangers die hun ervaringen graag delen om anderen te helpen bij het vinden van de perfecte vakantie.

Tijdens de feestelijke award uitreiking was de top tien van elke categorie aanwezig om de award in ontvangst te nemen. De consument beoordeelde Camping De Lage Werf met een waarderingscijfer 9.3.
"We zijn ontzettend trots en blij met deze hoge waardering van onze gasten. We werken elke dag ontzettend hard om de beste service en kwaliteit te bieden en dan is het natuurlijk fantastisch dat dit wordt beloond met een Gouden Zoover Award", aldus Miranda Buys.
De best gewaardeerde accommodaties zijn beloond met een Gouden Award. Alle accommodaties die een 8 of hoger scoren, krijgen een Oranje Zoover Award. Daarnaast is er een nieuwe Award uitgereikt. Dit is de 'Zoover Award Goud per regio'. Deze Award is voor de accommodatie met het hoogste waarderingscijfer in de regio. Camping De Lage Werf, winnaar regio Zuid-Holland, mag zich met trots de beste in de regio noemen.

Voor een overzicht van alle winnaars, kijk op: zoover.nl/blog.

Als je dan zelfs ook nog een award wint voor Beste Camping in de regio Zuid-Holland, ben je helemaal sprakeloos, aldus Miranda Buys
Camping De Lage Werf is een kleinschalige, rustige camping. De camping is gelegen net buiten Den Bommel in het gehuchtje Zuidzijde. De camping is een lusthof met veel groen en ruime plaatsen. De camping is voorzien van een modern verwarmd sanitair gebouw, kleine speeltuin en speelveldje met trampoline e.d. voor de kinderen. De camping heeft vaste, seizoen- en losse plaatsen, voor ieder wat wils.
De camping ligt aan verschillende fiets- en wandelroutes en nabij het Haringvliet en Grevelingenmeer, waar u verschillende watersportmogelijkheden heeft. Rust, ruimte en gezelligheid is ons motto. Zie ook www.campingdelagewerf.nl.

Brandweerman Frans Ohmstede ontvangt Koninklijke Onderscheiding

HERKINGEN - Op zaterdagmiddag 13 januari 2018 werd de heer Frans Ohmstede benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg zijn hun onderscheiding uitgereikt door loco-burgemeester Peter Feller van de gemeente Goeree-Overflakkee.

Frans Ohmstede verlaat na 20 jaar de vrijwillige brandweer. Hij trad in 1997 in dienst en heeft de benodigde papieren gehaald om de brandweertaken te kunnen uitvoeren. De heer Ohmstede was brandweerman, hulpverlener en chauffeur van de blusgroep Herkingen. Ook was hij lid van het CBRN-peloton (Chemisch, Biologisch Radiologisch en Nucleair). In dit peloton oefenen de civiele veiligheidspartners en militairen multidisciplinair. Doel hiervan is om in Nederland goed voorbereid te zijn op CBRN-incidenten, -rampen en -aanslagen.
Door zijn lange staat van dienst betekende hij veel voor de bevolking van Herkingen, maar zeker ook daarbuiten bij de inzet om assistentie elders in de regio.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de brandweer in Herkingen werd hij verrast door locoburgemeester Peter Feller, die hem de Koninklijke Onderscheiding overhandigde.

Kernactiviteiten

DEN BOMMEL

Sjoelen

De plaatselijke commissie van Achthuizen van Stichting ZIJN houdt op maandag 29 januari a.s. een sjoelmiddag. De middag wordt gehouden in het Buurthuus, Kloosterstraat 10. Aanvang: 13.30 uur. De kosten bedragen € 4,00 inclusief koffie of thee.

Bingo 55+

Het bestuur van Stichting ZIJN Den Bommel nodigt de 55-plussers uit om op donderdag 25 januari a.s. mee te doen met een gezellige bingo. De bingo begint om 14.00 uur en kost € 4,00. De bingo wordt gehouden in Bommelstee, Schaapsweg 34.

Herdenkingspaneel Ramp

1 februari 2018 is het 65 jaar geleden dat ons land werd getroffen door de Watersnoodramp. Hierbij zijn twaalf Bommelse dorpsgenoten omgekomen. Aan het einde van de Molendijk zijn tien mensen door het water overvallen, waarvan er zeven zijn verdronken. Op deze plaats wordt een herinneringspaneel geplaatst voor de zeven slachtoffers. Dit gebeurt op zaterdag 27 januari 2018 om 15.00 uur aan de Molendijk (anderhalve kilometer buiten het dorp). Er is dan ook gelegenheid om bloemen bij het paneel te leggen.

DIRKSLAND

Breicafé

Op donderdag 25 januari is men weer welkom in het breicafé 'Klein Parijs'. Neem uw eigen brei-, haak- of borduurwerkje mee. Laat u inspireren door medebezoekers van het café. En geniet van de gezelligheid onder het genot van een kopje koffie of thee. Er zijn geen kosten aan verbonden. Van 10.00 tot 12.00 uur staan de deuren open aan de Reginahof 1.

Jaarvergadering Prisca

Op dinsdag 6 februari hoopt vrouwenvereniging Prisca van de Gereformeerde Gemeente te Dirksland haar jaarvergadering te houden. Tijdens deze avond hoopt mevr. De Waard iets te vertellen over het werk van de stichting Winst uit Verlies. Deze stichting wil er zijn voor degenen met of hersteld van kanker en hun familie, vrienden, nabestaanden en andere betrokkenen die vanuit Gods woord steun en troost zoeken. Er zal een collecte worden gehouden voor deze stichting.

Opbrengst collecte

De opbrengst van collecte voor Alzheimer Nederland heeft in Dirksland € 1.792.842 opgebracht. De organisatie bedankt hiervoor alle gevers en collectanten. Wilt u in 2018 ook uw steentje bijdragen door mee te helpen als collectant? Alzheimer Nederland is hier blij mee. U kunt zich opgeven via www.alzheimer-nederland.nl/collecteren of bij: elladewit@gmail.com.

Bijeenkomst Longpunt

Door het Longfonds wordt in samenwerking met Zorggroep Haringvliet op donderdag 1 februari 2018 opnieuw een bijeenkomst georganiseerd voor iedereen met een longziekte. Voor een informatieve middag kun je terecht bij het Longpunt, de ontmoetingsplek voor longpatiënten en hun familie, mantelzorgers en andere geïnteresseerden. Het onderwerp deze middag is: Tips, trucs en (aanvragen van) hulpmiddelen voor het dagelijks leven. Ergotherapeut Eline van den Bos (Careyn) verzorgt deze middag de voorlichting over omgaan met energie bij de bezigheden van het dagelijks leven. Hulpmiddelen en hoe je deze moet aanvragen komen ook aan de orde. Door ervaringen op te doen en met elkaar te delen, leer je hoe je met het verdelen van je krachten de longziekte positief kunt beïnvloeden. De bijeenkomst van Longpunt Haringvliet vindt plaats op donderdag 1 februari van 14.00 tot 16.00 uur in Verenigingsgebouw Onder de Wiek, Ring 57 te Dirksland. Deelname is gratis, ook voor niet-leden. Mail voor meer informatie naar haringvliet@longpunt.longfonds.nl.

GOEDEREEDE

CVB 'Goeree'

Donderdag 18 januari komt de heer J. van Dam bij de CVB 'Goeree' een natuurfotopresentatie houden. De bijeenkomst is in het verenigingsgebouw Oostdam, aanvang 20.00 uur, voor meer inlichtingen: 0187-683223.

Stamppotavond

Op 23 januari wordt de eerste avond in dit jaar van Goeree Creatief gehouden. In Partycentrum Oostdam wordt samen met Caleido een stamppotavond georganiseerd. Wie mee wil eten, kan zich opgeven bij Elza Feller op nummer 06-31000604. De kosten voor de maaltijd zijn € 8,50 excl. drankje. De inloop is deze avond vanaf 17.00 uur. Na de maaltijd bent u weer van harte welkom met uw eigen handwerk tot 22.00 uur.

MIDDELHARNIS

Mantelzorgcafé

Stichting ZIJN verzorgt de mantelzorgondersteuning op Goeree-Overflakkee. Voor mensen die intensief en langdurig voor een naaste zorgen, organiseert de organisatie een Mantelzorgcafé. Het Mantelzorgcafé is in het Diekhuus, Beneden Zandpad 7 in Middelharnis. Aanvang is om 13.30 uur en het café zal rond 15.30 uur afgelopen zijn. Graag opgeven indien u aanwezig wilt zijn, via de mail: m.vanderwelle@zijngo.nl of telefonisch: 0187-641344. In het 2018 is het Mantelzorgcafé weer gepland op donderdagmiddag, nl. 25 januari, 22 februari, 29 maart, 26 april, 31 mei, 27 september, 25 oktober en 29 november.

Maaltijd

Het Lokaal ouderenwerk van Stichting ZIJN organiseert maandelijks een etentje in het Wijkcentrum van Middelharnis. Donderdag 1 februari bereidt Gert Vinke hachee met rode kool. Daarbij krijgt u aardappelpuree, een toetje en koffie toe. Om 17.00 uur bent u van harte welkom in het Wijkcentrum aan de Doetinchemsestraat 27. De prijs voor deze gezellige avond bedraagt € 11,00, opgeven voor 26 januari bij het Wijkcentrum, tel. 0187- 483366 of e-mail: m.kieviet@zijngo.nl.

NIEUWE-TONGE

Schuurverkoop

Zaterdag 20 januari is er weer schuurverkoop van allerlei spullen uit grootmoeders tijd: petroleumstellen, zinken teilen en nog vele andere voorwerpen. De verkoop is van 10.00 tot 16.00 uur en wordt gehouden aan de Groeneweg bij Nieuwe-Tonge. De koffie staat klaar.

OOLTGENSPLAAT

Poters eten

Op vrijdag 2 februari is er voor de 55-plussers van Ooltgensplaat een gezamenlijke maaltijd. Ook zal er een verloting zijn. Gezellig en lekker poters eten in 't Centrum, Weesmolenstraat 12, vanaf 17.00 uur. Kosten € 10,00. U kunt zich opgeven voor 26 januari a.s bij Ati Verwoerd: 06-40701181. Dit is een activiteit van Stichting ZIJN.

OUDDORP

Samen zingen

Zaterdag 20 januari kan er weer samen gezongen worden in het kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente van 19.30 tot 20.30 uur. Er worden, met orgelbegeleiding, Psalmen en Johannes de Heerliederen gezongen.

Handletterworkshop

Op 31 januari of 7 februari wordt er een handwerkworkshop gegeven in het kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente aan de Dorpstienden. De workshop wordt verzorgd door Carmen Tanis. De opbrengst gaat naar een project van Servants naar Zambia door enkele jongeren. Opgeven via annevanwijngaarden@gmail.com of via www.doopsgezindouddorp.nl.

Poteravond 55+ club

Woensdag 24 januari is het weer tijd voor de traditionele poteravond van de 55+ club in Ouddorp. Vanaf 17.00 uur bent u van harte welkom in de Dorpstienden om te genieten van een originele Ouddorpse potermaaltijd. De poters worden kosteloos bereid bij hotel Akerhoek. De kosten voor deze gezellige avond bedragen €10,-. U kunt zich opgeven bij de 55+ club in de Dorpstienden of bij Joke van Dam, tel. 0187 682319. U wordt vriendelijk verzocht uw eigen bord en bestek mee te nemen om de vrijwilligers te ontlasten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting ZIJN, tel. 0187-483366, e-mail: c.vermeulen@zijngo.nl. Woensdag 31 januari komt gemeentearchivaris Jan Both langs bij de club om iets te vertellen over de Watersnoodramp.

Jongerenavond

God is liefde?! Deze stelling kan zomaar heel veel reacties losmaken. Van een volmondig: "Ja, dat staat in de Bijbel" tot: "Waarom is er dan zoveel oorlog, ziekte en lijden?" Maar misschien is het wel persoonlijker voor jou: "Is Gods liefde ook voor mij? Ik ervaar dat helemaal niet." Over dit onderwerp zal op zaterdagavond 20 januari een evangelist spreken. Het tweede deel van de avond is er ruimte om vragen te beantwoorden en voor gesprek met elkaar. De jongeren komen samen op de jeugdzolder van de Doopsgezinde Gemeente, Dorpstienden 3. Inloop vanaf 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur.

OUDE-TONGE

Goederen voor Uzon

Zaterdag 20 januari houdt de Werkgroep Uzon van de Hervormde Gemeente Oude-Tonge een inzameling van goederen voor haar zustergemeente in Uzon. De inzameling gebeurt op het adres aan de Capelleweg (bij het AVK-terrein) te Oude-Tonge. Van 9.30 tot 11.30 uur staat men klaar om schone, goed bruikbare spullen in ontvangst te nemen. Twijfelt u aan de bruikbaarheid ervan of moet er iets opgehaald worden, neemt dan contact op met dhr. A. Klem. Zijn telefoonnummer: 641304. Graag vrijdagavond bellen tussen 19.00 en 20.00 uur. Er staat een collectebusje voor uw (vrijwillige) bijdrage in de transportkosten.

Bingo A.S.V.

Vrijdag 26 januari wordt een grote bingo georganiseerd door A.S.V. Oostflakkee. De bingo wordt gehouden in het gebouw van Stichting Zijn aan de Bernhardstraat 25. De aanvang is 19.30 uur. Kosten € 7,00 met gratis kopje koffie of thee.

Bingo 55+

De Plaatselijke Commissie van Oude-Tonge van de Stichting ZIJN organiseert voor alle 55-plussers van Oude-Tonge op woensdag 24 januari een gezellige bingomiddag met leuke prijzen. De middag begint om 14.00 uur. De kosten zijn € 3,50 per persoon. De middag wordt gehouden in het Infocentrum, Bernhardstraat 27.

Open Schuur

Zaterdag 13 januari wordt er weer Open Schuur gehouden bij de familie Houweling aan de Langeweg 41a. U kunt van 10.00 tot 15.00 uur zonder afspraak komen kijken in de loods van Houweling Meubelen. Er zijn heel veel kleine spullen te koop, zoals: (oude en nieuwere) glazen, serviezen, borden, bestek, lampen, tafeltjes, schilderijtjes, spiegels, kop-en-schotels, van allerlei huisraad, brocante, enz. Tegelijk kunt u ook een kijkje nemen in de loods met grotere meubelen, zoals eiken en grenen kasten, tafels, banken, stoelen, enz.

SOMMELSDIJK

Bingo

Zaterdag 27 januari is er een bingo van de Ouderenvereniging Goeree-Overflakkee. Om 19.30 uur in het wijkgebouw De Zwaluw, Sperwer 55. De zaal is open om 19.00 uur. De koffie/thee is gratis bij binnenkomst. Er worden elf rondes gespeeld voor € 6,50. Daarnaast nog 9 gratis prijsjes. En in de pauze is er verkoop van twee extra rondes voor € 1,00 per ronde. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom.

STELLENDAM

Tabernakelen

Wie het hele verhaal van de Tabernakel wil horen en zien, kan op woensdag 17 januari terecht in de Hervormde Kerk van Stellendam, aan de Bosschieterstraat 4. Dan is er een avond met uitleg over de Tabernakel aan de hand van een de maquette die de Hervormde Gemeente heeft gemaakt. Ds. D. Hoolwerf geeft een totaaloverzicht van de opbouw van de Tabernakel en haar diepere betekenis. De verschillende onderdelen uit de Tabernakel worden besproken en tussendoor worden er bijpassende liederen en psalmen gezongen. Een Bijbelstudie over het boek Exodus. Kijken en luisteren naar het prachtige 'Prentenboek van God'. Het evangelie uitgebeeld in die unieke woonplaats van God onder Zijn volk. U bent allen van harte welkom. Toegang gratis. Voor verdere informatie: 0187 701008 of d.hoolwerf@kpnmail.nl.

Posteravond verzet

De poteravond van 18 januari gaat niet door vanwege te weinig opgaven. De avond is nu verzet naar vrijdag 9 maart. Deze avond zal ook Pau Heerschap zijn verhalen komen vertellen. De kosten voor poteravond, ijs en koffie of thee incl. twee consumpties, bedraagt 25 euro. Opgeven bij Lena Moerkerk: 0622315726, of bij Martine Orgers: 0636503139.

'In Touch' zoekt solisten voor jubileumconcert

GOEREE-OVERFLAKKEE – Gospelkoor 'In Touch' bestaat 30 jaar. Sinds de oprichting in 1987 zingt het koor met veel enthousiasme "over de liefde en de zorg van God voor de mensen en onze wereld".

Het jubileum is vorig jaar op zaterdag 28 oktober gevierd, maar er volgt nog een concert en wel op zaterdag 2 juni in de Hervormde Kerk van Middelharnis. De musical Messiah zal dan ten gehore gebracht worden. Messiah is geschreven en gecomponeerd door de dirigent van het Oslo Gospel koor, Tore W. Aas, en beschrijft het leven van Jezus hier op aarde.
"De toegankelijke teksten, prachtige koorpartijen afgewisseld met doorleefde solo's, zijn erg mooi. In het stuk zijn veel solopartijen verwerkt die wij als koorleden niet allemaal zelf kunnen opvullen", aldus de koorleiding.

Audities

De bedoeling is om hier 'audities' voor te organiseren. Voor de musical is men op zoek naar verschillende stemsoorten, te weten tenor, bariton en alt. Lijkt een solopartij iets voor u en wilt u auditie doen? Neem even contact met de concertcommissie op, dan kan er een datum afgesproken worden voor de auditie.
Gewoon heerlijk met het koor meezingen kan natuurlijk ook. Een ieder is welkom om als projectlid mee te repeteren. Ook dan kan men contact opnemen met de concertcommissie: Bettine Admiraal, b.admiraal@live.nl; tel.: 0628852644.

Workshop 'haken' in De Overkant

OUDDORP - Door Jolanda de Berg en Irma Klaasen is het idee opgevat om een gezellige dag 'Haken' in De Overkant te organiseren. Haken is een handwerktechniek die weer meer in de belangstelling komt. Hoe en wat er allemaal mogelijk is met de techniek komt in de workshop aan de orde. Tijdens de workshop wordt er een begin gemaakt met een XXL sjaal. De workshop is compleet met materialen in de vorm van 5 bollen wol, je mag zelf kiezen uit de Scheepjes Colourcrafter kleurkaart, een leren big label en het patroon. Tevens hoort bij de workshop een heerlijke lunch, evenals de koffie en de thee. Opgeven of meer informatie opvragen kan via Irma Klaasen. Telefoonnummer 0640394585, of via e-mail: irmaklaasen@hotmaal.com. Deelname aan deze complete workshop kost € 49,95. De Overkant is in Ouddorp aan de Dijkstelweg 33.

7e Tulpenwandeltocht met prachtige routes

Archieffoto van de Tulpentocht 2017.

MIDDELHARNIS - Zaterdag 14 april 2018 staat alweer de 7e Tulpenwandeltocht door polders en over dijken rond Middelharnis op de agenda. Start en finish zijn traditiegetrouw bij MSV&AV Flakkee aan de Oostplaatseweg in Middelharnis.

De te wandelen afstanden tijdens deze editie zijn 10, 17,5, 25 en 40 km. De twee langste afstanden starten vanaf 8 uur, de overige vanaf 9 uur. De organisatie heeft vier prachtige routes vastgesteld. Op veler verzoek bestaat weer de mogelijkheid om de route van de 25 km in de middag te fietsen. Na het succes van vorig jaar wordt er ook dit keer weer samengewerkt met Eilandmarketing van de gemeente Goeree-Overflakkee.

Een van de lokale goede doelen voor deze editie is Stichting Best Buddies Goeree-Overflakkee. Een ander goed doel betreft stichting De Klup, die in 2018 alweer 30 jaar bestaat. Vanwege de vele verzoeken om veel tulpenvelden te mogen bewonderen, worden de deelnemers aan de 10 km vanaf het terrein van AV Flakkee opnieuw per bus en taxibusjes vervoerd naar een tulpenrijk gebied nabij Nieuwe-Tonge. Ze wandelen vanaf daar o.a. door kleurrijke polders en mooie natuur naar de kantine van AV Flakkee. Langs de route liggen minstens 6 tulpenvelden en de route voert niet of nauwelijks door de bebouwde kom. Deelnemers aan de langste afstanden komen heel veel tulpenvelden tegen. Op het terrein van Mastenbroek Bloembollen in Sommelsdijk wordt voor het eerst een stempelpost ingericht. Andere stempelposten worden ingericht bij Modelvliegclub SDGO, café de Tram, Manege Oostmoer en jachthaven Atlantica in Stad aan 't Haringvliet.

Ook dit jaar is de 40 kilometer aan de route toegevoegd. Van de in totaal 1276 deelnemers aan de vorige editie liepen er 63 de langste afstand. Een aantal sponsors heeft aangegeven weer bij te willen dragen en de eerste vrijwilligers hebben zich reeds aangemeld. De organisatie is van mening, dat er vier gevarieerde routes zijn vastgesteld, waarbij natuur, gezelligheid en sportief bezig zijn hand in hand gaan. Er wordt gehoopt op veel deelnemers en lekker wandelweer. De opbrengst van het inschrijfgeld en de sponsoring komt geheel ten goede aan genoemde lokale goede doelen. Nadere informatie is binnenkort te verkrijgen via www.facebook.com/tulpenwandeltocht en de website van AV Flakkee (www.avflakkee.nl).

Johan Jansen Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

STELLENDAM - Zaterdag werd Johan Jansen uit Stellendam benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van fanfareorkest De Hoop reikte burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee de Koninklijke Onderscheiding uit.

Johan Jansen is al ruim 36 jaar verbonden met Fanfareorkest De Hoop uit Stellendam. In de hoedanigheid van voorzitter zoekt hij contacten met professionele musici, componisten, uitgevers en met landelijke organisaties, die de belangen van de amateurmuziek behartigen. Dit leidt tot een groot netwerk, zelfs internationaal. Zo laten uitgevers hun nieuwe werken graag 'proefdraaien' bij De Hoop. Diverse nieuwe composities worden op cd's gezet. En zo wordt het orkest, Stellendam én Goeree-Overflakkee op de kaart gezet.
Van 1994 tot 1996 was de heer Jansen bestuurslid van fanfareorkest De Hoop. In 2007 werd hij wederom bestuurslid en op 27 maart 2008 werd hij voorzitter. Dat hij op die jonge leeftijd zoveel verantwoordelijkheid wilde nemen, getuigt van moed en is zeer uitzonderlijk in de wereld van de blaasmuziek.
En niet alleen zijn eigen vereniging is in beeld. Hij hoopte ook de wereld van de blaasmuziek vooruit te helpen. Van dit laatste getuigen de vele activiteiten voor regionale en landelijke organisaties. Zo is hij: Vicevoorzitter van de Zuid-Hollandse Bond van Fanfareorkesten; Bestuurslid van het Repertoire Informatie Centrum te Arnhem; Voorzitter van de doelgroep Blaasmuziek Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie; Voorzitter van het Muziekgebouw Goeree-Overflakkee; Voorzitter van de Stichting Muzikale Manifestatie Goeree-Overflakkee; Bestuurslid van de Federatie van fanfareorkesten Goeree-Overflakkee.

Zijn tomeloze inzet en enthousiasme brengt hij over op zijn mede-bestuursleden, dirigent en leden. Daardoor heeft Fanfareorkest De Hoop eveneens een brede uitstraling naar de samenleving. Zo heeft hij deelgenomen aan concertwedstrijden in de hoogste afdeling 'concertafdeling'. Met als resultaat het landskampioenschap in 2008, 2011 en 2014 in Enschede, concerten in Limburg, België en Luxemburg.

Korenavond in Stad aan 't Haringvliet

STAD AAN 'T HARINGVLIET - Op zaterdag 20 januari om 19.00 uur zijn alle liefhebbers van koren van harte welkom bij ' Ons Trefpunt' in Stad aan 't Haringvliet. Daar treden op de Korenavond drie koren op: Popkoor Just4fun, Het Flakkees Piratenkoor en Happy Together.

Popkoor Just4fun uit Ooltgensplaat bestaat uit 28 mannen en vrouwen die met veel plezier samen zingen. Ze zingen verschillende popsongs, veelal vijfstemmig, een bijzonder geluid.
Het Flakkees Piratenkoor is een 25 koppen tellend koor. Ze hebben opgetreden op de Wereldhavendagen in Rotterdam en meegedaan met Korenslag, waar zij het tot de halve finale schopten.
Happy Together is een musicalkoor en voegt een heel ander genre toe aan de avond. Alle bekende klassiekers komen voorbij. Bestaand uit veertig dames, heeft dit koor een geheel eigen sound. Maar natuurlijk is er ook ruimte voor de inwendige mens. Aan de bar is tegen een leuke prijs een verfrissing of iets lekkers te snacken te halen.
Gezellig als u er bij bent. Een kaartje kost 7,50 euro in de voorverkoop en 10,00 euro aan de deur.
Kaarten zijn te koop bij 'De Knusse Schuur' aan de Molendijk en bij het Trefpunt.

Actiejaar levert bewoners Westplaat groot zonnescherm op balkon op

Het feestelijke moment: Ton van Putten, Henk de Munck en Cees Grinwis laten het zonnescherm voor de eerste keer zakken.  

SOMMELSDIJK – Laat het voorjaar en de zomer maar komen. Voor de bewoners van de Westplaat, een locatie van Sjaloom Zorg, betekent dit dat ze lekker buiten kunnen zitten op hun balkon. Tot nu toe maakten de overvloedige zon en wind dit nagenoeg onmogelijk. Maar nu hangt er een groot zonnescherm. Zaterdag 13 januari werd het in gebruik genomen tijdens een feestelijke bijeenkomst.

Door Kees van Rixoort

Vorig jaar bestond de Westplaat, waar ruimte is voor 25 bewoners, tien jaar. Sjaloom maakte van het feestjaar een actiejaar. In de eerste plaats om deze locatie in Sommelsdijk meer op de kaart te zetten. En in de tweede plaats om geld bijeen te brengen voor een cadeau aan de bewoners: een uitschuifbare overkapping van (een deel van) het balkon om het mogelijk te maken om daar beter gebruik van te maken.

Voor deze bescherming tegen zon en wind was veel geld nodig. Hoe krijg je zo'n fors bedrag bij elkaar? Sjaloom pakte het groots aan met allerlei acties. Een open middag, een muzikale avond, een verkoopdag in Ouddorp, de verkoop van honderden pakjes stroopwafels, een barbecue, het aan de man brengen van kaarsen en zelfs wc-papier – het ging maar door en het was doorgaans zeer succesvol.

Ook de Stichting Vrienden van Sjaloom Zorg droeg bij en het waren twee bestuursleden van deze stichting, Ton van Putten en Henk de Munck, die het zonnescherm samen met huismeester Cees Grinwis zaterdag voor het eerst lieten zakken. Iedereen was naar buiten gekomen om dat bijzondere moment mee te maken. Het leverde veel 'oh's', 'ah's' en applaus op. Daarna ging binnen het feest nog even door. In feite was het een drievoudig feest: de afsluiting van de tiende verjaardag van de Westplaat, de nieuwjaarsreceptie én de realisering van een overkapping op het balkon.

Op het verlanglijstje staan nog plantenbakken van steigerhout om het balkon wat meer aan te kleden, te vergroenen en de zon en de wind nog wat meer in te tomen. Ook moeten er nog nieuwe tafels en stoelen komen. De bewoners van de Westplaat kunnen aangename uurtjes tegemoet zien. Laat het zonnetje maar komen….

'Oude liefde roest niet' toernooi

OUDDORP - Voor zaterdag 7 april organiseren De Kriekel, De Krammer en het Racket-team het allereerste 'Oude liefde roest niet' toernooi.

De bedoeling van dit toernooi is om al die (oud-)spelers weer eens op de baan te krijgen. Iedereen wordt, ongeacht leeftijd of niveau, door elkaar heen gemixt, om vervolgens als DD, HD of mix de baan op te gaan. Er worden partijtjes gespeeld van 8 min of 30 punten. Natuurlijk volgens de huidige puntentelling. Het gaat deze dag niet om de winst (al zijn er natuurlijk wel een paar kleine prijsjes), maar om het sportief gezellig samenzijn.
De organisatie hoopt dat aan de hand van een aantal oude foto's, de verhalen van weleer weer eens verteld worden.
Men is dus op zoek naar oud-badmintonspelers die het leuk vinden om het racket weer eens uit het stof te halen voor een gezellig toernooi.

"Bent u of kent u (oud-)badmintonspelers die hier zeker bij moeten zijn, maak hen dan attent op: het inschrijfformulier te verkrijgen via info@dekriekel.nl; de Facebookgroep 'Ouwe liefde roest niet'; de Facebookpagina van BC De Krammer; de Facebookpagina van Sportvereniging De Kriekel.
"Speelt u zelf niet, maar wilt u wel die verhalen horen, dan bent u natuurlijk van harte welkom als supporter!" aldus de organisatie.
Het toernooi wordt gehouden op zaterdag 7 april tussen 13.00 en 16.00 uur in De Dorpstienden. De speelsterkte is niet van belang. De kosten zijn € 7,50. Inschrijven kan tot en met zaterdag 24 maart 2018 of tot het toernooi vol zit.

Informatieavond op 31 januari:
De Mont Ventoux bedwingen voor het goede doel

Het team van de Esselink Groep, vorig jaar in Valloire.

GOEREE-OVERFLAKKEE – Na vijf jaar deelgenomen te hebben aan de actie Loop/Fiets voor een Huis, die Woord en Daad samen met Wereldfoundation organiseerde, staat de Esselink Groep dit jaar voor een nieuwe sportieve uitdaging. En niet alleen werknemers van Esselink en bijbehorende Gamma-vestigingen zijn welkom om zich voor die uitdaging klaar te maken, ook anderen die daarvoor willen gaan worden uitgenodigd zich aan te melden. In dit artikel alvast wat info, vooruitlopend op een informatieavond die er binnenkort over wordt gehouden.

Door Hans Villerius

Het was vorig jaar de vijfde en daarmee de laatste keer dat de actie Loop/Fiets voor een Huis werd gehouden, met als goede doel in Bangladesh met behulp van microkredieten huizen te bouwen die daar de overvloedige regenval en overstromingen kunnen doorstaan. De Esselink Groep was steevast van de partij als hiervoor in Valloire, in de Franse Alpen, een topprestatie geleverd moest worden: lopend of fietsend de 2645 meter hoge berg Galibier bedwingen, meteen minimaal € 1000 per deelnemer meebrengend. De Esselink Groep onderscheidde zich daarbij graag door recordbedragen mee te nemen. Het was voor de groep al traditie aan het worden jaarlijks aan deze actie mee te doen.
De vraag was dan ook: wát als na vijf jaar de actie Fiets/Loop voor een Huis van Wereldfoundation en Woord en Daad ophoudt te bestaan? Doet de Esselink Groep dan ineens niks meer op dit gebied? De vraag stellen, was 'm eigenlijk meteen ook beantwoorden, want het enthousiasme van de groep straalde er telkens weer vanaf en de passie waarmee de deelnemers ervoor gingen is veel te groot om nu voortaan stil te gaan zitten. Er moest een alternatief komen om aan mee te doen. En dat werd gevonden: het evenement 'Sport for Others', georganiseerd door Woord en Daad, samen met VakanZ. Een vergelijkbare actie, weer in de nazomer, ook in de Franse Alpen, alleen nu een stuk zuidwestelijker gelegen. Ook hier gaat het, hetzij fietsend hetzij lopend, om het bedwingen van een berg: nu de van de Tour de France beroemde Mont Ventoux. Met z'n top van 1912 meter weliswaar minder hoog dan de Galibier, niettemin een minstens zo grote uitdaging om die top te halen. En de Esselink Groep gaat er zich al weer op voorbereiden. Zaterdag 22 september 2018 is het zo ver en de eerste aanmeldingen zijn inmiddels binnen.

Kindslaven

En natuurlijk is de actie weer voor het goede doel: ditmaal kindslaven in Ethiopië, in de Filippijnen en in Haïti aan een goede toekomst helpen. Slavernij klinkt als iets uit een ver verleden, maar wereldwijd leven er nog steeds 40 miljoen mensen in slavernij. Een op de vier daarvan is kind. Voor ouders op het Haïtiaanse platteland is het immers elke dag een worsteling. Vaak is er nauwelijks genoeg eten voor het hele gezin. Geld om aan kleding of school te besteden is er al helemaal niet. Daarom besluiten veel ouders een of meerdere kinderen weg te geven of te verkopen aan een rijker gezin in de stad. Het is gebruikelijk dat rijkere Haïtiaanse families een hulp in de huishouding, een 'Restavek' hebben. Plattelandsouders geloven daadwerkelijk dat hun kinderen als 'Restavek' een betere toekomst krijgen. Maar niets is minder waar. In de praktijk worden deze kinderen als slaaf behandeld: ze mogen niet naar school en worden geïsoleerd, uitgebuit en misbruikt. Woord en Daad vindt dat ieder kind een veilig thuis moet hebben en de kans moet krijgen om naar school te gaan. Samen met de Haïtiaanse organisatie Restaveks Freedom zet Woord en Daad zich in om Restaveks te bevrijden uit slavernij en ze een veilige plek te geven waar ze, met psychische hulp, het verleden achter zich kunnen laten en ze weer kunnen dromen van een nieuwe, hoopvolle toekomst. Daarvoor werkt Woord en Daad er ook aan dat er voor de jongeren daar voldoende scholing en banen zijn, aansluitend bij de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Hébben jongeren eenmaal een zelfstandig bestaan opgebouwd, dan zijn ze in staat om in hun land ook anderen de kans te bieden die ze zelf kregen. Net als bij de actie Fiets/Loop voor een Huis moeten deelnemers aan Sport for Others ook voor dit goede doel ieder minimaal € 1.000 sponsorgeld meebrengen naar de Mont Ventoux.

Informatieavond

Woensdagavond 31 januari aanstaande is er een informatieavond, waar iedere belangstellende die wellicht mee wil doen welkom is. Vanzelf zijn dat degenen die al eerder meededen, maar om de gelederen verder te versterken én de opbrengst weer groter te laten zijn dan de € 86.000 die de 42 deelnemers vorig jaar bijeenbrachten, zijn anderen vanzelf ook welkom. De avond wordt gehouden in het Multicenter bij Bouwcenter Esselink, Industrieweg 35 te Middelharnis en begint om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur is er inloop. Om organisatorische reden wordt het op prijs gesteld wanneer belangstellenden even laten weten dat ze die avond aanwezig willen zijn. Dat kan door een mailtje te sturen naar cvolders@esselink.nl. En wie alvast meer wil weten, kan kijken op website sportforothers.com of bellen naar T.C. van Dieren, telefoon 0187 483537 of 06 51159323.

Dankzij sponsoren en donateurs kon Stichting OZO veel hulp verlenen

Ook dit jaar werden weer veel voedselpakketten uitgedeeld.

GOEREE-OVERFLAKKEE - Met hulp van de vele donateurs kon Stichting OZO ook in het afgelopen jaar veel humanitaire hulp verlenen in het Westelijk Karpatengebied in Oekraïne. Deze hulp was alleen maar mogelijk door de bijdrage van de vele donateurs en sponsoren. Daarom geeft de organisatie hieronder een korte terugblik op het afgelopen jaar. In de vrijdageditie van vrijdag 19 januari een uitgebreid verslag.

In 2017 werden er drie werkbezoeken gebracht door een aantal Hollandse OZO-medewerkers. Voor alle werkbezoeken kon gebruik gemaakt worden van een transportbus van een sponsor op Goeree-Overflakkee, zodat er in combinatie met de grote OZO-kar weer vele goederen meegenomen konden worden naar Oekraïne. Bij deze goederen moet u denken aan een enorme veelzijdigheid van spullen, zoals gesponsord incontinentiemateriaal, warme kleding, medische- en tandartsmaterialen, maar bijvoorbeeld ook gebruikte brandweeruitrustingen en tweedehands fietsen.
Gedurende de werkbezoeken werden de deelnemers er telkens weer bij bepaald hoe zwaar de Oekraïense bevolking het heeft. Geplaagd door armoede, achterstanden en gebreken zijn velen niet (meer) in staat om zichzelf te onderhouden. Vooral de kinderen en ouderen, de kwetsbaren onder de bevolking, hebben het erg moeilijk. Zo zag men tijdens werkbezoeken ouders die hun kinderen geen eten konden geven. Een oud echtpaar in een vervallen koud onderkomen, omdat de energieprijzen de laatste jaren vervijfvoudigd zijn. Een vrouw aan bed gekluisterd, omdat zij geen geld heeft voor een medische ingreep. Infrastructuur die zienderogen achteruit gaat vanwege gebrek aan geld en mankracht. Pensioenen en lonen die niet langer toereikend zijn, omdat het geld slechts één derde waard is ten opzichte van een paar jaar geleden. Er is dus veel nood en verdriet onder dit volk.
De Stichting is heel dankbaar voor de betrokkenheid van de Nederlandse donateurs, waardoor Stichting OZO in 2017 met de geschonken giften kon zorgen voor continuïteit van de projecten. Eén van die projecten is het verzorgingshuis Rehoboth, waar ouderen mogen genieten van hun oude dag, na een leven vol van armoede en zorgen. Een plaats waar ze zich niet hoeven af te vragen of er voedsel voor de volgende dag zal zijn. Waar een arm om een oude schouder geslagen wordt als de noden van het leven zwaar drukken.

Adoptie

Een deel van de bewoners van Rehoboth wordt intussen financieel geadopteerd door Hollandse sponsors. "Dit financieel adoptieproject loopt nog niet zo heel lang, dus willen wij dit graag onder uw aandacht brengen. Mocht u geraakt zijn door de vele zorgen van de ouderen en wilt u ons meehelpen om deze mensen een goede oude dag te bezorgen, dan is het nog mogelijk om een oudere financieel te adopteren", aldus het stichtingsbestuur.
Veel gezinnen konden het afgelopen jaar weer geholpen worden door middel van het voedselproject. Ook dit jaar was het mogelijk om niet alleen het brandweerkorps van Nagydobrony, maar ook een aantal korpsen in de omgeving te helpen met vele in Holland verkregen materialen.
Op www.stichting-ozo.nl vindt u gedetailleerde informatie over alle projecten van Stichting OZO, informatie betreffende de financiële adoptie van ouderen, actuele nieuwsberichten en hoe u ons kunt helpen.

Zorgwoning als uniek concept door Zorgbouw ZuidWest

Arjan Bom en Izak van Klinken voor de voltooide 'mantelzorgwoning' in Nieuwe-Tonge.

GOEREE-OVERFLAKKEE - Zorgbouw ZuidWest uit het Zeeuwse Nieuwerkerk heeft een nieuw concept ontwikkeld voor een snelle realisering van een mantelzorgwoning. Via maatwerk wordt de bouw aangepast aan de wensen van de opdrachtgever.

Door: Adri van der Laan

Arjan Bom van BomBouw en Izak van Klinken van Van Klinken Afbouw zijn twee zelfstandige bouwvakkers die al geruime tijd nauw samen werken. Toen bleek dat er een grote behoefte kwam aan mantelzorgwoningen, hebben ze de samenwerking verstevigd en Zorgbouw ZuidWest opgericht. Onder deze naam hebben ze al verschillende mantelzorgwoningen gerealiseerd. Arjan legt uit dat mantelzorg steeds belangrijker wordt en dat dit ook vanwege de kosten door de overheid wordt gestimuleerd. Het afgelopen jaar heeft het kabinet de vergunningseis laten vervallen voor dergelijke woningen in de tuin. Er is veel vraag naar de Zorgbouw ZuidWest te bouwen woningen. Arjan Bom legt uit dat het bedrijf al verschillende woningen in de regio heeft gerealiseerd. Doorgaans gaat het om woningen voor hulpbehoevende senioren of gehandicapten. De woning wordt dan in de tuin van één van de kinderen geplaatst of bij één van de andere mantelzorgers.

Betaalbaar en op maat

Het unieke van deze woningen is dat ze betaalbaar zijn en op maat worden gemaakt. Hierdoor kunnen woningen gerealiseerd worden die volledig aan de wensen van de gebruikers en aan de ruimte die ervoor beschikbaar is kunnen worden aangepast.

De woning is doorgaans voorzien van een woonkamer met keuken, een slaapkamer en een badkamer. Natuurlijk is alles gelijkvloers en rolstoelvriendelijk.

De bouwtijd is ongeveer zes weken. De woning is dan aangesloten op de nutsvoorzieningen en op de riolering en wordt 'schoon' opgeleverd. De bewoners kunnen dan direct met de inrichting beginnen. De bouwers leggen uit dat de woning uit - goed geïsoleerde en onderhoudsvrije - delen wordt opgebouwd. Deze delen worden op een zodanige manier gemonteerd, dat ze eenvoudig gedemonteerd kunnen worden. Izak geeft aan dat Zorgbouw ZuidWest met een terugkoopregeling werkt. Als de woning niet meer nodig is, kan deze weer worden teruggekocht en de delen kunnen weer opnieuw worden gebruikt.

Behoefte

De mensen van Zorgbouw ZuidWest weten dat de behoefte aan een mantelzorgwoning door de vergrijzing van de samenleving en de steeds meer toenemende kosten van de gezondheidszorg, steeds groter wordt. Met een mantelzorgwoning kunnen naasten langer voor ouderen of gehandicapten blijven zorgen. Voor de mantelzorger is het een uitkomst, omdat men niet steeds meer enkele keren per dag naar bijvoorbeeld vader of moeder moet om zorg te verlenen. Maar ook voor de bewoners van de mantelzorgwoning heeft het voordeel, want meestal kunnen ze langer in een vertrouwde omgeving dichtbij hun kinderen blijven wonen en de kleinkinderen komen vaker op bezoek.

Wie meer informatie wil over deze mantelzorgwoningen, kan terecht op de website www.zorgbouwzuidwest.nl of info@zorgbouwzuidwest.nl. Telefonisch: Arjan Bom, 06 - 22 19 68 24 of Izak van Klinken, 06 - 10 71 02 26.

Beau van Grieken presenteert accessoires aan zee

OUDDORP - Jorbeau, de creatieve winkel voor babykleding en wol en artikelen voor haken en breihobby aan de Westraat 9 in Ouddorp, is sinds eind vorig jaar verrijkt met de vestiging van La Duquesa, accessoires aan zee. Nu twee aantrekkelijke branches onder één dak. En dat is ook letterlijk zo. Shop- in- shop. Dochter Beau van Grieken (22) heeft namelijk haar eigen vestiging kunnen realiseren in winkelruimte bij haar moeder. Accessoires aan zee omvat een scala aan sieraden van topmerken. Na het wegvallen van enkele andere winkels in deze branche in de badplaats, nu dus 'the place to be' voor mooie sieraden en leuke accessoires.

Door Jaap Ruizeveld

Beau heeft bij de start van haar eigen winkel haar gevoelens gevolgd. Zij houdt van sieraden en constateerde dat op de Kop van Goeree deze branche als winkelverkooppunt ontbrak. Je bent aangewezen op andere locaties. Inspiratie voor activiteit had ze genoeg en dus zocht zij naar een geschikte ruimte. Niet te groot en ook betaalbaar. Dat was niet gemakkelijk. Waarom dan niet met moeder naar een mogelijkheid gezocht? Opnieuw bleek dat 'samen' tot een perfecte invulling kon leiden. Bovendien ondersteunen beide branches nu elkaar met dit sterk gevarieerde winkelaanbod en dat is ook aantrekkelijk voor de bezoeker.

Uitbouwen

De jeugdige ondernemer wil haar, nu al brede, assortiment geleidelijk verder uitbouwen. Op korte termijn wordt het populaire merk Zinzi toegevoegd. Voor kenners en liefhebbers spreken Moments Jewelry/oorbellen, Karma Aumentum/armbanden, kettingen, ringen en iXXXi al boekdelen. Zeker met daarbij de topper van Ted Baker (Londen). Alles is overzichtelijk gepresenteerd en direct in het oog springend bij het binnenkomen van de winkel aan de Weststraat.

Thuisparty

Beau is overigens niet alleen in de winkel actief. Zij verzorgt ook thuisparty's, waar men dan bepaalde collecties kan bekijken. Een bijkomende aardigheid is dat de gastvrouw 10 procent van de totale verkoop van die thuisbijeenkomst voor haar gastvrijheid en organisatie ontvangt. Heeft u interesse in een thuisparty? Dan kunt u mobiel bellen met nummer 06-13970982. La Duquesa accessoires aan zee en Jorbeau babykleding en wol: Weststraat 9 in Ouddorp. Geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 09.30-17.00 uur en op zaterdag tot 16.30 uur. Website www.laduquesa.nl. Info ook op Facebook en Instagram. Klanten kunnen sparen voor korting met hun klantenkaart. Ze krijgen bij € 10,- besteding een stempel. Bij een volle kaart is er € 10,- korting.

Gezamenlijke gebedsdiensten Ouddorp en Stellendam

OUDDORP/STELLENDAM - De Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerk, de Doopsgezinde Gemeente en de Rooms-Katholieke parochie in Ouddorp organiseren volgende week gezamenlijke gebedsdiensten.

De diensten vinden plaats op donderdag 25 januari 2018 a.s. in de kerk van de Doopsgezinde Gemeente, Dorpstienden 3. In Stellendam organiseren de Hervormde en de Gereformeerde Kerk eveneens een gezamenlijke gebedsdienst en wel op woensdag 24 januari. Beide diensten beginnen om 19.30 uur en iedereen is daar van harte welkom.
'Recht door zee' is het thema voor de Week van Gebed. De jaarlijkse gebedsweek voor de eenheid van de kerken vindt in 2018 plaats van 21 tot en met 28 januari. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus en is afkomstig uit het Caribisch gebied. De Week van Gebed wordt georganiseerd door De Raad van Kerken en Missie Nederland. Deze organisaties kennen een lange gebedstraditie, die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden, blijken zij onderlinge verbondenheid te ervaren. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schatting zo'n 200.000 mensen meegedaan met het initiatief.

Vrijwilligers gezocht

GOEREE-OVERFLAKKEE - Stichting ZIJN werkt met veel vrijwilligers. De organisatie is erg blij dat er veel mensen zijn die vrijwilligerswerk willen doen. "Zonder hen zou de stichting niet kunnen bestaan. Nu het winter is, krijgen we een hoop hulpvragen van ouderen. Wie zorgt er voor een beetje gezelschap?"

"Voor een mevrouw van 88 jaar zoeken we iemand in de omgeving van Ouddorp, die eens in de week bij haar op bezoek wil gaan. Mevrouw houdt van koffie/thee drinken, kruiswoordpuzzels maken en natuurfilms bekijken. Tevens heeft mevrouw een grote culturele belangstelling.

We zoeken nog een vrijwilligster in de omgeving van Ouddorp die met een 88-jarige, pientere dame af en toe op stap kan gaan. Mevrouw zou zo graag eens naar de bibliotheek, de Action of kringloopwinkel gaan of samen een concert op het eiland bezoeken. Of gewoon samen een boodschapje halen. Mevrouw staat open voor andere uitjes!
Een 86-jarige dame uit Ouddorp zou het fijn vinden als iemand af en toe een kopje koffie of thee komt drinken. Mevrouw maakt graag een praatje, maar zit grote delen van de dag alleen thuis en voelt zich eenzaam.

Voor een zestigjarige mevrouw in Oude-Tonge zoeken we iemand om gezellig een kopje koffie mee te drinken, een praatje te maken en bij mooi weer een wandelingetje te maken met de rolstoel. Een keer per week.
Voor een zeventigjarige vrouw in Nieuwe-Tonge zijn we op zoek naar iemand die met haar wil wandelen met de rolstoel of om er samen eens gezellig op uit te gaan.
Een negentigjarige mevrouw zou het ook fijn vinden wanneer er eens iemand langs zou komen voor een praatje en een kopje koffie.


Digicafé


Verder zijn we op zoek naar mensen die een beetje handig zijn met de computer, om ouderen te helpen met het gebruik van de computer in het Digicafé in Middelharnis op woensdagmorgen.


Preventief huisbezoek


Ook zoeken we nog vrijwilligers voor afname van het preventief huisbezoek. Bij deze preventieve huisbezoeken worden, in opdracht van de gemeente Goeree-Overflakkee, zelfstandig wonende ouderen op 70-jarige leeftijd bezocht door een speciaal hiervoor opgeleide vrijwilliger van Stichting ZIJN. Het huisbezoek heeft een sterk informerend en inventariserend karakter. Doel van het gesprek is om inzicht te krijgen in wat de ouderen in de gemeente willen en/of nodig hebben. Dit gebeurt aan de hand van een vragenlijst.

Wilt u wat tijd vrijmaken om een ander te helpen, dan kunt u contact opnemen met Stichting ZIJN, Doetinchemsestraat 27, 3241 AA Middelharnis, contact: 0187-641344 - email: a.hogenbirk@zijngo.nl.

Hapkidovereniging overhandigde membershipscards

STAD AAN 'T HARINGVLIET - Hapkidovereniging Jinmu Kwan Nederland heeft vorige week, bij de eerste training van 2018, zijn studenten de officiële Jinmu Kwan membershipcards overhandigd.

Deze membershipcards zijn door Grootmeester Lim Chae Kwan gemaakt en laten zien dat deze studenten officieel tot de Jinmu Kwan familie behoren. De Jinmu Kwan familie is een kleine, maar warme en hechte familie.
Hapkido is een martial art (zelfverdedigingskunst). Van het beoefenen van hapkido krijg je een betere conditie, zelfvertrouwen en het helpt je zowel fysiek als mentaal weerbaarder te worden. Jinmu Kwan staat voor hard, maar met veel plezier, trainen. "Wij hebben de beschikking over de originele trap-, stoot- , klem- en valbreektechnieken van Founder Choi Yong Sul. Deze technieken werken en zijn geschikt voor zowel jong als oud, man als vrouw", aldus de organisatie.
De trainingstijden zijn op woensdag- en vrijdagavond van 18.30-20.00 uur en op zaterdagochtend van 9.30-11.00 uur bij TotalBody Health Centre te Stad aan 't Haringvliet. Voor meer informatie kunt u kijken op www.totalbody.nl, of telefonisch contact opnemen met hoofdtrainer Jeroen Maliepaard, tel. 06-50204183.

Oude boerderijen op Goeree (deel 2)

Vrijdag in de krant

Hier komen (waarschijnlijk) woningen

Hier komen (waarschijnlijk) woninge