info@eilandennieuws.nl
t. 0187 74 54 50

Dinsdag Eilanden-Nieuws

30 mei 2017

Dinsdag Eilanden-Nieuws 30 mei 2017


Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: info@eilandennieuws.nl of 0187-745450

"Eén dag huilen, daarna knallen"

OUDE-TONGE – Onbevattelijk! En verslagen. Dat zijn nog altijd de gevoelens die Achmed Rashid als het ware door z'n aders voelt stromen wanneer 't over de brand gaat die anderhalve week geleden zijn sportschool, Focus Health & Fitness te Oude-Tonge, geheel verwoestte. "Mijn droom! Mijn levenswerk! Waar je een paar jaar over hebt gedaan, zie je voor je ogen verwoest worden. In een paar uur tijd is alles weg. Je kunt alleen maar machteloos toekijken, perplex, als aan de grond genageld." In een interview vertelt hij over de schade en kijkt hij vooruit. "De steun en betrokkenheid geven kracht om door te gaan. Binnen een maand hopen we weer operationeel te zijn." (Foto: Hans Villerius)

Lees het interview op pagina 11.

Veel dode vissen door warmte

MIDDELHARNIS - Afgelopen weekend werden er op verschillende plaatsen op het eiland dode vissen aangetroffen. Door het warme weer zit er weinig zuurstof in het water, waardoor er veel vissen doodgaan. Onder andere in de haven bij de gemeentewerf in Middelharnis en de oude haven van Stad aan 't Haringvliet dreven er dode vissen in het water. De gemeente en het Waterschap Hollandse Delta hebben maatregelen genomen, noodpompen zorgen voor extra zuurstof in het water.

Vrachtwagen op z'n kant

OOLTGENSPLAAT - Vrijdagmorgen omstreeks half negen is er een vrachtwagen met vloeibare mest gekanteld op de N59. De vrachtwagen kwam vanaf Willemstad. Aan het einde van de bocht om de N59 op te rijden, kantelde de combinatie. De chauffeur is overgebracht naar het ziekenhuis. Nadat de tank was leeggepompt kon de vrachtwagen overeind worden gezet. Het verkeer werd tot begin van de middag omgeleid via de parallelweg.

2 / 26

Agenda

Woensdag 31 mei

OUDE-TONGE – Knutselen voor Vaderdag van 13.30 tot 15.00 uur. Bernhardstraat 27. Opgeven via Rita Visbeen: 0187-642514, of Koop en Matty Klos: 0187-643622.

Donderdag 1 juni

DIRKSLAND - Geldbingo SVIK in de Victoriahal aan de Philipshoofjesweg 57a. De aanvang is 19.30 uur en de zaal is open vanaf 19.00 uur.

Vrijdag 2 juni

MIDDELHARNIS – Autisoos. 19.00 tot 21.00 uur in de kantine van Goed voor Goed (Kringloopcentrum). Adres: Simon Stevinweg 49.
NIEUWE-TONGE – Bingoavond, verzorgd door Wijkgroep in Ons Dorpshuis. Aanvang 19.30 uur.

Zaterdag 3 juni

MIDDELHARNIS – Repair Café, bij Goed voor Goed, Simon Stevinweg 47-49. Vanaf 10.00 uur. Na 12.15 uur geen grote reparaties meer. Eind: 13.00 uur. www.repaircafemiddelharnis.nl.
OUDE-TONGE – Rommelmarkt Ebbe en Vloed.
GOEDEREEDE – Rommelmarkt rondom de haven. Organisatie: Hervormde Gemeente. Van 9.00 tot 16.00 uur.
STAD AAN 'T HARINGVLIET – Jeugd rugbytoernooi voor jongens en meisjes van 6 t/m 12 jaar. Aanmelden via rugbyopflakkee@hotmail.com. Zie ook www.efrceilanders.nl.

Maandag 5 juni

OUDDORP – Fiets- en autopuzzelrit. Organisatie: Activiteitencommissie HHG Ouddorp. Start tussen 14.30 en 15.30 uur bij de Eben Haëzerkerk.

Woensdag 7 juni

OUDE-TONGE – Gebedssamenkomst. Aanvang 20.30 uur in Aktivia aan de Kerking.
OOLTGENSPLAAT - Breicafé van 19.30 tot 22.30 uur. 't Centrum, Weesmolenstraat.

Zaterdag 10 juni

NIEUWE-TONGE – Inleveren spullen rommelmarkt Hervormde Kerk. Van 9.00 tot 11.30 uur in schuur fam. Van Kempen, Oudelandsedijk 4A te Oude-Tonge (bij Van Schelven de dijk op), of bij Hervormd Centrum Elim. Meer info: 06-16794189.
STELLENDAM – Verkoping van goede, gebruikte spullen vanuit de container bij de Gereformeerde Kerk. Van 10.00 tot 13.00 uur aan de Kerkhoflaan 4.
LANGSTRAAT – Rommelmarkt. Organisatie: Belangenver. Langstraat. Van 10.00 tot 15.00 uur bij Verenigingsgebouw De Keet.
MIDDELHARNIS – Bingo-avond in het Wijkcentrum, Doetinchemsestraat 27. Aanvang 19.30 uur. Info: 483366.

Dinsdag 13 juni

OUDDORP - Catechese-avond. Thema: Geloof en Hoop. Martinuskapel, Stationsweg 37. Aanvang 20.00 uur.

Connect Us brengt vluchtelingen en Nederlanders bij elkaar

SOMMELSDIJK – Als Nederlander weet je dat er vluchtelingen in je omgeving wonen. Maar hoe kom je met elkaar in contact, contact dat verder gaat dan een groet op straat? Vluchtelingen willen hun nieuwe landgenoten leren kennen, maar weten vaak ook niet precies hoe ze dat aan moeten pakken. Een groepje jonge Flakkeeënaren verzon iets om ze bij elkaar te brengen.

Door Kees van Rixoort

Ze organiseren twee keer per maand een bijeenkomst voor vluchtelingen en Nederlanders. De ene keer komen ze naar De Staver om te sporten, de andere keer verzamelen ze in "De Oude Bieb'' in Dirksland om spelletjes te doen. Sport en spel zijn geen doel op zich, maar een middel om contact tot stand te brengen en met elkaar in gesprek te raken.

Impulsief idee

"Het was een impulsief idee", vertelt een van de initiatiefnemers. ''Nederlanders willen best wat betekenen voor vluchtelingen. Maar ze weten vaak niet wat en hoe? Je gaat niet zomaar bij nieuwe bewoners aanbellen. Bij de nieuwe Nederlanders, vooral de jongeren, speelt dat ook. Van beide kanten is er dus wel de wil, maar hangt de vraag: hoe?''

Dat leidde tot het afhuren van de sporthal tijdens een vakantie, eerder dit jaar. Een spontane actie die aansloeg: er kwamen direct 30 mensen. De tweede keer hadden de organisatoren flyers uitgedeeld en was de belangstelling nog groter. Aanvankelijk waren het vooral vluchtelingen die op de bijeenkomsten afkwamen, maar de voorlaatste keer was de verdeling al fiftyfifty. De organisatoren hopen dat die trend doorzet en roepen iedereen op om ook te komen sporten of spelen. Wie liever op de tribune zit of gewoon eens een babbeltje wil maken, is ook van harte welkom.

Het impulsieve idee is na enkele maanden uitgegroeid tot een meer gestructureerd geheel. Zo is het kleine groepje initiatiefnemers uitgegroeid tot zeven mensen: Arianne, Anja, Anneke, Guido, Jonathan, Marlène en William. Zij organiseren de activiteiten onder de naam 'Connect-Us'. Dit is onderdeel van een landelijk initiatief van Stichting Gave om vluchtelingen en Nederlanders te verbinden. Dit onder het motto: 'gevlucht, gezien, geliefd'.

Eilandelijk is er ondersteuning voor de activiteiten. Zo heeft Sporthuis de Bont gesponsord in de aanschaf van een aantal ballen en zorgt groenteboer Dekker voor fruit. Ondersteuning in welke vorm dan ook is welkom.

Iets opbouwen

Fadi Chandalouk is een van deelnemers. Hij is een Syrische vluchteling die nu drie maanden in Dirksland woont. Hij zegt blij te zijn hier te wonen, graag te sporten en het opbouwen van contacten heel belangrijk te vinden. Hij komt graag bij de Connect Us avonden en geniet van de nieuwe contacten die hij hier op doet. "Kijk", zegt een van de initiatiefnemers, terwijl even verderop de volleybal over het net vliegt, "wij zijn geplaatst in een luxe wereld met veel mogelijkheden. Wij hebben het hartstikke goed. Nu komen er mensen binnen die zijn gevlucht en hier weer alles moeten opbouwen. Fijn om iets van onze overvloed te kunnen delen. Het is goed om hen in liefde te ontvangen en te helpen."

De volgende Connect Us-avonden zijn op 9 juni (spelavond in De Oude Bieb te Dirksland) en 23 juni (sportavond in De Staver). Wie vragen heeft of Connect Us wil ondersteunen kan contact opnemen via e-mail connectusgo@gmail.com.

Nieuwe aanpak voor overlast gevende groepen jongeren

GOEREE-OVERFLAKKEE - In een informatieve brief aan de gemeenteraad geeft burgemeester Grootenboer een inkijk in de landelijke aanpak van groepen jongeren die problematisch gedrag geven in de openbare ruimte. Daarbij wordt een zogenaamde groepsscan als instrument ingezet. Het komt in de informatieve brief aan de orde bij de terugblik, evaluatie van de activiteit die in 2016 enige tijd op Goeree-Overflakkee is uitgevoerd voor aanpak van een groep overlast gevende jongeren in Ooltgensplaat.

Door Jaap Ruizeveld

Genoemd landelijk instrument geeft gemeenten en ketenpartners de mogelijkheid een goed beeld op te stellen van groepen die overlast geven of erger, crimineel gedrag vertonen. Een belangrijk nieuw element is dat niet uitsluitend informatie van de politie wordt gebruikt in het kader van de inventarisatie, maar ook informatie van andere partners, zoals het Openbaar Ministerie en zorgpartners. Op die manier is een gemeente beter in staat een effectieve en doelgerichte aanpak te ontwikkelen.

Analyseren

Dit nieuwe landelijke instrument zal worden gebruikt bij in het beeld brengen en analyseren van een groep. Vervolgens worden de oorzaken van het problematisch gedrag van de groep integraal aangepakt. Voor de uitwisseling van informatie met Politie en Openbaar Ministerie is een convenant afgesloten dat ook bij een mogelijke volgende groepsaanpak kan worden ingezet. Deze nieuwe werkwijze is ook meer afgestemd op de veranderende situatie en de diversiteit van de groepen jongeren op straat. De praktijk is dat groepen niet (altijd) meer zichtbaar zijn op straat, maar zich vooral bewegen in los-vaste netwerken met inschakeling van social media. Jongeren bewegen zich steeds meer in inhoudelijk moeilijk te traceren groepen, hetgeen een dynamische (integrale) aanpak vraagt en vergt, aldus de inhoud van de informatieve brief van de burgemeester..

Regeling ontheffing voor woonplaats wethouders versoepeld

DEN HAAG - Gemeenteraden krijgen meer vrijheid in het toestaan dat een wethouder niet hoeft te verhuizen naar de gemeente waar hij bestuurder is. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Nu moeten gemeenteraden jaarlijks een gemotiveerd besluit nemen over de ontheffing van dit zogenaamde woonplaatsvereiste, dat is vastgelegd in de Gemeentewet. Op Goeree-Overflakkee is dat eind vorig jaar opnieuw bekrachtigd voor de wethouders Tollenaar en (toenmalig) Trouwborst.

Door Jaap Ruizeveld

Uitgangspunt volgens de Gemeentewet is en blijft dat een wethouder woont in de gemeente die hij bestuurt. Het kabinet vindt dat de ontheffing van het woonplaatsvereiste een lokale aangelegenheid is. De noodzaak om over het voortduren van de ontheffing jaarlijks een beslissing te nemen vervalt. Dit doet meer recht aan de lokale autonomie van een gemeente. Gemeenteraden hebben zo de ruimte om bijvoorbeeld een andere termijn of aanvullende voorwaarden aan de ontheffing te stellen. Het vervallen van de jaarlijkse termijn voor ontheffing voorkomt ook dat deze vatbaar is voor politieke beoordeling. Het niet-verlengen van ontheffing leidt namelijk tot ontslag van de wethouder omdat het woonplaatsvereiste een functievereiste is; het is ongewenst dat oneigenlijke motieven een rol kunnen spelen bij de beoordeling hiervan. De verruiming geldt ook voor gedeputeerden. Het wetsvoorstel krijgt steun van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Wethoudersvereniging en het Interprovinciaal Overleg.

Benefietavond voor Inloophuis De Boei

OUDDORP – Op woensdagavond 31 mei wordt er door de vrijwilligers en Vrienden van Inloophuis De Boei een benefietavond georganiseerd in Het Raad en Polderhuis in Ouddorp.

Inloophuis De Boei stelt zich ten doel een ontmoetingsplek te faciliteren en te onderhouden voor mensen die leven met kanker en hun naasten. Het wil een veilige ruimte bieden waar lotgenoten zichzelf kunnen zijn, waar naar hen geluisterd wordt, waar zij informatie over kanker kunnen vinden, waar zij creatief bezig kunnen zijn en lezingen en cursussen kunnen volgen. Momenteel wordt gebruik gemaakt van de locatie "De Overkant" – Dijkstelweg 33 in Ouddorp. Iedere 2e en 4e dinsdag van de maand is De Boei open tussen 10.00 en 16.00 uur en kan iedereen binnenlopen voor een kopje koffie, een luisterend oor. Daarnaast kan er worden deelgenomen aan cursussen, lezingen en workshops. Alle informatie over De Boei is te vinden op www.deboeigo.nl

Geld nodig

Om de Boei financieel gezond te houden is er geld nodig. Dit wordt op woensdagavond 31 mei gedaan met het verzorgen van een filmavond in het Raad en Polderhuis in Ouddorp. Tijdens de benefietavond zal, na een inleiding, de verfilming van het boek "Het meisje met 9 pruiken – van Sophie van der Stap" worden vertoond. Het boek vertelt het levensverhaal van Sophie; Sophie van der Stap was 21 jaar toen zij te horen kreeg dat zij aan een zeldzame vorm van kinderkanker leed. Ze was al bekend met kanker omdat haar moeder net genezen was van borstkanker. Sophie studeerde op dat moment politicologie, maar moest haar studie uitstellen om te werken aan haar genezing. Nadat zij klaar was met de behandeling heeft zij haar dagboek gebruikt om Meisje met negen pruiken te schrijven. In 2008 heeft zij een vervolg geschreven over haar leven na haar ziekte, Een blauwe vinger zegt gedag. In 2012 verscheen haar derde roman, En wat als dit liefde is.

Skypeverbinding

Bijzonder deze avond zal zijn dat Sophie van der Stap deze avond, voorafgaand aan de filmvertoning, via een Skypeverbinding, aanwezig zal zijn om de aanwezigen toe te spreken, een toelichting zal geven op de film en eventuele vragen zal beantwoorden. Door de uitgeverij van Sophie van der Stap zijn 3 exemplaren van het boek ter beschikking gesteld. Deze zullen tijdens de benefietavond worden verloot. Toegangskaarten reserveren voor de film kan aan de balie in de Bibliotheek (Ouddorp en Middelharnis), via www.leerenbeleef.nl of via 06-22111572.

Zendelinge Fineke Janssen bezoekt Koop de Goede Hoop

MIDDELHARNIS - Komende vrijdag, 2 juni, vereert zendelinge Fineke Janssen goede doelenwinkel Koop de Goede Hoop met een bezoek! Fineke verzet prachtig werk in Bolivia, waar zij met name verslaafde straatjongeren helpt een geheel nieuw leven op te bouwen.

Drugs maken enorm veel kapot en verwoesten in velerlei opzichten een leven. Fineke gaat met haar team de straat op in La Paz, deelt voedsel en liefde uit en nodigt waar mogelijk jongeren uit in de opvanghuizen die gerund worden door haar stichting Adulam. Er zijn nu drie rehabilitatiecentra, waar zij samen met nationale Boliviaanse medewerkers de zorg draagt voor zo'n dertig jongeren. Ook is er een kleine kleuterschool voor hun eventuele kinderen.

Koop de Goede Hoop is erg blij haar deze maanden te kunnen helpen met het inzamelen van een 'extraatje'. Ieder kwartaal heeft de winkel een nieuw goed doel. Dankzij de gulle aankopen van de winkelbezoekers krijgen veel jonge mensen in Bolivia nu de kans opnieuw te beginnen. Wie eens persoonlijk kennis wil maken met Fineke of vragen aan haar heeft, kan dat nu doen! Zij bezoekt Koop de Goede Hoop in de middag van 2 juni, na één uur. Uiteraard staat koffie, thee en wat lekkers erbij klaar. U vindt de winkel aan de Hobbemastraat 1 te Middelharnis. Voor de laatste informatie kunt u ook de Facebookpagina van Koop de Goede Hoop bezoeken.

SGP vertaalt motie pulsvisserij in het Frans

GOEREE-OVERFLAKKEE - Op 18 mei 2017 heeft de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee een motie aangenomen over het grote belang van de pulsvisserij voor de visserijsector. Om ervoor te zorgen dat deze hartenkreet ook in Brussel en Straatsburg gehoor vindt, heeft de SGP-fractie de motie vertaald in het Frans. De partij is nog op zoek naar iemand die de motie in het Deens wil vertalen.

In de gezamenlijke motie, ingediend door alle partijen in de raad van Goeree-Overflakee, wordt aangegeven dat de door de visserijsector op ons eiland ontwikkelde pulsvisserij een innovatieve, milieuvriendelijke en duurzame vangstmethode is, met vele voordelen. Voorbeelden van de voordelen zijn het lagere brandstofverbruik, minder CO2 uitstoot, minder bijvangst en minder bodemberoering. Ondernemers op ons eiland hebben flink geïnvesteerd in op deze techniek gebaseerde modernisering van de schepen. De huidige ontheffingen voor pulsvisserij gelden tot in 2019 en moeten worden omgezet naar definitieve vergunningen. Helaas zijn de EU-ministers nog niet overtuigd van de duurzaamheid en diervriendelijkheid en willen vooralsnog eerder tot beperking overgaan. Als dit doorgaat is dit voor de Nederlandse en zeker 'onze' visserijsector een zware klap. De SGP ondersteunt dat nu primair de visserijsector aan zet is, maar dat de landelijke en lokale overheid ook een belang hebben bij het voortbestaan van een duurzame en gezonde visserijsector.

Het college wordt opgeroepen alles in het werk te stellen om de pulsvisserij te waarborgen. De (vertaalde) motie is te vinden op www.sgpgo.nl.

Gevoelens van eenzaamheid

GOEREE-OVERFLAKKEE - In een informatieve brief aan de raad zegt het college toe dit najaar inzicht te geven in initiatieven en resultaten op het gebied van eenzaamheidsbestrijding. Dit staat in antwoorden op vragen van de fractie ChristenUnie over eenzaamheid in de gemeente Goeree-Overflakkee. Gevoelens van eenzaamheid komen veel voor bij ouderen. Van de 55-plussers op het eiland is 41 procent in meer of mindere mate eenzaam. Daarvan is 6 procent ernstig eenzaam.

Door Jaap Ruizeveld

In de regio liggen deze cijfers op respectievelijk 39% en 7% ernstig. Van de ouderen die aangeven problemen te hebben met het verlies van een naaste is bijna de helft eenzaam. Gemeld wordt dat in de gezondheidsatlas van GGD Rotterdam-Rijnmond ook onder jongeren gevoelens van eenzaamheid zijn. Het college wijst op de presentatie van Paulina Nu en geeft aan dat er een plan komt dat gedragen wordt door de gemeente en de samenwerkende partners. Ouderen worden bezocht door medewerkers van de stichting ZIJN in samenwerking met Careyn. Binnen de gemeente zijn er ook inloopmogelijkheden bij organisaties voor doelgroepen. Dit alles draagt bij aan lotgenotencontact, maar ook aan het verbreken van het sociaal isolement, stelt het college.

Wandelmars voor Diabetes Fonds

OUDE-TONGE - Zaterdag 1 juli wordt, in samenwerking met de twee tennisverenigingen van Oostflakkee, Het Westrak uit Oude-Tonge en TVO uit Ooltgensplaat, een wandelmars georganiseerd.

De opbrengst van dit evenement gaat in zijn geheel naar het Diabetes Fonds. "Iedereen van ons kent wel iemand in zijn omgeving met diabetes. Het Diabetes Fonds werkt aan genezing van diabetes en aan een gezond leven zonder dagelijkse zorgen over diabetes en complicaties. Dit doen zij via wetenschappelijk onderzoek en voorlichting samen met iedereen die hen daarbij helpt. Bewegen is voor diabetespatiënten een voorwaarde voor een gezonde levensstijl, vandaar dat deze mars wordt georganiseerd", aldus de organisatoren.

De start van deze wandelmars is zaterdag tussen 9.00 en 10.00 uur bij Tennisvereniging Het Westrak in Oude-Tonge. De afstanden die gelopen kunnen worden zijn 12 en 31 kilometer. De route van de 31 kilometer is veranderd en loopt van Oude-Tonge, Ooltgensplaat, Den Bommel en Zuidzijde terug naar de tennisvereniging Het Westrak in Oude-Tonge. Onderweg zijn er stempelposten, één voor de 12 kilometer en vijf voor de 31 kilometer. Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00. De organisatie heeft gezorgd voor begeleiding van EHBO en wordt ook een bezemwagen ingezet. Voor nadere inlichtingen kunt contact opnemen met Willem Broekhuis: 06-50201063.

Slagerij Buth in finale Spareribs Trophy

OOLTGENSPLAAT - Dit jaar nemen er 84 slagers deel aan de keuring Spareribs Trophy 2017. Het was dan ook een pittige keuringsdag voor de jury, bestaande uit chefkok Ramon Beuk, Rinus de Rijder van SVO vakopleiding food en winnaar 2016 slager Simon van Schaik. Maar na uitgebreid keuren en overleg over kleur, geur, aanzien en natuurlijk smaak, is een top 10 gekozen. "De kwaliteit was hoog dit jaar en daarom zijn de verschillen bij de geselecteerde spareribs ook heel klein. Het belooft een spannende finale te worden", aldus juryvoorzitter Ramon Beuk. Slagerij Buth uit Ooltgensplaat is één van de tien finalisten. De finalekeuring is op 8 juni, als onderdeel van de jurering vindt een mystery-aankoop plaats. Tijdens het KNS-inspiratiecongres op 26 juni aanstaande wordt de winnaar bekend gemaakt.

Buurtbewoners organiseren grote rommelmarkt

MIDDELHARNIS - Buurtbewoners in Middelharnis hebben weer de handen ineen geslagen en organiseren een grote rommelmarkt om elkaar beter te leren kennen én de zolder op te ruimen.

De rommelmarkt is op zaterdag 24 juni en wordt georganiseerd door enkele buurtbewoners van de Prinses Marijkestraat. Er zijn al meer dan 40 aanmeldingen van (dorps)bewoners binnen, die deel zullen gaan nemen aan deze rommelmarkt.
De rommelmarkt is een jaarlijks terugkerend evenement voor de gehele buurt, waarbij buren van diverse leeftijden en achtergronden prettig met elkaar omgaan en zich daar persoonlijk ook voor inzetten. De rommelmarkt is zelfs een begrip geworden in Middelharnis en Sommelsdijk, waardoor ook bewoners buiten de 'buurt' deelnemen aan de rommelmarkt en hun 'waar' te koop aanbieden. Dit jaar wordt de rommelmarkt alweer voor de 11e keer georganiseerd.
Zoekt u leuke spulletjes? Het is zaterdag 24 juni allemaal te vinden op de rommelmarkt in de Prinses Marijkestraat van Middelharnis. De rommelmarkt 'Van Rommelzolder tot Straatverkoop' gaat om 9.00 uur van start en duurt tot ongeveer 15.00 uur. De Prinses Marijkestraat is een zijstraat van de Steneweg en van de Prins Bernhardlaan. Zowel op het schoolplein van D'n Tuun als in de Prinses Marijkestraat zullen buurtbewoners hun waar te koop aanbieden. Voor meer informatie of deelname kunt u contact opnemen met Wil Alberts, telefoonnummer 0187-612680.
Tevens is er dezelfde dag een grote verkoop van tweedehands kleding in de Oost-Achterweg van Middelharnis. De opbrengst daarvan is bestemd voor de Exoduskerk.

Op de foto in klederdracht met Havendag

MIDDELHARNIS - Altijd al een foto van jezelf of van je gezin in klederdracht willen hebben? Dat is mogelijk met Menheerse Havendag op zaterdag 3 juni.

Op het Vingerling in Middelharnis is het Streekmuseum Goeree-Overflakkee met twee kramen vertegenwoordigd en kan je tegen een kleine vergoeding op de foto in streekdracht. Een onvergetelijk souvenir met een knipoog naar het verleden.
Proef en beleef de sfeer van vroeger in en met het Streekmuseum van Goeree-Overflakkee. www.streekmuseum.nl.

Focus Health & Fitness maakt doorstart na nachtmerrie

OUDE-TONGE - Bij de uitgebrande sportschool spraken we met Achmed over het gebeurde, en: hoe nu verder? Het terrein naast het gebouw is inmiddels afgezet met hekken. Het voorste deel van het bedrijfsverzamelgebouw is weliswaar intact gebleven, maar achterin bestaat instortingsgevaar. Voor het interview, en om een beeld te krijgen van de situatie, wordt de afzetting toch even gepasseerd.

Tekst en foto's: Hans Villerius

Oorlogsgebied

Vooraan lijkt 't allemaal wel mee te vallen, maar naarmate we langs het bedrijfsverzamelgebouw, waar Focus Health & Fitness in is gevestigd, verder naar achteren lopen richting de ingang van wat tot vorig weekend een toonaangevende sportschool op het eiland was, raak je steeds dieper onder de indruk van wat een allesverwoestende brand doet. Bij elke stap die je zet, dringt de brandstank dieper in je neusholten en zie je steeds duidelijker worden hoe zeer deze brand heeft huisgehouden, in die nacht van zaterdag op zondag. Sprakeloos echter ben je wanneer je oog in oog staat met een ruimte waar totale verwoesting en wanorde heerst, waar alles wat zich er nog in bevindt complete ontluistering is, eigenlijk: een omgeving waar de dood heerst. Dat is het eerste wat bij je bovenkomt wanneer je, in het half-schemer, je ogen laat gaan over de ravage die vóór je ligt. Waar alles onder je schoenen knarst en kraakt van verkoold en verast pulver en waar alles ruikt naar verbrand hout, rubber en plastic. Waar alles vieszwart is gebrand, geblakerd, gesmolten. Plaatwerk dat uit het brandende plafond naar beneden kwam en schots en scheef verspreid ligt. Stakerige stalen karkassen, die als kaalgebrande geraamtes herinneren aan de vele apparatuur die in sportschool Focus stond opgesteld. Dikke leidingen die op meters hoogte doorbuigen. Overal plassen, die in stilte nog iets vertellen over de massa's bluswater die over het brandende gebouw zijn uitgestort. En dan nog de scheef hangende stukken van de hoge stenen muur die in het gebouw twee ruimten van elkaar scheidde, maar die door een enorme explosie tijdens de brand goeddeels werd weggeblazen. De brokstukken van de muur liggen binnen overal heen verspreid, terwijl de resterende uiteinden rond de geslagen bres niet veel nodig lijken te hebben of ze komen alsnog naar beneden. Evenals de grote roldeur die, ook door de explosie, omgekeerd naar buiten is geslagen. "Het lijkt wel oorlogsgebied", mijmert Achmed voor zich uit. En daarmee is niets teveel gezegd.

Explosie

"Volgens de brandweer is de brand ontstaan in het bedrijf naast ons", geeft de gedupeerde sportschoolhouder aan, "en is via dakisolatie het vuur naar Focus doorgeslagen. Dat is EPS-isolatie. Als dat vlamvat breidt het vuur zich niet alleen razendsnel uit, maar komen er ook gassen vrij. Die hebben waarschijnlijk de explosie veroorzaakt die er is geweest. De klap was zo groot dat in huizen aan de overkant van de Stationsweg de schilderijtjes van de muur kwamen."

Huilen

Achmed lag nog maar net op bed toen 's nachts de telefoon bij 'm ging. "Het was een vriend die belde. Ik dacht: zal wel 'n geintje zijn, die laat ik gewoon rammelen. Maar het bleef aanhouden. Bij de vijfde keer, 't moest nu toch wel serieus zijn, nam ik op en kreeg ik te horen dat ik onmiddellijk naar Oude-Tonge moest komen omdat de sportschool in lichterlaaie stond. Wanneer je dat hoort, geloof je 't eigenlijk niet. Maar als je aan komt rijden, je al die blauwe zwaailichten ziet en drommen mensen, en dat je sportschool één vuurzee is, ja, dan sta je echt te huilen. Het ging juist top in het bedrijf en het groeide nog steeds…"

Kippenvel

Maar onvoorstelbaar is 't", vervolgt Achmed, "met hoeveel steun ik werd en nog altijd wordt omringd. Echt kippenvel…! Dat was meteen 's nachts al door de mensen van Adviesgroep De Vogel, die niet alleen als verzekeraar in de weer waren, maar ook andere dingen op zich namen om te regelen omdat ik daar zelf op dat moment totaal niet toe in staat was. Maar de andere dag heb ik gezegd: één dag huilen, daarna weer knallen. We hebben veel leden, een aantal sport wel vijf, zes keer in de week, en die kan ik niet laten staan. Gelukkig krijg ik veel hulp van buitenaf, die 't mogelijk helpt maken zo gauw mogelijk weer activiteiten aan te kunnen bieden. Voetbalvereniging DBGC bijvoorbeeld. Maar ook DeltaRent, van Jan de Graaff, een eindje verder op het bedrijventerrein. Die heeft bedrijfsruimte beschikbaar waar ik de komende negen maanden tot een jaar de sportschool in kan voortzetten. De voorbereidingen worden er nu voor getroffen en binnen een maand hopen we met Focus weer operationeel te kunnen zijn. Maar ook uit de bevolking krijg ik zó veel steun, betrokkenheid en warm meeleven. Bloemen, kaarten, berichtjes via Facebook, enzovoorts. Een ex-medewerker is een donatieactie gestart, we hebben een half miljoen schade, en ook anderen hebben acties op touw gezet om de wederopbouw te helpen realiseren. Dit geeft me zó veel kracht om door te zetten. Dan zeg je: dit is nu écht Goeree-Overflakkee. Ik wil hier nooit meer weg…!"

Zonovergoten open dag De Jonge Spartaan

MIDDELHARNIS - Veel zaken kun je in de aanloop naar een activiteit plannen, maar het weer is altijd een onberekenbare factor. Tijdens de open dag van De Jonge Spartaan afgelopen vrijdag scheen de zon uitbundig. Ruim 100 enthousiaste kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar bezochten Sportpark Spartacus en namen deel aan de spellen en oefeningen. Er werden acht teams samengesteld, deelnemers deden techniekoefeningen, levend tafelvoetbal, 5 tegen 5 en nog veel meer. Tussendoor was er drinken en een koek en na afloop een ijsje. De organisatie bedankt iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de open dag. "Het was een geslaagd evenement. Volgend jaar maar weer, lijkt ons…"

70-jarig jubileum VV Den Bommel

DEN BOMMEL - Op 17 juni bestaat VVDB 70 jaar. Dit laat men niet ongemerkt voorbijgaan. Er worden leuke activiteiten georganiseerd, voor jong én oud. Hieronder een greep uit het 'aanbod':

Op woensdag 14 juni is de jeugd aan de beurt, er staat dan 's middags én 's avonds een voetbalclinic op het programma. Oliver Pilon, de topscoorder van voetbalclub Spakenburg, komt dit verzorgen. De clinic is voor de JO9 t/m de JO17. Op een speelse manier tracht Oliver de jeugd wat leuke en nuttige zaken te leren. De JO9 en JO11 zijn in de middag aan de beurt, de JO13, JO15 en JO17 werken 's-avonds het programma af. Voor de kabouters wordt er een apart programma afgewerkt in het begin van de middag.
Donderdagavond is er een gezamenlijke training voor alle seniorenelftallen, inclusief de Bommelse veteranen. Na afloop van de training is er in de kantine een leuke quiz met vragen over Den Bommel en over de voetbal. Uiteraard onder het genot van een hapje en een drankje.
Het klapstuk van het Jubileum zal op zaterdag zijn. Vanaf 9.00 uur vindt de Sportiefste Straat van Den Bommel plaats. Per straat is er een team samengesteld, wat het tegen andere straatteams gaat opnemen met allerlei activiteiten. Na de prijsuitreiking zal er een wedstrijd gespeeld gaan worden tussen Oud VVDB 1 en Oud Fios 1, aanvang 13.30 uur. Na deze opwarmer van de vroegere topspelers is het de beurt aan de huidige topspelers. Het Eerste van VVDB neemt het om 15.00 namelijk op tegen het Flakkees Elftal.
De Activiteitencommissie van VVDB vraagt nog speciale aandacht voor het VVDB Jubileumbier, er zijn in de kantine flessen te koop, voorzien van prachtige (oude) elftalfoto's.

Hek geplaatst rondom Buutenplaets

SLUISHAVEN – Afgelopen zaterdag is bij natuurspeeltuin Buutenplaets de schapenafzetting geplaatst. Steeds meer bedrijven dragen een steentje bij aan de nieuwe natuurspeeltuin bij Sluishaven. De Jaro Groep uit Ouddorp en ook Huib Hoek uit Ouddorp en Cornelis Capelle uit Oosterland zorgden voor een strak en mooi hek. Ook AMK was weer van de partij. Aanstaande zaterdag, 3 juni, worden het terras van het Buutenhuus en de wandelpaden aangelegd. Ook worden de leidingen en de waterpomp geïnstalleerd. Vanaf half juni start de crowdfundingsactie voor de speelobjecten. Ook het Buutenhuis wordt onder handen genomen, de organisatie is hiervoor nog op zoek naar bouwmaterialen, zoals kozijnen. Felsbourg Bad en Cultuur, de Formido in Oude-Tonge en Bouwcenter Esselink in Middelharnis hebben al materialen toegezegd. Als alles volgens plan verloopt, opent de buitenspeelplaats net voor de zomervakantie. Kijk voor meer informatie op www.buutenplaets.nl, of volg @buutenplaets op Facebook of Twitter. Neem voor meer informatie contact op met Wim Noordzij: wim@event-broker.com, of 06-53142432.

Petra Eigenraam start eigen fysiotherapiepraktijk in Ouddorp

Fysiotherapeut Petra Eigenraam in haar praktijk te Ouddorp. Foto: Hans Villerius

OUDDORP – Sinds 1 mei jl. is Ouddorp een ervaren fysiotherapeute rijker. Op die datum vestigde Petra Eigenraam (51) zich in het Gezondheidscentrum, Wilhelminaweg 14, als zelfstandig therapeut. Ruim 25 jaar, en met passie, beoefent ze het vak en behandelt ze alle soorten patiënten.

Door Hans Villerius

Tot voor kort was Petra uitsluitend werkzaam in loondienst, in een fysiotherapiepraktijk in Maassluis, maar het runnen van een zelfstandige praktijk steeg op haar wensenlijstje al langere tijd naar een steeds hogere plaats. Via een cliënt uit Goedereede, die ze in de Maassluisse praktijk hielp, hoorde ze dat in het Ouddorpse Gezondheidscentrum een ruimte beschikbaar kwam voor een fysiotherapeut. En hier realiseerde Petra haar eigen praktijk, voorlopig voor twee dagen in de week, op dinsdag en vrijdag. Voor het overige werkt ze nog in Maassluis, maar mogelijk ligt in de toekomst uitbreiding naar meer dan twee dagen per week in het verschiet in Ouddorp.

Ouderwets

Toen ze nog kind was, wist Petra eigenlijk al dat ze fysiotherapeute wilde worden. En dat heeft ze dus ook waargemaakt. Ze geniet niet alleen van het omgaan met mensen, maar ook patiënten van hun problemen afhelpen vindt ze dankbaar werk.
Petra typeert zichzelf als een 'ouderwetse' fysiotherapeut. "In 25 jaar heb ik een verschuiving op zien treden van 'hands on' naar 'hands off'", licht ze toe. "Vroeger was er meer aandacht voor het handenwerk: mobiliseren en masseren, terwijl tegenwoordig de focus al gauw gericht is op krachttraining. Het doen van oefeningen is zeker goed, maar naar mijn overtuiging is daar pas ruimte voor wanneer de stijve spieren of gewrichten goed losgemaakt zijn. Eerst moet de functiestoornis worden opgeheven. Ofwel, éérst mobiliseren, dán activeren."

Specialisaties

Hiermee onderscheidt Petra zich, vertelt ze, evenals in het bieden van enkele specialisaties. "Naast de algemene fysiotherapie doe ik Dry Needling en Manuele mobilisatie volgens D.A.M., twee aanvullende therapieën waarmee heel goede resultaten worden bereikt. Dry Needling is vooral effectief wanneer pijnlijke of stijve spieren worden veroorzaakt door spierknopen, triggerpoints. Bij Dry Needling worden de spierknopen met naaldjes aangeprikt, waardoor ze weer snel, en langdurig, ontspannen.
D.A.M. is een speciale mobilisatietechniek. Hiermee wordt de mobiliteit, de lenigheid, in gewrichten hersteld. En voor patiënten met een tenniselleboog bestaat er een speciale aanpak. In slechts drie behandelingen worden de ergste klachten verholpen", legt Petra uit.

Inloopspreekuur

Maar ook voor bewegingstherapie en ingeval van sportblessure en revalidatie kunnen mensen bij haar terecht. "In de meeste gevallen is er geen verwijzing nodig van de huisarts", geeft ze aan, "en als zelfstandig therapeut heb ik inmiddels contracten met alle zorgverzekeraars."
Wie liever eerst een gesprekje heeft voordat er concreet afspraken worden gemaakt, kan daar ook voor bij Petra terecht, want elke vrijdagmiddag van 16.00-17.00 uur houdt ze hiervoor een inloopspreekuur, gratis toegankelijk.
Wie meer wil weten, kan bellen naar 06 38387087, mailen naar info@fysio-needling.nl of kijken op www.fysio-needling.nl.

Hisschemöller heropent vernieuwde DA-winkel

Samen met de burgemeester opende Corien Hisschemöller (r.) vrijdagochtend haar vernieuwde DA-winkel op D'n Diek. Foto: Hans Villerius

MIDDELHARNIS – "Wij zijn heel blij met ondernemers zoals jij. Ondernemers met durf. Die hebben we hard nodig en zijn echt onmisbaar!" Met die complimenteuze woorden gaf burgemeester Ada Grootenboer Corien Hisschemöller vrijdagmorgen een warm onthaal bij diens eigen winkel, voordat om 9.00 uur de winkeldeuren van DA Hisschemöller officieel werden heropend na een anderhalve week durende verbouwing.

Door Hans Villerius

De verbouwing was een rechtstreeks gevolg van de uitbreiding van het assortiment. Graag wilde Corien daar enkele merken aan toevoegen, zoals Rituals, Thierry Mugler, Estée Lauder en Collistar, maar dat vereiste wel aanpassing van het winkelinterieur. Om deze merken in de winkel te mogen hebben, zou daarvoor eigenlijk een afgescheiden gedeelte gemaakt moeten worden, maar Corien wilde haar DA-winkel niet in twee delen uiteen laten vallen. Als compromis werd een tussenmuur gemaakt, die wel optisch scheiding maakt tussen de winkel en de afdeling met de luxe nieuwe merken, maar waarbij de winkelruimte toch één geheel blijft. Natuurlijk vonden meteen ook de nodige aanpassingen plaats. De indeling van de winkel veranderde en daarmee ook de inrichting, wanden kregen een facelift, met onder andere boven de schappen in duidelijke letters aangegeven waar wat te vinden is. Vóór de verbouwing was DA Hisschemöller een DA 'De Luxe' winkel, met de toevoeging van de nieuwe merken mag de Middelharnisse winkel zich voortaan DA 'Mooi' noemen. Het team medewerkers had de heropening voorbereid en, als verrassing voor Corien, de burgemeester bereid gevonden om de openingshandeling te verrichten. Samen knipten ze vrijdagmorgen het lint door dat voor de winkelingang was gespannen. Daarna kon iedereen, onder het genot van koffie met wat lekkers én live pianomuziek – met vaardige hand verzorgd Coriens moeder Lenie die voorheen jarenlang met haar man Anton de winkel runde, de vernieuwde winkel bewonderen.

Jouw Marktkraam Ouddorp schenkt aan Roparunteam Mourik

OUDDORP - Bij Jouw Marktkraam kan iedereen zelfgemaakte, nieuwe of tweedehands spullen verkopen. Na het huren van een kraam zijn er veel mensen die de overige spullen voor het goede doel afgeven. Het doel van april in mei was de Roparun. De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker. Vorige week werd Jose van der Linden verrast met een cheque t.w.v. 750 euro voor het Mourikrunning team. Jouw Marktkraam Ouddorp aan het Molenblok 6-8 is vanaf nu de gehele week geopend, van maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Kernactiviteiten

ACHTHUIZEN

Donors met passie

Vier zussen Moerenhout uit Achthuizen geven samen al jaren bloed bij de bloedbank van Sanquin. De oudste heeft nu de leeftijd bereikt dat zij niet langer meer mag geven. Zij heeft het respectabele aantal van 62 keer volbloed doneren gehaald. Hiervoor heeft zij een herinneringsgeschenk mogen ontvangen van de bloedbank. Een sculptuur in opdracht voor Sanquin, ontworpen door de kunstenares Corry Ammerlaan-van Niekerk. De bronzen sculptuur bestaat uit twee samengestelde handen die de vrijwillige bloeddonatie symboliseren. Op de daarin liggende goudkleurige bronzen druppel zijn drie figuren aangebracht. Deze staan voor de Donor, de Ontvanger en Sanquin. De verbondenheid tussen deze drie partijen komt tot uitdrukking in dit beeldje.

DIRKSLAND

Geldbingo

Stichting SVIK organiseert voor donderdag 1 juni een geldbingo in de Victoriahal aan de Philipshoofjesweg 57a. Aanvang 19.30 uur. Zaal open 19.00 uur.

GOEDEREEDE

Rommelmarkt

Elk jaar wordt op de zaterdag voor Pinksteren een grote rommelmarkt gehouden rondom de haven van Goedereede. Deze rommelmarkt wordt georganiseerd door de Hervormde Gemeente te Goedereede en de opbrengst is geheel voor het goede doel. De goede doelen zijn dit jaar Goeie Hoop Afrika en Gevangenenzorg Nederland. De rommelmarkt, op zaterdag 3 juni, is van 9.00 tot 16.00 uur en er is weer van alles te vinden: gebruikte spullen, brocante, handwerk, kaarten, bloemen en planten, kaas, groente en fruit, verse vis, oliebollen en friet, pannenkoeken, eigen gebakken koekjes, cake en nog veel meer. Ook is er een terras om te genieten van een kopje koffie, thee, fris en iets lekkers. Voor kinderen is er een lollybak, enveloppen trekken, een springkussen en kleine dieren.

Oud papier

De Stichting Oud Papier Apollo te Goedereede haalt zaterdag weer oud papier op in Goedereede en op het Havenhoofd. Ook al het huishoudelijk karton kunt u hierbij aanbieden.
Graag het oud papier voor 8.30 uur goed gebundeld buiten zetten. Wie papier bij de container wil brengen, dient dit tussen 8.00 en 17.00 uur te doen.

GOEREE-OVERFLAKKEE

Naar EO-Jongerendag

Zaterdag 10 juni wordt de EO-Jongerendag gehouden, met dit keer als thema 'Fear not'. De reserveringslijnen voor kaartjes zijn open. Kijk voor info en reserveren op www.eo.nl/beam/evenement/eojongerendag. Ook dit jaar wil men weer samen met de bus vanaf Goeree-Overflakkee naar Arnhem gaan. Aanmelden kan via eojdbusgo@gmail.com onder vermelding van je voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en opstapplaats. Er kan gekozen worden uit de volgende opstapplaatsen: Ouddorp (bushalte Preekhillaan); Goedereede (busstation Vissersweg); Stellendam (busstation nabij Brielsestraat/Korteweg); Melissant (bushalte aan de Provinciale weg); Dirksland (bushalte Schelpenpad); Sommelsdijk (bushalte Samaritaan); Middelharnis (bushalte Doetinchemsestraat); Nieuwe-Tonge (Tramlijnweg bij tankstation Nelisse); Oude-Tonge (busstation); Schaapsweg (bushalte). De exacte opstaptijden worden doorgegeven per e-mail in de week voor het evenement. De bus start om ongeveer 9.30 uur in Ouddorp. 's Avonds, nadat het gehele programma van de Jongerendag is afgelopen, vertrekt de bus weer richting het eiland, daar hoopt men voor 0.00 uur weer te arriveren. Wie samen met iemand anders in de bus wil zitten, moet wel dezelfde opstapplaats afspreken en zich op tijd aanmelden. De kosten zijn € 19,-. Dit bedrag kan overgemaakt worden op IBAN nr. NL13RABO 035.12.64.272 ten name van Doopsgezinde Gemeente te Ouddorp, onder vermelding van je naam en EO-Jongerendag. Zodra het bedrag ontvangen is, is de plaats in de bus gereserveerd. Voor nadere informatie kun je gebruikmaken van bovengenoemd e-mailadres of eventueel bellen naar 0187-682393 of 06 48462692.

LANGSTRAAT

Rommelmarkt

Zaterdag 10 juni organiseert de Belangenvereniging Langstraat weer een gezellige rommelmarkt in en nabij het verenigingsgebouw 'De Keet' aan de Beatrixstraat 22. De markt is van 10.00 tot 15.00 uur. Langstraat ligt één kilometer voorbij Achthuizen. De opbrengst van de markt is bestemd voor het onderhoud van het verenigingsgebouw. Wat kunt u hier verwachten? Uiteraard veel rommelmarktspullen, maar ook kleding, enveloppen trekken, sjoelen met reuze sjoelbak en een grabbelton. Verder de boodschappenmand (raden naar het bedrag) en groenten, zoals radijs, sla, komkommer, enz.
Natuurlijk is er ook aan de inwendige mens gedacht en is er volop te drinken en te eten. Spullen kunt u nog inleveren op vrijdagavond 9 juni van 19.00 tot 21.00 uur. Of bel om een afspraak te maken naar Jeanet Leroy, tel.: 0187-665804.
Bruikbare kleding kan ingeleverd worden bij Bep Grielen, Langstraat 8b, Langstraat (tel.: 06-11090039) Parkeren kan achter 'De Keet' aan het eind van de Beatrixstraat.

MIDDELHARNIS

Goederen voor Roemenië

Zaterdag 3 juni is er weer de maandelijkse inzameling van hulpgoederen ten behoeve van de Oost Europa Werkgroep Middelharnis/Sommelsdijk. Uw overbodig geworden gebruikte (kinder)kleding is altijd welkom, maar wel als dit nog netjes, schoon en nog opnieuw te dragen is. Huishoudelijke artikelen, kopjes, schotels en gebruiksvoorwerpen voor de keuken kan men goed gebruiken om te verkopen in de kringloopwinkel in Roemenië. Maar ook oude brillen, medicijnen en incontinentiemateriaal kunt u inleveren. Deze krijgen weer een goede bestemming via onze projecten. Leden van de werkgroep staan zaterdag weer voor u klaar tussen 9.30 en 11.30 uur in de loods aan de Industrieweg 17 te Middelharnis. Vragen? Bel 603051 of 484228, of mail naar: info@oosteuropa-werkgroep.nl.

Bingoavond in Wijkcentrum

De bingocommissie van het Ouderenwerk houdt op zaterdag 10 juni een bingoavond voor jong en oud. Er zijn weer mooie prijzen te winnen. Iedereen is vanaf 19.00 uur van harte welkom in het Wijkcentrum aan de Doetinchemsestraat 27 in Middelharnis. De eerste ronde begint om 19.30 uur. Een kopje koffie of thee wordt u gratis aangeboden. De twaalf rondes bingo kosten u € 7,00, dit is inclusief twee koffieronden. Er zal ook een superronde gespeeld worden voor € 1,-. Het wijkcentrum is rolstoeltoegankelijk. Wilt u meer informatie? Bel dan met 483366.

Inleveren rommelmarktspullen

Op zaterdag 3 juni is er weer de mogelijkheid voor het inleveren van spullen voor de rommelmarkt. De schuur is geopend van 9.00 tot 11.30 uur. De plaats is de boerderij in de Van Pallandt Polder te Middelharnis. Verder is er elke eerste zaterdag van de maand de mogelijkheid uw rommelmarktspullen in te leveren. Als u niet in de gelegenheid bent om de spullen te komen brengen, dan kunt u voor het ophalen contact opnemen met 0187-680755 (Martin Meijer) of 487124. De routebeschrijving is: komende vanaf de Zuidelijke Randweg in Middelharnis richting het industrieterrein gaat u bij de rotonde rechtdoor en rijdt u op de Industrieweg. Volg deze tot aan het einde en dan gaat u rechtsaf en volgt u de borden richting de Jonge Spartanen. Blijf rechtdoor rijden en aan het einde van de weg kan u niet anders dan linksaf, volg deze weg en u rijdt vanzelf de boerderij op.

OOLTGENSPLAAT

Ledenvergadering 'De Hoeksteen'

De jaarlijkse ledenvergadering van CBS 'De Hoeksteen' zal worden gehouden op maandag 20 juni in CBS 'De Hoeksteen', Pieter Biggestraat 11. Aanvang 19.30 uur.

Oud papier

Morgen, woensdagavond 31 mei, wordt het oud papier voor de zending weer opgehaald. Graag het papier goed gebundeld aan de straat zetten. Er wordt gestart om 7.30 uur.

OUDDORP

Catechese-avond

In de Martinuskapel aan de Stationsweg 37 wordt op dinsdagavond 13 juni een catechese-avond gehouden. "In een tijd van ontkerkelijking, waarin steeds minder mensen iets met het geloof te doen hebben. In een onrustige wereld, met oorlog en geweld, zijn er mensen nodig van Geloof en Hoop. Aan de hand van een aantal voorbeelden uit de Bijbel zullen wij dit proberen zichtbaar te maken. De toegang is gratis, voor koffie en thee wordt gezorgd", aldus de organisatie. De aanvang is 20.00 uur.

Auto- en fietspuzzelrit

Op maandag 5 juni (Tweede Pinksterdag) hoopt de activiteitencommissie van de HHG Ouddorp weer de jaarlijkse fiets- en autopuzzelrit te organiseren t.b.v. het aflossingsfonds. Tussen 14.30 en 15.30 uur kan worden gestart bij de Eben-Haezerkerk. De kosten zijn voor fietsers € 3,- per persoon (met een maximum van € 15,- per gezin) en per auto € 12,50. De fietspuzzeltocht is circa 20 tot 25 km lang en de autopuzzeltocht circa 40 km. Op de tussenstop kan koffie/thee en fris met iets erbij worden genuttigd. Bij terugkomst is er de mogelijkheid om (tegen betaling) snacks te kopen.

Rommelmarkt

Woensdag 31 mei is er rommelmarkt in de loods van Bouwbedrijf Van der Linde, Zuidweg 3, aan het industrieterrein haven, van 9.00 tot 12.00 uur. Zaterdag 3 juni is er geen rommelmarkt. Op donderdag 1 juni is er rommelmarkt aan de Marijkeweg 1. Er is een geheel nieuwe voorraad, deze markt is van 9.00 tot 14.00 uur.

STAD AAN 'T HARINGVLIET

Jeugd rugbytoernooi

De Eerste Flakkeese Rugby Club Eilanders organiseert op zaterdag 3 juni een jeugd rugbytoernooi. Er wordt gespeeld volgens het 'Little Barbarians' concept, waarbij spelers naar leeftijd worden ingedeeld en eerst samen een training doen, waarna partijtjes worden gespeeld. Zo kunnen ook nieuwsgierige, stoere jongens en meiden kennismaken met deze nog nieuwe tak van sport op Flakkee, waarbij respect, discipline en kameraadschap kernwaarden zijn. Behalve spelers van de Eilanders komt ook de jongste jeugd van RC Sparta, de Dordtse RC en RC Etten-Leur naar Flakkee. Het toernooi begint om 13.00 uur op Sportpark Den Berg aan de Vrouwtjesweg 28 in Stad aan 't Haringvliet. Alle jongens én meisjes van 6 t/m 12 jaar zijn van harte welkom om mee te trainen. Ervaring is niet nodig, plezier wel. Aanmelden kan via rugbyopflakkee@hotmail.com. Meer info op de website: www.efrceilanders.nl.

STELLENDAM

'Het feest van de volheid'

De Gereformeerde Kerk nodigt een ieder uit "om met elkaar op zondag 4 juni het Pinksterfeest te vieren in de kerk". Voorganger in deze dienst is ds T. Meijer uit Puttershoek, de organist is Philip den Eerzamen en medewerking wordt verleend door Canticum o.l.v. Jurriën van Kooten. Aanvang van de dienst: 10.00 uur.

Goederen voor Roemenië

Op vrijdag 2 juni 2017 houdt het Roemeniëcomité van de Hersteld Hervormde Gemeente te Stellendam een goedereninzameling voor Roemenië. Dit is van van 18.30 tot 19.30 uur aan de Margrietstraat te Stellendam, bij de ingang van de bibliotheek. Wie niet in staat is om de spullen zelf te brengen, kan contact opnemen met Arend Brinkman (tel. 0187-491803) of met Adrie Wandemaker (tel. 06-46091660).

Start Water en Wind op Havendag

MIDDELHARNIS - Leden van KunstPlus organiseren groepsexposities op eigen locatie. In juni is dat het geval in Atelier Havenhoofd 1 in Middelharnis, het atelier van Renate van Opdorp. De expositie, Water en Wind getiteld, begint op zaterdag 3 juni, als onderdeel van de Menheerse Havendag.

Wie Water en Wind bezoekt krijgt werken te zien van verscheidene kunstenaars van KunstPlus: Marleen van Arendonk, Jos de Beer, Ellen van der Bok, Joep Luijckx, Renate van Opdorp, Jaap Reedijk, Ineke Snoek-Terlouw (Pien), Yvette Steginga-Jansen, Frans Steginga, Foke Stribos, Ivo Teuwen en Monique van Wensveen. De expositie duurt tot en met 1 juli.

De feestelijke opening, tijdens Havendag, bestaat uit een programma vol activiteiten voor jong en oud, muziekoptredens en kunst. Het programma begint om 10.00 uur en loop tot door tot 18.00 uur. Het openingsmoment is om 15.00 uur. Dan zal Mirjam Bentvelzen, voorzitter van KunstPlus, de officiële aftrap geven. De muzikale opluistering is in handen van Walter & Friends, Jut en Juul en Jos van Oost & Friend.

Vlaggenparade

Op de kade staan vlaggen met afbeeldingen van kunstwerken van Marleen van Arendonk, Tineke Bechtum, Marja Bergwerff, Ellen van der Bok, Danny van de Griend, Joep Luijckx, Renate van Opdorp, Ineke Snoek- Terlouw (Pien), Yvette Steginga-Jansen, Frans Steginga, Monique van Wensveen, Martha Woonink-Hofman, en Mirian Zimmerman. Een ware vlaggenparade.

Kinderactiviteiten

Voor de kinderen zijn er workshops vliegers schilderen. Deze duren 45 minuten en beginnen om 11.00, 12.00, 13.00 en 14.00 uur. Per keer kunnen maximaal 25 kinderen meedoen. Om 16.00 uur is de prijsuitreiking voor de mooiste vlieger. Natural High verzorgt een vliegerwedstrijd op de loswal. Van 12.00 tot 16.00 uur zijn er demonstraties bellenblazen en kunnen kinderen ook zelf aan de slag. Er zijn vijf megabellenmakers en heel veel kleine bellenmakers. Ook staat er een groot springkussen bij Atelier Haveneind 1.

Avondvierdaagse Oude-Tonge

OUDE-TONGE - Ook dit jaar organiseert Oranjevereniging Oude-Tonge de Avondvierdaagse van Oude-Tonge. Deze vindt plaats op 6, 7, 8 en 9 juni. Al een aantal jaren staat de Avondvierdaagse in Oude-Tonge bekend als een gezellige en goed verzorgde Avondvierdaagse. Wandel gezellig met een groepje door en langs Oude-Tonge. Dit jaar kunt u meedoen met de afstanden 3, 7 en 12 km. Dit jaar voor het eerst een 12 km-route. Een goede voorbereiding voor de Omloop van Goeree-Overflakkee.

Op woensdag 31 mei is er een voorinschrijving van 19.00-20.00 uur in de Grutterswei. De kinderen van de scholen uit Oude-Tonge kunnen inschrijven via school. Tijdens de voorinschrijving betaald u € 3,-. Wanneer u inschrijft op de 1e loopavond is dit € 4,-.
Op dinsdag 6 juni om 18.00 uur kunnen de stempelkaarten binnen in de Grutterswei opgehaald worden, mits men heeft ingeschreven. Inschrijven kan uiteraard ook nog op 6 juni. Maar om zeker te zijn van medaille en versnapering onderweg, is voorinschrijving zeer gewenst. Op 6 juni om 18.30 uur zal het startschot gegeven worden voor weer een mooie editie. Elke avond zullen we starten en eindigen bij de Grutterswei. De laatste avond is er vanaf de kaai een feestelijke, muzikale intocht richting de Grutterswei. Daarnaast wordt er door de plaatselijke ondernemers elke avond aan de inwendige mens gedacht. We kunnen al bevestigen dat de bekende gehaktballetjes zeker onderweg weer geserveerd gaan worden. Uiteraard zijn deelnemers van andere dorpen ook van harte welkom. Meer info via de website www.ovot.nl of volg Oranjevereniging Oude-Tonge op Facebook voor de laatste informatie.

Leerlingen tonen talenten

SOMMELSDIJK - Afgelopen week hebben de leerlingen van de JC van Gent school in Sommelsdijk hun talenten ontdekt en laten zien.

Elke klas heeft door fantastische dagopeningen op het schoolplein, elke dag aan elkaar en ouders laten zien welk talent zij hebben. Door verschillende workshops (koken, timmeren, etc) konden leerlingen ook ontdekken of zij over nog niet ontdekte talenten beschikken. De week is afgesloten met een prachtige voorstelling in de RGO. Met financiële ondersteuning van de gemeente hebben de leerlingen van de JC van Gent school, onder begeleiding van docenten van het Hofpleintheater uit Rotterdam, een heuse voorstelling neergezet. De leerlingen van groep 1 t/m 8 speelden samen in de voorstelling 'Ali Baba en de 40 rovers.'

Rondleiding van viskotter tot keuken
Caroline Melissant brengt vierdelige kinderboekenreeks over de vissector uit

GOEREE-OVERFLAKKEE - Walter en Poes zijn naar de onderwaterwereld gedoken, mee wezen vissen op een vissersboot en hebben de visafslag bezocht. In het vierde deel laat schrijfster Caroline Melissant de vriendjes en lezertjes de laatste schakel in de visketen ontdekken: de viswinkel. 'Walter & Poes – vis eten in de viswinkel' is opnieuw een kleurrijk educatief zoekboek voor peuters en kleuters in de kinderboekenreeks visserijavonturen.

De vis is gelost en verkocht in de visafslag, dus tijd voor een vierde en vooralsnog laatste deel, dacht Caroline Melissant, waarin de vriendjes de wereld van de visboer ontdekken tijdens een bezoek aan de viswinkel. "De visboer heeft in dit visserijavontuur een belangrijke rol. In de andere zoekboeken nemen Walter en Poes de lezertjes mee op ontdekkingstocht, maar in het vierde deel is de visboer ook gastheer. Een bewuste keus, want in het echt wordt je ook door de visboer welkom geheten in zijn winkel," vertelt Melissant. De visboer laat Walter, Poes en de lezertjes vol trots alle afdelingen van de viswinkel zien. Tot zelfs in de diepvries. De visboer leert de lezertjes hoe je schol moet schoonmaken. Als afsluiter eten Walter en Poes vis in de viswinkel.

Educatief

"Je wordt moeder. Naast luiers verschonen, voeden en troosten wil je je kinderen ook iets meegeven. Iets leren over de wereld. Iets vertellen over 'onze' wereld. Die van vis, vissers en visserij. Tijdens mijn zwangerschapsverlof zat ik vol inspiratie. Het idee was geboren. Nog eerder dan mijn eerste zoon. En dat is alweer 4 jaar geleden," vertelt Caroline, vrouw van visserijondernemer Cornelis Melissant van de GO1 en moeder van Walter en Carsten. De boekenreeks van vier zoekboeken gaan elk over een schakel in de visketen. Dankzij de Rotterdamse kunstenares Denise Kruithof is de boekenreeks letterlijk en figuurlijk een getekende rondleiding geworden. Over de vis in de Noordzee. Over de visserij aan boord van een vissersboot. En over de visafslag en uiteindelijk de visboer, daar waar het visje terecht komt, gekocht en gegeten wordt. Walter en Poes nemen de allerkleinsten, peuters en kleuters mee op visserijavontuur. Van samen plaatjes kijken, zoeken en tellen.

Het doel van de boekjes is dat jonge kinderen na het lezen van de visserijavonturen de vissoorten die onze vissersvloot vangt kennen en herkennen bij bijvoorbeeld de visboer in de vitrine. "Ik ben trots. Op vooral de kleine fans, sommige van nog geen twee jaar oud, die de vissen bij naam noemen en wijzen naar de plaatjes in het boek. Dan ben ik zo blij, dat ik er emotioneel van kan worden. Vooral omdat ik het plezier hoor in hun stemmetjes en zie in hun oogjes. Dan is deel vier wel de laatste schakel, maar misschien nog niet het laatste boek. We kunnen de jeugd nog zoveel leren over de herkomst van het visje op het bord."

Verkrijgbaar

De kinderboekenreeks Walter & Poes is te leen bij diverse bibliotheken in heel Nederland en wordt gebruikt in de klas op diverse basisscholen. Het kinderboek 'Walter & Poes – vis eten in de viswinkel' met ISBN 9789081819442 is verkrijgbaar in een beperkte oplage. Kijk voor de verkooppunten op www.visserijavonturen.nl.

Visfeestjes

Ter ere van het nieuwste boek leest Caroline Melissant dit jaar bij verschillende viswinkels en boekhandels in het land voor uit haar nieuwste boek 'Walter & Poes – vis eten in de viswinkel.' Houd facebook.com/visserijavontuur in de gaten voor meer informatie.

Zangers gezocht voor Herdenkingscantate Watersnoodramp

STELLENDAM - De werkgroep Herdenking 65 jaar Watersnoodramp wil op 1 en 3 februari 2018 een herdenkingsbijeenkomst organiseren in Stellendam en Oude-Tonge, omdat het dan 65 jaar geleden is dat de watersnoodramp heeft plaatsgevonden.

Tijdens deze bijeenkomst, die gehouden zal worden in de Hervormde kerken van Stellendam en Oude-Tonge, zal de 'Herdenkingscantate' van Arie J. Keijzer worden uitgevoerd.
De werkgroep is hiervoor op zoek naar zangers die mee willen werken aan deze cantate. Het is de bedoeling een 'Projectkoor' samen te stellen, dat zal bestaan uit koorleden en overige zangers uit de gemeente Goeree-Overflakkee. Vooral jonge zangers zijn welkom.
Voor verschillende zangers zal dit stuk niet onbekend zijn, voor anderen geheel nieuw. Het instuderen van deze cantate vraagt wel enige studie. Er is in het verleden een cd van deze cantate gemaakt, die u/jij wellicht kan helpen bij het instuderen.
Aangaande het instuderen van deze cantate, zijn er door de werkgroep een aantal regels opgesteld. Er zijn 10 á 12 repetitieavonden gepland; van de deelnemers moeten er minimaal 8 aanwezig zijn. Het projectkoor wordt samengesteld en gedirigeerd door Jan Bezuijen, het orgel zal worden bespeeld door Johan van Broekhoven. De koorsamenstelling zal in totaal bestaan uit ongeveer 100 zangers, er wordt verwacht dat u deze cantate al eens heeft gezongen of dat u voldoende kennis van het notenschrift heeft. Indien zich te veel zangers opgeven, zal de dirigent aan de hand van ervaring en stemsoort selecteren. De repetities gaan plaatsvinden op de maandagavond in de Hervormde Kerk van Stellendam en/of Oude-Tonge van 19.45 uur tot 22.00 uur. 11 september is de eerste repetitieavond in Stellendam. De kosten voor deelname aan dit projectkoor zijn 25 euro, inclusief een kopje koffie. Deelnemers die al in het bezit zijn van de cantate, deze graag meebrengen op de eerste repetitieavond. Overigen krijgen de cantate digitaal toegezonden.

Het opgaveformulier kan worden aangevraagd via rietboth@kpnplanet.nl. Aanmelden kan tot 25 augustus.
Meer info via Riet Both: tel: 06-50590899, tussen 19.00 en 20.00 uur.

Vogelexcursie op de Scheelhoek

De grote stern. Foto: Ruben Smit, Natuurmonumenten

STELLENDAM – Zaterdag 3 juni is er een vogelexcursie naar de Scheelhoek bij Stellendam. De Scheelhoek is normaal gesloten voor publiek. "Maar samen met een goede vogelkenner laten we je genieten van dit natuurgebied", aldus de mensen van Natuurmonumenten.

Wie mee gaat met deze excursie kan genieten van het weidse Haringvliet. Op eilandjes is het daar in het voorjaar een drukte van jewelste. Sterns en meeuwen broeden er met honderden paren. Maar ook kluten, brandganzen en plevieren. Aan de andere kant zie je het even weidse binnendijkse rietmoeras. Rietzangers, karekieten en blauwborsten zingen er om het hardst. Bruine kiekendieven hangen boven het riet. Trek wel stevige schoenen aan.
Aanmelden vooraf is noodzakelijk. Dit kan via de website van Natuurmonumenten (www.natuurmonumenten.nl/agenda). Men vertrekt om 10.00 uur vanaf de werkschuur van Natuurmonumenten aan de Meester Snijderweg in Stellendam. Ongeveer twee uur later is men daar terug. Leden van Natuurmonumenten betalen € 5,-, niet-leden betalen € 8,-. Kinderen van leden en OERRR t/m 12 jaar betalen € 4,-. Niet-lid kinderen t/m 12 jaar betalen € 7,-.

Vakantiebieb gaat weer open

MIDDELHARNIS - Vanaf 1 juni is de VakantieBieb er weer, hét zomercadeautje van de Bibliotheek. Met de VakantieBieb-app heeft iedereen gedurende de hele zomer toegang tot een omvangrijke selectie Nederlandse e-books. De VakantieBieb opent 1 juni 2017 voor de jeugd en 1 juli komen hier de e-books voor volwassenen bij. De app sluit op 31 augustus.

De VakantieBieb is een initiatief van de bibliotheek om mensen kennis te laten maken met e-books en kinderen te stimuleren in de vakantie te blijven lezen. Sinds de start in 2013 hebben ruim 762.000 mensen de VakantieBieb-app gedownload.

In de VakantieBieb staan ruim 30 e-books voor kinderen en jongeren van 6 t/m 18 jaar. Zo kunnen ze lekker doorlezen in de vakantie. Lezen is leuk en de leesvaardigheid (en AVI-niveau) blijft erdoor op peil.
De VakantieBieb is gratis te downloaden op een tablet of smartphone via de App Store of Google Play Store. De geselecteerde e-books komen op de boekenplank in de app te staan. Na het downloaden is voor het lezen van de e-books geen internetverbinding meer nodig. Ideaal dus voor vakantie!
Jeugd en volwassenen met dyslexie kunnen een deel van de e-books in een aangepast lettertype lezen (ePub-versie).

Openingstijden
VakantieBieb jeugd: 1 juni t/m 31 augustus 2017
VakantieBieb volwassenen: 1 juli t/m 31 augustus 2017

Meer informatie: www.vakantiebieb.nl.

Fit4lady voor de derde keer gekozen tot 'Beste Fitnessketen van het Jaar'

AALSMEER - Sporters en sportsters bij vele fitnesscentra in Nederland kozen samen met een vakjury Fit4lady tot Fitnessketen van het Jaar 2017. De uitslag is bekend gemaakt in de Studio's van Aalsmeer. Fit4lady-eigenaar Arina van Damme nam daar dankbaar de trofee in ontvangst.

In de verkiezing staat de mening van de sporters centraal. Voor de stemmers is de belangrijkste reden om Fit4lady te kiezen de persoonlijke betrokkenheid van de Fit4lady-trainsters. "In onze clubs helpen trainsters de leden hun doelen te bereiken en zo een goed gevoel mee te geven over zichzelf. Afslanken en fitter zijn is mooi, maar je goed voelen over jezelf is belangrijker", aldus Arina van Damme.

Fit4lady heeft 13 fitnessclubs in Nederland en is officieel partner van de Hartstichting. En er is ruimte voor meer. "We hebben bewust gekozen voor gecontroleerde en gestage groei. Kwaliteit is het belangrijkst: in locatiekeuze, in keuze van de onderneemsters en in de keuze van de trainsters. We hebben niet voor niets een Fit4lady Academy, waarin we zowel franchiseneemsters als trainsters opleiden en bijscholen.
Wij helpen vrouwen om sport te integreren in hun levensritme. En elke dag met veel plezier", aldus een tevreden Arina van Damme.
In Sommelsdijk is Fit4Lady gevestigd aan de van Gorcumstraat 2A. De leden gaven deze club een 8,9 als rapportcijfer.

Old Smuggler in Ouddorp officieel geopend

OUDDORP – De Old Smuggler biedt drie horecavoorzieningen onder één dak: een pub, proeverij en slijterij. Woensdag 24 mei verrichtte burgemeester Grootenboer de officiële openingshandeling van het bedrijf van Flip, Marjolein en Jaap Otte aan de Achterweg in Ouddorp. De horeca heeft een gezellige sfeer, met een Iers-Engelse uitstraling.

Na een rondleiding door het pand onthulde de burgemeester het bord waarop uitnodigend staat vermeld dat Proeverij, Pub en Slijterij nu geopend zijn. Dagelijks, van dinsdag tot en met zaterdag van 13.00 uur tot middernachtelijk uur. In het hoogseizoen vanaf 10.00 uur. Ook voor een kopje koffie is het aantrekkelijk om even langs te komen. Flip Otte is trots op de nieuwe voorziening en hij was onder de indruk van de woensdagmiddag toegestroomde belangstellenden, vrienden, familieleden, buren en bekenden. Hij onderstreepte de steun van vrijwilligers die hem op weg naar deze opening geholpen hebben. Burgemeester Grootenboer feliciteerde de familie Otte met deze aanwinst. "U heeft uw droom gerealiseerd."

Buzz Buddy biedt Levi vrijheid

GOEREE-OVERFLAKKEE - Levi (15 jaar) moest de eerste keer wel even slikken toen hij met zijn Buzz Buddy ging reizen. Hij reisde eerst met de taxi naar zijn school in Rotterdam, met de Buzz Buddy kan hij voor het eerst zelfstandig met de bus reizen. De gemeente wil met het project De Reiskoffer meer mensen zelfstandig laten reizen. Dat bespaart niet alleen geld voor aangepast vervoer, maar zorgt er ook voor dat mensen zoals Levi voor het eerst zelfstandig kunnen reizen.

De vader van Levi is Leonard van Bruinisse uit Dirksland, hij vertelt graag over hun ervaringen. "Levi is 15 jaar en reist vanuit zijn woonplaats dagelijks heen en weer naar het Schreudercollege in Rotterdam. Daarvoor gebruikt hij sinds begin dit jaar de Buzz Buddy. De Buzz Buddy is een klein apparaat met zowel een telefoon- als een GPS-verbinding. Met de Buzz Buddy kan een kind zelfstandig reizen met een 'noodknop' op zak. Als er hulp nodig is, kan de noodknop worden ingedrukt en belt de Buzz Buddy eenvoudig naar ouder(s) of verzorger(s), de woonvoorziening, school of de Hulplijn.

"Op 10 januari heb ik de training gevolgd," vertelt de heer Van Bruinisse. "Daar was Levi niet bij, omdat ik moest leren hoe ik de website kan gebruiken om online zijn reis te volgen. Daarna heb ik hem thuis uitgelegd hoe het werkt en hebben we samen de Buzz Buddy getest." Inmiddels reist Levi al een aantal maanden alleen en dat gaat erg goed. "Ik volg hem eigenlijk alleen nog steekproefsgewijs. Het is een fijn idee dat ik altijd kan zien waar Levi is." Het doel van het op afstand via internet meekijken is om te zien waar Levi zich bevindt en of de juiste route wordt afgelegd. De heer Van Bruinisse legt uit dat zijn zoon (nu in mindere mate dan vroeger) beïnvloedbaar is. "Het reizen met OV kan hij wel aan, maar ik wil vooral graag weten of hij rechtstreeks naar huis komt. Dat ik altijd kan zien waar hij is, stelt mij gerust."

De ervaring met de Buzz Buddy van Levi zelf is als volgt: "Eerst reisde ik met de taxi en nu kan ik met de bus, omdat ik de Buzz Buddy bij me heb. Zo kan ik altijd bellen in noodsituaties en zo is te zien wanneer ik op school ben. Ik vind het een heel fijn en makkelijk apparaatje. Sinds februari reis ik met de Buzz Buddy. Mijn verwachting was dat ik meer vrijheid zou hebben, en dat heb ik nu ook. Het is fijn en makkelijk om op deze manier te reizen met het openbaar vervoer". Op de vraag of hij zich kan voorstellen dat andere kinderen het best spannend zullen vinden als zij met Buzz Buddy gaan reizen, geeft Levi aan: "Ik kan me dit zeker voorstellen, ik vond het de eerste keer ook wel even slikken. Maar als je iets graag wilt, dan lukt het je ook!"

Doelgroep

De reiskoffer is voor Leerlingen die naar het basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs reizen met het leerlingenvervoer. En ook voor woon-werkverkeer van mensen met een beperking, zoals mensen van de sociale werkvoorziening of een zorgboerderij. Voor mensen die moeite hebben met zelfstandig reizen naar werk- en/of daginvulling, als gevolg van een cognitieve aandoening of verstandelijke beperking. Voor individuele reizigers met een fysieke of cognitieve beperking, die met aangepast vervoer reizen. En ook voor mensen van 65 jaar of ouder die (nog) zelfstandig reizen met eigen vervoer, maar mogelijk op termijn zijn aangewezen op aangepast vervoer door ouderdomsbeperkingen.

Deelname

In Nederland zijn er meer dan 150.000 mensen met een beperking die noodgedwongen gebruikmaken van 'aangepast vervoer'. Ook in de gemeente Goeree-Overflakkee is een groot aantal personen aangewezen op het 'aangepast vervoer'. In de praktijk is het, om allerlei redenen, voor deze personen moeilijk om zelfstandig te reizen. De gemeente Goeree-Overflakkee wil deze inwoners graag een kans geven om zelfstandiger te worden en biedt daarvoor het project De Reiskoffer aan. In samenwerking met de provincie Zuid-Holland, Connexxion en GoOV heeft de gemeente dit project, dat bedoeld is om het gebruik van het reguliere openbaar vervoer te stimuleren, bij het doelgroepenvervoer geïntroduceerd. Met de producten uit De Reiskoffer (GoOV, Buzz Buddy en Samen reizen met… ) kunnen mensen, die voorheen niet zelfstandig konden reizen, leren om zelfstandig(er) en veilig te reizen. Daarmee kunnen zij hun zelfredzaamheid en deelname aan de maatschappij vergroten.

Deelname aan dit project is geheel vrijwillig en als na de oefenperiode blijkt dat zelfstandig reizen (nog) niet lukt, dan is terugkeer naar het aangepaste vervoer gegarandeerd.

Scootmobieltocht PGGO

GOEREE-OVERFLAKKEE - Begin mei reed het PGGO een scootmobieltocht in Ouddorp. Met o.a. een bezoek aan het natuurgebied De Kleistee. Met een rondleiding door de NLGO-gids Krijn Tanis, die veel kon vertellen over dit unieke gebied. Het werd een bijzondere tocht, ook omdat doorgaans dit gebied niet met de scootmobiel te bezoeken is. Op donderdag 8 juni 2017 gaat de volgende scootmobieltocht van het PGGO van start om 13.30 uur vanaf Snackbar Hetty's; Langeweg 98, 3257 KD Ooltgensplaat. Verzamelen bij de parkeerplek.

Een ieder is van harte uitgenodigd om mee te rijden met deze tocht. Ook partners kunnen meerijden met de fiets. Er is onderweg een stop voor koffie/thee met wat lekkers. De kosten per deelnemer zijn 4 euro. Wel even opgeven van tevoren bij Elly Sonneveld, email: elly1947@hotmail.nl. Of via secretariaat PGGO: PGGOinfo@gmail.com.

Zorg voor een goed opgeladen accu, flesje water en kleding aangepast op de weersomstandigheden. Meer informatie; www.toegankelijkflakkee.nl.

Ouddorpse Reddingsbrigade zoekt slaapplaatsen

OUDDORP - De Ouddorpse Reddingsbrigade bewaakt al sinds jaar en dag de stranden rond Ouddorp en de Brouwersdam. Voor de strandbewaking maken zij gebruik van lifeguards, die veelal op vrijwillige basis deze bewaking uitvoeren. Veel van deze lifeguards komen van buiten de provincie.

Deze lifeguards sliepen voorheen onder een gedoogbeleid van de gemeente op de reddingspost. Helaas heeft de gemeente dit gedoogbeleid ingetrokken, omdat er conform het bestemmingsplan geen toestemming is voor overnachtingen. Ook voldoet de reddingspost niet aan de eisen om er te mogen overnachten.
Omdat de lifeguards onder de minimumbezetting vallen, zijn zij keihard nodig. "Wij kunnen echter geen bewaking garanderen als wij onze leden niet kunnen laten overnachten. Maar wij hebben nu geen slaapplaats voor ze. Op onze reddingspost was slapen gratis. Maar een camping in de directe omgeving is in de periode juli en augustus schreeuwend duur. Veel te duur voor ons verenigingsbudget. Omdat onze panden van de gemeente zijn, kunnen wij zelf geen aanpassingen doen om ze geschikt te maken om te overnachten. Wij zijn nu hard op zoek naar een slaapplaats voor 6 tot 8 mensen", aldus de Ouddorpse Reddingsbrigade. Wie een oplossing heeft voor dit probleem, kan contact opnemen met Erik van Es: 06-41752912. Erik@ouddorpsereddingsbrigade.nl.

Lezing over straling van Mobiele Communicatie & Gezondheid

SOMMELSDIJK - In Nederland staan er nu bijna 44.000 antenne-installaties en er komen er nog steeds meer bij. Ook op ons mooie eiland Goeree-Overflakkee. Kunnen al die antenne-installaties geen kwaad? En hoe zit het met de straling van mobieltjes, laptops, babyfoons, 'slimme' meters, etc? En met WiFi, thuis, op school?

"Volgens de overheid zijn er geen gezondheidsrisico's, maar talrijke onafhankelijke onderzoeken wijzen erop dat die er wel degelijk zijn. Wat zijn dat dan voor risico's en kunnen wijzelf daar ook iets aan doen? Misschien hebt u die vragen ook.
Om meer over deze materie te weten te komen, hebben we dr. Leendert Vriens uitgenodigd om ons hierover te informeren en gelukkig is hij bereid gevonden om samen met zijn vrouw naar ons mooie eiland toe te komen. Dr. Leendert Vriens is natuurkundige, voormalig onderzoeker Philips Research en houdt zich al jarenlang bezig met dit onderwerp", aldus de initiatiefnemers van de lezing.
Deze lezing zal gehouden worden op maandagavond 12 juni 2017 op locatie van Klaas en Reini van der Velde, Nieuwlandsedijk 3, 3245 LB te Sommelsdijk en zal gaan over de gezondheidsrisico's van draadloze communicatie. Het gaat daarbij over de straling van zendmasten, smartphones, WiFi, e.d.
Aan de orde komen onder meer: klachten die karakteristiek zijn voor elektrogevoelige personen; resultaten van wetenschappelijk onderzoek, waaronder waargenomen biologische effecten; ons overheidsbeleid en dat in andere landen; toegestane en wenselijke stralingsbelastingen en aanbevelingen betreffende plaatsing van zendmasten en mogelijkheden om zelf je stralingsbelasting te verminderen. Er is tijd voor vragen en discussie.

Aanvang is 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Toegang is gratis, maar een bijdrage in de onkosten wordt na afloop op prijs gesteld. Er is parkeergelegenheid aanwezig. In verband met de voorbereidingen zou het fijn zijn als u zich van te voren even aanmeldt via e-mail: akrpl@online.nl of telefonisch via 0187 601104.

Kleding passen voor een historisch feestje

GOEDEREEDE - Inwoners van het stadje Goedereede en omstreken hebben al een jaar lang de data 15, 16 en 17 juni 2017 geblokt op de kalender. Die dagen gaan de inwoners van Goedereede de stad niet uit, want dan is het drie dagen feest. Een feest met Port, maar wijn of water mag ook. De Goereese Portdagen zijn al 4 jaar een traditie. En bij een feestje hoort een mooie outfit. Het liefst iedere dag een andere, vinden de dames. De heren vinden één set kleding voldoende. Dat zal niet anders geweest zijn rond het jaar 1918. Dus gaan de Goereeërs voor het hele gezin rokken, jurken, broeken, hemden, hoeden, sjaaltjes en meer accessoires van toen passen. Lenie Tanis van Bloemenbinderij De Korenbloem in de Kerkstraat en Neeltje van Wijk hebben een oud pandje tegenover De Korenbloem tijdelijk ingericht als kledingwinkel en pasruimte. Belangstellenden kunnen kijken, passen en daarna in stijl feesten tijdens de Goereese Portdagen op 16 en 17 juni. De openingstijden zijn elke woensdag van 13.00 tot 15.30 uur en elke zaterdag van 11.00 tot 15.30 uur. Op donderdag 1 juni en woensdag 14 juni is er koopavond, vanaf 19.00 uur. Van 12 tot en met 17 juni is de historische kledingwinkel elke dag geopend.

LEeF vrouwendag 2017

STAD AAN 'T HARINGVLIET - Op zaterdag 13 mei heef LEeF (Ladies Event Flakkee) voor de derde keer een vrouwendag georganiseerd. Deze werd gehouden in 't Trefpunt in Stad aan 't Haringvliet. Het thema was 'Bijbels verantWOORD'.

Tijdens de workshops 'Love to write' (door Wilma Poolen), handletteren en zang gingen de vrouwen op een creatieve wijze aan de slag met woorden.
Na een overheerlijke maaltijd en samenzang m.m.v. United4All, vertelde Marianne Grandia over de macht en kracht van woorden. Aan de hand van de Bijbel werd duidelijk wat God wel/niet van ons vraagt als het gaat om wat wij zeggen.
LEeF wil iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan het mogelijk maken van de vrouwendag.
In het najaar is er weer een vrouwenavond gepland.
Meer informatie over LEeF is te vinden op de Facebookpagina: www.facebook.com/vrouwendagGO/.

Hight Tea voor 55-plussers

OOLTGENSPLAAT - Op vrijdag 16 juni is er vanaf 14.00 uur een High Tea in 't Centrum, Weesmolenstraat 12, Ooltgensplaat. Een High Tea bestaat uit theedrinken met daarbij allerlei lekkere kleine zoete en hartige hapjes. Aanmelden voor dinsdag 9 juni bij Ati Verwoerd 06-40701181, kosten € 10,00 per persoon. Dit is een activiteit van Stichting ZIJN.

Kunst in de Kaap 2: foto's en keramiek

OUUDORP – Fotograaf Theo Mastenbroek en keramist Ton Erwich exposeren van 4 juni tot en met 2 augustus in De Houten Kaap, Ouddorp Duin. De feestelijke opening van deze tweede Kunst in de Kaap-expositie is op 4 juni om 16.00 uur.

Kunst in de Kaap is een initiatief van KunstPlus in samenwerking met strandresort Ouddorp Duin. Elke twee maanden is er een nieuwe gratis toegankelijke expositie. Nu is het de beurt aan Mastenbroek en Erwich. Theo Mastenbroek maakt zowel zwart-wit- als kleurenfoto's. Hij kiest diverse onderwerpen, met een voorkeur voor abstracties. De fotograaf maakt naast de digitale techniek van nu ook gebruik van een oude fototechniek: de cyanotype of blauwdruk. Mastenbroeks werk verschijnt in een oplage van vijf tot tien stuks, geprint op Art-papier.

De draaischijf is het gereedschap van keramist Ton Erwich. Zijn inspiratie vindt hij in het landschap van de Hoeksche Waard. Een landschap waar je de sporen van tractor en ploeg ziet. Deze sporen zijn te zien op zijn werk: bedrieglijk eenvoudige vormen, maar een uitdaging om te maken. Erwich werkt zijn keramiek vaak af door middel van Naked Raku. Tijdens de expositie in De Houten Kaap zijn Mastenbroek en Erwich iedere zondag aanwezig. Ook verzorgen zij en Mirian Zimmerman de komende twee maanden verschillende workshops op deze locatie.

De feestelijke opening van de tweede expositie, op 4 juni, wordt verricht door Hans van der Wulp, lid van de Culturele Raad Goeree-Overflakkee. Jos van Oost luistert de opening muzikaal op. Plaats van handeling is de foyer van de theaterzaal van De Houten Kaap. Het theater is bijna klaar. De officiële opening van het theater is op 8 juli.

Meespelen met Projectorkest Muziekgebouw GO

GOEREE-OVERFLAKKEE - Ook het nieuwe Muziekgebouw GO organiseert het traditionele Projectorkest als onderdeel van de jaarafsluiting op zaterdag 24 juni in het Diekhuus. Iedereen kan meespelen.

Alle instrumenten, strijkers, blazers, tokkelinstrumenten of slagwerkers kunnen meespelen onder leiding van dirigent Wim Soeters. Als basis dient het muziekensemble dat hij al sinds jaar en dag onder zijn hoede heeft. Elke muzikant met enige ervaring is welkom, of je nu leerling bij het muziekgebouw bent of niet. Deelname is gratis.

Repeteren

Er zijn vier repetities gepland op (let op!) vrijdagavond van 18.30 tot uiterlijk 20.00 uur in zaal 6 van het Diekhuus. De data hiervan zijn: 2 juni, 9 juni, 16 juni en 23 juni. Er wordt Beethoven's vijfde symfonie ingestudeerd in een leuke bewerking voor alle instrumenten en thema's uit The Lion King.
De bladmuziek krijgen deelnemers digitaal aangeleverd door Wim Soeters.

Uitvoering

Er is een generale repetitie op zaterdagmiddag 24 juni. Op deze dag houdt het Muziekgebouw GO zijn jaarlijkse uitvoering in het Diekhuus. Gedurende de hele middag bent u welkom in het Diekhuus om allerlei leerlingen en docenten van het Muziekgebouw GO te beluisteren. Deze dag wordt afgesloten door de uitvoering van het projectorkest.

Wil je meespelen?

Wie mee wil spelen kan zich aanmelden bij Wim Soeters door een mailtje te sturen naar wb.soeters@planet.nl.

IVN Slootjesdag 2017

DIRKSLAND - Schepnetjes in de aanslag! Ook dit jaar is er op zaterdag 10 juni 2017 weer een kans om een slootjesexpert te worden.

In heel Nederland gaat we deze dag onder leiding van IVN natuurgidsen op zoek naar wat zich allemaal in de onderwaterwereld bevindt. Benieuwd of je dit jaar een waterschorpioen of stekelbaarsjes vindt? Meld je dan nu aan bij Joke de Visser: 0187-491184/jenjdevisser@upcmail.nl. Kosten: 1,50 euro per persoon. Je ontdekkingsreis begint bij de Smalle Blokweg (parkeren bij het sluisje begin fietspad) in Dirksland om 14.00 uur.

PV De Reisduif

SOMMELSDIJK – Zaterdag 27 mei werd de volgende wedvlucht gevlogen bij PV De Reisduif: E21 Blois 27-05-2017; gelost: 06.15 uur; deelnemers: 12; duiven: 176. Het weer: zuid oost warm.
J. de Blok (4/9) 1 7 11 16; Yvonne & Cor Kleijn (4/29) 2 3 30 42; Cor & Yvonne Kleijn (10/31) 4 9 12 23 28 31 32 37 39 41; D. Maliepaard (1/12) 5; P. van den Boogert (4/17) 6 13 17 24; P. van Moort (2/5) 8 40; M.A. van Nimwegen (4/12) 10 15 19 25; Appel Vis van Heemst (8/20) 14 18 21 26 27 34 43 44; J. van Alphen (2/12) 20 29; P.G. van den Boogert (5/22) 22 33 35 36 38.

Vrijdag in de krant

Afscheid van Bram Dubbeld tijdens symposium