info@eilandennieuws.nl
t. 0187 74 54 50

Dinsdag Eilanden-Nieuws

31 maart 2015

Dinsdag Eilanden-Nieuws 31 maart 2015


Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: info@eilandennieuws.nl of 0187-745450

TOF lanceert eerste glossy

Het TOF team, net na de lancering van het eerste magazine. Foto: Hans Villerius

MIDDELHARNIS - Het was in één woord: TOF! Onder toffe belangstelling van veel toffe mensen was het dat in een toffe sfeer en een toffe omgeving een tof nieuw magazine werd gelanceerd dat - het kan natuurlijk bijna niet anders - de toffe naam kreeg: TOF.

Door Hans Villerius

Deze dubbelzinnige naam is de titel van het nieuwe magazine, de naam van de website en van de facebookpagina van de puur Flakkeese 'beweging' die op het eiland sinds een jaar actief is onder de naam TOF. Enerzijds vormen deze letters de afkorting van: Trots op Flakkee. Anderzijds geeft het kort maar krachtig aan hoe de mensen van TOF het eiland Goeree-Overflakkee zien, beleven en waarderen: tof. En van daaruit ook: trots, op Flakkee! En het is die trots, dat toffe gevoel, dat ze graag breed willen uitdragen. "Een positieve weergave realiseren die recht doet aan ons prachtige eiland", schrijven ze in het voorwoord van de eerste uitgave van TOF. "Wij van TOF vinden dat we onze trots op Goeree-Overflakkee meer mogen uiten, want ons eiland is toch te mooi om over te zwijgen?"

Gestart als keukentafelinitiatief van vier enthousiastelingen is de TOF groep inmiddels uitgegroeid tot twintig personen die actief invulling geven aan de doelstelling van TOF: "het trots zijn op het eiland delen met anderen", zo verwoordde Maureen van Leeuwen het afgelopen vrijdag, vlak voordat aan 't eind van de middag op de Menheerse Werf het eerste magazine werd gelanceerd. "Het werkte als een epidemie", vertelde Maureen. "Het enthousiasme sloeg over op anderen en steeds meer mensen haakten aan om ideeën in praktijk te brengen. Zo werden er eilandbreed verbindingen gelegd en kon in december jl. een stichting worden opgericht, die zowel online als offline wil laten zien "wat voor moois het eiland allemaal te bieden heeft", aldus Maureen. Op www.trotsopflakkee.nl op Facebook en twitter werd intussen al het nodige moois gedeeld. Veel prachtige foto's van Goeree-Overflakee kwamen op de social media al voorbij, waarvoor iedereen die dat wil zelfgemaakte foto's in kan sturen. Maar ook een magazine moest er komen, met een aantal vaste rubrieken, die maar één rode draad kennen: 'tof'. "Een blad dat alleen positiviteit brengt en zó het eiland in kaart wil brengen. TOF is van ons allemaal!"

Lees verder op pag. 6.

GOEREE-OVERFLAKKEE – Watersportvereniging Flaquee in Middelharnis en de gemeente hebben al geruime tijd een duidelijk meningsgeschil over een huurovereenkomst (o.a. huurprijs voor het gebruik van de haven). De vereniging heeft in deze affaire een advocatenkantoor ingeschakeld. Het gemeentebestuur heeft in een eerdere reactie al een standpunt bepaald inzake het al dan niet voor onbepaalde tijd verlengd zijn van de huurovereenkomst. Dit standpunt is niet gewijzigd. Wel biedt de gemeente de vereniging de mogelijkheid aan om voor het jaar 2015 een overeenkomst aan te gaan. Daarna - in 2016 - geeft de gemeente aan de huur per 1 januari respectievelijk 1 april op te zullen zeggen.

Plannen voor nationaal beeldhouwmuseum in Ouddorp

Perspectief / ontwerp van het museum. In midden entree met aan beide zijden expositieruimten.

GOEREE-OVERFLAKKEE - Burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee hebben ingestemd met het uitwerken van de exacte locatie bij parkeerterrein Flaauwe Werk in Ouddorp waardoor de mogelijkheid ontstaat tot vestiging van een landelijk beeldhouwmuseum in de badplaats. In nauw overleg met het bestuur van de stichting Nationaal Nederlands Beeldhouwmuseum (doK) worden - na Pasen - nu besprekingen in concrete vorm voortgezet. Aandachtspunten zijn o.a. compensatie afspraken parkeerfaciliteiten. Als dit succesvol kan worden afgerond, beide partijen hebben de positieve grondhouding, is er een unieke kans om dit museum in Ouddorp te ontwikkelen.

Door Jaap Ruizeveld

Veelvuldig is er in een lang voortraject overleg gevoerd tussen de initiatiefnemers en de gemeente omtrent mogelijkheden om het project in te bedden in het Raamplangebied Ouddorp-Bad. Aan de voorbereidingen en toetsing van de plannen is een zorgvuldige procedure voorafgegaan. Afgelopen week gaf het college van B en W (portefeuillehouder Frans Tollenaar) aan medewerking te willen verlenen aan uitwerkende (mogelijk al afrondende) vervolgstappen.

Lees verder op pagina 22.

GOEREE-OVERFLAKKEE - Op 1 april 1965 was de Grevelingendam voor het eerst geopend. Al vijftig jaar vormt deze waterkering de verbinding tussen Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland. In samenwerking met Wereldregio, de lokale krant op Schouwen-Duiveland heeft Eilanden-Nieuws een bijlage gemaakt. In de reconstructie is te lezen hoe de dam tot stand is gekomen, medewerkers van toen vertellen hun verhaal en ook de toekomst van dit Deltawerk komt aan bod. Veel leesplezier!

2 / 48

Agenda

Donderdag 2 april

OUDDORP – Hervormde Kerk. Zangavond met medewerking van Kamerkoor Da lui Cantiamo o.l.v. Jurriën van Kooten. Aanvang 19.30 uur.
DIRKSLAND – Snuffelloods Het Lôôsje. Korteweegje 30, (elke donderdagmorgen) van 9.00 tot 12.00 uur.

Zaterdag 4 april

DIRKSLAND – Snuffelloods Het Lôôsje. Korteweegje 30, (elke eerste zaterdagmorgen van de maand) van 9.00 tot 12.00 uur.
DIRKSLAND – Rommelmarkt in Victoriahal van 10.00 tot 15.00 uur.
MIDDELHARNIS – Repaircafé. Elke eerste zaterdag van de maand van 10.00 tot 13.00 uur. Locatie: Kringloop centrum Goed voor Goed, Simon Stevinweg 49.
MIDDELHARNIS – Inleveren spullen zomermarkt Christelijke Gereformeerde Kerk. Iedere eerste zaterdag van de maand vanaf 9.30 tot 11.00 uur bij de loods aan Industrieweg 17 te Middelharnis. Meer info via activiteitencommissie@cgkmiddelharnis.nl.
DIRKSLAND – Bijeenkomst in Ontmoetingscentrum Geheugensteunpunt, Reginahof 1. Thema 'Lente' door Jan en Jaap Maliepaard. Inloop vanaf 10.00 uur, 12.30 uur lunch, 13.30 uur het thema. Meer info: via één van de casemanagers, tel. 06 83678417, e-mail info@ketenzorgdementie-go.nl.
OUDDORP - Rommelmarkt voor Stephanos, Molenblok 24, van 8.00 tot 16.00 uur.
OOLTGENSPLAAT – Art Fair bij Paviljoen Sluishaven,Mariadijk 2, van 11.00 tot 16.00 uur.

Donderdag 9 april

DIRKSLAND – Snuffelloods Het Lôôsje, Korteweegje 30, (elke donderdagmorgen) van 9.00 tot 12.00 uur.

Vrijdag 10 april

DIRKSLAND - Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Goeree Overflakkee. SVIK-kantine, Philipshoofjesweg 57a. Aanvang 20.00 uur. www.sportvisserij-go.nl.
STAD AAN 'T HARINGVLIET – Wijnproeverij in het Trefpunt. Minimum leeftijd 18 jaar. Kosten € 15 euro, inclusief 6 á 8 wijnen en wat hapjes. Aanmelden kan via stichting.ons.trefpunt@upcmail.nl of bij Esther Breeman, tel. 0187 611101.

Zaterdag 11 april

GOEDEREEDE – Optreden Chr. Stadskoor Goeree, o.l.v. Jaap de Geus. Aanvang 20.00 uur. Kaarten á € 5,- kunnen afgehaald worden bij huisartsenpraktijk Kop van 't Eiland in Ouddorp en Goedereede.
OUDDORP - Verkoping Adullam in verenigingsgebouw Eben-Haëzer, van 9.00 tot 14.30 uur.

Dinsdag 14 april

OUDDORP – Inloop De Boei in 'de Overkant', Dijkstelweg 33. Vanaf 10.00 uur inloop, vanaf 13.30 uur activiteiten. Deze middag Lezing door Tessa Fase over wat huidtherapie kan betekenen na de behandeling van kanker. Deze lezing start om 14.15 uur. Als het weer het toelaat wil men met degenen die dit leuk vinden vooraf een wandeling maken. www.deboeigo.nl.

Donderdag 16 april

DIRKSLAND – Snuffelloods Het Lôôsje, Korteweegje 30, (elke donderdagmorgen) van 9.00 tot 12.00 uur.
STELLENDAM – Workshop 'Van sleur naar kleur'. Aanmelden via info@y-challenge.nl of telefonisch via 06 22331819. De kosten zijn €15,- per persoon. Na aanmelding wordt er een bevestiging verstuurd met aanvullende informatie.

OUDE-TONGE – Bijeenkomst 20 jaar hulp aan Uzon. Aanvang 20.00 uur. CBS De Bron, Melkweg 75. Aanmelden per e-mail: hobbymjr@hetnet.nl, of telefonisch bij Arie Klem, 0187 641304, bij Cor Buscop, 0187 642131 of bij Wil Meijer, 0187 641502.

Zaterdag 18 april

OUDDORP – Oasefair t.b.v. diaconaal gastenhuis de Oase. Kwekerij Klepper, Oudelandseweg 27.

Informatiebijeenkomst voor senioeren 'Langer zelfstandig thuis blijven wonen'

Overleg-ronde aantal leden themagroep onder leiding van Jan Verhage (Rabobank Het Haringvliet). Foto Wim van Vossen Fotografie

GOEREE-OVERFLAKKEE – Zaterdag 18 april wordt in de Christelijke Scholengemeenschap Prins Maurits aan de Koningin Julianaweg in Middelharnis een eilandelijk unieke brede informatiebijeenkomst georganiseerd over het thema: 'Langer zelfstandig thuis blijven wonen'. Het initiatief om met een themagroep senioren passende maatschappelijke vraagstukken met elkaar te bespreken is medio 2014 ontstaan vanuit de ledenraad van Rabobank Het Haringvliet (op Goeree-Overflakkee). Onder leiding van Jan Verhage, adviseur coöperatie & duurzaamheid Rabobank Het Haringvliet, en de senior adviseurs Adri Peekstok en Jan van der Welle is het onderwerp in periodieke sessies met de themagroep uitgebouwd.

Door Jaap Ruizeveld

De themagroep senioren vindt het passend om de bevindingen van deze besprekingen nu aan een breed publiek kenbaar te maken. Het thema Langer zelfstandig thuis blijven wonen wordt op zaterdag 18 april in samenspraak met de Woningbouwfederatie Goeree-Overflakkee, CuraMare, Buurtzorg, gemeente Goeree-Overflakkee en Rabobank Het Haringvliet in workshops toegelicht. Het programma begint (na inloop) om 10.00 uur en wordt geopend door Richard van Maurik, directeur Particulieren & Private Banking bij Rabobank Het Haringvliet. Aansluitend overhandigt Bert Kleingeld namens de themagroep de headlines van de uitkomsten van de gevoerde sessies aan wethouder Gerrit de Jong van de gemeente Goeree-Overflakkee.

Toelichten

Op zijn beurt zal portefeuillehouder De Jong de stand van zaken op het gebied van sociale zaken en welzijn op het eiland toelichten, waarna Jurgen van der Heijden, senior consultant Stichting Omzien Naar Elkaar, de actualiteit landelijke trends op het thematisch terrein presenteert. Rond 10.50 uur geeft Jan Verhage, na een kort informatiemoment, het startsein voor het begin van de workshops. Het programma is gepland tot 12.20 uur, waarna er gelegenheid is om met elkaar na te praten met een hapje en een drankje.

Thema workshops

Er zijn maar liefst zes workshops voorbereid waaraan belangstellenden kunnen deelnemen. Bij aanmelding op www.rabobank.nl/hhv (tot uiterlijk 10 april) kan men zich maximaal voor 3 workshops aanmelden.
1. Gemeente Goeree-Overflakkee (Bert Horssels): Uitleg over Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Sociaal Domein.
2. Woningbouwfederatie Goeree-Overflakkee: Toelichting over zorgclassificatie en zorgbestendig maken van de huurwoningen.
3. Jan Baks, lid van de themagroep senioren van Rabobank het Haringvliet over: Oud worden en zelfstandig willen blijven wonen.
4. CuraMare (Thea Both en Joke Paulen) over: Toegankelijke Ketenzorg.
5. Buurtzorg Oostflakkee (Dineke Klem en Elma van den Nouland) met als thema: De beste zorg thuis.
6. Zelpro bouw- en gebouwmanagement (Leon Blokland) over: Wanneer en hoe maak ik mijn eigen woning 'toekomst proof'. De workshops duren 25 minuten.

Breed scala

In open constructieve sfeer is in de afgelopen periode door de themagroep het item Langer zelfstandig thuis wonen besproken en uitgediept en met stakeholders doorgenomen. Tips en ervaringen werden gedeeld. Onder een brede paraplu zijn accenten gelegd: Wat kun je zelf doen, welke initiatieven neem je dan? Maak tijdig een plan voor de langere termijn en wacht niet af tot het laatste moment. Je kunt je kennis en mogelijkheden versterken als je ervaringen met anderen deelt. Neem stappen om advies in te winnen bij relevante partijen. In welke mate kan en mag je rekenen op ondersteuning vanuit de eigen familie? Zeker een heikel punt als familie/kinderen op afstand wonen. Zoek elkaars kwaliteiten, organiseer iets gezamenlijk met bijvoorbeeld buren of een vereniging van eigenaren. Ook cruciaal is: welke beperkingen kom je tegen om keuzes te kunnen maken? Standaardoplossingen zijn er nauwelijks omdat de omgeving vaak bepaalt waar behoefte aan is. Daarnaast het kiezen van een levensloopbestendige woning. En ter afronding van de besproken onderwerpen niet in de laatste plaats het gebruik van de technologie. Waar vind je de gewenste informatie? Maar ook: hoe kan de communicatie tussen ouderen worden verbeterd? Met het ontwikkelen van een app? En uiteraard ook belangrijk: Kan men gebruik maken van sociale media?

Doe mee met "Vier Je Vrijheid!"

GOEREE-OVERFLAKKEE - Vanaf 13 april tot en met 17 mei aanstaande viert Goeree-Overflakkee het begrip 'vrijheid' op eigen wijze. Rond de twintig organisatoren staan garant voor bijna dertig activiteiten en evenementen, variërend van een intiem concert op een dorpsplein tot dorpskernontwrichtende festivals en van speciaal gebakken brood tot jongeren-kunstfestival. Zwaartepunt in dit alles vormt het feit dat Nederland in mei dit jaar 70 jaar geleden bevrijd werd. Dit alles vindt plaats onder de overkoepelende titel 'Vier Je Vrijheid!'.

In de editie van 8 april zal in Eilanden-Nieuws uitgebreid aandacht worden besteed aan 'Vier Je Vrijheid!'. Cultuurwethouder Gerrit de Jong legt uit: "U kunt dan het totale programma in een uitneembare bijlage in het hart van de krant vinden. Ik daag u als inwoner uit om kennis te nemen van het programma en er vervolgens minstens één activiteit uit te selecteren waar u aan deel gaat nemen. Het zou mooi zijn als iedere inwoner op een of andere manier betrokken raakt bij deze eilandelijke viering."
De wethouder vervolgt: "Vanuit de Gemeente Goeree-Overflakkee wordt het project ondersteund omdat het bijdraagt aan een aantal maatschappelijke doelen. Allereerst is het belangrijk dat de les van de geschiedenis levend gehouden wordt. Op diverse plaatsen zijn tastbare herinneringen aan de periode van de tweede wereldoorlog. Enkele organisaties hebben zich ingespannen dit zichtbaar te maken. Het is belangrijk om onze jeugd in de verhalen mee te nemen en slachtoffers en gebeurtenissen een gezicht te geven op ons eiland.
Vervolgens wordt het project gedragen door initiatieven van mensen in dorpen en kernen van ons eiland, waarin men samen optrekt met anderen. Samen dingen doen verbindt en als gemeente zien we graag dat onze inwoners daarin zoveel mogelijk meedoen. Uitingen van ingetogen herdenking passen daar net zo goed in als een uitbundiger viering van onze vrijheid.
Ten slotte is het mooi om te zien dat een programma dat op Goeree-Overflakkee aangeboden wordt ook mensen van buiten ons eiland kan interesseren om de reis naar ons eiland te maken. De kwaliteit van onze orkesten, koren, beeldende kunstenaars, organisaties en andere culturele uitingen liggen op hoog niveau. Veel mensen van buiten het eiland weten dat en men wordt met 'Vier Je Vrijheid! een unieke gelegenheid geboden om in de eigen omgeving te genieten van expressie op allerlei terreinen."
"Met deze aanbeveling hoop ik uw nieuwsgierigheid gewekt te hebben en wens ik u veel genoegen bij uw participatie in onze lokale gevierde vrije samenleving", aldus De Jong.

Beveiliging industrieterreinen zorgt voor forse daling criminaliteit

STELLENDAM - De criminaliteit op de beveiligde bedrijfsterreinen is gedaald met ruim 80% dankzij beveiliging. Dat werd bekend tijdens de presentatie van de behaalde resultaten de afgelopen periode.

Mensen die de industrieterreinen Delta havens en/of Korteweg van Stellendam oprijden zien direct een groot hek bij de ingang. Bij dat hek staat een waarschuwing voor het dievengilde. Populair gezegd luidt de waarschuwing: "Breek je in dan gaat het hek dicht!". Naast de hekken bij de ingang is er nog een tweede manier om de beveiliging te vergroten: camera's op de juiste locaties. Deze camera's registreren niet alleen de bewegingen, maar ook kentekens worden automatisch herkend en opgeslagen. Daar komt nog bij dat er in de nachtelijke uren ook gesurveilleerd door een beveiligingsdienst.

Behaalde resultaten

"De criminaliteit is gedaald met ruim 80%", aldus Giel Lokker, bestuursvoorzitter van SBBS. Die afkorting staat voor Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Stellendam. Ruim vier jaar na de oprichting van SBBS is het tijd om terug te blikken. Aan het woord was niet alleen voorzitter Lokker, maar ook wijkagent Johan van Oeveren. "Ook ik zie een enorme afname van criminaliteit in Stellendam. Er is een verschuiving gaande van beveiligde terreinen naar onbeveiligde terreinen". En het mooie is dat een groot deel van de gemaakte kosten worden vergoed door de verzekeringsmaatschappijen. Want doordat er minder schade is krijgen de deelnemende bedrijven flinke korting op hun verzekeringspremie.

Goed voorbeeld

Door deze resultaten was er een aantal geïnteresseerden uit andere gemeenten een kijkje komen nemen. Er werd druk genotuleerd en na afloop bleek er de intentie te zijn om ook op andere locaties deze manier van werken toe te passen. Tenslotte was het wethouder Tollenaar die het laatste woord mocht voeren. Hij feliciteerde Giel Lokker met de resultaten middels een mooie blos bloemen. En als tip gaf hij Giel mee dat er niet op de lauweren gerust moet worden: "Probeer de huidige situatie in stand te houden en waar nodig te verbeteren."

'Verdediger' doet beroep op noodweer na matpartij in Ouddorp

DEN HAAG/OUDDORP- Het viel het Haagse gerechtshof op dat oud-Stellendammer M.K. (28) woensdag erg veel in voetbaltermen sprak over de vechtpartij in Ouddorp waarbij hij augustus vierenhalf jaar geleden betrokken was. "Ik heb inderdaad betaald voetbal gespeeld'', legde de van mishandeling en openlijk geweld verdachte M. aan de rechters uit, niet zonder trots.

Februari vorig jaar werd hij door de politierechter tot 50 uur werkstraf veroordeeld omdat hij de aanval zou hebben ingezet 's nachts om drie uur buiten voor de deur van uitgaansgelegenheid De Kreek in Ouddorp. Hij had op het terras opzichtig zitten zoenen en friemelen met een meisje, tot ergernis van een viertal bezoekers dat De Kreek verliet: twee jonge mannen en vrouwen. Er vielen woorden. Even later werd een van die jonge mannen lens geschopt en geslagen door verdachte, ook nadat het slachtoffer op de grond was gevallen. "Ik had hem getackeld'', aldus de in Adidas trainingspak gestoken M. De mond van het slachtoffer zat onder het bloed. De andere man in het afdruipende slachtoffergroepje kreeg ook nog een trap na van M. Hij achtervolgde het viertal en deelde tien meter verderop bij het Kruidvat nog een laatste lel uit.

Adrenalinekick

Verdachte beweert dat hij zelf de eerste klap kreeg voor hij zelf helemaal los ging: "Ik koos juist voor de verdediging, er vielen best veel klappen, dat klopt, maar ik handelde verdedigend, daar ben ik goed in''. Verder verklaarde M. dat hij zo explosief handelde omdat hij een 'adrenalinekick' kreeg. Hofaanklaagster mr. M. Goudzwaard fronste haar wenkbrauwen: "Was het eigenlijk meer een spelletje voor u? Meer een soort voetbalwedstrijd?'' Nee, schudde M. toch. Advocaat L. Vleesenbeek sprong hem bij: "Ik ken mijn cliënt al heel lang, hij praat al die tijd al in voetbalsporttermen''. De raadsman voerde aan dat zijn cliënt vrijuit zou moeten gaan vanwege noodweer. Maar de hofaanklaagster wil dat verdachte opnieuw veroordeeld wordt tot een werkstraf van vijftig uur. De politierechter die hem vorig jaar tot die straf veroordeelde, na een eis van 100 uur werkstraf, had er al ernstig rekening gehouden dat de zaak - onwenselijk - jarenlang op de justitiële plank was blijven liggen, beweerde de hofaanklaagster.

Alcohol

En in al die vervlogen jaren moest de tegenwoordig officieel in Rotterdam wonende M. zijn stoutste voetbaldromen langzamerhand laten varen. De 'leeftijd' dacht hij zelf. Maar op zijn strafblad prijkt een aantal veroordelingen die te maken hebben met alcohol in het verkeer. Drank zou mogelijk een probleem zijn. M. zit nu in de bijstand. "Ik heb zelfs geen telefoon meer'', legde hij gisteren aan zijn eigen raadsman uit.
De rechter: Wilt u nog iets zeggen als laatste woord? M. hield zijn nabeschouwing kort: "Ik heb gedaan wat ik kon doen, ik kan het niet accepteren als ik daarvoor een straf krijg''. (Persbureau Cerberus)

Goederen voor Roemenië

MIDDELHARNIS - Op dit moment is er een afvaardiging van de werkgroep in Gherla, Roemenië. Ook vanuit deze nieuwe locatie gaan de hulpgoederen uit Middelharnis rechtstreeks naar de arme zigeunergezinnen in de omgeving. Natuurlijk blijft de stichting ook actief vanuit de eigen loods en winkeltje in Uioara, een ander plaats in Roemenië. Zaterdag 4 april 2015 is er weer de maandelijkse openstelling van de loods van de Stichting Oost Europa Werkgroep Middelharnis/Sommelsdijk. De stichting staat klaar tussen 09.30 en 11.30 uur aan de Industrieweg 17 te Middelharnis om overbodige spullen in ontvangst te nemen.

Pierre & Vacances - Center Parcs raamt opbrengst op 99 miljoen euro
Verkoop cottages op Port Zélande

Franse directeur Jean-Dominique Hildebrand van Pierre & Vacances op Port Zélande in Ouddorp met A- Leisure directeur/recreatiemakelaar en managers Financieel Advies en Private Banking bij Rabobank Het Haringvliet. Foto: Jaap Ruizeveld

OUDDORP - Op een aantal Nederlandse parken van Center Parcs gaan cottages in de verkoop. Met de opbrengst wordt een upgrading van enkele vakantieparken uitgevoerd. Dat heeft de Pierre & Vacances-Center Parcs Groep (PVCP) bekend gemaakt. Het bedrijf ziet weinig heil in uitbreiding op de Nederlandse markt maar vindt dat renovatie prioriteit heeft. Het gaat alleen om de vakantieparken die nog niet aan de eisen van de moderne vakantieganger voldoen. Zowel het interieur als het exterieur van de cottages gaan naar een hoger service- en afwerkingsniveau. Ook komen er tal van digitale oplossingen om het vakantieplezier te vergroten.

Door Jaap Ruizeveld

De 'aftrap' voor de verkoopoperatie was afgelopen zaterdag op Center Parcs Port Zélande aan de Brouwersdam in Ouddorp. Met 150 potentiële belangstellenden zijn op deze eerste verkoopdag op het park gesprekken gevoerd. De uit Frankrijk afgereisde directeur des Ventes International Pierre & Vacances Jean-Dominique Hildebrand, algemeen directeur A-Leisure recreatiemakelaar Anne-Marie Janse-van Gils en namens Rabobank Het Haringvliet de managers Financieel Advies en Private Banking (Bram van Druten en Angela Ruizeveld) gaven op hun vakgebied enerzijds informatie en toelichting op condities en voorwaarden en anderzijds over financieringsmogelijkheden bij de bank. Aan het eind van de eerste verkoopdag konden voor de verkoop van 52 cottages documenten worden getekend. In totaal gaat het op Center Parcs Port Zélande in Ouddorp om 554 cottages.

Upgrading

Hiermee betreedt de PVCP Groep ook de Nederlandse markt voor tweede woningen. De Pierre & Vacances-Center Parcs Groep garandeert kopers een rente van vijf procent per jaar gedurende vijftien jaar. De 554 cottages die verkocht gaan worden, zijn momenteel eigendom van een beleggingsmaatschappij. De PVCP Groep heeft overeenstemming bereikt met de huidige eigenaar over de verkoop van de cottages. Het is de bedoeling dat na Port Zélande ook de cottages van andere Center Parcs vakantieparken in Nederland, België en Duitsland zullen worden verkocht. Doel is het financieren van een grootschalige upgrading.

Vanaf 97.800 euro

Zowel in Frankrijk als in Duitsland deed de PVCP Groep de afgelopen jaren zeer positieve ervaringen op met de verkoop van cottages. Van het Duitse Center Parcs Bostalsee werden in twee jaar tijd 500 cottages verkocht: gemiddeld één cottage per week. In Nederland vloeit een belangrijk deel van de opbrengsten terug naar de upgradingsoperatie. Op Port Zélande wordt voor de 554 cottages een verkoopopbrengst van circa 99 miljoen euro verwacht. De cottages worden verkocht vanaf 97.800 euro, inclusief btw.

Goede verwachtingen

De PVCP Groep heeft goede verwachtingen over de voorgenomen verkoop van het onroerend goed op Center Parcs Port Zélande. Thierry Hellin, vice-voorzitter van de Pierre & Vacances-Center Parcs Groep: "Ten eerste is er de kracht van ons merk. Center Parcs is het sterkste merk in Europa. Daarnaast ligt Port Zélande aan de Brouwersdam op één van de mooiste vakantiebestemmingen van Nederland. Met het Noordzeestrand om de hoek en een grote keus in watersport en outdoor- en indoorsportmogelijkheden. De bereikbaarheid is goed. Tenslotte zijn er de aantoonbare jarenlange uitstekende verhuurmogelijkheden, waardoor wij onze kopers een rendement van vijf procent gedurende vijftien jaar lang kunnen garanderen. En dat meteen vanaf het moment van aankoop, dus óók tijdens de renovatie", zegt Thierry Helin van de Pierre & Vacances-Center Parc Groep. De start van de gefaseerde renovatie van Port Zélande zal volgens planning na de komende zomer beginnen en in de zomer van 2016 afgerond zijn. Gasten zullen geen last hebben van de werkzaamheden.

TOF: Rabarberbubbels, talent, dilect en meer

Met het hijsen van de TOF vlag door de vier initiatiefnemers was de lancering van het TOF magazine een feit. Foto: Hans Villerius

Vervolg van voorpagina

De bijeenkomst op de Menheerse Werf ging van start met een online felicitatie van de van 't eiland afkomstige cabaretier Richard Groenendijk, wiens foto de cover siert van het eerste magazine en met wie een interview in het blad is opgenomen. "Een tof initiatief om zo veel mogelijk mooie dingen van Flakkee te laten zien!", zo reageerde hij.

In de kersverse TOF worden meteen al interessante eilandelijke items voor het voetlicht gehaald. Naast het exclusieve interview met Richard Groenendijk bevat het blad verhalen over - natuurlijk - het Flakkeese dialect, over de zeehondenopvang in Stellendam, over het drinkwater dat we op het eiland hebben en waarin het waterwingebied in De Kwade Hoek een belangrijke rol speelt, over bijnamen voor de dorpen op het eiland, over muurschilderingen op Flakkee. Maar ook series over Flakkees talent, ditmaal over zwemster Elise Tanis. Over Flakkeese helden, zoals brandweervrouw Kim Broers van blusploeg Oude-Tonge. Over unieke Flakkeese gerechten, waarvan de aanstekelijke titel luidt: 'Vurkje prikke met TOF', met in de eerste editie aandacht voor nashipeer met gepekeld spel en vitelotte-aardappelen. Hierover vertélt TOF kok Leo van Kempen niet alleen in het magazine, maar hij liet vrijdagmiddag de aanwezigen ook proeven en heerlijk smullen van dit gerecht, dat hij op de Menheerse Werf ter plekke klaarmaakte. Iets dergelijks geldt ook voor de unieke en overheerlijke rabarberchampagne, die Cees Breederland produceert en waarvan eveneens vrijdagmiddag kon worden genoten. Dit, nóg enkele bijdragen - met hier en daar Flakees taalgebruik - én twee fraaie fotoseries completeren deze eerste editie, die niet alleen prachtig is vormgegeven, maar waarvan ook de papierkeuze, de druk en de hele look de aloude Flakkeese degelijkheid uitstralen. Om trots op te zijn dus.

Het TOF team, dat geheel uit vrijwilligers bestaat, prijst zich gelukkig met de sponsors die het mogelijk maakten deze eerste uitgave van dit magazine te realiseren. "Maar we gaan door!", zo kondigde Maureen van Leeuwen alvast aan. "In het najaar hopen we dat we de tweede editie kunnen laten verschijnen en ook de website en social media zullen we verder ontwikkelen." Ze deed dan ook een hartelijke oproep aan de huidige en mogelijk ook nieuwe sponsors om dit toffe initiatief, dat de beleving van het eilandgevoel zeker zal versterken, mogelijk te helpen houden. Op de website is meer informatie te vinden: www.trotsopflakkee.nl.

Twee artikelen in onze krant behoeven een rectificatie.

In onze editie van vrijdag 20 maart jl. stond een artikel over de officiële opening van Menheerse Stee op donderdag 12 maart. Daarin is een onvolkomenheid geslopen. Bij de namen van degenen die deze middag in het zonnetje werden gezet vanwege hun bijdrage aan het bedenken van de naam 'Menheerse Stee' hebben we het geslacht verwisseld. Het was niet de heer maar mevrouw Van der Wielen en niet mevrouw maar de heer Prinsen.

Daarnaast vermeldde in onze krant van afgelopen vrijdag het artikel over het huwelijksjubileum van het echtpaar Struik-Zitman te Herkingen dat de echtelieden 60 jaar aan elkaar zijn verbonden. Dat moest 65 jaar zijn.

Proeverij met lekkernijen van wilde gans

STELLENDAM - Zaterdag 4 april organiseert Landwinkel Keizer AGF in Stellendam een proeverij. Tijdens deze proeverij kunt u kennis maken met lekkernijen van wilde gans.

Op Goeree Overflakkee veroorzaken duizenden ganzen overlast aan natuur en landbouw. De geschoten ganzen worden door Hollands Wild tot lekkere producten verwerkt en bij Keizer AGF verkocht. Zaterdag kunt u tijdens de proeverij kennis maken met deze heerlijke producten.

Een mooie bijkomstigheid is dat wilde ganzen niet alleen lekker maar ook nog eens heel duurzaam zijn. Volgens Stichting Natuur&Milieu (November 2014) heeft echt wild namelijk de minste impact op het milieu van alle vleestypen en is het daarnaast ook het meest diervriendelijke vlees. Consumenten kiezen daarom bewust ook buiten het traditionele wildseizoen voor wild omdat het zo duurzaam is en omdat en het een mooi vrij leven heeft gehad.

De proeverij is van 10.00 tot 15.00 uur bij Landwinkel Keizer AGF aan de Damweg 1a te Stellendam.

Overname door Drukkerij De Waal

Directeur Henk Koppelaar (links) en rechts bedrijfsleider Henk Koppelaar voor de 5-kleuren drukpers.

SOMMELSDIJK - Drukkerij De Waal is al negentig jaar een gevestigde naam op Goeree-Overflakkee. Het bedrijf heeft onlangs een nieuwe stap gezet met de overname van Drukgroep Maasland & Ruygrok in Maasdijk. Toch blijft het bedrijf gewoon aanwezig op het eiland. Directeur Koppelaar: "De band met Goeree-Overflakkee zou ik niet graag kwijtraken."

Door Martijn de Bonte

"Wat moois maken van dit unieke bedrijf", dat was de boodschap van Henk Koppelaar richting de medewerkers van Drukgroep Maasland in Maasdijk na de overname. Aan de overname ging een heel proces vooraf. Het balletje begon te rollen toen Koppelaar hoorde dat de eigenaar van het grafische bedrijf in het Westland had besloten om wat anders te gaan doen en daarom de stekker uit zijn bedrijf wilde trekken. Koppelaar ging eerst een keer kennismaken, daarna volgde een traject dat uiteindelijk heeft geresulteerd in de overname van het bedrijf. De achterliggende gedachte is niet alleen zorgen dat de werkgelegenheid van de twaalf medewerkers behouden blijft, maar ook dat schaalvergroting noodzakelijk is om te overleven in de grafische branche.

Meer in eigen huis

Voor de klanten op het eiland verandert er eigenlijk niks, behalve dan dat er meer mogelijkheden zijn. Klanten kunnen nog altijd binnenstappen voor al het gewenste drukwerk. De overname van het bedrijf biedt wel de mogelijkheid om meer in eigen beheer te doen. Drukwerk dat voor de overname werd uitbesteed aan een externe partij kan nu worden gedrukt op de locatie in Maasdijk. Daar staat een 5-kleuren drukpers met veel geavanceerde mogelijkheden. Andersom wordt bijvoorbeeld het digitale drukwerk voor de vestiging in Maasdijk uitgevoerd in Sommelsdijk. Op die manier versterken de twee vestigingen elkaar.

Pand te koop

Het pand van de drukkerij aan de Langeweg in Sommelsdijk staat momenteel te koop. Niet omdat de drukkerij gaat stoppen, maar omdat het pand te groot is, zeker nu veel werkzaamheden plaatsvinden op de locatie in Maasdijk. Koppelaar: "Als zich een koper aandient wordt er gewoon gezocht naar een nieuwe locatie op het eiland. We blijven in de regio."

Voedselveilig drukwerk

Het overgenomen bedrijf opereert aan de bovenkant van de markt. "Het drukwerk steekt boven de markt uit", aldus Koppelaar. Verder staat het bedrijf klaar voor nieuwe ontwikkelingen. Zo is alle kennis en apparatuur in huis om voedselveilig te drukken, van groot belang voor voedselproducenten op het moment dat de nieuwe regelgeving van de Europese Unie wordt ingevoerd.

Verbreden dienstenaanbod

Koppelaar ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. "Er zal altijd drukwerk blijven bestaan, ook voor de kleine drukkers." Samen met zijn zoon Henk wil hij de kennis en ervaring van Drukkerij De Waal inzetten om het overgenomen bedrijf nieuw elan te geven. Momenteel zijn ze druk bezig met interne veranderingen in Maasdijk, een aantal medewerkers krijgt een nieuwe functie en er wordt een nieuw automatiseringssysteem ingevoerd. De toekomst ligt volgens Koppelaar in het verbreden van het dienstenaanbod. "We moeten de klant in de toekomst volledig gaan ontzorgen op het gebied van communicatie. Al wil de klant vloerbedekking laten maken in zijn huisstijl, dan gaan we dat regelen..."

De Staver zet zich in om mensen te verbinden

De organisatoren van de Ladiesnight.

SOMMELSDIJK - De Lakeside's ladiesnight is één van de initiatieven waarmee De Staver mensen samenbrengt. De Staver raakt er bedreven in om samen met andere ondernemers en organisaties invulling te geven aan een maatschappelijk programma en daarbij de exploitatieverantwoordelijkheid niet uit het oog te verliezen. Dat gebeurt met sportprogramma's, culturele evenementen of horeca-activiteiten. Manager Lesly Wolters legt uit.

"Ik ben er als algemeen manager van de Staver en gepassioneerd sporter druk mee, maar met ongelofelijk veel plezier. Onze totale exploitatie staat goed op de rit, we zijn nu sterk genoeg om ook buiten onze grenzen operationeel actief te zijn. De bedrijfsonderdelen boeken ieder jaar in financieel opzicht en kwaliteitsbeleving vooruitgang. Naast de grote expertise op het runnen van sportaccommodaties is een van de sterke punten de kracht van het verbinden. Steeds vaker lukt het ons in samenwerking initiatieven te ontwikkelen en tot een goed gevolg te brengen."
Wolters geeft een aantal voorbeelden: "Op 26 maart heeft de Ladiesnight plaatsgevonden, een prachtig evenement. Grote trekkers hierin zijn Mabel van Lakeside en Maritha van Happy Music. Wij als Staver faciliteren, motiveren en brengen onze ervaring in als organisator van events en het bewegen van een groot publiek. Het mooie van dit event is dat er ongeveer dertig andere ondernemers bij betrokken zijn. Andere voorbeelden zijn o.a. De "tienerfunsportkaart", een mooi sportaanbod voor tieners in samenwerking met vier ondernemers met een maatschappelijke doelstelling. De Championsleague met alle veldvoetbalverenigingen en het nog te ontwikkelen zaalvoetbalprogramma met één nog nader bekend te maken plaatselijke ondernemer. Het gratis vakantiefeest voor kinderen vlak voor de zomervakantie, met een aantal leveranciers. Het tienerfeest Viva la Vida van en met Le Bateau op 29 mei in De Staver en de voortvarende inbreng op sommige onderdelen in het kader van de harmonisering van het gemeentelijk accommodatiebeleid. Zo zijn er nog tal van voorbeelden waarbij de verbindingskracht tussen ondernemers een belangrijke rol speelt m.b.t. het maatschappelijke aanbod en een gezonde exploitatie. Wij zijn er trots op dat de kracht van het verbinden resultaat boekt. In samenwerking met anderen en het bundelen van expertise gaat ons in de toekomst veel brengen, daar ben ik van overtuigd en wil anderen graag stimuleren dit voorbeeld te volgen en daartoe uitnodigen. Neem eens contact op en help ons mee!"

Veel belangstelling bij opening visspecialist Hameeteman

Wethouder Van der Vlugt met Kees Hameeteman(91) in de nieuwe vestiging van Hans en Arjanne aan de Hoge Pad. Foto: Wim van Vossen Fotografie

OUDDORP – "Visspecialist Hameeteman. Er kan er maar één de beste zijn". Deze slogan siert sinds vorige week woensdag de gevel van een - qua interieur - geheel gemoderniseerd bedrijf aan het Hoge Pad in Ouddorp. Onder overweldigende belangstelling openden wethouder Arend-Jan van der Vlugt samen met Brian, de 9-jarige zoon van de nieuwe eigenaren Arjanne en Hans Hameeteman, de vestiging die modern en uitnodigend is ingericht. "Het was een uitdaging om ons nieuwe bedrijf zo te kunnen presenteren dat het past in deze tijd", gaf Arjanne aan in haar kort inleidend woord. "In een iets afgeslankte vorm is het gerenommeerde familiebedrijf Hameeteman opnieuw op de kaart gezet. Met uitstraling en een nieuw elan gaan wij aan de slag. Vol vertrouwen de toekomst tegemoet".

Door Jaap Ruizeveld

In heel korte tijd is het voormalige vispaleis omgetoverd. Daarvoor werden dankwoorden uitgesproken aan familieleden en vrienden en uiteraard de deelnemers in het ontwerp- en bouwteam die de monsterklus exact binnen de planning uitvoerden. De goed verwarmde ontvangsttent kon het aantal toegestroomde genodigden en belangstellenden nauwelijks bevatten. Of zoals de wethouder het stelde: "Het is hier megadruk". Van der Vlugt toonde zich verheugd met de uitnodiging voor de openingshandeling. "Hier is opnieuw een bedrijf met uitstraling en kwaliteit neergezet. Dat past zo mooi in de eilandelijke Toekomstvisie die is gebaseerd op accenten als duurzaamheid, kwaliteit, innovatie, hoog rendement. toekomstgericht en met verbindingen richting mede-ondernemers".

Wethouder Van der Vlugt en Brian Hameeteman openen Visspecialist Hameeteman. Foto: Wim van Vossen Fotografie

Plein

Dit laatste was gericht op het feit dat het hekwerk op het parkeerterrein tussen de Jumbo-supermarkt en visspecialist Hameeteman inmiddels is weggehaald. Er is nu een groot plein ontstaan waaraan naast genoemde ondernemingen ook het visrestaurant en binnenkort de Bloemen Super (die verplaatst wordt van de Dijkstelweg) dan zijn gevestigd. "Het opzoeken van elkaar als ondernemers is een positieve insteek", gaf Van der Vlugt aan.
Na aftellen werd de afsluitende papierwand geopend en kregen de bezoekers de gelegenheid om het interieur van de nieuwe vestiging te bezichtigen. Arjanne en Hans kregen – naast stoffelijke blijken van waardering – ook talrijke complimenten voor de inrichting en de presentatie van hun producten. Er zijn ruime zitplaatsen voor bezoekers, kant- en klaar producten, een cateringmogelijkheid en luxe artikelen. Het past allemaal in het concept. De leefbak met oesters en kreeften trok al direct belangstelling. Ook was er een kort moment om even in de keuken te kijken.

Durf en inzet

Wethouder Van der Vlugt complimenteerde de nieuwe eigenaren met hun durf en inzet in deze toch niet gemakkelijke economische tijd. Hij vond het leuk om de oorspronkelijke grondlegger van het bedrijf, de 91-jarige Kees Hameeteman, de hand te schudden en was enthousiast bereid om ook met hem een fotomoment te delen. En waar kun je dat dan beter doen dan achter de met smaakvolle producten ingerichte vitrines? Visspecialist Hameeteman is van maandag tot en met donderdag open van 09.00 tot 18.00 uur. Op vrijdag van 09.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 08.00 tot 20.00 uur. Nog niet alles is klaar want ook het buitenterrein wordt nog ingericht met een klantvriendelijk terras, waar passanten met een hapje een lekker kopje koffie kunnen drinken.

STC helpt vissers visserij-ondernemers te worden

Deelnemers, docenten en andere betrokkenen, vrijdagmiddag 20 maart tijdens de start van de AOV-cursus in Stellendam. Foto: Kees van Rixoort.

STELLENDAM – Vissen kunnen ze allemaal goed. Maar zijn vissers ook goede ondernemers? Hebben ze voldoende vaardigheden om een onderneming te runnen? In ieder geval veertien vissers kunnen die vragen nog niet van een positief antwoord voorzien. Vandaar dat ze zich hebben aangemeld voor de cursus Algemene Ondernemersvaardigheden (AOV), die het Scheepvaart en Transport College (STC) speciaal voor zeevisvaart heeft ontwikkeld. Vrijdag 20 maart was de officiële start bij de STC-Group in Stellendam.

Door Kees van Rixoort

De deelnemende vissers zijn afkomstig uit Arnemuiden, Tholen, Yerseke, Goedereede, Katwijk aan Zee en Texel. Zij komen veertien dagdelen (wisselend vrijdagmiddag en zaterdagochtend) naar Stellendam om hun ondernemerskennis op niveau te krijgen. De eerste lessen, afgelopen vrijdag, gingen over financiële administratie en marketing. Onder de Urker vissers is ook de nodige belangstelling voor de cursus, maar door een andere weekindeling kunnen zij op de cursusdagen niet in Stellendam zijn. Het STC zoekt naar een andere oplossing voor deze vissers.

De officiële start zou opgeluisterd worden door Johan van Nieuwenhuijzen van United Fish Auctions (UFA). Hij was echter niet aanwezig. Reden waarom Cees Sinke, voormalig voorzitter van de Raad van Commissarissen van de UFA, de aftrap verrichtte. "Als de beste kunnen vissen, dat is niet genoeg", zei hij. "In de toekomst redden alleen visserij-ondernemers het. De bedoeling van deze cursus is om jullie ondernemersvaardigheden aan te scherpen. Jullie moeten er een flink aantal dagen tegenaan. Het zal ook wel eens niet uitkomen of moeilijk zijn om te komen, maar ik zeg: doe het gewoon. Ondernemerschap betekent ook dat het schip in orde is, dat het goed verzekerd is. Dat de administratie goed op orde is."

Locatieleider Henk Redert van de STC-Group in Stellendam schetste dat het niet eenvoudig was om het idee van een AOV-cursus, dat al langer bestond, te realiseren. Door een subsidie van het Europees Visserijfonds, waardoor de cursus slechts 250 euro per persoon kost, kon het er dan toch van komen. De cursus is ontwikkeld in samenwerking met de Rabobank, accountantskantoor Bakker Tilly Berk en assurantiekantoor John P. de Wit.

Redert benadrukte dat het cursusmateriaal "goed en stevig" is. "Het is belangrijk dat het aansluit bij de visserij. Dat de deelnemers zich erin herkennen. De cursus is bovendien toegankelijk. Je hebt er echt iets aan. Vandaag starten we. Ik hoop dat jullie er nieuwe inzichten en vooruitzichten aan overhouden, en dat jullie er veel plezier aan zullen beleven." Aan het eind van de AOV-cursus ontvangen de deelnemende vissers een certificaat.

Stap in het verhaal…. beleef de Bijbel!

STELLENDAM – Na Pasen wordt er in de Hervormde kerk te Stellendam weer een scopuscursus gegeven voor mensen die graag eens willen ontdekken wat een Bijbelverhaal voor je kan betekenen. Deze cursus heet: Een plek onder de zon. De eerste avond is 7 april van 20.00 tot 22.00 uur in verenigingsgebouw De Rank, Bosschieterstraat 6.

Riet Both is de gastvrouw en de avond wordt geleid door ds. Davy Hoolwerf. Scopus is een cursus die bestaat uit vijf bijeenkomsten waarin je God op het spoor kan komen. Elke ontmoeting staat er een Bijbelverhaal centraal. Je leeft je in in de hoofdpersonen en je stelt hen en jezelf vragen: Wat doet het verhaal met mij? Wie is God voor deze persoon? En wie zou God voor mij kunnen zijn? Wat betekent dit verhaal in mijn leven nu? 'Scopus is een nieuwe manier van naar de Bijbel kijken. Er is alle ruimte voor dialoog en openheid. Je beslist als deelnemer zelf wat je met de ervaring doet', aldus ds. Hoolwerf. Een deelnemer vertelde: Ik ontdekte dat de oude Bijbelverhalen over mij gaan'.

'Als groep zitten we in een grote kring zonder tafel in het midden. Want op de vloer daar gebeurt het. Met verschillende grondbeelden en materialen worden de Bijbelverhalen verteld en verbeeld. Op die manier stap je echt in het verhaal en kan het je raken. Je blijft geen toeschouwer maar wordt er onderdeel van. Het creatieve grondbeeld verandert voortdurend zoals ook gedachten en gevoelens veranderen. Het gaat erom dat we ons openstellen en kijken wat er op ons pad komt. Hierbij wordt niet verwacht dat iedereen iets moet zeggen. Er is ruimte om gedachten en gevoelens te delen, maar ook in stilte bij jezelf te houden', zo licht ds. Hoolwerf toe. Overige data na 7 april zijn: 13, 20 april en 11, 18 mei. Neem voor aanmelden of meer informatie contact op met ds. Davy Hoolwerf, tel. 0187 701007, e-mail d.hoolwerf@kpnmail.nl.

Geld ingezameld voor tumblingbaan tijdens SponsorGYM 2015

SOMMELSDIJK - Op zaterdag 21 maart organiseerde Gymvereniging MH-SD in het kader van NLDoet het SponsorGYM 2015 evenement in recreatiecentrum de Staver. Tijdens dit jaarlijks terugkerend evenement wordt geld ingezameld voor goede doelen (Kika en NSGK) en de aanschaf van nieuwe toestellen en materialen. Deze keer hoopte de gymvereniging voldoende geld in te zamelen voor de vervulling van een lang gekoesterde wens, namelijk de aankoop van een AirTrack Pro 2 luchtgeveerde tumblingbaan.

Leden van gym, turn en free-run groepen in Sommelsdijk en Stad aan 't Haringvliet hebben zich enthousiast ingezet. De hele sporthal van De Staver was gevuld met gym- en turntoestellen zoals evenwichtsbalk, grote en kleine trampoline, lange mat, brug, ringen, enz. Dit jaar was er voor het eerst ook een free-running parcours opgezet met o.a. enkele speciaal voor het free-runnen ontwikkelde mobiele obstakels, genaamd "Cubes". Deze "Cubes" kunnen zowel in de sporthal als buiten tijdens demonstraties gebruikt worden. De deelnemers probeerden binnen twee sessies van 15 minuten zoveel mogelijk rondjes te gymmen of te free-runnen op twee van de drie verschillende parcours die waren opgezet. In de pauze kregen de deelnemers een verfrissende beker limonade en wat lekkers voor de energie.

Hoofddoel bereikt

Nadat iedereen een SponsorGYM diploma had ontvangen met daarop het aantal behaalde rondjes bleek het hoofddoel voor dit jaar bereikt te zijn en met gepaste trots poseerden de aanwezige leden en vrijwilligers op de gloednieuwe AirTrack. De AirTrack is eenvoudig op te zetten en kan in alle gym/turn en free-run lessen gebruikt gaan worden. Daarmee is het een zeer welkome aanvulling op de huidige toestellen en materialen. De organisatie wil de sportieve leden, vrijwilligers, leiding en bestuursleden, maar vooral ook sponsoren bedanken voor deze geslaagde SponsorGYM 2015.

Gratis proefles

Ben je benieuwd naar de AirTrack en wil je er zelf eens op springen en rollen, kom dan gratis een proefles meedoen bij Gymvereniging MH-SD. Op www.mh-sd.nl vindt je onder de knop "Lestijden" in het menu "Lidmaatschap" meer informatie over het sportaanbod, de lestijden en sportlocaties. Stuur een e-mail naar info@mh-sd.nl of bel naar 06 41945422 om een proefles aan te vragen.

NIEUWE-TONGE - Naar aanleiding van oproepjes in de media, was Joost Visbeen (voormalig rechercheur) zo vriendelijk om zijn honderdjarige vader, Klaas Visbeen, te bevragen over de oorlogsslachtoffers van Nieuwe-Tonge. De gegevens van Klaas Visbeen zijn opgenomen met al bekende gegevens, waardoor we tot onderstaand overzicht komen. De Ring van Oranje is op zoek naar meer achtergrondinformatie, nabestaanden en mogelijk een foto van het slachtoffer om te gebruiken voor het herdenkingspaneel dat half mei wordt geplaatst op de begraafplaats van Nieuwe-Tonge. Informatie graag naar d.notenboom@wo2go.nl of naar Maria Evers, tel. 0187 652330 (mariaevers@upcmail.nl).

Het betreft onderstaande slachtoffers.

Leen van Zanten (Leendert Jacob 22-01-1925) die woonde aan de Barnard. Hij was landarbeider. Zijn zoon Jaap van Zanten was bij de politie in Rotterdam. Leen van Zanten had meer kinderen. Mogelijk was er een getrouwd met Leen Breur en een ander met ene Droger.

Willem van der Veer (geboren Oude-Tonge 1-10-1869). Hij woonde aan de Molendijk in het rijtje huizen waar nu Leen Visbeen woont. Willem was een keuterboertje. Zijn zoon Chris werkte bij boer Van Es. Was gehuwd met Lodewika Kievit. Waren geëvacueerd van Nieuwe-Tonge naar Kaatsheuvel. Willem van der Veer werd op 26 januari 1945 door een V-1 getroffen.

Wout Kievit (Wouter 10-06-1900). Bij navraag is hij niet de slager aan de Molendijk, met dezelfde naam. Er zijn aanwijzingen dat de spelling verkeerd is en Kieviet moet zijn. Overleden op 26 februari 1941. Militaire rang van 1e Machinist aan boord van s.s. Beursplein. Trouwde op 14-3-1928 met Cornelia Klazina Vrijenhoek in Rotterdam. Zij is in 1982 overleden in Rotterdam.

Theo Schilperoort, (Mattheus 04-03-1915) een keuterboertje. Hij woonde naast bakker Prinse op de Zuiddijk. Theo had een dochter die aan de Stovendijk woonde. Er was ook een gezin Schilperoort dat aan de Ring woonde. Mogelijk was in dat gezin ook een Teeuw. Schilperoort is in een kamp in Duitsland overleden.

Jacob Visbeen (24-09-1915), militair van de Prinses Irene Brigade. Zijn laatste taak was bij de mijnenopruimdienst Souburg op Walcheren. Hij is op 23 november 1944 door een mijnontploffing om het leven gekomen.

Cornelis Cramer (01-07-1879) of Kramer, is in een Jappenkamp om het leven gekomen op 03-06-1945.

Joh. Buijs, vader van 13 kinderen, trachtte een deur van een bunker te openen op de hoek van Sint Jape op 11 mei 1945, met als gevolg een explosie vanwege een aangebrachte springlading. In de loop van de dag is de man overleden na te hebben afscheid genomen van 12 kinderen, een zit dan nog in Duitsland vanwege de arbeidsinzet.

Dingenis van den Ouden (11-06-1906) is omgekomen bij een luchtaanval/beschieting in Dusseldorf.

Gert Camphens (02-09-1916) is bij de razzia van 20 en 21 december 1944 op transport naar Duitsland gesteld. Hij keerde terug in mei 1945. Als gevolg van de ontberingen is hij ziek geworden en overleden op 6 juni 1945. (Er is contact met nabestaanden.)

Van Jacob Arie Verolme (19-11-1918) die werd gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte op 09-11-1944, zijn de gegevens bekend.

Kwaliteitslogo 5-Sterrenspecialist voor Firma J. & J. van Gurp

OOLTGENSPLAAT - Firma J. & J. van Gurp mag sinds kort het kwaliteitslogo 5-Sterrenspecialist voeren. Het logo wordt alleen toegekend aan bedrijven die garant staan voor goed advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed advies is immers goud waard!

De hedendaagse consument wordt steeds kritischer. Er zijn steeds meer aanbieders, waardoor men vaak door de bomen het bos niet meer ziet. Dankzij het kwaliteitslogo 5-Sterrenspecialist wordt het voor de consument een stuk makkelijker gemaakt. Het logo mag enkel gevoerd worden door bedrijven die vakmanschap, kwaliteit, service, garantie en het geven van een goed advies hoog in het vaandel hebben. Stuk voor stuk zaken die Firma J. & J. van Gurp als vanzelfsprekend beschouwt!

WonenWonen.nl

Het kwaliteitslogo 5-Sterrenspecialist wordt toegekend door WonenWonen.nl, dat in de afgelopen 10 jaar is uitgegroeid tot een van de grootste woonportalen van Nederland. Op de website vindt u veel informatie over alles wat met wonen te maken heeft. Denk hierbij aan de inrichting van het huis, het aanleggen en onderhouden van de tuin, maar ook zaken als (ver)bouwen, schilderwerken en beveiliging komen aan bod. WonenWonen.nl heeft per branche een overzicht gemaakt van de allerbeste vakspecialisten van Nederland. Enkel de door WonenWonen.nl geselecteerde bedrijven mogen het kwaliteitslogo 5-Sterrenspecialist voeren. Firma J. & J. van Gurp is er erg trots op zich in dit selecte gezelschap te bevinden. Kijk voor meer informatie op www.erf-sierbestrating.nl.

13 / 48

Wethouder Frans Tollenaar en Klaas Bruins Slot geven een toelichting bij de gedetailleerde maquette van het plan. Foto’s: Hans Villerius

OUDDORP - Het zal geen jaren meer duren voordat in de fraaie catalogus van Landal GreenParks ook Ouddorp aan Zee zal schitteren, met een splinternieuw park. Uniek gelegen in de duinen, bijzonder aangelegd met een landschappelijke inpassing die afgeleid is naar diverse natuurelementen uit de nabije omgeving. Maar ook met een verscheidenheid aan duurzaam gebouwde vrijstaande huizen, van 4- tot 24-persoons woningen, 234 in totaal, die alle onder architectuur zijn ontworpen. Het park wordt ontwikkeld door Strand Resort Ouddorp Duin Ontwikkeling BV, dat veel expertise heeft op het gebied van het ontwikkelen van recreatieparken. De huizen worden verkocht aan particuliere eigenaren. De verwachting bestaat dat die hun recreatiewoning graag verhuren om daar een mooi rendement mee te behalen. En daarom is Strand Resort Ouddorp Duin de overeenkomst aangegaan met Landal GreenParks dat de verhuur van de woningen exclusief verzorgt. Vandaar dat het park straks de naam 'Landal Strand Resort Ouddorp Duin' draagt.

Door Hans Villerius

Wethouder Frans Tollenaar en ontwikkelaar Klaas Bruins Slot vertellen samen graag meer over deze nieuwe voorziening op de kop van het eiland, die in belangrijke mate gericht is op "de beleving mee naar huis te nemen", zoals Bruins Slot het aangeeft. "Het hele verblijf op dit bijzondere park moet zó zijn dat het genieten thuis nog doorgaat."

"De ontwikkeling van Strand Resort Ouddorp Duin past perfect in de visie van de gemeente Goeree-Overflakkee. De visie op de kuststrook van Goeree heet Ouddorp-Bad", vult wethouder Tollenaar aan. "Op deze wijze ontstaat er een heldere zonering, waarbij het landschap de basis vormt voor de verschillende functies. Enkele jaren geleden hebben we dit ingezet. Binnen Ouddorp Duin zijn vakantiewoningen en voorzieningen geconcentreerd, zodat daarnaast veel ruimte blijft voor natuur en landschap."

Duin en struweel

Dit moet onder meer worden bereikt door de landschappelijke inpassing van het park. "Wonen in de duinen is iets unieks", licht Bruins Slot toe. "Bouwen in de duinen doe je nooit. Ook hier niet. Daarom brengen we de duinen naar het park toe." Het gehele plan komt pal langs de met duinen beklede dijk van 't Flaauwe Werk te liggen, dus op slechts enkele minuten loopafstand van strand en zee. Daarvandaan zal het duinlandschap worden voortgezet op het park. Te midden van de kunstmatig aangelegde duinen - die compleet worden ingeplant met duingewas als helmgras en duindoorns, en die dus meteen een structuurversterking van het landschap vormen - worden de huizen gebouwd. Om de woningen heen liggen de duinen zodanig dat iedereen een zo groot mogelijke privacy geniet. Ook de kavelgrootte van ca. 1000 vierkante meter draagt daaraan bij. Maar ook andere landschapselementen uit de wijdere omgeving zullen op het park terug te vinden zijn. Zoals de verwijzing naar de waterpartijen in natuurgebied De Kwade Hoek. Dergelijke details zullen ook op Landal Strand Resort Ouddorp Duin te vinden zijn. Niet alleen voor 't mooi, maar ook functioneel, als opvang van het regenwater. En zoals het op de kop van het eiland is - hoe verder je van de kustlijn vandaan gaat, des te vlakker het landschap wordt - zo zal het ook op dit park zijn. Naarmate de afstand tot het strand groter wordt, zijn de duinen minder hoog en krijgt de royale groenvoorziening een struweelachtig karakter. Op die manier wordt zelfs een tweedeling in het park aangebracht, met een duingedeelte en een struweelgedeelte.

Duurzaam bouwen

De verschillende woningtypen hebben allemaal een op de omgeving toegespitste naam. Zandduin bijvoorbeeld, of Stuifduin, Zeeduin of Klepperduin zijn enkele 'modellen' waaruit gekozen kan worden, met verschillende comfortniveaus. Ook de inrichting sluit aan bij de natuurlijke omgeving van de woningen, waarvan het meubilair mooie natuurlijke vormen en kleuren krijgt.

Aan de bouwkwaliteit worden hoge eisen gesteld, met gebruikmaking van duurzame materialen, waardoor eigenaren vooralsnog geen omkijken naar hun tweede woning hebben. Ook over de energievoorziening en klimaatbeheersing is goed nagedacht. De elektriciteit wordt afgenomen van het zonnepark achter De Klepperstee. De woningen worden zo gesitueerd dat de voorkant ervan op de zon gericht is, met grote raampartijen, en de achterkant op de regen- en windzijde, met kleine ramen.

Waardevaste investering

Van iedere woning (prefab bouw) zal de opbouw enkele weken in beslag nemen. Met vanaf prijzen (excl. BTW) van ca. € 230.000 voor de 6-persoonswoningen en een jaarlijkse erfpachtsom van € 2.400 blijken kopers niet al te veel moeite te hebben. Van de eerste fase van het duindeel in het park zijn vrijwel alle woningen al verkocht. Volgens Bruins Slot speelt daarin mee dat met de huuropbrengst een netto rendement van 5% op de woningen verwacht kan worden. In combinatie met de basiskwaliteiten van het park noemt hij de aankoop van een recreatiehuis op dit park derhalve een "waardevaste investering".

Elk weer voorziening

Naast de woningen krijgt het gebied ook een voorzieningencentrum waarin men zich uitstekend kan vermaken als het minder zonnig weer is. "Een elk weer voorziening" noemt Bruins Slot het, met daarin een zwembad, speelparadijs, horecavoorziening, maar ook kunnen de gasten er terecht bij een fietsenmaker, bij een boekwinkel of om een boodschap te doen. In de buitenruimte wordt een amfitheater gerealiseerd maar ook een uitkijktoren op het klimduin.

Kwaliteitsslag

Wethouder Frans Tollenaar geeft aan dat al jaren geleden het beleid is ingezet om in het gebied nieuwe recreatieve ontwikkeling mogelijk te maken. "De gemeente wilde verblijfseenheden uit het zandwallengebied verplaatsen. Daarvoor is het verplaatsingsgebied tussen de Vrijheidsweg ter hoogte van de Westerweg en de nieuwe duinen van 't Flaauwe werk aangewezen. Door een 'verdunning' die plaatsvindt op recreatiepark De Klepperstee is er een basis voor nieuwe ontwikkeling. Doelstelling is om hier een hoogwaardige en nieuwe recreatieve voorziening te realiseren, die een kwaliteitsslag voor de recreatie betekent. Immers, het toerisme liep duidelijk terug. Uiteindelijk is hieruit het vakantiepark Landal Strand Resort Ouddorp Duin en elk weer voorziening Ouddorp Duin ontstaan. Hiermee wordt ingespeeld op verbreding van het aanbod en een verlenging van het seizoen. Tegelijkertijd is het versterkend voor de plaatselijke economie." Het feitelijke plan werd eigenlijk op tafel gelegd door Ludovic den Hollander, die eind vorig jaar is overleden. Hij vond jaren geleden al dat de recreatie op de kop van het eiland naar een hoger niveau getrokken moest worden en wilde in eigen beheer hiervoor een plan ontwikkelen. Daarvoor kocht hij in de loop der jaren stukken grond op schuin tegenover zijn camping De Klepperstee, waarop de plannen mogelijk zouden zijn. Op gegeven moment heeft Den Hollander de ontwikkeling van het plan in handen gelegd van de huidige ontwikkelaar. Overigens geeft de wethouder aan dat niet te verwachten is dat met de komst van Landal Strand Resort Ouddorp Duin de drukte in het gebied sterk zal toenemen. "In plaats van een piekdrukte in het hoogseizoen zal de drukte zich meer gaan verspreiden over het héle jaar", zo voorspelt hij.

Open verkoopdag

De totstandkoming van het nieuwe park vindt plaats in nauwe samenwerking met veel andere betrokken partijen, zoals de provincie, Natuurmonumenten, ondernemers en de gemeente. De bouwvergunning is al verleend. Naar verwachting wordt in mei a.s. gestart met het aanleggen van de riolering in het gebied en kan in september dit jaar de bouw van de woningen van start.

Op Tweede Paasdag wordt op de locatie van Strand Resort Ouddorp Duin, aan de Vrijheidsweg ter hoogte van de splitsing met de Westerweg, een Open verkoopdag gehouden. Van 11.00 tot 16.00 uur is iedere belangstellende hartelijk welkom. Daarnaast staan iedere vrijdag van 12.00 tot 16.00 uur de deuren van het informatiecentrum open voor wie meer informatie wil. En natuurlijk kan ook een kijkje worden genomen op: www.resortouddorpduin.nl.

Kernactiviteiten

DIRKSLAND

Rommelmarkt

Op zaterdag 4 april is de maandelijkse rommelmarkt in de Victoriahal in Dirksland. De markt is van 10.00 tot 15.00 uur. De toegang is gratis.

Bijeenkomst Geheugensteunpunt

Zaterdag 4 april van 10.00 tot 15.00 uur is het ontmoetingscentrum voor mensen met geheugenproblemen geopend in het Hart van Dirksland, Reginahof 1. Het centrum is ook gericht op ondersteuning van de mantelzorgers: de partner, de familie, maar ook de vrienden of kennissen. Onder het genot van een kop koffie en/of thee is er vanaf 10.00 uur gelegenheid elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen, informatie te vragen. Rond 12.30 uur kunnen bezoekers gebruik maken van een eenvoudige en heerlijke lunch uit eigen keuken. De gebroeders Maliepaard verzorgen van 13.30 tot 15.00 uur een gevarieerde fotopresentatie met mooie muziek over het thema 'Lente'. Schitterende fotobeelden van alles wat in het voorjaar gaat groeien en bloeien, zoals de bekende bloeiende tulpenvelden op het eiland. Aanmelden is niet nodig. Er wordt een kleine vergoeding gevraagd voor koffie, thee en lunch.

Algemene Ledenvergadering SGO

Op vrijdag 10 april vindt de algemene ledenvergadering van Sportvisserij Goeree Overflakkee plaats. Alle leden zijn van harte welkom. De vergadering vindt plaats in de SVIK kantine, Philipshoofjesweg 57a te Dirksland. De kantine is open vanaf 19.00 uur, de vergadering start om 20.00 uur. Eventuele bestuurskandidaten kunnen contact opnemen met het secretariaat. Voor meer info: www.sportvisserij-go.nl.

GOEDEREEDE

'Van sleur naar kleur'

Op donderdag 16 april van 13.30 tot 16.30 uur wordt de workshop Van sleur naar kleur opnieuw aangeboden in Stellendam. Speciaal voor mensen die willen ontdekken wat het leven mooier maakt. De deelnemers krijgen informatie en worden aan het denken gezet. Goedereede counseling en Y-Challenge hebben hun krachten gebundeld om deelnemers een leerzame middag te laten beleven. Aanmelden kan per e-mail: info@y-challenge.nl of telefonisch: 06 22331819. De kosten zijn €15,- per persoon. Na aanmelding wordt een bevestiging verstuurd met aanvullende informatie.

Oud papier

De Stichting Koninklijke Fanfare Apollo te Goedereede haalt zaterdag 4 april weer oud papier op in Goedereede en op het Havenhoofd. Ook huishoudelijk karton kan aangeboden worden. Graag voor 08.30 uur goed gebundeld buiten zetten. Wie oud papier bij de container aan het parkeerterrein Het Hof wil brengen dient dit tussen 8.00 en 17.00 uur te doen. Dit om problemen te voorkomen.

Concert Stadskoor

Zaterdag 11 april geeft het Chr. Stadskoor Goeree o.l.v. Jaap de Geus een concert in de Toren van Goedereede. Medewerkenden zijn Jabin de Geus (piano), Corné de Geus (dwarsfluit), Jessica Paul-de Geus (viool) en Marjan Jansen-Bakker (cello). De aanvang is 20.00 uur. Kaarten á € 5,- kunnen afgehaald worden bij huisartsenpraktijk Kop van 't Eiland in Ouddorp en Goedereede.

GOEREE-OVERFLAKKEE

Opbrengst actie Woord en Daad

Zaterdag 21 maart hebben veel kinderen en verschillende ouders zich weer ingezet voor de jaarlijkse krentenbrodenverkoop voor Woord en Daad. Soms was het wel wat improviseren omdat het op het laatste moment net niet ging zoals was gedacht. Er zijn ruim 2500 krentenbroeden verkocht. De organisatie bedankt de kinderen die de krentenbroden hebben verkocht voor hun enthousiaste hulp. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor de chauffeurs die de kinderen hebben begeleid en degenen die de verkoop in West Flakkee hebben gecoördineerd. Daarnaast danken de organisatoren een ieder die krentenbroden heeft gekocht en op die manier het goede doel heeft gesteund. Dat is een project dat valt onder het jaarthema van Woord en Daad: "Vakonderwijs, doe het zelf!". De netto-opbrengst is ongeveer € 3.800,- (inclusief giften).

Opbrengst collecte Jantje Beton

De 54 collectanten van Scouting Goedereede uit Stellendam en de zes collectanten van Karateschool Kiyozumi uit Sommelsdijk danken de inwoners van onderstaande plaatsen van harte voor hun bijdrage. De volgende bedragen zijn ingezameld: Ouddorp € 790,71, Goedereede en Havenhoofd € 291,51, Stellendam € 667,18, Melissant € 266,72, Dirksland € 656,19, Sommelsdijk € 422,95, Middelharnis € 441,40.

MIDDELHARNIS

Bingoavond

Op zaterdag 11 april is er een bingoavond voor jong en oud. Er zijn weer mooie prijzen te winnen. Iedereen is vanaf 19.00 uur van harte welkom in het Wijkcentrum, Doetinchemsestraat 27 te Middelharnis. De eerste ronde begint om 19.30 uur. Een kopje koffie of thee is gratis. De twaalf bingoronden kosten € 7, inclusief twee koffieronden. Er zal ook een superronde gespeeld worden voor € 1. Wegens succes is er ook weer een vluggertje met grote prijs voor € 1.

Spullen voor zomermarkt gevraagd

Op zaterdag 20 juni wordt de zomermarkt van de Christelijke Gereformeerde Kerk gehouden. De opbrengst zal bestemd zijn voor de bouwkas en voor het actiedoel van het LCJ "Hart voor de ander". Voor de markt is men op zoek naar bruikbare spullen (o.a. woningdecoratie, interieuraccessoires, brocante spullen, boeken, etc.). U kunt de spullen langsbrengen op de eerste zaterdag van de maand tussen 09.30 en 11.00 uur bij de loods aan Industrieweg 17 te Middelharnis. Ook is men op zoek naar tweedehands boeken. Meer info via activiteitencommissie@cgkmiddelharnis.nl.

NIEUWE-TONGE

Peuterdagen

Vanaf 1 april organiseert zorgboerderij Geusje's Stee weer de peuterdagen. De dagen zijn dit jaar op woensdag en vrijdag van 10.00 tot 15.30 uur en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. De kleintjes kunnen dan met de konijnen en cavia's komen knuffelen, de kippen bekijken, springen op de trampoline, schommelen en in de zandbak spelen. Ook is er dit jaar een klein springkussen (als het niet te hard waait). Bij mooi weer kunnen de peuters met water spelen en is er een mini ballenbad. Ondertussen kunnen ouders en opa's en oma's een kopje koffie drinken met eigen gebakken taart/cake. De kinderen mogen eventueel oud brood of fruit meenemen voor de dieren en mogen ook helpen bij het voeren van de dieren, onder begeleiding van het personeel. Zorgboerderij Geusje's Stee is gevestigd aan Korteweegje 52 in Nieuwe-Tonge. Kijk voor meer informatie op www.geusjesstee.nl.

OOLTGENSPLAAT

Art Fair Sluishaven

De S.K.K.G.O. (Stichting Kunstkring Goeree-Overflakkee.) organiseert voor de tweede maal een Art Fair bij paviljoen Sluishaven. De fair is op zaterdag 4 april van 11.00 tot 16.00 uur. Twintig kunstenaars laten een grote verscheidenheid aan kunst zien. Bezoekers kunnen de kunst bekijken en er zijn ook diverse werken te koop. Daarnaast kan er er ook muziek worden beluisteren en is er gelegenheid voor een hapje en een drankje. De locatie is Paviljoen Sluishaven, Mariadijk 2 in Ooltgensplaat.

OUDDORP

Paaswake in de Martinuskapel

De Eucharistie begint op zaterdagavond 4 april om 20.30 uur en wordt geleid door pater De Vlaam. Na afloop is er koffie en paasbrood. Zondag 5 april is er een viering om 9.30 uur.

Malawi-markt zoekt rommelmarktspullen

Zaterdag 2 mei is weer de jaarlijkse rommelmarktdag waarvoor de opbrengst bestemd is voor Malawi. Malawi is getroffen door enorme overstromingen. Heel veel mensen zijn dakloos. Heel de pas aangeplante oogst van Maïs is door de overstromingen weggespoeld. Het comité in Ouddorp wil geld inzamelen voor dit doel. Daarom is men op zoek naar nog goede bruikbare en verkoopbare spulletjes. Wat men niet zoekt is het volgende: grote meubels, audioapparatuur en kapotte spullen. De spullen kunnen gebracht worden naar familie De Winter, Hermansweg 17, Ouddorp, tel. 0187 681197.

Verkoping Adullam

Zaterdag 11 april hoopt de stichting Adullam gehandicapten zorg weer haar voorjaarsverkoping te houden in Eben-Haezer van 9.00 tot 14.30 uur. Er wordt o.a. snoep, kruiden vis, cadeau artikelen, boerenkaas, groente en fruit, kaarten, boeken, gebak en lingerie verkocht. Ook kan er koffie, thee of fris gedronken worden. Voor de kinderen zijn er weer spelletjes en kan er een pennenzak beschilderd worden. Ook is de paardenkar weer aanwezig.

Rommelmarkt voor Stephanos

Zaterdag 4 april wordt – bij droog weer – een rommelmarkt gehouden t.b.v. Stichting Stephanos in Malawi. De opbrengst is dit jaar voor een project, waar drie Ouddorpse jongeren tijdens een werkvakantie aan hopen mee te werken. De markt wordt gehouden aan Molenblok 24, van 8.00 tot 16.00 uur.

OUDE-TONGE

20 jaar hulp aan Uzon

In april is het 20 jaar geleden dat een aantal mensen uit de Hervormde gemeente van Oude-Tonge goederen en kleding gingen inzamelen voor een gemeente van een dorpje op het arme Roemeense platteland, Uzon. In 20 jaar is er veel veranderd, maar de nood èn de verbondenheid bleef! De organisatie wil bij deze mijlpaal stilstaan op vrijdag 17 april, onder het genot van een hapje en een drankje. Op deze avond hopen de eerste predikant, ds. Bela Szold met zijn vrouw en de huidige predikant, ds. Barna Ungvari met vrouw en dochter aanwezig te zijn. Tevens wordt er afscheid genomen van Gerrit Groenendijk, die zich vanaf het eerste uur heeft ingezet voor deze gemeente. De avond is van 20.00 tot 22.00 uur in CBS De Bron, Melkweg 75 in Oude-Tonge. Inloop vanaf 19.30 uur. Graag voor 13 april aanmelden bij de commissie. Dat kan per e-mail: hobbymjr@hetnet.nl, of telefonisch bij Arie Klem, 0187 641304, bij Cor Buscop, tel. 0187 642131, of bij Wil Meijer, tel. 0187 641502.

SOMMELSDIJK

Bingo

Zaterdag 4 april zal er een bingo gehouden worden in den Hoogen Caemer, Sperwer 55 te Sommelsdijk. Aanvang 19.30 uur. Zaal open 19.00 uur. Kopje thee/koffie gratis.

STAD AAN 'T HARINGVLIET

Wijnproeverij

Stichting Ons Trefpunt organiseert op vrijdagavond 10 april in samenwerking met Gall en Gall een wijnproeverij. Minimum leeftijd voor deelname is 18 jaar. Kosten voor deze avond € 15 euro, inclusief 6 á 8 wijnen en wat hapjes. Aanmelden kan via stichting.ons.trefpunt@upcmail.nl of bij Esther Breeman, tel 0187 611101.

STELLENDAM

Tweedehands kleding

Donderdag 2 april is de tweedehands kledingshop in Stellendam voor de eerste keer geopend. Bezoekers zijn van 10.00 tot 15.00 uur welkom in De Rank, Bosschieterstraat 2. Elke eerste donderdag van de maand is de kledingverkoop geopend van 10.00 tot 15.00 uur. Loop ook eens binnen bij het project Caleido voor een gratis bakje koffie/thee, iedere donderdag welkom voor gezelligheid en ontmoeting. Er kan dan ook schone en nette kleding worden ingeleverd.

Inzamelen goederen Roemenië

In verband met Goede Vrijdag wordt het inleveren van goederen voor Roemenië van het Roemeniëcomité van de Hersteld Hervormde Gemeente te Stellendam een week opgeschoven van 3 april naar 10 april, van 18.30 tot 19.30 uur aan de Margrietstraat te Stellendam, bij de ingang van de bibliotheek. Wie niet in staat is om de spullen zelf te brengen kan contact opnemen met Arend Brinkman (tel. 0187 491803) of met Adrie Wandemaker (06 46091660). Op 21 april vindt het jaarlijkse transport plaats. De vrachtwagen wordt dan geladen. Dit betekent dat in april de laatste mogelijkheid is om spullen in te leveren voor het a.s. transport. De transportgroep vertrekt op 28 april om bij het uitdelen van de goederen aanwezig te zijn. Omdat de transportgroep de eerste vrijdag in mei nog in Roemenië is, zal er geen inzameling op vrijdag 1 mei zijn. Vanaf juni kunnen er maandelijks weer op de eerste vrijdag van de maand spullen ingeleverd worden.

Jacolien Mijs zet zich in voor zieke baby's in Oekraïne

Jacolien Mijs met een deel van de ingezamelde babyspulletjes.

DEN BOMMEL - Hier kunnen we het ons nauwelijks voorstellen, maar in Oekraïne gebeurt het regelmatig. Zieke baby's worden door hun ouders achterlaten op de kinderafdeling van een ziekenhuis. Er is echter een tekort aan medicijnen, voeding, kleding en luiers en de hygiënische omstandigheden zijn slecht. Aan liefde en zorg ontbreekt het al helemaal. De Stichting Children's Relief biedt daarom sinds 1997 intensieve hulp aan de ziekenhuizen. Ook Jacolien Mijs uit Den Bommel heeft zich het lot van deze baby's aangetrokken en zamelt spullen en geld in voor deze Stichting. In oktober hoopt ze zelf ter plaatse wat voor de kinderen te kunnen betekenen.

Tekst en foto: Mirjam Terhoeve

De 21-jarige Jacolien wilde altijd al graag iets voor andere mensen doen en het liefst voor kinderen, die het niet zo makkelijk hebben. Dat was de reden waarom ze vorig jaar, tijdens haar zomervakantie, de handen uit de mouwen stak in een weeshuis in Oeganda. Een ervaring die haar zoveel voldoening gaf dat ze ook dit jaar weer heel graag wat voor kinderen in een arm land wil betekenen.

Children's Relief

"Op internet ben ik gaan zoeken welke organisaties actief zijn voor kinderen, die het niet zo breed hebben", legt ze uit. "En zo stuitte ik op de kleinschalige organisatie Children's Relief in Krimpen aan de Lek. Children's Relief ondersteunt kinderen die in Oost-Europa opgroeien in achterstandssituaties. De projecten van Children's Relief richten zich op goede scholing, opvoeding, zorg en aandacht. De drijfveer van de Stichting is het geloof in Jezus Christus. Vanuit dat geloof wil men mensen enthousiast maken om zich in te zetten voor de zwakkeren op deze wereld. Eén van de projecten richt zich op de kinderen in ziekenhuizen. Deze verkeren veelal in erbarmelijke staat. De apparatuur is oud en versleten. De hygiënische omstandigheden zijn slecht en er is een tekort aan voeding, medicijnen en kleding. Er is bovendien weinig persoonlijke zorg en aandacht voor de kinderen op de afdeling. Samen met het ziekenhuispersoneel probeert Children's Relief de situatie voor deze kinderen te verbeteren. Dit project sprak mij meteen heel erg aan en zodoende heb ik me aangemeld".

Knuffelen en spelen

In oktober hoopt Jacolien te vertrekken naar het ziekenhuis van Beregowo, een stadje in het zuidwesten van Oekraïne nabij de grens met Hongarije. "Daar ga ik twee weken, samen met nog drie vrijwilligers uit Nederland, meewerken op de afdeling, waar kinderen verblijven tussen de 0 en 2 jaar oud. De hoofdtaken bestaan naast het verzorgen, voeden, verschonen en badderen, vooral uit veel spelen en knuffelen met de kindjes, want juist dat komen ze heel erg tekort. Ter plaatse is ook een vrijwilliger van de Stichting actief. Zij zal ons daar ondersteunen en begeleiden. Deze mevrouw is er het hele jaar en in het voorjaar, de zomer en in het najaar krijgt ze enkele weken hulp van andere vrijwilligers. Liefst was ik in de zomervakantie gegaan, maar helaas kon ik dat niet combineren met mijn werk als chemisch analiste bij het Erasmus MC. Maar ik ben blij, dat ik in oktober alsnog deze kans krijg".

Onzekere situatie

De situatie in Oekraïne is momenteel verre van optimaal, weet ook Jacolien. "Toch denk ik dat het in het zuidwesten redelijk veilig is", zegt ze, "al heeft het gebeuren in het Oosten vast zijn weerslag op de rest van het land. Desondanks hoop ik dat ik naast het werk ook wat van het land zal kunnen zien. Over het algemeen zal er zes uren per dag gewerkt worden in het ziekenhuis, dus er blijft beslist wat tijd over om de omgeving te verkennen. Hoe het allemaal precies zal gaan, kan ik nu helaas nog niet vertellen, want pas in september worden mijn teamgenoten en ik helemaal bijgepraat tijdens de ontmoetingsdag".

Inzamelactie

Juist omdat het nog een half jaar duurt voordat ze vertrekt, wilde Jacolien graag ook nu al wat doen voor de kinderen in Berewogo. "Enkele weken geleden ben ik gestart met een inzamelactie", vertelt ze. "Via de kranten en de Emmaüskerk heb ik een oproep gedaan voor babyspulletjes en financiële middelen ten bate van het ziekenhuis. De respons was geweldig. Ik heb inmiddels al heel veel spulletjes ontvangen. Kleding, speelgoed, luiers, babyolie, schoentjes, enzovoort. Te veel om op te noemen. Aanstaande donderdag breng ik alles naar Krimpen aan de Lek en daarvandaan zullen de spullen op 7 april door de organisatie OostEuropa Zending, waaraan Childrens Relief verbonden is, met een vrachtwagen naar Oekraïne worden gebracht. Wie nog spulletjes heeft kan ze nog steeds bij mij afgeven op het adres Tilsedijk 39 in Den Bommel (Zuidzijde) maar mocht dat niet lukken, dan is een financiële bijdrage ook enorm welkom. Iedere maand is er € 500,- nodig voor luiers en de ondersteuning van de melkkeuken. Ook het transport van de goederen kost geld, dus zoals ik al aangaf, financiële steun is altijd nodig, want de Stichting is geheel afhankelijk van giften".

Wie een bijdrage wil leveren kan dat doen via rekeningnummer NL 93 INGB 00.00.00.3584 t.n.v. Stichting Children's Relief o.v.v. Kinderzorg ziekenhuizen Oekraïne. Jacolien hoopt dat vele mensen het doel willen ondersteunen en ze belooft dat ze na thuiskomst in oktober uitgebreid verslag zal doen van haar ervaringen.

Dolfijntherapie voor Sarah

OUDDORP - Op 12 februari reisde familie Stroo naar Curaçao met als doel om dochter Sarah dolfijntherapie te laten volgen. Sarah is 8 jaar oud en heeft het syndroom van Down. Op Curaçao heeft ze twee weken therapie gevolgd op het Dolphin Research & Therapy Center (CDTC). De therapie duurde twee weken en was gericht op logopedie en sensorische integratie. Op de foto is Sarah te zien, samen met logopediste Lisette. Sarah en haar ouders hebben veel geleerd. Iedere dag zijn er workshops voor ouders en er is veel begeleiding. De familie bedankt alle sponsoren die deze mooie en leerzame ervaring mogelijk hebben gemaakt.

450 dames bezoeken Lakeside's Ladiesnight & lifestyle

SOMMELSDIJK - Bijna 30 ondernemers pakten flink uit tijdens de lifestylebeurs en presenteerden hun mooiste en lekkerste spulletjes. Alle gasten werden bij binnenkomst, nadat ze buiten prachtige Opels van Knöps waren gepasseerd, onthaald met een heerlijk glaasje Cava. Het eerste uur konden bezoekers rondsnuffelen, de producten bekijken en proeven, en natuurlijk even gezellig bijkletsen. Om 20.00 uur was de eerste spetterende modeshow van Lakeside en rond 21.00 uur de tweede van Curious. Er zijn prachtige prijzen verloot, die beschikbaar waren gesteld door de deelnemende ondernemers. De sfeer was goed, mede doordat er een limiet is ingesteld voor de kaartverkoop. Er kunnen nu maximaal 450 dames genieten van de ladiesnight. De ladiesnight is uitgegroeid tot een terugkerend evenement, in oktober is de volgende editie.

Een jaar lang korting en op Tweede Paasdag een meubelshow en luxe wijnproeverij
Van Kempen Interieurs viert 95-jarig bestaan

V.l.n.r.: Leonard van Kempen, Jaap Vroegindewei en Piet van Kempen. Foto: Van Kempen Interieurs

OUDE-TONGE – Van Kempen Interieurs, al jarenlang is deze naam een begrip in de wijde omgeving als het gaat om complete woninginrichting en stoffering, om kwaliteit én om exclusiviteit. Dit jaar bestaat het familiebedrijf 95 jaar en dat wordt gevierd. Op 95 verschillende artikelen wordt gedurende heel dit jubileumjaar 9,5% korting gegeven. En het gehele team is er klaar voor om tijdens de Paasshow op Tweede Paasdag vele bezoekers te ontvangen, zowel voor een luxe wijnproeverij als om de nieuwste meubelcollectie te komen bekijken.

Door Hans Villerius

Tientallen jaren lang hebben Piet van Kempen, samen met z'n vrouw Gerda, het gezicht bepaald van de Oude-Tongse meubelwinkel. En het is voor allebei hard werken geweest. Maar ziende op het resultaat – de prachtige en goed florerende winkel op de hoek Schoolstraat/Julianastraat – hebben ze 't er graag voor over gehad. Inmiddels heeft Piet een stapje terug gedaan en zijn het nu zoon Leonard en schoonzoon Jaap Vroegindewei die het bedrijf runnen.

Historie

Als het gaat om het ontstaan van Van Kempen Interieurs moeten we niet alleen 95 jaar terug de tijd in, maar ook naar een ander dorp, naar Ooltgensplaat. Daar begon Piet's gelijknamige grootvader aanvankelijk als huisschilder. Door loodwitvergiftiging moest hij die activiteiten echter staken en is hij in de meubels gegaan. Eerst alleen in Ooltgensplaat, maar later ook met een filiaal aan de Nieuwstraat in Oude-Tonge.
Piet's vader, Leen van Kempen, ging in de sporen van vader Piet en blies na de oorlogsjaren de winkel in Oude-Tonge nieuw leven in. Ook na de watersnoodramp hervatte Leen de werkzaamheden adequaat. Tegenover het winkelpand aan de Nieuwstraat liet hij, aan de Julianastraat, een geheel nieuwe meubelwinkel bouwen.
Toen de 'huidige' Piet van Kempen, inmiddels de derde generatie, z'n intrede in het bedrijf deed, begon hij in de winkel aan de Nieuwstraat, waar tapijten en gordijnen werden verkocht. Later, in 1978, nam Piet samen met broer Ad – die in 1985 onverwachts overleed – het bedrijf van vader over. Op de winkel aan de Julianastraat werd een verdieping bijgebouwd. Later werden ook de naastgelegen school met verenigingsgebouw bij de winkel getrokken en werd, met een prachtige nieuwe façade aan de Schoolstraat, één grote winkelruimte gecreëerd met een totaaloppervlak van 3500 vierkante meter, verdeeld over een beneden- en een bovenverdieping. Dat was achttien jaar geleden. Het winkelpand aan Nieuwstraat 1 is inmiddels van de hand gedaan. De handelswaar kreeg een mooie plek in de winkel op de hoek Julianastraat/Schoolstraat.
Daarnaast werd, opnieuw aan de Nieuwstraat maar nu op nummer 23, een baby speciaalzaak gestart. Deze wordt gerund door dochter Gabriëlla. Zij, Leonard van Kempen en Jaap Vroegindewei vormen nu de vierde generatie van het familiebedrijf.

Veelzijdig

De 95-jarige onderneming is er niet alleen trots op dat ze al zo lang bestaat, maar ook op het heel brede aanbod dat de winkel kent. Naast de meubels een complete slaapafdeling, waar alles voor de slaapkamer verkrijgbaar is, dus ook dekbedden en dekbedovertrekken. Alle soorten vloerbedekking, van tapijt tot vinyl en van laminaat tot pvc. Gordijnen, vitrages, schilderijen, verlichting. Alles voor de complete en een volledig bij elkaar passende woninginrichting. Hiervoor heeft Van Kempen een eigen ontwerpafdeling, waar met de klant meegedacht wordt over een zo goed mogelijk bij hem of haar passende interieurinrichting. Niet alleen qua meubilair, maar ook kleur- en materiaalgebruik, lichtplan en woonkamerindeling komen daarbij aan de orde. Een fraaie interieurtekening – hetzij op papier hetzij in 3D op de computer – geven daarbij een duidelijke impressie van hoe mooi en sfeervol het uiteindelijk zal worden. Maar ook is er het eigen woonconfectieatelier, waar alles in eigen beheer op maat wordt gemaakt. Een heel breed spectrum dus, waar goede service en kwaliteit, vakmanschap en een mooie collectie hand in hand gaan.

Exclusief

Bovendien is die collectie niet in andere meubelwinkels te vinden, dus exclusief. Van Kempen Interieurs is namelijk aangesloten bij Novastyl, een brancheorganisatie waarbij in Nederland in totaal 28 leden zijn aangesloten, die een geheel eigen meubelcollectie laten ontwerpen en daar – in ieder geval het eerste jaar – het alleenrecht op hebben om te verkopen. Door gezamenlijke inkoop kan aan de kwaliteitsmeubelen een betaalbaar prijskaartje worden gehangen.
Twee maal in het jaar is er een nieuwe collectie, waarbij het nieuwste van het nieuwste te zien is op de toonaangevende woonbeurzen in Keulen en in Milaan. Rond de Woonmaand in oktober is er veel nieuws én rond Pasen. Nu dus. Van Kempen Interieurs nodigt dan ook iedereen uit om op Tweede Paasdag een kijkje te gaan nemen in de jubilerende winkel.

Nieuwe damesmodezaak in Middelharnis
De onvergelijkbare stijl van Tara CC

Het interieur van Tara CC. De inzet het pand tijdens de opening. Foto's Kees van Rixoort

MIDDELHARNIS – Tara CC was nog niet eens officieel open. Toch was het al enorm druk in de dagen vóór het feestelijke startmoment op vrijdag 27 maart. "We hebben een topweek gedraaid", zegt Corina Sermon, die de damesmodezaak aan het Beneden Zandpad samen met haar man Gerald runt.

Door Kees van Rixoort

Tara CC, een intrigerende naam. "Mijn man is van oorsprong Iers. Ik vroeg hem een unieke plaats in Ierland te noemen. Iets onvergelijkbaars. The Hills of Tara, zei hij. Dat is de naam van onze winkels geworden, want die zijn ook onvergelijkbaar. CC staat voor Casual Chic. Dat is de stijl van de kleding die we verkopen: netjes en vrouwelijk, ook als het wat stoerder is. Een eigen stijl, die ik zelf zocht. Toen ik die niet kon vinden, ben ik er zelf mee begonnen. Ik zeg: iedere vrouw is uniek, weerspiegel dat in je kledingstijl, laat jezelf zien."
Corina en Gerald openden ruim een jaar geleden hun eerste zaak in Roosendaal. Daar sloeg de formule goed aan. Zo goed dat ze nu de stap wagen naar Middelharnis, waar een pand vrijkwam op een prima locatie: tussen Croissy en het Diekhuus.
Tara CC richt zich op klanten van alle leeftijden. "In Roosendaal is onze jongste klant 14 en onze oudste in de tachtig. De stijl trekt een breed publiek aan, omdat die anders is, terwijl de prijzen leuk zijn. We verkopen in Roosendaal en Middelharnis deels dezelfde merken, maar ik heb hier, in Middelharnis, wat meer klassieke kleding in de winkel. Producten van een hogere kwaliteit. De collecties zijn niet groot, we verkopen kleine oplages. Dan blijft het exclusief."

Volgens Corina onderscheidt Tara CC zich ook door de service. "We kennen onze collectie goed en zijn in staat de klant te 'lezen'. We adviseren graag, ook om eens wat anders te proberen, maar altijd zo dat het dicht bij jezelf blijft. Wij helpen de klant echt. Zo nodig trekken we er een paar uur voor uit. We merken dat men dat waardeert. Zomaar even binnenlopen om rond te kijken, is ook prima. Je hoeft je niet verplicht te voelen om wat te kopen. En als je wat gekocht hebt en er is iets mee, dan lossen we dat altijd op, samen met de leverancier, binnen redelijke grenzen."

De winkel aan het Beneden Zandpad is ingrijpend onder handen genomen. Het is nu een grote open ruimte met veel licht en een fraai interieur. Overzichtelijk en gezellig. Tara CC zal best slagen in Middelharnis.

Zwemtalent kiest bewust voor Prins Maurits

Elise en haar broer Jorian Tanis.

MIDDELHARNIS - In januari won zwemtalent Elise Tanis maar liefst zeven gouden medailles bij het Nederlands kampioenschap voor jeugd en junioren (NJJK). Op alle onderdelen waar Elise zich voor inschreef, tikte ze als eerste aan. Een prestatie van formaat. De twaalfjarige gymnasium-leerling van de Prins Maurits combineert haar schoolwerk met een intensieve zwemcarrière. Vanuit huis kan Elise op steun rekenen zowel wat haar zwemcarrière als haar schoolwerk betreft: vader Theo zwom op hoog niveau, broer Jorian won op hetzelfde kampioenschap een bronzen plak, broer Floris zwemt ook en moeder Diana is biologiedocent op de christelijke scholengemeenschap.

Doordeweeks traint Elise dagelijks bij zwemvereniging De Schotejil. Dat betekent na schooltijd meteen naar huis om huiswerk te maken en vooruit te werken. Elise haalt er haar schouders over op, want dat hoort nu eenmaal bij topsport. Naast de vele avondtrainingen zijn er ook 's morgens trainingen. Op vrijdagochtend zwemt ze van half zeven tot half acht. Op zaterdagochtend traint Elise met haar broer in het talentencentrum in Dordrecht. En dan zijn er natuurlijk nog de wedstrijden. Soms stroomt het weekprogramma van de familie Tanis een beetje over van al dat zwemmen.

Topsport en school

Op de Prins Maurits maken ze voorlopig nog geen uitzonderingen voor de ambities van Elise, maar wat niet is kan nog komen. Rector Adam van Heest: "Je ziet dat er scholen zijn die zich speciaal richten op getalenteerde leerlingen met ambities in de topsport, zogenaamde LOOT-scholen." Niet dat het er veel zijn. Nederland telt nog geen dertig van deze scholen. De Prins Maurits maakt geen deel uit van dit netwerk en dat hoeft volgens Van Heest ook helemaal niet. "We kijken liever per leerling wat we voor hem of haar kunnen betekenen. Het ene kind kan razend goed leren en heeft behoefte aan extra uitdaging, terwijl een ander juist gebaat is bij wat extra aandacht. Voor een talent als Elise zoeken we als school dan ook naar passende oplossingen. Tot nu toe was dat overigens niet nodig, want ze traint buiten schooltijden en voor deelname aan een kampioenschap krijg je gewoon vrij. Dus toen Elise en haar broer Jorian in januari op donderdag en vrijdag naar het NJJK gingen, was er sprake van geoorloofd verzuim," lacht rector Van Heest.

Aanstormend talent

Voorlopig blijft Elise doordeweeks gewoon trainen bij De Schotejil en heeft haar schoolwerk weinig te lijden. Dat kan zomaar veranderen als ze het volhoudt aan de Nederlandse top. Zo volgt Elise op dit moment een plusprogramma van de Nederlandse Zwembond, waarin ze zes keer traint met de jeugdbondscoach. Dat gebeurt allemaal op zaterdag in het regionaal trainingscentrum in Eindhoven. De kans bestaat dat Elise het schopt tot erkend nationaal talent. Vanaf dat moment gaat de PM zoeken naar passend onderwijs, wellicht krijgt ze vrijstelling voor bepaalde (onderdelen van) vakken en moet ze in Eindhoven gaan trainen. Betekent dat voor Elise automatisch ook de overstap naar een topsportschool? Als het aan de jonge zwemster ligt niet: "De dichtstbijzijnde LOOT-school zit in Bergen op Zoom en bovendien is dat geen christelijke school. Dan blijf ik liever op de Prins Maurits en kijk of we er samen uit kunnen komen."

Dubbele O op het schoolplein

SOMMELSDIJK - In de week van 16 t/m 20 maart vond de week van het Openbaar Onderwijs plaats. Alle SOPOGO-scholen deden hieraan mee. Het thema van dit jaar is 'kinderrechten'. In Nederland is het goed geregeld, maar dat is niet in alle landen het geval. Niet alle kinderen hebben voldoende voedsel, schoon drinkwater, een veilig thuis en een school waar ze kunnen leren. In de klassen zijn de kinderen met dit thema bezig geweest. Ook op basisschool J.C. van Gent. Alle kinderen hebben op het schoolplein een dubbele O gevormd (Openbaar Onderwijs; het onderwijs waar iedereen welkom is); een symbolische manier om te zeggen dat ze blij zijn dat alle kinderen in Nederland naar school kunnen gaan.

Inzameling hulpgoederen voor Koerdische vluchtelingen

Soroptimistclub Goeree-Overflakkee wil in samenwerking met Fazila Abdullatif een inzamelingsactie opstarten voor de vluchtelingen uit Syrie en Irak in Koerdistan. Fazila is sinds kort ook lid van de Soroptimistclub (damesserviceclub) en ook vertegenwoordigt zij als voorzitster de internationale vrouwenbeweging Koerdistan Women Union Europe. Scholengemeenschap de Prins Maurits heeft enige tijd geleden een aanzienlijk bedrag van € 15.000,- ingezameld met een lessenmarathon en ook andere scholen op Goeree Overflakkee hebben geholpen bij het inzamelen van geld voor dit goede doel. Van dit geld kon Fazila direct persoonlijke hulp verlenen aan de vluchtelingen. Zij kocht o.a. 1905 elektrische straalkacheltjes, meel, dekens, kleding en ondergoed. Elementaire dingen zoals dekens, kleding en schoenen zijn van harte welkom. Dus mocht u een dezer dagen weer eens uw kasten opruimen, dan houdt de organisatie zich aanbevolen om de kleding of andere zaken in te zamelen. Ook is er voor de vrouwen geen maandverband of luiers voor de baby's. Graag zouden zij ook hierover willen beschikken. Hulpgoederen kunnen worden ingeleverd bij Fazila. Adres: Rottenburgseweg 144, Middelharnis, tel. 0187 481332 of 06 86066015. Zij zal binnenkort weer afreizen naar Koerdistan. Zij regelt ook het vervoer en zorgt er persoonlijk voor dat de spullen ook echt bij de vluchtelingen terecht komen.

Maak de tuin zomerklaar!

De zon komt weer voorzichtig tevoorschijn en de boomknoppen staan her en der al in volle bloei. De hoogste tijd om tuin, terras en gazon klaar te maken voor een nieuw seizoen vol buitenleven. Met deze drie tips maakt iedere tuinier een goed begin.

1. Onkruid verwijderen

Met de komst van de lentezon beginnen ook de onkruidsoorten gestaag te groeien. Het onkruid gaat al snel bloemen en zaden vormen, wat zorgt voor extra verspreiding van de ongewenste gewassen. Wees het onkruid daarom voor en begin al bij de eerste zonnestralen met wieden.

2. Prepareer het gazon

Het gras ligt er na de winter wat kaal bij. Zaai kale plekken in het gazon daarom bij – maar alleen als het zeker is dat het 's nachts niet meer gaat vriezen. De vrieskou zorgt er namelijk voor dat de graszaden niet ontkiemen. Mensen die niet kunnen wachten of het gazon echt een complete opfrisbeurt willen geven kunnen kiezen voor graszoden. Dat zorgt binnen één dag voor een mooi gazon!

3. Terras schoonmaken

Verwijder losliggend vuil op het terras met een bezem, onkruid haal je weg met een speciale onkruidbezem. Voor de hardnekkige groene aanslag verdeel je groene zeep over het terras. Laat de zeep minimaal acht uur intrekken, schrob daarna af met water.

Help de mezen en mussen aan onderdak

In het voorjaar gaan de vogels eropuit om nestjes te maken, eieren te leggen en voedsel te zoeken. Natuurliefhebbers kunnen ze een handje helpen door een mooi vogelhuisje te maken.

Verzamel vijf planken van vurenhout. Deze moeten in de volgende maten worden gezaagd: 25 cm (bodem), 2 x 12 cm met één kant in 45 graden verstek gezaagd (zijwanden), 21 cm (dak) en 19,2 cm (dak). Begin met het gladschuren van de planken. Vervolgens lijm en spijker je de bodem tegen de recht afgezaagde zijden van de zijwanden. Let op dat je de in verstek gezaagde zijden aan dezelfde kant plaatst. Lijm en spijker ook de dakdelen tegen elkaar aan. Het korte dakdeel moet met de zijde tegen de rand van het oppervlak van het langere dakdeel geplaatst worden.

Een stevig dak

Plaats nu het dakje op de zijwanden. Doorboor het dak loodrecht op drie plaatsen (in het midden én op 2 cm van beide uiteinden). Smeer de in verstek gezaagde kanten van de zijwanden in met houtlijm en plaats het dak op de zijwanden. Maak het vast door koploze spijkers in de boorgaten te tikken. Als alle planken goed vastzitten kun je het vogelhuisje schilderen. Gebruik daarvoor verf die geschikt is voor buiten. Als het huisje droog is kun je het ophangen voor de vogels. Zorg wel dat het huisje hoog genoeg hangt: zo kunnen katten er niet bij!

Met een likje verf wordt het vogelhuis een blikvanger in de tuin.

'Beleven en genieten!' Paasshow op 3, 4 en 6 april

Herman de Blok van de Knöps Groep, Hein-Jan van der Kamp van Tuincentrum Graka en Jan Tieleman van Tieleman Keukens. (V.l.n.r)

MIDDELHARNIS/SOMMELSDIJK - De Paasdagen komen er weer aan en daarmee ook de jaarlijkse Paasshow die de Knöps Groep, Tieleman Keukens en Tuincentrum Graka samen organiseren. Een evenement dat al sinds 1966 ieder jaar veel bezoekers trekt. Ook dit jaar worden er weer duizenden verwacht, die tijdens de feestdagen graag een uitje hebben óf gericht interesse hebben in een keuken, auto, mooie tuin óf die graag een bezoekje brengen aan de sfeervolle consumentenbeurs. "Gewoon een daagje Middelharnis", zeggen de organiserende ondernemers Jan Tieleman van Tieleman Keukens, Herman de Blok van de Knöps Groep en Hein-Jan van der Kamp van Tuincentrum Graka.

Om de Paasshow breed onder de aandacht te brengen verschijnt er ook dit jaar een speciale, gratis huis-aan-huis uitgave van de Knöps/Tieleman Courant met de laatste nieuwsberichten, wetenswaardigheden en aanbiedingen. Ook kent de courant een interactief gedeelte: wie zijn smartphone of tablet met de Layar app boven de aangegeven pagina's houdt, krijgt daarop vanzelf toegang tot een digitale omgeving.

Culinair, Wellness, Beauty en lifestyle

De 48ste editie van de Paasshow kent naast de vaste - veelal lokale - ondernemers, dit jaar eveneens veel nieuwe exposanten. Nieuwkomer Smoqe Bull Nose Barbecue (by Atag) zal zaterdag en maandag als eye catcher heerlijke (vlees)hapjes bakken in de vier meter lange barbecue. Miele Nederland (maandag) zal haar nieuwe lijn tonen, met veel lekkers, en Dekker Zevenhuizen komt haar nieuwe aanrechtblad Lapitec® demonstreren: een onderhoudsarm aanrechtblad. En er valt nog veel meer te genieten van culinaire hoogstandjes en noviteiten bij Bora, de Mèkkerstee, Zwartbol Kaas, Werelds In-Side Lunchroom (met binnenterras), WijnenWereld (wijnproeverijen), Quooker (gratis montage tijdens onze showdagen) en TeaTag. Het beauty, wellness en lifestyle gedeelte van de show wordt verzorgd door Vive, Keuvelaar, Deauville, Herbalife Goeree-Overflakkee, Meaningful Presents, Yvonne's fotokaarten en skichalets.nl. Op het gebied van interieur & wonen kunt u terecht bij Studio Architecture, Pol Passend Wonen (45 minuten advies voor € 25,- tijdens de show), De Nieuwe Oostdijk (67 nieuwe woningen Goedereede) en Zoeteman Bouw met Rijshorst (10 appartementen in Rhoon). Eva ten Voorde (zaterdag) en Els van de Wetering (maandag) verzorgen muzikale optredens. Kika en Kunstenmakers (by Jaap Reedijk) vertegenwoordigen de goede doelen tijdens de show van 2015. Er is voor de kinderen volop vertier in de Kinderbioscoop, in het Playstation Centre en in de speelhoeken. De speciale paashaas komt op maandag langs om de kinderen te vermaken. "De showroom is het afgelopen jaar, zoals elk jaar, weer flink vernieuwd; er staan veel nieuwe keukens opgesteld in iedere prijsklasse. Wij willen hiermee laten zien dat bij ons ieder segment kan slagen. Elke klant profiteert tevens maandelijks van leuke actie's (nu acties t/m 30 april)", aldus Jan Tieleman. Maar er zijn natuurlijk ook andere keukentrends en noviteiten die bewonderd kunnen worden. Zo zijn de nieuwe apparatenlijnen van Pelgrim, Miele, Atag en Bora doorgevoerd met de nieuwste technologieën in keukenapparatuur.

Say hello to Opel

De Knöps Groep heeft een absolute primeur tijdens de showdagen: de opening van de nieuwe Adam Store. "Opel Europa heeft ons geselecteerd om dit nieuwe merklabel in Nederland te mogen voeren", vertelt Herman de Blok met trots. "In Nederland zullen slechts drie stores verschijnen waarbij Middelharnis voorop loopt, zodat tijdens de Paasshow al de deuren kunnen worden geopend." De Adam Store straalt lifestyle en innovatie uit. "Helemaal in de trend van de huidige tijd van digitalisering." Als voorloper op de komende AutoRAI introduceert de Opel-dealer de gloednieuwe Opel Corsa en zullen tijdens de showdagen alle nieuwe Opel-modellen, waaronder de populaire Mokka in de schijnwerpers staan. Daarnaast is het complete wagenpark van Opel Bedrijfswagens prominent aanwezig tijdens de showdagen.

"Na het succes van de BIG EVENT van verleden maand hebben we een volledig nieuw arsenaal aan occasions op voorraad", vult de Blok aan. "De vele verkochte nieuwe Opel-modellen zijn nu de weg op, dus we bieden de klant een brede, nieuwe mix aan ingeruilde modellen. "In totaal bieden we de klant een keuze uit maar liefst 150 occasions in een diversiteit aan merken." Uniek is dat tijdens de Paasshow klanten die hun auto in willen ruilen hiervoor via de website de inruilwaarde van hun eigen auto op kunnen vragen. Door kenteken en kilometerstand in te voeren wordt de inruilwaarde getoond. "Dit is uniek op Goeree-Overflakkee", zegt De Blok. "Nog voordat mensen de showroom binnen zijn geweest hebben ze al een inruilprijs!"

Onder klanten die brandstof tanken bij Shell-tankstation "De Ronde Boom" wordt een leuke voorjaarsattentie beschikbaar gesteld. De sfeervolle consumentenbeurs is uiterst divers. Van fietsen (Kassteele), zonwering (Sunstore), aanhangwagens (Van Wijk), tuinmachines en gereedschappen (ROGO) tot audio/video (Van der Heijden). Als goed doel is volleybalvereniging Intermezzo aanwezig, die dit jaar het 50-jarig jubileum viert en ter plekke kruukplaetjes verkoopt. In samenwerking met BeCare en The Bootcampclub presenteert Knöps een promotionele stand van MEN-OF-STEEL 2015, dat later dit jaar op de Brouwersdam zal worden gehouden.

Lente in de aanbieding

"Ook Tuincentrum Graka richt zich nadrukkelijk op sfeer, beleven en genieten", zegt Hein-Jan van der Kamp. "Zowel voor binnen als buiten." Graka heeft niet alleen prachtige huiskamer- en tuinplanten, maar ook een royaal assortiment aan woonaccessoires. Naast Tuincentrum Graka is er Birdcenter Graka, met wel 140 soorten vogels, voeder, accessoires en het nodige voor dierverzorging. En tijdens de Paasshow zijn er volop voordeeltjes die meegepakt kunnen worden. "Uiteindelijk hebben wij de lente in de aanbieding, en da's 't mooiste wat er is!", vindt Hein-Jan. "We pakken bovendien op Tweede Paasdag uit met een spectaculaire roofvogelshow. Een happening voor zowel kinderen als volwassenen."

Openingstijden

De openingstijden van de Paasshow zijn op vrijdag 3 en zaterdag 4 april van 10.00 - 18.00 uur en op maandag 6 april van 10.00 - 17.00 uur. De toegang tot de Paasshow is gratis, evenals parkeren, waarvoor voldoende gelegenheid is.

Vervolg van de voorpagina

Aanbod

Met als doelstelling de Nederlandse Beeldhouwkunst een veilige haven te bieden kwamen gedachten en initiatieven tot stand op het moment dat Ludovic den Hollander, de eind vorig jaar overleden eigenaar van recreatiepark De Klepperstee, aan zijn bevriende relatie, het kunstenaarspaar Willem Lenssinck en Catherine Lenssinck-Laimböck te Langbroek (Utrecht) een kavel grond in Ouddorp vallend in Raamplan Ouddorp-Bad, aanbood. Daarop zou het kunstenaarspaar - in afstemming met en support van belangstellende andere kunstenaars en partijen - de mogelijkheid krijgen om een lang gekoesterde wens, het realiseren van een Nationaal Nederlands Beeldhouwmuseum gestalte te geven.

Interview

In één van de laatste interviews die ik met Ludovic den Hollander in de eerste helft van 2014 mocht voeren gaf hij de beweegreden aan waarom hij een perceel grond voor deze voor Ouddorp, de Kop van Goeree en uiteraard ook landelijk gezien unieke culturele ontwikkeling, beschikbaar wilde stellen. "Ik heb veel te danken dat ik in dit gebied recreatieve projecten heb kunnen en mogen realiseren. Dat was niet altijd gemakkelijk, maar uiteindelijk bleek de support veelal hartverwarmend. Nu heb ik de gelegenheid om iets terug te doen".

Het moment

Toen Den Hollander van zijn bevriende relatie hoorde dat die op een landelijke zoektocht was naar een geschikte locatie voor het museum, was dat het moment om het aanbod kenbaar te maken. Zoals gemeld is er daarna een diepgaand onderzoek gestart om de haalbaarheid te toetsen. Dit onderzoek was nodig om vast te stellen of het museum paste binnen het Raamplangebied Ouddorp-Bad en onder welke juridische voorwaarden de overdracht zou kunnen plaatsvinden. Daarnaast moest gewerkt worden aan de totstandkoming van een businessplan, waarbij wordt uitgegaan van de nu binnenkort, in overleg tussen stichtingsbestuur en gemeente Goeree-Overflakkee, definitief in te vullen locatiemogelijkheid in Ouddorp.

Stichting opgericht

Op 29 augustus 2014 zijn de statuten van de Stichting getekend bij de notaris en is de Stichting formeel opgericht. Vooruitlopend op de formele activiteit heeft het bestuur van de Stichting i.o. talrijke inventariserende gesprekken gevoerd. Zij waren erop gericht inzicht te krijgen in de behoeften en kansen om op termijn te komen tot de oprichting van een museum voor de Nederlandse Beeldhouwkunst. Diverse lokale besluitvormers en overheden zijn bezocht om hun interesse te wekken en te onderzoeken, op welke wijze zij de Stichting kunnen ondersteunen bij het realiseren van haar plannen. Er is gewerkt aan de opzet voor het beleidsplan en sinds enige tijd wordt er ook een eigen informatieve website van de Stichting gepresenteerd. Daarnaast diende de stichting de aanvraag in voor het verkrijgen van de ANBI-status voor cultuur. Die is inmiddels gehonoreerd.

Adviesraad

Met ervaringsdeskundigen hebben gesprekken plaatsgevonden om te komen tot de instelling van een adviesraad, waarin naast bestuurlijke en museale kennis tevens noodzakelijke wetenschappelijke kwaliteiten zijn vertegenwoordigd. Tegelijkertijd zal een expertise commissie worden benoemd om tot een verantwoorde en afgewogen kunstcollectie te komen. Hierbij is een belangrijk punt niet alleen het veilig stellen van de benodigde financiële middelen, maar ook het onderzoeken op welke wijze het beste invulling kan worden gegeven aan de doelstellingen van de Stichting. Er hebben gesprekken plaatsgevonden over de wijze waarop de kunstwerken nu en in de toekomst beschikbaar kunnen worden gesteld voor het grote publiek, ook in de fase dat de Stichting nog niet de beschikking heeft over voldoende eigen faciliteiten en middelen.

Doelstelling Stichting

De stichting heeft als doel: het oprichten en in stand houden van een museum voor Nederlandse beeldhouwers die tot het Nederlands erfgoed behoren, en daarnaast het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Verder is de bedoeling de Nederlandse beeldhouwkunst onder de aandacht van het publiek te brengen. De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

Bach op het carillon van Goedereede

Johann Sebastiaan Bach heeft ongekend veel muziek gecomponeerd, zeker ook voor de lijdenstijd. Wie kent er niet de Johannes Passion en de Matthäus Passion, en niet te vergeten de Cantaten, de Hohe Messe en de vele orgelwerken? Alles bij elkaar een bijna onuitputtelijke bron van schoonheid. Op het carillon van Goedereede zal beiaardier Jan Bezuijen in de Stille week, voorafgaand aan Pasen, verschillende delen uit de Matthäus Passion ten gehore brengen, koralen, aria's en ook het Agnus Dei, uit de Hohe Messe. In deze composities wordt op indrukwekkende wijze het Evangelie (het lijden en sterven van Christus) uitgebeeld. Het concert is op woensdagavond van 18.30 tot 19.15 uur, de muziek is bewerkt voor beiaard en klinkt geweldig op het bijzondere instrument. Iedereen is welkom om het concert mee te maken, de toren is vanaf 18.15 uur geopend. Uiteraard kan het concert ook in de kruidentuin onderaan de toren worden beluisterd.

Stille week

Maandag 30 maart

MIDDELHARNIS - Geref. Kerk 19.30 uur (dienst in Exoduskerk)
SOMMELSDIJK - Exodusgemeente 19.30 uur (dienst in Exoduskerk)

Dinsdag 31 maart

MIDDELHARNIS - Geref. Kerk 19.30 uur (dienst in Emmaüskerk)
SOMMELSDIJK - Exodusgemeente 19.30 uur (dienst in Emmaüskerk)

Woensdag 1 april

MIDDELHARNIS - Geref. Kerk 19.30 uur (dienst in Exoduskerk)
SOMMELSDIJK - Exodusgemeente 19.30 uur (dienst in Exoduskerk)

Donderdag 2 april (Witte Donderdag)

OUDDORP – Doopsgezinde Gem. 19.30 uur ds. E.M. de Jong (bed. H.A.)
STELLENDAM – Geref. Kerk 19.30 uur ds. W.J. van de Griend (bed. H.A.)
MIDDELHARNIS - Geref. Kerk 19.30 uur (dienst in Exoduskerk)
MIDDELHARNIS – CG De Rots – 19.30 uur aanbiddingsdienst Diekhuus.
SOMMELSDIJK - Exodusgemeente 19.30 uur ds. G. Silvis-Andringa (bed. H.A.)
STAD AAN 'T HARINGVLIET - Geref. Kerk 19.00 uur Liturgiecommissie

Vrijdag 3 april (Goede Vrijdag)

OUDDORP

Herv. Gem. 19.00 uur ds. C. van den Berg - Hersteld Herv. Gem. 09.30 uur ds. G. Meuleman en 19.00 uur ds. D. Zoet - Geref. Kerk 19.30 uur ds. W.J. van de Griend - Ger. Gem. 19.00 uur leesdienst - Doopsgezinde Gem. 17.00 uur pfr. G. Gericke (Duitstalige dienst) en 19.30 uur ds. E.A. van Hoof

GOEDEREEDE

Herv. Gem. 19.00 uur ds. A. ten Brinke - Hersteld Herv. Gem. 18.30 uur ds. J.W. van Estrik

STELLENDAM

Herv. Gem. 19.00 uur ds. D. Hoolwerf - Hersteld Herv. Gem. 19.00 uur ds. B.D Bouman - Geref. Kerk 19.30 uur ds. W.J. van de Griend (dienst in Ouddorp)

MELISSANT

Hersteld Herv. Gem. 19.00 uur ds. N. van der Want - Geref. Kerk 19.00 uur ds. Th. Wegman - Ger. Gem. 19.00 uur leesdienst

DIRKSLAND

Herv. Gem. 14.30 uur ds. Th.W.H. van der Heijden (bed. H.A. in Vroonlande), 15.45 uur ds. Th.W.H. van der Heijden (bed. H.A. in Geldershof) en 19.00 uur ds. T.T.J. Pleizier (bed. H.A.) - Ger. Gem. 19.00 uur leesdienst

HERKINGEN

Herv. Gem. 19.00 uur ds. P. van der Kraan - Hersteld Herv. Gem. 19.00 uur ds. A. van Wijk - Ger. Gem. 19.00 uur leesdienst

SOMMELSDIJK

Herv. Gem. 19.00 uur ds. J.C. Breugem - Hersteld Herv. Gem. 09.30 uur ds. A. Kos en 19.00 uur ds. K.J. Kaptein - Lukaskapel 19.00 uur prop. D.C.G. van der Kraan - Exodusgemeente 19.30 uur ds. L.J. Lingen en mevr. A. Grit-de Haas (Emmaüskerk) - Remonstrantse Gem. 19.00 uur ds. J.F. Klijnsma - Lachai-Roï Gem. 19.00 uur dhr. M. Domburg

MIDDELHARNIS

Herv. Gem. 19.00 uur ds. M.J. Middelkoop - Geref. Kerk 19.30 uur ds. L.J. Lingen - Ger. Gem. 19.00 uur ds. S. Maljaars - Chr. Geref. Kerk 19.00 uur ds. G.R. Procee - Geref. Kerk (Vrijgem.) 18.30 uur ds. D.J. van Diggele – CG De Rots 19.30 uur dhr. H. Vogel - Avondmaal

NIEUWE-TONGE

Herv. Gem. 19.00 uur prop. G.M. van Meijeren - Hersteld Herv. Gem. 19.00 uur ds. H. de Greef - Ger. Gem. 19.00 uur leesdienst

OUDE-TONGE

Herv. Gem.19.00 uur prop. P.D. Teeuw - Ger. Gem.19.00 uur leesdienst

STAD a/h HARINGVLIET

Herv. Gem. 19.00 uur ds. H.J. Catsburg - Geref. Kerk 19.00 uur dhr. P.A. Stam

DEN BOMMEL

Herv. Gem. 19.00 uur ds. B. de Borst - Geref. Kerk 19.30 uur ds. P.C. Koster

OOLTGENSPLAAT

Herv. Gem. 19.00 uur ds. H.G. van der Ziel - Geref. Kerk 18.00 uur ds. B.J. Oldenhuis (bed. H.A.) - Ger. Gem. 19.00 uur ds. A.J. Gunst

LANGSTRAAT

Herv. Gem. 19.00 uur (nog niet bekend)

Zaterdag 4 april (Stille Zaterdag)

OUDDORP - Doopsgezinde Gem. 19.30 uur ds. E.M. de Jong
MIDDELHARNIS - Geref. Kerk 21.30 uur ds. L.J. Lingen (Paaswake)
SOMMELSDIJK - Exodusgemeente 21.30 uur ds. L.J. Lingen (Paaswake, Emmaüskerk)

Ervaar het eilandgevoel op Tiengemeten

Stap zaterdag 4 april op de pont van 10.00 uur naar Tiengemeten en ervaar het echte eilandgevoel. Er is volop ruimte en de rust is er 'oorverdovend'. Maak de oversteek met de pont over het Vuile Gat en maak tijdens de excursie kennis met de natuur. Die is er genoeg, want ieder jaar weer weten tienduizenden vogels Tiengemeten te vinden om uit te rusten, voedsel te zoeken of te broeden. Massaal zoeken zilverreigers, lepelaars, eenden en ganzen een plekje in het kommoeras van de Weelde. Rond 13.00 uur eindigt de excursie en kun je de pont van 13.10 uur terug nemen of nog wat langer op het eiland blijven en een pont later nemen. Trek stevige schoenen aan en neem de verrekijker mee! Aanmelden vooraf is noodzakelijk. Dat kan via www.natuurmonumenten.nl/agenda. De kosten van de excursie zijn € 5,- voor leden van Natuurmonumenten, niet-leden betalen € 8,- en kinderen tot en met 12 jaar resp. € 4,- en € 7,-. Deze prijzen zijn exclusief de kosten voor de pont (€ 4,50 voor volwassenen en € 3,- voor kinderen, leden ontvangen € 0,50 korting).

Paasjubel Stellendam

Paasjubel aan het Zuiderdiep

Paasliederen zingen op Eerste Paasdag terwijl de zon opkomt. Dat is een bijzonder moment. In de vroege kerk kwamen christenen bij elkaar om met zonsopgang het Paasfeest te vieren. Zoals de vrouwen in het evangelie op de vroege morgen naar het graf gingen en als eerste mochten horen dat Jezus was opgestaan uit de dood. Op 5 april, Eerste Paasdag, wordt er een paasjubel georganiseerd door de Hervormde kerk. De Paasjubel begint om 7.00 uur op de kade van de Oude haven te Stellendam. Iedereen wordt van harte uitgenodigd mee te zingen. Alleen bij regen gaat het niet door.

DEN BOMMEL - The Passion is een eigentijdse vertolking van het lijdensverhaal. Het verhaal volgt de letterlijke geschiedenis van 2000 jaar geleden. In het gebouw 'Bij de Bron' wordt het programma vertoond op groot scherm. Vanaf 20.00 uur is iedereen welkom. Na afloop kan er worden nagepraat met een hapje en een drankje.

DIRKSLAND - SVIK organiseert op woensdag 2 april een kindermiddag met het thema 'Pasen' voor kinderen van 4 t/m 10 jaar. De kinderen gaan knutselen, bingo spelen en eieren zoeken. De middag wordt gehouden in de Victoriahal aan de Philipshoofjesweg in Dirksland en duurt van 14.00 tot 16.00 uur. Entree voor deze middag is voor leden € 3,50 en € 4,50 voor niet-leden.

Faunapark Flakkee heeft veel nieuwe dieren

Nieuwsgierige stokstaartjes, prikkelige stekelvarkens, alerte korzakvossen en heilige ibissen. Dat zijn allemaal nieuwe aanwinsten van Faunapark Flakkee. Op 1 april opent het dierenpark net buiten Nieuwe-Tonge haar deuren, voor het eerst dit jaar, voor het publiek. Een leuk en betaalbaar uitstapje voor gezinnen, dierenliefhebbers en rustzoekers.

Petra Blokker bij de neusberen.

Door Martijn de Bonte

"Er is op de hele wereld geen mooiere plek om te werken." Aan het woord is Petra Blokker. Samen met haar man runt ze het dierenpark in de Flakkeese polder. "Ik wil nooit meer een kantoorbaan van negen tot vijf." Zeven jaar geleden maakte ze haar droom waar door het vogelpark te transformeren naar een dierenpark met een pannenkoekenhuis en speelvoorzieningen. "Het is het mooiste wat ik kan bedenken."

Uitgebreide knuffel

De stokstaartjes houden de omgeving nauwlettend in de gaten.
De wasbeerhond heeft een schattig uiterlijk.

Eind maart wordt er op het park hard gewerkt aan de laatste loodjes voor de opening. Niet alleen het echtpaar werkt op het dierenpark, ook vrijwilligers en mensen met een beperking steken de handen uit de mouwen. Ze helpen niet alleen mee met de verzorging van de dieren, maar ook in de horeca en met allerlei klusjes. Een jonge vrouw die na een week van ziekte voor het eerst weer aan de slag gaat begroet Petra met een uitgebreide knuffel. Ze vertelt dat ze blij is dat ze weer aan de slag kan.

Dierentuinvergunning

Het dierenpark is bezig met het aanvragen van een dierentuinvergunning. Dat is een vereiste voor een dierenpark dat meer dan zes dagen per jaar haar deuren opent voor publiek en meer dan tien wilde diersoorten heeft. Toch is er geen ambitie om een echte dierentuin te worden. "Ik wil nooit giraffes, tijgers of olifanten", legt Petra uit. "We willen een leuk park zijn, waar het leuk toeven is voor een leuk prijsje. Het dierenpark gaat zich wel meer specialiseren in dieren uit Australië, knaagdieren en uilen.

Stage

Een wandeling over het park gaat allereerst langs de nieuwe roofvogelverblijven. Het hok met de oehoes is viezer dan normaal. De rustige oehoes veranderen tijdens de broedperiode in echte 'terroroehoes' die iedereen aanvallen die het hok in stapt. De schoonmaakbeurt is dus even uitgesteld. De groep heilige ibissen is een paar weken geleden overgekomen uit het Rotterdamse Plaswijckpark. De witte vogels met een zwarte kop, donkere poten en een lange snavel vliegen nog wat onwennig heen en weer.
Over sommige dieren, zoals de nieuwe stekelvarkens, is weinig informatie beschikbaar. Petra loopt daarom zo nu en dan een paar dagen stage bij een ander dierenpark. Door mee te draaien met de verzorging en vragen te stellen steekt ze veel op. Met de nieuwe kennis kunnen de dieren op het park nog beter worden verzorgd.
Even verderop zitten de nieuwe korzakvossen. De kleine dieren kijken met nieuwsgierige kraalogen naar de bezoekers. Bij de kangoeroes zijn de eerste jongen geboren, voorlopig zitten ze nog warm en veilig in de buidel van moeder. Zo nu en dan steken ze nieuwsgierig hun kop naar buiten. De witte alpaca's hebben nu nog een dikke laag wol, binnenkort gaan ze weer naar de kapper. De blauw met gele ara's klauteren rond in hun ruime kooi en begroeten bezoekers met een krassend 'Hallo'.

Metersgroot schilderij

Op de stal van de ezel en pony hebben mensen van Dogma in Hellevoetsluis, een ideële instelling voor kunstenaars met een beperking, een metersgroot schilderij gemaakt. De bedoeling is om nog meer van dit soort schilderijen te laten maken. Om dit mogelijk te maken is het Faunapark op zoek naar sponsors.

Japie

Kangoeroe Japie is een bekendheid geworden doordat Petra 'm met de fles heeft grootgebracht. Ondertussen is hij uitgegroeid tot een stevige kangoeroekerel. Vorig jaar werd hij voor het eerst vader, dit jaar is zijn tweede 'kind' geboren. Cora de Boed schreef een kinderboek over het leven van Japie. Het boekje is te koop bij de balie van het dierenpark.

Stokstaartjes

Opvallende nieuwkomers zijn de twee stokstaartjes bij de ingang van het park. Bovenop een wortelstronk houden ze de omgeving in de gaten. Het is een paartje, maar ze zijn nog te jong om deze zomer al jongen te krijgen. Petra hoopt dat ze volgend jaar wel jongen krijgen. In het gebouw van de kassa is een nachthok gemaakt, er blijft nog een kleine ruimte over om de entreekaartjes te verkopen. Het is duidelijk: dieren zijn hier het belangrijkst.

Openingstijden

Faunapark Flakkee is geopend vanaf woensdag 1 april. De openingstijden zijn van 10.30 tot 17.00 uur op woensdag, donderdag en in het weekend. Ook op Tweede Paasdag zijn bezoekers welkom. De entree is € 4,- voor kinderen en € 5,- voor volwassenen. Het park organiseert ook kinderfeestjes. Bedrijven en organisaties zijn welkom voor een barbecue. Kijk voor meer informatie op www.faunaparkflakkee.nl.

Ook Goeree-Overflakkee levert verhalen voor de Nederlandse Volksverhalenbank

GOEREE-OVERFLAKKEE – Handig om te weten: als de haas in het raam zit kun je visite verwachten. Niet iedereen zal de link leggen, maar een vrouw in Stad aan 't Haringvliet wist het zeker: dan komt mijn broer op bezoek. Het is een van de volksverhalen die zijn te vinden in de Nederlandse Volksverhalenbank van het Meertens Instituut. De digitale verhalenbank bevat meer dan 44.000 sprookjes, sages, legendes, raadsels, moppen en broodjeaapverhalen. Ook Goeree-Overflakkee is vertegenwoordigd in de verzameling. 'De Haes in de Raem' is een in 1957 door het Meertens Instituut opgetekende sage.

Het is maar een kort verhaal: "Een vrouw op Stad aan 't Haringvliet kreeg slechts af en toe bezoek van haar broer van 'over waeter'. Ze zei altijd: "Vandaag komt mijn broer, want den haes zat in de raem, toe ik vanochtend op kwam." Kort, maar heel aardig. Er zijn ook veel grotere verhalen te vinden in de Nederlandse Volksverhalenbank. Voor wie ervan houdt is het smullen geblazen om te grasduinen op www.verhalenbank.nl.

De digitale volksverhalenbank bestaat sinds 2004. Tot die tijd moesten belangstellenden naar het Meertens Instituut om de database te raadplegen. De ontsluiting via internet kwam tot stand bij de invoer van dertigduizendste verhaal. Momenteel telt de verzameling 44068 verhalen. De oudste stammen uit de middeleeuwen. Alle genres zijn vertegenwoordigd. De taal is Nederlands, maar er zijn ook verhalen in het Fries en in diverse streektalen.

De volksverhalenbank, waarmee het Meertens Instituut in 1994 startte, is bedoeld als digitaal archief voor mondelinge overlevering, dat wordt gerekend tot het immateriële erfgoed. Daarnaast gebruiken wetenschappers, studenten, journalisten en vertellers de bank voor onderzoek.

Het invoeren van volksverhalen gaat constant door. De Nederlandse Volksverhalenbank is nooit voltooid. Alleen al het archief van het Meertens Instituut herbergt nog vele duizenden verhalen en opnames. Maar er komen ook elke dag weer nieuwe verhalen bij. Ze staan ook in boeken, kranten en tijdschriften en zijn te vinden op internet en op sociale media. Bezoekers van de digitale volksverhalenbank kunnen zelf verhalen toevoegen: een zojuist gehoorde mop, een favoriet sprookje, een bijzonder raadsel of een akelig broodjeaapverhaal. Dit na een beoordeling van het verhaal door de beheerders van de website. Aanstootgevend materiaal – uitingen van racisme, seksisme, majesteitsschennis, godslastering en pornografie – komt er niet op.

Heks in Den Bommel

Vooruit, nog een paar Flakkeese verhalen. Een ongeloofwaardige heks, bijvoorbeeld: een sage waarin Den Bommel een rol speelt. Het verhaal staat in 'Spokerijen in Rijnland, Delfland en Schieland. Sagen, legenden en volksverhalen, veelal uit de volksmond opgetekend' van J.R.W. Sinninghe (Zaltbommel 1977).

"In 1566 werd te Rotterdam een vrouw, Geertgen Jansdochter, door de buren aangeklaagd omdat ze toveren kon. Ze werd gevangengenomen en bekende al vlug dat ze zestien à zeventien jaar tevoren met een duivel had kennisgemaakt en met hem op stap was geweest. Hij had haar geleerd dat ze door heksenzalf te bereiden en onder haar oksels te smeren door de lucht kon vliegen. Ze was de schoorsteen uit gevlogen en had met anderen die in de macht van de duivel waren, zowel mannen als vrouwen, op Goeree-Overflakkee, in het plaatsje Den Bommel, het nodige kwaad verricht. Zij en haar gezellen hadden daar mensen en vee ziek gemaakt en voor een misoogst gezorgd van het te velde staande gewas. Ze was zelfs naar Zeeland gevlogen om daar een veld met gerst te bederven. Onverwijld eiste de baljuw de doodstraf tegen haar. Hij wilde haar levend laten verbranden, maar Geertgen kwam terug op haar bekentenis, die zij wel uit vrees voor pijniging zal hebben afgelegd. Zij was helemaal verward geweest, verklaarde ze. Daarom besloten de schepenen nog geen vonnis te vellen. Eerst wilden zij advies van geleerden horen en dat advies moet gunstig voor Geertgen zijn uitgevallen, want zij werd slechts voor vijfentwintig jaar uit de stad verbannen. Die straf kreeg ze vooral omdat ze zoveel mensen, die te goeder naam en faam bekend stonden, had beschuldigd met haar door de lucht naar Den Bommel te zijn gevlogen om daar heksenstreken uit te halen."

Bekering in Melissant

Tweeënhalve eeuw later speelde in Melissant het bekeringsverhaal van Maria van Beek. Het staat in 'Het leven en de voorvallen van Maria van Beek', een boek van P. Soeteman.

"Maria van Beek wordt 1 februari 1818 geboren. Ze trouwt en krijgt kinderen. Op het jongste kind is Maria bijzonder gesteld, maar dit kind sterft. God bepaalt Maria erbij dat dit sterven vrucht is van Maria's zonden. Maria raakt vervolgens overtuigd van haar volledige zondigheid, waardoor ze radeloos wordt. Wanneer zij haar zondigheid erkent, wordt de verlossingsweg voor haar geopend, en openbaart Jezus zich. Haar zonden worden vergeven en haar wordt bekendgemaakt dat zij al uitverkoren was voor 'de grondlegging der wereld'. God bevestigt aan Maria het werk der zaligheid, en geeft haar ook de opdracht een geestelijke leider van anderen te zijn.

Na haar bekering blijft Maria naar dezelfde kerk gaan als ze al ging. Ze merkt echter dat de dominee geen kennis heeft van de bevinding zoals zij die heeft. Maria droomt vervolgens van een wagen die voor haar deur stopt, waarna er vier mannen uitkomen. De droom komt uit. Onder de mannen is een predikant; Daniël Bakker. God maakt Maria bekend dat deze predikant haar leraar is, waarna Maria zich aansluit bij zijn gemeente.

God maakt Maria bekend dat ze verdrukking zal ervaren. Dit wordt werkelijkheid wanneer achtereenvolgens haar man ziek wordt en overlijdt, haar kinderen ernstig ziek worden en wanneer zij weer genezen zijn Maria zelf ziek wordt. Als de dokter zegt dat Maria wijn, vlees en eieren nodig heeft, droomt ze dat het haar gebracht wordt, wat nog dezelfde dag gebeurt. Vergelijkbare wonderlijke gebeurtenissen herhalen zich voortdurend, waarbij dromen en openbaringen een grote rol spelen. Maria sterft wanneer zij 73 jaar oud is, op 17 maart 1891."

Spoken in Middelharnis

Tot slot een heel ander verhaal uit de volksverhalenbank: Herinneringen over spoken in Middelharnis, een in 1953 opgetekende sage.

"Dan nog het verhaal van Hansje Lampe, algemeen bekend. Hansje was een lorrejood (algemene beroepsaanduiding van voddenkoopman) en hij lustte graag een borreltje, maar deze eigenschap heeft met het verhaal niets uitstaande. Toen Hansje op een keer in de nacht in zijn hondenkar de reis van Stad aan 't Haringvliet naar Middelharnis moest maken, gebeurde het op den Oudendijk 12 uur 's nachts, onder Middelharnis, dat zijn kar niet meer vooruitkwam. Het wonder was, dat de honden steeds harder begonnen te lopen. Ze liepen zo hard zoals Hansje ze in z'n hele leven als hondenkarvoerman nog niet had zien lopen. Of de wielen draaiden vertelt de overlevering niet, maar... de kar kwam niet vooruit. Hansje kon niet uit de kar en hoe hij de zweep ook hanteerde op de arme honden, het geval bleef op z'n plaats zo stevig als 'den Goereisendom'. Pas tegen het ochtendgloren werd de zaak vrijgegeven en kon Hansje, meer dood dan levend, aan z'n dorpsgenoten verslag uitbrengen van het verschrikkelijk gebeuren. De honden zullen na deze geschiedenis ook wel aan heksen geloofd hebben. Het gebeurde trouwens meermalen, dat er mensen 'op zieë gezet wiere': opzij gezet als de spoken moesten passeren."

Een bewijs dat de Nederlandse Volksverhalenbank een grote variatie aan verhalen bevat. Ook van Goeree-Overflakkee.

33 / 48

Vastgelegd

Foto en tekst: Jan Baks

Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dichtbij uw hart.
Ik voel uw kracht
en stijg op als een arend;
dan zweef ik op de wind
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

Lied 488 uit de opwekkingsbundel