info@eilandennieuws.nl
t. 0187 74 54 50

Dinsdag Eilanden-Nieuws

11 november 2014

Dinsdag Eilanden-Nieuws 11 november 2014


Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: info@eilandennieuws.nl of 0187-745450

Regiofunctie voor VVV-kantoor Ouddorp

VVV-kantoor Het Blaeuwe Huus. Foto: Hans Villerius

GOEREE-OVERFLAKKEE - Zoals onze krant eerder berichtte zijn de voorbereidingen om tot een fusie te komen van de beide VVV's op Goeree-Overflakkee in een eindfase beland. Het betreft de VVV Ouddorp aan Zee en de VVV Zuid Hollandse Eilanden in Middelharnis. Het is de bedoeling dat de twee VVV 's per 1 januari 2015 opgaan in de nieuw te vormen VVV Goeree-Overflakkee. In een informatieve brief van het college van b en w aan de gemeenteraad wordt aangeduid dat na breedvoerig overleg met de VVV's een duidelijke keus is gemaakt voor de optie waarbij het VVV-kantoor in Ouddorp zal gaan functioneren als regiokantoor en verantwoordelijk zal zijn voor het gastheerschap en promotie van het toeristisch recreatief product op Goeree-Overflakkee.

Door Jaap Ruizeveld

Naast de persoonlijke dienstverlening op het VVV kantoor in Ouddorp zullen er waar mogelijk bij ondernemers op het eiland digitale informatiepunten (ZIDS) worden geplaatst. Deze punten leveren een bijdrage aan het fusieproces en de verdere professionalisering van VVV-Goeree-Overflakkee. In de gespreksronden heeft het college van b en w aangegeven het wenselijk te achten dat zij het gastheerschap en de promotie van het toeristisch product van Goeree-Overflakkee vanuit één organisatie wenselijk vindt. Dit wordt onderkend door de VVV-besturen. In het kader van de subsidierelatie is het effectiever en efficiënter om prestatieafspraken te maken met één partij.

Frictiekosten

Bij een fusie van een gesubsidieerde instelling met personeel in loondienst is het gebruikelijk dat de subsidiegever afspraken maakt over deze personele kosten. Om een overcapaciteit aan personeel voor de nieuwe organisatie te voorkomen vindt het college het redelijk - en heeft daartoe besloten - om een deel van de hieraan verbonden frictiekosten voor haar rekening te nemen. Deze kosten worden via de Najaarsnota 2014 verwerkt. Het ZIDS (Zeeuws Informatie Distributie Systeem) speelt in op de toekomstige digitale ontwikkelingen een belangrijke rol in het fusieproces. Het college besloot om een bijdrage te leveren voor de introductie van het ZIDS. Het betekent in uitvoering een eilandbrede dekking van de VVV-voorziening op Goeree-Overflakkee. De nieuwe VVV-organisatie wil haar leden zekerheid kunnen bieden omtrent het voortbestaan van de organisatie. Daarnaast wil de gemeente zekerheid over een goede uitvoering van de promotie van het toeristisch recreatief product. Om die reden heeft het college de intentie uitgesproken om de Meerjarenraming 2015-2018 als uitgangspunt te nemen voor de te verstrekken subsidie. Extra promotionele activiteiten in genoemde tijdsfase worden gedekt van uit de reserve toeristenbelasting.

Winnaar fietsactie Vision

OUDDORP- Tijdens de Vision mochten bezoekers in de stand van Eilanden-Nieuws raden hoeveel kranten er in de fietstassen zaten. Honderden bezoekers hebben deelgenomen aan deze actie. Het juiste aantal was 144 kranten. Janny Brand uit Ouddorp heeft dit aantal goed geraden. Binnenkort wordt de fiets overhandigd. De actie is mede mogelijk gemaakt door Breeman Tweewielers.

Werkbezoek aan Markthal

GOEREE-OVERFLAKKEE - Zaterdagochtend 15 november brengen de leden van de gemeenteraad een werkbezoek aan de onlangs geopende Markthal in Rotterdam. Wethouder A.J.C. van der Vlugt zal de raadsleden verwelkomen en een presentatie verzorgen over het item Eilandmarketing. Een vastgoedontwikkelaar vertelt vervolgens over het ontstaan en de ontwikkeling van de Markthal. Hierna is er een rondleiding door Mark Soetman van coöperatie Buutegeweun, die met een kraam producten van Goeree-Overflakkee in de Markthal staat.

Gratis meedoen aan het Dictee?

MIDDELHARNIS - Volgende week donderdag wordt het Groot Dictee Goeree-Overflakkee gehouden in de aula van de Prins Mauritsscholengemeenschap in Middelharnis. Er heeft zich al een aantal deelnemers aangemeld, waaronder een aantal redacteuren van deze krant. Omdat Eilanden-Nieuws graag het initiatief voor het Groot Dictee en het goede doel - de Boei - ondersteunt, wil ze ook vijf lezers de gelegenheid geven om op kosten van Eilanden-Nieuws deel te nemen aan het Groot Dictee. De deelnamekosten komen dan voor rekening van de krant. Wie zich via Eilanden-Nieuws wil inschrijven kan - voor maandag 17 november - een mailtje sturen naar redactie@eilandennieuws.nl. Voor de vijf inzenders die het origineelst hun motivatie omschrijven om deel te nemen aan het Dictee betaalt Eilanden-Nieuws de deelnamekosten. Wie zich 'gewoon' aan wil melden kan dit doen via info@rotarygo.nl.

Bijzondere bruiloft

OUDDORP - Op vrijdag 7 november zijn Corné Luime uit Ouddorp en Suzan Bouwman uit Oosterland getrouwd. De bruid werkt bij Curadomi Thuiszorg in de regio Tholen, de bruidegom is werkzaam als eerste monteur bij Mechanisatie Centrum Flakkee (MCF) in Stad aan 't Haringvliet. Daarnaast helpt hij regelmatig met veel plezier op het loonbedrijf Luime, van zijn vader en broer Dim. Geheel in stijl heeft de bruidegom dag zijn bruid opgehaald met een BLACK BEAUTY Fendt 826 TRACTOR. Tijdens de huwelijksplechtigheid in het Raad- en Polderhuis te Ouddorp kwamen de collega's van het Mechanisatie Centrum Flakkee ineens de Ouddorpse dorpskern binnengereden met brullende motoren. Toen het bruidspaar 's nachts thuiskwam hadden deze collega's gezorgd voor een verrassing voor het bruidspaar. Met balen stro was er een gigantische barricade gemaakt voor de voor- en achterdeur! Dat werd dus eerst flink stro wegsjouwen, voordat de bruidegom zijn bruid over de drempel van hun huis kon binnendragen... De volgende zaterdagmiddag zijn de collega's al het stro zelf komen opruimen. Dat heeft het bruidspaar enorm gewaardeerd!

2 / 18

Agenda

Dinsdag 11 november

GOEDEREEDE - Lezing over 'Floraal Glas' door Koos Egberts voor Groei & Bloei. Aanvang 20.00 uur in MFC Oostdam te Goedereede, Jongkoenstraat 1. De toegang is gratis voor Groei & Bloei leden, niet-leden betalen € 3,50.
OUDDORP - Weekmarkt in centrum (ring) van Ouddorp van 8.30 tot 15.00 uur.

Donderdag 13 november

OOLTGENSPLAAT - Kledinginzamelijk voor Oekraïne. Vanaf 19.15 tot 19.45 uur bij de fam. Saarloos, Weesmolenstraat 4.
STELLENDAM - Bingoavond in De Rank. van 19.30 tot 21.30 uur. Jong en oud van harte welkom.

Vrijdag 14 november

HERKINGEN - Postduivententoonstelling P.V. De Luchtbode te Herkingen in het clubgebouw aan Scharloodijk 32. De zaal is open vanaf 19 uur. De toegang is gratis.

Zaterdag 15 november

HERKINGEN - Postduivententoonstelling P.V. De Luchtbode te Herkingen in het clubgebouw aan Scharloodijk 32. De zaal is open vanaf 19 uur. De toegang is gratis.
MIDDELHARNIS - Dag van de Mantelzorg in het Diekhuus van 14.00 tot 16.30 uur. Inloop vanaf 13.30 uur. Mantelzorgers worden hiervoor uitgenodigd. Neem voor meer informatie contact op met stichting ZIJN, 0187-641344, m.walter@zijngo.nl.
NIEUWE-TONGE - Najaarsconcert van slagwerkensemble Apollo in Ons Dorpshuis, Korteweegje 14. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.
OUDDORP - Fletcher Hotel-Restaurant Duinzicht. Liefdesfair. Van 11.00 tot 16.00 uur. Gratis entree.
OUDDORP - Aankomst Sint en Pieten op de Ouddorpse Haven. 12.30 uur.
NIEUWE-TONGE - Schuurverkoop van email, zink, tin, Keulse potten, e.d. Groeneweg 35. 0187-651638.
OOLTGENSPLAAT - Psalmzangavond Woord en Daad. Hervormde Kerk aanvan 19.45 uur.
OUDE-TONGE - Kledinginzameling door Hervormde Kerk. van 9.30 tot 11.30 uur aan de Capelleweg bij het AVK-terrein. Meer info: 641934.

Maandag 17 november

ACHTHUIZEN - Buurt-Huus, Kloosterstraat 10. Rooms Katholieke Vrouwenbond Achthuizen. Sinterklaas met buffet. Aanvang 19.30 uur. Meer info: 0187-642613.
DIRKSLAND - Bijeenkomst Reuma Patiëntenvereniging. Informatie over de WMO door wethouder De Jong. Aanvang 19.45 uur in Personeelsrestaurant ziekenhuis Dirksland.

Woensdag 19 november

GOEDEREEDE - Verkoping Vrouwenvereniging Bidt en werkt. van 9.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. De Ark is te vinden op het Kerkpad tegenover de Hervormde Kerk.
MIDDELHARNIS - Thema-avond vrouwenking 'Morgenster'. Onderwerp 'Social media en communicatie'. Aanvang 19.30 uur in De Hoeksteen aan de Ring.
NIEUWE-TONGE - Bingo van de Wijkgroep in Ons Dorpshuis. Aanvang 19.30 uur.
OUDE-TONGE - Middag met oud-Hollandse spellen, georganiseerd door de ANBO. Aanvang 14.00 uur. Na afloop een hapje eten. Opgeven kan vrijdag 14 november van 18.00 tot 21.00 uur: tel. 642590.

Vrijdag 21 november

OUDDORP – Regionale Postduivententoonstelling door P.V. de Trekvogels in MFG Dorpstienden, Dorpstienden 4 van 19.00 tot 22.30 uur. Toegang is gratis.
OUDDORP - Zingen voor Israël. Koor- en Samenzangavond van Christenen voor Israël. Met medewerking van diverse koren. Aanvang 19.30 uur. De avond wordt gehouden in de Doopsgezinde Kerk aan de Dorpstienden.

Zaterdag 22 november

GOEDEREEDE – Strandjutexcursie Kwade Hoek van 10.00 tot 12.30 uur met afsluiting een heerlijk kom snert, Parkeerplaats Kwade Hoek t.h.v. kantoor Natuurmonumenten, Oostdijkseweg 107. Meer informatie en aanmelden VVV Ouddorp aan Zee, 0187-681789 of www.natuurmonumenten.nl.
OUDDORP – Regionale Postduivententoonstelling door P.V. de Trekvogels in MFG Dorpstienden, Dorpstienden 4 van 19.00 tot 22.30 uur. Toegang is gratis.
OOLTGENSPLAAT - Intocht Sinterklaas. 14.00 uur op De Kaai.

Maandag 24 november

MIDDELHARNIS - Cursusavond Geestelijke Vorming. Spreker ds. J.T. Maas. Thema: 'Rouwgebruiken in de Bijbel'. Aanvang 19.45 uur. De Hoeksteen aan de Ring. Kosten € 4.

Mensen redden mensen KNRM bestaat 190 jaar

STELLENDAM - Dinsdag 11 november bestaat de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij officieel 190 jaar. Een mijlpaal die is bereikt dankzij twee eeuwen vrijwilligersinzet, gesteund door vrijwillige bijdragen van donateurs. Van een klein initiatief is de KNRM uitgegroeid tot een professionele organisatie, die 24 uur per dag inzetbaar is. Met 1.300 vrijwilligers op 45 reddingstations en 75 reddingboten is de KNRM de belangrijkste partner voor de kustwacht.

Door Anne-Marie Vermaat

De donateurs die dit jaar vijftig jaar 'Redder aan de wal' zijn werden afgelopen zaterdag in het zonnetje gezet. De heer. R. De Bordes uit Hellevoetsluis kreeg een prachtig boek, bloemen en een speldje. De heer W.A. van der Linde uit Scharrendijke had zijn speldje al eerder gekregen, hij is al 54 jaar donateur. Dhr. van der Linde is 73 jaar jong. Zijn vader had hem aangemeld omdat hij graag het blad "de reddingboot" wilde lezen. Van der Linde zat toen op de zeevaartschool. Daarna is hij op de grote vaart stuurman geweest. "Het is nu windstil, ik hoop dat we snel verder de zee opgaan want ik hoop wel op wat spektakel!" De heer Neelemans uit Nieuwe-Tonge kon niet aanwezig zijn.
Tijdens het aansnijden van de taart zijn de donateurs en vrijwilligers in het zonnetje gezet en bedankt voor hun inzet en betrokkenheid. De redders zetten zich zeven dagen per week en 24 uur per dag in om mensenlevens te redden. Reddingsstation Stellendam voert per jaar ongeveer 75 acties uit.

Eén van de bijzondere momenten het afgelopen jaar was de reddingsactie van een vermiste kitesurfer op de Noordzee. Als eerste werd al snel de kite en het surfboard gevonden, maar deze voldeed niet aan de omschrijving. Later werd een tweede kite gevonden, met dus een tweede vermiste, waar geen melding van was gemaakt. De twee drenkelingen werden gered, totaal uitgeput, en onderkoeld met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ze hebben het beiden overleefd. Dat zijn bijzondere momenten.
De traditie om donateurs na een 'dienstverband' van 50 jaar een attentie toe te sturen bestaat al heel lang. Het uitnodigen op de reddingstations is iets van de laatste jaren.

Hoogtepunt van het bezoek was de vaartocht. Onderweg kwamen zij nog de mariniers tegen die aan het roeien waren, als oefening voor de monstertocht naar Engeland. Zij verzochten of de reddingsboot wat extra water kon maken, dat verzoek was niet aan dovemansoren gericht. De heer Van der Linde had toch nog zijn spektakel…

Zachte bermen Wellestrijpsedijk

Een vrachtwagen staat stil om een tegenligger te laten passeren. Foto ingestuurd door de heer Tuinstra.

HERKINGEN - Een gedeelte van de Wellestrijpsedijk is voorzien van nieuw asfalt, recent zijn de bermen aangevuld met tuinaarde. Weggebruikers zijn niet tevreden over de ontstane situatie. Doordat de bermen zacht zijn is het lastig om elkaar te passeren en ligt er veel modder op de weg. Eilanden-Nieuws heeft navraag gedaan bij het Waterschap Hollandse Delta, de beheerder van deze dijk. Woordvoerder Mijndert Kappe geeft aan dat de bermverharding bewust is verwijderd. "De aanleiding hiervoor is dat in de oude situatie (met bermverharding) de gemiddelde snelheid ruim boven de toegestane 60 kilometer per uur lag. Dat leverde dus juist gevaarlijke situaties op. Na een dergelijke wijziging is het gebruikelijk dat weggebruikers moeten wennen en hun rijgedrag moeten aanpassen. Dat neemt altijd even tijd in beslag. In de tussentijd blijft het Waterschap de situatie wel in de gaten houden. Afgelopen maandag is er weer een verkeersmeting uitgevoerd, om te kijken hoe het staat met de snelheid. Indien nodig worden de bermen aangevuld en wordt eventuele vervuiling van het wegdek aangepakt. Het wachten is op (weers)omstandigheden die ervoor zorgen dat het gras gaat groeien en daarmee het uitrijden van grond wordt voorkomen. Doordat de fundatie onder het bermasfalt is blijven zitten is er nog steeds sprake van een draagkrachtige berm. Er kunnen dus geen diepe diepe, onveilige sporen onstaan," aldus de woordvoerder.

Vanaf zaterdag eerste burger

OUDDORP – Met de publicatie van het Koninklijk Besluit van afgelopen week is de benoeming van mevrouw Ger van de Velde tot nieuwe burgemeester van de gemeente Tholen definitief. Het betekende de afronding van de gebruikelijke procedure (inclusief voordracht door de raad). De benoeming gaat aanstaande zaterdag 15 november al in. De beëdiging en installatie van mevrouw Van de Velde vindt plaats tijdens een buitengewone raadsvergadering op maandag 17 november (19.30 uur) in het gemeentehuis van Tholen dat staat aan de Hof van Tholen 2 in deze Zeeuwse gemeente.

Door Jaap Ruizeveld

Een dag later, dinsdag 18 november vanaf 19.00 uur, wordt in het atrium van het gemeentehuis, een algemene receptie georganiseerd om kennis te maken met de nieuwe eerste burger. Zij volgt - zoals eerder gemeld - de heer W. Nuis op, die per 1 oktober na 14 dienstjaren op eigen verzoek eervol ontslag is verleend.

Gemeenten

Ger van de Velde was van 2005 tot eind 2012 burgemeester in de voormalige zelfstandige gemeente Goedereede. Dit tot kort voor het moment van de start van de nieuwe fusiegemeente Goeree-Overflakkee. Van eind 2012 tot half 2013 was zij (wnd.) burgemeester van de gemeente Albrandswaard. Daarvoor, van 1997 tot 2004, was zij wethouder en loco-burgemeester in de gemeente Schouwen-Duiveland. De familie Van de Velde-de Wilde woont aan de Marijkeweg in Ouddorp.

5 / 18

GOEREEE-OVERFLAKKEE - SGP in Zuid-Holland gaat de Statenverkiezingen in met aansprekende kandidaten. Lijsttrekker Servaas Stoop trekt de kar voor een nieuwe periode. Stoop heeft kennis en ervaring op alle provinciale beleidsterreinen. Zittend Statenlid Henk van Dieren uit Lexmond staat weer op 2. Hij is deskundig op het gebied van de ruimtelijke ordening en het landelijk gebied.

Naast kennis en ervaring kiest de SGP in de top 10 ook nadrukkelijk voor vernieuwing en verjonging. Ten opzichte van de vorige kandidatenlijst is in de top-10 van de lijst een aantal nieuwe kandidaten opgenomen. Huidig waterschapbestuurder Chris van der Velden uit Krimpen aan den IJssel, Johan Matze uit Nieuw-Beijerland en Peter van den Berg uit Waddinxveen completeren de top 5. Hendrik Herweijer (27) uit Dirksland staat op de 7e plaats en Anthony van der Wulp (25) uit 's-Gravendeel op nummer 10. Alle 30 kandidaten op de lijst zijn in hun regio betrokken bij politiek en samenleving. Deze maatschappelijke kennis zetten zij in voor het werk van de SGP in de provincie Zuid-Holland. De SGP gaat in Zuid-Holland een horizontale lijstverbinding aan met de ChristenUnie. De verkiezingen op 18 maart 2015 vinden gelijktijdig plaats met de verkiezingen voor de waterschappen.

MIDDELHARNIS - Op zaterdagavond 15 november (aanvang 20.00 uur)geeft musicus Paul Kieviet een Bachconcert. Dit keer op het vorig jaar gerestaureerde orgel in de Hervormde Kerk te Middelharnis. Het Leeflang-orgel, met 43 stemmen het grootste in de regio, biedt – zeker na de restauratie – alle mogelijkheden die nodig zijn voor de uitvoering van Bach's orgelmuziek. Johann Sebastian Bach (1685-1750) was zonder twijfel de grootste orgelcomponist van alle tijden, en een onuitputtelijke inspiratiebron, ook in de 21e eeuw. Het programma bestaat uit slechts vier composities, die zijn niet alleen indrukwekkend qua inhoud, maar ook van een behoorlijke lengte. Het concert biedt een boeiende en veelzijdige kijk op de grote meester, met zowel vrolijkheid en uitbundigheid als diepgang en bezonkenheid.

Het programma bestaat uit de volgende stukken:
1. Concerto in C (BWV 594) – Bach geeft dit werk als titel mee: Concerto del Sigre Ant. Vivaldi accomodato per l'Organo a 2 Clav. e Ped. del Sigre Giovanni Sebastiano Bach.
2. Partite diverse sopra il Corale "Sei gegrüsset, Jesu gütig" (BWV 768) – De meest uitgebreide van Bach's koraalpartita's. Gecomponeerd in zijn jonge jaren onder de op dat moment grote invloed van Noord-Duitse meesters als Buxtehude en Böhm.
3. Triosonate VI in G grote terts (BWV 530) – Bach vervolmaakt hier de in Italië in groten getale gecomponeerde triosonate voor twee solo-instrumenten en basso continuo (Vivaldi, Albinoni, Corelli en anderen).
4. Preludium en Fuga in b kleine terts (BWV 544) – De "grote h-moll", zo staat dit werk onder organisten bekend. Er zijn nòg enkele van die "grote" Preludia en Fuga's: geschreven in Bach's meest rijpe levensperiode, in Leipzig.

Het concert begint om 20.00 uur en duurt ongeveer een uur. De toegang is uw gift aan de uitgang. Na afloop kunt u een kijkje nemen bij de speeltafel en is er koffie.

(foto: Pieter Kamp)

Dat wetsovertreders de voorpagina van een regionale krant halen zegt mij genoeg. Eerst massaal gedurende langere tijd stelselmatig over een kruising van een provinciale weg te hard rijden. Dan vervolgens klagen dat men niet van tevoren in kennis is gesteld dat de nieuwe flitspalen doen wat ze moeten doen, namelijk de veiligheid bevorderen op de gevaarlijke eilandelijke wegen van Goeree-Overflakkee. Dat de hardrijders niet beseffen dat ze de veiligheid van zichzelf en anderen in gevaar brengen. Niet de automobilist maar de wetgever bepaalt welke snelheid toelaatbaar is. Het 50 km bord was kennelijk niet genoeg als waarschuwing; flitspalen, waarvan men denkt dat deze enkel bedoeld zijn om geld binnen te halen, hebben juist een remmende werking, letter en figuurlijk. De weggebruiker hoeft niet mee te werken aan het spekken van de overheidskas.

Rias Olivier, Zoetermeer
Oud-Dirkslander en expolitieagent

Belastingen gaan met inflatiecorrectie (1,5%) omhoog

GOEREE-OVERFLAKKEE - De gemeenteraad zal donderdagavond de diverse belastingverordeningen vaststellen. In het coalitieakkoord is afgesproken dat de belastingen maximaal trendmatig (inflatie) verhoogd mogen worden. In de Voorjaarsnota wordt uitgegaan van het indexpercentage zoals opgenomen in de rijks-meicirculaire. Voor 2015 is dat 1,5%. Dit percentage is doorgevoerd in de tarieven van de producten en diensten, tenzij door wet- en regelgeving of andere oorzaken anders is bepaald. De nieuwe tarieven 2015 zijn conform de programmabegroting van dat jaar. Wanneer de belastingverordeningen 2015 niet voor het eind van dit jaar worden vastgesteld blijven de verordeningen 2014 van kracht. Dat zou dan een lagere opbrengst betekenen.

Door Jaap Ruizeveld

Bij de berekening van de OZB-opbrengst voor 2015 is gerekend met het inflatiepercentage van 1,5%, gerekend over de opbrengst van 2014. Op basis van de ontwikkeling van de WOZ-waarden worden de tarieven bijgesteld. Uit de door het SVHW uitgevoerde marktanalyse blijkt dat in de gemeente de waarde (peildatum 1-1-2014) voor woningen is gedaald met gemiddeld 4,2%. Voor niet-woningen is de daling gemiddeld 4,7%. De waardedaling van zowel woningen als niet-woningen betekent een extra aanpassing op de tarieven om aan een gelijke opbrengst te komen.

Afvalbeleidsplan

Bij de rioolheffingen geeft de gemeente aan dat hier een verordeningen geldt waarin zowel afvalstoffenheffing (huishoudelijk afval) als reinigingsrecht (afval bij de milieustraten) wordt geregeld. De reinigingsheffingen zijn een bestemmingsheffing. Dit betekent dat de opbrengst niet vrij besteedbaar is, maar dient als dekking van de uitgaven. Op basis van de kostenraming 2015 is een tarief berekend met als uitgangspunt 100% kostendekking. In die raming is een aantal aspecten meegenomen zoals belasting op brandbaar afval per januari 2015 en het verwijderen van meerjarige kapitaallasten geraamde investeringen (blauwe papiercontainers en ondergrondse kunststofcontainers). Rekening houdend met deze factoren is het volgens de gemeente noodzakelijk om de tarieven hier aan te passen met ongeveer 3%. Voor een eenpersoonshuishouden geeft dat een verhoging van 5 euro per jaar en voor een meerpersoonshuishouden 6 euro per jaar. Volgend jaar wordt een afvalbeleidsplan opgesteld. Hierin wordt een keuze gemaakt over de wijze en invulling van (gescheiden) afvalinzameling en wordt aangegeven welke tarieven daar dan bij dienen te worden ingevuld.

Wine & Food Tasting Goeree in Toren van Goedereede

GOEDEREEDE – Verschillende kwaliteitswijnen en culinaire lekkernijen. Dat zijn de ingrediënten van de Wine & Food Tasting Goeree, die op zaterdag 15 november plaatsvindt in de Toren van Goedereede. Aan de tasting doen meerdere eilandelijke aanbieders mee. Een uitgelezen kans om te proeven, ook met het oog op de feestdagen in december.

Door Kees van Rixoort

In Goedereede wordt van alles georganiseerd. Er is het hele jaar door veel te doen. Maar op culinair gebied had het stadje weinig te bieden, afgezien van de horeca dan. Daar komt nu verandering in. Han en Helena Rodenrijs van Portugese Wijnen & Zo namen het initiatief voor de eerste Wine & Food Tasting Goeree. "Goedereede heeft veel te bieden: de locatie, de hele omlijsting. Waar het nog aan ontbrak was iets culinairs. We hebben ons laten inspireren door wat er op dit gebied gebeurt in plaatsen als Buren en Groesbeek. Dat zijn tastings die bovendien succesvol zijn."
Han en Helena Rodenrijs wisten verschillende eilandelijke deelnemers te interesseren voor de Wine & Food Tasting Goeree. Wijnimporteurs en -verkopers als Wijngoed Todiolo Toscane, EB & T Wines, Wijnkoperij De Halve Maan, naast hun eigen Portugese Wijnen & Zo. Én producenten van culinaire lekkernijen als Tinus Taart, Kaasboerderij Van Schaik, Holland-Catering en Slagerij Floresteijn.
Het aanbod is veelzijdig. Op wijngebied kunnen bezoekers kennismaken met kwaliteitswijnen uit Italië, Frankrijk, Portugal en meerdere landen buiten Europa. Daarnaast: kazen, chocoladetaart en tal van lekkernijen uit de slagerij en de catering. "Wijn en eten horen bij elkaar. Je kunt het nooit los van elkaar zien", vinden Han en Helena Rodenrijs.
Voor de Wine & Food Tasting Goeree – de eerste editie en hopelijk de start van een nieuwe traditie – is een fantastische locatie uitgezocht: de sfeervolle Toren van Goedereede. Een inspirerende omgeving om te komen proeven! Hoe werkt het? Bezoekers kopen bij de ingang een proefglas voor 5 euro. Dat kunnen ze gebruiken om bij de stands te proeven. Na afloop blijft het glas eigendom van de proever. Er is vrije inloop van 17.00 tot 21.00 uur.

Concerten In Touch

MIDDELHARNIS - In Touch houdt een themaconcert op vrijdag 21 en 22 november in de Hervormde Kerk van Middelharnis.

'Iedere dag, van God gekregen, is een dag om Zijn liefde te vieren en te prijzen! Hij maakt Zijn beloften waar, en verzekerd ons van Zijn eeuwige liefde.' Dit zijn de eerste woorden van het themaconcert dat op 21 en 22 november in de grote kerk van Middelharnis wordt uitgevoerd door gospelkoor In Touch.
Onder leiding van Ad de Joode heeft het koor nieuwe liederen ingestudeerd. In alle liederen, die met elkaar het thema 'What a day..' vormen, komt telkens dezelfde boodschap terug: Alles komt van God. Verschillende Bijbelteksten worden aangehaald, en gedurende het concert wordt steeds meer toegewerkt naar het kerstfeest. Vandaar dat dit concert prima past in de adventstijd. Over een paar weken is het zover en alle ingrediënten zijn aanwezig om er twee top-avonden van te maken: enthousiaste koorleden, een bezielende dirigent en een combo van piano, drums, basgitaar en synthesizer.
De kaartverkoop is inmiddels gestart. De toegangsprijs is € 10, voor kinderen tot 12 jaar € 7,50. Kaarten zijn te koop bij Bruna in Middelharnis en Boekhandel Van der Boom in Sommelsdijk, of via annetstruik@hotmail.nl, tel. 482356. Ook zijn kaarten te verkrijgen bij de ingang van de kerk. Het concert begint om 20.00 uur, de kerk is open vanaf 19.30 uur. Kijk ook op www.gospelkoor-intouch.nl.

MIDDELHARNIS - De provincie Zuid-Holland heeft haar bevoegdheid om omgevingsvergunningen te verlenen aan exploitanten van windturbines gedelegeerd aan de gemeente Goeree-Overflakkee.

Wethouder Frans Tollenaar ondertekende op donderdag 30 oktober een overeenkomst met de provincie, waarin dit is vastgelegd. Met het tekenen van deze overeenkomst krijgt de gemeente zelf de regie over de plaatsing van windturbines en behoudt zij de regie over windenergie op het eiland.

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft met de ondertekening de bevoegdheid gekregen voor het verlenen van vergunningen voor de locaties die zijn opgenomen in de Regionale Structuurvisie Goeree-Overflakkee. De locaties zijn: Noordrand, Polder Van Pallandt, Anna Wilhelminapolder, Park Piet de Wit (bestaande opstelling) en Battenoert.
Dit betekent dat initiatiefnemers met plannen voor de betreffende locaties zich moeten melden bij de gemeente in plaats van bij de provincie voor de ruimtelijke procedure en vergunningverlening. De gemeente behoudt hierdoor de regie op windenergie.

Windenergie op Goeree-Overflakkee

Op Goeree-Overflakkee komt maximaal 225MW aan windenergie. Dit aantal MegaWatt is afkomstig van de al bestaande windturbines, aangevuld met de nog te plaatsen windturbines. De gemeenteraad heeft op 19 juni 2014 hiervoor de Regionale Structuurvisie vastgesteld. Hierin zijn de definitieve locaties benoemd. Met de vaststelling van de structuurvisie is een nieuwe fase gestart in het windenergieproces: de planfase. In deze fase stellen partijen vast of de projectplannen daadwerkelijk haalbaar zijn. Dit doen zij door het uitvoeren van verschillende onderzoeken, zoals een projectMER. In deze fase worden bewoners en andere stakeholders zoveel mogelijk betrokken bij het vervolgproces.

Anita Tanis in haar verbouwde kapsalon: 'het strakkere lijnenspel past goed bij het moderne imago'. Foto: Hans Villerius

MIDDELHARNIS – Na zes jaar was kapsalon Marvellous in Middelharnis, aan Nieuwstraat 24, volgens eigenares Anita Tanis toe aan een grondige verbouwing, of - in kapperstermen - een mooie restyling. Het resultaat mag er zijn: in slechts twee weken tijd heeft de kapsalon een complete metamorfose ondergaan.

"Ik wilde de beschikbare ruimte beter benutten en tegelijk de kapsalon in een nieuw jasje steken. Het strakkere lijnenspel past goed bij het moderne imago dat Marvellous wil uitstralen", vertelt Anita.
Anita Tanis is begonnen op 19-jarige leeftijd en is al een ervaren ondernemer in het kappersvak. Dat ondernemen heeft ze van geen vreemde, want ze komt uit een echte ondernemersfamilie. Haar opa runde jarenlang de bekende 'rommelbok' in Ouddorp. "Mijn ouders hebben me altijd gesteund in het ondernemen en me ook flink geholpen bij de verbouwing".
Anita wil zich blijven ontwikkelen. Zo heeft ze recent nog de opleiding "Master Colour", een intensieve kleuropleiding bij Wella, met succes afgerond. Ook de medewerkers volgen regelmatig knip- en verfcursussen van o.a. de Kinki-academie. "Zo lopen we voorop in de laatste trends en kunnen de modernste kniptechnieken toepassen".
Naast de vestiging in Middelharnis heeft Marvellous nog twee kapsalons in Ouddorp en Ooltgensplaat. "We hebben berekend dat iedereen op Goeree-Overflakkee binnen een straal van 15 km bij een Marvellous kapsalon terecht kan", zegt Anita. Er werken in totaal twaalf dames bij Marvellous, die zowel dames, heren als kinderen kappen en 'kleuren'. Kapsalon Marvellous is ook gespecialiseerd in visage en bruidsmake-up. Of er binnenkort nog een vierde kapsalon bijkomt? Anita zegt met een glimlach: "Zou best eens kunnen, maar dan wel buiten het eiland."

Voor meer informatie: www.kapsalonmarvellous.nl.

OUDDORP

Ger. Gem. 14.30 en 19.00 uur Ds. M. Mondria

MELISSANT

Ger. Gem. 14.30 en 19.00 uur Ds. J.W. Verweij - Ger. Gem. in Ned. 10.00 uur Ds. A. Schultink (bed. H.D.) en 19.00 uur leesdienst

DIRKSLAND

Ger. Gem. 10.00 en 19.00 uur Ds. J. Schipper

HERKINGEN

Ger. Gem. 14.30 en 19.00 uur Ds. D.W. Tuinier

MIDDELHARNIS

Ger. Gem. 9.30 uur Ds. S. Maljaars, 14.30 uur Ds. G. van Manen (bed. H.D.) en 19.00 uur Ds. S. Maljaars

NIEUWE-TONGE

Ger. Gem. 14.30 en 19.00 uur Ds. J.M.D. de Heer

OUDE-TONGE

Ger. Gem. 14.30 en 19.00 uur Ds. G.M. de Leeuw

STAD a/h HARINGVLIET

Ger. Gem. (zie Middelharnis)

OOLTGENSPLAAT

Ger. Gem. 14.30 en 19.00 uur Ds. A. Verschuure

GOEREE-OVERFLAKKEE – In een brief aan de gemeenteraad geeft het college antwoord op het verzoek dat vanuit de volksvertegenwoordiging is gedaan omtrent het onderwerp Windenergie op Zee. In de raadsvergadering van 19 juni werd een motie aangenomen waarin het college werd verzocht van de rijksoverheid een schriftelijke reactie te krijgen dat er gedurende de afschrijvingstermijn (20 jaar) van de nog te plaatsen windmolens in de vast te stellen plaatsingsgebieden op het eiland, geen windpark op zee binnen de 12 mijlszone voor de kust van Goeree-Overflakkee wordt gerealiseerd.

Door Jaap Ruizeveld

In de raadsbrief schrijft het college van b en w dat er in de definitieve Rijksstructuurvisie Wind op Zee geen plaatsingsgebieden binnen de 12 mijlszone nabij de kust van Goeree-Overflakkee zijn vastgelegd. Een meer concrete schriftelijke garantie voor wat betreft dit onderwerp is niet opportuun. In aanloop van dit besluit heeft de gemeente Goeree-Overflakkee, in samenwerking met een groot aantal kustgemeenten en relevante stakeholders verenigd in het platform maritieme windmolenparken, zich ingespannen om windenergie op zee binnen de 12 mijlszone te beperken tot die plaatsingsgebieden met draagvlak. Hier lijkt in zekere zin gehoor aan gegeven te zijn door het Rijk, schrijft het college. De gemeente zet voorlopig haar deelname aan genoemd platform voort.

Kritisch

Op 26 september stemde het kabinet in met de definitieve Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee. In deze structuurvisie worden in de Nederlandser Economische Exclusieve wateren de gebieden aangewezen waar grootschalige windenergie op zee mogelijk is. Omdat in de verkenning mogelijke plaatsingsgebieden nabij Goeree-Overflakkee in aanmerking zouden komen, reageerde het gemeentebestuur hier kritisch op om te voorkomen dat het eiland zowel geconfronteerd zou worden met windmolens op zee bij de kust als op het land.

GOEREE-OVERFLAKKEE - Er wordt momenteel een plan uitgewerkt om te komen tot een eilandelijk christelijk strijkersensemble, bestaande uit violen, cello en contrabas. De bedoeling van dit ensemble is om projectmatig een paar keer per jaar mee te werken aan een uitvoering of concert op of buiten Goeree Overflakkee, in combinatie met een (of meerdere) mannenkoor (koren).

Het idee is ontstaan tijdens diverse gesprekken tussen Dinant Struik, mannenkoordirigent sinds ruim 30 jaar, en Walter van Harberden, contra-bassist en beiden afkomstig van Goeree-Overflakkee. De bedoeling is om periodiek een aantal stukken mee te spelen met de koren, en uiteraard wordt er, indien daaraan behoefte is, ruimte vrijgemaakt voor enkele vrije "strijkerswerken". De moeilijkheidsgraad ligt niet hoog. Men is op zoek naar liefhebbers van viool, cello en bas, die van hun instrument houden, redelijk kunnen spelen en christelijke vocale (mannenkoor)muziek weten te waarderen. De muziek die gezongen wordt op een uitvoering of concert wordt ruim vantevoren naar de deelnemers toegestuurd zodat iedereen zich goed kan voorbereiden. Op de datum van het concert wordt een uur vantevoren bij elkaar gekomen en worden ge stukken doorgespeeld, al dan niet met de mannenkoren erbij. De muziek dient gezocht te worden in de rechterflank van de reformatorische gezindte. De bedoeling is om tijdens een concert in de grote kerk van Tholen op 20 december al iets te doen met het strijkersensemble. Ben je geïnteresseerd, stuur dan even een mail naar Dinantstruik@me.com waarna men op de hoogte gehouden wordt van de "opstart" van dit strijkersensemble.

Jubilarissen Gem. Zangvereniging Apollo

NIEUWE-TONGE - Vrijdag 7 november had Gem. Zangver. Apollo uit Nieuwe Tonge olv Marlous Smit haar jaarlijks najaarsconcert in Ons Dorpshuis. alwaar de dames, Greet Bakker-v.d. Wende en Nelleke Bruggeman-de Bonte in het zonnetje werden gezet vanwege 40 jaar lidmaatschap. Greet was in deze tijd 20 jaar bestuurslid, waarvan 13 jaar penningmeester. Nelleke diende vaak als joker, als er geen dirigent was viel zij wel in. Men kon altijd een beroep op haar doen. Er werden die avond leuke liedjes ten gehore gebracht en er waren ook instrumentale noten, te weten van Die Grevelinger Musikanten met hun mooie Tiroler nummers olv kapelmeester Hans Kom, en Yolanda Davids die prachtige klanken uit haar harp wist te halen. Ook waren er mooie beelden te zien via een beamer-presentatie.

Oliebollenactie voor Woord en Daad

GOEREE-OVERFLAKKEE - Het eilandelijk comité van de Stichting Reformatorische Hulpactie Woord en Daad hoopt zaterdag 15 november de jaarlijkse oliebollenactie te houden. Dit gebeurt ook dit jaar weer op geheel Goeree-Overflakkee.

De opbrengst is bestemd voor het project waar de hulpstichting zich dit jaar voor inzet: "Vakonderwijs, doe het zelf". Woord en Daad werkt aan armoedebestrijding in ontwikkelingslanden vanuit Bijbelse opdracht. Ze is actief op het gebied van Onderwijs, Arbeid en Inkomen en Basisvoorzieningen (gezondheid, water en landbouw).

Vakonderwijs

Dit jaar heeft Woord en Daad als thema "Vakonderwijs, doe het zelf". Partnerorganisaties van Woord en Daad investeren in het bevorderen van de toegang tot onderwijs en vakscholing.
Te denken valt aan opleidingen voor timmerman, kleermaker, elektricien, kapper of ICT'er. Ook kunnen mensen worden opgeleid om zelf onderwijs te geven. Op deze manier kunnen bewoners van ontwikkelingslanden het onderwijs zelf ter hand gaan nemen en ook hun economie gaan versterken om hierdoor hun toekomstperspectief te verbeteren. Hun afhankelijkheid van ontwikkelingsgelden zal daardoor op termijn kleiner worden, al zal dit best nog een lange weg zijn. Bovendien biedt onderwijs ook de mogelijkheid om mensen in aanraking te brengen met de Bijbelse boodschap.
"Woord en Daad wil daarbij de partnerorganisaties de helpende hand bieden en wij hebben u daar voor nodig", aldus het organiserend comité. U kunt namelijk ook uw steentje bijdragen aan de verbetering en uitbreiding van de onderwijsmogelijkheden, in het bijzonder vakonderwijs, in ontwikkelingslanden, zoals bijvoorbeeld Burkina Faso, Columbia, Filipijnen, Nicaragua, Oeganda en Zuid Afrika, door de inspanningen van Woord en Daad hiervoor te steunen met een bijdrage. Dat kan door het kopen van oliebollen. De opbrengsten van dit soort acties worden niet meer door de overheid verdubbeld. Mede daarom beveelt Woord en Daad de oliebollenactie extra bij u aan: "koopt u ruimhartig! Een zak oliebollen kost slechts € 3,00."

Tevens kan worden vermeld dat gestart is/wordt met de verkoop van kerst- en nieuwjaarskaarten. U kunt dan ook in de komende weken kinderen aan de deur verwachten die u setjes kaarten aanbieden voor de prijs van € 1,50.

Het is trouwens ook mogelijk om kaarten te bestellen (eventueel via de website van het comité: www.woordendaadgo.nl; u kunt daarop ook de kaarten die te koop zijn bekijken) en af te halen. Hieronder de adressen waar u daarvoor terecht kunt. Op sommige adressen zijn ook kerstzegels te koop en postzegels met het logo van Woord en Daad. De Woord en Daad postzegels zijn net zo duur als gewone postzegels, maar een deel van de opbrengst is voor Woord en Daad. De opbrengst is voor hetzelfde doel bestemd als dat van de oliebollen.

Ouddorp: P. Flikweert-Keijzer, De Gracht 8, tel. 664907
C. Nelis-Keijzer, Julianaweg 12, tel. 684849
Goedereede: Eventueel op een van de andere adressen in de buurt
Stellendam: C.M. Brinkman-Kievit, Eendrachtsweg 14, tel. 491048
Melissant: J.J. Menheere, Fabiusstraat 63, tel. 602081
Herkingen: A. van Elst, St Elisabethstraat 32a, tel. 669715
Dirksland: E. Baan-Bikker, Wilhelminalaan 16, tel. 603051
R. Zevenbergen, Emmalaan 7, tel. 785021
Sommelsdijk: M.B. Baan, Sommelsdijkse Haven 18, tel. 489995
Middelharnis: Eventueel op een van de andere adressen in de buurt
Stad aan 't Haringvliet: Eventueel op een van de andere adressen in de buurt
Den Bommel: M. Lokker-Zuiddijk, Joh. Frisolaan 13, tel. 612217
Nieuwe-Tonge: C.J. Arensman, Burg. Overdorpstraat 10, tel. 651933
Oude-Tonge: J.E. Verduin-de Blaeij, Emmastraat 22, tel. 641284
Ooltgensplaat: L.J.J. Okker-Braber, Pr.Bernhardstraat 17, tel. 663905

Op bovenstaande adressen kunt u ook de volgende zaken afgeven: gebruikte mobiele telefoons, kleine cartridges, gebruikte postzegels en oude ansichten, oude buitenlandse munten, spaarzegels en gebruikte brillen.

Verder kunt u er informatie opvragen over het financiële adoptieprogramma van Woord en Daad. De hulporganisatie roept op om na te denken over het financieel adopteren van kinderen in ontwikkelingslanden. Langs die weg kunnen kinderen uitzicht worden gegeven op een betere toekomst. Zie hiervoor ook de website: www.woordendaadgo.nl.

Kernactiviteiten

DIRKSLAND

Bijeenkomst Reuma Patiënten vereniging

Maandag 17 november zal wethouder De Jong van de gemeente Goeree-Overflakkee informatie geven over de veranderingen in de W.M.O. Dit doet hij tijdens een bijeenkomst van de Reuma Patiënten Vereniging. Ook niet-leden van de vereniging zijn van harte welkom op deze avond. De avond wordt gehouden in het personeelsrestaurant van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis te Dirksland en begint om 19.45 uur.

Rommelmarkt SVIK

SVIK Dirksland organiseert zaterdag 15 november van 10.00 tot15.00 uur een rommelmarkt in de Victoriahal. Er zijn veertigstandhouders. De toegang is gratis

GOEDEREEDE

Verkoping in De Ark

Op woensdag 19 november houdt vrouwenvereniging Bidt en werkt te Goedereede haar jaarlijkse verkoping. De Ark is 's morgens open van 9.30 tot 12.00 uur en 's middags van 13.00 tot 16.00 uur. U vindt de Ark aan het Kerkpad, schuin tegenover de kerk. Men kan gezellig koffiedrinken in de bovenzaal, waar een boekentafel is en waar gebreid wordt. Op de boekentafel vindt u agenda's kinderboeken en bijbels. Beneden is van alles te koop. Handgebreide sokken, geborduurde handdoeken, gastendoekjes, babyartikelen, Babyborn kleertjes, speelgoed voor de kleintjes, kaas, fruit, speculaas en oliebollen van bakker Koese, cadeauartikelen en er kan geraden worden. De opbrengst van deze dag wordt verdeeld tussen de kerk en diaconale doelen.

GOEREE-OVERFLAKKEE

Opbrengst collecte brandwondenstichting

In de week van 5 -12 oktober is de collecte van de brandwondenstichting op het eiland gelopen. Dit zijn de opbrengsten per plaats. Achthuizen/Langstraat € 477,77. Stellendam met medewerking van brandweer € 1151,36. Ooltgensplaat € 685,36. Den Bommel € 423,12. Herkingen € 344,94. Middelharnis € 1418,64. Nieuwe-Tonge € 798,15. Ouddorp met medewerking van brandweer en jeugdbrandweer € 2323,76. Brandweer Sommelsdijk € 385,55 en Sommelsdijk € 1941,27. Bij de ene plaats was de opbrengst lager en bij de andere plaats was er meer opgehaald. Maar elke euro draagt bij aan de drie doelstellingen van de Nederlandse Brandwonden Stichting: het bevorderen van een optimale behandeling van patiënten met ernstige verbrandingen (via onderzoek, opleiding en de Huidbank), de preventie van brandwonden en het bevorderen van de psychosociale hulpverlening aan brandwondenslachtoffers.

MIDDELHARNIS

Thema-avond vrouwenkring 'Morgenster'

Vrouwenkring 'Morgenster' van de Hervormde Gemeente hoopt woensdag 19 november een thema-avond te beleggen. Het onderwerp is: 'Social media en communicatie'. Karin Breen zal deze avond verzorgen. Zij zal het een en ander hierover vertellen maar men zal ook actief met het onderwerp aan de slag gaan. Alle vrouwen zijn hartelijk welkom. De avond duurt van 19.30 tot 21.30 uur. Er is koffie/thee vanaf 19.00 uur. De avond wordt gehouden in 'De Hoeksteen' aan de Ring in Middelharnis. De toegang is gratis, aan de uitgang is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.

Open huis in het wijkcentrum

Op zaterdag 15 november houdt Stichting ZIJN open huis in het Wijkcentrum, Doetinchemsestraat 27 te Middelharnis. U bent tussen 10.00 en 16.00 uur van harte welkom om een kijkje te nemen in het gebouw en kennis te nemen van de diverse activiteiten die er plaatsvinden. Er is een leuke snuffelmarkt met o.a. oude spulletjes, leuke cadeautjes en crea artikelen. In de kleine zaal kunt u kennismaken met het wellness aanbod, de kapster, de nagelstyliste en de schoonheidsspecialiste. U kunt informatie vinden over het ouderen- en mantelzorgadvies, vrijwilligerswerk en de formulierbrigade. Ook de ANBO, de Alzheimer stichting en stichting Reanimatie zijn aanwezig in de grote zaal. Daarnaast vinden er verschillende demonstraties plaats en is er voor elke bezoeker een gratis kopje koffie of thee. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting ZIJN, tel. 0187 483366, e-mail m.kieviet@zijngo.nl.

Cursus zelfontwikkeling

Dit najaar organiseert Stichting ZIJN diverse cursussen voor zelfontwikkeling in het Wijkcentrum van Middelharnis. Op donderdag 13 november start Yvonne Groenendijk een cursus voor mensen die moeite hebben zich in lastige situaties te uiten. Die soms het gevoel hebben dat ze blokkeren. Ze reikt je handvatten aan die je zouden kunnen helpen. Voor aanmelding en informatie kun je contact opnemen met Stichting ZIJN, tel. 0187 483366, e-mail c.vermeulen@zijngo.nl.

PCOB-bijeenkomst

Maandagmiddag 17 november wordt in De Hoeksteen te Middelharnis een PCOB-bijeenkomst gehouden, die om 14.00 uur begint. De heer Aad Hobbel uit Sommelsdijk vertelt aan de hand van prachtige beelden over zijn 'Camperreis door het zuidwesten van de VS van Amerika'. Het zuidwesten van Amerika telt een aantal van de beroemdste Nationale parken van de Verenigde Staten. Heel bekend zijn bijvoorbeeld Grand Canyons, Yellow Stone Park, Death Valley enz. De natuur in Californie, Utah en Arizona is zeer veelzijdig en vooral… overweldigend mooi! Wie eenmaal in het zuidwesten van de VS is geweest, heeft een onweerstaanbare drang om terug te komen en meer te zien van dit deel van Amerika. Behalve de leden zijn ook mensen welkom,die mogelijk lid willen worden van de PCOB, maar eerst willen kennismaken. Deze middag is daarvoor een goede gelegenheid.
Als bijdrage in de kosten voor bezoekers van de bijeenkomst is € 2,- per persoon.

NIEUWE-TONGE

Bingo

De wijkgroep van Nieuwe-Tonge houdt op 21 november een bingoavond in 'Ons Dorpshuis'. Er worden tien rondes gespeeld, plus een superronde. Vanaf 19.00 uur is de zaal open. De bingo begint om 19.30 uur.

Schuurverkoop

Zaterdag 15 november is er een grote schuurverkoop met heel veel artikelen uit grootmoeders tijd, zoals: emaille, zink, tin, Keulse potten en nog veel meer gebruiksvoorwerpen. De verkoop wordt gehouden aan de Groeneweg 35, Nieuwe-Tonge, tel. 0187 651638.

OOLTGENSPLAAT

Kleding voor Oekraïne

Donderdagavond 13 november zal er weer kledinginzameling zijn voor Oekraïne. Van 19.15 tot 19.45 uur staat de bus weer gereed. Locatie fam. Saarloos, Weesmolenstraat 4 te Ooltgensplaat. Graag in gesloten zakken/dozen aanbieden. Voor 2014 is dit de laatste keer.

Intocht Sinterklaas

De intocht van Sinterklaas is op zaterdag 22 november. Om 14.00 uur is de aankomst en welkom op De Kaai onder begeleiding van muziekvereniging Burg. W.M. van der Harst Ooltgensplaat. Vervolgens is er een rondrit door het dorp. Om 15.00 uur zal in 't Centrum gezellig samen zijn met de kinderen. Alle kinderen van Ooltgensplaat zijn van harte welkom. Om 16.00 uur wordt er afscheid genomen.

Psalmzangavond t.b.v. Woord en Daad

Op zaterdag 15 november zal in de Hervormde kerk (PKN) van Ooltgensplaat een niet-ritmische Psalmzangavond gehouden worden m.m.v. Woord & Daad en de plaatselijke kerken. Dwarsfluitiste Erica Veldhuizen en organist Marcel Saarloos verlenen hieraan hun medewerking. Er is een aantal Psalmen geselecteerd waaraan vooraf door één van de kerken een korte inleiding wordt gegegeven en daarna wordt gezongen. Op deze avond staat centraal de noodhulp voor Syrië en Irak. Hiervoor zal een collecte worden gehouden. De aanvang is 19.45 uur. Iedereen is van harte welkom.

OUDDORP

Zingen voor Israël

Stichting Christenen voor Israël organiseert vrijdag 21 november een koor- en samenzangavond in de Doopsgezinde kerk in Ouddorp, Dorpstienden 3. De avond begint om 19.30 uur, vanaf 19.15 uur zal er al samenzang zijn. Muzikale medewerking wordt verleend door het Christelijk Gemengd Koor Sursum Corda uit Dirksland onder leiding van Kees Villerius, Chr. Kinderkoor Kados uit Goedereede en het Chr. Mannenensemble Goeree. Het kinderkoor en het mannenensemble staan onder leiding van Berdien Dekker en worden begeleid door Martin Kolff (piano) en Maroeska Soeteman (dwarsfluit). Naast koorzang zal er veel samenzang zijn. Anton Weenink bespeelt het orgel. Ds. W.J. van de Griend opent de avond en ds. W.J.J. Glashouwer zal een korte meditatie houden. Iedereen is van harte welkom. De toegang is vrij, wel zal er een collecte worden gehouden. Ook is er gelegenheid om producten uit Israël te kopen en er zal een (kleine) boekentafel zijn.

Aankomst Sint en Pieten

Sinterklaas en Pieten komen dit jaar weer in de haven aan op zaterdag 15 november. Om 12.30 uur zal wethouder De Jong het gezelschap welkom heten. Aan de kade speelt de "Pietenband" van Brassband Concordia Sinterklaasliedjes en wordt er warme chocolademelk uitgedeeld. Omstreeks 13.00 uur zal Sinterklaas met zijn Pieten per Pepernoten-GoereeBus vertrekken naar het centrum van Ouddorp. Ontvangst voor het Raadhuis in het centrum vindt plaats rond 13.30 uur. Tussen 13.00 en 16.00 uur kunnen kinderen spelletjes doen en hun "Pietendiploma" halen in de Ring van Ouddorp zoals het "Amerigo's hoefijzerspel" en cadeautjes-memory. Overal in het centrum is die middag "meet & greet" met Sint en Pieten mogelijk. Om 15.55 uur gaat men in optocht richting Dorpstienden waar een feestmiddag is. De route vanaf de haven naar het centrum: Steenweg, Duffelweg, Springert, Blauwe Steen, Volgerblok, Vogelmeet, De Gracht, Steenkreek, Kerkhoek, Brede Weg, Smalle Einde, Spaanseweg, Hazersweg, Weststraat.

Dienst voor Belangstellenden

Zondagavond 16 november is er een dienst voor Belangstellenden in de Gereformeerde Kerk. Deze dienst begint om 18.30 uur en Ds. Westerneng uit 's-Gravenpolder zal voorgaan. Het thema is Psalm 93: "Boven het gewoel van de wereld is de Heer in de hoge. Dat geeft meer zekerheid dan onrust". Kerkkoor "Canticum" zal een aantal liederen zingen.

Wintermarkt

Wie 29 november de Ouddorpse Winterfair bezoekt kan ook bij de Gereformeerde Kerk naar binnen lopen aan de Dorpstienden 15. Daar wordt van 09.30 tot 16.00 uur de jaarlijkse wintermarkt gehouden. Er worden kerstdecoraties, antiek en curiosa, boeken, kerstkaarten, enz, verkocht. Op bepaalde tijden wordt het orgel bespeeld. Er wordt gratis koffie met koek geserveerd.

OUDE-TONGE

Oud-Hollandse spellen

Woensdag 19 november organiseert de ANBO in De Grutterswei een middag met oud-Hollandse spellen. De aanvang is 14.00 uur. Aan het eind van de middag is er gelegenheid om een hapje te eten: soep en pannenkoeken. De kosten van de middag zijn € 7,50 p.p. Opgeven kan bij Lenie, tel. 642590, op vrijdag 14 november van 18.00 tot 21.00 uur.

Kledinginzameling

Zaterdag 15 november zamelt de Hervormde Kerk van Oude-Tonge goederen in voor de zustergemeente in Uzon. Het inzameladres is Capelleweg (bij het AVK-terrein) te Oude-Tonge. Vanaf 9.30 tot 11.30 uur staat de organisatie klaar om schone, goed bruikbare kleding aan te nemen. Twijfelt u aan de bruikbaarheid van spullen of moet er iets opgehaald worden, neem dan contact op met G. Groenendijk, tel. 0187 641934, graag vóór vrijdagavond 18.00 uur. Er staat een collectebusje voor uw (vrijwillige) bijdrage in de transportkosten.

SOMMELSDIJK

Cursus Geestelijke Vorming

'Duivels dichtbij'. Over deze titel hoopt dr. S. Post te komen spreken in het kader van de Cursus Geestelijke Vorming op donderdag, 20 november in de Rehobôthkerk. De toegangsprijs is € 3,50 incl. koffie/thee en een uittreksel van het referaat.

STAD AAN 'T HARINGVLIET

Deelnemers Kerstmarkt

Stichting Ons Trefpunt wil dit jaar een kleine intieme kerstmarkt organiseren op vrijdagavond 12 december in het Trefpunt. Men is op zoek naar standhouders die hier interesse voor hebben. De prijs voor een tafel bedraagt € 7,50. Wie interesse heeft kan contact opnemen met Caroline Durinck, e-mail adminstratietrefpunt@upcmail.nl, of met Greet Maas, e-mail Greet.stad@gmail.com.

STELLENDAM

Bingoavond

Donderdagavond 13 november is er weer een bingoavond in 'De Rank'. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom van 19.30 tot 21.30 uur aan de Bosschieterstraat. De entree is gratis.

12 / 18

Geslaagde jubileumeditie Vision beurs

OUDDORP – In m.f.g. Dorpstienden werd afgelopen vrijdag en zaterdag de Vision beurs weer gehouden. Dit jaar voor de tiende keer, waarom deze editie ook wel als 'jubileumuitgave' werd betiteld. Opnieuw brachten enkele duizenden belangstellenden een bezoek aan deze Ouddorpse consumentenbeurs, een gelijk aantal ten opzichte van vorig jaar, en zowel bezoekers als deelnemende standhouders waren vol lof, enerzijds over wat de beurs te bieden had, anderzijds over hoe deze was georganiseerd en ingedeeld. Bovendien hebben verscheidene ondernemers tijdens deze Vision editie leuk zaken weten te doen.

Tekst en foto's: Hans Villerius

De beursvloer was opnieuw anders ingedeeld dan vorig jaar. Met een duidelijk aangegeven looproute trokken de bezoekers nu langs álle stands en vanzelf werd dit door de deelnemers zeer positief ontvangen. Evenals vorig jaar was ook nu een tentachtige constructie over de beursruimte gespannen, wat het geheel een sfeervolle aanblik gaf.

Jan van Velzen (2e van links) opende vrde jubileumeditie van de Vision. Bij hem de drie bestuursleden die al tien jaar deze beurs organiseren.

Niet meer weg te denken

Tijdens een welkomstwoord gaf Bert Tuk namens de Vision organisatie aan er trots op te zijn "dat we al tien jaar lang deze beurs met zoveel enthousiaste deelnemers voor elkaar krijgen". Hij noemde deze plek ook "een prima gelegenheid om te netwerken" en hij zei ervan overtuigd te zijn dat ook deze editie van Vision weer een succes zal worden.
De opening werd dit jaar verricht door Jan van Velzen van John P. de Wit Assurantiën. Die gaf aan dat de Vision na tien jaar "een niet meer weg te denken consumentenbeurs" is in Ouddorp. "Niemand kan er meer om heen. Want wat te denken van ruim drieduizend bezoekers in anderhalve dag?", zo gaf Van Velzen aan.
Hij had een aantal oorzaken op een rijtje gezet waaraan volgens hem het succes van de Vision beurs te danken is. Onder andere noemde hij het actieve Vision bestuur dat visie heeft, de gedrevenheid van de circa veertig trouwe standhouders, altijd gericht zijn op nieuwe producten en diensten, een sterk regionaal karakter waarbij driekwart van de standhouders van het eiland komt, een steeds professionelere opzet, de laagdrempeligheid van de beurs zonder entreegeld en het feit dat de beurs een sociale ontmoetingsplek vormt voor jong en oud. "Maar bovenal is Vision de beurs waar gezaaid wordt en later zaken worden gedaan. En daar gaat het allemaal om!"
In een korte terugblik memoreerde Jan van Velzen dat het initiatief om deze beurs op te zetten elf jaar geleden werd genomen door Flip Otte. "Een aantal lokale Ouddorpse ondernemers had daar sterke behoefte aan". Er werd een bestuur gevormd waarin naast Otte ook Dimmen Hameeteman en Bert Tuk zitting namen. En alle drie vormen ze nog steeds het Vision bestuur. Voor hen was er dan ook een bos bloemen vlak voordat de jubileumeditie van start ging.

Dankbaar

Toen na anderhalve beursdag de laatste bezoekers waren vertrokken genoot een groot deel van de beursdeelnemers van een buffet in 't Kraaienest' van Wils Flohil in Dorpstienden. Met elkaar waren de exposanten het erover eens dat deze jubileumeditie een zeer geslaagde was, met een mooie beursopstelling, een groot bezoekersaantal, geïnteresseerd publiek en goede contacten die gelegd werden.
Graag bedankt het bestuur dan ook alle bezoekers die op de Vision beurs afkwamen. Maar ook Eilanden-Nieuws wordt met name bedankt voor het vele werk dat ze voor de Vision verricht én voor de fraaie toegangsboog die ze heeft laten maken bij de entree van de beurs.
En dankbaarheid overheerst dat in al die jaren zich nooit enige calamiteit of onwelwording heeft voorgedaan. "Dat mag ook wel eens hardop worden gezegd!".

Mariniers trainen voor overtocht naar Londen

Vanuit de Stellendamse haven gaan de mariniers de Noordzee op om te trainen. Foto: Anne-Marie Vermaat

STELLENDAM – "Onze kernwaarden zijn verbondenheid, kracht en toewijding," vertelt Erik-Jan van Riet. Hij is één van de (oud)-mariniers die zaterdag 8 november in de Stellendamse haven trainde voor de Dutch Mariniers Rowing Challenge. Erik-Jan legt uit: "Wij voelen ons verbonden met de veteranen, en hebben geleerd om altijd voor elkaar te zorgen. We zijn nu aan het trainen, zodat we op 5 september volgend jaar naar Londen kunnen roeien. Met de roeiactie zamelen we geld in voor mariniers die in de problemen zijn gekomen en voor nabestaanden van collega's.

Door Anne-Marie Vermaat

De afstand van de tocht naar Londen is 350 kilometer. Dat heeft alles te maken met het feit dat het driehonderdvijftig jaar geleden is dat Michiel de Ruyter het Regiment der Marine, wat nu het Korps Mariniers is, heeft opgericht. "Daarom gaan we driehonderdvijftig kilometer roeien," aldus Erik-Jan.

Erik-Jan van Riet

Stellendam

"Wij trainen hier, zodat we direct op zee kunnen oefenen en omdat de jachthaven wordt beheerd door een oud-marinier die zijn terrein en ruimte ter beschikking stelt voor de trainingsweekenden. Daar zijn we super blij mee! We gaan met negen sloepen. De sloep waar we nu mee trainen en waarmee we naar Londen varen is de Michiel de Ruiter, die is vorige maand gedoopt. Roeien op binnenwater is natuurlijk heel anders dan op de Noordzee met golfslag. We roeien in drie shifts, 3 uur roeien en 6 uur vrij. Bij de training dit weekend roeien we 2 uur en daarna zijn we 4 uur vrij. Hiermee leren we om in het ritme te komen. We hebben 150 aanmeldingen van roeiers en vrijwilligers. Op 5 september vertrekken we uit Rotterdam, 6 september komen we aan in Vlissingen en 12 september hopen we aan te komen in Londen. Wij hebben allemaal een sportieve achtergrond en zijn altijd op zoek naar een uitdaging."
Ter voorbereiding op deze monstertocht is een aantal teams al in het najaar van 2013 begonnen met trainen, onder het beproefde mariniersmotto "train as you fight". Een van de teams gaf tijdens de bekende sloeproeirace Muiden – Pampus – Muiden al het nakijken aan een groot aantal andere teams. Om goed beslagen ten ijs te komen staan nog andere races op het programma in binnen en buitenland. Ten slotte was een van onze teams de eer te beurt gevallen om de sloep te roeien waarmee op 30 november 2013 werd herdacht dat de Prins van Oranje 200 jaar geleden voet aan wal zette in Scheveningen.

Wilt u de mariniers zelf zien trainen en spreken? Dat kan, want zij zijn nog regelmatig te zien op de Marina Stellendam aan de Mr. Snijderweg. In totaal zullen de mariniers van de DMRC nog zes keer terugkeren naar Stellendam, De volgende twee trainingsweekenden in Stellendam staan gepland op 14-16 november en 23-25 januari. Belangstellenden zijn van harte welkom!

Lezersactie: Martin Mans en twee panfluittisten in Dorpskerk Dirksland

DIRKSLAND - Op zaterdag 15 november 2014 geeft de bekende organist Martin Mans een concert, samen met twee panfluitisten: Liselotte Rokyta en Carina Bossenbroek. Het concert begint om 15.00 uur in de Hervormde Kerk, Ring 2 te Dirksland. Lezers van Eilanden-Nieuws krijgen twee euro korting op de entreeprijs van € 12,50 voor volwassenen. Reserveren kan op de website www.martinmans.nl of telefonisch 06-25391903.

De drie musici vormen een uitstekend trio dat elkaar muzikaal versterkt. Jong talent Carina Bossenbroek is steeds vaker te vinden op de Nederlandse concertpodia maar ook daarbuiten. Orgel en panfluit is een uitstekende instrumentcombinatie en vol overgave brengen ze een spectaculair programma ten gehore met enerzijds klassieke arrangementen en anderzijds virtuoze Roemeense Suites. Roemeense muziek is geknipt is voor panfluit, aangezien het instrument daar zijn oorsprong vindt. Martin Mans is naast begeleider ook een goede improvisator. Het trio heeft speciaal voor deze concerten een debuut-CD uitgebracht met de titel 'PipeSound' waarop het repertoire van het concert is terug te vinden.

Martin Mans (1965)

Martin Mans is een improvisator in hart en nieren en heeft daarmee grote bekendheid verworven. Zijn improvisaties gingen oorspronkelijk over psalmen en geestelijke liederen. Langzamerhand heeft hij het repertoire uitgebreid naar klassieke thema's, musical- en filmmuziek en pakkende moderne thema's. Met zijn nieuwe album 'Martin Mans aan het orgel' heeft hij teruggegrepen op zijn originele improvisatietalent, dat de basis is geweest van zijn muzikale carrière. De gedreven musicus geeft per jaar maar liefst 250 concerten. Naast organist is hij dirigent van vier mannenkoren en drie kleinere vocale ensembles. Dit jaar is hij met een projectmannenkoor gestart in Ancaster, Canada. In 2015 hoopt dit gezelschap in Nederland op te treden tijdens de viering van zeventig jaar bevrijding. De naam van het koor is: 'Libertas, the Voice of Liberty'. Voor één repetitie per maand reist hij op en neer. In 2010 kreeg Martin een benoeming tot lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn muzikale en culturele verdiensten in zijn 35 jaar als organist.

Liselotte Rokyta (1971)

Liselotte Rokyta is in Nederland geboren en studeerde panfluit aan het Conservatorium in Hilversum en aan de Hogeschool der Kunsten te Amsterdam bij de internationaal vermaarde panfluitist Nicolae Pîrvu. Ze is een van de weinige niet-Roemeense panfluitisten die de kunstige Roemeense stijl beheerst. Liselotte geeft concerten in Europa en Canada. Sinds 2007 heeft zij haar eigen opleidingspraktijk in Tsjechië, Nederland en Canada. Haar samenwerking met Martin Mans duurt al jaren. Orgel en panfluit is een uitstekende combinatie.

Carina Bossenbroek (1993)

Deze jonge panfluitiste heeft haar talent weten te ontwikkelen bij haar muziekleraren Liselotte Rokyta, Vasile Raducu en Matthijs Koene. Nog regelmatig volgt ze lessen bij hen. Ze heeft bovendien masterclasses gevolgd bij de wereldberoemde Roemeense panfluitist Gheorghe Samfir. Steeds vaker treedt ze op met organisten en als solist bij kooruitvoeringen. Met organist Martin Mans en haar lerares Liselotte Rokyta staat een CD-opname gepland. De CD wordt in november in een viertal concerten gepresenteerd. Een reis naar Zuid-Afrika staat voor februari 2015 op de planning.

CSG Prins Maurits nu officieel een business school

MIDDELHARNIS – Een van de speerpunten van CSG Prins Maurits is leren in de echte wereld. Door het onderwijsprogramma nadrukkelijk te verbinden met de echte wereld daagt de school leerlingen uit om te excelleren – in het dagelijks onderwijs, maar ook met projecten en programma's. Het programma rondom het vak economie kreeg op 28 oktober een officieel tintje. Want nu mag de havo-afdeling van de Prins Maurits zich officieel Vecon Business School noemen.

Inhoudelijk leent het vak economie zich bij uitstek voor een vertaling naar de praktijk. Waarom zou je als school die kans laten liggen? Op de Prins Maurits begrijpen ze dat maar al te goed. Niet alleen krijgen alle leerlingen in de onderbouw economie, maar daarbinnen is er ook ruimte ingelast voor praktijkgerichte projecten. In havo 1 en 2 kunnen leerlingen bijvoorbeeld al ruiken aan ondernemersprojecten buiten de schoolmuren.

De school uit

Weliswaar vakoverstijgend, maar doorspekt van economie is het zogenaamde Verrijkingsvak in havo 3. Dit innovatieve vak motiveert leerlingen door in groepjes een opdracht vanuit het bedrijfsleven uit te voeren. Deze opdrachtgever, een echte ondernemer, legt een probleem uit zijn praktijk neer. Een groepje leerlingen gaat vervolgens op zoek naar oplossingen en raakt zodoende betrokken bij een wezenlijk onderdeel van het bedrijf. Vanzelfsprekend verwacht de opdrachtgever een concrete oplossing. Daniël Huising, projectleider van het Verrijkingsvak: 'Leerlingen zijn gewend om werkstukken te maken. Nu moeten ze die gewoonte doorbreken en een etalage inrichten, een filmpje of een app maken. Juist dat ze iets maken dat ook buiten school gezien wordt, motiveert leerlingen enorm.'

Ondernemers in de dop

Niet alleen in de onderbouw is er ruimte voor praktijk. Een goed voorbeeld is het project 'Ondernemers in de dop' voor het vak Management & Organisatie (M&O). Leerlingen uit havo 4 starten fictief een eigen zaak en werken vervolgens zes weken lang aan een zelfbedacht product. Hierbij worden ze binnen en buiten schooltijd gecoacht door een ondernemer uit de buurt. Vast onderdeel is het schrijven van een ondernemingsplan, compleet met uitgewerkte hoofdstukken over marketing, financiën en de organisatie. Bartha Moerkerk, docente M&O: 'Dit project dwingt leerlingen om de theorie uit de lesboeken om te zetten in levensechte plannen. Opeens krijgen abstracte vragen betekenis: wat zijn verstandige investeringen? Hoe krijgen we het geld bij elkaar?' De beoordeling komt gewoon voor rekening van de vakdocenten, maar de groepen presenteren hun plannen ook aan een deskundige jury die bestaat uit ondernemers en een vertegenwoordiger uit het hbo. De groep die de jury weet te overtuigen wint. De kritische jury kijkt naar originaliteit en haalbaarheid. Dit jaar start de Prins Maurits ook met het project 'Junior Company'. Het recept is identiek, behalve dan dat leerlingen na een sollicitatieprocedure een kalenderjaar lang echt hun eigen bedrijfje runnen.

Sociale vaardigheden

De kracht van de praktijk is dat leerlingen belangrijke vaardigheden ontwikkelen. 'Je pikt de leerlingen die in havo 3 het Verrijkingsvak deden en nu in havo 4 met het vak M&O beginnen, er meteen uit. Want ze gaan meteen voortvarend aan de slag: een planning opstellen, de telefoon pakken om een onbekende op te bellen.' Zoals leerlingen hier werken aan hun project, zo moeten ze later ook problemen gaan oplossen. Nu leren ze om een probleem in stappen aan te pakken. 'Zoiets leer je niet vanuit een boekje.'

Extra certificaten

De Prins Maurits kiest ervoor om praktijkgericht op te leiden. Hierdoor verkennen havo-leerlingen al vroeg de arbeidsmarkt en raken ze extra gemotiveerd. Al die projecten zorgen er bovendien voor dat leerlingen vertrouwd raken met de werkwijze van het vervolgonderwijs. Nu de Prins Maurits het keurmerk Vecon Business School mag voeren, halen leerlingen naast hun havo-diploma ook extra certificaten. En dat blijkt een waardevolle toevoeging. Het is zinvol dat een leerling bij een toelatingsprocedure meer kan laten zien dan alleen een cijferlijst. Zeker nu vervolgopleidingen steeds strenger selecteren. Certificaten maken al die extra bagage tastbaar.

Doe mee aan de kerstpakkettenactie voor zeelui

GOEREE-OVERFLAKKEE - De kerstperiode komt er weer aan. Juist rondom de feestdagen voelen mensen zich vaak eenzaam. Vooral als je op een schip werkt, ver bij je gezin vandaan en zonder mogelijkheid om samen met hen kerstfeest te vieren. Sommige zeelieden varen al jaren zonder één keer met kerst thuis te zijn geweest. Jaap de Gans is coördinator van de kerstactie en vertelt dat hij twee weken geleden een Fillpijnse zeemand ontmoette. "Die was al 17 jaar niet thuis geweest met kerst!"

Voor de meeste mensen is het onvoorstelbaar om kerst niet met de familie door te brengen. Voor de zeevarenden is dat 'normaal'. Dankzij de hulp van de mensen op Goeree-Overflakeke zijn er vorig jaar in totaal achthonderd kerstpakketten uitgedeeld. Soms beginnen zeelieden spontaan te huilen als ze een kerstpakket ontvangen. Het is een unieke mogelijkheid om als SCFS (Seamen's Christian Friend Society) de mensen aan boord met de liefde van de Heere Jezus in aanraking te brengen. Het geeft een openingen om over het evangelie te vertellen op de schepen.
Mensen die willen bijdragen aan de kerstpakketactie hebben drie mogelijkheden om de actie te ondersteunen. De eerste mogelijkheid is om een gift over te maken op de rekening van de stichting Seamen's Christian Friend Society Rotterdam NL11 RABO 011 49 92 096 o.v.v. 'Kerstactie'. De stichting heeft de ANBI status. Een pakket kost ongeveer € 10. Het doel is om dit jaar vijfhonderd kerstpakketten uit te delen. De tweede mogelijkheid is om zelf een kerstpakket te maken, gevuld met een gebreide muts en/of handschoenen, snoep, chocola, noten, deodorant (voor mannen), stuk zeep, shampoo en/of douchegel en tandpasta met een tandenborstel. Pak de spullen in in een schoenendoos, met een kerstkaart voor de zeeman in het Engels. De derde mogelijkheid is om als vrijwilliger te helpen met het inpakken of uitdelen van de pakketten. Vanaf 1 december 2014 start het uitdelen van de kerstpakketten. Neem contact op met de organisatie als u mee wilt helpen of meer wilt weten.
De contactpersoon is Jaap de Gans, tel. 06-11178183, e-mail degansjaap3@gmail.com.