info@eilandennieuws.nl
t. 0187 74 54 50

Dinsdag Eilanden-Nieuws

3 mei 2016

Dinsdag Eilanden-Nieuws 3 mei 2016


Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: info@eilandennieuws.nl of 0187-745450

Viering 600 jaar Dirksland van start

Burgemeester Grootenboer opent de festiviteiten.

DIRKSLAND – Op Koningsdag was Dirksland, zoals elk jaar, gehuld in rood, wit, blauw en oranje. Ondanks de kou en de neerslag was het een groots feest. In feite was het dubbel feest, want naast de oranjefestiviteiten ging de viering van 600 jaar Dirksland van start. Burgemeester Ada Grootenboer verrichtte de officiële opening.

Door Kees van Rixoort

De burgemeester gaf de dorpsraad van Dirksland, die de festiviteiten in 2016 coördineert, een dikke pluim voor het feestprogramma, dat zich grofweg afspeelt tussen Koningsdag en Open Monumentendag. "Het thema is 'Voor en door Dirkslanders', en dat is gelukt. Het is ook fijn om te zien dat steeds meer andere partijen (verenigingen, ondernemers en inwoners) zich bij de organisatie van het feestjaar aansluiten. Ik spreek de hoop uit dat die goede samenwerking, zoals deze voor dit themajaar is opgebouwd, ook in de toekomst behouden blijft. Een gezamenlijke inzet zorgt voor het behoud en de versterking van de leefbaarheid."

Wat volgde was een terugblik op zes eeuwen Dirksland. Het verhaal ging zelfs verder terug in de tijd: tot 1229, toen er al zout werd gewonnen. De korenschoven, die na 1415 op het ingepolderde land verschenen, staan nog steeds in het gemeentewapen. "De bedijking van Dirksland bleek succesvol. De overstromingen van 1530, 1570 en 1953 kregen geen vat op de Dirkslandse polder", aldus de burgemeester, die vervolgens inzoomde op de welvaart die het dorp Dirksland altijd kenmerkte.

Lees verder op pagina 7

Voorzitterswisseling bij Visserijvereniging

Voorzitterswisseling met de handdruk bij Zuidwest, Sinke en Juch. Foto: Wim van Vossen Fotografie

GOEREE-OVERFLAKKEE – Tijdens een zeer druk bezochte en geanimeerde receptie die de Vissersvereniging Zuidwest vrijdagmiddag in restaurant Zoet of Zout aanbood aan scheidend voorzitter Kees Sinke, kon ook kennis worden gemaakt met zijn, in de algemene ledenvergadering gekozen opvolger, Hans Juch (50). De nieuwe voorzitter combineert deze functie met zijn dagelijkse werk als directeur van John P. de Wit Assurantiën en de Regio Bank Stellendam. Juch zat van 2004 tot 2014 namens Regio Zuidwest Nederland in het bestuur van het Sociaal Fonds van de Maatschap-visserij (SFM) en sinds 2014 in de Raad van Commissarissen van dit fonds.

Door Jaap Ruizeveld

Velen maakten op de receptie van Sinke hun opwachting. Om enerzijds hem bij het afscheid de hand te schudden. Anderzijds om hem waarderende woorden toe te spreken over zijn geleverde inzet in de afgelopen jaren. Burgemeester Ada Grootenboer en de wethouders Van der Vlugt en Trouwborst vertegenwoordigden de gemeente Goeree-Overflakkee. Ook oud-burgemeester Ger van de Velde was voor de receptie uit het Zeeuwse overgekomen. Er waren toespraken van Kees van Beveren namens Visned en Johan Nooitgedagt namens de Nederlandse Vissersbond.

Waardering

Wethouder Arend-Jan v.d. Vlugt vertolkte woorden van waardering namens de eilandgemeente. Dit klonk door in alle toespraken voor de verdiensten die Kees Sinke gedurende 21 jaar voor de visserij neerzette en dan in het bijzonder gericht op de regio Zuidwest Nederland. Maar ook ver daarbuiten op nationaal en internationaal niveau. Al was het dan een afscheidsreceptie, dat wil niet zeggen dat Sinke elke betrokkenheid met de visserij loslaat. Naast zijn voorzitterschap van de Raad van Toezicht van de Edudelta Onderwijsgroep houdt hij nog enkele functies binnen de visserij. De band gaat met deze belangrijke sector dus nog niet verloren.

Ontwikkeling

Vissersvereniging Zuidwest telt 59 leden. De beroepsvissers zijn afkomstig uit Zuid-Holland en Zeeland. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan verduurzaming en innovatie.

Lees verder op pagina 7

Gewijzigde afsluittijden

SOMMELSDIJK - Voor de vrijdaguitgave van 6 mei gelden, in verband met Hemelvaartsdag, de volgende afsluittijden:

Afsluittijd advertenties: woensdag 4 mei 12.00 uur.
Familieberichten kunnen tot vrijdag 6 mei 7.15 uur worden aangeleverd.

Familiefietstocht afgelast

DIRKSLAND – De eerder aangekondigde familiefietstocht voor zaterdag 7 mei is afgelast. De Activiteitencommissie van de Gereformeerde Gemeente van Dirksland heeft hiertoe besloten in verband met het overlijden van Jan Kardux jr. Hij hoorde bij de Gereformeerde Gemeente.

2 / 22

Agenda

Woensdag 4 mei

OUDDORP – Flakkeese middag, vanaf 14.30 uur in Ebbe en Vloed. Er wordt een film vertoond over vroeger. De kosten zijn € 2,50. Aanmelden via 642590 of anbo.oostflakkee@upcmail.nl.

Vrijdag 6 mei

OOLTGENSPLAAT – Snuffelschuur 'Alles Wisselt'. Van Weelstraat 1. Van 10.00 tot 16.30 uur.
OUDDORP – Snuffelmarkt t.b.v. de Hervormde Gemeente in het centrum rondom de Dorpskerk. Van 9.00 tot 16.00 uur. www.hervormdouddorp.nl.
OUDE-TONGE – Insectenworkshop in de bibliotheek, aanvang 14.30 uur. Deelname kost € 5,-, leden van IVN betalen € 3,50.

Zaterdag 7 mei

DIRKSLAND – Snuffelmarkt Het Lôôsje is geopend van 9.00 tot 12.00 uur, Korteweegje 30.
OOLTGENSPLAAT – Snuffelschuur 'Alles Wisselt'. Van Weelstraat 1. Van 9.00 tot 12.00 uur.
OUDDORP - Insectenworkshop in de bibliotheek, aanvang 10.00 uur. Deelname kost € 5,-, leden van IVN betalen € 3,50.
OUDDORP – Braderie bij WFB, van 9.00 tot 16.00 uur op het terrein van de voetbalvereniging.
OUDE-TONGE - Insectenworkshop in de bibliotheek, aanvang 13.30 uur. Deelname kost € 5,-, leden van IVN betalen € 3,50.
SOMMELSDIJK – Bingo in De Zwaluw, Sperwer 55. De bingo start om 19.30 uur, er zijn 11 rondes voor € 6,50.
STELLENDAM – Verkoping in de tuin van de Geref. Kerk van 10.00 tot 12.00 uur.

Maandag 9 mei

MIDDELHARNIS – Ledenbijeenkomst PCOB in De Hoeksteen aan de Ring. Gast is burgemeester Ada Grootenboer. Aanvang 14.00 uur.

Dinsdag 10 mei

OUDDORP – Inloop De Boei. De Overkant, Dijkstelweg 33. Van 10.00 tot 16.00 uur. Om 13.30 uur is er een activiteit. Deze keer: 'Creatief met schatten uit de zee', o.l.v. Marianne van Netten en verwenmoment door Arda Joppe. www.deboeigo.nl.
SOMMELSDIJK – Hervormde Kerk – Vrouwenochtend Eunice. Spreekster: Carianne Ros, christentherapeut. Onderwerp: 'De tien geboden van geluk'. Aanvang 9.30 uur.

Donderdag 12 mei

DIRKSLAND – Bingo Stichting SVIK. In de Victoriahal. De aanvang is 19.30 uur. Zaal open om 19.00 uur.
DIRKSLAND – Snuffelmarkt Het Lôôsje is geopend van 9.00 tot 12.00 uur, Korteweegje 30.

Vrijdag 13 mei

OOLTGENSPLAAT – Snuffelschuur 'Alles Wisselt'. Van Weelstraat 1. Van 10.00 tot 16.30 uur.

Orgelfestival ter ere van halve eeuw Frobenius-orgel Oude-Tonge

Het 50-jarige Frobenius-orgel in de Hervormde Kerk te Oude-Tonge. Foto: Hans Villerius

OUDE-TONGE – Nog even en het orgel in de Hervormde Kerk te Oude-Tonge bestaat vijftig jaar. Over een half jaar om precies te zijn. Dan is het een halve eeuw geleden dat dit in meerdere opzichten unieke orgel officieel in gebruik werd genomen. En daar wordt de komende maanden uitgebreid bij stilgestaan.

Door Hans Villerius

Zoals voor alles geldt, is dat ook bij orgels het geval: het ene instrument is het andere niet. Maar er zijn orgels die zich als muziekinstrument duidelijk onderscheiden. Een bijzondere artistieke waarde hebben. Vanwege de klank, het ontwerp, de constructie en de aanleg van het mechanische systeem. Het orgel in de Hervormde Kerk van Oude-Tonge is zo'n instrument dat zich om z'n bijzondere kwaliteiten onderscheidt en bekendheid kreeg, niet alleen op Goeree-Overflakkee, maar ook landelijk en zelfs buiten 's lands grenzen.

Onderscheidend

Het instrument werd gebouwd door de Deense orgelmaker Frobenius en werd op 28 oktober 1966 in gebruik genomen. Het is in Nederland het enige orgel van de hand van deze orgelmaker. Als adviseur is de naam van de toenmalige toonaangevende orgelbouwadviseur Lambert Erné aan het Oude-Tongse orgel verbonden. De bouw van het instrument werd voor het grootste deel bekostigd uit het Rampenfonds, waaruit op het eiland de bouw van diverse kerkorgels werd bekostigd nadat door de Watersnoodramp van 1953 in diverse kerken de orgels onbespeelbaar waren geworden.
Hoewel het een instrument is dat uit de neobarokke orgelbouwperiode stamt – waarin orgels werden gerealiseerd met een relatief strakke tot scherpe klank – klinkt dit Oude-Tongse instrument beduidend milder. Wel neobarok, maar met een ingetogen, intiemer klankkarakter, wat zeker ook te danken is aan het opmerkelijke feit dat binnenin het orgel de orgelpijpen hun klank naar achteren uitstralen in plaats van voorwaarts in de richting van de kerkruimte.
Daarnaast is de speelaard van het instrument bijzonder te noemen. Fijnzinnig, licht en heel precies, wat de bespeler beter in staat stelt om de aanspraak van de pijpen te beïnvloeden.
Verder valt ook de uitzonderlijke bouwkwaliteit van het instrument op, waardoor het al een halve eeuw storingloos functioneert. Toen dertien jaar geleden Orgelmakerij Reil te Heerde het Frobenius-orgel onderhanden zou nemen, viel de mechanische kwaliteit en de conditie waarin het orgel verkeert opnieuw op en kon worden volstaan met slechts een grote schoonmaakbeurt.
Het orgel verkeert nog geheel in originele staat en ook de klank is ongewijzigd gebleven. Reden genoeg voor het kerkbestuur om dit bijzondere muziekinstrument aan te melden voor opname op de Monumentenlijst, als jong monument.

Orgelfestival

Vanwege het gouden jubileum van het Oude-Tongse Frobenius-orgel wordt in het komende halfjaar onder de naam 'Orgelfestival Oude-Tonge' een aantal evenementen rondom dit instrument georganiseerd.
Als eerste het openingsconcert van het orgelfestival, op vrijdag 27 mei a.s., aanvang 19.30 uur. Hieraan werken mee organist Wim Diepenhorst, oud-inwoner van Stad aan 't Haringvliet, thans organist te Deventer en consulent voor Klinkende Instrumenten (carillons en orgels) voor de Rijksdienst voor Monumentenzorg. Daarnaast Vocaal Ensemble Magnificat o.l.v. Rinus Verhage, die tevens als organist aan het Frobenius-orgel is verbonden. Verder zal historicus Wim Visser, na hiernaar onderzoek te hebben verricht, een presentatie geven over de historie van het verdwijnen van het oude- en de komst van het nieuwe orgel in de Hervormde Kerk van Oude-Tonge.
Een maand later, op vrijdag 24 juni, aanvang 19.30 uur, geven vijf scholieren uit het middelbaar onderwijs een concert op het Frobenius-orgel. Als muziekinstrument biedt het orgel immers ook voor jongeren ongekende mogelijkheden.
De maanden daarna, in juli en augustus, staat de Hervormde Kerk te Oude-Tonge van 10.00-16.00 uur open voor publiek. Het laatste uur, van 15.00-16.00 uur, wordt er door wisselende organisten een inloopconcert gegeven.
Eind september geven twee eigen organisten van Oude-Tonges Hervormde Gemeente er een concert. Het zijn Rinus Verhage en Hans van Heemst, die het Frobenius-orgel in zijn diverse klankfacetten zullen laten klinken.
En als afsluiting van het Orgelfestival Oude-Tonge is er op 29 oktober, een dag na de 50e verjaardag van het Frobenius-orgel, het tweejaarlijkse nationale Orgelconcours Oude-Tonge, dat ook in het teken zal staan van dit gouden orgeljubileum en dat daarom een feestelijk tintje zal krijgen.
Over genoemde evenementen binnen het Orgelfestival Oude-Tonge zal te zijner tijd nader bericht worden gedaan.

AD-Friettest geeft hoge scores op het eiland

Herbert van der Vliet met assistente Michelle in Snackbar Lekkerrr. 

GOEREE-OVERFLAKKEE – Zeer goed (cijfer 9 en plaats 11) en goed (cijfer 8 en plaats 47) waren de kwalificaties in de jaarlijkse Friettest van het Algemeen Dagblad voor respectievelijk Snackbar Lekkerrr aan de Boompjes in Ouddorp en Hetty's Patat aan de Langeweg in Ooltgensplaat. Met zulke rapportcijfers kan je je op Goeree-Overflakkee presenteren en dat weten de consumenten en klanten te waarderen. De testen zijn in maart 2 keer door het AD-proefteam op hetzelfde adres uitgevoerd en dat leidt dan tot het eindresultaat. Voor de kenners: het gaat bij beide verkooppunten om vers/Agria (aardappel) en plantaardig frituurvet.

Tekst en foto: Jaap Ruizeveld

Bij vader Herbert (56) en zoon Raoul (23) van der Vliet in de Ouddorpse snackbar kan de klant kiezen: met of zonder schil. Uit de beoordeling komt naar voren dat de aandacht voor de klant voor een pure verwennerij zorgt. Voor het befaamde Hetty's Patat in Ooltgensplaat wordt uitnodigend gesteld: proberen maar.

Topdrukte

De nominatie en de uiteindelijke 11e plaats (met de 9 als score) in de landelijke AD-ranglijst hebben voor een flinke toestroom gezorgd naar de Ouddorpse snackbar Lekkerrr aan de Boompjes. Op het moment van ons gesprek op zaterdagmiddag was er topdrukte. Terwijl assistente Michelle de bestellingen verzorgt, is er even tijd om met Herbert over zijn succes te praten. Van der Vliet, afkomstig uit Oude-Tonge, nam ruim drie jaar geleden de snackbar aan de Dorpsring in Ouddorp over. Bij het zien van het pand was hij toen al gelijk enthousiast. Hier moest zijn ambitie, samen met zijn zoon Raoul, slagen. Van der Vliet senior startte de zaak op. Betrok zijn (Agria) -aardappels bij het bedrijf Van Kempen in Nieuwe-Tonge en verbreedde zijn assortiment met ambachtelijke snacks. Allemaal producten uit de eigen regio, voegt hij er aan toe.

Goed gevoel

"Als je door 'vaste klanten' wordt voorgedragen om aan de friettest mee te doen, krijg je al een goed gevoel", vertelt Herbert. "Zelf is en was er het vertrouwen dat je met een goed product ook waardering kan krijgen. Maar het blijft natuurlijk spannend. Nee, wij hebben in maart niet in de gaten gehad dat het AD-testteam onze snackbar bezocht. Wij zijn uiteraard trots en blij met de goede uitslag. Als het dan in de krant wordt gepubliceerd, dan merk je gelijk de impact van de test. Vanuit Zeeland, Hellevoetsluis en uiteraard vanuit ons eigen eiland en Ouddorp heeft het klanten gestimuleerd om onze snackbar te bezoeken. Als je veelvuldig complimenten krijgt, dan doet dat je goed. We gaan bij alles zorgvuldig te werk", zegt Van der Vliet. "Dat geldt naast de friet ook voor ons ijsverkoop. Zonder toevoeging van kleur- en smaakstoffen".

Feest

"Weet je", sluit Herbert af: "Wij hebben nog niet de tijd gehad om het succes voor onze Snackbar Lekkerrr te vieren. Dat hoeft eigenlijk ook niet, als de bezoekers hun waardering uiten, dan is dat al een feest". Voor openingstijden: www.snackbar-ouddorp.nl. Tel. 0187785133, Boompjes 19, Ouddorp.

DREISCHOR - Op zaterdag D.V. 14 mei hopen Bovenstemgroep Goeree-Overflakkee o.l.v. dirigent Corné de Geus en het Zeeuws Panfluitensemble o.l.v. Marco van der Lee gezamenlijk een muzikale avond te verzorgen in de dorpskerk van Dreischor. De avond zal om 19.30 uur beginnen, de kerk zal geopend zijn vanaf 19.00 uur. Tijdens deze avond, waarvan het thema 'Hoop op God' zal zijn, zal er een meditatie verzorgd worden door ds. G. Kater. De avond wordt georganiseerd rondom een goed doel, waaraan de opbrengsten van de avond besteed zullen worden. Over dit doel, Child and Youth Care Centre 'Goeie Hoop' in Zuid Afrika, hoopt dhr. J. Kater deze avond een appelwoord uit te spreken. Er zal dus gecollecteerd worden t.b.v. bovengenoemd doel.

PV De Reisduif Sommelsdijk

SOMMELSDIJK – Zaterdag werd de volgende wedvlucht gevlogen: V17 Moeskroen-Menen 30-04-2016; gelost: 08.00; Deelnemers: 17; Duiven: 421; Weer: noord west 3.

P. van Moort (10/22) 1 13 14 15 27 28 38 49 59 86; Yvonne en Cor Kleijn (21/35) 2 4 10 16 18 25 32 33 35 37 43 60 66 68 75 78 80 82 91 93 106; Verburg-Hoekman (16/19) 3 5 7 8 9 20 21 29 30 36 54 63 64 65 101 102; J.K. Hoekman (17/34) 6 11 22 39 42 61 62 67 70 84 87 97 98 99 100 103 104; J. van Alphen (11/29) 12 17 19 23 24 50 51 56 58 77 79; M.A. van Nimwegen (7/24) 26 41 55 57 76 90 92; Comb. v.d. Sluys (8/18) 31 52 73 74 81 83 88 105; Cor en Yvonne Kleijn (6/47) 34 40 44 69 89 94; J. de Blok (8/16) 45 46 47 48 53 72 85 96; C. Looy (2/6) 71 95

OUDDORP - Zaterdag 28 mei organiseert LEeF (Ladies Event Flakkee) haar tweede interkerkelijke vrouwendag. Als vervolg op een goed bezochte vrouwenavond van het afgelopen najaar, verwachten we weer een enthousiaste groep dames. Dit keer is als locatie voor De Overkant in Ouddorp gekozen. De dag begint om 15.00 uur (vanaf 14.40 uur inloop) en is rond 22.00 uur weer afgelopen. Margreet van Straalen zal spreken over het thema 'NATUURlijk Jezus'. De rest van de dag zal worden ingevuld met workshops, zingen en samen eten. U kunt voor kaartjes terecht bij Country@home in Dirksland, Boekhandel Akershoek in Ouddorp en Boekhandel Van der Boom in Sommelsdijk. Er is maar plaats voor vijftig vrouwen. Kijk voor meer info op onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/vrouwendagGO.

CDA in actie voor Energiekansenkaart in heel Zuid-Holland

CDA-Statenlid Ellen Verkoelen.

MIDDELHARNIS - CDA'ers uit de hele provincie Zuid-Holland gaan zich inzetten voor energiebesparing, het gebruik van reststromen en nieuwe energievormen. Dat was de uitkomst van de CDA-conferentie over de energietransitie van afgelopen vrijdag. In Middelharnis op Goeree-Overflakkee, 'Energy Island 2020', kwam de CDA Bestuurdersvereniging Zuid-Holland bijeen om met elkaar van gedachten te wisselen.

Tijdens de conferentie spraken verschillende experts over onderwerpen met betrekking tot duurzame energie en de energietransitie. Onder hen de Gelderse CDA-gedeputeerde Jan Jacob van Dijk, die de Energiekansenkaart toelichtte. De Energiekansenkaart is een kaart van een regio die aangeeft welke duurzame energiebronnen al aanwezig zijn, en welke kansen er nog zijn voor energiebesparing voor het betreffende gebied. Dit overzicht biedt heel concrete handvatten voor het voeren van het gesprek over hoe in een regio te komen tot een transitie naar duurzame energie.

De conferentie eindigde met het gezamenlijk opstellen van een motie door alle deelnemers. De motie onderstreept het belang van een Energiekansenkaart voor iedere gemeente in Zuid-Holland. Ook spreken de ondertekenaars hiermee uit zich in te gaan zetten voor een Energiekansenkaart voor hun eigen gemeente. De motie zal door alle Zuid-Hollandse CDA-fracties in de eigen gemeente worden ingediend.

CDA-Statenlid Ellen Verkoelen, een van de organisatoren van de conferentie, was tevreden met de motie. "Het is goed te zien dat gemeentelijke CDA-fracties in heel Zuid-Holland doordrongen zijn van de noodzaak van een energietransitie. Met de motie en de Energiekansenkaart kunnen we in heel Zuid-Holland concrete stappen zetten in de overgang naar duurzame energie."

Kerkdiensten Hemelvaartsdag

OUDDORP

Herv. Gem. 9.30 uur ds. C. van den Berg- Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur ds. M.C. Tanis en 18.30 uur ds. A. Vlietstra - Geref. Kerk 10.00 uur ds. W.J. van de Griend - Ger. Gem. 9.30 uur leesdienst - Doopsgezinde Gem. 10.00 uur ds. E. de Jong

GOEDEREEDE

Herv. Gem. 9.30 uur ds. A. ten Brinke - Hersteld Herv. Gem. 9.30 ds. J.W. van Estrik

STELLENDAM

Herv. Gem. 9.30 uur ds. D. Hoolwerf - Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur ds. B.D. Bouman - Geref. Kerk 10.00 uur ds. P.C. Koster

MELISSANT

Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur kand. J.W. Baan - Geref. Kerk 9.30 uur ds. Mevr. M.M. Kwant - Ger. Gem. 10.00 uur leesdienst - Ger. Gem. in Ned. 10.00 leesdienst

DIRKSLAND

Herv. Gem. 9.00 uur Prop. J.A. Mol - Ger. Gem. 10.00 uur ds. K. Boeder (openbare belijdenis

HERKINGEN

Herv. Gem. 9.30 uur ds. P. v.d. Kraan - Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur ds. A. van Wijk - Ger. Gem. 10.00 uur leesdienst

SOMMELSDIJK

Herv. Gem. 9.30 uur ds. J.C. Breugem - Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur ds. K.J. Kaptein - Lukaskapel 10.00 uur ds. J. de Jong - Exodusgemeente 10.00 uur ds. R. Silvis

MIDDELHARNIS

Herv. Gem. 9.30 uur ds. M.J. Middelkoop - Geref. Kerk 10.00 uur ds. Silvis - Ger. Gem. 9.30 uur leesdienst - Chr. Geref. Kerk 9.30 ds. G.R. Procee - Geref. Kerk (Vrijgem.) 9.30 uur ds. Van Zwol - CGM De Rots, Diekhuus 10.00 uur dhr. L. Hartong

NIEUWE-TONGE

Herv. Gem. 9.30 uur dhr. T.R. Rietveld - Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur ds. H. de Greef - Ger. Gem. op dinsdag 4 mei 19.30 uur ds. A.T. Huijser

OUDE-TONGE

Herv. Gem. 10.00 uur ds. J. van den Bos - Ger. Gem. (nog niet bekend)

STAD a/h HARINGVLIET

Herv. Gem. 9.30 uur prop. A. van Kralingen - Geref. Kerk 10.00 uur ds. H.M. Perfors

DEN BOMMEL

Herv. Gem. 9.30 uur ds. B. de Borst - Geref. Kerk 9.30 uur gecombineerde dienst met Ooltgensplaat

OOLTGENSPLAAT

Herv. Gem. 9.30 uur ds. H.G. van der Ziel - Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur (nog niet bekend) - Geref. Kerk 9.30 uur A. v.d. Stoel - Ger. Gem. 9.30 leesdienst

LANGSTRAAT

Herv. Gem. 10.00 uur ds. Th.W.H. van der Heijden

'Plezierig feestjaar' voor de Dirkslanders

Vervolg van de voorpagina

"De centrale ligging van de haven zorgde voor veel aanvoer van goederen; meerdere veren (voor personen en handel) kwamen van Rotterdam, Hellevoetsluis en Dordrecht. Ook het vervoer van landbouwproducten via de haven zorgde voor een bedrijvige tijd met zelfs hotels, winkels en horeca. De Straatdijk was de eerste dijk die bestraat werd, vandaar deze naamgeving, en was in de omgeving heel bekend door de vele winkels. Halverwege de 20e eeuw werd de bedrijvigheid minder. De Deltawerken deden hun intrede, wat betekende dat de haven zijn handelsfunctie verloor. Wat wél een belangrijke economische factor werd, en nog steeds is, is het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Dankzij een legaat van oud-inwoonster Paulina van Weel werd in 1932 de eerste steen van het ziekenhuis gelegd, dat van groot belang is voor Dirksland en de gemeenschap van Goeree-Overflakkee en omgeving."

Burgemeester Grootenboer wenste de Dirkslanders een plezierig feestjaar toe. Daarna was het op het podium naast de plaatselijke apotheek de beurt aan de fanfare, de slagwerkgroep en de jeugdgroep (Amicitia4Kids) van muziekvereniging Amicitia om het publiek te vermaken. Ook dat lukte heel goed.

Activiteiten 600 jaar Dirksland

In De Geldershof en het activiteitencentrum van Careyn in Dirksland zijn foto's te zien van Dirksland in voorbije tijden. Ook in het ziekenhuis komen foto's te hangen, naast een expositie van archeologische vondsten. Bij elkaar gaat het om honderd foto's van toen.

Op 13 en 14 mei zijn er in het kader van 600 jaar Dirksland twee concerten in De Schakel: Watch Else! en Way Beyond.

Op zaterdag 7 mei is de eerste rondleiding door Dirksland onder leiding van gids Jos Toes. De rondleidingen zijn gepland op de eerste zaterdag van de maand, met uitzondering van juli. De aanvang is 10.00 uur vanaf de dorpskerk.

Dirkslanders die geen programmaboekje 'Dirksland 600 jaar' in de brievenbus hebben ontvangen, kunnen nog een exemplaar ophalen bij Jan Leenders, Voorstraat 18, Dirksland.

GOEREE-OVERFLAKKEE – De Vogelwerkgroep van de NLGO organiseert twee excursies.

De eerste is een Vroege Vogelexcursie, deze vindt plaats op 5 mei, start om 6.00 uur en duurt ongeveer 2 uur.
Er wordt verzameld op de parkeerplaats bij de ingang van de Kwade Hoek. Deze ligt aan het eind van de Oostdijkseweg (Oostdijk) in Goedereede. Het is voornamelijk een geluidenexcursie; de vogels zingen nu op zijn best.
"Dus we gaan de vogels leren herkennen aan hun zang. Elke vogel zingt zoals hij gebekt is. Zo luidt een bekende uitspraak", aldus de organisatoren.

Voor leden van NLGO is de excursie gratis. Niet-leden betalen 3,50 euro.
U kunt ook ter plaatse lid worden. Dan heeft u ook gratis toegang tot lezingen van NLGO en ontvangt u driemaal per jaar het prachtige blad 'Sterna'. Dit alles voor slechts 15 euro.
Opgeven is verplicht. Dit kun u digitaal doen door www.nlgo.nl/contact/ aan te klikken.

Tip: neem een kijker mee en kleding naar de weersomstandigheden. Info: vw@nlgo.nl.

Hans Juch volg Kees Sinke op

Vervolg van voorpagina

De vereniging heeft daarin een stimulerende en faciliterende rol gespeeld. Veel vissers zijn de afgelopen jaren overgeschakeld naar nieuwe, duurzamere vistechnieken. Onder meer dankzij grote brandstofbesparingen staat de kottersector er nu goed voor, zo bleek ook uit recent gepubliceerde cijfers. Speerpunten van de vereniging blijven belangenbehartiging, innovatie, verduurzaming en onderwijs.

Brandbrief

Hans Juch zal zich, als nieuwe voorzitter, hiervoor inzetten. Hij is goed bekend met de visserij en heeft veel kennis van zaken. Van hem wordt ook een belangrijke bindende factor verwacht. Als laatste actie binnen het voorzitterschap van Kees Sinke werd, zoals Eilanden-Nieuws vrijdag publiceerde, een brandbrief verzonden namens Zuidwest en alle betrokken bedrijven. Een brief gericht aan het gemeentebestuur van Goeree-Overflakkee over de ernstige zorgen rond het openhouden van het Slijkgat naar de Stellendamse havens.

Volgende week Europese Dag van de Beroerte:
Wacht niet te lang, tijdverlies is hersenverlies!

GOEREE-OVERFLAKKEE - Sinds het jaar 2000 wordt jaarlijks de Europese Dag van de Beroerte gehouden. Bedoeld als dag om in zo veel mogelijk landen in Europa aandacht te vragen voor het voorkomen en herkennen van een beroerte of Cerebro Vasculair Accident (CVA), om zo te werken aan een zo groot mogelijke reductie van het aantal beroertes én dat mensen die erdoor getroffen worden de juiste hulp krijgen. Ook in Nederland en op Goeree-Overflakkee wordt de Europese Dag van de Beroerte gehouden, dit jaar op dinsdag 10 mei a.s. Want het is levensbelangrijk: 'Een beroerte? Wacht niet te lang!'

Door Hans Villerius

Zo maar opeens, volslagen onverwachts, kun je erdoor getroffen worden en van het ene op het andere moment verkeer je in een levensbedreigende situatie. Je lichaam laat 't afweten. Je kunt dingen niet meer. Je moet geholpen worden. In één keer ben je kwetsbaar en afhankelijk geworden. Je durft niet meer op je lichaam te vertrouwen. Alle vastigheden die je in 't leven dacht te hebben, ben je ineens volslagen kwijt. Het enige wat overblijft zijn gevoelens van ontreddering. Later gevolgd door een periode van rouw, als je ondervinden moet en wanneer de harde werkelijkheid tot je doordringt dat het leven waarin je zonder belemmeringen en beperkingen alles doen kon, voorgoed verleden tijd is. Als je een leven moet aanvaarden dat je als totaal ontwricht ervaart en waarin je voortaan hulpbehoevend bent. Het is een traumatische ervaring, met gevoelens van verdriet, boosheid, moedeloosheid en angst dat 't weer gebeurt. Een zware en diepe weg, zowel voor wie erdoor getroffen wordt als voor zijn of haar huisgenoten.

Activiteitencentrum

Als steeds helderder wordt dat je voorgoed en onherstelbaar terrein hebt verloren, ontstaat dikwijls depressiviteit. Natuurlijk verschilt dat van persoon tot persoon, maar heel belangrijk is dat mensen die door een beroerte zijn getroffen zo gauw als het kan weer gaan ontdekken dat ze tóch nog zo heel veel kunnen, zij het aangepast. Dat, in tegenstelling tot hoe ze 't dikwijls voelen, het níet 'over is'.
In een activiteitencentrum bijvoorbeeld worden diverse activiteiten aangeboden waarbij aansluiting gezocht wordt bij de persoonlijke mogelijkheden, hulpvraag gestuurd. En als dan ondervonden wordt dat inderdaad nog een heleboel dingen gedaan kunnen worden, dan leven mensen dikwijls weer op. Vandaar de dringende oproep van professionals: blijf niet te lang thuis zitten na een beroerte. Voor je 't weet zit je in uitzichtloosheid en in depressie, terwijl het zo anders kan! Weer andere mensen zien, je verhaal kwijt kunnen, begrepen worden, weer dingen doen, die bij je passen, en weer structuur vinden in je leven. Deelnemen aan een activiteitencentrum is daarom heilzaam, hetzij structureel, hetzij tijdelijk.

Acute situatie

In Nederland worden jaarlijks 47.000 mensen getroffen door een beroerte, dat zijn er 126 per dag. Een beroerte kan een CVA zijn of een TIA. Beide zijn een stoornis in de doorbloeding van de hersenen. Een TIA is kortdurend, maar een CVA duurt langer en is daarom meestal ernstiger. Een CVA kan een hersenbloeding zijn, waarbij dus een bloedvat in de hersenen is geknapt, of het kan een herseninfarct zijn, waarbij een hersenbloedvat wordt afgesloten.
Het kan direct worden herkend als iemand een CVA of een TIA heeft: een scheve mond, krachtsvermindering of verlamming van arm of been, en onduidelijke of vreemde spraak. En bovenal: dat één of meer van deze verschijnselen er plotseling zijn, je voelt het in 't geheel niet aankomen. Het is dan uiterst belangrijk dat zo snel mogelijk hulp op gang komt, dus dat de huisarts wordt gebeld. Of, omdat er sprake is van een acute situatie, dat meteen 112 wordt gebeld. Immers, in geval van een infarct moet binnen vier en een half uur na het ontstaan van een beroerte medicatie zijn toegediend om een aanwezig stolsel op te lossen, of behandeling zijn gestart om de bloedvatafsluiting in de hersenen op te heffen. En de tijd daarvóór is hard nodig voor onderzoek om door CT-scan vast te stellen of het om een hersenbloeding of een herseninfarct gaat en tegelijkertijd de oorzaak ervan te achterhalen. Soms is het mogelijk om in de acute fase een aanwezig stolsel te verwijderen. Maar dat moet dan wel binnen zes uur na het ontstaan van de klachten gebeuren.
Ook het behandeltraject erna - revalidatie, waarbij fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtist, neuroloog en CVA verpleegkundige betrokken zijn - is erop gericht dat schade op de langere termijn zo veel mogelijk wordt voorkomen. Want in Nederland is een beroerte nummer één van blijvende invaliditeit.

Dag van de Beroerte

Om voor dit alles breed aandacht te vragen, wordt jaarlijks de Europese Dag van de Beroerte gehouden, dit jaar op dinsdag 10 mei. Op Goeree-Overflakkee wordt die dag in het restaurant van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis van 15.00 tot 17.00 uur een informatiemarkt gehouden die vrij toegankelijk is en waar iedereen welkom is. Verschillende organisaties en professionals die betrokken zijn bij de zorg en begeleiding van CVA patiënten zijn er aanwezig om belangstellenden van de nodige informatie te voorzien. Ook kunt u er gratis diverse tests laten doen om te controleren in hoeverre u risico loopt door een beroerte getroffen te worden. Dit alles met als hoge doel: herken een beroerte, ken de risico's en voorkom zo veel mogelijk schade op de langere termijn wanneer u of iemand in uw directe omgeving door een beroerte wordt getroffen. Immers: hoe eerder u erbij bent, des te groter is de kans op herstel!

Rode Kruis dagboottocht

GOEREE-OVERFLAKKEE - Het Rode Kruis, afdeling Goeree e.o./west, organiseert op dinsdag 28 juni opnieuw een dagboottocht voor senioren vanaf 60 jaar in de kernen en buurtschappen van Ouddorp, Goedereede, Stellendam, Melissant, Dirksland en Herkingen.

De opstapplaats is aan de binnenhaven van Stellendam bij de steiger van Rijkswaterstaat. De boot is toegankelijk voor rolstoelen en andere hulp-loopmiddelen. Inschepen vanaf 8.30 tot 9.15 uur. Om 9.30 uur vertrekt de boot.

Aan boord krijgt u koffie en thee, tussen de middag een heerlijke lunch en na het diner, om ± 20.30 uur, zal de boot weer aanmeren in Stellendam.

De eigen bijdrage voor deze bootreis is € 75,00 per deelnemer. Dit graag contant aan boord betalen.

De vaartocht gaat over het Haringvliet, Vuile Gat naar de Volkeraksluizen, Willemstad, Volkerak, langs Ooltgensplaat, Oude-Tonge, richting Krammersluizen.

Vervoer van en naar de haven van Stellendam dient u zelf te verzorgen. Heeft u geen vervoer, geef dit dan aan ons door, dan wordt dit geregeld.

Voor deze bootreis krijgt u geen persoonlijke uitnodiging meer, zoals u gewend was, van het Rode Kruis.

Hoe kunt u zich aanmelden:

Via de telefoon: tussen 19.00 en 21.00 uur. 0187-683608, bij fam. Pikaart

Via de email: kees.pikaart@gmail.com

Via de post: Rode Kruis Goeree e.o., Postbus 1, 3253 ZG Ouddorp

Aanmelden moet voor 17 juni. De volgende gegevens moeten dan worden gemeld: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, huisarts.

Graag ook vermelden of u vervoer nodig heeft, of u gebruik maakt van een elektrische rolstoel, duwrolstoel, rollator of stok en of u een dieet heeft (i.v.m. het eten).

Kernactiviteiten

DIRKSLAND

Koorzangavond 'Israël'

Zaterdag 14 mei is in de Hervormde Kerk van Dirksland een koorzangavond rond het thema 'Israël'. Het Chr. Thools Mannenkoor Rehoboth o.l.v. Marien Stouten en het Shalomkoor o.l.v. Lennert Knops werken hieraan mee. Maria Knops verleent haar medewerking op de harp. Marien Stouten en Lennert Knops bespelen het orgel. Ds. Van Estrik heeft de algehele leiding. De toegang is vrij. Er wordt wel een collecte houden. De aanvang is 19.30 uur. Meer info: www.shalomkoor.nl.

Rondwandeling met gids

In de periode mei tot september is er de eerste zaterdag van de maand een rondwandeling met gids door het dorp. De start is om 10.00 uur in de Hervormde Kerk aan de Ring. Na uitleg over dit historische gebouw wordt er gewandeld: via de Ring, Voorstraat, Straatdijk en Haven naar de Winterstraat. Beeldbepalende gebouwen en de historie van Dirksland worden uitgelegd. In de wagenschuur wordt afgesloten met een presentatie. De rondwandeling neemt een kleine twee uur in beslag. Aanmelden is niet noodzakelijk. De eerste rondwandeling is gepland op zaterdag 7 mei a.s. En vervolgens op 4 juni, 6 augustus en 3 september. In juli is er geen rondwandeling. Nadere informatie: www.dorpsraaddirksland.nl. De rondwandelingen worden georganiseerd in het kader van '600 jaar Dirksland'.

Rommelmarkt Victoriahal

Zaterdag 7 mei is weer de maandelijkse rommelmarkt in de Victoriahal in Dirksland aan de Philipshoofjesweg. De toegang is gratis en de markt begint om 10.00 uur en wordt om 15.00 uur afgesloten.

GOEDEREEDE

Bevrijdingsfeest

Ook op 5 mei organiseert de Oranjevereniging Goedereede een aantal activiteiten. Omdat het weer spelbreker was op Koningsdag, is het havenspektakel verzet naar 5 mei. Hierdoor komt het programma er als volgt uit te zien: 8.00 uur: Klokgelui, een ieder wordt verzocht om de vlag uit te steken. Van 13.00 tot 17.00 uur is het mogelijk om deel te nemen aan de fotopuzzeltocht. Het deelnameformulier kan afgehaald worden bij de muziektent. 15.30 uur: Havenspektakel, er is een schans gebouwd waardoor je van de muziektent op het parcours terecht komt. Het parcours is in de haven gebouwd. Wie gaat het snelst rond de molen… Verder zijn er tot 22.30 uur muzikale optredens. Ook aan de kinderen is gedacht: vanaf 15.00 uur zullen er springkussens zijn en is er de mogelijkheid om zich te laten schminken.

Oud papier

De Stichting Oud Papier Apollo haalt zaterdag weer oud papier op in Goedereede en op het Havenhoofd. Ook huishoudelijk karton kan er aangeboden worden. Graag het oud papier voor 8.30 uur goed gebundeld buiten zetten. Wie oud papier brengt bij de container op het parkeerterrein, kan dit tussen 8.00 en 17.00 uur doen.

Zangdienst

Zaterdagavond 7 mei zal er een kerstzangdienst gehouden worden in de Hersteld Hervormde Kerk 'De Levensbron' te Goedereede (ingang aan de Doelweg). Het Christelijk Ouddorps mannenkoor o.l.v. Dinant Struik hoopt zijn medewerking te verlenen. Het koor zal worden begeleid op het orgel door Willem den Boer; de samenzang door Krijn Padmos. Er zijn twee declamaties die worden verzorgd door Ezra van Estrik. Een korte meditatie zal gehouden worden door drs. J.W. van Estrik. De collecte zal bestemd zijn voor bestrijding van de onkosten. De toegang is vrij. Aanvang 19.30 uur. De kerk is open om 19.00 uur.

MIDDELHARNIS

Inzameling Zomermarkt

Op zaterdag 7 mei vindt er van 9.30 tot 11.30 uur een inzameling plaats van tweedehands bruikbare spullen in de loods van de Oost-Europa Werkgroep aan de Industrieweg 17 te Middelharnis. Deze inzameling is voor de aankomende Zomermarkt van de CGK Middelharnis, die op 4 juni gehouden zal worden in de Prins Mauritsschool. Bruikbare spullen (geen groot meubilair!), zoals o.a. brocante, (kinder)boeken en speelgoed en woonaccessoires, zijn van harte welkom.

Inzamelen goederen Roemenië

Afgelopen week bezochten enkele werkgroepleden Roemenië en waren onder andere in enkele zigeunerdorpen. Op deze plekken is de nood hoog onder de allerarmste plaatselijke bevolking. Zij zagen hoe de ingezamelde spullen uit Middelharnis goed aangekomen waren. "Fijn dat we steeds iets van onze rijkdom uit kunnen delen daar", aldus de vrijwilligers. Hulpgoederen kunnen dan ook goed gebruikt worden. Zaterdag 7 mei is er weer de maandelijkse openstelling van de loods van de Stichting Oost-Europa Werkgroep Middelharnis/Sommelsdijk. Men staat voor u klaar tussen 9.30 en 11.30 uur aan de Industrieweg 17 te Middelharnis. U kunt weer al uw overbodige goede spullen afgeven. Er is grote behoefte aan huishoudelijke artikelen, zoals kopjes, schotels, gebruiksvoorwerpen voor de keuken, enz. Ook de voorraad breiwol kan nog aangevuld worden! Oude brillen, medicijnen en incontinentiemateriaal kan ook gebracht worden. Er is ook gevraagd naar goed functionerende wasmachines en koelkasten. Wie deze over heeft, kan contact opnemen. Zoals altijd is er in de loods ook weer de verkooptafel en staat er bij de ingang een collectebusje voor uw (vrijwillige) bijdrage in de transportkosten. Vragen? Stuur een mail naar het volgende adres: info@oosteuropa-werkgroep.nl, of bel 603051 / 486377. Graag tot ziens a.s. zaterdag.

Inleveren rommelmarktspullen

Zaterdag 7 mei is er weer de mogelijkheid voor het inleveren van spullen voor de rommelmarkt van de Hersteld Hervormde Gemeente. De schuur, op de boerderij in de Van Pallandtpolder, is geopend van 9.00 tot 11.30 uur. Verder is er elke 1e zaterdag van de maand de mogelijkheid uw rommelmarktspullen in te leveren. Als u niet in de gelegenheid bent om de spullen te komen brengen, dan kunt u voor het ophalen contact opnemen met 0187-680755, Martin Meijer, of 487124. De route richting de schuur is als volgt: komende vanaf de Zuidelijke Randweg in Middelharnis richting het industrieterrein gaat u bij de rotonde rechtdoor en rijdt u op de Industrieweg. Volg deze tot aan het einde en dan gaat u rechtsaf en volgt u de borden richting de Jonge Spartanen. Blijf rechtdoor rijden en aan het einde van de weg kan u niet anders dan linksaf. Volg deze weg en u rijdt vanzelf de boerderij op.

Spelmiddag bij Flakkee

Op woensdagmiddag 11 mei wordt er bij voetbalvereniging Flakkee in samenwerking met Outdoor Westvoorne een spelmiddag georganiseerd. Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn hierbij welkom, ook al zijn ze geen lid van Flakkee. Op het programma staan leuke oefeningen met de bal, hockey, en zelfs een wedstrijd spelen. Grote trekker is wel een klimtoren van maar liefst 9 meter hoog. Daarnaast is er ook nog een ronde bingo, waarbij onder andere een mooie bal te winnen is. Tussendoor is er natuurlijk nog wat te drinken en na afloop is er voor iedereen nog een ijsje. De spelmiddag begint om 13.30 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur. Deelname is geheel gratis. Aanmelden kan door een mailen te sturen naar: activiteiten@msvenavflakkee.nl.

OOLTGENSPLAAT

Rommelmarkt/verkoping

Zaterdag 7 mei is er weer een rommelmarkt/verkoping van de Hervormde Gemeente te Ooltgensplaat. Deze wordt gehouden aan de Voorstraat vanaf de kerk. Voor de rommelmarkt zijn er weer diverse bruikbare spullen ingeleverd. Ook heel veel goede tweedehandskleding. Er wordt allerlei lekkers van de bakker verkocht, zoals worstenbroodjes, bolussen en appelflappen. Verder boerenkaas, advocaat, Hollandse aardbeien en asperges, tweedehandsboeken, (foto)kaarten, leuke cadeautjes en nog veel meer. Voor de kinderen is er enveloppen trekken, een grabbelton en een workshop, waarbij zij iets voor Moederdag kunnen maken. Er is een gezellige hoekje voor koffie met taart of patat, snacks en ijs ingericht. De hobbykraam van de markt in Sommelsdijk is ook aanwezig. Er zijn weer diverse prijzen te winnen, met als hoofdprijs een heteluchtfriteuse. U bent van harte welkom van 9.00 tot 13.30 uur.

OOSTFLAKKEE

Fietstocht ANBO Oostfakkee

Woensdag 1 juni houdt de ANBO Oostflakkee een fietstocht (bij ongunstige weersomstandigheden wordt het 8 juni). De afstand is 42 km. Vertrek vanaf Ebbe en Vloed om 9.00 uur. Dan rijdt men naar bloemenkwekerij Stouten bij Bruinisse. Hier wordt koffie/thee geserveerd met een Zeeuwse bolus. Tevens kunnen de bloemen bekeken worden en de kassen bezichtigd. Vervolgens gaat de tocht naar de Wijnhoeve 'De Kleine Schorre' voor een lunch. Na de lunch is er de mogelijkheid om aan een rondleiding met proeverij mee te doen. Om ongeveer 14.30 uur keert men terug. Opgeven voor 28 mei bij A. Kamp: tel.642076, of bij L. v.d. Berge: 642590, of per mail: anbo.oostflakkee@upcmail.nl "Geef ook je telefoonnummer door, zodat je gebeld kunt worden als de tocht verzet wordt naar 8 juni. Zelfde tijd, zelfde programma", aldus de organisatoren. De kosten zijn € 10,-, voor niet-leden € 12,-.

OUDDORP

Grote rommelmarkt

Zaterdag 7 mei houdt de Gereformeerde Kerk van Ouddorp haar jaarlijkse rommelmarkt in de ring en rondom de toren van Ouddorp. Er is weer een grote keus in tweedehands spullen, zoals boeken, huishoudelijke artikelen, speelgoed, kleding en tassen, meubels, planten, handgemaakte artikelen, antiek en brocante. Ook worden die dag oliebollen, vis, broodjes hamburger en beenham gebakken. Er is een terras om te genieten van bijvoorbeeld een kopje koffie met wat lekkers erbij. Stichting Hart voor Sophia is deze dag ook aanwezig met een kraam op de markt. De markt is tussen 8.00 en 16.00 uur.

Snuffelmarkt

Vrijdag 6 mei is er een snuffelmarkt, die plaats zal vinden rondom de Hervormde Kerk. Deze markt begint om 9.00 uur en zal om 16.00 uur worden afgesloten. Wat kunt u zoal vinden op de markt? Tweedehands spullen en boeken; zelfgemaakte kaarten; handgemaakte artikelen; bloemen en planten; brocante; vers gebakken vis; vers gebakken wafels; vers gebakken friet en snacks; eigengebakken koekjes en cake; groenten en fruit; kaas van de kaasboerderij; diverse bakkersproducten; knutselkraam voor kinderen, enz. Deze dag is het mogelijk om de toren te beklimmen. De rondleidingen zullen zijn om 11.00 en 13.30 uur. De kosten zijn p.p. 2,50 euro, de kaartjes zijn te verkrijgen bij de cateringkraam. De opbrengst van de snuffelmarkt zal bestemd zijn voor de kerk.

Rommelmarkt

Zaterdag 7 mei zal er een rommelmarkt worden gehouden aan de Marijkeweg 1 van 8.30 tot 12.00 uur.

OUDE-TONGE

Open Schuur

Aanstaande zaterdag 7 mei, wordt er weer Open Schuur gehouden in Oude-Tonge, Langeweg 41a, bij Houweling Meubelen. U kunt van 10.00 tot 16.00 uur zonder afspraak komen kijken in de loods. Er zijn heel veel kleine spullen te koop, zoals (oude en nieuwere) glazen, serviezen, borden, bestek, lampen, tafeltjes, schilderijtjes, spiegels, kop-en-schotels, van allerlei huisraad, brocante, enz. Tegelijk kunt u ook een kijkje nemen in de loods met grotere meubelen, zoals eiken en grenen kasten, tafels, banken, stoelen, enz.

STELLENDAM

Verkoping

Zaterdag 7 mei houdt de Gereformeerde Kerk een verkoping van goede gebruikte spullen. De verkoping - van 10.00 tot 12.00 uur - wordt gehouden in de container die staat in de tuin van de Ger. Kerk.

Goederen voor Roemenië

Op vrijdag 6 mei 2016 houdt het Roemeniëcomité van de Hersteld Hervormde Gemeente te Stellendam een goedereninzameling voor Roemenië, van 18.30 tot 19.30 uur aan de Margrietstraat te Stellendam, bij de ingang van de bibliotheek. Wie niet in staat is om de spullen zelf te brengen, kan contact opnemen met Arend Brinkman (tel. 0187-491803) of met Adrie Wandemaker (tel. 06-46091660).

Winnaar prijsvraag molen 'De Eendracht' in Dirksland

DIRKSLAND - De molenaar van molen 'De Eendracht' had op de Kijk bij de Boer-dag een prijsvraag gemaakt. De vraag was: 'Hoeveel omwentelingen draait de molen vandaag tussen 10.00 en 16.00 uur?' Dit om te sparen voor nieuwe zeilen voor de molen. Marissa Meijer zat er het dichtste bij en won daarmee de boodschappenmand, die door COOP Dirksland is gesponsord. Op de foto Marissa Meijer met de molenaar Arjan Mackloet.

Trouwdatum als familietraditie

OUDDORP - Vrijdag 15 april was een heel bijzondere dag voor Aart Juffer en Mariëlle Tanis. Zij waren het eerste bruidspaar dat bij Werelds aan het Strand in Ouddorp elkaar op de prieëlen in het water het ja-woord gaven. Het was voor het bruidspaar niet alleen om die reden een bijzondere dag, want zowel de ouders van de bruidegom als de ouders van de bruid zijn op 15 april getrouwd, respectievelijk 28 en 29 jaar geleden. Het huwelijk van Aart en Mariëlle werd daarna kerkelijk bevestigd door de vader van de bruidegom, met dezelfde trouwtekst (Ps 105:4) als de ouders van de bruidegom op hun trouwdag meekregen. Een trouwdag op zich is voor elk bruidspaar bijzonder, maar dit was wel erg bijzonder. Je trouwt op dezelfde datum als dat de wederzijdse ouders zijn getrouwd.

Burgemeester bij PCOB

MIDDELHARNIS - De maandelijkse ledenbijeenkomst van PCOB-GO zal weer op bekend terrein zijn, De Hoeksteen te Middelharnis. Op maandag 9 mei is burgemeester Ada Grootenboer te gast. De aanvang is 14.00 uur.
Burgemeester Grootenboer zal iets over haar werk vertellen en de aanwezigen mogen natuurlijk ook vragen aan haar stellen. De entree bedraagt € 2,-inclusief koffie.

OBS De Inktvis helpt meester Paul naar de top…

DIRKSLAND - Een klim van 13,2 km naar een hoogte van 1860 meter. Een stijgingspercentage van 7,9 % en maar liefst 21 haarspeldbochten. Dat is de uitdaging die meester Paul Oranje van OBS De Inktvis zich heeft gesteld op 2 juni a.s. Ter nagedachtenis aan zijn vader beklimt hij, als lid van 'Team Oranje', de Alpe d' Huez. In het kader van de actie 'Opgeven is geen optie', probeert hij zoveel mogelijk geld te verzamelen voor de strijd tegen kanker. Begin april maakte hij zijn uitdaging bekend aan de kinderen van De Inktvis in Dirksland. En dat heeft hij geweten! In een rondje langs alle groepen in zijn hardlooptenue wist hij de kinderen te enthousiasmeren om statiegeldflessen te verzamelen voor dit goede doel. In een maand tijd veranderde de centrale hal van de school in een ware zee van flessen. Maar liefst 2300 flessen werden door de kinderen in Dirksland verzameld, gespaard en ingeleverd. Samen met de verkoop van sleutelhangers in de vorm van een hartje (wie wilde er geen hartje van de meester) leverde het formidabele bedrag op van maar liefst € 900,00. Tussen de groepen ontstond een sportieve inzamelrace die uiteindelijk gewonnen werd door groep 5 die garant stond voor maar liefst 514 flessen. Deze succesvolle actie werd mede mogelijk gemaakt door de welwillende medewerking van COOP Van Luik in Dirksland, die de flessen innam en omzette in een geldbedrag.

Concert Christelijk Urker Visserskoor in Hervormde Dorpskerk Ouddorp

GOEREE-OVERFLAKKEE – Zaterdag 11 juni om 19.00 uur geeft het Christelijk Urker Visserskoor Crescendo onder leiding van Louwe Kramer een concert in de Hervormde Dorpskerk aan de Ring in Ouddorp. Organist is Pieter Heykoop. Er is een korte meditatie door ds. C. van den Berg. De kerk is open vanaf 18.15 uur. Tijdens dit concert is er een collecte voor SFCS Rotterdam (Stichting Seamen's Christian Friend Society Rotterdam). Vanuit deze stichting worden zeelieden benaderd en begeleid. Er wordt pastorale steun verleend en geestelijk advies gegeven en waar mogelijk wordt het evangelie verkondigd. Er worden Bijbels en christelijke lectuur overhandigd en kleding verstrekt. Ingezet wordt om zeelieden te bemoedigen.

Door Jaap Ruizeveld

Het Christelijk Urker Visserskoor Crescendo is het grootste mannenkoor van Urk. Zij heeft een bijzondere plaats verworven in de Nederlandse koormuziek. Crescendo heeft een karakteristieke uitstraling van kracht en bezieling. De zang van Crescendo klinkt sinds 1953, toen Louwe Kramer met 23 zangers het christelijk Jongemannenkoor startte. In 1955 nam zijn zoon Meindert W. Kramer de dirigeerstok over. Onder zijn leiding is het koor uitgegroeid tot het grootste mannenkoor van Urk. In februari 1999 nam zijn zoon Louwe Kramer de dirigeerstok over. Sinds begin 2015 is Pieter Heykoop de vaste koorbegeleider.

Onderscheiding

In 1972 ontving Crescendo tijdens een concert op Urk van Phonogram de gouden tulp voor haar bijzondere verdienste voor de geestelijke koorzang. Inmiddels is er een groot aantal geluidsdragers door Crescendo gepresenteerd (20 langspeelplaten en ruim 15 cd's). In 1978 kreeg het koor een gouden langspeelplaat uitgereikt door Mr. Pieter van Vollenhove in verband met de grote plaatverkoop in binnen- en buitenland. Vermeldenswaard is de in 2008 uitgebrachte Psalmen-dvd, waarin de visserij (vanaf de Noordzeekotter ST 27) in beeld is gebracht en waarop de koorgeschiedenis is vertolkt. Crescendo is als koor Koninklijk erkend. Dat is vele keren tot uiting gekomen in optredens voor Oranje.

Repertoire

Ondanks de grote muzikale productiviteit is het repertoire van Crescendo in feite ongewijzigd gebleven. Men zingt bewerkingen van Psalmen, geestelijke en vaderlandse liederen. In eigen land wordt uitsluitend in het Nederlands gezongen. Eenvoud en bezieling zijn de sterke kanten van Crescendo. En in de combinatie van muziek, tekst en voordracht. Het doel is het Evangelie zingend uitdragen, tot eer van God.

Internationaal

Sinds de jaren tachtig gaat Crescendo regelmatig internationaal op tournee. Meerdere keren was het koor in Duitsland en Zwitserland. Oktober 2009 maakte Crescendo op uitnodiging van de Bonisa Mission met ruim 140 personen een concertreis naar Canada en de VS. In Ontario en Michigan zijn zes concerten gegeven. Daarbij is 40.000 euro opgehaald voor de zending in China.

Kaart voorverkoop

Al lijkt het nog ver weg op de agenda, de voorverkoop voor het concert is deze week gestart bij VVV Goeree-Overflakkee aan de Bosweg 2 in Ouddorp en Kapsalon Andra, Molentienden 47 in Ouddorp. Vanaf 23 mei wordt er nog een extra voorverkooppunt geopend en wel bij de familie Struik, Ring 51 in Dirksland. De voorverkoop sluit vrijdag 10 juni. In de voorverkoop is de entreeprijs voor volwassenen 8 euro en voor kinderen tot 12 jaar 5 euro. Entree bij de kerk: volwassenen 10 euro en kinderen tot en met 12 jaar 6 euro.

Buurtzorg viert eerste lustrum op Goeree-Overflakkee

Een hele groep, maar dit zijn ze nog lang niet allemaal: medewerkers van alle Buurtzorg teams van het hele eiland. Foto: Hans Villerius

MIDDELHARNIS – Het was 1 mei jl. vijf jaar geleden dat het eerste Buurtzorg team van Goeree-Overflakkee van start ging, het team Middelharnis/Sommelsdijk. Dat beleeft nu dus het eerste lustrum. En in de tussentijd is Buurtzorg op het eiland flink gegroeid. Niet alleen is het jubilerende team fors uitgebreid, maar eilandbreed zijn er diverse teams bijgekomen.

Door Hans Villerius

Sinds de start van de landelijke Buurtzorgorganisatie onderscheidt Buurtzorg zich door een vernieuwend en geheel eigen concept: zelfsturende teams, die bewust kleinschalig blijven, die met minimale organisatiekosten opereren en met uiterst korte lijnen werken. De medewerkers van Buurtzorg op het eiland zijn, vijf jaar na dato, nog onverminderd enthousiast over dit concept en de efficiënte manier van werken die dit oplevert. En door onderling gebruik te maken van elkaars capaciteiten vullen de medewerkers binnen de teams elkaar uitstekend aan.

Groei

Nadat in Middelharnis het eerste team begonnen was, in het voormalige Groene Kruisgebouw aan de Langeweg, breidde Buurtzorg zich al snel uit op het eiland. In september 2012 ging ook in Oostflakkee een team van start, in januari 2013 gevolgd door een tweede team Middelharnis/Sommelsdijk omdat het aantal cliënten hier zo sterk toenam. Later werd dit team omgedoopt tot 'Midden-Flakkee' en heeft het naast Middelharnis en Sommelsdijk ook Dirksland, Herkingen en Melissant als werkgebied. In februari 2013 ging team Middelharnis/Sommelsdijk een samenwerking aan met fysiotherapiepraktijk Moniek van Gilst en met een ervaren ergotherapeut, waardoor dit team zich voortaan Buurtzorg Plus mocht noemen. In maart 2013 kwam er nóg een team bij, nu op de kop van het eiland en opererend van Stellendam tot Ouddorp. Bovendien ontstond in juni 2014 het team Buurtdiensten, voor huishoudelijke hulp. En in februari dit jaar werd Buurtzorg T in het leven geroepen, voor psychische en psychiatrische verpleging in de thuissituatie. Laatstgenoemde teams verlenen hun diensten over heel het eiland. In vijf jaar tijd dus een groei van één team met vijf medewerkers naar zes teams met in totaal 68 medewerkers. En werk hebben ze in overvloed.

High-tea

Om stil te staan bij het eerste lustrum organiseert het jubilerende team Middelharnis/Sommelsdijk volgende week dinsdagmiddag 10 mei in het gebouw naast de Rooms Katholieke kerk te Middelharnis een high-tea voor de eigen cliënten. Die zijn uitgenodigd om zich smakelijk te laten verrassen. En 's avonds is er een buffet voor de (oud-) medewerkers. Als alle Buurtzorgteams op het eiland op deze manier hun vijfjarig bestaan vieren, ziet hier voor veel thuiszorgcliënten de toekomst er smakelijk uit…

Laatste RealTime-avond

GOEREE-OVERFLAKKEE – Zaterdag 21 mei wordt de laatste RealTime-avond van het seizoen gehouden. Jongeren die iets voor de zaterdagavond zoeken zijn welkom.
Ds. W.J.C. van Blijderveen zal spreken over het thema: 'Jij bent anders?!' "Is dat een vraag voor je? Of is dat de werkelijkheid? En als je anders bent, omdat God je apart heeft gezet… wat betekent dat dan voor jou in het dagelijkse leven? Verlang je ernaar om 'anders' te zijn en met de Heere te leven? Kom alsjeblieft en kom met verwachting dat God niet wil dat één verloren gaat!" aldus de organisatie. De bijeenkomst wordt gehouden aan de Langeweg 107 te Sommelsdijk/Middelharnis, Edudelta. Aanvang 19.45 uur. www.realtimego.nl

MIDDELHARNIS – Op zaterdagmiddag 4 juni organiseert Jeanet Jaffari (o.a. bekend van het weblog http://blij-dat-ik-brei.blogspot.nl/ ) een Brei- en Haakfestival op de Markt in Arnemuiden.

Ingrediënten voor dit Brei- en Haakfestival zijn: met elkaar in een grote tent op de Markt breien of haken, bekende handwerkbloggers ontmoeten, een workshop volgen, inkopen doen in de handwerkwinkel van Jeanet Jaffari en vooral veel inspiratie opdoen! Daarnaast is er natuurlijk ook gelegenheid om Arnemuiden op eigen gelegenheid te ontdekken. Breicafé 'Steekje los' uit Middelharnis organiseert een 'Schoolreisje met de bus' naar dit Brei- en Haakfestival. Opstapplaatsen zijn: 11.30 uur: Contiki Stellendam; 11.50 uur: parkeerterrein De Staver en 12.00 uur: busstation Oude-Tonge. Om 16.30 uur vertrekt de bus weer vanuit Arnemuiden richting Goeree-Overflakkee. Kosten voor dit schoolreisje bedragen €14,00 per persoon. Aanmelden kan tot uiterlijk 20 mei a.s. persoonlijk bij Gerdie Schellevis of Nicole van Kempen, tijdens de reguliere Breicafé-avond van 'Steekje los' op dinsdagavond 3 mei of door € 14,00 over te maken op NL43RABO0342073273 o.v.v. Schoolreisje + je naam en telefoonnummer. Op vrijdag 20 mei wordt gekeken of er voldoende animo is om het schoolreisje door te laten gaan. Bij te weinig deelname ontvangt iedereen het complete betaalde bedrag retour.

Meer info: breicafesteekjelos@gmail.com of via 06-48371353/0187-478413.

Presentatie nieuw boek ds. G.R. Procee over de Heilige Doop

MIDDELHARNIS - Maandag 9 mei om 19.30 uur wordt in de Chr. Geref. Kerk te Middelharnis, Hoflaan 41, een presentatie-avond belegd van het boek 'De Heilige Doop', geschreven door de plaatselijke predikant, ds. G.R. Procee.

De schrijver onderbouwt de Bijbelse geldigheid van de kinderdoop en laat de geschiedenis en theologische achtergronden zien van het baptisme.
"Dit boek zet de rijkdom van het sacrament van de Heilige Doop uiteen en geeft een Bijbelse fundering van de kinderdoop. De auteur is van mening dat de exegetische basis voor het verwerpen van de kinderdoop zwak is en wijst de hermeneutische en historische achtergronden van het baptisme aan. Andere belangrijke thema's die aan de orde komen zijn: de verhouding doop en belofte, de relatie doop en jonggestorven kinderen en de doop met de Heilige Geest. Het boek sluit af met een uitleg van het Doopformulier.
Een praktische, Bijbelse uiteenzetting van de doop, die vragen beantwoordt waarmee velen worstelen", aldus de uitgever.

Deze avond is er de mogelijkheid om het boek in uw bezit te krijgen voor de prijs van € 19,95. Een ieder is van harte welkom.

Geslaagde KanjerMarkt

DIRKSLAND - De Prins Maurits in Dirksland heeft een geweldige KanjerMarkt georganiseerd tijdens de jubileumweek ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de christelijke basisschool. Eén van de leerlingen heeft leukemie en dit bracht hen op het idee om geld in te zamelen voor de kanjerketting. De behandeling van kinderkanker duurt lang en is zwaar. Om kinderen te steunen heeft de vereniging 'Ouders, kinderen & kanker' de KanjerKetting ontwikkeld. Elke kraal staat voor een bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis. Kinderen met kanker rijgen deze KanjerKralen aan een ketting. Die ketting, de KanjerKetting, vertelt hun verhaal. Ook Annelot Goedegebuur heeft zo'n ketting. Door de inzet van Janny Vis, heel veel vrijwilligers en sponsors, is de school met deze KanjerMarkt tot dit prachtige resultaat gekomen. Op 22 april werd de cheque van maar liefst € 5.000,- overhandigd aan Niels Kamerling van de vereniging VOKK. Annelot en haar zus mochten de cheque tevoorschijn halen en aan iedereen laten zien wat een Kanjerbedrag er ingezameld was.

Jacoline Bijkerk-Voogd schrijft 'Nieuws uit Suriname'

Jacoline Bijkerk-Voogd, afkomstig uit Ouddorp, vertelt iets over haar werk in Suriname.

"Het is voor ons een vreugde om aan u en jou te schrijven. We wonen nu 5 jaar in Suriname en zouden om eerlijk te zijn nog niet terug willen. Hoe lang we nog blijven? Geen idee. We staan daar heel ontspannen in. Hij Die ons geroepen heeft, zal ons ook duidelijk maken wanneer we moeten vertrekken. Veel mensen denken dat zij niet in staat zijn om de zending in te gaan en kijken op tegen mensen die dat wel doen of hebben gedaan. Als je ons goed kent of goed zou kennen, weet je dat we heel gewoon zijn. Ieder heeft zo zijn of haar taak in dit leven en de genade die de Heere daarvoor geeft, is genoeg, wat de taak ook is. Ja, we hebben offers gebracht, maar hoe erg is dat eigenlijk? We zijn niet geschapen om het comfortabel te hebben en knus bij elkaar te blijven zitten (hoewel dit natuurlijk heel fijn is). En bovendien wordt het ruimschoots gecompenseerd door Gods aanwezigheid.

"Bel jij even naar papa via de HF-radio?" vraag ik aan Stefan van 7. "Wil je vragen hoe laat hij thuis komt?" Dat lijkt geen opgave, aan zijn blijde gezicht te zien. Even praten met papa, die van het ene naar het andere Indianendorp vliegt, is super stoer. Hier en daar worden wat knopjes aangezet en even later klinkt het geruis en gebabbel van anderen die ook via de radio contact met elkaar hebben. In veel dorpen is geen elektriciteit en is de radio het enige communicatiemiddel met andere dorpen of de stad Paramaribo. Na een paar minuten krijg ik van Stefan te horen dat papa nog 'even' een patiënt moet ophalen op Palumeu, zo'n 1,5 uur vliegen vanaf huis gerekend. Nog maar geen rijst gaan koken.

Andy is directeur en piloot bij MAF (Mission Aviation Fellowship). Dit is een uitdagende combinatie van management en uitvoering tegelijk. Er liggen 5 tropenjaren achter hem van keihard werken; weg bij de ondergang van het programma, personeel ontslaan en anderen aannemen, relaties met andere programma's herstellen, uitbreiding van het aantal vlieguren, contracten maken met klanten, onderwijs geven, enz. We zien dat de trouw van een aantal personeelsleden en jarenlang gebed van bestuur en christenklanten de kurken zijn geweest waarop het programma dreef. Inmiddels bloeit de organisatie en is er dit jaar een flinke uitbreiding onder het personeel. Er ligt nog veel werk te wachten waar hij de achterliggende jaren niet aan toegekomen is, maar met meer mensen kan meer werk worden verzet. MAF Suriname vliegt met 3 vliegtuigen voor 'Kerk en Zending', 'Medische hulpverlening' en 'Ontwikkelingswerk' naar het binnenland van Suriname, waar mensen geïsoleerd leven vanwege het ontbreken van een goede infrastructuur.

Naast het werken voor MAF, zijn er allerlei andere deuren opengegaan, waaronder gevangeniswerk.
"Zuster, mag ik straks komen?" is een bekende vraag als we de poort binnenstappen. "Ja, meldt je even bij de leiding, dan zien we je straks." We moeten eerst ook langs de leiding om onze paspoorten te laten controleren en onze gegevens achter te laten. Voor het geval dat er iets misgaat… Op dinsdagmorgen zijn er counselingsgesprekken met gedetineerde vrouwen in de gevangenis van Santa Boma in Paramaribo. Het zijn gewone vrouwen zoals jij en ik. Eerst krijg ik een 'brasa', de gebruikelijk begroeting, daarna praten we over wat de gevangene bezighoudt. Voor moeders is dat vaak de zorgen die ze hebben om de kinderen. Sommige kinderen hebben geen goede opvang nu mama in detentie is. We genieten alle vrijheid om tijdens het gesprek de Bijbel open te doen, om van daaruit leiding te geven aan het gesprek. Ondanks alle zorgen die de vrouwen hebben over het leven buiten en binnen de gevangenis, is het voor velen toch een tijd van bezinning temidden van hun drukke bestaan. Voor een aantal vrouwen is de gevangenis een van de weinige mogelijkheden om in aanraking te komen met het Evangelie en kerkdiensten en/ of een Bijbelstudie te kunnen volgen. Uitsluiting uit de afgodische familie is niet ongebruikelijk".

Als u/jij meer wil weten over het Bijbels onderwijs aan Indianenvrouwen in het tropisch regenwoud van Suriname, het vertalen van de 'Kijk en luister' in twee Indianentalen en andere weetjes over ons leven hier, kijk dan op www.szos.nlhttp://www.szos.nl.

Verkoping/rommelmarkt

Op zaterdag 14 mei organiseert de Thuisfrontcommissie van de familie Bijkerk-Voogd namens de Stichting Zendingsondersteuning Suriname voor de 6e keer een verkoping/rommelmarkt op Bokweg 2 te Ouddorp van 10.00-14.30 uur. Allen hartelijk welkom.

Wat is er te koop? Etenswaren, outlet-kleding, boeken, speelgoed, cadeauartikelen, fotokaarten, planten en bloemen en veel tweedehands artikelen.

Imago-onderzoek Goeree-Overflakkee van start

GOEDEREEDE - De komende maanden wordt het imago van Goeree-Overflakkee onderzocht onder haar gasten. Hoe staat Goeree-Overflakkee bekend en waarom kiezen ze voor het eiland? Komen ze voor een actieve vakantie, denk aan watersporten en fietsen? Genieten ze juist van de mooie kust, stranden en de natuurgebieden? Of is het de cultuur en historie die ze trekt? Daarnaast wordt onderzocht of de ondervraagden op Goeree-Overflakkee zouden willen wonen en waarom.

Het onderzoek moet uitsluitsel geven over de beleving van het eiland onder bezoekers en recreanten. En dient als nulmeting. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt als bouwsteen voor enerzijds de strategie en boodschap van EilandMarketing en anderzijds voor het uitvoeringsprogramma van de toeristische visie die momenteel in de maak is.

Goeree-Overflakkee mijn eiland

Het branden en positioneren van Goeree-Overflakkee is in 2014 van start gegaan onder de noemer EilandMarketing. Met de EilandMarketing en de boodschap 'Goeree-Overflakkee mijn eiland' wordt Goeree-Overflakkee gepositioneerd als unieke vakantiebestemming. En als uniek wooneiland, waar het ook goed werken is. Wonen en werken in zo'n mooie omgeving is elke dag recreëren. EilandMarketing richt zich op de drie pijlers wonen, werken en recreëren. Met ondernemers en inwoners van het eiland zijn inmiddels diverse succesvolle projecten, initiatieven en campagnes opgestart om het eiland te promoten.

Imago-onderzoek

Het Imago-onderzoek wordt uitgevoerd door het onderzoeksbureau Right Marktonderzoek. Vanaf de meivakantie gaat dit bureau persoonlijk enquêtes op het eiland afnemen onder enkele honderden bezoekers. Daarnaast wordt er een online onderzoek gedaan in Nederland en een deel van Duitsland en België. Hiermee wordt het imago van het eiland in beeld gebracht, zodat waar nodig de focus in de marketingstrategie bijgesteld of juist versterkt kan worden.

Samen met de buren

De gemeente Goeree-Overflakkee en de gemeente Schouwen-Duiveland voeren het onderzoek in gezamenlijkheid uit. Schouwend-Duiveland staat voor dezelfde vraag vanuit hun marketingstrategie. Het Imago-onderzoek is een voorbeeld van een goede samenwerking met onze buurgemeente, die beide gemeenten kostenvoordeel bij het onderzoek oplevert. De insteek is om het imago-onderzoek in 2018 te herhalen, om te bekijken of het imago van Goeree-Overflakkee veranderd (is). Het imago-onderzoek wordt uitgevoerd onder bezoekers en niet onder bewoners.

MIDDELHARNIS - Op vrijdagavond 6 mei a.s. staat stichting WO2GO stil bij de 'bevrijding' van Goeree-Overflakkee. Militair historicus Johan van Doorn uit Sommelsdijk zal een toelichting geven op de gebeurtenissen in de meidagen van 1945 op Goeree-Overflakkee, die uiteindelijk zouden leiden tot de bevrijding.

De Duitse capitulatie en de direct daarmee samenhangende bevrijding week, wat Goeree-Overflakkee betreft, op onderdelen nogal af van die in andere delen van Nederland. Zo weigerde de Duitse divisiecommandant aanvankelijk om te capituleren. Dit is een van de gegevens die naar boven kwam door onderzoek in de militaire archieven in Ottawa (Canada) en Kew (Engeland). Van Doorn zal deze avond de door hem gevonden feiten en gebeurtenissen nader toelichten.
De lezing zal beginnen met nog nooit eerder vertoonde beelden over de bevrijding van Nederland; deze zijn gemaakt door de filmdienst van het Canadese leger. De aanwezigen kunnen zo alvast een beeld krijgen bij het verhaal in het tweede deel van de avond.

Deze bijeenkomst, georganiseerd door WO2GO, wordt gehouden op vrijdag 6 mei a.s. in de zaal van de Technische school aan de Schoolstraat 9A in Middelharnis. De lezing begint om 20:00 uur en duurt tot ongeveer 22:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur; de entree is gratis, maar reserveren is verplicht. Reserveren bij stichting WO2GO via info@wo2go.nl of telefonisch op 06-51 859 641 (Dennis Notenboom).

Het 62e Bachconcert op het Meere-orgel

SOMMELSDIJK - Op zaterdagavond 7 mei (aanvang 20.00 uur) zal op het Meere-orgel in de Hervormde Kerk te Sommelsdijk een orgelconcert worden gegeven. Musicus Paul Kieviet – vaste bespeler van het instrument – geeft het 62e Bachconcert. Het concert bestaat in zijn geheel uit werken van Johann Sebastian Bach (1685-1750).

Het is al weer twee jaar geleden dat Orgelmakerij Reil (Heerde) het orgel grondig onder handen nam. Sindsdien functioneert het – in de eredienst en daarbuiten – weer op een voortreffelijke manier. In 1821 werd het door Abraham Meere, orgelmaker te Utrecht, opgeleverd. Het orgel heeft twee klavieren en een aangehangen pedaal en beschikt over 21 stemmen. Na 1821 is het orgel enkele keren gewijzigd. Gelukkig niet zo, dat het oorspronkelijke karakter daardoor werd aangetast. In 1987 heeft Reil het orgel terug gerestaureerd naar zijn originele staat. Vanaf dat moment kun je spreken van een zeer gaaf historisch orgel.

Geopend wordt met het Italienisches Konzert in F (BWV 971). Dit beroemde werk, een levendig, driedelig concerto in Italiaanse stijl, is één van de weinige Bachwerken die tijdens het leven van de componist in druk verschenen.

De Partita super "Herr Christ, der einig Gotts Sohn" (Anhang 77) biedt in zeven variaties over dit prachtige lied ("Christus, met eer gekroonde") een overtuigende indruk van de koraalkunst van de jonge Bach. Het werk is onbekend, misschien niet authentiek, maar van hoge kwaliteit.

Ook de Fantasia in c (BWV 562) is een uitzonderlijk werk. Dit keer wordt niet de Italiaanse, maar de Franse stijl (vooral die van Couperin en De Grigny) geïmiteerd. Het is bekend dat Bach hun composities zeer wist te waarderen en zelfs compleet overschreef.
Uit Das Wohltemperirte Clavier (deel 1) komen Preludium en Fuga in c (BWV 847) en Preludium en Fuga in D (BWV 850). Bach componeerde Preludia en Fuga's in alle toonsoorten (12 tonen keer majeur/mineur = 24), en dat twee maal. Bij uitstek de bron om Bach's onuitputtelijke fugatechniek te leren kennen. Voor vele grote componisten ná Bach (o.a. Beethoven, Schumann, Chopin, Brahms) was het "WTC" een belangrijke inspiratiebron voor hun eigen werk. Voor verscheidene van hen was dit hun dagelijkse "warming up".
Over het lied "Vater unser im Himmelreich" (Het Gebed des Heeren) heeft Bach verscheidene koraalbewerkingen nagelaten. Vier van deze koralen staan op het programma, BWV 636 (Orgelbüchlein), 761 (jeugdwerk), en 682 en 683 (beide uit Dritter Theil der Clavierübung). De laatste is de meest complexe koraalbewerking die Bach schreef, een vijfstemmige, waarin een trio met hectische ritmes is verweven met de melodie in canon. Een unieke luisterervaring!

Als magistraal slotwerk klinkt Preludium, Largo en Fuga in C (BWV 545/529): een groot Preludium en Fuga, met als middendeel een langzaam deel uit één van de Triosonates. In een handschrift uit Bach's tijd komt deze verrassende combinatie voor.

De toegang is uw gift aan de uitgang.

Streekmuseum geeft leven aan moordzaak

Het toneel in volle gang.

SOMMELSDIJK – Zo'n 75 mensen aanschouwden afgelopen zaterdag de toneelvoorstellingen van de moord op de boerderij van boer Bol. Streekmuseum Goeree-Overflakkee voerde het dramastuk meerdere malen uit en gaf er een komische draai aan.

Tekst en foto: Julian Villerius

De voorstelling werd ondersteund door de Droage Keeltjes uit Stad aan 't Haringvliet die het gedicht over de gebeurtenis zongen. "Tegenwoordig communiceert iedereen heel snel met elkaar, maar vroeger werd het nieuws door middel van liedjes verspreid. Wij houden die liedjes in ere met een lach en een traan", vertelt Marlies van Adrighem van de Droage Keeltjes.

Bertrand van den Boogert licht toe: "Dit lied is ook een van de culturele items van Goeree-Overflakkee. Wij als Streekmuseum vertellen de eilandverhalen niet alleen bij de objecten die daar te zien zijn, maar ook naar aanleiding van gezongen en geschreven cultuurhistorische aspecten. Vandaar dat we dit toneel hebben georganiseerd." Bertrand zelf speelt de knecht die de dienstmeid op een gruwelijke manier vermoordt. "Die gruwelijke manier hebben we hier natuurlijk niet nagespeeld. Het is een dramastuk, maar wel met een knipoog."

Het stuk van de moord op de boerderij van Bol is een typisch stukje Stadse historie. Bij de uitvoering was een van de nabestaanden van de knecht aanwezig. Hij had in de familie wel over het tragische voorval gehoord, maar nooit het hele verhaal meegekregen. Zo was hij zaterdagmiddag een laat getuige van het drama in zijn voorgeslacht.

Bekijk ook de video op www.eilandennieuws.nl of op onze Facebookpagina.

Ring Ouddorp vaker op zaterdagen in het seizoen autovrij

OUDDORP - Het centrum van Ouddorp beschikt over een steeds uitgebreider winkelaanbod en gezellige terrassen. Om winkel- en terrasbezoekers in Ouddorp nog gastvrijer te kunnen ontvangen, is besloten om de Ring in Ouddorp vanaf 30 april tot en met 4 september iedere zaterdag tussen 10.00 uur en 20.00 uur autovrij te maken.

Ieder jaar is de Ring in Ouddorp in het zomerseizoen autovrij. Onlangs hield de Ondernemersvereniging Ouddorp een enquête onder haar leden om inzicht te krijgen in de ideeën van de ondernemers om winkel- en terrasbezoekers nog gastvrijer te kunnen ontvangen. Hieruit bleek onder meer dat een verruiming van de autovrije periode meer winkelplezier kan bieden aan voetgangers in het centrum van Ouddorp. Op basis van de uitkomsten van deze enquête en het feit dat op vele zaterdagen evenementen worden georganiseerd in de Ring, is besloten de autovrije periode te verruimen.

Autovrije periode

Vanaf zaterdag 30 april tot en met 4 september is de Ring in Ouddorp iedere zaterdag tussen 10.00 en 20.00 uur niet toegankelijk voor auto's. In de zomerperiode van 2 juli tot en met 4 september is de Ring dagelijks autovrij. Op bijna alle zaterdagen vinden allerlei evenementen en activiteiten plaats. Houd de evenementenprogramma's in de gaten om op de hoogte te blijven.

Dag van de Verloskunde

DIRKSLAND - De verloskundigen van verloskundig centrum CuraVita vieren op 5 mei de internationale dag van de verloskunde. Vanaf donderdag 5 mei starten zij de Facebookcampagne 'Dit is wat ik doe'. Hierbij laten een aantal verloskundigen 7 dagen lang zien welke werkzaamheden zij verrichten. De werkzaamheden waarover zij vertellen lopen uiteen van het begeleiden van een stagiaire tot het volgen van een masteropleiding Physician Assistant Klinisch Verloskundige en van een thuisbevalling tot de visitedienst: "Het werken in de visitedienst is erg leuk en afwisselend, ik ben blij dat ik verloskundige ben!" aldus CuraVita verloskundige Samantha Poortvliet. De campagne kan gevolgd worden via de Facebookpagina van CuraVita: www.facebook.com/verloskundigcentrumcuravita.