info@eilandennieuws.nl
t. 0187 74 54 50

Dinsdag Eilanden-Nieuws

2 oktober 2018

Dinsdag Eilanden-Nieuws 2 oktober 2018


Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: info@eilandennieuws.nl of 0187-745450

Windmolens op de Haringvlietdam

REGIO - De gemeente Hellevoetsluis heeft van de provincie de opdracht gekregen om door middel van windmolens 12 Megawatt (MW) aan vermogen te realiseren. Dat is een kleine hoeveelheid in vergelijking met Goeree-Overflakkee, op het eiland moet er 225 MW worden gerealiseerd. De gemeente Hellevoetsluis heeft na felle weerstand tegen plaatsing op andere locaties besloten om drie windmolens op de Haringvlietdam te plaatsen. Die leveren samen de vereiste 12 MW. De windmolens komen aan de zijde van het Haringvliet, ongeveer ter hoogte van het Aqua Splashpark. De zes windmolens die nu aan de zeezijde staan moeten dan worden weggehaald, omdat de 'wervelstromen' elkaar in de weg zitten. Of de plannen doorgaan is nog afhankelijk van onderzoek naar de gevolgen voor de natuur en de sterkte van de waterkering. Ook als alle onderzoeken positief uitvallen draaien de molens op zijn vroegst in 2020.

Activiteiten voor 55+ krant

GOEREE-OVERFLAKKEE - Eind oktober geeft Eilanden-Nieuws in nauwe samenwerking met Stichting ZIJN weer de 55+-krant uit. In deze bewaaruitgave staan verschillende belangrijke wetenswaardigheden voor de doelgroep: de senioren uit de regio. Een belangrijk deel van deze krant bestaat uit de activiteitenagenda. Wie in het komende winterseizoen activiteiten ontplooid met en voor senioren kan deze vermeld krijgen in de 55+ krant. Deze activiteiten kunnen worden ingestuurd naar redactie@eilandennieuws.nl Aanleveren kan tot maandag 15 oktober.

2 / 28

Agenda

Woensdag 3 oktober

STELLENDAM - 3-gangendiner in "Caleido", Boschietersstraat 6. Inloop vanaf 17.00 uur. Vanaf 17.30 wordt begonnen. Kosten: €7,50, incl. drankjes. Voor opgave of info: 06-23506507 of mail naar: inloopcaleido@gmail.com.

Donderdag 4 oktober

DIRKSLAND – Ontmoetingsmiddag voor mensen met een longziekte in Onder de Wiek, Ring 57. Thema: 'Omgaan met onzekerheden en angst'. Meer info: haringvliet@longpunt.longfonds.nl
DIRKSLAND - Donderdag 4 oktober vanaf 13.00 tot 15.30 uur, haken in het inloophuis "de oude bieb" aan de Kapoenstraat 2.
DIRKSLAND – Inloopdag voor stomaverpleegkundigen voor stomadragers e.a. van 10.00 tot 12.00 uur, in Ver. gebouw Onder de Wiek.
DEN BOMMEL – Koppelklaverjasavond in Bommelstee, Schaapsweg 34. Van 19.30 tot 22.30 uur.

Vrijdag 5 oktober

DIRKSLAND – Kledingbeurs in Zorgcentrum Geldershof, Poldersweegje 2 van 19.00 tot 21.00 uur. Meer info: kledingbeursdirksland@gmail.com
MIDDELHARNIS – Sprokkelmarkt bij de Emmaüskerk, Koningin Julianaweg 64 van 18.30 tot 21.30 uur.
MIDDELHARNIS - Digitaal Oefencafé van 10.00 tot 11.30 uur, in de Bibliotheek Middelharnis. Toegang gratis.

Zaterdag 6 oktober

MIDDELHARNIS – Sprokkelmarkt bij de Emmaüskerk, Koningin Julianaweg 64 van 10.00 tot 15.00 uur.
MIDDELHARNIS – Open kaarttoernooi in Wijkcentrum, Doetinchemsestraat 27 vanaf 13.00 uur.
MIDDELHARNIS – Inzameling Jaarmarkt Herv. Gemeente van 10.00 tot 11.00 uur bij de Hoeksteen aan de Ring of industrieterrein aan de Lorentz 1.
MIDDELHARNIS – Open dag werkgroep Oost-Europa aan Industrieweg 17, van 9.00 tot 14.00 uur. Inleveren gebruikte kleding, huishoudelijke artikelen, incontinentie materiaal, speelgoed enz.
MIDDELHARNIS - Repaircafé aan Simon Stevinweg 49, van 10.00 tot 13.00 uur. Meer info: www.repaircafemiddelharnis.nl.
MIDDELHARNIS – Psalmzangavond Geref. Gem. vanaf 19.30.
OOLTGENSPLAAT – Verkoping Geref. Gem. Van 9.00 tot 13.30 uur, van Weelstraat 1.
OUDDORP – Rommelmarkt met spullen 1950-1960 bij v.d. Linde van 9.00 tot 12.00 uur, Zuidweg.
OUDE-TONGE - Van 10.00 tot 15.00 uur is er Open Schuur bij Houweling Meubelen, Langeweg 41a.
SOMMELSDIJK – Concert Shaare Zedek Koor vanaf 19.30, in Rehobothkerk, Olympiaweg 44.

Zondag 7 oktober

OUDDORP - Jongerendienst Gereformeerde kerk, vanaf 18.30 uur.
OUDDORP – Themadienst Israëlzondag Doopsgezinde Gemeente, vanaf 9.30 uur.

Maandag 8 oktober

ACHTHUIZEN – Kaartmiddag in het Buurthuus, Kloosterstraat 10. Kosten €4,- p./p.
DIRKSLAND – Bespreking mogelijkheden voor 55+ kookclub. Om 10.00 uur in 't Reginahof, Reginahof 1. Iedereen welkom, aanmelden: joke.vandijk@careyn.nl, 06-53861647 of 06-21741712.

Rosemarijn zet snelheidsmeter op Hofdijksweg in werking

Rosemarijn Maniche en heemraad Piet Robijn nemen het bord langs de Hofdijksweg in gebruik.

OUDDORP – Heemraad Piet Robijn en Jan Hogchem (inspectie) van Waterschap Hollandse Delta waren vrijdagmiddag graag naar Ouddorp gekomen om op de Hofdijksweg, schuin tegenover De Mekkerstee, een snelheidsmeter te plaatsen. Dat niet alleen. Het betekende de invulling van een ultieme wens van de 12-jarige Rosemarijn Maniche, leerlinge Helinium college Hellevoetsluis, om gerichte aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid op deze zeer drukke verbindingsweg, die valt onder het beheer van het waterschap.

Door Jaap Ruizeveld

Er zijn drie publiekstrekkers gevestigd aan de verbindingsroute vanaf het centrum van Ouddorp richting buurtschap Oostdijk en Goedereede: Geitenboerderij Mekkerstee, het sportcomplex voetbalvereniging WFB en manege en paardencentrum De Dijkgraaf. Een 60 km-weg die, zo stelt de heemraad, volledig verkeerstechnisch is ingericht en voldoet aan alle daarvoor te stellen eisen. Maar, waar automobilisten echter vaak met te hoge snelheden gebruik van maken. Dan is de verkeersveiligheid in het geding.

Brieven schrijven

Dat aspect was nu juist de reden dat Rosemarijn, wonend aan de Hofdijksweg, deed besluiten om een brief te schrijven aan de gemeente Goeree-Overflakkee om aandacht te vragen voor het doorlopend gesignaleerd probleem. Omdat het hier een weg betreft die valt onder het beheer van het Waterschap zond de gemeente de brief door. Er kwam niet direct een antwoord. Daarom herhaalde de scholiere een aantal weken later haar verzoek. Nu was het raak. Het waterschap nam contact op met de jeugdige briefschrijfster en dat leidde vrij snel daarna tot het plaatsen van de snelheidsmeter, afgelopen vrijdagmiddag.

Vragen om acties

"Wij krijgen veel vragen en verzoeken om acties, zoals het plaatsen van een snelheidsmeter, op wegen die onder ons beheer vallen, zegt Jan Robijn. Het is onmogelijk om op al die verzoeken te kunnen ingaan. De brief van Rosemarijn waarin de aandacht op het thema verkeersveiligheid (met hardrijders) zo centraal was gevestigd, sprong er uit. De Hofdijksweg is bovendien één van de wegen waaraan meerdere druk bezochte vestigingen liggen".

Extra attentie

Voorafgaand aan de inwerkingstelling van de snelheidsmeter was er een korte samenkomst bij de familie Maniche. Daarin werd duidelijk dat Rosemarijn zelf het initiatief tot de actie heeft ondernomen. Gelukkig zijn er nog geen ernstige ongelukken gebeurd. Wel is er een kip doodgereden. Maar waar het hier om gaat is extra attentie te vragen aan de weggebruikers om letsel en narigheid te voorkomen. De meter zal op de huidige locatie vermoedelijk zes weken blijven staan. Het is niet uitgesloten dat de snelheidsmeter daarna nog op een andere plek aan de Hofdijksweg een tijdelijke plaats krijgt of op één van de andere wegen die vallen onder het beheer van het waterschap zal worden neergezet. En voor Rosemarijn was er als cadeautje van het waterschap een tas met fietslampjes die uitgedeeld kunnen worden in haar schoolklas.

Nieuw: vogels kijken op de Menheerscheplaat

MIDDELHARNIS – Krakeenden, slobeenden, kieviten, aalscholvers, zelfs zilverreigers – ze zijn allemaal te zien aan de oever van het Haringvliet. Sinds de opening van een vogelkijkscherm op de Menheerscheplaat, afgelopen vrijdagochtend, is dat gemakkelijker geworden. Wethouder Berend Jan Bruggeman luisterde het officiële moment op met een symbolische openingshandeling: het vastschroeven van een bordje met daarop de naam 'De Visdief'.

Tekst en foto: Kees van Rixoort

Het vogelobservatiepunt is te vinden aan het eind van een nieuw wandelpad van ongeveer 500 meter, volgens de aanduiding op het bordje aan de voet van de Westhavendijk nabij de sluis. Het voert de wandelaar door het ruige gebied van de Menheerscheplaat, dat voorheen hermetisch gesloten was voor het publiek. Onderweg kom je, in dit seizoen, onder andere bloeiende reuzenbalsemien en heemst tegen. Je hoort cetti's zangers en met een beetje geluk kom je reeën en misschien zelfs bevers tegen. Dit door vlier en meidoorn verruigde gebied is een broedplaats voor de blauwborst.

Kuit schieten

Beheerder Staatsbosbeheer heeft de Menheerscheplaat een impuls gegeven door kreekjes uit te baggeren en obstakels te verwijderen. Daardoor heeft het water van het Haringvliet toegang tot het gors en hebben vissen de mogelijkheid om kuit te schieten in de ondiepten.

Een impuls is daarnaast 'De Visdief', die niet alleen hoge maar ook lage kijkspleten heeft, waardoor ook kinderen de vogels goed kunnen bekijken. Er komt nog een informatiepaneel met daarop de meest voorkomende vogels. Voor de oever verrijst medio volgend jaar nog een eilandje, dat net boven water uit steekt. Dat moet een broed- en foerageerplek worden voor kustvogels.

Nationaal Park

De ontwikkelingen op de Menheerscheplaat zijn een onderdeel van een groter geheel, waarin bijvoorbeeld ook het toegankelijk maken van natuurgebied Scheelhoek en het realiseren van een 'vogelkijkboulevard' op de Hellegatsplaten zijn opgenomen. De ambitie is om voor het Haringvliet en de Biesbosch in 2021 het predicaat Nationaal Park binnen te halen. Dat is exact zeshonderd jaar na het ontstaan van de Biesbosch.

Volgens wethouder Bruggeman zijn het wandelpad en het observatiepunt "heel belangrijk" om de natuur te ontsluiten voor bewoners van Goeree-Overflakkee en toeristen. "Dit zet het eiland op de kaart", zei hij nadat hij het bordje had vastgemaakt. "Veel kijkplezier."

De officiële handeling op de Menheerscheplaat was tevens de opening van het Haringvlietweekend, een lang weekend vol activiteiten voor jong en oud om het Haringvliet en de omliggende natuur te ontdekken en te beleven. Daar waren verscheidene organisaties bij betrokken, waaronder IVN Natuureducatie, Natuurmonumenten, het Wereld Natuur Fonds, het Droomfonds en de provincie Zuid-Holland.

Onderhoudssubsidie voor monumenten

GOEREE-OVERFLAKKEE – Er komt bijna 700.000 euro naar Goeree-Overflakkee voor het onderhouden van monumenten. Dat heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bekendgemaakt. Het gaat om geld uit de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM), voor monumentale gebouwen die niet in particulier bezit zijn.

Voor de periode 2019-2025 is ruim 377 ton beschikbaar gesteld voor zestien panden op het eiland. Het gaat bijvoorbeeld om een aantal kerkgebouwen en kerktorens, waaronder die van Sommelsdijk en Nieuwe-Tonge. Verder gaat er geld naar onder andere het Streekmuseum Goeree-Overflakkee, de watertoren bij Dirksland en het raadhuis van Middelharnis. De grootste subsidiebedragen zijn voor Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat (ruim 150.000 euro) en de oude dorpskerk van Oude-Tonge (ruim 105.000 euro).

Daarnaast kan de Molenstichting Goeree-Overflakkee een mooi geldbedrag tegemoet zien. Dat is bedoeld voor het onderhoud van de molens. Voor de meeste molens kan de stichting 30.000 euro bijschrijven. In totaal gaat het om bijna 321.000 euro voor dit draaiende erfgoed.

Verdachte diefstal gereedschap aangehouden

REGIO - Met de aanhouding van een 32-jarige Dirkslander vermoedt de politie dat er een eind is gekomen aan een reeks van inbraken in schuurtjes. In de woning van de verdachte trof de politie een grote hoeveelheid gereedschap aan. Wie is de eigenaar?

Rechercheurs van district Zuid-West stelden na een reeks inbraken in schuurtjes een onderzoek in naar de verdachten. Bij één van de inbraken zijn beelden veiliggesteld. Agenten, die altijd als eerste de beelden van verdachten bekijken, herkenden de 32-jarige verdachte. Vorige week is de man aangehouden en is zijn woning aan het Schelpenpad doorzocht. Hier zijn diverse gestolen goederen aangetroffen. Een 32-jarige vrouw die in de woning aanwezig was is aangehouden voor heling. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Registreren

In de woning is een tiental gestolen goederen aangetroffen. Enkele gedupeerden kregen hun goederen terug omdat zij aangifte hebben gedaan. In een goede aangifte horen registratienummers en specifieke kenmerken van goederen. Vaak, door onwetendheid of door uitstellen, noteren burgers niet de belangrijkste kenmerken. Op het moment dat er gestolen goederen worden aangetroffen kost het voor de rechercheurs heel veel tijd om de eigenaren te vinden. Een goede registratie helpt.

Van wie?

Bij de doorzoeking in de woning werd ook uitleesapparatuur aangetroffen voor auto's. Wij zijn nog op zoek naar de eigenaar van deze uitleesapparatuur. Herkent u dit apparaat neemt u dan contact op met 0900-8844.

Vernieling en diefstal

OUDE-TONGE - Donderdag ontdekte iemand vernieling van een een hoogwerker, die aan de Suisendijk stond. Ook was er brandstof en de accu gestolen. De politie heeft een 19-jarige verdachte aangehouden, die lag te slapen in een auto in de omgeving. In de auto lagen goederen die mogelijk afkomstig zijn van diefstal. De verdachte is de cel in gegaan in het politiebureau in Spijkenisse.

Mosselactie Stellendam

STELLENDAM - De activiteitencommissie van de Hersteld Hervormde Gemeente houdt op zaterdag 13 oktober een mosselactie. Dan zullen er weer heerlijke verse mosselen verkocht worden. De mosselen kosten 3,50 euro voor 1 kilo en 3 kilo voor 9,50 euro. U kunt uw bestelling telefonisch doorgeven t/m 10 oktober a.s. (tussen 19.00 en 20.00 uur) via telefoonnummer 0187 - 486377 of per mail op koersb@outlook.com. Op zaterdagmorgen 13 oktober a.s. tussen 9.00 en 10.30 uur kunt u uw bestelling afhalen bij de Beth-El Kerk aan de Voorstraat te Stellendam.

Boeken en hoeden gevraagd voor verkoopdag

MELISSANT - Voor de verkoopdag van de vrouwenvereniging Tabitha op woensdag 17 oktober is men nog op zoek naar tweedehands hoeden en boeken, wie heeft er misschien nog liggen? Ze kunnen gebracht worden bij mevr. Leijdens-Karzijn, Nolleweg 10, Melissant tel.nr: 0187-603998.

Druk bezocht jubileumfeest Manege Oostmoer

STAD AAN 'T HARINGVLIET – Het jubileumfeest ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van Manege Oostmoer is zaterdag heel succesvol verlopen.

Tekst en foto's: Adri van der Laan

De weersomstandigheden waren ideaal en dit zorgde, samen met het programma, ervoor dat er heel veel mensen de weg naar het jubileumfeest wisten te vinden. Natuurlijk waren er de vaste 'klanten' van de manege, maar ook veel mensen van buitenaf die een kijkje bij de paarden en hun verrichtingen kwamen nemen. Grote publiekstrekker was Britt Dekker, die samen met Grand Prix-amazone Daniëlle van Mierlo, een clinic gaf op haar Friese paard Vito. Veel, vooral jongere fans van Britt, keken ademloos naar de verrichtingen en graag sloten ze na afloop van de clinic aan in een lange rij om een handtekening van Britt Dekker en Daniëlle van Mierlo te bemachtigen.

De familie Kieviet kijkt met voldoening terug op het jubileumfeest. "Het was super geslaagd en de belangstelling was overweldigend", aldus Henk Kieviet junior. Hij kan niet zeggen hoeveel mensen zaterdag naar de manege waren gekomen maar de honderden auto's op het parkeerterrein duidden erop dat er veel meer dan duizend bezoekers waren. Naast het optreden van Britt Dekker waren er nog tal van andere activiteiten, vooral voor de jongere bezoekers. Maar ook veel ouderen lieten aan de familie weten heel erg van het evenement te hebben genoten.

De dag werd afgesloten met een groot feest waar vooral veel zakenrelaties en 'oude' klanten aanwezig waren.
Het was voor de mensen van Manege Oostmoer een drukke maar heel goed verlopen dag. Bij de organisatie en het goede verloop van de dag hebben de 60 á 70 vrijwilligers een belangrijke rol gespeeld, waarvoor de familie heel dankbaar is.

Sponsoractie Stichting Volharding: 'Daar zit je dan, met je goeie gedrag.'

REGIO - "'Nou, succes!' Bam, met een holle klap valt de zware gevangenisdeur in het slot. Een knarsende sleutel, een dubbele 'klik', wegstervende voetstappen van de bewaker.. En daar zit je dan met je goeie gedrag." Zo beginnen de dagboeknotities van één van de elf 'gedetineerden'. Ze liet zich vierentwintig uur lang opsluiten in de Arnhemse Koepelgevangenis en hield daarvan dagboeknotities bij.

Achteraf waren ze het er alle elf over eens: dit was een bijzondere belevenis! De cellen in de – in onbruik geraakte – Koepelgevangenis waren oud en vuil. En onverwarmd. Voor drie deelnemers was de opsluiting geen nieuwe ervaring: Joop Gottmers, Joshua Kotadiny en David Vonk zaten al eerder kortere of langere tijd achter slot en grendel. Voor de andere deelnemers – bestuursleden, twee vrijwilligers en een uitgever van christelijke boeken – was het een nieuwe ervaring om een celdeur van de binnenkant te bekijken. Volledig isolement, grote stilte en zonder smartphone. Zelfs de maaltijd – oer-Hollandse stamppot – moest in de cel genuttigd worden. Gelukkig mochten er wel boeken mee naar binnen. De insluiting bleek voor de meeste deelnemers een soort kloosterervaring te zijn: alle tijd voor bezinning, lezen en gebed.

De onderlinge ontmoetingen, waardevolle gesprekken en hilarische momenten tijdens het luchten en sporten zijn als bijzonder en verrijkend ervaren. Dick den Hertog, één van de deelnemers, verwoordde het zo: 'De samenstelling van onze groep: verschillende mensen, verschillende kerkelijke achtergronden, verschillende culturen, verschillende leeftijden, verschillende communicatiestijlen, verschillende persoonlijkheden. Maar een opvallende overeenkomst: een gezamenlijke passie voor jongeren en ouderen die in de criminaliteit beland zijn. Vaak uit liefdeloze gezinnen, kapotgemaakt door verslaving en in de misère door het maken van verkeerde keuzes. Het verlangen om juist deze mensen de boodschap van hoop en perspectief – het Evangelie van Jezus Christus – te brengen, schiep een sterke band.'

De elf deelnemers gingen achter slot en grendel om geld op te halen voor Stichting Volharding. Deze stichting verspreidt Bijbels en christelijke lectuur (hoofdzakelijk ervaringsverhalen van ex-gedetineerden die tot geloof zijn gekomen) in bijna alle Nederlandse cellencomplexen en een groeiend aantal gevangenissen. De voorlopige eindstand van deze sponsoractie staat op zo'n 13.000,- euro en er druppelen nog altijd donaties binnen. Mensen die alsnog een bijdrage willen leveren kunnen dat doen op www.stichtingvolharding.nl/doneren.

Tijdelijke stop goedereninzameling voor Roemenië

STELLENDAM - Vanwege een ernstig tekort aan opslagcapaciteit is het Roemeniëcomité van de HHG te Stellendam
genoodzaakt een tijdelijke stop in te lassen voor het inzamelen van goederen.

Het gebruikelijke transport in het voorjaar moest uitgesteld worden vanwege een verbouwing van het universiteitsgebouw van ITP, het opleidingsinstituut voor pastors en de uitvalsbasis van de organisatie in Roemenië. De verbouwing is nodig vanwege de groei van het aantal studenten en uitbreiding aantal opleidingen. De bouw is nu in volle gang, wat het ITP-terrein tot een bouwput maakt. Hierdoor is het geplande transport weer vertraagd.

De vertraging zorgt voor grote problemen, omdat de loods waar de goederen voor Roemenië worden verzameld en opgeslagen helemaal vol staat. De organisatie: "Wij hebben dan ook geen andere mogelijkheid dan met onmiddellijke ingang tot nader order een inname stop van goederen in te stellen."

Breien voor Oekraïne bij de 55+-club

OUDDORP - Woensdag 10 oktober wordt er om 14.00 uur gehandwerkt bij de 55+-club in de Dorpstienden in Ouddorp. Bezoekers kunnen dekentjes, mutsjes en sjaals breien of haken.

De kledingstukken zijn bedoeld voor kinderen in Oekraïne. Tanja Troost van Koppen zorgt dat de spullen bij de juiste personen terecht komen. Bezoekers wordt gevraagd om zelf brei- of haaknaalden en wol mee te nemen. Meer weten? Neem dan contact op met Joke van Dam tel. 0187-682319. Om 13.00 uur start het koersballen. Op woensdag 17 oktober is er een sjoelcompetitie.

Anne Verhoek is grootste pechvogel tijdens de Omloop "Ik kan inmiddels weer normaal lopen"

Pechvogel Anne Verhoek rechts op de foto brak haar middenvoetsbeentje. Toch wil ze volgend jaar weer meedoen.

GOEREE-OVERFLAKKEE - Eilanden-Nieuws reikt dit jaar de pechvogelaward uit voor de deelnemer aan de Omloop met de meeste pech. De (on)gelukkige is Anne Verhoek uit Heerhugowaard.

Door Lars Jacobusse

Anne doet regelmatig mee aan grote wandelevenementen, zoals de Dam tot Dam-loop. Aan oefening en conditie lag het dus niet. "De vrouw van mijn moeder had mijn moeder en mij vorig jaar overtuigd om mee te doen met de Omloop. Toen lukte het niet om de finish te halen. Ook dit jaar besloten we mee te doen." vertelt Anne. "Dus we zijn naar het eiland getogen en ik was vast van plan om 'm deze keer helemaal uit te lopen." Aanvankelijk gaat alles goed, maar op een gegeven moment krijgt ze last van pijn in haar voet. "Bij 50 kilometer strompelde ik moeizaam verder. Ik wilde per se de finish halen. Bij zestig kilometer was er een tussenstop, dus ik dacht daar even uit te rusten en hoopte dat het daarna wel weer zou gaan."

Anne bij de EHBO.

Maar die vlieger ging niet op. Anne komt bij de EHBO-post terecht en daar wordt geconstateerd dat ze een gescheurd middenvoetsbeentje heeft. Uiteindelijk vertrekt ze met de auto. Ze weet zelf ook nog steeds niet goed hoe ze al die kilometers heeft door kunnen lopen met een gescheurd middenvoetsbeentje: "Ik ben een doorzetter en ik moest en zou de eindstreep halen. Dat zal het wel zijn." zegt ze. "Er is me verteld dat het wel zes weken duurt eer mijn voet er weer een beetje bovenop is. Ik kan inmiddels weer normaal lopen, maar rennen gaat nog niet."

Dat Anne een doorzetter is behoeft geen betoog. Dat wordt nog onderstreept door haar toekomstplannen wat betreft het wandelen. De finish is nog even uitgesteld voor Anne, maar wat haar betreft kom er van dat uitstel zeker geen afstel: "ik wil nog steeds graag de Omloop een keer helemaal hebben gelopen. Dus volgende keer beter." Of ze hem volgend jaar wel of niet haalt: ze is officieel de Pechvogel van de Omloop 2018 en ontvangt de dinerbon om het leed te verzachten.

Kinderconcert de Hoop zéér geslaagd

OUDDORP - Het woord 'tjokvol' is wel van toepassing op het kinderconcert 'Puss in boots @ the Circus' dat fanfareorkest De Hoop vrijdag organiseerde. De sporthal van de Dorpstienden in Ouddorp was omgetoverd tot een spectaculair circus en ruim voor aanvang stond er al een rij tot buiten.

Er was in de weken voorafgaand veel aandacht besteed aan het concert. De kinderen van de groepen 4, 5 en 6 van OBS het Stellegors, CNS Zomerland, CBS het Kompas en OBS de Westhoek hadden al bezoek gehad van verschillende leden uit het orkest. Zij kwamen met een auto, afgeladen met instrumenten, richting de scholen om kennis te maken met alle koperinstrumenten uit de fanfare. Als een echt orkest begeleidde de kinderen een lied en deden een poging om het allerhardst op de instrumenten te blazen. De meter gaf hierbij aan dat de kinderen van het Kompas uit Stellendam de meeste decibellen wisten te produceren.

Wie zich in de wereld van social media begeeft kon er ook hier niet om heen, Maestro – de circusdirecteur en Puss – de gelaarsde kat waren al sinds augustus aan het vloggen. Ze moedigden de kinderen aan om mee te doen tijdens het concert en vlogs in te sturen. Tijdens de avond van het concert werd alle aandacht beloond, want er hadden heel veel ouders en enthousiaste kinderen de weg naar de Dorpstienden gevonden. Het verhaal van de gelaarsde kat, in een modern jasje gestoken, werd begeleid door het voltallige fanfareorkest. Daarna kwam het circus, waar de vlogs van de kinderen vertoond werden, Madelief en Floor Kaaisteker live trucjes deden met Ztringz en Tim Breederland zijn vette Free Run moves vertoonde.

Alle kinderen mochten met het laatste nummer meedoen en aan het einde van het concert konden alle instrumenten van het fanfareorkest uitgeprobeerd worden. Kinderen die enthousiast zijn geworden kunnen met het nieuwe project meedoen: 'Circus Pling Plong'. "Je leert dan alles over muziek en het bespelen van een instrument, want met elkaar muziek maken is het allerleukst! Geef je dus snel op en/of mail naar jeugdorkest@fanfaredehoop.nl voor meer informatie". aldus de organisatie.

Moeders en vaders (in spé) bezoeken 9-maandenmarkt

DIRKSLAND - Op zaterdag 22 september organiseerde verloskundig centrum CuraVita een 9-maandenmarkt. Een flink aantal moeders (in spé) en vaders (in spé) kwamen op de markt af.

Voor de (toekomstige) ouders was er een veel informatie te halen over onder andere kraamzorg, het gebruik van draagdoeken, kinderfysiotherapie en borstvoeding. Ook waren er leuke producten te koop, zoals geboortekaartjes, kleding, gezonde vitaminen en make-up.

Naast informatie en de verkoop van diverse producten, organiseerde CuraVita ook een aantal leuke activiteiten. Het maken van een echo van je kindje was een grote trekpleister. De toekomstige moeders maakten hier gretig gebruik van en toonden met trots hun kleine aan familie en vrienden. Ook lieten veel zwangeren hun 'dikke' buik vastleggen op een silhouetfoto. Een rondleiding op de kraamsuites waar uitleg was over het gebruik van de kraamsuites en alles rondom de bevalling mocht niet ontbreken.

Op stap met de baardmannetjes

GOEREE-OVERFLAKKEE - Zo'n 1.500 bewoners van de Zuid-Hollandse eilanden namen de uitnodiging aan van de samenwerkende natuurorganisaties van het Droomfondsproject Haringvliet en bezochten afgelopen zaterdag Brakke Zaterdag. Het uitgebreide programma trok een divers publiek. Naast de vele leuke natuuractiviteiten waren ook de informatieve excursies over de ontwikkelingen rond het Haringvliet in trek.

In het natuurgebied Scheelhoek in Stellendam dat normaal gesproken niet toegankelijk is voor publiek stond tijdens Brakke Zaterdag het hek wijd open. Met respect voor de natuur was er een divers programma aan activiteiten opgezet. De vogelexcursies met de Baardmannetjes (Nico de Haan en Hans Dorrestijn), de fietsexcursies met Camilla Dreef naar de Kwade Hoek en de natuurfotografieworkshops waren al snel volgeboekt. Maar gelukkig was er nog veel meer te doen, zoals proeven van de brandnetelsoep en insecten bij de natuurkok, een yogales voor kinderen en hun ouders waarbij het dierenleven centraal stond, een theatervoorstelling van de big bugs en voor de actievelingen een lesje bootcamp. Jong en oud wisten Brakke Zaterdag te vinden en zich uren te vermaken. De kinderen konden geen genoeg krijgen van het bouwen van meterslange waterbanen, het timmeren van een vogelhuisje en het poppen van popcorn boven een vuurtje.

Ook de meer informatieve excursies waren in trek. Daarin werd verteld over de ontwikkelingen rond het Haringvliet. Nog even en de Haringvlietsluizen gaan op een kier. Vissen als zalm en paling kunnen dan weer tussen zee en rivier trekken en het water van het Haringvliet wordt weer gedeeltelijk brak. Vandaar de titel Brakke Zaterdag.

Al 95 jaar als een vis in het water op de Eben-Haëzerschool

GOEDEREEDE-HAVENHOOFD - De Eben-Haëzerschool op Goedereede-Havenhoofd bestaat 95 jaar. En dat werd gevierd! Afgelopen vrijdag was de slotviering van het project 'Als een vis in het water', waarmee dit jubileum werd gevierd.

Door Lars Jacobusse

Een meisje zet een woeste blik op richting het publiek en onder het uiten van harde kreten springt ze watervlug van de ene in de andere karate-houding. De meisjes van groep 4 maken ingewikkelde bewegingen met touwtjes waar uiteindelijk een figuur uit komt. Een ander 'toneelgroepje' speelt op een hilarische manier schooltje. Er gaat van alles mis en van lesgeven komt weinig terecht. De leerlingen van de Eben Haëzerschool beginnen vandaag met een talentenconcert en presenteren trots hun kunnen.

"Wat we vooral laten zien is hoe er nu aan toegaat op onze school" vertelt directeur Jos Koopman-Tanis. "De focus ligt dus niet op die 95 jaar. Na het talentenconcert staat het christelijke lied centraal. De lofzang aan God, dat wat Hij al 95 jaar heeft gegeven, daar gaat het om. Daarnaast is deze dag een open huis over hoe we hier kinderen 21e-eeuwse vaardigheden bijbrengen. Daarbij gaat het om onderzoekend leren, in teamverband werken, resultaten presenteren en met moderne ict-toepassingen werken."

En dat is allemaal te herleiden tot het thema 'Als een vis in het water'. "Dat thema hebben we deze maand verbonden aan onze identiteit door in te gaan op water in de Bijbel" vertelt de directeur. "Daarnaast hebben we het verbonden met onze omgeving, Goedereede en de visserij. Maar ook met de omgeving in ruimere zin. We hebben een zwemestafette gehouden waarbij € 2000,- is opgehaald voor UNCHR. Tenslotte heeft het thema ook te maken met de school zelf, dat je jezelf hier als een vis in het water voelt." En hoewel de kinderen van de Eben-Haëzerschool het natuurlijk best spannend vinden op het podium, hebben ze dat laatste toch wel duidelijk weten te maken.

Geslaagde eerste editie Haringvlietloop 2018

MIDDELHARNIS - Zaterdag 29 september werd op het Havenhoofd van Middelharnis de eerste editie van de Haringvlietloop gehouden. Met veel zon, 17 graden en een zwakke zuidenwind waren de omstandigheden prima voor de Kids-loop voor de jeugd en de 5 en 10 km wedstrijd voor volwassenen.

Op een uitdagend parcours over het strandje en dwars door de nieuwe natuurspeeltuin liepen de aller jongste deelnemers (2 t/m 6 jaar) een afstand van 500 meter. Als eerste kwam Karlijn Bezuijen uit Stellendam over de finish, gevolgd door Dane Middelburg en de broers Sem en Jayce Buth. De jeugd van 7 t/m 11 jaar liep 1000 meter. Deze afstand werd gewonnen door Sem Groen uit Hellevoetsluis, tweede werd Sophie van der Putte en derde Lieke Visser.

Voor de volwassenen had de organisatie een parcours van 5 kilometer lengte over de buitendijk tussen het Havenhoofd van Middelharnis en Stad aan het Haringvliet uitgezet. Eric-Paul Boeters uit Middelharnis zette de snelste tijd neer in 17 minuten en 24 seconden. Adriene van Voorthuizen finishte als eerste dame in 25.14.

De deelnemers aan de 10 kilometerloop liepen twee rondjes over hetzelfde parcours. Als eerste kwam Jan Kegge uit Goedereede over de finish in een tijd van 36 minuten en 34 seconden en bij de dames ging de zege naar Eva van Damme eveneens uit Goedereede in 41.58.
Na de prijsuitreiking konden de deelnemers en het publiek zich vermaken met verschillende activiteiten op het start- en finishterrein, georganiseerd door de medewerkers van Kika Goeree-Overflakkee. Kika ambassadeur Kees Witte mocht als afsluiting van deze mooie sportieve dag een cheque ter waarde van 1359 euro in ontvangst nemen.

Medewerkers Esselink bedwingen bergen voor kindslaven

MIDDELHARNIS - Esselink Groep heeft een traditie opgebouwd als het gaat om samenwerking met Woord en Daad. Dit jaar waren werknemers van Esselink en de door dit bedrijf beheerde GAMMA-vestigingen (en niet alleen zij, maar iedereen die het leuk vindt) welkom om mee te doen aan het bedwingen van de Mont Ventoux. Zaterdag Afgelopen zaterdag 23 september was het zover.

Tekst: Lars Jacobusse Foto's: Fam. van Dieren

Dit keer viel de actie in het kader van 'Sport for Others', een evenement georganiseerd door Woord en Daad, in samenwerking met VakanZ. "Waar het om gaat is dat de deelnemers lopend, fietsend of steppend de berg op gaan. En er zijn er die een paar keer op en neer gaan." vertelt Teus van Dieren, oud-directeur van Esselink en de aanjager van de deelname door dit bedrijf.

Kindslaven

Het geld dat wordt opgebracht gaat deze keer naar kindslaven in Haïti. In dit land zijn 300.000 kindslaven. Door het geld van Sport for Others kunnen deze kinderen naar school, krijgen ze een veilig thuis en psychosociale hulp. En misschien nog wel belangrijker: er komt weer perspectief in hun leven. Daarvoor werkt Woord en Daad er ook aan dat er voor de jongeren daar voldoende scholing en banen zijn, aansluitend bij de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Hébben jongeren eenmaal een zelfstandig bestaan opgebouwd, dan zijn ze in staat om in hun land ook anderen de kans te bieden die ze zelf kregen.

Alles uit de kast voor duizend euro

"De bedoeling is dat een deelnemer minstens duizend euro bij elkaar gesponsord krijgt voor het goede doel" vertelt de enthousiaste organisator van het 'Esselink-team'. "Er waren bijvoorbeeld vier broers die met elkaar achtduizend euro bij elkaar brachten. Maar wat misschien nog wel mooier is: iemand die niet de connecties en de mogelijkheden heeft om zoveel geld bij elkaar te brengen maar oliebollen gaat bakken, een flessenactie organiseert en kortom heel veel energie steekt in het bij elkaar halen van die duizend euro." Uiteindelijk bracht het team van Esselink, dat bestond uit 42 mensen (en daarnaast 8 vrijwilligers ter ondersteuning), 80.000,- euro bij elkaar.

Kerk in de tent

"Wat ik het mooiste vind, is de saamhorigheid" vertelt Teus van Dieren. "Ook dit jaar waren we echt een hechte club. Mensen gingen bijvoorbeeld samen verzinnen wat ze wilden eten en het maken. Op zondag hadden we 's ochtends kerk in een tent. Er waren in totaal 160 deelnemers uit Nederland gekomen voor dit evenement. Daar zat ook een predikant bij. De vorige dag had iedereen zich afgepeigerd maar deze dominee stond die morgen alweer vol vuur achter een kathedertje. Er waren ook wel ongelovige collega's bij, maar die vonden het toch mooi. Omdat je op een hele andere manier, in een andere setting bij elkaar bent als collega's. Een kerkdienst geeft daar blijkbaar een extra lading aan."

Uitdaging van 1912 meter

Het is niet de eerste keer dat Esselink aan een actie van Woord en Daad meedoet. Eerder deden ze mee met de actie Loop/Fiets voor een Huis. De Esselink Groep was een vaste waarde bij deze acties, gehouden in Valloire. Maar deze acties stopten en het was geen optie voor Esselink om helemaal niks te doen. Dus werd algauw dit alternatief gevonden. Met een lastig te bedwingen top van 1912 meter is de Mont Ventoux een flinke uitdaging. Maar jong en oud slaagde erin de missie te volbrengen. Zo was er ook een team de 'drie donnetjes' dat bestond uit een vader en zijn dochters van 12 en 14 jaar.

Toekomstplannen

Op de vraag of Esselink volgend jaar weer meedoet, kan van Dieren geen uitsluitsel geven: "de regelgeving om iets op Mont Ventoux te mogen organiseren wordt strenger. Maar als het enigszins kan wel." Iedereen die geïnteresseerd is in het evenement, kan een kijkje nemen op www.sportforothers.com.

Gastouderbureau 'bij Humpie' gestart op Goeree-Overflakkee

Ina Los (links) en Natalie van Hoorn. Foto gemaakt door: Ruben Frencken, Frencken photography.

DIRKSLAND - Per 1 oktober is er een nieuw lokaal gastouderbureau op Goeree-Overflakkee actief. Met de komst van 'bij Humpie' kunnen vraagouders met behulp van het bureau een geschikte gastouder vinden voor hun kinderen. Door de groeiende vraag naar goede, flexibele maar vooral betaalbare opvang is het gastouderschap voor veel mensen echt een uitkomst.

Gastouderbureau 'bij Humpie' is opgezet door Natalie van Hoorn, getrouwd en moeder van 2 kinderen. Hierdoor is zij goed op de hoogte van het 'opvangprobleem' op Goeree-Overflakkee. Ze zegt: "Uiteraard wilt u het aller beste voor uw kind(eren), een fijne betrouwbare opvang in huiselijke kring, maar het is ook van belang dat er aan alle veiligheids-, gezondheids- en kwaliteitseisen wordt voldaan." Als ouder kunt u vaak in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, hiervoor dient de gastouder te voldoen aan alle eisen en te zijn ingeschreven bij een gecertificeerd gastouderbureau. Gastouderbureau 'bij Humpie' is landelijk geregistreerd en gemeentelijk erkend en daarom een goede keus!

Ina Los (persoonlijke coach) feliciteert Natalie van Hoorn (eigenaresse) met de officiële start van gastouderbureau 'bij Humpie'. "Ik ben super blij met coaching die ik heb gekregen van Ina Los, zij heeft mij goed geholpen tijdens de opstartfase. Een ervaren vrouw die een glansrijke toekomst ziet voor 'bij Humpie'." Vertelt Natalie enthousiast. Ze geeft uitleg over de plannen: "Wij ondersteunen de gastouders om aan de wettelijke eisen voor gastouderschap te voldoen, geven begeleiding en bieden aanvullende scholing aan. Daarnaast zorgen wij voor een geschikte match bij gast- en vraagouders en regelen wij al het papierwerk. Periodieke evaluatie zorgt ervoor dat alles op rolletjes blijft lopen. Mocht u al een geschikte gastouder gevonden hebben, ook dan kunt u zich samen bij ons inschrijven. U staat vrij om zich in te schrijven bij een bureau van uw keuze. Een gastouder mag bij meerdere bureau's ingeschreven staan. Wij bieden opvang aan en zoeken gastouders."

Neem voor meer informatie contact op met gastouderbureau 'bij Humpie' via 06-15426931 of via info@bijhumpie.nl. Of volg Bij Humpie op Facebook.

Nieuw bestuur Dirkslandse Oranjevereniging

Het oude en nieuwe bestuur op de foto.

DIRKSLAND - Op de algemene ledenvergadering van de Oranjevereniging Dirksland, die bij restaurant 't Anker werd gehouden, zwaaide het bestuur van de vereniging af.

Afgelopen jaar gaf het bestuur aan te willen stoppen en dat het tijd was op zoek te gaan naar een nieuw, fris team dat het stokje over zou willen nemen. Dat is gelukt.
In de algemene ledenvergadering werd officieel besloten dat dit nieuwe team de taak van bestuur op zich gaat nemen. Verder zal het oude bestuur klaar staan voor vragen en hulp.
"Langs deze weg bedanken wij iedereen die zich de afgelopen jaren heeft ingezet en die dit hopelijk blijven doen. Of het nu de mensen zijn die ieder jaar weer de lampjes ophangen en opruimen, helpen of zingen bij de aubade, de contributie innen etc. Dankzij al deze vrijwilligers is Koningsdag altijd weer een enorm succes, en natuurlijk niet te vergeten alle sponsoren en leden die dit alles mede mogelijk maken", aldus het nieuwe bestuur. "Ook wij willen graag weten hoe fijn we het vinden dat Dirksland zoveel vrijwilligers en leden heeft die altijd klaar staan voor de vereniging. We kijken dan ook erg uit naar nieuwe ontwikkelingen om onze leden en vrijwilligers er nog meer bij te betrekken. Wij horen graag van de leden wat we kunnen vernieuwen of verbeteren, zodat we er samen weer een fantastisch oranjejaar van kunnen gaan maken".
Ideeën, tips en opmerkingen kunnen doorgestuurd naar ovdirksland@gmail.com.

Aftrap Rabobank verenigings-ondersteuningstraject.

REGIO - Vorige week was een HCGO-delegatie te gast bij HC de Hoeksche Waard waar de formele afslag van het Rabobank verenigingsondersteunings-traject plaatsvond. HCGO wordt de komende tijd intensief begeleid door Rotterdam Sportsupport en Rabobank Het Haringvliet in het streven om in de nabije toekomst een eigen accommodatie / clubhuis te realiseren. Onder de noemer Het Verhaal van HCGO. Tijdens deze avond werden door alle zes aanwezige verenigingen de formele contracten getekend: Martijn Blok van Rotterdam Sportsupport, HCGO secretaris Diederik Duijser en Directeur bedrijven Rabobank Het Haringvliet Wim Nobel ondertekenden de overeenkomst.

Deze week gelegenheid voor een HPV of MenACWY-vaccinatie

SOMMELSDIJK - Op woensdag 3 oktober organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) een vaccinatiemiddag in Sporthal De Staver aan de Olympiaweg 32 in Sommelsdijk. We vaccineren van 13.00 tot 14.30 uur en van 14.45 tot 16.00 uur. Alle jongeren die in aanmerking komen voor een HPV of MenACWY-vaccinatie hebben per post een uitnodigingsbrief ontvangen.

Meisjes die dit jaar 13 worden, ontvangen deze middag de vaccinatie tegen het baarmoederhalskankervirus (HPV). Dit gebeurt om deze ernstige ziekte zoveel mogelijk te voorkomen. De afkorting HPV staat voor humaan papillomavirus, het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. De twee HPV-varianten waartegen gevaccineerd wordt veroorzaken zo'n 70% van alle gevallen van baarmoederhalskanker. Hiertegen kunnen meisjes zich laten inenten. Er zijn twee prikken nodig om voldoende bescherming te krijgen. Omdat het vaccin niet tegen alle typen baarmoederhalskanker beschermt, blijft het belangrijk dat de meisjes zich later laten controleren, bijvoorbeeld door het uitstrijkje van het bevolkingsonderzoek.

Meningokokkenziekte

Alle jongeren geboren tussen 1 mei 2004 en 31 december 2004, ontvangen deze middag de vaccinatie tegen de meningokokkenziekte (typen A, C, W en Y). De meningokokkenziekte is overdraagbaar van mens op mens en kan leiden tot hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging en zelfs overlijden. Veelal komt dit voor bij gezonde jongeren. Het aantal ziektegevallen neemt de afgelopen jaren hard toe, voornamelijk door toedoen van het type W. Ook al is momenteel de kans om ziek te worden door de meningokokken W nog heel gering, is het vaccineren van deze groep jongeren belangrijk om verdere toename in de nabije toekomst te voorkomen.

Vragen over vaccinaties?

De professionals van het CJG staan voor u klaar om meer informatie te geven en vragen te beantwoorden. Dit kan telefonisch, via sociale media, een consult of de themapagina 'Vaccinaties'. Kijk hiervoor op centrumvoorjeugdengezin.nl. Op de website eenprikzogepiept.nl vindt u een overzicht van alle vaccinatiedagen.
Speciaal voor jongeren is er de website deelditnietmetjevrienden.nl waar het RIVM uitlegt wat de meningokokkenziekte is en hoe de prik werkt. Ouders van kinderen kunnen terecht op de website van het RIVM.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin maakt gezond en veilig opgroeien mogelijk in Goeree-Overflakkee. Het uitvoeren van de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma is een basistaak van het CJG. Jongeren kunnen op de verschillende vaccinatiedagen makkelijk en snel een vaccinatie halen. Voor deze vaccinaties worden zij persoonlijk uitgenodigd. Er is altijd een priklocatie in de buurt en de vaccinaties zijn gratis.

Beleef de vogeltrek in Ouddorp

BROUWERSDAM - Op zaterdag 6 oktober aanstaande neemt vogelwerkgroep NLGO (Natuur en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee) samen met Vogelbescherming Nederland deel aan de internationale vogelteldag, de Euro Birdwatch.

In meer dan 35 landen in heel Europa worden op deze dag trekvogels geteld. In Nederland gebeurt dit op meer dan 150 telposten. Leden van de vogelwerkgroep staat vanaf 08:00 uur bij de telpost Brouwersdam te Ouddorp. Vogelbescherming Nederland maakt op zaterdagavond de top 10 van meest getelde trekvogels bekend.

Het najaar is dé tijd van het jaar om recordaantallen vogels te zien. Veel vogels die bij ons hebben gebroed trekken nu naar het warmere zuiden. Vanuit het hoge noorden komen vogels naar ons land om te overwinteren of ze trekken in die tijd door ons land. Bij helder weer zie je ze letterlijk vliegen, vaak in grote groepen.

Voor vogelaars is dit hét moment van het jaar om naar buiten te gaan, de vogels te zien én te tellen. Op ruim 150 locaties kunt u ze op 6 oktober vanaf zonsopgang tegenkomen. Ook bij de Brouwersdam wordt druk geteld. De Vogelwerkgroep van het NLGO is bij de aanzet van de dijk aan de zeezijde vanaf 8.00 uur paraat om de overvliegende vogels te turven. De telling duurt tot ongeveer 12.00 uur. Vorig jaar werd in Nederland tijdens de BirdWatch 246.189 vogels geteld, 199 soorten in totaal. Spreeuw, vink en graspieper vormden de top 3.

Gratis surfclinic voor deelnemers GO4Water

GOEREE-OVERFLAKEE - Op Goeree-Overflakkee maakten basisschoolleerlingen de afgelopen jaren kennis met verschillende watersporten via het programma GO4Water. De gemeente Goeree-Overflakkee stimuleert kinderen via dit programma om meer te watersporten en te bewegen.

Op woensdag 10 oktober vindt er voor de deelnemers een gratis surfclinic plaats. Kinderen kunnen zich hier voor aanmelden. De kinderen beoefenden tijdens het programma verschillende watersporten, zoals windsurfen, golfsurfen, SUP'en, kajakken, bodyboarden, skimboarden, slacklinen, longboarden en powerkiten op verschillende locaties aan de Brouwersdam. Dit is mogelijk dankzij de unieke ligging aan de Noordzee en de Grevelingen. Vanwege de weersomstandigheden is dit de ideale uitvalsbasis voor surfers wereldwijd. Bovendien wordt de Brouwersdam door deze unieke omstandigheden geroemd door nationale en internationale surfers en gezien als dé watersportbestemming van Nederland.

Windsurfclinic tijdens Dam-X Event

Op woensdag 10 oktober organiseert Zeil- & Surfcentrum Brouwersdam in samenwerking met de gemeente Goeree-Overflakkee een middag waarbij de deelnemers van GO4Water een gratis windsurfclinic op het Grevelingenmeer krijgen. Dit is tijdens het DAM-X event waar het Europees Kampioenschap freestyle windsurfen plaatsvindt. Kinderen kunnen er dus meteen hun idolen ontmoeten! Kinderen die niet meer van het water af zijn te krijgen, zijn van harte welkom. Op deze dag wordt namelijk windsurftalent gescout, en wie weet worden er deelnemers aan de clinic uitgenodigd voor het talent scouting vervolgtraject!

Deze middag wordt georganiseerd tijdens DAM-X bij Zeil-& Surfcentrum Brouwersdam (Ossenhoek 1, Ouddorp). Dit watersportcentrum is uniek in Nederland. Hier krijgen jonge talenten, ook wel rookies genoemd in de surfwereld, de kans om door te groeien tot professioneel windsurfer.

Aanmelden

De gratis surfclinic is op woensdag 10 oktober van 14.00 tot 17.00 uur. Deelnemers kunnen zich vóór vrijdag 5 oktober aanmelden via e-mailadres: info@dam-x.com.

Lezing "(Geen) Wifi op School?"

GOEREE-OVERFLAKKEE - Sinds de jaren 80 nemen elektromagnetische velden, ofwel stralingsbronnen om ons heen snel toe. Denk maar aan smartphones, Wifi-routers en zendmasten. Die maken gebruik van digitaal gepulste straling om informatie over te zenden. Je ziet het niet en hoort het niet, maar het is er wel. Wat zijn de mogelijke gezondheidseffecten, bijvoorbeeld voor kinderen op school?

Hierover wordt een lezing gehouden. Er zal uitleg gegeven worden over enkele basisbegrippen zoals 'wat zijn eigenlijk elektromagnetische velden', er zal kort iets verteld worden over de huidige stand van het wetenschappelijk onderzoek op dit gebied en de ontwikkelingen in binnen- en buitenland. Ook zal er een kleine meetdemonstratie gegeven worden van enkele stralingsbronnen in onze omgeving. Verder zullen er praktische tips gegeven worden hoe straling te verminderen, op school, thuis en op het werk. Ook is er gelegenheid voor discussie en het stellen van vragen.
De lezing zal gegeven worden door Mw. C. Schooneveld. Zij is ervaringsdeskundige op gebied van elektrogevoeligheid (EHS) en houdt zich sinds 1998 bezig met leven en werken met deze aandoening. Haar missie is om via advieswerk aan particulieren, overheden, medische instanties en bedrijven Nederland bewust te maken van stralingsrisico's én technische oplossingen.
Deze lezing wordt georganiseerd door de werkgroep "Straling Bewust Goeree-Overflakkee". Deze werkgroep bestaat momenteel uit 5 leden en is opgericht in 2017. Zij heeft o.a. als doel mensen bewust te maken van de risico's die de techniek van mobiele communicatie met zich meebrengt en ook dat men zelf maatregelen kan nemen om straling van mobiele communicatie te verminderen.

Aanvang lezing: 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. Toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Locatie: fam. van der Velde, Nieuwlandsedijk 3, 3245 LB Sommelsdijk.
Graag van tevoren aanmelden via akrpl@online.nl of telefonisch 601104

Uitslag Orgelconcours 2018

V.l.n.r.: Auke Kieviet, Jaap Jan Stouten en Jaap de Vos en op de achtergrond Wouter van der Wilt en Kees van Houten. Foto: Jan Verduijn.

OUDE-TONGE - Het op zaterdag 29 september gehouden orgelconcours voor amateurorganisten in Oude-Tonge is gewonnen door (in alfabetische volgorde) Auke Kieviet, Jaap Jan Stouten en Jaap de Vos. Het tweejaarlijkse evenement speelde zich af rond het Frobenius-orgel in de Hervormde Kerk in Oude-Tonge, dit jaar voor de eenentwintigste keer. Er waren dit jaar twaalf deelnemers, overwegend afkomstig uit Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland.

De deelnemers speelden een programma van maximaal twaalf minuten dat bestond uit een verplicht werk en een vrij werk. Voor het verplichte werk kon gekozen worden uit een bewerking van het lied "Allein Gott in der Höh' sei Ehr".
Bij het vrije werk vielen composities te beluisteren van Bach, Handel, Vetter, Böhm, Weckmann, Scheidemann, Krebs, Walther, Reger, Pachelbel, Sweelinck, Buxtehude, Post, Wammes en Heiler.

De jury, bestaande uit Kees van Houten en Wouter van der Wilt, had de taak om de drie winnaars uit de twaalf deelnemers te kiezen. Auke Kieviet (leerling van Paul Kieviet) kreeg veel waardering voor de uitvoering van de Tanz-Toccata, een technisch veeleisend werk van componist Anton Heller. Daarnaast oogstte hij veel respect voor de uitwerking van de prachtige Bachtrio BWV 664, met interessante opmerking vanuit de persoonlijke visie van jurylid en Bachkenner Kees van Houten. Jaap Jan Stouten, ook leerling van Paul Kieviet, zette twee werken van Bohm op een voortreffelijke wijze neer. 'Allein Gott in der Höh' sei Ehr' werd op een prachtige, voorname en grootse wijze gespeeld. Het bijzondere koraalvoorspel 'Vater unser' kreeg veel waardering voor de subtiele aanpak met z'n vele versieringen. Jaap de Vos (leerling van Martien de Vos) speelde een werk van Sweelinck, waarbij de articulaties en timing veel lof opleverden. Daarnaast speelde de Jaap een werkelijk prachtig uitgevoerde Praeludium in G Minor (BuxWV 148) van Buxtehude vanuit de Stylus Phantasticus (fantasierijke stijl)

Traditiegetrouw werd in Oude-Tonge de puntenverdeling tussen de drie winnaars niet bekend gemaakt om het competitie-element niet al te zeer te benadrukken. 's Avonds reikte de voorzitter van de vereniging van orgelvrienden, Krijn Padmos, de prijzen uit en speelden de drie winnaars samen met de juryleden een concert.

Dit concours werd mogelijk gemaakt door het Paul van Hessen Fonds van de Lionsclub afdeling Goeree-Overflakkee en door de Vereniging van Orgelvrienden.

Mission Music Concert met Urker mannenkoor Soli Deo Gloria

MIDDELHARNIS – Voor zaterdag 13 oktober organiseert Mission Music Concerten een Koor- en samenzangconcert in de Hervormde kerk te Middelharnis.

Aan dit concert hoopt het bekende mannenkoor Soli Deo Gloria uit Urk o.l.v. dirigent en pianist Jaap Kramer medewerking te verlenen. Verder werken mee de solisten Laura Struik, Lize den Ouden en Renske Chevalking. Naast veel koor- en solozang van genoemde solisten zal er ook ruimte zijn voor samenzang die op het orgel zal worden begeleid door de organist Matthijs van der Wilt. Het belooft een prachtig concert te worden met een zeer gevarieerd programma t.b.v. het project Living Water Village in Borneo. Het concert vangt aan om 19.30 uur en de kerk is open om 18.45 uur. Kaarten voor dit concert zijn te bestellen via: missionmusicconcerten@gmail.com of voor aanvang van het concert bij de ingang van de kerk .
De toegang voor volwassenen bedraagt € 12.50 per persoon en voor kinderen tot en met 12 jaar € 5,- per persoon.

Kortingsbon

€ 2,-
Mission Music Concert in de Hervormde Kerk van Middelharnis. Zaterdag 13 oktober. Aanvang 20.00 uur. Medewerking Soli Deo Gloria uit Urk, o.l.v. Jaap Kramer. De korting wordt verrekend bij de kassa, alleen als deze bon volledig is ingevuld.
Naam
Adres
Email

Muzikaal Feest met Fiori Musicali

GOEREE-OVERFLAKKEE - Al vijftien jaar maakt kamerkoor Fiori Musicali o.l.v. Sietse van Wijgerden deel uit van het muzikale landschap op Goeree-Overflakkee.

Op 6 oktober geeft het koor een jubileumconcert in de Grote Kerk aan de Ring in Middelharnis, aanvang 20:00 u, inloop 19:30 u. Het koor viert dit muzikale feest graag met veel publiek. Toegang is dan ook gratis, zodat het voor iedereen haalbaar is om te komen luisteren. Een vrijwillige financiële bijdrage mag altijd, een collecte bij de uitgang geeft de gulle gevers daartoe de gelegenheid.

Historie

Fiori Musicali ontstond in 2003 als projectkoor, maar al gauw was er meer behoefte aan structuur en werd het officieel geboekstaafd. De gemiddelde leeftijd lag in de beginjaren laag, en kruipt, naarmate de tijd verstrijkt, omhoog. Jonge zangers en zangeressen, in 2003 nauwelijks de middelbare school ontgroeid, zijn in vijftien jaar volwassen geworden. Dat geldt ook voor de klank van Fiori Musicali. Die werd rijper en voller.

Het koor kiest graag uitdagende werken, van renaissance tot hedendaags. In de loop der jaren werd er een indrukwekkende lijst bij elkaar gezongen. Voor het komende jubileumconcert werd door koorleden en dirigent een keuze gemaakt uit verfijnde a capella werken, de Favorieten van Fiori. Het publiek kan genieten van o.a. Hear my prayer van Henry Purcell, Lay a Garland van Robert Lucas Pearsall, The woman with the Alabaster Box van Arvo Pärt, I thank you God for most this amazing day van Eric Whitacre.

Feest

Extra feestelijk zijn de twee grote werken voor koor en orkest, Dixit Dominus van George Friedrich Händel en het Magnificat van Johann Sebastian Bach. Het professionele Orion Barokorkest begeleidt het koor, en de solisten zijn Ingrid Nugteren sopraan, Judith van den Dool mezzosopraan, Paul Kieviet tenor en Dirk Jan van Diggele bas.
"Hier pakt het koor groot uit. Heerlijke toegankelijke muziek, die in de grote kerk aan de Ring fabuleus tot zijn recht gaat komen", aldus het koorbestuur.

Concert in het teken van 70 jaar Israël

THOLEN - Zaterdag 6 oktober geeft het Interkerkelijk Mannenkoor Tholen onder leiding van Mark Westdorp in samenwerking met het Hineni Symfonie Orkest een jubileumconcert vanwege het 5-jarig bestaan van het koor.

Mede vanwege het 70-jarig bestaan van de staat Israël, staat dit concert in het teken van Israël. Spreker op deze avond is ds. W. Glashouwer van de stichting Christenen voor Israël. Op deze avond is er ook weer een speciaal samengesteld kinderkoor aanwezig en zal er op de sjofar geblazen worden.
Kaartverkoop: Babymode Hage Textiel, Dalemsestraat 17, Tholen. Reserveren kan ook via: kaarten@imt-tholen.nl Op deze avond zijn er ook Israël producten te koop. Er wordt een collecte gehouden voor voedselhulp t.b.v. de overlevenden van de Holocaust in Israël en het plaatsen van Holocaustmonumenten in de Oekraïne.
Locatie: Grote Kerk, Kerkplein1, Tholen (parkeren: Haven, Vliethof, Zuid Oudaan)
De aanvang van het concert is 19.30 uur, de kerk is open om 18.45 uur.

Informatie over Hyperbare zuurstoftherapie bij De Boei

GOEREE-OVERFLAKKEE - Inloophuis de Boei organiseert een informatieavond over Hyperbare zuurstof therapie.

De avond is op donderdag 4 oktober in de Zwaluw, Sperwer 35 te Sommelsdijk, aanvang 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur. Na de pauze is er verdere uitleg en een persoonlijk verhaal wat het behelst als je keel of slokdarmkanker hebt, hoe het is om een canule te hebben en hoe er mee om te gaan.

Wat is Hyperbare zuurstoftherapie? Een gebrek aan zuurstof is een belangrijk probleem bij bepaalde slecht genezende wonden zoals bij weefselschade door bestraling of diabetische voetwonden. Dit zuurstoftekort wordt veroorzaakt door het dichtzitten van de haarvaatjes in het gebied waar men klachten heeft. Hyperbare zuurstof (HBO)-therapie is een behandeling die bestaat uit het ademen van 100% zuurstof onder verhoogde omgevingsdruk, waardoor het zuurstofgehalte in het bloed van de weefsels toeneemt. Waardoor wondgenezing wordt gestimuleerd en verbeterd.

Een tracheotomie en een tracheostoma zijn beide manieren om buiten de normale weg van de neus, keel en het strottenhoofd te ademen. Bij een tracheotomie is dat via een snede in de hals, bij een tracheostoma via een opening in de hals waarin de luchtpijp is gehecht.
De tracheacanule zorgt ervoor dat de snede open blijft en vergemakkelijkt de ademhaling

Direct na de operatie wordt vaak een canule geplaatst om krimpen van de stoma te voorkomen. Dit is meestal een eendelige canule. Als de wond is genezen, is een canule meestal niet meer nodig. Sommige cliënten dragen alleen 's nachts een canule om krimpen van de stoma tegen te gaan. Als er een canule gedragen wordt, kan deze verwijderd worden voor reiniging. Dit geldt voor de binnen- en de buitencanule. Ze kunnen eenvoudig worden teruggeplaatst.
Een voorlichter van het Instituut voor Hyperbare Geneeskunde zal de lezing beginnen om 19.30 uur. De heer Jaap van Erkelens zal na de pauze zijn informatieve verhaal vertellen.
Voor meer informatie en mocht het vervoer van en naar de Sperwer 35 in Sommelsdijk een probleem zijn kunt u contact opnemen met info@deboeigo.nl of 06-22111572

Bijbelstudie: 'Zonder strijd geen overwinning'

GOEREE-OVERFLAKKEE – Volgende week maandag start de eerste van een serie van vier Bijbelstudies die verzorgd worden door Dick Pieterman.

Het onderwerp van de studies is dit keer 'Zonder strijd geen overwinning'. "Ieder mens heeft strijd in zijn of haar leven, dit kan strijd zijn in je geloof, je gedachten of in je gevoelens, veroorzaakt door omstandigheden. Verder kunnen ook innerlijke blokkades er voor zorgen dat je niet jezelf kunt zijn en uiteindelijk komt je leven en je geloof niet tot ontplooiing", aldus de initiatiefnemers.

Verkeerde strijd

Volgens Dick Pieterman strijden veel christenen de verkeerde strijd. "Ze vechten tegen andere mensen of tegen de duivel. Vaak uit angst. Of ze leveren een constante strijd tegen zichzelf en tegen de zonde. Ze strijden vanuit hun pijn en afwijzing om liefde te winnen. Of er wordt gestreden voor eigen gelijk of recht. Dit alles leidt uiteindelijk tot een nederlaag in je leven. En dat is niet de bedoeling want God heeft je gemaakt om vrucht te dragen en een bron van zegen te zijn in dit leven. De Bijbel geeft duidelijke aanwijzingen om deze strijd te winnen en vrede te ervaren".
Tijdens de vier studieavonden komen de volgende thema's aan bod: Wat betekent de strijd in de geestelijke wereld? Met welke vijanden hebben we te maken? Welke wapens geeft God ons om te overwinnen? Hoe ruim je belemmeringen op in je geloofsleven? Hoe kun je je gedachteleven veranderen?

De data van de Bijbelstudies zijn 8 en 29 oktober, 19 november en 10 december. De studie begint om 19.45 uur en inloop met koffie is vanaf 19.30 uur. Er zijn geen kosten verbonden voor de deelnemers aan de bijeenkomsten. Wel vraagt men een vrijwillige bijdrage voor deze avond. De studies worden gehouden in een ruimte bij Van Dongen Transport, Vlakbodem 1 in Dirksland.

Opgeven kan op www.buutengeweun.nl

17e Slender You Marathon voor het Reumafonds

REGIO - Bij een groot aantal Slender You-salons door het hele land wordt op vrijdag 5 oktober een marathon gehouden voor het Reumafonds. Tijdens deze Slender You Marathon is Slender You GO geopend van 8.30 uur tot 15.00 uur.

Iedereen kan bij Slender You GO liefst op afspraak, gratis kennismaken met het slenderen. Maar ook kunt u de Vacushaper uitproberen, gratis gebruikmaken van de zonnebank en is er een loterij met leuke prijzen. De opbrengst is natuurlijk voor het Reumafonds. Ook een bijdrage in de aanwezige collectebus van het Reumafonds wordt zeer op prijs gesteld. U vindt Slender You GO op de Oostdijk 1 te Sommelsdijk. Tel: 0187-478282
Slender You concentreert zich op versterking, versoepeling en verslanking van de spieren in 48 houdingen verdeeld over zes toestellen. Voor veel mensen met beweegklachten verlicht slenderen ook de pijn.
Het doel van de Marathon is om iedereen te informeren over het bestaan van de Slender You salons, en het concept "slenderen". Mensen met reuma staan bovendien op deze dag centraal: verantwoord bewegen is voor hen tenslotte extra belangrijk. Op www.reumanederland.nl staat een lijst van deelnemende salons.

Reumafonds

Het Reumafonds is de grootste patiëntenorganisatie voor mensen met een vorm van reuma en helpt hen om zelf hun kwaliteit van leven te verbeteren. In Nederland hebben meer dan twee miljoen mensen een vorm van reuma, waaronder artrose. Het Reumafonds geeft voorlichting en advies, en maakt zich samen met patiënten sterk voor hun belangen bij politiek en zorg. Daarnaast financiert en initieert het Reumafonds wetenschappelijk reumaonderzoek naar betere behandelmethoden en genezing. Het Reumafonds krijgt geen geld van de overheid en is afhankelijk van particuliere donaties en giften.

Bijbelse wandeling door Israël

MIDDELHARNIS - De Bijbelse verhalen zijn ontstaan in een heel andere tijd en in een heel andere wereld dan de onze. Als je niet alleen studie maakt van die wereld, maar er ook veel in rondreist, verdiept dat je kijk op de Bijbelse verhalen. Dr. Piet van Midden was niet alleen gemeentepredikant, maar ook voorzitter van het OJEC (overlegorgaan Joden en Christenen) en docent Bijbels Hebreeuws aan de universiteit van Tilburg. Hij kreeg voor onderwijsvernieuwing een prestigieuze prijs. Tevens bezocht en bezoekt hij zo'n beetje alle Bijbelse landen. Hij schreef boeken (waaronder ook reisgidsen voor Israël en Jordanië) en publiceerde artikelen en vertelt graag over wat hij heeft ontdekt en wil dat met anderen graag delen. Welkom op maandag 8 oktober 2018 om 20.00 uur in de Emmaüskerk te Middelharnis

Creatieve middag bij De Boei

OUDDORP - Stichting inloophuis De Boei Goeree-Overflakkee heeft op dinsdag 9 oktober om 13.00 uur een creatieve middag. Dineke van Katwijk, een van de gastvrouwen, begeleidt de bezoekers bij het maken van een herfststuk.

Deelname aan deze middag kost € 5,-, u dient zelf een mesje, een snoeitang en wat klein groen uit uw tuin mee te nemen. Aanmelden is nodig: 06-22111572 of info@deboeigo.nl (ook voor meer info)
Inloophuis de Boei GO is een ontmoetingsplek voor mensen die leven met kanker en hun naasten. De Boei wil een veilige ruimte bieden waar lotgenoten zichzelf kunnen zijn, waar naar hen geluisterd wordt, waar zij informatie over kanker kunnen vinden, waar zij creatief bezig kunnen zijn, lezingen en cursussen kunnen volgen.
De Boei is open iedere tweede en vierde dinsdag van de maand vanaf 10.00 uur voor een kopje koffie, thee. De Boei-activiteiten vinden plaats in De Overkant, Dijkstelweg 33 Ouddorp.

Inloophuis PerronX heeft locatie

MIDDELHARNIS – Vrijdag 5 oktober gaan de deuren van Inloophuis PerronX open en dat betekent dat men een onderkomen heeft gevonden en daarom van start kunnen gaan met het inloophuis.

Het inloophuis zal dienen als een open ontmoetingsplek voor iedereen. Er zullen activiteiten worden georganiseerd en er zal ruimte zijn voor vragen rondom de Bijbel en het (maatschappelijk) leven.
Men is nog op zoek naar vrijwilligers die wekelijks een aantal uren zich in willen zetten voor PerronX. Wie dit wil kan contact opnemen met vrijwilligerscoördinator Ans Blok: inloophuisperronx@hotmail.com.
De openingstijden zijn: dinsdag van 13.00 tot 17.00 uur en van 17.00 uur tot 21.00 uur; woensdag 15.00 tot 18.00 uur en van 18.00 uur tot 21.00 uur; vrijdag van 15.00 tot 18.00 uur en van 18.00 tot 21.00 uur. Deze tijden zijn ook de verdelingen voor de teams van vrijwilligers.

PerronX is te vinden aan het Zandpad 70 in Middelharnis.

WebNL; bijzondere aanpak in een bijzonder gebouw
- Advertorial -

STELLENDAM - De binnenkomst is een ervaring op zich. Voordat je daadwerkelijk binnen bent, stap je een donkere ruimte in. Akoestisch gedempt en afgesloten door een zwart gordijn, wordt je welkom geheten, online! "Dit is een manier om even te resetten en je vervolgens te verwonderen over de wereld van WebNL'', legt eigenaar Pieter Struik uit. Behoedzaam schuif je de coulissen open. Welkom in de creative studios van WebNL!

Dat je 'wordt verwonderd' is een understatement. Je stapt binnen in een grand café waar de dames van het klantenteam een verse espresso voor je maken. Geen balie, maar een bar omdat we verbinding willen. Pieter toont een ruimte die van buiten de uitstraling heeft van een oversized zeecontainer. Binnenin staat een enorme tafel met computers en een grote tribune, gevuld met kleurrijke kussens. Maar het blijft niet bij symboliek. Klanten kunnen ervoor kiezen daadwerkelijk aan te schuiven en met het projectteam te worden 'opgesloten' in de container. Zo maken ze onderdeel uit van het proces waarbij een website wordt gebouwd en dat in één week tijd. Een website die zó snel in elkaar wordt gezet, dat kan alleen als er efficiënt wordt gewerkt. En efficiënt, dát zijn ze bij WebNL. "Iedereen zit bij elkaar in de grote open ruimte. Vanuit elke studio kunnen professionals aanhaken; van designers en developers tot videografen en internet marketeers. En natuurlijk de klant, daardoor zijn de lijntjes kort. Je kan met elkaar sparren om tot de beste oplossing te komen," legt Pieter uit. Het idee om gezamenlijk te werken in een zeecontainer is overgevlogen uit Amerika, maar dit concept is inhoudelijk echt uniek. "Dat een klant op deze manier betrokken wordt, dat zie je nergens. De klant ziet en hoort werkelijk alles! Niemand doorgrondt zijn business beter dan de klant zelf. Daar voegen we onze kennis van online aan toe. Dat geeft maximaal resultaat."

In een andere hoek van het pand is een kleine ruimte te vinden: "Labs", hier worden sites en systemen getest met behulp van een eyetracking-systeem en emotiedetector. "Met deze tools meten we wat er gebeurt als een gebruiker een website bezoekt. Klikt je bezoeker daadwerkelijk op die felbegeerde 'vraag-een-offerte-aan-knop?' En als je deze foto verplaatst, genereer je dan meer conversie? Dat is uniek. We kunnen nu voor het eerst in de geschiedenis wetenschap maken van ons vak. En dan zie je precies wat er beter of anders moet en wat wel goed werkt. Ideaal!"

Een camping als informele vergaderruimte op de eerste verdieping staat symbool voor de toegankelijkheid van WebNL. We vervolgen de rondleiding langs de plek waar momenteel de filmstudio's worden gebouwd. De Hollywood kleedkamers zijn al klaar en stralen glamour en grandeur uit. Ze zijn glimmend zwart betegeld, met meubilair in barokstijl. Op de bovenverdieping staat een geel Dafje, het blijkt een belruimte. Even verderop vind je op 'de camping' een vergadercaravan met bloemetjesgordijnen. Twee internetprofessionals vergaderen al schommelend over de beste aanpak van de Instagram campagne voor hun klant.

Natuurlijk verdient ook het opgeleverde 'offline-werk' van WebNL een plekje in de creative studios. Diverse pronkstukken worden tentoongesteld: brochures, huisstijlen, logo's, strips en talloze andere middelen zijn als voorbeeld beschikbaar. En zo ontdekken we dat de creatieve inrichting van het inspirerende pand slechts deels onthult hoe creatief de bijna 50 professionals en hun oplossingen daadwerkelijk zijn. Onderweg naar de uitgang zien we de open keuken tot leven komen. De kok is druk bezig een gezonde lunch klaar te maken voor het team en de bezoekers. Hier wil je toch zijn…?

Prinsjesdagontbijt Stellendam trekt veel ondernemers

STELLENDAM - Het traditionele Prinsjesdagontbijt van Visser & Visser vond afgelopen woensdagochtend plaats in 'Het Paviljoen' van Zoet of Zout te Stellendam. Tijdens het ontbijt werden ondernemers bijgepraat door fiscalist Harold van den Berge over de belangrijkste regelingen van de Miljoenennota en het Belastingplan 2019. Gastspreker wethouder Arend-Jan van der Vlugt hield een boeiende presentatie over samenwerking op ons eiland Goeree Overflakkee. Ook was er gelegenheid voor de aanwezigen om elkaar te spreken tijdens een compleet verzorgd ontbijt.

Dit jaar mocht Visser & Visser in Stellendam rekenen op ruim 110 klanten en relaties die het ontbijt bijwoonden. Naast deze Prinsjesdagbijeenkomst vonden nog vier bijeenkomsten plaats op andere locaties. Na een dankwoord aan de sprekers en aanwezigen werd de bijeenkomst afgesloten en was er nog voldoende gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Speciaal voor ondernemers heeft Visser & Visser een Prinsjesdag-pagina aangemaakt waar de belangrijkste maatregelen terug te vinden zijn. Hier zijn ook de presentaties te bekijken: www.visser-visser.nl/prinsjesdag2018.

Veel belangstelling voor nazomerborrel VBGO

GOEREE-OVERFLAKKEE - De Verenigingen Bedrijven Goeree-Overflakkee (VBGO) hield op donderdag 27 september de jaarlijkse nazomerborrel. Het netwerkevenement vond plaats in Grand Café NO 9 aan de haven van Middelharnis. Ongeveer 60 leden genoten van het mooie najaarsweer, een hapje, drankje en een goed gesprek met collega-ondernemers. Kijk voor meer informatie over de vereniging en de activiteiten op www.vbgo.nl.

Column

Vroeger was alles beter

De geneeskunde wordt steeds minder leuk. Dokters baseren zich nog slechts op voorgekauwde richtlijnen en hun jarenlange studie. De tijd dat ze zoveel zelfvertrouwen hadden dat ze zich niet door kennis lieten hinderen, ligt helaas in het verleden. Vroeger hadden we nog het systeem van de humores. Toen dachten we dat je traag (flegmatiek) werd als je teveel speeksel (flegma) had. Of opvliegend (cholere) als je teveel gal (chol) had en neerslachtig (melancholisch) van teveel zwarte gal (melano chol). Was je te druk, dan had je waarschijnlijk teveel bloed. Dan werd met een vlijm een ader opengesneden en tapten we gewoon wat af. Mooie tijd. Heb ik allemaal misgelopen door nu te leven.

We wisten ook andere dingen over ziekten. Malaria kwam gewoon door de slechte (mal) lucht (air). Epilepsie is Grieks voor vastgegrepen worden door een God. Je had toen al hypochonders; die zochten de oorzaak van hun kwalen onder (hypo) hun kraakbeen (chonder) in hun maag en lever. Gelukkig had je verkopers (kwakers) die er zalf tegen hadden. Ik heb nog de eed van Hippocrates gezworen waarin vroeger beloofd werd om nierstenen niet te behandelen. Daar kwam niets goeds van. Diabetes mellitus betekent zoete urine. Wilde je die diagnose stellen, dan was het een kwestie van even proeven. Helden, dat waren die artsen. Doorbijters.

Tegenwoordig wordt elke behandeling honderden keren getest met saaie onderzoeken en moet alles wat we doen per se veilig zijn. Pfff. Geen gaten meer in de schedels van krankzinnigen boren, geen heroïne meer als hoestdrankje of bij doorkomende babytandjes, geen cocaïne tegen depressies. Toen uit de Arabische wereld allerlei ideeën over hygiëne en anatomie kwamen overgewaaid, moesten dokters nota bene voorzichtig worden. Zelfs het eten van luizen tegen geelzucht en regenwormen tegen jicht waren ineens niet meer goed genoeg. Nee, de werking van behandelingen moest plotseling zonodig bewezen worden. Saaie boel, hoor!

Nee, de geneeskunst is dood. Het is van een kunst een kunde geworden. Natuurlijk is de levensverwachting sinds de middeleeuwen meer dan verdubbeld en is de laatste pest-epidemie alweer 150 jaar geleden. Daar heeft de uitvinding van de antibiotica wel voor gezorgd. Vooruitgang, hoor ik u zeggen. Maar tegen welke prijs?! Mijn vak is er een stuk minder spectaculair door geworden. Dat is toch zonde? Amputeren zonder verdoving is een opwindende activiteit, net als schedelboringen en het opensnijden van pestbuilen. Dat is ons allemaal afgenomen! Daar hoor je dus niemand over.

Vrijdag in de krant

Lambert Kozijnen: Al sinds 2005 zonder aardgas

Oud & Wijs Geen geraniums voor Kommer Hoek

Ingestuurd

Regenboog

Het weer is 'herfstig'. Regen en zon wisselen elkaar af in een hoog tempo. Zo nu en dan is de regenboog prachtig zichtbaar. De foto met de Grevelingendam is gemaakt door Herman Maas.