info@eilandennieuws.nl
t. 0187 74 54 50

Dinsdag Eilanden-Nieuws

20 maart 2018

Dinsdag Eilanden-Nieuws 20 maart 2018


Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: info@eilandennieuws.nl of 0187-745450

Round Table weet het meeste over Goeree-Overflakkee

SOMMELSDIJK – Tachtig vragen kregen de deelnemers van de Wie Kent Goeree-Overflakkee Quiz over zich uitgestort. Na een lange avond in een vol Prieel (in De Staver) mocht het team van Round Table Goeree-Overflakkee, een serviceclub met jongere leden, zich winnaar noemen. (Door Kees van Rixoort)

Lees verder op pagina 8.

Slachtoffer aanrijding overleden

DIRKSLAND - Een 36-jarige fietser uit Sommelsdijk is aan de gevolgen van een aanrijding overleden. De aanrijding gebeurde afgelopen woensdag rond 17.45 uur op de Oudelandsedijk in Dirksland. De fietser werd geschept door een auto. Het slachtoffer fietste op het fietspad en stak bij het Panksdijkje de weg over. Daar reed een auto met achter het stuur een 74-jarige vrouw uit Dirksland. Dit voertuig schepte de man, die zwaar gewond raakte. Een ambulance bracht hem met een spoedtransport naar het ziekenhuis, daar is het slachtoffer op donderdag overleden. De politie onderzoekt de exacte toedracht van het ongeval.

Uitslagenkrant

Aanstaande vrijdag verschijnt de Eilanden-Nieuws uitslagenkrant. Deze wordt huis-aan-huis verspreid.

2 / 36

Agenda

Woensdag 21 maart

OUDE-TONGE – Bingo De Zonnebloem. Aanvang 14.00 uur. Infocentrum, Bernhardstraat 27.
MELISSANT – Koffieochtend 55+ in De Melishof. Aanvang 10.00 uur. Wie opgehaald wil worden, kan dit melden via 0187-602411.
OUDDORP – Modeshow 55+ club, in Dorpstienden, aanvang 14.00 uur. Entree 5 euro.
SOMMELSDIJK – Lentemarkt tijdens de verkiezingen in Nieuw Rijsenburgh, tussen 10.00 uur en 16.00 uur.

Donderdag 22 maart

DEN BOMMEL – Bingo en Paasmaaltijd in de Bommelstee. De bingo begint om 13.30 uur en kost € 4,00. De maaltijd begint om 17.00 uur en kost € 11,00. Neemt u deel aan beide activiteiten, dan kost het € 15,00. S.v.p. voor deelname maaltijd opgeven bij Janny Kamp: 611453, voor vrijdag 16 maart a.s.
DIRKSLAND – Bingo in de Victoriahal aan de Philipshoofjesweg. Aanvang 19.30 uur.
DIRKSLAND - Breicafé Klein Parijs van 10.00 tot 12.00 uur aan de Reginahof 1.
SOMMELSDIJK – Bijeenkomst M.S.-vereniging in Nieuw Rijsenburgh van 14.00 tot 16.00 uur. Aanmelden via m.vermeulen592@upcmail.nl.

Vrijdag 23 maart

OOLTGENSPLAAT – Paasmiddag voor de 55-plussers met Paasbrunch. De middag begint om 12.30 uur met een Paasbrunch, de bingo begint om 14.00 uur. Eén bingoboekje kost € 4,00 en twee boekjes € 7,00. De brunch kost € 7,50. Bij deelname aan de brunch s.v.p. aanmelden vóór 16 maart bij Ati Verwoerd: 06-40701181. De middag wordt gehouden in 't Centrum, Weesmolenstraat 12.
OOLTGENSPLAAT – Bingo in de OFB-kantine. Aanvang 20.00 uur.
SOMMELSDIJK – Samenzangavond met het oog op Pasen, georganiseerd door de PKN-kerken van Middelharnis en Sommelsdijk. De avond wordt gehouden in de Hervormde Kerk van Sommelsdijk. Aanvang 19.30 uur.
NIEUWE-TONGE – Bingoavond in Ons Dorpshuis, georganiseerd door de Wijkgroep. Aanvang 19.30 uur.
OUDE-TONGE – Tabletcafé in de Bibliotheek. Aanvang 10.00 uur.
OUDE-TONGE – Bingo ASV in het Infocentrum aan de Bernhardstraat 27. Aanvang 19.30 uur.

Zaterdag 24 maart

OUDDORP – Koor- en samenzangavond, aanvang 19.30 uur in de Eben Haëzerkerk. Gratis entree, collectie voor stichting Stéphanos.
STELLENDAM – Oliebollenverkoop t.b.v. het Roemeniëcomité vanaf het Oranjeplein om 8.00 uur.
SOMMELSDIJK – Paasbingo O-G-O in De Zwaluw aan de Sperwer. Aanvang 19.30 uur.
DIRKSLAND – Voorjaarsmarkt 't Reginahof van 10.00 tot 15.00 uur.
DIRKSLAND – Rommelmarkt Victoriahal aan de Philipshoofjesweg van 10.00 tot 14.30 uur.
GOEDEREEDE – Paaszangdienst in de Hersteld Hervormde Kerk aan de Doelweg. Aanvang 19.30 uur.
GOEDEREEDE – Voorjaarsverkoping vrouwenvereniging Tabitha bij de Hersteld Hervormde Kerk aan de Doelweg van 9.00 tot 15.00 uur.

Maandag 26 maart

ACHTHUIZEN – Sjoelmiddag in het Buurthuus. Aanvang 13.30 uur. Kosten 4 euro, incl. koffie en thee.

Op weg naar een aardgasvrij Goeree-Overflakkee: Gemeente ondertekent Convenant Aardgasvrije Nieuwbouw

GOEREE-OVERFLAKKEE - Samen met 30 Zuid-Hollandse gemeenten en netbeheerder Stedin ondertekende de gemeente Goeree-Overflakkee dinsdag 13 maart het Convenant Aardgasvrije Nieuwbouw. Met de ondertekening van dit convenant bundelen de provincie, gemeenten en de netbeheerder hun krachten. Het doel hiervan is om projectontwikkelaars te overtuigen om bij zowel lopende als nieuwe projecten te kiezen voor een duurzaam alternatief voor aardgas.

In 2015 werden in het Klimaatakkoord van Parijs internationale afspraken gemaakt om de opwarming van de aarde te beperken. Het verwarmen van woningen met aardgas zorgt op dit moment nog voor 30% van de landelijke CO2 -uitstoot. Door onder andere de CO2 -uitstoot fors te verminderen, zal Nederland in 2050 volledig klimaatneutraal zijn.

Ondertekening Convenant

Recent schrapte de Tweede Kamer de aansluitplicht op het aardgasnet voor nieuwbouwwoningen. Het duurt echter nog maanden voordat deze wetswijziging in werking treedt. Om aardgasvrije nieuwbouw nu al te stimuleren, ondertekende de gemeente Goeree-Overflakkee samen met nog 30 gemeenten en Stedin op 13 maart het Convenant Aardgasvrije Nieuwbouw.
Diederik Samsom, voorzitter sectortafel Gebouwde Omgeving, leidde deze ondertekeningsbijeenkomst en gaf aan: "Duurzaamheid moeten we niet alleen in woord belijden. De gemeenten die hier bijeen zijn, zetten concrete stappen, wat ook hard nodig is".
Wethouder Arend-Jan der Vlugt, portefeuillehouder Duurzaamheid en Innovatie, sluit zich hierbij aan: "De gemeente Goeree-Overflakkee werkt hard aan een duurzame toekomst en richt zich daarbij onder andere op de verduurzaming van gebouwen, afval, schone mobiliteit en klimaatadaptatie. Aardgasvrij zal ook voor Goeree-Overflakkee de toekomst zijn, niet alleen vanuit de duurzaamheidsgedachte, maar ook door prijsstijgingen. Fossiele brandstoffen zoals aardgas zullen in mijn optiek dan ook sneller verdwijnen dan verwacht. Door de ondertekening van dit convenant geven we een duidelijk signaal af."

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website via www.goeree-overflakkee.nl/aardgasvrij. Ook kunt u contact opnemen met Simon van de Beek, beleidsadviseur Duurzaamheid en Innovatie, bereikbaar via het e-mailadres s.vandebeek@goeree-overflakkee.nl of via het algemene telefoonnummer 14 0187.

Korenavond in Stellendam

STELLENDAM - Net als vorige jaren is er ook dit jaar weer een korenavond in de Gereformeerde Kerk van Stellendam.

Het thema van de korenavond is: 'Onvoorwaardelijke liefde…' De liederen die de koren zingen en de samenzang is op dit thema afgestemd. Het is het thema dat dit jaar in de Veertigdagentijd in veel kerken wordt gebruikt.
Aan de korenavond wordt ook dit jaar meegewerkt door het 'Sjaloomkoor' onder leiding van Arja Cranendonk. We zien er naar uit om jullie weer in onze kerk te begroeten! Verder verwelkomen we dit jaar ook zanggroep 'Beracha'. Inmiddels zijn ze al begonnen met het oefenen voor deze avond.
In het programma van de avond zal ook een pauze zijn, waarin gelegenheid is om koffie/thee te drinken, natuurlijk met iets lekkers erbij.
De collecte die wordt gehouden is bestemd voor Caleido, diaconaal samenwerkingsproject in Stellendam.
De avond wordt gehouden op vrijdag 23 maart in de Gereformeerde Kerk van Stellendam. De aanvang is 19.30 uur. Er is een pauze van een half uur en de avond wordt om ongeveer 21.15 uur afgesloten.

Kosten zorg

GOEREE-OVERFLAKKEE - "Veel bewoners van Goeree-Overflakkee maken zich zorgen over de kosten die zij moeten maken om zorg te kunnen krijgen. Het eigen risico is de afgelopen jaren steeds hoger geworden en voor veel andere zorg en medicijnen moeten soms hoge eigen bijdragen worden betaald. Daardoor zijn veel mensen onzeker of zij de zorg kunnen blijven betalen, die ze nu of later nodig hebben.

Tea Both, lijsttrekker van het CDA laat weten dat "het CDA heeft zich in de Tweede Kamer en in onze gemeente de afgelopen jaren hard gemaakt om deze kosten voor de zorg te beperken en stapeling aan eigen betalingen te voorkomen".
Haar partij wil zich de komende jaren inzetten voor de volgende punten: Geen bezuinigingen op de huishoudelijke zorg en groepsbegeleiding en het beschikbaar blijven van de huishoudelijke zorgtoeslag; Ondersteuning en waardering van mantelzorgers en vrijwilligers, onder andere door het mantelzorgcompliment; Eenzaamheid bestrijden door het stimuleren van activiteiten voor ouderen; Meer levensloopbestendige woningen en het beschikbaar stellen van de blijverslening waardoor mensen in hun eigen, aangepaste huis kunnen blijven wonen; Behoud van het ziekenhuis te Dirksland voor goede zorg dichtbij.

SGP wil eiland seniorproof maken

GOEREE-OVERFLAKKEE - In een reeks van werkbezoeken bracht de SGP afgelopen donderdag een bezoek aan de woningbouwcorporatie Woongoed GO om hun ideeën voor de toekomst te vernemen. Gesproken werd over duurzaamheidstoepassingen en het seniorproof maken van het eiland.

Directeur Simon van Nieuwaal geeft aan dat er in de afgelopen periode (2013-2018) van de nieuwe gemeente, geweldig veel en goed werk is verzet, zowel op financieel gebied, ruimtelijke ordening en Wmo. Daarnaast zijn er goede contacten met de gemeente. In het gesprek met de SGP-kandidaten wordt gesproken over de duurzaamheidstoepassingen voor de toekomst. Daarnaast ziet Van Nieuwaal veel in het experiment m.b.t. waterstof in Stad aan 't Haringvliet.

De SGP constateert met de woningbouwcorporatie dat een evenwichtige mix van sociale huurwoningen, koopwoningen en woningen voor starters wenselijk is. Het komt de wijk ten goede. In de volgende periode zal de SGP hier extra aandacht voor vragen.

Seniorproof

Daarnaast zijn de woningbouwverenigingen op het eiland druk bezig met een poging tot een fusie. "Dat kan goed zijn voor de sociale volkshuisvesting", aldus van Nieuwaal. "Hoewel we er al meerdere malen voor hebben gepleit, blijft op dit moment een Wmo-convenant om slagen te maken op sociaal gebied uit". De directeur ziet niets liever dan dat er concrete afspraken worden gemaakt over aanpassingen van woningen, nu mensen langer thuis blijven wonen. Hij wil graag met de gemeente spreken over domotica en andere toepassingen. Punten waar de SGP zich de komende tijd ook hard voor zal maken. Goeree-Overflakkee moet wat dat betreft snel seniorproof worden, is de mening van de huidige SGP-raadsleden die aanwezig waren bij het werkbezoek.

"Het is spannender en veel moeilijker"

Vervolg van de voorpagina

De Wie Kent Goeree-Overflakkee Quiz is een initiatief van de Lions Goeree-Overflakkee. Na twee wat meer bescheiden afleveringen in Het Diekhuus maakte de serviceclub dit jaar een sprong voorwaarts door het Prieel af te huren. Niet minder dan 42 teams schreven zich in voor de quiz, wat een afgeladen zaal opleverde.

"Het is spannender en veel moeilijker. Hopelijk hebben we ook een hogere opbrengst voor het goede doel", aldus Rien Jan Benschop, president van de eilandelijke Lions. Het goede doel is de kinderafdeling van het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, meer specifiek de familiesuites. "Alles is voor het goede doel, ook het welkomstdrankje betaalt u zelf."

De quizvragen waren ingedeeld in vier blokken. Eerst moesten de deelnemers locaties op Goeree-Overflakkee bepalen aan de hand van foto's met een niet altijd voor de hand liggend perspectief. Daarna kwamen de oude plaatjes aan bod en kreeg de zaal de opdracht onder meer verdwenen scholen, zwembaden en fabrieken te lokaliseren. Nog lastiger werd het in de derde ronde, waarin de quizmakers hadden geput uit de tot op heden verschenen edities van TOF Magazine. Veel deelnemers gingen de mist in toen ze de bijnamen van inwoners van Middelharnis, Ooltgensplaat en Oude-Tonge moesten raden. De laatste twintig vragen gingen over uitdrukkingen in dialect: op z'n Flakkees gezeit. Quizmaster Rudie Heintjes leidde de deelnemende teams vakkundig door de avond. Een klein technisch mankement kon hem niet van de wijs brengen.

De Ronde Tafel/Round Table etaleerde dus de meeste kennis over Goeree-Overflakkee. Daarachter eindigden de teams van FidesWonen, VVD Goeree-Overflakkee, Den Hollander Advocaten en Woongoed Goeree-Overflakkee. Deze - en alle andere teams - hebben over twee jaar de kans om revanche te nemen. Want dan is de volgende Wie Kent Goeree-Overflakkee Quiz.

Opbrengst Jantje Beton Collecte

GOEREE-OVERFLAKKEE - De veertig collectanten van Scouting Goedereede uit Stellendam en de zes collectanten van Karateschool Kiyozumi uit Sommelsdijk danken de inwoners van onderstaande plaatsen van harte voor hun bijdrage aan de Jantje Beton Collecte.

Ouddorp                € 474,58
Goedereede en Havenhoofd € 350,76
Stellendam                € 736,72
Melissant                € 498,80
Dirksland                € 569,47
Sommelsdijk         € 652,16
Middelharnis         € 866,97

Rommelmarkt Van der Linde

OUDDORP - Van der Linde rommelmarkt zal deze week elke dag open zijn van 10.00 tot 15.00 uur op het plein bij de Jumbo in de voormalige fietsverhuurruimte. Zaterdag is de rommelmarkt ook geopend aan de Zuidweg 3 van 9.00 tot 12.00 uur. Verder is men nog op zoek naar mensen die kassa willen draaien. U kunt bellen naar 06-26032013.

Koor- en samenzangavond

OUDDORP - Op zaterdag 24 maart zal er een koor- en samenzangavond worden gehouden in de Eben-Haëzerkerk aan de Preekhillaan. De aanvang is 19.30 uur en de kerk is open vanaf 19.00 uur. Medewerking verlenen Door Eendracht Verbonden uit Stellendam en het Christelijk Ouddorps Mannenkoor. Dirigent: Jurrien van Kooten en Dinant Struik. Organist: Wiljan de Geus en Stephan Folmer en violiste: Rebecca van Zandwijk. Ds. D. Zoet heeft de leiding van de avond. Toegang is gratis, collecte voor stichting Stéphanos.

Olga Commandeur stimuleert senioren om in beweging te komen

Wethouder De Jong, Olga Commandeur en PCOB-voorzitter Jan van Gurp.

MIDDELHARNIS – Ruim 120 belangstellende vitale senioren hadden maandagmiddag vol enthousiaste verwachting de uitnodiging aangenomen om in Het Prieel van De Staver in Sommelsdijk te luisteren naar en te bewegen onder leiding van Olga Commandeur. Oud-atlete. Halve finaliste op de Olympische Spelen (1984) in Los Angeles en in 1975 al jeugd-wereldrecordhoudster op de 800 meter. Vooral bekend (vanaf het jaar 2000) van het dagelijkse (Max) ochtend tv-programma 'Nederland in beweging'.

Door Jaap Ruizeveld

Vanuit haar eigen bedrijf, Olga Commandeur Promotions, deelt zij niet alleen in samenwerking met partnerinstellingen een visie om te bewegen, maar inspireert zij vooral senioren zich met oefeningen in te spannen om daarmee de vitaliteit van het lichaam te stimuleren. De bijeenkomst in Het Prieel (De Staver) was georganiseerd door de PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond) in samenwerking met de gemeente Goeree-Overflakkee. Met als thema: 'Wat beweegt je?'

Beweegtuinen

Olga lichtte, na welkomstwoorden van PCOB-voorzitter Jan van Gurp en wethouder volksgezondheid Gerrit de Jong, het belang toe om als ouderen in beweging te blijven. Dat niet alleen, want ook jongeren worden uitgenodigd om de iPad en onder meer de mobiele telefoon niet doorlopend te gebruiken, maar in de frisse buitenlucht aan sportieve recreatieactiviteiten mee te doen. Op het eiland heeft Olga al eerder de zogenaamde Beweegtuinen geopend.

Onderhouden

Door mee te doen ervaar je de positieve invloed die het op je lichaam heeft, vertelde Olga Commandeur. Maar het moet ook onderhouden worden, voegde de oud-atlete er gelijk aan toe. Wethouder De Jong gaf aan dat de gemeente Goeree-Overflakkee de doelstelling van harte onderschrijft en positief (met een subsidie) honoreerde. Na de introductie was het tijd om letterlijk in beweging te komen. Ruimte maken om aan de oefeningen intensief mee te kunnen doen. Laagdrempelig. Ontspannen. Een plezierig PCOB- beweeg-evenement. Het leidde al snel ook tot nieuwe sociale contacten. Lichaam en brein actief gebruiken. Het gaf velen een voldaan gevoel.

Meedoen met de Gemiva-SVG Groep

Cees en Karola bakken kruukplaetjes voor de open dag.

GOEREE-OVERFLAKKEE – Vorige week was het de week van 'De Zorg en Welzijn'. In het kader van deze week zette de Gemiva-SVG Groep de deuren open van al haar locaties, om iedereen de mogelijkheid te geven mee te doen met de activiteiten. Zo kon men eens bezien of het werken en meehelpen in deze organisatie iets zou zijn voor nu of in de toekomst. De mogelijkheden waren zeer divers. Van koekjes bakken bij Serviceteam Ebbe en Vloed tot volksdansen in D'n Duyt en de stal bezoeken bij 'De Bonte Koe', om zomaar wat voorbeelden te noemen.

Tekst en foto: Mirjam Terhoeve

De Gemiva-SVG Groep ondersteunt mensen die door een handicap, chronische ziekte of een andere beperking zorg of begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt op diverse locaties op Goeree-Overflakkee. Al naar gelang hun interesse en mogelijkheden kunnen de cliënten van de Gemiva-groep allerlei werkzaamheden en activiteiten verrichten op een locatie die het best bij hen past. Cliënten met belangstelling voor dieren kunnen zich uitleven bij De Bonte Koe. Wie meer van de horeca houdt kan meehelpen in lunchroom en cadeauwinkel Entrez. Verder zijn er ook nog de locaties KDC De Regenboog, AC D'n Duyt, Serviceteam De Driehoek in de Sjem aan de Koningin Julianaweg en de woning 't Getij. Vorige week werden overal de deuren geopend en kon eenieder eens binnenkijken en een rondleiding krijgen, maar vooral ook meedoen met de activiteiten.

Eigen taak

Zo ook bij Serviceteam Ebbe en Vloed in Oude-Tonge, gevestigd in Ebbe en Vloed. Persoonlijk begeleider Rob van der Poel gaf graag uitleg over de activiteiten waarmee de cliënten hier bezig zijn. "Deze locatie bestaat nu vier jaar", vertelt hij, "en het was eerst alleen bedoeld voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Daar zijn echter ook mensen met niet-aangeboren hersenletsel en mensen met psychische problemen aan toegevoegd. Het was heel spannend of dat goed zou gaan, maar onze zorg was ongegrond. Het gaat geweldig samen. We hebben hier in het Serviceteam een groep van 24 cliënten. Een groot deel van hen woont en werkt ook hier. De overigen zetten zich in op de andere locaties van de Gemiva-Groep. De cliënten die bij Serviceteam Ebbe en Vloed werkzaam zijn, worden betrokken bij tal van activiteiten en werkzaamheden. Zo wordt hier al het drukwerk verzorgd voor de locaties van de Gemiva en ook voor CuraMare. Boekjes, folders, buttons, het personeelsblad, noem maar op. Ook andere organisaties en particulieren doen regelmatig een beroep op deze service".
"Er zijn ook cliënten die meehelpen in de spoelkeuken en in het restaurant", gaat hij verder. "De tafels indekken en afruimen. De bloemetjes en de planten verzorgen, koffie rondbrengen, enzovoort. Weer anderen helpen met de was of in het winkeltje. Liefhebbers van buitenactiviteiten bekommeren zich op de plantenbakken en de vijver met de vissen. Iedereen heeft op die manier zijn eigen taak. Verder worden er ook werkzaamheden door onze cliënten uitgevoerd op voetbalvereniging DBGC en basisschool De Bron. Kortom, al naar gelang de interesses zijn er tal van activiteiten waarvoor de cliënten zich kunnen inzetten".

Compliment

"Per dag werken er 3 begeleiders samen met 20 cliënten". Dan is het soms nodig om activiteiten op een bepaalde manier te organiseren om overal oren en ogen te hebben. Gelukkig kunnen we hier rekenen op een grote groep vrijwilligers en hebben we regelmatig stagiaires. Die zouden we echt niet willen missen. Maar al met al is het heel gezellig en loopt het allemaal prima. Natuurlijk gaan niet alle werkzaamheden even vlug, maar als men daar rekening mee houdt en weet dat het eindresultaat prima in orde is, dan is er geen enkel probleem. De cliënten zetten zich het hele jaar ontzettend enthousiast in, behalve met de feestdagen. Als we dan daarna te horen krijgen van de bewoners en het vaste personeel van Ebbe en Vloed dat ze ons gemist hebben, ja, dan weet je dat we wat goeds neerzetten. Dat is het mooiste compliment wat we kunnen krijgen".

Meer informatie over alle locaties en de activiteiten van de Gemiva-SVG Groep is te vinden op www.gemiva-svg.nl.

Nieuw Rijsenburgh zet themamaaltijden weer op de menukaart

SOMMELSDIJK – In woonzorgcomplex Nieuw Rijsenburgh is een oude traditie in ere hersteld. Een traditie die in het afgebroken verzorgingshuis De Goede Ree er nog was, maar die na de overgang naar Nieuw Rijsenburgh voorbij was. Tot vorige week donderdagavond. Het initiatief ertoe kwam uit het vrijwilligerswerk en het horecateam, en donderdagavond was het er weer, voor de eerste keer: de themamaaltijd. Een happening die er niet alleen voor de bewoners van Nieuw Rijsenburgh is, maar waaraan iedere inwoner van Sommelsdijk en Middelharnis deel kan nemen.

Tekst en foto's: Hans Villerius

Met rond de honderd eters was deze eerste themamaaltijd meteen weer een groot succes. Naast bewoners van het zorgcentrum waren er ook van buitenaf. Van Het Oudeland, uit de nabijgelegen Olympiaflat en uit appartementencomplex Den Hoogen Caemer. Daar waren folders verspreid en verscheidene bewoners maakten dankbaar gebruik van deze mogelijkheid om gezellig met anderen te genieten van een overheerlijk driegangenmenu, voor bewoners van Nieuw Rijsenburgh voor de vriendelijke prijs van € 5 per persoon en voor mensen van buiten het woonzorgcentrum voor de eveneens sympathieke prijs van € 12,50 per persoon; beide bedragen zijn exclusief drankjes.
De themamaaltijden zullen veelal zijn gekoppeld aan een bepaald land, maar kunnen ook in het teken staan van bijvoorbeeld Pasen of Kerst. Deze eerste keer was het de Duitse keuken waaruit werd opgeschept, met als voorgerecht een Kartoffelsalade, als hoofdgerecht Schnitzel en Bratwurst met stoofpeertjes en zuurkool, gekookte aardappel en rösti rondjes. En als nagerecht was er warme Apfelstrudel met slagroom, vanillesaus en ijs. Dit alles met een smaak en kwaliteit van hoog culinair niveau. Dat is ook de insteek ervan. "Nieuw Rijsenburgh heeft een goede status, maar uit de keuken valt nóg meer te halen. Je kunt er zoveel moois mee doen, waarbij je de medewerkers van het hele horecateam in hun kracht zet. In dat kader hebben we ook de themamaaltijden weer opgepakt", geeft het organiserend comité aan. In principe zal eenmaal in de twee maanden een themamaaltijd worden gehouden. Die van donderdagavond was min of meer een proef, om te zien wat ervoor nodig is, wat het kost, wat het opbrengt, en natuurlijk wat er goed gaat en wat er beter kan. Daarnaast is het de bedoeling om vanaf 3 april a.s. het restaurant van Nieuw Rijsenburgh echt een restaurantfunctie te geven, met de mogelijkheid er tussen de middag te lunchen en 's avonds te dineren. Meer info hierover volgt nog.

Pittige editie Waterpoortloop

Een deelnemer wordt onderweg verzorgd. Foto: Jannie Bos

OOLTGENSPLAAT - De regen zorgde ervoor dat de Waterpoortloop, op 9 en 10 maart, een echte uitdaging vormde voor de deelnemers. De tocht gaat op veel plaatsen door weilanden en natuurgebieden en daar was het flink glibberen door de regenval. Toch blikt de organisatie tevreden terug op het evenement: "Het is ondanks de weersomstandigheden succesvol verlopen. We hebben veel positieve reacties gehoord over de prachtige route en de geweldige verzorging door de vele vrijwilligers langs de route en op de rustposten."

Er zijn 88 deelnemers van start gegaan voor de 110 kilometer, daarvan zijn er 73 over de finish gekomen, er vielen dus 15 lopers uit onderweg. Bij de tocht van 80 kilometer startten er 95 lopers, daarvan behaalden er 85 de finish. Voor de wandeltocht van 20 kilometer op zaterdag was veel animo. Zo'n 150 lopers hebben genoten van de wandeling door diverse natuurgebieden rond Ooltgensplaat. Een kleine 30 personen nam deel aan de tocht van 40 kilometer, deze wandelaars werden vanaf Dinteloord overgevaren naar Sluishaven.

Dit jaar was de derde editie van de Waterpoortloop, waarbij deelnemers vanaf Ooltgensplaat door de Waterpoortregio wandelen, de langste routes gaan door drie provincies: Zuid-Holland, Brabant en Zeeland.

Kernactiviteiten

DIRKSLAND

Voorjaarsconcert Amicitia afgelast

Het geplande voorjaarsconcert van 24 maart a.s., georganiseerd door Muziekvereniging Amicitia, kan door omstandigheden helaas niet doorgaan. Zodra er een nieuwe datum bekend is, zal deze via de media bekend gemaakt worden.

Verkoping Vrouwenvereniging

Zaterdag 7 april houden de vrouwenverenigingen Prisca en Acti Agimus Dirksland hun verkoping. De opbrengst komt ten goede aan de Zending van de Ger. Gemeente. Er is van alles te koop: bloemstukjes, groente/fruit, gebak, D&M Fashion, Mijn Ukkie kinderkleding, hoeden, panty's, homedeco, handwerken en nog veel meer. Ook een zithoek waar u heerlijk koffie kunt drinken en lunchen. De verkoping is van 10.00 tot 14.00 uur. Bij de kerk van Gereformeerde Gemeente.

Voorjaarsmarkt 't Reginahof

Op zaterdag 24 maart organiseert het Careyn Activiteiten Centrum een gezellige voorjaarsmarkt. Er zijn diverse kramen met o.a sieraden, de Haakschuur, glastechnieken, kaarten en materiaal om kaarten te maken. Optidee zachte materialen voor slapen, kleding en huid. Huisgemaakte producten, kaas van kaasboerderij de 'Westplaat', groente, fruit en heerlijke jam en honing en meer. U maakt kans op het winnen van een mooi boodschappenpakket of een bon van de bakker. En vergeet niet uw bloeddruk te laten meten. De kinderen kunnen blikgooien en er is een enveloppengrabbelmand. Drink een kop koffie, thee of iets fris met wat lekkers erbij. Een kop soep, een broodje of een pannenkoek. De markt is geopend tussen 10.00 en 15.00 uur aan de Reginahof 1 (achter de apotheek) te Dirksland.

Bingo in de Vic

Donderdag 22 maart wordt weer een bingoavond gehouden in de Victoriahal aan de Philipshoofjesweg. De zaal gaat om 19.00 open en de ballen rollen vanaf 19.30 uur.

Rommelmarkt Vic

Zaterdag 24 maart wordt weer de rommelmarkt gehouden in de twee hallen van de Vic aan de Philipshoofjesweg. De markt is van 10.00 tot 14.30 uur.

Breicafé

Donderdag 22 maart is er weer Breicafé Klein Parijs. "Breng uw eigen brei- of haakwerkje mee en kom genieten van de gezelligheid en de creativiteit van mede-breisters en -haaksters. Als u even niets hebt opstaan, dan is er de gelegenheid om mee te breien voor een goed doel", aldus de organisatie. Het Breicafé is van 10.00 tot 12.00 uur aan de Reginahof 1. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Bijeenkomst Longpunt

Door het Longfonds wordt in samenwerking met Zorggroep Haringvliet op donderdag 5 april opnieuw een bijeenkomst georganiseerd voor iedereen met een longziekte. Het onderwerp deze middag is: 'Inhalatiemedicatie is meer dan alleen de techniek'. De heer W. Snijders, logopedist, en mevrouw M. Zaagman, longverpleegkundige, verzorgen deze middag de voorlichting over hoe u bepaalde problemen die kunnen ontstaan door uw inhalatiemedicatie kunt voorkomen en/of oplossen. De bijeenkomst van Longpunt Haringvliet vindt plaats op donderdag 5 april van 14.00 tot 16.00 uur in Verenigingsgebouw Onder de Wiek, Ring 57 te Dirksland. Deelname is gratis, ook voor niet-leden. Mail voor meer informatie naar: haringvliet@longpunt.longfonds.nl.

GOEDEREEDE

Paaszangdienst

Zaterdag 24 maart zal er een zangdienst worden gehouden in de Hersteld Hervormde Kerk te Goedereede (Achterstraat 1; ingang aan de Doelweg). Het thema van de zangdienst is: 'Zie het kruis'. Medewerking zal verleend worden door het kinderkoor Kadosj, het jeugdkoor Hadar en het Christelijk Mannenensemble Goeree. De koren staan onder leiding van Berdien Dekker. De begeleiding zal verzorgd worden op de piano, het orgel, de fluit en cajon door respectievelijk Martin Kolff, Elbert van Koppen, Martin van Moort en Bernd Soeteman. Ds. J.W. van Estrik zal de opening, meditatie en sluiting verzorgen. Er zal een collecte worden gehouden ter bestrijding van de onkosten. De aanvang is om 19.30 uur; de kerk is open vanaf 19.00 uur.

Voorjaarsverkoping

Vrouwenvereniging Tabitha hoopt op zaterdag 24 maart haar voorjaarsverkoping te houden, en wel vanaf 9.00 tot 15.00 uur. Er zullen verschillende kramen bij de Hersteld Hervormde Kerk 'De Levensbron' aan de Doelweg staan. Verkochten worden voorjaarsbloemen, plantenbakjes, vers gebakken kibbeling en oliebollen die ter plaatse worden gebakken, groenten, fruit, eigengebakken cake, koekjes, advocaat, jam, rollen snoep. U mag zelf snoepscheppen, als u het juiste gewicht raadt, dan is de zak met snoep gratis voor u. En niet te vergeten de overheerlijke boerenkaas van de kaasboerderij. Verder zijn er fotokaarten en nieuw speelgoed. Tevens is er veel handwerk, zoals borduurwerk, slabben, handdoeken, ontbijtlakens, baby- en kleuterslaapzakken, dekbedovertrek voor kinderledikantje en nog veel meer voor baby- en kinderkamer. Er kan ook op artikelen geraden worden. Voor de kleintjes is er de grabbelzak en envelop trekken. Er kunnen DE-punten worden ingeleverd. In een zaal van de kerk kan er onder orgelklanken een kopje koffie of fris worden gedronken. Ook kunt u de bestelde erwtensoep ophalen. De opbrengst is voor de kerk en een diaconaal doel.

MIDDELHARNIS

Open dag bij Just a Note

Dinsdag 27 maart is er van 10.00 tot 16.00 uur een open dag bij Just a Note. Er wordt een workshop 'Doosje maken' gegeven en er worden hobbyartikelen verkocht. De kosten zijn € 7,50. De workshop wordt gehouden in het Wijkcentrum van Stichting ZIJN, Doetinchemsestraat 27. Opgeven bij Amanda Albregts, e-mail: info@justanote.nl of tel.nr.: 0187-663714. Meer info: www.justanote.nl.

Freestyle Handletteren

Maandag 16 april organiseert Bibliotheek Middelharnis een avond 'Freestyle Handletteren'. Handlettering (het schrijven van mooie letters en kleine tekeningetjes op kaarten, posters, etc.) is hip! Geen cursus, maar gewoon een avond inspiratie opdoen, nieuwe ideeën uitproberen en creatief met elkaar aan de slag. Inbegrepen deze avond zijn: koffie/thee met iets lekkers, benodigde materialen voor drie uitwerkte ideeën, een pauzedrankje en er is een grote collectie boeken beschikbaar, die ingezien en geleend kunnen worden. Aanmelden bij de balie in de Bibliotheek of via www.leerenbeleef.nl. De avond begint om 19.00 uur. 19.00 – 21.00 uur | Entree € 7,50 en € 6,00 voor Bibliotheekleden.

Kikker Tiendaagse

Bij de Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta staat 21 tot en met 30 maart Kikker centraal. Het is dan namelijk Kikker Tiendaagse. In diverse vestigingen van Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta wordt er aandacht besteed aan Kikker en de boeken van Max Velthuijs. Op woensdagmiddag 28 maart wordt er om 14.00 uur voorgelezen uit de boeken van Kikker. Daarna kunnen de kinderen o.a. knutselen, kleuren en het voorleesuurtje wordt afgesloten met een filmpje van Kikker. Reserveren kan aan de balie in de Bibliotheek van Ouddorp en Middelharnis, waar gelijktijdig het voorleesuurtje wordt gehouden. Zie ook www.leerenbeleef.nl.

Workshop Zijtak

Meesterbinder Tim Grinwis en Miranda Scholts organiseren woensdag 28 maart en donderdag 29 maart de workshop Zijtak. Het betreft een fleurig Paas-bloemschikevenement. Tijdens uw bloemschikken worden Lentegedichten gepresenteerd. Voor koffie/thee en lekkernij wordt gezorgd. Locatie: Wilgenlaan 40 in Middelharnis. Reserveren en inschrijven via www.dichterbijmuziek.nl of 06 46316345.

NIEUWE-TONGE

Zingend naar Pasen

Zaterdag 31 maart zal in de Hervormde Kerk te Nieuwe-Tonge voor de tweede maal de samenzangavond 'Zingend naar Pasen' worden georganiseerd. De liederen staan in het teken van de lijdenstijd en Pasen en Eric Wolfert begeleidt de samenzang op het orgel. Er wordt uitgegaan van een eenvoudig concept, het programma bestaat uit bekende liederen. De kerkdeuren staan vanaf 18.30 uur open, de aanvang is 19.00 uur, de avond duurt ongeveer een uur en de toegang is gratis.

OOLTGENSPLAAT

Bingo OFB

Op vrijdag 23 maart wordt in de kantine van v.v. OFB weer de maandelijkse bingoavond gehouden. Een ieder wordt welkom geheten met een gratis kopje koffie of thee bij binnenkomst. Er worden veertien ronden gespeeld voor € 8,-. Aanvang bingo om 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur.

STELLENDAM

Paaszangavond

Zaterdag 31 maart (Stille Zaterdag) zal in de nieuwe Hersteld Hervormde Kerk aan de Voorstraat 108 in Stellendam een Paaszangavond zijn. Aan deze avond werken mee: Bovenstemgroep 'Goeree-Overflakkee', o.l.v. Corné de Geus, met begeleiding van Wiljan de Geus op het orgel. Chr. Mannenkoor 'Door Eendracht Verbonden' uit Stellendam, o.l.v. Jurriën van Kooten, met begeleiding van Wiljan de Geus op orgel. Kand. M. Diepeveen zal de meditatie verzorgen. Dit jaarlijks terugkerende evenement wordt ook dit jaar georganiseerd door het Christelijk Mannenkoor 'Door Eendracht Verbonden' uit Stellendam. Naast de nummers die de koren zullen vertolken is er ook ruimte voor samenzang. Na afloop is er voor een ieder koffie of thee met (paas)krentenbrood in de verenigingsruimte in de kerk. De aanvang is 19.30 uur, de kerk is open vanaf 19.00 uur. Er is een collecte t.b.v. de bouw van de nieuwe kerk.

Oliebollenverkoop

Zaterdag 24 maart hoopt het Roemeniëcomité van Stellendam een oliebollenverkoopactie te houden vanaf 8.00 uur op het Oranjeplein. De opbrengst zal gebruikt worden voor de transportkosten naar Roemenië.

Repetities Per Amore

Het interkerkelijk gospelkoor Per Amore onder leiding van Ad de Joode heeft op 15 en 16 maart in de Hervormde Kerk Middelharnis een tweetal imponerende uitvoeringen verzorgd over het leven van Jozef. Een oratorium in het kader van het twintigjarig bestaan van het koor. De belangstelling was overweldigend. Wekelijks repeteert het koor op de woensdagavond van 19.45 tot 21.45 uur. Gelet op de belangstelling, nodigt het bestuur een ieder uit om eens gezellig binnen te lopen tijdens de repetities, om te luisteren, of wellicht heeft men ook zin om in het koor mee te gaan zingen. Locatie: Gereformeerde Kerk Stellendam. Voor info: www.per-amore.nl.

OUDDORP

High tea bij 55+

Woensdag 28 maart organiseert de 55+ club in Ouddorp een high tea. Vanaf 14.00 uur bent u van harte welkom in de Dorpstienden om te genieten van diverse hartige en zoete hapjes en biologische thee. Connie Moerkerke van Theetuin De Halve Maan maakt voor u o.a. sandwiches, hartige taart, wraps, advocaattaart, toffee-, frambozen- en chocoladetaart. Connie maakt alles zelf, zonder pakjes en met niet teveel suiker. De prijs bedraagt € 11,-, u kunt zich opgeven bij de 55+ club in de Dorpstienden of bij Joke van Dam, tel. 0187 682319, voor 26 maart. Woensdag 4 april kunt u breien bij de club voor het goede doel. En u kunt natuurlijk ook weer koersballen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting ZIJN, tel. 0187 641344, e-mail: c.vermeulen@zijngo.nl.

Opbrengst bloembollenverkoop

Op zaterdag 17 februari werd met bloembollen langs de deuren in Ouddorp gegaan. De opbrengst was bestemd voor het werk onder de Roemeense kinderen, waar Jantina Bucur-Mastenbroek werkzaam is voor stichting Kimon. Het was toen koud, maar wel droog weer en er waren genoeg chauffeurs en kinderen die wilden helpen. De opbrengst was geweldig: € 1.408,86. Iedereen die dit mogelijk gemaakt heeft, zoals bloemkwekerij Klepper, chauffeurs, kinderen en natuurlijk de kopers, wordt heel hartelijk dank gezegd.

OUDE-TONGE

Paasmiddag

De Plaatselijke commissie van Oude-Tonge organiseert een Paasmiddag op 28 maart. "Met Eva Lassing wandelen we door het verleden. Het belooft weer een gezellige middag te worden, met aan het eind van de middag een luxe broodmaaltijd, voorafgaand door een kop soep. De kosten voor deze middag zijn € 10,-. Opgegeven bij Nel Vervloed, Beatrixstraat 3, tel. 642697, envelop met naam, adres en vooruitbetaling van € 2,50 in de bus. De middag wordt gehouden in het Infocentrum aan de Bernhardstraat 27.

Bingo ASV

Vrijdag 23 maart wordt er een grote bingo georganiseerd door ASV Oostflakkee. In het gebouw van Stichting ZIJN aan de Bernhardstraat. De zaal is open vanaf 19.00 uur. De aanvang van de bingo is 19.30 uur. Kosten € 7,00 met gratis één kopje koffie of thee.

Gezamenlijk ontbijt voor SRGO met een blik terug en vooruit


SOMMELSDIJK - Afgelopen maandag kwam het voltallige personeel van Stichting Sport & Recreatie bij elkaar om onder het genot van een kopje koffie en een broodje het afgelopen jaar te bespreken en om vooruit te kijken naar het nieuwe sportieve seizoen. Een geslaagde ochtend voor de collega's om samen het startjaar te evalueren en nieuwe ideeën op te doen voor 2018.

Sinds 1 januari 2017 is Stichting Sport & Recreatie Goeree-Overflakkee de stichting op het eiland die ruimte geeft voor beweging op maar liefst zeven verschillende locaties. Met drie zwembaden en vier multifunctionele gebouwen kan er op allerhande wijzen gesport, gefeest, gegeten of gerecreëerd worden. Van huwelijk tot begrafenis en van body building tot zwemwedstrijd, alles is mogelijk bij SRGO.
Directeur Lesly Wolters nam het personeel mee in een presentatie om zo terug te blikken op 2017. Een prachtig jaar met mooie cijfers: 15 huwelijken; 10 beurzen op diverse locaties; ruim 50 kerkdiensten; ruim 10 culturele voorstellingen; ruim 190.000 zwemmende bezoekers; Kinder Vakantie Week op heel Goeree-Overflakkee; ruim 40 betrokken verenigingen voor sport & recreatie; diverse sporttoernooien en allerhande muziekevents.
Ook was er ruimte om gezamenlijk vooruit te blikken naar 2018. Zoals Lesly Wolters zegt: "Op naar eenn half miljoen bezoekers. We kijken uit naar een veelzijdig 2018. Door nog meer gebruik te maken van elkaars kennis en kunde, willen we inzetten op uitbreiding van de breedtesport, talentontwikkeling en accommodatieontwikkeling."
Het komende jaar belooft sportief en recreatief een goed en afwisselend jaar te worden op de diverse locaties. Het jaar begon al met ruim 4500 kinderen tijdens de Kinder Vakantie Week. Via de Facebookpagina @EventsopGO kunt u op de hoogte blijven van alle evenementen in en rondom SRGO.

Wekelijks tienersportavond in Dorpstienden

SOMMELSDIJK - In Dorpstienden wil SRGO de vrijdagavond gaan benutten om de jeugd een mooi sportief alternatief te bieden voor de 'wat gaan we doen-avond'.

Op vrijdagavond van vier tot negen staat er een leuk programma klaar voor diverse leeftijdsgroepen. In samenwerking met Stichting ZIJN en de Dorpsraad Ouddorp wordt er gewerkt aan een afwisselend programma vanaf 23 maart aanstaande.
Op de vrijdagavonden staat Dorpstienden in het teken van zaalvoetbal en plezier voor de jeugd, maar daarnaast worden er wekelijks leuke activiteiten, zoals een stormbaan, apenkooien of een spannende vossenjacht georganiseerd. Iedere week zijn de jongeren van harte welkom om mee te doen aan het (wisselende) programma.
Van vier tot zes is de jeugd tussen de 7 en 11 jaar van harte welkom om te komen sporten en ravotten. Van zeven tot tien is het de beurt aan de tieners tussen de 12 en 17 jaar. De kosten zijn € 2,- per vrijdagavond, of je kan kiezen voor een abonnement van € 5,- per maand. Als introductie is de eerste avond, op 23 maart aanstaande, gratis.

Gift van Jouw Marktkraam voor KiKa

MIDDELHARNIS - Eind november is Jouw Marktkraam Middelharnis geopend. Vanaf die tijd stond er een goede doelenkraam in deze winkel. Het goede doel was deze keer KiKa. Vorige week donderdagt heeft KiKa-ambassadeur Kees Witte een cheque van 250 euro in ontvangst genomen voor KiKa. Kees is weer "super blij en bedankt iedereen die mee heeft geholpen om dit mooie bedrag voor KiKa bijeen te krijgen".

Druk bezocht gemeentelijk verkiezingsdebat

GOEREE-OVERFLAKKEE - Donderdagavond kon burgemeester Ada Grootenboer een groot aantal politiek geïnteresseerden welkom heten in Het Prieel van De Staver. Dit was de plaats waar het grote gemeentelijke verkiezingsdebat plaatsvond. De lijsttrekkers gingen met elkaar en met de zaal het debat aan.

Tekst en foto's: Adri van der Laan

Burgemeester Grootenboer was blij dat er zovelen de weg naar De Staver hadden weten te vinden bij dit laatste debat voor de verkiezingen.
De leiding van de debatavond was in professionele handen van Alex Klein van Debat.nl.
Na het voorstelrondje van de lijsttrekkers waren er vijf debatrondes waarin twee lijstaanvoerder met elkaar in debat gingen, vervolgens konden hun collega's en de zaal op het debat reageren. Hieronder een impressie van de debatten:

Duurzaamheid

De eerste ronde was voor Sebastiaan Both van GOS en Tea Both van het CDA. Het thema was 'Duurzaamheid' en de bijbehorende stelling: 'De gemeente moet alles op alles zetten om nog meer windmolens te voorkomen'.
Tea Both verzekert dat het CDA het met de stelling eens is, want 'nog meer windmolens', dat kunnen we onze inwoners niet aandoen. De plannen die nu uitgevoerd worden zijn het gevolg van raadsbesluiten die de vier vorige gemeenten hebben genomen. Verder gaf Tea aan dat er jammer genoeg nog te weinig alternatieven voor windmolens zijn.
Sebastiaan Both van Goeree-Overflakkee Samen (GOS) vindt dat de bouw van windmolens wel wat uit evenwicht ligt. Hij zag liever dat er meer ingezet zou worden op het gebied van warmte-krachtkoppeling. Volgens hem is daar nog te weinig aandacht voor. Zeker als men bekijkt dat windmolens nog teveel weerstand oproepen.
Jaap Willem Eijkenduijn maakt zich bij het begrip duurzaamheid wel wat zorgen. 'Everybody Happy of is het voor de happy few', waarmee de rijken de mogelijkheden hebben om alternatieve energie te gebruiken en de armeren de hoge energierekeningen moeten betalen.
Johan de Vos van VKGO vond dat alternatieve locaties niet voldoende onderzocht werden.
Kees van Dam van SGP legde nog eens uit dat we wat alternatieve energievoorzieningen betreft "het slechtste jongetje van de klas zijn". Er moet iets gebeuren. Plaatsen van windmolens is geen vrije keuze en alternatieven zijn er nog niet.

Economie

Tijdens de tweede debatronde onder het thema 'economie' kwam de volgende stelling aan de orde: "De gemeente moet meer doen dan afgelopen jaren om de economische kracht van het eiland te versterken". Aat van Alphen van de partij Eiland van Vrijheid en Addy Rijerkerk van de VVD kruisten de degens.
Addy Rijerkerk was in dit debat positief over de 'slagkracht' van de gemeente. Zij onderstreept het belang van een goede bedrijfsomgeving, want dit heeft een positieve invloed op de samenleving, "want de VVD kijkt breder dan alleen naar bedrijven".
Aat van Alphen zette wat vraagtekens bij deze slagkracht. Hij heeft alleen maar "visies zien rondslingeren", zonder dat daarmee iets gedaan wordt. Hij had cijfers waaruit bleek dat we er niet zo goed van af komen. Het gaat er niet om dat we de dingen goed doen, maar dat we de goede dingen doen. Maak een goede analyse in de komende periode.
Jan Zwerus (Groep Jan Zwerus) geeft aan dat zaken doen gaat om geld verdienen. We hebben een mooi eiland en hij vond dat we daar trotser op mogen zijn. "Verkoop dit eiland als een toeristisch centrum."

Vluchtelingen

Na de pauze was er de derde debatronde, hierbij stond het thema 'Vluchtelingen' centraal. De stelling luidt: Goeree-Overflakkee moet vluchtelingen ruimhartig ontvangen en ondersteunen. Gerrit de Jong (ChristenUnie) en Jan Zwerus (Groep Jan Zwerus) openden de discussie.
Gerrit de Jong benadrukt dat voor de ChristenUnie elke inwoner van het eiland 'waardevol' is, hierbij wordt niemand uitgesloten. We gaan voor inclusief beleid. Hij waardeerde de inzet van de vele vrijwilligers rondom de opvang van vluchtelingen. Verder gaf hij aan dat "wij beseffen dat wij zelf ook te gast zijn".
Jan Zwerus verklaarde voorzichtig te zijn om vanwege zijn PVV-achtergrond om niet gestigmatiseerd te worden. Hij gaf aan dat de statushouders op een normale manier dienen te worden behandeld, wel wees hij op de rechten en plichten. Ze hebben terecht recht op een bijstandsuitkering. Hij pleit er voor om vluchtelingen, statushouders en andere bijstandshouders te verplichten om te werken. "Het is niet humaan om de vluchtelingen naar Europa te halen, zij worden verkracht en uitgebuit. Zij moeten daar opgevangen worden". Vooral rondom dit onderwerp was er veel discussie met de zaal, waar ook een aantal ervaringsdeskundigen aan het woord kwamen.

Participatie

Bij het thema 'participatie' hoort de stelling "De gemeente moet meer verantwoordelijkheid bij inwoners zelf neerleggen". Aan Jaap Willem Eijkenduijn van de PvdA en Wim Nagtegaal van Jezus Leeft het woord om de discussie te leiden.
Eijkenduijn vraag zich af of er iemand op tegen is. "We willen allemaal luisteren naar de burger". Er moet niet alleen geluisterd worden naar de burgers, maar men moet er ook naar handelen. Als voorbeeld doelde hij op burgers met goede ideeën, zoals bij de windmolendiscussie. Hij is een groot voorstander om met de burgers in gesprek te gaan. Overigens liet Nagtegaal de discussie over participatie graag over aan zijn opponent. Eijkenduijn pleitte verder voor een burgerparlement.

Leefbaarheid

Bij de laatste debatronden kwamen Johan de Vos van VKGO en Kees van Dam van de SGP aan het woord. De stelling luidde: "De gemeente moet meer doen om de leefbaarheid in kleine kernen te bevorderen".
Van Dam vindt dat de gemeente moet uitgaan van de eigen kracht van de burgers. Het gaat niet alleen om voorzieningenniveau, maar hij denkt dat leefbaarheid ook te maken heeft met hoe men met elkaar omgaat. De mensen bepalen voor een groot deel zelf de leefbaarheid van de kleine kernen. De gemeente dient wel voor voldoende voorzieningen te zorgen. Hij betrok hierbij ook de zondagsrust.
Zorg dat onze burgers het naar hun zin hebben. Ook woningen voor jongeren en ouderen. Wij willen dat de burgers gaan bepalen wat nodig is, vindt Johan de Vos.

Live verkiezingsuitslagen bij RTV Slogo

GOEREE-OVERFLAKKEE - Op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart 2018 organiseert de gemeente Goeree-Overflakkee de 'Uitslagenavond' in het Prieel van De Staver.

RTV Slogo is daar natuurlijk ook bij; vanaf 21.00 uur kan u luisteren naar een extra live radio uitzending, die geheel in het teken staat van de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens de 'Uitslagenavond' kunnen de politieke partijen en belangstellenden samen de uitslagen van de verkiezingen volgen. Gedurende de avond maakt burgemeester Ada Grootenboer de tussentijdse uitslagen bekend bij 25 procent, 50 procent, 75 procent en 100 procent van de getelde stembureaus. Politiek verslaggever Jan van Gurp van RTV Slogo is aanwezig in het Prieel van De Staver en houdt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
"Dus als u u niet aanwezig kunt zijn bij de 'Uitslagenavond', maar toch niets wil missen van de spannende ontknoping van de gemeenteraadsverkiezingen, luister dan 21 maart vanaf 21.00 uur naar RTV Slogo. Dan mist u niets van het laatste nieuws rondom de uitslagen", aldus de programmamakers.

CDA actief voor dorpshuis Herkingen

GOEREE-OVERFLAKKEE - Op zaterdag 10 maart was het CDA Goeree-Overflakkee zoals ieder jaar weer actief met de landelijke vrijwilligersactie NLdoet. Dit keer had de partij gekozen voor een klus in Herkingen. De vele vrijwilligers hebben met elkaar het hele dorpshuis schoongemaakt.

Het CDA heeft bewust gekozen om te ondersteunen bij een dorpshuis, omdat de partij vindt dat naast de basisscholen en sportverenigingen het behoud van een dorpshuis erg belangrijk is voor de leefbaarheid van een dorp.
De partij heeft 35 kandidaten van het hele eiland, die actief zijn in hun buurt en weten wat er speelt. Zo geldt dat ook voor de kandidaten uit Herkingen, Joar van der Velde en Jan Tuinstra, die zich onder andere ook voor het dorpshuis inzetten of ingezet hebben.

Het CDA wil niet pas in verkiezingstijd op straat zijn, lintjes en prijzen uitdelen en andere goed bedoelde acties uitvoeren. Daarom is de partij het hele jaar door actief, elk jaar weer. Dit doet het CDA onder andere door jaarlijks op de Boerenlanddag te staan, elk jaar bij mantelzorgers op bezoek te gaan en ook door ieder jaar mee te helpen met NLdoet. Eerdere jaren was het CDA Goeree-Overflakkee al actief met NLdoet om de ramen te lappen van de christelijke basisschool in Den Bommel, het klussen op een zorgboerderij bij Nieuwe-Tonge, het opknappen van het dorpshuis in Stad aan 't Haringvliet, de inzet voor het Goereese landschap op de Kleistee in Ouddorp en het voorjaarsklaar maken van zorgcentrum Geldershof in Dirksland.

Rectificatie
ChristenUnie lanceert actieplan 'Waardig ouder worden'

SOMMELSDIJK - In onze krant van vrijdag 16 maart stond bij een artikel over de lancering van het actieplan 'Waardig ouder worden' door de ChristenUnie een verkeerde foto. De foto had de overhandiging van het plan aan de voorzitter van PCOB, de christelijke ouderenbond, Jan van Gurp moeten zijn. Daarom hierbij nu de goede foto.

Drie jonge politici op de drempel van de gemeenteraad

Nynke Zwaga.

GOEREE-OVERFLAKKEE – Voor Simon van der Tang kan het morgen dubbel feest zijn. Hij viert zijn tweeëntwintigste verjaardag én er is een gerede kans dat de nummer 7 van de SGP-kandidatenlijst een zetel in de nieuwe gemeenteraad krijgt. Jonge politici die op een verkiesbare plaats staan, er zijn er meer. Zoals Daniël Huising (36), de nummer vier van het CDA, en Nynke Zwaga (25), die dezelfde positie inneemt op de kandidatenlijst van de VVD.

Door Kees van Rixoort

Nynke Zwaga, woonachtig in Middelharnis en werkzaam bij AB Zuid-Holland in Stellendam, kreeg de politiek thuis met de paplepel ingegoten. Haar ouders waren actief voor een lokale partij in Zeewolde. Zelf koos ze voor de VVD. "Ik ben vier jaar geleden op Goeree-Overflakkee komen wonen en lid geworden van de VVD. Door betrokkenheid te tonen, val je op. Ik heb al meegedraaid in de steunfractie en ben secretaris geweest."

Daniël Huising.
Simon van der Tang.

Simon van der Tang, opgegroeid in Nieuwendijk (Hoeksche Waard) en nu inwoner van Ooltgensplaat, rolde min om meer automatisch in de politiek. "Via de jeugdvereniging werd ik lid van de SGP. Het balletje is verder gaan rollen toen de partij kandidaten ging voordragen vanuit Oostflakkee", vertelt hij. Van der Tang studeert accountancy in Rotterdam en heeft een bijbaantje bij de supermarkt in Ooltgensplaat.

Daniël Huising, die in Sommelsdijk woont, is docent lichamelijke opvoeding bij de PM. "In 2013 heb ik een bestuurskundestudie afgerond aan de VU. Op school doe ik je daar niet veel mee, daarom heb ik me aangemeld bij het CDA. Het was heel leuk om mee te schrijven aan het verkiezingsprogramma. Toen kwam de vraag of ik hoog op de lijst wilde…"

Frisse start

De nummer 4 van het CDA vindt het belangrijk om voorbije discussies af te sluiten en vooruit te kijken. "Laten we in de nieuwe raad aan de gang gaan met standpunten voor de toekomst." Daarom is het ook goed dat er jonge mensen in de gemeenteraad komen, vindt Huising.

De nog 21-jarige Simon van der Tang is het daarmee eens. "Wat ik belangrijk vind is dat we de voorzieningen op het eiland op peil houden. Dat is nog een hele uitdaging."

"We hebben de kans om een frisse start te maken", vindt ook Nynke Zwaga, die vindt dat ervaring en vernieuwing in balans moeten zijn. "Nieuwe, jonge raadsleden zijn niet te veel belast met wat er de afgelopen jaren heeft gespeeld, ook al voor de gemeentelijke herindeling."

Aan de andere kant, vindt Simon van der Tang, mag de huidige gemeenteraad wel een bedankje krijgen. "Er is veel gedaan, het had rotter gekund." Zwaga: "Ja, ze stonden voor een flinke uitdaging. Elke partij verdient waardering." Van der Tang: "De gemeente is wel financieel gezond." Huising: "Er is een hoop bereikt."

Hoe gaat het campagnevoeren? "Je ziet dat het lastig is om je standpunten bij de mensen te brengen", vindt Daniël Huising. Pas nu, aan het eind van de campagne begint het te leven en gaan mensen nadenken "wat er gebeurt als ze op je stemmen".

Nynke Zwaga heeft dezelfde ervaring. Ze is een paar keer de straat op gegaan en merkte dat het meer over het verleden ging dan over de toekomst. "Maar nu hebben de mensen de kieslijst gekregen en zullen ze meer gaan nadenken over hun keuze. Ach, ik wil ook geen pusherige kandidaat zijn. Ik heb wel goede gesprekken gehad op straat, en niet alleen over windmolens. Je merkt wel dat mensen het leuk vinden als ze een jong gezicht zien."

Dat hebben Daniël en Simon ook ervaren. De eerste: "Dat vindt men positief, ongeacht van welke partij je bent." Simon van der Tang kreeg bijvoorbeeld tijdens het flyeren te horen: "Ik stem niet op je, maar ik wens je wel veel succes." Door zijn bijbaantje in de supermarkt, kent hij veel mensen, wat het campagnevoeren niet tot een grote opgave maakt. "Je knoopt gemakkelijk een praatje aan." Inhoudelijk is het niet altijd spannend, vindt de nummer 7 van de SGP. "Je merkt wel dat het niet vanzelfsprekend is, dat iedereen weet wat de gemeente voor je doet."

Toekomstdroom

Hoe ziet de toekomstdroom van deze jonge lokale politici eruit? "Het eiland beter achterlaten dan het was", zegt Simon van der Tang. "En dan kan de generatie na ons het nog beter maken." Nynke Zwaga: "Dat het eiland aantrekkelijk is, dan wel wordt voor jonge gezinnen. En ik hoop dat de agrarische sector voorop blijft lopen." De toekomstdroom van Daniël Huising, de gymleraar: "Ik wil me ervoor inzetten dat jongeren op het eiland fijn buiten kunnen zijn, en niet alleen in de zomer. Daar is aandacht voor de buitenruimte voor nodig. Denk aan een speelveld midden in het dorp, zoals in Melissant."

Morgen zijn de verkiezingen. Aan het eind van de dag zal duidelijk zijn of deze drie jonge politici een zetel in de gemeenteraad krijgen. Daniël en Nynke dichten zichzelf een goede kans toe dat dit gaat lukken. Simon ook wel, maar hij is voorzichtiger: "Je moet niet hoogmoedig zijn, maar ik houd er wel rekening mee."

Ze zijn er ook klaar voor, zeggen ze. Als lid van de steunfractie hebben ze al veel opgestoken van wat er speelt en ervaren hoe het fijne politieke handwerk eruit zou moeten zien. Bovendien, benadrukken ze alle drie, zijn ze lid van een landelijke politieke partij die veel doet aan cursussen voor nieuwe raadsleden.

Ze hebben er ook alle drie veel zin in. Voor Daniël Huising is het misschien nog de grootste uitdaging als hij in de raad komt. "Je moet je agenda leeg maken." En dat valt misschien nog niet mee voor iemand met een gezin met twee kleine kinderen. Maar ja: "Ik wil wel wat toevoegen aan de partij. En aan het eiland."

Nynke Zwaga: "Ik hoop dat de jeugd gaat stemmen." Simon van der Tang: "Ja, dit is hét moment om inspraak te hebben over je eigen leefomgeving."

Jeugdige politiek

DIRKSLAND – Zo'n zeventig jongeren zijn op de avond over jongeren en politiek afgekomen. De avond is georganiseerd door de beide SGP-Jongerenverenigingen van het eiland. "We zijn blij met deze opkomst.'' Het is een avond waarin er veel ruimte is voor interactie met de zaal. En die interactie is er. "Jongeren horen niet in de politiek.''

Door Erwin Guijt

Deze avond zijn er drie verschillende sprekers. De eerste is Simon van der Tang, jeugdig kandidaat-raadslid (plaats 7) voor de SGP bij de komende gemeenteraadsverkiezingen woensdag. Daarnaast is raadslid Hendrik Herweijer (plaats 3) aangeschoven, als een van de jongst zittende raadsleden. De derde en laatste spreker is Maarten van Nieuw Amerongen, die een functie binnen het bestuur van de landelijke SGP-Jongeren vervuld.

Rode kaart

Aan de hand van stellingen wordt de avond ingevuld. "Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van een politicus? "Overzichtelijk houden'', roept iemand. "Voorzichtigheid'', zegt een ander. Fractievoorzitter Van Dam vult aan dat afhankelijkheid van Boven nog wel de belangrijkste is.

De volgende stelling gaat over of jongeren wel in de politiek horen. Bijna iedereen steekt een rode kaart omhoog. En enkeling heeft groen. Verdeelder is de zaal als het gaat om of jongeren nu nog te weinig worden betrokken bij de politiek. "Hoe zijn jongeren eigenlijk te bereiken'', vraagt gespreksleider Marco de Jonge zich af. Kort daarna dient de volgende stelling zich al weer aan, namelijk 'Jongeren worden pas goede burgers door aandacht te hebben voor de lokale politiek'. "Dan sluit je 95% van de jeugd op het eiland uit'' stelt een jongere. Zijn buurman vraagt zich hardop af wat de definitie van goede burgers precies is.

Oranjesoezen

In de pauze komen de oranjesoezen tevoorschijn. "Alleen hiervoor zou je al de politiek ingaan'', grapt iemand. Na de pauze is het tijd voor een quiz, waar een grote verscheidenheid aan onderwerpen aan bod komen. Coffeeshops, culturele activiteiten, stageaanbod, N215 en BOA's: alles komt langs.
Tot slot neemt fractievoorzitter Van Dam het woord. "Wat onderscheidt ons nu van de rest? Dan denk ik toch aan onze slogan, die voor mij steeds meer is gaan leven de afgelopen tijd. Namelijk betrokken te zijn tot in de kern. En dan niet alleen de dorpskern, maar ook het wezenlijke van de zaak: Gods Woord. Wij hebben eigenlijk al een verkiezingsprogramma. De Bijbel vormt de basis voor ons politieke handelen.'' Iemand knikt instemmend. Van Dam sluit ludiek af: "Stemmen is echt niet zo moeilijk. Gewoon de eerste lijst het eerste vakje rood maken.''

INGEZONDEN: Open brief aan de dames en heren politici

Momenteel worden we, in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen, overladen met prachtige berichten en beloftes door de heren en dames politici. Vooral de woorden "luisteren naar de burgers" wordt door alle partijen veelvuldig gebruikt. Uiteraard is dat een nobel streven. Al zal menigeen begrijpen, dat dit in Oude-Tonge met enige scepsis ontvangen wordt.
Wat wij een beetje missen in de berichten zijn de woorden: informatie, transparantie en communicatie.
Zo lazen we de afgelopen tijd in de gemeentelijke berichten onder het kopje aanvraag omgevingsvergunningen een tweetal punten, die een behoorlijke impact hebben op de omgeving van Oude-Tonge en waarbij wij wat vraagtekens zetten. Punt 1 was de aanvraag voor het bouwen van een kas met bijbehorende bouwwerken aan de Oostendensedijk. In het bericht wordt niets vermeld over de oppervlakte, maar wij kunnen ons nog goed herinneren, dat indertijd, wegens groot protest van de bevolking, is toegezegd, dat grootschalige uitbreiding van de kassen rondom Oude-Tonge niet meer aan de orde zou zijn. Inmiddels is er alweer wat gebouwd en er komt klaarblijkelijk nog meer. Wij vragen ons dus af of de afspraken van weleer verjaard zijn of wellicht vergeten zijn?

Punt 2 betreft een aanvraag voor de bouw van een productiehal voor waterstof. In het kader van het energieakkoord wordt ons eiland aangemerkt als proeftuin voor energietransitie. Er komt een conversiepark in Middelharnis, een waterstofpijplijn en experimenten met omzetting naar groene ammoniak. Nu hebben wij absoluut geen verstand van zaken, maar zover wij weten is waterstof behoorlijk explosief en ammoniak behoorlijk giftig. Is het dan wenselijk om dergelijke maatregelen te realiseren, zo dicht bij een dorpskern? Is het misschien een idee om de omwonenden uitleg te geven over hetgeen te gebeuren staat en wat de risico's zijn? Dat missen wij namelijk in de berichtgeving. Of komt dat, net als bij de molens, pas als alles al gerealiseerd is?

Goeree-Overflakkee energieneutraal. Een mooi streven en als je de verkiezingsbeloftes leest, dan moet ons eiland een mooie plek zijn om te wonen en te werken in een omgeving van rust en ruimte. Maar moeten wij dan meteen daarachter denken: Met uitzondering van Oude-Tonge? Aan de zuidkant komen er nog 14 molens bij, bovenop de Krammer. Aan de Noordoostkant de kassen en aan de Noordwestkant een chemisch bedrijf.
Wij vragen de straks gekozen en herkozen politici om hun beloftes ook waar te maken voor Oude-Tonge. Ook wij willen een mooie plek om te wonen.

Dorpsraad Oude-Tonge

INGEZONDEN:
Suggestieve voorstellingen en vertekende situaties

Stichting de Mallemolen is er uitstekend in geslaagd om een vertekend beeld te schetsen van de werkelijkheid met suggestieve voorstellingen en fotobeelden vanaf de Philipsdam. Waarin op de voorgrond zo'n molen van Windpark Krammer en op de achtergrond de Toren van Oude-Tonge. Iedereen kan weten dat Windpark Krammer van een Zeeuwse buurgemeente is. Echter de suggestieve fotobeelden van deze molens zijn op een zodanige manier misleidend alsof ze bij het Flakkeese landschap behoren. Heeft dat effect, ja. Als je die molens van de Krammer ook erbij optelt dan kom je wel aan 56 Malle Molens. Nog een ander punt van belang is: DeltaWind heeft een praktische en collegiale samenwerking met Windpark de Krammer. en dat betekent dat ze wisten dat dit park voor Oude- en Nieuwe-Tonge een ware ramp zou gaan betekenen.

In het conflict rondom Windpark Battenoert wordt de belangrijkste partij 'Coöp. Delta Wind' vreemd genoeg, aardig uit de wind gehouden. Hoe komt dat?. Is het omdat er in beide dorpen zoveel mensen lid zijn geworden van deze Coöperatie. En/of omdat ze al jaren geleden voor deze locatie heeft gekozen en daarvoor contracten en vergunningen hebben verkregen. Feit is dat het bestuur van Delta Wind kennelijk goede papieren in handen heeft. Vandaar hun harde houding.
In de Flakkeese media verscheen de laatste jaren regelmatig artikelen van Delta Wind Voorzitter waarin zij de Groenlinkse ideeën met verve aan de man bracht en veel burgers slikten dit als zoete koek en velen werden lid van deze Coöp. En?, ja die gaan uiteraard ook kiezen voor hun principe.
Via de P.v.d.A zullen D66 en GroenLinks hun stemmen doen gelden.

De opzet en promotie van de Malle Molenbeweging zo vlak voor de Verkiezingen is uiteraard niet toevallig, maar gezien de opstelling van de totale oppositie zeer merkwaardig. Plotsklaps zijn zelfs de uitersten dikke mikken.

Iedereen kan toch weten dat de klimaat hysterie niet veroorzaakt is door plaatselijke bestuurders?.
Uitgezonderd misschien de Stad Utrecht en in het vervolg ook de stad Amsterdam. Het zijn uiteraard de machthebbers van deze eeuw die een jaar geleden in Parijs hun handtekening plaatsten onder het klimaat verdrag. Ook onze politieke leiders en beslissers op een uitzondering na, deden hier aan mee. Vooral D66 en GroenLinks zijn in ons land de sterkste voorstanders van windmolens. En deze twee partijen gaan dan nu samen met hun naastbestaande de PvdA. de verkiezingen in, voor nog meer Malle Molens. Een 'Breda's Turfschip' in Optima Forma.

Via de media werd in 2013 bekend dat ook Flakkee als plaatsingsgebied van windmolens was aangewezen. Voor- en tegenstanders kregen in de plaatselijke media de ruimte om hun belang te verdedigen. Zelf hebben wij een aantal keren hiervan gebruik gemaakt en de medeburgers op hun recht gewezen om op gepaste wijze te reageren. Er was in Ooltgensplaat een initiatiefnemer die met een goed onderbouwde visie een tegenbeweging op gang heeft gebracht. Jammer genoeg werd er door de burgers van Flakkee en ook uit Oude- en Nieuwe-Tonge lauw op gereageerd. Nu vijf jaar later hebben ze met afschuw moeten constateren dat Zeeuwse en Brabantse buurgemeenten er een dubbele schep extra op hebben gelegd. Zie de Philipsdam.

Vandaag de dertiende maart stond ik op de dijk bij het Battenoordse haventje en keek in de richting van de Philipsdam, Een panorama? Een warnest van enkel grote raddraaiers. Maar op de voorgrond zag ik gelukkig een ander beeld: buitenlandse schoonheden. Ja, inderdaad de rood – roze Flamingo's.

C. v.d. Veer
Nieuwe Tonge

INGEZONDEN:
Wat zal onze zorg zijn?

Na twee verkiezingsdebatten te hebben bijgewoond in het Diekhuus en in Het Prieel, was mijn derde bezoek het debat in Het Prieel.
Eindelijk iets wat goed was georganiseerd en geleid. Met een redelijke belangstelling. Helaas weinig zwevende kiezers.
Eén van de onderwerpen was energie en waar komen we dan in de gemeente op uit? Juist, windmolens.

We hebben dan ook van alle partijen uitvoerig een evaluatie gehoord over wat zij hierin hebben betekend en - natuurlijk is dit een belangrijk punt - voor een klein deel van onze burgers.
Maar de beslissingen hierover zijn genomen en liggen dus achter ons. Wat voor ons ligt en waar nu beleid voor moet worden gemaakt is de zorg. En dan bedoel ik specifiek zorg voor ouderen. Jammer dat dit niet in de vraagstellingen was opgenomen.

We hebben er geen notie van wat op dat gebied de eerste decennia op ons afkomt. Graag had ik van alle partijen gehoord wat hun uitgewerkte plannen hierover zijn. Een gemiste kans!

Evalueren doet men over dingen die zijn gedaan. Beleid maakt men op iets dat nog moet gebeuren.

P. van Zielst
Sommelsdijk

Kleurwedstrijd rondom Kijk bij de Boer

Een foto van de vorige Kijk bij de Boer. Foto: Wilko van Dam

GOEREE-OVERFLAKKEE – Traditiegetrouw wordt er ook dit jaar op Tweede Paasdag (2 april) weer Kijk bij de Boer georganiseerd; een dag voor het hele gezin! Er kan op verschillende agrarische bedrijven een kijkje worden genomen, hoe het bedrijf eruit ziet en wat hier dagelijks gebeurt.


Op de deelnemende bedrijven is er van alles te zien en te beleven. Zo kunt u in Den Bommel naar een akkerbouwbedrijf, koeienbedrijf en de molen. Leer bij de familie Ras over de verschillende rassen koeien, hoe de mestvergister werkt of kom knuffelen met de kalfjes. Bij akkerbouwer Dick Schenk kunt u kijken hoe de aardappel geteeld wordt en hoe er uiteindelijk friet van gemaakt wordt, dit kan ook geproefd worden. Voor de kinderen is er een puzzeltocht over het bedrijf. Bij de molen worden er pannenkoeken gebakken en kunt u meel kopen om dit zelf ook te proberen.
In Sommelsdijk, bij de familie Kastelein, kunt u verschillende aardappelgerechten proeven, is er een 'escape room' voor de jongere kinderen en een trekker behendigheidsproef.

In Dirksland kunt u een akkerbouwer en veehouder bezoeken. De thema's duurzaamheid en precisie landbouw staan centraal op akkerbouwbedrijf De Wit. Verder worden er demonstraties schapen drijven met bordercollies gegeven en verzorgen de plattelandsjongeren een activiteit voor de jeugd.
Bij de familie Bree wordt er uitleg gegeven over hoe een melkrobot werkt, wat voor voer koeien krijgen en hoe dit zo goed mogelijk samengesteld wordt. IVN zal een programma m.b.t. natuureducatie verzorgen. Ook kan er vanaf hier met de paardenkar naar de molen van Herkingen gereden worden, waar u onder het genot van een kop koffie en een molenkoek van de rondleiding kunt genieten.

Bij paardensportcentrum De Dijkgraaf in Ouddorp bent u van harte welkom voor verschillende demonstraties, rondleidingen of een rondje meerijden in de huifkar. De kinderen mogen zelf een rondje paardrijden. Met een historische bus wordt u van en naar de parkeerplaats gereden! Kijk voor de opstapplaatsen en tijden op: www.kijkbijdeboer.nl. Het belooft een gezellige en leerzame dag te worden!

Kleur en win!

Ook dit jaar is er weer een kleurwedstrijd. Op school krijgen de peuters en de kinderen van de groepen 1 tot en met 4 een kleurplaat uitgereikt. Deze is ook te downloaden via deze site. Op Tweede Paasdag mag de kleurplaat ingeleverd worden in de blauwe boxen op de deelnemende bedrijven.
Voor wie? Alle peuters en kinderen van groep 1 t/m 4. Wat kan ik winnen? Een traptractor.

Hoe werkt het?

Na afloop worden alle kleurplaten opgehaald en afgegeven bij Benschop & Sterling Netwerk Notarissen. De winnaars worden dezelfde week nog uitgenodigd op het notariskantoor om hun prijs in ontvangst te nemen.
De traptractoren worden beschikbaar gesteld door: Steenbergen Mechanisatie, ROGO Machines B.V., Mechanisatie Centrum Flakkee, Barendregt Mechanisatie B.V., Stehouwer Nieuwe-Tonge B.V., LMB van den Ende, Dick Klok Mechanisatie en T-Toys Dirksland.

Paasstuk maken bij Inloophuis De Boei

OUDDORP - Op 27 maart, de 4e dinsdag van de maand, organiseert Inloophuis De Boei een actieve middag, die om 13.00 uur begint. Ineke van Katwijk heeft wederom haar creatieve geest aan het werk gezet om iets toepasselijks te verzinnen op de aankomende Pasen.

Hiervoor moet u zelf wel het een en ander meenemen. Als u die in bezit heeft een snoeischaar, een aardappelschilmesje en 2 van uw kleurigste kop en schotels (eventueel een plankje of een dienblaadje om deze op te zetten en om er wat eitjes bij te leggen). Heeft u een tuin, dan kunt u wat klein groen, b.v. Buxus meenemen. De ervaring heeft geleerd dat er altijd ruim voldoende groen is. Er wordt een bedrag van 6 euro gevraagd.
Inloophuis De Boei opent haar deuren om 10.00 uur in de morgen. Zij biedt een ongedwongen en bijna huiselijke ontmoetingsplek aan mensen met kanker en hun naasten. Op verschillende manieren proberen ze een bijdrage te leveren aan een betere kwaliteit van leven. Een leven met, maar ook na kanker. Gasten vinden een luisterend oor en een plek waar zij contact kunnen leggen met lotgenoten. "Dit kan steun geven, mochten zij die nodig hebben, bijvoorbeeld om weer in hun eigen kracht te komen. Praten hoeft niet, mag en kan. Huilen, lachen, boosheid, wanhoop, alle emoties die je ervaart, je kunt er jezelf zijn te midden van andere gasten", aldus de organisatie. Reacties van gasten: "Was ik maar eerder gekomen, het voelt als een warme deken, ik word gehoord. Ik kan hier mijn verhaal kwijt, mijn geestelijke pijn, waar ik mijn gezin niet mee wil belasten."

Besluit u de hele dag te willen blijven, De Boei is open tot 16.00 uur, dan wordt aangeraden om een eigen lunch mee te nemen.
Mocht het vervoer van en naar de Dijkstelweg 33 een probleem zijn, of is het niet mogelijk om van het openbaar vervoer gebruik te maken, er is een chauffeursdienst waar u kosteloos gebruik van kunt maken.
Wilt u wel even van tevoren bellen, uiterlijk maandag 26 maart, via 06 22111572 of via info@deboeigo.nl.

Driemaal 25 jaar in het onderwijs

MIDDELHARNIS - Op dinsdag 13 maart was het feest in het team van De Bosseschool. Fleur Kooijman (interne begeleider), Caroline van der Kamp en Jacqueline van de Kreeke (groepsleerkrachten) werden in het zonnetje gezet omdat zij al 25 jaar in het onderwijs werken.

In die periode hebben zij veel ontwikkelingen meegemaakt en vorm gegeven. Zij hebben de eerste computers in de basisscholen zien komen, de opkomst van de sociale media, de digiborden, het handelingsgericht werken en zo kunnen we wel doorgaan. Het is niet voor niets dat vaak wordt gezegd dat verandering de enige constante in het onderwijs is. In de steeds veranderende onderwijsomgeving werken de drie jubilarissen nog onveranderd met veel passie en plezier met en voor de kinderen.

Het feest werd gevierd met een buffet, diverse workshops en een lied van het team met onder meer de tekst:

25 jaar zijn jullie al juf.
25 jaar en nog steeds niet duf.
Werken met kinderen is dan ook echt niet suf!
Wij zijn heel erg trots dat jullie hier staan.
Het is ontzettend knap; al zo lang deze baan!
Voor alle drie geldt; vaak een lach, maar soms ook een traan.

En natuurlijk ontbraken ook de bloemen en het cadeau niet. "Het was een mooi feest voor drie juffen die hebben genoten van het feest en dapper verder gaan in dit mooie, belangrijke vak", aldus de schoolleiding.

Alternatieve mini-marathon bij PSC De Dijkgraaf

OUDDORP - Het was de bedoeling dat zaterdag een 'Voorjaarsmenmarathon' zou worden verreden bij Paardensportcentrum De Dijkgraaf. Maar vanwege de winterse weersomstandigheden kon dit niet doorgaan. Er werd voor een alternatief gekozen.

Tekst en foto's: Adri van der Laan

Het alternatief was het houden van een mini-marathon, die vanwege het koude weer binnen werd gehouden. Een enthousiast aantal menners bond met elkaar de strijd aan. De deelnemers die vanwege de aangekondigde voorjaarsmarathon naar Ouddorp waren gekomen, waren niet alleen afkomstig van het eiland, maar ook nog uit de regio Den Haag, waar het paardensportcentrum eerder was gevestigd.
Anne van Dijk van PSC De Dijkgraaf vertelt dat veel 'oude bekenden' uit het Westland regelmatig ook in Ouddorp te vinden zijn.
Het voor zaterdag uitgezette parcours werd door een gevarieerd aantal menners gereden. Er waren nog heel jonge menners bij, maar ook al wat oudere. Verder werden de wedstrijden verreden door verschillende soorten paarden. Al met al was het een interessant gebeuren, waarbij de menners het parcours op snelheid af te rijden, natuurlijk dient het parcours ook foutloos te worden verreden.
Volgens Anne van Dijk komt er steeds meer belangstelling voor de mensport. Er worden, evenals in het 'gewone' paardrijden, lessen gegeven door ervaren instructeurs. "We krijgen het steeds drukker", geeft Anne aan, want velen weten PSC De Dijkgraaf aan de Hofdijksweg te vinden. Voor het komende seizoen is er weer een uitgebreid programma gesteld. Wie hier meer over wil weten, kan gerust binnen stappen bij het paardensportcentrum. Veel informatie staat ook op www.pscdedijkgraaf.nl en op de Facebookpagina.

Stoomwolken vanaf 't spoor in Ouddorp; RTM opent Rijseizoen 2018

OUDDORP - Krakend en piepend wordt de winterstop in de eerste meters ongedaan gemaakt. De kolen branden weer, de stoomwolken zijn te zien en de olie smeert de locomotief. De Rotterdamsche Tramweg Maatschappij (RTM) opent traditioneel op tweede paasdag het nieuwe rijseizoen.

De tram vertrekt vanaf de RTM-Remise, G.C. Schellingerweg 2 (op de Punt) in Ouddorp. Het belooft een rit terug in de tijd te worden, want de RTM reed vanaf 1878 al en het rijtuig waarin je komt te zitten bevat alle details van vroeger. Lampen, de banken en de conducteur die je kaartje knipt. Alles voelt als toen de RTM in bedrijf was.

Ruim een halve eeuw was de RTM de belangrijkste vervoerder op de Zuid-Hollandse eilanden en Schouwen-Duiveland. Het bedrijf had een eigen veerdienst en 235 kilometer aan spoor. Van Burgh-Haamstede naar Rotterdam-Zuid ging in vijf en een half uur en dat was toen snel. Na de Watersnoodramp verloor de RTM z'n belangrijke positie, want de Deltawerken maakten het netwerk van spoorlijnen en veerdiensten overbodig. De RTM werd omgevormd tot een busmaatschappij, die het tot eind jaren '70 volhield. Daarna kwam er honderd jaar na de oprichting door een fusie een einde aan de RTM.

Maar, dus gelukkig niet helemaal, want in Ouddorp leeft de rijke historie nog voort. Het RTM-museum laat die geschiedenis zien en de stoom- en dieseltrams die er nog zijn laten je die geschiedenis beleven. Om te zorgen dat alle trams vandaag de dag nog kunnen rijden zijn er bij de RTM vrijwilligers in touw. De betrokkenheid is groot, omdat sommigen hiervan als conducteur of machinist echt bij de RTM gewerkt hebben toen die nog bestond. Op de opening van rijseizoen 2018 zijn ze aanwezig en delen ze hun kennis en herinneringen.

Het trammuseum is op tweede paasdag van 10.30 u. tot 17.00 u. geopend. De eerste tram vertrekt om 11.45 u., de tweede om 13.30 u. en de laatste om 15.30 u. De tram van 13.30 u. sluit aan op de rondvaartboot, die een twee uur durende rondvaart verzorgd op het Grevelingenmeer. Uiteraard worden de passagiers weer met de tram teruggebracht.

Het volledige programma ziet u op de RTM-website: www.rtm-ouddorp.nl

Honkbalreünie The Islanders

Het voormalige honkbalveld aan de Van Halenstraat waar het allemaal voor The Islanders begonnen is.

OUDE-TONGE - Honk- en softbalbalvereniging The Islanders bestaat 25 jaar. Daarom wordt er op Tweede Paasdag, maandag 2 april, een honkbalreünie gehouden voor oud-leden.

HSV The Islanders is benieuwd wat er allemaal geworden is van de oud-leden. "Die leden van het eerste uur. Leden die er mede voor hebben gezorgd dat The Islanders die leuke en gezellige familieclub is geworden. Naast natuurlijk een hapje, drankje en praatje wordt er voor diegenen die dat leuk vinden op 2 april ook nog een potje gehonkbald en/of gesoftbald". Aanmelden voor de honkbalreünie kan via: info@the-islanders.nl.

Passie- en Paasconcert Middelharnis ten bate van Frans Weller in Kenia

De deelnemers aan de flashmob in de Tweede Kamer waaruit het Amazing Grace Choir is opgericht.

MIDDELHARNIS - Op zaterdag 24 maart presenteert het Amazing Grace Choir uit Tholen een Passie- en Pasen-cd onder de naam Amazing Grace.

De presentatie zal plaatsvinden in de Hervormde Kerk van Middelharnis, in samenwerking met het Jong Dameskoor Shira uit Middelharnis, Soliste Elise Hout uit Sommelsdijk en een strijkersensemble (met slagwerker).
Het koor, dat ontstaan is uit de flashmob in de Tweede Kamer een aantal jaren geleden en bestaat uit een enthousiaste club semiprofessionele zangers, hoopt deze avond het oratorium 'The Ninth Hour' uit te voeren. Het is voor het eerst dat dit oratorium uit de USA op cd is opgenomen in Nederland. Het oratorium vertolkt het verhaal van het lijden en sterven van de Heere Jezus vanaf het laatste Avondmaal tot en met de opstanding. Koor, solisten, muziek en spreekstem wisselen elkaar af tot een indrukwekkend geheel.
Het oratorium wordt muzikaal omlijst door piano en orkest. Het geheel staat onder leiding van de Thoolse dirigent Peter Wildeman. De solisten zijn Elise Hout en Han van der Wege.
Het Jong Dameskoor Shira uit Middelharnis, eveneens onder leiding van dirigent Peter Wildeman, hoopt een aantal Passie- en Paasliederen ten gehore te brengen.

Frans Weller

Deze avond is ten bate van stichting Hadassa Imani. Vanuit deze stichting verricht Frans Weller zijn werk in de sloppenwijken onder straatjongeren in Nairobi. Frans leeft van giften. Zie verder: www.fransinafrica.com.
Toegangskaarten zijn te bestellen via www.peterwildeman.nl. De avond begint om 19.30 uur.

Water is het thema van de Kunstkijk kunstwedstrijd

GOEREE-OVERFLAKKEE - Van 10 tot en met 13 mei is het weer KunstKijk op het eiland. Dit jaar kan er op 34 locaties werk van 137 kunstenaars worden bekeken, van Ouddorp tot Ooltgensplaat.

Vorig jaar waren er in totaal zo'n 11.000 bezoekmomenten tijdens het kunstevenement. Voor de tweede keer kunnen bewoners van Goeree-Overflakkee zelf aan de slag met het maken van kunst, het thema dit jaar is 'Water!' Bij een eerdere aankondiging in deze krant stond er een verkeerd thema genoemd. Tijdens de KunstKijk worden de werken tentoongesteld in Brasserie Dok 16. Iedereen kan komen stemmen. Er zijn twee prijzen per categorie, een publieksprijs en een vakjury prijs. De prijsuitreiking vindt plaats op 13 mei om 15.00 uur in Brasserie Dok 16.

Er zijn twee categorieën, volwassenen en kinderen en jongeren (tot 18 jaar). De organisatie daagt iedereen uit om creatief aan de slag te gaan. Alles mag: een schilderij, een gedicht, foto, iets gehaakt, gebreid, gepunnikt, iets van klei, iets van hout, enzovoort. Zolang het maar te maken heeft met het thema 'Water'. Insturen kan tot en met zaterdag 7 april. Stuur een foto van het kunstwerk naar info@kunstkijk.com, of naar y.sambeek@gmail.com.

Uitvoering passie The Crucifixion

OUDE-TONGE - Op Palmzondag, 25 maart a.s. om 20.00 uur, wordt The Crucifixion, een Engelstalige passie van John Stainer, uitgevoerd in de Rooms Katholieke Kerk O.L.V. Hemelvaart in de Nieuwstraat te Oude-Tonge.

De uitvoerenden zijn het Oecumenisch Koor Goeree-Overflakkee en de Maascantorij (cantorij van Maaskant Open Grenzen - Laurenskerk en de Doopsgezinde Gemeente) uit Rotterdam. Dit samengestelde koor bestaat uit plm. 50 personen en staat onder leiding van dirigent Henk Oosthoek.

Deze Engelstalige passie duurt ongeveer een uur.
Het lijdensverhaal wordt niet zoals in de klassieke passionen als recitatief gezongen, maar gelezen in het Nederlands door een lector.
Ook de gemeente wordt actief bij het stuk betrokken d.m.v. samenzang.
De passie wordt op het orgel begeleid door Rob Soeteman. Samen met de teksten die door de lector Renée Schoenmaker worden gelezen, klinkt zo het lijdensverhaal. De passie van John Stainer is zowel indrukwekkend als ontroerend.

De toegang is gratis, maar na afloop is er wel een collecte voor de onkosten.
U bent van harte welkom op zondag 25 maart, 20.00 uur in de Rooms Katholieke Kerk te Oude-Tonge (kerk geopend vanaf 19.30 uur).

Hôôdse Marktdag

GOEDEREEDE-HAVENHOOFD - Op zaterdag 14 april, van 9.00 tot 15.30 uur, organiseert de buurtvereniging 't Hôôd een rommelmarkt met diverse kramen en zal er ook verse gebakken vis, patat, enz. te koop worden aangeboden. Voor de kinderen zijn er ook diverse activiteiten, o.a. een springkussen.
U kunt voor deze dag ook een kraam huren om uw spullen te verkopen, de kosten hiervoor zijn € 20,- per kraam.
Wilt u zich opgeven, dan kan dat via info@thood.nl of w.hameeteman@hetnet.nl. Dit kan t/m 31 maart a.s.

Bruidegom aan het werk voor bruid

OUDDORP - Dochter komen halen bij een aannemer, dat gaat zomaar niet. Daar is Martijn Rolfus wel achter gekomen toen hij afgelopen vrijdag zijn bruid Jannemarieke van der Linde kwam halen. Toen hij de auto uitstapte, kreeg hij gelijk gereedschap in zijn handen gedrukt om het pad naar de voordeur vol hindernissen begaanbaar te maken. Na eindelijk bij de voordeur aangekomen te zijn, stond er een muur gebouwd, die eerst gesloopt moest worden. Maar het is allemaal goed gekomen. Na even hard gewerkt te hebben, kon hij even later zijn bruid in zijn armen nemen, waarna ze in het huwelijk zijn getreden.

Waardevol-lintje ChristenUnie uitgereikt aan Matthijs Lievaart

GOEDEREEDE - Namens de ChristenUnie heeft Bert Tuk een 'waardevol-lintje' uitgereikt aan Matthijs Lievaart.

Matthijs Lievaart: "Mijn ouders wonen op Havenhoofd. Vaak ben ik op het strand te vinden om te struinen en te jutten. Je vindt enorm veel plastic op het strand en in de duinen en dat vind ik niet passen in de natuur waar ik zo veel om geef. Ik ben gewoon begonnen met opruimen en heb samen met mijn vader een hele grote berg gebouwd van al het plastic dat we vonden. Dit was heel leuk om te doen!
Op een gegeven moment dacht ik: wat nou als iedereen dit ook doet? Dan is het strand zo schoon en blijft het schoon. Daarop heb ik op een aangespoelde plank de slogan 'Doe mee, verlos de zee!' geschilderd en bij de berg gelegd. Toen ik een week of 2 later terugkwam was de berg enorm gegroeid, mensen doen mee! Daar werd ik heel blij van. Op een gegeven moment is er een houten bak aangespoeld op het strand vlak naast de berg. Deze bak is door een inspecteur van Rijkswaterstaat naar de berg gebracht en de boswachters van Natuurmonumenten hebben het bordje met 'Doe mee, verlos de zee!' hierop bevestigd.
Zo is heel spontaan de 'jutbak' in het leven geroepen. Het idee waaide over naar andere plekken langs de kust en ondertussen zijn er ruim 140 jutbakken te vinden in Nederland. Ook in België staan er al meerdere.

"Het mooie van een jutbak is dat iedereen op elk moment een steentje kan bijdragen aan een schoner strand. Om meer mensen te uit te nodigen om mee te doen, hoop ik dat het aantal jutbakken zo spectaculair blijft stijgen!
Daarnaast worden er ook schoonmaakacties georganiseerd; erg gezellig en een mooie kans om alle andere jutters te ontmoeten die ook om het strand en de zee geven. Mijn wens is dat iedereen zo af en toe iets opraapt uit de natuur wat daar niet thuis hoort. Samen kunnen we het verschil maken en het enige wat je er voor hoeft te doen is de handen uit de mouwen te steken zo nu en dan.
Op het strand, in de polder of gewoon op straat. Bij de eerste beste storm waait licht plastic zo het Haringvliet in en vervolgens belandt het in zee."

De ChristenUnie vindt dit initiatief van Matthijs Lievaart zeer waardevol. Als iedereen een steentje bijdraagt, maken we samen ons eiland mooier en houden we het plastic uit de zee!

Banenmarkt voor Young professionals

MIDDELHARNIS – Op donderdag 5 april a.s. brengt Netwerkt! Young professionals en bedrijven samen in het Diekhuus te Middelharnis. Een unieke kans voor zowel bedrijven als jongeren om op een laagdrempelige manier met elkaar in contact te komen.

Netwerkt! is een initiatief van de Rabobank Jongerenraad en ontstaan vanuit de behoeften om netwerkmogelijkheden te stimuleren en initiëren. Met als doel om jongeren in contact te brengen met potentiële werkgevers in de regio. Zo heeft Netwerkt! vorig jaar succesvolle borrels mogen organiseren bij o.a. Xsarus en Tieleman Keukens. Daarom is het nu tijd voor een volgende stap: een Netwerkt! banenmarkt.

Vanaf 18.30 uur gaan de deuren open en kunnen jongeren netwerken in een informele sfeer met één van de 14 bedrijven die vertegenwoordigd zijn. Deze bedrijven vertegenwoordigen verschillende sectoren, waaronder techniek, zorg, recreatie-vrije tijd, overheid, dienstverlening, logistiek en ICT. Elk bedrijf heeft op zijn beurt één of meerdere vacatures waarvoor zij dringend de hulp nodig hebben van Young Professionals.

Belang van Netwerkt!

Jan Verhage begeleidt de Rabobank Jongerenraad en helpt de jongeren bij de bank om soortgelijke evenementen te organiseren. "Wij hebben dit op touw gezet, omdat we merken dat er veel vacatures zijn voor jongeren op Goeree-Overflakkee, maar deze slechts beperkt ingevuld worden. Bedrijven komen niet tot nauwelijks in contact met jongeren. In de jongerenraad kwamen we met het idee om een banenmarkt te organiseren voor jongeren", aldus Verhage. Het biedt bedrijven de kans om zichzelf te presenteren aan de jongeren.

Voor wie?

De banenmarkt richt zich op jongeren van 18-30 jaar die (bijna) klaar zijn met hun studie en/of op zoek naar een nieuwe uitdaging. Deelname aan dit evenement is gratis, maar aanmelden wordt wel op prijs gesteld. Dat kan door een mail te sturen met naam en adresgegevens naar communicatie.hhv@rabobank.nl.

Vijftig jaar De Kriekel

Het bijna voltallige bestuur van De Kriekel.

OUDDORP - Zaterdag 10 maart 2018 heeft sportvereniging De Kriekel samen met hun (oud-)leden, trainers en sponsoren het 50-jarig jubileum gevierd.

In de welkomstspeech door de secretaris werd kort teruggeblikt naar de afgelopen 50 jaar en vooruitgekeken naar de toekomst. De jeugd wil nog graag sporten, maar het vinden van trainers en begeleiders is vaak lastig. Gelukkig ziet de SRGO dit ook en pakken we die handschoen samen op. Ook werd de aandacht gevestigd op het feit dat een vereniging niet kan bestaan zonder mensen die zich daar voor in willen zetten. Een paar hulptroepen zijn dan ook van harte welkom.
Na een heerlijk buffet en nog wat mooie woorden van Vincent namens de SRGO, werd de avond gezellig afgesloten in het Kraaijennest.
Met dank aan Vincent Keijmel, Karin de Haan en de andere medewerkers van de SRGO Dorpstienden en Amber & Jasper (muzikale omlijsting) is dit een zeer geslaagde avond geworden. Er was een prachtig bloemstuk van oud-voorzitter Giel Lokker. Een grote bos rozen van de SRGO en de leden van de dames trimclub namen totaal 50 rozen mee in de Kriekelkleuren rood en wit.
Het bestuur is bezig met een fris nieuw logo, welke in de loop van het jubileumjaar zal worden onthuld en waar u dan verder over geïnformeerd zult worden.

Voor de Kriekeljeugd staat, in het kader van het jubileum, op woensdag 28 maart een activiteitenmiddag gepland in de Dorpstienden. De uitnodigingen daarvoor zijn inmiddels verstuurd.

95 jaar Loewe demonstratieweekend bij Van der Heijden

DIRKSLAND - Precies 95 jaar geleden heeft Loewe de televisie uitgevonden. Sinds 1923 worden Loewe systemen gemaakt om lang mee te gaan. Reden genoeg voor Van der Heijden en Loewe om dit weekend uit te pakken tijdens het demonstratieweekend in Dirksland op vrijdag 23 en zaterdag 24 maart.

De belofte 'Made in Germany' wordt al sinds de introductie waargemaakt. De afdelingen ontwikkeling, productie en service bevinden zich nog steeds in Kronach (Oberfranken). Niet alleen is Loewe de laatst overgebleven Europese TV fabrikant, hun toestellen zijn het summum op beeld- en geluidstechniek.
De line-up loopt van aantrekkelijk geprijsde tot de allermooiste OLED toestellen. De techniek achter de toestellen zorgt voor een fantastische nieuwe kijkervaring. Volwaardige en naar de kijker gerichte luidsprekers in het toestel voorkomen dat er losse speakers of andere geluidsvoorzieningen moeten worden gekocht. Veel modellen bevatten een ingebouwde harde schijf die rechtstreekse opnames zonder aanvullende apparatuur en afstandsbediening mogelijk maakt.

Op vrijdag 23 maart zijn er doorlopende demonstraties met een specialist van Loewe in de winkel. Tijdens het hele weekend ontvangt u gratis 5 jaar garantie op Loewe TV's, tevens kunt u in de winkel als eerste in Nederland gebruikmaken van speciale Loewe aanbiedingen!

Electro World Van der Heijden is te vinden aan het Schelpenpad 26 in Dirksland. 0187-601236.

Column

De vogelgeluidenapp is heel handig

Ik kan een glimlach niet onderdrukken als ik al die zingende vogels hoor in deze tijd van het jaar. Juist met dat vrolijke getjilp in de morgen start ik mijn dag beter dan met het gezoem van de wekker. En vooral nu, wanneer de dagen langer worden en je opstaat met het vogelgezang en je hier ook je dag mee afsluit. Het voorjaar wordt letterlijk ingeluid ofwel ingezongen.

En met de dagen die langer worden, kun je ook 's avonds weer meer naar buiten. En ben je eens in de buurt van Ouddorp? Ga dan eens wandelen op een windstille avond door het Volgerland. In dit natuurgebied wemelt het van de weidevogels.

Het Volgerland, zo'n 90 hectare groot, ligt helemaal op het westelijke deel van de Kop van Goeree. In het kader van de herinrichting is het in 2009 als natuurgebied overgedragen aan Natuurmonumenten. Kwelwater uit het duin wordt hier wat langer vastgehouden, waardoor de natuurlijke vegetatie zich herstelt. Van een lokale boer graast er na het broedseizoen vee en plaatselijk wordt er gemaaid. Hierdoor ontstaat er een bloemrijk en vochtig grasland.

Het Volgerland is een van de rijkste weidevogelgebieden van de Delta. Vooral de kievit is er talrijk, maar ook de veldleeuwerik en tureluur. En dat is mooi meegenomen voor Natuurmonumenten. Elders in het intensieve boerenland gaat het namelijk heel erg slecht met deze broedvogels. Zij zijn vooral aangewezen op de natuurgebieden.

Natuurgebied het Volgerland is voor weidevogels een ideale broedplek. Er zijn namelijk twee momenten waarop de behoefte aan rijk voedsel groot is: bij de overgang van winter naar broedseizoen, wanneer de vogels al hun reserves en krachten nodig hebben om een ei te leggen, maar ook de jongen die het ei uitkruipen hebben die enorme eiwitbehoefte. Dit vinden ze in dierlijk voedsel, zoals insecten en larven. En dat is weer rijk te vinden in het Volgerland, omdat hier geen gewasbestrijding is.

Nu ik bij Natuurmonumenten werk, luister en kijk ik ook anders naar vogels. Gelukkig kan ik mijn collega's als wandelende vogelgidsen raadplegen wanneer ik van een bepaald soort de naam niet weet. Maar ook voor de geluiden kan ik bij hen terecht. Ik kan nog net een kievit van een koekoek onderscheiden… mijn collega bootst luidkeels het geluid van de tjiftjaf na. En zijn de collega's niet in de buurt, dan heb ik gelukkig nog de vogelgeluiden app op mijn smartphone. Heel handig!

Excursie naar het Volgerland

Samen met een natuurgids en Chantal het natuurgebied het Volgerland ontdekken? Dat kan! Meld je aan voor de lezersexcursie van Eilanden-Nieuws. De excursie vindt plaats op maandagavond 14 mei van 19.30 tot 21.30 uur en start vanaf de parkeerplaats bij het Westhoofd duinpad. Trek wel goede wandelschoenen aan en neem je verrekijker mee! Deelname is gratis voor lezers van Eilanden-Nieuws. Er is plaats voor maximaal 25 deelnemers, meld snel aan via redactie@eilandennieuws.nl.

Ingestuurd

"Zo schattig, deze pasgeboren vierling", schrijft Janneke Westdijk bij deze foto. "Prachtig, dit mooie lentenieuws in deze koude dagen".

Vrijdag in de krant

Uitslagen van de Gemeenteraadsverkiezingen

Dorpskern onder de loep
Stad aan 't Haringvliet