info@eilandennieuws.nl
t. 0187 74 54 50

Dinsdag Eilanden-Nieuws

13 maart 2018

Dinsdag Eilanden-Nieuws 13 maart 2018


Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: info@eilandennieuws.nl of 0187-745450

N59 wordt duurzamer en veiliger

De ondertekenaars: v.l.n.r. de heer P. Feller (Goeree-Overflakkee), de heer S.J. Poel (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), mevrouw A.J.M. van Burg (Schouwen-Duiveland), de heer F. Vermeulen (Provincie Zuid-Holland) en de heer A.J. van der Maas (Provincie Zeeland)

REGIO - Met de ondertekening van een bestuursovereenkomst door de provincies Zuid-Holland en Zeeland, de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is op 9 maart 2018 een belangrijke volgende stap gezet in de aanpak van de N59 op Goeree-Overflakkee. De weg wordt verkeersveiliger en duurzamer. Nu in de overeenkomst financiering, organisatie, verantwoordelijkheden en opdrachtverlening zijn vastgelegd, wordt gewerkt aan het uitvoeringsplan. In de zomer is het plan af. In de periode 2018 tot 2024 moeten de verbeteringen worden gerealiseerd.


Gedeputeerde Floor Vermeulen, voorzitter stuurgroep N59: "Mooi dat provincies, gemeenten en Rijk de handen ineen hebben geslagen en nu daadwerkelijk aan de slag kunnen. Met de aanpak van de N59 verbeteren we de verkeersveiligheid en met innovatieve oplossingen en smart mobility toepassingen maken we de weg duurzamer en verbeteren we de doorstroming."
De bestuursovereenkomst volgt op de toezegging door de minister van Infrastructuur en Waterstaat in december 2017 om € 5 miljoen ter beschikking te stellen voor de verbetering van de verkeersveiligheid van de N59. De provincie Zuid-Holland draagt maximaal € 10 miljoen bij en de gemeenten in totaal € 0,8 miljoen. In de bestuursovereenkomst zijn de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen vastgelegd. De provincie Zeeland draagt bij met expertise en organisatie.
De komende maanden zetten de provincies Zuid-Holland en Zeeland, de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland en Rijkswaterstaat als wegbeheerder zich in om de doelstellingen uit de bestuursovereenkomst om te vormen tot een compleet maatregelenpakket. Onder andere door marktconsultaties benutten zij de kennis uit de markt en bekijken zij hoe en welke innovatieve oplossingen kunnen bijdragen aan een duurzame N59. In de zomer worden het maatregelenpakket en de planning vastgesteld.

Container vol afval en 20 frisse neuzen

GOEDEREEDE - Zaterdagmorgen 10 maart staken medewerkers van Rabobank Haringvliet de handen uit de mouwen in de Kwade Hoek in Goedereede. Onder de vlag van NLdoet hielpen zij Natuurmonumenten een handje bij het opruimen van afval in dit natuurgebied. Net voor het broedseizoen komt deze actie op het juiste moment.

Natuurmonumenten weet als geen ander hoe belangrijk vrijwilligers zijn. Als vereniging voor mensen met hart voor de natuur, kunnen wij niet zonder betrokken en actieve vrijwilligers. Samen met hen onderhouden wij de natuur om hier nu en in de toekomst samen van te kunnen genieten. Vandaar dat NLdoet de ideale gelegenheid is om te laten zien hoe leuk vrijwilligerswerk bij Natuurmonumenten wel niet is. Want natuur doet goed!

Hetzelfde geldt voor de Rabobank, een organisatie die betrokken en dichtbij is én zich inzet voor een leefbare samenleving. Hoe toepasselijk is het dan niet dat het marktteam Goeree-Overflakkee ook een natuurgebied kiest in haar werkgebied.

Met prikstokken in de ene hand en vuilniszakken in de andere, doorliepen de deelnemers het gebied op zoek naar afval. Zowel Natuurmonumenten als de medewerkers van de Rabobank kijken terug op een succesvolle en gezellige ochtend, met als eindresultaat zakken vol afval en 20 frisse neuzen!

2 / 36

Agenda

Woensdag 14 maart

ACHTHUIZEN – Paasbingo met maaltijd voor 55-plussers van Achthuizen. Aanvang 15.00 uur. Opgeven voor 7 maart bij Coby Maliepaard, tel. 0187-631814.
OUDE-TONGE – Breicafé in het Infocentrum, Bernhardstraat 27. Aanvang 19.30 uur.

Donderdag 15 maart

MIDDELHARNIS – Jubileumconcert Gospelkoor Per Amore, m.m.v. Zandkunstenaar Gert van der Vijver. Hervormde Kerk aan de Ring. Meer info: www.per-amore.nl.
STELLENDAM – Bingo 55+, Haegse H7uus. Aanvang 14.30 uur. Opgeven kunt u bij: mevr. M. v. Oostenbrugge; tel: 491653 of bij: mevr. E.S. Spahr v.d. Hoek; tel. 0187-602411.
GOEDEREEDE – Paasviering CVB Goeree, m.m.v. de heer A.J. Nelis, aanvang 20.00 uur in verenigingsgebouw Oostdam. Meer info: 0187-683223.

Vrijdag 16 maart

MIDDELHARNIS – Jubileumconcert Gospelkoor Per Amore, m.m.v. Zandkunstenaar Gert van der Vijver. Hervormde Kerk aan de Ring. Meer info: www.per-amore.nl.

Zaterdag 17 maart

DIRKSLAND – Zwemloop van Flakkee, vanaf 7.00 uur in zwembad De Gooye. www.zvdegooye.nl.
DIRKSLAND – Parkinsons Café in de praktijkruimte van Fysiotherapie Van den Berg, Vroonweg 10. Van 14.00 tot 16.00 uur. Aanmelden via parkinsoncafehellevoetsluis@gmail.com of telefonisch via 0187-203040 (Fysiotherapie van den Berg).
OUDDORP – Muzikale avond in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente. Aanvang 19.00 uur. Collecte voor 'Geloofwaardig Onderwijs'.
OUDDORP – Doopsgezinde Kerk: samenzang met orgelbegeleiding. Paascollecte voor de Oekraïne. Van 19.30 tot 20.30 uur.
MIDDELHARNIS – De Johannes Passion door vocaal ensemble Magnificat, aanvang 19.30 uur in de Hervormde Kerk. Toegangskaarten en meer informatie: www.kamerkoormagnificat.nl.
OUDDORP – Muzikale avond in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente. Aanvang: 19.00 uur.
STELLENDAM – Verkoop van goede gebruikte spullen uit de container bij de Gereformeerde Kerk, van 10.00 tot 13.00 uur.

Maandag 19 maart

MIDDELHARNIS – Verenigingsgebouw De Hoeksteen aan de Ring. Cursus Geestelijke vorming. Aanvang 19.45 uur. Spreker dhr. W. Budgen uit Moerkapelle.
MIDDELHARNIS – Workshop Moedige Moeders GO in samenwerking met !k-Fullness. Aanvang 19.30 uur in het JAC, Molenweg 28.
MIDDELHARNIS – 'Proeven aan Hebreeuwse letters', ingeleid door ds. L.J. Lingen. Aanvang 20.00 uur in de Emmaüskerk. Zie ook www.emmauskerkmiddelharnis.nl.

Woensdag 21 maart

OUDE-TONGE – Bingo De Zonnebloem. Aanvang 14.00 uur. Infocentrum, Bernhardstraat 27.
MELISSANT – Koffieochtend 55+ in Melishof. Aanvang 10.00 uur. Wie opgehaald wil worden kan dit melden via 0187-602411.
OUDDORP – Modeshow 55+ club, Dorpstienden, aanvang 14.00 uur. Entree € 5.
SOMMELSDIJK – Lentemarkt tijdens de verkiezingen in Nieuwe Rijsenburgh, tussen 10.00 uur en 16.00 uur.

Officiële paal de grond in voor Parel van de Delta

Een tevreden wethouder Markwat (links) na het 'indraaien' van de officiële paal.

MIDDELHARNIS - Aan wethouder Daan Markwat was donderdagmiddag de eer om officieel een paal de grond in te draaien voor het appartementencomplex Parel van de Delta. De toekomstige bewoners keken toe.

Tekst en foto: Adri van der Laan

Voordat de officiële handeling werd verricht waren de toekomstige bewoners, bouwers, en andere betrokkenen bijeen in het nabijgelegen restaurant Le Pinocchio, op uitnodiging van Projectontwikkelaar Estate Invest. Er werd een aantal korte toespraken gehouden.
Dingeman van Es van Estate Invest verwelkomde de toekomstige bewoners van het complex dat uit twintig appartementen en penthouses bestaat. Hij citeerde de uitspraak van Johan de Vos van VKGO die onze krant op liet tekenen dat ontwikkelaars niet moeten bepalen waar en wat er gebouwd wordt. Van Es was het hier grotendeels mee eens want hij vindt dat, wat en waar er gebouwd moet worden vooral bepaald moet worden in gezamenlijkheid met verschillenden partijen, zoals de gemeente en de toekomstige bewoners. In het kort stond hij stil bij de voorgeschiedenis van de bouw op deze 'markante locatie' in Middelharnis.
In 2013 werd Estate Invest benaderd door de toenmalige wethouder Koningswoud die opdracht had gekregen van de gemeenteraad om van het voormalige hotel en voormalig asielzoekerscentrum een plan te maken. Een vorige projectontwikkelaar had er zijn tanden al op stuk gebeten. Of dit nu aan die ontwikkelaar lag of bij de gemeente liet Van Es in het midden, maar hij wees er wel op dat de gemeente ook wel medewerking moet verlenen. Hij noemde in dit geval het aanvankelijke 'verbod' om geen balkons in het project aan te brengen en dat was nu juist wat de bewoners wel willen.
De ontwikkeling heeft heel wat voeten in de aarde gehaald. Maar Van Es was toch trots dat het plan uiteindelijk werd goedgekeurd. Graag was men eerder gestart met de bouw, "maar een olietank en een waterleiding zorgden voor wat oponthoud". De geplande oplevering is het tweede kwartaal 2019. Van Es beseft dat het een moeilijke plaats is om te bouwen maar hij verwacht dat het uiteindelijk een prachtig gebouw zal worden waarop zowel bewoners als de inwoners van Middelharnis trots zullen zijn. De bouw wordt uitgevoerd door Van den Nieuwendijk Bouw.
Wethouder Daan Markwat, die het 'project Parel' na het overlijden van wethouder Koningswoud heeft overgenomen, sprak allereerst zijn waardering uit voor zijn voorganger, die het project weer had vlotgetrokken. Hij onderstreepte eveneens dat het belangrijk is om bij de ontwikkelingen van dergelijke projecten nauw samen te werken met de betrokkenen. "Want deze dingen doe je niet alleen". Hij had veel waardering voor het ontwerp: "een markante invulling voor een markant plaats".
Hij vindt het belangrijk dat de gemeente heeft gezocht om hierin te participeren. "De gemeente heeft meegedacht om de omgeving op te knappen, samen met de provincie. Vanuit het Gebiedsprogramma kunnen middelen worden aangewend om het centrum van Middelharnis te saneren. De ontwikkeling van de Parel van de Delta is wederom een succes voor projectontwikkelaar Estate Invest, want alle appartementen zijn inmiddels verkocht en de verwachting is dat de appartementen in het tweede kwartaal 2019 worden opgeleverd."
Architect Friso Woudstra, gespecialiseerd in historiserende bouw, gaf uitleg bij de ontwikkeling van het door hem ontworpen plan. De heer Woudstra legde in een toespraak uit dat de oorsprong van zijn bedrijf in de restauratie ligt en dat hij vanuit die kennis nieuwe monumenten is gaan bouwen. "De stijl van het te realiseren plan is nu mooi: neoclassicistisch. Een positieve veroudering."
Als afsluiting van het officiële gedeelte draaide wethouder Daan Markwat de officiële paal de grond in.

Sociale werkbedrijven ondertekenen intentieverklaring voor voldoende passend werk

REGIO - De zes sociale werkbedrijven uit de arbeidsmarktregio Rijnmond ondertekenden op 9 maart een intentieverklaring om samen zorg te dragen voor voldoende passend werk tegen een eerlijke prijs.

Sociale werkbedrijven Werk & Inkomen Hoeksche Waard, Robedrijf, Voorne-Putten Werkt, Webego, Promen en Stroomopwaarts MVS slaan de handen ineen om mensen die vanwege een beperking zijn aangewezen op aangepast werk, goed werk te kunnen bieden in de arbeidsmarktregio Rijnmond. De feestelijke ondertekening van de intentieverklaring door de verantwoordelijke wethouders, waaronder wethouder Gerrit de Jong van Goeree-Overflakkee, vond plaats in het Werkleerbedrijf Maassluis van Stroomopwaarts MVS. De directie van de werkbedrijven maakten afspraken over hoe ze door samenwerking beter kunnen slagen in de opgave van de Participatiewet.

Partners in plaats van concurrenten

Werkbedrijven hebben een gedeelde verantwoordelijkheid als het gaat om het genereren van passend werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er is behoefte aan werkzaamheden die binnen de werkbedrijven worden uitgevoerd. Daarnaast zijn voldoende passende werkplekken nodig bij private partijen. In deze gemeenschappelijke opgave zijn de werkbedrijven geen concurrenten, maar partners. "Als kleinere Wsw-organisatie lukt het ons nog altijd om goede tarieven met de markt af te spreken. Maar een krachtige marktbenadering gaat beter als we gezamenlijk, als partners, dezelfde koers varen. Dit geeft meer kans op continuïteit voor de mensen die aangewezen zijn op passend werk", stelt Gerrit de Jong, wethouder Sociale Zaken van de gemeente Goeree-Overflakkee.

Groot aanbod voor de ondernemer

De aangesloten werkbedrijven spreken de intentie uit om de komende jaren op strategisch niveau in de regio te gaan samenwerken. Zij benutten hierbij elkaars kracht om de kansen op werk voor de doelgroep te vergroten en versterken tegelijkertijd de dienstverlening aan ondernemers in de regio en daarbuiten. "Samen kunnen we elkaars mogelijkheden beter benutten en is er voor elke productievraag een antwoord in de regio. De grotere capaciteit en het sneller kunnen acteren maakt ons interessanter voor ondernemers. De grote diversiteit aan werkzaamheden die hiermee geboden kan worden, zal bijdragen aan meer variatie in de ontwikkelmogelijkheden voor de doelgroepen en maken dat ondernemers makkelijker een bijdrage kunnen leveren aan hun sociale opgave", aldus wethouder De Jong.
De verklaring vormt een belangrijke stap in het creëren van betaalde banen voor mensen uit de regio. "Een eerlijke prijs, voor eerlijk werk. Daar staan wij voor."

Bijeenkomst over toekomst watertoren

DIRKSLAND – Hoe moet het verder met de watertoren van Dirksland? Deze vraag komt aan de orde tijdens de volgende vergadering van de dorpsraad, op dinsdag 3 april. De gemeente Goeree-Overflakkee is medeorganisator van deze avond, waarvoor heel Dirksland een uitnodiging in de bus krijgt.

Door Kees van Rixoort

Er zijn verscheidene ideeën en belangstellenden voor de watertoren, een Rijksmonument dat in eigendom is van de gemeente. Het markante bouwwerk is in relatief goede staat, maar heeft te kampen met de gevolgen van achterstallig onderhoud en doorslag van vocht.
De dorpsraad van Dirksland wil de watertoren bestemmen als locatie voor de gemeenschap, met mogelijkheden voor bijvoorbeeld exposites, trouwerijen, vergaderingen en workshops. Maar er zijn kapers op de kust, die ook plannen hebben met de toren. Als die plannen doorgaan, wordt het bouwwerk privé-eigendom en zal het niet of nauwelijks nog geopend zijn voor het publiek, is de angst van de dorpsraad.
"Wat moet er gebeuren met de watertoren? Dat kunnen de bewoners van Dirksland op 3 april naar voren brengen", aldus Jan Leenders, voorzitter van de dorpsraad. Tijdens de avond zijn er inleidingen van een architect en een deskundige op het gebied van hergebruik van watertorens. De avond vindt plaats in De Schakel te Dirksland en begint om 19.30 uur (inloop 19.00 uur).

Peuterochtenden in Bibliotheek

OUDDORP - Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta organiseert peuterochtenden voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar en hun ouders/verzorgers. De eerstvolgende peuterochtenden vinden plaats op dinsdag 20 maart in bibliotheekvestiging Middelharnis, woensdag 21 maart in bibliotheekvestiging van Ouddorp en op donderdag 22 maart in bibliotheekvestiging Oude-Tonge van 09.30 uur tot 11.00 uur.

SGP Bezinningsbijeenkomst

DIRKSLAND - Op woensdag 21 maart zullen de gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. Voorafgaand aan deze verkiezingen organiseert de SGP op Goeree-Overflakkee een bezinningsbijeenkomst. Tijdens deze dienst, op dinsdag 20 maart, die gehouden wordt in de Gereformeerde Gemeente te Dirksland zal spreken de hersteld hervormde emeritus predikant ds. W. Roos uit Doornspijk. Eenieder die zich betrokken weet is van harte welkom. Aanvang: 19.30 uur. Ger. Gemeente Dirksland, Mozartsingel 2.

Bijbellezing afgelast

DIRKSLAND - De Bijbellezing op dinsdagavond 13 maart van de Gereformeerde Gemeente te Dirksland kan door omstandigheden geen doorgang vinden.

Geslaagde SGP-gezinsmiddag bij A Seal Stellendam

STELLENDAM - Zaterdag 10 maart verwelkomde SGP Goeree-Overflakkee bij A Seal zo'n 500 bezoekers bij het Zeehondencentrum in Stellendam. Het was één van de georganiseerde activiteiten rondom de gemeenteraadsverkiezingen. 'Een geslaagde middag en mogelijk voor herhaling vatbaar', aldus de Goereese afdelingsvoorzitter Huibert Slingerland. Die daarbij tevens wees op de goede samenwerking tussen besturen, jongeren en fractie.

'Tijdens de campagne hebben we gekozen voor verschillende activiteiten waarbij we diverse doelgroepen willen bereiken.', aldus campagneleider Peter Grinwis. 'Naast verkiezingsbijeenkomsten, prikacties met flyers, bezinnende bijeenkomsten ook deze middag. Een week eerder stonden de SGP-jongeren bij de Mekkerstee. Daarmee blijven we benadrukken dat dat de SGP een echte gezinspartij is. Ook de SGP-jongeren laten zich horen. Zo is er zaterdagavond 17 maart een speciale bijeenkomst voor jongeren met als thema 'het belang van jongeren in de politiek'. Daarnaast zal de SGP ook aanwezig zijn op de verkiezingsmarkt op het Diekhuusplein in Middelharnis, eveneens zaterdag 17 maart'.

Hart van Goeree-Overflakkee organiseert Avond4daagse

MIDDELHARNIS - Op 19, 20, 21 en 22 juni organiseert Hart van Goeree-Overflakkee voor de tweede de Avond4daagse.

Deze zal, net zoals vorig jaar, dagelijks van start gaan vanaf het Diekhuusplein om 18.45 uur. Aan iedere deelnemer zal gevraagd worden om zich te laten sponsoren door familie en vrienden. Al dit sponsorgeld zal ten goede komen aan het doel van deze Avond4daagse: KiKa Goeree-Overflakkee.
De inschrijving is mogelijk voor de 3, 5 en 10 km. Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 per deelnemer.

De organisatie is nog op zoek naar veel helpende handen. "Mocht u een bijdrage kunnen en willen leveren op welke manier of welke dag dan ook, dan zouden we dit graag willen horen. Vorig jaar was een ieder zeer positief, maar met onvoldoende vrijwilligers kunnen we de Avond4daagse niet organiseren dit jaar. Uw hulp is dus van groot belang."
Mailen kan via c.vanburen@hartvangoereeoverflakkee.nl of via een privébericht op de Facebookpagina HartvanGoereeOverflakkee.

Paasconcert Urker visserskoor Crescendo

MIDDELHARNIS - Zaterdag 24 maart, zal in de Rehobôthkerk in Middelharnis een paasconcert worden gegeven door het grootste visserskoor van Urk, 'Crescendo', met aan het orgel Pieter Heykoop.
Medewerking wordt verleend door de solisten: Piet Baarssen bariton, Bert van Slooten bas en Meindert Bakker 1e tenor.

Nadat twee jaar terug veel mensen vanwege de enorme drukte, en overvolle kerk, teleurgesteld terug moesten naar huis is men blij dat Crescendo opnieuw bereid is een concert te geven in Middelharnis.
De avond die om 19.00 uur begint, staat onder leiding van ds. A. Kos. De entree is €.7.50.
Kaarten à €. 6.00 zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij kwekerij 'De Halve Maan' Panksdijkje 2 te Sommelsdijk.
De opbrengst is ten bate van het seminarie van de Hersteld Hervormde kerk.
Het Hersteld Hervormd Seminarie heeft de taak om aanstaande theologen een solide, gereformeerde en wetenschappelijke theologische opleiding te bieden. Het seminarie levert zo een belangrijke bijdrage aan de opleiding en vorming van toekomstige predikanten. Op deze manier wordt de kerk voorbereid op de toekomst, met het oog op de volgende generaties.

De kosten voor de opleiding van predikanten komen tot nu toe bijna geheel voor rekening van de kerk. De kerk draagt dus niet alleen haar verantwoordelijkheid op inhoudelijk gebied, maar ook op financieel gebied.

Zangavond in Doopsgezinde Kerk

OUDDORP - Zaterdag 17 maart om 19.30 uur is er een Zangavond in de Doopsgezinde Kerk met begeleiding van orgelspel. Het is in de lijdenstijd een uurtje 'psalmen, gezangen en geestelijke liederen' zingen (zie Efeze 5:19).
De samenzang is tot 20.30 uur, dus het vroege eindtijdstip biedt de mogelijkheid nog een andere invulling aan de avond te geven. Deze maand is er i.v.m. het naderende Paasfeest een collecte voor de Oekraïne. De Doopsgezinde Gemeente onderhoudt al decennialang banden met de christelijke gemeente in Tsjerkassi. Via de Stichting Kom Over en Help gaan er jaarlijks kledingtransporten naar Oost Europa, om arme gezinnen van goede kleding te voorzien.

Peutergroep op De Nobelaer

OUDE-TONGE - Basisschool De Nobelaer en Het Kinderpaleis gaan gezamenlijk, met ingang van het nieuwe schooljaar, een peutergroep opstarten.

Door samen te werken hopen ze ervoor te zorgen dat de overgang van peutergroep naar basisschool soepel in elkaar overvloeit. Op deze manier hoopt men een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen tot evenwichtige en zelfredzame mensen.
De peutergroep wordt gehuisvest op De Nobelaer en is voor alle kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. De opvangtijden zijn van 8.30 tot 12.00 uur. De dagdelen zijn maandag- en donderdagochtend.
Voor meer informatie over de peutergroep en de kosten kan men terecht bij Ria Jongejan van Het Kinderpaleis tel 0187- 477016 of bij Leny Heemskerk van De Nobelaer tel 0187-642181.

Jongerenbijeenkomst SGP

DIRKSLAND - "Ben jij betrokken bij de politiek? Weet jij het belang van jongeren in de politiek? Weet jij wat je moet kiezen op 21 maart? Politiek is juist heel belangrijk voor jongeren. Niet alleen het betrokken zijn bíj de politiek, maar ook het betrokken zijn ín de politiek. Wil je horen wat een aantal jonge politici over dit onderwerp vinden?", zo luidt de uitnodiging voor de jongerenavond, georganiseerd door de SGP. De avond bevat een afwisselend en ontspannen programma. Vanzelfsprekend is er ook ruimte voor ontmoeting met een aantal kandidaat-raadsleden. De sprekers zijn: Simon van der Tang (kandidaat-raadslid), Hendrik Herweijer (raadslid) en Maarten van Nieuw Amerongen (Student Politicologie & Politiek Secretaris SGP-jongeren). Gespreksleider is Marco de Jonge. De avond wordt gehouden op zaterdag 17 maart en wordt gehouden in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Dirksland, Mozartsingel 2. De aanvang is 19.30 uur.

Getijdencentrale een stap dichterbij?

Tegelijk met de bekendmaking van het nieuws dat het Rijk 75 miljoen euro investeert in een doorlaat in de Brouwersdam, om het Grevelingenmeer weer van zuurstofrijk water te voorzien zodat de natuur zich daar kan herstellen, gaan de gedachten meteen naar dat andere project dat voor de Brouwersdam al jarenlang in ontwikkeling is: de aanleg van een getijdencentrale. Betekent de 75 miljoen die het Rijk nu beschikbaar stelt ook dat voor de getijdencentrale een deur opengaat, of sneller opengaat? We vroegen het aan Ferdinand Dees, directeur van BT Projects, een belangrijke speler op de Nederlandse markt wanneer het om getijdenenergie gaat. Lees een uitgebreid artikel in onze (abonnee-)editie van a.s. vrijdag 16 maart.

Inloopochtend De Krukel

GOEDEREEDE - Peuterspeelzaal De Krukel houdt op vrijdag 16 maart een inloopochtend.

Op deze ochtend zijn peuters van 2 tot 4 jaar en hun ouders of verzorgers welkom van 11.00 tot 12.00 uur. Tijdens de ochtend kan een indruk worden verkregen over het reilen en zeilen van de De Krukel. De Peuterspeelzaal is te vinden aan de Jongkoenstraat 1 in Goedereede.
Meer info: 06-86820468 of mailen naar krukel@peutereiland.nl

Leven in de polder (8)

Wie: René Sauren
Wat: Hobbymatig melkveebedrijf in Den Bommel
Nu: Bezig met het bemesten van het weiland

Gras heeft net als alle andere planten en dieren voedsel nodig om te groeien. Dus wordt er in het vroege voorjaar stro en mest uit de stal over het weiland verspreid. Dat vormt het voedsel voor het smeuïge gras, dat vervolgens wordt opgegeten door de koeien en een gedeelte komt terecht in de mest. En zo is de cirkel weer rond. Het verspreiden van de mest lijkt eenvoudig, maar het is de kunst om door middel van de juiste snelheid en dosering te zorgen dat de mest goed wordt verspreid.

In het dagelijks leven werkt René via de agrarische bedrijfsverzorging bij veeboeren op het eiland, daarnaast heeft hij als hobby vijf koeien, waarvan er één wordt gemolken. Aan huis, René woont aan de Lageweg 1, wordt de verse melk verkocht, onbewerkt en regelrecht uit de koe. "Ik vind koeien interessanter dan een tractor; voor akkerbouw ben ik niet geschikt. Een koe leeft en beweegt. Je stopt er als boer energie en liefde in en je krijgt er een prachtig product voor terug: melk. Sommige mensen zeggen dat ik een hobbyist ben, maar ik voel me echt boer. Het punt is: waar ben je tevreden mee? Ik ben gelukkig met mijn vijf koeien. Ze zijn mijn trots."

Vluchtelingen aan de slag voor NL Doet

SOMMELSDIJK – Zaterdag was het een drukke van belang in en rondom Stal van Eck aan de Kraaijensteinsedijk. Een groot aantal vrijwilligers stak de handen uit de mouwen.

Ter gelegenheid van NL Doet – waarbij vrijwilligers allerlei klusjes uitvoeren – had de Locatie Goeree-Overflakkee van VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland, het plan opgevat om met de op het eiland wonende vluchtelingen ook een karweitje te gaan verrichten. Als locatie had men gekozen voor Stal van Eck. Op deze 'paardenboerderij' wordt ook een dagbestedingsproject van Goed voor Goed uitgevoerd onder de naam 'Poldergevoel'.
Het idee van VluchtelingenWerk bleek een schot in de roos te zijn, want tientallen vluchtelingen hadden zich aangemeld. Annie van Ree, teamleider van de locatie Goeree-Overflakkee van VluchtelingenWerk was door de opkomst verrast. Omdat het op zaterdag was hadden zich veel gezinnen aangemeld. Bij Stal van Eck is natuurlijk ook voor de kinderen van alles te doen en terwijl hun ouders aan de slag gingen, speelden de kinderen op het erf. Ze konden er naar hartenlust fietsen en natuurlijk hadden de paarden ook hun aantrekkingskracht op de kinderen. Het borstelen van de pony's deden ze dan ook maar al te graag. En verder was de tractor natuurlijk ook heel interessant voor de kinderen.
De vrouwelijke vluchtelingen gingen aan de slag in de kantine, deze kreeg een grondige schoonmaakbeurt. De mannen verzorgden andere karweitjes, zoals het repareren van het 'stalmeubilair' en wat er verder op een boerderij komt kijken.

Kernactiviteiten

ACHTHUIZEN

Sjoelen

De plaatselijke commissie van Achthuizen van Stichting ZIJN houdt op maandag 26 maart a.s. een sjoelmiddag. De sjoelmiddag wordt gehouden in het Buurthuus, Kloosterstraat 10 in Achthuizen. Aanvang: 13.30 uur. De kosten bedragen € 4, inclusief koffie of thee.

DEN BOMMEL

Breicafé

Woensdag 28 maart zijn alle brei- en haaklustigen van Den Bommel en omstreken welkom in Bommelstee, Schaapsweg 34. Inloop van 19.30-22.00 uur. Entree € 1,75 (inclusief 2x kopje koffie/thee). Ieder neemt zijn/haar eigen materiaal mee. Nog nooit een breinaald vastgehad? Er is altijd wel iemand om je op weg te helpen. Voor informatie kun je terecht bij Carla Gebraad, tel. 0187- 611397. Dit is een activiteit van Stichting ZIJN.

DIRKSLAND

Voorjaarsconcert Amicitia

Bent u na de (koude) winter ook zo toe aan het voorjaar? Kom dan op zaterdag 24 maart naar het voorjaarsconcert dat verzorgd zal worden door Muziekvereniging Amicitia te Dirksland. Tijdens dit concert zal de fanfare, onder leiding van Jan van Dam, en het jeugdorkest Amicitia 4 Kids, onder leiding van Karla Lenstra, te horen zijn. Beiden zullen een zeer divers repertoire laten horen, waarmee u in de juiste stemming kunt komen voor het voorjaar. Het concert wordt gehouden in De Schakel te Dirksland. De zaal gaat om 19.00 uur open en het concert zal om 19.30 uur aanvangen. De toegang is gratis.

Verkoop beenmode

Er is een verkoping van beenmode, kinderkleding (www.kleinenklassiek.nl) en baretten, hoeden en tassen op maandag 19 maart a.s. van 19.00-21.15 uur in de showroom en werkplaats van fam. Verburg, Onwaardsedijk 2 t.b.v. 'De Schutse' – gehandicaptenzorg.

GOEDEREEDE

Paasviering CVB

Christelijke vrouwenbond Goeree houdt donderdag 15 maart een paasviering met medewerking van de heer A.J. Nelis, aanvang 20.00 uur in verenigingsgebouw Oostdam. Belangstellenden zijn hartelijk welkom. Meer info via 0187-683223.

Goeree Creatief

Op donderdag 29 maart is er weer de maandelijkse creatieve avond in partycentrum Oostdam. U bent weer van harte welkom met uw eigen handwerk tussen 19.00 en 22.00 uur. De kosten voor deze avond zijn € 1. Omdat de Paasdagen eraan komen is er deze avond een leuke workshop in het teken van Pasen. U gaat een paasschikking maken, glas bewerken met muurvuller, verven, eieren schilderen, een krans maken en decoreren. Kosten € 22,50 p.p. Als u in bezit bent van een knipper mag u die meebrengen om te gebruiken, verder is alles inclusief. Opgeven kan tot 26 maart via oostdam@sr-go.nl of via tel.nr. 0187-492321. Betalen kan op de avond zelf.

MELISSANT

Koffie ochtend 55+

Op woensdag 21 maart is er weer een gezellige koffieochtend in Melishof. Deze ochtend komen twee dames iets vertellen over dementie. De ochtend begint om 10.00 uur en eindigt rond 12.00 uur. De intree is: € 3, inclusief koffie/thee met iets lekkers. Wilt u ook graag komen en bent u hiertoe zelf niet in staat, bel dan naar 0187-602411 (Dirk Spahr v.d. Hoek). U kunt dan opgehaald worden. Ook belangstellenden van buiten Melissant zijn welkom.

Paasstukjes maken

Donderdagmiddag 29 maart worden er paasstukjes gemaakt in Melishof, van 13.30-15.30 uur. De entree is € 3, inclusief materiaal. U dient zelf een bakje mee te brengen, een snoeischaartje en eventueel wat groen. Opgeven hiervoor kan t/m 25 maart bij Dirk/Elly Spahr v.d. Hoek, tel. 0187-602411.

MIDDELHARNIS

Jeugdrugby

Op zaterdag 17 maart spelen alle jeugdteams van de Eerste Flakkeese Rugby Club Eilanders thuis. De jongste spelertjes hebben een gezamenlijke training met leeftijdsgenootjes van een aantal andere verenigingen maar alle jongens en meiden van 4 tot en met 12 jaar zijn van harte welkom om mee te doen vanaf 09.30 uur. Om 11 uur nemen de cubs tot 14 jaar het op tegen een combiteam van Tovaal en Oemoemenoe. Daarna is het de beurt aan de Junioren tot 16 jaar en de Colts tot 18 jaar. Deze teams spelen tegen The Bassets uit Sassenheim, respectievelijk om 12.00 en 13.00 uur. Alle wedstrijden worden gespeeld op het rugbyveld aan de Van Pallandtpolder, Oostplaatseweg 1 te Middelharnis.

Inleveren spullen jaarmarkt

Zaterdag 17 maart is er weer gelegenheid om goede spullen voor de Jaarmarkt van de hervormde gemeente Middelharnis in te leveren bij De Hoeksteen aan de Ring te Middelharnis. Van 10.00 tot 11.00 uur staan medewerkers klaar om spullen in ontvangst te nemen.Het is ook mogelijk spullen af te leveren op het industrieterrein, Lorentz 1.

Samenzangavond

Op 23 maart wordt er een 'samenzangavond' gehouden in de Hervormde Kerk van Sommelsdijk. Iedereen is van harte welkom een uur lang te komen zingen. De opzet is een gevarieerde liederenkeuze van christelijke liederen die gezongen worden binnen de PKN-kerken in Middelharnis en Sommelsdijk. Deze samenzang is een opmaat naar Pasen. "Door het zingen van de liederen volgen we de weg die Jezus ging. Van Palmpasen, via gevangenneming, veroordeling, kruisiging naar de opstanding. Om 19.30 uur is de aanvang van de samenzang in de Hervormde Kerk van Sommelsdijk. De kerk is open vanaf 19.00 uur. Er is een programmaboekje, waarin alle liederen zijn opgenomen. Organiste Claudia van der Pijl zal de orgelbegeleiding verzorgen. De toegang is vrij.

Proeven aan Hebreeuwse letters

Het Hebreeuwse alfabet is een wonderlijk geheel. Elke letter heeft een vorm, een naam en een getal en alle letters vertellen een verhaal. Rabbijnen hebben er veel over geschreven en kunstenaars en schilders hebben er hun eigen expressie aan gegeven. De commissie Vorming en Toerusting van de Emmauskerk te Middelharnis nodigt u uit op een avond waar alle letters de revue passeren en hun verhaal vertellen. Welkom op maandag 19 maart 2018 om 20.00 uur in de Emmaüskerk te Middelharnis. Inleider is ds. Leendert Jan Lingen. Zie voor meer info www.emmauskerkmiddelharnis.nl.

NIEUWE-TONGE

Bingo-avond

De wijkgroep van Nieuwe-Tonge houdt op vrijdag 23 maart een bingo-avond in 'Ons Dorpshuis'. Een ieder is van harte welkom. Er worden tien rondes plus een superronde gespeeld. De zaal gaat om 19.00 uur open en de bingo begint om 19.30 uur.

Schuurverkoop

Zaterdag 17 maart is er een grote schuurverkoop met spullen uit grootmoeders tijd, zoals emaille, zink, koffiemolens en nog veel meer. De verkoop is van 10.00 tot 16.00 uur en wordt gehouden aan Groeneweg 35. Koffie en thee is gratis en er is een ruime parkeergelegenheid.

OUDDORP

Modeshow bij 55+ club

Na het succes van voorgaande jaren, organiseren de vrijwilligers van de 55+ club ook dit jaar weer een modeshow, deze keer met voorjaars- en zomermode. Op woensdag 21 maart showen de dames en heren van de 55+ club kleding van Buijsse Mode en schoenen van Van der Bok. De make-up en het haar worden verzorgd door kapsalon Marvellous. Om 14.00 uur bent u van harte welkom in Dorpstienden te Ouddorp. De entree bedraagt € 5, inclusief een kopje koffie met wat lekkers. Het belooft weer een gezellige middag te worden. U kunt zich hiervoor opgeven bij de 55+ club in Dorpstienden of bij Joke van Dam, tel. 0187-682319. Woensdag 28 maart is er een high tea bij de club. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting ZIJN, tel. 0187-483366 of e-mail c.vermeulen@zijngo.nl.

Muzikale avond

Op zaterdag 17 maart is er een muzikale avond in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente. Aanvang 19.00 uur. Er is een gelegenheidskoor, solisten en er is samenzang. De collecte is bestemd voor de actie Geloofwaardig Onderwijs. Na afloop is tegen een kleine vergoeding drinken beschikbaar .

Extra ruimte voor rommelmarkten

Er is tijdelijk extra nieuwe ruimte voor Van der Linde Rommelmarkt gevonden op Plein 215 aan het Hoge Pad tussen de vis en de bloemen tegenover de supermarkt. Dinsdag 20 maart hoopt men de deuren op te zetten. "Heel blij en opgelucht zijn we met deze ruimte om de zeer grote hoeveelheid spullen weg te gaan werken. Maar dan hebben we wel hulp nodig, daarom de vraag wie wil ons gaan helpen om een paar uurtjes per dag of week per week af te rekenen?" zo is de vraag van de familie Van der Linde. De openingstijden zijn van 10.00 tot 15.00 uur. U kunt bellen naar 06-26032013. Het is de bedoeling dat de rommelmarkt aan de Zuidweg gewoon op de zaterdagen open blijft maar op de woensdagen gesloten zal zijn.

OUDE-TONGE

Goederen voor Uzon

Het is alweer maart en bijna lente. De Winterhulpactie voor de zustergemeente Uzon van de Hervormde PKN gemeente te Oude-Tongen is eind februari afgelopen. De werkgroep dankt alle gulle gevers voor hun bijdrage. Ondertussen gaat de inzameling door. Dus zaterdag 17 maart is er weer een inzameling van goederen op het inzameladres aan de Capelleweg (bij het AVK-terrein) te Oude-Tonge. Van 9.30 tot 11.30 uur staat men klaar om schone, goed bruikbare spullen in ontvangst te nemen. Twijfelt u aan de bruikbaarheid ervan of moet er iets opgehaald worden, neemt u dan contact op met dhr. A. Klem, tel. 0187-641304 (vrijdag tussen 19.00 en 20.00 uur). Er staat een collectebusje voor uw (vrijwillige) bijdrage in de transportkosten.

Tabletcafé

Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta organiseert met regelmaat een Tabletcafé in haar vestigingen. De eerstvolgende bijeenkomst vindt op vrijdagochtend 23 maart plaats in Oude-Tonge. Let op: de Tabletcafé 's in Oude-Tonge vinden voortaan in de ochtend plaats, tussen 10.00 en 11.30 uur. Wil je meer uit je tablet halen? Wil je bijvoorbeeld weten hoe je e-books kunt lezen op je tablet of ben je op zoek naar leuke apps, tips & trucs van andere tabletgebruikers? Kom dan langs in het Tabletcafé! Je kunt je ervaringen met elkaar delen, programmatips uitwisselen en op deze manier meer uit je tablet halen. Het accent van het Tabletcafé ligt op leren ván en delen mét elkaar. Ook wanneer je (nog) geen tablet hebt, ben je van harte welkom om een kijkje te nemen in het Tabletcafé.

Bingo

De Zonnebloem Goeree-Overflakkee organiseert op woensdag 21 maart een gezellige bingo. De locatie is de SWO, Bernhardstraat 27. De inloop is vanaf 13.30, er wordt gestart om 14.00 uur. Er worden deze middag 5 rondjes gespeeld. Meedoen kost € 4, inclusief koffie, thee, cake en een frisdrankje.

SOMMELSDIJK

Lentemarkt en verkiezingen

Op 21 maart is er in de hal van Nieuw Rijsenburgh een grote lentemarkt. Deze deze dag zijn er 15 kramen met een diversiteit van artikelen, zoals de handwerkgroep, bibliotheek, kaasverkoop, plantjes, Kika, tassen en sieraden, jam, fruitkraam, Bonisa, schilderclub, tweedehands kleding, kaarten, badjassen, Edudelta met een breed assortiment spullen en Tupperware. Er is een grote keuze. Deze dag kan er gelijk een stem worden uitgebracht voor de gemeenteraadsverkiezingen. Er kan ook een kopje koffie/thee met iets lekkers erbij in de koffiekraam gekocht worden. Iedereen is hartelijk welkom van 10.00 tot 16.00 uur.

Paasbingo

Zaterdag 24 maart is er een Paasbingo van Ouderenvereniging Goeree-Overflakkee. De bingo is om 19.30 uur in wijkgebouw De Zwaluw, Sperwer 55. De zaal is open om 19.00 uur. Koffie /thee is gratis bij binnenkomst. Er worden elf rondes gespeeld voor € 6,50. Daarnaast nog negen extra prijsjes. In de pauze is er verkoop van twee extra rondes voor € 1 per ronde. Vanwege Pasen is er een extra presentje.

Bijeenkomst M.S- vereniging

Donderdag 22 maart is er een bijeenkomst van MS groep G.O. in Nieuw Rijssenburgh, van 14.00 tot 16.00 uur. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen met Multiple Sclerose of die hiermee te maken hebben. Diëtist Willie Bennik van ProVie-and, aangesloten bij het MS Netwerk, komt deze middag kennis en ervaringen met u delen en uitwisselen. U heeft de gelegenheid om te luisteren, te leren, vragen te stellen en te proeven van wat er mogelijk is bij voeding en MS. Een ieder is van harte welkom op donderdag 22 maart van 14.00 tot 16.00 uur in Nieuw Rijsenburgh. Graag vooraf aanmelden via e-mail m.vermeulen592@upcmail.nl of via facebook https://www.facebook.com/msvereniginggoereeoverflakkee.

Donkerwandeling door Oostduinen

GOEDEREEDE – "Kom zaterdag 17 maart naar de Oostduinen op Goeree en beleef een spannende wandeling in het donker. In twee uur tijd laten we ons verrassen door de natuur", aldus de mensen van Natuurmonumenten in hun uitnodiging. "In het donker zijn dingen anders. Kleuren worden grijstinten, sommige kleuren verdwijnen. Plotseling moet je vertrouwen op andere zintuigen dan alleen het zien. Bij helder weer is er zicht op Mars, Jupiter en Venus. Lichtbronnen van de Maasvlakte aan de horizon zorgen ervoor dat de nacht hier nooit meer echt donker is. Trek stevige schoenen en warme kleding aan en neem een zaklamp mee!" Wie mee wil met deze excursie, dient zich vooraf aan te melden. Dit kan via de website van Natuurmonumenten (www.natuurmonumenten.nl/agenda). De start is om 19.30 uur vanaf Hondsweg 27 in Goedereede (ingang Middel- en Oostduinen). De wandeling duurt twee uur.

Voorjaarsstukje maken

MIDDELHARNIS – Donderdag 29 maart is het mantelzorgcafé weer open in het Diekhuus te Middelharnis. Stichting ZIJN verzorgt de mantelzorgondersteuning op Goeree-Overflakkee. Voor mensen die intensief en langdurig voor een naaste zorgen organiseren zij deze bijeenkomsten. Het voorjaar staat voor de deur, dus is het de hoogste tijd voor een leuk voorjaarsstukje op tafel. Op deze middag gaat u aan de slag om onder begeleiding een gezellig voorjaarsstukje te maken. Vergeet niet een scherp mesje, een schaar en een tang mee te nemen. Deze creatieve middag is in het Diekhuus, Beneden Zandpad 7 in Middelharnis. De aanvang is om 13.30 uur en het café zal rond 15.30 uur afgelopen zijn. Deelname aan deze middag kost€ 5. Opgeven via e-mail m.vanderwelle@zijngo.nl of telefonisch: 0187-641344.

Verkiezingsmarkt Diekhuusplein

MIDDELHARNIS - Weet u al wat u moet kiezen? Op woensdag 21 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Maar liefst tien partijen doen deze keer mee voor de 29 te verdelen zetels in de raad. Op zaterdag 17 maart zullen diverse politieke partijen zich weer presenteren op de verkiezingsmarkt op het Diekhuusplein in Middelharnis. U kunt dan in gesprek met kandidaat-raadsleden over hun programma en voornemens. Kom gezellig langs tussen 11.00 en 15.00 uur.

Gospelkoor Per Amore met jubileumconcerten 'Jozef'

Het interkerkelijk koor Per Amore.

GOEREE-OVERFKLAKKEE - Vrijdag 15 maart en zaterdag 16 maart geeft het interkerkelijk Gospelkoor Per Amore onder leiding van dirigent Ad de Joode een jubileumconcert in de Hervormde kerk aan de Ring in Middelharnis. Solist is Jaco van Houselt. Per Amore (betekenis: Uit Liefde) brengt het verhaal in muziek, zang en beeld over de Bijbelse figuur Jozef. Een oratorium met koormuziek van Marco den Toom. Medewerking wordt verleend door de landelijk bekende zandkunstenaar Gert van der Vijver. De concerten beginnen om 20.00 uur. De kerkzaal is geopend vanaf 19.30 uur.

Door Jaap Ruizeveld

Er is de afgelopen tijd - en ook deze week nog - druk gerepeteerd in de Gereformeerde kerk in Stellendam om het komend weekeind in Middelharnis een goede uitvoering te kunnen geven van dit muziekverhaal Jozef. Het leven van de 'meesterdromer', boeiend van proloog tot finale. Bestuurslid Kommer Akershoek wijst, voorafgaand aan een repetitie, op de doelstelling van het koor. "Het uitdragen van Gods woord door muziek en zang. Daarbij inzoomend op de liefde die Jozef in de Bijbel kenmerkt. Een liefde die in het evangelie door de Heere Jezus zo centraal wordt gebracht aan de mensen. Kunstenaar Van der Vijver weet op ontroerende wijze om te gaan met zand. Het is een magische ervaring te zien hoe met het gooien, verschuiven en tonen van zand op een glazen plaat, op beeld voor de bezoekers geprojecteerd, wordt ingespeeld op het uit te voeren muziekoeuvre". De kunstenaar werkte al met veel orkesten, waaronder het Rotterdams Filharmonisch Orkest en het Concertgebouworkest Amsterdam.

Twintig jaar

Het interkerkelijk koor Per Amore is in 1998 door Marius en Engelien Aleman samen met Martin Kolff opgericht. Marco't Hof en Martin legden de basis als dirigent in het koor. Ad de Joode bouwde dit daarna voortreffelijk uit. Het repertoire van het interkerkelijk koor bestaat uit Engels- en Nederlands talige muziek. De 35 leden komen uit diverse dorpskernen van het eiland. Per Amore verleent medewerking aan kerkdiensten, uitvoeringen en concerten. Treedt ook op in zorginstellingen. De liederen troosten en bemoedigen en geven kracht om de weg te gaan die God ons wijst. Lief en leed wordt in het koor gedeeld en wij hopen dat samen nog vele jaren te mogen doen", geven de koorleden aan.

Info

Entreekaarten voor de concerten kosten € 12,50 euro p.p. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen. Reserveren kan via e-mail info@per-amore.nl, of telefonisch via 0187 602676. Kaartverkoop vindt ook plaats via Bruna Ouddorp/Middelharnis, Boekhandel Van der Boom Sommelsdijk en Plus Tessemaker Stellendam. De concerten kunnen niet via de kerktelefoon worden beluisterd.

Kerkdiensten Biddag woensdag 14 maart

OUDDORP
Herv. Gem. 14.30 en 19.00 uur ds. C. van den Berg - Hersteld Herv. Gem. 9.30 en 19.00 uur ds. D. Zoet - Geref. Kerk 19.30 uur ds. W.J. van de Griend (gez. Dienst in Stellendam) - Doopsgezinde Gem. 19.30 uur ds. K. van Wijngaarden
GOEDEREEDE
Herv. Gem. 14.00 en 19.00 uur ds. A. ten Brinke - Hersteld Herv. Gem. 19.00 uur ds. J.W. van Estrik
STELLENDAM
Herv. Gem. 14.00 en 19.00 uur ds. D. Hoolwerf - Hersteld Herv. Gem. 14.00 uur en 19.00 uur ds. B.D. Bouman - Geref. Kerk 19.30 uur ds. W.J. van de Griend
DIRKSLAND
Herv. Gem. 14.30 uur dhr. M. van der Veer en 19.00 uur ds. K. Timmerman
HERKINGEN
Herv. Gem. 14.30 uur ds. K. Timmerman - Hersteld Herv. Gem. 14.30 en 19.00 uur ds. A. van Wijk
SOMMELSDIJK
Herv. Gem. 14.30 uur ds. J.C. Breugem en 19.00 uur ds. prop. H. Boele - Hersteld Herv. Gem. 14.30 en 19.00 uur ds. A. Kos - Lukaskapel 10.00 uur ds. J. de Jong
MIDDELHARNIS
Herv. Gem. 14.30 en 19.00 uur ds. M.J. Middelkoop - Geref. Kerk 19.30 uur ds. L.J. Lingen - Chr. Geref. Kerk 14.30 en 19.00 uur ds. G.R. Procee
NIEUWE-TONGE
Herv. Gem. 14.30 uur ds. B.J. van Assen en 19.00 uur ds. H.G. van der Ziel - Hersteld Herv. Gem. 14.30 uur en 19.00 uur ds. P.C. Hoek
OUDE-TONGE
Herv. Gem. 14.30 en 19.00 uur ds. M. Kreuk
STAD a/h HARINGVLIET
Herv. Gem. 19.00 uur ds. H.J. Catsburg
DEN BOMMEL
Herv. Gem. 11.00 uur Samenkomst scholen in de Geref. Kerk dhr. J. Anninga en 19.00 uur ds. B. de Borst - Geref. Kerk 11.00 uur Scholen dhr. J. Anninga en 19.00 uur dhr. J. Anninga
OOLTGENSPLAAT
Herv. Gem. 14.30 uur ds. P.C.H. Kleinbloesem en 19.00 uur ds. A. van Vuren - Hersteld Herv. Gem. 14.30 uur en 19.00 uur ds. C. Gielen - Geref. Kerk en 19.00 uur ds. J.H. Becker

Gemeente gebruikt verbeterpunten omwonenden voor parkeerterrein Goudsmiene

OUDDORP - Tijdens een informatieavond in januari 2018 over het nieuw aan te leggen parkeerterrein Goudsmiene in Ouddorp, droegen omwonenden enkele verbeterpunten aan. De gemeente Goeree-Overflakkee is met deze punten aan de slag gegaan, met als resultaat een plan waarmee de verkeersveiligheid en de doorstroming van gemotoriseerd verkeer is verbeterd. Het ontwerpbestemmingsplan, dat het parkeerterrein mogelijk maakt, ligt tot en met 17 april 2018 ter inzage.

Op 10 januari 2018 organiseerde de gemeente Goeree-Overflakkee een informatieavond over het plan om een nieuw partkeerterrein en een nieuwe rotonde aan te leggen in Ouddorp. Het parkeerterrein 'Goudsmiene' wordt aangelegd tussen Spaanseweg en de Achterweg. De nieuwe rotonde moet komen op de kruising Bredeweg/Oosterweg. Hoewel de meeste bezoekers van de informatieavond positief waren over beide plannen, zijn er ook enkele verbeterpunten aangedragen voor parkeerterrein Goudsmiene. Deze punten hadden met name betrekking op de verkeersveiligheid en de doorstroming van gemotoriseerd verkeer.

Verbeterpunten

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft na de informatieavond bekeken welke wijzigingen in het plan aangebracht konden worden, om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de omwonenden. Dit heeft geleid tot de aanpak van de verkeersveiligheid van de kruising Spaanseweg/Hazersweg. Ook wordt na realisatie van het parkeerterrein een parkeerverbod in de Spaanseweg ingesteld, om daarmee het voetpad vrij te houden en de doorstroming van het gemotoriseerde verkeer te verbeteren. Een aangedragen verbeterpunt over het veranderen van de aan- en afvoerroutes op het parkeerterrein is niet overgenomen. De reden hiervoor is dat deze aanpassing de bereikbaarheid van het parkeerterrein zou verslechteren.

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan parkeerterrein Goudsmiene biedt het kader om een parkeerterrein in het plangebied mogelijk te maken. Het ontwerpbestemmingsplan ligt tot en met 17 april 2018 ter inzage en is in te zien op www.goeree-overflakkee.nl/terinzage of www.ruimtelijkeplannen.nl.

Aspirant politica's centraal in extra uitzending Polivak

GOEREE-OVERFLAKKEE - De gemeenteraadsverkiezingen komen steeds dichterbij en daarom is er op RTV Slogo extra aandacht voor de lokale politieke partijen. Op dinsdag 13 maart is er een extra uitzending van het radioprogramma Polivak. Het wordt een iets andere uitzending dan u gewend bent want in deze aflevering stelt Polivak u voor aan vier dames die graag gekozen willen worden tijdens de aankomende gemeenteraadsverkiezingen.

Aan deze liveuitzending werken vier dames mee die allen op een verkiesbare plaats staan. Te gast zijn Mariëlle van den Berg-Mostert van de ChristenUnie, Lobke van Oorschot-Coppens van het CDA, Akkie Krouwel van VKGO en Hanna IJzerman-Jobse van GOS. Als deze dames worden gekozen zullen zij nieuw zijn in de gemeentepolitiek van Goeree-Overflakkee. Allereerst krijgen de aspirant-politica's uitgebreid de gelegenheid om zichzelf aan de luisteraar voor te stellen. U hoort ook wat hun motivatie is om de politiek in te gaan. De uitzending begint om 19.00 uur en eindigt om 21.00 uur.

Golfclub Roxenissemaakt zich op voor dertigjarig jubileumfeest

Voorzitter Hans Lagendaal, penningmeester Ewoud Gebraad en secretaris Margreeth v.d. Vlis -Van Bennekom, putten op hole 9 op de golfbaan. Foto:Wim van Vossen Fotografie

MELISSANT – Golfclub Roxenisse op de homecourse Catharinenburg aan de Bouwdijk in Melissant maakt zich op voor de viering van het dertigjarig bestaan. Een jubileum waarmee de actieve golfclub – met rond 640 leden – zich opnieuw in de sportieve schijnwerper plaatst. Hoogtepunten in het programma, dat zaterdag 24 maart begint, zijn een traditioneel Hot Chocolate-wedstrijd, golfen voor een goed doel (stichting Nikan and Friends), een spectaculaire Open Golfdag op 21 april en een jubileumweek vanaf dinsdag 12 juni met een Herendag, een special Balletje balletje, Damesdag, een maaltijd op de baan, een bestuursevent en afrondend een nog in te vullen attractieve algemene happening.

Door Jaap Ruizeveld

"Wij zijn er klaar voor. Het feest gaat beginnen", vertellen voorzitter Hans Lagendaal en zijn medebestuurders Margreeth v.d. Vlis-van Bennekom en Ewoud Gebraad. Veel onderdelen van het programma zijn al in stelling gebracht, maar zeker in de jubileumweek in juni wordt de invulling van evenementen overgelaten aan de verschillende commissies. Iedereen moet zich erbij betrokken voelen. Om golfclub Roxenisse ook naar buiten toe extra te profileren worden op de Open Dag van 21 april niet alleen de direct omwonenden van de golfbaan Catharinenburg uitgenodigd maar speciaal alle inwoners van de kern Melissant".

Open Dag

"Een breed welkom. Die dag willen wij, tussen 10.00 en 15.00 uur, laten zien hoe leuk het is om golf te spelen. Informatie, de kans om onder begeleiding "een balletje te slaan. Ja, de baan in te gaan ook al heb je nog geen GVB (Vaardigheidsbewijs). Maak kennis met de talrijke les- en oefenfaciliteiten. Driving range, putting greens, chip- en pitchveld en de zand- en grasbunkers. Of het spectaculaire Indoorgolf spelen. Ontspan in het gezellige restaurant met terras en neem een kijkje in de golfshop. Een ieder krijgt die dag de kans om (gratis) te ervaren wat de golfclub op de prachtige accommodatie te bieden heeft. Voor de kinderen zullen er speeltoestellen (zoals springkussen) aanwezig zijn. En er is een vrij ruime parkeergelegenheid".

Geen reservering

Voorzitter Lagendaal noemt golfclub Roxenisse "een uitnodigende laagdrempelige bruisende vereniging waar je je snel thuis voelt, gemakkelijk contacten legt en bijna altijd in het dagdeel kunt spelen dat je uitkomt. Dat is mogelijk omdat wij geen reserveringssysteem hanteren. Met een balletje in de spiraal bij de baanentree weet je wanneer je van start kan gaan. Op de website kun je zien of er wedstrijden zijn zodat je daar rekening mee kunt houden".

Indoor

Catharinenburg heeft een 18 holes golfbaan, een dubbele 9-holes qualifying par 3-baan met 18 afslagplaatsen en de genoemde les- en oefenvoorzieningen. Vooral het totaal-pakket dat geboden wordt is uniek in de regio. De indoor oefenmogelijkheden (drie simulatoren waar computers de score en de techniek van de speler analyseren) is spectaculair. En wie wil er nu niet eens op een baan in Dubai spelen? Afrondend wijzen de bestuursleden op de professionele begeleiding die klaar staat om een ieder de vaardigheden van het golfspel bij te brengen. In dertig jaar groeide een initiatief van enkele sporters in het Ouddorpse duingebied uit tot een golfclub die zich op de kaart heeft gezet.

Locatie: Bouwdijk 7b (3248 LA) in Melissant.
Info: www.gcroxenisse.nl.

Artistieke afvalbakken voor aula PrO Prins Maurits

2. Leerlingen van PrO-klas 1b en 1c creëerden een monster en een robot van de afvalboxen, die als basis dienden.

MIDDELHARNIS - Afvalbakken in de vorm van een groene draak, een monster en een robot pronkten tijdens de Trots Op Dag op het podium in de aula. Even daarvoor waren deze creaties onthuld door de makers: leerlingen van het praktijkonderwijs van CSG Prins Maurits. De bijzondere afvalbakken krijgen een permanente plek in de aula van PrO.

Leerlingen die praktijkonderwijs (PrO) volgen op de christelijke scholengemeenschap in Middelharnis zijn al langer bekend met het (zwerf)afvalproject van de Stichting Milieu Dichterbij (SMD). Al enkele jaren geeft Lily Venema in opdracht van de gemeente Goeree-Overflakkee gastlessen over (zwerf)afval aan de praktijkklassen. De jongeren leren van haar wat milieu is en dat de natuur beter af is zonder zwerfafval. Dit jaar kreeg het project een bijzondere draai. De PrO-leerlingen verbeeldden hun ideeën voor afvalbakken niet alleen op posters, maar realiseerden hun ontwerpen ook. Beeldend kunstenaar Rien Olijslagers begeleidde hen hierbij namens de SMD.

Schillenboer

1. Leerlingen van PrO-klas 1a poseren trots bij hun onthulde afvalbak in de gedaante van een draak.

Vier vrijdagen werkten leerlingen van de klassen 1a, 1b en 1c aan het lesprogramma. De nadruk lag nu meer op creativiteit, hoewel Rien Olijslagers ook aandacht besteedde aan het onderwerp (zwerf)afval. "De hele dag gooien we dingen weg. Vinden we dat normaal?" vroeg hij aan de leerlingen. Lange tijd ging het er heel anders aan toe. De schillen- en voddenboer haalden gft en versleten kleding op voor hergebruik. De scharensliep maakte scharen en messen weer scherp. Totdat de welvaart toenam. Daarmee ontstond ook de huidige wegwerpmaatschappij.

Kunstwerken

"Om te laten zien dat wij, jullie en ik, een schonere wereld willen, gaan we iets bijzonders doen", legde Rien aan de leerlingen uit. "Wij gaan kunstwerken bedenken, die als prullenbak gebruikt kunnen worden." Aan de hand van een thema - robot, draak, monster - maakten de leerlingen een ontwerp. Als basis gebruikten zij afvalbakken, gemaakt van duurzaam zevenlaags karton, geleverd door AFVALBOX uit Maasdam. De resultaten werden op 22 februari tijdens de jaarlijkse Trots Op Dag onthuld in de aula. Op deze feestelijke dag laten de leerlingen van het praktijkonderwijs zien wat ze allemaal in huis hebben aan vaardigheden. Dat het daarmee wel snor zit, tonen de afvalbakken, die een permanente plek in de aula krijgen.

De Stichting Milieu Dichterbij (SMD) is een niet-gemeentelijk educatief centrum voor duurzame ontwikkeling in Barendrecht. Gastdocenten geven natuur- en milieulessen op scholen voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs in Zuid-Holland Zuid. De gemeente Goeree-Overflakkee financiert de gastlessen van de SMD op Goeree-Overflakkee.

Boerenontbijt Kijk bij de Boer

HERKINGEN- Tweede Paasdag (maandag 2 april) organiseert Kijk bij de Boer het boerenontbijt. In de vroege ochtend, voordat alle activiteiten op de boerenbedrijven van start gaan, vindt er eerst een groots boerenontbijt plaats. Op het boerenbedrijf van familie Van der Velde te Herkingen zal een uitgebreid ontbijtbuffet klaar staan voor de gasten. De schuur zal voor deze gelegenheid omgetoverd worden tot een grote ontbijtzaal met een landelijke sfeer. Heerlijke broodspecialiteiten uit Melissant, verse melk uit Middelharnis, een eitje uit Den Bommel en nog veel meer heerlijke streekproducten zullen op de ontbijttafel staan. Want alles voor een lekker gevarieerd ontbijt wordt geteeld of geproduceerd op Goeree-Overflakkee. Ook aan de kinderen is gedacht, zij kunnen na het ontbijt naar de speelhoek, knutselen of een lammetje aaien. Dit jaar is er gekozen voor een aparte ontbijtlocatie, dus dit bedrijf is de rest van de dag niet te bezoeken. Vanaf de ontbijtlocatie rijdt u binnen een paar minuten naar het deelnemende melkveebedrijf van V.O.F. Izak en Anna Bree. Het ontbijt is van 8.30 tot 10.00 uur en vindt plaats op Akkerbouwbedrijf Fam. van der Velde, Peuterdijk 48 te Herkingen.

Toegangskaartjes
Deelname aan het ontbijt is voor kinderen tot 4 jaar gratis, kinderen van 4 t/m 12 jaar betalen € 5 en kinderen vanaf 12 jaar € 7,50.Kaartjes zijn te koop bij T-Toys Dirksland of te reserveren door een persoonlijk berichtje te sturen naar de Facebookpagina van Kijkbijdeboer. Als u via de Facebookpagina reserveert ontvangt u altijd een bevestiging.

Foto's gemaakt door Wilko van Dam op het vorige boerenontbijt.

Fotografieworkshop: Basis, Beeldig, Buiten

Fotografe Yosha Minken. Bijschrift: Maak jij ook zo'n mooie foto én dan van Voornes Duin?

REGIO - Ga jij graag de natuur in? En ben je op zoek naar tips en tricks hoe je al die prachtige natuur en dieren kunt vangen op beeld? Schrijf je dan in voor de fotoworkshop 'Basis, Beeldig, Buiten' in Voornes Duin op zaterdag 31 maart op www.nm.nl/agenda.
De workshop start bij het Badhotel Rockanje. Hier krijg je een korte introductie van de boswachter over het gebied en over de bijzondere flora en fauna die het fotograferen dubbel en dwars waard zijn. Vervolgens vertelt fotografe Yosha Minken je meer over fotografie in het algemeen en krijg je waardevolle tips bij het fotograferen van de natuur. Met die goed gevulde rugzak ga je het natuurgebied Voornes Duin in met je camera. De meest fotogenieke plekjes van het gebied worden bezocht en er wordt tijdgenomen om die mooi op beeld te zetten. Er is genoeg tijd en ruimte om je fotovragen te stellen. Tot slot worden, onder het genot van een drankje, de foto's bekeken.
De workshop is voor volwassenen. Leden van Natuurmonumenten betalen € 25,00 en niet-leden € 30,00.

Filmavond WO2GO

GOEREE-OVERFLAKKEE - Stichting WO2GO organiseert op vrijdagavond 16 maart de derde en laatste filmavond van dit seizoen. Vanwege de grote belangstelling voor de films 'God saves Montgomery' en 'Zwarte Soldaten' zijn voor de deze indrukwekkende documentaires steeds twee avonden per film georganiseerd.

Helaas is het door de drukke agenda van de stichting en haar vrijwilligers niet mogelijk om voor de te vertonen documentaire 'O13: Still on patrol', twee vrijdagavonden te vinden om zo alle belangstellenden een kans te geven de film te zien. Snel reserveren is dus aan te raden! Tijdens de filmavond worden er voor de te vertonen film eerst nog bijzondere beelden vertoond van het onderwateronderzoeksteam waar bestuurslid Edwin v.d. Ent deel uitmaakt. In de Noordzee zijn twee bijzondere vondsten gedaan waarvan de bezoeker de unieke beelden te zien krijgt met deskundig commentaar van degene die ze zelf geschoten heeft. Uiteraard is ook Johan van Doorn weer aanwezig, die het militair-historische aspect van de onderwatervondsten zal toelichten.

O13: Still on patrol

De Koninklijke Marine verloor tijdens de Tweede Wereldoorlog zeven onderzeeboten. Zes verdwenen spoorloos. Vijf daarvan zijn er inmiddels teruggevonden. Hr. Ms. O13 is de laatste nog niet teruggevonden Nederlandse onderzeeboot. Sinds juni 1940 ligt het wrak ergens op de bodem van de Noordzee. Wat er precies met de onderzeeboot O13 is gebeurd, blijft een groot mysterie. De O13 verliet op 12 juni 1940 met 34 Nederlandse en drie Britse bemanningsleden de haven van Dundee in Schotland. De onderzeeboot zou nooit meer terugkeren. Vanaf begin 2012 volgden drie documentairemakers de verrichtingen van de Koninklijke Marine, interviewden zij diverse nabestaanden én probeerden zij met behulp van diverse (buitenlandse) militair historici en auteurs het mysterie te ontrafelen.

Boek en DVD

De documentaire 'O13 Still On Patrol' zou eigenlijk moeten bestaan uit twee documentaires van elk 50 minuten, maar de netmanager van Nederland 2 besloot het bij één documentaire van 50 minuten te houden. Ondanks dat de makers zeer tevreden waren met de prachtige uitzending en de documentaire alle lof kreeg, vonden zij dat het complete verhaal eigenlijk niet verteld was. Daarom is de complete documentaire (totaal 100 minuten) inmiddels op DVD verschenen. En op deze DVD zijn nog voor 20 minuten aan allerlei extra bonusfilms toegevoegd. Om het verhaal helemaal compleet te maken werd er ook een zeer interessant en fraai vorm gegeven boek uitgebracht. De set van boek en DVD is met een hele mooie korting, die de stichting WO2GO van de maker heeft gekregen, te koop voor belangstellenden. Voor 27,50 euro is deze set te bestellen via de onderstaande contactgegevens, waarop ook voor de film gereserveerd kan worden; uiteraard is aanschaffen ook mogelijk op de filmavond zelf.

Programma

19.30 zaal open;
20.00 welkom door Dennis Notenboom;
20.00-20.30 'Unsure' door Edwin v/d Ent;
20.30-20.55 documentaire 'O13: Still on patrol' deel 1;
20.55-21.10 pauze;
21.10-21.35 documentaire 'O13: Still on patrol' deel 2;
21.35-22.00 afsluiting van de avond door Johan van Doorn; hij zal een militair historische toelichting geven op hetgeen deze avond vertoond is;
22.00-22.30 napraten.

De filmavond wordt georganiseerd in de zaal van verenigingsgebouw De Poort, Voorstraat 14 te Melissant. De entree is gratis, maar reserveren is verplicht. Dat kan bij stichting WO2GO via info@wo2go.nl of telefonisch via Dennis Notenboom.

De Bibliotheek start Digi-café op Goeree-Overflakkee

MIDDELHARNIS - Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta en Stichting ZIJN slaan, samen met een aantal vrijwilligers, de handen ineen en starten met ingang van april 2018 een Digi-café op Goeree-Overflakkee.

Bij het Digi-café kunnen mensen wekelijks terecht met vragen op het gebied van computer-, tablet- en telefoongebruik. Van het installeren van een Windowsupdate op de eigen laptop tot het maken van een fotoalbum van digitale foto's of het versturen van een What's app-je via de mobiele telefoon. Maar ook gewoon aanschuiven met je laptop en van elkaar leren mag.
Het Digi-café is niet bedoeld voor het repareren of her-installeren van computers, printers of aanverwante apparatuur. Het is puur bedoeld voor gebruikersvragen waar je zelf niet uitkomt. Daarnaast is het Digi-café ook een gezellige plek waar iedereen elkaar kan ontmoeten en waar kennis en ervaring wordt uitgewisseld.
Het devies van het Digi-café is: samen weet je meer dan alleen.

Locatie van het Digi-café

Het Digi-café is vanaf maandag 6 april wekelijks te bezoeken tussen 10.00 en 12.00 uur in de Bibliotheek in Middelharnis (Kerkepad 11). In de Bibliotheek zijn de randvoorwaarden aanwezig: ruime openingstijden, zitgelegenheid, koffie/thee en gratis draadloos netwerk (wifi).

Vrijwilligers gezocht

Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta en Stichting ZIJN zijn nog op zoek naar een aantal vrijwilligers dat op toerbeurt mee wil mee draaien om aanwezig te zijn in het Digi-café. Vereisten om als vrijwilligers aan de slag te gaan zijn: communicatieve vaardigheden, op toerbeurt beschikbaar op vrijdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur en beschikken over relevante computerkennis. (De computerkennis hoeft niet van heel hoog niveau te zijn, maar zit meer in de hoek van de zelfredzaamheid en gebruiksvaardigheid of de behendigheid om informatie op te zoeken op het internet).

Interesse om als vrijwilliger aan de slag te gaan? Stuur een e-mail naar Carla Vermeulen: c.vermeulen@zijngo.nl, of kom langs op de Digi-vrijwilligersochtend op vrijdag 23 maart om 10.00 uur in de Bibliotheek in Middelharnis.

De Vogel Bedrijventoernooi komt er weer aan

SOMMELSDIJK – Een gezellig en sportief avondje uit met collega's en andere ondernemers uit de regio Goeree-Overflakkee? Doe dan mee met het De Vogel Bedrijvenvolleybaltoernooi, georganiseerd door volleybalclub Intermezzo en Adviesgroep De Vogel. Het bedrijventoernooi is op vrijdag 13 april in de sporthal van Recreatiecentrum De Staver. Om voor iedereen een aantrekkelijk niveau te bieden, zijn er twee poules: laag en hoog. Het toernooi begint om 19.00 uur en om ongeveer 22.00 uur worden de laatste wedstrijden gespeeld. Na de prijsuitreiking is er uiteraard nog de mogelijkheid om samen met collega's een drankje te drinken in het restaurant. De kosten voor deelname zijn € 60 per team. In samenwerking met De Staver is er een speciaal menu opgesteld, zodat u voordat het toernooi begint gezellig een hapje kunt eten. Zie voor meer informatie en inschrijven www.vcintermezzo.nl. (Vol = vol).

Organisatie roept dorpen op voor ideeën

Willem-Jan Kom (links) en dokter Sascha Verbruggen aan tafel bij Rietje Barelds.

GOEREE-OVERFLAKKEE - Het duurt nog even voor het zover is, maar de voorbereidingen voor de negenentwintigste Omloop zijn al in volle gang. Vorige week werd op een bijzondere wijze het wandelevenement gepresenteerd. Deze keer niet in een zaal maar 'gewoon' in 'De Huiskamer van Flakkee' van Rietje Barelds, gesitueerd in het Klein Handelsgebouw in Sommelsdijk.

Tekst en foto: Adri van der Laan

Het bestuur van De Omloop heeft dit keer er voor gekozen om de nieuwe editie van de wandeltocht te presenteren in het programma 'De Huiskamer van Flakkee', dat door RTV Slogo wordt uitgezonden. Dit omdat men in de aanloop van het evenement nog meer de social media wil inzetten om bekendheid te geven aan de activiteiten. Het filmpje van 'De Huiskamer' kan hierbij een goed hulpmiddel zijn.
De voorzitter van het Omloopbestuur, Willem-Jan Kom, gaf in de hem toegemeten zendtijd toelichting op de komende Omloop van 24 en 25 augustus. Hij gaf aan dat er in de route van de Omloop dit jaar weinig veranderd zal worden ten opzichte van vorig jaar. Er zullen dezelfde routes worden afgelegd over dezelfde afstanden. Willem-Jan erkende desgevraagd dat de route over het strand vorig jaar erg zwaar was. In het verleden is deze route al ingekort maar deze route over het strand is "toch een speerpunt van de Omloop" en de zwaarte hangt ook af van de weersomstandigheden waar de organisatie natuurlijk niets kan veranderen.

Lichtjestocht

Een bijzonder deel van de Omloop is vorige jaar ingevoerd en dat was een grandioos succes. Het gaat om de twintig kilometer naar Goedereede. Een tocht die veel deelnemers trok en afgesloten werd met een feestje in het stadje. Willem-Jan Kom gaf aan dat dit een groot succes is geweest. Deze afstand werd aan de Omloop toegevoegd op initiatief van enkele Goereeërs die vorig jaar beloofden voor een aantal lopers te zorgen en die belofte werd meer dan waar gemaakt. Volgens Willem-Jan zou het mooi zijn als er van deze toch een 'lichtjestocht' werd gemaakt. Niet alleen de wandelaars zouden 'verlicht' moeten zijn maar ook de woningen op Goeree-Havenhoofd en in Goedereede zouden feestelijk verlicht kunnen worden.
Een belangrijke bijdrage aan een geslaagde Omloop kunnen ook andere dorpen geven waar doorheen de wandelaars voorbij komen. Er zijn volgens Willem-Jan al mooie initiatieven onderweg maar nieuwe ideeën van bijvoorbeeld Dorpsraden of Oranjeverenigingen zijn altijd welkom. Zij kunnen zich melden via de site www.omloop.com
Rietje Barelds vroeg of de route van de kinderomloop, die voor een groot deel over het industrieterrein loopt, niet gewijzigd kan worden omdat deze omgeving niet zo stimulerend voor de kinderen werkt. Bij het Omloopbestuur was deze klacht ook binnengekomen en Kom beloofde dat dit mee zal worden genomen en gekeken wordt of er iets aan gedaan kan worden.

Goede doel

Naast andere goede doelen is ook dit jaar is het Sophia Kinderziekenhuis weer het grote goede doel. Kinderarts Sascha Verbruggen schoof ook aan de 'huiskamertafel' aan. Hij werkt op de kinder-ic in het Rotterdamse ziekenhuis. Hij gaf aan heel blij te zijn dat De Omloop ook dit jaar weer voor het ziekenhuis heeft gekozen. Dokter Verbruggen legt uit dat 'early mobilisation' belangrijk is in het kinderzieken. Er zijn veel ernstig zieke kinderen die veel en langdurig op bed liggen. Uit onderzoek is gebleken dat het genezingsproces wordt bevorderd als deze kinderen zo vroeg mogelijk worden gemobiliseerd. Hiervoor zijn specifieke hulpmiddelen nodig die niet uit de gewone middelen kunnen worden betaald. "We hebben geld nodig voor bedfietsen en specifieke stoelen waarmee ook erg zieke kinderen in beweging kunnen worden gebracht", daarmee zou de opbrengst van de Omloop een goede bestemming krijgen.

Wandelgemeente

Het Omloopbestuur hoopt dat het goede doel, maar ook de toenemende populariteit van het wandelen op het eiland er velen toe zullen aanzetten om zich in te schrijven voor één van de afstanden van de Omloop. Willem-Jan Kom maakte tijdens de opname gebruik van de gelegenheid om de kijkers op te roepen ook een stem uit te brengen op Goeree-Overflakkee nu ze één van de genomineerden is voor 'wandelgemeente van het jaar'. Dit kan via www.wandelgemeentevanhetjaar.nl
Meer informatie over Omloop is te vinden op www.omloop.com In de komende tijd zullen er regelmatig in deze krant artikelen verschijnen met wetenswaardigheden rondom de organisatie van het wandelevenement.

Ingezonden: Blauw licht

De openbare verlichting in de historisch beschermde stadskern van Goedereede komt oorspronkelijk uit Antwerpen. Ze bestond uit antieke gaslantaarns waarin lampen met een lichtsterkte en kleur in overeenstemming met de originele verlichting werden aangebracht. Bij de jaarwisseling zijn deze lampen, zonder onderling overleg, verwisseld door felle kale 'neon'lampen. Daardoor is de gemoedelijke sfeer van Goedereede helaas geheel verloederd. De verschijning van blauw licht draagt daar verder nog toe bij. Nu maar hopen dat de originele verlichting weer zal terugkomen.

R. Louis
Kerkstraat 9
Goedereede

Week van het Christelijke Boek bij boekhandel Akershoek

OUDDORP - Van 7 tot en met 17 maart organiseert boekhandel Akershoek de Week van het Christelijke Boek 2018. In deze periode ontvangt elke consument bij aanschaf van tenminste € 12,50 aan boeken het actieboek Zeeglas, geschreven door Els Florijn (Uitgeverij Mozaïek). Boekhandel Akershoek sluit met deze promotiecampagne aan bij de landelijke Boekenweek die jaarlijks wordt georganiseerd. Tijdens de campagne organiseert boekhandel Akershoek verschillende leuke aanbiedingen. Kijk voor meer informatie op www.akershoek.nl.

Als de grootmoeder van Julie sterft, laat ze haar iets na waar niemand van wist: haar appartement in Parijs. Zeventig jaar heeft het op slot gezeten en zijn de spullen onaangeroerd blijven staan. Niemand is er binnen geweest. Julie gaat in Parijs op zoek naar het verhaal achter het overhaaste vertrek van haar grootmoeder. Waarom kon ze niet meer in de stad leven? Wat was er in de oorlogsjaren gebeurd? Als ze dagboeken van haar grootmoeder vindt, ontrafelt het verleden zich langzaam maar zeker tot een ontluisterende ontknoping.

Els Florijn

De schrijverscarrière van Els Florijn begon in 2002 toen ze een verhalenwedstrijd won van Uitgeverij Kok en het Reformatorisch Dagblad. Na haar romans Laatste Nacht (2003) en Schaduw van de wolf (2006) volgde in 2010 Het meisje dat verdween, dat werd uitgeroepen tot 'Beste Christelijke Roman 2011'. In maart 2017 verscheen haar nieuwste roman Rode Papaver. Florijn werd geboren in Utrecht, groeide op in Scherpenzeel en is nu met man en kinderen woonachtig in Bilthoven.

Light for the World

Tegelijk met de verschijning van de papieren versie van Zeeglas, verschijnt ook een gesproken versie en een exemplaar in braille. Dit is een gevolg van de samenwerking tussen BCB en Light for the World. Deze stichting maakt lesmaterialen in gesproken vorm en braille. Zo krijgen blinden in ontwikkelingslanden de kans om hun talenten te ontplooien.

Leven in een NOM-woning, eender maar toch anders

Uitleg in de technische ruimte van een NOM-woning.

OUDDORP – Zonnepanelen, aardwarmtepomp, geen gasaansluiting meer, nul-op-de-meter (NOM) woning, allemaal kreten die in het huidige tijdsgewricht ons om de oren vliegen. Duurzaam wonen, leven in een duurzame woning, het klimaatcomfort in een duurzame woning, het lijkt soms bijna of je 't over een andere manier van wonen hebt wanneer je intrek neemt in een NOM-woning. Nou, een beetje waar is dat ook wel. Nee, je moet nog altijd gewoon door de deur naar binnen of naar buiten, koken doe je nog gewoon in de keuken, om jezelf op te frissen gebruik je ook nog steeds de badkamer en zelfs het toilet heeft dezelfde bestemming als altijd. Maar toch is het anders.

Tekst en foto: Hans Villerius

We legden even het oor te luisteren bij een van de nieuwste NOM-woningen op het eiland, aan Hoge Pad 61 te Ouddorp. Daar waren vorige week dinsdagmiddag de bewoners van een blokje woningen dat onlangs in gebruik werd genomen samengekomen. Huurwoningen die in opdracht van de Goereese woningbouwvereniging Beter Wonen werden gebouwd en die de allereerste NOM-woningen zijn die op Goeree-Overflakkee werden gerealiseerd. En het klinkt wat ongebruikelijk misschien, maar de nieuwe bewoners waren hier vorige week bij elkaar gekomen om uitgelegd te krijgen hóe ze in hun woning moeten wonen.

Wetenswaardigheden

Je kunt bijvoorbeeld 's nachts de thermostaat van de huisverwarming op vijftien graden willen zetten, en dat mag natuurlijk ook gerust, maar je zult erachter komen dat het in die donkere uren niet veel koeler zal worden dan overdag. Hoe dat komt? De woning is zo goed geïsoleerd en tochtvrij gebouwd dat er niet veel temperatuur verloren gaat. En de eigen elektriciteitscentrale van de woning is dusdanig samengesteld dat die voorziet in het totale energieverbruik in huis. Maar dan moet je natuurlijk niet ergens een energieverslindende aftandse diepvries neer gaan zetten. En vernuftig: de woning heeft een heus ventilatiesysteem, dat reuzeslim is. Het houdt precies in de gaten wáár in huis mensen aanwezig zijn. En dáár zorgt het systeem voor voldoende verse lucht. Of als de douche in gebruik is, of wanneer er gekookt wordt, het ventilatiesysteem registreert het haarfijn en komt dáár in actie. Ook stof wordt uit de lucht gefilterd. Betekent alleen wel dat je als bewoner zelf in de gaten houdt dat je eens in de twee maanden de filters uit het systeem haalt en daar de stofzuiger op zet. En dat je elk halfjaar de filters vernieuwt. Lastig te onthouden wanneer dat moet? Nee hoor, de filters worden gewoon door brievenbus thuisbezorgd, dus dan weet je meteen 'hoe laat' het is. En had je in je vorige woning ook al vloerverwarming in plaats van centrale verwarming, dan ontdek je al gauw het verschil dat in de NOM-woning de vloertemperatuur géén 28 graden warm is, maar normale waardes heeft. De isolatie en kierdichtheid zijn er namelijk zo goed dat de vloertemperatuur helemaal niet zulke hoge waardes hoeft te hebben om op anderhalve meter hoogte de kamertemperatuur nog behaaglijk te laten zijn. Sterker nog, je ervaart helemaal geen tocht in huis. Door de gelijkmatige warmteverdeling, door het afwezig zijn van naden en kieren en door het geplaatste 3d-glas is er geen onderlinge verplaatsing meer tussen koude en warme lucht, die in huis als trek wordt ervaren.
Kijk, met deze en dergelijke wetenswaardigheden heb je in een 'ouderwets' huis, een niet-NOM-huis, helemaal niet van doen. En daarom is het toch fijn om als kersverse bewoners van een wel-NOM-huis hierover tekst en uitleg krijgt. Evenals over de verschillende onderdelen van de technische installatie die op de bovenverdieping in een aparte ruimte is ondergebracht en die daar in eerste indruk aan een heuse machinekamer doet denken. Welk onderdeel dient waarvoor, met wélke moet ik wát doen, of waar moet ik juist afblijven? En die afstandsbediening die erbij zit, wat kan ik daarmee?
Ingewikkeld allemaal, zo'n NOM-woning? Totaal niet! Je moet 't alleen even weten en verteld worden. Vandaar dat Beter Wonen voor vorige week dinsdagmiddag enkele mensen van Dura Vermeer had uitgenodigd om de bewoners van deze nieuwe woningen nadere uitleg te geven over het gebruik van de duurzame energie- en klimaatbeheersingsinstallaties. Én om vragen te beantwoorden die bij bewoners mogelijk omhoog gekomen zijn tijdens de eerste weken dat ze er woonden.
Bovendien was het sowieso interessant om te horen hoe bijvoorbeeld de aardwarmte-installatie is aangelegd. Dat vóór het heiwerk begon voor iedere woning al boringen van tussen de 110 en 150 meter diep werden gedaan, waarin een slang verdween die helemaal onderin een lus maakt en daarna weer dezelfde lengte omhoog heeft. De boring met de slang erin werd opgevuld met kleikorrels die een stevige afzetting vormden. De slang, gevuld met water, dient om de aardwarmte in zich op te nemen, waar vervolgens de aardwarmtepomp – werkend op de groene stroom die de zonnepanelen op het dak van de woning opwekken – mee aan de slag gaat om die warmte verder op te voeren en dit verwarmde water door de vloeren van de woning te pompen om er de vertrekken te verwarmen. 's Zomers werkt het juist andersom. Als het gewenst is de woning te koelen, wordt er geen verwarmd maar koud water door de leidingen in de vloer gepompt. Dit onttrekt de warmte in de woning en geeft dat weer af aan de aarde. Zo zorgt één en hetzelfde systeem voor verwarming in de winter en voor koeling in de zomer. Én voor een beduidend aangenamer wooncomfort dan in een niet-NOM-woning.
Toch leuk om te horen en te weten allemaal. En de bewoners, die konden het alleen maar waarderen dat hun woningcorporatie ook op dit vlak, van informatievoorziening, voor ze in de weer is.

Waterspektakel: Duik! in Stad

STAD AAN 'T HARINGVLIET - In de binnenhaven van Stad aan 't Haringvliet is het, op misschien het pondje naar Tiengemeten in de zomer en een verdwaalde fuut na, altijd gemoedelijk en rustig. Dit jaar komt daar verandering in. Op zaterdag 30 juni bruist de haven, overal is iets te beleven, als het aan 'Ons Trefpunt' ligt. Samen met andere organisaties en ondernemers in Stad wordt er druk gewerkt
aan een Waterspektakel: Duik! in Stad.

Evenementenorganisator Jeroen de Boed werd gevraagd om mee te denken over de invulling van de haven: een tokkelbaan over het water, in ballen over het water rollen, een schans....alle ideeën werkten aanstekelijk. Wat begon als een evenement voor jongeren, groeit nu uit naar een festival met braderie, foodtrucks en een klinkende live-act ter afsluiting.

Duik! in Stad is een waterspektakel voor jong en oud. Er is een speciale hoek voor de 'kleintjes' waar ze zich naar hartenlust kunnen uitleven. Voor de jongeren en iedereen die zich 'jong' voelt, zijn er spannende activiteiten op het water.

Superleuk om mee te doen als team. Ga jij de uitdaging aan? Veeg een clubje bij elkaar van school, werk, van de voetbal of neem die gasten waar je altijd mee uitgaat eens mee voor een frisse plons. Doe mee!
Geef je op via https://www.facebook.com/onstrefpunt.stad

Doe mee! Huur een kraam of een plek bij Stichting 'Ons Trefpunt'. Een berichtje op onze facebookpagina kan ook. Wij nemen contact met je op over de mogelijkheden.

Uitbreiding directie WEA Deltaland Accountants & Adviseurs

De nieuwe directie van links naar rechts: Henk Coehoorn (Kesteren), Herbert Boer (Groot-Ammers), André Oostveen (Brielle), Karel Hamelink (Oud-Beijerland), Henry van Eldijk (Druten), Daan van Beusichem (Middelharnis) en Paul Jongeneel (Groot-Ammers en Oud-Beijerland)

REGIO - Per 1 januari 2018 heeft WEA Deltaland Accountants & Adviseurs twee nieuwe vennoten toegevoegd aan de directie. Henry van Eldijk werkt al meer dan 20 jaar als accountant en vennoot bij VSVE. Per 1 januari 2017 is VSVE Accountants samengegaan met de vestiging Druten van WEA Deltaland onder dezelfde naam: WEA Deltaland. Vanaf 2017 geeft Henry leiding aan de medewerkers van Druten en nu gaat hij verder als vennoot. André Oostveen, actief werkzaam op onze vestiging in Brielle, werkt inmiddels al 7 jaar bij WEA Deltaland en geeft sinds april 2017 leiding aan de medewerkers van onze vestiging in Brielle.

ChristenUnie-lijsttrekker Gerrit de Jong:
De budgetten zijn in de meeste gevallen op de goede plek terecht gekomen

De eerste vijf kandidaten op de CU-kieslijst: Gerrit de Jong, Bert Tuk, Marielle v.d. Berg, Conny Pipping en Corine van Drongelen.

GOEREE-OVERFLAKKEE - Op bezoek bij de ChristenUnie, bij lijsttrekker Gerrit de Jong, thans wethouder op de iets uitgebreide beleidsvelden sociale zaken, welzijn en cultuur. Tevens kernwethouder in Ouddorp en Den Bommel. "Ja dat is anders dan bij andere partijen", geeft hij aan. "Het is gemakkelijk toe te lichten. Als lijsttrekker in de campagne ben je het eerste aanspreekpunt en boegbeeld. Wat dit na de verkiezingen brengt zien wij wel. De ChristenUnie hoopt minimaal op 4 (huidig aantal) zetels. Dat is onze positionering. Wij staan open om, na uitnodiging, in een nieuwe coalitie actief een bijdrage te leveren. Voor een post als wethouder ben ik dan beschikbaar".

Door Jaap Ruizeveld

Lijsttrekker Gerrit de Jong woont in Sommelsdijk, is getrouwd met Marry en vader van 4 kinderen. Was ruim 30 jaar als leraar verbonden aan de Prins Maurits-school. De ChristenUnie spreekt hem aan vanwege het groen-sociaal karakter: Zorg voor milieu en duurzaamheid gekoppeld aan een sociaal beleid. Aandacht voor jongeren en ouderen is speerpunt. Met een actieplan 'Waardig ouder worden', richten wij ons op een lokale aanpak van eenzaamheid. Zetten in op een dementievriendelijke gemeente en stellen vrijwilligerswerk centraal. Mantelzorgers verdienen een goede ondersteuning en mogen niet worden gestraft met een korting op de uitkering. De ChristenUnie staat voor een lokaal Ouderenakkoord waarin corporaties, projectontwikkelaars, ouderenorganisaties en zorgaanbieders samen optrekken. Bij zorg aan ouderen is maatwerk geboden. Korte lijnen met de huisartsen waardoor problemen tijdig kunnen worden aangepakt. Sporten en bewegen voor ouderen en dementerende ouderen is ook speerpunt in het beleid.

Tevreden

"Ons campagnethema is 'Waardevol voor een mooier eiland'. Het is een aanmoediging om samen na te denken over hetgeen wij voor het eiland kunnen bereiken. Elk mens is waardevol, iedereen die het wil, nodigen wij uit mee te doen Je hoort er bij. Geef geloof een stem: Op de ChristenUnie". Gemeentebreed wil De Jong terugkijken op de eerste jaren van de eilandelijke fusiegemeente. "De moeilijke financiële start die kon worden omgebogen. Dankzij een krachtige inzet en een goede voorbereiding heeft de gemeente ingespeeld op de decentralisatie van de vele (zorg)taken die door de rijksoverheid werden neergelegd. Het kan altijd nog beter maar grote uitglijders zijn er niet geweest. Ik ben daar tevreden over. Het geld, de budgetten, zijn in de meeste gevallen op de goede plek terechtgekomen. Daar waar zij ook voor bestemd waren en zijn. Ik heb geen mensen op gesprek gehad die aangaven dat zij iets niet hadden gekregen wat vereist was", zegt De Jong. "Wij zijn nu bij de invullingen van de beleidsnota Sociaal Domein."

Op inhoud debatteren

Kritische geluiden vanuit oppositiepartijen houden een college scherp. Als er op inhoud wordt gedebatteerd en niet op de persoon, dan is dat voor de democratie waardevol. Niet alles ging goed in deze periode. Er moesten ook moeilijke dossiers worden afgerond waarvan besluiten door bewoners als teleurstellend zijn ervaren: Het windmolendocument. De bezuinigingen. Toch is hier zorgvuldig mee omgegaan. Met de eigen regie kon de taakopdracht windmolens worden teruggebracht naar 225 MW. In vervolgoverleggen is hard gewerkt om nog aanpassingen in plaatsing te bereiken".

Schepping

"Als ChristenUnie vinden wij dat wij zorgvuldig om moeten gaan met de schepping. Samen moeten wij in een visie een goede afweging maken hoe om te gaan met ons prachtige landschap. Natuur beleven en waar mogelijk toegankelijk maken. In die afweging recreatieve aspecten benoemen. Geen bebouwing op de stranden. Energieneutraal eiland in 2020 en huizen bouwen zonder gas (Nul op de Meter). Vitale dorpskernen met dorpsraden. De erfgoedlijn is ook een belangrijk punt. Objecten behouden die door ons voorgeslacht aan ons zijn doorgegeven en die juist plekken op het eiland markeren. Dat kan in de dorpskernen zijn, boerderijen, denk ook aan onze molens".

Kwetsbaar

De CU-lijsttrekker komt terug op de jeugdzorg. " Vooral de kwetsbaren hebben support nodig. Wij moeten investeren in een warme omgeving. Jongeren mogen niet uit de boot vallen. Het participatiefonds (regeling voor deelname aan sport en cultuur) is hier belangrijk. Ruim 200 kinderen maken van de regeling gebruik. Zij mogen op ons eiland niet de dupe worden van verdrietige familieomstandigheden en/of verslaving. Ieder is immers waardevol en hoort er bij", herhaalt Gerrit de Jong.

Kees van Dam (SGP): "Identiteit en karakter van onze dorpskernen mag niet verdwijnen"

De kopgroep (7) van de SGP-lijst met Kees van Dam, Peter Grinwis, Hendrik Herweijer, Rien v.d. Boom, Corné Grinwis, Pieter Breederveld en Simon v.d. Tang.

GOEREE-OVERFLAKKEE – Met het thema 'Betrokken tot in de kern' voert de SGP haar verkiezingscampagne. De partij hecht veel waarde aan het eigen karakter, de identiteit van elke dorpskern. Die mag niet verloren gaan. Dat geldt in het bijzonder voor de zondagsrust. Lijsttrekker Kees van Dam vat het kernthema samen: "Het is inhoudelijk een breed begrip. Wij zijn verbonden met het eiland, wij zijn van het eiland en dragen verantwoordelijkheid voor het eiland. Wij zijn een lokale christelijke partij die, vanuit de kern van Gods woord, politiek bedrijft.

Door Jaap Ruizeveld

Even filosoferen: Veronderstel nu dat de SGP bij de verkiezingen de grootste partij is (blijft). "Natuurlijk hopen wij dat", reageert Van Dam direct. Voorzichtig stelt hij: "In dat geval zijn wij uiteraard bereid een aanzet te geven voor de coalitieonderhandelingen, zoals wij dat ook in 2012 deden. Niets en niemand is daarbij uitgesloten. Je gaat dan gesprekken aan met partijen die door de kiezers gekozen zijn en die kans maken om deel te nemen aan de coalitie. Zo wordt op basis van argumenten en partijprogramma's toegewerkt aan de coalitieformatie. En als de stembusuitslag positief voor ons uitvalt, zullen wij zeker ook een bijdrage leveren - wethouder (s) - aan bij de samenstelling van het college van b en w.

Terugblik

Terugkijkend op de eerste vijf jaren van de fusiegemeente: "Bij het begin zou je het een valse start kunnen noemen. Een groot begrotingstekort van vele miljoenen lag op tafel. Zie dat maar om te buigen. Ambitieus hebben college en raad gezamenlijk toegewerkt naar een gezonde financiële positie. Dat was lastig. Er moesten pijnlijke keuzes worden gemaakt met ingrijpende bezuinigingen. Het leidde tot ongerustheid en zorgen, bij verenigingen en instellingen. Toch is het zorgvuldig aangepakt. Wij konden de lasten voor de burgers, behalve de trendmatige aanpassing, op peil houden. Niet verhogen. In die gehele operatie was het uitgangspunt dat - wat men zelf kan dragen dat dan ook moet gebeuren. Daar waar hulp van de gemeente nodig is kan - mits onderbouwd - op passende wijze ondersteuning plaatsvinden".

Regie

"Het windmolendossier en de besluitvorming bracht onrust en weerstand. Wij hebben dat signaal begrepen. Met pijn in ons hart moesten we toch keuzes maken. Hanterend hetgeen al was vastgelegd in de Structuurvisie. Het besluit leidt in en rond Battenoord nu wel tot plaatsing van minder turbines, een lagere hoogte, grotere afstand en een vergoedingsregeling. Zonder de eigen regie te houden zou de Provincie het heft in handen hebben genomen. Kijk naar de gemeente Korendijk.

Opmerkingen

De SGP is blij met de ontwikkeling die de gemeentelijke organisatie doormaakt. Gericht op de burger. Meedenken en samen optrekken. Ook de slagen die gemaakt zijn in onderdelen van het Sociaal Domein verdienen waardering. Dat er kritische opmerkingen klinken dat men vindt dat het oostelijk deel van het eiland in ontwikkeling niet evenwichtig zou zijn benaderd, vindt Van Dam jammer. Hij begrijpt het wel. Maar waar mogelijk heeft de gemeente ingezet op verbetering van voorzieningen. De kern Den Bommel. Bouwprojecten komen er in Ooltgensplaat, Oude-Tonge, Achthuizen. Project Sluishaven. Aanzet aanpak Fort. Het planologisch faciliteren voor bedrijfsvestigingen is wellicht volgend.

Speerpunten

Van Dam schakelt door naar speerpunten waarvoor de SGP graag verantwoordelijkheid wil dragen: "Rentmeesterschap, in omgang met Gods schepping. Winkels in dorpskernen dicht op zondag. Eilandmarketing. Duurzaamheid. Zorg voor elkaar, welzijn, sportmogelijkheden, jeugdzorg en ouderenbeleid. Het ziekenhuis moet blijven. Verdere invulling beleidsnota Sociaal Domein. Aan de kust en in de duinen geen bebouwing. In de recreatiesector is de grens bereikt. Kwaliteitsverbetering dient de richting te zijn. Behoud cultureel erfgoed. Veiligheid, voldoende politiesterkte. Voortdurende aandacht voor de situaties rond en op onze wegen op het eiland. Wij moeten de kracht van onze burgers benutten. Naar hen luisteren. Gesprekken voeren in de kernen. Met centraal de dorpsraden".

Jongeren

"Ik ben blij met de samenstelling van onze kieslijst. Met de jongeren die zich kandidaat stelden. Samen in en met college, coalitie- en oppositie willen wij als SGP een bijdrage leveren aan een eiland waar het goed is te wonen, te werken, te ontspannen en voor elkaar zorgzaam te zijn. Respectvol en met behoud van de identiteit", zegt Van Dam. Als afsluiting zegt de lijsttrekker: "Als SGP-fractie mogen we ons afhankelijk weten van de hulp en de nabijheid van de Heere. Ook de verkiezingsuitslag leggen we graag in Zijn handen."

                                

Gemeente roept jonge kiezers op om te stemmen

GOEREE-OVERFLAKKEE - De gemeente Goeree-Overflakkee roept jonge kiezers op om tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, op 21 maart 2018, hun stem uit te brengen. Jonge inwoners die voor het eerst mogen stemmen, ontvangen daarover een persoonlijke brief van de burgemeester. Daarnaast opent de gemeente dit jaar een stembureau in De Sjem in Middelharnis. Door op deze vestiging van het Albeda College een stembureau in te richten, hoopt de gemeente dat meer jonge kiezers hun stem uitbrengen.

'Mee mogen beslissen is een belangrijk recht in onze democratie. Door te stemmen kun je invloed uitoefenen op de uitslag en daarmee op de toekomst waar je mee te maken krijgt. Bijvoorbeeld op het gebied van sluitingstijden van de horeca, sportvoorzieningen en het onderwijs. Laat je stem daarom niet verloren gaan!' aldus burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman. In de brief aan de jonge kiezers legt de burgemeester onder meer uit hoe het stemmen zelf in zijn werk gaat en waar ze terecht kunnen voor meer informatie.

De Sjem

Inwoners kunnen op woensdag 21 maart tussen 07.30 en 21.00 uur hun stem uitbrengen in één van de 24 stembureaus op Goeree-Overflakkee. De Sjem aan de Koningin Julianaweg 55 (vestiging van het Albeda College) is dit jaar nieuw als stemlocatie. De gemeente heeft de school als stemlocatie aangewezen om de drempel voor jonge kiezers te verlagen. Op deze manier kunnen zij eenvoudig op school hun stem uitbrengen. Alle stemgerechtigden op Goeree-Overflakkee zijn hier overigens van harte welkom.

Verkiezingsmagazine

Tot 21 maart voeren de verschillende politieke partijen campagne op het eiland. Ze hangen bijvoorbeeld posters op of proberen aandacht te trekken via social media. Daarnaast is er huis-aan-huis een verkiezingsmagazine verspreid. In dit magazine staat allerlei informatie over de gemeenteraadsverkiezingen en de verschillende politieke partijen.

Raadgevend referendum

Naast de gemeenteraadsverkiezingen vindt er op 21 maart een raadgevend referendum plaats over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. Stemgerechtigden kunnen voor of tegen deze wet stemmen. Meer informatie over het raadgevend referendum staat op www.referendumwiv2017.nl.

Meer informatie

Meer informatie over de komende gemeenteraadsverkiezingen staat onder andere op de gemeentelijke website: www.goeree-overflakkee.nl/verkiezingen. Een eenvoudige uitleg over het stemmen is te vinden op www.stemjijook.nu en www.hoewerktstemmen.nl.

Liveuitzending verkiezingsdebat vanuit De Staver

MIDDELHARNIS - Ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen organiseert de gemeente Goeree-Overflakkee op 15 maart een lijstrekkersdebat in het Prieel van De Staver. De verkiezingen zijn op woensdag 21 maart 2018. Het debat staat onder leiding van Alex Klein, trainer en gespreksleider bij Debat.nl. Hij is Nederlands kampioen debatteren en winnaar van vele debatprijzen.

In aanloop naar deze verkiezingen is het voor de kiezers belangrijk te weten waar de politieke partijen voor staan en wat de verschillen tussen de deelnemende partijen zijn. Tijdens het debat komt de inhoud van de lokale politiek uitgebreid aan bod. Naar verwachting zijn alle lijsttrekkers van de tien aan de verkiezing deelnemende politieke partijen deze avond aanwezig. De lijsttrekkers van de politieke partijen debatteren met elkaar in verschillende ronden over onderwerpen die zij vooraf zelf konden aandragen. Daarbij was het ook mogelijk aan te geven tegen welke partij men het liefst in debat wil. Het debat vindt plaats in het Prieel van sport- en recreatiecentrum De Staver. Vanaf 19.00 uur is de zaal open, het debat start om 19.30 uur en word live uitgezonden via RTV Slogo radio.

Deze week: Trend Consumentenbeurs 2018

OUDDORP – Het is deze week voor het 27e jaar dat in Ouddorp de Trend Consumentenbeurs wordt gehouden. Hoewel de Trend Consumentenbeurs al jarenlang in Ouddorp plaatsvindt, zijn bedrijven van heel Goeree-Overflakkee er vertegenwoordigd. Zij presenteren hier zichzelf, hun producten, diensten of noviteiten, voor bezoekers hebben ze aantrekkelijke beursaanbiedingen en natuurlijk is deze plek ook een mooie gelegenheid om te netwerken.

Door Hans Villerius

De Trend Consumentenbeurs is al een aantal jaren een echt voorjaarsevenement. "In maart begint het voorjaar en dan gaat de consument weer van alles doen, in de tuin, maar ook in huis. Daarom verwachten we ook dit jaar weer veel animo," zegt Martin van Wijk, bestuurslid van de organiserende stichting. Dit jaar wordt de beurs gehouden van a.s. donderdag 15 t/m zaterdag 17 maart. Traditiegetrouw kunnen bezoekers dan weer terecht in m.f.g. Dorpstienden om allerlei ideeën op te doen.

Divers

Met een verscheidenheid aan standhouders is het beursaanbod ook dit jaar weer heel divers. Van huishoudelijke apparatuur tot computers, van tuinaanleg- en onderhoud, tot vloeren, zonnepanelen, waterontharders, duurzame warmtepompsystemen, de nieuwste generatie cv-ketels, inbraakbeveiliging en tuinmachines toe. Een makelaar is aanwezig en een ondernemer die spa's, jacuzzi's en hottubs presenteert. In totaal zijn er meer dan 20 standhouders. Onder hen zijn ook drie goede doelen vertegenwoordigd die belangeloos op de Trend Consumentenbeurs mogen staan, waaronder Stichting SMA en KiKa. Martin van Wijk: "Veel ondernemers willen meedoen. We hebben zelfs een wachtlijst."

Kleinschalig

Met ruim 25 jaar achter de rug kan de Trend Consumentenbeurs bogen op een lange bestaansgeschiedenis. Volgens Martin van Wijk houdt dit verband met de kleinschaligheid van de beursopzet. "Daardoor blijft het haalbaar om deze beurs jaar op jaar te organiseren. Bovendien levert het kleinschalige concept een knusse sfeer op en is de Trend Consumentenbeurs voor veel bezoekers een gezellige ontmoetingsplaats. Ook dit jaar hebben we weer leuke acties bedacht. We verloten mooie cadeaus van een van onze ondernemers. En iedereen die iets koopt of een vervolgafspraak maakt, maakt kans op een mooi cadeau. Kinderen kunnen zich door een clown laten schminken en er zijn allerlei leuke spelletjes te doen."

Openingstijden

De toegang tot de Trend Consumentenbeurs is, zoals altijd, gratis, evenals de parkeergelegenheid rondom Dorpstienden. De openingstijden zijn op donderdag 15 maart van 18.00-21.00 uur, op vrijdag 16 maart van 14.00-21.00 uur en op zaterdag 17 maart van 10.00-16.30 uur. Als er ondernemers zijn die nu al interesse hebben om volgend jaar ook op de Trend Consumentenbeurs te staan, dan kunnen zij contact opnemen met Martin van Wijk, e-mail: info@trendconsumentenbeurs.nl.

Duurzaam aangenaam met van Wijk

Ouddorp - Van donderdag 15 tot en met zaterdag 17 maart vindt in De Dorpstienden te Ouddorp de Trend Consumentenbeurs plaats. Van Wijk Installaties & Constructies staat dit jaar niet alleen met cv ketels, maar ook met zonnepanelen en warmtepompen.

Van Wijk heeft dit jaar een PRIMEUR op de beurs, er komt binnenkort een warmtepomp op de markt die uw cv ketel geheel kan vervangen, u hoeft uw radiatoren zelfs niet eens meer te vervangen, deze warmtepomp verzorgt de warmte voor uw woning en eventueel ook uw warm tapwater. v. Wijk levert een totaal concept en men kan uw woning terugbrengen naar een 0 op de meter woning.

Er is ook een aantrekkelijke subsidie te verkrijgen op zonneboilersystemen, warmtepompen en pelletkachels. Omdat de gasprijs alleen maar toe neemt zal men op een gegeven moment over moeten stappen op andere energiebronnen en daar speelt van Wijk op in en men is al zeer actief op het gebied van duurzame energie systemen.

Tijdens de beurs geeft v. Wijk 5% korting op alle zonne-energie systemen.

Ook staat van Wijk met nieuwste serie waterontharders op de consumentenbeurs, ook dit zijn heel energie zuinige waterontharders die alleen v. Wijk verkoopt hier in de regio.Hier in de regio hebben we veel last van kalk in ons drinkwater, dus wilt u ook heerlijk zacht water in uw woning en wilt u minder onderhoud aan uw sanitair of apparatuur laat u dan geheel vrijblijvend informeren, tijdens de consumentenbeurs krijgt u zelfs 1 jaar gratis zouttabletten geleverd als u een ontharder aanschaft.

Van Wijk staat ook met de nieuwste generatie energie zuinige Nefit cv ketels en zonneboilers, door geavanceerde technieken zijn de hoog rendement cv ketels nog zuiniger door o.a. gebruik te maken van energiezuinige circulatiepomp en uitgekiende besturing van het cv toestel. Nefit geeft nog tot eind maart een gratis slimme thermostaat weg bij aanschaf van een nieuwe cv ketel, kom langs op de stand van v. Wijk en laat u vrijblijvend informeren.

Tevens maakt iedere klant die een afspraak maakt of een bestelling plaatst kans op een prachtig cadeau die zal worden verloot aan het einde van de concumentenbeurs.

De beurs is op donderdag 15 maart open van 18.00 tot 21.00 uur, op vrijdag 16 maart van 14.00 tot 21.00 uur en op zaterdag 17 maart van 10.00 tot 16.30 uur.

Gospelkoor 'Per Amore' viert twintigjarig jubileum

MIDDELHARNIS - Gospelkoor 'Per Amore' hoopt op 15 en 16 maart het twintigjarig jubileum te vieren.

Het koor gaat onder leiding van dirigent Ad de Joode het verhaal van Jozef, de meesterdromer, vertolken op muziek. Deze muziek is gecomponeerd door Marco den Toom. Jaco van Houselt zal de prachtige solostukken vertolken.
"Wij zijn ontzettend trots dat zandkunstenaar Gert van der Vijver op de betoverende wijze van zandschilderen het verhaal in beeld zal laten zien. Dit is live te zien op een groot scherm".

Volgens het koorbestuur is "het prachtig om elke keer weer te mogen getuigen van Gods onmetelijke liefde en oneindige genade. Zingen hoort niet alleen bij het leven, zingen hoort ook bij het dienen van God. Zo hopen wij nog vele jaren samen te mogen zingen, God te loven, eren en aanbidden d.m.v het mooiste instrument door God geschapen, onze stem".
De concerten op donderdag 15 en vrijdag 16 maart zullen plaatsvinden in de Hervormde Kerk, Ring 15 te Middelharnis. Aanvang: 20.00 uur, kerk is 19.30 uur open.
De kaartverkoop is op de volgende adressen: Plus Tessemaker – Stellendam; Boekhandel Bruna – Middelharnis; Boekhandel van der Boom – Middelharnis; Boekhandel Bruna – Ouddorp en vooraf aan het concert aan de kerk. De kosten zijn: kaarten: € 12,50 voor volwassenen en € 10,00 voor kinderen t/m 12 jaar. De kaarten zijn eventueel te reserveren via info@per-amore.nl / 0187 681154.

RTL4 op bezoek in het Streekmuseum

SOMMELSDIJK - In het vrijetijdsprogramma Plezier & Passie van RTL 4 worden enthousiaste Nederlanders, die met veel plezier en vol passie hun tijd invullen, een middag gevolgd.

'Ontspannen, genieten en inspiratie' is het credo, waarin de leukste plekken van Nederland worden bezocht waar het heerlijk ontspannen en vooral genieten is. Het Streekmuseum Goeree-Overflakkee trok de aandacht van RTL 4. Woensdag 7 maart waren de programmamakers te gast in het mooiste straatje van Goeree-Overflakkee.
De familie Van Nimwegen uit Sommelsdijk werd rondgeleid door het museum en waren vol lof. Met name de nieuwe Virtual Reality beleving over de Watersnood van 1953 vonden ze indrukwekkend. "Het verhaal over de ramp vertellen en doorvertellen aan een volgende generatie doen ze erg goed in het Streekmuseum". Over de lepel levertraan waren de kinderen wat minder positief.
Bekijk de uitzending op zaterdag 24 maart 2018, om circa 16.30 uur.

Zaterdag 17 maart krentenbrodenactie voor Woord en Daad

GOEREE-OVERFLAKKEE - Het eilandelijk comité van Stichting Woord en Daad hoopt zaterdag 17 maart a.s. de jaarlijkse krentenbrodenactie te houden.

De opbrengst is bestemd voor het Woord en Daadproject: 'Veilig moederschap in Bangladesh'. Woord en Daad werkt aan armoedebestrijding in ontwikkelingslanden vanuit Bijbelse opdracht. Ze is actief op het gebied van onderwijs, arbeid en inkomen en basisvoorzieningen (gezondheid, water en landbouw).

Moeders in Bangladesh

De situatie van moeders in ontwikkelingslanden is niet te vergelijken met die van moeders in Nederland. Dat begint soms al vroeg: vrouwen krijgen geen goede zorg rond de geboorte van hun kind, omdat ze bijvoorbeeld geen toegang hebben tot een ziekenhuis. We kunnen ons daar in Nederland nauwelijks iets bij voorstellen als we kijken hoe de zorg voor moeder en kind, voor, tijdens en na de geboorte in Nederland is geregeld.
Armoede, onveiligheid en moeizame woonomstandigheden maken het voor vrouwen in Bangladesh niet gemakkelijk om kinderen te krijgen en op te voeden. De moeders staan er vaak alleen voor. Desondanks zetten deze moeders zich er elke dag zoveel mogelijk voor in. Zij willen toch immers ook het beste voor hun kinderen, net als wij.

Helaas zijn in Bangladesh op het platteland veel voorzieningen (nog) niet beschikbaar. Ook is de bereikbaarheid van medische hulp vaak ver weg. Daarnaast hebben vrouwen ook weinig inspraak en bepalen mannen of (schoon)ouders of zwangere vrouwen medische zorg mogen krijgen en moeten zij tot de bevalling blijven werken. Al met al een situatie die om verandering vraagt.

Het project "Veilig moederschap" is er op gericht om deze veranderingen te realiseren en te begeleiden. Langs die weg krijgen (aanstaande) moeders toegang tot zorg en onderwijs en wordt economische zelfstandigheid mogelijk gemaakt. Iedere moeder is immers nodig!!!!

Bijdragen?

U kunt ook uw steentje bijdragen door het project te steunen met een bijdrage.
Dat kan door het kopen van krentenbroden (€ 3,50 per stuk). In tegenstelling tot de afgelopen jaren worden de actieopbrengsten door de overheid verdubbeld. Mede daarom beveelt Woord en Daad de krentenbrodenactie van harte bij u aan.
Op de bekende adressen kunt u de volgende zaken afgeven ten behoeve van Woord en Daad: Gebruikte mobiele telefoons, kleine cartridges, gebruikte postzegels en oude ansicht kaarten, oude buitenlandse munten, spaarzegels, gebruikte brillen en oude balpennen. Als u thuis wilt sparen voor Woord en Daad kunt u daarvoor een spaarglobe aanvragen.
Ook kunt u informatie vragen over het sponsorprogramma van Woord en Daad.
Producten die te koop zijn: cashewnoten en Kaars koffie. U kunt speciale postzegels met een Woord en Daad logo kopen, voor dezelfde prijs als de normale zegels Zie hiervoor verder www.woordendaadgo.nl.

Met drie zoons de Mont Ventoux beklimmen

GOEREE-OVERFLAKKEE - Zaterdag 22 september wordt een intensieve dag voor Leen Struik (56). Want dan bedwingt hij op de fiets twee keer de Mont Ventoux, samen met zijn drie zoons. Het doel is om geld in te zamelen om kindslaven in Haïti een beter leven te geven.

Het moet een behoorlijk uitdaging zijn, het beklimmen van de Mont Ventoux. Zeker als je 56 bent. De Ventoux is waarschijnlijk na de Alpe d'Huez de beroemdste fietsberg voor veel Nederlanders en Belgen. Logisch, want de klim is lang, steil en vol met historie. Als de klim nog niet zwaar genoeg is, dan doet de wind er nog een schepje boven op. En als het niet waait dan zorgt de kou of de zinderende hitte wel voor moeilijke omstandigheden. Kortom je krijgt deze 'kale berg' zelden kado. Leen Struik: "Gelukkig ben ik niet alleen. Mijn zoons Ard, Niels en Leon doen ook mee. Kunnen ze me zo nodig een beetje duwen. We doen trouwens mee met de Esselink groep, die op haar beurt weer wordt gesteund door Bouwcenter Esselink."

"Door het leveren van een sportieve prestatie kan ik en veel andere sporters "Woord en Daad" en "Restaveks Freedom" in staat te stellen de Restaveks te helpen in Haiti. Deze kindslaven te bevrijden uit slavernij en ze een veilig thuis te geven. Een plaats waar ze kind kunnen zijn en naar school mogen. Een plek waar ze het verleden achter zich kunnen laten en weer kunnen dromen van een nieuwe, hoopvolle toekomst! En in de hoop dat ze ook door het Woord worden geraakt. Woord en Daad dus!" De deelnemers betalen de kosten zelf, de sponsorbijdragen gaan dus volledig naar het goede doel. Meer informatie over het goede doel staat op de website www.sportforothers.com.

Leen Struik kan gesponsord worden via https://www.sportforothers.com/deelnemers/leen-struik_122.

Open dag Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden

MIDDELHARNIS - Op zaterdagmorgen 17 maart kunt u vrijblijvend kennismaken met de Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden welke gegeven wordt in verenigingsgebouw "De Hoeksteen" aan de Ring 13 te Middelharnis.

Doel van deze cursus is: Kennismaken met de Bijbel als historische bron van het geloof om van daaruit gevormd en toegerust te worden. Zij is bedoeld voor gemeenteleden en andere geïnteresseerden om te komen tot: Verdieping van de kennis van de Bijbel en de daarop gegronde belijdenis; Verwerking van persoonlijke geloofsvragen; Kennis te dragen van de geschiedenis van kerk en zending; Bezinning en doordenking van de vragen die in deze tijd op ons afkomen, op dogmatisch en ethisch gebied; Toerusting voor het vervullen van allerlei taken in de gemeente.
Het is een driejarige cursus, die op zaterdagmorgen om de 14 dagen wordt gegeven, waarin de vakken, Oude Testament, Nieuwe Testament, Dogmatiek, Ethiek, Kerkgeschiedenis, Oecumenica en Praktische Theologie door verschillende docenten worden behandeld. Deze cursus is verrijkend en leerzaam. Een cursus die de blik verbreedt en de onderlinge banden versterkt.
De cursus is laagdrempelig. Een specifieke vooropleiding wordt niet gevraagd. Op de open dag kunt u de sfeer proeven en een ochtend vrijblijvend kennis maken met de lessen door mee te doen met de huidige cursisten. De docenten ds. P.L. de Jong, ds. M.A. Post, ds. M.M. van Campen, en de cursusleider ds. A.L. Molenaar zullen u op 17 maart van harte welkom heten. Zij verwachten u om 9.30 uur. De koffie/thee staat klaar. Rond de klok van 12.30 uur worden de lessen beëindigd.
De nieuwe cursus vangt op 1 september 2018 aan. Voor actuele informatie kunt u ook de website: www.cursustvg.nl raadplegen. Verder kunt u inlichtingen verkrijgen bij de cursusleider ds. A.L. Molenaar te Yerseke, tel. 0113-603407 of via e-mail: cursustvgmiddelharnis@gmail.com.

Leerlingen SBO de Wegwijzer brengt bezoek aan Mteck

GOEREE-OVERFLAKKEE - Groep C van SBO de Wegwijzer heeft de afgelopen periode gewerkt rond het thema "Transport in en rond de haven". Als afsluiting van het thema bezochten de kinderen het bedrijf Mteck te Stellendam. Dit bedrijf bouwt bagger- en overslagkranen en verkoopt deze over de hele wereld. Ook wordt er reparatie en onderhoud gepleegd aan deze kranen. Uniek aan dit bedrijf is dat zij volledig elektrische kranen bouwt. De kinderen hebben een rondleiding gekregen en gezien hoe de kranen worden getekend en uiteindelijk worden gebouwd. Als afsluiting hadden de kinderen een leuke speurtocht door de werkplaats van het bedrijf. De kinderen keken hun ogen uit.

Inschrijving Rabobank Cultuurprijs Literatuur geopend

GOEREE-OVERFLAKKEE - Iedere inwoner van Goeree-Overflakkee, jong of oud, ervaren poëet of beginnend schrijver, kan meedingen naar de Rabobank Cultuurprijs Literatuur. Een jury van taal- en literatuurprofessionals beoordeelt de teksten en op donderdag 11 oktober worden de prijzen uitgereikt in de Rabobankzaal van het Diekhuus in Middelharnis. Er zijn twee categorieën (12 tot 18 jaar en 18 jaar en ouder) waarbinnen proza en poëzie kan worden ingeleverd dat past bij het door de jury gekozen thema 'LICHT'.

Om kans te maken op de Rabobank Cultuurprijs Literatuur is het alleen toegestaan om nieuw werk in te dienen. Dit betekent dat de tekst, in welke vorm of via welk medium dan ook, niet eerder is gepubliceerd. Daarnaast dient de tekst Nederlandstalig te zijn en niet langer dan 2500 woorden. Er zijn twee categorieën waarin men kan meedingen naar de prijs: proza en poëzie. De deelnemer bepaalt in welke categorie het aangeleverde werk mag worden beoordeeld. Ook de artistieke vorm waarin de tekst wordt ingeleverd mag de schrijver zelf bepalen, als de tekst die wordt ingestuurd maar als één geheel te lezen is. Er is voor gekozen om de literatuurwedstijd het thema 'LICHT' mee te geven. Iedere deelnemer mag zelf bepalen op welke wijze dit thema tot uiting komt in de tekst.
Men ontvangt de bijdragen graag uiterlijk woensdag 30 mei 2018 via de link op www.goeree-overflakkee.nl/literatuurprijs.
Begin oktober worden de prijzen uitgereikt, daarover ontvangen de deelnemers later bericht.

De jury

Onder leiding van juryvoorzitter Peter van der Graaf (docent en dichter) kiest een deskundige jury de winnaars. Dit gebeurt op basis van een juryrapport.

Prijzengeld

Er zijn in totaal vier prijzen te winnen voor volwassenen en jeugd in de categorieën proza en poëzie. Voor de volwassenen zijn er twee prijzen van € 500,- (voor proza en poëzie) en ook de jeugd maakt kans op twee prijzen van € 250,- (voor proza en poëzie).

Rabobank Cultuurprijs

De Rabobank Cultuurprijs is een initiatief van Rabobank Het Haringvliet. Iedere twee jaar reikt de Rabobank de Cultuurprijs uit aan één lokale kunstenaar, een groep of een cultuur- of kunstinstelling. Kunst is een breed begrip daarom is ervoor gekozen om iedere twee jaar een andere vorm van kunst letterlijk een podium te geven. In 2014 was de prijs voor een beeldend kunstenaar op Goeree-Overflakkee en in 2016 mochten podiumkunstenaars strijden om de titel. Dit jaar staat schrijverstalent in twee categorieën, proza en poëzie, centraal.
Voor meer informatie over de Rabobank Cultuurprijs Literatuur neemt u contact op met Ada Overwater, beleidsadviseur Erfgoed en Cultuur van de gemeente Goeree-Overflakkee, via telefoonnummer 14 0187 of per e-mail a.overwater@goeree-overflakkee.nl.

Dressuur Oostmoer


STAD AAN 'T HARINGVLIET – De uitslag van de dressuurwedstrijd voor pony's, proef F2, gereden op zaterdag 10 maart in Manege Oostmoer is als volgt:

Groep 1. Janina Starke, Glory, 241 pnt; Fenna Versteeg, Sonja, 237 pnt; Michiel Melissant, Spiky, 236 pnt; Louise Barendregt, Sproet, 234 pnt; Sophie Boom, Balou, 232 pnt; Anna Volders, Storm, 229 pnt; Jessie Broer, Spiky, 229 pnt; Juditha Starke, Tinka, 226 pnt; Lotte Goedegebuure, Noortje, 225 pnt; Marith Boom, Gabanna, 222 pnt; Sanne Breur, Doddle, 221 pnt; Ruchama v. Brussel, Spiky, 221 pnt.
Groep 2. Julia v.d. Hoog, Button, 246 pnt; Delilah Kievit, Button, 245 pnt; Lotte Noteboom, Button, 241 pnt; Alyssandra v. Eijk, Storm, 227 pnt; Sophie Jongeneel, Brice, 227 pnt; Demi Gunnewegh, Kelly, 225 pnt Annelot v. Rijswijk, Balou, 223 pnt; Floortje v. Vugt, Noortje, 222 pnt; Raphaella v. Eijk, Tinka, 222 pnt; Dewi v. Schie, Spiky, 221 pnt; Thirza Krijgsman, Glory, 220 pnt; Yara Schaeken, Balou, 219 pnt; Peter Witvliet, Doddle, 214 pnt.

Ingestuurd

Vuurtoren vanuit vogelperspectief

De vuurtoren in Ouddorp is al heel wat keren op de foto gezet, maar een foto vanuit de lucht geeft net weer een ander beeld. Jaap Grinwis maakte deze foto met zijn drone.

Vrijdag in de krant

Boerderijen op Goeree (slot)

Verkiezingen in vroeger tijden.