info@eilandennieuws.nl
t. 0187 74 54 50

Dinsdag Eilanden-Nieuws

20 juni 2017

Dinsdag Eilanden-Nieuws 20 juni 2017


Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: info@eilandennieuws.nl of 0187-745450

1139 populieren tegen de vlakte

GOEREE-OVERFLAKKEE – Naar aanleiding van een presentatie en inspraak in de raad van april over een voorgenomen kap van bomen door het waterschap Hollandse Delta, deelde het college mee dat dit schap inderdaad vanaf 2018 gefaseerd tot kap zal overgaan. Langs het Volkerak, ten zuiden van Achthuizen, staan op de primaire waterkering 1139 in slechte staat verkerende populieren. Bomen van ruim 60 jaar oud, die veel schade veroorzaken volgens het waterschap. Het is ook verkeersonveilig in verband met het recreatieve fietspad dat daar is aangelegd. Op een enkele rij na zullen er geen bomen terugkomen bij de waterkering. Wel is er een compensatie op andere locaties. Dat er toch een rij wordt herplant (600 bomen) heeft te maken met de habitat van ruige dwergvleermuizen. Het bomensoort bij die beperkte herplant wordt bepaald aan de hand van een uit te voeren ecologisch onderzoek. Voor het kappen van de populieren is geen gemeentelijke omgevingsvergunning nodig. Belangengroep 3MO is tegen de kap van de bomen, de heer Breugelmans sprak tijdens de raadsvergadering om dit onderwerp in de schijnwerper te plaatsen.

Drie jaar gewerkt aan onderzoek 'windmolenbrand'

GOEREE-OVERFLAKKEE - Op 29 oktober 2013 kwamen er twee monteurs om tijdens een brand in een windturbine bij Ooltgensplaat. In de Telegraaf stond recent een uitgebreide reconstructie van de dramatische gebeurtenissen. Daaruit blijkt dat er door het Openbaar Ministerie drie jaar is gewerkt aan een onderzoek naar de windmolenbrand. Het proces-verbaal is klaar en ligt al een aantal maanden bij de officier van justitie. Die neemt binnenkort een beslissing over het dossier.

Brancheorganisatie voor windenergiebedrijven (NWEA) legt in het artikel uit dat onderhoudsmonteurs van windmolens ieder jaar een evacuatietraining volgen. De monteurs leren dan om met een vluchtset de turbine te verlaten. De Telegraaf: "Branden in windturbines komen weliswaar regelmatig voor, maar meestal zijn er geen mensen in de turbine. Daan Kous en Arjan Kortus waren het vierde en vijfde Nederlandse slachtoffer van een fataal ongeval tijdens werkzaamheden aan een windmolen, en de enigen die overleden door een brand."

2 / 30

Agenda

Woensdag 21 juni

GOEDEREEDE – Stiltewandeling in waterwingebied bij de Hondsweg. Start 19.00 uur bij Theetuin De Halve Maan. willy@goedereedecounseling.nl of bij Krientje Goemaat, telefoon 06 51 86 49 53.

Donderdag 22 juni

OUDDORP – Presentatie over het zendingsondersteunend werk van Andy en Jacoline Bijkerk-Voogd. Verenigingsgebouw 'Eben-Haezer', Preekhillaan 3, aanvang 19.30 uur.
DEN BOMMEL – Afsluiting 55+-seizoen met gezamenlijke maaltijd in De Bommelstee. Vanaf 16.00 uur. Opgeven voor 16 juni bij Janny Berkhof.

Zaterdag 24 juni

DIRKSLAND – Zomerfair in de Victoriahal, van 15.00 tot 21.30 uur.
DIRKSLAND - Jaarmarkt Snuffelmarkt 't Lôôsje, van 9.30 tot 15.00 uur aan de Spuikolk 6.
STELLENDAM – Verkoping van goede, gebruikte spullen vanuit de container bij de Gereformeerde Kerk. Van 10.00 tot 13.00 uur aan de Kerkhoflaan 4.
STELLENDAM - Oldtimerrit en bezichtiging. Vertrek 9.30 uur vanaf de Voorstraat. Aanmelden kan via 06-53755268.
MIDDELHARNIS – Verkoop tweedehandskleding in de kledingschuur aan de Oostelijke Achterweg van 9.00 tot 15.00 uur.
NIEUWE-TONGE – Zomer- en rommelmarkt in en rondom verenigingscentrum Elim. Van 9.00 tot 14.30 uur.
OUDDORP – Kringloopmarkt in kerkgebouw Doopsgezinde Gemeente, Dorpstienden 3. Van 8.00 tot 16.00 uur.

Maandag 26 juni

ACHTHUIZEN – Sjoelmiddag in het Buurthuus. Aanvang 13.30 uur.
DIRKSLAND – Koffieochtend in 't Reginahof van 10.00 tot 12.00 uur.

Woensdag 28 juni

OUDDORP – Zomerfair in De Vliedberg, van 10.00 tot 16.00 uur.
DEN BOMMEL – Breien en haken in de Bommelstee tussen 19.30 en 22.00 uur. Entree 1,75. Meer info: 0187-611397.
OUDE-TONGE – Fietsmiddag, georganiseerd door de Plaatselijke Commissie Oude-Tonge. Start 13.00 uur. Aanmelden via 0187-642697.

Donderdag 29 juni

DIRKSLAND - Marathonbingo SVIK in de Victoriahal aan de Philipshoofjesweg 57a. De aanvang is 19.30 uur en de zaal is open vanaf 19.00 uur.
OUDDORP – Concert in de Hervormde Kerk, Weststraat 2. Aanvang 20.00 uur, gratis toegang, er is wel een collecte. Met organist Jan Bezuijen en Martin van Moort op dwarsfluit en hobo.

Zaterdag 1 juli

DIRKSLAND - Marathonbingo SVIK in de Victoriahal aan de Philipshoofjesweg 57a. De aanvang is 15.00 uur en de zaal is open vanaf 15.00 uur. Opgeven via 0187-493186, 487170 of 06-20213165.

Woensdag 5 juli

OUDE-TONGE – Gebedssamenkomst. Aanvang 20.30 uur in Aktivia aan de Kerking.

Haringhappen tijdens 'De Haringclub'

De Haringparty bij Werelds aan het Strand. Foto-inzet: Hayat Afkyr (.) en Jasmijn Tanis (r.) met haar moeder tijdens de bijeenkomst van 'De Haringclub'. Foto's: Hans Villerius

OUDDORP – Het was niet de allereerste keer, maar vorige week donderdagmiddag en -avond wel voor 't eerst in deze vorm, dat op de grens van water en land in Ouddorp een haringparty werd gehouden, bij Werelds aan het Strand op De Punt en onder de naam 'De Haringclub'. De opbrengst van het evenement was voor het goede doel: "Jasmijn in Actie' in het kader van 'SMA de wereld uit!'

Door Hans Villerius

De opzet van De Haringclub, georganiseerd door 'Werelds aan het Strand' en Visspecialist Hameeteman, is een haringparty/netwerkbijeenkomst die voor iedereen gratis toegankelijk is. De eerste zeshonderd haringen en ook bakjes kibbeling werden gratis verstrekt. Voor consumpties en de overige lekkernijen uit zee waarvan tijdens de bijeenkomst kon worden genoten – oesters, met gin tonic en jenever, maar ook verse kreeft uit de Oosterschelde – gold een soort consumptiebonnensysteem. Terwijl Dj Diephuis voor de nodige decibellen muziek zorgde, liepen gedurende de bijeenkomst zo'n tweehonderdvijftig gasten in en uit die zich hiervoor hadden aangemeld.
De opbrengst voor het goede doel werd bijeengebracht tijdens een kleine veiling die tussendoor werd gehouden onder leiding van eigenaar Michel Schreuders van Werelds aan het Strand en die in een schamele vijf minuten tijd € 5.635 opbracht. Geveild werden onder andere een hotelovernachting voor twee personen inclusief ontbijt en met uitzicht over de Grevelingen, twee olijfbomen, een 15 literfles AIX rosé en natuurlijk ook een vaatje haring. Dit alles gesponsord door ondernemers in de buurt. Voordat de veiling van start ging, waarbij ook de Ouddorpse Jasmijn Tanis aanwezig was die zelf aan de spierziekte SMA lijdt, gaf een lotgenoot, de 34-jarige Hayar Afkyr, korte uitleg over de ziekte en over de noodzaak van verdergaand wetenschappelijk onderzoek hiernaar. Het initiatief om voor dit doel de opbrengst van editie 2017 van 'De Haringclub' te bestemmen, werd dan ook met warme dankbaarheid ontvangen. Volgend jaar hoopt 'De Haringclub' er opnieuw te zijn. "Elk jaar willen we groter worden", zegt Michel Schreuders, "met volgend jaar vijfhonderd bezoekers!"

ANWB Streetwise maakt leerlingen bewuster van gevaren in het verkeer

MIDDELHARNIS - Vorige week was de ANWB op Goeree-Overflakkee aanwezig, met haar lesprogramma 'Streetwise'. Van afgelopen woensdag t/m vrijdag gaven professionele instructeurs van de ANWB op Christelijke Scholengemeenschap Prins Maurits praktische en interactieve verkeerslessen en -trainingen, die erop gericht zijn om leerlingen bewust te maken van de gevaren in het verkeer.

Tekst en foto's: Hans Villerius

Streetwise is een programma met verkeerslessen voor leerlingen van 4 tot 15 jaar. De ANWB vindt het belangrijk dat iedereen, dus ook kinderen, zich veilig in het verkeer kunnen begeven. Daarom ontwikkelde ze al in 2006 haar praktische lesprogramma Streetwise. Toen nog alleen voor het basisonderwijs. Maar omdat vooral ook onderbouwleerlingen in het voortgezet onderwijs een kwetsbare groep vormen in het verkeer, heeft de ANWB in 2015 hiervoor een extra lesprogramma voor deze doelgroep gelanceerd: ANWB Streetwise Next Level. Jongeren tussen de 12 en 16 jaar moeten na de basisschool ineens grotere afstanden fietsen door drukker verkeer dan ze tot dan toe gewend waren. Groepsgedrag, ook onderweg, speelt in toenemende mate een rol, waardoor ze dikwijls meer oog hebben voor elkaar en voor hun mobiel dan voor het verkeer. Jaarlijks zijn er relatief veel verkeerslachtoffers onder jongeren uit het voortgezet onderwijs. Dus kwamen, als vervolg op de vier modules voor het basisonderwijs, er twee modules bij voor het voortgezet onderwijs. Kennisoverdracht, zelf ervaren en zelfreflectie zijn daarbij de middelen waarvan gebruik gemaakt wordt om het verkeersgedrag van leerlingen in deze leeftijdscategorie positief te beïnvloeden.
Voor de eerste klas van het voortgezet onderwijs is er de verkeersworkshop 'Ik & het verkeer'. Een interactieve workshop met vragen en stellingen over verkeer, ethische verkeersdilemma's, persoonlijke verhalen en confronterende beelden, gericht op zelfreflectie.
Voor de tweedeklasleerlingen komt de speciale Streetwise verkeersbus, vol met apparatuur, naar school. Ook hier volgen de leerlingen interactieve workshops. Aan de orde komen onder andere het gebruik van de mobiele telefoon, fietsen in groepen, alcohol in het verkeer. Met elkaar denken de leerlingen na en discussiëren ze over wat wel en wat niet kan. Om te ervaren wat de dode hoek betekent nemen leerlingen zelf plaats op de bestuurdersstoel van de bus. Tijdens een digitaal spel komen vervoersmiddelen, verkeersregels en verkeersgedrag aan de orde. Leerlingen vormen daarbij duo's. Het snelste duo met de meeste goede antwoorden wint. Verder is er een kennisquiz over verkeer, voorrangssituaties en wetenswaardigheden, waarbij een animatie laat ziet wat er bij het gegeven antwoord zou gebeuren. En een scootersimulator maakt het belang duidelijk van zien en gezien worden in het donker. Door te zien, te horen en zelf te ervaren zet Streetwise erop in dat leerlingen bewuster deelnemen aan het verkeer, met gevaarherkenning en verkeersveilig gedrag.
Scholen die gebruikmaken van het Streetwise lesprogramma dragen hier vanzelf aan bij, maar omdat de ANWB veel belang hecht aan de verkeersveiligheid van jongeren, financiert vanuit het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen beginsel de ANWB dit voor het grootste deel zelf.

Rectificatie 'Vrouwen in de Raad'

In het artikel over Ellen Nijssen en Saskia Sinke over de cursus Politiek Aktief, dat in de krant stond van dinsdag 13 juni, is een vervelende fout geslopen. Er staat dat de vader van Ellen Nijssen landelijk actief was voor de VVD. Dat is niet correct, de heer Nijssen uit Nieuwe-Tonge is nooit betrokken geweest bij de VVD, hij was wel actief voor de voormalige Boerenpartij.

Ruim 200 hennepplanten op de Slikken van Flakkee

HERKINGEN - Zondag 18 juni heeft de politie twee hennepplantages opgerold. De planten stonden in de buitenlucht, tussen de begroeiing in het natuurgebied. In totaal stonden er 209 planten, die zijn in overleg met de Officier van Justitie door de dienst domeinen ter plaatse vernietigd en afgevoerd.

Ir. H. van Rossum overleden

In zijn woonplaats Zeist is afgelopen zaterdag ir. Henk van Rossum overleden. Van Rossum werd op 14 december 1919 te Melissant geboren en groeide op Goeree-Overflakkee op. In Delft werd hij ingenieur civiele techniek, waarna hij onder meer werkzaam werd bij de Unie van Waterschapsbonden en bij de Cultuurtechnische Dienst. Binnen waterschapskringen had hij groot aanzien. Landelijk kreeg hij vooral bekendheid als politicus. Voor de SGP was hij van 1967-1986 lid van de Tweede Kamer en hield hij zich met bezig met de beleidsterreinen Landbouw en Visserij, Verkeer en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken. In 1981 werd hij Tweede Kamer fractievoorzitter van de SGP en volgde hij ds. Hette G. Abma op als voorman van de partij. Deze functie vervulde hij tot 1986, toen volgde Bas van der Vlies hem op. Kerkelijk behoorde Van Rossum tot de Gereformeerde Gemeenten, waarbinnen hij eveneens diverse bestuursfuncties bekleedde. Hendrik van Rossum werd 97 jaar.

De Boei naar Beeldentuin

OUDDORP - Op dinsdag 27 juni, de laatste 'Boeidag' voor de zomervakantie, heeft men een uitje georganiseerd.

Dit jaar is dit naar de Beeldentuin Achter De Westduinen. Voor de lunch wordt gezorgd. U kunt genieten van de huisgemaakte lunchgerechten, bereid met biologische ingrediënten uit eigen tuin of van leveranciers van het eiland. Hiervoor wordt een bijdrage van € 10,00 gevraagd. Mocht u een allergie hebben, dan graag voor 25 juni kenbaar maken op nummer 06-22111572.

Als u mee wilt, geef u dan op voor 23 juni, via marjannedeboei@gmail.com of via bovenstaand telefoonnummer. Van dit nummer kunt u tevens gebruikmaken indien het voor u niet mogelijk is op eigen gelegenheid te komen. Dan is er een chauffeursdienst. Het vertrek is rond 10.00 uur vanaf De Overkant, Dijkstelweg 33 te Ouddorp.

Stam Autorijschool feliciteert geslaagden

- Advertorial -

GOEREE-OVERFLAKKEE - Ben je vorige week geslaagd voor je schoolexamen? Van harte gefeliciteerd! Via je school heb je van de gemeente van Goeree-Overflakkee een prachtig bonnenboekje ontvangen met daarin een bon van Stam Autorijschool. Tegen inlevering van deze bon ontvang je een GRATIS praktijkexamen cat B. (De bon is niet overdraagbaar, 1 per persoon en alleen geldig in combinatie met het in 2017 volgen van je rijopleiding bij Stam Autorijschool) Een mooie kans! Daarnaast vier je dit jaar ons tienarig jubileum mee met onze aanbieding van het starterspakket voor tien uur rijles voor slechts € 295,- We nodigen je van harte uit om in te stappen voor een volgend geslaagd resultaat!
Meer info? Neem dan contact op met Bert-Jan & Gabriëlle Stam, bel of app naar 06-53517885, of kijk op www.stamautorijschool.nl.

Wijziging kerkdienst

OOLTGENSPLAAT - Op woensdag 21 juni gaat om 19.30 uur ds. M.T. Al-Chalabi voor in de Gereformeerde Gemeente van Ooltgensplaat. Dit in plaats van kandidaat E.J. Boudewijn, die wegens omstandigheden verhinderd is.

Kernactiviteiten

ACHTHUIZEN

Sjoelen

De plaatselijke commissie van Achthuizen van Stichting ZIJN houdt op maandag 26 juni a.s. een sjoelmiddag. De sjoelmiddag wordt gehouden in het Buurthuus, Kloosterstraat 10 in Achthuizen.
Aanvang: 13.30 uur. De kosten bedragen € 4,00 inclusief koffie of thee. Iedereen is van harte welkom!

DEN BOMMEL

Breicafé

Woensdag 28 juni zijn alle brei- en haaklustigen van Den Bommel en omstreken welkom in de Bommelstee, Schaapsweg 34. Inloop van 19.30-22.00 uur. Entree € 1,75 is inclusief twee keer een kopje koffie/thee. Bezoekers moeten hun eigen materiaal meenemen. Nog nooit een breinaald vastgehad? Er is altijd wel iemand die nieuwelingen op weg wil helpen. Jong en oud zijn van harte welkom! Neem voor meer informatie contact op met Carla Gebraad via 0187-611397. Dit is een activiteit van Stichting ZIJN.

DIRKSLAND

Marathonbingo

Zaterdag 1 juli is er een marathonbingo in de Victoriahal in Dirksland. De bingo begint om 16.00 uur, de deuren gaan om 15.00 uur open. Er is eten voor de deelnemers, dat is gratis voor iedereen die alle drie de ronden meespeelt. Bezoekers die minder ronden meespelen en toch mee willen eten, betalen € 10,- per persoon voor de maaltijd. Aanmelden kan tot en met zaterdag 24 juni bij één van de volgende telefoonnummers: 493186, 487170 of 06-20213165.

Zomerfair

Dit jaar is er op 24 juni weer een gezellige zomerfair in en om de Victoriahal in Dirksland. De fair is wederom in de middag en avond. En wel van 15.00 tot 21.30 uur is er 2000 m2 aan diverse kramen, verschillende activiteiten en lekkernijen. Ook is de speeltuin gratis toegankelijk. Dus voor ieder wat wils. Zoals bijvoorbeeld: braderie, oldtimers, roofvogels en kinderactiviteiten. Bij een van de kramen is Clown Kim aanwezig. Zij geeft de hele dag kleine showtjes. De entree van de fair is gratis. Mocht u nog een kraam willen vullen of een mooie oldtimer, oude tractor of brommer hebben om te showen. Wilt u meer info over de fair, dan kunt u mailen naar evenementen@svik.nl.

Koffieochtend

Op dinsdag 27 juni is er van 10.00 tot 12.00 uur weer een koffieochtend in 't Reginahof (achter de apotheek). Belangstellenden kunnen in een gezellige en ongedwongen sfeer mensen ontmoeten. Iedereen mag vrijblijvend een kijkje komen nemen.

Stiltewandeling

Woensdagavond 21 juni organiseert Goedereede Counseling de laatste stilte- en bezinningswandeling van dit seizoen in het waterwingebied bij de Hondsweg in Goedereede. Start is om 19.00 uur nabij de Theetuin De Halve Maan. "Een mooie bijzondere ervaring en uitdaging om na de hectiek van de dag tot rust te komen. Goedereede Counseling heeft deze wandeling uitgezet in het duinwaterwingebied achter de Theetuin De Halve Maan. De afstand is maximaal 4 kilometer", aldus de organisatie. Graag van te voren aanmelden via e-mail: willy@goedereedecounseling.nl of bij Krientje Goemaat, telefoon 06 51 86 49 53. U ontvangt daarna een bevestiging met aanvullende informatie.

GOEDEREEDE

Goeree Creatief

Op 22 juni houdt Goeree Creatief weer een creatieve avond in partycentrum Oostdam te Goedereede. Belangstellenden zijn welkom met eigen handwerk tussen 19.00 en 22.00 uur. De workshop voor deze avond is al volgeboekt. Informatie via de mail: Oostdam@sr-go.nl of telefonisch: 06-31000604.

GOEREE-OVERFLAKKEE

Opbrengst voor Mini-Roparuns

Vier basisscholen hebben ieder een mini-Roparun gelopen en daarmee geld ingezameld voor alle goede doelen van de Roparun. In totaal hebben zij 9.409,17 euro opgehaald. De volgende scholen namen dit jaar deel aan de sponsorloop: Het Startblok uit Oude-Tonge, Zomerland en Het Stellegors uit Stellendam en de Bosseschool uit Middelharnis. Leerlingen van christelijke scholengemeenschap Prins Maurits in Middelharnis hielpen mee in het kader van de burgerschapstage. Jura van Zwoll is al jaren de drijvende kracht achter de mini-Roparuns. "Het is iedere keer weer fantastisch om te zien met hoeveel enthousiasme de kinderen meedoen. Mooi dat we op deze manier sportiviteit en het goede doel met elkaar kunnen verbinden." Jaarlijks organiseren teams 158 en 159 diverse acties om zoveel mogelijk geld bijeen te brengen. De opbrengst komt ten goede aan kankerpatiënten. De Roparun vond dit jaar plaats van 4 tot en met 6 juni. De totaalopbrengst wordt binnenkort bekendgemaakt.

MIDDELHARNIS

Spullen inleveren

Zaterdag 24 juni is er weer gelegenheid om goede spullen voor de Jaarmarkt van de Hervormde Gemeente Middelharnis in te leveren bij De Hoeksteen aan de Ring te Middelharnis. Van 10.00-11.00 uur staan medewerkers klaar om ze in ontvangst te nemen.Het is ook mogelijk spullen af te leveren op het industrieterrein aan de Lorentz 1.

Verkoop tweedehands kleding

Op zaterdag 24 juni is in de kledingschuur weer kans om een mooie nieuwe outfit te kopen. Natuurlijk zijn er ook diverse accessoires, zoals leuke sieraden, sjaals, riemen, schoenen en hoeden. Voor een leuke prijs kunt u al wat leuks kopen. Het is voor ieder wat wils. Dames- heren- en ook kinderkleding is er in vele maten. De kleding is gesorteerd en gestreken en ziet er nog als nieuw uit. De kledingschuur bevindt zich aan de Oostelijke Achterweg en is op een steenworp afstand van de Grote Kerk van Middelharnis in het verlengde van de Steneweg. De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan de Exoduskerk PKN. De verkoop is van 9.00 tot 15.00 uur.

NIEUWE-TONGE

Zomer- en rommelmarkt

Zaterdag 24 juni is er de grote zomer- en rommelmarkt in en rondom Verenigingscentrum Elim aan de Zuiddijk 19. Men verwacht weer veel bezoekers die gaan genieten van alles wat er te koop wordt aangeboden en van alle activiteiten die er worden georganiseerd. Er is onder andere heel veel tweedehands kleding, boeken, allerlei lekkers, van gebakken vis tot Oudhollandse wafels, groente, fruit, aardappelen en er zijn prachtige prijzen te winnen met darten, Rad van Avontuur, enz. De markt begint om 9.00 uur en duurt tot 14.30 uur.

OUDDORP

Kringloopmarkt

Op 24 juni wordt er een Kringloopmarkt gehouden in en rondom het kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente, Dorpstienden 3 te Ouddorp. Er is van alles te koop, zoals tweedehands boeken en kleding, mooie kringloopmarktspullen en nog veel meer. Ook aan de inwendige mens is gedacht; er zijn heerlijke oliebollen, vers gebakken vis en patat en er is de mogelijkheid om gezellig een bakje koffie of thee te drinken met een lekker stukje taart. Het goede doel, waar een deel van de opbrengst van de Kringloopmarkt naar toe zal gaan, is IJM: International Justice Mission. Zij zijn de grootste organisatie ter wereld, die strijdt tegen moderne slavernij. IJM zal op 24 juni ook aanwezig zijn op de kringloopmarkt met informatie over hun belangrijke werk. De markt wordt gehouden van 8.00 tot 16.00 uur.

OUDE-TONGE

Fietsmiddag

De Plaatselijke Commissie van Oude-Tonge organiseert op woensdagmiddag 28 juni een fietsmiddag. Bij thuiskomst zijn er pannenkoeken voor de deelnemers. De kosten voor deze middag zijn € 9,-. Vooruitbetaling € 2,50. De fietstocht start om 13.00 uur vanaf het Infocentrum, Bernhardstraat 27. Aanmelden voor 26 juni bij Nel Vervloed, Beatrixstraat 3, envelop met naam en adres en vooruitbetaling in de bus gooien. Haar telefoonnummer is 0187-642697. Bij slecht weer is er een alternatief programma.

Cd-presentatie Nienke de Deugd

MIDDELHARNIS - Op zaterdag 8 juli zal Nienke de Deugd haar cd: 'My Hiding Place' presenteren in de Hervormde Kerk van Middelharnis. Deze avond hoopt Nienke improvisaties op psalmen en bekende geestelijke liederen te spelen. Samen met het Amazing Grace Choir en Jong Mannenkoor Salomo onder leiding van dirigent Peter Wildeman, belooft het een mooie muzikale avond te worden. Bezoekers kunnen tijdens de avond voor € 15,- de cd kopen, de opbrengst is voor Stichting Open Doors. Deze stichting zet zich in voor vervolgde christenen. Het concert begint om 19.30 uur, de kerk is open om 19.00 uur. De toegang is vrij, wel zal er deze avond gecollecteerd worden voor Stichting Open Doors en voor de onkosten voor de avond.

Jonge voetballers leren gave trucjes

DEN BOMMEL - De topscoorder van VC Spakenburg, Olivier Pilon, kwam op woensdag 14 juni naar VV Den Bommel. Olivier heeft samen met Corné op 't Hof een leerzame voetbalclinic verzorgd voor de jeugd van de SJO DBF. De aanleiding was het 70-jarig jubileum van VVDB. De jeugd werd getraind op balgevoel en inzicht en Olivier leerde de kids een aantal gave trucjes en schijnbewegingen. Ook konden de kids aan Olivier vragen om trucs voor te doen, waarna ze zelf ook konden oefenen. Onder een stralende zon werkten ook de allerjongste kids, alias de kabouters, een programma af, dat werd afgesloten met een heerlijk watergevecht! Alle kinderen kregen na afloop nog een mooi aandenken mee in de vorm van een VVDB kalender met alle teamfoto's en de verjaardagen erop van de leden. En een lekker ijsje om af te koelen.

Trots op het diploma

HAVENHOOFD - Maandag 12 juni was voor 19 kinderen van de basisschool 'Eben Haëzer' op Goedereede-Havenhoofd een spannende dag. Na een winterseizoen de vaardigheden van het Jeugddiploma Eerste Hulp te hebben geoefend, mochten ze op die dag het geleerde tonen tegenover een deskundige examinator. De oefeningen, georganiseerd door EHBO Ouddorp, hadden hun nut wel bewezen, want iedereen kon zijn of haar diploma in ontvangst nemen. Op de foto poseert de groep met hun diploma's.

Expositie Kunstenmakers in Dirksland

DIRKSLAND - De schilders van het atelier Kunstenmaker.nl uit Middelharnis exposeren de komende drie zaterdagen in de Schuur van Son in Dirksland.

Op 24 juni, 1 en 8 juli zijn de kunstwerken van 11.00 tot 17.00 uur te zien in de gerestaureerde eeuwenoude boerenschuur van Joop en Jannie van Son.

De kunstwerken, waarvan een gedeelte al veel lovende reacties kreeg tijdens de laatste Kunstkijk, geven een goed overzicht van de werkzaamheden binnen het atelier.
In het atelier van Kunstenmaker.nl werken momenteel 8 kunstenaars op de maandag, woensdag en donderdag.
Het atelier is een initiatief van beeldend kunstenaar Jaap Reedijk en is opgezet als een atelier voor kunstenaars met een verstandelijke beperking.
Intussen is het een volwaardige creatieve kunstwerkplaats en als dagbesteding ook toegankelijk voor andere creatieve mensen die net iets anders binnen de arbeidsmarkt staan. De kunstenaars nemen de beeldende kunst serieus. Iedereen is op zijn eigen wijze gedreven aan het werk binnen de mogelijkheden die men heeft.
Het atelier is gevestigd in de loods van Kringloopcentrum GoedvoorGoed in Middelharnis (Simon Stevinweg 49) waarmee al jaren een actieve samenwerking is.

De Schuur van Son is te vinden aan de Stationsweg 14, 3247 BW, in Dirksland (100 meter naast de hoofdingang van het ziekenhuis).
Meer informatie over het atelier is te vinden op www.kunstenmaker.nl.

Haringevent levert tien mille op voor 'Kinderen in Beweging.NU'

STELLENDAM - Het is juni en dat betekent: Hollandse Nieuwe. En daarmee is het voor Kiwanis Goeree-Overflakkee weer tijd voor haar jaarlijkse Haringevent. Dit jaar werd het netwerkevenement op donderdag 15 juni gehouden in Paviljoen Zoet of Zout te Stellendam.

Er waren deze editie bijna 100 gasten. Die lieten, na het betalen van € 45,- inschrijfgeld, zich niet alleen het warm- en koud buffet heerlijk smaken, maar natuurlijk ook de nieuwe haring. Daarnaast was er de inmiddels traditionele Amerikaanse veiling, waarbij diverse aantrekkelijke producten of diensten onder de hamer gingen. Dit alles, gecompleteerd met financiële bijdragen van diverse sponsoren, bestemd voor het goede doel: een bijdrage leveren voor het welzijn van kinderen. Want dáár zet Kiwanis zich voor in. En de afdeling Goeree-Overflakkee richt zich daarbij natuurlijk primair op kinderen van het eiland.

Sport en beweging

Jaarlijks is een goed doel aan het Haringevent verbonden. Vorig jaar is bij Kiwanis het idee ontstaan om alle 32 basisscholen op het eiland te faciliteren in de mogelijkheid voor sport en beweging. Het goede doel is dan ook: 'KINDEREN in beweging.NU op Goeree-Overflakkee'. Kiwanis wil alle scholen in ca. 2 jaar voorzien van een speelattribuut. Inmiddels zijn er al diverse scholen op het eiland voorzien en loopt de actie volgens planning. Aan het eind van 2017 zijn alle scholen voorzien van een nieuw speelattribuut. Dit jaar heeft het Haringevent € 10.000,- euro opgeleverd. Voorzitster van Kiwanis, Ellen Cazander, spreekt van een uitermate goed resultaat. "Fantastisch hoeveel belangstellenden er elk jaar weer zijn en hoe enthousiast ieder telkens weer is! We mogen met gepaste trots terugkijken op deze editie."

Gratis zomeravondconcert in de openlucht

NIEUWE-TONGE – Gemengde zangvereniging Apollo geeft donderdagavond 22 juni onder leiding van Marlous Smit jr. een openluchtconcert op het terrein van de Tuunstee, aan de Tuinstraat in Nieuwe-Tonge. Aanvang 19.30 uur. Bij slecht weer schuift het concert een week op, naar 29 juni.

Foto: M. Smit jr.

Het koor uit Nieuwe-Tonge heeft een rijke geschiedenis en bestaat al bijna 100 jaar. Het is een openbaar koor en de leden komen, behalve uit het eigen dorp Nieuwe-Tonge, uit Oude-Tonge, Herkingen, Middelharnis, Sommelsdijk en zelfs Dirksland. "Zo gezellig is het. En heerlijk om elke week op donderdagavond samen te zingen in Ons Dorpshuis. Zingen is ontspanning. Je komt heel dicht bij jezelf en vergeet even al je zorgen. En het is goed voor je houding en je ademhaling," aldus de voorzitter Maria Evers. "Verder is het een gezellige club die openstaat voor nieuwkomers. Dus mensen die eens willen ervaren hoe onze repetities gaan, zijn van harte welkom." Het repertoire is breed en modern. Bekende songs van musicals als The Lion King of The Lord of the Rings, nummers van de Beatles en hedendaagse liedjes van Nederlandse artiesten zoals Marco Borsato en Claudia de Breij.

Enkele keren per jaar geeft het koor een uitvoering of concert of verleent medewerking aan concerten zoals het 4-korenconcert of een kerstconcert. Gemengd koor Apollo houdt haar repetities elke donderdagavond in Ons Dorpshuis, van 20.00 tot 22.00 uur, onder leiding van Marlous Smit jr. (laatste repetitie voor de vakantie is 6 juli). Contactpersoon Rie Timmer, tel: 651244. Er is ook een Facebookpagina: Gemengde Zangvereniging Apollo.

Stellendamse pastorie blijft wellicht behouden

GOEREE-OVERFLAKKEE – Op de lijst 'Ingekomen stukken en mededelingen' bij de gemeenteraad stonden diverse brieven over de plannen tot herontwikkeling van de locatie van de Hervormde pastorie aan de Bosschieterstraat 2 in Stellendam. Zoals bekend wees het college in 2016 het verzoek van de 'Stichting tot bescherming van het dorpsgezicht' af, dit op advies van de gemeentelijke welstands- en monumentencommissie, om het pand aan te wijzen als gemeentelijk monument. Wel was er het advies om de locatie, vanwege de aanwezige waarden, een (lichtere) bestemming in het bestemmingsplan te geven.

Inmiddels zijn er ontwikkelingen, overleg met de architect bij de herontwikkeling van het gebied, dat bij wijziging van het bestemmingsplan de pastorie niet zou behoeven te wijken. Het college houdt het verzoek van de stichting hiertoe dan aan tot het moment waarop het bestemmingsplan voor ontwikkeling van het gebied voorligt. De stichting vindt dit een logische oplossing. Het is haar er om te doen dat de pastorie behouden blijft en zij hoopt dat de raad te zijner tijd een beschermende bepaling in het bestemmingsplan opneemt. De gemeente verwacht nu een verzoek tot aanpassing van het bestemmingsplan om herontwikkeling van de locatie mogelijk te maken.

Waterspeeldag in de haven

MIDDELHARNIS - Zaterdag 24 juni is er een Waterspeeldag voor kinderen rondom de haven van Middelharnis. Kinderen kunnen onder andere zeilen, kayakken, suppen, knutselen, supergrote bellen blazen en in de zandbak spelen. Ouders kunnen aan de haven genieten van hun spelende kinderen onder het genot van een hapje en drankje. De Waterspeeldag is van 11.00 tot 15.00 uur, de entree is € 3,- per kind. Het wordt georganiseerd door Stichting Hart van Goeree Overflakkee (HVGO). Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door: Springkussenverhuur Flakkee, Nelisse, HVGO en WV Flacquee. Meer informatie: www.hartvangoereeoverflakkee.nl.

Badeendjesrace tijdens Portdagen

GOEDEREEDE - Ter gelegenheid van de Goereese Portdagen was het vrijdag en zaterdag een drukte van belang rondom de haven van Goedereede.

Tekst en foto: Adri van der Laan

Zaterdag rond het middaguur was er de badeendjesrace. Een actie van de Lionsclub Goeree-Overflakkee. Tweeduizend knalgele genummerde badeendjes moesten een traject afleggen in de haven. De badeendjes waren onderdeel van een actie voor de Ouddorpse Reddingsbrigade en Fanfare Apollo. Initiatiefnemer van de badeendjesrace waren de leden van de Lionsclub Goeree-Overflakkee. Vanuit een vrachtwagen van Schot Groep werden de tweeduizend eendjes te water gelaten. De race kon beginnen. De eendjes dienden wel te worden 'aangespoord' door een brandweerpomp die ter beschikking werd gesteld door Kenbri Fire Fighting BV. De leden van de Lionsclub hadden loten verkocht, waarvan de nummers corresponderen met die van de eendjes. 2000 loten van € 3,- werden verkocht. Hiermee werd dus € 6.000,- opgehaald. Dit bedrag is bestemd voor de twee goede doelen. Albert Heijn en 'Jouw Marktkraam' te Ouddorp sponsoren de kosten van het gebeuren.

Vanaf de havenkant had het, veelal in historische kledij gestoken, publiek een prachtig uitzicht op de 'race' die zich vanwege de weersomstandigheden in alle rust voltrok. De uitslag is als volgt: 1e prijs: lotnummer 664 € 250,-; 2e prijs: lotnummer 626 € 150,-; 3e prijs: lotnummer 507 € 75,-; Troostprijzen lotnummers: 151, 354, 829, 1424, 1612, 1781, 1845: € 10,-. Kopers van loten die eindigen op 3 of 8 kunnen tegen inlevering van hun lot bij Albert Heijn Ouddorp een fles badschuim krijgen.
De winnaars kunnen hun prijs ophalen bij Notaris Benschop aan de Noordzijde Haven 15 te Goedereede.

De leukste file van het jaar

GOEREE-OVERFLAKKEE - Niemand vindt het leuk om in de file te staan, maar soms is het net wat minder erg. Bijvoorbeeld afgelopen zaterdag tijdens de jaarlijkse Truckrun van chauffeursvereniging Flakkee. 225 chauffeurs kwamen naar Middelharnis om de bewoners van Zuidwester en andere organisaties op te halen voor een dagje uit. Vaak zijn ze een hele week onderweg, op vrijdagavond of zaterdagmorgen wassen ze de auto om op hun vrije dag deel te nemen aan de Truckrun.

Bij de start op Hernesseroord zoeken de passagiers een plekje in hun favoriete bus, kraan of truck. Na een bakje koffie stappen de chauffeurs in hun voertuig en gaan ze op weg richting Ouddorp. De route voert via Middelharnis en Sommelsdijk naar Dirksland door naar Melissant en Stellendam en dan via Goedereede-Havenhoofd, waar de stoet onverwachts doorheen moest vanwege een uitvaart in Goedereede. De bewoners van de Breenstraat, niet de meest brede straat op ons eiland, hadden speciaal voor de Truckrun de auto's elders geparkeerd.

Onderweg weer vele toeschouwers, welke het getoeter trotseren om de dankbare passagiers in 'hun 'truck toe te zwaaien. Onder steeds breder wordende opklaringen ging het richting Ouddorp, waar traditiegetrouw met de klok van 12 De Vliedberg gepasseerd wordt! Na een rondje Ouddorp ging het terug wederom via Goedereede en Goedereede-Havenhoofd naar de visafslag te Stellendam. Hier stonden de vrijwilligers al klaar met de lunchpakketten.

Tijdens de picknick werden de chauffeurs, de transportbedrijven, verkeersregelaars, vrijwilligers van Zuidwester, politie en sponsoren en ieder die in de voorbereiding of op de dag zelf zijn steentje heeft bijgedragen bedankt. Herman de Blok, scheidend directeur van Garage Knöps, werd bedankt namens de organisatie van de Truckrun. Hij ontving een kunstwerk dat gemaakt is door Simon, een cliënt van Zuidwester. Garage Knöps, nu Automotions, stelt al jaren auto's beschikbaar voor de verkeersregelaars.

Na het eten ging de reis terug via Stellendam, Melissant, Dirksland, Herkingen en Nieuwe-Tonge naar Middelharnis. Terug op het Hernesseroordterrein vonden de trucks weer een plekje en werd er afscheid genomen. De regiodirecteur van Zuidwester bedankt de chauffeurs en organisatie. "Dit is een geweldig evenement, wat een fantastische sfeer!"

WiMood en Draadloos Goeree twaalf en een half jaar succesvol

Krijn Tanis voor zijn beeldscherm met de Vuurtoren waaraan de antenne voor Draadloos Goeree is bevestigd.

GOEDEREEDE – Toen Krijn Tanis startte met zijn bedrijf WiMood, ongeveer twaalf en een half jaar geleden, was zijn slaapkamer in zijn ouderlijk huis zijn werkplaats. Ondertussen is het bedrijf fors gegroeid en is nu gevestigd in een monumentaal pand aan de Markt in Goedereede.

Tekst en foto: Adri van der Laan

In 2004 begon Krijn Tanis met WiMood. Een bedrijf dat als doel had om er voor te zorgen dat bedrijven en particulieren in de buitengebieden toch gebruik konden maken van snel internet. Het was in de tijd dat men bijvoorbeeld in de Oostdijk bij Goedereede te kampen had met heel langzaam internet. Veelal liep de internetverbinding via de analoge telefoonlijn. ADSL was toen nog niet verkrijgbaar. Krijn Tanis kon toen snel internet aanbieden via zijn systeem van het plaatsen van kleine antennes bij particulieren. De vraag naar sneller internet in de buitengebieden op de kop van het eiland groeide en het bedrijf van Krijn groeide mee. In 2015 splitste hij het bedrijf in Draadloos Goeree en WiMood. Krijn legt uit dat Draadloos Goeree toch nog een beetje zijn hobby is. En deze tak maakt maar een klein deel van het bedrijf, waar inmiddels zes mensen werken, uit. Onlangs kwam Draadloos Goeree in het nieuws toen er een antenne op de Ouddorpse vuurtoren in gebruik werd genomen. Hiermee ligt snel internet binnen ieders bereik in het buitengebied die de vuurtoren kan zien. Het heeft even geduurd voor het zover was, omdat het verlenen van de vergunning voor het plaatsen van de antenne nogal stroef verliep. De antenne mocht niet in het zicht geplaatst worden op de toren. Maar hier is een oplossing voor gevonden.

Grote behoefte

Het blijkt dat mensen die op vakantie gaan grote behoefte hebben aan snel internet. Smartphones, laptops, tablets en andere apparatuur ontbreken niet in de koffer van de moderne recreant. Met de plaatsing van de antenne op de vuurtoren kan Draadloos Goeree er voor zorgen dat aan die behoefte wordt voldaan. Naast particulieren, profiteren ook strandtenten en recreatieparken van deze vorm van internetverbinding.
Er zijn nog andere delen van het eiland waar men klaagt over langzaam internet, zoals in het oostelijk deel van Flakkee. Krijn weet ook van deze klachten, maar hij is hierin niet actief. "Op de kop van het eiland ben ik begonnen en dat doe ik nog als een soort hobby, maar de andere activiteiten binnen mijn bedrijf zijn belangrijker", aldus de jonge ondernemer.
Deze andere activiteiten zijn ondergebracht bij WiMood. En dat is het leveren van apparatuur aan bedrijven. Dit betreft dan apparatuur en software voor bedrijfsnetwerken. Men levert dan voornamelijk aan installatiebureaus en ICT-bedrijven. De mensen van WiMood denken mee met bedrijven die hun netwerken aan gaan leggen en leveren hiervoor ook de apparatuur.

Verhuizing

Nu werkt men bij WiMood nog vanuit een pand aan de Markt in Goedereede, maar deze zomer hoopt men te verhuizen naar de rand van Goedereede, aan het bedrijventerrein langs de Provincialeweg, waar men een pand heeft gekocht. "We zijn er hier uitgegroeid, te weinig werkruimte en vooral te weinig opslagruimte, want de activiteiten blijven toenemen", aldus Krijn Tanis over de uitbreiding van zijn bedrijf, dat fors is uitgebreid sinds de start vanuit zijn slaapkamer in zijn ouderlijk huis.

Opbrengst van tweede GO Color gaat naar nieuwe speultuun Hernesseroord

Deelnemers onder de kleurpoeder tijdens de eerste editie van GO Color

MIDDELHARNIS – Tussen de kinderboerderij en uitspanning Dok16, op het terrein van Hernesseroord, komt een speeltuin die niet alleen uitnodigt tot spelen, maar ook tot ontmoeten en leren. Stichting We GO Together heeft het initiatief omarmd en 'd'n speultuun' gekozen als goed doel tijdens de GO Color, die plaatsvindt op zaterdag 26 augustus.

Door Kees van Rixoort

Niet al te piepjonge bewoners van Goeree-Overflakkee weten het nog goed: op het terrein van Hernesseroord waren een kinderboerderij en een speeltuin, waar iedereen welkom was. Toen de kinderboerderij afbrandde en de speeltuin versleten raakte, was het uit met de pret. Tijdelijk, want de kinderboerderij is herbouwd en wederom een publiekstrekker. En de speeltuin komt ook weer terug, zij het in een vorm die niet te vergelijken is met de voorziening van toen.

Tekening van de eerste fase van de nieuwe speultuun.

Op het terrein tussen de kinderboerderij en Dok16 stond tot voor kort een tijdelijk kantoor. Nu het weg is, kan de herinrichting van dat stuk grond van start gaan. "Het is een prachtig terrein, goed gelegen en met allerlei faciliteiten", zegt Ruud de Beer, bestuurslid van de Stichting Kinderboerderij Middelharnis.

Bereikbaar en veilig

"Onze missie is: leren, ontmoeten en spelen. Kinderen moeten kunnen spelen, er is hier een speelvoorziening nodig, die gemakkelijk bereikbaar is op de fiets, waar je ook je auto goed kwijt kunt, die veilig is en die een mooi geheel vormt met bijvoorbeeld de kinderboerderij, de kas, Dok16, het Cruyff-court, de mountainbikeroute en Kunstwereld. De speeltuin moet ook toegankelijk zijn voor minder valide kinderen", aldus De Beer, die de plannen vorige week samen met medebestuursleden Annebet Houtsmuller en Wim Rietveld toelichtte.

Er is een schets van de toekomstige speultuun. Daaruit blijkt dat de voorziening veel variatie kent. Er zijn verschillende ondergronden en allerlei planten en bomen, mogelijkheden om avonturen te beleven, een beweegroute, een speelbos, een beleeftuin en een gedeelte voor kleinere kinderen bij het terras van Dok16. "Alle zintuigen worden geprikkeld in deze speeltuin", vertellende de bestuursleden.

Ontmoeting

Naast het spelen en ravotten valt er ook van alles te leren in de speeltuin en op de naastgelegen kinderboerderij. Alle groepen van de basisscholen kunnen er terecht om iets over de natuur en de dierenwereld te weten te komen en voor leerlingen van de middelbare school is dit een uitgelezen plek voor een maatschappelijke stage. Bovendien is dit een plaats van ontmoeting met pupillen van Zuidwester, die zich ook bezighouden met het onderhoud en het bieden van hulp aan kinderen die deze aantrekkelijke en uitdagende plek gaan bezoeken.

Van Dok16 naar de kinderboerderij loopt een wandelpad – een soort loper – en rond de kinderboerderij komt ook een pad. In het ontwerp van het geheel heeft de ontwerpster zich verder laten inspireren door het eiland. Dat is terug te zien in bijvoorbeeld de waterpartijen, de duinen en een pier.

De plannen zien er heel goed uit, maar hoe zit het met de financiering? "Eind deze maand hebben we de eerste begroting rond. Daarmee kunnen we richting het bedrijfsleven, ook voor hulp in natura. Tegen het najaar hopen we van start te gaan met de eerste van vijf fasen", aldus penningmeester De Beer.

GO Color

Wat financieel ook zal helpen is dat d'n speultuun het goede doel is van de tweede editie van de GO Color. "Er zijn al veel goede doelen die aardig wat steun krijgen. Toen we het initiatief voor het realiseren van een speeltuin zagen hebben we besloten om dat te ondersteunen. Het levert een bijdrage aan de samenleving op Goeree-Overflakkee en sluit op die manier perfect aan bij onze doelstelling. Wij kunnen voor geld en naamsbekendheid zorgen", aldus voorzitter Martien Visser van de organiserende Stichting We GO Together.

"Hier wordt iets gecreëerd dat dertig jaar staat en waarvan veel kinderen gebruik gaan maken. In de speeltuin komen bovendien twee samenlevingen samen. Dat is uniek, dit is geen standaard speelvoorziening. Mooi is dat de speeltuin voor iedereen vrij toegankelijk is." Vorig jaar, toen Stichting A21 het goede doel was, bracht de eerste GO Color 10.500 euro op. "Dat willen we op z'n minst evenaren", aldus Visser. De GO Color bracht vorig jaar een kleine duizend deelnemers op de been, afgezien van de vele bezoekers van het evenement en tweehonderd vrijwilligers om alles in goede banen te leiden.

Meer kleur

De tweede editie ziet er iets anders uit. Zo gaat het parcours niet meer over de Langeweg, maar over de Julianalaan. Daarnaast is er een extra kleurpunt: zes in plaats van vijf. "Eén kleurpunt is dubbel, dus eigenlijk zijn het er zeven", zegt Visser. Zijn conclusie: "Meer kleur." Het avondprogramma is verder aangepast en eindigt nu om 19.00 uur. Nieuw is ook dat het startnummer tevens een lotnummer is; iedere deelnemer maakt kans op prijzen. "Je steunt het goede doel en je kunt nog wat winnen ook."

Bijna vierduizend euro in één week voor Kika

Kees Witte neemt de cheque van voetbalvereniging WFB in ontvangst.

GOEREE-OVERFLAKKEE - Pas is er in één week veel geld ingezameld door de vrijwilligers voor Kika. Ze waren aanwezig op verschillende evenementen en zamelden in totaal bijna vierduizend euro in voor het goede doel. Het zomerfeest KDV in Barendrecht op 8 juni leverde € 111,50 op. Op 9 juni werd er € 165,50 opgehaald op de KBS Prinses Elisabethschool in Rotterdam. Zaterdag 10 juni werden er meerdere bedragen opgehaald. De jaarmarkt in Rozenburg leverde € 157,50 op, de Tractor Pulling in Oudenhoorn € 719,95. Op de familiedag van MSV&AV Flakkee werd een cheque van
€ 300,00 overhandigd en als klapper op de vuurpijl doneerde voetbalvereniging WFB op de slotdag een cheque van € 2500,00. Ambassadeur Kees Witte van Kika vindt het in één woord: "Super!"

Zomerfeest in de Diektuun

MIDDELHARNIS - De zomer gaat echt beginnen op woensdag 21 juni, de langste dag met de kortste nacht van het jaar. Dat moet gevierd worden! In de Diektuun, een werkproject van Stichting Pameijer Werkt, wordt 21 juni een zomerfeest gehouden. Iedereen is hiervoor uitgenodigd. Er is van alles te doen tussen 13.30 en 16.30 uur; live muziek, schilder- en groenles, gedichten voorlezen en de bbq gaat aan. Dit jaarlijkse feestje wordt ondersteund door vele vrijwilligers en cliënten van Stichting Pameijer. De groene, prachtige tuin leent zich hier uitstekend voor. In de Diektuun wordt dagelijks hard gewerkt om groenten te oogsten en fruit te plukken, welke bestemd zijn voor de Voedselbank. Vorig jaar is er zelfs een kas gebouwd door vrijwilligers en cliënten, hierin worden tomaten en komkommers gekweekt. De Diektuun heeft een eigen Facebookpagina en wat Pameijer betekent en doet is te lezen op www.Pameijer.nl.

Gemeente en Praktijkleren zoeken elkaar op

In het groen de PrO-leerlingen en hun begeleiders, samen met burgemeester Ada Grootenboer en facilitair manager Jaap Hollaar van het gemeentehuis. Foto: Hans Villerius

MIDDELHARNIS – In het kader van het bieden van onderwijs in een realistische context heeft Christelijke Scholengemeenschap Prins Maurits de samenwerking met de samenleving uitgebreid. Dit om PrO-leerlingen binnen het Praktijkleren niet alleen theoretische kennis op te laten doen, maar vanuit de praktijk ook arbeidsvaardigheden en sociale vaardigheden. Een manier van leren die uitstekend aansluit bij deze leerlingencategorie.

Door Hans Villerius

Voor het PrO-onderwijs zet de PM zich graag in om de leerlingen een realistische arbeidsomgeving te bieden. Deze jongens en meiden zijn er vooral goed in om met hun handen bezig te zijn. Achter boeken zitten leren, in de klas of thuis, is niet zo hun ding. Leren in de praktijk zo veel te meer. En om zich goed te ontwikkelen en te ontplooien zijn zij vooral gebaat bij deze vorm van onderwijs, met dus een echte werkplek, een echte opdrachtgever waarvan de leerlingen feedback krijgen en waar ze naast werken ook ruimte krijgen om leuke dingen te doen.
Om aan deze vorm van onderwijs nog meer invulling te geven zijn de gemeente en de PM een samenwerking aangegaan waarbij leerlingen binnen het Praktijkleren éénmaal per maand de interieurbeplanting verzorgen in zowel het gemeentehuis, in bestuurscentrum Het Rondeel als in het gebouw van Webego. Het initiatief hiertoe ging van de gemeente uit. "Wij zijn bezig naar buiten toe gericht te zijn", lichtte burgemeester Ada Grootenboer toe, "waarbij we als gemeente onze drempels willen verlagen en de samenleving mede aangeeft waarmee de gemeente zich moet bezighouden. Ook willen we de samenwerking met andere bedrijven en organisaties binnen de gemeente stimuleren. Met elkaar moeten we 't doen in de samenleving. En als gemeente geven we daarbij natuurlijk graag het goede voorbeeld. Ik ben blij met de samenwerking met het onderwijs, waarbij we ondervonden hebben dat de Prins Mauritsschool een betrouwbare partner is die altijd klaarstaat." Zo sprak de burgemeester vorige week donderdagmorgen, tijdens een moment waarop in het gemeentehuis de samenwerking gemarkeerd werd tussen de gemeente en de PM voor wat betreft het onderhoud van de interieurbeplanting. "Leerlingen van het Praktijkleren worden zo optimaal gevormd doordat ze in aanraking komen met theorie, praktijk, met elkaar en de met de mensen binnen het bedrijf", gaf beleidsmedewerker Pieter Brandwijk van de PM donderdagmorgen eveneens aan. "Zo zetten we ook deze leerlingen in hun kracht!"

Met lof geslaagd voor het verkeersexamen

GOEREE-OVERFLAKKEE - Dit jaar waren er zes leerlingen die zowel het schriftelijk examen als het praktisch examen in Middelharnis, Sommelsdijk en Stad aan 't Haringvliet foutloos wisten te maken. Zij zijn met lof geslaagd. Het zijn Jesse Moelker van de Bosseschool uit Middelharnis, Roos Blijleve van CBS Albert Schweitzer uit Stad aan 't Haringvliet en David Kastelein, Milan Kooijman, Eva van der Slik en Gert Versluis van de School met de Bijbel in Sommelsdijk.

Het schriftelijk examen werd, gelijktijdig met de andere basisscholen in Nederland, gehouden op donderdag 6 april 2017. Aan het schriftelijk examen deden 240 leerlingen mee en gelukkig zijn voor het schriftelijk examen alle leerlingen geslaagd. Het beste gemiddelde resultaat per groep voor het schriftelijk examen werd gehaald door de 33 leerlingen van groep 7 van de School met de Bijbel in Sommelsdijk, met een gemiddelde score van slechts 1,97 fouten voor het theoretisch examen.

Op dinsdag 23 mei 2017 werd in Sommelsdijk en Middelharnis het praktisch verkeersexamen voor de groepen 7 of 8 van het basisonderwijs in Middelharnis, Sommelsdijk en Stad aan 't Haringvliet georganiseerd. Er deden 9 scholen met 12 klassen aan het praktisch verkeersexamen mee. In totaal deden er 242 leerlingen mee. Helaas zijn 2 leerlingen niet voor het praktisch examen geslaagd. De meeste fouten werden gemaakt op de onderdelen achterom kijken, richting aangeven en de juiste plaats op de weg. Voorafgaand aan het praktisch examen werden de fietsen gekeurd.

Jaarmarkt snuffelmarkt 't Lôôsje

DIRKSLAND - Op zaterdag 24 juni van 9.30 tot 15.00 uur wordt de jaarmarkt gehouden in en rondom snuffelmarkt 't Lôôsje aan de Spuikolk 6 te Dirksland. Naast kleding voor mannen en vrouwen is er ook een ruime hoeveelheid aan baby- en kinderkleding. Er worden ook tassen, riemen, sjaals en schoenen aangeboden. Het Flakkeese Hoedenhuis zal aanwezig zijn met mooie gebruikte, maar ook prachtige en betaalbare nieuwe hoeden. Verder zijn er natuurlijk weer de gebruikelijke vers artikelen te koop, zoals fruit, groenten, aardappelen, vis, noten, ijs en gebak. Ter plaatse worden er kruukplaetjes gebakken. Op het terras kan genoten worden van koffie met gebak, frites en snacks, gebakken vis (kibbeling) en diverse broodjes. Er is een boekrestaurateur aanwezig om uw boeken of tijdschriften in te binden of te restaureren. Er is ook een reparatieafdeling. Hier kunnen fietsen, huishoudelijke apparatuur, lampen en snoeren worden gerepareerd. Uw (elektrische) fiets toe aan een schoonmaakbeurt? U krijgt hem weer als nieuw mee! Ook is er een ruime sortering woondecoratie, bloemstukjes, sieraden, mooie fotokaarten en kaartmaakspullen te koop. Voor de jongere kinderen is er een kleedjesmarkt. De opbrengst is bestemd voor de Gereformeerde Gemeente Dirksland.

Jacques Brunt spreekt op kampvuuravond

DIRKSLAND - Mannenbeweging 'Buutengeweun' organiseert voor vrijdagavond 30 juni de laatste kampvuuravond van dit seizoen. Gastspreker van deze avond is Jacques Brunt. Hij sprak al eerder op de Mannendag in februari van dit jaar in Ouddorp. Naast de spreker is er tijdens de avond alle ruimte voor mannen om elkaar te ontmoeten rondom het kampvuur voor een goed gesprek tijdens een hapje en drankje. Een ieder is welkom, graag wel opgeven via www.buutengeweun.nl. De kampvuuravond is vanaf 19.45 uur en wordt gehouden aan de Philipshoofjesweg 79 in Dirkland.

Extra Kerkdienst

MELISSANT - Op donderdag 29 juni is er een doordeweekse dienst van de Gereformeerde Gemeente in Nederland in Melissant. De dienst start om 19.30 uur, de voorganger is ds M. Krijgsman.

Kwaliteitsslag Recreatiepark De Klepperstee

Klaas Bruins Slot (links) en Jeroen den Hollander bij één van de huidige accommodaties op deelgebied De Ridderstee van park De Klepperstee. Foto: Wim van Vossen

OUDDORP - In samenwerking tussen ontwikkelaar Klaas Bruins Slot en Jeroen den Hollander, grondeigenaar Recreatiepark De Klepperstee, wordt de ontwikkeling voorbereid voor de transformatie van De Ridderstee, onderdeel van recreatiepark De Klepperstee. Een flinke kwaliteitsslag voor recreatie en verblijfsrecreatie die inspeelt op de sterk veranderende vraag in de markt en de wensen van de consument. Passend binnen de - in 2010 - door de voormalige gemeente Goedereede vastgestelde bestemmingsplannen Klepperstee en Verplaatsingsgebied, alsmede het door de raad Goeree-Overflakkee in 2013 vastgestelde gewijzigde bestemmingsplan De Ridderstee.

Door Jaap Ruizeveld

Om vertraging in de planvorming te voorkomen is destijds gekozen voor twee afzonderlijke juridisch-planologische procedures. Ten aanzien van de te realiseren recreatieve eenheden in de 'Klepperstee', dan wel het 'Verplaatsingsgebied' werd een overeenkomst gesloten met de toenmalige gemeente Goedereede. Deze overeenkomst is opgenomen in de vigerende bestemmingsplannen 'Verplaatsingsgebied' en 'Klepperstee'.

Verplaatsing

Het aantal eenheden, omvattend huizen, caravans, kampeerplaatsen, houten verhuuraccommodaties en jaarplaatsen op De Ridderstee wordt in het kader van de verplaatsingsafspraken teruggebracht van 382 naar 104. Dat betekent dat er meer ruimte komt. De accommodaties gaan deel uitmaken van het landschap met haar houtwallen, poelen, bomen en vegetatie. Kwaliteitsverbetering van de recreatie zoals in de genoemde bestemmingsplannen is vermeld. "Wij hopen na de zomer de plannen verder uit te werken en dan dit jaar nog met de verkoop van de woningen te kunnen beginnen. Aansluitend een bouwstart in 2018 en dan is de oplevering van de eerste accommodaties gepland in het voorjaar van 2019", vertelt Klaas Bruins Slot.

Thuis voelen

"Een recreatieve verbetering, een kwaliteitsslag, op bestaande grond", benadrukt hij. Het biedt de mogelijkheid beleving in en rond de accommodatie te creëren. Was men vroeger blij met een plekje op een camping, de wensen van de huidige recreant zijn flink veranderd. Nu moet een verblijfsmogelijkheid het gehele jaar door gebruikt kunnen worden. Zelfs in de winterperiode rond de Kerstdagen. Privacy staat hoog genoteerd en aan het interieur worden hoge eisen gesteld. Men moet zich thuis voelen op de Kop van Goeree". Bruins Slot en Den Hollander wijzen er op dat het hier geen nieuwe plannen betreft. Besluitvorming was er al bij de bestemmingsplannen in 2013. Beiden stellen zorgvuldige inpassing in het landschap na te streven. Kroonjuwelen dienen niet weggeven te worden.

Veranderingen

Jeroen den Hollander licht het grote verschil toe tussen het boeken van vakanties door recreanten. "In de jaren '80 en '90 werd er vroeg geboekt en steeds voor een langere periode. Gezinnen vierden hun hele zomervakantie op De Klepperstee. Je wist vooruit al dat je in bepaalde periodes gewoon vol zat. En in dat schema pasten dan enkele pieken. Rond 2000 kondigden zich de veranderingen al voorzichtig aan. Nu wordt er nauwelijks vooraf geboekt. Impulsief wordt besloten er eventjes tussen uit te gaan. Een beslissing op het laatste moment, bijvoorbeeld omdat er mooi weer is voorspeld. Voor een kort verblijf. Dus men is ook weer snel vertrokken. De moderne communicatiemiddelen maken het immers gemakkelijk. Daarnaast is er ook een verlenging van het seizoen. Dit door de komst van meer senioren. Op al die factoren moet je als ondernemer actueel inspelen".

Veel geïnvesteerd

"Toeristen en recreanten zoeken faciliteiten die weersonafhankelijk zijn. Zij verlangen een goed aanbod. Die trend zag mijn vader Ludovic. Hij dacht na over veranderingen, zocht naar aanpassingen. Dit alles om in te spelen op de wijzigende vraag van de consument en uit bedrijfseconomisch perspectief. De pijlen zijn eerst gericht geweest op de noordkant van de Vrijheidsweg/De Klepperduinen. Er is daar jarenlang geïnvesteerd om mogelijkheden tastbaar op tafel te kunnen leggen. Het was niet gemakkelijk om bij alle betrokken instanties en overheden het uiteindelijke groene licht te krijgen. Het doorzettingsvermogen van mijn vader werd beloond. Na het vaststellen van de bestemmingsplannen kon in 2012 worden begonnen met aanleg van camperplaatsen, jaarplaatsen en de verdere gebiedsontwikkeling. Zo is er gewerkt. Eerst Ouddorp Duin en het daarbij behorende voorzieningenpakket. Daarna zou De Ridderstee, het deelgebied van De Klepperstee, worden getransformeerd. Die ontwikkeling wordt nu voorbereid", zegt Jeroen den Hollander.

Partners in Top-Sport

MIDDELHARNIS - Zwemclub De Schotejil en Sportcentrum Bfit in Middelharnis gaan de komende drie jaar intensief samenwerken. Afgelopen donderdag werd hierover een samenwerkingsovereenkomst ondertekend door de directie van Bfit en het bestuur van zc De Schotejil. Het doel van de overeenkomst is, dat door deze samenwerking niet alleen de zwemmers van De Schotejil betere prestaties gaan leveren, maar ook dat meer mensen Sportcentrum Bfit gaan bezoeken.

Concreet betekent de samenwerking dat de leden van De Schotejil wedstrijdselectie naast hun zes trainingen in het zwembad ook gaan trainen in Sportcentrum Bfit. Onder leiding van fitness instructeur Mike Aarts wordt twee keer per week een dynamisch programma afgewerkt. Als tegenprestatie draagt De Schotejil bij aan een betere naamsbekendheid van Bfit, o.a. door het plaatsen van een reclamebord aan de wand van zwembad De Staver.

Jouw Marktkraam Ouddorp bestaat één jaar

OUDDORP - Op 21 juni 2016 opende Jouw Marktkraam Ouddorp haar deuren. Inmiddels is de winkel een jaar geopend en heeft vele kopers en verkopers blij kunnen maken. Op 1 april jl. werd de winkel met nog eens 450 meter uitgebreid. Het concept is heel eenvoudig. Een particulier of ondernemer huurt een stukje in de winkel en verkoopt daar zijn spullen via een centrale kassa. Met ca. 200 kramen is Jouw Marktkraam Ouddorp één van de grootste winkels binnen het concept.
Ruim 15 kraamhuurders zitten er al vanaf het eerste uur. Samen met de personeelsleden Jannemarieke, Nelleke en Joan overhandigden ze afgelopen zaterdag een ludiek cadeau aan ondernemer Martin de Berg en Commercieel manager Peter Grinwis. Vergezeld met een toespraak vanuit personeel en kraamhuurders, waarin zij de ongedwongen sfeer en de gezelligheid van de winkel benadrukten.
Om hier een feestelijk tintje aan te geven, kunnen klanten deze week, d.m.v. een kassabonactie, leuke prijzen winnen. Jouw Marktkraam is geopend van maandag t/m zaterdag van 10.00 t/m 17.00 uur.

Berg&Berg verbetert promotie dankzij inzet van PM-leerlingen

Het vijftal in de winkel van Berg&Berg. Op de achtergrond: de fotopresentatie die ze hebben gemaakt.

MIDDELHARNIS – Tapijt, laminaat, gordijnen, zonwering – alles is fraai in beeld gebracht, inclusief het monteren en de technische details. Bas van den Bos van interieurzaak Berg&Berg in Middelharnis heeft de presentatie op een monitor in de winkel te danken aan vijf havo-3-leerlingen van de christelijke scholengemeenschap Prins Maurits. Afgelopen donderdagavond rondden ze hun project af in de winkel, in bijzijn van hun begeleidende docenten en hbo-studenten, hun ouders en Bas van den Bos. Ze hadden ook een verrassing in petto.

Door Kees van Rixoort

Het projectgroepje bestond uit Marco Trommel, Matthijs Kievit, Jan-Jaap Bom, Jelle Koedam en Joey Dekkers. "Onze opdracht was om foto's te maken voor de promotie van Berg&Berg. We hebben voor deze opdracht gekozen omdat we een probleemstelling konden oplossen en omdat je iets in de winkel kunt zien wat je zelf hebt gemaakt", kregen de docenten en ouders te horen.

De vijf vertelden dat ze eerst een gesprek hadden gehad met Bas van den Bos, "om te weten wat de behoefte is, wat je met je producten wil bereiken en hoe je die zou willen promoten". Toen dat helder was maakte het groepje een plan van aanpak, een plan van eisen en een werkplan. Vervolgens maakte Jan-Jaap Bom de foto's, niet met een telefoon maar met een echte spiegelreflexcamera. Bij Beeldkracht in Stellendam kregen de jongens uitleg over het bewerken van foto's, met name het omgaan met licht en het bijsnijden. "Daarna hebben we alles aan Bas laten zien, zijn voorkeur gevraagd en het geheel nog mooier gemaakt." Het eindproduct is de hele dag te zien in de winkel van Berg&Berg.

Aan het eind van de presentatie kwam het vijftal nog met een verrassing voor Bas van den Bos: een facebookpagina. "Een mooi platform om wat met je klanten te doen en om de zaak te promoten. Straks krijgt u van ons de inloggegevens. We hopen dat u er nog meer klanten bij krijgt."

Van den Bos was blij met de verrassing, evenals met de fotopresentatie op zijn monitor. "We hebben prima samengewerkt, maar de jongens hebben het voor 100 procent zelf gedaan." De vijf vertelden dat ze tijdens het project goed hebben leren samenwerken en plannen. Daarom, omdat het eindresultaat de toets der kritiek ruimschoots kon doorstaan en omdat ze ook externe deskundigen hadden geraadpleegd, kregen de jongens een hoge waardering van de begeleidende docenten en studenten: tussen goed en uitstekend.

Het project, waaraan gedurende tien weken is gewerkt, behoorde tot wat de Prins Maurits 'verrijkingsvak' noemt. Een niet verplicht vak, dat bedoeld is om havoleerlingen uit te dagen en voor te bereiden op het hbo. Dat gebeurt door het oplossen van een probleem van een bedrijf. In een realistische context. Het project bij Berg&Berg was daarvan een mooi voorbeeld.

Reinigen met water op het toilet

- Advertorial -

MIDDELHARNIS - Op het toilet zijn we gewend wc-papier te gebruiken. Maar steeds meer Nederlanders laten het wc-papier links liggen en kiezen voor het reinigen met water na het toiletgebruik. Je onderlichaam reinigen met water is hygiënisch, comfortabel en geeft je een heerlijk frisgewassen gevoel de hele dag. Tijdens het Open Huis bij Bouwcenter Esselink op vrijdag 23 en zaterdag 24 juni is er veel aandacht voor deze nieuwe trend.

Adviseurs vertellen je over alle ins en outs van waterreiniging en de Geberit AquaClean; de wc met ingebouwde douchefunctie. De eerste keer op een douchewc is altijd een bijzondere ervaring. Ervaar ook jouw 'eerste keer' en ontdek bij Bouwcenter Esselink de voordelen van reinigen met water.

De Geberit AquaClean douchewc biedt een bijzondere ervaring, die onze westerse gewoonten in persoonlijke hygiëne weleens voorgoed zou kunnen veranderen. Het reinigen van de billen met water wordt volgens Geberit net zo gebruikelijk als het nemen van een dagelijkse douche. Water is immers verfrissend, hygiënisch, reinigend en heeft een voelbaar effect op ons welzijn gedurende de hele dag. De Geberit AquaClean is een hypermoderne douchewc met een ingebouwd wellness-programma, waarmee het onderlichaam met warm water gereinigd wordt. Afhankelijk van het model zijn er ook extra comfort functies aanwezig. Het toilet heeft bovendien een elegante vormgeving. De eerste keer op een douchewc is een bijzondere ervaring. Ervaar ook jouw 'eerste keer' tijdens de speciale demonstratiedag en ontdek de voordelen van het reinigen met water.

Demonstratie Aqua Clean

De showroom van Bouwcenter Esselink is in de afgelopen twee jaar geheel vernieuwd. In het nieuwe Bouwatelier vindt u een grote collectie beeldbepalende bouwmaterialen: stenen, dakpannen, gevelbekleding en kozijnen. In het interieurgedeelte van de showroom vindt u alles op gebied van deuren en sfeerverwarming, en natuurlijk een enorme en toonaangevende collectie badkamers, tegels en natuursteen.

Tijdens een Open Huis op vrijdag 23 juni van 14.00-21.00 uur en zaterdag 24 juni van 9.30-16.00 uur is iedereen van harte welkom in de inspirerende nieuwe showroom. Op deze dagen is er speciale aandacht voor de Geberit AquaClean. Diverse adviseurs vertellen je alles over de douchewc, de diverse mogelijkheden en de kracht van water. Kijk voor meer informatie over het reinigen met water op: www.geberit-aquaclean.nl.

Cheque voor vluchtelingen in Koerdistan

MIDDELHARNIS - Tijdens de Koningsspelen hebben de leerlingen van SBO 'De Wegwijzer' te Middelharnis weer een sponsorloop gehouden. De opbrengst is voor de vluchtelingen in Koerdistan, die verblijven in kampen onder barre omstandigheden. Er is veel leed, armoede en verdriet. Mevrouw Fazila Shorsh (names United Kurdistan Women) betekent veel voor deze mensen. Ze helpt de mensen waar ze kan. Er werd maar liefst € 2.118,- bij elkaar gelopen door de leerlingen. Daar bovenop kregen we een verrassende gift van € 1.500,- van de cliëntenraad van De Vliedberg uit Ouddorp. Deze bijdrage is een deel van de opbrengst van de weeksluitingen van bewoners van De Vliedberg. Totaal werd een prachtig bedrag van € 3.600,- overhandigd aan de verbaasde en zeer dankbare Fazila. Het geld zal worden besteed aan voedsel en het opstarten van een naaiatelier. De school bedankt alle gevers en de leerlingen die hun best hebben gedaan om sponsoren te vinden en heel veel rondjes hard te lopen.

Kleuters bezoeken camping

STELLENDAM - Onlangs hebben de kinderen van de startgroep, groep 1 en 2 van het Kompas in Stellendam een bezoek gebracht aan landschapscamping 'De Vlugtheuvel' te Stellendam. De zon scheen heerlijk en na een stevige wandeling kwam de camping in zicht. De kinderen werden hartelijk welkom geheten door de eigenaresse en ze mochten zich melden bij de receptie. Hier werd ons van alles uitgelegd over het boeken van een plekje en verblijf op de camping. Daarna volgde een rondleiding over de camping. De kinderen hebben van alles gezien: sanitair, wasruimte, tenten, caravans, stacaravans en de speeltuin. Aan het einde van de rondleiding kregen de kinderen nog wat lekkers en konden ze nog even spelen in de speeltuin. De kinderen hebben genoten! Om kwart voor 12 kregen ze nog een tekenboekje en folder en werden ze uitgezwaaid! Het was een leerzaam moment. De kinderen en hun begeleiders willen familie Van der Vlugt heel hartelijk bedanken voor hun gastvrijheid en mogelijkheid om een kijkje op de landschapscamping te nemen.

Zwemvierdaagse in De Staver

SOMMELSDIJK - Van maandag 26 juni tot en met donderdag 29 juni is er van 18.00 tot 20.00 uur weer de zwemvierdaagse in De Staver.

Alle deelnemers zwemmen elke dag 250 meter (10 banen), 500 meter (20 banen) of 1 km (40 banen). De afstand hoeft niet zonder pauze te worden afgelegd, maar tussendoor het water verlaten is niet toegestaan.
Bij inschrijving (maandagavond vanaf 17.45 uur) ontvang je een deelnemerskaart, deze lever je elke avond voor elke start in bij de inschrijftafel en krijg je na afloop afgestempeld weer terug. Voor-inschrijven kan per e-mail: schotejil1972@hotmail.com.
Na minimaal drie avonden zwemmen verdien je een mooie medaille. Je mag dus maximaal één avond missen (behalve de maandagavond). Van 18.00 tot 19.00 uur zwemmen de deelnemers die (nog) geen lid zijn van De Schotejil en van 19.00 uur tot 20.00 uur zwemmen de leden van De Schotejil.
De kosten bedragen € 2,50 voor leden van De Schotejil en € 5,00 als je (nog) geen lid bent van De Schotejil. Inschrijfgeld betalen is op de eerste avond van de zwemvierdaagse.
Iedereen is welkom, dus niet alleen kinderen, maar ook vaders, moeders, opa's en oma's mogen meedoen.

Aanvulling puzzel Over Flakkee

Helaas is er een fout geslopen in de puzzel in het juninummer van Over Flakkee. De balk waarin het antwoord moet worden ingevuld is weggevallen. Bijgaand de balk om de oplossing in te vullen.

Heeft u de oplossing gevonden?

Stuur uw inzending voor maandag
3 juli 2017 naar Eilanden-Nieuws. Graag o.v.v. 'Puzzel Over Flakkee', naar puzzel@eilandennieuws.nl of naar Postbus 8, 3240 AA Middelharnis. Vermeld duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer.

Vrijdag in de krant

Onderscheiding voor organist Arie J. Keijzer

Brandweer kampt met tekort vrijwilligers

Hoera, geslaagd!

Henriëtte Human. Foto: Hans Villerius

Voor heel wat jongeren was woensdagmiddag 14 juni het uur van de waarheid. Die middag werden de examenuitslagen bekendgemaakt: geslaagd, een herkansing, of gezakt. Wie niet geslaagd zou zijn, zou tussen één en drie uur iemand van school op bezoek krijgen die dit bericht persoonlijk kwam brengen.

Lees het verhaal van Henriëtte Human (17) op de volgende pagina.

Heftige uren voor Henriëtte

DIRKSLAND – Voor Henriëtte Human (17) te Dirksland waren het twee heftige uren om door te maken. Op Christelijke Scholengemeenschap Prins Maurits te Middelharnis deed ze Havo-examen, profiel Natuur en Gezondheid.

Tekst en foto: Hans Villerius

"Voor mijn gevoel had ik het gewoon heel slecht gemaakt. Ik had ook een paar keer last van een black-out, zodat ik 't gewoon niet meer wist tijdens het examen. Ik had er echt nauwelijks moed op dat ik slagen zou, op z'n gunstigst een herexamen", vertelt ze. Toen ze woensdagmorgen uit bed stapte hadden de zenuwen haar nog niet zo te pakken. "'s Ochtends kwam er toch nog geen uitslag. Maar tussen enen en drieën heb ik constant met spanning achter 't raam gezeten. Elke auto of fietser die voorbijkwam kon ik wel wegkijken! Maar gelukkig had het allemaal niets met school of met examenuitslagen te maken. Toch, naarmate de klok dichterbij drie uur kwam, werd 't er niet minder spannend op. "Zou er nu in die laatste minuten nog iemand van school langs kunnen komen en 't alsnog helemaal mis kunnen zijn…??", spookte het door Henriëtte's hoofd. En tja, toen kwam vijf minuten voor drie toch een auto heel langzaam aanrijden, leek even voorbij te gaan, maar stopte en kwam langzaam terug… Het kleine beetje hoop dat stilletjes aan bij Henriëtte aan het ontstaan was, werd meteen weggevaagd. "Dáár ga je…!", dacht ze. Maar nee, de auto ging toch weer verder. Nog vier minuten…, drie minuten… Zou 't dan tóch…? De hoop en de angst begonnen weer te wedijverden. Nog twee minuten… Wat gaan klokwijzers in zúlke omstandigheden tergend langzaam. Nog maar één minuut… Toen liet de klok eindelijk drie slagen horen en zou Henriëtte nu eigenlijk geslaagd moeten zijn. Maar geloven kon ze 't absoluut niet. "Ik moest 't eerst met eigen ogen gezien hebben, op de uitslagenlijst op de website van school. En ja, echt, ik was tóch geslaagd! Niet eens een herexamen." Wat een verrassing! Een enorme opluchting en grote blijdschap overspoelden haar. Toen we de morgen erop even bij haar langs gingen om te horen hoe zíj die uitslagmiddag heeft ervaren, kon ze 't eigenlijk nóg niet geloven. Henriëtte hoopt nu de Pabo te gaan doen, in Gouda, en ze heeft daar veel zin in. "Gericht voor je toekomstige baan gaan leren voelt heel anders aan." Maar nu eerst genieten van een welverdiende vakantie!

Ard wil van orgelspelen zijn beroep maken

SOMMELSDIJK – Na een dame ook een heer aan het woord over zijn ontvangen examenuitslag: Ard van der Linden (16) te Sommelsdijk. Voor een aantal mensen op het eiland is hij geen onbekende, vanwege z'n activiteiten op orgelgebied, z'n passie waarvan hij ook zijn beroep wil gaan maken. Maar om daarvoor door te leren moet je wel eerst diploma's hebben. Welnu, voor het eerst benodigde diploma heeft hij examen gedaan. En met succes, zo stond woensdagmiddag zwart op wit.

Tekst en foto: Hans Villerius

Ard deed, eveneens op de Prins Maurits in Middelharnis, mavo-examen. Zijn profiel was Economie. In spanning zitten of hij slagen zou was er bij hem niet echt bij. Z'n leerwerk ging hem goed af en rondom z'n examen had hij "niet echt 't gevoel dat 't niet goed zou komen", zegt hij er zelf van. Zodoende maakte hij zich woensdagmiddag voor de uitslag ook niet druk, al blijft het natuurlijk wel altijd een mooi moment wanneer het officieel vaststaat dát je geslaagd bent, dat je het doel behaald hebt waarvoor je vier jaar lang bezig bent geweest. Ard wil van z'n hobby z'n werk gaan maken en is van plan muziek te gaan studeren aan het conservatorium. Hiervoor is hij al in de weer geweest, zowel in Rotterdam, bij Codarts, als in Tilburg, bij Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Al vorig jaar is hij bij Fontys in Tilburg langs geweest en heeft hij laten horen hoe hij speelt. Ard's spel werd daar zo positief beoordeeld en de gesprekken vielen over en weer zo goed dat Ard zich over een toekomst hier niet veel zorgen lijkt te hoeven maken. In Rotterdam was dit niet meteen een gelopen race, hoewel nu ook daar de deur voor hem open lijkt te staan. Definitief is het allemaal nog niet, maar wat Ard betreft is de keuze al gemaakt dat de toekomst van z'n muzikale opleiding in Tilburg zal liggen. De opzet van de opleiding daar sluit beter aan niet alleen bij wat hij voor ogen heeft, maar ook bij de visuele beperking die hij heeft en waarvan vaststaat dat die er in de toekomst niet beter op zal worden. Daarom is hij ook al bezig zich het brailleschrift eigen te maken, voor een toekomst die voor hem toch 'leesbaar' blijft.