info@eilandennieuws.nl
t. 0187 74 54 50

Dinsdag Eilanden-Nieuws

17 juli 2018

Dinsdag Eilanden-Nieuws 17 juli 2018


Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: info@eilandennieuws.nl of 0187-745450

National Geographic Channel filmt Haringvliet

HARINGVLIET - Deze weken bezoekt een camerateam van National Geographic Channel een aantal natuurgebieden van Natuurmonumenten in de monding van het Haringvliet. Het gaat om opnamen voor een serie die in 2019 wordt uitgezonden. De serie gaat over een zestal Europese natuurgebieden waar interessante ontwikkelingen plaatsvinden.

Voor één van die Europese natuurgebieden viel de keuze op het Haringvliet. Het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen vanaf 5 september 2018 gaf hierbij de doorslag. Boswachter Ted Sluijter begeleidt namens Natuurmonumenten de opnamen. Op donderdag 5 juli begon het team al vóór 5 uur 's ochtends bij de sternkolonie op de Scheelhoekeilanden. Ook de lepelaarkolonie in het Quackjeswater, de slikken van de Kwade Hoek en zeehonden staan op het programma. Het opnameteam is tot nu toe zeer tevreden over de locaties en gemaakte beelden. Uiteraard speelde het uitstekende weer daarbij een rol! Naar verwachting rondt het team de eerste opnamen eind deze week af.

Droomfonds Haringvliet

Op 5 september, wanneer de Haringvlietsluizen echt op een kier gaan, komt het opnameteam terug om ook hier opnames van te maken. De afgelopen jaren is een samenwerkingsverband van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Sportvisserij Nederland, Vogelbescherming, Wereld Natuur Fonds en Ark Natuurontwikkeling actief bezig de natuur rond het Haringvliet voor te bereiden op De Kier. Zij worden hierbij gesteund door een bedrag van ruim 13 miljoen euro uit het Droomfonds van de Nationale Postcodeloterij.

Rondwandelingen door Dirksland

DIRKSLAND - Op zaterdag 21 juli en 18 augustus worden er weer rondwandelingen in het dorp Dirksland georganiseerd.

Gedurende twee uur wordt de ontstaansgeschiedenis van het dorp en de oude historische kerk uitgelegd. Het ontstaan van het dorp en de kerk zijn nauw aan elkaar verbonden. De rondwandeling start om 13.30 uur in de Hervormde Kerk aan de Ring in Dirksland. Na het bezoek aan de kerk is er een korte wandeling door het dorp waarbij, naast het bezichtigen van beeldbepalende panden, ook de Joodse begraafplaats wordt aangedaan.
Vervolgens is het ziekenhuis van Dirksland in de wandeling opgenomen. In het ziekenhuis wordt het ontstaan nader uitgelegd aan de hand van oude foto's en voorwerpen die in vitrines geplaatst zijn. We sluiten de wandeling, onder het genot van een drankje, af in de schuur van het Hof van Dirksland. Ook deze historische plaats wordt nader toegelicht. Deelname is gratis.

Man overleden

DEN BOMMEL - Langs de Zandweg is afgelopen vrijdagmiddag een man aangetroffen in het water. Een voorbijganger haalde de man uit het water en waarschuwde de hulpdiensten. Die stelden vast dat het geen zin had om de drenkeling te reanimeren, omdat de man al was overleden. De politie stelt na onderzoek dat de man een natuurlijke dood is gestorven.

Praise-avond op boerderij

GOEREE-OVERFLAKKEE - Zaterdag 1 september wordt er op de boerderij van de familie Van Putten aan de Westdijk tussen Herkingen en Melissant een praise-avond gehouden onder het thema 'Go&Sing4God.

De avond biedt een gevarieerd programma van zang met een kort meditatief moment. De zang wordt begeleid door de gospelgroep 4freedom. De toegang is gratis maar er wordt wel een collecte gehouden voor Fountain of Hope Cambodja. Meer informatie volgt later nog.

Feest voor acht bewoners van Sjaloom Zorg de Westplaat

SOMMELSDIJK - Dankzij elf vrijwilligers konden acht bewoners van Stichting Sjaloom Zorg de Westplaat er een dagje tussenuit. Ze kregen op boerderij 'Sta op en Schitter!' een geweldige dag aangeboden.

2 / 28

Agenda

Dinsdag 17 juli

HERKINGEN – Vakantiebijbelweek. Van 10.00 tot 12.00 uur. In tent naast De Fontein aan de Scharloodijk. Kinderen vanaf 4 jaar (t/m groep 4) van 10.00 tot 12.00 uur.
HERKINGEN – Vakantiebijbelweek. Van 19.00 tot 21.00 uur. In tent naast De Fontein aan de Scharloodijk. Kinderen die na de vakantie naar groep 5, 6, 7, 8 of naar de brugklas gaan.

Woensdag 18 juli

HERKINGEN – Vakantiebijbelweek. Van 10.00 tot 12.00 uur. In tent naast De Fontein aan de Scharloodijk. Kinderen vanaf 4 jaar (t/m groep 4) van 10.00 tot 12.00 uur.
HERKINGEN – Vakantiebijbelweek. Van 19.00 tot 21.00 uur. In tent naast De Fontein aan de Scharloodijk. Kinderen die na de vakantie naar groep 5, 6, 7, 8 of naar de brugklas gaan.
SOMMELSDIJK – Bingo O-G-O. Aanvang 13.30 uur in Wijkgebouw De Zwaluw, Sperwer 55.
OUDDORP – Toeristendag met braderie in het centrum van 8.30 tot 18.00 uur.

Donderdag 19 juli

HERKINGEN – Vakantiebijbelweek. Van 10.00 tot 12.30 uur. In tent naast De Fontein aan de Scharloodijk. Kinderen vanaf 4 jaar (t/m groep 4) van 10.00 tot 12.00 uur.
HERKINGEN – Vakantiebijbelweek. Van 19.00 tot 21.00 uur. In tent naast De Fontein aan de Scharloodijk. Kinderen die na de vakantie naar groep 5, 6, 7, 8 of naar de brugklas gaan.
OUDDORP - 't Rommelschuurtje, t.b.v. Hersteld Hervormde Gemeente Goedereede. In de kas aan de Dorpsweg 5, van 9.30 tot 12.30 uur.
OUDDORP – Zangavond in de Dorpskerk aan de Weststraat, met organist Hans Villerius. De toegang is gratis, er is wel een collecte.
OUDDORP – Wandelen naar De Kleistee vanuit het Raad- en Polderhuis. Vertrek 14.15 uur bij de bibliotheekbalie of bij het VVV-kantoor.

Vrijdag 20 juli

STELLENDAM – Doopjurkententoonstelling in de Beth-El kerk, Voorstraat 108, van 14.30 tot 16.30 uur.

Zaterdag 21 juli

BATTENOORD – Visverkoop op Camping De Grevelingen, van 10.30 tot 16.00 uur. Opbrengst t.b.v. De Vliedberg.
DIRKSLAND – Rondwandeling door Dirksland. Start om 13.30 uur in de Hervormde Kerk aan de Ring.
GOEDEREEDE – Braderie rondom de haven van 10.00 tot 17.00 uur.
GOEDEREEDE – Beiaardconcert Goereese Toren door Boudewijn Zwart, tussen 14.30 en 15.30 uur.
STELLENDAM – Verkoop van goede gebruikte spullen uit de container bij de Gereformeerde Kerk, van 10.00 tot 13.00 uur.
STELLENDAM – Doopjurkententoonstelling in de Beth-El kerk, Voorstraat 108, van 14.30 tot 16.30 uur.
SOMMELSDIJK – Bingo O-G-O. Aanvang 19.30 uur in Wijkgebouw De Zwaluw, Sperwer 55.
OUDDORP – Uurtje zingen in het kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente. Aanvang 19.30 uur.
OUDDORP – Inloopconcert met orgelbespeling door een predikant. Vanaf 11.00 uur speelt dominee Binnendijk uit Rotterdam. Locatie: Dorpskerk, Weststraat 2. Gratis toegang, er is wel een collecte.
NIEUWE-TONGE – Schuurverkoop van artikelen uit grootmoeders tijd, van 10.00 tot 16.00 uur. Groeneweg 35. Tel.: 0187-651638.

KiKa krijgt restant gelden van leden ontbonden Vereniging Zaadtelers

OUDDORP - Met de overhandiging van een cheque van 1974,17 euro aan eilandelijk KiKa-ambassadeur Kees Witte, werd een definitieve streep gezet onder het tientallen jaren functioneren van de Ouddorpse Vereniging van Zaadtelers 'Zaad, Plant en Bloem'. Zoals wij eerder meldden, was de rechtspersoon door een - in februari - genomen besluit van de ledenvergadering ontbonden en werd de afwikkelingsprocedure toen ingezet.

Door Jaap Ruizeveld

Het was een gevoelsmatig dubbel moment in de woning van voorzitter Cor Tanis aan de Duffelweg. Enerzijds blijheid dat het bestuur van de leden toestemming had verkregen om na afwikkeling van de vereiste procedure en handelingen bij de Kamer van Koophandel, restant gelden te mogen schenken aan het goede doel KiKa. Anderzijds was het ook de laatste bestuursbijeenkomst. Kees Witte toonde zich - zoals altijd - dankbaar en enthousiast dat hij dit mooie bedrag op de KiKa-rekening kreeg bijgeschreven. Naast de voorzitter van de Vereniging van Zaadtelers, Cor Tanis, woonden de overige bestuursleden Cor van Huizen, Dick Grinwis, Klaas Jan Grinwis en Jan de Jong de overdracht van de cheque bij.

Informatie en adviezen

De Ouddorpse vereniging informeerde zeer lange tijd haar leden over de algemene teeltvoorwaarden (ATV) en adviseerde over ontwikkelingen (vraag en aanbod) in tuin- en bloemzaden. Men sprak over het kiemen. Er werden vergaderingen en lezingen gehouden. Er werden cursussen verzorgd voor het verbouwen van kwaliteitszaden. Alles werd deskundig opgepakt. Dit met een breed scala aan zaden. De afgelopen jaren kwam het eind van het nijvere intensieve handwerk dat Ouddorp (De Kop van Goeree) zo kenmerkte, steeds dichterbij. Mede een gevolg van ruimtelijke ingrepen, die vergaande gevolgen hadden op de individuele activiteiten van de zaadtelers.

Kleinschalig

Het was allemaal te kleinschalig. Kleine percelen werden tot één groter gebied omgevormd. Dat had ook gevolgen voor de vereniging. Oudere leden haakten af en jongeren traden niet toe. Ook groeide de macht van de commerciële handel en drukte een steeds groter stempel op de contracten. Veranderingen waren onomkeerbaar. Nostalgie kan je niet in stand houden, concludeerde secretaris Van Huizen in een eerder interview met onze krant. Voorzitter Cor Tanis benadrukte nog eens dat het een besluit van de leden was om de gelden aan een goed doel te geven, in dit geval KiKa. Het was hun geld. Wij als bestuur zijn en waren daar dankbaar voor. Kees Witte vertelde tenslotte dat de vele acties op het eiland voor KiKa (Kinderen Kankervrij) dit jaar al een bedrag van 66.000 euro hebben opgebracht. In het jaar 2017 werd de grens van 100.000 euro overschreden.

PostNL verwijdert 17 brievenbussen op het eiland

GOEREE-OVERFLAKKEE - In Nederland wordt er steeds minder post verstuurd, dat is de reden dat PostNL in heel Nederland het aantal brievenbussen aanpast. Op het eiland gaan er 17 brievenbussen verdwijnen deze zomer. Na de aanpassingen zijn er nog 45 brievenbussen over. Er komt één nieuwe brievenbus bij op Goeree-Overflakkee, die wordt geplaatst bij Port Zelande.

Er zijn twee plaatsen op het eiland met maar één brievenbus, dat zijn Herkingen en Stad aan 't Haringvliet. In alle andere kernen zijn er meerdere brievenbussen. Bij het bepalen van de locaties is rekening gehouden met de afstandseis voor brievenbussen die de Postwet voorschrijft. Daarnaast is er gekeken of brievenbussen voor iedereen bereikbaar blijven. Ook voor mensen die wat minder goed ter been zijn. Brievenbussen bij ziekenhuizen en zorginstellingen blijven om die reden dan ook staan. Ook het aantal verlaagde brievenbussen blijft ongewijzigd.

Als een brievenbus vervalt, wordt dit minimaal drie weken van tevoren op de betreffende brievenbus zelf aangegeven. Bewoners ontvangen op het huisadres een brief met informatie over de veranderingen. Informatie is ook te vinden op postnl.nl/brievenbus. De locatiewijzer op deze pagina helpt bij het vinden van de dichtstbijzijnde brievenbus.

Lijst

De volgende brievenbussen gaan verdwijnen. Den Bommel: Kranendijk en Molendijk. Dirksland: Oranjelaan. Goedereede: Hoofdpoortstraat. Melissant: Julianaweg. Middelharnis: Kaai en Oosthavendijk. Nieuwe-Tonge: Ds. van Baerlestraat. Ooltgensplaat: Van Weelstraat. Ouddorp: Duinkerkerweg, Steenkreek, Oude Nieuwlandseweg, Kabbelaarsbank, Port Zelande. Sommelsdijk: Koningin Julianaweg en Lijster. Stellendam: Zuiderdiepstraatweg.

Oppositiepartijen geven signalen voor aanpak van zorgaspecten

GOEREE-OVERFLAKKEE – Van de oppositiepartijen in de gemeenteraad hielden ChristenUnie, PvdA en EVV een beschouwing. Groep Zwerus was niet aanwezig in de vergadering van donderdagavond.

Door Jaap Ruizeveld

De ChristenUnie als oppositiepartij wil graag meewerken aan invulling van het motto 'Samen voor een mooier eiland', stelde Tuk. Naast de vele verplichte taken (sociaal domein) wil de fractie inzet op de gebieden kunst, cultuur, aandacht voor ons erfgoed en onze natuur, inclusief de natuurspeelplaatsen. Themapunten: Een coördinerende rol van de gemeente bij overzicht van AED's. Een goed overzicht zorgt voor snelle bereikbaarheid en elke seconde telt. Goede mobiliteit en aanpak N59. Inzet bij bouwen op levensloopbestendig en duurzaam wonen. Aandacht voor goede afvalscheiding, actie om alcohol/drugsgebruik bij minderjarigen aan te pakken. Preventie lijkt niet afdoende te zijn. Inzet op bewustwording. Mogelijkheden op sportgebied in het kindpakket en steun voor kwetsbare groepen.

Tandje scherper

Veel goeds in de Kadernota constateerde Eijkenduijn namens de PvdA maar op een aantal beleidsvelden kan de aanpak een tandje scherper worden ingezet. De fractie vroeg in tien moties aandacht voor aspecten en knelpunten die wellicht via onderzoeken naar daadwerkelijke behoefte kunnen worden ingevuld. Burgerparticipatie, een soort burger-adviesparlement waarbij dorpsraden advies kunnen geven aan de raad over onderwerpen die zich in de kernen voordoen was één van de voorbeelden. Gevraagd werd om duidelijkheid omtrent het accommodatiebeleid. Inzet voor betaalbare huisvesting in wijken waar jong en senior, arm en rijk bij elkaar wonen.

Uitvoeren

Van Alphen (EVV) stelde dat bij gebrek aan een grondige analyse het complex is te bepalen hoe kansrijk een gemeente is om een gewenste missie, een vitale gemeente, te bereiken en vast te houden. Het beleid, de kaders, zijn gebaseerd op visies. Er liggen er minsten vier op de plank maar zonder uitvoeringsprogramma. De fractie positioneert het onderwerp duurzaamheid. Daar waar de enkeling rijk wordt van een windmolen, zuchten velen onder de overlast daarvan. Onderzoekers pleiten voor een energie-rechtvaardigheid voor nieuw beleid. Pas als we duidelijk weten hoe de lusten en lasten precies worden verdeeld kunnen ethisch onderbouwde keuzes worden gemaakt.

Inwerkbijeenkomst gemeenteraad en dorpsraden

GOEREE-OVERFLAKKEE - Kennismaken, wederzijdse verwachtingen, de onderlinge relatie en rolinvulling, onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de bijeenkomst vanuit het inwerkprogramma van de raad, onlangs in de raadzaal. Hierbij waren vertegenwoordigers van de eilandelijke dorpsraden en de raadsfracties aanwezig om met elkaar informatie uit te wisselen en in gesprek te gaan.

Na de opening door burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman, brachten de woordvoerders van de dorpsraden hun actualiteiten naar voren. Naast een korte introductie over hun eigen dorp of buurtschap en het benoemen van successen, informeerde men de gemeenteraadsleden ook over de zaken die momenteel de aandacht vragen.

Waardering

Aansluitend stelden de woordvoerders van de raadsfracties zichzelf en hun fractieleden voor. Daarbij uitte men grote waardering voor het werk van de dorpsraden. De dorpsraden werden 'de ogen en oren van de inwoners' genoemd. Ook benoemde een fractie de belangrijke rol die de dorpsraad heeft bij het betrekken van de inwoners bij zaken die spelen in de directe leefomgeving. Uit deze kennismakingsronde bleek al meteen de passie voor de leefbaarheid op het eiland die de raadsleden en leden van de dorpsraden met elkaar delen.

Verdieping

In de discussie in groepjes die vervolgens op het programma stond, kon men nader kennismaken en dieper ingaan op bepaalde zaken. Hierbij werd gesproken over de onderlinge verwachtingen en rollen, en op welke manier men hieraan invulling kan geven. Ook werkte men gezamenlijk aan een lijst met thema's die in alle kernen op het eiland spelen. Hiermee kan men in de toekomst gezamenlijk aan de slag.
Wethouder Berend Jan Bruggeman, die het onderwerp leefbaarheid in de kernen in zijn portefeuille heeft, sloot de bijeenkomst af. Hij gaf aan dat de dorpsraden trots zijn op hun dorp en de samenwerking zoeken, ook met andere partijen.

Bouw plangebied Everdinapolder

GOEREE-OVERFLAKKEE – In de oordeelvormende fase en daarna leidend tot unanieme besluitvorming, stond het vaststellen van bestemmingsplan Everdinapolder met de nota van zienswijzen op de raadsagenda. Voor dit gebied is een plan opgesteld voor het realiseren van 30 rijwoningen in de midden dure huursector en 16 vrijstaande woningen.

Door Jaap Ruizeveld

Op het ontwerpbestemmingsplan zijn 26 zienswijzen ingediend, in hoofdzaak gericht op de behoefte naar het plan en de landschappelijke inpassing van de dorpsrand. Pipping (ChristenUnie) stelde dat de fractie een sterk voorstander is voor het bouwen in de inbreilocaties en dus het gebruik van agrarische gronden voor woningbouw niet voor staat. In dit plan zijn echter destijds afspraken gemaakt. Een ontwikkeling mogelijk gemaakt na sanering van een varkenshouderij in Oude-Tonge. Dat er weerstand is bij omwonenden is begrijpelijk, vond de raad, maar een vrij zicht op het polderlandschap kan ook in de toekomst niet worden gegarandeerd. PvdA (Grinwis) wees op het belang van het bouwen in de midden dure huursector en Herweijer (SGP) vroeg daarnaast ook aandacht voor de infrastructurele gevolgen van het project.

Woonvisiebeleid

In de toelichtende teksten wordt gesteld dat het bestemmingsplan een juridisch kader biedt voor de ontwikkeling van een bouwplan met woningen voor doelgroepen, passend in het gemeentelijk woonvisiebeleid. In het plan is voldoende ruimte opgenomen voor groen en water. Ook zijn er in het gebied recreatieve routes opgenomen. Het grootste gedeelte van het plangebied aan de rand van Sommelsdijk krijgt een lage woondichtheid. Dit past bij een overgang naar het buitengebied. Estate Invest wordt ontwikkelaar.

Vakantiesluiting Kringloopwinkel

MIDDELHARNIS - De vakantietijd is al geruime tijd bezig bij de (soms oudere) vrijwilligers van de Kringloopwinkel, maar ondanks dit gegeven en warm weer, blijft het druk met klanten en wordt veel werk verzet door iedereen.

Veel inwoners gaan de komende weken ook van hun rust genieten, dus heeft de stuurgroep besloten de winkel 3 weken te sluiten. De winkel is gesloten van 23 juli tot en met 11 augustus. Er kunnen in die periode ook geen goederen ingeleverd worden. Direct na de vakantie begint op woensdag 15 augustus de grote uitverkoop van zomerkleding, tassen, hoeden en schoenen. Alles: drie halen - één betalen (duurste).

Cursus Spaans

MIDDELHARNIS - Eurotaal start op dinsdag 11 september een groepscursus Spaans.

Als u Spaans wilt leren spreken of verder wilt uitbouwen, dan is dit het juiste moment om te reageren. Men gaat uw spreekniveau opbouwen door veel te converseren. De cursus wordt gehouden in Het Diekhuus.
Voor inschrijving of informatie vult u het contactformulier in via de website: www.eurotaal.com. Ook kunt u bellen met studieadviseur Laurens 't Hart: 06-53317615, of een e-mail via: info@eurotaal.com.

Carbagerun: Op avontuur in een oude auto

Lars Doornbosch (li) en Jean Pierre Auperle (re) op de Volvo die inmiddels al bijna 12.000 km probleemloos twee carbage runs heeft gereden.

OUDE-TONGE – In vijf dagen tijd 2500 kilometer afleggen in een auto met een dagwaarde van maximaal 500 euro. Dat is de carbagerun. Dit jaar was de tiende editie van deze autopuzzeltocht XXL, waaraan ruim 1000 auto's meededen. Onder de deelnemers zes wagens van Goeree-Overflakkee. Oude-Tonge was vertegenwoordigd met twee teams; 'Flakkee on tour', bestaande uit Lars Doornbosch en Jean-Pièrre Auperlé en team 'No Wahala' van Robert Bal en Edwin de Visser. Ze vielen niet in de prijzen, maar de mannen kijken met heel veel plezier terug op een geweldig avontuur.

Door Mirjam Terhoeve

De carbagerun werd voor de tiende keer gehouden en ieder jaar staat een andere route op het programma. Dit jaar een lange rit van 2500 kilometer door zeven landen. Voor garagehouder Lars en vrachtwagenchauffeur Jean-Pièrre geen probleem, ze zijn wel wat gewend. "Het is echt geweldig om mee te doen", beaamt Lars na terugkomst in Oude-Tonge. Jean-Pièrre, die nu op vakantie is, en ikzelf deden voor de tweede keer mee, maar evenals de vorig jaar was het weer prachtig. De vorige editie ging richting Letland en Litouwen, waar we vele gevaarlijke wegen moesten trotseren. Dit jaar was de tocht wat zuidelijker. Vanuit Emmen vertrokken we op maandagmorgen naar Dresden in Duitsland. Op dag twee ging het via Polen naar Ostrava in Tsjechië en dan op de derde dag naar Gyor in Slowakije. Vervolgens ging de tocht via Hongarije naar Zagreb in Kroatië op dag vier. De reis eindigde op de vijfde dag in Divaca in Slovenië. Iedere dag moest je voor 12 uur de bestemming, oftewel de geïmproviseerde camping, bereikt hebben. En nee, niet over de grote snelwegen met behulp van een TomTom, maar gewoon met een routebeschrijving op schoot via de kleine binnenwegen. Veel avontuurlijker, maar vooral ook erg mooi. Je komt op plaatsen, waar je anders nooit zou komen. Plekken met prachtige vergezichten, mooie natuur, meren en lieflijke dorpjes. Het verbaasde ons trouwens, dat het wegennet en de voorzieningen onderweg zo mooi en goed verzorgd waren. Dat hadden we niet verwacht. Gelukkig was er genoeg tijd om af en toe te stoppen en te genieten van al het moois. Zo hebben we heerlijk gezwommen in het Balatonmeer en nog kastelen bezocht. Natuurlijk moesten er ook opdrachten uitgevoerd worden. Dat hebben we, om eerlijk te zijn, een klein beetje verwaarloosd. Het ging ons namelijk niet zozeer om de winst, het ging ons vooral om het avontuur".

Robert en Erwin bij hun Nigeriaanse taxi.

Oude Volvo

Lars is vooral ook blij, dat de auto het goed heeft gedaan. "Vorig jaar hebben we een Volvo 850 diesel uit 1996 op de kop getikt. Ruim 600.000 kilometer op de teller. Normaliter, zou je er het eiland niet meer mee af willen, maar het oude beestje deed het zowel vorig jaar, als ook dit jaar erg goed. Zelfs hellingen van 12% gingen moeiteloos. We hebben hem helemaal gepimpt en opgetuigd met een aggregaat op het dak. Zo konden we, tot vreugde ook van andere deelnemers, 's avonds gewoon een lekker Hollands bakkie zetten op de camping en daarbij hadden we ook nog een barbecue op de trekhaak bevestigd. Van alle gemakken voorzien dus. Toch hebben we niet steeds van de campings gebruik gemaakt. We hebben ook een paar keer een hotelletje in de buurt gezocht. Even een verfrissende douche en een goed bed. Dat is toch wel lekker na zo'n lange tocht".

Elementen trotseren

Robert Bal lacht er een beetje om. Hij en zijn bijrijder Edwin verbleven wel iedere nacht op de campings. "Koude douches en een onweersbui, dat wel", zegt hij, "maar dat hoort er nu juist bij, de elementen trotseren." Ook voor Robert was het zijn tweede keer. Eerder deed hij mee in 2012. Dit jaar reed hij in een oude Nigeriaanse taxi met de naam No Wahala, wat 'geen probleem' betekent. En de auto deed zijn naam eer aan. Ook hij kreeg weinig problemen onderweg. "Eigenlijk hadden de meeste deelnemers niet eens zoveel technische problemen", vertelt hij, "hoewel er toch diverse uitvallers waren, maar we hoorden wel over gedoe met paspoorten bij de grensovergangen en over corruptie. Sommigen werden opgelicht bij het tanken en er werd ook wel een handje gelicht met de wisselkoersen. Ook was er een wagen uit Brabant, die helemaal werd leeggehaald door de politie, omdat ze dachten het drugskoeriers waren. Je moest dus wel goed opletten en alert blijven".
Zowel Lars als Robert willen ook volgend jaar weer meedoen. Robert denkt aan de, iets kortere, editie voor bromfietsen en Lars wil, als het even kan, weer met de Volvo. "Zoals gezegd is het zo geweldig om mee te maken, zegt hij tot slot. "Ook de sfeer onderling is enorm goed en gemoedelijk. En nee, je rijdt niet in colonne over de wegen, eigenlijk juist niet, maar je komt natuurlijk wel regelmatig andere deelnemers tegen en dat maakt het juist leuk. Sommigen zijn heel fanatiek om te winnen en anderen genieten, net als wij, gewoon van de tocht. Dus wat mij betreft: Wordt vervolgd".

Het jaarboek van de Eben-Haëzerschool: een prachtige traditie


GOEDEREEDE-HAVENHOOFD - Acht jaren basisschool en acht jaren een jaarboek: een onvergetelijk aandenken.

Vorige week namen op alle basisscholen de leerlingen van groep 8 afscheid van hun basisschool. Op de Eben-Haëzerschool hebben de schoolverlaters een uniek aandenken aan hun basisschooltijd.
Tijdens de generale repetitie werd officieel de achtste editie van het Eben-Haëzer jaarboek uitgereikt aan de oudste en de jongste leerling van de school.
Het jaarboek is een kleurrijk en bijzonder creatief gemaakt foto- en verhalenboek, waarin het hele schooljaar in foto en verhaal te bekijken is. De Eben-Haëzerschool heeft een creatieve en heel deskundige groep ouders en leerkrachten, die samen de jaarboekwerkgroep vormen. Alle gezinnen schaffen voor de kinderen het jaarboek aan, om thuis nog na te genieten van het schooljaar met dit prachtige boek.
Het eerste jaarboek kwam in 2010 uit; heel bijzonder, omdat dit het eerste jaar ook was van de schoolverlaters van 2018. Deze leerlingen hebben dus acht jaarboeken en een onvergetelijk aandenken aan hun schooltijd.

Mooie dag op boerderij 'Sta op en Schitter'


SOMMELSDIJK - Even er helemaal uit zijn, tijd om te lachen, spelletjes doen, lekker verwend worden. Buiten zijn! Dat was het idee. En zo gezegd, zo gedaan! Dankzij elf vrijwilligers konden acht bewoners van St. Sjaloom Zorg de Westplaat uit Sommelsdijk onlangs een onbezorgd dagje op boerderij "Sta op en Schitter!" meemaken.

Ze hebben heerlijk genoten van het stralende weer en de buitenlucht. De dag begon met het zingen van oud Hollandse liedjes, waardoor de gezellige sfeer er gelijk in zat. De paarden werden geborsteld en sommigen hebben zelfs een stukje met een van de paarden gelopen. Ook de gehuurde Zeeuwse spellen, brachten veel plezier: vissen in het net gooien, de bolusbaan (sjoelen) was favoriet en het blik werpen bij de drinkpoel in de wei gaf ook veel vermaak. Een van de bewoners wilde telkens weer koemelken en was hier nog goed in ook! Weer een ander zei met een tevreden grijns: "Het is hier zo lekker rustig." En last but not least: de bewoners werden verrast met mega-pannenkoeken die Peter Fenter als vrijwilliger/ professionele kok voor hen gebakken heeft. Ze waren om te smullen!

Aanleiding

Hoe komen nu deze bewoners uit Goeree-Overflakkee op een Zeeuwse boerderij terecht? Vorig jaar bestond de Westplaat van St. Sjaloom Zorg 10 jaar. Hier wonen mensen met een beperking en Angela Dekker uit Haamstede werkt hier als oproepkracht. Daarnaast heeft ze op haar boerderij haar praktijk voor coaching en counseling, waarbij ze haar paarden inzet. Zij vatte het idee op om de bewoners een feestje te geven op de boerderij. Ze vond meerdere mensen binnen en buiten de organisatie bereid om bij te dragen aan dit feestje. In het najaar zouden de bewoners naar haar boerderij komen, maar werd het geplande feestje weggeblazen door windkracht 8 in de polder. Nu was het alsnog feest, met stralend weer.

Meerdere sponsors uit de regio

Het feestje is mede mogelijk gemaakt door een aantal externe sponsors. Taxibedrijf Donkersloot rekende een vriendenprijsje voor het groepsvervoer, zodat het uitje haalbaar werd. De AH in Burgh-Haamstede sponsorde het feest met allerlei –gezond- lekkers. Vita Event uit Middelburg verhuurde de Zeeuwse spellen voor een zacht prijsje.

Mooie ervaring voor iedereen

De bewoners hebben genoten en de vrijwilligers ook! Voor de bewoners was het heerlijk om er even uit te zijn. In de natuur, lachen met elkaar. Maar ook de vrijwilligers hadden een mooie ervaring: een grote glimlach bij een ander teweeg brengen, geweldig gewoon. Iedereen bracht iets in, bijvoorbeeld: fotograferen, gitaar spelen, pannenkoeken bakken, paardenkennis, etc. Zo werd het tot een feestelijk geheel. Het was geweldig om te ervaren wat er voor moois mogelijk is als meerdere mensen met hart en ziel voor het goede doel gaan! Vrijwilligers bedankt!

'Zorgverlening goed op orde bij CuraMare'

GOEREE-OVERFLAKKEE - Kwalitatief goede zorg voor ouderen, thuis of in een woonzorglocatie, staat voor CuraMare voorop. Om de kwaliteit van de zorg te laten toetsen, nodigt CuraMare jaarlijks een externe auditor uit. CuraMare thuiszorg en de woonzorglocaties De Vliedberg, Geldershof, Nieuw Rijsenburgh en Ebbe en Vloed hebben afgelopen maanden opnieuw de auditoren van Perspekt op bezoek gehad. Het resultaat is dat de in 2017 behaalde gouden keurmerken opnieuw voorgedragen zijn om te behouden.

Bij de audits werd gekeken naar het zorgleefplan, communicatie en informatie en cliëntveiligheid. Voorbeelden van de bevindingen waren: 'In deze prettige sfeer is het hier goed wonen voor cliënten. De eigen regie van de thuiszorgcliënt komt goed naar voren in de benaderingswijze van de medewerkers. Er is sprake van huiselijkheid op de woongroepen en de voorzieningen sluiten aan bij de behoeften. De cliëntendossiers zien er compleet uit en geven een goed beeld van de cliënt. Het continu verbeteren is een onderdeel van het dagelijks handelen en denken geworden.'
Ellen Hoogervorst, lid raad van bestuur CuraMare, is blij met dit eindresultaat. "Het laat zien dat cliënten van CuraMare kunnen wonen in een prettige omgeving, thuis of in één van onze locaties, waar persoonsgerichte zorg met hart en ziel gegeven wordt. Maar kwaliteit is voor ons pas goed wanneer onze cliënten en de mantelzorgers dit daadwerkelijk zo ervaren".

Perspekt

Perspekt is een kwaliteitsinstituut in de zorg. PREZO heet het kwaliteitsmodel: een praktische en methodische manier van denken en werken die draait om de daadwerkelijke ervaringen van mensen met een zorgbehoefte. PREZO is een manier van denken en werken die kwaliteit heel tastbaar en concreet maakt. Daar waar medewerkers elke dag weer klaarstaan voor de mensen die zij verzorgen of ondersteunen. Mensen zoals wij allen, met eigen mogelijkheden en beperkingen. Met een eigen geschiedenis, toekomst en levensdoelen. Voor hen wil CuraMare het elke dag een beetje beter doen. PREZO heeft ons daarbij geholpen.

Kinderpaleis start peutergroep bij De Nobelaer

Links Lenie Heemskerk van de Nobelaer. Rechts Ria Jongejan van het Kinderpaleis.

OUDE-TONGE- Afgelopen week legde Kinderopvang Het Kinderpaleis de laatste hand aan het inrichten van een lokaal voor peuteropvang in basisschool de Nobelaer en dan zijn ze er helemaal klaar voor. Na de grote vakantie kan er op twee dagdelen een groep peuters tussen twee en vier jaar ontvangen worden. Een jarenlang gekoesterde wens van beide partijen wordt werkelijkheid.

Door Mirjam Terhoeve

"We zijn al enige jaren in gesprek met de Nobelaer om een peutergroep te starten binnen de school", vertelt Ria Jongejan van het Kinderpaleis. "Wij hebben dit namelijk ook al gerealiseerd op een school in Bruinisse en daar hebben we zeer positieve ervaringen mee. Hieruit blijkt namelijk dat de overgang voor de kinderen van peutergroep naar kleutergroep beter in elkaar overvloeit. Ook voor Oude-Tonge zochten we naar deze mogelijkheid. De Nobelaer wilde graag participeren. We willen echter wel graag benadrukken, dat de opvang voor alle kinderen is en dat de groep geen onderdeel van de school zelf wordt. De verantwoordelijkheid, de spulletjes en het personeel blijft allemaal gerelateerd aan het Kinderpaleis".

Doorgaande lijn

Lenie Heemskerk van de Nobelaer is ook blij met de samenwerking. "Als school kunnen we nu een doorgaande lijn bieden aan kinderen van 2 tot 12 jaar. Onze leerprogramma's Puk en Co en Schatkist sluiten bovendien perfect aan op het leerprogramma Uk en Puk, waar het Kinderpaleis mee werkt. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om samen thema's uit te werken. Ook wij onderschrijven daarom het positieve effect, wat opvang binnen de school heeft op de kinderen. Ze kunnen rustig wennen aan de basisschool. De kinderen kunnen buiten op het schoolplein spelen, gebruik maken van de spullen in de centrale hal en wennen aan het gebouw, waardoor dit straks geen onbekend terrein meer is. Het is daarom fijn dat we onze krachten kunnen bundelen, maar vooral ook, dat we van elkaar kunnen leren".
Voorlopig zijn er twee dagdelen gereserveerd en wel op maandag- en donderdagochtend van 8.30 tot 12.00 uur. Al naar gelang het aantal kinderen, zal dit nog verder worden uitgebreid. Na de vakantie vindt de officiële opening en de onthulling van het nieuwe logo plaats. Het Kinderpaleis en de Nobelaer hebben de kinderen en ouders gevraagd mee te denken over een nieuwe naam. Ook deze zal dan bekend worden gemaakt.
Ouders, die meer informatie willen over de peutergroep kunnen contact opnemen met het Kinderpaleis via info@kinderopvang-hetkinderpaleis.nl of een kijkje nemen op
www.kinderopvang-hetkinderpaleis.nl of www.kbsnobelaer.nl

Nieuw: De BedrijfsOmloop van Goeree-Overflakkee

GOEREE-OVERFLAKKEE - De Omloop heeft dit jaar een nieuw onderdeel op poten gezet: de BedrijfsOmloop. Daarbij worden vrienden, teamleden en collega's uitgedaagd om samen mee te doen met het wandelevenement. Niet alleen een leuke manier van teambuilding, maar ook een kans om het Sophia Kinderziekenhuis te steunen.

Speciaal voor bedrijven en verenigingen organiseert de Omloop dit jaar een zakelijk evenement ten tijde van de Omloop van Goeree-Overflakkee op 24 en 25 augustus. Het doel is om met een team van vier of vijf deelnemers aan de start te verschijnen en gezamenlijk of als estafetteteam het hele eiland rond te lopen. Dat is een afstand van 110 kilometer. Een bijzondere prestatie en dat allemaal voor een goed doel: Het Sophia Kinderziekenhuis! De organisatie: "We hopen op veel deelnemende teams om met elkaar geld in te zamelen voor de patiëntjes van het Rotterdamse Kinderziekenhuis."

Hoe werkt het?

Alle leden van het team ontvangen een uniek loopshirt in de kleuren van het team of bedrijf. De shirts kunnen worden gevuld met de namen van de sponsoren van het team. Deze sponsoring dient direct als inschrijfgeld voor jullie team. Verzamel als team in totaal minimaal € 600,- aan sponsors en doe mee met het unieke Flakkeese wandelevenement. De teams kunnen kiezen uit twee afstanden: 20 en 110 kilometer. Er kan worden meegedaan als groep, of als estafette. Deelnemers komen als team over de finish en worden daar met champagne onthaald. En er wordt een foto gemaakt om dit bijzondere moment vast te leggen. Meer informatie een aanmelden via inschrijvingen@omloop.com.

Kernactiviteiten

BATTENOORD

Visverkoop

Ook dit jaar wordt er op zaterdag 21 juli – voor het goede doel – weer een evenement georganiseerd op camping De Grevelingen. Vissers uit Ouddorp en Stellendam bakken er heerlijke vis en ook voor gerookte lekkernij kan men terecht bij Albert Klijn. De vis wordt geschonken door kotterreders GO 26 en GO 38 en GO 48. De verkoop is van 10.30 tot 16.00 uur. Het goede doel is voor de activiteitenbegeleiding van Zorgcomplex De Vliedberg in Ouddorp.

GOEDEREEDE

Braderie

Aanstaande zaterdag, 21 juli, is het weer tijd voor de jaarlijkse braderie in Goedereede. Deze jaarmarkt vindt plaats van 10.00 tot 17.00 uur op de Markt en langs de haven. Wie een kraam wil huren, kan contact opnemen met http://www.pajo-evenementen.nl/. Oranjevereniging Goedereede hoopt zaterdag velen te ontmoeten.

MIDDELHARNIS

Rijbewijskeuring

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor d.d. 3 augustus en 31 augustus terecht op het spreekuur in het Wijkcentrum Middelharnis, Doetinchemsestraat 27. Schikt de datum u niet, dan zijn er andere mogelijkheden in de regio. Voor senioren kost de keuring € 40,00 en voor chauffeurs tot 75 jaar met rijbewijs C/D/E is het € 60,00. Voor informatie en een afspraak belt u tijdens kantooruren naar het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen: 088 23 23 300. Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl. Geadviseerd wordt om ten minste 4 maanden voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring. Veel gemeenten verstrekken geen keuringsformulieren (Gezondheidsverklaring) meer en verwijzen naar het CBR. De Gezondheidsverklaring is echter ook verkrijgbaar bij Regelzorg en kost € 41,00.

Wijkcentrum zoekt vrijwilliger

Vindt u het leuk koffie en thee te schenken bij de activiteiten in het Wijkcentrum? Bent u creatief en wilt u dat daar gaan begeleiden? Houdt u van jokeren en klaverjassen? "Wij zoeken iemand die ons kan ondersteunen", aldus de mensen van Stichting ZIJN. Heeft u interesse? Voor meer informatie over dit vrijwilligerswerk of het maken van een afspraak, kunt u bellen met tel.nr.: 483366 of e-mail: m.kieviet@zijngo.nl.

NIEUWE-TONGE

Schuurverkoop

Zaterdag 21 juli van 10.00 tot 16.00 uur is er schuurverkoop van meer dan 500 artikelen uit grootmoeders tijd: emaille, grote partij zink, Keulse potten/kannen, fornuizen en nog veel meer. Gratis koffie/thee. Groeneweg 35, Nieuwe-Tonge, 0187-651638.

OUDDORP

Zomerbingo's Concordia

Brassband Concordia organiseert op dinsdag 24 en 31 juli en 14 augustus de zomerbingo's in het M.F.G. de Dorpstienden te Ouddorp. Aanvang: 20.00 uur en de zaal is om 19.30 uur open. Er worden acht rondes gespeeld, twee superronden en één hoofdronde.

Tweede scootmobiel

Stichting v/d Linde Rommelmarkten heeft een tweede scootmobiel aangeschaft. Niet meer kunnen fietsen om welke reden dan ook? Dan staat de scootmobiel voor u klaar. Er kan ook een proefritje worden gemaakt, want er is een groot terrein waar op gemak de scootmobiel uitgeprobeerd kan worden. Van der Linde krijgt veel enthousiaste reacties. Men is nog op zoek naar mensen die mee willen fietsen met die mensen die onder begeleiding een rondje met de scootmobiel willen doen. Meer info via 06-26032013. Ook kan de scootmobiel thuisbezorgd worden.

Toppermarkt

Op zaterdag 28 juli a.s. is op camping Toppershoedje, Strandweg 2-4 Ouddorp, een grote Toppermarkt. Er is een grote diversiteit aan kramen en niet te vergeten een levende fruitmachine. Als sluitstuk is er een optreden van Shantykoor Buitengaats. Het goede doel van deze Toppermarkt: Daniël den Hoed Familiehuis.

SOMMELSDIJK

Oprichten Dorpsraad

Een aantal 'echte' Sommerdiekers heeft het plan opgevat om een dorpsraad op te richten. Het comité hoopt op de Hollebollendag van vrijdag 17 augustus het bestuur aan het publiek te kunnen voorstellen. Nadere berichten volgen in deze krant.

STELLENDAM

Doopjurkententoonstelling

De vrouwenvereniging van de HHG te Stellendam organiseert een doopjurkententoonstelling op vrijdag 20 juli en zaterdag 21 juli van 14.30-16.30 uur in de nieuwe Beth-El kerk, Voorstraat 108. De toegang is gratis. Iedereen is van harte welkom.

Zesde editie Muziek in de Voorstraat

MIDDELHARNIS - Vrijdag 21 september wordt de zesde editie van Muziek in de Voorstraat gehouden. Het thema is 'Wereldburgers'.

Werkgroep Muziek in de Voorstraat Middelharnis presenteert met genoegen het programma van de zesde editie van Muziek in de Voorstraat 2018, die als motto meekrijgt 'Wereldburgers in Middelharnis'. Het gevarieerde internationale programma is te beluisteren in de huizen van vier families in de Voorstraat, die hun huiskamer beschikbaar stellen. De ontvangst voor het festival is vanaf 19.15 uur in het oude Raadhuis, het programma begint om 19.45 uur.
Kaarten van € 25,- (inclusief koffie en verfrissing) kunnen worden gereserveerd via muziekindevoorstraat@gmail.com. Mail uw naam en het gewenste aantal kaarten en ontvang per ommegaande de betaalinstructie.

Programma

De Noorse broer en zus Andreas en Julie Rokseth studeren aan het Rotterdamse conservatorium Codarts. Ze spelen in de ongebruikelijke, maar prachtige combinatie van bandoneon en harp.
De Goereese folkzangeres Clementine heeft een nieuw album opgenomen in Nashville: 'Letting Go'. Het album is geproduceerd door Nashville's songwriter & performer Wyatt Easterling. Zij komen samen naar Muziek in de Voorstraat. Romy de Winter en Alex Chater vormen een jong en veelbelovend klassiek duo viool en piano. Jasper Rosmalen en Stanislav Jusufovic (viool en accordeon) nemen dit jaar de jazz-component voor hun rekening.

Muziek in de Voorstraat wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Goeree-Overflakkee en sponsors. De werkgroep is onderdeel van Stichting Podium Goeree-Overflakkee.

Inzet Beroepscampus krijgt raadssupport

GOEREE-OVERFLAKKEE – Wethouder Feller gaf in de laatste raadsvergadering voor het zomerreces duidelijk aan dat de gemeente de ontwikkelingen rond de Beroepscampus nauwgezet zal volgen. Wij gaan het vraagstuk - met alle betrokkenen - voor Goeree-Overflakkee oplossen.

Door Jaap Ruizeveld

Na een drietal vergaderingen was er unanieme steun vanuit de raad voor de gepresenteerde aanpak en informatie. Het zeker stellen van dit project voor de toekomst is de drive die door alle politieke fracties werd onderschreven. Zoals wij eerder al uitvoerig berichtten, vanuit de raad op 21 juni, wordt het naderende einde van Edudelta als onderwijsinstelling ernstig gevoeld en heeft gezorgd voor veel complicaties in het traject rondom de realisering van de Beroepscampus, terwijl de tijdsdruk die er op het proces ligt - mede omdat de locatie Schoolstraat 11 Middelharnis - vanaf 2020 niet meer voor onderwijs beschikbaar mag worden gesteld. Accenten zijn nu aankoop perceel Langeweg 107-109, omdat enerzijds de gemeente in januari 2019 verantwoordelijk wordt voor de huisvesting van vmbo Groen en anderzijds de regie wil behouden op de ontwikkelingen rondom de Beroepscampus.

Niet wachten

VKGO (Heintjes) gaf aan dat deze fractie bezoeken bracht aan de onderwijsinstellingen om zich nader te oriënteren. De inhoud van dit onderwijsproject voor het eiland verdient brede steun. ChristenUnie (Tuk) miste nog antwoorden op vragen over leerlingenprognoses, wilde geen open einden, wees op risico's, maar was met stemverklaring toch voor de besluitvorming, omdat investeringen op basis van samenwerkingsovereenkomsten nog aan de orde komen. De raad wordt blijvend geïnformeerd, verzekerde de portefeuillehouder. SGP (C. Grinwis) wees op het belang van de continuïteit in het onderwijs en adviseerde het bedrijfsleven bij de verdere stappen nauw te betrekken. Mv. Both (CDA) stelde dat de plannen door moeten gaan. Niet wachten. Dat is geen optie, omdat in deze fase duidelijkheid moet bestaan, zodat leerlingen uit omliggende gebieden, die nodig zijn, niet voor andere gemeenten behoeven te kiezen.

Woensdag eerste van de Ouddorpse Toeristendagen

OUDDORP - Woensdag 18 juli is de eerste van de drie Ouddorpse Toeristendagen die ook deze zomer weer worden gehouden.

De Toeristendagen worden gevormd door een gezellige braderie in het centrum van Ouddorp. Er zijn 130 kramen/standplaatsen.
Rondom het centrum van Ouddorp zijn verschillende parkeervoorzieningen die met borden worden aangegeven. Daarnaast kan men tussen 8.55 en 18.00 uur gebruikmaken van rond- of pendelritten met een historische bus. Hier kan gratis gebruik van worden gemaakt, maar er kan wel een vrijwillige bijdrage worden gegeven van € 1,- per persoon. Deze is bestemd voor St. Veteraan Autobussen.
Hieronder de haltes van de pendeldiensten/rondritten:
1. Halte Pendeldienst/Rondrit, Broekweg 8, Ouddorp: (8.55-16.55 uur)
2. Halte Ouddorpse Haven t.h.v. nummer 3 (9.00-17.00 uur)
3. Halte RTM-museum, de Punt, Ouddorp: (9.10-17.10 uur)
4. Recreatiepark De Klepperstee, Vrijheidsweg 1: (9.35-17.35 uur)
5. RCN Toppershoedje, Oude Nieuwlandseweg: (9.42-17.42 uur)
6. Fletcher Hotel Duinzicht, Oude Nieuwlandseweg 13: (9.44-17.44 uur)
7. Halte pendelplaats Voetbalterrein WFB (Hofdijksweg (9.49-17.49 uur)
8. Aankomst Halte Pendeldienst: (9.55-17.55 uur = geen vertrek meer!)
De volgende Ouddorpse Toeristendagen worden gehouden op 1 en 15 augustus. De aanvang is 8.30 uur en om ongeveer 18.00 uur worden de Toeristendagen afgesloten.

Historische boerderijen en de cultuur van het landschap rondom Ouddorp

OUDDORP - Op donderdag 26 juli is er in De Overkant een presentatie door boerderijenkenner Gerbrand Hoek, met uitleg over het landschap daaromheen door Huib van Dam.
Diverse boerderijen met hun bouwstijlen komen langs. De geschiedenis en hun kenmerken.
Deze duopresentatie belooft erg interessant te worden voor diegenen die meer over boerderijen en hun karakteristieken wil weten. Ben u geïnteresseerd, wacht dan niet met reserveren. U kunt kaarten bestellen via VVV: 0187-681789. De presentatie begint om 20.00 uur, De Overkant is open vanaf 19.30 uur. De Overkant, Dijkstelweg 33 Ouddorp.

Huifkartocht op Tiengemeten

TIENGEMETEN - Een gezellige huifkartocht op zaterdag 21 juli langs de mooiste plekjes op Tiengemeten.

Boer Piet neemt je samen met een gids van Natuurmonumenten mee voor een rondrit in zijn huifkar, die getrokken wordt door twee majestueuze Belgische trekpaarden. Onderweg krijg je volop informatie over het eiland. De rit voert langs de unieke natuur van Tiengemeten, waar het wemelt van de vogels. Ook zul je zeker Schotse Hooglanders zien en als je gelukt hebt misschien ook wel een ree of de zeearend. Tijdens de tocht zijn ook de historische boerderijen prachtig te zien.

Aanmelden

Meer informatie en aanmelden: www.natuurmonumenten.nl/tiengemeten onder activiteiten. Leden van Natuurmonumenten betalen € 12,50 voor deze huifkartocht, niet-leden € 17,50 en kinderen respectievelijk € 11,00 en € 15,00. Kinderen van OERRR betalen € 11,00.

Inburgeraars krijgen diploma:
'Mijn Nederlands wordt steeds beter'

Abir Hamzeh

MIDDELHARNIS - Op de eerste verdieping van de Technische School hangt een gezellige sfeer. Er zijn ballonnen opgehangen en overal liggen bloemen en boeketten. Er staan lekkere hapjes klaar en het is een gezellig geroezemoes. Bij inburgeringsschool Dahlia krijgen 36 cursisten hun diploma.

Tekst en foto's: Erwin Guijt

Sommige zijn als analfabeet Nederland binnengekomen, en zijn inmiddels de Nederlandse taal zo machtig dat zij daarvoor een diploma krijgen vanuit Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Coördinator en instructeur Lahbib Bakbachi weet bij iedere cursist wel een smeuïge anekdote of verhaal te vertellen; hij kent zijn pappenheimers. De lach wijkt daarbij niet van zijn gezicht. Trots showt een vrouw haar diploma. Intussen druppelen nog wat cursisten en belangstellenden binnen in het zaaltje. Ze worden uiterst gastvrij onthaald met een hapje en een drankje.

De geslaagde cursisten

Stippellijntjes

Nadat alle diploma's zijn uitgereikt, worden er nog een paar Nederlandse liedjes gezongen. Maar dat gebeurt niet zonder doel: er moet wel van geleerd worden. Daarom zijn sommige woorden vervangen door stippellijntjes. Boven de tekst staan enkele woorden waaruit gekozen kan worden. Abir Hamzeh staart naar het blad in haar hand. Zij komt uit Syrië en is al bijna vier jaar in Nederland, samen met haar man en twee kinderen. Haar kinderen van 6 en 12 zitten op school en praten volgens haar al goed Nederlands. Haar Nederlands wordt ook al beter.

Zij volgde de inburgeringscursus in een groep met bijna alleen maar mannen. Die begrepen dingen soms eerder dan zij, vertelt ze lachend. "Dan vroeg de juf of iedereen het begreep en alle mannen zeiden ja, terwijl ik het nog niet helemaal begreep en vroeg of ze het nog een keer kon uitleggen.'' Over de docenten is ze in ieder geval heel tevreden, zo legt ze - al zoekend naar woorden - uit. "Ze zijn allemaal heel aardig.'' Ook in Ooltgensplaat (waar ze eerst woonden) waren het leuke mensen, vertelt ze.

Familiesfeer

In een kantoortje naast de zaal, waarin gezellig wordt gezongen en gegeten, gaan directeur Salim Bakbachi en een enthousiaste instructeur er eens goed voor zitten. "Wij helpen de mensen niet alleen met de taal, maar ook met hun weg te vinden in de maatschappij. Er zijn dus aparte lessen in taal én in cultuur. Wat onderscheidend is voor Dahlia is de familiesfeer die er hangt. Dat terwijl er veel verschillende nationaliteiten bij elkaar zijn: er lopen mensen rond uit Syrië, maar ook uit de Filipijnen, Vietnam en Thailand. Heel multicultureel dus.''

Dahlia begeleidt de cursisten tot de examens, die door DUO worden afgenomen. Dat examen bestaat uit zes onderdelen, waaronder lezen, luisteren, spreken en schrijven. Het merendeel daarvan wordt digitaal geoefend. Daarnaast krijgen ze nog een meerkeuzetoets over de Nederlandse maatschappij, gewoonten en gebruiken. Tot slot is ook een onderdeel gericht op oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt. "Zo helpen wij cursisten een porfolio op te stellen met wat ze gedaan hebben, wat ze kunnen, etc. Een soort CV dus. Na de cursus stromen sommige hoger opgeleiden door naar het HBO.''

Analfabeten

"Mensen uit een stabiel land (als Marokko, Turkije, Vietnam) moeten verplicht voordat ze naar Nederland verhuizen al A1-niveau Nederlandse cursus volgen. Dan pas krijgen ze een visum. Eenmaal hier krijgen ze A2 niveau, waarvoor ze bij DUO een lening kunnen aanvragen. Hoe snel ze hun examen halen, hangt af van hun niveau en basiskennis. Hoogopgeleiden doen er gemiddeld drie tot zes maanden over, de middelbaar opgeleiden één jaar tot anderhalf, terwijl de wat lager opgeleiden of analfabeten er ongeveer 600 uur over doen voordat zij examen kunnen doen.

Dahlia is inmiddels uitgegroeid tot de grootste inburgeringsschool op het eiland. "Dat was eerst wel anders. Op 1 april 2016 is het begonnen in een zaaltje van het Diekhuus, met acht tot tien personen. Nu, juli 2018, is het uitgegroeid tot een grotere organisatie die regionaal lesgeeft, maar waarvan de hoofdvestiging nog in Middelharnis gevestigd is. Zo willen we mensen helpen in te burgeren in onze maatschappij en hen een toekomst te geven.''

'Het dak eraf' in musical op C.B.S. De Bron

OUDE-TONGE – Vorig jaar kregen de bewoners van Woonzorgcentrum Ebbe en Vloed voor het eerst de uitnodiging om de musical bij te wonen. Basisschool De Bron staat op een steenworp afstand van het zorgcentrum en na het succes van vorig jaar werd er weer een optreden gepland voor 'de buren'.

Ook dit keer werd er massaal gehoor gegeven aan de uitnodiging en zo toog maandagmiddag 9 juli jl. een lange stoet van rolstoelers, rollators en mantelzorgers van Ebbe en Vloed naar de school.
Dit keer was er gekozen voor de vrolijke musical 'Het dak eraf'. Een daklozencentrum moet verhuizen naar een oud, leegstaand landhuis. Irma, de chef-kok van het centrum, gespeeld door Elaine, neemt samen met de daklozen het huis in bezit. Maar wat is dat nu? Er staat nóg een groep op de stoep om het landhuis te gaan bewonen: Griselda Goudsmit, voorzitter van de miljonairsclub, gespeeld door Iris, wil samen met een groep miljonairs ook in het huis.
Wat blijkt? Wethouder Lach-en-Traan, gespeeld door Tim, heeft besloten dat de daklozen én de miljonairs vanaf nu onder een dak wonen. En wat voor een dak! Er zitten complete gaten in. Donkere wolken pakken zich samen boven het landhuis.
Terwijl de louche aannemer Diederik Nattigheid, gespeeld door Daniël, met grote onkunde het dak probeert te repareren, proberen beide groepen samen te leven. Dit gaat niet zonder slag of stoot. Als oplossing is er een rode lijn getrokken, die het huis in twee gelijke stukken verdeelt. Maar is dit wel de juiste oplossing?
Per minuut neemt de hilariteit toe, wanneer beide partijen aan de slag gaan om een feestavond te organiseren voor de opening van hun deel van het landhuis. Wacht eens even? Twee feesten tegelijk? Als dat maar goed komt!
De leerlingen op De Bron maakten er in ieder geval een feestje van met de hoogbejaarden en de mensen die zorg nodig hebben. Het was voor jong en oud genieten.
's Avonds schitterden de leerlingen nogmaals voor ouders, familie en heel veel belangstellenden. Het dak ging eraf bij het fantastische afscheidsfeest voor de leerlingen van groep 8. Het team van De Bron kijkt terug op een geslaagde musical en de buren, Ebbe en Vloed/Gemiva, hebben de uitnodiging voor de musical van 2019 al gekregen. Een traditie is geboren.

Cursus Eerste Hulp bij Psychische Problemen

REGIO - Als iemand zijn vinger snijdt of zijn hoofd stoot, pak je de EHBO-koffer. Maar wat als je geliefde of buurman een paniekaanval krijgt of depressief overkomt?

De cursus Mental Health First Aid leert je eerste hulp te bieden aan mensen met (beginnende) psychische problemen. Je krijgt informatie over de meest voorkomende psychische problemen en er is veel aandacht voor het aanleren van vaardigheden. Bijvoorbeeld hoe je het gesprek opent met iemand die steeds vaker en meer somber overkomt. Of als iemand steeds meer alcohol gaat drinken en je daarover zorgen maakt. Ook leer je hoe je moet handelen in een crisissituatie. Denk hierbij o.a. aan iemand die een paniekaanval krijgt.
Indigo preventie verzorgt deze cursus voor een ieder die hier meer over wil weten. Ben je vrijwilliger bijvoorbeeld bij een welzijnsorganisatie, of ben je een betrokken buurtbewoner (bijvoorbeeld bij een woningbouwvereniging)? Mental Health First Aid kan jou versterken in je rol. Dit najaar start de cursus op twee momenten in Rotterdam, te weten 3 september en 15 oktober (van 14.00-17.00 uur). De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van 3 uur en deelname is gratis. Voor meer informatie kun je contact opnemen via preventie@indigorijnmond.nl of via 088-357 17 00, neem een kijkje op www.mhfa.nl, of check het filmpje via https://www.indigo.nl/mhfa/.

Zo kiest de gemeente een nieuwe straatnaam

GOEREE-OVERFLAKKEE - Op het eiland wordt er momenteel flink gebouwd in verschillende kernen, dat betekent dat er regelmatig nieuwe straten bij komen. Hoe komt de naamgeving van een nieuwe straat tot stand?

De gemeente is verantwoordelijk voor de naamgeving van nieuwe straten. In het verleden was er een straatnamencommissie. De commissie heeft voor een dorp een lijst met mogelijke namen aangenomen, de meeste namen zijn gebaseerd op de historie. Hieruit kan door de gemeente worden gekozen als er een nieuwe naam moet worden vastgesteld. Vooral in oudere gedeelten van een dorp zijn historische namen op zijn plaats. Daar is vaak ook minder samenhang in de straatnamen. Maar de historische namen zijn niet overal toepasbaar. Als er bijvoorbeeld een nieuwe straat wordt aangelegd in een 'bomenbuurt', wordt er voor een bomennaam gekozen. Op die manier sluit de nieuwe straat aan op de andere straatnamen in de wijk.

De burgemeester en wethouders hebben in 2013 besloten dat nieuwe straatnamen indien mogelijk een link hebben met één van de volgende vier punten. 1. Algemeen bekende en vertrouwde zaken. 2. Overgeleverde veldnamen, plaatsnamen, waterlopen en dergelijke. 3. Personen die langer dan tien jaar geleden overleden zijn. 4. Plaatselijke gebeurtenissen die langer dan tien jaar geleden hebben plaatsgevonden.

Om dit te verduidelijken een voorbeeld. In Dirksland wordt er langs het Korteweegje een nieuwe woonwijk gerealiseerd. Het gebiedje heeft van de woningbouwvereniging de naam Kortevliet gekregen, dit sluit aan bij de naam Korteweegje. Logisch gevolg is dat er ook een straat deze naam krijgt toebedeeld. Om samenhang te krijgen, is gekozen om (historische) veldnamen in de polder van Dirksland te zoeken die beginnen met de letter K. Er is dus gekozen voor straatnamen uit de categorie 2. Zo zijn de namen Kortevliet, Kamilleweije en Koetertje vastgesteld.

Nieuwe straatnamen worden op de nieuwspagina's van de gemeente in de huis-aan-huiskranten gepubliceerd. Er kan dan 6 weken lang bezwaar worden gemaakt tegen de betreffende straatnaam.

INGEZONDEN 'Koetertje'

Van FidesWonen hebben wij het adres gekregen van onze seniorenwoning Kortevliet in Dirksland. Waarom de naam Kortevliet niet terugkomt in het adres, daar heb ik geen antwoord op ontvangen van FidesWonen. Ons adres wordt nu 'Koetertje'. Ik dacht aan een late 1 aprilgrap, maar dat is niet zo. Al mijn inspanningen ten spijt, ik kon niet ontdekken wat er met Koetertje wordt bedoeld. Wie dan ook verantwoordelijk is voor de naam Koetertje moet toch wel hoger opgeleid zijn.

Want wees eerlijk: koetertje is toch niet niks. Volgens mij is het meer een naam voor een carnavalsvereniging of een kinderopvang tot 3 jaar. Maar dan nog. Nu even serieus. Wat de achterliggende gedachte of de betekenis van Koetertje ook mag zijn, ik vind het een minachting naar de senioren toe; alsof we een stel senielen zijn.

Ik zou me dan ook diep schamen als ik verantwoordelijk zou zijn voor het gebruik van de naam Koetertje en direct een afspraak maken bij een psychiater. Bezwaar maken tegen de naam Koetertje was niet meer mogelijk omdat we de naam pas hebben ontvangen van FidesWonen, nadat de datum van bezwaar maken was verstreken. Met dank aan FidesWonen.

Jan Nijssen
Groeneweg 35
Nieuwe-Tonge

INGEZONDEN:
Gele knaap

Al sinds oktober 2017 ben ik bezig om te kijken of er via de gemeente iets aan de snelheid in de Herman Heijermanssingel gedaan kan worden. Tweemaal is een meting mislukt, de derde keer is het wel gelukt... maar het duurt een tijdje voordat de apparatuur is uitgelezen en er Goeree-Overflakkee breed besloten kan worden of er iets gedaan gaat worden.
Deze gele knaap (of is 't een dame?) heb ik ergens in een sloot gevonden en samen met dochterlief Zoë een beetje opgeknapt.
Wie weet maken we hiermee de snelle rijders alvast attent op de tekst: SLOW! (Engels is tenslotte een wereldtaal).
Hoop dat ie blijft staan en er zo wellicht wat geld bespaard kan blijven én de snelheid in de straat een dikke duim verdient... (als dat zo is, gaat gele knaap/dame deze misschien nog wel opsteken).
Duimen maar.

Marcelle Both-van Brussel

Column

WIN aanpak

Eind juni hebben we als groep Goeree-Overflakkee bij elkaar gezeten en gekeken naar hoe het vernieuwend werken nu gaat. Eerder heb ik u uitgelegd dat we in het kader van 'Vernieuwend werken' in 4 groepen zijn opgedeeld. Uiteraard wordt er nu van ons verwacht dat we gaan doen wat de burger van ons vraagt en zorgen voor de veiligheid op en rond het eiland.

Maar wat verlangt nu de burger van ons? is de vraag die we onszelf steeds stellen. Hoog tijd om daar achter te komen, vonden we. Dit hebben we onder andere gedaan op 27 juni in het Prieel, waar we samen met de gemeente, buurtpreventie, dorpsraden en andere partners bij elkaar zijn gekomen. Iedereen had uit zijn dorp of stad een probleem of aandachtspunt meegenomen om voor te leggen aan zijn/haar wijkagent.

Na een mooie inleiding van Sacha Houtman (wijkagent expert), Annet de Jonge (teamchef Haringvliet) en Robert de Rijcke (projectleider vernieuwend werken), presenteerde de wijkagent van Stellendam, Arij Weijler, aan de hand van sprekende foto's en filmpjes, wat vernieuwend werken inhoud voor de groep Goeree-Overflakkee.

Hierna ging men bij zijn/haar eigen wijkagent aan tafel en werden alle meegenomen zaken besproken. Elke woonkern heeft 1 probleem of aandachtspunt eruit gehaald en daar gaan we mee aan de slag. Opvallend was dat het aantal verkeersgerelateerde zaken, vooral de 30 en 60 kilometer zones, een grote bron van ergernis zijn. Hier wordt structureel te hard gereden. Omdat de meeste van deze wegen niet aan de inrichtingseisen voldoen, is handhaven niet toegestaan. Gekeken gaat worden wat we daar aan kunnen doen.

Daarnaast hebben we met elkaar een aanpak bedacht waarbij we een woonkern, een individu en een bepaalde overtreding meer aandacht zullen geven. Elke maand kiezen we 2 of 3 Woonkernen die extra de aandacht krijgen, we zijn dan meer dan normaal aanwezig in die kernen en willen graag het contact met de burger versterken. We horen graag van u wat er speelt en waar u vindt dat wij werk van moeten maken. Het raampje gaat weer open en de arm naar buiten, zeg maar.

Daarnaast kiezen wij een persoon (Individu) waarvan wij vinden dat hij of zij extra aandacht verdient. Dat kan zijn omdat diegene nog boetes open heeft staan of omdat diegene zich bezighoudt met strafbare zaken. Als laatste vestigen we onze aandacht op de Naleving van een specifiek verkeersfeit. Bijvoorbeeld snelheid, gordel, fietsverlichting of andere zaken.

U ziet waar de naam WIN aanpak vandaan komt.

Uiteraard horen we graag van u waar u deze aandacht op gericht wilt hebben. Spreek ons aan op straat of neem contact op via uw wijkagent middels www.politie.nl. Als we onze aandacht richten op die specifieke woonkernen, wil dat niet zeggen dat de rest van het eiland dan zonder toezicht zal zijn.

Geslaagde eerste editie van Kaoifestival in Oude-Tonge

OUDE-TONGE - Zaterdag 7 juli vond in Oude-Tonge de eerste editie plaats van het Kaoifestival, een muziekfeest in de open lucht.

Het feest was een antwoord op de vraag van de Dorpsraad in Oude-Tonge aan fanfareorkest Vooruit of deze eens wilde meedenken over de organisatie van "iets dat voor wat leven kon zorgen op het zo mooie, maar weinig gebruikte Kaaiplein". Vooruit heeft de handschoen opgepakt en organiseerde een groot en bruisend muziekfestival met een zeer gevarieerd aanbod aan muziek dat voornamelijk uit Oostflakkee kwam. Dat was niet perse de bedoeling, maar Vooruit was de mening toegedaan dat dit gedeelte van ons eiland voldoende muzikale kwaliteit in zich herbergde om er een dag met leuke, fijne, gezellige en mooie muziek van te maken.

Vertederend

Allereerst was er een vertederend en enthousiast optreden van basisschoolleerlingen in een openbare workshop o.l.v. Machiel de Kruijf. In deze workshop speelden de zeer jonge muzikantjes op de pBones, mooie kleurige kunststoffen trombones, en zij deden dat met veel overtuiging en geestdrift. Eerder in de week was Machiel al op de basisscholen op bezoek geweest om de leerlingen enthousiast te maken.
Daarna was het de beurt van het organiserende fanfareorkest Vooruit o.l.v. Gert van de Weide en dit orkest zette dan ook meteen de toon en zorgde voor een uur spetterende muziek. Vooruit had zich voor dit optreden verzekerd van de medewerking van zangeres Nouschka Hagens uit Oude-Tonge. Die samenwerking mag als zeer geslaagd bestempeld worden en zal zeker nog wel een vervolg krijgen.
Meteen al bij dit openingsconcert was het publiek volop aanwezig op het Kaaiplein en dat bleef de hele verdere dag zo tot na negen uur 's avonds toen de laatste muzikale tonen wegstierven.
Na Vooruit was het de beurt aan het opleidingsorkest van de drie opleidingsorkesten uit Oostflakkee o.l.v. Machiel de Kruijf. Dat was genieten met als hoogtepunt de saxofoonsolo van Anne-Fleur van Es en het optreden samen met o.a. de basisschoolleerlingen op de pBones. Daar word je heel vrolijk van.

Daarna was het plein beschikbaar voor diverse, zeer verschillende muzikanten. Het nog steeds in grote getale aanwezige publiek (de omliggende terrassen puilden met het prachtige weer natuurlijk ook uit) kon voor alle optredens veel waardering opbrengen, hoe divers van aard ze ook waren. Zo was er Baneham, een kleine – ditmaal akoestisch spelende – band, dat verrassend mooie en gevoelige liedjes ten gehore bracht. En er was Duo Voci, bestaande uit Margreet van Maanen en Joke Heijligers die wat licht klassieke nummers zongen. De geluidsinstallatie was hier niet helemaal geschikt voor, maar het enthousiasme van de zangeressen en het publiek leed er niet onder.

En natuurlijk speelde het saxofoonensemble van Vooruit een paar heerlijke, lekker in het gehoor liggende nummers. Deze dames treden op onder de naam Sax'a'holic en zij hebben op het eiland en op Voorne Putten, Zeeland en Brabant al zeer veel optredens mogen verzorgen en ditmaal dus een optreden in Oude-Tonge.
Daarna was het weer de beurt aan een groter gezelschap met een geheel eigen muzikaal geluid: Die Grevelinger Musikanten o.l.v. de kapelmeester Hans Kom. De muzieksoort van deze kapel zou men met één woord kunnen betitelen als Bohemische of Tsjechische muziek. Daarbij probeert de kapel naast zeer bekende nummers, waar het publiek dol op is, ook iets meer klassieke nummers te laten horen. Maar met net zo veel gemak schakelt de kapel over op de werken waarbij men mee kan deinen en klappen. Aan de reacties van het publiek te zien en te horen, een zeer geslaagd optreden.
Dit eerste Kaoifestival was zeer geslaagd en duidelijk voor herhaling vatbaar. Dat was dan ook wel de conclusie van het organiserende Fanfareorkest Vooruit, van de dorpsraad Oude Tonge, van de horeca van de Kaai en daarbij in het bijzonder van Restaurant Lely, die voor de muzikanten een ruimte voor hun instrumenten beschikbaar had gesteld. Een evenement dat na een goede evaluatie en wellicht enige aanpassingen zo maar kan uitgroeien tot een jaarlijkse happening.

Oldtimerrit en -show tijdens de laatste Diekdag in Middelharnis

MIDDELHARNIS - Op vrijdag 10 augustus 2018 is het weer zover. Veel mensen vragen naar "die ouderwetse Oldtimerrit onderaan D'n Diek". Nou, hij komt er weer aan deze zomer! Stichting City Center Goeree-Overflakkee en Autoclub Carwei hebben de handen nogmaals ineen geslagen.

Een ouderwets gezellige avond wordt het, met een rit én een show. Het verzamelpunt voor de rit is als vanouds op het terrein van Fleuren Middelharnis b.v. en dit zal zijn tussen 17.30 en 18.00 uur.
De deelnemers worden op het industrieterrein van Middelharnis door de organisatie ontvangen en krijgen hier een aantal consumptiebonnen en een herinneringsvaantje. Het is de bedoeling dat de rit met de klassieker op leeftijd (bouwjaar vermelden bij opgave) wordt gereden. De stoet rijdt met het oudste voertuig voorop. Na opstelling van de klassiekers, vertrekt de groep omstreeks 18.30 uur (aaneensluitend!) naar het centrum van Middelharnis. Voor de rijders is het van groot belang dat er geen gaten in de stoet ontstaan, waardoor er regulier verkeer in de stoet terecht komt. Tip: blijf letten op de auto achter u en pas uw snelheid aan!
Bij aankomst, rond 19.30 uur onderaan winkeldijk D'n Diek, parkeren de voertuigen zo snel mogelijk op de aangegeven plaats door de organisatie.
Alle klassiekers worden daar, door een jury, beoordeeld. Er wordt gekeken naar originaliteit, combinatie klassieker/kleding, algehele conditie van het voertuig. Er zijn maar liefst 5 bekers te winnen: een 1e, 2e en 3e prijs, een 'Best of the show' en een aanmoedigingsprijs. Het oldtimerevenement eindigt omstreeks 21.00 uur.
Opgeven kan via de website van Autoclub Carwei: www.clubcarwei.nl/contact of via de secretaris van de club: hansfilak@gmail.com.

Oratoriumkoor Arte Vocale nodigt uit voor Scratch Requiem van Mozart

GOEREE-OVERFLAKKEE - Oratoriumkoor Arte Vocal nodigt zangers uit om mee te doen aan de scratch van het Requiem van Mozart op 27 oktober in de Dominicuskerk Amsterdam. De kerk ligt aan de Spuistraat 12, vlakbij het Centraal Station in het centrum.

Een scratch is een dag zingen/repeteren, in dit geval o.l.v. dirigent Martin van der Brugge, en daarna met solisten en orkest uitvoeren in een enorm koor van 400 personen. Voorzingen is niet nodig. Iedereen die het stuk kent, kan zich inschrijven en wie het niet kent, kan eventueel alvast de bladmuziek en/of de oefen-cd per stem bestellen om thuis te studeren. Er is nog maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor zangers. Aanmelden moet zo spoedig mogelijk plaatsvinden. Voor luisteraars is er genoeg plaats.

Individueel inschrijven voor de scratch kost € 35,00 p.p. Echter als grotere groep is de inschrijving voor Oratoriumkoor Arte Vocale € 25,00 p.p. Er kunnen ook luisterkaarten à € 12,50 worden besteld voor het publiek. Bekenden, vrienden en familie zijn van harte uitgenodigd om mee te gaan. De kaarten kunnen ook later via internet besteld worden. Men vertrekt op 27 oktober om 08.00 uur per luxe touringcar vanaf De Staver in Sommelsdijk. De bus zet ons af op 5 minuten lopen van de kerk. De repetitie start om 10.00 uur. Na de uitvoering wordt een driegangen diner gebruikt in Hotel Victoria, daarna wordt de terugreis aanvaard rond 20.30 uur.

Kosten

De kosten voor deze dag bedragen ongeveer € 80,00 p.p. (afhankelijk van het aantal deelnemers). Dat is inclusief busreis, deelneming scratch en driegangendiner. Exclusief andere bestellingen, lunch en drankjes, je mag je eigen consumpties meenemen in de kerk. Luisteraars die meegaan betalen ca. € 55,00, inclusief bustocht en driegangendiner (exclusief drankjes en exclusief luisterkaart à € 12,50).

Aanmelden

Aanmelden bij Esther Kranendonk: 06-21913954 of per mail: estherkoetsier@hotmail.com. Onder vermelding van naam, e-mailadres, mob. tel.nr., stemsoort en of men graag gebruik wil maken van een oefen-cd (€ 15,-) en/of bladmuziek (€ 17,50).

Voorzichtig en zachtjes wordt gesproken over bouw van een nieuw gemeentehuis

GOEREE-OVERFLAKKEE - Voorafgaand aan het besluit over de Kadernota, was er het moment in de raad dat de politieke partijen hun jaarlijkse algemene beschouwingen konden presenteren. Een terugblik naar de verkiezingsuitslag, de coalitievorming en het gesloten akkoord en het leggen van accenten. Iedere fractie op eigen wijze. Coalitie en oppositie die er de komende tijd, in het eilandelijk belang, zoveel als mogelijk is bij besluiten samen moeten zien uit te komen. Mevrouw Rijerkerk (VVD) gaf het overkoepelende signaal; "Doorgaan op de ingeslagen weg". Hier nog een heel korte opsomming van headlines, waarbij verrassend of niet het onderwerp "Bouw van een nieuw gemeentehuis" voorzichtig gemasseerd voor de toekomst op de gesprekstafel werd gelegd.

Door Jaap Ruizeveld

SGP (Van Dam) was duidelijk over dit punt. Het is kostbaar en risicovol. Laat het rusten. De fractie geeft prioriteit aan een professionele, klantgerichte organisatie met de gewenste cultuur. Op vlak van sociaal domein: zoek de menselijke maat met respect voor juist deze kwetsbare groep. Het ambitieniveau van de gemeente ligt hoog. VCP Middelharnis/Sommelsdijk, het Fort, harmonisatie voetbalaccommodaties, zwembaden en o.a. het verder ontwikkelen van het Diekhuus. Koester dorpsraden, wees zuinig op de zondagsrust, de natuur en het unieke landschap en voer een behoedzaam financieel beleid.

Samenwerken

De Vos (Vitale Kernen) schetste dat het politieke landschap op het eiland is bijgesteld. Er is met de stembusuitslag een meer zuivere afspiegeling van de inwoners ontstaan, waardoor tegenstellingen tussen partijen zullen afnemen. Het vertrouwen in elkaar daar gaat het om. Wij zijn geen voorstander van oppositie en coalitie. Wel dient er een politiek fundament te zijn. Wij zullen onze kritische houding handhaven. Wat krom is, is krom en wat recht is is recht. Gepleit wordt om het bestaande beleid en nieuw beleid te laten aansluiten bij de geactualiseerde beleidskaders in het coalitieakkoord. Gebiedsontwikkeling Oude- en Nieuwe-Tonge oppakken, veroorzaakte overlast compenseren. Laten we op diverse fronten zoeken naar coöperatieve samenwerking.

Groene gemeente

Mevrouw Both (CDA) stipte aandachtspunten aan: Respijtzorg en de blijverslening, duurzaamheid, actueel nu de hoofdlijnen van het klimaatakkoord zijn bepaald en de gemeenten een grotere rol hierin krijgen en blijf inzetten op een groene gemeente met veel mogelijkheden voor buitenrecreatie en speelplaatsen voor de jeugd. Versterk de recreatie eilandelijk, dus ook naar het midden en oosten van de gemeente. Bereikbaarheid en mobiliteit zijn accenten. Voorkom verpaupering, bouw in de kernen naar behoefte, waarbij voldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn en blijven.

Dus doorgaan

Het klonk vele keren. Mevrouw Rijerkerk (VVD) benoemde een beleidsveld en gaf gelijk het advies aan: 'Doorgaan er mee'. Wel een kritische beschouwing, maar verwijzend naar hetgeen in het coalitieakkoord al is opgenomen en dat in deze zittingsperiode dient te worden uitgevoerd. Betrek ondernemers bij het beleid, gaf ze aan. De financiën zijn op orde, er komt geen belastingverhoging, behalve trendmatig. Eilandmarketing scoort. Naamsbekendheid is en wordt vergroot. Wel nadruk op accenten rond de bereikbaarheid van het eiland en de veiligheid. Harmonisatie bij de voetbal (sport)clubs. Wens van een wedstrijd (zwem)bad. De ambities zijn er, de insteek is er, dus: Doorgaan er mee.

Zang en muziek tijdens Zomerconcert Haamstede

HAAMSTEDE- Op zaterdag 28 juli vindt er in de Hervormde Kerk van Haamstede een schitterend zomerconcert plaats.

Het programma bestaat uit zowel samenzang, muzikale intermezzo's, orgel- en piano-improvisaties. Medewerking aan deze avond verlenen Hendrik van Veen en Hugo van der Meij, op zowel orgel als piano. De orgelklanken worden muzikaal omlijst door de klanken van de harp, die bespeeld wordt door Maria Knops, de dwarsfluit die bespeeld wordt door Lianne Laurens en de trompet bespeeld door Frank Zuidijk.
Tijdens deze avond wordt een pauze gehouden, waar consumpties tegen een kleine vergoeding verkrijgbaar zijn.
De avond begint om 19.30 uur, toegang is gratis. Tijdens deze avond wordt gecollecteerd voor diaconaal gastenhuis De Oase voor hun nieuwbouw, Stephanos specifiek voor de weeskinderen in Malawi en De Schutse Gehandicaptenzorg voor de woonlocatie Oud-Vossemeer. Kortom: het is de moeite waard om deze avond in uw agenda te noteren. De organisatie van deze avond ligt in handen van Stichting Zeeland Zingt. Voor meer info over ons werk, verwijzen we u naar onze website www.stichtingzeelandzingt.nl.

Jeu de boules is trefpunt voor gezelligheid

Het LTC-complex aan de Klarebeekweg Ouddorp.

GOEREE-OVERFLAKKEE - Bijna iedereen die Zuid-Frankrijk als vakantiebestemming kiest, kent - zeker in de kleinere dorpen - het fenomeen Pétanque, bij ons in Nederland beter bekend als Jeu de boules. Op pleinen, meestal in het centrum van het dorp, beoefenen vooral senioren met grote passie deze volksactiviteit. Ook op hoog niveau koesteren de Fransen deze sport. Gerekend naar het aantal leden, is de Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal de achtste sportbond van het land met 500.000 leden. De sport kent nationale, regionale en internationale competities en kampioenschappen en er zijn professionele spelers die in speciale stadions, boulodrômes, hun vaardigheden tonen.

Door Jaap Ruizeveld

Voor Jeu de boules behoeft men overigens niet naar de mediterrane gebieden af te reizen. Ook op ons eigen eiland wordt met veel plezier deze sport beoefend. In Ouddorp (8 banen) en in Melissant en Middelharnis, beiden 6 banen, kan men zich als lid aanmelden bij clubs die onderdeel uitmaken van een grotere lokale vereniging. In Ouddorp en Melissant is dat respectievelijk bij de LTC (Lawn Tennisclub) in deze badplaats en in Melissant bij TC Melissant. In Middelharnis maakt de Jeu de boulesclub onderdeel uit van korfbalvereniging Good Luck. Los daarvan is er jaarlijks in De Langstraat een grastoernooi op het veldje bij de Keet.

Mix-toernooi aan Binnenweg Melissant.
Ook de bestuursleden in Ouddorp mengen zich in de strijd.
De Jeu de boulers van Bonne Chance Middelharnis.

Ouddorp

Voorzitter Willem van der Linde van de Jeu de boules-afdeling LTC Ouddorp heeft zich samen met secretaris Gerard van Rijt en Marius Witte in een schaduwrijk plekje genesteld om leden in te schrijven die op een zonovergoten dinsdagmiddag naar het park Klarebeek zijn gekomen voor een onderlinge wedstrijd. "Wij hebben rond zeventig leden, in leeftijd variërend van 50 tot midden 80, die wekelijks één of meerdere keren hun boules werpen. Op onze acht banen heerst sfeer en gezelligheid. Geen bondscompetitie, wel onderlinge toernooien met de clubs in Melissant en Middelharnis. Wij organiseren jaarlijks het eigen clubkampioenschap en tal van sfeervolle wedstrijden, zoals een Ladies-day", vertelt Van der Linden.

Jaarlijkse topper

Per baan kunnen 4 tot maximaal 6 personen hun boules werpen (doublet of triblet). Spelregels van de NJB-bond zijn leidend. Het but wordt uitgegooid en alle deelnemers werpen hun boules vanuit de cirkels. De duur van een wedstrijd varieert. Heeft een deelnemer als eerste de 13 punten behaald, dan is er een winnaar. Spannend? Jazeker. Regelmatig wordt de meetstok gebruikt om te bekijken welke bal nu het dichtst bij het but ligt. Sportiviteit heerst. Belangstellenden kunnen vanaf het terras alle verrichtingen volgen. Het AH-Badgastentoernooi (vanaf eind deze maand) is een jaarlijkse topper", zegt Van der Linden.

Dat wordt gelijk gespeeld met het tennisevenement. Weet je dat ons toernooi erg populair is? Zo komt er uit Middelharnis jaarlijks een groep spelers met caravans naar een recreatiepark en verblijft daar dan de hele speelweek. Dat is toch leuk? Inschrijven kan nog tot 20/21 juli via tel. 06-21427761. Ieder speelt tenminste drie partijen. En er is een winnaars- en verliezerspoule. Maximaal kunnen er 80 spelers meedoen. Nog een kenmerk van het Jeu de boules? "Het elkaar ontmoeten. Sociale contacten zijn zo belangrijk, zeker bij het ouder worden. Laat jongeren ook eens komen kijken. Je weet niet wat je mist," prijst Van der Linden zijn Jeu de boules in Ouddorp aan.

Melissant

In Melissant wordt gespeeld op zes banen van Jeu de boulesclub 'Les Boules de Chevres' aan de Binnenweg. De naam is een vrije (Franse) interpretatie. Biologisch niet verklaarbaar, maar verwijzend naar de geschiedenis van Melissant als toenmalig genoemd Geitendurp, een grappige naam. Jan Koppelman is contactpersoon en tevens wedstrijdsecretaris voor de Regio. Daarin zijn clubs vertegenwoordigd uit dorpen rond Rotterdam, Hoeksche Waard en Voorne-Putten. In de wintermaanden wordt in Melissant op dinsdag- en zaterdagmiddag gespeeld. In de rest van het jaar op dinsdag- en vrijdagavond. "Een aantal leden van de tennisclub deed in 2006 een voorstel om naast tennis ook een Jeu de Boules afdeling op te richten. Dat werd overgenomen en men begon met een twintigtal deelnemers. Inmiddels staan er 40 leden geregistreerd", vertelt Koppelman.

Ontspannen

"Het is voor ons een gezellig tijdverdrijf. Een ontspannen samenzijn. Het versterkt sociale contacten. Dat past goed op het eiland. Wij zijn wij niet aangesloten bij de landelijke bond waar je met allerlei voorschriften te maken hebt omtrent clubgebouw en noem maar op. Dus wij spelen geen competitie in districtsverband. Organiseren met de eilandclubs elk jaar onderlinge toernooien. Er wordt een eilandkalender opgesteld. Zaterdag 30 juni was ons mixed toernooi. Liefst 52 personen hadden zich hiervoor aangemeld. Dat is echt de top van onze banencapaciteit", vertelt Koppelman. Waar komt de populariteit van het spel vandaan? Ach, vakantiegangers zijn enthousiast als ze bijvoorbeeld in Frankrijk op pleintjes en op campings het balspel beoefenen. Dan wil je dat graag ook in je eigen dorp op het eiland spelen". De Jeu de boules heeft een eigen commissie en een vertegenwoordiger in het bestuur van TC Melissant.

Middelharnis

De afdeling Jeu de boules (Bonne Chance), onderdeel van korfbalvereniging Good Luck in Middelharnis, heeft in Dirk Jansen een enthousiaste promotor. Met verve brengt hij de activiteiten over het voetlicht. Hij vertegenwoordigt als hoofd Jeu de boules de belangen van de afdeling binnen de overkoepelende grote korfbalvereniging Good Luck. "Onze leden komen zeker twee keer in de week naar het zes banen tellende complex aan de Oostplaatseweg. Wij hebben 45 geregistreerde leden. Wij hopen op een uitbreiding met nog 2 banen", zegt Dirk. Er zijn contacten met de gemeente om daarvoor mogelijk medewerking te verkrijgen."Kijk, het gaat bij onze Jeu de boules-activiteiten in de eerste plaats om het onderhouden van sociale contacten. Onze leden zijn senioren. Het is voor hen belangrijk om elkaar te ontmoeten en het spel te spelen. Uiteraard wil een ieder graag winnen, dus gezonde strijd. Het is ook een goede insteek om op gevorderde leeftijd in beweging te zijn en te blijven. Gezelligheid is troef. Na het spelen blijft men nog wel na om onder genot van een 'versnapering' met elkaar te praten. Dat verstevigt een onderlinge band".

Toernooien

Er zijn op ons eiland regelmatig onderlinge ontmoetingen en wedstrijden met de clubs in Melissant en Ouddorp. Zo waren we begin deze maand op het mixed-toernooi in Melissant en gaan met een flinke deputatie jaarlijks naar Ouddorp, om daar een week deel te nemen aan het AH-Badgastentoernooi. De kalender vermeldt dit jaar bij Bonne Chance een mixed-open op 25 augustus; de clubkampioenschappen in de maand september en op 13 oktober een mosseltoernooi. In november/december worden een snert- en een glühweinevenement georganiseerd. De sfeer is ontspannen. Prima. Jeu de boules is een uiterst zinvolle tijdsbesteding, vindt Dirk Jansen.

Nieuwe uitgave van literair tijdschrift van De Reizende Dichters

GOEREE-OVERFLAKKEE - 'Het kind in mij' is het thema van de nieuwe uitgave van literair tijdschrift o-o-go van 'De Reizende Dichters.'

De foto op de cover van Jaap Peeman laat een lief straattafereel zien in Dieppe in Frankrijk. Kinderen raken ons hart aan, hun mildheid waarmee zij vergeven. Zo blij als een kind worden, spontaan in emoties. Iedere volwassene heeft nog ergens 'het kind in zich' zitten, soms onder de oppervlakte, maar soms ook onder dikke lagen 'volwassenheid'. Vaak keren de herinneringen aan hun jeugd pas terug als zij oud worden en inzien hoeveel dikdoenerij en onechtheid die volwassenheid met zich meebrengt.
Fred Hoogervorst herinnert zich de geur van de groentesoep op zaterdagmiddag in de woonkamer. Frouke Bienefelt vertelt over groeipijntjes die verdwijnen en blijven. Magda Haan wilt haar 'kind' niet kwijt, ook niet bij bejaard zijn. Niels Snoek beschrijft het onschuldige kijken, maar ook het oude beest aan de ketting. Catherine van Vliet verwondert zich dat haar kleinzoon van zes maanden al lid is van de bieb. Anne Hanse geeft een hand aan die lieve kleine meid. Greta Lugtmeier schrijft dat het soms een worsteling is van een klein meisje naar een krachtig en fiere vrouw. Marian Kortekaas schrijft over een kleine meid met een guitig snoetje, die achter vlinders aan huppelt. Mieke van den Tol 'haar kind' tilde haar uit het slob bij ups en downs en dan kon ze er weer tegen.

o-o-go is een tijdschrift voor mensen die Nederlandse poëzie en proza willen lezen. Soms zullen de lezers worden verrast in Flakkees dialect (Ouwdurps of Plaets en wat daartussen ligt).
o-o-go verschijnt 4 keer per jaar en kost € 3,50 per nummer. Een jaarabonnement € 12,– ; een buitenlandabonnement € 18,50. Zie website: oogo.cultuurpleingo.nl.

Laaggeletterdheid actief bestrijden

GOEREE-OVERFLAKKEE – Met de Kadernota 2019, de algemene beschouwingen van de politieke fracties, vier insprekers en een in de oordeelvormende- en besluitfase overvolle agenda, worstelde de gemeenteraad zich donderdagavond tot 00.00 uur naar het zomerreces. Oppositiepartij PvdA (Eijkenduijn) diende liefst 10 moties in, waarvan er na enige tekstuele aanpassingen en een schorsing 4 werden overgenomen, 1 werd ingetrokken en 5 werden verworpen.

Door Jaap Ruizeveld

Unanieme steun was er voor de PvdA-motie om onderzoek in te stellen naar mogelijkheden om laaggeletterdheid actief te bestrijden. Op het eiland zou het gaan om 3700 personen (8-11 %). Er was een kleine meerderheid om de wethouder te vragen bij de stad Deventer na te gaan hoe daar een proef werkt met bijverdienen in de bijstand. We gaan met dit onderwerp zorgvuldig om, verzekerde Bruggeman. Steun was er voor het verzoek aan het college om te handhaven in situaties waarbij arbeidsmigranten met te veel personen in één huis zouden verblijven. Het college verzekerde dat bij elk signaal daaromtrent direct wordt opgetreden. Tenslotte werd bij het onderwerp armoedebeleid positief ingestemd met een integrale aanpak en het bevorderen van grote toegankelijkheid van voorzieningen voor kinderen. Gestreefd wordt naar een percentage bereik van 80 procent.

Kees Tanis exposeert winterlandschappen

OUDDORP - In alle jaren dat de VVV in Ouddorp in 't Blaeuwe Huus gelegenheid biedt aan 'kunstenaars' of creatieve eilanders om te exposeren, zijn er al enorm veel mooie schilderijen, beelden, houtsnijwerk, etc. tentoongesteld. Heel divers en vaak verrassend!

In de maand juli exposeert Kees Tanis uit Ouddorp zijn schilderijen. Inderdaad: Ouddorpers die Kees Tanis heten, daar zijn er meerdere van en daarom de hartelijke uitnodiging om te komen kijken naar zijn winterlandschappen, vaartuigen en zeker ook naar de 'vrouw met omslagdoek', waarvan hij aangeeft het heel mooi te vinden om "de nuance in een lichaam" weer te geven op doek.
Kees Tanis schrijft dat hij zijn hele leven met of op schepen zijn brood heeft verdiend. Op zijn 23e had hij zijn eerste eigen sportvisvaartuig en vanaf 1987 tot 2013 zijn eigen visserijbedrijf. In 2001 startte hij al met schilderen, maar pas in 2015 volgde hij een schilderscursus bij Atelier het Schuurtje in Rockanje en sindsdien schildert hij in de winter soms wel 10 uur per week en geniet daarvan met volle teugen!
't Blaeuwe Huus is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur en op zaterdag van 9.00-16.00 uur.

Zomerserie

Deze zomer bezoekt correspondent Jaap Ruizeveld mensen die bijzondere activiteiten doen. In de tweede aflevering komen drie Jeu des Boulesverenigingen aan het woord.

Goeree-Overflakkee startpunt voor Elfwegentocht Zuid-Holland

GOEREE-OVERFLAKKEE - Op vrijdagochtend 13 juli kwam de Elfwegentocht naar Goeree-Overflakkee. Bij het zonnepark in Ooltgensplaat gaf wethouder Arend-Jan van der Vlugt het startsein voor de duurzame tocht door Zuid-Holland. De Elfwegentocht doet elke provincie in Nederland aan. Het doel is om mensen bewust te maken van de mogelijkheden van fossielvrij reizen en om de overstap naar schone energie te versnellen.

Op Goeree-Overflakkee staat duurzaamheid hoog in het vaandel. In 2020 verwacht het eiland op basis van wind-, zon- en getijde-energie ruim te kunnen voorzien in haar eigen energiebehoefte. Om in de jaren daarna zelfs energieproducerend te worden. De positie die Goeree-Overflakkee heeft als duurzame koploper, betekent dat het eiland ook fungeert als duurzame proeftuin voor Nederland. Goeree-Overflakkee werkt samen met diverse partners aan oplossingen en kansen binnen de duurzame ontwikkeling en de energietransitie.

Record elektrisch laden

Vanaf Ooltgensplaat vertrekken twee medewerkers van de gemeente Goeree-Overflakkee met een elektrische auto richting Wolvega. De auto is herkenbaar aan het 'Goeree-Overflakkee mijn eiland!' logo en de boodschap 'Goeree-Overflakkee, een eiland waar je energie van krijgt'. In Wolvega gaan tachtig elektrische auto's een wereldrecord 'tegelijkertijd opladen' proberen te vestigen.

Grootste duurzame parade

Op 14 juli wordt de tour afgesloten met de grootste parade van futuristische voertuigen van de wereld ooit, ook hier doet Goeree-Overflakkee aan mee! Rijkswaterstaat sluit maar liefst 13,5 km snelweg af voor de Parade. Én de naastgelegen vaart! Ruimte dus voor duizenden fietsers, steppers, auto's, zonneboten, bussen, vrachtwagens en wat je maar kan bedenken. De tocht start in de ochtend op de N31 en eindigt met een groot feest in Leeuwarden. Als resultaat een vermelding in het Guinness Book of Records. Aan het einde van de parade kunnen de deelnemers met elkaar duurzame ideeën uitwisselen en voorbeeldprojecten laten zien aan de geïnteresseerde aanwezigen.

De Elfwegentocht

De Elfwegentocht is bedacht door studenten en scholieren uit Friesland om te laten zien dat fossielvrij reizen nu al mogelijk is, met als doel een duurzame toekomst. De Friese jeugd wil een duurzaam Friesland, zonder klimaatverandering en mét een Elfstedentocht! Daarom reist de Elfwegentocht tot en met 14 juli zonder een druppel benzine of diesel door alle provincies van Nederland.

Meer informatie

NPO2 doet elke avond rond 22.30 uur verslag van de Elfwegentocht. Kijk voor meer informatie over de Elfwegentocht op www.elfwegentocht.nl.

Oppositiepartij PvdA komt met tien moties bij Kadernota

GOEREE-OVERFLAKKEE – Met de Kadernota 2019, de algemene beschouwingen van de politieke fracties, vier insprekers en een in de oordeelvormende- en besluitfase overvolle agenda, worstelde de gemeenteraad zich donderdagavond tot 00.00 uur naar het zomerreces.

Door Jaap Ruizeveld

Oppositiepartij PvdA (Eijkenduijn) diende liefst 10 moties in, waarvan er na enige tekstuele aanpassingen en een schorsing 4 werden overgenomen, 1 werd ingetrokken en 5 werden verworpen. De discussie rond de Kadernota, die een voorloper is richting de Begrotingsbehandeling dit najaar, gaf weinig vuurwerk in de politieke beschouwingen.

Wethouder Bruggeman ontraadde de meeste moties. Vanuit de opgestelde items in het coalitieakkoord, wordt op diverse fronten waarover de moties handelden namelijk al ingezet. Daarom zijn gevraagde onderzoeken overbodig. De portefeuillehouder opteerde voor uitvoeringen. Het doen in plaats van onderzoeken die tijd vergen en waarvan een positieve uitkomst onzeker is. De fractie Vitale Kernen gaf duidelijk support aan de insteek van de wethouder boven het indienen door de PvdA van de veelheid aan moties. Eijkenduijn trok de motie over 'Het geheim van Flakkee', om een rapportage op te stellen over de status van drugs- en drankgebruik van jongeren, in. Dit na het college-antwoord dat er een nieuw beleidsplan wordt opgesteld met daarin lokale cijfers. Het project is in werking.

Laaggelettterdheid

Unanieme steun was er voor de PvdA-motie om onderzoek in te stellen naar mogelijkheden om laaggeletterdheid actief te bestrijden. Op het eiland zou het gaan om 3700 personen (8-11 %). Er was een kleine meerderheid om de wethouder te vragen bij de stad Deventer na te gaan hoe daar een proef werkt met bijverdienen in de bijstand. We gaan met dit onderwerp zorgvuldig om, verzekerde Bruggeman. Steun was er voor het verzoek aan het college om te handhaven in situaties waarbij arbeidsmigranten met te veel personen in één huis zouden verblijven. Het college verzekerde dat bij elk signaal daaromtrent direct wordt opgetreden. Tenslotte werd bij het onderwerp armoedebeleid positief ingestemd met een integrale aanpak en het bevorderen van grote toegankelijkheid van voorzieningen voor kinderen. Gestreefd wordt naar een percentage bereik van 80 procent.

Beiaardconcert door Boudewijn Zwart

GOEDEREEDE - Deze zomer organiseren de gemeente Goeree-Overflakkee en de Stichting Goereese Gemeenschap een aantal beiaardconcerten op de beiaard in de toren.

Zaterdag 21 juli speelt beiaardier Boudewijn Zwart tussen 14.30 en 15.30 uur. Zwart is stadsbeiaardier van onder andere Amsterdam, Dordrecht en Gouda. Hij studeerde hoofdvak piano aan het Sweelinck-conservatorium te Amsterdam en beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort. Hij is stadsbeiaardier van o.a. Amsterdam, Dordrecht, Gouda en Schoonhoven. Daarnaast is hij werkzaam als organist, pianist en componist. Zijn spel is op meerdere cd's vastgelegd. Onder de titel 'Bell Moods' reist hij door heel Europa met zijn eigen ontworpen rijdend Concert Carillon en treedt hij op in samenspel met verschillende muziekformaties (zie ook www.bellmoods.com).

Column

Bekijk de Kwade Hoek eens van dichtbij!

De Kwade Hoek is bij velen die van 't eiland komen een begrip. Toch kom ik nog veel Flakkeeënaren tegen die het gebied niet kennen. Ja, de duinen en het strand, die weten ze wel te vinden. Maar het buitendijkse gebied aan de noordkant van Goeree is veel minder bekend.

Zonde eigenlijk, want dit is echt een heel bijzonder gebied. Dit duin- en kweldergebied van 374 ha. is één van de weinige gebieden die bij de aanleg van de Deltawerken buitendijks is blijven liggen. Hier hebben wind en zee vrij spel. Twee elementen die typerend zijn voor Goeree-Overflakkee en die ervoor zorgden dat dit gebied met hoge natuurwaarden is ontstaan.

Natuurmonumenten richt zich met haar natuurbeheer op behoud en ontwikkeling van dit sterk door zee beïnvloedde natuurlijk kustduinlandschap. Onze inzet is beperkt tot de duinvalleien en een deel van de kwelder. Deze kwelder of schor bevindt zich aan de oostkant van de strandvlakte, waar de zee via twee kreken in het gebied kan stromen. Het is een buitendijks gelegen grasland, dat regelmatig bij hoogwater vanuit zee onder water loopt. We maaien de duinvalleien regelmatig en het gemaaide gewas wordt gehooid of op een andere manier afgevoerd. Op deze manier vindt verschraling plaats en omdat we niet bemesten, vermindert het aantal voedingsstoffen in de bodem en daar profiteren juist een aantal bijzondere planten van. Samen met de kreken die hier doorheen lopen, is dit een ideaal broed- en rustgebied voor weidevogels, zoals tureluur en grutto. Jaarlijks broeden tussen de 30 en 40 vogelsoorten op de Kwade Hoek.

Met name de overgangen van zout naar zoet zorgen ervoor dat hier planten voorkomen zoals zeekraal, zeeaster, echt lepelblad, heemst en heelblaadjes. Maar ook vleeskleurige orchis, rietorchis en rode ogentroost zijn niet zeldzaam.

Door de Kwade Hoek kun je heerlijk struinen over verschillende paden. Het ene moment loop je tussen manshoge struiken, het andere moment kijk je uit over een immense strandvlakte. Afgelopen zaterdag liep ik hier met een fotografe en zeven deelnemers te zoeken naar mooie plaatjes voor een fotografieworkshop. De meesten kwamen niet van hier, maar vanuit de Randstad. Op de vraag 'Wat heb je vandaag geleerd?' antwoordde een mevrouw dat ze vooral had 'leren kijken'. Kijken om je heen en je bewust zijn dat zo veel moois zo dichtbij kan zijn. Dat vond ik toch wel de ultieme oneliner van die middag. Dus ben je nog nooit in de Kwade Hoek geweest? Wacht niet langer en kom dit ongerepte gebied van dichtbij bekijken!

Tip: Op zaterdag 28 juli kun je het gebied op een wel heel bijzondere manier bezoeken, namelijk met een Landrover. Ga mee met de Go Wild excursie en laat je verrassen door de duinen van Goeree en de Kwade Hoek. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.natuurmonumenten.nl/goeree/agenda.

Ingestuurd

Vakantiegevoel

'De Ouddorpse meeuwen eten nog net niet uit je hand!' schrijft Petra de Vries bij haar originele strandfoto.

Vrijdag in de krant

Oud & Wijs Cor en Annie Struik-Maliepaard

Oud & Wijs

Nieuwe serie over vluchtelingen op het eiland