info@eilandennieuws.nl
t. 0187 74 54 50

Dinsdag Eilanden-Nieuws

9 juni 2015

Dinsdag Eilanden-Nieuws 9 juni 2015


Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: info@eilandennieuws.nl of 0187-745450

Burgemeester zegt tegen veteranen: "Schrijf je belevenissen van je af"

Veteranenmiddag VGO, burgemeester met zijn gasten onder wie directeur VI Markus en veterane Wagenaar. Foto Wim van Vossen Fotografie

MIDDELHARNIS - "Veteranen uw aanwezigheid toont aan dat uw militaire inzet weliswaar achter u ligt - en voor een aantal van u zelfs al vele jaren - maar dat de tijd uw onderlinge verbondenheid en solidariteit niet heeft aangetast. U was maten en u zult dat ook blijven. Gezamenlijk beleefde militaire ervaringen staan immers garant voor een hechte onderlinge band. U hoeft elkaar niets uit te leggen. U kent elkaars gevoelens en emoties. Het koesteren van die verbondenheid is dan ook een meerwaarde van deze gemeentelijke Veteranendag". Dit zei Frank Markus (directeur VI Kapitein ter Zee) zaterdagmiddag tijdens de bijeenkomst van de veteranenvereniging Goeree-Overflakkee.

Door Jaap Ruizeveld

Eén dag en 71 jaar na D-Day ontmoetten de eilandelijke veteranen en hun partners elkaar in het gemeentehuis in Middelharnis. Als welkome gasten van het gemeentebestuur onder leiding van waarnemend burgemeester Lokker. Bij het begin van de bijeenkomst werd één minuut stilte in acht genomen ter herdenking van de ontvallen veteranen. "Ook in 2015 neemt Nederland nog steeds deel aan militaire operaties binnen en buiten Europa", gaf de heer Markus aan. "De huidige inzet verschilt op veel punten van die ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, de strijd in Nederlands Indië, Korea en Nieuw-Guinea. Toen namelijk werden veel dienstplichtige militairen ingezet, terwijl vandaag de dag de Nederlandse krijgsmacht volledig is gevuld met vrijwilligers.

Veranderd

En niet alleen de achtergrond van de militair is veranderd. Kritiek van vooral oudere veteranen heeft ook geleid tot een veel betere voorbereiding op en een verbeterde begeleiding tijdens uitzending en na terugkeer. De succesvolle strijd van vooral de Indiëveteranen voor erkenning en nazorg komt de veteranen van nu ten goede. En er is daarbij niet alleen oog voor de betrokken militair, maar nadrukkelijk óók voor zijn of haar thuisfront", aldus Markus. Voor de meerderheid van de veteranen is een uitzending een positieve ervaring. Maar er zijn ook de beschadigde veteranen. Die hebben ons geleerd dat de schaduwkant van militaire inzet soms een leven lang kan duren. Er is een groep uitgezonden militairen die geen afstand meer kan nemen van hun uitzending bijvoorbeeld omdat ze lichamelijk of psychisch gekwetst raakten.

Lees verder op pagina 3.

GOEREE-OVERFLAKKEE – Raadsfractie ChristenUnie diende donderdagavond een motie in over een niet op de agenda opgenomen onderwerp en wel over de dumpactie van Greenpeace in de Noordzee (het gooien van stenen in een gebied om het vissen te belemmeren dan wel onmogelijk te maken). De fractie verzoekt het college met klem er bij Greenpeace op aan te dringen deze destructieve actievorm niet meer toe te passen. Tevens om de organisatie op te roepen een andere vorm van actie voeren te hanteren. Of, beter nog, vooral met de visserijsector in gesprek te gaan zodat standpunten niet verharden maar wellicht dichter bij elkaar kunnen komen.

Overwegingen

De fractie stelt in haar overweging bij de motie dat de vissers voor hun visserijactiviteiten in de betreffende gebieden beschikken over vergunningen en dat de visserij in de gemeente een belangrijke economische factor is, die niet alleen zorgt voor werkgelegenheid maar ook de gemeente op de kaart zet. Bovendien wijst de fractie er op dat de visserijsector, zeker op ons eiland, zich zeer innovatief ontwikkeld en met nieuwe vangstmethoden werkt die duurzamer zijn en minder milieubelastend.
Wethouder Van der Vlugt gaf aan dat vanuit het Platform Visserij al een brief naar de staatssecretaris is verzonden over dit onderwerp. Een extra brief van de gemeente vond hij uitstekend. Alle fracties stemden voor de motie, met de aantekening dat Eijkenduijn (PvdA) al balancerend tegen stemde.

GOEREE-OVERFLAKKEE - De SGP-fractie stelt Daan Markwat kandidaat als nieuwe wethouder voor de gemeente Goeree-Overflakkee. Bij benoeming wordt hij daarmee de opvolger van Piet Koningswoud die onverwacht op 14 april overleed.

Door Jaap Ruizeveld

Raadslid Daan Markwat is 42 jaar en woont in Dirksland. Hij is bijna 10 jaar actief in de politiek. In 2006 werd hij raadslid en daarna fractievoorzitter van de SGP in de voormalige gemeente Dirksland. Hij behartigde de portefeuille Grondgebied en Economische Zaken, waaronder ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en milieu. In de huidige gemeente Goeree-Overflakkee is dat aangevuld met bestuurlijke zaken, openbare orde en veiligheid. Daan Markwat is directeur en mede-eigenaar van IC-Automatisering BV en volgde de studierichting bedrijfskunde aan de universiteit van Wageningen.

SGP-fractievoorzitter in de volksvertegenwoordiging van Goeree-Overflakkee, Kees van Dam, geeft aan dat hij blij is dat de vacature op deze wijze kan worden ingevuld. "Wellicht heeft de procedure tot kandidaatstelling wat meer tijd gevraagd dan verwacht. Daarbij heeft uiterste zorgvuldigheid centraal gestaan. Zwaar heeft meegewogen het respect voor Piet Koningswoud, die ons helaas ontvallen is, en zijn portefeuille die hij beheerde".

Nieuw raadslid                                                                                                                                

De installatie zal naar verwachting in de raadsvergadering van donderdag 9 juli plaatsvinden. Deze bijeenkomst wordt zoals gebruikelijk gehouden in het Bestuurscentrum Het Rondeel. De 27-jarige Hendrik Herweijer, werkzaam als jurist directie Bestuursrechtspraak Raad van State, zal Daan Markwat opvolgen in de gemeenteraad. Hendrik Herweijer was van maart 2010 tot en met december 2012 raadslid in de voormalige gemeente Dirksland.

2 / 24

Agenda

Dinsdag 9 juni

OUDDORP – Inloop De Boei in 'de Overkant', Dijkstelweg 33. Vanaf 10.00 uur inloop. Kruidenwandeling o.l.v. Myra Terpstra. www.deboeigo.nl

Donderdag 11 juni

DIRKSLAND – Snuffelloods Het Lôôsje. Korteweegje 30. (elke donderdagmorgen) van 9.00 tot 12.00 uur.

Donderdag 18 juni

DIRKSLAND – Snuffelloods Het Lôôsje. Korteweegje 30. (elke donderdagmorgen) van 9.00 tot 12.00 uur.

Zaterdag 20 juni

ACHTHUIZEN – Tweedehands kledingverkoop. Schaapsweg 25. Van 10.00 uur tot 16.00 uur. Tweedehands kledingverkoop. Dameskleding, kinderkleding, schoenen en accessoires. Opbrengst gaat naar goede doelen: Carina Saarloos in Mali(www.carinainmali.nl) en stichting MMI(www.mmint.nl).
OOLTGENSPLAAT - Repaircafe Ooltgensplaat geopend: elke derde zaterdag van de maand van 10.00 uur tot 14.30 uur. Locatie: Fort Prins Frederik, Havendijk 16.
NIEUWE-TONGE – Schuurverkoop van artikelen uit grootmoederstijd. Gratis koffie/thee. Groeneweg 35, tel. 0187-651638

Dinsdag 23 juni

OUDDORP – Inloop De Boei in 'de Overkant', Dijkstelweg 33. Dagje uit. Meer info: www.deboeigo.nl

Donderdag 25 juni

DIRKSLAND – Snuffelloods Het Lôôsje. Korteweegje 30. (elke donderdagmorgen) van 9.00 tot 12.00 uur.

Vrijdag 26 juni

OUDDORP – Hervormde Kerk. Zangavond met medewerking van Christelijk gemengd koor "Jeduthun" o.l.v. Jan Wisse en Christelijk Jong Gemengd Koor "Marcando" uit Nieuw Lekkerland. Aanvang 19.30 uur.

Zaterdag 27 juni

NIEUWE-TONGE – Rommelmarkt Hervormde Gemeente. Aanvang 9.00 uur in en rond Hervormd Centrum Elim.

Donderdag 2 juli

OUDDORP – Hervormde Kerk. Donderdagavond-orgelconcerten door professionele organisten. Aanvang 19.00 uur. Jan Bezuijen voor en met kinderen van groep 7 en 8.

DIRKSLAND – Snuffelloods Het Lôôsje. Korteweegje 30. (elke donderdagmorgen) van 9.00 tot 12.00 uur.

Zaterdag 4 juli

DIRKSLAND – Snuffelloods Het Lôôsje. Korteweegje 30. (elke eerste zaterdagmorgen van de maand) van 9.00 tot 12.00 uur.
MIDDELHARNIS – Repaircafé. Elke eerste zaterdag van de maand van 10.00 tot 13.00 uur. Locatie: Kringloop centrum Goed voor Goed, Simon Stevinweg 49.
MIDDELHARNIS - Straatverkoop Oost Voorgors van 9.00 tot 15.00 uur.

Donderdag 9 juli

DIRKSLAND – Snuffelloods Het Lôôsje. Korteweegje 30. (elke donderdagmorgen) van 9.00 tot 12.00 uur.

Donderdag 16 juli

OUDDORP – Hervormde Kerk. Donderdagavond-orgelconcerten door professionele organisten. Aanvang 20.00 uur. Entree € 10,-. Kinderen t/m 15 jaar gratis. Rinus Verhage.
DIRKSLAND – Snuffelloods Het Lôôsje. Korteweegje 30. (elke donderdagmorgen) van 9.00 tot 12.00 uur.

Zaterdag 18 juli

OUDDORP – Hervormde Kerk. Inloop orgelbespelingen door predikanten en organisten. Aanvang 14.15 uur. Einde 15.15 uur. Ds. C.J. Droger.
OOLTGENSPLAAT - Repaircafe Ooltgensplaat geopend: elke derde zaterdag van de maand van 10.00 uur tot 14.30 uur. Locatie: Fort Prins Frederik, Havendijk 16.

Donderdag 23 juli

DIRKSLAND – Snuffelloods Het Lôôsje. Korteweegje 30. (elke donderdagmorgen) van 9.00 tot 12.00 uur.

Kunstwerken zijn beeldbepalend in fraaie tuin achter de Westduinen

Bij de opening van de beeldentuin, Arthur Broek en Sasja Broek-Goedbloed met wethouder Gerrit de Jong.

GOEREE-OVERFLAKKEE - Een stralende zon, tropische temperaturen en 20 enthousiaste kunstenaars uit binnen- en buitenland die, in afwachting van de openingshandeling door wethouder Gerrit de Jong van de gemeente Goeree-Overflakkee, zich verkoelend hadden teruggetrokken onder het bladerendek van imponerende bomen. Dat vormde vrijdagmiddag het decor in de beeldentuin van Stasja Broek-Goedbloed en Arthur Broek aan de Dijkstelweg pal achter de Westduinen in Ouddorp.

Tekst en foto's: Jaap Ruizeveld

En, omdat deze wethouder, in tegenstelling tot raadsleden die bij een bezoek aan de badplaats het spoor kwijt raken, wel direct naar de locatie koerste, kon de happening op het geplande tijdstip starten. De beeldentuin Achter de Westduinen is een particulier initiatief van Stasja en Arthur. Kent geen commerciële opzet en ontvangt geen subsidies. Stasja verwelkomde de bezoekers. Ruim twee jaar is aan het project gewerkt en dat vergt energie. Maar de blijdschap over het resultaat overwon zichtbaar de vermoeidheid van alle verrichtte voorbereidingen. Om contacten te leggen was in de afgelopen periode een groot aantal musea en ateliers bezocht. Nu kon het toegangshek worden geopend.

Trots

Wethouder De Jong feliciteerde Stasja en Arthur met de beeldentuin. "Het gemeentebestuur is best trots als particulieren deze stappen durven zetten. Kunst krijgt op het eiland een steeds belangrijker podium. Dat is voor onze bewoners aantrekkelijk maar het voegt opnieuw ook iets toe, laat ik het een pareltje noemen, aan het voorzieningenaanbod van ons recreatieve- en toeristische pallet. Zeker als naast vaste kunstwerken er ook wisselende en vernieuwende exposities gehouden worden. Immers dan blijft de belangstelling voor een bezoek voortgaan".
Met het voorlezen van een passend gedichtje werd het inleidend deel afgerond en begon de rondleiding.

Kijkplezier

Aan de hand van een plattegrond, een leidraad, worden de bezoekers door de prachtige tuin, omsloten door zandwallen, in feite naar de kunstwerken gebracht. Fraai opgesteld en in goed evenwicht maken de kunstwerken deel uit van de gecreëerde ruimte. De tuin is een prettige beschutte plek. Toegankelijk en tastbaar. Zelfs een meditatiehoekje, een vijver vol met kwakende kikkers en een uitkijkpost met zicht op de Westduinen en daarin beeldbepalend op afstand de Ouddorpse vuurtoren, maken onderdeel uit van de rondwandeling. Voor liefhebbers is er veel kijkplezier. Wel wordt op een beetje voorzichtigheid aangedrongen omdat sommige kunstwerken kwetsbaar zijn. Het Zuid-Hollands Landschap verleende toestemming voor het plaatsen van enkele kunstwerken buiten de tuin.

Faciliteiten

Voor de bezoekers die van kunst houden en er graag iets bij te drinken hebben is een verblijf in het tuinrestaurant aan te raden. Er is een kleine maar verrassende kaart, met bijvoorbeeld lunchgerechten bereidt met biologische ingrediënten uit eigen tuin of van leveranciers uit het dorp en van het eiland. Naast de tuin, de kunstwerken en het restaurant wordt een aantal activiteiten aangeboden zoals groepsarrangementen, vergaderaccommodatie en workshops. Locatie: Dijkstelweg 58 in Ouddorp. Geopend tot medio september op donderdag, vrijdag en zaterdag van 11.00 – 17.00 uur. Entree 5 euro p.p. Inclusief gratis kop koffie / thee. Eén euro van het entreegeld wordt bestemd voor een goed doel.

Vervolg van de voorpagina

Zij hebben recht op voortdurende steun en alle zorg die ze nodig hebben en die steun krijgen ze, verankerd in de Veteranenwet. Ondersteund door het Veteranenloket met al haar partners. En door u als collega veteranen onderling", besloot Markus.

Pak de pen

Wnd-burgemeester Lokker vond het een eer om de Veteranenvereniging Goeree-Overflakkee deze middag te mogen ontvangen. In zijn toespraak gaf hij een positief signaal dat de landelijke overheid, weliswaar wat laat, nu toch een goed veteranenbeleid voert. Er is een Veteranenwet. Een van de hoekstenen van het veteranenbeleid is het bevorderen en uitdragen van erkenning voor veteranen. De huidige aandacht en waardering van de Nederlandse samenleving dragen sterk bij aan het gevoel van erkenning onder veteranen. Uit een van de vorige gemeenten had de heer Lokker een boekje meegebracht waarin college-veteranen belevenissen en verhalen hadden opgetekend. Hij deed de suggestie om dit ook op Goeree-Overflakkee te activeren. "Dus veteranen pak de pen en schrijf je belevenissen van je af".

Indrukwekkend

Veel indruk maakte Rinke Wagenaar, een jonge vrouwelijke veteraan, die haar ervaringen deelde over haar missie in Afghanistan. Vanaf het moment van de voorbereiding tot haar terugkeer. Ze vertelde dat de Taliban uit grote delen verdreven was maar nu weer is teruggekeerd. Zelfs in het dorp waar Rinke Wagenaar met haar eenheid op missie was geweest.

Ontspannen sfeer

Uiteraard was er deze middag ook ruime gelegenheid voor informatie bij de stand van het Veteraneninstituut (met o.a. documentatie, boekjes folders ) en voor ontspannen onderlinge contacten. De gemeente verzorgde perfect de catering, de consumptieve mogelijkheden en centraal ter afsluiting de gebruikelijke rijsttafel. Secretaris Van Rij van de VGO had in deze bijeenkomst zich vooral gericht op jeugdige veteranen met het verzoek om zich als lid van de vereniging te aan te melden. Na een kleine teruggang is het ledental weer op 56 aangeland. Maar dat is slechts een kwart van het totale aantal veteranen dat in onze gemeente woont. VGO zou het ledental graag omhoog brengen.
Als dank aan een ieder die aan deze succesvolle bijeenkomst had bijgedragen waren er bloemen. Daarbij ook voor burgemeester Ada Grootenboer. Info: Veteranen Goeree-Overflakkee (locatie Raadhuisstraat 1 Middelharnis), tel.0187 605044.

Bomvolle haven tijdens Menheerse Havendag

MIDDELHARNIS - Afgelopen weekend was er van alles te beleven in en rondom de haven van Middelharnis. Vrijdag overdag volgden leerlingen uit groep zeven een educatief programma met de titel 'Klaar voor Vertrek!' De openingsceremonie werd vrijdagavond een paar uur uitgesteld in verband met de hevige regenval. Nadat de lucht was opgeklaard werd het evenement alsnog geopend met de demonstratie van een flyboarder en de vlootshow. Op zaterdag was het een drukte van belang in en rondom de haven van Middelharnis. Er waren tal van activiteiten zoals de historische schepen in de haven, op afstand bestuurbare zeilbootjes, de kermis, een braderie, oude ambachten en nog veel meer.

Jubileumconcert Door Eendracht Verbonden

STELLENDAM - Het Christelijk mannenkoor "Door Eendracht Verbonden" uit Stellendam geeft op zaterdag 13 juni haar eerste van de twee jubileumconcerten in verband met het 25-jarig jubileum. Het concert wordt gegeven in de grote kerk van Dirksland en begint om 19.30 uur. De entree is gratis, er is wel een collecte voor Stichting OZO (Onderling Zorg Oekraïne). Naast de bekende Sander van den Houten, die het orgel en de piano bespeelt, is ook het ensemble "Festivo" van de partij ( cello, violen, hobo en dwarsfluit) voor begeleiding van een aantal nummers. Het concert staat onder leiding van Corné de Geus. Op het programma staan verschillende psalmen en geestelijke liederen die het koor in de voorbije 25 jaar heeft gezongen. Ook is er ruimte voor samenzang. Van dit concert worden opnames gemaakt die zullen worden samengevoegd met eerder die dag opgenomen nummers op de uit te brengen jubileum-CD. De opening, meditatie en sluiting wordt verzorgd door Ds . B.D. Bouman uit Stellendam.

Wedvluchten PV De Reisduif

SOMMELSDIJK - E23 Vierzon 6 juni gelost: 6.45 uur; deelnemers:14 duiven: 188; weer: noord-westen wind.

J. de Blok (5/6) 1 10 16 34 42; P. van Moort (5/10) 2 11 15 38 46; Comb. v.d. Sluys (2/6) 3 47; J. van Alphen (6/16) 4 13 28 33 35 39; A. v.d. Linde (1/2) 5; Yvonne en Cor Kleijn (8/20) 6 8 9 12 19 20 22 26; M.A. van Nimwegen (5/12) 7 14 21 31 41; Appel Vis van Heemst (7/35) 17 18 25 27 32 43 44; Cor en Yvonne Kleijn (6/33) 23 29 30 36 37 45; P.G. van den Boogert (1/23) 24; D. Maliepaard (1/13) 40.

V23 Peronne 6 juni; gelost: 7.30 uur; deelnemers:11; duiven: 134; weer: noord-westen wind.
P. van Moort (9/10) 1 2 3 5 10 18 19 27 28; Yvonne en Cor Kleijn (3/13); 4 12 24; J. de Blok (3/9) 6 13 26; J. van Alphen (6/14) 7 8 9 15 20 31; A. v.d. Linde (3/6) 11 14 32; M.A. van Nimwegen (3/10) 16 22 23; Comb. v.d. Sluys (6/12) 17 21 25 30 33 34; Appel Vis van Heemst (1/42) 29.

Zomerfeest op Hernesseroord

MIDDELHARNIS - Zaterdag 13 juni is het weer zover. Op die dag is er van alles te beleven voor jong en oud tijdens het jaarlijkse Zomerfeest op het terrein Hernesseroord in Middelharnis. Het doel van het feest is om een leuke dag te organiseren voor cliënten van Zuidwester en omwonenden, maar ook om de integratie met het eiland Goeree-Overflakkee te bevorderen. Het Zomerfeest is van 10.00-16.00 uur en iedereen is van harte welkom.

Tijdens het Zomerfeest zijn er diverse demonstraties denk aan streetdance en karateschool Kiyozumi. Om 13.00 uur treedt huisband 'De Roffels' op. Naast het programma staan er 50 kramen met onder andere sieraden, tassen, verse kruudplaetjes, HaRa en Jafra artikelen en worden er producten verkocht die gemaakt zijn door de dagbestedingslocaties van Zuidwester. Ook de kwekerij waar je planten en kruiden kunt kopen is tijdens het Zomerfeest geopend. Daarnaast kun je gratis je gezondheid laten controleren in de CZ-gezondheidsbus.

Tijdens het Zomerfeest is er een kofferbakverkoop. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Je kunt je hiervoor inschrijven via zomerfeest@zuidwester.org. De kosten voor een plaats zijn € 5,- (incl. een kopje koffie/thee).
Voor de kinderen is er ook van alles te beleven. Zo is de kinderboerderij open, is er een springkussen, een grabbelton en kunnen de kinderen geschminkt worden.
Tijdens het Zomerfeest is er van alles te beleven voor jong en oud.

Middagconcerten Magnificat

HELLEVOETSLUIS - Tijdens de Vestingcode Hellevoetsluis (13 juni) zijn er verschillende voorstellingen te bezoeken. Vocaal Ensemble 'Magnificat' uit Middelharnis zal onder leiding van Rinus Verhage haar enthousiaste bijdrage leveren aan dit culturele evenement.

Het koor heeft de Sint-Anthonius van Padua kerk aan de Opzoomerlaan in Hellevoetsluis tot haar beschikking, waar 's middags om half 2, half 3 en half 4 een kort concert gegeven zal worden. Wim Diepenhorst begeleidt het koor op het orgel en twee stukken van J. Rutter worden door Marya Heij op cello muzikaal omlijst. In deze korte concerten zal het koor o.a. muziek ten gehore brengen die hemelhoog juicht (Lobet den Herrn, J.S. Bach) maar ook muziek die in de diepte is geboren (Out of the deep, J.Rutter). Het karakter van de Vestingcode nodigt uit om op zaterdagmiddag 13 juni de Sint-Anthonius van Padua kerk binnen te lopen en u muzikaal te laten meevoeren op de rijke klanken van een van de gratis concerten.

Blijde gezichten bij Brandweer Sommelsdijk

SOMMELSDIJK - Afgelopen vrijdagavond hebben ruim 20 cliënten van verschillende instellingen namens 'de Klup' een top-avondje gehad bij de brandweerkazerne in Sommelsdijk. Ondanks de regen mochten ze spuiten met een brandweerslang, meerijden met de brandweerwagen en na afloop nog een frietje met een snack.

Historie herleeft in Sommelsdijk

SOMMELSDIJK – Wie zichzelf eens lekker wil onderdompelen in historische sferen, moet op zaterdag 13 juni zeker de historische markt in het centrum van Sommelsdijk bezoeken. Het groots opgezette evenement met voor elk wat wils is een onderdeel van het jubileumprogramma van Sociëteit Rethorica, die in 2015 vijfhonderd jaar bestaat.

Door Kees van Rixoort

Rethorica is een sociëteit met historie, dat is duidelijk. In het jubileumjaar staat die historie centraal, net als de historie van het dorp Sommelsdijk. "Wij bestaan vijfhonderd jaar en willen iets doen voor de bevolking. Daarbij zetten we de geschiedenis van de sociëteit en het dorp op de kaart", zegt Hein Mijs, de Prinsche van Sociëteit Rethorica. Dat dit op 13 juni gebeurt in de vorm van een historische markt is niet voor niets. De markt van Sommelsdijk bestaat al sinds eind vijftiende eeuw. Het dorp heeft altijd, meer dan vijf eeuwen lang, een markt gehad. "Wij willen bij de bevolking van Goeree-Overflakkee belangstelling wekken voor de geschiedenis van de Middeleeuwen tot nu."

Dat gebeurt op een zonder meer aantrekkelijke en gevarieerde wijze. Het is bijna onmogelijk het hele programma van de historische markt op te sommen. Wat in ieder geval genoemd moet worden is de aanwezigheid van figuren uit de historie van Sommelsdijk, onder wie François van Aerssen, Hobius de Krijger, Jacob Bane, Elise van Calcar en Jacoba van Beieren.

Chirurgijns

Twee gezelschappen brengen de geschiedenis letterlijk tot leven. 'Die Landen van Herwaerts Over' is een genootschap dat de Middeleeuwen laat zien, voelen en ruiken. Dit gebeurt zo waarheidsgetrouw mogelijk. Niet minder tot de verbeelding sprekend is het optreden van het Middeleeuws Genootschap Monnickendam. Dit genootschap is gespecialiseerd in medische zaken. Iedereen met een pijntje, een misselijkheid, een vervelende puist, zwaarmoedigheid of gewoon een kater, kan bij de geneesheren en chirurgijns uit Noord-Holland terecht. Het genootschap waarschuwt voor kwakzalvers, die wellicht ook op de markt te vinden zijn, om daar "voor veel euro's hun ranzige smeersels aan te bieden".

De bezoeker van de historische markt krijgt voorts, geheel in de traditie van Rethorica, toneel voorgeschoteld. Het landjuweeltje – een wedstrijd die de rederijkers al hielden – bestaat uit vier stukken: Met Herten Minnende Goeree-Overflakkee, Het verwaande varken, Godelieve en de Draak en Met herten minnende. Wie het mist, heeft nog een kans, want er zijn twee voorstellingen op 13 juni.

Wat staat er nog meer op het programma? Te veel om op te noemen. Nou vooruit, een kleine greep dan: hout draaien en been bewerken (door Bikkel en Been), optredens van de muziekgroep Met Zak en As (West-Europese volksmuziek op traditionele instrumenten), korven vlechten (door imkers), manden maken, kantklossen, potten bakken, ganzen drijven, historisch goochelen en oude maritieme ambachten (door Zeeuws Welvaren). De mensen van Breicafé Steekje Los schuiven aan om sokken te breien. Dat dit precies op World Wide Knit in Public Day gebeurt, is natuurlijk een mooie bijkomstigheid. Op de markt zijn ook streekproducten te koop.

Scholenproject

Dat is allemaal op zaterdag 13 juni. De avond ervoor, vrijdagavond 12 juni, is er al een soort opwarmertje. In Nieuw Rijsenburgh wordt dan bekendgemaakt wie de prijswinnaars zijn van het door de Rabobank gesponsorde scholenproject (zie kader). Ook zijn de werkstukken die avond te zien. De avond begint om 19.00 uur en wordt opgeluisterd door het blokfluitensemble van Elly Bakker. Iedereen is welkom, net zoals op de historische markt een dag later, waar een deel van de bevolking zal rondlopen in kleding van toen.

Jubileumjaar Rethorica

Het jubileumjaar van Sociëteit Rethorica startte op 11 april 2015 met een indrukwekkende openingsceremonie in de hervormde kerk te Sommelsdijk. Diverse sprekers en musici zorgden voor een stijlvol geheel, dat niet snel vergeten zal worden.

Een tweede onderdeel van het jubileumjaar was het project voor de twee basisscholen in het dorp: de School met de Bijbel en de J.C. van Gentschool. De leerlingen beeldden historische figuren uit, maakten wapenschilden, schreven toneelstukjes die ze ook opvoerden, maakten filmpjes en deden nog veel meer creatieve dingen. Allemaal in het teken van vijfhonderd jaar Rethorica. De resultaten zijn op vrijdagavond 12 juni te zien in Nieuw Rijsenburgh. Dan vindt ook de prijsuitreiking plaats. Een jury heeft zich namelijk gebogen over de creatieve resultaten van het project.

Het jubileumjaar van Rethorica krijgt een vervolg op Open Monumentendag, zaterdag 12 september. Dan zijn twee schuttersgilden uit het Brabantse Aarle-Rixtel present in Sommelsdijk. Verder staat een grote gezamenlijk gildemaaltijd in de Voorstraat op het programma en zal bij de Sommelsdijkse haven een kunstwerk worden onthuld.

Op 30 oktober geven organist Paul Kieviet en fluitiste Elly Bakker een concert. De muziek uit de laatste vijfhonderd jaar staat daarbij centraal. Plaats van handeling is de hervormde kerk van Sommelsdijk.

De afsluiting van het feestjaar van Rethorica is op 26 november. Dan zal de jarige sociëteit ook een boek over de eigen geschiedenis en die van Sommelsdijk ten doop houden.

Veel belangstellenden voor opening beachclub-resort op Punt-West

GOEREE-OVERFLAKKEE – Niets was aan het toeval overgelaten. Alle faciliteiten waren tot in de puntjes geregeld. Honderden genodigden waren donderdagmiddag, velen in automobielen van de hogere prijsklasse, naar beachclub Werelds aan het strand op de Punt West in Ouddorp gekomen om met eigen ogen de metafoor te aanschouwen die daar in een twaalftal weken was geproduceerd. Wethouder Arend-Jan van der Vlugt verklaarde de beachclub officieel voor geopend. Een creatie waar directeur/eigenaar Michel Schreuders samen met zijn compagnon Joost Maarschalkerweerd de scepter zwaait. Een culinair hoogstandje, een luxe ambiance aan het Grevelingenmeer waarvoor radio/tv en fotograferende en schrijvende pers uitgebreid was komen opdraven. Zon overgoten. Met speedboten bij de steigers. Wat wil je nog meer?

Door Jaap Ruizeveld

Het was, zoals dat nu eenmaal plaatsvindt, een grootschalige gebeurtenis waar je bij moest zijn. De place to be, zoals dat in goed Nederlands wordt aangeduid. Ook een 'Zien en gezien worden'- happening. Met talrijke coryfeeën die hun opwachting maakten en die zich graag breed lieten portretteren door de landelijke media. Eigenlijk ontbrak de spraakmakende Jord Kelder, maar met Harry Mens (RTL - Businessclass ) was het, zo vond een aantal gasten, het ook goed toeven. Als je het allemaal zo op je laat inwerken dan is het moeilijk te bevatten dat hier, zelfs voor Nederlandse begrippen en dus zeker ook voor Ouddorp, een staaltje ondernemerschap is vertaald in een tastbaar product dat de Kop van Goeree en het aangrenzende Zeeuwse gebied, opnieuw stevig op de kaart zet. Lokale eilandelijke bedrijven vonden elkaar. Durfden de uitdaging aan. Zorgden (en zorgen) voor stevige werkgelegenheid. Dat is belangrijk in een voorzichtig herstellende economie.

Michel en Miranda Schreuders, wethouder Arend-Jan van der Vlugt, Jan Tieleman en Thijs Zeelenberg.
Er waren tal van coryfeeën aanwezig bij de opening, zoals Harry Mens.

Pleisterplaats

Projectontwikkelaar Thijs Zeelenberg vertolkte de sfeer die menigeen uitte. "Het lijkt of je in het buitenland bent. Maar het is Ouddorp. De pleisterplaats voor de toekomst. Hier kan je elkaar ongedwongen en in intimiteit ontmoeten. Het gebouw en uiteraard de gerechten lenen zich daarvoor. We hebben een punt op de kaart gezet. De Punt, een middelpunt voor de regio. Met een hotel en beach resort die kwaliteit uitstralen. Gebleken is dat de belangstelling nu al zo overweldigend groot is dat je zeker de komende weken echt zal moeten boeken". Zeelenberg gaf tenslotte een 'çhapeau' aan alle betrokkenen bij het project. "Durf en kracht om het te kunnen verwezenlijken". Volgend jaar vindt de totale afronding en oplevering van het beachressort Punt West plaats (de final party) en daarvoor werd nu al een ieder uitgenodigd.

Voor vriendenprijsje

Jan Tieleman (Tieleman Keukens) kon ook niet op het podium ontbreken. Hij schetste zijn betrokkenheid vanaf de beginfase van de ontwikkeling van het project. Wees op de insteek om bij uitvoering en realisering gericht eilandelijke ondernemingen te betrekken (centraal Van den Nieuwendijk en onderaannemers) en toonde zich trots met het uiteindelijk resultaat. Samen met 'goede zakenvrienden Cor en Frans' die voor een vriendenprijsje wilden instappen is het gelukt. Dat stemt tot tevredenheid, zei de ondernemer. Natuurlijk stond Michel Schreuders in het middelpunt van de aandacht. Hij was er zichtbaar door geëmotioneerd. "Geniet van dit alles", wenste hij de gasten toe.

Voegt kwaliteit toe

Wethouder Arend-Jan van der Vlugt was blij met het project dat nu op de Punt nagenoeg is gerealiseerd. " Het voegt kwaliteit toe aan onze regio. Belangrijk voor onze toeristisch-recreatieve insteek op Goeree-Overflakkee en op Schouwen-Duiveland. In dit gebied hebben wij als gemeenten plezierige contacten en werken constructief samen bij de ontwikkeling en realisering van duurzame projecten". Nog even een stukje historie, zei de wethouder. " In 2007, ik was toen bestuurder in de gemeente Goedereede, ontmoette ik Thijs Zeelenberg en vernam zijn plannen om – aan het eind van zijn carrière als architect / ontwikkelaar - nog één groot project op ons eiland te realiseren. Nou dat gaat dus niet gebeuren want met Brouwerseiland staat binnenkort een nieuw fenomeen alweer in de startblokken. Dit beachresort, duurzaam en ingepast in het landschap is mogelijk gemaakt door de inbreng van veel instanties die de handen in een hebben geslagen. Dat is een compliment waard. En dat geldt ook voor de wijze van invulling. Lokale ondernemingen gingen aan de slag en 35 werknemers vinden hier hun job. Veel succes", wenste de wethouder aan directie en team van Werelds aan het strand.

Kernactiviteiten

ACHTHUIZEN

Tweedehands kledingverkoop

Zaterdag 20 juni van 10.00 uur tot 16.00 uur is een tweedehands kledingverkoop aan de Schaapsweg 25 te Achthuizen. Dameskleding, kinderkleding, schoenen en accessoires zijn er te koop. Geniet van een bakje koffie met taart op het boerenerf. Opbrengst gaat naar goede doelen: Carina Saarloos in Mali(www.carinainmali.nl) en stichting MMI(www.mmint.nl).

Avondvierdaagse

Maandag 15 juni t/m donderdag 18 juni is er weer de avond4daagse van Achthuizen. Zoals gewoonlijk zijn er drie afstanden; 2,5 - 5 - 5 en 10 km. Inschrijven op 15 juni vanaf 18.00 uur vanaf 't Buurthuus. Start is om 18.30 uur voor alle afstanden. Inschrijfgeld is € 3,50.

DIRKSLAND

Rollatorspreekuur

Vrijdag 12 juni van 10.30 tot 11.30 uur wordt er een rollator- en hulpmiddelenspreekuur gehouden. Kom vrijblijvend langs om uw vragen te stellen over het gebruik of aanschaf van hulpmiddelen of voor kleine reparaties aan uw rollator. Ook kunt u gratis uw evenwicht laten testen. U bent van harte welkom in de Reginahof bij Careyn. De fysiotherapeut en ergotherapeut staan voor uw klaar. Voor informatie kunt u bellen met 06 10557185.

Rommelmarkt in Victoriahal

Zaterdag 13 juni is weer de maandelijkse rommelmarkt in de Victoriahal aan de Philipshoofjesweg. Dit is de laatste markt van het seizoen. De start is 10.00 uur en om 15.00 uur wordt de rommelmarkt afgesloten. De toegang is gratis.

GOEDEREEDE

Nordic walking met natuurgids

Op de woensdagen 17 juni en 9 september kunt u van 19.00 tot 20.30 uur wandelen met natuurgids en nordic walkinginstructeur. De ervaren natuurgids staat af en toe letterlijk met u stil om te vertellen over het werkelijk unieke gebied met schorren en slikken, een eeuwenoud cultuurlandschap, zeldzame planten en het rijke zeeleven. Na afloop wordt u een kopje koffie of thee aangeboden. Deelname bedraagt € 7,50. Vertrek Hondsweg 13 te Goedereede "Oostdijk". Poles zijn beschikbaar. U kunt zich opgeven via Therapie- en bewegingscentrum Goeree, tel 0187-498555 of per e-mail: info@therapie-goeree.nl

Vrijmarkt bij de haven

Zaterdag 13 juni organiseert de Oranjevereniging van Goedereede weer een Vrijmarkt op de Markt en langs de Haven van Goedereede. De vrijmarkt wordt gehouden van 10.00 tot 15.00 uur. De verkoop van spullen is toegestaan in aangegeven plaatsen van 3 x 3 meter. De huur voor zo'n plaatsje is € 1,00 voor leden van de Oranjevereniging en € 6,00 voor de niet-leden. Opgeven kan tot vrijdag 12 juni 2015 bij Leon van den Berg, 0187-843014 of lvdb.lvdb@icloud.com.

Stilte- en bezinningswandeling

Goedereede Counseling organiseert stilte- en bezinningswandelingen in het waterwingebied bij de Hondsweg in Goedereede. Start is elke donderdagavond in juni om 19.00 uur nabij de Theetuin de Halve Maan. "Heerlijk de rust in de natuur hier in de duinen en op het strand." Dit was een van de opmerkingen van de deelnemers van de wandeling van afgelopen donderdag. Goedereede Counseling heeft, 11, 18 en 25 juni wandelingen uitgezet die in het teken van stilte en bezinning staan. Een uitdaging om stil te worden of te zijn, maar heel goed om te ervaren. De afstand is maximaal 4 kilometer. Wilt u deze uitdaging aangaan, dan kunt u zich aanmelden via e-mail: krientje@goedereedecounseling.nl of bij Willy Koppenol telefoon 06 22331819. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met aanvullende informatie. Er zijn geen kosten aan deze activiteit verbonden.

Opbrengst rommelmarkt

De op 23 mei gehouden rommelmarkt rondom de haven van Goedereede heeft netto ruim € 10.000,00 voor het goede doel opgebracht. Het bedrag is dit jaar bestemd voor mensenrechtenorganisatie International Justice Mission, die wereldwijd opkomt voor slachtoffers van allerlei vormen van gewelddadige onderdrukking. Alle sponsors die financiële steun of spullen hebben geschonken ten bate van deze rommelmarkt en allen die hebben meegewerkt vooraf of op de dag zelf worden door de organisatie bedankt voor de geweldige inzet.

HERKINGEN

Zendingsverkoping

Zaterdag 13 juni wordt er van 10.00 tot 14.00 uur een zendingsverkoping gehouden bij de kerk van de Ger. Gemeente, Onderlangs 6, in Herkingen. De bekende dingen zoals crea artikelen, kraam(cadeautjes), 2e hands- en nieuwe boeken, eigengebakken lekkernijen, lappen stof, kaas, Beeren textiel, enz. zijn te koop. Maar ook zijn er een rommelkraam, 2e hands hoeden van Crea veertje, schoonmaakartikelen van HomeProfit en er is een patatkraam waar heerlijke verse patat en snacks worden gebakken! Voor de kinderen is er een workshop waar een lekker boeket gemaakt kan worden.

MIDDELHARNIS

Bingomiddag

De activiteitencommissie van het Ouderenwerk houdt op woensdagmiddag 24 juni een bingo voor jong en oud in het Wijkcentrum aan de Doetinchemsestraat. Iedereen is van harte welkom op deze middag in het Wijkcentrum. Om 13.00 uur gaan de deuren open voor de bezoekers, de eerste ronde begint om 13.30 uur. Een kopje koffie of thee wordt u gratis aangeboden. De 9 ronden Bingo kosten u € 4,50, inclusief de koffieronden. En wegens succes, ook weer een vluggertje met grote prijs voor €1,- . Er loopt een verloting tussendoor met 6 loten voor € 2,50. Meer info: tel. 483366.

Rommelmarkt Rubensplein

Zaterdag 13 juni van 09.00 - 17.00 uur is er rommelmarkt op het Rubensplein. Wilt u meedoen, neem dan contact op met Astrid Bliek, 0187 - 79 50 16 / a.bliek90@upcmail.nl

Fietstocht ANBO

De ANBO Midden- en Westflakkee houdt op zaterdag 4 juni een fietstocht. De kosten zijn voor leden € 7.50 en voor niet leden € 10.00 te voldoen bij vertrek Hiervoor krijgt u onderweg 1x koffie/thee met gebak en fruit voor onderweg. En aan het eind van de tocht krijgt u nog van de ANBO een drankje aangeboden. De tocht start om 12.30 uur vanaf Tieleman Keukens Korendreef 15 in Middelharnis naar Dirksland. Via het nieuwe fietspad gaat men naar Stellendam waar bij de Paddenstoel van de koffie/thee met appeltaart wordt genoten. Via de slikken van Flakkee gaat de tocht richting restaurant 't Anker in Dirksland, wat het eindpunt van de tocht is. Mocht het ongunstig weer zijn dan wordt de tocht uitgesteld. Deze beslissing wordt genomen 's morgens voor vertrek om 10.00 uur. Voor nadere informatie en aanmelding kunt u zich richten tot Marrie Breeman tel: 0187-484559 of Lenie Leijdens tel:0187-669550.

OUDDORP

Youth Event: Gods Love Never Fails

De voorbereidingen voor het volgende Youth Event zijn al weer in volle gang. Op zaterdag 13 juni is iedereen van harte uitgenodigd voor het Youth Event in de Doopsgezinde Gemeente in Ouddorp. De zaal is geopend vanaf 19.00 uur en men start om 19.30 uur. De dienst begint met het aanbidden van God onder begeleiding van de band: Exalt. Gert Vischer zal meer vertellen over het thema: Gods Love Never Fails. Na de dienst is er gelegenheid om te blijven chillen op de jeugdzolder onder het genot van een hapje en een drankje. De toegang voor het Youth Event is gratis. Meer info via facebookpagina www.facebook.com/jeugdwerkdgo of stuur een mail naar dgo.youthevent@gmail.com.

Praise: Zingen uit liefde voor God

Op zondagavond 14 juni om 18.30 uur in de Doopgezinde Gemeente, Dorpstienden 3 te Ouddorp is er de jaarlijkse praise-avond. Dit jaar is het thema: 'Zingen uit liefde voor God'. "Zingen om iedereen te laten weten hoeveel Hij van u en mij houdt. Ook zingen over ónze liefde voor God en onze naaste", aldus de organisatie. Dit wordt gedaan met oude bekende en nieuwe liederen. Van "Mijn Jezus ik hou van U" tot "Familie" en van "Liefde was het" tot "Als een liefdeslied is hier mijn leven".

Boeken- en rommelmarkt

In de loods van Bouwbedrijf van der Linde Zuidweg 3 wordt op zaterdag 13 juni naast de grote rommelmarkt ook een grote boekenmarkt gehouden. Veel boeken staan voor een opruimingsprijsje te koop van 8.30 tot 12.00 uur. Voor de nieuwe voorraad vraagt men weer boeken (vooral christelijke boeken) verder is er veel vraag naar tuin gereedschap. U kunt het brengen aan de Marijkeweg 1, tel. 06 - 26032013

Kringloopmarkt op 20 juni

Zaterdag 20 juni houdt de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp de jaarlijkse Kringloopmarkt, in de Ring in het dorpscentrum. Vanaf 08.00 tot 16.00 uur kan men naar hartenlust snuffelen in de vele kramen, die een groot assortiment te koop bieden. Boeken, bloemen en planten, groenten, antiek en curiosa, elektronica, handwerken en 2e hands kleding. Ook het rad van avontuur -met mooie prijzen- ontbreekt niet. Vanzelfsprekend is ook aan de inwendige mens gedacht. Op de gezellige terrasjes kan men even rusten en van consumpties genieten. Koffie, koek en cake, frisdrank, oliebollen en gebakken en gerookte vis. Voor de kinderen zijn er speciale activiteiten. Kom naar deze kringloopmarkt en weet dat een deel van de opbrengst bestemd wordt voor de jubilerende stichting Sjaloom Zorg.

OUDE-TONGE

Dagreisje ANBO Oostflakkee

Voor woensdag 24 mei wordt door de ANBO Oostflakkee een afwisselende dagtocht georganiseerd. De tocht gaat langs de Zuid-Hollandse kust en de boulevards van Scheveningen, Katwijk en Noordwijk met doorkijk op zee. Men vertrekt om 8.00 uur vanaf de RABO Bank in de Emmastraat, Oude-Tonge. De reis gaat richting Scheveningen voor de koffie met gebak. Na de koffie is er een rondrit langs de kustplaatsen. Aan het eind van deze rondrit is er het diner. 's Middags is er een rondvaart: de Hollandse meren-Molentocht en langs het beroemde Kaagdorp. Om ongeveer 19.00 uur hoopt men weer terug te zijn. De kosten van deze dag zijn € 55,00 niet leden € 60,00 Wie mee wil kan zich opgeven bij Ada: maandag 15 juni van 18.00 t/m 21.00 uur, tel. 641515 of per mail c.kik5@hotmail.com.

SOMMELSDIJK

Pannenkoekenrestaurant

Zaterdag 11 juli kunt u gezellig onbeperkt pannenkoeken komen eten bij familie de Boer aan de Bekadeweg 32 te Sommelsdijk. Daarmee steunt u de bouw van een dokterspost in Berzunti, Roemenië. Volwassen €5,- kinderen (t/m 12) € 3,- Ook uw auto kan gewassen worden. Vanaf 16.30 tot 19.30 uur. Aanmelden: 0187-482017 of geertje95@live.nl kijk ook op www.werkgroepzegveld.nl

Zomercompetitie Denk en Zet

De uitslagen van de 1e ronde van de Zomercompetitie van Damvereniging Denk en Zet was als volgt:
J. Kruik-J. v.d. Ouden         2-0
R. Jacobs-J. Flikweert                0-2
C. Boot-A. v.d. Veer                 2-0
A. Jelier-J. Jordaan                 1-1
H. Melaard-G. Kamp                 1-1
Afwezig: J. van Hoorn en J.A. Dekker

Workshop in de Beweegtuin

De beweegtuin is een initiatief van Curamare in samenwerking met de stichting ZIJN,gemeente GO en de ANBO.
Deze beweegtuin is gelegen op het terrein van het woon-en zorgcentrum Nieuw Rijsenburg,Sperwer 271 in Sommelsdijk.Op 18 juni is er tussen 10.00 en 11.00 uur een "workshop",waarbij onder leiding van een deskundige,
kennis gemaakt kan worden met de toestellen van de beweegtuin. Alle toestellen zijn toegankelijk voor iedereen die nog goed ter been is. Na afloop is er een kopje koffie/thee in het restaurant van Nieuw Rijsenburg. U kunt zich voor nadere informatie of deelname melden bij Wim Stolk tel: 0187-603182. Het verzamelpunt op bovengenoemd tijdstip is aan de binnenzijde van de hoofdingang. De toegang is gratis voor leden van de ANBO.

Boterkoekactie

Deze zomer gaat er een jongerengroep van de Hervormde kerk te Sommelsdijk voor twee weken naar Oekraïne. Ze gaan de eerste week een kindertehuis opknappen en de tweede week kinderwerk bij een zigeunerkamp. Om de kosten van dit project te drukken wordt er zaterdagochtend 13 juni een boterkoekactie gehouden. In heel Sommelsdijk zal men langs gaan met boterkoeken van bakkerij Koese.

Buitenspeeldag bij De Zwaluw

Woensdagmiddag 10 juni is het nationale Buitenspeeldag. Van De Zwaluw doet men hieraan mee. Deze middag organiseren ze samen met sportteam GO. Het is voor de jeugd van 4 t/m 12 jaar en is van 14.00-15.30. Je krijgt aan het begin van de middag een stempelkaart en hiermee ga je alle spelletjes af. Zo is er bijvoorbeeld: steltlopen, sjoelen, voetballen, straattekenen, springkussen en nog veel meer. Tussendoor is er wat te drinken en een snoepje. Als de volle stempelkaart ingeleverd wordt krijgen de kinderen nog een kleinigheidje. Deelname is gratis.

Teaching English is…

GOEDEREEDE/DIRKSLAND - Woensdag 3 juni was een bijzondere dag voor de beide schoolteams van de Eben Haëzerschool in Goedereede Havenhoofd en de Prins Mauritsschool in Dirksland.

Na twee jaar studie Classroom English kregen de leerkrachten van beide scholen hun certificaat uitgereikt. In samenwerking met Early Bird, de landelijke organisatie voor meer, beter en vroeg Engels op school, werken beide scholen aan het neerzetten van kwalitatief hoogwaardig onderwijs in de Engelse taal voor alle leerlingen van groep 1 t/m 8. Want daarvoor doen ze het: de leerlingen. "Zij verdienen het om vroeg in aanraking te komen met Engels als wereldtaal. Zij komen als wereldburgers al in hun opleiding en studie in aanraking met Engels en hoe prettig is het dan als zij in een doorgaande lijn zich deze taal eigen leren maken", aldus de organisatie.

Het werd een middag vol interactie en vol energie die de teams op elkaar overbrachten. Het behalen van het certificaat past in de meerjarendoelstelling die de beide scholen hebben, namelijk, de erkende Early Bird certificering. Early Bird gebruikt hiervoor de Early Bird Kijkwijzer. De EarlyBird-Kijkwijzer is erkend door het Europees Platform als toetsinstrument om te bepalen of een school voldoet aan de landelijke eisen voor vroeg vreemde talen onderwijs. Deze erkenning is het bewijs van het kwaliteitsbeleid van EarlyBird scholen.

Wethouder zegt oplossing toe van parkeerdruk centrum Ouddorp

GOEREE-OVERFLAKKEE – Het Verkeersplan (VCP) Ouddorp 2 kon ook donderdag nog niet door de gemeenteraad worden vastgesteld. Er bleef veel onduidelijkheid bestaan over detailpunten. Talrijke vragen moeten nog door het college worden beantwoord en ook dan nog is het de vraag of over het plan op 18 juni direct kan worden besloten. Afronding lijkt te gaan in de richting van 9 juli.

Door Jaap Ruizeveld

Inspreker J. v.d. Bok, ondernemer aan de Ring in Ouddorp, maakte het met zijn betoog de raadsfracties ook niet gemakkelijker. Hij kondigde aan dat er onder alle betrokkenen een nieuwe OVO-enquête wordt gehouden over de visie op het afsluiten (geheel / gedeeltelijk) van de Ring, de rijrichting op de Achterweg en de parkeerproblematiek rond het dorpscentrum. Hij verwachtte binnen vier weken de resultaten. Een eerder onderzoek leidde tot verdeelde inzichten bij de ondernemers over wat er zou moeten gebeuren omdat. zo gaf de inspreker aan, de vraagstelling niet door een ieder juist was geïnterpreteerd. In zijn betoog drong de ondernemer aan op investering in parkeerfaciliteit. Er zou nooit serieus werk van zijn gemaakt, gaf hij aan.

Is wachten zinvol?

Als dat nieuwe onderzoek leidt tot een meerderheidsstandpunt en binnen enkele weken wordt aangedragen dan kunnen wij daar als informatie mee werken, suggereerde Tuk (ChristenUnie). Moet daar opgewacht worden? Volgens wethouder Trouwborst heeft nog nergens een VCP geleid tot een honderd procent support van ondernemers en bewoners. Volstrekte harmonie bestaat niet. Burgemeester Lokker onderstreepte dit. Toch moeten er de komende jaren investeringen worden gedaan en werken worden uitgevoerd. Dit om er voor te zorgen dat Ouddorp op infrastructureel gebied ook in de verdere toekomst - bij voortschrijdende ontwikkelingen – hiermee kan functioneren.

Parkeerdruk oplossen

Trouwborst zei dat in deze collegeperiode de parkeerproblemen in de badplaats zullen worden opgelost. Hij vertelde ook een gesprek aan te gaan met de eigenaar van een strook grond op de Goudsmine. Een locatie waar, al dan niet in samenhang met de activiteiten op de Dorpstienden, mogelijkheden liggen voor een parkeervoorziening. In het raadsdebat kwamen alle items weer op tafel. Waarom niet parkeren bij de HHG-kerk aan de Preekhillaan? De AH-parkeergarage wordt onvoldoende gebruikt. Als men het binnen de OVO niet eens wordt, wat is dan de aanpak? In grote lijnen kunnen de raadsfracties het plan wel ondersteunen, zeker als er de mogelijkheid blijft om tussentijds te evalueren na bepaalde invullingen. En tenslotte de langzaam-verkeersroute over Duynhille is een aangelegenheid in plan Ouddorp-Bad en komt niet in dit VCP-plan. De beraadslagingen worden voortgezet.

Feest bij Plattelands Jongeren Euro-Delta

GOEREE-OVERFLAKKEE - Op zaterdag 20 juni verzorgt afdeling Goeree-Overflakkee van de Plattelands Jongeren Euro-Delta een feestelijke dag om het 65-jarige bestaan van hun vereniging te vieren. Zij nodigen alle (oud-)leden uit om dit met hen te komen vieren.

In 1950 werd afdeling Goeree-Overflakkee van de Plattelands Jongeren Euro-Delta opgericht door enthousiaste jongeren. Zij zorgden ervoor dat de vereniging een toonaangevende jongerenvereniging op het eiland werd. De Jongeren organiseren diverse activiteiten voor iedereen van 16 jaar en ouder. Het idee dat je per se van agrarische afkomst moet zijn, of op de één of andere manier iets met deze sector te maken moet hebben, is al geruime tijd achterhaald. "Tegenwoordig is minstens de helft van de leden afkomstig van binnen de dorpsgrenzen, maar dat wil niet zeggen dat het platteland niet meer bij onze activiteiten betrokken wordt. Het is juist datgene wat ons allen bindt, het platteland van Goeree-Overflakkee!" aldus het bestuur.

Op 20 juni wordt er een feestelijke dag georganiseerd door de jubileumcommissie. Er staat onder andere een jubileum(puzzel)rit op het programma. Hierbij zal er via aanwijzingen een route over Goeree-Overflakkee gereden worden. Op verschillende boerderijen die gerelateerd zijn aan de vereniging, zal er een korte pauze gehouden worden. Zo zal er langs de boerderijen van oud-bestuursleden gereden worden en wordt er gestart en geëindigd op een van de vorige schuurfeestlocaties. Op elk van deze pauzeplekken kan een lokaal streekproduct genuttigd worden. Op deze manier zet de vereniging de producten van Goeree-Overflakkee op de kaart. Ook willen zij de ontwikkeling laten zien die heeft plaatsgevonden ten opzichte van de mechanisatie. Op elke locatie zullen er twee werktuigen geplaatst worden, één van 65 jaar geleden en één van nu. De deelnemers kunnen hier ook vragen over stellen en zo meer te weten komen over de werktuigen en de geschiedenis van de landbouw. Aansluitend aan de jubileumrit zal er een feestavond georganiseerd worden.

Wie deel wil nemen aan deze dag kan zich aanmelden door middel van een e-mail aan: Jubileumcommissie@pjflakkee.nl. Meer info op www.pjflakkee.nl.

Algemene Muzikale Vorming in het nieuwe schooljaar

GOEREE-OVERFLAKKEE - Speciaal voor jonge kinderen bestaat de mogelijkheid om Algemene Muzikale Vorming te volgen aan de Muziekschool Goeree-Overflakkee.

De lessen zijn bedoeld voor kinderen die in augustus beginnen in groep 4 van de basisschool. Met ingang van het nieuwe schooljaar wordt er dan weer begonnen met groepen van ongeveer 10 tot 15 kinderen die 45 minuten per week les krijgen. Het ontwikkelen van de elementaire muzikale vaardigheden staat centraal en de cursus is een goede vooropleiding voor het later leren bespelen van een instrument. Vooral spelenderwijs zullen de kinderen vertrouwd gemaakt worden met o.a. het notenschrift, de toonhoogtes, de maatsoorten, de ritmes, etc. Veel zingen, zelf muziek maken op het Orff-instrumentarium, naar muziek luisteren en met allerlei klankspelletjes aan de gang gaan maakt de lessen tot een leuke en leerzame belevenis.

De lessen van het nieuwe schooljaar starten op vrijdag 28 augustus 2015 en de kosten zijn € 180,00 per jaar.

Voor verdere informatie en opgave kunt u terecht op de website www.muziekschoolgo.nl .

SOMMELSDIJK - Op een prachtige dag vaarden 50 bewoners uit Woonzorgcentrum Nieuw Rijsenburgh en 50 vrijwilligers over de Linge. De deelnemers hebben genoten van het prachtige uitzicht op de rivier, de sluizen, de natuur en de mooi gebouwde villa`s. De vaartocht op dinsdag 26 mei werd begeleid door de geestelijke verzorger Dhr. T. Streefkerk, verzorgende Ina Kievit en de reisleiding was in handen van Lia Vervloet. De deelnemers vertrokken met drie bussen van Brabant Express vanaf Sommelsdijk naar Leerdam. Na het inschepen gingen om 12.00 uur de trossen los en kregen de deelnemers een heerlijke lunch. Na ruim drie uur varen vertrokken de bussen weer naar Goeree-Overflakkee. Het reisje is aangeboden door Diaconieën Stichting "De Vrienden van Nieuw Rijsenburgh" .

Genieten aan de oostkant van het eiland dankzij Waterpoort Armada

OUDE-TONGE- "De kop van ons eiland staat bekend om zijn mooie natuur en de vele recreatieve mogelijkheden. Toch is ook de oostelijke kant van het eiland zeer zeker de moeite waard". Aan het woord is Willem Noordzij uit Oude-Tonge. Sinds enige jaren is hij met zijn bedrijf Northside B.V. betrokken bij het project Waterpoort Armada. Waterpoort is een samenwerking tussen de provincies en de gemeentes, die grenzen aan het Volkerak Zoommeer. Onder de naam Waterpoort Armada zijn een reeks van activiteiten en initiatieven in gang gezet met als doel, meer beleving toe te voegen aan dit gebied en mensen te laten ervaren hoe mooi het eigenlijk is.

Door Mirjam Terhoeve

Zo'n vier jaar geleden werd Willem Noordzij benaderd door de toenmalige gemeente Oostflakkee om een evenementenbeleid en concepten te ontwikkelen, om daarmee het oostelijk deel van het eiland wat leuker te maken voor de bewoners en toeristen. Een vraag, waar Willem graag op in ging. "Met mijn bedrijf ben ik als event-broker, oftewel evenementenmakelaar, betrokken bij tal van zeer grote landelijke evenementen. Toch vond ik het meteen heel leuk om ook wat te doen voor mijn eigen woongebied. Omdat de gemeente Oostflakkee een samenwerking had met Waterpoort, heb ik het uitgebreid naar die hele regio. Dat bood immers veel meer mogelijkheden. De bindende factor is het Volkerak Zoommeer. Ook na de gemeentelijk fusie liep dit project gewoon door met als resultaat, dat de Waterpoort Armada in 2014 van start is gegaan met een promotie toer in de vijf havens van de deelnemende gemeentes.

Luchtfoto van het fort en in de verte Ooltgensplaat. Foto: Beeldbank Rijkswaterstaat

Voet/fiets veerpont en fietsroutes

"Ook dit jaar staan er weer tal van leuke activiteiten en initiatieven gepland, waarvan de bewoners en bezoekers van oostelijk Flakkee kunnen genieten", aldus Willem. "Eén daarvan is de voet/fiets veerpont, die van mei tot september vaart op het Volkerak. Het rondje begint in Dintelmond en gaat dan via Ooltgensplaat, Sluishaven en Benedensas, weer naar Dintelmond. Meevaren kan voor € 5,- per stop of € 20,- voor de hele ronde. Er zijn drie fietsroutes uitgezet, die men zelf kan combineren met de veerpont. De fietsroutes en de vertrek/aanlegtijden zijn te downloaden op de site en tevens verkrijgbaar bij diverse plaatselijke VVV's.

Voorstellingen en lesbrieven

"Waterpoort heeft tevens een educatieproject voor scholen opgezet, onder de naam 'De Held van Waterpoort'. Ook is er een lesbrief. Dit project vindt plaats op de scholen zelf met een film en opdrachten en het maken van een fotostrip. De voorstelling voor Goeree Overflakkee was op 3 juni op het Fort Prins Frederik voor basisscholen de Achtsprong uit Achthuizen en de Hoeksteen uit Ooltgensplaat, met het Meemaaktheater en de voorstelling 'De Held van Waterpoort'. De scholen worden ook gevraagd om met de leerlingen een fotostrip te maken om te exposeren op de slotmanifestatie 'Waterpoort Spraakwater' in Willemstad en Sluishaven.

Spraakwater

Aan de lokale bewoners van het waterpoortgebied wordt gevraagd hun persoonlijke verhaal te vertellen over of van het water. Of het nu gaat over de ramp van 1953 of de Getijdencentrale of over vissen op het Volkerak Zoommeer. Alle verhalen zijn welkom en worden gefilmd en verwerkt in de 360 film "Spraakwater". Iedereen, die een verhaal heeft of mensen kent met een mooi verhaal, wordt bij deze verzocht zich te melden via de site.

Slotmanifestatie

Tijdens de slotdagen 11,1 2 en 13 september zullen er in Willemstad en bij Sluishaven/Ooltgensplaat op monumentendag exposities en voorstellingen plaatsvinden met als thema "Verhalen van het Water". Dit wordt gekoppeld aan het thema van monumentendag 'Kunst en Ambachten'. Alle culturele instellingen worden gevraagd om binnen hun eigen projecten mee te doen en te participeren in de tentoonstellingen. Ook zij kunnen zich melden via de site".

"Naast dit alles zijn wij ook betrokken bij tal van andere activiteiten op het eiland", vertelt Willem tot slot. "Onze ambassadeur 'Pier De Poartere' bezoekt diverse evenementen. Zo was hij te zien zijn tijdens de Havendag in Middelharnis en de Oeltgendag in Ooltgensplaat.

Willem hoopt dat het project een bijdrage zal leveren aan een positieve kijk op het gebied rondom het Volkerak. "Er zijn leuke haventjes, mooie natuurgebieden, prachtige forten, denk aan Fort Sabina in Willemstad, die de moeite van het bezoeken waard zijn. Kortom, we mogen best trots zijn op deze kant van Goeree-Overflakkee".

Meer informatie over het project is te vinden en te verkrijgen via:
Website: http://www.waterpoort-armada.nl
info@waterpoort-armada.nl
Twitter: @WP_armada
Facebook: Waterpoort Armada

Eilandtour Goeree-Overflakkee wonen, welzijn en zorg

Wethouder de Jong met de award.

GOEREE-OVERFLAKKEE - Het bestuur van het Regionaal Zorgoverleg Goeree-Overflakkee organiseerde voor de zesde keer een reizend symposium, maar bleef dit jaar dichtbij huis met een 'eilandtour' langs 20 maatschappelijke projecten voor wonen, welzijn en zorg. Het Regionaal Zorgoverleg is de netwerkorganisatie van maatschappelijke instellingen en ondernemers die zich richten op de samenleving, zoals woningbouwverenigingen, hulpverleners, zorg-organisaties en welzijn. (www.rezo-goeree-overflakkee.nl)

Tekst en foto: Maria Evers

De deelnemers aan de REZO-eilandtour 2015 nomineerden Zorgboerderij De Mèkkerstee voor de REZO-trofee, na een bezoek aan meerdere zorglocaties op ons eiland. "Het was niet alleen een schitterende dag vanwege het weer, vooral ook door de passie, betrokkenheid en inzet die we overal voelden". In vijf groepen trok het gezelschap in personenbusjes over het eiland. Elke groep bezocht vijf of zes zorglocaties. Gertjan van der Valk (Fides Wonen) was onder de indruk van de veranderingen bij de door zijn groep bezochte instellingen. "Er wordt meer gedacht vanuit het waarom, vanuit het hart en het gevoel. Bij de Webego, de Mèkkerstee, de nieuwe Vliedberg, de wijkverpleging, in onze dorpskernen, de psychische zorg van Indigo. We zijn vandaag uitstekend geïnformeerd. Er is hart voor de zaak, voor de mens en voor de zorg."

Ines Pruijt (JSO) vertelde namens haar groep hoe ze de ogen van de cliënten van Gemiva zag stralen van passie bij hun daginvulling als concierge op de Bosseschool. "Zij betekenen veel voor de leerkrachten en de school. Een goede vorm van integratie." Het JAC zou ze wel een aanmoedingsprijs willen geven voor de passie, gedrevenheid en inzet om jongeren, een kwetsbare groep, te bereiken. Bij Webego viel het enthousiasme van de medewerkers op en de goede samenwerking met het bedrijfsleven om bijzondere producten te maken. Bij de dagbesteding in het Reginahof in Dirksland was een 'kippenvelmoment'. "Mensen ervaren hier dat ze niet alleen er voor staan en er wordt heel respectvol met ze omgegaan."

Ook Bert Horssels (gemeente) roemt namens zijn groep de goede samenwerking met de buurt en het kinderdagverblijf in Dirksland. "De rode draad bij de instellingen is dat door samenwerking mensen worden ondersteund om langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen." En als het echt niet meer gaat, is het prettig dat mensen in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen zoals het in aanbouw zijnde Wozoco in Stad a/h Haringvliet. Daar worden alle nieuwste technieken benut om het wonen in het woonzorgcomplex zo comfortabel mogelijk te maken.

Eigen kracht

Bij het bezoek door de groepen aan de vrijwilligers van 't Centrum in Ooltgensplaat valt op hoe goed het dorp vanuit eigen kracht werkt en passend reageert op vragen vanuit de gemeenschap. Wim Driesse (CuraMare) vond het een indrukwekkende dag en de zorginstellingen die zijn groep bezocht kregen allemaal een dikke 9. Hij zag de zelfredzaamheid in Ooltgensplaat. De meeste indruk maakte de bevlogenheid bij zorgboerderij 'De Goede Zorg'. "Een prachtig oord met een eigen visie en eigen manier van zorg aan de jongeren." Mathy Bayens (Gemeente) sprak namens zijn groep over hoe indrukwekkend het bezoek was van de bezochte projecten. Bij de Overkant in Ouddorp, een locatie die gelegenheid biedt aan maatschappelijke en culturele initiatieven en die ook ondersteunt, werd een presentatie gegeven van het werk van de Boei. "Iedereen vertelt zo enthousiast over zijn project. We hebben veel blije mensen gezien vandaag", vat hij samen. Zijn groep bezocht ook Buurtzorg Oostflakkee in Oude-Tonge, die zelf vorm geeft aan niet-medisch gebonden zorg thuis, 24 uur per dag. Bij Hernesseroord worden bewuste keuzes gemaakt om de buitenwereld weer binnen te halen en daarmee verbonden te geraken, onder de noemer: Gastvrij Hernesseroord.

Bij terugkomst in het Diekhuus, presenteerde Carla Vermeulen (Stichting Zijn) de sociale thermometer, werd verslag gedaan door de groepen en genoot het gezelschap van een streekdiner, verzorgd door 'Bij Elles'. Na het 'tellen van de stemmen' bleek dat de Mèkkerstee het topvoorbeeld is van het integreren van passie, zorg en commercie. "De mensen die er werken, lopen gewoon te zingen van geluk." Daarnaast is de Mèkkerstee een toeristische attractie voor ons eiland. Interessant en leuk om te bezoeken.

Wethouder Gerrit de Jong reikte de REZO-trofee provisorisch uit aan Daan de Viet van Sjaloom Zorg. Het is een beeldje van kunstenaar Corry Ammerlaan dat verbinding verbeeldt. 'Een bloeiende samenwerking voor kleurrijke personen', dit sluit goed aan bij de netwerkgedachte van het Regionaal Zorgoverleg. De Jong: "We lopen in de regio voorop maar moeten elkaar scherp houden. Hoe vinden we elkaar in de nieuwe situatie van de gedecentraliseerde zorg." Het bestuur van REZO bezorgt de trofee binnenkort bij de medewerkers en leiding van de Mèkkerstee.

Mijlpaal voor Van der Linde-rommelmarkten

OUDDORP - Een bijzonder moment was het afgelopen zaterdag bij v.d. Linde-rommelmarkten. Daar werd een mijlpaal werd bereikt van € 100.000,-.

Een mevrouw, afkomstig uit Oude-Tonge passeerde met het afrekenen de € 100.000,-. Onder toezicht van al de mensen die bij de rommelmarkt aanwezig waren mocht zij samen met Lijnie van der Linde het bord onthullen met het behaalde bedrag.

Na een korte toespraak door Lijnie waarbij iedereen die nu aanwezig waren en de mensen die in de afgelopen negen jaar de rommelmarkten bezochten, werden bedankt voor hun bijdrage op welke wijze dan ook, of het nu helpen, brengen van spullen of het kopen van de spullen was. "Want zonder hun bijdrage hadden zij deze mijlpaal niet kunnen bereiken", aldus Lijnie. "Bovenal dank aan de Heere die mij de kracht en de energie heeft gegeven", besloot Lijnie de toespraak waarna de verkoping van de rommelmarkt weer verder ging en wellicht op naar aan andere mijlpaal.

MIDDELHARNIS - Aanstaande zaterdag 13 juni is van 9.30 tot 16.00 uur er in de tuin van Thomashuis Middelharnis aan het Marietjespad 14-16 een zomermarkt.

De bewoners hebben de afgelopen maanden hard naar deze markt toegewerkt. Allerlei leuke en originele producten hebben ze gemaakt die op de markt worden verkocht. Hout in huis & tuin is aanwezig met mooie landelijke meubels voor binnen & buiten. Kringloopwinkel Goed voor Goed biedt zomerse spullen aan voor een klein prijsje. Kaasboerderij de Westplaat heeft heerlijke kaas en zuivel meegenomen. De Seelsjop staat er met betaalbare kleding voor de modieuze vrouw, ook zijn er eigengemaakte producten van Thomashuis Lepelstraat. KnutsEls met handgemaakte (woon)accessoires, Stampin 'Up met stempels, ponzen en nog veel meer om gave kaarten, labels en andere creatieve producten mee te maken. Deze producten zijn niet in de winkel te koop, dus uniek. En 100% Ouddorp met K-dootjes en hippe accessoires. Op het terras kunnen bezoekers terecht voor koffie, kruukplaetjes, een lekker gebakken visje of een broodje hamburger.

Richard van den Bos wint Grote Prijs Elsto Schilderwerken

MIDDELHARNIS - De afgelopen weken waren de weersomstandigheden de postduiven minder goed gezind; de helft van de wedstrijden kon niet doorgaan op zaterdag. Deze vlucht echter verliep onder prima weersomstandigheden. Zaterdagmorgen werden al om kwart voor zeven de manden open getrokken in Vierzon op een afstand van 526 km. Onder een strak blauwe lucht snelden de postduiven naar hun thuisbasis in Middelharnis. Zoals (gelukkig) wel vaker in de sport, zegevierde dit keer een outsider. Richard van den Bos had tot nu toe geen potten gebroken, maar zaterdag won hij de pot. Zijn weduwduivin presteerde het om een voorsprong op te bouwen van wel zes minuten. Deze vrouwtjesduif heeft het winnen overigens niet van een vreemde; haar broer won verleden jaar deze wedstrijd. Richard zal hierdoor ongetwijfeld extra gemotiveerd worden om de rest van het vliegseizoen in dezelfde stijl voort te zetten. Op de foto wordt de winnaar gefeliciteerd door Ron Stout namens de sponsor Elsto Schilderwerken uit Middelharnis.

Zomerconcert Fanfare-orkest Vooruit

OUDE-TONGE - Donderdag 18 juni sluit Fanfare-orkest het muzikale seizoen af met een zomerconcert.

Vanaf 19.30 uur zal het orkest spelen voor of in CBS de Bron, Melkweg 75 te Oude-Tonge, afhankelijk van de weersomstandigheden.
Een aantal werken zal met behulp van het opleidingsorkest gespeeld worden. Tijdens dit concert zal het orkest afscheid nemen van dirigent Jurgen Nab, na een periode van 17 jaar dirigent geweest te zijn. Sinds 1998 heeft het orkest samen met Jurgen veel bijzondere concerten gegeven, in de RK kerk, in CBS de Bron, in zaal A van De Grutterswei, maar ook diverse concerten in de sporthal.

Diverse films werden opgenomen en afgespeeld tijdens de concerten. In 2009 en 2010 gaf Vooruit concerten met het werk 'Grijsoord' dat speciaal voor Vooruit werd gecomponeerd. Dit werk gaat over de Watersnoodramp en kwam tot stand dankzij de tomeloze inzet van oud-voorzitter en ere-lid Henk Braber sr, die helaas onlangs overleden is. Met dit werk behaalde Vooruit nog een eerste prijs met lof tijdens een concourswedstrijd in Terneuzen, wat grotendeels te danken was aan de muzikale inzet van dirigent Jurgen Nab.

Na de zomervakantie zal Vooruit verder gaan met dirigent Gert van der Weide. Met hem zal gewerkt worden aan de voorbereiding van een jubileumconcert op zaterdag 28 november 2015. Vooruit bestaat immers 90 jaar in 2015.

Ben je muzikant, ben je zelfs lid geweest van Vooruit en heb je zin om mee te komen spelen op dit Jubileumconcert, neem dan contact op met één der bestuursleden via fanfareorkestvooruit@gmail.com of via www.fanfareorkestvooruit.nl

Natuurles in de Bommelse sloten

DEN BOMMEL - Afgelopen donderdag hebben de leerlingen van de groepen 3 t/m 6 van OBS Ollie B. Bommel een echte doe-les gehad op het gebied van natuureducatie. Onder leiding van meester Rob van der Drift gingen de kinderen gewapend met schepnet, emmer, loepdoosje en slootdierenkaart de sloten van Den Bommel eens grondig onderzoeken. Zijn de sloten wel gezond? Welke dieren leven er zoal in de Bommelse sloten? En welk cijfer kunnen we de sloot geven? Tijdens hun onderzoek kwamen de kinderen veel verschillende waterdiertjes tegen, uiteenlopend van de larve van de libelle tot een waterschorpioen. De eerste indruk van de sloot bleek niet helemaal de juiste te zijn. Het water was eigenlijk best helder en de vondst van 'troep' was erg beperkt. Aan het eind van de les kon de sloot becijferd worden met een mooie 7.

Brei mee met 'Steekje los' op 'WWKIP'

SOMMELSDIJK - Breicafé 'Steekje los' is zaterdag 13 juni aanwezig op de historische markt op de Voorstraat in Sommelsdijk. Het ouderwetse sokken breien en het haken van omslagdoeken zal worden gedemonstreerd. Tijdens deze historische markt, georganiseerd door Rethorica, is het mogelijk om aan te schuiven met eigen brei/haakwerk.

In de afgelopen periode hebben de bezoekers van Breicafé 'Steekje los' dekseltjes van potjes omhaakt. Deze potjes, gevuld met snoep, zijn te koop op de historische markt. "Met het kopen van een potje snoep zorgt u ervoor dat 'Steekje los' ook in het nieuwe seizoen weer veel laagdrempelige activiteiten kan organiseren", aldus de organisatie.

WWKIP

Daarnaast roept 'Steekje los' iedereen op om om 13:30 uur aan te schuiven voor de actie in het kader van 'WWKIP' World Wide Knit In Public-day oftewel 'Wereld Wijde Dag om in het openbaar te breien'. Zaterdag 13 juni is wereldwijd uitgeroepen als dé dag om met elkaar in het openbaar te breien.

Goedgemutste breicampagne

'Steekje los' grijpt deze dag aan om te proberen zoveel mogelijk mensen bij elkaar te krijgen met hun breiwerk. De opdracht is om een mutsje te breien voor de Innocentactie van het Ouderenfonds: www.degoedgemutstebreicampagne.nl . Ieder gebreid mutsje levert € 0,20 op voor het ouderenfonds.

Patronen, breinaalden en wol zijn aanwezig, maar….misschien is het handiger om thuis alvast een klein beginnetje te maken met het mutsje.

INGEZONDEN
Subsidies op duurzame energie

Monique Sweep van Deltawind schreef onlangs in deze krant over de 5,3 biljoen dollar subsidie die wereldwijd op fossiele brandstof wordt gegeven. Dit bedrag hebben economen van het IMF berekend. Sweep vergelijkt het met de subsidies voor duurzame energie.

Het bedrag van het IMF is echter op een bijzondere manier berekend. Het bestaat namelijk voor een groot deel niet uit directe subsidies maar o.a. uit de geschatte kosten van milieuvervuiling en gezondheidskosten. Als je een vergelijking maakt zou je die kosten ook voor 'duurzame' energie moeten meerekenen. Bijvoorbeeld dat het winnen van een grondstof voor windmolens bijzonder milieuvervuilend is. En er zijn de kosten voor mensen die met windmolens in de buurt te maken krijgen: de nadelige effecten op de gezondheid en de waardedaling van woningen. Nog meer kosten zitten in het uitbreiden van de infrastructuur voor elektriciteit.

Op Goeree-Overflakkee alleen al zijn er vele miljoenen besteed aan het uitbreiden van het elektriciteitsnetwerk om de energie van windmolens te kunnen transporteren. Overigens worden fossiele brandstoffen vooral in ontwikkelingslanden gesubsidieerd. In Nederland betalen we er veel belasting voor. Ik hoop dat u met deze informatie een wat evenwichtiger en completer beeld hebt van subsidies op energie.

B. HOLLEMAN
basholleman@zoho.com