info@eilandennieuws.nl
t. 0187 74 54 50

Dinsdag Eilanden-Nieuws

2 mei 2017

Dinsdag Eilanden-Nieuws 2 mei 2017


Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: info@eilandennieuws.nl of 0187-745450

Burgemeester start aspergeseizoen

De burgemeester haalt de eerste groene asperges van het land. Foto: Hans Villerius

HERKINGEN – Door hoogstpersoonlijk groene asperges te komen snijden op de Aspergeboerderij van Jabin en Madeleine van der Velde, aan de Peuterdijk te Herkingen, heeft burgemeester Ada Grootenboer vorige week maandag er het aspergeseizoen van start laten gaan. Landelijk gezien was 12 april de dag waarop het seizoen van start ging. Maar de burgemeester was niet eerder dan vorige week in de gelegenheid om in Herkingen de asperges van het land te halen. Vandaar dat dit twaalf dagen later gebeurde. Het is al vele jaren traditie dat de burgemeester het aspergeseizoen van start laat gaan. In de loop der jaren is er echter wel een en ander veranderd. Waar het in vroeger jaren de burgemeester van Dirksland was die het aspergeseizoen inluidde, doet nu de burgemeester van Goeree-Overflakkee dat. En waar jarenlang Lies en Beijke van der Velde de boerderij runden, zijn het nu hun zoon Jabin en schoondochter Madeleine die er wonen en werken. Wat hetzelfde is gebleven is de groene asperge die hier de komende weken weer geoogst en verkocht zal worden. (Door Hans Villerius)

Spoedplein Dirksland

DIRKSLAND - De spoedeisende hulp van het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en de huisartsenpost zijn verbouwd. Vanaf 10 mei heten zij samen Spoedplein. Vanaf deze datum is de huisartsenpost buiten kantoortijden en na telefonische afspraak bereikbaar via de ingang van het Spoedplein. De spoedeisende hulp is 24 uur per dag open met een verwijzing van de huisarts. Zowel bij het Spoedplein als de huisartsenpost bent u verzekerd van de juiste zorg. De ingang van het Spoedplein wordt tevens de nachtingang voor het ziekenhuis. Vanaf 10 mei sluit de hoofdingang van het ziekenhuis tussen 23.00 en 7.00 uur en is toegang tot het ziekenhuis alleen mogelijk via de nachtingang/het Spoedplein.

Geen jeugdsolistenconcours

GOEREE-OVERFLAKKEE - De organisatie heeft besloten om dit jaar het jeugdsolistenconcours niet door te laten gaan. "We hebben als commissie moeten besluiten om niet verder te gaan met de organisatie, omdat op de dag van het sluiten van de inschrijving te weinig deelnemers zich hebben aangemeld. Wij danken een ieder die ons wel heeft gesteund, maar met minder dan 30 deelnemers is het niet goed mogelijk om een volwaardig concours te organiseren waarbij alle groepen (jong en wat ouder, klavierinstrumenten en kleine instrumenten, groepen en solisten) voldoende aandacht kunnen krijgen", aldus de organisatie.

2 / 24

Agenda

Woensdag 3 mei

OUDE-TONGE – Gebedssamenkomst. Aanvang 20.30 uur in Aktivia aan de Kerking.
MIDDELHARNIS – Alzheimercafé in Wijkcentrum aan de Doetinchemsestraat 27. Van 19.30 tot 21.00 uur.
OUDDORP – Presentatie Tweede Wereldoorlog 55+ club. Aanvang 14.00 uur. Meer info: 0187-682319.

Donderdag 4 mei

DIRKSLAND - Bingo SVIK in de Victoriahal aan de Philipshoofjesweg 57a. De aanvang is 19.30 uur en de zaal is open vanaf 19.00 uur.
STELLENDAM – Evaluatiemiddag 55+. Terugkijken op het afgelopen seizoen. Aanvang 14.30 uur, Haegse Huus. Aanmelden via 0187-491653.

Vrijdag 5 mei

MIDDELHARNIS – Autisoos. 19.00 tot 21.00 uur in de kantine van 'Goed voor Goed' (Kringloopcentrum). Adres: Simon Stevinweg 49.
GOEDEREEDE – Bevrijdingsfeest. Start wandeltocht 10 km om 18.30 uur. Om 19.00 uur start de 5 km loop. 20.30 uur ontvangst Roland Armitage. Feest tot 0.00 uur.

Zaterdag 6 mei

OOLTGENSPLAAT - Rommelmarkt/verkoping Hervormde Gemeente, van 9.00 tot 13.30 aan de Voorstraat vanaf de kerk.
MIDDELHARNIS – Repair Café van 10.00 tot 12.00 uur bij 'Goed voor Goed', Simon Stevinweg 49.
OUDDORP – Signeersessie oorlogsveteraan Roly Armitage. Hij signeert zijn twee boeken. Tussen 16.00 en 17.00 uur. Old Smuggler, Achterweg 22.
OUDDORP – Rommelmarkt Scouting op Dorpsweg 4 (naast parkeerterrein Dorpstienden) van 9.00 tot 15.00 uur.

Maandag 8 mei

STAD AAN 'T HARINGVLIET – Carina Saarloos geeft een presentatie over haar werk als zendeling in Mali. Verenigingsgebouw Geref. Kerk, 't Anker. Zaal open 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 10 mei

MELISSANT - Verkoping door vrouwenvereniging Ger. Gem. Rhodé. Tussen 13.00 en 16.00 uur.
MIDDELHARNIS - Sport- en spelmiddag voor de jeugd van 4 t/m 12 jaar, van 13.30 tot 16.30 uur. Opgegeven via www.msvenavflakkee.nl.
OUDE-TONGE - Themamiddag dementie. Grutterswei. Aanvang 14.00 uur. Entree 5,-.

Donderdag 11 mei

MIDDELHARNIS – Koud en warm buffet van Stichting ZIJN lokaal ouderenwerk. Vanaf 17.00 uur in het Wijkcentrum aan de Doetinchemsestraat 27. Kosten 12,50 euro, opgeven voor 4 mei: 0187-483366 of m.kieviet@zijngo.nl.
SOMMELSDIJK – Infomiddag Veilig Wonen. Aanvang 14.00 uur. Aanmelden via: 0187-484559 of 06-13058237, of info@o-g-o.nl.
STELLENDAM – Fietstocht 55+, georganiseerd door Stichting ZIJN. Opgeven voor 9 mei via 491653 of 602411.

Mogelijk weer woningbouw in Achthuizen

Bewoners willen graag starterswoningen en een woon-zorgcomplex op het terrein tussen de molen en de Zandweg.

ACHTHUIZEN- Veel inwoners van Achthuizen gaven gehoor aan de uitnodiging om mee te denken over de toekomst van hun dorp en dan met name op het gebied van nieuw te bouwen woningen. De uitnodiging kwam van aannemingsbedrijf Kroon en De Koning, die, in samenwerking met de gemeente, een meedenkavond organiseerde in het Buurthuus. Beide partijen wilden, middels deze bijeenkomst, inventariseren waar behoefte aan is in het dorp. Het antwoord van de inwoners was eensgezind en duidelijk: 'Op korte termijn, nieuwe betaalbare woningen en een woon-zorgcomplex'.

Tekst en foto: Mirjam Terhoeve

Het laatste grote woningbouwproject in Achthuizen dateert van ruim twintig jaar geleden. Op enkele particuliere huizen na, is er sindsdien niks meer gebouwd. Een aantal jaren geleden kwam aannemingsbedrijf Kroon en De Koning met een plan voor nieuwbouw aan de Zandweg. Dit werd echter nooit gerealiseerd. Peter Gestel gaf uitleg namens het bedrijf: "Er waren destijds plannen voor woningen en daarbij een woon-zorgcomplex. Helaas stuitten we op een aantal problemen met betrekking tot het bestemmingsplan en De Raad van State zette uiteindelijk zelfs een streep door het plan. Daarbij was het ook nog eens de tijd van de crisis in de woningbouw. Hierdoor besloot ons bedrijf te wachten op betere tijden. Inmiddels zijn die tijden veranderd en willen we alsnog kijken of er mogelijkheden zijn voor dit stuk grond, gelegen tussen de molen en de Zandweg. Graag willen we daarom peilen, wat de woonbehoeftes zijn. Is er vraag naar seniorenwoningen of juist naar starters- en eengezinswoningen? We komen deze avond dus niet met een uitgewerkt ontwerp, maar we willen naar aanleiding van de wensen een ontwerp gaan maken".

Nieuwe werkwijze

Namens de gemeente Goeree-Overflakkee was ook Mirella Brienissen, beleidsmedewerker van de afdeling Ruimtelijke Ordening aanwezig. Ze was blij met de grote opkomst. "Achthuizen heeft te lang het gevoel gehad, dat men hier wordt achtergesteld ten opzichte van andere dorpen. Daar willen we wat aan doen", sprak ze. "Dit vloeit ook voort uit de nieuwe werkwijze van de gemeente om meer vanuit de bevolking te gaan werken. Graag horen ook wij, wat de wensen zijn, zodat we die kunnen meenemen in de planvorming voor het dorp. Uw inbreng kan voor ons een waardevolle input zijn".

De aanwezigen konden met stickers hun wensen kenbaar maken. Het aannemingsbedrijf had een tweetal borden neergezet met daarop foto's van een aantal types woningen, waarbij de stickers geplakt konden worden. Daar werd goed gebruik van gemaakt. Met name de starterswoningen en seniorenwoningen kregen heel veel stemmen.

De gemeente werkte met grote witte vellen, waarop de wensen omtrent de omgeving konden worden ingevuld. Ook hierbij konden de stickers worden geplakt. Het woon-zorgcomplex was veruit favoriet, op de voet gevolgd door een supermarkt en de terugkeer van een pinautomaat. Verder werd er, onder meer, gepleit voor behoud van de basisschool, meer parkeergelegenheid, ruimte voor volkstuinen, betere internetverbinding en vrije kavels voor de bouw van woningen.

Positief

Jos de Jonge, de voorzitter van de dorpsraad zag de avond als een positief gebaar. We zijn blij met dit initiatief en dat er naar ons geluisterd wordt. Laten we hopen, dat er nu echt eens iets gaat gebeuren. Het is hoog tijd, dat er weer wat gebouwd wordt. Dat is goed voor de leefbaarheid van het dorp. Jongeren trekken weg, waardoor het voortbestaan van de school in het geding komt, maar ook steeds meer ouderen verlaten het dorp, omdat er geen geschikte seniorenwoningen en voorzieningen zijn. Door de komst van een woon-zorgcomplex kunnen ze langer in hun eigen vertrouwde dorp blijven wonen".

Toch werd de positiviteit van de voorzitter niet helemaal gedeeld door de aanwezigen. De meesten wilden toch eerst maar eens zien en dan geloven. Of zoals een inwoonster het verwoordde: "Er zijn de afgelopen jaren al vaker van dit soort avonden geweest. We vinden het heel fijn, dat we onze wensen kenbaar mogen maken en dat we stickers mogen plakken, maar het zou nog veel fijner zijn, als men stopt met praten en daadwerkelijk actie gaat ondernemen. Want dat is nog steeds niet gebeurt". Haar betoog leverde een instemmend applaus op vanuit de zaal.

Frustratie

Mirella Brienissen kon zich de frustratie van de inwoners goed voorstellen. "Maar het is niet zo, dat wij de hele wensenlijst helemaal kunnen honoreren", liet ze weten. "Voor een supermarkt, zal bijvoorbeeld een ondernemer moeten komen, die dit aanpakt. Als alle stickers die bij dit onderwerp zijn geplakt klanten zouden voorstellen, zou je denken dat dit moet lukken. Maar dat is niet aan ons. Wel zullen wij, zoals toegezegd, de wensen meenemen in de planvorming en we hopen dan ook dat we de volgende keer met een concreet plan naar Achthuizen kunnen komen. Daar gaan we ons in ieder geval voor inzetten".

Zes nieuwe inwoners uit Guinee, Colombia, Kirgizië, Eritrea en Afghanistan

GOEREE-OVERFLAKKEE - Voor zes inwoners van de gemeente Goeree-Overflakkee is op woensdag 26 april 2017 het Nederlanderschap een feit. Locoburgemeester Frans Tollenaar overhandigde hen tijdens een naturalisatieceremonie in het gemeentehuis de besluiten van Nederlanderschap.

Een naturalisatieceremonie is een ceremonie voor mensen die Nederlander worden door naturalisatie of de optieprocedure. Het is een feestelijke bijeenkomst over de betekenis van de Nederlandse nationaliteit waarbij men stil staat bij de rechten en plichten die bij het Nederlanderschap horen. De inwoners leggen een verklaring van verbondenheid af en krijgen een besluit van verlening van Nederlanderschap.

Nieuwe mogelijkheden

Vanaf het moment dat het Nederlanderschap is verkregen, kunnen de inwoners gebruik maken van de mogelijkheden als stemmen, een Nederlands paspoort aanvragen en ook in andere landen van de Europese Unie wonen en werken.

Zes nieuwe Nederlanders

De zes nieuwe Nederlanders zijn afkomstig uit de Guinee, Colombia, Kirgizië, Eritrea en Afghanistan. Tijdens een speciale naturalisatieceremonie overhandigde locoburgemeester Frans Tollenaar aan de zes inwoners de besluiten van Nederlanderschap. Daarnaast ontvingen de inwoners een attentie voor een feestelijke afsluiting van de ceremonie.

De locoburgemeester feliciteerde de aanwezigen van harte en wenste ze veel geluk en plezier toe in de gemeente Goeree-Overflakkee.

Oecumenisch Avondgebied voor Dodenherdenking

MIDDELHARNIS – Op donderdag 4 mei vindt, voorafgaand aan de Dodenherdenking, in de Emmaüskerk het Oecumenisch Avondgebed plaats. De aanvang is 19.00 uur.

De organisatie is in handen van de Oecumenische Werkgroep. Het Avondgebed zal ongeveer een half uur duren. Er zal door middel van gebed en gesproken woord worden stilgestaan bij de Dodenherdenking. Zij die dit wensen kunnen zich hierna aansluiten bij de stoet die naar het monument aan de Hoflaan vertrekt vanaf het gemeentehuis.

Neem een kijkje bij de KNRM

GOEREE-OVERFLAKKEE - Op zaterdag 6 mei is de jaarlijkse Reddingbootdag van de KNRM. Bezoekers kunnen terecht bij de stations in de haven van Ouddorp en de buitenhaven in Stellendam. (Nieuwe) donateurs kunnen in Stellendam meevaren met de reddingboot de 'Antoinette' van 10.00 tot 16.00 uur. Op het station Ouddorp in het boothuis aan de Ouddorpse Haven kan dit met de snelle rib van de KNRM tijdens dezelfde tijden. "Kom langs op beide stations van ons eiland, dan kunt op beide type boten meevaren en het station bekijken onder het genot van een hapje en een drankje. Bovendien zijn er diverse KNRM artikelen te koop, waarmee u ons werk steunt", aldus de organisatie. De KNRM is een organisatie die draait zonder enige subsidie, en dus afhankelijk is van donateurs. www.knrm.nl. (Foto: fotograaf Fred Boender)

Een Canadese soldaat in Dirksland...

Walter Veness met zijn broertjes Roy en Arthur.

DIRKSLAND - In 2015 is de organisatie van de Nationale Dodenherdenking in Dirksland in handen gekomen van het in dat jaar opgerichte '4 mei comité Dirksland'. Deze enthousiaste groep mensen uit het gelijknamige dorp heeft in 2015 twee zogenaamde herdenkingspanelen bij het oorlogsmonument aan het Gelderspad geplaatst. Op deze panelen staan de namen en foto's vermeld van de oorlogsslachtoffers van Dirksland uit de Tweede Wereldoorlog. Elk jaar wordt er nu bij één of meerdere personen van deze panelen extra stilgestaan.

Vorig jaar stonden de vermoorde Joden uit Dirksland centraal en vertelde Piet de Man over hun trieste lot. Kinderen van de groepen 7 en 8 van de twee basisscholen uit het dorp maakten een gedicht over hen. In 2017 heeft de Dodenherdenking echter een buitenlands tintje gekregen. Dit jaar wordt er stil gestaan bij een Canadese soldaat, die op 22 januari 1945 is overleden in het plaatselijke ziekenhuis.

In de late avond van 21 januari 1945 varen een aantal Duitse commando's van de Kriegsmarine uit de haven van Herkingen. Hun doel: het maken van krijgsgevangenen aan de overkant van het Volkerak. West-Brabant is immers alweer een aantal maanden bevrijd. Vlakbij Fort Sabina bij Heijningen gaan zij aan wal en raken daar in gevecht met de aldaar gelegerde Canadese troepen van de XII Manitoba Dragoons en Nederlandse Bewakingstroepen. Na de verrassingsaanval en enkele schotenwisselingen, weten zij twee Canadezen gevangen te nemen en in de boot te krijgen. Een van hen is echter zwaargewond geraakt en wordt, eenmaal terug in Herkingen, overgebracht naar het ziekenhuis in Dirksland. De onfortuinlijke soldaat overlijdt aan zijn opgelopen verwondingen en wordt op 25 januari 1945 als een onbekende Canadese soldaat ter aarde gesteld op de begraafplaats in Dirksland. Na de oorlog viert de Dirkslandse bevolking op 29 juni 1945 voor het eerst haar vrijheid en zijn er de gehele dag feestelijkheden op het dorp. Burgemeester Ottink legt een krans bij het graf van de Canadese soldaat en dankt hem voor de vrijheid, waarvoor hij helaas zijn leven heeft moeten geven. De Dirkslandse burgerij zal hem voor altijd dankbaar zijn, zo spreekt hij. Enkele maanden later openen troepen van de Gravendienst het graf en wordt hij geïdentificeerd. Het blijkt de nog maar 21-jarige Walter Veness te zijn. Op 4 oktober 1945 wordt hij herbegraven op de Canadese Militaire Begraafplaats in Bergen op Zoom; hij rust daar nog steeds in vrede.

Ruim 70 jaar later, op donderdagavond 4 mei a.s., staat Dirksland tijdens de Nationale Dodenherdenking andermaal even stil bij Walter Veness. De in 2015 geplaatste herdenkingspanelen zullen namelijk opnieuw onthuld worden waarop nu, naast andere nieuwe foto's en namen, ook de foto van de Canadese soldaat is toegevoegd. De onthulling zal plaatsvinden in het bijzijn van zeven familieleden van Walter, die speciaal voor deze gelegenheid overkomen uit Canada! Neven, nichten en de halfbroer van de Canadese soldaat verblijven de gehele week op het eiland. Dennis Notenboom van stichting WO2GO en Johan van Doorn van stichting Historisch Onderzoek Tweede Wereldoorlog nemen de familie mee naar de huidige begraafplaats van Walter, de plaats waar hij gewond is geraakt bij Fort Sabina en uiteraard ook de plaats waar hij in Dirksland begraven heeft gelegen.

Het '4 mei comité Dirksland' nodigt alle inwoners van Dirksland uit om te komen naar de herdenkingsbijeenkomst op 4 mei in de Nederlands Hervormde Kerk en/of daarna bij het oorlogsmonument aan het Gelderspad. Zoals burgemeester Ottink in 1945 sprak, is Dirksland hen die voor onze vrijheid vielen eeuwig dankbaar en kunnen wij dat nu aan de familie van één van deze gevallenen tonen. Uiteraard zijn alle belangstellenden welkom in Dirksland. De herdenkingsbijeenkomst in de kerk van de Hervormde Gemeente gaat van start om 18.45 uur, met inloop vanaf 18.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst zal onder andere het verhaal over Walter Veness worden verteld. Gemengd koor Excelsior en muziekvereniging Amicitia zorgen voor gepaste muziek met een Canadees tintje. Kinderen van de basisscholen de Inktvis en de Prins Maurits doen ook dit jaar weer mee aan de gedichtenwedstrijd en de winnaars dragen hun gedicht voor. Om 19.45 uur vertrekt een stille tocht vanaf de kerk aan de Ring naar het monument voor de rest van de herdenking. De overgekomen familie onthult samen met wethouder Van der Vlugt de nieuwe panelen, de volksliederen van Nederland en Canada zullen worden gespeeld, kinderen dragen de namen van de oorlogsslachtoffers van Dirksland voor en uiteraard worden er ook weer bloemen gelegd. Circa 20.45 uur wordt de bijeenkomst afgesloten en is er gelegenheid tot napraten in de aula van zorgcentrum Geldershof.

Dennis Notenboom van WO2 Goeree-Overflakkee:
"Herdenken zit heel diep…"

GOEREE-OVERFLAKKEE – Volgend jaar is het tien jaar geleden dat Dennis Notenboom met WO2 Goeree-Overflakkee van start ging. In het afgelopen decennium is hij zeer actief geweest als het gaat om de herinneringen in het leven te houden aan de oorlogsjaren op het eiland.

Door Adri van der Laan

Hoe breng je toch steeds weer de energie op om nieuwe projecten te starten en af te ronden? Zo vroegen we Dennis Notenboom. "Je doet het voor de nabestaanden van de mensen die in de oorlog zijn omgekomen. De herinneringen aan hen die vielen worden levend gehouden en daar doen we het voor".

Dennis Notenboom legt uit dat het herdenken van gevallenen in de oorlog door de jaren heen meer aandacht heeft gekregen. "Het is voor veel mensen steeds meer gaan leven". En dan blijkt dat "Herdenken heel diep zit". Juist de in de afgelopen jaren blijkt dat jongeren zich meer gaan interesseren voor de gebeurtenissen die in de oorlog hebben plaatsgevonden. Hieraan mag ook WO2GO een bijdrage leveren. Met kinderen van de lagere school een bezoek brengen aan de bunkerroute bij Ouddorp is een goed middel om de kinderen besef van de verschrikkingen van een oorlog bij te brengen. Maar ook het vertonen van films aan de oudere jongeren heeft het effect dat er anders naar 'de oorlog' wordt gekeken. "En als we kijken naar de ellende in de wereld als gevolg van oorlogen, dan vrees ik dat we nog wel even met ons werk door kunnen gaan", verzekert Dennis.

WO2GO is op veel facetten actief als het gaat om de herinneringen aan de oorlog levend te houden. Het meest in het oog springend zijn de onthullingen van de panelen op plaatsen waar geallieerde vliegtuigen in de oorlog zijn verongelukt of neergeschoten. Dennis legt uit dat de organisatie dat vooral doet om een blijvend monument voor de nabestaanden van de verongelukte vliegers te creëren. Nabestaanden waarvan meestal een deel aanwezig is bij de onthullingen van borden. Bij de ontwikkeling van de Bunkerroute heeft de organisatie ook een grote rol gespeeld.

Verder geeft WO2GO regelmatig boeken uit waarin bepaalde facetten uit de oorlog naar voren worden gehaald en men blijft natuurlijk nog steeds op zoek naar 'het verhaal' achter de namen van mensen die tijdens de oorlog zijn omgekomen. Het project om oorlogsslachtoffers die jaarlijks op het eiland herdacht worden een 'gezicht' te geven loopt al een paar jaar. En dit gaat nog even door. Bij WO2GO is dan ook nog steeds alle informatie welkom over deze personen.

Verder zijn er thema's genoeg die WO2GO nog wil aanpakken. Het kost veel tijd voor de vrijwilligers van de organisatie om alles uit te voeren. "Soms blijven er wel eens ideeën langer op de plank liggen dan we willen en dat is jammer". Toch roept Dennis op om informatie naar WO2GO te blijven sturen. Dit kan via www.wo2go.nl.

Winnaar Duisenburgh AEX prijsvraag

STELLENDAM - Op de TREND consumentenbeurs in Ouddorp, hebben velen enthousiast meegedaan aan de AEX-prijsvraag van Duisenburgh Vermogensregie Verkamman. In totaal waren er wel 192 inzendingen.

Er waren deze keer relatief veel deelnemers die met hun visie dicht in de buurt kwamen van de daadwerkelijke AEX slotstand van de maand maart. Er is maar één winnaar.
De winnaar van dit jaar is: de heer J.A. van Seters te Melissant. Hij heeft de VVV-bon intussen in ontvangst genomen. Nogmaals van harte gefeliciteerd.
De exacte slotstand van maart is geworden: 516,54 punten.
"Wij willen iedere deelnemer bedanken en hopen u volgend jaar opnieuw te ontmoeten op consumentenbeurs Trend", aldus de mensen van Duisenburgh Vermogensregie Verkammam. www.duisenburghvermogensregie.nl/verkamman

Opnieuw Mannenkoorconcert voor Calando

DIRKSLAND - In 2016 organiseerden Martin Mans en Dinant Struik, beiden oud-Dirkslanders en dirigent van mannenkoren, gezamenlijk een concert ten bate van Calando in de NH Kerk van Dirksland.

Beide musici, in het verleden jarenlang gezamenlijk actief als kerkorganist en als muzikaal leidinggevenden van het Dirkslands Mannenkoor, zijn hun eigen weg gegaan, maar sinds ze elkaar vorig jaar weer 'vonden' zijn de banden weer aangehaald en organiseren ze dit concert opnieuw. Nu op zaterdag 13 mei en weer in de NH Kerk van Dirksland. Martin komt weer met mannenkoor De Gouwestem uit Waddinxveen, met 195 leden een van de grootste mannenkoren van Nederland, en Dinant dirigeert het Delta Mannen Ensemble, een club van 20 goede zangers, die een prachtige warme klank ten gehore brengen.
Het repertoire is heel afwisselend en beide koren zullen ook gezamenlijk een intro en een aantal nummers zingen, waarbij Dinant dirigeert en Martin begeleidt op het orgel. Jan Rozendaal is de organist en Rebecca van Zandwijk de violiste. Ouderling K.J. Nipius uit Ooltgensplaat zal de opening en de sluiting verzorgen. De avond is gratis toegankelijk, de kosten van de avond zijn dankzij de spontane medewerking van veel sponsoren volledig betaald, zodat de te houden collecte volledig bestemd kan worden voor Calando.
De avond vangt aan om 19.30 uur, de deuren van de kerk gaan 18.55 uur open en het concert zal ongeveer twee uur duren.

Vroege oogst aardbeien en aardappelen

DEN BOMMEL – Bij Landwinkel 't Zand werden op Koningsdag in de tunnelkas de eerste 'Bommelse aardbeien geplukt. Dit was heel vroeg dit jaar. Ook op Koningsdag werden de eerste Doré's en Frieslanders geraapt. Deze aardappelen zijn op 21 januari gepoot, dus ook heel erg vroeg dit jaar.

Voorbereidingen GO-classic zijn begonnen
Rabobank Het Haringvliet weer hoofdsponsor GO-classic

Renata Brabander en Jan van der Slik ondertekenen het sponsorcontract.

Tekst en foto: Adri van der Laan

De voorbereidingen voor de vijfde GO-Classic zijn in volle gang en de eerste aanmeldingen zijn binnen voor dit wielerevenement zijn al binnen. Vorige week zetten Renata Brabander, directievoorzitter van Rabobank Het Haringvliet en Jan van der Slik namens GO-Classic hun handtekening onder een contract waarmee De bank ook dit jaar hoofdsponsor is.
Zes jaar geleden ontstond het idee bij de eilandelijke Rotaryclub om een wielertoertocht te organiseren. Het doel was niet alleen om een gezond en gezellig evenement creëren. Maar tevens via sponsoring geld in te zamelen voor een goed doel. In de afgelopen jaren waren dit diverse doelen o.a. stichting Juunrenne, SLOGO, Sempre Cresendo, RTM Museum en De Leontien Foundation. Deze laatst genoemde is een organisatie die op initiatief van wielrenster Leontien Zijlaart-van Moorsel is ontstaan om hulp te bieden aan jongeren met een eetstoornis. Een tijdje geleden heeft zij het Leontienhuis opgericht waar deze mensen kunnen worden opgevangen. Dit jaar zal men voor de laatste keer de Leontien Foundation sponsoren. Fanfare De Hoop uit Stellendam is het eilandelijk doel waar men dit jaar ook voor gaat.

Sinds de eerste keer van de GO-Classic groeit het aantal deelnemers gestaag. De verwachting is dat ook dit jaar het aantal van 1000 deelnemers ruimschoots wordt overschreden. Het evenement heeft een belangrijke bijdrage geleverd om van Goeree-Overflakkee een echt fietseiland te maken. De samenwerking met de gemeente Goeree-Overflakkee over Eilandmarketing is goed.

Met enige trots vertellen Jan van der Slik en Jan Verhage van de organisatie van GO-Classic dat het evenement een derde kwaliteitsster heeft gekregen van de Nederlandse Toer Fiets Unie. Dit betekent dat 'hun' evenement aan hoge kwaliteitseisen voldoet. Zij verwachten ook daardoor dat dat velen uit heel Nederland aan de tocht van zaterdag 9 september mee zullen doen. Van alle toertochten die in Nederland worden gehouden heeft maar 2% drie sterren en dat is toch iets om trots op te zijn voor de Rotaryclub Goeree-Overflakkee.

In de afgelopen tijd heeft de organisatie een professional aangetrokken om de communicatie via Facebook en de website www.go-classic.nl goed te laten verlopen. Ze willen nog meer bedrijven 'warm' maken om met hun personeel en/of een deel van hun klanten mee te doen aan de tocht. Ook in de vorige edities was er een aantal deelnemers dat in groepsverband aan één van de tochten meedeed.

Drie keer eerder was de Rabobank al hoofdsponsor van het evenement en Renate Brabander zette vorige graag haar handtekening onder het sponsorcontract. De bank onderstreept de gezondheidseffecten en de sportieve uitstraling van dergelijke toertochten.

De organisatoren benadrukken dat dat de GO-Classic een toertocht is en geen wielerwedstrijd. De deelnemers doen het voor hun plezier. De organisatie zorgt er samen met vele vrijwilligers voor dat de dag zo veilig en plezierig mogelijk zal verlopen. Het Edudelta College en haar leerlingen nemen een belangrijk deel hiervan voor hun rekening. Zo zorgen de leerlingen voor een ontbijt op die dag en voor een pastamaaltijd als de fietsers weer zijn gefinisht. Ook de leden van het sponsordoel De Hoop uit Stellendam zullen een bijdrage leveren bij het bewaken van de gratis fietsenstalling voor de fietsers.

Drie afstanden

Er worden op zaterdag 9 september drie afstanden verreden van 70, 115 en 150 km. Zij zullen door mooie gebieden van het eiland en – een stukje daarbuiten – gaan. Start en finish is voor het Diekhuusplein. Bedrijven kunnen zich inschrijven voor speciale arrangementen. Maar ook groepen en particulieren kunnen dit. Alle informatie is te vinden op de website www.go-classic.nl

Flakkeese AvondFietsdriedaagse

GOEREE-OVERFLAKKEE - Voor de achtste keer wordt er dit jaar weer de Flakkeese AvondFietsdriedaagse georganiseerd. Dit jaar vindt deze sportieve activiteit plaats op 9,10 en 11 mei 2017. Het evenement is geschikt voor het hele gezin en de fietsafstand is iedere avond ongeveer 25 km. De start en finish is iedere avond om 19.00 uur bij tankstation 'De Ronde Boom', Langeweg 113 te Sommelsdijk. Kinderen tot 12 jaar kunnen gratis meefietsen. daarboven bedraagt het inschrijfgeld € 5,- p.p., te betalen bij aanvang. Deelnemers kunnen één, twee of drie avonden meefietsen. De fietstocht zal in het teken staan van de strijd tegen MS, die Robbert Westdijk voert tegen deze ziekte. De behandeling kost veel geld en daarom willen de organisatoren daaraan een steentje bijdragen.

Kernactiviteiten

DIRKSLAND

Vanavond Bingo

Stichting SVIK organiseert vanavond, dinsdag 2 mei, een bingo in de Victoriahal aan de Philipshoofjesweg 57a. Er zijn mooie geldprijzen te winnen. De aanvang is 19.30 uur en de zaal is open vanaf 19.00 uur. Dus de eerder aangekondigde bingo op 4 mei vervalt in verband met Dodenherdenking.

GOEDEREEDE

Oud papier

De Stichting Oud Papier Apollo haalt zaterdag weer oud papier op in Goedereede en op het Havenhoofd. Ook al uw huishoudelijk karton kunt u hierbij aanbieden. Graag goed gebundeld voor 8.30 uur buiten zetten. Oud papier kan ook bij de container aan het Hofje worden worden afgeleverd. Dit graag tussen 8.00 en 17.00 uur.

Bevrijdingsdag

Om Bevrijdingsdag te vieren heeft de Oranjevereniging in Goedereede een leuk en gevarieerd avondprogramma samengesteld. De evenementen zullen gehouden worden op de Markt van Goedereede. Om 18.30 uur kunt u starten met een wandeltocht van 10 km (inschrijven vanaf 18.00 uur). Om 19.00 uur start de wandeltocht van 5 km. Het inschrijfgeld bedraagt € 1,00, de inschrijftafel staat voor de muziektent op de Markt. Om 20.30 uur ontvangt men Roland Armitage uit Canada, deze veteraan heeft in de Tweede Wereldoorlog meegevochten om ons land te bevrijden. Wethouder Tollenaar zal hierbij ook aanwezig zijn en Koninklijke Fanfare Apollo zal de serenade begeleiden. Aansluiten zal Coverband Legend een optreden verzorgen. Om 0.00 uur is het feest afgelopen.

MELISSANT

Carbootsale

Op 20 mei wordt een zogenaamde carbootsale gehouden door de twee Flakkeese Roparunteams van Tieleman Keukens - N. Mijndersrunners. De kofferbakverkoop vindt plaats bij N. Mijnders Touringcars in Melissant. Er is nog plaats voor wat auto's, dus opgeven kan nog. Heb je de zolder of schuur opgeruimd? Ga je verhuizen, maar wil je niet alles meenemen? Wil je spullen verkopen en daarmee een goed doel steunen? Kom dan vooral gezellig een paar uur staan met je auto, bus of bakfiets. Je mag de volledige opbrengst doneren aan de Roparun of een plaatsje huren voor 25 euro. Van 9.30 tot 15.00 uur hoopt men vele kopers te verwelkomen. Opgeven of vragen stellen kan door een e-mail te sturen naar info@roparunflakkee.nl of wilmabolleman@hetnet.nl. Vol is helaas echt vol.

MIDDELHARNIS

Inzameling spullen

Zaterdag 6 mei is er weer de maandelijkse inzameling van hulpgoederen ten behoeve van de Oost Europa Werkgroep Middelharnis/Sommelsdijk. Goede spullen zoals huishoudelijke artikelen, kopjes, schotels en gebruiksvoorwerpen voor de keuken kunnen we goed gebruiken. Oude brillen, medicijnen en incontinentiemateriaal zijn welkom. Ook de voorraad breiwol kan nog aangevuld worden. Zaterdag staat men klaar tussen 09.30 en 11.30 uur in de loods aan de Industrieweg 17 te Middelharnis. Vragen? Bel 603051 of 484228, of mail naar: info@oosteuropa-werkgroep.nl.

Repair Café

Op zaterdag 6 mei van 10.00 tot 12.30 uur is er weer Repair Café in Kringloopwinkel Goed-voor-Goed, Simon Stevinweg 49, industrieterrein Middelharnis. Zie ook: www.repaircafemiddelharnis.nl.

Sport- en spelmiddag

Woensdagmiddag 10 mei organiseert voetbalvereniging Flakkee weer een leuke sport- en spelmiddag. Na een succesvolle editie vorig jaar zijn er ook dit jaar voor de jeugd in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar weer aantrekkelijke spelletjes bedacht. Zo is er een spectaculaire stormbaan, pannavoetbal, knotsgekke knotshockey en nog vele andere leuke onderdelen. Men start om 13.30 uur en sluit om 16.30 uur samen af met een ijsje. Deelnemen is gratis. Kom je ook? Geef je dan snel op via actviteiten@msvenavflakkee.nl. Om lid te worden of voor meer informatie, bekijk ook www.msvenavflakkee.nl of Facebook. Deze spelmiddag wordt mede mogelijk gemaakt door Ponrij en Flakkee Springkussenverhuur.

Inleveren rommelmarktspullen

Zaterdag 6 mei is er weer de mogelijkheid voor het inleveren van spullen voor de rommelmarkt. De schuur is geopend van 9.00 tot 11.30 uur in de Van Pallandtpolder. Verder is hiervoor iedere eerste zaterdag van de maand de gelegenheid. Als u niet in de gelegenheid bent om de spullen te komen brengen, dan kunt u voor het ophalen contact opnemen met 0187-680755 (Martin Meijer) of 0187-487124.

NIEUWE-TONGE

Bingo

De wijkgroep van Nieuwe-Tonge houdt op 12 mei een bingoavond. Deze wordt gehouden in 'Ons Dorpshuis'. Iedereen is van harte welkom op deze avond. Er worden tien rondes gespeeld en een superronde. De bingo begint 19.30 uur. Zaal open vanaf 19.00 uur.

OOLTGENSPLAAT

Rommelmarkt

Zaterdag 6 mei is er een rommelmarkt/verkoping welke georganiseerd wordt door de Hervormde Gemeente te Ooltgensplaat. Deze wordt gehouden aan de Voorstraat vanaf de kerk. Voor de rommelmarkt zijn er weer diverse bruikbare spullen ingeleverd. Ook veel goede tweedehands kleding. Er wordt allerlei lekkers van de bakker verkocht, zoals worstenbroodjes, bolussen, appelflappen, enz. Verder boerenkaas, advocaat, Hollandse aardbeien, noten, tweedehandsboeken, (foto)kaarten, moederdagcadeautjes, home- en groendecoratie en nog veel meer. De kinderen kunnen enveloppen trekken of een schoenendoos kopen en zich laten verrassen. Er is een gezellig hoekje voor koffie met wat lekkers of patat, snacks en ijs. Er zijn weer diverse prijzen te winnen, met als hoofdprijs een tuinbank met bloembakken. U bent van harte welkom van 9.00 tot 13.30 uur.

OUDDORP

Braderie en rommelmarkt

Op zaterdag 13 mei organiseert vv WFB aan de Hofdijksweg 46 weer een gezellige markt. Er zullen rondom de kantine diverse kramen staan met allerlei producten: (voetbal)kleding, make-up, sieraden. Ook aan de inwendige mens is gedacht: hamburgers, saté, oliebollen en niet te vergeten de vers gebakken vis. Voor de voetballiefhebbers is er ook genoeg te zien, er zal namelijk een groot voetbaltoernooi zijn. Een ieder is welkom van 9.00 tot 16.00 uur.

Oorlogsveteraan signeert

Zaterdagmiddag 6 mei, tussen 16.00 en 17.00 uur, wordt in de locatie Old Smuggler aan de Achterweg 22 in Ouddorp een signeersessie georganiseerd voor Roly Armitage. De Canadese oorlogsveteraan, inmiddels 92 jaar, veelvuldig onderscheiden en gedecoreerd, is deze meidagen in Nederland en deze week in Ouddorp. Hij schreef twee boeken: 'The Way it was' en 'Now about Yesterday'. De signeersessie van zijn boeken, waarvoor een ieder wordt uitgenodigd, is een initiatief van Fred Hoek.

Themadienst

Op zondag 7 mei is er in de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp weer een bijzondere dienst met als thema 'Kijk naar de kinderen'. Op een creatieve en aansprekende manier zal dit thema in de dienst centraal staan. In deze dienst zullen ook twee kinderen opgedragen worden (dat betekent dat er een zegen over hun leven wordt gevraagd). De themadiensten zijn open en toegankelijk voor iedereen. Aanvang: 9.30 uur. Voorganger: ds. Edwin de Jong. Doopsgezinde Gemeente, Dorpstienden. Voor meer informatie zie www.doopsgezindouddorp.nl.

Rommelmarkt Scouting

Zaterdag 6 mei is er weer een Fancy Fair/rommelmarkt, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de veelzijdige activiteiten van de kinderen van Scouting Goedereede. Deze wordt gehouden op het terrein Dorpsweg 4 in Ouddorp. Dit is naast het parkeerterrein achter de Dorpstienden. Er zijn weer veel bruikbare spullen ingeleverd, ook tweedehands kinderkleding. Verder zal er verkoop zijn van cakes, taarten, cupcakes e.d. Ook zijn er weer leuke prijzen te winnen. Voor de kinderen zijn er verschillende activiteiten als knutselen, grabbelton, blikgooien en nog veel meer. De ouderen kunnen hun vaardigheden laten zien met darten, sjoelen en meer. Voor de inwendige mens is ook gezorgd. U kunt genieten van een kopje koffie en cake, een heerlijke wafel, of een broodje kroket of frikandel. De markt is van 9.00 tot 15.00 uur.

OUDE-TONGE

Themamiddag dementie

De A.S.V. Oostflakkee organiseert voor woensdag 10 mei een themamiddag over dementie. Mensen weten zich vaak geen raad met het vreemde gedrag van de persoon met dementie. Mensen die met dementie te maken krijgen, hebben bijna altijd behoefte aan informatie. Alzheimer Nederland stimuleert het doorbreken van het taboe en geeft o.a. voorlichting. De presentatie wordt verzorgd door mevr. Jacobs en mevr. Van Dijk. U krijgt uitleg over vergeetachtigheid en over dementie. Verder wordt uitgebreid gesproken over het omgaan met mensen met dementie. Locatie: Grutterswei in de Willemstraat. Aanvang: 14.00 uur. Kosten: € 5,-.

SOMMELSDIJK

Bijeenkomst MS Groep

De eerstvolgende bijeenkomst voor de MS Groep Goeree-Overflakkee is op dinsdag 9 mei 2017. Locatie is Nieuw Rijsenburgh, Sperwer 271, 3245 VP Sommelsdijk. Van 14.00 tot 16.00 uur. Er is deze keer geen spreker, maar aandacht voor een ieder die iets wil delen over hoe hij of zij omgaat met MS. Ook de mantelzorger is hierbij van harte uitgenodigd om deel te nemen. Het middel tegen MS is nog niet uitgevonden, hoe met MS om te gaan is voor een ieder weer een persoonlijk avontuur. Door dit met anderen te delen en ook te horen van anderen hoe met MS om te gaan, kan meer inzicht komen in je eigen MS en je draagkracht hiervoor vergroten. Graag vooraf aanmelden via m.vermeulen592@upcmail.nl of via Facebook: www.facebook.com/msvereniginggoereeoverflakkee.

STAD AAN 'T HARINGVLIET

Presentatie Carina Saarloos

Maandagavond 8 mei houdt zendelinge Carina Saarloos een presentatie over haar werk in Mali. De bijeenkomst wordt gehouden in verenigingsgebouw 't Anker bij de Gereformeerde Kerk, Kerkstraat 2.

STELLENDAM

Fietstocht 55+

Voor donderdag 11 mei heeft de activiteitencommissie van Stichting ZIJN een fietstocht georganiseerd. De tocht gaat richting Rockanje/Oostvoorne en is ongeveer 35 á 40 km. lang. De start is om 11.00 uur vanaf het Haegse Huus. Er dient zelf voor een lunchpakket gezorgd te worden. Bij terugkomst in Stellendam wordt de dag afgesloten met een maaltijd. Deze begint om 17.00 uur. De prijs hiervan is € 10,-. Opgeven hiervoor graag voor 9 mei bij mevr. M. v. Oostenbrugge, tel: 491653; of bij mevr. E.S. Spahr v.d. Hoek, tel: 602411. Wilt u alleen mee fietsen, dan kan dit natuurlijk ook. Er zijn dan geen verdere kosten. Ook bestaat er de mogelijkheid om alleen te komen eten. Geef bij aanmelding duidelijk aan wat uw keuze is. Gezien de organisatie, is opgeven noodzakelijk. Graag met naam en telefoonnummer. Mocht het die dag slecht weer zijn, dan gaat de fietstocht niet door. De maaltijd in het Haegse Huus wel. Belangstellenden van buiten Stellendam zijn ook welkom.

Goederen voor Roemenië

Op vrijdag 5 mei houdt het Roemeniëcomité van de Hersteld Hervormde Gemeente te Stellendam een goedereninzameling voor Roemenië, van 18.30 tot 19.30 uur aan de Margrietstraat te Stellendam, bij de ingang van de bibliotheek. Wie niet in staat is om de spullen zelf te brengen, kan contact opnemen met Arend Brinkman: (tel. 0187-491803) of met Adrie Wandemaker: (tel. 06-46091660).

Koffie-actie Lions Club Goeree-Overflakkee enorm succes

President van de Lions Club Goeree-Overflakkee, Johan Arensman (l), overhandigt aan Jan Weijman en Jaap Bakelaar, vrijwilligers bij de voedselbank, 962 pakken koffie. 

MIDDELHARNIS - Donderdag 20 april jl. overhandigde Johan Arensman, president van de Lions Club Goeree-Overflakkee, maar liefst 962 pakken koffie aan de voedselbank, de opbrengst van de Lions DE-koffiepuntenactie.

Gedurende de maand februari waren bij acht supermarkten verspreid over het eiland bussen neergezet om DE-punten te verzamelen. Daar is massaal gehoor aan gegeven, er werden maar liefst 510.000 DE- punten verzameld. De DE- punten, die op koffie- en theeverpakkingen van het merk Douwe Egberts te vinden zijn, werden daarop door de koffiebrander voor de Lions omgezet in pakken koffie, die dan weer aan voedselbanken in Nederland konden worden gedoneerd. Douwe Egberts vond bovendien de actie, die landelijk door de inzet van vele Lions Clubs werd uitgevoerd, zo sympathiek dat ze alle donaties met 15% heeft verhoogd.
De voedselbank is enorm blij met deze gift. De vraag van cliënten is steevast groter dan het aanbod van producten. Voedselbanken lopen tegen het probleem op dat fabrikanten steeds nauwkeuriger produceren, waardoor het aantal restproducten afneemt. Koffie is daarnaast ook nog een lang houdbaar product en lang houdbare producten worden zelden als restpartijen aan de voedselbank aangeboden. Ook de Lions waren enorm in hun nopjes met de opbrengst. Het was bijna een verdubbeling van het aantal pakken koffie in vergelijking met vorig jaar.
President van de Lions Club Goeree-Overflakkee, Johan Arensman, benadrukte bij de overhandiging van de pakken koffie, dat deze actie alleen een succes kon worden door de goede samenwerking tussen de Lions, de vrijwilligers van de voedselbank, koffiebrander Douwe Egberts en alle winkeliers, die belangeloos hun medewerking verleenden. Hij wilde dan ook iedereen heel hartelijk danken voor alle hulp.

VakantieBijbelDag groot succes

SOMMELSDIJK - Voor het eerst in de meivakantie, op 25 april, is er een VakantieBijbelDag gehouden. Het thema 'Echt Vrij' stond de hele dag centraal, van het knutselen van een vlieger tot het gevangenisspel met een echte gevangenis.

Meer dan 200 enthousiaste kinderen meldden zich vanaf half 10 bij het kerkgebouw aan de Olympiaweg. De vlaggetjes wapperden hard boven het kerkplein, waar een grote tent en een springkussen was opgezet. Het themalied werd al heel snel door de vele kinderstemmen meegezongen en tijdens het Bijbelverhaal over de verlamde man en zijn vier vrienden kon je een speld horen vallen. Spannend werd het toen er een heuse detective verscheen die op boevenjacht was, op zoek naar twee ontsnapte gevangenen. Deze gevangenen dachten dat ze 'echt vrij' waren, tot ze op het podium een wereldreiziger ontmoeten die wel 'Echt Vrij'´ was. Deze wereldreiziger vertelde de gevangenen over de Vrijheid die te vinden is in de Bijbel. Je wordt pas echt vrij door het geloof in Jezus!

In de zalen werd er geknutseld door verschillende leeftijdsgroepen. Na het eten in de tent was het tijd voor de spelletjes. De oudste groep deed een wereldreis met veel hilarische opdrachten, terwijl de middengroep en de jongste kinderen op het kerkplein diverse spellen deden. Aan het einde van de dag was er de prijsuitreiking van de kleurwedstrijd. Er werden heel wat kleurplaten ingeleverd en drie kinderen gingen met een gave prijs naar huis!

De Hersteld Hervormde Gemeente Middelharnis/Sommelsdijk houdt deze VakantieBijbelDag jaarlijks in de meivakantie. Samen met de andere kerken in Middelharnis/Sommelsdijk wordt zo in bijna iedere vakantie een VakantieBijbelFeest gehouden. Veel kinderen kijken hier iedere vakantie weer naar uit en ook voor de vele vrijwilligers is het een feest! www.facebook.com/VakantieBijbelDagHHGMiddelharnisSommelsdijk/

Diploma-uitreiking bij gymvereniging MH-SD

MIDDELHARNIS - Op 12 april kreeg Melissa Droger uit handen van haar trotse gymjuf Angela Bal haar diploma Gymnastiek Assistent niveau 1. Ze kreeg niet alleen een diploma, maar ze was ook nog blij verrast met mooie cadeaus van de vereniging en van haar juf.

Melissa is al sinds 2007 lid van gymvereniging MH-SD en is vorig jaar begonnen met haar opleiding tot assistent niveau 1. Tijdens haar opleiding heeft zij juf Angela geassisteerd op de woensdagmiddag bij de peuter- en kleuter gymlessen in de sporthal in Stad aan 't Haringvliet en op de vrijdagmiddag bij de Nijntje beweeglessen in De Staver. MH-SD geeft deze lessen ook in de Meerpaal op het terrein van de Zuidwester in Middelharnis, zie voor meer informatie onze website www.mh-sd.nl. Een belangrijk onderdeel van haar opleiding is het zelfstandig voorbereiden van de gymles. Dit betekent dus ook de gymzaal klaarmaken met de verschillende gymtoestellen. Daarna legt zij uit aan de kinderen welke oefeningen ze gaan doen en helpt ze de kinderen bij het uitvoeren van deze oefeningen. Met dit diploma mag zij nu officieel assisteren bij trainingen en activiteiten van gymvereniging MH-SD. Vooral door het leuke contact met de kinderen wil ze, zodra haar schoolrooster het toelaat, verder gaan voor Gymnastiek Assistent niveau 2.

Kiwanis doneert aan Kinderzwerfboek

Caroline Kuiper (links) ontvangt de cheque van Ellen Cazander van Kiwanis.

GOEREE-OVERFLAKKEE - De lokale serviceclub Kiwanis, die zich met hart en ziel inzet voor het welzijn van kinderen, heeft gedoneerd aan Kinderzwerfboek Goeree-Overflakkee. Een kinderzwerfboek is een kinderboek met een speciale zwerfsticker dat overal kan worden achtergelaten. Kinderen mogen het boek meenemen, lezen en weer verder laten zwerven. Op het eiland zijn de boeken inmiddels op diverse locaties te vinden.

Bijvoorbeeld op meerdere basisscholen, bij De Staver in Middelharnis, De Gooye in Dirksland, Het Zuiderdiep in Stellendam en Camping De Lage Werf in Den Bommel. Inmiddels zijn er 1.500 'zwerfpunten' in Nederland, waarvan 9 op Goeree-Overflakkee. Kinderzwerfboek Goeree-Overflakkee, met Caroline Kuiper als ambassadeur, wil daarmee alle kinderen op het eiland de mogelijkheid bieden leuke boeken te lezen. "Uit diverse onderzoeken blijkt dat kinderen die lezen langer naar school gaan en daardoor een beter toekomstperspectief hebben," aldus Caroline. Caroline heeft zelf overigens ook een zwerfpunt voor de deur in de vorm van een authentieke telefooncel, te vinden aan Voorstraat 36 in Den Bommel. "Het is fijn om op deze manier bij te dragen aan de ontwikkeling van onze buurtkinderen," aldus Ellen Cazander, voorzitter van Kiwanis Goeree-Overflakkee. "Kinderzwerfboek kan met onze bijdrage nieuwe boeken aanschaffen." Kinderzwerfboek is een initiatief van het Nationaal Fonds Kinderhulp en richt zich op kinderen die in armoede opgroeien. Voor meer informatie zie: www.kinderzwerfboek.nl.

De aspergeoogst duurt acht weken

Vervolg van de voorpagina.

In wezen bestaat er geen verschil tussen groene en witte asperges. Alleen groeien van witte asperges de stengels onder 'ruggen', onder de grond, net als aardappels in bedden, en worden de stengels afgesneden vlak voordat ze boven de grond uitkomen. Doordat ze het zonlicht niet zin, blijven ze wit. De stengel van groene asperge daarentegen groeit niet in de grond, maar gewoon in de openlucht. Zodra de stengel zijn nek boven het maaiveld uitsteekt krijgt hij onder invloed van het zonlicht zijn groene kleur, zoals hij van origine ook is. Doordat de groene asperge ongehinderd kan doorgroeien, hebben de stengels een zachte 'huid'. Ze behoeven daarom nauwelijks geschild te worden. Dit in tegenstelling tot de witte asperges, die door hun groei onder de grond een harde bast krijgen die wel geschild moet worden.

Oogst

Het moment waarop geoogst kan worden, is geheel afhankelijk van de vorderingen in de natuur. Voor groei moet het in de grond 12 graden C zijn. In rechte lijnen steken de groene aspergestelen boven de aardkorst uit en her en der verspreid staan er die de hoogte van zo'n twintig centimeter hebben bereikt. Die mogen worden afgesneden en in de speciale aspergemandjes worden gelegd. De gehele aspergeoogst duurt zo'n acht weken en wordt rond 23 juni beëindigd. In die periode worden zes dagen per week deze snelgroeiers in alle vroegte gesneden, zodat er vrijwel altijd 'dauwverse' asperges aanwezig zijn bij de Herkingse akkerbouwer. Nadat de aspergestengels zijn geoogst, worden ze in de schuur bij Van der Velde gewassen, gesorteerd en op maat gesneden. En van de gehele aspergeoogst gaat niets naar de veiling. Alles wordt op de boerderij zelf verkocht. De asperge is absoluut niet gevoelig voor ziektes en hoeft dan ook niet bespoten te worden; het gewas kan zó van 't land gegeten worden.

Invloed Grevelingen

De speciale smaak van Van der Veldes asperges heeft alles te maken met de plek waarop ze worden verbouwd: dichtbij de Grevelingen. Daarvan doet het zout zijn invloed gelden op grond en gewas in de buurt en daardoor krijgen de Herkingse asperges een ietwat ziltere smaak die door velen gewaardeerd wordt. Van heinde en ver, uit alle streken van het land en zelfs van ver over 's lands grenzen, weten aspergeliefhebbers de Herkingse Aspergeboerderij te vinden voor een portie asperges en aanverwante producten. Een complete aspergemaaltijd bestaat uit asperges, (nieuwe) aardappelen, ham, ei en botersaus met nootmuskaat en peterselie. Wie wil weten hóe lekker asperges of aspergehapjes zijn, die kan zaterdag 6 mei gaan proeven tijdens de proeverij en open dag met rondleidingen, van 10.00-15.00 uur, op de Aspergeboerderij, Peuterdijk 59 te Herkingen.

Gospelkoor In Touch bestaat 30 jaar

GOEREE-OVERFLAKKEE - Dit jaar bestaat Gospelkoor In Touch 30 jaar. Natuurlijk gaat men dit vieren.

Voor oktober staat er een concert op het programma waarin een compilatie wordt uitgevoerd van de musicals die in het verleden gezongen zijn. Daarnaast wordt er ook een deel van een nieuwe musical gezongen. Wie zin heeft om aan dit concert mee te doen en aan een hernieuwde kennismaking met In Touch toe te zijn, kan dit op projectbasis. "Om het geheel feestelijk te laten klinken, zullen we ongeveer 15 repetitieavonden nodig hebben", aldus de koorleiding. Aanmelden kan via jireinhoud@kpnmail.nl. Natuurlijk kan er ook gewoon meegezongen worden op donderdagavond, tijdens de vaste repetitieavond. Deze is in de Exoduskerk in Sommelsdijk. Aanvang 20.00 uur. 4 mei (Dodenherdenking) is er geen repetitie. Op 11 mei wordt er in verband met de jaarlijkse ledenvergadering vanaf 21.00 uur gezongen. De koorleiding hoopt dat veel (oud-)koorleden het jubileumconcert mee gaan zingen.

'Kunst en Geloof' Pinkstermarkt

OUDE-TONGE - De deuren van de Hervormde Kerk van Oude-Tonge staan op zaterdag 13 mei weer open tijdens de Pinkstermarkt/rommelmarkt. In de kerk is de expositie met als thema 'Kunst en Geloof'.

"Het lijkt ons erg mooi als u of jij aan de slag gaat om iets creatiefs te gaan maken. We denken hierbij bijvoorbeeld aan: een schilderij, tekening, borduurwerk, quilt of beeldhouwwerk van klei of papier-maché, handlettering, etc. Alles is welkom wat past binnen het thema. U mag ook iets inleveren wat al eerder is gemaakt.

Schroom niet om uw creatieve bijdrage ter beschikking te stellen, elke vorm van creativiteit is mooi! Uw bijdrage kan ook anoniem tentoongesteld worden", aldus de organisatie. Voor aanmelding en meer informatie kunt u mailen naar expositie@hervormdoudetonge.nl of bellen naar 06-53206952. Op www.hervormdoudetonge.nl/activiteiten/expositie is alles nog na te lezen.

Op vrijdag 12 mei hoopt men de kunstwerken in te zamelen tijdens een inlevermoment. U hoort er t.z.t. meer over.

Veerpontje Anna Jacoba te zien in het RTM-museum

o.s. Admiraal en Brijs bij de plaatsing van het veerpontje-model.

OUDDORP - "Wij beschouwen Simon Admiraal en Leen Brijs als onze onmisbare modelbouwers. In onze vitrines in het museum prijken al diverse pronkjuweeltjes van hun handen. Individueel gemaakt of als gezamenlijk werkstuk. Met grote vaardigheid zijn zo de voormalige veerponten Zijpe, de Haringvliet, de stad Zierikzee en de Minister van der Sleijden als model nu te zien. Wij zijn blij dat er nu opnieuw een exemplaar aan deze collectie kan worden toegevoegd. Het voetveer Anna Jacoba, waarvan de naam later is veranderd in Krabbekreek", vertelt Roel Sparreboom voorzitter van stichting RTM Trammuseum in Ouddorp.

Door Jaap Ruizeveld

Het voetveer werd destijds door de RTM ingezet om passagiers - al dan niet met een fiets - over te zetten tussen Anna Jacobapolder en Zijpe. Het voetveer was een aanvulling op de veerpont Zijpe die het autoverkeer overzette. Het pontje had 2 RTM-bemanningsleden en een beperkte capaciteit voor maximaal 9 personen. Het veerbootje, gebouwd in 1932 op de werf van de firma D. Boot in Alphen aan den Rijn, was 9 meter lang en 2.70 meter breed. Tijdens de Tweede Wereldoorlog brachten de Duitsers het scheepje twee keer tot zinken.

Drie maanden                                                                                                                

Woensdagmorgen werd het model door bouwer Simon Admiraal in aanwezigheid van zijn vriend en toeverlaat Leen Brijs uit Oude-Tonge in de museumvitrine geplaatst. Drie maanden was Admiraal met het werkstuk aan de slag. In de werkruimte bij zijn woning in Nieuwe-Tonge bouwde, knutselde, lijmde, plakte en schuurde hij aan dit model. Geen gemakkelijke klus, want goede tekeningen ontbraken. Er was nauwelijks enig archiefmateriaal en slechts een handjevol oude foto's. Op zich niet zo verwonderlijk, zegt Sparreboom, omdat bij de Watersnood in 1953 heel veel documentatie en archiefgegevens verloren zijn gegaan.

Restauratie                                                                                                                                                                        

Het bootje lag enige tijd op het terrein van het RTM-trammuseum in Ouddorp. Midden 2016 meldde onze krant dat er een restauratieplan werd opgesteld met als doel de boot uiteindelijk weer in de vaart te kunnen brengen. Dat karwei vindt plaats op de Menheerse Werf in Middelharnis en het lijkt haalbaar dat eind dit jaar de restauratie kan worden afgerond. De boot zou dan in bruikleen aan de stichting kunnen worden overgedragen en ingezet kunnen worden op maritieme hoogtijdagen, voor vervoer van toeristen vanaf de buitenhaven Middelharnis via het kanaal naar de dorpskern vv en voor recreatieve attracties. Een mooie aanvulling op de RTM-voorzieningen die al op het Havenhoofd zijn gerealiseerd en die als te koesteren erfgoed gelden.

Krabbekreek                                                                                                                                

De Anna Jacoba, vanaf 1937 varend onder de nieuwe naam Krabbekreek, onderging in 1949 nog een flinke verbouwing. In 1951 werd het pontje opgelegd. Daarna werd het, in particulier bezit, nog enige tijd gebruikt als vissersbootje om uiteindelijk weer bij de RTM te belanden. Modelbouwer Admiraal noemt zijn creaties een uit de hand gelopen hobby. Samen met zijn vriend Brijs, die zorgt voor allerlei tekeningen vanuit de NVM (Nederlandse Vereniging van Modelbouwers), richt hij zich al weer op een nieuwe uitdaging. Roel Sparreboom en zijn bestuur zijn blij met de aanwinst. De attractie om ons museum te bezoeken wordt daarmee weer vergroot, zegt hij. Voor wat betreft het autoveer Zijpe, dat vaartuig werd op 6 juli 1988 uit de vaart genomen.

Rondje Karre met de tractor

GOEREE-OVERFLAKKEE - Op 27 mei wordt er een rondrit met historische tractoren gehouden onder de naam 'Rondje Karre 2017'. Dit jaar is er voor gekozen om de oostkant van Goeree-Overflakkee aan te doen. Er wordt om ca. 10.00 uur gestart vanaf de Langeweg 10 in Stellendam. Onder begeleiding van verkeersregels zal de stoet dan vertrekken in de richting van Melissant. Het bestuur van 'Rondje Karre' doet er alles aan om er een geslaagde dag van te maken. De terugkomst in Stellendam wordt om ongeveer 15.00 uur verwacht. Hier is het mogelijk voor de deelnemers, maar ook voor publiek, om gezamenlijk wat te drinken en eten. Ook is het mogelijk om de grote rij tractoren te bekijken en om te praten met de eigenaren van de tractoren. De gehele dag staat in het teken van de zorg voor onze ouderen op het eiland. De opbrengst zal geheel ten goede komen aan een nader te bepalen project van CuraMare/Nieuw Rijsenburgh. Deelnemers kunnen zich opgeven tot 23 mei a.s. Ook op Facebook is een pagina voor 'Rondje Karre 2017'.

Kinderen helpen Roparun Team 287 van de Rabobank

De trotse kinderen Sara, Max en Lisanne en Rianne en Mathijs van Rabobank Het Haringvliet

REGIO - Team 287 van Rabobank Het Haringvliet neemt tijdens het Pinksterweekend deel aan de Roparun. Naast de sportieve prestatie is het doel om € 30.000 in te zamelen voor mensen met kanker. Heel veel goede en leuke initiatieven zijn al van de grond gekomen, waarmee € 13.000 is ingezameld.

Om de tussenstand bij te houden, hebben kinderen uit groep 5 van de Sabina van Egmondschool uit Oud-Beijerland een financiële thermometer geknutseld. Van der Sijde Hout B.V. uit Strijen heeft het hout voor de thermometer beschikbaar gesteld. De thermometer heeft een mooie plek in de bankhal van het Rabobank kantoor in Heinenoord gekregen. Voor iedereen is nu zichtbaar hoeveel geld er al opgehaald is en hoeveel geld er nog ingezameld moet worden. Op dit moment is de tussenstand € 13.000. Op naar de € 30.000!

Roparun Charity Diner

Wilt u Team 287 financieel steunen? Neem dan deel aan het Roparun Charity Diner op woensdag 10 mei in Heinenoord. Aanmelden kan door een mail te sturen naar jan.verhage@rabobank.nl. Doneren voor het Rabobank Team 287 kan door een bijdrage op NL31RABO0314939776, of doneer rechtstreeks via de website van de Roparun.

Zaterdag open dag bij vernieuwde Nollestee

Hans van Huizen bij de kassa.

MELISSANT – Kwekerij De Nollestee heeft wat nieuws: zeven voorbeeldtuinen om inspiratie op te doen. Welke kleuren passen goed bij elkaar? Hoe verhouden hoge en lage planten zich het best tot elkaar? Hoe heb je het hele seizoen – vroeg en laat – een fraaie tuin? De voorbeeldtuinen zijn voor het eerst te zien tijdens de open dag van De Nollestee op zaterdag 6 mei.

Door Kees van Rixoort

Met zorg gekweekt. Dat is het motto van De Nollestee. Bij de kwekerij werken achttien mensen. De meeste zijn cliënt van Zuidwester. Ze wonen op Hernesseroord in Middelharnis, in een sociowoning of krijgen thuis ondersteuning van Zuidwester Eigenz. Daarnaast zijn er cliënten van bijvoorbeeld Sjaloom Zorg en de gemeente (met ondersteuning van Stichting MEE) en biedt De Nollestee een praktijkstage aan een Syrische vluchteling uit de internationale schakelklas van de RGO. De leeftijden variëren van 18 tot 69.

Op De Nollestee is iedereen druk bezig om de open dag op 6 mei goed voor te bereiden.

Het werk bestaat uit onder andere kweken, stekken, verpotten en verkopen van vaste planten en sierheesters. Sommige cliënten werken vijf dagen per week op de kwekerij, andere vier, drie, twee of één dag. Het werken wordt afgewisseld met ontspanning – er is een darthoek en sinds kort een pannakooi – en voor een aantal cliënten educatie op de computer.

Assortiment uitgebreid

Op de zorgboerderij is de werkdruk niet groot. Wel staat de kwaliteit bovenaan. Er is dan ook veel zorg voor het recent tot driehonderd soorten vaste planten en sierheesters uitgebreide assortiment. De professioneel geëtiketteerde producten vinden hun weg naar hoveniers, de gemeente en particulieren. Op De Nollestee is een winkel, die uiteraard ook tijdens de open dag op 6 mei geopend is. Pinnen is mogelijk. Er is overigens ook al enkele jaren een webwinkel.

De kwekerij kweekt niet alleen voor de eigen afzet, maar ook voor kwekerij Klepper in Ouddorp, waarmee een samenwerkingsverband is aangegaan. Zo zijn er de afgelopen maanden in Melissant bijvoorbeeld 40.000 potjes gevuld met blauwe druifjes voor Klepper.

Tijdens de open dag kan het publiek de voorbeeldtuinen – voor elke portemonnee is er wel wat te vinden – en de pannakooi bekijken. Maar er is nog meer nieuws op De Nollestee. Bijvoorbeeld de extra kas van 8 meter breed en 30 meter lang die recent geplaatst is en de koelcel voor de bollen waaruit blauwe druifjes groeien. Ook is dan de kruidentuin met veertig soorten kruiden voor het eerst te zien en is er eenjarig perkgoed te koop.

Wie de open dag bezoekt kan zich laten rondleiden over de kwekerij. Zelf dwalen mag natuurlijk ook. Er is genoeg inspiratie op te doen voor het inrichten of herinrichten van de eigen tuin. Men kan profiteren van diverse aanbiedingen. Voor de kinderen zijn er demonstraties plantjes stekken en oppotten. Ook kunnen ze gebruikmaken van de pannakooi en meedoen aan een voetbaltraining. Er is een terras met gratis koffie, thee, limonade en wat lekkers. Genoeg te proeven dus, maar het belangrijkste is nog wel het proeven van de unieke sfeer op deze sympathieke zorgonderneming. Iedereen is welkom van 10.00 tot 16.00 uur.

Meer informatie: www.nollestee.nl.

Pulling Party, finale van TrekkerTrek Familiedag

DIRKSLAND – Net als twee jaar geleden kunnen de bezoekers van de TrekkerTrek Familiedag een geweldig avondprogramma tegemoet zien. Deze Pulling Party heeft met optredens van de band Hottub Heroes en DJ Littel alle ingrediënten in huis voor een swingend feest in de grote tent op het TrekkerTrek-terrein aan de Philipshoofjesweg in Dirksland. De vijfde TrekkerTrek Familiedag vindt plaats op zaterdag 20 mei.

Door Kees van Rixoort

De Pulling Party komt na een dag die ook al heel veel te bieden heeft. De TrekkerTrek Familiedag is een uitje voor het hele gezin. Voor de vrouwelijke bezoekers is een Vrouwenplein ingericht met een veelzijdig aanbod op het gebied van mode, sieraden, make-up en lifestyle. Ook zijn er meerdere workshops en mogelijkheden om wat te loungen, te eten en te drinken.

De kinderen kunnen zich helemaal uitleven in het Kinderdorp, dat evenals het Vrouwenplein flink is uitgebreid ten opzichte van de vorige TrekkerTrek Familiedag. Springen, dansen, zingen, graven en laten schminken – de mogelijkheden zijn bijna onbeperkt. Daarnaast is er in het Kinderdorp een Pipokar met twee clowns en zijn er miniquads om rondjes mee te rijden. Een klimtoren van acht meter hoog, een volledige kinderboerderij en een schommelschip maken het geheel meer dan compleet.

Op de TrekkerTrek Familiedag verschijnen ongeveer honderdvijftig ronkende machines op de twee banen. De trekkers komen uit de hele regio en er is ook een klasse Agrisport-machines met meer vermogen te bewonderen. Dat belooft veel extra spektakel. Bezoekers kunnen zich bovendien laten verrassen door meerdere special acts. Het onderdeel 'Meer voor mannen' biedt extra vermaak in de vorm van bijvoorbeeld spijkerbroek hangen, kop van jut en een rodeostier.

Pulling Party

Het complete programma van de TrekkerTrek Familiedag loopt van 13.00 tot 20.30 uur. Daarna is het tijd voor het spetterende avondprogramma in de grote tent, die voor de gelegenheid is omgetoverd tot feesttent. DJ Littel, die op Goeree-Overflakkee en in de verdere omgeving al een grote bekendheid heeft opgebouwd met zijn gevarieerde optredens, staat borg voor een knallend muziekfeest. En dat geldt zeker niet minder voor de energieke coverband Hottub Heroes, die zeer thuis is in het spelen van hits uit de pop-, rock- en dancehistorie en deze naadloos in elkaar laat overgaan. Beide acts wisselen elkaar af en samen werken ze toe naar een Nineties Party die voor velen het hoogtepunt van de Pulling Party zal zijn. Het feest duurt tot 01.00 uur. Of het dak dan nog op de tent zit…?

De TrekkerTrek Familiedag, met steeds groeiende bezoekersaantallen, is een initiatief van de Eurodelta Jongeren, afdeling Goeree-Overflakkee. De locatie is als vanouds landbouwbedrijf De Wit aan de Philipshoofjesweg in Dirksland. DeltaRent en Landbouwbedrijf De Wit zijn de hoofdsponsors.

Toegangskaarten voor het evenement (voor overdag, 's avonds of een combinatie) zijn online te reserveren via www.trekkertrekflakkee.nl. Op 20 mei zijn er ook nog kaarten bij de ingang te koop. Zet TrekkerTrek Familiedag 2017 in de agenda! Volg het evenement op Facebook en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes!

Snackbar Lekkerrr scoort een 9 in landelijke AD-friettest

Raoul van der Vliet showt zijn friet.

OUDDORP – "Geweldig om weer zo hoog te eindigen". De reactie van Raoul van der Vliet, mede-eigenaar van Snackbar Lekkerrr aan de Boompjes in Ouddorp, op de uitslag van de landelijke friettest van het Algemeen Dagblad 2017. Voor de tweede keer werd het cijfer 9 behaald. Met daarbij gevoegd het juryrapport: "Met deze friet troef je concurrenten af. Lekkere aardappelsmaak, krokante korst. Dat alles klantvriendelijk gepresenteerd in een sfeervolle omgeving".

Door Jaap Ruizeveld

Twee keer is een onderzoeksteam - dat landelijk 137 locaties bezocht waar friet wordt verkocht - ook in Ouddorp langs geweest en testte op diverse punten zoals olie, temperatuur, aardappelsoort en oven-verschonen. De snackbar scoorde goed op alle fronten. "Bezoekers waarderen onze dagverse producten", geeft Raoul aan, die met de fraaie testuitslag op zak, zowel binnen als buiten de snackbar, extra klanten ontvangt. Het AD-team bezocht op het eiland nog een tweede Ouddorpse locatie. Dat was Eterij De Ring aan de Hoenderdijk. Daar werd ook een positief eindcijfer geregistreerd, Eterij De Ring kreeg een 7,5.                

Evangelisatieworkshop 'Eenvoudig evangeliseren'

Ruud Kuijer en Jacob Rink, de initiatiefnemers van de workshop.

GOEREE-OVERFLAKKEE – Zaterdag 6 mei organiseert een aantal christenen een interkerkelijke evangelisatieworkshop onder het thema 'Eenvoudig evangeliseren'.

Door Adri van der Laan

De workshop wordt gegeven door evangelist Alex van Nes. Hij woont in België en heeft veel ervaring in straatevangelisatie en evangelisatie onder jongeren. In de meeste kerken wil men wel op een of andere wijze evangeliseren, maar het is niet altijd even gemakkelijk om een goede methode te vinden. "We merken dat het vaak moeilijk is om ongelovige mensen op een eenvoudige wijze met het evangelie te bereiken. Het verlangen is er wel, maar het blijkt in de praktijk toch wat lastig te zijn", aldus de organisatoren.
"De methode 'Eenvoudig evangeliseren' wil eerst de mensen een spiegel voorhouden en gebruikt het Woord van God om te laten zien wat dat Woord over het menselijk hart zegt. En dat we van nature zondig zijn en tekort komen. Maar dat God de oplossing heeft gegeven in Jezus Christus. Waar we met Goede Vrijdag en Pasen aan denken".
De doelgroep voor deze workshop is mensen die afkomstig zijn uit verschillende kerken. Men streeft er naar om in de toekomst gezamenlijk activiteiten te ondernemen. "Dat geeft enorm veel hoop en blijdschap, omdat we elkaar zo hard nodig hebben als christenen".

Bij de cursus wordt geen reclame gemaakt voor een bepaalde kerk. "Het belangrijkste is dat mensen op een duidelijke manier met het evangelie in aanraking komen, we wijzen eventueel wel door naar plaatselijke kerken".
Het delen van het evangelie kan overal. Dat hoeft niet op straat te gebeuren. Het kan ook indirect via boekenkramen op braderieën, of gewoon in contact met je buren, familie, collega's. De organisatoren hopen dan ook dat de evangelisatieworkshop in de komende tijd haar vruchten zal afwerpen.
Aanmelden: het zou wat de catering betreft fijn zijn om u aan te melden bij Jacob Rink, jenm.rink@filternet.nl, 06-55148281, of bij Ruud Kuijer, ruud@famrkuijer.nl, 06-25048576

De evangelisatieworkshop 'Eenvoudig evangeliseren' wordt gegeven op zaterdag 6 mei in Het Diekhuus. Vanaf 9.30 uur is er inloop met koffie. Vervolgens is tot aan de lunch het woord aan evangelist Alex van Nes. Eventueel kan men deelnemen aan de lunch. Natuurlijk kan men ook gewoon komen luisteren.

Kika-Avondvierdaagse 2017
"Samen maken we het verschil voor kinderen met kanker"

MIDDELHARNIS - Op dinsdag 9 mei gaat de Kika-Avondvierdaagse van start. Dit sportieve spektakel wordt vrijdagavond 12 mei feestelijk afgesloten op het Diekhuusplein in Middelharnis.

Kika Goeree-Overflakkee organiseert in samenwerking met Hart van Goeree-Overflakkee dit jaar, voor het eerst sinds vele jaren, weer een avondvierdaagse, namelijk de Kika-Avondvierdaagse. Kinderen en volwassenen kunnen een afstand kiezen van 3, 5 en 10 km. Van 9 tot en met 12 mei zal iedere avond om 19.00 uur deze loop van start gaan. Op vrijdag 12 mei zal er een gezellige huldiging plaatsvinden op het Diekhuusplein waar alle lopers binnengehaald worden. Naast jezelf inschrijven is het de bedoeling dat men zich laat sponsoren per gelopen km of per avond. Deze opbrengst gaat in zijn geheel naar Kika.
De inschrijvingen zijn al enige tijd in volle gang. Wil je ook meedoen? Inschrijven kan op www.hartvangoereeoverflakkee.nl.

Het evenement vindt plaats van 9 tot en met 12 mei van 18.00 tot 21.00 uur. Het startschot wordt iedere dag om 19.00 uur gegeven. Iedereen is op vrijdag vanaf 18.00 uur van harte welkom om de lopers feestelijk binnen te halen. Meelopen is niet alleen super gezellig, het is ook hartstikke goed voor je en helpt je om vitaal te worden en te blijven, maar je kan ook de stichting Kinderen Kankervrij (Kika) helpen om nog meer onderzoek naar kinderkanker te financieren.

Verkeersveiligheid

Een dringend verzoek voor de verkeersveiligheid: de organisatie vraagt alle automobilisten om tijdens de avondvierdaagse extra alert te zijn tussen 18.00 en 21.00 uur, omwille van vele kinderen die uit de verschillende wijken naar het startpunt komen, na afloop weer naar huis gaan en onderweg op verschillende plaatsen oversteken. Er wordt verzocht om zo veel mogelijk met de fiets te komen en deze te stallen op de daarvoor ingerichte plaatsen op het Diekhuisplein. Wanneer men kinderen wil brengen met de auto, kan men hen afzetten ter hoogte van de muziektent.

Janny van den Doel in Nieuwkoop geridderd

NIEUWKOOP - In de gemeente Nieuwkoop is vorige week Janny van den Doel, opgegroeid in Sommelsdijk, geridderd. Zij werd Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Van den Doel is tot haar pensionering werkzaam geweest bij het Academisch Medisch Centrum, laatstelijk als adviseur Human Recources. Zij was vele jaren lid van de OR, waar zij de belangen van medewerkers met verve heeft gediend en talloze belangrijke dossiers heeft behandeld. Zij vervult en vervulde vrijwillige activiteiten voor de vakbond CFO, thans CNV Zorg & Welzijn (onderdeel van CNV Connectief) in Utrecht. Lid van het landelijk groepsbestuur Academische Ziekenhuizen, later UMC's. Zij voerde de cao-onderhandelingen voor de ledengroep. Vermeldenswaard is dat haar eerste baan in Sommelsdijk was bij het Eilanden-Nieuws. Wellicht nog een aardige aanvulling op het eerdere bericht. Janny van den Doel (75) is de derde uit het gezin die een Koninklijke Onderscheiding krijgt. Pieter van den Doel, destijds werkzaam op het NAVO hoofdkwartier in Mons (België) kreeg op 32-jarige leeftijd op 29 april 1977 een Koninklijke Onderscheiding voor zijn inzet bij de treinramp die op 27 juni 1976 plaatsvond toen de sneltrein van Amsterdam naar Parijs ontspoorde in de buurt van Mons. Theo (M.) van den Doel werd in 2003 tot Ridder benoemd voor zijn langdurige inzet als gemeenteraadslid en lid van de Tweede Kamer. (Bron: website gemeente Nieuwkoop).

GOEREE-OVERFLAKKEE - De Rode Kruisafdeling Goeree e.o./west organiseert op dinsdag 27 juni opnieuw een dagboottocht voor senioren vanaf 55 jaar voor heel Goeree-Overflakkee.

De opstapplaats is aan de binnenhaven van Stellendam bij de steiger van Rijkswaterstaat. De boot is toegankelijk voor rolstoelen en andere hulp-loopmiddelen. Inschepen vanaf 8.30-9.15 uur. Om 9.30 uur vertrekt de boot.
Aan boord krijgt u koffie en thee, een heerlijk diner en na de lunch, om ± 20.00 uur, zal de boot weer aanmeren in Stellendam. De eigen bijdrage voor deze bootreis is € 75,00 per deelnemer, dit graag contant aan boord betalen.
De vaartocht gaat over het Haringvliet, via het Spui, Oude Maas, Dordrecht, de Noord, Kinderdijk, Nieuwe Maas, Rotterdam stad + havens, Oude Maas en via het Spui terug naar Stellendam.
Vervoer van en naar de haven van Stellendam dient u zelf te verzorgen. Heeft u geen vervoer, geef dit dan aan ons door, dan kan er een taxi geregeld worden.
Voor deze bootreis krijgt u geen persoonlijke uitnodiging meer, zoals u gewend was, van het Rode Kruis.
Aanmelden kan via de telefoon: tussen 19.00 en 21.00 uur: 0187-683608, bij fam. Pikaart. Via de email: kees.pikaart@gmail.com of via de post: Rode Kruis Goeree e.o., Postbus 1, 3253 ZG Ouddorp.
Bij de aanmelding graag het volgende vermelden: naam, adres, woonplaats, tel.nr., geboortedatum, huisarts. Ook aangeven of u vervoer nodig heeft, of u gebruik maakt van een elektrische rolstoel, duw-rolstoel, rollator of stok en of u een dieet hebt.

Wandkleden door Coby Bakker

SOMMELSDIJK – Van 5 mei tot en met 5 juli is er een expositie van wandkleden door Coby Bakker in de Remonstrantse kerk aan de Voorstraat 35.

Toen patchwork of quilten in Nederland bekendheid kreeg, is Coby Bakker daarmee aan de slag gegaan. Om de diverse technieken te leren en uit te proberen heeft zij cursussen en workshops gevolgd. Bij het traditionele patchwork en quilten gelden strakke regels. Na verloop van tijd kreeg zij de behoefte om zich daarvan los te maken. Zij wilde vrij werken, op haar eigen manier. De werkstukken die zij nu maakt zijn allemaal naar eigen ontwerp. Zij wordt geïnspireerd door vormen die ritme, rust, helderheid of licht uitstralen. Soms ook door een woord of tekst die zij hoort of leest en die vervolgens in haar hoofd blijft hangen.
Textiel is voor haar een bron van inspiratie. Toen zij ontdekte hoe zij zelf haar stoffen kan verven, ging er een wereld voor haar open. Je kunt namelijk verven in een eindeloze reeks van kleuren en nuances. Opeens had zij de mogelijkheid om te werken met stof die precies de kleur heeft die zij nodig heeft.
De uitdaging ligt voor haar in het werken met verschillende materialen zoals katoen, zijde, linnen, tule, vilt, wol, organza, tyvek, papier en alles wat zij denkt te kunnen gebruiken. Daarmee kan zij naar hartenlust experimenteren. Coby verbindt meerdere materialen met elkaar door middel van naaien, (machinaal) borduren, punchen, stempelen, smelten, vliesofix en oplosbaar vlies.
Zo ontstaan haar werkstukken. Grote quilts en wandkleden voor aan de muur, maar ook klein werk om in te lijsten of als kaart te versturen.
De expositie is geopend op zondag (vanaf 11.00 uur tot ongeveer 12.00 uur), op verzoek (even aanbellen bij de fam. Schrier die boven de kerk woont) en elke woensdagochtend van 10.00-12.00 uur.

Orgelreis VVO naar kerken in Brabant

GOEREE-OVERFLAKKEE - De Vereniging van Orgelvrienden hoopt op zaterdag 20 mei haar jaarlijkse orgelreis te maken. Deze keer wordt er een bezoek gebracht aan diverse orgels in Brabantse kerken. Eerst wordt de Grote (protestantse) Kerk bezocht in 's Hertogenbosch en daarna de St. Petrusbasiliek te Oirschot. Leden en belangstellenden worden hierbij hartelijk uitgenodigd om deze twee mooie kerken met hun interessante orgels te gaan bezoeken.

Om 10.00 uur worden de deelnemers verwacht in de Grote Kerk te Den Bosch. Na een korte presentatie op het hoofdorgel (Jonathan Bätz 1731) zal er gelegenheid zijn voor de leden om het orgel te bespelen. Rond het middaguur gaat de reis naar Oirschot, waar de deelnemers om 14.30 uur verwacht worden. Ook hier zal er na een toelichting en demo op het orgel (Smits1846/1847) gelegenheid zijn voor de leden om dit orgel te bespelen. Het is de bedoeling dat er een lunchpakket wordt meegenomen. Tot besluit van deze orgelreis zal er traditiegetrouw een Chinese maaltijd worden gebruikt. De locatie wordt op de dag zelf bekend gemaakt.

Deelnemers kunnen zich per mail opgeven bij Maarten Vos (ggoudvos@gmail.com). Ook kan er nadere informatie bij hem gevraagd worden.

Opgave voor deze reis kan uiterlijk tot zaterdag 13 mei. De kosten zijn: voor jeugdleden € 30,-, voor gewone leden € 35,- en voor niet-leden € 40,- per persoon. Dit bedrag kan (bij voorkeur) overgemaakt worden op het rekeningnummer van de penningmeester (wat u na aanmelding ontvangt) of ter plaatse aan hem voldaan worden. De reis wordt gemaakt met eigen vervoer, waarbij carpoolen tot de mogelijkheden behoort.

Nieuw en uniek in de Exoduskerk: Kunstverkoopdagen

SOMMELSDIJK - Dit jaar wordt voor de eerste keer een bijzonder kunstverkoop evenement gehouden. De data zijn vrijdag 26 en zaterdag 27 mei 2017 in de Exoduskerk aan de Dorpsweg in Sommelsdijk.

In de ontvangstruimte van de kerk zal een selectie van kunstvoorwerpen van goede kwaliteit te koop worden aangeboden.
Schilderijen, keramiek, glaswerk, porselein, grafiek, zilver, oud speelgoed, antiquariaat, kunstboeken en design.
De objecten worden geschonken door leden en vrienden van de Exoduskerk.
Een groepje 'kunstkenners' heeft alle kavels onderzocht, beoordeeld op de conditie en de waarde vastgesteld. Vervolgens zijn de voorwerpen van een schappelijke prijs voorzien.
Enkele objecten zijn uniek en daarom zullen deze voorwerpen aangeboden worden volgens het veilingsysteem van online veilinghuizen (zoals b.v. Catawiki). U kunt ter plaatse een publiekelijk bod uitbrengen en op de laatste verkoopdag (zaterdag 27 mei) zullen deze voorwerpen (op de bij het object vermelde tijdstip) geveild worden.
Leuk en spannend om mee te maken.

Deze kunstverkoopdagen vallen gelijktijdig met de KunstKijkdagen van Goeree-Overflakkee. "U kunt dus dat weekend helemaal uit uw bol voor wat kunst, antiek en design betreft", aldus de organisatie.

Vrijdag 26 mei van 11.00 tot 21.00 uur en zaterdag 27 mei van 10.00 tot 16.00 uur.

Polivak in gesprek met Ron de Rover

GOEREE-OVERFLAKKEE - Donderdag 11 mei 2017 zal verslaggever Jan van Gurp in gesprek gaan met fractievoorzitter van de Christen Unie: Ron de Rover. Dit gesprek zal uitgezonden worden tijdens het programma Polivak op RTV SLOGO.

Dit interview zal tevens het laatste gesprek zijn met de fractievoorzitter, 6 juli neemt hij afscheid van de gemeenteraad vanwege zijn vertrek naar Hardinxveld-Giessendam. In 2002 begon hij in de gemeenteraad van Middelharnis en daarna maakte hij deel uit van de huidige gemeenteraad van Goeree-Overflakkee.
Het interview zal uitgezonden worden op donderdagavond 11 mei vanaf 19.00 uur. De herhaling zal op dinsdagmorgen vanaf 9.00 uur te zien zijn en kan via 'Programma gemist' teruggekeken worden.

Vrijdag in de krant

Simeon Tienpont wil Volvo Ocean Race winnen