info@eilandennieuws.nl
t. 0187 74 54 50

Dinsdag Eilanden-Nieuws

5 juli 2016

Dinsdag Eilanden-Nieuws 5 juli 2016


Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: info@eilandennieuws.nl of 0187-745450

Toekomstdocument voor agrariërs gepresenteerd tijdens ontbijt

Frank van Oorschot van LTO Noord afdeling Goeree-Overflakkee overhandigt het Agrarisch Ontwikkelingsplan aan Commissaris van de Koning Jaap Smit.

MELISSANT - Op het agrarisch bedrijf van de familie Van Adrighem in Melissant werd vrijdag 1 juli een bijzonder ontbijt gehouden. Meer dan honderd deelnemers afkomstig uit het agrarische bedrijfsleven, het provinciale en gemeentelijk bestuur en andere aan de bedrijfstak gerelateerde organisatie waren getuige van de presentatie van het Agrarisch Ontwikkelingsprogramma Goeree-Overflakkee (AOP)

Tekst en foto: Adri van der Laan

Het was de wens van LTO Noord afdeling Goeree-Overflakkee om de ontwikkelingen in de land- en tuinbouw van Goeree-Overflakkee goed in beeld te brengen. Er is een projectgroep gevormd waarin vertegenwoordigers van Rabobank Het Haringvliet, Het EduDelta College, HAS Hogeschool 's-Hertogenbosch en de gemeente Goeree-Overflakkee zitting namen.

LTO Noord afdeling Goeree-Overflakkee wil de ontwikkelingen in de land- en tuinbouw goed in beeld krijgen. Met medewerking van Rabobank Het Haringvliet, het EduDelta College, HAS Hogeschool 's-Hertogenbosch en de gemeente Goeree-Overflakkee wordt hiervoor een agrarisch ontwikkelingsprogramma Goeree-Overflakkee opgesteld. De studenten Marloes van Eck en Jos Koenders van HAS Hogeschool hebben het AOP samengesteld.

De samenstellers van het AOP hebben een tweetal inspiratieavonden gehouden op het eiland. Eén avond met uitsluitend agrarische ondernemers en één avond met andere belanghebbenden bij de agrarische sector. Daarnaast zijn meer dan veertig interviews gehouden met betrokkenen.

Centraal in het AOP staat de vraag: 'Waar verdient de boer in 2030 zijn brood mee op Goeree-Overflakkee?' In de komende vijftien jaar dient het programma om de agrarische sector op het eiland verder te ontwikkelen.

In de abonneekrant van vrijdag 10 juli volgt een uitgebreid verslag van de bijeenkomst.

Kick-off voor extra dienstverlening van gemeente aan strandgasten

OUDDORP – Wethouder Frans Tollenaar gaf vrijdag officieel de aftrap voor het strandseizoen. En waar kon dit officiële moment beter plaatsvinden dan in de post van de Reddingsbrigade bij het strand aan het Westerduinpad.

Tekst en foto: Adri van der Laan

Vrijdag was het weer er nog niet naar, maar toch wordt het al drukker op de stranden. En dan is het belangrijk dat de gemeente zich een goed gastheer toont. Daarom is ook dit jaar weer het project gestart om de gemeentelijke stranden schoon, toegankelijk en veilig te houden. Hierbij wordt de gemeente, naast de Reddingsbrigade, geholpen door mensen die vallen onder de Participatiewet en bezig zijn met een reïntegratietraject en mensen met een Wsw-indicatie. Wethouder Tollenaar had begrepen dat de groep mensen die hiervoor beschikbaar is er enorm veel zin in heeft. "Jullie zijn de ogen en oren voor ons en het is heel belangrijk dat jullie er zijn." Ze zijn herkenbaar aan de gele shirts met de vraag 'Kan ik u helpen?' en de recreanten kunnen ze overal tegenkomen op hun scooters. Arbeid is vaak de vader van het genoegen, citeerde de wethouder Voltaire. "Het genoegen kunnen jullie deze zomer ervaren", aldus de wethouder. De 'strandwachters' letten er samen met de Reddingsbrigade en de politie op dat alles ordelijk verloopt. Ze houden toezicht op de parkeerplaatsen en doen preventie van diefstal. Ook behoort het opruimen van zwerfvuil tot hun taken, evenals het te woord staan van toeristen. "Jullie tillen de recreatie op een hoger plan".

Kernactiviteiten

Woensdag 6 juli

GOEDEREEDE – Oude Hervormde Kerk open van 14.00-16.30 uur.

Donderdag 7 juli

DIRKSLAND – Snuffelmarkt het Lôôsje is geopend van 9.00 tot 12.00 uur, Spuikolk 6. www.tloosje.nl
GOEDEREEDE – Oude Hervormde Kerk open van 14.00-16.30 uur.

Vrijdag 8 juli

OOLTGENSPLAAT – Snuffelschuur 'Alles Wisselt'. Van Weelstraat 1. Van 10.00 tot 16.30 uur.
DIRKSLAND – Snuffelmarkt het Lôôsje is geopend van 9.00 tot 12.00 uur, Spuikolk 6. www.tloosje.nl
GOEDEREEDE – Oude Hervormde Kerk open van 14.00-16.30 uur.

Zaterdag 9 juli

ACHTHUIZEN - Tentoonstelling Huisvlijt in de voormalige boerderij De Ouwe Stee. Het adres is De Ouwe Stee, Schaapsweg 25 in Achthuizen. Van 10.00 tot 16.00 uur. De entree is € 1,50 per persoon.
OOLTGENSPLAAT – Snuffelschuur 'Alles Wisselt'. Van Weelstraat 1. Van 9.00 tot 12.00 uur.
MELISSANT - Kofferbakverkoop t.b.v. Zending Ger. Gemeenten, van 10.00-14.00 uur op terrein aan de Achterweg 4 te Melissant.
STELLENDAM/OOLTGENSPLAAT - Open Imkerijdag. Bij de volgende imkerijen kan men een kijkje nemen: Landwinkel Keizer, Damweg 1a, Stellendam en Ton Korteweg, Kaai 8, Ooltgensplaat.
GOEDEREEDE – Oude Hervormde Kerk open van 14.00-16.30 uur.

Maandag 11 juli

GOEDEREEDE – Oude Hervormde Kerk open van 14.00-16.30 uur.

Dinsdag 12 juli

GOEDEREEDE – Oude Hervormde Kerk open van 14.00-16.30 uur.

Woensdag 13 juli

GOEDEREEDE – OOude Hervormde Kerk open van 14.00-16.30 uur.

Donderdag 14 juli

OUDDORP – Donderdagavond-orgelconcerten in de Dorpskerk, Weststraat 2. 20.00 uur. Organist Adriaan Hoek. Entree € 8,-., vanaf 16 jaar.
GOEDEREEDE – Oude Hervormde Kerk open van 14.00-16.30 uur.

Vrijdag 15 juli

OOLTGENSPLAAT – Snuffelschuur 'Alles Wisselt'. Van Weelstraat 1. Van 10.00 tot 16.30 uur.
GOEDEREEDE – Oude Hervormde Kerk open van 14.00-16.30 uur.

Zaterdag 16 juli

ACHTHUIZEN - Tentoonstelling Huisvlijt in de voormalige boerderij De Ouwe Stee. Het adres is De Ouwe Stee, Schaapsweg 25 in Achthuizen. Van 10.00 tot 16.00 uur. De entree is € 1,50 per persoon.
OOLTGENSPLAAT – Snuffelschuur 'Alles Wisselt'. Van Weelstraat 1. Van 9.00 tot 12.00 uur.
STELLENDAM – Verkoop van goede, gebruikte spullen. Vanuit de container van Geref. Kerk. Van 10.00 tot 12.00 uur.
OUDDORP – Zaterdagmorgen inloopconcerten. Orgelbespelingen door predikanten en organisten. Aanvang 11.00 uur. Collecte bij de uitgang. Organist: ds. C.D. van Alphen.

Koninklijke Onderscheiding voor de heer Lokker

OUDDORP - Op zaterdagmorgen werd de heer A.C. Lokker alsnog benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman reikte de onderscheiding uit. Vanwege privéomstandigheden werd de uitreiking tijdens de lintjesregen in april uitgesteld.

De heer Lokker is een man die zijn ambt getrouw vervult binnen de kerkelijke gemeente. Hij was ouderling van de Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp en namens de classis afgevaardigd naar de landelijke synode, waar zorg wordt gedragen voor de landelijke aangelegenheden voor het kerkverband. Ook was hij kerkvoogd; hierin vervulde hij ook de rol van secretaris.
Verder was hij lid van de orgelcommissie en voorzitter van de bouwcommissie ten behoeve van de realisatie van een nieuw kerkgebouw in Ouddorp. In zijn werkzame leven was hij van 1996 tot 2005 wethouder van de gemeente Goedereede. Hij was voorzitter van de School met de Bijbel en hij was actief bij de oprichting van de peuterspeelzaal in Ouddorp.
Al met al zet hij zich ruim 30 jaar vrijwillig in voor diverse instanties binnen de samenleving.

Familie Reijm-Monster al 53 jaar op de Sommelsdijkse markt

Fred Reijm neemt de bloemen in ontvangst van wethouder Frans Tollenaar. Links schoonzoon Peter van Limbeek en in het midden dochter Jiska met haar kinderen Guusje en Sjef.

SOMMELSDIJK – Op de Sommelsdijkse weekmarkt was vorige week woensdag weer een jubileum te vieren. Wethouder Frans Tollenaar feliciteerde de familie Reijm van de notenkraam. Alles bij elkaar opgeteld is de familie al 53 jaar aan de Sommelsdijkse markt verbonden.

Tekst en foto: Adri van der Laan

De kraam waar noten en bakartikelen worden verkocht heeft al jarenlang een niet meer weg te denken plaats op de weekmarkt. Het is een echt familiebedrijf. Fred Reijm vertelt dat zijn schoonouders in het begin van de zestiger jaren iedere woensdag vanuit Waddinxveen met hun waren naar Sommelsdijk trokken. "Het was wel een hele reis, je moest toen nog hier met de pont overvaren. Maar de markt begon niet zo vroeg op de dag als nu", verduidelijkt Fred, die momenteel de verantwoording van de handel langzamerhand overdraagt aan zijn dochter en schoonzoon.

Drie generaties zijn tot nu aan de markt verbonden (geweest). Fred nam de kraam over van zijn schoonmoeder Rina Monster-Hoogendoorn. Samen met haar man Leen Monster kwam zij op de Sommelsdijkse markt. Fred trouwde met dochter Anja Monster en de dochter van Fred en Rina, Jiska van Limbeek-Reijm, zet samen met haar man Peter de kraam voort.

Evenals andere marktkooplieden is ook Fred Reijm heel tevreden over de markt op de Sommelsdijkse Voorstraat. Dat zijn familie al zo lang aan de markt in Sommelsdijk is verbonden heeft volgens Fred vooral ook te maken met wederzijds vertrouwen "en daar zijn we heel zuinig op". Door deze vertrouwde omgeving leeft hij ook mee met de bezoekers van de markt in moeilijke, maar ook in feestelijke tijden.

In de loop der jaren is het assortiment van de marktkraam van de familie fors uitgebreid. Waren er voorheen maar enkele soorten noten, tegenwoordig is er veel meer keuze en worden er ook bakartikelen verkocht. Volgens Fred Reijm zijn de klanten kritischer geworden en is het heel belangrijk dat de verkoper weet uit welke grondstoffen zijn producten bestaan.

Waardering voor de lange periode dat de familie aan de weekmarkt in Sommelsdijk is verbonden, was er van het gemeentebestuur. Wethouder Frans Tollenaar onderstreepte deze waardering met een boeket bloemen. Hij onderstreepte het belang van de weekmarkt als publiekstrekker voor mensen die uit heel de regio afkomstig zijn.

Samen zingen bij de vuurtoren

OUDDORP - Samen zingen ter ere van God. In de open lucht. Op een uniek plekje in Ouddorp, dat normaliter niet toegankelijk is. Op zaterdag 9 juli is het weer zover: de Missionaire Werkgroep van de Gereformeerde Kerk Ouddorp organiseert de jaarlijkse samenzang aan de voet van de Ouddorpse vuurtoren en u bent allen van harte welkom. De samenzang start om 19.00 uur en wordt geleid door dominee L.J. Lingen. Het bekende koor Deo Cantemus, brassband Concordia en organist André de Jager verlenen hun medewerking. Toegang is gratis, wel wordt er bij de uitgang gecollecteerd. Bij slecht weer vindt de samenzang plaats in MFG Dorpstienden, aan de Dorpstienden 4 in Ouddorp. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Missionaire Werkgroep via 06-23107825 of 06-20002405.

Fietsuitje 55+

OUDE-TONGE - Stichting ZIJN plaatselijke commissie Oude-Tonge gaat op woensdag 27 juli a.s. een leuke fietstocht maken met alle 55 plussers uit Oude-Tonge en rond 17.00 uur poffertjes eten. Er wordt verzameld om 13.00 uur bij het Infocentrum, Bernhardstraat 27 in Oude-Tonge. De kosten zijn € 9,00 per persoon. Tussen 16.00 uur en 17.00 uur kan men poffertjes eten. Dit € 4,50. Opgeven via 0187 64 13 44.

PvdA wil 75 miljoen investeren in verbetering Grevelingenmeer

DEN HAAG – De PvdA-fractie in de Tweede Kamer wil dat het kabinet 75 miljoen uittrekt voor het Grevelingenmeer. Voor dat geld moet een opening in de Brouwersdam worden gemaakt, zodat het getij beperkt terugkomt en de waterkwaliteit verbetert. Voor een getijdencentrale wil de fractie geen geld uittrekken. Dat is een private zaak-aangelegenheid, vindt Kamerlid Lutz Jacobi.

Door Jaap Ruizeveld

Het kabinet besloot in oktober 2014 dat er weer beperkt getij moet komen op het Volkerak-Zoommeer en de Grevelingen. Dat zou onder andere de waterkwaliteit moeten verbeteren, zodat giftige algen niet meer voorkomen. Voor het terugbrengen van eb en vloed op de Grevelingen moet een opening naar de Noordzee worden gemaakt in de Brouwersdam.

Knip

Het kabinet stelde als voorwaarde dat de regio 250 miljoen euro betaalt. Sinds het kabinetsbesluit loopt het niet vlotjes. De PvdA wil dat doorbreken. "De situatie in het Grevelingenmeer kan zo niet langer", zegt Kamerlid Jacobi. Daarom lanceert zij donderdag twee voorstellen: "Er moet een knip komen in de discussie over Volkerak en Grevelingen. Over het Volkerak is nog veel onduidelijkheid en dat houdt de oplossing voor de Grevelingen op." Verder wil ze dat het kabinet 75 miljoen uittrekt voor de opening in de Brouwersdam. "Doen we niets aan het zuurstoftekort in en de vertroebeling van het meer, dan kun je er straks niet meer recreëren." Ze vindt dat het geld uit het Deltafonds moet komen.

Private ondernemer

In de Brouwersdam kan ook een getijdencentrale worden gebouwd. "Daar stoppen we geen geld in", zegt Jacobi nadrukkelijk. Ze vindt dat een zaak van een private ondernemer. Maar zonder een opening komt er ook geen getijdencentrale. En die is weer van belang voor de waterveiligheid. Want als er een centrale komt, kan de Grevelingen een opvangbekken worden om overtollig regenwater op te vangen en daarmee de veiligheid verbeteren.

Winnaars loterij fair Vliedberg

Winnaars loterij fair Vliedberg

Ouddorp - Tijdens de fair op woensdag 29 juni in De Vliedberg is er een loterij gehouden. Onderstaand een overzicht van de winnende nummers. De winnaars kunnen hun prijs afhalen bij de receptie van De Vliedberg. De organisatie bedankt alle bedrijven die prijzen hebben gesponsord en ook de vrijwilligers en de standhouders van de fair.

De volgende nummers zijn in de prijzen gevallen:
Sjaal: 143, 145, 169, 252.
Strandspullen: 124 en 126.
Badset: 360.
Kleurboek voor volwassenen: 125.
Poëziealbum: 220.
Zaklamp: 219, 345.
Knuffelset: 308.
Drie fotolijsten: 160.
Kledingbon De Jong Mode: 113, 190, 363.
Bon Dierenspeciaalzaak Van der Helm: 148, 186.
Kledingbon De Brug Mode: 144.
Opblaaskrokodil: 334.
Rozijntjes: 140.
Mand met levensmiddelen van de Jumbo: 307.

Verjaardag oud-kleuterjuf groots gevierd

Een drietal oud-leerlingen zong hun juf toe.

GOEDEREEDE – Even was het spannend zaterdagmiddag. Zouden er mensen komen om de oud-kleuterjuf Nely Risseeuw nog de hand te drukken? Dit was de vraag van de organisatoren van het 'verjaardagsfeestje' van de 'juf'.

Tekst en foto's: Adri van der Laan

Die vraag kon al snel bevestigend beantwoord worden, want boven verwachting was de toeloop naar de zaal van woon-zorgcomplex Westvoorne aan het Hongaarseplein. Zo'n 130 á 140 oud-kleuters en vrienden en kennissen uit de tijd toen 'juffrouw Hagens' schooljuffrouw was op de houten kleuterschool. Ondanks dat ze maar zeven jaar in Goedereede heeft gewerkt, bleek zaterdag dat die jaren onvergetelijk zijn geweest, zowel bij haar als bij haar oud-kleuters.
Een aantal vrienden uit de regio hadden deze dag voor haar georganiseerd en dat speciaal ter gelegenheid van haar 80e verjaardag deze week. Met haar man Iek en haar zoon Adriaan was juf Nely overgekomen uit haar woonplaats Oosterbeek.

Het was een gezellige drukte in Westvoorn.

Warm welkom

In Goedereede, vrijwel op de plaats waar de oude kleuterschool had gestaan, was haar een warm welkom bereid. Oud-kleuters waren – sommigen van heinde en verre – naar het Hongaarseplein getogen om de juf te feliciteren. Een aantal oud-leerlingen hield een – veelal humoristisch – toespraakje en natuurlijk werden er onderling weer veel herinneringen opgehaald. Foto's en plakboeken kregen een gretig aftrek en gaven natuurlijk weer aanleiding tot nieuwe verhalen.
"Dit kan alleen maar in Goedereede. Als ik dit in Oosterbeek vertel, gelooft niemand me", verzekerde de juf in haar emotioneel dankwoord, waarin zij ook stilstond bij de voormalige kleuters, die niet nu niet meer in leven zijn. Verder haalde zij een aantal herinneringen op aan vooral vrolijke momenten en spitsvondige opmerkingen van haar toenmalige kleuters, die nu allemaal zo tussen de 55 en 65 jaar zijn. Verder verzekerde zij met dankbaarheid terug te denken aan de soepelheid van de bestuursleden uit die tijd. "Alles kon en ik kreeg alle medewerking".

<in kader>
Voornemen

Tijdens de receptie bleek dat die paar uur niet genoeg waren voor de vele verhalen. Daarom besloot een aantal Goereeërs om voortaan iedere eerste woensdag van de maand om 19.00 uur elkaar weer eens rond de bankjes op de Markt op te zoeken. Morgen, woensdag 6 juli, zou dan de eerste keer worden.

Pilotproject Whatsapp-service BeachAlert van start

Wethouder Frans Tollenaar onthult in samenwerking met de politiefunctionarissen waar het WhatsApp-project wordt uitgelegd.

OUDDORP – Vrijdag werd de aftrap voor het strandseizoen gegeven op de kop van het eiland. Een nieuw fenomeen is de Whatsapp-service BeachAlert. Als alles volgens plan verloopt, zal dit de veiligheid van recreanten en eigen inwoners bevorderen.

Tekst en foto: Adri van der Laan

BeachAlert is een pilotproject van de Nationale Politie in nauwe samenwerking met de Ouddorpse Reddingsbrigade, de gemeente Goeree-Overflakkee en SaySimple WhatsApp manager. De proef duurt tot 30 september en dan zal bekeken worden of deze service ook ingevoerd kan worden tijdens andere evenementen.

Teamleider Annet de Jonge, teamchef basisteam Haringvliet, gebruikt de spreuk 'Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder' bij de introductie van het systeem. Het Whatsapp-project past hier goed bij.

Het project is opgezet door de Nationale Politie. Er was al langer een wens om de duizenden recreanten te bereiken om de veiligheid op en rondom de stranden te bevorderen. Ze verzekerde blij te zijn met het project. "Ik hoop dat we op deze manier samen verder komen."

"Er wordt hier misschien wel geschiedenis geschreven", veronderstelde Ron de Milde, Programmadirecteur Communicatie van de politie. De politie wil meer gaan doen aan digitale dienstverlening. Het BeachAlert is daar een voorbeeld van.

Door aan te melden via WhatsApp geven strandbezoekers aan mee te willen kijken met de reddingsbrigade en politie als dat nodig is, bijvoorbeeld door uit te kijken naar een vermist kind, dier of verdachte personen of voertuigen. Daarnaast krijgen zij informatie over weer, verkeer en bijvoorbeeld gevaarlijke stromingen langs het strand.
Bij de strandovergangen en op de campings worden flyers uitgedeeld hoe het alert werkt.

Meer informatie over BeachAlert vindt u op www.politie.nl/pilot-beach-alert.

Meester Schippers sluit met tevredenheid zijn onderwijsloopbaan af

Leen Schippers poseert op het Meester Schippersplein. Vorige week kreeg het schoolplein deze nieuwe naam.

GOEDEREEDE-HAVENHOOFD – Het wordt 22 augustus 43 jaar geleden dat Leen Schippers op de Eben Haëzerschool op Goeree-Havenhoofd belandde. In deze week valt de laatste werkdag op de school die hem heel na aan het hart ligt. Graag kijkt hij aan het eind van zijn onderwijsloopbaan nog even terug. Het zijn vooral de positieve zaken die naar voren komen.

Tekst en foto: Adri van der Laan

Het zag er in het begin niet naar uit dat Schippers tot zijn pensioen op het Havenhoofd zou blijven. "Als je naar een gebied als Goeree-Overflakkee ging als onderwijzer en daar vijf jaar bleef, dan kreeg je vrijstelling van dienstplicht", legt hij uit. En daar had hij wel oren na. Hij had geen speciale voorkeur voor een gebied en solliciteerde 'van Onstwedde tot Sittard', maar uiteindelijk werd het toch Goedereede-Havenhoofd. Hij is afkomstig uit Gendt, dat ligt tussen Arnhem en Nijmegen in het oosten van het land, maar na enige tijd in het westen van het land wilde hij toch niet meer terug.

Hij herinnert zich dat het een vereiste was dat een onderwijzer voor de Eben Haëzerschool in het bezit van een rijbewijs diende te zijn, "want je was ook chauffeur op de schoolbus. Een busje waarmee de kinderen van Goedereede en de Oostdijk werden opgehaald. Soms twintig kinderen in een bus zonder gordel… Het is wel eens voorgekomen dat de bus kapot ging en toen moesten alle kinderen duwen door de Breenstraat en dat viel niet mee", herinnert de onderwijzer zich nog.

Leen Schippers is de man niet om met heimwee naar 'vroeger' terug te kijken. Hij vond het een gezellige tijd. Soms tot 's avonds heel laat de schoolkrant nog stencilen samen met de toenmalige directeur Ton van Kooten. "Het was een mooie tijd. Samen met Ton hebben we er een moderne school van gemaakt en we zijn ook andere dingen gestart, zoals de Wandeltocht, het vieren van Sinterklaas en Kerst". Met veel moderne methodes was de school. die toen nog aan het Duinroosplein stond, voorloper op het eiland. De school maakte in die tijd ook een sterke groei door, omdat er juist vanuit het stadje Goedereede veel kinderen naar de christelijke school op het Havenhoofd gingen.

Het 'Goeriese hôôd' is een kleine gemeenschap. Toch heeft Leen Schippers geen problemen gehad met 'inburgeren'. Als je vriendelijk bent en naar iedereen je hand opsteekt, ben je het vlug gewend, zo heeft hij ervaren. In het begin deed hij nog wel eens wat klusjes op de vissersschepen en hij is zelfs twee keer mee wezen vissen met de GO 5 en GO 30, wat ondanks de zeeziekte enorm goed is bevallen. "Ik heb er altijd met heel veel plezier gewoond, je wordt een deel van de gemeenschap". De school in die kleine buurtschap vervuld een maatschappelijke functie en daar wordt ook gebruik van gemaakt. "Ondanks dat dit gebouw al bijna veertig jaar oud is, is er alles aan gedaan om ook het gebouw modern te houden" en dat is volgens Schippers geslaagd.

Met de scheidend onderwijsman praten we natuurlijk over de veranderingen in het onderwijs. Volgens Schippers zijn de kinderen niet veranderd, "wel de omstandigheden". Ook het mondiger worden van de ouders heeft hij als positief ervaren. "De ouders zijn niet mondiger geworden, maar ze zijn meer geïnteresseerd geworden en daardoor ook meer betrokken". Hij heeft dan ook nauwelijks moeilijkheden in de contacten met de ouders gehad. Als er problemen zijn, dan zijn beide partijen gebaat bij een eerlijke communicatie met elkaar "en dat heb ik altijd geprobeerd te zijn". Hij is er een voorstander van dat een school de ouders als klanten moet benaderen.
De regelgeving van de overheid is voor Schippers geen probleem, als de regels maar zinvol zijn en daar heeft het de afgelopen jaren wel eens aan gemankeerd. Er is behoorlijk wat administratief werk bijgekomen en daar lijdt de aandacht voor het onderwijs onder.

Digitalisering van het onderwijs heeft op de Eben Haëzerschool altijd de aandacht gehad. Leen Schippers herinnert zich nog dat hij in 1985 de eerste computer in de school introduceerde. Hierop zat een rekenprogramma. Later waren o.a. hij en Piet Diepenhorst de voortrekkers bij de digitalisering in het onderwijs op het eiland via de Stichting Onwijs.

Dat Schippers nu zijn onderwijsloopbaan afsluit vanwege het bereiken van de 65-jarige leeftijd is logisch, maar voor hem had het nog niet gehoeven.

De familie Schippers woont direct naast de school. Vanwege de handicap van zijn vrouw Karin was een aangepaste woning nodig en met medewerking van het toenmalige schoolbestuur en de gemeente Goedereede kon er op een stukje weiland naast de school deze woning worden gebouwd. Leen Schippers verwacht dat het niet zo gemakkelijk zal zijn om 'los' te komen van de school. Daarom hebben ze er voor gekozen om bij de start van het nieuwe schooljaar er even op uit te trekken.

"Maar als er iets is, bijvoorbeeld bij plotselinge ziekte, kunnen ze mij natuurlijk altijd bellen", aldus Leen Schippers, die benadrukt al die jaren met heel veel fijne collega's en met heel veel plezier op het Havenhoofd te hebben gewerkt.

Muzikaal afscheid voor Leen Schippers

GOEDEREEDE-HAVENHOOFD - Vrijdagmiddag was er gelegenheid voor de kinderen en hun ouders om officieel afscheid te nemen van 'meester Schippers'. De Eben Haëzerschool deed dit op een bijzondere wijze. Naast enkele korte toespraakjes, waren het de kinderen en een aantal ouders die op een muzikale wijze Leen uitzwaaiden. De organisatie Fort der Verbeelding had in twee dagen oefenen met de kinderen een heus schoolpleinorkest samengesteld. Vanwege de weersomstandigheden kon het optreden van het orkest niet buiten worden gehouden, maar binnen. Het orkest, waaraan alle groepen van de school deelnamen, bespeelde geen gewone instrumenten, maar allerlei voorwerpen werden als instrument gebruikt. Van ballonnen tot pvc-buizen en van blikjes tot beugelflesjes. Met een discipline, een groot orkest waardig, werden harmonieuze stukken gespeeld. Daarnaast was er ook een optreden van kinderen en enkele ouders met echte instrumenten. Tot slot werd de scheidend onderwijzer nog een lied toegezongen.

Kernactiviteiten

DIRKSLAND

Koffieochtend 't Reginahof

Op dinsdag 12 juli staat de deur weer open bij 't Reginahof. Bezoekers kunnen, onder het genot van een kopje koffie, een gezellig praatje maken of een spel spelen. Er kan ook iets creatiefs worden gedaan. Belangstellenden kunnen vrijblijvend binnenlopen. Bij mooi weer wordt er koffie gedronken op het terras, voor de koffie wordt er een kleine vergoeding gevraagd. De koffieochtend is van 10.00 tot 12.00 uur aan de Reginahof 1 te Dirksland.

GOEDEREEDE

't Rommelschuurtje

Op zaterdag 9 juli heeft 't Rommelschuurtje haar deuren geopend van 9.30 tot 13.30 uur. Behalve snuffelen tussen allerlei tweedehands spulletjes, kan er ook een kopje koffie worden gedronken. Er is ook gebakken vis te koop. De opbrengst komt ten goede aan de Hersteld Hervormde Kerk te Goedereede. 't Rommelschuurtje is tot en met 11 augustus ook elke donderdag geopend van 9.30 tot 12.30 uur. Het adres is Varkensmarkt 4 te Goedereede.

Vrijmarkt

Op zaterdag 9 juli 2016 organiseert de Oranjevereniging van Goedereede weer een gezellige Vrijmarkt op de Markt en langs de Haven van Goedereede. De vrijmarkt wordt gehouden van 10.00 tot 15.00 uur. De verkoop van spullen is toegestaan in aangegeven plaatsen van 3 x 3 meter. De huur voor zo'n plekje is € 1,00 voor leden van de Oranjevereniging en € 6,00 voor niet-leden. Opgeven kan tot vrijdag 8 juli 2016 bij Leon van den Berg, 0187-843014 of lvdb.lvdb@icloud.com.

GOEREE-OVERFLAKKEE

Selfiewedstrijd verlengd

In de Erfgoedkrant 2016 die vorige maand huis-aan-huis is verspreid, staat bij de kinderpagina's de Selfiewedstrijd vermeld. Door het inzenden van een selfie kun je kans maken op een leuke prijs: kaartjes voor A Seal en iets lekkers bij Zoet of Zout. De selfie moet zijn genomen op een plaats die te maken heeft met de geschiedenis van Goeree-Overflakkee en die in de Erfgoedkrant wordt genoemd. Kies daaruit je favoriete plek en maak een foto van jezelf erbij. Gezien het niet al te beste weer van de afgelopen tijd en het feit dat de schoolvakanties op het punt staan om te beginnen, heeft Stichting Podium besloten de inzenddatum te verlengen tot 31 augustus. De selfie foto's kunnen worden ingestuurd naar prijsvraag@stichtingpodium.nl. Uit alle inzendingen wordt door een deskundige jury een winnaar gekozen. Meedoen kan tot 16 jaar. Meer informatie over deze wedstrijd is te vinden op pagina 15 van de Erfgoedkrant. De krant zelf is onder meer beschikbaar via de VVV's en de bibliotheken in Ouddorp en Middelharnis en online te lezen op de website van Stichting Podium, www.stichtingpodium.nl.

HERKINGEN

Vakantiebijbelweek

Volgende week is de Vakantiebijbelweek in Herkingen. De activiteiten zijn in de tent, naast de Fontein aan de Scharloodijk 35. Kinderen die na de zomervakantie naar groep 1-4 gaan zijn welkom op dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen. De activiteiten zijn van 10.00 tot 12.00 uur, op donderdag wordt er samen gegeten en duurt het tot 12.30 uur. Kinderen die na de vakantie naar groep 5-8, of de brugklas gaan, zijn welkom op dinsdag- en woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur. Donderdagavond eten de kinderen met z'n allen om 18.00 uur. Als afsluiting is er donderdagavond om 20.30 uur een kampvuur. Ouders, buren en alle andere belangstellenden zijn dan welkom om mee te zingen bij het vuur. De kosten zijn € 0,50 per dag.

MELISSANT

Workshop bolussen bakken

Speciaal voor mensen die in de zomervakantie te gast zijn op Flakkee, maar ook voor andere belangstellenden, organiseert bakkerij Van Harberden uit Melissant ook dit jaar weer workshops bolussen bakken. Deelnemers maken zelf onder professionele begeleiding heerlijke bolussen. De kosten voor de avond zijn € 20,- per persoon. Aan het eind van de avond gaan de deelnemers naar huis met 20 verse bolussen en kennen ze de kneepjes van het vak. De workshops worden georganiseerd op dinsdag 19 juli en maandag 25 juli. De workshops zijn van 19.00 tot 21.00 uur in de bakkerij aan de Julianaweg 30 te Melissant. Het is verplicht om vooraf te reserveren op telefoonnummer 0187-601619 of 0187-602525.

MIDDELHARNIS

Muziek in de Voorstraat

Vrijdagavond 23 september is de vierde editie van 'Muziek in de Voorstraat'. De bewoners van vier fraaie huizen stellen hun huiskamer beschikbaar voor vier concerten. Bleef het programma in de vorige jaren een geheim, dit jaar maakt de werkgroep vooraf de namen van de uitgenodigde muzikanten bekend. De huizen waar wordt gespeeld blijven wel een verrassing. Het oude Raadhuis blijft als vanouds begin- en eindpunt van het festival. Het huiskamerfestival 'Muziek in de Voorstraat' ontvangt dit jaar Piet Westhoeve (piano), The Amazing Singers, Studenten van Hogeschool Codarts Rotterdam en het duo Ynke van der Wagt en Jantijs Volker (piano/klarinet). De ontvangst is vanaf 19.00 uur, het programma start om 19.45 uur. Halverwege het programma is er een pauze in de huiskamer. Koffie en drankje in de pauze zijn bij het toegangsbewijs inbegrepen. Na afloop is er een nazit in het oude Raadhuis, consumpties zijn dan voor eigen rekening. Kaarten kosten € 25,00 per persoon en kunnen gereserveerd worden via muziekindevoorstraat@gmail.com. U ontvangt dan de betaalgegevens.

Zomerzangavond 2016

Op vrijdag 15 juli 2016 wordt er een 'zomerzangavond' gehouden in de Grote Kerk van Middelharnis. Iedereen is van harte welkom om een uur lang te komen zingen, de liederenkeuze is gevarieerd. De Diekdagen beginnen dit jaar op 15 juli. Aansluitend op de eerste braderie is iedereen vanaf 20.00 uur van harte welkom in de Hervormde Kerk aan de Ring in Middelharnis. Er is een programmaboekje, waarin alle liederen zijn opgenomen. Organist Paul Kieviet zal de begeleiding verzorgen. Er zijn geen kosten aan deze avond verbonden en er is een vrije in- en uitloop. Na afloop kan er een drankje worden genuttigd. De avond wordt georganiseerd door de PKN-kerken in Middelharnis, Sommelsdijk en Stad aan 't Haringvliet.

Musica Nautica III

Op donderdagavond 7 juli vindt in de historische vissershaven in het centrum van Middelharnis de derde editie plaats van Musica Nautica. Vanaf een ponton in de haven zal het fanfareorkest van Sempre Crescendo o.l.v. Albert-John Vervorst een programma verzorgen dat volledig is samengesteld uit de 'lijst der lijsten', oftewel de Top2000! Vele klassiekers uit de popmuziek komen voorbij. Musica Nautica begint om 19.30 uur en is gratis toegankelijk. In het voorprogramma treedt het opleidingsorkest van Sempre op en de afterparty wordt muzikaal omlijst door Sir Oliver's Bigband uit Den Bommel. Bij slechte weersomstandigheden vindt het concert geen doorgang. Musica Nautica is een samenwerking tussen Koninklijke muziekvereniging Sempre Crescendo en Watersportvereniging Flacquee. Kijk voor meer informatie op www.sempremiddelharnis.nl of volg ons op Facebook.

Verkoop tweedehands kleding

Op zaterdag 9 juli is er weer een kledingverkoop. Het betreft dames-, heren- en kinderkleding. Daarnaast zijn er tal van mooie schoenen en veel accessoires aanwezig om met een nieuwe look voor de dag te komen. De kleding is gesorteerd, gewassen en gestreken, zodat de koper voor een leuke prijs hier zijn slag kan slaan. De kledingschuur bevindt zich aan de Oostelijke Achterweg en is op een steenworp afstand van de Grote Kerk van Middelharnis en in het verlengde van de Steneweg. De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan de Exoduskerk PKN. De openingstijden zijn van 9.00 tot 15.00 uur. Er kan ook goede, schone kleding worden ingeleverd.

Lotgenotencontact MS Vereniging

Voor de zomer komt het lotgenotencontacten nog eenmaal bij elkaar. Het thema van de bijeenkomst is: 'Warmte en MS'. MS verpleegkundige Janneke Roos zal een korte introductie geven. Hoe komt het dat veel mensen met MS last hebben van warmte? Daarna is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. De bijeenkomst is van 13.30 tot 15.30 uur in Nieuw Rijsenburgh, Sommelsdijk. Graag vooraf aanmelden, via m.vermeulen592@upcmail.nl of via Facebook: www.facebook.com/msvereniginggoereeoverflakkee.

OUDDORP

Marathonbingo

Donderdag 4 augustus wordt er op de RCN camping een marathonbingo gehouden. De aanvang is 10.00 uur in recreatiezaal 'De Topper'. De zaal is open vanaf 9.00 uur. Inschrijven kan tot en met 18 juli a.s. bij de receptie van RCN Toppershoedje, Strandweg 2-4 Ouddorp. De prijs per persoon is € 50,-, dat is inclusief lunch en diner. Betaling bij inschrijving.

Tabletcafé

Op vrijdag 15 juli, van 15.00 tot 16.30 uur organiseert Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta een Tabletcafé in bibliotheekvestiging Ouddorp. Alle gebruikers van een iPad of een andere tablet zijn van harte welkom. Onder het genot van een kopje koffie of thee kunt u ervaringen met elkaar delen, programmatips uitwisselen en op deze manier meer uit uw tablet halen. Tip: neem uw tablet mee! Mensen die geen tablet hebben, maar wel geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden, zijn van harte welkom. De toegang is gratis.

Palingrookwedstrijd

Ook deze zomer wordt er weer een Ouddorpse palingrookwedstrijd georganiseerd. Het evenement, dat plaatsvindt op de locatie Dorpsweg 20, staat gepland voor zaterdag 16 juli, van 8.00 tot 16.00 uur. Er zijn demonstraties vis roken van paling, zalm, tong, forel, makreel, haai, snoekbaars, zeebaars en poon. De organisatie nodigt een ieder uit een bezoek aan deze wedstrijd te brengen. Ook de jaarlijkse kraam van Kika - Kinderen Kankervrij - is aanwezig. En er is alle gelegenheid voor het kopen van lokale producten, zoals aardappelen en uien van eigen teelt en verse eieren.

Concert met piano en sopraan

Donderdag 14 juli is er in 'De Overkant' een concert van Nicole Jordan uit Trinidad en de Spaanse Celia García-García. Zij vormen sinds 2011 het Rotterdams Lied Duo. Ze hebben talloze concerten gegeven, met niet alleen liederen, maar ook met mooie opera aria's, van Mozart tot Gershwin en van Schubert tot Barber. Het concert begint om 20.00 uur, ontvangst vanaf 19.30 uur. Kaarten kosten € 15,00, dat is inclusief koffie of thee en een glas wijn na het concert. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de VVV, tel. 0187-681789.

Zomerfair Pau Heerschap

Gelet op de buitengewoon grote belangstelling in de afgelopen jaren, wordt op zaterdag 16 juli a.s. van 10.00-16.00 uur, voor de tiende keer, de jaarlijkse zomerfair georganiseerd in en om de tuin van Pau Heerschap aan de Duinkerkerweg 25 te Ouddorp. Behalve een bezoek aan de ruime gevarieerde natuurtuin met vijvers, bloemenweide en formele tuin, zijn er diverse artikelen te koop. Zoals gebakken vis, tuinplanten, producten van het land, diverse versnaperingen, huisvlijtproducten, boeken, schilderijen en luisterboeken in dialect. Piet van Es toont weer zijn archeologische vondsten en weet er van alles over te vertellen. Verder zijn er diverse schaalmodellen te zien. Ook zijn er enkele rommelmarkten en creatieve activiteiten voor kinderen. Om 11.15 en 14.15 uur zal eigenaar Pau Heerschap in de formele tuin verhalen vertellen in het dialect van Ouddorp. De organisatie vindt tien jaar een mooi getal, daarom zal het de laatste keer zijn dat het evenement plaatsvindt. De toegang is gratis. Bezoekers worden dringend aangeraden, tegen een geringe vergoeding, te parkeren op het naastgelegen terrein, ingang Dirkdoensweg 9. Of op het parkeerterrein Dorpstienden, dat op korte loopafstand van de fair gelegen is.

SOMMELSDIJK

Bingo O-G-O

Zaterdag 9 juli en zaterdag 23 juli is er om 19.30 uur bingo van de O-G-O. De locatie is wijkgebouw De Zwaluw, Sperwer 55 te Sommelsdijk. De zaal is open om 19.00 uur, de koffie/thee is gratis. Er worden 9 rondes gespeeld, voor € 6,50 totaal. Daarnaast zijn er 9 gratis prijsjes. In de pauze is er 2 x een extra ronde van € 1,- per ronde. De toegang is gratis, iedereen is van harte welkom.

Bidstond

Stichting RealTime organiseert al vijf jaar jongerenavonden op het eiland Goeree-Overflakkee. Op initiatief van de stichting zal er (onder andere daarom) een bidstond worden gehouden op donderdagavond 29 september. De bidstond is bedoeld om ons als christenen te verootmoedigen voor God. Iedereen is welkom, van jong tot oud! Sprekers uit verschillende kerken zullen een bijdrage leveren aan de avond. De avond wordt geopend door ds. J.C. Breugem uit Sommelsdijk. Ook de volgende predikanten zullen hun bijdrage leveren: ds. A. van Wijk, Herkingen. ds. G.R. Procee, Middelharnis, ds. A. ten Brinke, Goedereede en ds. C. van den Berg, Ouddorp. De bidstond start om 19.45 uur in de Hervormde Kerk van Sommelsdijk.

STELLENDAM

Boerderijfair

Zaterdag 9 juli is er van 9.30 tot 15.30 uur een boerderijfair bij Theetuin en Landwinkel Keizer, Damweg 1a in Stellendam. Tijdens de dag zijn er ook rondleidingen van de imker, die vertelt over de bijenvolken en bijenkasten. Er zijn ook oude ambachten, zoals de houtdraaier, de mandenmaker en de wever. En er kan worden geproefd van lekkere boterbabbelaars. Kinderen kunnen een eigen gebakje maken, pony rijden en zich uitleven op het springkussen. In de theetuin kunnen bezoekers terecht voor eten en drinken.

Open Dag brandweerkazerne Goedereede

GOEDEREEDE - Zaterdag 9 juli a.s. organiseert de vrijwillige brandweer van Goedereede van 10.00 tot 16.00 uur een Open Dag in de brandweerkazerne aan de Provincialeweg 18a. Er worden demonstraties 'vlam in de pan' en duinbrandbestrijding gegeven, een oldtimer van het Brandweermuseum zal aanwezig zijn, er zijn vele leuke activiteiten en spelletjes voor kinderen en je kunt zelf fietsen knippen met een hydraulische schaar. Een leuke dag voor jong en oud. Heb je altijd al bij de brandweer gewild? Kom dan langs voor informatie, of meld je direct aan als vrijwilliger! Veiligheid Voorop, dat doe je samen! Kijk voor meer informatie op www.betrokkenvrijwilligers.nl.

Koop de Goede Hoop timmert aan de weg

MIDDELHARNIS - In de afgelopen maanden is Koop de Goede Hoop, de goede doelen winkel met gebruikte kleding en boeken in Middelharnis, een groot succes gebleken. De initiatiefneemsters, Leontine Verolme en Peta Grootenboer, zamelden financiële steun in voor een goed doel van Compassion in Oeganda en dat is ruimschoots gehaald. Veel arme kinderen in dat land hebben het nu een stuk beter, mede dankzij hun enthousiaste inzet.

In eerste instantie zou de winkel tijdelijk geopend zijn, maar nu is besloten om Koop de Goede Hoop ook na die datum open te houden! Een stel enthousiaste vrijwilligers besloot namelijk om er gezamenlijk de schouders onder te zetten en de winkel voort te zetten met een tweetal behoorlijk unieke doelen. "Allereerst willen we een ontspannen plek voor ontmoeting zijn, waarbij je onder het genot van een kop koffie of thee met wat lekkers erbij iets leuks kunt uitzoeken", aldus Ellen Okker-Meijerink, één van de medewerksters. "Het is altijd fijn om spullen die nog prima zijn weer opnieuw te gebruiken. Waarom zou je dat niet doen?"

Er is echter nog een tweede reden van bestaan voor de winkel: het blijven ondersteunen van goede doelen, die bij voorkeur een duidelijke relatie met het eiland hebben. Ellen: "De medewerkers en het doel moeten een Flakkeese link hebben. Ieder kwartaal wordt een nieuw doel vastgesteld, dat ook duidelijk zichtbaar in de winkel te zien is. Alle winst van Koop de Goede Hoop gaat zoveel mogelijk naar dat goede doel. Het blijft geweldig om op deze eenvoudige manier bij te kunnen dragen aan het werk van mede-Flakkeeënaren, die een stuk betrokkenheid en liefde willen verspreiden in de wereld. Als eerste willen we de komende drie maanden Carina Saarloos ondersteunen, die werkzaam is in Mali. Velen op het eiland kennen haar wel".

Wie goede doelenwinkel Koop de Goede Hoop wil helpen, kan doordeweeks op diverse dagen terecht: op woensdag van 10.00 tot 12.00 uur, vrijdag van 13.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur. Er is ook altijd behoefte aan goede gebruikte dames- en kinderkleding, boeken en dvd's. Wie dus nog wat heeft liggen of meer informatie wil, kan kan contact opnemen via koopdegoedehoop@gmail.com of de winkel op Facebook opzoeken.

Rentmeesters Ouddorpse kust organiseren kustwandeling

De voorkant van de folder die op veel plaatsen van het eiland verspreid is.

OUDDORP – Zaterdag 9 juli organiseert de organisatie 'Rentmeesters Ouddorpse kust' een groepskustwandeling langs het Ouddorpse strand.

In een persbericht legt één van de initiatiefnemers, Hans Klijn, uit waarom deze wandeling wordt georganiseerd. Alle inwoners van Goeree-Overflakkee en andere belanghebbenden die de kust van Ouddorp in de huidige vorm willen behouden, worden uitgenodigd, omdat volgens de 'Rentmeesters Ouddorpse kust' het "bouwen langs en in de duinen van Ouddorp, onmiddellijk moest stoppen". Het tast in ernstige mate de natuur en landerijen aan; het tast in ernstige mate de openheid van het landschap aan; het tast de cultuur en identiteit van de bevolking aan; het tast in hoge mate de zondagsrust aan en het bevordert een 7 x 24 uurs-economie.

De start van de wandeling om 10.00 uur zaterdagochtend is bij de uitkijktoren Strand Noord, Oosterweg tot aan de Langedijk. De wandeling wordt afgesloten met een menselijke keten langs het gehele traject.
Volgens Klijn heeft "de gemeente niet gereageerd op de ingebrachte petitie tijdens de openbare raadsvergadering van 17 maart 2016, van ruim 1600 gezinnen. Dit in tegenstelling tot de Tweede Kamer, die een bouwverbod wil langs de gehele kust".
Deelnemers aan de tocht kunnen aan het eind van de Oosterweg (Strand Noord) parkeren.

Beiaardconcerten Goedereede weer van start

GOEDEREEDE – Zaterdag starten weer de beiaardconcerten voor deze zomer. Het eerste concert op de beiaard is op zaterdag 9 juli tussen 16.00 en 17.00 uur. De stadsbeiaardier van Haarlem, Rien Donkersloot, bespeelt zaterdag de beiaard.

Rien Donkersloot werd in 1985 geboren te Rotterdam. Op 12-jarige leeftijd komt Rien voor het eerst in aanraking met de beiaard tijdens een bezoek aan het carillon van de Laurenskerk in Rotterdam. Sindsdien is hij gefascineerd door de klank van klokken.

Hij studeerde orgel aan het conservatorium van Rotterdam, waar hij in 2008 het diploma 2e fase behaalde met het eindcijfer 9,5. Zijn hoofdvakdocenten waren Bas de Vroome en Ben van Oosten. Tevens behaalde hij het diploma kerkmuziek. Hij won diverse prijzen op (internationale) orgelconcoursen.

Zijn eerste beiaardlessen kreeg hij van Roy Kroezen. Daarna studeerde hij aan de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort bij Frans Haagen. In 2011 behaalde hij daar cum laude zijn diploma 'Master of Music'. Als onderdeel van zijn Masterstudie deed hij onderzoek naar vroeg-20e eeuwse beiaardmuziek in Nederland.

In 2009 won hij de 1e prijzen van de internationale beiaardconcoursen in Wavre (België) en in Gorinchem. In 2012 volgde de 1e prijs op het Internationale Sweelinck Beiaardconcours in Groningen. In 2014 behaalde hij de 4e prijs tijdens de Koningin Fabiola wedstrijd in Mechelen.

Rien is stadsbeiaardier van Haarlem. Hij bespeelt daar de carillons van de Grote of St. Bavokerk en de Bakenessertoren. Daarnaast is hij stadsbeiaardier van Goes en gemeentebeiaardier van Ridderkerk.

Rien is sinds maart 2012 hoofdorganist van de St. Joriskerk in Amersfoort; ook is hij verbonden aan de Laurentiuskerk te Mijnsheerenland.

Hij heeft een uitgebreide lespraktijk en is actief als concertorganist en (koor)begeleider. Van zijn orgelspel verschenen vijf cd's, die in de pers zeer positief werden ontvangen. www.riendonkersloot.nl

INGEZONDEN:
Indiener idee 'De Kaaiwerker' komt er bekaaid vanaf…

Toen de commissie Kunstplus een oproep deed aan de bevolking om een idee in te leveren voor een beeldje aan de haven van Oude-Tonge, heb ik het idee 'De Kaaiwerker' ingediend.
Wat ik toen nog niet kon weten was, dat de commissie mij daarna totaal zou negeren.
Bij de bekendmaking van het winnende ontwerp 'De Kaaiwerker' van Joep Luijckx werden tevens de kunstenaars genoemd die met een ander ontwerp er niet in geslaagd waren te winnen.
Ook alle leden van de jury werden met naam en functie vermeld. Zie hiervoor de verslaggeving in Eilanden-Nieuws van 28 juni.
Op mijn vraag aan de voorzitter van Kunstplus, waarom de indiener van het idee niet werd genoemd, werd geantwoord dat meerdere mensen hetzelfde idee hadden ingediend.
Daarom had de commissie besloten niet aan vermelding van deze mensen te doen, een merkwaardige reden, gezien de zojuist genoemde opsommingen.
Overigens waag ik het te betwijfelen dat er meerdere indieners van hetzelfde idee waren, maar die twijfel kan gemakkelijk uit de wereld geholpen worden.
De commissie Kunstplus hoeft alleen maar openheid van zaken te geven en ook de namen van die mensen bekend te maken.
Als dat niet mogelijk is, dan roep ik hierbij de mensen op die het aangaat, om zich te melden. Als mij de eer niet alleen toekomt, dan wil ik die graag met anderen delen.

Drs. C.M. Koene (oud-Sesiejenaer)
Kampwal 97
8308 AL Emmeloord
cm.koene@ziggo.nl

Jazz in Middelharnis

MIDDELHARNIS - Op vrijdag 8 en zaterdag 9 juli zal er in Middelharnis veel jazz te horen zijn.

Zo is er op vrijdag vanaf 16.30 uur jazz aan de haven. In het water zal een ponton liggen, waarop een tweetal bands hun jazzkwaliteiten ten gehore zullen brengen. 'Sunset Swing' is te beluisteren van 16.30-19.30 uur. En van 20.00-23.00 uur komt 'South Jazzband'.

Op zaterdag zal er zelfs ook op het winkelcentrum diverse jazz te horen zijn. Overdag lopen er diverse bands over D'n Diek, in de muziektent, langs het Diekhuusplein en aan de haven, om overal de warme klanken van jazz te brengen.

Aanvangstijd kerkdienst

MELISSANT – De aanvang van de kerkdienst van de Gereformeerde Gemeente van a.s. donderdagavond is om 19.30 uur en niet zoals elders werd vermeld om 19.00 uur. Voorganger is ds. J. van Rijswijk.

Cheque voor Kinderboerderij van 'Rondje Karre'

MIDDELHARNIS - Op zaterdagochtend 2 juli heeft de organisatie van de oldtimer tractortoertocht 'Rondje Karre' een cheque ter waarde van € 550,- overhandigd aan de Stichting Kinderboerderij Middelharnis.

Inspiratie en gezelligheid op Zomerborrel GO 2016

MIDDELHARNIS – Ruim 200 regionale ondernemers waren donderdag 30 juni aanwezig op de Zomerborrel GO, georganiseerd door Adviesgroep De Vogel en Visser & Visser. Aan de sfeervolle haven van Middelharnis, in en om Brasserie 't Vingerling, was het goed toeven. De temperatuur was goed en ondanks de ongunstige weersverwachting bleef het de gehele avond droog. Inspirerende gesprekken, waardevolle ontmoetingen onder het genot van een hapje en drankje in een gezellige ontspannen sfeer, dat is wat dit event zo uniek maakt. Kort voor de zomervakantie ontmoet ondernemend Goeree-Overflakkee elkaar graag op de zomerborrel. Een grote diversiteit aan ondernemers legde met elkaar contact en wisselde visitekaartjes uit. Ook was een afvaardiging van het college van burgemeester en wethouders aanwezig. De organisatie kijkt trots terug op een succesvolle bijeenkomst. Duidelijk is dat dit event door de eilandelijke ondernemers erg wordt gewaardeerd.

Netwerkborrel op Goeree-Overflakkee voor én door young professionals

GOEREE-OVERFLAKKEE - Het hebben van een netwerk speelt tegenwoordig een steeds belangrijkere rol bij het vinden van een baan. Maar hoe bouw je een eigen netwerk op? Een groep jonge professionals uit Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard hebben de oplossing: Netwerkt!

Een netwerkborrel voor en door jongeren, elke keer georganiseerd bij een potentiële werkgever op één van de eilanden. De eerste netwerkborrel van Netwerkt! vindt plaats bij Xsarus in Middelharnis op 7 juli 2016. Van 17.00 tot 19.00 uur zijn jonge professionals (18 tot 28 jaar) van harte welkom. De borrel is gratis.

Netwerkt!

Netwerkt! is een initiatief van de leden van de jongerenraad van Rabobank Het Haringvliet. De jongerenraad dacht al enige tijd na over het creëren van mogelijkheden voor jongeren om een baan of stage op één van de eilanden te vinden. Er zijn veel prachtige bedrijven die carrièrekansen bieden. Soms is het 'elkaar kennen' net het extra stapje dat nog ontbreekt. Via de 'Netwerkt!'-borrels hoopt de jongerenraad de jongeren wat meer op weg te helpen.

Locaties

Netwerkt! vindt elke keer bij een ander bedrijf op Goeree-Overflakkee óf in de Hoeksche Waard plaats. De eerste locatie voor een Netwerkt!-borrel is Xsarus in Middelharnis. Zij leveren e-business oplossingen en top webapplicaties. Tijdens de netwerkborrel krijgen de aanwezige young professionals een exclusief kijkje in de keuken van Xsarus en kunnen zij ongedwongen netwerken met de andere aanwezigen. Vanaf 16.30 uur zijn Young Professionals van harte welkom aan De Hofjes 22 in Middelharnis. De bijeenkomst start om 17.00 uur en duurt tot 19.00 uur.

Aanmelden

Wil jij kennismaken met Xsarus én je netwerk vergroten? Meld je dan aan via communicatie.hhv@rabobank.nl. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. De aanmeldingen worden daarom behandeld op volgorde van binnenkomst. Er zijn geen kosten aan deze avond verbonden.

Collecte voor Stichting Oost-Europa

GOEREE-OVERFLAKKEE - De jaarlijkse huis-aan-huiscollecte in de dorpen Dirksland, Melissant en Herkingen voor de Stichting Oost-Europa Werkgroep Middelharnis vindt deze week plaats.

Het hoofdproject ligt zo'n zestig kilometer ten zuiden van de grote universiteitstad Cluj-Napoca, in het zigeunerdorpje Uioara. Het is inmiddels al vijf jaar geleden dat de werkgroep aldaar een tweedehands winkel heeft geopend, wat in een grote behoefte voor de arme mensen voorziet. Alles wat in die winkel te koop wordt aangeboden tegen een zeer geringe prijs komt van Flakkee. De laatste jaren worden ook allerlei meubelstukken verkocht in Uioara, die daar vanuit twee grote loodsen aan de man worden gebracht. Wie meer wil weten, zoals foto's en verslagen, kan terecht op de website www.oosteuropa-werkgroep.nl. Wilt u liever een gift overmaken, die u van uw belastingaangifte kunt aftrekken? Het banknummer is: NL 97 RABO 03420 07 408 ten name van St. O-Europa te Middelharnis.

Voor het inleveren van goederen zoals kleding, schoeisel, huishoudelijke spullen, speelgoed, fietsen, kinderwagens, meubels, enz, maar ook brillen en medicijnen (mits nog lang houdbaar), kunt u iedere eerste zaterdagmorgen van de maand tussen 9.30-11.30 uur terecht in de loods aan de Industrieweg 17 te Middelharnis. Alleen in de augustusmaand blijft de loods vanwege vakantie gesloten. Hebt u nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met dhr. Baan (603051), dhr. Hoogmoed (601519) of dhr. Kardux (486436). Bij dit artikel een foto van een kamer waarin een vader, moeder en acht kinderen verblijven.

Geslaagden

GOEREE-OVERFLAKKEE – Hieronder volgen de geslaagden van het PENTA college CSG Jacob van Liesveldt (afkomstig van GO) en geslaagden van het Edudelta College en de Prins Mauritsscholengemeenschap.

PENTA college CSG Jacob van Liesveldt                                

4 mavo                                

Sven van der Bok Goedereede; Peter van der Groef Stellendam; Elbert Moerkerke Goedereede; Noah Schouten Stellendam; Stefan Tanis Ouddorp.

5 havo                                

Noah van Dijk Ouddorp; Frank van Driel Stellendam; Daan van Hilten Stellendam; Raoul Klink Melissant; Dominique Meijers Stellendam; Jasper van Opijnen Ouddorp; Denise van Seters Stellendam; Matti Tielrooij Stellendam; Danaé Vlietland Ouddorp; Mandy Westhoeve Ouddorp; Kevin Westhoeve Ouddorp.

5 havo tweetalig                                        

Julia Bezuijen Ouddorp; Nout van Kempen Dirksland.

6 atheneum                                

Charlotte Geerling Ouddorp; Niki Lupgens Stellendam; Tom Sleeuwenhoek Ouddorp

6 gymnasium

Esmeralda de Jongh Stellendam; Karsten Keiman Ouddorp; Fenna Kooijman Sommelsdijk; Max Traa Ouddorp; Sander de Vos Stellendam

6 gymnasium tweetalig                                        

Loïs Kroon Middelharnis; Sara Posthuma Ouddorp; Esmee Tanis Sommelsdijk.

Christelijke Scholengemeenschap Prins Maurits

In het tweede tijdvak zijn de volgende leerlingen geslaagd:

VWO, profiel natuur en gezondheid

Josien Flikweert, Ouddorp

HAVO, profiel cultuur en maatschappij

Kees Joziasse, Bruinisse;

HAVO, profiel economie en maatschappij

Yasmine van den Boogert, Oude-Tonge; Dorien Klijn, Ouddorp; Adriaan Knulst, Sommelsdijk; Monique Wierenga, Dirksland

HAVO, profiel natuur en gezondheid

Bas Besuyen, Middelharnis; Dieke van Ede, Ouddorp; Koen Goedegebuure, Dirksland; Siewart Grinwis, Ouddorp; Rick Kransse, Middelharnis;

HAVO, profiel natuur en techniek

Sander Vroege, Ooltgensplaat

VMBO, kaderberoepsgerichte leerweg, zorg en welzijn

Annemarie Pikaart, Ouddorp

MAVO

Joanie den Engelsman, Sint Annaland; Judith van Stekelenburg, Melissant; Erik Willemse, Middelharnis

Praktijkonderwijs, Entree opleiding

Hariëtte Doorn, Middelharnis; Lisanne Goud, Achthuizen; Inge van der Meer, Bruinisse; Dinie Moller Andreassen, Ooltgensplaat; Wilbert Schaaf, Dirksland; Niels van Tilburg, Goedereede; Anniek van der Welle, Middelharnis

Edudelta College

M-Basis Landbouw, Techniek, Economie 4

Melisa Bazen, Middelharnis; illen de Haan, Middelharnis

M-Gemengde leerweg Landbouw, Techniek, Economie 4

Ilse Hameeteman, Oude-Tonge; M-Kader Landbouw, Techniek, Economie 4; Iris van de Noord, Nieuwe Tonge; Joep Overbeeke, Ooltgensplaat

M-LWT Landbouw en techniek lj4

Jari Bestman, Herkingen; Jaap van Erkel, Middelharnis.

Modehuis Buijsse goed toegankelijk voor rolstoelen

MIDDELHARNIS - Het gehandicaptenplatform Goeree-Overflakkee (PGGO) heeft de bereikbaarheid en toegankelijkheid van Buijsse Mode in Middelharnis getest. De winkel is ruim van opzet en de begane grond is zelfs voor scootmobielen toegankelijk. Er is een lift voor de eerste verdieping en het souterrain. Hierin past net een rolstoel. Men kan ook gebruik maken van een rolstoel van Buijsse. Ook boven en in het souterrain kan een rolstoel draaien, keren en wenden. Er is een extra ruime pasruimte voor mensen met een beperking, die zo geholpen kunnen worden bij het passen van kleding. Er is geen echt invalidentoilet, maar wel een brede toilet met steunen. Het personeel is zeer welwillend als het aankomt op het aanbieden van de kleding die men wil passen. De pinautomaten zitten op een hoogte, die vanuit een rolstoel bereikbaar is. Kortom, Buijsse verdient de toegankelijkheidssticker van het PGGO! Voor meer info over het gehandicaptenplatform: www.toegankelijkflakkee.nl.

Eervolle vermelding Spareribs Trophy 2016 voor Slagerij Buth

OOLTGENSPLAAT - Slagerij Buth uit Ooltgensplaat ontving een eervolle vermelding in de Spareribs Trophy 2016. Op 27 juni ontving Krijn Buth van Slagerij Buth uit Ooltgensplaat de prijs van deze vakwedstrijd, georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Slagers. De spareribs van Slagerij Buth behoren hiermee tot de beste 10 van Nederland. Slagerij Buth bereikte vorig jaar ook de top 10 van de Spareribs Trophy.

Slagerij Simon van Schaik uit Leiden won de eerste prijs tijdens de feestelijke uitreiking op het KNS Inspiratiecongres. De tweede prijs is voor Keurslagerij Marco van Strien uit 's Gravenmoer. De derde prijs ging naar Beerens Slagerij & Traiteur uit Best.

Op basis van een voorselectie, een finaleronde en een mysterieaankoop hebben de spareribs van Slagerij Buth een eervolle vermelding behaald. De jury, bestaande uit Rinus de Rijder (vakdocent en vleestechnoloog SVO vakopleiding food), Marco Jurriëns (Keurslager Epe, winnaar Spareribs Trophy 2012 en 2015) en juryvoorzitter Jeremy Vermolen, heeft alle inzendingen met veel zorg en aandacht gekeurd om tot dit oordeel te komen. Bij de beoordeling wogen alle onderdelen van een lekkere sparerib mee: uiteraard de smaak, de geur en kleur, maar ook het uiterlijk.

Juryvoorzitter Jeremy Vermolen presenteert het RTL-programma 'Op hete kolen', waarin hij laat zien wat barbecueën nou écht is. Daarnaast is hij eigenaar van restaurant Beer 'n Steak. Dat maakt hem een liefhebber en een kenner van een goede sparerib. "Dit is een lekkere sparerib!" aldus Jeremy over de spareribs van Slagerij Buth.

Krijn Buth: "Ik sta voor mijn ambacht en lever elke dag topkwaliteit. Ik vind het dus heel leuk dat dit wordt gewaardeerd door deze finaleplaats."

eyedesignBNO wint prestigieuze designprijs

OUDDORP - OVG-lid eyedesignBNO – bureau voor creatie en communicatie, heeft een prestigieuze designprijs gewonnen. Namelijk zilver in de International Design Award competitie (IDA) Ze wonnen deze prijs met de cover van Gett magazine nr. 5, waarbij de fotografie werd verzorgd door Frank van Hilten en de vormgeving en art direction door Folkert Kattemölle.
Kattemölle was art director van het magazine en is in zijn carrière wel wat gewend met internationale design awards; dit is inmiddels zijn vijfde designprijs. Maar hij zegt déze prijs heel bijzonder te vinden omdat het een grote waardering betekent voor het blad Gett magazine.

Folkert Kattemölle van eyedesignBNO is sinds een jaar gevestigd in Ouddorp en lid van de OVG. Wonen in Ouddorp is een heerlijk voorrecht, zegt hij en werken op Goeree Overflakkee is een grote uitdaging, die steeds meer resultaten oplevert. Ook Zeeland is een gebied waar het bureau zich op richt.

De IDA krijgt ieder jaar duizenden inzendingen uit 52 landen. Na zware jurybeoordelingen worden er een beperkt aantal inzendingen bekroond met een prijs. Het spreekt voor zich dat het werk dan wel over bijzondere kwaliteiten moet beschikken. De prijsuitreiking vindt plaats in Los Angeles.

Meer informatie is te vinden op idesignawards.com en eyedesignbno.com.

Kampioenschappen Beachvolleybal op Diekhuusplein

Het Beachvolleybalteam Nederland geeft donderdag 7 juli een clinic en demo beachvolleybal bij VC Intermezzo op het Diekhuusplein in Middelharnis.

MIDDELHARNIS - Marflex Open Flakkeese Kampioenschappen Beachvolleybal gaat 5 juli starten op het Diekhuusplein. Donderdag ervoor is er een clinic en demo door jeugd Beachvolleybal Team Nederland.

Onlangs sloot VC Intermezzo het indoor volleybalseizoen 2015-2016 af met een onderling mixtoernooi, wat sportief en gezellig verliep. Vanaf 5 juli start de volleybalclub met de Marflex Open Flakkeese Kampioenschappen Beachvolleybal. Dit toernooi is mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Marflex en de gemeente Goeree-Overflakkee. Totaal nemen er nu zestien teams deel aan het toernooi. Tot dinsdag aan de start kunnen teams zich nog opgeven. Een team bestaat uit drie deelnemers. Vrouwen, mannen of mix (mix doet mee in het herentoernooi). Deelname kost vijftien euro. Het inschrijfformulier is aan te vragen via een e-mail naar ofkb2016@gmail.com.
Het programma van de kampioenschappen ziet er als volgt uit: dinsdag 5 juli vanaf 19.00 uur toernooi voor de dames, woensdag 6 juli vanaf 19.00 uur toernooi voor de heren. Vrijdag 8 juli zijn de finales voor zowel de dames als de heren. Donderdag 7 juli zal er een clinic voor de jeugd zijn vanaf 18.00 uur. Deze clinic wordt verzorgd door vier meiden van het Beachvolleybal Team Nederland. Zij zijn de talenten op het gebied van Beachvolleybal in Nederland en komen uit in het BTN-jeugd Oranjeteam. Zij wonen in Den Haag, de stad van het Nederlandse Beachvolleybal, en combineren studie met nagenoeg een fulltime beachvolleybalprogramma. Ze trainen dagelijks bij het beachvolleybalstadion op het strand van Scheveningen. De meiden spelen in de Nederlandse Eredivisie Beachvolleybal en doen mee aan Europese- en wereldkampioenschappen voor de jeugd. Aansluitend op de clinic spelen de meiden twee sets tegen elkaar. De clinic en demonstratiewedstrijd duurt tot 20.30 uur.

INGEZONDEN
Een gemiste kans

(Open brief aan gemeenteraad Goeree-Overflakkee)

In Eilanden-Nieuws van dinsdag 28 juli jl. stond een stukje over een nieuwe impuls voor de haven en het havenkanaal van Dirksland.
Helaas vond ik daar een regel in, die duidelijk maakte dat het opnieuw aansluiten van het havenkanaal op het Haringvliet niet aan de orde was.
Dit is een gemiste kans, want wanneer het weer een open verbinding zou krijgen met het Haringvliet, zou het weer mogelijk worden om het hele gebied weer toegankelijk te maken voor watersporters en te denken valt dan aan de zeil-en/of motorbootjes.
Dat zou een geweldige impuls geven aan het hele havengebied, en ook een enorme levendigheid geven aan het dorp, en aan de nog overgebleven middenstand een positieve bijdrage kunnen leveren, en nieuwe ondernemers om zich er te kunnen/willen vestigen.
Ook de horeca zou hiervan kunnen profiteren, zoals we zien in Middelharnis, waar de terrassen bij mooi weer bomvol zitten met eigen bewoners en toeristen.
Het zou een grotere bedrijvigheid geven met een gezellige sfeer, zodat Dirksland weer uit zijn slaap zou herrijzen en weer het 'Klein Parijs' van Goeree-Overflakkee zou kunnen worden.
Als oud-Dirkslander die sinds 14 jaar woonachtig is in Sommelsdijk, maar in hart en nieren Dirkslander blijft, zou ik de sfeer van vroeger zo graag terug zien aan de Kaai, hoewel het zoals vroeger met de beurtschippers nooit meer zal terugkeren, maar wel deels gecompenseerd zou kunnen worden met recreatieve vaart.

Dus, diverse instanties, ik hoop dat er nog eens intensief overleg en initiatief genomen kan worden om in het mooie Dirksland weer meer levendigheid tot stand te kunnen brengen.

Met dank voor plaatsing:

N.C. de Jong
Sommelsdijk

Duif van Richard en Marlien van den Bos wint Grote Prijs van Goed voor Goed

MIDDELHARNIS - In deze aflevering van de GP bleef het spannend tot het eind. Drie duiven kwamen in aanmerking voor de winst. Na het opmaken van de uitslag bleek de duif van Richard van den Bos op het hoogste treetje van het schavot te staan. Tweede werd Leen Visser uit Stad aan 't Haringvliet en het brons was er voor Marco Vroegindeweij uit Nieuwe-Tonge. Richard is onlangs op zichzelf gaan wonen, daarom worden de duiven op het oude adres verzorgd door zijn moeder Marlien. Mede dankzij haar inzet en feeling wint ze voor de tweede keer dit jaar een Grote Prijs. Velen zullen jaloers zijn op zo'n verzorgster. De duiven waren 's ochtends al vroeg gelost in Bourges, een paar honderd kilometer onder Parijs. Onderweg troffen ze redelijk goed vliegweer. Met een snelheid van meer dan 70 km per uur werd op huis afgekoerst. De duif van Richard en Marlien aarzelde een beetje bij het binnenkomen, maar ze was gelukkig net op tijd om toch nog de eerste prijs te winnen. Het zal wel geholpen hebben dat ze doordeweeks allerlei versnaperingen krijgen. Zo zijn duiven verzot op pinda's en die krijgen ze altijd rijkelijk toebedeeld. Voeding technisch gezien is het ook prima: de vetten uit de pinda zijn een uitstekende brandstof voor de spieren. Net als topsporters krijgen postduiven ook een uitgekiende voeding voorgeschoteld. Met alleen een handje kippenvoer lukt het tegenwoordig niet meer. Op de foto krijgt Richard de felicitaties van Martin van Goed voor Goed.

INGEZONDEN
Cliëntenraad WWB gemeente Goeree-Overflakkee

Waarschijnlijk hebt u nog nooit van de Cliëntenraad WWB gehoord? Maar op de achtergrond speelt onze Cliëntenraad een belangrijke rol. Als gesprekspartner van Sociale Zaken proberen we er voor te zorgen dat de uitvoering van de Participatiewet door de Gemeente overeenstemt met de bedoeling van de wet. Wij combineren en bespreken praktijkverhalen die mensen ons durven vertellen en brengen ze anoniem onder aandacht van de gemeente. Zonder dat u er misschien iets van gemerkt heeft, zijn er diverse ambtelijke ideeën, voornemens, projecten en aangepast of verbeterd in het belang van de cliënt, in uw belang dus. Maar we zijn er nog lang niet.

Sinds de invoering van de Participatiewet, nu 1,5 jaar geleden, zijn we met onze gemeente in discussie over het gegeven dat onze ervaringsdeskundigheid een onmisbaar onderdeel moet zijn in de manier van handelen van de Gemeente naar de cliënt. De Gemeente deelt deze mening slechts gedeeltelijk. De Gemeente wil de Cliëntenraad gelukkig wel laten bestaan, maar dan als adviesorgaan voor B & W. Dat ontneemt ons de mogelijkheid, als wij er met B & W niet uitkomen, om met onze klachten naar de Gemeenteraad te gaan en de Raad uiteindelijk het laatste woord te geven.

Hiermee zou de Cliëntenraad in de huidige vorm worden opgeheven, en alleen nog een adviserende rol krijgen. Hierdoor wordt onze huidige wettelijke status verzwakt en onze invloed op beleid minimaal. (Nu hebben wij nog het recht om de Gemeenteraad te laten beslissen).

Vanaf de eerste gesprekken hebben wij aangegeven dat wij van mening zijn dat een Raad Sociaal Domein heel belangrijk is in het adviseren op het gebied van regelgeving op sociaal gebied, met de juiste juridische omschrijving en de punten en komma's op de juiste plek. Maar dat er geen ervaring (ervaringsdeskundigheid) met het leven in de bijstand bij haar leden aanwezig is. Echter, de leden van onze Cliëntenraad zijn zelf bijstandsgerechtigden. Daarnaast is er een groot verschil tussen de aanvraag van hulpmiddelen WMO en inkomens afhankelijk te zijn van de gemeente.

We zullen u de lange weg om ons standpunt kracht bij te zetten besparen, maar tot heden is ons voorbestaan onzeker en dat vinden wij voor onze achterban, bijstandsgerechtigden, onacceptabel.

Op 7 juli a.s. wordt de Verordening Raad Sociaal Domein, en dus ook de rol die onze Cliëntenraad WBB krijgt, besproken in de raadsvergadering. De Cliëntenraad zal daar uitleggen waarom zij de huidige status moet behouden. Niet alleen B & W adviseren, maar vooral ook de Gemeenteraad bij het bepalen van het beleid moet adviseren.

Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Graag tot 7 juli 19.00 uur (zaal open 19.30 uur), Raadsvergadering Rondeel, Dwarsweg 40, 3241 LB Middelharnis.

Cliëntenraad WWB Goeree-Overflakkee

participatieraadgo@gmail.com

www.facebook.com/participatieraadgo