info@eilandennieuws.nl
t. 0187 74 54 50

Dinsdag Eilanden-Nieuws

9 mei 2017

Dinsdag Eilanden-Nieuws 9 mei 2017


Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: info@eilandennieuws.nl of 0187-745450

Handen uit de mouwen voor Buutenplaets

SLUISHAVEN - Zaterdag was het eindelijk zover. De aanleg van Buutenplaets is na anderhalf jaar voorbereiding van start gegaan. Er werd met man en macht gewerkt aan de aanleg van natuurspeeltuin Buutenplaets. Zeventien vrijwilligers waren al vroeg uit de veren en begonnen om zeven uur met de werkzaamheden. Op de eerste werkdag is de vijver gegraven, een kruiptunnel aangelegd en zijn de speelbomen geplaatst. Wethouder Van der Vlugt droeg een steentje bij door als een ervaren kraanmachinist grond te verplaatsen. Er zijn nog veel toekomstplannen. Het weeghuisje wordt totaal vernieuwd en krijgt de naam Buutenhuus. De stichting start binnenkort met een crowdfundingsactie voor specifieke speeltoestellen, zoals de glijbaan en het klauterbos. En er zijn plannen voor outdooractiviteiten in de haven. De stichting heeft, naast subsidie van de gemeente, ook veel sponsoring ontvangen vanuit het bedrijfsleven. Zaterdag werd er door bedrijven ruim 22.000 geleverd aan materialen en mankracht. Mensen die ook willen bijdragen aan het project kunnen contact opnemen met Wim Noordzij: 06-53142432 of wim@event-broker.com.

Trouwfoto's gezocht

SOMMELSDIJK - Als bruid In de arrenslee gezeten? Als bruidegom snoep verkocht? Het Streekmuseum Goeree-Overflakkee zoekt voor de expositie in oktober trouwfoto's die zijn gemaakt in het Streekmuseum. Het museum gaat de foto's digitaal laten zien op de belevenistafel tijdens de maand van de geschiedenis. Het landelijk thema is 'Geluk' en daar horen, volgens het museum, trouwfoto's bij. De foto's kunnen afgegeven worden in het museum aan de Kerkstraat van Sommelsdijk, of per e-mail naar info@streekmuseum.nl.

Werkzaamheden

GOEREE-OVERFLAKKEE - Deze week vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats aan de N57. Tussen Stellendam en Ouddorp is de weg een aantal nachten afgesloten van 20.00 tot 6.00 uur. Met gele borden zijn de omleidingsroutes aangegeven. Actuele informatie staat op www.vanAnaarBeter.nl.

2 / 26

Agenda

Woensdag 10 mei

NIEUWE-TONGE - Verkoping door vrouwenvereniging Ger. Gem. Rhodé. Tussen 13.00 en 16.00 uur.
MIDDELHARNIS – Sport- en spelmiddag voor de jeugd van 4 t/m 12 jaar van 13.30 tot 16.30 uur. Opgeven via www.msvenavflakkee.nl.
OUDE-TONGE - Themamiddag dementie. Grutterswei. Aanvang 14.00 uur. Entree 5,-.

Donderdag 11 mei

MIDDELHARNIS – Koud en warm buffet van Stichting ZIJN lokaal ouderenwerk. Vanaf 17.00 uur in het Wijkcentrum aan de Doetinchemsestraat 27. Kosten 12,50 euro, opgeven voor 4 mei: 0187-483366 of m.kieviet@zijngo.nl.
SOMMELSDIJK – Infomiddag Veilig Wonen. Aanvang 14.00 uur. Aanmelden via: 0187-484559 of 06-13058237, of info@o-g-o.nl.
STELLENDAM – Fietstocht 55+, georganiseerd door Stichting ZIJN. Opgeven voor 9 mei via 491653 of 602411.

Vrijdag 12 mei

OUDE-TONGE - Veiling en Pinkstermarkt t.b.v. Hervormde Kerk. Om 19.00 uur een goederen- en dienstenveiling in de Kerkring.
NIEUWE-TONGE – Bingo in Ons Dorpshuis. Aanvang 19.30 uur.
STELLENDAM – Kompas-Actie-Avond bij CBS Het Kompas aan de Schoolstraat. 17.00 tot 20.00 uur.

Zaterdag 13 mei

OUDE-TONGE – Pinkstermarkt van 9.00 tot 15.00 uur in de Kerkring, t.b.v. Hervormde Kerk.
NIEUWE-TONGE – Patatactie en inleveren rommelmarktspullen. Bij Van Schelven, Duivenwaardseweg 7, vanaf 11.30 uur.
NIEUWE-TONGE – Inleveren spullen rommelmarkt Hervormde Kerk. Van 9.00 tot 11.30 uur in schuur fam. Van Kempen, Oudelandsedijk 4A te Oude Tonge (bij Van Schelven de dijk op) of bij Hervormd Centrum Elim. Meer info: 06-16794189.
OUDDORP – Braderie VV WFB, Hofdijkseweg 46. Van 9.00 tot 16.00 uur.
SOMMELSDIJK – RealTime-avond. Edudelta 'De Groen'. Aanvang 19.45 uur. Spreker: Ds. F. van Binsbergen over 'Als het leven (soms) pijn doet'.
STELLENDAM – Verkoping van goede, gebruikte spullen vanuit de container bij de Gereformeerde Kerk. Van 10.00 tot 13.00 uur aan de Kerkhoflaan 4.
STAD AAN 'T HARINGVLIET – Interkerkelijke vrouwendag. Spreekster Marinna Grandia. Aanvang 15.00 uur tot 's avonds 22.00 uur. Kaarten á 20 euro verkijgbaar bij de boekhandels Akershoek in Ouddorp en Van der Boom in Sommelsdijk en bij Country at Home, zie ook de Facebookpagina: vrouwendagGO.

Dinsdag 16 mei

DIRKSLAND – Koffieochtend 't Reginahof, van 10.00 tot 12.00 uur.
GOEDEREEDE – Vereniging Vrouwen Rondom Goeree. Oostdam, spreker Ruud de Vrij. Onderwerp 'trouwen'. Oostdam, Jongkoenstraat. Meer info: 06-13035226.

Woensdag 17 mei

MELISSANT – Huifkartocht 55+ voor belangstellenden uit Melissant. Opgeven kan bij Dirk Spahr v.d. Hoek; tel: 602411. Totale kosten bedragen: € 10,- voor huifkartocht en pastamaaltijd. Wie alleen aan de tocht wil deelnemen, betaalt € 5,-.

Donderdag 18 mei

DIRKSLAND - Bingo SVIK in de Victoriahal aan de Philipshoofjesweg 57a. De aanvang is 19.30 uur en de zaal is open vanaf 19.00 uur.
MIDDELHARNIS – Wandeling mantelzorgcafé. Verzamelen Kinderboerderij Zuidwester. Aanvang 13.30 uur. Aanmelden via 641344 of m.walter@zijngo.nl.

Over tien maanden is Middelharnis 21 eengezinswoningen rijker

Wethouder Markwat, de familie Troost en een aantal kinderen graven op de bouwplaats een zeeroverskist op om de bouwstart van DOCK187 te markeren.

MIDDELHARNIS – Het was een grauwe dag, woensdag 3 mei, maar tijdens de starthandeling van de bouw van DOCK187, fase 2, ging de zon schijnen. De handeling bestond uit het opgraven van een zeeroverskist met daarin een klein formaat bouwbord en ballonnen die na opening van het deksel het luchtruim kozen.

Door Kees van Rixoort

Wethouder Daan Markwat had de eer de starthandeling te mogen verrichten. Hij moest er wel flink voor aan het werk met de schop, want de kist was begraven onder een dikke laag zand. Gelukkig had de wethouder hulp van de familie Troost, de kopers van het eerste uur, die bijna niet kan wachten tot het moment dat de woning betrokken kan worden, en een stel kinderen. Samen wisten ze de schoppen met veel souplesse te hanteren, waarna de kist tevoorschijn kwam.

Wethouder Markwat (links) en directeur René Biesheuvel van bouwer Gebr. Blokland tonen het opgegraven bouwbord. De bouw kan beginnen.

Fase 2 van DOCK187 bestaat uit 21 woningen. Daarvan zijn er 18 verkocht. Het heien begint in de tweede week van mei, waarna het bouwproces nog een maand of tien in beslag neemt. De oplevering is in het eerste kwartaal van 2018. De bouwer, Gebr. Blokland uit Hardinxveld-Giessendam, realiseerde eerder DOCK187 fase 1 (37 woningen). Na fase 2 volgen nog drie fasen. In totaal bestaat het plan uit 134 woningen. Volgens directeur René Biesheuvel van Gebr. Blokland en wethouder Daan Markwat is de nieuwbouwlocatie uniek: tussen de bestaande bebouwing van Middelharnis en het groene poldergebied. "Hier worden mooie woningen in een prachtige omgeving gerealiseerd", aldus de wethouder, die ook de mogelijkheden om te sporten en te ontspannen in de nabije omgeving noemde. Hij prees de woningen, die qua aanzien "een knipoog naar de historie" maken, maar qua wooncomfort en duurzaamheid helemaal van deze tijd zijn.

René Biesheuvel legde aan de kopers en andere belangstellenden uit dat de tweede fase van DOCK187 vertraging heeft opgelopen vanwege de marktomstandigheden. "We hebben een lastige tijd achter de rug, maar nu ziet de markt er door de gunstige rentestand weer veel beter uit. Daarom hebben we de resterende plannen ook opgepakt. De markt moet dit aankunnen. Voor fase 3 zijn de eerste reserveringen al binnen. We willen DOCK187 zo snel mogelijk afronden."

Wethouder Markwat zei daar blij mee te zijn, "want wonen in een bouwput is niet ideaal". De kopers van de woningen in fase 2 – allemaal grondgebonden eengezinswoningen, in diverse varianten – zullen het van harte met hem eens zijn. Ze kregen behalve taart, een ludieke starthandeling en een fotoshoot op de plek van hun toekomstige woning ook een bouwhelm. Die kunnen ze opzetten tijdens het volgende bouwbezoek.

Inloopavond opschaling windpark Piet de Wit

GOEREE-OVERFLAKKEE - Van 7 april tot en met 25 mei 2017 ligt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de opschaling van het windpark Piet de Wit bij Ooltgensplaat ter inzage. De opschaling van het windpark betreft de vervanging van de windmolens in de huidige lijnopstelling. De gemeente Goeree-Overflakkee organiseert op dinsdag 16 mei 2017 een inloopavond over het windpark. Tijdens deze avond kunnen belangstellenden kennisnemen van de NRD en vragen stellen aan de adviseurs van de gemeente, DCMR en de initiatiefnemers.

Voor de concrete invulling van het plaatsingsgebied moet een milieueffectrapportage (MER) opgesteld te worden. Een milieueffectrapportage brengt de milieugevolgen van een besluit in beeld voordat het besluit wordt genomen. Zo kan de gemeente de milieugevolgen bij haar afwegingen betrekken. Het doel van een milieueffectrapportage is om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over activiteiten met mogelijk belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

De eerste stap in de procedure rondom de realisatie van een windpark is het bekendmaken van het voornemen om een MER op te stellen en het ter inzage leggen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De Notitie Reikwijdte en Detailniveau geeft globaal een beschrijving van de activiteit waarvoor de MER wordt opgesteld. Hiernaast staat aangegeven op welke manier en tot welk detailniveau de milieueffecten van dit onderwerp worden onderzocht.

Inloopavond

De gemeente Goeree-Overflakkee organiseert op dinsdag 16 mei 2017 een inloopavond voor belangstellenden om kennis te nemen van de stukken. Daarnaast is het mogelijk om vragen te stellen aan adviseurs van de gemeente, DCMR en de initiatiefnemers. De inloopavond is van 19.00 tot 21.00 uur en vindt plaats in 't Centrum, Weesmolenstraat 12 in Ooltgensplaat. De avond heeft het karakter van een informatiemarkt en heeft geen plenair gedeelte. Belangstellenden kunnen tussen 19.00 en 21.00 uur op elk gewenst moment binnenlopen.

Ter inzage

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is tot en met 25 mei 2017 in te zien op het gemeentehuis en digitaal via www.goeree-overflakkee.nl/terinzage. Men kan op de notitie een zienswijze indienen onder vermelding van 'windpark Piet de Wit'.

Repair Café viert haar eerste lustrum

Wethouder blij met burgerinitiatieven zoals Repair Café.

MIDDELHARNIS - Afgelopen zaterdag 6 mei vierde Repair Café Middelharnis haar eerste lustrum. Na een relatief rustige reparatiemorgen, die werd afgesloten met een enigszins feestelijke lunch, was er 's middags een gezellige bijeenkomst.

Een breed scala van mensen was aanwezig om gezamenlijk dit heugelijke feit te vieren. Naast uiteraard het team van het Repair Café was ook wethouder De Jong aanwezig namens de gemeente Goeree-Overflakkee en Joost van Welsenis van kringloopcentrum Goed voor Goed, die al enkele jaren huisvesting verleent aan Repair Café.
Verder uiteraard Fred Warbroek, de initiatiefnemer om in 2012 dit duurzaamheidsproject ook op Goeree-Overflakkee te starten, en enkele oud-vrijwilligers.
Onder het genot van een hapje en een (alcoholvrij) drankje werd teruggeblikt op 5 jaar samen repareren. Wethouder De Jong feliciteerde het gehele team met dit tot nu toe bereikte resultaat en sprak de wens uit dat er na deze bereikte mijlpaal nog vele mijlpalen zullen volgen. In zijn korte speech gaf hij aan dat deze vorm van burgerinitiatieven door de gemeente zeer op prijs worden gesteld. Onder ons motto 'Weggooien, mooi niet' gaf hij ook aan dat afval niet bestaat, dat er slechts grondstoffen bestaan die voor hergebruik in aanmerking komen.
Nadat door meerdere van de aanwezigen felicitaties werden uitgesproken en een toost werd uitgebracht op het bereikte resultaat, werd nog enige tijd gezellig nagepraat.

Pinkstermarkt Hervormde kerk Oude-Tonge

OUDE-TONGE - Op 12 mei, de vrijdag voorafgaande aan de rommelmarkt, zullen om 14.00 uur 's middags moedige paalzitters hun positie innemen om zo geld voor het goede doel binnen te halen.

Dit jaar is een deel van de opbrengst van zowel de Pinkstermarkt, de veiling en het paalzitten bestemd voor het zendingswerk van Marya Heij in Oeganda en een ander deel is voor de vervanging van de zonsverduisteringsgordijnen in het kerkgebouw. 24 uur lang heeft u de kans de paalzitters te bemoedigen, maar kom vooral ook vrijdagavond voor een ontmoeting onder het genot van een kopje koffie en voor de grote veiling die om 19.00 uur van start zal gaan en de daarop aansluitende sing-in. Als u geen zin heeft om te koken, kunt u vooraf ook nog komen genieten van heerlijke friet en een snack.
Van 18.00 tot 19.00 uur kunt u de te veilen stukken alvast komen bekijken.

Pinkstermarkt

Op zaterdag 13 mei bent u van harte welkom om de Pinkstermarkt te bezoeken van 9.00 tot 15.00 uur. Wederom is het terras geopend voor een lekker kopje koffie/thee en uiteraard is daar altijd iets lekkers bij te verkrijgen.
Naast mooie gebruikte spullen verkopen wij nog veel meer…
Vele boekenkramen zullen er te vinden zijn, cd's/dvd's, mooie tweedehands kinderkleding, speelgoedkramen, antiek, bloemen, groenten, fruit, elektra, heerlijke Belgische bonbons, kaarten, cadeauartikelen en nog veel meer. Een ideale gelegenheid om een cadeautje te kopen voor Moederdag. Komt dat zien!
Verder kunt u ook nog creatief aan de slag! Om 11.00 uur en om 14.00 uur zal er een workshop handlettering gegeven worden in het koor van de kerk. De kosten daarvan zijn € 5,- per persoon. U maakt dan iets moois om mee naar huis te nemen of om weg te geven.

Verder kunt u uw geluk komen beproeven bij het envelop trekken, bij het Rad van Avontuur en er is ook een ware fietsverloting!
En wanneer u genoten heeft van een lekkere oliebol, friet of gebakken vis en de kinderen van een lekker ijsje of snoep, dan kunt u ook nog sportief bezig zijn. Bestorm de stormbaan, span u in bij de schiettent, of beklim de kerktrappen om het Frobenius orgel eens van dichtbij te bekijken. Hierop spelen is, tegen een kleine vergoeding, ook toegestaan deze dag. U kunt zich hiervoor opgeven bij dhr. A. Klem, tel. 0187-641304.
Ook in de kerk is er veel moois te zien m.b.t. het onderwerp 'Kunst en geloof'. Loop gerust eens binnen om vele mooie kunstwerken te bekijken.

Tijdens dit alles hoeft u niet bang te zijn dat uw kinderen zich gaan vervelen, want zij kunnen gewoon meedoen! Er zal een springkussen zijn, er kan geschminkt en gegrabbeld worden en nog veel meer in de kinderkraam…
We hopen u te ontmoeten tijdens deze gezellige dagen in de Kerkring van Oude-Tonge!

Leonie geeft wiskundebijles

OOLTGENSPLAAT - In de winter van 2015-2016 ontdekt Leonie Nipius (17) uit Ooltgensplaat, dat het uitleggen van wiskunde haar heel gemakkelijk afgaat. De uitleg komt goed over, waardoor wiskunde makkelijk wordt. Na enkele lessen krijgt ze een berichtje: "Ik heb voor het eerst een 8,5 voor mijn toets wiskunde, super!"

Tijdens het vwo aan de Christelijke Scholengemeenschap Prins Maurits te Middelharnis, blijkt dat Leonie vooral aanleg heeft voor wiskunde. Daarmee wordt wiskunde ook steeds meer haar hobby en favoriete vak. Leonie: "Met weinig inspanning lukt het mij om een heel goed cijfer te halen voor wiskundevakken." Ondertussen staat ze voor alle wiskundevakken een 9. "Ik heb die talenten ontvangen en wil ze ook graag inzetten om anderen te helpen met wiskunde."

Het geven van bijles begint met enkele leerlingen, maar het aantal groeit al snel. "Ik denk dat ze elkaar vertellen dat bijles wiskunde echt helpt. Regelmatig krijg ik een positief bericht. Pas nog: 'Ik heb mijn eerste voldoende gehaald voor wiskunde en ik sta weer op overgaan.' Ik vind dat heel mooi."
"Hoe ik me voorbereid? Ik probeer uitgerust en ontspannen te zijn. De leerlingen nemen vaak hun eigen boek of vraagstukken mee, waarmee we dan aan de slag gaan. Iedereen heeft zijn of haar eigen manier van leren en daarop sluit ik zo goed mogelijk aan." Een leerlinge gaf pas aan: "Fijn dat je me het laat proberen en dat je het niet te snel voorzegt."

De komende maanden heeft Leonie extra tijd om bijles te geven, want ze doet dit jaar eindexamen vwo. "Na de zomervakantie ga ik Technische Wiskunde studeren aan de Technische Universiteit Delft. Ik wil deze studie blijven combineren met het geven van bijles."

Kijk voor meer informatie op www.leoniegeeftles.nl, of neem contact op via 06-83341649.

Nieuwe 'Gemeentewijzer'

GOEREE-OVERFLAKKEE - Diverse prominente locaties in de gemeente Goeree-Overflakkee zijn deze week voorzien van nieuwe Stratenwijzers. Zij brengen de gemeente overzichtelijk in kaart. Van straatnamen, parkeergarages, horeca tot en met bezienswaardigheden. Ook op www.gemeentewijzer.nl is de gemeente Goeree-Overflakkee te vinden. Inwoners vinden op www.gemeentewijzer.nl/Goeree-Overflakkee o.a. evenementen, tips, faciliteiten en lokale instellingen. Gemeentewijzer wijst inwoners hiermee de weg in hun gemeente en houdt ze op de hoogte van alles wat er in de buurt of in een andere gemeente te doen is. Inwoners kunnen zelf kosteloos evenementen, tips of informatie over hun eigen vereniging toevoegen.

Fietstocht 55+ club

OUDDORP - Woensdag 17 mei is het weer tijd voor de fietstocht van de 55+ club. Om 14.00 uur wordt gestart bij de Dorpstienden in Ouddorp. De vrijwilligers van de club hebben een mooie route uitgestippeld. Waar naar toe, is een verrassing. Scootmobielen kunnen ook deelnemen. Onderweg wordt gestopt voor koffie of thee met iets lekkers.

De prijs bedraagt € 5,- inclusief koffie met versnapering. Bij slecht weer is er een spelletjesmiddag in de Dorpstienden. Graag van tevoren aanmelden, dit kan bij Joke van Dam: 0187 682319.

Woensdag 24 mei is de evaluatiemiddag, tevens afsluiting van het seizoen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting ZIJN, e-mail: c.vermeulen @zijngo.nl, tel. 0187 483366.

Gedenkplaat in het ziekenhuis voor Walter Veness

De Canadese aanwezigen bij de gedenkplaat in het ziekenhuis.

DIRKSLAND - Donderdagmiddag 4 mei is er, op initiatief van WO2GO, een gedenkplaat onthuld in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, ter nagedachtenis aan de Canadese soldaat Walter Veness. Hij overleed in 1945 in het ziekenhuis aan de gevolgen van een schotwond in de buikstreek. Hij was toen slechts 21 jaar oud.

Hij liep de schotwond op in de nacht van 21 op 22 januari 1945. Samen met de Canadese Korporaal John Steinmetz was hij rond die tijd gelegerd aan de frontlinie tussen reeds bevrijd Noord-Brabant en het nog steeds bezette Goeree-Overflakkee. Door een verrassingsaanval van Duitse militairen, komend van Goeree-Overflakkee, werd hij op Fort Sabina bij Heijningen gevangen genomen en naar de haven van Herkingen gebracht. Vandaar is hij gewond overgebracht naar het ziekenhuis in Dirksland.

Wethouder Frans Tollenaar van de gemeente Goeree-Overflakkee onthulde de gedenkplaat in het trappenhuis van het ziekenhuis, in aanwezigheid van nabestaanden van Walter. Zij waren deze week speciaal voor de herdenking in Dirksland uit Canada overgekomen. Dirksland is hen die voor onze vrijheid streden en stierven altijd dankbaar. Door het herdenken tijdens de dodenherdenking wordt dit jaarlijks ook aan nabestaanden van de slachtoffers getoond. Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis heeft nu met de gedenkplaat van Walter Veness een blijvende herinnering gecreëerd aan die dapperen die voor de vrijheid vielen.

Jong en oud aanwezig bij dodenherdenking Oude-Tonge

OUDE-TONGE- Alle leeftijdscategorieën waren vertegenwoordigd tijdens de dodenherdenking in Oude-Tonge. Namens de gemeente was wethouder Peter Feller aanwezig. Hij legde samen met Marcus Hubers en Ryan van Vugt een krans. De wethouder was blij met de grote opkomst. "Zo tonen we samen ons respect aan de omgekomen dorpsgenoten, maar ook aan de vele burgers en militairen, die sinds 1940 tot op heden het leven hebben gelaten in oorlogsgebieden en tijdens vredesmissies".

Tekst en foto's: Mirjam Terhoeve

Wim Harteveld, de voorzitter van de Oranjeverenging, leidde de bijeenkomst. "Het thema is ook dit jaar: 'Vrijheid geef je door'. Vrijheid is niet vanzelfsprekend, daar hebben mensen hun leven voor moeten geven. We herdenken vandaag onze dorpsgenoten, maar ook de velen die we niet hebben gekend, zoals de zes bemanningsleden, die in 1944 met hun vliegtuig zijn neergestort in Molenpolder. Hun namen staan vermeld op het herdenkingspaneel bij de molen".

Na het signaal Taptoe door muziekvereniging Vooruit, was het vervolgens twee minuten stil.

Peter Feller vroeg in zijn toespraak eveneens aandacht voor de omgekomen dorpelingen, waaronder ook de zeven joodse inwoners, van wie er slechts één terugkwam na de oorlog. Op het monument aan de Langeweg staan de namen van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en Nederlands Indië vermeld. "Op deze manier blijven de namen van de slachtoffers bekend en veranderen de vele getallen in namen", sprak de wethouder. "De oorlog is en blijft een zwarte bladzijde in de geschiedenis, ook in die van Oude-Tonge. We kennen immers allemaal de verhalen. De ouderen, omdat ze het hebben meegemaakt en de jongeren, die de verhalen van hen hebben gehoord. Dit jaar staan de persoonlijke verhalen van de mensen centraal. Soms zijn het kleine verhaaltjes, soms hele lange, maar samen vormen ze het grote verhaal, wat de geschiedenis aanraakbaar maakt. Het verhaal, wat verteld moet blijven worden. Dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Het is dan ook fijn dat er kinderen aanwezig zijn. Ik vraag ze om de vrijheid uit te blijven dragen. Ook naar de volgende generaties. Zeker in deze tijd, waarin er weer veel brandhaarden zijn en de angstgevoelens weer toenemen. Daarom is het goed om begrip en respect te tonen naar elkaar en even stil te zijn".

Na deze woorden en het leggen van bloemen bij het monument, las Iris van Noord, leerlinge uit groep 7 van CBS 'De Bron', een heel mooi gedicht voor, wat was gemaakt door haar klasgenootje Elaine Meijer.

Niet alleen bij het monument, maar ook bij de Stolpersteinen (struikelstenen) in het dorp werden bloemen gelegd. Dit gebeurde op de Molendijk en in de Kerkring, bij de voormalige huizen van de joodse families Cohen, De Winter en Cohensius. De Duitse kunstenaar Gunter Demnig begon in 1997 met het leggen van de eerste Stolperstein in de Berlijnse wijk Kreuzberg. Het is een herinnering aan de Holocaust in de Tweede Wereldoorlog. De Stolperstein wordt geplaatst in de stoep voor het voormalige woonhuis van het slachtoffer. Gunter Demnig geeft zo ieder slachtoffer een eigen monument. Zijn motto is: 'Een mens is pas vergeten, als zijn naam vergeten is'.

De bijeenkomst werd afgesloten met het spelen van het Wilhelmus.

Hakenkruisen in het bos

HERKINGEN - Wandelaars kwamen in het Herkingse bos hakenkruisen en andere Nazisymbolen tegen. De tekens zijn zowel op het gras als op bomen aangebracht. De heer Levis ontdekte de symbolen: "In de toch al lastige periode rond dodenherdenking kwam ik tot deze ernstige ontdekking. Dit is geen kinderwerk. U moet weten dat deze dag voor mij gegriefd staat in mijn geheugen. Ik ben witheet en moedeloos tegelijk." (Bij de plaatsing van dit artikel in de krant van afgelopen vrijdag was de laatste zin weggevallen. Om die reden plaatsen we het artikel vandaag nogmaals in de krant, maar nu compleet.)

Canadese veteraan vertelt over oorlogsjaren en signeert zijn boeken

OUDDORP - Morgen (woensdag 10 mei) keert de 92-jarige oorlogsveteraan Roly Armitage met zijn neef Jeff terug naar Canada na een tiendaags verblijf in ons land. Nog één keer wilde de veelvuldig onderscheiden en gedecoreerde oorlogsveteraan een herdenkingsplechtigheid en erevelden bezoeken. Dat alles om zijn toenmalige medestrijders in de Tweede Wereldoorlog te gedenken op hun laatste rustplaatsen.

Door Jaap Ruizeveld

Daarnaast heeft hij de sfeer geproefd van het bevrijdingsfeest en heeft hij in Noordwijk en Ouddorp zijn twee boeken: 'The Way it was' en 'Now about Yesterday' gepresenteerd en gesigneerd. Zaterdagmiddag was deze bijeenkomst in Ouddorp georganiseerd. Dit op initiatief van de familie Fred Hoek, de happening vond plaats in lokaliteit Old Smuggler (van Flip Otte) aan de Achterweg.

Verhalen

Roly vertelde daar de bezoekers op indrukwekkende wijze over voorvallen uit de oorlogsjaren. Hij sprak niet over gevechten, maar richtte zijn woorden juist op gebeurtenissen die er in die tijd toe deden. Zoals de begeleiding van twee kinderen die hun ouders hadden verloren. Trots liet hij ook de foto zien waarop prinses Margriet bij een bezoek aan Canada hem de hand schudde. Het was zaterdag een ongedwongen sfeervolle bijeenkomst. Zo kocht bijvoorbeeld Henk Vogel (Tukker uit Almelo) niet alleen de boeken van Roly, maar hij gaf hem ook een presentje met chocolade. Het symboliseerde de chocolade die de Canadezen destijds gaven aan het bevrijde Nederland. En een flesje Oude Bols mocht ook niet ontbreken.

You never know

Roly Armitage heeft een heel druk programma afgewerkt. Zo nam hij afgelopen maandag nog deel aan een parade in Brielle, met ontvangst in het stadhuis. Vandaag (dinsdag) begeleidde Fred Hoek zijn gasten naar Nijmegen en Groesbeek. Plaatsen waar de unit van de Canadees destijds deelnam aan de operatie Market Garden. Roly was in juni 1944, enkele dagen na de invasie op D-Day, geland op Juno Beach in Normandië. Na Caen en in België streed hij vervolgens in het Zeeuwse Walcheren om dan de doorsteek te maken naar Nijmegen, naar Wilhelmshafen en terug via Groningen in mei 1945. Voor het laatst in Holland? "You never know".

Van Helden breidt uit met lunchroom en desembrood

Peter en Selma van Helden en broodbakker Wilfred Droppers.

MIDDELHARNIS – Sinds de start in 1961 ging er bij banketbakker Van Helden nooit een brood over de toonbank. Het kwam regelmatig voor dat er nee moest worden verkocht als de klant niet alleen gebak of ijs nodig had, maar ook een volkorenbrood, een halfje wit of een stokbrood. Die tijd is nu voorbij. Van Helden verkoopt sinds kort ambachtelijk desembrood dat de toets der kritiek met gemak kan doorstaan. De uitbreiding van het assortiment was mogelijk door de verdubbeling van de winkelruimte, die nu ook een ware lunchroom bevat.

Door Kees van Rixoort

Het buurpand van de banketbakkerij in hartje Middelharnis stond al enige jaren leeg. Peter en Selma van Helden, die de zaak sinds 2000 runnen, namen het pand over en konden zo een substantiële vergroting van de winkelruimte realiseren. De tearoom met circa vijftien zitplaatsen van weleer is nu uitgegroeid tot een volwaardige lunchroom die plaats biedt aan ongeveer vijftig gasten. De ruimte is sfeervol ingericht met onder meer een grote historische foto aan de wand. De bakkerij is open, zodat je vanaf de tafeltjes kunt zien dat de bakker bezig is.

Na de verbouwing en een korte sluiting – van 18 tot en met 24 maart – is de vernieuwde zaak met stille trom opengegaan voor het publiek. Dat weet de weg heel goed te vinden naar de lunchroom, waar Van Helden een uitgebreide kaart presenteert met onder andere zelfgebakken broodjes, echte Franse croissants, soep en salades. De broodjes en gerechten hebben namen gekregen die een duidelijke link met Goeree-Overflakkee laten zien. Diezelfde link is er in veel producten die de bakkerij gebruikt: bijvoorbeeld boter, kaas, eieren, tomaten, asperges en bloem zijn Flakkeese streekproducten.

De loop zit er al goed in, ook zonder officiële heropening. Voor het brood, dat Van Helden Held heeft genoemd, is ook veel belangstelling. "Het is ambachtelijk desembrood, op de Franse traditionele manier gebakken: op een stenen vloer", vertellen Peter van Helden en bakker Wilfred Droppers. "Bloem, water, een beetje zout en desem – meer gebruiken we niet. Weinig ingrediënten, veel meer smaak."

Het desembrood is in acht varianten verkrijgbaar, waaronder wit, rogge, meergranen en stokbrood. Daarnaast is er steeds een andere Held van het Weekend. Nee verkopen is er niet meer bij, bij Van Helden.

Dag van de Slager XXL bij Slagerij Buth


OOLTGENSPLAAT - Tijdens de Dag van de Slager XXL, die plaatsvindt van 11 tot en met 13 mei, is ons 'atelier' van Kwaliteitsslagerij Buth geopend op zaterdag 13 mei van 8.00 tot 12.00 uur. "Voor dag en dauw staan wij op om een prachtig stuk vlees, heerlijke vleeswaren of makkelijke maaltijden en salade's te creëren", aldus slager Buth.

Het ambachtelijke slagersvakmanschap zorgt ervoor dat honderdduizenden mensen dagelijks kunnen genieten van het beste dat de slager biedt. Het ambachtelijke vakmanschap van de slager is anno 2017 ook een modern beroep, dat duizenden mensen een mooie toekomst biedt.
Tijdens de Dag van de Slager is het atelier niet alleen geopend om vlees, vleeswaren of maaltijden te kopen, maar zijn er ook de volgende activiteiten:

Promotie van onze barbecue artikelen, vers uit eigen slagerij. Proeverij van onze overheerlijke ambachtelijke vlees-/barbecue producten.

Tijdens de Dag van de Slager XXL bieden alle deelnemende slagers hun klanten en andere geïnteresseerden een kijkje in zijn atelier. Het doel van deze dag is om consumenten, van klein tot groot, de slager te laten (her)ontdekken. Deze landelijke dag is een initiatief van Stichting Opleidingsfonds Slagersbedrijf (Sovvb).

Het thema van de dag is 'De kunst van de slager'. Want het slagersvak is Kunst met een hoofdletter K, denk maar aan de vele vleesspecialiteiten, vleeswaren uit eigen worstmakerij, maaltijden, hapjes en soepen. Zie ook www.dagvandeslager.nl.

Kwaliteitsslagerij Buth bestaat al vanaf 1904. Zie www.slagerijbuth.nl.

Win een gratis knipbeurt

GOEREE-OVERFLAKKEE - André Krijger van Kapsalon Krijger in Middelharnis leest Eilanden-Nieuws terwijl hij op de Dode Zee dobbert. Hij heeft een leuke actie bedacht. De eerste persoon die met deze krant de kapsalon binnenstapt (Zandpad 46, Middelharnis) en de foto laat zien krijgt een gratis knipbeurt!

Kernactiviteiten

DIRKSLAND

Bingo SVIK

Stichting SVIK organiseert op donderdag 18 mei een bingo in de Victoriahal aan de Philipshoofjesweg 57a. Er zijn mooie geldprijzen te winnen. De aanvang is 19.30 uur en de zaal is open vanaf 19.00 uur.

Sponsorbingo

Donderdag 18 mei wordt er een sponsorbingo gehouden voor de organisatie 'Syndroom van de Lach'. Dit heeft tot doel om kinderen met een beperking deel te laten nemen aan dolfijnondersteunende therapie. Er zijn veel mooie prijzen te winnen. De hoofdprijs is € 150,-. De zaal van de Victoriahal gaat open om 19.00 uur en de aanvang is 19.30 uur.

DIRKSLAND

Koffieochtend 't Reginahof

U zit vaak alleen aan de koffie, maar zou dit graag met anderen willen doen. Dan is daar de gelegenheid voor in de ontmoetingsruimte van 't Reginahof. Daar kunt u andere mensen ontmoeten en onder het genot van een kopje koffie gezellig samen zijn. Spreekt u dit aan, kom dan op dinsdag 16 mei eens langs. U kunt de zaal vinden aan de Reginahof 1. De deuren staan open van 10.00 tot 12.00 uur.

GOEDEREEDE

Rommelmarktspullen

Voor de rommelmarkt voor het goede doel rondom de haven van Goedereede op de zaterdag voor Pinksteren, worden zaterdagochtend 13 mei goede, gebruikte spullen ingezameld in Goedereede en Havenhoofd. U kunt de spullen ook inleveren tussen 9.00 en 12.00 uur bij de schuur aan de Achterstraat nr. 7.

'Trouwen' bij VVRG

De laatste avond van het seizoen bij Vereniging Vrouwen Rondom Goeree wordt verzorgd door Ruud de Vrij uit Hellevoetsluis. Hij is trouwambtenaar en gaat vertellen over het onderwerp trouwen. Hij laat op een amusante manier zien hoe een huwelijksceremonie wordt voltrokken. Men is van harte welkom op dinsdag 16 mei in Oostdam. Aanvang 20.00 uur. Niet-leden zijn eveneens welkom. Zij betalen € 5,- p.p. Meer info via Marja van Damme: 0613035226.

GOEREE-OVERFLAKKEE

Wandeling Mantelzorgcafé

Stichting ZIJN verzorgt de mantelzorgondersteuning op Goeree-Overflakkee. Voor mensen die intensief en langdurig voor een naaste zorgen, organiseert men bijeenkomsten. De eerstvolgende bijeenkomst zal zijn op donderdag 18 mei a.s. Deze keer is het niet in het Diekhuus, maar in de natuur. De middag staat in het teken van gezamenlijk een wandeling maken. Om 13.30 uur wordt er verzameld bij de kinderboerderij van Zuidwester in Middelharnis, Dwarsweg 40. Na het wandelen gaat men nog gezellig koffie en/of thee drinken bij Dok 16 op het terrein van Zuidwester. De middag duurt tot ongeveer 15.30 uur. Alle mantelzorgers zijn van harte welkom op deze middag. U kunt zich opgeven voor deze middag. Er zijn geen kosten aan verbonden. Tel. 0187 641344 of e-mail: m.walter@zijngo.nl.

MELISSANT

Huifkartocht 55+

Woensdagmiddag 17 mei wordt er een huifkartocht georganiseerd over de Slikken van Flakkee. De tocht is bedoeld voor belangstellenden uit Melissant. Het vertrek is vanuit de Melishof om 13.30 uur. Er wordt met een aantal auto's gereden naar de parkeerplaats bij de Slikken, waar de huifkar wacht. Er zal daar om ongeveer 14.00 uur worden vertrokken. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar en vol is vol. Na afloop is er gelegenheid tot het nuttigen van een pastamaaltijd in de Melishof. Opgeven kan bij: Dirk Spahr v.d. Hoek; tel: 602411. Totale kosten bedragen: € 10,- voor huifkartocht en pastamaaltijd. Wie alleen aan de tocht wil deelnemen, betaalt € 5,-. Graag aanmelden voor 15 mei.

MIDDELHARNIS

Spullen voor Jaarmarkt

Zaterdag 13 mei is er weer gelegenheid om goede spullen voor de Jaarmarkt van de Herv. Gemeente Middelharnis in te leveren bij de Hoeksteen aan de Ring. Van 10.00-11.00 uur staan medewerkers klaar om de spullen in ontvangst te nemen.Het is ook mogelijk spullen af te leveren op het industrieterrein aan de Lorentz 1.

Meidenclinic

De Jonge Spartaan organiseert woensdagavond 10 mei een Meidenclinic voor alle meiden vanaf de leeftijd 6 jaar tot en met de dames. Met volgend jaar twee damesteams en in bijna iedere leeftijdscategorie minstens één meidenteam, kunnen zij zich de grootste damesvereniging van Goeree-Overflakkee noemen en ze zijn trots dat het meidenvoetbal inmiddels een standaard begrip is geworden. Vandaar dat zij graag een gezamenlijke bijeenkomst organiseren voor leden, maar ook voor niet-leden, vriendinnen, nichtjes, buurmeisjes, etc. Iedereen is van harte welkom. De Jonge Spartaan ziet de meiden graag op 10 mei aanstaande. Opgeven kan via evenementen@dejongespartaan.nl of via de Facebookpagina van de Jonge Spartaan. Aanmelden: vanaf 18.00 uur. Eindtijd: 20.35 uur (leeftijd 6/7 jaar 20.00 uur).

NIEUWE-TONGE

Patatactie en rommelmarktspullen

Zaterdag 13 mei wordt de jaarlijks 'patatactie' gehouden, georganiseerd door de activiteitencommissies van de HHG. De actie is in de schuur bij de fam. Van Kempen, Duivenwaardseweg 7. Vanaf 11.30 uur kunt u terecht voor verse patat, diverse snacks en slaatjes. U kunt gezellig blijven eten met een ijsje en een glas drinken, maar het kan ook ingepakt worden, zodat u het mee naar huis kunt nemen. Deze dag kunnen in dezelfde schuur ook rommelmarktspullen worden ingeleverd voor de jaarmarkt die plaatsvindt op zaterdag 17 juni. Geen bedden, spiralen, crt-monitoren en wandmeubels, maar andere spullen zijn van harte welkom. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Paul Knöps, tel.: 0187-745004 of 06-16777904.

Inleveren spullen voor rommelmarkt

Op zaterdag 13 mei kunt u weer spullen inleveren voor de rommelmarkt. Kijkt u nog eens even in de kasten of op de zolder? Misschien staan er spullen die u gemakkelijk kunt missen en nog verkocht kunnen worden. Kleding, tweedehands boeken, klein meubilair, stoelen en fietsen zijn van harte welkom. Ook goede spullen uit grootmoeders tijd of antiek kun u altijd inleveren. De opbrengst is voor het onderhoud van de Dorpskerk aan de Kerkring. U kunt het inleveren bij de schuur van fam. Van Kempen aan de Oudelandsedijk 4A te Oude-Tonge (bij van Schelven de dijk op) of bij Hervormd Centrum Elim, Zuiddijk 19 te Nieuwe-Tonge. De komende inleverdatum is zaterdag 13 april tussen 9.00 en 11.45 uur. Als u het onmogelijk zelf kunt brengen, kunt u bellen/sms-en naar Wim Meijer, 06-16794189, om een en ander af te spreken.

OOLTGENSPLAAT

Kleding voor Oekraïne

Op maandagavond 15 mei zal er van 19.00 tot 19.30 uur weer kledinginzameling zijn bij fam. Saarloos aan de Weesmolenstraat 4. U kunt uw goed gedragen (kinder)kleding weer inleveren in gesloten zakken of dozen. "Vanaf 1997 tot heden zijn er op gezette tijden inzamelingen geweest. Veel heeft u mogen geven in de afgelopen 20 jaar voor onze broeders en zusters die leven in de armoede. Na de Heere heel hartelijk dank hiervoor!" aldus de organisatie.

OUDDORP

Rommelmarktspullen voor Kimon-fair

Voor de Kimon-fair op zaterdag 27 mei kunt u uw rommelmarktspullen inleveren bij fam. Mastenbroek, Dijkstelweg 18. Als er niemand thuis is kunt u het in het tuinhuis zetten. Helaas kunnen er geen meubels en computers worden aangenomen. De markt wordt georganiseerd door Hometeam Speranta.

Rommelmarkt

Van der Linde rommelmarkten heeft extra ruimte in de loods gemaakt om de zeer grote hoeveelheid spullen die nog achter de schermen stonden voor u klaar te zetten. Daarom wordt op woensdag 10 mei, donderdag 11 mei en zaterdag 13 mei rommelmarkt gehouden. Er zijn ook veel boeken. De markt is van 9.00 tot 12.00 uur aan de Zuidweg 3, industrieterrein richting haven.

Voorjaarsfair De Gornet

Vrijdag 26 mei van 9.00 tot 15.00 uur organiseert peuterspeelzaal 'De Gornet' een gezellige voorjaarsfair in de Ring en Weststraat van Ouddorp. Een fair met diverse activiteiten, met een grote diversiteit aan kramen en kleedjes. Daarnaast zijn er ook mooie prijzen te winnen, die beschikbaar zijn gesteld door de ondernemers van Ouddorp en omstreken. U kunt een kraam huren, afmeting 4 meter voor € 22,50, of een kleedje op de kleedjesmarkt voor € 5,-, afmeting ongeveer 3 meter. Net zoals de voorgaande jaren mag u ook andere spullen dan speelgoed en kinderkleding verkopen. Denk hierbij aan een leuke hobby zoals sieraden maken, home decoratie of iets anders. U kunt zich inschrijven tot 20 mei. Voor meer informatie over de voorjaarsfair en kraam- of kleedjesverhuur kunt u 's avonds na 20.00 uur contact opnemen met Linda Hameeteman: 06-11359395. Heeft u nog rommelmarktspullen voor ons, dan kunt u deze van 8.30-9.30 uur inleveren op 9, 16 en 23 mei bij de familie Aleman, Marijkeweg 7a. A.u.b. geen witgoed, meubels, kleding en audio-/pc spullen.

Geschiedenis bij de 55+ club

Woensdag 10 mei heeft de 55+ club in Ouddorp André Kastelein uitgenodigd. Hij gaat iets vertellen over de geschiedenis van Goedereede. De presentatie bestaat uit afbeeldingen van antieke kaarten, foto's en archiefstukken uit het Streekarchief Goeree-Overflakkee. De aanvang is 14.00 uur en de bijeenkomst wordt gehouden in Dorpstienden. De entree bedraagt € 2,- inclusief een kopje koffie of thee. U kunt zich aanmelden bij Joke van Dam, tel. 0187 682319 of bij de 55+ club op woensdagmiddag.

Braderie en rommelmarkt

Op zaterdag 13 mei organiseert vv WFB, Hofdijksweg 46 te Ouddorp, weer een gezellige markt. Er zullen rondom de kantine diverse kramen staan met allerlei producten; (voetbal)kleding, make-up, sieraden. Ook aan de inwendige mens is gedacht: hamburgers, saté, oliebollen en vers gebakken vis. Er is ook een groot voetbaltoernooi. Het evenement is van 9.00 tot 16.00 uur.

OUDE-TONGE

Bingo 55+

De Plaatselijke Commissie van Oude-Tonge van de Stichting ZIJN organiseert voor alle 55- plussers van Oude-Tonge op woensdag 17 mei een gezellige bingomiddag met leuke prijzen. De middag begint om 14.00 uur. De kosten zijn € 3,50 per persoon. De middag wordt gehouden in het Infocentrum, Bernhardstraat 27 in Oude-Tonge.

Tabletcafé

Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta organiseert met regelmaat een Tabletcafé in haar vestigingen. Op vrijdag 19 mei vindt de volgende bijeenkomst plaats in de Bibliotheek (Ebbe en Vloed) in Oude-Tonge. Alle gebruikers van een iPad of een andere tablet zijn van harte welkom. U kunt uw ervaringen met elkaar delen, programmatips uitwisselen en op deze manier meer uit uw tablet halen. De toegang is gratis. Aanvang 13.30 uur.

STELLENDAM

Oud papier

Op zaterdag 13 mei wordt namens het Hervormd Jeugdwerk Stellendam weer oud papier en karton opgehaald. Men begint om 9.00 uur op de Molenkade, Nieuweweg en de Schoolstraat. Graag goed gebundeld en op tijd buiten zetten.

Kompas-Actie-Avond

Op vrijdag 12 mei zal er weer een Kompas-Actie-Avond plaatsvinden bij CBS Het Kompas in Stellendam. De avond start om 17.00 uur. Er zal van alles te doen zijn deze avond, voor leerlingen, maar ook voor de ouders, opa's en oma's en andere belangstellenden. Van patat en gebakken vis tot koffie met wat lekkers erbij, van kinderspelletjes tot verlotingen, fotokaarten, boerenkaas, kortom; er valt van alles te beleven en smullen op deze avond. Ook kan er in de klassen gekeken worden. Rond 20.00 uur wordt de avond afgesloten.

Ontdek de kustbroedvogels

GOEREE-OVERFLAKKEE - Deze week is de Nationale Vogelkijkweek. Vogelbescherming organiseert samen met vogelwerkgroepen door het hele land laagdrempelige vogelexcursies om kennis te laten maken met de prachtige Nederlandse vogelrijkdom.

De eilandelijke Vogelwerkgroep van NLGO doet mee aan deze vogelkijkweek. Zaterdag 13 mei is er een excursie, waarbij de deelnemers kennismaken met de kustbroedvogels. De excursie gaat langs de Koude Hoek, een natuurreservaat van Staatsbosbeheer op de kop van Goeree. Het is een oud, open cultuurlandschap met slootjes en kreken, waar altijd eenden en ganzen aanwezig zijn. Deelnemers ontdekken onder andere verschillende soorten weidevogels, zoals de kievit, grutto, tureluur en veldleeuwerik. Mogelijk zijn er ook bruine kiekendieven te zien, die jagen op de aanwezige muizen en jonge vogels. Aan de andere kant van de dijk wordt er gekeken naar kustbroedvogels in de Grevelingen. Op het eilandje Markenje broeden zeldzame kustvogels, vanaf de dijk kan hier volop van worden genoten. Er wordt een telescoop neergezet, waarmee zeldzaamheden zoals dwergsterns, kluten en broedende strandplevieren kunnen worden bekeken. De excursie start om 9.00 uur en duurt maximaal 2,5 uur. Er zijn enkele verrekijkers en telescopen aanwezig. Aanmelden is verplicht, dit kan op www.vogelweek.nl. (Foto: Jan Baks)

Zevende Auto Wisse 1500 m Meeting AV Flakkee

MIDDELHARNIS - Het baanseizoen is weer van start en dat betekent dat bij AV Flakkee de zevende editie van de Auto Wisse 1500m voor de deur staat. Op donderdag 18 mei vormt de atletiekbaan van AV Flakkee het decor en zullen jong en oud strijden om de prijzen en tegen de klok!

Ook dit jaar maakt deze baanwedstrijd deel uit van het Runnersworld Spijkenisse Baancircuit, bestaande uit zeven wedstrijden in o.a. Rotterdam, Spijkenisse, Barendrecht en Zierikzee. De openingswedstrijd was op 20 april in Oud-Beijerland en met een opkomst van 120 atleten was die zeer geslaagd.
Het programma start om 19.00 uur met de jeugdnummers 40/60/80m en om 19.25 uur staat de 100m sprint op het programma. Om 19.40 uur gaat de jeugd verder met de 1000m en om 20.15 uur gaat de eerste serie op het hoofdnummer, de 1500m, van start. De series worden ingedeeld op tijd, het programma start met de langzaamste serie en als slotstuk van de avond komt de snelste serie. Voor de snelste drie dames en heren zijn geldprijzen te verdienen, op verbetering van het baanrecord staat een extra bonus.
Inschrijven kan al via www.atletiek.nu. Voor-inschrijven kost € 2,50, na-inschrijven kan tot 45 minuten voor aanvang en kost € 5,-. Het baanrecord bij de heren staat met 3.59:62 op naam van Tarik Ouamoum. Bij de dames is het record in handen van Marijke de Visser, zij liep 4.41:72. De 1500m is voor iedereen toegankelijk, snelheid of niveau is niet belangrijk. Voor iedereen is plaats op de Auto Wisse 1500m meeting bij AV Flakkee.

Goede doelenactie Edudelta

MIDDELHARNIS - De leerlingenraad van het Edudelta College Middelharnis organiseert een goede doelenactie en zal zich gaan inzetten voor de ziekte cystic fibrosis, beter bekend als taaislijmziekte. Dit is een ongeneeslijke ziekte waarvan de levensverwachting 35-40 jaar is.

Slijm transporteert enzymen naar de darmen en zorgen dat vetten worden verteerd. Het helpt bij het afvoeren van bacteriën, zo ook bijvoorbeeld stofdeeltjes die zijn ingeademd. Bij taaislijm-patiënten is het slijm taai en daardoor niet goed in staat om de afvalstoffen en enzymen te vervoeren. Daardoor ontstaan er overal in het lichaam ophopingen van dit slijm. Vooral in de longen veroorzaakt dit problemen.

Met onderzoeken door de jaren heen is er steeds meer bekend geworden over deze ziekte en zijn er gelukkig al diverse medicijnen ontwikkeld om de symptomen voor taaislijmziekte aan te pakken. Afgelopen maand hebben onderzoekers weer een nieuw medicijn ontdekt dat de voortgang van taaislijmziekte zou kunnen remmen.

Een medicijn tegen de ziekte zelf is er nog niet. Daarom is nog meer onderzoek nodig en daar helpen de leerlingen van het Edudelta College Middelharnis graag aan mee! Zij zullen zich op 8 juni 2017 sportief inzetten om zo geld bij elkaar te sporten dat nodig is voor onderzoek. Komende weken zullen de leerlingen dan ook uw steun vragen om zo met inzet van de plaatselijke ondernemers deze dag succesvol te laten verlopen!

Beaty & Wellness sneaker te koop bij Van der Bok Schoenen
- Advertorial -

OUDDORP - "Wellness betekent goed voor jezelf zorgen," dat is het motto van Xsensible. Het Nederlandse schoenenmerk brengt traditie en technologie samen in de eerste beauty & wellness sneaker. "Mooier en gezonder worden terwijl je werkt, wandelt of winkelt. Eerst was er beautyfood uit Japan, nu zijn er sneakers die voor balans zorgen, meer energie geven en goed zijn voor je lichaam. Het Nederlandse merk Xsensible lanceert de revolutionaire beauty & wellness schoenen, gebaseerd op de traditionele houten Japanse balans slipper. Dankzij het blokje onder de zool komt het lichaam vanzelf in haar natuurlijke balans. Hierdoor worden spieren en gewrichten ontlast, heb je meer energie en is je houding mooier. Als het lichaam in balans is, zorgt dit voor een beter gevoel en worden spieren en gewrichten ontlast. Dat is het basisprincipe van de Japanse Ippon ba geta sandaal en nu ook van deze innovatieve beauty & wellness sneaker. Dankzij het blokje onder de zool, het comfortabele voetbed en het gepatenteerde stretchleer is de schoen even geschikt voor wie graag reist, wandelt of veel loopt voor het werk."

Stap voor meer informatie binnen bij de Van der Bok Schoenen aan de Weststraat 10, of kijk op www.vanderbokschoenen.nl.

Verkoping

NIEUWE-TONGE - Woensdagmiddag 10 mei hoopt vrouwenvereniging 'Rhodé' van de Gereformeerde Gemeente te Nieuwe-Tonge een verkoping te houden in samenwerking met de zendingscommissie. De verkoping begint om 13.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Er is o.a. te koop: eigengemaakte lekkernijen, groente, fruit, Jemako schoonmaakartikelen, boeken en bloemen. Ook aan de kinderen is gedacht. Voor een klein prijsje kunnen ze cupcakes versieren. Kom gezellig een kijkje nemen en drink 'n bakkie' mee. Oranjestraat 17 te Nieuwe-Tonge.

Spullen gezocht voor Anniecrèche in Paramaribo

GOEREE-OVERFLAKKEE - De Anniecrèche is een therapeutisch dagcentrum in Paramaribo voor jonge kinderen met een beperking en bestaat dit jaar 37 jaar.

Van één klein klasje met 5 kinderen is het dagcentrum gegroeid naar 34 kinderen in een professioneel gebouw. Fysiotherapie en logopedie zijn drie keer in de week aanwezig en ieder kind heeft zijn eigen behandelplan. Daarnaast werd het afgelopen jaar de ouderbegeleiding weer opgestart, waarbij de ouders van kinderen die op de wachtlijst staan (in totaal 25 kinderen) reeds thuis begeleiding ontvangen. Deze verbeteringen zijn een proces van doorzetten en geduld.
Ook Goeree-Overflakkee weet daarvan. In het jaar 1996 werd in Suriname door Annette Bruggeman een sponsorfietstocht gehouden door Suriname, waarbij de opbrengst bestemd was voor de Anniecrèche. Ook de inwoners van Flakkee (waar zij opgroeide) legden daarvoor gul hun geld neer. Door de de Soroptimisten van Goeree-Overflakkee werd later opnieuw een prachtig bedrag opgehaald voor de Anniecrèche, hierdoor werd een start gemaakt met de uitbreiding.
De kinderen en leidsters van de Anniecrèche danken alle gevers op Goeree-Overflakkee. En doen ook opnieuw een beroep op u. Het afgelopen jaar is het moeilijk geworden in Suriname. De schatkist is leeg en de bevolking heeft het moeilijk. Ook de ouders van onze kinderen. Helaas moesten enkele ouders hun kind uitschrijven, omdat zij niet meer in staat waren om hun kind met aangepast vervoer naar de Anniecrèche te laten gaan.
Als Stichting is het nu de taak om te blijven werken aan het verhogen van de kwaliteit van zorg en het moreel bij het personeel hoog te houden. Vanuit stichting Caleopse (Oude-Tonge) worden leidsters dan ook regelmatig ondersteund met boodschappen, aardappelen, uien, enz. Salarissen kunnen we niet aanpassen, maar we proberen de moed er in te houden!
Wilt u meehelpen? Dit kan door het overmaken van een gift, maar ook in natura. We zijn op dit moment op zoek naar: latex wegwerphandschoenen, incontinentiemateriaal (luiers, groot en klein). Tekenpapier, karton, scheerschuim, babyolie en baby-billendoekjes. Daarnaast zal er in juni weer een hoeveelheid levensmiddelen worden ingezameld en verstuurd. Ook is er in Suriname een kringloopwinkel waarbij de opbrengst bestemd is voor de zending van de Hersteld Hervormde Kerk en het ander deel voor de Anniecrèche. Hierbij gaat het om grote meubelen zoals kasten (heel graag kledingkasten), bedden, tafels en stoelen, maar ook kleine spullen. Indien u iets beschikbaar heeft, kunt hiervoor contact maken met mevr. Ria Brooshoofd, tel: 0187-651375, of familie Bruggeman, tel: 0187-651887.
Meer informatie kunt u vinden op de website: www.anniecreche.org of op de Facebookpagina van de Anniecrèche.

INGEZONDEN: Plaats windmolens maar op de Brouwersdam

Enkele weken terug in deze krant: 'Brede energieweg is nu mogelijk'. Een mooi streven om de N59 zo snel als mogelijk te verbreden, om een veilige toegangsweg naar en van Flakkee te verkrijgen. Een wens van iedereen. Nooit geweten dat de dorpsraden van Oude- en Nieuwe-Tonge zo groen kunnen denken om de windmolens die bij hun gebouwd zullen worden in te willen ruilen tegen een verbrede N59 (Een schitterend plan).


Twijfelachtig is of het idee alleen ontstaan is om groene en veiligheidsredenen, je zadelt nu wel Den Bommel en Ooltgensplaat op met de molens die jullie niet willen. Dan lees ik verder van SGP'er Van Dam dat het dan maar gelijk 12 tot 15 molens moeten worden en de gemeente heeft windenergie specialist Pondera Consult al ingeschakeld om dit plan te bekijken en waarschijnlijk er gelijk maar door te drukken, zonder er rekening mee te houden dat het een kwetsbaar beschermd natuurgebied is.

Of is het misschien mogelijk dat de gemeente dollartekens in de ogen heeft en geld denkt te slepen uit het plaatsen van windmolens op de slikken langs de N59? Als ik loop op de Galathesedijk bij Ooltgensplaat tel ik nu al 46 windmolens, waarvan de 12 molens van het in 2003 geopende Piet de Wit park, dat op 1200 meter van de Molendijk ligt, nu al vervangen worden voor nieuwe, nog hogere subsidieslurpers.

Waarschijnlijk denkt het college: Die 12 tot 15 molens passen er nog wel bij in het afvoerputje van Flakkee.
Gemeente Goeree-Overflakkee, plaats de molens bestemd voor Oude-Tonge maar op de Brouwersdam, daar is altijd wind en volop plaats.

Aad Kammeraad
Ooltgensplaat

Ingezonden:
Last van overlast

Naar aanleiding van een nieuwsbericht vorige week over het vermeende vergiftigen van katten, het volgende:
Een gezin zit in de kamer gezellig tv te kijken. Moeder op de bank, dicht naast haar op een kussen hun huisdier, de poes. Zacht strijkt ze over de vacht van het dier, dat rustig verder spint. Ze fluistert naar de poes: "Waar heb je toch gezeten, ik heb je de hele dag niet gezien?" Het beeld op tv gaat op reclame en haar gedachten gaan terug naar vanmiddag. Zij was naar het dorp geweest en had in de hondenpoep getrapt, maar bemerkte dat pas toen hiervan de sporen zich aftekenden op het tapijt in de kamer. En als op dat moment het betreffende dier het leven had gelaten, was dat voor haar geen enkel probleem geweest. Die rothond, bah, wat een vieze lucht was dat! Tegelijkertijd krabt ze liefdevol haar kat tussen de oren. Het dier slaapt gewoon door.

De buurman aan de linkerkant van hen is gepensioneerd en heeft als hobby het onderhouden van zijn voor- en achtertuin. Hij ergert zich wel… aan een rotkat die elke dag zijn tuin overhoop haalt en komt schijten. De buren recht tegenover hebben een lage buxushaag, waar een kat zijn geurspoor tegen afgegeven heeft, waardoor spontaan veertig centimeter van de haag is afgestorven: rotkat!

En twee huizen verderop woont een alleenstaande moeder met een klein meisje van drie jaar. Zij heeft 's morgens het deksel van de zandbak gehaald, zodat de kleine meid kan spelen. Enkele uren later komt de kleine naar binnen met haar handen, haar kleren en zelfs in haar gezicht kattenpoep. Zo'n rotkat!

En welke poes zou dat nu hebben gedaan? Juist, u raadt het al. Die poes die op dat kussen op de bank ligt.
Wanneer men overgaat tot aanschaf van een huisdier of -dieren, vraagt u zich dan eerst af of uw huis, uw eigen erf of uw directe omgeving voldoende ruimte verschaffen om de dieren goed te kunnen verzorgen en onderhouden, zonder overlast te veroorzaken. Ga er niet vanuit dat omwonenden dezelfde sympathie hebben voor jouw huisdier als jij zelf.
Maar het zijn niet de dieren die de overlast veroorzaken, maar de dierenvrienden. En wanneer een dier op een andere manier moet sterven dan de natuurlijke dood, is dit werk voor de dierenarts en niet voor de omwonenden.

P. van Zielst
Sommelsdijk

Bach-feest met Fiori Musicali

Sopraan Vera Hiltbrunner.

MIDDELHARNIS – Wie aan Bach denkt, heeft veelal de Matthäus Passion in zijn hoofd. Dat muziekstuk vol drama en lijden, waarvoor in de aanloop naar Pasen altijd veel belangstelling is, zowel van christenen als van liefhebbers die niet geloven of bredere spirituele interesse hebben. Dat Bach ook een heel andere kant heeft, bewijst Fiori Musicali, dat op zaterdag 27 mei een Bach-concert vol wervelende vrolijkheid geeft. Het vuur spat eraf, al is er ook ruimte voor verstilling en het etherische.

Door Kees van Rixoort

Fiori Musicali heeft het concert in de Grote Kerk van Middelharnis de naam 'Bach in volle vaart' meegegeven. Op het programma staan het Himmelfahrtsoratorium, de Missa in A, en de pinkstercantate 'O ewiges Feuer'. Het koor treedt op met een barokorkest en vier solisten, onder wie de jonge talentvolle sopraan Vera Hiltbrunner en de alt Gerben van der Werf.

Dat tijdens dit concert alles om Hemelvaart en Pinksteren draait is niet vreemd. Het vindt plaats op de zaterdag na Hemelvaartsdag en acht dagen later is het Pinksteren. Daarmee past 'Bach in volle vaart' perfect in het jaarprogramma van Fiori Musicali. De concerten zijn veelal gepland rond de christelijke feestdagen, wat de uitvoeringen een zeker liturgisch gehalte geeft.

Het Himmelfahrtsoratorium is een echt oratorium met een verteller, recitatieven en verschillende solisten. Het begin en het eind van het stuk zijn zeer feestelijk. Daarnaast is de sfeer bij tijd en wijle verstild en licht, onder andere in een lange sopraansolo, en is de verlatenheid voelbaar. Deze combinatie levert een contrastrijk geheel op.

In de Pinkstercantate, het derde stuk op het programma, treedt hetzelfde contrast aan de dag. Ook hier een eerste en een laatste deel met veel uitbundigheid en vrolijkheid en in het middengedeelte een lange zoetgevooisde alt-aria (met twee dwarsfluiten en strijkers) die daarmee contrasteert.

Tussen het Himmelfahrtsoratorium en de Pinkstercantate krijgt het publiek de Missa in A, ook wel bekend als de Lutherse mis, voorgeschoteld. De mis is, in tegenstelling tot de andere stukken die Duitstalig zijn, in het Latijn, wat de uitvoering een universeel karakter geeft. Ook in dit stuk komt de combinatie van geestdrift en mildheid duidelijk naar voren.

Kaarten en korting

'Bach in volle vaart' is een unieke kans om de andere, feestelijke kant van Bach eens te horen. De werken die Fiori Musicali op het programma heeft gezet, worden zelden uitgevoerd op Goeree-Overflakkee. Kaarten zijn te reserveren via de website van het koor. Ze kosten 25 euro (eerste rang), 20 euro (tweede rang) en 15 euro (derde rang). Bezoekers tot 18 jaar betalen 10 euro. Houdt Eilanden-Nieuws in de gaten. Binnenkort staat er een kortingsbon in voor dit concert.

Schoonmaak

"Doe jij het toilet? Doe ik de badkamer." Eind van de week en de taken worden verdeeld. We hebben zelfs een liedje met de tekst "Altijd wat te doen, nooit een keertje rust". Het lijkt wel of we nooit klaar zijn en ik vraag me af hoe dat komt. Mijn vader deed nooit wat in het huishouden en toch was het bij mijn ouders schoner dan bij ons. "Zullen we binnenkort een grote schoonmaak houden?" stel ik voor. "Dan vragen we je moeder en dan ga ik wel een dagje met de kinderen weg…"

1979 – Het is lente en het begint te kriebelen. Tijd voor de voorjaarsschoonmaak. Mijn moeder zet de stoelen in de boenwas en mijn oma loopt gehuld in haar schort van het ene sopje naar het andere sopje. De woonkamer, de gang, de keuken, alles wordt aangepakt en helemaal schoongemaakt. De vloerbedekking ruikt naar schoonmaakazijn en ik heb inmiddels natte sokken met dezelfde geur.

"U kunt hier van de vloer eten"

Aan het eind van de schoonmaak durf ik bijna het huis niet meer in, bang om weer iets vuil te maken. "U kunt hier van de vloer eten," zegt dominee Van G. als hij bij ons op bezoek komt. Mijn moeder glimlacht van oor tot oor. We hebben zijn woorden nog vaak herhaald als we eten op de grond lieten vallen.

"Grote schoonmaak?" vraagt mijn vrouw. "Dan begin ik wel in de schuur met je gereedschap, daarna ga ik naar boven naar alle rommel die je op Marktplaats hebt gekocht en eindig ik de dag met het selecteren van jouw boeken, cd's en lp's". Een ding is zeker, ik lijk dan wel op mijn vader, maar mijn vrouw zeker niet op mijn moeder. Toch maar zelf aan de slag binnenkort.

Lentefair en Open Dag Geusje's Stee

NIEUWE-TONGE - Op zaterdag 13 mei organiseert zorgboerderij Geusje's Stee, Korteweegje 52, van 10.00 tot 16.00 uur een Lente Fair en Open Dag.
Er is van alles te doen deze dag. U kunt leuke zelfgemaakte (kraam)cadeautjes kopen. Er is een rommelmarkt, verkoop van stroopwafels, wol/katoen, Tupperware, kleding, enz. Ook aan de kinderen is gedacht, er zijn diverse spelletjes die ze kunnen doen, maar ze kunnen ook diverse workshops bijwonen. Om 11.00 uur wordt er een demonstratie van slagwerkgroep Apollo gegeven.
Natuurlijk kunnen de kinderen ook spelen op de trampoline, schommelen en met de dieren knuffelen. Bij mooi weer wordt voor de kleinste kinderen het mini springkussen en het mini ballenbad opgezet. Ondertussen kunt u lekker wat drinken met wat lekkers erbij (wat door de dagbesteding is gebakken).

Scootmobieltocht PGGO

GOEREE-OVERFLAKKEE - Dinsdagmiddag 16 mei gaat het Platform Gehandicaptenbeleid Goeree-Overflakkee weer een scootmobieltocht rijden.
Deze keer rijdt men in de omgeving van Ouddorp. Ook is er tijdens deze scootmobieltocht een rondleiding over De Kleistee. Normaal niet toegankelijk voor scootmobielers, deze keer - onder leiding van een gids - is het wel mogelijk dit mooie gebied met de scootmobiel te betreden. Het is een tocht van ongeveer 22 km. De start is om 13.30 uur bij de Dorpstienden in Ouddorp. Adres voor taxi: Dorpstienden 4, 3253 AS Ouddorp (ZH). Onderweg is er een stop voor koffie/thee met wat lekkers erbij. Kosten zijn 4,- euro per persoon (graag gepast betalen). Ook partners van scootmobielers zijn welkom om mee te fietsen met deze tocht.
Zorg voor goed opgeladen accu's, een flesje water en gepaste kleding. Aanmelden via Jennie Anker: jn.anker@kpnmail.nl, tel. 06 222 13 962 of Sjaan Meerman: sjaanmeerman@outlook.com.

Eilanders maken zich op voor de Koos Moerenhout Classic

Van links naar rechts: Jack Robbemond, Corné van der Linde en Aad van den Hoek.

ACHTHUIZEN – Voormalig profwielrenner Aad van den Hoek is inmiddels 65, maar hij rijdt nog altijd met de beste amateurrenners mee. Bijvoorbeeld met de A'tjes van Cyclingteam Flakkee, die gerust met een gemiddelde van 40 kilometer per uur over het eiland koersen. Op 13 mei doet Van den Hoek mee aan de Koos Moerenhout Classic. Dat geldt ook voor Corné van der Linde uit Middelharnis en Jack Robbemond uit Achthuizen.

Door Kees van Rixoort

De Koos Moerenhout Classic, genoemd naar de ex-wielerprof uit Achthuizen, is toe aan de zevende editie. Het is een toertocht die doorgaans meer dan tweeduizend deelnemers trekt. Startpunt van de classic, die in de eerste plaats bedoeld is om het plezier in de wielersport te beleven, is het Brabantse Steenbergen. Er staan vier afstanden op het programma: 85, 130, 170 en 200 kilometer. De langste drie tochten komen over Goeree-Overflakkee. Daarnaast bevindt het traject zich in West-Brabant, waar af en toe een kleine klim opdoemt, en Zeeland, waar de deelnemers veelal tegen de wind in moeten beuken, bijvoorbeeld op de Oesterdam tussen Tholen en Zuid-Beveland.

Oud-profs

Aan de startstreep van de zevende Koos Moerenhout Classic, midden in Steenbergen, verschijnt onder anderen Nederlandse kampioene Anouska Koster. Zij veroverde haar titel vorig jaar op Goeree-Overflakkee. Ook meerdere oud-profs rijden mee, onder wie dus Aad van den Hoek, Harm Ottenbros – een zeventiger die je er volgens Van den Hoek niet zomaar vanaf rijdt – en Koos Moerenhout zelf.

Van den Hoek heeft het wielrennen de laatste tien jaar weer serieus opgepakt. Hij rijdt gemiddeld drie keer per week en komt dan in totaal op ongeveer 250 kilometer. "Het houd je fit. Dit is een sport die je kunt blijven doen als je op leeftijd bent gekomen", zegt Aad van den Hoek, die tien jaar beroepsrenner was en reed met renners als Jan Raas, Gerrie Knetemann, Roy Schuiten en Hennie Kuiper. Vier keer deed hij mee aan de Tour de France en in 1972, tijdens de Olympische Spelen van München, won hij een bronzen medaille.

Zulke palmares hebben Corné van der Linde en Jack Robbemond niet, maar deze Flakkeese liefhebbers lijken niet minder fanatiek. Corné (34) rijdt 200 tot 300 kilometer per week en is net als Aad van den Hoek lid van Cyclingteam Flakkee. Jack (28) stapt wekelijks op de fiets voor een toertocht van een kilometer of 60. Hij gaat, net als Aad van den Hoek, voor de derde keer meedoen aan de Koos Moerenhout Classic. Voor Corné wordt het de vierde keer.

Eindeloos

Jack herinnert zich de Oesterdam tijdens een vorige editie. "Met de wind tegen lijkt die dam eindeloos. Dat viel echt tegen." Ook voor Corné was de classic afzien, vooral de eerste keer dat hij meedeed. Hij noemt een klimmetje over de kasseien, ergens op de Brabantse Wal. "Dat geeft wel een extra dimensie aan zo'n toertocht." De doorgewinterde Van den Hoek heeft een goed advies voor zulke lastige passages: "Snelheid houden, dan gaat het goed."

Jack heeft nog een mooie anekdote uit een vorige editie. "Op een gegeven moment kwam Marianne Vos voorbij vliegen met 35, 40 kilometer per uur. Ik herkende haar niet, maar hoorde later dat zij het was." Toch aardig als er zo'n bekende renner meedoet. Maar Vos is lang niet de enige. "Grappig als je opeens naast Koos Moerenhout rijdt", zegt Corné. "Hij is de grootste ambassadeur van zijn eigen tocht."

Net een koers

De drie renners van Flakkee hebben er zin in. Hun voornemen is om 130 of 170 kilometer te rijden op 13 mei. Dan komen ze dus ook op Goeree-Overflakkee. Maar Jack twijfelt: "Als het slecht weer is, kies ik voor 85 kilometer." Aad: "Als het lekker weer is doe ik de 170 kilometer. Dat is goed te doen."

Ze zijn het er alle drie over eens: de Koos Moerenhout Classic is een toertocht voor de gezelligheid. "We zijn allemaal winnaars." Maar, voegt de oud-profrenner eraan toe: "Af en toe lijkt het net een koers. Soms rijd je 50 kilometer per uur, als je wind mee hebt. Het gemiddelde was vorig jaar 35 kilometer per uur."

Nu maar hopen op aangenaam weer, zonder nattigheid. Van den Hoek: "Met wind heb ik niet zoveel problemen. Daar groei je mee op als je op Goeree-Overflakkee fietst. Ach, de meeste wind waait langs je heen…"

Lezing Erik Borgman

OUDDORP - Op woensdagavond 17 mei zal er om 19.30 uur in de ontmoetingsruimte van de Doopsgezinde Gemeente een lezing van Erik Borgman plaatsvinden.

Erik Borgman is een lekendominicaan en hoogleraar theologie van de religie, in het bijzonder het christendom, aan de Universiteit van Tilburg. De afgelopen twee jaar is hij als gastdocent ook verbonden geweest aan het Doopsgezind Seminarium, waar hij zich in de meest brede zin heeft beziggehouden met de toekomst van de kerk. Zijn lezing heeft de titel: 'Waar halen wij het vandaan? – vitaliteit als geschenk.'
Veel kerken krimpen, vergrijzen en hebben ternauwernood voldoende geld om hun gebouwen te betalen. Dat leidt ertoe dat velen in de kerk nadenken over de vraag hoe het tij te keren. Maar alle methodes ten spijt: vitaliteit en groei laten zich niet organiseren. Zij zijn een geschenk, een mogelijke toegift voor gemeenten die de vraag blijven stellen: wat staat ons hier en nu te doen? Wat vraagt om onze inzet, wat dwingt onze toewijding af? Het gaat er niet om wat wij kiezen, maar dat wij weer ontdekken dat wij gekozen zijn.
De kern van zijn betoog zal duidelijk maken dat vitaliteit en groei in de kerk zich niet laat organiseren, maar uiteindelijk een hemels geschenk is. Deze avond is interessant voor iedereen die een hart heeft voor de toekomst van de kerk in een tijd waarin geloof en kerk steeds meer een marginaal verschijnsel worden. Deze lezing wordt georganiseerd door de Doopsgezinde Gemeente en de Katholieke Kerk in Ouddorp. De toegang is gratis.

Samenwerking Fysio Actief en masseur in Atrium Ouddorp

Jannet Ringelberg en Johan Simonse in praktijkruimte Atrium.

OUDDORP - Vanaf begin deze maand zijn Jannet Ringelberg, Fysio Actief, met hoofdvestiging aan de Hofdijksweg 17a in Ouddorp en praktijkruimte aan de Pieterstraat 14a in Melissant en Johan Simonse (massage) een samenwerkingsverband aangegaan. Het betekent voor Jannet Ringelberg en haar medewerkers Bram Maurik en Carla Domburg, een uitbreiding van het fysiotherapeutisch pakket, onder andere met aanbod groepstrainingen en inzet bij sportblessures. Anderzijds de start van Johan Simonse (woonachtig in Stellendam) als masseur, die met deze stap zijn droom in vervulling ziet gaan. De werkzaamheden vinden plaats in de recent heropende FeelGoodClub Atrium (van Karina en Eric Verbrugge) aan de Stoofweg in Ouddorp.

Door Jaap Ruizeveld

Jannet Ringelberg startte haar praktijk Fysio Actief in 1997 in Ouddorp. In 2011 werd er een ruimte in Melissant als tweede vestiging aan toegevoegd. Op het eiland is Jannet geen onbekende, want ze was begin jaren '90 al actief met medische fitness in Middelharnis. De keuze om de uitbreiding in het Ouddorpse Atrium te realiseren is niet verwonderlijk, want Jannet werkte - in (sport)revalidatietrajecten en voor medische fitness - al samen met de 'sportschool', die tot voor kort gehuisvest was aan de Weststraat in het dorpscentrum van Ouddorp. Met de nieuwe ruimte in het Atrium kan nog meer service worden geboden en kan de advisering fysiek worden uitgebreid. Ook ontstaan er extra faciliteiten om groepstrainingen te organiseren met gerichte aanpak bij cliënten die te maken hebben met aandoeningen, beperkingen, artrose, reuma. Daarnaast te noemen de preventieve begeleiding. Support bieden daar waar dit gevraagd en wenselijk is.

Verbreding

De nu gestarte samenwerking met masseur Johan Simonse ziet Jannet Ringelberg als een goede mogelijkheid tot verbreding van haar fysiotherapeutisch pakket en anderzijds het kunnen uitwisselen van know how en aanpak bij specifieke problemen, op het gebied van oncologie, of bijvoorbeeld inzet bij rugklachten. "Zie het als een mooie aanvulling op onze faciliteiten," zegt Jannet. Die benadrukt dat de hoofdvestiging aan de Hofdijksweg in Ouddorp blijft. Als cliënten voor die locatie kiezen is dat ook perfect. (Meer informatie via Fysio Actief: 0187-681265).

Attractie

Johan Simonse is blij met het samenwerkingsverband met Jannet en de locatie in het Atrium. Hij haalde zijn diploma's bij de massage academie in Apeldoorn en bij Sepia opleidingen in Heinekenszand. Is inmiddels twee jaar actief werkzaam als masseur. Zijn massages bestaan uit wellness, hotstone, rug, schouders, nek en hoofd, fybromyalgie en o.a. hamstring. Zijn credo is: "Masseren doe je niet volgens een plan of schema. Je luistert bewust naar de intuïtie die je krijgt in je contact met de persoon die je masseert".

Hij startte in 2016 de opleiding Sport & Verzorging massage en hoopt in juni dit jaar de vakopleiding te kunnen afronden. Johan was vorig jaar als verzorger betrokken bij de Roparun Parijs-Rotterdam. In het Atrium werkt hij met warme massageolie Toco-Tholin. Met op de achtergrond relaxte muziek voor ontspanning. Voor betalingen is er de mobiele pinautomaat. Dus veilig zonder geld op zak. En als attractie deze maand 5 euro korting per behandeling. Meer info op www.johansimonsemassage.nl.

Muzikale avond met Anne Marie Huizer en Piet Bechtum

STAD AAN 'T HARINGVLIET - Zaterdag 20 mei a.s. gaan de deuren van de Nederlands Hervormde Kerk te Stad aan 't Haringvliet weer open voor een muzikale avond.

Anne Marie Huizer en Piet Bechthum hebben voor u een muziek- en samenzangprogramma samengesteld.
Verschillende fluitisten op panfluit en dwarsfluit zullen hun best doen om u te laten genieten. Ze zijn in verschillende samenstellingen te horen. Ook zal er een bugel klinken.
Anne Marie Huizer zal solo spelen op panfluit met begeleiding van het orgel. Piet Bechthum zal het orgel bespelen. Hij begeleidt de fluitisten, de samenzang en hij zal ook een orgelsolo verzorgen.
Samenzang van bekende liederen is deze avond een groot onderdeel van het programma. Ook worden er enkele gedichten voordragen. De opening en sluiting van deze avond is in handen van ds. H.J.Catsburg.

Voor diegene die een vorige keer zijn geweest behoeft het geen aansporing om deze avond te bezoeken. Voor u en jou die tot nog toe niet zijn geweest, een hartelijke uitnodiging om met elkaar op zaterdagavond te luisteren naar muziek en samen te zingen. Bij de uitgang wordt er een collecte gehouden welke is bestemd voor de Ned. Hervormde Kerk. De kerk is open om 19.00 uur en de aanvang is om 19.30 uur.

'Terug in de tijd' bij PCOB-GO

GOEREE-OVERFLAKKEE – De PCOB-GO organiseert een middag waarbij de bezoekers samen met Rob Koerse terug in de tijd gaan.
Het gaat dan om een terugblik op de jaren vijftig van de vorige eeuw. Hoe leefde men toen en weet men het nog?

Het was de tijd van de grote gezinnen, vader ging naar zijn werk en moeder zorgde voor de kinderen en het huishouden. Op zaterdag allemaal in de wastobbe of de teil. Kunt u zich dat ook herinneren? Hoe ging dat ook alweer?
Eten van het landje van vader, witte kool, snijbonen en andijvie uit de Keulse pot of uit de weckpot. Een koelkast of diepvries was er toen nog niet. Soms draadjesvlees, maar meestal niets of een plak uierboord. Oh, wat was die levertraan toch vies.
Natuurlijk heeft Rob Koerse voorwerpen bij zich waarover weer prachtige verhalen te vertellen zijn. Wat dacht u van de wasteil, het wasrekje rond de kachel, het oliestel en het koffiekopje van opa met de koffiemolen?
Hoe zat het ook alweer met de kolenboer, de groenteboer en de schillenboer? Was er niet een vaste indeling van de week, zoals maandag wasdag. Nee, niet met een elektrische wasmachine!
Ieder jaar de voor- en najaarsschoonmaak. Het hele huis werd op z'n kop gezet. En de kinderen, wat deden die zo de hele dag? Naar school en buiten spelen. Of voor een dubbeltje iedere week met veel kinderen uit de straat bij de buren naar Tante Hannie op de televisie kijken.
De middag wordt gehouden op maandag 22 mei 2017 in De Hoeksteen te Middelharnis. De aanvang is 14.00 uur. De kosten bedragen € 2,-. Hiervan worden de onkosten betaald en krijgt u een kopje koffie.

Dressuur Oostmoer

STAD AAN 'T HARINGVLIET – De Uitslag van de dressuurwedstrijd voor pony's, proeven F3 en F4, gereden op zaterdag 6 mei in Manege Oostmoer, is als volgt:

Proef F3. Joëlle v.d. Doel, Balou, 242 pnt; Floortje v.d. Tol, Balou, 239 pnt; Odile v.d. Pijl, Doddle, 238 pnt; Sanne de Berg, Wimpie, 238 pnt; Emma Kemner, Ginger, 236 pnt; Jessica Zeeman, Spiky, 236 pnt; Anne v. Leeuwen, Storm, 231 pnt; Claartje v.d. Pijl, Glory, 230 pnt; Layra Kuckelkorn, Rody, 229 pnt; Denise v. Peenen, Gabanna, 229 pnt; Zoë Stehouwer, Tinka, 227 pnt; Mireille v.d. Hooven, Glory, 223 pnt; Naomi Schouten, Noortje, 223 pnt; Jade de Leeuw, Disney, 222 pnt; Karlijn v. Helden, Storm, 222 pnt; Shannon Arensman, Gabanna, 221 pnt; Amy Verdoes, Tinka, 220 pnt; Sterre Braber, Isaroola, 219 pnt.
Proef F4. Amy Mijnders, Doddle 234 pnt; Rachel de Jong, Iwan, 231 pnt; Evy-Lynn v. Biert, Noortje, 231 pnt; Danique v. Oosterhout, Gabanna, 227 pnt; Zoë v.d. Lubbe, Iwan, 227 pnt; Alieke de Jonge, Doddle, 225 pnt; Kiara Vegh, Silly, 223 pnt; Kaylen Schaeken, Spiky, 223 pnt; Marescha Bakkeren, Magic M, 223 pnt; Sunniva te Lindert, Glory, 222 pnt; Marit Koel, Doddle, 222 pnt; Emme Lotte van 't Hoff, Magic M, 218 pnt; Anne Co de Jonge, Isaroola, 216 pnt; Evi Boerema, Dorine, 215 pnt.

Vrijdag in de krant Thema: kustbebouwing

Burgerinitiatief OKRR maakt zich zorgen

Hoe denken toeristen over de rust in Ouddorp