info@eilandennieuws.nl
t. 0187 74 54 50

Dinsdag Eilanden-Nieuws

10 januari 2017

Dinsdag Eilanden-Nieuws 10 januari 2017


Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: info@eilandennieuws.nl of 0187-745450

Innovatief museumproject

Projectleider van 'Van Onder naar Boven' is Bertrand van den Boogert, hier in één van de expositieruimtes waarin het Streekmuseum aandacht besteedt aan archeologie. Foto: Hans Villerius

SOMMELSDIJK – Streekmuseum Goeree-Overflakkee is al enkele maanden bezig, samen met historische vereniging De Motte, Sociëteit Rethorica, Ensemble Eeuwkant en Streekarchief Goeree-Overflakkee, een programma van de grond te krijgen rond archeologie. Het programma bedoelt, gericht op het eiland, archeologische vondsten op een eigentijdse wijze tot leven te brengen. Het kreeg de toepasselijke naam 'Van Onder naar Boven'.

Door Hans Villerius

En dat het om serieus werk gaat blijkt wel uit het feit dat zowel de provincie Zuid-Holland als Rabobank Het Haringvliet financieel aan het project bijdragen. De totale projectkosten bedragen € 22.400. De provincie draagt hieraan bij met een subsidiebedrag van € 11.400 en van de Rabobank mag € 1.250 tegemoet worden gezien.

Aansprekender

Het Streekmuseum, zo vermeldt de museumwebsite, vertelt eilandverhalen. En archeologische vondsten in de bodem van Goeree-Overflakkee doen dat eveneens. Ook zij vertellen hun stille verhaal over het leven in het verre verleden. Vandaar dat het Streekmuseum ook hiervoor aandacht heeft, met onder andere een expositieruimte met bijzondere vondsten, onder andere 'van onder naar boven' gebracht door historische vereniging De Motte. Maar ook met een fraaie tentoonstelling over de primitieve veengraversnederzetting Berwoutsmoer, die in de dertiende eeuw bestond in de buurt van Ooltgensplaat, maar die in de Sint Elisabethsvloed ten onder is gegaan. Een royale maquette met toelichtende teksten laten zien hoe het leven en wonen er geweest zijn en spreken zeker tot de verbeelding.

Lees verder op pagina 8

Rarekiek viert zestigjarig bestaan

MIDDELHARNIS - Zestig jaar geleden is fotoclub "De Rarekiek" opgericht. Natuurlijk wordt daar volop aandacht aan besteed. Het begint al in januari met de foto van de maand: Van de foto's die in december op de clubavonden zijn getoond en besproken is een keuze gemaakt. Uit deze selectie wordt door een bekend fotograaf een winnaar aangewezen.

Het onderwerp is vrij, landschap, portret of abstract, alles mag. De eerste keuze is gemaakt door Harry Sikkenk, voorzitter van de afdeling Zuid-Holland van de fotobond. De foto is op groot formaat afgedrukt en te zien in "Het Diekhuus" in Middelharnis naast de ingang van de Foyer.
Iedere maand vraagt de fotoclub een andere bekende fotograaf om de beste foto van de maand te kiezen. Aan het eind van het jaar worden de twaalf gekozen werken tentoongesteld.
In de loop van het jaar zijn nog meer festiviteiten gepland: een grote expositie van recent werk in mei en in september een presentatie door een bekende fotograaf in de Rabozaal van "Het Diekhuus" en een expositie rond de historie van de fotografie en van "De Rarekiek"
Op 13 januari wordt het eigen werk door de leden besproken. Vrijdag 20 januari is een open avond voor belangstellenden. Ieder kan foto's meebrengen die door enkele leden worden besproken. Technische vragen probeert men te beantwoorden. Een mooie gelegenheid kennis te maken met de fotoclub.
"De Rarekiek" komt drie keer per maand op vrijdagavond in "Het Diekhuus" bij elkaar. De avonden beginnen om 20.00 uur, de zaal is open om 19.30 uur. Adres: Zandpad 7 in Middelharnis. Meer info via www.rarekiek.nl Wie een avond bij wil wonen kan zich aanmelden via info@rarekiek.nl

Afsluitingen Heinenoordtunnel

GOEREE-OVERFLAKKEE - Er wordt de komende periode gewerkt in de Heinenoordtunnel. De tunnel is een aantal keren 's nachts afgesloten tussen 1.00 en 5.00 uur. Dat is 16/17 januari de buis van Rotterdam naar de Haringvlietbrug, op 17/18 januari is de tunnel richting Rotterdam afgesloten. De nacht van 18/19 januari is reserve, dan wordt één van beide buizen afgesloten. Op 25/26 januari is de buis naar Rotterdam afgesloten, op 26/27 januari richting de Haringvlietbrug. 27/28 januari is een reservedatum, dan wordt mogelijk één van beide buizen afgesloten.

2 / 22

Agenda

Woensdag 11 januari

MELISSANT – Koffieochtend, van 10.00 tot circa 12.00 uur in de Melishof.
MIDDELHARNIS – Kringloop 't Pakhuus open van 9.00 tot 11.30 uur. Molenweg 16, schuin tegenover de Lidl, achter Trommel Transport.

Donderdag 12 Januari

DIRKSLAND – Snuffelmarkt 't Lôôsje. Spuikolk 6. Van 9.00 tot 12.00 uur. www.tloosje.nl
MIDDELHARNIS – Kringloop 't Pakhuus open van 9.00 tot 15.00 uur. Molenweg 16, schuin tegenover de Lidl, achter Trommel Transport.
OOLTGENSPLAAT – Breicafé, van 19.30 tot 22.00 uur in 't Centrum.
SOMMELSDIJK – Lezing Cursus Geestelijke Vorming. Rehobôthkerk, Olympiaweg 44. Aanvang 19.45 uur. Spreker ds. W.A. Zondag: 'Hoe brengen we de zondag door met ons gezin?'
STELLENDAM – Jaarvergadering van Vereniging Oranjefeest Stellendam, vanaf 20.00 uur bij Taxi Donkersloot.

Vrijdag 13 januari

DIRKSLAND – Snuffelmarkt 't Lôôsje. Spuikolk 6. Van 9.00 tot 12.00 uur. www.tloosje.nl
MIDDELHARNIS – Kringloop 't Pakhuus open van 9.00 tot 11.30 uur. Molenweg 16, schuin tegenover de Lidl, achter Trommel Transport.
OUDE-TONGE – Tabletcafé van 13.30 tot 15.00 uur in de bibliotheek, die is gevestigd in Ebbe en Vloed.

Zaterdag 14 januari

DIRKSLAND – Snuffelmarkt 't Lôôsje. Spuikolk 6. Van 9.00 tot 12.00 uur. www.tloosje.nl
SOMMELSDIJK – RealTime-avond. Edudelta 'De Groen. Aanvang 19.45 uur. Spreker ds. J.Th. Pronk over 'Mijn leven voor U'. www.realtimego.nl

Maandag 16 januari

MIDDELHARNIS – Maandelijkse contactmiddag PCOB, van 14.00 tot 16.00 uur in de Hoeksteen, met havenevangelist Felix Heinrichs.

Dinsdag 17 februari

GOEDEREEDE – Presentatie fotograaf Huib van Dam bij de VVRG, vanaf 20.00 uur in Oostdam. Niet-leden betalen € 5,- entree.
NIEUWE-TONGE – Voorlichting voor senioren over veilig wonen, aanvang 14.00 uur in Ons dorpshuis, gratis toegang.

Woensdag 18 januari

MIDDELHARNIS – Tabletcafé, van 10.00 tot 11.30 uur in de bibliotheek, gratis toegang.
MIDDELHARNIS – Kringloop 't Pakhuus open van 9.00 tot 11.30 uur. Molenweg 16, schuin tegenover de Lidl, achter Trommel Transport.

Donderdag 19 januari

DIRKSLAND – Snuffelmarkt 't Lôôsje. Spuikolk 6. Van 9.00 tot 12.00 uur. www.tloosje.nl
MIDDELHARNIS – Kringloop 't Pakhuus open van 9.00 tot 15.00 uur. Molenweg 16, schuin tegenover de Lidl, achter Trommel Transport.

'Op de bres tegen MS': hoop voor MS-patiënten

Robbert, Lisanne en Mees.    

DIRKSLAND – Facebook brengt je in contact met heel veel mensen. Dat immense bereik kan flinke aandacht opleveren voor wat je te zeggen hebt. Robbert Westdijk heeft het gemerkt en merkt het nog dagelijks. Voor zijn ziekte, MS, en de behandeling die hij daartegen wil ondergaan in Mexico, is veel belangstelling. Evenals voor de crowdfunding die onlangs via Stichting op de bres tegen MS van start is gegaan om dergelijke behandelingen te kunnen bekostigen. Na een week stond de teller al op 31.000 euro.

Tekst en foto: Kees van Rixoort

Vier jaar geleden constateerden artsen dat Robbert (30) MS heeft. MS staat voor multiple sclerose, een chronische ziekte van het zenuwstelsel die zorgt voor een langzame achteruitgang van lichaamsfuncties. Het is geen sinecure, als je dat te horen krijgt, zeker als je ook al vanaf je twaalfde diabetes type 1 hebt en bijvoorbeeld niet meer kan voetballen.

Strijd

Het ging redelijk goed, de laatste vier jaar, ook door aanpassing van het dieet. Tot september 2016. Toen kreeg Robbert te maken met een MS-aanval, die er onder meer toe leidde dat hij enige tijd niet kon lopen, met moeite zijn handen kon gebruiken en geen controle had over zijn blaas. Voor Robert en zijn vrouw Lisanne was dit tevens het sein om de strijd tegen de ziekte aan te vangen. "Er zijn zoveel plannen. We hebben een zoontje, Mees, en een baby op komst. We gaan niet bij de pakken neerzitten, we moeten wat doen. Nee, MS gaat ons leven niet bepalen", zeggen ze strijdlustig. "Niets doen is geen optie."
Robbert kwam via een tv-uitzending van RTL, waarin hij een MS-patiënt in rolstoel zag, en Facebook in contact met lotgenoten. Ook kwam hij erachter dat er enthousiasme is over een behandeling van de ziekte die in Nederland niet mogelijk is: het transplanteren van stamcellen. "De Nederlandse neurologen en zorgverzekeraars staan er niet achter. Ze vinden dat deze behandeling te veel risico's heeft", zegt Robbert. "Je hele immuunsysteem gaat plat en je krijgt zware chemokuren."
Maar de contacten met MS-patiënten die baat hebben gehad bij de behandeling én met de kliniek in het Mexicaanse Puebla, hebben Robbert hoop en vertrouwen gegeven. Hij acht de risico's klein. Bovendien: ook andere behandelingen, die in Nederland wel mogelijk zijn, en medicijnen brengen risico's met zich mee. De behandeling in Mexico is een soort reset van je lichaam. Aan MS komt geen einde, maar van verdere achteruitgang van lichaamsfuncties hoeft geen sprake te zijn. En dat is wat Robbert wil: stabiliseren. "Herstel van functies zou een bonus zijn."
Zo'n behandeling in Mexico kost echter wel 75.000 euro. Waar haal je dat vandaan als de zorgverzekeraar niets vergoedt? Robberts ouders en schoonouders richtten de Stichting op de bres tegen MS op om MS-patiënten te helpen. In eerste instantie Robbert, die zich op 19 juni 2017 in Puebla moet melden voor zijn behandelplan. "Maar het gaat niet alleen om mij. Via de stichting willen we meer mensen helpen. Er zijn zó veel mensen die ook MS hebben. Die willen we graag perspectief bieden. We willen blijven helpen, omdat ik weet hoe zwaar het is om deze ziekte te hebben. Ook anderen moeten een kans krijgen. Houvast, hoop."

Acties

Dat er de eerste week al 31.000 euro is verzameld, is zonder meer bijzonder. En er staan nog allerlei acties op stapel om dat bedrag aan te vullen, zoals de verkoop van kleding en kaarten, een concert, een festival en een entertainavond in een dansschool in Hellevoetsluis. Afgezien nog van de bedragen die bedrijven en particulieren aan de stichting overmaken. "Het is hartverwarmend", zeggen Robbert en Lisanne. "We krijgen zó veel reacties en zó veel medeleven. Ook van mensen die we helemaal niet kennen."

Meer informatie op www.opdebrestegenms.nl. Wie wil doneren kan dat doen via rekening NL32RABO0314952756 ten name van Stichting op de bres tegen MS.

Charity Dinner Event voor Kika

GOEREE-OVERFLAKKEE – Donderdag 26 januari organiseert YouMe steak & sushi-restaurant aan de Stationsweg in Ouddorp, ondersteund door Kika-ambassadeur Goeree-Overflakkee, Kees Witte, en afgestemd met en op Ronald van Slooten, leraar en kampioen beach-tennis Nederland, wonend op Schouwen-Duiveland, een Charity Event ten bate van Kika. Met dit evenement hopen Henk en Pieter van der Kruk, eigenaren van Beachclub 't Gorsje en de YouMe-vestiging, Ronald van Slooten te ondersteunen die op 26 februari in Tokyo de marathon zal lopen en met deze insteek geld op wil halen voor Kika. Deze marathon in Japan behoort tot de top 6 in de wereldranglijst van Marathon-organisaties.

Door Jaap Ruizeveld

YouMe in Ouddorp presenteert op 26 januari, aanvang 18.30 uur, met live entertainment een 4-gangen diner inclusief welkomstdrankje. Dit voor inschrijfgeld van 49,50 euro per persoon. Het volledige bedrag gaat naar Kika. De medewerkers van YouMe werken gratis aan het evenement mee. Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt door een aantal leveranciers die als sponsor optreden. Kees Witte (eilandelijk ambassadeur Kika) heeft aan de organisatie toegezegd op de Charity-bijeenkomst aanwezig te zullen zijn.

Streefbedrag

Henk van der Kruk heeft het evenement bij Kika aangemeld. Een en ander kwam tot stand na contacten met zijn vriend Ronald van Slooten op Schouwen-Duieland. Die had van één van zijn vrienden het droevige bericht gekregen dat enige tijd geleden diens 4-jarige dochter Lizzie aan kanker leed. Ten tijde van haar ziek zien waren er veel momenten waarin Ronald en zijn vrouw Sanne van dichtbij meemaakten wat de ziekte en de behandelingen voor Lizzie betekenden. Hier moest ik iets aan doen en daarom sprak Ronald af de marathon in Tokyo te gaan lopen om sponsorgelden op te halen. Het streven is om 18.000 euro te realisneren voor Kika. De teller staat, door allerlei giften en sponsortoezeggingen, nu op ruim 8000 euro.

Bijdrage leveren

Henk en Pieter van der Kruk willen met de organisatie van het Charity Dinner Event in Ouddorp ook hun bijdrage leveren aan de sponsoractie voor Kika. "Wij hopen dat enige tientallen personen zich aanmelden voor het evenement. Lizzie heeft geluk gehad. Zij overwon kanker. Maar wij willen meer kinderen de kans geven op een gezond leven. Help mee. Meldt u aan", vragen de organisatoren. www. restaurantyoume. nl. Facebook.com/events/649891391859989/. Informatie ook bij henk@tgorsje.nl en pieter@)tgorsje.nl

Open dag bij GO-college

OUDE-TONGE - Zaterdag 21 januari vindt van 10.00 tot 16.00 uur een open dag plaats bij de vestiging van GO-college in Oude-Tonge. "Het ideale moment voor een kennismaking met GO-college en hun opleidingsaanbod", aldus de leiding van het college.

Een vervolgopleiding kiezen is een belangrijke stap in het leven. Tijdens de open dag kan men kennismaken met het onderwijsprogramma, de docenten en bedrijfsgerichte trainingen. Door een samenwerking met regionale bedrijven kan GO-college toekomstige techneuten de kans bieden op een interessante leerwerkplek én baan in de regio.
GO-college nodigt geïnteresseerde uit op zaterdag 21 januari van 10.00 tot 16.00 uur op de vestiging van GO-college aan de Boezemweg 13S in Oude-Tonge.

Over GO-college

GO-college is een door het ministerie erkend privaat MBO opleidingsinstituut dat in 2012 gestart is op Goeree-Overflakkee. Wij bieden mbo-opleidingen aan in de sector techniek. Wij werken nauw samen met het regionale bedrijfsleven en bieden op maat gemaakt onderwijs. Door de combinatie van theorie en praktijk rond je een opleiding sneller af dan gebruikelijk is.

Meer info: www.gocollege.nl

Rectificatie

MIDDELHARNIS - Het artikel 'Het tragische einde van de "Pionier" en de "Toekomst"' in Eilanden Nieuws van 28 december behoeft enige correctie:
Ary de Waard, schipper van de "Pionier", is niet begraven op 29 november maar op 29 september 1899.
Hij trouwde niet in 1892 maar in 1894 met Helena Cornelia Langbroek.
Laurens van Gelder, die omkwam bij de aanvaring van de Toekomst op 26 april 1896, en zijn vrouw Janneke Hendrika Brijs hadden behalve hun oudste zoon Krijn (geboren 1874), nog zeven kinderen, namelijk Adrianus Kornelis (1876), Jacob (1879), Cornelia Anna (1881), Antje (1884), Pietertje 1887), Neeltje (1891) en Sijbrand (1891).

Bron Bevolkingsregister Middelharnis. Met dank aan enige oplettende lezers.

Rinus van Dam

Waarom is vergeving moeilijk?

MIDDELHARNIS - Het meest basale in het menselijk leven, na voedsel, onderdak en kleding is 'vergeving'. Niet voor niets komt de bede om vergeving en het schenken van vergeving in het bekende gebed van het 'Onze Vader' na de bede om dagelijks brood. Misschien zijn alle problemen in de wereld wel terug te brengen op het gebrek aan vergeving. Maar waarom is het zo moeilijk? En: hoe doe je het? Sterker: wat is vergeving? We lezen daarover in de Bijbel en proberen dat naar ons toe te vertalen. Welkom op maandag 16 januari 2017 om 20.00 uur in de Emmaüskerk, Koningin Julianalaan 64 te Middelharnis. De leiding is in handen van Ds. Leendert Jan Lingen, die er een presentatie over geeft. Kijk op www.emmauskerkmiddelharnis.nl voor meer informatie.

Surfen voor kinderen met een beperking

OUDDORP - Het Surf Project is een non-profit organisatie met als doel kinderen met een beperking te leren golfsurfen. De surflessen geven de kinderen zelfvertrouwen en versterken hun sociale vaardigheden. Afgelopen zomer heeft het Surf Project met hulp van 15 vrijwilligers voor het eerst in Ouddorp plaatsgevonden. Vanwege het grote succes zal in mei 2017 een nieuwe groep kinderen met het Syndroom van Down, autisme en/of ADHD leren golfsurfen.

Surfen is een gevoelssport zonder vaste regels waarin iedereen een gevoel van vrijheid ervaart en staat voor plezier, rust en één zijn met de natuur. Op strand derde blok in Ouddorp kunnen dit jaar 12 kinderen met Down, autisme en/of ADHD -onder professionele begeleiding van golfsurfinstructeurs en enthousiaste vrijwilligers die één op één begeleiding geven het water in. Op deze wijze beleven de deelnemers op zaterdag 6, 13 en 20 mei drie heerlijke surflessen.

"De deelnemers aan het Surf Project surfen zelf de golf, net als kinderen die surfles bij ons nemen tijdens een jeugdles. Dat ze óók kunnen surfen geeft deze kinderen die in het dagelijks leven hun beperking ervaring zo'n zelfvertrouwen, het is prachtig om te zien" zegt Tatiana Mallee eigenaar en instructeur van surfschool SurfKaravaan die het project naar Ouddorp heeft gehaald. Dat de eigenwaarde van deze kinderen omhoog gaat, is overigens niet alleen de ervaring van de ouders van de kinderen die in 2016 mee hebben gedaan. Het blijkt ook uit Brits onderzoek. In Groot Brittannië worden surflessen al ingezet als onderdeel van therapie voor deze kinderen. Professionals die in Nederland met de doelgroep werken zijn overigens ook enthousiast over het Surf Project. Zo is het Triversum, een specialistisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie met het Surf Project een samenwerking aan gegaan waarbij als pilot het golfsurfen wordt ingezet als onderdeel van de behandeling voor de kinderen

Kinderen met down, autisme en/of ADHD jonger dan 18 jaar, die dol zijn op water, kunnen zich voor het Surf Project Ouddorp inschrijven. Een vereiste voor de veiligheid van de deelnemer is dat hij of zij een zwemdiploma heeft. Sommige ouders twijfelen of hun kind vanwege de beperking aan een surfles deel kan nemen. Tatiana licht toe: "Onze ervaring is dat iedereen die plezier in het water heeft, met de juiste begeleiding kan leren surfen. De deelnemer wordt aan een vrijwilliger gekoppeld die bij de kwaliteiten en eigenschappen van de deelnemer past. En we passen, net als tijdens de reguliere lessen de les op de deelnemers aan." Op de website van het Surf Project is meer informatie te vinden. Ook kunnen de kinderen via deze website door één van hun ouders worden opgegeven.

Vrijwilligers die het leuk vinden om bij het Surf Project te helpen, kunnen zich nog tot 15 januari aanmelden. Ook hiervoor geldt: iedereen die van watersport en van omgang met kinderen houdt, kan meedoen, ervaring met de doelgroep of surfen is leuk, maar het is niet noodzakelijk. Vrijwilligers worden zowel in het water als op het droge getraind om goede begeleiding te kunnen geven. Op zaterdag 22 april zal de training voor de vrijwilligers plaatsvinden

Door sponsering door TrekkerTrek Familiedag kunnen er in 2017 extra kinderen met het Surf Project mee doen. "We zijn dan ook erg dankbaar dat TrekkerTrek Familiedag het Surfproject Ouddorp heeft uitgekozen als goed doel". aldus Suzanne van den Broek-Dietz, oprichtster van het Surf Project. Surf Project vind het namelijk belangrijk dat de deelnemers slechts een klein bedrag hoeven bij te dragen aangezien de deelnemers al iedere dag extra kosten maken voor de zorg die ze nodig hebben, terwijl de vergoeding vanuit de overheid voor deze kinderen steeds minder wordt. Alhoewel het Surf Project landelijk ook wordt gesponsord, zoals bijvoorbeeld door De Dirk Kuyt Foundation, is het Surf Project nog op zoek naar lokale sponsoren voor de toekomst om het Surf Project in Ouddorp te kunnen laten blijven plaatsvinden. Particulieren en organisaties die dit goede doel graag steunen kunnen contact opnemen met het Surf Project. De contact gegevens staan op de website van Surf Project www.surfproject.nl onder het kopje steun.

Eilandelijke archeologie wordt op de kaart gezet

Vervolg van de voorpagina

Maar het kan nóg aansprekender, vindt het Streekmuseum. Vandaar het project 'Van Onder naar Boven'. Dit bedoelt archeologie op het eiland toegankelijk en beleefbaar te maken, eilandbewoners bewust te maken van de geschiedenis van hun eigen leefomgeving, belangstellenden inzicht te geven in de geschiedenis van Goeree-Overflakkee, maar ook de samenhang te laten zien met de projecten 'Archeologie' en 'Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee' van de provincie Zuid-Holland.

Interactief

Om dit alles te realiseren worden thans diverse activiteiten ontplooid. Zo wordt een digitaal archeologiespel ontwikkeld dat voor jong en oud boeiend is. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de touchscreentafel die het Streekmuseum al heeft. Ook wordt een spel gemaakt, eveneens te spelen op de touchscreentafel, voor mensen met een verstandelijke beperking of met dementie. Door deze spelen onder te brengen bij de al aanwezige archeologische expositie wordt deze niet alleen versterkt maar ook interactief.
Verder worden er filmpjes ontwikkeld. Eén over de Romeinen voor de kust van Goeree en één over de Hollandse veengravers in de Middeleeuwen bij Berwoutsmoer.
Daarnaast wordt er een ruimte in het museum ingericht waarin jongeren zelf het werk van een archeoloog kunnen beleven. Na een rondleiding gaan jongeren aan de slag en graven ze eigenhandig vondsten op, wat ze ook nog een 'archeologenoorkonde' oplevert.

Multidisciplinair

Het project komt multidisciplinair tot stand. Dus er wordt vanuit meerdere organisaties aan gewerkt. Naast het Streekmuseum levert de gemeentelijke streekarchivaris historisch materiaal aan voor de verhalen die tot stand gaan komen. Historische vereniging De Motte draagt bij aan het begeleiden van de jongeren tijdens het graven en aan de kennis van vondsten die worden gedaan. Sociëteit Rethorica levert spelers en figuranten voor de filmopnames die gemaakt zullen worden en Ensemble Eeuwkant zorgt voor de kledij van weleer. Zo komen kennis en medewerking vanuit diverse disciplines bijeen in dit project, dat onderdeel zal gaan vormen van de vaste tentoonstelling van Streekmuseum Goeree-Overflakkee. Het wil niet alleen voor een breed publiek een inspirerende plek zijn om op speelse en eigentijdse wijze in aanraking te komen met archeologie, maar het wil ook in sociale, educatieve en maatschappelijke zin een toegevoegde waarde leveren aan Goeree-Overflakkee. Kortom: op innovatieve wijze de eilandelijke archeologie op de kaart zetten.

Onderscheiding voor postduivenliefhebber Wim Koert

OUDE-TONGE - De landelijke Postduiven Organisatie heeft aan de heer Wim Koert uit Oude-Tonge de bronzen speld van verdienste toegekend. Tijdens de viering van zijn 60-jarig lidmaatschap is deze uitgereikt.

De onderscheiding wordt toegekend aan leden die zich gedurende lange tijd verdienstelijk hebben gemaakt voor de postduivensport. Deze werkers zijn van levensbelang voor het verenigingsgebeuren, ze vormen het bindmiddel van een club. Het uitreiken van deze onderscheiding moet gezien worden als een blijk van waardering voor het vele werk dat ze belangeloos verrichten. Zo is Wim weer al meer dan 10 jaar voorzitter van de PV De Stormvogels in Oude-Tonge, daarvoor was hij een aantal jaren secretaris. Ook heeft hij in de jaren tachtig een zestal jaren het voorzitterschap bekleed van Samenspel Goeree-Overflakkee. Voorts is hij ongeveer 20 jaar de leidende kracht geweest bij de organisatie van de jaarlijkse tentoonstelling van de landelijke competitie "De Keizer van de Show". Hier werden wel 1000 duiven bijeen gebracht. De hoofdprijs was bijv. een compleet bankstel. Ook heeft hij rond de eeuwwisseling meegewerkt aan de organisatie van de Flakkeese Kampioenen Dagen.

Naast deze versierselen heeft Wim op 29 april 2009 reeds een koninklijke onderscheiding ontvangen. Dit voor zijn inzet op andere maatschappelijke gebieden, o.a. voorzitter van de eilandelijke afdeling van de ouderenbond ANBO.

Kortom, de heer Koert heeft als betrokken burger en verenigingslid nooit geschroomd om zijn mening te geven maar was ook bereid om hiervoor verantwoording te dragen en een bijdrage te leveren aan het verenigingsleven. Fijn dat hij zelf nu ook eens in het zonnetje gezet wordt. Deze publieke erkenning voor zijn maatschappelijke inspanningen heeft hij zondermeer verdiend.

Kernactiviteiten

GOEDEREEDE

Fotograaf te gast

De Vereniging Vrouwen rondom Goeree heeft op dinsdag 17 januari fotograaf Huib v Dam te gast. Voor de pauze neemt hij bezoekers door middel van beelden mee terug naar de geschiedenis van Goedereede. Bijvoorbeeld de portvangst en de vuurtoren komen aan bod. Na de pauze is er aandacht voor de natuur rondom Goeree. Met foto's van de Kwade Hoek, Oostdijk en de Slikken van Flakkee. De avond start om 20.00 uur in Oostdam. Niet-leden zijn ook welkom, zij betalen € 5,- p.p. Voor informatie over deze avond en de verdere avonden van de VVRG kan er contact worden opgenomen met Marja v. Damme: 06-13035226.

MELISSANT

Koffieochtend Melishof

Woensdag 11 januari is er weer een koffieochtend in de Melishof. Deze ochtend kunnen bezoekers elkaar een gelukkig en een gezond Nieuwjaar wensen onder het genot van een kop koffie of thee met iets lekkers erbij. Er kan worden gepraat, een spelletje worden gespeeld, of er kan in overleg iets creatiefs worden gedaan. Er kan ook kennis worden gemaakt met koersbal, belangstellenden kunnen vrijblijvend binnen lopen. De koffieochtend is van 10.00 tot ongeveer 12.00 uur. De entree en koffie / thee zijn €2,75. Mensen die zelf geen vervoer hebben kunnen bellen naar: 602411. De volgende koffieochtenden zijn op: 15 februari 2017, 15 maart 2017, 12 april 2017 en 17 mei.

MIDDELHARNIS

Tabletcafé

De bibliotheek organiseert op woensdagochtend 18 januari van 10.00 tot 11.30 uur een Tabletcafé. Alle gebruikers van een iPad, of een andere tablet, zijn van harte welkom. Onder het genot van een kopje koffie of thee kunnen bezoekers ervaringen met elkaar delen, programmatips uitwisselen en op deze manier meer uit hun tablet te halen. Het is handig om een tablet mee te nemen. Mensen die nog geen tablet hebben, maar wel geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden kunnen aanschuiven om meer te weten te komen. De toegang is gratis.

Inzameling goederen

Afgelopen zaterdag konden er door een overlijden helaas geen spullen worden ingeleverd voor Roemenië. Wellicht stonden er mensen tevergeefs bij de loods. In verband hiermee is de gelegenheid om goederen bij af te geven één week opgeschoven naar zaterdag 14 januari 2017. Tussen 09.30 en 11.30 uur kunnen spullen worden afgegeven bij de loods aan de Industrieweg 17 te Middelharnis. Ook dit jaar hoopt de organisatie verschillende transporten met hulpgoederen naar Roemenië te sturen voor de armste bewoners. De Oost-Europa werkgroep zoekt: (warme) kleding, huishoudelijke artikelen, keukenspullen, speelgoed, overbodige brillen, incontinentiemateriaal en medicijnen waarvan de houdbaarheid nog niet verstreken is. Vragen? Mail dan naar info@oosteuropa-werkgroep.nl of bel 484228/603051.

Bijeenkomst PCOB

De Protestants Christelijke Ouderenbond Goeree-Overflakkee nodigt haar leden én belangstellenden uit voor de maandelijkse contactmiddag in de Hoeksteen te Middelharnis. Havenevangelist Felix Henrichs zal maandagmiddag 16 januari vertellen over zijn werk. De Rotterdamse havens zijn al lange tijd het werkterrein van de enthousiaste havenevangelist Felix Henrichs. "Zeelieden die met hun schip in één van de Nederlandse havens aanmeren, staan enorm open voor het evangelie." Vaak is Felix vraagbaak en luisterend oor, want veel zeelui zitten maanden aan boord, ver van hun familie. De bijeenkomst is van 14.00 tot 16.00 uur. Er wordt een bijdrage van € 2,- gevraagd aan de bezoekers.

Spullen voor jaarmarkt

Zaterdag 14 januari is er weer gelegenheid om goede spullen voor de Jaarmarkt van de Hervomde gemeente Middelharnis in te leveren bij de Hoeksteen aan de Ring te Middelharnis. Van 10.00 -11.00 uur staan medewerkers klaar om ze in ontvangst te nemen. Het is ook mogelijk spullen af te leveren op het industrie terrein aan de Lorentz 1.

Spaans leren

Eurotaal start op 18 januari met een groepscursus Spaans. Er is nog plaats beschikbaar voor een enthousiaste beginner. De deelnemers gaan stap voor stap in de taal leren communiceren. De cursus wordt gegeven in Het Diekhuus. Neem voor meer informatie of om aan te melden contact op met Laurens 't Hart, 06-53317615 of info@eurotaal.com.

Psalmen zingen

Elke donderdagavond repeteert zangvereniging 'De Lofstem' in de bovenzaal bij de Gereformeerde Gemeente, Landbouwweg 2 te Middelharnis. 'De Lofstem' is een interkerkelijk koor, met leden van over het hele eiland en daarbuiten. De repetitie-avonden duren van kwart voor acht tot ongeveer kwart voor tien. Deelnemers leren alle 150 psalmen zingen, dus ook de moeilijke en onbekende psalmen. Alle psalmen worden vierstemmig gezongen, dat betekent dat naast de gewone wijs ook een bovenstem, onderstem en middenstem wordt ingestudeerd. De psalmen worden a-capella gezongen. Notenkennis is niet vereist. Belangstellenden zijn welkom om bij 'De Lofstem' te komen luisteren en kijken! Meer info bij de dirigent, J.C. Troost jr. 0187 480710; info@delofstemmiddelharnis.nl of raadpleeg de website: www.delofstemmiddelharnis.nl.

NIEUWE-TONGE

Vlam in de pan

De wijkverpleegkundige van Goeree-Overflakkee biedt voorlichting aan senioren over veilig wonen voor senioren. De voorlichting is op dinsdag 17 januari vanaf 14.00 uur in Ons Dorpshuis te Nieuwe Tonge, inloop vanaf 13.30 uur. Janita de Ronde van de politie en Klaas van Veen van de brandweer zullen bezoekers tips geven over dagelijkse dingen in en om het huis. Het gaat onder andere over babbeltrucs en de vlam in de pan. Bij een babbeltruc gebruiken criminelen smoesjes om mensen te beroven van hun geld en waardevolle spullen. Senioren uit Nieuwe-Tonge en omgeving worden van harte uitgenodigd. De toegang is gratis. Er wordt gezorgd voor koffie en thee.

OUDDORP

Doppen inleveren

Anneke en Piet Grinwis uit Ouddorp sparen plastic doppen en deksels. Dat levert per kilo €0,15 op. De opbrengst is bestemd voor het opleiden van blindegeleidenhonden. Een eenvoudige opleiding voor een hond kost € 5.000,-. In 2016 heeft de familie ruim 2600 kilo plastic doppen opgehaald. Mensen die mee willen sparen kunnen alle plastic doppen en deksels schoonspoelen en bewaren. Bijvoorbeeld van melkpakken, frisdrank en pindakaas. Ook lege inktcartridges en oude mobiele telefoons kunnen worden ingeleverd. Ook ijzeren deksels kunnen worden ingeleverd. Het kan worden ingeleverd bij Fam. Grinwis, Rustburg 17 in Ouddorp. Het telefoonnummer is 0187-681390, of email pietgrinwis@hetnet.nl. Graag de doppen en cartridges en ijzeren doppen in aparte zakken inleveren. Er staan twee containers bij de voordeur.

Themadienst

Op zondagmorgen 15 januari om 10.00 uur is er een dienst voor belangstellenden in de Gereformeerde kerk van Ouddorp, Dorpstienden 15. Ds van der Griend zal in deze dienst voorgaan. Het thema is 'Wie bent u?' Tijdens deze dienst zal het gospelkoor van de Doopsgezinde gemeente te Ouddorp o.l.v. Petra Troost enkele liederen ten gehore brengen. Iedereen is van harte welkom en neem gerust iemand mee.

Poteravond 55+

Woensdag 18 januari is het weer tijd voor de traditionele poteravond van de 55+ club in Ouddorp. Vanaf 17.00 uur bent u van harte welkom in de Dorpstienden om te genieten van een originele Ouddorpse potermaaltijd. De poters worden kosteloos bereid bij hotel Akerhoek. De kosten voor deze gezellige avond bedragen € 10,-. U kunt zich opgeven bij de 55+ club in de Dorpstienden of bij Joke van Dam tel. 0187 682319. U wordt vriendelijk verzocht uw eigen bord en bestek mee te nemen om de vrijwilligers te ontlasten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting ZIJN tel. 0187 483366 e-mail c.vermeulen@zijngo.nl

OUDE-TONGE

Jeugdmiddag

Op woensdag 18 januari is er een spelletjesmiddag voor alle kinderen van groep 1 t/m 8 in het Infocentrum, Bernhardstraat 27. Kinderen zijn hartelijk welkom van 13.30 - 15.00 uur. Kosten € 2,00 per kind. Inlichtingen via Rita Visbeen 0187-642514 of Koop en Matty Klos 0187-643622.

SOMMELSDIJK

Hokkenshow

Postduivenvereniging De Reisduif uit Sommelsdijk houdt op vrijdag 13 en zaterdag 14 januari haar jaarlijkse hokkenshow van wedstrijdduiven. Bij een hokkenshow laten de leden allemaal vier duiven zien, twee oude en twee jonge duiven. De viertallen worden zaterdagochtend gekeurd door keurmeester P.W. van Dongen uit Sprang-Capelle. Alle belangstellenden zijn van harte welkom om de tentoongestelde duiven te komen bezichtigen in ons verenigingsgebouw aan de Van Gorcumstraat 5 te Sommelsdijk. De openingstijden zijn: vrijdagavond 13 januari vanaf 20.00 uur en zaterdagavond 14 januari vanaf 19.00 uur. Er is ook een rad van avontuur en zaterdag rond 22.15 uur is er een bonnenverkoop. De bonnen zijn geschonken door prominente liefhebbers uit de regio. Het vooraf bieden op de bonnen kan via www.toppigeons.nl. De duivensport is geschikt voor alle leeftijden, ook jongeren zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen.

Literair Café

Op 28 januari 2017 geven de Reizende Dichters weer acte de présence tijdens het eerste Literaire Café van 2017. De locatie is wijkgebouw de Zwaluw in Sommelsdijk, Sperwer 55. Inloop vanaf 13.30 uur, de opening is om 14.00 uur, de middag duurt tot ongeveer 16.00 uur. Het thema is Humor. Tijdens dit eerste Literaire Café treden enkele gastdichters op o.a. Ronald Bottelier, Hans Wap en Jacqueline Edeling. Er is ook een open podium waarvoor iedereen zich aan het begin van de middag kan opgeven.

Cursus Geestelijke Vorming

Op 12 januari worden belangstellenden en de deelnemers aan de cursus Geestelijke Vorming uitgenodigd in de Rehobothkerk aan de Olympiaweg te Sommelsdijk. Het onderwerp dat deze avond van alle kanten belicht zal worden is: Hoe brengen we de zondag door met ons gezin? De inleider van deze avond is Ds. W.A. Zondag, predikant te Woerden. Een onderwerp waar men soms mee worstelt binnen het gezin. Een goede gelegenheid om met elkaar te luisteren wat de Bijbel hierover te zeggen heeft. De avond begint om 19.45 uur. De volgende cursusavond is op 2 februari, dan spreekt Ds. J. Westerink uit Urk over: Genade brengt mij thuis. Op 16 maart Ds. L.A. Den Butter uit Culemborg met als onderwerp: Een vreemdeling voor God, een vreemdeling voor de wereld.

STAD AAN 'T HARINGVLIET

Toneelstuk

Op 3 en 10 februari zal Toneelvereniging "Stad" haar jaarlijkse toneelstuk opvoeren in het Trefpunt. Dit jaar wordt het stuk: 'Opa apestaartje punt NL' worden opgevoerd, dat is een blijspel in drie bedrijven door Wilma Renes Leertouwer. Het belooft weer een hele vrolijke avond te worden. De kaartjes kosten € 7,50 en zijn op woensdagavond vanaf 7.30 uur te koop in het Trefpunt, Oranjelaan 14 te Stad aan 't Haringvliet . Er kan ook telefonisch worden gereserveerd bij Anja Huizer tel: 0187 845693, of Greet Maas tel: 0187 611972.

STELLENDAM

Ledenvergadering VOS

Donderdag 12 januari 2017 is de algemene ledenvergadering van Vereniging Oranjefeest Stellendam. Hier wordt het afgelopen jaar besproken en er wordt vooruit geblikt naar de activiteiten in 2017. Mensen die ideeën hebben of het bestuur willen versterken zijn van harte welkom. De notulen en vergaderpunten zijn te lezen op www.vos-web.nl, facebook: Vereniging Oranjefeest Stellendam of een berichtje via vos2008stellendam@gmail.com. De vergadering zal gehouden worden bij Taxi Donkersloot, Mr.Iman Caustraat 55, Stellendam. Aanvang: 20.00 uur, zaal open vanaf 19.45 uur.

Serie Bijbelstudies over 'Het kennen van God'

DIRKSLAND – Volgende week maandag start de eerste van een serie van vier Bijbelstudies die gegeven worden door Dick Pieterman. De studies worden georganiseerd door de christelijke beweging Buutengeweun en zijn bestemd voor zowel mannen als vrouwen.

Buutengeweun organiseert jaarlijks een aantal activiteiten die gericht zijn op de ontmoeting van mannen onder elkaar, maar altijd rondom Gods Woord. Een voorbeeld hiervan zijn de kampvuuravonden, waar mannen in een ongedwongen sfeer elkaar kunnen ontmoeten. Ook worden er bidstonden en Bijbelstudies georganiseerd.

Voor mannen en vrouwen

De organisatie laat weten dat de studie van Dick Pieterman voor zowel mannen als vrouwen is bestemd. Het thema van de studies is 'Het kennen van God'. De studie is bedoeld voor ieder die en het verlangen heeft te veranderen naar Zijn beeld en gelijkenis.

Volgens de Buutengeweun is het kennen van God een leerproces dat diepe veranderingen in een mensenleven kan geven. "Hem leren kennen is de weg tot groei in genade en geloof. Voor de apostel Paulus was Hem leren kennen topprioriteit, het is de weg tot diepe verandering van je leven. Jezus zegt dat Hem leren kennen het eeuwige leven is".

Voor mannen en vrouwen die willen weten wie God is en Wie Hij voor hen kan zijn houdt Dick Pieterman een inspirerende studie De volgende vragen zullen aan bod komen: De noodzaak Hem te leren kennen; Hem leren kennen door Gods Woord; De Vader leren kennen door Jezus; Deel krijgen aan de Goddelijke natuur.

Dick Pieterman is verbonden aan Nehemia Ministries in Zwijndrecht en spreekt regelmatig op het eiland in kerkdiensten en andere bijeenkomsten.

De studies worden gegeven op de volgende maandag: 16 januari; 20 februari; 20 maart en 17 april. De bijeenkomsten worden gehouden in het kantoor van Van Dongen Transport, Vlakbodem 1 in Dirksland.

Aanvang van de studies is 20.00 uur (inloop met koffie 19.45 uur studie van 20.00 tot 21.30 uur) Om deze cursus toegankelijk te maken voor iedereen, zijn er geen kosten aan de studie verbonden. Wel wordt er via een collecte een vrijwillige bijdrage gevraagd om alle kosten te dekken. Aanmelden is gewenst. Dit kan via de website www.buutengeweun.nl

Verdwaalde zeehond

OUDDORP - Zaterdag was er een melding van een verdwaalde zeehond op het strand voor Strandpaviljoen C-side. Twee toeristen zorgden voor deze melding. Een team van Aseal was snel ter plaatse. De jonge zeehond was daar aan het rusten en aan het 'ontharen' om vervolgens zijn dikke witte vacht te verliezen en zijn reis te vervolgen terug naar zee. Deze zeehonden kunnen wel 10 tot 12 km vanuit de kust gaan om hun rust te vinden. Dit zeehondje kon nog niet zwemmen en daarom werd ze door de moeder aan de kant gelegd. Vaak worden de jonge zeehonden verstoord door omstanders. Dit is niet te voorkomen op het strand. Na onderzoek in het zeehondenopvangcentrum in Stellendam kon het dier weer teruggezet worden. Dit is gebeurd op een rustige veilige plek. De komende tijd zal het zeehondje, dat de naam Anja kreeg, in de gaten gehouden worden.

Presentatie over De Biesbosch

OUDDORP - In de Biesbosch is de laatste jaren 2000 hectare nieuwe natuur gerealiseerd. Boswachter Jacques van de Neut vertelt erover tijdens zijn presentatie, donderdag 26 januari 2017 om 20.00 uur in de Overkant, Dijkstelweg 33 te Ouddorp. De nieuwe natuur heeft veel positieve gevolgen gehad. Op delen die zich spontaan ontwikkelen, ontstaan (tijdelijke) mogelijkheden voor karakteristieke pioniersvegetaties met soorten zoals goudknopje, slijkgroen en klein vlooienkruid. Op en rond ondiepe (gegraven) waterpartijen worden regelmatig purperreiger, lepelaar, kleine- en grote zilverreiger gezien. Als klap op de vuurpijl vestigde zich in 2012 een paartje zeearenden in het gebied. In 2014 kwam daar nog een koppel bij! Twee paar broedende zeearenden in hetzelfde gebied zijn een unicum voor Nederland. Op diverse, aangelegde zandplaten broedt de kleine plevier, kluut, visdief en zwartkopmeeuw. Tijdens de trekperiode fourageren en pleisteren er talloze steltlopers zoals: groenpootruiters, bosruiters, watersnippen, tureluurs en grutto's. Jacques heeft dit allemaal van nabij meegemaakt, want hij werkt al 40 jaar in dit gebied in dienst van Staatsbosbeheer. Bovendien is hij een goede natuurfotograaf, die zijn verhaal kan illustreren met mooie foto's.Gratis voor leden van de NLGO, niet-leden betalen 5 euro entree. Aanmelden verplicht via de website www.nlgo.nl.

Landelijk 'Groot Reformatiekoor' ook op Goeree-Overflakkee actief

Groot Reformatiekoor. Foto: p.r.

MIDDELHARNIS – Het is dit jaar 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn '95 stellingen' timmerde aan de deur van slotkapel in Wittenberg. 1517 werd daarmee het geboortejaar van de Reformatie. En bij 500 jaar Reformatie zal dit jaar op verschillende wijze worden stilgestaan. Onder andere door Het Groot Reformatiekoor, dat vorig jaar al werd opgericht en al enkele malen van zich heeft laten horen, maar dat ook in 2017 nog genoeg op het programma heeft staan.

Door Hans Villerius

Het Groot Reformatiekoor – partner van Stichting Refo500 – is een nationaal interkerkelijk gemengd koor dat, verdeeld over verscheidene afdelingen met diverse dirigenten, op regionaal niveau repeteert. Ook Goeree-Overflakkee kent een afdeling. Wie belangstelling heeft en ouder is dan 16 jaar kan zich nog aansluiten en is hartelijk welkom.

Reformatie gerelateerd

Het Groot Reformatiekoor voert een aantal composities uit dat gerelateerd is aan de Reformatie dan wel aan Maarten Luther. Onder andere een speciaal voor de Reformatieherdenking gecomponeerde Reformatie-Cantate, 'Een vaste Burcht', Geneefse Psalter, maar ook werken van J.S. Bach. Diverse instrumentalisten zullen het vocale ondersteunen, met onder andere pianist Joost van Belzen en aan het orgel Peter Wildeman, terwijl de algehele muzikale leiding in handen is van Martin Zonnenberg.

Seizoen 1

Na enkele repetitieavonden per koorafdeling werden het afgelopen jaar – seizoen 1, en daarom ook 'Groot Reformatiekoor 1' – al enkele zanguitvoeringen gegeven, met aansluitend een groot gezamenlijk optreden in de Sint Joriskerk te Amersfoort. Hier werd, zij het deels, ook de Reformatie-Cantate uitgevoerd. Groot Reformatiekoor 1 geeft, voordat seizoen 2 van start gaat, nog twee uitvoeringen in de regio rond Goeree-Overflakkee: op zaterdag 4 februari a.s. in de Grote Kerk te Dordrecht en op zaterdag 11 maart a.s. in de Nieuwe Kerk te Zierikzee.

Seizoen 2

In april 2017 gaat seizoen 2 van start en heet het dan 'Groot Reformatiekoor 2'. Opnieuw staan per regio meerde repetitieavonden en zangavonden geagendeerd, met aansluitend twee gezamenlijke optredens van alle afdelingen tegelijk, met in totaal zo'n 500 zangers. En met integrale uitvoering van de Reformatie-Cantate. Op zaterdag 28 oktober opnieuw in de Amersfoortse Joriskerk en op dinsdag 31 oktober, de 500e Hervormingsdag, in de Grote Kerk te Dordrecht.
Na afloop van het tweede seizoen wordt een vierdaagse koorreis gemaakt naar de Luthersteden Wittenberg en Erfurt en wordt een bezoek gebracht aan de Wartburg.

Goeree-Overflakkee

Zoals gezegd kent ook Goeree-Overflakkee een afdeling van Het Groot Reformatiekoor. Dit staat onder dirigentschap van Cees het Jonk en studeert in de Christelijke Gereformeerde Kerk, Hoflaan 41 te Middelharnis. De oefenavonden zijn op 18 april, 5 september, 19 september en 3 oktober 2017. Inloop vanaf 19.30 uur, de repetities starten om 19.45 uur.

Opgeven

Deelname aan Het Groot Reformatiekoor 2 kost € 75. U ontvangt dan een gedrukte muziekmap van het koor en een oefen-Cd met uw eigen zangpartij erop. Opgeven kan via www.reformatiekoor.nl, waar veel meer informatie te vinden is.

Assertiviteitscursus en gespreksgroep omgaan met rouw

MIDDELHARNIS - Kwadraad Maatschappelijk werk start dit jaar een cursus assertiviteit. Daarnaast wordt er een gespreksgroep opgestart voor rouwverwerking. Er zijn geen kosten aan verbonden. De activiteiten worden begeleid door maatschappelijk werkers.

Durf je niet te zeggen wat je werkelijk vindt? Zie je op tegen recepties of vergaderingen? Ben je bang om niet aardig gevonden te worden? Of durf je geen kritiek te geven of voel je je snel schuldig? Tijdens de assertiviteitscursus leren deelnemers beter voor zichzelf opkomen. Er worden technieken geoefend die helpen om te gaan met meningsverschillen, conflicten, waardering en kritiek.

In de assertiviteitscursus krijgen deelnemers inzicht in hun eigen gedrag en wordt het zelfvertrouwen ontwikkeld. In de groep worden ervaringen uitgewisseld en er zijn oefeningen en huiswerkopdrachten. De cursisten bepalen zelf in welk tempo er wordt gewerkt en welke oplossingen er worden gekozen. Tijdens de cursus komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals: nee zeggen, eigen keuzes kunnen maken, kritiek geven en ontvangen en contact maken. De cursus is voor mannen en vrouwen ouder dan 18 jaar die assertiever willen worden. De cursus is op woensdag van 19.30 tot 21.30 uur in de Dillenburg, Juliana van Stolberglaan 19. Er zijn vijf bijeenkomsten, de eerste is op 25 januari 2017, daarna om de week. De cursus wordt begeleid door twee maatschappelijk werkers.

Rouwverwerking

Hoe verwerk je het verlies als iemand van wie je houdt overlijdt? Hoe ga je om met pijn, verdriet of boosheid? De gespreksgroep over rouwverwerking voor volwassenen kan helpen om het verlies een plaats te geven. Hier ontmoeten deelnemers anderen die hetzelfde hebben meegemaakt. Maatschappelijk werkers van Kwadraad begeleiden de groep. Ze helpen cursisten omgaan met het verlies en hun leven weer op te pakken.

De maatschappelijk medewerkers benoemen tijdens de bijeenkomsten onderwerpen of thema's die je kunt bespreken. Natuurlijk kun je ook je eigen vragen of onderwerpen inbrengen. De onderwerpen die bijvoorbeeld aan de orde kunnen komen, zijn: Omgaan met familie en vrienden, omgaan met eenzaamheid en hoe verder? De gespreksgroep is voor inwoners van Goeree-Overflakkee die iemand in hun naaste omgeving hebben verloren. Bijvoorbeeld hun partner, kind, vader of moeder of dierbare vriend. De gespreksgroep vindt plaats in de Dillenburg, Juliana van Stolberglaan 19. De bijeenkomsten zijn op dinsdag van 19.00-21.00 uur, de eerste is op 17 januari 2017. Er zijn tien bijeenkomsten.

Aanmelden

Neem voor meer informatie en om aan te melden contact op via 088-9004000.

De Vogel Champions League goed verlopen

GOEREE-OVERFLAKKEE - De organisatie en scheidsrechters van hét zaalvoetbaltoernooi van Goeree-Overflakkee, de Champions League, kunnen terugkijken op een geslaagd evenement. Tijdens het toernooi zorgen de scheidsrechters voor een sportief verloop van de ruim 150 wedstrijden. Alle zeven arbiters floten de wedstrijden in officiële shirts, beschikbaar gesteld door hoofdsponsor Adviesgroep De Vogel en verzekeraar ARAG. Jan van Gurp, behalve marketingmedewerker van Adviesgroep De Vogel zelf ook KNVB-scheidsrechter, legt uit: "Zonder een scheidsrechter kan er geen voetbalwedstrijd worden gespeeld. Belangrijke eigenschappen voor een scheidsrechter zijn het toepassen van de spelregels, het zorgen voor fair play, improviseren op onverwachte situaties en het voorkomen en oplossen van conflicten. Als De Vogel zijnde herkennen we deze situaties in onze eigen dienstverlening. Vandaar dat wij, samen met ARAG, alle scheidsrechters van dit prachtige toernooi hebben voorzien van een officieel shirt."

Uitslag Dressuur Oostmoer

Uitslag van de dressuurwedstrijd voor pony's, proef F1, gereden op zaterdag 7 januari 2017 in Manege Oostmoer, Oostmoersedijk 2a te Stad aan't Haringvliet. Voor deze proeven dient een minimaal aantal punten behaald te worden van 210.

Groep 1. Zita Lokker, Doddle, 243 pnt; Yara Schaeken, Dopette, 237 pnt; Chelsea v. Heest, Button, 236 pnt; Danique Hagoort, Sproet, 235 pnt; Caitlin Troost, Ginger, 234 pnt; Thijn v. Rijswijk, Silly, 234 pnt; Lieve Pabbruwee, Sonja, 232 pnt; Fleur Kuipers, Lady, 229 pnt; Julia v. Biert, Dynamite, 228 pnt; Thirza Krijgsman, Glory, 228 pnt; Edy de Rover, Ricky, 227 pnt; Annelot v. Rijswijk, Ricky, 223 pnt; Sammy den Boer, Dynamite, 221 pnt.

Groep 2. Renzo Franke, Balou, 245 pnt; Robine v. Burg, Sproet, 241 pnt; Ilse v. Loo, Ginger, 232 pnt; Lotus v. Bodegom, Silly, 231 pnt; Roos v. Bodegom, Tinka, 229 pnt; Julia Muilwijk, Button, 229 pnt; Demi Gunnewegh, Noortje, 227 pnt; Jasmijn Prince, Sonja, 226 pnt; Daphne Abresch, Glory, 226 pnt; Lieke v. Vugt, Spiky, 224 pnt; Marlijn v.d. Tol, Magic M, 223 pnt; Zoey Vermeer, Sproet, 215 pnt; Susanna v. Brussel, Sterre, 214 pnt.

Restauratie weeghuisje Ooltgensplaat binnenkort van start

Haven Ooltgenplaat met weeghuisje (links).

OOLTGENSPLAAT – Alle voorbereidingen zijn achter de rug. Als de vergunning verleend is kan de restauratie van het weeghuisje bij de haven van Ooltgensplaat van start gaan. Mogelijk komt er kleinschalige horeca in, of een winkeltje met streekproducten.

Door Kees van Rixoort

Het weeghuisje, gebouwd omstreeks 1935, staat er alweer enige tijd vervallen bij. Dat bracht de dorpsraad van Ooltgensplaat op het idee om het te laten restaureren. Al snel kwam het plan om een aparte stichting op te richten voor het behoud van het weeghuisje.

"In het jaar 2015 zijn we begonnen met het indienen van het plan 'Oogappeltje' bij de Erfgoedtafel", vertelt Bram den Exter van de dorpsraad. De Erfgoedtafel buigt zich over plannen en voorstellen in het kader van de Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee, bedoeld om het cultuurhistorisch erfgoed onder de aandacht te brengen, te behouden en beleefbaar te maken.

"Dat plan is goed ontvangen door de Erfgoedtafel. Daarna is er veel communicatie geweest en een aantal besprekingen en bijeenkomsten met afgevaardigden van de provincie en met deskundigen om de zaak goed voor te bereiden en subsidie aan te vragen. Het moment waarop we nu wachten is de afgifte van de nodige vergunningen. Daarna zal de aannemer starten met de restauratie. De tijd van de plannen en de aanvraag heeft zeker een jaar in beslag genomen."

Derde generatie

Het weeghuisje is meer dan tachtig jaar geleden gebouwd voor het wegen van goederen en met goederen beladen wagens. Het niet meer als zodanig in gebruik zijnde huisje is gebouwd in een traditionalistische stijl die verwant is aan de destijds in zwang zijnde Delftse School. De houten vlonder van de bij het huisje behorende weegbrug is niet meer aanwezig; ter plaatse bevindt zich nu een bestrating van klinkers.

Het weeghuisje, een Rijksmonument, is de derde generatie weegbrug in Ooltgensplaat. De eerste weegbrug was in het Oude Raadhuis en is nu nog te zien bij de grote deuren beneden. De tweede weegbrug was nodig toen vrachten groter en zwaarder werden. Deze bouwde men onder en tegen de trap van het Oude Raadhuis, en was tot circa 1935 in gebruik.

Wie de restauratie van het weeghuisje wil volgen, kan terecht op de Facebookpagina 'Vrienden weeghuisje Ooltgensplaat'.

Stichting OZO blijft polikliniek Nagydobrony helpen

MIDDELHARNIS - Op de valreep van 2016 wachtte het bestuur van Stichting OZO nog een welkome verrassing. Na de succesvolle oplevering van Project Renovatie Polikliniek in het Oekraïense Nagydobrony eerder dit jaar beloofden zij de artsen aan de slag te gaan om de sterk verouderde apparatuur, indien mogelijk, te vervangen door nog goed functionerend westerse apparatuur. Een eerste aanzet werd hen in de schoot geworpen door Tandartspraktijk De Bles te Middelharnis die, na de investering van een nieuwe tandartsstoel, het oude nog uitstekend werkende exemplaar schonk aan Stichting OZO. Het komende werkbezoek in februari zal de stoel met toebehoren meegaan op transport en geïnstalleerd worden voor de tandheelkunde. Tandarts De Bles wordt door OZO hartelijk bedankt voor zijn geschenk, de eerste aanzet van medische apparaten voor de polikliniek.

Visstekken klaar voor het nieuwe jaar

GOEREE-OVERFLAKKEE – Onlangs heeft een vriendenkring van sportvissers van het eiland een opruimdag van de visstekken georganiseerd.

De bedoeling hiervan was om alle visplekken langs te gaan op Goeree-Overflakkee, en daar het afval dat mogelijk aanwezig zou kunnen zijn op te ruimen.

Met twee auto's gevuld met jonge enthousiaste vissers ging men het eiland af om alles op te ruimen. Deze actie werd een groot succes. Het bleek dat er op de visplekken waar vaak gevist wordt, weinig tot geen afval te bespeuren viel. Op enkele plekken waar ook veel hangjongeren komen, werden in totaal nog een zevental vuilniszakken gevuld met afval. Nu dit is opgeruimd zijn de visplekken van Flakkee klaar voor 2017. Om deze plekken ook schoon te houden, volgt er zeker nog een vervolg op deze opruimdag.

Presentatie CD 7e editie Mannenzang Goeree-Overflakkee

GOEREE-OVERFLAKKEE. Op 12 novembe r2016 werd de 7e CD van de Mannenzang Goeree-Overflakkee opgenomen in de Rehobôthkerk te Middelharnis. In voorbereiding op deze avond waren er in de voorgaande 2 maanden 6 repetitieavonden geweest. Hierin werd onder leiding van dirigent Corné de Geus en met begeleiding van onze vaste begeleider Wiljan de Geus de benodigde kennis opgedaan om als bovenstemkoor weer een mooie CD met psalmen en geestelijke liederen op te kunnen nemen.
Ruim 50 mannen bezochten de repetities, waarvan ongeveer de helft de melodie en de andere helft de bovenstem instudeerde, om een goede indruk te krijgen van hoe de stemmen samen zouden gaan klinken.

Op vrijdag 3 februari is de CD-presentatie. In verband met de vroegtijdige restauratie van het orgel in de Rehobôthkerk zal de presentatie niet op de plaats van opname plaats vinden.
We zullen gastvrij ontvangen worden in de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Hoflaan in Middelharnis. De opening en sluiting worden verzorgd door Ds. C. Gielen.
Tijdens de presentatieavond zal het orgelspel, zoals ook bij de opname van de CD het geval was, in handen zijn van Pieter Heykoop.
Wiljan de Geus hoopt ook dan weer achter de piano zijn bijdrage te verzorgen. De toegang tot deze avond is gratis, wel zal er een collecte worden gehouden voor de Vrienden van het Ziekenhuis Dirksland.

Het project waar zij zich nu voor inzetten is het realiseren van een couveuse met reanimatie-functie voor de kinderafdeling van het Van Weel Bethesda ziekenhuis. Naar dit doel zal ook later nog een bedrag uit de verkoopopbrengsten van de CD worden overgemaakt. Te zijner tijd zal dit ook via de media bekend gemaakt worden.
Bij de uitgang van de kerk kunt u de prachtige CD kopen voor € 12,50 per stuk.

De aanvang van de presentaie is 19.30 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk te Middelharnis: presentatieavond CD 7e mannenzangavond waar iedereen, ook de vrouwen en kinderen, hartelijk welkom zijn.
Voor inlichtingen kunt u terecht op de website http://mannenzanggo.com of via de email mannenzanggo@hotmail.com Ook kunt u via dit mailadres de nieuwe CD bestellen.

MIDDELHARNIS - Vorige week vermeldde De Goudsmid dat de winnares van de actie van week 4 niet bereikbaar was. Inmiddels is dat wel gelukt. Mevrouw Van Dongen uit Middelharnis was in week 4 de gelukkige winnares! Mevrouw was zeer verbaasd en heeft haar sieraad, een ring van het merk Rosa di Luca, inmiddels opgehaald.
De winnares van de 5e week en tevens laatste week van deze decemberactie bij De Goudsmid was mevrouw Boerema uit Dirksland. Ook mevrouw Boerema heeft inmiddels haar sieraad, eveneens een ring van het merk Rosa di Luca, opgehaald en is er heel erg blij mee. "Heeft u trouw iedere week meegedaan met deze geweldige actie en toch niet gewonnen, blijf volhouden want er zullen nog veel meer van dit soort acties bij De Goudsmid volgen in 2017!" aldus De Goudsmid.

De Vogel Champions League groot succes

GOEREE-OVERFLAKKEE – Het eiland staat aan het einde van het jaar traditioneel in het teken van de De Vogel Champions League. Ook in de laatste week van 2016 en op 2 en 3 januari 2017, werd in recreatiecentrum De Staver hét zaalvoetbaltoernooi voor alle voetbalclubs op Goeree-Overflakkee gespeeld.

Tijdens zeven speeldagen werden er, onder toeziend oog van in totaal duizenden toeschouwers, toernooien door jong en oud gespeeld. De wedstrijden stonden bol van spanning en emotie. Tijdens de finalewedstrijden was het ouderwets dringen voor een plekje. Na afloop werd bekend gemaakt dat Adviesgroep De Vogel de komende jaren naamgever zal blijven van het toernooi, een mooie opsteker voor de organisatie.

Jeugd verdeelt de prijzen

Behalve bij de senioren, werd er bij vier leeftijdscategorieën in de jeugd gespeeld om de De Vogel Champions League bokaal. Net als bij de heren en dames wilde iedereen koste wat kost van elkaar winnen en dat zorgde voor mooie duels. Opvallend is dat alle vier de finales werden beslist door middel van strafschoppen en de prijzen onder verschillende clubs werden verdeeld. Winnaars waren Flakkee (JO9), De Jonge Spartaan (JO11), Herkingen/NTVV (JO13) en DBGC (JO15).

DBGC heren prolongeert titel

De finale bij de heren ging dit jaar tussen DBGC en Den Bommel. Net als vorig jaar mag Don Bosco Grijsoord Combinatie zich een jaar lang de beste zaalvoetbalploeg van het eiland noemen. Tijdens de poulewedstrijden was al voor veel toeschouwers duidelijk dat DBGC één van de ploegen in de finale zou worden. Tegen wie ze daarin zouden spelen, daar waren de meningen over verdeeld. Stellendam leek de beste papieren te hebben. De ploeg had genoeg aan 1 punt in de laatste twee wedstrijden, maar er werd echter verloren van Den Bommel en DVV'09. Samen met deze twee laatste ploegen had Stellendam 10 punten. Op basis van onderling resultaat, mocht Den Bommel aantreden in de finale.

DBGC kreeg beste kansen. Na de eerste 10 minuten stond het 2-0 voor de ploeg uit Oude-Tonge dankzij doelpunten van Tim Mackloet en Dennie van Druningen. In de tweede helft van de wedstrijd wist opnieuw Mackloet het net te vinden, evenals zijn ploeggenoot Jeroen Sep. Namens Den Bommel deed Roben dos Santos iets terug.

FIOS winnaar dames toernooi

Bij het dames toernooi ging de finale tussen FIOS en De Jonge Spartaan. Beide ploegen waren gevaarlijk voor het vijandelijke doel. FIOS werd winnaar van De Vogel Champions League door twee doelpunten van Maartje Huibrechtse.
Winnaar van het veteranentoernooi werden "de Geiten", een ploeg met oud-voetballers. Zij werden eerste in een poule met Flakkee, DVV'09 en Melissant.

Primeur: veteranen toernooi

Voor het eerst speelden de veteranen een onderling toernooi. Ook dit was een succes en zeker voor herhaling vatbaar. Winnaar van het veteranentoernooi werden "de Geiten", een ploeg met oud-voetballers. Zij werden eerste in een poule met Flakkee, DVV'09 en Melissant.
Al met al een prachtige sportieve happening voor een jong en oud. De organisatie verdient dan ook een groot compliment.

Voorbereidingen zesde Tulpentocht in volle gang

MIDDELHARNIS - Paaszaterdag 15 april 2017 staat de zesde Tulpenwandeltocht door polders en over dijken rond Middelharnis op de agenda. Start en finish zijn traditiegetrouw bij MSV&AV Flakkee aan de Oostplaatseweg in Middelharnis.

De te wandelen afstanden tijdens deze editie zijn 11, 17,5, 25 en 40 km. De twee langste afstanden starten 8 uur, de overige om 9 uur. De organisatie heeft vier prachtige routes vastgesteld. Op veler verzoek bestaat weer de mogelijkheid om de route van de 25 km in de middag te fietsen.

Een van de lokale goede doelen voor deze editie is Rode Kruis Goeree-Overflakkee, afdeling Middelharnis/Sommelsdijk. Het doel is om een AED met bijbehorende kast te schenken aan het Rode Kruis om deze op te kunnen hangen aan hun nieuwe gebouw aan de Marnix Gijsenstraat te Sommelsdijk. Andere goede doelen worden nader vastgesteld. Vanwege de vele verzoeken om veel tulpenvelden te mogen bewonderen worden de deelnemers aan de 11 km vanaf het terrein van AV Flakkee opnieuw per bus en taxibusjes vervoerd naar een tulpenrijkgebied nabij Stad aan 't Haringvliet. Ze wandelen vanaf daar o.a. door natuurgebieden het Watergat en 'De Vliegers' naar de kantine van AV Flakkee. Langs de route liggen minstens zes tulpenvelden en de route voert niet door de bebouwde kom. De wandelaars van de drie langste afstanden stempelen bij de haven van Stad aan 't Haringvliet. Ook Manege Oostmoer en het clubgebouw van Modelvliegclub SDGO worden aangedaan.

Ook dit jaar is de 40 kilometer aan de route toegevoegd. Van de in totaal 833 deelnemers aan de vorige editie liepen er 50 de langste afstand. Mooie bijkomstigheid is, dat deelnemers aan deze afstand een stempelpost aantreffen in het gebouw van het Rode Kruis. Alle deelnemers komen langs diverse tulpenvelden en andere mooie natuur. Een aantal sponsors heeft aangegeven weer bij te willen dragen en de eerste vrijwilligers hebben zich reeds aangemeld. De organisatie is van mening, dat er vier gevarieerde routes zijn vastgesteld, waarbij natuur, gezelligheid en sportief bezig zijn hand in hand gaan. Er wordt gehoopt op veel deelnemers en lekker wandelweer. De opbrengst van het inschrijfgeld en de sponsoring komt geheel ten goede aan lokale goede doelen. Nadere informatie is binnenkort te verkrijgen via www.facebook.com/tulpenwandeltocht en de website van AV Flakkee www.avflakkee.nl

Projectweek tweetalig onderwijs Jacob van Liesveldt

HELLEVOETSLUIS - De laatste weken voor de kerstvakantie zijn op Jacob van Liesveldt altijd heel bijzonder, met Paarse Vrijdag, de inzamelingsactie voor de Voedselbank, het prachtige kerstgala en de kerstvieringen. Maar er is nog een traditie: de projectweek Europese en Internationale Oriëntatie (EIO) voor de onderbouw tweetalig onderwijs. Geen gewone lessen maar de hele week in groepen werken aan een thema.

De brugklassers tto maakten een tentoonstelling over de Europese Unie. Elke groep maakte een opstelling over een van de 28 lidstaten van de EU: het landschap, de economie, de politiek, sport, taal en cultuur en noem maar op. Wat en hoe, dat mochten zij helemaal zelf bedenken. Sommigen hielden interviews en maakten filmpjes, anderen waren in de weer met verf en lijm, er waren nationale gerechten en ook verschenen er tijdschriften en posters. Op de laatste dag presenteerden de groepen hun land aan hun medeleerlingen. Vanzelfsprekend ging dit alles volledig in het Engels.

De tweedeklassers zochten het groter: zij hadden het over de gehele wereld. In het project 'A World Apart' onderzochten zij de kenmerken van de verschillende continenten en regio's daarbinnen. Daarbij ging het over geografie, politiek, godsdienst, taal en cultuur, ecologie en nog veel meer. Door middel van een netwerk van rode en groene draden dwars door de lokalen werden de verschillen en overeenkomsten, letterlijk, zichtbaar gemaakt.

Voor de klassen 3-tto was er zoals altijd het project ´Climate ExChange´, waarbij het gaat om gedachtevorming en –uitwisseling rondom klimaatverandering. Dit project begon op maandagmiddag met de film ´The Day after Tomorrow' . In de drie dagen die volgden waren er Skype-ontmoetingen met deskundigen op het gebied van klimaat en milieu en deden de leerlingen onderzoek vanuit verschillende perspectieven, namelijk religie/ethiek, economie of natuurwetenschappen (´science´). Op vrijdag presenteren de leerlingen hun bevindingen over de mogelijke oorzaken van en, nog belangrijker, hun actieplannen voor de aanpak van de klimaatverandering.