info@eilandennieuws.nl
t. 0187 74 54 50

Dinsdag Eilanden-Nieuws

12 januari 2016

Dinsdag Eilanden-Nieuws 12 januari 2016


Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: info@eilandennieuws.nl of 0187-745450

"Er móet wat met D'n Diek gebeuren..."

Voorzitter Peter Visser (l.) van Ondernemersvereniging Middelharnis tijdens zijn Nieuwjaarsspeech. Foto: Hans Villerius

MIDDELHARNIS – Het bestuur van Ondernemersvereniging Middelharnis hield vorige week donderdag aan 't eind van de middag en begin van de avond zijn traditionele Nieuwjaarsborrel. Plaats van samenkomst was ook dit jaar pannenkoekenhuis 't Majoortje op D'n Diek. De belangstelling was niet bijster groot, maar díe er waren, waren gemotiveerd genoeg om in ongedwongen sfeer met elkaar terug te blikken op het jaar dat voorbij is en vooruit te kijken naar de periode die voor ligt. Vooral met het oog op 't laatste hield voorzitter drs. Peter Visser een toespraak.

Door Hans Villerius

Visser gaf aan dat "nu het binnen de vereniging weer wat beter gaat" er contacten naar buiten toe zijn gelegd. Maar ook dat het nodig is om "de geldstroom binnen de vereniging om te buigen tot het in the picture zetten van D'n Diek". Over de manier waarop dat concreet zal gebeuren moet nog worden nagedacht, maar belangrijk noemde Visser in dit verband de Detailhandelvisie die de gemeente in het achterliggende jaar heeft opgesteld. "Hoewel die nog niet formeel is vastgesteld, staat daarin al wel vermeld dat D'n Diek hét winkelcentrum van het eiland wordt." In verband daarmee wordt volgens Visser het komende jaar "belangrijk en spannend": de belevingswaarde van D'n Diek moet worden versterkt en ook aan het onderhoud moet het nodige worden gedaan. "De gemeente zal hierin een voorwaardenscheppende rol moeten vervullen, want een gemeente met een recreatieve functie als de onze heeft een goed en aansprekend winkelcentrum nodig. Het komende jaar zullen we dan ook samen met de gemeente aan moeten pakken. Niet alleen voor wat betreft achterstallig onderhoud, maar ook om het winkelcentrum te verbinden met het omliggende gebied."
Verder liggen er plannen om ook voor D'n Diek een Bizz-regeling op te starten. En er wordt over nagedacht in hoeverre in de toekomst activiteiten door de ondernemers zelf worden georganiseerd óf onder de vlag van de Stichting Evenementen Middelharnis, waarbij de stichting dan een vergelijkbare rol zal vervullen als op de kop van het eiland de stichting Promotie Kop van Goeree.
"We staan dus weer voor belangrijke uitdagingen het komende jaar", gaf Visser aan. "Er móet wat met D'n Diek gebeuren en dat vraagt de inzet van ons allemaal. Daarvoor zouden nog meer ondernemers als lid aan kunnen sluiten bij de ondernemersvereniging. Laten we hopen op een goed jaar én ervoor zorgen dat we een mooie en goede 'Diek' houden!"

GOEDEREEDE - Een jaar geleden werd het al aangekondigd. Deze week is het zover. Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) draagt vrijdag 15 januari een groot aantal monumenten van het Rijk over aan de nieuwe Nationale Monumentenorganisatie (NMo). De happening vindt plaats in kasteel Radboud in Medemblik. Het gaat om 29 monumentale kastelen, ruïnes, huizen, kerken en gedenknaalden in heel Nederland. Op de lijst staan voor wat onze regio en Zeeland betreft onder andere projecten op in Oostvoorne, Veere en Zierikzee. Speciaal echter is de vermelding van de voormalige (licht)toren aan het Kerkpad in Goedereede.

Door Jaap Ruizeveld

Dit huidige rijksmonument is tussen 1467 en 1512 oorspronkelijk gebouwd als toren van de parochiekerk. Tot 1912 had de toren een functie als lichtbaken voor scheepvaart en visserij. De toren heeft een aantal grote restauraties ondergaan. Het gebouw is in gebruik bij de gemeente. Er worden beiaardconcerten gegeven door stadsbeiaardier Jan Bezuijen. Het is ook een aangeduide trouwlocatie. De toren met de imponerende Maria-klok is een aantal keren per jaar voor het publiek te bezoeken (tentoonstellingen/bijeenkomsten) en men kan de toren ook beklimmen. De minister gaat ervan uit dat de panden en objecten goed bewaard en beheerd zullen worden, maar vindt dit geen taak voor de rijksoverheid, omdat de Rijksfunctie ontbreekt. De Nationale Monumentenorganisatie krijgt eenmalig 60 miljoen voor het toekomstige (totale) onderhoud en beheer van de 29 monumenten.

Werk aan duikers

MIDDELHARNIS - Deze week gaat het waterschap verder met de uitvoering van het wateraanvoerplan Middelharnis. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen of aanbrengen van duikers rond Middelharnis en Sommelsdijk.

De nieuwe duikers zijn groter dan de bestaande, zodat het water beter kan doorstromen. Voor het regelen van het waterpeil worden ook stuwen en pompen geplaatst. Dit alles leidt tot een verbetering van de waterkwaliteit in Middelharnis en de 'De Vliegers.' Dit gebied is een waterlichaam dat binnen de Kaderrichtlijn Water (KRW) valt. Hiermee is tevens een deel van de maatregelen uit het waterplan Goeree-Overflakkee uitgevoerd.
De werkzaamheden duren tot medio 2016 en worden mogelijk gemaakt door mede-financiering van de gemeente Goeree-Overflakkee en de provincie Zuid-Holland. In 2013 zijn de duikers langs de Oostplaatseweg al vervangen.

Winnaars kerstkrant

GOEREE-OVERFLAKKEE - In de kerstkrant stonden drie verschillende prijspuzzels. Uit de vele inzendingen zijn drie winnaars getrokken. Mevrouw H. Beeke uit Epe, J. van der Sluijs uit Oude-Tonge en mevrouw W. de Winter uit Ouddorp zijn als winnaars uit de bus gekomen. Ze ontvangen een VVV-cadeaubon t.w.v. € 25,-.

2 / 18

Agenda

Woensdag 13 januari

ACHTHUIZEN – Bingo voor 55-plussers in het Buurthuus. Vanaf 13.30 uur, deelname kost € 4,- per persoon.
HERKINGEN – Workshop werken met speksteen voor ouder en kind. Van 13.30 tot 16.00 uur in theetuin De Bongerd. Aanmelden via Bee-Kind (Cindy), 06-20798737, cindyvanbergen@bee-kind.nl.
MELISSANT – Koffie-ochtend in de Melishof, van 10.00 tot 12.00 uur. Nelleke van Nieuwenhuijzen laat foto's zien van de woestijn.
OUDDORP – Sjoelcompetitie bij de 55plus-club, vanaf 14.00 uur in de Dorpstienden. Deelname kost € 2,-, inclusief een kopje koffie.
SOMMELSDIJK – Haken en breien voor de jeugd van 8 t/m 12 jaar in De Zwaluw. Van 14.00 tot 15.30 uur. De entree is € 2,-.

Donderdag 14 januari

OOLTGENSPLAAT – Breicafé in 't Centrum, van 19.30 tot 22.00 uur. De entree is € 1,50, incl. koffie of thee.
SOMMELSDIJK – Rehobôthkerk, Olympiaweg. Cursus Geestelijke Vorming. Spreker: ds. D.J. Diepenbroek. Onderwerp: 'Een lastige steen… de bestreden plaats van Israël onder de volkeren'. Aanvang 19.45 uur. Meer info: 0187-482443 ('s avonds).
DIRKSLAND – Snuffelmarkt het Lôôsje is geopend van 9.00 tot 12.00 uur, Korteweegje 30.

Zaterdag 16 januari

DIRKSLAND – Snuffelmarkt het Lôôsje is geopend van 9.00 tot 12.00 uur, Korteweegje 30.
SOMMELSDIJK - Bingo in de Zwaluw met elf ronden. Aanvang 20.00 uur.
OUDDORP – Doopsgezinde Kerk, Dorpstienden. 'Samen een uurtje zingen' van 19.30 tot 20.30 uur.
MIDDELHARNIS – 2MeetU-avond in het JAC, Molenlaan 28. Kijk voor meer informatie op www.2MeetU.eu.

Zondag 17 januari

OUDE-TONGE – Oecumenische gebedsviering voor de eenheid van christenen. Om 19.00 uur in de Rooms Katholieke kerk, Nieuwstraat 8.

Maandag 18 januari

MIDDELHARNIS – Cursus Geestelijke Vorming. Hoeksteen aan de Kerkring. Aanvang 19.45 uur. Dr. M. Klaassen uit Sliedrecht. Thema: 'De zekerheid van het geloof'.
MIDDELHARNIS – Bijeenkomst PCOB. Spreker: E.H. de Graaf. Over 'Razzia van 1 en 2 oktober 1944 in Putten'. Aanvang 14.00 uur. De Hoeksteen aan Ring.

Dinsdag 19 januari

GOEDEREEDE – Lezing over 'Schaatsen door de eeuwen heen' bij de 'Vereniging vrouwen rondom Goeree'. Vanaf 20.00 uur in Oostdam, niet-leden betalen € 5,-.

Woensdag 20 januari

SOMMELSDIJK – Bingo voor kinderen van 4 t/m 12 jaar in de Zwaluw, van 14.00 tot 15.30 uur. De entree is € 2,-, incl. limonade en wat lekkers.
OUDDORP – Poteravond van de 55+club, vanaf 17.00 uur in de Dorpstienden. Deelname kost € 10,- per persoon. Aanmelden tot 16 januari bij de 55+club in de Dorpstienden, of bij Joke van Dam: 0187-682319.
OUDE-TONGE – Jeugdmiddag in het Infocentrum, Bernhardstraat 27. Kinderen van groep 1 t/m 8 zijn welkom, de kosten zijn € 2,- per kind.

Spinning at SEA levert 3.000 euro op voor A21

Het bestuur van stichting We Go Together overhandigt een cheque van 3.000 euro aan de vier dames die later dit jaar de muskathlon gaan lopen om A21 te ondersteunen.

OUDDORP – De 56 deelnemers van Spinning at SEA, afgelopen zaterdag op de Brouwersdam, hebben samen een bedrag van 3.000 euro bij elkaar gefietst. De organiserende stichting, We GO Together, spreekt van een groot succes.

Het bedrag is bestemd voor A21, een organisatie die strijdt tegen moderne slavernij. De opbrengst is gedoneerd aan Willemienke Bal, Geke van Gurp, Jeanne-Marij van der Veer en Mirjam Visser, die het bedrag meenemen naar de muskathlon, later dit jaar in Griekenland en Bulgarije, waarvoor zij samen een bedrag van 40.000 euro bij elkaar aan het brengen zijn. Dit laatste gebeurt via allerlei acties.
Spinning at SEA was een van die acties. Bij strandpaviljoen Brouw waren zaterdag 9 januari 56 fietsers actief. Zij werden tijdens hun twee uur durende spinningsessie begeleid door twee professionele spinninginstructrices: Ria de Jong en Daniëlla van Dulst.

GO Color

Spinning at SEA was het eerste evenement van We GO Together. De stichting verwacht er een eerste succesvolle stap mee te hebben gezet naar de GO Color op 27 augustus 2016. De GO Color is een 5 kilometer lange loop in en rond Middelharnis, waarbij de deelnemers het parcours gekleurd afleggen. Ook de opbrengst van dit evenement gaat naar goede doelen.

Stichting We Go Together is vorig jaar opgericht om goede doelen te ondersteunen en voor de promotie van Goeree-Overflakkee. De stichting wil ook bijdragen aan het welbevinden van de inwoners en ondernemers van het eiland én een gezonde leefstijl stimuleren.

Vitale Kernen GO dient motie in voor veiligere N59

MIDDELHARNIS – Naar aanleiding van het zoveelste verkeersongeval op de N59, tussen Oude-Tonge en het Hellegatsplein, dient Vitale Kernen Goeree-Overflakkee een motie in om de veiligheid op de N59 te verbeteren. Bij het ongeval op 29 december jl. viel wederom een dodelijk slachtoffer te betreuren.

Iedere Flakkeeënaar is bekend met de zeer veel dodelijke en zwaargewonde verkeersslachtoffers die zijn gevallen op de N59 tussen het Hellegatsplein en Bruinisse. VKGO hoort al jaren de discussie over de bereikbaarheid van en naar Goeree-Overflakkee via de N59. Zo wordt er veelvuldig gesproken over een betere doorstroming door een verbreding naar vier rijstroken. Een ruwe schatting geeft aan dat dit 20 tot 80 miljoen euro moet gaan kosten. Dermate hoge bedragen die vooralsnog niet door de rijksoverheid beschikbaar worden gesteld.

VKGO is groot voorstander van het verbeteren van de toegankelijkheid van het eiland. Echter VKGO vindt dat er nu eindelijk een goed plan moet komen, en ook wordt uitgevoerd, om de N59 verkeersveiliger te maken. Een mogelijkheid kan zijn om de weginrichting van de N57, vanaf Hellevoetsluis tot de nieuwe ongelijkvloerse kruising bij Vierpolders, als voorbeeld te nemen. De rijbanen zijn daar gescheiden met een betonnen barrière. Door deze inrichting is het aantal zware ongevallen met dodelijke of zwaargewonde slachtoffers enorm afgenomen.

Themadag Hervormde Vrouwenbond op Goeree-Overflakkee

GOEREE-OVERFLAKKEE – Op dinsdag 26 januari zal er in het Prieel van 'De Staver' een bijeenkomst worden gehouden met als thema: 'Op wacht! Waar staan we voor.'

Sprekers zullen zijn: ds. J.P. Nap te Lunteren en drs. E.J.(Els) van Dijk van de Evangelische Hogeschool Ede. Zij zullen er over spreken hoe christenvrouwen zich kunnen presenteren in de samenleving. Dat levert zo hier en daar spanningsvelden op. "Voor een burger van Gods koninkrijk is het belangrijk te weten waar we staan als christenvrouw in deze maatschappij", aldus de organisatie..
Alle vrouwen zijn van harte welkom, ook zij die geen lid zijn van één van de vrouwenverenigingen op ons eiland.
De dag begint om 10.15 uur, vanaf 9.30 uur is de zaal open. De dag duurt tot 14.30 uur. U moet wel zelf uw lunchpakket meenemen. Tijdens de lunchpauze wordt er voor koffie/thee gezorgd. Voor 20 januari kunt u zich opgeven via de website: www.hervormdevrouwenbond.nl/bijeenkomsten/themabijeenkomsten/themabijeenkomsten-2016/

Maranathaweek

MIDDELHARNIS – In het kader van de Maranathaweek van de organisatie Middernachtsroep wordt er vrijdag 15 januari een avond belegd in De Hoeksteen aan de Ring in Middelharnis. Spreker is de Zwitserse bijbelleraar Norbert Lieth. Hij spreekt in die week over 'Leven in de verwachting van Zijn Komst'. Dit zijn onderwerpen uit het gelijknamige boek, dat Middernachtsroep heeft uitgegeven.

Er is een boekentafel aanwezig. De aanvang is 20.00 uur en de organisatie is in handen van Christengemeente De Rots uit Middelharnis.

Citymarketing Award

GOEREE-OVERFLAKKEE - EilandMarketing Goeree-Overflakkee is genomineerd voor de Netwerk Citymarketing Award. Deze award wordt op 21 januari tijdens het jaarcongres van het Netwerk Citymarketing in Leiden uitgereikt. De Netwerk Citymarketing Award staat voor het leveren van een significante bijdrage aan de ontwikkeling van het vakgebied citymarketing. EilandMarketing Goeree-Overflakkee is met haar prestaties van het afgelopen jaar op het gebied van marketing één van de vijf genomineerden.

Niet alleen steden of organisaties komen in aanmerking voor de award, ook projecten, personen of campagnes kunnen worden genomineerd. Naast de juryprijs wordt er ook een publieksprijs uitgereikt. Het aanwezige publiek dat tijdens het jaarcongres op 21 januari aanwezig is, stemt naar aanleiding van korte presentaties (pitches) van de genomineerden. Eilandmarketing Goeree-Overflakkee dingt samen met Tech Amsterdam, Le Grand Départ Utrecht 2015, Ambassade van Den Haag en ICT stad Veenendaal mee naar de award.

"We zijn erg trots dat we genomineerd zijn voor de Citymarketing Award", geeft wethouder Arend-Jan van der Vlugt aan. "Het is voor Goeree-Overflakkee echt een eer dat we uit de vele inzendingen zijn geselecteerd. We hebben de afgelopen drie jaar hard gewerkt aan het positioneren van ons eiland. We hebben samen met Dietz Communicatie een visie en marketingstrategie ontwikkeld en vervolgens hebben we concrete projecten opgestart. En ik kan met recht zeggen, dat we samen met ondernemers, inwoners en het onderwijs flinke stappen hebben gezet. Denk aan het succesvolle promoteam Goeree-Overflakkee, de zeehondenopvang A Seal, de lancering van de digitale portal www.goeree-overflakkee.nl, het verder uitdragen van de campagne 'Goeree-Overflakkee mijn eiland', het vergroten van de naamsbekendheid in binnen- en buitenland via landelijke en internationale media en social media. En niet te vergeten het verder uitdragen van onze duurzame ambities tijdens onder andere het Energy Festival, het duurzaamheidscongres en de Klimaattop in Parijs. Het binnenslepen van de Citymarketing Award zou een mooie bekroning zijn voor onze behaalde resultaten tot dusver!"

Meer informatie over het Netwerk Citymarketing, het jaarcongres en de award is te vinden op www.netwerkcitymarketing.nl

Plan Ouddorp-Bad

GOEREE-OVERFLAKKEE - Donderdag 21 januari wordt in het Bestuurscentrum Het Rondeel in Middelharnis een presentatiebijeenkomst georganiseerd voor de gemeenteraadsleden over het plan Ouddorp-Bad. Aanvang 19.30 uur. Het is een openbare vergadering, waarbij belangstellenden dus welkom zijn.

Lezing SGPJ over het recht van opstand

NIEUWE-TONGE – Op 15 januari organiseert SGP-jongeren Flakkee een lezing over de gereformeerde visie op het recht van opstand tegen de overheid. Dhr. G. Slootweg, hoopt zijn lezing uit te spreken in het gebouw van de Hersteld Hervormde Kerk te Nieuwe-Tonge.

In een democratie heeft de meerderheid het voor het zeggen. Het gevaar is aanwezig dat de meerderheid weinig rekening houdt met minderheden. Ook tegenwoordig worden fundamentele rituelen van, onder meer, joden en christenen bedreigd. In niet-democratische landen is dat soms nog veel erger. Wat is een christelijke houding tegenover een tirannieke overheid? Het is zinvol te kijken hoe in het verleden over deze vraag gedacht werd. Het zijn met name de Franse 'koningsbestrijders' geweest die in de tweede helft van de zestiende eeuw een gereformeerde visie op de overheid ontwikkeld hebben. Wat was hun invloed precies? Wat kunnen wij daarvan leren? Op die vragen zal de heer Slootweg een antwoord geven.

Dhr. G. Slootweg is werkzaam als geschiedenisdocent op de CSG Prins Maurits te Middelharnis en is ook gemeenteraadslid bij de gemeente Goeree-Overflakkee. Daarnaast is hij voorzitter van studievereniging Koinonia en adviseur van SGP-jongeren Flakkee.

De lezing begint om 19.45 uur. Het adres van de Hersteld Hervormde Kerk te Nieuwe-Tonge is Westdijk 37. Iedereen is van harte welkom.

Coalitieakkoord vormt leidraad voor beleid

GOEREE-OVERFLAKKEE - Als de gemeenteraad de Beleidsnota Zondagsrust deze maand heeft vastgesteld, is er concrete duidelijkheid over het handelen en de werkwijze van het gemeentebestuur bij onderwerpen in relatie tot de zondagsrust. Dit aan de hand van kaders, Rijkswetten, het coalitieakkoord en de eilandelijke Toekomstvisie. Duidelijk is overigens dat een groot aantal onderwerpen door wetgeving (Zondagswet als kaderstellende wet) al is geregeld.

Door Jaap Ruizeveld

De essentie van de Zondagswet is dat de openbare rust wordt gewaarborgd en het houden van kerkdiensten op zondag en een aantal christelijke feestdagen niet wordt belemmerd. De wet is echter ook bedoeld om te voorkomen dat religieuze motieven oneigenlijk worden gebruikt. Het tijdstip van 13.00 uur is daarbij een belangrijk moment, omdat de wet vóór 13.00 uur minder toestaat op zondag dan daarna. Van toepassing bij de onderwerpen in de beleidsnota Zondagsrust op Goeree-Overflakkee zijn uiteraard ook de Arbeidstijdenwet, de Wet Geluidshinder, de Drank- en Horecawet, de Winkeltijdenwet, het Ministerieel besluit rond herdenking en viering 4 en 5 mei en onder andere de vlaginstructies van de rijksoverheid.

Coalitieakkoord

Het coalitieakkoord "Samen voor een sterk eiland" vormt de leidraad voor het beleid van de gemeente. De raad stelde het akkoord vast begin 2013. Met betrekking tot de nota Zondagsrust worden drie aspecten aangestipt. De coalitie staat de opening van winkels in de dorpskernen op zondag niet toe. Daarnaast wil de coalitie de regeldruk terugdringen. Wel moeten de procedures en regels worden getoetst op uitvoerbaarheid, controleerbaarheid en mogelijkheid tot handhaving. En de coalitie is voor behoud van de zondagsrust zoals die ook nu op het eiland geldt. De economische dynamiek van het eiland in combinatie met de (zondags) rust vormen vanouds een kernkwaliteit.

Beleidspunten

Beleidspunten (een aantal daarvan) zoals die zijn opgenomen in de nota Zondagsrust: De gemeente volgt de Ministeriële vlaginstructies voor het vlaggen op gemeentelijke gebouwen. Ook als deze instructie een zondag aangeeft. Indien nodig worden de klokken op gemeentelijke gebouwen op zondag geluid. Carillons op gemeentelijke gebouwen mogen op zondag door middel van een automaat klinken. Herdenkingen, zoals van de Watersnoodramp op 1 februari en de dodenherdenking op 4 mei, vinden als deze datum op zondag valt plaats als ware het een andere weekdag. De gemeente is in overleg met maatschappelijke partijen om de organisatie van genoemde herdenkingen bij de inwoners te leggen. Beleid met betrekking tot het begraven op zondag is al door de gemeenteraad vastgesteld. Op zondag wordt niet begraven. Het college kan hier in bijzondere gevallen van afwijken.

Accommodaties

Gemeentelijke accommodaties mogen niet gesloten zijn op zondag, tenzij objectief is aangetoond dat dit economisch niet verantwoord is. Openingstijden van gemeentelijke accommodaties op zondag zijn uitputtend geregeld in de Zondagswet. De gemeente is daarom niet bevoegd om aanvullende beperkingen aan een exploitant of aan zichzelf op te leggen.
Inzet van personeel op zondag is een bevoegdheid van het college en is afdoende geregeld in diverse regelingen. Uitkeringsgerechtigden Participatiewet kunnen op zondag worden ingezet. Zij worden bij bezwaren (religieuze principes) daartoe niet gedwongen.

Beleidsnota Zondagsrust schept duidelijkheid over handelen en werkwijze van gemeente

GOEREE-OVERFLAKKEE – In twee vergaderingen, op 14 en 28 januari, zal de gemeenteraad de Beleidsnota Zondagsrust respectievelijk bespreken en vervolgens vaststellen. De beleidsnota draagt als ondertitel 'Evenwicht tussen economisch en maatschappelijk belang, sociale cohesie en zondagsrust'. In het voorwoord stelt burgemeester Grootenboer dat het document, dat na rijp beraad, grondig onderzoek en multidisciplinaire ambtelijke inzet tot stand kwam, leidraad kan zijn voor inwoners, ondernemers, bezoekers, gemeentebestuur en ambtenaren om vraagstukken die een relatie hebben tot de zondagsrust, in de toekomst snel te kunnen oplossen.

Door Jaap Ruizeveld

De beleidsnota beschrijft de manier waarop de gemeente omgaat met onderwerpen en situaties waarbij mogelijk onduidelijkheid kan ontstaan over het handelen of de werkwijze van de gemeente in relatie tot de zondagsrust. Het document biedt duidelijkheid over deze onderwerpen en signaleert het spanningsveld tussen de zondagsrust op het eiland en de sociaal-economische belangen van Goeree-Overflakkee. Een projectteam heeft tien onderwerpen opgesteld waarover de gemeenteraad een besluit heeft genomen.

Onderwerpen

Horeca en evenementen op zondag en winkeltijden zijn direct in het oog springende onderwerpen. Maar ook het openstellen van gemeentelijke accommodaties, inzet medewerkers en uitkeringsgerechtigden, bouwactiviteiten, subsidies en ondersteuning door de gemeente, herdenkingen, begraven op gemeentelijke begraafplaatsen, het hijsen van vlaggen op gemeentelijke gebouwen en het gebruik van klokken en carillons worden beschreven en per onderwerp afgesloten met de beleidslijn.

Waarde

"Zondagsrust is een belangrijke kwaliteit van Goeree-Overflakkee", geeft de burgemeester in het eerder genoemde voorwoord bij de nota aan. "Het is niet alleen een belangrijke waarde van het christelijke deel van de eilandelijke samenleving. Ook anderen waarderen de rust die op zondag heerst. Daarnaast zijn er economische belangen en is er de wens van instanties en personen om op zondag ontspanning te organiseren. Het gemeentebestuur draagt de verantwoordelijkheid om de samenleving te dienen. Om er voor te zorgen dat genoemde - soms tegengestelde belangen - zo goed mogelijk worden afgewogen en behartigd. Kaders, wetten, het coalitieakkoord en de eilandelijke Toekomstvisie zijn voor het college van b. en w. handvatten. Af en toe ontstaan er situaties waarin partijen in de problemen komen door misverstanden, interpretatieverschillen ten aanzien van regelgeving in relatie tot de zondag. Het uitbrengen van de Beleidsnota Zondagsrust waarin relevante situaties worden benoemd, was een logische stap, vindt de burgemeester.

Leidend

De beleidsnota wordt na vaststelling leidend voor alle situaties die een relatie hebben met de zondagsrust op Goeree-Overflakkee. Het beleid wordt verankerd in verordeningen, uitvoeringsplannen en werkinstructies. Handhaving zal plaatsvinden op basis van het in het dossier vastgestelde beleid en de uitvoeringsdocumenten. Wanneer relevante wetten veranderen of wanneer het coalitieakkoord wordt aangepast, dan zal dit document worden herzien. Als er zich situaties voordoen in relatie tot de zondagsrust die niet beschreven zijn in de beleidsnota, dan wordt dit aan de gemeenteraad voorgelegd voor besluitvorming. Bij incidentele situaties beslist het college van b. en w. dan wel de burgemeester.

Hokkenshow De Reisduif

SOMMELSDIJK - Postduivenvereniging De Reisduif uit Sommelsdijk houdt op vrijdag 15 en zaterdag 16 januari haar jaarlijkse hokkenshow van wedstrijdduiven.

De leden brengen ieder vier duiven in: twee oude en twee jonge. De viertallen worden zaterdagochtend gekeurd door dhr. Zotsch uit Rotterdam, lid van de groep van keurmeesters. Alle belangstellenden zijn van harte welkom om de tentoongestelde duiven te bezichtigen in het gebouw van de vereniging aan de Van Gorcumstraat 5 te Sommelsdijk (pal tegenover de bushalte). De openingstijden zijn: vrijdagavond 15 januari vanaf 19.30 uur en zaterdagavond 16 januari vanaf 19.00 uur. Op beide avonden zijn er prachtige prijzen te winnen met het rad van avontuur.
De bonnenverkoop, van bonnen geschonken door prominente en hard spelende liefhebbers uit de regio, is op zaterdagavond rond de klok van 22.00 uur. Het vooraf bieden op de bonnen kan via www.toppigeons.nl.
De duivensport is geschikt voor alle leeftijden en daarom zijn ook jongeren van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Deze en overige informatie is te lezen op onze website www.reisduif-sommelsdijk.nl.

'Samen naar een gezonde jeugd'

GOEREE-OVERFLAKKEE - De gemeente Goeree-Overflakkee vindt het belangrijk dat kinderen gezond opgroeien en is daarom aangesloten bij de landelijke aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). Het uitgangspunt is om met iedereen in de omgeving van kinderen te werken aan een gezonde leefomgeving op Goeree-Overflakkee.

De oorzaak van het feit dat één op de zeven kinderen in ons land lijdt aan overgewicht is te vinden in de wereld om hen heen. Ongezonde voedingsmiddelen zijn overal te vinden en worden vaak opvallender gepresenteerd dan de gezonde alternatieven. Ook kijken kinderen veel meer dan vroeger (langdurig) naar de televisie of spelen computerspelletjes, in plaats van buiten te spelen en lekker te bewegen. De wereld om hen heen kan alleen veranderen als een volledige gemeenschap nadenkt over verbetering. Daar nodigt de gemeente Goeree-Overflakkee u van harte voor uit!

De gemeente daagt maatschappelijke organisaties, bijvoorbeeld vanuit onderwijs, kinderopvang en sport, maar ook het bedrijfsleven, uit om mee te denken over de aanpak op Goeree-Overflakkee. Hiervoor wordt een bijeenkomst gehouden op donderdagmiddag 11 februari 2016. Als locatie is gekozen voor CSG Prins Maurits, Koningin Julianaweg 57 in Middelharnis, een toepasselijke locatie, omdat zij een gezond schoolkantine-aanbod hebben.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden (graag vóór maandag 8 februari) via het digitale aanmeldformulier op de website: www.goeree-overflakkee.nl/jogg. De bijeenkomst begint om 15.30 uur en duurt tot 17.30 uur.

Voor meer informatie of met vragen kunt u contact opnemen met JOGG-regisseur Ellen Jansen, e.jansen@goeree-overflakkee.nl of via telefoonnummer 14 0187.

Informatieavond over appartementen voormalig gemeentehuis

OUDE-TONGE - Op woensdagavond 20 januari wordt in De Grutterswei in Oude-Tonge een informatiebijeenkomst gehouden. Tijdens deze avond worden de plannen voor de mogelijke nieuwe bestemming van het voormalige gemeentehuis van Oude-Tonge bekendgemaakt.

Staton Bouw ontwikkelt, samen met de gemeente Goeree-Overflakkee, plannen in het voormalige gemeentehuis van Oude-Tonge. In dit project, dat de naam 't Oude Raedthuys draagt, worden circa vijfentwintig appartementen gerealiseerd. De informatiebijeenkomst is bedoeld om de plannen te presenteren aan belangstellenden en omwonenden. Naast informatie geven heeft de bijeenkomst ook tot doel om te peilen of er (voldoende) belangstelling is voor de plannen. Het is voor alle aanwezigen mogelijk om inspraak te hebben en ideeën, wensen of voorkeuren kenbaar te maken. Zo kunnen bijvoorbeeld de afmetingen van de appartementen worden aangepast aan de woonwensen van potentiële kopers of huurders. Naast Staton Bouw en de gemeente zijn de architect en de makelaar aanwezig om informatie te verstrekken en vragen te beantwoorden over bijvoorbeeld koop of huur van de appartementen.

Datum en locatie
De informatieavond wordt gehouden in De Grutterswei, Willemstraat 14, Oude-Tonge. Vanaf 19.00 uur tot circa 21.00 uur. Meer informatie over de appartementen is te verkrijgen bij Van Rossum Makelaardij via telefoonnummer 0187-486343, in combinatie met Struijk & Struijk Makelaardij, via telefoonnummer 0187-470272.

Kernactiviteiten

DEN BOMMEL

Samen bidden

Zondagavond 17 januari is iedereen na de avonddienst van de Hervormde Gemeente, rond 19.30 uur weer welkom om te bidden en danken voor het dorp. Deze dag begint ook de wereldwijde week van gebed. Het adres is Voorstraat 25 naast de Herv. Kerk. Iedereen van harte welkom.

DIRKSLAND

Stamppot maaltijd op 't Reginahof.

Het Careyn Activiteiten Centrum organiseert een gezellige avond, waarbij een driegangenmenu wordt geserveerd, met als hoofdmaaltijd een heerlijke boerenkool stamppot. Deze avond wordt gehouden op woensdag 27 januari aan de Reginahof 1. Men hoopt om 18.00 uur aan tafel te gaan. De kosten zijn € 10,- Als u hier aan wilt deelnemen, kunt u zich aanmelden voor 19 januari via de mail, joke.vandijk@careyn.nl Telefoon: 06-53861647, onder vermelding van uw naam en telefoonnummer. (Vol = vol).

GOEDEREEDE

'Schaatsen door de eeuwen heen'

De VVRG (Vereniging Vrouwen Rondom Goeree) houdt dinsdag 19 januari weer een bijeenkomst. Krijn van der Ham uit Meerkerk, een verzamelaar van oude schaatsen en winter-attributen, houdt een lezing met als titel 'Schaatsen door de eeuwen heen'. Deze verzameling neemt hij mee naar 'Oostdam': Friese doorlopers, botjes, krulschaatsen, iets wat lijkt op noren, de koninginnenschaats en veel meer. Hij heeft een zeer grote collectie. Achter iedere schaats zit een verhaal. Er worden ook prenten en foto's getoond. Aan de hand van een diapresentatie zal hij de geschiedenis van het schaatsen vertellen. Ook de romantiek op het ijs komt ter sprake. De aanvang van de avond, die wordt gehouden in Oostdam, is om 20.00 uur. Niet-leden zijn ook welkom, zij betalen € 5,- p.p. Meer info: 0187 -493205.

MIDDELHARNIS

Rijbewijskeuring

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor 22 januari en 26 februari terecht op het spreekuur in het Wijkcentrum Middelharnis, Doetinchemsestraat 27. Schikt de datum u niet, dan zijn er andere mogelijkheden in de regio. Voor senioren kost de keuring € 36,00 en voor chauffeurs tot 75 jaar met rijbewijs C/D/E is het € 55,00. Voor informatie en een afspraak belt u tijdens kantooruren naar het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen: 088 23 23 300. Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl.

2MeetU-avond

Zaterdag 16 januari staat de eerste 2MeetU-avond van 2016 gepland. Iedereen vanaf 16 jaar is van harte welkom. De zaal is open vanaf 20.00 uur. De organisatie heeft een nieuwe locatie gevonden om het nieuwe jaar te beginnen. Deze locatie is: Het JAC (Jongeren Activiteiten Centrum), Molenlaan 28, in Middelharnis. Deze locatie is makkelijk te vinden en bevindt zich tegenover de Lidl. Een relaxte hang-out locatie met o.a. een dartboard en een pooltafel waar je prima kunt chillen met vrienden en vriendinnen.
Om het jaar goed te beginnen is er happy hour tussen 20.00 en 21.00 uur en champagne bij ontvangst. Kijk voor meer informatie op www.2MeetU.eu of op Facebook: 2MeetU.

Groot Reformatiekoor

Het Groot Reformatiekoor is een gemengd koor dat in 2016 en 2017 diverse composities ten gehore hoopt te brengen die gerelateerd zijn aan de Reformatie en aan Maarten Luther. Dit project wordt ondersteund door Refo500. Middelharnis is één van de locaties waar gestudeerd kan worden. Het koor start medio april 2016 in elke regio. Daarna studeert het koor nog drie keer in eigen regio (september en oktober). Medio oktober is er een landelijke dag in de Sint-Joriskerk te Amersfoort. Opgeven kan via de site www.reformatiekoor.nl. Op de website is ook alle informatie betreffende het koor te vinden.

NIEUWE-TONGE

Bingo-avond

De wijkgroep van Nieuwe-Tonge houdt op vrijdag 22 januari een bingoavond. Deze avond wordt gehouden in 'Ons Dorpshuis'. Iedereen is van harte welkom. Er worden tien rondes gespeeld, plus één superronde. De zaal gaat om 19.00 uur open. De bingo-avond begint om 19.30 uur.

OOLTGENSPLAAT

Snuffelschuur 'Alles Wisselt'

Snuffelschuur 'Alles Wisselt' is op zoek naar rommelmarktspullen. Na een telefoontje wordt het het direct opgehaald. Dit kan via tel. 06 30002105 (Wim de Bonte). Wie opruiming gaat houden of de zolder opruimen en overtollige dingen tegenkomt, kan terecht bij Snuffelschuur 'Alles Wisselt'. Natuurlijk kan er bij de 'Snuffelschuur' ook een kijkje worden genomen, want er is voor elk wat wils. De openingstijden zijn: elke vrijdag van 10.00 tot 16.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur. Het adres is Van Weelstraat 1. (Rechts naast het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente).

OUDDORP

Samen 'uurtje zingen'

Zaterdagavond 16 januari kan er weer een uurtje 'samen gezongen' worden in de Doopsgezinde Kerk aan de Dorpstienden. Dit is van 19.30 tot 20.30 uur.

Poteravond 55+ club

Op woensdag 20 januari is het weer tijd voor de traditionele poteravond van de 55+ club in Ouddorp. Vanaf 17.00 uur bent u van harte welkom in de Dorpstienden om te genieten van een originele Ouddorpse potermaaltijd. De poters worden kosteloos bereid bij hotel Akershoek. De kosten voor deze gezellige avond bedragen € 10,-. U kunt zich opgeven bij de 55+ club in de Dorpstienden of bij Joke van Dam, tel. 0187 682319, voor 16 januari. U wordt vriendelijk verzocht uw eigen bord en bestek mee te nemen om de vrijwilligers te ontlasten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting ZIJN, tel. 0187 483366, e-mail c.vermeulen@zijngo.nl Op woensdag 27 januari is er een infomiddag over de WMO.

Gebedsdienst

Voor de vierde keer wordt in Ouddorp door de Hervormde Gemeente, de Gereformeerde kerk, de Rooms-Katholieke parochie en de Doopsgezinde Gemeente een gezamenlijke gebedsdienst gehouden. Deze dienst wordt door de kerken gezamenlijk voorbereid. De gebedsdienst vindt plaats in de landelijke week van het Gebed voor de Eenheid van de Kerken op donderdag 21 januari 2015 om 19.30 uur en wordt gehouden in het kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente.

Koor- en samenzangavond

Voor de stichting Stéphanos wordt een koor- en samenzangavond georganiseerd m.m.v. Christelijk Ouddorps Mannenkoor o.l.v. Dinant Struik en organist Willem den Boer en het Christelijk gemengd Rehobothkoor o.l.v. Ab Vroegindeweij, met organist Johan van Wijk. Ook zal er samenzang zijn. De meditatie wordt verzorgd door ds. Zoet. Corrie de Jong, Stéphanos veldmedewerkster te Malawi, zal vertellen over activiteiten aldaar. De avond wordt gehouden op zaterdag 13 februari in de Eben-Haëzerkerk, Diependorst 18a te Ouddorp. Aanvang 19.30 uur. Kerk open om 19.00 uur. Toegang vrij. Collecte is voor stichting Stéphanos.

OUDE-TONGE

Jeugdmiddag

Op woensdag 20 januari 2016 kunnen alle kinderen van groep 1 t/m 8 spelletjes spelen in het Infocentrum, Bernhardstraat 27. Ze zijn hartelijk welkom van 13.30-15.00 uur. Kosten € 2,00 per kind. Inlichtingen via Rita Visbeen, 0187-642514 of Koop en Matty Klos, 0187-643622.

Vredesdienst

Op zondag 17 januari zal om 19.00 uur een Oecumenische Gebedsviering voor de Eenheid van de christenen gehouden worden in de Rooms-Katholieke kerk van Oude-Tonge, gelegen aan de Nieuwstraat 8 te Oude-Tonge. De dienst wordt georganiseerd door de Oecumenische Werkgroep Goeree-Overflakkee. Voorgangers zijn pastoor W. v.d. Meer (Rooms-Katholieke kerk), ds. G. Silvis-Andringa (Exoduskerk) en ds. L.J. Lingen (Emmauskerk). Lector is dhr. B. Schrier (Remonstrantse Kerk). Medewerking zal verder worden verleend door het Oecumenisch koor o.l.v. Henk Oosthoek. Thema van de dienst is: Geroepen om de machtige daden van de Heer te verkondigen (naar 1 Petrus 2:9). Na afloop van de dienst is er gelegenheid om onder het genot van koffie/thee met elkaar na te praten in de oude pastorie. Voor meer informatie over de Oecumenische Werkgroep, neem contact op met onze secretaris, via secretariaat@owgo.nl

Tabletcafé

Op vrijdag 22 januari organiseert Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta in De Bibliotheek (Ebbe en Vloed) in Oude-Tonge een Tabletcafé. Alle gebruikers van een iPad of een andere tablet zijn van harte welkom. U kunt uw ervaringen met elkaar delen, programmatips uitwisselen en op deze manier meer uit uw tablet te halen. TIP: neem uw tablet mee. Ook als u nog geen tablet heeft, maar wel geïnteresseerd bent in de mogelijkheden, bent u van harte welkom om aan te schuiven. Aanvang 13.30 uur.

Goederen voor Uzon

Zaterdag 16 januari is er weer inzameling van goederen voor Uzon, de zustergemeente van de Hervormde Gemeente (PKN) van Oude-Tonge. De inzameling wordt gehouden op het bekende inzameladres aan de Capelleweg (bij het AVK-terrein). Vanaf 9.30 tot 11.30 uur staat men klaar om schone, goed bruikbare kleding aan te nemen. Twijfelt u aan de bruikbaarheid van uw spullen of moet er iets opgehaald worden, neem dan contact op met dhr. A. Klem. Zijn telefoonnummer is 641304. Graag vrijdagavond bellen tussen 19.00 en 20.00 uur. Er staat een collectebusje voor uw (vrijwillige) bijdrage in de transportkosten.

SOMMELSDIJK

Breien en haken

Woensdagmiddag 13 en 27 januari is er haken en breien voor de jeugd van 8 t/m 12 jaar bij Wijkvereniging De Zwaluw in Sommelsdijk. De dames van Breiclub De Zwaluw zorgen ervoor dat je geen steekje laat vallen. Het begint om 14.00 en is om 15.30 afgelopen. Entree € 2,- inclusief materialen en een glaasje limonade met een snoepje.

Bingo

Zaterdagavond 16 januari is er bingo bij Wijkvereniging De Zwaluw aan de Sperwer in Sommelsdijk. Er worden 11 rondjes gespeeld. De zaal gaat om 19.30 open en aanvang 20.00 uur.

Bingo voor de jeugd

Woensdagmiddag 20 januari is er 'bingo net even iets anders' voor de jeugd van 4 t/m 12 jaar bij Wijkvereniging de Zwaluw in Sommelsdijk. Het begint om 14.00 en is om 15.30 uur afgelopen. De bingo kost € 2,- voor de hele middag, inclusief een glaasje limonade en wat lekkers. Voor de allerkleinsten graag begeleiding.

STELLENDAM

Inloop Caleido

Inloop Caleido is ook in 2016 weer geopend: elke dinsdag van 10.00 tot 13.00 uur en elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. Er is alle ruimte om elkaar te ontmoeten onder het genot van een gratis bakje koffie of thee. Verder worden er creatieve activiteiten, kook/bakactiviteiten, enz. georganiseerd. Ook kunt u gezellig op deze dagen mee lunchen. Iedereen is welkom en kan vrijblijvend binnenlopen. A.s. donderdag 14 januari gaat men om 14.00 uur creatief aan de slag met een werkje voor de winter. Deelname is gratis. De bijeenkomst wordt gehouden in De Rank aan de Bosschietersstraat 6.

Vijf generaties

In onze editie van jongstleden vrijdag stond ze ook al, mevrouw Ploon Doorn-den Engelsman, vanwege het bereiken van de honderdjarige leeftijd. Nu haalt ze opnieuw de krant. Het is vandaag precies drie weken geleden dat haar eerste achterachterkleinkind geboren werd, een knappe boy die de naam Vince kreeg, waardoor er nu dus sprake is van vijf generaties. Toen afgelopen zaterdag in familieverband de honderdste verjaardag van de oudste van de vijf geslachten werd gevierd, in Vita Nova te Sommelsdijk, waren ze alle vijf bijeen en zag de oudste de jongste voor 't eerst. Met elkaar gingen ze op de foto. Vooraan links eeuweling Ploon Doorn-den Engelsman, naast haar achterkleindochter Claudia (19) met de drie weken jonge Vince, achter hen Claudia's vader Henk (44) en daarnaast Henks gelijknamige vader Henk (68), zoon van de honderdjarige. Natuurlijk waren er in Vita Nova nog veel meer aanwezig dan deze vijf. In een goed gevulde zaal had de hele familie een ontzettend gezellig samenzijn. (Tekst en foto: Hans Villerius)

Repetities Jong Dameskoor Shira hervat

MIDDELHARNIS - Vanaf 13 januari starten de repetities van Jong Dameskoor Shira o.l.v. Peter Wildeman. Dames die kennis willen maken met het koor worden uitgenodigd om de twee open repetitie avonden te bezoeken. We zijn nog op zoek naar nieuwe leden, naar gemotiveerde jongedames die graag zingen en studeren, en staan voor een uniek repertoire. De repetities worden gehouden van 19.30 tot 21.30 uur in de Hoeksteen te Middelharnis. Er is een gezellige pauze. Meer informatie is te vinden op de website van het koor www.dameskoorshira.nl

De eerstvolgende uitvoering is op 10 februari 2016 in Nieuw Rijsenburgh te Sommelsdijk. Daarna zal er op 12 maart in de Grote Kerk te Goes een concert voor Woord en Daad zijn, waar wij onze medewerking aan verlenen. Op 27 april een Koningsdagconcert te Middelburg.

Ook zal er een tweedaagse koorreis naar de Moezel worden georganiseerd. Samen met de andere koren van Peter Wildeman en Joost van Belzen zullen we prachtige concerten verzorgen in o.a. de Dom van Trier en abdij van Himmerod. Meer info over de reis kunt u ook op onze website vinden. Ook zin om mee te gaan? (Supporters zijn ook welkom). Inschrijven graag voor 1 februari 2016.
Op 18 juni zal er een cd-opname in Wouw plaatsvinden van ons koor, hierbij zullen Kinderkoor Kadosj en Jeugdkoor Hadar, o.l.v. van Berdien Dekker uit Goedereede, hun medewerking aan verlenen.
Dan zal er op 25 juni een zomerzangavond met het Chr. Ouddorps Mannenkoor o.l.v. Dinant Struik zijn, waar wij onze medewerking aan verlenen.

De 'Razzia van Putten' bij PCOB Goeree-Overflakkee

MIDDELHARNIS - De eerste ledenmiddag van de PCOB Goeree-Overflakkee zal plaatsvinden op maandag 18 januari in De Hoeksteen te Middelharnis. De aanvang is 14.00 uur.

Het bestuur heeft dhr. Evert de Graaf uit Putten uitgenodigd de middag te komen verzorgen, met als onderwerp 'Razzia van Putten'.
In de nacht van 30 september op 1 oktober 1944 pleegde een verzetsgroep tussen Nijkerk en Putten, bij de Oldenallersebrug, een aanslag op een auto van de Wehrmacht. Dit leidde tot de razzia van 1 en 2 oktober.

Op de volgende vragen zal worden ingegaan: waarom werden 660 mannen gedeporteerd? Waarheen werden ze weggevoerd? Waarom stierven zovelen van hen in de Duitse concentratiekampen? Waarom heeft Putten nooit de (inter)nationale bekendheid gekregen als Lidice (T-S) en Oradour (Fr.)? Waarom wordt Putten altijd in verband gebracht met de aanslag op Rauter?

De kosten bedragen € 2,--. Ook belangstellenden, die eventueel lid willen worden, zijn van harte welkom.

De Jonge Spartaan F5 in het nieuw

MIDDELHARNIS - De Jonge Spartaan F5 is in het nieuw gestoken door KIBO Accountants & Belastingadviseurs uit Dirksland. Hein Kievit, één van de oprichters van KIBO, reikte de shirts uit. De spelertjes, getraind door Wouter Volaart en Ruud Both, waren uiteraard erg blij met de mooie tenues.

SVIK steunt projecten in Afrika

De overhandiging van de cheques tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de SVIK.

DIRKSLAND – De Stichting Verenigd In Kracht (SVIK) is ooit opgericht als buurtvereniging in Dirksland. Tal van activiteiten voor jong en oud organiseert de stichting. Voor heel Goeree-Overflakkee. Al heel lang is de SVIK ook actief op het gebied van ontwikkelingswerk. Eerst in het Afrikaanse land Mali, nu in buurland Burkina Faso. Op de nieuwjaarsbijeenkomst van de SVIK is ruim 11.000 euro beschikbaar gesteld voor twee projecten in dat land. De ontwikkelingswerkers, die vanuit Nederland met bewoners in Burkina Faso werken, namen de cheques met dankbaarheid in ontvangst.

Door Kees van Rixoort

De derde wereldgroep van de SVIK schonk cheques aan Sjef Theunissen en Paul Boute. De eerste begeleidt diverse projecten in Burkina Faso. Na succesvolle activiteiten op het terrein van landbouw en veeteelt, is Theunissen nu bezig een school te bouwen. Hij neemt een van de vier lokalen voor zijn rekening. Eerder realiseerde zijn kleine stichting onder andere al een school voor kleuter- en lager onderwijs, later uitgebreid met de eerste klassen van het middelbaar onderwijs, twee dorpsklinieken, een internaat voor meisjes en een aantal waterboringen. Theunissen ontving van de SVIK een cheque van 5.983,28 euro.

De andere stichting die een cheque kreeg, van 5.222 euro, was vertegenwoordigd door Paul Boute. Dit omdat voorman Huib Povel, een gepensioneerde waterbouwkundige, zelf in Burkina Faso was en dus niet in Dirksland kon zijn. Povel realiseert, eveneens kleinschalig en eveneens samen met bewoners, onder andere moestuintjes en waterboringen.

Op eigen kracht

De stichting van Povel kreeg eerder geld van de SVIK. De projecten van Theunissen worden nu voor het eerst ondersteund vanuit Dirksland. Voorheen kwam het derde wereldwerk van de SVIK meer dan dertig jaar in de eerste plaats ten goede aan Johan Wachters. Zo zijn in het Malinese stadje Kati veel projecten gerealiseerd, zoals scholen, molens en waterputten. In feite zit het werk er nu op in Kati. Johan Wachters heeft zich teruggetrokken, de plaatselijke bevolking gaat op eigen kracht verder met het onderhouden en uitbouwen van de gerealiseerde projecten.

Dat is het ideaal, ook bij de projecten in Burkina Faso: helpen de bevolking zelfredzaam te maken. Daarom kiest de SVIK voor een heel directe en lokale aanpak. De stichting financiert bijvoorbeeld twee waterboringen, zes moestuintjes of een schoollokaal.

Legaat

Doorgaans trok de derde wereldgroep van de SVIK zo'n 5.000 euro per jaar uit voor de projecten in Afrika. Nu was dat bedrag ruim twee keer zo hoog omdat de SVIK een legaat ontving, bestemd voor projecten in de derde wereld. Normaal gesproken komt het geld voor de cheques alleen voort uit de opbrengst van de sponsorbingo's en uit financiële ondersteuning van sponsors op heel Goeree-Overflakkee.

Decemberactie bij De Goudsmid groot succes

MIDDELHARNIS - De maand december stond bol van de acties bij De Goudsmid. Uit de reacties kan De Goudsmid opmaken "dat de bevolking van Goeree-Overflakkee en ook daarbuiten dit erg konden waarderen". De Goudsmid heeft daarom besloten om in 2016 weer vele leuke acties te gaan houden. De eerste nieuwe actie staat alweer in deze krant.

De prijswinnaars van de laatste decemberweken zijn: Mevrouw Jolanda v.d. Linde uit Middelharnis. Zij won een prachtige Rosa Di Luca armband.
Mevrouw Carla Huizer-Kievit uit Nieuwe-Tonge was de gelukkige winnares van een waardebon t.w.v. € 75,= te besteden aan het welbekende merk My iMenso.

"Wij zijn ervan overtuigd dat vele dames erg jaloers op de prijswinnaressen zullen zijn, maar niet getreurd, wellicht bent u de gelukkige winnaar bij één onze volgende acties!" aldus de mensen van De Goudsmid.

RGO Academy: 'Liefde in al haar facetten'

MIDDELHARNIS - Na het succes van de RGO Academy van vorig jaar, met het thema Puberbrein, organiseren docenten en ouderraad van de RGO Middelharnis ook dit jaar een RGO Academy. Het thema is 'Liefde in al haar facetten'.

Ook dit jaar verzorgt docent B. Bannink de inleiding van het thema. Bezoekers kunnen hierna deelnemen aan een aantal workshops, verzorgd door docenten van de RGO.

De RGO Academy is voor iedereen toegankelijk, alle belangstellenden en geïnteresseerden in de regio zijn van harte welkom op deze avond. In diverse workshops kunnen bezoekers meer horen en leren over veel aspecten van het thema 'Liefde', bijvoorbeeld in de kunst, de biologie, de muziek, de literatuur en in de geschiedenis.

Geïnteresseerden kunnen zich nog opgeven door een e-mailbericht te sturen naar: academy@rgomiddelharnis.nl. Op de website van de RGO, www.rgomiddelharnis.nl, staat het programma van deze 3e RGO Academy vermeld. De ouderraad en de docenten van de RGO heten iedereen van harte welkom op donderdag 21 januari in de aula van de RGO. Inloop vanaf 19.00 uur. De avond begint om 19.30 uur.

Jumbo Sperling opent Pick Up Point voor online bestellingen

OUDDORP - Goed nieuws voor klanten van Jumbo in Ouddorp: de winkel aan de Molenweg 4 opent op dinsdag 19 januari een Pick Up Point voor online bestellingen. Inwoners van Ouddorp en omgeving kunnen hun boodschappen eenvoudig bestellen op Jumbo.com en de bestelling vervolgens snel ophalen bij de speciale balie in de winkel.

Coen Sperling, ondernemer van Jumbo Ouddorp, kijkt ernaar uit om klanten kennis te laten maken met de nieuwe service: "Bij alles wat we doen staat de klant centraal. Met het Pick Up Point komen we tegemoet aan de wens van onze klanten om overal en op elk moment boodschappen te kunnen doen. Of dit nu in de winkel of online is".

Pascal Bezuijen, bedrijfsleider: "Uiteraard bieden we ook bij het ophalen van online bestellingen de persoonlijke service die klanten van ons gewend zijn."

Frits van Eerd, algemeen directeur Jumbo Supermarkten, is trots op de opening van het Pick Up Point in Ouddorp: "Geweldig dat we nu ook voor inwoners van Ouddorp online het verschil kunnen maken. Vanzelfsprekend garanderen we ook bij online bestellingen de unieke Jumbo formule van de beste service, het grootste assortiment en de laagste prijs door middel van de 7 Zekerheden. Dit zijn garanties waarmee we onze beloften aan de klant iedere dag nakomen. In onze webwinkel vind je bijvoorbeeld het grootste online supermarktassortiment. Mist de klant toch iets? Dan halen we het in huis. Daarnaast bieden we ook online gegarandeerd de laagste prijs."

Online bestellen en ophalen

Met het Pick Up Point in Ouddorp opent Jumbo het 175e afhaalpunt voor online bestellingen in Nederland. Klanten die online een bestelling doen, kunnen hun boodschappen de volgende middag vanaf 16:00 uur ophalen. Op zaterdag is het mogelijk de bestelling vanaf 10.00 uur op te halen. De boodschappen moeten dan op vrijdag voor 12.00 uur besteld zijn. Bij het ophalen van de bestelling kan er betaald worden met pin.

Het Pick Up Point is van maandag tot en met vrijdag van 16.00-20.00 uur geopend. Op zaterdag is het Pick Up Point van 10.00-20.00 uur geopend.

Naar Israël in rustig tempo

GOEREE-OVERFLAKKEE - Wilt u in een mooie periode wat de natuur betreft naar Israël en ook in een wat rustiger tempo, dan is hier uw kans. Een 12-daagse reis o.l.v. de ervaren Israël-reisleider Jan van Gurp, met verblijf in uitstekende hotels. Het vertrek is op vrijdag 1 april.

Menig keer mocht hij al een soort reis als deze leiden. Ook geschikt voor oudere deelnemers. En wat te denken van de periode waarin deze reis valt? Bij uitstek een van de mooiste periodes in de natuur van Israël. Wel eens gehoord dat de woestijn in bloei staat? Wel, dan heeft u nu een kans om dat te aanschouwen.

"Heel bijzonder en geliefd is deze complete reis door Israël, in een tempo waarbij u alle tijd krijgt om alles rustig te bekijken! Zonder overvolle dagen ziet u toch de belangrijkste bezienswaardigheden. Gekozen voor slechts twee standplaatsen: Tiberias en Jeruzalem. Van daaruit maken we mooie excursies in een rustiger tempo. Toch staan alle hoogtepunten op het programma, van het prachtige Galilea tot aan Jeruzalem en de indrukwekkende omgeving, met een Nederlands sprekende Joodse gids", aldus Jan van Gurp..

Deze reis heeft een gegarandeerd vertrek. Voor meer informatie kunt u Jan uiteraard bellen, 480451, of rechtstreeks met de christelijke reisorganisatie Goed Idee Reizen, 0172- 725000.

INGEZONDEN:
Aanhangwagen gestolen

In de nacht van donderdag op vrijdag, 7 en 8 januari, ergens tussen 20.00 en 8.00 uur is van de oprit voor mijn woning aan de Prins Bernhardstraat 22 te Den Bommel mijn praktisch nieuwe open aanhangwagen ontvreemd. Hij heeft een reservewiel aan de voorzijde en heeft/had een witte kentekenplaat 33-ZR-VF. Ik heb politieaangifte gedaan. Wellicht heeft iemand iets gezien. Info naar j.koorevaar@live.nl of 0636462495.

Unieke samenwerking Fit4lady en Richard de Leth

SOMMELSDIJK - Vanaf 9 januari start vrouwenfitnessketen Fit4lady, in samenwerking met doctoranus Geneeskunde Richard de Leth, een vijfweekse actie, waarin elke vrouw werkt aan een betere gezondheid door verantwoord te bewegen en door beter te eten.

Voor € 47,95 krijg je startmetingen, een circuittrainingsprogramma, eindmetingen en -advies en een gratis Gezondheids Goodiebag met o.a. een notendop-versie van het standaardboekwerk van De Leth: OERsterk. Inschrijven kan tot 15 februari via de website van Fit4lady en bij alle 15 Fit4lady-clubs.