info@eilandennieuws.nl
t. 0187 74 54 50

Dinsdag Eilanden-Nieuws

20 februari 2018

Dinsdag Eilanden-Nieuws 20 februari 2018


Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: info@eilandennieuws.nl of 0187-745450

Rechtzaak over diepte Stellendamse vaargeul

GOEREE-OVERFLAKKEE – Maandagmiddag troffen de gemeente Goeree-Overflakkee en het Rotterdams Havenbedrijf elkaar voor de tweede keer in de rechtszaal omtrent het geschil over het nakomen van de afspraken voor het blijvend uitbaggeren van de vaargeul (Slijkgat) bij de Stellendamse buitenhaven. Dit op een diepte van 5.50 meter. "Het gemeentebestuur is er alles aangelegen de belangen van de havencluster Stellendam, visserij en bedrijfssector, met verve te verdedigen en dat gebeurt ook", zegt portefeuillehouder Arend Jan van der Vlugt.

Door Jaap Ruizeveld

"Het is van eminente betekenis dat de haven bereikbaar is en blijft met de aangegeven vaargeuldiepte. Het is in 2009 bij de Alders-akkoorden afgesproken. Toen met de stad Rotterdam. Na overdracht van dit project met het Havenbedrijf Rotterdam. Er moet nu een uitspraak komen. Dat de kosten van het uitbaggeren op de afgesproken diepte door het Havenbedrijf als 'hoog' worden ervaren, kan geen reden zijn om op een andere diepte (5 meter) in te zetten.

Communicatie

De wethouder geeft overigens aan dat er wel gebaggerd wordt en dat de onderlinge communicatie nu als goed wordt ervaren. Ook zou er overleg zijn met Rijkswaterstaat over het zogenoemde spuiregiem. Recent liep er een kotter vast in de geul. Daardoor moesten vissers met hun vangst uitwijken naar andere visafslagen. Ook het bedrijfsleven zou opdrachten zijn kwijtgeraakt omdat schepen de werven niet konden bereiken. Zowel voor de veiligheid als voor de economische belangen is een rechterlijke uitspraak gewenst.

Vlag halfstok

MIDDELHARNIS - Op dinsdag 20 februari hangt de vlag bij het gemeentehuis halfstok. Dit is een rouwbetoon in verband met het overlijden van de voormalige minister-president Lubbers.

40 miljoen voor N215

GOEREE-OVERFLAKKEE - Vorige week zijn de werkzaamheden van start gegaan voor het verbeteren van de N215. De eerste werkzaamheden zullen plaatsvinden op het traject tussen Dirksland en Melissant. Met de verbeteringen aan de 20 kilometer lange weg is een bedrag gemoeid van ruim € 40 miljoen. De provincie financiert het grootste deel daarvan, maar ook de gemeente en het waterschap Hollandse Delta dragen bij.

2 / 36

Agenda

Dinsdag 20 februari

GOEDEREEDE – Creatieve avond, van 19.00 tot 22.00 uur in Partycentrum Oostdam. Workshop Brioche breien.
MIDDELHARNIS - College tour met schrijver Maarten van der Graaff in het Diekhuus, aanvang 19.30 uur. Entree: € 7,50, kaarten verkrijgbaar via www.leerenbeleef.nl en bij de balie in de bibliotheek.

Woensdag 21 februari

DIRKSLAND – Voorlichting over dementie, vanaf 19.00 uur in de Reginahof 1. Eigen bijdrage van € 2,-.
MELISSANT – Koffieochtend, van 10.00 tot 12.00 uur in de Melishof. Adri Bijl vertelt over het werk als agent. Kosten: € 3,- per persoon.
MIDDELHARNIS – Bingo, start om 13.30 uur in het Wijkcentrum aan de Doetinchemsestraat.
OOLTGENSPLAAT – SGP-bijeenkomst: Wat zijn de verkiezingspunten voor Ooltgensplaat? Aanvang 20.00 uur in de kerk van de Ger. Gem., Van Weelstraat 1.
OUDDORP – Snertmaaltijd bij de 55+club, vanaf 17.00 uur in de Dorpstienden. Aanmelden bij Joke van Dam, tel. 0187 682319.
OUDDORP – Rommelmarkt, van 9.00 tot 12.00 uur bij bouwbedrijf Van der Linde, Zuidweg 3.

Donderdag 22 februari

DEN BOMMEL – Bingo voor 55-plussers in De Bommelstee, aanvang 14.00 uur, deelname kost € 4,-.
DIRKSLAND - Breicafé Klein Parijs, van 10.00 tot 12.00 uur in de Reginahof. Gratis toegang.
DIRKSLAND – Bingo in de Victoriahal, Philipshoofjesweg 57a. Aanvang 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur.
OUDDORP – De Overkant Klassiek OK. Duo Edenwood. Aanvang 20.00 uur. Reserveren via VVV: 0187-681789. De Overkant, Dijkstelweg 33. www.deoverkantouddorp.nl.
MIDDELHARNIS - Mantelzorgcafé. Het Diekhuus, Beneden Zandpad 7 in Middelharnis. Aanvang 13.30 uur.

Vrijdag 23 februari

MIDDELHARNIS - Minisymposium over Voltooid Leven, aanvang 19.30 uur in het Edudelta College, Schoolstraat 11.
OOLTGENSPLAAT – Bingo in de kantine van OFB, Sportlaan 2. Aanvang: 20.00 uur, inloop: 19.30 uur.
OUDE-TONGE – Bingo van ASV Oostflakkee, Bernhardstraat 25. Inloop: 19.00 uur, aanvang: 19.30 uur.

Zaterdag 24 februari

HERKINGEN – Grote tweedehands boekverkoop bij het Scharrelloodsje. Geopend van 9.30 tot 12.00 uur.
SOMMELSDIJK – Bingo Ouderenvereniging Goeree-Overflakkee. 19.30 uur in wijkgebouw De Zwaluw, Sperwer 55.
STELLENDAM – Oliebollenactie door Chr. Mannenkoor Door Eendracht Verbonden, vanaf 8.00 uur bij Plus Tessemaker.
OUDDORP – Rommelmarkt, van 9.00 tot 12.00 uur bij bouwbedrijf Van der Linde, Zuidweg 3.

Maandag 26 februari

ACHTHUIZEN – Sjoelmiddag in het Buurthuis, Kloosterstraat 10. Aanvang 13.30 uur, € 4,- per persoon.
DIRKSLAND – Jaarvergadering Oranjevereniging, aanvang 19.30 uur in 't Anker.

Havo- en vwo-leerlingen zien welke banen er op het eiland voor ze zijn

MIDDELHARNIS – Voor leerlingen van het vmbo en de mavo was er al enkele jaren een studie- en beroepenmarkt op Goeree-Overflakkee. Recent was de vierde in het schoolgebouw van de Prins Maurits. Maar havo- en vwo-leerlingen konden zich in de buurt nooit een beeld vormen van de studie- en beroepsmogelijkheden. Daar is nu verandering in gekomen. Op maandag 12 februari was de RGO het decor van een grote markt vol hbo-aanbieders én eilandelijke ondernemingen die interessante banen hebben voor mensen met een hogere opleiding.

Door Kees van Rixoort

De studie- en beroepenmarkt was een initiatief van de gemeente Goeree-Overflakkee en uitgewerkt in samenwerking met de beide scholengemeenschappen die havo en vwo aanbieden – de RGO en de Prins Maurits – en de regionale Rabobank. Het ging om een pilot.

Tussen de kramen van onder meer advocaten, architecten, scheepswerven, zorgaanbieders en automatiseringsbedrijven was het een drukte van belang. Op het plein met de hogescholen ook. Er was veel enthousiasme, zowel van de aanbieders als van de jonge bezoekers en hun ouders, al was er ook wel enige teleurstelling over het ontbreken van de universiteiten.

"We willen hoger opgeleiden graag op Goeree-Overflakkee houden, maar dan moeten de havo- en vwo-leerlingen van nu wel weten welke bedrijven hier zijn, wat ze doen, welke banen er zijn en wat voor mensen ze nodig hebben", vertelt Evelyn Mijnders, beleidsadviseur maatschappelijke zaken van de gemeente Goeree-Overflakkee. "De markt is bedoeld om jongeren te laten zien wat voor soort beroepen er mogelijk zijn op ons eiland en om hen te helpen bij het maken van een juiste studiekeuze." De boodschap is dat het ook voor eilandelijke bedrijven van belang is om zich hier te presenteren, "want ze krijgen op alle niveaus te maken met een tekort aan arbeidskrachten".

Rector Arie Cové, in feite de gastheer van de eerste studie- en beroepenmarkt voor havo- en vwo-leerlingen, is enthousiast over het initiatief: "Geweldig en heel goed voor het eiland. Wie Goeree-Overflakkee verlaat om te gaan studeren, realiseert zich vaak niet wat voor bedrijven hier gevestigd zijn en wat voor banen ze voor hoger opgeleiden in huis hebben. Hier zie je de koppeling tussen onderwijs en bedrijfsleven."

Even verderop staat Léonie van der Spaan, samen met een paar collega's, Zuidwester aan te prijzen als toekomstige werkgever voor hbo'ers. Ze kunnen al eerder terecht, want "vanaf 16 jaar kun je hier komen werken als weekend- en vakantiekracht". Bovendien is Zuidwester een goed adres voor stages tijdens de opleiding. "We willen hier graag laten zien dat er ook voor hbo'ers werk is in de zorg", zegt Van der Spaan, die snel weer in gesprek gaat met een jonge geïnteresseerde. "Ja, er is veel belangstelling."

VV Den Bommel blaast de Avondvierdaagse nieuw leven in

DEN BOMMEL - De Activiteitencommissie van VVDB gaat dit jaar, van 5 t/m 8 juni, de Avondvierdaagse organiseren in Den Bommel. Nadat er vorig jaar voor in eerst in jaren geen vierdaagse werd georganiseerd, is VVDB op het idee gekomen om de organisatie op te pakken.

Er gaat telkens gestart én gefinished worden bij VVDB op Sportpark De Kruus. De start is elke avond om 19.00 uur, onder begeleiding van verkeersregelaars. De afstand is 5 km per avond. Er kan nu al worden ingeschreven bij Anja Wolfert, 06-139661083, of Marco Driesse, 0610115428, of in de kantine van de voetbalvereniging. Het inschrijfgeld is € 2,50 p.p. Er zal elke avond een lekkere verrassing uitgedeeld worden en uiteraard krijgt iedereen na afloop een leuk aandenken. Vrijdagavond is de feestelijke onthaal van de lopers. Dit gebeurt ook op Sportpark De Kruus, onder begeleiding van live muziek en en er is een gezellig terras. Ook zal de KiKa stand aanwezig zijn, dus ook dit goede doel kan gesteund worden.

Record aantal deelnemers Melissantse snertwandeling

MELISSANT - Op zaterdag 10 februari vond de negende editie van de Melissantse snertwandeling plaats. Het bleek prima wandelweer, met een prachtig zonnetje erbij. Het mooie weer bracht voor Melissantse begrippen een record aantal deelnemers op de been, namelijk 385. Het vorige stond op 350.

De meeste deelnemers hadden gekozen voor de afstand van 17 km, een route die langs de prachtige Slikken ging. De route van 29 km ging naar Battenoord en de deelnemers van die route hebben daar ook de flamingo's nog kunnen gezien, weliswaar in de verte, maar toch. Aan de reacties van de deelnemers te horen, hebben de wandelaars het prima naar de zin gehad en heeft de snert ook dit jaar weer prima gesmaakt.

De organisatie dankt haar sponsoren, Poppies uit Melissant, die ook dit jaar weer voor lekkere soesjes heeft gezorgd, KCM, die gesponsord heeft met drukwerk, Van Nimwegen voor de stickers, Coop van Houten voor de appeltjes, fa. Witviet voor houtwerk en natuurlijk ook dank aan de particulieren die hun schuur of terrein belangeloos ter beschikking stelden. "Dank ook aan de vrijwilligers die hun tijd en energie beschikbaar hebben gesteld. Zonder hun inzet was deze snertwandeling niet mogelijk. Met elkaar hebben we er een geslaagde dag van gemaakt", aldus de organisatie.

In Memoriam: Fotograaf Blankers

De fotograaf in zijn studio in 1990.

Zondag 18 februari overleed Franciscus Johannes Blankers. Hij zette talloze mensen op Goeree-Overflakkee op de foto. Zijn onderneming Foto Blankers was een begrip in Middelharnis en omgeving. De geboren Amsterdammer nam in 1965 een fotozaak over in het dorp. Hij moest als stadsmens erg wennen aan het leven op het eiland, het scheelde dat zijn vrouw Mineke afkomstig is van Goeree-Overflakkee. In de loop van de jaren legde hij zich toe op portretfotografie, maar bij Foto Blankers kon men ook terecht voor lijsten, pasfoto's, enzovoort. Eerst was de winkel gevestigd in de Hobbemastraat, later aan het Beneden Zandpad. In 1997 sloot de fotozaak de deuren, de regio Amsterdam bleef trekken, daarom verhuisde het echtpaar Blankers naar Haarlem. Daar is hij op 81-jarige leeftijd overleden.

Potrgrondactie 'Plant een Bijbel'

GOEREE-OVERFLAKKEE - Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) organiseert ook dit jaar de potgrondactie Plant een Bijbel. Hiermee wil HVC christenen in vervolging en armoede een eigen Bijbel geven.

Het is voor deze christenen een bezit van onschatbare waarde! Er is toenemende vraag naar Bijbels om te verspreiden onder andersgelovigen, zoals hindoes en moslims. Ook zij hebben het evangelie dringend nodig. Door mee te doen aan de potgrondactie, helpt u Gods Woord te planten in Pakistan, Nepal, India, Irak en Oeganda. Voor elke twee zakken potgrond die worden verkocht, verspreidt HVC een Bijbel in één van de bovenstaande landen. U kunt t/m 24 februari voor € 4,50 per zak, universele potgrond voor binnen en buiten bestellen via www.planteenbijbel.nl en op zaterdag 10 maart afhalen in Ouddorp (Dorpsweg 39a) en in Herkingen (Nieuwstraat 1). Geen potgrond nodig, maar wel een Bijbel geven? Doneren kan ook via www.planteenbijbel.nl.

Appeltje voor de EHBO

REGIO - COOP begint aanstaande maandag (26 februari) met de verkoop van actie-appels voor het Rode Kruis. Van iedere verkochte kilo van deze vrucht gaat 25 eurocent naar het COOP Rode Kruis Fonds. De opbrengt is bedoeld om de buurtbewoners van de supermarktketen EHBO-les aan te bieden. De les zal worden aangeboden in de filialen van COOP.

Het Rode Kruis hoopt op deze manier veel nieuwe mensen te kunnen scholen qua eerste hulpverlening. Dat is hard nodig, want de hulpbereidheid om onbekenden op straat eerste hulp te verlenen bij de meest voorkomende ongevallen neemt af. Een gevaarlijke ontwikkeling, want bij zwaardere ongevallen zijn de eerste minuten van levensbelang. Slechts de helft van de mensen zonder EHBO-kennis zou iemand helpen die bewusteloos is. Mensen met EHBO-kennis zijn veel vaker bereid eerste hulp te verlenen. Dat blijkt uit eerder onderzoek van het Rode Kruis.

COOP Rode Kruis-Fonds

De opbrengst van de appelverkoop komt in het COOP Rode Kruis-Fonds. Dit fonds heeft als doel de betrokkenheid van bewoners bij hun buurt vergroten. Betrokken bewoners helpen eerder anderen bij een noodsituatie. Dit jaar gaat de opbrengst naar de buurtbewoners van de supermarkt, die in aanmerking komen voor een EHBO-cursus in hun plaatselijke COOP-filiaal.

Verloren sjaal

GOEREE-OVERFLAKKEE - Zondagmiddag is een lezer haar sjaal verloren tijdens een fietstocht in de omgeving van Sommelsdijk en Dirksland. Het is een lange, smalle sjaal van bruin en grijs materiaal, met een aparte structuur. De eigenaar wil de sjaal graag weer in haar bezit krijgen en vraagt of de vinder contact op wil nemen, het telefoonnummer is 0187-489005.

Jubileumdag Tot Nut en Genoegen

MELISSANT - Muziekvereniging Tot Nut en Genoegen bestaat in dit jaar 120 jaar. "Ook onze vereniging is een van de verenigingen/instellingen die de hoeksteen van het maatschappelijk leven van Melissant vormen", aldus het bestuur. En dat wordt gevierd tijdens een jubileumdag op zaterdag 3 maart. De dag wordt gehouden in verenigingsgebouw Melishof.

Hieronder volgt het programma:

10.00-15.00 uur: Workshop percussie – Organisatie Muziekgebouw GO.
15.30 uur: Optreden Percussiegroep.
19.30-22.00 uur: Jubileumavond.


Optredens van de Junioren en Senioren van de vereniging, zangvereniging Advendo uit Ooltgensplaat en nog twee verrassende muzikale groepen.

Activiteiten 55-pluskrant

GOEREE-OVERFLAKKEE - Eilanden-Nieuws en Stichting ZIJN stellen ook dit voorjaar weer een 55-pluskrant samen. De krant verschijnt de eerste week van april. Een vast gegeven in deze krant is de activiteitenagenda. Organisaties of verenigingen die activiteiten organiseren voor de doelgroep kunnen deze insturen naar redactie@eilandennieuws.nl onder vermelding van 55-pluskrant.

Vrienden van Carmen doneert bijna € 7.000 aan Familiehuis Daniël den Hoed

SOMMELSDIJK – Het jaar 2017 heeft de Stichting Vrienden van Carmen een mooie opbrengst geleverd: ruim € 23.000 kon worden bijeengebracht voor het goede doel. Beter gezegd, twee goede doelen. Aan één daarvan, Familiehuis Daniël den Hoed te Rotterdam, werd vrijdag 9 februari een cheque overhandigd. In het Familiehuis zelf.

Door Hans Villerius

SOMMELSDIJK – Menigeen uit Sommelsdijk herinnert zich haar: de moedige, dappere Carmen Kievit. Na bijna vijf jaar ziek te zijn geweest overleed ze op 1 december 2015, 25 jaar jong, nog geen negen maanden getrouwd. De kwaadaardige hersentumor die ze bleek te hebben, werd haar fataal, ondanks alle moeite die gedaan werd – operaties, chemokuren en bestralingen – om haar leven te redden. Met medeweten en instemming van Carmen startten haar ouders Daaf en Marianne een jaar voor haar overlijden het fietsteam 'Vrienden van Carmen', met als doel geld in te zamelen voor onderzoek naar hersentumoren. Op het tenue waarin de teamleden fietsen prijkt een foto van Carmen, een foto die ze zelf nog uitgezocht heeft. Ze wist dat ze zelf niet meer beter zou worden, dat ze overlijden zou. Maar waardevol vond ze 't te weten dat mensen om haar heen het op zich wilden nemen financieel bij te dragen aan het onderzoek naar hersentumoren, zodat mogelijk op langere termijn patiënten ervan genezen kunnen worden. Zorg voor anderen, met name zieke kinderen, is tot het laatst toe Carmens drive geweest. En daar paste de start van 'Vrienden van Carmen' met haar doelstelling helemaal bij: waar Carmen zelf nu niet meer voor anderen kan zorgen, zorgen nu anderen, de vrienden van Carmen, voor hen.

Activiteiten

Het fietsteam 'Vrienden van Carmen', dat twintig mannen en drie vrouwen telt, maakt regelmatig trainingstochten. Zo houden ze hun conditie op peil om deel te kunnen nemen aan langere toertochten die in den lande worden georganiseerd voor het goede doel. Ook fietsen ze mee met de GO Classic. Maar het team organiseert ook zelf een fietstoer, jaarlijks in mei: de Vrienden van Carmen Classic.
Daarnaast probeert stichting Vrienden van Carmen op andere manieren geld bijeen te krijgen. Bijvoorbeeld met het organiseren van een vossenjacht, een voetbalwedstrijd of een bootcamp. Ook de plaatselijke supermarkten en hun klanten werken graag mee door het inzamelen van statiegeldbonnetjes. Verder proberen de Vrienden van Carmen ervoor te zorgen dat zieke kinderen tijdens hun verpleging in een ziekenhuis knuffelbuddy's kunnen krijgen, als vorm van troost in moeilijke tijden. Carmen zelf heeft daar tijdens haar ziekte ook steun aan ondervonden en in diezelfde lijn worden na haar overlijden nu kinderen die daar behoefte aan hebben met een knuffelbuddy bedacht. Voor € 7,95 kan bij Vrienden van Carmen zo'n knuffelbuddy worden besteld. Verder doen de Vrienden momenteel hun best om eilandbreed in winkels donatieboxjes te mogen plaatsen. Klanten die dat willen kunnen daarin dan een gift doen, om zo een bijdrage te leveren aan Stichting Stop Hersentumoren, en daarmee aan het doen van onderzoek naar hersentumoren. Bedrijven die het mooi vinden om ook zo'n donatieboxje te plaatsen zijn welkom en kunnen daarvoor contact opnemen met Vrienden van Carmen, die inmiddels een stichting is geworden.

Goede doelen

Aan alle activiteiten van Stichting Vrienden van Carmen, dus ook aan de donatieboxjes, zijn twee goede doelen verbonden. Van de totale opbrengst gaat 70 procent naar de Stichting Stop Hersentumoren en 30 procent is bestemd voor een wisselend maar wel aan kankerzorg gelieerd doel. Voor 2017 was dat het Familiehuis Daniel den Hoed. Vorig jaar bracht de stichting € 23.300 bijeen. Daarvan kreeg Stichting Stop Hersentumoren € 16.310 en Familiehuis Daniel den Hoed € 6.990, bestemd voor de bouw van een nieuw familiehuis, waarin familie kan logeren van patiënten die in de Daniël den Hoed moeten verblijven. In 2018 verhuist de ziekenhuislocatie Daniël den Hoed naar een nieuw Erasmus MC Kanker Instituut in het centrum van Rotterdam. Om de nabijheid te kunnen blijven bieden aan familie en patiënten wordt er op zwaaiafstand van het Erasmus MC een nieuw en groter Familiehuis gebouwd. Een huis dat over enkele jaren aan ruim tweemaal zoveel gasten logeergelegenheid dichtbij het ziekenhuis biedt. En graag leverde Stichting Vrienden van Carmen hier hun bijdrage aan. Bijna zevenduizend euro kon worden overhandigd en daarvoor ging een delegatie van de stichting vrijdag 9 februari graag naar Rotterdam, om in het Familiehuis een cheque ter waarde van dit bedrag te overhandigen.

Steunen

Dit jaar is de afdeling Oncologie van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis te Dirksland als tweede goede doel verbonden aan de activiteiten van Stichting Vrienden van Carmen, die op 12 mei aanstaande voor de vierde maal de Vrienden van Carmen Classic houdt en op 16 juni haar jaarlijkse voetbalwedstrijd.
Wie het goede doel ook wil steunen kan een donatie doen op IBAN NL07RABO0316523151 ten name van Stichting Vrienden van Carmen te Sommelsdijk. Alle gelden gaan voor de volle honderd procent naar het goede doel. Zie voor meer informatie www.vriendenvancarmen.nl en de gelijknamige Facebookpagina.

Opleverfeest voor bewoners NOM-woningen

STELLENDAM – Donderdagmiddag organiseerde Woningbouwvereniging Beter Wonen een 'opleverfeest' voor de bewoners van de nul-op-de-meter (NOM) woningen in Stellendam en Ouddorp in het Wapen van Stellendam. Het was een uniek gebeuren voor het eiland dat dit soort woningen door een woningcorporatie worden gebouwd. Vandaar een diner voor de bewoners.

Tekst en foto: Adri van der Laan

Bij het opleverfeest zou ook wethouder Daan Markwat aanwezig zijn, maar hij moest verstek laten gaan omdat hij door de griep was geveld. Teun Bakelaar, voorzitter van Woningbouwvereniging Beter Wonen, hield een korte toespraak. Hij keek terug op de projecten aan de Meidoornstraat in Stellendam en aan de Oosterweg en het Hoge Pad in Ouddorp. Volgens Bakelaar was het voor de oud-bestuursleden Peter Braber, Leen Kieviet en huidige bestuurder George Moerkerk destijds een moeilijke beslissing geweest om de oudere woningen aan de genoemde straten te slopen. Hij noemde in dit verband de karakteristieke woningen aan de Meidoornstraat. Het zou te veel gaan kosten om deze woningen weer te restaureren. Het zijn dus nul-op-de-meter woningen geworden en dit past in het streven van Beter Wonen om hun woningen energieneutraal of CO2-neutraal te maken. "Er zullen andere energiebronnen moeten worden aangesproken". Alle nieuwbouwwoningen van Beter Wonen zullen daarom geen gasaansluiting meer hebben. "We bouwen alleen nog maar nom-woningen", aldus Teun Bakelaar.
Tijdens zijn toespraak maakte Bakelaar van de gelegenheid gebruik om zijn excuses aan te bieden voor de overlast die er tijdens de bouw voor de omwonenden heeft plaatsgevonden en wenste de bewoners veel geluk met deze nieuwe unieke woningen.
Gelukwensen waren er eveneens voor de bewoners, ook voor aannemer Dura Vermeer, die trots was dat zijn bedrijf dit karwei heeft mogen klaren. Verder was hij ook blij dat zijn bedrijf ook de 27 appartementen mag bouwen op het terrein van De Vliedberg.

Groen, groener, groenst

Wie had dat gedacht? Van communicatieadviseur bij een gemeente, naar een boswachter bij Natuurmonumenten. Had je mij deze vraag een aantal jaren geleden gesteld, had ik je voor gek verklaard. Ik boswachter? Okay, de passie voor natuur draag ik wel van kleins af aan mee, maar een echte natuurkenner kan ik mezelf niet noemen. En toch, mag ik mezelf nu boswachter noemen en wel 'boswachter communicatie en beleven' bij Natuurmonumenten.

"Dan ben je zeker vaak buiten, op zoek naar dierensporen?" De eerste weken na dit 'nieuwtje', werd ik overspoeld door vragen. "Nou ja," antwoorde ik dan. "Ik ben geen echte boswachter, geen donkergroene althans." Hiermee hoopte ik het verschil te maken tussen mezelf en collega's die echt alle ins en outs weten van de gebieden en de natuur. Want ik voelde me ook wel een beetje schuldig. Wie ben ik dan wel om mezelf boswachter te noemen, terwijl veel vrijwilligers nog meer weten dan ik.

Als ik vervolgens mijn twijfels deel met mijn collega's, krijg ik al snel te horen: "Dat is toch juist je kracht! Jij informeert het publiek over de mooie natuur, wat er zoal gebeurt in de gebieden en hoe je dit kunt beleven. We waren niet op zoek naar een '12 uit 1 dozijn type'." Tijdens een wandeling met een collega in Voornes Duin, wijst hij me op de aanwezigheid van meerdere kleine parelmoervlinders. Een echte duinsoort, die juist door recente werkzaamheden in het gebied – het verwijderen van vele struiken in het duin – weer is teruggekeerd. Als ik hem vervolgens vraag dat dit toch wel een bijzondere waarneming is en hét bewijs dat de werkzaamheden vruchten afwerpen, antwoordt hij "tja nu je het zo zegt, voor mij is het al zo gewoon." Fijn dat ik dus een andere bril draag.

Inmiddels voel ik mij steeds meer een boswachter, een lichtgroene dan. En vliegen er tijdens een open middag in de Scheelhoek drie zeearenden over, dan sta ik net zo uitbundig te springen als mijn collega's.

Daarnaast heeft het boswachter zijn ook wel z'n voordelen. Ik maak me niet meer druk over de kleding die ik 's morgens aantrek. Colbertjes en rokjes zijn verledentijd. Een stappenteller houd ik niet meer bij. Die maakt overuren, nou ja, op de dagen dat ik geen kantoorwerk heb dan. En als laatste en daar ben ik toch wel het meest trots op, heb ik het helemaal gemaakt bij mijn dochters. Mama die iets komt vertellen bij de kinderopvang, mama die in haar pak over het schoolplein loopt en als klap op de vuurpijl geen prinsessenoutfit voor de carnaval dit jaar. Dit jaar doen we lekker collectief … en verkleden we ons als boswachter!

Nieuwe columnist: Boswachter Chantal van Burg

"Misschien is het grootste verschil met mijn vorige baan als communicatieadviseur wel dat ik nu nooit meer hoef na te denken over wat ik aantrek." Met een tevreden gevoel trekt Chantal iedere werkdag haar boswachtersuniform aan. "Het liefst ben ik lekker buiten in de natuur."

Door Martijn de Bonte

De enthousiaste boswachter is geboren en getogen in Oude-Tonge en daar woont ze nu nog steeds. "Dit eiland is echt mijn plek, het moment dat ik over de Haringvlietbrug naar het eiland rij voelt echt als thuiskomen." Haar functie bij Natuurmonumenten heet officieel: boswachter communicatie en beleven. Dat wil zeggen dat ze onder andere de informatie in en over de natuurgebieden organiseert, excursies op poten zet met vrijwilligers en in gesprek gaat met allerlei partijen. Haar werkgebied bestaat naast Goeree-Overflakkee ook uit de Hoeksche Waard en een gedeelte van Voorne-Putten."

"Op Goeree-Overflakkee is er heel veel mooie natuur, zelf heb ik door mijn nieuwe baan bijvoorbeeld de Scheelhoek ontdekt. Dit vogelreservaat is ontzettend belangrijk voor riet-, weide- en moerasvogels. Via het Scheelhoekbos kun je het vogelreservaat wel beleven en dit jaar gaan we dat op meerdere plaatsen mogelijk maken. We zijn bij Natuurmonumenten enorm trots dat er sinds kort zeearenden rondom het Haringvliet zijn te vinden. We hopen natuurlijk dat ze in een van onze gebieden gaan broeden. Er is zelfs een onderlinge concurrentiestrijd tussen de boswachters van onze gebieden. Iedereen hoopt natuurlijk dat de eerste jonge zeearenden bij hen geboren worden …"

Voordat ze startte als boswachter was Chantal werkzaam als communicatieadviseur bij de gemeente Cromstrijen. Daar vormde ze de schakel tussen het gemeentehuis en de inwoners, nu vormt ze de schakel tussen de natuur en de mensen in de regio. "Een verschil is wel dat ik nu veel meer in de open lucht aan het werk ben, bijvoorbeeld voor een excursie. Dat is toch wel het favoriete onderdeel van mijn werk. Ik neem graag mensen mee in het verhaal van de natuur op Goeree-Overflakkee."

De 3-jarige dochter van Chantal vindt het wel stoer dat haar moeder boswachter is. Onlangs heeft de boswachter op het kinderdagverblijf van haar dochter vertelt over haar werk. "Het viel mij op dat jonge kinderen al behoorlijk veel weten van de natuur. Ze willen er graag meer over weten. De interesse voor de natuur zit, denk ik, in de genen."

<Kader, die iedere keer bij de column komt te staan>

In haar maandelijkse column schrijft Chantal over haar ervaringen als boswachter en geeft tips om de natuur op het eiland te ontdekken. Reageren kan via Haringvliet@natuurmonumenten.nl

Hulp bij internet- en bankzaken in de bieb

REGIO - Rabobank Het Haringvliet werkt samen met de bibliotheken Hoeksche Waard en Zuid-Hollandse Delta om inwoners te helpen bij dagelijkse bankzaken en online bankieren. Wie vragen heeft op dit gebied, is van harte welkom in de bieb.

Op Goeree-Overflakkee organiseert Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta samen met de Rabobank Het Haringvliet elke maand een tabletcafé 'Rabobank bankieren op je tablet/smartphone'. Hier wordt stap voor stap uitleg gegeven over de Rabo Bankieren App en meer verteld over veiligheid en privacy. Het eerstvolgende tabletcafé is op woensdag 21 februari in de bieb in Ouddorp van 10.00 tot 12.00 uur. Speciaal voor jongeren is er op 23 maart en 22 juni de bijeenkomst 'Bankieren met je smartphone of tablet' over de bankzaken die jongeren online zelf kunnen regelen. "Het is belangrijk dat jongeren al vroeg leren om hun eigen financiën te regelen en leren omgaan met geld", aldus de bank. Kijk voor alle precieze data, tijden en locaties op www.leerenbeleef.nl onder activiteiten.

Sobere maaltijden in de veertigdagentijd

SOMMELSDIJK - Gedurende de veertigdagentijd (van woensdag 14 februari tot en met zaterdag 31 maart) worden er op dinsdagavond 'Sobere maaltijden' gehouden, georganiseerd door de Oecumenische Werkgroep Goeree-Overflakkee. Deze maaltijden bestaan uit een goed gevulde vegetarische soep en brood. Dinsdag 20 februari wordt de eerste maaltijd gehouden en dan 5 dinsdagen daaropvolgend (27 februari, 6, 13, 20 en 27 maart).
Deze maaltijden vinden plaats in de Exoduskerk, Dorpsweg 97 in Sommelsdijk van 18.00 tot 18.45 uur. Let op: de aanvangstijd is vervroegd! U wordt verzocht een soepkom en lepel mee te nemen. Het geld dat u met uw eigen maaltijd uitspaart, wordt besteed aan twee goede doelen: Inloophuis De Boei in Ouddorp en Stichting Zanskar Scholen in de Himalaya.
U hoeft zich voor deze maaltijd niet op te geven, u kunt gewoon aanschuiven. U bent van harte welkom om met ons te eten en in gesprek te gaan met elkaar.

Mooie opbrengst Kids Care 2018

SOMMELSDIJK - Een drukte van belang was het op vrijdag 2 februari in Het Prieel van De Staver. Daar gingen om 16.00 uur de deuren open voor de tweede editie van de Kids Care kledingbeurs.

Een indrukwekkende rij bezoekers stond hoopvol te wachten, gewapend met shoppers en een gevulde portemonnee. De aankondiging van kinderopvang is ook dit jaar weer goed ontvangen. Waar de papa's, mama's, opa's en oma's zich naar de gevulde tafels spoeden, werden de kinderen in de kinderhoek gebracht. Waar zij zich vermaakten met speelgoed, knutselwerkjes en een tv-hoekje. Ook konden zij worden geschminkt en werden ballonfiguren gemaakt.

De voorbereidingen zijn, met behulp van een fanatieke groep vrijwilligers, voorspoedig verlopen. Het aanbod van kleding, schoenen en speelgoed was opvallend hoog. Een ruim aanbod van winter- en zomerkleding is met zorg geprijsd en gesorteerd op maat en geslacht. Een hele klus, maar met de kinderafdeling van het Van Weel-Bethesda ziekenhuis in het achterhoofd, werd de drive om er een daverend succes van te maken met de minuut groter. Het was voor ons als team mooi om te zien hoe de winkeliers met ons meeleefden en ons wilden helpen door prijzen te sponsoren voor de loterij! De prijzen waren zeer divers, zo waren er cadeaubonnen van diverse eetgelegenheden, een cadeaubon van een juwelier, een parfumpakket, lekkernijen, wijn, een voetbal, teveel om op te noemen.

Inmiddels is de opbrengst bekend en is de cheque van € 5140,- overhandigd aan het ziekenhuis. Een fantastisch mooi bedrag, waarmee de afdeling spullen zal aanschaffen om een opname in het ziekenhuis iets te veraangenamen, zoals bijvoorbeeld muurspelen en speltafels. "Graag bedanken wij alle vrijwilligers en sponsoren voor hun inzet en medewerking. In het bijzonder De Staver voor hun gastvrijheid en de aanwezige faciliteiten", aldus de organisatoren.

Wat doen elektromagnetische velden en straling met ons?

SOMMELSDIJK - Op zaterdag 3 maart zal er door dhr. Jacques de Been een lezing gehouden worden met als onderwerp 'Wat doen elektromagnetische velden en straling met ons?'

Er is een enorme toename aan elektrische apparaten met laagfrequente elektromagnetische velden en straling van draadloze communicatiemiddelen. Dhr. De Been zal het in zijn lezing hebben over wat voor invloed dit op ons lichaam heeft.Jacques de Been, van huis uit bouwkundig ingenieur, heeft in Duitsland de opleiding tot bouwbiologisch meettechnicus gevolgd en mag zich, als eerste Nederlander, sinds 2013 gecertificeerd bouwbiologisch meettechnicus noemen. De lezing zal gehouden worden bij fam. Van der Velde, Nieuwlandsedijk 3 te Sommelsdijk. Aanvang is 11.00 uur, inloop vanaf 10.30 uur. De lezing zal, met een pauze er tussenin, tot ongeveer 13.00 uur duren, waarna men gebruik zal kunnen maken van een eenvoudige lunch. Na de lunch is er gelegenheid tot het stellen van vragen en /of het delen van ervaringen. In verband met de voorbereidingen is het fijn als u zich van te voren even aanmeldt via akrpl@online.nl of telefonisch via 0187-601104 / 0187-485058. De toegang is gratis, maar een bijdrage in de onkosten wordt op prijs gesteld. Deze dag wordt georganiseerd door de werkgroep 'Straling Bewust' Goeree-Overflakkee, in samenwerking met de landelijke CPLD vereniging.

Lezing over thee bij De Boei

GOEREE-OVERFLAKKEE - Dinsdag 27 februari is vanaf 10.00 uur Inloophuis De Boei weer open. Het kopje koffie of thee staat klaar voor u in De Overkant, Dijkstelweg 33 te Ouddorp.

"Kunnen praten over wat er in mij omgaat na het horen van de diagnose kanker, nu echt begrijpen wat er aan de hand is met mijn partner, een luisterend oor, een warme ontvangst, door de tuin wandelen en even weg uit mijn huis waar ik alleen maar de zieke vrouw ben, was ik maar eerder gekomen, ik dacht dat het alleen kommer en kwel was, wat een aandacht, een warme deken". Zomaar wat uitspraken van gasten van De Boei.

In de middag, aanvang 13.00, uur geeft Matie Almekinders van theetuin 'De Bongerd' een lezing en uitleg over thee, de kracht, het blad en de juiste manier van het zetten van thee.
In de theetuin worden zo'n 50 verschillende soorten thee uit diverse windstreken geserveerd. Zij neemt een selectie mee, zodat u het verschil leert proeven.
Matie is onlangs in Japan op vakantie geweest en heeft daar een bijzondere thee mee vandaan genomen, de kans om meer over deze thee (proeven) en het verhaal van de daarbij horende ceremonie te weten te komen. Er zijn geen kosten verbonden aan 'de proeverij'.

Mocht u de hele dag willen komen, De Boei is open tot 16.00 uur, dan graag een eigen lunch meebrengen.
Mocht het vervoer van en naar de Dijkstelweg 33 een probleem zijn, er is een chauffeursdienst waar u kosteloos gebruik van kunt maken.
Wilt u wel even van tevoren bellen, uiterlijk maandag 26 februari, via 06 22111572 of info@deboeigo.nl.

Kerkdienst Ger. Gem. Middelharnis

MIDDELHARNIS – In de uitgave van vrijdag werd per abuis vermeld dat ds. J.W. Verweij zou voorgaan in een kerkdienst in Melissant. De predikant gaat voor tijdens een dienst op woensdag 21 februari in de kerk van de Geref. Gemeente Middelharnis. Aanvang 19.30 uur.

Schoolkinderen dag lang in de weer met Lego

SOMMELSDIJK - Vorige week donderdag was het een bijzondere dag voor de kinderen van groep 3 van de School met de Bijbel. De kinderen hadden al lange tijd naar deze dag uitgekeken. En donderdagochtend was het zover: de kinderen hadden een hele dag het speellokaal van de school tot hun beschikking en de juffen hadden een grote hoeveelheid Legobouwstenen gehuurd. Ze konden toen naar hartenlust gaan bouwen. Ze hadden het hiermee zó druk, dat er tussen de middag geen tijd was om thuis te gaan eten en daarom werd er voor eten gezorgd. Aan het eind van middag was het Legoland compleet. De kinderen hadden heel veel dingen gebouwd die je in een gewoon land ook tegenkomt: van een kazerne met soldaten en oorlogstuig tot een ziekenhuis met ambulances, bedden en verpleegsters. Er waren ook uitkijktorens en zelfs dolfijnen te vinden in het gebouwde Legoland. Aan het eind van de dag kwamen de ouders en grootouders om de bouwactiviteiten van de kinderen of kleinkinderen te bewonderen. Juffrouw Slootweg legt uit dat één van de kinderen heel enthousiast is over het bouwen met Lego en dat ze besloot om dit enthousiasme met heel de klas te laten delen. En dit is gelukt, want alle kinderen hebben deze dag met heel veel plezier met de Lego gewerkt. Jammer dat het bouwwerk uiteindelijk toch weer afgebroken moest worden. (Tekst en foto: Adri van der Laan)

Kernactiviteiten

ACHTHUIZEN

Sjoelen

De plaatselijke commissie van Achthuizen van Stichting ZIJN houdt op maandag 26 februari a.s. een sjoelmiddag. De sjoelmiddag wordt gehouden in het Buurthuus, Kloosterstraat 10 in Achthuizen. Aanvang: 13.30 uur. De kosten bedragen € 4,00, inclusief koffie of thee. Iedereen is van harte welkom.

DEN BOMMEL

Breicafé

Woensdag 28 februari is er weer een breicafé en zijn alle brei- en haaklustigen van Den Bommel en omstreken welkom in Bommelstee, Schaapsweg 34, Den Bommel. Inloop van 19.30-22.00 uur. Entree € 1,75, dat is inclusief 2x kopje koffie/thee. Iedere bezoeker neemt zijn/haar eigen materiaal mee. Nog nooit een breinaald vastgehad? Er is altijd wel iemand om je op weg te helpen. Jong en oud zijn van harte welkom! Neem voor meer informatie contact op met Carla Gebraad: 611397.

DIRKSLAND

Voorlichting dementie

Eén op de vijf mensen krijgt een vorm van dementie. Om meer te weten over deze ingrijpende ziekte, kan men de voorlichting over dementie bezoeken. De volgende onderwerpen komen aan de orde: Wat is Dementie? Het verschil tussen vergeetachtigheid en Dementie? Hoe ga ik om met mensen met Dementie? De voorlichting is op woensdag 21 februari om 19.00 uur in 't Reginahof aan de Reginahof 1. Bezoekers wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 2,-, inclusief koffie/thee. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Alzheimer Nederland, afdeling Goeree-Overflakkee/Hoekse-Waard. Graag vooraf aanmelden via: joke.vandijk@careyn.nl of 06-21641712.

Bingo

Op donderdag 22 februari is er weer een bingoavond in de Victoriahal, Philipshoofjesweg 57a. De zaal gaat om 19.00 open, de bingo start om 19.30 uur. Er zijn mooie geldprijzen te winnen.

HERKINGEN

Boekverkoop

Zaterdag 24 februari is er een grote tweedehands boekverkoop bij het Scharrelloodsje. De verkoop is van 9.30 tot 12.00 uur.

MIDDELHARNIS

Koersballen

Het ouderenwerk van Stichting ZIJN wil een nieuwe koersbalclub gaan opstarten in het Wijkcentrum aan de Doetinchemsestraat 27. Koersballen is enigszins te vergelijken met jeu de boules. Alleen wordt jeu de boules buiten gespeeld en koersballen binnen. Bij jeu de boules worden de ballen min of meer gegooid en bij koersballen mogen ze alleen gerold worden. Dinsdagmorgen van 9.00 tot 11.30 uur kunt u terecht om gezellig samen in beweging te zijn, een kopje koffie of thee te drinken en eventueel nog een kopje soep. U bent van harte welkom in het Wijkcentrum. Aanmelden kan bij het ouderenwerk: tel.: 483366 of e-mail: m.kieviet@zijngo.nl.

Puzzelwandeltocht

Op 3 maart hoopt Vrouwenvereniging 'Ruth' een puzzel/wandeltocht te organiseren. De opbrengst voor deze wandeling zal zijn voor zending en evangelisatiewerk. De route zal ongeveer 4 km zijn. Na afloop van deze wandeling wordt met elkaar erwtensoep met een broodje knakworst gegeten. Voor wie slecht ter been is, is het ook mogelijk alleen te komen eten. De kosten van deze wandeling zijn 5 euro voor volwassen en 2,50 euro voor kinderen, met een maximum van 20 euro per gezin. Alleen soep komen eten is ook mogelijk en kost 3,50 euro. De start van de wandeling is vanaf 15.30 uur, bij de kerk van de Gereformeerde Gemeente aan de Landbouwweg. In verband met de catering is het noodzakelijk om aan te melden. Aanmelden kan tot 26-02 via e-mail: vvruth@ggmidelharnis of via sms of Whatsapp naar: 0681427908.

OOLTGENSPLAAT

Breicafé

Op donderdag 8 maart a.s. is er Breicafe van 19.30 tot 22.00 uur in 't Centrum, Weesmolenstraat 12. Een avond gezellig haken, breien of borduren, of alleen een bakje doen. Zelf materialen meenemen. Entree is € 1,50 inclusief koffie/thee. Voor informatie kunt u bellen met Ati Verwoerd: 06-40701181. Dit is een activiteit van Stichting ZIJN.

Bijeenkomst SGP

Woensdag 21 februari is een ieder welkom op de bijeenkomst van de SGP-afdeling Oostflakkee. Op deze avond zullen spreken: lijsttrekker Kees van Dam, kandidaat uit Ooltgensplaat Simon van der Tang en raadslid Adrie van Gurp over 'het beleid in verleden, heden en toekomst'. De SGP is betrokken tot ín de kern. Wat betekenen de verkiezingspunten voor Ooltgensplaat? De bijeenkomst wordt gehouden in de kerk van de Ger. Gemeente, Van Weelstraat 1. Aanvang: 20.00 uur.

OUDDORP

Voorstelling Hoehaa!

Jeroen Schipper speelt op zaterdag 24 februari om 11.00 uur zijn nieuwste voorstelling Hoehaa! in strandtheater Houten Kaap. In deze nieuwe show wordt het publiek door Jeroen en zijn Boegiemanband meegenomen op een muzikaal avontuur dat zowel in onderwerpen als in muzikale stijlen de hele wereld over gaat. Met grappige en aanstekelijke liedjes krijgen Jeroen en de Boegiemanband de hele zaal aan het dansen en lachen. Tickets voor de muzikale voorstelling Hoehaa! van Jeroen Schipper op zaterdag 24 februari in strandtheater Houten Kaap in Ouddorp kosten € 12,50 en zijn te verkrijgen via houtenkaap.nl of te reserveren via info@houtenkaap.nl.

Kleedjesmarkt Koningsdag

Op Koningsdag 2018 organiseert Oranjevereniging Ouddorp de traditionele Kleedjesmarkt in de Ring van Ouddorp. Deze markt wordt georganiseerd voor jong en oud, die oude of nieuwe spullen willen verkopen. Er mag ook een muziekinstrument worden gespeeld. Mensen die zeker willen zijn van een plaatsje, kunnen zich nu alvast aanmelden bij de organisatie. Doe dit via mailadres lecajora@kpnmail.nl. Er kan ook worden gemaild voor meer informatie.

Muzikale avond

Op zaterdag 17 maart is er een muzikale avond in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente. Aanvang: 19.00 uur. Er is een gelegenheidskoor, solisten en er is samenzang. De collecte is bestemd voor de actie Geloofwaardig Onderwijs. Na afloop drinken beschikbaar tegen een kleine vergoeding.

Koor- en samenzangavond

Op zaterdag 24 maart is er een koor- en samenzangavond. Medewerking verlenen het koor Door Eendracht Verbonden uit Stellendam en het Christelijk Ouddorps Mannenkoor. Dirigent: Jurrien van Kooten en Dinant Struik; organist: Wiljan de Geus & Stephan Folmer; violiste: Rebecca van Zandwijk; leiding: ds. D. Zoet. De avond begint om 19.30 uur. De Eben Haëzerkerk aan de Preekhillaan is open vanaf 19.00 uur. De toegang is gratis, collecte voor stichting Stéphanos.

Presentatie over de woestijn

Woensdag 28 februari heeft de 55+ club in Ouddorp Nelleke van Nieuwenhuizen uitgenodigd voor een presentatie. Nelleke heeft vele tochten gemaakt door de Westelijke woestijn, de Sinaïwoestijn in Egypte en de prachtige zandvlaktes in Zuid-Algerije. De fascinerende schoonheid van de woestijn, de stilte, de oneindigheid en de bijzondere lichtval geven het ongrijpbare van het landschap weer. Het fotograferen is voor Nelleke een manier om haar gevoelens in foto's vast te leggen. Uit haar foto's blijkt haar visie op het leven. "In de woestijn ben je één met de natuur, je ontdekt hoe weinig je nodig hebt." De prijs van deze interessante middag bedraagt € 3,- inclusief een kopje koffie. Om 14.00 uur bent u van harte welkom in de Dorpstienden.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joke van Dam, tel. 0187 682319, of Stichting ZIJN: 0187 483366, e-mail: c.vermeulen@zijngo.nl. Woensdag 7 maart is er een bingo bij de club.

Rommelmarkt

Van der Linde Rommelmarkten organiseert weer twee grote rommelmarkten op woensdag 21 februari en zaterdag 24 februari. De markten worden gehouden in de loods van Bouwbedrijf Van der Linde, Zuidweg 3 op het industrieterrein, van 9.00 tot 12.00 uur.

Tabletcafé

Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta organiseert met regelmaat een Tabletcafé in haar vestigingen. De eerstvolgende bijeenkomst in bibliotheekvestiging Ouddorp vindt plaats op vrijdag 2 maart. "Je kunt je ervaringen met elkaar delen, programmatips uitwisselen en op deze manier meer uit je tablet halen. Het accent van het Tabletcafé ligt op leren van en delen met elkaar. Ook wanneer je (nog) geen tablet hebt, ben je van harte welkom een kijkje te nemen in het Tabletcafé. Tip: neem je tablet mee! Heb je een tip/vraag op het gebied van tablets en ben je niet in staat om naar een Tabletcafé te komen? Je kunt je vraag ook 24/7 online stellen via de Facebookgroep 'Tabletcafé Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta'. De middag begint om 15.00 uur en duurt tot 16.30 uur.

OUDE-TONGE

Bingo

Vrijdag 23 februari is er een grote bingo van ASV Oostflakkee. De bingo wordt gehouden in het gebouw van Stichting ZIJN aan de Bernhardstraat 25. De zaal is open vanaf 19.00 en de bingo begint om 19.30 uur. De kosten zijn € 7,- voor negen ronden met gratis thee of koffie. Er is één extra ronde voor € 1,-.

Klim- en springfestijn

De dorpsraad Oude-Tonge organiseert, in samenwerking met de SRGO, een klim-en springfestijn tijdens de voorjaarsvakantie. Dit vindt plaats op donderdag 1 maart en op vrijdag 2 maart van 10.00 tot 16.00 uur in de Grutterswei. Naast tal van leuke springkussens is er een heuse klimwand, maar ook een klimparcours en een boogschietbaan, die de (wat oudere) kinderen, onder begeleiding, kunnen uitproberen. De jeugdwerkgroep van de dorpsraad hoopt op deze manier tegemoet te komen aan de wens van de kinderen om een leuke activiteit in de vakantie te organiseren. Alle kinderen van Oude-Tonge en omstreken zijn dus van harte welkom. De toegang bedraagt 3 euro per kind per middag.

OOLTGENSPLAAT

Bingo

Op vrijdag 23 februari is de maandelijkse bingo-avond in de kantine van voetbalvereniging OFB aan de Sportlaan 2. Aanvang bingo om 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur. Bezoekers worden welkom geheten met een gratis kopje koffie of thee bij binnenkomst. Er worden 14 ronden gespeeld voor € 8,-.

SOMMELSDIJK

Jeugddienst

Op zondag 11 maart is er in de Exoduskerk een jeugddienst. De voorganger is Herman Haan. Het thema van deze dienst is: 'Moeten of Mogen'. "Van alleen maar moeten is niemand beter geworden, uiteindelijk gaat het om kiezen, een keuze durven maken: het liefst voor God natuurlijk", aldus de organisatie. De dienst wordt muzikaal begeleid door de band Hineni uit Alphen aan den Rijn. Iedereen is welkom. Deze jeugddienst begint om 10.00 uur in de kerk aan de Dorpsweg 97a.

Bingo O-G-O

Zaterdag 3 maart is er een bingo van de Ouderenvereniging Goeree-Overflakkee. De bingo wordt gehouden in het wijkgebouw De Zwaluw aan de Sperwer 55. De aanvang van de bingo is om 19.30 uur. De zaal is open om 19.00 uur. De koffie/thee is gratis bij binnenkomst. Er worden elf rondes gespeeld voor € 6,50. Daarnaast nog negen extra prijsjes. In de pauze is er verkoop van twee extra rondes voor € 1,- per ronde. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom.

STELLENDAM

Oliebollenactie DEV

Zaterdag 24 februari gaat het Christelijk mannenkoor 'Door Eendracht Verbonden' uit Stellendam weer oliebollen bakken. Vanaf 08.00 uur zijn de eerste verse bollen te koop in de kraam bij Plus Tessemaker, op het Oranjeplein in Stellendam. De bollen worden gebakken door zeer ervaren bollenbakkers. We kunnen wel spreken van 'keizerlijke' bollen, gebakken van het overheerlijke beslag van bakker Bleumink uit Stellendam. De bollen kosten € 0,70 per stuk. De opbrengst komt ten goede aan het koor, dat deze actie hard nodig heeft nu de gemeentelijke subsidie helemaal is weggevallen.

Kampioenen motorvoertuigen Skills Talents bij Edudelta

MIDDELHARNIS - Edudelta scoort het ene na het andere succes tijdens de provinciale Skills Talents kampioenschappen. Deze keer zijn Jurian Vogelaar, Tim de Oude, Mathé de Graaff en res. Sam Bevelander verdiend Zuid-Hollands kampioen Skills Talents geworden. In de categorie motorvoertuigen gaven ze de concurrentie het nakijken. Het niveau was bijzonder hoog. In een nek-aan-nek race was het uiteindelijk toch Edudelta die met de beker naar huis ging. "Super gedaan, mannen! Wat zijn we toch ongelooflijk trots op jullie!" aldus de schoolleiding.

Wilgen knotten in Ouddorp

OUDDORP - Niets te doen of je wil eens lekker buiten bezig zijn? Kom dan naar de Natuurwerkdag van de Vereniging voor Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee (NLGO).

Op zaterdag 24 februari worden er weer onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan natuurelementen. Deze activiteiten worden georganiseerd door de werkgroep Terreinbeheer van de vereniging.
De activiteiten zijn deze keer aan de Blomweg te Ouddorp, bij 'Zeelenberg' in de Preekhilpolder. De bedoeling is de wilgen in eigendom van Waterschap Hollandse Delta weer te knotten. Op deze actiedag van de Vereniging kan men weer veel hulp gebruiken. Een ieder die iets voor het behoud van deze natuurelementen wil doen of eens lekker buiten bezig wil zijn, kan ons daar zaterdag bij helpen.
Men start om 8.30 uur. Er is voldoende gereedschap aanwezig. De Blomweg is te bereiken via de Oudelandseweg, tunneltje door, dit is de Blomweg. Verdere inlichtingen kunt u krijgen via tel.: 681105 of 485566 en op www.nlgo.nl.

Meester Joris behaalt diploma

SOMMELSDIJK - Op zaterdag 17 februari heeft Joris van den Nieuwendijk uit Sommelsdijk zijn KNGU niveau 3-diploma behaald. Hiermee mag hij zelfstandig gym- en turnlessen geven.

In november 2015 is Joris in het weekend gestart met de cursus, naast zijn reguliere opleiding. Om te starten met deze cursus moet je in het bezit zijn van een niveau 2-assistentendiploma. De cursus bestaat uit een aantal instructiedagen en daarnaast veel praktijkopdrachten binnen de eigen turnclub. De examenles van afgelopen zaterdag werd afgenomen door 2 KNGU docenten. Ondanks het risico dat hij kon zakken, heeft Joris zijn zenuwen goed kunnen bedwingen en verliep het examen zoals gepland.

Turn2Move

Turn2Move is de turnclub uit Sommelsdijk en heeft ongeveer 180 actief sportende leden (vanaf 3 jaar) in 10 verschillende lessen, van meisjes en jongens uit bijna alle dorpen van Goeree Overflakkee. Naast een niveau 3-lesgever staan er in elke les ook een aantal niveau 2- en niveau 1-assistenten, waardoor alle kinderen persoonlijke aandacht krijgen.

Feliciteren

Meer informatie over turnclub Turn2Move kunt u vinden op hun website: www.turn2move.nl. Ook kunt u via de website doorklikken naar de Facebookpagina van Turn2Move, waar u Joris kunt feliciteren. Voor vragen kunt u contact opnemen via info@turn2move.nl of bellen naar 06-30383580.

Opgeheven stichting maakt Streekmuseum en Agriterra blij

Cees van Rij (Agriterra), Frank van Oorschot (voorzieningenfonds) en Hans Kalle (voorzitter Streekmuseum).

SOMMELSDIJK – Voor Stichting Voorzieningenfonds Agrarisch Onderwijs op Goeree-Overflakkee is er geen toekomst meer. Daarom is de stichting woensdag 14 februari geliquideerd. Twee dagen eerder zorgde het bestuur voor blije gezichten toen ze het overgebleven geld van de stichting overhandigde aan Agriterra en het Streekmuseum Goeree-Overflakkee.

Tekst en foto: Kees van Rixoort

De Stichting Voorzieningenfonds Agrarisch Onderwijs op Goeree-Overflakkee ontstond in 1990. Met de fusie van de middelbare agrarische school in Goes in de lagere agrarische school in Kapelle kwam er een eind aan de Stichting tot Bevordering van het Agrarisch Onderwijs op Goeree-Overflakkee.

De bezittingen van die stichting zijn toen ondergebracht in het voorzieningenfonds. Het ging om een lap grond aan de Groene Zoom in Sommelsdijk en een gebouwtje. Die moesten ten goede blijven komen voor de bevolking van Goeree-Overflakkee, zo was de bedoeling.

Op het stukje grond stonden aanvankelijk kassen. Later maakte een storm daar een eind aan. De kassen zijn niet herbouwd. Op het landje vonden cliënten van D'n Duyt zinvolle dagbesteding. Omdat er ook lesuren van de agrarische school (nu Edudelta College) plaatsvonden, was het tevens een plek van ontmoeting en integratie van scholieren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het bestuur van het voorzieningenfonds, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de LTO (agrariërs) en het Edudelta College (onderwijs), besloot de stichting op te heffen. Voorzitter Frank van Oorschot: "Wij hebben ons afgevraagd of we ons doel nog kunnen nastreven en bereiken. Gezien de nieuwe ontwikkelingen en omstandigheden leek het ons het beste om de bezittingen over te dragen." Dat opheffen ging nog niet zo eenvoudig. De stichting is er jaren mee bezig geweest.

Het stuk grond plus het gebouwtje zijn geschonken aan het Edudelta College. Een deel van het resterende geld gaat naar het realiseren van een blijvende herinnering aan de stichting op de nog te creëren campus. En tot slot ontvingen Agriterra en het Streekmuseum ieder een cheque van 3.500 euro.

Agriterra is een ontwikkelingsorganisatie die is opgezet door de LTO. Cees van Rij van Agriterra meldde tijdens de overhandiging van de cheque dat het geld ten goede zal komen aan zonnebloemen telende boeren in Zambia. Het Streekmuseum kan met de gift van het voorzieningenfonds de nieuwe vitrine over de landbouw op Goeree-Overflakkee betalen.

Studieavond over 'De plaats van Israël in Gods heilsplan'

STELLENDAM - Op dinsdag 27 februari is er in Stellendam een studieavond met ds. Jaap de Vreugd, spreker van Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt is: 'De plaats van Israël in Gods heilsplan.' De bijeenkomst vindt plaats in Verenigingsgebouw De Rank, Bosschieterstraat 6 in Stellendam. De aanvang is om 20.00 uur, toegang is gratis.

Ds. Jaap de Vreugd: "Ik ben ervan overtuigd, dat het gebeuren rond Israël een van de grote tekenen van God in onze tijd is. Daarom spreek ik graag over de plaats van Israël in Gods heilsplan, over profetie en vervulling, over de relatie Israël en de kerk, over wat er mis ging in die relatie: vervangingstheologie en anti-judaïsme, over zionisme en christenzionisme, over antisemitisme, enz. enz. Ik geniet er enorm van om met medechristenen over deze en andere onderwerpen betreffende Israël van gedachten te wisselen vanuit het profetisch Woord van God."

Achtergrond spreker

Ds. Jaap de Vreugd was als Hervormd predikant werkzaam in de PKN. Hij is oud-voorzitter van Christenen voor Israël. Hij maakt deel uit van de redactie van Israël & de Kerk en publiceert geregeld in dit theologisch kwartaaltijdschrift. Ook is hij als redactielid en schrijver verbonden aan Profetisch Perspectief, een kwartaalblad dat inzoomt op geschiedenis en actualiteit.

Natuurmonumenten en gemeente slaan handen ineen

OUDDORP - Om Ouddorp een nieuwe impuls te geven, werken de gemeente Goeree-Overflakkee, de provincie Zuid-Holland, diverse ondernemers en Natuurmonumenten samen aan een integrale gebiedsontwikkeling. Doel van het plan is kwaliteitsverbetering.

Onlangs zetten wethouder Frans Tollenaar en gebiedsmanager Ralf Joosse van Vereniging Natuurmonumenten hun handtekeningen onder de samenwerkingsovereenkomst Ouddorp Bad. Hiermee trekken zij samen op om de natuurwaarden te versterken en de openbare ruimte in Ouddorp op te knappen. Hierdoor wordt Ouddorp niet alleen aantrekkelijker voor haar eigen inwoners, maar ook voor haar bezoekers en recreanten.
De gebiedsontwikkeling Ouddorp Bad bestaat onder andere uit het opknappen van het openbaar gebied en versterking van de natuur(beleving). Het op te knappen gebied ligt tussen het strand van Ouddorp en de Vrijheidsweg en tussen de Oosterweg en de rotonde bij De Klepperstee. Een belangrijk onderdeel hierin is de herinrichting van het duingebied tussen het Oosterduinpad en het Westerduinpad. De gemeente is trekker van de gebiedsontwikkeling, Natuurmonumenten is actief betrokken bij de natuurontwikkeling.
Om een optimaal resultaat te bereiken, werken Natuurmonumenten en de gemeente Goeree-Overflakkee nauw samen in de gebiedsontwikkeling Ouddorp Bad, bijvoorbeeld op het gebied van ontwerp, aanpak en uitvoering. Een volgende stap in de gebiedsontwikkeling Ouddorp Bad was de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst door wethouder Frans Tollenaar en Ralf Joosse van Natuurmonumenten.
Frans Tollenaar, portefeuillehouder Recreatie en Toerisme, geeft aan: "Door de handen ineen te slaan, kunnen we de ruimtelijke kwaliteit van het gebied versterken en de herkenbaarheid en beleefbaarheid van het landschap vergroten. Dit zorgt niet alleen voor een verbetering van de natuurwaarden, maar geeft tegelijkertijd ook een positieve impuls aan de recreatiesector en het toerisme!"

"De Duinen van Goeree is een goed bezocht natuurgebied en trekt jaarlijks 10.000 bezoekers van het eiland Goeree-Overflakkee en van daar buiten. Deze ontwikkeling geeft ons de kans om bezoekers beter te verwelkomen met een duidelijke entree en een natuurlijke overgang van de openbare ruimte naar het gebied. Daarnaast verbeteren we de salamanderroute en herstellen wij het typische duinlandschap. Dit alles passend bij een natuurlijk kust- en duinlandschap, waar wij als vereniging voor staan," aldus Ralf Joosse, gebiedsmanager Zuid-Hollandse eilanden.

18 / 36

Scheidende fractievoorzitters blikken na fusie terug op eerste bestuurlijke jaren
'Gemeente mag zich best krachtiger opstellen'

(V.l.n.r.) Robert van Papeveld, Rob Maliepaard en Rein Osinga in het Bestuurscentrum. Foto: Wim van Vossen Fotografie

GOEREE-OVERFLAKKEE - Eén maand voor de verkiezingen en aansluitend de vorming van een nieuwe gemeenteraad Goeree-Overflakkee, kijken drie huidige fractieleiders Rein Osinga (VVD), Robert van Papeveld (CDA) en Rob Maliepaard (fractie Maliepaard) terug op de eerste vijf bestuurlijke jaren van de in 2013 ontstane herindelingsgemeente. Dat niet alleen. Deze drie politici keren - op eigen verzoek - niet terug in de nieuwe volksvertegenwoordiging. In een open gesprek, met persoonlijke standpunten en gevoelens, komen overeenkomsten en verschillen aan de orde. Niet verwonderlijk, kijkend naar hun positie in coalitiepartijen en oppositie. Met als gezamenlijke basis een warme drive: het behartigen van de belangen van de inwoners op het eiland.

Door Jaap Ruizeveld

Hoe kan het ook anders, de gedachten gaan eerst terug naar de start van de fusiegemeente. Of eigenlijk al in de aanloop naar dit besluit. Maliepaard stelt: "Ik was hier geen voorstander van. Kon het niet tegenhouden. Ben vervolgens toch enthousiast het avontuur begonnen om eilandbreed, van oost tot west, kansen te grijpen voor de inwoners. Schoon schip te maken met hetgeen zich in Oostflakkee in het verleden heeft afgespeeld. Dat is, overall terugkijkend, niet gelukt. Ik heb tot de dag van vandaag het gevoel dat Oostflakkee nog steeds het stiefkind op het eiland is en dat voorlopig blijft. Dat op de valreep van deze zittingsperiode er nu ontwikkelingen komen voor de kern Den Bommel, doet daar niets aan af. Laat, te laat. Het beantwoordt niet aan hetgeen ik mij voor ogen had gesteld.

Ander signaal

Van Papeveld geeft een ander signaal. "Al vanaf de jaren 2007 hebben wij als CDA gekeken of er draagvlak bestond voor een herindeling van de toenmalige vier zelfstandige gemeenten. Aanvankelijk leek het een brug te ver. Unaniem enthousiasme kwam er ook niet. Toch lukte het in 2013. Wij zagen onder andere de concurrentiestrijd tussen Middelharnis en Goedereede als ongewenst en destructief voor eilandontwikkeling. Ieder ging voor de eigen kansen. Dat is voorbij. Je ziet vruchten van de eenheid. Er worden nu al bij de Provincie meer zaken bereikt voor de gehele gemeente. Zoals op de gebieden woningbouw en ontwikkeling. Positief waren de stappen om de uiterst negatieve financiële positie, die nog slechter bleek dan aanvankelijk gedacht, om te bouwen".

Evenwichtige balans

Rein Osinga, van begin af aan voorstander van een fusie, onderstreept dit. Beide politici wijzen op de begrotingstekorten die weggewerkt konden worden naar een evenwichtige balans. "Toegegeven, er waren moeilijke, lastige en vervelende bezuinigingsbesluiten voor nodig. Met twee waarnemende burgemeesters, college en support uit de raad is in deze startfase toch veel bereikt. Er is nu een goede financiële uitgangspositie. De gemeente draait. Dat kun je van weinig herindelingsgemeenten zeggen. Te vertalen in: Wij zijn redelijk tevreden", zegt Rein.

Fouten maken

Natuurlijk is er ook een aantal fouten gemaakt. Dat moet je ruiterlijk bekennen. Alles ging niet goed. Rob Maliepaard wijst op de affaire Berenschot, zijn aanhouding in het gemeentehuis en de wijze waarop daarmee is omgegaan. Van Papeveld vindt het jammer dat enkele keren in debatten en gesprekken het niet over inhoudelijke zaken ging, maar dat emoties overheersten en er op de persoon werd gespeeld. Overigens niet alleen in de raad, maar ook bij insprekers gebeurde dit. Zoiets moet niet plaatsvinden. Osinga beaamt dit. Een wethouder dient verantwoordelijkheid af te leggen voor zijn handelen. Dat kan men politiek bekritiseren, maar ook dan dient niet op de man gespeeld te worden. Zoiets geldt overigens ook omgekeerd richting de raad. Positieve ontwikkelingen? Uiteraard. Het eiland-imago. Van krimp naar gezonde groeigemeente. Marketing. Veel onderwerpen konden goed worden afgerond. Incidentele voorbeelden noemen lokt reacties uit. Moet je in deze terugblik niet doen. Wel is aan te stippen dat, als college en raad met betrokken instellingen en organisaties goed naar elkaar luisteren en samen optrekken, er uiteindelijk een verrassend resultaat kan worden bereikt. Kijk naar de herstructurering van het muziekonderwijs en de stapsgewijze ontwikkeling van het Muziekgebouw.

Dorpsraden

De komst van dorpsraden en het aanstellen van kern-wethouders noemen de drie politici een positieve ontwikkeling. Nadeel is dat deze dorpsraden nog geen legitieme positie hebben. Ook willen de dorpsraden geen doorgeefluik zijn van gemeentelijke boodschappen. Hun status moet worden geformaliseerd. Zonder geregelde inspraakmogelijkheden zal men zich snel geschoffeerd gevoelen. Over informatieverstrekking vanuit het college richting de gemeenteraad gaan de scheidende fractievoorzitters graag het gesprek aan. Wij moeten besluiten kunnen nemen op grond van heldere toegespitste punten. Dat kan als er ruimte wordt geboden, zodat je vanaf het eerste moment in het proces mee genomen wordt. Het opstapelen van reeksen toegevoegde documenten draagt niet bij aan de gerichte gewenste info. Neem de tijd. Stap voor stap. Brainstormen, terugkoppelen en zo opbouwen. Je ziet de eerste startnotities komen. Een begin. Vandaar uit samen verder werken naar een beslismoment dat voor ieder duidelijk is en ook goed kan worden uitgelegd.

Eisend durven optreden

Tenslotte komt de vraag aan de orde of het dagelijks bestuur krachtig genoeg optreedt in gesprekken en onderhandelingen met hogere overheden. "Wij hebben goede contacten, maar dat is geen garantie voor gewenste resultaten voor onze eilandgemeente. Het college, de gemeente moet zich krachtiger manifesteren op bepaalde dossiers. Een gesprek met een staatssecretaris, een Kamerlid? Nuttig, maar het is in deze tijd onvoldoende. Er moet meer gebeuren. Durf je - eisend - te laten horen. U vraagt iets van ons, nu, wij hebben ook iets nodig. Support om al jaren nagenoeg stilstaande projecten in de uitvoeringsfase te kunnen brengen". Rein, Robert en Rob zetten een streep onder hun politieke loopbaan. De één denkt dat hij het 'vak' zal gaan missen. De ander wil na jarenlange inzet zich nu meer richten op gezin en familie. Raadslid zijn is meer dan 1 x per 14 dagen een vergadering bijwonen...

Leerzaam debat over hét Goeree-Overflakkee van de toekomst

Komt er een metro op Goeree-Overflakkee?

MIDDELHARNIS – Wie graag de metrolijn vanuit Spijkenisse naar Goeree-Overflakkee verlengd wil zien, moet op Jezus Leeft stemmen. Wie de winkels op zondag open wil, kan ook bij die partij terecht. Het verkiezingsdebat in Het Diekhuus, op woensdag 14 februari, gaf de tien deelnemende politici – vrijwel zonder uitzondering lijsttrekkers tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart – alle gelegenheid om zich te profileren.

Door Kees van Rixoort

Die zondagsopening was nog wel een puntje voor Jezus Leeft-voorman Wim Nagtegaal. "Als je voor bent verlies je 50 procent van de stemmen en als je tegen bent ook", verwoordde hij zijn twijfel om zich helder uit te spreken. Maar even doorredenerend liet hij de bijna volgepakte Rabobankzaal weten "niets te willen opleggen" en "respectvol met elkaar samenleven" te propageren. Zijn concrete en duidelijkheid scheppende conclusie over de winkels op zondag: "Gewoon opendoen."

Karrespoor

Nagtegaal vroeg zich af waarom de eilandelijke tram ooit is afgeschaft. Hij pleitte voor een terugkeer van een railverbinding. "Als je de metro doortrekt vanaf Spijkenisse, dan is dat goed voor de leefbaarheid. Alles komt tot leven", aldus de voorman van Jezus Leeft, die eraan toevoegde dat de infrastructuur op het eiland gewoon niet klopt. "We rijden over een karrespoor."

De metro over Goeree-Overflakkee laten rijden, dat vond niemand een goed idee. Tea Both van het CDA zei dat een uitbreiding van de Waterbus tussen Middelharnis en Rotterdam eenvoudiger is te realiseren, al had Aat van Alphen van Eiland van Vrijheid er zijn bedenkingen bij. "Zo'n boot vaart maximaal 8 kilometer per uur. Zie dan maar eens aan de andere kant te komen", zei hij. De metro op het eiland zag hij sowieso niet zitten. Evenmin als Sebastiaan Both van Goeree-Overflakkee Samen (GOS), die beeldend uiteenzette wat de verschillen tussen Spijkenisse en Goeree-Overflakkee zijn en dat het beter is als die werelden niet te dicht bij elkaar komen.

Het vervoer en de bereikbaarheid – natuurlijk kwam ook de door iedereen noodzakelijk geachte verbreding van de N59 en de N57 én een oplossing van de oversteek over de N215 bij Nieuwe-Tonge weer aan de orde – vormden maar één van de gesprekspunten die de politici in groepjes van drie of vier onder de loep namen. Het organiserende comité van Stichting ZIJN had een veelkleurig palet aan thema's uit de samenleving weten los te krijgen. Thema's die bewoners van belang vinden voor de toekomst van Goeree-Overflakkee en dus een rol zouden moeten spelen bij het bepalen van de stem op 21 maart.

Uitslag

Duurzaamheid was ook zo'n thema. Het leidde tot een interessant en leerzaam debat tussen Bert Tuk (ChristenUnie), Jaap-Willem Eijkenduijn (PvdA) en Jan Zwerus (Groep Jan Zwerus, een nieuwkomer in de eilandelijke politiek). De eerste twee hadden het over de windmolens, Tuk als vertegenwoordiger van een coalitiepartij ("We hebben eruit gehaald wat erin zit voor de inwoners") en Eijkenduijn als oppositieleider ("Het is met Park Krammer erbij wel intensiever geworden voor de bewoners van Oude- en Nieuwe-Tonge").

Wat deze twee politici verbond is de gevoelde noodzaak om duurzame energie op te wekken. Jan Zwerus dacht daar heel anders over: "Duurzaam, duurzaam, ik krijg langzamerhand uitslag van duurzaam. Wie gaat dit allemaal betalen? De burger, en er vloeit veel te weinig terug. Het is een verspilling van belastinggeld. Bovendien: klimaatverandering is een hoax. Al Gore voorspelde dat er binnen tien jaar geen ijsberen meer zouden zijn. Nou, ze lopen nog steeds rond." Bert Tuk: "U kunt misschien beter zeggen wat u voor het eiland wil gaan doen." Zwerus: "Geen windmolens." Later bleek het voormalige PVV-Statenlid wel voor standaard zonnepanelen en goede isolatie te zijn. "Ik geloof in energiebesparing, maar dan zonder aanslag op belastinggeld."

Daklozen

Wat tijdens het hele verkiezingsdebat opviel was het verschil tussen de nieuwkomers, die zich profileerden met soms hemelbestormende ideeën, en de gevestigde partijen, die weten hoe de hazen lopen in de gemeenteraad. Of ze nu van de coalitie waren – Addy Rijerkerk van de VVD, Kees van Dam van de SGP, Bert Tuk en Tea Both – of van de oppositie – Johan de Vos van VKGO, Aat van Alphen van Eiland van Vrijheid, Jaap-Willem Eijkenduijn van de PvdA, die pleitte voor extra banen als motor voor economische activiteit en levendigheid, en Sebastiaan Both van GOS.

Tea Both wist bijvoorbeeld te vertellen dat het signaal om opvang te creëren voor dak- en thuisloze jongeren al is opgepikt door de wethouder. "Er zijn al redelijk vergevorderde plannen, hoorde ik." Het signaal, een week eerder afgegeven tijdens een pizza-avond voor jongeren, was voor politiek Goeree-Overflakkee een regelrechte eyeopener. En als gevolg daarvan een aanzet om acuut iets te ondernemen. "Dakloos zijn en geen hulp krijgen, dat moeten we ons aantrekken", aldus Kees van Dam. "Het is een probleem dat ons allen aangaat en dat we hoge urgentie moeten geven met een lokale en laagdrempelige oplossing. Daar moeten we allemaal voor zijn."

Het verkiezingsdebat in Het Diekhuus, een traditie, was een mooie aftrap van de campagnetijd richting 21 maart, met flair geleid door Marjo van Maurik en met voldoende inbreng vanaf de tribune. Het ging in de eerste plaats over waar Goeree-Overflakkee naartoe zou moeten, al bleef vanzelfsprekend het verleden niet onbesproken. Zo klonk de vraag vanuit de zaal waarom wethouder Marnix Trouwborst er niet meer is. Niemand wist het antwoord.

Staatssecretaris Mona Keijzer: "Goeree-Overflakkee is een heerlijk ruimtelijk gebied"

Staatssecretaris Mona Keijzer met de kandidaten van CDA Goeree-Overflakkee.

STELLENDAM - Staatssecretaris Mona Keijzer (CDA), met als belangrijkste beleidsvelden Economische Zaken en Klimaat, was er vrijdagmiddag graag enkele uren voor naar het eiland gekomen. Een hernieuwde kennismaking met Goeree-Overflakkee. "Een heerlijk ruimtelijk gebied met prachtig licht, op de grens van twee provincies," gaf zij aan. Dit keer was haar bezoek enerzijds gericht op de kick-off, de startbijeenkomst voor de CDA-campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.

Door Jaap Ruizeveld

Anderzijds bood het de mogelijkheid uitleg te geven over haar inzet voor versterking van het ondernemersklimaat in Nederland. Met nadruk op de kansen voor het midden- en kleinbedrijf. Locatie het paviljoen Zoet en Zout in Stellendam bij de Haringvlietsluizen. CDA-lijsttrekker Tea Both was de centrale gastvrouw op deze druk bezochte bijeenkomst, waar ook lijstkandidaten werden voorgesteld.

"Het Kabinet wil Nederlanders vertrouwen in de toekomst geven. Als staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heb ik daarbij extra aandacht en inzet voor het midden- en kleinbedrijf: Hét fundament van Nederland, met werk voor liefst vier miljoen mensen. Bedrijven groot of klein, al gevestigd of net gestart, van familiebedrijf tot multinational, allemaal kunnen ze bijdragen aan ontwikkelingen die de wereld vooruit helpen en zorgen voor banen en welvaart in Nederland", gaf Mona Keijzer aan. De happening in Stellendam bood een goede mogelijkheid tot netwerken, persoonlijke informatieve gesprekken met de staatssecretaris en dat alles in een ongedwongen sfeer. Wel ingetogen, dit in verband met het overlijden van oud-premier en minister van staat, CDA-boegbeeld Ruud Lubbers.

Promoten

Niet verwonderlijk dat wethouder Van der Vlugt de gelegenheid aangreep om in woord en beeld de ontwikkelingen op het eiland te presenteren en te promoten. De activiteiten bij het ombuigproces van krimp naar gezonde kwalitatieve groei. Het inwonertal dat na een aanvankelijke lichte daling inmiddels met 900 inwoners is gestegen en voorzichtig de 50.000 in het vizier krijgt. Een groei die het mogelijk zal maken goede voorzieningen, zoals het ziekenhuis in de gezondheidszorg dan te kunnen behouden. Van der Vlugt vatte de presentatie samen in "Een duurzaam eiland vol ambitie op diverse terreinen".

SGP Campagne: Betrokken tot ín de kern

NIEUWE-TONGE - Afgelopen vrijdag 16 februari werd in 'Ons Dorpshuis' te Nieuwe-Tonge de campagne van de SGP officieel afgetrapt. Hierbij waren veel raadsleden en kandidaten aanwezig. Het motto in de campagne is: 'Betrokken tot ín de kern'. Lijsttrekker Kees van Dam lichtte dit nader toe.

Nadat de avond is geopend, is het woord aan vijf (kandidaat)raadsleden. Zij maken ieder een kort statement over een van de speerpunten van de SGP bij de komende verkiezingen. Huidig raadslid Corné Grinwis vertelt iets over recreatie, terwijl kandidaat Erwin Guijt het over de zondagsrust heeft. Peter Klink heeft het over de meerwaarde van burgerparticipatie, Simon van der Tang houdt een betoog over duurzaam rentmeesterschap en Rien van der Boom is hekkensluiter met een verhaal over zorgen voor elkaar. Daarna licht lijsttrekker Van Dam kort het verkiezingsprogramma toe. Na de pauze is er nog een forumdiscussie, waarbij er verschillende vragen gesteld worden over een scala aan onderwerpen, waaronder waterstof, drugs en bebouwing. Er volgen nog diverse andere bijeenkomsten rondom de verkiezingen. Zo is men bijvoorbeeld op 10 maart welkom bij A Seal voor de SGP Gezinsmiddag en spreken de SGP-jongeren over de verkiezingen op zaterdag 17 maart. Meer info is te vinden op www.sgpgo.nl.

Verkiezingsdebat Goeree-Overflakkee op 21 februari

GOEREE-OVERFLAKKEE - Op woensdag 21 maart 2018 vindt de verkiezing plaats van de leden van de gemeenteraad. Er wordt in aanloop naar deze verkiezingen volop campagne gevoerd en gedebatteerd door de lijsttrekkers van de lokale politieke partijen. Radio Rijnmond brengt, in samenwerking met RTV Slogo, het 'Rijnmond Nu' verkiezingsdebat. Dit debat vindt plaats op woensdag 21 februari.

Het 'Rijnmond Nu' verkiezingsdebat wordt uitgezonden van 16.00 tot 19.00 uur. In de eerste twee uur maakt de luisteraar kennis met de gemeente. Van 18.00 tot 19.00 uur komen de lijsttrekkers van de belangrijkste politieke partijen aan het woord om met elkaar te debatteren.

Het 'Rijnmond Nu' verkiezingsdebat is een samenwerking tussen de lokale omroep van Goeree-Overflakkee en de regionale omroep van de regio Rijnmond. De duo presentatie is in handen van Radio Rijnmond presentator Ruud de Boer en politiek verslaggever van RTV Slogo, Jan van Gurp. Het debat is vrij toegankelijk voor iedereen en vindt plaats in het Rondeel in Middelharnis.

Medailles voor Schotejilzwemmers bij Speedo Jaargangwedstrijden

GOEREE-OVERFLAKKEE - Een vijftal zwemmers van De Schotejil heeft deelgenomen aan de Speedo Jaargangwedstrijden te Leiden. Laurens Kalle, Floris Tanis, Thalia Meijer, Dominique Overduin en Meyke van Nimwegen mochten op basis van hun gezwommen tijden starten op deze officieuze Nationale Winterkampioenschappen. Er werden tal van ereplaatsen behaald en persoonlijke records verbeterd. Floris Tanis (2007) wist de 100m vrij te winnen (1.06.73) en werd 3e op respectievelijk 100m rugslag (1.19.30), 50m vlinderslag (35.08), 100m wisselslag (1.19.18) en 50m vrij (30.81). Meyke van Nimwegen (2008) op haar beurt werd 2e op 100m rugslag (1.25.39) en 3e op 100m wisselslag (1.23.98). Laurens Kalle (2006) eindigde als 3e op zowel 200m wisselslag (2.45.92) als 100m vlinderslag (1.16.90).

Aylinn Lodder Voorleeskampioen Goeree-Overflakkee 2018

MIDDELHARNIS - Afgelopen zaterdag, 17 februari, vond voor de 25e keer een lokale ronde van de Nationale Voorleeswedstrijd plaats in Cultureel Centrum Het Diekhuus, georganiseerd door Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta.

Tien leerlingen van groep 7 en 8 van verschillende basisscholen op Goeree-Overflakkee, die op hun eigen school Voorleeskampioen zijn geworden, streden om een plek in de volgende ronde. Voor de jury, bestaande uit Jacolien de Vos, winnaar voorronde 2017, Ada Grootenboer, burgemeester van Goeree-Overflakkee en Sandra Voorend, jeugdarts CJG Rijnmond, de lastige taak om te beslissen wie door mocht naar de regionale ronde en misschien daarna naar de provinciale finale en uiteindelijk de landelijke finale.
De kandidaten lazen voor uit grappige, spannende, ontroerende en hilarische boeken. Ieder op eigen wijze, passend bij het soort boek dat gekozen was. Het publiek heeft er van genoten.
Uiteindelijk is Aylinn Lodder van CBS Groen van Prinsterer uit Middelharnis gekozen tot Voorleeskampioen Goeree-Overflakkee 2018. Zij zal op woensdag 21 maart in Bibliotheektheater Ridderkerk proberen door te dringen tot de provinciale finale.

D&M Fashion nu in een vernieuwde unit van Jouw Marktkraam Ouddorp

OUDDORP - D&M Fashion start vanaf donderdag 22 februari in een vernieuwde en grotere unit van Jouw Marktkraam in Ouddorp. Na een half jaar in een unit in Jouw Marktkraam gezeten te hebben, werd het volgens Daan-Pieter van den Dikkenberg tijd om uit te breiden om zo de klanten nog beter van dienst te kunnen zijn. Het bedrijf dat damesmode, beenmode en mode accessoires verkoopt, is een goede aanvulling op het concept van Jouw Marktkraam.

Tekst en foto: Adri van der Laan

Jouw Marktkraam Ouddorp groeit nog steeds en heeft inmiddels het pand ernaast bijgetrokken. Daan-Pieter van den Dikkenberg van D&M Fashion is blij dat zijn bedrijf nu gevestigd kon worden in het nieuwe gedeelte en is dan ook bereikbaar via de ingang van Jouw Marktkraam in Ouddorp. Ervaring met 'Jouw Marktkramen' heeft Daan-Pieter wel. Zo heeft hij een kraam in Jouw Marktkraam van Middelharnis en is hij eigenaar van het filiaal in Tholen, waarin natuurlijk ook D&M Fashion aanwezig is. D&M Fashion is gericht op de verkoop van damesmode, beenmode en accessoires.

Betaalbaar

Kwalitatief, leuk, mooi, prettig draagcomfort en betaalbaar, daar gaat bij D&M Fashion om. "Leuke, verfrissende items voor betaalbare prijzen". In de verschillende vestigingen kan men een keuze maken uit de iedere maand aangevulde collectie. Vrijwel alles op het gebied van damesmode, beenmode en accessoires is bij D&M Fashion te vinden.
D&M Fashion ook heel actief in de ambulante verkoop. "Op diversen plaatsen in Nederland (en u kunt ons volgen via Facebook en Instagram) organiseert D&M Fashion inloopparty's waar onze collectie bekeken, gepast en gekocht kan worden. Daarnaast zijn wij ook erg actief op de verkopingen voor goede doelen in het gehele land. D&M Fashion staat bijvoorbeeld ook al jaren op de Boederijfair in Ouddorp bij de actie voor Jasmijn, 'Help SMA de Wereld uit'. Verder is D&M actief op beurzen en fairs op o.a. de familiedagen in Harenberg en Gorinchem, de Duikenburgse Zomer- en Wintermarkt en nog veel meer leuke en gezellige beurzen", aldus de ondernemer.

Webshop

In de loop van april hoopt D&M Fashion op verzoek van vele klanten weer een webshop te openen. Hier kan men terecht voor damesmode, beenmode en accessoires. D&M Fashion heeft al een beenmode webshop, hier kan je terecht voor betaalbare beenmode via www.betaalbarebeenmode.nl.
Vanaf april is Jouw Marktkraam in Ouddorp ook op maandag geopend.
Meer info is te vinden via www.dm-fashion.nl of via Daan-Pieter van den Dikkenberg, tel.: 06-23943969.

Ammy van der Weide behaalt landelijke vrijwilligersprijs

SOMMELSDIJK – De ene verrassing na de andere kreeg ze in de achterliggende weken: Ammy van der Weide uit Middelharnis. Al ruim 35 jaar is ze zeer toegewijd vrijwilligster in Nieuw Rijsenburgh. En onder andere daarvoor kreeg ze vorige week dinsdag een receptie aangeboden in de centrale hal van het woonzorgcomplex. Maar nog meer moois viel haar ten deel. Ze werd ook genomineerd voor de VriendenLoterij Passieprijs. En daarin won ze op 2 februari jl. in Utrecht de Publieksprijs! Natuurlijk werd ze ook daarvoor tijdens de receptie van vorige week in het zonnetje gezet en kreeg ze aansluitend een heerlijk etentje aangeboden vanuit de eigen keuken van Nieuw Rijsenburgh. En Ammy (73) heeft genoten van zóveel warmte!

Tekst en foto: Hans Villerius

De VriendenLoterij steunt maatschappelijke initiatieven die mensen met onvoldoende middelen of mogelijkheden een steuntje in de rug geven om toch mee te kunnen doen in de samenleving. Ook vrijwilligersprijzen draagt de VriendenLoterij een warm hart toe. De organisatie heeft zich zelfs verbonden aan zo'n vrijwilligersprijs: de Passieprijs, waarbij jaarlijks twee individuele vrijwilligers die voor een organisatie van onschatbare waarde zijn worden beloond met een juryprijs en met een publieksprijs.
Eind 2014 werd voor het eerst de VriendenLoterij Passieprijs uitgereikt. De Passieprijs is onderdeel van de jaarlijkse Meer dan handen vrijwilligersprijzen, een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in het leven geroepen om organisaties de mogelijkheid te bieden vrijwilligers in het zonnetje te zetten die als inspirerend voorbeeld voor hun omgeving mogen worden gezien.
Uit de vele honderden inschrijvingen die ieder jaar worden gedaan worden zes genomineerden gekozen voor drie verschillende categorieën: lokaal, landelijk en voor de Passieprijs. De VriendenLoterij Passieprijs vormt een bijzonder onderdeel van het evenement. Voor deze prijs kijkt de jury naar verschillende punten. Zo let zij op inzet, creativiteit, het enthousiasme en de resultaten die de vrijwilliger voor een project heeft behaald. Daarnaast kent de Passieprijs een Publieksprijs. Verdeeld over meerdere categorieën kan een stem worden uitgebracht op een organisatie of op een individuele vrijwilliger.

Liefde

Per gemeente mogen drie vrijwilligersorganisaties en één individuele vrijwilliger worden voorgedragen om in aanmerking te komen voor de VriendenLoterij Passieprijs. Als organisaties waren dat op Goeree-Overflakkee hospice Calando, kringloopwinkel Goed voor Goed en Popstichting Jailhouse, terwijl als individuele vrijwilliger Ammy van der Weide door de gemeente werd voorgedragen. Op landelijk niveau werd ze, samen met vijf andere vrijwilligers, genomineerd.
Al ruim 35 jaar, zeven dagen per week, staat Ammy in weer en wind klaar voor de bewoners van en voor de dieren – geiten, kippen, konijnen en eenden – rond Nieuw Rijsenburgh. In het woonzorgcomplex helpt ze bij grote activiteiten. Ze haalt dan bewoners op of brengt ze terug naar hun appartementen, of ze schenkt koffie, maar net zo lief brengt ze een bezoek aan bewoners of onderneemt ze iets leuks met ze. Ze helpt ook elke week bij het bloemschikken. Daarnaast is ze iedere dag te vinden bij kringloopwinkel Goed voor Goed. Hiervoor doet ze de was, maakt ze soep en zorgt ze dat de kantine er blinkt.
In 1982 is Ammy in het toenmalige verpleeghuis De Samaritaan begonnen met haar vrijwilligerswerk, dat zich in de loop der jaren steeds verder uitbreidde. En nu, na ruim vijfendertig jaar doet ze dit werk nog net zo graag als in het begin, verzekert ze. Ze vindt het niet alleen waardevol om liefde te geven, maar ook de liefde die ze terugkrijgt is voor haar goud waard.

Bekroning

Voor de Publieksprijs kon tot en met 30 januari jl. een stem worden uitgebracht, waarna op 2 februari in Utrecht de feestelijke prijsuitreiking plaatsvond. En daar werd Ammy binnen de categorie Zorg, belangenbehartiging en dierverzorging winnaar van de Publieksprijs. Persoonlijke felicitaties mocht ze in ontvangst nemen van de Staatssecretaris van VWS. "Ver boven alles!", vertrouwde die haar toe, om aan te geven hoe hoog het aantal stemmen bedroeg waarmee zij haar welverdiende Publieksprijs scoorde. Hiervoor genomineerd te worden is al heel mooi, maar het behálen van de prijs vormt toch een heuse bekroning, bekende Ammy, die veertien jaar geleden trouwens al een Koninklijke Onderscheiding kreeg uitgereikt, toen ook al vanwege haar grote inzet voor de naaste. En wat Ammy betreft is het haar nog lang vergund dit mooie werk te blijven doen!

Bij Hapkido word je niet voor de leeuwen gegooid

STAD AAN 'T HARINGVLIET – Jeroen Maliepaard (30) heeft samen met een aantal anderen in november een Hapkidovereniging opgericht bij TotalBody Health Centre. "Hap staat voor harmonie tussen lichaam en geest, 'ki' is energie en 'do' houdt weg in. Eigenlijk betekent het de weg van de minste weerstand. Je gebruikt de energie van de ander, en daarvoor hoef je dus helemaal niet sterk te zijn.''

Tekst en foto: Erwin Guijt

Terwijl er uit de naastgelegen zaal doffe bonzen te horen zijn, legt Jeroen uit wat de sport inhoudt. "Hapkido is een martial art, afkomstig uit Zuid-Korea die in de jaren '60 is ontstaan. Er zijn verschillende vormen van. Wij gebruiken de stijl van Jinmu Kwan. Deze stijl traint enkel de zelfverdedigingstechnieken. We houden geen wedstrijden. Met wedstrijden wordt het snel te fanatiek (willen winnen) en kunnen er ongelukken gebeuren. Wel oefenen we onder andere traptechnieken en hoe te vallen zonder jezelf te bezeren.'' Daarnaast leert de groep nog klemmen, grepen en drukpunten.

Agressieve patiënten

In november is de club gestart. Inmiddels is er een mannetje of tien die de sport enthousiast beoefenen. Volgens Jeroen zie je dat er behoefte is aan de sport. "De maatschappij wordt steeds harder en je ziet dat mensen zichzelf daarom graag willen kunnen verdedigen. Voordeel van Hapkido is dan, dat het voor iedereen geschikt is. In de toekomst willen wij ons bijvoorbeeld gaan richten op scholen en zorginstellingen. Bij die laatste zouden we verplegend personeel kunnen leren hoe agressieve patiënten in bedwang kunnen worden gehouden of hoe ze zichzelf kunnen bevrijden mochten ze vastgepakt zijn. Bij veel mensen is er een gebrek aan zelfvertrouwen. Na een paar weken training is dit er behoorlijk op vooruitgegaan. Naast dat je jezelf kunt verdedigen, wordt je ook meer zelfverzekerd. Dubbel winst dus.''

"Als je je zelfverzekerd voelt, straal je dat ook uit.'' Misschien is het daarom dat Jeroen de grepen nog nooit in een noodsituatie heeft hoeven te gebruiken. En dat terwijl hij de sport toch al twaalf jaar beoefent. "Van het vele herhalen kom je vanzelf bij de top. Vanaf de zwarte band wordt het echt leuk; dan kun je met technieken gaan spelen en dingen combineren. Tot aan de zwarte band is het vooral veel leren en oefenen. Dat begint bijvoorbeeld bij leren hoe het menselijk lichaam en de technieken in elkaar zitten.''

Tandvlees

In de zaal zijn de beoefenaars bezig met traptechnieken. Doffe dreunen weerklinken. Iedereen loopt door elkaar heen; jong en oud, man en vrouw. "Je traint gewoon lekker mee. Het is deels aan jezelf om je grens in de gaten te houden. Doordat ook de sociale controle goed is, zien we of iemand op z'n tandvlees loopt. Sowieso hebben we een heel hechte en leuke groep. Het wederzijds respect is heel groot, en dat is goed.''

"In november is er een afvaardiging naar Korea geweest voor een eerste kennismaking met de grootmeester van de sport, Lim Chae Kwan. Dat is toen ontzettend goed bevallen'', vertelt Jeroen enthousiast. Hij kreeg zelfs privéles van de grootmeester. "Het bijzondere aan deze stijl is dat we het allemaal precies zo aanleren zoals de grondlegger deze technieken heeft gemaakt en bedoeld. Doordat wij geen wedstrijden hebben en puur trainen op het verdedigen van jezelf, behouden wij de originele technieken. Want mocht je het ooit nodig hebben, dan moet je wel weten dat wat je leert ook echt werkt.''

Dolletje

Barry Kieboom is een van de deelnemers en is erg tevreden over Hapkido. "Eerst deed ik een andere vorm van karate, maar het mooie aan deze tak vind ik de verfijning van de techniek en het gebruik maken van de kracht van de ander. Daarnaast is het ook een gezellige club. Er mag best een dolletje gemaakt worden, al moet het natuurlijk wel veilig blijven én met respect voor elkaar gebeuren. Nieuwelingen gooien we ook niet meteen voor de leeuwen, maar je kan eerst even de kat uit de boom kijken. Kom dus gerust op proefles!''

De lessen van Hapkido zijn op woensdag- en vrijdagavond en op zaterdagochtend bij TotalBody Health Centre aan Zeedijk 48 te Stad aan 't Haringvliet. Voor meer informatie kan men bellen met hoofdtrainer Jeroen Maliepaard, 0650204183.

Voetbaltalent gezocht voor nieuw team

SOMMELSDIJK – Wil je graag je conditie verbeteren en houd je van voetbal? Of wil je graag je sportprogramma uitbreiden? ZV Olympia zoekt voetbaltalent om een derde team te vormen en zo de competitie te lijf te gaan.

Stichting Sport & Recreatie Goeree-Overflakkee heeft een zaalvoetbalteam met als standplaats De Staver in Sommelsdijk. De vereniging heeft momenteel twee teams die spelen in de eerste klasse KNVB competitie West 2. Om Goeree-Overflakkee nog beter op de kaart te zetten, willen we een derde team toevoegen, deze bij voorkeur in de regio Oost- of Westflakkee.
De reguliere competitie West 2 betekent uit- en thuiswedstrijden. Als team speel je de thuiswedstrijden op een avond en op een locatie die je zelf bepaalt. Het enige wat je hoeft te doen, is je opgeven via info@sr-go.nl. Je kunt je alleen opgeven of direct met een team. De contributie bedraagt € 90,- per speler per seizoen. Wij hebben de tenues, locaties en publiek voor je geregeld.
Zaalvoetbal is de grootste indoorsport van Nederland. Het is de ideale manier om, zelfs naast veldvoetbal, je conditie te verbeteren, korte wendingen te oefenen en je balcontrole te vergroten. Voorheen had zaalvoetbal vaak het karakter van een blessuregevoelige sport. Met een goede opwarming en de juiste schoenen is dit tegenwoordig niet meer.

Ondernemers ontmoeten ondernemers via GO-Linked
Lokaal, laagdrempelig en informeel

De aanjagers: Mirlande Besemer (links) en Maureen van Leeuwen. Foto: Robin Schmidt Fotografie

GOEREE-OVERFLAKKEE – Het is laagdrempelig, lokaal en informeel. Het zorgt ervoor dat ondernemers op Goeree-Overflakkee elkaar ontmoeten. Het verbindt en bevordert het ondernemerschap op het eiland. GO-Linked heeft zijn bestaansrecht zonder meer bewezen. Dat bleek ook weer tijdens de Open Coffee op 14 februari bij WEA Accountants.

Door Kees van Rixoort

Deze editie van de Open Coffee was de eerste die door twee aanjagers was georganiseerd. Mirlande Besemer, die GO-Linked de afgelopen jaren alleen trok, heeft sinds kort gezelschap gekregen van Maureen van Leeuwen. Zij is zeer gecharmeerd van het lokale, laagdrempelige en informele van de netwerkbijeenkomsten en noemt ook de diversiteit als pluspunt. "Je ziet op de Open Coffee mensen van grote ondernemingen, maar ook van kleine bedrijfjes en startende ondernemers in allerlei branches." Naast ondernemers komen ook bestuurders en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties op de bijeenkomsten af.

"Ik ben enthousiast over GO-Linked en ik zet me er graag voor in", zegt Van Leeuwen, die haar kompaan al kent vanaf de middelbare school in Middelharnis. "Het geeft GO-Linked de gelegenheid om als netwerkorganisatie te groeien, in het voordeel van de leden en Goeree-Overflakkee, en het geeft mij de kans om mijn netwerk te onderhouden en uit te breiden."

Open Coffee

GO-Linked organiseert vijf keer per jaar een Open Coffee op wisselende locaties. De gastheer stelt zijn pand beschikbaar en zorgt voor de koffie. De bijeenkomsten duren van 9.00 tot 11.00 uur en zijn gratis toegankelijk. Het is mogelijk om Vriend van GO-Linked te worden voor 85 euro per jaar. Dat geeft de relatie meer diepgang en biedt de ondernemer extra mogelijkheden om zijn zaak te promoten.

Volgens Mirlande Besemer gaat het er tijdens de netwerkbijeenkomsten zeer geanimeerd aan toe. "Vaak zijn we vergeten wie je buurman is, maar op een Open Coffee kom je erachter dat er allerlei interessante ondernemers in de buurt zitten. Je ziet heel veel koppelingen ontstaan. Je leert elkaar kennen, weet wat een ander doet, wisselt visitekaartjes uit en neemt later weer eens contact op. De gunfactor speelt ook een rol. Die past juist zo goed bij Goeree-Overflakkee."

Per keer komen er circa vijftig ondernemers op de bijeenkomsten af. Maureen en Mirlande hebben het plan om te gaan werken aan groei. Daarnaast hebben ze ideeën om naast de Open Coffee andere netwerkmogelijkheden aan te boren, ook in samenwerking met andere initiatiefnemers. "We gaan GO-Linked samen uitbouwen." Aan hun enthousiasme zal het niet liggen…

De eerstvolgende Open Coffee is op 19 april in de bibliotheek te Middelharnis. De gastheren zijn dan de GO-markt en Randstad Uitzendbureau.

Mirlande Besemer en Maureen van Leeuwen.

Tijdens de Open Coffee op 14 februari.

KüchenTreff Middelharnis opent vernieuwde keukenshowroom

SOMMELSDIJK - Montagebedrijf WJV-montage is al geruime tijd actief met onder meer het plaatsen van keukens voor verschillende keukenbedrijven. Het was al mogelijk om ook keukens bij het bedrijf te bestellen, maar vanaf heden zijn hier nog veel meer mogelijkheden waarvoor ze nu hun sterk vergrootte showroom aan de Dorpsweg hebben geopend. Onder de naam: 'KüchenTreff Middelharnis'.

Tekst en foto: Adri van der Laan

Wim en Anja Vroegindeweij hebben de inrichting van hun vernieuwde en uitgebreide showroom deze week voltooid. In deze ruimte wordt aan de bezoekers bijna alles getoond wat op keukengebied mogelijk is. "Er is heel veel mogelijk", zo verzekert Wim. Hij legt uit dat bij KüchenTreff Middelharnis keukens zijn te vinden voor elke portemonnee. Hieronder zijn zowel klassieke als heel moderne modellen.

Techniek

Ook voor wat de techniek betreft is bijna alles mogelijk. Zo is er verlichting die zowel voor kleur als sterkte met een afstandsbediening is aan te passen. Keukenapparatuur is er eveneens in alle prijsklassen en soorten. Zo is er een oven die een Wifi-verbinding heeft, zodat deze vanaf de app op de smartphone bediend kan worden en dit geldt ook voor sommige koelkasten waar ook via een app gecontroleerd kan worden hoe groot (of hoe klein) de voorraad is.

Ruime keuze

Wie rondkijkt in de nieuwe ruime showroom, ziet dat er een ruime keuze in modellen en uitvoeringen is. De ondernemers verzekeren dat geïnteresseerden gewoon binnen kunnen lopen om zich te oriënteren op wat KüchenTreff Middelharnis aan keukens te bieden heeft. "We zijn laagdrempelig en ook wel een beetje no-nonsens", legt Wim uit. En daarom kan voor iedereen wel een juiste keuze gemaakt worden als het gaat over de aanschaf van een keuken. "De klanten krijgen bij ons een open en eerlijk verhaal. Er zijn geen addertjes onder het gras voor wie een keuken bij ons aanschaft. Dit geldt voor zowel de prijs als de service". Wim en Anja vinden het heel belangrijk dat mensen een keuken kunnen aanschaffen die volledig aan de wensen voldoet, "want de gemiddelde mens koopt anderhalve keuken in zijn of haar leven en dan moet het wel een keuken zijn die volledig aansluit bij de wensen van de klanten".

Wie op zoek is naar een keuken, kan gewoon de showroom aan de Dorpsweg in Sommelsdijk binnenlopen. De showroom is geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Wie op een andere tijdstip, bijvoorbeeld 's avonds, wil kijken, kan hiervoor een afspraak maken.

De showroom is gevuld met een gevarieerd aantal keukens, aangepast op wat momenteel trend is in keukenland. Daarnaast zijn er genoeg voorbeelden in de showroom of via 3-D-techniek een keuken aan te passen naar de wensen van klanten.

KüchenTreff Middelharnis / Dorpsweg 19 / 3245 VA Sommelsdijk / tel. 0187-665194 / E-mail: infoktm@kpnmail.nl

In kader bij artikel:

KüchenTreff

KüchenTreff is van oorsprong een Duits bedrijf en is bekend in het maken van Duitse kwaliteitskeukens. Deze formule heeft ongeveer vijf jaar geleden in Nederland haar eerste vestiging gekregen. Daarna is de organisatie in ons land uitgebreid met een groot aantal dealers, waaronder KüchenTreff Middelharnis.

Dorpsraad: "Wij zijn de schakel tussen Nieuwe-Tongenaren en het gemeentebestuur"

In Nieuwe-Tonge is al tien jaar een dorpsraad actief. De rol van de dorpsraden is steeds belangrijker geworden na de gemeentelijke fusie. Het takenpakket bestaat onder andere uit de gemeente adviseren, subsidie beheren en de speerpunten bepalen voor de leefbaarheid in het dorp. Anne-Karin Guijt-Holleman is voorzitter van de dorpsraad in Nieuwe-Tonge en vertelt over de samenwerking met de gemeente en resultaten die de dorpsraad de afgelopen jaren heeft geboekt. "De leefbaarheid in het dorp is flink gegroeid, maar soms voelt het als ploegen op rotsen." In de krant van aanstaande vrijdag een uitgebreid interview over het functioneren van de dorpsraad. (Archieffoto van de Ring in Nieuwe-Tonge)

Minisymposium 'Voltooid leven, hoezo? Betrokken tot in de kern'

GOEREE-OVERFLAKKEE - Lelie zorggroep organiseert in samenwerking met de SGP op Goeree-Overflakkee een minisymposium over het thema voltooid leven. Het minisymposium vindt plaats op vrijdagavond 23 februari in Middelharnis en is bedoeld voor mensen die beroepsmatig, als vrijwilliger of mantelzorger betrokken zijn bij ouderen. Vanzelfsprekend zijn leden en belangstellenden van harte welkom.

Hoe ga ik om met mijn vader die levensmoe is? Wat zeg ik tegen mijn zuster in de kerk die zich eenzaam voelt nu haar levenseinde nadert? Hoe kan ik mijn cliënt helpen met vragen over de zin van het leven? "Spreken over deze thema's kan moeilijk en confronterend zijn. Toch is het belangrijk om dat juist wél te doen. Daarom organiseren we dit minisymposium," aldus Corrie Vroon van Lelie zorggroep, één van de initiatiefnemers.

Workshops

Diverse professionals die door hun beroep regelmatig met het levenseinde in aanraking komen, zullen workshops verzorgen. De heer Driece bijvoorbeeld, huisarts, gaat tijdens een workshop in op het onderwerp besluitvorming in de laatste levensfase. Daarbij komen begrippen als passende zorg, overbehandeling en behandelbeperkingen aan de orde. Mevrouw Heij van de NPV verzorgt een workshop over tijdig spreken over het levenseinde en mevrouw Koningswoud over palliatieve zorg in het hospice, raadslid Van der Boom zal een workshop geven over het ouderen- en mantelzorgbeleid van de gemeente.

Het minisymposium vindt plaats in het Edudelta College, Schoolstraat 11, 3241 CT te Middelharnis. Aanvang: 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). Om 22.00 uur wordt de avond afgesloten met een hapje en een drankje. Voor meer informatie, het programma en aanmelding: www.leliezorggroep.nl/minisymposia of sgpgo.nl/symposium.

Drie jubilarissen bij C.V.B. Goeree

GOEDEREEDE - Op de jaarlijkse ledenvergadering van de C.V.B. Goeree van vorige week donderdag (een heerlijke poteravond in Oostdam) werden er acht leden in het zonnetje gezet. Twee leden waren 25 jaar lid, één lid 40 jaar en twee leden 45 jaar. Drie leden zijn al vanaf bijna het begin van de vereniging trouw lid. Dit zijn van links naar rechts op de foto: mevr. J. Moijses-'t Mannetje, mevr. A. Klijn-Hoek en mevr. N. 't Mannetje-Moijses.

Vrijdag in de krant

Dorpskern onder de loep

De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee voor de eerste keer bijeen.