info@eilandennieuws.nl
t. 0187 74 54 50

Dinsdag Eilanden-Nieuws

27 januari 2015

Dinsdag Eilanden-Nieuws 27 januari 2015


Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: info@eilandennieuws.nl of 0187-745450

Leeftijdsgrens alcoholverkoop aan jongeren wordt niet goed nageleefd

GOEREE-OVERFLAKKEE – "Al is het maar een momentopname, het geeft wel een beeld van het feit dat het nog steeds droevig is gesteld met het naleven van de leeftijdsgrenzen van de Drank- en Horecawet op Goeree-Overflakkee. Dit ondanks de uitgebreide aandacht die zowel landelijk als op gemeentelijk niveau de afgelopen jaren aan dit onderwerp is besteed met o.a. voorlichtingscampagnes, Super-Fris en scholing van kassières". Dit blijkt uit resultaten van een zogenoemd Mysterie Guest Onderzoek van 18 oktober 2014. Het document is als bijlage gevoegd bij het Preventie- en handhavingsplan Alcohol Goeree-Overflakkee 2015-2018, dat donderdagavond in de gemeenteraad aan de orde komt.

Door Jaap Ruizeveld

Medewerkers van de gemeentelijke afdeling MAZa en VHV, met ondersteuning van jongeren tussen 15 en 19 jaar, voerden op genoemde datum een controleactie uit bij 34 (van de 36) supermarkten en slijterijen op Goeree-Overflakkee. Met als doel te onderzoeken of supermarkten en slijterijen zich houden aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot het verstrekken van alcoholhoudende drank aan jongeren, die de wettelijke leeftijd (sinds 1 januari 2014 verhoogd naar 18 jaar) nog niet hebben bereikt.

Niet op orde

Bij 21 bedrijven was er sprake van één of meerdere overtredingen, variërend van geen identificatieplicht, geen toezicht op de kassa tot het daadwerkelijk verstrekken van zwak- of sterk alcoholhoudende drank aan minderjarigen. Meer dan de helft van de bedrijven (61,8%) had hun zaken niet op orde. Hiermee scoort Goeree-Overflakkee behoorlijk slechter dan het landelijk gemiddelde, dat net boven de 50% ligt. Bij dit onderzoek bleek dat jongeren onder de 18 jaar relatief gemakkelijk zwak- én sterk-alcoholhoudende drank kunnen verkrijgen, al dan niet met hulp van oudere leeftijdsgenoten.

Onvoldoende

Ook kwam naar voren dat het toezicht op de kassa te wensen overliet en dat in veel gevallen niet om legitimatie werd gevraagd. "Jammer genoeg is gebleken dat de preventieve aanpak van de afgelopen jaren onvoldoende heeft geleid tot beperking van de problematiek rondom de verkoop van alcoholhoudende drank aan jongeren", stelt het gemeentelijk document.

Handhaven

Gelet op de resultaten van het onderzoek is actie geboden. Niet alleen Preventief. Ook op het gebied van toezicht en handhaving (repressief). Op het moment dat gehandhaafd wordt, moet daadwerkelijk worden doorgepakt; de boetes en verbeurde dwangsommen moeten worden geïnd en - als uiterste middel - moet de inrichting zelfs worden gesloten. Tijdens de pilot DHW (2008-2011) is gebleken dat meer repressief optreden bevorderend werkt ten aanzien van de naleving van de wet- en regelgeving.

Mooi bedrag voor CliniClowns

Kinderdagverblijf Het Kinderpaleis heeft met alle vestigingen een mooi bedrag ingezameld voor CliniClowns. "De kinderen van onze verblijven in Oude-Tonge, Bruinisse en Middelharnis hebben kersttekeningen gemaakt. Die tekeningen zijn omgezet in kerstkaarten en die hebben we verkocht", vertelt Ria Jongejan, directrice van Het Kinderpaleis. "De kerstkaarten werden verkocht in pakketjes van zes kaarten voor € 8,-. Uiteindelijk is daar het mooie bedrag van € 3713,05 uitgekomen. We zijn er erg trots op".

Door Sam Fish

De actie was een initiatief van de drie pedagogische medewerkers van de locaties. "Wendy, Simone en Amanda hebben dat samen bedacht en uitgevoerd", vertelt Ria. "Amanda zit op dit moment in Ghana, dus die kan er helaas niet bij zijn. Wendy en Simone overhandigen samen de cheque aan de ambassadrice van de stichting".
"Het geld dat is opgehaald door de opvang gaan wij gebruiken om de Clowns in te zetten en we kunnen er uitstapjes voor de kinderen mee organiseren", vertelt Marion van Wijngaarden, ambassadrice van CliniClowns. "We zijn echt heel blij met de cheque en het is ook zo'n groot bedrag! Dat zien we niet vaak voorbij komen".

CliniClowns, de kracht van een lach

Stichting CliniClowns Nederland zet zich in voor alle zieke en gehandicapte kinderen in Nederland. Want tussen de behandeling, de pijn en de vele beperkingen door is een lach hard nodig. Niet alleen omdat deze kinderen het verdienen, maar vooral omdat ze er veel baat bij hebben. Afleiding en plezier werken ontspannend en stress verlagend. Spelen is voor een kind de natuurlijke manier om zich te ontwikkelen en vervelende gebeurtenissen te verwerken. Dat is de kracht van een lach.

Presentatie 26e Omloop

DIRKSLAND - Donderdag 5 februari presenteert het bestuur van De Omloop de plannen voor de 26 editie van het wandelevenement. De presentatie is om 20.00 uur bij TBP Electronics, Vlakbodem 10 te Dirksland. Inloop vanaf 19.30 uur. Tijdens de avond wordt de route van de Omloop gepresenteerd en ook de activiteiten langs de route komen aan bod. Ook de goede doelen waarvoor geld wordt ingezameld worden bekend gemaakt.

Gemeentehuis gesloten

MIDDELHARNIS - In verband met werkzaamheden aan het gemeentelijke netwerk is het gemeentehuis zaterdag 31 januari 2015 de gehele dag gesloten. Veel informatie over de producten en diensten van de gemeente is te vinden op deze website. Inwoners kunnen tijdens de sluiting ook een vraag stellen per e-mail: info@goeree-overflakkee.nl. Deze vraag wordt dan zo spoedig mogelijk beantwoord.

Wmo-adviesraad biedt handreiking

GOEREE-OVERFLAKKEE - Op woensdagmiddag 21 januari overhandigde de heer Wim van der Kamp, secretaris van de Wmo-Adviesraad, een adviesdocument aan wethouder Gerrit de Jong van de gemeente Goeree-Overflakkee. Het document bevat informatie en aanbevelingen voor het door de gemeente nog op te stellen nieuwe mantelzorgbeleid. Wethouder De Jong heeft het adviesdocument met dank in ontvangst genomen. Hij is blij met het advies en heeft toegezegd het te betrekken bij het op te stellen beleid door de gemeente. Op dit moment werkt de gemeente Goeree-Overflakkee aan een herzien mantelzorgbeleid. De verwachting is dat het nieuwe mantelzorgbeleid medio 2015 gereed is. De Wmo-adviesraad ondersteunt de gemeente bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

2 / 20

Agenda

Zaterdag 31 januari

SOMMELSDIJK – Bingo in De Sperwer in Den Hoogen Caemer. Aanvang 19.30 uur. Kopje koffie/thee gratis. Iedereen is van harte welkom.

Woensdag 4 februari

NIEUWE-TONGE – Hervormd Centrum Elim, Zuiddijk 19. Toerustingsavond Gereformeerde Bond. Lezing over 'Vergeving, wat houdt dat concreet in?'. Aanvang 19.30 uur.

Zaterdag 7 februari

OUDDORP – Mannendag Goeree-Overflakkee. Spreker: Arie de Rover. Aanvang 9.30 uur. Opgave via www.mcgo.nl.

Dinsdag 10 februari

OUDDORP – Inloop De Boei in 'De Overkant', Dijkstelweg 33. Vanaf 10.00 uur inloop, vanaf 13.30 uur activiteiten. Deze middag: Flakkeese middag, m.m.v. Hans Timmer, Jannie Kieviet en Els Ghijsels. www.deboeigo.nl.

Donderdag 12 februari

SOMMELSDIJK – Rehobôthkerk, Olympiaweg 44. Lezing door ds. J. Westerink. Onderwerp 'Prediking en toekomstverwachting'. De kosten zijn € 3,50 (inclusief koffie/thee en uittreksel van de lezing. Aanvang 19.45 uur.

Zaterdag 14 februari

OUDDORP – Psalmzangavond. Eben-Haëzerkerk, Diepenhorst 18a. Collecte t.b.v. Stichting Adullam. De psalmen worden ingeleid door ds. D. Zoet. Organist is Adriaan Kasteleijn. Aanvang 19.30 uur. Na afloop is er gelegenheid koffie te drinken.

Maandag 16 februari

MIDDELHARNIS – Cursusavond Geestelijke Vorming. Spreker ds. C.J. Droger. Thema: 'Groeien in de genade en kennis van Christus'. Aanvang 19.45 uur. De Hoeksteen aan de Ring. Kosten € 4,-.

Dinsdag 24 februari

OUDDORP – Inloop De Boei in 'De Overkant', Dijkstelweg 33. Vanaf 10.00 uur inloop, vanaf 13.30 uur activiteiten. Deze middag: Mandela tekenen, o.l.v. Ans Muis. www.deboeigo.nl.

Dinsdag 10 maart

OUDDORP – Inloop De Boei in 'De Overkant', Dijkstelweg 33. Vanaf 10.00 uur inloop, vanaf 13.30 uur activiteiten. Deze middag: Lezing door Cor Schenkenberg over het onderwerk '(de gevolgen van) kanker in relatie tot werk'. www.deboeigo.nl.
MIDDELHARNIS – Cursusavond Geestelijke Vorming. Spreker ds. R. Kok. Thema: 'Onder Gods leiding'. Aanvang 19.45 uur. De Hoeksteen aan de Ring. Kosten € 4,-. www.deboeigo.nl.

Zaterdag 21 maart

MIDDELHARNIS – Integrale uitvoering Matthäus Passion van J.S. Bach, in samenwerking met Orion Barok Orkest door Christelijk Kamerkoor Fiori Musicali, o.l.v. Sietse van Wijgerden.

Dinsdag 24 maart

OUDDORP – Inloop De Boei in 'de Overkant', Dijkstelweg 33. Vanaf 10.00 uur inloop. Deze middag: Creatieve activiteit onder leiding van Dineke van Katwijk. www.deboeigo.nl.

Dinsdag 14 april

OUDDORP – Inloop De Boei in 'de Overkant', Dijkstelweg 33. Vanaf 10.00 uur inloop, vanaf 13.30 uur activiteiten. Deze middag: Lezing door Tessa Fase over wat huidtherapie kan betekenen na de behandeling van kanker. Deze lezing start om 14.15 uur. Als het weer het toelaat wil men met degenen die dit leuk vinden vooraf een wandeling maken. www.deboeigo.nl.

Vrijwilligers Jeugdwerk Oude-Tonge op eigen kracht verder

OUDE-TONGE- Het nieuws kwam voor de vrijwilligers in Oude-Tonge als een donderslag bij heldere hemel: Vanwege de bezuinigingen werd de subsidie voor het jeugdwerk per 1 januari 2015 stopgezet. Hiermee zou een einde komen aan de maandelijkse knutselmiddagen voor de Oude-Tongse jeugd. Ongeloof, verdriet en verontwaardiging heerste er bij de acht vrijwilligers. Echter, de groep herpakte zich en besloot voor eigen rekening verder te gaan. 'Slikken, opstaan en weer doorgaan' was het motto, met als resultaat, dat er op 11 februari aanstaande weer als vanouds geknutseld kan worden in de Bernhardstraat.

Door Mirjam Terhoeve

Drie vrijwilligers van het eerste uur, het echtpaar Matty en Koop Klos en hun buurvrouw Rita Visbeen, zijn nog steeds erg teleurgesteld over de beslissing. "In juni kwam een medewerkster van de Stichting 'Zijn' ons mededelen, dat de subsidie op het jeugdwerk zou vervallen", vertelt Matty. "Het jeugdwerk was één van de activiteiten van deze stichting. Door de gemeentelijke bezuinigingen zag 'Zijn' zich genoopt om een aantal van haar activiteiten niet meer te ondersteunen, waaronder dus het jeugdwerk. Het kwam voor ons als een klap in het gezicht. We hadden dit helemaal niet zien aankomen. In september kregen we het nieuws zwart-op-wit overhandigd. Toen was het dus officieel. We waren er allemaal confuus van. Het is zo jammer voor de vele kinderen, die hier altijd kwamen, maar vooral ook voor de kinderen, wiens ouders geen geld hebben voor dure hobby's, maar wel bij ons konden komen".

Op de kleintjes letten

"Na de eerste teleurstelling zijn we toch nog maar eens bij elkaar gekomen en hebben we nagedacht over de toekomst", vult Rita aan. "De stichting had aangegeven, dat we wel door konden gaan, maar dan op eigen initiatief en voor eigen rekening. Dus hebben we gekeken hoe we dat in konden vullen. Aangezien er gemiddeld zo'n 25 tot 30 kinderen per keer komen, denken we uit de kosten te komen. Natuurlijk moeten we wel goed opletten wat we gaan maken en is het zaak om op de juiste manier materiaal in te kopen. Letterlijk en figuurlijk op de kleintjes letten dus. Gelukkig zijn er via het internet heel veel leuke voorbeeldjes te vinden en we hebben inmiddels al vele ideetjes opgedaan. Helaas weten we nooit van te voren hoeveel kinderen er zullen komen. Anders kon je de inkopen nog beter uitkienen."

"Het is gewoon jammer, dat je nu een bedrag kwijt bent aan de huur van het zaaltje", voegt Koop eraan toe. "Geld dat je voorheen in het materiaal kon steken. Maar zolang de pot niet leeg is, gaan we door. Uiteraard willen we de entreeprijs laag houden. Het moet voor alle kinderen uit alle lagen van de bevolking toegankelijk blijven. Verder blijven we hopen op wat financiële steun uit de samenleving. In het verleden konden we voor een versnapering wel eens een beroep doen op de plaatselijke Albert Heijn en ook drogisterij Van Loon en de Marskramer schonken wel eens wat spulletjes. Dat is toch leuk. Wie weet zijn er in de toekomst nog wat meer sponsors te vinden. Al is het maar voor de zaalhuur, dat zou mooi zijn".

Voldoening

De drie vrijwilligers hebben er duidelijk zin in. Ze doen dit jeugdwerk al ruim 15 jaar en willen er het liefst nog heel lang mee doorgaan. "Het geeft heel veel voldoening", beamen ze. "Je ziet dat de kinderen genieten, maar zelf hebben we er ook erg veel plezier in. Al is het soms wel druk hoor. Vooral de laatste jaren zien we steeds meer kinderen komen. Er is een periode geweest, dat het wat terugliep, maar die tijd is voorbij. Zoals vermeld komen er gemiddeld zo'n 25 tot 30 kinderen en het gebeurt ook wel, dat er ruim 50 komen. Vooral de themamiddagen als Pasen, Moederdag en Vaderdag worden druk bezocht. Hoewel onze groep uit acht personen bestaat kan niet iedereen altijd komen. Daarom hopen we ook in de toekomst een beroep te kunnen doen op ouders, die even een handje blijven helpen. En, het allerbelangrijkste, dat de ouders hun kinderen blijven motiveren om te komen. Alleen met voldoende kinderen kunnen we uit de kosten komen en kunnen we door blijven gaan met deze middagen".

Voorlopig is er tot de zomervakantie een keer per maand een knutselmiddag op de woensdag. De data worden via briefjes op school en posters in het dorp bekend gemaakt. De eerstvolgende middag is op 11 februari. Dan wordt er een mooie krans gemaakt. Alle kinderen van 4 tot 12 jaar zijn van harte welkom in het zaaltje aan de Bernhardstraat. De toegangsprijs is € 2,-.

Mensen, die het jeugdwerk willen sponsoren of als vrijwilliger willen meehelpen op een woensdagmiddag, kunnen informatie krijgen via de familie Klos, telefoon 0187 643622.

Bijna een miljoen euro voor renovatie rioolwaterzuivering

OOLTGENSPLAAT - Het rioolgemaal Ooltgensplaat is in bedrijf vanaf 1984. Op basis van een uitgevoerde inspectie blijkt de technische levensduur van verschillende elektrische en mechanische onderdelen te zijn bereikt. Het is dan ook noodzakelijk om deze onderdelen te vervangen. Daarnaast is een optimalisatiestudie uitgevoerd waaruit is gebleken dat het Waterschap Hollandse Delta met de bestaande pompcapaciteit niet aan zijn afnameverplichting jegens de gemeente Goeree-Overflakkee kan voldoen.

Het is dusnoodzakelijk om de pompcapaciteit van het gemaal te vergroten. Het college van Dijkgraaf & Heemraden (D&H) hebben voor het uitvoeren van deze werkzaamheden een bedrag van € 300.000,- beschikbaar gesteld. Daarnaast worden ook de schakelkasten en de aansluitende bekabeling in de rioolwaterzuiveringsinstallatie zelf vervangen. De technische levensduur is ook hier bereikt, waardoor vervanging van deze kasten, alsmede van de aansluitende bekabeling, noodzakelijk is.

Hiervoor hebben D&H een bedrag van € 697.000,- beschikbaar gesteld. Met de renovatie van de zuiveringsinstallatie Ooltgensplaat blijft de zuivering van het afvalwater van de inwoners van Ooltgensplaat gegarandeerd. Bovendien maakt de renovatie het mogelijk om de installatie op afstand te beheren, besturen en bewaken, waarmee de bedrijfszekerheid wordt verbeterd.

Lezing over Zuidwestelijke Delta

MIDDELHARNIS - Op donderdag 12 februari organiseert de NLGO een lezing. Het thema is: Verleden, heden en toekomst van de Zuidwestelijke Delta. Bjorn van de Boom, medewerker van Natuurmonumenten, geeft een lezing. De avond begint om 20.00 uur in het Diekhuus, Beneden Zandpad 7 te Middelharnis. Toegang voor leden is gratis, niet-leden betalen 3 euro. De zaal is open vanaf 19.30 uur.

Voor de aanleg van de Deltawerken was de Zeeuwse en Zuid-Hollandse delta een van de meest soortenrijke delta's van de wereld: maar liefst drie rivieren (De Rijn, de Maas en de Schelde) stroomden hier vrijelijk in zee in een wereld van geleidelijke overgangen, van droog naar nat en van zoet naar zout. Met de aanleg van de deltawerken heeft Nederland de veiligste delta van de wereld gerealiseerd, maar de deltawerken hebben ook een schaduwzijde: door de Haringvlietsluizen worden vissen ernstig gehinderd om de Rijn en de Maas op te zwemmen, de waterkwaliteit in de Grevelingen en het Krammer-Volkerak staat onder druk, de zandplaten in de Oosterschelde verdwijnen onder water.
Momenteel spelen er voor al deze Deltawateren beleidsontwikkelingen waarbij overheden, natuurorganisaties en onderzoekers bekijken of deze negatieve ontwikkelingen van de delta verminderd kunnen worden. Ook Natuurmonumenten is actief om deze unieke deltanatuur te behouden en te herstellen. Deze avond staat dan ook in het teken van het verleden, het heden en de toekomst van de Zuidwestelijke delta; in hoeverre de ecologische veerkracht van de delta weer kan worden hersteld.

Op 1 november 2014 heeft het ontmoetingscentrum voor mensen met geheugenproblemen en hun mantelzorgers in het Hart van Dirksland, Reginahof 1 in Dirksland haar deuren geopend. Het centrum biedt ondersteuning aan partner, familie, maar ook aan vrienden of kennissen, die een groot deel van de zorg voor mensen met geheugenproblemen op zich nemen, de mantelzorgers. Het ontmoetingscentrum is eenmaal per maand op zaterdag geopend, van 10.00 tot 15.00 uur. Naast gastvrouwen is er een casemanager van de Ketenzorg Dementie GO aanwezig.

De eerste activiteit van het ontmoetingscentrum in het nieuwe jaar is op zaterdag 7 februari 2015 van 10.00 tot 15.00 uur. Onder het genot van een kop koffie en/of thee is er gelegenheid elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen, informatie te vragen, e.d. Tevens is er de mogelijkheid om uw eigen hobby mee te nemen of op de locatie aanwezige spelletjes of activiteiten te gebruiken, zoals sjoelen of Mens erger je niet, of om gebruik te maken van de BrainTrainer, een spelcomputer speciaal voor mensen met geheugenproblemen. De lunch bestaat uit zelfgemaakte erwtensoep, roggebrood en spek. Is dat te zwaar dan kunt u gebruik maken van de kleine lunchkaart. Van 13.30 tot 15.00 uur wordt op een beeldende wijze het thema 'Winter op 't eiland' gepresenteerd.
U hoeft zich niet aan te melden. U bent op elk gewenst tijdstip van harte welkom. Voor koffie, thee en lunch wordt een kleine vergoeding gevraagd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de casemanagers via telefoon 06 83678417, of via e-mail info@ketenzorgdementie-go.nl.

Loonbedrijf SvZ pakt uit

OUDE-TONGE – Een gezellige drukte op, aan en rond Oudelandsedijk 5. Auto's rijden af, maar vooral ook aan. Na een bewolkte ochtend geven de doorbrekende zonnestralen een nog betere sfeer aan het vol geparkeerde terrein van loonbedrijf Van der Sluijs en Van Zielst (SvZ).

Weken, maanden van voorbereiding gingen er aan de Open Dag vooraf, en dat was te zien zaterdag 24 januari. Op het terrein kon moddervrij geparkeerd worden, alle tentoongestelde machines voor de uien-, witlof-, wortel- en aardappelteelt glommen op en top. Ook machines die voor de veehouderij gebruikt worden, konden worden bewonderd. In de recent bijgebouwde schuur en in de andere schuren stonden ze ruim opgesteld om door alle geïnteresseerden bezichtigt te kunnen worden.

Het werd ook wel eens tijd om wat van het loonwerk naar de buitenwereld te laten zien, om te laten horen en zien waar SvZ mee bezig is. "Het is nu zes jaar geleden dat de loonbedrijven Van der Sluijs en Van Zielst gefuseerd zijn. Een periode van constant zoeken naar een vaste vorm. Waar gaan we ons in specialiseren? Wat laten we los en wat houden we vast? Nu heeft het bedrijf die vaste vorm goed kunnen vinden, er staat een bedrijf waar we trots op mogen zijn. Nu is de tijd om daar wat van te laten zien." Aldus Jannie, werkzaam bij SvZ.

Netwerken

En gezien werd het. Het aantal bezoekers over heel de dag wordt rond de duizend geschat. "Overweldigend", aldus een van de werkgevers van SvZ. Boeren, burgers en buitenlui, allemaal waren ze op deze dag vertegenwoordigt.

(Ham)burgers

Ook was het voor de dorpelingen op het eiland en een aantal van buiten het eiland een ultieme gelegenheid om één van de bronnen van alle landbouwactiviteit op het eiland te bezichtigen, "want", zo zegt Mardik van der Sluijs, "in sommige periodes ben je best wel nadrukkelijk aanwezig op de weg, en dan is het ook wel eens goed om te laten zien wat er nou allemaal gebeurd, waar dat allemaal goed voor is, om zo het contact met de burgers niet te verliezen."

Toch was het vooral rond de bar en de hamburgertent een drukte van belang. Dat was de plek waar het eiland elkaar uiteindelijk vond na de machinebezichtigingsroute. Naast alles van het bedrijf te laten zien waar SvZ dankbaar en trots op mag zijn, zijn ook deze plekken van belang. Om elkaar buiten de arbeid om in een ontspannen sfeer te ontmoeten. Om elkaar beter te leren kennen.

Heliumbalonnen

En degenen die zich nog kind voelden? Die konden ook mee! Geen probleem. De springkussens waren constant in beweging, de hoeveelheid heliumballonnen die het voor kinderen onbereikbare dak van de schuur hadden bereikt, getuigden ervan dat het ook voor hen een geslaagde dag is geweest.

De vier speurtochtwinnaars zijn bekend:

Categorie <10
1e Pauline van der Lede
2e Ronald van Daalen

Categorie >10
1e Anne-Lieke van der Velde
2e Bastian van der Sluijs.

Zendingsavond Evangelie & Moslims

SOMMELSDIJK - Op donderdag 29 januari om 19.30 uur zal er een zendingsavond worden gehouden in de bijzaal van de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Hoflaan te Middelharnis. Hiervoor is uitgenodigd ds. Cees Rentier, die een presentatie hoopt te verzorgen namens de Stichting Evangelie & Moslims.

"Evangelie & Moslims" is een interkerkelijke stichting voor getuigenis en dienst onder moslims in Nederland. De organisatie ondersteunt via plaatselijke kerken christenen om in woorden en daden de hoop van het evangelie met passie en respect te delen met moslims in hun omgeving. Verder traint en bemoedigt Evangelie & Moslims christenen om bruggen te bouwen naar moslims en ondersteunt het plaatselijk missionair diaconaal werk. Medewerker Cees Rentier is predikant binnen de PKN.

De Wegwijzer voor richtinggevend en veelkleurig onderwijs

MIDDELHARNIS - SBO de Wegwijzer te Middelharnis is een christelijke school voor speciaal basisonderwijs. De Wegwijzer biedt onderwijs en begeleiding aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met circa 14 jaar, die speciale onderwijsbehoeften hebben en al of niet hulpvragen op sociaal-emotioneel gebied. Dit kunnen onder andere kinderen met een indicatie voor het speciaal onderwijs zijn. Deze kinderen hoeven dan niet langer naar een specialistische school buiten het eiland. Kinderen die niet naar een specialistische school gaan buiten het eiland, komen in het licht van passend onderwijs steeds meer voor. Tevens wordt hierdoor de reisduur flink verkort.

Door Carin van Buren

De organisatie en het onderwijs werken vanuit de protestants-christelijke identiteit. Voor de leerlingen krijgt dit vorm in alle aspecten van de dagelijkse schoolpraktijk. Naast de bijbellessen krijgen zij ook begeleiding en verantwoordelijkheid in de omgang met elkaar en de zorg voor hun naaste(n) en hun omgeving.

Toelatingsverklaring

Om kinderen toe te kunnen laten op de school is er een toelatingsverklaring nodig die in een aparte commissie (TLC) kan worden afgegeven. Er kan ondersteuning gegeven worden aan leerlingen met diverse leer- en gedragsproblemen. Ook is er specialisme op het gebied van jonge kinderen met extra ondersteuningsbehoeften. De Wegwijzer laat leerlingen toe, nadat er grondig overleg met de ouders/verzorgers en de school van herkomst is geweest omtrent de onderwijsbehoeften van de leerling. Op verschillende momenten in het jaar kunnen nieuwe leerlingen (na het verkrijgen van een toelatingsverklaring, die ook tijdelijk kan zijn) toegelaten worden op de Wegwijzer. Ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen ontvangen een uitgebreide introductie en begeleiding op de school.

Ontwikkelperspectief

De school hanteert voor alle leerlingen een ontwikkelperspectief, waarin op grond van de mogelijkheden en ondersteuningsvragen van de leerling het onderwijs gepland kan worden. Hiermee creëert de Wegwijzer een passend aanbod voor iedere leerling. De ontwikkeling van elke leerling wordt met deskundigheid gevolgd, besproken en vastgelegd.
De Wegwijzer heeft professionele en eigentijdse voorzieningen. Het onderwijs wordt gegeven in basisgroepen (11-15 leerlingen per groep) maar ook wordt er groep doorbrekend gewerkt. De activiteiten worden aangeboden door middel van verschillende werkvormen. Er zijn groepsactiviteiten, kleine instructiegroepen en individuele activiteiten. Op deze manier krijgen de leerlingen een passende benadering. De lessen worden methodisch en thematisch aangeboden. Zo nuttigen ze onderwijs uit de theorie (instructie op school), maar ook uit de praktijk door onder andere workshops, werkbezoeken, gastlessen en projecten. Door deze combinatie kunnen de leerlingen beter verbanden leggen en blijft het onderwijs uitdagend.

Afspraken

Speciaal voor de pauzes en momenten van ontspanning beschikt de school over uitdagende speelmiddelen voor zowel binnen als buiten. De sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen is op de school van groot belang en heeft veel invloed op de leerontwikkeling van leerlingen. Daarom worden gedragsregels gehanteerd die opgesteld zijn door en voor leerlingen. Deze regels zijn gevisualiseerd, waardoor de aandacht aanwezig blijft. Naast deze regels zijn er ook duidelijke richtlijnen over de afspraken en structuren binnen de school.

Externe specialisten

Op de Wegwijzer staat het kind met onderwijsbehoeften centraal. De school voorziet dan ook in allerlei vormen van ondersteuning en begeleiding volgens de principes van Handelingsgericht Werken. Dit wordt door deskundige leerkrachten, onderwijsassistenten, interne (w.o. een logopedist, orthopedagoog en kinderfysiotherapeut) en externe specialisten verzorgd. De Wegwijzer hanteert intern een systeem van kwaliteitsbewaking voor onderwijs en begeleiding. Een gemotiveerd bestuur ziet toe op effectieve en efficiënte inzet van de beschikbare middelen. Ook het verzorgen van ambulante begeleiding aan en op andere basisscholen behoort tot het takenpakket van De Wegwijzer. Deze begeleiding varieert van persoonlijke begeleiding tot teamscholing.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande meer informatie willen, bezoek dan de website of neem telefonisch contact op met de school. Kijk voor meer informatie op www.sbodewegwijzer.nl.

Garage Tuns wordt Autoservice Oude-Tonge

Vooraan v.l.n.r. de nieuwe eigenaren Christiaan Willemse en Kees Vlasveld, achteraan de gebroeders Tonnie, Jan en Gerard Tuns, met daarachter het garagebedrijf dat volgende week Autoservice Oude-Tonge heet. Foto: Hans Villerius

OUDE-TONGE – Veertien jaar lang waren ze al collega's en ze hebben er samen goed over nagedacht: we gaan voor onszelf beginnen. Het zijn Kees Vlasveld en Christiaan Willemse, die per 2 februari a.s. Garage Tuns in Oude-Tonge overnemen. Momenteel wordt het bedrijfspand flink onderhanden genomen om er straks spik en span uit te zien, als over zes dagen het bedrijf in handen van Kees en Christiaan overgaat en dan voortaan Autoservice Oude-Tonge heet.

Door Hans Villerius

Het is al bijna 70 jaar dat Garage Tuns bestaat. Het zijn vooral klanten van de oostelijke kant van het eiland die de weg naar het autobedrijf weten te vinden voor de aankoop van een goede tweedehands auto, voor auto-onderhoud en APK-keuringen. Sinds een jaar of twee staat het bedrijf te koop. De eigenaren gebroeders Tuns zijn de jongste niet meer en wilden af gaan bouwen.

En al een aantal keren hadden Kees Vlasveld en Christiaan Willemse gekscherend tegen elkaar en hun collega's gezegd dat zíj Garage Tuns over zouden gaan nemen. Het motief waarom ze dit soms riepen, was echter niet zo gekscherend. Al langere tijd vonden ze het niet plezierig meer om werkzaam te zijn in een groot autoconcern. In een zelfstandig opererend autobedrijf kan veel meer recht worden gedaan aan de belangen van de klant, zo vinden ze. "De klant centraal en oog houden voor detail", zo verwoorden Kees en Christiaan het. Intussen was Christiaan, die toch al wel wat nieuwsgieriger was geworden naar Garage Tuns, daar eens binnen gelopen. Van het één kwam toen het ander en gekscherend werd uiteindelijk menens: hij en collega Kees namen het bedrijf over.
Samen hebben ze intussen veertig jaar ervaring in de autobranche en met een taakverdeling daarop geënt, gaan ze volgende week dus als ondernemers van start. Het bestaande pakket van verkoop van occasions, auto-onderhoud en APK-keuringen nemen ze over en breiden dit uit met aircoservice, terwijl er moderne elektronische apparatuur wordt aangeschaft om computergestuurd autostoringen uit te kunnen lezen. "De vertrouwde kwaliteit blijft en de dienstverlening wordt uitgebreid", zo geven Kees en Christiaan aan. De benzinepomp blijft, nog steeds in beheer van Tuns en vooralsnog ook nog bemand door Gerard Tuns. "Wat we uiteindelijk willen is echte service met persoonlijke aandacht voor de klant", zeggen de nieuwe eigenaren, "maar vooral dat autorijden voor de klant betaalbaar blijft!". En daarvoor heten ze iedere autobezitter welkom, ongeacht welk merk ze rijden.

Komend voorjaar zal er een open huis worden gehouden, in combinatie met een afscheid van de gebroeders Tuns. Autoservice Oude-Tonge is gevestigd aan Julianastraat 7 te Oude-Tonge. Het telefoonnummer was en blijft 0187 641271.

Kernactiviteiten

ACHTHUIZEN

Breicafé

Maandagavond 2 februari is het Breicafé 1 Recht en 1 Averecht weer geopend in Achthuizen. Deze gezellige creatieve avond zal elke eerste maandagavond van de maand plaatsvinden in 't Buurthuus, Kloosterstraat 10 in Achthuizen. Van 19.30 tot 22.00 uur is ieder welkom die gezamenlijk wil komen breien of haken. Onder het genot van een kopje koffie of thee gaat men elkaar helpen, ideeën uitwisselen en ervaringen delen voor zowel beginners als ervaren handwerkprofessionals. Iedereen graag zijn eigen materiaal meenemen (wol/naalden, etc.), want dat is niet voorradig. De kosten voor deze avond zijn € 1,50 (koffie en thee inbegrepen). Voor informatie kunt bellen met Jannie Ringeling, tel. 06 20106468.

DIRKSLAND

Bingo SVIK

Donderdag 29 januari is er weer bingo bij SVIK in de Victoriahal te Dirksland. De aanvang is 19.30 uur, zaal open 19.00 uur. Er worden tien ronden gespeeld waaronder twee superronden.

HERKINGEN

Scharrelloodsje

Op zaterdagmorgen 31 januari is het Scharrelloodsje weer open. Er is weer heel veel speelgoed binnengekomen, o.a. KNEX, poppen, Barbies, puzzels, autootjes en kinderboeken. Ook voor volwassenen is er weer een ruime keuze uit tweedehands boeken. De opbrengst komt geheel ten goede aan de Hervormde kerk in Herkingen.

MIDDELHARNIS

Maranathalezing

Op woensdag 4 februari wordt in Het Diekhuus een Maranathalezing gehouden. De heer J. Huijzer uit Strijen houdt een lezing over 'de antichrist'. "De huidige tijd kenmerkt zich steeds meer door verwarring en vrees. Wat is er aan de hand? Is het Midden-Oosten een kruitvat? Wat gaat er met Israël gebeuren? Hebben Amerika en Europa de oplossing? De bijbel spreekt over tekenen van de eindtijd. Zijn er nu al tekenen?" aldus de organisatie in de uitnodiging bij de uitleg over de lezing. Na de lezing is er gelegenheid om vragen te stellen. Een ieder is welkom en de toegang is gratis. De aanvang is 20.00 uur.

Seminar Wet Werk en Zekerheid

Den Hollander Advocaten en Flexibility Goeree-Overflakkee geven een praktijkgericht seminar over de WWZ (Wet Werk en Zekerheid). Er zal worden ingegaan op de wijzigingen en er zullen tips voor do's en dont's worden gegeven. De lezing wordt gehouden op donderdag 5 februari in de Rabobankzaal van Het Diekhuus. De aanvang is 17.00 en de bijeenkomst duurt tot ongeveer 19.00 uur. Deelname is kosteloos. Aanmelden vóór 1 februari 2015 via nrobijnmeijer@denhollander.nl

Inleveren spullen voor de Jaarmarkt

Zaterdag 31 januari is er weer gelegenheid om goede spullen voor de jaarmarkt van de Herv. gemeente Middelharnis in te leveren bij de Hoeksteen aan de Ring. Van 10.00 tot 11.00 uur staan medewerkers klaar om ze in ontvangst te nemen. Schone tweedehands kleding kan deze dag ook ingeleverd worden.

Vergadering Wmo-Adviesraad

Op dinsdag 3 februari vergadert de Wmo-adviesraad van 19.00 tot 21.30 uur in het Rondeel. Geïnteresseerden zijn welkom om de vergadering bij te wonen. Insprekers kunnen zich opgeven via het contactformulier op de website: www.wmo-go.nl.

Uitvoering viool en piano

Op woensdag 28 januari is er in de Rabobankzaal in Het Diekhuus een uitvoering van Muziekschool Goeree-Overflakkee. Onder leiding van de docenten Heleen DeWitte en Piet Westhoeve wordt u deze avond een leuk programma aangeboden. Op viool en altviool kunt u luisteren naar muziek van o.a. Vivaldi, Purcel en Bach, maar ook het bekende liedje uit de film Frozen 'Do you want to build a snowman', gespeeld door Maartje van Nimwegen. De pianisten spelen die avond, behalve stukken uit het lesrepertoire prachtige muziek van Mendelssohn en van Yiruma 'River flows in you', gespeeld door Rosalie Baelde. Omdat de uitvoering voor een keer op woensdagavond is, begint deze om 19.00 uur en zal de uitvoering zonder pauze uiterlijk om half negen afgelopen zijn. De toegang is gratis.

NIEUWE-TONGE

Toerustingsavond Geref. Bond

Woensdag 4 februari wordt in Hervormd Centrum Elim, Zuiddijk 19, de jaarlijkse toerustingsavond gehouden van de regionale afdeling van de Gereformeerde Bond. De aanvang is 19.30 uur. Ds. C. Hogendoorn uit Oud-Beijerland zal een lezing houden met als titel 'Vergeving, wat houdt dat concreet in?'. Na de lezing is er voldoende ruimte om vragen te stellen.

NIEUWE-TONGE

Erwtensoep

Vrouwenvereniging 'Rhodé' van de Gereformeerde Gemeente te Nieuwe-Tonge organiseert een erwtensoepactie. De opbrengst is bestemd voor Deputaatschap Bijzondere Noden, project: 'Gezondheidszorg in de Dominicaanse Republiek'. Circa één liter voor € 4,-. U kunt uw bestelling doorgeven vóór vrijdag 6 februari aan Arianne Dogterom (664549, actierhode@gmail.com). Dan wordt uw bestelling op zaterdag 14 februari bezorgd. Zie voor meer informatie over het goede doel: www.bijzonderenoden.nl.

Expositie rond 4 en 5 mei

Omdat het in 2015 zeventig jaar geleden is dat Nederland bevrijd werd, wordt ook in Nieuwe-Tonge een aantal evenementen gepland. Eén daarvan is een expositie. Hiervoor zoekt men verhalen maar vooral ook beeldmateriaal en stukken die tentoongesteld kunnen worden. Heeft u foto's, films of andere objecten die u in bruikleen wilt geven voor de duur van enkele dagen in mei, neemt u dan contact op met telefoonnummer 0187 651480 of via het e-mailadres bevrijdingnt70@filternet.nl, of reageer op Facebookpagina Expo Nieuwe-Tonge 70 jaar bevrijding.

OOLTGENSPLAAT

Ophalen oud papier

Donderdagavond 29 januari wordt het oud papier voor de zending weer opgehaald. Graag het papier goed gebundeld gereed zetten. De oud papiercommissie start om 17.30 uur met het ophalen.

OUDDORP

Marktverkopers gezocht

Voetbalvereniging WFB organiseert op zaterdag 9 mei een braderie/markt op het terrein aan Hofdijksweg 46 in Ouddorp. Voor de braderie/markt is men op zoek naar verkopers die eigen gemaakte spullen, goede tweede hands goederen of andere dingen willen verkopen. De braderie/markt zal plaatsvinden naast de rommelmarkt op het terrein, hier komen jaarlijks honderden mensen uit de regio op af. Vrijwel alles is toegestaan m.u.v. rommel en 'loterijen' (enveloptrekken, etc.). Een kraam is al te huren voor slechts 25 euro. Aanmelden kan via evenementen@vvwfb.nl. Vermeld hierbij uw gegevens en wat u wilt aanbieden. De voetbalvereniging zou het erg waarderen een klein deel van de omzet te verkrijgen, maar dit is niet verplicht.

Collectanten gezocht

De Hersenstichtingscollecte wordt gehouden van 2 t/m 7 februari. Voor deze collecte is de Hersenstichting dringend op zoek naar collectanten. Er zijn nog vele straten waar geen collectanten voor zijn. Bijvoorbeeld: Dorpsweg, Smalle Einde, Welgelegen, Havenweg, Visserstraat, Dijkstelweg, Marijkeweg, Bokweg, Dirkdoensweg, Alexanderstraat, Geleedststraat, Beatrixweg, Oosterweg, enz. Alle hulp is welkom, al kan men maar één straat voor zijn/haar rekening nemen. Gegadigden kunnen zich opgeven bij de collecte coördinator Jeannette Paans-v.d. Linde, tel. 0187 750739. De Hersenstichting zet zich in voor ruim 4 miljoen mensen met een hersenaandoening. Meer informatie kunt u vinden op www.hersenstichting.nl.

OUDE-TONGE

Vakantiereis ANBO Oostflakkee

Van vrijdag 29 mei tot vrijdag 5 juni is er een vakantiereis, georganiseerd door de ANBO Oostflakkee. De tocht gaat naar Rijs in Gaasterland, waar het hotel staat. Er zal elke dag een uitstapje zijn. Er wordt begonnen in Urk. De volgende middag naar Hindelopen, de dag erna Sloten en Workum. Ook is er nog een dag naar Texel gepland. Bolsward, Makkum, Lemmer worden tijdens de terugreis aangedaan. Hotelverzorging op basis van alles inclusief: koffie, thee, de gehele dag, 's avonds dinerbuffet en drankjes van 18.00 tot 22.00 uur. Er is elke avond wat te doen. Iedereen is welkom, leden en niet-leden. Prijs € 595,00 p.p., éénpersoonskamer € 595 + € 70. Opstapplaats: Oude-Tonge. Meer inlichting: tel. 642174 of 641515.

Nieuwe coach voor eerste honkbalteam

Afgelopen week is het coachprobleem bij honkbal 1 van HSV The Islanders opgelost. Het bestuur is tot overeenstemming gekomen met Sylvester Rozema uit Dirksland. Hij volgt Paul Waldekker op die eind 2014, na drie seizoenen, afscheid nam van het eerste honkbalteam. Sylvester Rozema heeft de afgelopen weken al meerdere keren meegetraind met honkbal 1. Voor de spelers is hij zodoende inmiddels al een bekend gezicht. Naast de nodige honkbalervaring op het veld als speler, heeft Sylvester de afgelopen jaren diverse jeugdteams gecoacht waaronder Junioren.

"Met Sylvester hebben we een coach gekregen die ervaring heeft binnen verenigingen vergelijkbaar met The Islanders. Iemand die ambitie uitstraalt maar tegelijkertijd realistisch is. Een coach die wat mij betreft prima past bij honkbal 1 en onze vereniging," aldus Islanders-voorzitter Martin van Zanten. De aankomende weken maakt de nieuwe trainer/coach verdere afspraken met het team om onder meer de verdere begeleiding en taakverdeling vast te stellen. Het eerste honkbalteam van The Islanders speelt ook het komend seizoen in de derde klasse. Na hun promotie, vorig jaar naar deze klasse, eindigde ze al meteen op een keurige vierde plaats. Het nieuwe honkbalseizoen start in maart met oefenwedstrijden, waarna half april de competitie 2015 start. Momenteel trainen alle teams op hun techniek in de diverse sportzalen op het eiland.

SOMMELSDIJK

Cursus Geestelijke Vorming

Tijdens de Cursus Geestelijke Vorming op donderdag, 12 februari hoopt ds. J. Westerink uit Urk te spreken over het onderwerp 'Prediking en toekomstverwachting'. De lezing vindt plaats in de Rehobôthkerk, Olympiaweg 44 te Sommelsdijk. Na de pauze is er de gelegenheid tot het stellen van vragen. De kosten zijn € 3,50 (inclusief koffie/thee en uittreksel van de lezing). Er is voldoende parkeerruimte. Iedereen is hartelijk welkom. Aanvang 19.45 uur.

Uitslag verloting P.V. De Reisduif

Tijdens de show die gehouden werd door P.V. De Reisduif werd een verloting gehouden. Hieronder volgt de uitslag aan de hand van de lotnummers: 378 € 100,- M. van Nimwegen; 355 € 75,00, P. van Moort; 114 € 50,00 S. de Blok; 343 brandblusser P. van Moort; 663 waterkoker W. Kleijn; 224 staafmixer, C. Kleijn; 336 sandwichtoaster P. van Moort; 636 lamp P. van Heest; 016 keukenweegschaal D. Alberts; 447 koptelefoon A. Rosmolen.

Actiedag voor Mercy Ships

Donderdag 29 januari wordt op het terrein van de School met de Bijbel aan de Sperwer een actiedag gehouden voor Mercy Ships. De volgende artikelen zijn er te koop en te doen: Leuke prijsjes plukken uit de boom € 0,50; Envelop trekken € 1,00; 't Tilse schuurtje met groente en fruit; Tweedehandse boeken (romans en kinder); Snoep, koek, pakjes drinken; Koffie/thee met cake; Advocaat; Krûûkplaetjes; Cake; Appeltaartjes; Kruidcake Grote appeltaart 12 pers. (op bestelling); In het kader van 500 jaar Sociëteit Rethorica: Een oud Hollandse snoepwinkel…; Zuurstokken, wijnballen, los snoep van 10 cent; Actie grote snoepzak voor € 3,50; Ot en Sien sfeerlichtjes in cadeauverpakking; Leuke hebbedingetjes. De avond begint om 19.00 uur en eindigt om 21.00 uur. Voor inlichtingen of bestellingen bel 0187 489656.

STAD AAN 'T HARINGVLIET

Sushi workshop

Onder begeleiding van een professiona, kan men meedoen aan een Sushi workshop in Ons Trefpunt op vrijdag 13 februari. Er is plaats voor 20 deelnemers. De aanvang is 19.00 uur. De kosten zijn € 19,50. Tijdens de workshop worden de volgende sushi's gemaakt: Nigiri, Temaki, Uramaki, Futomaki en Hosumaki. (Hier kan iets van afgeweken worden, door inkoop ingrediënten). Na afloop kan men een hoeveelheid sushi mee naar huis nemen. Graag zelf een snijplank, mes, en een afsluitbaar bakje meenemen. Voor de overige benodigdheden en de ingrediënten wordt gezorgd. Opgeven kan tot 6 februari bij Esther: tel. 0187 611101, of per mail naar: stichting.ons.trefpunt@upcmail.nl.

STELLENDAM

Oliebollenverkoop

Zaterdag 31 januari vanaf 8.00 uur gaat Vereniging Oranje feest Stellendam oliebollen verkopen op het Oranjeplein te Stellendam. De opbrengst zal ten goede komen aan de viering van Koningsdag/Vier je Vrijheid 2015. Vanaf 9.00 uur zal men langs de deur gaan bij de bejaardenwoningen in Stellendam. Bij deze woningen zullen flyers worden verspreid. Wie geen tijd heeft om te komen, maar wel graag oliebollen wil, kan contact opnemen met een van de bestuursleden of via de www.vos-web.nl. Deze verkoop wordt mede mogelijk gemaakt door: Echte Bakker Bleumink Stellendam en Plus Tessemaker Stellendam.

Rethorica, de oudste vereniging van Flakkee, viert dit jaar de vijfhonderdste verjaardag

SOMMELSDIJK – Sociëteit Rethorica is jarig. De Sommelsdijkse sociëteit bestaat in 2015 vijfhonderd jaar en is daarmee zonder twijfel de oudste vereniging van Goeree-Overflakkee. Rethorica was na de oprichting in 1515 meer dan een eeuw een rederijkerskamer. Daarna ging ze op in de schutterij en sinds 1805 is het een sociëteit voor de notabelen van het dorp. De laatste twee decennia houden de leden zich vooral bezig met het cultuurhistorisch erfgoed en de bewustwording daarvan. Rethorica viert de vijfhonderdste verjaardag met het hele dorp.

De leden van Sociëteit Rethorica voor hun gebouw De Doele. Van links naar rechts: Hein Mijs, Leendert van Nimwegen, Jan van den Broek, Hans Bruggeman, Jan Both, Pau Heerschap, Wim van Ham en Gerbrand Hoek. Foto Jaap Reedijk.

Een goede vijftig jaar na het ontstaan van Sommelsdijk ontstond de Camer van Rethorica. Het originele statuut, bekrachtigd door Philips van Bourgondië, Heer van Sommelsdijk ligt, samen met de resterende archiefstukken, veilig opgeslagen in het streekarchief. De andere parafernalia, waaronder een keten die was te zien in het Nederlandse paviljoen tijdens de Wereldtentoonstelling in Brussel in 1910, de gildebeker, het vaandel, trommels en musketten, zijn tentoongesteld in het Streekmuseum.

Landjuwelen

Begin zestiende eeuw wemelde het in Nederland en Vlaanderen van de rederijkerskamers. Ook op Goeree en Overflakkee telden meerdere plaatsen er een. Ooltgensplaat, Oude-Tonge, Den Bommel, Dirksland, Goedereede en Ouddorp zijn daar voorbeelden van. Bij de rederijkers draaide het om taal. Via gedichten, verhalen en toneelstukken, waarin ook wel de spot werd gedreven, probeerde men elkaar te overtreffen. Dat gebeurde tijdens de zogenoemde landjuwelen: meerdaagse toernooien waar de deelnemende camers ook konden meedoen aan diverse spelen. Vondel, Bredero en Hugo de Groot waren bekende Rederijkers. Leden van de kamers waren doorgaans notabelen met een interesse voor taal. In Sommelsdijk zal dat niet anders geweest zijn. In de tijd van de reformatie kregen de rederijkerskamers het moeilijker. In de nieuwe orde was minder ruimte voor hun wereldse en luchthartige vermaak. Ambachtsheer Francois van Aerssen van Sommelsdijk hief Rethorica in 1632 op. Alle bezittingen gingen over naar de schutterij. Daarmee beslechtte de ambachtsheer een dorpsstrijd tussen Rethorica en de schutterij over het gebruik van het gebouw De Doele.

Schutterij

Rethorica ging verder als schutterij. De schutters oefenden op een baan achter De Doele en speelden een rol bij het handhaven van de openbare orde in het dorp. Tot het Franse bewind de schutterijen in 1804 ontbond en een Heerensociëteit de rechten en bezittingen van de voormalige rederijkers en schutters in Sommelsdijk overnam. De heren, notabelen van het dorp, gingen zich vanaf die tijd bezighouden met bijvoorbeeld biljarten, schaken en kaartspelen.

Rethorica gebruikte de inkomsten uit land om verzoeken tot financiële ondersteuning te honoreren. Zo sponsorde de sociëteit bijvoorbeeld het zangkoor of de fanfare. De huidige generatie – de sociëteit bestaat momenteel uit acht heren, geboren of woonachtig in Sommelsdijk óf, als bijzonder lid, elders – is een andere weg ingeslagen. Namelijk de weg van de cultuurhistorie.

Dat heeft bijvoorbeeld geresulteerd in een inventarisatie van de veldnamen en boerderijen op Goeree-Overflakkee, een project waar veel energie en tijd in is gestoken en dat culmineerde in een prachtige publicatie en een beeldbank met meer dan drieduizend foto's van boerderijen. Ook de verlichte boerderijenroute was een initiatief van Rethorica. Daarnaast zijn leden van de sociëteit bezig verhalen vast te leggen van vertegenwoordigers van verdwenen ambachten.

Een nieuw project is het opzetten van een katernenreeks over de geschiedenis van de eilandelijke polders. Het eerste katern gaat over de polder Sommelsdijk. Het zal worden gepresenteerd op 26 november, de afsluitende dag van het jubileumjaar van Rethorica. Diezelfde dag verschijnt een boekje over de geschiedenis van Sommelsdijk en Rethorica van de hand van streekarchivaris en Rethorica-lid Jan Both.

Kunstwerk bij haven

In het kader van het grote project Erfgoedlijnen heeft de jarige sociëteit – samen met de Molenstichting, De Motte en de Stichting tot Bescherming van het Dorpsgezicht – het voor elkaar gekregen dat er bij de haven van Sommelsdijk een kunstwerk komt. Het streven is dat dit kunstwerk van Jaap Reedijk wordt onthuld op Open Monumentendag, 12 september. Het weeghuisje is ook onderdeel van het project. Een en ander zijn bedoeld om de geschiedenis van de Sommelsdijkse haven te markeren.

De officiële opening van het feestjaar van Sociëteit Rethorica is op 11 april in de oude kerk van Sommelsdijk. Aanwezig zijn dan onder anderen Commissaris van de Koning Jaap Smit en professor doctor Herman Pleij. De laatste zal een referaat houden over vijfhonderd jaar rederijkers. Ook organist Henk Verhoef en ensemble Fiori Musicali zijn betrokken bij de invulling van deze openingsdag.

Voorafgaand hieraan gaat de School met de Bijbel op 26 januari van start met een educatieve themaweek. Later volgt de Van Gentschool. Tijdens de themaweek gaan de basisscholieren aan de slag met diverse opdrachten, waaronder het schrijven en opvoeren van toneelstukjes en filmpjes, het maken van wapenschilden, het maken van glas-in-loodramen en het uitbeelden van figuren uit de historie van Sommelsdijk.

De inbreng van de scholen wordt beoordeeld door een deskundige jury. De prijsuitreiking is op 12 juni in Nieuw Rijsenburgh, waar de werkstukken ook worden tentoongesteld. Een dag later, zaterdag 13 juni, is er een groots opgezette historische markt in het centrum van Sommelsdijk. Figuren en taferelen uit de geschiedenis van het dorp en elementen uit het verleden van Rethorica komen dan tot leven. Er is van alles te koop – zoals ouderwetse lekkernijen en streekproducten –, er zijn toneelstukken te zien en er is muziek te horen. Sociëteit Rethorica roept bezoekers op zoveel mogelijk in historische kledij te komen. Er zal een mogelijkheid zijn om historische kledij te huren.

Vaandelzwaaien

Op Open Monumentendag, 12 september, staat niet alleen de onthulling van het kunstwerk bij de haven op het programma, maar ook een optreden van twee schuttersgilden uit Aarle-Rixtel. Deze verschijnen in vol ornaat in Sommelsdijk en zullen de bezoekers vermaken met onder meer marcheren met trommelslag en vaandelzwaaien. De dag wordt afgesloten met een maaltijd op de Voorstraat.

Op 30 oktober gaat het feestprogramma verder met 'Muziek door de eeuwen heen' in de grote kerk. De afsluiting van het verjaarsfeest op 26 november, de echte verjaardag van Sociëteit Rethorica.

Wie niet of in mindere mate is geïnteresseerd in de cultuurhistorie, zal misschien nog nooit hebben gehoord van Sociëteit Rethorica. Een heel zichtbaar genootschap is het niet. Hooguit kent men het onderkomen van de voormalige rederijkerskamer en schutterij: De Doele, een pand uit de achttiende eeuw in hartje Sommelsdijk. Maar als het aan Rethorica zelf ligt zal dat veranderen en is de bekendheid eind 2015 enorm gegroeid. Met zo'n feestprogramma gaat die wens ongetwijfeld uitkomen…

Ouddorp start Nationale Voorleesdagen met ontbijt

Basisschool De Westhoek

OUDDORP - Enkele jaren geleden startte de Gemeente Goedereede met het GOA (Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid). Dit is overgenomen door de Gemeente Goeree-Overflakkee en heeft de naam VVE-beleid gekregen.

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Hierin zijn de basisscholen, de peuterspeelzalen en de kinderdagverblijven vertegenwoordigd. Eén van de taken is het optimaal begeleiden van kinderen en zorgen voor een doorgaande lijn. De cluster Ouddorp is hier actief mee bezig en dit heeft geleid tot het gezamenlijk werken aan een thema. Dit thema is de Nationale Voorleesdagen waarbij het prentenboek van het jaar 'Boer Boris gaat naar zee' centraal staat.

PZS Amalia
PSZ De Gornet
Basisschool Koningin Beatrix.
Speelhuus.

In goed overleg startten afgelopen woensdag het kinderdagverblijf 'het Speelhuus', peuterspeelzalen 'Prinses Amalia' en 'de Gornet, de bassischolen 'Koningin Beatrix' en 'de Westhoek' met een gezamenlijk voorlees ontbijt. Dat de Ouddorpers gesmuld hebben kunt u op de foto's zien.

Succesvolle eindejaarsactie door Kiwanis G-O

Caroline van Kempen van Kiwanis en vishandelaar Teun Sperling tonen de smaakvol ontworpen verpakking waarin de Schotse Zalmzijde werd afgeleverd. Foto: Hans Villerius

GOEREE-OVERFLAKKEE – Een zeer geslaagde actie is het geworden die Kiwanis Goeree-Overflakkee eind vorig jaar hield. Jaarlijks organiseert deze serviceclub diverse acties voor een goed doel en de actie die ze eind 2014 op touw had gezet was ditmaal een bijzondere. Ze bood, uiteraard tegen betaling, bedrijven de mogelijkheid om aan relaties een kilo biologische Schotse Zalmzijde cadeau te doen, afkomstig van de Shetland Eilanden, kersvers, keurig vacuüm verpakt én door heel het land bezorgd. Dit alles voor een en hetzelfde bedrag. Bedrijven die van deze dienst gebruik wilden maken, hoefden alleen maar de adressen door te geven, met evt. de wenskaarten erbij, de rest zou Kiwanis Goeree-Overflakkee compleet verzorgen. En de ondernemer dus meteen ontzorgen.

Door Hans Villerius

Het was een hele operatie om dit te organiseren, te plannen en uit te voeren en het was voor de eilandelijke Kiwanis afdeling voor de eerste keer dat ze zoiets op poten zette. "Een heuse happening, kun je 't gerust noemen", blikt namens Kiwanis Caroline van Kempen er met een reuzegoed gevoel op terug. In totaal werden bijna 400 zalmen verkocht, van Friesland tot Limburg toe, en na aftrek van de onkosten bleef er het mooie bedrag van € 5.000 over om cadeau te doen aan het goede doel: 'Stop Tetanus', het hoofddoel waarvoor Kiwanis zich voor Unicef wereldwijd inzet, onder het motto 'Tetanus de wereld uit'. Jaarlijks sterven nog veel moeders en pasgeboren kinderen aan tetanus. Hiertegen bestaan wel vaccins, maar deze komen lang niet overal. Om dat te bereiken is 110 miljoen euro nodig en de eilandelijke Kiwanis afdeling vond het mooi om haar eindejaarsactie ook hiervoor te bestemmen. Overigens heeft Kiwanis Goeree-Overflakkee vorig jaar in totaal bijna € 30.000 bijeengebracht voor diverse goede doelen, waarin telkens het kind de hoofdrol speelt.

Enthousiast

Kiwanis G-O wilde graag een originele eindejaarsactie organiseren, een actie die zij nooit eerder had gedaan. Het moest ook iets exclusiefs zijn en van uitstekende kwaliteit. 'Gun uw relaties het neusje van de zalm', was dan ook de slogan waarmee de Zalmzijde aan de man werd gebracht.
Caroline, bekend met Teun Sperling van de Ouddorpse vishandel Sperling, zocht hierover al in juni contact met Teun en die zegde meteen enthousiast zijn medewerking toe. Door sponsoring deed hij uiteindelijk zelfs veel meer dan dat. Zijn bedrijf werkte ook gratis mee aan het ontvellen, vacuüm verpakken en in de koelcel gereedzetten van de zalm én Teun stelde zijn gekoelde bestelwagens beschikbaar voor het bezorgen van de vis. De bezorging gebeurde niet alleen door de Kiwanis leden, maar ook vrijwilligers hadden zich hiervoor aangemeld. Op de bezorgdag, vlak voor Kerst, waren ze al voor dag en dauw paraat en reden ze af en aan.

Succesvol

De voorverkoop ging in september al van start. Hiervoor hebben de leden van de eilandelijke Kiwanis afdeling bedrijven persoonlijk benaderd. Omdat ze een aanzienlijk verkoopaantal wilden behalen, richtte de verkoop zich niet alleen op Goeree-Overflakkee maar op heel Nederland. Er werd een fraaie verpakking gemaakt met daarin een isolatiebox waarin de zalm buiten de koeling zes uur lang goed blijft. Op de verpakking kwam een QR-code te staan die naar een site voert met bewaartips en heerlijke zalmrecepten. Het streven was om minimaal 250 verpakkingen Schotse Zalmzijde te verkopen. Met de bijna 400 verkochte exemplaren werd dit aantal dus ver overtroffen en maakte dit van de eerste keer dat Kiwanis Goeree-Overflakkee een dergelijke actie hield meteen een zeer succesvolle.
"Ik vond 't fantastisch om hieraan mee te doen", geeft Teun Sperling aan. "Ik ga graag voor uitdagingen en zeker voor een goed doel als dit. En om eraan bij te dragen dat de opbrengst zo hoog mogelijk kon worden, heb ik ook zo veel mogelijk eigen materiaal ingezet. Ik heb 't enorm leuk gevonden om te doen!" "De samenwerking was super!", blikt ook Caroline terug, "ook vanwege de wetenschap dat je van elkaar op aan kon."

Of er volgend jaar weer zo'n actie inzit, daar wordt nog over nagedacht. "Maar", gaf Caroline toch al een beetje aan: "eigenlijk kunnen we 't niet maken om na zo'n succesvolle eerste keer het er bij te laten zitten…"

Ook o.b.s. D'n Tuun is School op Seef

MIDDELHARNIS – Ondanks de koude morgen van vorige week donderdag 22 januari waren de kinderen en de jufs van o.b.s. D'n Tuun te Middelharnis met z'n allen om negen uur al op het schoolplein te vinden. Ook wethouder Marnix Trouwborst werd daarbij gesignaleerd en inmiddels weten we dan zo'n beetje wat er aan de hand is, zéker als op het plein een uitgezet parcours opvalt. Inderdaad, ook hier kon weer een School op SEEF label worden uitgereikt omdat de kinderen, samen met de jufs en verkeersouders in de achterliggende tijd hard hebben gewerkt aan het School op SEEF programma, waarin uitgebreid aandacht wordt gegeven aan veilig deelnemen aan het verkeer.

Door Hans Villerius

"Jullie hebben iets heel moois gedaan met elkaar!", zo complimenteerde de wethouder dan ook iedereen. "Jullie weten nu hoe de verkeersregels zijn, zodat jullie veilig over de weg weten te gaan. Ook de gemeente vindt dit heel belangrijk." Daarom een applaus voor zowel de kinderen als voor iedereen die erbij geholpen heeft om het verkeerslesprogramma door te nemen. In het bijzonder ook een woord van dank aan de verkeersouders, zonder wie dit eigenlijk niet mogelijk was geweest. De school is trouwens op zoek naar nog meer verkeersouders, dus wie interesse heeft kan zich er aanmelden.
Na de complimenten en het applaus voor elkaar was het tijd om het School op SEEF diploma aan de uit te reiken, inclusief het bijbehorende bordje dat aan de muur kan worden bevestigd, zodat iedereen kan zien hoe goed ook op deze school de kinderen de verkeersregels kennen.
En natuurlijk hoorde daar ook het verkeersveiligheidslied bij, dat op het schoolplein weerklonk. Én het afleggen van behendigheidsparcours door enkele leerlingen, die daarmee aan de wethouder lieten zien hoe goed en veilig ze op hun fiets lastige stukjes weten te trotseren.
Na afloop had wethouder Trouwborst nog een verrassing voor de school. De gemeente doet haar een tas cadeau vol met leuke spullen waarmee in de toekomst te verkeerslessen nóg leuker zullen worden!

Vrienden van Carmen rijden de Ride for Hope

De Vrienden van Carmen met in hun midden Carmen Kievit.

SOMMELSDIJK - Op zaterdag 20 juni wordt de Ride for Hope gereden, een wielertocht die vanaf het Utrecht Medisch Centrum van start zal gaan en aandacht schenkt aan onder andere de Stichting stophersentumoren.nl.

Tekst: Fred Götzenberger

En juist dat laatste sprak Daaf en Marianne Kievit enorm aan. Had Daaf in het verleden nog last van behoorlijk overgewicht nu is daar niets meer van te zien. Onder andere door veel met de wielrenfiets op pad de gaan zijn de kilo's eraf gevlogen. Met de nodige toertochten op zijn naam, wilde de inwoner van Sommelsdijk ook de Ride for Hope gaan fietsen. Maar er telt nog iets veel belangrijkers mee, waarom hij deelneemt. 'Onze dochter Carmen heeft namelijk een hersentumor', legt Marianne uit.

Carmen Kieviet

Bij Carmen Kievit werd begin 2011 een hersentumor ontdekt. 'Ze had al lang hoofdpijn en na een scan werden we met dit harde feit geconfronteerd', vertelt Marianne. De toen 20-jarige Carmen belandde in de medische molen en onderging naast twee operatie een groot aantal chemo behandelingen en bestralingen. Na een tweede chemokuur was het lichamelijk niet verantwoord om verder te gaan. Het ging een ruim twee jaar goed, ze kreeg samen met haar vriend Sven Buijs de sleutel van hun woning en uit controles in het ziekenhuis bleek dat alles onder controle was. Tot januari 2014... Het bleek dat op dezelfde plaats weer een tumor zat. Weer ging ze het behandeltraject in en het leek de goede kant op te gaan, maar in oktober 2014 kregen Carmen en haar ouders na de 3-maandelijkse controle te horen dat er meerdere tumoren waren ontdekt. 'Dat was een geweldige klap voor ons', blikt Marianne terug. 'Maar Carmen is een vechter en ondergaat alles gelaten.' Ze heeft in de tussentijd veel behandelingen ondergaan maar echt verbeteringen in haar situatie zijn er niet. Enkele weken geleden heeft de arts aangegeven dat er een keuze gemaakt moest worden: voor de kwaliteit van leven of nog 4 extra zware chemokuren van ieder 6 dagen te ondergaan. 'Ze koos direct voor de voorzetting van de behandeling. Ze ligt hiervoor 6 dagen achter elkaar aan een infuus', vervolgt Marianne. Inmiddels heeft ze drie van de vier behandelingen ondergaan en is het een zware tijd voor de familie. Maar naast de steun van veel vrienden en familie hebben zij ook de steun van de Vrienden van Carmen. 'Het voelt echt aan als een warm bad', aldus Daaf en Marianne.

Wielerteam

Toen Jaap Mastenbroek hoorde dat Daaf de tocht wilde gaan rijden wilde hij ook graag mee en voordat Daaf het wist sloten ook anderen zich aan en was er een wielerteam rondom hem gevormd. 'De naam van het team was dan ook snel gevonden', vertelt Jaap Mastenbroek. 'Het werd De Vrienden van Carmen.'

Marianne hield vanaf het begin een dagboek over de behandelingen en het ziekteproces van hun dochter. 'Ik heb het dagboek gelezen, dan staan de tranen in je ogen', geeft Jaap Mastenbroek aan. 'En als je dat leest dan wil je ook wat doen. Ik fiets zelf graag en in een ommezien hadden we acht rijders, waaronder twee dames, bij elkaar. Dat was natuurlijk geweldig, daarnaast zet iedereen zich er voor in.'

Ankie, de vrouw van Jaap, houdt zich bezig met de facebook pagina van het team. Daarnaast breit ze schoentjes en de opbrengst gaat ook naar het goede doel. 'Ook heeft iemand een zogenaamde chemopop gemaakt, waarbij je het haar kan verwijderen en dan een kaal hoofdje tevoorschijn komt. 'Die is door een mevrouw uit België voor € 75,00 gekocht', vertelt Marianne. 'Daarnaast heeft iemand tijdens het kerstdiner spontaan geld opgehaald. Dat is toch mooi dat zoveel mensen hiermee bezig zijn.'

De Ride for Hope kent 4 afstanden: 25, 50, 100 en 200 kilometer. Daaf koos direct voor de grootste afstand, omdat die route via het Amsterdams Medisch Centrum naar Eramus MC gaat en dan weer terug naar Utrecht. 'Ja, dat zou natuurlijk heel speciaal zijn als ik in Rotterdam langs dat ziekenhuis zou rijden. Daar is Carmen onder behandeling.' Organisator Jaap Mastenbroek moest het enthousiasme iets temperen. 'Het moet natuurlijk een mooie en eigenlijk ook een plezierige dag worden', legt hij uit. 'We moeten lekker kunnen fietsen en we moeten er met plezier op terug kunnen kijken. 200 kilometer fietsen is wellicht iets teveel van het goede, maar als het goed weer is dan blijft die optie open, we hebben op dit moment echter de 100 kilometer voor ogen.'
De overige teamleden zijn: Klaas de Jong, André van Es, Miranda Los, Ilvia Witte, Elwin Buscop, Leen Brooshooft, Arie Vroegindeweij en Erwin Götzenberger.

Men kan de Vrienden van Carmen nog steeds steunen, kijk hiervoor op de facebookpagina of op www.rideforhope.nl of neem contact op met Jaap Mastenbroek, tel. 0187 485498.

Wie Kent Goeree-Overflakkee?

Op 30 januari 2015 (19.30 uur, Diekhuus, Middelharnis) vindt de tweede editie plaats van de "Wie Kent Goeree-Overflakkee Quiz." Deze week de laatste voorbeeldvraag uit de eerste editie zodat u een idee krijgt hoe leuk meedoen aan deze quiz is. Meedoen kan door kaarten á € 12,50 per stuk te bestellen via wiekentgoereeoverflakkee@gmail.com. De zaal is bijna uitverkocht, dus reageer snel.

De vraag van deze week.
Wat is de naam van dit mooie beeldje?

A) Kofjekokertje
B) Koeienwachtertje
C) Vissermannetje
D) Opstappertje

WKGO is een initiatief van de Lions Goeree-Overflakkee. Voor informatie en deelname aan de quiz kijk op facebook "wie kent Goeree-Overflakkee" of bel 06 43127762.

Jubileumevent Visser & Visser drukbezocht

GOEREE-OVERFLAKKEE - Donderdagavond 22 januari vierde Visser & Visser Accountants-Belastingadviseurs haar zilveren jubileum met klanten, relaties en medewerkers. Deze feestelijke avond vond plaats in De Doelen te Rotterdam. Ruim 1600 gasten genoten van het afwisselende programma in de Grote Zaal en de gezellige borrel die aansluitend was georganiseerd.

De avond startte met een persoonlijk ontvangst bij binnenkomst door de directie van Visser & Visser. Daarna ging de Grote Zaal open en om 20.00 uur startte Sinfonia Rotterdam, onder leiding van Conrad van Alphen, met de Ouverture van Rossini. Aansluitend op deze muzikale opening nam Steef Visser, oprichter en directievoorzitter, het woord en verwelkomde iedereen hartelijk.
Gedurende de avond introduceerde Arie Plug, partner van Visser & Visser, de programmaonderdelen. Het Sinfonia Rotterdam en solisten Stefan & Martijn Blaak brachten een muziekstuk van Poulenc ten gehore en gastspreker Herman Pleij nam de aanwezigen mee in zijn bijdrage over vijf eeuwen welvaart. Hierbij maakte hij de vertaalslag naar de afgelopen 25 jaar waarin Visser & Visser groeide en een veelzijdig kantoor werd met 10 vestigingen en meer dan 200 medewerkers. Deze avond vol met muziek en redevoering werd afgesloten met een feestelijke borrel in de foyer van De Doelen.