info@eilandennieuws.nl
t. 0187 74 54 50

Dinsdag Eilanden-Nieuws

18 augustus 2015

Dinsdag Eilanden-Nieuws 18 augustus 2015


Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: info@eilandennieuws.nl of 0187-745450

Onderzoek aanbod dagrecreatie op Noordzee- en Grevelingenstrand

Strandpaviljoen en speelwerktuig op strand Flauwewerk. Wat wil de recreant nog meer?

GOEREE-OVERFLAKKEE - Burgemeester en wethouders (portefeuille wethouder Frans Tollenaar) hebben vorige maand opdracht verstrekt voor het - nog dit seizoen – uitvoeren van een analyse, met behulp van leefstijlen, van de strandrecreatie op het eiland. Toegespitst op het Noordzeestrand en het Grevelingenstrand in Ouddorp. Het Bureau Ruimte en Vrije Tijd voert de opdracht uit op basis van een offerte van 6600 euro. De kosten worden gedekt uit de reserve Toeristenbelasting van de gemeente Goeree-Overflakkee, te verwerken in de Eindejaarsnota 2015.

Door Jaap Ruizeveld

In een toelichting op deze insteek stelt de gemeente dat Goeree-Overflakkee een populaire vakantiebestemming is en dat de recreatie een belangrijke bijdrage levert aan de lokale economie en daarmee de leefbaarheid. In vervolg op het vorig jaar uitgevoerde Leisure- leefstijlonderzoek 'aanbod verblijfsrecreatie' is het de wens van de gemeente en de ondernemers om een in dezelfde lijn uitgevoerd Leisure leefstijlonderzoek uit te voeren voor dagrecreatie voor de stranden. Het leefstijlonderzoek richt zich in overleg met de ondernemers, op de genoemde Ouddorpse locaties, het Noordzeestrand en het Grevelingenstrand. Het onderzoek moet inzicht geven in het aanbod aan dagrecreatie op het strand en een beeld geven van de ontwikkelmogelijkheden van deze vorm van recreatie.

Vraaggericht ontwikkelen

Volgens de gemeente leveren de uitkomsten van dit onderzoek handvatten op voor gemeente en ondernemers. Om voorzieningen en ontwikkelingen aan te laten sluiten op de vraag, is het van belang om inzicht te hebben in de aantrekkelijkheid van de stranden voor bepaalde doelgroepen. Belangrijk is om te weten wat de recreant en toerist op het strand wil beleven. Inzicht hierin maakt een vraaggerichte benadering en ontwikkeling mogelijk. Ook levert de analyse informatie op voor de ondernemer om zijn / haar bedrijf (strandpaviljoen of surfschool) vraaggerichter te ontwikkelen.

Waar liggen kansen?

De uitkomsten van het onderzoek zijn nodig voor eventuele vervolgstappen als het gaat om de ontwikkeling van het strand. Uit het onderzoek moet blijken voor welke segmenten het strand aantrekkelijk is en of dit aansluit bij hetgeen in het onderzoek naar de verblijfsrecreatie naar voren is gekomen. Duidelijk moet worden waar kansen liggen in het aantrekken van nieuwe doelgroepen. Ook wordt inzichtelijk of de huidige voorzieningen en activiteiten (evenementen) passen bij de doelgroep. Met behulp van deze informatie is het mogelijk om samen met de recreatieondernemers een visie en beleid op het strand te ontwikkelen.

Vervolgstap

De aanpak sluit aan bij het eerder uitgevoerde onderzoek verblijfsrecreatie. De gehanteerde methodiek van de leefstijlkleuren sprak enorm aan bij de ondernemers. Door te kiezen voor eenzelfde aanpak is het mogelijk om verschillen en overeenkomsten in vraag en aanbod (verblijfsrecreatie / dagrecreatie) te signaleren en hier op in te spelen.

GOEREE-OVERFLAKKEE - Tijdens de Omloop is er een wandeltocht van vijftien kilometer voor volwassenen. Een afstand die ook voor ongetrainde wandelaars haalbaar is. Het startpunt voor deze tocht is Hernesseroord bij Middelharnis. De route gaat dan richting Stad aan 't Haringvliet en vanaf daar weer terug naar Middelharnis, de finish is op het Diekhuusplein. Deelname kost € 7,50. Zie voor meer informatie en om aan te melden www.dewandeltocht.com.

NIEUWE-TONGE - Vanwege werkzaamheden van Stedin wordt de Molendijk in Nieuwe-Tonge vanaf maandag 24 augustus 2015 afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Van huisnummer 120-126 en 141-145 is de weg afgesloten, uitgezonderd fietsers. Van huisnummer 97-141 en 64-114a is de weg ook afgesloten, uitgezonderd bewoners. Het verkeer wordt omgeleid over de Oudelandsedijk en Korteweegje. Volgens planning duren deze werkzaamheden zo'n vier weken, dus tot eind september 2015.

STELLENDAM - Zeezoogdierenopvang A Seal in Stellendam zoekt vrijwilligers voor de verzorging van de zeehonden. De taken bestaan o.a. uit het klaarmaken en verstrekken van de voeding en schoonmaakwerkzaamheden. Vrijwilligers moeten minimaal 18 jaar zijn. Solliciteren kan door een e-mail te sturen naar info@aseal.nl.

2 / 16

Agenda

Donderdag 20 augustus

OUDDORP – Akershoekse Bokbokaal. Prestatieloop van 8 of 16 kilometer. Start en finish voor Hotel Akershoek. De start is om 19.30 uur, vanaf 18.00 uur kan er worden ingeschreven in MFG Dorpstienden.

Vrijdag 21 augustus

MIDDELHARNIS – Start repetities Vocaal Ensemble Magnificat. Start 19.00 uur in Exoduskerk. Meer info op www.kamerkoormagnificat.nl
OOLTGENSPLAAT – Inleveren spullen voor verkoping en rommelmarkt Hersteld Hervormde Gemeente. Van 19.00 tot 20.00 uur. Stoofstraat 26.
OUDDORP – Rommelmarkt bij Familie v.d. Linde van 9.00 tot 12.00 uur. Speciale actie: doos vullen voor twee euro.

Zaterdag 22 augustus

OUDDORP – Hervormde Kerk. Inloop orgelbespelingen door predikanten en organisten. Aanvang 14.15 uur. Einde 15.15 uur. Organist: Kees van Steenhoven.
GOEDEREEDE – Rondom de Toren een beiaardconcert en luisterwedstrijd door Jan Bezuijen. Van 16.00 tot 17.00 uur. Wedstrijdformulieren zijn verkrijgbaar in de toren.
OUDDORP – Hersteld Hervormde Gemeente. Grote jaarmarkt van 9.00 tot 15.30 uur met meer dan 50 kramen op het terrein van Vishandel Gebr. Sperling aan de Hazersweg 77 te Ouddorp.
MIDDELHARNIS – Spullen inleveren rommelmarkt Hersteld Hervormde Gemeente. Van 9.00 tot 11.00 bij de boerderij in de Van Pallandtpolder. Meer info via 0187-680755 of 487124.

Woensdag 26 augustus

OUDE-TONGE – Muzikale middag in De Grutterswei. Aanvang 14.00 uur. Entree: € 7,50. Aanmelden via c.kik5@hotmail.com

Donderdag 27 augustus

OUDDORP – Hervormde Kerk. Donderdagavond-orgelconcerten door professionele organisten. Aanvang 20.00 uur. Entree € 10,-. Kinderen t/m 15 jaar gratis. Margreeth de Jong.
DIRKSLAND – Snuffelloods Het Lôôsje. Korteweegje 30 en Philipshoofjesweg 65. (elke donderdagmorgen) van 9.00 tot 12.00 uur.
STELLENDAM – Bingo 55+. Haagse Huus. Aanvang 14.30 uur. Opgeven via 491653 of 602411.

Vrijdag 28 augustus

OUDDORP – Kerkgebouw Doopsgezinde Gemeente: koorzangavond, m.m.v. het Christelijk Ouddorps Mannenkoor, het Christelijk Gemengd Rehobôthkoor en een Wit Russische koor- en orkestgroep. Aanvang 19.30 uur. Toegang gratis.

Zaterdag 29 augustus

OUDDORP – Hervormde Kerk. Inloop orgelbespelingen door predikanten en organisten. Aanvang 14.15 uur. Einde 15.15 uur. Auke Kieviet.
OUDDORP – End of Summer Festival op de Brouwersdam. Kijk voor meer info op: www.bewarebeach.nl.
SOMMELSDIJK - Bingo In De Zwaluw, Sperwer 55. Aanvang 19.30 uur.
MIDDELHARNIS – Spullen inleveren rommelmarkt Hersteld Hervormde Gemeente. Van 9.00 tot 11.00 bij de boerderij in de Van Pallandtpolder. Meer info via 0187-680755 of 487124.
STELLENDAM – Vleermuizenexcursie. Start om 19.30 uur bij werkschuur Natuurmonumenten aan de Scheelhoek. Opgeven via www.natuurmonumenten.nl/agenda

Woensdag 2 september

OUDE-TONGE - Barbecue 55+ in Infocentrum Bernhardstraat 27. Aanvang 16.00 uur. Aanmelden bij Infocentrum voor 28 augustus.

Donderdag 3 september

DIRKSLAND – Snuffelloods Het Lôôsje. Korteweegje 30 en Philipshoofjesweg 65. (elke donderdagmorgen) van 9.00 tot 12.00 uur.

Wethouder Tollenaar bezoekt het nieuwe VVV-inspiratiepunt in Middelharnis

Jack Drooger van Adviesgroep De Vogel, Mirna Bogert, manager, Jan Lokker, penningmeester en Peter Grinwis, voorzitter van de VVV Goeree-Overflakkee, wethouder Frans Tollenaar en Ben Fabert, voorzitter van de Raad van Toezicht VVV Zuid-Hollandse eilanden.

MIDDELHARNIS - Sinds april van dit jaar is in de gemeente Goeree-Overflakkee één VVV-organisatie actief. Deze VVV Goeree-Overflakkee draagt in nauwe samenwerking met gemeente en ondernemers zorg voor een zo optimaal mogelijk gastheerschap en marketing- en promotiebeleid. Het verzamelen van en het vervolgens zo toegankelijk mogelijk aanbieden van de toeristische informatie van het eiland vormt een van de belangrijkste doelstellingen van de VVV.

Sinds het begin van de schoolvakanties is de toeristische informatie van het eiland niet meer alleen te vinden in het bekende VVV-kantoor in Ouddorp ('t Blaeuwe Huus) en via de website www.vvvgoeree-overflakkee.nl maar ook weer verkrijgbaar in Middelharnis. Op de hoek van het winkelcentrum "d'n Diek" en de mooie haven is in het voorportaal van het pand van Adviesgroep De Vogel een zogenaamd VVV i-punt ingericht. Het is een 'onbemand' informatie-, ook wel inspiratiepunt genoemd dat bestaat uit twee digitale schermen. Op het ene scherm wordt een fotopresentatie getoond welke is voorzien van veel toeristische tips die bezoekers uitnodigt of kan inspireren, heel veel van het eiland te gaan zien. Het andere scherm is een informatiezuil waarmee de gebruiker actief de gewenste informatie kan opzoeken. Dit kan een beschikbare accommodatie zijn, evenementen voor die dag of de komende periode maar ook tips voor een leuk dagje uit in Middelharnis en omgeving.
Adviesgroep De Vogel wil met het VVV i-punt gastvrij zijn voor de gasten op Goeree-Overflakkee. Ook zijn klanten van de adviseur, die het kantoor aan de haven in Middelharnis bezoeken, zo op de hoogte van wat er te beleven is in de regio.

De bekende VVV-cadeaubonnen en het uitgebreide VVV-kaartmateriaal zijn bij het VVV i-punt niet verkrijgbaar maar wel bij diverse ondernemers op 'D'n Diek' in Middelharnis en natuurlijk ook in andere dorpen op het eiland. Na een periode van zeer intensief overleg tussen wethouder Tollenaar (verantwoordelijk voor economische- en VVV-zaken van de gemeente Goeree-Overflakkee) en de bestuurders van de voormalige VVV's Zuid-Hollandse eilanden en Ouddorp aan Zee, is met de vestiging van dit eerste VVV i-punt in Middelharnis, een nieuwe VVV voor Goeree-Overflakkee, goed en definitief uit de startblokken gekomen.

Muziek in de Voorstraat

Foto ©TheoMastenbroek

MIDDELHARNIS - Op de vooravond van Open Monumentendag, vrijdag 11 september, wordt in Middelharnis het huiskamerfestival 'Muziek in de Voorstraat' georganiseerd en worden verrassende optredens verzorgd in bijzondere monumentale panden aan de Voorstraat. Inloop met koffie vanaf 19.00 uur in het voormalige Raadhuis, aanvang 19.45 uur.

Ook dit jaar bieden vier families in hun huiskamer gastvrijheid aan 'Muziek in de Voorstraat' en gaan hun voordeuren open voor de concertgangers. Maar het programma start al in de voormalige Raadszaal in het oude gemeentehuis.

Daarna volgt een wandeling door de Voorstraat en worden vier concerten geboden met gevarieerd repertoire. Het programma blijft een verrassing maar bezoekers mogen rekenen op een mooie avond! Halverwege is er een pauze en ook na afloop is er nog tijd voor een nazit. Kaarten inclusief consumpties kosten € 25,00 per persoon en kunnen gereserveerd worden via menheersehaven@gmail.com; u ontvangt dan de betaalgegevens. De betaling moet uiterlijk 8 september bijgeschreven zijn, houd daarmee rekening bij uw bestelling. De kaartverkoop is op basis van beschikbaarheid. Het evenement wordt georganiseerd door een werkgroep in samenwerking met Stichting Podium Goeree-Overflakkee. Foto's van eerdere edities en voorbereidingen zijn te vinden op Facebook Muziek in de Voorstraat.

Groepsaanpak overlastgevende jongeren Goeree-Overflakkee

GOEREE-OVERFLAKKEE - Naar aanleiding van een recent incident waar een groep jongeren zich hinderlijk gedroeg en overlast gaf, heeft het college van b. en w. (portefeuillehouder waarnemend burgemeester Lokker) besloten een speciale groepsaanpak overlast gevende jeugd Goeree-Overflakkee op te zetten en te starten. Dit volgens de zogenoemde BEKE-methode. Op genoemd incident is ad-hoc ingezet omdat de gemeente geen structurele aanpak had om dergelijke groepen adequaat te kunnen aanpakken.

Door Jaap Ruizeveld

Uitvoer van het besluit vindt plaats volgens de BEKE-methode. Doelstelling van BEKE is het realiseren van een doelgerichte aanpak van problematische jeugdgroepen die zich ophouden in de gemeente Goeree-Overflakkee. Deze insteek biedt handvatten om gezamenlijk met verschillende instanties (gemeente, politie, het Openbaar Ministerie en organisaties voor jeugd- en jongerenwerk) de problemen aan te pakken. Afhankelijk van bestaande overlegvormen of de problematiek kunnen ook andere organisaties bij de gekozen activiteit worden betrokken.

Niet crimineel

Door middel van toezicht, interventies, handhaving, beheer en onderhoud worden de problemen aangepakt. Deze methodiek moet een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in de buurt, wijk en gemeente. De feitelijke aanpak volgens de BEKE-methode is dat groepen jongeren worden geïnventariseerd en worden onderverdeeld in hinderlijk, overlast gevend en crimineel gedrag en uitingen. Elke groep heeft een aparte aanpak. De politie heeft de rapportage 'Inventarisatie problematische jeugdgroepen' vanuit de shortlistmethodiek opgesteld (mei 2015). Hieruit blijkt dat zich op Goeree-Overflakkee drie groepen jongeren ophouden. Twee groepen zijn gekwalificeerd als hinderlijk en één als overlast gevend (Er zijn géén criminele groepen op GO geeft de gemeente aan).

GOEREE-OVERFLAKKEE - De afgelopen periode is vrijwel al het graan geoogst op Goeree-Overflakkee. De oogst is vlot verlopen,bij de landbouwcoöperatie CZAV is binnen één week meer dan tachtig procent van het graan ingenomen. Per hectare is er gemiddeld zo'n tienduizend kilo graan geoogst, dat ligt boven het meerjarig gemiddelde. De kwaliteit van het graan is goed. De voorschotsprijzen variëren, per duizend kilo, van € 120 voor gerst tot € 132,50 voor zomertarwe. Op een toenemend aantal landbouwbedrijven wordt wintergerst geteeld. Dit jaar zorgde de wintergerst, waarvan de oogst eind juni startte, voor goede opbrengsten. De CZAV verwacht door de goede resultaten en de zaai- en oogstspreiding een uitbreiding in deze teelt.

Extra kerkdienst

MELISSANT - Op woensdag 19 augustus is er een kerkdienst van de Ger. Gem. in Melissant. De dienst begint om 19.30 uur, de voorganger is ds. C. van Ruitenberg.

Ouddorpse blokfluiters gezocht

OUDDORP - De vakantie is bijna voorbij en dan begint de school weer. Brassband 'Concordia' begint ook weer. Zo start er o.a. een nieuwe blokfluitgroep. Kinderen uit groep 4 of 5 die het leuk vinden om muziek te maken kunnen deelnemen aan de blokfluitlessen. Dat is iedere week een half uur, behalve in de schoolvakantie. Tijdens concerten en optredens mogen de blokspelers meedoen. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar bij de tweede en derdejaars. Kinderen die al blokfluit kunnen spelen kunnen hier nog meer leren. Kinderen mogen een keertje komen kijken bij deze groepen. Het is naast blokfluit ook mogelijk om een instrument van de Brassband te leren spelen. De blokfluitlessen worden verzorgd door Mariska Koek en zijn elke dinsdag van 17.30 – 18.00 uur in de Dorpstienden in Ouddorp. Voor meer informatie bel: Ina Mierop, tel. 0187-681057 of e-mail naar inamierop@hotmail.com of koek@texmod.nl. Op de website www.concordia-ouddorp.nl staat meer informatie over de vereniging.

Gemeente hanteert alleen nog de zilveren penning

GOEREE-OVERFLAKKEE - Burgemeester en wethouders hebben besloten wijziging aan te brengen in het toekennen van een gemeentepenning. De bronzen penning wordt afgeschaft en op basis van eenduidige criteria zal uitsluitend nog de zilveren gemeentepenning worden toegekend. Dit gebeurt slechts in zeer bijzondere gevallen aan inwoners van de gemeente Goeree-Overflakkee, als blijk van bijzonder grote waardering en erkentelijkheid voor het feit dat zij zich in zeer hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente.

Door Jaap Ruizeveld

Activiteiten die aanleiding kunnen geven tot het toekennen van een zilveren gemeentepenning zijn van persoonlijke aard en mogen niet te beschouwen zijn als werkzaamheden verricht ten dienste van een zelfstandige onderneming of in opdracht van de werkgever. De activiteit dient belangeloos te zijn of worden uitgevoerd door de betrokkene ten dienste van de samenleving van Goeree-Overflakkee en het dient een activiteit te zijn verricht op maatschappelijk, cultureel, sportief en/of economisch gebied. Over de duur en de intensiteit van de verdiensten is een uitgebreid aantal voorwaarden voor toekenning van de zilveren gemeentepenning opgenomen.

Niet toekennen

De gemeentepenning wordt niet toegekend als betrokkene een strafrechtelijk verleden heeft of betrokken is bij een strafzaak of politieonderzoek. En ook vindt geen toekenning plaats als betrokkene voor dezelfde verdiensten eerder een gemeentelijke onderscheiding heeft ontvangen van deze gemeente, of van een van de voormalige zelfstandige gemeenten Dirksland, Oostflakkee, Middelharnis of Goedereede.

Foto gevonden

Deze foto heeft iemand laten liggen in het Wijkcentrum in Middelharnis. De foto is gemaakt door S. van der Plaat uit Middelharnis. De eigenaar kan de foto ophalen in het Wijkcentrum, Doetinchemsestraat 27 in Middelharnis.

Weekmarkt op de Kaai in Oude-Tonge vervult aantrekkelijke centrumfunctie

OUDE-TONGE – Zaterdagmorgen in het centrum van Oude-Tonge, op de Kaai bij de pittoreske haven, zijn kramen en stands tijdig opgezet en ingericht voor de weekmarkt. "Veel vaste klanten komen immers al vroeg hun inkopen doen", vertellen de kooplieden. De grootste drukte is tussen 09.00 en 10.30 uur. Tot het middaguur kun je er overigens nog goed terecht. De markt in Oude-Tonge valt wat branches betreft best op. Een poelier en een notenkraam vind je niet overal. Door de vakantieperiode ontbreken dit keer de snoepstand en ook de kraam met dierverzorgingsspecialiteiten.

Op een aantal eilandmarkten ontbreekt een gespecialiseerde notenkraam.

Door Jaap Ruizeveld

De Kaai leent zich perfect voor de handel. In dit geval de weekmarkt. Al bij aankomst presenteert het plein sfeer en gezelligheid. Het maakt de dorpskern extra levendig, want ook bij de haven, slechts een paar stappen verwijderd, gonst het van de activiteit. Dit keer zijn er Marieholm-schepen afgemeerd voor deelname aan een driedaagse zeilwedstrijd op de Krammer. Ook de stoere zeilers vinden het prettig dat zij voor verse producten, vooral vis brood en groeten en fruit, alleen een trapje naar de wal op hoeven te klimmen om hun boodschappenmand te vullen.

Lekker schuifelen

Poelier Henk, met aandacht voor zijn klanten.
In de rij voor o.a. een Hollandse nieuwe of een scholletje.
De Kaaimarkt in Oude-Tonge.

Bij vishandel Schot van Dijk heeft zich inmiddels al een rijtje klanten opgesteld. "Een Hollandse nieuwe haring en een vers scholletje, daar kom ik voor", vertelt één van de wachtenden. "Het zou mij echt aan het hart gaan als de markt zou verdwijnen. Bij de supermarkt is het wel goed, maar je mist daar gewoon het heerlijk ongedwongen boodschappen doen. Allemaal onpersoonlijk. Het is misschien wel de geest van deze tijd. Laat mij maar samen met mijn dorpsgenoten hier op de Kaaimarkt schuifelen".

Ons kent ons

Kooplieden en klanten kennen elkaar. Dat valt op als je een tijdje het komen en gaan van de marktbezoekers volgt. En ja hoor, poelier Henk uit Veen heeft natuurlijk onthouden dat één van zijn klanten de week ervoor om een bepaald product had gevraagd. Toch eventjes doorvragen, denk ik: " Mevrouw had u er op gerekend dat uw bestelling voor u klaar lag en dat de poelier het niet vergeten was?". "Natuurlijk", zegt de vrouw. Mij daarbij een beetje onbegrijpend aankijkend... "Ik had het al ingedeeld voor een menuutje thuis dit weekeind. Ons kent ons hoor". Terwijl de poelier zijn klanten helpt babbelt hij graag ook over de markt."Dit is een middelgrote markt op het eiland" zegt hij. "Ik sta op grote en kleine markten. Van 3 tot 80 kramen dus een ruime variatie. Het is overigens prettig om hier in Oude-Tonge te zijn".

Kopen in eigen kern

"Weet je", vult een ander aan: "Je hoort wel geluiden van mensen die zeggen dat er te weinig voorzieningen op het dorp zijn. Ik kan daar niet zo over oordelen, maar ik vind dat het wel mee valt. Als je in je eigen dorp geen boodschappen doet en ook de markt niet bezoekt, dan werk je mee aan achteruitgang. Je moet dan niet klagen, want je hebt er dan uiteindelijk zelf aan bijgedragen dat de middenstanders en/of marktkooplieden hier niet meer kunnen komen, omdat de kosten niet opwegen tegen hun verdiensten. Ik heb familie in Ouddorp wonen en daar heb ik weleens een leuke opmerking gehoord die precies aangeeft wat ik bedoel. De slogan luidt: 'Koop toch bij de vreemde niet datgene wat uw eigen middenstand u biedt. Of anders gezegd wat in je eigen dorp te koop is'. Mooi toch, zo is het. Nu moet ik ophouden met kletsen, want anders gaat mijn beurt hier voorbij".

Branches

Mevrouw J. van Burg staat voor één van de twee kramen met groeten- en fruitproducten. Dat is overigens voor niet ingewijden een beetje moeilijk te begrijpen, twee kramen uit dezelfde branche op de relatief kleine markt. Toch nog eens een keer navragen of de marktmeester iets van die indeling weet. Of zijn hier in het verleden afspraken over gemaakt? Het valt op, dus dan wil ik er ook nog een keer iets meer van weten. Mevrouw Van Burg, communicatieadviseur, werkend buiten het eiland, heeft inmiddels haar inkopen gedaan. Zij vindt het prettig om boodschappen te halen op de Kaaimarkt. Het is voor mij dichtbij, gewoon gezellig en je vindt hier prima kwaliteit tegen marktprijzen.

Niet mopperen

"We mogen hier niet mopperen", is een algemene opmerking van kooplieden. Over die band met klanten hoor en zie ik gelijk een aardig voorbeeld. "Waar was je vorige keer. Ik heb je gemist?". Een vraag van de koopman aan een klant, die direct spontaan antwoordt: "Nee joh, ik kon niet komen, want ik was op vakantie". Gelukkig maar, dan is die ongerustheid weer uit de weggeruimd. Louis Koevoets, groenten- en fruit elke dag vers, is in deze reportage over de markten al geen onbekende meer. In Ooltgensplaat was hij namelijk al present. "Ook hier komen wij graag op de zaterdagmorgen", vertelt eigenaar Louis, die zijn vader in het metier is opgevolgd. Het fenomeen dat kooplieden op meerdere eilandmarkten met hun branchestand deelnemen is uiteraard al eerder gesignaleerd. Wel blijkt het dat er weinig markten op maandag worden gehouden. Op ons eiland geen, maar ze zijn er wel. Een van de grootste is vermoedelijk Roosendaal, waar het op de maandag steeds een drukte van belang schijnt te zijn.

Je moet er geweest zijn

Als het tegen 12.00 uur loopt neemt de drukte op de markt aan de Kaai zichtbaar af. De eerste kramen worden leeggeruimd. Een late bezoeker wordt nog aan een kilootje Hollandse kersen geholpen en ook bij kaasboer Dammers gaat het laatste pondje 'jong belegen' over de toonbank. Het zit er weer op.

Met marktmeester Jan van Nimwegen, doorlopend mijn begeleider en informant, maak ik de balans op van zeven reportages. Een genoegen om de echte sfeer van de eilandmarkten te leren kennen. Locaties waar het sociale contact daadwerkelijk wordt ingevuld. Voor de inwoners van de dorpen, om dan toch met een inmiddels afgesleten Engelse term (uit Amerika overgewaaid) te besluiten: Weekmarkten zijn Places to be. Je moet er komen of je moet er geweest zijn, om dat te kunnen bevestigen.

Kernactiviteiten

LANGSTRAAT

Fietspuzzeltocht

Op zaterdag 29 augustus organiseert de stuurgroep van de Ned. Herv. kerk in Langstraat weer een fietspuzzeltocht door het landschap van Oostflakkee. Vanouds een gezellige tocht met een bijzondere ontspannen sfeer met een afstand van ongeveer 25 km. De start van deze fietstocht is tussen 9.15 en 9.30 uur, vanaf de Ned. Herv. Kerk te Langstraat (1 km. voorbij Achthuizen). De aankomst is ca. 12.00 uur. Halverwege is er een stop met koffie, thee of frisdrank. Bij terugkomst wordt er bij het kerkgebouw een maaltijd met soep en broodjes gebruikt. De kosten zijn slechts € 5,- per persoon, met een maximum van € 15,- per gezin. De opbrengst van de fietstocht is bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw. In verband met de lunch en de koffie graag even van tevoren aanmelden. Dat kan bij Piet Leroy, 632846 of piet.leroy@planet.nl of bij Dirk Bal, 632059 of dirk.bal@kpnplanet.nl of bij fam. Van Gils, 631716. Voor de winnaar is er weer een taart en wisselbeker beschikbaar!

MELISSANT

Vrolijke Fluiters

Na de zomervakantie is er weer plaats voor een nieuwe groep Vrolijke Fluiters! De Vrolijke Fluiters club, professioneel muziekonderwijs in Melissant, wordt gevormd door enthousiaste blokfluitleerlingen in de leeftijd van 7-11 jaar. Er wordt gebruik gemaakt van aantrekkelijk lesmateriaal en diverse muzikale spelletjes. Binnen de lessen is ook aandacht voor een juiste houding en ademhaling. Het seizoen, dat loopt van september tot mei, wordt afgesloten met een echt Vrolijke Fluiters optreden. Kinderen die blokfluit willen leren spelen en noten willen leren lezen kunnen zich aanmelden. Bel voor meer informatie naar 0187-602620 of stuur een e-mail naar ajdelange@e-linesystems.com. Ook voor dwarsfluit-, hobo-, fagot-, klarinet- en saxofoonles kan contact worden opgenomen.

MIDDELHARNIS

Start repetities Magnificat

Vocaal Ensemble Magnificat begint op 21 augustus eer met de wekelijkse repetities. Op vrijdagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur wordt er gestudeerd op muziekstukken van bekende componisten zoals Bach, Brahms, Mendelsohn en Handel. Momenteel wordt er ook gestudeerd aan 'This is the day' van J. Rutter, wat uitgevoerd zal worden tijdens het zomerconcert in de Nieuwe Kerk te Zierikzee op 12 september. Tijdens de uitvoering die om 16.00 uur begint worden ook twee verschillende Magnificats, van A.H. Brewer en H.F. Andriessen ten gehore gebracht. Het concert is gratis toegankelijk. Op 14 november is het jaarlijkse novemberconcert van Vocaal Ensemble Magnificat. Dit concert met als thema 'licht en donker' zal in samenwerking met Wim Diepenhorst op het orgel en Marya Heij op de cello plaatsvinden in de Hervormde kerk te Dirksland. Het concert start om 20.00 uur. De repetities worden gehouden in de Exoduskerk te Sommelsdijk. Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend op vrijdagavond een repetitie bezoeken. Kijk voor meer informatie op www.kamerkoormagnificat.nl.

Inzameling rommelmarktspullen

Op de zaterdagen 22 en 29 augustus is het mogelijk om spullen in te leveren voor de rommelmarkt van de Hersteld Hervormde Gemeente. Dat kan van 9.00 tot 11.00 uur in de schuur bij de boerderij in de Van Pallandtpolder te Middelharnis. Mensen die niet in de gelegenheid zijn om de spullen te komen brengen kunnen contact opnemen en bellen naar 0187-680755, 487124. De route is als volgt: Komende vanaf de Zuidelijke Randweg in Middelharnis richting het industrieterrein bij de rotonde rechtdoor, de Industrieweg op. Volg deze tot aan het einde, dan rechtsaf, de borden volgen richting de Jonge Spartanen. Blijf rechtdoor rijdend, aan het einde van de weg linksaf, volg deze weg en u rijdt vanzelf de boerderij op.

Rijbewijskeuring

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor 28 augustus en 2 oktober terecht op het spreekuur in het Wijkcentrum Middelharnis, Doetinchemsestraat 27. Voor senioren kost de keuring € 36,00 en voor chauffeurs tot 75 jaar met rijbewijs C/D/E is het € 55,00. Voor informatie en een afspraak kan tijdens kantooruren worden gebeld naar het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen: 088 23 23 300. Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl.

Reparatiedag Repaircafé

Aan het einde van de vakantieperiode gaat het repareren van defecte spulletjes door het Repaircafé gewoon door. Op die manier krijgen spullen een tweede leven. Soms is het maar een kleinigheid, een los contactje of een defecte schakelaar. Ook zitten er naaisters klaar om bezoekers met "raad en draad" bij te staan. De enthousiaste vrijwilligers helpen u graag om uw spullen weer aan de praat te krijgen. Het Repaircafé is iedere eerste zaterdag van de maand van 10.00 tot 13.00 uur in Kringloopwinkel Goed-voor-Goed, aan de Simon Stevinweg 49, Middelharnis.

OOLTGENSPLAAT

Inzameling rommelmarktspullen

Vrijdagavond 21 augustus is er gelegenheid om goede spullen in te leveren voor de verkoping en rommelmarkt van de Hersteld Hervormde Gemeente . Van 19.00-20.00 uur aan de Stoofstraat 26. Geen grote meubelen en elektrische apparaten.

OUDDORP

Rommelmarkt

Op vrijdagmorgen 21 augustus is er van 9.00 tot 12.00 uur rommelmarkt bij familie V.d. Linde. Er is een speciale actie. Bezoekers betalen twee euro bij de ingang en mogen vervolgens hun tas of doos vullen met spullen. Op grote artikelen wordt korting gegeven. De opbrengst is bestemd voor verschillende goede doelen.

Wit Russisch koor- en orkestgroep

Op vrijdag 28 augustus 2015 zal in de kerk van de Doopsgezinde Gemeente te Ouddorp een koorzangavond worden gehouden. Aan die avond werken twee bekende Flakkeese koren mee: het Christelijk Ouddorps Mannenkoor en het Christelijk gemengd Rehobôthkoor. Maar daarnaast zal ook een Wit Russische koor- en orkestgroep meewerken. De Wit Russische zang- en orkestgroep bestaat uit (hoofdzakelijk jonge) mensen, van niet geregistreerde kleine baptistengemeenten in Wit Rusland. Wat deze musici ten gehore brengen is indrukwekkend! Maar dat geldt ook voor het Christelijk Ouddorps Mannenkoor en het Rehobôthkoor. Het adres van de kerk van de Doopsgezinde gemeente te Ouddorp is Dorpstienden 3 te Ouddorp. De zangavond vangt aan om 19.30 uur; de deuren gaan open om 19.00 uur. De toegang is gratis. Er zal halverwege het programma een collecte worden gehouden ten bate van de Stichting Charité, die vanuit Bijbels perspectief humanitaire hulp verleent aan de bevolking van Wit-Rusland.

Zomermarkt

Zaterdag 22 augustus is van 09.00 tot 15.30 uur de zomermarkt van de Herst. Herv. Gemeente in Ouddorp. De opbrengst is bestemd voor het fonds 'Kerkbouw'. Er staan meer dan 50 kramen op het terrein van Vishandel Gebr. Sperling aan de Hazersweg 77 te Ouddorp. Er worden allerlei producten aangeboden zoals: gebakken en gerookte vis, frites/snacks, kaas, oliebollen, groenten en fruit, Ouddorpse advocaat, goede gebruikte spullen, diverse soorten foto-en wenskaarten, stoffenkraam, nieuwe en gebruikte kleding voor volwassenen en kinderen, creashop, uitgebreide boekenkraam met veel theologie en rond 11.00 uur een Amerikaanse veiling, enzovoorts. Voor de kinderen is er een springkussen, sjoelen, enveloppen trekken of een rondje met een historische RTM-bus, halte aan de Stoofweg. Om overlast te voorkomen worden bezoekers verzocht om zoveel mogelijk te parkeren op het industrieterrein aan de Stoofweg.

OUDE-TONGE

Fanfareorkest Vooruit zoekt oud-leden

Fanfareorkest Vooruit bestaat dit jaar 90 jaar. Dat wordt gevierd op zaterdag 28 november 2015 met een groot concert. Voor dit jubileumconcert wil de organisatie een zo groot mogelijk orkest samenstellen om een bijzonder concert te geven. Hiervoor worden oud-leden uitgenodigd en uitgedaagd om hun muzikale talenten nog weer eens aan te spreken en er samen met het bestaande orkest een bijzondere avond van te maken. Een avond vol muziek, gezelligheid en veel herinneringen. Voorafgaand aan het concert zijn er repetities op donderdagavond van 19.45 tot 22.00 uur en er zal ook een repetitie op een zaterdag worden ingepland. Om zoveel mogelijk oud-leden persoonlijk te kunnen benaderen is de jubileumcommissie op zoek naar namen en adressen of (adres-) gegevens als e-mailadressen, telefoonnummers e.d. Omdat veel leden zijn verhuisd en door heel Nederland woonachtig zijn is het nu niet mogelijk iedereen persoonlijk te benaderen. De organisatoren hopen dan ook dat veel muzikanten via-via van dit evenement kennis zullen nemen en contact op willen nemen met de jubileumcommissie. Het e-mailadres is: vooruit90@gmail.com.

Openluchtdienst Grevelingenmeer

Zondag 23 augustus is de jaarlijkse openluchtdienst aan het Grevelingenmeer van de Evangelie Gemeente Flakkee. Bij de boothelling zal weer een grote witte tent geplaatst worden. De kerk komt naar de mensen toe, in plaats van andersom. Evangelie Gemeente Flakkee geeft op die manier een inkijkje in het gemeenteleven. Tijdens de openluchtdienst worden er mensen gedoopt in het Grevelingenmeer. De Evangelie Gemeente Flakkee nodigt een ieder uit om getuige te zijn van de doopdienst. De openluchtdienst is voor alle leeftijden. Regen of zon: het festijn gaat gewoon door! De openluchtdienst begint om 14.30 uur en eindigt met een gezellig samenzijn waarbij iedereen iets lekkers mee zal nemen. De boothelling aan het Grevelingenmeer is te vinden helemaal achterin het recreatiegebied aan de Strandweg tussen Oude-Tonge en Bruinisse en zal met borden worden aangegeven. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website www.evangeliegemeenteflakkee.nl of via telefoonnummer 0187-663650.

Muzikale middag Grutterwei

Op woensdag 26 augustus organiseert de ANBO Oostflakkee, in samenwerking met de Zonnebloem een muzikale middag in de Grutterswei te Oude Tonge. Er is een optreden van het Gezelligheidskoor Hoeven, onder leiding van dirigent Corrie van den Eijnden. Het koor telt momenteel 36 koorleden en 4 accordeonisten, 1 slagwerker. De leeftijd ligt tussen de 56 en 85 jaar. Het repertoire bestaat uit het Nederlandse lied, oude liedjes en meer eigentijdse liedjes wisselen op. De muzikale middag start om 14.00 uur, de zaal is open om 13.30 uur. De kosten voor de middag zijn €7,50 p.p., inclusief een kopje koffie of thee. Betaling bij entree van de grote zaal in de Grutterswei. Graag vooraf aanmelden bij Ada: c.kik5@hotmail.com.

Barbecue 55+

De Plaatselijke Commissie van Stichting ZIJN van Oude-Tonge organiseert op woensdag 2 september a.s. een barbecue in en bij het Infocentrum, Bernhardstraat 27 in Oude-Tonge. De barbecue begint om 16.00 uur. Aanmelden voor 28 augustus a.s. met vooruitbetaling van € 2,50

Repetities Com nu met Sangh

Het Chr. Gem. Koor Com nu met Sangh" uit Oude-Tonge gaat na een vakantieperiode weer van start. De eerste repetitieavond is op donderdag 20 augustus, aanvang 20.00 uur in verenigingsgebouw Diaconia Kolfweg 1 Oude Tonge. Ook dit seizoen is de dirigente: Mariëlle Klavers uit Tholen. De eerstvolgende uitvoering is op 5 september in de Herv. Kerk van Oude-Tonge, tijdens de rommelmarkt. Op 10 oktober is er een concert i.v.m. het 55-jarig jubileum, ook dat concert is in de Herv. Kerk van Oude Tonge. Iedereen die van zingen houdt is welkom om op donderdag 20 augustus de repetitieavond bij te wonen.

SOMMELSDIJK

Sportief uurtje in de beweegtuin

Op maandag 24 augustus is er van 14.00 tot 15.00 uur een sportief uurtje bij Nieuw Rijs senburgh. Onder leiding van een deskundige kunnen er verschillende oefeningen worden gedaan. Deelname is gratis, de deelnemers ontvangen een kopje koffie in het restaurant van Nieuw Rijssenburgh. Bij voldoende interesse kan er mogelijk een groepje worden gestart met ANBO leden om wekelijks een uurtje te bewegen. Dat kan op dinsdag van 14.00 tot 15.00 uur bij Cura Mare (aanmelden 0187-488300, of op donderdag van 10.00 tot 11.00 uur via de stichting ZIJN (aanmelden 0187-483366.) Deelname kost € 2,50 per persoon per keer, dat is dan inclusief een kopje koffie in het restaurant van Nieuw Rijssenburgh na afloop. Neem voor meer informatie contact op met Wim Stolk , 0187-603182.

Dammers gezocht

Op maandag 14 september start het damseizoen van Denk en Zet. De dammers van Denk en Zet zien er na een korte periode van rust weer naar uit om van start te gaan. Dammen is een sport die tot een zeer hoge leeftijd kan worden beoefend. Het is een sport die deelnemers fris houdt en aan het denken zet, er komen geen gemene trucjes voor in de damsport. In deze tak van sport kunnen er geen miljoenen worden verdiend, maar daar geven die dammers niet om, het gaat bij hen om de sport, niet om het geld. Denk en Zet telt leden die al 40 jaar en nog langer lid zijn. De damvereniging hoopt dat er thuisdammers zijn die zich aanmelden bij de club. Er kan op drie niveaus worden gedamd en ervaren dammers kunnen beginners uitleg geven. Op maandagavond 7 september om acht uur is iedereen die meer wil weten van harte welkom op de jaarvergadering. Een week later start de competitie. Neem voor meer informatie contact op met Jan van den Ouden, 641569, of via e-mail: janvandenouden@chello.nl.

STELLENDAM

Vleermuizenexcursie

Gewapend met een batdetector op zoek naar vleermuizen in het Scheelhoekbos. Dat kan tijdens de vleermuizenexcursie op zaterdag 29 augustus in natuurgebied Scheelhoek op Goeree. De mens heeft veel dingen afgekeken van de natuur. Dankzij vleermuizen zijn er bijvoorbeeld radarsystemen ontwikkeld. De ultrahoge geluiden die vleermuizen maken, kunnen hoorbaar worden gemaakt met de batdetector. De excursie is een aanrader voor gezinnen met kinderen vanaf 12 jaar. Trek stevige schoenen aan! Vooraf aanmelden is verplicht. Dit kan via de website van Natuurmonumenten (www.natuurmonumenten.nl/agenda) of bij VVV Ouddorp aan Zee, telefoon (0187) 68 17 89. De excursie start om 19.30 uur bij het parkeerterrein van de werkschuur van Natuurmonumenten bij Scheelhoek: ca. 400 metervoor Deltahaven 69 in Stellendam. De eindtijd ligt rond 22.00 uur. Leden van Natuurmonumenten betalen € 4,-, niet-leden betalen € 7,- en kinderen t/m 12 jaar betalen € 2,-.

Bingo 55+

De activiteitencommissie van de Stichting ZIJN afd. Stellendam, organiseert op donderdagmiddag 27 augustus een gezellige Bingo. Er zijn verschillende prijsjes te winnen. De bingo start om 14.30 uur en de zaal is open vanaf 14.15 uur. De locatie is het Haagse Huus in Stellendam. De entree is € 4,50, dit is inclusief koffie met een heerlijk koekje. Opgeven bij: Mevr. M. v. Oostenbrugge, tel: 491653 of bij: mevr. E.S. Spahr v.d. Hoek, tel: 602411. Op 9 september organiseert de activiteitencommissie 's middags een fietstocht. De route gaat vanuit Stellendam richting het Sas van Dirksland, Havenhoofd Middelharnis om vervolgens bij Keukencentrum een kop koffie te drinken.

Buijsse Mode opent kindermodezaak ZP6 Kidz

MIDDELHARNIS – Vandaag, dinsdag 18 augustus, is in Middelharnis een nieuwe kindermodezaak geopend. De zaak aan het Zandpad 6 heet ZP6 Kidz en neemt – na een verbouwing – de plaats in van 2B jeans & trends, dat onlangs is verhuisd naar Zandpad 30. De nieuwe kindermodezaak ZP6 Kidz biedt de klant tussen 18 en 29 augustus een introductiekorting van 10 procent op de gehele collectie.

Door Kees van Rixoort

ZP6 Kidz komt in de plaats van de kinderafdeling van Buijsse Mode, die tot voor kort op de bovenste verdieping van de modezaak was te vinden onder de naam Buijsse Kidz. Met een zaak op de begane grond, direct aan het Zandpad, zijn de zichtbaarheid en de bereikbaarheid enorm toegenomen. Dat past meer bij de manier waarop het publiek anno 2015 winkelt.

In de prachtig nieuwe winkel is de nieuwe collectie herfst- en winterkleding voor jongens en meisjes in pakweg de basisschoolleeftijd te koop. De beschikbare maten lopen van 92 tot 176. De collectie bestaat uit het aanbod van meerdere bekende merken. Ook zijn er enkele nieuwe merken aan toegevoegd. Kinderen kunnen in ZP6 Kidz uitstekend slagen, of ze nu trendy vrijetijdskleding zoeken of iets chics, en alles wat daartussen zit. En in verschillende prijsklassen. De eerste twee weken na de openingsdag ontvangen kopers nog 10 procent korting op hun aankopen ook.

ZP6 in de naam van de nieuwe winkel staat voor Zandpad 6. Kidz, het tweede deel van de naam, verwijst uiteraard naar de doelgroep. De z is een kwinkslag en geeft de zaak een eigen gezicht. Dat laatste is nadrukkelijk de bedoeling. Buijsse Mode wil een kindermodezaak met een eigen naam en een eigen uitstraling. Tegelijkertijd is er wel een link met Buijsse Mode. Die is bijvoorbeeld zichtbaar in de kleur paars die in de uitingen van beide zaken te zien is. Bij ZP6 Kidz als onderdeel van een veelkleurige presentatie, waarin alle kleuren van de regenboog terugkomen. Kinderen die te groot zijn om nog bij ZP6 Kidz iets geschikts te kopen, kunnen zonder moeite slagen binnen het concern van Buijsse. Jongens bij Buijsse Mode, meisjes bij 2B jeans & trends.

Er is veel veranderd na de verhuizing van de kinderafdeling van Buijsse Mode en de opening van ZP6 Kidz. Toch is er ook veel hetzelfde gebleven. In de eerste plaats de kernwaarden waarmee Buijsse zich al jaren manifesteert: kwaliteit, persoonlijke aandacht, service. ZP6 Kidz is vanzelfsprekend ook actief op Facebook en Instagram. Zie ook www.ZP6KIDZ.nl.

Bij Intermezzo wordt al vijftig jaar gevolleybald

SOMMELSDIJK - Dit jaar viert volleybalclub Intermezzo haar vijftigjarig bestaan met verschillende activiteiten op vrijdag 11 en zaterdag 12 september.

In oktober 1965, bijna 50 jaar geleden, is volleybalclub Intermezzo opgericht. Dhr. H. Bisschop werd de eerste voorzitter en mevrouw M. Campfens (†) de eerste secretaresse. Zij waren de allereerste leden van Intermezzo. In deze begintijd van de vereniging moesten alle materialen zoals netten en ballen nog geleend worden van andere sportverenigingen. V.C. Intermezzo begon met een meisjesteam, onder leiding van dhr. Bisschop. In 1966 werd V.C. Intermezzo toegevoegd tot de competitie van district Rotterdam, onder dispensatie (aangezien het wedstrijdzaaltje niet groot genoeg was). Dit kon door middel van een succesvol pleidooi door de secretaresse, gehouden op het districtskantoor in Rotterdam. Later in 1967 werd een herenteam gevormd, mede dankzij dhr. P. Bal. In 1969 ging het herenteam ook competitie spelen. De volleybalteams behaalden aanzienlijke successen. De dames hebben zelfs 2e divisie gespeeld en het junioren jongensteam is Nederlands kampioen geworden. Een ander hoogtepunt was dat het junioren-meisjesteam mocht spelen in een voorwedstrijd van de interland Nederland - Brazilië in een uitverkochte Rotterdamse sporthal.

Intermezzo heeft vervolgens vele jaren in haar "eigen" sportaccommodatie gespeeld, de Olympiahal te Middelharnis, op de locatie van de middelbare school Prins Maurits. Tegenwoordig spelen de teams de thuiswedstrijden in Recreatiecentrum De Staver. Weliswaar geen eigen accommodatie, maar inmiddels de vaste thuisbasis van de club. VC Intermezzo heeft op dit moment 2 herenteams, 2 damesteams, 4 recreanten groepen/teams, A-, B- en C-jeugdteams en 2 CMV (mini) groepen. Met ruim 160 leden een flinke sportclub op Goeree Overflakkee, waar iedereen welkom is met of zonder ervaring met volleyballen.

Vrijwilligers

Intermezzo is groot geworden dankzij de vele leden, die zich altijd gezamenlijk en vrijwillig hebben ingezet voor hún club. Plaatselijk, regionaal en zélfs landelijk. Die inzet was er vroeger altijd al met veel enthousiasme en nu nog steeds. Dankzij de vrijwilligers kan de club doorgaan met het organiseren van alle wedstrijden, trainingen, toernooien en activiteiten voor senioren en jeugd. Het 50-jarig bestaan heeft VC Intermezzo natuurlijk ook te danken aan haar sponsoren. Veel bedrijven, groot en klein, lokaal en (inter)nationaal, hebben de club financieel willen bijstaan. Door hun financiële steun waren en zijn er nog steeds mogelijkheden om te beschikken over goed materieel en sportkleding en kunnen er extra activiteiten voor de jeugd en senioren worden georganiseerd. Voorbeelden van deze extra activiteiten zijn het jaarlijkse jeugdtoernooi, bedrijven volleybaltoernooi en het beachvolleyballen op het Diekhuusplein of het strand bij Ouddorp.

Jubileumactiviteiten

Vrijdag 11 en zaterdag 12 september staan geheel in het teken van het jubileum. Dat weekend worden de verschillende jubileumactiviteiten georganiseerd voor de oud- én huidige leden van de club. Waar vrijdagavond 11 september voor alle jeugd gereserveerd is, zal de Staver op zaterdag 12 september voor de senioren, regulier en recreatief, beschikbaar zijn. De (hernieuwde) kennismaking en ontmoeting tussen oude en huidige leden staat hier centraal. Naast een groot volleybaltoernooi in de middag is er 's avonds een feestelijke reünie georganiseerd, waarop al veel respons is gekomen. Er zijn ruim 800 (oud-)leden benaderd voor de reünie, waarvan ruim een kwart zich al heeft ingeschreven. De jubileumcommissie hoopt echter op een nog grotere opkomst en wil daarom hierbij nogmaals een oproep doen aan de (oud-)leden om zich in te schrijven voor het 50-jarig jubileum. Inschrijven kan nog tot uiterlijk 31 augustus, want daarna moeten alle voorbereidingen definitief zijn geregeld.

Door technische omstandigheid kan het voorkomen dat (oud-)leden toch geen informatie of een persoonlijke uitnodiging per mail hebben ontvangen. Dat betreurt de jubileumcommissie enorm en daarom wordt er ook aandacht voor het jubileum gevraagd in de lokale media. Vanzelfsprekend zijn álle (oud-)leden van VC Intermezzo van harte welkom op het jubileum. Via de website, www.vcintermezzo.nl/jubileum kan alle informatie worden teruggevonden over het programma en overige details van de jubileumviering. Als men geen beschikking heeft over internet, mogen de (oud-)leden ook telefonisch contact zoeken met de voorzitter van de Jubileumcommissie, Pieter Bal, via telefoonnummer 06-24623645.

Eva Bazen kijkt uit naar de 55 kilometer

MIDDELHARNIS – Een aantal jaar geleden gooide Eva Bazen uit Middelharnis het roer om. Ze stopte met roken en startte met afvallen. Daardoor had ze plotseling energie over. Die energie zette ze om in wandelkilometers. Na twee keer de 30 kilometer te hebben gelopen, doet ze dit jaar voor de tweede keer mee aan de 55 kilometer tijdens de Omloop. Nu het evenement snel dichterbij komt heeft ze last van 'gezonde spanning'.

Door Martijn de Bonte

De Omloop is een thuiswedstrijd voor de Flakkeese wandelaar, ze woont in de Irenestraat in Middelharnis. Vrijdagavond gaat ze kijken bij de start van de 110 kilometer en als ze in bed ligt hoort ze het rumoer rondom de start van de 80 kilometer. Op zaterdagmorgen is ze zelf aan de beurt om te starten.

's Morgens vroeg gaat Eva graag een flink stuk wandelen. Bijvoorbeeld door natuurgebied De Vliegers bij Middelharnis. "Dat is prachtig, dan zie je hazen, reigers en nog veel meer. Het mooie van wandelen is dat je veel meer ziet dan vanuit de auto. Je komt op paadjes waar je anders niet zo snel komt." Daarnaast helpt wandelen volgens de enthousiaste loper om te ontspannen. "Je kan echt je hoofd helemaal leeglopen. En na het wandelen ben je gezond moe, dus dan slaap je lekker."

Mooi uitzicht

De tocht van 55 kilometer vindt Eva een mooie afstand. "Je start zaterdagmorgen om zeven uur, dat is fijn want ik ben niet zo'n nachtloper." Het gedeelte van de Hoek van St. Jaepe naar Oude-Tonge met het uitzicht over het water vindt ze het mooist. Maar ze vindt het ook prachtig om de Haringvlietbrug te zien liggen vanaf de dijken bij Den Bommel.

Eva is enthousiast over de Omloop. "De sfeer is gezellig en de verzorging is fantastisch. Je wordt gewoon verwend onderweg." Ze vindt het ook erg gezellig om tijdens het wandelen nieuwe mensen te leren kennen. "Doordat je samen loopt met anderen gaat de dag ook veel sneller voorbij. Je praat met mensen uit heel Nederland. Vorig jaar sprak ik voor de Omloop een Engelse man die deel ging nemen aan de 110 kilometer. Dat vond ik wel apart, dat iemand vanuit Engeland hierheen komt om de Omloop te lopen."

De laatste dagen voor de Omloop doet Eva het rustig aan. Ze doet haar werk bij de Shell in Sommelsdijk en doet thuis het huishouden, maar ze maakt even geen lange wandelingen meer. De dag van de Omloop zelf is ze vaak al vroeg wakker door de gezonde spanning. Dan gaat het gebeuren, haar vierde Omloop. "Daar ben ik wel trots op."

Spannende Bloemfontein Strandloop

Maikel Peeman won de afstand van 4,5 kilometer.

OUDDORP - Vrijdag 7 augustus vormden de duinen en het strand van Ouddorp het prachtige decor voor de 31e Strandloop. Onder goede omstandigheden loste Wiljo van den Nieuwendijk namens Bloemfontein om 19.30 uur het startschot voor 87 lopers op de 4,5 km en nog eens 174 op de 10 km. De atleten van AV Flakkee presteerden uitstekend, voor hen was het startschot het begin van een hele mooie avond.

Al na een paar honderd meter was het Maikel Peeman die zich met een felle versnelling losmaakte van de rest. Hij liep de 4,5 km en wilde duidelijk direct de zege veilig stellen. Edwin Stolk was de enige die nog enigszins in de buurt kon blijven. Bij het opgaan van het strand, halverwege, had Peeman een voorsprong van 20 sec. op Stolk. Op het laatste stuk over het strand wist Peeman het gat nog flink uit te bouwen en na 15.04 passeerde hij als winnaar de finish. Stolk werd tweede in 16.04 en Kevin Bieneveld uit Sommelsdijk werd derde in 17.42. "Ik ben net terug van twee weken vakantie en daar heb ik vooral mijn rust gepakt. Uiteraard wel een paar keer getraind, maar niet te gek. Nu ben ik weer scherp om een volgende serie wedstrijden af te werken. Het is in ieder geval erg lekker om te beginnen met een overwinning", aldus Peeman. De eerste dame was Jolanda Troost (Pallas) in 18.04.

Intussen was de strijd op de 10 km in volle gang. In de eerste kilometers zagen we een kopgroep van zes met daarbij Tommy Staal (AV56), Wim Padmos, Victor Phaff (beiden Pallas 93) en namens AV Flakkee maar liefst drie atleten: Ricardo Sint Nicolaas, David Bouman en Eric Wolfert. Zij liepen in een strak tempo over de schelpenpaden van de Kwade Hoek, waar de lopers een prachtig uitzicht hadden over het strand en de mooie natuur. Net voordat de kopgroep begon aan het onverharde stuk, rond 4 km, waren het Staal en Padmos die het tempo niet meer aankonden. Hierdoor stegen de kansen van de Flakkeeënaars enorm. Met een overwicht van drie tegen één moesten ze enkel nog afrekenen met Phaff, de atleet die vorig jaar de Bokbokaalloop 16 km won, niet zomaar de eerste de beste dus.

Op de graspaden dicteerde Wolfert het tempo. Van hem is bekend dat hij goed uit de voeten kan op onverhard terrein en ook nu liet hij dit zien. Sint Nicolaas volgde en Phaff zat er ook nog goed bij. Bouman leek het zwaar te hebben, hij moest af en toe een gaatje laten. Iets voorbij de waterpost was het Phaff die aan het elastiek hing. Wolfert twijfelde geen moment en gaf nog wat extra gas. Dit werd Phaff teveel, na 7 km moest ook hij eraf. Wolfert zag met zijn versnelling ook zijn eigen kans, maar Sint Nicolaas en Bouman wisten het gaatje te dichten en zo begon het Flakkeese trio als kopgroep aan het slotstuk van ruim 2 km door het mulle zand. De eerste die het probeerde was Bouman. Juist hij die steeds aan het elastiek hing, sloop er nu tussenuit, metertje voor metertje nam hij afstand, Sint Nicolaas en Wolfert kraakten en ondanks dat de verschillen klein bleven, was dit de beslissing in de wedstrijd. Bouman viel niet meer stil en finishte na 35.57 als eerste, Sint Nicolaas werd tweede op 8 sec. en Wolfert maakte het Flakkeese podium compleet met de derde plaats op 14 sec. van Bouman. "Deze overwinning is fantastisch. Toen we het strand opgingen dacht ik: laat ik het proberen. Ik had een klein gaatje en moest diep gaan om het vol te houden, maar het lukte", aldus Bouman. Voor zover bekend is Bouman ook de eerste Flakkeese winnaar. Met namen als Wim Padmos, John Vermeule en Michel Schrier komt hij in een prachtig rijtje.

De dameswedstrijd werd gewonnen door Amber Hulleman (Spirit), met 44.34 bleef zij Monique Zwep (Parthenon) 38 sec. voor. De eerste Flakkeese dames waren Judith van Groningen (50.23) en Rita Verhage (50.27). Ook bij de jeugd was er nog Flakkees succes, Zedie Joppe uit Dirksland won de 500 m, Thom Tieleman uit Sommelsdijk volgde op 1 sec.

Open atelierdag kunstenares Marian Kortekaas

DEN BOMMEL - Op woensdag 26 augustus is het van 10.00 tot 15.00 uur Open atelierdag in het atelier Kunst-Kortekaas. Bezoekers kunnen schilderijen en keramiek bezichtigen van de kunstenaar. Marian Kortekaas geeft ook diverse cursussen. Tijdens de open dag wordt hierover meer informatie gegeven.

Op woensdagochtend 9 september starten er teken- en aquarellessen. Marian zal haar liefde voor aquarelleren overbrengen en deelnemers prikkelen om aan de slag te gaan. Haar voorliefde gaat uit naar klassieke aquareltechniek, waarbij kleuren op een 'natuurlijke' manier in elkaar overvloeien. Met een heldere kleurenkeuze weet ze hiermee de juiste sfeer te scheppen. De kunstenaar haalt haar inspiratie uit de natuur. Tijdens haar lessen zullen ook andere technieken samen met aquarel gebruikt worden zoals werken met Oost-Indisch inkt. Ook zal dit jaar aandacht besteed worden om vervallen panden bijvoorbeeld van een deur met verweerd hout en/of afgebrokkeld muurstructuren om dit om te toveren tot een mooi aquarel. Er is ook dagworkshop 'Kastanjetak met kastanjes', die is op zaterdag 10 oktober in Rockanje. Inschrijfformulieren en verdere informatie zijn te verkrijgen via de website: www.kunst-kortekaas.nl. Er kan ook worden gebeld naar 0187-630300 of 06-42682636.

Dressuur Oostmoer

STAD AAN 'T HARINGVLIET - Hieronder volgt de uitslag van de dressuurwedstrijd voor pony's, proeven F5, F6, F7 en F8, gereden op zaterdag 15 augustus in Manege Oostmoer.

Voor deze proeven dient een minimaal aantal punten behaald te worden van 210. Daphne v.d. Waal, Nevado, 237 pnt, tevens diploma F8 behaald; Matthew Kolen, Rody, 236 pnt, tevens diploma F6 behaald; Lynn v.d. Sluijs, Candy, 230 pnt; Cynthia v.d. Waal, Nevado, 228 pnt, tevens diploma F6 behaald; Denise Verolme, Doddle, 225 pnt, tevens diploma F6 behaald; Soraya Üstün, Silly, 224 pnt; Nadine Buskop, Kelly, 222 pnt; Anouk Spui, Rody, 217 pnt.

Pianoconcert in De Overkant

OUDDORP - Op donderdag 27 augustus is er een concert van pianist Frederic Voorn in de Overkant. Voorn speelt werken van zijn nieuwste cd: een bloemlezing van 300 jaar klaviermuziek en werken uit de kunst van de Nocturne. Frederic Voorn is op verschillende muzikale gebieden actief. Hij is concertpianist, componist en maakt programma's voor Radio 4. Hij dirigeert vier koren, schrijft artikelen voor diverse bladen en is bezig met een boek over de geschiedenis van piano's en pianisten. Frederic Voorn studeerde piano aan de conservatoria van Amsterdam en Utrecht bij Jan Marisse Huizing, Jan Wijn en bij Hakon Austbö. Na het behalen van het diploma Uitvoerend Musicus vervolgde hij zijn studie in Londen bij Peter Feuchtwanger en in Moskou bij Lev Naumov en Joeri Levin. Frederic Voorn is artistiek adviseur van het Festival Winteravonden aan de Amstel, het Geelvinck Pianoforte Festival en hij is bestuurslid van de Franz Liszt Kring. Hij woont in Amsterdam, is getrouwd en heeft twee zonen. Het concert begint om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur zijn de deuren geopend. Kaarten kosten € 15,-, dat is inclusief koffie of thee en een wijntje na afloop, zijn verkrijgbaar de VVV: 0187-681789. Het adres van De Overkant is Dijkstelweg 33 in Ouddorp.

Zondag 23 augustus is de jaarlijkse openluchtdienst aan het Grevelingenmeer van de Evangelie Gemeente Flakkee.

Bij de boothelling zal weer een grote witte tent geplaatst worden. De kerk komt naar de mensen toe, in plaats van andersom. Evangelie Gemeente Flakkee geeft op die manier een inkijkje in het gemeenteleven. Tijdens de openluchtdienst worden er mensen gedoopt in het Grevelingenmeer. De Evangelie Gemeente Flakkee nodigt een ieder uit om getuige te zijn van de doopdienst. De openluchtdienst is voor alle leeftijden. Regen of zon: het festijn gaat gewoon door! De openluchtdienst begint om 14.30 uur en eindigt met een gezellig samenzijn waarbij iedereen iets lekkers mee zal nemen. De boothelling aan het Grevelingenmeer is te vinden helemaal achterin het recreatiegebied aan de Strandweg tussen Oude-Tonge en Bruinisse en zal met borden worden aangegeven. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website www.evangeliegemeenteflakkee.nl of via telefoonnummer 0187-663650.