info@eilandennieuws.nl
t. 0187 74 54 50

Dinsdag Eilanden-Nieuws

8 januari 2019

Dinsdag Eilanden-Nieuws 8 januari 2019


Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: info@eilandennieuws.nl of 0187-745450

'Vrienden MD 10' bouwen jol voor beugsloep

MIDDELHARNIS -

MIDDELHARNIS – Jan Jorissen (links) en Jépé Mast zijn Vrienden van de Stichting Behoud Beugsloep MD10 Johanna Hendrika. Ze hebben het plan opgevat om een jol te bouwen die bij de MD 10 hoort. Ze hopen deze jol samen met een aantal andere geïnteresseerden te realiseren.

Bosseschool in actie voor een school in Kenia

MIDDELHARNIS - Een aantal leerlingen van de Bosseschool hebben geld ingezameld voor een goed doel. Hier volgt hun verslag: "Wij zijn Madelief, Kyra, Daphne, Jasmijn, Lotte en Isa. We zitten in groep 6b van de Bosseschool. We hebben geld ingezameld voor een goed doel. We hebben dat dicht bij de markt in Sommelsdijk gedaan. We zijn naar de markt geweest. Daar hebben we eerst wat rondgelopen. Toen zijn we langs de notenkraam geweest en kregen we 10 zakken noten en geld. Die nootjes hebben we verkocht voor 3 euro per zakje. Bij elkaar hebben we iets meer dan € 45,- opgehaald. Dat gaat naar een school in Afrika. Met het geld helpen we om daar meer lokalen te bouwen en in te richten, zodat er meer kinderen tot hun achtste jaar naar school kunnen. Toen we het geld gingen tellen, vonden we een Afrikaans muntje. Misschien is dat wel 5 euro waard. We zijn allemaal superblij dat we het hebben gedaan en in Afrika zijn ze vast ook blij met het geld. De kerstcollectes van de kerstfeesten waren ook voor hetzelfde doel en leverden bijna € 1.200,- op. Een prachtig bedrag voor dit goede doel".

2 / 28

Agenda

Woensdag 9 januari

ACHTHUIZEN – Bingomiddag 55+. Aanvang 13.30 uur. Buurthuus, Kloosterstraat 10.
DIRKSLAND – Wandelclub. Start iedere woensdagochtend vanuit 't Reginahof om 10.00 uur.
DIRKSLAND – Start repetities Jubileumjaar Excelsior. Verenigingsgebouw De Schakel, Beatrixlaan 31. Aanvang 19.45 uur.
OUDDORP – Nieuwjaarsreceptie 55+ club in Dorpstienden. Aanvang 14.00 uur. Aanmelden via 0187-682319.
OUDE-TONGE – Nieuwjaarsreceptie Algemene Senioren Vereniging in de Grutterswei van 14.00 tot 16.00 uur.
OUDE-TONGE - Breicafé. Vanaf 19.30 uur in het Infocentrum aan de Bernhardstraat. Meer info: 0187-283366 of m.kieviet@zijngo.nl

Donderdag 10 januari

SOMMELSDIJK – Cursus Geestelijke Vorming in de Rehobôthkerk aan de Olympiaweg. Aanvang 19.45 uur. Spreker jeugdwerkleider Steven Middelkoop, hema: 'De kerk en jongeren, jongeren en de kerk'. Het cursusgeld bedraagt € 15,- voor de gehele cursus, of € 3,50 per avond. Meer info: Nelleke Bakker, 0187-486383.
DEN BOMMEL – Koppelklaverjasavond, georganiseerd door Stichting ZIJN. Bommelstee, Schaapsweg 34. Aanvang 19.30 uiur. Info: 06-20104065.
OOLTGENSPLAAT - Breicafé in 't Centrum, Weesmolenstraat 12. Vanaf 19.30 uur. Meer info: 06-40701181.

Vrijdag 11 januari

DIRKSLAND – Kampvuuravond Mannenbeweging Buutengeweun. Vanaf 19.45 uur zijn de mannen welkom. Ruimte voor ontmoeting, hapje drankje en gezelligheid. Adres Philipshoofjesweg 79 (in de polder). www.buutengeweun.nl

Zaterdag 12 januari

OUDE-TONGE – Bingo 55+. 14.00 uur in het Infocentrum aan de Bernhardstraat.
SOMMELSDIJK – RealTime Jongerenavond. Spreker Kees van Vianen over het thema 'Ervaren van God'. Vestiging Edudelta, Langeweg 107. Aanvang 19.45 uur.

Maandag 14 januari

ACHTHUIZEN – Kaartmiddag in het Buurthuus, Kloosterstraat 10. Aanvang 13.30 uur.

Dinsdag 15 januari

GOEDEREEDE – Presentatie over Lapland bij de Vereniging Vrouwen Rondom Goeree door Kees en Ria Lokker. Aanvang 20.00 uur. Niet-leden betalen 5,- euro. Meer info: 0187-493205.
MELISSANT - 'Handgemaakt' in Ons Dorpshuis. Creatieve avond. Aanvang 19.30 uur. Meer info: www.onsdorpshuisnieuwetonge.nl
SOMMELSDIJK – Thema-avond over 'Het kwaad in de wereld'. Aanvang 19.30 uur. Exoduskerk aan de Dorpsweg.

Donderdag 17 januari

GOEDEREEDE – Bijeenkomst Chr. Vrouwenbond Goeree in verenigingsgebouw Oostdam. Aanvang 20.00 uur. Lezing/workshop over organiseren in huis, door mevr. C. van Dieren. Meer info: 0187-683223.

Eerste Gouden Geit voor Boy Bothof

Klaas Kuipers (links) en Boy Bothof met zijn Gouden Geit.

MELISSANT – 'Burgemeester' Klaas Kuipers van Melissant heeft de eerste Gouden Geit uitgereikt. De trofee, bedoeld om mensen in de schijnwerpers te zetten die veel voor het geitendorp betekenen, ging naar Boy Bothof, die het hele jaar door hand-en-spandiensten verricht (Koningsdag, Huttendorp, Sinterklaas) en wekelijks met de jeugd van het dorp in de weer is op speelterrein De Klimgeit en in de gymzaal.

Tekst en foto: Kees van Rixoort

De feestelijke uitreiking vond plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie in De Melishof, die zoals gebruikelijk veel mensen op de been bracht. Désirée van Loon, voorzitter van de Stichting Melishof, memoreerde de kersttoespraak van koning Willem-Alexander. "Het lijkt wel of hij in Melissant is geweest. 'De bereidheid om rekening met elkaar te houden en samen te werken heeft ons ver gebracht.' Echt Melissant. 'Actieve burgers die het ondanks alle verschillen samen willen bolwerken. Dát is de rode draad die door onze geschiedenis loopt, tot op de dag van vandaag.' Echt Melissant. 'Op veel plekken nemen burgers het heft in handen om samen dingen op te pakken en te organiseren.' Ook echt Melissant."

Kuipers, met een ambtsketen om zijn nek, liet 'Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder' van Ramses Shaffy horen. Dit keer geen uitspraak van een grote Griekse filosoof, maar een songtekst, waarvan vooral de laatste woorden een Melissants tintje hebben: "Niet zonder ons… niet zonder ons… niet zonder ons."

Terugkijkend op 2018 noemde Klaas Kuipers de brand met vrijgekomen asbest en sprak hij zijn afschuw uit over het ontploffen van een zware bom tijdens de oudejaarsnacht. "Er moeten duidelijke grenzen gesteld worden aan deze belachelijke acties die veel pijn doen." Wat volgde was een oproep aan ouders, grootouders, trainers en begeleiders om kinderen te leren wat vrijheid is én respect.

Unie

Dat het geitendorp tot veel in staat is, blijkt wel uit de in 2018 tot stand gekomen Unie van Melissant, waarin onder andere de voetbalvereniging, de Activiteitencommissie, de Oranjevereniging, de Stichting Melishof, de dorpsraad, de hervormde kerk, de basisscholen en nog meer verenigingen samenwerken. "Een prestatie van formaat, wat een inzet is er getoond!" Kuipers deed ook de oproep richting dorpelingen om bestuursfuncties in te vullen. Aansluiten bij de vraag van de toekomst betekent in de optiek van de 'burgemeester' wellicht: het komen tot één basisschool in Melissant.

In zijn afsluiting kwam Shaffy weer voorbij: "Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Niet zonder jou… niet zonder jou… niet zonder jou. Maar wij samen."

Uitgebreide projectsubsidie Maatschappelijke initiatieven ondersteunt opbloei van lokale initiatieven

GOEREE-OVERFLAKKEE - Het was voor verenigingen, stichtingen en dorpsraden al langer mogelijk om gemeentelijke projectsubsidie aan te vragen voor activiteiten op het gebied van sport, cultuur en/of preventieve volksgezondheid. Deze regeling is nu uitgebreid, waardoor ook projectsubsidie kan worden aangevraagd op het gebied van Toerisme & Recreatie en Preventie & Vroegsignalering.

De nieuwe subsidieregeling heet Projectsubsidie Maatschappelijke initiatieven Goeree-Overflakkee. Wethouder Berend Jan Bruggeman licht toe waarom de projectsubsidie is aangepast: "De gemeente Goeree-Overflakkee heeft verschillende beleidsdoelstellingen op de terreinen sport, cultuur, preventieve volksgezondheid, toerisme & recreatie en/of preventie & vroegsignalering. Projecten die bijdragen aan deze doelstellingen komen in aanmerking voor de nieuwe Projectsubsidie maatschappelijke initiatieven. De projectsubsidie is vooral bedoeld om initiatieven die vernieuwend zijn een duwtje in de rug te geven en nieuwe samenwerkingsverbanden op Goeree-Overflakkee te stimuleren".

Voorbeelden

In 2018 werden de promotiefilm Zwementie, Ladiesnight all about cycling, de expositie Watersnood door de bril van nu, de doorontwikkeling van de triathlon in Herkingen, beleef Flakkee 100 jaar terug, golfsurflessen voor kinderen met een verstandelijke beperking en het Ervaringstheater kwetsbare ouderen mede mogelijk gemaakt door een projectsubsidie.

Aanvragen voor projectsubsidie worden aan de hand van een aantal criteria gewogen, waarna er een score wordt toegekend aan de aanvraag. Als er meer subsidie wordt aangevraagd dan er beschikbaar is, wordt de subsidie toegekend aan de projecten met de hoogste score. Aanvragen voor een projectsubsidie kunnen zes keer per jaar worden ingediend, namelijk vóór 1 januari, 1 maart, 1 mei, 1 juli, 1 september en 1 november. Zo spoedig mogelijk, uiterlijk twee maanden na de uiterste aanvraagdatum, wordt de indiener geïnformeerd of er projectsubsidie toegekend wordt.

Wilt u projectsubsidie aanvragen voor activiteiten die gerealiseerd worden voor 1 maart 2019? Dan dient uw aanvraag vóór dinsdag 1 januari 2019 bij de gemeente te zijn ingediend. Daarvoor gebruikt u het aanvraagformulier dat op de website staat. Projectsubsidie is altijd aanvullend op andere inkomsten binnen de begroting van een project.

Vragen?

Meer informatie over de Projectsubsidie Maatschappelijke initiatieven en het aanvraagformulier vindt u op www.goeree-overflakkee.nl/subsidie. Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Annemieke het Jonk, contactfunctionaris verenigingen. Zij werkt van maandag- tot en met donderdagochtend en is telefonisch bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 0187 of per e-mail: a.hetjonk@goeree-overflakkee.nl.

Mannendag 2019; Thema 'Tijd-Prioriteit…' Spreker Theo Vissen

GOEREE-OVERFLAKKEE - Zoals ondertussen al een traditie is geworden op de eerste zaterdag van februari: De mannendag 2019. De spreker zal Theo Visser zijn.

Het thema van deze Mannendag is 'Tijd-Prioriteit'. "We leven in een hectische bestaan. Er komt tegenwoord veel op mannen af, mensen maken aanspraak op hun tijd op het gebied van dierbare mensen om hen heen, maar ook werk en de kerk", aldus de organisatie.
De volgende vragen zullen tijdens de bijeenkomst aan de orde komen: Hoe vinden wij in die hectische tijd, tijd voor God en stille tijd? En hoe benutten wij die tijd dan om dichter bij God te komen?
Theo Visser is evangelist en kerkplanter in hart en nieren. Vanaf 1995-2000 waren hij en zijn vrouw Rieneke betrokken bij Stichting Gave. In het jaar 2000 was hij betrokken bij de start van ICF Rotterdam een interculturele kerk een gemeente, gevormd door mensen van over de hele wereld, waarin God centraal staat en aanbeden wordt. Tot 2008 is hij daar voorganger geweest.
Als pionier is Theo sinds 2012 weer betrokken bij een nieuwe kerkplanting: LEEF! Rotterdam. Een gemeente bestaande uit verschillende communities.
Vanaf 2005 is Theo betrokken bij ICP, een netwerk van interculturele kerkplanting. Met raad en daad wil hij kerkplanters in Nederland bijstaan en ze helpen de struikelblokken die men op het werkveld tegenkomt te tackelen.
Mannen worden uitgenodigd om naar Theo te komen luisteren op zaterdag 2 februari 2019. Maar niet alleen luisteren want het programma van de Mannendag is zó opgezet dat er veel ruimte is voor ontmoeting. Dit vooral tijdens de lunch waarmee de dag rond 13.00 uur wordt afgesloten.
Inschrijven kan via aanmelden.mcgo@gmail.com en via www.mcgo.nl graag uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer vermelden.
De Mannendag wordt gehouden in het kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente, Dorpstienden 3 te Ouddorp.
Inschrijven en koffie vanaf 08.45 uur, aanvang 09.30 uur.

Naamsvermelding foto Nieuwjaarsduik

Bij het maken van de krant van afgelopen vrijdag is de naam van de fotograaf weggevallen bij de foto van de Ouddorpse Nieuwjaarsduik. Deze foto is gemaakt door Wilko van Dam. Kijk voor meer foto's op de Facebookpagina: DigiDamco Fotografie.

Oproep: historische foto's van boerderijen

De Biggestee (pachtstee van de Boedel Bigge) in de buurt van Ooltgensplaat. Deze boerderij is in de eerste helft van de twintigste eeuw afgebroken.

De voorbereidingen voor de vierde Polderkatern in de reeks van 'Blik op de agrarische geschiedenis van Goeree-Overflakkee' zijn begonnen. De projectgroep die zich hiermee heeft belast, gaat aan de slag met archiefwerk, interviews en het opsporen van historische foto's.

Voor dat laatste is de hulp nodig van (voormalige) boerderijbewoners en -eigenaren. Polderkatern IV zal gaan over de boerderijen en polders rondom Den Bommel (incl. Zuidzijde), Ooltgensplaat, Achthuizen, Kranendijk en Langstraat. Omdat in deze polders nagenoeg geen oude boerderijen meer aanwezig zijn, worden (voormalige) bewoners/eigenaren gevraagd fotomateriaal van oude polderboerderijen op te zoeken en even aan de projectgroep uit te lenen om te scannen. De projectgroep wil ook Polderkatern IV namelijk weer met aantrekkelijke afbeeldingen verluchtigen.

Graag uw medewerking! U kunt hiervoor contact opnemen met projectcoördinator Gerbrand Hoek. Gegevens: e-mail: boerderijen51@gmail.com of telefoon: 024 3565177.

Gespreksgroep rouwverwerking

GOEREE-OVERFLAKKEE - De gespreksgroep over rouwverwerking voor volwassenen kan je helpen het verlies een plaats te geven. Hier ontmoet je anderen die hetzelfde hebben meegemaakt. Maatschappelijk werkers van Kwadraad begeleiden de groep. Ze helpen je omgaan met het verlies en je leven weer op te pakken.

De maatschappelijk medewerkers benoemen tijdens de bijeenkomsten onderwerpen of thema's die je kunt bespreken. Natuurlijk kun je ook je eigen vragen of onderwerpen inbrengen. De onderwerpen die bijvoorbeeld aan de orde kunnen komen, zijn: Omgaan met familie en vrienden; Omgaan met eenzaamheid; Hoe verder zonder je dierbare?; Voor wie is deze groep? De gespreksgroep is voor inwoners van Goeree-Overflakkee die iemand in hun naaste omgeving hebben verloren. Bijvoorbeeld hun partner, kind, vader of moeder of dierbare vriend.

Praktische informatie

De gespreksgroep vindt plaats in Middelharnis, gebouw De Dillenburg, Juliana van Stolberglaan 19. Op dinsdag van 19.00-21.00 uur, De start is op dinsdag 5 februari, één keer per veertien dagen. Er zijn tien bijeenkomsten. Er zijn geen kosten aan verbonden. De groep wordt begeleid door twee maatschappelijk werkers.

Aanmelden

Wil je meer informatie over deze gespreksgroep? Neem contact met ons op via 088 900 4000 of via de website www.kwadraad.nl. Of bel met Anja Wittekoek, tel.: 06-40896602 of met Hannie Vermeulen, tel.: 06-40122209.

Christelijk Ouddorps Mannenkoor weer van start

OUDDORP - Het Christelijk Ouddorps Mannenkoor, met ruim 50 leden het grootste mannenkoor op de kop van het eiland, gaat maandag 14 januari weer verder met repeteren in de Prinses Beatrixschool van Ouddorp.

Deze locatie leent zich geweldig en de stoere mannenzang klinkt er "als de spreekwoordelijke klok". Onder leiding van dirigent Dinant Struik en met begeleiding van organist Willem den Boer gaan de mannen zich voorbereiden op een zangavond die op 16 februari gehouden wordt in de grote kerk van Brielle. De opbrengst hiervan is voor Christenen voor Israël.
"Op 14 januari zijn alle leden, en natuurlijk ook belangstellende mannen van harte welkom om de ontspannen en gemoedelijke sfeer te proeven en heerlijk samen te musiceren. Notenkennis niet vereist, enthousiasme komt vanzelf", aldus het koorbestuur in de uitnodiging.

Inleveren gebruikt frituurvet

GOEREE-OVERFLAKKEE - Wist u dat van gebruikt frituurvet en restjes bakolie heel eenvoudig biobrandstof gemaakt kan worden? Gooi het daarom niet bij het restafval of spoel het niet door het toilet, maar lever het apart in. Dan bent u duurzaam bezig!

Vet of bakolie verstopt uw afvoer als u het door uw wc spoelt. Het vet komt vervolgens in het riool terecht. Er ontstaat dan een vetophoping in het riool. Ook komt het regelmatig voor dat bij lediging van de groene container straat, vuilniswagens, beladingssystemen en naast geparkeerde auto's onder de olie of het vet komen te zitten. De kosten van reiniging kunnen in beide gevallen hoog oplopen. Help mee om dit te voorkomen!
Wat moet u met gebruikt frituurvet en bakoliën doen? Het is heel eenvoudig. U laat het vet of de olie eerst afkoelen. Giet het vet of de olie daarna terug in de originele verpakking of een lege fles. Sluit vervolgens de verpakking goed af. Dan kunt u de verpakking gratis inleveren in de aparte inzamelcontainers op diverse locaties op Goeree-Overflakkee. Kijk op www.goeree-overflakkee.nl/afval voor de exacte locaties.

Never give up!

RENESSE - Op zaterdag 19 januari organiseert Femke Kostense van Ergotherapie Schouwen-Duiveland een verwendag en informatiemarkt voor mensen met en na kanker.

Deze dag vindt plaats in hotel De Zeeuwse Stromen in Renesse, van 11.00 tot 16.00 uur. Verschillende ondernemers en stichtingen in Schouwen-Duiveland en daarbuiten staan met een standje waarin zij laten zien wat zij kunnen betekenen voor mensen met en na kanker. De onderwerpen lopen uiteen, van visagiste tot massage tot diëtiste en nog veel meer! Er zijn diverse lezingen en workshops tijdens 'Never give up!' Entree is gratis.

Kijk voor meer informatie en het volledige programma op www.ergotherapieschouwenduiveland.nl.

Breicafé Klein Parijs

DIRKSLAND - Donderdag 17 januari zijn geïnteresseerden weer van harte welkom in het Breicafé Klein Parijs. Graag eigen brei-of haakwerkje mee brengen. "En geniet van de gezelligheid en de ontmoeting van elkaar", aldus de organisatoren. Het Breicafé wordt gehouden aan de Reginahof 1, van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Houten jol bouwen voor de MD10

Een tekening van de te bouwen jol.

Vervolg van de voorpagina

MIDDELHARNIS – Samen een houten boot bouwen. Dat was de grote wens van een aantal mannen en vrouwen uit Middelharnis. Ze gaan die wens ook realiseren. Onder leiding van een docent botenbouw start op 21 augustus een cursus. Na achttien cursusdagen is de boot klaar. Het gaat om een sloep of jol voor het vissersschip MD10 Johanna Hendrika, die in Middelharnis op de werf op een ingrijpende restauratie ligt te wachten. Op 26 oktober hopen de botenbouwers hun zelfgebouwde jol te overhandigen aan de Stichting Behoud Beugsloep MD10 Johanna Hendrika.

Door Kees van Rixoort

De bouwers hebben zich verenigd in de Vrienden van de Stichting Behoud Beugsloep MD10 Johanna Hendrika. Jan Jorissen en Jépé Mast zijn twee van de vrienden. Zij leggen uit dat alle vissersboten, dus ook die van Middelharnis, een jol aan boord hadden. "De vissers gebruikten die om naar de vislijn te varen als die kapot was. Ze voeren naar een joon en visten de beug daar weer op. Maar de jol was ook handig om de beug binnen te halen als het windstil was en het vissersschip dus nagenoeg onbestuurbaar. Verder weten we dat de vissers de jol ook wel gebruikten als reddingssloep."
Vergelijkbare werkboten waren ook in gebruik bij het loodswezen. De firma Blaak in Hoogezand produceerde sinds 1884 circa 1500 van deze jollen. Allemaal van hout en in de karakteristieke uitvoering: robuust, hartvormige spiegel en overnaadse gangdelen.
De boot die 'de vrienden' dit jaar op Goeree-Overflakkee gaan bouwen wijkt qua lengte iets af. Met 5,4 meter volgen de bouwers de maat die in een door H. de Korte voor het Eilanden-Nieuws geschreven serie artikelen over de visserij is beschreven. Ook komt er ruimte voor een schroef, om de jol, die oorspronkelijk alleen met wind- of armkracht kon varen, elektrisch te kunnen aandrijven.
Voor de cursus botenbouw, waarvoor belangstellenden zich nog kunnen aanmelden, komt docent Bert van Baar van de Botenbouwschool van Den Helder naar Goeree-Overflakkee. Samen met groepen cursisten heeft hij reeds een kleine honderd houten sloepen gebouwd.
"We hebben een docent, er is hout gekocht en er zijn enthousiaste cursisten", sommen Jorissen en Mast de voorwaarden op. Ze staan te popelen om te beginnen met de bouw van een mooie, houten sloep voor de laatste beugsloep uit Middelharnis. "We hebben er zin in. Ook om draagvlak en enthousiasme te creëren voor de restauratie van de MD10", zeggen de initiatiefnemers met een brede glimlach.

Wie meer wil weten over de cursus, kan het volgende mailadres gebruiken: jorissenstapel@gmail.com.

Snoeicursus bij Fruitteeltmuseum

KAPELLE - Het Fruitteeltmuseum in Kapelle organiseert in de maanden januari en februari 2019 een korte cursus snoeien van laagstam fruitbomen, van appels en peren.


Er wordt o.a. aandacht besteed aan het tijdstip van snoeien, de wijze van snoeien, de reactie van de fruitboom op de snoei en de opbrengst. Men gaat tijdens de cursus zo veel mogelijk zelf aan de slag; de beste manier om het te leren.
De snoeicursus bestaat uit een gezamenlijke startbijeenkomst met vele praktische tips en twee praktijkdagen, d.w.z. 2x op de donderdagmiddag of 2x op de zaterdagochtend (zie onderstaande data). Kosten € 90,00, te voldoen bij de eerste bijeenkomst, contant of via pin. De kosten zijn inclusief consumpties, reader en lunch op 19 januari. Daarnaast is het mogelijk om tegen sterk gereduceerd tarief €5,00, een Conference boom aan te schaffen.

Data snoeicursus:

Startbijeenkomst:
Zaterdag 19 januari : 10.00 – 16.00 uur

Praktijk:
Donderdag 24 januari : 13.00 – 16.00 uur
Donderdag 31 januari : 13.00 – 16.00 uur
of
Zaterdag 9 februari : 09.30 – 12.30 uur
Zaterdag 16 februari : 09.30 – 12.30 uur

Voor meer informatie en aanmelding uiterlijk 12 januari 2019, tijdens openingsuren op woensdag en zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur per telefoonnummer 0113-344904, of via e-mail administratie@fruitteeltmuseum.nl Zie verder www.fruitteeltmuseum.nl
Bevestiging deelname op volgorde van binnenkomst.

Fruitteeltmuseum, Annie M.G.Schmidtsingel 1, 4421 TA Kapelle, www.fruitteeltmuseum.nl

Het Aanschuifkoor gaat weer van start

Techniek-vrijwilliger ZIJN Wijnand Legerstee en zangdocent Germaine Compier.

MIDDELHARNIS - Ruim een half jaar geleden ging in het Diekhuus in Middelharnis het Aanschuifkoor van start; iedere tweede donderdagmiddag van de maand is iedereen van harte welkom om enthousiast mee te zingen.

Het Aanschuifkoor is geen officieel koor met allerlei verplichtingen zoals een stemtest, koorkleding, verplichte optredens en contributie.
Samen zingen, elkaar ontmoeten en met een blij gevoel weer naar huis gaan; dat is het Aanschuifkoor!
Bij het Aanschuifkoor wordt er een divers repertoire gezongen; van gouwe ouwe (Het dorp, Zomer in Zeeland en Meisjes met rode haren) tot lekkere meezingers (I am sailing, Mag ik dan bij jou en I dreamed a dream).

De leiding van het Aanschuifkoor is in de vertrouwde handen van zangdocent Germaine Compier. Samen met leden van de werkgroep (Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta en Stichting ZIJN) bereidt ze elke maand een zangrepertoire van ruim een uur voor.
Het Aanschuifkoor begint om 14.00 uur. Rond 15.30 uur wordt er afgerond. Halverwege is er een pauze waarin de keel gesmeerd kan worden.

Donderdagmiddag 10 januari is het weer voor de eerste keer Aanschuifkoor in 2019. Aan alle 'zangliefhebbers' de oproep: Kom ook. Want zingen maakt blij!
Locatie: Rabobankzaal – Het Diekhuus, Beneden Zandpad, Middelharnis. Meer informatie: www.bzhd.nl/activiteiten.

Bomen in Korteweegje gekapt

NIEUWE-TONGE – Het was een vreemd gezicht voor veel inwoners toen ze door het Korteweegje reden en tot de ontdekking kwamen dat de metershoge bomen daar waren verdwenen. Ze moesten plaatsmaken voor een stuk dorpsvernieuwing. De wortels van de oude bomen waren helemaal vergroeid met de riolering, die in zijn geheel - met alle aansluitingen - vervangen moet worden. Ook wordt heel de straat op de schop genomen en gerenoveerd. In een reactie laat de gemeente weten dat "de bomen inmiddels zijn verwijderd en de laatste hand wordt gelegd aan het aanbestedingsbestek. Daarna zal de aanbestedingsprocedure worden doorlopen. De werkzaamheden zullen waarschijnlijk in het tweede kwartaal van 2019 kunnen worden gestart en zullen dan ongeveer een jaar gaan duren (inclusief de nutsvoorzieningen). Uiteraard zullen de bewoners en de dorpsraad hiervan goed op de hoogte worden gehouden." De gekapte bomen lieten heel wat kale plekken achter in tuinen. Verschillende mensen grepen dan ook meteen de gelegenheid om de tuin onder handen te nemen. (Tekst en foto: Erwin Guijt)

Kernactiviteiten

ACHTHUIZEN

Bingo 55+

De Plaatselijke Commissie van Achthuizen organiseert voor alle 55-plussers van Achthuizen op woensdag 9 januari een gezellige bingomiddag, die begint om 13.30 uur. De kosten zijn € 4,00 per persoon. De middag wordt gehouden in het Buurthuus, Kloosterstraat 10.

Kaartmiddag

De plaatselijke commissie Achthuizen van Stichting ZIJN houdt op maandag 14 januari a.s. een kaartmiddag. De kaartmiddag wordt gehouden in het Buurthuus, Kloosterstraat 10. U kunt jokeren of klaverjassen. Aanvang: 13.30 uur. De kosten bedragen € 4,00 inclusief koffie of thee.

DEN BOMMEL

Koppelklaverjasavond

De Plaatselijke commissie Den Bommel (Stichting ZIJN) organiseert op donderdag 10 januari a.s. een koppelklaverjasavond in Bommelstee, Schaapsweg 34. De avond is van 19.30 tot 22.30 uur. De kosten voor deze avond zijn € 1,75 per persoon. Voor verdere info: Carla Gebraad, telefoon: 06-20 10 40 65.

DIRKSLAND

Jubileumjaar Excelsior

Woensdag 9 januari begint het gemengd koor Excelsior uit Dirksland weer met haar wekelijkse repetities in het verenigingsgebouw De Schakel, Beatrixlaan 31. Aanvang: 19.45 uur. Het koor, onder leiding van dirigente Meike Warmoeskerken, gaat flink studeren voor het jubileumconcert in november vanwege het 110-jarig bestaan van het koor. Het oudste koor op het eiland. Het musicale thema voor dit jubileumconcert is van 'Klassiek, Opera, Operette naar Musicals'. Wie interesse heeft om aan dit project mee te werken, is van harte welkom op de eerste repetitieavond in De Schakel. Het koor bestaat nu uit 50 leden die van het gehele eiland komen, maar weinigen komen uit Dirksland zelf. "Dus Dirkslanders, denk eens goed na en steun de oudste vereniging van uw dorp, zodat we een mooi concert kunnen geven. U weet het: zingen is heel gezond, stressverminderend en een heel sociaal gebeuren. Wij rekenen nu op u: uw map en de koffie staan klaar", aldus het koorbestuur. Natuurlijk mag men ook een aantal weken proberen voor men zich aanmeldt.

Dance4kids

Op zaterdag 12 januari van 14.00 tot 16.00 uur kunnen alle kinderen van Goeree-Overflakkee naar Dirksland komen om deel te nemen aan de nieuw te starten DANCE4KIDS danslessen in de Victoriahal. Dansschool Brouwersgast start dit jaar met lessen hip hop, streetdance, kidsswing of New style latin dance, voor kinderen van 4 t/m 12 jaar in Dirksland. Kinderen van 4 t/m 6 jaar zijn welkom van 14.00 tot 15.00 uur en kinderen van 7 t/m 12 jaar zijn welkom van 15.00 tot 16.00 uur. Gemakkelijke kleding en soepele schoenen zijn een vereiste. Ouders zijn welkom om te blijven. Voor meer informatie, kom gezellig langs op zaterdag 12 januari vanaf 14.00 uur in de Victoriahal aan de Philipshoofjesweg 57b in Dirksland, of stuur uw vragen naar jeugdactiviteiten@svik.nl.

GOEDEREEDE

Presentatie over Lapland

De Vereniging Vrouwen Rondom Goeree heeft voor hun avond van 15 januari Cees en Ria Lokker uit Goedereede uitgenodigd. Zij geven een presentatie over Lapland, in het hoge noorden van Europa. Ze zijn hier meerdere keren geweest en hebben er een mooie serie van gemaakt. De presentatie bestaat uit beelden van o.a.herfstkleuren in Zweden, orka's in Noorwegen en een tocht met sledehonden door Finland. De avond wordt gehouden op dinsdag 15 januari in verenigingsgebouw Oostdam. Aanvang 20.00 uur. Niet-leden zijn ook van harte welkom, zij betalen € 5,- p.p. Voor informatie over deze avonden kunt u bellen naar Riet van Ommeren: 0187-493205.

MELISSANT

Stamppot maaltijd 55+

Donderdag 31 januari is er weer een maaltijd in de Melishof. Deze keer wordt er stamppot klaargemaakt: hutspot, boerenkool en zuurkool met worst en spekjes. Wie hier aan wil deelnemen, kan zich opgeven bij Dirk en Elly Spahr v.d. Hoek, tel.: 602411, (liefst na 18.00 uur). Dit kan tot en met 26 januari. De aanvang van de maaltijd is 17.30 uur, de zaal is open om 17.15 uur. De kosten zijn € 6,- p.p.

MIDDELHARNIS

Aangepaste kerkdienst

Op zondag 13 januari a.s. zal er weer een aangepaste kerkdienst gehouden worden voor 'mensen met een beperking'. Deze dienst zal plaatsvinden in de Ned. Herv. Kerk te Sommelsdijk. In de dienst hoopt voor te gaan ds. L.W. den Boer. De aanvang is om 14.45 uur. Iedereen is welkom.

'De Lofzang' weer van start

Elke donderdagavond repeteert zangvereniging 'De Lofstem' in de bovenzaal bij de Gereformeerde Gemeente, Landbouwweg 2. 'De Lofstem' is een interkerkelijk koor met leden van over het hele eiland en daarbuiten. De repetitie-avonden duren van kwart voor acht tot ongeveer kwart voor tien. Als u van psalmen zingen houdt en daarbij ook moeilijke en onbekende psalmen wilt leren, bent u bij de zangvereniging aan het juiste adres, alle 150 psalmen komen aan bod. Alle psalmen worden vierstemmig gezongen, dat betekent dat naast de gewone wijs ook een bovenstem, onderstem en middenstem wordt ingestudeerd. De psalmen worden a-capella, dus zonder begeleiding van instrument gezongen, hierdoor komt de menselijke stem mooi tot zijn recht. Notenkennis is niet vereist. Meer info bij de dirigent, J.C. Troost jr.: 0187-480710; info@delofstemmiddelharnis.nl of raadpleeg de website: www.delofstemmiddelharnis.nl.

NIEUWE-TONGE

'Handgemaakt'

Dinsdag 15 januari is er 'Handgemaakt' in Ons Dorpshuis. Deze avond is bedoeld voor iedereen die graag creatief bezig is en dit graag met anderen wil delen. Aanvang 19.30 uur. Voor meer informatie, kijk op de website van Ons Dorpshuis: www.onsdorpshuisnieuwetonge.nl.

OOLTGENSPLAAT

Breicafé

Donderdag 10 januari is er Breicafe van 19.30-22.00 uur in 't Centrum, Weesmolenstraat 12, Ooltgensplaat. Een avond gezellig haken, breien of borduren, of alleen een bakje doen. Zelf materialen meenemen. Entree is € 1,50 inclusief koffie/thee. Voor informatie kunt u bellen met Ati Verwoerd: 06-40701181. Dit is een activiteit van Stichting ZIJN.

Winterse maaltijd en bingo

Op vrijdag 18 januari a.s. is er voor de 55-plussers van Ooltgensplaat een gezamenlijke winterse maaltijd met een bingo. De maaltijd begint om 12.30 uur en kost incl. een drankje € 10,00. 1 bingoboekje kost € 4,00 en 2 boekjes € 7,00. Deze middag wordt gehouden in 't Centrum, Weesmolenstraat 12, Ooltgensplaat. U kunt zich opgeven voor 11 januari a.s bij Ati Verwoerd: 06-40701181. Dit is een activiteit van Stichting ZIJN.

OUDDORP

Van der Linde rommelmarkt

Van der Linde Rommelmarkt is elke zaterdag open van 10.00 tot 12.00 uur in de loods van het bedrijf aan de Zuidweg 3. (Industrie-terrein Ouddorp). Ook kunnen er weer spullen gebracht worden. Voor een grote hoeveelheid graag even bellen: 06-26032013. Er worden helaas geen kasten, tafels, stoelen, kinderwagens, bedden, matrassen, lattenbodems, enz. meer aangenomen, omdat daar geen vraag naar is. Er is gevraagd naar bollen wol voor het breien van sjaals, dekens, truien, enz., voor mensen die in de kou zitten.

Youth Event

Op zondagavond 13 januari is het weer tijd voor een Youth Event in de Doopsgezinde Gemeente. Jaap Vogelaar van Tear zal spreken in deze dienst. Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. Ze bieden wereldwijd hulp via lokale organisaties en kerken. Recht doen is een opdracht van God. Ze helpen waar ze kunnen en moedigen mensen aan om de wereld mooier te maken. Het thema is: 'Achter Jezus aan'. De aanbidding zal geleid worden door de eigen praiseband. De dienst begint om 18.30 uur.

Gezamenlijke gebedsdienst

Ook dit jaar organiseren de Hervormde Dorpskerk, de Gereformeerde Kerk, de Doopsgezinde Gemeente en de RK-parochie in Ouddorp een gezamenlijke gebedsdienst. Deze wordt gehouden op donderdagavond 24 januari 2019, aanvang 19.30 uur, in het gebouw van de Dorpskerk aan de Weststraat 2. Het thema van de dienst is: 'Recht voor ogen', het thema dat landelijk is gekozen voor de jaarlijkse gebedsweek voor de eenheid van de kerken in de week van 20-27 januari.. Christenen in Indonesië hebben materiaal voor de diensten voorbereid. De Week van Gebed wordt gehouden door de Raad van Kerken en Missie Nederland. Een ieder is van harte uitgenodigd voor de gebedsdienst in Ouddorp.

OUDE-TONGE

Open Schuur

Op zaterdag 12 januari wordt er weer Open Schuur gehouden aan de Langeweg 41a. U kunt van 10.00 tot 15.00 uur zonder afspraak komen kijken in de loods van Houweling Meubelen. Er zijn heel veel kleine spullen te koop, zoals (oude en nieuwere) glazen, serviezen, borden, bestek, lampen, tafeltjes, schilderijtjes, spiegels, kop-en-schotels, van allerlei huisraad, brocante, enz. Tegelijk kunt u ook een kijkje nemen in de loods met grotere meubelen, zoals eiken en grenen kasten, tafels, banken, stoelen, enz.
Ook zijn er veel boeken en kledingstukken.

Breicafé

Woensdagavond 9 januari is het breicafé weer geopend. Het breicafé wordt gehouden in het Infocentrum, Bernhardstraat 27. Het breicafé is geopend van 19.30 tot 21.30 uur. Het concept breicafé is heel eenvoudig. Je neemt je eigen spullen mee, waarmee je zelf aan de slag gaat. Natuurlijk onder het genot van een kop koffie of thee (kosten € 1,25 ). Aanmelden is niet nodig. Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met Stichting ZIJN: (0187) 483366 of e-mailen naar m.kieviet@zijngo.nl.

SOMMELSDIJK

'Het kwaad in de wereld'

Dinsdagavond 15 januari wordt in het gebouw van de Exoduskerk aan de Dorpsweg in Sommelsdijk een bijeenkomst gehouden over het centrale thema 'Het kwaad in de wereld'. Het is de derde bijeenkomst in deze serie en staat onder leiding van ds. Jan de Visser en Peter Visser. Aanvang 19.30 uur. Nagedacht wordt over wat de Bijbel ons leert dat Jezus het kwaad heeft overwonnen en dat wij mogen delen in die overwinning. Maar wat betekent dat voor ons leven van alledag? Een ieder is van harte welkom in deze samenkomst.

Hokkenshow PV De Reisduif

Zaterdag 12 januari houdt Postduivenvereniging PV De Reisduif haar jaarlijkse hokkenshow van wedstrijdduiven. De leden brengen ieder vier duiven in. Deze viertallen worden gekeurd door de bekende fondspeler Ko van Dommelen uit St. Philipsland. Vanaf 14.00 uur 's middags zijn alle leden van het samenspel en overige belangstellenden van harte uitgenodigd voor een duivenpraatje met de vermaarde Ko van Dommelen over de duivensport in het algemeen en de overnachtfond/ZLU-spel in het bijzonder. Alle duivenhouders van het samenspel en overige belangstellenden zijn deze avond van 19.30 tot 24.00 uur van harte welkom om de tentoongestelde duiven te komen bezichtigen in het verenigingsgebouw aan de Van Gorcumstraat 5 (recht tegenover de bushalte). Met het rad van avontuur zijn er prachtige prijzen te winnen. De bonnenverkoop, van bonnen geschonken door prominente en succesvolle liefhebbers uit de regio, is om 22.15 uur. Het vooraf bieden op de bonnen kan via www.toppigeons.com. "De duivensport is geschikt voor jong en oud en daarom nodigen we ook de jeugd van harte uit, om vrijblijvend een kijkje te komen nemen", aldus de organisatoren.

RealTime met Kees van Vianen

Opnieuw hoopt Kees van Vianen te spreken op een RealTime-avond. Kees is directeur van het LCJ en heeft een hart voor jongeren. Hij hoopt te spreken over het thema: 'Geloven is niet moeilijk'. Alle jongeren zijn welkom. Op www.realtimego.nl zie je een filmpje waarin Kees je persoonlijk uitnodigt. De avond wordt gehouden op zaterdag 12 januari in Edudelta/RGO, Langeweg 107. Aanvang 19.45 uur.

Alzheimer Trefpunt Middelharnis

MIDDELHARNIS - Alzheimer Trefpunt Middelharnis is de vertrouwde ontmoetingsplek voor mensen die met dementie te maken hebben.

Het Trefpunt geeft gelegenheid tot informatie en voorlichting aan betrokkenen met de ziekte dementie. Dit kan de patiënt zelf zijn, maar ook de partner of familie, vrienden, buren, kennissen of beroepsmatig geïnteresseerden. Het Trefpunt wordt altijd gehouden in het Wijkcentrum, Doetinchemsestraat 27 in Middelharnis. De eerste bijeenkomst van 2019 is op woensdag 6 februari. In januari is er geen Trefpunt.
Men vraagt bij het Alzheimer Trefpunt vrijwilligers voor ondersteuning van de activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan gastvrouw/gastheer bij het Trefpunt. Maar ook uitleg geven over dementie op een informatiemarkt. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met het secretariaat via onderstaand e-mailadres.
Organiseert u een feestje en heeft u geen cadeauwensen? Vraag dan eens een gift voor Alzheimer Nederland! Met de speciale feestbox kunt u tijdens feestelijke momenten (zoals bruiloften, jubilea, verjaardagen) op een originele manier een donatie vragen. Ook tijdens een uitvaart is het mogelijk om een gift voor Alzheimer Nederland te vragen. Hiervoor kunt u de speciale blauwe uitvaartbox aanvragen. Informatie vindt u ook op de website van Alzheimer Nederland: www.alzheimer-nederland.nl. De Afdeling GO is te bereiken via alzgo38@gmail.com.

Voorleesontbijt tijdens Nationale Voorleesdagen

MIDDELHARNIS - De Nationale Voorleesdagen worden op woensdagochtend 23 januari feestelijk geopend met het Voorleesontbijt. Peuters en kleuters zijn samen met hun ouders of verzorgers van harte welkom in onder meer de Bibliotheek in Middelharnis.

Na het Voorleesontbijt wordt voorgelezen uit het Prentenboek van het Jaar: 'Een huis voor Harry' van de auteur Leo Timmers. Harry is een echte huiskater. Het liefst zit hij veilig binnen, maar als vlinder Vera hem uitnodigt om tikkertje te spelen, besluit hij mee te doen. Hij rent steeds verder van zijn eigen vertrouwde huis, totdat hij verdwaalt. Hij komt allerlei onbekende huizen tegen en hij raakt in paniek. Gelukkig ontmoet Harry katten die hem de weg wijzen naar Vera. Op speelse wijze wordt de weg naar huis gevonden.
Na het voorlezen praten we na, we zingen het lied dat speciaal geschreven is bij het Prentenboek van het Jaar en knutselen naar aanleiding van het verhaal.

Tijdens de Nationale Voorleesdagen 2019 (van 23 januari tot en met 2 februari) kunnen kinderen tot 6 jaar gratis lid worden van de bibliotheek. Ze ontvangen bij inschrijving een leuk presentje! (Zolang de voorraad strekt). Aanvang 9.00 uur. De toegang is gratis, maar er zijn een beperkt aantal plaatsen. Reserveer snel je plekje via www.bzhd.nl.

Maanlichtwandeling Hellevoetsluis

Een deel van de verdedigingswerken. Foto: Kees Ribbens.

HELLEVOETSLUIS - Op maandagavond 21 januari 2019 organiseert stichting Verdedigingswerken Hellevoetsluis een wandeling bij volle maan. Op deze dag is het volle maan en een unieke kans om de verdedigingswerken te bekijken bij maanlicht.

Er wordt om 19.00 uur verzameld en om 19.15 uur gaat men op pad. De verlichting op het front I-II is verrassend en dat komt heel mooi tot uiting in het donker. De maan zal daarbij (bij een heldere hemel) zorgen voor een geheimzinnig uitziend landschap. Tijdens de wandeling vertelt men u graag over een aantal bijzondere objecten.
Na afloop is er warme chocolademelk met slagroom. Daarbij wordt een korte film vertoond over de Eerste Wereldoorlog. Alhoewel Nederland neutraal was, waren soldaten gedurende vier jaar uit hun dagelijks leven gehaald om paraat te staan in het geval Nederland toch zou worden aangevallen. Dit had dus de nodige impact op het dagelijkse leven in Nederland, maar ook voor het plattelandsleven op Voorne en Putten. De aanleiding voor de 'Grote oorlog' zal met dit stukje film worden belicht.
Deelnemers dienen zich aan te melden via de site www.fronttaal.info, een e-mail te sturen naar info@fronttaal.info of te bellen naar: 06-312 54 909.
De kosten voor deze wandeling bedragen € 4,00.
Als u meer wilt weten over de activiteiten van deze stichting, dan kunt u altijd op de site www.fronttaal.info meer informatie vinden.

Uitslagen Westrak Mijlenloop 2019

OUDE-TONGE - Op de traditionele Westrak Mijlenloop kwamen er 57 lopers en 46 wandellaars af. Het weer was goed met een heerlijke temperatuur om te lopen en te wandelen.

Op de 10 mile stak Ricardo Sint Nicolaas met kop en schouders boven zijn concurrenten uit en vestigde een nieuw parcoursrecord in 54.50 minuten en finischte als eerste met ruime voorsprong. Bij de dames was Margreet van Kempen ook niet te kloppen voor de concurrentie finishte zij in 1.24. 23 uur.

Op de 5 mile bleef Yannick Wolthuizen Peter Pollemans net voor in 24.00 minuten. Bij de dames was het Janita van der Have die met de eer ging strijken ruim voor de overige dames in 32.19 minuten

Bij de jeugd op de 2 mile ging de strijd tussen broer en zus waarbij Pepijn Klem een zeer mooie tijd neerzette van 12.14 minuten. Zus Lara scoorde een tijd van 18.18 minuten wat ook een mooie tijd is.

Uitslagen alleen de eerste drie worden genoemd de overige uitslagen zijn te vinden op de site van het Westrak www.hetwestrak.nl

10 mile heren
1. Ricardo Sint Nicolaas 54.50 minuten
2. Freek Goedhart        58.50 minuten
3. Hans Taale         1.22.52 uur

10 mile dames
1. Margreet van Kempen 1.24.23 uur
2. Jeannet Sarelse        1.31.31 uur
3. Tamar Nouwens        1.33.03 uur

5 mile heren
1. Yannick Wolthuizen        24.00 minuten
2. Peter Pollemans        24.39 minuten
3. Edwin Stolk         26.35 Minuten

5 mile dames
1. Janita van der Have 32.19 minuten
2. Adrienne van Voorthuizen 38.54 minuten
3. Gwendokine v.d. Ouden 40.32 minuten

2 mile jeugd
1. Pepijn Klem         12.14 minuten
2. Lara Klem         18.18 minuten

Dressuur Oostmoer

STAD AAN 'T HARINGVLIET - Hieronder volgt de uitslag dressuurwedstrijd voor pony's, proef F1, gereden op zaterdag 29 december in Manege Oostmoer. Voor deze proeven dient een minimaal aantal punten behaald te worden van 210.

Groep 1. Jeanne Huizer, Spiky, 238 pnt; Felicity Franke, Storm, 236 pnt; Lucca Dijkhuizen, Sonja, 233 pnt; Emma v. Oorschot, Glory, 233 pnt; Lotte de Ruiter, Spiky, 231 pnt; Milou Vormeer, Glory, 231 pnt; Larissa Bremer, Glory, 230 pnt; Emma v.d. Bos, Button, 229 pnt; Judith Blok, Doddle, 229 pnt; Naomi v.d. Made, Glory, 228 pnt; Evy Los, Gabanna, 228 pnt; Fay de Waal, Spiky, 227 pnt; Loïs van Gerven, Sterre, 227 pnt; Anouk Boerman, Sproet, 227 pnt; Charlotte Spruijt, Fay, 225 pnt.
Groep 2. Romy Pollemans, Balou, 240 pnt; Evi v.d. Veer, Balou, 237 pnt; Kirsten v. Winkelen, Sonja, 235 pnt; Caitlin v. Lenten, Balou, 234 pnt; Mirjam Uil, Snowy, 232 pnt; Lieke Koelewijn, Fay, 231 pnt; Naomi v. Schijndel, Speedy, 231 pnt; Liselot Verweij, Snowy, 230 pnt; Julia v. Alphen, Spiky, 230 pnt; Ralph de Geus, Glory, 228 pnt; Lieke Spee, Noortje, 226 pnt; Anouk Koelewijn, Sproet, 226 pnt; Isabelle Damen, Tinka, 225 pnt; Aerin Sewell, Gabanna, 223 pnt.

F3 en F4

Uitslag van de dressuurwedstrijd voor pony's, proeven F3 en F4, gereden op zaterdag 5 januari 2019 in Manege Oostmoer is als volgt. Voor deze proeven dient een minimaal aantal punten behaald te worden van 210.

Proef F3. Linde de Weerd, Violeta, 240 pnt; Louise v. Amstel, Leanne, 237 pnt; Corianne de Korte, Doddle, 231 pnt; Annelot v. Rijswijk, Disney, 231 pnt; Britt Akershoek, Balou, 230 pnt; Nathasja Kieviet, Spiky, 228 pnt; Jasmijn Smits, Glory, 228 pnt; Leah Koppejan, Gabanna, 228 pnt; Zoë den Exter, Isaroola, 225 pnt; Hannah Wielhouwer, Storm, 223 pnt; Lotte Goedegebuur, Violeta, 217 pnt.
Proef F4. Michiel Melissant, Spiky, 242 pnt; Lotte Noteboom, Noa, 242 pnt; Jessie Broer, Spiky, 238 pnt; Raphaëlla v. Eijk, Speedy, 236 pnt; Sophie Boom, Balou, 235 pnt; Anna Volders, Speedy, 234 pnt; Elyne v. Biert, Sproet, 229 pnt; Madelaine Schaap, Browny, 228 pnt; Delilah Kievit, Balou, 227 pnt; Louise Barendregt, Snowy, 226 pnt; Marith Boom, Gabanna, 226 pnt; Fenna Versteeg, Sonja, 226 pnt; Tamara Verwaal, Sonja, 224 pnt; Sanne Breur, Doddle, 223 pnt; Alyssandra v. Eijk, Arco, 218 pnt.

Het verleden herleeft in Nationaal Vlasserij-Suikermuseum

KLUNDERT – Aan de rand van het stadje Klundert in de westhoek van Noord-Brabant staat een grondig gerenoveerde landbouwschuur. In deze schuur is het Nationaal Vlasserij-Suikermuseum gevestigd. Een officieel erkend museum dat door een grote groep vrijwilligers wordt gerund. We namen er een kijkje.

Tekst en foto's Adri van der Laan

Wie het museum binnenstapt raakt onder de indruk van de voorzieningen die er zijn getroffen om de bezoekers van zoveel mogelijk informatie te voorzien over tijden die voorbij zijn gegaan en dan vooral wat de vlasteelt en de suikerproductie betreft. In deze streek van Brabant werd eeuwen lang vlas geteeld en in het museum wordt deze teelt en verwerking tot leven gebracht. Niet alleen aan de hand van foto's en filmbeelden, maar vooral ook aan de hand van werktuigen en machines die bij de oogst en de verwerking van het vlas werden gebruikt. Veel van deze apparaten zijn tijdens de openingstijden van het museum ook in werking te zien.

Suikermuseum

Een belangrijk deel van het museum is ingeruimd voor de 'Suikerafdeling'. Drie vrijwilligers geven graag uitleg over het museum en vooral ook over de verwerking van suiker in vroeger tijden waarbij in deze streek ook de suikerbieten van Goeree-Overflakkee werden verwerkt. Wim Dekker is clusterhoofd Suiker van het museum. Samen met twee modelbouwers, Arie Remus en Bart Gijzen, vertellen ze over de tijd dat er in de omgeving van Klundert tijdens de bietencampagne maar liefst zeven suikerfabrieken actief waren, zoals in Dinteloord en Stampersgat. Tegenwoordig zijn er maar twee fabrieken meer in het hele land, één in Dinteloord en één in Groningen. Arie en Bart hebben vroeger bij één van de suikerfabrieken gewerkt. Zij vertellen dat het werk in de fabriek in drie maanden tijd moest worden gedaan. Het begin van de campagne stond niet vast. De mannen herinneren zich dat de campagne soms heel vroeg begon – 10 september – maar ook wel eens in de tweede week van oktober.
Het werk in die fabrieken werd verricht door veel seizoenswerkers die overal vandaan kwamen. Ook van het eiland maakten veel arbeiders de overtocht naar Brabant en zelfs uit België kwamen bussen met mensen die in de fabrieken aan de slag gingen. Tijdens de campagne vonden honderden mensen in die paar maanden hun werk. Arbeid die in ploegen moest worden verricht, drie maanden lang, zeven dagen per week, vierentwintig uur per dag. De suikerbieten werden per schip en per vrachtwagen en aanvankelijk ook door boeren zelf aangevoerd.

Veel handwerk

Zoals bij veel productiemethoden hebben ook in de suikerindustrie de modernisering en de automatisering er voor gezorgd dat er nauwelijks meer van handwerk bij de productie sprake is. "Er werken er nu nog maar een paar mensen", zo verzekeren de mannen van het museum. Dit staat in schril contrast met de tijden van weleer, toen drie maanden lang de zoetige en weeïge geur van de suikerfabrieken zich over de Brabantse westhoek verspreidde en vele honderden dag en nacht in de weer waren in de fabrieken. In de moderne fabriek geschiedt alles via nauwelijks nog zichtbare processen die begeleid worden door relatief weinig personeelsleden. Dit was vroeger totaal anders. In het museum hangen verschillende foto's en worden films vertoont die de moeilijke omstandigheden weergeven waaronder vroeger gewerkt moest worden en dit veelal onder hoge temperaturen van droogmachines en andere apparatuur.

Miniaturen

Arie Remus en Bart Gijzen zijn ervaren hobby modelbouwers en een aantal jaren geleden hebben ze hun vaardigheden graag beschikbaar gesteld aan het museum. Een minutieus op schaal nagebouwd suikerfabriekscomplex en een - eveneens in miniatuur - weergegeven proces van het rooien van de bieten tot de verwerking in de fabriek valt ook op in het museum. Dit alles is uitgevoerd met verlichting en werkende kranen en transportbanden.
Momenteel zijn de modelbouwers bezig met het vervaardigen van een andere miniatuur. Ondanks dat er veel handwerk is wordt er nu ook gebruik gemaakt van moderne technieken, zoals een 3 d-printer.
Veel gereedschappen die gebruikt werden bij de oogst en de verwerking van suikerbieten zijn nu niet meer bekend en daarom ook geëxposeerd in het museum.

Groepen

Wie het Nationaal Vlasserij-Suikermuseum bezoekt als individuele bezoeker kan gebruik maken van een audiofoon, die de bezoeker door het museum leidt. Daarnaast is het museum ook geschikt voor groepen, zoals seniorenverenigingen, maar ook voor scholen. Voor iedere groep die zich aanmeldt kan een programma op maat worden verzorgd. Meestal begint dit bij aankomst al in een ruimte waar aan grote groepen iets verteld kan worden over de vlas- en suikerteelt.
Wie niet zo geïnteresseerd is in de techniek van de verschillende teelt kan zich vermaken met bijvoorbeeld de nostalgische verpakkingen van suiker en suikerproducten die eveneens in vitrines staan uitgestald.

Het museum is in de wintermaanden alleen geopend op woensdagmiddag. Voor groepen is het museum het hele jaar geopend. De openingstijden zijn te vinden op de site www.vlasserij-suikermuseum.nl

Gedicht winter

Laten we weer eens
over vroeger praten
over de winters waarin
't zo hard kon vriezen
over de winters met
bloemen op de ruiten
hoe we 's morgens
met onze warme adem
een kijkgaatje
bliezen
om te zien of
daarbuiten toch nog
iets gebeurde in
de spekgladde bijna
verlaten
straten van 't te stille dorp
en hoe je later op de dag
opfleurde
als de sneeuw ging
vallen, heel fijn en de
jongens op het schoolplein
juist jou met sneeuw
in wilden wrijven
oh, al die jonge lijven.

Bloemen staan niet meer
op de ruiten
centrale verwarming
heeft ze weggeplukt
van sneeuw ben je steeds
minder verrukt.

Laten we maar niet meer
over vroeger praten.

Tannie van Eck
Oude-Tonge

Dirkslands Mannenkoor open avond en nieuwe organist

DIRKSLAND - Het Dirkslands Mannenkoor, al sinds 35 jaar het grootste (mannen)koor van Goeree Overflakkee, hoopt op 9 januari de repetities weer aan te vangen met een open avond. Ieder manspersoon vanaf 15 jaar kan vrijblijvend deze avond bezoeken en meezingen of meeluisteren.

Met een ledenaantal van rond de 80 is het Dirkslands Mannenkoor een fenomeen in de wijde omgeving en het is een genot om met deze mannen mee te mogen zingen of te mogen beluisteren.
Onder leiding van dirigent Dinant Struik wordt een breed repertoire van psalmen en geestelijke liederen ingestudeerd en uitgevoerd. Deze eerste avond van het nieuwe jaar zal ook in het teken staan van afscheid. Na vele jaren zal organist Jan Hoek uit Ouddorp zijn plaats op de orgelbank verlaten en zal hij opgevolgd worden door de bekende organist Jan Rozendaal uit H.I. Ambacht.
De eerstvolgende uitvoering staat gepland voor 16 februari in de fraaie Catharijnekerk van Brielle. Hier zullen de mannen samen als één groot koor optreden met het Christelijk Ouddorps Mannenkoor en zal ook de bekende organist André Nieuwkoop aanwezig zijn en de samenzang (ook met bovenstem) begeleiden.
Dit is een avond waarvan de opbrengst bestemd zal worden voor Christenen voor Israël. Een ieder is van harte welkom op de open avond op woensdag 9 januari om 20.00 uur in de zaal van de Gereformeerde Gemeente van Dirksland.

Rouw-, trouw- en geboortekaartjes van Flakkee gezocht!

GOEREE-OVERFLAKKEE - Mensen die aan stamboomonderzoek doen, hun familie napluizen, zijn niet alleen maar bezig met oude stukken uit officiële archieven. Om familieverbanden te kunnen leggen uit meer recente tijd, is familiedrukwerk een belangrijke bron.

Het Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee verzamelt rouw-, trouw- en geboortekaarten om in een behoefte van vele genealogen, oftewel stamboomonderzoekers te voorzien. De kaarten worden bewaard in het Streekarchief en zijn daar ter inzage voor archiefbezoekers. In digitale vorm zijn ze alleen te raadplegen voor donateurs van het Genealogisch Centrum.

Heeft u ergens nog een doos met zulke papieren liggen – en dan gaat het enkel om personen die op Goeree-Overflakkee geboren, getrouwd of overleden zijn – neem dan contact met ons op. We zullen uw familiedrukwerk, waartoe bijvoorbeeld ook bidprentjes horen, met plezier in ontvangst nemen (of maken kopieën, zodat u de originelen kan behouden). Op vrijdagmiddag is er meestal wel iemand van onze werkgroep te vinden in het Streekarchief (bestuurscentrum Rondeel, Dwarsweg 40 Middelharnis). Ook kunt u een mailtje sturen naar info@genealogieflakkee.nl of bellen met mevr. Mastenbroek van de werkgroep, tel. 483093.
Bent u nieuwsgierig naar wat het centrum nog meer doet, kijk op genealogieflakkee.nl.

Eilanders winnen eerste Harry Stolk Bokaal

REGIO - De traditionele Nieuwjaarswedstrijd tussen de Eilanders en de Overkanters werd dit jaar voor het eerst om de Harry Stolk Bokaal gespeeld. Stolk was grensrechter bij de rugbyclub en overleed begin 2018 na een kort ziekbed.

Nadat de Overkanters in piratenkledij en -schip het veld hadden geënterd, trapten zij af en begon de harde, maar faire wedstrijd. De gasten, spelers die niet op Flakkee geboren zijn, namen al snel de leiding, maar de Eilanders gaven goed verweer en kwamen al snel terug. Het publiek genoot van de pittige duels en mooie acties en zag beide teams scoren, waarbij de Eilanders vlak voor rust terugkwamen naar een 15-24 achterstand.
Na de pauze ging de wedstrijd lang gelijk op, maar de laatste 10 minuten gooide de thuisploeg alles in de strijd en pakten zij voor het eerst de overwinning in de onderlinge strijd, 27-24.
Man of the Match werd Teus Stolk, zoon van Harry, die de winnende try voor de trotse Eilanders scoorde en uit de handen van zijn moeder de Bokaal ontving.

Open Podium 'Poëzie als Zeewind'

REGIO - 'Poëzie als Zeewind' is de nieuwe naam voor de poëziemiddagen die vier keer per jaar plaats vinden georganiseerd door De Reizende Dichters.

Het jubileumjaar van De Reizende Dichters was vol activiteiten en is feestelijk afgesloten. De Reizende Dichters nodigen u uit voor het Open Podium 'Poëzie als Zeewind' op zaterdag 26 januari in de foyer van Het Diekhuus in Middelharnis.
Het thema van de middag is: Vrijheid. Dit is ook het thema van de Poëzieweek die plaats vindt in Nederland en Vlaanderen van 31 januari t/m 6 februari 2019.

Gastdichters van het Open Podium zijn:

Caroline Melissant-Makkus: Caroline raakt geïnspireerd door haar liefde voor het blauw van de zee, groen van het land en bruin van oude foto's, ze schrijft met de hand op papier (of in klei) of typt op een oude typemachine korte gedichtjes.
Tim Albus: Is veel te vinden op poëziebijeenkomsten, ook deelnemer geweest bij de Poëziebus. Maar ook een sneldichter, woordknutselaar en organisator van Majstro Amentia in Spijkenisse.
Pieter Jonker: Zet zijn eigen werkelijkheid in elkaar, gebruik makend van veelal afgedankte materialen om nieuwe objecten te creëren of ze een andere betekenis te geven, waarmee hij de toeschouwer met de nodige humor op het verkeerde been probeert te zetten. De laatste jaren is hij zich onder invloed van schrijvers en dichters bij het kunstcollectief Drift in Breda ook met woordkunst gaan bezighouden om een lach te ontlokken bij de toehoorders.

Anneke de Klerk: Het dagelijkse leven inspireert haar tot schrijven. Dat betekent dat ze soms in maanden geen letter op papier zet. Dan ineens is er iets, en dat kan van alles zijn, wat haar raakt. Dat iets krijgt dan woorden en zou een gedicht kunnen worden. Dan begint het doorstrepen, toevoegen, hardop lezen en soms ook volledig opnieuw beginnen.

Jelle Ravenstein: Is stadsdichter van Maassluis en oprichter van 'Poëziecafé Woordkunst' van Maassluis. Jelle heeft als levensmotto: 'Niet belangrijk doen, maar belangrijk zijn'. Behalve dichter is hij columnist en hoofdredacteur bij de lokale nieuwssite maassluis.nu.

Anke de Vrij: Is lerares woord/podium aan de academie Haspengouw en komt uit Wallonië. Ze heeft gewerkt als actrice, de romans 'Sporen' en 'De duivelsdans' gepubliceerd en 'Verlangen' (poëziebundel). Ook had zij tentoonstellingen van kunstfotografie met poëzie. Opleiding: kunstfotografie aan de Academie Haspengouw.

Marijke van Geest: Marijke was van 2016-2018 Westlandse streekdichter en is lid van de 'schrijvers tussen de kassen' en heeft drie bundels op haar naam. Sinds haar 15e schrijft ze korte verhalen en poëzie.

Robert Jaworski en Laura van Helden: Robert draagt iets voor uit zijn bundel 'ontpopt' met illustraties van Laura van Helden. Een gedichtenalbum was een lang gekoesterde wens van Robert, net als die van Laura. Bjorn Noordzij van (kringloopcentrum GoedvoorGoed) heeft in samenwerking met anderen deze droom kunnen verwezenlijken voor Robert en Laura. Afgelopen december hebben ze een eerste exemplaar kunnen overhandigen aan burgemeester Ada Grootenboer.

Muzikale intermezzo's door Renate Spierdijk: Renate is singer/songwriter en treedt door heel het land op. Renate is Radiopresentatrice bij Dichters A Life en dichter. Renate speelt, zingt en dicht recht uit haar hart. De gastheer van de middag in Het Diekhuus is Herman Maas. De aanvang is 13.00 uur en de toegang is gratis.

Nieuwjaarsconcert Die Grevelinger Musikanten

Die Grevelinger Musikanten.

NIEUWE-TONGE - Zaterdag 12 januari geven Die Grevelinger Musikanten weer haar traditionele nieuwjaarsconcert.

De Egerländer muziek staat hierin centraal. Deze blaaskapel bestaat al vanaf begin jaren tachtig van de vorige eeuw en bestaat momenteel uit dertien enthousiaste muzikanten. Zij treden tussen de tien en vijftien keer per jaar op. De agenda is alweer behoorlijk gevuld voor de eerste helft van 2019.
Onder leiding van kapelmeester Hans Kom laten zij u weer genieten van deze karakteristieke muziek.

Gastkapel

Dit jaar is de Zuid-Nederlandse Blaaskapel uit Fijnaart bereid gevonden als gastkapel op te treden op dit nieuwjaarsconcert. In 1976 werd deze kapel opgericht door muzikaal leider Peter Meijers, met als doel het spelen van Egerländer muziek voor hun en andermans plezier. De 18 enthousiaste leden komen uit de gehele regio West-Brabant, van Huijbergen tot aan Moerdijk. De muziekstijl is gebaseerd op de Boheemse volksmuziek en te vergelijken met Zuid-Duitse en Oostenrijkse muziek.
In Nederland heeft deze muziek zijn intrede gedaan in de jaren '70 van de vorige eeuw. Veel Egerländer kapellen zijn dan ook in deze periode opgericht, vaak als onderdeel binnen een muziekvereniging met een harmonieorkest. Deze zijn dan uitgegroeid tot een volwaardige kapel. Tegenwoordig is de belangstelling wel minder geworden, maar met name in het oosten van Nederland langs de Duitse grens zijn nog veel liefhebbers van deze Egerländerkapellen te vinden.

Die Grevelinger Musikanten hopen u te verwelkomen op 12 januari in Ons Dorpshuis, Korteweegje 14 in Nieuwe-Tonge. De toegang is gratis en u wordt verwelkomt met een glaasje glühwein. Het concert begint om 20.00 uur en de zaal is open om 19.30 uur.

Fotografietijd voor onze lezers

Familie Grinwis maakte deze foto van Molen De Zwaan vanuit hun achtertuin.

Ondanks dat er geen echte 'winterse omstandigheden zijn', laten veel van onze lezers geen moment voorbijgaan om een foto te maken. De afgelopen twee weken is er een aantal mooie foto's naar de redactie gestuurd. Op deze pagina een selectie uit de inzendingen.

De familie Van Straalen maakte deze foto vanuit hun achtertuin van de parelmoeren zonsondergang.
Jan Bakker maakte deze grappige foto op het dierenweitje in Nieuwe-Tonge.
Michael Broeders trof tijdens 'het laatste rondje' met de hond trof ik 'onze Sommerdiekse Korenbloem' mooi verlicht aan. Hij maakte daar natuurlijk deze foto van.
"Dan zie je op het strand symbolisch een hartvormige schelp...vrede voor en met elkaar in het nieuwe jaar!", schrijft Petra de Vries bij deze foto.
'Goedereede in het donker van bovenaf is mooi om te zien. En het levert mooie plaatjes op', schrijft Peter Vreeke bij deze foto.
Pieta Kalle fotografeerde "een zonovergoten laantje naar de berg van Middelharnis nodigt uit om in te lopen...."

Column

Engel

Ze doen me wel eens denken aan monniken die door de kloostergangen lopen met hun brevier, leerlingen die kijkend op hun mobiel door de gangen van de school lopen. Wel vermoed ik dat hun contacten wat profaner zijn dan die van de monniken. Ook ik word langzaam in de positie gedwongen dat ik niet langer zonder kan. ANWB-praatpalen zijn verdwenen (je zal toch langs de snelweg staan…), mijn vrouw wil me graag kunnen bereiken als ik weer eens spoorloos ben, ik weet een parkeergarage in Amsterdam zo weer te vinden, mijn kleinzoons vinden het leuk om te face-timen en een fototoestel hoef ik niet meer mee te zeulen. Nu gaat dat niet allemaal zonder slag of stoot: ik weet het nummer niet, de accu is vaak leeg, ik laat het ding ergens slingeren en ben het dan een week kwijt en vind het dan, zoals pas, in een van mijn schoenen of in het hondenhok.

Verleden week, kerstvakantie, zijn we naar 's-Hertogenbosch getogen. Uiteraard een Bossche bol gegeten, het Noord-Brabants Museum bezocht en de middeleeuwse Sint-Jan. Beroemd zijn de zandstenen waterspuwers en de talrijke luchtboogbeeldjes die eigenlijk alleen vanuit de hemel waarneembaar zijn. Die 16e-eeuwse beeldjes hebben uiteenlopende onderwerpen, zoals fabeldieren, muzikanten, potsenmakers en verschillende monsters en hebben ongetwijfeld Jeroen Bosch geïnspireerd.

Bij de laatste restauratie heeft een steenhouwer een eigentijds beeld bij een van de luchtbogen geplaatst: een engel met een mobiel. Eigenlijk is dit beeld ook al gedateerd: het mobieltje heeft het formaat 'koelkast', maar is een ware publiekstrekker. Met telelenzen en verrekijkers wordt ingezoomd en je kan zelfs met de engel communiceren. Een bord onderaan de Sint-Jan vermeldt dat je via een 06-nummer à raison van € 0,80 p/m (ten bate van de kerk) contact kan krijgen. Nieuwsgierig als ik ben, bel ik (ik had zowaar mijn mobiel bij me) het nummer. "Tuut, tuut, tuut, dit nummer is momenteel helaas niet bereikbaar." Dat geeft te denken. Ik zeg tegen mijn vrouw dat je hierover een meditatie zou kunnen houden. Haar reactie: "Het is waarschijnlijk bekend dat je het voor een column in het Eilanden-Nieuws wil gebruiken."

Ingestuurd

Gescheiden door een hek

Op de Slikken van Flakkee maakte Hans van der Elst deze foto van twee reeën, ze worden gescheiden door de afrastering. Volgens de fotograaf is het moeder en kind en was de moeder behoorlijk zenuwachtig. Gelukkig lukte het de moederree om onder het gaas door te gaan, waardoor ze weer samen waren.

Vrijdag in de krant

Nieuwjaarsreceptie

Oorlogservaring