info@eilandennieuws.nl
t. 0187 74 54 50

Dinsdag Eilanden-Nieuws

29 januari 2019

Dinsdag Eilanden-Nieuws 29 januari 2019


Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: info@eilandennieuws.nl of 0187-745450

Vragen stellen aan De Staver-directeur

SOMMELSDIJK – De afgelopen weken heeft men bij De Staver van verschillende kanten vragen gekregen over de berichten die de ronde gingen, of nog steeds gaan, over de kwaliteit van het recreatiebad in De Staver.

"Uiteraard vinden wij het erg vervelend dat deze berichten de ronde doen, en nog vervelender wanneer deze berichten bij u voor onduidelijkheid hebben gezorgd, of zelfs tot bezorgdheid hebben geleid", aldus Lesly Wolters van De Staver.
"Wij willen benadrukken dat het zwembad constant gemonitord wordt door onszelf en diverse instanties, conform wettelijke normen, zoals ieder zwembad in Nederland. Wij voldoen aan de wettelijke normen. Ondanks dat wij op de hoogte zijn van de werkelijke situatie in het recreatiebad, kunnen wij ons voorstellen dat u, als bezoeker, toch vragen heeft over de diverse berichten of de afhandeling hiervan. Kortom, wij hebben er alle begrip voor als u op zoekt bent naar een stukje toelichting en duidelijkheid".
Daarom wordt de mogelijkheid geboden om al uw vragen persoonlijk te stellen. Van woensdag 30 januari tot en met vrijdag 1 februari 2019 zal Lesly Wolters tussen 15.45 en 17.15 uur aanwezig zijn om al de vragen te beantwoorden en onduidelijkheden weg te nemen.
"Bent u op deze momenten niet in de gelegenheid om langs te komen en uw vragen te stellen? Dan nodig ik u van harte uit om een afspraak te maken voor een één op één gesprek. Wanneer u hier gebruik van wilt maken, kunt u contact opnemen met de receptie (0187- 483 306) voor het maken van een afspraak met mij", aldus de manager van De Staver.

Herinnering aan inundatie levend gehouden

Piet de Man en wethouder Daan Markwat bij de kunstzinnige herinnering aan het nooddijkje (foto DINK).

DIRKSLAND - Vorige week werd in Dirksland een kunstwerk onthuld dat vervaardigd is door Jaap Reedijk. Het kunstwerk maakt deel uit van het WO2GO-project Verdrinkend Land. Dit project zoomt op verschillende manieren in op de inundatie van 1944-1945. (Foto: DINK)

2 / 32

Agenda

Donderdag 31 januari

DIRKSLAND - Breicafé 'Klein Parijs' van 10.00 tot 12.00 uur. Reginahof 1.
DIRKSLAND – Bingo-avond in De Victoriahal. Aanvang 19.30 uur. Philipshoofjesweg 57a.
MELISSANT – Stamppotmaaltijd 55+ in de Melishof. Aanvang 17.30 uur. Opgeven via 0187-602411 (liefst na 18.00 uur). Dit kan tot en met 26 januari.
MIDDELHARNIS – Zendingsavond in Chr. Geref. Kerk aan de Hoflaan 41, door Stichting PECA. Aanvang 19.30 uur.

Vrijdag 1 februari

NIEUWE-TONGE – Herdenkingsbijeenkomst Watersnoodramp. Aanvang 19.00 uur in de Dorpskerk.
SOMMELSIJK – Exoduskerk, Dorpsweg. Bijeenkomst met thema 'Poëzie en muziek' door ds. J. de Visser. Aanvang 19.30 uur.
SOMMELSDIJK – Tweedehands kinderkledingbeurs van 19.00 tot 21.30 uur. Meer info: www.kidscarekinderkledingbeurs.nl.

Zaterdag 2 februari

MIDDELHARNIS – Kaarttoernooi. Organisatie Stichting ZIJN. Wijkcentrum Doetinchemsestraat. Aanvang 13.30 uur. Meer info: 0187-483366.
MIDDELHARNIS – Repair Café Middelharnis bij Goed voor Goed Kringloopcentrum, Simon Stevinweg 49, van 10.00 tot 13.00 uur.
OUDDORP – Mannendag, georganiseerd door Mannencomité Goeree-Overflakkee in het kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente aan de Dorpstienden. Aanvang 9.45 uur. Spreker: evangelist Theo Visser. Opgeven via www.mcgo.nl.
SOMMELSDIJK – Tweedehands kinderkledingbeurs van 10.00 tot 13.00 uur. Meer info: www.kidscarekinderkledingbeurs.nl.

Maandag 4 februari

ACHTHUIZEN – Kaartmiddag in het Buurthuus, Kloosterstraat 10. Aanvang 13.30 uur. Kosten 4 euro. Organisatie Stichting ZIJN.
DIRKSLAND – Bijeenkomst Reuma Patiëntenvereniging GO in het restaurant van het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Gast is apotheker Boudewijn van den Aarsen. Inloop vanaf 19.30 uur.

Dinsdag 5 februari

DIRKSLAND - Haken in het inloophuis 'De oude bieb' aan de Kapoenstraat 2. Men gaat verder met de haakcursus voor beginners en gevorderden. Vanaf 13.00 tot 15.30 uur.
DIRKSLAND – Start Rummikub-club. 13.30 uur in Reginahof 1. Voor meer informatie, bel of mail: joke.vandijk@careyn.nl, tel.: 06 53861647.
MIDDELHARNIS – Spreekuur Ketenzorg Dementie. Tussen 14.00 en 15.00 uur.

Donderdag 7 februari

DEN BOMMEL – Koppelklaverjasavond in de Bommelstee. Aanvang 19.30 uur. Entree 1,75 euro. Organisatie Stichting ZIJN.
SOMMELSDIJK – Cursus Geestelijke Vorming in de Rehobôthkerk aan de Olympiaweg. Aanvang 19.45 uur. Spreker dhr. G. Slootweg, thema nog niet bekend. Het cursusgeld bedraagt € 15,- voor de gehele cursus, of € 3,50 per avond. Meer info: Nelleke Bakker: 0187-486383.
OOLTGENSPLAAT - Breicafé van 19.30 tot 22.00 uur in 't Centrum, Weesmolenstraat. Meer info: 06-40701181.

'Stilte na de storm' gered en verplaatst naar Ebbe en Vloed

V.l.n.r. Ben Musters (dorpsraad), Kaatje Vervloed, Daan van Kempen en Moniek van Munster.

OUDE-TONGE – Kort voor de herdenking van de Watersnoodramp heeft het glaskunstwerk 'Stilte na de storm' een nieuwe plaats gekregen: in woonzorgcentrum Ebbe en Vloed in Oude-Tonge. Dit na een reddingsactie waarbij de dorpsraad, de gemeente, CuraMare en Woongoed GO betrokken waren.

Tekst en foto's: Kees van Rixoort

'Stilte na de storm'.  

De reddingsactie was nodig, want het kunstvenster hing in een gebouw dat na de gemeentelijke fusie in 2013 leeg was komen te staan: het gemeentehuis plus bibliotheek te Oude-Tonge. Het glas-in-loodkunstwerk hing in de bibliotheek.
"De jeugd ging ruiten ingooien en slopen. Toen is het initiatief genomen om het kunstwerk weg te laten halen", vertelt Ben Musters, voorzitter van de dorpsraad van Oude-Tonge. Er volgden gesprekken tussen de gemeente, de dorpsraad, CuraMare en Woongoed GO.
De nieuwe bestemming van 'Stilte na de storm' is Ebbe en Vloed, een locatie van zorgorganisatie CuraMare, waarvan woningcorporatie Woongoed GO de verhuurder is. Iedereen was akkoord met de verhuizing van het kunstwerk, inclusief de cliëntenraad. Ebbe en Vloed is een goed gekozen locatie: hier wonen immers aardig wat mensen die de Watersnoodramp van 1953 hebben meegemaakt. Bovendien is in het pand nu de bibliotheek gevestigd. Zo blijft het venster in de nabijheid van de boeken hangen. In Ebbe en Vloed is het bevestigd nabij de ingang. Het is ook van buitenaf goed zichtbaar.
Twee leden van de cliëntenraad, Daan van Kempen en Kaatje Vervloed, onthulden het kunstwerk op dinsdag 22 januari. Dit in bijzijn van vertegenwoordigers van onder meer de dorpsraad en de gemeente en Moniek van Munster, de glaskunstenaar uit Sommelsdijk die 'Stilte na de storm' in 2003 maakte naar aanleiding van de vijftigste herdenking van de Ramp.
"Ik hoorde aangrijpende verhalen, die mij raakten en in mij bleven resoneren. Er was iets met me, ik moest tekenen. Intuïtief ging ik aan de gang en toen ik klaar was en de tekening zag, dacht ik: oh, dat zat me dwars… Na de Ramp hield iedereen zijn mond, men sprak niet over het verdriet, de trauma's, het verlies. Daarom heb ik mijn kunstwerk 'Stilde na de storm' genoemd. Je ziet kolkende golven, een woeste lucht en een zwarte bliksemschicht, omdat een dominee over de straf van God sprak." Toen het kunstwerk klaar was, een jaar of vijftien geleden, schonk Moniek van Munster het aan de gemeente Oostflakkee.

Brandweerkazerne bouwen op huidige locatie in Ouddorp

GOEREE-OVERFLAKKEE – Het college van b. en w. gaat verder met de ontwikkeling van een nieuwe brandweerkazerne op de huidige locatie aan de Hofdijksweg in Ouddorp. Dit meldt het dagelijks bestuur in een informatieve brief, met diverse toelichtende bijlagen, aan de gemeenteraad.

Door Jaap Ruizeveld

Het is gelijk een antwoord op een raadsmotie ingediend in september 2018, waarin door indiener de fractie Eiland van Vrijheid (EVV) werd opgeroepen niet alleen te kijken of een andere locatie - aan de Oosterweg - haalbaar zou kunnen zijn, maar ook om een gedegen studie te verrichten naar andere vestigingsmogelijkheden.
In de studie (Plan van Aanpak brandweerkazerne Ouddorp) worden de verschillende onderzochte opties - ruimtelijk en op verkeerskundige effecten - toegelicht. Naar aanleiding van de resultaten van deze studie, meent het college dat herhuisvesting van de brandweerkazerne op de huidige locatie aan de Hofdijksweg de beste optie is. Initiatiefnemer VRR (Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond) heeft al eerder de voorkeur uitgesproken voor de huidige locatie voor de bouw van de nieuwe kazerne.

Argumenten                                                                                                                                        

In de raadsbrief geeft het college de argumenten aan die bij haar besluit zijn ingewogen. Een verplaatsing vergt extra financiële inspanningen vanuit de gemeente. Aankoop grond en o.a. aanleg ontsluitingsweg. Extra kosten ingeschat op 1 miljoen euro. Ook is er op dit moment nog onduidelijkheid en is er geen eenduidige integrale visie op de ontwikkeling van de locatie in de kern Ouddorp als er tot verplaatsing zou worden overgegaan. Het levert dan ook huisvestingszorg op voor de op de locatie gevestigde schietverenging 'Raak de Roos'. Naast substantieel hogere investeringen, zal ook de tijdsfase om tot realisatie te komen aanmerkelijk langer zijn. Gelet op de staat van het huidige gebouw is dat niet verantwoord. Tenslotte wordt aangeduid dat uit de studie blijkt dat de verkeersveiligheid op de huidige locatie, met behoud van de kazerne, geoptimaliseerd kan worden. Als de kazerne verplaatst zou worden, komt er een nieuwe ontwikkeling op de huidige locatie Dit geeft ook verkeerskundige effecten.

Vervolgstap traject verbeteringen in zwembad De Staver

GOEREE-OVERFLAKKEE - Het is de bedoeling dat in de raadsvergadering van 14 februari meer duidelijkheid wordt gegeven over hetgeen zich heeft afgespeeld in zwembad De Staver, waardoor het bad twee dagen (31 oktober en 1 november) moest worden gesloten.

Door Jaap Ruizeveld

SRGO zal dan een toelichting geven op de reconstructie van het voorval en het college van b. en w. zorgt dan voor een raadsbrief met relevante documenten. Deze informatie is nu aan de gemeenteraad verstrekt, die in haar vragen nadrukkelijk aandacht besteedde aan de veiligheidsaspecten. Ondanks inzet, onderzoek en maatregelen, wordt er slechts beperkte verbetering van de klimatologische omstandigheden in het bad ervaren. In overleg met het bestuur van SRGO besloot het college een externe adviseur in te schakelen om te analyseren en te adviseren over de huidige (technische) omstandigheden en werkwijze in zwembad De Staver. Het onderzoek richt zich op drie onderdelen: de fysieke omgeving inclusief de staat van machines/installaties, de werkwijze en uitvoering door SRGO en de beoordeling van beoogde verbetermaatregelen.

Inzicht geven

Een analyse op deze punten moet inzicht geven of er met de huidige inzet en beoogde verbetermogelijkheden vertrouwen mag zijn in een veilige zwemomgeving en komende verbetering van de klimatologische omstandigheden in zwembad De Staver. Het college geeft thans concretisering aan de opdracht en het bepalen van een geschikte organisatie/adviseur om deze analyse uit te voeren. De bevindingen en aanbevelingen zullen daarna met de raad worden gedeeld.

Tijd nodig voor zorgvuldige aanloop naar besluiten over recreatieve ontwikkelingen

GOEREE-OVERFLAKKEE - Hoogst waarschijnlijk zal donderdagavond bij het vaststellen van de vergaderagenda in de gemeenteraad worden besloten de onderwerpen Ontwikkelkader Verblijfsrecreatie en Plan van aanpak recreatie-initiatieven Ouddorp, aangegeven voor oordeelvormend debat, niet te behandelen. Deze conclusie moet getrokken worden aan het eind van de informatieve raad afgelopen donderdag.

Door Jaap Ruizeveld

Het aantal nog openstaande vragen, de roep om meer tijd voor terugkoppeling naar betrokken groepen om draagvlak te creëren was dermate groot dat het door mevrouw Keijzer (CDA) gesuggereerde idee om nog eens goed naar een gerichte behandeltermijn te kijken ook bij voorzitter Van Dam (SGP) - in overweging al eerder - opgeld deed. Voorafgaand aan die constatering hadden ook de andere fracties al duidelijk aangegeven meer tijd voor overleg gewenst en zinvol te vinden. Ook al werd de informatiebijeenkomst een beetje gezien als beeldvormende fase.

Flinke impact

Beide dossiers hebben een flinke impact op de samenleving. Het moet voor een ieder duidelijk zijn wat men op onderdelen wenst te besluiten. Inwegend dat bestaande procedures buiten het Ontwikkelkader vallen. Een masterplan ontwikkeling recreatie rond Ouddorp. Geen bebouwing op strand, wel aan de zijde van het Grevelingenmeer. Tenminste als Staatsbosbeheer niet dwars ligt. Handhaven recreatieve kwaliteit. Het zoeken naar een balans tussen recreatieve aspecten oost en west op het eiland. Geen nieuwe stacaravanparken en jachthavens meer. Brouwersdam en Stellendam vallen niet onder de duiding Kop van het eiland. Draagvlak voor ontwikkeling 22 projecten. Nieuwe initiatieven (o.a. hotelfaciliteit) moeten mogelijk zijn. Herstructurering is nodig. Paal en perk stellen aan wildgroei Bed & Breakfastvoorzieningen. Camperlocatie 100 plaatsen Kabbelaarsbank. Bij meer faciliteiten ligt verhoging van de toeristenbelasting voor de hand.

Zorgvuldigheid

Een zeer beperkt aantal aspecten is hier genoemd. Met duurzaamheid in het vaandel, kijkend naar zorgvuldigheid bij invulling en het toch mogelijk maken van initiatieven, dient de overheid open en helder te zijn voor burger / ondernemer / recreant. Precies benoemen waar het over gaat. Een vereiste nu er belangrijke stappen genomen moeten worden. Dat vereist inzicht op alle details bij de komende uitvoeringen. Het kan alleen met overleg en met draagvlak in de eilandelijke samenleving. Opnieuw kijkend naar de verhouding bewoners / ondernemers en recreant staat de gemeenteraad voor een invulling die moed en durf vraagt bij het nemen van beslissingen. Dat vergt in genoemde zorgvuldigheid wellicht extra tijd.

AA-meeting voor jongeren die met alcohol tobben

NIEUWENHOORN – Het drinken van alcoholische consumpties kan je ondergang betekenen. Wanneer je niet meer kan stoppen na de eerste en je in een web van leugens verstrikt raakt, dan is er sprake van een alcoholprobleem. Er is wat aan te doen via de Anonieme Alcoholisten (AA). Binnenkort start een AA-meeting voor jongeren in Nieuwenhoorn.

Het verhaal van een van de deelnemers, een jonge volwassen man op Voorne-Putten: "Op 16-jarige leeftijd begon ik met het drinken van mijn eerste biertje. Dit voelde heerlijk, een roes waarvan ik toen nog niet wist dat ik die veel zou krijgen en me veel problemen zou opleveren.
Ik kreeg via school een betaalde stage. Het verdiende weekloon werd in het weekend omgezet in drank. Na een jaar op mijn 17e begonnen de doordeweekse avonden tot de weekenden te hAA-meeting voor jongeren die met alcohol tobbenoren. Er werd veel tijd in de plaatselijke kroeg doorgebracht. Gemiddeld vijf of zes avonden in de week.
Op mijn 24e ging ik samenwonen. Mijn vrouw was niet zo gediend van mijn alcoholgebruik. Dus ging ik stiekem drinken, liegen, manipuleren en drank verstoppen. Dit dubbelleven leidde uiteindelijk bijna tot een scheiding en drank was daar de oorzaak van.
Op mijn 28e kwam ik na een gesprek bij de huisarts terecht bij een kliniek, waar ik drie maanden lang twee avonden in de week aan mezelf heb gewerkt en de alcoholverslaving de baas ben geworden. Daarna ben ik bij de AA (Anonieme Alcoholisten) terechtgekomen. Op de wekelijkse bijeenkomsten ging ik aan de slag aan de hand van de twaalf stappen die de AA als leidraad heeft. Dit heeft me tot op de dag van vandaag nuchter gehouden. Ik ben nu drieënhalf jaar nuchter.
De AA-meeting die ik bezoek is in Nieuwenhoorn, op de dinsdagavond. In de afgelopen jaren merken we dat de jongeren met hetzelfde probleem wat lastig aansluiting vinden binnen de groep. Daarom is er besloten om een jongerenmeeting te starten vanaf woensdagavond 6 februari, van 20.00 tot 21.30 uur op het adres Achterdorp 1, 3223 BA Nieuwenhoorn. Het telefoonnummer is: 06 51218876.
Wanneer je je herkent in mijn verhaal, je het leven van een alcoholverslaafde achter je wilt laten en kiest voor een nuchter leven, dan ben je van harte welkom om op woensdagavond naar Nieuwenhoorn te komen. Daar zal je merken dat je er niet alleen voor staat, het niet alleen hoeft te doen."

Kranten bezorgen met de slee

DIRKSLAND - Onder het motto 'Jong geleerd is oud gedaan' ging de driejarige Waldemar Aarnoudse vorige week mee op pad om Eilanden-Nieuws te bezorgen. Op zijn slee houdt hij met een brede glimlach de kranten vast die zijn zussen bezorgen in hun wijk.

WO2GO-project Verdrinkend Land houdt herinnering aan inundatie levend

Piet de Man en David Boekee (foto DINK).      

DIRKSLAND – Inundatie, wat is dat eigenlijk? Wie het antwoord op deze vraag niet weet en benieuwd is, zal veel te weten komen en het nodige beleven. Het WO2GO-project Verdrinkend Land zoomt op verschillende manieren in op de inundatie van 1944-1945. Woensdag 23 januari, 75 jaar nadat de Duitse bezetter Goeree-Overflakkee onder water zette, was de lancering van het project in en bij de Victoriahal in Dirksland.

Door Kees van Rixoort

De presentatie van het eindresultaat kwam na een periode van 2,5 jaar, waarin veel werk is verzet onder leiding van een projectteam bestaande uit Dennis Notenboom (WO2GO), Alex van Kampen (DINK) en kunstenaar Jaap Reedijk. "We hebben alle zeilen bij moeten zetten", aldus Notenboom. "Soms stond het water letterlijk en figuurlijk aan onze lippen, maar we hebben het gered."
Verdrinkend Water gaat ook over water. "Het eiland heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog een jaar onder water gestaan. Dat is niet zo bekend. Daarom wilden we de inundatie in beeld brengen en beleefbaar maken. De naam van het project is afkomstig van het boek 'Verdrinkend Land' van de gebroeders Boomsma, dat 125 foto's uit de oorlogstijd bevat."

Diepe sporen

Die foto's en andere opnamen van de Boomsma's, ontdekt door Jaap Reedijk, vormen de basis van het WO2GO-project. Samen met de foto's die de vader van Dirkslander Piet de Man maakte in het onder water gezette poldergebied. "De inundatie trok diepe sporen", aldus De Man, die aan het eind van de oorlog een jongen van een jaar of 9 was. "Veel mensen moesten evacueren en het bouwland van de boeren stond onder water."
De foto van Pietje de Man met de fiets van zijn vader – genomen aan de Philipshoofjesweg, waar het water stuitte op een door de eilanders gemaakte nooddijk – is gebruikt voor het logo van project Verdrinkend Land. "Een hele eer", vindt De Man, "vooral omdat de foto is gemaakt door mijn vader, waarschijnlijk in maart 1944. Hij was toen al ernstig ziek en overleed in februari 1945."
Vader De Man had een winkel op de Straatdijk, was fotograaf en was weger op de weegbrug. Als weger had hij toestemming van de Duitsers om het geïnundeerde gebied binnen te gaan en bij de boeren de verschuldigde kosten voor de weegbrug te innen. Dat stelde hem in staat om het ondergelopen land te fotograferen. Piet de Man: "Ik ben trots dat we dankzij deze foto's de herinnering aan een deel van de geschiedenis van de onaangename oorlogstijd in stand kunnen houden."
Verdrinkend Land bestaat uit verschillende onderdelen, onder de paraplu van een website. Er is een animatiefilm, die volgens Dennis Notenboom 'Gouden Kalf-materiaal' is, waarin het verhaal van Piet de Man een prominente rol speelt. Zelf komt hij aan het eind in beeld op de plek waar zijn vader hem 75 jaar geleden fotografeerde. De jonge De Man, Pietje, wordt in de film meesterlijk vertolkt door David Boekee.

Nooddijkje

Naast de animatie is er een informatiepunt in het weeghuisje te Stad aan 't Haringvliet en zijn er in elk dorp in het natte gebied aandenkens in de vorm van een emaillen bord met foto's en informatie op een meerpaal die ook de hoogte van het inundatiewater aangeeft. Verder bevat Verdrinkend Land een educatiepakket (Plons!), fiets- en autoroutes (met een app) en een kunstzinnige herinnering aan het nooddijkje aan de Philipshoofjesweg (voor de deur van de Victoriahal, waar de presentatie van het project plaatsvond).
De nooddijk was 13 kilometer lang en is in een week tijd gerealiseerd door circa duizend eilanders. De Duitsers gaven toestemming, ervan uitgaand dat, omdat het heel snel moest, toch niet zou lukken. Dat die verwachting niet uitkwam heeft volgens WO2GO-voorzitter Notenboom veel te maken met de onverzettelijkheid en eensgezindheid van de Flakkeese bevolking.
Jaap Reedijk heeft het kunstwerk ontworpen. Het is een golvende bank, waarop iedereen – ook kinderen – kunnen zitten, liggen en springen. Aan de zijkant van het nooddijkje is het logo (Pietje de Man met fiets) gemonteerd. Doordat het fraai is verlicht, valt het 's avonds nog meer op dan overdag. Reedijk had ook nog een wijze les: "Gooi niet te snel foto's weg, want ze kunnen geschiedenis worden, en misschien wel een bankje."

Erfgoedlijn

Verdrinkend Land is gerealiseerd in het kader van de Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee, met subsidie van de provincie Zuid-Holland. Wethouder en voorzitter van de Erfgoedtafel Daan Markwat, die ook namens gedeputeerde Rik Janssen sprak, prees het inundatieproject van WO2GO. "Dit heeft een enorme toegevoegde waarde voor het eiland, een positieve bijdrage aan het behouden en beleefbaar maken van ons cultureel erfgoed. Het is heel goed om dit verhaal door te vertellen aan volgende generaties."
Markwat feliciteerde de initiatiefnemers en sprak zijn waardering uit voor de vele vrijwillige uren – veel meer dan de geschatte vierhonderd – die in de realisering van Verdrinkend Land zijn gaan zitten.

Campagne SOPOGO-scholen van start met Open week

GOEREE-OVERFLAKKEE - De afgelopen dagen stonden op alle SOPOGO-scholen de deuren open. In een week vol sneeuwpret was het afwachten wie er even binnen kwamen kijken. Zoals verwacht was er op alle locaties interesse van ouders die nieuwsgierig waren naar de werksfeer en het aanbod van de school.

De Open week was het startpunt van de campagne die SOPOGO voert: 'De wereld aan je voeten. Ontdek je mee?' De scholen hebben hun nieuwe flyers huis aan huis verspreid en hun onderwijsaanbod onder de aandacht gebracht op social media. Hiermee wil SOPOGO als trotse overkoepelende organisatie haar scholen op het eiland onder de aandacht brengen.

Onderwijs voor iedereen

Op SOPOGO- scholen worden kinderen gestimuleerd om op ontdekking te gaan. De insteek is: Ieder kind is uniek en vol talenten. Om dit te ondersteunen bieden de scholen ruimte voor ontwikkeling op allerlei terreinen zoals bijvoorbeeld: techniek, mediawijsheid, muziek, kunst en cultuur.

Open week gemist?

"Als ouders vorige week niet in de gelegenheid waren om naar één van de open dagen te komen, is dit geen probleem", zegt Pieter Verbrugh, bestuurder van SOPOGO. "Op iedere school kun je vrijblijvend langs gaan. Onze directeuren laten graag de locatie zien bij jou in de buurt en vertellen je in een persoonlijk gesprek over ons toekomstgericht onderwijs."

Prijsuitreiking Winteractie Ondernemersvereniging Ouddorp

OUDDORP – Het was zaterdag een hele drukte in de Ouddorpse ring want in 't Schouwtje was de prijsuitreiking van de Winteractie die de Ondernemersvereniging Ouddorp (OVO) heeft georganiseerd. Alle prijswinnaars ontvingen een cheque van 25 euro. De hoofdprijs werd deze keer gewonnen door Elma Mierop. Zij ontving een cheque van 250 euro. De Ouddorpse ondernemers kunnen terugkijken op een geslaagde actie deze winter want duizenden deelnemers hadden hun volgepakte formulieren ingeleverd. Na afloop van de prijsuitreiking wilden alle winnaars maar wat graag op de foto.
Foto: Jaap Peeman

Kernactiviteiten

ACHTHUIZEN

Kaartmiddag

De plaatselijke commissie Achthuizen van Stichting ZIJN houdt op maandag 11 februari een kaartmiddag. De middag wordt gehouden in het Buurthuus, Kloosterstraat 10. U kunt jokeren of klaverjassen. Aanvang: 13.30 uur. De kosten bedragen € 4,00 inclusief koffie of thee.

Bingo 55+

De Plaatselijke Commissie van Achthuizen organiseert voor alle 55-plussers van Achthuizen op woensdag 13 februari een gezellige bingomiddag. De middag begint om 13.30 uur. De kosten zijn € 4,00 per persoon. De middag wordt gehouden in het Buurthuus, Kloosterstraat 10.

DEN BOMMEL

Herdenking ramp

Vrijdag 1 februari wordt ook in Den Bommel de Watersnoodramp herdacht, waarbij twaalf Bommelse dorpsgenoten zijn omgekomen. 's Middags is er gelegenheid om bloemen te leggen bij het herinneringspaneel aan het einde van de Molendijk. Er wordt verzameld in gebouw 'Bij de Bron', 's middags van 13.30 tot 14.00 uur. Vandaar gaat men gezamenlijk met auto's naar het paneel. Na de bloemlegging kan er koffie worden gedronken in 'Bij de Bron'. 's Avonds is er een herdenkingsdienst in de Hervormde Kerk. Aanvang 19.00 uur. Na de dienst zal er een krans worden gelegd namens de gemeente door wethouder Bruggeman.

DIRKSLAND

Rummikub

Voor wie graag rummikub speelt, maar niemand heeft om dit regelmatig mee te doen, is er nu een oplossing, want in Dirksland heeft men het plan om een rummikubclub te starten. Het bekende spel wordt door velen gespeeld. Het vergt inzicht, concentratie en een beetje bluf. Bij voldoende belangstelling kan men met elkaar de dag en tijd bepalen. Lijkt het u gezellig om hier aan deel te nemen? Kom dan langs op dinsdag 5 februari om 13.30 uur. In Reginahof 1 (achter de apotheek). Voor meer informatie, bel of mail: joke.vandijk@careyn.nl, tel.: 06 53861647.

Reuma Patiëntenvereniging

De Reuma Patiëntenvereniging Goeree-Overflakkee houdt weer een bijeenkomst op maandag 4 februari. Dit is in het restaurant van het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Deze keer zal de heer Boudewijn van den Aarsen, apotheker uit Dirksland, iets vertellen over medicijnen voor reuma en welke medicijnen niet meer vergoed worden per 1 januari 2019. De inloop is vanaf 19.30 uur met koffie of thee.

Bingo

Donderdag 31 januari is er weer een bingoavond in de Victoriahal. Tijdens de bingo is er ook een lekker hapje en natuurlijk weer hele mooie geldprijzen. De zaal gaat om 18.45 uur open en de ballen starten om 19.30 uur. De Victoriahal is te vinden aan de Philipshoofjesweg 57a.

MIDDELHARNIS

Bingoavond

In het Wijkcentrum wordt voor jong en oud een bingo-avond georganiseerd door de bingocommissie van Stichting ZIJN. Deze avond is op zaterdag 9 februari. Er zijn weer mooie prijzen te winnen. Iedereen is vanaf 19.00 uur van harte welkom in het Wijkcentrum aan de Doetinchemsestraat 27. De eerste ronde begint om 19.30 uur. Een kopje koffie of thee wordt u gratis aangeboden. De 12 ronden bingo kosten u € 7,00, dit is inclusief twee koffieronden. Er zal ook een superronde gespeeld worden voor €1,-. En, wegens succes, weer een vluggertje met grote prijs voor € 1,-. U kiest natuurlijk zelf waaraan u allemaal meedoet. Wilt u meer informatie? Bel dan met 483366.

Spreekuur Ketenzorg Dementie

Dinsdag 5 februari is er weer spreekuur Ketenzorg Dementie. U kunt bij de casemanagers dementie terecht met alle vragen op het gebied van dementie/ziekte van Alzheimer. Het spreekuur is onderdeel van de Geheugenbibliotheek; een collectie boeken en hulpmiddelen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers (en andere belangstellenden). De middag wordt gehouden in de Bibliotheek. Tussen 14.00 en 15.00 uur.

Repair Café

Ook in 2019 gaat het Repair Café Middelharnis weer aan de slag met mensen te helpen met het repareren van apparaten, kleding, etc. Op zaterdag 2 februari is het Repair Café actief op de Locatie Goed voor Goed Kringloopcentrum aan de Simon Stevinweg 49 van 10.00 tot 13.00 uur. Ook dit jaar is er men er altijd op de eerste zaterdag van de maand.

Zendingsavond

Op donderdag 31 januari zal er een zendingsavond worden gehouden in verenigingsgebouw 'De Open Hof' van de Chr. Ger. Kerk aan de Hoflaan 41. Voor deze avond is uitgenodigd Sylvester Bhatti, die namens de Stichting Pakistaans Europese Christenen Alliantie (PECA) een presentatie zal verzorgen. PECA werkt onder Pakistaanse christenen in en buiten Pakistan, die gevlucht zijn of door hun geloofsovertuiging ernstig gevaar lopen. PECA verzorgt noodopvang en zet zich in om de situatie van deze christenen te verbeteren.

Goederen voor Roemenië

Zoals altijd is de eerste zaterdag van de maand, nu op zaterdag 2 februari, de loods aan de Industrieweg 17 te Middelharnis weer geopend voor het brengen van goederen voor Roemenië. Tussen half 10 en half 12 staat men gereed om hulpgoederen in ontvangst te nemen. Naast de gebruikelijke zaken die u kunt inleveren, is er ook behoefte aan breiwol! Een aantal vrijwilligers gebruikt dit om warme (kinder)kleding te produceren en daar is grote behoefte aan onder de arme bevolking. Benieuwd waar de goederen uit Middelharnis terecht komen? Bekijk de foto-albums op www.oosteuropa-werkgroep.nl. Graag ook een bijdrage voor de transportkosten. Bij de ingang van de loods staat een collectebusje voor uw (vrijwillige) bijdrage. De opbrengst van de verkooptafel in de loods help natuurlijk ook om de transportkosten laag te houden. Vragen? Bel 484228, 603051 of mail naar: info@oosteuropa-werkgroep.nl.

SOMMELSDIJK

'Poëzie en muziek'

Vrijdag 1 en 8 februari, alsmede maandag 25 februari, houdt de commissie Vorming & Toerusting van de Exoduskerk aan de Dorpsweg in Sommelsdijk een drietal bijeenkomsten gewijd aan het thema 'Poëzie en muziek'. Ds. Jan de Visser leidt de gesprekken. Hij zal de hoofdlijnen van de Nederlandse dichtkunst toelichten en hij laat daarbij passende muziek horen. Een brochure met de te bespreken gedichten en de te behandelen muziek wordt aan de bezoekers van de bijeenkomsten uitgereikt. Aanvang 19.30 uur. Exoduskerk, Dorpsweg 97a in Sommelsdijk. Een ieder is van harte welkom.

STELLENDAM

Poteravond

Vrijdag 8 maart is er weer een gezellige poteravond in het Haegse Huus. De prijs voor deze avond is 22,50 euro per persoon, incl. één consumptie, potermaaltijd, ijs, koffie of thee. Mengemoes zorgt voor de muziek. Opgeven kan bij Lena Moerkerk, tel.: 06-22315726of d.moerkerk@hotmail.com

Ladies' Circle organiseert Bingo Beats & Bubbles

GOEREE-OVERFLAKKEE - Voor 15 februari organiseert Ladies' Circle Goeree-Overflakkee de eerste editie van Bingo Beats & Bubbles in het Prieel van De Staver te Middelharnis. De avond wordt gepresenteerd door Sophie van Hoytema. Zij is cabaretière, actrice en als presentatrice bekend van onder andere Snowmagazine.

Samen met de dames van Ladies' Circle Goeree-Overflakkee belooft dit een zeer gezellige bingoavond te worden, met uiteraard heel veel mooie prijzen, zoals een rondvlucht van een uur boven Flakkee, een zonnebril, een parfumpakket voor man/vrouw, een dinerbon en nog veel meer!

Het evenement is een initiatief van De Nederlandse Hartstichting. Deze stichting heeft onder andere als doel om buurten veiliger te maken met een AED. De meeste hartstilstanden komen in woonwijken voor en met een AED in de woonwijk kunnen levens gered worden. Met dit evenement willen de dames van Ladies' Circle GO hier een mooie bijdrage aan leveren.

Om dit te realiseren is een samenwerking gezocht met BeCare te Middelharnis. Zij zijn gespecialiseerd in het verzorgen van trainingen op het gebied van Bedrijfshulpverlening (BHV), AED en Reanimatie en EHBO. BeCare is hoofdsponsor van de avond en sponsort maar liefst 1 AED, inclusief buitenkast. Daarnaast zal de opbrengst van de Bingo geheel besteed worden aan de aanschaf van buitenkasten op Goeree-Overflakkee. Hiermee komen meer AED's 24 uur per dag beschikbaar. Weet u een AED die naar buiten zou moeten? Geef het aan ons door via lc45@ladiescircle.nl.

Inloop vanaf 19.30 uur en kaarten zijn verkrijgbaar via https://bbb.wetickets.shop.

Lezing over 'De paddentrek'

ELLEMEET - GOEDEREEDE - Op dinsdag 5 februari geeft Lex Kreffer voor Groei & Bloei een lezing over de reis die padden maken om voor hun nageslacht te kunnen zorgen. In het vroege voorjaar trekken de gewone pad, de kleine watersalamander en de bruine kikker van hun winterverblijfplaats naar hun voortplantingswater. Deze dialezing geeft een boeiend verslag van deze gevaarlijke reis en volgt de dieren door de rest van het jaar.
De lezing vindt plaats in verenigingsgebouw 't Durpsuus, Deenseweg 11 in Ellemeet. Aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis voor leden, niet-leden betalen € 3,50.

Jade Bakelaar Zeeuws kampioen L1

REGIO - Jade Bakelaar met Spikkel, uitkomend voor RV de Sasruiters, is Zeeuws kampioen L1 cat. a/b geworden. Stal het Kacheltie is trots dat Jade met haar verzorgpony Spikkel dit resultaat heeft behaald. Foto: Erwin Bakelaar.

Winterbanden verplicht? Zo zit dat in het buitenland

Vorige week was de avondspits de langste óóit. Een slinger van 2.300 kilometer blokkeerde de Nederlandse snelwegen. De veroorzakers? Sneeuw en glibberige (zomer)banden. In Nederland ben je niet verplicht om met winterbanden te rijden. In het buitenland is dat vaak anders. Je riskeert een boete en bent – voor een groter deel – aansprakelijk als je een ongeluk krijgt of veroorzaakt. Je autoverzekering dekt minder of geen schade als je niet met winterbanden rijdt terwijl dat wel verplicht is. Dus ga je binnenkort op wintersport met de auto? Check dan goed de regels per land.

België: niet verplicht

In België zijn winterbanden net als in Nederland niet verplicht. Al worden deze wel aangeraden bij winterse omstandigheden. In bijvoorbeeld de Ardennen of de Belgische Eifel doe je er in de winter goed aan met winterbanden te rijden. De heuvels zijn daar toch al net iets hoger dan in ons land.

Duitsland: verplicht

In Duitsland zijn winterbanden verplicht bij ijzel, gladheid en sneeuw. Rijd je bij deze winterse omstandigheden met zomerbanden? Dan riskeer je een boete van € 60,-. Die boete wordt € 80,- als je bijvoorbeeld door gebrek aan grip een verkeersopstopping veroorzaakt. Rijd je met zomerbanden en veroorzaak je een ongeluk? Dan kan het zijn dat je een claim door grove nalatigheid aan je broek krijgt. En ja, die kan vele malen hoger uitvallen. In Duitsland zijn winterbanden om de wielen van de aanhanger niet verplicht. Al wordt het rijden hiermee wel aangeraden.

Frankrijk: winterbanden niet verplicht, sneeuwkettingen wel

Sneeuw of ijs? Dan wordt het in Frankrijk aangeraden met winterbanden te rijden. Het is niet verplicht. In sommige besneeuwde gebieden is het wel verplicht om met sneeuwkettingen te rijden. Dit wordt aangegeven op een blauw, rond bord met daarop een sneeuwketting. Zie je daaronder "pneus neige admis" staan, dan betekent dat dat je hier ook met winterbanden mag rijden in plaats van met sneeuwkettingen.

Italië: in bepaalde gebieden verplicht

In Italië zijn in bepaalde gebieden winterbanden verplicht tussen 15 november en 15 april. Dat wordt aangegeven op borden met daarop "obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo". Deze borden kom je bijvoorbeeld tegen in: Zuid-Tirol, het Aostadal, Bozen en op de Brennersnelweg (A22).

Luxemburg: verplicht

Het is een minilandje, Luxemburg. En niet per se beroemd en berucht als wintersportland. Maar je kunt er wel op wintersport. Ben je op doortocht door de Benelux? Dan ben je in Luxemburg wél verplicht met winterbanden te rijden.

Nederland: niet verplicht

In Nederland zijn winterbanden niet verplicht. Krijg je een ongeluk? Dan heeft dit geen gevolgen voor je aansprakelijkheid. Je bent gewoon normaal verzekerd via de autoverzekering.

Oostenrijk: verplicht tijdens bepaalde periode

In Oostenrijk pakken ze het anders aan. Tussen 1 november en 15 april zijn winterbanden verplicht bij sneeuw, sneeuwmodder en ijs. Ga je de bergen in buiten deze periode? Ook dan kan het verplicht zijn met winterbanden te rijden. Geen winterbanden? Dan bedraagt de boete € 35,-. Die boete kan oplopen tot € 5.000,- en inbeslagname van je auto.

Zwitserland: aangeraden, maar niet verplicht

Een wintersportland bij uitstek. Het is dan ook best gek dat je hier niet verplicht bent om met winterbanden te rijden. Wel wordt het sterk aangeraden door de ANWB. Raak je betrokken bij een ongeluk terwijl je met zomerbanden rijdt? Dan loop je het risico dat je aansprakelijk wordt gesteld. Je hebt dan – volgens de Zwitsers – het verkeer onnodig in gevaar gebracht. Voorkomen is dus beter dan genezen.

Check het sneeuwvloksymbool op de banden

Als je binnenkort winterbanden gaat aanschaffen, kies dan voor banden waar een sneeuwvloksymbool op staat. In Duitsland worden winterbanden die na 31 december 2017 geproduceerd zijn, alleen erkend als dit symbool erop staat. Heb je alleen M+S op je winterbanden staan? Dan is dit niet voldoende. Ook al staat de M voor modder en de S voor sneeuw. Het is een aanduiding die ooit werd gebruikt voor terreinbanden. Het zegt niets over of je banden winterproof zijn of niet. Kleine kanttekening bij dit verhaal: met winterbanden rijden in de zomer zorgt voor onveilige wegsituaties. Vergeet je winterbanden in het voorjaar dus niet weer te vervangen!

Open repetitieavond Gospelkoor In Touch
'Zingen bij In Touch geeft enorm veel positieve kracht'

GOEREE-OVERFLAKKEE – Meer dan 30 jaar bestaat Gospelkoor In Touch. Door die jaren heen heeft het steeds weer een belangrijke plaats ingenomen onder de eilandelijke koren. Het koor heeft nog veel plannen voor de toekomst, maar is ook op zoek naar nieuwe leden. Donderdagavond is er een open repetitieavond, waarbij een ieder zomaar binnen kan lopen.

Door Adri van der Laan

Als we tijdens een repetitie van Gospelkoor In Touch de Exoduskerk binnenlopen, zijn we getuige van de professionele bezieling van dirigent Ad de Joode en de leden van het koor. In de pauze vertellen de dirigent en enkele koorleden wat hun drive is om te zingen bij In Touch. De leeftijd van de koorleden is heel gevarieerd, maar ze hebben één doel en dat is het bezingen van Gods lof en aan dat doel werken alle koorleden samen en juist die saamhorigheid is de kracht van het koor. Dirigent Ad de Joode legt uit dat er van het zingen bij In Touch enorm veel positieve kracht uit gaat. "Je krijgt er energie van, dat kan ik je beloven", zo verzekert de enthousiaste dirigent. En de koorleden bevestigen dit. "Soms kom je moe en gespannen van je werk of heb je problemen en als je dan bij de repetities aanschuift, valt dat allemaal van je af. Het geeft echt veel energie. Je kunt hier echt de zorgen en spanning van je af zingen". Tijdens de repetitie blijkt dat, hoewel het zingen in het koor ontspannend is, er toch wel hard gewerkt moet worden, maar dat dit ook samenbindend werkt en dat laatste blijkt dan weer in de pauze.

Uniek

Ine Voogd stond ruim dertig jaar geleden aan de wieg van In Touch en zij is altijd met veel plezier lid gebleven van het gospelkoor. Zij vertelt dat het koor van oorsprong is opgericht op initiatief van de Gereformeerde Kerk van Middelharnis. In 1987 vatten jeugdouderlingen van deze kerk het plan op voor het oprichten van een gospelkoor. Het koor was in die tijd uniek, want In Touch (zoals het koor een jaar als naam kreeg en wat 'in contact' betekent) was daarmee het eerste interkerkelijke jongerenkoor op het eiland. Door de jaren heen heeft In Touch verschillende dirigenten gehad. De huidige dirigent Ad de Joode is al lang aan het koor verbonden. Met een kleine onderbreking hanteert hij meer dan twintig jaar het dirigeerstokje en vanwege zijn contacten in de muziekwereld als professioneel musicus (hij geeft les aan verschillende conservatoria), heeft het koor gelegenheid gehad om zelf een cd te maken en op te treden op verschillende plaatsen in het land.
Momenteel geeft het koor één of twee grote concerten per jaar en werkt men regelmatig mee aan kerkdiensten.

Alle leeftijden

Het gospelkoor is in de loop van de tijd uitgegroeid van een jongerenkoor naar een koor van mensen van alle leeftijd. "We hebben momenteel een leuke mix van koorleden. We zijn geen jongerenkoor meer, maar we zijn wel jong van hart", vertelt voorzitter Bettine Admiraal, "Toch zouden we nog wel nieuwe leden kunnen gebruiken". Alle 'stemmen' zijn welkom, maar er is wel grote behoefte aan bassen. "We kunnen direct zes bassen plaatsen", geeft bestuurslid Leon Heij aan.
Tijdens concerten wordt het koor begeleid door een combo. Pieter Verhage is de vaste pianist bij optredens en concerten.


<In kader bij artikel>


Open repetitie

Voor wie 'in contact' wil komen met In Touch om iets van de sfeer te proeven en natuurlijk mee te zingen, heeft het bestuur voor aanstaande donderdag (31 januari) een open repetitieavond georganiseerd, waarbij een ieder van harte welkom is. De avond wordt gehouden in de vaste repetitieplaats, de Exoduskerk, Dorpsweg 97 in Sommelsdijk. De repetitie begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur. Meer info is te vinden via Facebook, Instagram of info@gospelkoor-intouch.nl. Het koor heeft ook een website: www.gospelkoor-intouch.nl.

Lions Club Goeree-Overflakkee en Fight for Sight bedanken bezoekers van Jumbo Sperling

OUDDORP - Via verzamelzuilen bij supermarkten wordt vreemd en oud geld ingezameld.

Elke Nederlander heeft wel vreemd en oud geld in huis rondslingeren en weet niet goed wat er mee te doen. Via de verzamelzuilen bij supermarkten hebben de Lions er een zinvolle bestemming aan gegeven. Jaarlijks worden 700.000 (2200 kilo) munten en 10.000 bankbiljetten uit 160 landen ingezameld. De Lions zetten via hun netwerk alles om in euro's. Oud geld, dat door nationale banken niet meer wordt ingewisseld, wordt op veilingen aan de hoogst biedende verzamelaar verkocht. De opbrengst wordt besteed aan oogoperaties in derdewereldlanden. De besteding aan oogoperaties gaat volgens het 'Robin Hood'-principe: rijken betalen voor armen. Een oogoperatie in derdewereldlanden kost € 30,-. De rijke betaalt € 15,- meer. Wij geven € 15,- en de kliniek heeft weer € 30,- om een arme blinde gratis te opereren.

Een indrukwekkende film over een oogkamp in de Himalaya staat op www.vreemdenoudgeld.nl. Begin 2018 mocht LC Goeree-Overflakkee een (verzamel)zuil plaatsten bij Jumbo Sperling in Ouddorp. Eind november was de zuil bijna vol met bijna 20 kg munten en papiergeld, oud en vreemd geld (courant geld mag ook). In 2018 werd in Nederland het record bedrag van € 120.000 bijeengebracht, goed voor 8000 oogoperaties in derdewereldlanden. Bezoekers van Jumbo Sperling droegen daar een belangrijk steentje aan bij. Jumbo Sperling. De Lions bedanken bij deze ook Jumbo Sperling hartelijk.

Oprichting van Digitaalhuis

GOEREE-OVERFLAKKEE – Kort voor het zomerreces 2018 diende de PvdA met unanieme raadsteun een motie in, waarin werd gevraagd mogelijkheden te onderzoeken om laaggeletterdheid als gemeente actief te bestrijden en hierbij een relatie te leggen met het onderwijsveld en het bibliotheekwerk.

Door Jaap Ruizeveld

De motie paste mooi in de fase dat ambtelijk overleg werd gevoerd met de Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta over de oprichting van een Digitaalhuis.
De behoefte hieraan is ontstaan uit de activiteiten die al vanaf 2015 in gezamenlijkheid georganiseerd worden met de Bibliotheek vanuit de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) om laaggeletterdheid onder volwassenen te bestrijden. Ook de Bibliotheek op School is een onderwerp waarover met de Bibliotheek eerder is gesproken om laaggeletterdheid bij kinderen in het basisonderwijs tegen gaat. Ambtelijk zijn deze onderdelen uitgewerkt. In een tussentijdse informatiebrief geeft het college aan dat zij heeft ingestemd met de oprichting van het Digitaalhuis. De budgetten zijn daarvoor beschikbaar. Het kan nu tot vervolgstappen leiden. Bij het project de Bibliotheek op School geeft het college er de voorkeur aan dit in pilotvorm te organiseren. Na aanpassing van het ambtelijk voorstel wordt dit document op korte termijn tegelijk met de nieuwe visie voor de bibliotheekvoorziening in de raad behandeld.

Grotere bus voor Snuffelmarkt 't Lôôsje

Bas Kooy (midden) overhandigt de sleutels van de bus aan de chauffeurs Lau Goedegebuur (links) en Kees van der Giessen.

DIRKSLAND - Een bijzonder moment vorige week dinsdag was het toen de chauffeurs van Snuffelmarkt 't Lôôsje de sleutels voor een andere bus kregen overhandigd van de Stichting Vrienden van 't Lôôsje. Een bus met meer ruimte en voorzien van alle gemakken.

Tekst en foto: Adri van der Laan

Snuffelmarkt 't Lôôsje in Dirksland heeft in de afgelopen jaren een forse groei doorgemaakt en dat vergt natuurlijk ook wat aanpassingen. Zo is men ruim twee jaar geleden verhuisd naar de grotere - huidige - locatie aan de Spuikolk en dit 'Lôôsje' is een ideale ruimte voor het doel van de snuffelmarkt: in- en verkoop van tweedehands spullen. Deze overbodige spullen van particulieren, instellingen en bedrijven worden voor een groot deel door de mensen zelf naar Dirksland gebracht. Maar er is ook een belangrijk deel dat men niet zelf kan brengen. En dan gaat het meestal om groot meubilair, zoals banken, stoelen of kasten. Maar ook witgoed, zoals koel- en vrieskasten, wasmachines en drogers. De mensen van 't Lôôsje wordt ook regelmatig gevraagd om een huis leeg te halen, waarbij de spullen via het Lôôsje verkocht worden. In deze gevallen is een goed transportmiddel heel belangrijk.

Niet praktisch

Er werd al een tijdje van een eigen bus gebruik gemaakt, maar in de praktijk bleek deze bus niet zo praktisch. Zo was het niet eenvoudig zware artikelen, zoals bijvoorbeeld kasten of een piano, op een goede manier in en uit de bus te krijgen. Daarom stond al een tijdje een groter en handiger transportmiddel op het verlanglijstje van de mensen van 't Lôôsje. Vorige week was het zover dat de vrijwilligers van 't Lôôsje officieel een grotere bus kregen overhandigd. Bas Kooy, voorzitter van de Stichting Vrienden van 't Lôôsje, overhandigde de chauffeurs Lau Goedegebuur en Kees van der Giessen officieel de sleutels van de bus. De mannen zijn heel blij met het nieuwe transportmiddel, waarmee ze hopen weer veel 'nieuwe oude spullen' in de regio te kunnen ophalen om weer te verkopen in 't Lôôsje.

Laadklep

De coördinator van de snuffelmarkt, Johan Poortvliet, legt uit dat de in gebruik genomen bus veel gemakkelijker werkt. In plaats van deuren is er nu een hydraulische laadklep, waarop gemakkelijker goederen in de bus kunnen worden getild en daarnaast is er ook een zijdeur gemaakt, waardoor het eenvoudiger is om de goederen in de bus te bereiken en vast te zetten. De bus wordt niet alleen gebruikt om spullen op te halen, maar men kan grote artikelen ook tegen een klein bedrag thuis laten bezorgen.|
Snuffelmarkt 't Lôôsje blijkt volgens Johan Poortvliet nog steeds in een behoefte te voorzien, want veel mensen op zoek naar gebruikte spullen weten de weg naar de kringloop te vinden. Daar is 'de omloopsnelheid' van de artikelen hoog. "En dat moet ook", geeft Johan aan, "want de bezoekers aan 't Lôôsje kunnen daardoor iedere keer weer nieuwe dingen ontdekken en daarmee blijft een bezoek aan de snuffelmarkt steeds weer een verrassing".

Vrijwilligers

Bij 't Lôôsje werken ongeveer 45 vrijwilligers en dat is nodig, want naast het verkoopwerk is het ook nodig dat de artikelen een mooi plaatsje in de winkel krijgen en goed geprijsd worden. Johan verzekert dat er altijd een goede sfeer is onder de vrijwilligers, omdat men bij elkaar is voor het goede doel. En dat zijn verschillende goede doelen: de kerk van de Gereformeerde Gemeente, Elim, MAF, Ontmoeting, De Oase en anderen.
De Stichting Vrienden van 't Lôôsje is de beheerder van de Snuffelmarkt en zorgt er voor dat de vrijwilligers hun werk kunnen doen en dat de opbrengst op de goede plaats terechtkomt.

Snuffelmarkt 't Lôôsje is geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Voor het ophalen van spullen kan gebeld worden met 06-12045602. Meer info is te vinden op www.tloosje.nl.

Instrumentenworkshops bij de Vrolijke Fluiters

MELISSANT - Bij de Vrolijke Fluiters in Melissant zijn de laatste weken instrumentenworkshops gehouden. De blokfluitleerlingen van Vrolijke Fluiters groep 2 kregen zo de kans om kennis te maken met diverse andere instrumenten.

Bij de eerste twee workshops werd door docente M. de Lange-van Buren iets verteld over de dwarsfluit, panfluit, pijperfluit, piano, harp, gitaar en klein slagwerk. Nadat deze instrumenten door de docente zijn laten horen, mochten ook de leerlingen ze even proberen.
De derde workshop is gehouden in samenwerking met professioneel hoboïst dhr. A.J. de Lange. Hierbij kwamen de rietinstrumenten aan bod: hobo, Engelse Hoorn, fagot, klarinet en saxofoon. Over al deze instrumenten wist dhr. De Lange pakkend te vertellen en natuurlijk heeft hij ze ook bespeeld. Vervolgens kregen de leerlingen de kans om zelf geluid uit een van deze instrumenten te krijgen.
Bij de laatste workshop zullen enkele koperblaasinstrumenten aan bod komen, evenals de viool en contrabas.
Informatie over muziekles is verkrijgbaar bij fam. De Lange via tel.nr. 0187-602620 of e-mail: aj-delange@kpnmail.nl. Er wordt les gegeven op blokfluit, dwarsfluit, hobo, Engelse Hoorn, fagot, klarinet en saxofoon. Tevens kunt u hier een aanvraag doen voor het stemmen van uw piano.

Uit overtuiging kinderen helpen in Zuid-Afrika

NIEUWE-TONGE – In Zuid-Afrika is er een grote problematiek met betrekking tot HIV en aids. Verschillende (christelijke) hulporganisaties proberen hier werk te verrichten en mensen terzijde te staan. Een van de projecten is Rehoboth Children Village, een apart dorp waar zo'n 90 kinderen begeleid worden. Marc (34) en Joanne (32) Melissant gaan hierbij helpen.

Door Erwin Guijt

"De kinderen zijn vaak wees of verstoten door hun familie. In het dorp wordt geprobeerd een gezinssituatie te creëren met verschillende pleegmoeders die de kinderen verzorgen. Daarnaast wordt er les gegeven op een schooltje en is er een kliniek. Zeker omdat de weerstand van de kinderen laag is hebben zij belang bij een goede verzorging en medicatie.'' Via de kerk raakte het echtpaar betrokken bij dit project. Joanne heeft een medische achtergrond en zal voornamelijk aan de slag gaan in de kliniek, terwijl Marc als 'werkiesman' (Zuid-Afrikaans voor klusjesman) actief is. Daarnaast helpen beiden met het organiseren van activiteiten voor de kinderen.

Loopfietsen

"Het project legt een goede basis voor de kleintjes. Als ze wat ouder zijn gaan ze aan de buitenkant van het dorp wonen, waarbij ze op zoek gaan naar een baan en zo hopelijk hun leven verder kunnen opbouwen.'' Dat helpen van de kinderen is het doel voor het echtpaar Melissant. Hiervoor gaan ze drie maanden werken in het dorp, wat in het oosten van Zuid-Afrika bij de kust ligt. In maart hopen ze te vertrekken. Over de taal (de voertaal is Engels) maken ze zich geen zorgen. Om alvast te oefenen zijn ze begonnen om uit de Engelse Bijbel te lezen. Voor Marc is het de eerste keer dat hij zo'n reis maakt, Joanne heeft in Haïti al eerder dit werk gedaan.

Het virus is van haar overgewaaid naar Marc. "We willen allebei graag anderen helpen en bijdragen aan het leven van de ander. Je komt daar niet voor jezelf en het is geen vakantiereis, maar je wilt echt wat betekenen.'' Naarmate meer mensen over de reisplannen te weten kwamen, nam ook de belangstelling voor het project toe. Het echtpaar kreeg verschillende vragen van mensen die graag iets zouden doneren of anderszins hun hulp aanboden. En als mensen uit zichzelf aanbieden om bij te dragen, zou het zonde zijn als daar niets mee gebeurd, zeker omdat bepaalde goederen (met name medicijnen en loopfietsen) hard nodig zijn.

Sponsorloop

Dus organiseerde het echtpaar een sponsorloop. Dat rondje hardlopen door de polder van Dirksland wordt gehouden op 9 februari. Om 10.30 uur klinkt het startschot bij Auto Bakker Dirksland, aan Nijverheidsweg 2. De inschrijfkosten zijn 10 euro – geld dat niet naar de familie Melissant gaat, maar echt naar de kinderen zelf. De renners kunnen kiezen tussen een afstand van 5 of 9 kilometer. Inschrijven kan via runforsa@gmail.com. Momenteel zijn er al 40 aanmeldingen, dus het ziet ernaar uit dat het een succesvolle activiteit gaat worden. Al zijn meer deelnemers natuurlijk nog van harte welkom!

Marc en Joanne hopen ook een blog bij te houden van hun ervaringen: joannemarcZA.blogspot.com

Mooi bedrag voor de hulphond van KNGF

MELISSANT - Vorig jaar zijn er in de maand december in Melissant diverse activiteiten georganiseerd. Ook was er een goed doel, de hulphond van de KNGF. Tijdens de wintermarkt kon men kennismaken met deze organisatie, zij hadden ook een kraampje, en ook was er een hulphond aanwezig.

Er is tijdens deze maand een prachtig bedrag binnengehaald voor dit goede doel wat door Stichting Melishof is afgerond naar een mooi rond getal, nl. € 1000,-.
Op vrijdag 18 januari is een delegatie van Melissant naar Amstelveen gereisd om de cheque van 1000 euro te overhandigen aan de KNGF. Deze cheque is met veel dank aanvaard.
Er is van de gelegenheid meteen gebruik gemaakt om wat meer over de werkzaamheden van het KNGF te weten te komen.
De pups van KNGF geleidehonden komen ter wereld bij fokgastgezinnen, die een moederhond in huis hebben. Na ruim zeven weken gaat de pup naar een puppy pleeggezin. Deze pleeggezinnen nemen op vrijwillige basis de socialisatie, de opvoeding en de verzorging van de jonge honden voor hun rekening. Zij zorgen er voor dat de pups uitgroeien tot stabiele, goed opgevoede honden. Als de hond ongeveer 14 maanden is brengt het pleeggezin hem naar de geleide hondenschool in Amstelveen, wat vaak met de nodige traantjes gepaard gaat. De opleiding, die zes tot acht maanden duurt, kan dan beginnen. Er wordt dan ook gekeken waar de hond het meest geschikt voor is, blinde geleidehond, autisme geleidehond of toch assistentie- of buddyhond.
Afhankelijk van gezondheid, werklust en energie gaan geleidehonden rond hun negende jaar met pensioen. Dat betekent genieten van een welverdiende oude dag.
Dat er veel vraag naar geleidehonden/buddy honden is blijkt wel uit een wachtlijst van meer dan een jaar.
De delegatie kon ook zelf ervaren hoe het is om als blinde met behulp van een blinde geleidehond door een drukke stad als Amsterdam te lopen. Heel bijzonder. Onze bewondering voor zowel hond als blinde medemens is enorm toegenomen. Dat een blinde geleidehond voor zijn of haar baas een verschil van dag en nacht kan zijn blijkt wel uit een uitspraak: "De dag dat mijn geleidehond stierf, werd ik opnieuw blind".
"Dat het heel wat kost om een hond op te leiden tot hulphond of blinde geleidehond laat zich raden. Het hele traject kost € 35.000,-. Donaties worden dan ook bijzonder op prijs gesteld. Als Melissant hebben we daar een mooie bijdrage aan kunnen geven. Namens de KNGF hartelijk bedankt!" aldus de mensen van het initiatief.

Wethouder Bruggeman leest voor op de J.C. van Gent

SOMMELSDIJK - Woensdag 23 januari zijn de Nationale Voorleesdagen op vele scholen gestart met een Voorleesontbijt Ieder jaar wordt in het hele land op deze dag extra aandacht besteed aan het belang van het voorlezen.

Dit jaar is wethouder Berend Jan Bruggeman naar de OBS J.C. van Gent gekomen om de kleuters en de kinderen van Kibeo voor te lezen uit het bekroonde prentenboek van het jaar 2019: Een huis voor Harry van Leo Timmers. De kat Harry heeft de hoofdrol in dit boek. Als hij met vlinder Vera tikkertje gaat spelen, verdwaalt Harry in de stad maar gelukkig vindt hij aan het einde van het boek zijn huis weer terug.
Om 10.00 uur zaten alle kinderen klaar om naar het verhaal te luisteren. De wethouder vertelde eerst aan de kinderen dat hij samen met de burgemeester werkt in het gemeentehuis en dat hij voorlezen ook heel leuk en belangrijk vindt. Daarna las hij samen met juf Yvonne het boek voor waarbij de prachtige kleurenillustraties uit het boek voor de kinderen goed te zien waren op het grote digibord. De kinderen leefden mee met het avontuur van de kater Harry en na afloop kreeg de wethouder van alle kinderen een welverdiend applaus.
"De Nationale Voorleesdagen zijn van 23 januari t/m 2 februari maar ook na deze dagen blijven we natuurlijk met veel plezier voorlezen!", aldus de mensen van de J.C. van Gent".

Belastingservice van de FNV

REGIO - De FNV Belastingservice biedt leden van de FNV de gelegenheid hun aangifte te laten verzorgen.


Een afspraak kunt u zelf maken online via www.afspraakmakenfnv.nl vanaf 1 februari t/m 28 februari 2019. Tevens kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 06–51 67 52 14 op 6, 13 en 20 februari tussen 08.30 en 16.00 uur. De voicemail wordt niet beantwoord. Landelijk telefoonteam is bereikbaar vanaf 1 februari op maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 17.30 uur tel.: 088 368 0368.
Bij het maken van een afspraak en op de invulavonden geldig lidmaatschapsnummer bij de hand houden.
De invulavonden vinden plaats in De Staver te Sommelsdijk, Bommelstee te Den Bommel, Verenigingsgebouw 't Centrum te Ooltgensplaat, Wijkcentrum te Middelharnis en De Rank, Herv. Gem. te Stellendam.
Nieuwe invullers zijn van harte welkom in ons team. Vind je het leuk anderen te helpen en beschik je over vaardigheden met de computer, meld je dan aan. De FNV biedt je de mogelijkheid opgeleid te worden. Neem gerust contact met ons op via bovengenoemd telefoonnummer.

Geef aan de collectant van de Hersenstichting

GOEREE-OVERFLAKKEE - Van 28 januari tot en met 2 februari vraagt de Hersenstichting om uw steun. Vele enthousiaste collectanten gaan op Goeree-Overflakkee op pad om geld in te zamelen voor al die mensen met een hersenaandoening.

Vrijwel iedereen krijgt ooit te maken met een hersenaandoening. Hieronder vallen onder meer beroerte, dementie, autisme, hersentumor, de ziekte van Parkinson en ADHD. Er komen per jaar 160.000 mensen met een hersenziekte bij. Bijna een half miljoen mensen kampen met blijvende ernstige gevolgen.
De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden en hersenaandoeningen te genezen. Om dit te bereiken laten we onderzoek doen, geven we voorlichting, voeren we vernieuwende projecten uit en werken we aan goede patiëntenzorg. Voor dit werk is veel geld nodig. Geef daarom aan de collectant. U kunt ook uw gift overmaken op IBAN: NL18 INGB 0000 000 860 t.n.v. Hersenstichting Nederland, Den Haag. Meer informatie kunt u vinden op www.hersenstichting.nl.

Stichting Natuurschool zoekt gidsen

REGIO - De (stichting) Natuurschool had bij haar oprichting in 1989 één belangrijk doel voor ogen: zoveel mogelijk leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs simpelweg enthousiast maken voor de Nederlandse natuur. En dat is gelukt! Inmiddels méér dan 500.000 leerlingen van 4-15 jaar uit een groot deel van Nederland, hebben in schoolklasverband deelgenomen aan een spetterende en onvergetelijke dag in de 'echte natuur' bij de Natuurschool.

2.5 miljoen uur positieve aandacht voor de natuur! Meer dan 500.000 leerlingen zijn door de Natuurschool elk 5 uur lang en met al hun zintuigen in contact gebracht met de natuur. Heel waardevol omdat het jonge mensen laat ervaren dat de natuur mooi, leuk en onmisbaar is. Dat de Natuurschool nú de kinderen ontvangt van kinderen die ons ooit bezochten, laat zien dat de aanpak van de Natuurschool ook in deze tijd 'werkt' en veel waardering krijgt.
De Natuurschool is een frisgroene, inmiddels landelijk werkende, not for profit organisatie die zonder (overheids)subsidies haar doelstellingen weet te verwezenlijken. Daar zijn we trots op, want dit betekent naast extra hard werken ook een stuk onafhankelijkheid in denken en doen.

Om die belangrijke taak ook dit jubileumjaar en in de toekomst te kunnen blijven vervullen, zoekt de Natuurschool voor de periode half april-begin oktober, 5-10 enthousiaste en (v)aardige gidsen m/v, voor haar locatie Stellendam/Ouddorp. Meer informatie hierover vind u op de website van de Natuurschool.

De Natuurschool is een buitengewoon levenswerk dat vol passie, ideeën en plezier jonge mensen van nu laat ervaren dat een gezonde natuur ook deel van een gezonde toekomst is.
www.natuurschool.nl

Herdenkingsbijeenkomsten Watersnoodramp op Goeree-Overflakkee

GOEREE-OVERFLAKKEE - Op vrijdag 1 februari 2019 vinden er vier herdenkingsbijeenkomsten van de Watersnoodramp plaats in de gemeente Goeree-Overflakkee. Dit jaar is het 66 jaar geleden dat de Watersnoodramp plaatsvond. De herdenkingen zijn een goed moment om stil te staan bij de enorme gevolgen van de ramp. U bent van harte welkom om een van deze bijeenkomsten bij te wonen.

De tijden en programma's van deze herdenkingsbijeenkomsten zijn als volgt:

Oude-Tonge, begraafplaats Heerendijk

10.45 uur: Welkomstwoord door de heer Wim Harteveld
10.50 uur: Gedichten voorgedragen door leerlingen van RK Basisschool De Nobelaer
10.55 uur: Toespraak en kranslegging door burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman
11.10 uur: Eén minuut stilte, gevolgd door Taptoe
11.11 uur: Overige krans- en bloemleggingen
11.20 uur: Wandeling langs de graven
11.30 uur: Koffiemoment in hotel-restaurant De Lely, Kaai 16

Stellendam, monument Brielsestraat

18.30 uur: Verzamelen in De Rank, Bosschieterstraat 6
18.50 uur: Stille tocht naar het watersnoodmonument Brielsestraat
19.00 uur: Welkomstwoord door mevrouw Petra Moijses
19.02 uur: Toespraak en kranslegging door wethouder Daan Markwat
19.15 uur: Gedichten voorgedragen door leerlingen van de basisscholen
19.20 uur: Overige krans- en bloemleggingen
19.30 uur: Oplezen van de namen van de slachtoffers door mevrouw Petra Moijses
19.45 uur: Eén minuut stilte, gevolgd door Taptoe
19.50 uur: Einde herdenking, gezamenlijk naar De Rank
20.00 uur: Koffiemoment in De Rank

Nieuwe-Tonge, Hervormde Kerk, Kerkring 29

19.00 uur: Herdenkingsdienst in de Hervormde Kerk, Kerkring 29
19.50 uur: Stille tocht naar het watersnoodmonument Finlandplein
20.05 uur: Welkomstwoord door Anne-Karin Guijt-Holleman
20.10 uur: Gedichten voorgedragen door leerlingen basisscholen
20.20 uur: Toespraak en kranslegging door wethouder Peter Feller
20.40 uur: Eén minuut stilte, gevolgd door Taptoe
20.41 uur: Overige krans- en bloemleggingen
21.00 uur: Koffiemoment in Ons Dorpshuis, Korteweegje 14

Den Bommel, monument Voorstraat

19.00 uur: Aanvang herdenkingsbijeenkomst in de Hervormde Kerk, Voorstraat 25
19.50 uur: Wandelen naar het herdenkingsmonument
19.55 uur: Welkomstwoord door de heer Rien Bakelaar
20.00 uur: Jeugdbrandweer leest de namen op van de negen slachtoffers
20.05 uur: Kranslegging door wethouder Berend Jan Bruggeman
20.10 uur: Eén minuut stilte
20.11 uur: Overige krans- en bloemleggingen
20.30 uur: Koffiemoment in 'De Bron', Voorstraat 25

Inschrijving equipes gestart voor tweede Rotary GO Rally

GOEREE-OVERFLAKKEE – Na de succesvolle eerste editie van de Rotary GO Rally, kunnen de liefhebbers dit jaar rally nummer twee tegemoet zien. De tweede Rotary GO Rally is op zaterdag 11 mei. De deelnemers kruipen weer achter het stuur voor een goed doel. Deze keer is dat een Belevenistafel voor woonvoorziening De Stove van Sjaloom Zorg.

Door Kees van Rixoort

De eilandelijke Rotary heeft Theo van Erkel wederom gevraagd een route over Goeree-Overflakkee uit te zetten. Het is de bedoeling dat de rijders alle hoeken van het eiland te zien krijgen. De start, met een proef, is wederom bij Tieleman Keukens. Burgemeester Ada Grootenboer zal, net zoals vorig jaar, het startschot lossen. Het dagje rijden, volgens de route die is aangeven met het zogenoemde bolletje-pijltje-systeem, wordt onderbroken door een lunch en beëindigd met een barbecue. Onderweg is er nog een proef. Wie de proeven en opdrachten onderweg het beste uitvoert, mag zich aan het eind van de dag winnaar noemen.
Deelnemers kunnen zich voor twee klassen inschrijven: vintage automobielen en 'gewone' woon-werkauto's. "Het gaat niet om zo veel mogelijk gas geven en winnen", vertellen Simone Jordaan en Bram Roos van de organiserende Rotary Goeree-Overflakkee. "Maar om een gezellige dag met hopelijk mooi weer." Een gezellige dag voor de deelnemers én de toeschouwers die weer heel wat moois voorgeschoteld krijgen, zo is de verwachting.

Belevenistafel

Een gezellige dag met mooi weer, dat is natuurlijk niet het enige. De rally is ook mooie promotie voor Goeree-Overflakkee – eilandmarketing dus – en bovendien verbindt de Rotary een goed doel aan het rij-evenement. Dit jaar is dat een Belevenistafel voor de bewoners van De Stove in Middelharnis.
In De Stove wonen mensen met een verstandelijke, psychiatrische en/of lichamelijke beperking. De Belevenistafel is bedoeld om de belevenisgerichte zorg vorm te geven. Dat is zorg die bewoners actief houdt en inspeelt op zijn of haar persoonlijkheid en behoeften, wat de kwaliteit van leven verbetert. De Belevenistafel, die de gelegenheid biedt om samen activiteiten te ondernemen, is ontwikkeld door ONWIJS in Oude-Tonge.
Dit bedrijf is ook een van de sponsors van de Rotary GO Rally 2019. Andere sponsors zijn onder andere Vredestein en Wurld, dat ook de website www.rotarygorally.nl heeft ontwikkeld. Via deze site kunnen deelnemers zich inschrijven. Er is dit jaar ruimte voor 65 equipes.

Surfles voor kinderen met een beperking

OUDDORP - Non-profitorganisatie het Surf Project laat kinderen met Down, autisme en ADHD (8-18 jaar) onder professionele begeleiding kennismaken met golfsurfen. Dit heeft een positief effect op de ontwikkeling en versterkt het zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden. In Ouddorp gaat eind mei het vierde seizoen van start bij Surfschool Surfkaravaan. Deelnemers kunnen zich aanmelden via www.surfproject.nl.

Vier zaterdagen gaan de kinderen het water in om te leren golfsurfen. Het project wordt vrijwillig gerund door professionals. Alle kinderen krijgen les van gediplomeerde surfinstructeurs en worden in het water begeleid door getrainde vrijwilligers. Veel van deze enthousiaste begeleiders werken in de zorg en/of zijn gepassioneerde surfers.

Positief effect

Surfen is een stoere sport en heeft een positief effect op de ontwikkeling van kinderen met een beperking. HHHet versterkt het zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden. Surfen staat voor plezier, en vrijheid. Het leidt tot rust. Iedereen is gelijk in het water en alleen de golven zijn belangrijk. Door deze focus vergeten de kinderen alle zorgen. Ouders zien dat de beperking soms zelfs helemaal weg valt. Normaal gesproken komen kinderen met Down, autisme of ADHD niet snel met surfen in aanraking, omdat de sport professionele begeleiding vereist. Het Surf Project maakt dit mogelijk in een positieve, gestructureerde omgeving met individuele begeleiding.

Veiligheid

Veiligheid is cruciaal tijdens het Surf Project, zeker bij deze kwetsbare doelgroep. Kinderen worden altijd één-op-één begeleid in het water. Alle begeleiders en instructeurs zijn in het bezit van een verklaring omtrent gedrag. Ouders helpen de kinderen zelf met omkleden. We zorgen voor voldoende professionele mensen met een EHBO-diploma en de reddingsbrigade is aanwezig tijdens de lessen.

Deelnemen?

We staan open voor kinderen uit alle lagen van de bevolking, ongeacht achtergrond en afkomst. Voordat de lessen beginnen, vindt op het strand een zorgvuldig intakegesprek plaats met ouder(s) en kind. Ben of ken jij iemand wie het Surf Project kan helpen? Meld hem of haar via www.surfproject.nl.

Huidig rioolstelsel in kern Ouddorp voldoet aan te stellen eisen

GOEREE-OVERFLAKKEE – Het huidige rioolstelsel in de kern Ouddorp voldoet aan de eisen en randvoorwaarden voor een adequaat transport van het afvalwater. Rekening wordt gehouden met een afvalwaterbelasting van 14.933 vervuilingseenheden in 2020.

Door Jaap Ruizeveld

Diverse riolen in de kern zijn in verband met de kwaliteit ervan voorzien van een kunststof binnenvoering. Dit zijn riolen in de Westerweg, Dijkstelweg, Klarebeekweg, Dorpsweg en Oosterweg. Komend jaar wordt deze voorziening ook aangebracht in de riolen in de Koolweg en een ander deel van de Klarebeekweg.

Geurfilters

Dit deelt het college in een informatieve brief mee op raadsvragen (december vorig jaar) over meldingen en klachten van bewoners over stankoverlast in de zomer van 2018. De meldingen zijn bij de gemeente bekend en behandeld. De oorzaak van de klachten heeft te maken met het extreem lang droge en warme weer in genoemde periode. De riolering werd lange tijd niet schoongespoeld door regenwater, waardoor het afvalwater de kans kreeg te gaan rotten en stank veroorzaakte. Er is na de meldingen actie ondernomen om de stankoverlast zoveel mogelijk te beperken. In een aantal gevallen zijn daarom geurfilters geplaatst. Aan de burgers is gevraagd om bij herhaaldelijke stankoverlast dit opnieuw bij de gemeentelijke dienst te melden.

Vlooienmarkt Hellevoetsluis

HELLEVOETSLUIS - Op zaterdag 2 februari wordt er in het sportcentrum De Een¬draght aan de Sportlaan in Hellevoetsluis.
Voor de vlooienmarkt kunnen alleen particuliere standhouders geplaatst worden, die hun overtollige goederen willen verko-pen. Er mogen bedrijfsmatig geen goederen worden verkocht. De vlooienmarkt in Hellevoetsluis is voor het publiek geopend van 9.00 tot ± 14.00 uur en de toegangsprijs bedraagt € 2,50 per persoon. www.vlooienmarkt-hellevoetsluis.nl

RGO-leerlingen zijn de kanjers van de Skills Talents-wedstrijden

MIDDELHARNIS - De RGO Middelharnis heeft weer deelgenomen aan de provinciale kampioenschappen van Skills Talents. Op vrijdag 18 januari waren de wedstrijden voor de richtingen Economie en Ondernemen (E&O) en Dienstverlening & Producten (D&P). Voor het profiel D&P was de RGO met twee teams vertegenwoordigd.

Na een zware strijd hebben de leerlingen van D&P hun 'skills' weer laten zien. De leerlingen van de locatie Koningin Julianaweg lieten zien dat zij de beste leerlingen van Zuid-Holland zijn. Zij sleepten de eerste plaats binnen. Op 20 en 22 maart gaat dit winnende team de strijd aan met de andere provincies om te bewijzen dat ze misschien wel de beste D&P-leerlingen van Nederland zijn. De leerlingen van de locatie Schoolstraat behaalden een mooie derde plaats.
Op maandag 21 januari waren er provinciale kampioenschappen voor de profielen Produceren, Installeren en Energie (PIE) en Bouwen, Wonen en Interieur (BWI). De leerlingen van RGO vmbo behaalden een 3e en 4e plaats in hun vakgebied en de boys van BWI (Bouwen, Wonen en Interieur) sleepten zelfs de 1e en 2e prijs weg!
Het BWI-team heeft zich dus gekwalificeerd voor de finale in Amsterdam! Alle teams hebben geweldige prestaties neergezet. De RGO is bijzonder trots op de leerlingen én op de begeleiders van deze teams.
Op 6 februari gaan de teams 'Bloem en tuinaanleg' naar de wedstrijden bij Lentiz Maasland en op 21 februari gaan de teams van 'Horeca' naar het ROC Mondriaan in Den Haag.

Bloemenbollenactie voor Roemenië

OUDDORP - Zaterdag 16 februari organiseert Hometeam 'Speranta' weer zoals voorgaande jaren een bloembollenactie voor Jantina's kinderwerk in Roemenië.

De bloembollen zijn ook dit jaar weer van Bloemkwekerij Klepper. U ziet de kinderen die helpen 's morgens aan uw deur verschijnen.
Rond 9.00 uur start de actie tot ongeveer 11.30 - 12.00 uur. Als u de kinderen gemist heeft aan de deur, kunt u ook tussen 9.30 en 11.30 uur bij Kwekerij Klepper langskomen om bloembolletjes te kopen.
"Laten we de actie ook dit jaar weer tot een groot succes maken en steun Jantina´s kinderwerk! Mede daardoor is het mogelijk dat de evangelisatie en educatie doorgang heeft en ze veel kinderen kan bereiken met Gods Woord", aldus de organisatoren.

Als er nog mensen die zich willen aanmelden als chauffeur: graag! Stuur een email met uw naam en (mobiele) telefoonnummer naar mathilde93@kliksafe.nl of bel naar 0187-664196.
De chauffeurs worden tussen 8.15 en 8.30 uur bij Kwekerij Klepper verwacht om in te laden, daarna naar Eben-Haëzer. De kinderen worden 8.30 uur in Eben – Haëzer verwacht.

Zwemclub De Schotejil succesvol op Open Nederlandse Masters Kampioenschappen

REGIO - Afgelopen weekend hebben de zwemmers van Zwemclub De Schotejil deelgenomen aan de Open Nederlandse Masters Kampioenschappen korte baan in Zwolle. In totaal werd in verschillende leeftijdscategorieën 26 keer persoonlijk gestart en is er deelgenomen op 4 estafettes. In totaal werden 5 ereplaatsen behaald.

De 1500m vrij bij de heren leverde in verschillende leeftijdscategorieën de grootste successen op. Frank van der Voordt zwom hierop naar het zilver (18:35,12). Nico Paasse behaalde op deze afstand een bronzen medaille (19:40,54), wat ook nog een verbetering van zijn persoonlijk record betekende. Ook Niels Albrechts behaalde hierop een bronzen medaille (18:32,58). In de jongste leeftijdscategorie wist David Kievit als debutant het zilver te bemachtigen op de 200m schoolslag (2:31,67). Tot slot was er nog brons voor Niels Albrechts op de 400m wisselslag (5:34,43).
Op drie van de vier estafettes werd een snellere tijd gezwommen dan de inschrijftijd. De 4x100m wisselslag (5:00,62) met Danica Koedoot, Frank van der Voordt, Whitley Rens en Niels Albrechts leverde de grootste tijdsverbetering op van ruim 9 seconden. Op de slotestafette, de 4x50m vrij (1:55,07) met Whitley Rens, Niels Albrechts, Danica Koedoot en David Kievit werd met een 4e plaats op haar na naast de medailles gegrepen.

Snertwandeling Melissant

MELISSANT - Op zaterdag 9 februari is het weer zover, dan wordt er weer de enige echte Melissantse Snertwandeling gehouden. Dit keer voor de 10e keer.

In de loop der jaren heeft deze wandeling zich in een groeiend aantal deelnemers mogen verheugen, van 80 deelnemers in 2010 naar 385 in 2018. Omdat het dit jaar de 10e keer is, willen we dat deze keer een extra feestelijk tintje geven. Burgemeester Ada Grootenboer is bereid gevonden het startschot te geven. Dat zal om 08.00 uur zijn bij de Melishof, wanneer de eerste lopers voor de 30 km mogen vertrekken. Er kan weer gekozen worden uit 3 afstanden: 10 km, 20 km en 30 km. "Het zou leuk zijn als we dit jaar de grens van 400 deelnemers doorbreken, dus pak uw wandelschoenen en doe mee. 10 km is ook voor de niet al te geoefende loper goed te doen", aldus de organisatie. Na afloop is er voor elke deelnemer natuurlijk weer een kop heerlijke snert en een speciaal aandenken aan deze Snertwandeling.
De start en finish zijn bij de Melishof, Binnenweg 61 in Melissant. Dankzij sponsoring kunnen de deelnamekosten ook dit jaar weer gehouden worden op € 5,- voor volwassenen en € 2,50 voor kinderen t/m 12 jaar.
Starttijden: voor de 30 km van 08.00-09.00 uur, de 20 km van 09.00-10.00 en 10 km van 10.00-12.00 uur. Aanmelden kan bij de start.
Voor verder informatie kunt u een mailtje sturen naar: info@gymverenigingkwiek.nl of bellen naar 06-27180280.

Knappe 4-0 winst van Intermezzo JC1 tegen Next Volley

MIDDELHARNIS - Op zaterdag 26 januari kwam het jongens C1 team van volleybalvereniging Intermezzo in actie tegen Next Volley Dordrecht. Het was de derde wedstrijd van de nieuwe seizoenshelft. Next Volley had de eerste twee wedstrijden gewonnen en was daarmee een niet te onderschatten tegenstander voor Intermezzo.

De wedstrijd begon rommelig met veel foute services aan beide kanten, maar de teams herpakten zich snel en er ontstond een gelijk opgaande wedstrijd. Beide teams stonden verdedigend heel goed te spelen en ook in de pass, set-up en aanval werd er mooi gecombineerd. Intermezzo kon dit de hele set lang volhouden, waar Next Volley de laatste punten niet meer bij kon blijven. De eerste set ging daardoor met 25-21 naar Intermezzo.
In de tweede en derde set zagen we een gelijk beeld: twee teams die goed stonden te spelen en lang gelijk op gingen, waarbij Intermezzo aan het einde van de set een voorsprong op kon bouwen en daarmee de set naar zich toe trok. En zo stond het 3-0 toen Intermezzo de vierde set in ging. Het team pakte al snel een voorsprong van 7 punten, maar helaas ging die voorsprong weer snel verloren. Intermezzo liet zich echter niet gek maken en bleef degelijk volleyballen, waardoor ook de laatste set gewonnen werd door het team uit Middelharnis.
Al met al een goede wedstrijd, waarin degelijk spel, goede verdediging en hard werken een mooie 4-0 overwinning opleverde. Setstanden: 25-21, 25-19, 25-20, 25-23

Eilandelijke zwemjeugd actief tijdens Swimkick-Minioren Circuitwedstrijd

REGIO - Zaterdag 26 januari heeft de zwemjeugd van Goeree-Overflakkee deelgenomen aan de tweede zgn. Swimkick-Minioren wedstrijd te Rozenburg. Deze wedstrijd geldt enerzijds als kennismaking (Swimkick categorie) met de wedstrijdsport. Daarnaast kunnen de meer gevorderde zwemmertjes (Minioren categorie) zich plaatsen voor regionale en landelijke wedstrijden. Er werden door de zwemmers in de leeftijden tot 11 jaar ca. 25 ereplaatsen behaald.

In de Swimkick categorie tot 9 jaar waren Phine Laarman (2x goud), Fleur Jelier (2x goud), Jara Mulder (zilver en brons) en Rozemarijn Wu (1x zilver) bij de meisjes prima op dreef. Bij de jongens was Thomas Blonk (goud en brons) succesvol. In de leeftijd tot 11 jaar deed Liselotte Wu (2x goud) het eveneens prima.

In de Minioren categorie waren er op 400m vrij resp. een 1e en 3e plaats voor Meyke van Nimwegen (5.27.37) en Daphne v.d Slik (6.18.67). Later op 100m schoolslag won Meyke v. Nimwegen (1.36.08) opnieuw. Luuk Voogd won de 100m schoolslag (1.45.29) en werd 2e op 100m vrij (1.21.28) bij de jongens en Tylin Middelbos (1.56.55) werd 3e bij de meisjes. Roan Klink eindigde als 3e op 50m vlinderslag (45.56). Op 100m rugslag werd Abye Buscop (1.48.23) en Evy de Bonte (1.54.91) resp. 2e en 3e. En later op 50m vrij eindigden beide meisjes opnieuw als 2e en 3e (resp. 41.03 en 45.10). Tijn v.d. Voordt werd 3e op 100m rugslag (1.57.12).

De slot-estafette 4x50m vrij met Roan Klink, Luuk Voogd, Marit v. Groningen en Meyke v. Nimwegen wonnen tenslotte het goud in 2.26.65.

Column

Drie dagen van nationale rouw

Sommige dingen grijpen wel heel diep in. Alles staat in één keer op z'n kop. Een ziekte maakt het leven ineens anders. Soms wordt het ook een keerpunt in het leven. Aangrijpend is het wanneer een kind uit een gezin wordt weggerukt. Het was een hele schok voor de ouders van Julan in Spanje. Hij was in een diepe waterput gegleden, spelenderwijs. Nog maar twee jaar oud. Een aanvallige leeftijd. Te lief om heen te gaan, ook al is een kind op die leeftijd soms eigenwijs, 'terrible two.'

Groot was de spanning, gedurende vele dagen. Het kind was nauwelijks te bereiken via een apart gegraven schacht, meer dan 70 m. diep. Er waren 26 werkers die opgeteld 299 dagen gegraven hebben. Toen werd het lichaampje gevonden. Vervolgens werden drie dagen van nationale rouw aangekondigd. Het moet voor de vader en moeder (die al eerder een kind verloren) een hele bemoediging geweest zijn dat zoveel mensen over heel de wereld (biddend) meeleefden.

Soms vraag je als dominee jezelf af waar je allemaal voor dient te bidden. Je moet ook voorzichtig zijn want er is een privacywetgeving. Niet iedereen stelt het op prijs dat je voor hem of haar in bepaalde omstandigheden bidt. Voorzichtigheid was altijd al geboden.
Toch zijn er wel gebieden waar je vrij voor bidden mag. Dan denk ik aan de nood in de wereld, als een dam doorbreekt in Brazilië of een vreselijke aanslag de Filipijnen teistert. Maar daarnaast mag je ook bidden voor het ongeboren leven om bescherming en genade, én voor de 28.000 moeders in Nederland, die het achterliggende jaar hun kindje uit de moederschoot weg lieten halen. We bidden om genade en vergeving voor hen, omdat niemand van hen vrede heeft. Zou de kerk de moed hebben om een keer enkele dagen van nationale rouw af te kondigen? Het zal wel niet haalbaar zijn.

Toch denk je weleens: Wat zou God van al dat gewoel hier 'beneden' vinden? Zijn genade is sterk. Het zou zomaar kunnen dat God die jongen in het hart trof, die ik ruim een week geleden 's nachts hier op straat ontmoette, toen er weer zo'n vreselijk zangevenement in 'De Kreek' was. Hij vertelde dat hij zich afvroeg waarom hij dit pad gekozen had. Ik riep hem in liefde toe: "Er is een weg terug! Je moet naar Jezus toe!" Om nooit te vergeten. Zo dropen ze af en zwaaiden nog een keer.

Ingestuurd

Winter in Middelharnis

Janneke Troost stuurde deze winterfoto van de Singelkade in Middelharnis.

Vrijdag in de krant

Verslag van de donderdag te houden raadsvergadering.

Verslag gemeenteraadsvergadering