info@eilandennieuws.nl
t. 0187 74 54 50

Dinsdag Eilanden-Nieuws

6 januari 2015

Dinsdag Eilanden-Nieuws 6 januari 2015


Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: info@eilandennieuws.nl of 0187-745450

Positieve geluiden uit visserijsector

Prijswinnaars in de vier categorieën voor de best verzorgde vis, voor de Eurokotter TH 7, 2000 pk kotter GO 37, Flyshooters SCH 65 en Garnalenkotter GO 58. Foto: Jaap Ruizeveld.

STELLENDAM - Met een nieuwjaarswens, een terugblik op gebeurtenissen en resultaten in 2014 en een vooruitzicht op te verwachten inzet en activiteiten in 2015, presenteerde UFA-directeur Johan van Nieuwenhuijzen zaterdagmorgen op een geanimeerde en druk bezochte Nieuwjaarsreceptie in de Visafslag in Stellendam, de ontwikkelingen op en rond deze tweede visafslag in Nederland. In 2014 steeg de omzet bij UFA van 43 naar 45 miljoen euro. De hoeveelheid aangevoerde vis daalde met 2%. De stijging van de omzet heeft, in combinatie met verbeteringen in kostefficiency, positief bijgedragen aan dit resultaat. Ten opzichte van 2013 steeg de prijs voor tong van 8 euro naar 9,50 euro per kg. Voor griet en tarbot lag de prijs gemiddeld 1 euro per kg hoger, terwijl de prijs voor schol ten opzichte van 2013 ook iets hoger uitkwam.

Door Jaap Ruizeveld

VVD-Europarlementslid Jan Huitema, die de belangen voor de Nederlandse visserijsector in Brussel behartigt, had zijn reces graag onderbroken om niet alleen United Fish Auctions (met vestigingen in Scheveningen, Colijnsplaat en Stellendam) een hart onder de riem te steken, maar ook allen die bij deze zo belangrijke bedrijfstak betrokken zijn.

Overlijden

Van Nieuwenhuijzen stond stil bij het overlijden van UFA-president commissaris Ludovic den Hollander, die veel betekend heeft voor de visserij. "Wij zijn dankbaar voor de professionele en plezierige samenwerking en zullen hem erg missen". Hij wenste de familie sterkte met dit verlies. Er was een speciaal welkom voor Jan de Blok, register accountant/ondernemer, geboren en getogen Stellendammer, die vanaf deze maand commissaris is bij UFA.

Kottersector

Van Nieuwenhuijzen zei dat er in 2014 op de Nederlandse Visafslagen 5000 ton minder schol is aangevoerd. Het quotum is maar voor 63% benut. Garnalen hadden een lagere prijs, maar de aangevoerde hoeveelheid compenseerde dit royaal. Positief in 2014 was de toename van de gemiddelde omzet per kotter. Dit enerzijds door prijsstijging van de vis en een lager brandstofverbruik, anderzijds door inzet van de pulstechnologie en een lagere dieselprijs.

Projecten

"Wij richten ons nu op nieuwe projecten en initiatieven. Zoals de renovatie en nieuwbouw van de Visafslag Scheveningen. Verder op het regionaal Innovatiewerk Nederland/Blueport Zuid- West Nederland. Vanuit dit netwerk is in samenwerking met de Zeeuwse Visafslagen de introductie gerealiseerd in de retailketen Agrimarkt.

De doelstelling om aan de consument schol en een breder assortiment Noordzeevis te bieden, die op prijs-kwaliteit verhouding kan concurreren ten opzichte van importvis, is geslaagd. Het resultaat smaakt naar meer en wij trachten het concept op te schalen".

Lees verder op pagina 3

Winterrust in de haven

HERKINGEN - Op zomerse dagen is het een drukte van belang in de grote jachthaven van Herkingen. In de winter is het een stuk rustiger in de haven die plaats biedt aan ruim 350 jachten. De scheepjes liggen rustig te wachten tot het voorjaar komt, dan begint het nieuwe vaarseizoen op het grootste zoutwatermeer van West-Europa. Nu zorgen de masten in combinatie met de grillige wolkenlucht voor een mooi plaatje. Foto: Bep Ardon.

Presentatie-avonden fam. Van Heiningen

MIDDELHARNIS - Reinout en Arenda van Heiningen zijn met hun kinderen sinds 2004 betrokken bij zendingswerk en kerkplanting in Thailand via OMF en GZB. Ze zijn uitgezonden door de Hervormde gemeente (PKN) in Middelharnis.

Verlof

Op dit moment zijn zij met hun gezin op verlof in Nederland en daarom houden zij op woensdagavond 14 en dinsdagavond 20 januari een presentatie over hun werk in Isaan/Thailand. Aanvang 19.30 uur (tot ongeveer 21.30 uur ) in verenigingsgebouw De Hoeksteen, Ring 15 te Middelharnis. Er zal een collecte worden gehouden en in de pauze en na afloop zullen er boeken, Aziatische spullen, kaarten, e.d., verkocht worden, waarvan de opbrengst bestemd is voor genoemde zending. Op beide datums zal er een identieke presentatie zijn.

Meer informatie over hun werk kunt u vinden via: http://vanheiningenthailand.blogspot.nl/.

2 / 18

Agenda

Dinsdag 6 januari

OUDDORP – Nieuwjaarsreceptie Gemeente Goeree-Overflakkee. Dorpstienden, ontvangst vanaf 18.30 uur.

Donderdag 8 januari

OUDE-TONGE – Nieuwjaarsreceptie Stichting ZIJN. Infocentrum Bernhardstraat 27. Van 16.00 tot 17.30 uur.

Dinsdag 13 januari

OUDDORP – Creatieve middag o.l.v. Ida Winter in Inloophuis De Boei in 'de Overkant', Dijkstelweg 33. Vanaf 10.00 uur inloop, vanaf 13.30 uur activiteiten.

Donderdag 15 januari

SOMMELSDIJK – Cursus Geestelijke vorming. Spreker ds. G.R. Procee over het onderwerp 'Is de kinderdoop wel bijbels?'. Aanvang 19.45 uur in de Rehobôthkerk aan de Olympiaweg. Entree € 3,50.

Zaterdag 17 januari

OUDDORP – Samen zingen. Kerkgebouw Doopsgezinde gemeente aan de Dorpstienden. Van 19.30 tot 20.30 uur.

Maandag 19 januari

MIDDELHARNIS – Cursusavond Geestelijke Vorming. Spreker ds. C. van Duijn. Thema: 'De mens als beelddrager Gods'. Aanvang 19.45 uur. Verenigingsgebouw De Hoeksteen aan de Ring. Kosten € 4,-.

Dinsdag 27 januari

OUDDORP – Inloophuis De Boei in 'de Overkant', Dijkstelweg 33. Vanaf 10.00 uur inloop, vanaf 13.30 uur activiteiten. Deze middag: Creatief met stof o.l.v. Wilma den Otter.

Zaterdag 7 februari

OUDDORP – Mannendag Goeree-Overflakkee. Spreker: Arie de Rover. Aanvang 9.30 uur. Opgave via www.mcgo.nl.

Dinsdag 10 februari

OUDDORP – Inloophuis De Boei in 'de Overkant', Dijkstelweg 33. Vanaf 10.00 uur inloop, vanaf 13.30 uur activiteiten. Deze middag: Flakkeese middag, m.m.v. Hans Timmer, Jannie Kieviet en Els Ghijsels.

Maandag 16 februari

MIDDELHARNIS – Cursusavond Geestelijke Vorming. Spreker ds. C.J. Droger. Thema: 'Groeien in de genade en kennis van Christus'. Aanvang 19.45 uur. Verenigingsgebouw De Hoeksteen aan de Ring. Kosten € 4,-.

Dinsdag 24 februari

OUDDORP – Inloophuis De Boei in 'de Overkant', Dijkstelweg 33. Vanaf 10.00 uur inloop, vanaf 13.30 uur activiteiten. Deze middag: Mandela tekenen, o.l.v. Ans Muis.

Dinsdag 10 februari

OUDDORP – Inloophuis De Boei in 'de Overkant', Dijkstelweg 33. Vanaf 10.00 uur inloop, vanaf 13.30 uur activiteiten. Deze middag: Lezing door Cor Schenkenberg over het onderwerp '(de gevolgen van) kanker in relatie tot werk'.

Dinsdag 10 maart

MIDDELHARNIS – Cursusavond Geestelijke Vorming. Spreker ds. R. Kok. Thema: 'Onder Gods leiding'. Aanvang 19.45 uur. Verenigingsgebouw De Hoeksteen aan de Ring. Kosten € 4,-.

Zaterdag 21 maart

MIDDELHARNIS – Integrale uitvoering Matthäus Passion van J.S. Bach, in samenwerking met Orion Barok Orkest door Christelijk Kamerkoor Fiori Musicali o.l.v. Sietse van Wijgerden.

"Innovatie in visserij wordt niet gestimuleerd, eerder afgeremd"

Europarlementslid Jan Huitema en UFA-directeur Johan van Nieuwenhuijzen wensen elkaar voor de visserijsector een succesvol 2015 toe. Foto: Jaap Ruizeveld

STELLENDAM – Europarlementslid Jan Huitema behartigt in Brussel voor ons land de portefeuilles landbouw en milieu. De visserijsector neemt volgens hem hierin een belangrijke plaats in. Op de UFA-Nieuwjaarsreceptie in Stellendam gaf hij zaterdag inzicht in de stand van zaken. "Mijn (onze) inzet is om mede te bewerkstelligen dat er voor alle betrokken landen een gelijk speelveld ontstaat. Met gelijke rechten en verplichtingen. Dan kun je spreken van een eerlijke concurrentiemogelijkheid".

Door Jaap Ruizeveld

"Nu zie je dat in Brussel de in onze visserijsector steeds verder ontwikkelde innovatie niet op bijval kan rekenen. Niet wordt gestimuleerd. Eerder remt men deze aanpak af met als achterliggende insteek het beschermen van eigen activiteiten in betrokken lidstaten. Vooral Frankrijk en Spanje stellen zich zo op. Wij zijn - als klein land Nederland - echt op heel veel onderdelen toonaangevend. Kijk naar de innovatie bij pulskortechnologie. Kijk naar een innovatiecentrum dat nu in bedrijf gaat komen. Dan zou je verwachten dat de slogan 'wie goed doet, goed ontmoet' ook opgeld biedt. Maar dat is dus niet zo. Steeds klinken er tegenargumenten. Je ziet hier ook een 'gun-factor'. Voor ons de drive om - gevoed vanuit de sector - ons nog meer actief te profileren. Het gaat immers om een belangrijk item: Voedselproductie. En werkgelegenheid."

Regels

Onbekendheid rond regels op een moment van invoering is teleurstellend. Recent de aanlandplicht. Er is nog geen invulling hoe een en ander moet worden gecontroleerd. Dan dien je zo'n regel toch uit te stellen tot die helderheid er wel is. Ondanks deze aspecten laten wij ons niet uit het veld slaan. Dat heb ik vandaag op deze Nieuwjaarsreceptie duidelijk willen maken", zegt Huitema.

Prijswinnaars

Voorafgaand aan het informele deel van de receptie reikten Van Nieuwenhuijzen en Huitema de prijzen (Best verzorgde vis) uit in de verschillende categorieën. Een jury bestaande uit UFA-locatiemanagers Erik de Jong en Wim Harteveld hanteerde daarbij als criteria 'versheid, verzorging en behandeling van de vis aan boord'. Voor alle prijswinnaars gold het etiket uitzonderlijk goed. Twee eiland-kotters vielen in de prijzen: Categorie 2000 pk de GO 37 (Jan en Bram Tanis) en categorie garnalen de GO 58 (De Visser, De Bruijne en Lomeijer).

Leespunten op Goeree-Overflakkee sluiten de deuren

GOEREE-OVERFLAKKEE - Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta wordt in de komende periode geconfronteerd met forse bezuinigingen. Om te zorgen dat het Bibliotheekwerk op Goeree-Overflakkee toch overeind blijft moeten er keuzes gemaakt worden.

Eén van de keuzes die op korte termijn gerealiseerd gaat worden is het sluiten van alle Leespunten op Goeree-Overflakkee. Met het sluiten van de Leespunten wordt bewerkstelligd dat de drie bliotheekvestigingen van Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta op Goeree-Overflakkee (Oude-Tonge, Middelharnis en Ouddorp) wel open kunnen blijven.

Bibliotheek aan Huis

Bent u niet in staat om zelfstandig een Bibliotheekvestiging te bezoeken? Dan is misschien "Bibliotheek aan Huis" iets voor u? Samen met een groep vrijwilligers verzorgt Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta deze dienst.
Eén keer in de drie weken komt er een vrijwilliger bij u langs om nieuwe boeken te brengen en gelezen boeken op te halen. Wilt u gebruik maken van deze dienst? Neem dan contact op met de Bibliotheek, tel. 0187 667744, e-mail info@bzhd.nl.
Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta is nog op zoek naar een aantal vrijwilligers die zich wil inzetten voor "Bibliotheek aan huis". Heeft u interesse? Ook dan kunt u contact opnemen via bovenstaand telefoonnummer of mailadres.

Gang van zaken

Met ingang van 1 februari 2015 houden de Leespunten op Goeree-Overflakkee op te bestaan. Boeken die geleend zijn bij Leespunten kunnen ook ingeleverd worden in alle vestigingen van Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta.

Ebooks

Naast het lenen van boeken in de Bibliotheekvestigingen kan elk lid van Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta ook gebruik maken van het grote aanbod van ebooks dat via www.bibliotheek.nl/ebooks beschikbaar is. De collectie bestaat inmiddels uit ruim 7000 ebooks en zal in de toekomst nog verder uitbreiden. Het lenen van ebooks kan eenvoudig van huis uit geregeld worden. Voor hulp bij het downloaden van ebooks kunt u terecht in alle vestigingen van Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta.

Vlaggetjesdag op zaterdag 11 juli

Vervolg van voorpagina

De UFA-directeur wees vervolgens op het Innovatiecentrum Stellendam dat op het havencomplex samen met Visserijvereniging Zuidwest en lokale toeleveranciers Van Wijk en Westhoeve nagenoeg is gerealiseerd en in het voorjaar feestelijk zal worden geopend. In de zogenaamde waterbak kunnen in zout water vangsttechnieken op schaal worden gesimuleerd en innovaties worden getest. Er wordt vanuit gegaan dat dit centrum een bijdrage zal leveren aan het innovatievermogen van de visserijsector. Van Nieuwenhuijzen complimenteerde Arie van Wijk, Kees Koese en bouwmanager John Roos voor hun inzet hierbij. Johan Baaij heeft de coördinatie van het centrum en is namens UFA aanspreekpunt voor de activiteiten.

Verwachtingen

Voor het jaar 2015 is het quotum voor schol met 15% gestegen. Voor tong blijft het gelijk. Voor schol betekent het een stijging van 190 ton extra aanvoer per week. In filet gewicht is dit ongeveer 80 ton extra afzet per week. Wat gebeurt er nog meer dit jaar? UFA zal in samenwerking met de Zuid-Hollandse milieufederatie. Provincies en gemeente Goeree-Overflakkee een structuur ontwikkelen voor verdere verduurzaming van de visserij. Europese middelen zijn hiervoor beschikbaar. En, om alvast in de agenda te noteren, op zaterdag 11 juli wordt in Stellendam Vlaggetjesdag gehouden als onderdeel van de Nationale Dag van de Visserij. Dit onder leiding van de voorzitter van de Vissersvereniging Zuidwest, Cees Sinke.

GOEREE-OVERFLAKKEE - Rotaryclub Goeree-Overflakkee organiseert samen met Sportclub Sportievia en Leontien Zijlaard - Van Moorsel op zaterdag 7 februari opnieuw een 2 x 3 uur durende spinningmarathon. Het doel van deze marathon is om zoveel mogelijk geld op te halen voor de Leontien Foundation.

De spinningmarathon vormt één geheel met de GO-Classic 2015, de wielertoertocht over Goeree-Overflakkee, die in 2015 voor de derde keer verreden zal worden. De tocht staat gepland voor zaterdag 12 september. De spinningmarathon vindt plaats bij Sportclub Sportievia, Industrieweg 38 in Middelharnis. Leontien en de spinninginstructeurs van Sportievia verzorgen zowel 's morgens als 's middags een spinningles. De deuren van Sportievia staan vanaf 8:00 uur voor je open. Rond het middaguur is er een lunch met soep, broodjes en krentenbollen. Ook wordt dan de opbrengst bekendgemaakt. Leontien zal zowel 's morgens als 's middags één uur de spinningmarathon als instructrice begeleiden. Let op: 3 uur spinnen is 3 x 55 minuten. spinning, dus met 3x een pauze van 5 minuten waarin je even naar het toilet kunt en drinken kunt halen bij de bar. Vind je 3 uur achter elkaar spinnen te veel, dan mag je ook met 2 of 3 personen meedoen. Je betaalt dan wel per persoon het inschrijfgeld, maar voor het sponsorbedrag zorg je samen. Opgeven kan via info@sportievia.nl.

Op 30 januari 2015 (19.30 uur, Diekhuus, Middelharnis) vindt de tweede editie plaats van de "Wie Kent Goeree-Overflakkee Quiz." Iedere week staat er alvast één voorbeeldvraag uit de eerste editie zodat u een idee krijgt hoe leuk meedoen aan deze quiz is. Meedoen kan door kaarten á € 12,50 per stuk te bestellen via wiekentgoereeoverflakkee@gmail.com.
De vraag van deze week. Waar is dit havenkanaal?
A) Stad aan het Haringvliet.
B) Dirksland.
C) Ooltgensplaat.
D) Battenoord.
WKGO is een initiatief van de Lions Goeree-Overflakkee. Voor informatie en deelname aan de quiz kijk op facebook "Wie kent Goeree-Overflakkee" of bel 06 43127762.

Christelijk Ouddorps Mannenkoor neemt CD op

OUDDORP - Het Christelijk Ouddorps Mannenkoor, afgekort COM, gaat op 28 februari een CD opnemen in de Grote of Stephanuskerk te Hasselt (Overijssel). Deze locatie is niet direct logisch gezien de afstand van Ouddorp naar Hasselt. Maar volgens het bestuur is voor deze kerk gekozen vanwege 'het schitterende orgel (www.knolorgelhasselt.nl) en de geweldige akoestiek in dit fraaie kerkgebouw'. Zeker voor een middelgroot mannenkoor is dit een van de meest geschikte locaties om een opname te maken.

Het COM heeft de afgelopen jaren een flinke groei doorgemaakt en telt momenteel 53 leden, afkomstig van de kop van Goeree-Overflakkee. Het koor staat onder leiding van Dinant Struik en sinds twee jaar is Willem den Boer (www.willemdenboer.nl) de vaste organist. Deze 20 jarige jongeman is een talentvolle organist en voor hem is het de eerste CD-opname met een mannenkoor. Verder zal de ervaren pianist/dirigent/organist André van Vliet (o.a. dirigent van Vox Jubilans) meewerken als pianist. Dinant en André kennen elkaar al jaren en werkten al meerdere malen samen met CD-opnames. Om de CD-opname nog meer "Flakkeese" tintjes te geven zal ook Walter van Harberden uit Dirksland meewerken. Walter speelt contrabas; dit prachtige snaarinstrument vloeit mooi samen met de sonore mannenstemmen.
Tenslotte wordt medewerking gegeven door de Dirkslandse "Ouddorper" Wijnand den Hertog die als baritonsolist en koorzanger zingt op het Delta Mannen Ensemble, maar nu ook de gelederen van het COM zal versterken. De eerstvolgende repetitie van het COM zal plaatsvinden op maandag 12 januari in de Koningin Beatrixschool te Ouddorp. Gasten zijn welkom om de sfeer te proeven op dit mannenkoor.

Laudando voert absoluut meesterwerk uit: Weihnachtsoratorium van J.S. Bach

MIDDELHARNIS - Trompetgeschal, energieke paukenslagen: de feestelijke eerste maten van Bach's Weihnachtsoratorium. Het in 1734 voor het eerst uitgevoerde werk begint inmiddels de populariteit van de Matthäus-Passie te evenaren. Het Weihnachtsoratorium zal a.s. zaterdag 10 januari worden uitgevoerd in de Hervormde kerk te Middelharnis. Aanvang 19.30 uur.

Trots is c.o.v Laudando dat zij dit meesterwerk uit de West-Europese muziekcultuur mag en kan brengen op Goeree Overflakkee. "Het is zeer passend om zo aansluitend aan de recente viering van het kerstfeest als 'nieuwjaarsconcert' de bovengenoemde cantates van het Weihnachtsoratorium uit te voeren. Dit beroemde oratorium werd gecomponeerd als een cyclus van zes cantates voor de periode van kerst t/m Driekoningen op 6 januari. De teksten zijn ontleend aan het Mattheüs- en Lukasevangelie en volgen het kerstverhaal op de voet", aldus de organisatie.
"Vanuit de verhaallijnen is het dus heel stijlvol om zo het pas begonnen nieuwjaar muzikaal te 'openen'. Deze wonderschone cantates zijn steeds opgebouwd uit de ingrediënten: openingskoor/slotkoor, diverse koralen en allerlei recitatieven (met daarin het verhaal verteld door de evangelist/tenor) en aria's (die het verhaal op de meest uiteenlopende wijze becommentariëren)".

Door c.o.v. Laudando zal het het openingskoor van deel 1 en vervolgens de delen 3 t/m 6 van het Weihnachtsoratorium worden uitgevoerd. Medewerking zal worden verleend door het landelijk en over de grenzen bekende barokensemble 'Eik en Linde'. Laudando is blij dat zij een viertal topsolisten heeft kunnen contracteren, te weten: Hieke Meppelink (sopraan), Myra Kroese (alt), Frank Fritschy (tenor) en Pieter Hendriks (bas). Het orgel zal worden bespeeld door organist Wim Diepenhorst. De algehele leiding is in handen van Rinus Verhage.
Toegangskaarten bedragen € 25,00 (volwassenen) en € 10,00 (kinderen t/m 15 jaar) en zijn te koop via de leden van het koor, bij boekhandel Van der Boom, via de website (zie hieronder) of bij de ingang van de kerk. In de voorverkoop (t/m vrijdagavond 9 januari 24.00 uur) kosten de toegangskaarten respectievelijk € 22,50 en € 7,50.

Zie verder de website: www.covlaudando.nl.

MIDDELHARNIS – Onlangs heeft heeft Herweijer Tuintechniek uit Dirksland meegewerkt aan een prachtig gebaar om zorg te dragen voor onze medemens, zeker degene die in "nood" verkeren.

Tekst en foto's: Carin van Buren

Het jonge Syrische gezin dat onlangs in Middelharnis is komen wonen en met weinig middelen in een huis werd geplaatst, wordt door een aantal omwoners met warmte ontvangen en ze proberen ervoor te zorgen dat het gezin zo snel mogelijk de middelen krijgt waar het behoefte aan heeft. En voor een gezin met twee kinderen onder de twee jaar zijn veel verschillende dingen nodig. Zo zijn inmiddels speelgoed, kleding, kinderstoel, box, e.d., voor de kleintjes geregeld.
Ook werd er iets gedaan om dit gezin zo snel mogelijk de privacy te geven waar een ieder behoefte aan heeft. Zo werd Herweijer Tuintechniek via via benaderd omdat het gezin met hun achtertuin nogal te kijk zat, daar er totaal geen schutting, heg of afrastering aanwezig was. Zoals Herweijer zelf aangeeft, worden ze vaak benaderd voor sponsoring, e.d., maar kan niet overal ja op gezegd worden. Echter deze situatie bij dit gezin is zo anders dat Herweijer direct volmondig ja zei om een mooie schutting neer te zetten. Drie personeelsleden van Herweijer Tuintechniek hebben met goede moed in het koude weer hard gewerkt en het resultaat is schitterend. Voor een foto wordt leuk geposeerd en het jonge gezin is duidelijk erg blij met deze hulp die geboden werd.
Wat fijn om te merken dat er in Middelharnis inwoners zijn die zich graag inzetten voor anderen die hulp nodig hebben. En dat zelfs bedrijven vol enthousiasme hun hulp aanbieden. Zeker in de dagen rond kerst, waar de kreten van "vrede, gezellig samenzijn, feest vieren" orde van de dag zijn is het fijn dat we dit ook proberen te creëren voor een ander. Door alle hulp die dit gezin krijgt zullen ook zij een 'fijnere kerst' mogen beleven.
Mochten er lezers zijn die bijvoorbeeld een zandbakje, tuintegels, een tuinset, e.d. over hebben, dan kunnen zij dit doorgeven aan de redactie van Eilanden-Nieuws, en zal er contact worden opgenomen.

MIDDELHARNIS - Ondanks het koude, regenachtige weer kwamen ongeveer 70 kinderen opdagen voor het door MSV & AV Flakkee en HCGO georganiseerde snert toernooi. Alle kinderen deden vier hockey-oefeningen op het hockeyveld of vier voetbaloefeningen op het voetbalveld. Daarna volgde een verdiende pauze met warme chocolademelk en een koekje en na deze pauze werd gewisseld en gingen de kinderen die al gehockeyd hadden voetballen en andersom. Na deze oefeningen werden nog partijtjes gespeeld en na afloop was er nog lekkere snert of kippensoep voor de kinderen. Ondanks het slechte weer waren de kinderen heel enthousiast en iedereen ging moe maar voldaan naar huis. Ook 's middags was er een snert toernooi en dit keer voor de oudere jeugd en de senioren en ook dit toernooi is goed bezocht... De organisatie dankt de vele vrijwilligers voor hun inzet.

GreenHuus: biobased, extreem duurzaam, verplaatsbaar, goedkoop en uit de regio

ACHTHUIZEN – Veel mensen denken direct aan cannabis en wiet als ze het woord hennep horen. Maar hennep heeft veel meer om het lijf. Net als vlas is het een oud cultuurgewas. Men maakte er bijvoorbeeld scheepstouwen van. De Trabant, de iconische auto uit het voormalige Oost-Duitsland, stond bekend als een plastic voertuig, maar in het casco was vezelhennep verwerkt. Nu willen Kees van Wuyckhuyse en Mike Dreisch, de mensen achter GreenHuus, het gewas gebruiken als isolatiemateriaal. Ze zijn op zoek naar agrariërs die vezelhennep willen gaan verbouwen. Liefst zo dicht mogelijk in de buurt, op Goeree-Overflakkee.

Een vezelhennepakker. Rechts: Kees van Wuyckhuyse.

Door Kees van Rixoort

Van Wuyckhuyse, architect en interieurarchitect, en Dreisch, ondernemer en secretaris van de FOGO (de eilandelijke federatie van ondernemersverenigingen), kwamen vijf jaar geleden met elkaar in gesprek. Meestal ga je naar natuurgebieden om te recreëren, maar waarom zou je er niet tijdelijk kunnen verblijven? Die vraag wilden ze van een antwoord voorzien. Kees van Wuyckhuyse: "Natuur en verblijf gaan niet goed samen. Tenzij je het op een andere, nieuwe manier samenbrengt."

Alsof het een opdracht was in het eerste jaar van de Academie voor Bouwkunst, ging de architect schetsen, daarbij puttend uit zijn ervaring en de ideeën waarmee hij al langer rondliep. "Het moest een leuk huisje worden, voor vier tot zes personen. Het moest verplaatsbaar zijn en zonder leidingen en sleuven voor de stroom, het water en het riool. Een zelfvoorzienend huis", omschrijft Van Wuyckhuyse de basisprincipes. Het hielp dat voor een tijdelijke woning lichtere regelgeving van toepassing is.

Kabbelaarsbank

"We wilden aantonen dat je in zo'n recreatiewoning ook normaal kunt wonen. Dat sluit een beetje aan bij de 'Tiny Houses'-leefstijl die Amerikanen omarmen: ze leven compact, in een huis op negen vierkante meter grond." In de ontwikkeling van één zo'n compact tijdelijk huis zagen Van Wuyckhuyse en Dreisch geen brood. Ze maakten een business model van het project en kwamen uit op een 'hotelconcept' met twintig recreatiewoningen op de Kabbelaarsbank, net ten zuiden van Port Zélande.

Behalve het verplaatsbare, compacte en autarkische, maakt de techniek het GreenHuus bijzonder. Hoe zorg je dat er stromend water is in zo'n huis? Door van regenwater drinkwater te maken. Hoe voorzie je het huis van elektriciteit en warmte? Door de combinatie van zonnepanelen en een zonnecollector. Dat is niet alleen duurzame energie, maar bovendien levert de toegepaste 48 volt gelijkstroom meer kracht. De circulatiedouche in het huis verbruikt per douchebeurt zes tot maximaal tien liter water. Dat is aanmerkelijk minder dan de zestig liter die je voor zes minuten douchen onder een 'orthodoxe' douche nodig hebt.

Dat het ontwikkelen van iets nieuws tijd kost, blijkt bijvoorbeeld uit de oplossing voor de afvoer van uitwerpselen. Een riool is er niet. De mini-biogasinstallatie die Van Wuyckhuyse voor ogen had, bleek niet dé oplossing voor een reactiewoning. Uiteindelijk bleek een vacuümsysteem, zoals in een vliegtuig, met een individuele afvalwaterzuivering dat wel. "In theorie kun je het gezuiverde water weer terugbrengen in het drinkwatersysteem."

Profielen van maïs

Verder bevat het GreenHuus zoveel mogelijk extreem milieuvriendelijke materialen. Dus geen plastics, kit en pur-schuim, maar bijvoorbeeld tochtprofielen die zijn gemaakt van maïs. De enige 'concessie' is een stalen onderframe. Maar dat kan in de toekomst zomaar veranderen. Zo wordt samen met onder meer de Wageningen Universiteit samengewerkt aan een vervangende constructie van bio-composiet, gemaakt van hennepvezel en bioharsen.

"Wij gebruiken alleen biobased materialen: wat de natuur ons biedt, zonder die te schaden. Denk aan hout, vlas, hennep en gras. Daarnaast willen we die materialen van zo dichtbij mogelijk laten komen, hooguit vijftig kilometer. Het huisje moet een lokale productie worden. Daardoor heb je een lage CO2-voetafdruk. Sterker nog: een negatieve CO2-voetafdruk, want in veel biobased materialen is CO2 opgeslagen. Bovendien is alles herleidbaar: wij weten waar het vandaan komt."

Vezelhennep

Zo ontstond ook het idee om vezelhennep te gebruiken als isolatie. Het gewas wordt al geteeld in Nederland, in Oost-Groningen, én verwerkt. De Europese Unie en de Nederlandse overheid stimuleren het gebruik van vezelhennep. Kees van Wuyckhuyse: "Als je over hennep begint, krijg je meteen de reactie: dat zijn toch drugs? Vezelhennep is inderdaad familie, maar de THC-waarde is vele malen lager. Het is zeer geschikt om er bijvoorbeeld isolatiemateriaal van te maken voor het GreenHuus, op Goeree-Overflakkee. Het past in de vierseizoenenteelt en kan zelfs als tussengewas worden geteeld. Een voordeel is dat je rust in de grond brengt. Verder is de regelgeving zo, dat er geen teelt van echte cannabis meer mogelijk is als er vezelhennep wordt verbouwd in de regio."

Eén hectare vezelhennep levert 9.000 kilo product op. Het streven is om in eerste instantie vijf tot tien hectare te realiseren op het eiland. Van Wuyckhuyse en Dreisch hebben contact met landbouworganisatie LTO Noord en kwartiermaker Pantonova en houden, samen met de gemeente Goeree-Overflakkee, binnenkort een informatieavond. Het doel: eilandelijke agrariërs interesseren voor dit initiatief. Er zijn bijvoorbeeld mogelijkheden op locaties met een tijdelijke bestemming ('wachtgronden'), zoals nog niet uitgegeven gronden op Bedrijvenpark Oostflakkee. "Een zichtlocatie zou vanuit het oogpunt van marketing geweldig zijn: Hier groeit uw GreenHuus."

Er zijn meer mogelijkheden voor de lokale productie van bouwmaterialen. Kees van Wuyckhuyse toont een plaatje Eco Board. "Kijk, dit is net spaanplaat. Maar het is gemaakt van bermgras en resten van tomatenplanten. Het komt uit China, maar ook in Nederland zijn er plannen om het te gaan produceren."

Andere ambitie

Het was de bedoeling om in 2014 te starten met de bouw van de twintig huisjes op de Kabbelaarsbank. Dat wordt nu 2015. De locatie ligt naast Natura 2000-gebied en de natuur aldaar geniet dus extra bescherming. "Het GreenHuus is een heel milieuvriendelijk huisje, dat de natuur niet schaadt. Integendeel. Het is jammer dat deze holistische aanpak nog niet wordt meegenomen in de beoordeling van GreenHuus. De milieufederaties in Zeeland en Zuid-Holland vinden GreenHuus een ongelofelijk mooi initiatief, maar hebben grote moeite met alle andere plannen die op dit moment rondom De Grevelingen en Brouwersdam ontwikkeld worden. Daar plukken wij de wat wrange vruchten van. Wij hebben echter al enige goede gesprekken met elkaar gehad, wat langzamerhand zijn vruchten af gaat werpen. Duidelijk mag zijn dat wij geen doorsnee ontwikkelaar zijn. Wij willen graag samenwerken met deze organisaties en de lokale economie, en hebben dus een volkomen andere aanpak. De Kabbelaarsbank mag dan ook een blauwdruk genoemd worden van toekomstige GreenHuus-locaties. Inmiddels is er al serieuze interesse voor GreenHuus uit Ierland, Limburg, Duitsland, de Waddeneilanden, Curaçao en Aruba en is een 'Powered by GreenHuus'-locatie in Zutphen in ontwikkeling. Hier komen elf verplaatsbare en tijdelijke woningen volgens het GreenHuus-concept."

De ontwikkeling van GreenHuus gaat verder. In een loods in Ouddorp wordt op 15 januari 2015 gestart met de bouw van het demo GreenHuus. Het isolatiemateriaal komt hiervoor uit Oost-Groningen. Een één-op-één maquette om te laten zien hoe uniek deze nieuwe manier van recreëren en wonen en leven is. "In heel Nederland, zelfs in heel West-Europa, is dit huisje als product niet te vinden. Wij leggen de duurzame lat extreem hoog. Een GreenHuus is licht, goedkoop, biobased, milieuvriendelijk en verplaatsbaar. Je kunt het uit elkaar halen en de onderdelen na gebruik weer teruggeven aan de natuur. Cradle tot cradle: van de wieg tot de wieg."

Moeder Aarde

Dat brengt Kees van Wuyckhuyse op waar het allemaal om te doen is bij de ontwikkeling van dit vernieuwende initiatief: het verhaal van Moeder Aarde. "De mens is de verbinding met de natuur grotendeels kwijtgeraakt. We kampen met een grondstoffentekort, de meeste oorlogen die nu gevoerd worden hebben daar ook mee te maken. Als we bouwen brengt dat veel negatieve producten op aarde: afval, CO2. Maar het kan beter. Dan laat je de aarde beter achter dan dat we nu doen."

Kernactiviteiten

DIRKSLAND

Nieuwjaarsbingo

Op Donderdag 8 januari is er nieuwsjaarbingo bij S.V.I.K. in de Victoriahal te Dirksland. Aanvang 19.30 uur, zaal open 19.00 uur. Er worden tien ronden gespeeld, waaronder twee superronden.

MIDDELHARNIS

Film in de Emmaüskerk

In de Emmaüskerk in Middelharnis wordt vrijdag 9 januari weer een filmavond gehouden. Deze keer draait de film 'Song for Marion'. Met Vanessa Redgrave als Marion. Een ontroerende film over levenslang samenzijn van twee totaal verschillende mensen. Zij is altijd opgewekt en houdt van het zingen in 'haar' koor. En ze is ernstig ziek. Hij is een knorrige oude man die zingen maar belachelijk vindt. Een film over de kracht van muziek en gemeenschap. Over altijd weer de mogelijkheid om te veranderen. Een film over de ernst van het leven, maar ook met veel hilarische momenten. Het is een film die gespreksstof oplevert en dat is volgens de organisatie de bedoeling. Men kan napraten onder het genot van een hapje en een drankje. De toegang is vrij, maar een gift voor de gemaakte kosten is welkom. Aanvang 20.00 uur. Voor meer informatie: www.emmauskerkmiddelharnis.nl/vent/programma.

Nieuwjaarsborrel Gay op Flakkee

Onder het genot van een borrel, muziek en een hapje nodigt de Stichting Gay op Flakkee iedereen uit op donderdagavond 8 januari elkaar het beste te wensen voor 2015. De Nieuwjaarsborrel zal worden gehouden in de Foyer van het Diekhuus, Beneden Zandpad te Middelharnis. De Stichting Gay op Flakkee is de belangenorganisatie voor lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders (LHBT) van Goeree-Overflakkee en streeft naar openheid over en acceptatie van seksuele diversiteit op Goeree-Overflakkee en daarbuiten. Een gelegenheid om elkaar op een informele manier te ontmoeten en te spreken! Ook vrienden en familieleden zijn welkom. Een goed moment om te toasten op 2015 en het jaar goed in te luiden voor alle activiteiten van de stichting komend jaar. Iedereen is van harte welkom vanaf 20.15 uur in het Diekhuus te Middelharnis. Toegang is gratis, drank op eigen kosten. Meer info op www.gayopflakkee.nl.

NIEUWE-TONGE

Nieuwjaarsconcert Die Grevelinger Musikanten

Zaterdag 10 januari geeft Egerländerkapel Die Grevelinger Musikanten weer haar Nieuwjaarsconcert. Met als gast het Bruinisser Visserskoor. Die Grevelinger Musikanten bestaat ruim 30 jaar en geniet even zo lang bekendheid op Goeree-Overflakkee en daar buiten. Ze treden op bij uiteen lopende gelegenheden en brengen vol enthousiasme de Egerländer muziek onder de aandacht van een zo breed mogelijk publiek. Het is de vijfde keer op rij dat Die Grevelinger Musikanten een nieuwjaarsconcert organiseert. Het is inmiddels traditie geworden dat daarbij ook een gastvereniging wordt uitgenodigd. Dit jaar is dat het Bruinisser Visserskoor. Het Bruinisser visserskoor werd opgericht in 1992 en staat onder leiding van dirigent Mario Riedijk. Het telt afgerond 35 leden. Het repertoire omvat vissersliedjes en zeemansliederen. Het koor treedt ook regelmatig buiten Bruinisse op. Op 10 januari zijn zij dus in Nieuwe Tonge te horen en te zien. Het wordt een afwisselend concert met Egerländer muziek en Shanty liedjes met een gezamenlijke afsluiting. Het concert vindt plaats in Ons Dorpshuis, Korteweegje 14. Aanvang 20.00 uur. De zaal is open voor publiek vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis. Zie voor meer info www.diegrevelingermusikanten.nl of www.facebook.com/DGM.GO.

SOMMELSDIJK

Cursus Geestelijke Vorming

Tijdens de avond van de Cursus Geestelijke Vorming op donderdag 15 januari hoopt ds. G.R. Procee te spreken over het onderwerp 'Is de kinderdoop wel bijbels?' De lezing vindt plaats in de Rehobôthkerk, Olympiaweg 44. Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De kosten zijn € 3,50 (inclusief koffie/thee en een uittreksel van de lezing). Er is voldoende parkeerruimte. Aanvang 19.45 uur.

Expositie Fine art fotografie & keramiek

Deze expositie van foto's van Wim Weeda en beelden van Ineke Snoek-Terlouw is te zien van 11 januari t/m 6 maart in de Remonstrantse kerk, Voorstraat 35 te Sommelsdijk. Wim Weeda heeft een brede fotografische interesse, op de expositie toont hij dit met portretten, landschappen en digitale fotobewerking op basis van kleuren- en zwart/wit fotografie. Zijn inspiratie doet hij onderweg op door te kijken naar situaties, landschappen en ontmoetingen met mensen. Sinds 2005 is Ineke Snoek (Pien voor familie en vrienden) bezig met keramiek. De beelden worden met de hand hol opgebouwd en daarna geglazuurd. Soms wordt er textiel in haar beelden verwerkt. In dat geval worden de beelden beschilderd omdat glazuren dan niet meer mogelijk is. Haar beelden zijn uniek (er wordt nooit een tweede van gemaakt), zwierig, vol beweging en humor. Ieder beeld heeft een bijpassende titel waardoor de fantasie van de toeschouwer geprikkeld wordt. In haar optie is alles mogelijk en wijkt ze wel eens af van het traditionele. Dit geeft haar werk net dat beetje 'anders'.
Op zaterdag 10 januari wordt deze expositie rond 16.00 uur geopend door Joep Luijckx. Iedereen wordt hiervoor uitgenodigd tussen 15.30 en 16.30 uur. Verder bent u van harte welkom op deze expositie na de kerkdienst op zondag (vanaf 11.00 uur tot ongeveer 12.00 uur), op verzoek (even aanbellen bij de fam. Schrier die boven de kerk woont) en elke woensdagochtend van 10.00-12.00 uur.

Perikelen rond voormalige gemeente Oostflakkee
Externe deskundige nodig om probleemstelling te formuleren

GOEREE-OVERFLAKKEE – In de gemeenteraadsvergadering van 13 november jl. stemden de fracties unaniem in met het instellen van een commissie die belast zou worden met het formuleren van een probleemstelling voor onderzoek naar vermeend onrechtvaardig handelen en ander ongewenst gedrag op ambtelijk- en bestuurlijk niveau in de voormalige gemeente Oostflakkee. Met daarbij betrokken de doorwerking van dit proces in de huidige gemeente Goeree-Overflakkee. De fracties waren de voortdurende speculaties meer dan zat. Het geruchtmakende incident bij de dossierinzage in het gemeentehuis in Middelharnis vormde de directe aanleiding tot het nemen van stappen. Binnen vier weken zou de commissie een advies uitbrengen. Maar inmiddels twee maanden later is er nog niet aan dit verzoek voldaan.

Door Jaap Ruizeveld

Wel is er in december 2014 een informatiebrief aan de gemeenteraad verzonden. De brief staat ook op de lijst van ingekomen stukken voor de eerste vergadering van de volksvertegenwoordiging in dit nieuwe jaar, op donderdag 15 januari. Gebleken is dat de opdracht tot het formuleren van de probleemstelling richting uitvoering van de opdracht voor de commissie te complex is. In de brief van voorzitter Ron de Rover, namens de commissie Formulering probleemstelling onderzoek, wordt kort de stand van zaken weergegeven.

Nieuwe bijeenkomst

Er is sinds de instelling twee keer vergaderd. Hierbij is een eerste beeld ontstaan van de probleemstelling. De commissie heeft besloten een externe deskundige te vragen om de commissie te adviseren over de probleemstelling en de wijze waarop het onderzoek het best uitgevoerd kan worden. Deze maand zal de commissie opnieuw bijeenkomen om nu met de externe deskundige in gesprek te gaan om de gewenste doelstellingen te bereiken. Daarna wordt vervolginformatie toegezegd.

Mediawijs in de Bibliotheek

OUDDORP - Bloggen, Twitter, Facebook, Youtube, Picasa, Google. Wie daar meer over wil weten, kan terecht bij Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta. U wordt wegwijs gemaakt op de digitale snelweg met de cursus 7Dingen. De cursus 7Dingen behandelt in 11 weken meerdere onderwerpen die allemaal te maken hebben met sociale media en veiligheid op het internet. Te denken valt bijvoorbeeld aan: Facebook, Twitter, YouTube, maar ook online fotobeheer- en bewerking, een weblog maken en bijhouden en het gebruik van diverse nieuws/informatiewebsites. De cursus 7Dingen is een online cursus met elke week een nieuwe uitdaging. Daarnaast zijn er tijdens de periode van 11 weken 3 bijeenkomsten in de Bibliotheek, waar cursisten elkaar ontmoeten en waar diverse thema's op het gebied van sociale media en veiligheid worden behandeld. Ook is er iedere week een spreekuur, waar cursisten hun vragen kunnen stellen, wanneer ze vastlopen bij een bepaalde opdracht. In februari 2015 start er een nieuwe cursus in de bibliotheekvestigingen in Brielle en Ouddorp. In Brielle vindt de startbijeenkomst plaats op maandagochtend 2 februari 2015 en in Ouddorp op donderdagmiddag 5 februari 2015.

Aanmelden voor deze cursus (leden € 35,00 / niet-leden € 45,00) kan aan de balie in de vestigingen van Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta of via www.leerenbeleef.nl.

Bibliotheek Nieuw Rijsenburg ontvangt 'Van Amersfoort naar Batavia'

SOMMELSDIJK – Aan het eind van het jaar waren er volop activiteiten op Nieuw Rijsenburgh. Zo waren er maandag 28 december veel vrijwilligers aan de gang met de verkoop van oliebollen ter ondersteuning van de Bibliotheek van het huis.

Er zijn ruim 750 oliebollen verkocht. 's Middags werd onder grote belangstelling door de heer P.J. Kroon een boek met de titel 'Van Amersfoort naar Batavia', waar hij met vele Flakkeeenaars was gelegerd, overhandigd. Mevrouw Vervloet, coördinator van de vrijwilligers van Nieuw Rijsenburgh, nam het boek dankbaar in ontvangst. Het boek handelt over de periode 1947 tot 1950.
Tot verrassing van de heer P.J. Kroon en mevrouw Vervloet mocht de kleinzoon Ivo Kroon namens zijn vader Arius Kroon van Colors @Home Kroon en van project stoffeerderij Van Welsenis een cheque van 350 euro overhandigen. "Dit is zeker een leuke opsteker voor de vrijwilligers die steeds meer met minder geld moeten doen", aldus mevrouw Vervloet.
Mocht u meer informatie willen over het boek of het vrijwilligerswerk of eventueel een financiële bijdrage willen geven aan het vrijwilligerswerk op Nieuw Rijsenburg, dan kunt u met uw vragen terecht bij mevrouw Vervloet, e-mail l.vervloet@nieuwrijsenburgh.nl.

MIDDELHARNIS - De decembermaand-actie van de Goudsmid was weer een groot succes. Honderden mensen hebben in de decembermaand een briefje bij De Goudsmid ingeleverd om kans te maken op een mooi MY Imenso sieraad. Elke week werden er twee gelukkige winnaars getrokken. Hieronder staan de laatste vier winnaressen in willekeurige volgorde: Mevr. Jansen; Mevr. Arensman; Mevr. Vroegindeweij en Mevr. Rijsdijk. De Goudsmid wenst alle winnaars heel veel plezier met hun gewonnen My Imenso sieraad. Houd deze krant goed in de gaten, want De Goudsmid heeft nog vele acties in petto voor 2015!

Nieuwjaarsconcert Fanfare De Hoop Stellendam

STELLENDAM/OUDDORP - Zaterdagavond 10 januari 2015 luidt Fanfareorkest De Hoop het nieuwe jaar in tijdens het traditionele Nieuwjaarsconcert.De avond zal spetterend worden geopend door de jonge, talentvolle kinderen van het jeugdorkest en de blokfluitgroep. Zij zullen een optreden verzorgen en ook samen met het fanfareorkest musiceren.

De avond zal worden voortgezet door het fanfareorkest, die weer een zeer divers programma voor u in petto heeft. Het thema van de avond is 'Windows of the World', waarbij het orkest u een kijk geeft op de wereld. In het gelijknamige stuk van Peter Graham wordt u meegenomen van de Amazone en het regenwoud naar Japan en de Kelten. Het orkest vervolgt zijn reis via Oostenrijk met klassiekers als de 'Second Walz' en de 'An der schönen blauen Donau', die deze avond wel op heel bijzondere instrumenten wordt uitgevoerd. Ook het ijskoude 'Frozen' uit de gelijknamige animatiefilm staat op het programma, evenals het warme 'Africa'. Maar ook de armoede wordt belicht in het 'Children of Sanchez', uitgevoerd door het saxofoonensemble.
Het concert vangt aan om 19.30 uur in Sport- en Zalencentrum Dorpstienden te Ouddorp. De zaal gaat open om 19.00 uur, de entree is gratis.

Twirlvereniging Vivace sluit 2014 succesvol af

OUDE-TONGE- Twirlvereniging Vivace uit Oude-Tonge heeft het jaar 2014 succesvol afgesloten. Tijdens de Nederlandse Kampioenschappen in Almere werden drie bronzen plakken verdiend. Het jaar 2014 was zeer succesvol voor de vereniging. Een groot aantal leden plaatsten zich individueel of in duo's voor de Nationale eindronde in december. Maar ook de groepen mochten zich allemaal presenteren tijdens dit Nederlands Kampioenschap.

Dominique Koole behaalde brons in de categorie Super X-strut junior en Verena Holkamp kwam op hetzelfde podium in de categorie Twirling 2-baton senior. Ook de groep, bestaande uit Merel de Neef, Cynthia Broeders, Dietha van Ree, Verena Holkamp en Sanne Terhoeve, behaalde een bronzen plak, maar dan in de categorie Ensemble Dancetwirl Senior.
Ook in 2015 zal Vivace weer alles op alles zetten om goede resultaten te halen. Jongens en meisjes, die ook graag de twirlsport willen beoefenen kunnen vrijblijvend een kijkje komen nemen in de sporthal in Oude-Tonge. Daar wordt iedere dinsdagavond vanaf 18.00 uur getraind.
Meer informatie is te vinden op www. twirlverenigingvivace.nl.

Fitmate bij Fit & Fysio

DIRKSLAND - Wilt u graag weten hoe het met uw huidige conditie is gesteld? Bent u van plan om met lichaamsbeweging te starten of wilt u uw bestaand trainingsniveau verhogen? Wilt u eindelijk uw streefgewicht bereiken?

Allemaal vragen die door Fit & Fysio Dirksland beantwoord kunnen worden. Sinds kort heeft Fit & Fysio Dirksland als enige op Goeree Overflakkee de beschikking over een Fitmate. Hiermee kan op een nauwkeurige wijze de conditie en het rustmetabolisme in kaart gebracht worden. Dit gebeurt door middel van gasuitwisseling. Met meetinstrumenten die in een masker verwerkt zijn, worden de waarden van de in- en uitgeademde lucht gemeten. Hierdoor is het mogelijk om op een betrouwbare manier uitspraken te doen over: Conditie (met VO2 max en anaerobe drempel) en ruststofwisseling.
Door gebruik van de Fitmate kan een precies beeld van de huidige conditie gevormd worden. "Afhankelijk van wat uw doelen zijn en wat uw huidige conditie is, kan er een persoonlijk trainingsschema opgesteld worden, inclusief persoonlijke trainingszones", aldus de mensen van Fit & Fysio.
Omdat ook de ruststofwisseling gemeten kan worden, kan er zeer nauwkeurig een dieetadvies worden gegeven. Dit kan worden aangevuld met begeleiding door een voedingsconsulente, groepstraining of personal training waardoor u in 2015 wél uw doelen gaat behalen.
Ook biedt men bij Fit & Fysio de mogelijkheid om een uitgebreide lichamelijke check te doen, waarbij naast de conditie ook de bloeddruk, het cholesterol, de bloedsuikerwaarde en het vetpercentage kunnen worden bepaald.
"Fitnessen kunt u, al dan niet onder begeleiding, in ons pand aan de Geldersedijk te Dirksland, waarin een sportcentrum gevestigd is. Blessure of vragen? Er werken zes fysiotherapeuten met diverse specialisaties. U kunt er terecht voor fysiotherapie, manuele therapie, oedeemtherapie, dry needling, taping, maar ook voor revalidatie en training. Er zijn zelfs speciale trainingsgroepen voor chronische nek/rugklachten, herstel na kanker en natuurlijk 'sportief afslanken'".

Informatie: Fit & Fysio Dirksland, 0187 603938, www.fitenfysiodirksland.nl.

Nieuw Christelijk gemengd koor zoekt zangers M/V

GOEDEREEDE - Een aantal deelnemers van het gelegenheidskoor van de Hersteld Hervormde kerk te Goedereede heeft het voornemen om een koor op te richten. Dit wordt een Christelijk gemengd koor dat psalmen, gezangen en geestelijk liederen meerstemmig wil instuderen en uitvoeren. Men start met een Passie- en Paasrepertoire dat op een nader te bepalen datum zal worden uitgevoerd. Het koor staat onder leiding van dirigent Jan van Seters.

In aanvulling op degene die zich reeds hebben aangemeld, zoekt men nog mannen en vrouwen die bij ons koor willen komen zingen. Het koor is interkerkelijk en een ieder is van harte welkom. Notenkennis is niet noodzakelijk. Dinsdag 13 januari wordt er voor het eerst gerepeteerd in de zaal van De Vliedberg, Hoge pad 2 te Ouddorp. De repetitietijd: 20.00-22.00 uur met een kwartier koffiepauze.

U kunt zich opgeven bij Mevr. Van Erkelens, tel. 0187 49 2049, email fam.van.erkelens@xs4all.nl. Of bij de dirigent Jan van Seters, tel. 0187 68 3668 of 06 50898548, e-mail jseters@gmail.com.

MIDDELHARNIS - In 2015 bestaat Volleybalvereniging Intermezzo 50 jaar! In het kader van dit jubileum zal op dinsdag 20 januari voormalig Nederlands volleybalinternational en bondscoach Edwin Benne een volleybalclinic verzorgen voor de A/B/C jeugd van V.C. Intermezzo. Edwin Benne deed tweemaal mee aan de Olympische Spelen. De eerste Zomerspelen waaraan Benne deelnam was in 1988 in Seoel. In Zuid-Korea werd het Nederlands volleybalteam vijfde. In 1992 werd hij bij de Zomerspelen in Barcelona met het Nederlands team tweede achter Brazilië. In 2011 volgde hij Peter Blangé op als bondscoach van het Nederlands herenteam. Het grootste succes in die periode was de eindzege van Oranje in de European League, kwalificatie voor de World League en het EK in 2013. In september 2014 stopte hij als bondscoach
Vanaf 19.00 uur is iedereen van harte welkom in sportcomplex De Staver voor een nadere kennismaking met de volleybalsport. Ook is dit natuurlijk de uitgelezen mogelijkheid om met Edwin Benne te praten over volleybal.

Meer info via www.vcintermezzo.nl

'Verleg je grenzen op de Prins Maurits'

GOEREE-OVERFLAKKEE - De Prins Maurits in Middelharnis zet als christelijke school nadrukkelijk in op de vorming van leerlingen. "We kiezen voor een brede ontwikkeling met aandacht voor hun talenten. Zo bieden we al onze leerlingen vakken en activiteiten aan op het gebied van cultuur, internationalisering en sport. Dat kan een sportdag zijn of een excursie en soms gaat dat letterlijk nog veel verder. Van oud-leerlingen horen we vaak terug dat zij de activiteiten waar zij hun initiatief, inzet en betrokkenheid in kwijt konden als vormend hebben ervaren. Hoe beleven leerlingen dit kijkje buiten de vertrouwde kaders nu?"

In de herfstvakantie vloog een groepje docenten en examenkandidaten naar Rome. Op de Prins Maurits is deze reis niet exclusief voor gymnasiasten en vwo'ers; een aanzienlijk deel van de groep komt juist uit de Cultuurclub. Met deze club organiseert de school bijzondere activiteiten voor alle leerlingen die hun blik willen verruimen. Voor hen is deze reis een uitgelezen kans om in vier dagen tijd de stad te verkennen die ooit als navel van de wereld werd gezien.
Coen Hage uit havo-5 was er bij en vertelt vol enthousiasme over deze stedentrip. "Toen ik hoorde dat je je kon opgeven voor deze reis heb ik geen seconde getwijfeld. Natuurlijk had ik ook kunnen werken die week, maar ik was erg benieuwd naar Rome. Ik reis sowieso graag; met mijn ouders gingen we al eens naar Jeruzalem."
De reis had een veelzijdig programma: het Forum Romanum en het Colosseum, maar ook een afdaling in de vroegchristelijke catacomben en een bezoek aan Vaticaanstad. "Rome was echt een cultuurschok, die stad is gewoon een openluchtmuseum!"

Geen toerist, maar gast

Een reis als toerist is vaak heel inspirerend. Je bezoekt de hoogtepunten van je bestemming. Dompelt jezelf even helemaal onder in die andere wereld. Kortom: een echte vakantie. Bij een uitwisseling werkt dat anders. Je bent geen toerist, maar draait een tijdje mee in het dagelijks leven van je gastgezin. De Prins Maurits doet actief mee aan allerlei uitwisselingsprojecten. "We onderhouden langdurige contacten met christelijke scholen in Frankrijk, Hongarije, Duitsland en Canada waar leerlingen met elkaar werken aan projecten."

Gastgezin

Een groepje leerlingen deed mee en vertelt over hun ervaringen. Zo was Eelco de Bakker uit havo-4 dit jaar te gast in Hongarije: "Het gave van een uitwisseling is dat je van alles leert zonder dat je het eigenlijk doorhebt. Want in een gastgezin moet je wel openstaan voor andere dingen. Nieuwe gerechten eten, bijvoorbeeld."
Joëlle van de Weele uit vwo-6 vult hem aan: "Je ontmoet nieuwe mensen die soms heel anders tegen dingen aankijken. En daar kom je alleen maar achter omdat je een tijdje deel uitmaakt van hun leven. Tijdens onze uitwisseling in Canada trokken we veel op met Canadese leeftijdsgenoten. Dan doe je mee met wat zij anders ook zouden doen. In hun geval was dat heel veel autorijden."
Jean-Paul van Toor ging ook naar Canada en zegt: "Omdat alles daar nieuw is voor ons, zorgt dat in het gastgezin ook weer voor bewustwording. En daar komen dan leuke gesprekken van. Zeker als je dan vertelt over Nederland en onze gewoontes."

Sport en beweging

Voor grensverleggend onderwijs hoeven leerlingen overigens niet altijd op reis. Havo-leerlingen kunnen hun hart ophalen bij het vak BSM (Beweging, Sport en Maatschappij).
Esmee Stevens en Myrthe Nagtegaal uit havo-4 kozen allebei vol overtuiging voor dit bijzondere keuzevak. "Het was nog wel spannend of ik ook echt BSM mocht doen, want je cijfers voor gym moeten goed zijn. En met goede cijfers ben je er nog niet, want BSM is zo populair, dat de school moet loten," zegt Esmee. "Wij hebben dus geluk gehad," lacht Myrthe. Op de vraag wat er zo leuk is aan BSM volgt direct een antwoord: "het sporten en alles wat daar bij komt kijken. Iedereen bij dit vak is fanatiek en je ziet dat het teamgevoel echt begint te groeien. Dat komt ook omdat we meer tijd hebben om een bepaalde sport te ontdekken. Nu zijn we bezig met softbal en dat gaat dan niet alleen over pitchen en slaan, maar ook over tactieken, regels en de rol van de scheidsrechter. Daarnaast houden we ons bezig met trainingsleer, dat gaat over leefstijl, ademhaling en hartslag. We maken bijvoorbeeld trainingsschema's die we vervolgens zelf uitvoeren," legt Esmee uit.
Weer een ander aspect van dit sportieve vak is organiseren. "We houden toernooien. Laatst nog een veldvoetbaltoernooi. Dan huren we de velden, maken we de poule-indeling en zorgen we voor een prijs." Maar BSM-leerlingen bedachten ook een stormbaan voor defensie. "Dat was echt heel spannend. Kwamen er militairen op bezoek om te zien hoe onze stormbaan er bij stond. Terwijl leerlingen uit de tweede klas de baan gebruikten, mochten wij de militairen verwelkomen en onze ideeën verder uitleggen. Normaal gesproken ben ik best zenuwachtig als ik een presentatie moet geven, maar bij BSM heb ik daar helemaal geen tijd voor gehad!"

Jubilerend Stellendams mannenkoor zoekt leden

STELLENDAM – "Loop jij vaak in jezelf te zingen? Dat kan wel eens fijn zijn omdat bijvoorbeeld niemand het hoort, maar vaker is het juist jammer dat niemand het hoort. Als je zingt wil je eigenlijk iets vertellen en dan is het jammer dat er niemand naar luistert". Volgens het Christelijk mannenkoor Door Eendracht Verbonden (D.E.V.) uit Stellendam kan daar verandering in worden gebracht. "Jongere en oudere mannen zingen eendrachtig van datgene wat hen verbindt, namelijk het geloof in Jezus Christus".

In 2015 hoopt het koor het 25-jarig bestaan te vieren met een aantal uitvoeringen en een Cd-opname. Nu is een koor nooit compleet. Er kunnen altijd nog mannen bij en dat is nu net waar het om draait. Het koor, onder leiding van Corné de Geus, zou het fijn vinden als er nog meer mannen lid zouden worden om samen te zingen tot eer van God. "Van welke kerkelijke gezindte men is, maakt niet uit. Iedereen is welkom, zolang het maar mannen zijn. Wegsturen doen we niemand en je hoeft niet bang te zijn om "af" te gaan, want iedereen kan zingen en juist in een koor kun je elkaar mooi aanvullen."
Op 13 januari 2015 gaat het nieuwe repetitiejaar weer van start. Vanwege het aanstaande jubileum willen men het jaar beginnen met een zogenaamde "open" repetitie. Men kan vrijblijvend komen luisteren of meezingen als men dat wil. Onder het genot van een kopje koffie, met natuurlijk iets lekkers erbij, kun je kennis maken met de koorleden en de dirigent. Men kan natuurlijk ook alvast een kijkje nemen op de website www.mannekoordooreendrachtverbonden.nl of op de facebook pagina www.facebook.com/mannenkoorDEVstellendam. Op de website kunnen ook enkele liederen worden beluisterd van eerder opgenomen Cd's. Op de open repetitie zijn ook echtgenotes van harte welkom om te zien waar hun mannen elke week mee bezig (zullen gaan) zijn.
"Is je interesse gewekt, aarzel dan niet en kom op dinsdag 13 januari om 19.45 uur naar verenigingsgebouw "De Rank" aan de Bosschieterstraat in Stellendam. Je hoeft natuurlijk niet gelijk te beslissen of je lid wilt worden, je kan er rustig een week over nadenken. Ook mensen die continuediensten draaien zijn van harte welkom. Het is natuurlijk wel fijn als alle koorleden op de repetities komen, maar er zullen altijd mensen zijn die niet elke avond present zijn. Dat is geen reden om dan maar geen lid te worden. Mocht je onverhoopt de 13e niet kunnen, geen probleem, dan kom je gewoon de 20ste. We zullen maar zeggen tot zingens", aldus het koorbestuur.

Inloophuis de Boei zoekt vrijwilligers

GOEREE-OVERFLAKKEE - De Stichting Inloophuis de Boei Goeree-Overflakkee stelt zich ten doel aan mensen die leven met kanker en hun naasten een ontmoetingsplek te bieden, een veilige ruimte, waar lotgenoten zich zelf kunnen zijn, waar naar hen geluisterd wordt, waar zij informatie over kanker kunnen vinden, creatief bezig kunnen zijn en lezingen en cursussen kunnen volgen.

De sleutelfiguren daarbij zijn de vrijwilligers die als gastheren/gastvrouwen fungeren met als uitgangspunt, dat de bezoekers niet als patiënten maar als gasten beschouwd worden, dat zij niet met medelijden maar met medeleven tegemoet getreden worden. Bij deze vrijwilligers staat een luisterend oor voorop. Zij vangen signalen op en haken daar naar vermogen op in of geven deze door aan de coördinator. De privacy van de gasten wordt hierbij gewaarborgd.
Om dit werk te kunnen blijven doen zoekt het inloophuis vrijwilligers die bereid zijn zich als gastheer/-vrouw aan het inloophuis te verbinden of die bij willen staan in de vervulling van een aantal taken, zoals het vervoer van de gasten.
Elke tweede en vierde dinsdag van de maand organiseert het inloophuis in "de Overkant", Dijkstelweg 33 te Ouddorp een inloopdag. De gastheren/-vrouwen worden gevraagd op deze dagen op die locatie aanwezig te zijn. Andere vrijwilligers worden gevraagd hun diensten in overleg aan te bieden.
Van de vrijwilligers wordt verwacht dat zij over een integere houding en een groot inlevingsvermogen beschikken. Om hun werkzaamheden naar behoren te kunnen vervullen, zullen de vrijwilligers bereid dienen te zijn toegepaste trainingen te volgen.
Mocht u geïnteresseerd zijn dan kunt u een e-mail zenden naar info@deboeigo.nl met vermelding van uw naam en telefoonnummer, waarna zo spoedig mogelijk contact met u zal worden opgenomen.

Voorinschrijving Koos Moerenhout Classic vanaf 1 januari open

GOEREE-OVERFLAKKEE - Na vier succesvolle edities zitten de leden van de organisatie van de Koos Moerenhout Classic boordevol moraal om de deelnemers aan de vijfde editie van de KMC, welke zal plaatsvinden op zaterdag 30 mei 2015, weer een onvergetelijke dag te bezorgen.

Na eerdere aanpassingen in de diverse routes zijn deze voor de editie van 2015 ongewijzigd gebleven. Zodoende kunnen de deelnemers weer maximaal genieten van de Zeeuwse waterwerken, de polders van Goeree-Overflakkee en het groene landschap van de Brabantse Wal. Zo zal er in 2015 op Goeree-Overflakkee ook weer buitendijks lang het Volkerak worden gereden. De eerste pauzepost op het havenhoofd in Oude-Tonge was vorig jaar erg druk en hier zullen maatregelen genomen worden om voor een betere doorstroming te zorgen. Start en finish zijn wederom op de markt in het centrum van Steenbergen, waar de deelnemers kunnen rekenen op een hartelijk ontvangst na de geleverde inspanningen. Ook de komende editie zijn er weer vier uitdagende fietsroutes (85, 125, 160 en 200 kilometer) met rijk gevulde bevoorradingsposten zodat de deelnemers geen hongerklop oplopen.
2015 zal in het teken staan van het eerste lustrum van de Koos Moerenhout Classic. Ter gelegenheid van dit jubileum zullen er diverse extra activiteiten op de kalender staan. In de loop van het jaar kan iedereen deze terug vinden op de site van de KMC en in de diverse dag- en weekbladen en internetsites.
Koos Moerenhout: "Ik ben hartstikke trots dat we met behulp van onze sponsoren en vrijwilligers kunnen uitkijken naar de lustrumeditie van het gezellige en betrokken fietsevenement, dat de KMC inmiddels is geworden. Ik wil alle fietsliefhebbers dan ook graag uitnodigen om het nieuwe jaar te starten met een sportief voornemen en in te schrijven voor de KMC. Vanaf 1 januari tot en met 1 mei 2015 is de voorinschrijving weer geopend en kan iedereen weer inschrijven via de vernieuwde website."

Rabobank Championsleague in De Staver

SOMMELSDIJK - Jaarlijks trekt de Rabobank Championsleague meer dan 2000 bezoekers, alleen de finaledag telt al meer dan 1000 man, hierbij wordt het eindfeest niet eens meegerekend. Het toernooi geeft aan dat strijd kan samengaan met harmonie. Verbroedering door strijd is hierbij een mooie term die de lading dekt.

Volgens de organisatie past de Rabobank als hoofdsponsor perfect bij dit event. "Het is een weergave van het DNA van de Rabobank die zich inzet voor de plaatselijke bevolking. Het is ook het DNA van het toernooi dat wordt georganiseerd om meer samenhang te creëren en verbroedering in de sport".

Sport als katalysator

De Staver is een onderdeel van Stichting Olympia en zet zich in voor de ontwikkeling van sport. Zij wil meer mensen vaker laten sporten om de welbekende redenen: bewegings- en sociale armoede terugdringen, talentontwikkeling in de sport, fysieke en geestelijke welzijn bevorderen en een bijdrage leveren aan een effectiever programmering, uitvoering en exploitaties van sportaccommodaties.
Net als in andere jaren was het een feest van herkenning bij de deelnemers en het publiek. Er bestond gezonde rivaliteit, men streed waardig en opvallend met steeds meer voetballend vermogen. Meer techniek en snelheid.
De finales werden een prooi voor DVV en FIOS, maar niet zonder slag of stoot. In de herenfinale leek DBGC de bovenliggende partij, meer balbezit, meer techniek, meer snelheid, maar minder resultaat. DVV speelde het spel naar de mogelijkheden en troefden de lichte favoriet af. Bij de dames bleek FIOS te Sterk voor Jonge Spartaan.
"Het Rabobank Championsleague event is allang geen sportevent meer, het is in positieve zin een sportief cultureel event geworden!"