info@eilandennieuws.nl
t. 0187 74 54 50

Dinsdag Eilanden-Nieuws

23 mei 2018

Dinsdag Eilanden-Nieuws 23 mei 2018


Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: info@eilandennieuws.nl of 0187-745450

Verbonden vrijheid vieren

SOMMELSDIJK - Zaterdag was het een drukte van belang rondom het Streekmuseum. Op deze dag - 19 mei - was er in 1945 een feestelijke ontvangst georganiseerd voor de Geallieerde troepen die meehielpen met de bevrijding van Nederland. Dit werd zaterdag herdacht door 'het feest van de vrijheid' te vieren. Bij de aubade worden zowel het Nederlandse als het Flakkeese volkslied gezongen. Het gezang klinkt wat dunnetjes tegen de monumentale geveltjes van de Voorstraat en de majestueuze kerk. Dan worden er zeven witte duiven tegelijkertijd losgelaten. Althans, dat is de bedoeling. Een van de duiven ontsnapt uit een paar handen en kiest voortijdig het luchtruim. Even later volgen ook de zes soortgenoten. Het bevrijdingsfeest is officieel geopend. (Tekst en foto: Erwin Guijt)

Trouwen doe je niet alleen

NIEUWE-TONGE – Een trouwerij is sowieso al iets bijzonders. Wanneer er twee paren op dezelfde dag trouwen is dat nog specialer. Maar op afgelopen vrijdag 18 mei trouwden zowel Nathan en Dréanne Kom-van Strien als ook John en Lyzanne van Oostende-Wisse met elkaar, tijdens dezelfde dienst in dezelfde kerk. Beide bruidsparen trokken dan ook heel wat bekijks in het dorp. In de Hervormde Kerk aan de ring ging ds. Van Assen voor in de dienst. Hij behandelt een gedeelte uit het boek Spreuken, met name vers zes: "Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken.'' Nadat de dienst is afgelopen, drukken ze nog de handen van vele aanwezigen en nemen ze daarvan de gelukwensen in ontvangst. "Dit zijn nu echt paren'', grapt iemand. (Tekst en foto: Erwin Guijt)

Waterscooteraso's

REGIO - Afgelopen weekend zijn er verschillende bonnen uitgedeeld aan asociale bestuurders van waterscooters. Op het Haringvliet, bij het aquapark Hellevoetsluis, hielden ze zich niet aan de regels en daarom slingerde de politie ze op de bon.

Kwallenplaag

De waterspeeltuin bij Port Zélande moest afgelopen dinsdag sluiten vanwege een kwallenplaag. Rondom de opblaasbare speeltoestellen in de Grevelingen zwommen duizenden kwallen. Een kwallenexpert zegt tegen het Algemeen Dagblad dat het gaat om oorkwallen die door de oostenwind naar de haven zijn gewaaid.

2 / 36

Agenda

Donderdag 24 mei

OUDDORP - 't Rommelschuurtje, t.b.v. Hersteld Hervormde Gemeente Goedereede. In de kas aan de Dorpsweg 5 van 9.30 tot 12.30 uur.
STELLENDAM – Fietstocht, georganiseerd door de activiteitencommissie Stichting ZIJN Stellendam. Vertrek om 11.00 uur vanaf het Haegse Huus. Opgeven kunt u bij: Mevr. M. v. Oostenbrugge; tel: 491653 of bij: Mevr. E.S. Spahr vd Hoek; tel: 602411. Dit kan tot 24 mei.
OUDE-TONGE – Scootmobieltocht, georganiseerd door Platform Gehandicaptenbeleid Goeree Overflakkee. Start rond 13.30 uur. Start vanaf het parkeerterrein bij het busstation. Aanmelden bij elly1947@hotmail.com of tel. 0187-835077.
MIDDELHARNIS – Aanschuifkoor in Het Diekhuus. Aanvang 14.00 uur. Toegang gratis www.leerenbeleef.nl

Vrijdag 25 mei

HERKINGEN – Zendingsmarkt van 14.30 tot 19.00 uur bij de kerk van Ger. Gemeente, Onderlangs 6.
OUDE-TONGE – Bingo A.S.V. Oostflakkee in het het gebouw van Stichting ZIJN aan de Bernhardstraat 25. Aanvang 19.30 uur.
STELLENDAM – Kompas-Actie-Avond. Veel activiteiten op het schoolplein van CBS Kompas aan de Schoolstraat. Van 17.00 uur tot 20.00 uur.

Zaterdag 26 mei

NIEUWE-TONGE – Open dag Geusje's Stee, Korteweegje 52, van 10.00 tot 16.00 uur: meer info: 06-47482144.
OUDDORP - Zangavond m.m.v. het Chr. Gemengd koor 'Vox Humana' Chr. Mannenkoor 'Tehillim' uit Dordrecht o.l.v. Lennert Knops in de Dorpskerk van de Hervormde gemeente, Weststraat 2 te Ouddorp. Aanvang 19.30u. Toegang is gratis er zal gecollecteerd worden. Zie voor meer info: www.hervormdouddorp.nl of kijk op de facebookpagina Activiteitencommissie Hervormde Gemeente Ouddorp.
OUDDORP - 'Geen dag zonder Bach'. Concert in het kerkgebouw Doopsgezinde Gemeente aan de Dorpstienden. Uitvoering door Oratoriumkoor Arte Vocale. Aanvang 20.15 uur. Toegnag in de voorverkoop: 15,-. Via www.oratoriumkoor-arte-vocale.nl of tel.: 0187-485424.
OUDDORP – Vrouwenactiviteit LEeF. Van 16.00 tot 20.00 uur. Bijeenkomst in het scoutinggebouw, Hofdijksweg 44a. Activiteiten rondom het thema Walk by Faith. Kaarten te koop via Boekhandel Akershoek en Boekhandel Van der Boom, Sommelsdijk.
OUDDORP – Kimonfair van 9.00 tot 14.00 uur aan de Dijkstelweg 18.
OUDDORP – Fancyfair/rommelmarkt t.b.v. Scouting Goedereede. Van 9.00 tot 15.00 uur aan de Dorpsweg 4.
STELLENDAM – Verkoop van goede gebruikte spullen uit de container bij de Gereformeerde Kerk, van 10.00 tot 13.00 uur.
OOLTGENSPLAAT – Meifair t.b.v. de Hervormde kerk, van 9.00 tot 13.00 uur. Tweedehands wordt en kleding, boeken en speelgoed verkocht. Verder allerlei lekkers van de bakker, home- en groendecoratie en vele andere artikelen. Ook verse patat en snacks.
SOMMELSDIJK – Bingo-avond. 19.30 uur in De Zwaluw aan De Sperwer.
STAD AAN 'T HARINGVLIET – Muzikale avond in in de Nederlands Hervormde Kerk. Aanvang 19.30 uur.

Maandag 28 mei

ACHTHUIZEN – Sjoelmiddag in het Buurthuus, Kloosterstraat 10. Aanvang 13.30 uur. Kosten 4,- euro.

Coalitie wil schade (v)echtscheidingen beperken

GOEREE-OVERFLAKKEE - Afgelopen donderdag presenteerde de nieuwe coalitie de plannen voor de komende vier jaar. De partijen SGP, VKGO, CDA en VVD willen inzetten op het behouden van basisonderwijs in de kleine kernen. Overlast van hondenpoep wordt aangepakt. En er wordt onderzoek gedaan naar preventieve ondersteuningen om vechtscheidingen te voorkomen. De belangrijkste punten uit het akkoord 'Goeree-Overflakkee, een eiland waar je energie van krijgt' op een rijtje.

Door Jaap Ruizeveld

Onderwijs

Met een actieve faciliterende rol van de gemeente kunnen verschillende besturen van scholen bij elkaar worden gebracht om tot een gezamenlijk plan te komen. Voor de leefbaarheid in de kleine kernen wordt deze rol van de gemeente essentieel genoemd. Het samenvoegen van openbaar- en bijzonder onderwijs vereist draagvlak van de besturen. Waar mogelijk kan het onderwijs met een kindcentra, buurthuis of gezondheidscentrum worden samengebracht. Naar het voorbeeld van de Visserijschool in Stellendam zullen initiatieven worden ontwikkeld om meer technische, praktijkgerichte mbo-opleidingen op het eiland aan te kunnen bieden.

Stimuleren van werk                                                                                                                        

Op het gebied van Werk en inkomen worden er diverse speerpunten opgesomd. Getracht wordt binnen deze zittingsperiode 50 personen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring te laten opdoen via een 'Social Return on Investment'-bepaling. Er moet aandacht worden besteed aan hulp bij schulden, waarbij een actieve aanpak en maatwerk wordt geboden bij schuldproblemen. Het moet lonen om (tijdelijk) werk aan te nemen, zonder veel administratieve rompslomp. Dit in het kader van het stimuleren van werk vanuit een uitkeringspositie. Voor werkzoekenden boven de 60 jaar in de bijstand kan een vrijstelling worden gegeven van de sollicitatieplicht wanneer er aantoonbaar sprake is van vrijwilligerswerk of mantelzorg gedurende enkele dagen in de week.

Zorg thuis- en daklozen                                                                                                                

In het hoofdstuk Zorg en Welzijn staat dat jongeren die zorg vragen adequaat opgevangen moeten worden. Het mag niet gebeuren dat thuis- en daklozen op het eiland geen onderdak kunnen vinden. In de gemeente zijn er veel (v)echtscheidingen. In gesprek met professionals en kerken moet worden bezien hoe de schade, vooral die voor kinderen, beperkt kan blijven. Mogelijkheid van preventieve ondersteuning bij relatieproblemen moet worden onderzocht. Steun wordt uitgesproken voor de inzet van het project Paulina.nu waarbij er onder meer wordt ingezet op het behoud van het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis voor het eiland. Op basis van prestatieafspraken of een projectsubsidie kan dit mogelijk worden ingevuld.

Visserij en duurzaamheid                                                                                                                        

Er wordt steun uitgesproken voor de visserijsector. Afspraken met het Havenbedrijf Rotterdam (vaargeul Slijkgat) dienen blijvend te worden ingevuld. De inzet voor energieneutraal eiland in 2020 blijft staan. Het gemeentebestuur streeft naar participatie van inwoners bij het streven naar een duurzaam eiland. Dit met heldere afspraken voor deelneming, zodat desillusie bij beslissingen achterwege kan blijven.

Belastingen

Belangrijk te weten dat de belastingen niet meer dan trendmatig verhoogd worden. Er dient sprake te zijn van een financieel gezond beleid. Het convenant met ondernemers over het afgesproken deel te besteden toeristenbelasting blijft overeind.

Bouwen naar behoefte                                                                                                                

Tot slot nog enkele korte items. Er komt een beleid om de hondenpoepoverlast aan te pakken. Bij de presentatie van het coalitieakkoord werd niet uitgesloten geacht dat gelden uit de hondenbelasting daarbij dan voor maatregelen worden ingezet. Er dient gebouwd te worden naar behoefte van de inwoners in alle kernen in relatie met de demografische opbouw. Meer aandacht voor alternatieve woningbouw, de vergrijzing van de bevolking maar ook voor jonge gezinnen. Eigenaren van verpauperde gebouwen of gebieden zullen benaderd worden voor het scheppen van oplossingen. Tenslotte inzet voor een verdere ontwikkeling van het Diekhuus waarbij evenwicht tussen creativiteit, ontspanning en ondernemerschap belangrijk wordt geacht.

Touravond over voorbereiding op Jezus' wederkomst!

OUDE-TONGE - Stichting 'Weg uit Babylon' organiseert vanaf mei tot en met juli een tour met als thema: 'Blaas de bazuin – toerusting voor de eindstrijd'. De studies worden gehouden op zes verschillende plekken in het land en zijn bedoeld "om de gemeente van de Heere Jezus wakker te schudden en waakzaam te maken voor Zijn komst". Op 2 juni wordt de avond gehouden in de Grutterswei in Oude-Tonge.

"We leven in een tijd waarin we de Bijbelse profetieën steeds meer in vervulling zien gaan. Er gebeurt veel in de wereld, en specifiek rondom Israël, en het is daarom belangrijk om ons voor te bereiden op de komst van de Heere Jezus en Zijn geweldige Koninkrijk. Toen de Heere Jezus 2000 jaar geleden op de Olijfberg zat om onderwijs te geven over Zijn terugkomst naar de aarde, was dat een indringende boodschap. Hij verwees zijn volgelingen naar de geschiedenissen van Noach, Lot en de verwoesting van Jeruzalem. Waarom was dat? Wat was de specifieke boodschap die Jezus hier gaf met betrekking tot zijn terugkomst? En hoe moeten gelovigen zich concreet voorbereiden?" aldus de organisatoren.
Tijdens de tour hopen de sprekers Wim Verwoerd en Arie van Ooijen, vanuit de Bijbel, antwoorden te geven op deze vragen. De onderwerpen hebben de titels: "Waken en verlangen" en "Als een dief in de nacht". Zanger Christian Verwoerd hoopt de avonden te omlijsten met muziek en samenzang.
De avonden beginnen om 20.00 uur. U kunt zich aanmelden via www.weguitbabylon.nl, waar u tevens meer informatie kunt vinden over deze tour. Aanmelden is wenselijk, maar niet verplicht.

€40.000,- voor ontwikkeling nieuwe speeltuin Hernesseroord

Bianca Hoitzing, regiomanager Zuidwester overhandigde een cheque ter waarde van 40.000,- aan Mark-Jan Koldijk, voorzitter van Stichting Kinderboerderij Hernesseroord.

MIDDELHARNIS - Op dinsdag 22 mei 2018 ontving Mark-Jan Koldijk, voorzitter van Stichting Kinderboerderij Hernesseroord, een cheque ter waarde van €40.000,- van Bianca Hoitzing, regiomanager Zuidwester. Dit bedrag is bedoeld voor de ontwikkeling van de nieuwe speeltuin op het terrein Hernesseroord in Middelharnis.

Bianca Hoitzing, regiomanager Zuidwester: "Regelmatig ontvangt Zuidwester giften, zoals schenkingen en nalatenschappen van cliënten. Deze gelden dienen ten goede te komen aan zoveel mogelijk cliënten van Zuidwester. In de afgelopen tien jaar heeft Zuidwester, regio Goeree-Overflakkee €40.000,- ontvangen. Een ontzettend mooi bedrag natuurlijk! Wij schenken dit aan Stichting Kinderboerderij Hernesseroord, zodat zij dit kunnen inzetten voor de ontwikkeling van een nieuwe speeltuin op het terrein Hernesseroord in Middelharnis. Wij zijn van mening dat de komst van een nieuwe speeltuin, waarbij verbinding en plezier centraal staan, een mooi initiatief is. Voor onze cliënten die op Hernesseroord wonen, zal deze speeltuin zeer zeker van meerwaarde zijn."

Rolstoelspeeltoestel

"Een deel van de schenking is afkomstig uit de nalatenschap van een cliënt die op Hernesseroord woonde", vertelt Bianca verder. "Zij had een ernstig meervoudige beperking en was daardoor rolstoelafhankelijk. Om nog eens extra te benadrukken dat wij hopen dat de speeltuin verbinding en plezier brengt voor iedereen met en zonder een beperking, willen wij dat er in ieder geval een rolstoelspeeltoestel wordt aangeschaft van het geschonken geld."

Werven van fondsen

Mark-Jan Koldijk, voorzitter Stichting Kinderboerderij Hernesseroord: "We zijn volop bezig met het werven van fondsen voor de realisatie van de nieuwe speeltuin, dus wij zijn natuurlijk ontzettend blij met dit grote bedrag! Wij zijn Zuidwester daarom ook enorm dankbaar. Om de speeltuin te realiseren is nog veel meer geld nodig. Door middel van sponsorwerving hopen we in de komende tijd voldoende financiële middelen te verkrijgen om te kunnen gaan starten met de aanleg van de speeltuin.

Ook geld sponsoren?

Wilt u ook geld sponsoren voor de nieuw te realiseren speeltuin op het terrein Hernesseroord in Middelharnis? Dat kan door geld over te maken naar de rekening van Stichting Kinderboerderij Hernesseroord te Middelharnis naar IBAN nummer: NL56RABO0321369262.

Laatste RealTime- avond van het seizoen

SOMMELSDIJK - Zaterdagavond 26 mei is het alweer de laatste avond van het seizoen van de RealTime-avonden. Veel thema's zijn de afgelopen keren langs gekomen. Ze zijn na te luisteren op de site. De laatste avond zal verzorgd worden door dr. Klaassen. Hij zal spreken over 'de antichrist'. Ook als je nog nooit geweest bent, ben je van harte welkom om de avond te bezoeken. www.realtimego.nl, Langeweg 107 Middelharnis, Sommelsdijk. Aanvang 19.45 uur.
Daarnaast wil RealTime alvast de datum bekend maken van de bidstond in de Hervormde Kerk van Sommelsdijk. Deze staat gepland op donderdagavond 20 september. De volgende predikanten zullen hun medewerking verlenen: Ds. Procee, ds. Kos, ds. Kreuk en ds. Van Estrik.

Kleurwedstrijd

GOEREE-OVERFLAKKEE - Struijk en Struijk Makelaardij organiseert een kleurwedstrijd voor kinderen tot 12 jaar. Bij het inleveren van de kleurplaat ontvangen kinderen een leuke attentie. Voor de drie winnaars ligt er een cadeaubon t.w.v. € 25,- klaar. Inleveren kan tot 8 juni. De kleurplaat is te vinden op pagina 5 van het magazine dat huis-aan-huis wordt verspreid en op de website www.struijkstruijk.nl.

Eerste editie Landbouwpromotiedag as. zaterdag

Bezoekers kunnen van dichtbij tractoren en landbouwmachines bekijken. Foto: Shutterstock

MIDDELHARNIS - Altijd al eens zelf in een grote landbouwmachine willen zitten? Dat kan aanstaande zaterdag 26 mei tijdens de allereerste landbouwpromotiedag aan het Beneden Zandpad in Middelharnis. Bezoekers kunnen van 11.00 tot 16.00 uur kennismaken met de moderne landbouw. Er staan allerlei machines en tractoren opgesteld, die mensen kunnen bekijken en waar ze zelf in mogen zitten. Er is een boerenmarkt, horeca en kinderactiviteiten. Een leuk uitstapje voor het hele gezin.

Het doel is een educatief evenement waarbij bezoekers meer te weten komen over de hedendaagse landbouw en leren om veilig om te gaan met grote landbouwmachines in het verkeer. Bezoekers ervaren dat het vaak lastig is om het verkeer goed te zien door de grote hoogte en de machines om je heen. Voor kinderen is er genoeg te beleven. Ze kunnen zich uitleven op het springkussen, dieren aaien in de kinderboerderij, zich laten schminken, een koe melken en de rodeostier bedwingen. Er is ook horeca aanwezig op het Diekhuusplein waar bezoekers terecht kunnen voor een hapje en een drankje.

Het evenement is een initiatief van de Stichting Hart van Goeree-Overflakkee en de Plattelandsjongeren. De Plattelandsjongeren organiseren om het jaar de TrekkerTrek in Dirksland. Dit jaar is er geen TrekkerTrek en organiseren ze de Landbouwpromotiedag. Mart Verbeek legt uit: "We willen landbouwers de kans geven om dicht bij het publiek te komen en te laten zien wat de landbouw vandaag de dag inhoudt." Hoeveel bezoekers hij verwacht? "Om je de waarheid te vertellen, ik heb geen idee, maar ik hoop op een een paar duizend bezoekers. Als het evenement aanslaat willen we het over twee jaar weer organiseren."

A Seal opent zeehondenkliniek en nieuwe röntgenkamer

STELLENDAM – A Seal zeehondenopvang Stellendam opent op zaterdag 2 juni om 15:00 haar nieuwe zeehondenkliniek. Een volledig met medisch apparatuur ingerichte ruimte, waar dierenarts Machteld Geut zieke en gewonde zeehonden op locatie kan behandelen, wordt op deze dag in gebruik genomen. Ook wordt de nieuwe röntgenkamer deze dag ceremonieel geopend. Voor de bezoekers van A Seal zal deze dag een feestelijk tintje hebben waarbij alle kinderen een leuk presentje mee naar huis mogen nemen.

De nieuwe kliniek maakt het mogelijk om uitgebreid medisch onderzoek te doen bij zeehonden en, indien nodig, op locatie te opereren. Voorheen moesten de zeehonden hiervoor vervoerd worden naar een dierenkliniek in de omgeving. Met de opening van deze kliniek wordt een eventuele bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek ook makkelijker gefaciliteerd. "Dit is een geweldige ontwikkeling. Zieke zeehonden hoeven niet meer getransporteerd te worden en kunnen in huis alle hulp en zorg verkrijgen die zij nodig hebben. Wat een prachtige gift!", aldus Machteld Geut.

De zeehondenkliniek en röntgenkamer zijn een schenking van Stichting Anneke de Ligt en zullen beide haar naam dragen. Volgens Anita de Ligt, de zus van Anneke, is de opening van de kliniek een bijzonder moment. "Wij maken altijd de keuze aan welke organisaties donaties worden gedaan met de wensen van Anneke in onze gedachten. We zijn zo blij dat we dit project mogen realiseren met het geld van Anneke. Gewonde en zieke zeehonden kunnen hier geholpen worden. Hoe mooi is dat!"
Voor meer informatie: www.aseal.nl

Jubileumjaar voor Kamerkoor Fiori Musicali

MIDDELHARNIS - Fiori Musicali o.l.v. Sietse van Wijgerden zingt zaterdag 26 mei in de R.K.-kerk aan de Langeweg in Middelharnis. Het koor brengt een programma dat geheel in het teken staat van de Spirit of Love.

Composities uit de 18de (A.Lotti, J.S. Bach), 19de (E.Grieg) en 20ste eeuw (Daniël-Lesur, O. Messiaen en A.Copland) passen goed bij dit thema, in een stemmige afwisseling.
Mezzosopraan Judith van den Dool is soliste in Copland's In the Beginning.
Het programma wordt a capella gezongen en dat zal in de mooie akoestische ruimte van de RK-kerk goed tot zijn recht komen.
Aanvang 20:00 u, toegang € 10,- N.B. met kortingsbon, zie onderaan dit artikel in de week voor het concert € 2,50 korting. Kinderen tot en met 12 jaar gratis toegang.

Jubileumjaar

2018 is een jubileumjaar voor Fiori Musicali. Om dit heuglijke feit te vieren is er een jubileumconcert gepland op zaterdag 6 oktober 2018 in de Hervormde Kerk aan de Ring in Middelharnis. Het koor zingt dan twee feestelijke werken met professioneel barokorkest: Dixit Dominus van Händel en het Magnificat van Bach. Het programma wordt aangevuld met meer beschouwende composities uit het repertoire, werken die door de koorleden zelf werden aangedragen als hoogtepunten uit vijftien jaar Fiori. Het belooft een ware luistertraktatie te worden. Toegang is gratis!

Extra zangers en zangeressen

Fiori Musicali zoekt nadrukkelijk naar zangers en zangeressen die willen aanhaken in de voorbereiding voor 6 oktober. Ze kunnen zich aanmelden via de site www.fiori-musicali.nl
Het jubileumjaar wordt afgesloten met de traditionele kerstconcerten op de laatste zaterdag voor kerst, 22 december in de Toren van Goedereede. Aanvang om 19:00 u en om 21:00 u.

<kader>

Korting voor lezers Eilanden-Nieuws
€ 2,50 korting op de reguliere prijs tegen inlevering van deze bon.
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoon:
Email:

Project Staetendam uitgebreid met dertig woningen

De mensen van de Bouhuisen Groep en John P. de Wit Assurantiën op het terrein waar de bouwplannen ontwikkeld gaan worden. V.l.n.r.: Alexander Bouhuisen, Emiel van Doren, Jan van Velzen en Hans Juch.

STELLENDAM – Als alles naar verwachting verloopt, zal nog voor de zomervakantie een nieuw woningbouwplan voor Stellendam worden gepresenteerd. Het zijn woningen binnen het project Staetendam aan de zuidkant van het dorp.

Tekst en foto: Adri van der Laan

In het project Staetendam zijn enkele jaren geleden de eerste huizen gebouwd. Binnenkort zal het project verder worden uitgebreid met de bouw van dertig woningen. Het perceel ligt achter het pand van voormalig Bouwbedrijf Van den Nieuwendijk en achter het bedrijf van John P. de Wit Assurantiën.
De ontwikkeling van het project is in handen van projectontwikkelaar Bouhuisen Groep uit Naaldwijk. Het bedrijf doet dit in nauwe samenwerking met John P. de Wit Assurantiën. Jan van Velzen en Hans Juch van John P. de Wit Assurantiën en Alexander Bouhuisen en Emiel van Doren van de projectontwikkelaar zijn enthousiast over de invulling van het plan.

Twee fasen

De woningen zullen in twee fasen gebouwd worden: Fase 1 bestaat uit 16 woningen en fase 2, die later ter hand wordt genomen, omvat 14 woningen. In het plan zullen verschillende woningtypen worden gebouwd in diverse prijscategorieën. Er zal een aantal eengezinswoningen worden gerealiseerd, een aantal twee-onder-een kap woning en enkele vrijstaande woningen. De woningen die ontworpen zijn door Architect Born uit Sommelsdijk, zullen in kleur en uitvoering aansluiten bij de bestaande woningen aan de Meutelaer.

Belangstelling

De initiatiefnemers verwachten veel belangstelling voor het project omdat er op het hele eiland een grote vraag is naar woningen en men neemt aan dat niet alleen mensen van buitenaf naar Stellendam zullen komen, maar ook gegadigden uit Stellendam interesse zullen tonen. Voor de woningmarkt in het dorp zal het project een positief effect hebben omdat er vast en zeker doorstroming zal plaatsvinden. Het zullen, naar eis van de tijd, gasloze woningen worden waarbij natuurlijk alle aandacht wordt gegeven aan een goede isolatie.
Volgens de mensen van de Bouhuisen Groep ligt het plangebied ideaal voor wat betreft de bereikbaarheid. De woningen liggen dicht bij de N57 en men kan binnen korte tijd in de Europoort, de Maasvlakte of Rotterdam staan, gebieden waar veel mensen van het eiland hun dagelijks werk vinden. "Stellendam wordt met recht de poort van het eiland genoemd", aldus de ontwikkelaars. Daarnaast heeft de kop van het eiland ook aantrekkingskracht voor mensen die rust, cultuur en natuur hoog op hun wensenlijstje hebben staan.
Binnenkort zal een informatieavond worden georganiseerd, waarna de woningen van de eerste fase nog voor de zomer in de verkoop komen.
Wie meer belangstelling heeft voor één van deze woningen kan terecht op www.bouhuisen.nl hier kan men zich inschrijven voor de nieuwbrief van het project.

Muziekgebouw GO etaleert zich met de Juni-Open-Huis-Maand
'Kom eens bij een les kijken'

GOEREE-OVERFLAKKEE – Drempels om een muziekinstrument te leren spelen zijn er niet of nauwelijks. Maar mocht het gevoel er zijn dat ze toch bestaan, dan maakt het Muziekgebouw GO daar nu rigoureus een eind aan. Hoe? Door de volgende maand uit te roepen tot Juni-Open-Huis-Maand. Het motto: kom langs en ontdek welk instrument het beste bij je past.

In de laatste week van mei valt bij iedereen op Goeree-Overflakkee een folder van de Juni-Open-Huis-Maand in de bus. "We geven de boodschap dat muziek maken prachtig is en nodigen iedereen uit een les bij te wonen", vertelt Rinus Verhage, manager van het Muziekgebouw GO. "Dat is het idee van ons initiatief."

In de folder staat het hele programma met alle locaties, tijden en instrumenten. Blokfluit, piano, keyboard, zang (klassieke en lichte muziek), gitaar, harp, klein koper, saxofoon, viool en altviool – voor elk instrument is een open les geprogrammeerd. Daarnaast zetten de fanfares, harmonie en brassband op het eiland hun deuren open om eens een kijkje te kunnen nemen en vragen te stellen.

Verhage: "Het Muziekgebouw GO bestaat nu twee jaar, na de fusie van drie muziekscholen op het eiland. We bedienen ongeveer 430 leerlingen. Daarnaast komen we op alle basisscholen met de Muziekcarrousel. Zo'n 750 kinderen maken dan kennis met muziek. Deze kinderen nodigen we uit om na de kennismaking nu, in juni, een les te komen volgen. Het is een soort marktplaats. Het programma sluit goed aan op de Muziekcarrousel. Maar hun ouders en andere volwassenen die meer willen weten over het bespelen van een instrument, zijn ook welkom. De lessen zijn voor jong en oud."

De Juni-Open-Huis-Maand is iets nieuws. Tot dit jaar trad het Muziekgebouw GO – en de muziekscholen waaruit deze organisatie is ontstaan – vooral naar buiten met de jaaruitvoering. Die is ook dit jaar geprogrammeerd, uiteraard in juni: op de negende, in Het Diekhuus.

Plezier

"Wat wij hopen is dat alles wat tijdens de Muziekcarrousel gebeurt een vertaalslag krijgt naar een vervolg in de muziek. Dat het kennismakingsjaar de kinderen enthousiast maakt en dat het bijwonen van een les de vonk laat overspringen", zegt Rinus Verhage. "Muziek maken is namelijk een van de mooiste dingen op aarde. En iedereen die het wil, kan het. Plezier is het belangrijkste, vinden wij. Iedereen krijgt les op zijn of haar eigen niveau."

Wie zin heeft om eens een les bij te wonen, of meer wil weten, doet er goed aan de brievenbus in de gaten te houden. Eind mei verschijnt de folder over de Juni-Open-Huis-Maand. Alle informatie is ook te vinden op www.muziekgebouwgo.nl.

11 / 36

Interview met de nieuwe wethouder Berend-Jan Bruggeman
"Ik heb heel veel zin in deze job"

GOEREE-OVERFLAKKEE - Als gevolg van politieke veranderingen komt er een nieuwe wethouder in het college van b. en w. Berend-Jan Bruggeman van de politieke partij VKGO uit Oude-Tonge wordt het nieuwe gezicht in het dagelijks bestuur van de gemeente Goeree-Overflakkee. Aan de vooravond van zijn benoeming een introductiegesprek met hem.

Door Jaap Ruizeveld

Berend-Jan (48) woont in Oude-Tonge. Hij heeft een bedrijfseconomische achtergrond en volgde de opleiding overheidscontroller. Die kennis gebruikte hij bij het aansturen van gemeentelijke sociale diensten. De laatste jaren bij de gemeente Rotterdam in de cluster Werk en Inkomen. Daar werkt hij - nog tot 1 juni - als businesscontroller. Afscheid nemen van deze baan is onvermijdelijk. Dit gelet op zijn aanstaande fulltime job als wethouder in de eilandgemeente. In zijn huidige werk is hij niet alleen bezig met financiën, maar -voornamelijk- met processen en organisatie inrichting. Hij weet hoe een gemeente werkt en functioneert.

Betrokkenheid                                                                                                                        

Zijn politieke (lokale) betrokkenheid voert terug tot 2010. Op een burgerbijeenkomst over het minimabeleid in de voormalige gemeente Oostflakkee kwam hij in contact met enthousiaste eilanders van de Vrije Lijst Oostflakkee. Een samenwerkingsverband van lokale partijen. Het klikte. Gelet op zijn vakkennis werd hij uitgenodigd op een fractievergadering. De uitstraling van de fractie om iets concreets voor je gemeente te kunnen betekenen boeide hem en het leidde er toe dat Berend-Jan op een verkiesbare plaats bij de raadsverkiezingen 2010 belandde. Hij werd in de raad gekozen en kreeg het vertrouwen om het fractievoorzitterschap op zich te nemen.

VKGO                                                                                                                                                        

"De drive om te zorgen voor een vitale leefbaarheid is altijd een doel van mij geweest. Bij de verkiezingen bij eilandelijke herindeling eind 2012 stond ik op de kieslijst van Vitale Kernen Goeree-Overflakkee. De fractie behaalde drie zetels. Niet genoeg om toen in de raad te komen". Dat weerhield Bruggeman er niet van om zich als voorzitter van het bestuur van VKGO toch doorlopend met de politieke ontwikkelingen op het eiland bezig te houden. Bij de verkiezingen van 21 maart van dit jaar haalde VKGO een eclatante overwinning en steeg van 3 naar 6 zetels. Berend-Jan (plaats 5 op de lijst) werd nu direct gekozen en door zijn partij als kandidaat wethouder gepositioneerd.

Portefeuille                                                                                                                                

Bruggeman beseft dat hij - na zijn benoeming - verantwoordelijk is voor invulling van een zware portefeuille met speerpunten zoals Sociaal Domein. Welzijn, Volksgezondheid, Ouderenbeleid, Sport, Accommodaties en Kunst en cultuur. Daarnaast verandert hij van positie, populair gesteld vanuit een fractie naar het college. De andere kant van de tafel? "Ik heb heel veel zin in deze job. Ik hoop, in nauwe samenwerking binnen het college en met de gemeenteraad, iets te kunnen betekenen voor de inwoners en het eiland. Het is best spannend. Ik weet dat je als bestuurder kritisch wordt gevolgd. Dat is ook goed. Het gaat immers om het algemeen belang.

Maatschappij ben jij                                                                                                                        

"Ik sta achter de slogan 'de maatschappij dat ben jij'. Draag dat uit in je omgeving. Direct dicht bij de kernen. Bij de bewoners. Dat kun je ook, naast je politieke functioneren, proberen waar te maken. Iets doen voor anderen, voor verenigingen en instellingen. Bijvoorbeeld bij het welzijnsfonds Oostflakkee; ik ben secretaris bij schaakvereniging Oostflakkee en doe vrijwilligerswerk bij voetbalclub DBGC. Terugkerend naar de nieuwe functie binnen het lokale politieke speelveld:" Ik hoop dat wij met elkaar goed kunnen samenwerken. Niet langs elkaar. Dat ieder de aandacht krijgt die hij of zijn verdient. Dat is ook de rode draad in het coalitieakkoord dat vorige week is ondertekend. Als gemeente open staan voor initiatieven van onze inwoners. Elke kern op een gelijke wijze benaderen met voldoende voorzieningen. Dat alles met de wetenschap dat de financiële middelen grenzen stellen"

Kader: Politieke ontwikkelingen

De vergadering van de gemeenteraad staat morgenavond (donderdag 24 mei) voor een belangrijk deel in het teken van de nieuwe start van het college van b. en w en de gemeenteraad voor de periode 2018-2022. Er wordt afscheid genomen van de wethouders Frans Tollenaar (SGP) en Gerrit de Jong (Christen Unie). Het coalitieakkoord, dat onze krant vrijdag al publiceerde wordt nu in de raad gepresenteerd en er is de benoeming en installatie van de vier wethouders. Daarnaast worden twee nieuwe vrouwelijke raadsleden toegevoegd aan de volksvertegenwoordiging. Jannie Campfens-van den Ouden uit Oude-Tonge voor de fractie Vitale Kernen Goeree-Overflakkee en Nynke Zwaga uit Middelharnis gaat de VVD-formatie versterken. In het dagelijks bestuur, onder leiding van burgemeester Ada Grootenboer, komen de wethouders Daan Markwat (SGP), Peter Feller (VVD) en Arend-Jan v.d. Vlugt (CDA) terug.

Eerste opruimacties Schoon Haringvliet

HARINGVLIET - Schoon Haringvliet, een initiatief van IVN, Provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat, ruimt afval langs het Haringvliet! Op 26 mei zijn er opruimacties in gemeente Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis en Westvoorne. Met de acties wil Schoon Haringvliet het Haringvliet schoner maken en voorkomen dat (plastic) afval in het water terecht komt. En dat is nodig, want vissen en vogels kunnen er bijvoorbeeld in verstrikt raken. Wie mee wil doen of zich aan wil melden kan informatie vinden op www.schoonharingvliet.nl.

Zwerfafval langs het water is slecht voor het milieu, dieren in het gebied zoals de lepelaar, steur en zeearend, en de mens. Daarnaast veroorzaakt het plastic soep in zeeën en oceanen. Afgelopen week was te lezen dat de EU een verbod wilt op wegwerpplastic in verband met de gevolgen voor het milieu. Ook langs het Haringvliet ligt het nodige afval dat makkelijk in het water terecht komt. Schoon Haringvliet organiseert een reeks opruimacties om dit te voorkomen.

Daarnaast moedigt het programma iedereen aan om ook dagelijks te helpen door elke keer iets mee te nemen en in de 'Doe mee verlos de zee jutbakken' te doen. Komende tijd zullen langs het strand van Rockanje tot aan Oostvoorne en langs het Haringvliet meer jutbakken worden geplaatst. Het doel van de jutbakken, geschonken door de partijen van AandeBak, is om zoveel mogelijk strandbezoekers bewuster te maken.

Behalve het organiseren van opruimacties zet Schoon Haringvliet in op preventie en op onderzoek naar bronnen, verspreiding en andere, innovatieve opruimmethoden.

Kernactiviteiten

DEN BOMMEL

Avondvierdaagse

De Activiteitencommissie van VVDB gaat dit jaar, van 5 t/m 8 juni, de Avondvierdaagse organiseren in Den Bommel. Er gaat telkens gestart én gefinished worden bij VVDB op Sportpark de Kruus. De start is iedere avond om 19.00 uur, onder begeleiding van voldoende verkeersregelaars. De afstand is 5 km per avond. Er kan t/m 2 juni ingeschreven worden bij Anja en Marco of op de voetbal zelf, het inschrijfgeld is € 2,50 p.p. Er zal elke avond een lekkere verrassing uitgedeeld worden en uiteraard krijgt iedereen na afloop een leuk aandenken. Vrijdagavond is de feestelijke onthaal van de lopers. Dit gebeurt ook op de Kruus, onder begeleiding van gezellige muziek en er zal een gezellig terras zijn. Ook zal de KiKa stand aanwezig zijn, dus ook dit goede doel kan gesteund worden.

HERKINGEN

Zendingsmarkt

Vrijdag 25 mei is er een zendingsmarkt van 14.30 tot 19.00 uur bij de kerk van de Ger. Gemeente, Onderlangs 6. Er is van alles te koop: crea- en handwerkartikelen, kraamcadeautjes, allerlei gebakken lekkernijen, advocaat, lappen stof, fotokaarten, Beeren ondergoed, kaas, fruit, slaatjes, tweedehands- en nieuwe boeken, hoedenhuis Flakkee is aanwezig, enveloppen trekken voor de kinderen, er is een rommelkraam en er worden verse patat en snacks gebakken.

DIRKSLAND

Aangepaste kerkdienst

Op zondag 27 mei is er weer een aangepaste kerkdienst voor 'mensen met een beperking'. Deze dienst zal plaatsvinden in de Ned. Herv. Kerk te Dirksland. In deze dienst hoopt voor te gaan ds. K. Timmerman. De aanvang is om kwart vòòr drie. Iedereen is van harte welkom.

MELISSANT

Zomeractie Tennisclub

Wie graag wil tennissen in de zomer, kan gebruik maken van het zomerlidmaatschap bij T.C. Melissant. Er kan dan onbeperkt getennist worden in de maanden juni, juli en augustus voor slechts 25 euro (jeugd tot 18 jaar) of 50 euro (senioren vanaf 18 jaar). Meer informatie of aanmelden? Mail naar info@tcmelissant.nl of bezoek onze website www.tcmelissant.nl.

MIDDELHARNIS

Aanschuifkoor

Veel mensen weten het: zingen maakt blij. Samen zingen maakt zelfs nog veel blijer. Donderdag 24 mei is er weer een Aanschuifkoor in het Diekhuus. Het Aanschuifkoor staat onder de enthousiaste leiding van Germaine Compier. Zij praat de diverse nummers aan elkaar en zorgt voor muzikale begeleiding. Om mee te doen met het Aanschuifkoor hoef je geen uitstekende zanger of zangeres te zijn. Hier en daar een valse noot is zelfs geen enkel probleem. Het elkaar ontmoeten, samen zingen en plezier hebben in het zingen is veel belangrijker! Bekende meezingers, veelal in het Nederlands maar ook Engelstalige muziek, worden gezongen. "Het is vooral de bedoeling dat het zingen de mensen verbindt, dus veel plezier staat voorop en ook als je denkt niet zo goed te kunnen zingen, kom dan vooral wél, want het zal je gewoon goed doen!" aldus Germaine. De foyer van Het Diekhuus is open vanaf 13.30 uur. Om 14.00 start het muzikale programma. In de pauze en na afloop is er natuurlijk gelegenheid om met elkaar een drankje te doen in de foyer. Toegang gratis. Meer info: www.leerenbeleef.nl.

NIEUWE-TONGE

Open dag Geusjes's Stee

Zaterdag 26 mei organiseert Zorgboerderij Geusje's Stee een Open Dag/markt. Er is een rommelmarkt, verkoop van zelfgemaakte cadeautjes, cake, taart en voor de kinderen zijn er ook diverse activiteiten. U bent welkom van 10.00-16.00 uur. Wilt u meer weten over de zorg die er geboden wordt, zoals logeren, dagopvang, dagbesteding), ook dan bent u van harte welkom. Heeft u nog rommelmarktspullen? Deze kunnen tot uiterlijk donderdag 24 mei gebracht worden. De opbrengst is geheel voor verbetering van de zorgboerderij. Korteweegje 52 32 44 AL Nieuwe-Tonge. Tel: 06-47482144.

OOLTGENSPLAAT

Mei-fair

Zaterdag 26 mei wordt er een mei-fair georganiseerd door de Hervormde Gemeente te Ooltgensplaat. Deze verkoping wordt gehouden op het plein bij Elthato van 09.00 tot 13.00 uur. Er is een tweedehandsmarkt met kleding, boeken en speelgoed. Verder wordt er allerlei lekkers van de bakker verkocht, evenals boerenkaas, advocaat, noten, Hollandse aardbeien, sla en pioenrozen. Voor kinderen is er een workshop, enveloppen trekken en een grabbelton. Er zijn diverse prijzen te winnen met als hoofdprijs een sidetable. En er is een gezellige koffiehoek ingericht. Voor de lekkere trek zijn er patat en snacks.

OUDDORP

Fancy Fair / Rommelmarkt

Zaterdag 26 mei is er weer een Fancy Fair / Rommelmarkt waarvan de opbrengst ten goede komt aan de veelzijdige activiteiten van de kinderen van Scouting Goedereede. Deze wordt gehouden op het terrein aan de Dorpsweg 4. Dit is naast het parkeerterrein achter de Dorpstienden. Er zijn weer veel bruikbare spullen ingeleverd, ook tweedehands kinderkleding. Verder zal er verkoop zijn van cakes, taarten, cupcakes e.d. Ook zijn er weer leuke prijzen te winnen. Voor de kinderen zijn er verschillende activiteiten zoals knutselen, grabbelton, blikgooien en nog veel meer. De ouderen kunnen hun vaardigheden laten zien met sjoelen en meer. Verder kunt u genieten van een kopje koffie en cake, een heerlijke wafel, of een broodje kroket of frikadel. Een ieder is van harte welkom van 9.00 uur tot 15.00 uur.

Geen Dag Zonder Bach

Op zaterdag 26 mei wordt er een concert gehouden in de Doopsgezinde Kerk. Het betreft een concert in het kader van 'Geen Dag Zonder Bach', uitgevoerd door Oratoriumkoor Arte Vocale, met medewerking van barokorkest Musica Aeterna en enkele solisten. Aanvang 20.15 uur, kerk open 19.00 uur met gelegenheid om koffie te drinken voor aanvang. Prijs in de voorverkoop € 15,00 via www.oratoriumkoor-arte-vocale.nl of telefonisch: 0187-485424. Aan de kassa € 17,50. Jeugd tot 16 jaar gratis.

Zangavond

Zaterdag 26 mei wordt er m.m.v. het Chr. Gemengd koor 'Vox Humana' en het Chr. Mannenkoor 'Tehillim' uit Dordrecht een zangavond gehouden. Beiden koren staan onder leiding van Lennert Knops. De zangavond wordt gehouden in de Dorpskerk van de Hervormde gemeente, Weststraat 2 te Ouddorp. Aanvang 19.30 uur. Toegang is gratis er zal gecollecteerd worden.

OUDE-TONGE

Scootmobieltocht

Voor donderdag 24 mei heeft het Platform Gehandicaptenbeleid Goeree Overflakkee weer een scootmobieltocht uitgezet. Deze keer vertrekt men vanuit Oude-Tonge, vanaf het parkeerterrein van het busstation. De tocht start om 13.30 uur en het eind is rond 17.00 uur. De kosten zijn € 4,-. Meerijden van partner, vriend, vriendin of familie met fiets is ook mogelijk. Zorg voor een volle accu, flesje water, regenkleding en een goed humeur. Aanmelden bij Elly1947@hotmail.nl of tel. 0187-845077.

Bingo

De A.S.V. Oostflakkee organiseert op 25 mei en ook op 29 juni weer een grote bingo. De bingo wordt gehouden in het gebouw van Stichting ZIJN aan de Bernhardstraat 25. De zaal is open vanaf 19.00 uur. De bingo begint om 19.30 uur. De kosten zijn € 7,- met gratis kopje koffie of thee. Er worden negen rondes met één ronde extra voor € 1,- gespeeld.

SOMMELSDIJK

Workshop Autisme

Suzan van Autisme Coaching Susiane geeft op vrijdag 8 juni om 13.00 uur een workshop over 'Uitleg over autisme': Wat gaat er anders in het hoofd bij iemand met autisme? Wat maakt dat hij/zij op deze manier reageert? Wat is overprikkeling?. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methodiek 'Geef me de 5 – Auti-communicatie'. De workshop wordt gegeven in verenigingsgebouw 'Vita Nova' te Sommelsdijk en bedraagt € 15.00. Aanmelden is vereist. Meer informatie kunt u vinden op www.autismecoachingsusiane.nl.

STELLENDAM

Kompas-Actie-Avond

Op vrijdag 25 mei zal er weer een Kompas-Actie-Avond plaatsvinden bij CBS Het Kompas. De avond start om 17.00 uur. Er zal van alles te doen zijn deze avond, voor leerlingen, maar ook voor de ouders, opa's en oma's en andere belangstellenden. Van patat en kibbeling tot koffie met wat lekkers erbij, van kinderspelletjes tot verlotingen, fotokaarten, boerenkaas, kortom er valt van alles te beleven en smullen op deze avond. Ook kan er in de klassen gekeken worden. Rond 20.00 uur wordt de avond afgesloten.

Rommelmarkt IJsclub

Op zaterdag 2 juni organiseert de ijsclub van Stellendam weer een rommelmarkt op de ijsbaan aan de Eendrachtsweg (achter de bushalte) van 9.00 tot 15.00 uur. Er kunnen kramen en losse plaatsen worden gehuurd. De prijs van een marktkraam is € 25,- (incl. twee consumptiebonnen voor koffie of thee). Prijs van een losse plaats is € 12,50 (3 x 3 meter). Eigen tafel meenemen is toegestaan. Wie een kraam of plaats wil reserveren kan zich aanmelden via c.breeman@outlook.com. Houd ook de facebookpagina van IJsclubstellendam in de gaten.

Muzikale avond in Stad

STAD AAN 'T HARINGVLIET - Zaterdag 26 mei a.s. gaan de deuren van de Nederlands Hervormde Kerk te Stad aan 't Haringvliet weer open voor een muzikale avond.

Anne Marie Huizer en Piet Bechthum hebben voor al weer voor de vijftiende keer een muziek en samenzang programma samengesteld. Verschillende fluitisten op panfluit, dwarsfluit en blokfluit zullen hun best doen om u te laten genieten. Ze zijn in verschillende samenstellingen te horen.
Anne Marie Huizer zal solo spelen op panfluit met begeleiding van het orgel. Piet Bechthum zal het orgel bespelen. Hij begeleidt de fluitisten, de samenzang en hij zal ook een orgelsolo verzorgen.
Samenzang van bekende liederen is deze avond een groot onderdeel van het programma. Ook worden er enkele gedichten voordragen. De opening en sluiting van deze avond is in handen van Dhr.L.G.de Deugd.

Voor diegene die een vorige keer zijn geweest behoeft het geen aansporing om deze avond te bezoeken. Voor u en jou die tot nog toe niet zijn geweest, een hartelijke uitnodiging om met elkaar op zaterdagavond te luisteren naar muziek en samen te zingen. Bij de uitgang wordt er een collecte gehouden welke is bestemd voor de Ned. Hervormde Kerk.
De kerk is open om 19.00 uur en de aanvang is om 19.30 uur.

Talent ontdekt bij ZV Olympia

SOMMELSDIJK - ZV Olympia, de zaalvoetbalvereniging van SRGO, heeft een mooi talent voortgebracht. Speler Joran Maliepaard is geselecteerd om te gaan te spelen in de eredivisie voor Groene Ster (Vlissingen). De resterende spelers van het betreffende team van ZV Olympia gaan ook een mooi seizoen tegemoet, nadat ze afgelopen seizoen het kampioenschap 1ste klasse wonnen ,mogen ze nu in de hoofdklasse spelen.

ZV Olympia heeft inmiddels drie teams in de eerste klasse KNVB competitie West 2. Een spannende competitie die afgelopen seizoen gewonnen werd door een van de teams van Olympia. Een prachtige wedstrijd met winst als gevolg. Dankzij deze winst mag het team komend seizoen in de hoofdklasse spelen.

Joran is al heel wat jaren vast onderdeel van een van de drie team bij ZV Olympia. Zijn talent is niet onopgemerkt gebleven en inmiddels traint hij al een paar weken mee met Groene Ster. Deze club, die in de eredivisie momenteel op plaats 7 staat, heeft ook twee spelers voor Jong Oranje geleverd. Een prachtige plek om je carrière te starten. Namens ZV Olympia en SRGO wensen we Joran heel veel succes en geluk.

Stichting Sport & Recreatie Goeree-Overflakkee zet graag in op talentontwikkeling, zoals bij ZV Olympia. "Dankzij onze verschillende accommodaties hebben we de gelegenheid om talent optimaal te faciliteren en ontwikkelen. Van zaalvoetbal tot bowling en van zwemmen tot gymnastiek. Samen met verenigingen creëren we een uitgebreid scala aan sporten en geven we ruimte aan beweging." Aldus directeur Lesly Wolters.

Jaarmarkt in de ring van Sommelsdijk

SOMMELSDIJK - Zaterdag 26 mei is er een jaarmarkt aan de ring rond de Hervormde kerk te Sommelsdijk.

Van 9.30 uur tot 15.00 uur is een ieder van harte welkom in de Enkele ring van Sommelsdijk waar er diverse activiteiten te doen zijn. Onder andere: grote rommel-/ boekenmarkt, verkoop van dames en kinderkleding, bloemen en planten. Voor de inwendige mens verkoopt men heerlijke gebakken vis, patat, pannenkoeken en andere lekkernijen. Er zijn dit jaar weer leuke prijzen te winnen bij onder andere het rad van avontuur, de fiets verloting en de boodschappenmand. Daarnaast is er voor de kinderen genoeg te doen op ons speelplein met o.a. een springkussen, schminken en diverse leuke spelletjes. Om 11.00 uur is er een poppenkast voor de kinderen. Dit jaar wordt ook de schiettent weer opgebouwd! De opbrengst van dit jaar zal worden besteed aan het zendingswerk van Frans Weller in Kenia dat hij doet onder lokale jongeren. De opbrengst van de jaarmarkt zal ook worden gebruikt voor de aanschaf van een nieuw AED apparaat voor in de kerk en een camerasysteem rondom het kerkgebouw.

Verenigingsconcert Sempre Crescendo

SOMMELSDIJK - Op zaterdag 26 mei a.s. geeft koninklijke muziekvereniging Sempre Crescendo uit Middelharnis-Sommelsdijk haar jaarlijkse Verenigingsconcert. Zowel het opleidingsorkest als het fanfareorkest treden op, beide onder de inspirerende leiding van dirigent Erik Rozendom.

In het opleidingsorkest leren de beginnende muzikanten van Sempre wat er allemaal komt kijken bij het spelen in een orkest. Tijdens het Verenigingsconcert zullen zij laten horen dat ze al flinke stappen in het samenspel hebben gezet!
Het fanfareorkest zal een gevarieerd programma ten gehore brengen dat onder meer bestaat uit originele fanfaremuziek in de vorm van het werk Fleodrodum, over de geschiedenis van het Brabantse dorpje Vlierden. Ook heeft dirigent Erik Rozendom zelf twee nieuwe werken van de Amerikaanse componist Steven Reineke gearrangeerd voor fanfareorkest, die beide door Sempre zullen worden uitgevoerd.
Natuurlijk zullen de beide orkesten van Sempre ook gezamenlijk een aantal werken uitvoeren.

Het Verenigingsconcert van Sempre vindt plaats in Het Prieel (De Staver) in Sommelsdijk en begint om 19.30 uur. De zaal gaat om 19.00 uur open en de toegang is gratis!

Blokken op de eindexamens

Sander Wagenaar

GOEREE-OVERFLAKKEE - Vorige week zijn de centrale eindexamens van start gegaan. Ruim 210.000 middelbare scholieren buigen zich over de laatste loodjes van de middelbare school. Vwo'ers zijn afgetrapt met wiskunde, havisten begonnen met natuurkunde en vmbo'ers zijn gestart met Nederlands. De examens duren tot en met dinsdag 29 mei. Ongeveer drie weken later kunnen de kandidaten de uitslag verwachten. Vier scholieren van het eiland over examens.

Door Erwin Guijt

Matthias van Rossum
Hannerieke Koert
Corine Looij

Corine Looij (17) uit Dirksland: "Zeker weten of je je examens gaat halen weet je nooit.''

"Mijn voorbereiding bestond vooral uit het oefenen van examens van voorgaande jaren. Ook heb ik filmpjes gekeken bij bepaalde vakken. Dat is dan meteen een tip die ik zou willen meegeven aan andere examenkandidaten: oefen met oefententamens en kijk uitlegfilmpjes, zeker als je bepaalde dingen niet begrijpt. Neem daar goed de tijd voor, want als je drie weken achter elkaar aan een stuk door moet gaan leren raak je het gauw beu. Ikzelf heb speciaal voor de examens een app gedownload, waar je die instructievideo's kon kijken en waar ze je ook tips gaven.

Als vakkenpakket heb ik Economie & Maatschappij. Ik verwacht dat geschiedenis en Duits wel aardig goed gaan. Over economie ben ik minder zeker; dat gaat pittig voor mij worden. Het afleggen van de tentamens zelf valt wel mee. Vooraf ben je erg zenuwachtig, maar als je dan het examen eenmaal voor je hebt liggen gaat er een knop om, en wil je er gewoon het beste van maken. De sfeer tijdens de examens is goed; iedereen is heel erg gefocust en de tijd vliegt voorbij. Datzelfde vind ik van mijn middelbareschooltijd. Ik kijk daar met fijne herinneringen op terug. Ik heb genoten van de uitstapjes, en de gezelligheid met vrienden op school ga ik zeker missen!

Als ik mijn havodiploma haal, wil ik in september Social Work gaan studeren aan de Christelijke Hogeschool Ede. Ik kijk er erg naar uit om deze studie te gaan volgen. Ik wil graag mensen op een professionele wijze helpen. De toekomst die ik voor ogen heb is om later een fijn gezin te hebben en een fijne plek om te wonen, maar bovenal vanuit Gods liefde andere mensen te kunnen helpen. Dat lijkt mij het mooiste om te doen. Om de wereld waar we in wonen een klein stukje minder erg te kunnen maken, door er te zijn voor anderen.''

Matthias van Rossum (17) uit Melissant: "Bedacht al trekker rijdend dat het tijd werd om mijn kennis op te frissen''

"Een week voordat de examens voor mij klaarlagen in de aula bedacht ik, al trekker rijdend, dat het eens tijd werd om mijn kennis op te frissen. Zo stak dus ongeveer mijn hele strategie aangaande het leren voor examens in elkaar. Tot nu toe bevalt het me het wel, hoewel ik er soms wel wat meer tijd en aandacht aan had kunnen besteden. Maar ik ben nu eenmaal niet een persoon met een strakke planning.

Ik ben een leerling op het Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (zoals mijn docent scheikunde dit altijd benadrukte) op de Prins Maurits en volg een dubbel profiel 'Natuur & Gezondheid' en 'Natuur & Techniek'. Ik geloof er nog steeds in dat ik dit schooljaar met succes zal afronden, ondanks dat sommige vakken mij niet helemaal liggen. Tot nu toe heb ik 4 van de 7 examens gemaakt die, naar mijn gevoel, redelijk te doen waren. Tot op heden vond ik het examen economie het lastigst, en ik verwacht dat biologie en wiskunde ook niet vanzelf zullen gaan. Het afleggen van de examens zelf gaat prima; ik ben altijd binnen de tijd klaar en ik kan mezelf goed concentreren. Een tip voor andere examenkandidaten: blijf nuchter en raak vooral niet gestrest tijdens het examen. Iets anders wat ik bewust niet heb gedaan en wat ik zou afraden, is het tussendoor nakijken van de examens. Wanneer je puntenscore tegenvalt kun je gedemotiveerd raken voor de examens die nog volgen.

Ik kijk positief terug op mijn middelbareschooltijd, maar ik ben na 5 jaar toch wel toe aan iets anders. Ik heb me ingeschreven op de Hogere Agrarische School (HAS) in Dronten, richting Dier- en Veehouderij. Ik heb deze keuze bewust gemaakt omdat hier mijn interesse en passie ligt. Thuis hebben we een eigen bedrijf, waar er in de toekomst ook nog wat voor mij is weggelegd. Na mijn examens ben ik vooral te vinden in een overall in de uitgestrekte polders van Flakkee en verwacht ik een positieve examenuitslag.''

Hannerieke Koert (17) uit Middelharnis: "Bij wiskunde wil ik liefst wel even knallen''

"Op dit moment zit ik in het 5e jaar van de HAVO op de CSG Prins Maurits, oftewel het examenjaar. Als vakkenpakket heb ik Economie & Maatschappij gekozen met daarbij de vakken aardrijkskunde, Duits en BSM. De vakken Engels en wiskunde vind ik lastig en hier moet ik dus ook goed voor scoren op het centraal examen. Voor het vak wiskunde heb ik een tweedaagse examentraining bij Lyceo gevolgd waarbij je alle examenstof nogmaals doorneemt, waardoor ik wel het idee heb dat ik dit nu beter onder de knie heb. Voor taalvakken is leren niet meer nodig, maar is het oefenen van oude examens erg handig.

Op dinsdag 15 mei was het dan zover: mijn eerste examendag. En wat voor één: dit waren gelijk twee examens op één dag, wat best intensief was. Toen ik binnenkwam in de examenzaal werd ik toch wel een beetje nerveus. Het ging er namelijk heel officieel en strak aan toe, maar alles was wel goed geregeld. Gelukkig viel het eerste examen (geschiedenis, een vak wat mij wel ligt) alles mee. 's Middags was Engels aan de beurt, een vak waar ik erg tegen opzag. De teksten waren erg moeilijk en ik verwachtte dan ook geen hoog cijfer. Maar toen ik het achteraf zelf nakeek viel het gelukkig alles mee en hoop ik wel op een voldoende uit te komen. De andere vakken deze week gingen voor mijn gevoel wel goed, behalve het examen economie - dat ook door veel klasgenoten als lastig werd ervaren. De examens van aardrijkskunde en wiskunde moet ik op dit moment nog maken en bij wiskunde wil ik na die examentrainer het liefst wel even knallen.

Na het maken van de eerste vijf examens ben ik best opgelucht en hoop ik dat ik volgend jaar niet meer op de Prins Maurits te vinden ben. Al heb ik er achteraf wel een hele leuke tijd gehad met toffe klasgenoten die ik erg ga missen. Ik heb mij ingeschreven voor de studies PABO en Bestuurskunde, dus hier ga ik nog even tussen kiezen na de examens. En als ik nog een tip mag meegeven aan andere examenkandidaten is het vooral goed leren met behulp van boekjes (zoals 'Samengevat') én oefen een aantal oude examens. Wanneer je dit hebt gedaan hoef je alleen nog maar je best te doen, want meer dan dat kun je niet doen!"

Sander Wagenaar (18) uit Sommelsdijk: "De spanning in de examenzaal is vaak om te snijden''

"Als profiel heb ik Economie & Maatschappij, met daarin de vakken: Engels, Nederlands, aardrijkskunde, wiskunde, economie en bewegen, sport & maatschappij. Mijn voorbereiding op de examens bestond vooral uit het maandenlang uitstellen en op het laatste moment nog alle lesstof in mijn hoofd te proppen door samenvattingen en uitleg op Youtube te kijken. Toch denk ik dat ik mijn examens wel zal halen: ik heb het hele jaar door al goede cijfers gehaald en uiteindelijk blijven het maar toetsen, die examens. Ik denk dat mijn cijfers zo rond de 6 of de 7 zullen liggen, kijkend naar mijn cijfers van eerder dit jaar. Tegen wiskunde en aardrijkskunde zie ik het meest op. Zo moeten we voor dat laatste vak veel theorie en begrippen leren, iets waar ik niet de beste in ben. Engels en Nederlands verwacht ik dat beter zullen gaan, dit zijn leestteksten die ik altijd een makkie gevonden heb.

De spanning in de examenzaal is vaak om te snijden, wat niet geheel gek is uiteraard. Heel je schoolcarrière heb je hier naar toe geleefd. Door leraren is er vaak in je hoofd gestampt hoe belangrijk het examen wel niet is, terwijl de examens eigenlijk niet veel afwijken van normale toetsen. Er hangt alleen iets meer vanaf! Het voelde bij mijn eerste examen dan ook een beetje raar, toen pas realiseerde ik me dat dit het dus echt was. Jarenlang heb ik verhalen gehoord van vrienden die al eerder examen deden, mensen gestrest gezien en stil moeten zijn voor examenleerlingen, en nu was het mijn beurt!

Nadat ik klaar ben met examens zal ik fulltime gaan werken om te sparen voor mijn rijbewijs. Dit komt omdat ik niet ben aangenomen ben voor de opleiding fysiotherapie. Deze opleiding was echt mijn droomplan en daarom had ik ook geen plan B. Omdat ik het niet zag zitten om een opleiding te gaan waar ik me niet 100% zeker over zou voelen, heb ik gekozen voor een tussenjaar ''

Familie Breen bereidt zich voor op vertrek naar Suriname

De familie Breen bereidt zich voor op hun vertrek naar Suriname.

MIDDELHARNIS – Een verlangen naar zendingswerk leefde al een tijdje bij Sjaak en Paulina Breen. Na een presentatie van MAF en een duidelijk antwoord van God, werd de stap genomen. Begin volgend jaar zullen ze Middelharnis verlaten en zich - met hun drie zoons - vestigen in Paramaribo.

Door Adri van der Laan

De voorbereidingen zijn in volle gang bij de familie Breen in Middelharnis: er wordt een cursus Engels gevolgd, het huis staat te koop en na de zomer zullen ze voor drie maanden naar een Bijbelschool gaan. Als alles volgens plan verloopt, zullen ze eind januari 2019 vertrekken naar Suriname. Een verandering die grote gevolgen heeft en dan niet alleen voor Sjaak en Paulina, maar ook voor hun zoons Jesse, Lucas en Ezra. En natuurlijk niet te vergeten hun familie.
Hoewel ze al lange tijd een verlangen hadden om 'iets' met zending te gaan doen, heeft het even geduurd voordat duidelijk was hoe hun weg hierin zou worden geleid. Vijf jaar geleden woonden ze een presentatieavond bij van MAF. Dit is een organisatie die wereldwijd actief is om 'Gods Woord en Gods Liefde' naar de einden van de aarde te brengen. De organisatie heeft 130 vliegtuigen die in zendings- en ontwikkelingsgebieden ten dienste staan van zendelingen en hulpverleners. De organisatie zorgt ook voor een veilig luchttransport van zieke mensen in afgelegen gebieden.
Na de presentatieavond hebben ze opnieuw samen besproken en gebeden over wat ze hierin konden betekenen. Ze namen contact op met MAF en er volgden veel gesprekken, een psychologische keuring en uiteindelijk kregen ze in januari van dit jaar 'groen licht' en konden de voorbereidingen voor hun vertrek beginnen. Hun standplaats wordt Suriname het land waar naar ze kort geleden een oriëntatiereis hebben gemaakt.

Basemanager

Sjaak, die momenteel bij de vestiging van bouwcenter Esselink in Hellevoetsluis werkt, krijgt in Suriname een 'grondtaak'. Hij wordt basemanager. Dit is een coördinerende taak waarbij je kunt denken aan leiding geven aan grondpersoneel en medeverantwoordelijk zijn voor de planning van het onderhoud van de vliegtuigen. Daarnaast wordt hij verantwoordelijk voor veiligheid, en onderhoud aan terrein en gebouwen. Samen met een aantal medewerkers uit Suriname beheert hij dus de basis van de MAF in Paramaribo. Doorgaans wordt bij de MAF alleen aan piloten gedacht, maar Sjaak legt uit "dat er voor één uur vliegen tien uur werk aan de grond nodig is".

Gezin

Paulina is momenteel fulltime moeder en huisvrouw. Tijdens hun oriëntatiereis heeft zij gekeken wat zij in Suriname zou kunnen betekenen. Er zijn veel mogelijkheden. Al ligt allereerst de prioriteit in het gezin. Het aanstaande vertrek van Sjaak en Paulina maakt natuurlijk wel veel los in hun omgeving. De kinderen gaan na de zomervakantie al naar een andere school in de buurt van Heerde waar de Bijbelschool is.
Kort geleden hebben Sjaak en Paulina een presentatie op de Groen van Prinstererschool gegeven die door de klasgenoten van hun kinderen goed is ontvangen. "Ook bij de familie hebben de veranderingen wel wat losgemaakt", legt Paulina uit. Maar er is toch grote waardering voor hun besluit. Ook van zijn werkgever, Bouwcenter Esselink krijgt Sjaak alle medewerking.
Eind januari zullen ze door hun thuisgemeente - Hersteld Hervormd Middelharnis/Sommelsdijk – worden uitgezonden.
Werken voor MAF betekent dat de medewerkers voor hun eigen inkomen moeten zorgen. Onlangs is er een Thuisfrontcommissie gevormd en daar zijn Paulina en Sjaak heel blij mee want deze TFC gaat er voor zorgen dat de contacten met 'thuis' onderhouden worden, maar ook dat ze voldoende financiële steun krijgen om hun werk te kunnen blijven doen. Inmiddels verscheen de eerste nieuwsbrief waarin nieuws rondom de familie en de voorbereidingen worden vermeld.

<In kader bij artikel:>

Wie de nieuwsbrief wil ontvangen of hen wil steunen, kan zich aanmelden via www.maf.nl/breen
Rekeningnummer: NL96ABNA 0812 6210 85 t.n.v. MAF NL, o.v.v. steunfonds Breen.
De TFC is te bereiken via tfc-breen@outlook.com en de familie Breen via fam.breen@outlook.com

Jubilerend In Touch zingt musical Messiah

MIDDELHARNIS - Vorig jaar bestond het interkerkelijk gospelkoor In Touch 30 jaar. Ter gelegenheid in het kader van de viering van dit jubileum werd vorig jaar oktober het eerste jubileumconcert gegeven. Zaterdag 2 juni volgt het tweede concert.

In het tweede jubileumconcert voert het koor de musical Messiah uit. Deze musical is geschreven door Tore W. Aas, dirigent van het Oslo Gospel Choir. De musical beschrijft het leven van Jezus, van geboorte tot de Hemelvaart.

Op maandag 31 augustus 1987 repeteerde het koor voor de eerste keer met 20 jongeren. Het is daarmee één van de eerste gospelkoren die op Goeree-Overflakkee werd opgericht. Een jaar later kreeg het koor haar naam 'In Touch': in contact met elkaar, in contact met God. En in de naam komt ook het hoofddoel van het koor naar voren: het in contact brengen van zo veel mogelijk mensen met de liefde van God door het zingen van gospelliederen.
Het koor presenteert de musical onder leiding van hun vaste dirigent Ad de Joode. Hij geeft al meer dan twintig jaar leiding aan het koor.

De musical Messiah wordt uitgevoerd in de Hervormde Kerk aan de Ring in Middelharnis op zaterdag 2 juni. Het concert begint om 20.00 uur en de kerk is open vanaf 19.30 uur. De toegangsprijs is t/m 15 jaar € 10,- en volwassenen € 12,50. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Boekhandel Van der Boom in Sommelsdijk, Boekhandel Dekker & Van Esbroek in Middelharnis en Boekhandel Bruna in Ouddorp en PLUS Tessemaker in Stellendam.

Goede doelen ontvingen hun cheques van de Tulpenwandeltocht

Vertegenwoordigers van de 'goede doelen' en de organisatoren van de Tulpenwandeltocht poseren voor het Streekmuseum.

SOMMELSDIJK - Dinsdagavond werd in het historische gebouw De Doele in Sommelsdijk de zevende Tulpenwandeltocht officieel afgerond met het uitreiken van de cheques aan regionale goede doelen. Ook was er de prijsuitreiking van de fotowedstrijd die door Eilandmarketing was georganiseerd.

Tekst en foto: Adri van der Laan

Zoals de Tulpenwandeltocht (de zevende editie op rij) inmiddels een traditie is geworden, zo heeft ook de uitreiking van de cheques na afloop een traditionele plaats van handeling: De Doele in het historische centrum van Sommelsdijk. In de bovenzaal van dit monumentale pand was dinsdagavond een groot aantal genodigden bijeen om de zevende Tulpenwandeltocht officieel af te ronden. Natuurlijk werd er bij deze avond vooral teruggekeken op de afgelopen toch in april.

André Groenendijk voerde namens de organisatie van de tocht het woord. Hij verzekerde dat de organisatie trots was op de tocht waaraan meer dan 1400 wandelaars deelnamen. Hij blikte terug op de tocht waarvan de voorbereidingen al in oktober en november van het vorig jaar zijn begonnen. De route werd uitgezet aan de hand van de ligging van de tulpenvelden, het draaiboek gemaakt en de vrijwilligers en de sponsoren benaderd. Eén van de dingen die de organisatie in de hand had was de bloei van de tulpen. Dat waren er op deze 14e maart maar enkelen. Toch kon dit het enthousiasme van de deelnemers niet temperen, want er kwamen ook op deze Tulpenwandeltocht weer veel enthousiaste reacties van deelnemers die niet alleen van het eiland afkomstig waren, maar ook uit andere delen van het land en zelfs daarbuiten - er liep zelfs iemand uit Tsjechië mee.

Afstanden

Bij deze tocht werden dezelfde afstanden gelopen als het vorige jaar. "De 40 kilometer stond ook dit jaar weer op de agenda omdat we als wandelevenement graag als vol willen worden aangezien", aldus André Groenendijk. De andere afstanden zijn de 10, 17,5 en de 25 km. Ook was er wegens voorgaand succes weer een 25 km lange fietstocht waaraan 239 fietsers aan deelnamen. Ook bleek deze keer dat de alternatieve startlocatie voor de 10 km ergens in de polder tussen de tulpenvelden een groot succes was. De deelnemers werden door bussen van TCR en taxibusjes naar de startplaats vervoerd.

Terugkijkend op de dag kon André alleen maar constateren dat alles voortreffelijk was verlopen. Uit zijn toespraak bleek dat hieraan dat naast de organisatoren vele vrijwilligers aan het slagen van de tocht hebben meegewerkt. Hij dankte al deze vrijwilligers voor hun grote inzet ook de medewerkende bedrijven werden dankgezegd.

De opbrengst van de zevende Tulpwandeltocht kwam ten goede aan twee lokale goede doelen: Best Buddies GO en de Klup GO. Tijdens de bijeenkomst mochten zij elk een cheque van € 1.500,- in ontvangst nemen en daarnaast kregen ze de gelegenheid om zich voor te stellen. Van Best Buddies GO legde buddy Marco in een gloedvol betoog uit wat de organisatie voor hem betekent. In Best Buddies zijn vrijwilligers vertegenwoordigd die geregeld activiteiten ondernemen met jongeren met een beperking voor wie het lastig is om eens uit te gaan. Coördinator Léonie van der Spaan vertelt dat nieuwe vrijwilligers bij de organisatie nog steeds van harte welkom zijn.
Marissa Tanis van De Klup GO vertelde iets over de organisatie die activiteiten organiseert voor mensen met een beperking. Op de dag van Tulpenwandeltocht vierde De Klup haar 30-jarig bestaan en daarom kwam de cheque van € 1.500,- goed van pas.
Er bleek, door het groot aantal deelnemers aan de Tulpenwandeltocht, dat er nog aan een zevental lokale goede doelen eveneens een cheque kon worden uitgereikt en zich ook verdienstelijk hadden gemaakt bij de organisatie van de wandeltocht. Dit waren het Streekmuseum, De Rode Kruisafdeling, Modelvliegclub SDGO, Muziekvereniging Apollo, Koninklijke Muziekvereniging Sempre Crescendo, de Gerard Razenberg Stichting en Stichting GO Mobiel.

Blij gemaakt

De complimenten van het gemeentebestuur werden overgebracht door wethouder Peter Feller. Aan hem was de taak om de cheques te overhandigen. Hij bedankte de organisatie voor het evenement waarmee "heel veel mensen blij zijn gemaakt".

Tijdens de Tulpenwandeltocht organiseerde Eilandmarketing een fotowedstrijd. Deelnemers konden zich in de loods van de familie Mastenbroek laten fotograferen. De foto's werden op de facebookpagina van de Tulpenwandeling gepubliceerd. De deelnemers die op de mooiste foto stonden kregen deze avond een prijs uitgereikt. Ilonka van der Velde en Dineke Brooshooft waren de prijswinnaars tijdens de bijeenkomst kregen zij een cheque uitgereikt voor een overnachting in een beachlodge in Zeil- en Surfcentrum Brouwersdam.
Aan het eind van de bijeenkomst werden weer - de eveneens traditionele - foto's genomen voor het Streekmuseum.

De volgende Tulpenwandeltocht staat alweer in de agenda: Paaszaterdag 20 april 2019.

Viool en harp in het Diekhuus

MIDDELHARNIS – Harpdocente Ghislaine Voorrecht en viooldocente Heleen De Witte van het Muziekgebouw Goeree-Overflakkee hebben hun leerlingen klaargestoomd voor een optreden OP donderdag 24 mei in Het Diekhuus.

U kunt Joline Sperling de laatste twee jaar niet gemist hebben. Ze won in 2016 de Rabobank jong talent prijs en schitterde daarna vaak op ons mooie eiland. Ze speelt het prachtige Serenade melancolique van Hasselmans. Ook is ze in samenspel met blokfluitiste Marit Strijdhorst te beluisteren, ze spelen de Sonate van Boisvallée. Ook spelen de harpleerlingen een paar gezamenlijke stukken zoals Pwt-ar-y-bys, een traditional uit Wales, de Middeleeuwse mars van koning Brian Boru en een aantal modernere stukken zoals de Pink Panther en 'What a wonderful World' van Louis Armstrong. Veel beginnende harpisten spelen een solowerk of duetten.
De vioolleerlingen spelen stukken van W.A. Mozart, S.Suzuki en folk. Jesse Stout zal een mooie wals van J. Brahms op de viool spelen. Elleke de Geus een Musette van J.S. Bach en Judas Maccabeus van G.Ph. Händel. Op altviool speelt Tygo de Waal een geweldige duet van J.S. Bach.
Het Flakkees strijkensemble speelt een serenade van A. Dvorak.
Deze avond, die begint om 19.00 uur, is gratis te bezoeken. Mocht u nog meer willen horen? De vioolklas geeft een concert op 16 juni om 10:00 uur in de theetuin te Stellendam. Of kijk eens op www.muziekgebouwgo.nl

Martin en Jos Mans starten project Zuidwester Mannenkoor

GOEREE-OVERFLAKKEE – Als het over mannenkoren en over Goeree-Overflakkee gaat zijn ze heel enthousiast: vader en zoon Martin en Jos Mans. Ze staan te popelen om na de zomer te beginnen met Zuidwester Mannenkoor. Een projectkoor dat zich "door hard werken" gaat voorbereiden op drie concerten die in het begin van 2019 worden uitgevoerd.

Door Adri van der Laan

Martin en Jos Mans zijn bekende musici in Nederland en daarbuiten, maar vooral op 'het eiland' genieten ze nog meer bekendheid omdat ze daar allebei geboren zijn en voor een deel opgegroeid. Daarom hebben ze gekozen voor Sommelsdijk als thuisbasis voor hun Zuidwester Mannenkoor. Het zal een projectkoor worden dat vier keer gaat repeteren in de Exoduskerk in Middelharnis om vervolgens in januari en februari van 2019 drie concerten te geven in drie monumentale kerken van zuidwest Nederland, in Yerseke, Oude-Tonge en Haamstede.
Het repertoire van het mannenkoor is heel breed zo vertellen Martin en Jos. Het bestaat uit zowel oude gezangen zijn als negro-spirituals maar ook klassieke en populaire werken. Zelfs lokale volksliederen worden niet geschuwd. Martin belooft dat de aard van de streek in zeg maar 'De ruwe stormen mogen woeden' en 'Luctor et Emergo' zeker aan bod zullen komen.

Concert aan zee

Na de drie concerten in de winter, zijn de voorbereidingen voor een 'Concert aan zee' in de zomer van volgend jaar bij de Ouddorpse Vuurtoren in een vergevorderd stadium.
Martin Mans heeft al ervaring met dergelijke mannenkoren in Noord- en Midden-Nederland en volgens hem ligt het dan voor de hand dat er ook koor wordt gevormd rondom zijn geboortestreek. Martin en Jos zullen samen de repetities en optredens van het koor verzorgen. Beiden de ene keer als dirigent en de andere keer als begeleider.
Vader en zoon vertellen dat het geen automatisme is geweest dat Jos ook de richting van de muziek koos. Het is voor hem een vrije keuze geweest en na het conservatorium is Jos een eigen muzikale weg ingegaan. Hij is muziekdocent en singer-songwriter. Toch treden ze regelmatig samen op. Een bekend voorbeeld hiervan is het concert 'Tussen jou en mij' dat samen met Vocalgroup Voice werd uitgevoerd.
Wat hebben mannenkoren toch voor aantrekkingskracht? Zo vragen we de heren Mans. Martin legt uit dat zijn liefde voor mannenkoren niet alléén ligt aan de klank, maar ook aan het werken met mannenkoren. "Een mannenkoor is een no-nonsense bedrijf. Mannen in een koor staan als één blok en ze gaan er met zijn allen voor. Daarom vind ik het werken met een mannenkoor heerlijk. Je wilt er dan zelf ook dubbel zo hard voor gaan. Ik zeg wel eens dat één gemengd koor mij meer energie kost dan vijf mannenkoren".

Werving

Martin Mans is al volop bezig met het werven van deelnemers aan het projectkoor, waarvoor niet alleen mannen van het eiland worden uitgenodigd, maar ook uit Zeeland. Er hebben zich al ongeveer 40 mannen aangemeld. Martin wijst erop dat er wel een maximum is van ongeveer honderd leden.

Concurrentie?

Martin Mans ziet het initiatief van het Zuidwester Mannenkoor niet als concurrentie voor bestaande koren in de regio, want het is op projectbasis en meestal zijn het koorleden die actief zijn en blijven bij hun eigen koor. Het projectkoor wordt dan als extra meegenomen. En zij die niet actief zijn in een koor krijgen misschien wel zin om zich bij een koor naar keuze aan te sluiten.

<In kader bij artikel:>

Informatie:

De repetitiedata zijn als volgt:
zaterdag 15 september, zaterdag 6 oktober, zaterdag 10 november, zaterdag 1 december 2018. Aanvang 10.00 uur. Inloop vanaf 09.30 uur.
Concertdata:
Zaterdag 12 januari 2019 Hervormde Kerk Yerseke; vrijdag 25 januari 2019 Hervormde Kerk Oude-Tonge; vrijdag 1 februari 2019 Hervormde Kerk Haamstede.

Inschrijven is mogelijk via de website: www.martinmans.nl, of per e-mail naar: secretariaat@martinmans.nl, onder vermelding van uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en stemsoort.

Verbeter je Nederlands en kies een thema!

GOEREE-OVERFLAKKEE - De gemeente Goeree-Overflakkee vindt het belangrijk dat iedere inwoner de mogelijkheid heeft om de Nederlandse taal goed te leren en zich verder te ontwikkelen. De gemeente biedt daarom, naast de cursussen Nederlandse taal die via het Albeda College worden aangeboden, nu ook diverse cursussen van NLeducatie aan.

Bij NLeducatie kunnen niet inburgeringsplichtigen van 18 jaar en ouder gratis Nederlandse les volgen. NLeducatie helpt deelnemers zich te ontwikkelen met als doel het vergroten van hun kansen in de samenleving.
Voorwaarden voor deelname De cursussen zijn bedoeld voor mensen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. Voorwaarden om deel te kunnen nemen zijn dat u niet (meer) inburgeringsplichtig bent en dat u staat ingeschreven in de gemeente Goeree-Overflakkee.

Thema's

De cursussen die door NLeducatie worden gegeven zijn verbonden aan verschillende thema's. Via de website www.nleducatie.com kunt een keuze maken uit onderstaande thema's:
Actief in de Wijk; Empowerment; Zelfstandig worden; Gezondheid; Omgaan met geld; Een eigen bedrijf; Vrijwilligerswerk; Oriëntatie op de arbeidsmarkt; Oriëntatie op een opleiding.

Informatie over de cursus

Wilt u beter Nederlands leren lezen, schrijven of spreken? Bijvoorbeeld omdat u zelfstandiger wilt worden of actiever wilt worden in de wijk? Of wilt u een opleiding doen of aan het werk, maar is uw Nederlands daarvoor niet goed genoeg? Dan biedt NLeducatie een passend taaltraject. Uw persoonlijke doelen bepalen de duur van het traject, dit zal zijn tussen de 8 en 24 weken. De leslocatie is de bibliotheek in Middelharnis, Kerkepad 11.

Interesse en aanmelden

Als u interesse hebt om aan (een van) deze cursussen mee te doen, kijkt u dan ook eens op de website www.nleducatie.com of www.nleducatie.com/cursusaanbod/33/goeree-overflakkee. U kunt zich op deze website aanmelden.

Vragen?

Mocht u meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met Jeanette Kruger van NLeducatie, via telefoonnummer 010-30 33 214 of via e-mail jeanette@nleducatie.com. U kunt ook contact opnemen met Ginny van Oudenaren van de gemeente Goeree-Overflakkee, via telefoonnummer 14 0187 of via e-mail g.vanoudenaren@goeree-overflakkee.nl.

Dirkslandse jongeren gaan klussen en voedselpakketten uitdelen in Servië

DIRKSLAND – Achttien jongeren van de Hervormde Gemeente in Dirksland gaan komende zomer naar Servië. Niet voor een doorsnee zomervakantie, maar om te klussen, voedselpakketten uit te delen en een vakantieweek voor kinderen te organiseren. De diaconale jongerenreis is van 17 tot en met 24 juli en de voorbereidingen zijn in volle gang.

Door Kees van Rixoort

De jongeren – drie meisjes en vijftien jongens in de leeftijd van 16 tot 19 – gaan naar Servië onder de vlag van Stichting Hulp Oost-Europa (HOE). HOE presenteert zich met de roeping om geestelijke en praktische hulp te bieden aan mensen in Oost-Europa "die dat zo hard nodig hebben". Dat gebeurt in samenwerking met plaatselijke kerken en organisaties.

De reis vanuit Dirksland gaat naar het dorp Feketic, waar het diaconaal centrum staat van de Hongaarse Hervormde Kerk én een dagopvang voor gehandicapten. Daar is wat opknapwerk nodig, zoals een schilderbeurt. Hetzelfde geldt voor de twintig minuten verderop gelegen pastorie van Vrbas. Naast het kluswerk staan het uitdelen van voedselpakketten aan Roma's en het organiseren van activiteiten voor kinderen op het programma.

De jongeren bieden hun hulp aan, maar betalen tevens zelf hun reis én hebben de verplichting vanuit HOE om 250 euro per persoon bijeen te brengen voor het hulpproject. Er zijn allerlei acties georganiseerd om dat voor elkaar te krijgen, zoals een Servië-restaurant in verenigingsgebouw Onder de Wiek, dat zeker tweehonderd mensen trok, een verkoopmarkt in de Victoriahal en de verkoop van rozen op Valentijnsdag.

Benefietavond

Die acties plus donaties van mensen die de diaconale jongerenreis een warm hart toedragen hebben al meer in het laatje gebracht dan de benodigde achttien keer 250 euro. Dat weerhoudt de jongeren er niet van om nóg een inzamelingsactie te houden in de vorm van een muzikale benefietavond.

Die is op 9 juni in de kerk van de Hervormde Gemeente in Dirksland. Medewerking is toegezegd door muziekgroep Difference, Martin Mans en Anton Weenink. Bezoekers kunnen een avondvullend programma verwachten, waaraan ook een kinderkoor meedoet dat is samengesteld uit deelnemers van verschillende protestants-christelijke basisscholen op Goeree-Overflakkee. Kinderen die willen meezingen, kunnen zich nog aanmelden (via jongerenreis@hervormddirksland.nl).

De entree voor de benefietavond bedraagt 5 euro (vanaf 12 jaar). Na afloop zijn er ook nog broodjes hamburger te koop voor het goede doel. Lars de Groot is een van de deelnemers aan de jongerenreis. "Ik heb wel eerder aan goede doelen gedaan, maar niet direct. Nu heb je direct contact en kun je echt wat doen, in plaats van geld ophalen." Lars denkt bijvoorbeeld timmerwerk te gaan doen in Servië. Sanne van den Berg is ook enthousiast over het initiatief: "Het lijkt me een mooie ervaring: contact met mensen uit een andere cultuur." Zij kan zich bijvoorbeeld inzetten bij het opzetten van kinderactiviteiten tijdens de bijzondere vakantieweek.

Leven in de polder (12)
De spruitenplanten gaan de grond in

De plantmachine rijdt met 1,5 kilometer per uur over het land.

Tussen begin april en eind mei worden er bij Van Putten Agro spruiten geplant. De meeste spruitenplantjes worden in februari in de kas gezaaid, in piepschuimtrays. Door het donkere en koude weer in maart groeiden de planten in de kas trager dan normaal, waardoor de planten pas later konden worden geplant. Vervolgens is er vanwege de vele neerslag in april en begin mei nogal wat vertraging bij het planten ontstaan. Eelco van Putten: "Door de geweldige inzet van onze (Poolse) medewerkers zijn we er toch in geslaagd om eind mei de laatste spruiten te planten. De invloed van de vele regen op de groei van de spruitenplanten is op dit moment nog moeilijk in te schatten, door regelmatig een rondgang langs de percelen te maken wordt de ontwikkeling nauwlettend in de gaten gehouden."

Met meststoffen en beregenen kan de groei nog enigszins worden gestuurd tijdens de zomer. Zodat er tijdens het oogsten, vanaf augustus tot maart iedere week ongeveer evenveel spruiten kunnen worden geoogst, Op de foto is de gele "tent" te zien, waarin de medewerkers zitten tijdens het planten, dit planten gaat met ongeveer 1,5 km per uur. U heeft deze machines ongetwijfeld wel eens door de polder zien kruipen. Nu weet u wat er dan gebeurt!

Het malse groene blad is erg aantrekkelijk voor diverse vogels waardoor er in de meeste percelen wel een vogelverschrikker of knalapparaat staat om de vogels te verjagen.
De spruitenplanten worden opgekweekt in trays.

Kader:

Wie: Eelco van Putten
Wat: Akkerbouw en spruitteeltbedrijf Van Putten Agro BV in Dirksland
Nu: Planten van spruiten

Breien, hoepelen en zingen op het Feest van de Vrijheid

Vervolg van de voorpagina.

Er zijn verschillende activiteiten en bezienswaardigheden. In de kerk worden orgelconcerten gegeven. Tussen de gewijde liederen in is het Flakkeese volkslied hoorbaar. Historische legervoertuigen kunnen worden bewonderd en worden gemaakt. In de Remonstrantse kerk draait de film 'Oorlogsgeheimen', een film die vanuit het perspectief van een kind kijkt naar de belevenissen van de oorlog. Mensen van Breicafé 'Steekje los' breien er op los. Er is veel belangstelling om de vrijheid te vieren.

In het museum worden enkele oude filmbeelden vertoond. Gedurende de dag zijn er lezingen door militair historicus Van Doorn over het einde van de oorlog op Goeree-Overflakkee. Ook aan de kinderen is gedacht; zij kunnen hoepels versieren voor de hoepelwedstrijd, die later die dag zal plaatsvinden. Daarnaast kunnen zij zich vergapen aan de radiografisch bestuurbare legervoertuigen die door een klein, nagemaakt dorpje rijden. Met echte licht- en geluidseffecten!

Bij de kraampjes met boeken, soldatenfiguren en andere snuisterijen geven verschillende vrijwilligers graag uitleg over van alles en nog wat. Zo weet iemand te vertellen dat de onderstellen van tanks na de oorlog nog gebruikt zijn als onderstel voor sleep- en takelwagens. "Veel dingen die na de oorlog achterbleven -van Amerikanen én Duitsers- kregen daarna nog een andere functie.''

Fotografie: Wilko van Dam

Totaal vernieuwd tankstation De Ronde Boom feestelijk heropend

SOMMELSDIJK – Tankstation De Ronde Boom heeft een metamorfose ondergaan. Het is onherkenbaar veranderd. Zaterdag 19 mei was de feestelijke opening van het tankstation plus shop. Patrick de Blok, zoon van de eigenaar, verrichtte de openingshandeling door een grote gele strik voor de opening van de shop open te knippen met een buitenformaat schaar. De rode strik blijft nog even hangen.

Tekst en foto: Kees van Rixoort

Ballonnen, een hapje en een drankje, muziek en veel volk: het was zaterdagmiddag een echt feestje bij het Shell-tankstation. Vol trots lieten Herman de Blok en zijn dochter Marjolein, die het tankstation samen runnen, de bezoekers het indrukwekkende resultaat van de verbouwing zien. Een verbouwing die in vijfenhalve week geklaard is, wat een heuse prestatie mag heten en waarvoor uitvoerder Marco Wielhouwer en de onderaannemers welgemeende dankwoorden kreeg.

Patrick de Blok verrichtte de openingshandeling.

Herman de Blok memoreerde, voordat de symbolische opening een feit was, dat het Mobil-tankstation op deze plaats uit niet meer bestond dat een paar tanks en een 'bushokje'. Dat was in 1966. Niet lang nadat De Blok in 1975 bij het garagebedrijf was komen werken, kwam er een shop. Die was qua omvang ongeveer een kwart van de shop die nu is gerealiseerd. In de jaren tachtig volgde een verbouwing, mede omdat alle vloeren vloeistofdicht moesten zijn.

Een jaar geleden bleek het dak van de shop niet meer in orde. Algauw was duidelijk dat nieuwbouw beter zou uitpakken dan renoveren. Het resultaat was zaterdag dus voor het eerst te bewonderen. De shop is twee keer zo groot, wat een vergroting van het assortiment mogelijk maakt: meer soorten broodjes (interessant voor onder meer de forens) bijvoorbeeld, maar nu ook 'vergeten boodschappen' en een cadeauhoek. Niet voor niets staat er 'De Ronde Boom, meer dan tanken' boven de ingang.

De familie De Blok kan met recht trots zijn op het nieuwe tankstation, dat een moderne en frisse uitstraling heeft, en het publiek kan zijn voordeel doen met het overzichtelijke geheel en het gegroeide assortiment.

Activiteiten voor ouderen door studenten van het Albeda College

Studenten van het Albeda Collega organiseren verschillende activiteiten voor ouderen. Foto: Shutterstock

MIDDELHARNIS - Studenten van het Albeda College hebben in samenwerking met Stichting ZIJN activiteiten ontwikkeld voor ouderen. Dinsdag 29 mei kunt u tussen 13.00 en 14.00 uur wandelen.

Zit u in een rolstoel en houdt u van de buitenlucht? Meldt u dan aan om lekker naar buiten te gaan. Als u goed ter been bent en mee wilt lopen, kan dat natuurlijk ook. Na de wandeling kunt u met zijn allen koffie of thee drinken bij het Wijkcentrum waar u nog even met de 'Terug in de tijd' activiteit kunt mee doen.
Verzamelpunt: Stichting ZIJN adres: Doetinchemsestraat 27 in Middelharnis. Als u niet zelf kunt komen, halen zij u eventueel thuis op. Meldt u bij dit emailadres aan: 400096834@student.albeda.nl. Heeft u zin om terug in de tijd te gaan? Dan kunt u tussen 13.00 en 14.30 uur in een gezellige ouderwetse sfeer spellen doen van vroeger. Meldt u aan bij: 400100989@student.albeda.nl. Heeft u zin in een middagje handwerken? Alles is mogelijk. Gezellig met z'n allen handwerken. Neem uw eigen handwerkjes mee.

Op dinsdag 5 juni van 13.30 tot 15.00 uur. Adres: Doetinchemsestraat 27 in Middelharnis u kunt zich aanmelden bij: 400069755@student.albeda.nl. Heeft u moeite met koken, of bent u eenzaam? En wilt u een maaltijd koken en daarna samen eten? Dat kan op dinsdag 11 juni tussen 11.00 en 13.00 uur op het Albeda college, Koningin Julianaweg 55. Meldt u op tijd aan voor 'Mannen achter de pannen' bij 400099180@student.albeda.nl.
Heeft u een tuin maar moeite om zelf onkruid te wieden, studenten van het Albeda college zijn een middag beschikbaar om te helpen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting ZIJN tel. 0187 483366 e-mail: c.vermeulen@zijngo.nl

Trekking winnaar&nbsp; woonbeurs KuchenTreff

SOMMELSDIJK – Tijdens de woonbeurs bij KuchenTreff aan de Dorpsweg in Sommelsdijk, konden de bezoekers meedingen naar een vaatwasser. Afgelopen woensdag was de trekking. Dat ging er zeer officieel aan toe. Mr. Bastiaan Sterling van Notariskantoor Benschop en Sterling, kwam persoonlijk langs om te controleren of alles er wel eerlijk aan toe ging. Nadat dit in orde bleek, trok hij, onder toeziend oog van de deelnemende ondernemers, het winnende lot uit de bus. Familie Van Dienst uit Herkingen, mag de prijs in ontvangst nemen.

Tekst en foto: Mirjam Terhoeve

Het was de eerste keer, dat Wim en Anja Vroegindeweij, de eigenaren van KuchenTreff, een woonbeurs organiseerden. Sinds de heropening in februari van hun zaak aan de Dorpsweg 19 in Sommelsdijk, vonden ze het tijd om iets te organiseren samen met andere ondernemers op woongebied. Dus werd contact gezocht met Berg en Berg, hoveniersbedrijf Anton lokker, Profideur, Woodflame, LivastGO makelaardij, Tekenburo en Advies Drooger en Vinke catering.

"Allemaal bedrijven, bij wie persoonlijke aandacht en service heel belangrijk zijn. Vandaar ons motto: Samen Sterk voor U", vertelt Anja. "Ook wij zijn een kleinschalig bedrijf, waar service en klantgerichtheid de allerbelangrijkste speerpunten zijn. Mensen kunnen hier in een gezellige huiselijke sfeer hun keuken op maat uitzoeken. Al is het klein, we kunnen alles leveren van de gerenommeerde merken, voor ieders smaak en budget. Wim zorgt zelf voor het vakkundig plaatsen en de installatie. Hij werkt al zijn hele arbeidzame leven in de keukenbranche, dus hij kent alle kneepjes van het vak. Bij ons geen gladde verkooppraatjes, maar eerlijk advies en korte lijnen".

Alle ondernemers kijken zeer tevreden terug op de woonbeurs. "Het was gezellig druk, met vooral bezoekers, die heel gericht informatie en advies zochten", aldus Anja. "Dat leverde tal van leuke opdrachten op. Of er een tweede editie volgt is nog niet zeker, maar mocht het wel zo zijn, dan zijn de meeste ondernemers bereid, om weer van de partij te zijn. Dus we gaan er zeker over nadenken. Wordt vervolgd".

BeCare wil samen levens redden
Advertorial

GOEREE-OVERFLAKKEE - De belangrijkste motivatie van BeCare is de missie om samen levens redden. Dat doet BeCare door middel van het geven van jaarlijks meer dan 500 trainingen op het gebied van reanimatie en AED gebruik, bedrijfshulpverlening, EHBO, LPLHB, ademlucht/gasmeting en voorbehouden handelingen. De kracht van BeCare is gelegen in het feit dat wij door de expertise van de instructeurs én de expertise van de eigenaren, voor elke opleidingsvraag een antwoord hebben. B2B of voor u als particulier.

Door de jarenlange ervaring is BeCare gespecialiseerd in het verzorgen van praktijkgerichte en op maat gemaakte trainingen. Door de inhoud van diverse trainingen te combineren, stelt het bedrijf in overleg een training op maat samen die naadloos aansluit op uw situatie. Een van de laatst toegevoegde trainingen is FAUD, first aid under danger. Ontwikkeld voor eerste hulp bij dreiging door de terroristische aanslagen, BeCare is een van de vier trainingslocaties in Nederland die deze training verzorgt, met eigen FAUD opgeleide instructeurs.

Naast training verzorgt BeCare ook alle materialen op het gebied van EHBO, BHV en AED; oftewel onze BeCare verkoop afdeling. Om het beeld compleet te maken adviseert en onderhoudt BeCare ook. BeCare Advies over onder andere Ri&E, blusmiddelen en bhv- en calamiteitenplannen en BeCare Onderhoud van onder andere AED en blusmiddelen. Tegenwoordig vind je ons ook op events! Onze instructeurs en EHBO-ers zijn te vinden op diverse evenementen in de regio, echte life-savers.

Een training boeken of in contact komen met BeCare? Bel of mail dan met Irene Drenth: 0187-892177, of info@becare.nl.

'Dag van de Slager XXL' Slagerij Buth

OOLTGENSPLAAT - Tijdens de Dag van de Slager XXL, die bij ons plaatsvindt op 24 mei en waaraan Kwaliteitsslagerij Buth aan meedoet, kan men in de slagerij slagersvak bekijken.

De Dag van de Slager wordt georganiseerd om het Nederlands publiek en specifiek kinderen en jongeren de veelzijdigheid en creativiteit van het slagersvak te laten zien en beleven. Vandaar dat dit jaar het thema is: jong geleerd, oud gedaan.
Tijdens de Dag van de Slager XXL is de slagerij niet alleen geopend om vlees, vleeswaren of maaltijden te kopen maar zijn er ook de volgende activiteiten:
Gewicht raden van een ouderwets gekruide rollade en maak kans op een vleescheque t.w.v. € 25.00;
Kinderen kunnen hun eigen hamburger komen maken, en mogen deze gratis meenemen naar huis.
Voor de kids is er een rebus die zij moeten oplossen en opsturen en daar kunnen mooie speelgoedprijzen mee gewonnen worden.

Dag van de Slager

De slagersbranche heeft behoefte aan jonge, creatieve mensen die slager willen worden. Doel van de Dag van de Slager is dan ook om kinderen en jongeren, maar ook volwassenen kennis te laten maken met het slagersvak en –ambacht.
De Dag van de Slager is een initiatief van Stichting Opleidingsfonds Slagersbedrijf (Sovvb). De Koninklijke Nederlandse Slagers voert dit project in opdracht van Sovvb uit. Zie ook www.dagvandeslager.nl.
Slagerij Buth bestaat al sinds 1904 dus 114 jaar. "Wij verkopen ambachtelijke kwaliteitsproducten… lees met een verhaal… Wij zijn gespecialiseerd in de levering van Koude – Warme en dessert buffetten, Ook voor de levering van Barbecuepartys zij wij het goede adres", aldus het team van Slager Buth.

Tango's in de Overkant

OUDDORP - Donderdag 7 juni is er een Tango-concert in de Overkant door Roffa Tango Trio.

Niet echt klassiek misschien, maar wel onder het kwaliteits label: "de Overkant Klassiek OK!". Astor Piazzolla is zonder twijfel de bekendste tangocomponist. Beïnvloed door de klassieke en jazzmuziek was hij de grondlegger van de vernieuwende 'tango nuevo', een stijl die vandaag wereldwijd omarmd wordt. Hier stopt de ontwikkeling van de tango niet. Dat bewijst Roffa Tango Trio met haar programma 'Tango de HOY', oftewel 'Tango van nu'.
Anke Steenbeke (piano), Simone van der Weerden (bandoneon) en Alexander Vocking (contrabas) leerden elkaar kennen tijdens hun muziekstudies aan Codarts, het conservatorium van Rotterdam.
Al gauw werd 'Roffa Tango Trio' opgericht, eind 2013, aan de Argentijnse tango-afdeling van het Rotterdamse conservatorium. 'Roffa' is straattaal voor de stadsnaam 'Rotterdam' en verwijst dan ook simpelweg naar de stad waar de muzikanten elkaar ontmoetten. Het trio werd ondergedompeld in de beginselen van deze inspirerende muziekstijl. Ze werden gecoacht door 'tango maestros' waaronder Gustavo Beytelmann en Victor Villena. De muzikanten waren reeds te gast op vele concerten binnen de tango-wereld, vooral in België en Nederland. In februari 2015 werd Roffa Tango Trio uitgenodigd in Buenos Aires. Daar speelden ze op de Cumbre Mundial del Tango, een hoogtepunt binnen hun muzikaal avontuur.
Kaarten kosten € 17,50 en zijn verkrijgbaar via VVV 0187-781789. Het concert is inclusief koffie of thee voor, en een glas wijn na het concert. Aanvang concert 20.00 uur, de Overkant is open vanaf 19.30 uur. De Overkant, Dijkstelweg 33 Ouddorp.

Blokfluitfestijn in het Diekhuus

MIDDELHARNIS - Het wordt een veelkleurig geheel in het Diekhuus op vrijdag 25 mei. Er zullen zo'n 30 leerlingen van de afdeling blokfluit van het Muziekgebouw Goeree-Overflakkee zich presenteren.

Er is een grote variatie in spelers, instrumenten, repertoire en niet te vergeten de instrumenten. De gehele blokfluitfamilie zal te horen zijn van de kleine sopranino t/m de heel grote contrabasblokfluit.
De jongste spelers zijn in september begonnen, de iets oudere blokfluitisten hebben al zo'n 4/5 jaar les en spelen ook op alt blokfluiten. De zeer gevorderde leerlingen zullen zich presenteren in sonates voor blokfluit en klavecimbel .
Er wordt ook veel in ensembleverband gespeeld. Het jongste ensemble speelt werk van de barokcomponist G.Ph. Telemann met klavecimbelbegeleiding, Allegro Vivace laat muziek horen uit de 19e eeuw van E. Chabrier en het ensemble Cunando zal stukken uit de opera Abdelazar van Purcell spelen. Muziek uit de 20e eeuw is vertegenwoordigd in de Concertino voor sopraan blokfluit van D. Hellbach met pianobegeleiding.
"We zijn Piet Westhoeve zeer dankbaar, hij speelt deze avond de begeleidingen, zowel op piano als klavecimbel", aldus de organisatie.

Dressuur Oostmoer

STAD AAN 'T HARINGVLIET - De uitslag van de springwedstrijd die Tweede Pinksterdag werd verreden bij Manege Oostmoer, is als volgt:

Rubriek 30 cm. 1. Zoë v.d. Lubbe, Speedy; 2. Jacintha v. Putten, Wimpie; 3. Britt v. Dam, Tinka; 4. Irene v. Dijke, Luna; 5. Annemieke Bouwmeester, Doddle; 6. Willemijn v.d. Boom, Cappuccino; 6. Julia Kalle, Cappuccino.
Rubriek 40 cm. 1. Anouk Spuij, Tinka; 2. Denise Verolme, Luna.
Rubriek 50 cm. 1. Nienke Waaijer, Rosie; Desiré Vroegindeweij, Snowy.
Rubriek 60 cm. 1. Nienke Waaijer, Daisy; Cynthia v.d. Waal, Nevado.
Rubriek 70 cm. 1. Anaïs Jenny, Browny; 2. Chantal Jansen, Adriaan; 2. Anouk v.d. Lubbe, Quinty; 4. Johan Bubbert, Spikkel.
Rubriek 80 cm. 1. Mylene Blokker, Floor; 2. Jurriën Steerenberg, Diamant d'elle Z; 3. Milan de Baat, Sky.

Schuurverkoop Boekhandel van der Boom

SOMMELSDIJK - Duizenden boeken staan weer klaar tijdens jaarlijkse schuurverkoop bij Boekhandel van der Boom aan de Voorstraat is Sommelsdijk, om van eigenaar te verwisselen.

Ook dit jaar weer groot aanbod theologie, romans en kinderboeken e.d. Onder het genot van een kopje koffie kunt u genieten tussen de boeken.
"Heerlijk om alvast een voorraadje aan te leggen voor de komende vakantieperiode. Het speciale van deze dag is, dat de klant de prijs bepaalt. De boeken gaan dan ook tegen elk aannemelijk bod over de toonbank. De praktijk leert, dat we het altijd over de prijs eens worden", aldus Arjo van der Boom. Ook op de eerste etage van de winkel zijn weer vele aanbiedingen. Zowel nieuw als tweedehands. Deze schuurverkoop valt gelijk met de Gemeentedag van de Hervormde Gemeente te Sommelsdijk. U bent van harte welkom van 08.30 uur tot 16.00 uur aan de achterzijde van de Boekhandel.

Workshop 'Tas van Tafelzeil maken' t.g.v. Inloophuis de Boei

MIDDELHARNIS – Op maandagavond 28 mei (aanvang 19.00 uur) wordt er in de Bibliotheek in Middelharnis een creatieve avond georganiseerd waarvan de opbrengst is bestemd voor Stichting Inloophuis de Boei in Ouddorp. Deze avond wordt iedereen uitgedaagd om een hippe tas te maken van een stuk tafelzeil.

Aan de deelnemers wordt gevraagd om zelf mee te brengen: een stuk tafelzeil van ongeveer een meter (heb je meer: leuk om onderling uit te wisselen voor een extra creatief effect), haarspeldjes/knijpers (in plaats van spelden), garen en (wanneer mogelijk) een naaimachine.
Voor elke deelnemer is het patroon beschikbaar. Aan het eind van de avond gaat iedereen met een leuke tas naar huis.

Aanmelden

De kosten voor deze avond bedragen € 10,00 per persoon. Het volledige bedrag is bestemd voor Stichting Inloophuis de Boei. Koffie/thee en iets lekkers is bij de prijs inbegrepen. Aanmelden voor deze workshop kan door een email te sturen naar breicafesteekjelos@gmail.com of te bellen naar Gerdie Schellevis: 06-48371353.
Inloophuis de Boei is iedere tweede en vierde dinsdag van de maand open tussen 10 en 16 uur. Meer info: www.deboeigo.nl of 06-22111572

Column

Laat de zomer maar komen, wij zijn er klaar voor

We hebben al een aantal dagen mogen genieten van zomers weer. Degene die op zo'n mooie dag de Brouwersdam of één van de andere prachtige stranden hebben bezocht zal het niet ontgaan zijn, dat niet alleen de bewoners deze plekjes weten te vinden, ook vele toeristen bezoeken ons eiland. Voor ons betekent de zomerperiode elk jaar weer extra inzet. We mogen niet klagen hoor, want de meeste bezoekers gedragen zich voorbeeldig en komen puur om te genieten. Maar waar veel mensen bij elkaar komen gebeurd er altijd wel iets. Een kind raakt zoek, een luchtbed drijft af, een kitesurfer komt in de problemen of er vindt een aanrijding plaats op één van de vele wegen richting de kust.

Elk jaar zorgen we er daarom voor dat er een extra auto rijdt op de kop van het eiland. Speciaal voor de drukke dagen en om al die extra incidenten te kunnen behappen. Maar onze bezetting is in de zomer natuurlijk laag, ook politiemensen gaan op vakantie in de zomerperiode. Tot nu toe konden we het altijd alleen voor elkaar krijgen, maar vorig jaar lukte het al niet meer om elke dag een auto te laten rijden. We moeten roeien met de riemen die we hebben, want we zorgen er hoe dan ook voor dat onze schuit vooruit blijft gaan.

Dit jaar moest het dus anders, we wilden die extra auto langs de kust weer elke dag beschikbaar hebben. Dat vraagt wat innovatief denkwerk. Hoe genereren we die extra auto zonder extra mensen. Toen kwam Sacha Houtman, onze wijkagentexpert, met een briljant idee. Waarom zoeken we niet de samenwerking met onze zuiderburen? Nee, niet té zuidelijk want anders zitten we ineens met een Belg op de auto. Gewoon in Zeeland, want het zal u niet verbazen, ook daar loopt politie rond en ook daar hebben ze stranden en toeristen. Zij hebben eigenlijk hetzelfde probleem qua bezetting. In de zomer zat er normaal gesproken een compleet team in Renesse, maar dat kregen ze de laatste tijd niet meer voor elkaar.

Maar samen staan we sterk en daarom zult u op de Ouddorpse stranden deze zomer regelmatig in het Zeeuws worden aangesproken door één van mijn collega's van Basisteam Oosterscheldebekken. We gaan de hele zomer samenwerken aan uw veiligheid. Tenslotte zijn we één Nationale Politie en vernieuwend werken zit inmiddels in ons bloed.

We hopen uiteraard dat u er samen met ons weer een fantastische zomer van gaat maken zonder al te veel auto-inbraken en andere criminaliteit. Namens de collega's van Basisteam Haringvliet en Basisteam Oosterscheldebekken alvast een heerlijke zonnige zomer toegewenst en tot ziens aan de kust, in Zuid-Holland, of in Zeeland.

Ingestuurd

Voorjaar in Goedereede

Het fluitenkruid groeit razendsnel momenteel. Waar de naam vandaan komt valt makkelijk te raden. Van de stengel kan een fluit worden gemaakt. Wikipedia legt het als volgt uit: "Om een fluit te maken moet bij een holle fluitenkruidpijp, met onderaan een dichte knoop, ongeveer halverwege een snee overlangs gemaakt worden." De foto is gemaakt door Jan Bezuijen op het Spuipad naar Goedereede.

Vrijdag in de krant

11.000 Harlekijnorchideeën geteld op het eiland

Interview: Wethouder Tollenaar blikt terug