info@eilandennieuws.nl
t. 0187 74 54 50

Dinsdag Eilanden-Nieuws

22 januari 2019

Dinsdag Eilanden-Nieuws 22 januari 2019


Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: info@eilandennieuws.nl of 0187-745450

Open duingebied legt verbinding…

OUDDORP - Het Ouddorps duingebied ten noorden van de Vrijheidsweg ondergaat momenteel een metamorfose. De bedoeling is dat er een gebied ontstaat met veel 'doorkijkjes' vanaf de weg naar de duinen. 'Doorkijkjes' die voorheen niet mogelijk waren vanwege de 'tunnel' van duindoorns waar de weg doorheen liep. Het duingebied krijgt nu een verbinding met de rest van de omgeving. Wethouder Daan Markwat en Ted Sluijter van Natuurmonumenten geven uitleg. Op de foto links een deel van het gebied dat al eerder 'open' werd gemaakt.

Strik je veters voor KiKa...

GOEREE-OVERFLAKKEE - Kees Witte, ambassadeur van Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa), roept lopers om mee te doen aan de KiKa-run in Rotterdam.

Kees vertelt dat het hem is opgevallen dat er veel mensen hardlopen op het eiland. "Ik denk dan: ik zou graag willen dat ik het ook nog kon, maar helaas lukt me dat niet meer. Ik weet dat er ook anderen zijn die dit ook nog graag zouden doen: heerlijk hardlopen door de natuur. Er zijn ook veel kinderen die deze wens hebben. Maar helaas zijn ze ziek en kunnen ze dat niet. Zij hebben maar één wens en dat is beter worden en dan heerlijk rennen. Lijkt je dat niet heerlijk! Kinderen die net als jij door de natuur rennen of achter een bal rennen. Zie je het al voor je? Nu zal je denken: waar heeft Kees het nu over? Stel je nu voor dat je ook nog eens die kinderen die de wens hebben om hard te lopen, kunt helpen door je in te schrijven voor de KiKa-run. Je pakt dan drie mooie doelen: gezondheid, genieten van de natuur en je steunt KiKa. Wat wil je nog meer?"
Strik je veters voor KiKa en steun onderzoek naar kinderkanker! aldus Kees Witte. In ons land krijgen elk jaar ruim 550 kinderen tussen 0 en 18 jaar een vorm van kanker. Dat zijn meer dan 10 kinderen per week. KiKa wil de genezingskans van deze zieke kinderen vergroten. "Met jouw deelname voor KiKa help je ons hierbij. Loop iedere stap voor KiKa en steun onderzoek naar kinderkanker. Samen maken we het verschil voor kinderen met kanker!
Schrijf je in bij ons K-G-O team en loop met ons de KiKa-run in Rotterdam". Aanmelden kan via https://www.runforkika.nl/team-k-g-o.

2 / 32

Agenda

Dinsdag 22 januari

GOEDEREEDE – Goeree Creatief. Workshop Handletteren, tussen 19.00 en 22.00 uur. Opgeven via oostdam@sr-go.nl, 0187-492321 of een app naar 06-31000604.
SOMMELSDIJK – Inloopavond voor oprichting nieuwe zangvereniging in wijkgebouw De Zwaluw, Sperwer 55. Aanvang 19.30 uur.
SOMMELSDIJK – Alain Verhey spreekt over zijn boek 'God en ik'. Aanvang 19.30 uur in de Exoduskerk.
STELLENDAM – Jaarvergadering Vereniging Oranjefeest Stellendam. Aanvang 19.45 uur. Bedrijfskantine Taxi Donkersloot, Mr. Iman Caustraat 55.
STELLENDAM – Start Alpha-Cursus vanaf 18.30 uur in De Rank aan de Bosschieterstraat. Meer info 06-13203885 of j.zwinkels@outlook.com

Woensdag 23 januari

DEN BOMMEL - Breicafé in de Bommelstee, Schaapsweg 34. Tussen 19.30 tot 22.00 uur. Meer info: 06-20104065.
MIDDELHARNIS – Koiffie- theebijeenkomst PGGO. Aanvang 10.00 in Brasserij Dok 16, Westerschelde 16a. Opgeven via PGGOinfo@pggo.nl of via 1087-601559 / 06-22213962.
MIDDELHARNIS – Dienst in het kader van Week van het Gebed. Organisatie Herv. Kerk van Middelharnis en Sommelsdijk en de GKV Middelharnis. Aanvang 19.30 uur in de Hervormde Kerk aan de Ring te Middelharnis.
MIDDELHARNIS – Inloopmiddag SeniorWeb in het gebouw van de Rabobank en COAS Business Sytems aan de Rottenburgseweg. Van 14.00 tot 16.00 uur.
OUDDORP – Informatiemiddag van Veilig Verkeer Nederland voor 55+ club. 14.00 uur in Dorpstienden.

Donderdag 24 januari

DIRKSLAND - Patiëntenbijeenkomst in het restaurant van het ziekenhuis. Thema: 'Onze zorg voor een open been'. Aanvang 19.00 uur. Aanmelden kan via 0187-607100 of www.vanweelbethesda.nl/informatieavondopenbeen.
DEN BOMMEL – Koppelklaverjassen, georganiseerd door de Plaatselijke Commissie. Aanvan 19.30 uur. Bommelstee. Meer info: 06-20104065.
MIDDELHARNIS - Oogcafé Goeree-Overflakkee, van 9.30 tot 12.00 uur in het Wijkcentrum, Doetinchemsestraat 27.
OUDDORP – Gezamenlijke gebedsdienst van een aantal Ouddorpse kerken. Hervormde Kerk aan de Weststraat. Aanvang 19.30 uur.

Vrijdag 25 januari

DIRKSLAND – Rummikubmiddag in 't Reginahof. Aanvang 13.30 uur. Opgeven via 06-53861647 of joke.vandijk@careyn.nl
MIDDELHARNIS – Bijeenkomst SGP-jongeren. De heer G. Slootweg spreekt over het thema 'God, Nederland en Oranje. Blijvend actueel? Rehobôthkerk Olympiaweg. Aanvang 19.45 uur.
OUDE-TONGE – Bingo A.S.V. in het Infocentrum Stichting ZIJN aan de Bernhardstraat 25. Aanvang 19.30 uur.
OOLTGENSPLAAT – Bingo VV OFB. Aanvang 20.00 uur in de kantine aan de Sportlaan 2.

Zaterdag 26 januari

DIRKSLAND - Wintermarkt in Geldershof, Poldersweegje 2, van 10.00 tot 15.00 uur. Gezellige markt met voor elk wat wils: handgemaakte – en streekproducten, boekenmarkt, de beroemde erwtensoep en gebakken vis.
MIDDELHARNIS – Het Diekhuus. Poëzie als Zeewind. Middag van de Reizende Dichters. Aanvang 14.00 uur. Inloop vanaf 13.30 uur.
MIDDELHARNIS – Ard van der Linden geeft orgelconcert. Aanvang 19.30 uur in Hervormde Kerk aan de Ring.
SOMMELSDIJK – Bingo O-G-O in het Wijkgebouw De Zwaluw, Sperwer 55. Aanvang 19.30 uur.

Culturele Raad schrijft adviesbrief aan gemeentebestuur
'Onderzoek kansen Technische Schoollocatie bij ontwikkeling Diekhuus'

Mevrouw De Kooning-Hommes (voorzitter) en Hein Mijs (vice-voorziter) Culturele Raad Goeree-Overflakkee. Foto: Wim van Vossen

GOEREE-OVERFLAKKEE - In een brief van de Culturele Raad Goeree-Overflakkee, die als ingekomen stuk op de agendalijst voor de raadsvergadering van 31 januari komt te staan, worden college en politieke fracties nadrukkelijk opgeroepen bij de plannen voor herinrichting en verbouw van Het Diekhuus alsnog de mogelijkheid te onderzoeken om een deel van het gebouw van de Technische School bij deze ontwikkeling te betrekken.

Door Jaap Ruizeveld

Uit plan-presentaties Diekhuus blijkt dat genoemde school al op medio 2020 vrijkomt. De Culturele Raad meent dat het jammer zou zijn, gesproken wordt van een gemiste kans, als dit aspect niet op haalbaarheid wordt onderzocht. De Technische School is, evenals het gebouw van de voormalige Rijks HBS (nu fraai appartementencomplex), onder architectuur gebouwd en vormt al vele jaren onderdeel van niet alleen de dorpsgemeenschap, maar van het hele eiland, stelt de Culturele Raad.

Suggesties

In haar brief duikt de Culturele Raad dieper in op de kansen en mogelijkheden die er kunnen ontstaan op het gebied van Kunst en Cultuur als een deel van de Technische School bij de projectontwikkeling Muziekgebouw zou kunnen worden betrokken. Zo zou de begane grond, mede gelet op de goede akoestiek, uitermate geschikt zijn voor concerten en culturele doeleinden. Er is plaats voor honderden bezoekers. Ruimten voor balletlessen, schilderscursussen en bijvoorbeeld jeugdtoneel van het Muziekgebouw zouden daar in geluiddichte lokalen uitstekend kunnen worden ondergebracht. Voor wat de bovenste lagen van het gebouw betreft, suggereert de Culturele Raad de ontwikkeling van woondoeleinden voor ouderen. Een ideale locatie in het centrum van Middelharnis. Ook voor de middenstand/ondernemers een aantrekkelijke invulling. De geschetste mogelijkheden betekenen dat - bij realisering - gebruikers, jongeren en ouderen, de hele week dit complex (cultureel centrum) bezoeken en er verblijven. Wellicht dat hiermee ook het potentieel aan winkelend publiek zal toenemen. Onderzoek de mogelijkheden. Laat de kans daartoe niet liggen, adviseert de Culturele Raad.

Advisering

In het Jaarverslag 2018 uit de Culturele Raad haar teleurstelling dat in de vertolking van de gemeentelijke eilandmarketing de cultuurhistorische en culturele aantrekkelijkheid van Goeree-Overflakkee nauwelijks wordt aangegeven. Wat vindt de raad dan dat er op dit aspect verbeterd zou kunnen worden? Een vraag die voorzitter mevrouw Greet de Kooning-Hommes en vicevoorzitter Hein Mijs in een gesprek graag toelichten. Maar eerst de positie van de Culturele Raad. Het is een officieel adviesorgaan van de gemeente Goeree-Overflakkee. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies over het cultureel beleid en de uitvoering daarvan. De Culturele Raad zet zich actief in voor versterking van cultuurparticipatie, erfgoed en cultuurhistorie op Goeree-Overflakkee en beoogt verbindingen tot stand te brengen tussen cultuur enerzijds en economie, toerisme, eilandmarketing en maatschappelijke doelen anderzijds. De Culturele Raad wordt in haar taak bijgestaan door de cultuurnetwerker, die tevens als adviseur en ambtelijk secretaris optreedt.

Signalen afgeven

Voorzitter (Greet) en vicevoorzitter (Hein) zijn het, met kleine accentverschillen, duidelijk met elkaar eens over de rol die de Culturele Raad (naast de advisering) wil vervullen. Vanuit de basis van trots op het eiland zich inzetten voor een stevige plaats van Kunst en Cultuur in de samenleving. Verbindingen leggen tussen organisaties en verenigingen. Samen aansprekende doelen te bereiken. Ambitieus zijn. Met Kunst en Cultuur laten zien dat Goeree-Overflakkee uitsteekt boven de omringende eilanden. Daarvoor zijn meer PR-activiteiten nodig. Het is nu soms nog te onzichtbaar. Geef het een plaats in de eilandmarketing. "Wij zijn blij dat wij in onze gevraagd en ongevraagd adviserende functie serieus worden genomen. Bij de voorbereiding van gemeentelijke beleidszaken vragen wij wel om een goede en tijdige communicatie/betrokkenheid om onze rol concreet en gericht ook te kunnen realiseren. Er zijn op dit vlak de laatste tijd gelukkig belangrijke positieve stappen gezet".

Overleg

De gesprekspartners geven aan dat de Culturele Raad een breed scala aan onderwerpen in beschouwing heeft. Van het beoordelen van subsidieaanvragen tot cultureel erfgoed. De periodieke contacten met de portefeuillehouder/ambtenaren van de gemeente verlopen in een goede sfeer. Daarin komen o.a. invullingen in het buitengebied, bewaking (het koesteren) van het agrarisch landschap en van de historische boerderijen als onderwerpen op tafel. Wij signaleren items, vragen er aandacht voor. In dat licht is het uiterst zinvol dat wij ook gevoed worden vanuit de samenleving. Vanuit de dorpsraden in de kernen. Zij weten wat er speelt. Het is zeker ons voornemen om die contacten te ontwikkelen en inhoud te geven.

Erkenning

Er gebeurt gelukkig heel veel op het eiland, maar de erkenning dat Kunst en Cultuur het cement is in de samenleving verdient meer nadruk. Manifestaties als Kunst Kijk, Portdagen, maar ook bijvoorbeeld optredens en concerten van koren, fanfares, andere muziekgezelschappen, film, theater en toneel. Presentaties van dichters. Het is een onvolledige opsomming, maar het valt er allemaal onder. Het stimuleert verbindingen op het eiland, waar we met zijn allen zo trots op zijn, stelt de Culturele Raad. Daarin dient de overheid te investeren als je vindt dat het een verrijking is van onze samenleving. Op adviserend gebied dragen wij met uitvoering van ons takenpakket daar graag een steentje aan bij, zeggen Greet de Kooning-Hommes en Hein Mijs.

'Liefde voor Afrika' in Mantelzorgcafé

MIDDELHARNIS - Donderdag 31 januari wordt weer een Mantelzorgcafé gehouden in Het Diekhuus te Middelharnis.
Op deze middag komt Jacky Reinhoud uit Ouddorp haar liefde voor Afrika met ons delen door middel van verhalen en indrukwekkende foto's uit Afrika. Onder het genot van een kopje koffie of thee zal Jacky meer vertellen over haar vrijwilligerswerk in Oeganda, Zaïre, Ghana en Malawi.

In het verleden heeft Jacky Reinhoud o.a. een school én een opvanghuis voor straatkinderen gebouwd. Ook heeft zij meegewerkt in een gehandicaptenproject.
In Oeganda draaide Jacky mee in een straatkinderenproject in de sloppenwijken van Nyendo. En deze zomer gaat Jacky met haar beide zonen weer voor een maand terug naar Oeganda. Allemaal projecten van bouwen, sjouwen, aanpakken en klaar staan voor een ander! De prachtige foto's en verhalen van Jacky laten dit zien!
Op deze donderdagmiddag is het mogelijk om zelfgemaakte kaarten te kopen van € 0,50 per stuk. Ze komen volledig ten goede aan het project.

Mantelzorgers zijn van harte welkom in het Diekhuus, Beneden Zandpad 7 in Middelharnis. Aanvang is om 13.30 uur en het café zal rond 15.30 uur afgelopen zijn. Aan deze middag zijn geen kosten verbonden. Graag opgeven indien u aanwezig wilt zijn, via de mail: m.vanderwelle@zijngo.nl of telefonisch: 0187-483366, toets 2.

Stichting ZIJN verzorgt de mantelzorgondersteuning op Goeree-Overflakkee.
Voor mensen die intensief en langdurig voor een naaste zorgen, organiseren wij maandelijks het Mantelzorgcafé. De volgende bijeenkomst is op 28 februari en 28 maart.

Ontmoet elkaar bij Longpunt Haringvliet

DIRKSLAND - Door het Longfonds wordt in samenwerking met Zorggroep Haringvliet op donderdag 7 februari 2019 opnieuw een bijeenkomst georganiseerd voor iedereen met een longziekte. Het onderwerp deze middag is: Longaanvalplan: Omgaan met longaanvallen.

Voor een informatieve middag kun je terecht bij het Longpunt, de ontmoetingsplek voor longpatiënten en hun familie, mantelzorgers en andere geïnteresseerden.
Omgaan met longaanvallen: Hoe (h)erken ik een longaanval? Hoe kan ik het best aanpakken. Moet ik de praktijk/ ziekenhuis bellen?
Deze en vele andere vragen rondom een longaanval worden door de aanwezige hulp-/zorgverleners hieronder beantwoord. Op een interactieve manier, willen zij ook een stappenplan presenteren om een aankomende longaanval makkelijker de kop in te drukken.
Door ervaringen op te doen en met elkaar te delen, leer je hoe dit plan in zijn werking gaat.

De zorgverleners deze middag zijn: mevr. E. Jordens, verpleegkundig specialist longziekten; mevr. L. Alfing, longverpleegkundige (beiden van Het Van Weel-Bethesda ziekenhuis) ; dhr. P. de Vries, huisarts, Stellendam.
De bijeenkomst van Longpunt Haringvliet vindt plaats op: donderdag 7 februari van 14.00 tot 16.00 uur in Verenigingsgebouw Onder de Wiek, Ring 57 te Dirksland.

Deelname is gratis, ook voor niet-leden. Mail voor meer informatie naar haringvliet@longpunt.longfonds.nl

Week van Gebed voor de Eenheid van de christenen

MIDDELHARNIS/SOMMELSDIJK - Van 20 t/m 27 januari vindt dit jaar de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen plaats.

De centrale Bijbeltekst komt in 2019 uit het boek Deuteronomium 16 vers 10-20. Een hoofdstuk waarin Gods voorschriften over festiviteiten als vanzelf overgaan in de opdracht om rechters aan te stellen en niets anders te zoeken dan het recht.
Voor christenen in Indonesië is dat geen vreemde combinatie. Zij bereidden dit jaar het materiaal voor. Op zondag 27 januari wordt als afsluiting van deze week een kerkdienst georganiseerd door de Oecumenische Werkgroep. Deze vindt plaats in de Emmaüskerk te Middelharnis om 19.00 uur. Voorgangers: ds. L.J. Lingen (Emmauskerk), ds. J. de Visser (Exoduskerk), dhr. B. Schrier (Remonstrantse Kerk) en mw. L Beenhakker (Rooms-Katholieke Parochie). Het orgel wordt bespeeld door Rob Soeteman. Het Oecumenisch Koor verleent haar medewerking aan deze dienst o.l.v. Henk Oosthoek.
Na afloop is er gelegenheid om met elkaar na te praten onder het genot van koffie/thee. Voor meer informatie over de Oecumenische Werkgroep: Tonny den Boer (secretaris): tonny@ekoshop-sommelsdijk.nl.

Dressuur Oostmoer

STAD AAN 'T HARINGVLIET - De uitslag van de dressuurwedstrijd voor pony's, proeven F5, F6, F7 en F8, gereden op zaterdag 19 januari in Manege Oostmoer. Voor deze proeven dient een minimaal aantal punten behaald te worden van 210.

Proeven F5 en F6. Edy de Rover, Speedy, 242 pnt; Tamara Verwaal, Sonja, 239 pnt; Delilah Kievit, Balou, 237 pnt; Julia v. Beusichem, Winter, 236 pnt; Charlotte v.d. Meer, Spiky, 234 pnt; Lotte Mijs, Winter, 232 pnt; Julia v.d. Hoog, Snowy, 226 pnt; Fenna Versteeg, Sonja, 223 pnt; Luna Diepenhorst, Glory, 222 pnt.
Proeven F7 en F8. Caroline Bouwmeester, Speedy, 239 pnt; Dewi v. Dam, Speedy, 237 pnt; Danique Hagoort, Spiky, 235 pnt; Tessa Verolme, Sproet, 232 pnt; Ymke v. Laere, Violeta, 232 pnt; Naomi Schouten, Winter, 231 pnt; Daphne Abresch, Gabanna, 231 pnt; Tessa Noteboom, Cieron, 230 pnt; Tamara Dijkshoorn, Lorna, 226 pnt; Nienke Jordaan, Snowy, 219 pnt.

Controle bij scholen

GOEREE-OVERFLAKKEE - Naar aanleiding van klachten over gevaarlijke situaties, wordt er door de politie de komende weken gecontroleerd of ouders die kinderen op school brengen of halen wel goed parkeren.

Visserijschool Stellendam staat in basis van succesvolle visserijcluster

Henk Redert, Cor van Wijngaarden en wethouder Tea Both in de simulatorzaal. (Foto: Jaap Ruizeveld)

STELLENDAM - Wethouder Tea Both had de Open Dag van STC Stellendam, beter bekend als de Visserijschool, aan de Deltahaven, enthousiast benut om zich te laten informeren over de ontwikkelingen rond de opleidingen die daar op het gebied van visserij en zeevaart aan rond 75 leerlingen geboden worden. Niet verwonderlijk omdat de visserijcluster Stellendam, met een vloot van 20 tot 25 schepen, deels afmerend in de thuishaven, de werven en alle aanverwante bedrijven één van de belangrijkste economische pijlers op het eiland vormt.

Door Jaap Ruizeveld

De komst van de recent aangetreden wethouder was ook een hernieuwd signaal dat het gemeentebestuur zich nauw verweven voelt met het wel en wee van de visserijcluster die zich met innovatie, deskundigheid, breed scala aan voorzieningen en in gezamenlijkheid al geruime tijd krachtig op de kaart zet. In dat pakket neemt de Visserijschool in Stellendam een belangrijke basisplaats in. Leerlingen van het eiland, vanuit Zeeland en o.a. de regio Rotterdam volgen hier de lessen. Meer weten?. Dan ben je met onderwijsmanager Cor van Wijngaarden en met Henk Redert informatief op de goede plek. Henk was meer dan 30 jaar 'het gezicht' van de school.

Accenten

Met hen, in samenspraak met de wethouder, kun je relativeren over signalen van buitenaf dat de belangstelling van jongeren om voor visserij en zeevaart te kiezen afneemt. Dat, als er problemen zijn over bijvoorbeeld quotering, netten of puls, de aandacht in accenten hier volledig op wordt gericht. Terwijl positieve uitingen over de gunstige procentuele prijsontwikkeling en de succesvolle innovatieslagen internationaal in de marketingpubliciteit achter blijven. Het naar buiten treden van de bedrijfstak als éénheid kan hier de lobby versterken. Dat is richting Brussel juist belangrijk. Dat er nu spanning heerst over de uitkomst van de Brexit, met of zonder deal, dat kun je niet ontkennen. Immers meer dan de helft van de Noordzeevis wordt in Britse wateren gevangen.

Animo is er

Henk Redert vertolkt zich als ambassadeur. Met de visserij gaat het best goed. Het is economisch een curve van moeilijke tijden naar opwaartse resultaten. Dat is altijd zo geweest. Maar er is wel degelijk belangstelling, animo bij jongeren voor onze opleidingen op STC Stellendam. Redert kan het weten want nadat hij zelf als visserman de zee opging, zijn opleidingen afrondde en zich specialiseerde, behartigde hij vanaf midden zeventiger jaren vorige eeuw de belangen op 'zijn' school in Stellendam. Als locatiemanager, als docent visserijvakken en bij de examens. Dat de provincie sinds enige tijd ook de visserij nu positief benadert is belangrijk. Wethouder Both haakt op dit laatste punt in. Het gemeentebestuur stimuleert deze insteek en probeert gericht op de visserijcluster in het geheel - waar mogelijk - te faciliteren.

Een sterk verhaal

Mijn gesprekspartners zijn enthousiast. Zien een strijdvaardige bedrijfstak met volop potentie en toekomst. Samen optrekken, met doeltreffende promoting en een sterkere communicatie vanuit liefst één gezamenlijke koker. Johan van Nieuwenhuyzen, directeur UFA, vangt nog net deze laatste woorden op als hij ons gesprekslokaal binnenloopt. Hij onderstreept de opmerkingen van harte. "Met onze innovatie, praktijkervaring en knowhow hebben wij een voorsprong op andere landen. Daar moet je krachtig in blijven investeren. Samenwerken. De Visserijschool vertolkt - in de basis daarvan - met haar opleidingen een belangrijke rol. Wij hebben een sterk verhaal" zegt de UFA-directeur. Dat het eilandelijk bedrijfsleven in de succesvolle visserijcluster dit ook zo vindt bleekzaterdag uit de ruime deelname met presentaties en informatie. Een topper voor de vele belangstellenden. Zeker ook voor de jeugdige bezoekers op de Open Dag. Hun evenement was een plaatsje innemen op een stoel in de simulatorzaal. Ja, en zonder opleiding bleek de juiste koers moeilijk te varen. Toch maar snel inschrijven op de STC Stellendam.

Nieuwe tenues voor jeugdleiders NTVV

NIEUWE-TONGE - Op zaterdag 19 januari zijn bij NTVV de nieuwe tenues voor de leiders van de jeugd uitgereikt door BKS Sport uit Dinteloord. BKS is kledingleverancier bij NTVV en tegelijk ook kledingsponsor van de JO-11-2. Dit team kan vanaf heden in het nieuwe tenue het seizoen afmaken. De trainingspakken zijn gesponsord door Schildersbedrijf Bazen uit Herkingen en Peeman Bouw uit Nieuwe-Tonge. Op de foto staan Corné Peeman (links) en Andres Bazen (rechts).

Verhalengroepen op Goeree-Overflakkee

MIDDELHARNIS - Stichting ZIJN nodigt u uit voor een inspiratiemiddag op vrijdag 1 februari in het Wijkcentrum in Middelharnis.

Verhalen hebben we allemaal. Door verhalen te delen ervaren we gevoelens van herkenning, van meeleven en meegenieten. Deelnemers aan een verhalengroep zijn verteller én luisteraar. Vertellen kan over vroeger gaan maar ook over nu en straks. Wie zijn verhalen deelt, krijgt er veel voor terug: plezier, betekenisvol contact en samen werk maken van zingeving.

Training

Stichting ZIJN biedt in de eerste helft van 2019 een training aan: Organiseren en begeleiden van een verhalengroep. Hiermee gaat de stichting in op de behoefte aan activiteiten voor betekenisvolle ontmoeting en zingeving. Deskundige en enthousiaste (vrijwillige) begeleiders zijn cruciaal. Zij kunnen zorgen voor een plezierige sfeer, inspirerende thema´s en een rijke oogst aan verhalen. Maar wat zijn verhalengroepen? En waarover gaat de training?
Op deze middag laat Stichting Platform Levensverhalen u ervaren hoe divers Verhalengroepen kunnen zijn; en wat het delen van verhalen teweeg kan brengen.

Landelijk

Het platform is sinds 2007 het landelijk netwerk van lokale verhalengroepen, vertelprojecten, seniorenkringen en verhalentafels. Anne van Delft is vertelkunstenaar en docent; heeft al 30 jaar ervaring met allerlei soorten Verhalengroepen en vertelprojecten. Anita Blijdorp is als trainer al 12 jaar verbonden aan Platform Levensverhalen. Meer op: www.stichtinglevensverhalen.nl
Vindt u het plezierig om te luisteren naar het eigen verhaal van mensen?
Vraagt u zich af wat een verhalengroep kan betekenen in uw netwerk?
Wilt u leren hoe u verhalende gesprekken in een groep kunt begeleiden?
Dan bent u van harte welkom op deze inspiratiedag. De toegang is gratis, wel vooraf aanmelden. Aanvang 13.30 tot 16.00 uur in het Wijkcentrum, Doetinchemsestraat 27, 3241AA in Middelharnis. Voor meer informatie en aanmeldden kunt u contact opnemen met Carla Vermeulen tel. 0187 483366 e-mail: c.vermeulen@zijngo.nl

Kennismaken met leren in de echte wereld
Open dag op de PM

Een voorproefje van leren programmeren op de open dag van de PM.   

MIDDELHARNIS – Open dag op de middelbare scholen, die brengt traditiegetrouw heel veel toekomstige middelbare scholieren en hun ouders op de been. Zo ook afgelopen zaterdag, bijvoorbeeld bij de CSG Prins Maurits in Middelharnis.

Tekst en foto: Kees van Rixoort

De PM had flink uitgepakt met onder andere een grote tent op het plein voor de hoofdingang. Daar bood de school gelegenheid aan diverse bedrijven om zich te presenteren. Bedrijven waarmee de PM samenwerkt om de praktische profieloriëntatie in het vmbo realistisch te maken, gericht op de praktijk in bedrijven en branches waar de leerlingen later aan de slag gaan. In de tent konden de toekomstige leerlingen en hun ouders kennismaken met onder meer Herweijer Tuintechniek, CuraMare, DAT Bouwsystemen, Woongoed GO en Aannemersbedrijf Wielhouwer.
"We krijgen heel positieve reacties", zegt Pieter Brandwijk, die bezoekers ontvangt en tekst en uitleg geeft over het vmbo. "We wisten niet dat jullie dit ook doen, heb ik regelmatig gehoord. Men denkt aan de PM als een theoretische school, maar praktijkgericht onderwijs hebben we dus ook al jaren te bieden, samen met bedrijven uit de omgeving. We laten leerlingen oriënteren, bereiden hen voor en bieden hen de mogelijkheid om alle profielen in het vmbo op de beroepscampus te volgen. Het is hier vandaag te zien en te beleven. Bovendien wilden we onze partners uit het bedrijfsleven weleens voor het voetlicht brengen."
Dat is aardig gelukt, ook in de school, waar partners als Technieksucces (vanuit Smart Water leren programmeren) en Eilandmarketing de aandacht trekken. "Leerlingen in de brugklas krijgen opdrachten in het kader van Eilandmarketing: hoe promoot je je dorp, hoe trek je nieuwe inwoners aan", vertelt Mie-Wah Pang. "Ze werken dat uit en verzorgen een eindpresentatie. Er komen creatieve ideeën los, die wij soms kunnen gebruiken, en ze leren ook dingen als in een team werken en zelfreflectie." In havo-3 kan Eilandmarketing nog een keer terugkomen; dan kunnen leerlingen er in tweetallen aan werken voor hun verrijkingsvak.
"Ons uiteindelijke doel is om kinderen op jonge leeftijd al met Goeree-Overflakkee te verbinden, zodat ze zich er betrokken bij voelen en trots worden op het eiland", aldus Mie-Wah Pang. Met andere woorden: op school kun je ook ambassadeur van het eiland worden. Of bijvoorbeeld iets in de zorg, de bouw of de aanleg en het onderhoud van tuinen. Leren in de echte wereld, heet dat.

Johan van Konijnenburg ontvangt Jan Blankenspeld

HELLEVOETSLUIS/MIDDELHARNIS - Afgelopen woensdag ontving de in Middelharnis woonachtige kunstenaar Johan van Konijnenburg de Jan Blankenspeld uit handen van burgemeester Junius.

Deze Hellevoetse onderscheiding kreeg hij voor zijn jarenlange inzet op het gebied van culturele ontwikkeling in Hellevoetsluis. Van Konijnenburg begon in 1979, dus inmiddels 40 jaar geleden, als beroepskunstenaar. Het kunstatelier van Johan bestaat dit jaar 30 jaar. Daarnaast begeleidt hij al jarenlang mensen met een beperking op het gebied van kunst en cultuur. Met de groep Spetters exposeert hij nu al voor het 20e jaar in het gemeentehuis van Hellevoetsluis.. Van Konijnenburg was ook betrokken bij tal van activiteiten en producties. Een bekend kunstwerk van hem is de restauratie en beschildering van de in Hellevoetsluis gelegen fietstunnel onder de A.I. Laan. Een project dat hij destijds samen met 400 basisschoolkinderen uitvoerde. In Middelharnis was hij de jarenlange stimulator en begeleider van het project Kunstwereld op Hernesseroord van de stichting ZuidWester. Een cultuurwerkproject voor mensen met een beperking uit de regio. Ook met deze bijzondere groep wist hij geweldige resultaten te bereiken zoals onder andere nationale belangstelling met een expositie in het scheepvaartmuseum in Amsterdam.

Jan Blankenspeld

De Jan Blankenspeld is een Hellevoetse onderscheiding die alleen in speciale gevallen wordt uitgereikt, het gaat om uitzonderlijke verdiensten voor de Hellevoetse samenleving.
De beslissing voor de uitreiking ligt bij het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis.
Naast het begeleiden van deze bijzondere groepen is Johan van Konijnenburg een begenadigde kunstenaar met werken die over de hele wereld hangen. Zijn bijzondere levensvisie wordt in de media al jaren omschreven als zeer `uitzonderlijk`.
Een kunstenaar met een groot warm sociaal hart.

Volle winst voor Intermezzo MB2 tegen Vovero MB1

MIDDELHARNIS - Op zaterdagmiddag 19 januari reisde het team van Intermezzo MB2 naar Rozenburg voor hun uitwedstrijd tegen Vovero MB1.

De teams spelen dit seizoen voor het eerst in de eerste klasse, nadat ze vorig seizoen allebei promoveerden uit de tweede klasse. Op papier een spannende wedstrijd tussen de twee nieuwkomers, maar dat bleek in de praktijk niet het geval: Intermezzo won gemakkelijk met 0-4.
In het begin van de eerste set gingen beide teams gelijk op en leek het inderdaad een spannende wedstrijd te gaan worden. Bij 8-8 begon Intermezzo Vovero meer onder druk te zetten dankzij de harde service. En ook aan het net had het team uit Middelharnis meer lengte, waardoor ze in aanvallend opzicht beter waren. De eerste set werd daardoor toch nog vrij ruim met 14-25 gewonnen. Daarna bleef Intermezzo heel constant doorspelen en won het ook de tweede en derde set met resp. 15-25 en 10-25. In de vierde set verslapte de concentratie niet en kreeg Intermezzo al na iets meer dan een uur het eerste matchpoint, dat gelijk verzilverd werd. Het werd 17-25 en daarmee 0-4 in sets voor Intermezzo.

Kestbomenhandel door ijverige jongelui

MIDDELHARNIS - Het is al weer even geleden, maar we kregen nog een mooi verhaal door over de kerstbomeninzameling van drie actieve kinderen.

Mees Petermeijer (11) en Jesse (9) en Tim (7) Hartog uit de Emmalaan in Middelharnis zijn in de kerstvakantie druk bezig geweest met een eigen kerstbomenhandeltje.

Toen ze hoorden dat je geld kon verdienen met het ophalen van kerstbomen, werden er al gauw plannen gesmeed en taken verdeeld! De tweede helft van de kerstvakantie zijn de jongens uren achtereen aan het sjouwen geweest. Door het hele dorp heen werden kerstbomen opgehaald met de fiets of kruiwagen.
Sommige bomen werden gevonden bij de opritten van de huizen, maar een groot deel werd op afspraak afgehaald. Er werd een serieuze administratie bijgehouden, waar en wanneer er bomen opgehaald konden worden!
In totaal werden er 168 bomen ingezameld in de tuin van de opa en oma van Mees!
Een enorme hoeveelheid van toch ook wel heel veel grote bomen!
Ook werd een plan bedacht door de jongens om deze bomen naar het inzamelpunt van De Staver te krijgen. De tante (Dini Ras) van Jesse en Tim wilde in ruil voor eigen gebakken cake wel de stapel bomen met trekker en kar naar het inzamelpunt bij De Staver brengen.
Alleen het inladen van de kar kostte de jongens al meer dan een dagdeel werk.
Naar tevredenheid van de ouders, want die hebben geen omkijken gehad naar de sjouwende jongens, versleten werkkleding en schoenen is wat wij eraan over gehouden hebben, en de naalden duiken ook nog steeds overal op! Want verstoppertje spelen in de berg bomen was ook erg leuk!
De jongens verdelen onderling het geld dat ze hebben opgehaald met deze actie. En weten genoeg leuks om te kopen! Al proberen ze eerst nog verder te sparen.

Kernactiviteiten

ACHTHUIZEN

Kaartmiddag

De plaatselijke commissie Achthuizen van Stichting ZIJN houdt op maandag 4 februari a.s. een kaartmiddag. De kaartmiddag wordt gehouden in het Buurthuus, Kloosterstraat 10 in Achthuizen. U kunt jokeren of klaverjassen. Aanvang: 13.30 uur. De kosten bedragen € 4,00 inclusief koffie of thee.

DEN BOMMEL

Koppelklaverjasavond

De Plaatselijke commissie Den Bommel (Stichting ZIJN) organiseert op donderdag 7 februari a.s. een koppelklaverjasavond in Bommelstee, Schaapsweg 34. De avond is van 19.30 tot 22.30 uur. De entree voor deze avond is € 1,75 per persoon. Voor verdere info: Carla Gebraad, telefoon: 06-20 10 40 65.

DIRKSLAND

Wintermarkt

Zaterdag 26 januari wordt er een Wintermarkt gehouden in Geldershof, Poldersweegje 2, van 10.00 tot 15.00 uur. Het wordt een gezellige markt met voor elk wat wils: handgemaakte en streekproducten, boekenmarkt, de beroemde erwtensoep en gebakken vis. Het belooft een gezellige dag te worden.

Haken

Dinsdag 5 februari kan er weer gehaakt worden in het inloophuis 'De oude bieb' aan de Kapoenstraat 2. Onder het genot van koffie of thee met wat lekkers gaat we verder met de haakcursus voor beginners en gevorderden. Vanaf 13.00 tot 15.30 uur.

Breicafé 'Klein Parijs'

Op donderdag 31 januari zijn belangstellenden weer van harte welkom in het breicafé. Graag eigen brei-of haakwerkje meenemen en geniet van de gezelligheid en de ontmoeting met elkaar. Van 10.00 tot 12.00 uur staan de deuren open aan de Reginahof 1.

MIDDELHARNIS

Kaarttoernooi

Op zaterdag 2 februari organiseert Stichting ZIJN in het Wijkcentrum aan de Doetinchemsestraat 27, een open kaarttoernooi. Hier zijn jong en oud welkom om hun spelvaardigheid in het jokeren en klaverjassen met elkaar te meten. Uiteraard zijn er lekkere prijzen te winnen, veelal in de voedingssfeer. In de pauze is er een kleine verloting. 6 bonnen voor € 2,50. U bent welkom vanaf 13.00 uur, om 13.30 uur begint het toernooi. De deelnemersprijs is € 3,00 per persoon en is inclusief een kopje koffie. Voor meer informatie kunt u bellen met het Wijkcentrum, tel.: 0187-483366.

NIEUWE-TONGE

Herdenkingsbijeenkomst

Op vrijdag 1 februari is er een herdenkingsbijeenkomst voor de 90 slachtoffers van de watersnood. De bijeenkomst begint om 19.00 uur in de Dorpskerk. Er zal onder andere medewerking worden verleend door het Projectkoor Nieuwe-Tonge, muziekvereniging Apollo, ds. Van Assen en enkele kinderen van de basisscholen. Aansluitend aan de bijeenkomst is de stille tocht naar het monument op het Finlandplein. Er worden kransen gelegd door wethouder Markwat namens de Gemeente Goeree-Overflakkee en diverse maatschappelijke organisaties. Daarna is er één minuut stil ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Ter afsluiting is er een koffiemoment in Ons Dorpshuis.

OOLTGENSPLAAT

Bingo OFB

Vrijdag 25 januari is er weer bingo bij vv. OFB aan de Sportlaan 2. Er worden veertien rondes gespeeld voor € 8,-. Aanvang 20.00 uur, kantine open om 19.30 uur. Het eerste kopje koffie of thee is gratis.

Potermaaltijd

Op vrijdag 8 februari a.s. is er voor de 55-plussers van Ooltgensplaat een gezamenlijke maaltijd. Ook zal er een verloting zijn. Men deze keer poters eten in 't Centrum, Weesmolenstraat 12, vanaf 17.00 uur. Kosten € 10,00. U kunt zich opgeven Ati Verwoerd: 06-40701181. Dit is een activiteit van Stichting ZIJN.

Breicafé

Op donderdag 7 februari a.s. is er Breicafe van 19.30-22.00 uur in 't Centrum, Weesmolenstraat 12, Ooltgensplaat. Een avond gezellig haken, breien of borduren, of alleen een bakje doen. Zelf materialen meenemen. Entree is € 1,50 inclusief koffie/thee. Voor informatie kunt u bellen met Ati Verwoerd: 06-40701181. Dit is een activiteit van Stichting ZIJN.

OUDDORP

Jongerendienst

Zondagavond 27 januari is er weer een jongerendienst. Het thema deze avond is 'Be Blessed'. "Gelukkig nieuwjaar, gezegend nieuwjaar, etc wensen we elkaar toe. Maar wat wil het nou zeggen als God jou wil zegenen? Een mooi thema om over na te denken", aldus de organisatie. Ds. Van de Griend gaat voor in de dienst. De muzikale medewerking wordt verleend door de eigen Praiseband eXalt. De dienst begint om 18.30 uur. Jong en oud, groot en klein, kerkelijk of niet, iedereen is welkom.

Extra voorstelling documentaire

Er is veel belangstelling voor de Documentaire Maria By Callas. De aangekondigde avond op donderdag is uitverkocht, daarom is er een extra voorstelling op woensdag 23 januari. Dat is aanstaande woensdag. Bel VVV voor kaarten: 0187-681789. Aanvang voorstelling 19.30 uur. De Overkant aan de Dijkstelweg is open vanaf 19.00 uur.

Vishandel bij 55+

Woensdag 30 januari is er een informatiemiddag over de vishandel bij de 55+ club in Ouddorp. Vishandel Hameeteman is uitgenodigd om iets te komen vertellen over het bedrijf. U maakt kennis met verschillende soorten vis en er is een interactief gedeelte. De prijs van deze interessante middag bedraagt € 3,- inclusief een kopje koffie. Om 14.00 uur bent u van harte welkom in de Dorpstienden. Woensdag 6 februari kunt u met de 55+ club gaan bowlen in De Staver in Middelharnis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joke van Dam, tel.: 0187 682319, of Stichting ZIJN: 0187 483366, e-mail: c.vermeulen@zijngo.nl.

OUDE-TONGE

Week van gebed

In de week van 20 tot 27 januari is er de landelijke week van gebed. Het thema is 'Recht voor ogen'. Ook in Oude-Tonge hoopt men deze week als christenen uit diverse kerken bijeen te komen om samen te bidden. "Het doel hiervan is om als gelovigen biddend afhankelijk te zijn van onze God en ons in eenheid verbonden te weten in Christus", aldus de initiatiefnemers. De samenkomst zal dit jaar gehouden worden op woensdag 23 januari om 20.00 uur in de Evangeliegemeente, Emmastraat 24a.

Erwtensoep

Vrijdag 8 februari kan men bij A.S.V. Oostflakkee erwtensoep eten. Eva Lassing zal dan iets vertellen over stambomen. De maaltijd wordt gehouden in het gebouw van Stichting ZIJN, Bernhardstraat 25. 17.30 uur gaan de deuren open en om 18.00 kan er gegeten worden. De kosten zijn € 5.00. Aanmelden bij Herman, telefoon: 0187-630098. h.zonneveld39@hotmail.com. 31 januari van 19.00 tot 21.00 uur.

SOMMELSDIJK

Tweedehands kinderkledingbeurs

Op vrijdag 1 en zaterdag 2 februari vindt de derde editie van de Kids Care kledingbeurs plaats in het Prieel van recreatiecentrum De Staver in Sommelsdijk. Er is veel aanbod van hoge kwaliteit bekende merken van maat 50 tot en met 176. Ook wordt er nieuwe outlet-kleding door winkeliers scherp aangeboden en vindt er een loterij plaats met fantastische prijzen. De opbrengst van de beurs gaat naar de kinderafdeling van het Van Weel-Bethesda ziekenhuis in Dirksland. Openingstijden beurs: vrijdag 1 februari: 19.00-21.30 uur; zaterdag 2 februari: 10.00-13.00 uur. Volg Facebook: @kidscarebeurs of www.kidscarekledingbeurs.nl voor het laatste nieuws en sneak previews van de aangeboden kleding.

Bingo O-G-O

Zaterdag 26 januari is er bingo van de O-G-O. De bingo start 19.30 uur in het wijkgebouw De Zwaluw, Sperwer 55. De zaal is open om 19.00 uur. De koffie/thee is gratis bij binnenkomst. Er worden elf rondes gespeeld voor € 6,50. Daarnaast nog negen gratis prijsjes. En in de pauze is er verkoop van twee extra rondes voor € 1,00 per ronde. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom.

STAD AAN 'T HARINGVLIET

Films Watersnoodramp

Vrijdag 8 februari worden er enkele dvd's gepresenteerd in het Trefpunt. Het onderwerp is De Watersnoodramp van 1 februari 1953. Aansluitend wordt er nog een film vertoond over de bouw van de Keersluis in Stad, die enkele jaren na de ramp (1956-1957) is gebouwd. Aanvang presentatie 19.30 uur.

Open Lade Verkoop

GOEDEREEDE - Op zaterdag 26 januari a.s. vindt er vanaf 11.00 uur bij Hans en Ineke Dolieslager in de Pieterstraat in Goedereede de inmiddels traditionele Open Lade Verkoop plaats.

Vanaf € 15,- kunt u al iets bemachtigen: schetsen, etsen of tekeningen. Zeefdrukken die in het atelier van Dolieslager allang uitverkocht zijn, maar die hij terug heeft gekregen van een galerie die gestopt is, worden voor een bescheiden prijs verkocht. Ook zijn er enkele kleine pastels als voorstudie voor nog te maken schilderijen.
En alleen tijdens de Open Lade Verkoop zijn de sieraden van Ineke te koop met 10% korting. Koffie, thee en zelfgemaakte koekjes staan klaar!

Waterpoortloop

REGIO - Op 8 en 9 maart 2019 wordt voor de 4e keer de Waterpoortloop georganiseerd rondom de Krammer en het Volkerak.

De tochten gaan door de drie provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland en door het unieke gebied van de Zuiderwaterlinie. De routes starten en eindigen bij MFC 't Centrum in Ooltgensplaat.
Op vrijdagavond 8 maart starten de routes van 80 km en 110 km. Op zaterdag 9 maart zijn er twee kortere routes van 10 km en 20 km in de omgeving van Ooltgensplaat uitgezet.
Aanmelden voor de 80 km en 110 km kan via de website, voor de 10 km en 20 km is geen vooraanmelding nodig.
Voor meer informatie: kijk op onze website www.waterpoortloop.nl.

Schapenwedstrijd

DIRKSLAND - De NorthernLake Shepherds/Landschapsbeheer Noordermeer organiseert het eerste weekeind van februari een grote schapenwedstrijd op het terrein bij Jan de Wit aan de Philipshoofjesweg 77 in Dirksland. Volgens Cor Noordermeer hebben schapenhouders uit diverse windstreken van het land zich al voor het evenement aangemeld. Zoals bekend was er in de zomer van 2018 al een presentatie op de thuisbasis aan de Tweede Weg langs de N215 in Melissant, waar toen ook de top van Nederland aan deelnam. Schapen drijven blijkt een populaire activiteit. Noordermeer zet op aanvraag op het eiland zijn schapen ook in voor landschapsbeheer. Info: northernlakeshepherds@outlook.com.

Ds. Bakker: "Als je zestien jaar bent, is dominee worden niet stoer''

NIEUWE-TONGE – Hij is nog maar net verhuisd, en dat is goed te zien in het nog vrij lege huis. Maar de hartelijke ontvangst van - nu nog kandidaat - T.A. Bakker (23) en zijn vrouw is er niet minder om. Morgen hoopt hij intrede te doen bij de Hersteld Hervormde Gemeente te Nieuwe-Tonge. Eilanden-Nieuws sprak met hem in de pastorie - die in de volksmond al 'De Bakkerij' heet.

Tekst en foto: Erwin Guijt

Bakker is afkomstig uit het noorden van Friesland, maar woonde hiervoor drie jaar in Katwijk. "De omgeving hier deed me sterk denken aan Friesland, waar het ook zo weids en landelijk is. Mijn vrouw zei dan ook meteen dat je hier lekker van je af kunt kijken. Dat is wel iets anders vergeleken met Katwijk, waar alles stevig op elkaar gebouwd is.'' Ook de mensen vielen hem op, in het bijzonder de eigenschap dat ze hun handen flink uit de mouwen kunnen steken. "Dat hebben we rond de afgelopen verhuizing wel gezien.''

Niet stoer

Voor het beroep kende hij het eiland nog niet. "Ik deed pastoraal werk in Numansdorp, maar dan kwam ik de brug niet over.'' De eerste nacht in de pastorie was even wennen. "Maar we hebben het prima hier. Wel is het even wennen, je laat toch wat achter. En je positie verandert. Je studeerde theologie en preekte af en toe, maar nu gaan mensen je ook echt zien als dominee. Hier heb je zes jaar naar toegeleefd, tegelijkertijd weet je ook niet wat het precies is. Daarnaast…'', hij aarzelt even, "…is het ook zoeken naar je verhouding tussen persoon en ambt. Als predikant is het erg belangrijk jezelf te zijn. Aan de andere kant ben je ook ambtsdrager, wat inhoudt dat God je heeft geroepen.''
In eerste instantie leek het er helemaal niet op dat Bakker predikant zou worden. "In VWO 4 en 5 wilde ik graag accountant worden. In VWO 6 riep ik dat nog wel, maar het begon te knagen. Even daarvoor kwam God in mijn leven. Tot op dat moment was ik wel een trouwe catechisant en kwam iedere week in de kerk, maar ik leefde niet met God. Toen kwam ik erachter dat alleen een braaf kereltje zijn niet genoeg is, maar dat er buiten Christus geen leven is. Dat veroorzaakte een geestelijke verandering. En toen kwam het op me af: moet je ook anderen niet gaan wijzen op dat zij Hem nodig hebben? Toen was ik iets van zestien, en dan wil je geen dominee worden.'' Hij grinnikt. "Dat is dan niet stoer.''

Verwondering

Uiteindelijk kwam het er, in goed overleg met zijn ouders en predikant, toch van. Hij startte met veel twijfels aan zijn zesjarige opleiding. In het tweede jaar van zijn studie werd hem al gevraagd pastoraal werk te gaan doen. "Weer twijfelde ik heel erg, maar nee zeggen is ook zo wat.'' Daarom deed hij het, en hij heeft daar geen spijt van. "God hielp mij daarbij, en dat stimuleerde mij om verder te gaan. In het pastoraat leer je ook zelf niet veel te praten, maar vooral te luisteren. Dat is de kern van het pastoraat.''
En toen kwam er een beroep vanuit Nieuwe-Tonge. Wat ging er toen door hem heen? Hij denkt even na. "Verwondering'', klinkt de stem van zijn vrouw vanuit de keuken. Glimlachend beaamt hij dat. "Zeker met mijn leeftijd is het extra bijzonder dat mensen vertrouwen in je stellen en dat ze de zorg voor de gemeente aan je toevertrouwen.'' Heeft Bakker eigenlijk al contact opgenomen met andere predikanten van het eiland? "Schrijf maar op dat mijn naaste collega's kunnen verwachten dat ik contact met ze opneem. Zelf ben ik grootgebracht in kerkelijke verdeeldheid en ik ga steeds meer inzien hoe verdrietig dat is. Ik hoop dat ik iets kan bijdragen aan de eenheid van de verschillende kerken.''

Verse friet

De jonge predikant heeft zich voorgenomen het eiland goed te leren (ver)kennen. "Het eiland, dat zijn de mensen. Daar wil ik me dan ook op focussen. Ik wil mezelf niet opsluiten in dit huis. Voor de verhuizers ben ik friet gaan halen bij…'' Weer is het zijn vrouw die hem te hulp schiet. "Verse friet bij Donny's.'' Ook wil Bakker zich verdiepen in de geschiedenis van het eiland en aanwezig zijn bij belangrijke gebeurtenissen als de herdenking van de Watersnoodramp, om zo een band op te bouwen.
Hij ziet naar de bevestiging uit, maar er ook tegenop. "Toch overheerst het uitzien naar. Het is een bijzondere dag, om dan echt een dienaar van Christus te zijn in een ambt. Je bent een herder en leraar en hebt een grote verantwoordelijkheid. Blij ben ik dat er ook veel familie en vrienden bij zijn. Maar het gaat woensdag niet om de persoon, maar om de Heere en Zijn goedheid. Hij hoopt samen met zijn vrouw in alle rust het kerkelijk werk te doen. "In de verwachting dat de Heere dat zal zegenen. Hij is het die mij stuurt.'' Aan het eind van het interview wil Bakker nog één ding kwijt: "Iedereen is welkom!''

Gezamenlijke gebedsdiensten in Ouddorp en Stellendam

REGIO - Kerken van Ouddorp en Stellendam houden deze week gezamenlijke gebedsdiensten.

In Ouddorp organiseren de Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerk, de Doopsgezinde Gemeente en de Rooms-Katholieke parochie een gezamenlijke gebedsdienst, die plaatsvindt op donderdag 24 januari in de Hervormde dorpskerk, Weststraat 2. De dienst begint om 19.30 uur.
In Stellendam organiseren de Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerk een gezamenlijke gebedsdienst, die plaatsvindt op woensdag 23 januari in de Hervormde dorpskerk, Bosschietersstraat 2. De dienst begint om 19.30 uur. In beide diensten is natuurlijk een ieder van harte welkom.

'Recht voor ogen' is het thema voor de Week van Gebed. De jaarlijkse gebedsweek voor de eenheid van de kerken vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari. Het thema is gebaseerd op woorden uit Deuteronomium 16:11 t/m 20, waarin Gods voorschriften over festiviteiten als vanzelf overgaan in: de opdracht om rechters aan te stellen en niets anders te zoeken dan het recht. Christenen in Indonesië bereidden het materiaal dit jaar voor. De Week van Gebed wordt georganiseerd door de Raad van Kerken en Missie Nederland.
Indonesië is een groot en zeer divers land. Het bestaat uit 265 miljoen mensen, 17.000 eilanden, 1.350 etnische groepen en meer dan 740 lokale talen. Ongeveer 10% van de inwoners zijn christen, afkomstig uit diverse tradities. Zijn grote verscheidenheid maakte Indonesië uniek in de manier waarop het daarin ook eenheid vormgaf. Maar die eenheid wordt bedreigd.
Veel van de economische groei die Indonesië afgelopen decennia heeft doorgemaakt, is gebouwd op een systeem van competitie. Er is sprake van corruptie: zij die de zwakken horen te beschermen en horen op te komen voor recht, doen vaak het tegenovergestelde. Het gevolg is dat het gat tussen rijken en armen steeds groter is geworden. Radicalisering zorgt voor spanningen en (religieus) geweld tussen verschillende groepen.
Woorden uit Deuteronomium 16:11t/m 20 – "Zoek het recht en niets dan het recht" – spreken krachtig in de situatie van de Indonesiërs. De perikoop volgt op een hoofdstuk waar feesten het centrale thema zijn. God instrueert zijn volk iedereen bij het feest te betrekken: "Vier dan uitbundig feest, samen met uw zonen en dochters, uw slaven, uw slavinnen, en de Levieten, de vreemdelingen, de weduwen en de wezen die bij u in de stad wonen." (vers 14). Indonesische christenen zien graag herstel van deze geest van 'inclusief feestvieren', die zij voorheen dwars door de diversiteit aan gemeenschappen heen genoten. Het zoeken van recht is daar onlosmakelijk aan verbonden.
In de gebedsdiensten sluit men aan op het gekozen thema. "Door het recht voor ogen te houden, komen we gezamenlijk in actie en zoeken we het recht en niets dan het recht: in ons gebed en in onze daden", aldus de initiatiefnemers.

Bianca Kievit aan de slag als voetreflexzonetherapeut

MELISSANT - Bianca Kievit is momenteel bezig aan de opleiding Voetreflexzonetherapie. Nu is dat niet zo bijzonder, zij het niet dat Bianca blind is. In Nederland is dat uniek en daarom vertelt de Melissantse graag over haar studie en haar toekomstplannen.

Tekst en foto: Adri van der Laan

"In Nederland is geen blinde die de studie voor voetreflexzonetherapeut volgt of deze natuurgeneeswijze in de praktijk brengt", vertelt Bianca. In China echter is dit niet zo bijzonder, want daar zijn er blinde of slechtziende artsen die als voetreflexzonetherapeut verbonden zijn aan ziekenhuizen.
Voetreflexzonetherapeuten masseren de voeten volgens een speciale techniek, waardoor de doorbloeding van het lichaam wordt bevorderd. Het gevolg is dat schadelijke afvalstoffen sneller worden afgevoerd. Bianca legt uit dat de therapie bij verschillende klachten kan worden toegepast, zoals stress, vermoeidheid, slaapstoornissen, hoofdpijn, rugpijn, darm- of ademhalingsklachten.

Zware opleiding

Momenteel volgt ze de opleiding op de Total Health Academy in Breda. Het is een behoorlijke zware opleiding, want "ik heb geen medische achtergrond en daarom moest ik eerst de medische basiscursus volgen. Nu hoop ik in juli van dit jaar mijn diploma 'Voetreflexzonetherapeut' te halen".
Op de vraag waarom Bianca deze opleiding voor masseur heeft gevolgd, antwoordt ze dat ze graag iets bijleert en aan de slag kan gaan en ze vindt dat ze met deze opleiding een mooi doel in haar leven heeft gevonden. "Het masseren sprak me aan en het is lichamelijk niet zo zwaar".
Natuurlijk valt de studie, voor iemand die blind is, niet mee. Het is al een hele onderneming om enkele keren per maand naar Breda te gaan en daar komt bij dat ze tijdens de studie hulp nodig heeft. Het heeft heel wat inspanningen en discussies met verzekeraars gekost om een goede persoonlijke assistent te krijgen die haar assisteert bij de studie. Want hoewel blinde masseurs het voordeel hebben dat ze niet zo vlug afgeleid worden bij het werk, is het vooral bij de opleiding belangrijk dat de reacties van degene die gemasseerd wordt in de gaten worden gehouden, "want ik kan niet even kijken…" Dit laatste is zeker in het begin belangrijk. Later zal ze uit haar ervaring kunnen putten, zo is haar verwachting.

Praktijkruimte

Op de zolderkamer van de woning aan de Fabiusstraat heeft Bianca een eenvoudige praktijkruimte ingericht. Als 'stage' voor haar studie heeft ze hier al regelmatig een aantal mensen te gast waarbij de voetreflexzonetherapiemassage in de praktijk kan worden gebracht en volgens Bianca krijgt ze hierover veel positieve reacties. Binnenkort hoopt ze - na het afronden van haar studie - haar praktijk voort te zetten.
De voetreflexzonetherapie behoort tot de natuurgeneeswijzen en een aantal ziektekostenverzekeraars vergoedt al een deel van de kosten. Volgens Bianca gaan steeds meer specialisten en huisartsen de voordelen van de massagetherapie zien en haar verwachting is dat er in de toekomst veel belangstelling zal zijn voor haar vak.
Wie meer wil weten of zich aan wil melden voor voetreflexzonetherapie, kan contact opnemen met Bianca via 06-38051804 of bianca@praktijkbianca.nl. Binnenkort zal haar website www.praktijkbianca.nl actief zijn, waarop veel informatie over haar praktijk zal staan.

Ouddorps duingebied krijgt alle ruimte voor 'beleving'

Wethouder Daan Markwat en Ted Sluijter (links) geven uitleg over de werkzaamheden in Ouddorpse duingebied.

Tekst en foto's Adri van der Laan

Staand op de uitkijktoren bovenop het duin bij de overgang naar Strand Noord, heeft men een goed overzicht over het gebied dat momenteel letterlijk en figuurlijk op de schop gaat. Wethouder Daan Markwat was in oktober betrokken bij de officiële start van de werkzaamheden in het gebied. Hij vertelt dat het de bedoeling is dat het gebied ten noorden van de Vrijheidsweg een open gebied gaat worden, waardoor er beter zicht komt op het duingebied en de weg meer één wordt met de duinen. Binnenkort wordt het gebied rond het parkeerterrein bij Strand Noord onderhanden genomen en dan hoopt men voor deze zomer een mooi en open duingebied te hebben gerealiseerd, waarin voor jong en oud veel te genieten valt. "Het is een perfecte afronding van de werkzaamheden in het gebied", aldus de wethouder. Hij wijst er tevens op dat dit project het laatste is in het kader van de 'Compensatie aanleg Tweede Maasvlakte'. De gemeente Rotterdam heeft gelden beschikbaar gesteld om de omliggende gemeente te compenseren voor de uitbreiding van het havengebied. Met gelden van dit project zijn in de afgelopen jaren verschillende projecten met betrekking tot kwaliteitsverbetering van het Ouddorpse kustgebied gerealiseerd.

Uitleg

Dit deel van de Ouddorpse duinen biedt nog weinig variatie.

De gebiedsontwikkeling Vrijheidsweg en Duinen van Goeree is nu in een afrondende fase met de aanpak van het duingebied. Daan Markwat en Ted Sluijter hebben ervaren dat in eerste instantie veel bewoners van het gebied, maar ook toeristen, wat vreemd hebben opgekeken toen de duinbegroeiing werd aangepakt. Na uitleg van de plannen bleken velen toch wat meer enthousiast te worden. Markwat onderstreept in dit verband het belang van een goede communicatie. Hij is ook tevreden over de constructieve samenwerking met Natuurmonumenten, de beheerder van het Ouddorpse duingebied, bij de planvorming.
De ontwikkelingen in het Ouddorpse duingebied sluiten volgens Ted Sluijter van Natuurmonumenten aan bij het streven van de organisatie om zoveel mogelijk mensen toegang en zicht te geven op natuurgebieden. "Ik denk dat we lang gezien zijn als een tamelijk gesloten organisatie. Als we een natuurgebied in beheer kregen, ging er een hek omheen (om het vee binnen het gebied te houden). En dan leek het of bezoekers niet welkom waren. Dat is al geruime tijd geleden veranderd. De ontwikkelingen in het Ouddorpse duingebied zijn hiervan een voorbeeld. Er was 7,5 hectare dichtbegroeid duingebied dat weer opengemaakt wordt. De ervaring zal zijn dat het een open gebied wordt, waarbij passanten ruim zicht krijgen op het duingebied. Daarnaast legt het gebied door het open karakter verbindingen tussen aan de ene kant de aangrenzende natuurgebieden, maar ook richting het dorp".

Beleven

Het duingebied heeft nu veel meer te bieden en dan niet alleen voor de flora en de fauna, maar ook zijn er in het herstructureerde gebied verschillende gelegenheden om de duinen echt te beleven. Ted Sluijter wijst op het 'speelduin' dat wordt gerealiseerd op de plaats waar voorheen het depot van Waterschap was. Hier is ruimte voor kinderen om in het duingebied te spelen. Er zijn waterpartijtjes, bruggetjes, klimmogelijkheden en andere zaken die de kinderen op een speelse manier vertrouwd kunnen maken met het gebied. Het gebied is op advies van Natuurmonumenten geschikt gemaakt voor educatieve activiteiten, zoals slootjestruinen, bloemen- en insectenexcursies, vleermuis- en nachtvlinderexpedities. Daarnaast zijn de duinovergangen comfortabeler gemaakt om te betreden door volwassen. Maar kinderen kunnen desgewenst gebruik maken van een wat meer avontuurlijker duinovergang om de zee te bereiken. "Dat worden spannende en uitdagende overgangen", verzekert Sluijter.
Na overleg met OKRR (Ouddorp Kust Ruimte Rust) is het gebied ook verbonden met de Salamanderroute. Een gebied van water en stukjes grasland in het Ouddorpse duingebied.
Wethouder Markwat benadrukt dat de ontwikkeling van het gebied aansluit bij de doelgroep van recreanten waar men zich op het eiland op richt: gezinnen met kinderen die rust zoeken en van de gevarieerde natuur op het eiland willen genieten.

Overleggen

Tijdens het gesprek met Daan Markwat en Ted Sluijter onderstreept de wethouder meermalen dat overleg met belanghebbenden van het gebied heel belangrijk is. Dit heeft de gemeente ook geprobeerd om zoveel mogelijk te doen bij de ontwikkelingen in het duingebied. Maar volgens hem geldt dit ook voor de plannen aan de noordrand van het eiland bij Scheelhoek, waar na veel overleg een mooi plan is ontwikkeld. Door uitbreiding van het natuurgebied Scheelhoek wordt een groot deel van het gebied toegankelijk voor het publiek en dat is volgens de wethouder een mooie ontwikkeling.

Kosten

Aan een omvangrijk project zoals bij de ontwikkeling van dit gebied hangt natuurlijk een prijskaartje. Volgens de wethouder zijn de kosten ruim 2 miljoen euro. Dit bedrag is bijeengebracht door de Provincie Zuid-Holland, de gemeente Goeree-Overflakkee, de gemeente Rotterdam en de ondernemers in het gebied.
De verwachting is dat de werkzaamheden voor de zomer zijn afgerond.

Therapie- en Bewegingscentrum Goeree heeft nu alle ruimte in vernieuwde vestiging in Ouddorp

Het team van Therapie en Bewegingscentrum Goeree in de locatie Ouddorp. (Foto: Arjo van der Graaff)

OUDDORP – Ria Lagendijk en haar collega's van Therapie- en Bewegingscentrum Goeree hebben een drukke tijd achter de rug. Sinds dit jaar is het centrum weer terug op de oorspronkelijke locatie aan de Molenweg in Ouddorp. Nu met veel meer ruimte en mogelijkheden dan voorheen. Afgelopen vrijdag is het centrum heropend.

Door Adri van der Laan

Ria Lagendijk is trots op de totaal vernieuwde ruimte die zij voor de vestiging Ouddorp van Therapie- en Bewegingscentrum Goeree heeft gekregen. Zeven jaar geleden betrok zij deze ruimte op Molenweg 4b. Ze moest de bovenverdieping van het pand delen met het Chinese restaurant. Op 8 mei vorig jaar maakte een korte felle brand voorlopig een eind aan het onderkomen voor haar centrum.

Ingrijpend

De brand was natuurlijk ingrijpend, zo vertelt Ria Lagendijk. "Gelukkig kregen we alle medewerking van de Rabobank en konden we van het leegstaande gebouw, waarin voorheen de bank en bibliotheek gevestigd waren, gebruik maken. Dit was een mooie ruimte met eveneens veel parkeerruimte". Vanwege een toename van activiteiten was het centrum voor haar vestiging in Ouddorp wel aan uitbreiding toe. Door de brand kwamen de plannen in een stroomversnelling. Het Chinese restaurant had na de brand geen plannen meer om verder te gaan, waardoor vrijwel de gehele bovenverdieping aan de Molenweg ter beschikking kwam voor het centrum van Ria Lagendijk. In de afgelopen maanden is er veel werk verzet om de ruimte te verbouwen. Vrijdag was de opening en konden geïnteresseerden het resultaat van de inspanningen bewonderen. De drie behandelruimten zijn na de brand volledig vernieuwd, en in de nieuwe ruimte is een mooie fitnessruimte gecreëerd, die wordt gebruikt door Fitnesscentrum Fit-Upp en Fysiotherapiepraktijk Lagendijk.

Uitstekende locatie

Ria Lagendijk legt uit dat het Therapie- en Bewegingscentrum in Ouddorp op een uitstekende locatie ligt. De bereikbaarheid is goed vanwege ruime parkeergelegenheid en een bushalte tegenover de ingang. Verder is het centrum voorzien van een lift die ruim genoeg is voor kinderwagens, rolstoelen en scootmobielen. In het centrum in Ouddorp zijn naast Fitnesscentrum Fit-Upp veel verschillende paramedische beroepen ondergebracht, zoals fysiotherapie (waaronder manuele therapie, oncologische fysiotherapie, claudicatiotherapie, sport- en revalidatiefysiotherapie, oedeemtherapie, dry needling en medische trainingstherapie), kinderfysiotherapie, diëtiek, logopedie en oefentherapie-Cesar.

Onder één dak

Doordat er nu op beide locaties van het centrum veel professies onder één dak gevestigd zijn, is het doorverwijzen of overleg tussen de therapeuten makkelijker geworden. Ria Lagendijk: "We brengen daarnaast de zorg dichter bij de patiënt, en dit heeft voor zowel de patiënt als voor therapeuten en trainers voordelen".
Ria Lagendijk begon in 1981 het centrum in Goedereede aan de Varkensmarkt. Later nam ze haar intrek in het voormalig Groene Kruisgebouw aan de Charbonstraat. Ook in het centrum in Goedereede zijn verschillende disciplines van Therapie- en Bewegingscentrum Goeree gevestigd, waaronder podotherapie en osteopathie. Het volledige aanbod is te vinden op de website: www.therapie-goeree.nl

Inspiratiedagen 'Energiebewust Bouwen & Wonen' 25 en 26 januari

STELLENDAM - Vrijdag 25 en zaterdag 26 januari worden de Inspiratiedagen 'Energiebewust Bouwen & Wonen!' gehouden. Bij aannemingsbedrijf Bloemfontein kunt u zich door gerenommeerde bedrijven laten voorlichten over energiebewust bouwen en wonen.

De dagen zijn bedoeld voor mensen die bouwplannen hebben of zich daartoe aan het oriënteren zijn. Op het gebied van bouwen en wonen is er de afgelopen jaar veel veranderd, zoals het verdwijnen van de gasaansluiting. Bij aannemingsbedrijf Bloemfontein staat duurzaam bouwen al vele jaren hoog in het vaandel. Directeur Wiljo van den Nieuwendijk: "Wij gaan op een bewuste manier om met grondstoffen en wij hebben aandacht voor natuur en milieu. Voor onze klanten betekent duurzaam wonen een laag energieverbruik zonder concessies te doen aan luxe." Tijdens de inspiratiedagen kunnen bezoekers zich laten voorlichten over onder andere warmtepompen, zonnepanelen en natuurlijk het gehele ontwerp- en bouwproces."

Zonder concessies

Dat duurzaam wonen ook comfortabel wonen is zonder concessies te doen aan kwaliteit laten de aanwezige partners van Bloemfontein zien. André van den Nieuwendijk "Al onze partners hebben met ons gemeen dat ze kwaliteit en klanttevredenheid vooropstellen. Dat resulteert in een prettige samenwerking gedurende het ontwerp- en bouwproces waarbij alle zorgen van de klant uit handen worden genomen."
De volgende bedrijven nemen deel aan de infodagen: Vermeulen Trappenfabriek, Mastermate - Luxe Deuren, Lambert Kozijnen, Bouwcenter Esselink, Interieur Paauwe, Installatiebedrijf Noordzij Brielle, A&B Elektrotechniek, Tieleman Keukens, BlueHome en Goemaat Glas.

U bent van harte welkom op de Inspiratiedagen 'Energiebewust Bouwen & Wonen' bij Aannemingsbedrijf Bloemfontein aan de Deltageul 20 te Stellendam. De openingsuren zijn: vrijdag 25 januari van 18 tot 21 uur en zaterdag 26 januari van 10 tot 16 uur. Voor meer informatie kunt u terecht op www.bloemfontein.nl

Scalda opent deuren voor aankomende studenten

REGIO - Scalda opent op vrijdag 1 en zaterdag 2 februari haar deuren voor alle aankomende studenten en belangstellenden. De open dagen van Scalda vinden plaats in Terneuzen, Middelburg, Goes en Vlissingen.

Jaarlijks organiseert Scalda open dagen om studiezoekers een beeld te geven van de verschillende opleidingsmogelijkheden binnen haar onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Via scalda.nl/opendagen is te vinden welke opleidingen hun open dag hebben op welke locatie(s). De deuren van de Scalda locaties zijn op vrijdag geopend van 18.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur.

Naast open dagen worden er ook informatieavonden georganiseerd. Deze zijn wat kleinschaliger van opzet, maar lenen zich perfect voor het dieper ingaan op persoonlijke vragen. Dit studiejaar zijn de informatieavonden van Scalda op 21 maart 2019 en op 27 mei 2019. De tijden en locaties zijn te vinden op scalda.nl/opendagen.

SPAR Goeree steunt de verenigingen in de buurt

GOEDEREEDE - SPAR Goeree steunt de verenigingen in de buurt met de 'SPAR spekt de clubkas' actie. Met deze actie krijgen alle klanten vier weken lang de kans om zoveel mogelijk munten te verzamelen in de buis van zijn of haar favoriete vereniging.

De actie begint donderdag 24 januari en loopt tot en met 21 februari. Uiteindelijk zal de vereniging met de meeste muntjes het hoogste bedrag winnen.
Hoe verloopt de actie? In de SPAR winkel in Goedereede zal vanaf 24 januari vier weken lang een display komen te staan met meerdere buizen. Elke vereniging heeft zijn of haar eigen buis. Bij besteding van € 15,- aan boodschappen krijgt de klant één muntje om in de buis van zijn of haar favoriete vereniging te stoppen. Aan het eind van de actie wordt een vast bedrag naar verhouding verdeeld over alle munten en uitgekeerd aan de deelnemende verenigingen. De klanten bepalen dus zelf welke vereniging het meeste geld krijgt, maar elke vereniging is verzekerd van een mooi bedrag.
De verenigingen die meedoen zijn: Oranjevereniging Goedereede, Koninklijke Fanfare Apollo, IJsclub Vooruit, Sportvereniging De Kriekel en molen De Windvang.

Uitreiking

Pieter den Eerzamen zal wanneer de actie is afgelopen de cheques uitreiken aan de deelnemende verenigingen. "Ik vind het belangrijk dat we er als SPAR zijn voor de verenigingen in de buurt, er is daarom besloten om elke deelnemer een geldbedrag uit te reiken," aldus Pieter den Eerzamen.

Feestelijke diploma-uitreiking voor nieuwe techneut

OUDE-TONGE - Op woensdag 16 januari was er een feestelijke diploma-uitreiking bij GO-college. Een nieuwe techneut nam zijn diploma in ontvangst.

In het gebouw van GO-college aan de Boezemweg in Oude-Tonge heeft Jordi woensdagavond zijn diploma in ontvangst genomen. Vergezeld door familieleden en collega's van hem werd kort stil gestaan bij het behaalde resultaat. Dat dit mooie resultaat mede komt door de goede inzet, intensieve begeleiding en de kleinschaligheid van GO-college, zal duidelijk zijn. Jordi volgde de opleiding Constructiewerker niveau 2. Zijn praktijkervaring deed hij op bij Maaskant Shipyards te Stellendam. Dit leerwerkbedrijf heeft aangegeven erg tevreden te zijn over de resultaten. Jordi is zich aan het beraden over een vervolgopleiding.

Over GO-college

In tegenstelling tot andere mbo-instellingen is GO-college een kleinschalig opleidingsinstituut waar de kernwoorden persoonlijk, praktisch en toekomstgericht leidraad zijn voor de aanpak. Een school die met één been in het bedrijfsleven staat en waar je op elk gewenst moment kan starten met jouw technische opleiding. Door de nauwe samenwerking met het regionale bedrijfsleven en op maat gemaakt onderwijs rond je een opleiding sneller af dan gebruikelijk is.

Bezoek de website www.gocollege.nl voor meer informatie.

Succesvol afvallen na zes maanden voorspelt betere gezondheid na zes jaar

Vrouwen die door leefstijlbegeleiding het meest zijn afgevallen na 6 maanden, zijn na 6 jaar gezonder en hebben een lager risico op hart- en vaatziekten. Dit blijkt uit het proefschrift van Lotte van Dammen van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Zij promoveerde onlangs op onderzoek dat de Hartstichting steunde.
Eerdere tussentijdse resultaten lieten zien dat vrouwen met overgewicht en een kinderwens na 6 maanden leefstijlbegeleiding waren afgevallen en een lagere bloeddruk en minder suiker in het bloed hadden. Deze vrouwen voelden zich ook beter en werden vaker op de natuurlijke manier zwanger dan vrouwen die geen begeleiding kregen.

Lager gewicht

Zes jaar later blijkt deze gunstige ontwikkeling zich alleen te hebben doorgezet bij een deel van de vrouwen. De vrouwen die het meest waren afgevallen na 6 maanden leefstijlbegeleiding bleken na zes jaar een lager gewicht, een smallere taille, een lager suikergehalte in het bloed en een hoger gezond cholesterol (HDL) te hebben. Deze vrouwen bleken zich psychisch niet beter te voelen dan de andere vrouwen.

577 vrouwen

Het onderzoek, uitgevoerd in 23 verschillende ziekenhuizen, startte met 577 vrouwen verspreid over heel Nederland. De ene helft vrouwen kreeg 6 maanden begeleiding om gezonder te eten en meer te bewegen, de andere helft niet. Bij een deel van deze vrouwen werden 5 tot 6 jaar later vervolgmetingen uitgevoerd.

Negatieve gebeurtenissen

De onderzoekers ontdekten ook dat vrouwen die negatieve gebeurtenissen in hun kindertijd hebben meegemaakt vaker een ongezonde leefstijl en last van stress hebben. Vervolgonderzoek moet nog uitwijzen of deze gebeurtenissen beïnvloeden of leefstijlbegeleiding wel of geen succes heeft.
(Bron: de Hartstichting)

Sport for Others Samen met de Esselink Groep de Mont Ventoux op.

Een foto van de beklimming van vorig jaar.

MIDDELHARNIS - Als alles volgens plan verloopt, zal de Esselink Groep ook dit jaar weer een geweldige uitdaging aangaan. Sportieve werknemers van de groep zullen op zaterdag 21 september aan de voet van de Mont Ventoux staan om deze berg op verschillende manieren te beklimmen. Het is niet alleen een sportieve prestatie, maar het einddoel is geld inzamelen voor een goede bestemming. Daarnaast is het natuurlijk ook goed voor het bevorderen van de onderlinge saamhorigheid.

Door Adri van der Laan

De sportieve prestatie van de mensen van de Esselink Groep in september mag ondertussen wel een traditie worden genoemd. Vijf jaar lang was de uitdaging de beklimming van de Galibier in het kader van de actie Loop/Fiets voor een Huis. De Stichting Woord en Daad organiseerde steeds deze actie. Hier deed de Esselink Groep drie keer aan mee. Aanvankelijk ging het om fondsen te verwerven voor huizenbouw in Bangladesh. Na vijf jaar was er echter voldoende geld binnen voor dit project en kwam men met een alternatief. Dit werd gevonden in het evenement 'Sport for Others', dat eveneens werd georganiseerd door Woord en Daad. Vorig jaar is daar voor de eerste keer aan meegedaan. Nu werd niet meer de Galibier beklommen, maar de iets minder hoge Mont Ventoux, 'de Reus van de Provence'.

Verschillende manieren

Teus van Dieren, oud-directeur van de Esselink Groep, vertelt dat de beklimming van de Mont Ventoux vorig jaar heel goed is bevallen en dat velen al weer uitzien naar de beklimming die dit jaar op zaterdag 21 september zal plaatsvinden. Van Dieren legt uit dat de berg op verschillende manieren beklommen kan worden. Dit kan men doen door hardlopen, fietsen, wandelen of zelfs steppen. "Vorig jaar bestond ons team uit 42 deelnemers plus een aantal vrijwilligers en zij brachten 80.000 euro bij elkaar".
Iedereen is ook nu weer welkom om aan het evenement mee te doen. Van Dieren benadrukt dat er ook mensen van buiten de Esselink Groep zich aan kunnen melden, want het gaat er om zoveel mogelijk geld bijeen te brengen voor een hulpverleningsproject. Dit doel is ook dit jaar weer om kindslaven in Haïti aan een goede toekomst te helpen. Het blijkt dat slavernij geen verschijnsel is van een paar honderd jaar geleden. Onderzoek heeft aangetoond dat er nu nog steeds 40 miljoen mensen in slavernij leven. Dat kinderen tot slavernij worden gedwongen heeft meestal als oorzaak, dat ouders niet voor hen kunnen zorgen door armoede. De kinderen worden dan 'verkocht' aan rijkere families in de steden. De ouders geloven dat hun kinderen zo een betere toekomst geboden kan worden. Maar de werkelijkheid is totaal anders. De kinderen worden als slaaf behandeld. Ze krijgen geen onderwijs, ze worden uitgebuit en misbruikt.
Woord en Daad wil aan deze vorm van slavernij een eind maken door ze samen met de Haïtiaanse organisatie Restaveks Freedom te bevrijden uit de slavernij. Men wil ze een veilige plek geven waar ze, met psychische hulp, het verleden achter zich kunnen laten en weer kunnen dromen van een nieuwe, hoopvolle toekomst. Daarom werkt Woord en Daad er ook aan mee dat er voor de jongeren daar voldoende scholing is en banen zijn die aansluiten bij de vraag vanuit de arbeidsmarkt.
Sport for Others is een sponsorevenement en daarom moet iedere deelnemer minimaal € 1.000,- meebrengen naar de Mont Ventoux.

Informatieavond

Bij een informatieavond op donderdagavond 7 februari aanstaande is iedere belangstellende die wellicht mee wil doen hartelijk welkom. Vanzelf zijn dat degenen die al eerder meededen, maar om de gelederen verder te versterken én de opbrengst mogelijk weer hoger te laten zijn dan vorig jaar, zijn anderen uiteraard ook welkom. De avond wordt gehouden in het Multicenter bij Bouwcenter Esselink, Industrieweg 35 te Middelharnis, en begint om 20.00 uur, de inloop is vanaf 19.30 uur. Om organisatorische reden wordt het op prijs gesteld als belangstellenden even laten weten dat ze die avond aanwezig willen zijn. Dat kan door uiterlijk 1 februari een mailtje te sturen naar cvolders@esselink.nl. En wie alvast meer wil weten, kan kijken op website sportforothers.com of bellen naar T.C. van Dieren, telefoon 0187-483537 of 06-51159323.

Bruinisser Visserskoor zoekt versterking

BRUINISSE - Het Bruinisser Visserskoor is op zoek naar versterking. Het koor treedt op bij verschillende gelegenheden in Schouwen-Duiveland, Goeree-Overflakkee en omstreken en andere plaatsen in de regio.

Veel optredens vinden plaats in zorg- en/of bejaardencentra, waar het koor de bewoners een prettige middag of avond bezorgt. Daarnaast treedt het ook op bij speciale gelegenheden, bijvoorbeeld bij de Visserijdagen te Bruinisse, de havendagen in Zierikzee, Shantykorenfestivals, etc. Het is een koor dat zeemansliederen ten gehore brengt.
Naast zangers is er nog behoefte aan een gitarist en een accordeonist. Het koor heeft ongeveer 30 zangers en natuurlijk een dirigent en verder vijf muzikanten. Ook beschikt men over een geluidsman.
De repetities vinden iedere donderdagavond plaats in de Gereformeerde Kerk aan de Noorddijk te Bruinisse, vanaf 19.30 uur. Wie interesse heeft, kan vrijblijvend tijdens een repetitie langskomen.
Via de website www.bruinisservissrskoor.nl kan er contact worden opgenomen, of via het secretariaat: Hans Schild, Padjes 5, 4311 AA Bruinisse, tel.: 06 51 33 79 10. E-mail: 4311aa5@hetnet.nl.

Achtste Tulpenwandeltocht met vijf prachtige routes
'muziek, gezelligheid, Stadse pannenkoeken en sportiviteit'

GOEREE-OVERFLAKKEE - Paaszaterdag 20 april 2019 staat alweer de 8e Tulpenwandeltocht op de agenda. De start en finish zijn traditiegetrouw bij MSV & AV Flakkee en de tocht voert door polders, over dijken en langs de tulpenvelden rond Middelharnis.

De te wandelen afstanden tijdens deze editie zijn 10, 17 ½, 25 en 40 km. De twee langste afstanden starten 8 uur, de overige afstanden om 9 uur. De organisatie heeft 4 prachtige wandelroutes vastgesteld. Door het toenemende succes bestaat ook dit jaar weer de mogelijkheid om de route van de 25 km te fietsen in de middag.
Zoals altijd staat de tocht in het teken van een aantal goede doelen welke zijn verbonden aan ons mooie eiland. Één van de lokale goede doelen voor deze editie is Stichting de Zonnebloem (afdeling Goeree-Overflakkee). Zij zetten zich in voor mensen met een lichamelijke beperking vanaf 18 jaar en doen daarmee mooi werk. Daarnaast werkt men deze editie alweer voor de derde keer samen met Eilandmarketing van de Gemeente Goeree-Overflakkee.

Tulpenvelden

De vijf routes die dit jaar zijn uitgestippeld voeren uiteraard langs zoveel mogelijk tulpenvelden. De kortste route komt langs minimaal zeven tulpenvelden en de langste route van 40 km komt zelfs langs 18 tulpenvelden! Als de tulpen en het weer ons goedgezind zijn, dan treffen de lopers een enorme kleurenpracht waar het eiland zo bekend om is.
Naast het bewonderen van de prachtige polders en kleurrijke tulpenvelden wordt ook bij deze editie aandacht besteed aan de goede sfeer. Er wordt op diverse plaatsen muziek ten gehore gebracht, van orgel tot harmonie, bij de modelvliegclub zullen vliegdemonstraties worden uitgevoerd, bij manege Oostmoer is een springwedstrijd en bij MSV & AV Flakkee zijn er die dag diverse voetbal en hockeywedstrijden. Daarnaast komen de lopers van de drie langste afstanden over de Molendijk in Stad aan 't Haringvliet waar ze in molen de Korenaar worden verwelkomd door dhr. Campfens (molenaar), waarna de lopers, net als vorig jaar, bij jachthaven Atlantica vervolgens kunnen genieten van een welverdiende pannenkoek gebakken door de inwoners van Stad aan 't Haringvliet.

De tulpenwandeltocht; een tocht waarbij natuur, gezelligheid en sportief bezig zijn hand in hand gaan. Vorig jaar deden er maar liefst ca. 1400 deelnemers mee aan de tocht, een recordaantal waardoor er steeds meer aan het goede doel geschonken kan worden en daar is het natuurlijk allemaal om te doen!

Nadere informatie is te verkrijgen via www.facebook.com/tulpenwandeltocht en de website van AV Flakkee (www.avflakkee.nl

AV Flakkee organiseert 25e Schipper Electro Grevelingencross

MIDDELHARNIS - Zaterdag 9 februari organiseert AV Flakkee voor de 25e maal de Schipper Electro Grevelingencross.

Ook dit jaar is deze wedstrijd onderdeel van de Zeeuwse Crosscompetitie. Het parcours gaat geheel over het gras en met het uitzicht over het water van de Grevelingen hebben de lopers een prachtig decor.
Het programma start om 12.30 uur met de jeugdonderdelen, eerst de pupillen en daarna de junioren. Om 13.40 uur start de korte cross 2,5km en aansluitend is om 14.10 uur de lange cross 8km verdeeld over vijf ronden.
Het parcours is volledig te belopen met spikes en is, op enkele kleine heuveltjes na, vlak. Een harde wind kan nog wel een moeilijke factor vormen op de vlakte langs het water. De Flakkeese atleten zullen voor eigen publiek sterk willen lopen, Maikel Peeman won in 2016 en Ricardo Sint Nicolaas en Eric Wolfert zitten ook steevast bij de eersten in het veld, zij zullen het opnemen tegen de Zeeuwse toppers als Erwin Harmes (winnaar 2018) en Tim Pleijte. Bij de dames is Laurey van den Berge een sterke troef.

Voorinschrijven is mogelijk t/m 7 februari via inschrijvenzeeland.nl, tevens staan daar de inschrijfgelden vermeld. Inschrijving ter plaatse kan tot een half uur voor de start van het betreffende onderdeel, het inschrijfloket bevind zich binnen in Paviljoen Meerzicht. Voor iedereen is een herinnering, voor de eerste drie in elke categorie zijn prijzen beschikbaar. Douche- en kleedruimte zijn beperkt beschikbaar, bij Surfshop Meerzicht zijn muntjes verkrijgbaar om te douchen. Voor meer informatie kunt u terecht op avflakkee.nl.

Begin met hardlopen met 'Start-Running' bij AV Flakkee

MIDDELHARNIS - Veel mensen beginnen het nieuwe jaar met goede voornemens, waaronder meer sporten. De Start- Running is de ideale methode om dit tot uitvoer te brengen.

In een ongedwongen sfeer wordt vanaf 6 februari elke woensdagavond onder leiding van gediplomeerde trainers gelopen. De deelnemers worden ingedeeld in groepen per niveau zodat iedereen goed kan trainen. Er wordt gestart met de basis waarbij hardlopen en wandelen worden afgewisseld, gedurende de twaalf weken wordt de basis verbreed zodat de deelnemers op Koningsdag de Omloop van Menheerse 6,8km kunnen afleggen. Ook is er dit jaar nog een kortere variant voor wie nog niet zo ver is.
De trainingen bestaan uit drie onderdelen, er wordt gestart met een warming-up en een blokje loopscholing, hierbij wordt aandacht besteed aan de looptechniek. Vervolgens start de kerntraining waarbij een aantal minuten op tempo wordt gelopen, afgewisseld met wandelpauzes. Afsluitend volgt een rustige cooling down.
Op woensdag 30 januari, aanvang 19.45 uur, is er een informatieavond in de kantine van de AV Flakkee (Oostplaatseweg 1 Middelharnis). Op deze avond wordt u onder het genot van een bakje koffie of thee vrijblijvend bijgepraat over wat de Start- Running inhoudt. Ook zal Marco Dieleman van Unito Sports aanwezig zijn om informatie over loopkleding en -schoenen te geven. Tevens is het mogelijk om op deze avond in te schrijven. Dit kan ook al vooraf via de website van AV Flakkee (avflakkee.nl). Hierop vind u een inschrijfformulier en meer info over de Start Running. De kosten bedragen 35 euro per persoon, inclusief loopshirt. Betalen kan op de infoavond of op de eerste trainingsavond die op 6 februari zal zijn. Schrijf je snel in en beleef het plezier van samen sporten!

Column

Opengemaakt gebied

Je hoeft de televisie maar aan te zetten of je wordt geconfronteerd met vakantieaanbiedingen. '8 dagen Kreta voor een x bedrag!' of 'vlieg voor maar x euro naar zonnige oorden!'. Bij al deze vakanties word je lekker gemaakt met foto's van zon, zee en strand.
Helaas zijn wij van het eerste niet altijd zeker in Nederland. Vooral de laatste jaren kun je gerust je zomervakantie in april/mei plannen met een redelijk droog en warm voorjaar. Daarentegen bestaat de kans dat je tijdens de bouwvakvakantie wegspoelt in je tentje op de camping.

Maar heb je het over zee en strand, tja dan hoef je helemaal niet zo ver weg. Niets geen parkeerstress bij het vliegveld, gezeul met koffers of jengelende kinderen in een vliegtuig. Binnen een uur ben ik op het strand op Ouddorp en dichtbij de Noordzee.
Eigenlijk best raar dat als je op de Vrijheidsweg in Ouddorp rijdt en je niet bekend bent in de omgeving, je ook helemaal niet het gevoel hebt zo dicht bij het strand en de zee te zijn. Tuurlijk, als je de borden goed leest, krijg je het wel mee. Maar echt het gevoel dat langs een duinlandschap met daarachter strand en zee rijdt, heb je niet. Daar komt met de recente gebiedsontwikkeling van de gemeente Goeree-Overflakkee verandering in. Je krijgt straks meer zicht op het gebied, de Duinen van Goeree. En eerlijk gezegd is dat nog een beter beeld dan een foto uit een van die zonvakantiereclames op tv ….

Het gebied wordt letterlijk opengemaakt. 7,5 hectare dichtgegroeid duin wordt met deze ontwikkeling verwijderd. Door de jaren heen is het duin razendsnel dichtgegroeid met struiken en bomen. Ook groen, maar niet gewenst in een typisch duinlandschap. Door het duin weer open te maken, krijgen bijzondere planten die voor het duin kenmerkend zijn weer ruimte, zoals het duinviooltje of gele walstro.
In deze editie van Eilanden-Nieuws lees je meer over de werkzaamheden die plaatsvinden in de Duinen van Goeree. Hierin staan ook de mogelijkheden om dit gebied nog beter te ontdekken. Niet vanaf de televisie in je woonkamer maar vooral te voet, per fiets of al struinend en klauterend. Doen dus!

Vrijdag in de krant

Dorpskern onder de loep: Oude-Tonge

Op het eiland broedt minimaal een paar roerdompen

Ingestuurd

IJsbloemen

Corrie Kom uit Oude-Tonge stuurde deze foto van prachtige ijsbloemen op een raam.