info@eilandennieuws.nl
t. 0187 74 54 50

Dinsdag Eilanden-Nieuws

29 mei 2018

Dinsdag Eilanden-Nieuws 29 mei 2018


Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: info@eilandennieuws.nl of 0187-745450

Hoge temperaturen en felle buien

GOEREE-OVERFLAKKEE - Het was de afgelopen periode zomers warm, de thermometer liep regelmatig op richting de dertig graden. Dat is een stuk warmer dan gebruikelijk in de maand mei. Door de hoge temperaturen ontstaan er pittige onweersbuien die zorgen voor flinke regenval en hagel. De komende dagen blijft het volgens de voorspelling warm en is er veel kans op stevige buien, die kunnen zorgen voor (water)overlast. Mooie tijden voor liefhebbers van opvallende luchten, zoals fotograaf Ellen van den Doel, die vorige week deze foto maakte van een dreigende onweersbui.

Twee sportduikers overleden

REGIO - De stoffelijke overschotten van twee duikers die vanaf zaterdagavond vermist waren zijn na een intensieve zoektocht gevonden. Zaterdag gingen de duikers het Grevelingenmeer om te duiken bij het scheepswrak Le Serpent bij Scharendijke. Toen ze 's avonds niet terugkeerden werd er alarm geslagen. Met onder andere helikopters, boten en duikers van de marine werd er gezocht naar de vermiste personen. Zondagavond werd het stoffelijk overschot van de ene duiker gevonden, het lichaam van de andere duiker werd op maandagochtend aangetroffen in het scheepswrak.

Afscheidsreceptie wethouders

GOEREE-OVERFLAKKEE - Op donderdag 31 mei 2018 nemen Frans Tollenaar en Gerrit de Jong afscheid als wethouder. Er is die dag een afscheidsreceptie van 16.00 tot 18.30 uur in Paviljoen Zoet of Zout, Haringvlietplein 3 in Stellendam.

2 / 28

Agenda

Donderdag 31 mei

MIDDELHARNIS - Mantelzorgcafé. Het Diekhuus, Beneden Zandpad 7. Aanvang 13.30 uur.
OUDDORP - 't Rommelschuurtje, t.b.v. Hersteld Hervormde Gemeente Goedereede. In de kas aan de Dorpsweg 5 van 9.30 tot 12.30 uur.
OUDDORP - Rommelmarkt van 9.00 tot 13.00 uur, Marijkeweg 1.
DIRKSLAND - Bingo in de Victoriahal. Aanvang 19.30 uur.

Vrijdag 1 juni

DIRKSLAND - Kampvuuravond van Christelijke Mannenbeweging Buutengeweun. Vanaf 19.45 uur aan de Philipshoofjesweg 97. www.buutengeweun.nl

Zaterdag 2 juni

SOMMELSDIJK – Open dag Sjaloom Zorg de Westplaat, Antoon Coolenstraat 136. Van 11.30 tot 15.30 uur.
NIEUWE-TONGE – Zomerzangavond in de Ned. Herv. Kerk aan de Ring. Aanvang 19.00 uur.
STELLENDAM – Rommelmarkt IJsclub Stellendam op de ijsbaan (achter het busstation) van 9.00 tot 15.00 uur. Zie ook facebookpagina ijsclubstellendam.
MIDDELHARNIS - Repair Café in Goed voor Goe, Simon Stevinweg 49, van 10.00 tot 13.00 uur.

Dinsdag 5 juni

DEN BOMMEL – Start Avondvierdaagse om 19.00 uur, georganiseerd door VVDB. De start is bij de voetbalvereniging op het sportpark. Aanmelden Anja en Marco of in de voetbalkantine.
DIRKSLAND - Koffieochtend in 't Reginahof van 10.00 tot 12.00 uur.
MIDDELHARNIS - Spreekuur Ketenzorg Dementie van 14.00 tot 15.00 uur in Bibliotheek Middelharnis.

Woensdag 6 juni

OUDE-TONGE - Gebedssamenkomst. 20.30 uur in Aktivia aan de Kerk. Samen danken en bidden met andere christenen voor het dorp.

Donderdag 7 juni

OUDDORP – De Overkant Klassiek OK. Aanvang 20.00 uur. Reserveren via VVV 0187-681789. De Overkant Dijkstelweg 33. www.deoverkantouddorp.nl
OUDDORP - 't Rommelschuurtje, t.b.v. Hersteld Hervormde Gemeente Goedereede. In de kas aan de Dorpsweg 5 van 9.30 tot 12.30 uur.
MIDDELHARNIS - Alzheimer Café film 'Dementie heb je niet alleen'. Wijkcentrum Doetinchemsestraat. Aanvang 19.30 uur.
SOMMELSDIJK - Bingo O-G-O. Wijkgebouw De Zwaluw, Sperwer 55. Aanvang 13.00 uur.

Donderdag 7 juni

SOMMELSDIJK – Workshop autisme. Aanvang 13.00 uur in verenigingsgebouw Vita Nova aan de Van Aerssenstraat. Aanvang 13.00 uur. Aanmelden via www.autismecoachingsusiane.nl
SOMMELDIJK - MS Lotgenotencontact. Aanvang 14.00 uur in Nieuw Rijsenburgh. Aanmelden en opgave m.vermeulen592@upcmail.nl

3 eilandelijke speerpunten land- en tuinbouw
Energie, woningbouw in agrarisch gebied en verkeer en veiligheid

Werkbezoek van de gemeenteraad, de wethouders en griffie bij Loonbedrijf Moyses in Stellendam. Foto: Wim van Vossen

STELLENDAM – Het college, vertegenwoordigd door de wethouders Van der Vlugt, Feller en Bruggeman, en een groot aantal leden van de nieuwe raad, gaven vrijdagmiddag gehoor aan de uitnodiging van LTO Noord Goeree-Overflakkee voor een oriënterend en informatief werkbezoek. Plaats van handeling is het loonbedrijf Moyses aan de Korteweg in Stellendam, waar LTO, in samenwerking met KAVB (Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur) en de Plattelandsjongeren Euro-Delta, een uitgebalanceerd programma had voorbereid. LTO Noord-voorzitter Frank van Oorschot heette het gezelschap welkom, waarna alle drie de vertegenwoordigingen een inleiding op thema verzorgden, gevolgd door een discussie over speerpunten voor de land- en tuinbouw.

Door Jaap Ruizeveld

Voor velen in de gemeentelijke afvaardiging was dit werkbezoek tevens een eerste kennismaking met de agrarische sector, die voor de eilandelijke economie en voor de bedrijven en ondernemers van groot belang is. Uitgelegd werd wat de rol van LTO is, eilandelijk, regionaal en Europees. Hoe het bestuur is geformeerd en welke personen in contacten met de overheid (overheden) benaderd kunnen worden. Frank van Oorschot stipte een drietal speerpunten aan, die zijn opgenomen in het Agrarisch Programma.

Thema's

1. Energie. De rol die LTO mede kan vervullen om de eilandelijke doelstelling energieneutraal 2020 te kunnen bereiken. 2. Woningbouw in agrarisch gebied. Hierover nemen de zorgen toe, gelet op het beleid Ruimte voor ruimte. Vooral ten aanzien van particuliere woningbouw. 3. Het actuele vraagstuk Verkeer en Veiligheid. Enerzijds de grotere voertuigen (trekkers/machines) die gebruikt worden. De bereikbaarheid van de bedrijven voor bevoorrading en afvoer van producten en aan de andere kant zorg voor de veiligheid van schoolgaande (fietsende) kinderen op niet al te brede wegen en klachten van omwonenden.

Casus

Over deze thema's ontstond een gerichte discussie, waarin over en weer bijdragen/toelichtingen en ook vragen aan de orde kwamen. Aan de hand van een casus Achthuizen, recent in de raad aan de orde geweest, waarbij gevraagd werd om de dorpskern aldaar te vrijwaren van het transportverkeer naar en van een agrarisch bedrijf. Eelco van Putten verzorgde deze bijeenkomst het energiedeel en Jan de Jong nam de ruimtelijke ordening insteek voor zijn rekening, daarbij signalerend de positie van agrariërs bij mogelijkheden op het gebied van toerisme/recreatie. Alle deelnemers aan deze kennismakingssessie oordeelden de gesprekken positief. Afgesproken is dat, naast het structureel overleg dat er al is tussen gemeente en LTO, een vervolg werkbezoek zeker als wenselijk wordt gezien.

Lever medicijnafval in bij apotheek of apotheekhoudende huisarts

GOEREE-OVERFLAKKEE - De gemeente Goeree-Overflakkee en samenwerkingsverband Paulina.nu maken het mogelijk dat inwoners van Goeree-Overflakkee medicijnafval kunnen afgeven bij de apotheek of apotheekhoudende huisarts. Dit is goed voor het milieu. Overbodige pillen en andere geneesmiddelen komen zo niet in de prullenbak of het milieu terecht.

Op woensdagmiddag 23 mei ondertekenden de wethouders Daan Markwat en Gerrit de Jong namens de gemeente Goeree-Overflakkee en Boudewijn van den Aarsen pro forma namens de apothekers en apotheekhoudende huisartsen op Goeree-Overflakkee het convenant waarmee de afspraken zijn vastgelegd. Het inzamelen van het medicijn- en naaldafval heeft de gemeente Goeree-Overflakkee uitbesteed aan Renewi.

Doordat de apotheker het scheiden en verpakken van geneesmiddelen, vloeistoffen en gevaarlijke stoffen op zich neemt, zorgt deze voor een verantwoorde afvoer van medicijnen. Dit levert een belangrijke bijdrage aan het milieu en voor medicijngebruikers is de laagdrempelige inzameling prettig. Iedereen kan dicht bij huis zijn medicijnafval kwijt.

Het zorgvuldig verzamelen en afvoeren van medicijnafval is goed voor het milieu. De gemeenten in Nederland zijn hier verantwoordelijk voor, maar tot een half jaar geleden namen de apothekers de kosten nog voor hun rekening. Paulina.nu, een samenwerkingsverband dat creatief en innovatief naar oplossingen zoekt voor complexe zorgvraagstukken, heeft samen met de gemeente afspraken gemaakt om de medicijn-afvalinzameling op het eiland anders te organiseren.

Om het medicijnafval veilig te kunnen afvoeren, is het belangrijk dat gebruikte naalden altijd in een afgesloten naaldencontainer worden afgegeven. Heeft u verpakkingen met pillen in strips? Dan kunt u alleen de strips afgeven. Bij flesjes en tubes verwijdert u het etiket, voor uw eigen privacy.

Heeft u vragen over medicijnafval, dan kunt u terecht bij uw eigen apotheek of apotheekhoudende huisarts. Zij informeren u graag!

Workshop 'Slimmer met Geld'

Eef van Opdorp.

GOEREE-OVERFLAKKEE - Wist u dat u maandelijks geld kunt besparen? Bijvoorbeeld op uw telefoonrekening, uw energierekening of uw televisie- en internetabonnement. Vaak worden deze vaste lasten automatisch afgeschreven. En dat is zonde, misschien betaalt u namelijk wel te veel.

Tijdens de workshop op 27 juni gaat u samen met budgetcoach Eef van Opdorp, bekend van het programma 'Uitstel van executie', aan de slag. Ze helpt u om inzicht te krijgen in uw inkomsten en uitgaven en geeft u praktische bespaartips. Zo kunt u dat geld straks opzij zetten voor uw reservepotje of buffer.
De workshop op woensdag 27 juni start om 20.00 uur en duurt ongeveer 1,5 uur. Vanaf 19.30 uur kunt u terecht voor een kopje koffie of thee. De workshop is een gezamenlijk initiatief van Rabobank Het Haringvliet en Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde en vindt plaats op het kantoor aan de Reedijk 8 te Heinenoord. U kunt zich aanmelden via rabobank.nl/workshops.

Komend weekend weer 'Nacht van Gebed'

GOEREE-OVERFLAKKEE - Wereldwijd worden miljoenen christenen vervolgd, enkel en alleen maar om het feit dat ze in de Heere Jezus geloven. Gebed voor hen is heel belangrijk en daarom organiseert de organisatie Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed. Ook op het eiland zijn verschillende locaties waarin men aan deze 'nacht' mee kan doen.

De bedoeling van de 'Nacht voor het Gebed' is dat christenen, afkomstig van verschillende kerken en gemeenten, samenkomen om voor hun vervolgde geloofsgenoten te bidden. Naast het gebed wordt er ook voorlichting gegeven over verschillende schrijnende zaken op het gebied van geloofsvervolgingen aan de hand van materiaal van Open Doors. Er wordt juist in de nacht gebeden, omdat vooral in de nachtelijke uren mensen die gevangen zitten het zwaar hebben. Ze zijn doorgaans ver van hun familie en de nachten in eenzaamheid zijn vaak lang. Uit getuigenissen van vervolgden is bekend dat zij ook daadwerkelijk in deze nachten van gebed steun ervaren. Open Doors schrijft het volgende in de uitnodiging: "Jummai uit Nigeria na een aanval op haar dorp: "Elke avond zijn we bang dat we 's nachts wederom worden aangevallen. 's Ochtends dank ik God telkens opnieuw voor Zijn bescherming." Als christen maken we deel uit van hetzelfde lichaam van Christus. Bid u mee voor uw broeders en zusters, zoals Jummai? Deze nacht staan christenen centraal uit onder meer Nigeria, Eritrea, de moslimwereld en Centraal-Azië".

Op het eiland wordt de nacht van het gebed gehouden op de volgende plaatsen in de avond en nacht van vrijdag 1 op zaterdag 2 juni.

* Goedereede: Hervormde Kerk, Kerkepad 1, tel: 0187-490626                 van 20.00 tot 0.00 uur

* Stellendam: 't Forum, Kerkhoflaan 4, tel: 0187-701008                                van 20.00 tot 23.00 uur

* Dirksland: Onder de Wiek, Ring 57, tel: 06-55193344                                 van 22.00 tot 6.00 uur

* Middelharnis: De Hoeksteen, Ring 13, tel: 06-13396816                         van 22.00 tot 6.00 uur

U kunt er ook voor kiezen om een deel van de nacht mee te bidden. Schuif gerust aan! Tijdens de nacht horen we verhalen van vervolgde christenen en ondersteunen we hen door gebed. Neem voor vragen contact op met bovenstaande telefoonnummers.

Meer informatie: www.opendoors.nl/nacht.

Eilandelijke veteranen komen bijeen

MIDDELHARNIS – Goeree-Overflakkee telt 230 veteranen, van wie er ongeveer vijftig lid zijn van de Vereniging Veteranen Goeree-Overflakkee. Zij zijn allemaal welkom op de jaarlijkse veteranenmiddag op zaterdag 9 juni. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis te Middelharnis.

Respect, erkenning en waardering – daar draait het allemaal om tijdens de jaarlijkse veteranenmiddag. Naast ontmoeting. De bijeenkomst begint om 14.30 uur met inloop met koffie. Een half uur later klinkt een welkomstwoord, gevolgd door één minuut stilte voor de eilandelijke veteranen van Landmacht, Marine en Luchtmacht die ons ontvallen zijn. Onderdeel van deze herdenking zijn ook het blazen van de taptoe en het zingen van het Wilhelmus.

Burgemeester Ada Grootenboer spreekt de aanwezige veteranen en hun partners toe. Daarna vertelt veteraan Gert de Geus uit Nieuwe-Tonge zijn persoonlijke verhaal. Wat tot slot volgt is een informeel samenzijn en de mogelijkheid om samen een Indische maaltijd te gebruiken. De veteranenmiddag duurt tot 17.30 uur.

De organisatie hoopt op een grote opkomst, vooral ook van jongere veteranen op Goeree-Overflakkee. Op termijn, bij het ouder worden van de oudste generaties veteranen, zullen zij het stokje immers moeten overnemen en de vlam van respect, erkenning, waardering en ontmoeting brandend houden.

"Laten we ervoor zorgen dat het gemeentehuis te klein is", aldus de organisatie. Aanmelden voor de veteranenmiddag kan nog tot vrijdag 1 juni via telefoon: 0187 642613 of 0187 641524, of via e-mail: secretaris.vgo@gmail.com.

Cursus Bijbels Hebreeuws

MIDDELHARNIS - Voor de vierde maal start er weer cursus over de taal van de Bijbel. Drie keer was die in Middelharnis en één keer in Zierikzee.

De cursus, bestaande uit 6 bijeenkomsten, is uniek en maakt gebruik van verhalen en gedachten uit de Joodse mystiek van Kabbala en Talmoed.
Voor deze cursus moet het cursusboek 'Hebreeuws In Zes Dagen' aangeschaft worden.
Nieuwe cursisten, maar ook degenen die deze cursus al eerder volgden, zullen er veel van opsteken.
Nadien bent u in staat letters te herkennen, woorden en zinnen te lezen en die met hulpmateriaal te vertalen, mits het huiswerk goed is gedaan.
Bovendien heeft u een schat aan verhalen meegekregen. Er wordt les gegeven via PowerPoint-presentaties.
Toegang is gratis, alleen de koffie (€ 1,00) en het cursusboek (€ 29,50) moeten worden betaald.
U kunt zich nu al opgeven via ljl@planet.nl, of 0187-482944, of 06-39501120 (whapp). Docent is ds. Leendert Jan Lingen.
Hartelijk welkom op donderdag 27 september, 1 en 29 november 2018, 17 januari, 14 februari en 7 maart 2019 in de Emmaüskerk te Middelharnis, om 20.00 uur.

Foto's van en herinneringen aan Speeltuin De Flipjes gezocht

Peter Grinwis (r) en Gerard Quist (l) roepen op foto's van en herinneringen aan speeltuin De Flipjes in te leven voor het nieuw te verschijnen boek over de Ouddorpse speeltuin. 

OUDDORP - Wie heeft er niet geslingerd aan de kabelbaan? Of heeft er eindeloos van de glijbaan geslierd? Al bijna 65 jaar is speeltuin De Flipjes aan de Prins Hendrikweg in Ouddorp een begrip. Volgend jaar verschijnt er een boek over De Flipjes. Maar daar is wel een beetje hulp voor nodig. De VVV Goeree-Overflakkee is daarom op zoek naar foto's van en herinneringen aan deze bijzondere speeltuin.

Vorig jaar nam Peter Grinwis afscheid als voorzitter van de VVV Goeree-Overflakkee. Bij zijn afscheid kreeg Peter van de VVV een mooi cadeau; een boek. "Het was een boek met lege pagina's. Ik mocht zelf bedenken waar het over mocht gaan en de VVV zou dan in opdracht het boek laten schrijven. Een geweldig cadeau! Maar ik moest het even laten bezinken. Ik wilde namelijk een boek, waarmee ik iets terug zou kunnen doen voor de gemeenschap en voor het toerisme", aldus Grinwis. "Ik heb toen besloten dat het over speeltuin De Flipjes moest gaan. Iedereen die in deze omgeving woont of recreëert heeft daar wel iets mee, of mee gehad. De VVV vond het een leuk idee en ook Gerard Quist, voorzitter van het bestuur van speeltuin De Flipjes, was zeer verheugd."
Na verschillende gesprekken met betrokkenen, is vast komen te staan dat het een boek moet worden met veel foto's en herinneringen. Maar daar is dus wel hulp bij nodig. Heb je leuke vakantieherinneringen aan De Flipjes? Heb je urenlang in de draaimolen gezeten tot je er misselijk van werd? Je latere echtgenoot ontmoet op het klimrek? Er vrienden voor het leven geworden op de trampoline? Heb je er leuke zomers doorgebracht met andere ouders, die ook met hun kinderen naar De Flipjes gingen? Heb je nog foto's van jou en je vriendinnen op de schommels? Of was je er als leerkracht elk jaar weer om toezicht te houden tijdens schoolreisjes? Kom dan op zaterdag 9 juni naar het VVV kantoor in 't Blaeuwe Huus aan de Bosweg 2 in Ouddorp. Van 9.00-16.00 uur kunnen er herinneringen gedeeld en foto's ingeleverd worden. Foto's worden direct gescand en hoeven dus niet achtergelaten te worden. De schrijfster van het boek is ook aanwezig om verhalen op te tekenen. Mocht je verhinderd zijn op 9 juni, mailen kan natuurlijk ook: info@vvvgoeree-overflakkee.nl. Let wel op bij het versturen van foto's, dat ze minstens 1MB per stuk zijn. En vergeet niet je contactgegevens mee te sturen. Het inleveren van bijdragen kan tot en met zaterdag 30 juni 2018.

Kampuuravond met pizza en Trekker Trek

DIRKSLAND - Voor vrijdagavond 1 juni organiseert Mannenbeweging Buutengeweun de laatste kampvuuravond van het seizoen. Het wordt een speciale avond voor de mannen, want als ze willen kunnen ze hun krachten meten met een tractor. Verder is pizzabakker 'Stefano del Campo' aanwezig. Rond het kampvuur zal hij verse pizza's maken. Alle mannen zijn welkom op de kampvuuravonden van Buutengeweun. Bas Hartog van Hartog Bronbemaling zorgt deze avond voor een korte overdenking. Daarnaast is er alle ruimte voor de mannen om onder het genot van een drankje en - deze keer - een pizza, elkaar te ontmoeten. Opgeven voor deze avond hoeft niet, maar mag wel. Dit kan via de agenda van www.buutengeweun.nl. De kampvuuravond wordt gehouden aan de Philipshoofjesweg 79 bij Dirksland. Men kan daar op vrijdagavond 1 juni vanaf 19.45 uur terecht.

Eerste vroege aardappels

De komende weken worden de vroege aardappels geoogst. Foto: Wim van Vossen

OUDDORP – Vorige week vrijdag zijn bij Kwekerij Aleman b.v. de eerste aardappels van het jaar machinaal geoogst. Dat is ongeveer tien dagen later dan andere jaren door het grillige weer dit voorjaar. Maar met dank aan het warme weer hebben de aardappels de afgelopen weken een groeispurt gemaakt.

Teler Teunis Aleman vertelt dat de aardappels in de derde week van maart zijn geplant. Het geheim om hele vroege aardappels te kunnen rooien is volgens de Ouddorper een goede voorbereiding. "Het is net als met een sportwedstrijd, de start moet goed zijn anders heb je bij voorbaat al verloren." Het geheim van de smid is een goede preparatie van het pootgoed en zorgen dat de grond in topconditie is. De komende 4 á 5 weken wordt er geoogst door de Ouddorpse onderneming, de vroege aardappels vertrekken naar veiling The Greenery in Barendrecht.

De prijzen zijn goed. "Maar dat moet ook wel," aldus Aleman. "Want er komt veel kijken bij het telen van vroege aardappels. Ze hebben veel zorg nodig, zo dekken we de planten af met plastic. Maar uiteindelijk laten we ze niet zelf groeien, het is God die wasdom geeft."

Foto: Wim van Vossen Fotografie

Boerderij 'De Ouwe Stee' weer open, nu met expositie streekdracht en streekvoorwerpen

ACHTHUIZEN - Mensen die er weer op uit willen, kunnen terecht bij boerderij 'De Ouwe Stee' in Achthuizen. Op de boerderij gaat het hek op zaterdag 2 juni open voor publiek.

Het straatje is geboend, de ramen gelapt en de meubels staan in de boenwas. De kleden zijn geklopt en in de linnenkast ligt het linnengoed gestreken op de planken. De weck in de kelder staat geduldig te wachten tot het aan de beurt is genuttigd te worden. Voor het 5e jaar opent op de boerderij 'De Ouwe Stee' in de zomer de voordeur van de woning waarin de twee tantes van de familie hebben gewoond om de bezoeker mee te nemen naar de sfeer van weleer. In de 5 afgelopen jaren is de tentoonstelling Huisvlijt, die in en rond de boerderij te zien is, door veel mensen bezocht. Voor de bezoeker komt het verleden tot leven.
Op het erf is het wagenhuis ingericht om de bezoeker te ontvangen, om na te praten over de sfeer van weleer. In dit wagenhuis is in samenwerking met de Stichting Ensemble Eeuwkant een expositie ingericht. De Stichting Ensemble Eeuwkant heeft de streekdracht op Goeree-Overflakkee in beeld gebracht, en omgezet in historisch getrouwe kleding. Waar kan deze kleding beter tot hun recht komen dan op een monumentale boerderij, waar vroeger de bewoners in die kleding hun werk deden en hun leven leefden!?
Op het eiland Goeree-Overflakkee is al van oudsher het boerenleven een belangrijk middel van bestaan. In samenwerking met het streekmuseum van Goeree-Overflakkee is het inmiddels mogelijk om een aantal streekvoorwerpen te komen bekijken uit het boerenleven van toen. De gebruiksvoorwerpen staan in hun eigen omgeving, alsof ze nooit zijn weggeweest.

De nichtjes van de betreffende tantes willen graag de mensen laten zien en ervaren welk werk hun tantes gedaan hebben in hun leven. Zij woonden samen met elkaar op de boerderij. Zij hebben beiden, tot de oudste 100 werd, op de boerderij gewoond en waren bijna zelfvoorzienend in al hun levensbehoeften. Zij zijn trots op hun tantes en willen dit graag delen met andere mensen. De boerderij is ingericht als een erfgoed ter ere van de tantes. Dit alles op een boerderij uit de 18e eeuw met historische elementen.
De bedoeling is dat de bezoekers niet met de handen op de rug het museum bezoeken, maar tastbaar de sfeer van weleer beleven.
'De Ouwe Stee' is elke zaterdag open van 11.00 tot 16.00 uur in de maanden juni, juli en augustus.

Paul en Auke Kieviet concerteren in kerk Middelharnis

MIDDELHARNIS - Op zaterdagavond 9 juni (aanvang 20.00 uur) zal er in de Hervormde (Grote) Kerk van Middelharnis een bijzonder orgelconcert worden gegeven: op hoofd- en koororgel zullen vader en zoon Paul en Auke Kieviet een programma uitvoeren voor vier handen.

Het begon een aantal jaren geleden tijdens de orgellessen van Paul aan Auke: samen achter de klavieren kruipen en iets vierhandig doen. Vanaf het begin was er de klik: het is inspirerend om samen te werken aan een mooi muzikaal resultaat. Tijdens dit concert laten ze hiervan het één en ander horen in een programma waarin de grote meesters Johann Sebastian Bach en Wolfgang Amadeus Mozart een belangrijke rol spelen, maar waarin ook aandacht is voor het oudere (Thomas Tomkins) en het latere romantische repertoire (Adolph Friedrich Hesse). Paul en Auke voeren bovendien elk een van Bachs onvolprezen koraalbewerkingen uit over "Allein Gott in der Höh' sei Ehr".
Paul Kieviet is als organist verbonden aan de Hervormde Gemeente en de Chr. Ger. Kerk te Middelharnis en de Hervormde Gemeente te Sommelsdijk. Aan het Rotterdams Conservatorium studeerde hij af als docerend en uitvoerend musicus, kerkmusicus en muziektheoreticus. Hij bouwde een uitgebreide en bloeiende lespraktijk op, waarin vele leerlingen worden opgeleid tot kerkorganist of met succes meedoen aan orgelconcoursen. Aan Muziekgebouw Goeree-Overflakkee geeft hij muziektheorie.
Auke Kieviet heeft vanaf zijn vijfde jaar les van zijn vader, Paul Kieviet. In 2012 en 2016 werd hij prijswinnaar op het orgelconcours te Oude-Tonge, en in 2014 en 2016 won hij de wisselbeker op het Jeugdsolistenconcours te Melissant. In 2017 werd hij prijswinnaar op het eerste Ambitus Orgelconcours. Auke werkte mee aan orgelconcerten in onder meer Rotterdam, Utrecht en Maassluis. Hij is een van de organisten van de Chr. Ger. Kerk te Middelharnis. Aan de partitabundel ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de Vereniging van Orgelvrienden werkte hij mee als componist.
De toegang is uw gift aan de uitgang.

'Pleegouder zijn vraagt ruimte in je hart'

GOEREE-OVERFLAKKEE - Sinds een jaar woont de 12-jarige Natalya bij Christine en Leonard en hun drie zoons van 9, 7 en 6 jaar. Het echte jongensgezin heeft er ineens een levendige tiener-meid bij.

'Dat was eerst wel even wennen', herinnert Christine zich. 'Iedereen moest op zoek naar zijn of haar plek in het gezin. Inmiddels loopt het goed. Natalya is een direct en open meisje, daardoor weten we wat we aan haar hebben.'
Pleegouder word je niet zomaar. Christine: 'Wij volgden een cursus bij Timon met twaalf andere echt-paren en het viel me op hoe verschillend de stellen waren. Voor elk kind is er wel een passende match te vinden, zoals Natalya goed bij ons bleek te passen.'

Een plek in je huis en hart

Christine: 'Het betrekken van de jongens ging vrij natuurlijk. We hebben samen de kamer van Natalya ingericht, daardoor kregen we gesprekjes over wie er in die kamer kwam. Kinderen leven ook erg bij de dag en kunnen niet overzien wat een pleegzus allemaal betekent voor het gezin.'
Naast ruimte in huis, vraagt pleegouderschap vooral om ruimte in je hart. 'Aanwezigheid is heel be-langrijk als pleegouder', stelt Christine. 'Je kunt niet én je carrière in de lucht houden, én je sociale contacten, je gezin en ook nog even een pleegkind opnemen. Elk kind vraagt tijd en aandacht. En een pleegkind neemt weer een heel eigen wereld mee, van contacten en vrienden waar je in moet investe-ren.'

Toch is die investering in een kind het beste wat je kunt doen, volgens Christine en Leonard. 'Een kind is ontzettend flexibel. We hebben Natalya echt zien opbloeien.'

Meer weten over pleegzorg?
Kom naar een informatieavond van Timon: 20 juni: Dirksland; 26 juni: Goes
Info en aanmelden: deeljethuis.nl

De motivatie en inspiratie van pleegouders bij Timon is de christelijke levensovertuiging.

Wandeling langs middenstand van Sommelsdijk van vroeger vervolgd

Jaap Bakelaar overhandigt het eerste exemplaar aan Marleen Kievit.

MIDDELHARNIS – Regelmatig krijgt Jaap Bakelaar de vraag wanneer er weer een boekje verschijnt over de Sommelsdijkse winkels en bedrijven in de vorige eeuw. Het antwoord op die vraag is: vorige week donderdag. Toen overhandigde de samensteller het vijfde deel van 'Een wandeling langs de middenstand van Sommelsdijk in vroeger tijden' aan Marleen Kievit van Kievit Copy en Multimedia (KCM) in Middelharnis.

Tekst en foto: Kees van Rixoort

In zijn serie gaat Jaap Bakelaar systematisch te werk. Steeds zoomt hij in op enkele straten in Sommelsdijk. Deel 1 ging over de middenstand aan de Westdijk en de Oostdijk, deel 2 over de West Krakeelstraat, de Voorstraat, het Marktveld en de Oranjestraat, deel 3 over de Enkele Ring, de Sint Sebastiaan Doelstraat, de Dubbele Ring en de Kerkstraat en deel 4 over de Sint Joris Doelstraat en de Binnenweg.

In de rijk geïllustreerde boekjes komt naar voren dat Sommelsdijk tussen 1900 en 2000 heel veel winkeliers en andere neringdoenden telde. Ook in het zojuist gepresenteerde deel 5, over de straten ten oosten van de Dorpsweg, staan weer heel wat zaken: van een rijwielherstelplaats tot een drukkerij (die nog bestaat), van een café (De Harmonie) tot een koopman in kaas en vis, van een olieboer tot een timmermanswerkplaats en van een schoenmakerij tot een lompen- en metaalhandel. Voor biggen kon je ook in dit deel van Sommelsdijk terecht. En natuurlijk voor de dagelijks boodschappen: er waren meerdere kruidenierswinkels.

Er volgt hierna nog één deel, over de straten ten westen van de Dorpsweg. Dan is de wandeling langs de Sommelsdijkse winkels en bedrijven in de vorige eeuw compleet. Bakelaar denkt 99 procent van alle winkels en bedrijven die het dorp telde in beeld gebracht te hebben.

De boekjes over de Sommelsdijkse middenstand komen voort uit de hobby van Jaap Bakelaar. Hij verzamelt alles wat met de geschiedenis van Goeree-Overflakkee te maken heeft. Zijn Flakkee-bibliotheek telt circa vierhonderd boeken. Daarnaast heeft hij een forse collectie foto's, onder andere van Sommelsdijkse families.

Met het verzamelen van gegevens over het roemruchte winkelverleden van het dorp begon Bakelaar een jaar of elf geleden. Toen hij nog in de wijkverpleging werkzaam was, kwam hij dagelijks bij de mensen over de vloer. Veel van hen wisten heel wat te vertellen over vroeger. Ook met voormalige winkeliers kwam hij in gesprek, veelal via Cees van der Sluijs. Zij hadden vaak ook foto's voor hem. Uiteindelijk prikkelde dit Bakelaar om alles over de Sommelsdijkse middenstand van weleer vast te leggen en, door er publicaties van te maken, te delen met anderen.

De boekjes kosten 10 euro per stuk en zijn te koop bij Boekhandel Van der Boom, Kievit Copy en Multimedia (KCM) en de samensteller zelf (telefoon 06 31091490). Dat Marleen Kievit van KCM het eerste exemplaar van deel 5 in ontvangt mocht nemen heeft twee redenen. Ten eerste produceert KCM de boekjes van Jaap Bakelaar. En ten tweede was Marleen samen met Mariëlle Bakelaar – haar vriendin, Jaaps inmiddels overleden dochter – degene die Bakelaar met een onverwachte proefdruk de weg wees richting publicatie. Het resultaat mag er zijn.

André en Adrie 40 jaar lid

André Koppenaal (links) en Adrie Tieleman

DIRKSLAND – Op woensdag 23 mei zijn André Koppenaal en Adrie Tieleman, tijdens het voorjaarsconcert in De Geldershof, gehuldigd voor hun 40-jarig lidmaatschap van Muziekvereniging Amicitia.

Adrie is op 1 augustus 1968 begonnen met het spelen op de corhorn. Later is hij overgegaan naar de althorn. Na drie jaar les gehad te hebben, is Adrie mee gaan spelen in de fanfare. Na 22 jaar moest Adrie om gezondheidsredenen stoppen met spelen. Hij is toen 4 jaar rustend lid geweest. Daarna heeft hij zijn lidmaatschap opgezegd. Tot januari 2012. Toen ging het bij Adrie weer kriebelen en is hij weer lid geworden. Hij is toen begonnen op de bariton, maar al snel overgegaan naar de trombone. Tijdens beide lidmaatschapsperiodes heeft Adrie verschillende bestuursfuncties bekleed. En op 7 maart 2015 heeft Adrie zijn A-examen gehaald. Binnenkort gaat hij op voor zijn B-examen.
André is op 5 februari 1978 lid geworden van de drumband, tegenwoordig heet dit de slagwerkgroep. Dit heeft André vele jaren gedaan, totdat hij verhuisde naar Capelle aan den IJssel. Toen hij daar woonde, kwam André wel altijd met Koninginnedag en het inhalen van Sinterklaas naar Dirksland en liep hij mee als Tambour Maitre. En als het nodig was sloeg hij ook nog een partijtje mee op het drumstel. In 2003 kwam André met zijn gezin weer in Dirksland wonen en is hij lid geworden van de fanfare. Sinds die tijd speelt André bas. Ook André heeft in zijn lidmaatschapstijd diverse bestuursfuncties bekleed.
Naast het spelen en de beklede bestuursfuncties, zijn beide heren altijd bereid om het bestuur te helpen waar dit nodig is.

Prof. dr. F. van der Pol Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Prof. dr. van der Pol (uiterst rechts) samen met de andere hoogleraren die werden onderscheiden.

KAMPEN - Vrijdag 25 mei werden door Burgemeester Eddy Bilder van de gemeente Zwartewaterland en burgemeester Bort Koelewijn van Kampen Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan vier hoogleraren. Een van hen is Prof. dr. F. van der Pol uit Ouddorp.

De hoogleraren hebben allen een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de Theologische Universiteit. Hoewel zij reeds met pensioen zijn, zijn ze alle vier nog actief als begeleider van promovendi. De onderscheidingen zijn uitgereikt in Kampen, tijdens de boekpresentatie van de 'Domineesfabriek' over de geschiedenis van de Theologische Universiteit in Kampen.
Van 1991 tot 2015 was Prof. dr. F. van der Pol hoogleraar oudere kerkgeschiedenis en symboliek aan de Theologische Universiteit Kampen. Als kerkhistoricus heeft hij zich met name gericht op de kerkgeschiedenis van Kampen en in het bijzonder De Reformatie. In 1990 verscheen zijn proefschrift: De Reformatie te Kampen in de 16e eeuw. De wetenschappelijke bijdrage van Prof. dr. Van der Pol aan de kennis over en de duiding van de reformatiegeschiedenis is groot, getuige ook zijn op veel onderzoek gebaseerde publicaties over de grote reformatoren, waaronder met name de Frans-Zwitserse reformatoren Johannes Calvijn en Huldrich Zwingli.
De gemeente Kampen is dit jaar officieel toegetreden tot een select aantal steden in zeventien verschillende landen die zich Europese Reformatiestad mogen noemen. In het kader van de viering van 500 jaar reformatie heeft de Gemeenschap van Protestantse Kerken in Europa deze bijzondere eretitel aan de stad Kampen verleend. De onderzoeken van Prof. dr. Van der Pol hebben hier een grote bijdrage aan geleverd.
Zijn deskundigheid op dit terrein is een belangrijke bron van inspiratie geweest voor de programmering van het Kamper Reformatiejaar. Als vrijwilliger maakte hij zo zijn academische deskundigheid op een directe manier productief en relevant voor deze tijd.

Dieren en machines in het winkelcentrum

MIDDELHARNIS - Zaterdag was de allereerste Landbouwpromotiedag onderaan D'n Diek. Er stonden reusachtige landbouwmachines opgesteld in het winkelcentrum. Bezoekers konden de combines, tractoren en andere machines die normaal in de polder rijden nu een keer van dichtbij kijken. De dierenweide en het springkussen vielen in de smaak bij de kinderen. Avonturiers konden een ritje maken op de wilde rodeostier, of de rustige kameel. (Fotografie: Wilko van Dam)

Kernactiviteiten

ACHTHUIZEN

Bingo 55+

De Plaatselijke Commissie van Achthuizen organiseert voor alle 55-plussers van Achthuizen op woensdag 13 juni een gezellige bingomiddag. De middag begint om 13.30 uur. De kosten zijn € 4,00 per persoon. De middag wordt gehouden in het Buurthuus, Kloosterstraat 10 in Achthuizen.

DIRKSLAND

Wandelclub Dirksland

Elke woensdag vertrekt er vanuit 't Reginahof een enthousiaste wandelgroep. Om 10.00 uur staat de koffie klaar. Daarna wordt er een afstand van ongeveer 5 kilometer gelopen. Een ieder is welkom om zich aan te sluiten bij deze groep. "Ervaar de prachtige natuur en de energie die u krijgt van het in beweging zijn. En natuurlijk de gezelligheid om met elkaar te wandelen", aldus de organisatoren. Het adres is Reginahof 1 te Dirksland.

Bingo

Donderdag 31 mei is er weer bingo in de Victoriahal, met mooie geldprijzen. De zaal gaat open om 19.00 uur. En de ballen starten om 19.30 uur.

Koffieochtend

Ook in de zomermaanden is er de gelegenheid om elkaar te ontmoeten op de gezellige koffieochtenden in 't Reginahof. Elke dinsdag bent u van harte welkom in de ontmoetingsruimte van 't Reginahof. Van 10.00 tot 12.00 uur staat de koffie voor u klaar.

LANGSTRAAT

Rommelmarkt

Op zaterdag 9 juni organiseert de belangenvereniging Langstraat, van 10.00 tot 15.00 uur, weer een rommelmarkt in en nabij het verenigingsgebouw 'De Keet' aan de Beatrixstraat 22 in Langstraat (één kilometer voorbij Achthuizen). De opbrengst van deze markt is bestemd voor het onderhoud van het verenigingsgebouw. Heeft u nog overtollig speelgoed, huisraad of andere zaken op zolder of in de schuur staan? We nemen het graag in ontvangst. Bijna alles is welkom, behalve grote meubels, computers en grote tv's. U kunt dit nog brengen op vrijdagavond 8 juni vanaf 19.00 tot 21.00 uur. Wat kunt u verwachten op de rommelmarkt? Uiteraard veel rommelmarktspullen, maar ook kleding, enveloppen trekken, sjoelen en een grabbelton. Verder de boodschappenmand (raden naar het bedrag) en groenten, zoals radijs, sla, komkommer, enz. Voor de kinderen is er een springkussen en een 'schminkhoekje'. Natuurlijk is er ook aan de inwendige mens gedacht en is er volop te drinken en te eten. Er is ruime parkeergelegenheid achter 'De Keet'.

MELISSANT

Kofferbakverkoop

Op zaterdag 9 juni zal er rondom de Melishof een kofferbakverkoop plaatsvinden. Aanvang 10.00 uur. Heeft u nog spulletjes op zolder die u wel kwijt wilt, of overtollige spullen, of wilt u nieuwe spullen verkopen? Het mag allemaal. Laad uw auto vol en kom de 9e juni naar de Melishof. Een standplaats kost € 10,-. Daarvoor kunt u tot 16.00 uur zoveel mogelijk spullen zien te verkopen. Ook kinderen mogen op een kleedje proberen hun speelgoed, boeken en andere kinderartikelen te verkopen. Kleedje wel zelf meebrengen. Voor kinderen tot en met 12 jaar is het gratis. Voor informatie of om alvast een plekje te reserveren, kunt u bellen naar: 06-47490307 of een mailtje sturen naar: eaza08jm@gmail.com.

MIDDELHARNIS

Goederen voor Roemenië

Zaterdag 2 juni is er weer de maandelijkse inzameling van hulpgoederen ten behoeve van de Oost Europa Werkgroep Middelharnis/Sommelsdijk. Overbodig geworden gebruikte (kinder)kleding is altijd welkom, maar wel als dit nog netjes, schoon en nog opnieuw te dragen is. Huishoudelijke artikelen, kopjes, schotels en gebruiksvoorwerpen voor de keuken kunnen ook aangeleverd worden. Deze kunnen verkocht worden in de kringloopwinkel in Roemenië. Maar ook oude brillen en incontinentiemateriaal kunt u inleveren. De goederen kunnen zaterdag tussen 9.30 en 11.30 uur in de loods aan de Industrieweg 17 worden afgeleverd. Meer info of vragen via 603051 of 484228, of info@oosteuropa-werkgroep.nl.

Alzheimer Café

In het Alzheimer Café van woensdag 6 juni wordt de film 'Dementie heb je niet alleen' vertoond. In de film komen zes verschillende mensen aan het woord over de naaste die dementie heeft en wat dit voor hen betekent. Het zijn soms verdrietige, maar ook komische situaties. In het nagesprek naar aanleiding van enkele filmfragmenten is er de mogelijkheid de eigen ervaringen met anderen te delen. De avond wordt gehouden in het Wijkcentrum, Doetinchemsestraat 27. Programma van 19.30 tot 21.00 uur. Inloop vanaf 19.15 uur.

Repair Café

Op zaterdag 2 juni is het Repair Café actief in de locatie Goed voor Goed Kringloopcentrum aan de Simon Stevinweg 49 in Middelharnis, van 10.00 tot 13.00 uur. U kunt hier terecht met bijna alle kleine (u moet het zelf kunnen dragen) huishoudelijke apparaten. De vakkundige monteurs zijn goed ingericht om u te helpen met repareren. Er kunnen geen telefoons en pc's gerepareerd worden. Combineer uw reparatie met een heerlijke lunch. 2 juni serveert Pameijer Werkt ZHE van (12.00-13.00 uur) verse champignonsoep met een broodje gezond.

Bingoavond

De bingocommissie van het Ouderenwerk van Stichting ZIJN houdt op zaterdag 9 juni een bingoavond voor jong en oud. Iedereen is vanaf 19.00 uur van harte welkom in het Wijkcentrum aan de Doetinchemsestraat 27 in Middelharnis. De eerste ronde begint om 19.30 uur. Een kopje koffie of thee wordt u gratis aangeboden. De 12 ronden bingo kosten u € 7,00, dit is inclusief twee koffieronden. Er zal ook een superronde gespeeld worden voor € 1,00. En wegens succes weer een vluggertje met grote prijs voor € 1,00. Wilt u meer informatie? Bel dan naar 483366.

Biljarten

Iedere vrijdag wordt er competitie biljarten gespeeld in het Wijkcentrum aan de Doetinchemsestraat 27. De biljartvereniging van het ouderenwerk zoekt hiervoor nieuwe leden. Maandagmiddag, dinsdagmorgen en woensdag is er vrij biljarten. U bent van harte welkom! Graag aanmelden bij het ouderenwerk van Stichting ZIJN, tel.nr.: 483366 of e-mail: m.kieviet@zijngo.nl.

Spreekuur Ketenzorg Dementie

Op dinsdagmiddag 5 juni verzorgen de Casemanagers van de Ketenzorg Dementie een spreekuur in de Bibliotheek in Middelharnis. Dit spreekuur staat iedere eerste dinsdag van de maand gepland van 14.00 tot 15.00 uur. Bij het spreekuur van de Ketenzorg Dementie kun je terecht met vragen op het gebied van dementie/ziekte van Alzheimer. Heb je in je omgeving te maken met dementie, heb je een vermoeden dat iemand in je omgeving tekenen van dementie vertoont of heb je vragen over hulpmiddelen die het leven van mensen met dementie eenvoudiger maken? Met deze en andere vragen kun je terecht bij het spreekuur. Het spreekuur Ketenzorg Dementie is onderdeel van de Geheugenbibliotheek; een collectie van boeken en hulpmiddelen die in de Bibliotheek in Middelharnis worden uitgeleend.

NIEUWE-TONGE

Rommelmarktspullen

Zaterdag 2 juni is er voor de laatste keer de mogelijkheid om spullen in te leveren voor de rommelmarkt van de H.H.K. te Nieuwe-Tonge op zaterdag 16 juni! Heeft u nog spullen die u kwijt wil? Lever ze dan in bij de schuur van familie Van Kempen, Duivenwaardseweg 7, van 9.30-11.30 uur. Geen bedden, spiralen, crt-monitoren en wandmeubels alstublieft. Heeft u vragen of wilt u de spullen opgehaald hebben? Neem dan contact op met Paul Knöps, tel.:0187-745004 of 06-16777904.

Opbrengst Longfonds

De collecte van het Longfonds, die onlangs in Nieuwe-Tonge werd gehouden, heeft het mooie bedrag van € 1.111,00 opgebracht. Collectanten en gevers wordt dank gezegd.

OOLTGENSPLAAT

Repair Café

Voortaan is het Repair Café Ooltgensplaat iedere tweede zaterdag van de maand geopend van 10.00 tot 13.00 uur. Een ieder wordt uitgenodigd die spulletjes heeft die gerepareerd moeten worden. Even rondkijken mag natuurlijk ook. Het Repair Café wordt mogelijk gemaakt door vrijwilligers. Nu is men nog op zoek naar mensen die enigszins technisch zijn op elektrisch gebied. Ook zoeken zij dames of heren die de klanten willen ontvangen en inschrijven. Bent u goed in het herstellen van kleding, ook dan bent u zeer welkom. Het Repair Café wordt gehouden in 't Centrum, Weesmolenstraat 12, of stuur een e-mail: repaircafeooltgensplaat@gmail.com.

Breicafé

Op donderdag 14 juni a.s. is er Breicafé van 19.30-22.00 uur in 't Centrum, Weesmolenstraat 12, Ooltgensplaat. Een avond gezellig haken, breien of borduren, of alleen een bakje doen. Zelf materialen meenemen. Entree is € 1,50, inclusief koffie/thee. Voor informatie kunt u bellen met Ati Verwoerd: 06-40701181. Dit is een activiteit van Stichting ZIJN.

High Tea 55+

Op vrijdag 15 juni a.s. is er vanaf 14.00 uur een High Tea in 't Centrum, Weesmolenstraat 12. Een High Tea bestaat uit theedrinken met daarbij allerlei lekkere kleine zoete en hartige hapjes. Er is ook een verloting, € 1,00 (3 lootjes). U kunt zich aanmelden vóór 8 juni a.s. bij Ati Verwoerd: 06-40701181, kosten € 10,00. Dit is een activiteit van Stichting ZIJN.

OUDDORP

Rommelmarkt

Donderdag 31 mei is er weer rommelmarkt aan de Marijkeweg 1, van 9.00 tot 13.00 uur.

OUDE-TONGE

Breicafé

Woensdagavond 13 juni is het breicafé weer geopend. Het breicafé wordt gehouden in het Infocentrum, Bernhardstraat 27 in Oude-Tonge. Het breicafé is geopend van 19.30 tot 21.30 uur. Het concept breicafé is heel eenvoudig. Je neemt je eigen spullen mee, waarmee je zelf aan de slag gaat. Natuurlijk onder het genot van een kop koffie of thee (kosten € 1,25 ). Aanmelden is niet nodig. Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met Stichting ZIJN (0187) 483366 of e-mailen naar m.kieviet@zijngo.nl.

Open Schuur

Op zaterdag 2 juni wordt er weer Open Schuur gehouden aan de Langeweg 41A. Bezoekers kunnen van 10.00 tot 15.00 uur terecht in de loods van Houweling Meubelen. Er zijn heel veel kleine spullen te koop, zoals: (oude en nieuwere) glazen, serviezen, borden, bestek, lampen, tafeltjes, schilderijtjes, spiegels, kop-en-schotels, van allerlei huisraad, brocante, enz. Tegelijk kunt u ook een kijkje nemen in de loods met grotere meubelen, zoals eiken en grenen kasten, tafels, banken, stoelen, enz.

SOMMELSDIJK

Bingo O-G-O

Woensdag 6 juni is er een bingo van de O-G-O, de Ouderenvereniging Goeree Overflakkee. De bingo begint om 13.30 uur en wordt gehouden in het wijkgebouw De Zwaluw, Sperwer 55. De zaal is open vanaf 13.00 uur. De koffie/thee is gratis bij binnenkomst. We spelen negen rondes voor € 3,50. Daarnaast nog negen gratis prijsjes. En in de pauze is er verkoop van twee extra rondes voor € 1,00 per ronde. Daarna is er nog een verloting. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom.

Open dag Sjaloom Zorg

Sjaloom Zorg 'De Westplaat' houdt een open dag op zaterdag 2 juni van 11.30 tot 15.30 uur. Er zijn diverse activiteiten: verkoop van snoep, advocaat, kruukplaetjes, eigen gemaakte kaarsen, verse wafels en boeken. Kopje koffie/thee of frisdrank, met wat lekkers erbij. Huisgemaakte soep en broodjes. Grabbelton en diverse kinderspelen. Verloting, één van de prijzen is een levensmiddelenmand. Kaasboerderij 'De Westplaat' verkoopt kaas, zuivel en eieren. Ontbijtkoek van bakker Van Harberden uit Melissant. En stroopwafels van Markus. Er is een speurtocht door het gebouw met kans op het winnen van een cadeaubon van Boekhandel Van der Boom. Het adres is Antoon Coolenstraat 136.

MS lotgenotencontact

De MS Groep Goeree-Overflakkee komt donderdag 7 juni weer bijeen in Nieuw Rijsenburgh te Sommelsdijk. Het lotgenotencontact MS op Goeree-Overflakkee komt regelmatig bijeen en kaart zaken aan die belangrijk kunnen zijn voor mensen met MS of voor de mantelzorgers. Donderdag 7 juni komt een spreker die iets kan vertellen over het rijbewijs en het hebben van MS. Wanneer is het nog verantwoordelijk om auto te rijden met MS? En wat komt erbij kijken als je je rijbewijs moet verlengen en MS hebt? Bert-Jan Stam is rijschoolhouder te Dirksland en is bekend met rijlessen geven aan mensen met een beperking. Hij houdt deze middag hier een lezing over. Donderdag 7 juni van 14.00 tot 16.00 uur in Nieuw Rijsenburgh, 2e verdieping, zaal; Lounge B2. Graag van tevoren aanmelden via m.vermeulen592@upcmail.nl.

STELLENDAM

Rommelmarkt IJsclub

Op zaterdag 2 juni organiseert de ijsclub van Stellendam weer een rommelmarkt op de ijsbaan aan de Eendrachtsweg (achter de bushalte) van 9.00 tot 15.00 uur. Er zijn verschillende leuke kinderactiviteiten, zoals springkussens, schminken, grabbelton, enz. Er is verkoop van eigengemaakte kruukplaetjes, jam en advocaat, koffie, patat en broodjes.

Goederen voor Roemenië

Op vrijdag 1 juni houdt het Roemeniëcomité van de Hersteld Hervormde Gemeente te Stellendam een goedereninzameling voor Roemenië, van 18.30 tot 19.30 uur aan de Margrietstraat te Stellendam, bij de ingang van de bibliotheek. Wie niet in staat is om de spullen zelf te brengen, kan contact opnemen met Arend Brinkman (tel. 0187-491803) of met Adrie Wandemaker (tel. 06-46091660).

IVN Slootjesdag 2018

MIDDELHARNIS - Ook dit jaar is er op zaterdag 9 juni 2018 weer een kans om een slootjesexpert te worden.

In heel Nederland gaat men deze dag onder leiding van IVN natuurgidsen op zoek naar wat zich allemaal in de onderwaterwereld bevindt. Benieuwd of je dit jaar een waterschorpioen of stekelbaarsjes vindt? Meld je dan nu aan bij VVV Ouddorp, tel.: 0187-681789. Kosten 1,50 euro per persoon. Je ontdekkingsreis begint bij de Smalle Blokweg (parkeren bij het sluisje begin fietspad) in Dirksland om 14.00 uur. De excursie eindigt om 16.00 uur.

Kinderen jonger dan 6 jaar mogen meedoen met begeleiding van een (groot)ouder.

Negende Flakkeese avondfietsdriedaagse

SOMMELSDIJK - Voor de negende keer wordt er op 5, 6 en 7 juni de Flakkeese avondfietsdriedaaagse georganiseerd. Dit evenement is geschikt voor het hele gezin. Elke avond wordt gefietst over ongeveer 25 km.

De start is iedere keer 's avonds om zeven uur bij Tankstation De Ronde Boom, Langeweg 113 te Sommelsdijk. Inschrijfgeld bij aanvang is vijf euro. Kinderen tot 12 jaar fietsen gratis mee. Er kan alle avonden of een of twee keer worden mee gefietst.

Dit keer zal de fietstocht in het teken staan van het Rode Kruis afdeling Middelharnis/Sommelsdijk. Deze veiligheid en eerste hulpdienst is aan vervanging toe van nieuwe verbandtassen en eventueel ook voor in de verbandtas een oranje tourniquet (dit is een knelverband om zeer ernstige bloedingen te stoppen.) Deze materialen zijn onmisbaar voor ernstige calamiteiten. "Dus pak de fiets en fiets met ons mee voor het Rode Kruis op Flakkee", aldus de organisatie.

Kijkochtend nieuw kerkgebouw HHG Stellendam

STELLENDAM - De Hersteld Hervormde Gemeente van Stellendam nodigt u allen van harte uit om het nieuwe kerkgebouw, locatie Voorstraat 108 te Stellendam, te komen bezichtigen. Het nieuwe kerkgebouw is dit voorjaar in gebruik genomen. De kijkochtend wordt gehouden op zaterdag 2 juni van 10.00 tot 12.00 uur.

Recreatieondernemers Goeree-Overflakkee willen kwaliteitsverbetering

OUDDORP - Op dinsdag 22 mei organiseerde ondernemersvereniging VEERO een bijeenkomst waarbij meer dan 25 recreatieondernemers de vastgestelde recreatievisie hebben besproken. Hoe kijken de ondernemers aan tegen de visie en met name, hoe willen de ondernemers uitvoering geven aan de visie die in opdracht van de gemeente en VEERO is opgesteld? Deze vraagstukken stonden deze dag centraal.

Ter inleiding gaf Han Verheijden, een van de opstellers van de recreatievisie, nog eens kort weer wat de visie inhoudt en met welke gedachte en brede betrokkenheid van diverse stakeholders deze is samengesteld. Vervolgens leidde strateeg Camilla van den Boom deze dag, waarbij de aanwezige ondernemers in een brainstorm zich hebben uitgesproken over de toekomst van de toeristische ontwikkelingen op ons eiland.
De uitkomsten waren helder. De breed vertegenwoordigde ondernemers (vakantieparken, campings, horeca, attracties en events) willen uitvoering van de visie. Kwaliteitsverbetering en productverbetering is een speerpunt. Dagattracties en events moeten de bezoekers van ons eiland meer bieden. Daarnaast dient een positionering te bepalen welke hoofdelementen gebruikt zullen worden om het toeristisch Goeree-Overflakkee eenduidig op de kaart te zetten. Maar allereerst wil men afwikkeling van projecten die al te lang lopen, zoals het aanpakken van de Vrijheidsweg, die een aantrekkelijke uitstraling moet krijgen en teruggebracht wordt naar een 60 kilometer zone. Daarnaast ook de upgrading van de strandopgangen en het aanbrengen van verlichting op duinpaden en de Brouwersdam. Er moet ook duidelijkheid komen richting ondernemers die plannen hebben voor de uitbreiding of upgrading van hun activiteiten.
Het ambitieniveau ligt hoog bij de ondernemers en er is een sterke wil om samen te werken onderling en met andere stakeholders. Dit alles met het doel om van Goeree-Overflakkee een nog mooier en bekender eiland te maken, met betere voorzieningen voor bezoeker en inwoner.
Tijdens de Algemene Ledervergadering van VEERO op donderdag 7 juni a.s. in het Surfcentrum aan de Brouwersdam zullen de resultaten van de brainstorm, de te volgen strategie en afstemming met de gemeente betreft de uitvoering verder worden gepresenteerd.

Dammers Kaashandel op de weekmarkt en ook met winkel in het dorpscentrum

OUDDORP – Al 35 jaar is hij op de weekmarkt in Ouddorp een bekend gezicht. Eerst een aantal jaren op de locatie Dorpstienden en daarna bij het instellen van de dinsdagmarkt op de Ring op zijn vaste verkoopstek aan de Weststraat vlakbij de Raadhuisstraat. Wie kent hem niet? De uitnodigende, altijd vriendelijke kaasverkoper. Professionele marktkoopman in hart en nieren: Piet Dammers (56) uit Veen bij Aalburg. Deze week, donderdag 31 mei, voegen Piet en zijn echtgenote in het centrum van Ouddorp een extra dimensie toe aan hun al uitgebreide assortiment met de opening van een winkel aan de Raadhuisstraat 6. Een speciale kaaswinkel ontbrak nog in het winkelgebied. Dat wordt nu ingevuld.

Door Jaap Ruizeveld

Bij de entree van de eilandbadplaats vanaf de Stationsweg naar de Ring, rij je in feite tegen deze winkelaanwinst aan. Cheese, Käse, kaas, fromage. Kaashandel Dammers. Dat kan niet missen. Een internationale uitstraling in woorden past hier goed, want Ouddorp mag zich immers bijna het hele jaar verheugen op veel recreanten en toeristen uit de ons omringende Europese landen. Piet Dammers laat er geen twijfel over bestaan. Zijn koopmanschap is zijn lust en leven. Het contact met zijn vele vaste klanten stimuleert hem. Niet alleen op de weekmarkt in Ouddorp, maar ook op nog vijf andere markten in Zeeuws-Vlaanderen, Sprang-Capelle, Andel, Koudekerk aan de Rijn en Diemen. Hij weet zich gesteund door zijn vrouw en een hecht team medewerkers.

Vragen

De aankondiging van de komst van zijn kaaswinkel in Ouddorp deed klanten, onder wie opvallend veel Duitse toeristen, de vraag stellen of Piet op de dinsdagmarkt dan stopt. Maar daar geen onduidelijkheid over. Vanuit de vertrouwde verkoopwagen blijft Dammers en zijn team ook daar de kazen aan de vrouw en man brengen. In eerste instantie is zijn winkel geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag, steeds vanaf 08.30 tot 17.30 uur (op zaterdag tot 16.30 uur). Op het moment van ons gesprek werden de kazen letterlijk de winkel binnengereden. De bevoorrading was in volle gang. Alles moest nog zijn plaatsje krijgen. Het winkeloppervlak is ruim. De klant krijgt een goed overzicht van het assortiment. Dat is breed opgezet.

Keuze genoeg

De Hollandse kazen, de buitenlandse kazen. Keuze genoeg: jong (nu in deze periode het graskaasje), belegen, oud, komijn, kruidenkaas, boerenkaas en geitenkaas. "Van de Mekkerstee," zegt Piet lachend. Het is hetzelfde aanbod dat wij op de markt presenteren, 30+ kaas (minder vet en zout) doet het heel goed. Daarnaast zijn smeerkaas, boter en eieren gewenste producten. Speciaal ook te noemen noten, zuidvruchten en diverse sappen. En wil men eens een sfeervol cadeautje overhandigen, dan is er het tasje dat naar eigen inzicht gevuld kan worden.

Positieve reacties

Terwijl Piet instructies geeft aan een leverancier, komen nieuwsgierige klanten al een kijkje nemen. Je gaat toch niet van de markt af? Het blijft een meerdere keren gestelde vraag. Het antwoord lijkt een ieder tevreden te stellen. Markt en winkel beiden, dat is het. "Ik ben super trots op de vele positieve reacties over ons winkelproject," geeft Dammers aan. Als je al zo lang op het eiland, in Ouddorp, komt, dan ontstaat er een hechte band tussen de kaasverkoper en zijn klanten. 'Ons kent ons' schept vertrouwen en dat is wederzijds een goede basis. En aan de service ligt het zeker ook niet. Vers van het mes, gesneden voor op het broodje of de boterham, of goed verpakt om over enkele dagen ook te kunnen blijven genieten van het prachtige product. Natuurlijk is er donderdag een openingsaanbieding. Zie hiervoor de advertentie in deze krant.

Bikkelen tijdens bloedhete triatlon

HERKINGEN - 500 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer hardlopen. Dat was de uitdaging voor deelnemers aan de 1/8 triatlon afgelopen zaterdag in Herkingen. Meer dan 300 deelnemers zwommen, fietsen en renden naar de finish. Het was de tweede editie van het evenement en bracht naast sporters ook veel vrijwilligers en kijkers op de been. Na het zwemmen liepen de deelnemers onder een reusachtige douche door, aangelegd door de brandweer. Daar maakte fotograaf Anne-Marie Vermaat deze spetterende foto. Volgend jaar staat er een triatlon gepland op de Brouwersdam.

Waterval aan kroonkurken voor KiKa

GOEREE-OVERFLAKKEE - De regio heeft goed gespaard voor KiKa. De lokale organisatie van de stichting organiseerde voor alweer het derde jaar op rij een actie voor verenigingen op het eiland om kroonkurken in te zamelen.

Tekst: KiKa GO, door Sam Fish

"Met deze actie steunen de verenigingen meerdere goede doelen. Ten eerste natuurlijk het echte goede doel, KiKa, maar daarnaast zorgen ze ook voor het milieu door het afval te scheiden en ze hebben minder afvalkosten voor de vereniging," vertelt KiKa-ambassadeur Kees Witte. "Er is zelfs iemand in Stellendam die alles wat hij bij ons inlevert van de straat opraapt. En hij brengt een hoop!"

Wedstrijd

Het sparen van de dopjes is natuurlijk allemaal om KiKa te steunen, aangezien de stichting 13 cent per kilo kroonkurken krijgt. Maar om het leuk te maken voor de deelnemende verenigingen, is er een wedstrijdje van gemaakt. Zo mag de winnaar een cheque in ontvangst nemen van maar liefst 250 euro, gesponsord door Ronald de Koning van RODEKO. De nummer twee gaat naar huis met 150 euro, gedoneerd door Rozima Hoveniers. En nummer drie is 75 euro rijker door Admiraal Schilders.
"We hebben grote en kleine verenigingen die meedoen aan de actie en om het eerlijk en spannend te houden, wordt het aantal ingeleverde kilo's kroonkurken gedeeld door het aantal leden van de club. Op die manier kijken we dus hoeveel er gemiddeld per lid is opgehaald en dan heb je een eerlijke wedstrijd en heeft iedereen even veel kans op die mooie prijzen," legt Kees uit. "Het zou saai zijn als je van tevoren al weet wie er wint. Nu blijft het echt tot op het laatste moment spannend."

Winnaars

De winnaars van dit jaar bleven dan ook tot op het laatste moment spannend. "Ik heb het uitgerekend en nog een keer nagerekend om te checken of het echt klopte, maar we zijn eruit hoor," laat KiKa-Kees weten. De eerste prijs is gewonnen door De Ruiterstee. "Zij hadden in totaal 234 kilo kroonkurken gespaard. En met 20 leden is dat gemiddeld 11,7 kilo per lid." De tweede prijs was voor Scouting Goedereede, met in totaal 495 kilo doppen en gemiddeld 9,7 kilo per lid. De derde prijs is voor Belangenvereniging Langstraat en omstreken, met gemiddeld 4,8 kilo kroonkurken per lid.
De kroonkurken, 25,5 kuub in totaal, werden gedumpt door vrijwilligers in een 40 kuub-container van Klein Recycling uit Zwarte Waal, met behulp van een vorkheftruck van ROGO. De verenigingen kunnen meteen weer beginnen met sparen, want volgend jaar kunnen de doppen gewoon opnieuw worden ingeleverd. Aanmelden hiervoor kan via Kees Witte op kees@kika-goeree-overflakkee.nl.

Basisscholieren maken kennis met de mandoline

SOMMELSDIJK – "Nog een paar liedjes oefenen, maar dat gaat helemaal goed komen. Ik vind dat jullie heel goed kunnen zingen." Dirigent Marco Ludemann was tevreden na afloop van de eerste repetitie. De kinderen van groep 5 en 6 van de School met de Bijbel in Sommelsdijk hadden zich dan ook van hun beste kant laten zien. En laten horen.

Tekst en foto: Kees van Rixoort

Ludemann is dirigent van twee mandolineorkesten: Estampida uit Middelharnis en Melodia uit het Brabantse Stampersgat. Beide orkesten waren donderdagmiddag aanwezig in het speellokaal van de School met de Bijbel. Met een drummer, meneer Gert. Ludemann: "Let op, kinderen, nu gaan de eerste mandolines en de gitaren spelen. Eh, normaal is er ook een bas, maar die kon er vandaag niet bij zijn. Let op, straks komen de tweede mandolines erbij."

Was er ook voor de kinderen nog wat te doen? Nou en of. Op het programma stond het instuderen van een musical: 'Muziek is cool, doe eens mee!'. Een verhaal met liedjes, mooie muziek en handgeklap.

Nepdirigent

In het verhaal speelt een nepdirigent een belangrijke rol. De meester vult die rol met verve in. "Hebben jullie geen dirigent? Boffen jullie even, want ik ben dirigent. Dat zie je toch wel aan mijn dirigeerstok?" De kinderen zagen het wel: het was helemaal geen dirigeerstok, maar wel een tak van een boom. Bovendien hield hij het stokje helemaal verkeerd vast. Uiteindelijk moest de nepdirigent met de billen bloot: "Het spijt me, maar het leek me zo leuk om eens een orkest te dirigeren…"

Waarop een van de kinderen het eens mocht proberen. Prima: arm omhoog om te beginnen, naar beneden om het volume terug te brengen en een mooie cirkel om het orkest stil te krijgen. Daarna oefenden de kinderen liedjes als 'Ik zag twee beren broodjes smeren', 'Altijd is Kortjakje ziek' en 'Boer, wat zeg je van mijn kippen'. Allemaal begeleid door Estampida en Melodia. En meneer Gert Zweerus, die drumlessen geeft bij Apollo in Nieuwe-Tonge.

Er volgen nog repetities op 31 mei en 7 juni, ook voor de groepen 7 en 8, die donderdag 24 mei ook al les kregen, terwijl de lagere groepen in het klaslokaal oefenen met hun eigen leerkracht. Dan komt ook een ander onderdeel van de musical aan bod: Space Travel, een reis door de ruimte met beeld en muziek. Tot slot komt al het geleerde op de planken in de Exoduskerk. Dat is op vrijdagmiddag 8 juni. Ouders, opa's en oma's en andere familieleden zullen ongetwijfeld genieten van 'Muziek is cool, doe eens mee!'.

De musical is een initiatief van mandolineorkest Estampida, als onderdeel van een uitgebreider programma om leden te werven met onder andere inloopavonden, meespeelbijeenkomsten en een optreden op Open Monumentendag. Dit onderdeel, 'Muziek is cool, doe eens mee!' is gericht op kinderen. Kennismaken met de mandoline, dat is het doel. Wie weet slaat de vonk over en kan Estampida nieuwe, jeugdige leden tegemoet zien. Volgens het Flakkeese mandolineorkest is dat wel nodig om op termijn het voortbestaan van dit unieke muziekgezelschap veilig te stellen.

INGEZONDEN De PvdA ziet niets nieuws 'Coalitieakkoord voor de happy few'

Bij de beschouwing van het coalitieakkoord heeft de fractie van de PvdA zich nogal verwonderd over het document van SGP, VKGO, CDA en VVD. Een behoudend, conservatief akkoord, dat niets nieuws laat zien, maar vooral een voortzetting is van het beleid van de vorige coalitie.
Fractievoorzitter Jaap Willem Eijkenduijn: "Wij zijn teleurgesteld. Als vier partijen zich bijna twee maanden in een achterkamer opsluiten, dan zou je toch iets kunnen verwachten. In plaats daarvan heeft men in 21 pagina's en ruim 6300 woorden het beleid van de vorige coalitie samengevat."
"Niets over de weeffouten in het plan MOOI, iets waar verenigingen de komende jaren veel last van gaan krijgen. Niets over kunst en cultuur. Niets over dierenwelzijn en natuurbehoud. Geen concrete plannen voor snel internet. Niets over andere locaties voor windmolens, waar verschillende partijen zich toch nogal nadrukkelijk voor hadden uitgesproken. Geen visie op samenvoegen van basisscholen. Hierdoor zullen de komende jaren kleine scholen in kleine kernen gaan verdwijnen."
Wat volgens de PvdA ook ontbreekt, is een visie op de steeds toenemende tweedeling in de maatschappij op het gebied van werken, wonen, zorg, recreëren en duurzaamheid. Goeree-Overflakkee dreigt een eiland te worden met een happy few die alles heeft en die alles bepaalt en een grote groep mensen die 24 uur per dag proberen nog iets van hun bestaan te maken. Mensen die geen enkele invloed hebben op wat er in hun gemeente gebeurt.
De belofte van de PvdA is dan ook om de komende tijd regelmatig met reparatievoorstellen te komen en met initiatieven om Goeree-Overflakkee een eiland te laten zijn waar IEDEREEN energie van krijgt.

Raadsfractie PvdA Goeree-Overflakkee

Rabobank Clubkascampagne levert VC Intermezzo 551 euro op

MIDDELHARNIS - Deze week is de opbrengst van de Clubkascampagne van Rabobank Het Haringvliet bekend gemaakt. De campagne heeft VC Intermezzo uit Middelharnis het mooie bedrag van € 551,02 opgeleverd. De volleybalvereniging bedankt de Rabobank en iedereen die zijn of haar stem op de vereniging heeft uitgebracht. Op de foto reikt Dayenne Klink de cheque uit aan penningmeester Arjo Wesdorp. Het geld wordt gebruikt als stimulans voor de jeugd. Zo is begin dit jaar een CMV-afdeling opgestart in Oude-Tonge en wordt voor komend seizoen nagedacht over een regionale Volleybalschool in Recreatiecentrum De Staver.

19e Molenloop door Stellerunners

STELLENDAM – Atletiekvereniging De Stellerunners organiseert donderdag 21 juni de 19e Molenloop, een prestatieloop van 5 of 10 km. Start en finish zijn aan het begin (Zuiderdiepstraatweg) van de Molenkade in Stellendam. Het is weer een mooie gelegenheid voor de vele lopers op het eiland zich te testen.

De start van de beide afstanden van de 19e Molenloop is om 19.30 uur en er kan vanaf 18.00 uur worden ingeschreven in het Stellehuus (naast zwembad het Zuiderdiep). Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00. Na afloop is er een verloting op startnummer. De prijzen dienen door de prijswinnaar persoonlijk in ontvangst te worden genomen. Het is dus de moeite waard om nog even na te blijven!
De Stellerunners is een kleine vereniging, gevestigd in Stellendam. Bij de Stellerunners voelt de beginnende recreatieve loper, maar ook de competitieve en prestatiegerichte hardloper, zich op zijn plaats. Wil je eens ervaren hoe het is om in een groep te trainen? Je kunt een maand gratis meetrainen, waarna de beslissing aan jezelf is of je lid wil worden. De trainingen zijn op dinsdag- en donderdagavond. Er wordt gestart vanuit het Stellehuus, dat gelegen is links van het zwembad.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met stellerunners@gmail.com.

Corien van Zweden spreekt voor De Boei

SOMMELSDIJK - Donderdagavond 7 juni geeft journalist Corien van Zweden een lezing in De Zwaluw te Sommelsdijk, over haar boek: 'Kankerklas'.

Corien van Zweden, een sterke, krachtige vrouw, sportief en het uiterste halend uit haar fysieke kunnen, werd op toen 47-jarige leeftijd geconfronteerd met de diagnose kanker, borstkanker. Een grote schok. Om te overleven moest zij een operatie ondergaan, controles en 25 bestralingen.
Deze bestralingen had zij net achter de rug toen zij een e-mail kreeg van de brugklasmentor van haar oudste dochter Lisa.
"Beste ouders van de leerlingen uit klas 1 J", luidde de aanhef. "Vandaag heb ik op verzoek van Yaïr aan de klas verteld dat zijn moeder niet meer zal genezen van borstkanker". De e-mail verbijsterde Corien: nog een moeder met borstkanker? En dan nog wel een ongeneeslijke variant; haar eigen schrikbeeld!
De werkelijkheid bleek nog gekker te zijn, behalve haar dochter en Yaïr bleken er nog drie andere klasgenoten ouders te hebben met kanker. "Een bizar toeval, mama", zegt Lisa in het boek 'Kankerklas'. "Iedereen vindt het raar en ook zielig. Dat ik nou net in zo'n klas moet zitten. Dit is niet normaal. Vijf kinderen uit één klas?"
Het bizarre toeval - percentueel is de kans dat er in een klas van 22 pubers maar liefst 5 kinderen zitten met een 'kankerouder' kleiner dan 0,1 - schonk Van Zweden uniek materiaal voor een boek.
Want hoe gingen deze 5 gezinnen met kanker om? Hoe hielden haar 4 lotgenoten het vol? Ze besloot het ze te vragen. De 4 ouders zeiden volmondig ja tegen een door Van Zweden geschreven portret.
"Ik ga dood", aldus een van de ouders. "Ik kan zelf niet schrijven, dus jij moet mijn verhaal vertellen".

De vele alledaagse details, de verschillende manieren waarop de ouders omgaan met hun ziekte, een eigen strategie hebbend, maakt dat het boek 'Kankerklas' een veelkantig en realistisch beeld schetst van het leven met kanker.
Inloophuis De Boei organiseert deze avond. Aanvang 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur in De Zwaluw, Sperwer 55, 3245 DK Sommelsdijk. Parkeren voor de hoofdingang van de Hoogen Caemer, rechts om de hoek is de ingang van De Zwaluw. Entree en koffie en thee zijn gratis.

Student Company KlusmetPlus haalt landelijke finale

GOES - Zes enthousiastelingen van het Hoornbeeck College in Goes hebben met hun studenten bedrijf KlusmetPlus de finale plaats bereikt in de race voor de beste 'Student Company van het jaar 2018'.

KlusmetPlus helpt ouderen door middel van klussen die ze zelf niet meer kunnen of willen doen. KlusmetPlus koppelt een jongeren aan de klussen die worden aangemeld waarna de jongere een datum afspreekt met de oudere om de klus uit te voeren. Achteraf krijgt de jongere een aantrekkelijke vergoeding van de oudere voor de inspanning.
Afgelopen vrijdag 18 mei werd de halve finale gehouden in het prachtige circulaire paviljoen 'Circl' aan de zuidas in Amsterdam. Dit paviljoen is een initiatief van ABN-Amro. Hier streden 24 company's van zowel MBO als HBO om de 10 finale plaatsen. Hiervan waren er 5 voor de MBO-company's en 5 voor de HBO-company's.
Op maandag 11 juni vindt de finale plaats waar de Student Company's tegen elkaar moeten pitchen en hun verhaal moeten doen voor een bomvol Beatrix Theater in Utrecht.
U kunt vanaf 4 juni stemmen op KlusmetPlus! Hier komt meer informatie over op de website. www.klusmetplus.nl

Digi-café in Bibliotheek Middelharnis

MIDDELHARNIS - Iedere vrijdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur kun je met al je computer- en andere digitale vragen terecht bij het Digi-café in Bibliotheekvestiging Middelharnis.

Technische vrijwilligers helpen je op weg bij bijvoorbeeld: het overzetten van foto's van een digitale camera naar een laptop, het downloaden van een formulier of het maken van mappen op je computer. Maar ook als je graag een spelletje wilt spelen op je tablet (en geen idee hebt hoe het werkt), Skype wilt uitproberen of een foto via e-mail wilt versturen ben je bij het Digi-café op de juiste plaats.
Bij het Digi-café kunt u NIET terecht voor reparaties aan defecte computers of andere digitale apparaten, online bankieren en andere privacygevoelige zaken.

Het motto van het Digi-café is 'Samen weet je meer dan alleen'. In het Digi-café zijn vrijwilligers aanwezig met feeling voor technische zaken, maar zij hebben misschien niet op iedere vraag een antwoord. Door vragen met elkaar te delen, kan vaak toch een bevredigend antwoord aan de vragende partij worden gegeven. Daarom... ook als je geen vrijwilliger bent, geen specifieke vraag hebt, maar wel geïnteresseerd bent in computers en andere digitale apparaten; schuif aan in het Digi-café. Je zult versteld staan van je eigen en andermans kennis! De koffie staat klaar!
Bij het Digi-café wordt alles in het werk gezet om je digitale vragen op te lossen. Omdat elke computer/tablet/camera weer anders is; breng zoveel mogelijk je eigen apparatuur mee.

Samenwerking

Het Digi-café is een samenwerking tussen Stichting ZIJN en Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta en wordt ondersteund door een enthousiast vrijwilligersteam. Ook als vrijwilliger aan de slag? Meld je op vrijdagmorgen bij het Digi-café!

Ereplaatsen voor Xander Vis bij Regio Kampioenschappen

GOEREE-OVERFLAKKEE - Tijdens het eerste weekend van de langebaan Kampioenschappen in het Hofbad te Den Haag heeft Xander Vis maar liefst drie zilveren medailles behaald. Hij deed dit op resp. de 50m schoolslag (0.33.26), 100m schoolslag (1.11.87) en 200m schoolslag (2.39.35). De 100m en 200m bleken bovendien goed voor een clubrecord.

Verder waren er ook clubrecords op de persoonlijke nummers voor David Kievit op 200m schoolslag (4e in 2.39.80) en 400m wisselslag (6e in 5.15.67). Manon Middelbos zwom een clubrecord op 100m rugslag (5e in 1.14.24). Lotte Tillema zwom een clubrecord op 800m vrij (5e in 10.28.71). De gemengde estafette met Manon Middelbos, Lieske Zijlstra, Luuk Kieviet en Aron Paasse zwommen een clubrecords op 4x100m wisselslag (4.43.80).

Vermeldenswaardig zijn tenslotte nog de dubbele tijdverbeteringen voor de korte en lange baan van resp. Joep v.d. Hooven op 50m vrij (27.90), Eva v.d. Slik op 100m vrij (1.15.84) en Aisha Nobels op 200m vrij (2.29.76) en 800m vrij (10.47.21).

Dressuur Oostmoer

STAD AAN 'T HARINGVLIET - De uitslag van de dressuurwedstrijd voor pony's, proeven F9 tot en met F20 en paarden bij Manege Oostmoer is als volgt:

Proeven F2 t/m F8. Carlijn Sala, Olaf, 232 pnt; Ruby de Rover, Diëgo 223, pnt; Cato Natte, Luna, 223 pnt; Julia Kalle, Cappuccino, 220 pnt; Rachel de Jong, Cappuccino, 217 pnt; Peter Witvliet, Doddle, 215 pnt; Rosa Mijnders, Bon Jovi, 209 pnt; Soraya Ustun, Zigane, 201 pnt.
Proeven F9 en F10. Jorn Hekkema, Fernando, 241 pnt; Charyva v.d. Klooster, Balou, 240 pnt; Kirsten Jongejan, Tinka, 229 pnt; Esmée Dirksen Cappuccino, 228 pnt; Elvira Boogaard, Lorna, 224 pnt; Aliza Jumelet, Cappuccino, 223 pnt; Nienke Dirksen, Disney, 221 pnt; Isa Romsom, Odette, 221 pnt; Marije Bruggeman, Tinka, 216 pnt; Jacintha v. Putten, Violeta, 214 pnt.
Proeven F12 t/m F14. Julia Kalle, Rody, 225 pnt; Fleur v. Belle, Fernando, 225 pnt; Denise Verolme, Fernando, 218 pnt; Mandy Popyus, Nienke, 217 pnt.
Proeven B en L1. Isa Romsom, Nova, 196 en 190 pnt; Kim Kruijthof, Chanel, 177 en 177 pnt; Susan de Graaf, Joy, 169 en 168 pnt.

Column

Kantelpunt in je leven

Een kapitale vergissing: 'Iedereen mag denken zoals hij zelf wil.' Nog zo één: 'Geniet van het leven als je jong bent, God zoeken kan altijd nog.'

In gedachten stond ik voor een schilderij. Indrukwekkend! De kunstenaar schilderde een oog. En een traan. Waarom zou er eigenlijk gehuild worden? Mijn gedachten gaan razendsnel. We hadden zelf ooit een schilderij in huis, van een jongen, met zo'n grote traan op zijn wang. Toch is dit anders. Ik kijk verder over het kunststuk heen. Ik zie iets heel opvallends: Er is een weerspiegeling in het oog. Het is een kruis met een man. Jezus? Moet wel! Hoe dan? Had Jezus die man op het oog of kreeg hij Jezus in het oog? Ik vroeg wie de kunstenaar was. Vasile! Een bekende? Nee, hij zat hier enkele jaren gevangen. Een misdadiger dus. O? Kreeg Hij Jezus in het vizier? Ja, hier.

We zwierven van oord tot oord, onverstoord voort. Een klus, tien gevangenissen afreizen. Nee hoor. Het gaat toch over een machtig mooie boodschap van een Redder vol ontferming?! Echter, ik stuitte op verzet. Een gevangene schudde zijn hoofd. "Wil je niet geloven dan? Nee!" En in de volgende gevangenis nog één. En ook nog een derde. Maar wie schetst onze verbazing...? Die het hardste 'nee' schudde, had een vraag; hij keek onze Grace in haar rolstoel in de ogen en vroeg: "Hoeveel houd jij van Jezus"?

Grace antwoordde en zei: "Very much; I can not even tell"! (Heel veel, niet te zeggen hoe veel...!). Stilte! Een traan springt in het oog. We gaan verder. Ik wil het hart van de gevangenen bereiken. "Jullie zijn slecht in de ogen van mensen," zo begin ik. Ik wilde wel dat ze dat stigma niet hadden, zo dacht ik. "Eén ding hebben jullie mee: God geeft genade aan de slechtsten, zoals ik."Ineens greep een man zijn Bijbel. Ik keek. Héél zijn Bijbel had onderstrepingen en highlights van gekleurde markers. Ongeveer stuk gelezen dus. Hij begon hardop te lezen, 1 Timotheüs 1:15. "Dat ben ik," zei hij. "Ja, of ik," was mijn reactie. Hij schudde zijn hoofd.

Iedereen kreeg een Bijbel. Hij had er al één. Maar of hij er één mocht voor zijn moeder...
Een traan rolt uit het oog.
Gods kant op gevallen.
Zó mooi!

Vrijdag in de krant

O.K.R.R. is zeer bezorgd over uitbreidingsplannen recreatie in Ouddorp

Ooggetuigen van de Watersnoodramp in Battenoord
(Foto: Jaap Reedijk)

Ingestuurd

Zonsondergang aan de Brouwersdam

Deze zonsondergang werd door Petra de Vries gefotografeerd aan de Brouwersdam.