info@eilandennieuws.nl
t. 0187 74 54 50

Dinsdag Eilanden-Nieuws

25 april 2017

Dinsdag Eilanden-Nieuws 25 april 2017


Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: info@eilandennieuws.nl of 0187-745450

Snel internet vanaf de vuurtoren

OUDDORP - Een antenne op de Ouddorpse vuurtoren zorgt voor een snelle internetverbinding in het buitengebied op de kop van het eiland. Handig voor recreanten, toeristen en bewoners van het buitengebied.

Het belang van digitale verbindingen is de afgelopen jaren sterk gestegen. Veel recreanten en toeristen willen ook op vakantie beschikken over een goede internetverbinding. Maar ook binnen bijvoorbeeld de landbouwsector worden er steeds meer technieken gebruikt waarvoor een goede internetverbinding noodzakelijk is.

Om een snel en goed werkend internet in het buitengebied te realiseren, werd op 31 maart 2017 een antenne-installatie op Vuurtoren Westhoofd in Ouddorp geplaatst. Via deze antenne-installatie kan door Draadloos Goeree een 'vast draadloos' netwerk worden gerealiseerd, waardoor inwoners, bedrijven en toeristen gebruik kunnen maken van snel internet. Voor de installatie werkt Draadloos Goeree samen met Aurio ICT en 2 Nexus.

Frans Tollenaar, portefeuillehouder recreatie, toerisme en economische zaken, was aanwezig bij de plaatsing van de antenne-installatie en vertelt enthousiast: "Internet is niet meer weg te denken in onze huidige samenleving, overal heb je tegenwoordig internet nodig, zowel thuis als op het werk. Tegenwoordig vraagt ook de toerist om een goede internetverbinding. Daarom ben ik erg blij dat deze antenne-installatie nog voor de start van het zomerseizoen is gerealiseerd."

Later dit jaar volgt ook een uitrol voor het overige buitengebied van de gemeente Goeree–Overflakkee.

Van Dam lijsttrekker SGP

MIDDELHARNIS - Huidig SGP-fractievoorzitter Kees van Dam is op de vergadering van de gemeentelijke afdeling van SGP Goeree-Overflakkee unaniem gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Van Dam is momenteel fractievoorzitter van de SGP op Goeree-Overflakkee. Daarvoor was hij jaren raadslid in de voormalige gemeente Middelharnis. Kasper Nipius, voorzitter van de gemeentelijke afdeling: "We zijn blij en dankbaar dat Kees van Dam zich opnieuw beschikbaar heeft gesteld als lijsttrekker. Hij is een ervaren, deskundig en betrokken bestuurder. Daarnaast is hij ook een warme persoonlijkheid met oog voor de belangen van Goeree-Overflakkee." De afdeling zal zich de komende maanden bezighouden met het samenstellen van een nieuwe kandidatenlijst. Kees van Dam geeft aan dat hij dankbaar is voor draagvlak binnen het bestuur en bij de leden. "Graag wil ik me opnieuw in afhankelijkheid van de Heere inzetten voor ons mooie eiland".

2 / 28

Agenda

Woensdag 26 april

DEN BOMMEL – Breicafé in Bommelstee. Aanvang 19.30 uur. Info: Carla Gebraad: 611397.

Vrijdag 28 april

OOLTGENSPLAAT – Bingo OFB. Aanvang 20.00 uur. Kantine OFB.

Zaterdag 29 april

MIDDELHARNIS – Oranjeconcert CGK Jeduthun en Sempre Crescendo. Aanvang 19.30 uur. Hervormde Kerk Middelharnis.
STELLENDAM – Verkoping van goede, gebruikte spullen vanuit de container bij de Gereformeerde Kerk. Van 10.00 tot 13.00 uur aan de Kerkhoflaan 4.
DIRKSLAND – Geraniummarkt 't Loosje, Spuikolk 6. Bestellen kan via: 0187-701099 of geraniummarktzgg@gmail.com.

Dinsdag 2 mei

DIRKSLAND – Koffieochtend 't Reginahof van 10.00 tot 12.00 uur.

Woensdag 3 mei

OUDE-TONGE – Gebedssamenkomst. Aanvang 20.30 uur in Aktivia aan de Kerking.
MIDDELHARNIS – Alzheimercaf'é in Wijkcentrum aan de Doetinchemsestraat 27. Van 19.30 tot 21.00 uur.
OUDDORP – Presentatie Tweede Wereldoorlog 55+ club. Aanvang 14.00 uur. Meer info: 0187-682319.

Donderdag 4 mei

DIRKSLAND - Bingo SVIK in de Victoriahal aan de Philipshoofjesweg 57a. De aanvang is 19.30 uur en de zaal is open vanaf 19.00 uur.
STELLENDAM – Evaluatiemiddag 55+. Terugkijken op het afgelopen seizoen. Aanvang 14.30 uur, Haegse Huus. Aanmelden via 0187-491653.

Vrijdag 5 mei

MIDDELHARNIS – Autisoos. 19.00 tot 21.00 uur in de kantine van 'Goed voor Goed' (Kringloopcentrum). Adres: Simon Stevinweg 49.

Zaterdag 6 mei

OOLTGENSPLAAT - Rommelmarkt/verkoping Hervormde Gemeente, van 9.00 tot 13.30 uur aan de Voorstraat vanaf de kerk.

Woensdag 10 mei

MELISSANT - Verkoping door vrouwenvereniging Ger. Gem. Rhodé. Tussen 13.00 en 16.00 uur.

Donderdag 11 mei

MIDDELHARNIS – Koud en warm buffet van Stichting ZIJN lokaal ouderenwerk. Vanaf 17.00 uur in Wijkcentrum aan de Doetinchemsestraat 27. Kosten 12,50 euro, opgeven voor 4 mei: 0187-483366 of m.kieviet@zijngo.nl.
SOMMELSDIJK – Infomiddag Veilig Wonen. Aanvang 14.00 uur. Aanmelden via: 0187-484559 of 06-13058237 of info@o-g-o.nl.

Quickscan naar mogelijkheid voor plaatsing van windmolens naast de N59 "Er wordt naar ons geluisterd"

(V.l.n.r) Ies Hartog, Anne-Karin Guijt (dorpsraad Nieuwe-Tonge), SGP-fractievoorzitter Kees van Dam, Adri Kom (dorpsraad Oude-Tonge) en Kees Lambert.

GOEREE-OVERFLAKKEE – Het gemeentebestuur van Goeree-Overflakkee heeft windenergie specialist Pondera Consult bv als adviseur ingeschakeld om te kijken of een locatie langs rijksweg N59 als een alternatieve plaatsingsmogelijkheid voor windmolens zou kunnen worden ingezet. In gesprekken met de dorpsraden en bewoners uit de omgeving van windlocatie Battenoord dient de N59 in hun visie als een reëel alternatief te worden beschouwd. Een en ander wordt gestoeld op draagvlak, er zijn maar liefst 2100 handtekeningen en 319 zienswijzen ingediend op windlocatie Battenoord. De dorpsraden Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge reageren positief verrast op de aanpak van het college. "Na veel brieven, gesprekken, inspraaksessies in de gemeenteraad, politieke druk met een motie en lang stilzwijgen is dit een signaal dat er naar de bewoners wordt geluisterd," is de reactie van de dorpsraden.

Door Jaap Ruizeveld

De gemeente stelt desgevraagd: "De aanhoudende aandacht voor de N59-locatie speelt een rol in de overweging van het college voor genoemd onderzoek door Pondera. Zeker gelet op de aanstaande besluitvorming voor windenergie op Goeree-Overflakkee. De gemeente is groot voorstander voor het verbreden van de N59 met het oog op bereikbaarheid, duurzaamheid en veiligheid. Bekend is dat de plaatsing van windturbines in Natura 2000-gebied vanwege de wet- en regelgeving lastig is. Bij de milieueffectrapportage die is uitgevoerd voor de structuurvisie is de genoemde locatie eerder om redenen van ecologie en versnippering van de plaatsingsgebieden afgevallen. De gemeente heeft nu het adviesbureau ingeschakeld om deze aspecten in een quickscan nogmaals nader te onderzoeken. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om met dit onderzoek extra windturbines op Goeree-Overflakkee mogelijk te maken," stelt de gemeente.

Een impressie van de N59 met windmolens, gemaakt door het comité omwonenden windpark Battenoert.

Gespreksronde

Maandagmiddag was er een bijeenkomst bij Kees Lambert aan de Boezemweg in Oude-Tonge waar de dorpsraden Nieuwe-Tonge (mevrouw Guijt) en Oude-Tonge (Adri Kom), Ies Hartog en - op uitnodiging SGP-fractievoorzitter Kees van Dam - met elkaar spraken over aspecten rond de plaatsing van windmolens, de inzet van de dorpsraden, de stand van zaken rond de ingediende alternatieve opstelplaatsen en uiteraard over de recente stap van de gemeente om alsnog een quickscan naar locatie rijksweg N59 te laten uitvoeren. "Daarover zijn wij blij verrast. In de afgelopen maanden zijn er vele overlegronden met de verantwoordelijk portefeuillehouder en de ambtelijke ondersteuning gevoerd. Wij hebben daar de zorgen van de inwoners van de dorpen Oude- en Nieuwe-Tonge gepresenteerd. We maakten enkele keren gebruik van de inspreekmogelijkheid in de raad en hebben, daartoe uitgenodigd, een vijftal, ons inziens te onderzoeken alternatieven voor plaatsingslocaties ingediend. En we hebben gewezen op de zichtafstand tot de Krammer met nog eens 35 molens." stellen de woordvoerders.

Constructief

"De locatie rijksweg N59 is overigens bij de raadsdebatten al geopperd door collega Rein Osinga(VVD)", zegt Kees van Dam. "Als gemeenteraad en - voegt hij er voorzichtig aan toe – onze SGP-fractie hebben we druk uitgeoefend op het college om de door de dorpsraden ingediende alternatieven serieus in behandeling te nemen. De dorpsraden hebben de uitdaging constructief en zorgvuldig opgepakt. Hebben draagvlak bij de bewoners gecreëerd. Handtekeningen ingezameld. In de raad hebben wij de signalen, vanaf het begin bij dit winddossier, begrepen. Het heeft geleid tot aanpassingen, maar gebleken is dat rond Battenoord, bij de kernen Oude-en Nieuwe Tonge de weerstand niet kon worden weggenomen. Ontzie de kernen, was het credo. Wij hebben aangedrongen om bij Oude-Tonge (1) en bij Nieuwe-Tonge (2) molens te laten vervallen. De afstanden tot de kern zijn op 1700 meter gesteld. Alleen bij Nieuwe-Tonge is dat, bij het vervallen van 1 molen, nog 1400 meter."

Verder kijken

"Wij zijn blij met het formele bericht dat wij, van Kees van Dam, vernamen dat het college de locatie N59 toch nog wil laten onderzoeken. Wij weten nog niet op welk deel van ons alternatief is of wordt ingegaan. Maar wij kijken al verder. Mogen wij een beetje dromen? Wij zien mogelijkheden en kansen om nu te wijzen op eerder uitgesproken ambities van Rijk en Provincie om dan gelijk de N59 aan te pakken. De Energy Highway als Poort van de energieneutrale Delta. Windturbines bij deze rijksweg en een strook met zonnepanelen over de totale 3,5 km-lengte. Alles bij elkaar zou dat de kernen Ooltgensplaat en Den Bommel van stroom kunnen voorzien." Van Dam luistert. Geeft duidelijk aan dat de gemeente de windopdracht moet uitvoeren. Dat de locaties niet van de ene kern naar de andere kunnen worden uitgeruild. Er zijn al besluiten genomen. Maar de N59, door bewoners als het meest genoemde alternatief, daar wordt nu toch onderzoek naar gedaan.

Geen droom

Het eventueel koppelen daaraan van andere mogelijkheden voor verkeersveiligheid, duurzaamheid en doorstroming zou door de gemeente moeten worden opgepakt en bij de provincie worden bepleit. Een 2 x 2 rijstroken rijksweg N59 vinden de gesprekspartners echt geen droom. Het kan, zo vinden ze. Vooralsnog is er in ieder geval enige tevredenheid dat er naar burgers wordt geluisterd...

Buutenhavenmarkt Stellendam

STELLENDAM - Op zaterdag 29 april organiseert men voor de achtste keer de Buutenhavenmarkt op het terrein naast de visafslag van Stellendam. De Buutenhavenmarkt is een gezellige rommelmarkt in Maritieme sfeer. Neem bijvoorbeeld een kijkje bij een bassin met modelboten. Bij de viskraam kunt u terecht voor diverse soorten gebakken vis, gerookte vis, haring, enz.

Op het gezellige terras met zicht op de Noordzee kunt u eventjes uitrusten en iets nuttigen, zoals diverse drankjes, snacks, snoep, patat of hamburgers, om daarna de rest van de markt te bekijken, want er is nog veel meer. Vanuit 50 marktkramen wordt van alles aangeboden: versgebakken oliebollen, cake, taarten, koekjes, zoutjes, advocaat, vele soorten boerenkaas, groente en fruit, zelfgemaakte jam en zoet-zuur, diverse creatieve producten zoals kaarten, handgemaakte spullen, sokken, etc., en diverse plantjes en buitengoed. De zendingscommissie verkoopt verse snijbloemen en diverse rollen snoep ten bate van de zending.

Voor de kinderen zijn er leuke activiteiten te doen, het springkussen, enveloppen trekken, en in de schiettent zijn er weer leuke prijzen te winnen. Daarnaast zijn er vele kramen met mooie tweedehandsspullen, zoals speelgoed, boeken, glas en servies, kleding, hoedjes, keukenspullen, gereedschap, elektra, lampen, diverse huisraad en curiosa.

De markt wordt gehouden tussen 9.00 en 16.00 uur.

Raad van State blokkeert bouw negen recreatiewoningen

DEN HAAG/OUDDORP - De voorzieningenrechter van de Raad van State zette maandag voorlopig een streep door de bouw van negen nieuwe recreatiewoningen tussen de Oude Nieuwlandse Wetering en de Vrijheidsweg in Ouddorp.

Door persbureau Cerberus

Twee maanden geleden haalde de gemeente Goeree-Overflakkee de agrarische bestemming van dit terrein af en gaf Landal toestemming voor negen woningen. De voorzieningenrechter constateert echter dat in het Landalpark Ouddorp Duin in Klepperduinen al 250 woningen zijn gebouwd. De opheffing van standplaatsen in het zandwallengebied, die zou gelijk zou moeten oplopen met de bouw van de recreatiewoningen, loopt echter flink achter. In het kwetsbare zandwallengebied ten zuiden van de Vrijheidsweg zijn nog maar vijftig standplaatsen opgeheven en honderden moeten er nog verdwijnen. Volgens de voorzieningenrechter is het onzeker of die standplaatsen ook gaan verdwijnen. Om die reden werd maandag het wijzigingsplan geschorst waarin de gemeente de bouw van de negen recreatiewoningen heeft geregeld.

Meteen beginnen

Burgerinitiatief Ouddorp Kust Ruimte Rust (OKRR) en Vereniging Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee (NLGO) stapten eerder deze maand naar de Raad van State tegen het wijzigingsplan. Later dit jaar dient bij de Raad van State nog een bodemprocedure. Landal had meteen willen beginnen met de bouw van de negen woningen. Volgens een woordvoerder liggen de heipalen al klaar. Landal Strand Resort Ouddorp Duin heeft voor de negen woningen ook al een vergunning aangevraagd bij de gemeente.

Eerbetoon voor gesneuvelde piloot Thomas Noble Forster

Op de Zeedijk is een herdenkingspaneel onthuld voor Thomas Noble Forster.

STAD AAN 'T HARINGVLIET – Op een winderige dijk, net buiten Stad aan 't Haringvliet, klonken toespraken, gedichten, muziek, liederen en het geronk van historische vliegmachines. Dat alles als eerbetoon aan de in 1943 gesneuvelde Ierse piloot Thomas Noble Forster. De waardige bijeenkomst, bijgewoond door veertien familieleden, culmineerde in de onthulling van een herdenkingspaneel voor de piloot die verdronk in het Haringvliet en nooit meer is gevonden.

Tekst: Kees van Rixoort

De onthulling van het paneel en alles eromheen vond zaterdagmiddag 22 april plaats en was een initiatief van de stichting WO2GO, dat de geschiedenis van Goeree-Overflakkee tijdens de Tweede Wereldoorlog levend houdt. Dat gebeurt onder andere door het plaatsen van herdenkingspanelen van geallieerde vliegeniers die in de jaren 1940-1945 in en om het eiland om het leven zijn gekomen. Het paneel op de Zeedijk in Stad aan 't Haringvliet was al nummer negentien.

De bijeenkomst, mede georganiseerd door de dorpsraad van Stad aan 't Haringvliet en de gemeente Goeree-Overflakkee, begon in Het Trefpunt. Daar klonken de eerste muzikale klanken, het eerste gedicht (A Noble man van Greta Lugtmeier), herinneringen van familieleden, overgekomen uit Ierland, Engeland en Denemarken, en de feiten van 1943.

De feiten

In de vroege avond van 3 april 1943 vertrekken vanaf het vliegveld bij Linton-on-Ouse in het noorden van Engeland twaalf Halifax bommenwerpers van 78 Squadron. Zij maken deel uit van een veel grotere strijdmacht van 338 zware bommenwerpers die de stad Essen in het Ruhrgebied moeten gaan bombarderen. In een van die Halifax-bommenwerpers zit de dan nog maar net 21-jarige Thomas Noble Forster achter het roer. De uit Ierland afkomstige vliegenier is op dat moment alweer bezig aan zijn zestiende missie en mag dus zeker een ervaren piloot genoemd worden. Na het bombarderen van Essen vliegt de Halifax terug. Dan begint een bakboordmotor te sputteren. Het toestel verliest hoogte en krijgt in het kustgebied te maken met een haperende stuurboordmotor. De motor begeeft het en vliegt in brand. Er is geen redden meer aan. De gezagvoerder geeft het bevel aan de bemanning het toestel te verlaten. Eén voor één verlaten de bemanningsleden het toestel in nood. Boordschutter Cal Wayte probeert nog contact te zoeken met de gezagvoerder voordat hij springt, Tom gebaart hem op te schieten en glimlacht even berustend. De zes bemanningsleden overleven de oorlog, maar van Tom, met zijn vliegtuig neergestort in het Haringvliet, wordt nooit meer wat gehoord.

"Thomas Forster, die zich voor onze vrijheid heeft ingezet en zijn leven daarvoor gaf, heeft niet voor niets gestreden", zei wethouder Frans Tollenaar tijdens de ceremonie. "Wij herdenken hem hier en nu. We shall remember him. Thank you, family Forster." Stella Braber van de dorpsraad van Stad zei het zo: "We are thankfull for Thomas Forster, who offered his life for our freedom and for next generations."

Volgens Robert Forster, een neef die in de opmaat naar de onthulling van het herdenkingspaneel door familieleden en Caroline Whelan van de Ierse ambassade in Nederland sprak, was Thomas Noble Forster "living his dream" en voelde hij zich gedreven door één ding: "fight a dictator".

Hartverwarmend

Op de Zeedijk was de wind kil. Maar de herdenking, het eerbetoon, het gedicht van Lowie van Eck, de verstilde zang van Jeannette Braber, Colinda Strijdhorst en Petra Diepenhorst (Abide with me), de Ierse muziek van Jacqueline Edeling en haar groep, het saluut van de AT-16 Harvard-toestellen van de Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht (uit 1943), de minuut stilte na The Last Post (geblazen door Mart-Jan Koedam), het loslaten van de witte duif voor Thomas en het gebed – het was allemaal meer dan hartverwarmend. Net zoals het intieme afscheid op het Haringvliet zelf, waarvoor de familie Forster in oktober 2016 al naar Goeree-Overflakkee was gekomen.

Ladies Circle Goeree-Overflakkee steunt Stichting De Jonge Weduwe

GOEREE-OVERFLAKKEE - Vijf jaar geleden – op 4 november 2011 – verloor Margot van Rijn (38) haar man Huub Appel. Ze bleef achter met twee jonge kinderen. Uit ervaring weet ze hoe belangrijk contact met lotgenoten is: jonge weduwen met minderjarige kinderen. Daarom zet ze zich sinds twee jaar als regio coördinator in voor Stichting De Jonge Weduwe. Dankzij de steun van Ladies Circle Goeree Overflakkee vindt er op donderdag 18 mei een Jonge Weduwe Lunch plaats.

Margot klopte namens Stichting De Jonge Weduwe aan bij Ladies Circle Goeree Overflakkee en deed haar verhaal. Over de plotselinge dood van haar geliefde en het reddeloos achterblijven. Margot vertelde over het belang van lotgenotencontact. Zelf heeft ze er enorm veel aan gehad. Praten, huilen én lachen met vrouwen die hun lief ook zijn kwijtgeraakt door de dood. Herkenning en erkenning vinden bij elkaar, het is van onschatbare waarde. De vrouwen van de Ladies Circle waren geroerd door het verhaal van Margot en besloten zich in te zetten voor Stichting De Jonge Weduwe. Het resultaat is een Jonge Weduwe Lunch op 18 mei in Brasserie 't Vingerling in Middelharnis. Er is geen programma, wel een informeel samenzijn met vrouwen in nagenoeg dezelfde leeftijd en levensfase uit je eigen regio.

Het verliezen van je partner en achterblijven met jonge kinderen is rauw en eenzaam. "Huub overleed plotseling, mijn wereld stortte in. Ik ging in de overlevingsstand. Met kinderen moet je door. Tegelijkertijd vond ik dat de zwaarste klus: alleen verantwoordelijk zijn voor onze kinderen, terwijl ik intens boos was op het leven." Margot moest het leven opnieuw leren leven, legt ze uit. Teruggeworpen op zichzelf, zoekend naar houvast als moeder en weduwe, vond ze steun bij Stichting De Jonge Weduwe. Het delen van verdriet, zorgen en frustraties kan nauwelijks bij mensen die niet hetzelfde hebben meegemaakt. Dat kun je niemand kwalijk nemen, maar maakt het soms erg ingewikkeld. Juist daarom is het vinden van herkenning bij lotgenoten zo waardevol.

Jonge weduwen komen voor sociale, emotionele en financiële uitdagingen te staan. Stichting De Jonge Weduwe wil alle weduwen in Nederland met kinderen onder de 18 jaar bereiken en ondersteunen en/of informeren over het rauwe rouwproces, en hen laten beseffen dat ze niet alleen voor deze zware uitdaging staan. De behoefte aan raad en daad voor jonge weduwen is groot. "Daar wil ik me voor inzetten,'' zegt Margot. Zonder hulp van sponsoren en donateurs kan Stichting De Jonge Weduwe niet bestaan. Zíj zijn het die hun producten, diensten of financiële middelen ter beschikking stellen om jonge weduwen in praktische zin te ondersteunen of een momentje rouwpauze te bieden. De Stichting is Ladies Circle Goeree-Overflakkee zeer dankbaar voor haar steun.

Aanmelden

Inschrijven voor de lunch kan via www.dejongeweduwe.nl/agenda. Deelname is gratis dankzij steun van Ladies Circle Goeree-Overflakkee. Neem voor meer informatie contact op: margot@dejongeweduwe.nl. Mocht men geïnteresseerd zijn om dit geweldige initiatief van de Ladies Circle financieel te ondersteunen, dan is iedere bijdrage natuurlijk van harte welkom. Voor meer informatie: lc45@ladiescircle.nl

J.C. van Gentschool opent Kiwanis pannakooi tijdens Koningsspelen

SOMMELSDIJK - Op o.b.s. J.C. van Gent te Sommelsdijk werd afgelopen vrijdagmorgen, de dag van Koningsspelen 2017, een nieuwe pannakooi geopend. De school kreeg dit speeltoestel cadeau van Kiwanis afdeling Goeree-Overflakkee.

Tekst en foto's: Hans Villerius

Al geruime tijd is de Kiwanis afdeling Goeree-Overflakkee bezig om alle 33 basisscholen op het eiland te voorzien van een nieuw speeltoestel op het schoolplein. Een aantal toestellen, veelal een pannakooi, is al geplaatst en in gebruik genomen. Maar aan de opening van de Kiwanis pannakooi op het plein van o.b.s. J.C. van Gent te Sommelsdijk werd een officieel tintje gegeven, door dit moment samen te laten vallen met de opening van de Koningsspelen op school. Een dubbele opening dus en dat werd gevierd. Terwijl door de luidsprekers die op het plein stonden opgesteld de muziek er lustig op los speelde, verzamelden daar zich zo'n 300 kinderen, in afwachting van wat er komen zou. En dat legde directeur Sanne Wensink haarfijn uit. Vier kinderen die juist deze dag jarig waren, mochten het vlaggetjeslint doorknippen dat tijdelijk de toegang tot de nieuwe pannakooi versperde. Maar omdat álle kinderen bij de openingshandeling betrokken mochten zijn, ging eerst een mooie voetbal van kinderhand tot kinderhand, vanaf groep 1 vóórop het plein tot groep 8 achterop het plein. Toen na een aantal minuten de bal helemaal achterin gekomen was, floot één van de aanwezige vertegenwoordigers van Kiwanis zo hard hij kon op een fluitje en maakten de kinderen met hun armen een waaiende golfbeweging. Dat was het moment waarop de vier jarige kinderen, samen met de twee mannen van Kiwanis Goeree-Overflakkee, het vlaggetjeslint doorknipten, om daarna binnen de pannakooi met elkaar een balletje te trappen. Het nieuwe speeltoestel wordt al volop gebruikt. Er wordt op toegezien dat op school iedereen de kans krijgt ervan te genieten. En dat wordt volop gedaan!

Kiwanis wil kinderen in beweging brengen

GOEREE-OVERFLAKKEE - Kiwanis wil alle 33 basisscholen op het eiland voorzien van een nieuw speeltoestel. De serviceclub heeft als doel om nog dit jaar op iedere school een nieuw toestel te overhandigen. Op zeven schoolpleinen staat al een nieuw toestel, de resterende 26 scholen komen later dit jaar aan bod. Maureen van Leeuwen van Kiwanis vertelt over de actie: "Het geeft veel voldoening als je kinderen enthousiast ziet spelen met hun nieuwe toestel."

Door Martijn de Bonte

"Kinderen bewegen minder, doordat ze veel gebruik maken van hun iPad of smartphone. Wij wilden daarom graag iets doen met het thema 'beweging bij kinderen'. Kiwanis is een serviceclub die geld inzamelt voor het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. De afdeling Goeree-Overflakkee haalt geld op door het organiseren van evenementen, zoals het Haringevent en de Barrelrun. We wilden echt iets lokaals doen met het geld dat we inzamelen." Kiwanis is een wereldwijde organisatie, alleen in Nederland al zijn er 112 lokale clubs. "Maar wij zijn de eerste club die het ingezamelde geld besteedt aan speeltoestellen voor scholen."

"Om kinderen meer te laten bewegen en omdat scholen meestal weinig budget hebben voor nieuwe schooltoestellen, hebben we deze actie bedacht. Scholen kunnen zelf kiezen uit een aantal opties voor verschillende speeltoestellen. De pannakooi is tot nu toe favoriet. Scholen die geen behoefte hebben aan een nieuw speeltoestel kunnen een voorstel indienen om het bedrag op een andere manier te besteden om kinderen in beweging brengen."

Maureen van Leeuwen was recent aanwezig bij de overhandiging van de pannakooi aan Het Startblok in Oude-Tonge. "De actie wordt heel erg gewaardeerd door de kinderen en leerkrachten. Je loopt echt met een lach op je gezicht weg..."

Haringevent

De leden van de Kiwanis club Goeree-Overflakkee zijn tussen de 25 en 55 jaar oud en bestaan uit zowel vrouwen als mannen. Voor in de agenda: op 15 juni organiseren ze het jaarlijkse Haringevent bij restaurant Zoet of Zout in Stellendam. Kijk voor meer informatie op www.kiwanis.nl/goeree-overflakkee.

Ook in Oude-Tonge kunnen kinderen panna's maken

Leerkracht Gertjan van Etten en Maureen van Leeuwen van Kiwanis tussen de blije leerlingen.

OUDE-TONGE - Op woensdagmorgen 19 april is er bij Het Startblok een pannakooi overhandigd door Kiwanis Goeree-Overflakkee. De oudste leerling van de school, Binta Camara, heeft de pannakooi officieel geopend. Daarna hebben een aantal kinderen uit groep 8 een demonstratie gegeven. Meester Gertjan van Etten van groep 5/6 is heel blij met deze gift. "Het kwam op een heel goed moment, we waren namelijk net bezig met plannen maken voor de herinrichting van het schoolplein, toen Kiwanis met het aanbod kwam om een speeltoestel te schenken. Uit de lijst met mogelijke toestellen hebben wij gekozen voor de pannakooi, want het oude 'voetbalveldje' moest nodig worden vervangen. De bovenbouw speelt elke pauze in de pannakooi. Hoewel de kooi eigenlijk maar voor vier personen is, spelen er vaak wel drie keer zoveel kinderen tegelijk in de pannakooi."

Kernactiviteiten

DIRKSLAND

Geraniummarkt 't Loosje

Zaterdag 29 april van 9.00 tot 12.00 uur wordt er op het terrein van snuffelmarkt 't Loosje in Dirksland (Spuikolk 6) een geraniummarkt gehouden. De opbrengst van deze actie is voor de zending en is dit jaar bestemd voor het alfabetiseringswerk in Centraal Azië door Suzan van der Veer. Er is o.a. keuze uit hangende en staande geraniums in de kleuren rood, wit en roze. Wilt u zeker zijn van uw geraniums, dan kunt u uw bestelling mailen naar geraniumactiezgg@gmail.com of bellen naar 0187-701099. Natuurlijk kunt u ook gezellig komen kijken en u laten verrassen.

DIRKSLAND

Koffieochtend 't Reginahof

Op dinsdag 2 mei bent u weer welkom op de koffie. Men kan in een ongedwongen sfeer andere mensen ontmoeten voor een gezellig praatje of eventueel een spel. De ochtend wordt gehouden aan de Reginahof (achter de apotheek). Een ieder is welkom van 10.00 tot 12.00 uur.

Bingo SVIK

Stichting SVIK organiseert op donderdag 4 mei een bingo in de Victoriahal aan de Philipshoofjesweg 57a. Er zijn mooie geldprijzen te winnen. De aanvang is 19.30 uur en de zaal is open vanaf 19.00 uur.

LANGSTRAAT

Rommelmarktspullen gevraagd

Op zaterdag 10 juni organiseert de belangenvereniging Langstraat weer een rommelmarkt in en nabij het verenigingsgebouw 'De Keet' aan de Beatrixstraat 22 in Langstraat, van 10.00 tot 15.00 uur (één kilometer voorbij Achthuizen). De opbrengst van de markt is bestemd voor het onderhoud van het verenigingsgebouw. Het (houten) gebouw wordt met veel plezier vrij intensief gebruikt en dus zijn er relatief veel onderhoudskosten. Heeft u nog overtollig speelgoed, huisraad of andere zaken op zolder of in de schuur staan? Het wordt graag in ontvangst genomen. Bijna alles is welkom, behalve grote meubels, computers en grote tv's. U kunt dit brengen op zaterdag 29 april en 27 mei tijdens het 'borreluurtje' van 15.30 tot 17.30 uur en ook op vrijdagavond 9 juni vanaf 19.00 tot 21.00 uur. Of bel om een afspraak te maken naar: Jeanet Leroy, tel. 0187-665804. Bruikbare kleding kan ingeleverd worden bij Bep Grielen, Langstraat 8b, Langstraat (tel.06-11090039).

MELISSANT

Namen Vrolijke Fluiters Club

In de vorige editie waren per abuis enkel namen van Vrolijke Fluiters weggevallen. De Vrolijke Fluiters Club werd namelijk gevormd door de volgende blokfluitleerlingen: Sjanne Herweijer, Marlien Herweijer, Machteld van der Wielen, Anna Reijersen van Buuren, Ines Goedegebuur, Lydia van Brussel en Eline de Geus. Informatie over muziekles op blokfluit en dwarsfluit: 0187-602620 of aj-delange@kpnmail.nl.

MIDDELHARNIS

Koud en warm buffet

Het Lokaal Ouderenwerk van Stichting ZIJN organiseert maandelijks een etentje in het Wijkcentrum van Middelharnis. Op donderdag 11 mei bereidt Gert Vinke een koud en warm buffet. Daarna is er een toetje en koffie. Vanaf 17.00 uur is men van harte welkom in het Wijkcentrum aan de Doetinchemsestraat 27 in Middelharnis. De prijs voor deze gezellige avond bedraagt € 12,50, opgeven voor 4 mei bij het Wijkcentrum, tel. 0187- 483366 of e-mail: m.kieviet@zijngo.nl.

Alzheimercafé

Er is weer een Alzheimercafé op woensdag 3 mei in het Wijkcentrum, Doetinchemsestraat 27. Vertoond wordt de film 'Samen'. Het verhaal van twee families en hoe zij omgaan met de dagelijkse praktijk van dementie. Na de vertoning is er een nagesprek. Vanaf 19.00 uur is er inloop. Het programma duurt van 19.30 tot 21.00 uur.

OOLTGENSPLAAT

Bingo OFB

Op vrijdag 28 april wordt weer de maandelijkse bingoavond gehouden bij OFB. Bij ontvangst wordt men verwelkomd met een gratis kopje koffie of thee bij binnenkomst. De aanvang is 20.00 uur. De zaal is open om 19.30 uur. De plaats is de kantine van VV OFB in Ooltgensplaat.

OUDDORP

Presentatie Tweede Wereldoorlog

Woensdag 3 mei heeft de 55+ club in Ouddorp Teun Grinwis uitgenodigd voor een infomiddag. Hij gaat een presentatie verzorgen over de Tweede Wereldoorlog. Er is gelegenheid vragen te stellen. De prijs van deze interessante middag bedraagt € 3,- inclusief een kopje koffie. Om 14.00 uur bent u van harte welkom in de Dorpstienden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joke van Dam: tel. 0187 682319 of Stichting ZIJN: 0187 483366, e-mail: c.vermeulen@zijngo.nl. Woensdag 10 mei verzorgt André Kastelein een presentatie over de geschiedenis van Goedereede.

Tabletcafé

Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta organiseert met regelmaat een Tabletcafé in haar vestigingen. De eerstvolgende bijeenkomst in bibliotheekvestiging Ouddorp vindt plaats op vrijdag 5 mei. Van 15.00 tot 16.30 uur zijn alle gebruikers van een iPad of een andere tablet van harte welkom. Onder het genot van een kopje koffie of thee kun je je ervaringen met elkaar delen, programmatips uitwisselen en op deze manier meer uit je tablet halen. Ook als je nog geen tablet hebt, maar wel geïnteresseerd bent in de mogelijkheden, ben je van harte welkom om aan te schuiven. De toegang is gratis.

OUDE-TONGE

Open Schuur

Zaterdag 29 april wordt er weer Open Schuur gehouden in Oude-Tonge, Langeweg 41A. Van 10.00 tot 15.00 uur kan men zonder afspraak komen kijken in de loods van Houweling Meubelen. Er zijn heel veel kleine spullen te koop, zoals (oude en nieuwere) glazen, serviezen, borden, bestek, lampen, tafeltjes, schilderijtjes, spiegels, kop-en-schotels, van allerlei huisraad, brocante, te veel om op te noemen. Tegelijk kunt u ook een kijkje nemen in de loods met grotere meubelen, zoals eiken en grenen kasten, tafels, banken, stoelen, enz.

Gebedssamenkomst

Iedere eerste woensdag van de maand komen mensen uit verschillende kerken bij elkaar om samen te bidden. "Gebed is het onderhouden van de relatie met God. Tijd apart zetten om te spreken tot God", aldus de organisatie. De start is om 20.30 uur in de bovenzaal van Aktivia (Kerkring). Er wordt geopend met een stukje uit de Bijbel, soms aangevuld met een stukje uit een boekje. Daarna wil men danken voor de zegeningen die men heeft ontvangen en bidden voor de nood van de wereld en het dorp. Men is vrij om hardop of in stilte te bidden. Rond 21.15 uur wordt er afgesloten. De volgende data van de gebedssamenkomsten zijn: 3 mei, 7 juni, 5 juli.

A.S.V. Oostflakkee Bingoavond

Op vrijdag 28 april is er een grote bingo in het zaaltje van Stichting ZIJN aan de Bernhardstraat 27 te Oude-Tonge. 9 rondes voor € 7,- met gratis koffie en mooie prijzen + extra geldronde voor € 1,-. Zaal open 19.00 uur. De bingo start om 19.30 uur.

SOMMELSDIJK

Feestavond O-G-O

Op 19 mei houdt de Ouderenvereniging Goeree-Overflakkee een gezellige feestavond met het succesvolle duo JEELZ. "Jenneke en Els gaan er met hun allround muziekgenre weer een spetterende avond van maken", aldus de organisatie. De avond begint om 19.30 uur en de zaal is open om 19.00 uur en wordt gehouden in de zaal van De Zwaluw, Sperwer 55. Toegang € 10,00 voor leden van de O-G-O en € 15,00 voor niet leden. Dit is inclusief twee consumptiebonnen en koffie/thee bij binnenkomst. Aanmelden bij Marrie Breeman: 0187-484559 of 06-13058237 of info@o-g-o.nl.

Info-middag Veilig Wonen

In de zaal van De Zwaluw aan de Sperwer 55 zal een informatiemiddag worden gehouden over Veilig Wonen. De middag wordt gehouden op donderdag 11 mei van 14.00 tot 16.00 uur (zaal open om 13.30 uur). Janita de Ronde van de politie gaat u voorlichten over babbeltrucs. Oplichters proberen mensen met smoesjes te beroven van hun geld, sieraden en andere kostbare zaken. "Oplichters ogen betrouwbaar en komen bij u aan de deur. Klaas van Veen van de brandweer gaat u tips geven over dagelijkse dingen in en om het huis. Vlam in de pan, wat doe je dan?" De presentaties worden ondersteund met filmbeelden. Toegang en koffie/thee bij binnenkomst is gratis. Wel wordt er een verloting gehouden om de kosten te drukken. Graag even vooraf aanmelden bij Marrie Breeman: 0187-484559 of 06-130508237 of via info@o-g-o.nl.

Vrouwen lopen voor Vrouwen

10 juni is weer de sponsortocht van Vrouwen lopen voor Vrouwen van Stichting De Hoop. Vorig jaar was het in mei een groot succes, waardoor men dit jaar weer druk bezig is met de organisatie. Samen lopen voor de kwetsbare vrouwen die behandeling krijgen bij De Hoop. Het mooie is dat, mede dankzij deze actie, kinderen bij de moeder kunnen blijven tijdens het traject! Het thema is 'Waardevol!' Meer info en opgeven kan via de website www.vrouwenlopenvoorvrouwen.nl. "Ook dit jaar starten we met gebed, hebben we na de inspannende tocht (10 of 20 km), een heerlijke high tea ('De Snoeperij' uit Dirksland) en zal een cliënte haar verhaal delen", aldus de organisatie. Meer info? Annemieke van Brussel (06-28538055) of Jacomijn Nelemans (06-45655538).

Superbingo O-G-O

Zaterdag 6 mei is er een 'superbingo' van de O-G-O (de Ouderenvereniging Goeree-Overflakkee). De kaartjes zijn net zo duur als de vorige keren, maar de prijzen zijn verhoogd. De bingo start om 19.30 uur in het wijkgebouw van De Zwaluw, Sperwer 55 te Sommelsdijk. De zaal is open om 19.00 uur. De koffie/thee is gratis bij binnenkomst. Er worden 11 rondes gespeeld voor € 6,50 per ronde. Daarnaast nog 9 extra prijsjes en in de pauze verkoop van 2 extra rondes, allebei een euro per ronde. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom.

STELLENDAM

Evaluatiemiddag 55+

De activiteitencommissie van de Stichting ZIJN Stellendam organiseert op donderdagmiddag 4 mei de afsluitende evaluatiemiddag. Aan de hand van een fotopresentatie kijkt men terug op het afgelopen seizoen. Onder het genot van een kop koffie of thee wordt het seizoen afgesloten. Opgeven hiervoor bij: mevr. M. van Oostenbrugge, tel. 491653, of bij mevr. E.S. Spahr v.d. Hoek, tel. 602411. De middag begint om 14.30 uur en de zaal is open om 14.15 uur. De plaats is het Haagse Huus in Stellendam. Entree: € 3,50. Voor donderdag 11 mei is een fietstocht gepland. De start zal zijn vanaf het Haegse Huus om 10.30 uur.

Fotopresentatie over de Falklandeilanden

OUDDORP - In de zuidelijke regionen van de wereld vlak boven Antarctica liggen de Falklandeilanden. Deze eilandengroep is vooral bekend geworden vanwege de Falklandoorlog met Argentinië in 1982, toen de Argentijnen het gebied probeerden te veroveren. Heden ten dage is er nog steeds enige spanning voelbaar over deze kwestie tussen beide landen.

De Falklands bestaan uit twee grote eilanden die zeer dun bevolkt zijn. Door de aanhoudende wind en het wisselvallige klimaat is er niet veel begroeiing. Lage struiken op een veenachtige bodem. Het is een ideale leefomgeving voor schapen. Verder zijn er honderden kleine eilanden, die bijna allemaal in particulier bezit zijn.
Wat voert een mens naar dit gebied, waar maar eenmaal per week een vliegtuig naar toe gaat?
Het is een droomplek voor de natuurfotograaf! Verschillende eilanden zijn bekend om hun rijke dierenleven. Er broeden heel veel vogels en er komen vier pinguïnsoorten voor. Een grote kolonie zeeolifanten en zeeleeuwen kun je op de strandjes vinden. Voor de kusten wemelt het van vissen en dolfijnen. Jan Baks, natuurfotograaf uit Goedereede, is er voor de vierde maal een periode geweest en wil u meenemen langs deze mooie natuurgebieden. Hij was er in de periode dat de orka's voor de kust jagen op jonge zeeolifanten en slaagde erin om dit op beeld vast te leggen. Ook is hij onverwachts op Steeple Jason terecht gekomen. Dit eiland, dat ver buiten de kust van de Falklands ligt, is normaal niet toegankelijk voor bezoek, alleen wetenschappers kunnen er logeren.

De avond is op donderdag 11 mei om 20.00 uur in 'De Overkant', Dijkstelweg 33 in Ouddorp. Zie voor verdere informatie: www.deoverkantouddorp.nl. 'De Overkant' is open vanaf 19.30 uur.
Kaarten zijn voor € 6,50 verkrijgbaar via de VVV, telefoon: 0187-681789 of reserveren via de email: info@vvvgoeree-overflakkee.nl.

Buitenbadseizoen van start in 't Zuiderdiep

STELLENDAM – Zaterdag werd het buitenbadseizoen voor Zwembad 't Zuiderdiep officieel geopend door wethouder Peter Feller.

De avond begon met een zwemdisco. De eerste 50 bezoekers kregen een goodiebag met gratis zwemkaartje voor een volgend bezoek. Hierdoor verzamelden de eerste gasten zich al rond 18.15 uur voor de ingang. Rond 21.00 uur kon iedereen gaan omkleden, om zich vervolgens buiten te verzamelen voor de openingsshow.
Wethouder Feller hield een toespraak over de historie van het buitenbad. Het buitenbad was 51 jaar geleden een cadeau van de betonfabriek aan de bewoners van Stellendam.
Verder vertelde hij nog wat over zijn eigen beleving als kind, hoe belangrijk zwemles is en dat hij hoopt op een mooi buitenbadseizoen.
Vorig seizoen heeft 't Zuiderdiep immers sinds 2000 weer het magische aantal van 100.000 bezoekers mogen ontvangen. Het zou natuurlijk mooi zijn als dat dit jaar weer het geval zou zijn.
Hierna opende hij samen met Stella de Pinguïn het buitenbad door een lint los te trekken.
Verder was er een spectaculaire vuur- en muziekshow, met als afsluiting vuurwerk.

Shirts voor Kika Runners

Een groep eilanders gaat zich samen inzetten om geld in te zamelen voor Kika, de organisatie die strijdt tegen kinderkanker. Het K-G-O team, dat gaat deelnemen aan de Kikarun, ontving vorige week knaloranje teamshirts. De teamshirts zijn gesponsord door Cees Olierook onderhouds-, voeg- en metselbedrijf uit Den Bommel. Het team bestaat uit achttien leden, die allemaal hun eigen motivatie hebben om mee te doen met de Kika Run. De overeenkomst: "Samen maken we het verschil voor kinderen met kanker". Het doel is om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Op dit moment staat de teller al op ruim € 8400,-.

Het team bestaat uit Thea van Sliedrecht, Aart van Sliedrecht, Marisca Visser-Keijzer, Mariska Trommel-Koese, Martine Troost-van Driel, Annelies Moijses, Annelies Keijzer-van Dam, Sjaak Koole, Wim Koole, Gerard Moerkerken, Daniella Hoeksel-Verveen, Iris Nouwens, Barbara Van Tiggelen-van Zanten, Danny van Tiggelen, Annet Wervers, Dimitri Koch, Kris Kruijhof en Leonard van der Linden. Kika en de deelnemers bedanken alle sponsoren! Meer informatie staat op www.facebook.com/teamkgo. Doneren kan via www.runforkika.nl/k-g-o.

(Foto: Arjan van Dam Fotografie)

Bezoek de bunkers langs de hele Nederlandse kust

OUDDORP - Op zaterdag 10 juni is het Bunkerdag. Tussen 10.00 en 17.00 uur gaan langs de hele Nederlandse kust bunkers van de Atlantikwall voor één dag open voor publiek. De betonnen kolossen zijn nog langs de gehele Nederlandse kust te vinden, maar zijn beperkt toegankelijk. Soms verzonken in het zand of overgenomen door de natuur, vertellen zij nog altijd het verhaal van de Duitse bezetting. De oorlog, de angst voor een aanval vanuit zee, het dagelijks leven van de Duitse soldaat en de evacuaties van de kustbewoners. De Bunkerdag brengt deze verhalen opnieuw tot leven.

De Europese kust veranderde tijdens de Duitse bezetting letterlijk in een vesting. Nazi-Duitsland legde in de Tweede Wereldoorlog een 5000 kilometer lange verdedigingslinie aan: de Atlantikwall. Talloze bunkers, tankwallen en loopgraven, gebouwd op strategische plekken, zijn daarvan nog altijd de stille getuigen. De aanleg van de Atlantikwall had zeer ingrijpende gevolgen voor bewoners in de kustregio. In Den Haag bijvoorbeeld moesten hele woonwijken plaatsmaken voor een kilometerslange tankgracht. Zo'n 135.000 kustbewoners werden gedwongen hun huizen te verlaten en elders onderdak zoeken.

Bunkers en activiteiten

Een ieder die wel eens nieuwsgierig is geweest naar de betonnen bouwsels langs de kust, kan op zaterdag 10 juni zijn hart ophalen. Bunkers die normaal gesloten zijn worden voor één dag ontsloten. In sommige bunkers zijn de sporen van de Tweede Wereldoorlog, het geschut dat er heeft gestaan of de manschappen die er verbleven, nog goed te zien. Ook zijn er locaties die nooit eerder zijn geopend, en daarmee een ware tijdscapsule vormen. Zo worden in Den Haag speciaal voor deze dag twee bunkers in het Van Stolkpark uitgegraven. In IJmuiden is de grootste bunker van het land, de Schnellbootbunker, te bezoeken. Ondertussen gaan in Wijk aan Zee de deuren van een bunker open die verstopt ligt onder een hotel.

Om stil te staan bij de ingrijpende gevolgen van de Atlantikwall zijn er naast de bunkerbezichtigingen ook verschillende activiteiten voor jong en oud. Tijdens wandelingen en rondleidingen worden de verhalen van de wijk en haar inwoners nieuw leven ingeblazen. Acteurs tonen hoe het leven er in en rond de bunkers aan toe ging. Historische voertuigen vervoeren de bezoekers tussen de verschillende bunkerlocaties. Filmvertoningen met historisch beeld brengen ons terug naar voorbije tijden. Speciaal voor kinderen is er een opdrachtenboekje om meer te leren over dit stukje geschiedenis van ons land.

Het hele programma is vanaf 1 mei te bekijken op www.bunkerdag.nl. Tickets zijn online en op de dag zelf verkrijgbaar bij de verschillende bunkerlocaties.

Beker van verdienste (atletiek) voor 'oliemannetje' Jan van Rij

GOEREE-OVERFLAKKEE - De Adrie de Munckbeker voor grote verdiensten in de Zeeuws-Flakkeese atletiekwereld is over vorig jaar toegekend aan Jan van Rij van Atletiekvereniging Flakkee.

In de jaarvergadering van de Vereniging Zeeuwse Atletiek (VZA), waarbij alle zeven verenigingen van Zeeland en Flakkee zijn aangesloten, werd dezer dagen unaniem besloten Jan van Rij te eren.
De beker wordt jaarlijks toegekend aan een persoon die zich in het bestuur of in het trainingskader (of anderszins) van een vereniging uitzonderlijk verdienstelijk maakt voor die vereniging en/of de regionale atletiekwereld.
Jan van Rij is bij AV Flakkee al jaren intensief bezig de jeugdatletiek te ontwikkelen. Als trainer, als begeleider, als aanspreekpunt voor de ouders, en als spreekbuis naar het bestuur van AV Flakkee. Vooral in de beginjaren, zo'n zes jaar geleden, moest hij opboksen tegen het vooroordeel dat atletiek gelijk was aan langeafstandlopen. Bijvoorbeeld de misvatting dat kinderen meer moesten leren dan uithoudingsvermogen en hard rennen.
In zijn vereniging lijkt Jan onmisbaar. Hij is het oliemannetje van AV Flakkee. Hij zorgt dat alles geregeld wordt en is voorstander en pleitbezorger van meer baanatletiek in Middelharnis en dan speciaal voor de jeugd.

Grotere bekendheid

Om de jeugdatletiek meer bekendheid te geven op Goeree-Overflakkee en om de eigen leden te laten zien dat atletiek meer is dan rondjes rond de baan lopen, gaat Jan al een paar jaar met een kleine groep pupillen naar wedstrijden in Zeeland.
Zo hebben ze vorig jaar aan alle wedstrijden van de Ir. Knaap pupillencompetitie meegedaan. Jan was met zijn groepje in Hulst, Oostburg en Terneuzen. Afstand Middelharnis-Hulst v.v. 220 km, Middelharnis-Oostburg v.v. 216 km. Hij heeft ook alles op alles gezet om Athletics Champs naar Middelharnis te halen en dat is hem tweemaal gelukt. En ook dit jaar komt de wedstrijd er weer.
Bij de Grevelingencross die door Flakkee zelf wordt georganiseerd, stonden er 17 pupillen en D-junioren (enthousiast gemaakt door Jan) aan de start.
Zeeland en Goeree-Overflakkee vormen bij de AtletiekUnie samen Regio 11. De Zeeuwse verenigingen weten intussen, dat AV Flakkee daar volwaardig bij hoort.

Maikel Peeman

Op diezelfde jaarvergadering van de Vereniging Zeeuwse Atletiek werden de prestatiebekers over 2016 toegekend voor bijzondere prestaties. Ze gingen allemaal naar Zeeuwse atleten.
Bij de jongens junioren B ging een z.g. jeugdembleem naar Maikel Peeman van AV Flakkee voor zijn prestaties op landelijk niveau. Hij liep voortreffelijke tijden op de 1000, 1500 en 3000 m. Hij werd achtereenvolgens 4e, 5e en 2e. Het embleem is intussen aan hem overhandigd.
Het wordt uitgereikt aan jongeren (A en B) die bij een NK op het podium eindigen of een plaats bij de eerste 10 halen in een landelijke ranglijst.

Zaalvoetbaltoernooi in Dorpstienden

OUDDORP - Aanstaande vrijdag 28 april 2017 wordt voor de tweede keer een zaalvoetbaltoernooi georganiseerd in sporthal 'De Dorpstienden' in Ouddorp.

Nadat in augustus vorig jaar de eerste editie van dit toernooi gehouden werd en omdat dit een daverend succes was, heeft de organisatie van Zaalvoetbaltoernooi Ouddorp al snel besloten om een nieuw toernooi te organiseren. Dit zal a.s. vrijdag 28 april plaatsvinden in sporthal 'De Dorpstienden' te Ouddorp. De opzet van het toernooi blijft ongewijzigd.
Binnen 24 uur hadden zich al 12 teams ingeschreven! Deze teams zullen gezamenlijk spelen om de eerste plaats. Er zullen 4 poules van 3 teams zijn, waarbij elk team in deze poule tegen elkaar speelt. De winnaar en de nummer 2 van elke poule gaan door naar de kwartfinale, waar er zal worden gestreden om een plek in de halve finales. Vervolgens zal worden uitgemaakt welke 2 teams in de finale terecht komen. Ook zal er voor de verliezers van de halve finale een troostfinale worden gespeeld. De wedstrijden zullen in goede banen worden geleid door een viertal ervaren zaalscheidsrechters. De zaal is open om 17.15 uur, waarna de eerste wedstrijd om 17.45 uur zal aanvangen.
Na vorig jaar, hebben ook dit jaar een aantal sponsors laten weten weer financiële steun te geven aan dit gezellige toernooi! Voor verdere info aangaande het toernooi kunt u terecht op de Facebookpagina van Zaalvoetbaltoernooi Ouddorp.

Vijfde TrekkerTrek Familiedag is een compleet dagje uit voor het hele gezin

DIRKSLAND – Na de zeer succesvolle TrekkerTrek Familiedag van twee jaar geleden, staat de vijfde editie van dit complete dagje uit voor het hele gezin op het programma. Het evenement is op zaterdag 20 mei en de locatie is wederom landbouwbedrijf De Wit aan de Philipshoofjesweg in Dirksland.

De TrekkerTrek Familiedag, een initiatief van de Eurodelta Jongeren, afdeling Goeree-Overflakkee, heeft zich in de loop der jaren flink ontwikkeld: van een wedstrijd tussen landbouwtractoren, die al zeker de moeite waard is, tot een dag waar het gehele gezin volop aan zijn trekken komt. Twee jaar geleden had de organiserende commissie voor het eerst een Vrouwenplein toegevoegd aan het programma. Daarnaast konden de kinderen zich al enige edities uitleven in het Kinderdorp.

Beide onderdelen van de Trekkertrek Familiedag zijn in 2017 uitgebreid om het nog aantrekkelijker te maken. In 2015 was het Vrouwenplein nog vrij kleinschalig, met onder andere een modeshow en wat kraampjes, op 20 mei is het aanbod op het gebied van mode, sieraden, make-up en lifestyle veel groter. De dames kunnen ook meerdere workshops tegemoetzien en hebben volop de gelegenheid om zich op de loungesets te nestelen met een hapje en een drankje.

In het Kinderdorp is dit jaar nog meer te beleven. Springen, dansen, zingen, graven en laten schminken zijn nog maar enkele mogelijkheden. Daarnaast is er een Pipokar met twee clowns, miniquads om rondjes mee te rijden, een klimtoren van acht meter hoog, een complete kinderboerderij en een schommelschip. Het Kinderdorp, dat 1500 vierkante meter groot is, is the place to be voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd.

De bezoekers zullen op deze dag voor het eerst de TrekkerTrek-mascotte tegenkomen. Deze vriendelijke beer gaat zijn best doen om iedereen te vermaken, houdt van knuffelen en gaat graag op de foto.

Op de TrekkerTrek Familiedag verschijnen ongeveer honderdvijftig ronkende machines op de twee banen. De trekkers komen uit de hele regio en er is ook een klasse Agrisport-machines met meer vermogen te bewonderen. Dat belooft veel extra spektakel. Op de baan zijn meerdere special acts te zien, waaronder Bertje Doperwtje en een politiehondenshow. Er is ook een mystery act, die pas bekendgemaakt wordt op 20 mei! We kunnen één dingetje verklappen: Deze act blijft niet alleen aan de grond!

Bij het onderdeel 'Meer voor mannen' kunnen mannen zich vermaken als afwisseling op de TrekkerTrek. Denk aan bijvoorbeeld spijkerbroekhangen, kop van jut en een rodeostier. De rest wordt nog bekendgemaakt.

Het complete programma loopt van 13.00 tot 20.30 uur. Daarna begint het avondprogramma in de grote tent. Meer over deze Pulling Party in de krant van 2 mei.

Gegroeid

De verwachtingen van de organiserende commissie zijn hooggespannen. Niet vreemd, want de aantrekkingskracht van de Trekkertrek Familiedag is tot nu alleen maar gegroeid. Van bijna 2500 bezoekers in 2011 tot ruim 3100 bezoekers in 2015. "We groeien elke keer, ook omdat de bekendheid toeneemt. Het belangrijkste is dat we een dagje uit voor het hele gezin bieden. En dat we steeds met wat nieuws komen."

De Trekkertrek Familiedag draait op de inzet van ruim honderdvijftig vrijwilligers en tal van sponsoren die het evenement een warm hart toedragen. DeltaRent en Landbouwbedrijf De Wit zijn de hoofdsponsors. Toegangskaarten voor het evenement (voor overdag, 's avonds of een combinatie) zijn online te reserveren via www.trekkertrekflakkee.nl. Natuurlijk zijn er op 20 mei ook kaarten bij de ingang te koop!

Volg Trekkertrek Familiedag op Facebook en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes!

Geslaagde Eilanden-Nieuwsdagtocht

RHENEN – Zaterdag was de dag van de Eilanden-Nieuwsdagtocht. 35 deelnemers vertrokken met een bus van de Firma Mijnders richting Veenendaal om stil te staan bij de geschiedenis van de Grebbelinie. In Veenendaal sloot oud-geschiedenisleraar van de Prins Maurits Constant van den Heuvel zich bij het gezelschap aan. Hij trok met de groep door het gebied waar in de meidagen van 1940 fel is gevochten. De tocht eindigde bij de Grebbeberg, waar de herinneringen aan de strijd nog aanwezig zijn. Een verslag van deze geslaagde tocht is te vinden in de abonnee-editie van Eilanden-Nieuws van aanstaande vrijdag.

Kaartverkoop GO Color van start

GOEREE-OVERFLAKKEE - Op zaterdag 26 augustus 2017 organiseert stichting We GO Together de tweede editie van de GO Color! Tijdens deze 5 km fun run, georganiseerd op Goeree-Overflakkee, worden de deelnemers tijdens de loop gekleurd met kleurpoeder. Rondom het event is er muziek, eten, drinken en entertainment voor jong en oud. Vorig jaar hebben ruim 1000 deelnemers de meest kleurrijke dag van hun leven beleefd! De ticketverkoop voor de GO Color 2017 start a.s. zaterdag 29 april om 13.00 uur. Tickets zijn verkrijgbaar via de website www.gocolor.nl of via de Facebookpagina 'We GO Together'. Met hun deelname steunen de lopers diverse goede doelen, want de opbrengst van het evenement wordt gedoneerd aan non-profit organisaties. Meer informatie over de stichting We GO Together staat op www.wegotogether.nl.

Grenzeloos TOF Magazine opgedoken en gelanceerd

Verslaggever Henrik-Willem Hofs van het NOS-journaal is begonnen bij radio Flakkee. Zijn verhaal staat in de nieuwe editie van TOF magazine. Foto: Jaap Reedijk

STELLENDAM – Het zag er even naar uit dat iedereen voor niets naar de visafslag was gekomen. Was er wel een TOF Magazine nummer 4, waarvan de lancering vrijdagmiddag 21 april op het programma stond? Was de hele oplage van het blad niet in de golven verdwenen? Gelukkig kwam alles goed, mede dankzij de duikers Wim van Vossen en Aren Admiraal, en visser Adamo Tanis, die de dozen opviste en naar de wal bracht.

Door Kees van Rixoort

De lancering van een TOF Magazine is doorgaans een ludieke aangelegenheid. Sinterklaas was er, dagen na zijn terugkeer naar Spanje, ook al eens bij betrokken. Nu speelde de visserij de hoofdrol. Typisch zo'n onderwerp waarmee Goeree-Overflakkee zich onderscheidt en dat dus past in TOF (Trots op Flakkee) Magazine. Onder de kop 'Helden van de zee, noeste manne van 't zilte waeter' doen meerdere leden van de familie Tanis, actief op de GO-38 en GO-48, hun verhaal in het blad.

Bijna dagelijks zijn Jelle Visser en Henrik-Willem Hofs op het tv-scherm te zien, de eerste bij Brandpunt, de tweede bij het NOS-journaal. Ze begonnen ooit bij Radio Flakkee. Met gepaste trots is het duo geportretteerd in TOF Magazine. Ze opereren ver buiten de grenzen van Flakkee, en dat geldt ook voor twee topmodellen van Flakkeese bodem en een fagottist die ooit begon te blazen bij harmonieorkest Apollo in Nieuwe-Tonge en nu in het London Symphony Orchestra speelt.

Grenzeloos

Niet voor niets heeft de redactie van TOF Magazine deze vierde editie het thema 'Grenzeloos' meegegeven. Verhalen over de onderwaterwereld van de Grevelingen en de visserij passen daar uiteraard ook in. Net zoals de grenzeloze liefde die mensen vanuit bijvoorbeeld Buenos Aires (Argentinië), Orlando (Verenigde Staten) en Malaga (Spanje) naar Flakkee bracht.

Het vermelden waard is nog dat de redactie van TOF Magazine is uitgebreid met de 10-jarige Coen van Nimwegen, dat wethouder Arend-Jan van der Vlugt het door Wim van Vossen en Aren Admiraal opgedoken nummer van TOF Magazine in ontvangst nam en dat het nog lang gezellig was op de visafslag.

Gratis

TOF Magazine, verschenen in een oplage van 5.000 stuks, is op geselecteerde plaatsen beperkt gratis verkrijgbaar.

Metamorfose voor Zeil- en surfcentrum Brouwersdam

Pieternel van der Linde aan het woord tijdens de opening van Zeil- en Surfcentrum Brouwersdam. Rechts Uwe Jendrusch en hun kinderen.

BROUWERSDAM – Zaterdag was er een open dag in Zeil- en Surfcentrum Brouwersdam. Bezoekers zijn getuige geweest van het 'nieuwe' Brouwersdam dat in de afgelopen een grondige metamorfose heeft ondergaan. Vrijdagmiddag was de druk bezochte officiële opening van het centrum.

Tekst en foto: Adri van der Laan

Honderden genodigden waren vrijdag naar de Brouwersdam gekomen om aanwezig te zijn bij de officiële opening van het vrijwel geheel vernieuwde surfcentrum. Naast de accommodatie waren de exploitanten Pieternel van der Linde en Uwe Jendrusch en hun gezin het stralende middelpunt. Tijdens de bijeenkomsten werd tijdens verschillende toespraken stilgestaan bij het pionierswerk van Uwe en Pieternel. Eind jaren 80 begonnen zij een mobiele surfschool in een bus. In 1992 kregen zij een vast onderkomen op de Brouwersdam en profiteerden van de tijd toen windsurfen nog een rage was. Doordat zij hun activiteiten verder hebben uitgebreid, door overname van een zeilschool en een steeds vernieuwende accommodatie, staat Brouwersdam nog steeds zeer goed bekend op zowel nationaal als internationaal niveau. Hun drive is altijd geweest: de mensen goed en gezellig bezig te laten zijn rondom het water.

Wethouder

Eén van de sprekers was wethouder Gerrit de Jong van de gemeente Goeree-Overflakkee. Hij verzekerde "trots te zijn op deze ondernemers met lef". Mede door deze activiteiten is de Brouwersdam tot de hotspot geworden die het nu is. Het centrum voldoet aan de 'Eilanditeit' omdat volgens De Jong water en wind aanwezig zijn en dat het verbindingen legt tussen toeristen en eigen inwoners. Hij bracht dan ook de welgemeende felicitaties over namens het gemeentebestuur.
Patrick Polie, directeur van de VVV Zeeland, die, zoals hij zelf verklaarde, sinds kort fanatiek surfer is geworden, wees op het bijzondere gebied waar het centrum is gebouwd. Op de grens van Holland en Zeeland. Hij prees de familie en het team van 'topmensen' voor het bereikte resultaat.

Aannemer

Hans Boogert van Bouwbedrijf Boogert was eveneens trots dat zijn bedrijf de verbouwing van Brouwersdam heeft mogen doen. Hij dankte de familie voor de fijne samenwerking. Uit zijn toespraak bleek dat bouw van het centrum een kwestie is geweest van goed plannen en doorwerken tot op het laatste moment. "Er was altijd druk op de ketel".

In haar dankwoord benadrukte Pieternel van der Linde de vele aanwezigen en vooral de bouwers en de mensen uit haar team die er alles aan hebben gedaan om de verbouwing op tijd klaar te laten zijn. "Wij zijn ontzettend trots op dit gebouw", zo verzekerde ze haar toehoorder.
Nadat Uwe Jendrusch en Pieternel van der Linde samen met hun kinderen het lint hadden doorgeknipt, was er voor de bezoekers gelegenheid om het centrum te bezichtigen. In de tussentijd zorgden leerlingen van de surfschool voor demonstraties. Het centrum heeft een ruim restaurant gekregen, met natuurlijk een prachtig uitzicht op de waterrijke omgeving. Daarnaast is er de ruime surfshop en de ruime accommodatie voor surf- en zeillessen. Meer informatie is te vinden op www.brouwersdam.nl.

SGP: 'Kernwaarden Kop van Goeree behouden'

OUDDORP - Op donderdag 13 april presenteerde de heer Klijn van Natuur-lijk Ouddorp op uitnodiging van de SGP-afdeling Goedereede de afrondende resultaten van eerdere bijeenkomsten. Ook SGP-fractievoorzitter van Dam deelde zijn ervaringen van dit traject: 'We hebben veel informatie kunnen ophalen om daarmee een afgewogen standpunt in te nemen'. Ook met andere organisaties is de SGP in gesprek rondom dit thema. Het thema van deze avond was 'Identiteit op de Kop, behouden of op de schop?'

In deze afrondende sessie liet de heer Klijn nogmaals de vele zaken die spelen passeren. Ingegaan werd op de thema's: Zondagsrust, recreatie en infrastructuur. Hij ging terug in de tijd en noemde de gedachten destijds van de landinrichting. Daarnaast liet hij ook nieuwe projecten zien die mogelijk plaats gaan vinden. Voor de eerdere sessies waren ook uitgenodigd o.a. kerken, ondernemers, bewoners en schoolbesturen.

Kernwaarden

Van Dam benadrukte voor het proces dat de SGP deze zaken in een drietal gemeentelijke beleidsdocumenten terug zal zien: Notitie zondagsrust, Verkeercirculatieplan en Recreatievisie. Het eerste document is reeds vastgesteld, de beide anderen spelen op dit moment.
'Voor de SGP is het belangrijk wat de kernwaarden van het eiland zijn en in het bijzonder van de Kop. Denk aan identiteit, natuur en hoogwaardige recreatie. We kunnen terugzien op goede bijeenkomsten waar nadrukkelijk over deze kernwaarden is gesproken. Vele avonden zijn in Ouddorp bijgewoond, we hebben mensen gesproken, een beeld gevormd en individuele gesprekken gevoerd'.

Kust, rust en ruimte

Daarnaast refereerde Kees van Dam aan het coalitieprogramma en het verkiezingsprogramma van de SGP waarin een aantal duidelijke kaders zijn genoemd, waar de SGP aan toetst. Hij noemde o.a. het feit dat toerisme en recreatie een belangrijke economische pijler is op de Kop van het eiland, maar ook dat het stimuleren en uitbreiden van recreatie effecten heeft op de zondagsrust. De SGP is voor kleinschalige recreatie en kwaliteitsverbetering. Kust, rust en ruimte blijven daarbij belangrijke elementen voor de SGP. Daarnaast moeten ontwikkelingen passen bij de schaal en identiteit van de dorpskernen. Het evenwicht tussen de kern en recreatieve ontwikkelingen moet in verhouding zijn, waarbij de inbreuk op het buitengebeid tot een minimum beperkt moet worden. De gemeentelijke recreatievisie zal naar verwachting rondom de zomer gereed zijn.

Prijzen Kijk bij de Boer uitgereikt

De kinderen zijn blij met hun gewonnen traptrekker. Foto: Wim van Vossen Fotografie

GOEREE-OVERFLAKKEE – Vorige week werd door de organisatie de balans opgemaakt van de op Tweede Paasdag gehouden Kijk bij de Boer.

"We kunnen weer terug kijken op een geweldige editie van Kijk bij de Boer. Bezoekersaantallen van 4.000 op het melkveebedrijf van Breen zijn genoemd en bijna 1.000 mensen die de molen van Goedereede een bezoekje gebracht hebben. Geweldig!"
De commissie van Kijk bij de Boer is dan ook zeer tevreden! Zij hebben alleen maar positieve geluiden over deze dag vernomen en dat is gelijk de drive om er volgend jaar weer vol voor te gaan. De eerste ideeën staan al op papier.
Donderdagavond zijn 9 kinderen in notariskantoor Schuring & Benschop in Middelharnis in het zonnetje gezet. Uit de honderden kleurplaten die in de bussen op de deelnemende bedrijven verzameld waren op Tweede Paasdag, waren zij de gelukkigen. Zij gingen allemaal blij met een traptrekker naar huis.
Tevens is het leuk te vermelden dat diverse ondernemers goede doelen gekoppeld hadden aan hun open dag.
Familie Dogterom in Oude-Tonge heeft de totale opbrengst van hun pluktuin geschonken aan de samenwerkende hulporganisaties 'Hongersnood in Afrika'. Een geweldig bedrag van € 1.973,18.
Landwinkel 't Zand uit Den Bommel stond bij VoF Dogterom met de verkoop van softijs en milkshakes. Van hun omzet schenken zij 15% aan KiKa. Dit leverde het mooie bedrag van € 165,00 op.
Tenslotte vroeg familie Kardux op hun akkerbouwbedrijf en camping de Elizabeth Hoeve in Melissant een vrijwillige bijdrage voor de frietverkoop aldaar. Maar liefst € 400,00 zat er aan het einde van de dag in de emmer. Dit bedrag gaat naar Calando.

"Rest ons iedereen; onze sponsoren, de vele vrijwilligers, de ondernemers en u als bezoeker hartelijk te bedanken voor het mogelijk maken van deze geweldige dag. Tot volgend jaar, op 2 april!" aldus de organisatie.

Sport- en spelplezier tijdens de Koningsspelen

DEN BOMMEL - Voor de vijfde keer op rij hebben de leerlingen van o.b.s. Ollie B. Bommel, Christelijke Jenaplanschool 't Kompas en de peuters van peuterspeelzaal De Rakkertjes samen de Koningsspelen gevierd. Onder prima weersomstandigheden hebben alle kinderen uit Den Bommel genoten van een sportieve en gezellige ochtend. De ochtend werd gestart met een koningsontbijt en het dansen en zingen van het lied 'Okido' waarna de leerlingen van groep 1 t/m 4 hun vertier konden vinden bij de diverse spelletjes die op beide schoolpleinen stonden opgesteld. De Oranjevereniging had weer gezorgd voor een geweldig springkussen en die was dan ook favoriet bij de jonge sporters. De leerlingen van groep 5 t/m 8 vertrokken rond de klok van kwart voor 10 richting het voetbalveld, waar er 5 verschillende workshops op het programma stonden. De leerlingen konden hun sportiviteit laten zien tijdens voetbal, hockey, rugby, dans en bootcamp. Aan alle blije gezichten te zien was het een geslaagde dag. Om 13.00 uur begon de welverdiende meivakantie voor de kinderen.

Tobbedansen is hét piekmoment van Koningsdag in Goedereede

GOEDEREEDE – Nog twee dagen, dan vliegen de zelfgebouwde tobbes, bootjes en andere voertuigen weer van de helling, op weg naar de bel in de haven van Goedereede. Het tobbedansen is hét hoogtepunt van Koningsdag in het stadje. Niet alleen voor de deelnemers, maar zeker ook voor de vele bezoekers. De viering in Goedereede brengt altijd veel volk op de been.

Door Kees van Rixoort

In Goedereede is een behoorlijk actieve Oranjevereniging bezig het jaarlijkse feest voor te bereiden. "De bevolking vindt het leuk dat we het doen. Het wordt gewaardeerd", verklaart bestuurslid Krijn Tanis het enthousiasme om er wat moois van te maken.

"Er komt nog heel wat bij kijken. We vergaderen wat af in een jaar. Zo moeten we ervoor zorgen dat er genoeg geld is. We hebben een programmaboekje met adverteerders, contributie van onze vijfhonderd leden en subsidie van de gemeente, via de stadsraad. We komen tot nu toe altijd uit." Daarnaast is het bestuur druk in de weer met bijvoorbeeld het aanvragen van vergunningen, het zoeken van vrijwilligers (wat nooit een probleem is), het maken van het programmaboekje en het vinden van geschikte muzikanten.

Voor het bestuur staat het als een paal boven water dat er min of meer blijvende vernieuwing nodig is om het feest verrassend en attractief te houden. Enkele jaren geleden is het programma op de schop genomen en wat logischer in elkaar gestoken. Zo is het optreden van fanfare Apollo naar voren gehaald, omdat eerder op de dag juist het publiek voor dit soort muziek in het stadje rondloopt.

Het programma in Goedereede loopt van tien uur in de ochtend tot tien uur in de avond. Na de traditionele start, de aubade, zijn er kinderspelen voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Aan het begin van de middag speelt Apollo. Dan begint het havenspektakel, volgens bestuurslid Krijn Tanis "hét piekmoment" van Koningsdag. Na de prijsuitreiking is het de beurt aan het duo B-Normal en een dj om het feest muzikaal af te sluiten. Al met al is er voor elke doelgroep wel wat te doen op Koningsdag.

Water is leuk

Koningsdag in Goedereede trekt altijd veel volk uit de omgeving, vooral uit Ouddorp en Stellendam. Tanis verklaart dat succes uit de sfeer en de locatie. "We hebben in Goedereede een haven in het centrum. Water is leuk. Iedereen wacht op het moment dat er iemand in het water valt. Met een bruggetje of een touw over de haven zien te komen, dat is een geweldig spektakel. Als het mooi weer is, weet je niet wat je ziet. Dan staat het rond de haven helemaal vol mensen. Rijen dik."

Dit jaar staat het tobbedansen weer op het programma. Van de schans van glad plaatmateriaal, nog eens gladder gemaakt door zeep, duiken de zelfgebouwde voer- en vaartuigen de haven in. Het doel is de bel zo snel mogelijk te laten klinken. De snelste gaat met een prijs naar huis – eeuwige roem, een cadeaubon en veel applaus – maar er is ook een beloning voor het origineelste bootje. In het verleden kwam er zelfs wel eens een tractor met rookpluimen van de helling. Of een voertuig van louter boomstammen, gebouwd door de scouting. Natuurlijk zorgt het bestuur voor de veiligheid: een bergingsbootje en duikers bevinden zich in de haven om het tobbedansen in goede banen te leiden als het nodig is.

"We hopen op veel deelnemers", blikt Tanis vooruit naar hét piekmoment van Koningsdag in Goedereede. Nu eerst de helling bouwen. De lampjes hangen al. Laat het feest maar beginnen. "We kijken ernaar uit."

Koningsdagprogramma's

OUDDORP

8.00 uur: Lawaaioptocht (zie route). Versier je fiets zo mooi mogelijk en hang er zoveel mogelijk blikken en lawaaimakers aan. Prijsuitreiking na de aubade.
9.00-16.00 uur: De traditionele kleedjesmarkt rondom de toren, met diverse kinderattracties.
10.00 uur: Muziek in De Vliedberg, waar ook de vlag gehesen wordt, m.m.v. Brassband 'Concordia'.
11.30 uur: Aubade in de dorpskern, met een toespraak door wethouder Daan Markwat m.m.v. Concordia.
13.00 uur: Aanvang Zeskamp in de Ring.
13.00 uur: Rijden met paardjes i.s.m. Stal 't Kacheltje. Vanaf HCR Akershoek.
14.00 uur: Vlindervriendjes, gratis schminken.
14.15-16.00 uur: Boerenkapel loopt door de Ring.
16.30 uur: Prijsuitreiking Zeskamp.
Route Lawaaioptocht - start bij het Raad- en Polderhuis, rondje dorp: Hofdijksweg - Broekweg - Kerkhoek - Steenkreek - Oudenhil - Zouthoek - Volgerblok - Vogelmeet - De Gracht - Kerkhoek - Bredeweg - Broekweg - Diependorst - over terrein van De Vliedberg - Hogepad - Margrietweg - Wilhelminaweg - Molenweg - Molenblok - einde bij Kruidvat.

GOEDEREEDE

08.00 uur: Klokgelui; een ieder wordt verzocht de vlag uit te steken. Onder degenen die de vlag uitsteken wordt een prijs verloot.
08.15 uur: Trompetgeschal door Goedereede.
09.45 uur: Vertrek van Kon. Fanfare 'Apollo' met de schoolkinderen vanaf Oostdam naar de Markt.
10.00 uur: Hijsen van de vlag door de scouting en aubade op de Markt.
10.45 uur: De kinderen kunnen meedoen aan spelletjes.
11.00-18.00 uur: 2 springkussens, 1 voor kinderen tot 5 jaar, 1 voor kinderen vanaf 5 jaar.
11.30 uur: Klokkenspel door de beiaardier J. Bezuijen.
13.30 uur: Optreden Kon. Fanfare 'Apollo'.
14.30 uur: Tobbedansen.
17.00 uur: Prijsuitreiking van het middagprogramma en aansluitend treedt het duo B-Normal op.
20.00 uur: DJ.
22.00 uur: Einde programma.

STELLENDAM

7.00 uur: Trompetgeschal door het dorp.
9.00 uur: Aubade. Hierbij zal vanuit de gemeente aanwezig zijn wethouder D. Markwat.
Vlag hijsen door de scouting, gevolgd door de aubade onder leiding van het koperensemble van Fanfareorkest 'De Hoop'.
9.30 uur: Oranjeterras, gratis kopje koffie of thee, u aangeboden door 't Wapen van Stellendam.
9.30 uur: Optreden van het mannenkoor 'Door Eendracht Verbonden' in de feesttent.
10.00 uur: Kinderspelletjes op de Voorstaat.
Oranjekraam.
Springkussens.
Boogschieten voor jong en oud.
10.00 uur: Muziek in de feesttent van DJ ALLO, Arno Borsboom.
10.00 uur: Brandweer Stellendam zal aanwezig zijn tijdens de kinderspelletjes.
11.30 uur: Demonstratie Gymvereniging Sparta.
12.00 uur: Kleedjesmarkt.
12.30 uur: Kinderdisco.
13.30 uur: Bierschuiven, spijkerbroekhangen, skelterrace, boogschieten, rodeo stier.
Dit alles is voor jong en oud.
13.30 uur: Clown Reno, schminken, glitter tattoos.
14.00 uur: Shantykoor 'Op Volle Kracht'.
14.30 uur: Poppentheater Madelief.
15.00 uur: Shantykoor 'Op Volle Kracht'.
15.30 uur: DJ ALLO.
15.30 uur: Poppentheater Madelief.
17.00 uur: Pop/rock Coverband 'Way Beyond'.
19.00 uur: Mee sporten met 24 fitclub Stellendam, zie Facebook.
20.00 uur: Concert Fanfareorkest 'De Hoop' uit Stellendam in het 't Haegse Huus.
21.00 uur: DJ ALLO.
21.15 uur: Lampionnenoptocht.
22.00 uur: Einde Koningsdag 2017.

Way Beyond zal spelen tot de klok van 21.00 uur.
In de pauze zal DJ ALLO de stilte opvangen.
Al deze activiteiten zullen plaatsvinden in en rond de feesttent.

DIRKSLAND

7.15 uur: Lawaaioptocht voor kinderen op de fiets - start vanaf Sportcomplex 'De Gooye'.
9.00 uur: Zanghulde/aubade bij Zorgcentrum Geldershof, met aansluitend optocht schoolkinderen met Muziekvereniging 'Amicitia'.
11.00-17.00 uur: Oranjemarkt in het centrum. Vrijmarkt voor kinderen in de Irenelaan. Kinderspeelplein bij 'De Schakel' met klimwand. Boogschieten 'shoot out' en springkussen voor de kleintjes. Bungeetrampolines. Kajakken in de kerkgracht. Muziekpodium aan de Ring met optredens van de band 'Trio Dreamcast'. Igor - animatiespeler, goochelaar, ballonnenvouwer en entertainer.
12.00-17.00 uur: Kerktoren beklimmen - Toegang € 1,50 (Amicitia).
12.30 uur: Start Oranjepop, muziekspektakel bij Sportcomplex 'De Gooye'.
21.00 uur: Lampionnenoptocht, vertrek vanaf Zorgcentrum Geldershof.
21.45 uur: Afsluiting van de dag op de Voorstraat met 'Last Post' en 'Wilhelmus'.

Kunst- en Cultuurwandelingen

DIRKSLAND - Op Koningsdag zullen er weer kunst- en cultuurwandelingen georganiseerd worden door de dorpsraad. Deze wandelingen zijn een samenwerking tussen de dorpsraad en de Hervormde Gemeente Dirksland. Het woord wandeling is in dit verband wat verkeerd, omdat alles in en rondom de kerk zal plaatsvinden.

Het programma start in de kerk en aansluitend zal de geschiedenis van Dirksland verder vervolgd worden door een wandeling rondom de kerk, waarbij alle schilderijen van Rien Poortvliet zullen worden opgesteld. Kortom: de ontstaansgeschiedenis van kerk en dorp in beeld en woord vervat. De bijeenkomsten starten om 11.00, 13.00 en 15.00 uur.

Het moment voor nieuwe bewoners om iets meer te horen over de geschiedenis van hun dorp.

Koningsdagprogramma's

MIDDELHARNIS/SOMMELSDIJK

7.45 uur: Reveille vanaf de toren in Sommelsdijk.
9.00-9.30 uur: Aubade bij 'Nieuw Rijsenburgh'.
8.45-10.00 uur: Inschrijving Omloop van Menheerse - Diekhuusplein.
10.30 uur: Start Omloop van Menheerse (6,8 km) - Diekhuusplein.
11.15 uur: Prijsuitreiking Omloop van Menheerse - Diekhuusplein.
10.00-20.00 uur: Horeca/muziek terras Diekhuusplein - i.s.m. v.v. Flakkee.
10.00-17.00 uur: Kindervrijmarkt, uitsluitend op D'n Diek.
10.00-17.00 uur: Kofferbakmarkt onderaan D'n Diek (niet commercieel en geen food).
11.00-15.00 uur: Diverse kinderattracties en spelletjes* - Diekhuusplein en Beneden Zandpad - *Gratis voor leden van de Oranjevereniging! Ponyrijden rondom de muziektent.
11.00-16.00 uur: Winkels geopend.
15.00-16.00 uur: Schuimparty.

MELISSANT

10.15 uur: Aubade bij woon-zorgcomplex Vollenhoven.
11.00-13.00 uur: Kinderspelen op het speelveld.
www.facebook.com/oranjeverenigingmelissant.

HERKINGEN

8.00 uur: Reveille bij Ons Huis.
8.05 uur: Oranjeontbijt in verenigingsgebouw Ons Huis.
9.45 uur: Aubade in de tuin van het bejaardencentrum.
10.15 uur: Oranjeborrel in het Bejaardencentrum.
10.15 uur: Start fietspuzzeltocht
13.00-18.30 uur: Middagprogramma op het voetbalveld met onder meer boogschieten, fietsen versieren, kinderspelletjes en springkussen.
16.30-17.30 uur: Roofvogeldemonstratie.

STAD AAN 'T HARINGVLIET

8.45 uur: Verzamelen bij 't Trefpunt voor de verkleedoptocht.
10.00 uur: Vlag hijsen met de burgemeester.
10.15 -11.15 uur: Kleedjesmarkt. Wil je meedoen? Geef je dan op bij school.
11.15-13.15 uur: Springkussens.
13.15-13.45 uur: Lunch.
13.45-15.15 uur: Stad's Got Talent. Wil je meedoen? Geef je dan op bij school.
15.15-17.15 uur: Kinderspelletjes.
17.15-17.45 uur: Demonstratie van de brandweer.
19.45 uur: Uitslag Stad's Got Talent.
20.00-0.00 uur: Oranjebal.

NIEUWE-TONGE

7.00 uur: Lawaaioptocht, verzamelen bij Ons Dorpshuis.
8.00 uur: Start activiteiten bij Spar supermarkt (tot 13.00 uur).
8.30 uur: Muziekoptocht door het dorp.
9.20 uur: Aubade.
9.45 uur: Kramen- en vrijmarkt. Met springkussen, schminken, bekers versieren en een ballonkunstenaar.
10.00 uur: Rondritten militaire voertuigen.
10.15 uur: Optreden Djembé-groep.
10.30 uur: Workshop Djembé voor St. Tess.
10.30 uur: Rad van Avontuur.
11.00 uur: Zingen in de Kerk.
12.30 uur: Prijsuitreiking.
13.00 uur: Afsluiting activiteiten Ring van Oranje.
14.30 uur: Oranjebingo.

OUDE-TONGE

8.30 uur: Aubade bij Ebbe en Vloed + oplaten ballonnen.
9.30 uur: Oranje speeltuin, mini en midi obstacle run.
10.00 uur: Oranje koffie/thee.
10.00 uur: Vlindervriendjes (glittertatoeages).
13.00 uur: Vrijmarkt.
13.30 uur: Kaoi obstacle run (v.a. 13 jaar).
16.00 uur: Kaoi-music met diverse bands en eetgelegenheid.
20.00-00.00 uur: Gevarieerde muzikale avond in tent met DJ's en om 21.00 uur de Lawineboys! Vrije inloop voor alle leeftijden! Legitimatie verplicht.

OOLTGENSPLAAT

Koningsdag 27 april
8.00 uur: Klok luiden. Eenieder wordt verzocht de vlag uit te steken met oranje wimpel.
8.02 uur: Reveille. Muzikanten van Muziekvereniging W.M. van der Harst blazen de reveille.
8.45 uur: De bestuursleden van de Oranjevereniging hijsen de vlag in de Marijkestraat en bij het Maximaplein.
9.00 uur: Vertrek van de schoolkinderen naar het Oude Raadhuis.
9.20 uur: Aubade. De aubade wordt opgedragen aan Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, die we feliciteren met zijn 50ste verjaardag.
9.40 uur: Vertrek van alle kinderen naar het speelveld van voetbalvereniging OFB.
10.00 uur: Aanvang van de kinderspelen. Voor de kinderen van de groepen 0, 1, 2, 3, 4 en 5.
12.00 uur: Einde spelmorgen.
13.00 uur: Oranje-vrijmarkt, op het voetbalveld van v.v. OFB. Deelname is gratis, kijk voor het reglement op www.oranjeverenigingooltgensplaat.nl.
13.00 uur: Meerkamp voor de kinderen van de groepen 6, 7 en 8.
17.00 uur: Einde spelmiddag. Einde van het Koningsdagprogramma.
Tot ziens op het Oranjefeest op zaterdag 29 april!

Oranjefeest 29 april
Met de spetterende coverband 'Three O Four'.
In MFC 't Centrum, aanvang 21.00 uur, zaal open 20.30 uur. Toegang € 5,-.

DEN BOMMEL

8.00 uur: Reveil blazen.
8.45 uur: Verzamelen op het Emmaplein voor het kinderzeskamp.
9.00 uur: Kinderzeskamp.
10.30 uur: Aubade op het Emmaplein. De vlag wordt gehesen en met behulp van het St. Adolfskoor wordt er gezongen.
11.00 uur: Uitreiken van de ballonnen voor de ballonwedstrijd.
11.15 uur: Ballonwedstrijd.
13.00 uur: Inschrijven voor het zeskamp.
13.30 uur: Start van het zeskamp.
18.00 uur: Einde zeskamp.
18.30 uur: Prijsuitreiking zeskamp.

Begin Koningsdag sportief met de 42e Rabobank Omloop van Menheerse

MIDDELHARNIS - Op donderdag 27 april is het weer Koningsdag. Traditiegetrouw organiseert AV Flakkee de Omloop van Menheerse, dit jaar alweer voor de 42e keer. Na jaren van stijgende deelname is de organisatie voornemens om er opnieuw een schitterende editie van te maken.

Het startschot zal om 10.30 uur klinken onder aan D'n Diek ter hoogte van het Diekhuus. In het Diekhuus is er tussen 8.45 en 10.00 uur gelegenheid tot na-inschrijven. Voorinschrijven kan t/m 22 april via www.inschrijvenzeeland.nl. Voor € 5,- ligt uw startnummer dan klaar. Na-inschrijven kost € 7,-. Betalen dient bij afhalen van het startnummer te gebeuren. Voor iedere deelnemer is er een attentie. In de Technische School is er gelegenheid tot omkleden.

Voor de snelste deelnemers in de categorieën jeugd, senioren en veteranen zijn prijzen ter beschikking. Het parcoursrecord staat op naam van Wim Padmos, in 2000 won hij in 21.14. Bij de dames staat het record op naam van Laurey van den Berge, zij liep in 2014 24.04. De Flakkeese atleten zullen op volle sterkte vertegenwoordigd zijn en zij proberen uiteraard de winst op eigen bodem te houden. Kan Maikel Peeman opnieuw winnen of wordt het iemand anders? De route is 6,8 km en gaat om de dorpskernen van Middelharnis en Sommelsdijk.

De Start-Runners zullen deze dag de kroon op het werk zetten, zij hebben gedurende twaalf weken getraind onder begeleiding van de trainers van AV Flakkee en zijn volledig klaar om de Omloop tot een goed einde te brengen. De prijsuitreiking zal om 11.30 uur plaatsvinden op het Diekhuusplein. Voor meer informatie, kijk op www.avflakkee.nl.

Wereldwinkel:
Laat de natuur je was doen

Bij aankoop van een artikel van Seepje maakt u kans een wasmand te winnen. U levert de kassabon in voorzien van naam en telefoonnummer. De trekking is 27 mei.

MIDDELHARNIS - De was? Bij een gemiddeld gezin staat de wasmachine vrijwel dagelijks te draaien. En worden jaarlijks grote hoeveelheden chemisch wasmiddel gebruikt. Mooi dat er met Seepje nu een 100% plantaardige wasmiddelvervanger is. Dankzij de natuurlijke schoonmaakkracht van de schillen van de Sapindus Mukorossi vrucht komt alle was voortaan schoon en natuurlijk fris uit de machine. Goed voor ons milieu én goed voor de producenten in Nepal, die voor hun werk een eerlijk loon ontvangen.

In Nepal groeien Sapindusbomen in overvloed op 200 tot 1500 meter hoogte. De schillen van de Sapindus Mukorossi vruchten worden ook wel Seepje schillen genoemd. Deze schillen geven bij aanraking met water een natuurlijke, schuimende vorm van zeep af met reinigende en antibacteriële eigenschappen. In Nepal wordt deze natuurlijke zeep door de lokale bevolking al sinds jaar en dag gebruikt voor het lichaam én om de handwas mee te doen.

Want op basis van de Seepje schillen hebben we Seepje 'vrij en blij geur' en Seepje 'vers geperste lentegeur' ontwikkeld. 100% plantaardige en fairtrade vloeibare wasmiddelen!

Deze vloeibare Seepjes bestaan voor 70% uit het extract uit de Seepje schillen. Daarnaast hebben we andere natuurlijke stoffen toegevoegd om de waskracht te bevorderen, zoals verzeepte zonnebloemolie en citroenzuur, en om een heerlijke geur te geven aan de was. Ze zijn verpakt in een kartonnen wasmiddelfles, zodat we 70% plastic besparen ten opzichte van een plastic fles.

Ben u geïnteresseerd in Seepje en benieuwd naar dit product? Kom langs in de Wereldwinkel aan 'D'n Diek' waar we u graag van dienst zijn.

Zandpad 134, 3247 GZ Middelharnis, tel: 0187-480871; openingstijden: dinsdag t/m zaterdag 10.00 tot 17.00 uur; in de schoolvakanties dinsdag van 13.30 tot 17.00 uur.

Extra activiteiten Watersnoodmuseum in de meivakantie

OUWERKERK – Tijdens de meivakantie kan het hele gezin deelnemen aan extra activiteiten in het Watersnoodmuseum. Voor jong tot oud zijn er familierondleidingen en worden er breiworkshops gegeven. Speciaal voor de kids worden er knutselworkshops georganiseerd. Deelname aan de workshops en rondleidingen is gratis bij een betaald museumbezoek. Het Watersnoodmuseum is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Het hele gezin kan deelnemen aan de familierondleidingen op dinsdag 25 en woensdag 26 april. De rondleidingen vangen deze dagen aan om 11.00 en 13.00 uur. De rondleid(st)er neemt u tijdens de rondleiding mee langs de highlights van het museum.

Breiworkshops

Ook kunnen kinderen én volwassenen aan de slag met een eigen breiwerk in het Watersnoodmuseum. Op maandag 24 april worden er tussen 11.00 en 16.00 uur breiworkshops gegeven door Monique Dalebout van Mo & More.

Knutselworkshops

Speciaal voor de kids worden er knutselworkshops verzorgd in de meivakantie. Kinderen kunnen op dinsdag 25 en woensdag 26 april een eigen kunstwerkje maken met het thema water. Onder leiding van kunstenares Marlies Verda zijn er inloopworkshops tussen 11.30 en 16.00 uur.

Nieuwe kringloopwinkel

MIDDELHARNIS – Zoals bekend is Woord en Daad een stichting welke zich al jaren inzet voor de armoedebestrijding van onze medemens vanuit een bijbels perspectief. Landelijk is Woord en Daad kringloopwinkels aan het opzetten waarvan de opbrengst volledig ten goede komt aan het goede doel. Vele vrijwilligers zetten de schouders eronder en de organisatie is verheugd dat ze ook in Middelharnis een winkel kunnen gaan opstarten. Een enthousiast team heeft de opstart gemaakt, maar uiteraard zijn er voor het exploiteren van de winkel veel vrijwilligers nodig. Mensen die het leuk vinden om mee te helpen met alle voorkomende werkzaamheden in de winkel en het sorteren en bezorgen van goederen. Meer informatie wordt gegeven op maandag 8 mei om 19.30 uur in de zaal van de Chr. Gereformeerde kerk aan de Hoflaan 41 te Middelharnis. De plannen worden dan uiteengezet en er worden filmpjes getoond over het doel, waaraan de opbrengst van de winkel wordt besteed. Neem voor meer informatie contact op met Lia Wilstra, 0187-484806, of ccwilstra@gmail.com.

Vrijdag in de krant

Dorpskern onder de loep
Kunst in Nieuw Rijsenburgh