info@eilandennieuws.nl
t. 0187 74 54 50

Dinsdag Eilanden-Nieuws

1 mei 2018

Dinsdag Eilanden-Nieuws 1 mei 2018


Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: info@eilandennieuws.nl of 0187-745450

Kajakken in een Oranje Dirksland

DIRKSLAND – Eén dag in het jaar is het echt druk in Dirksland. Dat is van oudsher Koningsdag. Ook afgelopen vrijdag was er sprake van een tijdelijke verdrievoudiging van het inwoneraantal, als het niet meer was. In het centrum was vanouds veel volk op de been om de braderie, vrijmarkt, attracties en optredens te bezoeken. Er was een heuse Zeskamp en jonge bezoekers maakte volop gebruik van de mogelijkheden om te klimmen, te springen, te schieten en te kajakken door de kerkgracht. (Tekst en foto: Kees van Rixoort)

Meer foto's op pagina 19.

Nieuw MRI-apparaat voor ziekenhuis

DIRKSLAND - Op donderdag 26 april werd in het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis een nieuw MRI-apparaat geplaatst. Een MRI-scanner wordt gebruikt om nauwkeurige beelden te maken van onder andere hersenen, ruggenmerg, zenuwen, spieren, pezen en gewrichtsbanden en buikorganen. Het apparaat werkt met magnetische velden. Alleen al de magneet weegt 4,5 ton.

Met de nieuwe MRI-scanner heeft het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis een apparaat in huis dat voorzien is van de nieuwste technologieën. Zo is de scansnelheid veel groter. Afhankelijk van het soort onderzoek, is het onderzoek dan ook sneller klaar. Een groot voordeel wat de patiënten direct zullen merken, is dat de opening groter is dan bij het oude apparaat. Het scheelt 10 cm en is zeker voor patiënten met claustrofobie een hele verbetering. Ook met het design van het apparaat is rekening gehouden, om de patiëntbeleving van een onderzoek zo prettig mogelijk te maken.

Paul van der Velden, lid raad van bestuur CuraMare, gaf het startsein van het takelen van de magneet. Met een speciale kraan werd de magneet over een gebouw naar de MRI-ruimte getakeld. Een nauwkeurige klus vanwege de beperkte ruimte. De komende weken wordt de MRI-scanner klaargemaakt voor gebruik.

Avondgebed op 4 mei

MIDDELHARNIS - De Oecumenische Werkgroep Goeree-Overflakkee organiseert op 4 mei van 19.00 tot 19.30 uur een Avondgebed in de Emmaüskerk, Koningin Julianaweg 57 te Middelharnis.
Jong en oud is van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen. Daarna is er gelegenheid zich aan te sluiten bij de stille tocht, die vertrekt vanaf het gemeentehuis. Dit jaar is het thema 'Jaar van Verzet'. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de rechtstaat buiten werking gesteld. Er was sprake van willekeur, vervolging, terreur en moord. Verreweg de meeste mensen probeerden er het beste van te maken en gingen zoveel mogelijk door met hun dagelijks leven. Een kleine groep kwam in verzet. Kwam op voor de rechten van anderen. Verzette zich tegen onrecht en onrechtvaardigheid.
Waarom ging men in verzet? Hoe gevaarlijk was het om in het verzet te gaan? Voor welke keuzes kwam men te staan? Wat kunnen wij daarvan leren? Vraagt deze tijd ook om mensen die tegen de stroom in opkomen voor de rechten van anderen? Wat betekent dit voor onze vrije, open, democratische rechtstaat? Deze historische en actuele vragen staan centraal tijdens het Jaar van Verzet.

2 / 36

Agenda

Woensdag 2 mei

OUDE-TONGE – Gebedssamenkomst. 20.30 uur in Aktivia aan de Kerk. Samen danken en bidden met andere christenen voor het dorp.
MIDDELHARNIS - Alzheimer Café. Wijkcentrum Doetinchemsestraat 27. Aanvang 19.30 uur.
DIRKSLAND – Bingo in de Victoriahallen. Aanvang 19.30 uur.

Zaterdag 5 mei

GOEDEREEDE – Bevrijdingsfeest op de Markt.
MIDDELHARNIS – Repair Café van 10.00 tot 13.00 uur bij Goed voor Goed aan Simon Stevinweg 49, van 10.00 tot 13.00 uur.

Woensdag 9 mei

OUDDORP – Streekmiddag 55+. Aanvang 14.00 uur. In Dorpstienden. Aanmelden via 0187-682319.
OUDE-TONGE – Fietsmiddag. Vertrek 13.00 uur bij Infocentrum, Bernhardstraat 27. Aanmelden via 642697.
OUDE-TONGE - Breicafé in het Infocentrum, Bernhardstraat 27, van 19.30 tot 21.30 uur.
ACHTHUIZEN – Bingo 55+. Aanvang 13.30 uur. Buurthuus, Kloosterstraat 10.

Vrijdag 11 mei

OUDDORP - Jaarmarkt t.b.v. Hervormde Gemeente Ouddorp in het centrum, rondom de Dorpskerk van Ouddorp. Van 9.00 tot 15.30 uur kunt u rondstruinen tussen de bruikbare tweedehands spullen, boeken, eigen gebakken koekjes en cake, sieraden, woonaccessoires en nog veel meer. Meer info: www.hervormdouddorp.nl.
SOMMELSDIJK – Concert trompettist Eric Vloeimans met Olivers Cinema. Hofstede Lust en Last aan de Kokseweg. Kaarten á 20 euro te bestellen via ericvloeimans@lustenlast.nl.
NIEUWE-TONGE – Bingo-avond in Ons Dorpshuis. Aanvang 19.30 uur.

Zaterdag 12 mei

STELLENDAM – Verkoop van goede gebruikte spullen uit de container bij de Gereformeerde Kerk, van 10.00 tot 13.00 uur.
DEN BOMMEL – Braderie in het dorp.
GOEDEREEDE – Zangdienst in de Hersteld Hervormde Kerk. Aanvang 19.30 uur. Medew. Christelijk Ouddorps Mannenkoor.

Donderdag 17 mei

STELLENDAM – Hervormde Kerk, Bosschieterstraat. Synagoge-zang met medewerking van het Mannenkoor Nieuwerkerk. Het koor zingt uit het Amsterdamse Chazzanoet, het liedboek met Hebreeuwse teksten en muziek uit de Joodse Oost-Europese traditie van synagogezang. Aanvang 19.30 uur.

Zaterdag 19 mei

NIEUWE-TONGE – Inleveren rommelmarktspullen. Zowel bij Elim, Zuiddijk 19, als in de schuur van de fam. Van Kempen aan de Oudelandsedijk 4A te Oude-Tonge. U heeft vast nog van alles wat u niet meer gebruikt en kunt missen. Als het niet mogelijk is om zelf te brengen, bel dan: 06-16794189.

Raadssteun voor uitvoeren van werkzaamheden bij voetbalclubs

'Zonder velden geen voetbal'.

GOEREE-OVERFLAKKEE - De vitale voetbalsport op het eiland lag, na het stopzetten vorig jaar van de inzet om kunstgrasvelden te realiseren, opnieuw op de raadstafel. Het was een oordeelvormende fase voor de politici, maar met de noodzaak om in ieder geval zo snel mogelijk kredieten te voteren voor het bespeelbaar maken van velden. Bij uitstel van het inzaaien van gras komt de start van het nieuwe seizoen immers in gevaar. Voetbalclubs hebben een belangrijke sociale functie in de dorpskernen en als aangetoond is dat er maatregelen op dat vlak getroffen moeten worden, wie kan daar dan tegen zijn. Dus één kant van het collegevoorstel kon op unanieme support rekenen. Zeker met in gedachten de uitspraak van het jongste raadslid, Van der Tang (SGP): "Zonder velden is er geen voetbal".

Door Jaap Ruizeveld

Het past politiek ook helemaal in de sfeer na het mislukken in 2017 van de overleggen tussen clubs en gemeente in het kader van gewenste harmonisatie en opzet van éénduidig beleid. Het vertrouwen in elkaar moet worden teruggewonnen. Maar naast de groene velden was er de koppeling met een noodzakelijke ingreep in de accommodatie bij OFB (Ooltgensplaat), waar liefst 271.000 euro moet worden neergeteld om – genoemd werd krakkemikkige - kleedkamers en materiaalruimte te vervangen en een nieuwe bestuurskamer te kunnen realiseren. Of die investering verantwoord was, op een moment dat er nog geen gemeentelijk beleid is voor de totale vitalisering van de voetbalclubs, dat vormde een discussie die verwarrende vormen aannam.

Voetbaltermen

Om in voetbaltermen te blijven: in de eerste helft was er nog geen samenspel om tot scoren te komen. Zelfs werd vanuit de grootste raadsfractie geopperd om het voorstel maar terug te nemen en met gedegen onderbouwing en uitwerking in mei dan wel te kunnen besluiten. Maar anderen zagen dat niet zitten. Wat doe je dan? In de pauze, lees een schorsingstijd, werd overlegd op welke wijze er toch een gedragen aanpak voor een besluit kon worden bereikt. Dat leidde tot verheldering. Maar met spontane inbreng van een tijdelijke nieuwe speler (eigen initiatief van collegelid De Jong), die betrokken was geweest bij het overleg met OFB, konden de gelederen - in beeldvorming - toch gesloten worden. De zorgen bij OFB zijn hoog en urgent. Afgeschreven gammele afgeschreven portocabins. Hij lanceerde een voorzet en de bal werd ingekopt, om in ieder geval duidelijk te krijgen dat groen (velden) en kleedkamers bij elkaar horen. Een kantine valt buiten die voorzieningen.

Geen club valt om

Portefeuillehouder Feller had in twee termijnen gezegd: "Wij hebben de afgelopen tijd met alle verenigingen gesproken en er is aangegeven door de clubs wat knelpunten zijn en welke koers wordt ingezet voor de toekomst. Het voorstel dat nu voor ligt, betekent aanpak van knelpunten en is een verantwoorde investering. De gemeente is niet bang dat bij aanvaarding van het voorstel er een precedentwerking ontstaat. Ook is duidelijk geworden dat er geen enkele voetbalvereniging op het eiland op omvallen staat. Alles is besproken en goed overlegd, gaf Feller aan. In het op te zetten nieuwe beleid/vitaliteitsonderzoek worden belangrijke aspecten, zoals zelfwerkzaamheid bij clubs, recht van opstal (opmerking EVV) e.d. duidelijk aangegeven.

Projecten

Een mondeling amendement van de PvdA en aansluitend het geamendeerde collegevoorstel (zelfs unaniem) haalden uiteindelijk royaal de eindstreep. De velden kunnen voor de betrokken clubs ingezaaid en competitie klaar worden gemaakt. (WFB, onderhoud afwatering en straatwerk), Stellendam (toplaag vervangen veld 2), Melissant (drainage beide velden), DVV'09 (toplaag vervangen veld 3) en FIOS (drainage veld 2). De problemen bij OFB zijn duidelijk als op te lossen knelpunt gesignaleerd, waarvoor support nodig is.

Proces

Conform de planning van het Projectplan Voor een Vitale Voetbalsport op Goeree-Overflakkee 2030 is, zoals gemeld, enige weken geleden de vraag uitgezet naar de verenigingen om aan te geven welke grote werkzaamheden er dringend komende maanden uitgevoerd dienen te worden aan hun velden en accommodaties. Dit om toe te werken naar een volledige harmonisatie van verantwoordelijkheden en bekostiging van het onderhoud van de voetbalaccommodaties.

Solaes provinciewinnaar

MIDDELHARNIS - Bierliefhebbers in heel Nederland hebben zich uitgesproken: de favoriete, meest bijzondere brouwerij per provincie is bekend. Bierbrouwerij Solaes uit Sommelsdijk is provinciewinnaar voor Zuid-Holland in de Beerwulf Brouwerijverkiezing.

De verkiezing van de favoriete, meest bijzondere brouwerij van Nederland gaat vanaf nu de beslissende fase in. Met ingang van 28 april kan het publiek zijn stem uitbrengen op zijn favoriete brouwerij. De publieksstem is voor 50% bepalend voor de uiteindelijke uitslag, de jury bepaalt de overige 50%. De vakjury proeft drie bieren van de twaalf provinciewinnaars en bepaalt welke brouwerij de meest bijzondere bieren maakt qua smaak en kwaliteit.

Super trots

De initiatiefnemers van Solaes, Jan Willem Kramer, Joost van Welsenis en Cees de Knegt, zijn al super trots op de benoeming als provinciewinnaar van Zuid-Holland. "We zijn nog niet zo lang bezig en dit is toch al wel een bekroning op ons werk! In Zuid-Holland zijn we brouwerijen voorbij gegaan die kwalitatief heel goed en lekker bier brouwen en sommige zijn groter en langer bezig, dus we zijn echt heel erg trots dat mensen onze bieren zo waarderen! Als we ook nog eens beste bierbrouwerij van Nederland mogen worden, dan kan ons jaar helemaal niet meer stuk."

Meestemmen

Wil je bierbrouwerij Solaes helpen om de beste van Nederland te worden? Stem dan mee op: www.beerwulfbrouwerijverkiezing.nl . Stemmen kan van 28 april tot en met 14 mei.
Wil je één van de biertjes proeven van Solaes? Solaes is elke woensdag van 10.00-17.00 uur en zaterdagmiddag geopend van 13.00 tot 19.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.solaes.nl.

21 mei 't Pinksterpad

STELLENDAM - Op Tweede Pinksterdag, 21 mei, wordt in de middaguren in en om Stellendam 't Pinksterpad georganiseerd.

't Pinksterpad is een jaarlijkse wandeltocht op ons mooie eiland - nu al voor het 8e jaar - van kerk naar kerk. Deelname is gratis. De tocht is voor alle leeftijden en toegankelijk voor rolstoelers, kinderwagens en buggy's.
Dit jaar is het dus de beurt aan Stellendam, waar de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk samen met de eilandelijke werkgroep de wandeltocht organiseren.
Men kan kiezen uit twee afstanden: 5 of 10 km. Het thema van dit jaar is 'Water'.
De wandelaars zijn vanaf 12.45 uur al welkom bij het startpunt, de Hervormde Kerk aan de Bosschieterstraat, waar koffie, thee en limonade klaarstaan. Voor de aanvang van de wandeltocht kunnen de deelnemers de kerk, de PowerPoint van de Ramp 1953 in Stellendam èn de tabernakel in maquette bekijken. In de kerk wordt na een korte toespraak en samenzang even na 13.30 uur het officiële startsein gegeven.
Onderweg kunnen de wandelaars genieten van de prachtige natuur om Stellendam, van een goed gesprek en van een gezellige ontmoeting.
De deelnemers krijgen meerdere keren iets ter overweging of ter inspiratie aangeboden. Dit kan aanleiding vormen voor een gesprek met medewandelaars.

Aan de kinderen wordt zeker gedacht. Voor hen is er van alles te doen tijdens de route.
Het eindpunt is de Gereformeerde Kerk aan de Kerkhoflaan. Ook bij deze kerk zijn meerdere activiteiten, o.a. kerkbezichtiging, muzikale verrassingen, kunsttentoonstelling Kunstenmaker, PowerPoint van de Ramp 1953 in Stellendam èn een lekkere, hartige hap met drinken.
Kerkelijk of niet-kerkelijk, gelovig of niet gelovig, iedereen is van harte welkom!
Voor meer informatie: kijk op www.pinksterpad.nl.

Lezing over nieuwe ontwikkelingen in de oncologie

SOMMELSDIJK - Anne-Marie Dietvorst, oncoloog werkzaam in het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, geeft een lezing over nieuwe ontwikkelingen in de oncologie.

Op donderdag 3 mei geeft Anne-Marie Dietvorst, oncoloog, een lezing in De Zwaluw, Sperwer 55 te Sommelsdijk. Aanvang 19.30 uur, zaal open vanaf 19.00 uur, de entree, koffie en thee zijn gratis.
Iedere eerste donderdagavond van de maand wijkt De Boei voor lezingen in de avond uit naar De Zwaluw te Sommelsdijk. Dit is een andere locatie naast de vertrouwde stek van inloophuis De Boei op iedere tweede en vierde dinsdag in de maand dan in 'De Overkant' te Ouddorp.
De Boei heeft gekozen voor De Zwaluw voor de avondopenstelling omdat zij wat centraler op het eiland ligt. Ook voor het bereiken van De Zwaluw geldt dat, mocht de de afstand of het reizen met het openbaar vervoer een probleem zijn, u gebruik kunt maken van de gratis chauffeursdienst.
Opgeven kan via het mobiele telefoonnummer: 06 22111572 of via de mail: info@deboeigo.nl.

Een van de ontwikkelingen in de oncologie is het steeds beter selecteren of patiënten wel of niet gebaat zijn bij oncologische behandelingen. Dit hangt natuurlijk van veel verschillende factoren af. Bij oudere patiënten bijvoorbeeld, kan het middel erger zijn dan de kwaal.
De oncologen willen streven naar meer doelgerichte behandelingen, inzicht verkrijgen in, blootleggen van 'de kwetsbare' plekken van patiënten en vervolgens daar zo goed mogelijke ondersteuning te bieden. Samenwerking met de huisarts is op alle vlakken daarin essentieel. Ook in de keuze van de therapie. Bovenstaande is slechts een kleine inzage van wat er zal worden besproken tijdens de lezing op donderdagavond 3 mei.

Anne-Marie Dietvorst zal op bovenstaande en nog veel meer zaken omtrent de nieuwe ontwikkelingen en inzichten in de oncologie dieper ingaan en bredere uitleg geven. Natuurlijk is er gelegenheid om vragen te stellen.

De Overkant als KunstKijk locatie

Han de Ruiter en Paul Fransen van Thyade art.

OUDDORP - De Overkant in Ouddorp doet voor de tweede keer mee met de Kunstkijk Goeree-Overflakkee. Van Hemelvaartsdag t/m 13 mei is de tuin bij de Overkant ingericht met beelden, sculpturen en installaties. Binnen is de galerie ingevuld met schilderijen over het thema van deze KunstKijk: "water".

Als extra dit jaar zijn de eigenaren van Galerie Thyade aanwezig. Ze helpen u graag als u op zoek bent naar een schilderij, of als u algemene informatie zou willen over aan te kopen kunstwerken. Deze adviezen zijn geheel vrijblijvend, het is gewoon leuk om met deze galerie houders te spreken. De tuin is ingericht met mooi en interessant werk. De lupinen zullen wel bloeien, en misschien treft u ook nog orchideeën aan in de tuin. De Overkant is op deze dagen open van 11.00 – 17.00 uur. Jeannette Kastelein zorgt weer dat er een lekkere lunch is.

De beeldentuin bij De Overkant op een foto van vorig jaar.

De Overkant, Dijkstelweg 33 Ouddorp

In kader:
Reactie bij traktatie

GOEREE-OVERFLAKKEE - Politiek bedrijven is een serieuze zaak. Immers de belangenbehartiging van de eilandbewoners en die van bedrijven, instellingen en organisaties, verenigingen dient met passie te worden bedreven. Dat laat onverlet dat er ook tijd is voor een hilarische noot. Afgelopen donderdagavond stond er op elke tafel en voor de bezoekers op de publieke tribune in het Bestuurscentrum een smakelijk taartje klaar met opschrift: SGP 100 jaar. Burgemeester Grootenboer maakte gewag van deze traktatie. Het was voor Eiland van Vrijheid fractieleider Aat van Alphen reden om een komische opmerking te plaatsen. Deze bijeenkomst zou hij "met genoegen zijn tanden zetten in de SGP".

Geen transporten door dorpskern

GOEREE-OVERFLAKKEE - Op verzoek van VKGO (Heintjes) werd het geagendeerde punt in de besluitfase, tot vaststelling bestemmingsplan Heintjesweg in Achthuizen, nog kort besproken in de oordeelronde. In het bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt om perceel nummer 1 naast agrarische activiteiten ook agrarisch aanverwante activiteiten te exploiteren. Er was bij Heintjes vol vertrouwen dat de ontsluiting/verkeersafwikkelingen goed geregeld waren, maar hij wilde van de wethouder (Markwat) bevestiging dat de dorpskern van Achthuizen gevrijwaard blijft van het (zwaar) transportverkeer. De portefeuillehouder kon het raadslid geruststellen.

Van Dam (SGP) blijft plv-raadsvoorzitter

GOEREE-OVERFLAKKEE – De gemeenteraad nam donderdagavond het voorstel over tot benoeming van raadsleden in diverse commissies en functies. Kees van Dam (SGP) zal ook deze zittingsperiode optreden als plaatsvervangend voorzitter in de raad. Jaap Willem Eijkenduijn (PvdA) is hier de tweede man. Er was nog wel een mutatie in de vermelde namen in het lidmaatschap van de werkgeverscommissie. Van der Meer (EVV) zag af van zijn lidmaatschap. De Vos (VKGO) neemt hier zijn plaats in. De gemeenteraad benoemde mevrouw Broer als voorgedragen lid voor de raad van toezicht van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Goeree-Overflakkee. Tegelijkertijd werd aan mevrouw Braber-Swart ontslag verleend als lid van de raad van toezicht van deze stichting.

Vrouwenactiviteit LEeF zaterdag

GOEREE-OVERFLAKKEE - Op zaterdag 26 mei organiseert LEeF(Ladies Event Flakkee) weer een interkerkelijke vrouwenactiviteit.

De activiteit begint om 16.00 uur en duurt tot 20.00 uur. De inloop is om 15.30 uur. De vrouwen willen elkaar ontmoeten in een ontspannende sfeer rondom het thema 'Walk by faith'. Er is keuze uit twee workshops: creatief met steigerhout of een stiltewandeling. Daarna wordt er genoten van van een heerlijke high tea. De dag wordt afgesloten met zingen rondom het kampvuur(bij mooi weer uiteraard). De locatie is het scoutinggebouw in Ouddorp (Hofdijksweg 44a)

Kaarten zijn te koop bij boekhandel Akershoek en boekhandel van der Boom.

Roparunners collecteren

GOEREE-OVERFLAKKEE - In de week van 7 mei collecteren deelnemers en vrienden van de Goeree-Overflakkee Runners wederom op ons eiland. Behalve in Ouddorp en Ooltgensplaat, komen de collectanten in ieder dorp.

Maandag: Stad aan 't Haringvliet;
Dinsdag: Goedereede en Goedereede Havenhoofd;
Woensdag: Den Bommel;
Vrijdag: Stellendam;
Zaterdag: Middelharnis en Sommelsdijk.
In overige dorpen kunnen ze dagelijks komen, met uitzondering van donderdag (Hemelvaartsdag) en zondag.

Hebt u onze collectant gemist en wilt u toch een bijdrage geven? Dan mag u een donatie doen via www.Roparun.nl ten name van team 158 of 159. U mag het ook overmaken naar onze teams via IBAN NL67RABO0314109099 ten name van Stichting Island Runners te Melissant.

Mooie traditie: burgemeester snijdt eerste asperges bij Van der Velde

Burgemeester Ada Grootenboer toont haar oogst. Ze sneed de eerste asperges op maandag 23 april.

HERKINGEN – De eerste asperges snijden op het land van Van der Velde in Herkingen, dat is een traditie die al vele jaren is voorbehouden aan de burgemeester. Eerder togen de burgemeesters Oversier, Boonstra en Stoop in de loop van april of mei naar de Peuterdijk om deze symbolische taak uit te voeren, vorige week was het – alweer voor de derde keer – Ada Grootenboer. Ze zei de traditie graag in ere te willen houden en had na een kwartiertje snijden een mooie oogst verzameld.

Door Kees van Rixoort

Van der Velde teelt al sinds de late jaren tachtig asperges. Het zijn groene, die in tegenstelling tot de witte boven de grond groeien. De groene variant komt beter tot zijn recht op kleigrond, die voor ondergrondse groei te stug is. Witte asperges komen doorgaans van grond die zanderiger is.
Volgens Madeleine van der Velde, die de aspergeboerderij runt met haar man Jabin, zijn de groene asperges lekkerder omdat ze de zon hebben gezien. Bovendien hoeven ze niet te worden geschild, zoals de witte, maar kunnen ze zo de pan in.
Op het akkerbouwbedrijf, dat ook aardappels, suikerbieten, tarwe, uien en wortels teelt, is het nu extra druk. Het aspergeseizoen duurt zes tot acht weken en de aspergeakker krijgt elke dag – met uitzondering van de zondag – een snijbeurt. Het is een intensieve teelt.

Op warmte

Wanneer het seizoen start, heeft te maken met het weer. "Vorig jaar was het op 11 april, het jaar daarvoor pas op 8 mei", vertelt Madeleine van der Velde. "Vijf weken geleden vroor het nog, maar daarna is het goed opgewarmd. Opeens was het superwarm en dan schieten ze de grond uit. Asperges groeien op warmte."
21 juni is altijd de laatste dag van het aspergeseizoen. Het snijden – en steken bij de witte soort – stopt dan om de plant niet verder uit te putten. Door niet langer dan zes tot acht weken te oogsten kan de aspergeplant zich herstellen. Een plant gaat op die manier tien jaar mee.
Van der Velde verkoopt de hele oogst aan huis, in de winkel. "Dat gaat goed. We hebben zelfs klanten uit Den Haag en Brabant. En vergeet de Duitsers niet, die hier op vakantie komen." Naast de A-kwaliteit in verschillende diktes is er de B-kwaliteit: asperges die krom zijn of waarvan de kop is uitgegroeid. Die gaan niet de container in, maar vormen de basis van onder meer pizza's, lasagne en soep.
Naast deze producten verkoopt Van der Velde ook nieuwe aardappelen, beenham van de slager uit Dirksland, zalm van een vishandel in datzelfde dorp, aspergewijn uit Portugal, sauzen, scharreleieren, verse sappen en aardbeien. Kortom: alles voor een lekkere aspergemaaltijd.

De winkel is op maandag, dinsdag en donderdag geopend van 13.30 tot 16.30 uur, op woensdag van 9.00 tot 11.30 uur, op vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur en op zaterdag van 9.00 tot 15.30 uur. Op zaterdag is er altijd wat te proeven. Van der Velde verzorgt ook excursies voor scholen en verenigingen: snijden op het veld, hapjes maken en spelen. Meer informatie: zie de nieuwe website die deze week in de lucht gaat.

Aspergewandeltocht

Van een open dag komt het dit jaar niet, maar de aspergeboerderij in Herkingen heeft wel iets nieuws: de aspergewandeltocht op zaterdag 9 juni. Er zijn dan twee routes uitgezet: een van 5 kilometer en een van 15 kilometer, uiteraard ook langs het aspergeland, en 'aangekleed' met lekkernijen voor de deelnemers. Meelopen kost 7,50 euro voor iedereen vanaf 12 jaar en 2,50 voor kinderen onder die leeftijd. De opbrengst van de aspergewandeltocht is bestemd voor hospice Calando in Dirksland.

Turn2Win zet turnen op de kaart

SOMMELSDIJK – Afgelopen zaterdagen 24 maart, 7 april en 21 april werd in De Staver in Sommelsdijk een groot open turntoernooi georganiseerd door turnclub Turn2Win.

Na het succes van vorig jaar met 380 deelnemers, waren er dit jaar maar liefst 820 turnsters die mee wilden doen met dit toernooi. De 43 clubs die meededen kwamen van heinde en ver naar Sommelsdijk en hadden duidelijk hard getraind met hun turnsters, om te zorgen dat ze een zo hoog mogelijke score behaalden.

Turnsters Turn2Win

Ondanks het grote aantal tegenstanders, wisten de turnsters van Turn2Win zich staande te houden in het turngeweld en weer veel 1e, 2e en 3e plaatsen in de wacht te slepen. Maar ook de kinderen die niet 1e, 2e of 3e werden gingen met een algemene medaille naar huis. Tijdens de wedstrijd werd door de organisatie elke keer weer benadrukt dat meedoen en het plezier in de wedstrijd belangrijker is dan het behalen van een prijs.

Goed gevoel

Door de organisatie van het turntoernooi wordt met een goed gevoel teruggekeken op de afgelopen wedstrijddagen. Foto's van het toernooi zijn te zien op www.turn2win.nl. Hier kan doorgeklikt worden naar de Facebookpagina.

Koninklijke onderscheiding voor vier inwoners van Goeree-Overflakkee tijdens de Lintjesregen

GOEREE-OVERFLAKKEE - Op donderdag 26 april kregen vier inwoners van Goeree-Overflakkee een Koninklijke onderscheiding opgespeld. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman bezocht de decorandi thuis en bij de buurthuizen waar de inwoners naar toe waren 'gelokt'. Mevrouw Anne-Karin Guijt-Holleman uit Nieuwe-Tonge, mevrouw Aaltje Frank uit Sommelsdijk en mevrouw Ien Grinwis-Rijnbrand uit Goedereede werden allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. In de gemeente Korendijk werd de heer Servaas Stoop uit Dirksland door de Commissaris van de Koning Jaap Smit benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Anne-Karin Guijt-Holleman uit Nieuwe-Tonge

Mevrouw Anne-Karin Guijt-Holleman zet zich al jaren in voor de leefbaarheid van de kern Nieuwe-Tonge. Ze is voorzitter van de Dorpsraad in Nieuwe-Tonge en organiseert veel activiteiten. Zo geeft ze voorlichting over de Watersnoodramp van 1953 op scholen en organiseert en leidt ze de herdenking van de bij de ramp omgekomen inwoners van Nieuwe-Tonge. Maar ook voorzieningen voor de jeugd op het oude voetbalveld, het ijsbaantje, de speelvoorziening en burendagactiviteiten werden door haar opgezet. De portefeuille verkeer is ook één van haar projecten. Haar niet aflatende inzet voor de realisatie van een veilige oversteek bij D'n Tram haalde menigmaal de krant. Haar inzet om de inwoners betrokken te houden bij het dossier over de windmolens verdient veel respect. Daarnaast beheert ze vanaf 2011 een depot ten behoeve van kledinginzameling van de stichting 'Kom over en Help'. Ook is zij vrijwilliger bij het Streekmuseum in Sommelsdijk, waarbij ze regelmatig gekleed is in klederdracht tijdens Open Monumentendag en bij andere bijzondere gelegenheden. In de aanvraag werd zij omschreven als een boegbeeld voor Nieuwe-Tonge, die voor het dorp en haar inwoners van onschatbare waarde is.

Mevrouw Aaltje Frank uit Sommelsdijk

Mevrouw Aaltje Frank verricht veel vrijwilligerswerk naast haar baan bij de wijkverpleging. Zo begeleidt ze buiten haar diensturen ernstig zieken en zorgt ze ook voor stervensbegeleiding. Ze is op de achtergrond aanwezig met een luisterend oor en een troostende schouder. Daarnaast begeleidt ze cliënten en naaste familie bij het regelen van de nodige ziekenhuisbezoeken. Dit om de naaste mantelzorgers te ontlasten in de toch al extra belastende dagelijkse zorg. Mevrouw Frank brengt ontspanning in de dagelijkse sleur van de cliënten, door hun een uitje aan te bieden, een kopje koffie te drinken en indien mogelijk te winkelen. Ook begeleidt ze de naaste familie bij een sterfgeval van de cliënten, om hen zo te ontlasten met de nodige afwikkeling van medische zorg. En deze werkzaamheden verricht ze allemaal op vrijwillige basis. Verder is ze deelnemer aan de gesprekken met Moedige Moeders. Tijdens deze meetings onderhoudt ze gesprekken met de Stichting Moedige Moeders over verslavingszorg.

Mevrouw Ien Grinwis-Rijnbrand uit Goedereede

Sinds 1971 is mevrouw Ien Grinwis-Rijnbrand een trouw en zeer actief lid van De Kriekel. Vele jaren had ze een bestuursfunctie binnen de vereniging, was ze vicevoorzitter en gaf ze 33 jaar lang generaties kinderen en volwassenen gymles. Zij droeg in grote mate bij in de ontwikkeling van de sporten toen in Goedereede de sportzaal en in Ouddorp de sporthal waren gerealiseerd. Ook is mevrouw Grinwis vrijwilliger bij de Omloop van Goeree-Overflakkee. Zij zocht hier elk jaar weer vrijwilligers voor om de stempelposten in de nacht te bemannen. Waren er niet voldoende mensen, dan ging ze er zelf staan! Daarnaast was ze betrokken bij de oprichting van Buurtvereniging 't Hood. Ze zorgt dat er faciliteiten komen en organiseert diverse evenementen/avonden. Tevens was zij penningmeester van deze vereniging. Ook ging ze diverse keren mee als vrijwilliger op de Henri Dunant, meerdere keren naar Mappa Mondo en tot op heden gaat ze nog mee als vrijwilliger met het jaarlijkse bejaardenreisje. Voor de bewoners van De Vliedberg schenkt ze als vrijwilliger de koffie in.

De heer Servaas Stoop uit Dirksland

De heer Servaas Stoop was van 2002 tot 2013 burgemeester van de gemeente Dirksland, en sinds 2013 is hij waarnemend burgemeester van de gemeente Korendijk. Naast zijn dagelijkse werkzaamheden zet de heer Stoop zich al een groot aantal jaren op vrijwillige basis in voor de samenleving, onder andere op het gebied van politiek, zorg en onderwijs. Door zijn open houding weet de heer Stoop op een natuurlijke manier mensen aan zich te binden en heeft hij een groot netwerk opgebouwd. Sinds 1992 is de heer Stoop lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland, waarvan de laatste 10 jaar eerste plaatsvervangend voorzitter. In 2017 vierde hij zijn 25-jarig jubileum als Statenlid. Daarnaast is hij sinds 2002 penningmeester/voorzitter van het Voorzieningenfonds Hospice Calando in Dirksland. Sinds 2004 was hij lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Sjaloom Zorg. In 2007 werd hij voorzitter. In 2004 werd hij lid en (vice)voorzitter van de Raad van Toezicht van CuraMare (het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en Zorg en Verpleging Goeree Overflakkee). Voorts is de heer Stoop voorzitter van de Raad van Toezicht Stichting Gevangenenzorg Nederland en is hij lid van de Commissie van beroep voor de stichting Dienstverlening Gereformeerd Onderwijs. In de gemeente Korendijk werd eerder die ochtend door de heer Stoop een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan een inwoner van Korendijk. Groot was zijn verrassing dat hij daarna zelf in de feestelijk versierde raadzaal in aanwezigheid van zijn familie, genodigden en de ambtelijke organisatie geridderd werd door de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, de heer Jaap Smit. Hij overhandigde hem de onderscheiding 'Ridder in de orde van Oranje-Nassau'.

'Werk mee aan een schoon Goeree-Overflakkee'

GOEREE-OVERFLAKKEE – Twaalf vuilniszakken zwerfvuil. Dat was de oogst van een paar uur rapen langs de N215 tussen Middelharnis en Nieuwe-Tonge. Aan de actie, die zaterdagochtend plaatsvond, deden vijf zwerfvuilbestrijders mee.

Door: Kees van Rixoort

De actie is een van de eerste initiatieven van de Facebook-community 'Werk mee aan een schoon Goeree-Overflakkee'. Deze gemeenschap is opgezet door onder anderen Marcel Brevé en Karen van Burg, beiden uit Stellendam, en telt in korte tijd al circa 240 mensen.
Brevé is al jaren zwerfvuil aan het ruimen. Dagelijks trekt hij er met de hond op uit, gewapend met in ieder geval één vuilniszak. "Onderweg raap ik alle rotzooi op die ik tegenkom. Soms heb je vijftien stuks afval, soms zakken vol." Hij kwam op het idee om iets aan het zwerfvuilprobleem te doen, toen hij in het buitenland zag hoeveel rotzooi er op straten en in bermen wordt gedumpt. "In Tunesië zag ik dat het privéstrand elke dag wordt schoongemaakt voor de gasten door het afval gewoon opzij te schuiven. Ik dacht: daar moet ik wat mee, het kan niet zo blijven."
Hij kwam erachter dat Nederland lang niet het meest vervuilde land is, maar wel genoeg om tot actie over te gaan. Zeker ook op Goeree-Overflakkee, dat volgens Brevé de schoonste en groenste gemeente van het land wil worden. "Maandag 30 april zitten we aan tafel bij de gemeente om te kijken wat we kunnen doen. Wij willen het op een redelijk niveau aanpakken, en niet alleen aan de Brouwersdam en op de stranden."

Platgetrapte blikjes

De actie van afgelopen zaterdag trok vijf deelnemers, die samen twaalf vuilniszakken afval uit één kilometer berm en sloot wisten te vissen. Waren er meer rapers geweest, dan zou het hele traject naar Oude-Tonge zijn afgelegd en was de opbrengst, extrapolerend, 92 vuilniszakken geweest. Marcel Brevé en zijn kompanen kwamen van alles tegen: "Gereedschappen, auto-onderdelen, nummerplaten, veel platgetrapte blikjes, plastic… Ook de sloot lag vol. Het is onvoorstelbaar. En dan is er nog genoeg wat wij niet hebben gezien."
'Werk mee aan een schoon Goeree-Overflakkee' wil ook werken aan bewustwording. "Het is een mentaliteitskwestie", zegt de zwerfvuilraper uit Stellendam. "De knop moet om. Het is een kleine moeite om even te bukken en wat troep op te rapen."

Kernactiviteiten

DEN BOMMEL

Parkeren voor St. Ambulancewens

Op zaterdag 12 mei verzorgt de middenstandsvereniging weer een grote braderie in Den Bommel en er wordt weer een grote opkomst verwacht. Dit brengt ook ieder jaar weer parkeerproblemen met zich mee in Den Bommel. Hier wil het personeel van Jan de Bakker Transport een oplossing voor bieden en gelijk een goed doel steunen en dat is de 'Stichting Ambulance Wens'. Het terrein van het transportbedrijf wordt belangeloos beschikbaar gesteld om tijdens de braderie auto's bewaakt te parkeren. Hier wordt een kleine bijdrage voor gevraagd van € 1,50 en het personeel is de hele dag vrijwillig aanwezig om het parkeren in goede banen te leiden. De opbrengst van deze actie gaat in het geheel naar het goede doel en ook de collectebus is aanwezig om maar zoveel mogelijk in te zamelen voor dit geweldige doel. Ook onder het personeel en de directie wordt met de collectebus rondgegaan om aan een mooi bedrag te komen.

DIRKSLAND

Bingo

Donderdag 3 mei is er weer bingo in de Victoriahal. Er zijn weer veel mooie geldprijzen. De zaal gaat om 19.00 open en men start de ballen om 19.30 uur.

Reumapatiëntenvereniging

De Reumapatiëntenvereniging Goeree-Overflakkee wil leden, maar ook belangstellenden uitnodigen voor een bijeenkomst in het ziekenhuis van Dirksland. Op 7 mei komt orthopeed dr. Jaspars iets vertellen over nek en schouders. Veel mensen hebben hier last van. De avond is in het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis te Dirksland en de in loop is om 17.30 uur. De koffie en thee staat klaar.

GOEDEREEDE

Zangdienst

Op zaterdag 12 mei zal er een zangdienst worden gehouden in de Hersteld Hervormde Kerk te Goedereede (Achterstraat 1, ingang aan de Doelweg). Het thema van de zangdienst is: 'God vaart op met gejuich'. Medewerking zal verleend worden door het Christelijk Ouddorps Mannenkoor onder leiding van Dinant Struik. De begeleiding zal verzorgd worden op het orgel door Mark ten Cate en Willem de Boer, en op de dwarsfluit door Andrea Grinwis. Drs. J.W. van Estrik zal de opening, meditatie en sluiting verzorgen. Naast samenzang, waarvan enkele met tegenstem, zullen er ook muzikale intermezzo's zijn. Er zal een collecte worden gehouden ter bestrijding van de onkosten. De aanvang is om 19.30 uur, de kerk is open vanaf 19.00 uur.

Bevrijdingsdag

Dit jaar valt Bevrijdingsdag op zaterdag, waardoor Oranjevereniging Goedereede een mooi programma kan organiseren. 's Ochtends is er een vrijmarkt en 's middags de fotopuzzeltocht. Om 20.30 uur wordt er een veteraan verwelkomd en geluisterd naar zijn verhaal. Vervolgens wordt het Wilhelmus gezongen. Het avondprogramma bestaat uit non-stop muziek, want de populaire bands De Bijtels en The Boys wisselen elkaar af vanaf 18.00 tot 23.00 uur.

MIDDELHARNIS

Scootmobieltocht

Op 24 april heeft het Platform Gehandicaptenbeleid Goeree-Overflakkee weer haar eerste scootmobieltocht gereden. Er werd langs de tulpenvelden gereden en halverwege de tocht heeft men Wegrestaurant De Tram aangedaan voor een bakje koffie/thee met wat lekkers. Na de koffie ging het gezelschap verder om nog meer tulpenvelden te bewonderen. Om 16.45 uur werd het eindpunt bereikt. Het was weer een geslaagde tocht met enthousiaste deelnemers. Heeft u zin om ook eens mee te rijden, schroom niet en geef u op bij pggo@info of elly1947@hotmail.nl. Of kijk op www.pggo.nl.

Goederen voor Roemenië

Zaterdag 5 mei is er weer de maandelijkse inzameling van hulpgoederen ten behoeve van de Oost Europa Werkgroep Middelharnis/Sommelsdijk. Uw overbodig geworden gebruikte kleding is altijd welkom, maar wel als dit nog netjes, schoon en nog opnieuw te dragen is. Huishoudelijke artikelen, kopjes, schotels, gebruiksvoorwerpen voor de keuken kan men goed gebruiken om te verkopen de kringloopwinkel in Roemenië. Maar ook incontinentiemateriaal kunt u inleveren en deze krijgen weer een goede bestemming via de projecten. Helaas kunnen er geen medicijnen meer geaccepteerd worden vanwege strengere wetgeving. Ment staat a.s. zaterdag tussen 09.30 en 11.30 uur in de loods aan de Industrieweg 17. Vragen? Bel 603051 of 484228, of mail naar: info@oosteuropa-werkgroep.nl.

MIDDELHARNIS

Repaircafé

Op zaterdag 5 mei is het Repaircafé actief op de locatie Goed voor Goed Kringloopcentrum, aan de Simon Stevinweg 49, van 10.00 tot 13.00 uur. U kunt hier terecht met bijna alle kleine (u moet het zelf kunnen dragen) huishoudelijke apparaten. De vakkundige monteurs zijn goed ingericht om u te helpen met repareren. Helaas geen telefoon en PC. Combineer uw reparatie met een heerlijke lunch. 5 mei serveert Pameijer Werkt ZHE van 12.00-13.00 uur verse groentesoep met een broodje ham of kaas.

NIEUWE-TONGE

Zomerzangavond

Op zaterdagavond 2 juni is er om 19.00 uur in de Ned. Herv. Kerk een zomerzangavond. Er wordt op deze avond gespeeld op trompet (Evert en Mattijs Doorten), panfluit (Lydia Stroober) en orgel (Jasper van Dalfsen, Martine Exalto). Thema voor deze avond is 'Biddend verlangen'. Het programma bestaat uit het zingen van psalmen en andere geestelijke liederen. De toegang is gratis, bij de uitgang zal een collecte worden gehouden.

Bingo-avond

De wijkgroep van Nieuwe-Tonge houdt op 11 mei een bingo-avond, deze wordt gehouden in 'Ons Dorpshuis'. Iedereen is van harte welkom op deze avond. Er worden tien rondes en een superronde gespeeld. De zaal gaat om 19.00 uur open. De bingoballen gaan om 19.30 uur rollen.

OUDDORP

Themadienst

Op zondag 6 mei vindt er in de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp weer een bijzondere themadienst plaats. Het thema is 'Je bent een Koningskind'. Voorganger is ds. K. van Wijngaarden. Dit is in het bijzonder een dienst om andere mensen voor uit te nodigen. Aanvang van de dienst: 9.30 uur.

Inzamelen spullen voor Kimonfair

Voor de Kimonfair op zaterdag 26 mei kunt u uw rommelmarktspullen inleveren bij fam. Mastenbroek, Dijkstelweg 18. Als er niemand thuis is, kunt u het in het tuinhuis zetten. Helaas kan er geen meubilair, computers en kleding worden aangenomen.

Kimonfair

Zaterdag 26 mei wordt voor de derde keer de Kimonfair georganiseerd. Van 9.00 tot 14.00 uur is een ieder van harte welkom aan de Dijkstelweg 18. Wat kunt u zoal bij ons vinden? Een rommelmarkt en een heerlijk terras, waar u even uit kunt rusten om iets te drinken met wat lekkers. Verder worden er groente en fruit verkocht, bloemen en perkplantjes, broodjes en andere lekkernijen van de bakker, schoonmaakspullen van Jemako, verzorgingsproducten van Aloë Vera, etc. Adullam zal er zijn met snoep en kruiden, Van Schaik met boerenkaas, Boekhandel Akershoek met boeken en cd's. En niet te vergeten de creatieve kraam met leuke potjes, flessen en fotokaarten van Posthuys. Daarnaast is er nu ook patat met een frikandel, hamburger of vis. De opbrengst van de fair is voor het werk van Jantina in Roemenië.

Spullen voor Jaarmarkt

Woensdagavond 9 mei van 19.00 tot 20.30 uur en donderdag 10 mei van 13.00 tot 15.00 uur is er gelegenheid om goede spullen voor de Jaarmarkt van de Hervormde Gemeente Ouddorp in te leveren bij de Dorpskerk (Weststraat 2). Ook goede tweedehands kleding is welkom.

Lezing De Boei

Dinsdag 8 mei is er een lezing in De Boei over Body Mind Release, verzorgd door Bastiaan Veldkamp, masseur en ademcoach te Sommelsdijk. De lezing, die kosteloos is, begint om 13.00 uur en wordt afgerond om 15.30 uur. De Boei is al open om 10.00 uur, het kopje koffie of thee met een versnapering, verzorgd door de gastvrouwen, staan voor u klaar. Mocht u de hele dag willen blijven, dan is het verstandig om uw zelfgemaakte lunch mee te nemen. Is de afstand naar Ouddorp een probleem of is reizen met het openbaar vervoer een obstakel voor u, dan kunt u gebruik maken van onze gratis chauffeursdienst, graag wel van tevoren contact opnemen met 06 22111572 of via de mail: info@deboeigo.nl, uiterlijk maandagavond 7 mei.

Streekmiddag 55+

Woensdag 9 mei organiseert de 55+ club in Ouddorp weer een streekmiddag. Om 14.00 uur bent u van harte welkom in de Dorpstienden om te luisteren naar streekverhalen. Er worden lekkernijen van het eiland geserveerd en u kunt gezellig met elkaar praten terwijl u lombokkers pelt. De entree voor deze middag bedraagt € 5,-. U kunt zich aanmelden bij Joke van Dam, tel.: 0187 682319, of bij de club op woensdagmiddag. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting ZIJN, e-mail: c.vermeulen@zijngo.nl. Woensdag 16 mei kunt u deelnemen aan een fietstocht, met na afloop een kopje koffie met wat lekkers op een leuke locatie. Eigen bijdrage € 6,-.

OUDE-TONGE

Opbrengst lichtjestocht

Tijdens de kerstmarkt heeft OBS Het Startblok een lichtjestocht met lampionnen gelopen, die de kinderen zelf in elkaar geknutseld hebben. Er is hiervoor geld ingezameld voor het Sophia Kinderziekenhuis en daar is een mooi bedrag van € 500,- overhandigd. Het ziekenhuis was blij verrast dat de kinderen van Het Startblok zo hun best hebben gedaan.

Fietsmiddag

De Plaatselijke Commissie organiseert op woensdagmiddag 9 mei a.s. een fietsmiddag. Er wordt een kwekerij bezocht, waar informatie wordt verkregen en koffie met iets lekkers erbij wordt genuttigd. Bij thuiskomst worden er pannenkoeken gegeten. De kosten voor deze middag zijn € 9,-. Vooruitbetaling € 2,50. De start is om 13.00 uur vanaf het Infocentrum, Bernhardstraat 27. Aanmelden voor 7 mei bij Nel Vervloed, Beatrixstraat 3, envelop met naam en adres en vooruitbetaling in de bus gooien. Tel.nr.: 642697. Bij slecht weer is er een alternatief programma.

STAD AAN 'T HARINGVLIET

Collecte Hartstichting

De jaarlijkse collecteweek van de Hartstichting van 8 tot en met 14 april heeft dit jaar 287,20 euro in Stad aan 't Haringvliet opgeleverd. De Hartstichting bedankt de collectanten en inwoners van harte voor de bijdrage aan de realisatie van een landelijk dekkend netwerk van AED's in Nederland. Dankzij de giften kunnen meer levens worden gered.

STELLENDAM

Goederen voor Roemenië

Op vrijdag 4 mei houdt het Roemeniëcomité van de Hersteld Hervormde Gemeente te Stellendam een goedereninzameling voor Roemenië, van 18.30-19.30 uur aan de Margrietstraat te Stellendam, bij de ingang van de bibliotheek. Wie niet in staat is om de spullen zelf te brengen, kan contact opnemen met Arend Brinkman (tel. 0187-491803) of met Adrie Wandemaker (tel. 06-46091660).

Rollator- en hulpmiddelenspreekuur

Careyn erGO (praktijk voor ergotherapie) en Fysio Holland bieden opnieuw een rollatorspreekuur aan. Uit onderzoek blijkt namelijk dat veel valongevallen gebeuren tijdens het gebruik van een rollator. Daarom wordt op 9 mei door de therapeuten van 10.30-11.30 uur een rollator- en hulpmiddelenspreekuur gehouden in de fysiotherapiepraktijk, Amaliapad 5. U bent van harte welkom voor een gratis controle van de technische staat of een advies over de afstelling van uw loophulpmiddel. Misschien twijfelt u of een rollator wel iets voor u is of welke rollator u moet kiezen en waar u deze moet aanschaffen. Alle vragen worden deskundig beantwoord en problemen worden zo mogelijk direct verholpen. U kunt ook gratis een evenwichtstestje laten afnemen bij de fysiotherapeut. Bij vragen kunt u contact opnemen met: 06 10557185.

Mooi bedrag voor KiKa G-O

DIRKSLAND - Het team van KiKa G-O heeft een 'super bedrag' opgehaald voor KiKa op de Oranjemarkt in Dirksland. KiKa bedankt de organisatie van de Oranjemarkt voor het beschikbaar stellen van de stands. "Vooral Wendy en Mark van Dijk, die de Zeskamp t.b.v. KiKa hebben georganiseerd. Natuurlijk ook alle deelnemers die mee hebben gedaan aan de zeskamp: super bedankt, evenals de bezoekers aan de stand. Ben ook super trots op mijn KiKa-smurfen Conny Ploos-van Amstel, Gerda Sjouken-Kruijmel, Maja van Ham, Anita Koole-van Helden, Piet Ploos van Amstel, Leen Koole en onze KiKa-Mandela Stanley: super bedankt", aldus Kees Witte.

Open dag Modelvliegclub

MIDDELHARNIS - De Modelvliegclub houdt op Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei, haar jaarlijkse open dag op het modelvliegveld aan de Middelweg te Middelharnis. Er zullen de hele middag demonstraties gegeven worden met radiografisch bestuurbare vliegtuigen en helikopters van verschillende omvang. Meer informatie op de website www.modelvliegclubsdgo.nl. (Foto: Anja Markus).

Basketbalvereniging

DIRKSLAND - Vorige week werd de U12 van basketbalvereniging Sparta GO gehuldigd na het knappe kampioenschap. De jeugd van de basketbalvereniging uit Dirksland wist dit seizoen alle tien de wedstrijden te winnen en kon daarmee vanuit de hand van de voorzitter de beker in ontvangst nemen.

Koningsdag in Nieuwe-Tonge

NIEUWE-TONGE - Het was een gezellige drukte bij de Koningsdagactiviteiten van Nieuwe-Tonge. De dag begon met een luxe oranjeontbijt, waarna de muziekvereniging met een boemeltje door het dorp sukkelde richting de aubade. Daar sprak wethouder Markwat enkele woorden en werden er bekende liederen gezongen. Ook de prijzen van de spannende speurtochten die de avond daarvoor waren gehouden werden hier uitgereikt. Er was die dag nog veel meer te beleven: een demonstratie van gymvereniging SSS Nieuwe-Tonge, springkussen, kussengevecht en nog veel meer. Natuurlijk mocht ook de traditionele kramen- en kleedjesmarkt niet ontbreken, werden er in de kerk vaderlandse liederen gezongen en herleefden oude tijden met oldtimerbrommers. De organisatie (bestaande uit vrijwilligers) had alles uit de kast getrokken om er een mooie dag van te maken. Ze zijn in hun opzet geslaagd: met elkaar werd de dag tot een succes gemaakt!

Tekst en foto: Erwin Guijt

Veel activiteiten in Oude-Tonge

OUDE-TONGE - De organisatie van de activiteiten op Koningsdag kijkt terug op een gezellige, goed verlopen dag. 's Morgens werd gestart met een aubade bij Ebbe en Vloed, daarna waren er diverse clinics door de lokale verenigingen en was er een 'vermaakplein' voor de kleintjes. 's Middags deden veel kinderen mee met de 'Obstacle Run, die werd voorafgegaan door een gezamenlijke warming -up. Ook was er veel belangstelling voor de kofferbak en kleedjesverkoop. De dag werd afgesloten met diverse muzikale optredens. (Tekst en foto's: Mirjam Terhoeve)

Kleedjesverkoop en lawaai

OUDDORP – De versierde (lawaai) fietsronde, de traditionele aubade met het Wilhelmus, kleedjesverkoop op de Ring, volle terrassen bij de horeca, fotoshots van kinderen op een pony, toespraak van wethouder De Jong, muzikale rondgang en de Zeskamp. Traditionele onderdelen van het Ouddorpse Koningsfeest, in de nachtelijke uren voorafgegaan door het voor jongeren niet meer weg te denken brommerlawaai. (Tekst en foto's: Jaap Ruizenveld)

Havenkomproject Middelharnis vergt mogelijk 2,5 miljoen euro

MIDDELHARNIS – "U wordt er niet blij van, maar mooier kan ik het niet maken. De kosten voor de ingrijpende vervangingsactie van de kademuur Havenkom Middelharnis zullen tussen de anderhalf- en tweeëneenhalf miljoen euro uitkomen. Het uiteindelijke bedrag is afhankelijk van de resultaten van de inspectie en onderzoeken die nog worden uitgevoerd. Grootscheepse renovatie of restauratie is niet afdoende om het onderzochte kadedeel voor de toekomst veilig te krijgen. De enige oplossing is het volledig vervangen. De werkzaamheden hebben een grote impact op het openbaar gebied". Dit stelde wethouder Van der Vlugt donderdagavond in de gemeenteraad bij de aanvrage voor een voorbereidingskrediet van 100.000 euro voor de opstart van het project.

Door Jaap Ruizeveld

In onze abonnee-editie van donderdag hebben wij al uitvoerig aandacht aan dit onderwerp besteed. In de raadsvergadering toonden de fracties begrip voor de noodzaak om maatregelen te treffen. Het gaf de gelegenheid om suggesties in deze voorbereidingsfase mee te geven. Mevrouw Both (CDA) drong er op aan dat de huidige tijdelijke maatregel (gewichtsbeperking) voor transport op de Kaai en de Spuistraat tot 3500 kg tot een permanente maatregel zou moeten worden omgebogen. De integrale aanpak steunt de fractie. Van Alphen (EVV) vroeg dringend aandacht voor de verkeerssituatie op de Spuistraat. Het is er levensgevaarlijk voor fietser en voetganger. Pak dat mee in het VCP Middelharnis.

Onduidelijk

Grinwis (PvdA) vond het voorstel in tekst niet goed doordacht. Wel kon de fractie achter de intenties staan van het voorstel. Het raadslid somde onduidelijkheden op. Geef duidelijkheid over de richting waarop men de openbare ruimte wil (her)inrichten. Pipping (ChristenUnie) adviseerde voor een goede communicatie met omwonenden en betrokken partijen. Destijds had zijn fractie al aangegeven dat een grondige restauratie van de kademuur een kostbare zaak zou worden. Een investering van miljoenen, gaf hij aan. Ook vroeg hij in het voortraject om zorgvuldigheid bodemonderzoek (ondergrond).

Waar komen we uit?

Heintjes (VKGO) was er in de eerste gespreksronde niet gerust op dat het bij de in het voorstel genoemde bedragen zou blijven. Waar komen we uit bij dit ingrijpende project? In het beheerplan Kunstwerkwerken was in 2016 al gesignaleerd dat er in de kademuur een 'knik' zat. Nu in 2018 worden de voor 2021 gereserveerde gelden (350.000 euro) naar voren gehaald. C. Grinwis (SGP) had zich voorafgaand aan de reactie van de wethouder ook al afgevraagd of de genoemde bedragen inclusief voorbereidingskrediet dan 450.000 euro wel toereikend zouden zijn. Duidelijk is dat kademuren goed onderhouden moeten worden. Zijn fractie opteerde overigens voor een aanbesteding van het project in de markt boven de in het voorstel genoemde bouwteam. Zwerus ging voor aanbesteding en niet voor de route met het voorgestelde voorbereidingskrediet.

Bouwteam

Voor de organisatie van het project wordt, gezien de noodzaak van snel ingrijpen, gekozen voor het werken met een bouwteam. Het proces start met een ontwikkelfase. In dit traject wordt bezien welk deel van de oude kademuur behouden kan blijven en op welke manier de cultuur-historische waarde van dit gebied gewaarborgd kan worden met inpassing in het ontwerp. Bij dit proces worden, zo geeft b. en w. aan, alle stakeholders betrokken en kunnen belangen met het projectteam worden gedeeld. Om overlast voor watersport en recreatie te beperken, is het uitgangspunt dat de werkzaamheden zo veel als mogelijk is buiten het hoogseizoen worden uitgevoerd. Dit vereist een snelle start met het opstellen van de bouwteamcontractstukken.

Samenwerking tussen eilandelijke ondernemers
'Het beste beleg voor het lekkerste brood'

Ondernemers Piet den Hertog (kaas) en Jan van Harberden (brood) samen met een vrolijke geit in de bakkersmand op De Mekkerstee nabij de Pluktuin.

OUDDORP/MELISSANT – Het is een gouden professioneel duo: Piet den Hertog van Geitenboerderij en Kaasmakerij De Mèkkerstee aan de Hofdijksweg in Ouddorp en Jan van Harberden van de ambachtelijke Brood- en Banketbakkerij aan de Julianaweg in Melissant. Beiden ook dit jaar weer toppers. Nationaal bekroond voor hun producten. Als je dan ook al vele jaren intensief samenwerkt, is het niet verwonderlijk dat deze optelsom leidt tot de gezamenlijke presentatie van een Geitenbrood. Een heerlijk licht bruinbrood met een scheutje geitenmelk, romig van smaak. Dat product zetten beide ondernemers nu, met een aantrekkelijke kortingsactie, als cadeautje in de markt.

Door Jaap Ruizeveld

"Het is meer, want met de geiten- en ook dit jaar voor het eerst schapenkaas van de kaasmakers op De Mèkkerstee en het brood vanuit de bakkerij uit Melissant (Geitendurp), is gelijk de slogan 'brood en beleg' ingevuld. Twee ondernemers die met passie en liefde voor het vak zich eilandelijk presenteren. Dat past goed in de gemeentelijke visie voor eilandmarketing Goeree-Overflakkee. Den Hertog en Van Harberden vinden het belangrijk dat ondernemers schouder aan schouder optreden en elkaar daarmee kunnen versterken. Als je dat ook kan doen met streekgebonden producten, dan wordt er extra meerwaarde aan toegevoegd.

Cum Laude Awards

De Mèkkerstee kreeg dit voorjaar de gouden Cum Laude Awards uitgereikt in de categorieën boerenkaas en ambachtelijke bereiders. Dit gebeurde in Bodegraven, waar prominente kaaskenners de kazen beoordeelden. Liefst 277 kazen waren er uit het gehele land ingezonden. De Mèkkerstee won met haar geitenkaas al voor de derde keer (2015, 2017 en nu 2018) deze gouden award. Het tekent de constante hoogstaande kwaliteit van het product. In de juryrapporten wordt de structuur en de zachte romige smaak vermeld. In 2016 konden wij onze biologische kaas niet aanleveren, vertelt Den Hertog. Hij is blij met de waardering van de keurmeesters (je bent de beste), maar hij vindt het belangrijker dat de consumenten de producten lekker vinden. Dat geldt ook voor de schapenkaas. Ook hier de (gouden) Cum Laude Award. Er was duidelijk vraag naar, zegt de Ouddorpse ondernemer. Deze kaas hadden wij nog niet in ons assortiment. Wij konden de melk verkazen en inmiddels is de schapenkaas in de groothandel opgenomen.

Teamprestatie

Met nadruk stelt hij dat de producten op De Mèkkerstee een teamprestatie zijn. Iedereen is er bij betrokken. Alles, elk onderdeel, moet kloppen. Van het voederen van de dieren tot het kaas maken. Liefde en passie zijn onze kenmerken. Op De Mèkkerstee worden 650 geiten gemolken. Daarnaast wordt van biologische boeren op het eiland melk bij gekocht. Er wordt rond 4 miljoen liter melk verzuiveld. Naast genoemde bedrijfsactiviteiten is De Mèkkerstee een zorgboerderij. Er wordt intensief samengewerkt met Sjaloom Zorg. Mensen met psychische en psychosociale problemen en met een verstandelijke beperking werken volop mee in het bedrijf

Geitenkoekje

Bakker Jan van Harberden uit Melissant heeft in de loop der jaren zijn draai op De Mèkkerstee, in de samenwerking met Piet den Hertog, wel gevonden. Daarom ook de intensivering van producten van de beide gouden (landelijke) prijswinnaars. In het nu gepromote Geitenbrood is een scheutje geitenmelk opgenomen. De bakker wijst op verdere ontwikkelingen. Op nieuwe producten. Zoals de kruidenboter punt. Een geitenkoekje (schuimkoekje) dat in een huidige actie is opgenomen. Een koekje met de ingrediënten cappuccino, crème en karamel, gedoopt in chocolade. Sprekend een geitenhoefje. Wat is hier toepasselijker? (Een actiebon staat in deze krant).

Pluktuin

De Mèkkerstee in Ouddorp (met landwinkel, restaurant, kinderboerderij) staat steeds open voor innovatie. Zo is er als nieuwe attractie een 'Pluktuin' aan het voorzieningenpakket toegevoegd. Globaal geopend in de periode mei tot september. Bezoekers kunnen zelf hun bloemen plukken en op de tafel in de tuin een mooie bos samenstellen. De fraaie kleuren, deze week de tulpen, zijn al op afstand een trekpleister. (Later in het seizoen dahlia's en gladiolen). De Pluktuin is een op al meerdere locaties in de regio uitgerold initiatief van een 'bollenboer' uit Yerseke, die het beheer voor zijn rekening neemt. De prijzen voor de plukactiviteit staan duidelijk op een bord vermeld. De betaling - ook dat staat aangegeven - is op de tuinlocatie te voldoen. Wel een kwestie van eerlijk vertrouwen. Piet den Hertog geeft aan, dat de medewerkers in de zorgclub Mèkkerstee zich bezig zullen houden met het maaien van het gras en onder andere de paden naar en in de tuin.

Gelauwerde sommelier Martijn Roos brengt zijn wijnkennis en -passie over op zijn gasten

Martijn Roos heft het glas voor zijn zaak: wijnbar en wijnrestaurant Pinot in Breda.  

BREDA – In Nederland zijn er tien sommeliers met het prestigieuze diploma van de Association de la Sommellerie Internationale (ASI). Een van hen is de 33-jarige Martijn Roos, die opgroeide op Goeree-Overflakkee en nu een wijnbar en wijnrestaurant runt in Breda. Hij behaalde het diploma op 26 februari in Apeldoorn, bij de Academie voor Gastronomie.

Door Kees van Rixoort

Op de Grote Markt in Breda, recht tegenover de Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk, zit wijnbar en wijnrestaurant Pinot. Het is de smaakvolle creatie van Martijn Roos en zijn vrouw Kelly Koutstaal. In viereneenhalf jaar tijd is Pinot uitgegroeid tot een begrip in Breda en wijde omgeving. Ook Flakkeeënaren weten de weg naar de zaak te vinden.
"We bieden hoog niveau op een laagdrempelige manier aan", verklaart Martijn Roos het succes. "Pinot zit net een stapje onder een Michelinster." Het publiek komt er om te drinken en te eten, maar ook om een cursus of een lezing bij te wonen in de sfeervolle wijnkelder.
Roos groeide op aan de Voorstraat in Sommelsdijk. Hij behaalde zijn vwo-diploma aan de RGO en ging daarna naar de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer (NHTV) in Breda om de opleiding toerisme te volgen. Wat volgde waren wat baantjes in het buitenland. "Toen ik uit hobby als kok ging werken, deed ik een wijn-spijscursus bij een tweesterrenchef en een van de beste sommeliers in Nederland, Edwin Raben. Door hun enthousiasme ben ik in Nederland gebleven en de kant van de wijn op gegaan."
Martijn Roos werkte een tijdje in een wijnbar en zag algauw dat hij het zelf anders zou aanpakken. Samen met familie en vrienden bouwde hij een all you can eat-zaak om tot wijnbar en wijnrestaurant Pinot. In januari 2014 was de opening.

Stapje hoger

Op dat moment ben je geen volleerde sommelier. Het studeren ging dus gewoon verder. "Je hebt twee wijnopleidingen: een Nederlandse en een internationale, allebei met levels van 1 tot 5. Als je de Nederlandse opleiding volgt mag je jezelf bij het behalen van level 4 vinoloog noemen. Ik volg de internationale opleiding, die is een stapje hoger. In januari 2019 doe ik het laatste van zes examens om niveau 4 te halen. Daarboven zit nog niveau 5. Als je dat haalt ben je Master of Wine, waarvan er in Nederland maar twee zijn."
Roos zegt dat hij stopt bij niveau 4. "Niveau 5 gaat te ver, vind ik. Dan ben je een wandelende wijnencyclopedie en kun je alle wijnstreken en -jaren herkennen."
Los van de internationale opleiding heeft de uitbater van Pinot zich gestort op het behalen van het ASI Sommelier Diploma. De examendag, die ook sommeliers trok uit onder andere Engeland en Luxemburg, verliep zeer voorspoedig. Martijn Roos slaagde met goud.
"Het is een pittig examen", blikt hij terug in zijn zaak aan de Grote Markt. "Je bent er de hele dag mee bezig. Er wordt heel diep ingegaan op de theorie, niet alleen op die van wijn, maar ook op bijvoorbeeld sherry, koffie, thee en sigaren. Eén vraag was: noem drie mineraalwaters uit Marokko. Naast de theorie bestond het examen ook uit een praktijkgedeelte. Dan komt het aan op het proeven, de wijn-spijscombinaties en het decanteren van de wijn aan de hand van dertig punten."
Met het prestigieuze diploma in de hand zal Martijn Roos geen slecht figuur slaan op het Nederlands Kampioenschap voor Sommeliers, dat op 14 en 15 mei plaatsvindt in Amersfoort. Op de vorige editie, twee jaar geleden, eindigde hij als zesde.

Topervaring

Toch is het behalen van diploma's en het meedoen aan kampioenschappen geen doel op zich. Roos zegt er zijn kennis mee te willen vergroten, ook om zijn passie voor wijn over te brengen op de gasten van Pinot. "We willen mensen een topervaring bieden. Dat kan met 250 wijnen uit alle delen van de wereld op de kaart en in verschillende prijsklassen. We hebben een huiswijn van 4 euro per glas, maar de meeste gasten kiezen voor een 'instapwijn' in het hogere segment vanaf 6 euro. Maar er staat ook een dessertwijn van 30 euro per half glas op de kaart..."
Zijn eigen favorieten? Riesling en Pinot Noir. Niet voor niets heeft de zaak in Breda de naam Pinot gekregen. Op de kaart neemt alleen deze wijndruif al twee hele pagina's in, net als de Riesling overigens.
Voordat Martijn Roos de wijnkelder laat zien en het zonovergoten terras in gereedheid brengt om een foto te maken, vertelt hij nog dat er vroeger thuis, in Sommelsdijk, geen grootse wijncultuur te bespeuren was. "Mijn ouders hebben wel een wijnkelder. Maar ze hebben er weinig verstand van en er liggen alleen normale wijnen. Ik ben wel gewend vanaf mijn vijftiende een glaasje wijn te drinken en tijdens een reis door Zuid-Afrika begon het proeven. Maar ik wist er nog niets van. Tot ik in 2010 die wijn-spijscursus volgde en dacht: hier ga ik mee verder." Daarna zijn de wijnkennis en de -passie alleen maar gegroeid.

Drie jubilarissen gehuldigd bij Vooruit

OUDE-TONGE - Op zaterdag 21 april verzorgde Fanfareorkest Vooruit haar jaarlijkse voorjaarsconcert in de aula van basisschool De Bron in Oude-Tonge. Het concert, dat zeer goed werd bezocht, gaf de toehoorders het fijne gevoel dat bij de lente hoort.

Een sprankelend programma met lichtvoetige, maar mooie stukken, werd door het publiek erg op prijs gesteld. Onder andere een leuke medley van alle toppers van Cliff Richard behoorde tot de verrassingen. Bijzonder mooi werd het werk Pierius Magnus van Jan de Haan vertolkt, de muzikale epos over de Friese legende Grutte Pier (Grote Pier).
Na de pauze werd het podium ingenomen door Boost, het opleidingsorkest bestaande uit muzikanten uit Ooltgensplaat, Den Bommel en Oude-Tonge. Dit behoorlijk grote opleidingsorkest speelde een volledig (uitgebreid) programma van muziekstukken van niveau. Een genot om naar te luisteren.

Voor de pauze nam de voorzitter van Vooruit, Leonard Braber, de microfoon ter hand om met behulp van foto's op zijn laptop een drietal jubilarissen van Vooruit te huldigen in verband met hun 12 ½ jarig lidmaatschap bij de vereniging. In warme, humorvolle speeches werden Sanne Smeets, Judith Birkhoff en Wim Braber voor het voetlicht gehaald. Zij werden allen bedankt voor hun verenigingstrouw en hun inzet en deze dank werd tastbaar gemaakt met een oorkonde, een speldje, een mooie bos bloemen en felicitaties in 'diverse vormen'.

Wandelen voor Water op het Havenhoofd

GOEDEREEDE-HAVENHOOFD - Kinderen van het Havenhoofd helpen kinderen in de wereld op Koningsdag.

Op de Eben Haëzerschool te Goedereede-Havenhoofd werd op woensdag 25 april Koningsdag gevierd, waarna de meivakantie begon. Allereerst genoten alle kinderen na de traditionele aubade op het schoolplein van het gezonde Koningsontbijt, ons aangeboden door de koning, en daarna barstten de spelen los met veel hulp van enthousiaste ouders. De kinderen van groep 7 en 8 lieten zich sponsoren voor Wandelen voor Water.
Met een blauwe rugzak en daarin zes liter water liepen deze stoere kinderen zes kilometer door de mooie natuur op de kop van Goeree. Dit is de gemiddelde afstand die een kind in een arm land moet lopen om water te halen.
Met deze sponsorloop steunden de kinderen andere kinderen in de wereld. Simawi steunt projecten in Kenia, Oeganda en Tanzania, waar gebrek is aan schoon drinkwater, wc's en de juiste kennis over hygiëne.
De sponsorloop bracht € 425,- op. De kinderen zijn blij en trots met deze opbrengst voor het goede doel.

Juf Sissy (75) weet niet van ophouden

Juf Sissy Sénéchal met haar leerlingen.       

OUDDORP – Als invalkracht kent ze bijna alle openbare basisscholen van Goeree-Overflakkee. Nu heeft ze alweer een tijdje de instroomgroep van De Westhoek in Ouddorp onder haar hoede. Tot de zomer, op basis van een tijdelijke aanstelling. Hoe het er na de grote vakantie uitziet, is nog niet bekend. Maar één ding staat vast: juf Sissy Sénéchal denkt er niet over om een punt achter haar carrière te zetten. Let wel: ze is 75 jaar en ontvangt al tien jaar AOW.

Door Kees van Rixoort

"Ik ben in 1963 begonnen en nooit gestopt, maar altijd doorgegaan", zegt ze terwijl haar leerlingen buiten op het schoolplein pauze houden. Haar eerste school stond in Vlaardingen. Het waren duidelijk andere tijden. "Ik had een klasje met 56 kinderen. Mijn bureau paste niet in het lokaal, tussen al die rijen, en stond op de gang. Je kon in die tijd nog rustig met de hele klas naar het zwembad lopen. Ik had een geruit koffertje bij me voor het nakijkwerk; met 56 kinderen heb je heel wat schriftjes om mee te nemen. De oudergesprekken deed ik bij de mensen thuis, vaak kon ik meteen mee-eten."

Klasje

Een 'klasje' – het was de derde klas – met 56 leerlingen, dat is anno 2018 wel anders. Juf Sissy begon dit schooljaar met acht leerlingen. In de loop van het seizoen is dat aantal gegroeid naar dertien. Is er nog meer veranderd? "De kinderen zijn veel opener geworden. Ja, toen waren ze wel onderdaniger. Als ik stil zei, was het ook stil. Dat is nu trouwens nog wel zo. Over het algemeen luisteren ze goed naar me. Ik heb overwicht, al zeg ik het zelf."
In haar 55-jarige carrière voor de klas gaf juf Sissy les op tal van scholen. Na Vlaardingen volgde Krimpen aan den IJssel. Toen ze haar eerste kind kreeg, kon ze niet blijven. Maar al gauw na haar ontslag werd ze invalkracht. Ze stond als parttimer voor de klas in Rhoon en Hellevoetsluis, en kwam in 2005 in dienst bij SOPOGO, de koepel van openbaar onderwijs op Goeree-Overflakkee. "Als invalkracht werkte je een dagje hier en dan weer een dagje daar. Maar er waren ook langere periodes voor één klas. Vorig jaar was ik remedial teacher op drie scholen: Roxenisse, De Inktvis en De Westhoek. Tussendoor werkte ik ook nog op rooms-katholieke basisscholen in Rotterdam."

Ervaring

Met dat laatste is gestopt. Ze was de reistijd zat en bovendien deed De Westhoek een beroep op haar. "Er is een groot gebrek aan leerkrachten", geeft ze als verklaring. "Ze zitten te springen om juffen en meesters. Ik heb natuurlijk ook heel veel ervaring opgebouwd in al die jaren. Ik mag zolang blijven als ik wil. Ik ga gewoon door, ik weet niet beter en vind het nog steeds heel leuk. Tegen de tijd dat ik vrij wil zijn, is er wel weer een vakantie. En ik heb genoeg tijd voor mijn hobby's." Ze beaamt dat het lesgeven ook een hobby is. Lachend: "Een uit de hand gelopen hobby."
"Weet je wat een voordeel is als je gewoon doorgaat? Dat je meegroeit met alle ontwikkelingen, zoals het digibord. Als je er een jaartje tussenuit bent, mis je wel iets. We leren nog elke dag: de kinderen van mij en ik van de kinderen. Het is een wisselwerking."

Hongerwinter

Juf Sissy vertelt graag geschiedenisverhalen. Bijvoorbeeld over de Tweede Wereldoorlog, die ze als heel klein meisje in Amsterdam meemaakte. "Ik heb in Amsterdam de Hongerwinter meegemaakt, maar niet bewust. De geluiden van de vliegtuigen zijn in mijn hoofd opgeslagen. Na de bevrijding kwam koningin Wilhelmina naar Amsterdam. Ik wilde haar viooltjes geven. Heel eigenwijs, ik was een jaar of twee. Een hofdame tilde me in de auto van de koningin en zo kon ik haar die verlepte bloemetjes overhandigen." Het krantenknipsel over die bijzondere gebeurtenis heeft ze altijd goed bewaard.
Een paar jaar geleden vertelde ze op Het Startblok in Oude-Tonge over de oorlog. Toen ze vertelde dat ze die zelf nog had meegemaakt, wekte dat verbazing. Zo lang geleden, dat kon toch niet waar zijn… Er waren zelfs ouders van leerlingen die het op school kwamen controleren. Een juf van boven de 70, die er overigens een stuk jonger uitziet, dat maak je immers zelden mee. Een docent van die leeftijd die haar kleinkind lesgeeft ook niet. Maar het gebeurde wel, op De Westhoek, waar Mia (groep 3) een keer haar oma als juf had. "Het was geweldig", zegt de 75-jarige met een brede lach. Als ze iets uitstraalt, dan is het wel dat ze het onderwijs voorlopig nog niet vaarwel gaat zeggen.

INGEZONDEN: Stoepen en fietspaden rondom Ouddorp onveilig!

Al eerder heb ik een stukje geschreven over de slechte staat van onderhoud van veel fiets- en voetpaden in Ouddorp en omgeving.
Dat stukje is helaas niet geplaatst. Dus probeer ik het maar weer opnieuw. Net zolang tot er gehoor aan gegeven wordt.
Dit doe ik omdat ik al mensen heb zien vallen, moeders op de fiets, met kind achterop, oude mensen die voor De Vliedberg (nota bene!) struikelen over de enorm slecht onderhouden stoep net voor de ingang. Jonge mensen en oudere mensen dus en allemaal met letsel. Gat in het hoofd, knie zo erg kapot dat er gehecht moet worden. Gebroken arm en schouder uit de kom. Dit moeten we toch niet willen met zijn allen. Want het zal jouw kind, of opa/oma maar zijn.
Degene die de weg beheert moet ervoor zorgen dat de weg of bijbehorende stoep goed onderhouden is. Goed onderhoud is nodig om ervoor te zorgen dat er geen onveilige situaties kunnen ontstaan door een slecht wegdek: dat stoeptegels niet los liggen, dat er geen gaten in de weg zitten, dat trottoirs niet ongelijk zijn, dat wegopenbrekingen zijn afgezet. Kortom, dat de weg goed onderhouden en veilig is om te gebruiken. Dat is de taak en de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder. Binnen de gemeentegrenzen is de gemeente de verantwoordelijke wegbeheerder. Als de weg niet goed wordt onderhouden en kan u zijn gestruikeld over stoeptegel, boomstronk, uitstekende tegel, gat in de weg of een andere onvolkomenheid, dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen voor de schade. U kunt uw opgelopen letselschade claimen bij de gemeente.

Irene Lommers
Goedereede

Richard van den Bos wint Grote Prijs Bouwbedrijf van Gurp

GOEREE-OVERFLAKKEE - Het wedstrijdseizoen van de postduiven is weer begonnen. Begonnen wordt op korte afstand om het oriëntatievermogen aan te scherpen.

Op de derde vlucht werd de eerste Grote Prijs van dit seizoen vervlogen. Vrijdagavond werden de duiven verzameld en met een geconditioneerde containerwagen vervoerd naar de losplaats in Arras – boven in Frankrijk op een afstand van 190 kilometer. Zaterdag moest er eerst gewacht worden op het verdwijnen van de ochtendnevel. Om 11:45 uur kon er eindelijk gelost worden bij nagenoeg ideaal duivenweer: mooie blauwe lucht, lekkere temperatuur en een beetje wind van voren. Onder deze omstandigheden kunnen de duiven zich optimaal oriënteren en moet er tegen de wind in gevlogen worden. Ook Richard van den Bosch had zijn 'renpaarden van het luchtruim' ingezet op deze wedstrijd. Gezien de stijgende lijn in de resultaten waren de verwachtingen hooggespannen. Het resultaat was er ook naar, met een voorsprong van meer dan een minuut werd een duifje van hem als eerste afgevlagd. Hiermee won ze de Grote Prijs van Bouwbedrijf van Gurp. Dit duivinnetje – vrouwtjes duif – had ook verleden jaar al een eerste prijs gewonnen. Ze weet dus wat winnen is. Ook de overige duiven waren snel weer thuis. De dagen voor het inkorven was al duidelijk te zien dat het wel goed zat met de conditie; de duiven trainden dat het een lieve lust was. De verzorging is dan ook prima. Uitgekiende voeding en uitstekende huisvesting zijn de voorwaarden voor optimale prestaties. We gaan zien hoe de rest van de wedstrijden gaan verlopen.

Nieuw keukenmerk: DBselect

REGIO - Ardi Keukens en Sanitair, onderdeel van DB KeukenGroep, introduceert een nieuw keukenmerk: DBselect. De collectie van DBselect omvat sfeervolle, eigentijdse keukens voor uitgekiende prijzen.

"In onze showroom staan een aantal DBselect keukens te pronken. Kom ze ook bewonderen en drink eens een goeie bak koffie! We zijn zelf ook trots op dit nieuwe merk.
DBselect keukens zijn exclusief geselecteerd voor mensen die zoeken naar een kwaliteitskeuken, eigentijds design, aansprekende opstellingen en dat voor een scherpe prijs. Door zorgvuldig gekozen kleurgebruik, materiaalsoorten en brede keus in stijlen, weerspiegelen DBselect keukens de heersende woontrends. Van landelijk tot modern design, elke keukenstijl is bij dit nieuwe keukenmerk terug te vinden.
De kwaliteit van DBselect keukens ligt op hetzelfde hoogstaande niveau als u van DB KeukenGroep gewend bent. DBselect keukens worden in Duitsland vervaardigd en hebben een lange, probleemloze levensduur. Ook bij DBselect keukens heeft u de keuze uit een ruim aanbod hoogwaardige apparatuur en slijtvaste aanrechtbladen, altijd vergezeld met een zorgvuldige afwerking. DBselect keukens zien er niet alleen mooi uit aan de buitenkant, ook het binnenwerk is degelijk en solide uitgevoerd. Standaard bevatten ze al veel extra's, zoals vochtwerende bodemplaten, extra verstevigde achterwanden, soft close sluitingen op lades en deuren en veel keus uit kleuren. Maak nu kennis en overtuig u van al het moois dat Ardi Keukens en Sanitair met dit nieuwe keukenmerk te bieden heeft", aldus de mensen van Ardi Keukens.

Moederdag bij de Wereldwinkel

MIDDELHARNIS - De Wereld Winkel Goeree-Overflakkee heeft prachtige, unieke schalen, manden en onderzetters uit Sri Lanka, een fair en eco-vriendelijk cadeau voor uzelf of om te geven aan de liefste moeder, gefabriceerd door vrouwen ver weg. Moeder wordt niet alleen blij gemaakt, door te kiezen voor een fairtrade cadeau geeft u heel veel kleine ondernemers op deze wereld een steuntje in de rug. De Wereldwinkel geeft tot en met 12 mei 20% korting op alle sieraden, horloges en shawls.

Het verhaal achter de unieke schalen, manden en onderzetters. Wat bindt Nirosha uit Kala, Sri Lanka aan de Wereld Winkel op Flakkee?
Nirosha is een van de 180 vrouwen die werkzaam zijn voor Earth Bound paper producten.
Zij maakt onderzetters van gerecycled krantenpapier in allerlei verschillende kleuren. Deze producten maakt ze elke dag vanuit haar eigen huis in haar bed of in haar rolstoel. Nirosha haar benen zijn verlamd geraakt toen ze op haar 21ste uit een boom is gevallen. Haar oudere zus helpt haar met het ophalen van de krantenpapieren bij het Earth Bound, in haar buurt. Met het geld dat Nirosha verdient, kan ze haar eigen huishoudelijke kosten betalen, voor haar ouders zorgen en haar eigen medicijnen betalen.
Nirosha vindt het fijn dat ze werk heeft en dat het haar een eigen inkomen en onafhankelijkheid geeft. Maar vooral vindt ze het een vorm van rust en meditatie - het is haar hobby geworden.
Earth Bound maakt meerdere producten die de Wereld Winkel te Middelharnis heeft, buiten de onderzetters o.a. schalen en manden.
Sahara Ranga, de oprichter van het bedrijf, had het idee dat er meer te doen is met kranten en tijdschriften dan lezen en weggooien. In zijn huis, waar de benedenverdieping veranderde in een werkplaats, startte hij met het maken van o.a. schalen van gerecycled papier. Zijn familiebedrijfje werd in Kala een fairtrade community, waar Nirosha en de 179 andere vrouwen uit de buurt voor werken. De vrouwen kunnen thuis de papierstroken maken. In de fabriek werken 12 mensen, die alles samenvoegen, controleren en verwerken tot prachtige schalen en manden, die zorg dragen voor het verven of aflakken van de producten.
Earth Bound is een 100% ecologisch vriendelijk bedrijf en maakt gebruik van 100% gerecyclede materialen.

"Deze producten en nog veel meer vindt u in de Wereld Winkel. Reden genoeg om eens binnen te stappen. De bevlogen vrijwilligers van de Wereld Winkel en de leerlingen van de Prins Maurits helpen u graag", aldus de mensen van de Wereld Winkel GO.

XSARUS organiseert open avond voor young professionals

MIDDELHARNIS - Op dinsdagavond 12 juni organiseert XSARUS een open avond voor onlangs afgestudeerde HBO- en WO-studenten van de opleidingen Business IT & Management, Business Information Management en aanverwante studies. Doel van de avond is om de afgestudeerden kennis te laten maken met het vak van een Implementatie Consultant.

Bram Hoekman, CTO XSARUS: "We vinden het belangrijk dat deze doelgroep weet dat er in hun studierichting ook op ons eiland voldoende werkgelegenheid is. We krijgen regelmatig sollicitanten over de vloer die een traineeship bij een multinational of Big 4-kantoor hebben gevolgd, maar waarbij achteraf blijkt dat de organisatiegrootte of de cultuur niet bij hen past. Ervaring opdoen bij zo'n organisatie klinkt aantrekkelijk en is zeker waardevol, maar kan in de praktijk dus tegenvallen. Waarom niet kennismaken met het vak bij een bedrijf dat wel matcht met de verwachtingen? XSARUS bedient klanten als Wehkamp, PON.bike, Trust International en Sacha Shoes. Op die manier wordt dus ook de mogelijkheid geboden om een kijkje te nemen in de keuken van grotere retailers en brands. We bieden daarom nu een zeer concreet traineeship aan, waarin we young professionals in een half jaar wegwijs maken in het werkgebied van een Implementatie Consultant. Dit heeft voornamelijk betrekking op de Product Information Management oplossingen die XSARUS implementeert, maar uiteraard komen onze andere disciplines E-commerce en Online Marketing ook aan bod tijdens dit half jaar."

Tijdens de open avond zullen de Implementatie Consultants die nu werkzaam zijn binnen XSARUS uit de doeken doen hoe hun werkdag eruitziet, voor welke uitdagingen ze komen te staan en wat hun werk zo leuk maakt. Uiteraard wordt het totale productportfolio van XSARUS toegelicht en zal een rondleiding door het XSARUS-kantoor niet ontbreken.

Bram: "We hopen tijdens deze avond een aantal young professionals zodanig te kunnen inspireren, dat we na de zomer kunnen starten met ons nieuwe trainee programma."

Meer informatie en inschrijven via www.werkenbijxsarus.nl/open-avond-trainees.

Koop de Goede Hoop helpt opnieuw goede doelen

Familie Bijkerk, Suriname (MAF)

MIDDELHARNIS - De afgelopen twee maanden heeft goede doelenwinkel Koop de Goede Hoop gespaard voor de familie Folmer, die door de GZB werd uitgezonden naar Congo in Afrika, om daar essentieel medisch werk te doen. Doordat bezoekers van de winkel en het fietscafé allerlei nuttige en mooie dingen aanschaften, kan nu 1000 euro worden overgemaakt naar dit prachtige zendingswerk.

Met het overmaken van de gift is ook het nieuwe project voor de komende twee maanden van start gegaan. De winkel gaat sparen voor het zendingsechtpaar Bijkerk, dat in Suriname actief is voor de MAF. Deze organisatie zorgt ervoor dat met kleine vliegtuigen medische transporten kunnen worden verzorgd en mensen met elkaar in contact kunnen blijven in veraf gelegen of moeilijk bereikbare gebieden. Andy werkt er als piloot en manager en zijn vrouw Jacoline bezoekt vrouwen in de gevangenis. Binnenkort organiseert Koop de Goede Hoop een informatiemiddag over hun werk in Suriname.

Familie Folmer, Congo (GZB)

Wilt u meer weten over het werk van de familie Folmer (GZB) of Bijkerk (MAF), dan bent u uiteraard altijd welkom in de winkel. Koffie, thee en wat lekkers staan klaar. U kunt de goede doelen rechtstreeks ondersteunen door een aankoop te doen in de winkel of het fietscafé. U vindt Koop de Goede Hoop aan de Hobbemastraat 1 te Middelharnis. Ook kunt u de Facebookpagina van Koop de Goede Hoop volgen.

Broedende ganzen

NIEUWE -TONGE - Wie bij de Duivenwaardsedijk (ongeveer ter hoogte van de Groene Weg) naar beneden kijkt, heeft kans een broedende gans te zien. Een paar meter van de weg zit een helderwitte gans te broeden op het talud. Ganzen broeden in ongeveer vier weken hun eieren uit. Het nest bevindt zich op de grond en de vrouwtjes bekleden het soms met dons, dat ze uit hun eigen borst plukken. In maart of april worden de eerste eieren gelegd. Een voltallig legsel bestaat uit 10 tot 30 crèmekleurige eieren. Nadat het laatste ei gelegd is, begint het vrouwtje te broeden. Maar kom er dan niet te dicht in de buurt: ganzen zijn zeer waaks en kunnen lelijk met hun vleugels slaan. (Tekst en foto: Erwin Guijt)

Akershoek Fietsen bij 'De beste van Nederland'

OUDDORP - 'De beste van Nederland' is een dynamisch tv-programma op RTL 4, wat op zaterdag om 16.00 uur wordt uitgezonden.

In dit programma gaat ondernemend Nederland de strijd met elkaar aan om de felbegeerde titel 'De Beste van Nederland'. Verschillende beroepsgroepen en branches passeren de revue, waarin de twaalf provincies het steeds opnieuw tegen elkaar opnemen. Met leuke, persoonlijke en hier en daar (te) gekke en opvallende vlogs, gooien de ondernemers alles in de strijd om de meeste stemmen binnen te halen. De kijker thuis bepaalt wie de leukste vlog heeft gemaakt en daarmee dus de winnaar moet worden. Met de inzet van vlogs, krijgen de video inzendingen een extra persoonlijk karakter, waarin de creativiteit van ondernemers voor de leuke content zorgt. Via de poll op de website kunnen kijkers de vlogs na afloop terugkijken en direct een stem uitbrengen op hun favoriet.

Akershoek Fietsen is a.s. zaterdag 5 mei in de uitzending. Het bedrijf vertegenwoordigt Zuid-Holland in de categorie Fietsspecialisten. De vlog kan bekeken worden op de site www.debestevannederland.tv. Gestemd kan er worden via https://www.debestevannederland.tv/polls/fietsspecialisten.

Kinderworkshop 'fotograferen met je smartphone' in Scheelhoekbos

STELLENDAM - Maak jij ook zo graag foto's met je smartphone? Maar vraag je je wel eens af hoe je met je smartphone net zo'n mooie foto kunt maken als met een professionele camera? Meld je dan aan voor de workshop 'Fotograferen met je smartphone' via www.natuurmonumenten.nl/goeree/agenda

De workshop vindt plaats in het natuurgebied Scheelhoekbos in Stellendam. In deze mooie natuurlijke omgeving kun je meteen de tips en tricks toepassen met je smartphone. Waarschijnlijk is het maken van foto's met je mobiel voor jou dagelijkse kost, maar hoe maak je nu echt een top foto? Waar let je op en hoe doe je dit in de natuur? Fotografe Yosha Minken leert je hier meer over tijdens deze workshop. Daarnaast gaat een boswachter mee die je meer vertelt over het gebied en wat je zoal kunt vastleggen met je smartphone.

Aanmelden

Nieuwsgierig? Meld je aan via www.natuurmonumenten.nl/goeree/agenda. De workshop start om 13.30 uur bij het parkeerterrein bij Scheelhoekbos, Deltahaven 44 in Stellendam. Eindtijd 16.00 uur. Vergeet uiteraard je smartphone niet én trek stevige schoenen aan. De workshop is voor kinderen vanaf 8 tot en met 14 jaar. Leden Natuurmonumenten betalen € 7,00 en niet-leden € 10,00.

Bijzondere strandjutters gezocht langs de Brouwersdam

BROUWERSDAM - Van 16 tot en met 31 mei gaat de Expeditie Juttersgeluk alle Noordzeestranden schoonmaken samen met mensen voor wie een gewone baan niet zo gewoon is. En daar kan men hulp bij gebruiken. Op maandag 28 mei komt men langs op de Brouwersdam.

Van 10.00-12.00 uur kun je dan gratis deelnemen aan de etappe. Je wordt ontvangen met koffie en taart in een strandpaviljoen aan de Brouwersdam, waar wethouder Arend-Jan van der Vlugt je welkom heet. Juttersgeluk legt uit hoe je afval op het strand herkent en hoe je het veilig opraapt. Daarna start de etappe van ongeveer een uur: een ware ontdekkingstocht. Het afval wordt door de jutters meegenomen, zodat er een schoon strand achterblijft.

Aanmelden

Meld je individueel of met je groep aan via http://www.juttersgeluk.nl/direct-aanmelden/.
Expeditie Juttersgeluk is speciaal voor mensen die (tijdelijk) minder goed meekomen in de maatschappij. Bijvoorbeeld als je van een WLZ of WMO voorziening gebruikmaakt of onder de participatiewet valt. Ook vrijwilligers, mantelzorgers, begeleiders en zorgverleners zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden! Deelname is gratis, maar je moet zelf voor vervoer naar het startpunt van de etappe zorgen.

Expeditie Juttersgeluk is een initiatief van Stichting Juttersgeluk in samenwerking met KIMO Nederland/België.

Zeehondenopvang A Seal in het teken van 'Voortplanting'

STELLENDAM - A Seal Zeehondenopvang en Expo zal vanaf 14 mei gedurende 4 weken het thema 'Voortplanting' behandelen.

Voorafgaand aan het pupseizoen van de gewone zeehond, dat rond juni van start zal gaan, zullen bezoekers kennis kunnen maken met de voortplanting van de gewone zeehond en alles wat daarmee te maken heeft. Op een aantal gezette tijden per dag zullen educatiemedewerkers aan de hand van korte films uitleg geven over het onderwerp. Op woensdag 23 mei organiseert A Seal een speciale kindermiddag, waarbij bezoekers met kinderen 50% korting zullen krijgen op de entree. Er is voor de kinderen een speciale speurtocht met het thema 'Voortplanting' en zij krijgen bij vertrek een leuk presentje.
Het thema 'Voortplanting' is het tweede thema in de reeks educatieve thema's die A Seal dit jaar aan de bezoekers aanbiedt. De zeehond en zijn directe leefomgeving staan hierbij centraal. De thema's zijn een brede, speelse en leerzame aanvulling op de reeds bestaande educatie en informatie die bezoekers bij A Seal kunnen vinden.
Dierenarts Machteld Geut koos het onderwerp 'Voortplanting' en zegt hierover: "De voortplanting van de zeehond heeft een aantal unieke en fascinerende aspecten en het is ontzettend leuk om hierover te kunnen vertellen. Bij A Seal vangen wij natuurlijk zieke, gewonde en verweesde zeehondjes op en verzorgen ze, zodat ze snel weer teruggezet kunnen worden in zee. Maar ook vinden wij het belangrijk om onze brede kennis over deze dieren met het publiek te delen."
Voor meer informatie: www.aseal.nl.

Robbentochten op Grevelingenmeer

OUDDORP - Donderdag 10 mei begint Staatsbosbeheer vanuit het Informatiecentrum Grevelingen aan de Brouwersdam met vaartochten naar de zeehonden in de Grevelingen. In het grootste zoutwatermeer van Europa, de Grevelingen, leven ruim 100 zeehonden. Dit zijn vooral gewone zeehonden, gemixt met enkele grijze zeehonden. In een open sloep van Staatsbosbeheer wordt naar de zeehondenkolonie gevaren. De tocht voert langs verschillende eilanden in het meer. Aan boord wordt informatie en uitleg gegeven over het unieke gebied.

Door Jaap Ruizeveld

De robbentocht is niet alleen voor senioren, maar ook voor jongeren aantrekkelijk. Helaas is kunnen minder-validen deze tocht niet maken. Dit in verband met het op- en uitstappen op de sloep. Honden zijn niet toegestaan. Kosten: volwassenen en kinderen € 25,- per persoon. De tocht duurt ongeveer 2 uur. Startpunt is het Informatiecentrum Grevelingen, Brouwersdam Binnenzijde 25 in Ouddorp. Navigatieadres: Kabbelaarsbank Brouwersdam.

Informatie

Deelnemers worden ontvangen in het Informatiecentrum en krijgen uitleg over de robbentocht. Daarna wordt in de sloep gestapt bij Zeil- en Surfcentrum Brouwersdam. U kunt de auto laten staan op het gratis parkeerterrein van het Informatiecentrum of de auto meenemen naar het betaald parkeerterrein bij het Zeil-en Surfcentrum. Aanmelden kan aan de balie in het Informatiecentrum Grevelingen aan de Brouwersdam, tel: 088-2848210, via e-mail: grevelingen@staatsbosbeheer.nl of via www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/grevelingen/ontdek-kabbelaarsbank-grevelingen.

Er kunnen maximaal 12 personen mee in de boot. Vertrekdagen en tijden zijn donderdag 10 mei 14.00 uur, zaterdag 12 mei 10.00 uur, woensdag 16 mei 14.00 uur, zaterdag 19 mei 10.00 uur, woensdag 23 mei 14.00 uur, zaterdag 26 mei 10.00 uur en woensdag 30 mei 14.00 uur. In de maanden juni, juli en augustus elke zaterdag om 10.00 uur en elke woensdag om 14.00 uur.

Wandelexcursies Kabbelaarsbank

OUDDORP - Donderdag 10 mei start Staatsbosbeheer vanuit het Informatiecentrum Grevelingen aan de Brouwersdam met wandelexcursies met gids door het veelzijdige natuurgebied Kabbelaarsbank.

Het betreft de donderdagen 10 en 17 mei, 5 en 19 juli en 2,16 en 30 augustus, steeds om 10.00 uur. Alsmede op de dinsdagen 29 mei, 12 en 26 juni, 24 juli en 7 en 21 augustus, dan steeds om 19.00 uur. De wandelexcursie is voor senioren en jongeren. De route gaat soms door drassige gedeelten en daarom wordt aangeraden stevige schoenen aan te trekken. Mindervaliden kunnen helaas deze excursie niet meemaken. Honden, mits aangelijnd, mogen mee. Kosten volwassenen 5 euro per persoon en kinderen tot 12 jaar 2,50 euro per persoon. Aanmelden aan de balie in het Infocentrum Grevelingen, Brouwersdam, tel.: 088 2848210. Het bos op de Kabbelaarsbank is een natuurgebied dat in 1974 is aangeplant, de overige natuur heeft zich zelf ontwikkeld. Het is ontstaan na de sluiting van de Brouwersdam in 1971.

Uitslag dressuur

STAD AAN 'T HARINGVLIET - De uitslag van de dressuurwedstrijd voor pony's, proeven F3 en F4, zaterdag gereden in Manege Oostmoer.

Proef F3. Lieke v. Vugt, Doddle, 235 pnt; Julia v.d. Hoog, Button, 232 pnt; Charlotte v.d. Meer, Wimpie, 222 pnt; Thirza Krijgsman, Glory, 216 pnt; Demi Gunnewegh, Kelly, 210 pnt; Luna Diepenhorst, Glory, 210 pnt; Dewi v. Schie, Spiky, 205 pnt.
Proef F4. Danique Hagoort, Doddle, 241 pnt; Daphne Abresch, Violeta, 236 pnt; Ilse v. Loo, Doddle, 235 pnt; Robine v. Burg, Sproet, 231 pnt; Edy de Rover, Violeta, 230 pnt; Susanna v. Brussel, Violeta, 219 pnt.

Kunstkijk: langs de oevers van de Nijl

Ceciel Sarlemijn.

GOEDEREEDE - In één van de schilderachtige straatjes dicht bij de oude haven van het stadje Goedereede, woont en werkt kunstenares Ceciel Sarlemijn. Ze is net terug van de molen iets buiten het stadje, waar ze een groepje kinderen schilderles gaf in de buitenlucht. "Met mooi weer geef ik graag buiten les."

Tekst: Jolanda Driesse-Bosland

Ook de volwassen cursisten van Ceciel komen graag langs voor hun teken- en schilderlessen. Dit genoegen is wederzijds. "Ik vind het fijn om les te geven en samen bezig te zijn met de cursisten. Plezier hebben in het werk en een goede sfeer vind ik allebei belangrijk."
De geboren Amsterdamse volgde haar opleiding aan de Rietveld Academie. De wereld van de kunst werd haar met de paplepel ingegoten en ze wist dan ook al heel jong dat ze zich verder wilde bekwamen in tekenen en schilderen. "Ik was de jongste in ons gezin en was niet anders gewend dan dat iedereen om me heen tekende en schilderde." Het voelde dan ook als een heel logische stap voor de jonge Ceciel dat ze naar de kunstacademie zou gaan. "Dat was eigenlijk geen vraag."
Ze studeerde vrije grafiek aan de academie en ontwikkelde zich onder meer in de teken- en schilderkunst, het etsen en de lithotechniek. Ook maakte ze kennis met beeldhouwen.
Naast schilderkunst heeft keramiek haar warme belangstelling. Langs de lange wand in de eeuwenoude tussenwoning is een plek ingeruimd voor het gestileerde keramieken hoofd van Maria van Bourgondië. De gravin bekrachtigde in de vijftiende eeuw een aantal keuren, waaronder het stadsrecht, aan Goedereede. De adellijke dame werd, ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van Goedereede in 2012, door Ceciel opnieuw tot leven gebracht in keramiek.

Egon Schiele

Een eindje verderop hangt aan de wand een schilderij in olieverf van Ceciel op achttienjarige leeftijd. "Dit portret heeft de Amsterdamse kunstschilder Jan Everts gemaakt. Van hem kreeg ik ook mijn eerste tekenlessen. Everts volgde zijn opleiding aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten en schilderde op een klassieke manier. Hij portretteerde meerdere generaties binnen onze familie; het portret van mijn grootvader was ook van zijn hand."
Ceciel tekent en schildert graag portretten en neemt deel aan een bijzonder collectief: dat van een aantal kunstenaars dat tweewekelijks bijeenkomt op Schouwen-Duiveland. Tijdens deze bijeenkomsten staat portret- en modeltekenen centraal. "Het deelnemen aan deze groep is een belangrijke motor voor mijn werk."
Wie of wat inspireert de kunstenares nog meer? "Er zijn meerdere zaken die mij inspireren. Denk aan een tentoonstelling of bijvoorbeeld het werk van Egon Schiele. Ken je hem? Hij was een tijdgenoot van Gustav Klimt en schilderde met veel expressie." De kunstenares toont een boek met werk van Schiele. "Hij schilderde heftige, expressieve beelden. Die dramatiek is kenmerkend in zijn werk."
Een ander moment van inspiratie onderging ze onlangs tijdens een bezoek aan de Hermitage in Amsterdam, waar ze de tentoonstelling van de Hollandse Meesters bezocht. "Ik bekeek er onder meer het werk van Rembrandt. Zó mooi! Als hij nu zou leven, dan zou ik heel graag les van hem hebben!"

Spelen met kleuren en vormen

De Goereese kunstenares schildert naast portretten ook graag landschappen. "Als ik onderweg ben, heb ik altijd een klein tekenboekje bij me met wat potloden en een fineliner." De schetsen werkt ze uit haar atelier. Behalve de techniek is het spelen met kleuren en vormen belangrijk voor haar. "Ik experimenteer graag, maar ook de techniek is belangrijk. Wanneer je de techniek niet beheerst, dan is dat echt een handicap." Ze wijst op het belang van kennis van de kleurenleer, perspectief en verhoudingen. "Bij het maken van een portret bijvoorbeeld, is het van belang de verhoudingen tussen ogen, neus en mond te kennen."
In haar atelier achterin de langgerekte stadstuin, waar de eerste voorjaarsbloemen bloeien, toont de kunstenares een kleurig schilderij van een olijfboom, dat ze maakte naar aanleiding van een bezoek aan Samos. Een ander werk toont de oevers van de Nijl, gezien door de ogen van Ceciel. Collages van tekenwerk is een andere techniek die ze graag toepast. "Ik vind het leuk om de mooiste gedeelten uit diverse tekeningen te combineren tot één geheel."
De diversiteit in werk tekent de veelzijdigheid van deze kunstenares.
Wie het gevarieerde en boeiende werk van Ceciel Sarlemijn wil bewonderen, is van harte welkom in haar atelier tijdens de Kunstkijkdagen van 10 t/m 13 mei a.s.

KUNSTKIJK Goeree - Overflakkee tijdens het Hemelvaartweekend

GOEREE-OVERFLAKKEE - Tijdens het Hemelvaartweekend wordt KunstKijk Goeree-Overflakkee gehouden met tentoonstellingen van ruim 130 beeldend kunstenaars op bijzondere locaties. Er is kunst te zien in tuinen, schuren, galeries enz.. Alle locaties zijn geopend van 11.00 – 17.00 uur. Diverse disciplines zijn aanwezig en de deelnemers komen uit heel Nederland en zelfs uit het buitenland. De werkgroep wil kunst op deze manier zo dicht mogelijk bij de mens brengen. Entree is gratis en alle kunstwerken zijn te koop.

Opening

Op woensdag 9 mei mei is er een feestelijke opening, met muziek van de Muziekmannen. KunstKijk wordt geopend door de heer J.M.Kastelijn, lid van de ledenraad van de RABObank. Iedereen is welkom vanaf 19.30 uur. De opening vindt plaats op Locatie 1: 't Centrum, Weesmolenstraat 12, Ooltgensplaat.

Muziek

Op verschillende locaties vinden muziekoptreden plaats. U kunt genieten van: De Muziekmannen, Duo Contrast, Eric Vloeimans en Olivers Cinema, Jacqueline Edeling, Jos van Oost en Rik Hoogendoorn, Jut en Juul, Mainline 55, Nieuwe Wijn, Oeltchen de Pieper, Sax 'a' holic , Silky Sound, Toudus on Tour en Yesterday Papers,

Film

Het Filmhuis in Middelharnis vertoont in samenwerking met Kunstkijk de film. Loving Vincent. Een uniek project over het leven en de mysterieuze dood van Vincent van Gogh: de eerste compleet geschilderde speelfilm ter wereld. In 65.000 frames, met de hand geschilderd door meer dan honderd kunstenaars die dezelfde techniek als Van Gogh hanteerden, brengt de film Van Goghs meest inspirerende schilderijen tot leven.
Net wanneer Vincent succesvol begint te worden, pleegt hij zelfmoord. Was het vanwege zijn geestelijke gezondheid of problemen met zijn broer? Was het een wanhoopsdaad om meer erkenning te krijgen voor zijn werk? Of was het helemaal geen zelfmoord? Armand Roulin, de zoon van Van Goghs postbode, gaat naar Auvers om daar het mysterie rond Vincents dood te ontrafelen.
De verschillende mensen die hij tijdens zijn reis ontmoet allemaal geschilderd door Van Gogh hebben elk hun eigen verhaal. Het blijkt moeilijk de waarheid over de getroebleerde Vincent te achterhalen. Gaandeweg schildert de film een fascinerend portret van Van Gogh, die tijdens zijn leven amper erkenning vond. De film wordt vertoond in het Diekhuus te Middelharnis. Dinsdag 8 mei; Aanvang: 20.00 uur. Beneden Zandpad 7, 3241 GA Middelharnis. ebsite: www.hetdiekhuus.nl. Entrée €6,50

Art to take

De Art To Take, een reizende linoleumdrukkerij, is ontworpen en gemaakt door kunstenaar Erik Sok uit Amsterdam. De aankleding en het product, de linoleumdrukjes die in de Art To Take "bereid" worden, zijn ontworpen en gesneden door beeldend kunstenaar Ellen van Putten Art to Take staat alle dagen op locatie 34. Strand Resort Ouddorp Duin Westerweg 18, 3253 LX Ouddorp

Gratis smincken

Noa Vlietland uit Goedereede gaat schminken op zaterdagmiddag 12 mei in atelier Ellen van der Bok. En op zondagmiddag 13 mei in Ouddorp , de Houten Kaap. Vanaf 13.30 uur

Workshops voor jongeren in het JAC

10 en 13 mei workshop stenen schilderen 14:00-15:30 uur; 11 en 12 mei workshop; striptekenen14:00-15:30 uur; leeftijd : 10-12 jaar; kosten: gratis. locatie 12, Het JAC, Molenweg 28 te Middelharnis; opgeven bij Helen Stam h.stam@zijngo.nl

Amateurkunst

Komt u ook stemmen? Op deze mooie locatie met voldoende parkeergelegenheid is het werk te bewonderen van inwoners van Goeree Overflakkee. Iedereen is van harte welkom om te komen kijken stemmen op het mooiste kunstwerk. Brasserie DOK 16 is niet zomaar een brasserie. Bijzonder is dat veel werkzaamheden worden verricht door mensen met een verstandelijke beperking. Tijden de Kunstkijk zal in Dok 16 een aantrekkelijke lunch worden geserveerd. Er worden zoveel mogelijk verse producten uit deze streek gebruikt. Locatie 15, Brasser Dok 16. Westerschelde 16A, 3241 PA Middelharnis.

Op alle locaties zijn programmaboekjes gratis verkrijgbaar. OP is OP.
Voor informatie www.kunstkijk.com

Bijeenkomst werkgroep 'Straling bewust'
"Er zijn in Nederland vrijwel geen veilige plekken meer voor elektro-hypersensitieven"

GOEREE-OVERFLAKKEE - Tijdens een bijeenkomst van de CPLD Vereniging en de Werkgroep 'Straling bewust' begin maart werd er nagedacht over de gevaren van elektromagnetische velden en straling.

Er zijn mensen die overgevoelig zijn (geworden) voor natuurlijke elektromagnetische straling, er zijn mensen die niet tegen de onnatuurlijke, sterk gepulste straling kunnen én er zijn mensen die noch tegen de natuurlijke, noch tegen de onnatuurlijke straling kunnen. Je ontmoet ze o.a. bij de CPLD (Chronische Polymorfe Licht Dermatose) Vereniging.

Dhr. De Been legt tijdens de bijeenkomst uit dat het belangrijk is om te beseffen dat zowel huis-, tuin- en keukenstroom, als mobiele telefoniestraling, warmtestraling, zichtbaar licht, ultraviolet licht, röntgenstraling en gammastraling allemaal elektrische en magnetische golven zijn, waarvan de een sneller trilt/harder pulst dan de ander. "Het is allemaal licht. Ons lichaam 'werkt' middels heel zwakke elektrische pulsjes en is daarom ook gevoelig voor elektriciteit en straling. De 'snelle trillers' (ioniserende straling) zijn in staat direct schade aan te richten. We zijn daarom erg voorzichtig met röntgen- en gammastraling. De 'langzame trillers' (niet-ioniserende straling) zullen misschien niet meteen schade aanrichten, maar ze zijn niet onschuldig. Zij kunnen de biologische processen in ons lichaam verstoren. De regelgeving van de overheid gaat ervan uit dat als elektromagnetische straling niet-ioniserend is (dus geen röntgen- of gammastraling is), deze niet schadelijk voor ons kan zijn: we mogen er alleen niet teveel door opgewarmd worden. Echter dat niet-ioniserende elektromagnetische straling naast het opwarmeffect ook effect heeft op de biologische processen in ons lichaam, laten inmiddels duizenden onderzoeken zien," aldus de spreker.

Er worden tijdens de lezing verschillende onderzoekers aangehaald. "Onderzoek van dr. Franz Adlkofer (1935) toont aan dat 24 uur mobiel bellen DNA schade geeft: gelijk aan 1600 torso röntgenfoto's. Dit onderzoek is al vele malen herhaald en er komt steeds hetzelfde uit: 24 uur bellen = 1600 torso röntgenfoto's."

Dr. Barrie Trower, een Britse wetenschapper en stralingsexpert, waarschuwt al jaren voor de effecten van elektromagnetische straling. Hij stelt onder andere: "Wie WiFi in scholen plaatst, hoort achter de tralies en een land dat aan mobiele telefonie begint, gaat uiteindelijk failliet aan ziektekosten." Volgens dr. Magda Davis (Trent University, Peterborough in Canada) is er een verband tussen Elektro Magnetische Velden (EMV) en onder andere diabetes, Multiple sclerose en hartproblemen.

Dhr. De Been geeft in zijn presentatie een aantal voorbeelden van maatregelen die wij burgers kunnen nemen tegen straling van buitenaf, zoals koolstofverf op de muren, speciaal dik aluminiumfolie, HR++ ramen, of vitrage en/of een klamboe van katoenen stof, waarin koper en zilver verwerkt is. Verder onderstreept hij nog eens dat de grootste bron van problemen de apparaten zijn die wij zelf in huis halen, zoals mobiele telefoons, dect telefoons, babyfoons (draadloos WiFi), Modem WiFi, Repeater WiFi, iPad, bluetooth, magnetron, slimme meters, slimme wasmachines, enzovoort.

Al jaren brengen wetenschappers, volgens de spreker, de overheid op de hoogte van de gezondheidsproblemen die gepulste elektromagnetische straling kan veroorzaken. Tot nog toe is dit tegen dovemansoren gericht. Aan de werkgroep 'Straling bewust' zal het niet liggen, die blijven op Goeree-Overflakkee de aandacht vestigen op de gevaren die ze zien in elektromagnetische velden en straling.

Stichting ZIJN zoekt vrijwilligers

GOEREE-OVERFLAKKEE - Doet u graag iets voor een ander? Wij zijn op zoek naar mensen die ons enthousiaste team van vrijwilligers willen versterken. Eén uurtje per week of veertien dagen kan al heel veel goeds doen.

Stellendam

We zoeken iemand die eens in de week met een slechtziende meneer van 72 jaar een rondje wil wandelen door het Stellebos. Meneer loopt nog goed, maar vindt het fijn als iemand hem vergezelt. Aanwezigheid van een hond zou meneer erg leuk vinden… mits de hond niet voor de voeten loopt.

Stellendam

Voor een mevrouw van 74 jaar zoeken we iemand die het gezellig vindt om bij mevrouw op visite te gaan en bij mooi weer een klein rondje met haar te lopen. Mevrouw loopt niet makkelijk, maar wil graag naar buiten. Mevrouw kan goed fietsen en zou doet dit ook graag met iemand willen doen.

Den Bommel

In het kader van mantelzorg zoeken we voor een meisje van 14 jaar, die in bijzondere omstandigheden verkeert, iemand die af en toe wil ondersteunen na schooltijd. Het gaat om af en toe een uurtje en het ondersteunen zou ook 's avonds kunnen.

Algemeen

Heeft u plezier in het werken in de tuin? En vindt u het leuk om ouderen een plezier te doen? We zijn altijd op zoek naar mensen die bij ouderen werk in de tuin willen verrichten. Het gaat hier om licht snoeiwerk, onkruid verwijderen, plantjes in de tuin zetten, etc.
Ook zoeken we mensen voor het thuis bezoeken van ouderen met weinig sociale contacten. Contact en gezelschap staan voorop. Samen kunnen activiteiten ondernomen worden, zoals wandelen, koffie drinken, spelletje doen, de krant lezen, e.d.

Wilt u wat tijd vrijmaken om een ander te helpen, dan kunt u contact opnemen met Annemarie Hogenbirk van Stichting ZIJN, Doetinchemsestraat 27, 3241 AA Middelharnis, contact: 0187-641344 - email: a.hogenbirk@zijngo.nl.

Stichting ZIJN is een welzijnsorganisatie die o.a. het welzijnsadvies voor kwetsbare mensen en mantelzorgers op Goeree-Overflakkee verzorgt. Mantelzorgers hebben soms even tijd voor zichzelf nodig om nieuwe energie op te kunnen bouwen. Daarom is Stichting ZIJN regelmatig op zoek naar vrijwilligers die de mantelzorgers of eenzame ouderen willen ondersteunen. U kunt zich bij ons opgeven als vrijwilliger. Bij de match wordt altijd gekeken naar uw persoonlijke interesses en mogelijkheden.

        

Kom naar VC Intermezzo als je wilt volleyballen

MIDDELHARNIS - Het einde van het volleybal seizoen nadert, de competitie is voorbij. Voor het seizoen 2018/19 heeft VC Intermezzo ambitieuze plannen klaarliggen en zoekt hiervoor nieuwe leden voor de seniorenteams. Vooral jonge volwassenen die zich graag willen ontwikkelen op volleybalgebied worden uitgenodigd om in de maand mei mee te komen trainen.

Ook in het komende seizoen heeft VC Intermezzo weer een ervaren en gediplomeerde trainer aangetrokken, die de kwaliteit van spelers naar een hoger niveau kan tillen. De vereniging ziet het als kans om daar meer spelers die volleybal leuk vinden van te laten profiteren.
De trainingen voor dames en heren zijn op dinsdag van 19.45 tot 21.45 uur in recreatiecentrum De Staver. Voel je vrij om één of meerdere trainingen op 15, 22 of 29 mei bij te wonen. Let wel, dan worden ook de voorlopige selecties voor het komend seizoen samengesteld, dus zorg dat je erbij bent!
Meer informatie via Nicky Tuinenburg, n.tuinenburg8@upcmail.nl of kijk op www.vcintermezzo.nl.

VC Intermezzo is een gezellige en sportieve vereniging, met meer dan 220 leden. Naast de seniorenteams (2e en 3e klasse Nevobo) is er een stevige jeugd- en recreantenafdeling. Sinds dit jaar is in Oude-Tonge een trainingsgroep gestart voor de jongste jeugd. Meer informatie via www.vcintermezzo.nl.

Column

Torsade de pointes

In een grote stad zou ik geen dokter willen zijn. Al die mensen die dicht op elkaar wonen, maar elkaar niet kennen, al die eenzaamheid vermengd met drukte, al die onvriendelijkheid. Al toen ik besloot huisarts te worden, wilde ik dorpsdokter worden. Niet alleen u te willen kennen, maar ook uw buren, kinderen en ouders. En vooral uw schoonouders. De warmte van een hechte sociale omgeving is genezend op zich en in deze verwarrende tijd zijn alle beetjes welkom.

Op Flakkee zorgen mensen voor elkaar. Wordt iemand slecht ter been, dan leent hij gewoon de rollator van zijn buurman. Krijgt iemand slecht nieuws van de dokter, dan brengt de buurvrouw de volgende dag een pan soep en maakt een praatje. Zo gaat dat hier; dat is goed. Wordt iemand angstig, dan krijgt hij van zijn echtgenote een medicament dat verslavend is, diverse bijwerkingen heeft en misschien wel helemaal niet in combinatie gebruikt mag worden met zijn andere medicatie. Wacht, dat laatste is misschien niet zo heel goed. Dat is misschien heel goed bedoeld, maar kan heel slecht uitpakken.

De computer van uw huisarts houdt bij ieder voorschrift in de gaten of u het middel wel mag hebben en de assistente volgt nascholingen om die computer ook nog eens te controleren. De huisarts denkt bij het voorschrijven na over de mogelijke bijwerkingen en gevolgen en is dan soms een beetje gefrustreerd als de pillen op reis gaan van de ene patiënt naar de andere. En verbaasd als soms blijkt dat iemand over depressieve klachten komt praten en zegt dat de pillen van zijn zus hem al een jaar niet kunnen helpen.

Natuurlijk, als patiënten elkaar gaan behandelen, worden de spreekuren in de praktijk lekker rustig en kan je dokter eindelijk eens die stapel papieren wegwerken die hem al een maand ligt aan te staren (ja, stapel, ik heb het zelfs al over je in de krant - zo erg is het geworden). Maar ik geloof niet dat de minister dat bedoelt als hij wil dat de zorgkosten omlaag gaan. U mag gewoon bij uw huisarts langs met uw klachten. Misschien heeft de dokter aan je tante wonderpillen voorgeschreven, maar je tante heeft de nieren van een grasparkiet en de lever van een walvis. De dokter bijt je niet. Als je daar bang voor bent, heb je misschien het hartje van een wezel. Daar zijn pillen tegen. Vraag maar aan je tante.

Joost van de Putte

Ingestuurd

Einde van het bollenseizoen

Wiebe de Jager maakte afgelopen weekend met zijn drone deze foto. "Het einde van het bollenseizoen komt er echt aan", schrijft hij bij de foto.
Foto: Wiebe de Jager / Showmeholland.com

Vrijdag in de krant

Verhalen rondom de Tweede Wereldoorlog

Een Flakkees gezin in Canada