info@eilandennieuws.nl
t. 0187 74 54 50

Dinsdag Eilanden-Nieuws

31 januari 2017

Dinsdag Eilanden-Nieuws 31 januari 2017


Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: info@eilandennieuws.nl of 0187-745450

Veel ideeën voor toekomst Diekhuus

Demonstratie van Manege Oostmoer op het Diekhuusplein.

MIDDELHARNIS – Een oranjerie, een overdekt dorpsplein, studieplekken voor scholieren, een grand café met een mooi, eventueel overdekt, terras. Ideeën te over voor de toekomst van het Diekhuus, gelegen in het centrum van het centrum van Middelharnis en het eiland. Vorige week kwamen enkele tientallen betrokkenen bijeen om te dromen over de voltooiing van het Diekhuus. Deze fase 2 staat nog op het programma na de realisering van fase 1 in 2013, toen de theaterzaal en de foyer door de gemeente en Stichting ZIJN onder handen zijn genomen.

Door Kees van Rixoort

"Nu staat fase 2 op ons verlanglijstje", trapte Anne Verhey, directeur van Stichting ZIJN, de droomsessie af. "Er is een nieuwe dynamiek en er is een algemeen bewustzijn om hier, in het Diekhuus, mooie dingen en meerwaarde te creëren voor Middelharnis en voor het hele eiland. Vanavond gaan we dromen over het Diekhuus en het plein ervoor. Elk idee is goed. Misschien is het niet altijd betaalbaar, maar over geld hebben we het vanavond niet. Durf te dromen over Utopia aan het Beneden Zandpad en maak het zo mooi mogelijk. Droom maar raak", riep ze de aanwezigen op.

Demonstratie van Manege Oostmoer op het Diekhuusplein.

Dat gebeurde dan ook. Maar voordat het gezelschap in zes groepjes uiteen ging, werd het kader geschetst dat tijdens een eerdere bijeenkomst, in december 2016, was ontstaan om de tweede fase vorm te geven. De daarmee samenhangende visie: "Het Diekhuus is een plek waar iedereen zich welkom en thuis voelt, waar je je kunt laten inspireren en verwonderen, waar ruimte is voor een goed gesprek en gezelligheid, met een uitnodigende en prettige uitstraling welke al op het plein begint. Het is een plek waar je graag naar binnen wilt vanwege zijn aantrekkingskracht, een plek die mensen verbindt. Het is het bruisend hart van Middelharnis en Goeree-Overflakkee."

Daarbij is het Diekhuus nadrukkelijk een onderdeel van de omgeving – het winkelgebied, de haven et cetera – waar ook plannen voor in ontwikkeling zijn. In feite gaat het om zes o's. Naast omgeving zijn dat de o's van ontmoeten, ontwikkelen, ontdekken, ontspannen en ondernemen.

Waterlooplein

Het dromen in de foyer van het Diekhuus leverde heel wat ideeën op.

Lees verder op pagina 3.

Peter Feller voorgedragen als wethouder

GOEREE-OVERFLAKKEE - De fractie van de VVD draagt Peter Feller voor als wethouder voor de gemeente Goeree-Overflakkee. Feller volgt bij zijn benoeming Marnix Trouwborst op die op 24 januari zijn functie neerlegde.

Peter Feller is 48 jaar, heeft twee kinderen en woont met zijn vrouw en zoon in Goedereede. Hij was tot aan de gemeentelijke herindeling in 2013 bijna zeven jaar wethouder in de voormalige gemeente Goedereede voor Verenigd Gemeente Belang (VGB), waar hij de portefeuille financiën en maatschappelijke ontwikkeling beheerde. Feller werkt op dit moment als orthopedisch schoentechnicus.

Fractievoorzitter Rein Osinga geeft namens de VVD aan blij te zijn met het feit dat snel een ervaren kandidaat is gevonden voor de vrijgekomen wethouderspost: "Peter heeft een ruime ervaring als wethouder, die hij graag wil inzetten voor de samenleving op Goeree-Overflakkee. Hopelijk kan hij al op korte termijn beginnen aan zijn taak."

Peter Feller ziet uit naar zijn nieuwe uitdaging: "Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat het openbaar bestuur me enorm boeit. Nu de vacature is ontstaan en na constructief overleg met de fractie en bestuur, ga ik graag aan de slag om een bijdrage te leveren aan het openbaar bestuur van het mooie eiland waar mijn gezin en ik met veel plezier wonen." Na instemming van de gemeenteraad wordt Feller tijdens een raadsvergadering in bestuurscentrum Het Rondeel tot wethouder benoemd.

Haven weer open

MIDDELHARNIS - Na een periode van vorst is de haven van Middelharnis vanaf maandag 30 januari, weer geopend. Er is dus weer scheepvaartverkeer mogelijk.

2 / 22

Agenda

Woensdag 1 februari

MIDDELHARNIS – Kringloop 't Pakhuus open van 9.00 tot 11.30 uur. Molenweg 16, schuin tegenover de Lidl, achter Trommel Transport.
MIDDELHARNIS – Alzheimer Café. Thema: 'Voeding en dementie'. Inloop vanaf 19.00 uur. Programma begint om 19.30 uur. Wijkcentrum, Doetinchemsestraat 27.
OOLTGENSPLAAT – Snuffelschuur 'Alles Wisselt'. Van Weelstraat 1. Van 10.00 uur tot 16.30 uur.

Donderdag 2 februari

DIRKSLAND – Italiaanse maaltijd in 't Reginahof, aanmelden via joke.vandijk@careyn.nl, of 06-53861647.
DIRKSLAND – Snuffelmarkt 't Lôôsje. Spuikolk 6. Van 9.00 tot 12.00 uur.
www.tloosje.nl
MIDDELHARNIS – Kringloop 't Pakhuus open van 9.00 tot 15.00 uur. Molenweg 16, schuin tegenover de Lidl, achter Trommel Transport.
SOMMELSDIJK – Lezing Cursus Geestelijke Vorming. Rehobôthkerk, Olympiaweg 44. Aanvang 19.45 uur. Spreker ds. J. Westerink: 'Genade brengt mij Thuis'.

Vrijdag 3 februari

DIRKSLAND – Snuffelmarkt 't Lôôsje. Spuikolk 6. Van 9.00 tot 12.00 uur. www.tloosje.nl
OUDDORP - Mannendag Goeree-Overflakkee. Kerkgebouw Doopsgezinde Gemeente. Spreker Jacques Brunt. 9.30 uur. Opgave: www.mcgo.nl
MIDDELHARNIS – CD-presentatie Mannenzang Goeree-Overflakkee. Chr. Geref. Kerk aan de Hoflaan. 19.30 uur. Meer info: www.mannenzanggo.com
MIDDELHARNIS – Kringloop 't Pakhuus open van 9.00 tot 11.30 uur. Molenweg 16, schuin tegenover de Lidl, achter Trommel Transport.
OOLTGENSPLAAT – Poters eten voor 55-plussers. Van 17.00 uur in 't Centrum. Opgeven voor 1 februari via 06-40701181.
OOLTGENSPLAAT – Snuffelschuur 'Alles Wisselt'. Van Weelstraat 1. Van 10.00 uur tot 16.30 uur.

Zaterdag 4 februari

DIRKSLAND – Snuffelmarkt 't Lôôsje. Spuikolk 6. Van 9.00 tot 12.00 uur. www.tloosje.nl
OUDE-TONGE – Benefietconcert t.b.v. zendingswerk van Marya Heij. Aanmelden voor projectkoor kan via 0187-643869 of via tfcmarya@gmail.com
MIDDELHARNIS – Kringloop 't Pakhuus open van 10.00 tot 15.00 uur. Molenweg 16, schuin tegenover de Lidl, achter Trommel Transport.
MIDDELHARNIS – Repair Café van 10.00 tot 12.30 uur. Kringloopwinkel Goed-voor-Goed, Simon Stevinweg 49, www.repeaircafemiddelharnis.nl
STELLENDAM – Containerverkoop vanuit de container in de tuin van de Gereformeerde Kerk. Van 10.00 tot 12.00 uur.
OOLTGENSPLAAT – Snuffelschuur 'Alles Wisselt'. Van Weelstraat 1. Van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Maandag 6 februari

OUDDORP – Poteravond, vanaf 18.00 uur in de zaal van RCN Toppershoedje, deelname kost € 12,50. Aanmelden via 0187-683997 of per e-mail: nagtegaal66@hotmail.com, of mariekesantifort@live.nl.

Dinsdag 7 februari

MELISSANT – Koffieochtend 't Reginahof. Van 10.00 tot 12.00 uur.

Presentatie van Dorpsraad Herkingen

Deputatie Dorpsraad Herkingen met voorzitter Van Beek. (Foto: Wim van Vossen Fotografie)

GOEREE-OVERFLAKKEE – Dorpsraad Herkingen presenteerde zich donderdagavond in de raadsvergadering. Voorzitter Andre van Beek, secretaris Flora Buscop en penningmeester Marja Hogerwerf weten zich gesteund door Andres Bazen (contact verenigingen) en Adri Knöps (communicatie / social media). Inzet is gericht op wensen van de bewoners omtrent de toekomst en de leefbaarheid van het dorp. Frans Tollenaar is de kernwethouder voor Herkingen.

Door Jaap Ruizeveld

Via bijeenkomsten is uitgelegd hoe de kernsubsidie werkt en aan de bewoners is verteld wat men van de dorpsraad kan en mag verwachten. Er is een enquête uitgezet om belangrijke onderwerpen boven tafel te krijgen en gevraagd is welke plannen en projecten er voor 2017 aan de orde zijn. Uit het onderzoek bleek dat de bewoners de leefbaarheid van hun dorp met een cijfer 7.4 beoordeelden. Aandacht is er voor aanpak verwaarloosde panden, het strandje en o.a. een contactmiddag voor 65-plussers. Ook wordt via nieuwsmeldingen wetenswaardige punten vermeld. Zoals activiteiten rond de jaarwisseling en informatie over gemeentelijke aanpak. Als actiepunten zijn extra genoemd het Visbankplein verbeteren, opknappen van de sluisdeuren en de organisatie van een huttendorp. Vijftien verenigingen geven het dorp vitaliteit en aan activiteiten namen soms meer dan 60 kinderen deel. "Een verfrissende presentatie", zei Kees van Dam (SGP).

Invulling voormalig gemeentehuis Oude-Tonge

GOEREE-OVERFLAKKEE - Peter Keuker (PvdA) stelde donderdag in de raad mondelinge vragen aan het college over de stand van zaken rond het voormalige gemeentehuis in Oude-Tonge. Is er op korte termijn uitzicht op een goede invulling? Al een half jaar hebben belangstellenden niets meer vernomen van de ontwikkelaar. Keuker wilde weten of de gepresenteerde plannen nog steeds serieus zijn en waarom de inschrijvers voor de appartementen geen informatie ontvangen. Wethouder Markwat zei dat in december het laatste overleg met de ontwikkelaar is gevoerd. Hij verwacht dat in februari het college een besluit kan nemen over de verkoop van het pand. Het is een serieuze zaak die tot realisering kan leiden. De provincie is positief bij het wijzigen van de bestemming van maatschappelijk naar wonen bij aantonen van de woonbehoefte.

----------

Eindcijfers NK Wielrennen laten op zich wachten

GOEREE-OVERFLAKKEE – Naar verwachting kan de gemeenteraad in de februarimaand het financiële eindverslag tegemoet zien van het Nederlands Kampioenschap Wielrennen dat afgelopen zomer 2016 op het eiland is verreden. Diverse politieke fracties hebben al enkele keren bij het college en bij de inmiddels vertrokken wethouder Trouwborst aangedrongen om de cijfers aan te reiken. Naar verluidt zou er een financiële post moeten worden ingeboekt van 170.000 euro. Een bedrag dat overeenkomt met de hoogte van de exploitatiesubsidie die aan de stichting NK Wielrennen is verleend.

Door Jaap Ruizeveld

"Exacte bedragen zijn op dit moment nog niet bekend", deelt de gemeente maandag mee op onze vragen. "Het (financiële) evaluatieverslag naar aanleiding van het NK Wielrennen wordt thans opgesteld en aan het college voorgelegd voor bespreking. Er wordt vanuit gegaan dat in de gemeenteraadsvergadering van 23 februari het verslag op de agenda kan worden geplaatst. Zoals bekend moest de gemeente financieel bijspringen om te voorkomen dat de organisatie van het wielerevenement "Het kampioenschap van de wind", niet rond zou krijgen en de opdracht dan had moeten teruggeven. Die negatieve publiciteit zou niet aantrekkelijk zijn geweest voor de eilandmarketing.

Dromen van een metrostation

Vervolg van de voorpagina.

Veel genoemd was de droom om de bibliotheek in dit bruisende hart van Middelharnis onder te brengen. Jailhouse is ook een optie. Daarnaast kwam tijdens meerdere droomsessies het realiseren van een oranjerie of een transparante voorgevel naar voren. "Je moet van buiten kunnen zien wat er binnen is. Dat maakt het laagdrempelig." Het plein mag een soort Waterlooplein worden met kraampjes voor elk wat wils en misschien wel 'bedriegertjes'.

Verder: een binnentuin, wellicht samen met Croissy, flexplekken, ruimte voor lokale ondernemers en startups, en goede horeca. Omdat er in deze fase toch niet naar de praktische haalbaarheid werd gekeken, kon ook de droom van een metrostation ontstaan. De muziektent zou best een plek mogen worden waar singer-songwriters zich kunnen laten horen en zien. Het door enkele jongeren naar voren gebrachte idee om studieplekken te creëren in het Diekhuus viel in goede aarde bij diverse dromers.

Na het dromen volgt doorgaans de al dan niet zachte landing in de realiteit van alledag. En dat is hier niet anders. Op 20 februari wordt de volgende stap gezet op weg naar het nieuwe Diekhuus. Ook dan zijn weer zoveel mogelijk betrokkenen welkom. Want, zoals wethouder Gerrit de Jong zei in zijn afsluitende praatje op 24 januari, "we gaan het niet regelen zonder de mensen die iets met het Diekhuus willen. Het Diekhuus is een hoop stenen, maar wij maken er een levende steen van. Blijf participeren en meedenken." Volgens de wethouder moet de realisering van fase 2 in 2017 in gang worden gezet.

Bidden en vasten

GOEREE-OVERFLAKKEE - Een aantal christenen roept op om op 1, 2 en 3 februari te bidden en te vasten. "Ons verootmoedigen voor God zodat Hij zichtbaar wordt op ons eiland. Dat er openheid en eenheid komt tussen christenen onderling en dat de liefde van Jezus uitgedeeld zal worden aan onze naasten. Laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was". Zie Filippenzen 2:1-4.

De initiatiefnemers gebruiken bij hun oproep ook Jesaja 58:1: 'Roep luidkeels, houdt u niet in, verhef uw stem als een bazuin verkondig mijn volk hun overtreding en het huis van Jakob hun zonden". Verder roept men op om de vlag op deze dagen halfstok te hangen, "als teken van berouw".

Dorpsraad Dirksland zoekt bestuursleden

DIRKSLAND – De dorpsraad van Dirksland heeft dringend nieuwe bestuursleden nodig. Van het vrij kleine bestuur treedt één lid, tevens penningmeester, spoedig af. Om het draagvlak te vergroten zijn nieuwe bestuursleden zeer welkom, het liefst vanuit alle wijken van Dirksland.

"Het is heel belangrijk dat de bestuursleden vanuit de verschillende wijken komen", zeggen voorzitter Jan Leenders en secretaris Gelein Ruts. "Zij kunnen namelijk signalen uit hun eigen omgeving oppikken en deze bij de dorpsraad aankaarten." Het zou ook mooi zijn als het bestuur een gemêleerde samenstelling krijgt qua leeftijdscategorieën.

Bestuurlijke ervaring is niet per se vereist, geven de huidige bestuursleden aan. "Wij kunnen nieuwe bestuursleden wegwijs maken en hen meenemen in het proces, zodat ze als het ware in de dorpsraad groeien", aldus Leenders en Ruts. "Het belangrijkste is dat bestuursleden van de dorpsraad zich willen inzetten voor het belang van het dorp en het sociale welbevinden van de bewoners." De dorpsraad vergadert één keer per maand, doorgaans op de eerste dinsdagavond van de maand. Deze vergaderingen zijn openbaar. Daarnaast is er regelmatig overleg met de gemeente Goeree-Overflakkee en ook met de andere dorpsraden op het eiland.

De dorpsraad heeft meerdere projecten onder handen, waaronder de verlichting in het dorp en het verbeteren van de haven, het havenkanaal en omgeving. Jaarlijks houdt de dorpsraad een schouw in het dorp. De onvolkomenheden die tijdens die schouw aan de dag treden kaart de dorpsraad aan bij de gemeente, met als doel tot verbeteringen te komen. Vorig jaar heeft de dorpsraad een coördinerende rol gespeeld bij de viering van 600 jaar Dirksland. Wie bestuurslid wil worden van de dorpsraad Dirksland, kan zich melden bij Gelein Ruts, de secretaris: info@gelein.nl of 06 10545844.

Belastingservice van de FNV

GOEREE-OVERFLAKKEE - De FNV Belastingservice biedt leden van de FNV de gelegenheid hun aangifte te laten verzorgen. Een afspraak kunt u zelf maken online via www.afspraakmakenfnv.nl vanaf 1 februari t/m 28 februari 2017.
Tevens kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 06–51 67 52 14 vanaf 8 februari t/m 22 februari 2017 op woensdag, tussen 8.30 uur en 16.00 uur. De voicemail wordt niet beantwoord. Bij het maken van een afspraak en op de invulavonden geldig lidmaatschapsnummer bij de hand houden.
De invulavonden vinden plaats in De Staver te Sommelsdijk, Stichting ZIJN te Oude Tonge, Bommelstee te Den Bommel, Verenigingsgebouw 't Centrum te Ooltgensplaat, Wijkcentrum te Middelharnis en De Rank van de Herv. Gem. te Stellendam.
Nieuwe invullers zijn van harte welkom in het team. "Vind je het leuk anderen te helpen en beschik je over vaardigheden met de computer meld je dan aan. De FNV biedt de mogelijkheid opgeleid te worden. Neem gerust contact met ons op via bovengenoemd telefoonnummer", aldus de organisatie.

Wethouder bezoekt Adviesraad

MIDDELHARNIS - Dinsdag 7 februari zal wethouder G. de Jong de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee (ASDGO) bezoeken. Eenmaal per jaar komt de wethouder Sociale Zaken, Welzijn en Cultuur langs bij de Adviesraad om lopende zaken door te spreken en vragen van leden van de adviesraad te bespreken. Het afgelopen jaar is er heel wat gebeurd en heeft de ASDGO onder andere drie bijeenkomsten gehouden om de zorgen die leven bij mensen welke zorg nodig hebben, te horen. Zij hebben daar een brochure over uitgebracht onder de naam "Uw zorg Onze Zorg", deze is aan het college en de gemeenteraad uitgereikt. Daar liggen nog genoeg open vragen. Ook heeft de gemeente het voornemen de Verordening die in september na veel overleg tot stand is gekomen weer te gaan veranderen. Een heikel punt voor de leden van de adviesraad. De gewenste aanpassingen zelf staan ook op de agenda ter behandeling evenals het jaarverslag over 2016. Belangstellenden zijn van harte welkom om de openbare bijeenkomst te bezoeken, die is op dinsdag 7 februari van 19.00 tot 21.00 uur in het Rondeel. Op de agenda staat onder andere het jaaroverzicht van 2016, verkiezing van een secretaris en het pre-advies over de pilot 'Afschaffen ROFjes', ROF staat voor Rechtmatigheidsonderzoeksformulieren.

.

Stam Autorijschool viert 10 jarig jubileum

DIRKSLAND - Op 2 februari 2017 viert Stam Autorijschool haar 10-jarig jubileum. Dit wordt gevierd met een jubileumactie. Tien maanden lang is er een speciaal starterspakket voor nieuwe leerlingen. Voor de eerste 10 uur rijles betalen leerlingen nu geen € 395,- maar €295,-. Dit betekent op de eerste 10 uur van je rijopleiding een tientje korting per uur. In deze 10 uur worden alle basisvaardigheden van het autorijden aangeleerd.

Ook voor de leerlingen die al bezig zijn met rijlessen bij Stam Autorijschool is er actie. Het jubileum wordt gevierd met 'Een tientje voor een vriendje'. Dat wil zeggen dat als ze een vriend, vriendin of familielid aanmelden bij de rijschool ze tien euro ontvangen. Beide acties zijn geldig van 2 februari tot 2 december 2017.

"Ook willen wij van deze gelegenheid gebruik maken om onze huidige en oud-leerlingen te bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen in de afgelopen 10 jaar. Door ons aan te bevelen bij vrienden, vriendinnen en familiekring uit tevredenheid over onze kwaliteit en manier van lesgeven is Stam Autorijschool in staat dit 10-jarig Jubileum samen met u vieren!" Meer info? Kijk dan op www.stamautorijschool.nl of neem contact op met Bert-Jan & Gabriëlle Stam via 06-53517885.

Rommelmarkt Van der Linde

OUDDORP - Door de grote hoeveelheid rommelmarkt spullen hoopt de familie Van der Linde voorlopig weer elke zaterdagmorgen rommelmarkt te houden in de loods van het Bouwbedrijf aan de Zuidweg 3, op industrieterrein HAven. De rommelmarkt is van 9.30 tot 12.30 uur. Men kan nog steeds hulp gebruiken. Wie dit wil doen kan zich melden via 06-26032013.
Lijnie van der Linde laat weten dat er een wijziging in de organisatie van haar rommelmarkten komt. Zij heeft ongeveer tien jaar met veel plezier deze rommelmarkten georganiseerd. De opbrengst was altijd honderd procent voor het goede doel. Nu is ze, vanwege de toenemende kosten, genoodzaakt om wat meer naar de zakelijke kant van de organisatie te gaan kijken. Daarom heeft ze besloten om in het vervolg vijftig procent van de opbrengst voor het goede doel te besteden.

CD-presentatie mannenzang gewijzigd

MIDDELHARNIS – De CD-presentatie van aanstaande vrijdag 3 februari vindt door omstandigheden NIET plaats in de Christelijke Gereformeerde Kerk te Middelharnis, zoals eerder in de media vermeld, maar in de Rehobôthkerk aan de Olympiaweg te Sommelsdijk. De aanvangstijd blijft 19.30 uur. Iedereen is welkom.

Nieuwe dierenartsenpraktijk in Den Bommel

DEN BOMMEL - Als kind wist Odette Radier al dat ze later dierenarts wilde worden. "Ik ben altijd al gek op dieren geweest." Na haar opleiding tot dierenarts in Utrecht heeft ze ruim 17 jaar bij verschillende praktijken gewerkt. Begin dit jaar is ze in Den Bommel haar eigen dierenartspraktijk gestart. "Het is een praktijk aan huis en ik heb geen personeel. Daardoor kan ik lage tarieven hanteren."

Radier komt oorspronkelijk uit Amsterdam, een paar jaar geleden is ze naar Den Bommel verhuisd. De belangrijkste reden is dat ze in Den Bommel een betaalbare woning kon vinden, met ruimte voor haar huisdieren en twee paarden. "Het bevalt goed op Goeree-Overflakkee, het is hier lekker rustig."

Zelf oplossen

De gedreven dierenarts legt uit dat haar werk heel divers is. "Je bent eigenlijk tandarts, dermatoloog, voedingsdeskundige en nog veel meer. Een huisarts verwijst mensen vaak door naar een specialist, als dierenarts los je de meeste dingen zelf op. Al zijn er natuurlijk ook weleens gevallen waarin je door verwijst naar een specialist." Radier is holistisch dierenarts: "Dat wil zeggen dat je niet alleen naar de specifieke klacht kijkt, maar naar het dier als geheel. Als een hond niest, kijk ik niet alleen naar de neus, maar naar het hele lichaam." Daarvoor maakt ze onder andere gebruik van de Lecherantenne. Om een dier zo goed mogelijk in balans te brengen maakt ze naast de reguliere geneesmiddelen ook gebruik van acupunctuur en kruiden.

Korting mogelijk

Op de website staan de tarieven van de verschillende behandelingen. Mensen met een minimuminkomen, zoals een uitkering of AOW, krijgen tien procent korting op vaccinaties, consulten en operaties. In het verleden heeft Odette bij de Minimax kliniek gewerkt, dat is een dierenartsenpraktijk voor mensen met een minimum inkomen.

Als openingsactie biedt Odette in januari en februari een gratis gebitscontrole aan. Bij een vaccinatie krijgen huisdierenbaasjes een gratis wormenkuur en alle nieuwe klanten ontvangen een klein presentje. Bijzonder is dat de dierenarts ook aan huis komt, handig voor mensen die slecht ter been zijn of voor huisdieren die erg gestrest raken door het vervoer. "Vorige week heb ik bijvoorbeeld aan huis twee konijnen ingeënt. Eén van die konijnen raakte andere keren helemaal in paniek tijdens het transport. Om aan huis te komen rekent ze een kleine vergoeding, in Den Bommel is het gratis. "Dan loop ik er gewoon even naar toe…"

Op afspraak

Kijk voor meer informatie op www.dierenartsdenbommel.nl. Dierenarts Odette Radier werkt uitsluitend op afspraak. Een afspraak maken kan via 06-81183711 of info@dierenartsdenbommel.nl.

Streekmuseum vertelt aangrijpend eilandverhaal met 'De Ramp 1953'

SOMMELSDIJK – In het Streekmuseum Goeree-Overflakkee is tot en met 4 maart de expositie 'De Ramp 1953' te zien. Rond dit 'aangrijpende eilandverhaal' biedt het museum filmbeelden, waaronder de 37 minuten lange film van de gebroeders Boomsma en het Polygoonjournaal over de Ramp, foto's en andere beelden, naast gebruiksvoorwerpen. Wethouder Gerrit de Jong opende de expositie op woensdag 25 januari.

Door Kees van Rixoort

Het Streekmuseum bevat al een permanent onderdeel over de watersnood. Dat is nu, 64 jaar na de Ramp, tijdelijk uitgebreid. Veel is te zien op de touchscreentafel, die het museum vorig jaar heeft kunnen plaatsen dankzij een subsidie vanuit de Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee: veel foto's en filmpjes, ooggetuigenverslagen, herinneringen en krantenknipsels.

"Voorwerpen zijn er niet veel, maar we laten bijvoorbeeld wel gereedschappen zien, naast een van de schooltassen die het Zwitserse Rode Kruis schonk aan de scholieren van de HBS", aldus Jan Both, streekarchivaris en bestuurslid van het museum. "Een aantal leerlingen is nog in Doetinchem, de adoptiegemeente voor Middelharnis en Sommelsdijk na de Ramp, geweest om de lessen te kunnen vervolgen." De hulpverlening die na 1 februari 1953 op gang kwam wordt wel 'de tweede vloed' genoemd.

Voordat wethouder De Jong 'De Ramp 1953' opende door een aantal echte zandzakken te verplaatsen, plaatste hij de expositie in het kader van het grotere project rond de watersnood in het kader van de Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee. Hij noemde de drie verhaallijnen – de Ramp zelf, de hulpverlening en de Deltawerken plus de strijd tegen het water – die eerder al door bureau Tauw zijn opgetekend, uitgewerkt en aan elkaar gekoppeld. De resultaten hiervan zijn te zien op de website www.geschiedenisvanzuidholland.nl.

Bewaartijdschrift

Een ander onderdeel is de glossy 'de Ramp', die eind vorig jaar is verschenen, "om de verhalen en de herinneringen levend te houden", zoals de wethouder zei, "en om een link te leggen met de strijd tegen het water nu." De glossy is te koop bij de boekhandels en onder andere het Streekmuseum. "Een prachtig bewaartijdschrift", aldus De Jong, die eraan toevoegde dat er al veel exemplaren over de toonbank zijn gegaan.

Daarnaast is er een cultuurhistorische inventarisatiekaart tot stand gekomen waarop locaties met een relatie tot de Ramp zijn gemarkeerd. Voorts zijn er 'ambassadeurs' actief die in verschillende dorpen rondleidingen verzorgen en het plaatselijke verhaal van de watersnood vertellen. Tot slot is er een app ontwikkeld met vier wandel- en fietsroutes "langs plekken waar de dijken braken en langs plekken die aan de verschrikkelijke stormvloed herinneren". "Hoor en lees de verhalen van ooggetuigen. In woord en beeld kom je te weten wat er zich in 1953 afspeelde, hoe het eiland er weer bovenop kwam en hoe veilig het nu dankzij de Deltawerken is geworden. De app is te downloaden via izi.Travel; zoek op 'watersnoodramp Goeree-Overflakkee' of 'Naar toen'.

Doe nu niet meer

Tijdens de openingsbijeenkomst in het Streekmuseum las Niels Snoek (Reizende Dichters) een gedicht voor van de 13-jarige Renee. Het gedicht stond in het Algemeen Handelsblad van zaterdag 14 februari 1953 en luidt als volgt:

Doe nu niet meer
lieve zee
we begrijpen het nooit
onze duinen en dijken
zo groot en zo sterk
en jij nog sterker

Je bent verraderlijk opgevlogen
terwijl wij sliepen
heb je onze kust vernield

Doe nu niet meer
je stroomt nu door straten
daar hoor je niet thuis
de kruinen van bomen
en het dak van ons huis
en alles van ons
is van jou

doe nu niet meer
nooit meer

Gratis naar het Watersnoodmuseum tijdens open dag

REGIO – Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk organiseert zaterdag 4 februari een Open Dag; zoals altijd op de eerste zaterdag na de herdenking van de ramp van 1 februari 1953. Het museum vertelt het verhaal van de watersnood van 1953 en dat van de waterveiligheid waar Nederland sindsdien hard aan heeft gewerkt. Zaterdag 4 februari is het museum van 10.00 tot 17.00 uur gratis toegankelijk en gebeurt er van alles.

Het Watersnoodmuseum is gevestigd in vier betonnen Phoenix caissons waarmee het laatste gat in de dijk bij Ouwerkerk in november 1953 gesloten werd. Met films, foto's, radiofragmenten, getuigenissen, materialen en machines is hier een indrukwekkende tentoonstelling gevormd. Interessant voor jong en oud. De watersnood trof delen van Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland en zelfs Texel. In totaal verloren 1836 mensen het leven. Sinds de opening in 2001 is het museum uitgegroeid tot een plek om te herinneren, te leren en vooruit te kijken, waar jaarlijks vele bezoekers komen. In 2016 bezochten 89.000 mensen het Watersnoodmuseum.

Virtual Reality

In 2016 heeft het Watersnoodmuseum een Virtual Reality ruimte in gebruik genomen en een Waterzolder. In de VR-ruimte kunnen bezoekers met behulp van een speciale bril een overstroming zien gebeuren vanuit een woonkamer in een huis en zien hoe ze zich in veiligheid kunnen brengen, door naar boven te gaan en onderweg onder meer een noodpakket mee te nemen. De Waterzolder bestaat uit een dak met een zolder met daarbij spullen waaruit men een keuze kan maken om enkele dagen, veilig voor het wassende water, op zolder door te brengen. Wat neem jij mee? Een telefoonlader of blikken voedsel; lucifers of emmers en toiletpapier.

Partners

Tijdens de open dag zijn er diverse partners van het Watersnoodmuseum aanwezig. Zo zijn onder meer radio-zendamateurs van DRCO/Afdeling Walcheren van de VERON, educatiemedewerkers van Waterschap Scheldestromen, medewerkers van Oesterij Yerseke en Wijnhoeve De Kleine Schorre uit Dreischor, Nationaal Park Oosterschelde, Bakkerij Ten Hove uit Nieuwerkerk, de Zeeuwse Dialectvereniging en De Vrienden van het Watersnoodmuseum aanwezig. Bezoekers die met het openbaar vervoer komen kunnen in Zierikzee, bij het busstation 't Sas, instappen in een elektrische auto die speciaal voor deze dag een pendeldienst invult. Elk heel uur, tussen 10.00 en 17.00 uur, rijdt de auto van 't Sas naar het Watersnoodmuseum en elk half uur rijdt de auto terug vanaf het museum naar 't Sas. Tussen 13.00 en 14.00 uur kunt u tijdelijk niet gebruikmaken van deze pendeldienst, in verband met het opladen van de auto.

Lezingen

Er zijn ook lezingen en presentaties: Jaap Schoof projectleider van het oral history project '1953, Het Verhaal' vertelt over de verborgen verhalen van het Watersnoodmuseum. Schrijfster Catharina IJzelenberg vertelt over haar recent verschenen boek: 'Het ruisen van de zee', waarin de watersnood van 1953 centraal staat en zij signeert haar boek. Weerman Jos Broeke vertelt over de invloed van het weer op de watersnood van 1 februari 1953. Voor kinderen zijn er weer- en waterproefjes, speurtochten, een weerquiz, een kleurwedstrijd en de grote 'waterkennisquiz'.

Jaarlijks krijgt het museum vele schenkingen, variërend van schilderijen en tekeningen tot foto's, gebruiksvoorwerpen en dagboeken. Een selectie van die objecten vormt een nieuwe wisselexpositie in de Deense Woning in caisson 3. Deze wordt tijdens de open dag officieel geopend en zal het komende jaar te zien zijn. Een muzikale bijdrage is er van Jazzy Combo, zij spelen jaren vijftig jazz in de Koffiehoek. Een uitgebreid programma met onder meer het tijdschema van de diverse presentaties staat op www.watersnoodmuseum.nl. Het Watersnoodmuseum is gevestigd aan de Weg van de Buitenlandse Pers 5 in Ouwerkerk.

Kernactiviteiten

DEN BOMMEL

Winterfair

Christelijke Jenaplanschool 't Kompas houdt op vrijdag 10 februari een winterfair. De fair vindt plaats van 15.30 tot 19.30 uur. De opbrengst is bestemd voor de inrichting van een nieuw schoolplein. Er zijn veel activiteiten, zoals een 'taartloterij', knikkers-raden, enveloppentrekken, schminken, fotoshoot, koek en zopie, tweede hands boekenkraam, enz.

DIRKSLAND

Koffieochtend 't Reginahof

Op Dinsdag 7 februari staat de deur weer open bij 't Reginahof. U kunt hier in een ontspannen sfeer, onder het genot van een kopje koffie, andere mensen ontmoeten. Of eventueel een spel spelen. Ook is het mogelijk om, in overleg, iets creatiefs te doen. U kunt vrijblijvend binnen lopen. Voor de koffie vragen wij een kleine vergoeding. U bent welkom van 10.00 uur tot 12.00 uur aan de Reginahof 1.

Bingo SVIK

Stichting SVIK organiseert op donderdag 9 februari een bingo in de Victoriahal aan de Philipshoofjesweg 57a. Er zijn mooie geldprijzen te winnen. De aanvang is 19.30 uur en de zaal is open vanaf 19.00 uur.

GOEDEREEDE

Oud papier

De Stichting Oud Papier Apollo haalt zaterdag weer oud-papier op in Goedereede en op het Havenhoofd. Ook al het huishoudelijk karton kan worden aangeboden. Graag voor 8.30 uur goed gebundeld buiten zetten. Wie papier wil brengen bij de container aan het parkeerterrein het Hofje, kan dit doen tussen 8.00 en 17.00 uur.

MIDDELHARNIS

Alzheimer Café

Er is weer een Alzheimer café op woensdag 1 februari in het Wijkcentrum, Doetinchemsestraat 27. Het thema is "Voeding en dementie". Als het nuttigen van voedsel moeite kost of niet wordt begrepen; hoe kun je dan adviseren? Gastspreker is mw. W. Bennik. Vanaf 19.00 uur Inloop. Programma van 19.30 tot 21.15 uur.

Repair Café

Zaterdag 4 februari van 10.00 tot 12.30 uur is er weer Repair Café in Kringloopwinkel Goed-voor-Goed, Simon Stevinweg 49, Helpt u ook mee uw spullen een tweede leven te geven? Meer info: www.repaircafemiddelharnis.nl.

Museum Plus Bus

28 februari rijdt de Museum Plus Bus dankzij de steun van de Bank Giro Loterij naar het Gemeente museum in Den Haag. Het is speciaal bedoeld voor senioren die graag een museum willen bezoeken, maar dit door hun leeftijd of conditie niet meer kunnen. Deelname aan dit dag-arrangement is gratis. Een lunchpakket mag u zelf meenemen of kan besteld worden bij inschrijving en kost € 9,00. Vanaf 9.15 uur kunt u een kopje koffie of thee drinken in het Wijkcentrum, waarna de bus om 9.45 vertrekt. Graag aanmelden vóór 7 februari bij het Ouderenwerk van Stichting ZIJN, Wijkcentrum, Doetinchemsestraat 27, Middelharnis, tel.nr. 483366. E-mail m.kieviet@zijngo.nl

Bingoavond voor jong en oud(er)

De bingocommissie van het Ouderenwerk houdt op zaterdag 11 februari een bingoavond voor jong en oud. Er zijn weer mooie prijzen te winnen.
Iedereen is vanaf 19.00 uur van harte welkom in het Wijkcentrum aan de Doetinchemsestraat 27. De eerste ronde begint om 19.30 uur. Een kopje koffie of thee wordt u gratis aangeboden. De 12 ronden bingo kosten u € 7,00, dit is inclusief twee koffieronden. Er zal ook een superronde gespeeld worden voor € 1,-. En, wegens succes weer een vluggertje met grote prijs voor €1,00 U kiest natuurlijk zelf waaraan u allemaal meedoet. Meer info via 0187-483366.

Goederen voor Roemenië

Zoals altijd is de eerste zaterdag van de maand, zaterdag 4 februari, de loods aan de Industrieweg 17 weer geopend voor het aanleveren van goederen voor Roemenië. Tussen half 10 en half 12 staat men hiervoor gereed. Inmiddels is het eerste transport van dit jaar weeral vertrokken naar Ocna Mures/Uioara, Roemenië, dus er is weer voldoende ruimte in de loods. Naast de gebruikelijke zaken die U kunt inleveren is er ook behoefte aan: Breiwol! Een aantal vrijwilligers gebruikt dit om warme (kinder)kleding te produceren, en daar is grote behoefte aan onder de arme bevolking. Benieuwd waar de goederen uit Middelharnis terecht komen? Bezoek eens de website www.oosteuropa-werkgroep.nl en bekijk de fotoalbums. "We vragen u vriendelijk om ons ook te steunen in de transportkosten. Bij de ingang van de loods staat een collectebusje voor uw (vrijwillige) bijdrage. De opbrengst van de verkooptafel in de loods help natuurlijk ook om de transportkosten laag te houden, dus breng eens een bezoekje.", aldus de Werkgroep. Info? Bel: 0187-484228, 0187-603051 of mail naar: info@oosteuropa-werkgroep.nl

Inleveren rommelmarktspullen

Zaterdag 4 februari is er weer de mogelijkheid voor het inleveren van spullen voor de rommelmarkt van de Hersteld Hervormde Gemeente. De schuur, op de boerderij in de Van Pallandtpolder, is geopend van 9.00 tot 11.30 uur. Als u niet in de gelegenheid bent om de spullen te komen brengen, dan kunt u voor het ophalen contact opnemen met 0187-680755, Martin Meijer, of 487124. De route richting de schuur is als volgt: komende vanaf de Zuidelijke Randweg in Middelharnis richting het industrieterrein gaat u bij de rotonde rechtdoor en rijdt u op de Industrieweg. Volg deze tot aan het einde en dan gaat u rechtsaf en volgt u de borden richting de Jonge Spartanen. Blijf rechtdoor rijden en aan het einde van de weg kan u niet anders dan linksaf. Volg deze weg en u rijdt vanzelf de boerderij op.

OOLTGENSPLAAT

Poters eten

Vrijdag 3 februari a.s. is er voor de 55-plussers van Ooltgensplaat een gezamenlijke maaltijd. Ook zal er een verloting zijn! Gezellig en lekker poters eten in 't Centrum, Weesmolenstraat 12, Ooltgensplaat vanaf 17.00 uur. Kosten € 10,00. U kunt zich opgeven voor woensdag 1 februari bij Ati Verwoerd 06-40701181. Dit is een activiteit van Stichting ZIJN.

Open ochtend voor vrouwen

Woensdag 8 februari is er een open ochtend voor vrouwen. Willy Wouters (eigenaresse van een boekenwinkel en columniste in Zij en Zeeuws) zal deze ochtend komen spreken wat het met ons en onze kinderen doet als we stoppen met lezen. Het thema van deze ochtend is: "waarom zal ik nog lezen?" De ochtend begint om 9.30 uur (inloop vanaf 9.15 uur) in Elthato – Zuid Achterweg in Ooltgensplaat.

OUDDORP

Infomiddag dementie

Woensdag 8 februari heeft de 55+ club in Ouddorp Marianne Tanis, casemanager dementie, uitgenodigd voor een infomiddag. Ze gaat o.a. iets vertellen over de ziekte van Alzheimer. Ze bespreekt hoe u de ziekte kunt herkennen, wat de behandelmogelijkheden zijn en hoe je het beste om kunt gaan met een persoon met dementie. Na afloop is er gelegenheid vragen te stellen. Om 14.00 uur bent u van harte welkom in de Dorpstienden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting ZIJN tel. 0187 483366 e-mail c.vermeulen@zijngo.nl. Woensdag15 februari komt Huib van Dam natuurbeelden tonen bij de club.

Standhouders gezocht

Voor de braderie die op zaterdag 13 mei rondom de kantine vv WFB wordt gehouden is men op zoek naar standhouders. Naast een groot voetbaltoernooi met 55 (!) ploegen zal er de hele dag door vertier zijn voor jong en oud door middel van een springkussens en muziek. De braderie zal zijn van 9.00 tot 16.00 uur aan de Hofdijksweg 46. Een kraam zal 30 euro gaan kosten. Wie interesse heeft of meer info wil kan mailen naar evenementen@vvwfb.nl

Tabletcafé

In de bibliotheek van Ouddorp wordt op vrijdag 10 februari een tabletcafé gehouden.
Van 15.00 tot 16.30 uur zijn alle gebruikers van een iPad of een andere tablet van harte welkom. Onder het genot van een kopje koffie of thee kunnen er ervaringen worden uitgewisseld met elkaar, programmatips gedeeld, zodat er meer uit de tablet gehaald kan worden. Ook als je nog geen tablet hebt, maar wel geïnteresseerd bent in de mogelijkheden ben je van harte welkom om aan te schuiven.

Themadienst

Op zondag 5 februari 2017 is het weer tijd voor een themadienst in de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp. Met Valentijnsdag voor de deur is het thema dit keer: Let's talk about sex. "Seksualiteit is iets intiems wat bij het leven hoort en waar de Bijbel ons veel over te vertellen heeft. Toch wordt dit thema in de kerk vaak overgeslagen – en als er al over wordt gesproken gaat het meestal over de geboden en verboden op dit gebied. De insteek van de themadienst is dat we het thema seksualiteit vanuit de Bijbel op een welliswaar gepaste, maar ook open manier mogen benaderen", aldus de organisatie. De themadiensten bieden ruimte voor een creatieve invulling van de dienst om te prikkelen tot nadenken. Aanvang van de dienst: 09.30 uur, voorganger: ds. Edwin de Jong.

OUDE-TONGE

Workshop handlettering.

Voor wie wil leren hoe er mooie letters getekend kunnen worden. Er kan een Bijbeltekst of andere quote gemaakt worden op bijvoorbeeld een een paper bag. Verder staat ontmoeting en gezelligheid centraal onder het genot van koffie of thee met iets lekkers. Zelf meenemen: fineliner, potlood en liniaal. Wanneer: 21 februari van 20.00-21.30 uur.
Plaats: Aktivia, Kerkring 18, Oude-Tonge. Kosten: € 10,-. De opbrengst van de workshop komt geheel ten goede aan een evangelisatieproject van de GZB in de gevangenissen in Albanië. In september dit jaar zal ik dit project gaan bezoeken met een vrouwenzendingsreis van de GZB. Opgeven kan via alindevanheemst@live.nl

SOMMELSDIJK

Knutselen voor Valentijn.

Woensdagmiddag 8 februari is er knutselen bij wijkvereniging de Zwaluw voor de jeugd van 4 t/m 12 jaar. Deze middag zal in het teken staan van 'voor mijn Valentijn'. De knutselmiddag begint om 14.00 en is om 15.30 afgelopen. De entree is € 2,00 dit is inclusief limonade en een snoepje.

Creatieve middagen

Ben je creatief, kom je er niet uit of heb je ideeën te delen? Kom dan op dinsdagmiddag naar Wijkvereniging de Zwaluw. Hier kan je vanaf 13.30 uur terecht. Hier zitten dames te breien, haken en kaarten te maken. Men staat open voor alle. Voor meer info. bel naar Jannie v/d Veer 0187-486872.

STELLENDAM

Goederen voor Roemenië

Op vrijdag 3 februari houdt het Roemeniëcomité van de Hersteld Hervormde Gemeente te Stellendam een goedereninzameling voor Roemenië, van 18.30 tot 19.30 uur aan de Margrietstraat te Stellendam, bij de ingang van de bibliotheek. Wie niet in staat is om de spullen zelf te brengen kan contact opnemen met Arend Brinkman (tel. 0187-491803) of met Adrie Wandemaker (tel. 06-46091660).

Containerverkoop

Zaterdag 4 februari is er weer een verkoop vanuit de container in de tuin van de Gereformeerde Kerk. De verkoop is van 10.00 tot 12.00 uur.

Project Kracht

Op zondag 5 februari wordt de eredienst in de Gereformeerde Kerk te Stellendam verzorgd door het Gospelkoor Laetare uit Burgh Haamstede. In deze dienst komen alle aspecten van het geloof aan bod. Is het geloof altijd makkelijk? Nee, maar over de vele wegen die we gaan mogen we Gods goedheid ervaren en geeft het ons 'kracht'. De dienst wordt gevuld met zang in allerlei genres met als thema Kracht. Er zal gedurende de dienst een verhaalverteller zijn, die de gemeente meeneemt in het verhaal. Uiteraard wordt de gemeente erbij betrokken in de samenzang. De aanvang is 10.00 uur.

Stamppotmaaltijd 55+

De activiteitencommissie van de Stichting ZIJN afdeling Stellendam organiseert op 9 februari een gezellige middag. Voor deze middag zijn de heren Maliepaard uit Stad a/h Haringvliet uitgenodigd. Zij laten oude beelden zien uit Stellendam en het trammetje van weleer. Daarna wordt er een heerlijke stamppot maaltijd geserveerd, bestaande uit boerenkool met worst en hutspot. U dient hiervoor wel uw eigen bord en bestek mee te brengen. Voor deze middag kunt u zich opgeven bij: mevr. M. v.Oostenbrugge; tel: 491653 of bij: mevr. E.S. Spahr vd Hoek; tel: 602411. Graag aanmelden voor 7 februari, zodat men rekening kan houden met de hoeveelheid. De middag wordt gehouden Haagse Huus. Aanvang 15.00 uur. De zaal is open vanaf 14.45 uur. Ook belangstellenden van buiten Stellendam, zijn van harte welkom.

Voor Valentijn naar de Wereldwinkel

MIDDELHARNIS - Zondag 14 februari is het Valentijn. Dit is het moment om een teken van vriendschap, respect, waardering en natuurlijk van liefde te geven. De Wereldwinkel Goeree-Overflakkee heeft een gevarieerde collectie (Valentijn)cadeautjes. Denk hier bijvoorbeeld aan: sieradendoosjes, boekjes over de liefde, dromenvangers, heerlijke chocolade en meer. Ook is het mogelijk om een pakket samen te stellen. Door uw aankoop in de Wereldwinkel laat u zien dat u het hart op de juiste plaats heeft, de producenten een warm hart toedraagt en hen een hart onder de riem steekt.

Cursus Geestelijke Vorming

SOMMELSDIJK - Donderdag 2 februari, vanaf 19.45 uur, is er weer een avond met de Cursus Geestelijke Vorming, waar een lezing verzorgd zal gaan worden door Ds. J. Westerink uit Urk. De titel van de lezing is 'Eeuwig thuis' met de ondertitel en de rode draad door deze lezing: 'Amazing grace'. Graag ziet de organisatie de cursisten weer op deze avond "daarbij begroeten we ook weer met verheuging onze gasten", aldus de stuurgroep. De avond wordt gehouden in de Rehobôthkerk.

Open dag GO-College drukbezocht

OUDE-TONGE - De open dag van GO-college op zaterdag 21 januari werd druk bezocht door vele geïnteresseerden. Bezoekers konden bij de vestiging in Oude-Tonge kennismaken met de opleidingen, de docenten en de bedrijfsgerichte trainingen.

Bedrijven uit de regio, zoals Elektro Westhoeve, Loonbedrijf Van Der Sluijs & Van Zielst en Loonbedrijf Van Rossum waren aanwezig om een beeld te schetsen van mogelijke leerwerkplekken die zij samen met GO-college invulling geven. Ook Technieksucces had een belangrijke rol en enthousiasmeerde niet alleen potentiële leerlingen, maar ook ouders voor techniek. Jan de Jong, directeur GO-college, kijkt terug op een geslaagde open dag. "Samen met collega-docenten zijn we continue in gesprek geweest met potentiële leerlingen en hun ouders. Wij hebben laten zien wat GO-college allemaal in huis heeft en nieuwe techneuten enthousiast gemaakt. Al met al een hele geslaagde dag!", aldus de Jong.

GO-college

GO-college is een door het ministerie erkend privaat MBO opleidingsinstituut dat in 2012 gestart is op Goeree-Overflakkee. Zij bieden mbo-opleidingen aan in de sector techniek en werken nauw samen met het regionale bedrijfsleven en bieden op maat gemaakt onderwijs. Door de combinatie van theorie en praktijk rond je een opleiding sneller af dan gebruikelijk is. Bezoek de website www.gocollege.nl voor meer informatie.

Kampvuuravond Zus&zo

DIRKSLAND – Voor 10 februari organiseert ZUS&zo een kampvuuravond speciaal voor vrouwen. Dit is een gezellige avond om elkaar te ontmoeten.
"Lekker vuurtje, bakkie koffie en een hapje en drankje! Op de kampvuuravond is er een spreekster die iets zal delen uit Gods Woord en uit haar leven". De avond wordt gehouden aan de Philipshoofjesweg 79 te Dirksland. Aanvang is 20.00 uur. (De avond is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom).

Geïnteresseerden kunnen Zus&zo volgen op Facebook/ZUS&zo Flakkee. Wie op de hoogte wil blijven van de activiteiten kan dit melden via Zusenzoflakkee@gmail.com

'Vrienden van Carmen' is stichting geworden

SOMMELSDIJK – Menigeen uit Sommelsdijk herinnert zich haar: de moedige, dappere Carmen Kievit. Na bijna vijf jaar ziek te zijn geweest overleed ze op 1 december 2015, 25 jaar jong, nog geen negen maanden getrouwd. De kwaadaardige hersentumor die ze nu precies zes jaar geleden bleek te hebben, werd haar fataal, ondanks alle moeite die gedaan werd – operaties, chemokuren en bestralingen – om haar leven te redden.

Door Hans Villerius

Met medeweten en instemming van Carmen startten haar ouders Daaf (53) en Marianne (51) een jaar voor haar overlijden het fietsteam 'Vrienden van Carmen', met als doel geld in te zamelen voor onderzoek naar hersentumoren. Op het tenue waarin de teamleden fietsen prijkt een foto van Carmen, een foto die ze zelf nog uitgezocht heeft. Ze wist dat ze zelf niet meer beter zou worden, dat ze overlijden zou. Maar waardevol vond ze 't te weten dat mensen om haar heen het op zich wilden nemen financieel bij te dragen aan het onderzoek naar hersentumoren, zodat mogelijk op langere termijn patiënten ervan genezen kunnen worden. Zorg voor anderen, met name zieke kinderen, het is tot 't laatst toe Carmens drive geweest. En daar paste de start van 'Vrienden van Carmen' met haar doelstelling helemaal bij: waar Carmen zelf nu niet meer voor anderen kan zorgen, zorgen anderen, de vrienden van Carmen, nu voor hen.

Toertochten

Het fietsteam 'Vrienden van Carmen', dat twintig mannen en drie vrouwen telt, maakt regelmatig trainingstochten. Zo houden ze hun conditie op peil om deel te kunnen nemen aan langere toertochten die in den lande worden georganiseerd voor het goede doel. Zo werd meegedaan aan de 150 kilometer lange Bergentocht rond de Utrechtse Heuvelrug en aan de 100 kilometer lange Ride for Hope tussen Utrecht en Amsterdam. Op deze manier brachten de Vrienden van Carmen in 2015 al € 18.000 bijeen, dat geheel naar Stichting Stop Hersentumoren ging. Ook fietsen ze mee met de GO Classic.

Vrienden van Carmen Classic

Maar het team organiseert ook zelf een fietstoer, jaarlijks in mei: de Vrienden van Carmen Classic. Iedereen die hieraan mee wil doen kan zich inschrijven. Deelnemers hoeven geen sponsorgeld mee te brengen, ze betalen alleen inschrijfgeld. Er wordt in pelotonsverband gefietst, maar het gaat niet om snelheid en tijd. Toen in mei 2015 de Vrienden van Carmen Classic voor de eerste keer werd gehouden, gaf Carmen zelf er het startschot nog voor.
Ook in mei aanstaande zal de Vrienden van Carmen Classic weer gereden worden, met vanaf dit jaar twee goede doelen eraan verbonden. Jaarlijks zal van de totale opbrengst 70 procent naar de Stichting Stop Hersentumoren gaan, terwijl 30 procent bestemd zal zijn voor een wisselend maar wel aan kankerzorg gelieerd doel. Voor 2017 is dat het Familiehuis Daniel den Hoed.

Nevenactiviteiten

Daarnaast proberen de Vrienden van Carmen ook op andere manieren geld bijeen te krijgen. Bijvoorbeeld met een Vossenjacht op 18 maart a.s. of een voetbalwedstrijd op 10 juni. Ook de plaatselijke supermarkten en hun klanten werken graag mee door het inzamelen van statiegeldbonnetjes. Verder verkopen ze voor Stichting Stop Hersentumoren buddyknuffels á € 7,95 en zijn ze hiervoor ook afhaalpunt. Én ze hopen natuurlijk dat ook anderen hen zullen steunen, hetzij door het organiseren van activiteiten voor dit goede doel, hetzij door rechtstreekse donaties van bedrijven of particulieren.

Stichting geworden

Om dit laatste te bevorderen zijn afgelopen vrijdag, 27 januari, de Vrienden van Carmen een stichting geworden. Die dag passeerde de oprichtingsakte bij Schuring & Benschop Netwerknotarissen te Middelharnis. Nu heet het voortaan Stichting Vrienden van Carmen. Maar ook voor continuïteit van de activiteiten hebben de vrienden de stichting opgericht, gedreven door hun passie voor het doel, én zich verbonden wetend aan Carmen, die op deze manier in de herinnering en in de samenleving een plaats blijft hebben!
Wie ook bij wil dragen aan het goede doel kan een donatie doen op IBAN NL53RABO1268602684 ten name van Vrienden van Carmen te Sommelsdijk. Alle gelden gaan voor de volle honderd procent naar het goede doel. Zie voor meer informatie www.vriendenvancarmen.nl en de gelijknamige Facebookpagina.

Jubileumbijeenkomst tien jaar Buurtzorg

SOMMELSDIJK – De landelijke thuiszorgorganisatie Buurtzorg Nederland bestaat tien jaar en dat wordt gevierd. Ook op Goeree-Overflakkee. Daar hielden de gezamenlijke Buurtzorgteams vrijdagmiddag een feestelijke bijeenkomst voor zowel de medewerkers als voor hun vele cliënten.

Tekst en foto's: Hans Villerius

In de Exoduskerk te Sommelsdijk waren in totaal zo'n 120 aanwezigen die genoten van een gezellig samenzijn. Terwijl regelmatig een hapje en een drankje werden geserveerd, trad met tussenpauzen Shantykoor 'Op volle kracht' op en lieten drie dames van Streekmuseum Goeree-Overflakkee zich regelmatig zien, in klederdracht gestoken. Voor veel oudere cliënten van Buurtzorg vormde de middag een aangename afwisseling in het dagelijks ritme en het soms best eenzame bestaan.
Sinds de start van de landelijke thuiszorgorganisatie onderscheidt Buurtzorg zich door een vernieuwend en geheel eigen concept: zelfsturende teams, die bewust kleinschalig blijven, die met minimale organisatiekosten opereren en met uiterst korte lijnen werken. Het resultaat is een efficiënte en flexibele manier van werken en het kunnen bieden van zorg op maat.

Ingestuurd: Het verdriet van Ouddorp

Wij, het burgerinitiatief "Natuur-lijk Ouddorp", roept de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee op zich serieus te bezinnen op wat zich thans op de kop van Goeree afspeelt. Wij roepen de gemeenteraad op daarin stelling te nemen in het belang van de bevolking, het unieke landschap en de kenmerkende culturele waarden van het gebied.

Wij roepen op tot een onmiddellijke bouwstop van recreatieparken en overige voorzieningen in die sfeer in het gebied tot aan de gemeenteraadsverkiezing van 2018. Politieke partijen kunnen zich dan vóór die verkiezingen profileren op wat men belangrijk vindt voor de kop van Goeree. Dan krijgt de bevolking van het eiland de gelegenheid zich bij die verkiezing uit te spreken over wat men wil en wat men niet wil. Zo kan de democratie haar werk doen. Zo moet het ook.

Want weet de bevolking wel over wat men te wachten staat met de ongebreidelde recreatiebouw in het gebied? Beseft de bevolking welke onomkeerbare consequenties die recreatiebouw heeft voor het unieke landschap van Ouddorp en omstreken, voor de natuur, voor de zondagsrust, voor de verkeersdrukte en voor het karakter van de dorpse gemeenschap?

Er zijn in de afgelopen periode drie grote recreatieparken bijgebouwd (waarvan twee geheel nieuw) bij de vele parken die er al zijn: Punt West, Duynhille en het Landal Park (genoemd Ouddorp Duin). In totaal is er al 231,9 hectare bestaand recreatieterrein, waarvan 76,4 hectare in behandeling en uiteindelijk 59,3 hectare nieuw recreatiebouw.

Natuur-lijk Ouddorp vindt dat het de spreekwoordelijke "spuigaten uitloopt" met al die recreatiebouw. Genoeg is genoeg en genoeg is eigenlijk al veel te veel (geworden).

Wie beheerst deze ontwikkeling nog? Als het aan investeerders, recreatieondernemers en projectontwikkelaars ligt wordt elke meter op de kop van Goeree vol gebouwd met recreatievoorzieningen. Wie luistert er nog naar de bevolking die er duidelijk genoeg van heeft? Wat doet de gemeenteraad eigenlijk in dezen?

Op 17 maart 2016 leverden wij een protestpetitie in bij de gemeenteraad met 1605 handtekeningen (inmiddels gegroeid tot ruim 2000) van vooral bewoners. Op 9 juli 2016 volgde een kustwandeling van 500 mensen om te laten zien dat genoeg eigenlijk al veel te veel is. Op 25 oktober 2016 organiseerden wij een informatieavond in de Dorpstienden van Ouddorp waar het spreekwoordelijke "dak er af" ging door de boosheid van de bewoners over deze ongeremde recreatiegroei en de ontwrichtende werking daarvan op de dorpsgemeenschap.

Wij van Natuur-lijk Ouddorp roepen de politiek op zich te bezinnen op wat hier gebeurt. Wij roepen de politiek op naar de bewoners te luisteren en het unieke gebied en de bijzondere cultuur op de kop van Goeree te behouden voor nu en zeker voor de volgende generaties bewoners.

Wat vragen wij van de bevolking en van overige sympathisanten? Denk na over wat u wilt met uw unieke woon- en werkgebied, met de bijzondere natuur, met de zo kenmerkende zondagsrust en met de cultuur op de kop van Goeree. En laat uw stem luid en duidelijk horen. In het volle besef dat alles van waarde weerloos is!

Wilt u ons steunen of wilt u meedoen met Natuur-lijk Ouddorp? Wat ons betreft stellen wij dat zeer op prijs. Massa geeft immers macht en die hebben wij nodig. U kunt ons steunen of meedoen door ons te berichten. De contactgegevens zijn: natuurlijkouddorp@gmail.com, of per adres Hans Klijn, Zeebrekersweg 18, 3253VS Ouddorp.Wij nemen dan contact met u op.

Team Natuur-lijk Ouddorp,
Hans Klijn, Cees Grinwis, Piet Grinwis, Anton Huitema en Corry Bosland-Pijl.

Prijs voor Van Heemst

DIRKSLAND - Uit handen van Tom Markwat van Camino sfeerverwarming ontving de heer Van Heemst uit Middelharnis een Gall & Gall bon ter waarde van twintig euro. Dat was de prijs van de schakelpuzzel in de puzzelbijlage van het Eilanden-Nieuws, die verscheen op 2 december vorig jaar. De winnaar was in zijn nopjes met zijn prijs. Camino sfeerverwarming is specialist op het gebied van haarden en kachels. Het assortiment bestaat uit hout-, gas- en palletkachels. Kijk voor meer informatie op www.caminosfeerverwarming.nl.

Voorlezen is een feest

STELLENDAM - Op basisschool Stellegors zijn op woensdag 25 januari zijn de nationale voorleesdagen gestart. Het boek dat centraal staat deze weken is 'De kleine walvis' van Benji Davis, dat is prentenboek van het jaar 2017. Op basisschool Stellegors zijn de leerlingen op woensdag begonnen met een ontbijt in de groepen 1 en 2. Aansluitend werd door de leerlingen van groep 8 voorgelezen aan groepjes in de school. De peuters van kinderdagverblijf Kibeo sloten hierbij aan. De school stimuleert het voorlezen voor jong en oud. "Voorlezen is goed voor de woordenschat, spelling en het tekstbegrip voor kinderen. En bovenal: voorlezen is elke dag weer een feest!"

Meehelpen in Zuid-Afrika?

In de periode 17 juli tot en met 5 augustus 2017 hoopt Stichting Build on a Rock, in samenwerking met de Ichtuskerk te Meerkerk, een reis naar Zuid-Afrika te maken. De reis bestaat uit twee delen. Het eerste deel betreft een week meehelpen aan de afbouw van een school in Botswana, één van de hulpprojecten waar Build on a Rock zich voor inzet. Het betreft uitsluitend lichte werkzaamheden, zoals verfwerk. Wie daarnaast ook over bouwvakkersvaardigheden beschikt, kan deze eveneens benutten voor eenvoudige timmer- of installatiewerkzaamheden die nog moeten worden uitgevoerd. Daarnaast is er nog behoefte aan iemand die verstand heeft van autotechniek, voor wanneer onderweg in Zuid-Afrika het voertuig waarmee gereden wordt problemen vertoont. Het tweede deel van de reis omvat diverse uitdagende activiteiten, zoals een Safari, Wild water rafting en bezoek aan de Okavango Delta. Deelname aan de reis kost € 1.800, all-in. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. De reis staat onder leiding van ds. Louis Krüger, predikant van de Ichtuskerk te Meerkerk. Wie meer wil weten of zich aan wil melden kan kijken op www.buildonarock.nl of contact opnemen met ds. Krüger, e-mail lkruger@planet.nl.

Melissant is een mooie ervaring rijker en een 'dorpsburgemeester' armer

Voorzitter van de dorpsraad Klaas Kuipers en 'burgemeester' Marnix Trouwborst.

MELISSANT – Door het aftreden van wethouder Marnix Trouwborst is Melissant ook zijn 'burgemeester' kwijt. Trouwborst kreeg de ambtsketen van het geitendorp overhandigd tijdens de decemberactiviteiten in het dorp waarvan hij de kernwethouder was. Bij die gelegenheid kreeg Klaas Kuipers, voorzitter van de dorpsraad, tevens een wethoudersketting omgehangen. Melissant had dus korte tijd een heus college van Burgemeester en Wethouder.

Door Kees van Rixoort

De ludieke benoemingen vonden plaats op de avond dat de lichtjes werden ontstoken in de grote kerstboom bij De Melishof. Door het gebruik van het 'wet book', een telefoonboek in een emmer water, kreeg het uitroepen van Trouwborst en Kuipers tot dorpsbestuur een 'officieel' tintje. De inmiddels afgetreden wethouder had de 'plicht' om zijn keten te dragen zodra hij zich binnen de grenzen van het geitendorp begaf. Dat gebeurde in die korte tijd ook meerdere keren, onder andere bij de uitvoering van Tot Nut en Genoegen en op de nieuwjaarsreceptie.

Ludiek en serieus

"Het was ludiek", aldus 'wethouder' Kuipers, "maar het had ook een serieuze ondertoon. Wij wilden namelijk graag dat Trouwborst onze kernwethouder zou blijven. Hij was een belangrijke lijn tussen Melissant en de politiek." Kuipers zag in de 'burgemeester' bijvoorbeeld een medestrijder als het gaat om het behoud van de blusgroep Melissant in het dorp.

De brandweer blust branden en brandjes in de omgeving, maar speelt volgens de dorpsraad van Melissant tevens een veel grotere rol in de lokale samenleving. Tijdens de decemberactiviteiten in het dorp bijvoorbeeld door vis te bakken, kastanjes te poffen en hand-en-spandiensten te verlenen bij de opbouw van onder andere de Wintermarkt.

De dorpsraad, de Oranjevereniging en de Stichting Melishof kunnen terugkijken op een bijzonder geslaagde decembermaand, die doorliep tot de nieuwjaarsreceptie op 4 januari. Alle activiteiten vonden plaats in en rond De Melishof, dat eens te meer heeft bewezen het bruisende hart van het dorp te zijn.

Het ontsteken van de lichtjes in de grote kerstboom was een taak voor 'burgemeester' Trouwborst en twee leerlingen, een van beide basisscholen. Piet Keizer, voorheen de fietsenmaker van het dorp, zou assisteren als vertegenwoordiger van de ouderen in het dorp, maar hij kwam kort voor de activiteiten te overlijden. De Koffie+-groep voerde een toneelstuk op over de komst van koning. Het wist velen te boeien.

Wintermarkt

De Wintermarkt op 16 december trok veel belangstelling, wellicht ook door de Formule 1-racewagen die Arco van der Vliet had gecharterd, de Vikingtent, de muzikale bijdragen en de mogelijkheden om ook binnen, in De Melishof, iets te eten en te drinken. De organisatie van de markt was in handen van Jan Legierse, met ondersteuning van Akkie Krouwel.

Voor de kerstzangavond op 19 december had Willem van den Berg van de Oranjevereniging min of meer in zijn eentje een muziektent opgezet, terwijl Piet Sieling had gezorgd voor een podium. Er traden drie koren op: musicalkoor Happy Together uit Spijkenisse, Advendo uit Ooltgensplaat en een kinderkoor van basisschool De Regenboog uit Melissant. Kinderen van de andere basisschool, Roxenisse, droegen gedichten voor. Uiteraard was de kersverse 'burgemeester' Trouwborst aanwezig. Een mooie en goed bezochte activiteit was ook het kerstgala voor de jeugd, met voorafgaande make-upmiddag voor de meiden. De Family Pub Quiz trok veel deelnemers. En de inwoners van het geitendorp wisten ook de weg naar de nieuwjaarsreceptie goed te vinden. Voorzitter Désirée van Loon van De Melishof sprak daar een nieuwjaarsrede uit.

Goede doelen

De activiteiten brachten veel gezelligheid en saamhorigheid – "Er stapten veel mensen op de rijdende trein", zegt Klaas Kuipers –, maar dat was niet het enige. De dorpsraad, de Oranjevereniging en Stichting Melishof, intensief ondersteund door de Activiteitencommissie, hadden er ook diverse goede doelen aan gekoppeld. Een inzameling voor de Voedselbank, bijvoorbeeld. En het verrassen van vier gezinnen in het dorp met een kerstpakket en cadeautjes voor de kinderen. De mogelijkheid om wensen in de kerstboom te hangen is massaal opgepakt. Er hingen zeker tweehonderd wensen, waarvan er al enkele zijn vervuld.

De LEGO-actie tot slot – het inzamelen van LEGO voor de kinderafdeling van het Van Weel Bethesda Ziekenhuis – leverde "een enorme berg" doosjes op. Die zullen binnenkort door leerlingen van beide basisscholen in Melissant naar Dirksland worden gebracht.

Vrijwilliger bij het Nationaal MS Fonds

GOEREE-OVERFLAKKEE – De vrijwilligers voor het Nationaal MS Fonds zijn onmisbare krachten binnen de organisatie. Men heel erg trots op onze vrijwilligers die bijdragen aan de doelstelling van het Nationaal MS Fonds: strijden voor een MS-vrije toekomst en een beter leven voor mensen met MS nu!

Vrijwilliger zijn bij het Nationaal MS Fonds is leuk, inspirerend en geeft je een goed gevoel. Je ontmoet nieuwe mensen, je kunt je ontwikkelen en doen wat bij je past. Wil jij ook jouw talent, ervaring of contacten ter beschikking stellen en zo een bijdrage aan het Nationaal MS Fonds leveren? Word vrijwilliger!

Wat kun je doen als vrijwilliger?

  • Je bent een belangrijke schakel bij de organisatie van de MS Collecteweek, bijvoorbeeld als collectant, coördinator of bij het inpakken van de collectematerialen bij ons op kantoor in Rotterdam.

  • Je werkt als logistieke hulp bij het inpakken en verzenden van ons kwartaalmagazine MS Nieuwslijn, een belangrijk middel in de voorlichting over MS.

  • Je ondersteunt ons in het MS Trainingscentrum, bijvoorbeeld als gastvrouw/-heer of ervaringsdeskundige.
  • Je zet je op verschillende onderdelen in op onze jaarlijkse evenementen als MS Motion of de MS Dag.
  • Je geeft voorlichting over de ziekte MS en het werk van het Nationaal MS Fonds op beurzen en informatiemarkten.
  • Je vindt het leuk om lokale en regionale acties te fotograferen of filmen.
  • Je bent een kei in het werven van fondsen en nieuwe donateurs en het bedenken en vormgeven van fondsenwervingsstrategieën.

Wat bieden wij?

Het Nationaal MS Fonds biedt vrijwilligers een bijzondere werkomgeving waarin plezier, zelfstandigheid, collegialiteit en betrokkenheid vanzelfsprekend zijn. Je wordt als vrijwilliger ingewerkt, begeleid en ondersteund en ontvangt een reiskostenvergoeding. Ook is er voor de vrijwilligers een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering afgesloten.

Van de vrijwilligers wordt uiteraard affiniteit met de missie en doelgroep van de organisatie verwacht.

Help je mee?

Heb je zin om ons vrijwilligersteam te versterken? Neem dan contact op met onze vrijwilligerscoördinator via info@nationaalmsfonds.nl of (010) 591 98 39.

Flakkeese teams bereiden zich voor op de Roparun

GOEREE-OVERFLAKKEE - Op vrijdag 20 januari 2017 werd in het restaurant van het Van Weel-Bethesdaziekenhuis in Dirksland de tweede teambijeenkomst gehouden van de twee Roparunteams N. Mijnders - Tielemankeukensrunners. Deelnemers aan de komende Roparun kregen van teamcaptain Annedien Akkermans informatie over onder meer sponsoracties en de vorming van de teams. Ook was er een bijzondere gast: Monique van der Kooij, voorzitter van de stichting Voor Jou vertelde de deelnemers over het belang van de steun van de Roparun voor hun werk.

Voor Jou is een jonge stichting zonder winstoogmerk die zich bezig houdt met verwenzorg aan mensen met kanker in met name de regio Rijnmond. Monique richtte de stichting in 2009 op nadat bij haar borstkanker werd vastgesteld. De missie van de organisatie is om aanraking voor mensen met kanker laagdrempeliger en liefst gratis en op veel plekken bereikbaar te maken. Ze organiseren onder meer ontspanningsweekenden, verwendagen en massages tussen of tijdens behandelingen. Roparun is één van de organisaties die er voor zorgen dat Voor jou hun mooie werk kan doen.

Natuurlijk willen de teams ook dit jaar weer een mooi bedrag ophalen om initiatieven zoals die van de stichting Voor Jou te ondersteunen. Het is dit jaar de 25e keer dat de twee teams meedoen en daarom hebben ze zichzelf tot doel gesteld om per team 25.000 euro op te halen. Annedien vertelde deelnemers over de prachtige opbrengst van de inpakactie die de teams hielden bij PLUS Slingerland in Middelharnis. In twee middagen haalden zij 865,97 euro op door boodschappen in te pakken. Andere acties die de teams in de komende maanden houden om geld op te halen voor de Roparun zijn onder meer de collecteweek eind februari, de estafettemarathon op 26 maart en de carbootsale op 20 mei.

INGEZONDEN
Swaneveld

Heer Swaneveld, voorzitter van de plaatselijke politieke partij Goeree-Overflakkee Samen, het GOS, u heeft ongeveer dertien jaar geleden een conflict gehad met de toenmalige gemeente Oost-Flakkee. Ik ga er vanuit dat er toen fouten zijn gemaakt, zowel door de gemeente als door u. Hoewel dit juridisch nog nooit is vastgesteld en bewijzen hiervoor tot op heden onvoldoende zijn geleverd.
Wat u in al die jaren met uw acties heeft willen bereiken is mij nooit duidelijk geworden.
Als het gaat om financiële genoegdoening, dan bent u door de jaren heen al rijkelijk beloond, gezien het aantal manuren die u heeft geclaimd van bestuurders en gemeentepersoneel (gemeenschapsgeld dus). Wat wel is bereikt, is dat veel mensen zijn beschadigd door verdenkingen, beschuldigingen, beledigingen en soms zelfs met bedreigingen.

Geachte heer Swaneveld, wilt u er alstublieft over nadenken om met deze acties te stoppen? Er zijn dan geen winnaars, maar ook geen verliezers. En het zal de gemoedsrust van u en veel anderen zeer gunstig beïnvloeden. Steek, heer Swaneveld, uw energie en die van uw partij liever in de opbouw en het goed laten functioneren van onze gemeente. Dus: samen.

Ter overdenking:
'Tracht ongenoegen nooit goed te maken met kwaad dat men van anderen denkt te weten!

P. van Zielst,
Sommelsdijk

Open middag rondom orgel

GOEDEREEDE - Op zaterdag 11 februari zal er een open middag rondom het kerkorgel in de Hersteld Hervormde Kerk van Goedereede gehouden worden. Aanleiding is het recente groot onderhoud dat aan het orgel is verricht door orgelbouwer A. Nijsse & Zn. uit Oud Sabbinge. De aanvang van de middag is om 14.00 uur. Orgelbouwer R. Nijsse zal die middag vertellen welke werkzaamheden hij aan het orgel heeft uitgevoerd. Vervolgens zal het orgel gedemonstreerd worden door de heren Den Hollander en Den Engelsman, die als adviseurs van de VOGG betrokken waren bij dit project. Na dit officiële programma zal er gelegenheid zijn voor belangstellenden om zelf het orgel te bespelen. De kerk is open vanaf 13.30 uur en de bijeenkomst zal duren tot circa 16:00 uur. Alle belangstellenden / orgelliefhebbers zijn van harte welkom. De toegang is vrij. Het adres van de kerk is Achterstraat 1; de ingang is aan de Doelweg.

Stichting GO Special Kids wordt Stichting Sterk

MIDDELHARNIS - Op donderdag 26 januari verzamelde de vrienden van Stichting GO Special Kids zich in het DOK 16 op het terrein van Stichting Zuidwester. De oprichtsters Brenda van den Nieuwendijk en Rosalie van der Bok onthulde, na aftellen van Jan Verhage, samen met 'hun' Special Kids de nieuwe naam: Stichting Sterk. Sinds 2014 bestaat Stichting GO Special Kids, een initiatief wat zich inzet voor kinderen met een beperking. Door middel van Sport en Bewegen heeft de stichting als doel kinderen met een beperking te prikkelen om in beweging te komen, waarbij tevens gebouwd wordt aan het zelfvertrouwen van ieder kind.

De Stichting ontwikkelt zich het laatste jaar in een rap tempo. Onder andere zijn Brenda en Rosalie gecertificeerd voor het geven van weerbaarheidsprogramma's op scholen. De Training Rots en Water draagt bij aan het voorkomen van pestgedrag en de groei van het zelfvertrouwen van ieder kind. Mede door deze ontwikkelingen is gekozen voor een nieuwe naam, waarbij ingezet wordt op een bredere doelgroep. Stichting Sterk zet zich in voor, niet alleen Special Kids, maar ook scholen, verenigingen en Kinderen + Tieners (ook individueel).

Tevens was dit het startschot voor een nieuw project in samenwerking met Eigenz van Stichting Zuidwester. Mede initiatiefnemer Frits Nienkemper kon helaas niet aanwezig zijn. Het project, Bengels en Bikkels genaamd, is voor kinderen met een beperking van heel Goeree-Overflakkee. In samenwerking met Stichting Sterk zet Bengels en Bikkels zich in voor zinvolle vrijetijdsbesteding waar sport en spel een belangrijk onderdeel is. Gerrit de Jong (wethouder van o.a. Sport), was aanwezig om de stichting succes te wensen en sloot de avond af. Benieuwd naar het werk van Stichting Sterk of Vriend van de Stichting worden? Kijk dan op www.facebook.com/wijzijnsterk of www.wijzijnsterk.com.