info@eilandennieuws.nl
t. 0187 74 54 50

Dinsdag Eilanden-Nieuws

12 april 2016

Dinsdag Eilanden-Nieuws 12 april 2016


Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: info@eilandennieuws.nl of 0187-745450

FOGO en gemeente informeren over ambities

STELLENDAM – Op woensdagavond 6 april jongstleden heeft de FOGO onder grote belangstelling van ondernemers en vertegenwoordigers van ondernemersverenigingen en brancheorganisaties de eerste Kennisavond georganiseerd voor het ondernemersfonds op Goeree-Overflakkee. De Kennisavond heeft als doel om de ondernemers te informeren over de ambities die de FOGO en de gemeente gezamenlijk hebben.

Aan de hand van presentaties zijn verschillende aspecten van een ondernemersfonds toegelicht. Zo heeft Paulien de Graaff namens de gemeente Goeree-Overflakkee de wettelijke mogelijkheden van een ondernemersfonds uiteengezet. Aziz Lamrani, coördinator Economische Zaken van de gemeente Vlaardingen, vertelde over zijn ervaringen bij de totstandkoming van een ondernemersfonds zijn gemeente drie jaar geleden.
Onder leiding van Mike Dreisch, secretaris van de FOGO, werd door de aanwezigen een interactieve discussie gevoerd over de doelen van het ondernemersfonds op Goeree-Overflakkee. De organisatie kijkt terug op een geslaagde eerste bijeenkomst. 'Er zijn hiermee belangrijke stappen gezet in het informeren en enthousiasmeren van de ondernemers voor een ondernemersfonds', aldus het bestuur van de FOGO.
Op 20 april aanstaande wordt aan de oostelijke kant van het eiland een tweede Kennisavond georganiseerd bij MBPA, Nieuwe Bloksedijk 13 in Achthuizen. Aanmelden kan via secretariaat@fo-go.nl.

Voormalig gemeentehuis in Goedereede wordt gesloopt

GOEREE-OVERFLAKKEE – Het gemeentebestuur zal op korte termijn de sloop aanbesteden van het voormalige pand aan de Tramweg in de stadskern Goedereede waarin het gemeentehuis van de voormalige zelfstandige gemeente Goedereede tot en met 2012 was gevestigd.

Door Jaap Ruizeveld

Het pand wordt gesloopt met uitzondering van de fundering. Hierop kan bij verkoop van het bouwvlak, passend in een daarbij behorend ruimtelijk programma van eisen, een nieuwe bouwontwikkeling plaatsvinden. Voordat het huidige pand (waarin de ambulancedienst nog ruimte inneemt) wordt gesloopt, zullen de glazen deuren die in het gebouw op de verdieping toegang gaven tot de raadszaal, worden veilig gesteld. Dit in afwachting van een passende nieuwe plek.

Verduurzaamheid

GOEREE-OVERFLAKKEE – De ChristenUnie stelde donderdag in de gemeenteraad mondelinge vragen aan het college van B en W over duurzaamheid op het eiland. Vorig jaar zijn er ambities uitgesproken op het energiefestival en het duurzaamheidscongres over het verduurzamen op het eiland. De fractie wilde weten welke initiatieven zijn of worden genomen om deze ambities te realiseren. Wethouder Markwat somde een aantal concrete onderwerpen op zoals energiezuinig wonen, zonnepanelen complex Webego en de kick off duurzaam ondernemen. Verder de windparken en de aanzet voor een Energielab. Een concrete invulling voor een 30 ha groot zonnepanelenveld is thans niet aan de orde. In de maand mei wordt de raad een nieuw duurzaamheidsbeleidsplan gepresenteerd.

2 / 26

Agenda

Dinsdag 12 april

GOEDEREEDE – Lezing over de Tweede Wereldoorlog bij Vereniging Vrouwen rondom Goeree. Vanaf 20.00 uur in Oostdam. Niet leden betalen € 5,- entree.
MIDDELHARNIS – Lezing over de ondergang van het Paaseilandcultuur door prof. Boersema in het Rondeel. Start om 20.00 uur, kaarten zijn verkrijgbaar bij de bibliotheek en via www.streekmuseum.nl/paaseiland.
OUDDORP – Inloop De Boei, van 10.00 tot 16.00 uur in De Overkant, Dijkstelweg 33. Om 13.30 uur is er een activiteit. Deze keer: Gezichtsverzorging o.l.v. Anne Marie Hazensberg. www.deboeigo.nl
OUDDORP – Open avond bij het Ouddorpse koor Laudate Dominum, van 20.00 tot 22.00 uur in de recreatiezaal van De Vliedberg. www.cgklaudate.nl.
SOMMELSDIJK – Mini-voorjaarsmarkt in Nieuw Rijsenburgh, van 10.00 tot 15.30 uur in de hal.

Woensdag 13 april

OUDE-TONGE – Breicafé, van 19.30 tot 21.30 uur in het Infocentrum, Bernhardstraat 27.
SOMMELSDIJK – Bingo in De Zwaluw, Sperwer 55. Aanvang 13.30 uur.

Donderdag 14 april

DIRKSLAND – Bingo SVIK, in de Victoriahal. Aanvang 19.30 uur, zaal open 19.00 uur.
DIRKSLAND – Snuffelmarkt 't Lôôsje is geopend van 9.00 tot 12.00 uur, Korteweegje 30.
DIRKSLAND – Breicafé, van 10.00 tot 12.00 uur, Reginahof 1.
DIRKSLAND – Inloopochtend voor stomadragers, van 10.00 tot 12.00 uur in Onder de Wiek, Ring 57.

Vrijdag 15 april

OOLTGENSPLAAT – Snuffelschuur 'Alles Wisselt', Van Weelstraat 1, van 10.00 tot 16.30 uur.

Zaterdag 16 april

DIRKSLAND – Voorjaarsmarkt, van 10.00 tot 16.00 uur, Geldershof, Poldersweegje 2.
MELISSANT – Verkoping vrouwenvereniging Draagt elkanders lasten, van 10.00 tot 15.00 uur, verenigingsgebouw De Poort, Voorstraat 14.
MIDDELHARNIS – Verkoping van koningshuisartikelen, van 10.00 tot 14.00 uur in de Emmaüskerk.
OOLTGENSPLAAT – Snuffelschuur 'Alles Wisselt', Van Weelstraat 1, van 9.00 tot 12.00 uur.
OUDDORP – Fair ten bate van 'Diaconaal gastenhuis de Oase', van 9.30 tot 16.00 uur bij Bloemkwekerij Klepper, Oudelandseweg. Rommelmarkt, dames-kinderkleding, frites, vis, oliebollen, koffiehoek, e.d.
SOMMELSDIJK – Koor- en samenzangavond 'Zingen voor Israël'. Met o.a. kinderkoor De jonge lofstem. Vanaf 19.00 uur in de Hervormde Kerk. Toegang gratis..

Maandag 18 april

MIDDELHARNIS – Bijeenkomst PCOB. Spreker ds. Schelling over 'Gezondheid en ziekte in relatie tot het geloof. Aanvang 14.00 uur, verenigingsgebouw De Hoeksteen.

Wie is Wie Marga Jessurun?

MIDDELHARNIS - Van 4 april tot 14 mei is de tentoonstelling "Veertig jaar liefde voor fotografie" van Marga Jessurun in "Het Diekhuus" te zien. Mensen-fotografie deed ze graag. Onder de foto's is een aantal portretten waarvan we niet weten wie er op staan.

Op de geplaatste foto's in Eilanden Nieuws hebben we heel leuke reacties ontvangen. Het stel op het schelpenpad in Dirksland is wellicht geen echtpaar, maar buren. De naam Boshoven kwam boven. De man in de kantine is Willem Bakelaar uit Ouddorp in het bedieningsgebouw van de Haringvlietsluizen in 1975. Deze keer nog meer foto's!
Op de tentoonstelling zijn de foto's ook te zien. Belangstellenden kunnen een formulier invullen en na afloop in het bezit komen van een mooie, originele afdruk! (Een kleine bijdrage voor een dierenasiel.) Er is een catalogus van de expositie te koop.
Op zaterdag 16 april is Theo Mastenbroek, de samensteller van de expositie met nog meer foto's aanwezig. De tentoonstelling is te zien in "Het Diekhuus", Zandpad 7 Middelharnis, geopend maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 22.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Zondag gesloten.
Zie voor meer info www.margajessurun.nl.

Sloop boerderij Hazersweg voltooid

OUDDORP - Pal voor het weekeind is ook het laatste restant, de grote schuur, op het voormalige omvangrijke complex van agrarisch bedrijf P.J. Breen aan de Hazersweg gesloopt. De laatste muren (foto) werden neergehaald. Daarmee wordt fase 1 afgerond in de aanloop naar het bouwrijp maken van het gebied tussen Hazersweg/Smalle Einde en Spaanseweg in de dorpskern van Ouddorp. Hier ontwikkelt Hardeman Projectontwikkelaar uit Lunteren de bouw van 26 woningen. Er zijn vier onderdelen: Het Wagenhuys (eengezins- en levensloopbestendige woningen), De Hofstede (hoekhuizen en tussenwoningen), Het Koetshuys (twee-onder-een-kapwoningen) en er zijn 9 vrije kavels. (Tekst en foto: Jaap Ruizeveld)

Concert bij 125-jarig bestaan CBS Prins Maurits

DIRKSLAND – Op dinsdag 19 april wordt de jubileumweek ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de christelijke basisschool Prins Maurits afgesloten met een concert. Het concert wordt gegeven in de Hervormde Kerk van Dirksland, van 19.00 tot 20.30 uur.

Aan dit concert werken zowel oud-leerlingen van de basisschool als huidige leerlingen mee. Het belooft een afwisselende en gevarieerde avond te worden waarin zang en verschillende instrumenten elkaar zullen afwisselen. Het concert staat onder leiding van oud-leerling Martin Mans.
De instrumentale bijdragen zullen worden afgewisseld met enkele gedichten die de leerlingen hebben geschreven naar aanleiding van het 125-jarig jubileum. Ook is er een korte terugblik naar vroeger tijden. De toegang tot het concert is gratis, er zal een collecte worden gehouden voor Wycliffe.
Na afloop van het concert is ieder welkom om in het verenigingsgebouw 'Onder de Wiek' een kopje koffie, thee of fris te drinken. Natuurlijk is hierbij gelegenheid voor iedereen om elkaar te ontmoeten en om met andere oud-leerlingen bij te praten.
"Bij dit concert zijn kinderen zeker welkom. We hopen dat velen zullen komen genieten van dit prachtige en unieke concert! Iedereen is van harte welkom!" aldus de organisatie.

Familie Donker officieel nieuwe eigenaar Fort Prins Frederik

OOLTGENSPLAAT - Woensdag 30 maart vond de formele eigendomsoverdracht plaats van het Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat. De familie Donker uit Rotterdam is vanaf dat moment de officiële eigenaar. De heer Ivo Donker treedt als vertegenwoordiger van de familie naar voren. "Wij zijn blij met het verwerven van het fort. Daarnaast zijn wij ons bewust van de enorme uitdaging die voor ons ligt om het fort weer terug te laten keren in de harten van de mensen".

Het Fort Prins Frederik is op woensdag 17 februari 2016 tijdens een executieveiling geveild na het faillissement van de oude eigenaar. Sinds die tijd heeft de familie Donker verschillende gesprekken gevoerd met de gemeente Goeree-Overflakkee en de Vereniging van Eigenaren van het Fort Prins Frederik. "Wij streven naar een situatie dat het Fort Prins Frederik weer in de armen wordt gesloten door de plaatselijke gemeenschap en dat men weer met plezier een wandeling kan maken over het fortterrein. Daarmee zal het ook voor de huidige recreanten op het fortterrein weer een plek worden waar men trots op kan zijn", aldus Ivo Donker. "Samen met de gemeente Goeree-Overflakkee en onze directe buren ter plaatse proberen we in eerste instantie te komen tot een normale en legale situatie waarin de veiligheid gewaarborgd is. Brandveiligheid en de bereikbaarheid voor hulpdiensten zijn hierin essentieel".

Planning

De eerste werkzaamheden bestaan uit het opschonen van het fortterrein en het verbeteren van de toegankelijkheid. Voor de lange termijn werkt de familie aan een plan om het fort weer duurzaam exploitabel te krijgen. Hierin krijgen de cultuurhistorische kwaliteiten van het fort weer ruimte. "Door samen te werken met lokale en regionale ondernemers, denken wij te komen tot een verankering van het fort in de markt voor recreatie en toerisme op het eiland".

MIDDELHARNIS - Elise Tanis van z.c. de Schotejil uit Middelharnis heeft afgelopen week een topprestatie geleverd tijdens de Swimcup 2016 in Eindhoven. De zwemster (bijna 15 jaar) trainend bij het RTC (KNZB Regionaal Training Centrum) in Eindhoven wist zich op de lange baan op 50m vrij (27.19) en 100m vrij (59.13) knap te plaatsen voor het EYOF (European Youth Olympic Festival).

Daarnaast zwom zij ook nog 50m rugslag (31.63), 50m vlinderslag (28.88), 100m vlinderslag (1.05.27) en 200m wisselslag (2.30.99). Allemaal races van erg hoog niveau.Behalve Elise Tanis nam ook haar broer Jorian Tanis (1999) deel aan de Swimcup 2016 op 200m rugslag (2.23.27), 200m vrij (2.02.92) en 1500m vrij (17.56.35). Ook Lotte Middelbos (1999) kwam in actie in Eindhoven op 50m schoolslag (36.17) en 100m schoolslag (1.20.74). Tijdens de Juniorencup, een gelijktijdig evenement eveneens in Eindhoven, zwom Lieske Zijlstra op de 50m schoolslag naar een prachtige 2e plaats (37.65). Op 100m (1.21.00) schoolslag greep zij helaas net naast de medaille en werd 4e. Uiteindelijk wel twee aansprekende klasseringen voor Liekse Zijlstra, die tevens een verbetering van beide clubrecord inhielden. Verder kwamen ook Lotte Tillema (100m vrij: 1.07.06, 200m vrij: 2.27.56) en Tamara de Ruiter (200m rugslag: 2.46.06, 200m vrij: 2.30.87) in Eindhoven verdienstelijk in actie.

Avond over geloofsopvoeding

STELLENDAM - Woensdag 20 april wordt door de Gereformeerde en de Hervormde kerk van Stellendam een avond georganiseerd over seksuele opvoeding. De avond wordt verzorgd door de christelijke organisatie Groejmee. Voor de pauze wordt informatie verstrekt aan de hand van filmpjes en ander beeldmateriaal, na de pauze wordt deze informatie verwerkt door middel van een spel. Iedere ouder/opvoeder is welkom. Om de spreker gerichter op uw vragen in te laten gaan kunt u vooraf digitaal een vragenlijst invullen. Deze lijst kunt u aanvragen bij Lia Brinkman (brinkmanlia@hotmail.com). De avond wordt gehouden in verenigingsgebouw De Rank aan Bosschieterstraat en begint om acht uur. Inloop met koffie/thee half acht. De toegang is gratis.

Nieuw schoolplein in Goedereede

GOEDEREEDE - De leerlingen van basisschool Buten de Poorte wilden graag meer ruimte om te spelen op het schoolplein. Op het plein wordt namelijk ook na schooltijd veel gespeeld door jong en oud.

Met diverse sponsoracties is de afgelopen jaren gespaard voor een mooie opknapbeurt. De leerlingenraad heeft het initiatief genomen om met een enquête onder de leerlingen te bepalen wát er vervolgens geplaatst moest gaan worden. Het is een avonturenpad geworden: je kunt klauteren, klimmen door een buis en schommelen. Het blijkt een groot succes te zijn. Het zelfontworpen kunstwerk met kinderkunst maakt het nieuwe plein compleet. Onder grote belangstelling van ouders en leerlingen is het nieuwe schoolplein geopend door twee leden van de leerlingenraad: Suze Benschop en Fien Goekoop.

MIDDELHARNIS - De voetballertjes van De Jonge Spartaan F3 kunnen hun kunsten vertonen in nieuwe shirts. De nieuwe voetbalshirts zijn uitgereikt door shirtsponsor Cargonet. Het bedrijf uit Middelharnis heeft zich, gebruik makend van de diensten van ruim 5000 vervoerders uit geheel Europa, in korte tijd ontwikkeld tot een van de toonaangevende intermediairs in het wegvervoer. De F3 hoopt veel doelpunten te maken in de nieuwe tenues! Dit alles onder leiding van de trainers Arensman, Barendrecht en Mackloet.

Is dit Ibiza? Nee, Werelds aan het Strand in Ouddorp

Is het een strandtent? Een beachclub misschien? Of meer een restaurant aan het water? Werelds aan het Strand is niet onder één van die noemers te plaatsen. De uitspanning, die vorig jaar op 6 juni openging aan de oever van de Grevelingen, is uniek. In feite is het strandtent, beachclub en restaurant aan het water in één. En meer. "Hier leggen grote boten aan en komt de bemanning een paar flessen champagne drinken. Maar we ontvangen ook fietsers die even afstappen voor een kopje koffie en een punt appeltaart", zegt Michel Schreuders, eigenaar van Werelds aan het Strand.

Schreuders, die al bekend was van onder andere Werelds aan de Kade in Oud-Beijerland en Werelds Inside in Middelharnis, weet nog goed hoe het begon. "Jan Tieleman ging alle keukens plaatsen in Punt West: 72 villa's en 20 hotellodges. Hij gooide een brochure van het plan op tafel, zo voor mijn neus. Is dit Dubai, vroeg ik. Nee, zei Jan, Ouddorp…"

Schreuders wist niet wat hij zag. Hij werd meteen enthousiast, ging rekenen en bedacht een plan voor een horecavoorziening op een geweldige locatie. "Ik kom weleens in San Tropez, Cannes en Ibiza. Die sfeer daar, de feeling, de vibe… Ik dacht: waarom kan dat niet in Nederland? Nou, dat kan dus wel. Hier hebben we het uitgevoerd."

Het gebouw, een creatie van Matthijs Zeelenberg, stond er in dertien weken. Schreuders liet het bouwen door Flakkeese aannemers. Zelf ontwierp hij, onder anderen samen met zijn vrouw Miranda, het interieur van Werelds aan het Strand. Het is stoer en tijdloos en bevat bijvoorbeeld lampen uit India. Ondanks de grootte is het pand overal knus en ademt het een 'warme' sfeer. Er is voorts een groot buitenterras met 230 stoelen. De vijftig loungebedden mét bediening waren vorige zomer zo populair dat Schreuders het aantal dit jaar verdubbelt.

Werelds aan het Strand zou je 'one-stop shopping' kunnen noemen. Je kunt er wat drinken, ontbijten, lunchen, dineren, vergaderen, een feest of receptie houden en relaxen. Hier is ook de receptie voor de villa's en hotellodges, die valt onder Werelds Parkbeheer.

De eerste tien maanden zijn fantastisch verlopen, aldus Michel Schreuders. Het lijkt wel of iedereen even wilde komen kijken. "De eerste twaalf weken hebben we 25.000 gasten gehad. Op sommige momenten was het tjokvol en kon er echt niemand meer bij. We hebben 14.500 likes op onze facebookpagina. Dat zegt ook wel wat. Hoe dit succes te verklaren valt? Het is iets nieuws. Heel regelmatig hoor je 'wow' als mensen het interieur voor het eerst zien. Werelds aan het Strand is breed toegankelijk, dat is ook een succesfactor. Wij bieden betaalbare luxe. Er is voor elk wat wils. Je bepaalt zelf wat je uitgeeft. Je kunt een tomatensoepje nemen, maar ook een luxe tapasplank."

Volgens Schreuders is het succes van Werelds aan het Strand ook te danken aan de kwaliteit, de service en de prijs-kwaliteitverhouding. "Wij doen iets anders dan de echte strandtent. Hier eet je heel wat gerechten op restaurantniveau. En vergeet onze activiteiten niet. Hier kun je met een waterscooter de Grevelingen op. Er zijn trampolines voor de kinderen en er komt binnenkort nog een speeltoestel. Het blijft constant in ontwikkeling. Ik verwacht van de zomer weer heel veel mensen, buiten op ons terras. We zijn er klaar voor. Onze zomerkaart is net ingegaan."

Laat de zomer maar komen. Je hoeft voor de relaxte sfeer, de good feeling, de vibe echt niet naar Zuid-Frankrijk of een Spaans eiland. Je vindt het dichtbij, 'gewoon' op Goeree-Overflakkee, aan de oever van de Grevelingen.

Doe mee met de fotowedstrijd 'Natuurlijk Goeree-Overflakkee'

Havenkanaal Dirksland. Foto: Jan Baks

GOEREE-OVERFLAKKEE – De Vereniging voor Natuur en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee (NLGO) organiseert samen met fotoclub De Rarekiek uit Middelharnis en de werkgroep Natuurlijk Goeree-Overflakkee een fotowedstrijd 2016 met als aansprekende titel "Natuurlijk Goeree- Overflakkee". Iedereen kan met één tot maximaal drie digitale foto's aan dit evenement deelnemen. Er is geen leeftijdsgrens. De sluitingsdatum van inzending is maandagavond 16 mei. Dus pak de camera en ga op pad. Voor uitgebreide informatie kan men terecht op de site www.nlgo.nl

Door Jaap Ruizeveld

Het is niet alleen leuk om mee te doen. Er zijn ook prachtige prijzen te winnen. Een eerste prijs van liefst 100 euro; een tweede van 75 euro en een derde van 50 euro. De foto's worden anoniem beoordeeld. De deskundige jury die zich over de inzendingen zal buigen bestaat uit Jan Baks, natuurfotograaf, lid van de werkgroep Natuurlijk Goeree-Overflakkee en de NLGO. Theo Mastenbroek, voorzitter van Fotoclub de Rarekiek, Jaap Reedijk, beeldend kunstenaar en Hugo Schone, bestuurslid NLGO

Expositie

Er worden meerdere fotografen genomineerd. Zij ontvangen, evenals de winnaars, een afdruk van 30 bij 40 cm. Bovendien worden de foto's zaterdag 25 juni (Fotofestival) geëxposeerd op Boerderij Lust en Last, Kokseweg 4 te Sommelsdijk. Foto's van de winnaars worden (uiteraard met naam van de fotograaf) opgenomen in het blad Sterna van de NLGO en in Eilanden-Nieuws.

Voorbeelden

Vind u (jij) het misschien moeilijk om het onderwerp "Natuurlijk Goeree-Overflakkee" te plaatsen? Natuurfotograaf Jan Baks geeft een idee hoe hij tegen het onderwerp aankijkt. "Dan denk ik aan mooie stranden, duinen, een zonsondergang, weidse vergezichten bij de Slikken van Flakkee of De Kwade Hoek. Maar ook uitingen om trots op ons eiland te zijn met zijn bewoners, mooie torens of gebouwen in tegenlicht. Aan erfgoedlijnen, de oude havenkanalen, schurvelingen, het boerenlandschap, bomen en bloemen. Vissersboten en hun bemanning". Onderwerpen genoeg om de uitdaging aan te gaan en mee te doen. De organisatie van deze fotowedstrijd maakt tijdens het genoemde Fotofestival op 25 juni de uitslag bekend.

Spelregels

Vanzelfsprekend is er een aantal spelregels opgesteld om de wedstrijd voor een ieder duidelijk en begrijpelijk te laten verlopen. Kijk daarvoor op de website. Enkele spelregels licht de organisatie in dit artikel extra toe: Upload de digitale foto (jpeg) naar info@nlgo.nl. De resolutie van de foto is 1500 pixels voor de langste zijde. Genomineerde fotografen krijgen na de sluitingsdatum het verzoek om een grotere resolutie op te sturen, die geschikt is voor een afdruk. De foto's moeten worden ingezonden als jpeg (minimaal formaat 1 MB, maximaal 3 MB). Als u (jij) meedoet verklaart u (jij) akkoord te zijn met de voorwaarden/spelregels. Zoals dat deelnemers maximaal drie digitale foto's uploaden. Winnaars krijgen persoonlijk bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. En belangrijk is dat foto's waar de naam van de fotograaf in staat niet mee kunnen doen. Zie voor de volledige lijst van spelregels www.nlgo.nl.

INGEZONDEN:
Gemengd Koor Excelsior Dirksland

Het gemengd koor Excelsior is een van de oudste verenigingen van Goeree-Overflakkee. Een lange reeks van hoogte- maar ook dieptepunten zijn daarom al de revue gepasseerd bij het koor. Een van de problemen nu is het ledenaantal: momenteel 49. Maar gezien de gemiddelde leeftijd van de koorleden moeten we uit gaan zien naar jongere leden. Dat probleem hebben veel koren en zie je overal optreden. Jongeren hebben andere hobby's en interesses...Toch is zingen een hele goede ontspanning en juist een beter sociaal samenzijn dan alle moderne technologie.

Nieuwe leden erbij krijgen is dus moeilijk. Toch doet het bestuur een oproep aan u om eens na te denken om eens langs te komen. Vooral nu de gemeenschap Dirksland flink is uitgebreid moeten hier toch wel potentiele koorleden bij zitten...Excelsior is al jaren een begrip in Dirksland maar juist de meeste leden komen uit de omliggende dorpen; dat is juist het vreemde. Het koor staat momenteel onder de zeer kundige en jeugdige leiding van Meike Warmoeskerken, die juist zingen en gezelligheid tot een sociale combinatie heeft gemaakt.

We repeteren op de woensdagavond in de Schakel te Dirksland, Beatrixlaan van 19.45 uur tot 22.00 uur. Wilt u eens langskomen er ligt altijd een koormap voor u klaar en ook een heerlijk kopje koffie of thee. O ja u wilt natuurlijk ook weten wat we zingen....Nou ja eigenlijk van alles van Bach tot opera/musicals....De muziekkommissie verrast ons altijd met mooie muziekstukken die we graag ter hand nemen....Kom eens langs of neem contact met ons op via de website www.gemengdkoorexcelsior.nl

Het bestuur

Akershoek Fietsen gaat zaken splitsen

GOEREE-OVERFLAKKEE - Per 1 april 2016 gaan Akershoek Fietsen in Ouddorp en Akershoek Online b.v. in Middelharnis uit elkaar. Akershoek Online b.v. in Middelharnis gaat voortaan zelfstandig verder onder de naam Fit's, gerund door William en Leo Akershoek. In Ouddorp blijft Akershoek Fietsen gewoon onder dezelfde naam doorgaan met als eigenaar Kees Akershoek. Daarnaast heeft Akershoek Fietsen in Ouddorp de fietsen en onderdelen overgenomen van Evertse Sport in Zierikzee. De eigenaar Wim Evertse is 69 en vond het na ruim 30 jaar fietsen verkopen tijd om te stoppen. Hij was de enige dealer in heel zuidwest Nederland van Pinarello. Dus naast racefietsen van Trek, Koga en Haibike kunnen wielerfanaten nu ook voor racefietsen van het Italiaanse merk Pinarello terecht bij Akershoek Fietsen in Ouddorp. Pinarello wordt wel de Ferrari onder de fietsen genoemd. Ook het dealerschap van andere Italiaanse merken zoals Kask helmen en Taffi kleding is nu te vinden in de Ouddorpse fietsenwinkel. Voor fietsen die zijn gekocht bij Evertse sport en fietsen kan men bij Akershoek terecht voor service en garantie.

Welk (jong) talent wint de Rabobank Cultuurprijs 2016?

GOEREE-OVERFLAKKEE - De Rabobank Cultuurprijs is bestemd voor lokale kunstenaars op Goeree-Overflakkee en heeft als doelstelling om hen (op het eiland) in de schijnwerpers te zetten. Eens in de twee jaar wordt de prijs uitgereikt en dit jaar mogen podiumkunstenaars dingen naar de eer en strijden om de titel.

Onder podiumkunsten vallen alle uitingen op het gebied van muziek, theater, dans of cabaret. Kun(nen) jij (jullie) goed dansen, zingen, acteren, vertellen, instrumenten bespelen of iets ander laten zien op het podium? Meld je dan vanaf vandaag tot en met vrijdag 27 mei aan via www.goeree-overflakkee.nl/aanmeldencultuurprijs.
Aanmelden mag als individuele podiumkunstbeoefenaar maar ook als groep/organisatie. Het is ook mogelijk om iemand anders voor te dragen, het is dan wel van belang om duidelijk te motiveren waarom je deze persoon, groep of organisatie voordraagt.
De inschrijving en de nominatie van de deelnemers wordt verdeeld in twee categorieën: jong talent van 12 tot 21 jaar (dus tot en met 20 jaar) en talent van 21 jaar en ouder.
Op donderdag 10 november 2016 vindt de feestelijke uitreiking van de Rabobank Cultuurprijs plaats in het Prieel van De Staver in Sommelsdijk.
De Rabobank Cultuurprijs wordt georganiseerd door Rabobank Het Haringvliet in samenwerking met de Culturele Raad en de gemeente Goeree-Overflakkee. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ada Overwater, beleidsadviseur Erfgoed en Cultuur, via het algemene telefoonnummer 14 0187 of per e-mail: a.overwater@goeree-overflakkee.nl.

Kernactiviteiten

DIRKSLAND

Geraniumactie

Er wordt een geraniumactie georganiseerd ten bate van Zending Gereformeerde Gemeente. De volgende bestellingen kunnen worden gedaan. Staande geranium: rood, wit, roze; hanggeraniums: rood, wit, roze. Ze kosten 1<50 per stuk, 16,00 per tray (12 stuks). Bestellingen kunnen gemaild worden naar geraniumactiezgg@gmail.com. Heeft u geen e-mail, dan kunt u bellen naar 0187 701099. Bestellingen kunnen zaterdagmorgen 23 april worden opgehaald van 9.00-12.00 uur aan het adres Mozartsingel 2. Zie ook www.zgg.nl.

Bingo SVIK

Donderdag 14 april is er bingo in de Victoriahal, Philipshoofjesweg 57-a. Aanvang 19.30 uur, zaal open 19.00 uur.

Koffieochtend 't Reginahof

Op dinsdag 16 april staat de deur weer open bij 't Reginahof. U kunt daar, onder het genot van een kopje koffie, een gezellig praatje maken of met elkaar een spelletje doen. Ook is het mogelijk om, in overleg, iets creatiefs te doen. U kunt vrijblijvend binnen lopen. Voor de koffie wordt een kleine vergoeding gevraagd. De koffieochtend is van 10.00 tot 12.00 uur.

Rommelmarkt

Zaterdag 16 april is er van 10.00-15.00 uur weer de maandelijkse rommelmarkt in de Victoriahal, Philipshoofjesweg 57-a.

PCOB over 'gezondheid en ziekte'

In zijn boek 'Daar word je beter van!' beschrijft ds. Piet Schelling de ervaringen die hij heeft opgedaan met het thema gezondheid in relatie tot het christelijk geloof. "Gezondheid is een belangrijk thema voor ons allemaal. Dat merken we vooral als onze gezondheid wankelt". Op maandag 18 april komen tijdens de lezing van Piet Schelling vragen aan de orde als: Wat is de rol van geloof bij ziekte en genezing? Helpt bidden als je ziek bent? Hoe is God vandaag helend onder ons aanwezig? Zijn zegening en ziekenzalving bruikbare instrumenten in dagen van ziekte? Welke rol kan de kerk spelen bij mensen die ziek zijn? Maar ook: Wat gebeurt er met ons al we ziek worden? Wat doet dat met de omgeving? Hoe kunnen we elkaar bijstaan, hoe ver gaan we om beter te worden? De spreker wil met zijn boek mensen die te maken hebben met ziekte helpen bij de vragen die op hen afkomen. En mensen steunen die om hen heen staan (familie en mantelzorgers). Ds. Schelling woont in Monster heeft sinds 1976 gewerkt in verschillende gemeenten. Hij heeft tal van boeken geschreven, met uiteenlopende thema's. Zijn laatste twee boeken luiden 'Mijn gelijk en ons geluk' (over verschillen in de gemeente) en 'Vreemd en bizar' (over lastige bijbelverhalen). De bijeenkomst begint om 14.00 uur en wordt gehouden in Serviceflat Vroonlande, Staakweg 5.

LANGSTRAAT

Rommelmarktspullen gevraagd

Op zaterdag 11 juni van 10.00-15.00 uur organiseert belangenvereniging Langstraat weer een gezellige rommelmarkt in en nabij verenigingsgebouw "De Keet", Beatrixstraat 22. De opbrengst is bestemd voor het onderhoud van het verenigingsgebouw. Het (houten) gebouw wordt met veel plezier vrij intensief gebruikt, dus er zijn relatief veel onderhoudskosten. Heeft u overtollig speelgoed, huisraad of andere zaken op zolder of in de schuur staan? Het wordt graag in ontvangst genomen. Bijna alles is welkom, behalve grote meubels, computers en grote TV's. Spullen kunnen worden ingeleverd op 30 april en 28 mei tijdens het 'borreluurtje' van 15.30-17.30 uur en op vrijdagavond 10 juni van 19.00-21.30 uur. U kunt ook bellen voor een afspraak: 0187 665804.

MELISSANT

Pastamaaltijd en sjoelen

Woensdag 20 april is er in de Melishof een sjoelwedstrijd, voorafgegaan door een pastamaaltijd. De inloop is vanaf 17.00 uur, de maaltijd begint om 17.30 uur. Rond 19.30 uur wordt begonnen met de sjoelwedstrijden. Er kunnen leuke prijzen gewonnen worden. Opgeven kan tot 16 april bij: Dirk Spahr v.d. Hoek, tel. 0187 602411, of bij Mariska Berk, tel. 06 26156742. De intree bedraagt € 5. Wilt u alleen meedoen met de sjoelwedstrijd, dan bedraagt de intree € 1.

MIDDELHARNIS

Koffiemiddag PGGO

De koffiemiddag in november van de PGGO (Platform Gehandicaptenbeleid Goeree-Overflakkee) in Stellendam werd door de aanwezigen positief gewaardeerd. Daarom organiseert de PGGO nu ook voor Middelharnis een koffiemiddag en wel op 19 april in het Diekhuus. Om 14.00 uur staat de thee/koffie klaar. De eigen bijdrage bedraagt € 2.50 per persoon. U kunt, met uw parkeerkaart voor gehandicapten, parkeren op het terrein vóór het Diekhuus. Opgeven bij het secretariaat: PGGOinfo@gmail.com, of bij Wil Noteboom, tel. 06 19722560.

Bingomiddag

De activiteitencommissie van het Ouderenwerk houdt op woensdagmiddag 20 april een bingo voor jong en oud in het Wijkcentrum aan de Doetinchemsestraat. Iedereen is van harte welkom op deze middag. Om 13.00 uur gaan de deuren open voor de bezoekers, de eerste ronde begint om 13.30 uur. Een kopje koffie of thee wordt u gratis aangeboden. De 9 ronden bingo kosten € 4,50, inclusief de koffieronden. Het wijkcentrum is rolstoeltoegankelijk. Voor meer informatie kunt u bellen naar 0187 483366.

Modeshow

Vrouwenvereniging De Stellevrouwen en Modehuis Zie Za Zo organiseren een modeshow op donderdag 21 april in 't Haegse Huus, aanvang is 19.30 uur. Wilt u weten wat de nieuwe kleuren en modellen zijn voor de komende zomer, met kleine maatjes of een maatje meer, het is er allemaal te zien. Iedereen is welkom. De entree is voor leden gratis. Niet leden betalen € 5, inclusief koffie.

NIEUWE-TONGE

Patatactie en rommelmarktspullen

Op zaterdag 16 april wordt weer de jaarlijkse patatactie gehouden in de schuur bij de fam. Van Kempen, Duivenwaardseweg 7. Vanaf 11.30 uur kunt u terecht voor verse patat, diverse snacks en slaatjes. U kunt gezellig blijven eten met een ijsje en een glas drinken, maar het kan ook voor u ingepakt worden, zodat het mee naar huis genomen kan worden. De opbrengst komt ten goede aan de Hersteld Hervormde gemeente van Nieuwe-Tonge.

OUDDORP

Rommelmarkt

Zaterdag 16 april van 8.30-12.00 uur is er rommelmarkt in de loods van Bouwbedrijf Van der Linde, Zuidweg 3 (industrieterrein haven). Ook worden mensen gevraagd die twee uurtjes tijdens de verkoping willen helpen. Bel voor meer info 06 26032013.

Voorjaarsfair voor 'de Oase'

Een gezellig uitje voor het hele gezin. Dat is de fair die Diaconaal gastenhuis de Oase op zaterdag 16 april hoopt te houden op het terrein van Kwekerij Klepper te Ouddorp. De opbrengst van de fair komt ten goede aan de Oase en om die opbrengst zo mooi mogelijk te laten zijn, wordt gezorgd voor een aantrekkelijk aanbod en veel gezelligheid. De meer dan dertig stands waarin alle koopwaar wordt uitgestald staan binnen opgesteld, dus is het er aangenaam vertoeven, hetzij in de gezellige koffiehoek, hetzij op de rommelmarkt, hetzij bij alle andere kramen. Daarin wordt van alles te koop aangeboden: boeken, fotokaarten, tekstborden, tuinplanten, woondecoratie, kleding, hoeden, bakproducten, kaas, patat, groente en fruit. Maar ook voor de kinderen is er vertier, met onder andere een springkussen en ponyrijden. En voor € 5 maakt u kans om de eigenaar te worden van een prachtige nieuwe fiets. De Oase-Fair wordt gehouden op de locatie Oudelandseweg 27 te Ouddorp, van 9.30-16.00 uur.

OUDE-TONGE

Busreisje ANBO

Voor woensdag 18 mei organiseert ANBO Oostflakkee een busreisje. Men gaat naar de Linge voor een drie uur durende rondvaart. Tijdens deze buffetcruise is er een uitgebreid warm en koud buffert. De kosten zijn € 40,- per persoon. Men vertrekt om 10.30 uur vanaf het kantoor van de Rabobank aan de Emmastraat in Oude-Tonge. De reis duurt tot ongeveer 16.30 uur. Opgeven kan dinsdag 12 april tussen 18.00 en 21.00 uur bij Lenie, tel. 0187 642590, e-mail anbo.oostflakkee@upcmail.nl.

Goederen inzamelen voor Uzon

Zaterdag 16 april is er weer een inzameling van goederen voor de zustergemeente in Uzon aan het inzameladres aan de Capelleweg (bij het AVK-terrein). Van 9.30 tot 11.30 uur staat men klaar om uw schone, goed bruikbare kleding aan te nemen. Er staat een collectebusje voor uw (vrijwillige) bijdrage in de transportkosten. Twijfelt u aan de bruikbaarheid van uw spullen of moet er iets opgehaald worden, dan kunt u contact opnemen met A. Klem, tel. 0187 641304 (vrijdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur). De organisatie is in handen van de Hervormde Gemeente (PKN) te Oude-Tonge.

ANBO over 'Woningbouw'

Morgen, woensdag 13 april, houdt ANBO Oostflakkee een themabijeenkomst over 'Wonen'. De bijeenkomst wordt gehouden in de Grutterswei. Simon van Nieuwaal en André Groenendijk van Woongoed Goeree-Overflakkee zijn uitgenodigd om iets over de sociale huisvesting in Oude-Tonge te vertellen. Het zal specifiek gaan over ideeën voor nieuwbouw en vernieuwing van sommige bestaande woningen/complexen in Oude-Tonge. Aanvang 14.00 uur, zaal open 13.30 uur. De entree bedraagt € 5 p.p.

Tabletcafé

Op vrijdag 15 april organiseert Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta een Tabletcafé in de Bibliotheek (Ebbe en Vloed) in Oude-Tonge. Alle gebruikers van een iPad of een andere tablet zijn van harte welkom. U kunt uw ervaringen met elkaar delen en programmatips uitwisselen om zo meer uit uw tablet te halen. Ook als u nog geen tablet heeft maar wel geïnteresseerd bent in de mogelijkheden ervan bent u welkom om aan te schuiven. De aanvang is 13.30 uur.

SOMMELSDIJK

Mandolineorkest Estampida

Zaterdag 23 april treedt Mandolineorkest Estampida op in de Exoduskerk. Gasten zijn M.O. Melodia uit Stampersgat, blokfluitensemble 'About Twelve' o.l.v. Elly Bakker. Soliste is Elly Bakker. Medewerking wordt verleend door de reizende dichters GO, die met hun gedichten de sfeer van de muziek zullen verwoorden. Er is een gevarieerd programma samengesteld. De Exoduskerk is te vinden aan de Dorpsweg 57. Aanvang 19.30 uur, kerk open vanaf 19.00 uur. Toegang vrij.

Oostenrijkse muziek

Op 12 mei organiseert Ouderenvereniging Goeree-Overflakkee een heerlijke avond in Oostenrijkse sferen, met Egerländer- en Böhmische muziek verzorgd door de Grevelinger Musikanten. Ook zal Jos van Prooijen een presentatie geven over haar activiteiten voor 40PlusRelatie. Zij helpt alleenstaande mensen met het vinden van een (nieuwe) relatie. De avond wordt gehouden in de zaal van Wijkvereniging De Zwaluw, Sperwer 55. De zaal gaat om 19.00 uur open, het programma begint om 19.30 uur met het optreden van de Grevelinger Musikanten. Van 20.15 tot 20.45 uur geeft Jos van Prooijen een presentatie over haar activiteiten. Aansluitend is er een korte pauze met verkoop van loten en om 21.00 uur gaat de avond muzikaal verder. De kosten van deze avond bedragen voor leden van de O-G-O € 2,50. Ook niet-leden zijn welkom, zij betalen € 5. Er kan in de zaal worden betaald. Opgeven graag via Marrie Breeman, tel. 0187-484559 of 06-1305 8237, of bij Ria Welleman, tel. 0187-483763, of via e-mail info@o-g-o.nl.

Bingo in De Zwaluw

Zaterdag 16 april is er bingo bij wijkvereniging De Zwaluw aan de Sperwer in Sommelsdijk. Er worden elf rondes gespeeld. Om 19.30 uur gaat de zaal open, de bingo start om 20.00 uur.

Ledenvergadering De Zwaluw

Maandagavond 18 april houdt wijkvereniging De Zwaluw haar jaarlijkse algemene ledenvergadering, aanvang 20.00 uur. De koffie en thee staan klaar.

Knutselen voor Moederdag

Woensdagmiddag 20 april is er een knutselmiddag voor de jeugd van 4 t/m 12 jaar bij wijkvereniging De Zwaluw aan de Sperwer. De jeugd gaat iets maken voor Moederdag. Het begint om 14.00 uur en is om 15.30 uur afgelopen. De kosten zijn € 2, inclusief limonade en een snoepje. Voor de allerkleinsten graag extra hulp.

STAD AAN 'T HARINGVLIET

Lente-fair

Vrijdag 22 april van 19.00 tot 22.00 uur is er in 't Trefpunt weer een gezellige lentefair. De standhouders zorgen ook dit jaar voor een divers aanbod aan woon- en modeaccessoires, kleding, lingerie, huisgemaakte appeltaart en tal van leuke cadeau-ideetjes. De entree is gratis, inloop vanaf 19.00 uur. Adres: Oranjelaan 14, Stad aan 't Haringvliet. Voor meer informatie zie www.stadaantharingvliet.nl.

STELLENDAM

Inloop Caleido

Elke dinsdag en donderdag staan de deuren van inloophuis Caleido voor iedereen open bij verenigingsgebouw De Rank aan de Bosschieterstraat. Op dinsdag van 10.00 tot 13.00 uur en donderdags van 10.00 tot 16.00 uur Iedereen kan er terecht voor een gezellig praatje, gratis koffie en thee en de mogelijkheid om creatief aan de slag te gaan. Voor donderdag 14 april staat er om 10.30 uur een activiteit gepland: 'Creatief met knopen'. Donderdag 21 april gaat men om 10.30 uur aan de slag voor Koningsdag. Verder is men druk bezig met de moestuin en andere buitenactiviteiten. Iedereen is welkom en er zijn geen kosten aan verbonden. Daarnaast kan men er altijd schone en nette kleding inleveren ten behoeve van de naaste veraf en dichtbij.

Zingen voor Israël

SOMMELSDIJK - Onder het motto "Zingen voor Israël" organiseert de Stichting Christenen voor Israël te Nijkerk een koor- en samenzangavond op zaterdag 16 april 2016 in de Hervormde kerk in Sommelsdijk, Marktveld 13. Aanvang 19.00 uur. Muzikale medewerking wordt verleend door Kinderkoor "De Jonge Lofstem" uit Sommelsdijk onder leiding van Nelleke van den Boogert en Leny Kieviet. Het koor zingt met begeleiding van een combo, bestaande uit André van der Beek, piano; Jacoline Dubbeldam en Hanna van den Boogert, dwarsfluit; John Kieviet en Mirian Kieviet, gitaar. Naast koorzang zal er ook veel samenzang zijn. Leo Pronk bespeelt hierbij het orgel. Pim van der Hoff, vicevoorzitter van Christenen voor Israël, zal een meditatie houden. Iedereen is welkom. De toegang is gratis, wel zal er een collecte worden gehouden voor het project "Breng de Joden thuis". Er is gelegenheid om producten uit Israël te kopen en er zal een (kleine) boekentafel zijn.

Voorjaarsschuurverkoop

NIEUWE-TONGE - Na het grote succes van de schuurverkoop met de kerst wordt zaterdag 16 april een zelfde schuurverkoop en bezichtiging van spullen uit grootmoeders tijd gehouden. De locatie is ook nu Groeneweg 35 nabij Nieuwe-Tonge. De toegang is gratis, evenals het parkeren. De verkoop is van 10.00 tot 16.00 uur. Er is veel emaille, zoals voorraadbussen, lepelrekken, zand-zeep-soda, broodtrommels en petroleumstellen, in alle maten en kleuren. Verder is de Landwinkel aanwezig, taxatie, in- en verkoop van munten en bankbiljetten, snuffelkamen, sieraden, wol, kruudplaetjes, kaarten, brocante en gebruikte fietsen. Ook is er weer versgerookte paling en tong te koop. Tevens is er een kraam van KiKa. De koffie staat klaar en wordt vers geserveerd. Ook de lentesoep ontbreekt niet. Meer info: 0187-651638.

Succesvolle Kinderkledingbeurs

DIRKSLAND - Woensdagochtend 6 april jl. heeft stichting kledingbeurs KLEINe P@RIJS onder toeziend oog van vrijwilligers cheques overhandigd aan beide directeuren van de basisscholen in Dirksland. Hetgeen is verkregen door verkoop van tweedehands kinderkleding en speelgoed.

Op 1 april heeft stichting kledingbeurs KLEINe P@RIJS een tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs georganiseerd in zorgcentrum Geldershof in Dirksland. De druk bezochte middagopening en de ruimere opzet van de beurs ten opzichte van de eerste keer hebben zeker aan de recordopbrengst bijgedragen. Zodoende konden de beide basisscholen in Dirksland worden verblijd met elk een cheque van 1000 euro. Behalve dat de scholen, inleveraars (die 50% van de opbrengst hebben verdiend) en kopers van deze verkoping hebben geprofiteerd, is ook nog een aantal goede doelen gesteund met de overgebleven artikelen die niet geretourneerd hoefden te worden. Te weten de kanjerketting, woon-zorgboerderij den Ovenkeet, Borneo, Casey Troy foundation, ontspanningsactiviteiten voor bewoners van Geldershof, crisisgezinnen in de nabije omgeving en babyartikelen voor minima. Iedereen die heeft bijgedragen aan deze succesvolle beurs wordt hiervoor hartelijk bedankt.

Vervolg quiltgroep Herkingen

HERKINGEN - De in 2014 door Bep Bazen gestarte quiltcursus heeft een mooi vervolg gekregen. In de cursus worden de aloude ambachtelijke quilttradities gevolgd, met ruimte en vrijheid voor het toepassen van eigen ideeën en inspiraties. Dankzij Bep's enthousiasme en ondersteuning op de juiste momenten hebben zowat alle dames van de vorige cursus en ook een klein aantal nieuwe leden prachtige quilts gemaakt. De handgemaakte quilts zijn stuk voor stuk juweeltjes en hangen nu te pronken in het theetuinpaviljoen van theetuin De Bongerd teHerkingen.
Met veel plezier is er naast de eigen quilt ook weer samengewerkt aan een 'Goede doelen quilt' (zie foto). Tijdens de expositie worden lootjes van € 1,- verkocht. De opbrengst is voor KiKa (Stichting Kinderen Kankervrij). Kees Witte zal op 7 mei het winnende lotnummer trekken.
De dames hopen in het najaar de draad weer op te pakken. Geïnteresseerden zijn dan weer van harte welkom. Als bonus wordt elke cursist verwend met koffie of thee en daarbij een overheerlijk stuk huisgemaakte taart, waarvan u het recept meekrijgt voor thuis. Een voorproefje van een idee voor de cursus 2016/2017 wordt tijdens de expositie al getoond, van 8 april tot 8 mei (Moederdag). Voor actuele info zie www.theetuindebongerd.nl.

Voorjaarsfair Oranje Nassauschool

NIEUWE-TONGE - Op 16 maart heeft de Activiteiten Commissie van de Oranje Nassauschool een gezellige voorjaarsfair georganiseerd. Elke groep had allerlei leuke cadeau-artikelen geknutseld. Ook was er tweedehands kleding, boeken en speelgoed. De kinderen hebben pannenkoeken en wafels gebakken. Ze hebben ook meegeholpen met de verkoop. Het was een gezellige drukte en de opbrengst van de fair is € 1276,40. De organisatie dankt iedereen die daaraan mee heeft geholpen. Vooral de sponsors worden bedankt: Visser en Visser, Bakkerij Koese, groenteboer Dekker, kaasboer Jolikaas, Visser & Smit Hanab, kringloopwinkel Goedgekeurd, fam. Brooshoofd, Drukkerij De Waal en alle vrijwilligers.

MIDDELHARNIS - Zaterdag 16 april aanstaande zal Lucas Hartong zijn nieuwe boek 'Gods Plan' persoonlijk presenteren in de winkel van Koop de Goede Hoop. Van elk verkocht boek gaat die dag 3 euro naar het doel van de winkel: kinderen helpen die in diepe armoede in Uganda leven. Ieder gekocht boek kan indien gewenst van een persoonlijke noot en handtekening worden voorzien. Tijdens de signeersessie, die van 10.00 tot 13.00 uur duurt, staat er een bakje koffie of thee met iets lekkers erbij klaar. 'Koop de Goede Hoop' is te vinden aan Schoolstraat 21 te Middelharnis (schuin tegenover 'de Tech').
De auteur: "Veel christenen vragen zich af wat ze met hun leven kunnen doen of wat God van hen verwacht. Daarover gaat mijn nieuwe boek. Er komt zoveel op ons af in deze huidige wereld, maar er is ook zoveel goeds en nuttigs om te doen! De Flakkeeënaars Peta Grootenboer en Leontine Verolme, die binnenkort naar Uganda gaan om daar persoonlijk nood te helpen lenigen, zijn daarvan een geweldig voorbeeld. Geen grote overheidssubsidies, maar gewoon hulp van mens tot mens. Krachtig en goed! Daarom kom ik zaterdag de 16e graag naar de winkel."

Jaarlijkse ledenvergadering De Motte verzet naar 19 mei

GOEREE-OVERFLAKKEE - De ledenvergadering van Historische Vereniging voor Goeree-Overflakkee 'De Motte', die voor dit jaar gepland stond op dinsdag 19 april, zal worden verzet naar donderdag 19 mei 2016. De locatie is ongewijzigd: het Oude Raadhuis te Middelharnis. De aanvangstijd is 19.30 uur, de inloop is vanaf 19.00 uur.

De vergadering zal de gebruikelijke huishoudelijke zaken bevatten. Maar dit jaar heeft de bijeenkomst een bijzonder karakter. Pau Heerschap neemt namelijk na een lange periode van voorzitterschap afscheid van het bestuur. Ook Sam Mol zwaait af als penningmeester na jaren trouwe en nauwkeurige dienst voor de vereniging.
De Historische Vereniging voor Goeree-Overflakkee kent een lange geschiedenis die terug gaat tot 1969. Tot op de dag van vandaag mag een actief en bevlogen bestuur rekenen op belangstelling van haar trouwe leden voor de vele activiteiten die binnen de vereniging worden georganiseerd. Het bestuur wil ook na het afscheid van de gewaardeerde bestuursleden deze lijn voortzetten. Daarom draagt men met trots twee waardige opvolgers voor aan de vergadering. Voor het voorzitterschap is Arjen Diepenhorst kandidaat en als penningmeester stelt men Bert Bosloper voor. Na de pauze zal Rias Olivier een lezing geven over 600 jaar Dirksland aan het Achterdorp.

MIDDELHARNIS - Deze zomer vindt er een English Summer School plaats in Middelharnis. In drie dagen tijd geven kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 18 jaar een "boost" aan hun Engels door middel van een uitgebreid les- en activiteitenprogramma. De Summer School vindt plaats van 16-18 augustus in het gebouw van RGO Middelharnis.

Er zijn drie programma's, waarin deelnemers aan de hand van hun leeftijd worden ingedeeld. Nieuw is dat nu ook deelnemers van 7, 8 en 9 jaar kunnen deelnemen. Binnen deze programma's wordt veel samengewerkt en krijgen leerlingen les op hun eigen niveau.

's Ochtends krijgen de deelnemers les. In kleine groepjes met leerlingen van ongeveer gelijke leeftijd en niveau Engels. In de middag zijn er allerlei activiteiten op het gebied van sport en spel, uiteraard in het Engels. De allerjongsten hebben alleen een ochtendprogramma. Zo brengen zij in korte tijd de taal naar een hoger niveau.

Anglia Network Europe is een actief netwerk van 360 scholen. De Anglia-scholen besteden extra aandacht aan het leren van Engels met behulp van het Anglia stap voor stap systeem.

Meer informatie: www.anglia.nl

MIDDELHARNIS - Op woensdag 27 april is het weer Koningsdag. Traditiegetrouw organiseert AV Flakkee de Omloop van Menheerse, dit jaar alweer voor de 41e keer. Na jaren van stijgende deelname is de organisatie voornemens om er opnieuw een schitterende editie van te maken.

Het startschot zal om 10.30 uur klinken onderaan D'n Diek ter hoogte van het Diekhuus. In het Diekhuus is er tussen 08.45-10.00 uur gelegenheid tot na-inschrijven. Voorinschrijven kan t/m 22 april via www.avflakkee.nl. Voor € 5,- ligt uw startnummer dan klaar, na-inschrijven kost € 7,-. Betalen dient bij afhalen van het startnummer te gebeuren. Voor iedere deelnemer is er een attentie. In de Technische School is er gelegenheid tot omkleden en douchen.
Voor de snelste deelnemers in de categorieën jeugd, senioren en veteranen zijn prijzen beschikbaar. Het parcoursrecord staat op naam van Wim Padmos. In 2000 won hij in 21.14. Bij de dames staat het record op naam van Laurey van den Berge, zij liep in 2014 24.04. De Flakkeese atleten zullen op volle sterkte vertegenwoordigd zijn. Maikel Peeman hoopt voor eigen publiek te schitteren. Kan hij Flakkee, na Ricardo Sint Nicolaas in 2014, opnieuw een overwinning schenken? De route gaat om de dorpskernen van Middelharnis en Sommelsdijk, een gaat over een afstand van 6,8 km.
De Start-to-runners zullen deze dag de kroon op het werk zetten. Zij hebben gedurende twaalf weken getraind onder begeleiding van de trainers van AV Flakkee en zijn volledig klaar om de Omloop tot een goed einde te brengen. De prijsuitreiking zal om 11.30 uur plaatsvinden op het Diekhuusplein. Voor meer informatie, neem contact op met Wendy Tieleman, tel. 0187 481412, e-mail mail@avflakkee.nl.

Over de tong...

MIDDELHARNIS - Verrassende en smaakvolle proeven hebben de leerlingen van groep E van SBO de Wegwijzer uit Middelharnis afgelopen donderdag gedaan. Het lessenpakket van de Albert Heijn van 'Ik eet het beter' sloot goed aan bij de belevingswereld van de leerlingen en leverde verrassende reacties op. Spannend was het blind proeven. Zonder het te weten proefden kinderen banaan, kaas, appel of een stukje citroen. Het stukje citroen proeven leverde nogal wat zure gezichten op! Aan het eind van alle proeven en lessen over gezond eten, zijn leerlingen zich bewust geworden van de mogelijkheden om verschillende smaken te combineren en hebben ze geleerd dat je niet alleen met je tong proeft, maar dat ook je ogen en je neus van invloed zijn op het plezierig eten!

GS overwegen aanscherping beleid strandbebouwing

DEN HAAG - Gedeputeerde Staten (GS) overwegen het ruimtelijk beleid voor strandbebouwing langs de Zuid-Hollandse kust aan te scherpen. Er wordt aan gedacht om waardevolle stranden in Zuid-Holland aan de Ecologische Hoofdstructuur toe te voegen zodat zij een zwaardere beschermingscategorie krijgen. Voor dit soort stranden zou het betekenen dat gemeenten bij nieuwe bebouwing meer rekening moeten houden met ruimtelijke kwaliteitseisen.

Dat schrijven GS in een brief aan Provinciale Staten. GS hebben een inventarisatie uitgevoerd naar bouwontwikkelingen op het strand langs de 65 kilometer lange Zuid-Hollandse kustlijn. De Staten hadden eind vorig jaar in een motie om zo'n onderzoek verzocht. Uit de inventarisatie blijkt dat de bebouwing langs de kust zich met name concentreert bij de boulevards en enkele strandslagen.
De meeste gemeenten volgen een terughoudend beleid ten aanzien van strandbebouwing. Ze gaan op serieuze wijze om met de kwaliteit van de kust, schrijven GS. De drukke, toeristische strandzones worden afgewisseld met rustige stukken zonder bebouwing. Seizoensgebonden bebouwing ligt op sommige plaatsen breder verspreid over de stranden (ver buiten de concentratie van strandpaviljoens).

Gesprek aangaan

Gedeputeerde Adri-Bom Lemstra: "Er is de afgelopen periode veel discussie geweest of onze Nederlandse stranden niet worden volgebouwd. Onze inventarisatie laat zien dat Zuid-Holland drukke en stille stukken goed afwisselt; we hebben dus ook zeker grote zones ongerept strand. Toch zien we hier en daar ook ontwikkelingen waar ons beleid niet goed op kan reageren. Gemeenten en initiatiefnemers moeten ons nu actief benaderen bij mogelijke strijdigheid met ons beleid. Dit blijkt niet altijd te gebeuren. Ik wil daarover het gesprek aangaan. En ik wil er voor zorgen dat ons beleid eenduidiger wordt."

Kustpact

De gedeputeerde zal de resultaten van de inventarisatie van de GS-brief volgende week 6 april bespreken met de Statencommissie Ruimte & Leefomgeving en daarna met betrokken gemeenten en organisaties. Ook zal zij de conclusies inbrengen in het landelijke Kustpact-overleg onder leiding van minister Schultz van I&M. In het Kustpact maken de kustprovincies en een groot aantal andere partijen gezamenlijke afspraken met de minister over de ruimtelijke kwaliteit en (bouw)bescherming van de Nederlandse kust.

Kustviewer

De provincie heeft een kustviewer voor de Zuid-Hollandse kust online gezet. Met de viewer kan de gehele Zuid-Hollandse kustlijn in detail worden bekeken. De panoramafoto is op 8 maart van dit jaar gemaakt, waar voor het leeuwendeel de permanente winterbebouwing is te zien. Binnenkort zal ook de zomerbebouwing op de Zuid-Hollandse stranden worden gefotografeerd, zodat een vergelijking kan worden gemaakt tussen permanenten en tijdelijke bebouwing. De viewer is te vinden op http://www.zuid-holland.nl/kustbebouwing.

Themabijeenkomst 'Veranderingen in de zorg'

MIDDELHARNIS - Op maandag 18 april houden Stichting Zijn en Zorg Verandert een bijeenkomst over veranderingen in de zorg. De bijeenkomst vindt plaats van 19.00 tot 21.00 uur in de foyer van Het Diekhuus, Beneden Zandpad 7 te Middelharnis.

De bijeenkomst is bedoeld voor mantelzorgers op Goeree-Overflakkee. Tijdens de bijeenkomst staan de veranderingen in de zorg en de effecten daarvan voor mantelzorgers centraal. Deelnemers worden geïnformeerd, maar bespreken vooral ieders zorgen en behoeften. En inspireren elkaar met nieuwe ideeën en concrete, creatieve oplossingen.
De veranderingen in de zorg, wat betekent dit voor ú? Een ambassadeur van Zorg Verandert geeft uitleg over de veranderingen en geeft tips en handvatten om met deze veranderingen om te gaan vanuit de rol als mantelzorger. Hoe kun je je het beste voorbereiden op het 'keukentafelgesprek' en hoe maak je samen een persoonlijk zorgplan? Wat kan en mag u verwachten en hoe regelt u die zorg?
De bijeenkomst bestaat uit twee delen: een informatief gedeelte, gevolgd door een interactief gedeelte (dialoog), waarin mensen de ruimte krijgen vragen te stellen over hun eigen situatie.
Wilt u naar de bijeenkomst komen, dan graag even vooraf aanmelden bij Stichting ZIJN, tel. 0187 483366, e-mail c.vermeulen@zijngo.nl.

GOEREE-OVERFLAKKEE - ANBO M&W Flakkee organiseert ook dit jaar weer een weekreis. Deze keer wordt er gelogeerd in vakantiehotel De Postelhoef in Luyksgestel. Acht dagen volpension, excursies, verzorgde avonden, afscheidsdiner, halen en brengen met een luxe touringcar voorzien van lift, inclusief koffie- en theebar, en hapjes in de avond. De reis is van zaterdag 14 mei t/m zaterdag 21 mei 2016. Kosten voor leden € 530, toeslag éénpersoonskamer € 60, toeslag voor niet-leden € 25. Voor nadere informatie of deelname kunt u bellen naar 06 20631663.

Sociaal Domein in drie beleidsnota's krijgt groen licht van gemeenteraad

GOEREE-OVERFLAKKEE – De nota's Mantelzorgbeleid, Ouderenbeleid en Vrijwilligersbeleid, allen voor de periode 2016-2019, stonden nu - voor afzonderlijke bespreking - oordeelvormend op de raadsagenda. Enkele fracties zagen echter zoveel verbindende lijnen dat zij de nota's gezamenlijk aan de orde stelden. Het komende uitwerkingsdocument en de respijtzorg waren cruciale gesprekspunten. Bij het mantelzorgbeleid diende Van Papeveld (CDA) een amendement in over respijtzorg, die raadbreed werd overgenomen en voor het college acceptabel was. Unaniem was er uiteindelijk instemming met deze (zorg)nota's.

Door Jaap Ruizeveld

Zoals eerder gemeld wijst het college in de dossiers uitgebreid op de veranderingen in het sociaal domein, de samenleving en de wijze waarop men met elkaar samenleeft. De gemeente geeft dit aan in haar Visie Sociaal Domein. De zelfredzaamheid van de inwoners moet worden vergroot en participatie moet zo lang als mogelijk is worden gestimuleerd. Daarnaast wordt de betekenis van inzet van mantelzorgers en vrijwilligers sterk aangestipt. Dit alles om de kwaliteit van de samenleving te vergroten. Langer zelfstandig thuis wonen is hierbij een belangrijke doelstelling geworden

Motie

In de motie van het CDA over respijtzorg ging het om een toevoeging waarin de taak en positie van mantelzorgers als belangrijk erkend en gewaardeerd wordt. De mogelijkheden die de gemeente direct of indirect kan bieden voor respijtzorg dient proactief aangeboden te worden aan mantelzorgers, onder andere via de zorg-adviesteams en in keukentafelgesprekken. Van Papeveld stelde bij de nota Mantelzorg dat mantelzorgers een onmisbare en onbetaalbare taak verrichten in onze samenleving. Het is alleen al daarom goed hen te begeleiden, te ondersteunen en te waarderen. Het raadslid miste in de nota een concrete uitwerking van activiteiten en planning en rondde zijn betoog af met het aandragen van de tekst in het amendement over de betekenis van respijtzorg.

"Mantel van liefde'

Van der Boom (SGP) zei dat mantelzorg geen synoniem is voor vrijwilligerswerk. Je kiest er niet voor om mantelzorger te worden. De praktijk is dat je het wordt. Een mantelzorger legt een 'mantel van liefde' om de schouder van een hulpbehoeftige mens.
De SGP-fractie vindt het belangrijk dat de gemeente over een goed toegankelijke mantelzorgnota beschikt waar je in één oogopslag kunt zien waar je voor wat moet zijn. Het zal duidelijk zijn dat respijtzorg (vervangende zorg) goed wordt geregeld, aldus Van der Boom. "Juist dat aspect komt in de nota onvoldoende tot zijn recht". Bij de ouderenzorg pleitte de SGP-er voor (locatie's) voor een openbaar toiletvoorziening. Bij het Vrijwilligerswerk schetste hij het nut van een klussendienst, wellicht in combinatie met Webego.

Gesprek XL

Mevrouw 't Hoen (PvdA) vroeg bij het ouderenbeleid specifieke aandacht voor een signalerend huisbezoek. Een Keukentafelgesprek XL waarbij alle aspecten van eenzaamheid, schulden, gezondheid tot respijt door een deskundige in één keer worden meegenomen. Zij gaf aan dat opgepast moet worden voor willekeur bij het alsnog verstrekken van subsidies, terwijl er duidelijke afspraken zijn gemaakt bij de bezuinigingsronden. Tuk (ChristenUnie) deelde dat gevaar niet. Er kan maatwerk worden geleverd. Zie het als een noodvoorziening, als blijkt dat instellingen die belangrijk zijn voor de gemeente(gemeenschap) dreigen om te vallen. De fractie is positief over de nota, signaleert een goede interactie en wacht op de uitwerkingsdocumenten.

Verdringen arbeid

Tenslotte wees mevrouw 't Hoen bij de nota Vrijwilligerswerk op een gevaar bij het aspect verdringen van arbeid. Wethouder De Jong antwoordde dat een grens niet altijd gemakkelijk is te trekken. Er zit wat spanning tussen hetgeen op vrijwillige basis kan worden geklaard of wat door een bedrijf (dus een betaalde handeling) dient te worden uitgevoerd. Vreugde (VKGO) vroeg om meer aandacht voor maatschappelijke stage bij het VGO. De algemene conclusie was dat de huidige nota's gezien moeten worden als stappen in de goede richting. Via tussentijdse rapportages zal de komende jaren blijken wat de stand van zaken op onderdelen is en of de doelen worden gehaald. De eindevaluatie staat geprogrammeerd voor 2019.

Flakkees team 2 Ride 4 Life zet zich in voor de strijd tegen kanker

GOEREE-OVERFLAKKEE - In juni reizen weer vele sportieve Nederlanders af naar de Alpe d'Huez in de Franse Alpen. Onder het motto 'Opgeven is geen optie' beklimmen deelnemers de legendarische Alpe d'Huez tot maximaal zes keer om geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker. Het Flakkeese team '2 Ride 4 Life' zal hier ook aan deelnemen. Met hun deelname proberen zij hun steentje bij te dragen aan de strijd tegen kanker.

Team '2 Ride 4 Life' bestaat uit drie wielrenners en een teamcaptain die allemaal direct en indirect te maken hebben (gehad) met kanker. Het idee om mee te doen ontstond vorig jaar toen bij de vrouw van een van de teamleden borstkanker werd geconstateerd. Ze besloten de strijd aan te gaan met veel positiviteit. Het deelnemen aan de Alpe d'HuZes is daar een voorbeeld van. Al snel werd een team gevormd, om zo samen de strijd aan te gaan. Het team bestaat uit Ilco Melissant, Cees van Hoven, Eric-Jan van Burg en teamcaptain Jaap van Dongen. Met hun deelname proberen ze zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar kanker.

Acties

Het team heeft al veel donaties mogen ontvangen van vrienden en familie. Daarnaast zijn ze zelf actief aan de slag gegaan met het inzamelen van geld, want "elke euro telt". Zo verkopen ze zelfgemaakte brood- en kaasplanken, armbanden en waxinelichthouders, ook wel 'lichtpuntjes' genoemd. Bij al hun acties wordt het team ondersteund door verscheidende Flakkeese ondernemers. Zoals Bodacious, Bakkerij Koese die een speciale Choco d'HuZes koek verkoopt en Bij Elles die speciale broodjes aanbiedt.

Het doel

Samen met alle vrijwillige acties van ondernemers en particulieren heeft team 2 Ride 4 Life al ruim 18.000 euro opgehaald. Dit grote succes is echter geen reden voor het team om te stoppen met het organiseren van meer acties.
Kijk op www.facebook.com/2ride4life voor alle acties. Zoals de Lentefair op Stad aan 't Haringvliet in 't Trefpunt (22 april), het benefietdiner in de Edudelta te Middelharnis (12 mei), een familie fair aan de Prutweg te Sommelsdijk (21 mei) en de Yoga for Life avond in 't Diekhuus te Middelharnis (21 mei). Ook kunt u uiteraard uw steentje bijdragen door te doneren op deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/2ride4life.

Alpe d'HuZes

Alpe d'HuZes bevordert en ondersteunt (wetenschappelijk) onderzoek naar kanker in alle mogelijke vormen, met als doel dat uiteindelijk niemand meer doodgaat aan kanker. De Alpe d'HuZes heeft in de tien jaar dat de actie nu bestaat, in totaal een bedrag van ruim 130 miljoen euro opgehaald voor het Alpe d'HuZes/KWF Fonds. Al het geld dat deelnemers ophalen gaat rechtstreeks naar het Alpe d'HuZes/KWF Fonds.

WEA Deltaland en Credion gaan samenwerking aan

Van links naar rechts: Karel Hamelink, Jacob Nammensma, Mark van Tol en Ruud Gevers.

GOEREE-OVERFLAKKEE - WEA Deltaland is per 1 april 2016 een samenwerking aangegaan met de onafhankelijke kredietbemiddelaar Credion. Door deze samenwerking worden interessante nieuwe financieringsmogelijkheden voor de MKB-ondernemers op de Zuid-Hollandse eilanden e.o. beschikbaar.

Financieren via banken is de laatste jaren voor ondernemers een forse uitdaging. Banken stellen strengere voorwaarden aan bedrijven, waardoor het aantrekken van bancaire financieringen ook voor de komende jaren een issue zal blijven. 'Een flinke rem op het ondernemerschap', aldus Karel Hamelink, directeur WEA Deltaland.
"Binnen het MKB is een sterke behoefte aan advies en begeleiding in zakelijke financieringen. WEA Deltaland adviseerde haar klanten al op dit gebied, maar door de aansluiting bij Credion heeft WEA Deltaland vanaf heden een groter netwerk van geldverstrekkers tot haar beschikking," geeft Hamelink aan. Daarnaast zien wij dat door de landelijke dekking van Credion een exclusief samenwerkingsverband ontstaat, waarbinnen ook weer kennisdeling binnen de sector plaatsvindt.
Vanuit het pand aan de Maseratilaan 10 in Oud-Beijerland, waar ook WEA Deltaland is gevestigd, is Ruud Gevers de drijvende kracht van Credion Oud-Beijerland. Ruud Gevers heeft door zijn lange bankverleden de nodige ervaring op het gebied van financieringen voor het MKB en het grootbedrijf.

Bankonafhankelijke bedrijfsfinancieringen

Credion is een keten van ruim 40 over het land verspreide vestigingen, die contact hebben met ruim 45 verschillende geldverstrekkers. Dit zijn bijvoorbeeld (buitenlandse) banken, lease- & factoringmaatschappijen, crowdfunders, financieringsfondsen en investeerders. "Door deze vele verschillende bronnen van geld en het gezamenlijk financieringsvolume zijn wij in staat meer bedrijfsfinancieringen te realiseren. Vanuit WEA Deltaland merken wij dat veel ondernemers behoefte hebben aan een helder en professioneel advies om hun financieringsdoelen te realiseren. Iemand die hen begrijpt en alternatieve financieringsmogelijkheden kan bieden, naast die van de reguliere banken", aldus Hamelink.

Credion

Credion is een in 2001 opgerichte financiële adviesorganisatie die zich, als enige in Nederland, heeft gespecialiseerd in het aantrekken van vreemd vermogen in de breedste zin van het woord voor MKB-bedrijven. Door haar landelijke positie en haar vele begeleide transacties is Credion in staat meer kanalen open te breken voor financieringen zodat er naast de algemene banken ook alternatieve financieringspartijen aangeboden kunnen worden. Hier doet de klant van Credion haar voordeel mee.

Wilt u meer weten over de vestiging van Credion in Oud-Beijerland, dan kunt u contact opnemen met Ruud Gevers, T 088 – 133 73 10 of oudbeijerland@credion.nl. Wilt u meer weten over het landelijke netwerk Credion, neemt u dan contact op met Jacob Nammensma van Credion Associatie, T 0513 - 65 68 77.

Zoogdieren van Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten

De Noordse woelmuis. Foto: Jan Baks

MIDDELHARNIS - De NLGO(Natuur en Landschapsvereniging Goeree-Overflakkee) organiseert een lezing over 'Zoogdieren van Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten'. Spreker is Jan Alewijn Dijkhuizen, boswachter van het Zuid-Hollands landschap en coördinator van de zoogdierenwerkgroep van de KNNV Voorne.

Bij zoogdieren kan men denken aan hazen en konijnen, bevers en beverratten, eekhoorns, muizen en vleermuizen, maar denk ook aan vossen en bunzings. Er zijn meer zoogdieren, dan u denkt en het leuke is, dat er soorten zijn bijgekomen de laatste decennia. Hoe komen we aan die gegevens?
De lezing wordt gehouden op donderdag 21 april. De locatie is in het Diekhuus, Beneden Zandpad 7 te Middelharnis. Aanvang 19.30 uur.
Lees verder op www.nlgo.nl
De lezing is gratis, na afloop van de presentatie is de jaarvergadering.

Jan du Pree 40 jaar aan ziekenhuis Dirksland verbonden

DIRKSLAND – Voor Jan du Pree, hoofd Voedingsdienst in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, was het vrijdag 1 april een bijzondere dag. Niet omdat hij op die beruchte datum zo ontzettend in de maling zou zijn genomen maar omdat hij, zonder gein, veertig jaar in dienst was van het Dirkslandse ziekenhuis. En daar werd 's morgens vanzelf even bij stilgestaan, in het restaurant van het ziekenhuis. In enkele korte toespraken namens leiding, management en collega's werd Jan getypeerd als duidelijk aanwezig, betrouwbaar, consciëntieus, bevlogen, betrokken, attent, altijd voor een ander klaarstaand én deskundig. "Of het nu over specifieke voeding voor specifieke patiënten gaat, of over vernieuwing en innovatie, jij hebt 't allemaal al gevolgd en jij bent altijd de eerste die er kennis van draagt", zo gaf Wim Driesse namens de Raad van Bestuur van CuraMare aan.

Door Hans Villerius

Jan zelf had er niet zo veel aandacht aan willen geven. Alleen met de collega's van de keuken, zo had hij gezegd. Maar dat pakte anders uit. Waar normaal gesproken Jan liefst zelf de regie in handen heeft, wás nu voor hem beslist. In breder dan alleen keukenverband werd stilgestaan bij zijn jubileum. En… de jubilaris genoot ervan.

Jubilaris Jan du Pree werd 1 april flink in de cadeaus gezet, in het restaurant van het ziekenhuis (foto: Hans Villerius). Inzet: Jan du Pree, meer dan veertig jaar geleden, als leerling onder toeziend oog van leraar Van Son.

Luxeprobleem

Het was in februari 1976 dat Jan naar het ziekenhuis op sollicitatiegesprek ging in verband met een vacature van assistent-kok. Hij werd aangenomen en kon op 1 april aan de slag.
Daarvóór had hij zich al in het vak bekwaamd. Eerst op de technische school in Middelharnis. Hij herinnert zich nog de fijne lessen van leraar Van Son, met wie hij nog goede contacten heeft. Daarna bezocht hij de horecaschool in Rotterdam. Dat was één dag op school en vier dagen werken. Bij Jan werden dat er al gauw vijf, want hij houdt van aanpakken. In de stad heeft hij bij twee restaurants gewerkt voordat hij op het eiland werkzaam werd – in Restaurant De Hooge Heerlijkheid te Middelharnis, waar hij anderhalf jaar is gebleven. Toen wilde Jan z'n licht wel eens opsteken op ander vlak en ging hij naar een supermarkt, ook in Middelharnis, waar hij alle versafdelingen heeft gehad. Mensenkennis opdoen, weten hoe 't in de commercie werkt, dat was z'n drijfveer voor dit 'uitstapje' uit de horeca. Maar dat laatste bleef toch Jans ding en begon ook weer te trekken. Tijd dus om weer te solliciteren. Daarbij had hij het luxeprobleem dat hij op drie plekken werk kon krijgen: in Hernesseroord, in De Goede Ree en in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Hij koos voor 't laatste, want hier lag voor hem een mooi perspectief om verder te 'groeien' in z'n werk. En van die keus heeft hij nooit spijt gehad.
Jan begon in de keuken van het ziekenhuis als assistent-kok, werd daarna al gauw kok, vervolgens waarnemend chef-kok en al op z'n 28e werd hij aangesteld als chef-kok. Een functie die later Hoofd keuken werd en inmiddels Hoofd voedingsdienst heet.

Afleren

"In de voedingsdienst is in die veertig jaar tijd ontzettend veel veranderd", vertelt Jan. "Eigenlijk is álles veranderd én verbeterd." In enkele trekken schetst hij de situatie hoe die destijds in de ziekenhuiskeuken was. "Tegen dat 't etenstijd werd, kwam de jongste afdelingsverpleegkundige altijd naar de keuken om het warme eten op te scheppen. Ze hadden er dan wel eens handje van om daarvóór al even te kijken wat die dag de pot schafte. Deksels gingen dus voortijdig van de pan en er werd soms zelfs alvast wat geproefd. Uit oogpunt van voedselveiligheid en hygiëne gaf ik aan dat ik dit niet meer wilde, 'en ik waarschuw maar één keer…', zei ik erbij. Gewoon tóch doen natuurlijk, maar dan kregen ze een hak met de pollepel of met de schuimspaan van me op hun handen. Na een week waren ze 't afgeleerd…!", blikt Jan lachend terug.

Hypermodern

Een hele stap vooruit was 't toen van het principe werd afgestapt dat in de keuken bepaald werd wat de patiënten dagelijks te eten kregen. Jan stelde een keuzemenu in, zodat patiënten zelf een keuze konden maken. En zo is het altijd gebleven.
Tegelijkertijd voerde hij het componentensysteem in, met dagelijks verschillende componenten op de menulijst waar patiënten uit kunnen kiezen en wat daarna geautomatiseerd verwerkt wordt. "In die tijd een hypermodern systeem in een oud ziekenhuis", zegt Jan. Hoewel 't complexer is geworden, wordt in het ziekenhuis nog steeds vers gekookt. Wat Jan betreft blijft dat ook zo. In ieder geval zo lang hij in de keuken nog de scepter zwaait.
Een ingrijpende verandering was natuurlijk de bouw van de nieuwe keuken bij het nieuwe ziekenhuis. Jan kreeg daarbij de vrijheid om de te bouwen keuken, inclusief de basisapparatuur, geheel zelfstandig te ontwikkelen. En Jan zou Jan niet zijn als hij de bouw niet nauwlettend in de gaten hield. Alle verborgen leidingen weet hij nog steeds te liggen… En nu, zo veel jaar later, staat de keuken er nog spik en span bij, zo goed wordt die onderhouden. "Een prestatie van heel het keukenteam", weet Jan.

Koningin

Aan de opening van het nieuwe ziekenhuis bewaart de jubilaris overigens nog een alleraardigste herinnering. Koningin Beatrix verrichtte de openingshandeling en kreeg een rondleiding door het nieuwe complex. Protocol was dat niemand uit zichzelf tegen Hare Majesteit mocht praten. Alleen als zij iets vroeg was het toegestaan om tot de vorstin te spreken. Maar Jan heeft niets met dergelijke protocollen. "In de rondleiding van Beatrix was ook een bezoek aan de keuken opgenomen", vertelt hij, "maar ja, niemand zei verder iets… Dus heb ik toch m'n mond maar opengedaan en gevraagd of de majesteit misschien 't een en ander wilde zien. En dat wilde ze wel… Ik heb ze toen, tegen 't officiële plan in en haar begeleiding in verlegenheid achterlatend, mee getroggeld de keuken in, ze alles laten zien en verteld wat waarvoor diende. Ze vond 't stikleuk…!" Jan heeft er nog steeds schik om.

Naslagwerk

Maar er is nog meer veranderd. Telde de keuken in 1976 slechts zeven medewerkers, in veertig jaar is dat uitgegroeid tot een heus bataljon dat onder de verantwoordelijkheid van Jan valt. Naast de voedingskeuken is er het restaurant gekomen met zijn medewerkers, de voedingsassistenten, de vrijwilligers van de broodwagen en van het winkeltje in de ziekenhuishal. Ook kookt het ziekenhuis voor serviceflat Vroonlande en voor hospice Calando. Het is dan ook niet verwonderlijk – en inmiddels vanwege de NIAZ-accreditatie ook verplicht – dat voor zo'n omvangrijke dienst alle handelingen en werkzaamheden, werkinstructies en normen geprotocolleerd zijn geworden en gedocumenteerd zijn vastgelegd. Hiertoe heeft het ziekenhuis het documentenbeheersysteem ontwikkeld, een digitaal naslagwerk, raadpleegbaar voor wie dat in z'n werk nodig heeft. Ook voor de voedingsdienst is dit ontwikkeld en Jan is daar heel content mee.

Eigen bedrijfje

Duidelijk mag zijn dat Jan in z'n dagelijks werk niet zelf meer in de pannen roert. Anno 2016 houdt hij zich volledig bezig met aansturing, coördinatie en verdergaande ontwikkeling. "Ik zei 't al, álles binnen de voedingsdienst is in de achterliggende veertig jaar veranderd. Ik heb de kans gekregen – en die ook graag benut – om me in dit werk te ontplooien en te ontwikkelen. Daar ben ik dankbaar voor, ook dat ik steeds weer het vertrouwen kreeg om de dingen te doen waarvan ik overtuigd was dat ik ze moest doen en zó moest doen. Dankbaar ben ik ook m'n team, want zonder je medewerkers ben je niets en kun je niets. Ik heb m'n werk altijd gedaan met de drive alsof 't m'n eigen bedrijfje is: er volledig verantwoordelijk voor zijn en er altijd volledig voor gaan. De ruim drie en een half jaar die me nog resten voordat ik in november 2019 met pensioen kan, hoop ik met nog evenveel plezier m'n werk te mogen doen, maar ook anderen te helpen en de opgebouwde kennis aan anderen over te dragen."

Honda Jan van Dijk verlengt sponsoring Sparta GO

DIRKSLAND - Basketballvereniging Sparta GO kondigt met trots aan dat hoofdsponsor Honda Jan van Dijk de eerdere sponsorsamenwerking verlengt met 5 jaar.

De jongens en meisjes van het U16-team werden vereerd met de komst van Jan van Dijk. De hoofdsponsor zal de club o.a. voorzien van een financiële bijdrage. Meijk van Nimwegen, voorzitter Sparta GO: "We zijn blij dat Honda Jan van Dijk ons de komende jaren blijft ondersteunen. Vanwege wegvallende subsidies is ons bestaansrecht mede afhankelijk van sponsoring. Dankzij Honda Jan van Dijk kunnen we onszelf blijven ontwikkelen."

Sparta GO te Dirksland is de enige basketballvereniging op Goeree-Overflakkee en doet er met haar enthousiaste vrijwilligers alles aan om haar leden fantastische basketballjaren te bezorgen. Wie een paar keer mee wil trainen kan op een woensdagavond terecht. Meer info op www.spartago.nl.

ZIERIKZEE - Het Dirkslandse Delta Mannen Ensemble presenteert zaterdag 16 april zijn nieuw gemaakte cd "In His Love", tijdens een speciale zangavond die gehouden wordt in de nieuwe kerk van Zierikzee. Het Delta Mannen Ensemble (DME) bestaat inmiddels 5 jaar en bestaat uit maximaal 20 geoefende mannenstemmen die, onder leiding van dirigent Dinant Struik en organist Jan Rozendaal, een mooi repertoire geestelijke liederen ten gehore brengen. De eerste CD, opgenomen in de grote kerk van Brielle, is een dwarsdoorsnee van het repertoire zoals het de afgelopen jaren tijdens de vele concerten ten gehore is gebracht. Een greep uit de inhoud: Psalm 32 en 85, Eens was ik een vreemd'ling, Thanks be to God, God and God alone, Als g'in nood gezeten. Op deze avond zal de CD voor het eerst te koop aangeboden worden. Ook werkt het young ladies choir Hadassah o.l.v. Ria van de Noort mee aan deze avond en speelt Arjan Wouters op de vleugel. Dankzij de vele sponsoren kan de avond gratis bezocht worden en uw bijdrage wordt gevraagd via een collecte waarvan de netto-opbrengst bestemd zal zijn voor KiKa (kinderen kankervrij). De avond vangt aan om 19.30 uur, de kerk is open vanaf 19.00 uur.

PV De Reisduif

SOMMELSDIJK – De uitslag van wedvlucht V14 Duffel, gehouden op zaterdag 9 april, is als volgt: Gelost: 10.30 uur; deelnemers: 15; duiven 324. Weer: zuid-zuid-oost zwak.

Comb. v.d. Sluys (4/18) 1 4 11 17; P. van Moort (14/22) 2 3 5 10 19 20 21 22 23 31 63 66 67 69; J. van Alphen (11/24) 6 7 8 27 33 34 37 38 59 73 77; C. Looy (4/6) 9 30 32 70; J. de Blok (5/17) 12 15 44 45 62; M.A. van Nimwegen (7/23) 13 24 39 41 46 61 71; Cor en Yvonne Kleijn (15/47) 14 16 26 28 29 35 43 50 52 64 75 76 78 80 81; Yvonne en Cor Kleijn (11/41) 18 25 36 40 42 48 49 51 53 65 79; J.K. Hoekman (4/42) 47 58 60 72; J.C. Visser (2/11) 54 74; Verburg-Hoekman (4/21) 55 56 57 68.

Parkeren tulpenwandeltocht

MIDDELHARNIS - Vanwege de te verwachten grote belangstelling voor de tulpenwandeltocht in combinatie met thuiswedstrijden van MSV &AV Flakkee en HCGO verzoekt de organisatie van de tulpenwandeltocht deelnemers uit de nabije omgeving zo veel mogelijk op de fiets naar het evenement te komen.

Vanwege het eerste lustrum mogen zaterdag 16 april vanaf 13.00 uur voor het eerst ook fietsers meedoen. Deelnemers aan de fietstocht, die met de auto met fietsendrager komen, worden vriendelijk verzocht gebruik te maken van de parkeerterreinen van WEBEGO aan de Pascal 40 en de Jonge Spartaan aan de Oostplaatseweg 19 te Middelharnis.

Inschrijven kan alleen op zaterdag 16 april vanaf 07.30 uur in de kantine van AV Flakkee aan de Oostplaatseweg 1 te Middelharnis. Deelname kost € 3,50 en kinderen nemen gratis deel. De opbrengst komt geheel te goede aan stichting GO Mobiel, Stichting GO special kids en Stichting huifbedrijden Goeree-Overflakkee.

Overzicht starttijden:

8.00 tot 10.00 uur 25 km en 40 km;
9.00 tot 12.00 uur 11km (met bus – en taxivervoer) en 17,5 km;
13.00 tot 14.00 uur fietsers 25 km.

Nadere informatie is te verkrijgen via de www.facebook.com/tulpenwandeltocht en www.avflakkee.nl

INGEZONDEN:
Cliëntenraad WWB Goeree-Overflakkee

Het is nu ruim een jaar geleden dat de Participatiewet van kracht is. Wat is de theorie van de Participatiewet en hoe werkt dit in de dagelijkse praktijk van mensen?

U heeft misschien nog nooit van ons gehoord? Cliëntenraad WWB Goeree-Overflakkee.
Onze Cliëntenraad is er voor en door bijstandsgerechtigden van Goeree-Overflakkee.
Vooral mensen met een (gedeeltelijke) bijstanduitkering hebben deze nieuwe wettelijke regelgeving in hun dagelijkse praktijk ondervonden.

Onze Cliëntenraad wil graag uw ervaringen (positief/negatief) in kaart brengen. Wettelijk mogen wij geen individuele zaken behandelen, daarom willen we graag de algemene ervaringen bundelen.

De leden van de Cliëntenraad zijn regelmatig gesprekspartner van onze gemeente. Wat gaat goed, wat kan beter en wat moet nodig veranderen. Via ons komen zaken op het juiste bureau. U en wij zijn immers de ervaringsdeskundigen. Wat zijn uw ervaringen bij de aanvraag van Bijstand, re-integratie trajecten, Webego, tegenprestatie, sanctie beleid, proefplaatsingen enz.? Heeft u hulp ontvangen van arbeidsmakelaars, consulenten, re-integratie begeleiders, jobcoaches, enz. bij het vinden van werk? Bijstand moeten aanvragen is voor velen een grote drempel en velen schamen zich er voor. Bent u door de gemeente voldoende geïnformeerd over u rechten en plichten?

Ondanks dat onze doelgroep/achterban richting de 500 personen gaat, hebben wij maar een zeer beperkt budget voor onze activiteiten. Wel hebben wij inmiddels een Facebookpagina: www.facebook.com/participatieraadgo en een mailadres: participatieraadgo@gmail.com

Uw ervaringen, tips en ideeën met betrekking tot de Participatiewet/Bijstand zijn van harte welkom.
Wij verzekeren u dat reacties vertrouwelijk worden behandeld en eventueel worden geanonimiseerd.

Alvast dank voor uw reacties.
Bestuur

Cliëntenraad WWB Goeree Overflakkee
participatieraadgo@gmail.com

GOEREE-OVERFLAKKEE - In de uitzending van donderdag 14 april van Polivak op RTV SLOGO is er een gesprek van verslaggever Jan van Gurp met de fractievoorzitter van het CDA Robert van Papeveld.

Met hem wordt gesproken over zijn drukke werkzaamheden als ondernemer in relatie tot het raadslidmaatschap. Het unieke landschap van de kop van Goeree krijgt aandacht evenals wat hij verstaat onder de kracht van de samenleving. Vrijwilligers, dorpsraden, mantelzorgers, in feite dus de decentralisaties van het Sociale Domein. Ook wordt gesproken over de Blijverslening in verband met het levensloopbestendig wonen voor ouderen in hun woning. Het programma Polivak wordt uitgezonden op donderdagavond vanaf 19:00 uur, de herhaling op dinsdagmorgen vanaf 9:00 uur en via "programma gemist".
Heeft u een politiek onderwerp wat u onder de aandacht wil brengen bij de inwoners van Goeree Overflakkee? Of bent u politiek geïnteresseerd en wilt u meewerken aan het programma polivak als bijvoorbeeld technicus of redactiemedewerker? Geef dit dan door via polivak@rtvslogo.nl
Kijk voor meer informatie op de website: www.rtvslogo.nl of volg ons via twitter: @rtvslogo