info@eilandennieuws.nl
t. 0187 74 54 50

Dinsdag Eilanden-Nieuws

25 oktober 2016

Dinsdag Eilanden-Nieuws 25 oktober 2016


Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: info@eilandennieuws.nl of 0187-745450

Bibliotheek, bank en museum onder één dak

Met een mega schaar wordt het toegangslint bij het Raad-en Polderhuis doorgeknipt, Tissen, Brabander, De Jong en Heerschap. Foto: Wim van Vossen Fotografie

OUDDORP - Sinds vrijdagmiddag heeft het Raad- en Polderhuis in Ouddorp nu officieel drie nieuwe bewoners. De rode loper was voor hen (Bibliotheek, Rabobank en Museum) en de vele belangstellenden uitgelegd. Bloemen markeerden de gevel van het karakteristieke (uit 1904 daterende) pand en een mega schaar was voorhanden om het passende lint gezamenlijk door te knippen. De in oktober 2015 getekende intentieovereenkomst werd hiermee bevestigd. Een heuglijke gebeurtenis. Als win-win situatie benoemd. Overigens wel een noodzakelijke stap in het vormgeven van een taakstellende gemeentelijke bezuiniging voor de bibliotheekvestigingen.

Door Jaap Ruizeveld

Natuurlijk waren de hoofdrolspelers bij deze happening allemaal present. Victor Tissen, interim-directeur Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta, Renata Brabander, de nieuwe directievoorzitter Rabobank Het Haringvliet en Pau Heerschap, voorzitter van Museum Ouddorp. Namens het gemeentebestuur gaf (cultuur) wethouder Gerrit de Jong een overzicht van de activiteiten die in het voortraject waren verricht om tot dit resultaat te komen. Gekeken is - in het kader van genoemde bezuinigingsronde - op welke wijze de huisvestingslasten beheersbaar konden worden gemaakt. Uitmondend in een resultaat waarin de drie partijen zich konden vinden. Beseffend dat er gezamenlijk, op een wat kleinere schaal dan individueel voorheen, een voor de toekomst bestendig fenomeen is neergezet.

Vrijwilligers                                                                                                                                        

Om de functie van het gebouw te etaleren, passend in de maand van de geschiedenis, had de portefeuillehouder als inleiding een passend gedicht uitgekozen waarin op speelse wijze kunst en cultuur tot uiting kwamen. Daarna kon de schijnwerper worden gericht op de werkzaamheden die in het voortraject voor het intern en extern gereedmaken van het gebouw moesten worden uitgevoerd. Talrijke bedrijven hebben er enthousiast hun schouders ondergezet.

>> Vervolg op pagina 3

Mannenzang

GOEREE-OVERFLAKKEE. Na de repetities, waarin met veel vreugde geoefend is in het zingen van melodie en bovenstem, is op zaterdag 12 november de eilandelijke mannenzangavond. Om van deze avond een succes te maken wil het bestuur alle zanglustige mannen van ons eiland en omstreken uitnodigen om deze avond aanwezig te zijn. Deze keer zal de mannenzangavond plaats vinden in de Rehobôth Kerk te Middelharnis. De aanvang is 19.30 uur.

Als voorbereiding voor de avond zijn er 6 repetitieavonden geweest, waarin onder leiding van dirigent Corné de Geus en met begeleiding van organist Wiljan de Geus is geoefend. Tijdens de uitvoering van het bovenstemkoor op 12 november wordt er een CD opgenomen met psalmen en geestelijke liederen. Ruim 50 mannen hebben de repetities bezocht, waarvan ongeveer de helft de melodie en de andere helft bovenstem heeft ingestudeerd.

Het is de bedoeling dat er op 12 november zoveel mogelijk mannen aanwezig zullen zijn. De opening en sluiting wordt verzorgd door Ds. C. Gielen. De CD opname zal in samenwerking zijn met organist Pieter Heykoop, Wiljan de Geus speelt op de piano. De toegang tot deze avond is gratis, wel zal er een collecte worden gehouden voor de Vrienden van het Ziekenhuis Dirksland. Het project waar de mannen zich nu voor inzetten is het realiseren van een couveuse met reanimatie-functie voor de kinderafdeling van het Van Weel Bethesda ziekenhuis.

Tijdens de avond kan er worden ingeschreven voor de CD van de zevende mannenzangavond, die kost € 12,50. De CD wordt gepresenteerd tijdens een avond op vrijdag 3 februari in de Rehoboth kerk in Middelharnis. Meer informatie staat op www.mannenzanggo.com, of via de email: mannenzanggo@hotmail.com. Dit mailadres kan ook worden gebruikt om de nieuwe CD te bestellen.

Gezamenlijke kerkdienst

OUDDORP – Woensdag 26 oktober is er een gezamenlijke dienst van de Hersteld Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Gemeente van Ouddorp. De dienst wordt gehouden in het kader van de reformatieherdenking en wordt gehouden in de Eben-Haëzerkerk van de Hersteld Hervormde Gemeente. Voorganger in de dienst is ds. K. Boeder en de aanvang van de dienst is 19.00 uur.

2 / 22

Agenda

Woensdag 26 oktober

MIDDELHARNIS – Open Coffee, netwerkbijeenkomst, van 9.00 tot 11.00 uur bij de Rabobank. www.go-linked.nl
OUDDORP – Rommelmarkt bij Van der Linde aan de Marijkeweg 1. Van 10.00 tot 13.00 uur.
SOMMELSDIJK – Kinderbingo van 14.00 tot 15.30 uur in De Zwaluw. Kosten: € 2,-.

Donderdag 27 oktober

ACHTHUIZEN – Bingomiddag Zonnebloem. Zaal open 13.30 uur, aanvang: 14.00 uur. Kosten: 5 Euro. Buurthuis, Kloosterstraat 10.
DIRKSLAND – Snuffelmarkt het Lôôsje is geopend van 9.00 tot 12.00 uur, Spuikolk 6. www.tloosje.nl
GOEDEREEDE – Verenigingsgebouw Oostdam. Goeree Creatief. Een ieder is welkom met zijn of haar werkstuk, breien, haken of ander werkstuk. Tussen 19.00 en 22.00 uur. Elke vierde donderdag van de maand.
MIDDELHARNIS – Mantelzorgcafé in het Diekhuus, het thema is CVA. Van 13.30 tot 15.30 uur, gratis toegang. Aanmelden via m.walter@zijngo.nl.
MIDDELHARNIS – Hervormde Kerk aan de Ring. Hervormingsavond, georganiseerd door het eilandelijk comité "In de Rechte Straat". Sprekers: Ds. J. C. Breugem, hervormd predikant te Sommelsdijk en Ds. C.J. Droger, Chr. Ger. predikant te Vlaardingen. M.m.v. het koor van CSG "Pr. Maurits". De avond begint om 19.45 uur.

Vrijdag 28 oktober

DIRKSLAND – Snuffelmarkt het Lôôsje is geopend van 9.00 tot 12.00 uur, Spuikolk 6. www.tloosje.nl
OOLTGENSPLAAT – Snuffelschuur 'Alles Wisselt'. Van Weelstraat 1. Van 10.00 uur tot 16.30 uur.
OUDE-TONGE – Bingo bij st. ZIJN, Berhardstraat 35. Vanaf 14.00 uur.
SOMMELSDIJK – Lampionoptocht, start om 19.00 uur bij De Zwaluw.

Zaterdag 29 oktober

DIRKSLAND – Rommelmarkt en verkoping, van 9.00 tot 15.00 uur bij Geldershof, Poldersweegje 2.
DIRKSLAND – Snuffelmarkt het Lôôsje is geopend van 9.00 tot 12.00 uur, Spuikolk 6. www.tloosje.nl
HERKINGEN – Het Scharrelloodsje is open van 9.00 tot 12.00 uur. Scharloodijk 35.
MIDDELHARNIS – Kledingverkoop van de Exoduskerk, van 9.00 tot 15.00 uur in de kledingschuur aan de Dorpsweg.
OOLTGENSPLAAT – Snuffelschuur 'Alles Wisselt'. Van Weelstraat 1. Van 9.00 tot 12.00 uur.
OUDDORP – Zangavond m.m.v. Kinderkoor Kadosj, Jeugdkoor Hadar en het Mannenensemble Goeree. Dorpskerk Hervormde Gemeente. Aanvang 19.30 uur www.hervormdouddorp.nl
OUDDORP – Concert van het Cui-orkest in de kerkzaal van de Doopsgezinde gemeente. Entree is € 12,-. Kinderen (t/m 12 jaar) zijn gratis. Aanvang 20.15 uur.
OUDDORP – Rommelmarkt bij Van der Linde aan de Marijkeweg 1. Van 10.00 tot 13.00 uur.
STELLENDAM – Verkoop van goede gebruikte spullen vanuit de container bij de Gereformeerde Kerk, van 10.00 tot 12.00 uur.

Maandag 31 oktober

ACHTHUIZEN – Sjoelmiddag van st. ZIJN, vanaf 13.30 uur in het Buurthuus. Kosten: € 4,-, incl. koffie of thee.
DIRKSLAND – Koffieochtend, van 10.00 tot 12.00 uur in 't Reginahof.

"Een voorziening die past in het beleid van de gemeente"

Dankwoord van Gerrie Schellevis voor alle vrijwilligers. Foto: Wim van Vossen Fotografie

Vervolg van de voorpagina

De inzet van de vele vrijwilligers verdient extra waardering. Alleen al de "verhuizing" van de 5000 boeken was een megaklus verzekerde Gerrie Schellevis (medewerker bibliotheek ) die haar "team" graag met een dankwoord en bloemen in het zonnetje zette. Pau Heerschap van Museum Ouddorp voegde daar graag de naam van vakwerkexpert Jan Markestein uit Dirksland aan toe.

Combinatie                                                                                                                                

Wethouder De Jong had vooraf al een kijkje genomen in het aangepaste en heringedeelde pand. Hij zei te kunnen begrijpen dat bezoekers bij de eerste indruk wellicht iets van teleurstelling gevoelen omdat de oorspronkelijke bibliotheek - museumpresentatie zich niet meer zo direct profileert. Nu in een combinatie van bieb, museum en bank. Bezoekers zullen echter naar zijn mening het gebouw en de inhoud toch snel positief waarderen en kunnen omarmen als gewaardeerde voorziening. Als "ons" gebouw. Pau Heerschap gaf aan dat hij aanvankelijk enige tegenzin had bij het ondertekenen van de intentieovereenkomst. Gaande het traject werd hij steeds positiever over de samenwerking. Begrijpelijk die insteek, omdat het museum voorheen over het gehele pand beschikte en nu in de marge zal werken. "Onze doelstelling om het museum gestalte te kunnen geven, zij het in een wat kleinere vorm, is overeind gebleven. Ik weet zeker dat wij hiermee uit de voeten kunnen" zei hij. Samen met een professionele vormgever is een museumroute van 10 thema's opgezet.

Leefbaar houden                                                                                                                        

Interim-directeur Tissen van de Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta was blij met de ontwikkeling van de nieuwe vestiging in Oudorp. " Ik kijk er met een positieve blik naar ."Hij juichte de samenwerking toe en sprak de wens uit dat deze samenwerking in de komende tijd ook krachtige invulling en vorm krijgt. Dit voor de bewoners van de Kop van Goeree, Ouddorp en de toeristen en recreanten die het pand op deze mooie locatie zullen bezoeken en met ons kennis en informatie dan kunnen delen. Directievoorzitter Renata Brabander (Rabobank Het Haringvliet) gaf aan dat de bank steeds zoekt naar samenwerkingsvormen. Zij schetste de veranderingen van wensen van de klanten in deze tijd. Voor haar de bankzaken, maar breder getrokken ook richting bibliotheken en musea. Wij zullen ons met z'n allen blijven inzetten voor onze doelgroepen. Wel met veranderende, in de tijd passende, werkzaamheden en activiteiten. Zij was positief over de samenwerking die tot het eindresultaat hier in het Ouddorps museumpand pand had geleid. Historie en modern in één, dan heb je me al gauw aan je zijde, zei ze lachend. "Opnieuw een voorziening die past in het beleid van de gemeente om dorpskernen vitaal en leefbaar te houden", besloot wethouder De Jong. Vervolgens kon men een kijkje in het gebouw nemen. Onder de belangstellenden waren veel politici, als vertegenwoordigers van de meeste raadsfracties.

GO-College biedt baangarantie

OUDE-TONGE - Het GO-college biedt technische opleidingen aan. Zo kunnen jongeren ook in de eigen regio aan de slag met een mbo opleiding in de sector Techniek. De aantrekkende economie in combinatie met de vergrijzing in de sector zorgt ervoor dat de werkgelegenheid sterk toeneemt. Vooral in Technische functies is er een sterke behoefte aan goed gekwalificeerd personeel.

GO-college vult deze vacatures in door het bieden van baangarantie bij een technische opleiding. Direct bij de start van de opleiding wordt de leerling geplaatst bij een erkend leerwerkbedrijf in de regio om werkervaring op te doen. Deze voorsprong is in het voordeel van de leerling. Tijdens het leerwerktraject zijn het bedrijfsproces en de ontwikkeling van de leerling leidend. Iedere leerling volgt zijn opleiding in eigen tempo en doet pas examen als hij eraan toe is. De samenwerking tussen GO-college en (technische) bedrijven heeft als doel om de kloof tussen de theorie en de praktijk te overbruggen. Daarnaast kan een leerling op elk gewenst moment starten met zijn opleiding.

Over GO-college

GO-college is een door het ministerie erkend privaat MBO opleidingsinstituut dat in 2012 gestart is op Goeree-Overflakkee. Zij biedt mbo-opleidingen aan in de sector techniek en werkt nauw samen met regionale bedrijven en biedt op maat gemaakt onderwijs. Door de menselijke maat, de combinatie van theorie en praktijk en extra begeleiding die standaard is bij GO-college, ronden leerlingen hun opleiding sneller af.

'Krukeltjes' speuren 450 euro bij elkaar voor buitenspeelgoed

GOEDEREEDE - Peuterspeelzaal De Krukel in Goedereede bestaat dit jaar 10 jaar. Een feest dat het hele jaar gevierd wordt door juf Danielle Sperling en haar 15 'krukeltjes' tussen de 2,5 en 4 jaar.

Woensdag 5 oktober was er een spannende speurtocht uitgezet in Goedereede met het thema dierendag. De peuters moesten zoeken naar 7 knuffels en Puk, het peuterspeelzaal vriendje, die op verschillende plekken rondom de peuterspeelzaal waren verstopt. De peuters werden voor deze 'sponsor-speurtocht' door ouders, verzorgers, opa's, oma's, familie en buren gesponsord. Er is maar liefst voor 450 euro bij elkaar gespeurd door de peuters. Ze hebben allemaal een mooie medaille verdiend! Het geld wordt besteed aan nieuw buitenspeelgoed zoals fietsjes.

Inloopochtend

Op donderdag 3 november 2016 houdt peuterspeelzaal 'de Krukel' Jongkoenstraat 1 te Goedereede een inloopochtend. Deze ochtend staat van 9.30 uur tot 11.30 uur de deur open voor alle belangstellenden. Peuterspeelzaal 'de Krukel' is een peuterspeelzaal waar iedereen van harte welkom is. Door een kijkje bij ons te nemen krijgt u een indruk hoe wij te werk gaan. Deze ochtend is de leidster en een lid van de ouderraad aanwezig om uitleg te geven en uw vragen te beantwoorden. U kunt uw kindje al vanaf de geboorte bij ons inschrijven. U bent van harte welkom.

Meer informatie en sponsoren

Wilt u meer informatie over Peuterspeelzaal De Krukel in Goedereede, wilt u de peuterspeelzaal een bijdrage of nieuw of gebruikt speelgoed schenken?
Neem contact op met de leidster via 06 86 82 04 68 of pszdekrukel@hotmail.com, www.zijngo.nl

Nacht van de Nacht op Goeree-Overflakkee

GOEREE-OVERFLAKKEE - Laat het donker donker en ontdek hoe mooi de nacht is tijdens de Nacht van de Nacht. Dit jaar vindt het evenement plaats op zaterdag 29 oktober 2016. Tijdens de Nacht van de Nacht doven honderden gemeenten, bedrijven en huishoudens in Nederland hun onnodige verlichting. Zij doen dit om de schoonheid van de nacht te benadrukken en aandacht te vragen voor de gevolgen van lichthinder. Ook de gemeente Goeree-Overflakkee draagt haar steentje bij. Tegelijkertijd vinden er diverse 'duistere' activiteiten plaats op Goeree-Overflakkee.

De gemeente Goeree-Overflakkee zet bij monumenten zoals de kerktoren van Dirksland de verlichting uit. Bedrijfscontactfunctionarissen roepen daarnaast bedrijven op om 29 oktober 2016 de verlichting zoveel als mogelijk te doven. Maar ook inwoners kunnen hun steentje bijdragen door de buitenverlichting uit te zetten. De politie adviseert om de verlichting niet uit te zetten als dit ten koste gaat van het veiligheidsgevoel.

Goedereede-Havenhoofd

Dit jaar organiseert buurtvereniging 't Hood samen met het Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid Goeree-Overflakkee (IVN) de Nacht van de Nacht in de duinen van Goeree. (Zie artikel elders in deze krant).

Herkingen

In Herkingen geeft amateurastronoom Peter Jelier tijdens Nacht van de Nacht een lezing over sterrenkunde. Hij vertelt belangstellenden over planeten en manen in ons zonnestelsel en over asteroïden en kometen. Daarna vertelt Edwin van Balen over de modernste technieken om naar de Maan en Mars te gaan en over de theorie om binnen de ruimtetijd sneller dan het licht te reizen. Als het helder weer is, bestaat er de mogelijkheid om na afloop sterrenbeelden te spotten. Aanmelden kan tot vrijdag 21 oktober via de e-mail: ovl@goeree-overflakkee.nl.
Locatie: Molendijk 65 in Herkingen; Tijd: inloop vanaf 19.30 uur, lezing van 20.00 tot 22.00 uur.

Ooltgensplaat

In Ooltgensplaat organiseert het comité Nacht van de Nacht een aantal activiteiten. Hier is het mogelijk om het donker op allerlei manieren te beleven; zo is er een natuurexcursie, een schimmenspel voor kinderen, een boottocht op het Volkerak, een zintuigenspel en een hangplek waar men vanuit een hangmat sterren kan kijken. Ook staat er een telescoop en kan men kano varen. Aanmelden voor deze activiteiten is niet nodig.
Locatie: Kaai 6 in Ooltgensplaat; Tijd: 19.30 - 22.30 uur.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over Nacht van de Nacht op de website: www.nachtvandenacht.nl.

Jubileumconcert Advendo

OOLTGENSPLAAT - De gemengde zangvereniging Advendo uit Ooltgensplaat viert dit jaar haar 90-jarig jubileum. Daarom wordt een jaarconcert gehouden op zaterdag 5 november.

Het koor staat onder leiding van een zeer sociaal betrokken dirigente, die ook contacten heeft met de stichting Because we Carry. Deze stichting zet zich in om de leefomstandigheden van vluchtelingen op Lesbos te verbeteren, door ze te voorzien van de eerste levensbehoeften. Zij is daar zelf geweest en haar diep trieste verhalen heeft de koorleiding doen beslutien de opbrengst van dit jaarconcert schenken aan deze stichting. Voor het concert op 5 november zijn de Amazing Singers uit Stellendam en de zanggroep Down Town Abbey uit Abbenbroek bereid gevonden samen met Advendo de avond te verzorgen. Kaarten zijn voor 1 november te bestellen bij jaapjoppe@chello.nl

Restaurant Werelds aan het strand presenteert haar brede nieuwe menukaart en attracties

Marcel Schreuders en Henk van Antwerpen: Ontspannen en sfeervol bij de open haard.

OUDDORP - Met een geheel nieuwe brede menukaart, talrijke sfeervolle culinaire evenementen, speciale avonden met attractieve aanbiedingen - zoals bijvoorbeeld Onbeperkt mosselen eten voor 15 euro - op donderdag 3 november en decembervermaak voor kinderen met een Sinterklaasfeest en met een 120m2 overdekte kunstijsbaan in de eerste helft van december, zet hotel-restaurant Werelds aan het Grevelingenmeer op de locatie Punt-West zich hernieuwd en extra op de kaart.

Door Jaap Ruizeveld

Directeur Michel Schreuders en zijn team, waarin Henk van Antwerpen als allround technische kracht ondersteuning biedt, zijn blij dat in de eerste zestien maanden na de opening van het complex zo veel bezoekers, gasten en recreanten uit binnen- en buitenland en het bedrijfsleven de unieke plek direct aan het Grevelingenmeer uitkozen voor een kort of langer verblijf.

Nog onbekend?                                                                                                                                

Toch knaagt er nog iets. Een imagoprobleem of onbekend maakt onbemind? Michel is er duidelijk over."Bezoekers geven ons op social media (facebook bijvoorbeeld) hoge waarderingscijfers. Over de schitterende locatie, over de sfeer, de rust en de ruimte, over de service en over hetgeen in prijs-kwaliteit opzicht wordt gepresteerd en gepresenteerd. Maar er zijn ook geluiden dat het allemaal te luxueus zou zijn. Dat werpt dan wellicht, maar wel ten onrechte, mogelijk een gevoelsmatige drempel op voor gezinnetjes met kinderen. Als je dat onder een imagoprobleem vat dan willen wij dat direct wegnemen. Ons restaurant / bar en onze faciliteiten zijn zoals dat mooi heet laagdrempelig".

Voor elk wat wils                                                                                                                                        

"Iedereen is hartelijk welkom. Kom genieten van sfeervolle en intieme momenten. Van een ontbijt, lunch of diner met daarop die ingrediënten die hij of zij verlangt. Gewoon een stamppotje, een biefstukje met frites noem maar op. Alles kan. Wil men daarentegen exclusieve gerechten dan staat ons team ook klaar om dit te verzorgen. Voor elk wat wils is de slogan die hier van toepassing is", zegt Michel. Een momentje ontspannen in alle rust bij de open haard, met daarbij een goed glas wijn of gewoon met een kopje koffie? Of gezellig aanschuiven aan onze bar. Dit jaar als beste verkozen. Wij bieden het. Voor de kinderen zijn er speelmogelijkheden waaronder trampolines.

Serieus invullen

"Kom eens langs. Ontdek je plekje. Ervaar het zelf," is de uitnodiging van directie en team van Werelds aan het strand. "Wij doen er alles aan om de term klantvriendelijkheid ook serieus in te vullen. Voor iedereen, Niet alleen in het zomerseizoen. Ook in het najaar of de winterperiode met haar hoogtijdagen". Is dit een charmeoffensief ? vraag ik. "Als je dat zo wilt stellen is dat fantastisch. De één noemt het marketing. De ander zegt het is je 'in de markt zetten'. Onze insteek is het wegnemen van onduidelijkheid: Ons restaurant en bar bieden een warm welkom voor iedereen, eilandbewoner, dorpsgenoot, gast en recreant".

Trouwlocatie

Weet je dat wij als aangewezen trouwlocatie veel bruidsparen ontvangen?. Romantisch bijeen aan het Grevelingen met familie en vrienden. Daarnaast beschikken wij over villa's in de verhuur en 20 hotel-lodges. Alles met de service er bij die de bezoeker/de gast wenst. Privacy in je eigen locatie. Met uitzicht op het Grevelingenmeer. Uiteraard is in de zomerperiode het aantal faciliteiten dat wij kunnen aanbieden op het strand of op het water dan flink uitgebreid. Dat alles in de directe omgeving van de Brouwersdam, het Noordzeestrand, het RTM-Trammuseum, het Belevingsbos en de Bunkerroute door de duinen. (Voor een actuele aanbieding van Werelds aan het strand in Ouddorp zie elders in deze krant).

Scholieren Prins Maurits zingen in Roemenië

GOEREE-OVERFLAKKEE - Én vagyok az ùt, az igazság és az élet. (Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven) staat er op de witte wand van de Hongaars Gereformeerde Kerk te Halmeu in Roemenië. Het koorensemble van de CSG Prins Maurits zingt in deze kerk na de dienst enkele liederen. De kerk wordt voor een groot deel 'bevolkt' door bewoners van het Christelijk Weeshuis in die plaats.

Dinsdag 11 oktober kwam de groep jongeren van de PM met drie begeleiders en hun gids, ds. Szatmari Elemér aan bij dit weeshuis. Na het warme welkom van de directrice en de warme avondmaaltijd werd enthousiast gezongen voor de kinderen in dit tehuis. De kinderen waren ook enthousiast! Zij genoten zichtbaar, zeker toen er een voor hen herkenbaar lied werd gezongen (Szentlélek Isten).

De kinderen die in het weeshuis verblijven zijn veelal van de straat gehaald door de politie, omdat zij bedelend werden aangetroffen. In dit tehuis krijgen zij meer dan bed, bad en brood. Ze krijgen hier liefde en een christelijke opvoeding. Zij gaan naar scholen in de buurt van het weeshuis. Ook op het Christelijk Gymnasium in de stad Satu Mare werd gezongen. Herkenbare liederen in het Hongaars en andere talen zorgden voor blije gezichten en meezingende leeftijdgenoten. In een zestal Hongaars Gereformeerde gemeenten in de buurt van Halmeu en verder weg werd gezongen na een (korte) dienst.

De reis werd afgesloten met een 24-uurs bezoek aan Boedapest. Helaas was de synagoge op deze dag gesloten in verband met Jom Kipoer en het Joods Nieuwjaar. Door een hek konden we wel de metalen boom met de blaadjes zien, waarop de namen van de weggevoerde Joden die niet meer terugkwamen staan gegraveerd. De actie die de leerlingen van het ensemble hebben georganiseerd om gelden binnen te krijgen heeft het mooie bedrag van € 1100,- opgeleverd, waarvan via de bank €175,-.

Bijschrift bij de foto: Het ensemble van de CSG Prins Maurits zingt in Tamásváralja

Snelste type-cursist van Nederland

SOMMELSDIJK - Vorige week berichtten we al in deze krant dat Julia Kastelein, leerling van de School met de Bijbel in Sommelsdijk de snelste typecursist van Nederland in 2016 is geworden. Er was toen nog geen geschikte foto voorradig. Daarom alsnog de foto van Julia. Op donderdag 13 oktober werd Julia onverwachts in haar klas verrast met een bezoek van de directeur van The House of Typing die Julia in aanwezigheid van haar klasgenoten, haar docente van de School met de Bijbel en haar beide ouders, in het zonnetje kwam zetten. Dick jan Albers van The House of Typing deed een kort verhaal over de uitzonderlijke prestatie van Julia en overhandigde haar, buiten de bloemen, een grote trofee met daarop de naam van Julia en de titel Snelste typer van Nederland, 2016. Een enorm applaus en gejoel van haar klasgenoten waren het gevolg. Misschien had dat ook wel een beetje te maken met de slagroomsoesjes die waren aangerukt om het voor iedereen een feestelijke ochtend te maken.

Kernactiviteiten

ACHTHUIZEN

Sjoelen

De plaatselijke commissie van Achthuizen van Stichting ZIJN houdt op maandag 31 oktober a.s. een sjoelmiddag. De sjoelmiddag wordt gehouden in het Buurthuus, Kloosterstraat 10 in Achthuizen. Aanvang: 13.30 uur. De kosten bedragen € 4,00 inclusief koffie of thee.

DIRKSLAND

Rommelmarkt en verkoping

Op zaterdag 29 oktober is er van 9.00 tot 15.00 uur een rommelmarkt/verkoping bij Zorgcentrum Geldershof, Poldersweegje 2 te Dirksland. Er is een grote rommelmarkt, met dit jaar ook weer tweedehands kleding. Er wordt vers gebakken vis verkocht en verder zijn er o.a. oliebollen, erwtensoep, boerenkaas, tweedehands boeken, bloembollen (tulpen, hyacinten, in allerlei kleuren en amaryllissen) en nog vele anders stands. Er is ook weer aan de kinderen gedacht. De opbrengst zal worden besteed aan extra activiteiten voor de bewoners. Dit jaar is er onder andere een uitstapje gemaakt naar Diergaarde Blijdorp en naar de kerstmarkt bij de Intratuin.

GOEDEREEDE

Goeree creatief

Donderdag 27 oktober zijn de deuren van Oostdam weer geopend voor Goeree Createf. Iedereen die wil komen met een eigen brei of haakwerk is vanaf 19.00 uur welkom. Er is eventueel ook een leuke workshop flessenlabel maken te volgen. Voor deze workshop moet vooraf worden aangemeld, dat kan via 06-31000604.

GOEREE-OVERFLAKKEE

Vrijwilligers gezocht Natuurwerkdag

Op 5 november is het landelijke Natuurwerkdag. Dé dag waarop jong en oud vrijwillig aan de slag gaan met het onderhoud van de natuur in hun omgeving. Op het eiland zijn er klussen in De Pitweije in Ouddorp en bij de molens van Dirksland en Stad aan 't Haringvliet. In Zuid-Holland staat dit jaar de molenbiotoop centraal. Het onderhoud van deze groene omgeving rond de molen is van groot belang voor het behoud van de molens. Als het groen rond de molen te hoog wordt, vangt de molen te weinig of te onregelmatig wind en kunnen de wieken niet draaien. En rust betekent in dit geval ook roest. De werkzaamheden worden begeleid door de molenaar of een groenspecialist. Kijk voor meer informatie en om aan te melden op www.natuurwerkdag.nl.

Collecte voor blinde en slechtziende mensen

Nederland telt 350.000 mensen die blind of slechtziend zijn. Niets of bijna niets kunnen zien, heeft ingrijpende gevolgen. Daarom collecteert Vereniging Bartiméus Sonneheerdt van 24 oktober t/m 28 oktober om geld in te zamelen voor blinde en slechtziende mensen. De opbrengst van de collecte wordt besteed aan twee onderwijsprojecten voor blinde en slechtziende kinderen. Een project voor het ontwikkelen van digitaal onderwijs en een project voor de aanschaf van voelbare prentenboeken. Meer informatie: steunBartimeus.nl.

HERKINGEN

Scharrelloodsje

Het Scharrelloodsje is elke maand anders. Het assortiment wordt elke maand aangevuld en daarom blijft het elke keer weer een verrassing. Aanstaande zaterdag is het Scharrelloodsje geopend van 9.00 tot 12.00 uur. Het Scharrelloodsje is niet alleen voor mensen met een smalle beurs, maar ook voor snuffelaars en verzamelaars. Er is een grote collectie boeken, cd's, dvd's, seizoenartikelen, schilderijen, speelgoed, potten, pannen, puzzels, spelletjes, serviezen, glaswerk en leuke snuisterijen. Omdat het kouder wordt is er zaterdag koffie in de Fontein en worden er pannenkoeken gebakken.

MIDDELHARNIS

Open Coffee

Woensdag 26 oktober is er een Open Coffee Goeree Overflakkee bij Rabobank Het Haringvliet. De bijeenkomst is bedoeld voor ondernemers, bestuurders en managers, van zowel binnen als buiten de regio. Informeel netwerken staat centraal. Bezoekers hebben de gelegenheid om hun netwerk uit te breiden en kennis te delen. De entree is gratis, evenals de koffie, thee en de aangeboden versnapering. De bijeenkomst is van 09.00 tot 11.00 uur, het adres is Rottenburgseweg 25, 3241 XD te Middelharnis.

Slotavond Omloop

Donderdag 10 november is de slotavond van de 27ste Omloop. Alle lopers, vrijwilligers en anders betrokkenen zijn welkom bij de feestelijke afsluiting van het wandelevenement. Tijdens de avond wordt de Omloop geëvalueerd, wordt het sponsorbedrag bekend gemaakt en worden er prijzen overhandigd aan de loper en kinderen die het meeste geld hebben ingezameld. De bijeenkomst is vanaf 19.30 uur in restaurant Werelds In-Side bij Tieleman Keukens, Korendreef 15 in Middelharnis.

Kledingverkoop

Zaterdag 29 oktober is er van 9.00 tot 15.00 uur een verkoop in de kledingschuur. De opbrengst is voor de Exoduskerk. Er is dames, heren en kinderkleding in verschillende maten te koop. Er kan een complete outfit worden gekocht, er zijn ook accessoires zoals sieraden, sjaals, riemen, schoenen en hoeden te koop. Op 4 en 5 november is er een kledingverkoop in de Exoduskerk aan de Dorpsweg.

OUDDORP

Concert Cui-orkest

Onder muzikale leiding van dirigent Arie Stolk geeft het Cui kamerorkest zaterdagavond 29 oktober een concert in de kerkzaal van de Doopsgezinde Gemeente aan de Dorpstienden in Ouddorp wordt met medewerking van Dineke Visser (hobo) en Jet Cornelis (fagot) een programma gepresenteerd met als thema Antieke dansen. Werken worden vertolkt van Susato, Reicha, Respighi, Vivaldi, Händel, Bach en Boyce. Info en reserveren kan via info@cuiorkest.nl. De toegang, inclusief koffie/thee is 12 euro p.p. Kinderen tot 12 jaar gratis. Het concert begint om 20.15 uur.

Zangavond

Op zaterdag 29 oktober zal er een zangavond gehouden worden in de Hervormde kerk van Ouddorp, Weststraat 2. Met medewerking van Kinderkoor Kadosj, Jeugdkoor Hadar en het Mannenensemble Goeree o.l.v. Berdien Dekker. Tijdens de zangavond zal er een meditatie gehouden worden, aanvang van de avond is 19.30 uur.

Rommelmarkten

Van der Linde sluit het seizoen met twee laatste rommelmarkten. Die zijn op woensdag 26 oktober en zaterdag 29 oktober van 10.00 tot 13.00 uur aan de Marijkeweg 1 te Ouddorp. Dit jaar kunnen er geen spullen meer worden gebracht, in januari start de inzameling voor het nieuwe seizoen.

OUDE-TONGE

Bingo

ANBO Oostflakkee organiseert vrijdag 28 oktober een grote bingo bij Stichting ZIJN aan de Bernhardstraat 35 te Oude Tonge. Er zijn negen rondes voor € 7, dat is met gratis koffie en mooie prijzen. Er is een extra geldronde voor € 1, -. De zaal is open om 19.00 uur, de bingo start om 19.30 uur. Het is zowel voor leden en niet-leden.

Bingo Zonnebloem

Op woensdag 2 november a.s. houdt de Zonnebloem een gezellige bingomiddag. Deze middag wordt gehouden in het Infocentrum, Bernhardstraat 27 in Oude-Tonge. De middag begint om 14.00 uur. We spelen 5 rondes en u krijgt 2 keer koffie met cake en 1 drankje in de pauze. De kosten voor deze middag zijn € 4,00 per persoon. Voor inlichtingen kunt u bellen met mw. Kagchelland, tel. 642414.

SOMMELSDIJK

Bingo O-G-O

Zaterdag 5 november en zaterdag 12 november is er bingo van de O-G-O om 19.30 uur in het wijkgebouw de Zwaluw Sperwer 55 te Sommelsdijk. De zaal is open om 19.00 uur en de koffie /thee is gratis. Er zijn 11 rondes, deelname kost € 6,50. Daarnaast zijn er 9 extra prijsjes en in de pauze is er twee keer een extra ronde van € 1,- per ronde.

Kinderbingo

Woensdag 26 oktober is er bingo voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, de locatie is wijkvereniging de Zwaluw in Sommelsdijk. Er worden drie ronden gespeeld en er zijn leuke prijzen te winnen. Het begint om 14.00 uur en is om 15.30 uur afgelopen. Het kost € 2,- en is inclusief limonade en een snoepje.

Lampionoptocht

Vrijdagavond 28 oktober is er lampionoptocht bij wijkvereniging de Zwaluw in Sommelsdijk. Het thema is "Halloween". Wie het mooist of juist gekst gekleed is wint een leuk prijsje. Het begint om 19.00 uur en duurt ongeveer drie kwartier. Deelname is gratis, lampionnen kosten € 2,50.

STELLENDAM

Inzamelingsactie voedselbank

De gezamenlijke kerken van Stellendam organiseren weer een inzamelingsactie voor de voedselbank van Goeree-Overflakkee. Hiervoor kunnen de volgende producten worden ingeleverd: houdbare melk, koffie, thee, aardappelpuree, blikken soep, rijst, macaroni, spaghetti en mixen hiervoor. Jam, hagelslag, pindakaas, chocoladepasta, ontbijtkoek en vacuum verpakte vleeswaren. De boodschappn kunnen worden ingeleverd bij de Gereformeerde kerk op dinsdag 25 oktober tussen 19.00 en 20.00 uur. Bij de Hersteld hervormde kerk dinsdag 25 en woensdag 26 oktober tussen 19.00 en 20.00 uur. Bij de Hervormde kerk op woensdag 26 oktober tussen 19.00 en 20.00 uur. Mensen die niet in de gelegenheid zijn om de spullen te brengen kunnen het laten ophalen. Bel hiervoor naar B. Keijzer 0187-492570.

Sinterklaas

Zaterdag 19 november zijn alle kinderen welkom bij de oude haven, rond de klok van 13.00 uur zal Sinterklaas met z'n Pieten in Stellendam arriveren. De Sint is inmiddels met de volgeladen pakjesboot vertrokken uit Spanje. Hij gaat eerst naar Maassluis, waar hij op 12 november aankomt. Op vrijdag 18 november komen er Pieten naar de knutselfabriek in 't Haegse Huus. Dit is van 14.00 tot 16.00 uur, kinderen kunnen dan wat moois maken voor de intocht. Kinderen die alles willen volgen kunnen kijken op de Facebookpagina 'Sinterklaas Stellendam'.

Verkoop vanuit container

Zaterdag 29 oktober is er weer verkoop van goede gebruikte spullen vanuit de container in de tuin van de Gereformeerde Kerk. De verkoop is van 10.00 tot 12.00 uur.

Kinderdienst Gereformeerde Kerk

Zondag 30 oktober is er in de Gereformeerde Kerk van Stellendam aan de Kerkhoflaan 2 in Stellendam weer een kinderdienst. Het thema van deze dienst is "Je mag er zijn", geïnspireerd door het boek "Niemand is zoals jij" van Max Lucado. Dominee Habekotté uit Maasdijk gaat voor en Arja Cranendonk speelt op de piano. Er wordt veel gezongen in deze dienst en er zijn ook kinderen die een instrument bespelen. De organisatoren hopen dat men heel veel kinderen met hun ouders en andere belangstellenden mogen verwelkomen. De dienst begint om 10.00 uur.

Nieuwe shirtsponsor Jonge Spartaan M017-1

MIDDELHARNIS - De meiden onder 17 van De Jonge Spartaan spelen sinds kort in nieuwe tenues. Op de shirts schittert de naam van BENU Apotheek Haringvliet. Deze sponsor zorgt er voor dat dit team de komende seizoenen goed voor de dag kan komen. Arie-Jan Jordens ondertekende namens de shirtsponsor een 4-jarig contract, tegelijk met René van der Groef van de sponsorcommissie van De Jonge Spartaan. BENU Apotheek Haringvliet, voorheen bekend als Mediq, is gevestigd aan de Anton Coolenstraat in Sommelsdijk. De apotheek helpt graag met de beste zorg voor ieders gezondheid.

Spannende wandeling tijdens de Nacht van de Nacht

HAVENHOOFD - Zaterdagavond 29 oktober organiseert IVN Goeree-Overflakkee samen met Buurtvereniging 't Hôôd een avontuurlijke en spannende wandeltocht in het donker door Havenhoofd en de Kwade Hoek. Start- en eindpunt is het schoolgebouw van CBS Eben-Haëzer, Blauwe Distelstraat 31 te Goedereede-Havenhoofd. Vanaf 19.45 uur bent u daar van harte welkom. Om 20.00 uur start het officiële programma, dat tot ongeveer 22.00 uur zal duren.

Er wordt een spannende wandeling gemaakt door de Kwade Hoek, waarbij onderweg heel wat te beleven valt. In de school leren deelnemers meer over het leven van de uil en vleermuis. Informatie over de kosten en opgeven voor deze Nacht van de Nacht zijn te vinden op de website http://www.thood.nl/news/nacht-van-de-nacht. Het maximaal aantal deelnemers is 45 personen, dus geef snel op. Warme kleding en stevige schoenen is aan te raden. Voor meer informatie kan er contact worden opgenomen met Anne Marijke Elema van IVN Goeree-Overflakkee via 06-30780960 of amelema@hetnet.nl. De Nacht van de Nacht is een landelijke actie vanuit de provinciale Milieufederaties om aandacht te vragen voor het belang van 'het donker zijn' voor mens, dier en plant. In het gehele land worden diverse activiteiten georganiseerd. Voor meer informatie www.nachtvandenacht.nl.

Burgemeester Ada Grootenboer bezoekt Scouting Jan Joosten

OUDDORP - Op zaterdag 15 oktober bracht burgemeester Ada Grootenboer een bezoek aan Scouting Jan Joosten in Ouddorp. Ze viel met haar neus in de boter; dat weekend was het weekend van de JOTA JOTI. Dat staat voor Jamboree On The Air/Internet, waarbij scouts over de gehele wereld via radio en internet contact met elkaar proberen te krijgen.

Naast JOTA JOTI waren er die ochtend opkomsten van de Bevers (de allerjongsten van 5-7 jaar), de Welpen (7-11 jaar), de Scouts (11-15 jaar), de Explorers (15-18 jaar) en de Stam (ouder dan 18 jaar). De missie van Scouting Nederland is: "Scouting is een open, maatschappelijk betrokken jeugd- en jongerenorganisatie, die haar leden met het Scoutingprogramma een plezierige en uitdagende vrijetijdsbesteding biedt. In dit Scoutingprogramma wordt in actief samenspel met leeftijdsgenoten, geïnspireerd op het buitenleven, een bijdrage geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid. Hierdoor leren scouts met respect voor zichzelf en hun omgeving de eigen grenzen te verkennen en verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen."

De burgemeester is geïnteresseerd in het belang van scouting voor de jeugd op Goeree-Overflakkee. Ze sprak met veel mensen en was onder de indruk van de inzet van de vrijwillige leiding en van alles dat scouting doet. Vooral het leren samenwerken met respect voor elkaar, goed kunnen omgaan met uitdagingen, zelfstandig problemen kunnen oplossen, maar ook natuurlijk veel plezier hebben, sprak haar aan.

Kader: Meehelpen?

Scouting Jan Joosten is een snel groeiende club en is daarom op zoek naar vrijwillige leiding, helpers en bestuurders. Iedereen die zich aangesproken voelt te komen helpen, kan contact opnemen met de voorzitter Jaap Willem Eijkenduijn, jaapwillem@eijkenduijn.nl.

Schoenendoosactie in Ouddorp en omstreken

GOEREE-OVERFLAKKEE - Er is dit jaar een schoenendoosactie voor kinderen. De bedoeling is om veel kinderen blij maken met een cadeau, in de vorm van een mooi versierde en gevulde schoenendoos. In de schoenendoos kunnen deelnemers allerlei spulletjes stoppen zoals knuffels, schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed. Niet alleen kinderen, maar ook tieners en ouderen kunnen een doos versieren en vullen! De doellanden voor dit jaar zijn: Roemenië, Sierra Leone, Togo en Pakistan.

Bij voldoende aanbod zullen er ook schoenendozen uitgedeeld worden in vluchtelingenkampen in Griekenland. Schoenendozen kunnen vanaf heden t/m 18 november 2016 worden ingeleverd bij de Bibliotheek aan de Raadhuisstraat in Ouddorp of bij Fam. Westhoeve, Molentienden 80 te Ouddorp, of bij één van de peuterspeelzalen en de Christelijke Basisschool Kon. Beatrix. Of bij de Gereformeerde Kerk Ouddorp, de Doopsgezinde Gemeente en de Hervormde Gemeente. Het inleveradres voor de Hervormde Gemeente is Raadhuisstraat 9 in Ouddorp. In Goedereede mogen dozen tijdens openingstijden ingeleverd worden in Partycentrum Oostdam. In Stellendam kunnen de dozen worden ingeleverd bij Profinan Advies Noorthoek, Keijzerstraat 16c. In Middelharnis doet de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt mee en kunnen de dozen worden ingeleverd bij de Fam. Vreeke, Oost Krakeelstraat 12 in Sommelsdijk, of in de kerk. Voor iedere schoenendoos wordt een bijdrage van € 5,- gevraagd voor transport- en organisatiekosten.

Meer informatie over wat er in een doos mag en de boy/girl-labels staat op: www.actie4kids.org. Er kan ook worden gebeld naar de Fam. Westhoeve, telefoonnummer 06-22864506.

Veel variatie en mooie aanbiedingen op twaalfde consumentenbeurs Vision

OUDDORP – Sfeervol genieten. Dat is het thema van Vision, de consumentenbeurs die op vrijdag 4 en zaterdag 5 november plaatsvindt in Sporthal Dorpstienden te Ouddorp. Het is alweer de twaalfde keer dat de succesvolle beurs wordt gehouden.

Door Kees van Rixoort

"Vision biedt de consument een heel breed assortiment aan producten in en om het huis", zegt Bert Tuk, voorzitter van de organiserende stichting. "Daar komt nog bij dat er ondernemers met interessante aanbiedingen op de beurs zijn: mooie producten tegen aantrekkelijke beursprijzen."

Wat treft de bezoeker van de twaalfde Vision aan op de beursvloer? Circa veertig ondernemers van heel Goeree-Overflakkee die laten zien wat ze in huis hebben. En dat is veel. Niet alleen op het gebied van interieur, keukens en zonwering, maar ook met bijvoorbeeld elektronica, assurantie, woningaanbod, beveiliging, auto's en fietsen. Gerenommeerd is de afdeling voeding van Vision. De zorg en kraamzorg is dit jaar ook goed vertegenwoordigd. Het publiek zal veel 'oude bekenden' aantreffen op de beurs, maar ook nieuwe deelnemers als Center Parcs, Cura Mare, Van Lenten Kraanverhuur, Country Floor & More, Bloem- en Groencentrum Ouddorp, de Badkoerier en de VVV. Mirna Bogert van de VVV verzorgt vrijdag, als bekend gezicht en als nieuwe deelnemer van Vision, de opening van de beurs.

Naast de ondernemers en stichtingen, telt Vision, zoals elk jaar, ook weer een aantal non-profit deelnemers. Er zijn kramen van de EHBO, Adullam, NLGO en, voor het eerste, van SMA (spierziekte) en de Dorpsraad Ouddorp. Bezoekers van de beurs komen, dankzij de 'Ikea-indeling', automatisch langs alles wat Vision te bieden heeft.

De consumentenbeurs is ooit opgezet om de ondernemers van het eiland gelegenheid te geven hun producten voor het nieuwe seizoen te promoten. Vandaar dat Vision altijd in november, voordat het nieuwe seizoen aanbreekt, wordt gehouden. Om precies te zijn op de eerste vrijdag en zaterdag van die maand. Het aantal bezoekers is met circa 3500 heel behoorlijk en vertoont ook nog een lichte stijging. Bert Tuk, die de organiserende stichting samen runt met Dimmen Hameeteman en Flip Otte, verbaast dat niet. "Veel mensen willen weten wat eilandelijke ondernemers in huis hebben en profiteren van mooie aanbiedingen. Het is bovendien een leuk uitje in de koude novemberdagen." Kleine kinderen kunnen zich gratis laten schminken.

Vision is te bezoeken op vrijdag 4 november van 14.00 tot 21.00 uur en op zaterdag 5 november van 10.00 tot 16.30 uur. De toegang is gratis.

Met drie sterren behoort GO-Classic tot de Nederlandse toertochtentop

GOEREE-OVERFLAKKEE – Met drie sterren van de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) behoort de GO-Classic tot de top van de georganiseerde toertochten in Nederland. Het Flakkeese wielerevenement ontving de derde ster na de vierde editie van de GO-Classic, in september. Dat geeft het eerste lustrum – op 9 september 2017 – extra glans en waarschijnlijk nog meer deelnemers.

Door Kees van Rixoort

De eerste GO-Classic was in september 2013. Toen Ada Grootenboer het startschot gaf, was dat haar eerste officiële handeling als burgemeester van Goeree-Overflakkee. Het evenement trok meteen circa zeshonderdvijftig deelnemers. Een jaar later groeide de toertocht door de eilandelijke polders naar achthonderd fietsers. In 2015 verschenen dik negenhonderd fietsers aan de startstreep en tijdens de vierde aflevering, in september 2016, passeerde de teller de duizend.

Vanaf het begin organiseert de Stichting GO-Classic, ontstaan als sportief initiatief vanuit de Rotary Goeree-Overflakkee, de toertocht onder de vlag van de NTFU. Daarmee is de GO-Classic een van de 2500 evenementen die jaarlijks onder NTFU-vleugels plaatsvinden. De NTFU heeft een sterrensysteem ontwikkeld om al die toertochten te markeren. Hoe beter de organisatie, faciliteiten, veiligheid, routebeschrijving en service, hoe meer sterren. Het maximum is drie. De NTFU beoordeelt een en ander onder meer met behulp van 'mystery guests'. De GO-Classic begon direct met twee sterren en heeft er nu dus een derde bij gekregen.

Het bestuur van de Stichting Go-Classic is uiteraard zeer content met de derde ster. "Maar vijftig van de 2500 toertochten die onder de vlag van de NTFU worden gehouden, hebben drie sterren. Dat is 2 procent. De GO-Classic behoort tot de Nederlandse top. Dat is heel bijzonder", aldus de bestuurders Jan van der Slik, Jan Verhage, Bram Cornelissen en Claude Holewijn.

Succesfactoren

De derde ster is een beloning voor een nog betere organisatie, faciliteiten als een bewaakte fietsenstalling en een consequente focus op "veilig, veilig, veilig". Dat zijn belangrijke succesfactoren voor de GO-Classic. Maar, stellen de bestuurders, het succes is in de eerste plaats te danken aan het enthousiasme van de organisatoren en de 140 vrijwilligers, die overslaat op de deelnemers van de toertocht en de sponsoren, die veelal ook hun klanten laten meefietsen op Flakkee.

Daar komt nog bij dat de aanwezigheid van Leontien van Moorsel, die de GO-Classic min of meer geadopteerd heeft, altijd veel losmaakt. Een deel van de opbrengst van de toertocht – afkomstig uit inschrijfgelden en vooral sponsorbijdragen – gaat jaarlijks naar de Leontien Foundation. Daarnaast kiest de organisatie elke aflevering een goed doel, veelal in de regio. Zo fietsten de deelnemers bijvoorbeeld geld bij elkaar voor het RTM-Museum, Sempre Crescendo, SLOGO en de restauratie van de juunrenne in Ouddorp.

Goede doelen die zelf ook vaak weer een steentje bijdragen tijdens de GO-Classic. Zo trad Sempre Crescendo op, maakte SLOGO een reportage van de toertocht en leverden de mensen van de juunrenne hand- en spandiensten. Naast de inzet van onder meer de leerlingen van het Edudelta College, die zorgen voor de catering, de gemeente en het waterschap Hollandse Delta, dat ervoor zorgt dat het hele parcours geveegd is. Dat is nog een flinke klus, want de toerfietsers kunnen kiezen uit 70, 115 en 150 kilometer.

Behalve de derde ster van de NTFU, was er nog een mooie opsteker voor de GO-Classic. Het evenement ontving de Regio Award van Rotary Nederland: een bedrag van duizend euro. Dat geld is direct doorgeschoven naar de Voedselbank Goeree-Overflakkee. Op 29 november maakt de Stichting GO-Classic bekend wat de opbrengst is van de vierde GO Classic. De afsluitende avond vindt plaats in het Diekhuus.

Foto's Wim van Vossen.

Jaarlijkse Ontmoetingsdagen in de Exoduskerk

SOMMELSDIJK - Vrijdagavond 4 november en zaterdag 5 november staat de Exoduskerk weer in het teken van haar jaarlijkse "Ontmoetingsdagen" met grote rommelmarkt. Ook buiten de kerk worden op vrijdag en zaterdag oliebollen verkocht en op zaterdag vis.

In de kerk is een grote rommelmarkt, met o.a. een groot assortiment kunst, antiek & curiosa.
Ook dit jaar hebben wij weer schitterende items gekregen zoals een litho van Jan Toorop, een kop van een Franse officier afkomstig uit een poppentheater en fatlava keramiek.
U kunt bieden op unieke studieschetsen van Henriete Ronner-Knip (de poezenschilderes).

Voor de meubel-liefhebber staat er een Chippendale secretaire (19e eeuw) maar ook de kramen met huishoudelijke apparatuur, audio, klein meubelen, speelgoed, glaswerk, bloempotten, kerstspullen en een groot assortiment TUPPERWARE.
De boekenmarkt is veelzijdig en uitgebreid en behoort tot een van de grootste van Goeree-Overflakkee.

Er is een 2e handskleding markt waar uitsluitend kleding van hoge kwaliteit wordt verkocht.
Verder is er een handwerkkraam, kunt u uw geluk beproeven bij het rad van avontuur en is er fruit, geitenkaas, groente, advocaat en niet te vergeten de heerlijke kruukplaetjes te koop.
Voor de kinderen zijn er in de jeugdruimte diverse jeugdactiviteiten.

De verkoop van versgebakken oliebollen vindt ook plaats in het winkelcentrum aan de Dabbestraat van Oude-Tonge op vrijdagochtend.
Alleen op zaterdag 5 november wordt er verse en gebakken platvis verkocht bij de kerk. De verkoop hiervan start om 9.00 uur.

Naast alle verkoop en de rommelmarkt is er ook plaats om elkaar te ontmoeten in de ontmoetingsruime van de kerk. Ook dit jaar zal 5% van de netto opbrengst geschonken worden aan een door de diaconie te benoemen doel.

De openingstijden zijn op vrijdagavond 4 november van 19.00 – 21.30 uur. Op zaterdag 5 november van 10.00 – 16.00 uur.

Deel uw Wmo-ervaringen

OUDDORP - De Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee (ASDGO) organiseert op maandag 31 oktober de derde informatieavond over Wmo, Jeugdwet en Participatiewet in de Dorpstienden. Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk om mensen te ondersteunen met passende zorg en begeleiding als zij niet op eigen kracht (volledig) kunnen deelnemen aan de maatschappij. De spreker is Erik Dannenberg uit Zwolle.

Waar vroeger vaststond op welke zorg u recht had in bepaalde situaties, moet de gemeente tegenwoordig samen met u in kaart brengen aan welke ondersteuning u behoefte hebt. Hoe hebt u deze veranderingen in de zorg, thuiszorg, mantelzorg, dagopvang, jeugdzorg, participatie ervaren? Misschien hebt u een goed gesprek gevoerd met de gemeente en bent u daardoor in staat om uw ondersteuning goed te regelen. Misschien kreeg u ineens minder huishoudelijke hulp of minder uren dagopvang, werd de jeugdzorg drastisch gewijzigd, of moest u een tegenprestatie leveren omdat u een uitkering ontvangt.

De Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee (voorheen Wmo-Adviesraad Goeree-Overflakkee) wil graag op een rijtje zetten tot welke veranderingen het nieuwe beleid heeft geleid en welke knelpunten betrokkenen ervaren. De verhalen worden gebruikt om de gemeente te adviseren op die punten waar het beleid bijgestuurd moet worden. Ervaringen kunnen gedeeld worden tijdens de bijeenkomst op maandag 31 oktober 2016 in de Dorpstienden, Dorpstienden 4 te Ouddorp. Inloop met koffie vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur, sluiting circa 21.15 uur.

Mensen die niet in de gelegenheid zijn om de bijeenkomst te bezoeken kunnen hun ervaringen per mail sturen naar: info@asdgo.nl. Het kan ook per brief, het adres is: Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee, postbus 338, 3240AH Middelharnis.

11 jaar Zina Mode

MIDDELHARNIS – Zina Mode aan het Zandpad in Middelharnis bestaat elf jaar. Eigenaresse Zina laat weten dat ze nooit spijt heeft gehad dat ze in Middelharnis een modezaak is begonnen.

Zina legt uit dat de verschillende collecties totaal anders zijn "en dat maakt het vak zo leuk". Zina vindt het belangrijk dat klanten tevreden de deur van haar winkel uitgaan met een nieuwe outfit.
Zij is dan ook heel benieuwd hoe vaste, maar ook nieuwe klanten reageren op de wintercollectie met warme kleuren.

Persoonlijke aandacht is voor Zina belangrijk en zij weet dat een goede sfeer in de winkel en bij het passen heel belangrijk voor klanten is. "Winkelen is en blijft een belevenis. En ik kan iedereen verzekeren: Zina Mode biedt kwaliteit, geeft gedegen advies en goede (vermaak)service".

In de afgelopen elf jaar heeft Zina Mode een vaste klantenkring opgebouwd vanuit een heel brede regio.
Zo kan men zich nu laten inspireren door nieuwste wintermode: De kleuren zijn kobaltblauw, zwart, bordeauxrood, olijfgroen en petrol in de bekende merken: Barbara Lebek, Milano, Suzy-Q, Anna-Montana en Long-Island. De kledinglijn is geschikt voor elke gelegenheid en volgens Zina is de collectie: zakelijk, eigenzinnig, op en top vrouwelijk, feestelijk en elegant. De keuze is uit luxe en comfortabele stoffen. Rokken in maxi of midi, wijd of nauwsluitend, in alle kleuren en met uiteenlopende motieven en prints. Variërend van maar sportief, zakelijk of juist romantisch. Het is ook mogelijk om een kleurenanalyse te laten doen bij Zina.
Zina Mode is te vinden op de 'winkeldiek' Zandpad 54.

Woonbeurs bij Tieleman Keukens

MIDDELHARNIS - Al sinds jaar en dag staat de maand oktober in het teken van wonen. Na het succes van vorige jaren organiseert Tieleman Keukens alweer voor de achtste keer de Tieleman Woonbeurs, dit jaar op vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober. Dit betekent meer dan 30 stands, vele culinaire hoogstandjes, kookdemonstraties, wijnproeverijen, wonen & lifestyle, leuke acties en een bioscoop en speelruimtes plus Playstations voor de kids.

Koken, proeven en genieten

Op vrijdag 28 oktober (vanaf 11.30 uur) is het de beurt aan Miele chefkok Werner Hermsen om alle bezoekers te trakteren op heerlijke kookdemonstraties. Op zaterdag 29 oktober vanaf 11.30 uur zal TV-kok Caspar Burgi (bekend van Koffietijd op RTL4 en chefkok van Atag) in de keukenshowroom te Middelharnis zijn kunsten vertonen op de nieuwste Atag keukenapparatuur. Ook Quooker, Digusti, Jetaart.nl en TeaTag zullen de bezoekers laten zien, voelen, proeven, genieten en beleven. De wijnproeverijen worden op beide dagen verzorgd door wijnenwereld.nl.

Nieuwbouwprojecten

Wonen op Flakkee zal deze editie van de woonbeurs twee bijzondere projecten presenteren. De Havenkade in Middelharnis (welke al in voorverkoop is) en een primeur genaamd Havenstadt. Over Havenstadt krijgen bezoekers meer informatie op de beurs. Daarnaast zijn er weer een aantal nieuwe standhouders op de woonbeurs, zoals InterChem, Jetaart.nl, Cristal Sands, Digusti en stophardwater.nl

Woon- en Keukentrends

Bezoekers kunnen zich laten inspireren op het gebied van vloeren, hypotheken, verzekeringen, interieurideeën, behang, gordijnen, meubelen, (nieuwbouw)huizen en uiteraard keukens. Heeft u de OpenHuizenDag gemist? Geen probleem! Op de woonbeurs wordt het totale woningaanbod van Goeree-Overflakkee e.o. getoond via o.a. huizenopflakkee.nl, Van Rossum Makelaardij, Huis van Jansen en Wonen op Flakkee. Er is ook voldoende te beleven op het gebied van gezondheid & lifestyle, u kunt genieten bij lunchroom Werelds InSide, de kinderen kunnen zich prima vermaken en er is live muziek! Parkeren en entree zijn gratis.

Samenwerking met de gemeente

Uniek is wederom de samenwerking met de gemeente Goeree-Overflakkee, welke via Eilandmarketing ook aanwezig is om iedereen te informeren inzake wonen, werken, leven, recreëren en genieten op het prachtige eiland. Ook heeft de gemeente meegewerkt aan alweer de vierde editie van de krant 'Beleef 't, die met 240.000 oplagen verspreid is op en rond het eiland.

Kijk voor meer informatie en alle deelnemende bedrijven op www.tielemankeukens.nl.

Natuurwerkdag Ouddorp

OUDDORP - Traditioneel starten de activiteiten van de werkgroep terreinbeheer van de vereniging Natuur en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee op de Natuurwerkdag van zaterdag 5 november.

De locatie waar deze keer wordt gestart is "de Pitweije" welke eigendom is van het Zuid-Hollands Landschap en ligt aan de Kommerweg, 3253 LG Ouddorp.
De Pitweije is een schitterend wandelpad door het open landschap van Goeree. Op de rand van Ouddorp ligt deze voormalige kreek door het landschap met een smal wandelpad en brede rietoevers. Helaas staat er veel opslag in de oevers en u zult deze onder begeleiding van de vrijwilligers van de NLGO verwijderen.
De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het zagen en slepen van struiken en bomen, maar de begeleiders zullen u ook zeker meer vertellen over het ontstaan van gebied met zijn bijzondere natuur- en cultuurwaarde.

Werkzaamheden

Samen met de locatieleider gaat u met handgereedschap de bomen en struiken afzetten tot op de grond en het vrijkomende takhout verwerken. Zorg ervoor dat u stevige schoenen of laarzen aandoet. Daarnaast wordt geadviseerd om oude kleding aan te trekken die vies mag worden. Er wordt gezorgd voor koffie, thee en lunch. Maar er mag ook zelf een extra boterham worden meegenomen. De start is om 9.00 uur en de dag wordt om uiterlijk 14.00 uur afgesloten.
Verplicht aanmelden op: www.natuurwerkdag.nl locatie Ouddorp

Kinderboekenweekfeest op de Bosseschool

MIDDELHARNIS - Op de Bosseschool werd in de periode voorafgaand aan de herfstvakantie op een feestelijke wijze aandacht besteed aan de Kinderboekenweek.

Op woensdag 5 oktober werd de Kinderboekenweek met als thema "Voor altijd jong" op feestelijke wijze samen met alle 380 leerlingen op het plein geopend.

het was opvallend dat er deze ochtend heel veel opa's en oma's op het schoolplein stonden! 's Middags was er een echt Kinderboekenfeest waarbij Boekhandel Bruna met een kinderboekenmarkt aanwezig was. De oudercommissie zorgde voor broodjes knakworst, koffie, thee en limonade.
In alle groepen werd op verschillende manieren aan het thema van de Kinderboekenweek gewerkt en er werd natuurlijk veel gelezen en voorgelezen. Opa's en oma's die hier voor werden uitgenodigd deden dit met veel plezier en de kinderen genoten van deze extra voorleesmomenten.

Op 7 oktober bracht kinderboekenschrijver Reggie Naus een bezoek aan de Bosseschool. Hij is de schrijver van onder andere de serie "De piraten van hiernaast" Kinderen van de groepen 5 t/m 8 luisterden geboeid naar zijn lezing over het vak van schrijver en wisten na afloop alles van piraten. Reggie deelde handtekeningen uit en maakte een aantal mooie tekeningen.
De Kinderboekenweek werd op vrijdagmiddag 14 oktober afgesloten met de finale van de Bosseschoolvoorleeswedstrijd. In alle groepen 4 t/m 8 waren er in de voorgaande weken al voorrondes georganiseerd waaruit per klas 1 winnaar naar voren kwam.
Nadat iedereen aan de beurt gekomen was om voor te lezen zonderde de vierkoppige jury zich wederom af om overleg te plegen. Uiteindelijk ging Bente Grootenboer uit groep 8 er met de wisselbeker en het schoolkampioen-certificaat vandoor. De jury was het er unaniem over eens dat Bente goed, duidelijk en op een humoristische wijze voorlas.

Met deze wedstrijd eindigde een geslaagde Kinderboekenweek!
Alle kinderen en leerkrachten van de Bosseschool wensen Bente uiteraard veel succes tijdens de eindronde die op zaterdag 11 februari 2017 plaatsvindt in Cultureel Centrum "Het Diekhuus" te Middelharnis.

INGEZONDEN
40 jaar zit er niet meer in

Bij het lezen van het artikel 'CDA verrast leden die 40 jaar lid zijn met een taart' moest ik denken aan de ledenvergadering van de Rabobank in 2015. Ik heb daar eens gezegd 'denk ook eens aan je leden die al heel lang lid zijn'. Zelf ben ik al 55 jaar lid van de Rabobank. Er werd door de bank gezegd dat we niet moesten rekenen op voordeel, zoals een lagere rente. Er werd door mij ook niet om een aalmoes gevraagd en ook niet om een balpen of een notieboekje. Het enige wat ik vroeg was waardering. Later kreeg ik van de directeur te horen dat het niet mogelijk was om na te gaan hoelang iemand lid is. Gelukkig is ons aanspreekpunt bij de bank uit ander hout gesneden, ik kan er altijd terecht met al mijn vragen. Dat is super en dat wil ik ook gezegd hebben. Lid worden van het CDA voor een taart heeft voor geen zin, 40 jaar lid zijn zit er voor mij niet meer in. Maar toch vind ik het een leuke vorm van waardering richting de leden.

Jan Nijssen
Groeneweg 35
Nieuwe-Tonge

Druk zwemweekend voor de Schotejil

MIDDELHARNIS - Zaterdag 22 oktober is De Schotejil op drie fronten actief geweest. In Papendrecht werd de gebruikelijke meerkamp gezwommen met De Geul, ZOB'66 en De Stelle. Verder ging een kleine delegatie naar Gent voor de Anteunis Memorial 2016. Tenslotte was Elise Tanis met RTC-Eindhoven (KNZB) in Aken op het Internationale Zwemfestival.

In Papendrecht was er voor Laurens Kalle een clubrecord en gouden medaille op 100m vlinderslag (1.25.30) alsmede een 1e plaats op 100m vrij (1.14.84). Verder waren er winnende tijden voor Lyke Buscop op 50m rugslag (40.87), 100m schoolslag (1.35.55) en 100m vrij (1.17.00). Floris Tanis won het goud op 50m rugslag (41.58) en 50m vrij (35.09). David Kievit won de 200m schoolslag (2.35.44) en 200m wisselslag (2.21.91). Odette Holster won goud op 50m vrij (29.11) en 200m wisselslag (2.43.08) bij de senioren, terwijl Laurentien Diepenhorst bij de jeugd deze 200m wisselslag (3.12.58) won. Kelly van der Groef (jeugd) was de snelste op 100m schoolslag (1.28.96).

In Gent werden clubrecords gezwommen door Julien Tanis op 50m vrij (2e tijd in 29.09) en 100m vrij (1e in 1.02.92). Dit laatste clubrecord op 100m vrij stond sinds 2003 op naam van Sebastiaan Rosendaal. Verder zwom Lotte Tillema op 400m vrij (5.03.06) een dik p.r.

Hoge klasseringen waren er op 50m schoolslag voor Lotte Middelbos (34.84) en Lieske Zijlstra (37.16). Opnieuw op 100m schoolslag voor Lotte Middelbos (1.17.59), Lieske Zijlstra (1.19.22) en Manon Middelbos (1.20.53). Bij de jongens werd ook op 100m schoolslag prima gezwommen door Xander Vis (1.18.98) en Julien Tanis (1.21.40). Op 200m schoolslag gooide Lotte Middelbos opnieuw hoge ogen (2.50.77).

In Aken zwom Elise Tanis twee clubrecords op resp. 50m rugslag (30.28) en 400m wisselslag (5.16.55). Ook op 100m vrij (58.01) en 200m wisselslag (2.25.38) was zij in goede doen.