info@eilandennieuws.nl
t. 0187 74 54 50

Dinsdag Eilanden-Nieuws

10 maart 2015

Dinsdag Eilanden-Nieuws 10 maart 2015


Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: info@eilandennieuws.nl of 0187-745450

Sjaloom Zorg ontwikkelt plan wooncomplex Ouddorp

Een impressie van het te ontwikkelen complex.

OUDDORP - Stichting Sjaloom Zorg werkt achter de schermen hard aan een uniek woonproject in Ouddorp. De protestants-christelijke zorginstelling wil op het voormalig Vliedbergterrein een appartementencomplex realiseren voor mensen met een beperking. "Het idee ontstond drie jaar geleden", blikken projectcoördinator Leny van Rhijn en regiomanager Simone Gogos terug. "Een echtpaar vroeg onze hulp bij het vinden van woonruimte voor hun zonen met een beperking in Ouddorp. We onderzochten verschillende mogelijkheden, maar konden geen geschikte locatie vinden. Totdat het terrein van de voormalige Vliedberg op ons pad kwam. Dit is dé kans."

CuraMare is grondeigenaar, waardoor het project tegen een aantrekkelijk tarief gerealiseerd kan worden. Op dit moment wordt de interesse geïnventariseerd. De eerste reacties na kennismakingsgesprekken zijn in ieder geval zeer positief. "Er blijkt veel vraag te zijn naar wonen met ondersteuning in Ouddorp, het is ook een prachtig stuk van het eiland. Ouddorp is bovendien een hechte gemeenschap. Mensen hebben echt moeite om hier weg te gaan. Onze focus lag eerst op jongeren met een Wajong-uitkering. Voor hen (jongeren onder de 23 jaar) is het namelijk erg moeilijk een betaalbare woonruimte te vinden. Echter, door mond-tot-mondreclame hoorden ook andere belangenbehartigers over het mogelijke project. Al snel bleek dat veel meer mensen met een beperking zitten te springen om een dergelijke woning in deze woonplaats. Uiteraard is iedereen welkom bij Sjaloom Zorg. We mochten daardoor al een heel gemêleerde groep belangstellenden informatie verstrekken over het nieuwbouwproject", aldus de projectcoördinator. "De woningen (studioappartementen) komen ook op een toplocatie, middenin het dorp met alle faciliteiten, kerken, strand en terrasjes op steenworpafstand. Dat maakt het project extra aantrekkelijk."

De uiteindelijke grootte van het complex zal afhangen van de vraag, voegt Simone toe. Half april moet de inventarisatie gereed zijn en kunnen de vervolggesprekken plaatsvinden. "We willen een mix van twee ontwerpen aanbieden: de een heeft een ruimere badkamer, de ander de mogelijkheid om de slaapruimte af te schermen. Mensen die interesse hebben in zo'n studioappartement, kunnen vrijblijvend contact opnemen met het hoofdkantoor van Sjaloom Zorg voor een informatiebrochure en inschrijfformulier of kennismakingsgesprek. Wij kijken naar de hulpvraag, de indicatie en begeleiden geïnteresseerden het gehele traject. Over enkele maanden verwachten we duidelijkheid te hebben over het aantal deelnemers, de woningen en welke zorg we gaan bieden", vat de regiomanager samen. Wie interesse heeft in het woonproject, kan bellen naar Sjaloom Zorg, tel. 0187 609400, of kijken op www.sjaloomzorg.nl voor meer informatie over stichting Sjaloom Zorg.

Lions Club trots op resultaat actie koffiepunten

GOEREE-OVERFLAKKEE - De inzamelactie van de Lions Club van de koffiepunten van Douwe Egberts voor de voedselbank is een geweldig succes geworden. Er werden maar liefst 856 pakken koffie afgeleverd bij de Voedselbank. De heer Martin Ista van de Voedselbank is enorm enthousiast met dit resultaat. Hier kunnen veel mensen mee worden blij gemaakt. De Lions Club wil iedereen die meegeholpen heeft dit mooie resultaat te bereiken hartelijk danken, en ook de vrijwilligers die hebben meegewerkt, zoals zij die de punten moesten tellen. Het ziet ernaar uit dat deze actie voor herhaling vatbaar is. Op de foto medewerkers van de voedselbank en Hans van der Wulp van de Lions Club bij de pallet met koffiepakken.

Flexwerken met bijstandsuitkering

GOEREE-OVERFLAKKEE - De gemeenteraad stemde donderdag in met het opheffen van vertrouwelijkheid van besluiten in de auditcommissie. Deze commissie staat onder voorzitterschap van Bert Tuk (CU). Het ontwerp-programmabegroting 2015 Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta kreeg nog geen raadsfiat. Van Papeveld (CDA) wees op diverse financiële onduidelijkheden waaronder het ontbreken van balansgegevens. Op 19 maart komt dit punt terug. Per saldo zou er voor de gemeente wat deelnemersbijdrage betreft nauwelijks iets veranderen. De raadsvergadering kende één inspreker. De heer Sangers uit Middelharnis sneed de problematiek aan van flexwerken met een bijstandsuitkering. Vanuit de fracties noemde Osinga (VVD) de gesignaleerde feiten schokkend. De politici wilden graag inzicht in de feiten.

Jongerencoach bij Wmo-Adviesraad

Op dinsdag 17 maart zal er weer een openbare vergadering van de Wmo-Adviesraad Goeree-Overflakkee zijn, van 19.00 tot 21.30 uur in Het Rondeel, kamer 1.36. Naast gebruikelijke agendapunten zal ook de jongerencoach over zijn werk vertellen. Insprekers kunnen zich opgeven via www.wmo-go.nl.

Realtime GO

MIDDELHARNIS – Zaterdagavond 14 maart wordt weer een Realtime GO-avond gehouden. Ds. C. van den Berg spreekt dan over 'de weg van het lijden'. Jongeren zijn welkom in het Edudelta Middelharnis(Groen), Langeweg 107, inloop vanaf 19.15 uur. Zie www.realtimego.nl en Facebook: Realtime jongeren.

2 / 28

Zaterdag 14 maart

OUDDORP – Praiseavond met Marcel & Lydia Zimmer en band. Jong en oud is welkom in de Gereformeerde kerk aan de Dorpstienden. Aanvang 19.30 uur. Toegang is gratis.

Maandag 16 maart

MIDDELHARNIS – Cursusavond Geestelijke Vorming. Spreker ds. R. Kok. Thema: 'Onder Gods leiding'. Aanvang 19.45 uur. De Hoeksteen aan de Ring. Kosten € 4,-.

Vrijdag 20 maart

ACHTHUIZEN – Ons Café. Single beker Dart toernooi. Inschrijven kan tot 15 minuten voor aanvang toernooi. De kosten bedragen € 5 p.p. Het toernooi start om 20.00 uur.

Zaterdag 21 maart

MIDDELHARNIS – Integrale uitvoering Matthäus Passion van J.S. Bach, in samenwerking met Orion Barok Orkest door Christelijk Kamerkoor Fiori Musicali, o.l.v. Sietse van Wijgerden.

Dinsdag 24 maart

OUDDORP – Inloop De Boei in 'de Overkant', Dijkstelweg 33. Vanaf 10.00 uur inloop. Deze middag: Creatieve activiteit onder leiding van Dineke van Katwijk. www.deboeigo.nl.

Zaterdag 28 maart

MAASSLUIS – Grote Kerk, Kerkplein 2. Aanvang 19.00 uur. De Matthäus Passion uitgevoerd door Vocaal Ensemble Magnificat uit Middelharnis. Kaartverkoop via www.cantodilode.nl.

Donderdag 2 april

OUDDORP – Hervormde Kerk. Zangavond met medewerking van Kamerkoor Da lui Cantiamo o.l.v. Jurriën van Kooten. Aanvang 19.30 uur.

Dinsdag 14 april

OUDDORP – Inloop De Boei in 'de Overkant', Dijkstelweg 33. Vanaf 10.00 uur inloop, vanaf 13.30 uur activiteiten. Deze middag: Lezing door Tessa Fase over wat huidtherapie kan betekenen na de behandeling van kanker. De lezing start om 14.15 uur. Als het weer het toelaat wil men met degenen die dit leuk vinden vooraf een wandeling maken. www.deboeigo.nl.

Zaterdag 18 april

OUDDORP – Oasefair t.b.v. diaconaal gastenhuis de Oase. Kwekerij Klepper, Oudelandseweg 27.

Zaterdag 25 april

MIDDELHARNIS – Hervormde Kerk Middelharnis. Aanvang 20.00 uur. Uitvoering van het Dixit Dominus van G. Händel en de Missa in F. van G. Platti door het Oratoriumkoor Zuid-West Nederland m.m.v. diverse solisten. Onder leiding van Bas van Houte.

Dinsdag 28 april

OUDDORP – Inloop De Boei in 'de Overkant', Dijkstelweg 33. Vanaf 10.00 uur inloop. Deze middag: Ontspanningsoefeningen met o.a. klankschalen, o.l.v. Franc Jansen. www.deboeigo.nl.

Dinsdag 12 mei

OUDDORP – Inloop De Boei in 'de Overkant', Dijkstelweg 33. Vanaf 10.00 uur inloop. Deze middag: High Tea aangeboden en verzorgd door Erica Groenendijk van De Snoeperij in Dirksland i.v.m. haar 5-jarig bestaan. www.deboeigo.nl.

Zaterdag 16 mei

OUDDORP – Hervormde Kerk. Uitvoering door het Holland koor o.l.v. Jan Quintus Zwart en met medewerking van Ronald IJmker en ds. Kees van Velzen. Aanvang 17.00 uur.

Raadsfracties zijn bezorgd over veiligheidsaspecten in kadernota

Er is een voortdurende discussie over hanteren van de norm bij ambulance en brandweer. Archieffoto Eilanden-Nieuws

GOEREE-OVERFLAKKEE - De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond bereidt de programmabegroting 2016 voor. Om gemeenten binnen dit gebied te informeren over de financiële en beleidsmatige aspecten in deze begroting is er een Kadernota opgesteld. Deze nota was donderdagavond opgenomen op de agenda van de gemeenteraad, in de beeldvormende fase. De gemeente krijgt met het document inzicht in de financiële en beleidsmatige kaders voor het opstellen van de Veiligheidsregio Programmabegroting. Aan het agendapunt was een memo toegevoegd van burgemeester Lokker.

Door Jaap Ruizeveld

Het is eigenlijk een toetsing, gaf de voorzitter aan. Hij wilde graag gevoed worden met opmerkingen en adviezen vanuit de raad, die hij bij het overleg met het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio kon inbrengen. En die kwamen er ruimschoots. Van alle fracties. Vooral grote zorgen over de aanrijtijden van hulpverlenende diensten. Ongerustheid over bezuinigingen bij de brandweer. Vrijwilligers zouden op hun achterste benen staan. Gaan blusgroepen verdwijnen? Moeten kazernes sluiten? Komt toch het behoud van het politiebureau op het eiland in gevaar? Wat is het effect van een overkoepelende organisatie boven tien meldkamers in het land? Is er wel voldoende kennis van ons eilandelijk gebied als er hulp verleend moet worden? Is er extra capaciteit beschikbaar bij de politie in het toeristisch hoogseizoen?

Blusgroepen blijven

Burgemeester Lokker gaf aan dat voor wat de aanrijtijden betreft, in het licht van het bezuinigingspakket, er een voortdurende discussie is over de te hanteren norm bij ambulance en brandweer. Natuurlijk is het in de stadsregio anders dan hier op het eiland. Dat gekeken wordt, onderzocht wordt, of de eerste uitruk qua manschappen anders ingevuld kan worden, is een feit. De burgemeester verzekerde de raad dat er bij deze onderwerpen overleg wordt gevoerd met de vrijwilligers. Hij gaf aan dat er bij de blusgroepen op het eiland niets verandert. De huidige kazernes blijven functioneel in takt. Dat geldt ook voor het eilandelijke politiebureau. Lokker zegde toe zich in te zetten voor de gevraagde extra politiecapaciteit in het toeristische hoogseizoen. En uiteraard blijft het voor de volksvertegenwoordigers altijd mogelijk om budget vrij te maken als men iets extra nodig vindt.

Zorgpunten

Los van bovenstaande constatering komt wel een aantal zorgpunten voor de nabije toekomst aan de orde. De huidige financiering van alle taken en producten van de Veiligheidsregio is gebaseerd op solidariteit, waarbij is geaccepteerd dat niet elk product in alle gemeenten hetzelfde kost. Wanneer de werkelijke kosten aan gemeenten worden doorberekend heeft dat gevolgen voor de begroting, geeft de memo van de burgemeester aan. Ook zijn er zorgen (risicoparagraaf) dat gemeenten in het verleden verzuimd hebben om bij de overdracht van de brandweertaken kosten van groot onderhoud aan gebouwen in hun bijdrage op te nemen.

Nieuwe website voor gemeente Goeree-Overflakkee

MIDDELHARNIS - De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een nieuwe website. Een website die er moderner uitziet dan de vorige en die beter geraadpleegd kan worden via tablet en smartphone. Daarnaast is de nieuwe website overzichtelijker ingericht, waardoor bezoekers de informatie makkelijker kunnen vinden.

Bezoekers van een website willen zo snel mogelijk informatie vinden en/of een taak afronden, zoals het aanvragen van een uittreksel, het doorgeven van een verhuizing of het maken van een afspraak. De informatie op een website moet daarom makkelijk te vinden zijn, vooral de informatie waar veel vraag naar is.

Toptakenwebsite

De oude website van de gemeente was voornamelijk ingericht volgens het principe: 'zoveel mogelijk informatie plaatsen'. Daarbij werd nauwelijks rekening gehouden met de wensen of vragen van de bezoekers. De nieuwe website is ingericht volgens het 'toptaken' principe. Dat betekent dat de meest gezochte onderwerpen (toptaken) duidelijk zichtbaar of in ieder geval snel te vinden zijn. Er is een onderzoek uitgevoerd om te bepalen voor welke taken bezoekers naar de gemeentelijke website komen. Aan dat onderzoek hebben ruim 120 deelnemers (inwoners en ondernemers) meegewerkt. Op basis hiervan staan de meest gezochte onderwerpen op de startpagina. Deze toptakenlijst kan wijzigen. In de wintermaanden staat op de startpagina bijvoorbeeld informatie over gladheidsbestrijding.

Voor alle schermformaten

Het gebruik van mobiel internet groeit. De gemeentelijke website wordt daarom niet alleen bezocht vanaf een vaste computer, maar ook met een laptop, tablet of smartphone. De nieuwe website past zich automatisch aan aan het scherm waarmee de bezoeker de website bekijkt. Dit betekent dat alle afbeeldingen, teksten en video's op verschillende schermformaten even goed worden getoond.

Verbetering dienstverlening

Om de (digitale) dienstverlening van de gemeente nog verder te verbeteren wordt het aantal digitale formulieren (e-formulieren) verder uitgebreid. Met deze e-formulieren kunnen gemeentelijke producten en diensten via de website aangevraagd en (eventueel) betaald worden. Op dit moment zijn er al ruim veertig e-formulieren beschikbaar. Deze formulieren zijn te vinden via de knop 'Online melden of aanvragen' op de startpagina van de website.

Ideeën of tips

Wie nog ideeën of tips heeft waarmee de dienstverlening via de website verder verbeterd kan worden, kan hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een e-mail sturen naar info@goeree-overflakkee.nl.

Vragen van burgers centraal bij verkiezingsbijeenkomst SGP

GOEREE-OVERFLAKKEE - Op vrijdag 13 maart zal een delegatie van SGP-ers bestaande uit politici vanuit het waterschap, gemeente, provincie en Tweede Kamer een werkbezoek afleggen op Goeree-Overflakkee. Het werkbezoek zal in het teken staan van een 'duurzaam eiland'.

In de avonduren willen Servaas Stoop, lijsttrekker voor de SGP in Zuid-Holland, Wim de Jong, lijsttrekker voor SGP Waterschap Hollandse Delta, Roelof Bisschop, lid voor de SGP van de Tweede Kamer en de fractievoorzitter van de SGP op Goeree-Overflakkee, Kees van Dam, graag met u in gesprek over thema's die spelen op Goeree-Overflakkee voor wat betreft het Waterschap Hollandse Delta en de provincie Zuid-Holland.

Vragen mailen

Op een interactieve manier zullen deze thema's worden behandeld. Inwoners van Goeree-Overflakkee kunnen aangeven over welke thema's deze avond gesproken moet worden. Iedereen kan daarom tot en met donderdag 12 maart onderwerpen aandragen. U kunt uw mail sturen naar: info@sgpzh.nl. De vragen zullen op de verkiezingsavond op 13 maart worden beantwoord. Voor vragen die een uitgebreide beantwoording nodig hebben, zullen de vragenstellers een persoonlijk antwoord van de aanwezige politici ontvangen.

Interactieve bijeenkomst

SGP Goeree-Overflakkee heet u dus van harte welkom op vrijdag 13 maart om 19.30 uur in verenigingsgebouw 'De Schakel', Beatrixlaan 31 te Dirksland. Meer informatie over de campagne en de verkiezingen op 18 maart is te vinden op de verschillende websites: www.sgpzh.nl en wshd.sgp.nl.

OUDDORP

Herv. Gem. 14.30 en 19.00 uur Ds. C. van den Berg - Hersteld Herv. Gem. 09.30 en 19.00 uur Ds. D. Zoet - Ger. Kerk 19.30 uur Ds. W.J. van de Griend - Doopsgezinde Gem. 19.30 uur Ds. E.M. de Jong

GOEDEREEDE

Herv. Gem. 14.30 en 19.00 uur Ds. A. ten Brinke - Hersteld Herv. Gem. 19.30 uur Ds. J.W. van Estrik

STELLENDAM

Herv. Gem. 14.00 uur Kinderdienst en 19.00 uur Ds. D. Hoolwerf - Hersteld Herv. Gem. 14.00 en 19.00 uur Ds. B.D. Bouman - Geref. Kerk 19.30 uur Ds. W.J. van de Griend (Gezamenlijke dienst in Ouddorp)

DIRKSLAND

Herv. Gem. 14.30 uur Kinderdienst en 19.00 uur Ds. T.T.J. Pleizier

HERKINGEN

Herv. Gem. 10.00 uur Ds. P. van der Kraan en 18.00 uur Ds. A.J. Mensink - Hersteld Herv. Gem. 09.30 en 19.00 uur Ds. A. van Wijk

SOMMELSDIJK

Herv. Gem. 14.30 en 19.00 uur Ds. J.C. Breugem - Lukaskapel 19.00 uur Prop. D.C.G. van der Kraan - Hersteld Herv. Gem. 14.30 en 19.00 uur Ds. K.J. Kaptein

MIDDELHARNIS

Herv. Gem. 14.30 en 19.00 uur Ds. M.J. Middelkoop - Chr. Geref. Kerk 15.00 en 19.00 uur Ds. G.R. Procee - Geref. Kerk 19.30 uur Ds. L.J. Lingen

NIEUWE-TONGE

Herv. Gem. 14.30 uur Prop. E. Boogert en 19.00 uur Ds. K.M. Teeuw - Hersteld Herv. Gem. 14.30 uur Ds. C. Oorschot en 19.00 uur Ds. H. de Greef

OUDE-TONGE                                                                                                

Herv. Gem. 14.30 uur Prop. D.C.G. van der Kraan en 19.00 uur Ds. J. van Belzen

STAD a/h HARINGVLIET

Herv. Gem. 19.00 uur Ds. H.J. Catsburg - Geref. Kerk 19.30 uur Ds. J. van Westenbrugge

DEN BOMMEL

Herv. Gem. 11.00 uur Samenkomst CBS 'Het Kompas' en 19.00 uur Ds. B. de Borst - Geref. Kerk 11.00 uur Ds. De Borst en 19.30 uur Dhr. K. Baas

OOLTGENSPLAAT

Herv. Gem. 14.30 en 18.00 uur Ds. H.G. van der Ziel - Hersteld Herv. Gem. (in kerkgebouw Ger. Gem.) 14.30 uur Ds. H. de Greef en 19.00 uur Kand. P.D. van den Boogaard - Ger. Kerk 19.00 uur Ds. B.J. Oldenhuis

Herkomst bewoners De Nieuwe Gooye

GOEREE-OVERFLAKKEE - Bijna de helft van de kopers/huurders van woningen, kavels en appartementen in het gebied De Nieuwe Gooye in Dirksland komt uit Middelharnis/Sommelsdijk (26%) en van buiten het eiland (22%). De grootste belangstelling kwam overigens uit Dirksland zelf met 30%.

Dit blijkt uit informatie die het college van B en W heeft verstrekt aan de gemeenteraad. In totaal gaat het (registratie januari 2015) in dit woningbouwgebied om 223 objecten. Dit is inclusief de 26 al eerder gerealiseerde huizen in het project Bloemenhof en de 22 bouwkavels in project Akkerleeven. Uit de overige eilanddorpen was er 5% belangstelling vanuit Melissant, terwijl de andere percentages uit Flakkeese kernen tussen 1 en 3% lag. Wethouder Koningswoud had deze toelichting aangekondigd bij de bespreking in de raad van een ander plan, De Nieuwe Oostdijk fase 1 in Goedereede. Tegen dit bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan is overigens alsnog een bezwaarschrift ingediend bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Aat van Alphen (EVV) wilde van het college meer informatie weten over de beweegreden van de kopers van woningen in De Nieuwe Gooye die van buiten de gemeente komen, waarom zij voor huisvesting op het eiland hebben gekozen.

Cursus Geestelijke Vorming

SOMMELSDIJK - Op donderdag 26 maart hoopt de heer H. van Groningen uit Kapelle te komen spreken voor de Cursus Geestelijke Vorming. Het onderwerp van de avond zal zijn 'Verkiezing en verantwoordelijkheid'. De lezing vindt plaats in de Rehobôthkerk, Olympiaweg 44 te Sommelsdijk. Na de pauze is er de gelegenheid tot het stellen van vragen. De kosten zijn € 3,50 (inclusief koffie/thee en uittreksel van de lezing). Aanvang 19.45 uur.

DEN BOMMEL - Op woensdag 10 maart wordt er in veel kerken stilgestaan bij 'biddag'. Ook in Den Bommel. Dan wordt er samen met de kinderen van de beide basisscholen een kinderdienst gehouden inde Hervormde Kerk aan de Voorstraat. Het thema is: 'Bidden tegen beter weten in'.
Er wordt onder andere gebeden om de zegen van God op de groei van de gewassen en op het
(school)werk. Ds. B. de Borst leidt de dienst die om 11.00 uur begint. 's Avonds begint de kerkdienst om 19.00 uur.

Rommelmarkt in Victoriahal

DIRKSLAND - Zaterdag 14 maart is er weer de maandelijkse rommelmarkt in de Victoriahal aan de Philipshoofjesweg. De markt is van 10.00 tot 15.00 uur.

Hervormde gemeente Stellendam start diaconaal project 'Caleido'

STELLENDAM – Het project bestaat nog maar enkele weken, maar het is nu al een doorslaand succes. Op initiatief van de Hervormde gemeente (PKN) te Stellendam is hier een diaconaal project gestart dat de naam 'Caleido' kreeg. Het bedoelt een inlooplocatie te zijn, een plek in de samenleving waar iedere bewoner van de Kop van het eiland, die om welke reden of op welke wijze dan ook op zoek is naar ontmoeting, een praatje, klusjes, of die misschien een hulpvraag heeft, gebruik van kan maken.

Door Hans Villerius

Elke donderdag staat hiervoor van 10.00 tot 15.00 uur verenigingsgebouw 'De Rank', Bosschieterstraat 6, open. Hier wordt een divers activiteitenaanbod georganiseerd, dat voor de één een vorm van dagbesteding is, voor de ander een plek voor sociaal contact of gezelligheid is of voor een derde een plek is om als vrijwilliger de handen uit de mouwen te steken. Maar ook als mensen wat hulp nodig hebben, bijvoorbeeld in de tuin, in de huishouding, bij het boodschappen doen, een maatje om mee te gaan wandelen, of een zwemvrijwilliger, dan kunnen ze op donderdag, zonder afspraak vooraf, binnenlopen in 'De Rank', bij inlooplocatie 'Caleido'. Mensen die veel alleen zijn, een burn-out hebben, werkloos zijn, mensen met een beperking, of wie gewoon weinig om handen heeft, ze zijn allemaal welkom. Vorige week donderdag stonden de deuren van het verenigingsgebouw voor de derde keer open en het project blijkt enorm aan te slaan. Steeds meer mensen weten de weg te vinden uit Stellendam en omgeving, hetzij om koffie te drinken, hetzij voor een spelletje, om muziek te maken, te knutselen of om goede tweedehands kleding te verwerken die hier ook elke donderdag ingeleverd kan worden. Binnenkort zullen er ook tuin- en kluswerkzaamheden worden aangeboden rondom 'De Rank'. Werken in de moestuin, het maken van een tuinbank bijvoorbeeld, het zijn enkele voorbeelden van werkzaamheden die in de planning zijn.

Enkele momenten tijdens de inloop van afgelopen donderdag en andere activiteiten Foto's: Hans Villerius
Enkele momenten tijdens de inloop van afgelopen donderdag en andere activiteiten Foto's: Hans Villerius

Caleido

"Dit alles in het kader van de Wmo en de participatiesamenleving", licht diaken Barend Keijzer van de Hervormde gemeente Stellendam toe, die samen met diaken Bram Kievit een belangrijke rol heeft gespeeld in het opstarten van het diaconale project. "Waar je de burgerlijke gemeente een terugtrekkende beweging ziet maken op het gebied van voorzieningen, zien we als plaatselijke kerk een taak liggen om daarin te voorzien door middel van een diaconaal project dichtbij huis. Niet alleen voor kerkelijk meelevenden, maar voor alle geledingen en gezindte in de samenleving." "Vandaar ook dat er de naam 'Caleido' voor is bedacht", vult Lydia van de Kreeke aan, die als aanspreekpunt fungeert. "In een caleidoscoop zie je allerlei vormen en kleuren zich om en door elkaar heen bewegen. Datzelfde zie je eigenlijk ook hier gebeuren. De verschillen in de samenleving, die hier in al hun verscheidenheid prachtig bij elkaar samenkomen. Vandaar de afgeleide naam 'Caleido'."

Professionele expertise

Om gestalte te geven aan het project, heeft de kerk aansluiting gezocht bij SjaloomZorg, om voor het aspect dagbesteding professionele expertise in huis te hebben. En omdat ook voor cliënten van SjaloomZorg het diaconale project heel aantrekkelijk is, maken momenteel acht cliënten hier gebruik van. "In tegenstelling tot veel andere dagbestedingsprogramma's krijgen zij hier dingen te doen die helemaal bij ze passen. Je ziet de mensen hier echt tot hun recht komen en dat is geweldig om te zien!", vertelt Lydia enthousiast. Er is hier voor elk wat wils en er wordt heel goed gekeken waar de interesses liggen van de mensen die hier binnenkomen, zodat iemand enthousiast en blij wordt van wat hij of zij doet bij Caleido.

Tweedehands kleding

Zoals al gemeld kan iedere donderdag in 'De Rank' ook goede tweedehands kleding worden ingeleverd bij 'Caleido', eveneens van 10.00 tot 15.00 uur. "Mensen komen soms zakken vol brengen", zegt Lydia. "Die kleding wordt hier ter plekke gesorteerd, door vrijwilligers thuis gewassen, daarna hier gestreken en van prijskaartjes voorzien, om iedere eerste donderdag van de maand hier ook weer verkocht te worden. Aan alle werkzaamheden die eraan verbonden zijn beleven de cliënten en de mensen die hier binnenlopen een prachtige dagbesteding. Ze vinden het fantastisch om te doen! En de opbrengst van de kledingverkoop komt geheel ten goede aan het 'Caleido' project, om dit financieel in stand te kunnen houden."

Beauty verwenavond

Naast de wekelijkse inloop op donderdag organiseert 'Caleido' maandelijks ook losse activiteiten voor alle mensen uit de samenleving. Inmiddels is er een compleet jaarprogramma samengesteld en daarop prijkt als eerstvolgende activiteit een Beauty verwenavond met schoonheidsspecialiste Mariëtte Versluis op donderdagavond 12 maart a.s. Mensen die er normaal gesproken niet zo toe komen maar toch wel eens wat extra aandacht aan de verzorging van het uiterlijk zouden willen geven, zijn deze avond van harte welkom. Na het aankopen van een toegangskaartje voor maar € 7,50 kan deze avond zonder verdere betaling, gebruikt worden gemaakt van twee 'diensten' die het verwenprogramma biedt. Hiervoor zijn o.a. Kapsalon Dineke aanwezig, schoonheidssalon Silkskin, pedicure Elly Euser of Ajna Voetmassage. Ook kunt u terecht voor mooie nagels. Verder worden er gezonde hapjes en drankjes geserveerd en krijgt u een heerlijke Smoothie aangeboden. En het mooie is dat allen die aan de Beauty verwenavond meewerken, dit geheel vrijwillig doen en iedereen de kans geven om zich voor een klein bedrag te laten verwennen. De aanvang is om 18.30 uur, hoe laat het afgelopen is, ligt geheel aan hoe druk het zal zijn.

Vrijwilligers gevraagd!

En als het toch over vrijwilligers gaat: 'Caleido' kan nog genoeg vrijwilligers gebruiken! Wie hiervoor interesse heeft wordt van harte uitgenodigd contact op te nemen, of gewoon een keer op donderdag binnen te lopen.

Voor alle extra informatie wordt u verwezen naar de facebookpagina, kunt u mailen naar inloopcaleido@gmail.com of bellen naar 06 23506507. De flyer met daarin alle activiteiten en informatie zal binnenkort in Stellendam en omgeving worden verspreid. Deze flyer en alle overige PR wordt geheel belangeloos verzorgd door Elza Feller van 'Opdekiek' in Goedereede.

Wout Visbeen en Greet van Lenten vieren EHBO-jubileum

De beide jubilarissen van de EHBO Dirksland. Foto: Wim van Vossen Fotografie

DIRKSLAND – Vorige week waren er bij de EHBO-afdeling van Dirksland twee jubilarissen. Greet van Lenten is 35 jaar betrokken bij de EHBO en Wout Visbeen 25 jaar. Tijdens een vergadering werd er stilgestaan bij de jubilarissen die beiden een EHBO-speld ontvingen.

Greet van Lenten is sinds 1980 actief bij de EHBO en in 1990 werd ze gekozen als bestuurslid en in 2004 als secretaresse. Greet werd geprezen omdat ze met alle activiteiten meedeed. Zoals bij de kwart triatlon in de polder van Dirksland, de wandelmarsen rond het dorp en natuurlijk was ze te vinden in de kraam op Koninginnedag. Ze is heel sterk in het onderhouden van sociale contacten. Greet gaf ook veel jaren les bij de jeugd-EHBO en ze vervaardigde de handgeschreven diploma's. Ze had aangegeven om te stoppen als bestuurslid, "want de rek was eruit". Maar ze zal wel lid blijven van de afdeling.
Voorzitter Wout Visbeen is 25 jaar lid van de EHBO. Hij kwam bij de afdeling toen hij in 1990 bij de brandweer zat en daar volgde hij de opleiding onder leiding van Klaasje Hoek. Er was altijd een nauwe samenwerking tussen de brandweerlieden en de EHBO'ers. Er werden dan ook verschillende herinneringen opgehaald. Na de veranderingen ging Wout Visbeen over naar de EHBO Dirksland, waar oefeningen werden gehouden in en rond de Victoriahal. Ondanks dat hij dit niet van plan was kwam Wout in 2008 in het bestuur en sinds 2010 is hij voorzitter. Ook Wout ontplooide veel activiteiten, bij bijvoorbeeld de Snertwandeling, de Geitenloop en Koningsdag.

Leerkrachten JC van Gentschool bezochten tentoonstelling

Anton van Peperstraten ontmoet de koningin.

SOMMELSDIJK - Op 28 januari bezochten de leerkrachten van de OBS JC van Gent uit Sommelsdijk in het kader van professionalisering de Nederlandse Onderwijs tentoonstelling (NOT). Op deze tweejaarlijkse tentoonstelling tonen alle uitgevers, groot en klein, hun laatste ontwikkelingen en methodes. Op deze dag wordt altijd veel inspiratie opgedaan voor de aankomende periode.

Alle leerkrachten waren aanwezig en genoten van alles wat aangeboden werd, maar de hoogtepunt van de dag was het bezoek van Hare majesteit koningin Maxima. Zij is de ambassadrice van "de week van het geld." Deze wordt gehouden van 9 t/m 13 maart. En wie kan een betere ambassadrice zijn dan iemand die economie heeft gestudeerd en van juli 1996 tot maart 1998 vicepresident was bij de Latijns-Amerikaanse Institutionele Verkoop bij de bank HSBC James Capel Inc.? Aansluitend was zij tot 1999 vicepresident bij de bank Dresdner Kleinwort Benson afdeling Opkomende Markten. Zij wilde graag meer weten van de leerkrachten op welke manier zij inhoud geven op de scholen aan het onderwerp geld.
Meester Anton van Peperstraten had zijn interesse getoond bij de stand van de week van het geld. Hij werd gevraagd of hij later op de dag terug kon komen, want er zou hoog bezoek komen. Nadat hem was uitgelegd hoe je koningin Maxima benadert, heeft zij een aantal minuten gesproken met een aantal onderwijsmensen en met een student van de PABO. Meester Anton beschreef haar als: "Een heel vriendelijke en innemende vrouw, die haar vragen stelde en scherp argumenteerde." Al met al was het een geslaagde dag.

OUDE-TONGE - Zondag 15 maart as. zal er een bijzondere evangelisatiedienst plaatsvinden in Evangelie Gemeente Flakkee te Oude-Tonge. De talentvolle muziekgroep Votum zal het muzikale gedeelte verzorgen. Zeven enthousiaste jongeren die door middel van muziek God groot, en bekend willen maken aan hen die daar meer van willen weten.
Arie Knoester, die al sinds medio 1994, samen met zijn vrouw actief is in hulpverlenen en bijstaan van (ex)verslaafden, daklozen en (ex)gedetineerden, zal een pakkend woord brengen voor jong en oud. Arie, die inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd voorbij is, is nog altijd jong van geest en weet de jongere nog altijd aan te spreken. Wilt u getuige zijn van een uitdagende en spetterende dienst? Weet u welkom in het gebouw van Evangelie Gemeente Flakkee, aan de Emmastraat 24a te Oude Tonge! De dienst begint om 10.00 uur. Na de dienst tijd voor koffie, thee en limonade en vooral tijd om elkaar te ontmoeten.

Bakkerij Van Harberden viert veertigste verjaardag

Jan en Heleen van Harberden voor de bakkerij in Melissant.

MELISSANT – Ambachtelijke bakkerij Van Harberden in Melissant bestaat veertig jaar. Jan en Heleen van Harberden én hun personeel vieren het jubileum met de klanten. Het feest is deze week, van 9 tot 14 maart: een week vol acties in de winkel, twee wedstrijden en de Nacht van de Bakker.

Door Kees van Rixoort

De bakkerij aan de Julianaweg 49 ging op 14 maart 1975 open voor het publiek. De avond daarvoor was de officiële opening. Jan van Harberden sr., afkomstig uit Waddinxveen, nam de bakkerij over van bakker Van Brussel. De geschiedenis van de zaak gaat verder terug: bakker Israël begon er al in 1917.
Van Brussel verkocht ook veel kruidenierswaren in de bakkerij. Daar zette Van Harberden een punt achter. In het verbouwde winkeltje van 3 bij 3 meter gingen alleen nog brood en banket over de toonbank. Na een folderactie in het dorp liep het storm bij de nieuwe bakkerij. Van Harberden had iets nieuws geïntroduceerd in Melissant: de gevulde eierkoek. Daarvan werden er vijfhonderd verkocht.

Specialiteiten

De met slagroom en een likeurtje gevulde eierkoek is nog altijd een specialiteit van de bakkerij in Melissant. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld de met Zwitserse room gevulde bolus, de worstenbroodjes (die tot in Brabant gewild zijn) en het van Flakkees eiwitrijk tarwe gemaakte boerenbrood. De Flakkeese cake, waarin de kruiden van kruudplaetjes zijn verwerkt, zijn ook een begrip. De kruudplaetjes zelf maakt Van Harberden ook.
De zaak is al sinds 2007 niet meer te vinden aan Julianaweg 49, maar in een nieuw pand aan de overkant, op nummer 30. Daar is volop ruimte om het brood en banket te produceren, in een ultramoderne ambachtelijke bakkerij, en te verkopen, in een gezellige, ruime winkel. Er is voldoende gratis parkeerruimte, en dat is volgens Jan van Harberden – de zoon van de twee jaar geleden overleden stichter die ook alweer vijfentwintig jaar actief is in de bakkerij – een van de sterke punten van de zaak.
Naast de producten uiteraard. "Hoge kwaliteit tegen een zeer redelijke prijs. "We maken alles zelf volgens oude recepten op een ambachtelijke manier", zegt Jan. Zijn vrouw Heleen vult aan: "We zijn ook heel flexibel. Als de tompoucen op zijn en een klant vraag erom, dan maken we ze. Een taart waar geen melk in verwerkt is? Geen probleem, wij spelen in op speciale wensen. Pas hebben we op een vroege maandagochtend nog driehonderd bolussen in Rotterdam laten bezorgen. Wij verkopen geen nee."

Workshops

De reikwijdte van de bakkerij in Melissant is sowieso behoorlijk. De zaak vervult duidelijk een regiofunctie, tot de kop van Voorne toe. Ook omdat Van Harberden in de omliggende plaatsen aan huis bezorgt én interessante workshops organiseert. Zo zijn er in april en mei workshops in het kader van '70 jaar bevrijding: vier je vrijheid'. Jan: "De deelnemers maken dan Zweeds wittebrood, Wilhelmientjes – dat zijn koekjes – en oranjetompoucen. Daarbij krijgen ze verhalen uit de tijd van de bevrijding te horen."

Feest

Deze week is het feest aan de Julianaweg 30. Klanten kunnen van maandag tot zaterdag profiteren van mooie aanbiedingen. Op zaterdag krijgt iedere vijfentwintigste klant zelfs een taart cadeau. Op vrijdag 13 maart is de Nacht van de Bakker. Dan kunnen geïnteresseerden van 19.00 tot 23.00 uur een kijkje achter de schermen nemen. De bakkerij is in vol bedrijf, er zijn diverse demonstraties en workshops voor kinderen. Bezoekers kunnen proeven en hun vragen stellen aan bakker Jan.
Verder zijn er twee wedstrijden. Tot 14 maart kunnen verhalen (met herinneringen aan bakkerij Van Harberden) en taartontwerpen worden ingeleverd. De maker van het beste verhaal wint een taart en gratis deelname aan een workshop. De winnaar van de taartontwerpwedstrijd ontvangt een taart met zijn of haar ontwerp erop.

Dankbaar

Veertig jaar Van Harberden, het is alweer een hele periode. Hoe kijken Jan en Heleen erop terug en hoe zou de volgende veertig jaar eruit gaan zien? "Lekkere dingen blijven bakken en hopelijk gaat onze zoon Jan de bakkerij overnemen. Dat het al die jaren zo goed gegaan is, hebben we te danken aan de Heere. Ook in de volgende veertig jaar hebben we Zijn zegen nodig."

"Gemeente acteert hooghartig" bij uitvoering subsidiebeleid

GOEREE-OVERFLAKKEE - Keuker (PvdA) en Vreugde (VKGO) grepen de brief van het bestuur van de Oranje Vereniging Oude-Tonge aan (geplaatst bij de ingekomen stukken op de raadsagenda) om uiterst kritisch te reageren op wat zij respectievelijk noemden enerzijds een hooghartige houding van de gemeente en anderzijds weinig invoelende passie jegens de briefschrijver. "Ik neem van mijn uitlating hooghartig niets terug" onderstreepte Keuker nog eens zijn opvatting. Bij het subsidiebeleid (plan Mooi) is slecht gecommuniceerd met het veld. Er is nauwelijks naar argumenten geluisterd en er is alleen maar een verhaal verteld. Ook verslaglegging is beperkt of ontbreekt. "Stel je meer positief op", adviseerde Vreugde.

Door Jaap Ruizeveld

Wethouder De Jong herkende zich niet in de kritiek. "Wij zijn met het veld in gesprek". De brief van de Oranjevereniging verbaasde hem. "Wij stellen ons als gemeente juist constructief op. Correspondentie is beschikbaar, maar wat is functioneel in het grote geheel?"
De aanleiding voor de discussie was dus de brief van de Oranjevereniging Oude-Tonge die bij de gemeente een bezwaarschrift indiende tegen de opgelegde bezuiniging op subsidie en tegen het nieuwe subsidiebeleid. Het bestuur wijst erop dat de brief van de gemeente, die in december 2014 is ontvangen, niet is gedateerd waardoor het voor de vereniging niet duidelijk is om de exacte bezwaartermijn te kunnen vaststellen. In de brief van de gemeente wordt het raadsbesluit vermeld dat de subsidie in 2015 met 30% wordt verlaagd ten opzichte van 2013. Voorts dat met ingang van 2016 er 50% wordt verlaagd en dat de subsidie in 2017 geheel stopt.

Geen gelegenheid

De vereniging betreurt het dat zij niet in de gelegenheid is gesteld om een zienswijze in te dienen. Zij noemt dit een aantasting van haar recht. Het is in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en dan met name het zorgvuldigheidsbeginsel. Ook is de vereniging teleurgesteld dat bij het vaststellen van het nieuwe subsidiebeleid en beleidsplan Mooi eveneens geen gelegenheid is geboden om een zienswijze te geven. Het algemene sfeerverslag dat is gemaakt geeft de standpunten van de vereniging onvoldoende weer, zo staat in het bezwaarschrift. De vereniging reikte de gemeente een 5-tal punten aan die volgens de Oranje Vereniging Oude-Tonge op een eenvoudige wijze kunnen worden gerealiseerd en die per saldo voordeliger en beter zouden zijn dan het voorgestelde beleid.

OFB 1 boekt historie: drie overwinningen op rij

Rick Hokke neemt de tweede penalty.

OOLTGENSPLAAT - Het eerste van OFB doet van zich spreken. Het team staat voor het tweede seizoen onder leiding van Wouter Zwackhalen. Tevens heeft Wouter zijn contract met een jaar verlengd.

Afgelopen zaterdag 07 maart boekt OFB 1 een historische overwinning. De reeks begon op 21 februari tijdens de uitwedstrijd bij Oranje Blauw'14, met een eindstand van 0-3. De week erop werd SKNWK thuis ontvangen. Ook nu was OFB 1 het sterkste team en werd er met 4-1 gewonnen. En dan de thuiswedstrijd tegen FC Bergen. Bij deze thuiswedstrijd was OFB strijdlustig en gretig. Door gelijk kansen te creëren weet Robert Troost voor OFB in de negende minuut de openingstreffer te maken. In de vijftiende minuut maakt Sydney de tweede treffer na een mooie voorzet. In de tweede helft, rond de 55e minuut een strafschop, deze wordt niet verzilverd. In de 82e minuut krijgt OFB wederom een penalty. Nu weet Rick Hokke de bal wel in het doel te leggen. Ook kreeg OFB nog twee tegen doelpunten maar de overwinning en de drie punten blijven in Ooltgensplaat. Voor OFB zijn deze overwinningen er drie met een gouden rand.

15 / 28

DIRKSLAND

Voorjaarszangavond Rehobôthkoor

Op zaterdag 14 maart hoopt het Christelijk gemengd Rehobôthkoor een voorjaarszangavond te organiseren. Hieraan zal het kinderkoor Kadosj uit Goedereede en het mannenensemble Goeree meewerken. Zij staan beiden o.l.v. Berdien Dekker. O.l.v. dirigent Ab Vroegindeweij hoopt het koor weer mooie liederen ten gehore te brengen zoals Op die heuvel daarginds, Psalm 32 bewerkt door Pieter Stolk en de Grote Bruiloft. Zoals altijd zal de vaste koororganist Johan van Wijk koor- en samenzang begeleiden op het orgel. De zangavond zal plaatsvinden in de Hervormde kerk te Dirksland. De aanvang is om 19.30 uur. De algehele leiding is in handen van ds. J.W. van Estrik uit Goedereede. Er wordt een collecte gehouden t.b.v. Calando. De toegangsprijs bedraagt € 5,-. Kinderen t/m 12 jaar gratis. Toegangskaarten zijn te verkrijgen bij de ingang van de kerk voor aanvang van de zangavond. De kerk is open om 19.00 uur. Voor meer informatie zie de website van het koor: www.chrgemrehobothkoor.nl.

Contributie Oranjevereniging

Binnenkort komen de bestuursleden van de Oranjevereniging weer bij de leden aan de deur om de jaarlijkse contributie op te halen. Om met de tijd mee te gaan en doordat er in huishoudens bijna geen contant geld meer is, is besloten om vanaf volgend jaar de betaling via automatische incasso te laten verlopen. Er zal u gevraagd worden een formulier voor een 'Doorlopende machtiging' in te vullen en te ondertekenen. Omdat de vereniging altijd nieuwe leden kan gebruiken zal er ook een huis-aan-huis ledenwerf actie gehouden worden. Door hogere kosten en afnemende subsidie hoopt de Oranjevereniging op deze manier aan voldoende financiële middelen te komen, zodat Koningsdag ook in de toekomst gevierd kan worden op de wijze zoals u gewend bent. Voor € 7,50 per jaar kunt u als gezin lid worden.

GOEDEREEDE

Modeshow VVRG

Dinsdagavond 17 maart a.s. zal de Vereniging Vrouwen Rondom Goeree (VVRG) een modeshow houden. Mevrouw Nelly Koese-Breen van ZIE ZA ZO Mode uit Ouddorp zal deze avond verzorgen. Zij presenteert het nieuwste voorjaar en zomermode. De modeshow wordt gelopen door een aantal dames van de vereniging. Op deze avond zijn ook diverse modeartikelen te koop zoals tassen, sjaaltjes, sieraden, enz. De avond wordt gehouden in Oostdam te Goedereede, aanvang 20.00 uur. Natuurlijk zijn niet-leden ook van harte welkom. Zij betalen € 5,- p.p. Voor meer informatie over deze of andere avonden van de VVRG kunt u bellen naar Riet van Ommeren, tel. 0187 493205 (na acht uur).

GOEREE-OVERFLAKKEE

PCOB-contactmiddag

De PCOB houdt voor leden en belangstellenden haar maandelijkse contactmiddag op maandag 16 maart in De Hoeksteen te Middelharnis. Kees Stoutjesdijk zal dan spreker zijn en vertellen over de verschillende crashes van vliegtuigen op het eiland tijdens WO2. Dit jaar is het 70 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd en zullen er allerlei vreugdevolle festiviteiten plaatsvinden. Volgens het bestuur is deze bijeenkomst "een goede gelegenheid om kennis te maken met de Prot. Chr. Ouderen Bond. Van leden wordt als bijdrage in de kosten € 2,00 gevraagd, van niet-leden wordt € 5,- gevraagd. Meer info: tel. 0187 491046. De aanvang van de middag is 14.00 uur.

HERKINGEN

Vragenlijst 'Ons Huis'

Op de uitslag van de vragenlijst over verenigingsgebouw "Ons Huis" is boven verwachting gereageerd. Het bestuur wil de inzenders hartelijk bedanken voor hun medewerking en positieve op- en aanmerkingen. De leiding van het verenigingsgebouw gaat er mee aan de slag en zal met de afgevaardigden van de gemeente overleggen en het ook bespreken in de jaarvergadering van 15 april a.s. met de verenigingen. Er hebben diverse personen aangegeven iets te willen organiseren. Dit wordt op prijs gesteld. Graag zou het bestuur met deze mensen in contact komen, maar de vragenlijst was anoniem. Dus wie iets wil doen, kan zich melden bij één van de bestuursleden of bij de beheerster van 'Ons Huis'.

MELISSANT

Voorjaarsconcert Amicitia en Oosterlands Fanfare

Op vrijdag 13 maart organiseert Muziekvereniging "Amicitia" uit Dirksland een voorjaarsconcert. Nadat Amicitia in 2013 te gast is geweest in Oosterland bij Muziekvereniging "Oosterlands Fanfare" heeft Amicitia deze keer de rollen omgedraaid en is Oosterlands Fanfare te gast in Dirksland. Beide orkesten staan onder leiding van dirigent René Bogaarts. Zij zullen beiden een zeer gevarieerd programma ten gehore brengen. Zo zullen de orkesten film-, pop-, flowerpower-, dans- en balkanmuziek spelen, maar ook een mars zal zeker niet ontbreken. Normaliter zou het concert ook in Dirksland plaatsvinden, maar aangezien alle zalen bezet waren, is Amicitia uitgeweken naar "De Melishof" in Melissant. Aanvang 19.30 uur. Zaal open vanaf 19.00 uur. De toegang is gratis.

Orgelmiddag

Op zaterdag 21 maart hoopt de Vereniging van Orgelvrienden op Goeree-Overflakkee een bijeenkomst te houden in de Rooms-Katholieke St. Jozefkapel. Leden en belangstellenden zijn hartelijk welkom om kennis te maken met het vrijwel unieke kabinetorgel uit 1843, dat gebouwd werd door de firma H. Knipscheer. Dhr. Maarten Vos zal een korte lezing houden over deze orgelbouwer en mevr. Mulder-Faasen hoopt iets te vertellen over het gebrandschilderde raam in de kapel. Daarna zal er ruimschoots gelegenheid zijn voor de aanwezigen om het orgel te bespelen. Het adres van de kapel is: Provincialeweg 6. De aanvang is om 14.00 uur.

NIEUWE-TONGE

Inleveren rommelmarktspullen

Zaterdag 14 maart is er gelegenheid spullen in te leveren voor de rommelmarkt van de H.H.K. te Nieuwe-Tonge die op zaterdag 20 juni plaats zal vinden. Spullen kunnen worden ingeleverd bij de schuur van familie Van Kempen, Duivenwaardseweg 7, van 09.30 tot 11.30 uur. Geen bedden, spiralen, crt-monitoren en wandmeubels. Heeft u vragen of wilt u de spullen opgehaald hebben? Neem dan contact op met Paul Knöps, tel. 0187 745004 of 06 16777904.

OOLTGENSPLAAT

Breicafé

Op donderdag 12 maart is er Breicafe, van 19.30-22.00 uur in 't Centrum, Weesmolenstraat 12, Ooltgensplaat. Een avond gezellig haken, breien of borduren, of alleen een bakje doen. Zelf materialen meenemen. Entree is € 1,50 inclusief koffie/thee. Voor informatie kunt u bellen naar Ati Verwoerd, tel. 06 40701181. Dit is een activiteit van Stichting ZIJN.

Rommelmarktspullen gevraagd

De Gereformeerde Gemeente houdt op zaterdag 11 april de jaarlijkse rommelmarkt. Daarvoor is men op zoek naar rommelmarktspullen. Spullen of kleine meubels die u weg wilt doen, maar nog wel bruikbaar zijn, kunnen zij goed gebruiken. U kunt uw spullen op laten halen door dhr. W. de Bonte, tel. 0187 631642. Vergeet u niet het bestelformulier voor het pootgoed in te leveren, voor a.s. vrijdag 13 maart. Heeft u geen bestelformulier gekregen, dan kunt u die ook aanvragen bij dhr. De Bonte.

OUDDORP

Lezing Joep Luijckx

Op 26 maart a.s. om 20.00 uur geeft Joep Luijckx in de Overkant, Dijkstelweg 33, Ouddorp een lezing over zijn nieuwste werk, waar op dit ogenblik een tentoonstelling met schilderwerk van hem hangt. De lezing gaat over foto's van IJsland, Texel, Terschelling, Ouddorp en zijn laatste table-top fotografie. Joep laat niet alleen de meest gefotografeerde landschappen van IJsland zien maar ook geheel ander werk, zoals foto's van het voetbal stadion van Reykjavik, hier heeft hij zeer kleine stukjes van vastgelegd en dit zijn zeer vervreemde wonderlijke foto's geworden waar dan ook niets meer van het stadion in terug te vinden is. De landschappen van IJsland blijven voor hem de mooiste van de wereld, vooral wanneer er speciale omstandigheden zijn zoals een dunne witte laag hagel die de wereld omtovert in een surreëel landschap met overal stoom en modderpotten. Maar ook Nederland biedt ongekende schoonheid. Zeer vroeg in de morgen op het strand vind je ongelooflijke stukjes zand met water waar de opkomende zon schitterende reflecties van kleur in achterlaat en wanneer de wind en de sneeuw daar nog eens bijkomen en iedereen bij de kachel zit is Nederland op zijn mooist. "Geef mij maar de winter, die is veel mooier als de zomer met zijn harde licht", vindt Luijckx. Zijn laatste table-top foto's (foto's die thuis op een tafel gemaakt worden) worden vermengd met beelden uit de natuur, hierdoor gaat het geheel een ander leven leiden, ook hier probeert Joep de oneindigheid vast te leggen. De oneindige schoonheid van het zijn. De lezing kost € 6,50 inclusief koffie en thee en onder de aanwezigen wordt een kleine foto van Joep Luijckx verloot.

Welkom-dienst met The Message

Op 15 maart wordt er weer een Welkom-dienst in de Doopsgezinde Gemeente gehouden, waarvoor, zoals altijd, jong en oud van harte zijn uitgenodigd. Er wordt muzikale medewerking verleend door het gospelkoor "The Message". Dit koor uit Bruinisse is ruim 15 jaar geleden gestart als een gelegenheidskoortje. Na een aantal jaren zo af en toe in de kerk te zingen zijn ze er aan gaan denken om een vereniging op te richten. Zo is het koor ontstaan dat nu ruim 40 enthousiaste leden telt die d.m.v. zingen een boodschap brengen, waar de koornaam ook op ziet. De dienst in de Doopsgezinde Gemeente wordt geleid door Ds. E.M. de Jong en begint om 18.30 uur.

OUDE-TONGE

Breicafé

Woensdagavond 11 maart is het breicafé weer geopend. Het breicafé wordt gehouden in het Infocentrum, Bernhardstraat 27 in Oude-Tonge. Het breicafé is geopend van 19.30 tot 21.30 uur. Het concept breicafé is heel eenvoudig. Je neemt je eigen spullen mee, waarmee je zelf aan de slag gaat. Natuurlijk onder het genot van een kop koffie, thee of fris (kosten € 1,10 per consumptie). Een ervaren handwerkspecialiste is aanwezig en wil je te allen tijde bijstaan met raad en daad. Natuurlijk steekt u ook dingen van elkaar op. Aanmelden is niet nodig. Heeft u nog vragen dan kunt u bellen naar Stichting ZIJN, tel. 0187 641344, of e-mailen naar m.vanderwelle@zijngo.nl.

Jeugdmiddag

Op woensdag 18 maart kunnen alle kinderen van groep 1 t/m 8 gezellig knutselen in het Infocentrum, Bernhardstraat 27. Jullie zijn hartelijk welkom van 13.30 tot 15.00 uur. Kosten € 2,00 per kind. Inlichtingen via Rita Visbeen, tel. 0187 642514, of Koop en Matty Klos, tel. 0187 643622.

Oproep vrijwilligers NL Doet

Op zaterdag 21 maart 2015 neemt de Stichting Kinderboerderij Oude-Tonge deel aan NL Doet. De grootste vrijwilligersactie van Nederland georganiseerd door het Oranje Fonds. De stallen, verblijven en hokken van de dieren hebben een nieuwe verflaag nodig. De Stichting Kinderboerderij Oude-Tonge kan deze dag nog wel wat hulp gebruiken, van 10.00 tot ongeveer 15.00 uur. Voor soep en broodjes wordt gezorgd. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden door naam en leeftijd door te geven aan stkinderboerderijoudetonge@gmail.com.

STELLENDAM

Rollatorspreekuur

Vrijdag 13 maart van 11.00 tot 12.00 is er weer een rollator- en hulpmiddelenspreekuur. Laat uw evenwicht testen of laat uw rollator technisch nakijken. Stel al uw vragen over het gebruik van de rollator of laat u informeren over andere hulpmiddelen. Careyn erGO (ergotherapeut) en de fysiotherapeut staan voor uw klaar in de praktijk van jofib Koese, Amaliapad 5 in Stellendam. Er zijn geen onkosten aan verbonden. Voor info kunt u ook bellen: 06 10557185.

Oud papier

Op zaterdag 14 maart zal namens het Hervormd Jeugdwerk Stellendam weer oud papier en karton opgehaald worden. Men begint om 9.00 uur op de Molenkade, Nieuweweg en de Schoolstraat. Graag goed gebundeld en tijdig buiten zetten.

Kinderdienst met Biddag

Woensdag 11 maart a.s. is er om 14.00 uur een kinderdienst in de Hervormde kerk te Stellendam, Bosschieterstraat 2. Ds. D. Hoolwerf leidt de dienst. Het thema is "Altijd Dichtbij", dit naar aanleiding van Handelingen 16:22-34. In dit Bijbelgedeelte gaat het over Paulus en Silas die in de gevangenis terecht komen en laat ons zien dat we door het geloof in Jezus Christus Gods nabijheid mogen ervaren en mogen zoeken. Neem gerust belangstellenden en vriendjes of vriendinnetjes mee. Iedereen is van harte welkom. Na afloop van de dienst is er een spel-/knutselmoment voor de kinderen en wordt met elkaar een kop koffie/thee of fris gedronken.

Anglia geeft Engels een boost Nu ook voor groep 7 en 8

MIDDELHARNIS - Vorig schooljaar bood de Prins Maurits voor het eerst een gratis Anglia-cursus aan voor basisschoolleerlingen. Tien weken lang kwamen 28 kinderen op hun vrije woensdagmiddag naar de christelijke scholengemeenschap in Middelharnis. Met succes, want alle deelnemers haalden het bijbehorende internationale certificaat. De tweede editie blijkt nog populairder: er doen maar liefst 93 kinderen mee.

Een vreemde taal leren kan een heerlijke uitdaging zijn, maar dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Voor sommige kinderen is het juist een struikelblok. Dat zien Engels-docenten dagelijks in de gewone les. Om het onderlinge niveauverschil te verkleinen, biedt de Prins Maurits de cursus Anglia aan. "Met deze persoonlijke en interactieve cursus dagen we de taaltalenten net wat extra uit, terwijl we de achterblijvers juist bijspijkeren," legt docent Max Hamelink uit. "Precies op het niveau dat bij het kind past. Tailor made!"

Speciaal voor basisschool

Dat de Prins Maurits een Anglia-cursus aanbiedt voor leerlingen uit groep 7 en 8 is volgens Hamelink volkomen logisch: "Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met het leren van een nieuwe taal. Bovendien is deze cursus een leuke kennismaking met het voortgezet onderwijs." Hamelink doelt hiermee op de aanpak: deelnemers zitten niet voortdurend met de neus in de boeken, maar ze gaan gewoon lekker aan de slag met Engels. Elke woensdagmiddag heeft zo zijn eigen thema, waarin leeftijdgenootjes in kleine groepjes luisteren, schrijven, lezen en hardop oefenen.

100% score

Aan het begin van de cursus doet iedereen een placement test. Deze test stelt vast op welk niveau ieder kind aan het eind van de rit examen doet. Hamelink: "Vorig jaar slaagde iedereen en dat is natuurlijk een fantastische ervaring. De kinderen vertrekken niet alleen met een internationaal erkend certificaat, maar belangrijker is dat ze hier zelfvertrouwen hebben getankt. Voor ons is die score plus het recordaantal aanmeldingen het bewijs dat deze Anglia-cursus aanslaat."

Quite important

Het mooie is dat de cursus niet op zichzelf staat, want eenmaal op de middelbare school kunnen leerlingen het Anglia-programma jarenlang volgen. Ieder jaar wordt steeds een tikkeltje moeilijker. Hamelink concludeert dan ook: "Leerlingen die Anglia doen, halen betere cijfers voor Engels en zijn vaak veel enthousiaster over het vak. Uiteindelijk werkt dat in hun voordeel. Deze wereldtaal is op school 'quite important', want het is een verplicht examenvak."

'Mel inloopmiddag' groot succes; nu vervolg op Fort Prins Frederik

STAD AAN 'T HARINGVLIET - Op zaterdagmiddag 7 maart was er ter ere van de geboortedag van Mel Dale op 5 maart 1925, een 'Mel Inloopmiddag' in Ons Trefpunt in Stad aan 't Haringvliet. De opkomst was boven alle verwachtingen.

Als schoenmaker, kunstenaar maar vooral sociaal filosoof, genoot hij regionale bekendheid. Iedereen was welkom bij Mel voor een praatje met een kopje thee. Op 14 november 2004 overleed hij en liet hij een verzameling van ongeveer 250 beelden en een grote hoeveelheid "één zins spreuken" na. Daarnaast zijn er een kleine 200 beelden in particulier bezit in omloop.
Onder de bezielende leiding van Herman Maas, voormalig huisarts uit Stad, is er een initiatief door de plaatselijke Werkgroep Mel Dale, in samenwerking met Stichting Ons Trefpunt, gekomen om een inloopmiddag te houden waarbij een deel van de collectie werd getoond en waarbij een oproep was gedaan aan particulieren om zoveel mogelijk met hun beeldje langs te komen om gefotografeerd te worden en het bijbehorende verhaal te vertellen. Want een beeld van Mel was niet zomaar te koop. De meeste beelden heeft hij geschonken voor speciale gelegenheden en een enkeling kon voor een bijzondere gebeurtenis een beeld kopen of zelfs laten maken. Vele bezoekers hebben aan de oproep gehoor gegeven en zijn met hun verhalen en zo mogelijk hun beeldje, langsgekomen. Enthousiast werd verhaald over de bijzondere man met zijn eigen kijk op het leven, getekend door een eeuw die voor mannen van zijn generatie, oorlog, angst en onderdrukking maar ook wederopbouw en hoop betekende. De collectie staat sinds enkele jaren op Fort Prins Frederik te Ooltgensplaat waar de organisatie van Kunst, Cultuur en Historie regelmatig thematentoonstellingen houdt waarbij altijd ook de beelden en de spreuken van Mel Dale worden getoond.
Nu is het idee ontstaan om een catalogus te maken van alle beelden en spreuken van Mel en deze uit te geven. In dat naslagwerk zal dan voor zover bekend, bij ieder beeld het bijbehorende verhaal worden verteld. Dit onvervalste stuk Flakkee Cultuur behoort tot het immateriële erfgoed van het eiland en kan op die wijze voor het nageslacht worden bewaard.
Komend jaar zal dit naslagwerk worden gerealiseerd zodat, wanneer volgend jaar in Stad op de Kaai een musical zal worden opgevoerd over het Leven van Mel, dit boek gepresenteerd kan worden.
Komende tijd zal, mede door de grote belangstelling voor de kunstenaar en zijn kijk op het leven, op Fort Prins Frederik een speciale overzichtstentoonstelling worden georganiseerd door KCH Promotie (Kunst, Cultuur, Historie) in samenwerking met de Werkgroep Mel Dale.
Voor meerdere informatie: info@fortprinsfrederik.nl.

MIDDELHARNIS - April 2014 en februari 2015 zijn op Goeree-Overflakkee 36 van totaal 57 Stolpersteine geplaatst, dit gebeurde o.a. in Ouddorp, Dirksland, Sommelsdijk, Middelharnis en Oude-Tonge.

Stolpersteine is een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig (1947, Berlijn). Hij brengt gedenktekens aan op het trottoir voor de huizen van mensen die door de nazi's verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord gedreven zijn.

Deze Stolpersteine (letterlijk: 'struikelstenen') herinneren onder andere aan Joden, Sinti, Roma, politieke gevangenen, homoseksuelen, Jehova's getuigen en gehandicapten. De kunstenaar noemt ze Stolpersteine omdat je erover struikelt met je hoofd en je hart, en je moet buigen om de tekst te kunnen lezen.

Op de stenen zijn, in een messing plaatje, de naam, geboortedatum, deportatiedatum en plaats en datum van overlijden gestanst. De kleine stenen (10 x 10 cm) werden lange tijd alle door de kunstenaar zelf gemaakt en geplaatst.

Genoodzaakt door de stormachtige ontwikkeling van het project laat hij zich tegenwoordig door een bevriende kunstenaar ondersteunen. Het project Stolpersteine loopt sinds het jaar 1994. Eind 2014 had Demnig al 50.000 Stolpersteine geplaatst in meer dan duizend steden en dorpen.

Het verhaal dat bij de Stolpersteine op Goeree-Overflakkee ter herinnering aan deze Joodse mensen hoort zal de heer Piet de Man uit Dirksland, één van de initiatiefnemers van uit de Lionsclub, 17 maart vertellen de hand van een presentatie. Welkom dus op deze avond van Kerk en Israël op dinsdag 17 maart a.s. om 20.00 uur in de Emmaüskerk, Kon. Julianaweg 64 te Middelharnis. Het beloofd een boeiende avond te worden voor iedereen die geïnteresseerd is in Joods de geschiedenis van Goeree-Overflakkee. De toegang is vrij, iedereen van harte welkom.

STC-Group start in Stellendam een cursus Algemene Ondernemersvaardigheden

STELLENDAM - Op vrijdag 20 maart start de STC-Group in Stellendam met een speciaal voor zeevisvaartbedrijven ontwikkelde cursus Algemene Ondernemersvaardigheden. Met deze cursus wil de STC-Group ondernemers helpen met het krijgen van inzicht in de eigen bedrijfsvoering. Dankzij gelden van het Europees Visserijfonds kost de veertien dagdelen durende cursus slechts € 250,00 per persoon. Dit is inclusief lesmateriaal.

Het startschot voor de cursus zal om 16.00 worden gegeven door de heer Johan van Nieuwenhuijzen (UFA) en de heer Henk Redert (STC-Group). De docenten, deelnemers en andere geïnteresseerden zullen aanwezig zijn. Twijfelt u nog over deelname aan de cursus volgend jaar; de docenten kunnen uw vragen hierover beantwoorden.
De veertien dagdelen durende cursus is ontwikkeld in nauwe samenwerking met Rabobank Het Haringvliet, accountantskantoor Bakker Tilly Berk en Assurantiekantoor John P. de Wit. De cursus wordt afwisselend op vrijdagmiddag en zaterdagochtend aangeboden op de STC-locatie aan de Deltahaven 4 in Stellendam.
Aanmelden voor deze cursus kan eventueel ook door een e-mail te sturen naar tiggeloven@stc-r.nl. Telefonisch aanmelden kan ook: 010 4486341.

OUDDORP - Tijdens het Hemelvaartweekend op vrijdag 15 mei van 9.00 tot 15.00 uur zal de voorjaarsfair van peuterspeelzaal de Gornet weer gehouden worden.

Dit jaar voor het eerst in de ring van Ouddorp. Een fair waar diverse activiteiten georganiseerd worden o.a. rommelmarkt, marktkramen, kleedjesmarkt, verloting met mooie prijzen, broodjes knakworst, suikerspin, springkussen en diverse kinderactiviteiten.

U kunt een kraam huren (4 m breed) voor € 20,- of een kleedje op de kleedjesmarkt voor € 5,- (ongeveer 3 meter breed). Net zoals de voorgaande jaren mag u ook andere spullen dan speelgoed en kinderkleding verkopen. Denk hierbij aan een leuke hobby zoals sieraden maken, home decoratie of iets anders, dan heeft u nu de kans om ze te verkopen. U kunt zich inschrijven tot 20 april. Voor meer informatie over de voorjaarsfair en kraam of kleedjesverhuur kunt u 's avonds na 20.00 uur contact opnemen met Daniëlle 06-10372111
Heeft u nog rommelmarkt spullen voor de fair dan kunt u deze inleveren op vrijdag 10 april, vrijdag 17 april, vrijdag 24 april en dinsdag 12 april van 9.00-10.00 uur aan de Marijkeweg 7a bij de familie Aleman.
A.u.b. geen witgoed, meubels, kleding en audio/ pc spullen.

Deze week Trend Consumentenbeurs

Tijdens de Trend Consumentenbeurs vorig jaar. Foto: p.r.

OUDDORP – Op één jaar na bestaat de Trend Consumentenbeurs 25 jaar. Deze week, van a.s. donderdag 12 t/m zaterdag 14 maart, wordt de beurs voor de 24e maal gehouden. De organisatie verwacht weer veel bezoekers en is er helemaal klaar voor om deze te verwelkomen, in m.f.g. Dorpstienden te Ouddorp.

Door Hans Villerius

Hoewel de Trend Consumentenbeurs al jarenlang in Ouddorp wordt gehouden, zijn bedrijven van heel Goeree-Overflakkee er vertegenwoordigd. Zij presenteren hier zichzelf, hun producten, diensten of noviteiten, voor bezoekers hebben ze aantrekkelijke beursaanbiedingen en natuurlijk is deze plek ook een mooie gelegenheid om te netwerken.

Tijdens de Trend Consumentenbeurs vorig jaar. Foto: p.r.

Kleinschalig

Met bijna 25 jaar achter de rug kan de Trend Consumentenbeurs bogen op een lange bestaansgeschiedenis. Volgens bestuurslid Martin van Wijk houdt dit verband met de kleinschaligheid van de beursopzet. Daardoor blijft het haalbaar om deze beurs jaar op jaar te organiseren. Bovendien levert het kleinschalige concept een knusse sfeer op en is de Trend Consumentenbeurs voor veel bezoekers dan ook een gezellige ontmoetingsplaats.

Divers

Met een verscheidenheid aan standhouders is het beursaanbod heel divers. Van verkoop van bedden, pannen, wijn, slagerswaren of kruiden tot advies op het gebied van verzekeringen, bankzaken, installatietechniek of beveiliging. In totaal 27 standhouders. Onder hen zijn ook vier goede doelen vertegenwoordigd, die belangeloos op de Trend Consumentenbeurs mogen staan.
Elke klant die op de beurs iets koopt of een afspraak maakt voor een offerte kan een formuliertje bij de standhouder inleveren waarmee kans wordt gemaakt op een heerlijk diner voor twee personen. En voor de kinderen is er een springkussen, zodat ook zij zich er prima kunnen vermaken.

Openingstijden

Vorig jaar voor 't eerst werd de beurs in maart gehouden in plaats van de tot dan toe gebruikelijke maand januari. Dat leverde zo veel meer bezoekers op dat besloten werd om 't voortaan in maart te houden. De toegang is uiteraard gratis, evenals de – vernieuwde – parkeergelegenheid rondom Dorpstienden. De openingstijden zijn op donderdag 12 maart van 18.00-21.00 uur, op vrijdag 13 maart van 14.00-21.00 uur en op zaterdag van 10.00-17.00 uur.

Het Binnenhuis: 95 lentes

MIDDELHARNIS - Nadat in mei 2014 het water letterlijk tot aan de enkels stond, is er een frisse wind door Het Binnenhuis gewaaid. Van de nood is een deugd gemaakt. De hele winkel kreeg een refit en ziet er fris en stralend uit. En om het plaatje compleet te maken, werd ook het "wagenpark" aangepakt.

Met al die vernieuwingen was het ook nodig om de huisstijl eens grondig aan te pakken. Na een grijze periode in het Nederlandse interieur, komt er weer langzaam plaats voor kleur. Had men al combinaties van grijs beton met ruw hout, nu komen ook de frisse kleuren en wat fellere pastels de woning binnen. Dit om de mooie basis van natuurlijke elementen een frissere look te geven.
Dat is ook gebeurd met de huisstijl van Het binnenhuis. De klassieke letter is passé, tijd voor voorjaarskleuren. De enige manier om het 95 lentes vol te houden, is door met je tijd mee te gaan. En dat doen ze. Meegaan met je tijd heeft niets met leeftijd te maken, maar alles met open staan voor vernieuwing en op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in je eigen vakgebied.
"Daar is het nu de tijd voor! Nieuwe collecties zijn binnen en vol vertrouwen gaan we een optimistisch woontijdperk tegemoet. En met 95 jaar ervaring weten we wel wat wonen is…", aldus de mensen van Het Binnenhuis.

D&J Computerservice als enige in de regio ICT-Keurmeester

Doet u uw deur op slot wanneer u van huis gaat?
Bankiert u wel eens online?
En hoe is het met uw beveiliging gesteld?
Internetonveiligheid neemt steeds meer toe. Internetcriminelen worden steeds inventiever bij het misbruiken van uw bankgegevens of het stelen van persoonlijke gegevens. Daarom is het van groot belang dat al uw ICT-apparatuur optimaal beveiligd is en dat de technische veiligheid up-to-date is.
D&J Computerservice is als enige in de regio opgeleid tot ICT-Keurmerk keurmeester. De apparatuur zal moeten voldoen aan diverse eisen die door Keurmeesters zijn vastgesteld. Zie het als een APK-keuring, net als bij uw auto. Het ICT-Keurmerk geeft geen absolute garantie dat er geen mankement meer zal optreden, maar het is het maximaal haalbare. Mocht u slachtoffer zijn van fraude bij het internetbankieren, dan zal de bank u geen verwijt kunnen maken dat u niet alle technische voorzorgen heeft genomen.
Zij kunnen u van alle informatie voorzien bij onze stand. Onze ICT-Keurmeester zal hiervoor aanwezig zijn.
Bovendien kunt u bij de stand terecht voor alle informatie over de nieuwste technieken op computer, laptop en tablet gebied. "Wij zullen verschillende aanbiedingen hebben die alleen op de beurs geldig zijn", aldus de mensen van D&J Computerservice.

Inzameling hulpgoederen voor Koerdische vluchtelingen

GOEREE-OVERFLAKKEE - Soroptimistclub Goeree Overflakkee wil in samenwerking met Fazila Abdullatif een inzamelingsactie opstarten voor de vluchtelingen uit Syrie en Irak in Koerdistan. Fazila is sinds kort ook lid van de Soroptimistclub (damesserviceclub) en ook vertegenwoordigt zij als voorzitster de internationale vrouwenbeweging Koerdistan Women Union Europe.

Scholengemeenschap de Prins Maurits heeft ook enige tijd geleden een aanzienlijk bedrag van € 1.500,- ingezameld met een lessenmarathon en ook andere scholen op Goeree-Overflakkee hebben geholpen bij het inzamelen van geld voor dit goede doel. Van dit geld kon Fazila direct persoonlijke hulp verlenen aan de vluchtelingen. Zij kocht o.a. 1905 elektrische straalkacheltjes, meel, dekens, kleding en ondergoed.
Bij de presentatie over haar reis naar Koerdistan op de Prins Maurits op 17 februari heeft Fazila uitgebreid verslag gedaan over haar ervaringen en mocht zij nogmaals een cheque van € 1.000,- in ontvangst nemen. De inzamelingsactie op de scholen blijft doorgaan.
In november en december was de toestand in de kampen zeer schrijnend. Er waren in een bepaald kamp ongeveer 4000 tenten, dus er was niet voor iedereen een kacheltje beschikbaar. Een rijke inwoner van Erbil heeft gezorgd voor de overige 2000 kachels, zodat iedere tent nu een klein kacheltje heeft. Het was erbarmelijk om te zien hoe de mensen in een tent verblijven, die soms aan beide zijden open is en waar het water onderdoor stroomt. Men leeft met ongeveer vier gezinnen in een tent en er is niets! Geen water, geen sanitaire voorzieningen, geen medische zorg en geen verwarming. Er vinden o.a. bevallingen plaats in zo'n tent waar iedereen bij is en dan is er geen babykleding of andere dingen voor moeder en kind.
Elementaire dingen zoals dekens, kleding en schoenen zijn van harte welkom. Dus mocht u een dezer dagen weer eens uw kasten opruimen, dan houden wij ons aanbevolen om de kleding of andere zaken in te zamelen. Ook is er voor de vrouwen geen maandverband of luiers voor de baby's. Graag zouden zij ook hierover willen beschikken.
U kunt de hulpgoederen inleveren bij Fazila, Rottenburgseweg 144 te Middelharnis, tel. 0187-481332 of 06-86066015.
Zij zal binnenkort weer afreizen naar Koerdistan. Zij regelt ook het vervoer en zorgt er persoonlijk voor dat de spullen ook echt bij de vluchtelingen terecht komen.

Gemeente Goeree-Overflakkee neemt planten af van zorgkwekerij De Nollestee

GOEREE-OVERFLAKKEE - De gemeente Goeree-Overflakkee neemt planten af van zorgboerderij en kwekerij De Nollestee in Melissant. De buitendienst gebruikt deze planten om op verschillende locaties binnen de gemeente de plantsoenen op te knappen.

Al voor de herindeling namen de afzonderlijke gemeenten planten af van De Nollestee. Nieuw is dat er nu nauw overleg is over de soorten en aantallen planten die de gemeente nodig heeft en die De Nollestee kweekt.
Eind vorig jaar is een grote vracht met heesters opgehaald door medewerkers van de gemeentelijke buitendienst. De gemeente haalt in het voor- en najaar enkele duizenden nieuwe planten op bij De Nollestee. De planten, met name bloeiende heesters en bodembedekkende vaste planten, worden in de gehele gemeente gebruikt in de groenvoorziening.
Op De Nollestee werken achttien mensen met een verstandelijke beperking en een aantal begeleiders. Zij kweken ruim 300 soorten planten. De gemeente draagt met deze samenwerking een steentje bij aan de uitvoering van de nieuwe Participatiewet.
Wethouder Arend-Jan van der Vlugt is blij met deze samenwerking. "Zorgkwekerij De Nollestee biedt dagbesteding aan cliënten van Zuidwester en SjaloomZorg en is daarnaast gecertificeerd als zorgboerderij. Zij bieden mensen met een beperking de mogelijkheid om aan een arbeidsproces deel te nemen. Daar dragen wij als gemeente graag ons steentje aan bij door juist hier een deel van onze planten af te nemen".

MIDDELHARNIS - De commissie Vorming en Toerusting van de Emmauskerk nodigt mensen uit voor een avond met een Joodse Seidermaaltijd. Evenals vorige jaren volgt men een bepaalde orde die is afgeleid van de maaltijd aan de vooravond van het Joodse Pascha.
N.B. Eerst van te voren opgeven bij predikant@emmauskerkmiddelharnis.nl of 0187-482944

Welkom op donderdag 26 maart 2015 om 20.00 – 21.30/45 uur in de Emmaüskerk te Middelharnis. Leiding Ds. Leen Jan Lingen. Zie www.emmauskerkmiddelharnis.nl

Ziekenhuis start met zorgpad voor behandeling gebroken heup

DIRKSLAND - Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis start 15 maart met het zorgpad Collum Care. In het zorgpad staat van het begin tot het eind beschreven wat de stappen in de behandeling van een gebroken heup zijn. In medische termen noemen we dit Collum Care.

Met name kwetsbare oudere patiënten hebben sterk verhoogde kans op problemen rond een operatie en hebben daardoor extra zorg en aandacht nodig. In het zorgpad Collum Care is elke stap van de behandeling omschreven. Vaak voorkomende problemen zoals een matige voedingstoestand of verwardheid worden eerder gesignaleerd. Door hier snel op in te spelen, herstellen patiënten sneller en kunnen zij eerder naar huis, eventueel aangevuld met tijdelijke verzorging.
Door de vergrijzing is de verwachting dat het aantal heupbreuken aanzienlijk toe zal nemen. Om hier goed op voorbereid te zijn is het zorgpad Collum Care hard nodig. Alleen al in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is de verwachting dat per jaar zo'n 75% extra heupbreuken behandeld gaan worden. Dit is gemiddeld 5 heupbreuken per week.
Op 3 maart organiseerde Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis het symposium Collum Care. Tijdens het symposium zijn fysiotherapeuten en huisartsen geïnformeerd over het zorgpad Collum Care. Een orthopedisch chirurg, een traumachirurg, een verpleegkundige van de spoedeisende hulp en een afdelingsverpleegkundige, een geriater en een fysiotherapeut hebben ieder hun aandeel in de behandeling toegelicht. Huisartsen en fysiotherapeuten zijn daardoor op de hoogte van het behandeltraject wat hun patiënt met een gebroken heup doorloopt en kan de patiënt daardoor beter informeren over en begeleiden tijdens hun genezingsproces.

SGP Hollandse Delta lanceert succesvolle fotowedstrijd

Foto van één van de inzenders: Fietsbrug bij haven van Dirksland.

RIDDERKERK - Onder het motto: 'Wie maakt 'een dijk van een foto?!'', heeft SGP Waterschap Hollandse Delta onlangs een fotowedstrijd gelanceerd. Het is de bedoeling dat inwoners in het gebied van Waterschap Hollandse Delta een foto maken van een element van het Waterschap. Dat kan een dijk, een gemaal, wegen of een uitvoerend werk zijn. Doel van deze actie is tevens om het werk van het Waterschap en de komende verkiezingen in beeld te brengen bij de inwoners in het gebied.

Inmiddels zijn tientallenfoto's binnen. Nog steeds kunnen foto's ingestuurd worden via email. Vervolgens worden de foto's geplaatst op http://wshd.sgp.nl en op de Facebookpagina van SGP Waterschap Hollandse Delta. Een deskundige jury kiest (ná waterschapsverkiezingen van 18 maart aanstaande) de mooiste foto.

Win een rondvlucht!

Hoofdprijs is een rondvlucht voor maximaal twee personen boven het gebied van Hollandse Delta onder toelichting van SGP-lijsttrekker Wim de Jong. Daarnaast zijn er nog andere mooie prijzen te winnen.

Meedoen?

Foto's kunnen tot en met de Waterschapsverkiezingen van 18 maart worden ingestuurd naar: sgpwshd@gmail.com. Vermeld duidelijk in de mail waar de foto genomen is, uw naam, adres en telefoonnummer.

Bosseschool presteert uitstekend tijdens het Nederlands kampioenschap schoolbowlen

In de groene shirts: de Fire Balls van links naar rechts: Wessel Kooijman, Tim Melissant en Xander Vis.

MIDDELHARNIS - Na 22 lokale voorrondes in het land, waaraan bijna 600 teams deelnamen, was het 7 maart tijd voor de landelijke finale van het NK-schoolbowlen voor basisschoolleerlingen van groep 7 en 8. Zestig teams uit het gehele land kwamen bij elkaar in Hoofddorp voor de halve finales, waarna de beste 20 teams doorgingen naar de finale. De Bosseschool heeft tijdens dit toernooi de afgelopen zes jaar al verschillende podiumplaatsen gehaald. Twee maal werd de school zelfs kampioen van Nederland.

Twee bowlingteams van de Bosseschool waren uitgenodigd om deel te nemen aan dit toernooi: de Fire Balls en de Strike Bazers. In de ochtenduren tijdens de halve finale bleek al dat beide teams in een goede vorm verkeerden. Als derde en vijfde plaatsten beide teams zich voor de finale.
Gespannen maar ook met heel veel enthousiasme begonnen beide teams aan de finalewedstrijd over drie games.
Het werd een zinderende finale waarin de Fire Balls uiteindelijk de meeste punten gooiden.
De punten van de halve finale werden meegeteld waardoor het team de Fire Balls, bestaande uit Wessel Kooijman, Tim Melissant en Xander Vis, uiteindelijk een mooie tweede plaats behaalde met 1568 punten.
Team Yolo van basisschool De Klimboom uit Veendam werd eerste.
Apetrots hebben de jongens onder zeer grote belangstelling - zelfs het Jeugdjournaal was aanwezig - hun beker in ontvangst genomen en keerden zij voldaan terug naar Middelharnis.
Het tweede team van de Bosseschool, bestaande uit Rick Peeman, Maarten Visser en Boy Hoogmoed, was dik tevreden met een mooie zesde plaats.
Grote waardering verdient de Bowling Vereniging Middelharnis voor de wijze waarop zij de voorrondes heeft georganiseerd en de teams hebben voorbereid en begeleid tijdens de kampioenschappen. Conclusie van de deelnemende kinderen is dat bowlen veel meer is dan een spelletje; het is een echte en erg leuke sport!

MELISHOF - Woensdag 11 maart is er een gezellige koffieochtend in de Melishof te Melissant.

Een ieder is welkom. De ochtend begint om 10.00 uur en en eindigt rond 12.00 uur. Men kan dan onder het genot van een kop koffie/thee met iets lekkers, met elkaar van gedachten wisselen.
Deze keer zijn er gezelschapsspelletjes, o.a. sjoelen, kaarten, een kleine quiz. Mocht u zelf ook een leuk spel hebben, neem het gerust mee!
De entree bedraagt: € 1,25. Dit is exclusief koffie/thee. Wie ideeën heeft voor een andere koffie-ochtend of opgehaald wil worden kan dit doorgeven bij Dirk Spahr v.d. Hoek, tel: 602411. De volgende koffieochtenden staan gepland voor: 15 april, 20 mei en 17 juni.

STAD AAN 'T HARINGVLIET – Voor de Ladies Night is men op zoek naar enthousiaste standhouders. Het evenement zal gehouden worden op vrijdag 27 maart van 19.00 tot 23.00 uur in het Trefpunt. Enkele thema's zijn: Gezondheid & wellness, mode & accessoires, beauty, wonen & decoratie, koken & bakken, sport & vrije tijd, wijnen & high tea-en, enzovoorts... De kosten voor een kraam zijn € 10,- Aanmelden vóór 15 maart 2015 via stichting.ons.trefpunt@upcmail.nl Opbouwen van de stand: Vrijdag 27 maart vanaf 17.00 uur. Voor standhouders is de koffie en thee gratis, overige consumpties voor eigen rekening. Voor meer informatie; stichting.ons.trefpunt@upcmail.nl

OUDDORP - De Christelijke peuterspeelzaal Prinses Amalia houdt op 18 maart een open morgen van 9.30 uur tot 11.00 hiervoor worden (toekomstige)peuters en hun ouders van harte uitgenodigd. Er is informatie over de peuterspeelzaal en gelegenheid om kennis te maken. De peuters kunnen lekker spelen.

Matthäus Passion 21 maart in Middelharnis
Toegangsbewijs inclusief openbare repetitie met toelichting

MIDDELHARNIS - Kamerkoor Fiori Musicali bereidt zich met veel inzet voor op een uitvoering van de Matthäus Passion in Middelharnis op zaterdag 21 maart. De kaartverkoop ging enkele weken geleden van start, en mensen die reeds een kaart kochten weten het al: met plaatsbewijs van het concert op zak krijgt u nog extra waar voor uw geld, want op maandagavond 16 maart van 19.45 tot 22.00 uur kan in de kerk aan de Ring van Middelharnis een openbare repetitie worden bijgewoond, met toelichting op het meesterwerk door dirigent/musicoloog Sietse van Wijgerden.

Dat wordt een mooi kijkje in de keuken van het koor. Hoe bereiden deze enthousiaste zangers zich voor, zo vlak voor de uitvoering? Waar worden nog de laatste puntjes op de i gezet? Welke aandacht krijgt de tekst? Timing, intonatie, zeggingskracht, het komt allemaal aan de orde. Het koor verheugt zich op deze mogelijkheid om het publiek van dit alles deelgenoot te maken. Voorzitter Joran Looij: "Dit is een hele mooie uitdaging. We willen heel graag het publiek alvast laten voelen hoe intens het koor aan dit fantastisch stuk werkt! Het is ook fijn om te laten zien hoe de sfeer van het koor is. Er is, ook als we hard werken, altijd tijd voor een ontspannen opmerking." Andere koorleden vallen hem bij: "We verheugen ons natuurlijk heel erg op het concert, maar die openbare repetitie lijkt ons ook geweldig! En leuk voor het publiek om te zien waar nog aan wordt gewerkt, zo op het laatste moment."
Voor jongeren tot en met 17 jaar is er extra korting op de toegangsprijzen. Ook dat is een speciaal aanbod van Fiori Musicali. Op deze manier hoopt het koor meer jonge mensen deelgenoot te maken van deze aangrijpende muziek.
Medewerking wordt verleend door het Orion Barokorkest. Solisten zijn gerenommeerde zangers: Adrian Fernandes, evangelist; Tiemo Wang, Christus; Jacqueline Meijer, sopraan; Barnabas Hegyi, altus; Paul Kieviet, tenor en Máté Fülep, bas. Het koraal in het openingskoor wordt gezongen door o.a. enkele leerlingen van het Prins Maurits schoolkoor. Het concert begint om 19.30 uur, de kerk gaat open om 19.00 uur. Na het eerste deel van het concert is er een korte pauze.
Ook twee jaar geleden heeft Fiori Musicali dit magistrale werk uitgevoerd. Het koor zet de traditie voort en heeft de ambitie om elke twee jaar een passie van Bach uit te voeren.

Kaartverkoop

De plaatsen in de kerk zijn verdeeld in drie rangen. Deze verdeling is te zien op een overzichtskaartje op de website www.fiori-musicali.nl. Via deze website kunt u eenvoudig uw kaarten bestellen en betalen. De prijzen zijn: rang 1 € 25,- rang 2 € 20,- en rang 3 €15,-. Jongeren tot en met 17 jaar eerste en tweede rang € 5,- korting! De prijs van rang 3 is bewust laag gehouden om het iedereen mogelijk te maken een uitvoering van de Matthäus Passion mee te maken.

Het huisartsenteam van het Helius MC. V.l.n.r.: Kees Meijer, dr. Marloes Jacobs, Anne van Oosten Slingeland en Frans Brosterhaus Dors. Foto: Hans Villerius

MIDDELHARNIS – Het Helius MC, gevestigd in het voormalige Rabobankkantoor aan de Langeweg te Middelharnis, is twee huisartsen rijker. Dit na het vertrek van dokter Van Dijk in januari vorig jaar, die een praktijk in Hellevoetsluis kon overnemen. Het zijn dr. Marloes Jacobs (49) en Anne van Oosten Slingeland (41) die de gelederen kwamen versterken. Eerstgenoemde al sinds 1 januari, de laatste per 1 maart jl.

Door Hans Villerius

Met de komst van de twee nieuwe huisartsen hoopt het artsenteam, waarin ook Frans Brosterhaus Dors en Kees Meijer werkzaam zijn, de continuïteit binnen de praktijk te hebben gewaarborgd en graag introduceert men de twee nieuwe collega's via een artikel in de krant.

Pluis of niet pluis

Sinds begin dit jaar is de op het eiland, in Middelharnis, geboren en getogen Marloes Jacobs actief in het Helius MC, één dag in de week. Op twee andere dagen geeft ze les op de huisartsenopleiding aan het Erasmus MC te Rotterdam. Ze wilde eerst dierenarts worden, maar zag daarvan af. Het werd huisarts, na eerst een promotieonderzoek te hebben gedaan op het terrein van diabetes mellitus. Leuk om te vermelden is dat ze op de huisartsenopleiding les kreeg van Kees Meijer, met wie ze nu als collega samen gaat werken.
"Huisarts zijn is een heel breed vak", vertelt Marloes. "Een mooie combinatie van in gesprek zijn met de patiënt en waar nodig ook (be)handelend optreden. Ik vind 't daarbij mooi om voor patiënten het onderscheid te kunnen maken tussen 'pluis' en 'niet pluis'. Daarvoor komen ze dikwijls met een stuk onzekerheid en spanning bij je in de spreekkamer. Dan zie ik het als taak om, als dat gegrond gedaan kan worden, hun klachten te 'normaliseren', te verklaren waarom ze die hebben en dat dit bij de ziekte of aandoening waar ze mee komen helemaal niet vreemd is. En als arts vind je er dan voldoening in als je ervaart dat de patiënt je zijn of haar vertrouwen geeft." Daarbij zou het best eens kunnen helpen dat Marloes, ook in de spreekkamer, gewoon Flakkees praat als ze een rasechte eilandbewoner tegenover zich heeft. "O, gelokkig", reageerde één van haar patiënten al, "dan weet ik zeker dat wiêle mekaor begriepe…"

Vertrouwensband

De andere nieuwe huisarts, Anne van Oosten Slingeland, is het met haar kersverse collega eens. "Een luisterend oor bieden, de patiënt begeleiden en geruststellen als dat kan, dat vind ik de meerwaarde die ik als huisarts wil bieden. Dat de patiënt zich bij je op zijn of haar gemak voelt." Als kind al vond Anne 't fijn om met mensen om te gaan en trok de zorg haar. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ze later een medisch vak koos. Kinderarts dacht ze aanvankelijk, maar het werd tropenarts. Na vijf jaar in het buitenland te hebben gewerkt – in Congo, Zimbabwe en Zuid-Afrika – wilde ze zich verder ontwikkelen. "In de tropen zijn de middelen en mogelijkheden waarmee je als arts moet werken beperkt en dat frustreerde me wel eens", licht ze toe. Terug in Nederland ging ze de huisartsenopleiding doen, waarna ze in Amsterdam in verschillende huisartsenpraktijken werkzaam was. Dat is nu anders. In het Helius MC werkt ze in één vaste praktijk, waardoor het beter mogelijk is om met patiënten aan een vertrouwensband te werken. Binnen de praktijk zal ze bijzondere aandacht hebben voor kindergeneeskunde, gynaecologie, chirurgie en palliatieve zorg. Drie dagen in de week is ze er werkzaam en ze hoopt hier nog lang te zullen kunnen blijven.

Groepspraktijk

Het Helius MC, dat overigens ook een vestiging heeft in Hellevoetsluis, is een groepspraktijk. Doordat er vier huisartsen in werkzaam zijn, is er continuiteit tijdens vakantieperioden en er kan gebruik worden gemaakt van elkaars kennis en ervaring. Onderling overleg of switchen waar nodig, door de korte lijnen kan het allemaal. Bovendien kan, als dat acuut nodig is, een patiënt gegarandeerd dezelfde dag nog worden gezien. Verder kent de huisartsenpraktijk een team van doktersassistentes, praktijkondersteuners, een klinisch psycholoog die gespecialiseerd is in kinder- en jeugdpsychiatrie, een diëtist, een POH-GGZ, een bloedafnamepunt van Star-MDC en een uitgiftepunt van de apotheek, waar men – na hiervoor te zijn ingeschreven – 24 uur per dag en zeven dagen per week medicijnen af kan halen.

Multifunctioneel

Sinds een aantal maanden is het medisch centrum gevestigd in het voormalige Rabobankkantoor aan de Langeweg in Middelharnis, zo'n honderd meter van de plek vandaan waar de praktijk eerst gevestigd was.
"Verhuizing naar Langeweg 54 betekent in allerlei opzichten een verbetering van 200 procent", licht Frans Brosterhaus Dors toe. "Natuurlijk speelt daarbij ook een rol dat het in het voormalige pand eigenlijk behelpen was. Verbouwplannen lagen dan ook al een eind gereed. Toen het vroegere bankkantoor echter beschikbaar kwam, zag ik daarin een gewelde kans. Kijk eens om je heen, wat een geweldige en moderne ruimte we hier tot onze beschikking hebben en hoe prachtig het is afgewerkt, licht en met fraaie kleurstellingen", geeft hij enthousiast aan.
Door de omvang van het totale complex biedt het pand ook onderdak aan diverse andere zorg gerelateerde instellingen, zodat het nu met recht een multifunctioneel medisch centrum genoemd mag worden.

Jubilarissen bij S.S.S. Nieuwe Tonge.

NIEUWE-TONGE - Tijdens de algemene ledenvergadering van gymnastiekvereniging Sport Staalt Spieren werden de jubilarissen in het zonnetje gezet. Op de foto Betty Mardanga 30 jaar lid, Tonny van Balen 30 jaar lid, Nel Peeman 45 jaar lid en Nelly Dekker 30 jaar lid. De jubilarissen werden allen "nog veel sportplezier toegewenst".

Schotejil promoveert naar landelijk B-competitie

MIDDELHARNIS - De Schotejil heeft zich zaterdag in Papendrecht definitief bij de vijf beste ploegen weten te plaatsen in de C-afdeling van de Nationale Zwemcompetitie. Dit betekent voor de zwemmers uit Middelharnis automatisch promotie naar de B-competitie. De schotejil promoveerde ook vorig jaar al en mengt zich nu tussen de 75 beste ploegen van Nederland.

De Schotejil was tijdens de vierde en laatste competitiewedstrijd erg goed op dreef. Er werd een clubrecord verbeterd op 4x100m wisselslag door Elise Tanis, Lieske Zijlstra, Bibi Middelbos en Manon Middelbos in 4.54.31 (1e). Ook de jongens estafette 4x50m vrij met Jorian Tanis, David Kievit, Jacob Mackloet en Aron Paasse zwom naar de winnende tijd in 1.51.91. Op de persoonlijke nummers waren er winnende optredens voor Leroy v.d. Groef op 100m vrij (1.15.16), voor Jacob Mackloet op zowel 100m rug (1.08.98) als 100m schoolslag (1.20.85), voor Manon Middelbos op 100m schoolslag (1.21.08) en Elise Tanis op zowel 100m vrij (1.00.03) als 200m rugslag (2.28.45). Verdere ereplaatsen waren er voor Seffie Bakker op 50m vlinder (42.27) en 100m vrij (1.23.31), Manon Middelbos op 200m vrij (2.23.70), Luuk Kieviet op 100m schoolslag (1.26.82) en 200m vrij (2.22.13), Odette Holster op 100m schoolslag (1.27.16) en 100m rugslag (1.16.83), Aron Paasse op 100m rugslag (1.11.20) en 100m schoolslag (1.23.77), Lotte Middelbos op 200m rugslag (2.31.92) en 100m vrij (1.03.41), Jorian Tanis op 100m vrij (55.76) en 200m rugslag (2.22.36), David Kievit op 200m rugslag (2.29.36), Leroy v.d. Groef op 50m vlinderslag (40.61) en Lieske Zijlstra op 100m schoolslag (1.24.27). Bij de senioren zwom Theo Jan Tanis op de 200m wisselslag (2.24.39) naar de 3e plaats en Marjon van Kempen werd tot haar eigen verbazing 2e op de 100m rugslag in 1.12.16. Vermeldenswaardig zijn de tijdsverbeteringen van Yente van Wensen en Arinde Korpershoek, die op 100m vrij met resp. 1.45.95 en 1.53.91 p.r.'s zwommen van maar liefst ca. 25 seconden.

INGEZONDEN: Gemakzucht versus ergernis

Mensen die een hond hebben, of willen genieten van onder andere de uitgestrekte polders van dit eiland moet het toch wel opgevallen zijn, het (toegenomen) zwerfafval in de polders van Goeree Overflakkee.
Er ontstaat al snel gedeelde ergernis als je met de mensen praat die in de polder lopen of fietsen. Vanwaar toch de onvoorstelbare gemakzucht om alles maar te laten vallen of uit het raam te smijten?
Vooral de vele bierblikken van het goedkopere soort zijn overmatig aanwezig. Na één ronde in de Prutweg te Sommelsdijk kon deze week al wéér een volledige vuilniszak gevuld worden. Dan nog maar niet te spreken over het grofvuil dat met enige regelmaat in de polders gedumpt wordt. Kennelijk is de moeite te groot, of is er geen kleine bijdrage voor over om het naar een milieustraat te brengen.
Moeten we deze last niet over alle hoofden verdelen, zodat afval wegbrengen gratis wordt? Veel gemeenten gaan ons hierin voor.
Blijft dit ten slotte een burgerinitiatief, of mag dit stukje gezien worden als een 'wake up call' richting de raadsleden belast met leefbaarheid, openbare orde en milieuzaken?
Laten we elkaar en onze kinderen er toch op aanspreken zodat zwerfafval en vieze polders niet de normaalste zaak van het eiland wordt.

Teun C uit Sommelsdijk
matre.teun@gmail.com

Cursus wilde planten leren kennen voor beginners

VOORNE - Na de succesvolle cursussen 'Vogels leren kennen voor beginners' en 'Paddenstoelen leren kennen voor beginners' slaan de KNNV en het IVN deze zomer opnieuw de handen ineen. Ditmaal voor het organiseren van een cursus 'Wilde planten leren kennen voor beginners'. Deze cursus heeft als ondertitel 'Het onstuimige plantenleven op Voorne". Want onstuimig is het: het leven, verder leven en overleven van al die verschillende soorten planten die op het eiland voorkomen.

De samenwerking van de KNNV en het IVN staat garant voor een leuke, leerzame en educatief aantrekkelijke cursus. De cursus bestaat uit drie avonden met theoretische lessen en praktische oefeningen. Deze avonden worden gegeven in het bezoekerscentrum Tenellaplas van het Zuid-Hollands Landschap bij Rockanje. Daarnaast zijn er twee ochtendexcursies in verschillende delen van de duinen van Voorne.
Wilt u wel eens weten wat er zoal groeit en bloeit bij u in de buurt? Rond uw dorp of stad, in de berm of de wei, maar vooral ook in de fraaie duinen en langs het strand van Voorne? Wilt u weten welke planten familie van elkaar zijn? Hoe planten zich voortplanten en overleven? Dan is dit voor u een geschikte cursus.
De cursus wordt gegeven door enthousiaste en ervaren vrijwilligers van de plaatselijke IVN en KNNV afdelingen. Mede dankzij de medewerking van het Zuid-Hollands Landschap bedragen de kosten slechts € 25 per deelnemer. Het aantal deelnemers zal minimaal 10 en maximaal 25 zijn. Het cursus materiaal wordt u aangeboden op een USB-stick. Tevens ontvangt u een waaier met veel voorkomende planten. De cursus wordt gehouden op de volgende data: woensdagavond 27 mei, zaterdagochtend 30 mei, woensdagavond 3 juni, zaterdagochtend 13 juni en woensdagavond 17 juni. De avondprogramma's duren van 19.30 uur tot 22.00 uur, de ochtendexcursies van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Erik de Boer (0181-484661). Aanmeldingen voor de cursus kunnen gestuurd worden naar: cursus.knnv.ivn@gmail.com.

Opknapbeurt begraafplaats Oude-Tonge

OUDE-TONGE - Dinsdag 17 februari startte de firma BamBam steenhouwers uit Leiden met het opknappen van de begraafplaats aan de Emmastraat in Oude-Tonge. In opdracht van de Stichting tot Behoud Begraafplaats Emmastraat herstellen zij de kapotte stenen. De gemeente Goeree-Overflakkee restaureert het toegangshek en egaliseert het terrein.

Het onderhoud en behoud van de begraafplaats is niet alleen belangrijk uit respect voor de nabestaanden. De historische begraafplaats uit 1809 is namelijk ook één van de weinige historische monumenten in Oude-Tonge. Omdat de begraafplaats in slechte staat verkeerde, richtten Eva Lassing, Piet van Schelven en Jaap van Nieuwenhuijzen in 2014 een stichting op tot behoud van de begraafplaats aan de Emmastraat in Oude-Tonge. Samen met de gemeente zorgt deze stichting voor het behoud en de renovatie van de begraafplaats.
Met behulp van een subsidie van het Welzijnsfonds Oostflakkee schakelde de stichting de firma BamBam steenhouwers in om de kapotte stenen te repareren. Daarnaast knappen vrijwilligers uit Oude-Tonge de niet leesbare en vervuilde stenen op. Het Welzijnsfonds Oostflakkee is een samenvoeging van twee eeuwenoude boedels, die van Bigge en Dabbe. Het fonds stelt geld beschikbaar voor projecten die de lokale gemeenschap ten goede komen. De gemeente zorgt voor de restauratie van het toegangshek en de egalisatie van het terrein.
Door de handen ineen te slaan, zorgen inwoners en de gemeente samen voor het behoud en de renovatie van de begraafplaats in Oude-Tonge. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stichting tot Behoud Begraafplaats Oude-Tonge via e-mail; behoudemmastraat@gmail.com.

'Gebroken Dijken, Goeree-Overflakkee' wisselexpositie in Watersnoodmuseum


OUWERKERK - In 1954 verscheen het boek 'Gebroken Dijken, Goeree-Overflakkee en de ramp van 1 februari 1953'. Geïnspireerd op dit boek is een wisselexpositie samengesteld die een beeld geeft van de toenmalige kijk op de Watersnoodramp. Vanaf donderdag 5 maart is deze expositie te zien in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. De opening wordt verricht door wethouder Piet Koningswoud van Goeree-Overflakkee.

'Gebroken Dijken' is een herdenkingsboek maar ook een feitelijke beschrijving van wat plaatsvond en een waardevolle reflectie op wat de toekomst brengen moge. 'Gebroken Dijken' was een uitgave van het toenmalige Wetenschappelijk Genootschap Goeree-Overflakkee en werd gedrukt in de Flakkeesche Drukkerij Boomsma in Middelharnis.

Erfgoedlijn

Voor de wisselexpositie in het Watersnoodmuseum is de presentatie uitgebreid met grafiek en foto's uit het project 'getekend' en een fotopresentatie van het educatieve project 'KijkDijken' (beide 2003). De tentoonstelling is een initiatief van Stichting Podium Goeree-Overflakkee en vindt plaats in het kader van de 'Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee; over leven met het water' en wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Zuid-Holland (www.erfgoedlijngo.nl).
Met de drie verbonden thema's wordt duidelijk gemaakt dat herinneren niet alleen omkijken is naar het verleden maar tegelijkertijd ook onze beleving van nu kan bepalen. Daarmee kunnen we ook leren omgaan met wat voor de toekomst nodig is.

Het leven gaat voort

Dr. G. Stoel, secretaris van het Wetenschappelijk Genootschap Goeree-Overflakkee, verwoordde het destijds in zijn 'ten geleide' in het boek Gebroken Dijken, Goeree-Overflakkee als volgt: "De tijd heelt vele wonden en vervaagt alle herinneringen. Het leven gaat voort; nieuwe oogsten zullen rijpen op het herwonnen land, nieuwe geslachten zullen er opnieuw een bestaan vinden. Dan zullen de mensen zich weer volkomen veilig wanen achter hun zeeweringen, zoals wij dat voor 1953 ook deden. Zij zullen zich weer sterk voelen in het besef van de menselijke techniek. Totdat de kracht van de elementen ook onze nazaten hun zwakheid en die van hun werken doet ondervinden."
De expositie loopt tot eind mei. Het Watersnoodmuseum is gevestigd aan de Weg van de Buitenlandse Pers 5 in Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland). Meer informatie is te vinden op www.watersnoodmuseum.nl.

Workshop 'Rembrandt in pastel'

SOMMELSDIJK -Naar aanleiding van de grote belangstelling op dit moment voor Rembrandt door de unieke tentoonstelling van het late werk van de wereldberoemde kunstenaar in het Rijksmuseum Amsterdam organiseren kunstenares Annette de Roo en docent kunstgeschiedenis Esther Kranendonk de workshop "Rembrandt in pastel" op zaterdag 28 maart.

10.00 uur: Ontvangst met koffie/thee;
10.20-11.20 uur: Lezing met PowerPointpresentatie in de zaal over het leven, werk en de techniek van Rembrandt door Esther Kranendonk;
11.30-12.30 uur: Eerste opzet van de tekening onder leiding van Annette de Roo in de atelierruimte. Er zijn kopieën van de werken van Rembrandt aanwezig. Er wordt gewerkt met pastelkrijt, wat een snelle techniek is, zodat de deelnemers aan het eind aan het eind van de dag een compleet werk mee naar huis nemen;
12.30-13.30 uur: Gezamenlijke uitgebreide lunch;
13.30-16.00 uur: Uitwerken van de tekening;
16.00-16.20 uur: Evaluatie en afsluiting van de dag.
De workshop wordt gehouden in het atelier van Annette de Roo, "De Zwaluw", Sperwer 55, Sommelsdijk. De kosten bedragen € 70,00 per persoon inclusief presentatie, koffie/thee, lunch en materialen. De workshop gaat door bij tenminste acht aanmeldingen, het maximale aantal is 12 personen Aanmelden het liefst per e-mail bij Esther Kranendonk, info@kunstreis.eu, tel. 06 21913954 ,of bij Annette de Roo, info@annettederoo.nl, tel. 0187 487417.