info@eilandennieuws.nl
t. 0187 74 54 50

Dinsdag Eilanden-Nieuws

16 december 2014

Dinsdag Eilanden-Nieuws 16 december 2014


Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: info@eilandennieuws.nl of 0187-745450

TOF is trots op Flakkee

GOEREE-OVERFLAKKEE - Binnen 40 uur duizend likes op Facebook. De mensen achter Trots op Flakkee zijn er een beetje beduusd van. Ze hadden natuurlijk wel gehoopt dat het snel zou gaan, maar zo snel, daar konden ze alleen maar van dromen. Trots op Flakkee, of kortweg TOF, is een initiatief van enthousiaste eilanders die een platform willen maken waarop de bewoners van Goeree-Overflakkee hun trots kunnen delen. De eerste stap is online, de volgende stap is een glossy magazine.

Door Martijn de Bonte

Het begon allemaal ruim een half jaar geleden met het plan om wat leuks te doen voor Goeree-Overflakkee. De initiatiefnemers zijn enorm trots op het eiland en vinden dat er meer aandacht moet zijn voor de positieve kanten van Goeree-Overflakkee. Dat uitgangspunt mondde uit in TOF, dat in woord en beeld wil laten zien dat het eiland een toffe plek is om te wonen en te werken. Er zijn al ruim 15 vrijwilligers die hun schouders zetten onder TOF. Er zijn bekende gezichten aangesloten, zoals kunstenaar Jaap Reedijk en eilandicus Pau Heerschap. Verder een aantal mensen die werkzaam zijn in de creatieve sector, als tekstschrijver, fotograaf of communicatieprofessional. Het is een gemêleerd gezelschap met één overeenkomst: het zijn enthousiaste, positieve mensen die trots zijn op het eiland. Ze zetten zich graag belangeloos in voor Goeree-Overflakkee. In café De Kok in Sommelsdijk doen ze voor het eerst hun verhaal.

Teller blijft lopen

Het concept is dat TOF iedereen die trots is op het eiland een platform biedt om foto's en verhalen te delen. "De mensen op het eiland zijn wel trots, maar ze zijn te bescheiden om het te delen", aldus Alex van Kampen, voorzitter van de kersverse stichting. Trots op Flakkee wil daar verandering in brengen. Dat het concept aanslaat blijkt wel uit de introductie van de Facebookpagina. Die ging afgelopen weekend online, iedere twee minuten kwam er een nieuwe like bij. In een whatsappgroep deelde de vrijwilligers de laatste stand van zaken, de teller bleef maar lopen…
Dat TOF aanslaat is volgens de bestuursleden makkelijk te verklaren: "Het initiatief komt vanuit het hart." Jaap Reedijk legt hij uit dat TOF geen hype is, maar een duurzaam initiatief. "Dat blijkt wel uit het feit dat recent de stichting is opgericht." Pau Heerschap poneert gelijk een motto voor het initiatief: "Geweun doen en kwaliteit leveren."

Ruime selectie foto's

Het initiatief kreeg een paar weken geleden voor het eerst handen en voeten op Instagram, hier wordt dagelijks een mooie foto gedeeld. De foto's komen binnen van enthousiastelingen die hun foto delen met de #trotsopflakkee. Na Instagram kwam Twitter en nu zit TOF dus ook op Facebook.

Lees verder op pagina 15.

Geen huisjes op het strand

GOEREE-OVERFLAKKEE – Er komen geen strandhuisjes op het Noordzeestrand in Ouddorp. Burgemeester en wethouders hebben besloten geen medewerking meer te verlenen aan initiatieven die gericht waren en zijn op het realiseren van deze strandhuisjes. Er blijkt weinig draagvlak voor te zijn. In het bijzonder is er geen support bij Natuurmonumenten, de beheerder van het duingebied in de badplaats. Deze organisatie meent dat er een integrale visie moet komen voor het strand en de duinrand, waarbij zij aangeeft dat daarin geen strandhuisjes passen.

Door Jaap Ruizeveld

Natuurmonumenten ziet de ontwikkeling van strandhuisjes als onderdeel van de ontwikkeling van het project Ouddorp Bad en wil daarom geen medewerking meer verlenen aan de hele gebiedsontwikkeling Ouddorp Bad. Als beheerder van het duingebied is Natuurmonumenten hier een belangrijke speler. Burgemeester en wethouders vinden dat het doorgaan van de gebiedsontwikkeling Ouddorp Bad van grotere waarde is dan het realiseren van een aantal strandhuisjes.

Weerstand

In maart van dit jaar publiceerde onze krant nog een artikel waarin was vermeld dat het college instemde met de Notitie Strandbebouwing. In die notitie gaven B & W aan in principe te kunnen instemmen met de ontwikkeling van strandhuisjes in de zone Oosterduinpad-Westerweg in Ouddorp en een strandhotel op de Brouwersdam. Dit principebesluit werd genomen naar aanleiding van vraag uit de markt, zo verklaarde in maart de verantwoordelijk portefeuillehouder. Het was overigens toen ook al duidelijk dat er bij de diverse natuurorganisaties weerstand bestond tegen deze ontwikkeling.

Wel strandhotel

Omdat diverse partijen belangen hebben in genoemd gebied besloot het dagelijks bestuur van de gemeente eerst met organisaties in overleg te treden voordat er een definitief standpunt over strandhuisjes zou worden ingenomen. Inmiddels zijn er gesprekken gevoerd met natuurorganisaties, beheerders van de waterkering, initiatiefnemers en andere betrokken partijen. Op grond daarvan - en alles inwegend - namen B & W begin deze maand een besluit over het vervolg van het traject voor wat betreft de strandhuisjes en het strandhotel. Voor wat het strandhotel op de Brouwersdam betreft willen burgemeester en wethouders wel actief dit voorstel oppakken.

Aanhanger en brandstof gestolen

OOLTGENSPLAAT - Er is aangifte gedaan van diefstal van brandstof(fen) aan de Galathesedijk en de Kruispolderseweg bij Ooltgensplaat. Het gaat om diefstal van jerrycans benzine en ook benzine uit een voertuig. Waarschijnlijk heeft de diefstal plaatsgevonden tussen 8 december 2014 en 09 december 2014. Vanuit een loods aan de Dorpsweg is een bruin/blauwe aanhangwagen gestolen. De loods of schuur is daarvoor opengebroken. De aanhangwagen heeft het kenteken 98-VLR-1.

Strengere regels vuurwerk

GOEREE-OVERFLAKKEE - De regering heeft besloten om de afsteektijden van vuurwerk te verkorten. Het vuurwerk mag alleen worden afgestoken op oudjaarsavond van 18.00 uur tot 1 januari 2.00 uur. Mensen die buitenom deze periode vuurwerk afsteken riskeren een boete. Er is ook een minimumleeftijd van 12, 16 of 18 jaar voor het afsteken van vuurwerk. De leeftijd staat aangegeven op de verpakking.

Let op: Vrijdag geen krant

GOEREE-OVERFLAKKEE - Aanstaande maandag wordt de Kerstkrant van Eilanden-Nieuws verspreid. Aanstaande vrijdag verschijnt er daarom geen krant. Kijk voor de verschijningsdata en aanlevertijden op pagina.

2 / 24

Agenda

Dinsdag 16 december
GOEDEREEDE – Kerstavond Ver. Vrouwen Rondom Goeree. Aanvang 19.30 uur. Info: 0187 493205.

Woensdag 17 december
DIRKSLAND – Vroonlande. Kerstconcert door gemengd koor Excelsior. Aanvang 19.30 uur.
MELISSANT – Koffieochtend in Melishof. Aanvang 10.00 uur. Meer info: 0187 602411.
MIDDELHARNIS – High tea van De Zonnebloem. Werelds Inside. Aanvang 14.00 uur. Opgeven kan via 0187 602411.
SOMMELSDIJK – Kinderknutselmiddag in De Zwaluw. Van 14.00 tot 15.30 uur. Entree € 1,50.

Donderdag 18 december
NIEUWE-TONGE – Kerstconcert in Ons Dorpshuis. Medewerkenden: Zangverenging Apollo en Harmonie Apollo. Aanvang 19.30 uur.

Vrijdag 19 december
OUDDORP – Ouddurpse Kerstborrel met muziek. Aanvang vanaf 21.00 uur. Iedereen is welkom, zeker ook inwoners en toeristen van buitenaf. Locatie: Café/Bar de Topper (op het terrein van RCN Toppershoedje). Gratis welkomstdrankje tussen 21.00 en 22.00 uur.

Zaterdag 20 december
NIEUWE-TONGE – Volkskerstzangavond in de Dorpskerk. Aanvang 19.00 uur.
NIEUWE-TONGE – Eindejaars schuurverkoop. Van 10.00 tot 16.00 uur. Groeneweg 35.
SOMMELSDIJK – Kerstconcert in Hervormde Kerk door Kinderkoor 'De Jonge Lofstem' o.l.v. Nelleke van den Boogert en Leny Kieviet. Van 19.00 tot 20.00 uur.

Woensdag 24 december
OUDDORP – 1e Kerstnachtdienst bij kaarslicht, vanaf 20.00 uur in de Doopsgezinde kerk, Dorpstienden 3.
OUDDORP – Kerstzangdienst m.m.v. Chr. Jong gemengd koor 'Marcando' uit Nieuw-Lekkerland in de Dorpskerk van de Hervormde Gemeente, Weststraat 2. Toegang gratis.
OUDDORP – 2e Kerstnachtdienst bij kaarslicht, vanaf 23.00 uur in de Doopsgezinde kerk, Dorpstienden 3.
STELLENDAM – Kerstnachtdienst m.m.v. Ds W.J. van de Griend en Stadkoor Goeree, van 21.45 tot 23.15 uur in Gereformeerde Kerk, Kerkhoflaan 4.

Donderdag 25 december, 1e Kerstdag
OUDDORP – Kerstviering vanaf 10.00 uur in de Doopsgezinde kerk, Dorpstienden 3.

Vrijdag 26 december, 2e Kerstdag
GOEDEREEDE – De grote 'Maria'klok van de Goereese Toren luidt vanaf 12.00 uur, Kerkpad 9.
GOEDEREEDE – Kerstsamenzang op de markt van 17.30 tot 18.15 uur door Christelijk Stadkoor Goedereede. Toegang gratis, wel wordt een collecte gehouden.
OUDDORP – Kerstzangdienst vanaf 10.00 uur in de Doopsgezinde kerk, Dorpstienden 3.

Dinsdag 30 december
GOEDEREEDE – Open toren van 19.00 tot 20.30 uur in de Goereese Toren, Kerkpad 9.

Woensdag 31 december, Oud en Nieuw
OUDDORP – Oudejaarsavonddienst vanaf 19.30 uur in de Doopsgezinde kerk, Dorpstienden 3.

Maandag 5 januari
MIDDELHARNIS – Schildercursus in het Wijkcentrum, Doetinchemsestraat 27. Van 10.00 tot 12.00 uur. Aanmelden via: m.kieviet@zijngo.nl of 0187 483366.

Maandag 19 januari
MIDDELHARNIS – Cursusavond Geestelijke Vorming. Spreker ds. C. van Duijn. Thema: 'De mens als beelddrager Gods'. Aanvang 19.45 uur. Ver. geb. De Hoeksteen. Kosten € 4,-.

Oude complex Ebbe en Vloed van aardbodem verdwenen

Aan Bram Vroegindeweij was de eer om te helpen het laatste stukje oud-Ebbe en Vloed neer te halen. Foto's: Hans Villerius

OUDE-TONGE – Natuurlijk, het was vrijdagmiddag sowieso goed dat de seniorbewoners van Oude-Tonge in het nieuwe Ebbe en Vloed lekker warm, droog en voorzien van alle huiselijke gemakken in hun gerieflijke appartementen vertoefden. Met de stortbuien die neerkwamen kon je niet beter dan in je eigen woninkje zijn. Maar er was nog iets. Deze middag werd de laatste hand gelegd aan de sloop van het oude Ebbe en Vloed. Verscheidene bewoners van het woonzorgcomplex hebben op de oude locatie heel wat jaren doorgebracht en veel herinneringen zullen voor hen aan deze plek zijn verbonden. Maar als ze er vrijdag bij geweest waren, had 't enige wat ze dan nog zouden zien de mistroostige puinhopen geweest waarover wind en regen zich in grauwe grijzigheid genadeloos deden gelden.

Door Hans Villerius

Eén stukje stond nog overeind. Tenminste, voor zover er nog wat van over was. Maar vanzelf moest ook dat onderuit en zou er dan definitief een einde zijn gekomen aan dit gebouw in Oude-Tonge, waar vele ouderen lief en leed van hun levensavond ondervonden. Voor CuraMare, waar Ebbe en Vloed toe behoort, was het allemaal reden genoeg om bij die laatste momenten van het oude woonzorgcomplex stil te staan en van de sloop van het laatste deel een ceremoniële handeling te maken. Onder toeziend oog van onder andere Wim Driesse van de Raad van Bestuur van CuraMare en Joke Paulen, locatiemanager van Ebbe en Vloed, mocht één van de bewoners van het nieuwe Ebbe en Vloed – Bram Vroegindeweij, cliënt van Gemiva-SVG, dat eveneens in Ebbe en Vloed onderdak heeft – de sloperskraan in om die, onder begeleiding van de machinist, z'n vernietigende werk te laten doen. Best wel even spannend voor Bram om het indrukwekkende gevaarte in te klimmen, maar eenmaal hoog – én droog! – gezeten, vond 'ie het prachtig en liet hij meerdere keren weten dat 't goed ging! In ieder geval: aan de Washingtonstraat is het oude complex nu verdwenen…

De laatste klap is een daalder waard…

Terwijl Loes Oranje (l.) van het bestuur van Wsv Herkingen toekijkt, geven medebestuurslid Rob de Vos (r.) en vader en zoon Den Haan symbolisch de laatste klap op de laatst geslagen heipaal. Foto: Hans Villerius

HERKINGEN – Berichtte onze krant enkele weken geleden nog de ondertekening van de aanneemovereenkomst voor de bouw van een nieuw havenkantoor aan de jachthaven van Herkingen, vorige week maandagmorgen werd hiervoor de eerste paal al geslagen. De dag erna zou 's middags een officieel moment worden ingelast, om de symbolische eerste paal te slaan, maar het heiwerk ging zo voorspoedig dat op maandagmiddag half drie de laatste paal al de grond inging. Toch wilden het bestuur van Watersportvereniging Herkingen en Aannemer A. den Haan uit Oostvoorne er nog een formeel tintje aan geven, en werd dinsdagmiddag de 9e op ludieke wijze de laatst geslagen paal nog een laatste klap op de kop gegeven. Niet de eerste, maar de laatste klap was hier dus een daalder waard.

Door Hans Villerius

In totaal zullen 37 heipalen van elk 11,50 meter lang en 1.711 kg. zwaar het straks 1,2 miljoen kilo wegende gebouw gaan dragen, zo gaf de aannemer dinsdagmiddag aan. Elke heipaal kan 33.000 kilo hebben en met een heiblok van 4.000 kg. zwaar waren 28 klappen per paal, die bij iedere slag zo'n 25 cm. dieper de grond in zakte, een schoolvoorbeeld van hoe 't moet, als het gaat over het uitrekenen van het heiwerk. Vandaar ook dat dit de dag ervoor zo vlotjes verliep. Als de gehele bouw ook zo verloopt, zal ook dat een schoolvoorbeeld van goed plannen genoemd kunnen worden…
De behoefte aan een royaler en moderner onderkomen bestond al langere tijd. Naar ontwerp van Architectenbureau Casa Ratsma te Dirksland, in samenwerking met Z-Wonen, wordt nu gewerkt aan een modern ontwerp, met een nautische uitstraling en waarin grote aandacht wordt besteed aan duurzaamheid. Op de verschillende dakhellingen komen in totaal 160 zonnepanelen, die van het nieuwe pand een energieneutraal gebouw maken en zelfs een overschot aan elektriciteit produceren waarmee de jachten aan de ligsteigers van (groene) stroom kunnen worden voorzien.
Op de bovenverdieping komt een multifunctionele ontmoetingsruimte voor de watersportvereniging, waarvan de leden een grote mate van zelfwerkzaamheid leveren, om zo flink op de kosten te besparen. Het is de bedoeling dat rond de Pasen de oplevering plaats kan vinden.

GOEREE-OVERFLAKKEE - Nauwelijks twee maanden na de glorieuze presentatie van de stand van de Coöperatie Buutegeweun, in de in oktober geopende Markthal te Rotterdam, valt het doek voor dit met verve ingezette initiatief om streekproducten die op Goeree-Overflakkee worden geteeld, gevangen en geproduceerd, daar te promoten en in de markt te zetten. Een speerpunt van gezamenlijke verkoop stopt. De kraam is leeggehaald.

Door Jaap Ruizeveld

De belangstelling in de Rotterdamse Markthal is zeer groot. Verkoopcijfers blijven echter achter, vertellen desgevraagd standhouders. Economisch is het heel zwaar. Niet alleen voor de 35 leden tellende coöperatie Buutegeweun, opgericht bij notariële akte in augustus, is de ontwikkeling rond haar speerpunt in de Markthal teleurstellend. Ook voor de gemeente Goeree-Overflakkee die samen met de coöperatie optrekt bij eilandmarketing. Het centrale aanspreekpunt, Mark Soetman, bleek - wegens omstandigheden - maandag niet bereikbaar voor onze krant om een nadere toelichting te geven op de stand van zaken. Op korte termijn wordt er een officieel persbericht uitgebracht. Veertien dagen geleden maakten leden van de gemeenteraad onder leiding van wethouder Economische Zaken en Eilandmarketing, Arend-Jan van der Vlugt nog een speciale busreis naar de Markthal om daar o.a. kennis te maken met de stand van de coöperatie Buutegeweun.

Reactie gemeente

Het gemeentebestuur van Goeree-Overflakkee heeft begrepen dat de coöperatie Buutegeweun stopt met de verkoop van haar streekproducten in de Markthal in Rotterdam. "Wij betreuren dat hiermee een kans verdwijnt om anderen te doen genieten van hetgeen ons mooie eiland te bieden heeft", stelt het gemeentebestuur via de afdeling Communicatie desgevraagd als reactie op onze vragen. "Zij is echter trots op de ondernemers die de stap naar de Markthal durfden te zetten. Zij vertrouwt erop dat zij andere kanalen vinden om de streekproducten buiten onze gemeente onder de aandacht te brengen". Het college van b. en w. hoopt daarnaast van harte dat de ondernemers een oplossing vinden voor de situatie in de Markthal. "Vanuit het perspectief van eilandmarketing werkt de gemeente enthousiast aan talrijke projecten. Hier zit veel energie en enthousiasme in van onze medewerkers, maar ook van ondernemers en het maatschappelijk middenveld. Het is jammer dat de stand in de Markthal vooralsnog niet heeft gebracht wat ervan verwacht werd. Dit wil niet zeggen dat de gemeente bij de pakken neer gaat zitten. Sterker nog: we werken gewoon verder aan het op de kaart zetten van ons mooie eiland Goeree-Overflakkee", zo laat de gemeente op onze vragen weten.

Promoten

De producenten, verenigd in de Coöperatie Buutegeweun, richten zich op het promoten en in de markt zetten van streekproducten van het eiland Goeree-Overflakkee. Voorbeelden zijn aardappelen, (geiten)kaas, vis, garnalen, tomaten, groente, eieren, rabarberchampagne en groene asperges. Als één van de speerpunten werd ingezet op de gezamenlijke stand-verkoop in de Markthal in Rotterdam. Een andere activiteit die wordt ontwikkeld is levering van de producten aan lokale horeca en een streekfoodfestival.

Ingezonden: Markthal

Als oud-inwoner van Goeree-Overflakkee was ik trots op het initiatief van een 30-tal ondernemers om de producten van het mooie eiland te promoten en te verkopen in de nieuwe en unieke Markthal te Rotterdam. Het verkooppunt Buutegeweun is opgezet om de streekproducten van het eiland verder op de kaart te zetten als onderdeel van verdere uitbouw van de eiland marketing. Een geweldig initiatief om 'out of the box' te denken en te doen. Trots zijn op je afkomst, trots zijn op je onderneming trots zijn op je producten, ondernemers die eindelijk eens over die hoge dijk bij het Haringvliet willen kijken, buutegeweun! Ondernemers die trots zijn op het duurzaam produceren, vrije uitloopstallen, geen antibiotica, energiezuinige productie, kwaliteit, etc., etc. Koningin Maxima opende op 1 oktober de Markthal in Rotterdam. Nooit eerder trok de opening van een vastgoedproject zoveel positieve aandacht. Ook internationaal.

11 december 2014

Buutegeweun stopt. De stand wordt leeggehaald en na slechts iets meer dan twee maanden na de feestelijke opening is ook dit Flakkeese initiatief helaas beëindigd. Via een telefoontje wordt het personeel ingelicht. Achterstallige salarissen werden al niet meer overgemaakt. 'Regel het maar met het UWV', was de reactie van een van de bestuursleden. Mijn trots heeft een deuk opgelopen. Geen mentaliteit om trots op te zijn! Liggen hier mijn roots?
Geweun goed stond er met grote letters afgebeeld in de stand. Geweun goed? Geweun slecht noem ik dit. Al zo snel de handdoek in de ring te gooien past niet bij volwassen ondernemerschap. Binnen enkele uren de stand leeghalen en je personeel afdoen met een telefoontje: 'je hoeft niet meer te komen en je achterstallige salaris regel je maar met het UWV'.
Ook Arend-Jan van der Vlugt, wethouder die zich o.a. bezighoudt met eilandmarketing, zal zich achter de oren krabben: Eilandmarketing? Buutegeweun? Zijn die dieken dan te hoog? Blijkbaar.

Peter van der Velde
vader van een personeelslid
pvdv1210@hotmail.com

Start sloop Parel van de Delta

MIDDELHARNIS – Het is er dan toch van gekomen: de veelbesproken bouwval 'Parel van de Delta', hoe tegenstrijdig het ook klinkt, gaat tegen de vlakte. Voorbereidende sloopwerkzaamheden zijn enkele weken geleden al begonnen, maar een officieel startsein gaf wethouder Piet Koningswoud vorige week woensdagmorgen door plaats te nemen in de sloperskraan, waarmee het desolate gebouw met de grond gelijk gemaakt zal worden.

Door Hans Villerius

In een uitgebreid artikel in onze editie van 30 juli jl. besteedden we al ruime aandacht aan plannen voor herontwikkeling van, onder andere, de kop van het Vingerling, waar de Parel van de Delta zich bevindt. Plannen waarover projectontwikkelaar Estate Invest toen nog in overleg was met de gemeente, om te zien in hoeverre ze levensvatbaar zouden zijn. Hierover kwam vorige week dinsdag duidelijkheid. Toen besloot het college van B en W in te stemmen met de Nota van uitgangspunten die door stedenbouwkundig bureau KuiperCompagnons werd vervaardigd en waarop het planontwerp is geënt dat voorziet in een zeer fraai ogend appartementencomplex.

Onder toeziend oog van Dingeman van Es (l.) en Cees van Heukelen van Estate Invest geeft wethouder Piet Koningswoud het startsein voor de sloop van de Parel. Foto: Hans Villerius
Onder toeziend oog van Dingeman van Es (l.) en Cees van Heukelen van Estate Invest geeft wethouder Piet Koningswoud het startsein voor de sloop van de Parel. Foto: Hans Villerius

Blikvanger

Het complex zal worden gevormd door verschillende gevels in historische stijl, die geheel aansluiten bij de bestaande omgeving. Het hele ontwerp loopt geleidelijk in bouwhoogte op, tot een markante kop, die bij binnenkomst vanaf de haven een waardevolle blikvanger bedoelt te zijn. Het ontwerp is van de hand van het bekende architectenbureau Friso Woudstra. In totaal zullen eenentwintig appartementen in het gebouw gerealiseerd worden, in grootte variërend – en dus ook in prijs – van honderd tot tweehonderd vierkante meter, allemaal met royale balkons of andere buitenruimten en met een ondergrondse parkeergarage.

Vergunning

Al jarenlang werd er nagedacht over een nieuwe toekomst voor de Parel locatie. In verband met eerdere plannen – ontwikkeld door Bogor Projectontwikkeling te Gorinchem, maar die uiteindelijk niet haalbaar bleken – had de gemeente al een sloopvergunning afgegeven. Ook was er een asbestinventarisatie aanwezig. Met een geldigheidsduur van drie jaar zou deze echter op 21 december a.s. verstrijken. Daarom benaderde de gemeente Estate Invest – die inmiddels voor de helft mede-eigenaar van het object was geworden en de nieuwe plannen had gelanceerd – of met de sloop alvast geen aanvang kon worden gemaakt. Het zou dan ook mooi zijn als de hele bouwval vóór de komende feestdagen verdwenen was.

Voorbereidend

Hoewel de gemeente over het doorgang vinden van de ingediende bouwplannen nog geen concrete toezegging kon doen richting projectontwikkelaar, heeft Estate Invest op basis van wederzijds vertrouwen dat het beider intentie is om op deze locatie eindelijk iets moois te laten verrijzen, besloten alvast met voorbereidend sloopwerk te beginnen. Daaraan is enkele weken geleden een start gegeven, onder andere met het saneren van asbest. Er blijkt echter meer asbest aanwezig dan waarvan in de asbestinventarisatie werd uitgegaan, waardoor deze werkzaamheden twee weken langer in beslag nemen dan gepland. Daardoor lukt het niet het pand vóór de feestdagen gesloopt te hebben; deze klus zal begin januari worden voltooid. De sloperskraan, die in de achterliggende weken al een en ander naar beneden heeft gehaald, zal daarom weer even van het toneel verdwijnen, totdat in de komende weken al het asbest verwijderd is.
Niettemin gaf wethouder Koningswoud vorige week woensdagmorgen het startsein voor de sloop van de Parel. Hij en Dingeman van Es van Estate Invest zijn blij dat er nu daadwerkelijk iets in gang gezet is rond de Parel. "Met de start van de sloop geven we eigenlijk ook het signaal af: "niet eindeloos blijven praten, maar ook eens wat gaan doen, op deze plek die dat ontzettend verdient!"

Vervolg

De sloop van de Parel is geen op zichzelf staand doel. Het startsein van wethouder Koningswoud was tevens de start voor de verdere ontwikkeling van deze locatie. In de komende periode zal worden begonnen met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan en zal de architect het planontwerp verder uitwerken. Ook zal er een anterieure overeenkomst tussen de gemeente en de projectontwikkelaar worden opgesteld. Daarin worden afspraken vastgelegd over onder andere de financiën, de inrichting van het openbaar gebied, de invulling van de gemeentewerf en parkeergelegenheid. De planning is dat het nieuwe bestemmingsplan voor het eind van 2015 vastgesteld kan worden en dat de definitieve verkoop in het vierde kwartaal van 2015 van start zal gaan. De daadwerkelijke bouw zal spoedig daarna van start gaan.

Meer info

Er hebben zich al veel geïnteresseerden gemeld voor de appartementen in de 'nieuwe Parel' en Estate Invest zal medio 2015 – mede in het kader van de bestemmingsplanprocedure en ter voorbereiding van de definitieve verkoop – een presentatie houden van het uitgewerkte planontwerp. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Estate Invest, tel. 0187 480400, e-mail info@estateinvest.nl.

Vrienden van SjaloomZorg doen blokhut cadeau

Bij de nieuwe blokhut krijgt Marco de sleutel overhandigd. Foto: Hans Villerius

DIRKSLAND – Het heeft best even geduurd, maar dan héb je ook wat. Sinds afgelopen voorjaar hebben cliënten van SjaloomZorg die in woonzorgcomplex Elkersweide in Dirksland wonen een prachtige duofiets. En wát graag gaan ze daarmee op stap. Alleen was er voor deze sjees geen overdekte stalling beschikbaar, zodat 'ie dag en nacht buiten moest blijven staan. Niet bevorderlijk natuurlijk voor het rijtuig, dat er mede kon komen doordat de Stichting Vrienden van SjaloomZorg de aanschaf financieel mogelijk maakte. Diezelfde stichting trok zich ook het 'buitenlot' aan van de duofiets en heeft zich ervoor ingespannen dat hiervoor op eigen terrein een blokhut gebouwd kon worden.

Door Hans Villerius

Mede gesponsord door Van Kooten Tuin & Buiten Leven te Numansdorp en door Bouwcenter Esselink en Hubo Van der Made, beide te Middelharnis, kon zo'n twee weken geleden de bescheiden huisvesting worden opgebouwd. Een klus die vrijwilligers op zich namen. En nu de blokhut helemaal af is, kon die officieel worden overhandigd. Dat gebeurde zaterdagmorgen 13 december. In aanwezigheid van de bestuursleden Ton van Putten en Kees Struik van de Stichting Vrienden van SjaloomZorg overhandigde medebestuurslid Jaap Hoekman de sleutel aan Marco, één van de cliënten van SjaloomZorg die in Elkersweide wonen. En die, toch al gezeten op de duofiets, ging 't liefst meteen maar weer hierop een rondje doen…

Bij de nieuwe blokhut krijgt Marco de sleutel overhandigd. Foto: Hans Villerius

Vriendenstichting

De Stichting Vrienden van SjaloomZorg maakt al vele jaren bijzondere wensen binnen SjaloomZorg mogelijk, die vanuit het reguliere budget niet bekostigd kunnen worden. Veelal extraatjes, die het welzijn van de cliënten ten goede komen. Op diverse manieren probeert de vriendenstichting geld in te zamelen, waarmee de investeringen gedaan kunnen worden. Wie ook een steentje bij wil dragen, kan donateur worden (tel. 0187 609400, info@sjaloomzorg.nl, www.sjaloomzorg.nl) of een gift overmaken op IBAN-nummer NL83RABO0342097288.

"Dat gevoel van thuiskomen, dat is het gevoel van Goeree-Overflakkee"

Vervolg van de voorpagina

De reacties zijn overweldigend, de verhalen, foto's en complimenten stromen binnen. "Het kiezen van de dagelijkse foto wordt steeds lastiger", legt Anne Karsbergen uit. "We kunnen iedere dag kiezen uit een ruime selectie van prachtige foto's van Goeree-Overflakkee." Op de foto's komen veel reacties. Niet alleen van bewoners van Goeree-Overflakkee, maar ook van toeristen en mensen die zijn geëmigreerd naar bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland of Canada.

Gratis glossy

Toekomstplannen zijn er genoeg. Begin volgend jaar komt de website online. De volgende stap is het maken van een magazine. De glossy komt barstensvol te staan met mooie foto's en inspirerende verhalen. Het plan is om zo'n vijfduizend exemplaren te drukken en deze te verspreiden via exclusieve verspreidingspunten. Goed nieuws voor de lezer: het magazine is gratis.
De vrijwilligers van TOF maken het hele magazine belangeloos. De enige kosten zijn de drukkosten. Daarvoor worden sponsors gezocht. Bedrijven en instanties die het 'tof' vinden dat er een mooi en positief magazine over Goeree-Overflakkee wordt gemaakt kunnen een steentje bijdragen. Als tegenprestatie krijgen de sponsoren naamsvermelding. Het magazine moet mensen enthousiasmeren, inspireren en vooral een positief gevoel van trots geven. Anne Karsbergen legt uit: "Veel jongeren denken ten onrechte dat je van het eiland af moet om carrière te maken. Terwijl er op het eiland prachtige bedrijven zijn en genoeg kansen om jezelf te ontwikkelen." Bestuurslid Gert van Nieuwaal legt uit wat Goeree-Overflakkee voor hem betekent. "Het is het beste uit te leggen met het moment dat je na een vakantie weer naar huis rijdt en vanaf de Haringvlietbrug het eiland ziet liggen. Dat gevoel van thuiskomen, dat is het gevoel van Goeree-Overflakkee."

Naast de personen die in dit artikel naar voren komen zetten ook Mie-Wah Pang, Moniek Bakelaar, Maureen van Leeuwen, Kees van Rixoort en Lianne Mulder zich als bestuurslid in voor TOF.

Kader:

Trotse inwoners die enthousiast zijn over Goeree-Overflakkee en willen meewerken of ideeën hebben voor het magazine kunnen zich aanmelden bij de groep. Geïnteresseerden die een financiële bijdrage willen leveren voor het magazine kunnen natuurlijk ook contact opnemen. Dat kan op Facebook en Twitter, of gewoon per e-mail: info@trotsopflakkee.nl.

Kernactiviteiten

DEN BOMMEL

Kerstsamenkomst

In het prachtige kaarsverlichte kerkje van Den Bommel wordt op 24 december om 19.30 uur een kerstsamenkomst gehouden. Het thema is 'Vrede'. Medewerking wordt verleend door praiseband Image uit Dirksland. De samenkomst wordt door de Hervormde en de Gereformeerde Kerk georganiseerd en gehouden in de Hervormde kerk aan de Voorstraat. De kerk is open vanaf 19.00 uur.

DIRKSLAND

Bingo SVIK

Donderdag 18 december a.s. is er Kerstbingo bij SVIK in de Victoriahal te Dirksland. Aanvang 19.30 uur.

GOEDEREEDE

Kerstzang

Woensdag 24 december wordt er een kerstzangdienst gehouden in de Hervormde kerk van Goedereede. Het thema van deze avond is 'Bron van licht en leven'. Er wordt deze avond veel gezongen en de kinderen van de jeugdclubs zingen een lied. Ds. Ten Brinke houdt een korte meditatie naar aanleiding van het thema. De avond zal muzikaal worden begeleid door Henk Tebrugge op het orgel. De avond begint om 20.00 uur.

Zangdienst

Woensdagavond 24 december zal er een kerstzangdienst gehouden worden in Hersteld Hervormde Kerk 'De Levensbron' te Goedereede (ingang Doelweg). Het Stellendams Mannenkoor 'Door Eendracht Verbonden' o.l.v. Corné de Geus hoopt zijn medewerking verlenen. Naast declamaties en samenzang zijn er ook muzikale intermezzo's en zal er een korte meditatie worden gehouden. De collecte zal bestemd zijn voor 'Stichting Woord en Daad', met name voor de bestrijding van Ebola. De toegang is vrij. Aanvang 19.30 uur. De kerk is open om 19.00 uur.

GOEREE-OVERFLAKKEE

Popquiz voor Serious Request

Het Rode Kruis afdeling Goeree-Overflakkee organiseert samen met Restaurant Pannetjes in Ouddorp vrijdagavond 19 december vanaf 20.00 uur een Popquiz voor 3 FM Serious Request. Iedereen kan deelnemen (inschrijfgeld 5 euro). Dit bedrag gaat samen met een bijdrage van het horecabedrijf direct naar de actie 3FM Serious Request. Dit jaar is het thema "Handen af van onze meisjes" waarmee bedoeld wordt de meisjes en vrouwen die slachtoffer worden van (seksueel) geweld in conflict gebieden. Het is de bedoeling dat men teams vormt van 3 tot 5 deelnemers. Er zijn mooie prijzen beschikbaar gesteld, waaronder een brunch voor het winnende team en een een gratis Rode Kruis reanimatiecursus voor het hele team. Aanmelden: tel. 0187 68 93 71 of facebook pagina Pannetjes, onder vermelding van "Deelname Pop quiz" en eventueel de teamnaam.

Nieuwjaarsreceptie

De Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Goeree-Overflakkee wordt dit keer gehouden op dinsdagavond 6 januari 2015 in het Zalencentrum Dorpstienden in Ouddorp. Tijdens deze receptie zal waarnemend burgemeester Lokker zijn nieuwjaarstoespraak houden. De ontvangst in het Zalencentrum is vanaf 18.30 uur. Na de toespraak is er tot 21.20 uur een informeel samenzijn.

OUDE-TONGE

Kerstzangdienst

Op woensdag 24 december 2014 is er een kerstzangdienst in de Herv.kerk te Oude-Tonge. Medewerking verlenen: Fluit-ensemble o.l.v. Anne Marie Huizer uit Stad aan 't Haringvliet, soliste Margreet van Maanen uit Oude-Tonge, Chr.gem. koor Com nu met Sangh o.l.v. Mariëlle Klavers uit Oude-Tonge; Organisten zijn Anton Weenink en Piet Bechthum. De samenzang is onder leiding van Anton Weenink. Het is een afwisselend programma en bevat veel samenzang. Aanvang 19.30 uur de kerk gaat open om 19.00 uur. Er is een collecte voor de onkosten.

OUDDORP

Kerstzangdienst

Op woensdag 24 december hoopt het Chr. Mannenkoor "Obadja" o.l.v. Jan Bezuijen en het Chr. Jong gemengd koor "Marcando" uit Nieuw-Lekkerland o.l.v. Nico Stam medewerking te verlenen aan een kerstzangavond in de Hervormde kerk van Ouddorp (Weststraat 2). Er zal een meditatie gehouden worden door ds. C. van den Berg. De aanvang van deze avond is 20.00 uur. De toegang is gratis, er zal wel gecollecteerd worden voor de onkosten.

Uitslag verloting De Putter

Het was door de vogelgriep niet mogelijk om de jaarlijkse tentoonstelling van De Putter te houden. Wel was er een grote verloting. De uitslag is als volgt: 1e prijs 4203; 2e prijs 4565; 3e prijs 4560; 4e prijs 4671; 5e prijs 4363; 6e prijs 3751; 7e prijs 4938; 8e prijs 4269.

Kerstzangavond Eben Haëzer Kerk

Woensdag 24 december hoopt het Christelijk Ouddorps Mannenkoor weer haar jaarlijkse Kerstzangavond uit te voeren. Naast het Mannenkoor zal het bekende 'Delta Mannen Ensemble' een aantal liederen ten gehore brengen. Beide koren zullen zowel afzonderlijk als gezamenlijk optreden en staan onder leiding van dirigent Dinant Struik, het orgel wordt bespeeld door Willem den Boer. Het geheel zal aangevuld worden met een harpduo. Ook is er gelegenheid voor samenzang. De meditatie zal verzorgd worden door de eigen predikant Ds. D. Zoet. De avond begint om 19.30 uur. De kerk is om 19.00 uur open. Er zal een collecte worden gehouden voor het fonds Kerkbouw.

Kerstmusical 'SuperKerst'

Op zaterdag 20 december wordt in de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp de jaarlijkse Kerstmusical opgevoerd. In deze musical, genaamd 'SuperKerst' worden de bezoekers meegenomen naar de buurtsupermarkt 'Ruuds Super'. Manager Pinpas heeft een nieuwe kerst-actie bedacht: kerstfiguren als verzamelobject. Door een technische fout ontbreekt één figuurtje, maar dat lijkt niemand iets te deren. De winkel wordt wekenlang bestormd door fanatieke verzamelaars en maakt historische winst. Manager Pinpas rekent zich al rijk met een riante kerstbonus. Als Kerst nadert, zijn de meeste verzamelaars tevreden met wat ze te pakken hebben kunnen krijgen. Eén tiener zet echter door. Zij wil het laatste ontbrekende figuurtje er perse bij hebben! Het showmodel van de kerststal dat in de winkel staat opgesteld, is tenslotte wél compleet. Als uiteindelijk de grote baas van de supermarkt ten tonele verschijnt, komt het tot een oplossing en leert de tiener hoeveel God eigenlijk van haar houdt. Iedereen is van harte welkom op zaterdag 20 december 19.00 uur.

Kerstconcert Concordia

Al bijna een traditie. Vrijdags voor de Kerst. Het kerstconcert van Brassband 'Concordia' uit Ouddorp. Vrijdag 19 december om 20.00 uur in m.f.g. Dorpstienden in Ouddorp. De Brassband, samen met haar eigen 'Concordia Kids', speelt deze avond mooie traditionele, maar ook vrolijke kerstmuziek. Vooral voor de jeugd is volop ruimte. Zo hoort u de blokfluitgroepen o.l.v. Mariska Koek met liedjes met CD begeleiding. Zelfs de blokfluitertjes die pas in september begonnen zijn, treden al samen met de Brassband op met o.a. het liedje 'Motorpech.' Ook het jeugdorkestje laat van zich horen. Ook hier zitten blazers en slagwerkers tussen, die pas in september zijn begonnen, maar al heel leuk meespelen met het vrolijke 'Jingle Bells' of het overbekende 'Stille nacht'. U heeft ze al kunnen horen op de Winterfair in de Ouddorpse ring. En natuurlijk de Brassband zelf, o.l.v. Gert van der Weide. Om kennis te maken met 'Concordia' kunt u kijken op www.concordia-ouddorp.nl of op facebook

SOMMELSDIJK

Matthijs Vlaardingerbroek bij Vakantie Bijbel Feest

Tijdens de Kerstvakantie wordt er weer een Vakantie Bijbel Feest middag georganiseerd door de Hervormde Gemeente van Sommelsdijk. Matthijs Vlaardingerbroek zal een voorstelling geven met zijn buikspreekpop Henkie. Tijdens de voorstelling 'Als een vis in het water' vist Matthijs samen met de kinderen allerlei schatten over het Evangelie boven water. Naast twee grappige acts met zijn buikspreekpop Henkie wordt onder andere 'Wasco' de wasbeer door midden gezaagd (komt verder helemaal goed...) en zijn er meerdere goocheltrucs en quizzen om de boodschap van de voorstelling extra kracht bij te zetten. Deze middag vindt maandag 29 december plaats in de Prins Maurits te Middelharnis en is bedoeld voor alle kinderen van de basisschool. De middag duurt van 14.00-15.45 uur, zaal 13.30 uur open. Voor wat drinken en lekkers wordt tussendoor gezorgd.

Kerstconcert voor Messiasbelijdende Joden

Op woensdagavond 17 december wordt in de Hervormde Kerk te Sommelsdijk een kerstconcert gehouden. De koren Shira en Jeduthun verzorgen het concert, o.l.v. Peter Wildeman en op de vleugel Joost van Belzen. Piano: Anne Marith Boone en sopranen Elise Hout en Janneke den Herder. De entree bedraagt € 7,50 en € 2,50 (-12 jaar) Het appèlwoord spreekt ds. A.A. Egas en de collecte is bestemd voor de Messiasbelijdende Joden vanuit het Isaac da Costa Fonds. De aanvang is 19.30 uur.

STELLENDAM

Kinderkerstfeest

Woensdagavond 24 december wordt in Stellendam weer het kinderkerstfeest gevierd op het kerkplein aan de Bosschieterstraat. Om 18.15 uur kunnen de kinderen beginnen met het maken van een knutselwerk. Daarna wordt er gezongen en een verhaal verteld en uitgebeeld. Het thema dit jaar is: "twinkelend kerst".

De Inloop

De 'Inloop' organiseert woensdagochtend 17 december een gezellige ochtend die om half 10 zal beginnen met koffiedrinken, waarna met elkaar bekende kerstliederen worden gezongen. Allen, jong en oud, van harte welkom in 'De Rank', Bosschieterstraat 2.

Emotioneel afscheidsfeest directeur Tönissen

SOMMELSDIJK – "Met pijn in mijn hart vertrek ik van de Van Gent, maar tegelijkertijd wacht mij op De Inktvis een nieuwe uitdaging", zegt Albert Tönissen. Na 37 jaar in dienst op o.b.s. J.C. van Gent vertrekt de meester, directeur en schoolhoofd naar de Inktvis in Dirksland. "De directeur van De Inktvis gaat in januari met pensioen en ik vind het een uitdaging om hem op te volgen".

Door Sam Fish

De keuze om te vertrekken kwam niet zomaar. De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee (SOPOGO) vond dat het tijd was voor vernieuwing in het systeem. "De SOPOGO heeft een mobiliteitsplan waarbij directeuren gaan rouleren. Dat kan heel verfrissend zijn, zo'n nieuwe uitdaging", vertelt Albert. "Ik heb hier op de Van Gent natuurlijk een hele reputatie opgebouwd en dat is moeilijk te doorbreken. In Dirksland kan ik er blanco in en dat heeft ook zijn voordelen".

"Ik heb wisselende reacties gekregen op mijn vertrek. Ik hoorde van heel veel mensen dat ze het jammer vinden, maar ze begrijpen ook dat het voor mij een nieuwe uitdaging kan zijn en daar ben ik blij mee", aldus Albert. Zijn opvolger staat ook al in de startblokken. Jeroen Appel neemt het stokje over van Albert. Hij was de directeur van zowel de Ollie B. Bommel in Den Bommel als van De Regenboog in Ooltgensplaat. Daar gaat hij nu weg, en zijn positie wordt tot de zomervakantie overgenomen door interims.

Maar het team van de J.C. van Gent laat hun geliefde collega natuurlijk niet zomaar vertrekken. Op donderdag 11 december was er een groot afscheidsfeest met ruim honderd (oud-)collega's, vrienden en familieleden. "Ik had geen flauw idee wat me stond te wachten. Ik wist natuurlijk wel dat het mijn afscheidsfeestje was en ik wist dat er vast wel iemand zou spreken, maar dat ik zoveel lieve en mooie woorden zou horen, dat had ik niet verwacht", zegt Albert. Meerdere aanwezigen namen plaats op het podium, voor een muur vol oude herinneringen aan het schoolhoofd. Er werd een toneelstukje opgevoerd, er werd gezongen, er was een filmpje voor hem gemaakt en er werd gespeeched, waarbij de ene speech nog emotioneler was dan de andere. "Het waren prachtige woorden, ik heb er echt van genoten. Die waardering maakt me sterk", nog tot het laatste moment hield Albert Tönissen het droog, totdat hij zijn laatste buiging nam. "Het werd me even te veel, maar ik was gelukkig niet de enige", zegt hij. De hele zaal huilde met hem mee.

"Het was een feest om hier te werken en ik ben geen dag met tegenzin aan het werk gegaan", zegt hij. "De samenwerking met dit team zal ik nooit vergeten. Zo gezellig en warm en humoristisch. Dat kom je niet vaak tegen", lacht hij. "Ik ga natuurlijk ook de themaweken missen, dat was altijd één groot feest. En natuurlijk alle kinderen. Ik heb altijd van ze genoten."
"Ik vond het een overweldigend afscheidsfeest. Echt onvergetelijk. Ik ga deze mentale film nog heel vaak terugkijken", aldus Albert Tönissen, oud-schoolhoofd, -directeur en –meester van de J.C. van Gent.

'Echte vakman' Krijn Tanis neemt afscheid van Aannemings- en bouwbedrijf Van Koppen

Krijn Tanis (midden) heeft de 'zilveren schaaf' ontvangen uit handen van Daniël van Koppen.

OUDDORP – Tijdens een diner in Happerij 't Schouwtje waren alle personeelsleden van Aannemings- en bouwbedrijf Van Koppen en hun familie bij elkaar. Het was niet alleen maar een gezellige bijeenkomst zo aan het eind van jaar. Er werd ook afscheid genomen van Krijn Tanis. De timmerman die maar liefst 46 jaar verbonden was aan de Ouddorpse onderneming.

Tekst en foto Adri van der Laan

Het zal niet meer zo vaak voorkomen dat bij een aannemingsbedrijf iemand 46 jaar in dienst is. Krijn Tanis is één van die mensen die zo honkvast was dat hij al die jaren gewoon bij het bedrijf van de familie Van Koppen is gebleven.
Daniël van Koppen, directeur van het bedrijf, somde in een toespraak de kwaliteiten van Krijn op. Hij noemde hem een 'echte vakman' die veel voor het bedrijf heeft betekend. Hij memoreerde een aantal markante punten uit het arbeidsverleden van Krijn Tanis. Daarbij werden ook de humoristische voorvallen niet overgeslagen.
Krijn Tanis was vooral bedreven in het 'echte handwerk' als het ging over het restaureren van oude historische panden. Daarnaast speelde hij een belangrijke rol bij het opleiden van leerlingen. Hierbij was Krijn streng maar gaf, volgens Daniël van Koppen, de leerlingen wel een goede ondergrond mee.
Namens de directie kreeg Krijn een 'zilveren schaaf' uitgereikt en namens zijn collega's een barbecue. Krijn Tanis heeft, na zijn pensionering, nog meer tijd gekregen voor zijn activiteiten 'in de natuur', zoals binnen de Vogelwerkgroep van de NLGO.

Corry Geluk neemt na 44 jaar afscheid van de thuiszorg

ACHTHUIZEN - Afgelopen vrijdag werd Corry Geluk uit Achthuizen uitgezwaaid door haar collega's van Careyn Thuiszorg. Na ruim 44 jaar gaat ze genieten van haar welverdiende pensioen. De collega's van team Oost hadden zelf een afscheidsfeestje voor de nietsvermoedende Corry georganiseerd.

Tekst: Mirjam Terhoeve

Onder het mom van een middagje Intratuin werd Corry Geluk door haar dochter 'ontvoerd' naar het 'Buurthuus'. Daar stonden collega's, echtgenoot, moeder, kleinkinderen en ook een aantal cliënten haar met ballonnen op te wachten. Corry was enorm verrast. "Niks voor mij dit, was haar commentaar, maar wel heel erg leuk, dat ze dit hebben gedaan".
De collega's van Careyn vonden echter dat Corry dit dubbel en dwars had verdiend: "Ruim 44 jaar stak zij de handen uit de mouwen om dorpsgenoten te helpen, die dat nodig hadden. Op de fiets ging ze door weer en wind al haar adresjes af. Een echte multitasker. Ze deed niet alleen al het huishoudelijk werk, maar ze zorgde ook voor de medicijnen, de boodschappen of zette krulspelden in bij de dames. Niets was haar te veel. Bovendien konden we altijd een beroep op haar doen, als er iemand ziek of verhinderd was. "O, dat pak ik dan wel even mee hoor", zei Corry dan. Al met al een heel fijne collega op wie je altijd kon rekenen en die we zeker zullen missen".
De collega's van team Oost wilden daarom heel graag een gezellige middag voor haar organiseren om zo onder het genot van een bakkie, een borreltje en een zelfgeschreven lied waardig afscheid te kunnen nemen. Corry gaat nu samen met haar man genieten van haar vrije tijd en van de kleinkinderen.

YL Allround: van opblaasooievaar tot compleet feest

OUDE-TONGE – YL Allround organiseert feesten, verhuurt opblaaselementen en verzorgd ballondecoraties. Onlangs is YL Allround verhuisd naar de Kolfweg 17 in Oude-Tonge. Zowel zakelijke klanten als particulieren kunnen terecht bij het bedrijf.

Door Martijn de Bonte

Particulieren kunnen terecht voor ballondecoraties en het huren van opblaaselementen zoals een Abraham, Sara, ooievaar of levensgrote champagnefles. Voor het plannen en organiseren van een feestje heeft het bedrijf alle benodigde spullen. Catering, stroomvoorziening, entertainment, YL Allround regelt het allemaal.
Voor de zakelijke markt bestaat het dienstenaanbod uit een compleet verhuurprogramma van stroomvoorziening tot ondersteuning bij evenementen. Van de opbouw van een braderie tot een complete sitecrew. Neem contact op voor de mogelijkheden van dienstverlening op maat.
Eigenaar Youp Legierse vertelt dat hij onlangs nog in Amerika is geweest voor zijn bedrijf. Hij was als coördinator betrokken bij de opbouw van de festivalcamping van Tomorrowworld. Een groot dancefestival in Atlanta. De opbouw van de camping duurde twee weken, tijdens het festival had hij vrij en daarna was een team weer een week bezig met het afbreken van het festivalterrein. Kortom, van alle markten thuis…
Kijk op de website voor meer informatie over het bedrijf: www.yl-allround.eu, Kolfweg 17, 3255BK Oude-Tonge, tel. 06 49791559, e-mail youp@yl-allround.eu.

OUDDORP
Herv. Gem. 9.30 ds. P. van der Voorde en 18.00 uur ds. D. Breure - Hersteld Herv. Gem. 9.30 en 18.30 uur ds. N. van der Want - Geref. Kerk 10.00 uur ds. N. de Boo en 18.30 uur ds. W.J v.d. Griend - Ger. Gem. 9.30 leesdienst en 18.30 uur ds. C. Harink- Doopsgezinde Gem. 9.30 ds. S. van der Meer en 18.30 uur ds. E.M. de Jong
GOEDEREEDE
Herv. Gem. 10.00 uur ds. A. ten Brinke en 18.30 uur ds. W. Meijer - Hersteld Herv. Gem. 9.30 ds. J.W. Estrik en 18.00 uur ds. A.J. Schalkoort
STELLENDAM
Herv. Gem. 10.00 uur ds. D. Hoolwerf en 17.00 uur ds. J.C. van Trigt - Hersteld Herv. Gem. 10.00 uur ds. B.D. Bouman en 18.00 uur ds. L. Krooneman - Geref. Kerk 10.00 uur ds. W.J. v.d. Griend en 18.30 uur ds. D. Westerneng
MELISSANT
Hersteld Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. D. Zoet - Geref. Kerk 9.30 uur ds. C. Inkelaar - Ger. Gem. 10.00 leesdienst en 15.00 uur ds. S. Maljaars - Ger. Gem. in Ned. 10.00 en 18.00 uur leesdienst
DIRKSLAND
Herv. Gem. 10.00 uur ds. J. Snaterse en 18.00 uur ds. T.T.J. Pleizier - Ger. Gem. 10.00 en 15.00 uur Stud. W.A. Zondag - Ziekenhuis 14.30 uur Dhr. J.C. Kuiper
HERKINGEN
Herv. Gem. 10.00 uur ds. J.R. Volk en 18.00 uur Prop. G. van den Berg - Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur ds. C. Gielen en 18.00 uur ds. N. van der Want - Ger. Gem. 10.00 uur en 18.00 uur ds. S. Maljaars
SOMMELSDIJK
Herv. Gem. 10.00 uur ds. W. Arkeraats en 18.00 uur ds. J.C. Breugem - Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur en 17.00 uur - Lukaskapel 10.00 uur ds. P.B. de Groot 14.30 uur ds. T.h.W.H. van der Heijden - Exodusgemeente 10.00 uur ds. R. Silvis - Remonstrantse Gem. 10.00 uur geen dienst - Lachai-Roï Gem. 10.00 uur dhr. E. Struik.
MIDDELHARNIS
Herv. Gem. 10.00 uur ds. E.F. Vergunst en 18.00 uur ds. M.J. Middelkoop - Geref. Kerk 10.00 uur ds. P.H. van Wijk en 17.00 uur ds. W.G. de Wit - Ger. Gem. 9.30 en 18.00 uur leesdienst - Chr. Geref. Kerk 9.30 en 18.00 uur ds. G.R. Procee - Geref. Kerk (Vrijgem.) 9.30 uur br. Kuiper en 17.00 uur ds. D.J. van Diggele - CGM De Rots, Diekhuus 10.00 uur dhr. B. Boer
NIEUWE-TONGE
Herv. Gem. 9.30 uur Prop. J.A. Mol en 18.00 uur - Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur en 18.00 uur kand. G.J. Veldhuis - Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst
OUDE-TONGE
Herv. Gem. 10.00 uur ds. E.J. Prins en 18.00 uur ds. N. de Jong - Ger. Gem. 10.00 leesdienst en 18.00 uur ds. E. Bakker - Evangelie Gemeente Flakkee 10.00 uur pastor H.J. Scheermeijer.
STAD a/h HARINGVLIET
Herv. Gem. 10.00 uur ds. H.G. van der Ziel en 18.00 uur ds. E.J. Prins - Geref. Kerk 10.00 uur ds. C. Bijman en 18.00 uur ds. L.J. Lingen - Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. E. Bakker.
DEN BOMMEL
Herv. Gem. 10.00 uur ds. B. Borst en 18.00 uur ds. H.G. van der Ziel - Geref. Kerk 10.00 uur ds. P.C. Koster en 18.00 uur dhr. K. Baas
OOLTGENSPLAAT
Herv. Gem. 9.30 uur en 18.00 uur - Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur ds. P. Verhaar en 15.30 uur ds. C. Gielen - Geref. Kerk 9.30 uur ds. Rootselaar en 18.00 uur ds. Spaan - Ger. Gem. 9.30 en 18.00 uur leesdienst
LANGSTRAAT
Herv. Gem. 10.00 uur ds. A. Slingerland

Kerstnachtdiensten bij kaarslicht

OUDDORP - Ieder jaar beginnen veel mensen het Kerstfeest met een bezoek aan één van de Kerstnachtdiensten op 24 december van de Doopsgezinde Gemeente in Ouddorp. Alle diensten op een rijtje:

Woensdag 24 december

16.30 uur        Ds. E.M. de Jong.

Duitse Heiligabendgottesdienst met het Kerkkoor van de Doopsgezinde Gemeente.

20.00 uur        Ds. E.A. van Hoof.

Kerstnachtdienst met Celtic Christmas Songs door Trio Merain, zang – viool – harp.

22.00 uur        Ds. E.A. van Hoof.

Kerstnachtdienst met het Gospelkoor van de Doopsgezinde Gemeente.

Donderdag 25 december 1e Kerstdag

10.00 uur        Ds. E.M. de Jong.

Feestelijke dienst met het Kerkkoor van de Doopsgezinde Gemeente.

Vrijdag 26 december 2e Kerstdag

10.00 uur        Ds. E.A. van Hoof.

Kerstdienst met veel samenzang van bekende Kerstliederen.

MIDDELHARNIS - Ook in de tweede week waren er weer twee prijswinnaars bij de decemberactie van De Goudsmid. De eerste prijs was voor mevrouw Gelderland en de tweede prijs voor mevrouw Tanis, beiden uit Middelharnis. De Goudsmid bedankt alle inzenders voor de leuke en positieve reacties. In december kan iedere week worden deelgenomen aan de winactie van De Goudsmid. Misschien bent u wel de volgende gelukkige winnaar van zo'n prachtig My Imenso sieraad. In deze krant staat een formulier dat kan worden ingeleverd bij De Goudsmid. Op die manier wordt kans gemaakt op een prachtig My Imenso sieraad. 'Want winnen doe je bij De Goudsmid.'

GOEREE-OVERFLAKKEE - In het tv-programma 'Geloof & 'n Hoop Liefde' strijken de makers van het programma en de presentatoren Herman Wegter, Mirjam Bouwman en Kefah Allush een week lang neer in een plaats in Nederland. Daar gaan zij op zoek naar karakteristieke dorpsverhalen, stadse tradities, de rol van het christelijk geloof, en bijzondere mensen.

in januari 2015 zal de kop van het eiland Goeree-Overflakkee centraal staan en zullen er diverse opnames gemaakt worden voor vijf afleveringen. Elke aflevering duurt ongeveer 25 minuten en per aflevering komen tussen de drie en vijf gasten aan het woord die over verschillende onderwerpen praten.
De redactie van 'Geloof & 'n Hoop Liefde' is in samenwerking met de stichting WO2 Goeree-Overflakke nog op zoek naar mensen die iets kunnen en willen vertellen voor de camera over het leven op de kop van het eiland (Stellendam, Oostdijk, Goedereede, Havenhoofd, Ouddorp) gedurende de Tweede Wereldoorlog. Hierbij is echter wel enige haast geboden, want aanstaande woensdag 17 december wil de redactie al een aantal mensen telefonisch spreken, de vrijdag daarop bezoeken en kennis maken, waarna de daadwerkelijke opnames zullen worden gemaakt in de week van 19 t/m 23 januari 2015.
Voor meer informatie of als u wilt deelnemen aan het programma kunt u bellen met Dennis Notenboom via 06-51859641 of 0187-602226.

In de weken van Kerst en rondom de jaarwisseling verschijnt Eilanden-Nieuws op afwijkende dagen. Volgende week dinsdag 16 december is er een gewone huis-aan-huis editie. Volgende week vrijdag is er geen abonneekrant.

Voor deze uitgaven gelden de volgende sluitingstijden:

Kerstkrant

Huis-aan-huis - op maandag 22 december
Afsluittijd advertenties donderdag 18 december 12.00 uur.
Familieberichten kunnen tot vrijdagochtend 10.00 uur worden aangeleverd.

Oudejaarskrant

Huis aan huis - maandag 29 december
Afsluittijd advertenties maandag 23 december 12.00 uur.
Familieberichten kunnen tot dinsdagmorgen 24 december 10.00 uur aangeleverd worden.

Abonneekrant vrijdag 2 januari

Afsluittijd advertenties dinsdag 30 december 12.00 uur.
Familieberichten kunnen tot woensdagmorgen 10.00 uur aangeleverd worden.