info@eilandennieuws.nl
t. 0187 74 54 50

Dinsdag Eilanden-Nieuws

22 november 2016

Dinsdag Eilanden-Nieuws 22 november 2016


Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: info@eilandennieuws.nl of 0187-745450

Koepelorganisatie voor basis- en voortgezet passend onderwijs

Bij de Koepelorganisatie Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee zijn betrokken, v.l.n.r.: Marleen van der Schoot (adjunct-directeur), Louise Hoff (office manager), Henk van Putten (directeur-bestuurder) en Servaas Stoop (voorzitter ledenraad). Foto: Hans Villerius

GOEREE-OVERFLAKKEE – Op het terrein van passend onderwijs is vorige maand op Goeree-Overflakkee een belangrijke stap voorwaarts gezet: het primair en voortgezet passend onderwijs zijn een samenwerkingsverband aangegaan. Toen hiervan op 3 oktober jl. de statuten ervan notarieel werden vastgelegd, was het Koepelorganisatie Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee een feit. Daarmee ging een al langer gekoesterde wens in vervulling.

Door Hans Villerius

Al sinds 2008 wordt, met de contouren in het vooruitzicht van de wetgeving passend onderwijs, gezocht naar goede samenwerking tussen het basis- en het voortgezet passend onderwijs op het eiland. Aanvankelijk was die samenwerking er ook, maar veranderende wetgeving leidde ertoe dat zowel voor het basis- als het voortgezet passend onderwijs afzonderlijke samenwerkingsverbanden ontstonden. In het samenwerkingsverband primair passend onderwijs ontstond vorig jaar echter, zowel bestuurlijk als organisatorisch, een impasse. Daarop werd een werkgroep in het leven geroepen die onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, Servaas Stoop, onderzocht hoe hieruit te geraken. Op voorstel van de werkgroep benoemde het bestuur een interim-directeur, Niek Mertens, met de opdracht te analyseren waar de pijnpunten lagen en een verbeterplan te schrijven. Duidelijk werd dat het, om uit de impasse te komen, wenselijk was om verbinding te zoeken met het samenwerkingsverband voortgezet passend onderwijs. Die weg werd ingeslagen en uiteindelijk kwam daaruit voort dat begin dit jaar een overeenkomst kon worden ondertekend waarin het eilandelijke basis- en voorgezet passend onderwijs de intentie uitspraken meer voor elkaar te willen betekenen. En dít heeft geleid tot de Koepelorganisatie, waarvan de oprichtingsakte begin vorige maand bij de notaris passeerde.

Lees verder op pagina 7.

Wilgen worden geknot

MIDDELHARNIS -Op zaterdag 26 november worden er weer onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan Natuurele­menten. Deze activiteiten worden georganiseerd door de werkgroep terrein­be­heer van de vereni­ging.

De activiteiten zijn deze keer langs de Vliegers te Middelharnis. De bedoeling is deze 66 wilgen te knotten. Het perceel waarin de wilgen staan eigendom van SBB en de gemeente Goeree-Overflakkee. Op deze actiedag van de NLGO kan men weer veel hulp ge­bruiken. Een ieder die iets voor het behoud van de natuur­elementen wil doen of eens lekker buiten bezig wil zijn, kan daar zaterdag de 26e bij helpen.

Om 8.30 uur wordt er verzameld bij de overgang van de Vliegers aan de Bolletjesweg. Er is voldoende materiaal aanwezig.

De Bolletjesweg is te bereiken via de Provincialeweg N215, rotonde Middelharnis richting Nieuwe Tonge, eerste weg links is de Eerste Groeneweg wordt Bolletjesweg.

Verdere inlichtingen kunt u krijgen op telefoon nummer: 681105 (Cees Appel) of 485566 (Kees van 't Zelfde) en op www.nlgo.nl

.

Kust weer veilig

OUDDORP - Het onderhoud van de kust Goeree Westhoofd is afgerond. In de afgelopen maanden is 500.000 kubieke meter zand aangebracht op het strand tussen de vuurtoren en de strandopgang bij het Vrijheidsduinpad.

De werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht doordat een tweede schip kon worden ingezet.
Goeree is weer voor een flink aantal jaren beschermd tegen de zee.
Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden op www.rijkswaterstaat.nl/kustonderhoud Of bel met de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat, 0800-8002 (gratis).

2 / 26

Agenda

Woensdag 23 november

OOLTGENSPLAAT – Snuffelschuur 'Alles Wisselt'. Van Weelstraat 1. Van 9.00 tot 16.30 uur.
OUDDORP – Sfeeravond bij Bloem- en Groencentrum Ouddorp. Van 17.00 tot 22.00 uur. Dijkstelweg 28.
OUDDORP – Presentatie van jongeren die in Malawi zijn geweest, ze vertellen over het werk van St. Stéphanos. Vanaf 19.30 uur in Eben-Haëzer.
SOMMELSDIJK – Wintermarkt in de hal van Nieuw Rijsenburgh, Sperwer 271. Van 10.00 tot 16.00 uur.

Donderdag 24 november

DIRKSLAND – Snuffelmarkt het Lôôsje is geopend van 9.00 tot 12.00 uur, Spuikolk 6. www.tloosje.nl
DIRKSLAND – Ouderendag van Stichting Bejaardenwerk Dirkland. Opgeven via Geldershof 0187-602055.
GOEDEREEDE – Verenigingsgebouw Oostdam. Goeree Creatief. Een ieder is welkom met zijn of haar werkstuk, breien, haken of ander werkstuk. Tussen 19.00 en 22.00 uur. Elke vierde donderdag van de maand.
OOLTGENSPLAAT – Muzikale avond Oostflakkee Ontmoet. Start om 20.00 uur in MFC 't Centrum. Kaarten via 0187-630098 of h.zonneveld39@gmail.com.
OUDDORP - Bijeenkomst over mediawijsheid voor ouders van kinderen van 0-4 jaar. Vanaf 19.30 uur in de bibliotheek. Aanmelden op www.leerenbeleef.nl.
OUDDORP – Winterfair in de Vliedberg van 15.00 tot 20.30 uur. Gratis toegang.

Vrijdag 25 november

DIRKSLAND – Snuffelmarkt het Lôôsje is geopend van 9.00 tot 12.00 uur, Spuikolk 6. www.tloosje.nl
OOLTGENSPLAAT – Snuffelschuur 'Alles Wisselt'. Van Weelstraat 1. Van 10.00 uur tot 16.30 uur.
SOMMELSDIJK – Winterfair van christengemeente Lachai Roï, van 15.00 tot 21.00 uur in het Kameraadhuis, Antoon Coolenstraat 11.

Zaterdag 26 november

DEN BOMMEL – Najaarsfair van Kirnloopwinkel Gebruikt als Nieuw, van 12.00 tot 19.00 uur.Bosland 12a.
DIRKSLAND – Snuffelmarkt het Lôôsje is geopend van 9.00 tot 12.00 uur, Spuikolk 6. www.tloosje.nl
MIDDELHARNIS – Filmavond met Miracles of Heaven in de bibliotheek. Start om 20.00 uur. Kaarten kosten € 7,50 en zijn te koop via www.leerenbeleef.nl.
OOLTGENSPLAAT – Verkoping van de handwerkkring van de Hervormde Gemeente, van 9.00 tot 12.00 uur in Elthato, Zuid Achterweg 27.
OOLTGENSPLAAT – Snuffelschuur 'Alles Wisselt'. Van Weelstraat 1. Van 9.00 tot 12.00 uur.
OUDDORP - Jubileumconcert Fanfare De Hoop uit Stellendam. 20.00 uur in Dorpstienden. Kaarten via www.fanfaredehoop.nl of per e-mail: tickets@fanfaredehoop.nl
OUDDORP – Wintermarkt, van 9.30 tot 16.00 uur in de Gereformeerde Kerk aan de Dorpstienden 15.
OUDDORP – Winterfair, van 10.00 tot 16.00 uur in het centrum van Ouddorp. Verschillende activiteiten, workshops en het Ouddorps Snertkampioenschap.

Donderdag 1 december

DIRKSLAND – Snuffelmarkt het Lôôsje is geopend van 9.00 tot 12.00 uur, Spuikolk 6. www.tloosje.nl
DIRKSLAND – Bingo SVIK in de Victoriahal Philipshoofjesweg 57a. Aanvang 19.30 uur.

Wensvervulling Vliedbergbewoners

Krijn Akershoek, omringd door brandweerauto's en spuitgasten voordat hij zaterdag zijn fantastische middag kreeg aangeboden. Foto: Hans Villerius

OUDDORP – Wat heeft hij er zaterdagmiddag intens van genoten, de 48-jarige Krijn Akershoek, en met hem ook z'n vrouw Corrie, het verzorgend personeel en een aantal medebewoners van zorgcentrum De Vliedberg in Ouddorp, toen voor Krijn een speciale wens in vervulling kon gaan: een rit met de brandweerauto rondom Ouddorp.

Door Hans Villerius

In zorgcentrum De Vliedberg wordt, in de breedste zin van het woord, invulling gegeven aan het project 'Zorg zonder dwang'. Dit project beoogt voor bewoners van 'gesloten' woongroepen de kwaliteit van leven te verbeteren, onder andere door ze een open woonzorgcomplex en algehele (bewegings)vrijheid te bieden. Het draagt eraan bij dat innerlijke onrust bij bewoners afneemt, ze niet gefixeerd hoeven te worden en gebruik van gedragsbeïnvloedende medicatie afneemt.
Daarnaast wordt in De Vliedberg gewerkt aan het project: 'Wensen en talenten'. Dit bedoelt binnen de woongroepen ook oog te hebben voor de wensen, behoeften en verlangens van de individuele bewoner. Na het bijwonen van een inspiratiebijeenkomst ontstond binnen De Vliedberg het idee om 'Zorg zonder dwang te combineren' met 'Wensen en talenten'.
En dat brengt het verhaal bij Krijn Akerhoek. Ook Krijn woont in De Vliedberg. Hij was nog maar 35 jaar oud toen bij hem een ziekte openbaar kwam, waardoor hij nu al weer heel wat jaren in een gesloten woongroep in De Vliedberg woont. In het kader van het project 'Wensen en talenten' heeft het team medewerkers van Krijns woongroep een groot wensenhart gemaakt, waaraan zo veel als mogelijk is individuele wensen van bewoners worden gehangen. Zo kon één van de bewoners, die altijd zo graag pannenkoeken at, worden meegenomen naar een pannenkoekenrestaurant en daar heerlijk genieten van de platte hap. Maar op een psychogeriatrische afdeling is het niet altijd makkelijk om te peilen welke speciale wensen bewoners eigenlijk hebben, wat ze niet of wel beseffen en in hoeverre. Dat geldt ook voor Krijn. Maar toch viel 't de medewerkers van zijn woongroep op: wanneer hij de brandweersirene hoort, leeft hij duidelijk op. Geen wonder, want voordat hij ziek werd, was Krijn aan de vrijwillige brandweer van Ouddorp verbonden. En onder spuitgasten wordt 't beginsel gehuldigd: éénmaal een brandweerman, altijd een brandweerman! Dat Krijn levendig en enthousiast wordt bij het horen van een sirene is dus alleszins te plaatsen. Vandaar dat voor Krijn aan het wensenhart kwam te hangen: 'een ritje met de brandweerauto'. Het idee werd bij de brandweer neergelegd en natuurlijk zeiden zijn oude maten daar meteen 'ja' op. Verscheidene hebben nog met hem samengewerkt, inmiddels al weer veertien jaar geleden, en van harte werkte de VRRR mee met het beschikbaar stellen van drie brandweerauto's. Naast de tankautospuit van Ouddorp waren dat twee wagens van het oefencentrum, één uit Middelharnis en één uit Rotterdam. Ook een officiersbus en een 4x4 voertuig deden mee, zodat naast Krijn nóg een aantal bewoners en verzorgend personeel mee konden toen zaterdag tegen drieën een heuse brandweercolonne het Vliedbergterrein verliet, natuurlijk met zwaailicht en sirene aan, voor een ritje naar de Brouwersdam en terug. Vooraf werd in het restaurant van De Vliedberg gezamenlijk nog een kop koffie gedaan met taart die echtgenote Corrie voor de gelegenheid gemaakt had. Hoewel Krijn met woorden niets meer zeggen kan, zeiden zijn ogen zo veel te meer en sprak zijn gezicht boekdelen… Deze middag heeft hij ongetwijfeld fantastisch gevonden. En heeft het wensenhart van De Vliedberg zijn waarde bewezen. Voor de vervulling van nóg een bewonerswens, garnalenpellen, zou De Vliedberg trouwens graag in contact komen met iemand die hiervoor de nodige 'gornet' wil leveren... Zie voor een filmpje van Krijns brandweerrit www.eilandennieuws of de Facebookpagina van onze krant.

Patiëntveiligheidsprijs 2016: nominaties op hoog niveau

Dr. Paul van der Velden (r.) heeft zojuist de Patiëntveiligheidsprijs 2016 uitgereikt. Foto: Hans Villerius

DIRKSLAND – Al een aantal jaren reikt Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis tijdens de jaarlijkse Patiëntveiligheidsweek de Patiëntveiligheidsprijs uit. Dit na een prijsvraag waarbij ziekenhuismedewerkers of -afdelingen met ideeën kunnen komen of projecten uit kunnen denken die niet alleen innovatief zijn, maar die ook bijdragen aan vergroting van de patiëntveiligheid in het ziekenhuis. Als criteria wordt gesteld dat de ideeën naast innovatief ook redelijk beargumenteerd moeten zijn en dat ze de PDCA-cyclus (plan, do, check, act) doorlopen moeten hebben.

Door Hans Villerius

Bij de Patiëntveiligheidsprijs gaat het niet zo zeer om het wedstrijdelement, maar wel dat er op de afdelingen creatief nagedacht wordt over nieuwe ideeën die de patiëntveiligheid ten goede komen. Uit de inzendingen volgen drie nominaties, aan welke een eerste-, tweede- en derde plaats wordt toegekend. Nummer één mag zich de winnaar van de Patiëntveiligheidsprijs noemen en een grote glimmende wisselbeker in ontvangst nemen én een bedrag van € 1.000, te besteden aan de uitvoering van het idee waarmee de prijs werd gewonnen. Voor de tweede plaats is er een geldprijs van € 500 beschikbaar en voor de derde plaats een prijs van € 250.

Drie nominaties

Dit jaar waren er vier inzendingen. Eén ervan viel buiten de boot, niet omdat het idee te weinig aansprekend is, maar omdat het te veraf staat van thema van de prijs, patiëntveiligheid, zo lichtte namens het ziekenhuis dr. Paul van der Velden toe, voorafgaand aan de prijsuitreiking. De overblijvende drie inzendingen waren dus als vanzelf genomineerd en de afdelingen waar de betreffende projecten vandaan komen gaven er ieder een presentatie over.

VBI beleid

Van de afdeling Neurologie/cardiologie kwam het idee om het VBI beleid te herzien. VBI staat voor vrijheid beperkende interventies en ziet op het fixeren, 'vastbinden', van patiënten die dusdanig onrustig zijn dat ze in bed gefixeerd moeten worden. Ten aanzien hiervan heeft de afdeling het hele beleid tegen het licht gehouden en herzien, vereisten vastgesteld, nieuwe fixeermaterialen ingevoerd en oude 'onvriendelijke' materialen laten vervallen, protocollen herschreven, een transparant nieuw beleid neergezet en dit in het ziekenhuis ingevoerd.
Het werd het winnende project voor de Patiëntveiligheidsprijs 2016. Afdelingshoofd Carla Segers verzorgde de presentatie en mocht ook, samen met één van de collega's van de afdeling, de wisselbeker en het geldbedrag van € 1.000 in ontvangst nemen.

Spoed Interventie Team

Van de andere nominaties betreft één het starten van een Spoed Interventie Team, dat er speciaal is voor vitaal bedreigde patiënten, dus bij wie één van de vitale functies – ademhaling, bewustzijn, bloedsomloop – gevaar loopt. Vroegtijdige(r) herkenning is mogelijk zodat eerder een juist handelen en een juiste behandeling kan worden gestart en reanimatie zo veel mogelijk kan worden voorkomen. Een digitaal systeem is ontwikkeld waarmee alle handen aan het bed van een patiënt vroegtijdig kunnen anticiperen op bedreiging van vitale functies. Voor de Patiëntveiligheidsprijs 2016 verdiende dit – inmiddels geïmplementeerde project – de tweede prijs.

CBRN slachtoffers

De andere nominatie voorziet in de opvang op de Spoedeisende Hulp (SEH) van CBRN slachtoffers. Dus mensen die besmet zijn geraakt met chemische, biologische, radiologische of nucleaire stoffen. Die moeten binnen twee uur worden vrijgemaakt van de besmettende stof. Hoe dat gebeurt, moeten ziekenhuizen en SEH-verpleegkundigen zelf uitdokteren, maar wanneer zich zo'n situatie voordoet, moet men er wel klaar voor zijn. De Dirkslandse SEH-afdeling heeft dit proactief opgepakt. Ze heeft zich breed georiënteerd en zich op verschillende plekken laten voorlichten, om uiteindelijk een eigen plan te ontwikkelen om zo goed mogelijk dergelijke slachtoffers op te kunnen vangen en te kunnen decontamineren, ontsmetten, uiteraard met zorg voor de eigen veiligheid. Een in twee minuten op te zetten tent op het buitenterrein voor de ingang van de SEH is de plek waar met water en zeep slachtoffers ontsmet kunnen worden en waarin SEH-verpleegkundigen in CBRN-pakken en met speciale materialen hun werk in voorkomend geval zullen verrichten. Dit project kreeg de derde plaats voor de Patiëntveiligheidsprijs.

Hoog niveau

Namens het ziekenhuis reikte dr. Paul C. van der Velden de prijzen uit. Hij zei "een trotse ziekenhuisbestuurder" te zijn, vanwege het hoge niveau van de projecten die ingezonden zijn. Ze zijn het allemáál waard zijn om daadwerkelijk in het ziekenhuis tot uitvoer te brengen. En wat mij betreft is dit tot voorbeeld voor alle andere ziekenhuizen in Nederland!"

Leerlingenraad "obs de Inktvis" zoekt het hogerop

DIRKSLAND - Een beetje zenuwachtig maar vastberaden stapten de leerlingenraad van obs de Inktvis op uitnodiging van de burgemeester vorige week het gemeentehuis binnen.


Aanleiding tot dit bijzondere bezoek was een brief die de raad, namens alle leerlingen, aan de burgemeester schreef over het afwijzen van het plaatsen van een hoger hek om de school aan de Hondsgalgweg in Dirksland.

Toen op 1 januari 2016 het speeltoestel van de kleuters van de school voor de tweede maal vernield werd door vuurwerkvandalisme besloot de leerlingenraad actie te ondernemen richting het schoolbestuur én gemeentebestuur. Om te voorkomen dat "de Inktvis" voor een derde keer vernield zou worden vroeg de raad medewerking tot het plaatsen van een hoger hekwerk rondom de school. Een hoger hek zou tevens voorkomen dat de ballen tijdens de pauzes op de weg op parkeerplaats bij de schoolt terecht zou komen. Na intensief overleg met de gemeente en het bestuur leek alles in kannen en kruiken totdat het college van burgemeester en wethouders besloten om het hek niet te plaatsen. Teleurgesteld en ook een beetje boos klom de leerlingenraad in de pen met als gevolg een uitnodiging van de burgemeester Grootenboer.

Tijdens het prettige gesprek toonde de burgemeester begrip voor de ontstane situatie. De leerlingenraad bracht een aantal aandachtspunten naar voren die nieuw waren en dus niet meegenomen waren in de besluitvorming. Na een gesprek van een half uur vertrok de leerlingenraad richting Dirksland met de toezegging dat er speciale maatregelen op het plein genomen zullen worden tijdens de viering van oud en nieuw én dat er een heroverweging komt met betrekking tot de aanvrage van de school voor het hekwerk. De zenuwen én de spanning waren als sneeuw voor de zon verdwenen.

Postduivententoonstelling P.V. De Trekvogels

OUDDORP - P.V. De Trekvogels organiseert weer haar jaarlijkse postduivententoonstelling in Dorpstienden op 25 en 26 november 2016.

Er zijn zowel bevlogen als onbevlogen duiven te bezichtigen in diverse klassen. Ook telt deze tentoonstelling mee voor de ZEEBRA-competitie, hieraan doen de mooiste showduiven van Nederland mee.

Zaterdagavond vindt de prijsuitreiking plaats en worden er een aantal bonnen verkocht van de beste liefhebbers uit de regio. Deze zijn geschonken door: diverse kampioenen van Goeree-Overflakkee, Zuid Holland, Zeeland en Noord-Brabant. Zie ook www.toppigeons.nl waar de duiven kunnen worden ingezet.

De aanvang van de verkoop is om ongeveer 22.00 uur. Ook zijn er weer fraaie prijzen te winnen met het Rad van Avontuur, verloting inhoud boodschappenwagen en andere attracties.
Verder kunt u drie halve varkens en een kerstkalkoen winnen, of de waarde hiervan, de uitslag wie hier de winnaar van is wordt zaterdagavond bekend gemaakt.

De zaal is open op vrijdag van 19.00 tot 22.30 uur en zaterdag van 16.30 tot 22.30 uur, de toegang is gratis.
Wie geïnteresseerd is in de duivensport en graag meer wil weten over deze prachtige hobby kan dit bespreken met één van de aanwezige leden. Contact opnemen met de secretaris kan ook: C.M. Grinwis, Hermansweg 16, 3253BG Ouddorp tel. 0187-681690.

Groot Dictee Goeree-Overflakkee

GOEREE-OVERFLAKKEE – De voorbereidingen voor het Groot Dictee Goeree-Overflakkee zitten er bijna op. Donderdagavond zal de aula van de Prins Mauritsscholengemeenschap ruimte bieden aan een groot aantal 'Dicteeschrijvers' en natuurlijk het publiek.

De samensteller en 'voorlezer' van het Dictee, André Kastelein, heeft er dit jaar weer alles aan gedaan om het Dictee 'pittig, actueel en humorvol' te laten zijn. Het dictee wordt anoniem ingevuld alleen de winnaars in de verschillende categorieën worden bekendgemaakt. Dus een drempel om mee te doen is niet aanwezig.

Het goede doel van dit jaar waar de opbrengst naar toe gaat is de aanleg van een luistertuin aan de voet van de Goereese Toren.

Het Groot Dictee Goeree-Overflakkee 2016 vindt plaats in de aula van de Prins Maurits, aan de Koningin Julianaweg 57 in Middelharnis. De zaal is open vanaf 19:00 uur en de aanvang is 19.30 uur. Opgeven kan nog door een mailtje te sturen naar rotaryclubgoereeoverflakkee@gmail.com. Deelname kost € 15,- aan inschrijfgeld en daarnaast verwacht men van de deelnemers een bedrag van € 20,-- als bijdrage voor het goede doel. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL97RABO0341620475 (ten name van Rotaryclub Goeree-Overflakkee, o.v.v. Groot Dictee) of contant betalen aan de zaal.

Gospelconcert in Dorpskerk Rhoon

RHOON - Komende zaterdag 26 november vindt in de Dorpskerk van Rhoon een gospelconcert plaats met als leadzanger Tim Hermsen, bijgestaan door zijn live band en koor. Het concert wordt georganiseerd door de Stichting Vrienden van Casa Lumina, in de personen van Mariska de Rijk en Marian Heijboer.

Gospelzanger Hermsen groeide op in een religieus en muzikaal gezin maar zag het maken van muziek in eerste instantie als een hobby. "Tim had tot 2011 een goede baan in het bankwezen en maakte daar carrière. Maar op een dag borrelde het verlangen op om iets met gospelmuziek te gaan doen op en in samenspraak met zijn vrouw besloot hij zich hier volledig op toe te leggen", legt organisator Marian Heijboer uit.
Die impulsieve keuze pakte allerminst verkeerd uit voor Hermsen, die inmiddels al twee cd's uit heeft gebracht. Zijn eerste nummer, Blessing, werd direct door muziekuitgeverij Small Stone Media opgepikt en uitgegeven. Dit lied wordt inmiddels door verschillende koren gezongen.
Naast professioneel zanger is de veelzijdige Hermsen ook actief als drummer, pianist, tekstschrijver, arrangeur en dirigent. "Op intensieve zanglessen na heeft hij zich alles vooral zelf eigen gemaakt", zegt Mariska de Rijk.
Hermsen zal hoogstwaarschijnlijk veel nummers van zijn nieuwe album ''You are my all '' ten gehore brengen, waar hij naar eigen zeggen 'recht uit het hart' zingt maar ook zullen er Kerstliederen op het programma staan want kan aan het begin van Advent.

Het concert in de Dorpskerk van Rhoon begint om 19.30 uur. Om 19.00 uur gaan de deuren open. Kaarten kosten €7,50 per stuk en zijn te koop in de TweedeKansWinkel aan de Dorpsdijk 149 in Rhoon maar ook op de avond zelf aan de Dorpskerk.
De Dorpskerk ligt naast Het Kasteel, tegenover Het Wapen van Rhoon en is ook goed bereikbaar met de metro.
Het batig saldo van deze avond is bestemd voor Casa Lumina, een sociaal dagcentrum in Oradea, Roemenie waar de vrijwilligers van De TweedekansWinkel voor werken.

Zingen voor Zuid-Soedan

OUDE-TONGE - Op zaterdag 4 februari zal er een benefietconcert gehouden worden in de Hervormde kerk van Oude-Tonge voor het zendingswerk van Marya Heij.

Marya geeft sinds augustus Engelse les op een predikantenopleiding en een middelbare school in Zuid-Soedan. Naast andere muzikale bijdragen wordt een belangrijk deel van het concert ingevuld door een projectkoor onder leiding van Marco van 't Hof.
Iedereen die van zingen houdt, wordt uitgenodigd om hieraan mee te doen. Er zal vier keer worden gerepeteerd (op maandag 9, 16, 23 en 30 januari van 20.00 uur tot 21.30 uur) in verenigingsgebouw Diakonia te Oude-Tonge.
Er zijn geen kosten aan verbonden.

Iedereen vanaf 16 jaar is van harte welkom om mee te zingen. Aanmelden kan via 0187-643869 of via tfcmarya@gmail.com. Na aanmelding volgt verdere informatie.
Wie meer wil weten over het werk van Marya, kan haar blog volgen via www.gzb.nl/maryaheij.

Mars voor het Leven

DEN HAAG - Ieder jaar wordt in Den Haag de Mars voor het Leven gehouden. Deelnemers willen hiermee een signaal aan de Nederlandse samenleving geven dat abortus niet kan, en dat elk leven waardevol is. De mars wordt dit jaar op 10 december gehouden. Het is een stille mars.

Naast een ervaringsverhaal van abortus, leveren ook Kees van der Staaij (SGP) en Gert-Jan Segers (CU) een bijdrage aan het programma. Het programma van de Mars begint om 13.00 en is om 16.00 uur afgelopen. Meer info via www.schreeuwomleven.nl

Voor het eerst zal er dit jaar een bus van het eiland richting Den Haag gaan. Aanmelden voor deze bus kan bij Karije van Kempen 06-51802774, Joke Knöps 0187-701099, of door een mail te sturen naar marsvoorhetlevengo@gmail.com. De kosten voor de bus bedragen ongeveer € 10,- per persoon.

Mandala tekenen

MIDDELHARNIS - Tekenen en kleuren voor volwassenen is 'in'. In de bibliotheek gaat men met elkaar aan de slag met het tekenen van een mandala vanuit verschillende vormen en invalshoeken en het proces om deze in te kleuren: inspirerend, gezellig, creatief en betekenisvol. Mandala tekenen wordt gehouden in de bibliotheek in Middelharnis op woensdag 30 november van 10.00 tot 12.00 uur; toegang: € 16,-; leden -5% korting. www.leerenbeleef.nl

Eilandmarketing, de stand van zaken, deel 3

'Goeree-Overflakkee: te mooi om over te zwijgen'

GOEREE-OVERFLAKKEE – In vroeger tijden stond 'het uitventen' van het eiland op een laag pitje. Ja, de VVV deed aan promotie en er waren vast en zeker eilandbewoners die hun trots op Goeree-Overflakkee lieten blijken en vertelden over wat hier allemaal te vinden is. Maar nu gebeurt dat op een veel grotere schaal. Mede dankzij de social media groeit de bekendheid en ontwikkelt het eiland zich van vergeten locatie tot een hippe plek.

Door Kees van Rixoort

Anderhalf jaar geleden begon het team Eilandmarketing met eigen accounts op Facebook, Twitter en Instagram, los van de gemeentelijke accounts. "Met Facebook en Instagram vergroten we de naams- en plaatsbekendheid van Goeree-Overflakkee én laten we de aantrekkelijke aspecten van het eiland zien", vertellen Mie-Wah Pang en Moniek Bakelaar van het team Eilandmarketing.
"Aan Facebook koppelen we ook betaalde campagnes en acties. Men kan bijvoorbeeld een merchandising-pakket winnen door het bericht te delen en mee te doen aan een prijsvraag. Instagram gebruiken we meer in combinatie met evenementen. En Twitter is voor ons het instrument om ons gastheerschap vorm te geven. Is er iemand die iets over Goeree-Overflakkee twittert, 'Wat is het hier mooi' bijvoorbeeld, dan reageren wij daarop: 'Leuk dat je op ons eiland bent'. We zoeken posts over het eiland en zorgen voor een retweet." Volgend jaar gaat het team ook aan de slag met Snapchat.
Het doel is duidelijk: zoveel mogelijk verspreiding van positieve berichten. Dat gebeurt doordat eilandbewoners, als ware ambassadeurs, hun trots op het eiland delen. De verschijning van Eiland GO op Facebook heeft in anderhalf jaar tijd ongeveer 11.000 volgers opgeleverd. Instagram heeft meer dan 1100 volgers en Twitter meer dan 1500. Het team Eilandmarketing is 24 uur per dag in touw om de social media in de gaten te houden en te voeden.

Enorm bereik

"Social media zijn een belangrijk communicatiekanaal van deze tijd. Je kunt er op eenvoudige wijze hele grote groepen mensen mee bereiken. Een prachtig middel met een enorm bereik. We hebben foto's geplaatst die meer dan een miljoen views kregen en filmpjes die door 90.000 mensen zijn bekeken. We spelen in op de actualiteit. Is het een mooie zomerdag, dan plaatsen we een zomerse foto met de tekst: 'Wat ga jij doen op Goeree-Overflakkee?'."
Het bereik strekt zich vooral uit over de regio Rotterdam. De social media-contacten in Brabant stellen nog niet zoveel voor en kunnen wel een impuls gebruiken. Daar gaat het team dan ook werk van maken. "We willen sturen", zeggen Mie-Wah Pang en Moniek Bakelaar.

Het aardige is dat het team Eilandmarketing niet alleen staat. Er zijn immers tal van 'ambassadeurs' die volop meedoen met het uitventen van Goeree-Overflakkee. Ook in diverse blogs en anders social media-accounts komt de trots op het eiland of de aandacht voor typisch Flakkeese zaken naar voren. Zoals TOF en Flakkee Be Like.
Anne Karsbergen van TOF (Trots Op Flakkee): "We zijn begonnen op Instagram en riepen mensen op om mooie foto's van het eiland te delen via #trotsopflakkee. Dat gebeurt nu tientallen keren per dag. In het toeristenseizoen krijgen we ook foto's binnen van Belgen, Duitsers, Engelsen... Wat later hebben we dit uitgebreid met Twitter en Facebook. Op Facebook plaatsen we ook regelmatig andere fotoseries (van onze vrijwillige fotografen) en winacties."
Dit alles vloeit voort uit het doel van TOF: "De meeste inwoners zijn supertrots op het eiland. We vinden dat we deze trots meer mogen uitdragen. Want Goeree-Overflakkee is toch te mooi om over te zwijgen?", aldus Anne Karsbergen.
De resultaten mogen er zijn. "Elke dag kunnen we kiezen uit tientallen foto's. Inmiddels hebben we ruim 6.000 fans op Facebook en 4.200 volgers op Instagram. Ons gratis magazine (oplage 5000) is binnen no-time weg bij de verspreidpunten. We hebben het idee dat mensen sinds het ontstaan van TOF ook echt meer toffe dingen over het eiland delen. En misschien nog wel trotser zijn!"

Typisch Flakkees

Roy van der Groef begon Flakkee Be Like drie jaar geleden met een foto van De Staver. "Die eerste foto kreeg al ongeveer honderd likes. De zogeheten 'Be Like-pagina's' waren erg populair. Je had Rotterdammers Be Like, Zeeuwen Be Like et cetera. Ik dacht: hé dat kan uiteraard ook voor Flakkeeënaars. Flakkee Be Like staat eigenlijk voor 'typisch Flakkees' of 'echt iets wat een Flakkeeënaar zou doen'. Erg herkenbaar! Ik probeer deze situaties op een humoristische manier in kaart te brengen via foto's en video's. Blijkbaar vinden mensen dit leuk, want de pagina heeft bijna 7.000 pagina likes."
Wat Roy van der Groef plaatst, bedenkt hij meestal zelf. Daarnaast zijn er mensen die wat insturen. Humor is belangrijk: "Er moet gelachen worden, en dat kunnen wij om onze eigen gebruiken en typische woorden als 'overkanters'. Bijna alles op Flakkee Be Like heeft een vette knipoog."
Ook Flakkee Be Like slaat aan, want elk bericht wordt gemiddeld 10.000 keer bekeken, met uitschieters naar 80.000. "Mooi om te zien is dat de bezoekers van Flakkee Be Like uit het hele land komen. Uit de statistieken blijkt dat er van Zeeland tot Groningen wordt gekeken naar de pagina." Ook zo groeit de naamsbekendheid van Goeree-Overflakkee.

Foto's

De foto's bij dit artikel zijn ingezonden foto's van de fotowedstrijd van Eilandmarketing.

"Er doet zich een unieke situatie voor in onze regio"

Vervolg van voorpagina

Van het nieuwe samenwerkingsverband is Henk van Putten directeur-bestuurder. Daarnaast is er een ledenraad, waarvan Servaas Stoop voorzitter is. Samen geven ze uitleg bij de totstandkoming van de Koepelorganisatie.
"De schoolbesturen voor primair onderwijs vormen samen het samenwerkingsverband passend primair onderwijs en alle schoolbesturen voor voortgezet onderwijs vormen samen het samenwerkingsverband passend voorgezet onderwijs. In de koepelorganisatie werken alle schoolbesturen nu met elkaar samen op gezamenlijke thema's. Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dit betekent dat zij sinds 1 augustus 2014 ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Hiervoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Dat is immers de wettelijke opdracht van het passend onderwijs: voor leerlingen borgen dat ze een ononderbroken ontwikkeling, inclusief alle overgangen – van basisonderwijs tot voorgezet onderwijs en verder – kunnen doormaken, zo dicht mogelijk bij huis. En dat leerlingen die daarbij extra ondersteuning nodig hebben dit zoveel mogelijk op de reguliere scholen kunnen krijgen. Een dekkend aanbod in de eigen regio. Voor beantwoording van de vraag hoe er invulling aan gegeven wordt om dit snel, dichtbij en kostenefficiënt te organiseren, zal de Koepelorganisatie met één expertiseteam, gevormd vanuit alle disciplines binnen het passend onderwijs, zowel de kwaliteitskaders aangeven als adviserend, faciliterend en ondersteunend optreden."

Basisondersteuning

Passend onderwijs vraagt dat leerkrachten en docenten op de reguliere scholen in staat zijn de extra ondersteuning te kunnen bieden die leerlingen nodig hebben. Dat vraagt van hen verdere professionalisering.
"Natuurlijk moeten zij ook de nodige basisondersteuning kunnen bieden. Het is alleen de vraag in hoeverre onderwijzend personeel zich nog voldoende bezig kan houden met zijn oorspronkelijke taak, lesgeven. Niettemin is het van belang dat scholen goed zicht hebben op hun basisondersteuning. Die zal door de Koepelorganisatie opnieuw in kaart worden gebracht. Daarbij is een belangrijke taak en verantwoordelijkheid weggelegd voor de schoolbesturen. Die sturen binnen hun eigen scholen op de kwaliteit. De onderwijsinspectie ziet daarop toe. En het samenwerkingsverband is er om de scholen te midden van deze processen ondersteuning te bieden."

Meer taken

Passend onderwijs is onderdeel van de zogenaamde Transformatie. Deze omvat vier ingrijpende veranderingen: de Jeugdwet, de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de wet Passend onderwijs. In de uitvoering hiervan zijn de vier transities onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarbij is de verbinding tussen passend onderwijs en jeugdhulp een heel belangrijke. Dus is ook intensieve samenwerking met de gemeente van groot belang om kinderen en jongeren zowel goed onderwijs te kunnen bieden als de juiste hulp en ondersteuning op andere gebieden. Om te komen tot een integrale aanpak bij kinderen en jongeren met hele specifieke ondersteuningsbehoeften wordt samen met de jeugdhulp gewerkt aan zogenaamde onderwijszorgarrangementen. "Passend onderwijs heeft hierin als taak om gezamenlijk – mét kinderen/jongeren en hun ouders/verzorgers – te zoeken naar oplossingen. Een jongere zit immers niet alleen op school, maar heeft doorgaans ook een gezin waarin hij/zij opgroeit. Daarom is het belangrijk om steeds weer het gesprek met elkaar te voeren. Daarbij gaat het er niet meer om dat kinderen en jongeren worden voorzien van een etiketje, maar dat wordt aangesloten bij hun ondersteuningsbehoeften. Dit kan trouwens ook ondersteuning betekenen voor de leerkracht/docent en/of de ouder/verzorger."
"Er doet zich een unieke situatie voor in onze regio", geven Stoop en Van Putten tot slot aan: "Eén werkorganisatie voor passend onderwijs en één gemeente Goeree-Overflakkee. Met vertrouwen gaan we aan het werk om onze opdrachten aan elkaar te verbinden in het belang van alle kinderen en jongeren op ons prachtige eiland!"

Zaterdag Ouddorpse Winterfair

OUDDORP - Op zaterdag 26 november a.s. zal voor de 5e keer een Winterfair worden gehouden in het gezellige winkelcentrum van Ouddorp. Vorig jaar beviel het Sinterklaas en Piet heel goed om een groot gedeelte van de Winterfair-dag in het centrum aanwezig te zijn. Zij zullen daarom om 10.00 uur deze mooi ingerichte themamarkt met ongeveer 60 kramen, openen. Tevens zullen zij die dag de 1e kinderen helpen met hun gevulde schoen te vinden in het Ouddorpse Raad- en Polderhuis. Op woensdagmiddag 23 november kunnen kinderen hier al hun "schoen zetten" van 13.00-17.00 uur.

Het belooft een leuke dag te worden met o.a. activiteiten voor de kinderen zoals springkussens, een ijsbaantje (sponsor: John P. de Wit Assurantiën), ponyrijden en –knuffelen en in de "Bieb", in het Raad- en Polderhuis, de gehele dag workshops.

En natuurlijk komen de Ouddorpse ondernemers naar buiten met hun speciale aanbiedingen voor de komende feestmaand. De diverse horecagelegenheden verzorgen graag de inwendige mens met erwtensoep, glühwein, warme chocolademelk en ander lekkers.

Het culturele programma van de dag wordt verzorgd door Shantykoor "Op volle kracht" en de pietenband van Brassband Concordia (sponsor: Albert Heijn Ouddorp). Pau Heerschap vertelt om 11.00 en 14.00 uur gezellige Sinterklaasverhalen in 't Ouddûrpse dialect.

Wederom speelt het "Ouddûrps Snert Kampioenschap" een hoofdrol op deze dag. Alle amateur- /hobbykoks & huisvrouwen van Goeree-Overflakkee kunnen hier aan deelnemen! Door het publiek kan de hele dag worden geproefd en uiteindelijk worden 6 "finale soepen" beoordeeld door koks van Ouddorpse restaurants. Zij bepalen dan wie zich een jaar lang "Ouddûrps Snert Kampioen" mag noemen.

Natuurlijk zijn er leuke prijzen te winnen:
1e prijs: 1 jaar lang gratis naar Floresteijn, keurslager.
Verder zijn er diverse O.V.O. bonnen en een goed gevulde soeppan te winnen.

Ga voor uw inschrijfformulier naar Floresteijn, keurslager, Raadhuisstraat 13 in Ouddorp en lever het hier voor vrijdag 25 november a.s. weer in!

Terug naar ouderwetse Rabobank in nieuwe vorm

MIDDELHARNIS – Enthousiast is de kersverse directievoorzitter Renata Brabander van Rabobank Het Haringvliet als ze vertelt over haar werk bij de Rabobank en haar voornemen om de bank vooral 'dichtbij' te houden.

Tekst en foto Adri van der Laan

Kort na de ontmoeting met de leden tijdens twee bijeenkomsten van Rabobank Het Haringvliet op Goeree-Overflakkee en in de Hoeksche Waard, spreken we met Renata Brabander de nieuwe directievoorzitter van de bank. Contact met de leden vindt ze heel belangrijk vooral nu ze nog in de fase van kennismaking zit, nadat ze per 1 oktober Jan de Waard heeft opgevolgd. Ze geeft aan dat ze er alles zal doen om het contact met de leden en klanten te behouden en te intensiveren. Hieraan is behoefte zo bleek tijdens de ledenbijeenkomsten. Zo wordt er samen met de Ledenraad nog dit jaar gekeken op welke manier de bank nog aanwezig kan blijven in de verschillende dorpen. Zij rekent dit tot één van haar hoofdtaken.

Meisjesdroom?

Als we haar vragen of het een meisjesdroom was om ooit directievoorzitter van een bank te worden, ontkent ze dit. "Mijn moeder is Indonesisch en mijn vader is afkomstig uit het Westland. Van mijn moeder heb ik meegekregen dat ik er graag wil zijn voor anderen en van mijn vader 'het aanpakken', zoals dat in het Westland geldt". Ze benadrukt dat ze met deze eigenschappen uitstekend bij de Rabobank terecht kan en wil die dan ook in de praktijk brengen.

In de afgelopen decennia heeft de Rabobank ook op Goeree-Overflakkee zich teruggetrokken uit de verschillende kernen. Een ontwikkeling die niet altijd begrepen en gewaardeerd werd. Renata heeft hier wel begrip voor, maar ze legt uit dat het economisch niet verantwoord is om veel vestigingen open te houden. Er is berekend dat de Nederlander gemiddeld één keer in de drie jaar de bank bezoekt. Daarom kan er in kleine kernen geen filiaal meer open blijven. Hoewel als gevolg van bezuinigingen, fusies en reorganisaties 'de bank' niet meer fysiek in kleine kernen aanwezig kan zijn, wil Renata er alles aan doen om de bank toch 'dichtbij' te houden. Ze verwacht begin volgend jaar hiervoor plannen te kunnen presenteren die in nauwe samenspraak met de Ledenraad worden ontwikkeld.

De reorganisaties en de fusies van de afgelopen jaren hebben ook als gevolg gehad dat veel personeelsleden de Rabobank moesten verlaten. Medewerkers waarmee de klanten in de kernen een goede persoonlijke band hadden. Renata begrijpt dat dit hard aan is gekomen "ook voor de personeelsleden", maar het kon niet anders. Vanwege de toenemende digitalisering en automatisering is een groot aantal personeelsleden overbodig geworden. Maar dat wil niet zeggen dat er geen mensen meer beschikbaar zijn. "Er zijn bij onze bank nog ruim honderd collega's aan het werk die alleen maar voor onze klanten bezig zijn. Maar voor de klant is het wel gunstiger om aan te sluiten bij een centrale klantenservice in Rotterdam. Die zijn 24 uur per dag bereikbaar, dit zou bij ons niet mogelijk zijn. Dus dat is ook in het voordeel van de klant".
Soms wordt er wel beweerd dat de Rabobank niet zo gemakkelijk is om een lening te krijgen bij de Rabobank. Renata kent deze bewering en ze legt uit dat er wel een aantal dingen als gevolg van wetgeving veranderd is, maar Rabobank Het Haringvliet heeft dit jaar tot nu toe voor 150 miljoen aan particuliere en zakelijke leningen uitgegeven. Voor kredieten voor bedrijven is men daarnaast actief op zoek naar oplossingen om een financiering met crowdfunding te combineren met particulier vermogen (spaarders) en een financiering van de bank.

De grootste uitdaging van de nieuwe directievoorzitter is dan om de 'ouderwetse Rabobank' weer terug te brengen maar dan in een nieuwe vorm.

Jeugd

Zij vindt het mooi dat de Jongerenraad van Rabobank Het Haringvliet heel actief is. De grote interesse voor de bank van deze jongeren in een tijd dat de jeugd niet zo bij de bank betrokken is, is opvallend. In de komende tijd zal de Rabobank er dan ook alles aan doen om nog meer jongeren bij de activiteiten van de bank te betrekken.

Coöperatieve basis

Door wetgeving en andere veranderingen binnen de Rabobank lijkt de coöperatieve basis van de Rabobank wat naar achteren te zijn geschoven en is de 'macht van Utrecht' (het hoofdkantoor van de bank) groter geworden. Renata geeft aan dat zij juist de coöperatiegedachte van de vroegere Boerenleenbank haar aantrekt en die gedachte is er volgens haar nog steeds, "maar dan wel op een nieuwe manier, maar de leden blijven heel belangrijk voor onze bank en vanuit 'Utrecht' krijgen we als bank nog veel ruimte voor het uitvoeren van eigen beleid". Hier valt ook de betrokkenheid bij het eigen gebied onder. Rabobank Het Haringvliet geeft dit gestalte bij het meewerken aan clubkasactie, maatschappelijke fondsen en het Innovatiefonds.

Doordat Renata afkomstig is uit het Westland heeft ze een goede binding met het platteland want de kassenteelt in het Westland heeft natuurlijk ook banden met de agrarische bedrijven in het werkgebied van Rabobank Het Haringvliet. "En daar komt nog bij dat mijn opa visser is geweest en ik ook wat van die bedrijfstak ken".

Rugbyers laten snor staan voor het goede doel

GOEREE-OVERFLAKKEE - De maand november staat sinds een jaar of 15 in het teken van de strijd tegen prostaatkanker, de meest voorkomende vorm van kanker onder mannen in de westerse wereld.

Elk jaar laten tienduizenden mannen over de hele wereld hun snor staan om aandacht te vragen voor deze vreselijke ziekte en proberen door het werven van donaties zo veel mogelijk geld in te zamelen om bewustwording te kweken en onderzoek naar een geneeswijze te financieren.

Dit jaar doet een groep senioren van de Eerste Flakkeese Rugby Club Eilanders voor het eerst aan deze actie mee. De hele maand laten de mannen hun snor staan en wordt er op verschillende manieren aandacht aan de actie besteed o.a. via de sociale media en hopen zij een mooi bedrag bij elkaar te krijgen van sponsors. Aan het einde van de maand willen zij na een speciale 'Movember Match' hun snorren laten afscheren tijdens een zogenaamde 'Shave Down' waarna hopelijk een mooi bedrag aan de Movember Foundation kan worden geschonken.

Meer info op http://nl.movember.com, doneren kan aan team 'Haer Onder Neuze Tuuk'.

Recreatievisie Goeree-Overflakkee schuift door naar voorjaar 2017

GOEREE-OVERFLAKKEE - Tijdens de recente informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad over het proces rond de totstandkoming van de Recreatievisie Goeree-Overflakkee hebben diverse politieke fracties met nadruk aangegeven dat zij in dit proces in een vroegtijdig stadium betrokken willen worden. Niet pas als er in het traject ter voorbereiding al (richtinggevende) afspraken zijn of worden gemaakt. De fracties namen kennis dat de gemeente met FOGO en VEERO werkt aan een gezamenlijke opdrachtformulering. Instemming klonk dat bij de totstandkoming van de visie externe deskundigen zoals de bureaus ZKA Consultants en Verheijden Concepten worden ingeschakeld.

Door Jaap Ruizeveld

Teleurstelling werd uitgesproken dat de visie niet, zoals eerder aangegeven nog eind dit jaar op tafel komt, maar nu pas in maart-april 2017 - in concept - aan de raad kan worden gepresenteerd. Dat betekent dat bestemmingsplannen, lopende projecten. die nu ter visie liggen volgens de geldende procedures gewoon dienen te worden afgewerkt. In tijd en inpasbaarheid een gemiste kans, was één van de opmerkingen.

Eiland breed

Niet portefeuillehouder Tollenaar maar de ambtelijke beleidsfunctionarissen gaven in- en toelichting op de totstandkoming van de Recreatievisie. Een eilandelijk document waarnaar met grote interesse wordt uitgezien. Niet verwonderlijk dus dat op de publieke tribune een vertegenwoordiging van het Burgerinitiatief Kust Ruimte Rust uit Ouddorp de informatie vanuit de gemeente en de signalen vanuit de raadsfracties volgde. De visie dient inhoudelijk - eiland breed - antwoord te geven op een breed scala van onderwerpen. Er zal in het traject ingezet moeten worden op het scheppen van een breed draagvlak. Niet alleen bij recreatie-betrokken instellingen en bedrijven maar zeker ook bij de bevolking. Vanuit de raad kwamen aandachtspunten aangereikt. Zorg voor een goede balans. Houd rekening met identiteit. Anderzijds moet ook weer niet op de rem worden getrapt om ontwikkelingen onmogelijk te maken. Benoeming van details zoals slechtweervoorzieningen. Verken ook kansen en mogelijkheden in het oostelijk deel van het eiland. Dat is meer dan alleen Waterpoort. Dit als tegenhanger dat een groot deel van de informatiebijeenkomst zich richtte op bestemmingsplannen en projecten op de Kop van Goeree.

Signalen

De beleidsambtenaren Hoogmoed (ruimtelijke ordening) en Roeland (economische zaken) schetsten de insteek in het visieproces. Het economische belang dient in beeld te worden gebracht. Waarmee kan het eiland zich onderscheiden? Hoe wordt de uitvoeringsstrategie bepaald?. Inzoomen op dag- en verblijfsrecreatie. Wie en op welke wijze worden zoveel mogelijk stakeholders bij het project betrokken?. Een aantal signalen werd aangegeven. Inzet door het houden van interviews. Werksessies. Oppakken van al aangedragen informatie, zoals de Landschapsvisie van het Burgerinitiatief. Het vergaren van input uit de samenleving door het organiseren van workshops. Vanuit de raad werd de vraag ingebracht: Wat is gewenst. Slaan wij niet door met onze ambities?. Definitieve landelijke besluitvorming rond het Kustpact kan van invloed zijn.

Bewegingsruimte

Talrijke projecten die op de Kop van Goeree spelen passeerden de revue. Tot het moment dat de Recreatievisie medio 2017 is vastgesteld zijn en worden nieuwe aanvragen van projectontwikkelaars geparkeerd. Een voorbeeld hiervan is de mogelijke bouw van een strandhotel op de Brouwersdam. Bij al vastgestelde projecten en bestemmingsplannen (kijkend ook naar wijzigingsbevoegdheden) en lopende procedures is de bewegingsruimte voor de politici - gelet op juridische gevolgen - hier uiterst gering. Dat is de realiteit. Ja, gaf de ambtelijke staf aan het proces tot het tot stand komen van de Recreatievisie vergt nog enige tijd. Maar zorgvuldigheid staat voorop. In december gaat het proces van start. Voor Pasen 2017 zou de raad dan, naar verwachting, een besluit kunnen nemen over een gedragen visie.

Intrede robotica in thuis- en ouderenzorg komt door technologische ontwikkelingen dichterbij

Tea Both en Jacco Weststrate (CuraMare) Wim van Vossen Fotografie 

GOEREE-OVERFLAKKEE – De technologische ontwikkelingen in de gezondheidszorg gaan razend snel. Universiteiten en Hogescholen in ons land zetten fors in op Robotica. Artsen en doctoren maken soms al gebruik van de zorgrobot. Bij operaties wordt door chirurgen de operatierobot ingeschakeld. Andere ontwikkelingen en toepassingen worden binnenkort verwacht. Zorgrobots kunnen helpen bij het verzorgen van mensen. Er zijn allerlei taken voor een robot te programmeren. Maar willen wij dat?. Hoe kijken cliënten naar robots en wat is het gevoel bij zorgverleners? We zien dat de zorg onder druk staat. Mensen worden steeds ouder. Eenzaamheid en dementie nemen schrikbarend toe. Zijn er in de toekomst voldoende handen om de vele ouderen en zorgvragers te kunnen helpen?. Veel vragen die tot nadenken stemmen. Kan het ook zo zijn dat zorgverleners meer tijd kunnen besteden aan de werkelijke zorg als daarnaast een robot zich geprogrammeerd met simpele taken bezighoudt?. In dit artikel een gesprek met twee managers werkzaam bij CuraMare op ons eiland, Tea Both en Jacco Weststrate.

Door Jaap Ruizeveld

Tea Both woont in Dirksland. Zij is 37 jaar werkzaam in de zorg, waarvan de laatste vijf jaren als manager bij CuraMare, de grootste zorgverlener in onze regio. Jacco Weststrate uit Sommelsdijk is informatie-manager bij CuraMare. Hij werkt 12 jaar bij de zorginstelling. Houdt zich bezig met vragen op welke wijze de technologie in de zorg kan worden ingezet om daarmee kwaliteit en efficiency te bevorderen. In ons gesprek in het Woonzorgcomplex aan het Hongaarseplein in Goedereede geven de managers hun kijk op toekomstige ontwikkelingen en mogelijkheden in de thuis- en ouderenzorg. Niet binnen enkele jaren, maar stapje voor stapje lijkt de komst van robots ter ondersteuning van de zorg ook op ons eiland een reële mogelijkheid.

Huiverig

"Ik merk dat veel mensen huiverig zijn om überhaupt over robotzorg te willen nadenken. Er is bij ouderen de vrees dat dit tot een verarming van de zorg zal leiden. Concreter gesteld: dat de menselijkheid dan naar de achtergrond verdwijnt. Het is onze taak om uit te leggen, te laten zien, dat er met een geprogrammeerde robot juist mogelijkheden zijn om invulling te kunnen geven aan eenvoudige, regelmatig terugkerende, ondersteunende activiteiten. Dit biedt de medewerker in de thuis- en ouderzorg dan meer ruimte / tijd zich in te zetten op de sociale aspecten van de zorgverlening. Zorgvuldigheid en maatwerk is en blijft de rode draad", zegt Tea Both.

Hot item

De zorg, thuis- en ouderenzorg, de voortschrijdende technologie, en de inzet van de talrijke vrijwilligers als mantelzorger, zijn dagelijks onderwerp van gesprek. Het is een hot item waar iedereen een mening over heeft. Hetzij positief, hetzij negatief. Het komt landelijk aan de orde (Kabinet, Eerste en Tweede Kamer) en bij de lagere overheden. Emotionele debatten rond bezuinigingen. Verbaasde reacties dat er aan het eind van de streep dan ook nog beschikbare gelden niet zijn uitgegeven. Anderzijds kijken diverse landen met waardering naar hoe de zorg hier wordt ingevuld en geboden. "Iedereen die zorg aanvraagt krijgt ondersteuning", verzekerde recent nog de verantwoordelijk portefeuillehouder in de eilandelijke gemeenteraad bij bespreking van het onderwerp Sociaal Domein.

Ter ondersteuning

Managers Tea en Jacco vinden dat je gelet op de al eerder genoemde technische ontwikkelingen in de thuis- en ouderenzorg en de daarmee gepaard gaande mogelijkheden het onderwerp bespreekbaar moet maken. Inspelen op de toekomst. Niet overhaast stappen zetten. Bereid zijn om er nu met elkaar over na te denken. Robotica niet afwijzen omdat het onbekend is. Het is indringend. Ouderen zijn er niet mee opgegroeid. Daarom moeten wij het initiatief nemen om duidelijk te informeren. Laten zien wat het positief kan betekenen bij eenzaamheid. Bij dementie. Uitwisselen van ervaringen. Goede evaluatie van details organiseren. Tonen dat veranderingen geen bedreiging zijn. En met accent op het feit dat een robot, in welke vorm ook, niet in de plaats komt van de mens, de zorgverlener. Maar ter ondersteuning van het werk een verrijking kan zijn.", schetsen de managers.

Presentatie event

"De wens om meer te weten van mogelijkheden en inzet van robotica in de thuis- en ouderenzorg is breed. Binnen CuraMare zullen wij daarom binnen niet al te lange tijd, gepland is eerste helft 2017, op een centrale locatie op Goeree-Overflakkee, een presentatiebijeenkomst (Robotica-event) organiseren. Het onderwerp leeft. Zo heeft de cliëntenraad (de belangenbehartigers van onze cliënten) al enkele keren gevraagd wanneer de presentatie plaats zal vinden. Zij hebben hun zorgen. Een robot moet niet in de plaats komen van de zorgverlener. Het moet een toevoeging zijn. Dat moet ook duidelijk worden gecommuniceerd aan onze zorgverleners. Geen bedreiging, geen baanverlies. Wel die mogelijkheid om, zoals eerder gesteld, meer tijd en ruimte te krijgen voor het zo belangrijke sociale contact".

Voorbereiding

"De presentatiebijeenkomst zal zorgvuldig worden voorbereid. Allerlei partijen worden uitgenodigd om hun inbreng te leveren. Logisch, want er zijn al vele toepassingen in de zorg. Er is inmiddels een grote diversiteit aan robotactiviteiten. Sociale- of snoezelrobots bijvoorbeeld die helpen bij kinderen met aandoeningen, demente ouderen of die als gezelschapsrobot kunnen functioneren. Inzet voor bijvoorbeeld het stofzuigen of te programmeren voor communicatie. Of inzet bij heel zware regelmatig terugkerende taken. Na de te plannen demonstratie kunnen wij dit onderwerp vervolgens kenbaar maken, uitrollen, via bijeenkomsten in onze zorglocaties op het eiland. Praktische invullingen tonen. Effecten meten. Evalueren. Alles geleidelijk. Vooral die insteek kiezen om cliënten zorgvuldig te begeleiden, mee te nemen in veranderende omstandigheden".

Durf te praten

"Eenzaamheid en dementie. Wij signaleren het. Helaas worden steeds meer ouderen hiermee geconfronteerd. Dat vereist ondersteuning. Kan een robot in dit proces een welkome aanvulling zijn?. Durf er in ieder geval over te praten. Stop het niet weg. De mens is en blijft centraal staan. En als er naast de zorgverlener nog extra positieve impulsen kunnen worden aangereikt die het leven van een cliënt kunnen verrijken, dan moet je die mogelijkheid op zijn minst onderzoeken. In de praktijk testen. De technologie maakt dat mogelijk. Er zijn tal van bemoedigende resultaten geboekt. Daarom hopen wij dat het mensen raakt. Dat er openheid komt voor een debat. Dat dit leidt tot een goede attitude. Dat onze zorgverleners het positief als ambassadeurs kunnen uitdragen. Er zich voor openstellen. Het zal niet vanzelf gaan. We moeten investeren. Onderbouwd een signaal af kunnen geven dat cliënten er een prettiger gevoel bij krijgen. Dat is een kritische succesfactor", stellen Tea en Jacco.
Inmiddels heeft in de regio Rotterdam bij Aafje, Stichting voor zorginstelling, de sociale zorgrobot al intrede gedaan. In het zorgcomplex De Vijf Havens is de robot ingezet om ouderen te stimuleren bij het bewegen. Met hen te oefenen bij gymnastiek en bij het spelletjes spelen.

Twee boeken over historie Sommelsdijk met korting

SOMMELSDIJK – Wie meer wil weten over de geschiedenis van Sommelsdijk en de omliggende polders, of iemand wil verrassen tijdens de feestdagen, kan nu zijn slag slaan. Sociëteit Rethorica biedt twee historische boekjes aan met een mooie korting: 'Een kleine geschiedenis van Sommelsdijk in 55 en 1 verhalen' en het eerste deel van een serie polderkaterns onder de noemer 'Blik op de agrarische geschiedenis van Goeree-Overflakkee', dat handelt over de polder Sommelsdijk.

Door Kees van Rixoort

'Een kleine geschiedenis van Sommelsdijk in 55 en 1 verhalen' verscheen vorig jaar in het kader van het 500-jarig bestaan van Sociëteit Rethorica. Schrijver van het boek is Rethorica-lid en streekarchivaris Jan Both. Hij behandelt de historie van Sommelsdijk vanaf de eerste naamsvermelding tot de nieuwbouw van de Westplaat. Het boek, dat voor een breed publiek is geschreven, telt circa 140 pagina's en is rijk geïllustreerd.

Het andere boekje, het eerste polderkatern, is onlangs gepresenteerd. Over het belang van het vastleggen van de eilandelijke poldergeschiedenis zei Gerbrand Hoek, lid van Rethorica en van de redactie van het katern, eerder het volgende: "Er ligt veel historisch materiaal, maar het is verbrokkeld. Veel zit ook in de hoofden van mensen. Een integrale geschiedenis van de polders is nooit opgeschreven. Wij beogen dat nu te doen en alles over de inpoldering, de landbouw en de conjunctuur, de bewoning, de verkaveling, de afwatering en de architectuur samen te brengen."

Het eerste resultaat is een handzaam en prachtig geïllustreerd boekje over de geschiedenis van de Sommelsdijkse polders. Hierna volgen nog drie katernen, over Middelharnis en Stad aan 't Haringvliet, Oude- en Nieuwe-Tonge, Den Bommel, Achthuizen en Ooltgensplaat en Stellendam, Goedereede en Ouddorp. De polder van Dirksland is eerder al uitgebreid beschreven in een van de Schetsboeken die de voormalige gemeente Dirksland uitgaf. Dat gaat Rethorica niet overdoen.

Kortingsbon

Beide boeken zijn niet duur – het eerstgenoemde werk kost 12,50 euro en het polderkatern 8,95 euro – maar komen nu samen beschikbaar met een aantrekkelijke korting van bijna 25 procent. Samen kosten beide uitgaven 17,50 euro, tegen inlevering van de kortingsbon die elders in deze krant is te vinden bij Boekhandel Van der Boom in Sommelsdijk. Dat worden plezierige lange winteravonden…

Woord en Daad start verkoop kerst- en nieuwjaarskaarten

GOEREE-OVERFLAKKEE – Het Comité van Woord en Daad Goeree-Overflakkee is weer gestart met de verkoop van kerst- en nieuwjaarskaarten.

De komende weken kunnen weer kinderen aan de deur worden verwacht die de setjes verkopen voor de prijs van € 1,50

Het is ook mogelijk om kaarten te bestellen (eventueel via de website: www.woordendaadgo.nl u kunt daarop ook de kaarten die te koop zijn bekijken) en af halen. Hieronder de adressen waar u daarvoor terecht kunt (met uitzondering van Ouddorp). Op sommige adressen zijn ook postzegels te koop met het logo van Woord en Daad. De Woord en Daad-postzegels zijn net zo duur als gewone postzegels, maar een deel van de opbrengst is voor Woord en Daad.

Ouddorp: P. Flikweert-Keijzer, De Gracht 8; tel.664907 en C.Nelis-Keijzer, Maerenseweg 43; tel. 684849.
Goedereede: Eventueel op een van de andere adressen in de buurt;
Stellendam: C.M. Brinkman-Kievit, Eendrachtsweg 14; tel. 491048;
Melissant: J.J. Menheere, Fabiusstraat 63; tel. 602081;
Herkingen: Fam.Roozemond, Tuinstraat 8; tel. 669040;
Dirksland: E.Baan-Bikker, Wilhelminalaan 16; tel. 603051 en R.Zevenbergen, Emmalaan 7, tel. 785021;
Sommelsdijk: M.B. Baan, Sommelsdijkse Haven 18; tel. 489995;
Middelharnis: A.de Bakker-Hendriksen, Emmalaan 23; tel.487807;
Stad aan 't Haringvliet: Eventueel op een van de andere adressen in de buurt;
Den Bommel: M. Lokker-Zuiddijk, Joh. Frisolaan 13; tel. 612217;
Nieuwe-Tonge: C.J. Arensman, Burg. Overdorpstraat 10; tel. 651933;
Oude-Tonge: P. van der Sluys, Uranusweg 29; tel.643037 en J. van der Veer-Arensman, Eisenhowerlaan 38 tel. tel. 848009;
Ooltgensplaat: L.J.J. Okker-Braber, Pr. Bernhardstraat 17; tel.663905

Op bovenstaande adressen kunt u ook de volgende zaken afgeven: gebruikte mobiele telefoons, kleine cartridges, gebruikte postzegels en oude ansichten, oude buitenlandse munten, spaarzegels, gebruikte brillen en oude (bal)pennen. Ook kunt u er een spaarglobe aanvragen om in de loop van het jaar geld te sparen voor Woord en Daad.

Verder kunt u er nog informatie opvragen over het financiële adoptieprogramma van Woord en Daad.

Comitélid gezocht

Er wordt ook nog een comitélid voor de kernen Goedereede, Stellendam en Stad aan het Haringvliet gezocht. Wie het Comité wil komen versterkingen kan dit doen via de website: www.woordendaadgo.nl

Column Visspecialist

Lieve lezers,

Na het mooie naseizoen is het nu toch echt herfst. De wind laat flink van zich horen en de regendruppels vallen rijkelijk. De herfst is een gezellige tijd met alle lampjes en brandende kaarsen. Met mijn familie vieren we elk jaar pakjesavond en dan gaan de dames gezellig samen aan de slag in de keuken. Momenteel wordt er druk gebrainstormd over de gerechten die we dit jaar gaan koken. Het liefst iets wat we nog nooit gemaakt hebben, maar waarvoor we niet heel Nederland af moeten reizen om de ingrediënten te pakken te krijgen. De ingrediënten voor het bijzondere gerecht moet gewoon bij de 'Ouddorpse' winkel te halen zijn!

Misschien bent u ook al wel aan het nadenken over wat voor lekkers u gaat maken tijdens de feestdagen om familie of vrienden te verwennen. En dan natuurlijk het liefst een gerecht wat ze nog niet kennen en wat zorgt voor een voortreffelijke smaakbeleving.

In deze tijd van het jaar is iedereen erg druk, als u zelf geen tijd heeft om een voorgerecht te maken, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij hebben smaakvolle voorgerechten voor de feestdagen, bijvoorbeeld onze huisgemaakte kreeftensoep. Dat is een feestelijk begin van de maaltijd! In onze winkel hebben we allerlei overheerlijke kant-en-klaar producten om uw gasten mee te verrassen.

Wilt u iets bijzonders serveren tijdens de feestdagen? Hieronder een recept om u op gang te helpen. Meer weten? Kom gerust naar onze winkel voor inspiratie en advies.

Heerlijke Coquilles

Dit heeft u nodig:
3 coquilles per persoon. 1 prei, lente-ui, sinaasappelsap (versgeperst) en allesbinder

Klaar in vijf stappen
1. Snij de prei en lente-ui in dunne ringetjes. Let op: u kunt ook gewoon het blad van de lente-ui gebruiken.
2. Fruit de prei en lente-ui tot ze glazig zijn.
3. Bak de coquille kort om-en-om met wat zout en peper. Let op: bak de coquilles niet door en door.
4. Dik de versgeperste sinaasappelsap in met allesbinder.
5. Klaar! Doe de prei en lente-ui op het bord en leg de coquilles bovenop. Schenk de ingedikte sinaasappelsap over de coquilles.

Eet smakelijk!

Historische markt

Een van de activiteiten die Sociëteit Rethorica vorig jaar organiseerde om het 500-jarig bestaan te vieren, was de historische markt. Dit was een groot succes. Na veel vragen om vaker zo'n aansprekend evenement te organiseren, overweegt Rethorica om in 2020 wederom een historische markt te houden. Dat zal dan het volgende lustrum van het eeuwenoude gezelschap markeren.

Kernactiviteiten

DEN BOMMEL

Najaarsfair

Zaterdag 26 november organiseert Gebruikt Als Nieuw Kringloopwinkel in Den Bommel een najaarsfair, die is van 12.00 tot 19.00 uur in de winkel, het adres is Bosland 12a. Er zijn tientallen kramen opgesteld met allerlei verschillende producten. De toegang is gratis, wel wordt er een bijdrage gevraagd van € 1,- voor het goede doel. Het parkeren kost € 1,-, de opbrengst hiervan is ook bestemd voor de Vrienden van Carmen, een wielrenteam dat geld inzamelt voor Stichting Stop Hersentumoren. Op Facebook staat meer informatie over de Vrienden van Carmen, of kijk op www.stophersentumoren.nl.

Kerststukken maken

De Kringloopwinkel Gebruikt Als Nieuw organiseert op woensdag 14 december een workshop kerststukken maken. De gloednieuwe workshopruimten openen die dag om 13.00 uur en 19.00 uur hun deuren. Tijdens de najaarsfair kunnen bezoekers alvast een kijkje nemen en direct aanmelden. Kosten voor de workshop zijn € 27,50 per persoon inclusief koffie, thee en fris. Aanmelden kan ook via info@gebruiktalsnieuw.nl, bel naar 06-81215629 of kom langs in de winkel aan Bosland 12a in Den Bommel.

GOEREE-OVERFLAKKEE

Kerstmarkt Valkenburg

De Ouderenvereniging Goeree-Overflakkee (O-G-O) organiseert op 14 december een busreis naar de kerstmarkt in de Gemeentegrot in Valkenburg. Daar wordt een bezoek gebracht aan de grootste, oudste en meest bezochte ondergrondse kerstmarkt in Europa. De bus vertrekt om 8.00 uur vanaf het parkeerterrein bij Keukencentrum Tieleman, om ongeveer 11.00 uur komt de bus in Valkenburg aan. Onderweg is er een korte koffiestop. Na het bezoek aan de kerstmarkt gaat het gezelschap om 16.00 uur weer richting huis. Onderweg wordt er in Hoogerheide gestopt voor een verrassingsdiner. Het is de bedoeling om rond 21.00 uur weer thuis te zijn. De kosten voor deze dag bedragen € 45,- voor leden en € 55,- voor niet-leden. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Aanmelden bij Marrie Breeman, 0187-484559 of 06-1305 8237 of via info@o-g-o.nl . Kosten voor 10 december overmaken op onze bankrekening NL15RABO 0307 4304 21.

MIDDELHARNIS

Filmavond LEeF

Zaterdag 26 november organiseert LEeF (Ladies Event Flakkee) in samenwerking met bibliotheek Zuid-Hollandse Delta een filmavond. De boekverfilming die vertoond gaat worden in de bibliotheek van Middelharnis (Kerkepad 11) is 'Miracles of heaven'. Kaarten kosten € 7,50 en kunnen gekocht worden via de website: leerenbeleef.nl. Naast het kijken naar de film is er tijd voor ontmoeting en een hapje en een drankje. Inloop vanaf 19.30 uur, start 20.00 uur. LEeF is een interkerkelijke vrouwengroep op Goeree-Overflakkee welke vrouwendagen en -avonden voor (christelijke) vrouwen organiseert. Voor meer informatie over LEeF: www.facebook.com/vrouwendagGO/

OOLTGENSPLAAT

Open ochtend

Woensdag 30 november is er weer een open ochtend voor vrouwen in Ooltgensplaat. Elma Nouland zal komen spreken over mensenhandel/loverboys. Met haar Elizabeth foundation zet Elma zich in voor de slachtoffers van mensenhandel en probeert dit te voorkomen. Ook is er deze ochtend gelegenheid om producten te kopen waarvan de opbrengst ten goede komt aan deze Elizabeth foundation. De open ochtend start om 9.30 uur (inloop vanaf 9.15 uur). De locatie is Elthatho aan de Zuid Achterweg 27.

Verkoping

Zaterdag 26 november is er een verkoping van de handwerkkring van de Hervormde Gemeente in Ooltgensplaat. Deze verkoping is van 09.00 uur tot 12.00 uur in Elthato, Zuid Achterweg 27. Er is een boekentafel, cadeautjes, groen- en homedecoratie. Verder is er de bakkerskraam met appelflappen, worstenbroodjes, bolussen, oliebollen, enz. Er zijn ook diverse verlotingen en er is een koffiehoek. De opbrengst is bestemd voor de Hervormde Kerk. Er zal ook een verkooptafel zijn van de jeugdclubs. Hiervan is de opbrengst bestemd voor het project van de clubs: 'Delen in overvloed'.

Bingo

Op vrijdag 25 november is de maandelijkse bingo avond in de kantine van voetbalvereniging OFB Ooltgensplaat. De bingo start om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Bij binnenkomst is er een gratis kopje koffie of thee.

Oud papier

Donderdagavond 24 november wordt in Ooltgensplaat het oud-papier voor de zending weer opgehaald. Er wordt verzocht om het papier gebundeld op de straat te zetten, de inzameling start om 17.30 uur.

Boekenmarkt

Boekenmarkt met ongeveer 700 boeken en rommelspullen bij 'Alles Wisselt'. De markt is op zaterdag 3 december van 9.00 uur tot 14.00 uur aan de van Weelstraat 1 in Ooltgensplaat, naast de kerk van de Gereformeerde Gemeente.

Oostflakkee ontmoet

Donderdag 24 november is de muzikale avond 'Oostflakkee ontmoet'. Optredens starten vanaf 20.00 uur in MFC t'Centrum. De zaal gaat om 19.00 uur open. De entree bedraagt vijf euro. Het gaat om een avondvullende muzikale ontmoeting met een combi van filmmuziek, fanfaremuziek, popmuziek en big band. Met medewerking van: Samenwerkingsorkest Oostflakkee. Kaarten voor deze avond kunt u verkrijgen bij Tamara´s horeca in Ooltgensplaat, Fanfare orkest Vooruit in oude Tonge, De Sir Oliversband in Den Bommel, Muziekvereniging Van der Harst in Ooltgensplaat of ´t Tabakswinkeltje in Middelharnis.

OUDDORP

Oliebollenverkoop

Op zaterdag 26 november 2016 worden er tijdens de winterfair op de Ouddorpse Ring oliebollen gebakken en verkocht. Er zijn ook voorverpakte bolussen en eierkoeken te koop. De opbrengst is voor de sponsormarathon voor Stichting Compassion.

Wintermarkt

Tijdens de Ouddorpse Winterfair op 26 november organiseert de Gereformeerde Kerk een wintermarkt. Die is van 09.30 tot 16.00 uur in het kerkgebouw aan de Dorpstienden 15. Het aanbod bestaat onder andere uit mooie kerstdecoraties, antiek en curiosa, boeken, kerstkaarten, en tweedehands kleding. Op bepaalde tijden wordt het orgel bespeeld en er is gratis koffie met koek. De markt is een goede gelegenheid om cadeautjes te kopen voor Sinterklaas of Kerst.

Presentatie Malawi

Op woensdag 23 november zal er een presentatieavond worden gehouden in het verenigingsgebouw Eben-Haëzer te Ouddorp over het werk van Stichting Stéphanos in Malawi. Aanvang: 19.30 uur. Drie Ouddorpse jongeren: Mariska, Ronald en Nelleke Tanis, zijn via Stichting Stéphanos op werkvakantie geweest naar Malawi. Daar hebben zij in en rondom het weesdorp te Chilangoma diverse werkzaamheden verricht. Tijdens de avond vertellen ze aan de hand van foto's en filmpjes over hun ervaringen in één van de armste landen ter wereld. Er is een verkooptafel met o.a. Malawiaans houtsnijwerk en kerstkaarten. Er zal een collecte gehouden worden t.b.v. Stichting Stéphanos.

Sfeeravond

Woensdag 23 november is er van 17.00 tot 22.00 uur een Sfeeravond bij Bloem- en Groencentrum Ouddorp. Het adres is Dijkstelweg 28, 3253 TB Ouddorp. Tijdens de Sfeeravonden kunnen bezoekers inspiratie opdoen voor de lange winteravonden en Kerst.

Vogeltentoonstelling

Vogelvereniging De Putter organiseert een vogeltentoonstelling in de Dorpstienden. De toegang is gratis, bezoekers kunnen allerlei verschillende vogelsoorten bekijken. De tentoonstelling is geopend op vrijdag 2 december van 19.00 - 22.00 uur en op zaterdag 3 december van 14.00 - 20.15 uur.

SOMMELSDIJK

Wintermarkt

Op woensdag 23 november is er van 10.00 tot 16.00 uur een wintermarkt in de hal van Nieuw Rijsenburgh, Sperwer 271. Er is van alles te koop en te nuttigen. Kramen met handwerkartikelen gemaakt door de cliënten, bibliotheek met boeken, gebak, snoep, toiletartikelen, zelfgemaakte kaarten, fruit, kaas, tassen, sieraden, handdoeken, plantjes en accessoires voor binnen en buiten en Kika-(kerst)beren. De schildersvereniging gaat tijdens de markt actief aan de slag met hun schilderijen en bij de ingang ontbreekt vers gebakken frites en kibbeling niet!

Winterfair

Vrijdag 25 november is er een winterfair in het Kameraadhuis in Sommelsdijk. Van 15.00 tot 21.00 uur is iedereen welkom in het pand van christengemeente Lachai Roï aan de Antoon Coolenstraat 11 (achter Visser Meubelen). Er is heerlijke gebakken én gerookte vis, soep en patat te koop. Natuurlijk kunnen bezoekers er ook terecht voor koffie met wat lekkers. Er zijn ook kraampjes met tweedehands spullen en kleding, leuke cadeautjes en heerlijk geurende badproducten. Voor de kleintjes is een veilige kidscorner ingericht, terwijl de volwassenen zichzelf kunnen trakteren op een beautybehandeling door Catolijne Tieleman. Ook zijn er die middag en avond twee mini-workshops biblejournaling van Els Hartog. Biblejournaling is eigenlijk op een creatieve manier bezig zijn met én in Gods Woord. Voor meer info en aanmelden: www.elshartog.nl/miniworkshop. Het is ook mogelijk om bij haar die dag een bijbelhoes te bestellen, dus neem een bijbel mee voor de goede maat. Tijdens de wintermarkt wil de christengemeente de liefde en warmte van Jezus uitdelen. Mensen die gebed nodig hebben, of meer willen weten zijn van harte welkom.

Sinterklaasbingo

Zaterdag 3 december is er om 19.30 uur een bingo van de O-G-O in wijkgebouw De Zwaluw, Sperwer 55 te Sommelsdijk. Alle bezoekers krijgen een cadeautje van de 'sint'. De zaal is open om 19.00 uur en de koffie /thee is gratis. Er zijn 11 rondes voor € 6,50. Daarnaast zijn er 9 extra prijsjes en in de pauze twee extra rondes van € 1,- euro per ronde. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom.

STAD AAN 'T HARINGVLIET

Kerststukjes maken

Vrijdag 9 december wordt het weer een gezellige avond in 't Trefpunt. Deelnemers gaan kerststukjes maken onder leiding van een professionele docent. Aanvang 19.30 uur, kosten 10,- p.p. inclusief koffie en thee. Zelf een schaal, pot of vaas meenemen. Aanmelden vóór 25 november via truusmoerkerken@hotmail.com. Voor meer informatie kijk op: www.stadaantharingvliet.nl.

EHBO-cursus

De EHBO-vereniging van Stad aan't Haringvliet zorgt bij voldoende aanmeldingen voor een volledige EHBO-cursus, inclusief reanimatie met een AED. De bedoeling is om begin 2017 te starten met de cursus, deelnemers ontvangen de exacte datum na aanmelding. De EHBO wordt georganiseerd in Ons Trefpunt aan de Oranjelaan. De Kosten bedragen € 145,-. Dat is inclusief: boeken, verbandmiddelen, AED training, examen en diploma en koffie of thee in de pauze. Sommige zorgverzekeraars vergoeden de kosten voor een EHBO cursus geheel of gedeeltelijk. Neem voor meer informatie en om aan te melden contact op met Esther Breeman: 0187-611101, of e.jamin@chello.nl.

STELLENDAM

Suprisemiddag 55+

Donderdag 1 december organiseert de activiteitencommissie van de Stichting ZIJN Stellendam een leuke Sinterklaasmiddag. De middag vindt plaats in het Haagse Huus te Stellendam. Aanvang: 14.30 uur, de zaal is open om 14.15 uur. De intree bedraagt: € 3,50, dit is inclusief thee/koffie en wat lekkers. Aanmelden bij Mevr. M. van Oostenbrugge, tel: 491653, of bij: Mevr. E.S. Spahr vd Hoek; tel: 602411. Bezoekers moeten een leuk cadeautje meenemen van ongeveer € 2,50 tot € 3,50. De pakjes worden verloot onder de aanwezigen.

Oliebollenverkoop

Op zaterdag 26 november organiseert het Roemeniëcomité van de Hersteld Hervormde Kerk te Stellendam een oliebollenverkoopactie. Vanaf 8.00 uur staat er een kraam op het Oranjeplein, de opbrengst van de actie is bestemd voor de transportkosten van goederen naar Roemenië.

Twee goede doelen blij met opbrengst boekenverkoop

Henk Alblas (m.) met links Kees Witte en rechts Harry Kleywegt. Laatstgenoemd schonk Alblas een CliniClowns oorkonde, als waardering voor zijn initiatief.

Toen Henk Alblas uit Oude-Tonge in mei jl. zijn boek 'Kerken en orgels op Goeree-Overflakkee' presenteerde kondigde hij 't al aan: de verkoopopbrengst van het boek gaat naar twee goede doelen. Eind dit jaar hoopte hij die toezegging al waar te kunnen maken en afgelopen vrijdagavond was 't al zo ver. Bij Boekhandel Van der Boom, die aanvankelijk de enige winkel was waar Alblas' boek te koop lag, werden twee goede doelen door de auteur bedacht: Kika en CliniClowns. Beide mochten een cheque ter waarde van € 1.250 in ontvangst nemen.

Tekst en foto: Hans Villerius

"Kinderen liggen me na aan het hart", legde Alblas uit waarom hij deze doelen aan de verkoop van zijn boek verbonden had. "Ik kwam vroeger nogal eens in het ziekenhuis en vond 't altijd aangrijpend als ik daar kinderen zag die opgenomen waren. Uit de jaarlijkse stroom van acceptgiro's die bij me door de brievenbus rollen zitten ook die van KiKa en CliniClowns, en daarnaast nóg 170, maar die twee spreken me altijd erg aan. Dus wilde ik de verkoopopbrengst, uiteraard na aftrek van de kosten, voor deze twee goede doelen bestemmen."
Namens Kika was de eilandelijke KiKa-ambassadeur Kees Witte naar de Sommelsdijkse boekhandel gekomen om de cheque in ontvangst te nemen en namens CliniClowns was het Harry Kleywegt die er speciaal voor uit Den Haag kwam. "Bewonderenswaardig", was de reactie van de Hagenaar op Albas' actie, "zoiets heb ik nog niet eerder gezien". En ook Kees Witte vond het "supergaaf" dat de auteur op deze manier zijn steentje bij wil dragen aan deze goede doelen.
"De verkoop van de boeken gaat goed", gaf Alblas aan, "maar natuurlijk kan 't altijd beter. Daar hoop ik ook op en verwacht zeker over een poosje nogmaals een bijdrage aan beide doelen te kunnen doneren." Om daar nóg beter in te slagen is het aantal verkooppunten uitgebreid en ook breder over het eiland verspreid. Naast boekhandel Van der Boom is 'Kerken en orgels op Goeree-Overflakkee' nu ook te koop bij Boekhandel Akershoek (Hoenderdijk 9 te Ouddorp), bij Bruna Middelharnis (Westdijk 45) en bij Bruna Oude-Tonge (Dabbestraat 9). De prijs per boek bedraagt € 24,50.

Klazina's petuten nu ook in boekvorm

Klazina de Bakker tussen haar kinderen die als de grootste inspiratiebron fungeerden voor haar boek.

SOMMELSDIJK – Flakkeese dialectwoorden als vromme en wiesbreêuwen houdt Klazina de Bakker graag in ere. Daarom heeft ze deze eilandelijke aanduidingen voor terug en wenkbrauwen opgenomen in haar boekje 'Flakkeese petuten, beslommeriengen van een huusmoeder', samen met heel veel ander bekend en minder bekend dialectidioom. Zaterdag 19 november presenteerde ze haar bundel petuten op de bovenverdieping van Boekhandel Van der Boom te Sommelsdijk.

Tekst en foto: Kees van Rixoort

Haar praatje hield Klazina, speciaal voor de overkanters, nog in het Nederlands. Maar toen ze een verhaal uit 'Flakkeese petuten' ging voorlezen, veranderde de taal abrupt. Een goed verstaander had er overigens geen moeite mee om de fraai opgeschreven wederwaardigheden onder het eten te doorgronden en de fijnzinnige humor op te merken.

In het bloed

Klazina vertelde de aanwezigen dat het schrijven haar altijd in het bloed heeft gezeten. Ze schreef al verhalen en gedichten voor 'de krant' en De Zaaier. In haar tienerjaren was ze ook al eens begonnen aan het schrijven van een roman – op haar oude typemachine -, maar daar zette ze vroegtijdig een punt achter. Drukte op het werk en in het gezin zorgde ervoor dat het schrijven op een wat lager pitje kwam te staan.
Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan: Klazina pakte de pen weer op en ging, in de tijd dat er diverse Flakkeese websites ontstonden, verhaaltjes in dialect schrijven. Dat leidde tot een eigen blog. De petuten – wederwaardigheden, toestanden – die ze daarin beschreef vielen in de smaak bij het lezende publiek. Waarop de vraag kwam of ze de verhalen niet wilde bundelen in een boek. "Jammer dat ze alleen op internet staan."
Klazina vond het een goed idee en besloot haar bundel in eigen beheer uit te geven. Het resultaat mag er zijn: voor nog geen 10 euro koop je een verzameling alledaagse gebeurtenissen in dialect, vaak humoristisch beschreven, soms ook met de nodige ontroering.

Eigen spreektaal

Schrijven in het Flakkees is dat niet moeilijk? "Het gaat me redelijk gemakkelijk af", is het antwoord van Klazina. "Het is mijn eigen spreektaal. Ouderen zeggen wel dat mijn taal moderner is en meer richting het Nederlands gaat. Sommige woorden zijn te mooi om te vergeten, zoals vromme en wiesbreêuwen. Die staan dus ook in het boekje."
Omdat het gezin thuis de grootste inspiratiebron is van Klazina overhandigde ze de eerste exemplaren aan haar kinderen Lotte, Hilde, Arian en Daniël. Daarna ging de verkoop van start en wie een handtekening voorin wilde hebben, kon die uiteraard krijgen. 'Flakkeese petuten, beslommeriengen van een huusmoeder' is te koop bij Boekhandel Van der Boom in Sommelsdijk, Bruna in Ouddorp, Kievit Copy & Multimedia in Middelharnis en Klazina's eigen website www.flakkeesepetuten.nl.

Hoge score voor honing van bijen van Ernst Jan Mackloet

Ernst Jan aan het werk met zijn bijen.

MIDDELHARNIS – Ernst Jan Mackloet laat de oorkonde zien waarmee 'zijn' honing werd onderscheiden tijdens de honingkeuring van het Bijkersgilde in Breda. Graag vertelt hij over zijn mooie hobby.

Door Adri van der Laan

Ernst Jan Mackloet is al een aantal jaren actief binnen de Flakkeese bijenvereniging 'Imkers van Goeree-Overflakkee' en zoals alle bijenhouders wint hij de honing van zijn bijenvolken. Regelmatig heeft hij met zijn honing goede resultaten behaald bij de landelijke organisatie Bijkersgilde. Deze organisatie heeft tot doel om de kennis rondom het houden van bijen op een hoger niveau te brengen. Ze doet dit onder ander door het geven van cursussen en het organiseren van honingkeuringen.
Vorige week behaalde hij de op één na hoogste plaats bij de keuring in Breda. De honing werd gewaardeerd met een hoge score van 9,9 pnt op een schaal van 10. De regels voor de keuring zijn streng. Deskundigen beoordelen of de etikettering voldoet aan de regels van de warenwet, of het vochtgehalte goed is en er wordt gekeken naar de aanwezigheid van resten van bestrijdingsmiddelen.

De succesvolle honing van Ernst Jan is afkomstig van bijen die de groenbemesters in de nazomer hebben bevlogen. "Door het mooi weer in september kwamen deze groenbemesters nog in bloei en kon er nog veel honing geoogst worden". Ernst Jan legt uit dat zijn volken van het ras Buckfast zijn, dit zijn sterke volken die bij mooi weer en dracht een goede honingopbrengst geven.

De honing wordt op Goeree-Overflakkee verkocht bij de kaasboerderijen van de families Van Schaik in Middelharnis en Stellendam. Ernst Jan vindt dat deze kwalitatief hoogstaande honing, afkomstig van het eiland, een mooie bijdrage levert aan de vraag naar streekproducten. Ernst Jan legt uit dat honing een gezonde zoetstof is die de natuur levert. De honing wordt niet omgezet in vet maar geeft het lichaam rechtstreeks energie.
Ernst Jan benadrukt dat de bijen niet alleen voor honing zorgen, maar ook heel belangrijk zijn voor de instandhouding van de biodiversiteit. Zo wordt door de bestuiving van wilde bloemen het voortbestaan van deze gewaarborgd. Daarnaast is de voedselvoorziening voor een heel groot deel afhankelijk van bestuiving. De honingbij neemt hierin een belangrijke plaats in.
De hobby-imker heeft nu vijftien volken die aan de Staverseweg in Sommelsdijk staan. In het voorjaar worden de volken 'verhuurd' aan fruittelers voor bestuiving.
Ongeveer zeven jaar geleden begon Ernst Jan met zijn hobby en hij heeft er veel plezier in. Met veel enthousiasme vertelt hij over de verzorging en de gedragingen van de bijen. Hij is aangesloten bij de Flakkeese bijenvereniging.
Voor meer informatie zie: www.bijengo.nl

Getallen

De bijen zuigen de nectar uit de bloemen en vliegen terug naar de kast alwaar de nectar wordt opgeslagen in de raat nadat het vocht er uit verdampt is ontstaat de honing. Voor één potje honing vliegen de bijen zo'n 40.000 km ofwel de wereld rond, een volk kan in de zomer wel uit 50000 bijen bestaan waarvan er ongeveer 15.000 bijen uitvliegen op zoek naar nectar en stuifmeel om het broed te voeden en een wintervoorraad aan te leggen.

Snaidero bestaat dit jaar 70 jaar en viert dit met Tieleman Keukens

MIDDELHARNIS - Gepresenteerd op de EUROCUCINA in Milaan: een combinatie van twee modellen, ontworpen door de architect Michele Marcon is als eerste geleverd aan Tieleman Keukens in Nederland. Dit is een Europese primeur.

Marcon is aangetrokken door Snaidero om een keukenlijn te ontwikkelen dat zeer flexibel is in niet alleen maatvoering ( alles is op maat verkrijgbaar) maar ook in materiaal keuze vrij is en de mogelijkheden heeft van het gebruik van handgrepen of geheel greeploos te verkrijgen is.

Niet alleen in design maar ook door materiaal keuze heeft architect Michele Marcon met de modellen LOFT en model LOOK ( beiden behorend tot de collectie Systema22) inmiddels al een zeer prestigieus award van ELLE DECOR binnen weten te halen en is genomineerd voor de Duitse keuken design award 2017.

ATKB B.V. heeft commissarissen

MIDDELHARNIS - Ter verdere professionalisering en groei zijn per september 2016 als commissarissen van ATKB B.V. benoemd: Chris Oomen en Sylvo Thijsen. Chris Oomen is directeur van zorgverzekeraar DSW en Sylvo Thijsen is directeur van Staatsbosbeheer, met een lange historie in de ingenieurswereld. ATKB is een onafhankelijk milieuadviesbureau dat met hoogwaardig advies wil bijdragen aan een duurzame leefomgeving. Vestigingen met circa 70 medewerkers in Middelharnis, Zoetermeer en Geldermalsen.

C.S.G. Prins Maurits zet in op jaarlijkse regionale ondernemerschapsweek

Tijdens de eerste netwerkbijeenkomst Global Entrepreneurship Week op C.S.G. Prins Maurits. Foto's: Hans Villerius

MIDELHARNIS – Op Christelijke Scholengemeenschap Prins Maurits (PM) in Middelharnis werd vorige week weer invulling gegeven aan de Global Entrepreneurship Week. De Global Entrepreneurship Week (GEW) is een evenement waarbij in 160 landen wereldwijd op hetzelfde moment aandacht wordt gegeven aan ondernemerschap. In de loop van de jaren is dit ondernemerschapsevenement uitgegroeid tot het grootste mondiale netwerk: het Global Entrepreneurship Network. Niet alleen ondernemingen en ondernemers doen eraan mee, maar ook universiteiten, hogescholen, mbo's en steeds meer voortgezet onderwijs scholen organiseren activiteiten in de GEW.

Door Hans Villerius

In het kader van de GEW organiseerde de PM vorige week de Ondernemende Havo week. Diverse activiteiten, zowel binnen de school als bij bedrijven en instellingen, stonden op het programma: gastlessen, voorlichtingsbijeenkomsten, presentaties, trainingen, bedrijfsbezoeken, snuffelstages, e.d., alle gericht op het stimuleren van een ondernemende houding bij de leerlingen. En om ze het nut en de noodzaak van een economische strategie te laten ontdekken.

Talentenontwikkeling

Op het eiland speelt C.S.G Prins Maurits als initiatiefnemer al een aantal jaren een voortrekkersrol om vanuit haar onderwijsprogramma te werken aan ondernemerschap bij leerlingen en hiervoor actief verbindingen te leggen met het werkveld buiten de school. Vanwege de wijze waarop ze dit doet, werd de PM in de achterliggende jaren zelfs gecertificeerd als Vecon Businessschool, zowel voor de Havo als voor het Vmbo.
Voor Havo leerlingen betekent dit talentenontwikkeling. Ze krijgen niet alleen extra kennis en vaardigheden, maar ook de kans om ondernemerschap en ondernemendheid (verder) te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door gastlessen, het opzetten en runnen van een eigen mini-onderneming, door zelfstandig sportevenementen te organiseren, of door deel te nemen aan het Delta Netwerk, met aandacht voor duurzaamheid op het eiland. Maar ook door actief te zijn in een realistische onderwijscontext buiten de schoolmuren en daarbij te werken aan projecten en concrete vraagstukken van bedrijven en instellingen op het eiland. Zo doen leerlingen ervaring, vorming en vaardigheden op voor het leven. Ze hoeven overigens later geen zelfstandig ondernemer te worden om met het geleerde iets te doen, maar een ondernemende houding is sowieso belangrijk in het leven en daar wordt op deze manier volop aan gewerkt.

Drie O's

Eén van de programmaonderdelen van de Ondernemende Havo week was woensdagmiddag een netwerkbijeenkomst voor ondernemers en instellingen, bedoeld om de al opgebouwde verbinding tussen hen en de school die al is opgebouwd nog breder uit te bouwen dan de bijna 200 actieve partners die er al zijn. Een groot aantal vertegenwoordigers van bedrijven en instellingen had belangstellend gehoor gegeven aan de uitnodiging voor de netwerkbijeenkomst die onder de titel 'Verbinding Ondernemers-Onderwijs-Overheid' plaatsvond in de aula van de PM. Beleidsmedewerker Pieter Brandwijk en decaan Havo/docent M&O-Economie Bartha Moerkerk van de Prins Maurits legden hun gasten uit wat de bedoeling is van het verbinden van de drie O's.

Verbinden

"We zijn al jaren bezig de verbinding onderwijs-ondernemers-overheid in de regio tot stand te brengen en verder uit te bouwen, om ondernemendheid en ondernemerschap op de kaart te zetten op school. Onze school heeft betrokkenheid met ondernemers en daar hebben we ook ontzettend op ingestoken. Al vanaf de eerste klas brengen we de leerlingen vaardigheden bij die hun leven lang meegaan. Maar even zo belangrijk is het dat een koppeling met de praktijk wordt gemaakt, dat het geleerde wordt toegepast in een realistische omgeving, bij ondernemers of maatschappelijke instellingen, want daar ligt voor de leerlingen de praktijk."
De Prins Maurits vindt het waardevol dat in de regio de verbinding tussen school, ondernemers en instellingen er is. "Een eigentijdse school hoort ingebed te zijn in haar omgeving. Door de buitenwereld bij het onderwijs te betrekken maken leerlingen een connectie met het werkveld en met de maatschappij. Onderwijs in de echte wereld verhoogt zowel de motivatie als het leerrendement van de leerlingen. En door eraan te werken dat het onderwijsaanbod zo veel mogelijk wordt afgestemd op de arbeidsrelevantie en de behoeften in de regio, hebben onze leerlingen deze regio straks heel wat te bieden! We hebben dit zelfs tot onze visie gemaakt: dat we niet alleen in onze omgeving willen hálen, maar ook willen bréngen, namelijk bijdragen aan kennis en ontwikkeling."

Netwerkbijeenkomst

In de eilandelijke ondernemerswereld wordt dit concept inmiddels heel erg toegejuicht. "We merken dat stage verlenende bedrijven heel tevreden zijn over onze leerlingen en over hoe onze school hen begeleidt. Maar we kunnen er nog veel meer aan doen en daarvoor is de netwerkbijeenkomst deze middag mede bedoeld. Graag horen we wie of wat bedrijven en instellingen straks nodig hebben, zodat we daar ons onderwijs op kunnen richten. Maar ook: wat hebben we nodig om onze studerende jeugd van nu over een aantal jaren terug op het eiland te krijgen als de beste ondernemer van Goeree-Overflakkee?"
En last but not least: het streven van de PM is om de netwerkbijeenkomst van deze middag als aftrap te laten fungeren voor meer. Om door te stoten naar een jaarlijks op het eiland te houden Global Entrepreneurship Week. Dit naar goed voorbeeld van hoe dat in de regio Rotterdam al gebeurt. "Het is wenselijk dat ook op het eiland breder en op alle niveaus wordt meegedacht en meegedaan, dat uiteindelijk alle scholen, ondernemers en de overheid in het evenement samenwerken om ondernemend gedrag en ondernemerschap op de regiokaart te zetten!", zo luidde deze middag de boodschap.
Nadat enkele nog studerende mini-ondernemers uit de praktijk verteld hadden hoe verrijkend het is om in eigen 'bedrijf' een eigen product aan de man te brengen én nadat vertegenwoordigers uit het grote bedrijfsleven die al met de PM samenwerken aangegeven hadden hóe goed het bevalt om met leerlingen actief te zijn, was er nog uitgebreid gelegenheid om te netwerken en na te denken over het tot stand brengen van een nóg bredere verbinding tussen ondernemers-onderwijs en overheid.

Schrijver en illustrator Adri Burghout op bezoek in Ouddorp

OUDDORP - Dinsdagmiddag 15 november (op zijn verjaardag!) kwam schrijver Adri Burghout aan de kinderen van groep 5 t/m 8 van de Koningin Beatrixschool iets vertellen over de boeken die hij schrijft en illustreert. Natuurlijk werd er voor hem gezongen! Adri Burghout is de schrijver van de Tim en Tor serie, de Piet Stormserie en nog veel andere verhalen. Dit jaar is hij bezig aan zijn 50e boek. De kinderen hoorden hoe hij aan zijn ideeën komt en hoe hij dat idee uiteindelijk uitwerkt tot een boek. Na een uitgebreide signeersessie liet men de schrijver weer huiswaarts gaan.

Ziekenhuis behaalt voor tweede keer NIAZ-accreditatie

Dr. Paul van der Velden (l.) neemt voor de tweede maal het NIAZ-certificaat in ontvangst. Foto: Hans Villerius

DIRKSLAND – Voor de tweede keer heeft Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland de NIAZ-accreditatie behaald. Een felbegeerd certificaat in de zorgwereld, omdat het alles te maken heeft met kwaliteit en veiligheid binnen de zorginstelling die de accreditatie behaalt. Tijdens de Patiëntveiligheidsweek, vorige week, kwam directeur Kees van Dun van het NIAZ naar het Dirkslandse ziekenhuis om hier, na de eerste keer in 2012, het certificaat opnieuw te overhandigen.

Door Hans Villerius

NIAZ is de naam van het instituut dat voluit Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg heet. Het ontwikkelt kwaliteitsnormen en toetst zorginstellingen hierop. Als na audit voldoende wordt gescoord, kent het NIAZ een accreditatie toe. Voor geconstateerde verbeterpunten wordt een verbeterplan afgesproken waarop het NIAZ in de loop van de tijd toeziet dat hier ook aan gewerkt wordt. Als een zorginstelling de accreditatiestatus heeft, is dit voor zowel patiënten, verzekeraars als overheden een indicatie dat erop vertrouwd kan worden met een goed en veilig georganiseerde zorginstelling te maken te hebben. Deelname aan het auditprogramma van het NIAZ is overigens vrijwillig en vindt op initiatief van de zorginstelling zelf plaats.

Hartstikke goed

Tijdens de uitreiking van het certificaat gaf NIAZ-directeur Kees van Dun aan dat het Dirkslandse ziekenhuis het "hartstikke goed gedaan en voor elkaar heeft. Van de veertien verbeterpunten die in 2012 werden vastgesteld zijn er inmiddels dertien gerealiseerd en van de 151 normen waarop de audit beoordeelt, hebben jullie er 148 dik voor elkaar! Dit betekent dat Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis veilige verantwoorde zorg biedt én een verbetercultuur kent."

Kwetsbaar

Namens het ziekenhuis mocht dr. Paul C. van der Velden het certificaat in ontvangst nemen. "Ik ben natuurlijk supertrots op dit resultaat. In de top zitten is fantastisch. Maar tegelijkertijd ben je kwetsbaar, want je kunt uit de top vallen. Om dat te voorkomen, zullen we hard moeten blijven werken. En er liggen uitdagingen genoeg. Ons ziekenhuis groeit als kool. We blijven investeren in goede samenwerking met andere partners. En de technische ontwikkeling, ook op het gebied van onderzoeksmethoden, is revolutionair. Het is dus zaak om vooruit te kijken en doelen te stellen. Maar met een team medewerkers als het onze moet dat zeker lukken!"

De Vogel GO Champions League 2016: één groot voetbalfestijn

De organisatoren van De Vogel GO Champions League 2016.

GOEREE-OVERFLAKKEE - Een evenement voor alle voetbalclubs op Goeree-Overflakkee: voor de eerste elftallen, dames- en jeugdteams, veteranen en G-voetballers. 7 speeldagen, 6 verschillende toernooien, 500 voetballers en over alle dagen 5.000 te verwachten bezoekers. Zomaar wat cijfers van één van de grootste (sport)evenementen op Goeree-Overflakkee.

Voetballend Goeree-Overflakkee trekt eind december weer massaal naar Recreatiecentrum De Staver voor de Champions League. Het van oudsher succesvolle zaalvoetbaltoernooi is in 2010 nieuw leven in geblazen. De organisatie is al maanden bezig om er weer een geweldig spektakel van te maken. In Adviesgroep De Vogel is er een nieuwe naamgever gevonden.

Alle 13 verenigingen zullen deelnemen aan het 'elite' heren toernooi. Ook zal er veel aandacht zijn voor het vrouwentoernooi. Mede door het enthousiasme van de hoofdsponsor wordt het toernooi uitgebreid met drie nieuwe doelgroepen. Na het succes met de E- en D-pupillen wordt er een toernooi voor de F-pupillen en de veteranen georganiseerd. Ook zullen de G-voetballers een wedstrijd spelen.

Voetbal is voor iedereen

Jan Peter Robijn van Adviesgroep De Vogel is blij dat De Vogel hoofdsponsor is kunnen worden van de Champions League Goeree-Overflakkee. "Het is hét event waar voetballend Goeree-Overflakkee samen komt. We vinden het heel leuk om hier op deze manier bij betrokken te zijn. Zoveel mogelijk mensen onderdeel laten zijn van dit voetbalfestijn. Dat is de reden waarom we met het idee zijn gekomen om nog meer aandacht aan het jeugdvoetbal te geven. En natuurlijk mag ook het gehandicapten voetbal niet ontbreken. Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking hoeven dus niet alleen maar toe te kijken, maar kunnen zelf spelen. Het wordt een prachtig evenement. We dragen graag ons steentje bij, maar laten wij vooral niet vergeten dat door de inzet van vele vrijwilligers dit allemaal mogelijk wordt gemaakt. Ik heb er nu al zin in!"

Social media & radio

De organisatie tracht op vele manieren in contact te komen met de vaste volgers. Op Facebook en Twitter worden alle uitslagen vermeld. Radio Superstar en RTV Slogo zijn aanwezig om live verslag te doen van de wedstrijden. Ook als je er niet bij kunt zijn, kun je het toernooi dus op de voet volgen.

De finale zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 30 december. Het belooft een spannende sportieve dag te worden. Daarnaast zorgt DJ Littel weer voor een waardige afsluiting op de after party in de tennishal.

Bedrijfsbezoek VBGO: op de gezonde toer

OUDE-TONGE – Bij de Vereniging van Bedrijven Goeree-Overflakkee (VBGO) stond vorige week donderdag het jaarlijkse bezoek aan een bedrijf van één van de aangesloten leden op de agenda. Ditmaal was dat Focus Health & Fitness te Oude-Tonge. Prachtig getimed, want juist de maandag ervoor werd dit dynamische bedrijf heropend na verbouwing en forse uitbreiding. En met toenemende interesse lieten de eilandelijke ondernemers zich informeren over wat er onder dit dak 'te koop' is: werken aan een goede gezondheid.

Door Hans Villerius

Sport, gezondheid en ontspanning, dat zijn de hoofdthema's waar het bij Focus Health & Fitness om gaat. En het is niet één ondernemer, maar het zijn er meerdere die hier hun diensten aanbieden. Twee van hen vertelden donderdagmiddag over hun activiteiten, die naadloos bij elkaar aansluiten.

Tijdens het bedrijfsbezoek van de VBGO. Links de sprekers Achmed en Esther. Foto's: Hans Villerius

Beweging

Eigenaar van Focus Health & Fitness is Achmed Rashid, die ruim een jaar geleden sportschool Kicks in Oude-Tonge van z'n toenmalige werkgever overnam. Zo'n tien jaar lang was Achmed hier werkzaam en heeft hij in belangrijke mate bijgedragen aan de groei en ontwikkeling ervan. Vooral kickboksen stond er centraal, maar na overname wilde Achmed – die zelf sport- en fitnessinstructeur is – er méér van maken: een sportschool met een uitgebreid keuzemenu. En daarin bleek hij heel succesvol. In korte tijd groeide Focus door, en inmiddels komen klanten van alle leeftijden overal vandaan: van 4 tot 87 jaar, van Goeree-Overflakkee en daarbuiten. "Bij groei moet je blijven investeren, dus hebben we recentelijk flink uitgebreid", vertelde Achmed aan. "We willen dé sportschool van Goeree-Overflakkee worden, waar iedereen zich thuis voelt en waar je optimaal begeleid wordt." Maar waaróm zou je sporten? "Het is niet alleen goed om even met iets anders bezig te zijn dan je werk", legde Achmed uit, "maar het geeft je vooral meer energie en je gaat je er beduidend fitter door voelen. Er zijn zo veel zittende beroepen, terwijl zitten inmiddels 'het nieuwe roken' wordt genoemd. Aangetoond is dat regelmatig sporten ziekteverzuim vermindert; er zijn daarom werkgevers die bezoek aan de sportschool door hun werknemers geheel of gedeeltelijk vergoeden." Een heus team van fitnessinstructeurs, groepslesinstructeurs en een personal trainer staat gereed om een breed pakket sportiviteiten aan te bieden. Maar ook een fysiotherapeut is er om, wanneer dat nodig of gewenst is, de helpende hand te bieden.

Voeding

"Naast sporten is voeding ook heel belangrijk" gaf Achmed aan, maar dat liet hij graag verder vertellen door orthomoleculair voedingscoach Esther Kengen, die eveneens praktijk houdt bij Focus Health & Fitness en die enthousiast en gepassioneerd uitlegde hóe gezond of ongezond je jezelf maakt met wat je naar binnen werkt. "Goede, gezonde voeding is investeren in jezelf. Investeer tijdig, vóórdat er problemen komen!", zo stak ze van wal. "Daar helpen géén diëten bij, maar we moeten terug naar hoe onze opa's en oma's aten: volwaardige voeding, zónder toegevoegde suikers en E-nummers en zónder pakjes en zakjes. We moeten ons vóeden in plaats van vúllen!" Esther richtte deze middag de focus op het gebruik van geraffineerde suiker, dat veelvuldig in onze voedingsmiddelen voorkomt. "Per maand krijgt ons lichaam drie kilo suiker te verwerken, terwijl suiker juist de opname van onmisbare voedingsstoffen in ons lichaam tegenhoudt en onze lichaamsenergie wegvreet. Bovendien is geraffineerde suiker acht keer zo verslavend dan cocaïne. Er moet echt een ommekeer komen. We moeten weer 80 procent gezond gaan eten en 20 procent slecht. Nu is dat precies andersom. Mensen kunnen veel meer uit hun gezondheid halen dan ze weten en ik zie 't als missie om dit op Goeree-Overflakkee in werking te zetten. Niet dat we door moeten slaan naar het andere uiterste, want we mogen best minder gezonde dingen eten, maar wel in de juiste balans. Met één groot verwenmoment in de week als het om de warme maaltijd gaat en daarnaast twee kleine verwenmomenten, met bijvoorbeeld chips of gebak. En etiketten lezen bij het boodschappen doen!", zo gaf Esther aan. "Goede voeding brengt ons lichaam in balans, levert een goede gezondheid op en geeft ons onze levensenergie terug."

Na deze inspirerende woorden en een rondleiding door de sportschool wachtte ditmaal de ondernemers geen hapje en drankje in de vorm van snacks, een glas wijn of een pint bier, maar smoothies en zorgvuldig samengestelde gezonde hapjes. En tja, het was mínstens zo lekker allemaal… Zie voor meer info http://focushealthfitness.nl.