info@eilandennieuws.nl
t. 0187 74 54 50

Dinsdag Eilanden-Nieuws

19 september 2017

Dinsdag Eilanden-Nieuws 19 september 2017


Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: info@eilandennieuws.nl of 0187-745450

Windpark Battenoord zorgt voor emoties

Bouw Windturbines aan de Krammer. Wim van Vossen Fotografie

GOEREE-OVERFLAKKEE - Het moment van besluitvorming over het zeer omstreden onderwerp Windlocatie Battenoord nadert. In een emotioneel raadsdebat werd, zoals uitvoerig gemeld in onze abonnee-editie van vrijdag, in de oordeelfase geworsteld met het collegevoorstel tot vaststelling van het gewijzigde bestemmingsplan / plaatsing van zes windturbines. Reacties van SGP (Van Dam) en PvdA (Eijkenduyn) hierop hebben wij verwoord en geven die kort samengevat nog aan. Belangrijk is de aangekondigde motie van de vier coalitiepartijen (ChristenUnie, SGP, CDA en VVD) die in de vergadering van 28 september aan de orde komt.

Door Jaap Ruizeveld

In de motie wordt het college gevraagd de herziening van de gemeentelijke structuurvisie, waarin de begrenzing van de windlocatie Battenoord wordt aangepast aan de plaatsing van maximaal 6 windturbines, voor te bereiden en aan de raad voor te leggen. Daarnaast aan Gedeputeerde staten van Zuid-Holland te verzoeken de begrenzing van de deze windlocatie, in de provinciale beleidsstukken Visie en Verordening Ruimte en Mobiliteit ook aan te passen aan maximaal de 6 te plaatsen windturbines.

Schoorvoetend

Schoorvoetend zal de SGP besluiten in te stemmen met het collegevoorstel omdat, zo stelde Van Dam, een nee-antwoord vergaande consequenties zal hebben voor de inwoners in de aangrenzende woonkernen (Oude- en Nieuwe-Tonge), waarschijnlijk 9 in plaats van 6 turbines. Die verantwoordelijkheid kunnen en willen wij niet nemen, stelt de SGP. Namens de PvdA gaf Eijkenduijn aan tegen de uitbreiding van het windpark te zijn. Er zijn alternatieve stroomproductie en locaties om de 225 MW-opgave in te vullen.

Lees verder op pagina 11

Haalbaarheidsonderzoek naar publieke functie watertoren

DIRKSLAND – De watertoren van Dirksland is een beeldbepalend gebouw, een Rijksmonument. Een functie heeft de toren al lang niet meer. De laatste bestemming was horeca, maar een lang leven was die niet beschoren. Momenteel is het met enige regelmaat mogelijk om te abseilen van het hoge pand, maar daar blijft het bij. De Dorpsraad van Dirksland wil daar graag verandering in brengen. De gemeente staat er niet onwelwillend tegenover en wil graag onderzoeken hoe de toren behouden en benut kan worden. Een haalbaarheidsonderzoek is aangekondigd.

Door Kees van Rixoort

"De watertoren is een gebouw met een zeker cachet, een icoon. Iedereen die op de N215 richting Dirksland rijdt ziet de toren van verre. Het is het eerste wat je ziet van ons dorp. De toren is in originele staat, niet verbouwd. Wij zeggen: doe er wat mee. Het zou een prima locatie zijn om te trouwen en om kunstenaars uit Dirksland en de omgeving te laten exposeren. Een vergadering houden zou ook nog kunnen", zegt Jan Leenders, voorzitter van de Dorpsraad.
Maar er moet wel wat gebeuren. De watertoren laat vocht door. Na een flinke bui kan het zo erg zijn dat de vloer op de begane grond bedekt is met een flinke laag water. Volgens de Dorpsraad is dit op te lossen door de buitenzijde van de toren te voorzien van een waterdichte coating.
Dat kost geld. De Dorpsraad heeft de gemeente, de eigenaar van de watertoren, gewezen op de mogelijkheid om extra subsidie te ontvangen. Het gaat om een door Provinciale Staten van Zuid-Holland beschikbaar gesteld bedrag van 650.000 euro voor de herbestemming van leegstaande Rijksmonumenten, met name voor maatregelen die de toegankelijkheid vergroten en bijdragen aan verduurzaming, zoals isolatie en klimaatverbetering. Dit in combinatie met een restauratie.

Lees verder op pagina 7

2 / 26

Agenda

Woensdag 20 september

MELISSANT – Koffieochtend in de Melishof. Aanvang 10.00 uur. Entree 2,50.
OUDDORP – Martinuslezing over 'Vincent van Gogh als religieuze zoeker' door dr. Kick Bras. 20.00 uur. www.kickbras.nl
OUDDORP – Rommelmarkt in de Loods van Bouwbedrijf Van der Linde, Zuidweg 3, van 9.00 tot 12.00 uur.
OUDE-TONGE – Bingo 55+ Aanvang 14.00 uur in het Infocentrum aan de Bernhardstraat 27.
SOMMELSDIJK – Knutselmiddag voor jeugd van 4 t/m 12 bij Wijkcentrum De Zwaluw aan de Sperwer.
HERKINGEN – Voorlichting AED in Ons Huis. Aanvang 19.30 uur.
STELLENDAM – Vaartocht 55+ over het Grevelingenmeer. Vertrek vanuit het Haegse Huus om 12.30 uur. Opgeven via 0187-491653 of 0187-602411.

Donderdag 21 september

DIRKSLAND – Bingo in de Victoriahal, Philipshoofjesweg 57a. Aanvang 19.30 uur.
GOEDEREEDE – Bijeenkomst Christelijke Vrouwenbond. Aanvang 19.30 uur. Klederdracht 'Mooi Zeeland'. Modeshow. Info: 0187-683223.
MIDDELHARNIS – Cursus Geestelijke Vorming. Rehobôthkerk, Olympiaweg. Aanvang 1945 uur. Prof. M.J. Kater over 'De prediking van de Hebreeënbrief voor vandaag'. Info: Kati Mulder, tel. 0187-482443 ('s avonds).
MIDDELHARNIS – Maaltijd in het Wijkcentrum aan de Doetinchemsestraat. Aanvang 17.00 uur. Kosten € 11,-. Opgeven voor 15-09 via 0187-483366 of m.kieviet@zijngo.nl
OOLTGENSPLAAT – Kinderfaculteit op rondom OBS De Regenboog en verenigingsgebouw 't Centrum, tussen 15.30 en 17.00 uur.

Vrijdag 22 september

MIDDELHARNIS – Muziek in de Voorstraat. Wandeling langs vijf verschillende concerten in vijf verschillende panden in de Voorstraat. Kaarten kosten € 25,00 en kunnen worden besteld via muziekindevoorstraat@gmail.com.
DEN BOMMEL – Italiaanse avond met diner in De Bommelstee. Kaartjes á € 40,- zijn te koop bij Kapsalon Bakelaar, Meinster Wonen en (op donderdagen) in de Bommelstee. Voor meer informatie of online bestellingen info@experiaevents.nl of 06-24737011.
OUDE-TONGE – Tabletcafé in de Bibliotheek (Ebbe en Vloed). Aanvang 13.30 uur.
OOLTGENSPLAAT – Bingo-avond OFB in de kantine van OFB. Aanvang 20.00 uur.


Zaterdag 23 september

HERKINGEN – Bijeenkomsten voor jongeren tussen 12 en 18 jaar 'Jouw Zaterdagavond'. Aanvang 19.30 uur. Peuterdijk 59. Meer info op facebook 'JVdeLandman.
OUDDORP – Rommelmarkt in de Loods van Bouwbedrijf Van der Linde, Zuidweg 3, van 9.00 tot 12.00 uur.
OUDDORP – Doopsgezinde Kerk aan Dorpstienden een 'uurtje zingen' vanaf 19.30 uur.
MIDDELHARNIS – Verkoop tweedehands kleding in de Kledingschuur aan de Oostelijke Achter. Dit t.b.v. Exoduskerk. Van 9.00 tot 15.00 uur.
STELLENDAM – Visverkoopactie t.b.v. Roemeniëcomité van de Hersteld Hervormde Kerk. Vanaf 8.00 uur op het Oranjeplein.

Maandag 25 september

ACHTHUIZEN – Sjoelmiddag in Het Buurthuus. Aanvang 13.30 uur. Kosten € 4,-.

Dinsdag 26 september

DIRKSLAND - Koffieochtend 't Reginahof. Alle ruimte voor ontmoeting van 10.00 tot 12.00 uur. De ontmoetingsruimte is te vinden aan de Reginahof 1 (achter de apotheek) te Dirksland.

Brandweermannen Koninklijk onderscheiden

GOEREE-OVERFLAKKEE - Op vrijdagavond 15 september 2017 zijn de heren Rien van Wezel uit Herkingen, Leen van Brussel uit Dirksland en Eddy Willemse uit Dirksland benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De drie bandweermannen van de blusgroepen Herkingen en Dirksland kregen hun onderscheiding uitgereikt door burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee.

Rien van Wezel raakte in 1982 betrokken bij de brandweer in Herkingen. Hier volgde hij diverse cursussen, waaronder de officiersopleiding, en behaalde succesvol zijn diploma's en certificaten. Voor blusgroep Herkingen was hij onderbrandmeester.
Leen van Brussel begon in 1988 als brandweerman in Dirksland. Ook hij heeft de nodige cursussen met goed resultaat behaald. Hij vervulde de functie van hoofdbrandwacht. Naast vrijwillige brandweerman is Leen van Brussel sinds 2007 ouderling voor de Kerkenraad Hersteld Hervormde Gemeente Melissant.
Eddy Willemse begon 31 jaar geleden als brandweerman bij blusgroep Dirksland. Na het behalen van diverse cursussen en opleidingen vervulde hij de functie van hoofdbrandwacht. Na een lange staat van dienst is hij vorig jaar gestopt met de brandweertaken.
Door hun jarenlange staat van dienst, hebben Rien van Wezel, Leen van Brussel en Eddy Willemse veel betekend voor de bevolking van Goeree-Overflakkee en omgeving.

Bier vloeit na halve eeuw weer uit de tap van Dana

Het eerste biertje uit de gerestaureerde tap. Foto: Jaap Reedijk

SOMMELSDIJK – En weer was het feest in het proeflokaal van Solaes. Nu namen de initiatiefnemers van dit Flakkeese bier en het bestuur van SMB (Stichting Sociaal Maatschappelijke Belangen) de gerestaureerde bierpomp in gebruik. Uit de porseleinen tap, een prachtig nostalgisch object dat nu een Solaes-mannetje torst, is zeker vijftig jaar geen bier gevloeid.

Door Kees van Rixoort

Het proeflokaal is gevestigd in het voormalige café Dana. Dana gebruikte de bierpomp niet, in ieder geval niet in de latere jaren toen ze alleen bier uit flesjes serveerde. Toen ze stopte, nam SMB het pandje aan de Oostdijk in Sommelsdijk over en vestigde er het stichtingskantoor. "De tap hebben we opgeborgen en toen de restauratie van De Doele achter de rug was, op de zolder van De Doele gelegd", vertelt Leen van Nimwegen van SMB. De stichting verhuisde het kantoor vervolgens naar De Doele en verhuurde het voormalige café tijdelijk aan een yogastudio.

Maar de pomp is nu dus weer terug, en nog netjes gerestaureerd ook: uit de binnenzijde is het gips verwijderd, evenals de breuklijnen aan de buitenzijde. De verdwenen breuklijnen zijn ook bijgekleurd. Aan de terugkeer van het fraaie zuiltje naar het proeflokaal gaat een geschiedenis van toevalligheden vooraf.

Ten eerste: mensen van SMB ontmoetten de initiatiefnemers van Solaes omdat ze allebei betrokken zijn bij de restauratie van de MD10. Daar ontstond gelijkgezindheid omtrent de gewenste stichting van een brouwerij. De SMB-bestuurders hadden het tijdens een uitje in Noord-Frankrijk onderling weleens gehad over die goede oude tijd dat Sommelsdijk nog brouwerijen had. Wat zou het mooi zijn als… Het idee bleef hangen, tot ze bij de tewaterlating van de MD10 opeens oog in oog stonden met de mannen van Solaes.

Een tweede toevalligheid: een auto ramde het pand. De schade was zo groot dat de yogastudio op zoek ging naar een alternatieve locatie en de huur opzegde. Toen had SMB een leeg pand, een voormalig café nog wel, dat bij uitstek geschikt was voor een brouwerij annex proeflokaal. De stichting ondersteunde het initiatief graag, niet in de laatste plaats omdat het een zorgbrouwerij is en dus ook een sociale achtergrond heeft.

De brouwerij is alweer enige tijd in gebruik. Het Solaes-bier is populair en vloeit rijkelijk, ook in het proeflokaal, dat nu niet alleen een muur met foto's uit het Dana-tijdperk heeft, maar dus ook de porseleinen pomp, die – nog een toevalligheid – op de zolder van De Doele tevoorschijn kwam. SMB heeft de tap in bruikleen gegeven aan Solaes. Woensdag 13 september tapten Leen van Nimwegen en brouwer Jan-Willem Kramer er de eerste biertjes sinds een halve eeuw uit.

Hoe is de toren te behouden, te benutten en beleefbaar te maken?

Vervolg van de voorpagina

De subsidie is een aanvulling op de 3,4 miljoen euro die de provincie beschikbaar heeft voor de restauratie van Rijksmonumenten én op eigen middelen van de eigenaar. Wat het waterdicht maken van de toren gaat kosten, is op dit moment nog niet bekend.
Voor 2017 gaat een aanvraag uit het subsidiepotje van de provincie niet meer lukken. Dit omdat de aanvrager vóór maart 2017 een onderhoudsplan had moeten indienen. Dat is niet gebeurd. De Dorpsraad verwacht dat er in 2018 nieuwe mogelijkheden zijn. Als die worden benut zou de Dirkslandse watertoren eind volgend jaar waterdicht kunnen zijn en de eerste paren op deze unieke locatie kunnen trouwen. Wellicht is dan ook de eerste expositie een feit.
"Als het lukt, zou de Dorpsraad het beheer van de toren op zich kunnen nemen", zegt Leenders. "Er moeten dan goede afspraken worden gemaakt met de eigenaar over het gebruik van de toren en de eventuele revenuen."
Het belangrijkste is dat dat loze gebouw weer een functie krijgt. "Dit hoort bij het opdirken van Dirksland."

Behouden en benutten

De gemeente Goeree-Overflakkee ziet ook in dat leegstand een grote bedreiging vormt voor de instandhouding van het Rijksmonument. Daarom wil de gemeente met de Dorpsraad onderzoeken hoe de toren is te behouden, te benutten en beleefbaar te maken. Een haalbaarheidsonderzoek moet uitwijzen of de watertoren open te stellen is voor 'activiteiten voor de gemeenschap'. De gemeente denkt aan een interactief proces met de Dorpsraad en de bewoners van Dirksland. In januari 2018 zou de gemeenteraad dan een besluit moeten nemen.
Overigens is er ook vanuit 'private hoek' belangstelling getoond voor de watertoren. De gemeente laat de optie van verkoop open omdat ook een particulier goed in staat moet zijn om het bouwwerk in stand te houden. Volgens de gemeente is de staat van het Rijksmonument redelijk, maar is er wel sprake van enig achterstallig onderhoud.

SGP verzorgt gastles voor leerlingen in Sommelsdijk

SOMMELSDIJK - De derde dinsdag in september is een belangrijke dag voor (politiek) Nederland. De plannen van het Kabinet worden dan bekend gemaakt. SGP Goeree-Overflakkee vindt het belangrijk dat jongeren zich hier al vroeg op kunnen oriënteren. Met een digitale lesbrief maken leerlingen uit groep 8 nader kennis met Prinsjesdag en 's lands begroting.

'In de voorgaande jaren ontvingen al vele leerlingen van de basisscholen een lesbrief over Prinsjesdag. De lesbrief is een initiatief van het Reformatorisch Dagblad en past uitstekend in ons educatief programma', aldus Huibert Slingerland, die vanuit de werkgroep educatie van de commissie publiciteit SGP Goeree-Overflakkee dit project aanstuurt. 'Dit jaar is de lesbrief voor het eerst in digitale vorm. Kinderen houden een kabinetsvergadering, schrijven een troonrede, voeren het woord tijdens de Algemene Beschouwingen. Het nieuwe lespakket Prinsjesdag4Kids betrekt leerlingen er helemaal bij. Al zitten ze op school, met de lesbrief laten we hen de gebeurtenissen in Den Haag beleven alsof ze erbij aanwezig zijn'.

Op vrijdag 15 september ontvingen leerlingen van de School met de Bijbel in Sommelsdijk een gastles over Prinsjesdag van SGP-fractievoorzitter Kees van Dam. Op een leuke en creatieve manier wist hij de leerlingen te informeren over de begroting van ons land. Daarnaast ruim aandacht voor wat er precies gebeurd op Prinsjesdag.

Met de staatsschuldmeer op het digibord kwam het gesprek al snel op de inkomsten en uitgaven van de overheid. Dat er een verstandige generatie zit aan te komen werd al snel duidelijk. De leerlingen van groep 8 konden niet begrijpen dat er in ons land meer wordt uitgegeven dan dat er binnenkomt. Juffrouw van den Boogert gaat rond Prinsjesdag met haar leerlingen aan de slag met Prinsjesdag4Kids. Prinsjesdag4Kids vervangt de lesbrief Prinsjesdagbode die het Reformatorisch Dagblad tientallen jaren uitbracht.

Alpha-cursus van start

MIDDELHARNIS/SOMMELSDIJK – In Middelharnis en Sommelsdijk gaat op maandag 25 september een Alpha-cursus van start. Tijdens een Alpha-cursus gaan de deelnemers samen op zoek naar de zin van het leven en ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. De cursus bestaat uit circa tien interactieve en gezellige bijeenkomsten met maaltijd. De aanvang is steeds 18.45 uur
Er is nog ruimte om mee te doen. Interesse? Stuur dan een bericht naar alphacursus.go@gmail.com en/of kijk op www.alpha-cursus.nl voor meer informatie.

Avond voor tieners en hun ouders

OUDDORP - Op donderdagavond 28 september a.s. organiseert de commissie Vorming en Toerusting van de Gereformeerde Kerk Ouddorp een interactieve avond voor tieners en hun ouders. Het thema van deze avond zal zijn: Omgaan met sociale media. Stichting GroeJmee verzorgt deze avond. Aanvang 19.30 uur in de Gereformeerde Kerk, Dorpstienden 15 te Ouddorp.

Hanna van Ommen en Marije Zietses van stichting GroeJmee hopen informatie te geven over de mogelijkheden en de risico's van sociale media . Ook wordt de mogelijkheid geboden om met elkaar in gesprek te gaan over dit thema. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van een spel waarbij de tieners worden uitgedaagd om de ouders alles te leren over sociale media!

Op de website www.groejmee.nl vind u/jullie meer informatie over de Stichting GroeJmee wie zij zijn en wat zij doen. De organisatie is in handen van de Commissie Vorming en Toerusting Ds. W.J. van de Griend e-mail: wjvdgriend@upcmail.nl

Kerkdienst Herkingen

HERKINGEN - Vanavond, dinsdag 19 september wordt een kerkdienst gehouden in de Ger. Gemeente van Herkingen en niet - zoals eerder aangekondigd - in Melissant. De dienst begint om 19.30 uur en ds. C. van Krimpen hoopt in de dienst voor te gaan.

Kerkdienst gaat niet door

OUDDORP - De eerder aangekondigde kerkdienst in de Ger. Gemeente, van donderdag 21 september, waarin ds. B. van der Heiden zou voorgaan, gaat niet door.

Hergebruik afvalstoffen

GOEREE-OVERFLAKKEE - Het aantal ingezamelde kilo's e-waste (apparaten die na gebruik goed kunnen worden gerecycled) lag op Goeree-Overflakkee in 2016 lager dan bij gemeenten in dezelfde stedelijkheidsklasse.

Door Jaap Ruizeveld

Gemiddeld ingezameld per inwoner in kilo's 4,2 tegenover 4,5. Daarentegen ligt het percentage materiaalhergebruik van e-waste in 2016 voor de gemeente op 79 (landelijke doelstelling 45%). Dit resultaat is mede te danken aan het lidmaatschap dat de gemeente afsloot met Wecycle, waardoor men kon meeprofiteren van landelijke acties.

Deze informatie geeft het college van b. en w. aan de CDA-raadsfractie die over dit onderwerp schriftelijke vragen stelde, naar aanleiding van benchmarkcijfers. De fractie stelt veel waarde te hechten om via de weg van recycling een bijdrage te leveren aan het hergebruik van afvalstoffen en het restafval te reduceren, Het college geeft aan dat er in het Afvalbeleidsplan dat loopt tot 2020 diverse maatregelen staan om meer kilo's gescheiden afvalstromen en e-waste in te zamelen. Eén van die maatregelen is voor bewoners de mogelijkheid om de producten gratis aan te bieden op de milieustraten. In de raadsvergadering vroeg mevrouw Both nog aandacht voor het feit dat ook handelaren de e-waste producten inzamelen en dat op het gebied van de recycling de Europese regels verscherpt worden. De wethouder was hiervan op de hoogte.

"Er is niet daadwerkelijk bestuurd..."

De betrokken dorpen worden onevenredig belast met de turbines en er is totaal geen draagvlak bij de bewoners.

Niet uitwisselbaar

Alvorens nog korte reacties te publiceren van de afzonderlijke politieke fracties, eerst de eindformulering van het college, zijn de wethouder Tollenaar. Hij stelde dat de commissie Mer in dit dossier richtinggevend is. " Wij hebben te maken met rijksbeleid. Dat is niet uitwisselbaar. De gemeente heeft de raadsmotie uitgevoerd. Geen extra locaties, hetgeen zou kunnen leiden tot het opplussen van het aantal MW. De windopgave is in de overeenkomst met de provincie terug gebracht van 300 naar 225 MW. De regie bij de uitvoering van het project is op grond van die afspraak bij de gemeente gebleven. De houding van de provincie in dit dossier is glashard. De portefeuillehouder gaf tenslotte aan dat het nog een hele inspanning geeft om de opdracht van 225 in 2020 ook gerealiseerd te hebben.

Zware wissel

Osinga (VVD) gaf aan dat zijn fractie op basis van de huidige informatie en gegevens verdeeld zal stemmen. Hij was blij dat door de inzet van de verantwoordelijk wethouder het uiteindelijk aantal te realiseren MW op het eiland kon worden teruggebracht naar 225. Er is gekeken naar alternatieven zoals langs de N59. Het blijkt niet haalbaar. Dat met de ontwikkeling van het Krammer-project en de nu in geding zijnde 6 turbines Battenoord een zware wissel wordt getrokken op de inwoners van Oude- en Nieuwe-Tonge is duidelijk.

Slechter scenario

Tuk (ChristenUnie) stelde dat deze fractie met tegenzin, maar om pragmatische reden, zich in het collegevoorstel kan vinden. Beseffend de zware belasting die de plaatsing van de zes turbines Battenoord - met in de nabijheid het complex Krammer - betekent voor de bewoners van Oude- en Nieuwe-Tonge. De provincie houdt vast aan de gemaakte afspraak. Evenals de SGP (Van Dam) eerder betoogde, geeft een nee-antwoord een slechter resultaat voor de bewoners. De initiatiefnemers zullen zich dan tot de provincie wenden met een aanvraag tot plaatsing van wellicht negen molens. Deze overheid zal die goedkeuring verlenen op grond van de vastgestelde structuurvisie. Een visie die ook werd geopperd door mevrouw Both (CDA). Er is in 2014 een zorgvuldig bestuurlijk traject doorlopen. Er is een motie uitgevoerd om een deel van de turbines te kunnen reduceren. De procedures zijn correct gevolgd. Helaas is het niet mogelijk om het gebied te vrijwaren (nul turbines).

Rupsje nooit genoeg

Heintjes (VKGO) zei dat als de raad binnenkort besluit tot de invulling van het onderhavige Battenoord-windpark er een zwarte bladzijde in de geschiedenis wordt geschreven. Onnodig, er zijn alternatieven aangedragen. Hij wees opnieuw naar plaatsingsmogelijkheden in het gebied tussen Stellendam en Middelharnis. Er is niet daadwerkelijk bestuurd. Er zijn afspraken gemaakt rond de provinciale opdracht die zeer nadelig zijn voor onze inwoners. Het gezegde 'rupsje nooit genoeg' doet hier opgeld. Al in 2014 hebben wij, bij de structuurvisie-behandeling, aangegeven tegen deze ontwikkeling te zijn", aldus Heintjes.

Bevoegdheid

Henk v.d. Meer (fractie v.d. Meer) gaf nu reeds aan zijn stem niet aan het collegevoorstel te zullen geven. Op oneigenlijke gronden wordt het onderwerp hier door de provincie doorgedrukt. Wat is de rechtsgeldigheid van de overeenkomst die tussen de gemeente (wethouder) en provincie is gesloten?. Het gaat om het veranderen van een bestemmingsplan en dat is een autonome bevoegdheid van de raad.

Woon-leefklimaat

Van Aphen (EVV) wees, aan de hand van een document Visie Ruimte en Mobiliteit en Programma Ruimte, op de tekst dat in principe vast wordt gehouden aan de door Provinciale Staten vastgestelde locaties. Echter als dat om technische of andere reden niet haalbaar zou zijn dan kunnen locaties die niet eerder zijn afgewezen, alsnog worden overwogen. Dit met aanpassing van de verordening. Het raadslid kon zich geheel niet vinden in het huidige collegevoorstel (zes turbines). De vraag moet worden gesteld of er nog een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ontstaat en het antwoord luidt : nee.

Niet acceptabel

Maliepaard (fractie Maliepaard) gaf opnieuw aan tegen het voorstel te zijn. De provincie heeft een te grote hoeveelheid te realiseren MW met windturbines aan het eiland toebedeeld en die komen in te grote mate op het oostelijk deel van de gemeente te staan. Kijkend ook naar de Krammer-turbines op zichtafstand is deze plaatsing van de zes turbines in Battenoord voor de bewoners van de dorpen daar niet acceptabel. Het raadslid zette vraagtekens bij de inhoud van de regierol waarmee de gemeente schermt.

Voorontwerp bestemmingsplan Fort Prins Frederik ter inzage

GOEREE-OVERFLAKKEE – Het voorontwerp bestemmingsplan voor Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat ligt vanaf deze maand gedurende zes weken ter inzage. In die periode organiseert het gemeentebestuur een inloopbijeenkomst voor eigenaren / gebruikers en andere belanghebbenden.

Door Jaap Ruizeveld

Dit meldt het college van b. en w in een informatieve brief aan de raad over de stand van zaken in dit dossier. Het voorontwerp bestemmingsplan is opgesteld tegen de achtergrond van het projectplan 2014, exploitatiemogelijkheden en visiedocument van Erfgoed Fort Prins Frederik bv. Dit geeft op punten spanning met de door Dorp, Stad en Land bepleitte ruimtelijke kwaliteitsniveaus.

Voorbeeld hiervan is o.a. het zuidelijk deel van het voormalige zwembadterrein dat Dorp, Stad en Land vrij wil houden van bebouwing terwijl de gemeente voorstelt om daar dagrecreatie toe te staan vanwege de exploitatiemogelijkheden voor Erfgoed Fort Prins Frederik bv. In de informatieve brief geeft de gemeente inzicht in mogelijkheden. De gemeente kent bouwvlakken toe aan de bestaande bebouwing van het oorspronkelijke fortcomplex, zoals het kazernegebouw, de geschutstoren en de munitiebunkers. De vestingruimte, eigenlijk de kern van de vestingwal, krijgt de bestemming 'Cultuur en ontspanning'. Dit maakt horeca en aanvullende functies mogelijk en sluit aan bij zowel de door Erfgoed Fort Prins Frederik bv. Twee grotere bunkers (eigendom van Erfgoed) buiten de vestingruimte krijgen deze bestemming.

Geen trekkershutten

Het overige deel van de vestingwal krijgt een vergelijkbare recreatie-invulling als in het geldende bestemmingsplan. Trekkershutten zullen niet worden toegestaan. Het voormalige zwembadterrein krijgt de bestemming 'Groen', het terreingedeelte zuidelijk daarvan (zoals eerder gemeld) de bestemming 'Dagrecreatie'. Deze terreinen zijn grotendeels in eigendom van de gemeente. In overleg met Erfgoed Fort Prins Frederik bv wordt bij de entree aan de Havendijk en centraal in het schootsveld / de punt een bedrijfswoning mogelijk gemaakt. Tenslotte geeft de gemeente aan dat met diverse eigenaren / gebruikers op het fort recent vervolggesprekken zijn gevoerd. Daaruit zou blijken dat meerdere eigenaren bereid zouden zijn hun bouwwerk te verwijderen of te verplaatsen. Daarbij wordt door deze eigenaren nagedacht over een mogelijke bijdrage door de gemeente in de kosten van verwijdering / verplaatsing.

Gemeente start met (thuis)bezorgen reisdocumenten

GOEREE-OVERFLAKKEE - Inwoners van de gemeente Goeree-Overflakkee kunnen vanaf maandag 2 oktober 2017 hun aangevraagde paspoort of identiteitskaart laten (thuis)bezorgen. Inwoners die van deze service gebruik willen maken, hoeven niet meer naar het gemeentehuis te komen om hun document op te halen.

Het bezorgen kost € 4,95 per reisdocument. De levering kan in heel Nederland plaatsvinden, met uitzondering van de Waddeneilanden. De (thuis)bezorging is een proef, na een jaar besluit de gemeente of de service blijft.

Om het reisdocument te laten bezorgen, vraagt de inwoner het reisdocument aan op het gemeentehuis in Middelharnis. Dit vanwege de pasfoto die nodig is voor het reisdocument en het afnemen van vingerafdrukken. De inwoner geeft bij de aanvraag aan dat het gebruik wil maken van de bezorgservice. De bezorgkosten worden meteen afgerekend. Zodra het document gereed is voor bezorging, krijgt de inwoner bericht van de bezorgdienst om een bezorgafspraak te maken. Het reisdocument kan op maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 22.00 uur en op zaterdag tussen 08.00 en 18.00 uur worden bezorgd. De aanvrager dient het reisdocument persoonlijk in ontvangst te nemen.

De bezorging gebeurt door het gespecialiseerde bedrijf Dynalogic. De gemeente levert het reisdocument in een verzegelde envelop aan bij de bezorgdienst. Elke bezorger kan zich identificeren met een badge en draagt herkenbare Dynalogic-kleding in de kleuren rood en geel. Daarnaast is de foto en naam van de bezorger beschikbaar via een persoonlijke webpagina.

Aanvulling op de huidige dienstverlening
Dankzij de mogelijkheid om reisdocumenten te laten bezorgen, hoeven inwoners slechts eenmaal naar het gemeentehuis om hun reisdocument aan te vragen. Het aanbieden van een bezorgservice voor reisdocumenten is één van de ontwikkelingen waarmee de gemeente streeft naar een verdere verbetering van haar dienstverlening.

Kijk voor aanvullende informatie over de bezorging van reisdocumenten op www.goeree-overflakkee.nl/bezorgservice of neem telefonisch contact op het Klant Contact Centrum via 14 0187.

"Battenoord niet nodig".

GOEREE-OVERFLAKKEE - Voor college, raad en belangstellenden op de tribune was er bij het begin van de vergadering donderdag een leuke geste van leerlingen van Edudelta. Zij trakteerden op een smakelijk hapje als dank voor het raadsbesluit over de Schoolcampus Beroepsonderwijs. Advocaat De Lange, raadsman namens stichting Mallemolens meldde zich vervolgens als inspreker voorafgaand aan het debat over het Winddossier Battenoord.

Door Jaap Ruizeveld

In vier statements gaf de raadsman aan dat de uitbreiding van het windpark overbodig zou zijn. Dat er goede alternatieven beschikbaar waren, dat de dreiging van de provincie om de bevoegdheid tot plaatsen van turbines van de gemeente terug te nemen niet klopte en dat er voor het collegevoorstel voor 2 x 3 turbines in de twee gebieden binnen Battenoord totaal geen draagvlak bestaat. Opvallend was de opmerking van De Lange dat de gemeente met de huidige plaatsingsgebieden al de inspanningsverplichting van 225 MW zou halen. Met Battenoord wordt dit 240 MW. Diverse fracties drongen er bij de inspreker op aan zijn opmerkingen met documenten te onderbouwen en aan de raad te doen toekomen.

Kernactiviteiten

DIRKSLAND

Bingo Victoriahal

Op donderdag 21 september is er weer de bingoavond in de Victoriahal aan de Philipshoofjesweg 57a. Er zijn weer mooie prijzen te winnen. De zaal gaat om 19.00 uur open en er wordt gestart om 19.30 uur.

Opbrengst collecte KWF

De collecte van het KWF 2017 heeft in Dirksland, Herkingen en Melissant, € 5.017,79 opgebracht. Alle gevers en collectanten worden hartelijk bedankt. Wilt u zich volgend jaar ook inzetten voor KWF meldt u aan via vrijwilligers@kwf.nl "Samen komen we steeds dichterbij en streven we naar méér genezing, minder kanker en een betere kwaliteit van leven voor de patiënt", aldus de organisatie.

GOEDEREEDE

Christelijke Vrouwenbond

Op 21 september start de C.V.B.met een nieuw seizoen. Men komt één in de maand bij elkaar om elkaar in ontspannen sfeer te ontmoeten. Er wordt begonnen met een kopje koffie en geluisterd naar een inleiding uit de Bijbel. Elke maand wordt er iemand uitgenodigd om te spreken of iets te laten zien of wordt er een activiteit georganiseerd. Deze eerste avond komt klederdracht "Mooi Zeeland" een modeshow. Aanvang is om 19.30 uur. Alle vrouwen vanaf 18 jaar zijn van harte welkom. Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met de secretaresse, mevr. J. Tanis-Nuij 0187-683223.

GOEREE-OVERFLAKKEE

Goeree-Overflakkee Runners

Pinksterweekend 2017 namen Roparunteams 158 en 159 voor de 25e keer deel aan de Roparun, een bijzondere mijlpaal. Het nieuwe Roparunjaar starten ze, letterlijk en figuurlijk, in een nieuw jasje. De twee teams worden de komende jaren ondersteund door Eilandmarketing Goeree-Overflakkee. De teamnaam verandert daarmee in Goeree-Overflakkee Runners. In Eilandmarketing Goeree-Overflakkee hebben de teams een partner gevonden die hen helpt om Goeree-Overflakkee sportief nog beter op de kaart te zetten. Recreatie is immers een belangrijke trekpleister voor ons eiland: je kunt hier fantastisch mooi hardlopen en fietsen. De teams zullen volledig in de huisstijl van Goeree-Overflakkee mijn eiland! deelnemen aan de Roparun.

HERKINGEN

Jouw zaterdagavond

Ben je tussen de 12 en 18 jaar? Kom je graag in contact met leeftijdgenoten? Gezelligheid, goede gesprekken, sportieve activiteiten en ook zo nu en dan de handen uit de mouwen steken?! Je bent welkom op zaterdagavond op de boerderij aan de Peuterdijk 59 te Herkingen. De avonden beginnen om 19.30 uur en sluiten om 22.00 uur af. De avonden t/m december zijn: 23 september, 14 oktober, 2 november, 23 november en 16 december. Deze avonden worden georganiseerd door JV de Landman. Info: https://www.facebook.com/JVdeLandman/

MELISSANT

Najaar- winterkledingbeurs

Ook dit seizoen houdt peuterspeelzaal De Bezige Bijen weer een verkoop van tweedehands speelgoed, najaars- en winterkleding. De collectie bestaat uit baby-, kinder-, dames- en herenkleding, schoenen en accessoires. De beurs is op vrijdag 6 oktober van 19.00 tot 21.30 uur in Verenigingsgebouw Melishof, Binnenweg 61. De inleverdatum is maandag 2 oktober van van 9.00 tot 11.00 uur, van 13.00 tot 15.00 uur en van 19.30 tot 21.00 uur. De kleding dient schoon en heel te zijn en moet er nog goed uitzien. 40% van de opbrengst is voor de peuterspeelzaal. Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de leiding van de peuterspeelzaal, telefoon 06 - 86 82 04 70.

Koffieochtend

Woensdag 20 september start de koffieochtend in de Melishof weer. Deze ochtend wordt er bijgepraat en vakantiebelevenissen met elkaar uitgewisseld. Tevens worden de komende koffieochtenden besproken: 11 oktober 2017 een lezing over Alzheimer. (dementie); 15 november 2017 wordt er, let op, een koffie avond gehouden: Om 20.00 uur komt Huib van Dam foto's laten zien over de natuur op Flakkee, vogels, vlinders, orchideeën en prachtige landschappen; 13 december 2017 kerststukjes maken. Dit komt in een latere koffieochtend nog ter sprake. Daarnaast wordt er een sjoelcompetitie gespeeld. De aanvang is: 10.00 uur en eindigt rond 12.00 uur. Entree is € 2,50 dit is inclusief koffie/thee.

Damclub ENEO 52

Maandag 25 september start Damclub ENEO 52 te Melissant het nieuwe seizoen. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Men start om 20.00 uur met de jaarvergadering. Daarna is er gelegenheid om een potje te dammen. 3 oktober start de competitie. De vereniging bestaat 65 jaar en in verband hiermee organiseert men een damtoernooi. Nadere informatie hierover volgt nog.

MIDDELHARNIS

Boekenmarkt

Op de Bosseschool wordt op woensdag 4 oktober van 12.15 tot 14,00 uur een boekenmarkt gehouden. Bruna verzorgt een boekenverkoop en de school verkoopt broodjes knakworst, koek, cake en drinken. Voor de kinderen zijn activiteiten als schminken, haren vlechten, nagels lakken, (glitter) tattoos, film kijken met popcorn en een grabbelton. De opbrengst van deze dag is voor de 'bossiebieb' van de Bosseschool!

Collectanten gevraagd

In de week van 25 tot en met 30 september wordt de jaarlijkse collecte voor het Fonds verstandelijk gehandicapten gehouden. Zwemclub de Schotejil helpt de organisatoren van deze collecte en gaat met een groep leden collecteren in Middelharnis en Sommelsdijk. Voor een aantal wijken in Middelharnis en Sommelsdijk is men nog op zoek naar collectanten. Ben je geïnteresseerd en wil je ook meehelpen? Meld je dan aan bij John Albrechts via email jcalbrechts@gmail.com

Opbrengst KWF-collecte

Het KWF bedankt alle collectanten en bewoners van Middelharnis en Sommelsdijk voor hun inzet en bijdrage aan het prachtige resultaat van de collecte. In de landelijke collecteweek van het KWF van 3 tot en met 9 september jongstleden is in Middelharnis / Sommelsdijk € 6.425,06 opgehaald. Hiermee leveren we een belangrijke bijdrage aan kankeronderzoek in Nederland. Voor de collecte van 2018 in week 36 van 2 tot en met 8 september 2018 kan men nog collectanten gebruiken; meldt u aan via de website van KWF: www.kwf.nl/helpjijons.

Verkoop tweedehands kleding

Op Zaterdag 23 september is in de kledingschuur weer kans om een mooi nieuw out fit te kopen. Natuurlijk zijn er ook diverse accessoires zoals, leuke sieraden, sjaals, riemen, schoenen en hoeden. Voor een leuke prijs kunt u al wat leuks kopen. Het is voor ieder wat wils. Dames, Heren en ook kinderkleding zijn er in vele maten. De kleding is gesorteerd en gestreken en ziet er nog als nieuw uit. De kledingschuur bevindt zich aan de Oostelijke Achterweg en is op een steenworp afstand van de Grote Kerk van Middelharnis in het verlengde van de Steneweg..De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan de Exoduskerk PKN. De verkoop is van 9.00 tot 15.00 uur.

Vredesdienst

Op zondag 24 september zal als afsluiting van de Vredesweek 2017 om 19.00 uur een Vredesdienst gehouden worden in de Rooms Katholieke Kerk van Middelharnis, gelegen aan de Langeweg 50 te Middelharnis. Deze dienst wordt georganiseerd door de Oecumenische Werkgroep Goeree Overflakkee. Naast leden van de werkgroep en mw. L. Beenhakker (R.K. Kerk) gaat ds. L.J. Lingen (Emmauskerk) voor. Medewerking zal verder worden verleend door het Oecumenisch koor o.l.v. Henk Oosthoek. Het orgel zal worden bespeeld door Bert Couwenberg. Thema van de dienst is: De kracht van de Verbeelding.

OOLTGENSPLAAT

Bingo-avond OFB

Op vrijdag 22 september is er weer de maandelijkse bingo-avond. Een ieder is welkom met een gratis kopje koffie of thee bij binnenkomst. Er worden veertien rondes gespeeld voor € 8,-. Ook dit seizoen wordt weer voor mooi prijzen gespeeld. De aanvang van de bingo is om 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur. De bingo wordt gehouden in de kantine van vv OFB.

Kinderfaculteit

Donderdag 21 september start het tweede seizoen van de 'Kinderfaculteit'. Tussen 15.30 en 17.00 uur is er van alles te doen rondom OBS De Regenboog en verenigingsgebouw 't Centrum. Zo wordt om 15.30 uur de welkomstspeech gehouden door meester Knoester. Er is een springkussen, en een ijskar. Kinderen kunnen op de foto met de Bono de Afrikaans Oehoe. Ook is er gelegenheid voor paintball en kan er met graffiti gewerkt worden. Inschrijven kan bij meester John of meester Knoester. Kosten zijn € 1,- p.p. Bij inschrijven e-mailadres vermelden i.v.m. foto met Bono. Kijk eens op Facebook: @kinderfaculteitooltgensplaat

OUDE-TONGE

Reünie vakantieweek

A.S.V. Oostflakkee organiseert op dinsdag 26 september een reünie voor de deelnemers aan de vakantieweek in 's-Heerenberg van dit jaar. De bijeenkomst vindt plaats in de Grutterswei, Willemstraat 14. Aanvang 14.00 uur. Zaal open 13.30 uur. Tevens zullen de plannen voor de vakantieweek in 2018 besproken worden. Iedereen is welkom.

Bingo ASV Oostflakkee

A.S.V. Oostflakkee organiseert op vrijdag 29 september een grote bingo bij Stichting ZIJN, Bernhardstraat 25. Aanvang 19.30 uur. Zaal open om 19.00 uur. De kosten zijn € 7,00 incl. een kopje koffie/thee. 9 rondes + 1 extra ronde.

SOMMELSDIJK

Cursus Geestelijke Vorming

Donderdagavond 21 september worden alle bekende en onbekende uit de brede regio weer hartelijk uitgenodigd om de eerste avond van de Cursus Geestelijke Vorming mee te maken. Vanaf 19.45 uur is iedereen weer welkom in de Rehobothkerk Middelharnis/Sommelsdijk. Deze avond zal Prof. M.J. Kater tot ons spreken over het onderwerp "De prediking van de Hebreeënbrief voor vandaag". Donderdagavond 26 oktober is er een lezing die verzorgd zal worden door Ds. W.A. Zondag over het onderwerp: "Bijbelse lessen van professor Agur".

Standhouders voor Kerstmarkt

Men is op zoek naar standhouders voor de kerstmarkt van 16 december. De markt wordt binnen gehouden, de prijs van een kraam is € 20,-. Voor verdere informatie kunt u bellen naar 0187-486872 t.n.v. Jannie van der Veer of 0187 484578 Gerda van der Waal. De markt vindt plaats aan: De Sperwer 55.

STELLENDAM

Opbrengst verkoopkar

Ook dit jaar stond er weer aan de Zandgorsweg, in de polder van Stellendam, een verkoopkar. Voorbijgangers konden hier heerlijke zelfgemaakte jam, aardbeien op sap, cake en koekjes kopen. De verkoop van de producten heeft het mooie bedrag van ruim 3000 euro opgebracht. Dit bedrag wordt geschonken aan Hospice Calando te Dirksland, de Oase te Ouddorp en aan Eleos. Ook was er afgelopen jaar een rommelmarkttafel aanwezig met leuke hebbedingetjes. Deze tafel heeft het mooie bedrag van 815 euro opgebracht, wat geschonken zal worden aan de MAF. Ook aankomend seizoen hoopt de verkoopkar er weer te staan.

Visverkoopactie

Voor zaterdag 23 september organiseert het Roemeniëcomité van de Hersteld Hervormde Kerk te Stellendam een visverkoopactie op het Oranjeplein te Stellendam. Vanaf acht uur 's morgens staan de visbakkers klaar om u van diverse soorten gebakken vis te voorzien. De opbrengst van deze actie zal ook gebruikt worden om de transportkosten en de kosten voor de distributie van hulpgoederen in Roemenië te financieren.


Beleef de Vogeltrek in Ouddorp met de Euro Birdwatch

OUDDORP - Op zaterdag 30 september neemt de vogelwerkgroep van Natuur en Landschap Goeree-Overflakkee (NLGO) samen met Vogelbescherming Nederland deel aan de internationale vogelteldag, de Euro Birdwatch.

In meer dan 35 landen in heel Europa wordt er op hetzelfde moment vogels geteld. In Nederland gebeurt dit op meer dan 150 telposten. De vogelwerkgroep staat vanaf 08.00 uur bij de telpost aanzet van de Brouwersdam (zeezijde). Dit jaar verzamelt de Slowaakse partnerorganisatie van Vogelbescherming alle gegevens voor heel Europa. Vogelbescherming Nederland maakt op zaterdagavond de top 10 bekend.

Het najaar is dé tijd van het jaar om een recordaantal vogels te zien. Veel vogels die bij ons hebben gebroed trekken nu naar het warmere zuiden. Vanuit het hoge noorden komen vogels naar ons land om te overwinteren of ze trekken in die tijd door ons land.

Voor vogelaars en natuurliefhebbers is dit het moment om naar buiten te gaan, de vogels te zien én te tellen. Op ruim 150 locaties kunt u ze op 30 september tegenkomen. Ook op de Brouwersdam wordt druk geteld. De vogelwerkgroep van NLGO is vanaf 08.00 uur paraat om de overvliegende vogels te turfen. We tellen door tot omstreeks 12.00 uur. Vorig jaar werd in Nederland tijdens de BirdWatch 552.455 vogels geteld, 199 soorten in totaal.

Zeeuwse Mannendag

GOES – Op zaterdag 4 november zal in 'De Levensbron' in Goes de 19e Zeeuwse Mannendag worden gehouden.

Mannen uit Zeeland en omgeving worden uitgenodigd om deze dag bij te wonen en samen na te denken over het onderwerp dat door twee sprekers zal worden toegelicht.
Dit jaar is gekozen voor het thema 'Jouw leven nu… en daarna?!' Als sprekers zijn uitgenodigd Kees van Velzen en Jacques Brunt.
Aanmelden voor deze mannendag kan via http://zeeuwsemannendag.com/schrijf-je-in-2

Themaweek "Maak een Punt van Nul Verkeersslachtoffers"

OUDDORP - Op vrijdag 22 september 2017 bezoeken ongeveer 260 leerlingen van basisscholen in Ouddorp, Stellendam en Goedereede de Verkeersveiligheidsdag Goeree-Overflakkee. Rondom en in de Dorpstienden in Ouddorp vinden er verschillende activiteiten plaats waarbij leerlingen bewust worden gemaakt van de gevaren die zij kunnen lopen in het verkeer. De nadruk ligt daarbij op "zelf ervaren" en het eigen verkeersgedrag.

De leerlingen oefenen hun fietsvaardigheden op een parcours, voeren opdrachten uit rondom het thema 'Alcohol en drugs in het verkeer' en het Nederlands Instituut Verkeersveiligheid geeft een demonstratie van de remweg van een auto. De verkeerskennis wordt getest tijdens een quiz en de leerlingen brengen een bezoekje aan een vrachtwagen.

Wethouder geeft startsein

's Morgens van 09.00 tot 11.30 uur bezoeken OBS Buten de Poorte, CBS Het Kompas, OBS Stellegors en CNS Zomerland de Verkeersveiligheidsdag, 's middags van 12.15 tot 14.45 uur komen de School met de Bijbel Koningin Beatrix en OBS De Westhoek op bezoek. Wethouder Peter Feller, verkeersveiligheidsambassadeur van Goeree-Overflakkee, geeft om 08.50 uur het startsein en heeft voor alle leerlingen die meedoen een leuke verrassing.
De Verkeersveiligheidsdag maakt onderdeel uit van de eerste Themaweek "Maak een Punt van Nul Verkeersslachtoffers" in Zuid-Holland. De themaweek start op zaterdag 16 september 2017. Tijdens deze week vinden er allerlei verkeersveiligheidsevenementen plaats, kijk op www.maakeenpuntvannul.nl voor een overzicht.
De themaweek vormt de aftrap van de gelijknamige campagne van het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV Z-H), de negen verkeersveiligheidsambassadeurs en de regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten en partners in Zuid-Holland.

Super zonebloem in Melissant.

MELISSANT - 1800 leerlingen van de 13 openbare basisscholen op Goeree-Overflakkee kregen dit voorjaar een zakje met zonnebloemzaadjes met als opdracht een zo hoog mogelijke zonnebloem te kweken: stop de zaadjes in de grond en kijk wat er van komt.

Dat lukte het best bij Serina Ibrahim van OBS Roxenisse in Melissant. Met wat goede adviezen van haar opa werd haar plant maar liefst 462 cm hoog. Daarmee won ze de wedstrijd en ze kreeg natuurlijk een leuke prijs van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs, die deze wedstrijd organiseerde. Een leuke bijzonderheid: De vierjarige Serina was de eerste dag op school toen ze de zaadjes kreeg. Een goed begin van haar schoolloopbaan dus. Misschien wel een goed teken voor haar toekomst!

In de weer voor een beter hondenleven

Ester Griffioen en Petra Keijzer met beider honden. Foto: Hans Villerius

MIDDELHARNIS – Wat Ester Griffioen betreft wordt het een supergeslaagde actie! Alleen heeft ze er wel anderen bij nodig, dankzij wie de actie pas echt slagen kan. De inwoonster van Middelharnis is hondenliefhebber in hart en ziel en zou graag voor een speciale groep honden iets extra's willen doen, in de aanloop naar Dierendag, 4 oktober. Graag vertelt ze meer over het idee dat ze heeft uitgedacht.

Door Hans Villerius

Liefde voor honden had Ester als klein meisje al. Zolang ze nog bij haar ouders thuis woonde hoefde ze er alleen niet over te beginnen. "Als je een eigen huis hebt, neem je er maar een", kreeg ze dan al gauw te horen. En dat deed ze ook. Zodra ze het ouderlijk huis uit was, kwam er een hond. In de jaren die volgden heeft Ester het niet altijd makkelijk gehad. "Waar ik meer dan eens door mensen pijnlijk werd teleurgesteld, ging ik steeds meer van m'n dieren houden. Een hond blijft je altijd trouw, onvoorwaardelijk. Ze voelen het zo haarfijn aan wanneer er iets is. Ze geven je dan merkbaar liefde, komen tegen je aan liggen en komen je dan gewoon troosten." Naast haar hond heeft ze hamsters, twee poezen en een aquarium. In het verleden heeft ze een paard gehad. En ook in haar werk draait het om dieren: ze is werkzaam bij zeehondenopvang A Seal in Stellendam. De liefde voor dieren zit er bij Ester dan ook diep in.
Bij A Seal is Petra Keijzer collega van Ester. Ook zij is een dierenvriendin. Ze trok niet naar honden, maar naar poezen. Maar dat veranderde toen haar kinderen groter werden en Petra zelf geen werk meer had. Hele dagen in huis zitten vond ze niets, maar de aanschaf van een hond zou daar vast verandering in brengen, dus kwam er een hond. Momenteel heeft ze er zelfs twee, die allebei via stichting Hondenzorg en Welzijn bij haar in huis zijn gekomen.

Honden Welzijn

Stichting Hondenzorg en Welzijn, gevestigd in Voorburg, ontfermt zich over honden in nood, zoals zwerfhonden of mishandelde honden. Voor deze dieren wil stichting Hondenzorg en Welzijn een veilige, warme plek zijn waar ze weer voldoende voeding, (medische) zorg en aandacht krijgen. Ook bemiddelt de stichting wanneer honden uit huis geplaatst moeten worden en er een nieuw veilig onderkomen voor ze gevonden moet worden. De stichting werkt samen met verschillende instanties en verenigingen en verleent zelfs hulp aan asielen in het buitenland, voor honden die daar een erbarmelijk bestaan hebben, daar opgevangen en verzorgd worden, en waarvoor in Nederland goede baasjes worden gezocht. Veel werk, dat allemaal door vrijwilligers wordt gedaan.
Eén van die vrijwilligers is Petra, die al langer actief is voor stichting Hondenzorg en Welzijn. Ze legt huisbezoeken af om te checken of gezinnen die via stichting Honden Welzijn een hond in huis op willen nemen daarvoor ook geschikt zijn, zodat de viervoeters na hun herstelperiode niet weer in een vervelende situatie terechtkomen. Via Petra is ook Ester met stichting Hondenzorg en Welzijn in aanraking gekomen en ook zij zet zich er als vrijwilliger voor in. Zij begeleidt honden tijdens hun vlucht naar Nederland, sluist ze door de douanes heen en zorgt dat de dieren op de plaats van bestemming aankomen. Ook gaat ze binnenkort huisbezoeken voor haar rekening nemen.

Hartverscheurend

Bij Ester kwam het idee op om in de aanloop naar Dierendag een leuke actie op te zetten voor honderden honden die als verschoppeling in een asiel in Spanje verblijven. Met het lot van deze dieren bewogen vertelt ze daar meer over. "De honden die via stichting Hondenzorg en Welzijn in Nederland een betere toekomst krijgen, komen in hoofdzaak uit Spanje vandaan. Daar hebben honden een erbarmelijk bestaan, echt in- en intriest. Een hond is daar niet meer dan een wegwerpartikel. Een pup wordt eventjes leuk gevonden, als speeltje voor de kinderen. Maar daarna worden honden gedumpt, soms letterlijk weggeschopt. De rest van hun leven lijden ze een jammerlijk bestaan, zwervend, uitgehongerd, ziek, vertrapt, angstig, hartverscheurend dierenleed, in één woord schrijnend als je 't eenmaal hebt gezien. In Spanje zijn er van overheidswege wel asielen om ze op te vangen, maar honden waaraan teveel werk blijkt worden al gauw vergast. In wezen zijn die asielen dodingsstations. Dode hondenlichamen worden niet opgeruimd maar liggen midden tussen de levende dieren. Afzichtelijke taferelen in die horrorasielen… Enkele asielen zijn er in Spanje waar het anders eraan toegaat. Aan één van die, in Amposta, aan de Spaanse oostkust, onder Barcelona, is stichting Hondenzorg en Welzijn verbonden. De dieren die hier terechtkomen, hetzij doordat ze gebracht worden hetzij doordat ze gevonden worden, worden opgevangen met als doel een goede verzorging en herstel, om vervolgens een goed onderkomen voor ze te vinden. In Nederland onder andere via stichting Hondenzorg en Welzijn. De opvang en verzorging in het asiel te Barcelona is ook geheel in handen van vrijwilligers, dierenartsen verrichten er tegen zeer gereduceerd tarief hun werkzaamheden voor en de vluchten waarmee gerevalideerde honden van Spanje naar Nederland komen, worden door de vliegmaatschappij gesponsord. Honden die het asiel weer verlaten, zijn gegarandeerd gezond en zo ver hersteld en (her)opgevoed dat ze (weer) bij een baasje in huis kunnen. Via stichting Hondenzorg en Welzijn kunnen mensen in Nederland zich aanmelden als adoptant van zo'n hond. Zodra het dier per vliegtuig in Nederland aankomt, kunnen ze hun nieuwe vriend op het vliegveld ophalen. Voor honden waar geen adoptant voor is, gaat stichting Hondenzorg en Welzijn actief op zoek naar geschikte opvanggezinnen." Vandaar ook de huisbezoeken die Petra, en binnenkort ook Ester, voor stichting Hondenzorg en Welzijn doet. Zo zijn ook de honden van Petra en van Ester bij hen terechtgekomen. En doordat de twee dames niet alleen collega's maar ook vriendinnen zijn en regelmatig met hun honden bij elkaar komen, kunnen de viervoeters ook uitstekend met elkaar overweg.

Dierendag

Welnu, voor de honden die nog in het asiel in Barcelona verblijven, waar ze vanwege de kosten alleen het hoognodige kunnen krijgen, lijkt Ester het een prachtig idee om, met Dierendag in aantocht, een actie te starten waarbij iedereen wordt uitgenodigd bij het boodschappen doen iets aardigs voor een hond mee te nemen, deze spullen bij haar af te geven, waarna zij alles inlevert bij stichting Hondenzorg en Welzijn, die er vervolgens voor zorgt dat al dat leuks onder de asielhonden in Barcelona wordt verdeeld. Daar worden er foto's en filmpjes van gemaakt, zodat naderhand te zien is hoe blij de arme dieren daar zijn met dit simpele gebaar vanaf Goeree-Overflakkee.
Vandaar de uitnodiging van Ester om in verband met Dierendag eens aan de asielstakkers in Spanje te denken en voor hen een aardigheidje mee te brengen. "Nee, dat gaat helemaal niet om dure dingen", benadrukt ze. "Voor nog geen euro heb je al leuke dingen." Wie het ook leuk lijkt om aan Esters actie bij te dragen, kan spullen bij haar thuis afgeven, liefst voor 29 september a.s. "Meestal is er wel iemand thuis om het aan te nemen. En anders kan het gewoon even aan de deurknop worden gehangen", geeft ze aan. Het adres is Prins Bernhardlaan 45 te Middelharnis. Telefoon: 06 23931069.

Het Delta Mannen Ensemble zingt een prachtig bedrag bijeen voor Kika

Dinant Struik (dirigent DME), Albert van Heinsberg (1e tenor DME) en Kees Witte (ambassadeur KiKa)

DIRKSLAND - Het Delta Mannen Ensemble uit Dirksland heeft een prachtig bedrag voor Kika bijeen gezongen.

Het Delta Mannen Ensemble is in 2011 opgericht en bestaat uit 20 geoefende mannenstemmen, die met groot enthousiasme en gedrevenheid geestelijke liederen instuderen en uitvoeren. In februari 2016 heeft het Delta Mannen Ensemble haar eerste CD 'In His love' opgenomen. Een gedeelte van de verkoopopbrengst van de CD is gedoneerd aan KiKa. Ook de collecte van het presentatieconcert in de Nieuwe Kerk van Zierikzee is gedoneerd aan KiKa. Dit alles heeft het geweldige bedrag van € 750 opgebracht voor de Stichting KinderenKankervrij (Kika).
Namens Kika en de kids, heeft Kees Witte het Delta Mannen Ensemble bedankt voor hun inspanningen en het mooie bedrag voor Kika.

Ontmoetingspunt Oostflakkee

Stichtingsvoorzitter Piet v.d. Ree bij voormalig raadhuis in Ooltgensplaat.

Door Jaap Ruizeveld

Een persbericht van de Stichting Welzijnsfonds Oostflakkee kondigde vorige week deze heuglijke ontwikkeling al aan. Reden voor een bezoek aan de stichtingsvoorzitter die enthousiast een korte rondleiding presenteert in de ruimten van het nu nog verlaten en lege pand. Wij lopen door de vroegere burgemeesterskamer en het kleine vertrek van waaruit de secretaris zijn ambtenaren aanstuurde. Langs de balie waar burgers hun documenten aanvroegen en ophaalden. Kunnen ongestoord - dankzij de geopende kluisdeur - een kijkje nemen in de ruimte waar het archief van burgerzaken was ondergebracht. Stappen binnen in de zaal waar de gemeenteraad vergaderde. Zien de schouw waar stellig een heuse oude kachel straks weer culturele warmte zal uitstralen. Ondertussen vertelt Piet v.d. Ree met passie over het tijdperk van de ambachtsheren van St.Adolfsland. In verbeelding doemen schout en schepen voor je op.

Uitdaging

Een kachel er bij en vanuit de schouw komt culturele warmte.

Terug in de septemberdagen van 2017. Vier eeuwen na de bouwstart. "Voor ons ligt hier een uitdaging. Het is een groot project. Er moet veel gebeuren om het monumentale pand weer allure en aantrekkingskracht te geven. We zullen enerzijds in de komende maanden zorgvuldig een Plan van Aanpak opstellen. Renovatieprojecten benoemen. Dat toetsen aan Monumentenzorg. Anderzijds gelijktijdig de financiële mogelijkheden koppelen. Kan het binnen het ons beschikbare budget?". Een opsteker is het zeker dat vanuit de lokale bevolking positieve signalen klinken over de genomen stappen om het pand te behouden. Die waren alleen mogelijk dankzij de vorstelijke steun vanuit de Boedels Pieter Bigge en L.G. Dabbe", geeft Van de Ree aan.

Inventaris gered

"Onze stichting heeft onder andere als opdracht het cultureel erfgoed uit de voormalige gemeente Oostflakkee te bewaren. Daarvoor hebben wij ons ook bij dit oude raadhuis ingezet. Het heeft een flinke voorgeschiedenis. In 1999 kreeg de toenmalige raad van het college van b. en w. het voorstel om het pand in Ooltgensplaat te kopen. Voorwaarde was dat het gebruikt en in standgehouden moest worden overeenkomstig het karakter van het monumentale gebouw. Die garantie kwam er wel, maar in de jaren daarna tot 2005 kwam het project niet van de grond. Toen werd het pand voor 690.000 gulden verkocht aan de Rotterdamse makelaar mevrouw Van de Werf. Ook vanuit die insteek kwam er geen gewenste ontwikkeling. Pogingen tot herkoop lukten niet in die fase. Er kwam een tijdelijke exploitatie door de heer A.v.d.Vlist. In 2015 stopte deze activiteit. Onze stichting heeft toen de inventaris via opslag in bewaring gesteld. Zeg maar gered.

Contacten leggen

Het pand dreigde te verpieteren. In de eerste helft van dit jaar (2017) bleek de Rotterdamse makelaar toch bereid tot verkoop. Onze stichting heeft daar krachtig op ingezet en nu zijn wij officieel eigenaar. We gaan er keihard tegenaan om, zoals gezegd, plannen te ontwikkelen, functiemogelijkheden te onderzoeken en contacten te leggen om het oude raadhuis een bruisende culturele en maatschappelijke invulling te geven. Open Monumentendag 2018 zou een prachtige gelegenheid zijn om de deuren te heropenen, zegt Piet v.d. Ree. "De ruimten lenen zich prima voor bijeenkomsten en vergaderingen. Wij zullen geen concurrent zijn voor de exploitant van het Verenigingsgebouw. Wij richten op bijzondere tentoonstellingen, exposities en gastvrijheid bieden als startpunt voor excursies. Dat betekent dat wij contacten gaan leggen met het Watersnoodmuseum, met het Streekmuseum, met de vereniging De Motte en met de gemeente Goeree-Overflakkee. Geschiedenis en cultuur kunnen hier in het oostelijk deel van ons eiland, in Ooltgensplaat, tot representatieve uitingen leiden. Een sfeervolle locatie waar jaarlijks ook zo'n 20 huwelijken voltrokken kunnen worden"

Een droom

Er zijn veel meer mogelijkheden. Wat te denken van opstapplaats voor natuurexcursies. De stichtingsvoorzitter droomt al van het moment dat bijvoorbeeld het Waterpoort-pontje afmeert in het haventje en natuurliefhebbers vanuit het Raadhuispand, na het genot van koffie of een andere consumptie, aan boord gaan om van de nieuwe deltanatuur te genieten en te bestuderen. Dat onder leiding van de boswachter van Staatsbosbeheer. Nu nog een droom maar het kan worden gerealiseerd. Als wij allen de schouders er onder zetten en wij de support krijgen van organisaties / instellingen en de onmisbare inzet van vrijwilligers, dan moet het lukken", vertrouwt Piet van de Ree.

Pelgrims anno 2017 onderweg

Column Jac Schoutens

In de middeleeuwen trok een pelgrim moeizaam voort op zoek naar zielenheil.
Hij was soms jarenlang onderweg en vele gevaren lagen op de loer.
Een boetetocht die paste in het tijdsbeeld van toen, omdat veel onverklaarbaar was en dat al snel aan de toorn van een of andere godheid werd toegeschreven.
In die zin was het niet verwonderlijk dat de religiositeit van toen sterk op boetedoening was gericht.
Bij de hedendaagse pelgrim, uitzonderingen daargelaten, is boetedoening niet of nauwelijks nog een issue.
Wij bijvoorbeeld, als hedendaagse pelgrims hebben, voor we vertrokken, eerst Weerplaza.nl eens geraadpleegd.
Herfst, uitzonderlijk veel regen in heel West-Europa, kortom boetedoening ten top.
Na rijp beraad en afwegingen tussen ons vier, vlucht geboekt naar Gerona bij Barcelona, om van daar, van Oost Spanje via de camino (weg) de Catalan bij Logrono aan te sluiten op de camino Frances, de weg naar Santiago de Compostela in West-Spanje.
Het traject is nagenoeg even lang maar volgens Weerplaza.nl geen regen van betekenis op dit traject en een temperatuurtje van 25 graden.
Voor wat betreft de boetedoening is alles nog ongewis. We weten nog niet wat we op dit traject nog gaan tegenkomen.
Inmiddels twee dagen hier achter de rug en de eerste dag voornamelijk bezig geweest om de mankementen aan de fietsen, vanwege het vervoer per vliegtuig, op te lossen.
Vandaag, donderdag dan echt van start gegaan en het eerste gedeelte gereden op binnenwegen vanaf Gerona, ook op onverharde wegen. Tenslotte op de drukke autoweg van Gerona naar Barcelona beland.
Op een gegeven moment zag ik een dame langs de kant van de weg op een stoeltje zitten met een kan koffie naast haar.
Ik groette haar vriendelijk en dacht nog, ook ongezellig zo alleen.
Het viel me wel op dat ze schaars gekleed was en hoge hakjes droeg. Even later,er weer een op een stoeltje in een deux pieces mantelpakje, maar ook wederom met hoge hakjes, ging het lampje branden en toen ik er daarna nog een zag slechts gehuld in een bikini-deux-pieces was het helemaal duidelijk.
Dat hier het oudste beroep ter wereld werd uitgeoefend werd me 's avonds nog eens duidelijk toen ik een verhaal las uit de pelgrimgeschiedenis van de Middeleeuwen.
Pelgrims van weleer droegen een pelgrimsstaf met zich mee.
Dit was niet alleen om onderweg de loslopende honden van zich af te houden maar ook om al te opdringerige vrouwen te weerstaan.

Voor reactie j.schoutens@upcmail.nl

Nazomerfeest op Hernesseroord

MIDDELHARNIS - Zaterdag 30 september is er van alles te beleven voor jong en oud tijdens het Nazomerfeest dat Zuidwester organiseert op het terrein Hernesseroord in Middelharnis. Het doel van het feest is om een leuke dag te organiseren voor cliënten van Zuidwester en omwonenden. Het Nazomerfeest is van 10.00 uur tot 16.00 uur. Iedereen is van harte welkom.

Tijdens het nazomerfeest op Hernesseroord is er een gezellige markt met diverse kramen en kan iedereen een kijkje nemen in de verschillende dagbestedingslocaties van Zuidwester. Om 11.00 uur en 14.30 uur wordt er een modeshow georganiseerd en om 11.30 uur en 17.00 uur is er een foute bingo, waarmee je leuke prijzen kunt winnen. Gedurende de hele dag staan er stands waar je eten en drinken kunt kopen.
Voor de kinderen is er ook van alles te beleven. Zo is de kinderboerderij open, is er een springkussen en kunnen de kinderen geschminkt worden.
Tip: Volg 'Nazomerfeest Hernesseroord' op Facebook voor het laatste nieuws en het programma.

Actieve mannenbeweging 'Buutengeweun'

Adriaan Visbeen (links) en Gijs van Dongen.

GOEREE-OVERFLAKKEE – Vijf jaar geleden starten de eerste activiteiten, georganiseerd door en voor een groep mannen van het eiland. Hieruit ontstond een jaar later de Stichting Buutengeweun. Het was geen bevlieging van een paar mannen, want Buutengeweun bestaat nog steeds en breidt haar activiteiten steeds verder uit. Activiteiten waarbij ontmoeting rondom het Woord van God centraal staat.

Tekst en foto: Adri van der Laan

Gijs van Dongen en Adriaan Visbeen stonden, samen met een aantal anderen, aan de wieg van Buutengeweun. Graag geven ze toelichting over de organisatie. Door allerlei bijeenkomsten en ontmoetingen, vooral rondom beweging de 4e Musketier, kwamen ze in contact met verschillende mannen en ze constateerden dat er bij veel mannen behoefte was aan ontmoeting met elkaar in een veilige omgeving. Volgens de initiatiefnemers is daar nog steeds grote behoefte aan en daar wordt ruimte voor geboden. Buutengeweun heeft een interkerkelijke opzet en de deelnemers zijn afkomstig uit 'de hele kerkelijke breedte' van het eiland. "Het is de bedoeling dat mannen elkaar rondom het Woord vinden en het is zéker niet de bedoeling om ze uit hun eigen kerk weg te halen. Maar mannen hebben de behoefte om van tijd tot tijd over de kerkmuren heen te kijken en contacten met anderen te leggen en daar hebben we al veel mooie voorbeelden van gezien", legt Gijs van Dongen uit. "Dat samen optrekken is een heel mooie ervaring", vult Adriaan Visbeen aan.

Liefde

Volgens Gijs en Adriaan staat de liefde van Christus voor de mannen van Buutengeweun centraal. Zij hebben zelf die liefde in het verleden ervaren en "dat gun je aan iedereen". Het werk van Buutengeweun heeft vele facetten. Vaste punten zijn de maandelijkse bidstond voor het eiland op zondagavond en een kampvuuravond, eens in de twee maanden op een vrijdagavond. Bij de kampvuuravonden, waarvan de eerste van het nieuwe seizoen gehouden op vrijdag 29 september, staat 'ontmoeting' centraal onder het genot van bier, fris, hamburgers en de warmte van het kampvuur, worden er goede en soms stevige gesprekken gevoerd. Volgens Gijs en Adriaan geeft dit een heel goede band onder elkaar. Dat deze avonden in een behoefte voorzien blijkt uit de opkomst. Soms komen er wel meer dan honderd mannen naar de boerderij aan de Philpshoofjesweg tussen Dirksland en Melissant.

Studie

De komende tijd staat nog een aantal bijzondere activiteiten op het programma. Vanaf 2 oktober geeft Dick Pieterman een aantal Bijbelstudies over het thema 'wandelen met God'. Vorig seizoen zijn deze gratis studies ook gehouden. Zij werden gevolgd door ongeveer honderd deelnemers. "Wij waren verrast door deze grote belangstelling".
Een nieuwe activiteit op het programma is het 'Vader & Zoon Weekend'. Dit wordt op vrijdag 27 en zaterdag 28 oktober gehouden. Dat wordt een weekend waarbij vaders samen met hun zoon (vanaf 12 jaar) 'samen op avontuur' kunnen. "Zo kunnen ze bijvoorbeeld samen praten van man tot man rondom het kampvuur en verder worden er gezamenlijke activiteiten georganiseerd in de natuur. Dit alles zal gebeuren onder leiding van spreker/coach Bert Reinds.
In februari van dit jaar werd samen met twee organisaties uit Zeeland een 'Zwerftocht' georganiseerd in de Schouwse natuur. Meer dan honderd mannen trokken een dag met elkaar op en kregen onderweg een aantal korte Bijbelstudies. Het is de bedoeling dat dit evenement volgend jaar weer plaats zal vinden.
Verder wil men in de komende tijd ook mannenweekenden gaan organiseren in de Ardennen. Deze activiteit is bijzonder geschikt voor groepen mannen van één kerk. "Dit is een manier om elkaar goed te leren kennen en levert een bijdrage aan de eenheid van de gemeente". En dat is de voornaamste doelstelling van deze 'buutengeweune' mannenbeweging.


< KADER >


Activiteiten:

Hieronder de activiteiten van Buutengeweun op een rij:
Iedere eerste zondagavond van de maand is er 'bidden voor Goeree-Overflakkee'
Voor dit jaar staat twee kampvuuravonden gepland:
Vrijdagavond 29 september en vrijdagavond 1 december.
Er zijn vier Bijbelstudieavonden door Dick Pieterman op de maandagen 2 en 30 oktober, 20 november en 11 december.
Het vader & zoon weekend is op 27 en 28 oktober.
De datum van de zwerftocht is nog niet bekend.
Meer informatie over alle activiteiten en over opgave is te vinden op www.buutengeweun.nl

Esselink Team draagt bij aan huizenbouw in Bangladesh

MIDDELHARNIS – Ze hebben het weer geklaard in Frankrijk, het dit jaar 42 leden tellende team van de Esselink Groep te Middelharnis: fietsend of lopend de berg Galibier bedwingen, in de Franse Alpen, en daarbij per deelnemer minstens € 1.000 meebrengen voor het goede doel: het bouwen van huizen voor arme gezinnen in Bangladesh. Onder de naam Fiets of Loop voor een Huis werd zaterdag 9 september jl. in Valloire de vijfde, en tevens laatste, editie gehouden van dit sportieve evenement, dat dit jaar € 823.000 opleverde. Van dit totaalbedrag werd iets meer dan tien procent door één team binnengebracht: het Esselink Team. Een uitgebreid artikel hierover leest u in onze (abonnee-)editie van aanstaande vrijdag.

Frans Weller bijna gereed voor vertrek naar Kenia

NIEUWE-TONGE – Als alles volgens plan verloopt zal aan het eind van dit jaar Frans Weller vertrekken uit Nieuwe-Tonge om fulltime in Kenia onder straatjongens te gaan werken. Momenteel is hij volop met de voorbereidingen bezig. Hij zoekt medestanders en sponsoren.

Door Adri van der Laan

Frans Weller is al geruime tijd betrokken bij werk in Afrika onder jongeren en dan in het bijzonder bij het werk in Kenia. Via onder meer een schoolstage heeft hij een aantal malen in Kenia gewerkt. Van kinds af was hij al voornemens om later in Afrika te gaan werken. Het afgelopen jaar heeft hij belangrijke stappen voor de verwezenlijking van zijn doel kunnen zetten. Zo heeft hij zijn studie afgerond, is er rondom hem een stichting en een thuisfront gevormd. De stichting heeft een gloednieuwe website en onlangs kreeg men de ANBI-status van de Belastingdienst, zodat giften aftrekbaar zijn van de belasting.
Jaren heeft Frans er naar uitgekeken om Nieuwe-Tonge te verlaten. En dat is niet perse omdat hij het hier niet goed naar zijn zin heeft, maar hij weet zich geroepen om zijn talenten in dienst van de naasten in te zetten in Kenia. Abonnees van Eilanden-Nieuws hebben regelmatig iets over het werk van Frans in Afrika kunnen lezen, want regelmatig werden verhalen van hem geplaatst waarin hij zijn contacten met jongeren beschreef.

Nairobi

Als Frans zich eenmaal gesetteld heeft in Kenia is het de bedoeling dat hij twee dagen in de hoofdstad Nairobi gaat werken vijf dagen in het centrum op het platteland waaraan hij verbonden is. De organisatie waar hij mee gaat samenwerken wil straatjongens uit Nairobi toekomstperspectief bieden. Iets wat de meesten van hen in de stad niet hebben. Er is daar veel problematiek rondom drugs- en drankgebruik en het daarbij komende geweld. In samenspraak met ouders wordt geprobeerd om jongeren mee te krijgen naar het ongeveer 50 km buiten de stad gelegen centrum te brengen. De jongens leren daar op de boerderij – De Osiligifarm - een eigen bestaan op te bouwen. "De jongens wordt daar een vak geleerd, zodat ze een beter uitzicht voor de toekomst krijgen", verduidelijkt Frans.
In Nairobi leven veel jongens op de straat. Ze hebben nauwelijks een normaal gezinsleven, als gevolg van armoede en problemen binnen de gezinnen. "Van de jongeren is van 90 procent de vaders niet meer aanwezig. De moeders moeten dan wel aan de slag om geld te verdienen voor hun gezin. Het gevolg is dat veel kinderen aan hun lot worden overgelaten".
Kenia stond bekend als betrekkelijk 'veilig land' in Afrika. Maar daar is de afgelopen tien jaar wel veranderingen in gekomen. Regelmatig zijn er aanvallen van strijders uit Somalië en daarnaast is de criminaliteit in Nairobi heel groot. De laatste tijd is er ook binnenlandse onrust vanwege grote ontevredenheid onder de bevolking over de huidige regering. Toch laat Frans zich hier niet door afschrikken. Hij legt uit dat hij zich geroepen weet door God om werk te gaan doen in dat Afrikaanse land en daarom vertrouw hij erop dat de Heere hem daarbij zal helpen".

Stichting

Hoewel Frans Weller zich aansluit bij een grotere organisatie moet hij toch leven van giften. Het is daarom belangrijk dat hij als basis een vaste achterban heeft. Daarom is Stichting Hadassa Imani opgericht. Namens deze stichting gaat Frans zijn werk doen in Kenia. De naam heeft wel enige uitleg nodig. "Hadassa is Hebreeuws voor bloeiende mirt. Mirt is een altijd groene struik die groeit in de diepten en op berghellingen, zolang er af en toe water bijkomt. Een struik die bloeit met prachtige witte bloemen. Ook een struik die in de Bijbel genoemd wordt in Jesaja 55:13. Hierbij denken we aan alle straatjongens van Nairobi. Door hen hulp te geven en in aanraking te brengen met het evangelie zullen ze weer bloeien als een Mirt". Imani is Swahili en Arabisch voor geloofsvertrouwen. In dit vertrouwen wil Frans zijn werk in Afrika aangaan.
De komende tijd gaat Frans en zijn thuisfrontteam aan de slag om fondsen te werven voor zijn werk. Hij heeft zich tot doel gesteld om een bepaald bedrag bij elkaar te brengen, zodat hij zonder veel materiële zorgen aan de slag kan gaan. Om voldoende zekerheid te krijgen zou het goed zijn als een groot aantal mensen hem met een vast bedrag per maand wil steunen. Hoe dat in zijn werk kan gaan is te lezen op de website www.fransinafrica.com Naast de actuele stand van zaken staan hier ook de mogelijkheden op om een gift of maandelijks bedrag over te maken.

Wereldwinkel: op een eerlijke manier armoe verminderen

MIDDELHARNIS – "De Wereldwinkel kent u als de plek in Middelharnis waar je altijd een bijzonder cadeau vindt." Aan het woord is Yonne Mous, voorzitter van Wereldwinkel Goeree-Overflakkee. "Wereldwinkel Nederland is op het moment helaas wat negatief in het nieuws, door een langlopend probleem met een bedrijf waarmee zij in het verleden in zee zijn gegaan om cadeaubonnen te kunnen aanbieden. Door mismanagement in het landelijke bestuur zijn er beslissingen genomen die niet meer terug te draaien waren. Met als gevolg dat De Wereldwinkels de cadeaubonnen niet meer konden verzilveren. Wereldwinkel Goeree-Overflakkee heeft in tegenstelling tot andere Wereldwinkels een soort 'goodiebag' gemaakt omdat ze de gedupeerde klanten toch tegemoet wilde komen. Wereldwinkel Goeree-Overflakkee vond het heel vervelend dat de cadeaubonnen niet konden worden ingenomen. Hadden we dat wel gedaan, dan waren we financieel in zwaar water terecht gekomen. Gelukkig ondervinden we hiervoor begrip van onze klanten en we zijn hen daarvoor dan ook ontzettend dankbaar."
"Maar door deze affaire zou je bijna vergeten waar de Wereldwinkel voor staat. Achter de schermen doet de Wereldwinkel namelijk veel meer dan cadeaus verkopen. Ooit zijn de Wereldwinkels begonnen als een actiegroep die de wereld wilde veranderen. De mensen die deelnamen aan deze acties deelden rietsuiker uit om een gesprek te kunnen beginnen met de mensen op straat. Eenmaal met hen in gesprek vertelden zij hoe oneerlijk de wereldhandel in elkaar zat en nog steeds zit. De beste manier om te veranderen is door zelf te laten zien dat handel ook eerlijk kan; volgens de principes van Fairtrade. De Wereldwinkels, volledig gerund door vrijwilligers, zijn een plek waar eerlijk verhandelde cadeaus de weg naar een Nederlandse huiskamer vinden. Maar voordat dit cadeau in de winkel ligt, is er veel gebeurd. De weg ernaar toe begint immers met de man of vrouw in bijvoorbeeld Kenia, Bangladesh of Ecuador, met het lef een exportbedrijfje te beginnen op een plek waar ondernemen helemaal niet zo vanzelfsprekend is, en zonder stimulatie van start-ups of crowd-funding zoals wij in het Westen kennen. Maar met de bedoeling een eigen inkomen te verdienen door mooie spullen te maken en die te verkopen. Dit soort mensen willen wij verder helpen, want wij geloven dat je armoede kunt verminderen door te handelen. Maar dan wel op een eerlijke manier. Wij vinden dat de makers van onze cadeaus recht hebben op gezonde en veilige productieomstandigheden en op een fatsoenlijke beloning."
De Wereldwinkel in Middelharnis heeft mooie kleurrijke manden ingekocht, gemaakt van oude sari's. Prokritee is een onafhankelijke overkoepelende organisatie in Bangladesh die zorgt voor banen voor de arme vrouwen op het platteland. Zij werken in een schone en veilige omgeving. Door trainingen die zij krijgen wordt de handwerkkunst bevorderd en krijgen de vrouwen meer zelfvertrouwen. Zij krijgen een eerlijke prijs voor hun producten zodat zij hun kinderen naar school kunnen laten gaan. Prokritee stimuleert dat de vrouwen zelfvoorzienend worden, zodat zij eventueel een eigen bedrijfje kunnen beginnen op het platteland en zo anderen weer kunnen helpen."

Muzikale avond voor zendingsechtpaar Folmer

SOMMELSDIJK - Na het succes van de eerste editie, twee jaar geleden, wordt op zaterdag 7 oktober om 19.00 uur in de Hervormde Kerk van Sommelsdijk voor de tweede maal een muzikale avond georganiseerd. De opbrengst van de avond komt ten goede aan het zendingsechtpaar Willem en Joanne Folmer, die als arts werkzaam zijn in Congo, Afrika.

Een doorslaand succes was het, de muzikale avond van twee jaar geleden. Veel gemeenteleden van de Hervormde Kerk (PKN) in Sommelsdijk brachten hun muzikale talenten ten gehore, van startende musici tot op professioneel niveau. Juist deze verscheidenheid zorgde voor een prachtig en afwisselend programma. Voor herhaling vatbaar… en dat gaat nu gebeuren! Opnieuw dragen heel wat gemeenteleden hun muzikale steentje bij in een gevarieerd programma, waarbij genoten kan worden van o.a. koperblazers, een muziekgroepje van kinderen en een duet met dwarsfluit en een akoestische piano, gesponsord door uitgeverij Eilanden-Nieuws en enkele particuliere sponsoren. Eline de Gast, professioneel pianiste, zal op deze piano ook twee werken ten gehore brengen, wat adembenemend zal klinken in de prachtige oude dorpskerk aan het Marktveld in Sommelsdijk. Er is deze avond ook ruimte voor zang: u kunt genieten van een Kerkenraadskoor, een Oekraïnekoor, een koor van gemeenteleden en er is ook ruimte voor samenzang. Bij de samenzang wordt het historische Abraham Meere-orgel bespeeld, bij uitstek geschikt om samenzang te begeleiden. De kerk is open om 18:30 uur. Om 19:00 uur zal de avond starten, tot ongeveer 20:15 uur. De toegang is vrij! Er zal een collecte worden gehouden voor het werk van de familie Folmer, uitgezonden naar Congo door de GZB (Gereformeerde Zendings Bond).

Willem en Joanne Folmer zijn in 2014 uitgezonden door de GZB, een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Het verlangen van de GZB is mensen te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus, zodat zij gaan leven zoals God het heeft bedoeld. Willem en Joanne willen door hun werk in de medische hulpverlening een getuige zijn van Jezus Christus en Hem volgen door mensen te dienen. Zij hebben dit een aantal jaren mogen doen in een ziekenhuis in Nyankunde. Sinds het begin van dit jaar wonen zij met hun twee kinderen Lukas en Annelie in Itendey, waar ze met beperkte middelen werken in een ander ziekenhuis. Dankzij het werk van het echtpaar Folmer en de inzet van hun team worden levens gered! Veel operaties probeert Willem zelf te doen, omdat doorverwijzen naar een ander ziekenhuis te veel reistijd kost, zeker in de regentijd. Joanne begeleidt met name zwangere vrouwen, naast de zorg die ze heeft voor haar eigen kinderen. Helaas is er gebrek aan bijna alle medische middelen, zoals hechtnaalden, beademingsapparatuur en goede instrumenten. Er is ook geen goede operatiekamer en de kinderafdeling is overbevolkt. De babysterfte in het gebied is erg hoog, terwijl het personeel in dit ziekenhuis niet veel meer dan basismedicatie kan bieden. Hierdoor kunnen nog te veel mensen niet of onvoldoende geholpen worden.

Afgezien van de medische zorg die geboden moet worden in Congo, is geestelijke zorg ook zeer noodzakelijk. Bijgeloof en angst beheersen het dagelijks leven en hebben ook invloed op de lichamelijke en geestelijke gezondheid van mensen. Behalve de zorg voor het lichamelijke proberen Willem en Joanne daarom mensen ook te wijzen op de vrijheid die in Jezus Christus te vinden is.

Er is veel geld nodig om het ziekenhuis op te knappen en de noodzakelijke materialen en medicijnen aan te schaffen. Voor de ondersteuning van Willem en Joanne is er het ThuisFrontTeam. Hierin nemen gemeenteleden van Hervormd Sommelsdijk (de kerk waarin Joanne opgroeide) en de Hervormde Maranathakerk te Rotterdam (de thuisgemeente van Willem en Joanne) deel. Om gelden in te zamelen werft het ThuisFrontTeam donateurs en houdt acties als bovengenoemde muzikale avond.

Gemeente pakt verbeterpunten voor dienstverlening aan uitkeringsklanten met beide handen aan

GOEREE-OVERFLAKKEE - De gemeente Goeree-Overflakkee heeft de klanttevredenheid over de afdeling Sociale Zaken laten onderzoeken. Alle 590 inwoners van Goeree-Overflakkee die een bijstandsuitkering ontvangen, zijn in mei benaderd om deel te nemen aan een enquête.

De gemeente bereikte geluiden dat de dienstverlening van de afdeling Sociale Zaken (re-integratie en inkomen) niet door iedere klant even positief werd beoordeeld. Om er achter te komen waar de klanten wel en niet tevreden over zijn, waar de eventuele verbeterpunten liggen en hoe de dienstverlening op een hoger niveau kan worden getild, is een zogenaamde 0-meting uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O Research.
De vragenlijst heeft inzicht gegeven in de ervaringen met het indienen van een aanvraag voor een uitkering, de workshop (over de rechten en plichten bij het ontvangen van een uitkering), de inkomensconsulent, de re-integratieconsulent en de informatievoorziening vanuit de gemeente in het algemeen. De afdeling Sociale Zaken scoort een gemiddelde van 6,3 en behaalde op alle onderdelen een (krappe) voldoende.
Het onderzoek laat zien wat er goed gaat en op welke punten verbeteringen gewenst zijn.

De inkomensconsulent

Nadat klanten een aanvraag voor een uitkering hebben ingediend, krijgen zij een inkomensconsulent toegewezen. De inkomensconsulent verzorgt het aanvraagproces van de uitkering en kreeg een 6.9. Het meest te spreken zijn klanten over de respectvolle behandeling die zij ontvangen en de tijd die de inkomensconsulent neemt voor hen. Zes op de tien werd voldoende op zijn/haar gemak gesteld en vindt de inkomensconsulent deskundig. Verbetering behoeft het informeren van de klant over waar men terecht kan als er ook andere vragen of problemen zijn. Eén klant merkte hierbij op dat beter moet worden gekeken naar de omstandigheden waarin de aanvrager zich bevindt.

De workshop

Na het aanvragen van een uitkering ontvangen klanten een uitnodiging voor een workshop. Tijdens deze workshop krijgen zij informatie over de rechten en plichten die horen bij een uitkering. Men geeft gemiddeld als rapportcijfer een 6,0 voor deze workshop. Over het algemeen wordt gevonden dat de workshop duidelijkheid geeft en veel informatie, maar teveel is gericht op de plichten en minder op de rechten van uitkeringsontvangers.

De re-integratieconsulent

De re-integratieconsulent begeleidt klanten rondom participatie en integratie op het gebied van zelfredzaamheid en bij het vinden van (vrijwilligers)werk. De re-integratieconsulent werd beoordeeld met een 6,5 als gemiddeld cijfer. Men is vooral te spreken over het bewaken van de privacy van de klant, het nakomen van afspraken en het luisterend oor dat hij/zij biedt. Minder tevreden zijn klanten over de begeleiding op weg naar een baan.

Gemeente werkt aan verbeterpunten

De komende maanden werkt de gemeente aan de verbetering van de dienstverlening aan uitkeringsklanten, door onder meer aandacht te hebben voor maatwerk, de leesbaarheid van het aanvraagformulier en de nieuwsbrieven, een heldere communicatie en de deskundigheid en vaardigheden van de betrokken medewerkers. Wethouder De Jong van Sociale Zaken geeft aan het belangrijk te vinden om te werken aan deze verbeterpunten. "Deze enquête vormt een prima basis om onze dienstverlening verder te ontwikkelen en te verbeteren. We hebben een duidelijk streven, namelijk om in twaalf maanden tijd het algehele oordeel van een 'krappe voldoende' naar 'ruim voldoende' op te halen." Volgend jaar wordt het onderzoek opnieuw uitgevoerd, waarbij gestreefd wordt naar een hoger algeheel oordeel.

Seminar Bevrijdingspastoraat

OUDE-TONGE - Kerk en bevrijdings- pastoraat? Een belangrijke combinatie, wat recht doet aan de gemeente zoals bedoeld in de Bijbel. Op zaterdag 30 september aanstaande zal Gerard de Groot, voorgang van de Levend Woord gemeente in Rotterdam de 'Keynote spreker' zijn in een seminar over bevrijdingspastoraat. De bijeenkomst start om 10 uur aan de Emmastraat 24 in Oude-Tonge.

Pastoraat binnen de kerkelijke gemeenten is een wezenlijk onderdeel van de zielzorg. De zorg die er is voor het geestelijk welbevinden. Herstel, genezing en perspectief vanuit een herderlijk hart voor de kudde. Bevrijdingspastoraat kan hierin van grote betekenis zijn. In de bediening waarvan we lezen in de Evangeliën zien we de Here Jezus mensen bevrijden van demonen. Een onderwerp wat goed beschreven is in de bijbel en waar in de praktijk soms weinig of niets mee gedaan wordt.
Gerard de Groot die vanuit een jarenlange ervaring als voorganger van een grote stadsgemeente ons veel kan vertellen over de praktijk van pastoraat en bevrijding, zal in dit seminar de gastspreker zijn over dit onderwerp.
Vanaf 09.30 uur zijn de deuren open aan de Emmastraat 24 in Oude-Tonge. De kosten voor dit seminar bedragen €10. Het seminar wordt afgesloten met een lunch. U kunt zich voor dit boeiend seminar opgeven door tien euro over te maken op de bankrekening van de gemeente NL04RABO014091077 onder vermelding 'seminar 30 september 2017'.
De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van de Evangelie Gemeente Flakkee.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: het secretariaat van de EGF, mevrouw Jannie Timmer, telefoon 0111-416328/0645489040

Basiscursus Nieuw Testamentisch Grieks

OUDDORP – Voor hen die altijd al de Bijbel in de oorspronkelijke hebben willen lezen is er nu een basiscursus Nieuw Testamentisch Grieks.

De cursus start op maandag 23 oktober bij Boekhandel Akershoek. De cursus wordt gegeven door drs. H. Juffer uit Voorburg en wordt verdeeld over vijf maandagavonden gegeven. Dit zijn de datums: 23 oktober, 6 en 20 november, 4 en 11 december.
De kosten zijn € 99,00 inclusief koffie met wat lekkers, exclusief boek. Opgeven kan via info@akershoek.nl 0187 684 267. "Met deze cursus gaat er een nieuwe wereld voor je open!" aldus de organisatoren.

"Goed voor de groei van Goeree-Overflakkee"

Wethouder Daan Markwat verricht de eerste paalslag voor 'De Oude Werf'. Foto: Hans Villerius

MIDDELHARNIS – "Een kwaliteitsimpuls voor dit deel van Middelharnis en voor de leefbaarheid in het dorp." Zo werd donderdag het nieuwbouwproject genoemd waarvoor 's middag de eerste paal werd geslagen: project 'De Oude Werf', gelegen tussen de Sommelsdijkse Havendijk en de Vissersdijk te Middelharnis. Het was wethouder Daan Markwat die het project zo typeerde én de eerste paalslag ervoor verrichtte.

Door Hans Villerius

De Oude Werf is tot stand gekomen doordat de gemeente er het openbaar gebied voor ontwikkelde en Estate Invest de projectontwikkeling voor zijn rekening nam. Namens laatstgenoemde gaf Dingeman van Es donderdagmiddag aan dat De Oude Werf een 'bijzondere locatie' is, "jarenlang verborgen gelegen, maar wel tot historisch Middelharnis behorend. In gebruik als gemeentewerf was het niet de fraaiste locatie, maar in combinatie met realisering van het naastgelegen project 'De Parel' en het aanpakken van het verpauperde Meijer theater, zal van dit deel van Middelharnis iets heel moois worden gemaakt." In project De Oude Werf worden in totaal 23 kadewoningen, pakhuiswoningen, patriciërswoningen en boerderijwoningen gebouwd.
De verkoop van de woningen verliep al vanaf het begin zeer succesvol. "Dit geeft aan dat het project in een behoefte voorziet", gaf wethouder Markwat aan, die al in vroeg stadium bij de planontwikkeling was betrokken. "De gemeente vindt dit zo'n bijzondere locatie dat er een kwaliteitsimpuls 'plus' zal plaatsvinden, met speciale aandacht voor de ontwikkeling van het openbare gebied. Doordat er nog meer kwaliteitsimpulsen liggen te wachten, zal hier over niet al te lange tijd de binnenstedelijke verpaupering zijn opgelost. Ook andere kernen op het eiland hebben verpauperde locaties, die eveneens aangepakt moeten worden. Projecten als De Oude Werf zijn goed voor de groei van Goeree-Overflakkee", aldus de wethouder.
Aannemingsbedrijf Fraanje te 's Heer Arendskerke realiseert de bouw van De Oude Werf. Het is het derde project dat Fraanje voor Estate Invest uitvoert. Naar verwachting vindt vóór de bouwvakvakantie volgend jaar de oplevering plaats.

Jaarmarkt Hervormd Middelharnis

MIDDELHARNIS - De Hervormde Gemeente Middelharnis houdt op zaterdag 23 september vanaf 9.00 tot 15.00 uur de ouderwets gezellige jaarmarkt. Deze wordt gehouden rond de kerk aan de Ring. De opbrengst van deze dag is bestemd voor het vervangen van de kussens van de kerkbanken.

Er zijn diverse spelen voor de kinderen zoals een springkussen, grabbelen, envelop trekken en sjoelen. Op de jaarmarkt zijn op het terras voor de Hoeksteen strippenkaarten te koop. Deze kunnen bij de kramen van de jaarmarkt worden ingeleverd en zijn bedoeld voor de activiteiten die voor de kinderen zijn georganiseerd.
Deze dag is de kerk ook opengesteld. Er zal muziek zijn en een tentoonstelling.
Ook aan de inwendige mens is gedacht met onder andere hamburgers, frites, wafels, oliebollen, diverse lekkernijen van Van Harberden, maar ook echte boerenkaas voor thuis op de boterham. Verder heeft men veel platvis mogen ontvangen welke vers gebakken wordt en tevens is er kibbeling. Tevens zijn er nog vele andere kramen met afwisselende artikelen zoals antiek, diverse decoratie, speelgoed en een aantal verlotingen.
Te midden van al deze activiteiten is er een gezellige rommelmarkt, waar u de meest uiteenlopende zaken kunt kopen. U kunt leuk snuffelen tussen de kramen en de meest uiteenlopende dingen vinden. De commissie en vrijwilligers hebben weer veel spullen mogen ontvangen, dus het is zeker de moeite waard om te komen kijken. Ook is er een aparte tweedehands boekenmarkt.
Een van de vaste onderdelen van de jaarmarkt is de boedelveiling. De aller mooiste en meest bijzonder spulletjes die zijn binnengekomen worden dan geveild. De boedelveiling begint om 13.00 uur.

Veel turnplezier bij Turn2Move in de nationale sportweek

SOMMELSDIJK - Op woensdag 13 en donderdag 14 september, tijdens de nationale sportweek, mochten alle leden van Turn2Move in Sommelsdijk een vriendje of vriendinnetje meenemen naar hun eigen turnles. Ruim 60 kinderen hebben hiervan gebruik gemaakt, waardoor het gezellig druk was.

Na een leuk tikspel aan het begin van de les werd iedereen in groepjes ingedeeld bij een toestel. Daar gingen ze aan de slag met bokspringen, touwzwaaien, springen op de dubbele minitrampoline, het aanleren van de radslag op de lange mat en de borstwaartsom aan de rekstok. Het team van gediplomeerde lesgevers moest een tandje bijzetten om alle kinderen goed en veilig te begeleiden tijdens de verschillende onderdelen. Na een gezonde traktatie ging iedereen weer moe maar voldaan naar huis toe.

Veilig turnen

Door alleen te werken met gediplomeerde leiding wil Turn2Move op een verantwoorde wijze gym- en turnlessen verzorgen. Op die manier zorgen ze er voor dat kinderen op de juiste manier aangestuurd worden, maar dat er ook efficiënt onderdelen aangeleerd worden, zoals handstand, ring zwaaien, borstwaartsom en nog veel meer. De lessen zijn zeer gevarieerd doordat Turn2Move naast de toestellen in de Staver ook gebruik kan maken van de springtoestellen die ook tijdens de Springdagen gebruikt worden zoals airtrack, grote trampoline, airbox XL en dubbele mini trampoline. In de les wordt er door de lesgevers een positieve sfeer gecreëerd waarbij de kinderen respect hebben voor zowel de lesgevers als voor elkaar. Uit de reactie van de leden blijkt dat kinderen graag naar de lessen van Turn2Move komen, omdat de lessen leuk en uitdagend zijn. Voor de kinderen zelf is het goed om hun grove en fijne motoriek te ontwikkelen en daarnaast werkt het vele bewegen preventief tegen overgewicht.

Jongens en meisjes

Naast de lessen voor peuters en kleuters zijn er bij Turn2Move ook stoere lessen voor jongens die veel klauteren klimmen, springen en veilig de salto aan kunnen leren. Voor de meisjes zijn er zelfs 8 verschillende groepen, die elk op hun eigen niveau elke week nieuwe elementen leren. Kinderen die een keertje mee willen doen mogen een gratis proefles mee komen doen, daarna kan men lid worden van de club door zich aan te melden. Net als bij alle andere sportclubs heeft deze turnclub hun eigen club kleding. Voor meisjes is dit een turnpakje, turnbroekje en turnschoentjes. Voor jongens zijn dit alleen turnschoentjes. Deze kleding kan voor of na de les gepast en gelijk gedragen worden.

Informatie

Meer informatie over turnclub Turn2Move kunt u vinden op hun website www.turn2move.nl . Voor vragen kunt u contact opnemen via info@turn2move.nl of bellen naar 0187-487513.

Toerustingsavond Gereformeerde Bond

NIEUWE-TONGE – De jaarlijkse toerustingsavond, georganiseerd door de eilandelijke afdeling van de Gereformeerde Bond, wordt gehouden op dinsdag 26 september.

Een ieder is van harte welkom in het Hervormd Centrum 'Elim' te Nieuwe-Tonge, 19.00 uur. Om 19.30 uur zal de avond geopend worden door de voorzitter van de regionale afdeling, ds. M.J. Middelkoop. Aansluitend zal Prof. dr. A. de Reuver een referaat houden met als titel: 'De hartslag van de prediking'. Drie aspecten die de hartslag van de prediking uitmaken worden nader toegelicht namelijk: prediking als werkplaats van de Geest; tegenwoordigheid van Christus; en grond van het geloof.
Na de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen.

Een vliegende startverkoop voor De Hofburgh

OUDDORP – Bij de startverkoop van De Hofburgh te Ouddorp zijn direct 10 van de woningen en appartementen verkocht. Inmiddels zijn er ook 6 onder optie. "We mogen zeer tevreden zijn over dit resultaat!", vertelt Tomas van den Berg, directeur van De Langen en van den Berg, de projectontwikkelaar van dit project.

De eerste gegadigden waren 9 september om 7.00 uur al aanwezig bij Hotel Akershoek voor de startverkoop. "De kopers stonden al in de rij vóór de aanvang om 9.30 uur. We kijken dus zeker terug op een zeer geslaagde dag met een topresultaat", legt Van den Berg uit. "We hopen dat de rest van de verkoop van dit project ook zo vlot zal verlopen." Inmiddels is bijna alle verkoopdocumentatie opgehaald. "Dus wie nog geen informatiepakket heeft opgehaald en interesse heeft in dit project, loop snel langs bij een van de betrokken makelaars."

Het nieuwbouwproject De Hofburg te Ouddorp zal op de hoek van de Hofdijksweg en het Hoge Pad. gebouwd worden. Het project bestaat uit 19 appartementen, 2 penthouses en 17 levensloopbestendige woningen. Het project is gesitueerd op een toplocatie: 5 minuten lopen naar het centrum, 8 minuten fietsen naar strand en duinen én een supermarkt om de hoek. In het midden van het kavel wordt een prachtig hof met fruitbomen en bladvaste hagen aangelegd. Heeft u interesse? Neem contact op met Van Rossum Makelaardij of Bezuijen Bemiddeling.

Van Rossum Makelaardij: 0187-486343 / info@vrmakelaardij.nl / www.vrmakelaardij.nl
Bezuijen Bemiddeling: 0187-684868 / info@bezuijenbemiddeling.nl / www.bezuijenbemiddeling.nl

De Bever Verhuur heeft ook breed assortiment voor mindervaliden

Kees en Arjan Bezuijen tonen een deel van hun assortiment vervoermiddelen voor mindervaliden. Rechts Hein Terpstra van de firma Huka.&nbsp;

OUDDORP – De mensen van De Bever Verhuur in Ouddorp doen er alles aan om het hun klanten naar de zin te maken. Ze hebben hierbij niet alleen de sportieve en actieve recreanten op het oog die één van de vervoermiddelen verhuren, maar hun assortiment is uitgebreid met een aantal vervoermiddelen voor de mindervalide medemens.

Tekst en foto: Adri van der Laan

Kees, Jolijn en Arjan Bezuijen van De Bever Verhuur tonen graag de mogelijkheden die ze hebben om ook mindervalide mensen in de gelegenheid te stellen om een mooie dag rond Ouddorp te bezorgen. Het overgrote deel van deze middelen worden geleverd door de firma Huka en daarom was Hein Terpstra ook bij het gesprek aanwezig. Van Huka is De Bever dealer voor deze regio. De Bever Verhuur heeft al een aantal jaren verschillende vervoermiddelen in het assortiment en de laatste tijd is dit uitgebreid met middelen voor mindervaliden. "Wij willen iedereen een passend vervoermiddel bieden en hieronder vallen natuurlijk ook mensen die een handicap hebben, maar ook voor mensen die vanwege ouderdom wat minder mobiel zijn", legt Kees Bezuijen uit. "Als de mogelijkheden er zijn, vinden we het zonde dat de mensen binnen moeten zitten".
De firma Huka uit Oldenzaal is ongeveer veertig jaar geleden begonnen met de verkoop van verschillende soorten driewielerfietsen en in de loop der jaren zijn hun producten met de tijd meegegaan en dit geldt zowel het uiterlijk als de techniek. Een aantal voorbeelden hiervan is te vinden bij het Ouddorpse verhuurbedrijf.

Sinds dat De Bever deze vervoermiddelen in de verhuur heeft, krijgt men veel positieve reactie. Want er zijn veel mensen die met behulp van deze middelen weer van de natuur op de kop van het eiland kunnen genieten. Onder hen zijn veel recreanten maar ook mensen uit Ouddorp en mensen elders van het eiland.

Veel mogelijkheden

Het assortiment bevat veel mogelijkheden. Zo is er een – elektrisch ondersteunde – tandem, waarbij de minder mobiele passagier vooraan zit en mee kan trappen of niet, de achteraanzittende trapt en stuurt. Daarnaast is er een vervoermiddel dat een combinatie is van een fiets en een rolstoel. Het rolstoelgedeelte wordt trappend voortbewogen door de begeleider op een aangepaste fiets die tevens elektrische ondersteund is. De fiets en de rolstoel kunnen ontkoppeld worden zodat men gewoon af kan stappen en te voet met de rolstoel verder kan gaan. Als laatste een– elektrisch ondersteunde – duo fiets waar je naast elkaar zit waarbij de bijrijder - een mindervalide persoon - al naar gelang kan meefietsen of de voeten op een voetenplankje kan zetten. Verder is er een vierwiel vervoermiddel voor twee personen. Daarnaast zijn er vooral driewielige vervoermiddelen in vele variaties.
Het assortiment is breed en vrijwel iedere combinatie is mogelijk. "Wij zijn het enige bedrijf hier op de eilanden die voor iedereen een passend vervoermiddel heeft", legt Bezuijen uit. "Het geeft ons al veel voldoening als mensen met een glimlach terugkomen na een rit door de natuur op de kop van het eiland".
Omdat Bezuijen dealer is van Huka, dus als één van de gehuurde fietsen zó goed bevalt dan kunnen ze bestelt worden. Het verhuurbedrijf is ook geschikt om verschillende modellen uit te proberen, voor dat men er een aankoopt.
Meer info via www.debever.com of kijk op onze Facebookpagina De Bever Verhuur.

Prinsjesdagontbijt voor ondernemers door Visser & Visser

GOEREE-OVERFLAKKEE - Tijdens het jaarlijkse Prinsjesdagontbijt van Visser & Visser worden ondernemers bijgepraat over de belangrijkste regelingen van de Miljoenennota.

Op woensdag 27 september 2017 zijn ondernemers en relaties van harte welkom voor het Prinsjesdagontbijt in 'Het Paviljoen' van Zoet of Zout, Haringvlietplein 3 in Stellendam van 7.30 tot 9.00 uur. A.J. (Arend-Jan) van der Vlugt, wethouder gemeente Goeree-Overflakkee, is gastspreker tijdens de bijeenkomst.
Spreker mr. A.J.J. (Harold) van den Berge, fiscalist bij Visser & Visser, geeft een presentatie met een heldere toelichting wat de gevolgen voor ondernemers zijn van de plannen van het kabinet. Ook is er gelegenheid voor de aanwezigen om elkaar te spreken tijdens een compleet verzorgd ontbijt.
Het belooft een interessante en boeiende bijeenkomst te worden. Aanmelden voor het Prinsjesdagontbijt kan via www.visser-visser.nl/prinsjesdagbijeenkomsten.
De Prinsjesdagbijeenkomsten van Visser & Visser zijn inmiddels een jarenlange traditie. Dit jaar vinden de bijeenkomsten plaats op zeven locaties in Nederland: Barneveld, De Bilt, Goes, Gorinchem, Gouda, Stellendam en Ridderkerk.

Openstelling vuurtoren misschien volgend jaar?

OUDDORP – Regelmatig berichtten wij in Eilanden-Nieuws over de plannen om de Ouddorpse vuurtoren toegankelijk te maken voor het publiek. Verwachtingen werden gewekt maar het officiële groene licht blijft uit.

Door Adri van der Laan

Begin dit jaar liet men weten dat de openstelling van de vuurtoren binnen enkele maanden zou zijn gerealiseerd en dat de recreanten en inwoners van de regio deze zomer in de toren terecht zouden kunnen. Maar tot nu toe bleef het stil rondom de plannen met deze vermeende toekomstige publiekstrekker.
Hoe zit het nu precies met de plannen rondom de opening van de Ouddorpse vuurtoren? Deze vraag legden we voor aan Bert Tuk van De Groene Specht Advies en Ontwikkeling, één van de initiatiefnemers van de openstelling van de toren. Hij vertelt dat de meeste voorbereidingen klaar zijn, maar dat het nu alleen nog maar wachten is op de toestemming van Rijkswaterstaat. En dat blijkt nog niet zo vlot te gaan. Bert Tuk legt uit dat er verschillende afdelingen van Rijkswaterstaat over de plannen moeten beslissen en dat geeft behoorlijke vertragingen. Eén dezer dagen hoopt men echter weer een stap verder te komen richting openstelling van de toren. Zonder concrete datums te noemen gaat hij er vanuit dat wellicht volgend voorjaar de toren geopend kan worden voor het publiek. "Het is jammer dat het langer duurt dan we gehoopt hadden, maar wat ons betreft is het niet op de lange baan geschoven". De initiatiefnemers wachten nu in spanning af op een reactie van Rijkswaterstaat.

Als alle formaliteiten zijn vervuld en de openstelling daar is, zal er in het karakteristieke gebouw aan de Groenedijk een mooi uitkijkpunt worden gerealiseerd. Ook zullen de ruimtes worden gevuld met exposities over de natuur, de streek en de historie. Verder is het de bedoeling dat de exploitatie van de toren in handen komt van de Stichting Goereese Gemeenschap, de organisatie die ook de Goereese toren in bezit heeft. Het personeel van de toren zal bestaan uit vrijwilligers van de Stichting Goereese Gemeenschap.

Zonneveld Van Pallandtpolder krijgt nu groen licht van raad

GOEREE-OVERFLAKKEE – Omdat de VVD bij mondde van Rein Osinga in de raadsvergadering van 31 augustus uitstel vroeg (voor intern nader fractieberaad) van besluitvorming over het zonneveld Van Pallandtpolder, kwam dit punt donderdag opnieuw op de agenda. Het betrof het voorstel om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het realiseren van een zonneveld, batterijopslag, transformatorstation en meetmast aldaar. Eind mei kreeg het college van b. en w. een aanvraag omgevingsvergunning van ENW Duurzame Energie B.V.

Door Jaap Ruizeveld

Het college is bevoegd gezag maar alvorens een beslissing te kunnen nemen moet zij wel een verklaring van geen bedenkingen van de raad hiervoor ontvangen. Die verklaring kwam er nu wel. Van Alphen (EVV) gaf in een stemverklaring aan tegen te zijn. Eerder sprak hij al over een merkwaardige gang van zaken omdat de houding van de Provincie op dit dossier in strijd zou zijn met de eigen regelgeving. Er was voorafgaand aan de vergadering door het college extra informatie verstrekt over het onderwerp. Dit naar aanleiding van schriftelijke vragen van de fractie Eiland van Vrijheid en Van der Meer respectievelijk Van Alphen en Van der Meer. Gemeld is dat in de anterieure overeenkomst aansluiting is gezocht bij de provinciale bepalingen ten aanzien van een experiment. Er is dus geen maximale termijn verbonden aan het projectexperiment. Wel is opgenomen dat de initiatiefnemer na buiten-bedrijfsstelling van het zonneveld de locatie in de originele staat moet herstellen.

Innovatief project

Afgezien van de discussie rondom de experimentele status van dit project, geeft het college aan dat dit project, een combinatie van windenergie, zonne-energie en opslag, juist een innovatief project is dat past bij de duurzaamheidsambities van de gemeente. Bovendien is door vooraf voor de gehele polder een landschappelijk raamwerk op te stellen en de omgeving te betrekken bij de planvorming een zorgvuldig voorbereidingstraject doorlopen. Ook is nog eens verwezen naar de Provinciale insteek bij dit onderwerp. Voor de ontwikkeling van het zonneveld c.s. wordt op verzoek van Nuon experimenteerruimte geboden. De Provincie dient geen zienswijze in op de omgevingsvergunning omdat het ingediende plan overeenkomstig de gemaakte afspraken is.

Informatie- en inspraakavond ontwikkeling woningbouw Achthuizen

GOEREE-OVERFLAKKEE - De gemeente Goeree-Overflakkee is van plan om aan de H'Oranjeweg in Achthuizen woningbouw te realiseren, bestaande uit ongeveer negen woningen. Kroon en De Koning bv is voornemens om een woningbouwplan te ontwikkelen voor het gebied tussen de H'Oranjeweg en de Zandweg in Achthuizen. Om beide plannen toe te lichten, vindt er op woensdag 27 september 2017 een informatie- en inspraakavond plaats.

De informatie- en inspraakavond begint om 19.30 uur en vindt plaats in Het Buurthuis, Kloosterstraat 10 in Achthuizen. Tijdens deze avond krijgen bezoekers een korte presentatie over het plan aan de H'Oranjeweg en over het plan tussen de H'Oranjeweg en de Zandweg. Daarnaast krijgt men informatie over de verkoop en is het mogelijk om vragen te stellen. Omwonenden, mogelijke kopers en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Aanmelden voor deze avond is niet nodig.

Voorontwerpbestemmingsplan

Van 6 september tot en met 3 oktober 2017 ligt het voorontwerpbestemmingsplan 'Achthuizen - Langstraat - Zuidzijde, 2e herziening' ter inzage. Het bestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van het perceel aan de H'Oranjeweg met woningbouw. Daarnaast worden de huidige activiteiten van het bedrijf aan de Achthuizensedijk op de juiste manier in het bestemmingsplan geregeld. Het bestemmingsplan biedt het planologische juridische kader om deze ontwikkeling mogelijk te maken.

Inspraakreactie

Het voorontwerpbestemmingsplan is tot en met 3 oktober 2017 in te zien op het gemeentehuis en digitaal via www.goeree-overflakkee.nl/terinzage. U kunt bij voorkeur schriftelijk, maar ook mondeling, uw inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan 'Achthuizen - Langstraat - Zuidzijde, 2e herziening' kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis. Wij vragen u om bij het indienen van uw inspraakreactie het referentienummer Z-14-38177 te vermelden.

Voor het plan tussen de H'Oranjeweg en de Zandweg is nog geen ruimtelijke procedure gestart om woningbouw mogelijk te maken.