info@eilandennieuws.nl
t. 0187 74 54 50

Dinsdag Eilanden-Nieuws

18 juli 2017

Dinsdag Eilanden-Nieuws 18 juli 2017


Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: info@eilandennieuws.nl of 0187-745450

'Fusie woningcorporaties wenselijk en haalbaar'

GOEREE-OVERFLAKKEE - De vier woningcorporaties op het eiland hebben een onafhankelijk onderzoek laten doen naar de vraag of fusie van deze vier woningbouwverenigingen naar één woningcorporatie haalbaar en wenselijk is. De onderzoekers van adviesbureau Vannimwegen zijn van mening dat een fusie veel voordelen biedt. Door een fusie zijn de organisaties minder kwetsbaar, kunnen bedrijfslasten op termijn afnemen en kan er beter worden ingespeeld op de zwaarder wordende eisen van 'Den Haag'.

Voor het onderzoek is gesproken met alle geledingen binnen de verenigingen: bestuurders, Raden van Commissarissen, medewerkers en leden(raden). Ook interviewden de onderzoekers de huurdersorganisaties, de gemeente Goeree-Overflakkee en drie belangrijke zorgpartners, en analyseerden zij financiële informatie en beleidsdocumenten. Het resultaat is een dik rapport. De onderzoekers verklaren waarom: "De meningen van alle geïnterviewden verschillen behoorlijk. En er was natuurlijk scepsis over of de resultaten van het onderzoek niet allang vooraf bedacht zouden zijn. Daarom vinden we het belangrijk dat we alle verschillende meningen echt laten zien, dat de geïnterviewden zich herkennen in hun bijdrage en dat niemand kan beweren dat we alleen dát hebben opgenomen dat ons goed uitkwam. Ook wilden we de lezers vervolgens meenemen in alle relevante afwegingen."

Uit de interviews blijkt dat een aantal mensen echt overtuigd voor- of tegenstander is. Maar ook dat veel betrokkenen juist neutraal zijn, en benieuwd naar de rationele en volkshuisvestelijke afweging: is fusie voor de volkshuisvesting en de huurders op Goeree-Overflakkee een goede zaak? Daarbij valt op dat álle geïnterviewden, hoe ze er ook in staan, dezelfde onderwerpen belangrijk vinden en daar kritisch naar kijken: welke voor- en nadelen zijn er voor de huurders en de verschillende kernen op het eiland, wordt de dienstverlening niet slechter en de afstand tot de huurders niet groter, en wordt er wel rekening gehouden met de verschillen in cultuur en behoefte?

Op basis van alle informatie constateren de onderzoekers dat door fusie het sociale volkshuisvestingsbeleid in de gemeente Goeree-Overflakkee efficiënter en doelmatiger gestalte kan worden gegeven. Door een ruimere schaalgrootte wordt het mogelijk gemaakt om de goede servicekwaliteit aan huurders in de toekomst te kunnen behouden en verder te verbeteren voor de hele gemeente Goeree-Overflakkee. De continuïteit van de bedrijfsvoering van de vier corporaties beter kan worden geborgd.

De conclusies komen voort uit rationele en zakelijke afwegingen. De emoties en sentimenten die naar voren zijn gekomen zijn echter ook belangrijk: daarmee moet in de verdere uitwerking goed rekening worden gehouden. De onderzoekers adviseren de corporaties dan ook om de tijd te nemen om een toekomstige fusieorganisatie goed vorm te geven, en om daarbij in ieder geval de huurders en de leden intensief te betrekken. De vier corporaties gaan zich in de zomer bezinnen op de vervolgstappen. Aan het begin van de herfst besluiten zij gezamenlijk of ze verder gaan naar één woningcorporatie voor heel Goeree-Overflakkee.

Zomeredities

Vanaf volgende week verschijnt Eilanden-Nieuws drie weken op rij alleen op woensdag. Dit betekent dat er geen abonneekrant op vrijdag verschijnt. Deze krant wordt samengevoegd met de huis-aan-huiskrant die normaal op dinsdag verschijnt. De gecombineerde zomerkrant verschijnt op de woensdagen: 26 juli, 2 augustus en 9 augustus. De afsluitdagen voor advertenties zijn op de dinsdag ervoor tot 15.00 uur. Familieberichten kunnen nog tot de woensdagmorgen waarop de krant verschijnt worden aangeleverd, de afsluittijd hiervoor is 7.30 uur.

2 / 20

Agenda

Woensdag 19 juli

SOMMELSDIJK – Bingo O-G-O in De Zwaluw aan de Sperwer 55. Start 13.30 uur.
GOEDEREEDE – Oude Hervormde Kerk open van 14.00-16.30 uur.

Donderdag 20 juli

GOEDEREEDE – Oude Hervormde Kerk open van 11.00-16.30 uur.
GOEDEREEDE – Beiaard(stads)wandeling, start bij Hotel Gouden Leeuw. Reserveren tot de dag ervoor via VVV Goeree-Overflakkee of via de gids vanaf 9.50 uur. Aanvang 10.00 uur.

Vrijdag 21 juli

GOEDEREEDE – Oude Hervormde Kerk open van 14.00-16.30 uur.

Zaterdag 22 juli

ACHTHUIZEN – Tentoonstelling over huisvlijt in de Ouwe Stee, Schaapsweg 25 te Achthuizen. Van 10.30 tot 16.00 uur, entree € 2,50.
GOEDEREEDE – Jaarmarkt van 10.00 tot 17.00 uur bij de haven.
GOEDEREEDE – Oude Hervormde Kerk open van 14.00-16.30 uur.
GOEDEREEDE – Zomerconcert Carillon Goereese toren van 15.00 tot 16.00 uur door Gerda Peters.
OUDDORP – Niet-ritmische Psalmzangavond met bovenstem, inloop vanaf 19.30 uur in de Eben-Haëzer Kerk, Diependorst 18a. Organist is Pieter Heykoop. Gratis toegang, collecte voor Steunfonds Israël.
OUDDORP - Inloopconcert in de Hervormde Kerk, Weststraat 2. Vanaf 11.00 uur bespeelt dominee Den Boer uit Sliedrecht het orgel.
SOMMELSDIJK – Bingo van O-G-O. Start om 19.30 uur in het wijkgebouw van De Zwaluw aan de Sperwer. Er worden elf rondes gespeeld voor € 6,50, maar er zijn ook nog gratis prijzen.
STELLENDAM – Verkoping van goede, gebruikte spullen vanuit de container bij de Gereformeerde Kerk. Van 10.00 tot 13.00 uur aan de Kerkhoflaan 4.
STELLENDAM – Palingrookwedstrijd bij Marina Stellendam aan de Deltahaven. Start 9.00 uur. Meer info: johanvn@live.nl.

Maandag 24 juli

GOEDEREEDE – Oude Hervormde Kerk van 14.00-16.30 uur.

Dinsdag 25 juli

GOEDEREEDE – Oude Hervormde Kerk open van 14.00-16.30 uur.

Woensdag 26 juli

GOEDEREEDE – Oude Hervormde Kerk open van 14.00-16.30 uur.

Donderdag 27 juli

GOEDEREEDE – Oude Hervormde Kerk open van 11.00-16.30 uur.
GOEDEREEDE – Beiaard(stads)wandeling start bij Hotel Gouden Leeuw. Reserveren tot de dag ervoor via VVV Goeree-Overflakkee of via de gids vanaf 9.50 uur. Aanvang 10.00 uur.
OUDDORP – 'Vierhandig' Concert met Abram Bezuijen en Jee Yong Park in de Hervormde Kerk, Weststraat 2. Aanvang 20.00 uur, entree € 8,- per persoon, gratis toegang voor kinderen (t/m 15 jaar).

Vrijdag 28 juli

GOEDEREEDE – Oude Hervormde Kerk open van 14.00-16.30 uur.
GOEDEREEDE – Zomerconcert Carillon Goereese toren van 15.00 tot 16.00 uur door Martien van der Knijff.
OUDDORP – Zomeravondconcert in kerkgebouw Doopsgezinde Gemeente aan de Dorpstienden. Medewerkenden: Jan Teeuw orgel, Hugo v.d. Meij vleugel en Jolanda v.d. Wege panfluit. Aanvang 20.00 uur.
SOMMELSDIJK – Bachconcert in Rehôbothkerk. Organist Paul Kieviet zal op de sterfdag van Bach verschillende liederen van hem laten horen. Toegang is € 5,-.

Zaterdag 29 juli

ACHTHUIZEN – Tentoonstelling over huisvlijt in de Ouwe Stee, Schaapsweg 25 te Achthuizen. Van 10.30 tot 16.00 uur, entree € 2,50.
OUDDORP - Inloopconcert in de Hervormde Kerk, Weststraat 2. Vanaf 11.00 uur bespeelt de heer De Bie uit Huizen het orgel.
GOEDEREEDE – Oude Hervormde Kerk open van 14.00-16.30 uur.

Maandag 31 juli

GOEDEREEDE – Oude Hervormde Kerk open van 14.00-16.30 uur.
OUDDORP – Fietspuzzeltocht. Start is om 18.30-19.00 uur bij de Gereformeerde Gemeente, de opbrengst is voor de zending.

Goeree-Overflakkee als proeftuin
"Deze pilot kan het begin zijn van een grote verandering"

Tijdens de proef wordt beoordeeld of er voor een 112-melding echt een ambulance op pad moet. In sommige gevallen is de huisarts een betere optie. (Foto: Jaap Peeman)

REGIO - Ieder weekend bellen er ongeveer 250 mensen van Goeree-Overflakkee naar de Huisartsenpost (HAP). Een overzichtelijk aantal, vinden ze bij de Veiligheidsregio Rijnmond. Om die reden werd het eiland geselecteerd voor een pilot, waarbij alle telefoontjes richting de HAP terecht komen in de meldkamer voor ambulancezorg in Rotterdam. Tijdens de pilot kwamen voor de eerste keer in Nederland alle telefoontjes naar zowel 112 als de HAP in dezelfde ruimte terecht.

Door Martijn de Bonte

De pilot vond plaats tijdens twee weekenden in juni. In het eerste weekend waren er drie telefoontjes naar 112, die door de huisarts konden worden opgelost. Dat scheelt inzet van de ambulance, die daardoor sneller beschikbaar is voor incidenten waarbij iedere seconde telt. Daarnaast scheelt het drie opnames op de afdeling Spoedeisende hulp in het ziekenhuis, waar de ambulance haar passagiers aflevert. Er waren tijdens de pilot ook mensen die naar de huisartsenpost belden terwijl de situatie zo ernstig was dat er in de meldkamer werd besloten dat er beter een ambulance kon rijden.

Het doel is simpel: voor iedere situatie de beste zorgverlener inschakelen. Dus een ambulance als er echt spoed is en een huisarts als er meer tijd is om actie te ondernemen. Soms zijn er twijfelgevallen, duizeligheid bijvoorbeeld. Daarbij is er meestal niks ernstigs aan de hand, maar het kan ook een symptoom zijn van een beroerte. In de Rotterdamse meldkamer werken daarom voor het eerst een triagist, huisarts en centralist samen om te beslissen wat de beste zorg is voor de patiënt.

Samen beslissen

De triagist is in dienst van de HAP en neemt de telefoon op in het weekend. Het is de taak van de triagist om 'uit te vragen' wat er precies aan de hand is. En vervolgens de beslissing te nemen of de huisarts naar de patiënt toe moet gaan, naar de huisartsenpost moet komen, of dat iedere seconde telt en er een ambulance op pad moet. Tijdens de pilot luistert de huisarts mee met de gesprekken, die heeft meer bevoegdheden dan de triagist. De huisarts kan bijvoorbeeld direct beslissen of iemand moet worden opgenomen in het ziekenhuis. De centralist verwerkt de 112-oproepen en mag normaal gesproken niet de beslissing maken dat iemand wel naar zelf naar de huisartsenpost kan gaan in plaats van een ambulance op pad te sturen. Tijdens de pilot kan dit wel, omdat de huisarts aanwezig is in de meldkamer, die mag hier wel over beslissen.

Foto's sturen

Voor de pilot is verpleegkundig specialist Geert-Jan Deddens wezen kijken in Denemarken. Daar is de zorg anders georganiseerd dan in Nederland. Er is daar naast een alarmnummer ook een nummer voor niet-spoedzaken. Vergelijkbaar met 0900-8844 in Nederland, geen spoed, wel politie. Op die manier wordt voorkomen dat mensen onnodig het noodnummer bellen. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van nieuwe technologie, er wordt aan de beller bijvoorbeeld gevraagd om een foto van de situatie, wond of breuk te appen. Een verschil met Nederland is dat alle zorg in Denemarken onder één bestuur valt, er is één overkoepelende organisatie voor huisartsen, ambulances, thuiszorg, psychiatrie, enzovoort. Daardoor is het een stuk eenvoudiger om alles centraal te regelen dan in Nederland, waar de zorg is opgesplitst in talloze organisaties. Huib Kuiper, leidinggevende in de meldkamer: "In Nederland is een gezamenlijke zorgmeldkamer lastiger te realiseren. Maar we wilden er juist daarom niet eindeloos over vergaderen, maar gewoon aan de slag gaan en dan kijken waar we in de praktijk tegenaan lopen." Na de zomer worden de resultaten van de proef bekend gemaakt.

'Goed initiatief'

Huisarts Driece uit Ooltgensplaat is enthousiast over de proef. "Het is een heel goed initiatief om op deze manier de ambulance doelmatig in te zetten op Goeree-Overflakkee. Zeker omdat de afstanden groot zijn op het eiland. De dienstdoende triagist, werkt normaal op de huisartsenpost en vindt het interessant om haar werk tijdens de pilot in de meldkamer te doen. Ze is enthousiast over de functie van triagist: "Je maakt eigenlijk van alles mee tijdens het werken bij de HAP. Ik zeg weleens: van geboorte tot overlijden."

De resultaten van de pilot worden de komende periode geanalyseerd. Waarschijnlijk wordt de pilot in de toekomst verder uitgebreid. Herman Nieuwenhuis, projectleider van de pilot: "We zien dat het werkt, ik geloof hier echt in." Uiteindelijk zal de politiek zich moeten uitspreken over de organisatie van de zorg in Nederland. Maar als er in de toekomst een gezamenlijke meldkamer komt voor alle telefoontjes voor geneeskundige hulp, dan is het hier begonnen. In de Rotterdamse meldkamer, waar alle geneeskundige hulpvragen van Goeree-Overflakkee binnenstromen.

Reportage

Meer weten? In de krant van aanstaande vrijdag staat een reportage over het reilen en zeilen in de Rotterdamse Ambulancemeldkamer.

Nieuwe maatregels tegen hennepkwekerijen en drugslabs

Deze hennepkwekerij werd eind 2015 opgerold in Dirksland.

REGIO - Dinsdag 4 juli stelden de burgemeesters van de gemeenten Brielle, Westvoorne, Hellevoetsluis en Goeree-Overflakkee nieuwe beleidsregels voor de aanpak van hennepkwekerijen/drugslabs vast. Het nieuwe beleid bevat maatregelen voor het sluiten van woningen of bedrijfspanden. Als er een hennepkwekerij geconstateerd wordt met twintig of meer plantjes, dan wordt de woning gesloten voor drie maanden. Voor bedrijven is dit zelfs zes maanden. Indien er in een woning of bedrijf een handelshoeveelheid harddrugs wordt gevonden, wordt de woning voor zes maanden gesloten.

De afgelopen jaren nam de hennepteelt en de handel in hard- en softdrugs sterk toe. Ook worden de laatste tijd steeds meer locaties aangetroffen waar voorbereidingshandelingen worden gepleegd voor het vervaardigen van hard- en softdrugs, de zogenaamde drugslaboratoria. Artikel 13b Opiumwet, ook wel aangehaald als de Wet Damocles, biedt de burgemeesters de mogelijkheid om woningen of panden te sluiten als daar sprake is van drugshandel.

Met de nieuwe gezamenlijke afspraken wordt duidelijk hoe de burgemeesters van Brielle, Hellevoetsluis, Westvoorne en Goeree-Overflakkee illegale situaties willen opheffen. De afspraken zijn een uitwerking van het regionaal convenant hennepteelt en onderdeel van de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Georganiseerde criminaliteit is niet direct zichtbaar, maar heeft een enorme impact op de leefbaarheid en veiligheid in een wijk. Daarnaast zijn hennepkwekerijen levensgevaarlijk door onder andere brandgevaar. Zo'n twee keer per dag breekt er in Nederland brand uit in hennepkwekerijen.

Van der Heijden neemt afscheid van Kurt Ritterbex

DIRKSLAND - Vrijdag 21 juli is het afscheid van audio/video monteur en installateur Kurt Ritterbex. Hij is niet alleen een bekend gezicht voor veel mensen op de eilanden Goeree Overflakkee en Schouwen Duiveland maar ook een steunpilaar geweest onder de groei van Van der Heijden.

Bijna 40 jaar is hij in dienst geweest bij het bedrijf, in die periode is er veel veranderd. Zo maakte hij de introductie mee van CD-speler, VHS videorecorder en meer recent Plasma en LCD toestellen. Vooral dit laatste maakte het werk van Kurt een prettiger omdat deze toestellen een stuk lichter waren dan de oude beeldbuis TV's. Kurt ging graag op pad om TV's op te hangen en Bose installaties te installeren waarbij de bekabeling uit het zicht werd weggewerkt voor een prachtig geluid dat het interieur niet verstoord. Regematig was Kurt ook op het dak te vinden om satellietinstallaties te plaatsen of onderhouden. Zijn veelzijdigheid kwam verder van pas bij het bouwen van stands op beurzen als de Delta Flora in Stellendam en meer recent op de Paasshows bij garage Knöps. Hoe sterk zijn vak ook veranderde, bij Van der Heijden bleef al die jaren steeds dezelfde vraag terugkomen: "Werkt die Duitse man nog bij jullie? Die heeft het de vorige keer ook zo netjes gedaan!" Daarom zijn de filialen in Dirksland en Zierikzee aanstaande vrijdag gesloten, zodat het team Kurt op passende wijze kan bedanken voor zijn jarenlange inzet bij Van der Heijden.

Fotopresentatie Natuur in de Delta

OUDDORP - Donderdagavond 20 juli geeft natuurfotograaf Jan Baks een fotopresentatie over de natuur in de Delta. Hij neemt bezoekers mee op een virtuele vaartocht via de Biesbosch en het Haringvliet richting de zee. Onderweg komt men langs het eiland Tiengemeten, de Slijkplaat, de Scheelhoek en passeren de Haringvlietsluizen. Ook het Quackjeswater, de duinen, de Kwade Hoek en de Voordelta komen aan bod. Marijke van de Staak, projectleider van de nieuw te bouwen Spiekkoepel, vertelt over het Droomfonds. Na de pauze is er een serie met muziek over de Kroeskoppelikaan.

De presentatie begint om 20.00 uur. De Overkant is open vanaf 19.30 uur. Een kaartje kost € 6,50 en is inclusief een kopje koffie of thee voor aanvang. Kaartverkoop via VVV Ouddorp telefoon: 0187-681789.

Eerste paal voor 'fase Oostvleugel' in De Nieuwe Gooye

DIRKSLAND – Vorige week dinsdag werd onder toezicht van de toekomstige bewoners officieel de eerste paal geslagen voor fase Oostvleugel in het project De Nieuwe Gooye.

Tekst en foto: Adri van der Laan

De nieuwe fase in het plan De Nieuwe Gooye heeft de naam Oostvleugel gekregen. Projectontwikkelaar van het gebied is Estate Invest. Directeur Dingeman van Es heette de vele aanwezigen hartelijk welkom bij het officiële moment van de eerste paalslag. Hij verzekerde blij te zijn dat het project met veel enthousiasme wordt ontvangen en de verkoop zeer goed en snel is verlopen. Een bewijs dat het goed wonen is in De Nieuwe Gooye is volgens Dingeman het feit dat er bewoners zijn die hun tweede woning al betrekken in het project. Daarnaast is het ook een bewijs dat "de mensen in Dirksland willen wonen en dat is goed voor het dorp en ook voor de doorstroming op de huizenmarkt in dorpen elders op het eiland". Het plan De Nieuwe Gooye is met de bouw van 32 woningen bijna gevuld. Met de bouw van woningen voor wat betreft prijs en uitvoering houdt Estate rekening met wensen van toekomstige bewoners en dat blijkt te werken. In het plan zijn reeds 200 woningen gerealiseerd sinds de start in 2011. Ook de Oostvleugel bestaat uit diverse woningtypen: eengezinswoningen, twee-onder-één-kapwoningen en levensloopbestendige woningen.

Wethouder Tollenaar verricht samen met Daan de eerste paalslag. De toekomstige bewoners kijken toe.

Aan wethouder Frans Tollenaar was de eer om de eerste paalslag te verrichten. Maar hij kreeg assistentie van Daan. Daan komt in één van de nieuwe woningen te wonen. Tollenaar was gebeld door Kees Aleman en hij had verteld dat zijn achter-achterkleinkind Daan graag zou willen helpen met het slaan van de eerste paal. Dat kon Tollenaar natuurlijk niet weigeren en hij verrichtte samen met de 6-jarige Daan het karwei.

Maar voor het zover was, sprak de wethouder de aanwezigen toe. Hij noemde de eerste paalslag "een prachtig moment" en hij complimenteerde Estate Invest voor het plan. De wethouder legde uit dat de straten in De Nieuwe Gooye zijn vernoemd naar een boomsoort en de gemeente heeft er voor gekozen om deze traditie voort te zetten. De woningen worden gebouwd aan de Amberlaan en de Iepenlaan. Verder noemde hij het plan een "volwaardige uitbreiding voor Dirksland en belangrijk voor de leefbaarheid en de lokale economie van Dirksland". Na het slaan van de eerste paal was er champagne en friet voor de aanwezigen.

De hoofdaannemer van het project is Aannemingsbedrijf Fraanje en men verwacht dat de oplevering over ongeveer een jaar zal zijn.

Kees Mierop wint Ouddorpse palingrookwedstrijd

Winnaar Mierop met zijn collega-rokers en de juryleden.

OUDDORP – Het blijft altijd spannend tot het rapport van de deskundige jury, Krijn Jan v.d. Velde en Kees Tanis, wordt voorgelezen. Wie is dit keer de winnaar van de Ouddorpse Palingrookwedstrijd? Negen ervaren rokers hadden zich zaterdag ingeschreven. Kees Mierop bleek met zijn 6 palingen tot het beste resultaat te komen. Hij verwierf de ere-beker met 61 punten. Met 1 punt voorsprong op Johan van Nimwegen en 2 punten op Jan Abres. Voor alle deelnemers was er overigens een medaille. De jury beoordeelt de gerookte palingen op uiterlijk/kleur uit- en inwendig, smaak algemeen en zoutgehalte.

Door Jaap Ruizeveld

Organisator Kees Grinwis, die met dit festijn weer gebruik mocht maken van het terrein bij de familie Hameeteman aan de Dorpsweg, was blij tevreden met de prestaties van de palingrokers en ook over de publieke belangstelling. Dat gold eveneens voor de stand van KiKa, Kinderen Kankervrij, waar 268 euro werd opgehaald. Ambassadeur Kees dankte voor de mogelijkheid om met een stand op het evenemententerrein te kunnen staan. De totaal-uitslag: 1. Kees Mierop (6) pnt), 2. Joh.van Nimwegen (60), 3. Jan Abres (59), 4. Ab Jansen (58), 5. Cor Punt (57), 6. Kees Grinwis (51), 7. Job Rozemond (50,5), 8. Jan Jaap Struijk (49) en 9. Hans Bakelaar (41,5).

Een opvallende creatie, Job Rozemond met zijn solex met gekoppeld rookvat.

Achter de solex

Outsider en vaste deelnemer is zeker ook Job Rozemond. Hij verschijnt met een opvallende creatie op het palingrookevenement. Achter zijn Solex 38 uit 1966 koppelt hij het rookvat en rijdt zo weer van en naar huis. De solex haalt nog wel 35 km, verzekert Job, die in Ouddorp al voor de achtste keer de competitiestrijd aanging. En winnen? Nu niet, maar hij deed het al wel een keer, vertellen zijn belagers.        

Stellendam

Het jaarlijkse evenement werd mede mogelijk gemaakt door AH Ouddorp, Jumbo Ouddorp, Eetcafé 't Hoekje, Sperling Vishandel, Agrimarkt Middelharnis en Mierop Partycentrum Ouddorp. Belangstellenden die een Palingrookwedstrijd willen volgen, kunnen ook aanstaande zaterdag nog terecht op de Kop van Goeree. Daar wordt het evenement met demonstraties gehouden op de Jachthaven Stellendam, van 8.00 tot 16.00 uur. Ook hier met een stand van KiKa, Kinderen Kankervrij.

Stemmen voor schoonste strand

GOEREE-OVERFLAKKEE - Vorig jaar ontving Goeree-Overflakkee vier sterren in de Schoonste Stranden Verkiezing; het strand van Ouddorp werd daarmee het schoonste strand van Zuid-Holland! Dit jaar kan er opnieuw worden gestemd voor de titel 'Schoonste strand'. Strandbezoekers kunnen tot en met 20 augustus stemmen via www.supportervanschoon.nl. Nederland Schoon maakt op donderdag 7 september de schoonste stranden van 2017 feestelijk bekend.

48 hennepplanten in slaapkamer

GOEREE-OVERFLAKKEE - Afgelopen vrijdag werd er een hennepkwekerij aangetroffen in een slaapkamer op het eiland. In de kamer stonden 48 hennepplanten. Er was tevens sprake van diefstal van stroom en brandgevaar. De kwekerij is door de politie ontmanteld. De politie verzoekt om melding te doen als men ergens een henneplucht ruikt en het niet vertrouwd.

Fotowedstrijd Dag van de democratie

GOEREE-OVERFLAKKEE - De Dag van de democratie is op zaterdag 9 september, dat is op dezelfde dag als Open Monumentendag. Raadsleden zijn van 10.00 tot 14.00 uur aanwezig in het Oude Raadhuis van Middelharnis om met inwoners in gesprek te gaan over de lokale democratie, de gemeente en de lokale politiek en besluitvorming. Voorafgaand aan de Dag van de democratie organiseert de gemeenteraad een fotowedstrijd.

Deelnemers kunnen door het inzenden van een digitale foto aandacht vragen voor hun wensen of ideeën voor het eiland, hun eigen dorpskern of hun eigen wijk. Vervolgens kan men hierover op de Dag van de democratie zelf het gesprek aangaan met de aanwezige raadsleden. De foto mag over elk onderwerp gaan. De winnaar ontvangt een leuke prijs. Tijdens de Dag van de democratie wordt een selectie van de foto's tentoongesteld in het Oude Raadhuis. Ook maken de aanwezige raadsleden de winnaar van de fotowedstrijd op deze dag bekend. De winnaar ontvangt hierover uiteraard bericht.

Foto insturen

Alle inwoners van de gemeente Goeree-Overflakkee kunnen deelnemen aan de fotowedstrijd. Deelnemen kan men doen door een digitale foto, met daarop het onderwerp, de locatie, de wens of het idee uitgebeeld, te sturen naar het e-mailadres griffie@goeree-overflakkee.nl. Geef in de mail een duidelijke uitleg en omschrijving van wat er op de foto is te zien en motiveer waarom u dit onder de aandacht van de raadsleden wilt brengen. Let op dat de foto's die u instuurt niet te klein zijn. De foto's moeten namelijk groot genoeg zijn om te kunnen ophangen tijdens de Dag van de democratie. De ingezonden foto's worden ook gepubliceerd op: www.goeree-overflakkee.nl/fotowedstrijd.

Project flakkeeboxen afgerond

MIDDELHARNIS - Zaterdag 15 juli 2017 hebben de eigenaren van een Flakkeebox geproost op de afronding van een uniek project. De boxen zijn verkocht aan zowel ondernemers en particulieren, veel bedrijven hebben er inmiddels hun intrek genomen. Iedereen kent elkaar en er heerst een gemoedelijke en gezellige sfeer. Op initiatief van Vinke Catering, Gert Vinke is zelf een van de eerste eigenaren, werd gezorgd voor een bak koffie en borrel en wat lekkers om dit bijzondere en geslaagde project te vieren. De Flakkeeboxen zijn ruimtes van 6 bij 3 meter, of 9 bij 3,5 meter die gebruikt kunnen worden als bedrijfsruimte, opslag of werkplaats.

Speurtocht voor gezinnen op de Slikken van Flakkee

GOEREE-OVERFLAKKEE – Kinderen van groep 6 van OBS Roxenisse uit Melissant hadden de primeur. Zij mochten onlangs een speurtocht uitproberen op de Slikken van Flakkee. Na nog wat kleine aanpassingen is de speurtocht te vinden - en te downloaden – op de website van IVN Goeree-Overflakkee.

Tekst en foto's: Adri van der Laan

Niels van Zanten uit Den Bommel volgt de opleiding Natuur en Recreatie in Gorinchem en loopt stage bij IVN Goeree-Overflakkee. In het kader van deze stage kreeg Niels de opdracht van deze natuureducatieorganisatie om een speurtocht voor kinderen uit te zetten op de Midden Slikken van Flakkee. Dit middelste gedeelte bevindt zich achter Melissant en is in het voorjaar van dit jaar beter toegankelijk gemaakt voor van de natuur genietende recreanten of inwoners van de regio. Het gebied biedt veel variatie aan zowel flora als fauna. Mede daarom vindt IVN Goeree-Overflakkee dat het gebied ook onder de aandacht van kinderen dient te worden gebracht. Natuurlijk is een speurtocht hierbij een handig hulpmiddel. Samen met hun ouders of grootouders kunnen de kinderen een paar uur in het natuurgebied doorbrengen en ondertussen het een en ander van het mooie gebied opnemen.

Route

Het startpunt van de speurtocht is op het parkeerterrein dat te bereiken is via de onlangs gerenoveerde weg bij Melissant richting de Slikken van Flakkee. De route gaat door een gevarieerd gebied en Niels heeft er alles aan gedaan om de 'opdrachten' ook zo gevarieerd mogelijk te houden. De route staat globaal aangegeven op een plattegrond, maar het verloop van de route wordt ook beschreven.

De leerlingen van Roxenisse begonnen enthousiast aan de route en dit enthousiasme bleef tot aan het eind van de speurtocht - anderhalf uur later. Ze werden uitgenodigd om sporen te zoeken en te herkennen, maar ook om 'stil te zijn' en de geluiden van de natuur op zich in te laten werken. De vogelkijkplaats langs het nabijgelegen meertje trok veel aandacht van de kinderen en daarom is het belangrijk om tijdens de speurtocht een verrekijker mee te nemen.

De speurtocht is te downloaden via: www.ivn.nl/afdeling/goeree-overflakkee.

Musical 'De Koning Te Rijk' voor jong en oud in basisschool De Bron

OUDE-TONGE - Heel veel uren wordt er jaarlijks besteed aan het instuderen van een musical aan het eind van groep 8 op de basisschool. Zo ook dit jaar in groep 7/8 van De Bron in Oude-Tonge. Na de gewonnen workshop van Sarah & Julia waren zij extra gemotiveerd om de musical 'De Koning Te Rijk' goed op de planken te zetten. "Zonde dat we de musical niet vaker kunnen opvoeren", vond juf Rianne. Zij legde contact met de buren, Woonzorgcentrum Ebbe en Vloed in Oude-Tonge, en nodigde de bewoners uit om de extra opvoering op woensdagmiddag 5 juli bij te wonen. Ook de cliënten van de Gémiva waren van harte welkom.

Een optocht van rolstoelers en rollators, begeleid door tientallen vrijwilligers, verplaatste zich van het zorgcentrum naar de basisschool. Een opkomst waar van tevoren van gedroomd was. De collectebus voor War Child was onder de bewoners rondgegaan en deze werd bij binnenkomst overhandigd. Een bedrag van zo'n € 80,- werd bijgeschreven op de geldmeterteller.

De musical start in de klas van meester Hor Loge. Het is een dag als alle andere; de kinderen vervelen zich en krijgen de opdracht een opstel over Oorlogskinderen te schrijven. Dan vaart daar plotseling een schip de klas binnen. De kinderen weten niet wat hun overkomt, maar binnen de kortste keren zitten ze aan boord van het schip dat reist over de Zee van Tijd. Het schip heet De Tijdeling. Met De Tijdeling komen de kinderen in verschillende jaartallen terecht. In een tijd waarin kinderarbeid nog bestond, een tijd waar kinderen helemaal niet naar school hoefden te gaan. Bij de bejaarde bezoekers was de scène over Het Achterhuis van Anne Frank de meeste herkenning. De bewoners van de Gemiva zongen massaal mee met 'Het kan hier zo mooi zijn', beschikbaar gesteld door Guus Meeuwis. Ook ons koningspaar Willem-Alexander en Máxima, voortreffelijk gespeeld door Wouter Knöps en Jenske Knops, oogstte bewondering. Langzaam maar zeker beseffen de kinderen aan boord van De Tijdeling dat alles wat zij hebben in hun leven – een beschermd huis, de vrijheid om te zeggen wat je denkt, het recht op school en onderwijs – niet zo vanzelfsprekend is als ze altijd hebben gedacht. De leerlingen van groep 7/8 bezorgden het publiek een bijzondere middag met de prachtige tijdreis in deze avontuurlijke schoolmusical. Na het bekende 'Armen open', eveneens van Guus Meeuwis, gingen de buren weer huiswaarts. Een geslaagde burendag, aldus de leerkrachten juf Josca en juf Rianne. "Goed dat er verbintenis tussen de hoogbejaarden en de jeugd tot stand komt", reageerden de organiserende leerkrachten.
's Avonds schitterden de leerlingen nogmaals voor ouders, familie en vrienden. De tijdreis van het leven zet zich voor de leerlingen van groep 8 voort op de middelbare scholen van Middelharnis. Samen met het team van de basisschool kijken zij terug op een geslaagde musical, die met alle gehouden acties € 1460,- opleverde voor War Child.

Lasergamen tijdens Vakantie Bijbel Week

HERKINGEN - De eerste week van de zomervakantie was de Vakantie Bijbel Week in Herkingen. Ruim 80 kinderen kwamen op survival in de tent. Er werden onder andere tentjes, vlotjes, verrekijkers en knikkerbanen geknutseld. Iedere dag was er een toneelstuk en voor de jongste kinderen een poppenkast. De groep luisterde naar verhalen uit de Bijbel, met als hulpmiddel de routekaart, het touw en de verrekijker. De laatste dag was er voor iedereen een broodje frikandel en de oudsten sloten de week af met chips en een kampvuurtje. Er was veel belangstelling om tijdens de slotavond nog een keer samen alle liedjes te zingen. De dorpsraad heeft een gift gegeven, zodat de oudste kinderen de laatste avond konden lasergamen. De kinderen vonden het een leuk en spannend spel. De organisatie bedankt de dorpsraad en Aspergeboerderij Van der Velde. Die stelde hun schuur beschikbaar en zorgde voor de hindernissen en obstakels.

Kernactiviteiten

GOEDEREEDE

Jaarmarkt

Zaterdag 22 juli is er weer een gezellige jaarmarkt rond de sfeervolle haven van Goedereede. Op deze jaarmarkt, die wordt gehouden van 10.00 tot 17.00 uur, zullen een groot aantal kramen en standwerkers aanwezig zijn. Zij zullen veel verschillende producten verkopen. Natuurlijk is er voldoende eten en drinken te koop, maar ook allerlei andere zaken die je op een braderie kunt verwachten zijn aanwezig. Voor informatie kunt u bellen met dhr. Harting, tel. 06-55308794.

MIDDELHARNIS

Rijbewijskeuring

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor 4 augustus en 1 september terecht op het spreekuur in het Wijkcentrum Middelharnis, Doetinchemsestraat 27. Schikt de datum niet, dan zijn er andere mogelijkheden in de regio. Voor senioren kost de keuring € 38,00 en voor chauffeurs tot 75 jaar met rijbewijs C/D/E is het € 57,00. Voor informatie en een afspraak belt u tijdens kantooruren naar het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen: 088-2323300. Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl. Geadviseerd wordt om minimaal 4 maanden voor het verlopen van het rijbewijs een afspraak te maken.

OUDDORP

Psalmzangavond

Op zaterdag 22 juli is er een niet-ritmische Psalmzangavond met bovenstem in de Eben-Haëzer Kerk, Diependorst 18a. De organist is Pieter Heykoop, de algehele leiding is in handen van ds. G. Meuleman. Er is inloop vanaf 19.30 uur, vanaf 19.45 uur is er inleidend orgelspel en om 20.00 uur start de zangavond. De toegang is vrij, er is wel een collecte ten bate van Evangelieverkondiging en diaconale hulp in Israël. Kijk voor meer informatie op www.steunfondsisrael.nl.

Fietspuzzeltocht

Maandagavond 31 juli wordt er een mooie fietspuzzeltocht gehouden. De start is om 18.30-19.00 uur bij de Gereformeerde Gemeente, Spaanseweg 13. Onderweg krijgt u koffie/thee/limonade en achteraf is er nog gelegenheid om een warme versnapering te kopen. De opbrengst van deze puzzeltocht is voor de zending.

Aanhangwagen te huur

Aanhanger nodig? Er is nu een kleine aanhangwagen te huur bij familie v/d Linde, van de rommelmarkten. Op die manier kunnen mensen worden geholpen die af en toe eens een aanhanger nodig hebben. "Op deze manier kunnen er weer mensen geholpen worden en daarom zien we dit ook als een goed doel." De aanhanger kan men huren via 06-26032013.

SOMMELSDIJK

Bingo O-G-O

Zaterdag 22 juli is er een bingo van O-G-O. Deze start om 19.30 uur in het wijkgebouw van De Zwaluw aan de Sperwer. De zaal is open om 19.00 uur. De koffie/thee is gratis bij binnenkomst. Er worden elf rondes gespeeld voor € 6,50. Daarnaast nog negen gratis prijsjes. In de pauzes is er verkoop van twee extra rondes voor € 1,- per ronde. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom.

Realtime bidstond

Donderdag 28 september wordt er een bidstond gehouden. De avond begint om 19.45 uur en wordt gehouden in de Hervormde Kerk. Ds J.C. Breugem zal de opening verrichten, waarna er gesproken zal worden over moreel verval (ds. Bouman), christenvervolging (ds. Van Assen) en Israël en de wederkomst (ds. Gielen). De avond wordt georganiseerd door Realtime, maar jong en oud is welkom. Het is gratis, al is er wel een collecte.

Gratis boekje om meer mensen de deltanatuur van het Haringvliet te laten ontdekken

HARINGVLIET - Rond het Haringvliet kun je de Nederlandse delta in al haar facetten beleven. In het Haringvliet monden de grote West-Europese rivieren Rijn en Maas uit in de Noordzee. Van oudsher een rijk en dynamisch natuurgebied. Gelegen op een steenworp afstand van Rotterdam. Een gratis boekje boordevol tips voor een echte deltanatuur ervaring ligt vanaf zaterdag 8 juli bij VVV's en andere drukbezochte toeristische locaties in de regio om meer mensen het Haringvliet te laten ontdekken.

De uitgave 'Ontdek het Haringvliet. Tips voor een echte deltanatuur ervaring' geeft tips voor mooie wandelroutes, fietsroutes, vogelkijkplekken, visplekken en waterrecreatiemogelijkheden op en rond het Haringvliet. Ook komen een aantal experts aan het woord die vertellen wat het Haringvliet voor hen zo aantrekkelijk maakt. "Op een steenworp afstand van Europa's dichtstbevolkte gebieden kun je hier naar hartenlust door de deltanatuur struinen. Wees welkom!" aldus boswachter Ted Sluijter van Natuurmonumenten.

Waterbus

Het handzame boekje boordevol tips wordt ook uitgedeeld op de Waterbus, die vanuit Rotterdam en Dordrecht naar het Haringvliet vaart. In de zomervakantie vaart de Waterbus zelfs 6 dagen in de week naar en over het Haringvliet. De wandel- en fietsroutes sluiten goed aan op de haltes van de Waterbus. Bovendien mag de fiets gratis mee op de Waterbus. Een perfecte combinatie voor een fijne dag uit op en rond het Haringvliet!


Droomfondsproject Haringvliet

Het gratis boekje 'Ontdek het Haringvliet. Tips voor een echte deltanatuur ervaring' is een uitgave van het Droomfondsproject Haringvliet. Daarin werken zes natuurorganisaties met steun uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij aan het Haringvliet. In aanloop naar het op een kier gaan van de Haringvlietsluizen in 2018 krijgt niet alleen de natuur een impuls, maar wordt er ook gewerkt aan aantrekkelijke nieuwe recreatieve voorzieningen.


Gratis uitgave vanaf 8 juli beschikbaar

Bekijk de uitgave online via https://haringvliet.nu/sites/haringvliet.nu/files/2017-06/Brochure_Ontdek%20het%20Haringvliet_final.pdf of lees verder op www.haringvliet.nu. Vanaf zaterdag 8 juli is het boekje 'Ontdek het Haringvliet. Tips voor een echte deltanatuur ervaring' gratis op te halen bij VVV's en andere goedbezochte toeristische locaties in de Haringvliet regio.

Bijzondere muzikale wandeling 5e Muziek in de Voorstraat op 22 september

MIDDELHARNIS - Het huiskamerfestival Muziek in de Voorstraat wordt dit jaar gehouden op vrijdag 22 september. Het bestaat uit een wandeling langs vijf bijzondere concerten in vijf bijzondere panden aan de Voorstraat van Middelharnis. Dit jaar treden op Elly Bakker en Paul Kieviet (blokfluit/orgel), StarkLinnemann (jazz, klassiek, wereldmuziek), Codarts Musical (zang), Saxofoonkwartet Blast en Ralph Rousseau Meulenbroeks (viola da gamba). Voor meer informatie over de optredende muzikanten, volg Facebook: Muziek in de Voorstraat. De ontvangst voor het festival is in het Oude Raadhuis van 18.45-19.15 uur, daar liggen toegangsbewijzen en programma klaar. De kaarten zijn inclusief koffie bij ontvangst en consumptie in de pauze. Kaarten van € 25,00 kunnen worden besteld via muziekindevoorstraat@gmail.com, stichting Podium G-O verzorgt de administratie.

De variatie in muzikale sferen en stijlen, instrumenten en huizen is groot; dat maakt Muziek in de Voorstraat tot een uitdaging en een belevenis. Want de afstand tot de muzikanten is klein in de huiskamers. De concertlocaties zijn herkenbaar aan de kleurige loper voor de deur en het programma leidt de bezoekers langs de concerten. Ook voor de muzikanten is Muziek in de Voorstraat een uitdaging: de meeste van hen spelen vier keer hun concert van twintig minuten. De organiserende werkgroep is blij met de medewerking van de bewoners, die hun huiskamer of ruimte beschikbaar stellen. Zonder hen geen festival. Pas op de festivalavond wordt bekend gemaakt welke panden dit jaar in de wandeling zitten. Muziek in de Voorstraat wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Goeree-Overflakkee en sponsoren. Het festival is een initiatief van de gelijknamige werkgroep onder auspiciën van stichting Podium Goeree-Overflakkee. www.stichtingpodium.nl.

Singer/songwriters gezocht

MIDDELHARNIS - In de eerste drie weken van september presenteren de Vrienden van Zuidwester voor alle bewoners van zorginstelling Stichting Zuidwester het project 'Muziek op reis'.

De bedoeling is dat zoveel mogelijk cliënten kennismaken met muziek in hun dagbesteding of groepswoning. Tot nu toe hebben Zuidwesterbreed (Zuid-Holland, Zeeland en West-Brabant) 42 locaties zich aangemeld voor deelname en daarbij zijn 52 muziekwensen naar voren gekomen. Het belooft een geweldig feest te worden.
Men is nu op zoek naar plaatselijke en/of regionale singer/songwriters die willen optreden voor en mét onze doelgroep, mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.
Heb je hiervoor belangstelling, meld je dan aan bij vriendenvan@zuidwester.org. Zijn er nog vragen, stel die dan aan j.hamelink@zuidwester.org of aan m.nooijen@zuidwester.org.

Tabernakel op schaal nagebouwd

STELLENDAM – Tot in de kleinste details is in het winterseizoen 2015/2016 de tabernakel nagebouwd door mensen van de Hervormde PKN-gemeente in Stellendam. Dit indrukwekkende 'bouwwerk' is te bezichtigen tijdens de zomermaanden juli, augustus en september op de woensdagen 12,19 en 26 juli, 9, 16, 23 en 30 augustus, 6, 13, 20 en 27 september van 19.00-20.00 uur. Op de zaterdagen 22 en 29 juli, 12 en 19 augustus 2017 vanaf 10.30-12.00 uur. Er is een gastvrouw/-heer aanwezig die toelichting geeft indien gewenst. Buiten deze tijden om kunnen particulieren of groepen ook langskomen, maar dan eerst afspreken via A. Tanis, telefoon: 0187-492024 b.g.g. 0187-682348. Er zijn geen kosten aan verbonden. Er is wel een mogelijkheid om een vrijwillige bijdrage te geven voor de onkosten die gemaakt zijn voor de bouw van de tabernakel. De kerk is te vinden aan de Bosschieterstraat 4. Op de Goereese Kunstdagen is de tabernakel te bezichtigen vanaf woensdag 2 augustus t/m zaterdag 5 augustus in de Hervormde Kerk van Goedereede. Voor openingstijden, zie de website Goereese Kunstdagen.

Kees Klink wint postduivenwedstrijd

GOEREE-OVERFLAKKEE - Voor wedstrijden vanuit Zuid-Frankrijk worden de postduiven al op maandag of dinsdag ingekorfd. Ze rijden dan in een rustig tempo met geconditioneerde vrachtwagens naar de losplaats. Onderweg wordt regelmatig gerust en krijgen de duiven water en voer.

Deze keer ging de reis naar Agen, hemelsbreed een afstand van bijna 900 kilometer vanaf Goeree-Overflakkee. De planning was om de duiven op vrijdag te lossen. De weersomstandigheden waren echter zo slecht dat lossen onverantwoord was. Ook zaterdag durfde men een lossing niet aan. Immers, de weersvoorspelling over de hele vluchtlijn moet goed zijn, anders wordt de thuisreis te moeilijk. Het was zaak de duiven tijdens deze wachtdagen goed te blijven verzorgen, want ze moesten natuurlijk in goede conditie blijven. Zondag en maandag bleef het echter slecht weer. Pas dinsdagmorgen konden de duiven om 7.00 uur gelost worden om aan de terugreis te beginnen. In Den Bommel zaten Kees Klink en zijn vrouw 's avonds uiteraard op hun duiven te wachten. Vlak voor de klok van negen kwam hun favoriet thuis. Opmerkelijk fris en er was bijna niet te zien dat hij acht dagen in de mand gezeten had en veertien uur had gevlogen om thuis te komen; chapeau voor de verzorgers. Kees en Jeanet waren in hun nopjes met deze prestatie. Ze werden dan ook hartelijk gefeliciteerd door het winkelpersoneel van de sponsor Ambachtelijke Slagerij Van Zuidland uit Dirksland.

Online Stamboomonderzoek in de Bibliotheek

REGIO – Online werken aan je stamboom via My Heritage? Dat kan, tijdens een proefperiode t/m 4 augustus, gratis in de bibliotheek in Middelharnis via myheritagelibraryedition.com.

My Heritage is een online platform voor genealogie met softwareproducten en -diensten voor online en mobiel gebruik. Gebruikers van het platform kunnen onder meer stambomen maken, foto's uploaden en bekijken en miljarden historische gegevens van over de hele wereld doorzoeken. Sinds 2015 ondersteunt het platform 42 talen en heeft het wereldwijd ongeveer 80 miljoen gebruikers. In januari 2017 meldde My Heritage dat er 35 miljoen stambomen op de website staan. My Heritage is een gratis dienst, maar wanneer er dieper in de systemen gezocht moet worden om informatie boven water te krijgen dient er een betaald abonnement te worden afgesloten.

Pilot

Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta is een pilot gestart met My Heritage om te onderzoeken of bezoekers van de Bibliotheek meerwaarde zien in deze dienst. Tot en met 4 augustus kan er GRATIS in alle bestanden van My Heritage worden gezocht in de Bibliotheekvestigingen Hellevoetsluis, Middelharnis en Brielle. Natuurlijk zijn wij benieuwd naar je ervaringen! Zowel positieve als negatieve feedback kan gestuurd worden naar info@bzhd.nl of gedeeld worden met de medewerkers in de Bibliotheek.

Beiaardconcert door Gerda Peters

GOEDEREEDE - Zaterdag 22 juli geeft Gerda Peters van 15.00 tot 16.00 uur een concert op de beiaard in de toren van Goedereede. Peters is de stadsbeiaardier van Almere, Beverwijk en Voorburg. Ze speelt onder andere Pride & Prejudice van Jeremy Sams, Moon River van Henry Mancini en Concert voor hobo nr. 3 van Benedetto Marcello. De beiaardier is geboren en getogen in het centrum van Haarlem, beiaardklanken zijn haar met de paplepel ingegoten. Gerda is aan het Sweelinck Conservatorium Amsterdam afgestudeerd voor orgel en kerkmuziek. Vervolgens heeft zij met goed gevolg het staatsexamen piano afgelegd. In 2008 slaagde zij voor haar diploma Master of Music in Carillon aan de Nederlandse Beiaardschool (NBS) te Amersfoort (faculteit muziek van de Hoge School voor de Kunsten te Utrecht). Gerda Peters is vaste organiste van de St. Pancratiuskerk te Sassenheim en stadsbeiaardier van Almere, Beverwijk en Voorburg. Zij vervangt regelmatig collega beiaardiers en geeft door heel Nederland en in het buitenland concerten. Samen met Sarina Brouwer (saxofoon) vormt zij een duo. Tevens heeft zij een privé leerlingenpraktijk in de Bollenstreek. Zie voor meer info haar website: www.gerdapeters.nl.

Eerste Diekdag drukbezocht

MIDDELHARNIS - Afgelopen vrijdag, 14 juli, werd de eerste Diekdag van deze zomer gehouden. Het was er weer gezellig druk. Manege Oostmoer gaf een demonstratie, mensen konden op de foto met uilen en voor de kinderen stonden er trampolines. En natuurlijk was er ook van alles te kopen en te eten. Komende vrijdagen (21 en 28 juli en 4 augustus) staat er nog van alles op het programma. Zo zijn er achtereenvolgens radiografisch bestuurbare auto's, oldtimers en oude tractoren te bewonderen. De Diekdagen zijn vernoemd naar de naam van de winkeldijk in het centrum van Middelharnis.

Predicaat 'Hofleverancier' voor jubilerende Drogisterij Van Loon

De uitreiking van de oorkonde en de onthulling van het Koninklijk Wapenschild, behorend bij de toekenning van het predicaat 'Hofleverancier'. Foto's: Hans Villerius

OUDE-TONGE – Een bijzondere dag was het, vorige week donderdag, voor Drogisterij Van Loon aan de Kerkring te Oude-Tonge. Een feestelijke en gedenkwaardige dag ook. "Een dag met een gouden randje", zo noemde Eef Aleman-van Loon het donderdagmiddag. Haar onderneming ontving het predicaat 'Hofleverancier', een Koninklijke Onderscheiding voor kleine en middelgrote bedrijven, en die werd donderdag uitgereikt door Commissaris van de Koning drs. Jaap Smit, in het bijzijn van burgemeester Ada Grootenboer, de familie Van Loon, hun medewerkers en andere relaties.

Door Hans Villerius

Bedrijven die minimaal honderd jaar oud zijn, met onbesproken gedrag en met een zeer goede reputatie in de regio, die zich onderscheiden door kwaliteit, soliditeit en continuïteit kunnen in aanmerking komen voor deze Koninklijke erkenning. Zo'n 450 bedrijven in Nederland dragen deze onderscheiding, met Drogisterij Van Loon nu dus als één van jongste telgen.
"Het is een eer en een prachtige bekroning op ons werk en op dat van onze voorouders", zo reageert Eef bij het bereiken van deze mijlpaal in de bestaansgeschiedenis van het bedrijf. En nog een andere mijlpaal werd daarin bereikt. Dit jaar bestaat de drogisterij namelijk 125 jaar. Alles bij elkaar reden genoeg waarom eind vorige week de winkel in feestsfeer was gehuld, met voor klanten koffie, taart, ijs en een presentje.

Begrip

Drogisterij Van Loon werd opgericht in 1892 door Eefs overgrootvader. Hij vestigde zich in het pand aan de Kerkring in Oude-Tonge. Hier startte hij een café maar verkocht er ook spullen als touw voor de scheepvaart. Eefs grootvader en vader hebben het bedrijf door moeilijke tijden geloodst, zoals de crisis in de jaren dertig van de vorige eeuw, de Tweede Wereldoorlog en de watersnoodramp. Langzaam groeide het bedrijf uit tot drogisterij, die zich specialiseerde in gezondheid. Inmiddels is de drogisterij een begrip in Oude-Tonge en omgeving. In 2000 werd Drogisterij Van Loon tweede tijdens de landelijke verkiezing 'Beste drogist van het jaar'. En na 125 jaar heeft in Oude-Tonge de winkel zo'n reputatie opgebouwd dat verscheidene inwoners, als ze zich niet optimaal voelen, zeggen: "Gaan we naar Eef, of naar de dokter?"

Doorgelicht

Zo'n anderhalf jaar hebben de voorbereidingen geduurd om nu het Koninklijke Wapen en de titel 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier' te mogen voeren. Een bedrijf dat hiervoor in aanmerking wil komen, vraagt het predicaat zelf aan, bij de burgemeester. Als die positief adviseert gaat de aanvraag naar de provincie. Die laat specialisten van verschillende Ministeries uitgebreid onderzoek verrichten, waarbij het aanvragende bedrijf geheel wordt doorgelicht. Pas wanneer de onderneming aan alle voorwaarden voldoet vormt ook de Commissaris van de Koning een oordeel over de aanvraag en legt hij de aanvraag voorzien van zijn advies bij de Koning neer. "Want er is er maar één bevoegd het predicaat 'Hofleverancier' toe te kennen en dat is Zijne Koninklijke Hoogheid zelf", zo legde de Commissaris donderdagmiddag uit.

Vertrouwen

Overigens wil het niet zeggen dat bedrijven met het predicaat Hofleverancier daadwerkelijk producten aan het Koninklijk Hof leveren. "Wel is het een veelzeggend kwaliteitscertificaat", verzekerde de Commissaris, "dus ook voor de firma M. van Loon, die een begrip is in Oude-Tonge en ver daarbuiten. Een familiebedrijf waarin met hart en ziel wordt gewerkt en waarin, te midden van alle internetverkopers, het menselijk contact en persoonlijke benadering belangrijk blijft. Klantgerichtheid is bij vier generaties Van Loon corebusiness geweest en het is er nog steeds de basis van succes. Familiebedrijven zijn niet primair gericht op het maken van winst, maar de blik is vooruit gericht, op de lange termijn, om de onderneming zo goed mogelijk aan de volgende generatie over te laten. Over rentmeesterschap gesproken! Het is ook veelzeggend dat Drogisterij Van Loon meerdere crisissen heeft doorstaan. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst."
Samen met de burgemeester en de ondernemers Ko en Eef, Marinus en Sita van Loon onthulde de Commissaris daarna het fraaie Koninklijke Wapenschild aan de voorgevel van de winkel. "Goeree-Overflakkee en de gemeenschap van Oude-Tonge zijn een Koninklijk onderscheiden onderneming rijker en dat is iets om echt met elkaar trots op te zijn!", zo gaf Smit aan.

Voorbeeld

Complimenten had de Commissaris trouwens niet alleen voor de Oude-Tongse drogisterij, maar ook voor het eiland Goeree-Overflakkee. "Hier zijn mensen bezig met elkaar er iets van te maken en de samenleving vooruit te laten gaan. Een bruisend eiland dat hard werkt aan een bruisende toekomst. Een voorbeeld voor andere regio's, wat ik ook graag elders uitdraag!"Keurmerk Veilig Ondernemen bedrijventerreinen Stellendam

Links wethouder Frans Tollenaar (gemeente Goeree-Overflakkee) en rechts Giel Lokker (voorzitter SBBS).

STELLENDAM - Wethouder economische zaken Frans Tollenaar overhandigde vrijdag 30 juni het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) certificaat Continue Samenwerken aan Giel Lokker, voorzitter van de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Stellendam (SBBS). Om een veilig bedrijventerrein te waarborgen, ontwikkelde het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) het KVO.

Het KVO is een waardering voor bedrijventerreinen waarbij ondernemers samen met de gemeente, de politie, de brandweer en andere partijen samenwerken om de veiligheid op het terrein te verbeteren. Door het behalen van het KVO certificaat laten betrokken partijen zien dat zij door samen te werken voldoen aan de gewenste kwaliteitseisen, die zijn vastgelegd in het certificatieschema KVO. Sinds 2013 voldoen de bedrijventerreinen Korteweg en Deltahaven in Stellendam al aan de voorwaarden voor dit keurmerk. Het huidige keurmerk is geldig tot 2019; de geldigheidsduur van het keurmerk is namelijk verlengd van twee naar drie jaar.

Voorwaarden KVO

Een belangrijke voorwaarde om het keurmerk te ontvangen, is dat ondernemers samen met de gemeente, de politie, de brandweer en eventuele andere partijen afspraken maken om overlast, criminaliteit, onderhoud en beheer aan te pakken. Ondernemers zijn namelijk gebaat bij een veilig en schoon bedrijventerrein, waar de kans op inbraak, brand en andere vormen van criminaliteit minimaal is. Andere voordelen zijn een korting op de verzekeringspremie, subsidiemogelijkheden (VKB-scan) en fiscale voordelen.

In de praktijk

Om de continuïteit van de veiligheid van de bedrijventerreinen te waarborgen, zijn er periodieke overleggen en is er een jaarlijkse gezamenlijke schouw. Hierbij rapporteren politie, brandweer, ondernemers, bestuursleden, de parkmanager en de gemeente verbeterpunten en voeren die vervolgens uit. Deze activiteiten zorgen voor een structurele verbetering van de onderlinge samenwerking. Ook werden er met het instellen van de Bedrijven Investeringszone (BIZ) camera's op de terreinen geplaatst. De genomen maatregelen dragen bij aan de versterking van het veiligheidsgevoel van ondernemers, werknemers en inwoners en verminderen de schade en overlast door criminaliteit.

Uitreiking Keurmerk

Wethouder Tollenaar overhandigde op 30 juni het KVO certificaat Continue Samenwerken aan de voorzitter van de SBBS, Giel Lokker: "Ik zie dit keurmerk als een kers op de BIZ-taart. Bedrijven die gevestigd zijn op beide terreinen ontvangen een korting op de verzekeringspremie en kunnen bij een audit een aantal bladzijden overslaan." Frans Tollenaar is trots op het bereikte resultaat: "Het KVO certificaat is een terechte erkenning voor de veilige en schone bedrijventerreinen in Stellendam. Met dit keurmerk wordt de attractiviteit van deze bedrijventerreinen nog verder vergroot!"

Flakkeesche Drukkerij:
Nieuwe functies in historisch pand

Michiel van der Est en Chimène de Penning in de voormalige drukkerij, bij het door Jaap Reedijk vervaardigde kunstwerk van 'De Boomsma's'.

MIDDELHARNIS – Het pand met de statige uitstraling aan de Voorstraat van Middelharnis heeft een veelbewogen geschiedenis. In vroeger tijden draaiden er de drukpersen van de Flakkeesche Drukkerij. Ruim veertig jaar geleden stopten de persen en werd er een kantoor in gevestigd. De naam raakte in de vergetelheid totdat eigenaar V&R vorig jaar besloot om de naam weer te gaan gebruiken. Nu niet voor een drukkerij, maar voor een locatie waarin verschillende kantoren zijn gevestigd.

Tekst en foto: Adri van der Laan

Het bedrijf V&R is een trainings- en adviesbureau op het gebied van crisismanagement en crisiscommunicatie en wordt geleid door Johan de Vogel, Nancy Haupts en Michiel van der Est. Samen met managementassistente Chimène de Penning vertelt Michiel iets over de geschiedenis en de huidige functie van het pand.

V&R kocht een aantal jaar geleden het pand, dat zich uitstrekt vanaf de Voorstraat tot de West-Achterweg in Middelharnis, van Schipper Accountants. Het bedrijf organiseert veel trainingen en deed dat eerst in het pand aan de Voorstraat. Later koos V&R ervoor om de klanten op te gaan zoeken en bijeenkomsten in het land te organiseren. "Het gevolg was dat we hier behoorlijk wat overtollige ruimte kregen", zegt Michiel. Het bedrijf heeft de vrijgekomen ruimte goed benut door er een verzamelgebouw voor kantoren van te maken. Tegelijk werd de historische naam Flakkeesche Drukkerij weer voor het voetlicht gehaald. "Ik ben geïntrigeerd door geschiedenis", verklaart Michiel waarom hij die naam weer in gebruik heeft genomen voor het complex.

Boomsma

De bekende gebroeders Boomsma namen in de dertiger jaren de drukkerij van hun vader over en vervolgens leiden vader en zoon Van Eesteren het bedrijf nog tot halverwege de zeventiger jaren. Daarna was het einde van de grote drukkerij een feit.
In de afgelopen jaren is het pand grondig aangepast aan de nieuwe functie als kantoorruimte. Toen V&R in het pand kwam, kreeg het gebouw intern weer een flinke facelift. Volgens Michiel was het voorheen een wat donker aandoende kantoorruimte. Daarvan is nu geen sprake meer. De kantoorruimten zijn lichte vertrekken geworden en voor de inrichting is gebruik gemaakt van lichte kleuren en steigerhout.

Bij de inrichting wordt een link naar het verleden gemaakt. Er zijn op verschillende plaatsen details te vinden die de vorige functie van het gebouw levend houden, zoals een aantal drukkerij-attributen en natuurlijk afbeeldingen van Han en Rien Boomsma. In de gang hangt een groot kunstwerk van de tweeling, gemaakt door Jaap Reedijk.

De Flakkeesche Drukkerij is geschikt gemaakt voor het onderbrengen van bedrijven. Eénmansbedrijven die eerst een kantoor aan huis hadden, vinden nu onderdak in het historische pand. Maar ook wat grotere bedrijven hebben er ruimte gevonden, zoals een makelaarskantoor. Uit het gesprek blijkt dat de kantoorruimte voor een redelijke prijs wordt verhuurd.. Een kantoor is bijvoorbeeld al voor € 250,- per maand te huren. Dit is een all-in prijs en hier komen geen extra kosten bij voor bijvoorbeeld wifi of energiegebruik. Tevens kan er gebruik worden gemaakt van de kantine en vergaderruimtes. Chimène vertelt dat er momenteel al veel ruimte bezet is, maar dat er nog wel kantoren beschikbaar zijn. Desgewenst kan de ruimte aangepast worden naar de wensen van de klant.

In het gebouw is al fors geïnvesteerd, zo zijn er kortgeleden vier nieuwe kantoren gecreëerd. Michiel geeft aan dat volgend jaar de buitenkant grondig wordt aangepakt. "Wij vinden dat het gebouw gewoon goed moet zijn".

Meer zien van de Flakkeesche Drukkerij? Dat kan op de Facebook-pagina van de kantoorlocatie. Geïnteresseerde huurders vinden ook meer informatie op de website van Van Rossum Makelaardij en Funda in Business.

Michiel van der Est heeft in het pand van de Flakkeesche Drukkerij al enkele dingen staan die herinneren aan de drukkerij. Graag zou hij nog meer te weten komen over het verleden van deze drukkerij. Wie nog iets weet uit die tijd of nog foto's of gereedschappen heeft, kan contact opnemen met Michiel van der Est via 0187 478855.

Goeree-Overflakkee geeft energie

GOEREE-OVERFLAKKEE - Goeree-Overflakkee werkt voortvarend aan de energietransitie, waarbij fossiele brandstoffen zoals aardolie en aardgas vervangen worden door duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie.

Het eiland wil in 2020 energieneutraal zijn door net zoveel energie op te wekken als te gebruiken. Nog een stap verder is om in 2020 een overschot aan duurzame elektriciteit te produceren en energieleverancier te worden! In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Goeree-Overflakkee, ontwikkelde Studio Marco Vermeulen en BLOC een strategie om deze ambitieuze doelstelling te realiseren.

Volgens de energietransitie moet Nederland in 2020 één van de duurzaamste landen van Europa zijn. Op Goeree-Overflakkee zijn de omstandigheden voor duurzame energie gunstig. De gemeente heeft een strategische ligging tussen Rotterdam, Moerdijk en Antwerpen. En er ligt een visie om als eiland in 2020 tenminste energieneutraal te zijn.

Afstemming vraag en aanbod

Een van de belangrijkste uitdagingen in de energietransitie is de afstemming tussen vraag en aanbod. Het aanbod van energie is bijvoorbeeld door de afhankelijkheid van zon en wind niet altijd even groot. Maar ook de vraag van huishoudens, industrie en landbouw verschilt van moment tot moment en van seizoen tot seizoen. Intelligente netwerksystemen (smart grids) bieden (een deel van) de oplossing. Daarnaast gaan de innovaties op het gebied van opslag en bufferen van duurzame energie hard.

Energie-toekomst Goeree-Overflakkee

Tijdens een bijeenkomt op 3 juli bespraken inwoners, bedrijven, vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en de gemeente de energie-toekomst (2030-2050) van Goeree-Overflakkee. Welke keuzes en kansen liggen er en wat zijn de effecten van de energiestransitie?

Gaan bewoners bijvoorbeeld hun woning beter isoleren en voorzien van elektrische installaties om aardgasloos te kunnen wonen? Hierbij moeten vraag en aanbod van elektriciteit goed op elkaar worden afgestemd om het elektriciteitsnet niet over te belasten. Ook kunnen bewoners de isolatie van hun woning combineren met ruimteverwarming door collectief warmte uit het oppervlaktewater halen. Of wordt Goeree-Overflakkee hét energie-innovatie eiland van Nederland waar flink wordt geproduceerd en overschotten aan elektriciteit worden omgezet naar groene grondstoffen die gebruikt worden op het eiland en daarbuiten? Studio Marco Vermeulen en BLOC zullen de input uit deze bijeenkomst verwerken in een plan van aanpak voor de energie-toekomst van het eiland.

Aan de slag

Inwoners, overheden en bedrijven op Goeree-Overflakkee zijn samen al 'vol energie' aan de slag gegaan met de energietransitie door projecten op te starten en te begeleiden. Lange termijn doelen worden gekoppeld aan korte termijn projecten en de maatschappelijke opgaven en ambities voor Goeree-Overflakkee. Denk daarbij aan 'cable pooling', waarbij zonneparken en windparken hun kabelinfrastructuur delen. Het teveel aan elektriciteit kan Goeree-Overflakkee via de 'power-to-products methode' aan bedrijven in de Rotterdamse haven leveren. Maar er kan met 'power-to-fuels' ook brandstof mee gemaakt worden, bijvoorbeeld waterstof.

Arend-Jan van der Vlugt, wethouder Duurzaamheid en Innovatie, vult aan: "Goeree-Overflakkee werkt voortvarend aan de energietransitie en is daarmee koploper in Nederland. Door onze duurzame ambitie en koploperspositie willen partijen hun initiatieven op het gebied van innovatieve vormen van energie-opwekking, -besparing, -opslag en -conversie graag samen met ons op Goeree-Overflakkee tot uitvoer brengen. Een duurzame toekomst kan op verschillende manieren worden bereikt. Hoe ziet ons eiland eruit na de energietransitie? Welke keuze hebben we hierin? En hoe beïnvloedt onze keuze de ruimte, economie en maatschappelijke betrokkenheid op ons eiland? Het is belangrijk om hier samen over na te denken, zodat we op de juiste manier aan de slag kunnen!"

Voor meer informatie kan men contact opnemen met Petrus Postma van BLOC via e-mail: petrus@bloc.nl.

Bachconcert in de Rehobôthkerk

SOMMELSDIJK - Op vrijdagavond 28 juli wordt er een orgelconcert gegeven op het pas gerestaureerde Van Vulpen-orgel in de Rehobôthkerk te Sommelsdijk. De gastorganist van deze avond, Paul Kieviet, heeft een prachtig programma samengesteld met uitsluitend composities van de componist J.S.Bach (1685-1750). De datum van het concert is gekozen ter herinnering aan de sterfdag van deze grote meester, 28 juli 1750.

Het orgel heeft het eerste half jaar in 2017 een ingrijpende onderhoudsbeurt gehad, waarbij de intonatie grondig is gewijzigd door de firma Reil uit Heerde. Volgens kenners klinkt het orgel als nooit tevoren, dit is het eerste orgelconcert na de onderhoudsbeurt. Op het programma staat onder andere: Partita diverse sopra 'O Gott du frommer Gott' (BWV 767), Triosonate V in C (BWV 529) en Preludium en Fuga in C (BWV 547). De literatuur is zo gekozen dat de veelzijdigheid in het klankenpalet van het orgel te beluisteren is. De begaafde organist Paul Kieviet studeerde aan het Rotterdams Conservatorium de hoofdvakken Orgel (Docerend Musicus en Uitvoerend Musicus) bij Arie J. Keijzer en Bernard Winsemius, Kerkmuziek bij Barend Schuurman en Theorie der Muziek bij Jan Kleinbussink, Peter-Jan Wagemans en Ludwig Otten. Hij is organist van de Grote Kerk en de Christelijke Gereformeerde Kerk te Middelharnis en de Hervormde Kerk te Sommelsdijk, daarnaast heeft hij een lespraktijk.

De avond van 28 juli zal dan o.a. ook worden geopend met een improvisatie over Psalm 119. De aanvang van het concert is 20.00 uur, de entree voor volwassenen is € 5,-. Plaats: Rehobôthkerk, Olympiaweg 44 te Sommelsdijk.

Jubilarissen bij Muziekvereniging Apollo

De vakantietijd staat voor de deur. Muziekvereniging Apollo heeft tijdens een gezellige avond de jubilarissen in het zonnetje gezet. Ze werden toegesproken en gehuldigd. De jubilarissen zijn: Helma Kievit: 35 jaar, Linda Klem: 30 jaar, Ria de Graaf: 25 jaar, Jeroen Tijl: 12,5 jaar, Lotte Heymans: 12,5 jaar en Teun van der Poel: 50 jaar. De vereniging zegt: "We vinden het fijn om deze muzikanten al zo lang in ons midden te mogen hebben. We hopen nog vele jaren van hun kwaliteiten te mogen genieten. Bespeelt u een instrument en lijkt u het leuk om dit met meerdere muzikanten te doen? U bent van harte welkom vanaf 21 augustus, om 19.30 uur in Ons Dorpshuis te Nieuwe-Tonge."

Breeuwsma nieuwe voorzitter CDA Zuid-Holland

DEN HAAG - Relus Breeuwsma is de nieuwe voorzitter van de Zuid-Hollandse afdeling van het CDA. Tijdens een drukbezochte ledenvergadering werd hij met overgrote meerderheid verkozen. Op 1 juli nam de 34-jarige voormalig ambtenaar van de gemeente Rotterdam officieel de voorzittershamer van de negenduizend leden tellende afdeling over.

Met de positieve uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen nog vers in het geheugen, ziet Breeuwsma veel kansen voor het CDA. "Mensen weten weer waar het CDA voor staat. Het vertrouwen is terug, de gesprekken op straat zijn ronduit plezierig. Dat willen we vasthouden naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Achteroverleunen is er nu niet bij."

Vernieuwing

Maar de nieuwe voorzitter wil ook verder kijken. "Wie zijn over vier of acht jaar de nieuwe boegbeelden van de partij, die lokaal, provinciaal of zelfs landelijk het verschil kunnen maken? Als provinciale afdeling spelen we een belangrijke rol in de training en opleiding van nieuw talent. Daarom wil ik extra inzetten op de werving en selectie én opleiding van talent. Als eerste mijlpaal streven we voor de gemeenteraadsverkiezingen naar op iedere lokale kieslijst een jongere in de top-5."

Daarnaast wil Breeuwsma werken aan de vernieuwing van de vereniging. Het CDA Zuid-Holland zal onder zijn leiding actief aan de slag gaan om leden en niet-leden te betrekken. "Het CDA is de partij van gemeenschappen. Maar die zijn niet langer allemaal georganiseerd op de traditionele wijze via dorpen, wijken en verenigingen. We zullen dan ook nieuwe netwerken moeten opzetten en ondersteunen."

Bij Watersnoodmuseum met een helikopter de lucht in

OUWERKERK – Op drie dagen tijdens de zomervakantie staat bij het Watersnoodmuseum een helikopter paraat om bezoekers de sporen van de Watersnoodramp van '53 in het krekengebied bij Ouwerkerk en in de Schelphoek vanuit de lucht te laten zien.

Op zaterdag 15 juli, woensdag 2 augustus en woensdag 23 augustus staat er tussen 10.00 en 17.00 uur een helikopter paraat bij het Watersnoodmuseum, gereed om de lucht in te gaan. Voor deze unieke activiteit werkt het museum samen met Prince Helicopters uit Zierikzee. De helikopter vliegt over de caissons bij Ouwerkerk, die in 1953 gebruikt werden voor de sluiting van het laatste dijkgat in het rampgebied en waarin nu het Watersnoodmuseum is gevestigd. Vervolgens is er de mogelijkheid om door te vliegen naar de Schelphoek, waar de impact van de ramp op het landschap nog duidelijk zichtbaar is.
Tijdens de vlucht wordt het verhaal verteld van Rudolf Idzerda en Taco Mulder. Zij brachten in de dagen na de Watersnoodramp meer dan 100 mensen in veiligheid met de enige helikopter die Nederland toen bezat, de Sikorsky S-51, ofwel 'Jezebel'. Al vanaf € 35,- kunnen bezoekers van het museum een rondvlucht meemaken. Meer informatie is te vinden op www.watersnoodmuseum.nl of op www.prince-helicopters.nl.

Uitslagen dressuur Oostmoer

STAD AAN 'T HARINGVLIET - Uitslag van de dressuurwedstrijd voor pony's, proeven F9 tot en met F20 en paarden, alle proeven, gereden op zaterdag 15 juli 2017 in Manege Oostmoer, Oostmoersedijk 2a te Stad aan't Haringvliet. Voor de F proeven dient een minimaal aantal punten behaald te worden van 210, voor de overige klassen bedraagt dit 180.

Proeven F2 t/m F5. Marit Koel, Bon Jovi, 231 pnt; Emme Lotte van 't Hoff, Fernando, 230 pnt; Marisa Nieuwpoort, Arco, 228 pnt; Peter Witvliet, Doddle, 217 pnt. Proeven F10 t/m F16. Julia Kalle, Rody, 239 pnt; Mandy Popyus, Nienke, 232 pnt; Saskia Möhrke, Salerno, 230 pnt; Matthew Kolen, Bon Jovi, 211 pnt. Proeven B, L en M. Nadine Buskop, Jesse, 189 pnt; Marisca v. Nunen, Nathalli, 188 pnt; Marisca v. Nunen, Nathalli, 185 pnt; Mignon v. Heemst, Apart, 185 pnt; Mignon v. Heemst, Apart, 185 pnt; Anouk v.d. Lubbe, Quinty, 182 pnt; Nadine Buskop, Jesse, 181 pnt; Anouk v.d. Lubbe, Quinty, 180 pnt; Yvonne v. Dis, Any Moment, 174 pnt; Yvonne v. Dis, Any Moment, 172 pnt.

Reportage: drukte in de Ambulance meldkamer

Vrijdag in de krant

Van Toor over hoogbegaafden en hun moeders