info@eilandennieuws.nl
t. 0187 74 54 50

Dinsdag Eilanden-Nieuws

4 juli 2017

Dinsdag Eilanden-Nieuws 4 juli 2017


Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: info@eilandennieuws.nl of 0187-745450

Nieuwe stichting wil visserijtoerisme stimuleren

Bestuursleden en werkgroep Stichting VVG-O: Mirna Bogert, Caroline Melissant, Arjanne Hameeteman, Anne Marie van Seters, Jaap Tanis, Heleen Vlietland, Marissa Tanis en Kees van der Bok.

GOEREE-OVERFLAKKEE - Met de oprichting van de Stichting Verbreding Visserij Goeree-Overflakkee (Stichting VVG-O) wil de organisatie van De Week van de Goereese Vis de visserijsector op Goeree-Overflakkee letterlijk en figuurlijk beleefbaar maken voor toeristen, recreanten en de lokale bevolking.

De visserij kent een lange historie op het eiland en is nog steeds een belangrijke economische pijler op Goeree-Overflakkee met veel innovatiekracht. Iedereen heeft wel iets met vis of de visserij. Zeker het team dat dit jaar voor de vierde keer De Week van de Goereese Vis organiseert.

Zij zien het evenement groeien en het draagvlak bij de vissers, vishandel, horeca, zorg, toerisme en het onderwijs groter worden. De Week van de Goereese Vis is een vanzelfsprekend evenement geworden, waar de inwoners van Goeree-Overflakkee naar uitkijken. "Tijdens deze visweek wordt er in de horeca aanzienlijk meer vis gegeten en ook op meer en andere dagen in de week. De vraag naar de Goereese vismenu's was zo groot dat sommige restaurants ervoor kozen het speciale menu langer op de kaart te laten staan", vertelt Kees van der Bok, medeorganisator en deelnemer met Hotel-restaurant Akershoek in Ouddorp en De Zeemeeuw in Stellendam.

Stichting VVG-O

Om de promotie van de vissector en het product vis te waarborgen voor nu en in de toekomst, is de Stichting Verbreding Visserij Goeree-Overflakkee opgericht. Het doel van de stichting is om de identiteitsgebonden sector visserij van Goeree-Overflakkee, letterlijk en figuurlijk, beleefbaar te maken voor de lokale bevolking, toeristen en recreanten door een samenwerking te realiseren tussen tenminste de sectoren visserij, toerisme & recreatie, horeca, onderwijs en zorg. De organisatie van De Week van de Goereese Vis met de speciale Goereese vismenu's, het pellen van garnalen bij De Vliedberg en meer valt hieronder, maar de bestuursleden hebben meer ambities, het hele jaar rond: visserijhistorie zichtbaar maken, lesmateriaal over de visserij voor alle basisscholen op Goeree-Overflakkee en promotieactiviteiten op het gebied van lokaal en duurzaam gevangen vis eten. Kortom: Stichting Verbreding Visserij Goeree-Overflakkee wil meer visserijtoerisme.

Visserijtoerisme

Visserijtoerisme, de naam zegt het al, staat voor samenwerking tussen visserij en toerisme en recreatie. Samen de visserij beleefbaar maken, bijvoorbeeld door aantrekkelijk geprijsde en kwalitatieve vismenu's aan te bieden tijdens De Week van de Goereese Vis, rondleidingen te organiseren op vrijdagochtend in de visafslag en vissershaven, vispresentaties op scholen of een workshop vis bereiden met een wijnproeverij. "Samenwerken is voor ons heel belangrijk", benadrukt Caroline Melissant. "Wij verzinnen en maken De Week van de Goereese Vis en alle activiteiten niet, maar dat doen we echt samen aan tafel met enthousiaste mensen uit de horeca, visserij, vishandel, zorg en het onderwijs. Een goed idee omarmen we, pakken we op en voeren we samen uit. Dat geeft enorm veel positieve energie!"

De vierde editie van De Week van de Goereese Vis is van 1 t/m 9 september 2017. Tijdens deze week is ook de start van het seizoen van de Stellendamse garnaal.

2 / 26

Agenda

Woensdag 5 juli

OUDE-TONGE – Gebedssamenkomst. Aanvang 20.30 uur in Aktivia aan de Kerking.
OUDE-TONGE – Themamiddag ASV in De Grutterswei. Aanvang 14.00 uur.
OUDDORP – Galaconcert The National Brassband of New Zealand. Dorpstienden. Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis.
GOEDEREEDE – Bezichtiging Hervormde Kerk tussen 14.00 en 16.30 uur.
MIDDELHARNIS – Alzheimer Café in het Wijkcentrum, Doetinchemsestraat. Aanvang 19.30 uur. Notaris Benschop is te gast.

Donderdag 6 juli

GOEDEREEDE – Bezichtiging Hervormde Kerk tussen 11.00 en 16.30 uur.
MIDDELHARNIS - Musica Nautica in de haven. Aanvang 19.30 uur. www.sempremiddelharnis.nl.

Vrijdag 7 juli

MIDDELHARNIS – Autisoos. 19.00 tot 21.00 uur in de kantine van 'Goed voor Goed' (Kringloopcentrum). Adres: Simon Stevinweg 49.
MIDDELHARNIS – Pop-up Kunstverkoop op het Plein bij Entrez, Eendrachtsstraat 45-47.
OUDE-TONGE – Barbecue A.S.V. Oostflakkee bij Tonnie Buijs, Magdalenadijk 9. Opgeven via 630098 of asvo@telfort.nl.
GOEDEREEDE – Bezichtiging Hervormde Kerk tussen 14.00 en 16.30 uur.

Zaterdag 8 juli

STELLENDAM – Boerderijfair bij Landwinkel Keizer. Van 9.30 tot 16.30 uur. Damweg 1a. www.landwinkelkeizer.nl.
STELLENDAM – Verkoping van goede, gebruikte spullen vanuit de container bij de Gereformeerde Kerk. Van 10.00 tot 13.00 uur aan de Kerkhoflaan 4.
ACHTHUIZEN – Zomerbos vanaf 14.00 uur. Aanmelden bij Nicole Legierse, Patronaatstraat 11.
HERKINGEN – Jaarmarkt van 10.00 tot 20.00 uur.
GOEDEREEDE – Zomerse vrijmarkt op de Markt en langs de haven van 10.00 tot 15.00 uur.
GOEDEREEDE – Bezichtiging Hervormde Kerk tussen 14.00 en 16.30 uur.
BROUWERSDAM – Open dag Informatiecentrum Brouwersdam.
SOMMELSDIJK – Bingo O-G-O in wijkgebouw De Zwaluw aan de Sperwer. Aanvang 19.30 uur.

Dinsdag 11 juli

DIRKSLAND – Koffieochtend in 't Reginahof van 10.00 tot 12.00 uur.

Donderdag 13 juli

OUDDORP – Concert van Gerben Budding in de Hervormde Kerk, Weststraat 2. Aanvang 20.00 uur, entree € 8,- per persoon, gratis toegang voor kinderen (t/m 15 jaar).

Vrijdag 14 juli

OOLTGENSPLAAT – Afsluiting 55+-seizoen met barbecue. Aanvang 16.00 uur in 't Centrum, kosten: € 12,-. Opgeven bij Ati Verwoerd: 06-40701181.

Zaterdag 15 juli

OUDDORP - Inloopconcert in de Hervormde Kerk, Weststraat 2. Vanaf 11.00 uur bespeelt dominee Baan uit Vlissingen het orgel.

College wil stedenband met Pools Ladek-Zdroj stoppen

Het cultureel en recreatief centrum van Ladek-Zdroj.

GOEREE-OVERFLAKKEE - Burgemeester en wethouders hebben besloten de gemeenteraad voor te stellen de vriendschapsband met Ladek-Zdroj, de stad in het zuidwestelijk deel van Polen, te beëindigen. De voormalige gemeente Goedereede ging in mei 2001 een officiële stedenband aan met Ladek-Zdroj. In april 2013 besloot het college van de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee in principe ook in te stemmen met het aangaan van de stedenband. Een comité, onder leiding van Harrie Scholtens, werd toen verzocht de mogelijkheden te onderzoeken en uit te werken en met concrete voorstellen te komen. In de gemeentebegroting werd hiervoor nog een bescheiden bedrag van 2500 euro opgenomen. Nu zal het doek vallen en wordt het comité bedankt voor haar inzet.

Door Jaap Ruizeveld

Alweer enkele jaren geleden (2014) lag er een gespreksdossier op tafel waarin de politieke fracties konden aangeven of zij de uitgangspunten onderschreven die het comité voor deze stedenband had geformuleerd. Dit samen met de bijlage Overdrachtsdocument vanuit de voormalige gemeente Goedereede. Tijdens een informatieve bijeenkomst lichtte de comitévoorzitter toen de mogelijkheden voor en in de stedenband toe. Voorgesteld werd, dat na bekrachtiging het comité als organisator van gemeentelijke activiteiten en ervaringspunt zou kunnen optreden voor verenigingen, scholen, brandweer en andere instanties. Daarnaast werd geopperd de stedenband meer zichtbaar te maken door het opzetten van een informatieve website. Terugkijkend op de afgelopen jaren kreeg de vriendschapsband, mede ook door (bestuurlijke) wijzigingen in beide gemeenten, personele problemen en het uitblijven van innovatieve items, geen concrete invulling meer.

Contacten

In de beginjaren waren er uitwisselingen op het gebied van brandweer, onderwijs en sport. De insteek van de stedenband was om contacten te leggen, elkaars cultuur te beschouwen, informatie uit te wisselen en kennis te delen over vertegenwoordigende democratie. Het 'buiten de deur' en over de grens kijken werd wederzijds als een goede zaak beschouwd. Het comité vond dat er talrijke activiteiten ontplooid konden worden die door verenigingen en of particulier initiatief zelf verder moesten worden opgepakt. Het comité zou een adviserende rol daarbij kunnen vervullen. Ook om het bedrijfsleven in Ladek een impuls te geven door zienswijzen aan te reiken over economische ontwikkelingen.

Oorsprong

De oorsprong van de stedenband voert terug naar 1997, toen in het gebied rond Ladek in Polen rivieren overstroomden en zorgden voor veel schade en overlast. Via het toenmalige Overlegorgaan Goeree-Overflakkee (OGO) waarvan de gemeente Goedereede op dat moment het voorzitterschap vervulde, werd besloten om 48.000 gulden (een gulden per inwoner) voor een hulp-projectplan beschikbaar te stellen. Met dit geld zijn toen drie bruggetjes hersteld die voor het lokale verkeer van groot belang waren. De contacten werden verbreed naar o.a. het aandachtsveld brandweer. Er kwam een uitwisseling tussen de jeugdbrandweerkorpsen van Ouddorp en Ladek en in natura zijn 2 brandweerauto's (Ouddorp en Stad aan 't Haringvliet) en een vuilniswagen die hier vervangen werden, overgedragen. Ook was er een stageplek van enkele weken van de gemeentesecretaris uit Ladek bij de toenmalige gemeente Goedereede.

Oproep Dorpsraden en Stichting aan college en raad
"Stel beslissing over windpark Battenoord uit"

GOEREE-OVERFLAKKEE – De Dorpsraden Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge in Bloei en de Stichting Mallemolens hebben kort na het gemeentelijk persbericht over de uitkomst van het quickscan-onderzoek naar plaatsingsmogelijkheden van windmolens langs de N59 een gezamenlijke reactie op deze publicatie gegeven. Dit aan de vooravond van de raadsvergadering van donderdag 6 juli, waar de winddossiers Battenoord en Oostflakkee op de agenda staan. In de verklaring wordt melding gemaakt van het verzoek dat is gedaan op het college en de raad de behandeling van windpark Battenoord uit te stellen tot het moment (najaar) dat de eerste 185 meter hoge turbines van windpark Krammer zichtbaar zijn. Dit om allen dan een beter beeld te kunnen laten vormen over de impact die hiervan uitgaat op de leefomgeving.

Door Jaap Ruizeveld

Zoals in Eilanden-Nieuws van afgelopen vrijdag al is gemeld, hebben burgemeester en wethouders de raad ingelicht dat de locatie langs de N59 geen reëel alternatief is voor het plaatsen van windmolens. Dit standpunt is gebaseerd op de uitkomst van een, op verzoek van het college, uitgevoerde quickscan door Pondera Consult. Aanleiding daartoe vormden ingediende zienswijzen op het bestemmingsplan Battenoord. Het college gaf eerder, bij een interpellatie in de raad over dit onderwerp, aan dat zij het onderzoek noodzakelijk achtte voor een zorgvuldige beantwoording van de zienswijzen. Uit de quickscan blijkt dat realisatie van windmolens langs de N59 hoogst onzeker is. De raad krijgt de winddossiers donderdag op de agenda.

Schrap voorkeurslocatie

De bewoners van Oude- en Nieuwe-Tonge vinden dat er veel te veel grote en zeer grote windturbines rond de dorpen komen en verzetten zich tegen de toekomstige massale aanwezigheid van windturbines middels: 2100 handtekeningen, verschillende bijeenkomsten, 353 zienswijzen en tal van oproepen aan de gemeente: "Geen uitbreiding van windpark Battenoord. Schrap deze voorkeurslocatie". De dorpsraden en de stichting stellen dat wethouder Tollenaar aan hen gevraagd heeft alternatieven aan te dragen.

Noordkant

Eén van die alternatieven voor de windturbines is plaatsing langs de noordkant van de N59 tussen Hellegatsplein en de toerit naar het eiland. "Wij allen wisten en weten dat dit een mooi natuurgebied is. Verschillende instanties hebben ons gezegd dat het plaatsen van windturbines in natuurgebieden onder bepaalde voorwaarden mogelijk is. Daar zijn voorbeelden van. Ook het bouwen in het water is mogelijk. Windpark Fryslân wordt in het IJsselmeer gebouwd, één van de drie meest belangrijke natuurgebieden van Nederland. Daarmee willen wij niet zeggen dat de natuur maar om zeep mag worden geholpen".

Verbaasd

Het heeft de dorpsraden en de stichting verbaasd dat er voor het onderzoek is uitgegaan van de plaatsing aan de zuidzijde N59, tussen de weg en de hoogspanningsleidingen, hetgeen zeker extra risico's inhoudt. Dat de uitkomst van de quickscan dan nu ook is dat plaatsing van windturbines daar erg moeilijk is vanwege de natuur, verbaast ze dan ook niet. "Het ging er meer om onder welke voorwaarden het wél mogelijk is." De dorpsraden en de stichting wijzen er op dat zij meerdere alternatieven hebben aangereikt. Er zijn gesprekken gevoerd met diverse instanties, zoals Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat. "Wij kunnen geen locaties voor windmolens aanwijzen. Wel handhaven wij ons standpunt: "Geen uitbreiding van windpark Battenoord". De ruimte rond Oude- en Nieuwe-Tonge enigszins vrijhouden; 46 grote windturbines in park De Krammer vindt men meer dan genoeg.

Misleidend

De dorpsraden en de stichting reageren ook op een publicatie van Deltawind. Daarin zou, volgens hen, worden gesuggereerd dat het besluit windpark Battenoord al is genomen. "Dat is misleidend en onwaardig voor een bedrijf dat aangeeft zich betrokken te voelen bij de omgeving en zich sociaal wil gedragen. Het is de gemeenteraad die moet beslissen of het bestemmingsplan wordt gewijzigd en of zo de bouw van windturbines mogelijk wordt". Tot slot doen de dorpsraden en de stichting een oproep aan allen die zich betrokken voelen bij windpark Battenoord om donderdag 6 juli, de (eerste) raadsvergadering waar dit onderwerp aan de orde komt, bij te wonen.

Gespreksgroep rouwverwerking

GOEREE-OVERFLAKKEE - Hoe verwerk je het verlies als iemand van wie je houdt overlijdt? Hoe ga je om met pijn, verdriet of boosheid?

De gespreksgroep over rouwverwerking voor volwassenen kan je helpen het verlies een plaats te geven. Hier ontmoet je anderen die hetzelfde hebben meegemaakt. Maatschappelijk werkers van Kwadraad begeleiden de groep. Ze helpen je omgaan met het verlies en je leven weer op te pakken.

Waarover praat je in de gespreksgroep?

De maatschappelijk medewerkers benoemen tijdens de bijeenkomsten onderwerpen of thema's die je kunt bespreken. Natuurlijk kun je ook je eigen vragen of onderwerpen inbrengen. De onderwerpen die bijvoorbeeld aan de orde kunnen komen, zijn: Reacties op rouw: Omgaan met familie en vrienden; Omgaan met eenzaamheid; Hoe verder zonder je dierbare?
De gespreksgroep is voor inwoners van Goeree-Overflakkee die iemand in hun naaste omgeving hebben verloren. Bijvoorbeeld hun partner, kind, vader of moeder of dierbare vriend.

Praktische informatie

De gespreksgroep vindt plaats in Middelharnis, gebouw De Dillenburg, Juliana van Stolberglaan 19. Op dinsdag van 19.00-21.00 uur. We starten 3 oktober één keer per veertien dagen. Er zijn tien bijeenkomsten. Kosten: geen.
De groep wordt begeleid door twee maatschappelijk werkers.

Informatie en aanmelden

Wil je meer informatie over deze gespreksgroep? Neem contact met ons op via 088 900 4000 of via de website www.kwadraad.nl.

Zó ziet een windmolen er van binnen uit

NIEUWE-TONGE - Op zaterdag 8 juli vindt tussen 13.00 en 16.00 uur een gratis open dag plaats op Windpark Battenoert van Delta Windpark BV, eigendom van Coöperatie Deltawind . Tijdens de open dag komen bezoekers alles te weten over deze coöperatie én over de energie die zij daar zelf opwekken. Zo is er een rondleiding over het windpark, worden er duurzame hapjes en drankjes geserveerd en is er livemuziek. Daarnaast zijn er activiteiten voor jong en oud, duurzame kraampjes en Oudhollandse spelen.

Na vernieuwingen en innovaties door de jaren heen, telt Windpark Battenoert in Nieuwe-Tonge nu vier windturbines. Deltawind wilde altijd al direct energie leveren aan de eilanders, en dat werd met de online marktplaats van Vandebron ineens mogelijk. Daarnaast vindt directeur Monique Sweep dat ook de rest van Nederland energie van Deltawind kan gebruiken: "Ons eiland is geschikt voor het opwekken van energie en niet overal in Nederland kan dat zo goed als hier. De energie die we opwekken, kunnen we met 11.000 huishoudens delen. En dat doen we via Vandebron."

Tijdens de Open dag vertellen onder anderen Robert Koster en Andries Middelbos over het windpark en de windmolens die er staan. Ook kunnen de bezoekers de molens van binnen bekijken, daarnaast zijn er verschillende activiteiten voor het hele gezin. De open dag bij Windpark Battenoert is gratis en voor iedereen toegankelijk. Ook is er voldoende parkeergelegenheid voor zowel de auto, als de fiets. Aanmelden is niet verplicht, maar wel fijn voor de organisatie en kan via de website van Eventbrite. Ga naar www.eventbrite.com/ events en kies voor "Open dag Vandebron bij Deltawind in Goeree-Overflakkee." Meer informatie over Vandebron staat op www.vandebron.nl.

Expositie Kunstenmakers in Dirksland verlengd

DIRKSLAND - De expositie van atelier Kunstenmaker.nl in Dirksland is met één zaterdag verlengd. De expositie, die gepland stond voor 24 juni, 1 en 8 juli, is ook op zaterdag 15 juli te bezoeken. Dit op verzoek van de Dorpsraad Dirksland, die deze dag ook de eerste dorpswandeling door het dorp houdt. De wandeling eindigt op de locatie waar de expositie plaatsvindt, zodat de geïnteresseerde wandelaar ook kennis kan nemen van de kunstwerken van Kunstenmaker.nl.

Van 11.00 tot 17.00 uur zijn de kunstwerken te zien in de gerestaureerde eeuwenoude boerenschuur van Joop en Jannie van Son. De kunstwerken, waarvan een gedeelte al veel lovende reacties kreeg tijdens de laatste Kunstkijk, geven een goed overzicht van de werkzaamheden binnen het atelier.

In het atelier van Kunstenmaker.nl werken momenteel acht kunstenaars op de maandag, woensdag en donderdag. Het atelier is een initiatief van beeldend kunstenaar Jaap Reedijk en is opgezet als een atelier voor kunstenaars met een verstandelijke beperking. Intussen is het een volwaardige creatieve kunstwerkplaats en als dagbesteding ook toegankelijk voor andere creatieve mensen die net iets anders binnen de arbeidsmarkt staan.

De kunstenaars nemen de beeldende kunst serieus. Iedereen is op zijn eigen wijze gedreven aan het werk binnen de mogelijkheden die men heeft. De kunstenaars van Kunstenmaker.nl hebben ieder hun eigen manier van werken. Ze maken alleen maar kunst die ze leuk vinden en proberen steeds nieuwe dingen uit. Het atelier is gevestigd in de loods van Kringloopcentrum Goed voor Goed in Middelharnis (Simon Stevinweg 49).

De Schuur van Son is te vinden aan de Stationsweg 14 in Dirksland (100 meter naast de hoofdingang van het ziekenhuis). Meer informatie over het atelier is te vinden op www.kunstenmaker.nl.

Wedvlucht PV De Reisduif

SOMMELSDIJK – De volgende wedvlucht werd zaterdag gevlogen bij PV De Reisduif.

M26 Arras 01-07-2017; gelost: 15.00 uur; deelnemers: 12; duiven: 100; weer: noord noord west.
P. van Moort (4/10) 1 4 5 6; J. van Alphen (1/10) 2; Hoekman-Verburg (3/12) 3 20 22; Yvonne & Cor Kleijn (6/10) 7 8 9 18 19 25; M.A. van Nimwegen (5/8) 10 11 13 14 17; J. de Blok (3/16) 12 21 23; Comb. v.d. Sluys (3/11) 15 16 24.

Rommelmarktspullen

MELISSANT - Voor de jaarlijkse verkoping t.b.v. Gehandicaptenzorg De Schutse in De Melishof is men op zoek naar rommelmarktspullen. De spullen (geen meubels) kunnen worden afgegeven op Eendrachtsweg 8 in Stellendam. Er kan ook gebeld worden naar 0187-493718, dan worden de spullen opgehaald.

Stranden schoon en veilig houden

OUDDORP - Nu het zomerseizoen is begonnen en het drukker wordt op de stranden, start de gemeente weer met de extra dienstverlening aan strandgasten. Gedurende ongeveer twee maanden zijn mensen die vallen onder de Participatiewet en bezig zijn met een re-integratietraject én mensen met een Wsw-indicatie aanwezig op de Noordzeestranden van Goeree-Overflakkee, als aanspreekpunt, parkeerwacht en schoonmaker.

Op vrijdag 30 juni gaf wethouder Frans Tollenaar de formele aftrap van het project om de stranden in de gemeente Goeree-Overflakkee schoon, toegankelijk en veilig te houden. Omdat de voormalige brandweerkazerne aan de Molenweg 5 in Ouddorp is ingericht als uitvalsbasis voor de activiteiten, vond het officiële startmoment ook hier plaats.

De wethouder sprak hier de medewerkers van het uitvoeringsbedrijf Wsw en mensen die bezig zijn met een re-integratietraject toe. "Geweldig dat jullie deze inspanning willen plegen, dat jullie er zijn voor de mensen die hier op bezoek zijn, maar ook dat jullie onderweg de nodige hand- en spandiensten verlenen als er iets aan de hand is. Door deze aanpak en door er te zijn, tillen jullie de recreatie op het eiland op een hoger plan."

Vanaf nu staan deze medewerkers van de gemeente, gedurende de zomermaanden, dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur klaar voor recreanten op en rondom de Noordzeestranden van Goeree-Overflakkee. Zij letten erop dat alles ordelijk verloopt, onder meer door toezicht te houden op de parkeerplaatsen (parkeerwacht), te monitoren op de veiligheid op en rondom de stranden (preventie van diefstal), het opruimen van zwerfvuil en door toeristen te woord te staan. De gemeente biedt hiermee een extra service aan strandgasten.

Daarnaast hebben zij een korte lijn met de politie voor als er kinderen of dieren in de auto's zijn achtergebleven. De gemeente biedt hiermee een extra service aan strandgasten en creëert tegelijkertijd mogelijkheden voor arbeidsparticipatie.

Vakantiebijbelclub in drie plaatsen

OOSTFLAKKEE - In de vakantietijd worden in Den Bommel, Ooltgensplaat en Oude-Tonge Vakantiebijbelclubs gehouden.
De clubs zijn bedoeld voor kinderen die op de basisschool zitten. Zij zijn allemaal hartelijk welkom. Er wordt geknutseld, gezongen, met elkaar gegeten en natuurlijk survivalspelletjes gedaan, want het thema van de dagen is 'We gaan op survival'.

De datums zijn: 12 en 13 juli in Den Bommel; 11 en 12 juli in Oude-Tonge en 8, 9 en 10 augustus in Ooltgensplaat.

Tas meegenomen na BBQ

SOMMELSDIJK - Tijdens de BBQ bij Nieuw Rijsenburgh met (oud)collega's en vrijwilligers van CuraMare, is afgelopen donderdag 29 juni, hopelijk per abuis, een rieten handtas meegenomen. Deze handtas stond naast de bloembak met daarin een prachtige, zelfgemaakte grijze gehaakte omslagdoek. De vinder kan zich melden via tel.nr.: 0187-486775 of de tas afgeven aan de balie in Nieuw Rijsenburgh.

Walk-for-water sponsorloop groot succes

DIRKSLAND - De kinderen van de groepen 3 en 4 van CBS Prins Maurits te Dirksland hebben onlangs de walk-for-water sponsorloop gedaan. Ze hebben een wandeling gemaakt van 3 km, met daarbij 3 volle literflessen water in hun rugtas. Dit alles in het kader van het thema van IPC: 'Je bent wat je eet'.
Om te laten zien en ervaren hoeveel moeite kinderen in arme landen moeten doen om aan drinkwater te komen, is er een gastles van ZOA geweest en daaraan gekoppeld de sponsorloop. Deze sponsorloop heeft het fantastische bedrag van € 2650,00 opgebracht. Het geld is bedoeld voor ZOA/Liberia om goed werkende waterputten en sanitaire voorzieningen te realiseren. "Alle sponsors hartelijk dank, maar vooral heel veel dank aan de kinderen die zich geweldig hebben ingezet!" aldus de schoolleiding.

Nieuw raadslid ChristenUnie

GOEREE-OVERFLAKKEE - In de raadsvergadering van donderdag 6 juli wordt niet alleen afscheid genomen van Ron de Rover, maar aansluitend worden ook de geloofsbrieven onderzocht voor de installatie van het nieuwe raadslid in de fractie van de ChristenUnie, Maas Koese. Hij is de eerstvolgende op de in 2012 voorafgaand aan de verkiezingen opgestelde kandidatenlijst van de fractie. Koese woont in Ouddorp en is al jaren lid van de steunfractie.

Kat vermist

STELLENDAM - Sinds zaterdag 17 juni is de kat van Michelle Elsinga uit de Keijzerstraat in Stellendam vermist. Zij heeft overal in Stellendam gezocht, maar tevergeefs. Wie deze kat heeft gezien kan contact opnemen met Michelle via m.elsinga94@gmail.com of 06-40520634.

Opening strandplein en theater Houten Kaap

Simone Baaijens en Alexander den Hollander zijn enthousiast over het programma voor de Open Dag.

OUDDORP – "Het is feest en iedereen is uitgenodigd". Met deze vriendelijke oproep presenteren Alexander den Hollander, voorzitter van de Stichting Elk-Weer-Voorzieningen Ouddorp Duin en manager/projectleider beheer en onderhoud Simone Baaijens, de opening van het strandplein, het strandtheater Houten Kaap en restaurant Bij Marc aan de Westerweg 28 in Ouddorp. Zaterdagmiddag 8 juli is het zover.

Door Jaap Ruizeveld

"Er moet nog veel werk worden verzet, maar we redden het zeker", zegt Simone zonder enige terughoudendheid. "Voor een ieder, onze sponsoren, relaties, onze eigen lokale burgers, toeristen, recreanten, gasten en belangstellenden, wordt er een Open Dag georganiseerd met workshops, talrijke activiteiten, een hapje en een drankje, live muziek en shows. Tussen 15.00 en 18.00 uur is er een groot aanbod aan attracties, waarbij speciaal ook de kinderen aan hun trekken komen. Knutselen, schminken, skateboards, ponyrijden, het beklimmen van de speeltoren. Alles is gratis. Mogelijk gemaakt door onze hoofdsponsors, De Klepperstee en projectontwikkelaar Klaas Bruins Slot, vertellen Simone en Alexander."

Theateract

Om 18.30 uur is het officiële openingsmoment. Na een korte inleiding van de stichtingsvoorzitter volgt, hoe kan het ook anders, een theateract. Aansluitend is er het zeer gevarieerde avondprogramma, dat om 23.00 uur met een vuur-licht show wordt afgesloten. Het strandplein met de vele voorzieningen, restaurant, binnen-speelhal, (parkeer)faciliteiten en commerciële bedrijven, van supermarkt tot fietsenwinkel, ligt er uitnodigend bij. Alles publiek toegankelijk. Er is één uitzondering en dat is het zwembad. Deze niet zo grote voorziening is deel van het aanbodpakket voor eigenaren, huurders en gebruikers van de strandvilla's van Landal Resort Ouddorp Duin.

Voorbereiding

Over opzet, inhoud en programmering van de voorzieningen aan en op het strandplein met het strandtheater in Ouddorp Duin is een zorgvuldig proces voorafgegaan. Een complex openen zonder dat vooraf goed is nagedacht over invulling, mogelijkheden en functie kan niet succesvol worden geëxploiteerd. "Ons leidmotief is het bundelen van krachten. Het samenwerken op alle fronten. Daarmee support leveren aan een recreatief - en cultureel totaal pakket dat - met inzet en gebruik van de moderne communicatiemiddelen - een uitnodigend beeld schetst van hetgeen er op de Kop van Goeree en op heel Goeree-Overflakkee is en wordt georganiseerd. Dat is ook eilandmarketing. Daarmee zet je het gebied op de kaart. Ook buiten de eigen grenzen. Intensieve samenwerking voorkomt attentie-versnippering."

De Waaijer

"Wij betrekken iedereen die dat interessant vindt bij ons project. Onze centrale ligging nabij andere recreatie- en campingparken, het Fletcher-hotel, De Overkant, de Beeldentuin en noem maar op, geven aan die insteek een extra dimensie. Dit wordt ondersteund met de uitgave van een programmablad, De Waaijer, dat actueel inspeelt op evenementen, bijeenkomsten en attracties. Op elk park krijgen gasten dit blad bij aankomst uitgereikt. Zie het als een doorlopende actuele aanvulling op de VVV-jaaruitgave De Blauwe Stapper. Gezamenlijk laten zien wat er gebeurt. Wat er te beleven valt. Publiciteit geven aan elkaars activiteiten.

Elk-weervoorziening

Dat alles vanuit de basis waarin werd geconstateerd dat er in het vakantieseizoen - bij minder fraai weer - aan de recreant zeker op de Kop van Goeree (te) weinig mogelijkheden werden geboden. Vandaar samen zoeken naar de verbreding. Voor cultuur (theater, film, dans, cabaret), in- en ontspanning (yoga, surfen, boogschieten, schilderen ), verdieping (concerten) en eilandbeleving. Anderzijds om met een nieuwe aantrekkelijke accommodatie het aanbod voor het organiseren van seminars, congressen, clinics, filmfestivals eilandbreed te vergroten. De theaterzaal krijgt een capaciteit van ongeveer 120 plaatsen. Ook buiten het top-vakantieseizoen willen wij voor jongeren en eilandbewoners educatieve onderwerpen programmeren. Excursies, het lanceren van een app die info biedt over wat er leeft en te zien is in ons landschap.

Stap voor stap

Dat alles voor en door partners in samenwerking. Van Diekhuus en het Streekmuseum tot A Seal, om een paar voorbeelden te noemen", zegt Simone. Kunst Plus heeft zich al een keer gepresenteerd. Nog even terug naar de eigen accommodatie: de Houten Kaap. Zeker dient genoemd te worden dat er een vrij toegankelijke permanente expositie komt over het eiland Goeree-Overflakkee, een wisselend cultuuraanbod en in het weekend attractieve shows en presentaties. In alle contacten klinkt positieve medewerking door, zegt Simone. "Van gemeente, Veero tot individuele instanties. Wij zijn er nog lang niet. Het gaat stap voor stap en om te laten zien wat er in samenwerking kan, is de Open Dag op zaterdag 8 juli een uitdaging aan een ieder om een kijkje te komen nemen aan de Westerweg in Ouddorp Duin".

Ingestuurd: Ouddorp op de kaart zetten

Veel mensen zullen zich afvragen waarom het pand van de voormalige cichoreifabriek nog niet in gebruik is. Tien jaar geleden zijn we met de Rabobank bezig geweest om plannen te maken, maar daar maakte de crisis een einde aan. De gemeente wil de omliggende gronden alleen met de cichoreifabriek samen ontwikkelen en niet apart.

Omdat ik 20 jaar in Ouddorp heb gewoond, gaat deze plek in het hart van het dorp me erg aan het hart. Mijn gedachten gaan uit naar het ontwikkelen van de locatie door de bewoners van Ouddorp. Er zijn veel ondernemers die met hart en ziel van hun werk houden. Dus bijvoorbeeld de verkoop van verse bloemen, een verkooppunt van de lokale bakker en aandacht voor de visserij. En een theetuin, vergaderzalen en een ruimte voor bruiloften en gedenken. Buiten kunnen er hofjes en een fontein worden aangelegd.

Omdat de gemeente geen gehoor geeft en de ontwikkelingen bij de Rabobank zijn gestagneerd, roep ik de bewoners van Ouddorp op om zelf na te denken over de toekomst van de cichoreifabriek en mee te helpen met de ontwikkeling. Met als doel om het mooie hart voor Ouddorp te behouden. Samen kunnen we Ouddorp op de kaart zetten.

Gida Pollemans
Hellevoetsluis
0181-314235

SGP peilt inwoners voor de verkiezingen

GOEREE-OVERFLAKKEE - Afgelopen maand maakte de SGP een start met het verkiezingsprogramma 2018-2022. Op diverse markten (o.a. in Dirksland en Ooltgensplaat) gingen SGP-vertegenwoordigers in gesprek met inwoners. De SGP wil ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen, die gepland staan in maart 2018, weten wat er goed gaat op Goeree-Overflakkee en wat er verbeterd kan worden.

De SGP heeft een enquête ontwikkeld met vragen zoals: "Waar bent u blij mee in het dorp? Wat kan er bij u in de straat, wijk of buurt verbeterd worden? Wat verdient in het algemeen in de gemeente meer aandacht?" Campagneleider Peter Grinwis: "Activiteiten zoals deze scherpen ons op en helpen bij het bepalen van prioriteiten voor de toekomst. Het is heel belangrijk voor ons om te horen wat mensen in de praktijk bezighoudt. Duidelijk zal zijn dat de SGP zich hoe dan ook sterk maakt voor speerpunten die aansluiten bij christelijke waarden en normen waarvoor de partij opgericht is".

Ook na de zomer zal de SGP op verschillende momenten in de kernen te vinden zijn om in gesprek te gaan met inwoners. Het is ook mogelijk om de enquête in te vullen via de website: www.sgpgo.nl/enquete.

Kernactiviteiten

DIRKSLAND

Koffieochtend

Op dinsdag 11 juli is er van 10.00 tot 12.00 uur weer een koffieochtend in 't Reginahof (achter de apotheek). Belangstellenden kunnen in een gezellige en ongedwongen sfeer mensen ontmoeten. Iedereen mag vrijblijvend een kijkje komen nemen.

GOEDEREEDE

Zomerse vrijmarkt

Op zaterdag 8 juli is het weer tijd voor de Vrijmarkt in Goedereede. Op de Markt en langs de haven vindt je die dag van 10.00 tot 15.00 uur allerlei kleedjes en kraampjes. De verkoop van spullen is toegestaan in aangegeven plaatsen van 3 x 3 meter. Meedoen? De huur van een plekje kost € 1,- voor leden van Oranjevereniging Goedereede en € 6,- voor niet-leden. Opgeven kan tot vrijdag 7 juli 2017 bij Leon van den Berg via 0187-843014 of info@oranjevereniginggoedereede.nl.

HERKINGEN

Jaarmarkt

Zaterdag 8 juli is er weer jaarmarkt in Herkingen. Er kan dan het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente bezocht worden, de kerk is dan open voor publiek. Het orgel zal op diverse momenten worden bespeeld met begeleiding van instrumenten.
In de kerk zullen een aantal 'Quilts' tentoongesteld worden en ook zullen er oude foto's van Herkingen tentoongesteld zijn. De Vrouwenvereniging is aanwezig met een kraam op de dijk met verschillende mooie handwerken, cadeaus, fotokaarten, gebreide sokken, e.d. Het 'Scharrelloodsje' is de hele dag open. Er is voor elk wat wils.

MELISSANT

Blokfluitles

Bij de Vrolijke Fluiters in Melissant wordt na de zomervakantie weer een nieuwe groep blokfluitleerlingen gevormd. Kinderen in de leeftijd van 7-11 jaar die graag blokfluit willen leren spelen en noten willen leren lezen, zijn van harte welkom.
Er wordt gebruikgemaakt van aantrekkelijk lesmateriaal en diverse muzikale spelletjes. Binnen de lessen is ook aandacht voor een juiste houding en ademhaling. En natuurlijk wordt het seizoen, dat loopt van eind augustus tot mei, afgesloten met een echt Vrolijke Fluiters optreden in Melishof. Aangezien blokfluitles in groepsverband plaatsvindt, kan de les tegen gereduceerd tarief gegeven worden. De groep start na de zomervakantie. Blokfluitles is niet het enige professionele muziekonderwijs dat bij fam. De Lange in Melissant gegeven wordt. Ook voor les op de dwarsfluit, klarinet, saxofoon, hobo en fagot kunt u hier terecht. Deze lessen worden wel op individuele basis gegeven. Vraag nog voor de vakantie vrijblijvend meer informatie aan via telefoonnummer 0187-602620 of stuur een e-mail naar aj-delange@kpnmail.nl.

MIDDELHARNIS

Cursus Spaans

Eurotaal start in september een groepscursus Spaans. Als u Spaans wil leren spreken, dan is nu het juiste moment om te reageren. Het spreekniveau wordt opgebouwd door veel te converseren. De cursus wordt gehouden in het Diekhuus. Inschrijven of informatie? Bel Laurens 't Hart - 0653 317 615 of stuur een mail via: info@eurotaal.com.

Alzheimer Café

Het laatste Alzheimer Café van dit seizoen wordt gehouden op woensdag 5 juli in het Wijkcentrum, Doetinchemsestraat 27. Het onderwerp is 'Notariële zaken bij dementie', over de juridische rechtsbescherming voor de mens met dementie. Begrippen als handelingsbekwaam en levenstestament worden uitgelegd. Gastspreker is notaris mr. Benschop. Vanaf 19.00 uur inloop. Programma van 19.30 tot 21.00 uur.

NIEUWE-TONGE

Inleveren rommelmarktspullen

Op 26 augustus staat de jaarlijkse rommelmarkt van de Gereformeerde Gemeente in Nieuwe-Tonge weer gepland. Voor deze markt is men nog op zoek naar bruikbare spullen. Heeft u nog spullen in huis, op zolder of de garage die u niet meer gebruikt?
Lever deze dan in op vrijdagavond 7 juli van 19.00-20.30 uur. U kunt de spullen afgeven bij de loods achter Tankstation Nelisse in Nieuwe-Tonge, bij de weegbrug. Kunt u niet op vrijdagavond langskomen, dan kunnen de spullen thuis opgehaald worden. Stuur hiervoor een e-mail naar: info@rommelmarktnieuwetonge.nl of bel 06 23 47 96 99.

OUDE-TONGE

Vakantie Bijbel Club

Het thema voor de Vakantie Bijbel Club is (T)op Survival! Tijdens de Vakantie Bijbel Dagen gaan de kinderen ook survival. Dus… ben je tussen 4 en 12 jaar en kom je uit omgeving Oude Tonge? Zorg dan dat je erbij bent! Op de geheel vernieuwde website www.vbcoudetonge.nl vindt je alle actuele informatie en tijden. Ook kun je hier het themalied vinden, zodat je alvast thuis kunt oefenen. Ook dit jaar is er weer een wedstrijd: knutsel je eigen kijkdoos met survivalbos. Je kunt je creatie inleveren op de dagen zelf, in de tent. De winnaar wordt op woensdag 12 juli bekend gemaakt.

Proeflessen beweegtuin

Alle senioren worden uitgenodigd om maandag 3 en/of maandag 10 juli kennis te komen maken met bewegen in de beweegtuin bij Ebbe en Vloed. Iedereen weet dat bewegen goed is voor je gezondheid en speciaal bewegen in de buitenlucht. Ook voor je geest is bewezen dat het de gezondheid ten goede komt en preventief werkt tegen dementie. Maar... het is ook heel gezellig. Onder leiding van MBVO-docente Annie Doornheim kunnen proeflessen worden gevolgd. Na de vakantie zal, bij voldoende deelname, elke maandagmiddag van 15.00 tot 15.45 uur lesgegeven worden in de beweegtuin, met na de les gezamenlijk nog wat drinken. Als het weer dan minder is, wordt de les binnen gegeven. Er zijn geen kosten aan verbonden. Belangstellenden graag even melden als ze willen komen via 0187-641344.

Open Schuur

Op zaterdag 8 juli wordt er weer Open Schuur gehouden bij Houweling Meubelen aan de Langeweg 41a. U kunt van 10.00 tot 15.00 uur zonder afspraak komen kijken in de loods van Houweling Meubelen. Er zijn heel veel kleine spullen te koop, zoals: (oude en nieuwere) glazen, serviezen, borden, bestek, lampen, tafeltjes, schilderijtjes, spiegels, kop-en-schotels, van allerlei huisraad, brocante, te veel om op te noemen. Tegelijk kunt u ook een kijkje nemen in de loods met grotere meubelen, zoals eiken en grenen kasten, tafels, banken, stoelen, enz. Kom vrijblijvend even langs om te kijken of er iets voor u bij zit!

OOLTGENSPLAAT

Afsluiting 55+seizoen

Nu de zomer weer voor de deur staat, wil de plaatselijke commissie Ooltgensplaat van Stichting ZIJN op 14 juli een gezellige barbecue houden voor alle 55-plussers van Ooltgensplaat. Er zal ook een verloting worden gehouden. U bent welkom op vrijdagmiddag, aanvang 16.00 uur, in 't Centrum, Weesmolenstraat 12, Ooltgensplaat. Kosten € 12,00. Opgeven voor 7 juli bij Ati Verwoerd: 06-40701181.

SOMMELSDIJK

Bingo O-G-O

Zaterdag 8 juli is er een bingo van de O-G-O. De bingo begint om 19.30 uur in het wijkgebouw De Zwaluw, Sperwer 55. De zaal is open om 19.00 uur. De koffie /thee is gratis bij binnenkomst. Er worden 11 rondes gespeeld voor € 6,50. Daarnaast nog 9 gratis prijsjes en in de pauze verkoop van 2 extra rondes van € 1,00 per ronde. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom.

STELLENDAM

Goederen voor Roemenië

Op vrijdag 5 juli houdt het Roemeniëcomité van de Hersteld Hervormde Gemeente te Stellendam een goedereninzameling voor Roemenië, van 18.30 tot 19.30 uur aan de Margrietstraat te Stellendam, bij de ingang van de bibliotheek. Wie niet in staat is om de spullen zelf te brengen, kan contact opnemen met Arend Brinkman (tel. 0187-491803) of met Adrie Wandemaker (tel. 06-46091660).

Oldtimershow tijdens Diekdagen

MIDDELHARNIS - Tijdens de Diekdagen in het City Center van Goeree-Overflakkee zullen dit jaar weer ouderwets veel klassieke auto's te zien zijn, met een prijsuitreiking voor de mooiste auto en de beste combinatie van auto en outfit van de inzittenden.
De reden van het uitbreiden van het evenement is dat de lokale autoclub Carwei zich gaat inzetten voor de organisatie. De lokale autoclub is er voor leden met bijzondere of klassieke auto's, telt zo'n 75 leden en is erg actief. Maandelijks zijn er activiteiten en met het organiseren van het altijd druk bezochte evenement onder aan D'n Diek in Middelharnis willen ze zich presenteren.
Vooraf aan de show in het centrum zal er een rondrit door het dorp plaatsvinden. De route wordt weer van tevoren bekend gemaakt, net zoals vroeger. Er worden zo'n 100 auto's verwacht, dus het wordt een imposante stoet. Extra leuk is de prijs voor wie het meest origineel gekleed is bij zijn of haar auto, alsof we terug in de tijd gaan. Er zal om 18.00 uur verzameld worden en om 18.30 uur zal de rondrit starten, die een uurtje duurt, zodat de stoet voor 19.30 uur onder aan de winkeldijk staat. De prijsuitreiking zal rond 21.00 uur plaatsvinden op het Diekhuusplein.

Opgeven voor 14 juli kan via info@autoclubcarwei.nl. Meer informatie kunt u krijgen bij Emile Koole, tel. 0622222356 / info@klassiekerhuis.nl. Er is een maximaal aantal auto's wat mee kan doen, bij overschrijding wordt aan de oudste en meest exclusieve auto's voorrang gegeven. Bij opgave krijgt u te horen waar er verzameld wordt. (Foto: Archief Eilanden-Nieuws)

MIDDELHARNIS - Donderdagavond 6 juli vindt in de historische vissershaven in het centrum van Middelharnis alweer de vierde editie plaats van 'Musica Nautica'.

Vanaf een ponton in de haven zal het fanfareorkest van koninklijke muziekvereniging Sempre Crescendo een programma verzorgen dat geheel bestaat uit de soundtracks van beroemde films en de herkenningstunes van bekende tv-series. Vele filmklassiekers komen voorbij, zoals Star Wars, Pirates of the Caribbean, The Good, the Bad and the Ugly, en ook een speciale 'TV Mix' ontbreekt niet op het programma.
Het concert in de haven krijgt dit jaar nog een extra tintje, want de muzikanten van Sempre zullen deze avond voor het eerst optreden onder leiding van hun nieuwe dirigent Erik Rozendom. Erik, geboren in het Twentse Rijssen, maar al een tijdje woonachtig in het Brabantse Hooge Zwaluwe, heeft onlangs met succes zijn studie directie aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen afgerond. Als hoornist is hij al geruime tijd verbonden aan de musical 'Soldaat van Oranje' en als arrangeur bewerkte Erik al vele werken voor fanfareorkest, waaronder het muzikale sprookje 'Peter en de Wolf' van Prokofjev, dat Sempre eerder dit jaar nog speelde tijdens het Familieconcert. Erik dirigeert momenteel een drietal orkesten in West-Brabant en is sinds eind mei dus ook verbonden aan Sempre.

Musica Nautica IV begint om 19.30 uur en is gratis toegankelijk. In het voorprogramma treedt het opleidingsorkest van Sempre op – uiteraard ook onder leiding van Erik Rozendom – en de afterparty van het concert wordt muzikaal omlijst door Sir Olivers Bigband uit Den Bommel.

Musica Nautica IV is een coproductie van koninklijke muziekvereniging Sempre Crescendo en watersportvereniging Flacquee. Licht en geluid zijn wederom in de vertrouwde handen van FrameWave. Let op: bij slechte weersomstandigheden gaat het concert niet door!

Kijk voor meer informatie op www.sempremiddelharnis.nl of volg ons op Facebook.

Geslaagde Zwem4daagse in De Staver

SOMMELSDIJK - Afgelopen week organiseerde zwemclub de Schotejil voor de dertigste keer de jaarlijkse zwem4daagse. 135 deelnemers in de leeftijd van 4 tot 82 jaar zwommen vier avonden achter elkaar 10, 20 of 40 baantjes. De eenendertigste editie van de Zwemvierdaagse staat gepland in de laatste week van juni 2018.

Bijzondere laatste gymlessen bij MH-SD

GOEREE-OVERFLAKKEE - De meiden en jongens van gymvereniging MH-SD uit Stad aan 't Haringvliet en Middelharnis/Sommelsdijk hebben woensdagmiddag 28 juni het seizoen afgesloten met een leuke speurtocht rondom D'n Diek. Zij lieten zich niet storen door af en toe wat regendruppels.

Er waren vijf groepjes gemaakt, die onder leiding van een moeder (waarvoor dank) op zoek gingen naar letters en cijfers. Met de letters kreeg je de slagzin: 'Op zoek naar de zon van MH-SD' en met de cijfers kreeg je het antwoord: Angela (Angela Bal, de gymjuf van MH-SD).
Aan het einde van de tocht bleek iedereen de slagzin en het antwoord van de speurtocht te hebben ontcijferd en kreeg iedereen een heerlijk perenijsje, gesponsord door Albert Heijn Middelharnis. Bedankt AH, ze waren heerlijk.
Eerder deze dag kregen ook de peuters, die gymles krijgen van juf Angela in De Meerpaal, een laatste bijzondere gymles. Zij gingen met zijn allen naar de kinderboerderij van de Zuidwester om daar in de open lucht de 'Nijntje dans' te oefenen, heerlijk te schommelen en te spelen. Zij kregen koek met wat te drinken erbij en zelfs een klein cadeautje. De les werd afgesloten met het spel 'De molen' en het 'Dag liedje'. Ook hier waren we blij met de hulp van de moeders.
Gymvereniging MH-SD wenst iedereen een hele fijne zonnige vakantie en wij hopen iedereen weer te zien in de eerste schoolweek van het nieuwe seizoen.

Veilig appen met uw arts van het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis met BeterDichtbij

DIRKSLAND - In een veilige (gratis) app uw persoonlijke vraag stellen aan het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis of uw eigen arts? Dat is mogelijk voor iedereen in de wijde omgeving van Goeree-Overflakkee en voor een groep patiënten van het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.

In de BeterDichtbij app ontvangt u altijd een betrouwbaar antwoord van het ziekenhuis of eigen arts, zo garandeert het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. "Het is ontzettend fijn dat we onze vertrouwde, regionale zorg nu ook door middel van deze app kunnen bieden. Gewoon via de eigen smartphone of computer, zodat alles ook nog eens rustig na te lezen is. Net als bij WhatsApp, alleen dan met de zekerheid dat de belangrijke zorggegevens alleen voor de eigen arts toegankelijk zijn," aldus Koos Moerland (voorzitter Raad van Bestuur van het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis).

Voor of na een afspraak zitten patiënten vaak met allerlei vragen. Nu kunnen inwoners rond, en patiënten van, het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis op ieder moment een vraag stellen via de gratis app BeterDichtbij. Dit kan een praktische vraag zijn over een afspraak of parkeren, maar ook een persoonlijke vraag over ziekte of gezondheid. Patiënten bij één van de deelnemende afdelingen, kunnen namelijk worden uitgenodigd direct met hun arts te appen. "Dankzij BeterDichtbij kunnen we onze zorg ook digitaal aanbieden op het moment dat het onze patiënten uitkomt. Dat kan thuis zijn, maar ook onderweg. Zo hoeven patiënten niet meer voor alles naar het ziekenhuis te reizen of te bellen," vertelt Koos Moerland.

Gesprekken die men voert met het ziekenhuis of de arts moeten niet in verkeerde handen vallen. Daarom is BeterDichtbij ontwikkeld met veel aandacht voor de beveiliging en de privacy van gebruikers. "Zelfs als u uw telefoon verliest, kan niemand bij het gesprek dat u heeft gevoerd met ons. Alles wat u vertelt over uw gezondheid, valt net als een afspraak met uw arts onder het medisch beroepsgeheim. Het systeem is specifiek voor het ziekenhuis ontwikkeld en inloggen kan alleen onder de eigen naam, een pincode en een persoonlijke activatiecode die u via sms ontvangt", legt Koos Moerland uit.

De app is voor iedereen in de regio van het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis gratis te downloaden en te gebruiken voor het stellen van praktische vragen aan het ziekenhuis. Patiënten van de afdelingen gynaecologie en interne geneeskunde (ook diabetes- en oncologiepatiënten) kunnen vanaf maandag 3 juli worden uitgenodigd direct met hun eigen arts te appen. "We zijn nu gestart met deze twee afdelingen. Samen met patiënten en artsen, gaan we leren van het gebruik van BeterDichtbij. Het komende jaar breiden we uit naar meer afdelingen," sluit Koos Moerland af.

Vitrine van de Maand: Simon Admiraal

NIEUWE-TONGE - Weinigen weten hoe leuk het is om met veel concentratie en geduld iets moois in het klein na te bouwen. "Het is ontspannend, opbouwend, je valt er niemand mee lastig en je vult je tijd op een mooie manier." Admiraal zou graag in contact komen met geïnteresseerden om kennis uit te wisselen en belangstelling te tonen. "Om het modelbouwen nieuw leven in te blazen. Al dat vakmanschap gaat anders verloren."

Simon Admiraal heeft een prachtige vrijetijdsbesteding gevonden in het minutieus nabouwen van allerlei objecten. Hij heeft in de loop der jaren veel kennis en kunde opgebouwd. Zijn schuur staat vol met divers gereedschap. Onlangs nog schonk hij een miniatuur paard en wagen aan verzorgingshuis Ebbe en Vloed. Ook het Streekmuseum heeft objecten van hem staan, zoals een Spaans galjoen en zeesleper De Schelde. Op een zijkamertje thuis staan allerlei schepen, zoals een driemaster en een motorschip. Eén van zijn laatste werken is de scharensliep, welke te zien is in deze collectie.

"Voor mensen die graag met hun handen bezig zijn, is het een mooie bezigheid", vertelt Admiraal. "Het vergt veel geduld en veel tijd." Na zijn pensionering vond hij een mooi dagritme in de modelbouw. Hij is vele uurtjes in zijn schuur te vinden. "Je leeftijd maakt niet uit. Je bent er nooit te oud voor. En je moet gewoon eens met een eenvoudig bouwpakket beginnen." Admiraal is benieuwd of er mensen op het eiland zijn die interesse hebben in deze mooie hobby. "Om deze bezigheid in ere te herstellen en te bewaren voor de toekomst." Simon is te bereiken via tel: 06 288 70 738.

Kwartmarathon Ouddorp

OUDDORP - De Kwartmarathon van Ouddorp is een mooie, maar vooral ook leuke prestatieloop in en om Ouddorp. Deze prestatieloop is kenmerkend voor de sfeer. Er is bij start, finish en onderweg muziek en een café met terras voor de 'nabespreking' en prijsuitreiking. De uitslag is direct bekend door chipregistratie. Een loopanalyse met tussentijden, ranking overall, en per categorie is direct te zien op uw smartphone of pc. Ook de finish foto/video en 5 km.-doorkomst foto's zijn bij uw uitslag binnen 24 uur gratis beschikbaar.
Nieuw dit jaar is de 1/8 marathon, een kortere afstand voor jeugd en beginners. Ook nieuw dit jaar is de Bedrijven Marathon. Loop met een team van 4 personen tegelijkertijd de 1/4 marathon. De tijden worden opgeteld, zodat er een echte marathon eindtijd uit komt. De snelste drie bedrijven of teams worden gehuldigd. De inschrijving voor bedrijven of teams is inclusief een loop/techniek clinic, verzorgd door Delta SportFysiotheraie. De marathons zijn op donderdagavond 17 augustus, vanaf 19.30 uur. Start Dorpstienden.

Inschrijven via www.kwartmarathon.nl.

Provincie pakt ganzenprobleem aan

DEN HAAG - Boeren krijgen een tegemoetkoming in de schade die zomerganzen aanrichten. Dat heeft het provinciebestuur van Zuid-Holland vandaag besloten. Het voorstel werd ingediend op initiatief van CDA en VVD. CDA-Statenlid Paul Rijken: "Tot we het gewenste aantal ganzen voor onze provincie hebben bereikt, willen wij boeren tegemoet komen in de schade die de dieren veroorzaken."

Zuid-Hollandse boeren lijden veel schade door het grote aantal ganzen in de provincie. Vooral het opeten van gras door de dieren kost de boeren veel geld, maar ook in akkerland kunnen de dieren grote schade aanrichten. CDA en VVD willen het aantal ganzen zo snel mogelijk verminderen en tot die tijd de boeren ondersteunen die schade ondervinden. Dat het aantal ganzen in de zomer zo groot is, is een gevolg van diverse oorzaken, waaronder overheidsbeleid.
Rijken: "Op tijd voldoende 'oogsten' uit de populatie voorkomt schade, ongelukken, dierenleed en het verspillen van uiterst biologisch voedsel. De mogelijkheden om de ganzenpopulatie duurzaam te beheren, zijn uitgebreid in het nieuwe Faunabeheerplan. Maar er zijn zoveel ganzen, dat het niet lukt binnen één of twee jaar uit te komen op het aantal dat we willen."
"Voor het CDA is de ideale situatie: een goede wildstand, waarbij beheer via de jacht voldoende is om het aantal dieren op het gewenste aantal te houden en zodat de geschoten dieren opgenomen kunnen worden in de voedselketen. Daar zijn we nog lang niet. Maar dankzij ons voorstel zal de provincie tot die tijd de boeren tegemoet komen in de schade die de ganzen veroorzaken."

Vakantiebijbelweek 2017 in Herkingen

HERKINGEN - Volgende week dinsdag, woensdag en donderdag (11-13 juli) is de Vakantiebijbelweek in de tent naast de Fontein, aan de Scharloodijk. Het thema is (T)op Survival. Dinsdag gaat het over de routekaart en het verhaal van Filippus die de Bijbel uitlegt. Woensdag gaat het over touw en het verhaal van Rachab. Donderdag is het thema: Verrekijker en gaat het over de vergezichten van Johannes op Padmos.

Kinderen die na de vakantie naar groep 1, 2, 3 of 4 gaan zijn welkom op dinsdag en woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. Donderdag mogen de kinderen blijven eten en duurt het programma tot 12.30 uur. 's Avonds zijn er activiteiten voor kinderen die naar groep 5, 6, 7, 8 of de brugklas gaan. Dinsdag en woensdag is het van 19.00 tot 21.00 uur, op donderdag kunnen de kinderen aanschuiven en start het programma om 18.00 uur. De afsluiting is donderdagavond vanaf 20.30 uur. Dan zijn alle vaders, moeders, opa's, oma's, buren en vrienden welkom om alle liedjes samen te zingen. Deelname kost € 1,- per dag. De Vakantiebijbelweek wordt georganiseerd door de Hersteld Hervormde Gemeente en de Hervormde Gemeente Herkingen.

Hendrik van Veenendaal exposeert in De Overkant

OUDDORP - De expositieruimte van De Overkant is opnieuw ingericht. Deze keer wordt hoofdzakelijk nieuw werk van Hendrik van Veenendaal geëxposeerd. Het is thema is toepasselijk: 'Vakantie'. In de maanden juli en augustus is ook de theetuin van De Overkant weer open met koffie, thee en 'lekkers van Jeannette'. Theetuin en galerie zijn open op vrijdag en zaterdag van 11.00 – 17.00 uur.Mooie opbrengst goede doelenactie Edudelta

MIDDELHARNIS - De leerlingenraad van het Edudelta College Middelharnis organiseerde vorige maand een goede doelenactie voor de ziekte Cystic Fibrosis, beter bekend als taaislijmziekte. Afgelopen donderdag werd de cheque van maar liefs € 1500,- overhandigd aan de ambassadeur van de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting. "Dank aan alle leerlingen van klas 1 van Edudelta College Middelharnis, jullie hebben je geweldig ingezet! En natuurlijk ook dank aan alle sponsoren en vrijwilligers die mee hebben geholpen om deze goede doelenactie mogelijk te maken", aldus de organisatoren.

De Overkant Klassiek OK! Duo James Oesi en Andrea Vasi

OUDDORP - Donderdag 13 juli is het derde concert in de reeks 'De Overkant Klassiek OK!' Contrabassist James Oesie speelt samen met pianiste Andrea Vasi een levendig programma.

Van oudsher wordt de contrabas niet per se gezien als volwaardig solo instrument. Maar bassist James Oesi is een geval apart. Geboren in Engeland, opgegroeid in Zuid-Afrika, gestudeerd in Rusland, woonachtig in Nederland. Even zo grenzeloos gaat hij om met zijn instrument. Samen met zijn vaste duopartner, pianiste Andrea Vasi, brengt hij een recital dat gewijd is aan drie grootse sonates. Deze zijn origineel niet geschreven voor de bas, maar voor respectievelijk cello en viool (met piano). Echter, het repertoire voor contrabas is gelimiteerd en Oesi vertolkt deze tijdloze werken op uiterst integere wijze, met bravoure en meesterlijke perfectie. Hij vindt in Vasi zijn muzikale gelijke en door hun volstrekt gelijkwaardige partijen houden zij van de eerste tot de laatste noot een intieme dialoog, waar u adembenemend van zult genieten.
U bent van harte welkom op donderdag 13 juli vanaf 19.30 uur in De Overkant, Dijkstelweg 33 te Ouddorp.
Het concert begint om 20.00 uur. Kaarten kosten € 15,00, en dat is inclusief koffie of thee vóór en een glas wijn na het concert. Kaarten reserveren via VVV: 0187-681789.

Cursus Geestelijke Vorming

MIDDELHARNIS/SOMMELSDIJK - Voor het seizoen 2017/2018 zijn de volgende avonden op de agenda gezet voor de cursus Geestelijke Vorming. Alle avonden worden op donderdag gehouden.

21 september:
Prof. M.J. Kater: 'De prediking van de Hebreeënbrief voor vandaag'.

26 oktober:
Ds. W.A. Zondag: 'Bijbelse lessen van professor Agur'.

23 november:
Ds. P. den Ouden: 'U dan die gelooft is Hij dierbaar'.

11 januari:
Ds. P.D.J. Buys W.A.: 'Crisis in het geloofsleven'.

8 februari:
Prof. A. Baars: onderwerp nog niet bekend.

8 maart:
Dhr. R. van Groningen: 'Omgaan met verschillen binnen de christelijke gemeente'.
                        
De bijeenkomsten beginnen om 19.45 tot 21.30 uur en worden gehouden in de Rehobôthkerk, Olympiaweg 44, 3245 DL Sommelsdijk. Bij de ingang van Middelharnis/Sommelsdijk. Het cursusgeld bedraagt € 15,- voor de gehele cursus of € 3,50 per avond, inclusief koffie en excerpt van de lezing.
Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij: Kati Mulder, tel. 0187-482443 ('s avonds). Namens de Stuurgroep. Ds. C. Gielen.

Geslaagden tweede tijdvak RGO Middelharnis

MIDDELHARNIS - Afgelopen vrijdag waren de uitslagen van het Centraal Schriftelijk Eindexamen tweede tijdvak bekend. Gelukkig zijn er nog veel leerlingen na de herkansing geslaagd. Voor hen duurde de spanning van de afgelopen weken dus nog wat langer. Reden genoeg om de vlag uit te steken voor de volgende leerlingen:

Mavo
Skylar Hoogerwerf Achthuizen; Bram de Leeuw van Weenen Melissant; Timo Buijs Den Bommel; Gina van der Stoep Sommelsdijk; Julia Temmink Goedereede; Niels Dubbeld Middelharnis; Damian de Haan Middelharnis.

Havo
Danielle Roukema Bruinisse; Donke van Vugt Oude-Tonge; Kimberly Lokker Den Bommel; Jaron Vroegindewey Middelharnis; Marvin van 't Hof Dirksland.

Vwo
Lars Horselenberg Nieuwe-Tonge; Maureen Coolbergen Oude-Tonge; Rosalie van Ast Dirksland; Chloë Oosterhof Sommelsdijk; Daan Meijs Nieuwe-Tonge/

RGO: uiteindelijke percentages definitief geslaagd: Vmbo basis: 100%; Vmbo kader: 26 van de 28 is 92,9%; Mavo: 79 van de 85 is 92,9%; Havo: 60 van de 66 is 90,9%; Vwo: 33 van de 37 is 89,2%.

Geslaagden tweede tijdvak CSG Prins Maurits

MIDDELHARNIS – In het tweede tijdvak zijn de volgende leerlingen van CSG Prins Maurits geslaagd:

VWO, profiel natuur en gezondheid
Jacolien Braber, Stad aan 't Haringvliet;
HAVO, profiel cultuur en maatschappij
Sasja de Niet, Sint Philipsland;
HAVO, profiel economie en maatschappij
Esther Keijzer, Sommelsdijk; Bart Kieviet, Bruinisse; Sophie van Strien, Dirksland; Alain de Vrij, Middelharnis;
HAVO, profiel natuur en gezondheid
Esmee Keizer, Goedereede; Thomas Witte, Melissant;

MAVO

Marjolein Jordaan, Middelharnis; Eline Vlasveld, Nieuwe-Tonge; Michael de Vos, Melissant;
Praktijkonderwijs, Entree opleiding
Johan Buijs, Sint Philipsland; Hugo Geuze, Nieuwerkerk; Rafal Owsiak, Ooltgensplaat; Marc Zegers, Nieuwerkerk;

Enveloppen trekken voor het goede doel

GOEREE-OVERFLAKKEE - Op zaterdag 24 juni 2017 hebben de mensen van John P. de Wit Assurantiën namens RegioBank Stellendam met een kraam op de midzomermarkt gestaan. Er werd een actie gehouden met het trekken van enveloppen, de opbrengst was bestemd voor de Stichting Op de Bres tegen MS. De bezoekers van de markt hebben voor € 200,- enveloppen getrokken. Het kantoor John P. de Wit Assurantiën heeft dit bedrag verdubbeld en daardoor is er in totaal € 400,- geschonken aan de stichting. Kijk voor meer informatie op: www.opdebrestegenms.nl.

Goereeloop: 20 kilometer wandelen met feestje op de Markt als finish

Wandelaars in Goedereede tijdens de Omloop vorig jaar.

GOEDEREEDE – Vorig jaar kwam de Omloop Goeree-Overflakkee voor het eerst door Goedereede. Dat beviel zo goed dat er dit jaar zelfs een finish is: op de Markt, midden in de historische kern van het stadje, komen de lopers van de Goereeloop aan. Als ze hun twintig wandelkilometers achter de rug hebben, kunnen ze in Goedereede rekenen op een warme ontvangst met muziek, verlichting, eten en – naar verwachting – veel publiek.

Door Kees van Rixoort

De Goereeloop is iets nieuws. De organisatoren van de Omloop hebben dit onderdeel toegevoegd na een vraag van Goereeër Kees den Eerzamen tijdens de evaluatie van de vorige editie. De Goereeloop is een wandeltocht over twintig kilometer, een laagdrempelige afstand voor mensen die de Omloop weleens willen meemaken maar een ronding van het hele eiland te veel van het goede vinden. De start is op vrijdagavond 18 augustus, 19.00 uur, op het Diekhuusplein in Middelharnis, tegelijk met het begin van de grote Omloop. De finish is op de Markt in Goedereede. De eerste lopers worden daar verwacht rond halftien, de laatste rond halftwaalf.

Net als vorig jaar organiseert de Oranjevereniging Goedereede de activiteiten in het stadje. Voorzitter Vincent Keijmel heeft het over "een klein evenement met muziek en diverse eettentjes. We hebben een dweilband gehuurd. Koninklijke fanfare Apollo speelt en er is ook een dj. Wat men in Goedereede kan verwachten is vergelijkbaar met wat we vorig jaar hebben georganiseerd, maar we pakken iets groter uit. Er komen nu ook dranghekken langs het hele parcours binnen de kern."

Vorig jaar reageerden de lopers enthousiast op de doortocht door Goedereede. De muziek, de verlichting en de fakkels oogstten veel waardering. Nu zal dat niet anders zijn, is de verwachting van Vincent Keijmel, temeer daar bewoners die langs het parcours wonen hun woningen gaan versieren, als ze gehoor geven aan de oproep van de Oranjevereniging.

Huldiging

Het evenement in Goedereede, dat gefinancierd wordt door sponsors en via een projectsubsidie van de gemeente, heeft er dit jaar een belangrijk onderdeel bij gekregen: de huldiging van de wandelaars die de twintig kilometers hebben volbracht. Toen Kees den Eerzamen zijn idee voor de Goereeloop lanceerde, deed hij de belofte dat er minimaal honderd lopers meedoen. Of ze allemaal uit Goedereede komen, is niet bekend, maar het is ook niet nodig: aan de Goereeloop kunnen ook lopers van buiten het stadje deelnemen. Inschrijven is mogelijk via de website van de Omloop Goeree-Overflakkee.

Volgens Vincent Keijmel is de Goereeloop met finish in Goedereede prima promotie voor het stadje. "Vorig jaar, toen de Omloop voor het eerste door de kern kwam, trokken we vierhonderd tot vijfhonderd mensen om de lopers aan te moedigen. Als we geluk hebben met het weer, kan dat aantal maar zo verdubbelen. Mooi, in Goedereede houden we wel van een feestje."

Handhavingsbesluit vestingwal Fort Prins Frederik in de maak

GOEREE-OVERFLAKKEE - Het Fort Prins Frederik staat donderdagavond informatief en beeldvormend geplaatst op de agenda voor de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Het college wil de gevoelens van de raad kennen in de tot nu toe genomen stappen en de bereidheid van de fracties toetsen om gelden vrij te maken om het leegmaken van de vestingwal te stimuleren. Cruciaal omdat dit item aan de orde is bij de (vervolg)gesprekken met eigenaren en gebruikers van deze vestingwal. In de contacten met de mensen van het Fort klinkt - zo meldt de brief - de verbazing door dat er decennia lang niet bestuurlijk handhavend is opgetreden door de voorgaande gemeentebesturen.

Door Jaap Ruizeveld

De informatiebrief geeft de stand van zaken weer van de planologische procedure en van de lopende gesprekken met de eigenaren/gebruikers van de vestingwal. Het door de raad vastgestelde projectplan is voor het college kader en leidraad. Een aantal individuele eigenaren van kavels op de vestingwal claimt dat op hun situatie overgangsrecht van toepassing zou zijn. Overgangsrecht houdt in dat het bouwwerk volgens het geldende bestemmingsplan niet is toegestaan, maar dat dit er al zo lang staat, dat hieraan juridisch afdwingbare rechten zouden kunnen worden ontleend. Het college geeft aan dit per individuele situatie op kavelniveau uit te zoeken. Overgangsrecht zou overigens het doel van het projectplan om de op de vestingwal illegaal aanwezige bebouwing te verwijderen, frustreren.

Onaangenaam

Het college stelt begrip te hebben dat het voor de eigenaren/gebruikers op de vestingwal een onaangename boodschap is te vernemen dat de gemeente een handhavingsbesluit voorbereidt. Dit (de strijdigheid met het bestemmingsplan) wordt nadrukkelijk en doorlopend in de contacten aan de orde gesteld. Gemeld wordt dat op korte termijn een schriftelijke vooraankondiging tot handhaving wordt verstuurd. Deze vooraankondiging betekent nog niet dat er op dat moment al een daadwerkelijk handhavingsbesluit wordt genomen of dat de gemeente dan direct handhavend gaat optreden. Zijn er afspraken te maken, dan wordt dat in de vooraankondiging opgenomen. Als er geen maatwerk-afspraken komen, dan wordt de handhaving verder onverkort conform het gemeentelijk handhavingsbeleid uitgevoerd.

Vervolg

De directie van Erfgoed Fort Prins Hendrik bv onderschrijft het vastgestelde projectplan met doel en eindbeeld. De gemeente verwacht daarom van de directie een actieve opstelling bij het bieden van alternatieve ruimte aan individuele eigenaren die willen verplaatsen van de vestingwal naar de vestingvoet of het schootveld/de punt. Het college werkt thans aan de voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan en een beeldkwaliteitsplan. Vermoedelijk kan kort na de zomervakantie een voorontwerp ter inzage worden gelegd. Na afwerking van de procedures wordt er naar gestreefd het uiteindelijke bestemmingsplan tweede of derde kwartaal 2018 te kunnen vaststellen.

Speelsteur met zout en zoet water in gebruik genomen

STELLENDAM - Geholpen door leerlingen van de openbare school Stellegors uit Stellendam werd vorige week de speelsteur in gebruik genomen. Aan de ingebruikname werkten naast de schoolkinderen provinciaal gedeputeerde Han Weber en een aantal burgemeesters en wethouders uit de gemeente rondom het Haringvliet mee. De speelsteur is het eerste tastbare resultaat van de Landschapstafel dat de natuur en recreatie rond het Haringvliet naar een hoger plan wil tillen. De speelsteur staat bij het paviljoen van Restaurant Zoet of Zout. Vrijdag werd ook het Manifest Haringvliet ondertekend door de verschillende betrokken partijen. In onze abonneekrant van vrijdag 7 juli een verslag van de bijeenkomst. (Tekst en foto: Adri van der Laan)

Zaterdag Open Imkerijdag

Eilandelijke imkers aan het werk. (Foto: Adri van der Laan)

STELLENDAM - In heel Nederland houden imkers op zaterdag 8 juli Open Huis. Ook op Goeree-Overflakkee doet weer een imkerij mee. Breng een bezoek en beleef een paar interessante uurtjes. Dit kan tijdens de Boerderijfair bij Landwinkel Keizer in Stellendam.

De aanwezige imkers vertellen graag over hun boeiende hobby. Ze leggen u dan uit hoe belangrijk bijen zijn voor ons voedsel. Ze vinden het leuk u te laten zien wat er zoal komt kijken bij het houden van bijen. Ze laten u, als u wilt, een kijkje nemen in een bijenvolk.

Duik in de fascinerende wereld van de bijen en ga met imker Ad Keizer en andere imkers van eiland mee naar de bijenkasten! Deze dag kunt u zich verdiepen in de fascinerende wereld van deze dieren. U krijgt antwoord op vragen als: Wat doet een imker en waarom word je imker? Hoe gaat het oogsten van honing in zijn werk? Er wordt uitleg gegeven over de werksters, darren en de koningin. We nemen een kijkje in een bijenvolk, op zoek naar de koningin! Ook worden er diverse demonstraties gehouden en tips gegeven over hoe u uw tuin of balkon bijvriendelijk kan inrichten en hoe u kunt helpen om de bijenstand te verbeteren. Een unieke gelegenheid om kennis te maken met een imker en het houden van honingbijen. Ons advies is om geen parfum op te spuiten. Overigens is de kans klein om gestoken te worden, zodat ook kinderen zich kunnen verwonderen over deze prachtige dieren! Vind je het toch nog te eng? Er zijn ook een aantal beschermkappen die je op kan doen, zodat je zelf een echte imker lijkt! Een rondleiding kost u niets.

De imker kan u uitleggen hoe honing wordt geslingerd of geperst, hoe men kaarsen maakt van bijenwas en waarom de bijenwas vroeger eerst gebleekt werd voordat men er kaarsen van maakte, hoe en waarom bijen koninginnengelei maken, wat de bijen met het stuifmeel dat ze halen doen, waarom honingraten hun zo kenmerkende vorm hebben, en nog veel meer. De wereld van de honingbij is zelfs zó fascinerend, dat dit nauwelijks in een paar uurtjes kan worden uitgelegd. Daarom wordt er na de zomer voor belangstellenden een 'snuffelcursus' gegeven. Meer informatie daarover vindt u tijdens de Open Dag.

De Open Dag is op zaterdag 8 juli van 10.00 tot 16.00 uur op het terrein bij Landwinkel Keizer, Damweg 1a, Stellendam. Het bezoek is gratis. Meer info op www.BijenGO.nl.

Een gezellig dagje uit voor het hele gezin Grote Boerderijfair bij Landwinkel Keizer

STELLENDAM - Aanstaande zaterdag is er bij Landwinkel Keizer veel te beleven. Een grote Boerderijfair, oude ambachten bezichtigen, kleedjesmarkt en rondleidingen naar de bijenkasten. Een gezellig dagje uit voor het hele gezin.

De Boerderijfair biedt voor elk wat wils. Doordat Landwinkel Keizer aangesloten is bij de coöperatie Landwinkel, worden fairproducten aangeboden die afkomstig zijn uit heel de streek. Er is een grote diversiteit aan kramen. 100% Ouddorp, Brocante, Voogd Meelhandel, Van der Boom Boeken, verse bloemen van kwekerij Luime, mooie handgemaakte fotokaarten, Huizer Witjes, Puur Geluk, Wilthagen knabbels, A6soires, Schaik kaas, FF Happy Fashion met leuke kleding, accessoires en speelgoed, Lily Blue, Benvenido met zijn wonderdoeken, De Nollestee, Aloë Vera producten, Hollandse kersen, aardbeien, noten, Bakkerij Van Harberden.

Naast dit alles is er natuurlijk volop gelegenheid om kennis te maken met producten van Landwinkel Keizer. Er kan volop geproefd worden, bijvoorbeeld van de zelfgemaakte rabarberwijn, de productlijn van Your Well op basis van zeewier uit de Oosterschelde en er is een breed scala aan 100% pure sappen deze dag. Verder is de vereniging Groei & Bloei aanwezig en is er een kraam met bijenproducten.

Kinderen en oude ambachten

De Boerderijfair is een dagje uit voor het hele gezin en daarom is er veel te doen voor de kinderen. Zij kunnen met vers fruit hun eigen gebakje maken en zich vermaken op het grote springkussen dat op het terrein staat opgesteld. In het weiland kunnen de kinderen rondjes op een pony rijden. In de theetuin 'Keizershof' zijn verschillende oude ambachten te bekijken, zoals de mandenmaker. U ziet het weverswiel weer in gebruik (kinderen mogen het ook zelf proberen) en u kunt bekijken hoe boterbabbelaars ambachtelijk worden bereid, waar u uiteraard ook van proeven mag. Verder vindt u op het terrein bij Landwinkel Keizer een gezellige kleedjesmarkt.

Gezelligheid

Natuurlijk is er de gelegenheid om gezellig in de theetuin wat te drinken en uiteraard ontbreekt de verzorging van de innerlijke mens niet: gebakken vis, gerookte paling of een hamburger van Vleesboerderij Boot zijn verkrijgbaar… of toch een lekker ijsje? In ieder geval van harte welkom!

Parkeergelegenheid is er deze dag voldoende en ook mindervaliden kunnen de fair goed bereiken. Pinautomaat aanwezig. Locatie: Damweg 1a; tussen fietsknooppunten 60-66 en 41-71 – Tijd: 9.30-15.30 uur – Landwinkelkeizer.nl

Zomerfair bij Paardensportcentrum De Dijkgraaf

OUDDORP - Op zaterdag 8 juli organiseert Paardensportcentrum De Dijkgraaf een feestelijke zomerfair.

Het evenement start om 10.00 uur en wordt georganiseerd voor jong en oud. Er valt van alles te beleven. Zo is het mogelijk om paard te rijden of met paard en wagen te rijden, er kunnen onder begeleiding van een plaatselijke kunstschilder schilderijen worden gemaakt en er zijn vele kraampjes met lekkernijen en plaatselijke producten.
Ook voor de kleine kinderen is er van alles te beleven, zo kunnen ze geschminkt worden en er is een springkussen.
Tijdens de dag worden er verschillende demonstraties gegeven, waaronder een spectaculair optreden van voormalig koetsier van de koninklijke stallen en internationaal vierspanrijder Edwin van der Graaf.

Tijdens de trekking van de tombola rond de klok van 16.30 uur zijn er mooie prijzen te winnen. Dit is maar een kleine opsomming van de vele activiteiten die georganiseerd worden. Er valt nog veel meer te beleven, dus uw bezoek is zeker de moeite waard.

Graag verwelkomen wij u op zaterdag 8 juli a.s. tussen 10.00 en 17.00 uur aan de Hofdijksweg 48 in Ouddorp.
Mocht u geïnteresseerd zijn om een marktkraampje te huren, zodat u uw producten of diensten kunt presenteren, neemt u dan contact op via info@pscdedijkgraaf.nl.

Zaterdag Eilandelijke Molendag

GOEREE-OVERFLAKKEE - Op de tweede zaterdag van juli vindt traditioneel de Eilandelijke Molendag Goeree-Overflakkee plaats. Dit jaar zullen op 8 juli de molens op het eiland bij voldoende wind hun wieken laten wenken als een soort van welkom.

Gelet op werkzaamheden bij de molen van Den Bommel is de 'Bommelaer' niet opengesteld. Bij de molen van Goedereede vindt er naast het bakken van heerlijke wafels iets unieks plaats dat op het eiland nog nooit vertoond is. Taikidoki's van Araumi Daiko, de Taiko Academie van Antwerpen treden 's middags op. Zij spelen Japanse percussie, want dat is Taiko. Om 13.00 uur treden ze voor de eerst maal op en daarna om 14.00, 15.00 en 16.00 uur.

Tentoonstelling Huisvlijt in 'De Ouwe Stee'

ACHTHUIZEN – Twee nichtjes hebben 'ter ere van onze tantes' een Tentoonstelling Huisvlijt ingericht in de voormalige boerderij van hun tantes, 'De Ouwe Stee', Schaapsweg 25, 256 KA in Achthuizen.

De twee nichtjes van de betreffende tantes "willen graag de mensen laten zien en ervaren welk werk onze tantes gedaan hebben in hun leven. Zij woonden met elkaar op de boerderij. Zij hebben beiden tot de oudste 100 werd op de boerderij gewoond en waren zelfvoorzienend in al hun levensbehoeften. Wij zijn trots op onze tantes en dit willen wij graag delen met andere mensen. Daarom hebben wij de boerderij ingericht als een soort museum, voor ons een historisch erfgoed ter ere van onze tantes. Dit alles op een boerderij uit de 18e eeuw met historische elementen".

Openingstijden: Alle zaterdagen in de maanden juli en augustus. Geopend van 10.30 tot 16.00 uur. Kopje koffie, thee, glaasje melk en iets erbij? Natuurlijk kan dat! De boerderij is eventueel op afspraak geopend: tel.: 06-37164048 of email: info@ouwestee.nl.
De kosten zijn € 2,50 en voor de gebruikte producten wordt een bijdrage gevraagd voor het behoud van 'De Ouwe Stee'.

Wim Nobel nieuwe directeur Bedrijven Rabobank Het Haringvliet

HEINENOORD - "Ik ben niet iemand van achter het beeldscherm", verzekert de nieuwe directeur Bedrijven van Rabobank Het Haringvliet Wim Nobel. "Ik ben liever onderweg naar onze klanten." En hij wijst uit het raam naar het polderland.

Door: Adri van der Laan

Wim Nobel is met ingang van 1 juni zijn voorganger Willem Punt opgevolgd, die per 1 maart zijn functie als Directeur Bedrijven heeft neergelegd. Nobel is afkomstig van de Rabobank Zuid-Holland Midden, maar woont in Dordrecht.
Als we Wim Nobel interviewen, is hij volop bezig om zich op het voor hem nieuwe gebied te oriënteren. Het werkgebied is uitgestrekt, maar als fervent hardloper doorkruist hij meermalen de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee. "Daar komt nog bij dat mijn schoonouders een vakantiehuis hadden op Ouddorp en daar kwam ik regelmatig".

Enthousiasme

De nieuwe directeur Bedrijven straalt bij de aanvang van zijn nieuwe functie enthousiasme uit. "Ik heb er dan ook heel veel zin in". De Rabobank heeft in de afgelopen jaren moeilijke tijden doorgemaakt en Wim Nobel, die ruim zeventien jaar aan de bank verbonden is, verzekert dat er verandering komt. Volgens hem is de landelijke organisatie teveel met zichzelf bezig geweest en is er te weinig tijd voor contact met de klanten geweest. "Maar dat gaat veranderen", aldus de enthousiaste directeur. "Wíj zijn aan zet, omdat we dat de afgelopen jaren te veel hebben laten liggen", zo schreef hij in zijn column in de Dichterbij, het magazine van Rabobank Het Haringvliet.

Goede planning

Momenteel is hij volop bezig om 'zijn' terrein te verkennen. Hij doet dit onder meer door zoveel mogelijk netwerkbijeenkomsten te bezoeken. Het is hem ondertussen opgevallen dat er niet zoveel verschil is tussen de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee, ook verschilt het niet zoveel met zijn vorige werkgebied, het kassengebied van Zuid-Holland. "Het zijn meestal hardwerkende, trotse ondernemers" en daar wil Rabobank Het Haringvliet graag mee samenwerken. De uitgestrektheid van zijn werkgebied vergt van iemand die veel op de weg zal zijn op weg naar zijn klanten wel een goede planning, want van bijvoorbeeld Oud-Beijerland tot Ouddorp is nog een behoorlijk eind. "En daar komt ook nog bij, dat we rekening moeten houden met een brug die ieder uur een keer opengaat".
"Wat een ondernemer nodig heeft, is een goed contact met zijn bank", verzekert Wim Nobel en hij gaat er dan ook alles aan doen om dat contact te onderhouden en te verdiepen. Samen met zijn accountmanagers zal hij service 'op maat' gaan leveren. "Natuurlijk heeft niet iedere ondernemer dezelfde behoefte als het gaat om contacten met de klanten. Sommigen hebben enkele keren per jaar contact met de bank en in andere situaties hebben bedrijven een vast aanspreekpunt bij ons. Overigens proberen we via onze helpdesk zo snel mogelijk onze klanten van dienst te zijn". Maar volgens Nobel willen alle ondernemers hetzelfde: aandacht en advies.

Agarische ondernemers

De huidige Rabobank-organisatie vindt haar oorsprong vooral in de agrarische sector en ook op dit gebied blijft Rabobank Het Haringvliet meedenken met agrarische ondernemers in haar werkgebied. Wim weet van de moeilijke situatie waarin een deel van agrarisch Nederland verkeert en hij wil de agrariërs zoveel mogelijk bijstaan bij het financieel en soms ook organisatorisch in gang houden van hun bedrijf. Ook als het gaat om bijvoorbeeld bedrijfsbeëindiging kan de bank een rol spelen bij advisering in de vorm van private banking. In een deel van zijn werkgebied zijn visserijbedrijven actief. De visserij is volgens Wim Nobel een dynamische sector, met aan de ene kant innovatieve bedrijven en aan de andere kant veel regels van de overheid die beperkingen aan de vissers opleggen. Graag denkt Rabobank Het Haringvliet mee met deze bijzondere tak van ondernemen. Overigens benadrukt Wim Nobel dat hij tijdens zijn carrière bij de Rabobank altijd actief is geweest op de zakelijke markt en daarom heeft hij veel ervaring opgedaan met contacten met ondernemers. Graag zal hij deze ervaring dan ook in de praktijk brengen binnen zijn nieuw werkgebied.

Kritiek

'Op de straat' wordt er wel eens kritiek geleverd op de serviceverlening van de Rabobank, die door allerlei ontwikkelingen fysiek wat verder van de klant is af komen te staan. Soms kan Wim Nobel de kritiek wel begrijpen. Als voorbeeld noemt hij de klacht van een ondernemer die moeite had om aan wisselgeld te komen vanwege het weigeren van muntroluitgifte-automaten, een terechte klacht. De ondernemer deed dit via Facebook. "Hierop werd ik door één van onze ledenraadsleden geattendeerd. We hebben direct contact met deze ondernemer opgenomen en zij heeft dit gewaardeerd, ook via Facebook". Hij geeft aan dat, als er klachten zijn, hij dit graag direct hoort, zodat er maatregelen kunnen worden genomen.
De afdeling Bedrijven van de bank zal onder de leiding van Wim Nobel meer de markt in trekken. Daarom zal men hem dan ook regelmatig kunnen ontmoeten – en aanspreken – op verschillende bijeenkomsten in de regio waar vooral ook de ondernemers aanwezig zullen zijn.

Slagerij Buth wint derde prijs Spareribs Trophy 2017

Het team van Slagerij Buth.

OOLTGENSPLAAT - De derde prijs in de Spareribs Trophy 2017 is gewonnen door Slagerij Buth. Op 26 juni ontving slager Krijn Buth de prijs voor deze vakwedstrijd, georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Slagers, in het bijzijn van zijn team. De spareribs van Slagerij Buth uit Ooltgensplaat behoren hiermee tot de beste van Nederland.

Slager Krijn Buth ontving de prijs tijdens de feestelijke uitreiking op het KNS Inspiratiecongres uit handen van juryvoorzitter, chefkok/schrijver en tv-presentator Ramon Beuk.
Op basis van een voorselectie, een finaleronde en een mysterieaankoop en -keuring zijn alle spareribs gekeurd. De jury, bestaande uit Rinus de Rijder (onderwijsmanager SVO vakopleiding food), Simon van Schaik (Slagerij Van Schaik uit Leiden en winnaar Spareribs Trophy 2016) en juryvoorzitter Ramon Beuk, heeft alle inzendingen met veel zorg en aandacht gekeurd om tot dit oordeel te komen. Bij de beoordeling wogen alle onderdelen van een lekkere sparerib mee: uiteraard smaak, geur en kleur, maar ook het uiterlijk.
Ramon Beuk zei over de spareribs van slager Buth: "Een robuuste sparerib met een malse bite".
Slager Buth: "Onze spareribs behalen nu voor 8 jaar achter elkaar de top 10 van de Spareribs Trophy. Pure producten die met vakmanschap worden bereid staan bij ons centraal. We zijn er dan ook trots op dat ons werk met een mooie derde plaats is beloond!"

Slagerij Buth

In 1904 werd Slagerij Buth in Ooltgensplaat opgericht en heden ten dage worden onze specialiteiten nog steeds op die ambachtelijke wijze bereid. De slagerij is ambachtelijk, dat wil zeggen dat wij al ons vlees en worstsoorten nog ambachtelijk verwerken. En ook ons vlees wordt met zorg uitgezocht, zodat u onbezorgd kunt genieten van onze lekkernijen. Puur Natuur, Puur Eerlijk, Puur Gezond.

Glossy magazine over wooneiland Goeree-Overflakkee gelanceerd
Mooi resultaat van de samenwerking tussen ondernemers en gemeente

Burgemeester Ada Grootenboer ontvangt voor haar woning het magazine uit handen van Jan Peter Robijn (Huizen op Flakkee) en Mie-Wah Pang (Eilandmarketing Goeree-Overflakkee)

GOEREE-OVERFLAKKEE - Maandag 3 juli is het eerste exemplaar van "Eiland van Wonen &" uitgereikt aan burgemeester Ada Grootenboer. In het glossy magazine wordt aan de hand van verschillende thema's een beeld geschetst over hoe mooi het wonen is op het Zuid-Hollandse eiland. "Eiland van Wonen &" is een initiatief van lokale ondernemers en de gemeente met als gezamenlijk doel de promotie van het wonen op Goeree-Overflakkee.

Diverse (bekende) eilandbewoners vertellen aan de hand van diverse thema's enthousiast over het wonen, werken en recreëren op Goeree-Overflakkee: "Het is een eiland van duurzaamheid en prachtige natuur" en "Er is van alles te doen". Andere onderwerpen die aan bod komen zijn onderwijs, ondernemen en de zorg. Het magazine toont tevens de diversiteit in het woonaanbod op het eiland. Zo zijn er impressies van nieuwbouw, bestaande bouw en huurwoningen.

Unieke samenwerking

Jan Peter Robijn van Huizen op Goeree & Huizen op Flakkee en wethouder Arend-Jan van der Vlugt, verantwoordelijk voor Eilandmarketing, zijn beiden trots op het resultaat. Robijn: "Huizen op Goeree & Huizen op Flakkee is een initiatief van ondernemers, met als doel de gezamenlijke promotie van het totale woonaanbod op ons eiland. Dit doen wij onder andere via onze websites www.huizenopgoeree.nl en www.huizenopflakkee.nl. Op deze wijze leveren ondernemers op verschillende vlakken een actieve bijdrage aan de eilandmarketing voor een economisch nog sterker en vitaler eiland. De realisatie van dit woonmagazine is hier een mooie aanvulling op." Van der Vlugt vult aan: "Fijn dat zoveel partijen op ons eiland aan dit mooie blad hebben bijgedragen. Niet alleen de ondernemers, maar ook de mensen die geïnterviewd zijn. Het is een mooi voorbeeld van hoe we in het kader van Eilandmarketing met elkaar samenwerken om Goeree-Overflakkee op de kaart zetten. En hoe we gezamenlijk de trots op het eiland Goeree-Overflakkee uitdragen."

Verspreiding in de regio en digitaal

Alle inwoners van Goeree-Overflakkee krijgen op dinsdag 4 juli een exemplaar van "Eiland van Wonen &" in de bus. Daarnaast wordt het magazine op diverse plekken op en buiten het eiland verspreid. Het is een leuk blad om mee te nemen op vakantie en om mensen die niet op het eiland wonen, kennis te laten maken met de regio! Er is ook een digitale versie beschikbaar op de Facebookpagina van Huizen op Flakkee en Eiland Goeree-Overflakkee. Zo kan iedereen lezen hoe mooi het is om op Goeree-Overflakkee te wonen.

Workshops 'Starten met MVO' groot succes

Deelnemers met elkaar in gesprek. Foto: Wim van Vossen

GOEREE-OVERFLAKKEE - Rabobank Het Haringvliet, gemeente Goeree-Overflakkee en FOGO hebben op 19 en 26 juni 2017, samen met MVO Nederland, een tweedaagse workshop 'MVO in de praktijk' georganiseerd.

De doelstelling van deze tweedaagse MVO workshops was om bedrijven die al met MVO en duurzaamheid bezig zijn, hen verder te helpen ontwikkelen, te implementeren en een vast onderwerp van hun strategie en beleid te laten zijn. Voor deze workshops hadden zich 14 bedrijven van Goeree-Overflakkee zich ingeschreven. Opvallend was dat er een grote diversiteit was van sectoren en branches. O.a. onderwijs, techniek en elektrotechniek, wooncorporatie, hoogwaardige productie bedrijven, ict, zorg en welzijn, overheid en marketing. Deze grote diversiteit toont aan dat duurzaam ondernemen voor iedereen interessant en noodzakelijke is. Branche of sector speelt hierin geen rol. Duurzaam ondernemen levert toegevoegde waarde!

Tijdens de workshops werd ingegaan op de werkzaamheden van iedere deelnemer. Deze werkzaamheden werden vanuit het bedrijfseconomisch, imago en marketing perspectief besproken. Ook werd stilgestaan hoeveel positieve impact duurzaamheid en MVO oplevert voor een onderneming. Een opvallend detail was tijdens de gesprekken in de workshops, dat veel bedrijven al bezig zijn met dit thema, doch structuur in mindere mate ontwikkeld was. Ook werd onderling veel van elkaar geleerd. Als extra hulpmiddel is het lidmaatschap van MVO Nederland ingezet om naast de 0-meting van de deelnemende bedrijven via MVO maps, ook een 'helpdesk' functie tot hun beschikking te hebben.

De workshops waren een groot succes. Eind 2017 komen de deelnemende bedrijven opnieuw bij elkaar om de resultaten met elkaar te delen.

Geslaagde voorjaarsfair Klein Duumpie

STELLENDAM - Vrijdag 19 mei organiseerde peuterspeelzaal Klein Duumpie een gezellige voorjaarsfair in het Haegse Huus in Stellendam. Er waren kraampjes met tweedehands artikelen, mooie knutselwerkjes van de peuters en een heerlijk patatje met lekkers. Aan de kinderen was ook gedacht: springkussens, schminken, grabbelen, kleurplaatwedstrijd en op de foto met een tractor.

Na de fair sloot het jeugdorkest van fanfareorkest De Hoop aan met een ontzettend leuk kinderconcert over een lieve teddybeer die op zoek was naar de zin van het leven. Tijdens de fair was er ontzettend veel te winnen door het kopen van lootjes, envelop te trekken en het boodschappenpakket van de PLUS te raden. De lijst met sponsors voor deze dag is eindeloos, we willen daarom hierbij graag 't Bloemenschuurtje, Viskil, 't Zuiderdiep, Landwinkel Keizer, Multimate, Jaap Boone, Debby, Silkskin, Marie, Knabbeltje, Vogelcentrum, 't Wapen van Stellendam, Bakkerij Bleumink, Schilderbedrijf Bakker, De Vesting, P&C en Puur Geluk bedanken voor het beschikbaar stellen van de prijzen. Hiernaast wil men nog John P. de Wit Assurantiën bedanken voor een grote schenking. Er zijn al twee mooie krijtborden voor buiten aangeschaft van het bedrag.
"Het was een prachtige middag, met een mooie muzikale afsluiting. We willen de vrijwilligers en sponsoren hartelijk bedanken voor alle hulp. Zonder hulp was deze middag niet mogelijk geweest!" aldus de organisatie.

Rode Kruisboottocht voor senioren

GOEREE-OVERFLAKKEE – Maar liefst 156 senioren uit de gemeente Goeree-Overflakkee maakten op dinsdag 27 juni hun opwachting voor de bootreis die het Rode Kruis, afdeling Goeree e.o, organiseerde naar de Rotterdamse haven.

Het waren ouderen vanaf 55 jaar die in de ochtenduren in de Stellendamse buitenhaven opstapten aan boord van het luxe partyschip Marlina van Rederij Fortuna bv (Spijkenisse) voor een tocht over Haringvliet, Spui, Oude Maas, Rotterdamse havens, de Noord, Kinderdijk, Dordrecht, Oude Maas, Spui terug naar Stellendam.
Een prima mogelijkheid in het bijzonder voor rolstoelers en voor senioren die zonder hulp en begeleiding niet gemakkelijk meer een dag er op uit kunnen trekken. Het Rode Kruis-team, met gespecialiseerde zorg- en hulpverleners en een aantal vrijwilligers, stond de hele tocht gereed om desgevraagd assistentie en ondersteuning te verlenen aan de afdeling Goeree-Overflakkee van het Rode Kruis.
Dankzij de volgende sponsoren kon deze dag zo'n succes worden: Kommer Akkershoek en Jumbo Ouddorp voor het lekkers bij de koffie en thee, de kranten op het eiland voor hun berichtgeving. Ook Rijkswaterstaat voor het beschikbaar stellen van het terrein en hun aanlegsteiger.

Onderscheiding voor vertrekkend dijkgraaf Jan Geluk

Dijkgraaf Jan Geluk ontving de onderscheiding uit handen van burgemeester Rabelink van Schouwen-Duiveland. Foto: Bisonder Producties

REGIO - Op 30 juni 2017 neemt Jan Geluk na een ambtsperiode van 12 jaar formeel afscheid als dijkgraaf van waterschap Hollandse Delta. Donderdagmiddag ontving hij een Koninklijke onderscheiding. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Naussau. De onderscheiding werd uitgereikt tijdens de laatste verenigde vergadering die Geluk voorzat. Burgemeester Gerard Rabelink was hiervoor speciaal vanuit Schouwen-Duiveland naar het waterschapshuis in Ridderkerk gekomen.

Geluk, die per 1 juli met pensioen gaat, ontving de onderscheiding voor zijn werk en aandacht voor waterveiligheid en met name voor de zorg voor sterke en stevige dijken. In de periode 2007-2013 moest het Hoogwaterbeschermingsprogramma opgebouwd worden in een intensieve samenwerking met alle waterschappen, het Rijk, de provincies en de gemeenten. Geluk heeft onder meer vanuit zijn functie als dagelijks bestuurder van de Unie van Waterschappen met de portefeuille hoogwaterbescherming/dijken, intensief aan deze zware opgave bijgedragen.

"In de twaalf jaar van mijn ambtsperiode hebben wij lokaal en regionaal vele opgaven ingevuld. Ik noem de omvangrijke dijkversterkingen, investeringen in waterberging en -afvoer, inpassing van het Kierbesluit en vele andere betekenisvolle dossiers. Ik durf te stellen dat waterschap Hollandse Delta zich in die periode heeft weten te ontwikkelen tot een professionele en financieel solide waterautoriteit. Met een goed gevoel en vol vertrouwen neem ik afscheid en draag ik het waterschap gaarne over aan mijn opvolgster, mevrouw Ingrid de Bondt", aldus vertrekkend dijkgraaf Geluk.

Dressuur Oostmoer

STAD AAN 'T HARINGVLIET – De uitslag van de dressuurwedstrijd voor pony's, proeven F5, F6, F7 en F8, gereden op zaterdag in Manege Oostmoer, is als volgt.

Proef F5. Anne Co de Jonge, Isaroola, 241 pnt; Alieke de Jonge, Doddle, 233 pnt; Zoë v.d. Lubbe, Iwan, 232 pnt; Amy Mijnders, Doddle, 230 pnt; Anouk Vogelaar, Ginger, 230 pnt; Lotte Mijs, Spiky, 230 pnt; Rachel de Jong, Iwan, 229 pnt; Emily v. Rossum, Sonja, 228 pnt; Ruby de Rover, Arco, 224 pnt; Evy-Lynn v. Biert, Polly, 223 pnt; Kiara Vegh, Magic M, 221 pnt; Sunniva te Lindert, 219 pnt; Kaylen Schaeken, Spiky, 219 pnt.

Proef F6. Milou Zuijdijk, Iwan, 242 pnt; Naomi Kievit, Ginger, 240 pnt; Sanne Tanis, Disney, 234 pnt; Charyva v.d. Klooster, Balou, 233 pnt; Annemieke Bouwmeester, Doddle, 232 pnt; Sharon Dierks, Doddle, 229 pnt; Vera Goudswaard, Doddle, 228 pnt; Manou Braber, Isaroola, 222 pnt; Floor Dekkers, Glory, 220 pnt.
Proef F7, F8. Jacintha v. Putten, Ginger, 239 pnt; Bo v. Ree, Disney, 236 pnt; Jorn Hekkema, Doddle 235 pnt; Kirsten Jongejan, Tinka, 234 pnt; Anne v. Es, Ginger, 233 pnt; Kristel Franke, Disney, 229 pnt; Tessa Stolk, Glory, 228 pnt; Marit Klink, Disney, 228 pnt; Lisa Stolk, Doddle, 227 pnt; Anouk v.d. Lubbe, Quinty, 226 pnt; Tessa Trommel, Arco, 223 pnt; Cato Natte, Arco, 221 pnt; Isa Romsom, Cappuccino, 218 pnt.

Floris Tanis wint goud op Jaargangfinales

REGIO - Afgelopen weekend werden in het 50-meterbad in Dordrecht de Jaargangfinales gezwommen. Aan deze Jaargangfinales doen de beste zwemmers in de leeftijdsgroep van 7 tot 11 jaar van Nederland mee.

Drie zwemmers uit Goeree-Overflakkee hadden zich geplaatst voor deze officieuze Nederlandse kampioenschappen. Dit waren Floris Tanis en Meyke van Nimwegen van De Schotejil en Thalia Meijer van De Stelle. Floris had zich weten te plaatsen op 4 afstanden bij de jongens onder de 10 jaar. Op zijn favoriete afstand, de 100 vrij, verraste hij vriend en vijand en werd hij na een spectaculaire race eerste in een prachtige tijd van 1.11.58. Hiermee mag hij zich officieus kampioen van Nederland noemen in de jongste leeftijdscategorie. Deze tijd was ook goed voor een ruime verbetering van zijn eigen clubrecord. Eerder had Floris al een medaille gewonnen op de 100 meter schoolslag. Hij werd derde in een tijd van 1.36.40. Ook deze tijd was goed voor een clubrecord, zelfs zijn tussentijd op de 50 meter was een nieuw clubrecord. Floris leverde verder prima prestaties op de 100 meter rugslag, waarop hij 6e werd in een nieuw clubrecord en op de 50 vlinderslag, hier werd hij 7e in 40.38. Meyke en Thalia debuteerden op de Jaargangfinales bij de meisjes onder de 10 jaar. Beide meiden deden mooie ervaringen op, op dit grote toernooi. Thalia eindigde knap in de top 10 op de 100 meter schoolslag in 1.40.58. Ook werd ze 24e op de 100 meter vrij in 1.27.44. Meyke zwom op de 50 vlinder naar de 21e plaats in een tijd van 44.21, dit is een knappe prestatie aangezien ze tegen meisjes zwom die een jaar ouder zijn. De Jaargangfinales werden feestelijk afgesloten met een zwemmer trainer estafette, hier sloten Floris, Thalia en Meyke het toernooi samen met Jorian Tanis af, ze wisten uiteindelijk de 4e plaats in hun serie te veroveren.

Mini ezels voor Geusje's Stee

NIEUWE-TONGE - De afgelopen twee jaar was Geusje's Stee één van de goede doelen van de Oecumenische Werkgroep GO. Tijdens de soepmaaltijden is er een prachtig bedrag opgehaald voor het verbeteren van de zorg- en kinderboerderij. Al drie jaar is het de grootste wens van Geusje's Stee om uit te breiden met twee mini ezels. Mede dankzij de gift van deze werkgroep is de wens in vervulling gegaan. Een kijkje nemen bij de mini ezels? Dat kan van woensdag t/m vrijdag van 10.00-16.00 uur en in het weekend, als wij aanwezig zijn. Zorgboerderij Geusje's Stee, Korteweegje 52 Nieuwe Tonge, www.geusjesstee.nl, of bel naar 06-47482144.