info@eilandennieuws.nl
t. 0187 74 54 50

Dinsdag Eilanden-Nieuws

28 december 2016

Dinsdag Eilanden-Nieuws 28 december 2016


Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: info@eilandennieuws.nl of 0187-745450

Sempre Crescendo trakteert

SOMMELSDIJK – De bewoners van Nieuw Rijsenburgh kregen vorige week dinsdag een prachtige avond aangeboden door Koninklijke Muziekvereniging Sempre Crescendo. Zowel het jeugdorkest als het grote orkest waren naar het woonzorgcentrum in Sommelsdijk gekomen om er in de centrale hal de bewoners te trakteren op een muzikaal programma vol kerstliederen en -melodieën. Waar nodig zorgden vrijwilligers ervoor dat de bewoners vanuit hun appartementen een plekje in de hal kregen en daar genoten ze een avondlang van uitlopende melodieuze sferen die de muzikanten uit de klankbekers van hun instrumenten toverden. Het is inmiddels traditie dat Sempre Crescendo rond de Kerstdagen de bewoners van Nieuw Rijsenburgh zo'n muzikaal onthaal biedt. Een traditie die van weerszijden een warm hart wordt toegedragen. (Tekst en foto: Hans Villerius)

Welgelegen in oude luister hersteld

De huidige bouwval boerderij Welgelegen. Foto: Wim van Vossen Fotografie

OUDDORP – De Langen & Van den Berg bouwbedrijf / vastgoed uit Bergambacht heeft de vervallen boerderij Welgelegen op het perceel aan de Hazersweg / Smalle Einde / Havenweg in Ouddorp gekocht. Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee hebben recent ingestemd met het principeverzoek voor ontwikkeling van woningbouwplan op genoemd perceel.

Door Jaap Ruizeveld

De oorspronkelijk karakteristieke boerderij is de afgelopen jaren steeds verder in verval geraakt. Enkele pogingen om tot herontwikkeling te komen kwamen echter niet van de grond. Het gaat hier om een beeldbepalend project aan de rand van de dorpskern direct grenzend aan de nieuwbouwwijk Welgelegen. De boerderij is in 1774 gebouwd. Na een brand in 1920 is het woonhuis herbouwd. In 2006 werd door de toenmalige eigenaar bij de toenmalige nog zelfstandige gemeente Goedereede een sloopvergunning aangevraagd, maar dat verzoek werd toen niet ingewilligd.

Opknappen

De Langen & Van den Berg zal de historische boerderij nu in oude luister herstellen naar de originele staat en daarmee in tact houden. Achter de boerderij wordt een passend bouwplan ontwikkeld vanuit landschappelijk en stedenbouwkundig perspectief. Het gemeentebestuur, portefeuillehouder Daan Markwat, gaf - mede kijkend naar behoud van cultureel erfgoed - in de afgelopen periode met contacten en onderhandelingen steeds aan dat de gemeente grote waarde hecht aan het opknappen van de huidige verloederde bouwval aan de rand van de Ouddorpse dorpskern. Het bouwbedrijf De Langen & Van den Berg is deskundig in het opkopen van oude panden om die vervolgens geschikt te maken voor een nieuwe bestemming. Onderdelen die door het bedrijf worden uitgevoerd hebben betrekking op woningbouw, zorgvastgoed en utiliteitsbouw.

2 / 64

Agenda

Donderdag 29 december

DIRKSLAND – Marathonbingo SVIK in de Victoriahal Philipshoofjesweg 57a. Aanvang 19.30 uur.

Vrijdag 30 december

DIRKSLAND – Snuffelmarkt het Lôôsje is geopend van 9.00 tot 12.00 uur, Spuikolk 6. www.tloosje.nl
OOLTGENSPLAAT – Snuffelschuur 'Alles Wisselt'. Van Weelstraat 1. Van 10.00 uur tot 16.30 uur.
OUDDORP – Tabletcafé vanaf 15.00 uur in de Bibliotheek.

Zaterdag 31 december

GOEDEREEDE – (Oliebollen)Verkoop van vrouwenvereniging Tabitha, van 9.00 tot 12.00 uur aan de Middelweg 2.

Dinsdag 3 januari

STELLENDAM – Nieuwjaarsreceptie van st. ZIJN, vanaf 15.00 uur in het Haagse Huus.

Woensdag 4 januari

MELISSANT – Nieuwjaarsreceptie in de Melishof voor bewoners van het dorp, van 19.00 tot 21.00 uur.
OUDDORP – Nieuwjaarsreceptie van de 55+ club, vanaf 14.00 uur in de Dorpstienden.
OUDE-TONGE – Nieuwjaarsreceptie van de Algemene Seniorenvereniging Oostflakkee, vanaf 14.00 uur in de Grutterswei.
SOMMELSDIJK – Bingo van de O-G-O, zaal open vanaf 13.00 uur in De Zwaluw, Sperwer 55.

Donderdag 5 januari

OUDE-TONGE – Nieuwjaarsreceptie van st. ZIJN, vanaf 16.00 uur in het Infocentrum, Bernhardstraat 27.

Vrijdag 6 januari

SOMMELSDIJK – Nieuwjaarsreceptie van de Ouderenvereniging Goeree-Overflakkee, van 14.00 tot 17.00 uur in de Zwaluw, Sperwer 55.

Zaterdag 7 januari

SOMMELSDIJK – Bingo van de O-G-O, vanaf 19.30 uur in De Zwaluw, Sperwer 55.
STAD AAN 'T HARINGVLIET – Nieuwjaarsborrel voor de inwoners van Stas, van 17.00 tot 19.00 uur in 't Trefpunt, Oranjelaan 14.

Donderdag 12 januari

SOMMELSDIJK – Lezing Cursus Geestelijke Vorming. Rehobôthkerk, Olympiaweg 44. Aanvang 19.45 uur. Spreker ds. W.A. Zondag: 'Hoe brengen we de zondag door met ons gezin?'

Zaterdag 14 januari

SOMMELSDIJK – RealTime-avond. Edudelta 'De Groen. Aanvang 19.45 uur. Spreker ds. J.Th. Pronk over 'Mijn leven voor U'. www.realtimego.nl

Buurtbewoners Rubensplein denken weer aan hun oudere medemens

MIDDELHARNIS – Het is al een beetje traditie aan het worden aan het Rubensplein in Middelharnis: tegen het einde van het jaar zorgen de buurtbewoners ervoor dat de ouderen die er in het seniorenappartementencomplex wonen een aardigheidje krijgen. Om er blijk van te geven dat de jongere gezinnen in de wijk ook aan de ouderen denken.

Tekst en foto's: Hans Villerius

Het is een idee dat één van de bewoonsters van het Rubensplein, Astrid Bliek, drie jaar geleden lanceerde en dat in de buurt meteen breed gedragen werd. Er werd een team gevormd dat in de wijk geld inzamelde om de oudere medemens rond de feestdagen met een presentje te verrassen. Ook dit jaar deed vrijwel iedereen weer mee. De eerste twee jaren werd de actie net voor Sinterklaas gehouden, dit jaar één dag voor Kerst. Met fijne medewerking van de Agrimarkt in Middelharnis kon er ditmaal voor worden gezorgd dat de senioren getrakteerd werden op een bloemstukje van drie hyacinten in een bakje. En met een boodschappenkar vol, in totaal 48 stuks, gingen Astrid, nog drie dames en zes kinderen zaterdagmorgen op stap om bij iedere oudere aan te bellen. Bij iedereen die de deur opendeed klonk het: "alstublieft, voor de kerst, van de buurt!" Naast het bloemstukje kregen de ouderen ook een papieren hart in handen gestopt met daarop de tekst: 'De buurt wenst u fijne kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar'. Wat waren de ouderen weer aangenaam verrast door deze actie. En Astrid vindt 't fantastisch om dit te organiseren. "Er voor elkaar zijn, iets voor een ander doen, behulpzaam zijn en zorg voor de naaste hebben. Erop letten dat alles goed gaat in de buurt, zeker ook met het oog op de ouderen", legt ze uit. "Ik doe 't echt vanuit m'n hart!"

Ruimtelijke mogelijkheid voor grondgebonden zonnevelden

GOEREE-OVERFLAKKEE - Ondanks de instemming van de gemeenteraad, begin september, met het verlenen van een verklaring van geen bezwaar voor twee nieuwe grondgebonden zonnevelden op het eiland, als onderdeel van een pilot van gemeente en provincie, wilde de raad meer inzicht in het planproces. In een raadsbrief gaat het college in op dit verzoek.

Door Jaap Ruizeveld

Nabij Melissant in de Roxenissepolder gaat het om een project van rond 20 hectare met een vermogen van 11 Megawatt en in de Adriaanpolder bij Ooltgensplaat met een omvang van circa 35 MW. Dit alles past in de ambitie om het eiland in 2020 energieneutraal te laten zijn. Het college wijst op de intensieve samenwerking met de provincie en initiatiefnemer en op de wens om alternatieven te onderzoeken en in beeld te houden voor windturbines.

Bij het realiseren van de zonnevelden en de locatiekeuze is de afstand tot een aansluitstation een belangrijk sturend element. Op het eiland zijn 3 aansluitstations gesitueerd, bij Middelharnis, Ooltgensplaat en Stellendam. Nabij het aansluitstation Middelharnis wordt concreet een grootschalige ontwikkeling verkend op haalbaarheid. Om het innovatieve karakter van zonnevelden te stimuleren wordt dit derde initiatief in combinatie met windenergie en energieopslag uitgewerkt. Daarnaast is een kleinschaliger zonneveld nabij Stellendam van ongeveer 7 hectare als vierde mogelijkheid voor de gemeente in beeld als onderdeel van een groter innovatief project of wel een duurzaam waterstoftankstation. Dit is op dit moment overigens nog minder concreet. Met de 3 of mogelijk 4 zonneveldlocaties meent het college dat er voorlopig voldoende ruimte geboden is voor invulling. Zij wacht de daadwerkelijk realisatie van de zonnevelden af. Dat geldt ook voor het provinciaal beleid. Afhankelijk van het provinciale beleidskader wordt bezien of gemeentelijk beleid voor grondgebonden zonnevelden noodzakelijk wordt geacht.

Verzoek reactietermijn 2 weken te verlengen

GOEREE-OVERFLAKKEE - Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee hebben besloten om de gemeente Schouwen-Duiveland te vragen de reactietermijn met betrekking tot het bestemmingsplan Brouwerseiland, nu aflopend op 9 januari 2017, met twee weken te verlengen. Dit gelet op het feit dat het Kerstreces binnen deze termijn valt. Met dit besluit wordt ook gehoor gegeven aan opmerkingen vanuit de raad van 15 december over genoemd onderwerp.

Oplossingen puzzel Kerstkrant

SOMMELSDIJK - In de Kerstkrant van Eilanden-Nieuws stond een aantal puzzels. Dit zijn de oplossingen:
Kruiswoordpuzzel: Parkeermeter; Woordzoeker: Als het ijzelt worden de wegen glad; Zweedse puzzel: Neerslag.

Voortaan één adres voor autoruitschade

MIDDELHARNIS- Op 1 januari 2017 gaan Glass Connect Hobbel uit Dirksland en Autoglasservice Flakkee uit Middelharnis een verregaande vorm van samenwerking aan. De werkzaamheden van het Dirkslandse bedrijf worden verplaatst naar autoglasservice Flakkee aan de Steneweg in Middelharnis.

De wetenschap, dat het geheel meer is dan de som der delen hebben de beide eigenaren, Koert Klay en André Nout, samen gebracht. In deze tijd moet autoglas in vele soorten en maten verkrijgbaar zijn, wordt er een beroep gedaan op snel werken en een grote mate van bereikbaarheid. Om als speler in de markt te blijven moet je innovatief te werk gaan en ervoor zorgen, dat de volumes zo groot mogelijk zijn. Dat, maar ook de voortschrijdende technologische ontwikkeling in de autoruitenbranche hebben de noodzaak tot fusie versterkt. Een autoruit is namelijk een stuk high tech glas geworden. Daarin zijn vele functies van de huidige moderne auto verwerkt. Voorbeelden daarvan: de regensensor, city brake stop, active cruise control, verkeersbordenherkenning, allemaal snufjes, die het rijden veiliger moeten maken. Vervanging van een ruit vraagt daardoor specifieke apparatuur en goed opgeleide monteurs. Ook daarom is schaalvergroting een must.

Kwaliteit en service

Bij Autoglasservice Flakkee heeft Koert Klay voor het eerst kennis gemaakt met het fenomeen autoruit. Daar begon hij in 1993. Na een aantal uitstapjes bij aanverwante bedrijven werd hij in 2001 eigenaar van Glass Connect Hobbel. André Nout is de logische opvolger in het bedrijf, dat zijn vader opgericht heeft. Deze was eerst eigenaar van een garagebedrijf in Nieuwe Tonge, met een groot netwerk in de autobranche. Na met het garagebedrijf gestopt te zijn, begon hij in 1986 met Autoglasservice Flakkee. Het werd een bedrijf, dat groeide en naam maakte in een grote regio. Van Zeeuws Vlaanderen tot Breda en Den Haag is de naam in de autowereld bekend. Service en kwaliteit zijn de gevleugelde begrippen om het succes te verklaren. Omdat een groot deel van het afzetgebied in en rond de randstad zat, en nog steeds zit, werd in 1995 een vestiging in Schiedam gerealiseerd door middel van de overname van het bedrijf Autoglasservice Schiedam. Nu op 1 januari de krachtenbundeling van de twee bedrijven een feit wordt, kan dit verder geïntensiveerd worden. Dan staan 14 medewerkers, die gedeeltelijk in de werkplaats werken en voor een ander deel op de 6 auto's rijden, nog sneller klaar om de klant met ruitproblemen te helpen. Door de constant geleverde kwaliteit, de scherpe calculatie en het duurzaam werken, worden de reparaties, verricht door Autoglasservice Flakkee door vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen vergoed. Dat mag een teken van vertrouwen genoemd worden.

PM-leerlingen geven weer praktische invulling aan Kerst

MIDDELHARNIS – Ook dit jaar gaven leerlingen van Christelijke Scholengemeenschap Prins Maurits in Middelharnis hun kerstviering een extra dimensie. Ze stonden vrijdag 23 december niet alleen stil bij de Boodschap van Kerst, op school, maar voegden ook de daad bij het Woord door gericht te zijn op de medemens buiten school en daar werd op verschillende manieren uiting aan gegeven.

Tekst en foto's: Hans Villerius

Zo zijn de leerlingen van Havo 1 op de laatste ochtend vóór de kerstvakantie op bezoek geweest in Nieuw Rijsenburgh te Sommelsdijk. Voor een grote groep bewoners verzorgde een groepje leerlingen een muzikaal optreden. Zowel vocaal als instrumentaal werd een kerstprogramma afgewerkt waarvan de bewoners merkbaar genoten. Bijna honderd waren er voor van hun kamers of woongroep naar de centrale hal gekomen. En sommigen van hen die al lange tijd niet meer spreken, bleken toch weer te kunnen zingen, de bekende aloude kerstliederen die ze misschien tachtig jaar geleden al geleerd hadden. Aan het eind van het muzikale optreden kwamen ook de overige leerlingen van Havo 1 naar Nieuw Rijsenburgh, om daar gezamenlijk het laatste kerstlied te zingen: Gloria in excelcis Deo. En de bewoners zetten massaal mee in.
Maar daar bleef 't niet bij. De leerlingen hadden die morgen op school ook kerstlichtjes gemaakt: een glazen potje, kleurig geverfd en vanbinnen voorzien van een elektrisch 'waxine'lichtje, en alle bewoners kregen van de leerlingen zo'n fraai lichtje in handen gestopt. Zichtbaar verguld gingen vele bewoners ermee naar hun kamers terug.
Ook de leerlingen van Havo 2 zetten zich in om een praktische invulling te geven aan Kerst. Zij stelden pakketten samen voor Voedselbank Goeree-Overflakkee. Vrijdagmorgen zijn ze eropuit gegaan, de school uit, de wijk in en deurtje aan deurtje belden ze aan met de vraag of mensen misschien iets af wilden staan voor diegenen in de samenleving die het met heel wat minder moeten doen. Ook in supermarkten zijn ze geweest om allerlei producten te bemachtigen en hun moeite is zeker niet voor niets geweest. Na een uur kon een prachtige hoeveelheid houdbare producten, verzorgingsproducten, enz., worden binnengebracht, die later op de dag door de Voedselbank werd opgehaald.
Voor de leerlingen vormde deze morgen een mooie afsluiting van de schoolperiode voor Kerst, want erna mochten ze naar huis en hadden ze vakantie.

800 euro rijker door JAMES Auto Service

Foto genomen op de JAMES-vestiging in Brielle met van links naar rechts meneer Ramdhan en Jan van Dijk.

BRIELLE - Elke maand maak je bij JAMES Auto Service kans om je factuurbedrag terug te winnen. De maandprijs is deze keer gevallen bij JAMES Auto Service Jan van Dijk in Brielle. Meneer Ramdhan werd op vrijdag 16 december verrast met de teruggave van het factuurbedrag van ruim 800 euro. Ook meedoen met deze actie? Laat als klant een review achter op www.jamesautoservice.nl/factuur en maak kans om je volledige factuurbedrag terug te winnen. Leaserijders kunnen ook meedoen! Die maken kans op een dinercheque ter waarde van 150 euro.

Meneer Ramdhan was ontzettend blij met de prijs: "Dit was de eerste onderhoudsbeurt die ik bij deze garage heb uit laten voeren. Linda van de receptie wees me op de actie. Ik had de review niet ingevuld omdat ik de prijs wilde winnen, maar omdat de review uit mijn hart kwam. Ik voel me thuis bij deze garage, de mensen die er werken zijn zeer aardig en ze staan altijd klaar met een kopje koffie. Het geld zal goed worden besteed."

Ook Jan van Dijk is zeer te spreken over de actie: "Met deze actie kunnen we de klanten van JAMES Auto Service ook op een andere manier blij maken dan alleen met onze service. Iedereen is altijd welkom bij ons in Brielle, al is het maar voor een kopje koffie. Kom zeker eens langs!"

JAMES Auto Service

JAMES Auto Service is het merkonafhankelijke auto- en servicebedrijf voor particulier- en leaserijder. JAMES onderscheidt zich door te focussen op de klant die centraal staat. Het universele autobedrijf biedt onderhoud aan alle automerken en typen van ieder bouwjaar. JAMES was de eerste onafhankelijke formule in universeel auto-onderhoud voor de zakelijke markt (1,2,3 /// AutoService – opgericht 2003). Dit kenmerkt zich door de unieke landelijke dienstverlening met haal- & brengservice in combinatie met merkonafhankelijk onderhoud. JAMES beschikt over ruim 60 vestigingen in Nederland. De visie en missie is 'Leven zonder Autozorgen'. JAMES Auto Service is sinds 1 oktober 2014 eigendom van de Vereniging van JAMES Autoservicebedrijven.

Twee onfortuinlijke Middelharnisse vissloepen
Het tragisch einde van de "Pionier" en de "Toekomst"

De oude, rechtzinnige vissers aan de Kaai hadden het wel geweten. Met die twee Belgische vissloepen, die onlangs waren aangekocht van de Antwerpse reder Wed. D. Manroy, moest het wel slecht aflopen, omdat … "die Belzen zoo vloekende".

Het graf Laurens van Gelder in Brevik, Noorwegen

Door Rinus van Dam

De beide grote, houten vissloepen, in 1883 gebouwd voor de Antwerpse reder Wed. Manroy, waren in 1888 aangekocht door reder Klaas Johannis Meijer in Middelharnis voor de beugvaart op de Noordzee. De oorspronkelijke Frans-klinkende scheepsnamen waren "Pionnier" en "Avenir", wat door de nieuwe eigenaar werd vernederlandst tot: "Pionier", registratienummer MD 35, en "Toekomst" MD 7. De eerste schipper van de "Toekomst" was Bastiaan Dubbeld en van de "Pionier" Jasper Buurveld. Vanaf 1894 voeren de beide sloepen voor rekening van rederij P.L. Slis en zn.

Wat de visvangst betreft, bevond de "Toekomst", schipper Jan van den Hoek, zich in de jaren waarvan wij hierover gegevens hebben (1892-1896) bij de top, met een jaarlijkse besomming van meer dan fl. 17.000. De "Pionier", schipper L. van der Valk, deed het in die periode wat minder, met een besomming van rond fl. 11.000. Er ging – ook vòòr het rampzalige einde van de beide schepen - nog al eens iets mis. Op zich is dit niet uitzonderlijk. Ook bij andere vissloepen lezen we dat er sprake was van averij, of dat vissers om het leven kwamen tijdens het uitoefenen van hun werkzaamheden. In 1893 maakte veldwachter P. Vermeulen een proces-verbaal op wegens het aanvaren van een paal in de haven van Middelharnis door de vissloep "Toekomst". Hij gaf dit mondeling door aan "den heer burgemeester", die een onderzoek deed instellen. Schipper was toen Jan van den Hoek. Die had na het omvaren van de paal deze weer rechtstandig op zijn plek gezet, echter was er wel een stuk afgebroken en verwijderd, wat aan het licht kwam toen zusterschip de "Pionier" wat te snel de haven invoer en de paal, die nu minder diep in de bodem stak, opnieuw omging. Ernstiger waren de ongevallen die het leven kostten aan opvarenden van beide schepen. Op 18 november 1893 kwam matroos Aren Springvloed om, toen hij tijdens het reven van de zeilen aan boord van de "Pionier" door een stortzee overboord spoelde. Op 27 januari 1894 viel visser Pieter Faasse van de "Toekomst" bij het uitdraaien van het achterlicht overboord en verdronk.

Visser Laurens van Gelder 1849 – 1899.
De zwaar beschadigde “Toekomst” in de Noorse haven Brevik.

De ondergang van de Pionier

De Maas- en Scheldebode bericht op 20 september over de ondergang van de "Pionier". Op 20 september 1896 bevond zich de "Pionier" na een lange zomerreis, die begon op 26 juni, met een rijke lading van 120 tonnen zoute vis in het Goereese Gat. De bemanning bestond uit 13 koppen. Schipper was de 26-jarige Ary de Waard, die in januari van dat jaar de vorige schipper, Leendert van der Valk, had afgelost. Om half één 's nachts stootte de "Pionier" plotseling op een bank. Kort daarna kwam het schip weer vlot, maar in ruimer water gekomen bemerkte de bemanning dat het schip hevig lekte en zinkende was. De overige bemanningsleden verlieten het schip met de scheepsboot. Ondanks het aandringen van zijn bemanning weigerde Schipper Ary de Waard zijn schip te verlaten en trachtte hij de "Pionier" naar de wal op het droge te sturen. Dat mocht niet baten. De vissloep zonk spoedig weg in de diepte en de moedige schipper ging met zijn schip ten onder. Het is niet duidelijk of hier sprake was van een navigatiefout of dat de kustverlichting van het Goereese Gat tekort schoot. De berging van schip en lading werd aangenomen door de firma Tak te Goeree, waarbij een groot aantal vaten vis en het tuig konden worden geborgen. Of de "Pionier" in zijn geheel nog boven water is gehaald, is evenmin bekend. Als vissloep komen we het vaartuig niet meer tegen. Negen dagen later werd het lichaam van schipper Ary de Waard opgevist op het Haringvliet voor de marinehaven van Hellevoetsluis. Na te zijn gekist in Hellevoetsluis is hij diezelfde middag, op 29 november, op de kort tevoren geopende begraafplaats aan de Hoflaan in Middelharnis begraven. Ary de Waard, in 1892 gehuwd met Helena Cornelia Langbroek, liet een vrouw en hun half jaar oude dochtertje Lijntje na.

De aanvaring van de "Toekomst"

In het streekmuseum in Sommelsdijk hangt in de scheepvaartafdeling een fraai schilderij met een weergave van de vissloep "Toekomst", zoals die vleugellam voor de wal ligt in de Noorse haven Brevik, na te zijn aangevaren door de Noorse bark "Zorida". Over de aanvaring van de "Toekomst", waarbij vier bemanningsleden om het leven kwamen, zijn we uitvoeriger geïnformeerd. Naar aanleiding van deze ramp ontving het gemeentebestuur van Middelharnis een brief van de particulier secretaris van koningin Wilhelmina, de heer Van der Staal, waarin hij namens de koningin verzocht nader geïnformeerd te worden over bovengenoemde scheepsramp. Op 31 mei van dat jaar beantwoordden burgemeester Mijs en secretaris Nijgh dit verzoek in een uitvoerige brief. De vissloep "Toekomst", schipper Jan van den Hoek, toebehorend aan de rederij P.L. Slis en zoon, was in de nacht van 25 op 26 april 1899 op 57 graden noorderbreedte, 6 graden oosterlengte (ongeveer 85 zeemijl ten zuiden van de Noorse kust en dezelfde afstand ten westen van Jutland) bij mistig weer bezig de vislijnen uit te zetten. Omstreeks half drie werd de vissloep hevig aangevaren door de Noorse bark "Zorida", die in ballast voer van Engeland naar Brevik in Noorwegen. Van de dertien bemanningsleden, waarvan zeven man aan dek en de overigen onderdeks bezig waren, konden negen man zich met grote moeite nog redden. Zij werden bij de bark aan boord genomen en te Brevik in Noorwegen aan wal gebracht. Vier mannen, allen gehuwd en huisvaders van een talrijk gezin, kwamen om het leven. Drie van hen, die getracht hadden na de aanvaring aan boord van de Noorse bark te klimmen, vonden hun graf in de golven. Het waren Leendert Koster, Arend de Koning en Jan de Man. De vierde, stuurman Laurens van Gelder, werd tussen de versplinterde tuigage dodelijk verwond, doordat zijn benen waren afgekneld. Hij is na enige uren door bloedverlies overleden. Zijn lichaam werd te Brevik aan land gebracht, waar hij onder talrijke blijken van deelneming is begraven. Nadat de zoon van reder Slis ter plaatse was gearriveerd, vertrokken de overgebleven bemanningsleden veertien dagen later per stoomboot van Christiania (het tegenwoordige Oslo) via Rotterdam huiswaarts. Een van de bemanningsleden, oud-visser J.J. Boogerman, vermeldt deze ramp in een ingezonden terugblik op zijn vissersbestaan in Eilanden-Nieuws van 16 oktober 1970. In augustus 1899 richt reder P.L. Slis een verzoek aan de gemeente Middelharnis om teruggave van een gedeelte van het havengeld voor de vissloep "Toekomst". Volgens de reder was het schip in 1899 slechts één keer, namelijk op 15 maart, in de haven van Middelharnis binnen geweest. De rederij verzoekt daarom restitutie van het te veel betaalde havengeld, "… daar zij vermenen, dat zooal niet de letter, dan toch zeker de geest der verordening, alsmede de billijkheid genoegzaam aanleiding geven om daarmede rekening houden".

Zorg voor de nabestaanden

Weliswaar was in 1881 in Middelharnis het Vissersfonds opgericht, waaruit vòòr de ramp met de "Toekomst" al tien vissersweduwen en zeven oude vissers werden bedeeld tot een bedrag fl. 1400. Deze middelen waren echter geheel ontoereikend om bij deze nieuwe ramp de hoogst nodige steun te verlenen. Zoals vaker in die tijd werd in de nieuwsbladen door de beheerders van het Vissersfonds een beroep gedaan op landgenoten door giften het fonds in staat te stellen in de grootste behoeften van de achtergebleven weduwen en wezen te voorzien. Vanuit Noorwegen maakte de consul middels een brief bekend, dat een collecte die in Brevik was gehouden ten behoeve van de nabestaanden het bedrag van veertien gulden had opgebracht. Burgemeester Mijs schrijft in zijn brief aan de secretaris van koningin Wilhelmina: "Het was een zware taak voor de reder, toen deze de ramp per telegram uit Noorwegen ontving en deze tijding in de zo zwaar bedroefde gezinnen moest gaan brengen. Niet minder dan 26 kinderen, waarvan 21 beneden de leeftijd van twaalf jaar, betreurden met de vier weduwen het verlies van hun van vaders en echtgenoten".

De omgekomen bemanningsleden

Van de omgekomen bemanningsleden zijn de volgende gegevens bekend. Leendert Koster, 35 jaar oud, was gehuwd met Dirkje de Ruiter, die met zeven kinderen in de leeftijd van elf jaar tot twee maanden achterbleef. Jan de Man, 35 jaar oud, gehuwd met Tannetje Adriaantje Buth, zou zijn laatste reis maken en daarna aan de wal blijven. Zijn weduwe bleef achter met zes kinderen in de leeftijd van twaalf tot anderhalf jaar. Arend de Koning, 34 jaar oud, was gehuwd met Trijntje Boogerman. Uit dit huwelijk zouden drie zoons een zeemansgraf vinden. Arend (1890) kwam in 1941 tijdens de tweede Wereldoorlog om bij de ondergang van het motorschip "Slamat" van de Koninklijke Rotterdamse Lloyd, toen dat schip was ingezet bij de evacuatie van geallieerde troepen uit Griekenland. Zoon Leendert Cornelis de Koning (1892), kwam in 1919 om met de vislogger "Hendrik Willem" YM 301, toen deze op een mijn liep. De gehele bemanning - op één na waren zij allen geboren in Middelharnis – ging met het schip ten onder. De jongste van de drie zonen, Arij de Koning (1896), verdronk op dertienjarige leeftijd bij de ramp met de vissloep "Luctor et Emergo". Het vierde slachtoffer, Laurens van Gelder, 49 jaar oud, was gehuwd met Janneke Hendrika Brijs. Zij hadden één zoon, de 25-jarige Krijn van Gelder.

Publicatie

De "Pionier" en de "Toekomst" waren onfortuinlijke vissersschepen. Maar zij waren niet de enige. Tientallen vissersschepen van Middelharnis gingen als gevolg van storm, mist, aanvaring, stranding of oorlogshandelingen verloren. Daarbij kwamen honderden vissers om het leven. Ook kwamen vissers uit Middelharnis om op schepen uit andere plaatsen. Reeds een aantal jaren verrichten Marlies Jongejan, Pieter Koster en de auteur van dit artikel onderzoek met het oog op een publicatie waarin de ongevallen en scheepsrampen van de Middelharnisse vissersvloot en van vissers uit deze plaats, vanaf het eind van de zeventiende eeuw tot 1928, worden beschreven. Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan de familieomstandigheden van de omgekomen vissers. Sinds de artikelen die in 2011 over dit onderwerp zijn verschenen in "De Ouwe Waerelt" van de historische vereniging De Motte, zijn een groot aantal nieuwe namen en feiten boven water gekomen. Marlies Jongejan geeft op haar weblog arjaentje.blogspot.nl een uitgebreid overzicht van zaken die het visserijverleden van Middelharnis betreffen, waarbij zij ook ruimschoots aandacht schenkt aan de persoonlijke omstandigheden van de vissers en hun gezinnen.

In 2014 verscheen van de hand van Fons Grasveld een grondige studie over het lot van de vissloep "Anna", die in januari 1912 met man en muis verging. Bij de indrukwekkende legging van Stolpersteine op Goeree-Overflakkee deze maand werd, onder andere, gesteld dat een mens pas vergeten is als zijn naam is vergeten. Deze uitspraak geldt voor de tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoorde joden, maar ook voor de bij de uitoefening van hun gevaarlijke beroep op zee omgekomen vissers uit Middelharnis.

Column

Roze gloed

Door Caroline Kraaijvanger

Nog een paar maanden en dan hopen we de sleutel te krijgen van onze nieuwe woning. En dus viert de stress hoogtij. Er moet een keuken worden uitgezocht. En een badkamer. En vloeren. En nieuwe meubels. Onze timing is perfect. Want onze oudste dochter begint net een eigen kijk op interieur te krijgen en voorziet ons dus gretig van opbouwende kritiek en advies. Bijvoorbeeld als we terugkeren van een héél lang weekend meubelboulevard-hoppen waarin we op het laatste moment dan eindelijk onze droombank hebben gevonden. Vermoeid, maar trots laten we onze dochter de foto's van onze nieuwe aanwinst zien. Ze fronst. "Maar die is niet roze!" roept ze zeer teleurgesteld uit. "Wil je de eettafel zien?" vraag ik, in de hoop dat die haar goedkeuring kan wegdragen. "Die is wel roze, toch?" vraagt ze terwijl ze me streng aankijkt. Wederom moet ik haar teleurstellen.

En wanneer we zwetend en besluiteloos een twintigtal kleurstalen onder kunst- en daglicht houden, maken haar kleine vingertjes al gretig een keuze: felroze en nog feller roze. En als ik dan uitroep dat we niet alles roze kunnen maken, sluit ze een compromis door een lichtroze staaltje te kiezen dat - met een beetje fantasie en onder de juiste mix van dag- en kunstlicht - naar paars neigt.

Het moge duidelijk zijn: als het aan onze peuter ligt, wonen we straks in een levensgroot Barbie-huis. Mijn man is niet enthousiast. En om heel eerlijk te zijn: ik ook niet. Maar zo gepassioneerd als Jan des Bouvrie is over zwart en wit, zo gepassioneerd is onze peuter over alle mogelijke tinten roze. En dus hebben we besloten dat we tijdens de inrichting van haar eigen kamertje haar interieuradvies ter harte nemen. Dus mocht u deze zomer in Ouddorp gaan wandelen en daarbij verblind worden door een roze gloed die via een bovenraam boven de woonwijk uitstijgt, dan willen we daar bij voorbaat alvast onze excuses voor aanbieden.

Ingestuurd

Itie Hobbel stuurde deze foto in.

Echtpaar Nieuwland-Vroegindeweij 65 jaar getrouwd

Vorige week bezocht burgemeester Ada Grootenboer het echtpaar Nieuwland ter gelegenheid van hun 65-jarig huwelijk. Foto: Hans Villerius

SOMMELSDIJK – Voor het echtpaar Frans en Annie Nieuwland-Vroegindeweij was het vorige week dinsdag 65 jaar geleden dat ze in het huwelijk traden. Een gedenkwaardige dag. De drie dochters die het echtpaar kreeg waren er dan ook bij, toen burgemeester Ada Grootenboer de jubilarissen 's middags kwam feliciteren.

Door Hans Villerius

Tegelijkertijd vormde het jubileum een dag met dubbele gevoelens. Immers, de bruidegom beseft niets meer van dit alles en herkent ook niemand meer. Hij woont daarom al bijna vijf jaar in Nieuw Rijsenburgh, terwijl z'n bruid nog in hun huisje woont waar ze destijds samen introkken. Pijnlijk om mee te maken allemaal. Niettemin is er dankbaarheid dat ze er allebei nog zijn. "Vijfenzestig jaar getrouwd, zeven jaar verkering gehad, da's al 72 jaar!", zegt bruid Annie terugblikkend. "Toch een teken dat 't echt is geweest eej?", zegt ze lachend.

Frans

Frans (93) is een geboren en getogen Dirkslander. Na de lagere school ging hij aan 't werk in de smederij van z'n vader, aan het Onderlangs in Dirksland. Daarnaast volgde hij heel wat opleidingen en behaalde hij maar liefst elf diploma's in z'n vakgebied. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft hij twee jaar in Duitsland gezeten, voor de Arbeitseinsatz. Later nam hij in Dirksland de smederij van z'n vader over, met onderaan, aan de achterzijde van de Straatdijk, de smederij, en aan de voorzijde, óp de Straatdijk hun winkel. Annie herinnert zich dat op een kwaad moment een knol die van nieuwe hoefijzers voorzien moest worden niet best in de hand te houden was en binnenshuis op de trap naar boven terecht kwam…
Daarnaast was Frans in zijn dorp 33 jaar lang aan de vrijwillige brandweer verbonden. "Mar 'n lintje heit 'n nôoit gehad!", zegt Annie, die hem dat kennelijk best gegund had.
Nóg een talent van Frans komt ter sprake: hij maakte prachtige pentekeningen. Eén ervan hangt nog op z'n kamer, die van de travaille aan de Voorstraat in Dirksland. Eén van z'n dochters haalt de ingelijste tekening tevoorschijn en laat 'm weer even aan vader zien. Dat geeft een blijk van herkenning. Hij knikt even en zegt zacht "ja", en laat dan z'n hand over de prent bewegen alsof hij opnieuw aan 't tekenen gaat.

Annie

Annie (89) werd geboren in Sommelsdijk, maar verhuisde al als kleuter naar Middelharnis, zodat ze zich vanzelf meer Meneersenaer dan Sommerdîeker voelt. Na de lagere school kon ze aan het werk in een winkel op D'n Diek, de winkel die later jarenlang bekendheid genoot als 'Het Binnenhuis'. Tot haar trouwdag is ze er gebleven. En wat niet iedereen kan zeggen, kan Annie wel: ze heeft er de wieg bekleed van een toen nog toekomstig Nederlands politicus: CDA'er Elco Brinkman, van Stellendamse komaf.
Toen Annie voor haar werk typeles ging volgen, moest ze daarvoor naar Dirksland. Daar heeft ze Frans leren kennen, als ze na de les weer naar huis ging en in Dirksland op de tram moest wachten.
"Vijfenzestig jaar lang, eigenlijk 72, hebben we lief en leed gedeeld. Da's niet misselijk…?", merkt Annie op. Naast hun drie dochters kreeg het echtpaar tien kleinkinderen en acht achterkleinkinderen. Zowel een kleinkind als een achterkleinkind zagen ze zich echter al vroeg door de dood ontvallen. "Dat maak je dan ook nog mee…", zegt Annie voor zich uit kijkend. "Maar", besluit ze, "de kinderen hebben in Frans echt 'n lieve vader gehad!"
Op één dag in de week na is Annie dagelijks bij Frans te vinden, in zijn woongroep in Nieuw Rijsenburgh. Ondanks dat haar gezondheid flinke tegenslagen te verwerken heeft gekregen, gaat het momenteel best weer goed. En zo lang het beiden gegeven wordt, hoopt Annie er voor Frans te zijn. "Ken je toch zieje dat 't echt is geweest eej…?", zegt ze nogmaals lachend.

Marco Kievit: Meest ondernemende MBO-student van Rotterdam Rijnmond

MIDDELHARNIS - Sinds 12 december mag de 18-jarige Marco Kievit uit Middelharnis zich de meest ondernemende MBO student van Rotterdam noemen. Om genomineerd te worden moet je MBO-student zijn en een eigen bedrijf hebben. Marco heeft inmiddels bijna 3 jaar zijn eigen bedrijf Kievit Computerservice en zit in het laatste jaar van zijn ICT opleiding.

Na in september te zijn voorgedragen door een docent van het Zadkine, gaf hij op 7 oktober een enthousiaste pitch voor de directeur Rabobank Rotterdam Zuid, een rayonmanager van Randstad en een afgevaardigde van MKB Rotterdam / Jong MKB. Daarna werd Marco nog ondervraagd door de jury. Hij werd aan de tand gevoeld over: ondernemerschap (lef, doorzettingsvermogen, passie etc.), innovativiteit (hoe vernieuwend is het product/student etc.) en enthousiasme (eigenwijsheid, focus, hard werken etc.). Aan het einde van de dag bleven twee gegadigden voor de titel over.
12 december was de huldiging tijdens een bijeenkomst in Rotterdam. Na een aantal spannende uren mocht Marco naar voren komen om zijn prijzen in ontvangst te nemen: een oorkonde, een gegraveerd tinnen bord en een cheque van de Rabobank voor gratis coachinggesprekken in 2017. Al met al een resultaat om trots op te zijn.

Kerstdiner bij peuterspeelzaal Klein Duumpie

STELLENDAM - Peuterspeelzaal Klein Duumpie in Stellendam heeft kerst dit jaar in stijl gevierd.

De peuters vanaf 2,5 jaar werden eind van de middag welkom geheten voor een echt kerstdiner. Dat zorgde al voor veel 'oh's' en 'ah's' en blijde gezichtjes door de sfeervolle kerstversiering en de fonkelende lichtjes.

De kinderen zagen er natuurlijk zelf ook al prachtig uit, maar om hun outfit helemaal compleet te maken werd eerst nog een mooie kerstmuts versierd met stickertjes. De feestelijke exemplaren werden trots geshowd.

Toen het buiten donkerder werd, was het tijd om aan tafel te gaan om samen te genieten van heerlijke kersthapjes. Voor de kinderen was het een hele belevenis en gelijk ook een mooie afsluiting van het jaar.

Kees van der Staaij signeert eigen boek in Sommelsdijk

SOMMELSDIJK – Het is geen dagelijkse bezigheid voor hem, het signeren van boeken, maar deze maand heeft hij in den lande toch al verschillende signeersessies gehad: Tweede Kamer SGP fractievoorzitter Kees van der Staaij. Afgelopen vrijdagavond was hij hiervoor ook te gast bij Boekhandel Van der Boom te Sommelsdijk, waar hij voor kopers van zijn nieuwe boek 'Goede gesprekken' hun exemplaar voorin van een handtekening voorzag.

Tekst en foto's: Hans Villerius

Het boek, uitgegeven door Prometheus in Amsterdam, verscheen in november en beleeft in vier weken tijd zijn vierde druk. In 'Goede gesprekken' verhaalt Van der Staaij tien ontmoetingen met mensen die indruk op hem hebben gemaakt, die voor het vormen van meningen hem iets te zeggen hadden. Onder hen zijn vader, opperrabijn Jacobs, of relatietherapeut Grethe van Duijn, maar ook cabaretier Claudia de Breij. Met hen, en anderen, voerde Van der Staaij inspirerende gesprekken en daarvan doet hij in zijn nieuwe boek verslag.
Boekhandel Van der Boom slaagde erin om de SGP-voorman naar Goeree-Overflakkee en naar zijn winkel te halen. En diverse belangstellenden maakten van de gelegenheid gebruik, niet alleen om voor € 16,95 een exemplaar van 'Goede gesprekken' aan te schaffen, met voorin een handtekening van de auteur-politicus, maar ook om een persoonlijke ontmoeting en een kort gesprek met hem te hebben. Dit werden geen politieke verhandelingen, maar wel klonken veel woorden van waardering aan het adres van Van der Staaij voor de wijze waarop hij zijn werk in de Kamer verricht. Wie niet in de gelegenheid was om vrijdagavond naar de boekhandel te gaan maar toch graag een persoonlijk gesigneerd exemplaar had, kon bij Van der Boom een bestelling plaatsen. De boekhandel zorgde er dan voor dat Van der Staaij ook die boeken van een handtekening voorzag. En het moet gezegd: het waren vooral de bestelde exemplaren, verscheidene stapels waren 't, die hij vrijdagavond signeerde. En natuurlijk, de komende en gaande man en vrouw, díe gingen voor. 'Veel leesgenoegen!' schreef hij dan, daaronder zijn handtekening en tot slot de datum van 23 december. En met een handdruk overhandigde hij deze exemplaren aan hun nieuwe eigenaren.

'Vrienden van de Rijks-HBS/RGO'

MIDDELHARNIS - Het bestuur van de 'Vrienden van de Rijks-HBS/RGO' brengt voor de 23e keer voor haar leden een prachtig in kleur uitgevoerd blad uit.

De vereniging werd opgericht in 1993 naar aanleiding van het 75-jarig jubileum van de school in 1992. Doel van de vrienden is om oud-leerlingen een band te laten houden met hun school. Dit realiseert het bestuur door het jaarlijks uitbrengen van een blad voor de aangesloten oud-leerlingen en -docenten.
In september 2017 viert de RGO het 100-jarig jubileum. Het hoogtepunt voor oud-leerlingen en -docenten zal de reünie op zaterdag 9 september zijn..
Het thema van het blad 2016 is 'Sport'. Oud-leerlingen met een passie voor sport schrijven over hun sportprestaties waarvoor de basis op school werd gelegd. De verhalen gaan over het deelnemen aan de Elfstedentocht, de Olympische Spelen, de Whitbread Round the World Race en de 100e 4-Daagse van Nijmegen. Maar ook het verhaal van een lerares die wereldkampioen wielrennen werd en van een oud-leerling die de Parijs-Dakar rally volgde.

Oud-leerlingen kunnen het blad in hun bezit krijgen door lid te worden van de 'vrienden'. Aanmelden als lid kan op het e-mailadres: vriendenvanderijks@gmail.com Het lidmaatschap bedraagt € 12,50 per jaar.

Vervolgverhaal

John Knox - De hervormer van Schotland 6

In de middag verliet hij de grote straatweg en sloeg het bospad in dat naar het volgende dorpje voerde. Het smalle pad was met dicht struikgewas aan beide zijden overgroeid, wel een bewijs dat er de laatste tijd niet veel verkeer langs gekomen was.

Langzaam voerde het pad tegen de hoogte op vanwaar men een ruime blik over het landschap had. Doch wat een treurig schouwspel kreeg hij nu te zien! De bergen en bossen lagen in ongerepte pracht, maar de bergweiden en de dalen waren allen woest en kaal, terwijl overal puinhopen lagen van afgebrande boerderijen .

De streek die voorheen vol leven en welvaart moest zijn geweest leek nu wel uitgestorven. Vervuld met sombere gedachten liep Hans het dal in. Wel drie vervallen dorpjes wandelde hij door zonder één mens te ontmoeten. Overal lag het puin over en langs de wegen en verder niets dan een zwaar drukkende stilte. Zelfs de lindebomen vóór de woningen en rondom de dorpspleintjes waren gekapt. Wat zou er toch van de bevolking terecht gekomen zijn? peinsde Hans. Misschien was het slechts aan enkelen gelukt om met een klein deel van hun bezittingen, armzalig en wanhopig, weg te vluchten. Maar het was toch vreemd dat er niet één teruggekeerd zou zijn naar zijn vorige woonplaats.

De jongen kon niet weten dat de enkelen die het er levend afgebracht hadden ten offer waren gevallen aan een van de vreselijke epidemieën.

Dwars door doornen en distels en klimmend over puinhopen, zonder ergens een goed begaanbaar pad te kunnen vinden, wandelde Hans verder. Hij voelde weer die vreselijke eenzaamheid in zich zakken, welke hij eens doorgestaan had toen hij zo zwak en hulpeloos in de oude hut aan de voet van de heuvel bij Neurenberg de nacht alleen moest doorbrengen.
Dat de verwoestingen zo erg zouden zijn had hij niet kunnen denken!

Treurig liep hij verder. Terwijl de avond al begon te dalen zag hij tot zijn onuitsprekelijke vreugde uit een primitieve schoorsteen van een armelijke hut rook opstijgen naar de hemel. Daar moest zich dus nog een levend wezen bevinden. Onmiddellijk liep Hans op de hut toe. Dichterbij zag hij nog meer tekenen van leven want een klein tuintje voor het bouwsel was omgespit en beplant. Enkele meters verder stonden de bouwvallen van een grote hofstede.
Hans liep voorzichtig op de open deur toe, en keek eens naar binnen. Het was stil in het armelijke vertrek, maar op een eenvoudige stookplaats vlamde een vuurtje op. De jongen liep om de hut heen en zag toen plotseling een oude haveloze man aankomen met een bos hout onder zijn arm.
De oude schrok zichtbaar toen hij Hans zag en bleef bevend staan.
"Wees niet bevreesd" zei Hans vriendelijk. ,,Ik kom u vragen mij vannacht een slaapplaatsje te gunnen in uw hut?"
Aarzelend kwam de man nader. ,,Een mensenstem!" mompelde hij. ,,Een goede vriendelijke mensenstem. Die heb ik in lange tijd niet gehoord!"
De man zag er zo verwaarloosd uit met een lange baard en ruwe wilde haren dat Hans een moment dacht met een zwakzinnige te doen te hebben, maar toen hij naar voren trad zag de jongen wel dat het alleen de doorgestane ontbering was welke zo'n vreselijk stempel op de oude drukte.

"Ik kan je niet anders geven" antwoordde de man tenslotte ,,als de warmte van mijn vuur en een slaapplaats op de grond. Als je dat voor lief wilt nemen? Kom dan binnen en vertel me eens waarom je zo eenzaam door dit verwoeste gebied reist?"
"Ik ben op zoek naar mijn familie", antwoordde Hans hem met enkele woorden. ,,Maar laat ik eerst voor de duisternis invalt en voldoende voorraad hout halen. In mijn tas heb ik brood en vlees genoeg, we zullen samen mijn avondmaal delen. Laat mij het vuur eens opstoken. Wees maar niet zuinig met het hout , want morgenvroeg, vóór ik verder trek, zal ik een flinke voorraad voor u uit het bos halen."

Het gerimpelde gezicht van de oude man klaarde wonderlijk op terwijl een glans in zijn doffe ogen kwam. Hans ging zonder antwoord af te wachten aan het werk, en na een half uurtje zaten ze beiden op de bank voor het nu vrolijk opknetterende vuur van de avondmaaltijd te genieten. Hans drong de oude man aan om het beste deel te nemen. Hij gaf hem ook een beker van de prima wijn welke de kooplieden hem bij het afscheid geschonken hadden. De oude was spoedig verzadigd en zijn gezicht straalde van dankbaarheid.

"Geloof me", zei hij geroerd "zo'n gast als jij heb ik in lange tijd niet gehad! Sinds jaren zijn hier alleen slechts zeer onwelkome personen geweest, die eisten in plaats van wat te geven.
Dieven, plunderaars en nog erger. Heb je de puinhoop en naast mijn hut gezien? Ja! Daar stond twee jaren geleden mijn mooie hofstede nog. Het was er wel arm en leeg van binnen, want alles was mij ontroofd of vernield door de keizerlijke troepen, maar ik voelde me toch rijk met mijn zoon en schoondochter en twee kleinkinderen. We leefden hier met nog verschillende andere dorpelingen in de hoop dat de oorlog spoedig voorbij zou zijn. Ieder bewerkte zijn eigen land en zodoende hadden wij voldoende voedsel. Doch toen kwam die vreselijke pest. Eerst stierven mijn twee lieve kleinkinderen en kort daarna werd ook mijn schoondochter het slachtoffer. O… wat hebben mijn zoon en ik onze geliefde doden bitterlijk beweend. We wisten toen nog niet dat nog veel donkerder wolken zich boven onze hoofden samentrokken, want ongeveer een half jaartje laten kwamen de Zweden. Geloof me jongeman! na alles wat ik toen heb meegemaakt, heb ik God gedankt dat Hij mijn schoondochter en kleinkinderen niet heeft laten beleven, wat ons door de Zweden werd aangedaan.
Mijn zoon en een knecht hebben ze zonder pardon vermoord. de woestelingen, alsof wij het er mee eens waren dat de Keurvorst vrede met de keizer gesloten had. Mij hebben ze getergd en gepijnigd en mijn laatste geld en kostbaarheden afgenomen.

Met raad en daad

Vet in patat

Wanneer is er sprake van het minste vet in patat, als ik ze gewoon voorbak of als ze eerst vijf minuten in de magnetron leg?

Antwoord: Normaal frituurvet is als alle harde vetten verzadigd en dit is niet bevorderlijk voor uw gezondheid. Gebruik daarom in ieder geval de plantaardige onverzadigde vetten, zoals die o.a. in slaolie en zonnebloemolie zitten. Patat wordt voorgebakken vanwege de houdbaarheid. Patat kan in een magnetron voorgebakken worden en daarna in de frituurpan maar het kan ook anders. Zo kunt u rasppatat maken, waarbij niet voorgebakken hoeft te worden. Hiervoor is een speciale aardappelsnijder te koop. De frietjes zijn dun, het nadeel is dat er naar verhouding meer vet wordt opgenomen omdat het oppervlakte relatief groter is dan bij patat van gewone afmetingen. U kunt de patat natuurlijk ook in een koekenpan bereiden, het nadeel is dat dit minder smakelijke frietjes oplevert. Onlangs hoorden wij van de volgende bruikbare methode: de voorgesneden rauwe patatten legt u op bakpapier op de bakplaat van de oven. Op 1 kilo aardappels gebruikt u drie eetlepels olie. De bereidingstijd ligt tussen de 20 en 30 minuten, afhankelijk van de dikte van de patat. Bij deze methode wordt het minste vet opgenomen.

Alle boeken

Weet u of er een totaaloverzicht bestaat bijv. op een cd-rom van ALLE boeken die in de afgelopen, zeg 100 jaar in de Nederlandse taal op de markt zijn gebracht?

Antwoord: Een dergelijke cd-rom bestaat helaas niet. U kunt echter voor navraag naar Nederlandse literatuur terecht bij de Koninklijke Bibliotheek, Prins Willem-Alexanderhof 5, 2595 BE Den Haag; tel. (070) 3140911. E-mail: info@konbib.nl. Eén van de belangrijkste taken van de Koninklijke Bibliotheek is de zorg voor het behoud van het Nederlandse cultureel erfgoed in gedrukte en geschreven vorm. In het recente verleden heeft deze taak gestalte gekregen in het Depot van Nederlandse publicaties, waarin alles wat in en over Nederland verschijnt, wordt bewaard. Voor de oudere perioden beschikt de Koninklijke Bibliotheek, met haar collectie van inmiddels meer dan twee miljoen banden, over omvangrijke verzamelingen op het gebied van de Nederlandse cultuurgeschiedenis.

De blauwe vinvis

De laatste tijd hoor ik zo weinig over de blauwe vinvis. Als ze er nog zijn, waar leven ze dan? Hoeveel zijn er nog over?

Antwoord: De blauwe vinvis luistert naar de wetenschappelijke naam 'Balaenoptera musculus'. Het is het grootste dier dat ooit op aarde geleefd heeft. Het dier komt over de hele wereld, voornamelijk in de koudere wateren voor. Het gewicht van een volwassen dier bedraagt zo'n 100-120.000 kg, een pasgeboren baby weegt rond de 2.500 kg bij een lengte van ongeveer zeven meter, dus een stevige boreling! De vinvis is vegetariër en voedt zich met krill en kan daarbij de fraaie leeftijd van 90 jaar bereiken. Door zware bejaging zijn de aantallen helaas zeer sterk afgenomen. Na beëindiging van de jacht in 1966 heeft de 'vis' zich weer enigszins kunnen herstellen. Men schat dat nu zo'n 2000 stuks op het noordelijk halfrond en meer dan 10.000 op het zuidelijk halfrond voorkomen.

Luchtje jasje met een luchtje

Mijn dochter heeft op de markt een tweedehands fluwelen jasje gekocht. Het vervelende is dat het nogal naar zweet ruikt. We hebben al van alles gedaan om van die lucht af te komen, tevergeefs. Weet misschien een methode?

Antwoord: Hier hebben we vaker vragen over gehad. Helaas moeten we weer vertellen dat hier bijzonder weinig aan te doen is. De geur van zweet is zeer 'vasthoudend'. Zoals u al schreef hielp stomen en parfumeren niet. Koopt u nog eens een tweedehands jasje, dan raden wij u aan eerst even onopvallend te 'snuffelen'.

Uit de oude doos

Het kofjekokertje stond model voor nieuwjaarskaart…

Het kofjekokertje op het Vingerling te Middelharnis heeft model gestaan voor de nieuwjaarskaart die Han en Rien Boomsma aan hun kennissen hebben gezonden. Vooral de daa bij geschreven tekst is origineel waarom we de kaart graag een plaatsje gaven.

Het kan U misschien inspireren nog een bedragje over te maken op gironummer 355905 van de Nutsspaarbank te Middelharnis omdat de gehouden actie nog met enkele tientjes moet worden aangevuld.
Bij ons - in Middelharnis - aan de jachthaven vindt U dit nieuwe beeldje van de "kofjekoker" - de kleine scheepsjongen van de vissloepen uit Middelharnis in het begin van deze eeuw.
Elf jaren waren ze, wanneer ze zo van school naar zee moesten. Geen vrolijke jeugd, maar varen. Ze moesten zeeziekte overwinnen, hun heimwee naar het veilige bij moeder thuis. Ze groeiden van joon naar man, van kofjekokertje naar visser, soms stuurman, of schipper - omdat ze één ding leerden: doorzetten...

Doorzetten, bij storm of sneeuwjacht, noodweer en stortzeeën: doorzetten!
Onze wens voor 1972: wees als zo'n kleine, het leven aanvaardende kofjekoker: een doorzetter. Men voorspelt geen gemakkelijker jaar - doorzetten. Wees als die oude goede zeilschippers van Middelharnis - standvastig bij slecht weer, hoopvol wachtend tot de storm bijlegt, vaste hand aan het roer, waakzaam bij overslaande golven en stormvlagen.

Daarom, ons allerbeste voor 1972.

Dit artikel stond eerder in Eilanden-Nieuws van 30 december 1971

Ethiek

Merkel

Duitsland is ongetwijfeld het machtigste land in Europa. Die macht rust vooral op het economische potentieel van het land. De macht van dit land is sedert de Tweede Wereldoorlog steeds met een zekere argwaan bekeken. Waren tenslotte de Duitsers niet deze oorlog begonnen en vond er niet een verschrikkelijke moord op de Joden plaats? Af en toe laaide de weerzin tegen het machtige Duitsland krachtig op. Vooral bij de vereniging van West en Oost-Duitsland waren deze sentimenten krachtig. We hebben er vandaag de dag de euro aan te danken.

Het nare imago is Duitsland ondertussen wel kwijtgeraakt. De oudere generatie is inmiddels goeddeels overleden en de huidige mensen in Duitsland hebben eigenlijk part noch deel aan de gruwelen van de oorlog. Dat neemt niet weg dat de smet wel bleef hangen. Toch is daar mijns inziens ook verandering in gekomen. Vooral het Duitsland onder leiding van de huidige Bondkanselier Merkel vertoont een opvallend hoog moreel karakter. De opstelling in de vluchtelingencrisis van mevr. Merkel dwingt, voor zo ver ik het kan zien, bewondering af. Uiteraard zijn er op dit punt best lastige problemen, maar de medemensen in nood hulp nodig hebben heeft ze goed begrepen. Het Duitsland heeft zijn hand naar medemensen uitgestoken, meer dan enig ander land in Europa. De morele hoogheid van Merkel heeft dit voor een belangrijk deel tot stand gebracht. Daarmee heeft ze denk ik een deel van de smet van de wereldoorlog voorgoed naar het verleden verbannen. Het nieuwe Duitsland is weet haar taak in een kantelende wereldorde. We kunnen er denk ik blij mee zijn.

Inmiddels staat de huidige politiek van de Bondskanselier onder zware politieke druk. De aanslagen in Berlijn en de rellen in Keulen brengen het beleid van Merkel in diskrediet. Ook in Nederland zijn er partijen die de staf breken over het beleid van mevr. Merkel. De vluchtelingenproblematiek is niet eenvoudig, maar mensen in nood moeten geholpen worden. Dat is de diepe wortel achter het beleid van mevr. Merkel. Het zou een grote schande zijn en diep te betreuren als ze daarom volgend jaar bij verkiezingen het veld zou moeten ruimen. Dat is nu net iets wat we vandaag de dag niet nodig hebben. Het nieuwe Duitsland wijst een goede weg. Laten we hopen en bidden dat die gevolgd mag worden in het komende jaar. Daar varen we wel bij.

Weerbericht

Tot Driekoningen nog geen winter in 't land

        
'Driekoningen breekt of maakt de brug' is een tamelijk bekend weergezegde. Op 6 januari aanstaande is het Driekoningen (Epifanie of Openbaring van de Heer, een christelijke feestdag waarbij men de wijzen uit het oosten herdenkt die een opgaande ster uit het oosten zagen en daarop de Koning der Joden gingen zoeken)
Driekoningen is regelmatig een belangrijk omkeerpunt geweest wat de te volgen wintertrend betrof.
Grote winters van weleer begonnen vaak al in december, maar vaak start een serieuze winter begin januari.
De strekking van dit weergezegde is eigenlijk dat als het na 6 januari niet echt wintert, de kans op een winter van kaliber niet zo groot meer is. Uitzonderingen zijn er ook te noemen. In de afgelopen decennia zijn er legio voorbeelden te noemen waarbij de winterkoude zich pas in februari aandiende zoals in 2012.
Na een boterzachte Kerst met topmaxima van een graad of 12, is het inmiddels weer minder zacht buiten.
Voor de zoveelste keer verblijven we onder invloed van een krachtig hogedrukgebied in onze omgeving.
De Eilandse barometers geven een zeer hoge 'luchtdrukking' aan van 1040-1045 millibar. Het weerbeeld blijft voorlopig rustig met overwegend weinig wind, wolkenvelden en soms ook enkele zonnige perioden.
Mocht het langer uitklaren de komende nachten kan het tot wat lichte vorst komen. Overdag wordt het nog een graad of 5 tot 8, maar blijven de mist en lage wolkenvelden langer hangen, dan blijft het koeler. Vooral vrijdag lijkt een vrij koude dag te blijven met maxima van enkele graden boven nul in het Zuid-Hollandse.
Het hoog heeft de neiging om weg te trekken richting het oosten van Europa waardoor de stroming iets meer ruimt naar zuidelijke richtingen. Direct heel zacht wordt het nog niet daar de lucht met een omweg via het vrij koude continent wordt aangevoerd. Op de laatste dag van 2016 en 1 januari'17 kan het tot 8 graden worden in onze contreien. Het blijft wel zo goed als droog tot aan het begin van het nieuwe jaar.

Begin januari zien we weer nieuwe hogedrukgebieden ontstaan en waarschijnlijk manoeuvreren die zich naar een iets wat wintervriendelijker stek. Meer hoge drukinvloeden op het noorden van de Atlantiek en een lagedrukverzameling boven Scandinavië geven dan een meer noordelijke tot noordwestelijke luchtaanvoer.
Over een week weten we veel meer over de eventuele winterse aspiraties die de atmosfeer voor ons in petto zou kunnen hebben vanaf Driekoningen.

Wils Flohil levert sleutels in van 'zijn' Zalencentrum Dorpstienden

Wils Flohil in Dorpstienden. Foto: Jaap Ruizeveld

OUDDORP – Hij voelt zich aan de kant geschoven. Is niet boos, maar wel zeer teleurgesteld over de manier waarop in de afgelopen periode met hem is omgegaan. Het rekken en vooruitschuiven van concrete informatie, het open laten en niet invullen van mogelijkheden, gepaard gaande met het uitblijven van gedegen communicatie, hebben hem fysiek en lichamelijk aangetast. Op 2 januari 2017 valt voor hem het doek. Na bijna 32 jaar moet hij dan de sleutels inleveren van het multifunctionele Zalencentrum Dorpstienden in Ouddorp, dat hij samen met de buurtaccommodaties Oostdam in Goedereede en 't Haegse Huus in Stellendam, als beheerder/exploitant runde. "Niet chique zoals het verlopen is", verzucht Wils Flohil (54), correct zijn emoties onderdrukkend. Vanuit verenigingen en instellingen die gebruik maken van het Zalencentrum klinkt ongeloof en verontwaardiging.

Door Jaap Ruizeveld

"Als je in een proces, of bij een op te zetten nieuw beleid, goed en tijdig wordt geïnformeerd en in de ontwikkelingen wordt meegenomen dan heb je de gelegenheid om inbreng te geven. Mee te praten. Dan kan je laten zien wat er allemaal op locatie wordt gepresteerd. Al die vele jaren. Als er echter over je - en bijna zonder je - wordt gehandeld, dan sta je vol onbegrip langs de kant. Om het nog wat aan te scherpen: Als je ook nog op de valreep van het afscheid een businessplan moet aanreiken en daar niet eens een reactie op ontvangt. Ja dan val je stil". Wils Flohil had zo graag doorgegaan. Bedroefd en aangedaan kijkt hij naar het tafelblad. Uit de gehele samenleving in de badplaats kreeg en krijgt hij positieve signalen over zijn organisatie van bijeenkomsten, evenementen, demonstraties, sportactiviteiten en als gastheer voor jarenlange inzet bij het tijdelijk huisvesten van kerkelijke gemeenten voor hun erediensten. Dit ten tijde van het verbouwen of juist bij nieuwbouw van hun kerkgebouwen.

Warm sociaal trefpunt

Diverse clubs kozen juist voor Dorpstienden omdat het voor hen niet alleen een vertrouwde plek was. Maar juist door de gastvrijheid, de ontvangst en de geboden sfeer die de beheerder en zijn team creëerden, het als een warm sociaal trefpunt voelden. Van vissers tot wielrenners, van allerlei sportclubs tot spelbijeenkomsten. Culturele activiteiten, bruiloften, familiefeestjes, beurzen. Nooit een onvertogen woord aan het adres van de beheerder / exploitant. Dorpstienden was de place to be. Het was Wils zijn "tweede" huis. Over en uit is het. Lange tijd heeft hij het niet zien aankomen. Begonnen in 1985. Samen met zijn vader, die hem in feite van zijn werk op een booreiland naar Ouddorp loodste. In 1996 ging hij alleen verder omdat vader, die eerder al een strandtent en het toenmalige Verenigingsgebouw runde, door gezondheidsproblemen moest afhaken. In 2011 kwamen de buurtaccommodaties Oostdam en Haegse Huus er bij. Alles nog in de zelfstandige gemeente Goedereede.

Na samenvoeging 2013

Na de samenvoeging kwam er een tweejarig contract. Met verlenging. In april 2016 klonken signalen van een mogelijke inrichting op ander eilandelijk niveau. Daarna verliep het allemaal onbevredigend zowel in overleg als in communicatie, zegt Flohil. Wat waren de plannen?. Geen duidelijkheid. Was er plek voor hem als beheerder / exploitant? Uiteindelijk - deze maand - de keiharde bevestiging: "We stoppen" met de samenwerking. Wils voelt zich af geserveerd. Het verdriet zit hem hoog. Er is, na inschakeling van een advocaat, inmiddels een regeling getroffen over de overname van een deel van de inventaris. En nu? Wils zegt: "Ik ga eerst mijn hoofd leeg maken. Ik moet tot rust komen. Ben moe gestreden. De emoties en de lange onzekerheid hebben flink vat op me gehad. Na die time-out kan ik enige tijd aan de slag op De Klepperstee (snackbar) bij Jeroen den Hollander. Van daaruit verder kijken. Waarom moest het zo?"

Reactie gemeente

In het journalistieke kader van hoor en wederhoor heb ik de gemeente vrijdagmiddag in de gelegenheid gesteld op de headlines van het gesprek met de beheerder / exploitant te reageren. De gemeente stelt: "Er is geen sprake van tekortschieten aan communicatie en omgaan met mensen. Hier is door de gemeente heel secuur mee omgegaan. De feiten die in de headlines zijn aangegeven liggen genuanceerder. Sommige quotes zijn onjuist. Echter de gemeente kiest ervoor om een individuele kwestie niet in de krant te behandelen. Vandaar dat zij hierop geen inhoudelijke reactie geeft".

De nieuwe stichting SRGO

Het heeft allemaal te maken met (rekening houdend met taakstellende bezuinigingen) in een door de gemeente ingezette en in tijd en besluitvorming slepende voorbereidende fase om tot een overkoepelende organisatie (stichting) Sport & Recreatie te komen. Een stichting die behalve het samengaan van zwembaden ook de multifunctionele accommodaties op het eiland onder haar hoede zou krijgen en daarmee een basis legt voor het in stand houden van maatschappelijke voorzieningen in de gemeente.

Door Jaap Ruizeveld

In juni van dit jaar besloot het college om één eilandelijke organisatie te vormen voor het beheren en exploiteren van de zwembaden per januari 2017. De raad stelde in september een krediet beschikbaar voor aankoop van zwembad De Gooye. Hierdoor kon de stichting definitief worden gevormd. Een stuurgroep met vertegenwoordigers van de gemeente en de zwembaden deed het voorbereidende werk.

Opdracht

Het college van burgemeester en wethouders stemde vorige week definitief in met het verstrekken voor een periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 van een opdracht aan de stichting Sport & Recreatie Goeree-Overflakkee. Deze opdracht omvat het beheer van de twee grote multifunctionele accommodaties Grutterswei in Oude-Tonge en Dorpstienden in Ouddorp en de twee kleinere buurtaccommodaties Oostdam in Goedereede en 't Haegse Huus in Stellendam conform voorwaarden en condities tot verhuur en de prestatiesubsidie. Dit inclusief een evaluatie van deze exploitaties uiterlijk op 1 oktober 2017. De gemeente stelt een krediet beschikbaar om een deel van de inventaris van Grutterswei en Dorpstienden over te nemen. Als uit de evaluatie zou blijken dat exploitatie binnen de beschikbare budgetten niet mogelijk is, dan wordt naar een oplossing gezocht. De gemeente staat in ieder geval garant en draagt verantwoordelijkheid voor eventuele financiële risico's.

Persbericht

In een gemeentelijk persbericht dat vrijdagmiddag is uitgebracht staat: " De stichting Sport & Recreatie Goeree-Overflakkee bestaat o.a. uit mensen uit stichting Olympia (Staver), stichting de Gooye en het zwembad 't Zuiderdiep. De stichting gaat een bijdrage leveren aan de samenleving op het gebied van het kwalitatief faciliteren, organiseren en stimuleren van sport en secundair cultuur. Dit samen met inwoners, huidige gebruikers en anderen. De kracht van verbinden is leidraad. Het gaat daarbij om efficiënter gebruik van bestaande middelen".

Terugblikken op 2016

Mooi, heftig, spannend of juist triest? Bij het terugblikken op het afgelopen jaar heeft iedereen andere gevoelens en emoties. De één denkt direct terug aan de aanslagen, terwijl bij jou misschien herinneringen aan de Brexit of de overwinning van Trump naar voren komen. Hoe dan ook, 2016 zit er bijna op. Het nieuwe jaar staat voor de deur en biedt nieuwe kansen. Maar eerst blikken Erwin en Erik nog één keer terug op 2016.

Tevredenheid

Door Erwin Guijt

Wij mensen zijn wars van betekenisloze eentonigheid. De nadruk ligt op zelfontplooiing en op het opwerken op de maatschappelijke ladder. We studeren hard om later een goede functie te vervullen. En dan, als we die baan eenmaal hebben, moeten we targets halen. Dan kunnen we solliciteren naar een hogere functie. En als we die hebben, zijn er weer hogere doelstellingen. Tevredenheid is een begrip dat veel mensen tegenwoordig niet meer kennen. Alles moet mooier, groter, beter… Maar zoals het al meer dan tweeduizend jaar geleden is opgeschreven, is dat eigenlijk niet allemaal lucht en leegte? Kunnen wij mensen nog tevreden zijn met bepaalde doelen? Of is het streven om enkel hogerop te komen? Ik denk dat wij mensen onszelf zoveel geluk ontzeggen als we nooit tevreden zijn. Misschien is het dan goed om bezig te zijn met vragen die de kern van ons bestaan raken. Wat is nu werkelijk het doel van ons leven? Wat is nu de essentie van het 'zijn'? De wereld draait heus wel door wanneer er iemand wegvalt. Niemand blijkt uiteindelijk onmisbaar. Neem daarom eens tijd voor de dingen in het leven die er echt toe doen.

De zon komt op, de zon gaat onder; er is niets nieuws onder de zon. De rivieren stromen naar de zee, toch raakt de zee niet vol. De rivieren keren om, ze gaan weer naar de plaats vanwaar ze komen en beginnen weer opnieuw te stromen. De wind waait naar het noorden, de wind waait naar het zuiden en draait al waaiende weer terug. Zo wentelen de eeuwen voort, en staan wij weer op de grens van een nieuw jaar!

Een jaar van verdriet, rouw en angst

Door Erik Bruggeman

De Kerstdagen liggen alweer achter ons. We hopen zondag weer het nieuwe jaar in te gaan. Wat is het snel gegaan hè… Ik denk dat ik niets te veel zeg als ik meen dat het een bewogen jaar is geweest. Een jaar van verdriet, van rouw, van angst. Hoeveel aanslagen zijn er wel gepleegd. Zaventem, Brussel, Nice, Bagdad, New York, Mosul, Tel Aviv, Jeruzalem, Kabul, Caïro, Damascus, Ankara, Istanbul, Orlando, Berlijn. Zo kan ik voorlopig wel doorgaan. Ik heb heel veel niet genoemd. Als we kijken naar Syrië, naar Aleppo. Een eens zo welvarende stad is veranderd in een grote ruïne. Een hel op aarde. IS, Boko Haram, Al-Shabaab, allemaal terreurorganisaties die de wereld laten huiveren. Een nieuwe leider voor Amerika, wat zal hij gaan brengen? Een en al rumoer in politiek Den Haag. Het ene na het andere Kamerlid stapt op, partijgenoten geloven niet meer in de fractievoorzitter. Met andere woorden: het is overal een grote puinhoop. De aanslag op de kerstmarkt in Berlijn zit nog vers op ons netvlies. De Berliner Morgenpost, de grootste krant van Berlijn, haalde een Bijbeltekst aan uit Lukas 2 vers 10, namelijk: 'Vreest niet'. Dat werd gesproken toen de herders bezoek kregen van de engel die vertelde dat Jezus, de Zaligmaker, geboren was. Je kan er verschillend over denken, maar die mensen hebben wel de Bijbel erbij gepakt. Bij Jezus, het Fundament, moeten we zijn in deze wankelende wereld die in elkaar dreigt te storten. Bij Hem moeten we zijn voor vrede voor lichaam en geest. De mens kan je die niet geven. Ik wens jullie allemaal een voorspoedig 2017 toe.

Tweet 2

Het was voor ons een bijzonder jaar. Er is veel gebeurd. Veel leuke mensen ontmoet. En we kijken positief terug op 2016. #blijeboer ‏@Boerburgertweet

Tweet 3

Ligt het aan mij of was voor iedereen 2016 een rotjaar? Wel met geweldig leuke dingen, maar ook echt héél veel nare dingen. Meer dan ooit!

@maschaa

Tweet 1

Ik zal wel te simpel denken.... Maar ik snap niet dat we in 2016 nog steeds niet in vrede samen kunnen leven. #MakeLoveNotWar

@RainbowBird1986

Tweet 4

In totaal heb ik in 2016 ruim 50 keer hardgelopen. Net niet eens per week. Totale afstand: 430 km.

@rencosch

Stichting OZO blikt terug op 2016

GOEREE-OVERFLAKKEE - De ontmoetingen met allerarmsten in Oekraïne zijn altijd weer schokkend. Het is en blijft heftig om kennis te nemen van intens trieste omstandigheden, die medemensen in Oekraïne moeten doormaken. Voor de medewerkers van Stichting OZO is dit de voornaamste drijfveer om hulp te bieden. Hulp, die alleen maar kan plaatsvinden met het oog op God geslagen en te vragen om Zijn bijstand en hulp om juist daar de helpende hand te bieden waar het nodig is. Op dit fundament zijn betrokken sponsors de pijlers van de hulpverlening. In deze terugblik op 2016 overheerst onze hartgrondige dank.

Tekst en foto's: Stichting OZO

Dankzij de hulp van vele donateurs kon Stichting OZO in 2016 haar humanitaire missie voortzetten in Oekraïne. Dit geldt de continuïteit van de langdurende projecten zoals het verzorgingshuis, maar ook voor de individuele hulp aan heel veel ouderen en gezinnen in de thuissituatie door het verstrekken van voedsel, kleding, medicijnen, (medische) hulpmiddelen, Bijbels en evangelisatiemateriaal. Oekraïne is nog steeds, hoewel er wapenstilstand is, in een oorlogssituatie en door de dramatisch stijgende kosten voor levensonderhoud, mede door de waardedaling van de nationale munt en de exorbitante stijging van gasprijzen, nemen de problemen voor veel mensen helaas toe.

Drie keer gingen de OZO medewerkers op werkbezoek. Er werden dit jaar twee hulpgoederentransporten georganiseerd in mei en november. Hiervoor danken wij firma 'de Branding' te Ouddorp voor het beschikbaar stellen van de bedrijfsbus. Directeur Kees Sperling bood aan om samen met een relatie een tussentijds transport te verzorgen. Dit heeft plaats gevonden in oktober, waarvoor onze hartelijke dank. Voor het februari werkbezoek werd er met het vliegtuig en de taxi gereisd. Alle goederen kwamen op plaats van bestemming.

Project Verzorgingshuis 'Rehoboth' in Nagydobrony is een protestants christelijke instelling voor ouderen die niet meer in staat zijn voor zichzelf te zorgen. Het verzorgingshuis werd gebouwd van 2003 tot eind 2005. Januari 2006 was de instelling zover klaar dat de eerste bewoners verwelkomd werden en in de zomer van 2008 vond de officiële opening plaats. Aan het hoofd staat directeur en OZO medewerker Hidi Jenö, geflankeerd door zijn steun en toeverlaat Balog János. Hoofdzuster Szanyi Erika is gediplomeerd, evenals een team van verpleegsters. Het keukenpersoneel zorgt voor het dagelijks brood en schoonmaaksters houden de instelling schoon en netjes. Vier bewoners zijn ons dit jaar door de dood ontvallen, anderen mochten hun plaats innemen. Door de uitmuntende zorg heeft het verzorgingshuis een zeer goede naam opgebouwd in de wijde omgeving. Om de stookkosten te drukken is er een houtkachel geïnstalleerd en we zijn dankbaar voor de sponsoring van stookhout.

Het polikliniekproject in Nagydobrony is dit jaar afgerond, directie en personeel zijn uitermate gelukkig met het resultaat. In het mei-werkbezoek werd deze heugelijke gebeurtenis gevierd met een gezamenlijke maaltijd en heel veel dankwoorden, ook van de plaatselijke burgemeester. Namens het gemeentebestuur werd aan Stichting OZO een bronzen legpenning als waardering uitgereikt.

De twee gebouwen van de school in Járok zijn zover opgeknapt dat leraren en leerlingen nu een geriefelijk onderkomen hebben. Hoewel dit project is afgesloten liepen we dit jaar tegen ondeugdelijke houtkachels op in de kleuterschool en tot overmaat van ramp bleken daar de houten vloeren verrot te zijn. De vloeren zijn inmiddels vernieuwd en we gaan voor de kleuterschool een Kachel Project aankondigen.

De hulp aan brandweerkorpsen kon ook dit jaar worden uitgebreid. Uniformen, helmen, laarzen, aanvalsslangen en spuitstukken werden aangeboden in een toenemend aantal kazernes. Voor dit project is de kunde en educatie ter plaatse in Oekraïne van een zeer betrokken Hollandse brandweerman onontbeerlijk en zeer gewaardeerd. Ook de korpsen van de brandweer Middelharnis/Sommelsdijk geven door giften en educatie in Oekraïne blijk van hart hebben voor de zaak. Korpsen in Oekraïne doen hier hun voordeel mee!

Project Algemene Hulp voorziet in een behoefte voor tal van mensen in de thuissituatie. Op allerlei wijze worden allerarmsten geholpen. De hulp varieert van voedsel, kleding en geestelijke lectuur tot een nieuwe kachel of woningrenovatie.

Ook deden wij nooit tevergeefs een beroep op onze sponsors als het ging over allerlei aanverwante zaken die belangrijk zijn voor de projecten. Graag noemen we de sponsoring van incontinentiemateriaal voor het verzorgingshuis. Daarnaast veel betrokkenheid als het gaat over transportsponsoring, opbrengsten uit videopresentaties en zangavonden, diaconale giften vanuit heel Nederland, ontbijtactie van een jeugdvereniging , opbrengst van een poteravond , huwelijksjubilea en nalatenschappen, acties van winkelbedrijven, kaarten maken en truien breien. Met dank aan alle gevers mocht Stichting OZO heel doelgericht en met bewogenheid haar humanitaire arbeid verrichten.

Het bovenstaande geeft alle reden om onze God te danken. Hij heeft harten geneigd en ons de kracht gegeven om daadwerkelijk hulp te bieden. Wij danken alle donateurs voor het vertrouwen in Stichting OZO!

Graag roepen wij u op om in het komende jaar Stichting OZO te steunen. Uw inbreng is en blijft hard nodig!

Namens alle medewerkers wensen wij alle sponsors en vrijwilligers een voorspoedig 2017.

Gedetailleerde informatie over de projecten van St. OZO kunt u vinden door de website te bezoeken www.stichting-ozo.nl Altijd actueel!

Stichting OZO

's Nachts droom ik van vrede

"Gistermiddag ben ik alleen in de woonkamer op de zalig verende bank gaan zitten met alleen de kerstboom en de schemerlamp aan. Zoiets noemt men sfeer. Zalig gewoon, zo rustig zitten en te peinzen over van alles en nog wat. Later kwamen Bob en Canis bij me zitten en hebben ze me uitgelegd hoe het met de evangeliën in elkaar zit: 4 personen hebben het leven van Christus opgeschreven, ieder met eigen woorden, maar feiten natuurlijk hetzelfde, soms een tikkeltje uiteenlopend. (…) Jezus was ook de volmaker van de Joodse wet, volgens de katholieken. Ik ben haast overtuigd, het zit 'm alleen nog maar in dat 'haast'. Zo iemand, die zoveel aanhangers kreeg, en die zoveel martelaren na zich had, zou die een gewone 'valse Messias' zijn? Toch zou ik er later met iemand die er meer van weet, de Rabbijn bijv. m over willen spreken" (dagboekfragment december 1942)

De Joodse Carry Ulreich houdt een oorlogsdagboek bij van 1941 tot 1945. In haar dagboek, een cadeautje van haar vriendin Sonja Taub, later gevolgd door nog zes schriften, schetst ze een indringend en levendig portret van het dagelijks leven als onderduiker bij de katholieke Rotterdamse familie Zijlmans. Ook de periode voorafgaand aan de onderduik komt aan bod, evenals de periode kort na de bevrijding. Opvallend is de afwisseling van een lichte, soms humoristische toon met diepere beschouwingen.

Het dagboek is omwille van leesbaarheid in drie delen verdeeld. De periode waarin Carry een nieuw schrift begon wordt in de tekst steeds aangegeven.

De inhoud van de tekst is ongemoeid gelaten, alleen de spelling is aangepast aan onze huidige. Carry is 14 jaar als ze begint met schrijven in haar dagboek en 18 jaar aan het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Historicus Bart Wallet geeft in de door hem verzorgde inleiding drie redenen waarom dit dagboek van belang is: het is ten eerste een uitgesproken Rotterdams dagboek. Tot nu toe was er vooral veel bekend, mede door het 'Dagboek van Anne Frank', over het Joodse leven in Amsterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit dagboek laat zien dat er ook in Rotterdam, evenals in andere Nederlandse steden, aanzienlijke Joodse gemeenschappen aanwezig waren ten tijde van het begin van de Tweede Wereldoorlog. In 1940 telde de stad Rotterdam 13.000 Joden, aldus Wallet in de inleiding.

Als tweede noemt Wallet het feit dat Carry uit een zeer betrokken Joodse familie stamde. Haar familie is van oorsprong Oost-Europees Joods en heeft mede daardoor een grote betrokkenheid op wat er elders in Europa gebeurde met de Joden. Ze waren dan ook al vroeg op de hoogte wat deportatie naar Polen inhield. Het dagboek van Carry laat zien hoe van oorsprong traditionele Oost-Europese Joden naar de wereld om zich heen keken en hoe ze als zionisten over hun toekomst dachten. Het maken van toekomstplannen voor een leven in Palestina gaat tijdens de oorlog gewoon door, evenals de geheime bijeenkomsten van de, inmiddels uiteraard verboden, Zionistische Jeugdbeweging.

Tijdens de onderduik nemen vragen rondom het traditionele Joodse leven toe: hoe kan er nog koosjer worden gegeten en kunnen de Joodse regels (Halacha) nog zoveel mogelijk worden nageleefd? Carry viert, naast de joodse feestdagen, ook de christelijke feestdagen met haar katholieke onderduikfamilie. De beschouwingen rondom religie leveren bovenstaand citaat van Carry rondom de Kerstdagen van 1942 op.

Als derde reden van het belang van publicatie van dit dagboek noemt Wallet het feit dat ''s Nachts droom ik van vrede' een oorlogsdagboek is. Wat betekent het als twee families jarenlang op elkaar aangewezen zijn, waarbij de ene familie volledig afhankelijk is van de andere familie? De gevoelens van beklemmende angst, dreiging en machteloosheid van een vervolgde en met uitroeiing bedreigde familie worden door Carry trefzeker beschreven.

Palestina

Dwars door deze dreiging gaat het dagelijks leven 'gewoon' door, zowel voor de onderduiknemers als -gevers getuige het dagboekverslag van januari 1943: "Oudejaarsavond ook alweer voorbij. 's Middags allerlei toebereidselen gemaakt, o.a. beslag geroerd voor appelpannenkoekjes. 's Avonds gezellig met elkaar gezeten en gekletst (en niet te vergeten gesnoept, want hieruit bestaat grotendeels hier de gezelligheid). Om even voor 12: souper. Huzarensla, heel grote schotel, prachtig opgemaakt (o.a. mayonaise, heel grote luxe tegenwoordig)."

Opvallend detail is trouwens nog dat de familie Ulreich zich af en toe ook gewoon op straat begeeft.

Waar het dagboek van Anne Frank eindigt met verraad en deportatie heeft het dagboek van Carry een min of meer gelukkige uitkomst: de hele familie overleeft de oorlog. Carry beschrijft aansluitend de periode van vrede en de opbouw van de gedecimeerde Joodse gemeenschap van kort na de oorlog.

Zelf belandt ze al snel na de oorlog in Palestina waar ze na haar huwelijk een talrijk nageslacht krijgt. Tot voor kort lagen haar dagboeken op zolder, Carry kwam ze weer tegen en wilde ze laten lezen aan haar kinderen. Haar zoon, uitgever in Jeruzalem, zag het belang in van bredere publicatie en ging op zoek naar een uitgever.

Bart Wallet is als historicus verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam met als specialisatie joodse geschiedenis. Wallet bezocht Carry in Israël, ontdekte in de archieven aanvullende gegevens, en voorzag het dagboek van een inleiding, achtergrondinformatie en foto's.

Dit boek is een aanrader!

Oorlogsdagboek 1941-1945
Carry Ulreich
Inleiding & tekstbezorging Bart Wallet
2016, uitgeverij Mozaïek
328 blz., € 21,90
ISBN 9789023 996859

Raad van State legt hoogte woningbouw Prutweg vast

DEN HAAG/SOMMELSDIJK/OUDDORP – De Raad van State vindt dat de gemeente Goeree-Overflakkee alsnog goede redenen heeft gegeven waarom de bouw van nieuwe woningen aan de Prutweg in Sommelsdijk ruimtelijk aanvaardbaar is.

Alleen was de gemeente vergeten een maximale bouwhoogte in het bestemmingsplan vast te leggen. Dat heeft de Raad alsnog zelf gedaan, zo blijkt uit een definitieve uitspraak. De zeven woningen mogen niet hoger dan 11,5 meter worden. De Raad vindt dat acceptabele hoogte ten opzichte van omliggende woningen die gemiddeld 10,5 meter hoog zijn. In ieder geval vindt 's lands hoogste bestuursrechtscollege dat de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee in tweede instantie alsnog met een betere ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van zeven zogenoemde ruimte-voor-ruimte-woningen is gekomen. Het woningbouwplan past niet alleen in het gemeentelijke beleid maar ook in het provinciale woningbouwbeleid.

Volgens de gemeente en ontwikkelaar Estate BV levert de bouw van de zeven woningen levert volgens de raadsman een aanzienlijke landschappelijke kwaliteitsverbetering op het eiland op. In ruil voor de bouw van zeven luxe woningen op ruime kavels verdwijnen er zeven overtollige agrarische bedrijven met bijbehorende kassen en andere bebouwing. Dat er tevens concrete plannen bestaan voor woningbouw in de zuidelijker gelegen Everdinapolder ziet de Raad ook niet als een onoverkomelijk probleem. Immers, daar willen de gemeente en Estate nog eens een vijftigtal woningen bouwen. Samen met de zeven ruimte voor ruimte-woningen sluit het bouwproject bij de kern van Sommelsdijk aan. De gemeente was niet verplicht om de twee plannen in één plan te regelen, zo blijkt uit de uitspraak. (Persbureau Cerberus)

Gemeente verstrekt vuurwerkafvalzakken in Stad aan 't Haringvliet

GOEREE-OVERFLAKKEE - De gemeente Goeree-Overflakkee vraagt inwoners om na de jaarwisseling vuurwerkresten van straat op te ruimen. Om het 'Nieuwjaarsvegen' te stimuleren ontvingen inwoners van Stad aan 't Haringvliet, bij wijze van proef, een speciale vuurwerkafvalzak. Als de proef een succes blijkt, is de gemeente van plan om de komende jaren de vuurwerkafvalzak ook in andere dorpskernen op het eiland te verspreiden.

Na de jaarwisseling liggen er miljoenen kilo's aan vuurwerkafval op straat. Vuurwerkresten zijn gevaarlijk voor mens en dier en schadelijk voor het milieu. Daarom is het belangrijk dat vuurwerkresten worden opgeruimd. Dit zorgt voor een schone omgeving en voor een betere sfeer in de buurt.
Nieuwjaarsvegen is een actie van stichting Nederland Schoon. Met de actie roept Nederland Schoon mensen op om hun straat vrij te maken van vuurwerkresten. Nederland Schoon ontwikkelde voor het Nieuwjaarsvegen speciale vuurwerkafvalzakken. Met deze extra stevige vuilniszak kunnen inwoners na de jaarwisseling vuurwerkresten veilig afvoeren. Een volle vuilniszak mag gewoon mee in de groene restafvalcontainer.
De gemeente heeft de speciale vuurwerkafvalzak op maandag 19 december 2016 voor het eerst in Stad aan 't Haringvliet huis-aan-huis verspreid. De dorpsraad in Stad aan 't Haringvliet ondersteunt het initiatief. Als de effecten positief zijn, stelt de gemeente Goeree-Overflakkee de komende jaren ook in andere dorpskernen de speciale vuurwerkafvalzakken beschikbaar.

Paulina, een vrouw van stand die een standbeeld verdient

DIRKSLAND – "We weten niet veel van Paulina van Weel. Op de enige foto die we van haar hebben zien we haar met een zachtmoedige, maar ook strenge blik", zei bestuurder Paul van der Velden op donderdag 22 december, nadat 'een verbeelding' van de naamgeefster van het ziekenhuis in de nog redelijk vroege ochtend was onthuld. "Maar nu begint ze toch meer te leven. Paulina staat voor gemeenschapszin, met elkaar delen. Daarom is het fantastisch dat juist haar naam aan ons ziekenhuis is verbonden. Haar gedachtegoed kunnen we doortrekken naar de dag van vandaag."

Tekst en foto: Kees van Rixoort

De onthulling van het bronzen beeld voor de hoofdingang van het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis vormde de allerlaatste activiteit in het kader van de viering van 600 jaar Dirksland. De officiële afsluiting van de festiviteiten vond al in september plaats – een vuurwerkshow –, maar nu, zo vlak voor het eind van 2016, was er nog een mooie 'nabrander'. Het idee voor een beeld was afkomstig van de dorpsraad, die de viering van 600 jaar Dirksland een jaar lang coördineerde en kanaliseerde en die iets blijvends in het dorp wilde achterlaten na het feestjaar.
Een beeld van een belangrijke Dirkslander – bij wie kom je dan uit? Jos Toes, die de aanwezigen vlak voor de onthulling namens de dorpsraad toesprak, noemde hertog Jan van Beieren en schrijver Willem Walraven als opties. Maar uiteindelijk was de keus niet moeilijk: iemand die een miljoen gulden doneert om een ziekenhuis – eigenlijk twee ziekenhuizen: Van Weel en Bethesda – te stichten op een geïsoleerd eiland, is vanzelfsprekend van ongelofelijk groot belang. Toen de dorpsraad het idee opperde bij het bestuur van het ziekenhuis, was er direct interesse voor een beeld én bereidheid om de helft van de kosten op zich te nemen. De andere helft betaalt de dorpsraad.

Denkraam

Toes noemde niet alleen Jan van Beieren en Willem Walraven, maar kwam ook met aparte vergelijkingen met twee andere beeldjes op het eiland: dat van Ollie B. Bommel in Den Bommel en de herinnering aan paus Adrianus VI in Goedereede. Hij associeerde Paulina en haar verbeelder met drie begrippen die we aan Bommel te danken hebben: heer van stand, minkukel en denkraam. De heer van stand is in het geval van Paulina een vrouw van stand die een standbeeld verdient. De minkukel is veranderd in pluskukel Joep Luijckx, die dit standbeeld heeft gemaakt. En het denkraam van Paulina is – in tegenstelling tot dat van paus Adrianus, die schraapzuchtig en bepaald niet vriendelijk en populair was – het denkraam van een heilige: het is beter te geven dan te ontvangen.
Burgemeester Ada Grootenboer blikte vervolgens terug op het feestjaar in Dirksland en vooruit op het opknappen van de haven, dat mede in het kader van de Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee gaat plaatsvinden. Ze noemde Paulina van Weel een bijzondere vrouw die haar droom wist om te zetten in werkelijkheid. "Mooi dat ze zoveel jaren later nog voortleeft in de gemeenschap van Goeree-Overflakkee en van Dirksland."
Vervolgens had de burgemeester de eer het beeld te mogen onthullen. Dat deed ze samen met een ouder en een vrij jong personeelslid van het ziekenhuis: Nel van Doorn en Jeroen Poortvliet. De eerste droeg, evenals Els van Wageningen, ook nog een gedicht voor over Paulina van Weel.

Geborgenheid

Joep Luijckx, een week eerder al het stralende middelpunt bij de onthulling van zijn beeld De Kaaiwerker in Oude-Tonge, lichtte zijn creatie tot slot van de korte ceremonie toe. Hij meldde dat de omsluitende mantel geborgenheid symboliseert en dat Paulina je, een stap naar voren zettend, als het ware tegemoet komt. "Er is veel beweging in het beeld. Dat geeft levendigheid weer en laat zien dat leven belangrijk is." Luijckx noemde Paulina van Weel een geweldige vrouw; "ze gaf al haar geld aan Dirksland. Daar staat ze. Ik ben er blij mee."

Kernactiviteiten

GOEDEREEDE

Oliebollenactie

Vrouwenvereniging "Tabitha" te Goedereede hoopt op zaterdag 31 december oliebollen te bakken aan de Middelweg 2 bij de fam. Slingerland. Er zijn ook enkele verkooptafels, met onder andere appelbeignets, advocaat, jam, aardbeien op sap, cake, koekjes, zakjesdrop, fotokaarten ect. De verkoping is van 9.00 tot 12.00 uur. U kan ze ook bestellen via de email hg.slingerland@kliksafe.nl De prijs is 10 oliebollen voor € 7.50 en de appelbeignets zijn € 1.50 per stuk. De opbrengst is voor de Hersteld Hervormde gemeente te Goedereede.

MELISSANT

Nieuwjaarsreceptie

Op 4 januari wordt er een nieuwjaarsreceptie georganiseerd in de Melishof. Iedere inwoner van Melissant is hierbij van harte welkom. De aanvang is: 19.00 uur en om 21.00 uur wordt de receptie afgesloten. Tijdens de receptie zal er nog aandacht geschonken worden aan de wensen van kinderen die in de boom zijn gehangen.

NIEUWE-TONGE

Oliebollen

Ook dit jaar worden er weer oliebollen en appelbeignets gebakken. Bestellen kan bij de familie H. van Strien: tel. 651238 of bij familie R. Kom, tel 652128 of per mail r.kom@hetnet.nl tot en met vrijdag 30 december 15.00 uur. Op oudejaarsmorgen kunnen ze worden afgehaald in Herv. Verenigingsgebouw "Elim" aan de Zuiddijk 19. Zaterdag 31 december vanaf 09.00 tot ca 11.00 uur. Mogelijk ook losse verkoop van oliebollen (€0,70) en appelbeignets (€0,70) indien er nog over zijn. Deze actie gaat uit van de hervormde gemeente van Nieuwe-Tonge en de opbrengst is voor het onderhoud van onze monumentale kerk.

OUDE-TONGE

Nieuwjaarsreceptie Stichting ZIJN

Donderdagmiddag 5 Januari houdt Stichting ZIJN haar nieuwjaarsreceptie in het Infocentrum aan de Bernhardstraat 27. Een ieder is welkom van 16.00 tot 17.30 uur.

Nieuwjaarsreceptie A.S.V. Oostflakkee

Woensdag 4 januari houdt de Algemene Seniorenvereniging Oostflakkee haar nieuwjaarsreceptie in de Grutterswei vanaf 14.00 uur. Er zullen deze middag foto's vertoond worden van de afgelopen periode.

SOMMELSDIJK

Bingo O-G-O

Woensdag 4 januari is er een bingo van de O-G-O de Ouderenvereniging Goeree-Overflakkee. De bingo wordt gehouden om 13.30 uur in het wijkgebouw van de Zwaluw Sperwer 55 te Sommelsdijk. De zaal is open om 13.00 uur. De koffie/thee is gratis bij binnenkomst. Er worden negen rondes gespeeld voor € 3.50. Daarnaast zijn er nog negen gratis prijsjes en in de pauze is er verkoop van twee extra rondes van € 1.- per stuk. Ook is er nog een verloting.

Bingo

Zaterdag 7 januari is er een bingo van de O-G-O de Ouderenvereniging Goeree-Overflakkee. Om 19.30 uur in het wijkgebouw van de Zwaluw Sperwer 55. De zaal is open om 19.00 uur. De koffie/thee is gratis bij binnenkomst. Er worden elf rondes gespeeld voor € 6.50. Daarnaast zijn er nog negen gratis prijsjes en in de pauze verkoop van twee extra rondes € 1,- per ronde. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom.

Nieuwjaarsreceptie O-G-O

Ouderenvereniging Goeree-Overflakkee, O-G-O houdt van 14.00 tot 17.00 uur haar eerste nieuwjaarsreceptie. Deze wordt gehouden in het wijkgebouw van de Zwaluw Sperwer 55. Onder het genot van een hapje en drankje hoopt men elkaar de beste wensen voor 2017 te kunnen meegeven. Koffie/thee met cake bij binnenkomst zijn gratis en bezoekers ontvangen twee consumptiebonnen. Ook zal men dan uitgebreide informatie krijgen over de midweekreis. Die is van 24 tot 28 april 2017. Belangstellenden kunnen zich voor deze reis nog aanmelden.

STAD AAN 'T HARINGVLIET

Nieuwjaarsborrel Trefpunt

Op 7 januari zijn de Stadse inwoners van harte welkom in 't Trefpunt. Onder het genot van een hapje en drankje kan met elkaar getoost worden op een goed 2017. De nieuwjaarsborrel is van 17.00 tot 19.00 uur in 't Trefpunt aan de Oranjelaan 14. Zie ook www.stadaantharingvliet.nl

STELLENDAM

Nieuwjaarsreceptie 55+

Op 3 januari houdt de activiteitencommissie van de Stichting ZIJN te Stellendam, haar Nieuwjaarsreceptie. Deze vindt plaats in het Haagse Huus. De aanvang is: 15.00 uur. Onder het genot van een hapje en een drankje, kan men proosten op het nieuwe jaar. Tevens is er een kleine loterij met leuke prijsjes.

Kernactiviteiten

Meditatie

Oudjaar 2016

Wie is wijs? Die versta deze dingen. Wie is verstandig? Die be­kenne ze. Want des HEEREN wegen zijn recht, en de rechtvaardi­gen zullen daarin wandelen, maar de overtreders zullen daarin val­len. ( Hoséa 14:10)

Het zijn de laatste woorden, die Hoséa gesproken heeft tot het tienstammenrijk. Vele jaren heeft Hoséa gepreekt. Wij lezen in het begin van het Bijbelboek: 'Het woord des HEEREN dat geschied is tot Hoséa, den zoon van Beéri, in de dagen van Uzzia, Jothan, Achaz, Hiskía, koningen van Juda, en in de dagen van Jeróbeam, zoon van Joas, koning van Israël.
Hij heeft in verschillende tijdperken geprofeteerd. Hij heeft onder veel koningen het Woord des HEEREN gesproken. Zijn boodschap was bijzonder gericht tot het tienstammenrijk. Hij profeteerde vanaf het ogen­blik dat Jeróbeam de tweede daar koning was. Hij heeft geprofe­teerd, dat God de zonde niet door de vingers ziet. Hij heeft geprofeteerd, dat de HEERE bijzonder Zijn grimmigheid zal openbaren aan dege­nen die onder de waarheid hebben verkeerd. 'En die dienst­knecht, welke geweten heeft de wil zijns heren, en zich niet bereid noch zijn wil gedaan heeft, die zal met vele slagen geslagen wor­den.'
Wat Hoséa geprofeteerd heeft, is gekomen. Maar Israël, levend onder de boodschap van het Woord, is doorge­gaan. Ze dachten: 'Waar is de God van het oordeel?'

Is het wel zo erg als de profeet preekt? Ja, oordeel is geko­men. God zal Zijn waarheid bevestigen. Zie, daar gaat het volk de bal­lingschap in. Nu komt tot dat onder het oordeel liggende volk nog eenmaal een boodschap. 'Wie is wijs? Die versta deze dingen. Wie is verstan­dig? Die bekenne ze. Want des HEEREN wegen zijn recht, en de recht­vaardigen zullen daarin wandelen, maar de overtreders zullen daarin vallen.'
Wij denken aan deze boodschap op oudejaarsavond 2016. Ieder is er op zijn eigen wijze mee bezig. De wereld denkt aan de problemen in het maatschappelijke en sociaal leven. Er wordt iets gevoeld van de afhankelijkheid, die de mens zelf ge­schapen heeft in de vergevorderde wetenschap, die zijn sporen heeft getrok­ken op alle terreinen van het leven. Anderen menen bij het wisselen van het jaar inzicht te hebben in het han­delen van de le­ven­de God met Zijn schepping en schepsel. Men profe­teert en theologi­seert. Velen zijn met angst­gevoelens bezet. Men vreest voor het onzekere en onbekende, dat gaat ko­men.

Het jaar dat voorbij is, heeft dan ook veel te zeggen. Kracht en verborgenheden die God in de schepping heeft ingeschapen, ­­ zijn aan de mens bekendgemaakt. Het is de eeuw van de uitvin­dingen. Onbegrensde mogelijkheden zijn aan de mens ge­toond. Afstanden bestaan niet meer. Raketten vlie­gen door de onbekende ruimte. De mogelijkheden van opslag gege­vens zijn angstwekkend. De op­som­ming van al deze ontwikkelingen zou bladzij­den kun­nen vullen. Maar wie merkt op dat God haast krijgt? Wie ontdekt in al deze dingen de openba­ring van Gods heilige deugden en eigenschappen? Hij is toch de Almachtige, de Alomtegenwoordige, de Alwetende heer­lijke Majesteit.
Op oudejaarsavond zullen ook bij velen de gedachten ver­menigvuldigen. Elk jaar heeft immers haar eigen ervaringen. Rouw, leegte, zorgen, strijd en wat een mens al kan ervaren, werd door­leefd. Er zijn vele vragen, die onbeantwoord bleven? Veel verwachtingen, zijn niet vervuld.

De dodenakker telt nieuwe graven. Het graf zegt niet: het is ge­noeg. Maar wie eindigt deze jaarkring met de beleving van de noodzake­lijkheid om met God verzoend te worden? De wet van de ver­gankelijkheid als vruchtgevolg van de val rust op alles wat leeft. De mens der zonde spoedt naar het einde van het leven. Voor­waar, wij hebben hier geen blijvende stad.

'Wie is wijs? Die versta deze dingen. Wie is verstandig? Die beken­ne ze.'

Uren, dagen, maanden, jaren, vliegen als een schaduw heen.
Oudejaarsavond 2016 leert ons, dat wij weer dichter zijn genaderd tot de Godsontmoeting. Want, bij alle onzekerheden is dit een ze­kerheid: wij gaan allen God ontmoeten. Houden wij daar reke­ning mee? Wij? Ja wij! Vaders en moeders. Ouden en jongeren. Grijs­aards en zuigelingen. Het leven is een damp en de dood wenkt ieder uur.

Wanneer Gods gemeente mag terugdenken, zullen ze in­stem­men met de dichter:
'Zo Gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, HEERE wij zal dan bestaan?'

Het is een wonder als wij daarachter mogen zeggen, met insluiting van ons persoonlijk leven: 'Maar bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt.'

Dan leert het gedenken op oudejaarsavond dat de zaligheid nu nader is, dan toen wij eerst geloofd hebben.
Hoe gaan wij nu samen dit oudejaar afsluiten? Het feestgejoel van de wereld is al begonnen. Duizenden hebben naar dit gebeuren toe­geleefd. Wij hebben onze voorraad vuurwerk al in huis. Tot verzadi­ging van het vlees hebben wij onze inkopen gedaan.

Ik hoop, dat uw oudejaars gedenken anders zal zijn. Dat uw kinderen zich niet zullen mengen in het gezelschap van de van God ver­vreemden. Of is het onderscheid met de werelddienaar niet meer te zien in uw leven en uw gezin? Wat zijn uw voornemens voor twaalf uur? En als God dan komt? Zegt het zegel op uw voorhoofden niets meer? Willen wij met de wereld gerekend worden? Ons leven moet toch zijn naar de voor­zeide leer! Wie is wijs? Die versta deze dingen. Wie is verstandig? Die be­ken­ne ze.

Het is oudejaarsavond. Er is een boodschap van God. In ons hart zij een stil opzien tot de Heere. Hij volvoert Zijn raad. Van het uur van Zijn komst weet niemand. Dat is naar Gods raads­besluit in de handen van de eeuwige Vader. Bij Hem is een andere jaartelling dan bij ons. Het einde zal komen als de laatste van Zijn keurlingen is toegebracht. De ouden beleden: Wij verwachten dit laatste oudejaar met grote vreugde.

Wij buigen ons voor het eeuwi­ge onveranderlijke Woord des HEEREN.

Nieuwjaar 2017

En den Engel Dien ik zag staan op de zee en op de aarde, hief Zijn hand op naar den hemel;

En Hij zwoer bij Dien, Die leeft in alle eeuwigheid, Die den hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daar in is, en de zee en hetgeen daarin is, dat er geen tijd meer zal zijn. (Openbaring 10:5-6)

Een nieuwe jaarkring is begonnen. De aanduiding van deze vraagt de aandacht. Het jaartal op de kalender leert ons dat een nieuw jaar is begonnen. Er heeft een jaarwisseling plaatsgehad. Wij zouden geneigd zijn te denken, dat wij weer een jaar voor ons hebben. Maar daarin vergissen wij ons.

Het jaar 2016 werd afgesloten en bracht ons niet alleen een nieuw jaar, maar bracht ons dichter bij de wederkomst van Christus. De herinneringen van het verleden zijn met ons meegegaan, Wij heb­ben ook onszelf meegenomen. Veel kunnen wij achterlaten. Wat nu voor ons ligt is een grote verborgenheid en moet nog beleefd worden. Lief en leed waren ons deel. U denkt toch niet dat een nieuw jaar daarin verandering zal brengen? Het gedenkboek van God en bij God is nog niet afgesloten. Er zullen nog vele bladzij­den ingevuld worden eer de voleinding der eeuwen daar is. Nieuw­jaarsdag kan veel vragen oproepen. Wat heeft het ons te zeggen? Zomin dat wij de klokslag van 12 uur konden tegenhouden, zo­min zul­len wij de voortschrijdende tijd kunnen keren. Wie re­kent er op, dat dit zijn laatste jaar zijn zal op de aarde?

'En den Engel Dien ik zag staan op de zee en op de aarde, hief Zijn hand op naar den hemel;

En Hij zwoer bij Dien, Die leeft in alle eeuwigheid, Die den hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daar in is, en de zee en hetgeen daarin is, dat er geen tijd meer zal zijn.'

Het wijst naar de hemelse Boodschapper. 'En de Engel, Dien ik zag staan op de zee en op de aarde, hief Zijn hand op naar den hemel.'

De hemelse boodschap: En Hij zwoer bij Dien Die leeft in alle eeuwigheid, Die den hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarin is, en de zee en hetgeen daarin is, dat er geen tijd meer zal zijn.

Het is een getuigenis, dat van den hemel vandaan tot ons komt. Ze zegt ons, dat alles een bestemde tijd heeft­. Alles heeft een bestemde tijd, en alle voornemen onder den hemel heeft zijn tijd.

Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven; een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te roeien.

Maar, wij overdenken toch een boodschap bij de aanvang van een nieuw jaar? Dan spreken wij toch over de verwachting voor de toekomst en hoe wij die moeten invullen? Dan denken wij toch over onze plannen en de mogelijkheden, die de toekomst ons biedt? Welnu, het gaat ook over de toekomst en wat wij daarvan kunnen verwachten. Wat is de boodschap bij de aanvang van de nieuwe eeuw? 'Dat er geen tijd meer zijn zal.'

De boodschap die tot ons komt, is niet een boodschap van een mens tot een mens. Niet een boodschap die alleen herinnering­en oproept en onze gedachten in beslag neemt. Deze laatste bood­schap is door Johannes beluisterd op Patmos. 'En ik was in den geest op den dag des Heeren, en ik hoorde achter mij een grote stem, als van een bazuin.'

Hij kreeg een goddelijke opdracht. Hij verzon geen boodschap. Hij verdraaide de boodschap niet. Hij gaf getrouw door, wat hij hoorde.

'Schrijf hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is, en hetgeen geschie­den zal na dezen.'

Het is dus duidelijk een boodschap die op de toekomst is gericht.

Dan geeft de Heere aan Zijn strijdende kerk het boek Openbaring.

Johannes zag de Engel. Hij zag Christus staande met de rechtervoet op de zee en de linker op de aarde. Hij hoorde Zijn stem: 'Dat er geen tijd meer zal zijn.

Bij de aanvang van het nieuwe jaar mogen wij de boodschap van Johannes nog doorgeven. Wij leven nog in de tijdsbedeling. Nog is de tijd niet ten einde.

Maar luistert: 'Hij zwoer bij Dien, Die leeft in alle eeuwigheid.' Het is de eeuwige God, Die tot getuige is, dat het leven van Zijn gemeente zal eindigen in een tijdloze beleving van de volle gemeenschap met God. Dan zal er geen gemis meer zijn. Dan zijn er geen aanklagers meer. Dan is er volmaakte vrijheid. Dan zal er geen tijd meer zijn om de kerk te benauwen. Dan is er geen tijd meer om Gods volk te bespotten. Daar maakt God waar wat de eed zwerende Christus zegt: 'Dat er geen tijd meer zal zijn.'

Dan zullen ook allen die Sion gram zijn, verdwenen zijn van de aarde. Daar zijn de schapen gescheiden van de bokken. Bij het begin van het nieuwe jaar verkondigt de Heere, dat het Zijn gemeente voorspoedig zal gaan. Daar heeft Sions Koning Zich garant voor gesteld.

Hij zwoer dat de verlossing komt. De klanken van de eeuwigheid klinken ons tegen op dit uur. Het jaar 2017 leert ons dat een nieuw jaar begon. Is er toekomst? Ja, ze is er voor hen, die in de tijd de eeuwigheid mochten ontmoeten.

Is er toekomst? Als wij onbekeerd voortleven, dan is er een toekomst. Een heenreizen naar de plaats waar wening is en knarsing der tanden.

Straks zullen wij staan voor het aangezicht van de Koning, Wiens aangezicht is als de zon. Dan zal niets verborgen blijven.

Buiten Hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf.

Gods Geest lere in dit uur verstaan de ernst van ons leven en de ijdelheid van deze wereld.

Blijf van de plaatsen vandaan waar de wereld zijn vermaak heeft. Zoekt de waarheid en waar de waarheid nog wordt beluisterd. Wie hem nederig valt te voet, zal van Hem Zijn wegen leren.

Mag het nieuwe jaar een nieuw jaar zijn voor velen.

Daar zal geen tijd meer zijn. Het oude gaat voorbij, het is alles nieuw geworden. Elke klokslag houdt een belofte in zich. Wat van het vlees is gaat verdwijnen. Zalig verdwijnen, opdat God mag verschijnen. Daar staan wij God niet meer in de weg. Daar staan wij onszelf ook niet meer in de weg. Daar zullen wij de Koning zien in Zijn schoonheid.

Er is een belofte aan Johannes gedaan. 'Zie Ik maak alle dingen nieuw.'

Zaterdag 31 december, Oudejaarsdag

OUDDORP
Herv. Gem. 19.00 uur ds. C. van den Berg - Hersteld Herv. Gem. 19.00 uur ds. D. Zoet- Geref. Kerk 19.00 uur ds. W. vd. Griend - Ger. Gem. 19.00 uur leesdienst - Doopsgezinde Gem. 19.30 uur ds. E. de Jong

GOEDEREEDE
Herv. Gem. 19.00 uur ds. A. ten Brinke - Hersteld Herv. Gem. 19.00 uur ds. J.W. van Estrik

STELLENDAM
Herv. Gem. 19.00 uur ds. D. Hoolwerf - Hersteld Herv. Gem. 19.00 uur ds. B.D. Bouman - Geref. Kerk 19.00 uur dhr. H. ten Voorde

MELISSANT
Hersteld Herv. Gem. 19.00 uur ds. G.T. van Appeldoorn - Geref. Kerk 19.00 uur mevr. E. Roetman-Sijnstra - Ger. Gem. 19.00 uur leesdienst

DIRKSLAND
Herv. Gem. 19.00 uur ds. H.J. Lam - Ger. Gem. 19.00 uur ds. K. Boeder

HERKINGEN
Herv. Gem. 17.00 uur ds. B.J. van Assen - Hersteld Herv. Gem. 18.00 uur ds. A. van Wijk

SOMMELSDIJK
Herv. Gem. 19.00 uur ds. J.C. Breugem - Hersteld Herv. Gem. 19.00 uur ds. K.J. Kaptein - Lukaskapel 10.00 uur en 14.30 uur - Exodusgemeente 19.00 uur ds. L.J. Lingen - Remonstrantse Gem. 10.00 uur - Lachai-Roï Gem. 19.00 uur Oudejaarsavond Kameraadhuis

MIDDELHARNIS
Herv. Gem. 19.00 uur ds. M.J. Middelkoop - Geref. Kerk 19.00 uur ds. L.J. Lingen - Ger. Gem. 17.00 uur ds. K. Boeder - Chr. Geref. Kerk 9.30 en 18.00 uur - Geref. Kerk (Vrijgem.) 9.30 uur en 14.30 uur - CGM De Rots, Diekhuus 19.00 uur oudejaarsdienst

NIEUWE-TONGE
Herv. Gem. 19.00 uur ds. B.J. van Assen - Hersteld Herv. Gem. 19.00 uur ds. H. de Greef

OUDE-TONGE
Herv. Gem. 19.00 uur ds. P. van der Kraan - Ger. Gem. 16.00 uur stud. H.E.P. Fortuyn -

STAD a/h HARINGVLIET
Herv. Gem. 19.00 uur ds. H.J. Catsburg - Geref. Kerk 19.30 uur mevr. E. Littel-van Dommelen

DEN BOMMEL
Herv. Gem. 19.00 uur ds. B. de Borst - Geref. Kerk 19.30 ds. D. Smink

OOLTGENSPLAAT
Herv. Gem. 19.00 uur ds. H.G. van der Ziel - Hersteld Herv. Gem. 19.00 uur ds. C. Gielen - Geref. Kerk 19.00 uur dhr. K. Baas - Ger. Gem. 19.00 uur leesdienst

LANGSTRAAT
Herv. Gem. 19.00 uur ds. T.W. van Bennekom

Zondag 1 januari, Nieuwjaarsdag

OUDDORP
Herv. Gem. 9.30 en 18.00 uur ds. C. van den Berg - Hersteld Herv. Gem. 9.30 en 18.30 uur ds. D. Zoet - Geref. Kerk 10.00 uur ds. De Boo jr. en 18.30 uur ds. W. vd Griend - Ger. Gem. 9.30 en 18.30 uur leesdienst - Doopsgezinde Gem. 10.00 uur ds. E. de Jong (viering Avondmaal)

GOEDEREEDE
Herv. Gem. 10.00 uur ds. A. ten Brinke en 18.30 uur ds. M. Klaassen - Hersteld Herv. Gem. 9.30 ds. J.W. van Estrik en 18.00 uur ds. A.A.F. van de Weg

STELLENDAM
Herv. Gem. 10.00 uur ds. D. Hoolwerf en 17.00 uur prop. G.J. Anker - Hersteld Herv. Gem. 10.00 uur ds. B.D. Bouman en 18.00 uur kand. K. den Boer - Geref. Kerk 10.00 uur ds. W.J. van de Griend en 18.30 uur geen dienst

MELISSANT
Hersteld Herv. Gem. 10.00 uur ds. G.T. van Appeldoorn en 18.00 uur ds. M.W. Muilwijk - Geref. Kerk 9.30 uur - Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst - Ger. Gem. in Ned. 10.00 en 18.00 uur leesdienst

DIRKSLAND
Herv. Gem. 10.00 uur prop. J.A. Mol en 18.00 uur prop. J.G. Macdaniel - Ger. Gem. 10.00 uur nieuwjaarsdienst en 18.00 uur ds. K. Boeder - Ziekenhuis 14.30 uur ds. A. van Wijk

HERKINGEN
Herv. Gem. 10.00 uur ds. B.J. van Assen en 18.00 uur ds. H.G. van der Ziel - Hersteld Herv. Gem. 10.00 uur ds. A. van Wijk en 18.00 uur ds. P.D. van den Boogaard - Ger. Gem. 10.00 uur nieuwjaarsdienst en 18.00 uur leesdienst

SOMMELSDIJK
Herv. Gem. 10.00 uur ds. J.C. Breugem en 18.00 uur prop H. Boele - Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur ds. K.J. Kaptein (bevestiging ambtsdragers) en 16.00 uur kand. K. den Boer - Lukaskapel 10.00 uur ds. J. de Jong en 14.30 uur prop. J.J. Steketee - Exodusgemeente 10.00 uur ds. R. Silvis - Remonstrantse Gem. 10.00 uur Geen dienst- Lachai-Roï Gem. 10.00 uur geen dienst

MIDDELHARNIS
Herv. Gem. 10.00 uur ds. M.J. Middelkoop en 18.00 uur ds. Th. W.H. van der Heijden - Geref. Kerk 10.00 uur ds. L.J. Lingen - Ger. Gem. 9.30 uur leesdienst en 14.30 uur ds. J. van Belzen - Chr. Geref. Kerk 9.30 en 18.00 uur - Geref. Kerk (Vrijgem.) 9.30 uur en 14.30 uur - CGM De Rots, Diekhuus 10.00 uur L. Post

NIEUWE-TONGE
Herv. Gem. 9.30 uur ds. P. van der Kraan en 18.00 uur ds. B.J. van Assen - Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur ds. H. de Greef en 18.00 uur ds. L. Treur - Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst

OUDE-TONGE
Herv. Gem. 10.00 uur prop. J. van Eysden en 18.00 uur ds. B. de Borst - Ger. Gem. 10.00 uur leesdienst en 18.00 uur ds. A.J. Gunst - Evangelie Gemeente Flakkee 10.00 uur pastor H.J.P. Scheermeijer - Messiaanse Gemeente, De Bron, zaterdag 13.00 uur dhr. A. Nederlof

STAD a/h HARINGVLIET
Herv. Gem. 10.00 uur ds. H.J. Catsburg en 18.00 uur prop. A.L. Kornaat - Geref. Kerk 9.50 uur ds. P.C. Koster

DEN BOMMEL
Herv. Gem. 10.00 uur ds. B. de Borst en 18.00 uur ds. J.C. Breugem - Geref. Kerk 10.00 uur dhr. J.W. Stam en 18.00 uur

OOLTGENSPLAAT
Herv. Gem. 9.30 uur ds. H.G. van der Ziel en 18.00 uur ds. A.A. Floor - Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur onbekend en 15.30 uur ds. P.D. van den Boogaard - Geref. Kerk 9.30 uur en 18.00 uur - Ger. Gem. 9.30 uur leesdienst en 14.30 uur ds. K. Boeder

LANGSTRAAT
Herv. Gem. 10.00 uur ds. A. Vastenhoud

Extra diensten

OUDDORP - Herv. Gem woensdag 4 januari 19.30 uur ds. C. van den Berg, Bijbellezing
HERKINGEN – Ger. Gem. woensdag 4 januari 19.00 uur, Bijbellezing
Middelharnis – Ger. Gem. woensdag 4 januari 19.30 uur ds. A. Verschuure

'Er is veel in gang gezet, maar het kan nog beter'

GOEREE-OVERFLAKKEE – Martin Boisen was betrokken bij de totstandkoming van Eilandmarketing op Goeree-Overflakkee. Als afsluiting van de serie over dit onderwerp interviewen we de docent en adviseur op het gebied van marketing en branding van steden en regio's in binnen- en buitenland.

Door Kees van Rixoort

Wat is het onderscheidene van Goeree-Overflakkee?
"Onderscheidend ten opzichte van wat en in welke context? Voor mensen die niet op het eiland wonen of komen is er wellicht weinig wat Goeree-Overflakkee onderscheidt van Zeeland. Ik denk dat 'de Nederlander' er niet van op de hoogte was. Belangrijke steden en regio's zijn vaak uitgebreider in beeld."

Welk advies heeft u Goeree-Overflakkee gegeven?
"Wij hebben een voorverkenning gemaakt voor de gemeentelijke samenvoeging om richting te geven aan een realistisch marketingstrategie op het gebied van wonen, werken en recreëren. Het rapport stond bomvol met adviezen, maar ikzelf herinner me vooral twee belangrijke. Er was geen eilandgevoel. Op twee verschillende manieren. De bewoners waren niet bezig met het eiland, maar met hun eigen gemeenschap. Maar ook in de beleving van bezoekers was er geen eilandgevoel. Als bezoeker had je toen echt niet het idee dat je op een eiland was. Daar is een beetje verbetering in gekomen, maar beiden punten hebben nog veel aandacht nodig in de komende jaren."

Is er goed geluisterd naar het advies? Heeft het effect?
"Ja en nee. Veel van de inhoud van de voorverkenning van toen heeft later gestalte gekregen in de strategie die de nieuwe gemeente heeft gevolgd. Het effect zal in beginsel intern zijn - en dat is ook niet erg. Ik denk dat zowel de activiteiten in de Markthal Rotterdam, de actie bij de klimaattop in Parijs en het algemene momentum een direct effect zijn van Eilandmarketing. Er is een positieve vibe ontstaan die veel (maar niet alle) stakeholders delen en voelen."

Heeft u nog aanvullende tips met het oog op de toekomst? Wat kan er nog beter?
"Eilandmarketing op Goeree-Overflakkee heeft de afgelopen vier jaar veel in gang gezet. Dat schept verwachtingen en verhoogt ook het ambitieniveau. Het eilandgevoel heeft een boost gekregen. En dan? Hoe gaat het verder vanaf hier? Blijft het bij het verzinnen en uitvoeren van ludieke acties om aandacht te genereren, of komt er écht een strategische kijk op keuzes die ook productontwikkeling (wonen, werken, recreëren) sturing gaat geven? Een zeehonden-opvang is een fantastisch voorbeeld van productontwikkeling, maar hoe kan het gebeuren dat de tentoonstelling alleen in het Nederlands is wanneer er ook veel Duitse bezoekers (zullen) komen? Ik weet dat ze ermee bezig zijn - dus dit is misschien een wat onaardige opmerking - maar het feit dat het niet vanaf het begin gebeurd is laat wat mij betreft zien dat de marketing-denkwijze meer door moet dringen in zoveel mogelijk van de beslissingen en plannen die gemaakt en uitgevoerd worden. Het goede gevoel moet omgezet worden in goede activiteiten.

Een ander - niet onbelangrijk - punt is dat het huidige enthousiasme drijft op een reeks personen die zich hard hebben gemaakt voor Eilandmarketing. In de nabije toekomst moet Eilandmarketing geborgd worden als opdracht en taak om de kwetsbaarheid te verlagen wanneer een wethouder, ambtenaar of betrokken ondernemer naar een andere functie gaat."

Psychologenpraktijk Optiment organiseert weerbaarheidstraining voor volwassenen

GOEREE-OVERFLAKKEE - Psychologenpraktijk Optiment organiseert een weerbaarheidstraining voor mensen die in de praktijk van het leven moeite ervaren met hun zelfvertrouwen, hun sociale optreden of hun verbale weerbaarheid.

In december is de vorige training afgerond en nam een groep mensen met succes hieraan deel. Bij einde van de training gaf zij aan meer zelfvertrouwen te hebben gekregen en handvaten te hebben ontvangen om sociaal vaardiger te kunnen optreden. Men voelde zich meer weerbaar! Dit bereikte resultaat gaf hen moed en vertrouwen om zelfstandig te vervolgen. Psychologenpraktijk Optiment biedt deze weerbaarheidstraining opnieuw aan in het voorjaar van 2017. De eerste bijeenkomst is gepland op dinsdagavond 14 februari. Er zijn al diverse aanmeldingen, er zijn nog slechts drie plaatsen beschikbaar. Wanneer u graag mee wilt doen, laat dit dan zo spoedig mogelijk weten.

De training is vooral gericht op het aanleren van vaardigheden. Er zijn diverse situaties die mensen om welke reden dan ook moeilijk of lastig vinden. In deze training wordt stilgestaan bij de reden waarom iemand in een bepaalde situatie spanning ervaart en worden handvaten aangereikt om hiermee om te gaan. Dit wordt samen geoefend. Ook naar aanleiding van het oefenen wordt gesproken en is er aandacht voor hoe men overkomt op de ander en worden adviezen gegeven. Het oefenen in de groep is voor veel mensen spannend maar tegelijkertijd heel leerzaam. Het geeft vertrouwen en bovendien baart oefening kunst. Er is een grote kans dat als de situatie later op het werk of in het gezin 'in het echt' voorkomt dat het dan inderdaad lukt om meer weerbaar te reageren. Deze training betreft een compacte training van vijf avonden.

Meer informatie over deze training, de kosten en aanmelden van uzelf of uw werknemer kan via de website van de praktijk: www.OptiMent.nu.

Naast deze training biedt psychologenpraktijk Optiment ook psychologische behandelingen binnen de Generalistische Basis GGZ, individuele coaching en andere trainingen en cursussen aan.

Winnaar decemberactie De Goudsmid

MIDDELHARNIS - De gelukkig winnares van decemberactie bij De Goudsmid van vorige week was mevrouw Hartensveld uit Middelharnis. Zoals zovelen had ook mevrouw Hartensveld het briefje ingevuld met de gedachten "ik win toch nooit" maar zo ziet u maar iedereen maakt kans bij De Goudsmid. Mevrouw Hartensveld heeft een heel mooi gouden hangertje met zirkonia gewonnen van het merk Rosa di Luca. "Wilt u ook zo verrast worden met een mooi sieraad van Rosa di Luca? Dat kan! U heeft nog 1 week om kans te maken op een door u uitgekozen sieraad uit onze folder van Rosa di Luca. Mocht u deze folder niet hebben ontvangen dan kunt u deze uiteraard in de winkel ophalen", aldus De Goudsmid. De winnaar(es) van afgelopen week wordt volgende week bekend gemaakt.

Schaatspret in Ouddorp

OUDDORP - Ook al vriest het niet toch kun je in Ouddorp op donderdag 29 december en vrijdag 30 december schaatsen. In de Weststraat, in het centrum van Ouddorp, ligt een schaatsbaan waar je beide dagen van 10.00 tot 17.00 uur de ijzers onder kunt binden. Heb je geen eigen schaatsen, niet getreurd er zijn gratis schaatsen verkrijgbaar. De organisatie van deze schaatsbaan ligt in handen van de Ondernemersvereniging Ouddorp en wordt mede mogelijk gemaakt door Axidus. Tevens worden er warme chocolademelk, koffie, oliebollen en erwtensoep te koop aangeboden door vrijwilligers t.b.v. Stephanos.

Laatste krant voor Bert Bosch
Zaterdag 2 januari

Met twee volle fietstassen en een goed gevulde bak voorop reed Bert(je) Bosch zaterdag 2 januari zijn laatste ochtendronde als krantenbezorger van dagbladen in Ouddorp. Jarenlang bezorgde hij iedere morgen van half vijf tot zeven uur de kranten bij zijn 'klanten'. Zelf zegt hij: "Ik maakte graag overal een praatje, ik voelde me een klein beetje een pastoraal werker."

Kwetsbare mens centraal
Dinsdag 5 januari

"Ik pleit er voor om de medemens die hulp kan gebruiken of problemen heeft, vast te houden. Dát is samenleving in de letterlijke betekenis van het woord. Wij hebben elkaar nodig. Ook in dit jaar. Misschien wel juist in 2016." Dat zei burgemeester Grootenboer tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente op 5 januari in De Staver. Ze blikte ook terug op de relatief rustige jaarwisseling en bedankte de hulpdiensten voor hun inzet.

Stilstaan bij de Watersnoodramp
Maandag 1 februari

Precies 63 jaar na de watersnoodramp in 1953 werd er op vier plekken op het eiland stilgestaan bij de ramp. In het hele rampgebied werd Oude-Tonge het zwaarst getroffen: 305 inwoners van het dorp vonden de dood. Traditiegetrouw vond ook ditmaal in Oude-Tonge de rampherdenking 's morgens plaats, op de Begraafplaats Watersnoodramp 1953 aan de Heerendijk, samen met de kinderen van de basisscholen.

Frisse start van 2016
Vrijdag 1 januari

Het nieuwe jaar begon traditiegetrouw met een duik in het koude zeewater. Ruim 700 deelnemers kwamen naar strand het Flaauwe Werk voor een frisse start van 2016. Na afloop konden de deelnemers opwarmen met een heerlijke kop snert.

Onderwijsmarkt
Maandag 11 januari

Voor veel scholieren is het lastig om een vervolgopleiding te kiezen. Om aanstaande mbo'ers te helpen organiseerden de decanen van de middelbare scholen op het eiland een onderwijsmarkt. In de RGO konden scholieren en hun ouders kennismaken met Defensie, het Grafisch Lyceum en nog veel meer.

5. WhatsApp buurtpreventie
Dinsdag 19 januari

Leonard Hoek en Tony Scholts hebben WhatsApp buurtpreventie opgezet op Goeree-Overflakkee. Ze hebben flinke ambities vertellen ze in Eilanden-Nieuws: "Aan het einde van het jaar willen we 1500 deelnemers hebben en moet GOalert een begrip zijn op het eiland." Het doel is om de samenleving veiliger te maken.

Schots bruidspaar
Dinsdag 26 januari

In Schotse kledij verschenen bruid Erica Groenendijk en bruidegom Frans van Delft 'voor het altaar'. De uitrusting van de bruidegom bestond onder andere uit een tasje voorop de kilt en een dolk, die zat tussen de kous en het onderbeen gestoken.

6. De laatste wiek
Woensdag 20 januari

Met het monteren van de laatste wiek nadert Windpark Battenoert voltooiing. De vier molens, die de oude molens vervangen, leveren samen de stroom voor 11.000 huishoudens.

Dodelijk ongeval N59
Dinsdag 9 februari

Begin van het jaar waren er verschillende ongevallen op de N59, waarvan een aantal met dodelijke afloop. Op dinsdag 9 februari botste een 25-jarige man uit Arnemuiden met een personenauto tegen een lijnbus van Connexxion. De jongeman overleed ter plaatse aan zijn verwondingen, de buschauffeur bleef ongedeerd. Op social media verschenen veel oproepen om de weg aan te pakken.

Eerste heckrundkalf op de Slikken Woensdag 2 maart

Voor de boswachters is het ieder jaar spannend wanneer het eerste kalf van de heckrunderen wordt geboren. Begin maart was het zover, dat is aan de vroege kant. Volgens boswachter Ilona is dat geen probleem: "De vacht van het kalf past zich direct aan, ze hebben geen last van eventuele kou." De veulens van de wilde paarden worden doorgaans vanaf april geboren.

Geslaagde Waterpoortloop

Een vuurspuwer spuwt vlammen uit. De lopers zetten zich in beweging en stappen de pikdonkere nacht in. De Waterpoortloop is begonnen. De wandelaars lopen door het centrum van Ooltgensplaat richting Brabant. Aan de tochten van 80 en 110 kilometer namen in totaal 180 wandelaars deel. Die liepen via Willemstad en Dinteloord over de Philipsdam weer terug naar Ooltgensplaat. Op zaterdag waren er kortere afstanden. (Foto: Arie de Lint)

RTM-museum uitgebreid
Woensdag 16 maart

Het museum van de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij timmert flink aan de weg. Op 16 maart werd de uitbreiding van het RTM-museum geopend. Voorzitter Roel Sparreboom vertelt: "Zonder één betaalde kracht. Dankzij de geweldige inzet van onze vrijwilligers en ondersteuning van sponsoren en donateurs, hebben wij vandaag opnieuw een mijlpaal bereikt. We zijn nu op de helft van het beoogde museumcomplex."

Sluiproute aangepakt
Donderdag 17 maart

Tijdens een inloopavond krijgen belangstellenden informatie over de aanpassingen aan de sluiproute van Middelharnis naar de Schaapsweg. Onder andere de Oudelandsedijk en de Tilsedijk moeten op de schop. De snelheid wordt omlaag gebracht van 80 naar 60 kilometer per uur. Daarvoor worden er onder andere verhogingen aangebracht bij de kruispunten.

Beweegtuin geopend
Woensdag 30 maart

"Bewegen bevordert de gezondheid, mensen die bewegen voelen zich fitter en gelukkiger." Dat zeiden sprekers bij de opening van de Beweegtuin op de binnenplaats van Ebbe en Vloed in Oude-Tonge. Olga Commandeur ging samen met de bewoners bewegen: "Sporten is leuk en zinvol," zei de presentatrice van het tv-programma 'Nederland in beweging'.

Wisseling van de wacht
Maandag 1 februari

Na precies 37 jaar draagt schoenmaker Wim Jansen zijn winkel over aan Rob Reimering. De komende en gaande man vertellen dat schoenhersteller een echt vak is. "Het is meer dan zooltjes plakken zonder al te veel kennis van zaken. Het gaat echt om kwaliteit en service."

De boer legt uit
Maandag 28 maart

Tijdens Kijk bij de Boer op Tweede Paasdag staan de deuren van koeienstallen, tulpenkwekerijen en landbouwschuren open voor bezoek. Het zorgt voor een drukte van belang in de polder, eilanders trokken er massaal op uit om een kijkje te nemen bij de boer.

Rapport Berenschot
Donderdag 31 maart

Het is een mondvol, de titel van het rapport van de onderzoekscommissie van de Berenschot Groep: "Verslag van een onderzoek naar vermeende misstanden, van niet-integer handelen, onrechtmatig handelen en een incorrecte bestuurscultuur." De conclusie is dat er op zeer beperkte schaal sprake is geweest van niet-integer handelen, het onderzoek betrof de periode van 2010 tot begin 2016 en ging met name over de voormalige gemeente Oostflakkee.

Donderdag 21 april

"Zo trots als een pauw," dat zegt Michel Schreuders van Werelds aan het Strand. Hij won de award 'Jonge Ondernemer GO 2016'. Een onderscheiding voor ondernemingen die jonger zijn dan vijf jaar. De prijs 'Ondernemer GO 2016', voor bedrijven ouder dan vijf jaar, is in de wacht gesleept door Goemaat Glas. Vader en zoon Goemaat: "We zijn super dankbaar voor deze erkenning!"

Koninklijke onderscheidingen
Dinsdag 26 april

In de aanloop naar Koningsdag verraste burgemeester Grootenboer vier inwoners met een koninklijke onderscheiding. De heer A.J. Pollemans uit Oude-Tonge, de heer J.W. Zuijdijk uit Den Bommel, de heer W. van Sighem uit Goedereede, mevrouw B. van der Linden-Van Breugel