info@eilandennieuws.nl
t. 0187 74 54 50

Dinsdag Eilanden-Nieuws

10 november 2015

Dinsdag Eilanden-Nieuws 10 november 2015


Heeft u vragen of wilt u het abonnement wijzigen neem dan contact op: info@eilandennieuws.nl of 0187-745450

Plannen voor ondernemersfonds

Ondernemers tijdens de zomerborrel bij 't Vingerling. Foto: Archief Eilanden-Nieuws

MIDDELHARNIS – Het bestuur van de Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee (FOGO) heeft het voornemen om met haar achterban vanaf 2016 een Ondernemersfonds op te richten. Dit fonds is bedoeld om de ambities van FOGO uit te voeren en om collectieve bestedingen van ondernemers op het eiland te financieren.

Door een kleine, verplichte heffing op de onroerendezaakbelasting voor niet-woningen, dragen alle ondernemingen en organisaties binnen de gemeente evenredig bij aan het fonds. De exacte hoogte van de heffing wordt, in samenspraak met de ondernemers en gemeente, op korte termijn vastgesteld. Door de collectieve aanpak betaalt iedereen mee en worden 'freeriders' tegengegaan. Voor ondernemers die al middels een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) bijdragen aan collectieve projecten in hun bedrijfsomgeving, wordt een uitzondering op het Ondernemersfonds gemaakt, zodat zij niet dubbel worden belast.

Via de vereniging waar de ondernemers bij zijn aangesloten, kunnen aanvragen voor collectieve bestedingen worden gedaan. Bijvoorbeeld voor sfeerverlichting, veiligheidsprojecten en de organisatie van ondernemersbijeenkomsten. Ook de ambities die FOGO met het eiland heeft kunnen via het fonds worden vertaald naar concrete projecten ten behoeve van een duurzame en innovatieve economie.

Volgens de initiatiefnemers is het Ondernemersfonds meer dan alleen een pot geld. De slagkracht van ondernemers wordt vergroot, want ondernemers kunnen in het vervolg zelf projecten uitvoeren en hun ambities mogelijk maken, zonder aan te hoeven kloppen bij de gemeente. Het Ondernemersfonds stimuleert bovendien de samenwerking tussen de verschillende ondernemersverenigingen en andere organisaties op Goeree-Overflakkee, waardoor er een multipliereffect ontstaat. Co-financiering met bijvoorbeeld de provincie Zuid-Holland behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Zoals het bestuur van FOGO verwoordt: "In verschillende gebieden in Nederland heeft het Ondernemersfonds zich al bewezen. Concrete projecten die worden gefinancierd vanuit een Ondernemersfonds hebben daar een positieve bijdrage geleverd aan de economie en het collectiviteitsgevoel van ondernemers. Voor Goeree-Overflakkee zien wij goede kansen voor een Ondernemersfonds."

In Leiden is in 2005 het eerste Ondernemersfonds van Nederland opgericht. 'Het fonds blijkt in de praktijk succesvol, omdat alle ondernemers evenredig bijdragen, de slagkracht van de markt ermee wordt versterkt en ondernemers zelf projecten en initiatieven kunnen uitvoeren ten behoeve van de lokale economie. Het Ondernemersfonds is dus zeker geen nieuw verschijnsel', aldus FOGO. Met deze succesvolle voorbeelden heeft het Ondernemersfonds een wettelijke grondslag gekregen.

Het voorstel is reeds met wethouder Tollenaar besproken en positief binnen het gemeentelijk bestuur ontvangen. De komende weken worden de ideeën verder geconcretiseerd en uitgebreid besproken met de achterban.

Volg de website van FOGO voor meer informatie. www.fo-go.nl

Inbrekers aangehouden na achtervolging

OUDDORP - Vier inbrekers zijn zondagochtend na een achtervolging aangehouden op de N57 ter hoogte van Hellevoetsluis. Ze hadden ingebroken bij Kruidvat aan de Dorpstienden in Ouddorp. De daders waren 17 en 18 jaar oud.

Zondagochtend rond 03.00 uur ging het inbraakalarm af bij een drogisterij aan de Dorpstienden in Ouddorp. In de drogisterij was een ravage aangericht. Er waren sigaretten en parfums gestolen en er waren schappen vernield. Agenten in de ruime omgeving namen na de melding positie in op strategische plekken. Op de N57 kwamen de inbrekers de agenten vanaf de Haringvlietsluizen tegemoet. De bestuurder van het vluchtvoertuig ramde een politieauto om op die manier te kunnen ontsnappen. Net na de rotonde kreeg het vluchtvoertuig een 'tikje' van een andere politieauto om de achtervolging te beëindigen. Dat werkte prima. De verdachten werden aangehouden in een voertuig vol parfum en sigaretten. De daders waren afkomstig uit Den Haag. De bestuurder van de vluchtauto had geen rijbewijs.

Vision trekt veel publiek

OUDDORP – In m.f.g. Dorpstienden werd afgelopen vrijdag en zaterdag de jaarlijkse Vision beurs weer gehouden. Ditmaal voor de elfde keer. Zo'n 3.500 belangstellenden brachten een bezoek aan deze Ouddorpse consumentenbeurs, een vrijwel gelijk aantal ten opzichte van vorig jaar. Met een opnieuw duidelijk aangegeven looproute, trokken de bezoekers langs alle stands. En boven de beursruimte was weer de tentachtige constructie gehangen, wat het geheel een gezellige aanblik gaf.

TOF zamelt geld in voor Paardje

MIDDELHARNIS - Trots op Flakkee (TOF) heeft geld ingezameld voor de restauratie van het Paardje, een beeld dat bij de kinderboerderij van Hernesseroord staat. Afgelopen zaterdag is er een cheque overhandigd ter waarde van duizend euro. Het bedrag is ingezameld door middel van crowdfunding.

2 / 22

Agenda

Woensdag 11 november

OUDE-TONGE – Peuterochtend voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Van 09.30 tot 11.00 uur in de bibliotheek van Oude-Tonge. Gratis toegang, wel vooraf aanmelden bij de balie of op www.leerenbeleef.nl.

Donderdag 12 november

DIRKSLAND – Snuffelloods Het Lôôsje. Korteweegje 30 en Philipshoofjesweg 65. (Elke donderdagmorgen) van 9.00 tot 12.00 uur.
DIRKSLAND – Bingo Stichting SVIK. In de Victoriahal. De aanvang is 19.30 uur. Zaal open om 19.00 uur.
SOMMELSDIJK – Rehobôthkerk, Olympiaweg. Cursus Geestelijke Vorming. Spreker: ds. R.A.M. Visser. Onderwerp: 'Kerkverlating'. Aanvang 19.45 uur. Meer info: 0187-482443 ('s avonds).
OUDDORP – Martinuslezing over de begrippen spiritualiteit en mystiek door pasto, publicist en docent Leo de Jong. Vanaf 20.00 uur in de kapel, Stationsstraat 37 in Ouddorp.

Vrijdag 13 november

OOLTGENSPLAAT – Snuffelschuur Alles Wisselt is geopend van 10.00 tot 16.30 uur. Het adres is Van Weelstraat 1.

Zaterdag 14 november

DIRKSLAND – Winterfair van 11.00 tot 16.00 uur. Oranjelaan 59. Brocante meubelen en woonaccessoires.
DIRKSLAND – Hervormde Kerk. Novemberconcert door Vocaal Ensemble Magnificat. Het thema van dit concert is: Lux aeterna et Obscura. Aanvang 20.00 uur. www.kamerkoormagnificat.nl.
MIDDELHARNIS – Kofferbakverkoop, van 10.00 tot 14.30 uur op het terrein van het Medisch Centrum, Langeweg 54 in Middelharnis.
NIEUWE-TONGE – Jaarconcert Slagwerkensemble Apollo m.m.v. The Blu Stocking Singers. Aanvang 20.00 uur. Ons Dorpshuis, Korteweegje 14.
OOLTGENSPLAAT – Snuffelschuur Alles Wisselt is geopend van 9.00 tot 12.00 uur. Het adres is Van Weelstraat 1.
SOMMELSDIJK - Vita Nova, Van Aerssenstraat 5. Sing-in met muziekgroep 'Mattanja'. Aanvang 19.30 uur. Collecte voor Stichting Help Onderwijs Papua.

Woensdag 18 november

MIDDELHARNIS – Lezing over Constantijn Huijgens door Pau Heerschap. Van 19.30 tot 21.30 uur in het Oude Raadhuis. De toegang is € 5,- per persoon, reserveren is verplicht: 06-41365591.

Donderdag 19 november

DIRKSLAND – Snuffelloods Het Lôôsje. Korteweegje 30 en Philipshoofjesweg 65. (Elke donderdagmorgen) van 9.00 tot 12.00 uur.

Vrijdag 20 november

OOLTGENSPLAAT – Snuffelschuur Alles Wisselt is geopend van 10.00 tot 16.30 uur. Het adres is Van Weelstraat 1.
STELLENDAM – Lezing over Goereese vissersschepen in oorlogstijd in het Haagse Huus. Lezing start om 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. Entree is gratis, wel graag reserveren: info@wo2go.nl of 06-51859641.

Zaterdag 21 november

OUDDORP – Hervormde Kerk. Zangavond met medewerking van Christelijk Gemengd Koor 'Laudate Dominum'. o.l.v. Jan van Seters. Aanvang 19.30 uur.
OUDDORP – Uurtje zingen in de Doopgezinde Kerk, van 19.30 tot 20.30 uur. Het adres is Dorpstienden 3 in Ouddorp.
OOLTGENSPLAAT - Repaircafé Ooltgensplaat geopend: elke derde zaterdag van de maand van 10.00 uur tot 14.30 uur. Locatie: Fort Prins Frederik, Havendijk 16.
OOLTGENSPLAAT – Snuffelschuur Alles Wisselt is geopend van 9.00 tot 12.00 uur. Het adres is Van Weelstraat 1.
STELLENDAM – Intocht van Sinterklaas, om 13.00 uur in de oude haven.

Wethouder aan de slag in de thuiszorg

Wethouder Gerrit de Jong doet huishoudelijk werk bij mevrouw Koese. Foto's: Hans Villerius

STELLENDAM – Dat een wethouder meer kan en doet dan bestuurderswerk, liet portefeuillehouder Sociale Zaken Gerrit de Jong afgelopen vrijdagmorgen zien. Op uitnodiging van thuiszorgverlener Tzorg was hij te gast bij één van de cliënten van Tzorg, mevrouw Koese-Tanis te Stellendam, om persoonlijk te horen en te zien hoe inwoners van de gemeente de hulp ervaren die geboden wordt door één van de door de gemeente gecontracteerde zorginstellingen.

Door Hans Villerius

Van 2 t/m 6 november hield Tzorg haar MeezorgWeek, ditmaal voor de vijfde keer. In deze week werken directie, management, zorgcoördinatoren en kantoorpersoneel van deze zorgorganisatie met de thuishulp mee bij de cliënten. Dit om feeling te houden met de praktijk en om persoonlijke aandacht te geven aan cliënten en medewerkers.
Ook wethouder Gerrit de Jong was door Tzorg benaderd met de vraag of hij een kijkje achter de voordeur en achter de schermen van de dagelijkse thuiszorgpraktijk wilde nemen. De wethouder reageerde hier enthousiast op en maakte daar graag tijd voor vrij. "Graag wil ik het belang van goede huishoudelijke zorg onderstrepen en dit onderdeel van de Wmo eens met eigen ogen zien en meebeleven", zo gaf hij aan.
Zodoende stond hij vrijdagmorgen 9.00 uur al op de stoep bij mevrouw Koese en ging hij in haar woning, gekleed in een Tzorg shirt, al snel aan de slag. Met vaardige hand, zo bleek, lapte hij de ramen aan de binnenzijde van de woning en deed hij ook de afwas. Dit onder toeziend oog en kritische blik van de bewoonster, die graag ziet dat het schoonmaakwerk in haar huis op een ouderwets grondige manier gebeurt. Maar daar schort het volgens haar tegenwoordig nogal aan. "Het moet allemaal vlug worden gedaan en daardoor gebeurt 't maar oppervlakkig", zo liet ze weten, en ze kan er maar slecht aan wennen dat dit niet meer gebeurt zoals ze 't zelf vroeger deed, met vier verschillende doeken. Bovendien wordt er gekort op het aantal uren dat thuiszorg wordt verleend en da's ook al niet bevorderlijk voor het resultaat van het geleverde werk, zo vindt ze. Evenals allerlei veranderingen geen verbetering zijn op het gebied van bejaardenvoorzieningen en -regelingen. Wethouder De Jong hoorde de bevindingen van de 93-jarige thuiszorgcliënt aan en maakte haar duidelijk dat in een tijd van bezuinigen niet alles hetzelfde kan blijven en er keuzes gemaakt moeten worden. En dat er ook gekeken wordt naar wat cliënten eventueel zelf nog kunnen of door mensen uit het eigen netwerk kunnen laten doen. "Dit vraagt een stukje bereidheid om daarin mee te veranderen. Laat de veranderingen eerst maar eens over u heen komen. Dan zult u zien dat 't allemaal reuze meevalt. En mocht dan blijken dat dingen inderdaad niet goed gaan", zo garandeerde de wethouder bij het afscheid nemen, "ben ik de eerste die daar wat aan zal doen!"

NLGO stelt gemeente in gebreke bij handhaving

GOEREE-OVERFLAKKEE - Op de website van de Vereniging voor Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee staan twee brieven, die vorige maand (oktober) respectievelijk zijn verzonden aan het college van burgemeester en wethouders en aan de Inspectie Leefomgeving en Transport in Den Haag met de verrassende inhoud van Ingebrekestelling handhaving. Een opvallende stap. Na jaren van onduidelijkheid, vertraging en niet waar gemaakte bestuurlijke intenties, rest het bestuur van de Vereniging voor Natuur- en Landschapsbescherming op het eiland geen andere weg, melden de brieven.

Door Jaap Ruizeveld

Aan de vooravond van de herindeling (2013) diende Natuur- en Landschap (NLGO) een verzoek tot Bestuurlijke handhaving in. Het betreft het in strijd met de voorschriften van het bestemmingsplan storten van grond en andere materialen op een perceel op het oostelijk natuurgebied langs de Sluiskreek in Oude-Tonge. Tot het moment van het verzenden van de brieven (op 8 oktober 2015) kreeg de Vereniging geen bericht over de definitieve beslissing tot handhaving, noch over de vorm van handhaving, noch over de hersteleisen die zouden worden toegepast. De redelijke termijn voor het beslissen op het verzoek tot handhaving is lang verstreken.

Dwangsom

"Wanneer u niet binnen twee weken alsnog een besluit aan ons kenbaar maakt, dan voelen wij ons genoodzaakt van u een dwangsom te vorderen voor de eerste veertien dagen € 20,- per dag, de daaropvolgende twee weken € 30,- per dag en daarna € 40,- per dag, met een maximum van € 1260,-. En mogelijk ook beroep in te stellen, wegens te laat beslissen, bij de rechtbank". Het bestuur spreekt hoop en vertrouwen uit dat het niet zo ver hoeft te komen. Naar verluidt heeft de gemeente Goeree-Overflakkee nu recent contact gezocht met het NLGO-bestuur om het onderwerp te bespreken.

Inspectie

In het schrijven aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) wordt verwezen naar de contacten die begin 2013 zijn gelegd met het verzoek om handhavend op te treden tegen een illegale stort op genoemd perceel aan de oostelijke oever van de Sluiskreek in Oude-Tonge. Ook heeft NLGO dit gemeld via een Bodemsignaal op de website van ILT. Dat leidde tot een bezoek van inspecteur Bakx in juli 2013 op de locatie. In november van dat jaar gaf de inspecteur aan, dat het om een overtreding gaat van de Omgevingswetgeving. Toegezegd werd, dat er op zou worden toegezien dat er herstelactiviteit zou plaatsvinden. Hierbij is ook een dwangsom aan de grondeigenaar aan de orde geweest. Maar evenals bij de gemeente Goeree-Overflakkee bleef ook bij ILT nadere communicatie en informatie achterwege. Het bestuur van NLGO stelt ook hier, dat zonder tijdig bericht er stappen worden ondernomen en er een dwangsom gevorderd wordt.

GOEDEREEDE - Tijdens de Wine & Food Tasting Goeree op zaterdag 14 november 2015 kunnen er kwaliteitswijnen uit de beste wijnstreken van Europa en verrassende delicatessen worden geproefd. Het evenement vindt plaats in de sfeervolle toren van Goedereede. De derde editie is een vervolg op de winter- en zomereditie van het afgelopen seizoen en vormt een uitgelezen kans om producten te proeven van land, vee en zee en ideeën op te doen voor de feestdagen in december.

Het succes van de voorgaande edities is mede te danken aan de combinatie wijn en spijs. Ook deze keer is Tasting Goeree op zoek gegaan naar deelnemers met bijzondere producten van Goeree-Overflakkee en daarbuiten. Op wijngebied kunnen bezoekers kennismaken met biodynamische wijnen van Taste of Sicily en Vinilicious van het zuidelijkste puntje van Sicilië. Proef de Stellendamse rabarberbubbels, de 'Parel van Goeree', zowel in wit als rosé tijdens de Tasting. De ultieme combinatie van Port en chocolade wordt gepresenteerd door Chocolate Lovers, gevestigd in de oudste winkel van Middelburg. Alle opbrengsten van deze stichting worden gedoneerd aan goede doelen. Voor de visliefhebbers is de vishandel Bruinvis uit Kamperland aanwezig met een breed aanbod aan vis en schelpdieren. Landwinkel Keizer zal bezoekers verrassen met verschillende kaassoorten en noten en John de Marktslager zal aanwezig zijn met een uitgebreid assortiment droge worsten uit Frankrijk. PortugeseWijnen & Zo zal u deze keer opnieuw verrassen met sterwijnen die in toprestaurants geserveerd worden.

Bezoekers kunnen voor 5 euro een glas kopen en wijn proeven. Na afloop mag u het glas mee naar huis nemen. Inloop van 16.00 tot 21.00 uur. Kijk voor meer informatie op: www.tastinggoeree.nl.

Na 33 jaar weer samen

DIRKSLAND - Zaterdag 31 oktober vond er een reünie plaats op de Prins Mauritsschool. Na 33 jaar ontmoetten de basisschoolleerlingen van toen elkaar weer. Een weerzien waarbij er veel verhalen loskwamen en herinneringen werden opgediept. Voor de leerlingen een onvergetelijke bijeenkomst.

Zaterdag oliebollenactie voor Woord en Daad

GOEREE-OVERFLAKKEE - Het eilandelijk comité van de Stichting Reformatorische Hulpactie Woord en Daad houdt zaterdag 14 november de jaarlijkse oliebollenactie. Dit gebeurt ook nu weer op geheel Goeree-Overflakkee.

De opbrengst is bestemd voor het project waar de Stichting zich dit jaar voor inzet: 'Vakonderwijs, doe het zelf'.

Voor de ontwikkeling van een land en het verbeteren van de levensomstandigheden is het uitermate belangrijk dat er goede en voldoende onderwijsvoorzieningen zijn. Het kunnen aanbieden van goed onderwijs kan een land een impuls geven om het welvaartsniveau te verhogen. Dat betekent dat kinderen op jonge leeftijd naar school moeten kunnen en na het basisonderwijs gaan instromen in het voortgezet onderwijs. Hierbij moet gedacht worden aan opleidingen voor timmerman, kleermaker, elektricien, kapper of ICT'er. Na deze opleidingen kunnen de mensen ook worden opgeleid tot docent om zelf vakonderwijs te geven, zodat zij de door hen opgedane vakkennis kunnen overdragen aan anderen.

Partnerorganisaties van Woord en Daad investeren in het bevorderen van de toegang tot onderwijs en vakscholing. Woord en Daad wil daarbij de partnerorganisaties de helpende hand bieden en wij hebben u daar voor nodig.

"U kunt namelijk ook uw steentje bijdragen aan de verbetering en uitbreiding van de onderwijsmogelijkheden, in het bijzonder vakonderwijs, in ontwikkelingslanden, zoals bijvoorbeeld Burkina Faso, Columbia, de Filipijnen, Nicaragua, Oeganda en Zuid-Afrika, door de inspanningen van Woord en Daad hiervoor te steunen met een bijdrage! Dat kan door het kopen van oliebollen. Helaas worden de opbrengsten van dit soort acties niet meer door de overheid verdubbeld", aldus de organisatie.

Ook daarom is de oliebollenactie een belangrijke inkomstenbron. Een zak oliebollen kost € 3,-.

Er wordt ook gestart met de verkoop van kerst- en nieuwjaarskaarten. De komende weken komen kinderen langs de deur met setjes kaarten voor de prijs van € 1,50. Het is ook mogelijk om kaarten te bestellen (eventueel via de website van het comité: www.woordendaadgo.nl; u kunt daarop ook de kaarten die te koop zijn bekijken) en af te halen. Hieronder de adressen waar u daarvoor terecht kunt (met uitzondering van Ouddorp). Op sommige adressen zijn ook postzegels te koop met het logo van Woord en Daad. De Woord en Daadpostzegels zijn net zo duur als gewone postzegels, maar een deel van de opbrengst is voor Woord en Daad. De opbrengst is voor hetzelfde doel bestemd als dat van de oliebollen.

Ouddorp: P. Flikweert-Keijzer, De Gracht 8; tel.664907; C. Nelis-Keijzer, Maerenseweg 43; tel. 684849; Goedereede: eventueel op een van de andere adressen in de buurt; Stellendam: C.M. Brinkman-Kievit, Eendrachtsweg 14; tel. 491048; Melissant: J.J. Menheere, Fabiusstraat 63; tel. 602081; Herkingen: A. van Elst, St Elisabethstraat 32a; tel. 669715; Dirksland: E. Baan-Bikker, Wilhelminalaan 16; tel. 603051; R. Zevenbergen, Emmalaan 7; tel. 785021; Sommelsdijk: M.B. Baan, Sommelsdijkse Haven 18; tel. 489995; Middelharnis: A.de Bakker-Hendriksen, Emmalaan 23; tel.487807; Stad aan 't Haringvliet: eventueel op een van de andere adressen in de buurt; Den Bommel: M. Lokker-Zuiddijk, Joh.Frisolaan 13; tel. 612217; Nieuwe-Tonge: C.J. Arensman, Burg.Overdorpstraat 10; tel. 651933; Oude-Tonge: P.van der Sluys, Uranusweg 29; tel.643037l; J.van der Veer-Arensman, Eisenhouwerlaan 38; tel. 848009; Ooltgensplaat: L.J.J. Okker-Braber, Pr. Bernhardstraat 17; tel.663905.

Op bovenstaande adressen kunt u ook de volgende zaken afgeven: gebruikte mobiele telefoons, kleine cartridges, gebruikte postzegels en oude ansichten, oude buitenlandse munten, spaarzegels en gebruikte brillen. Ook kunt u er een spaarglobe aanvragen om in de loop van het jaar zelf geld voor Woord en Daad te sparen.

Verder kunt u er ook nog informatie opvragen over het financiële adoptieprogramma van Woord en Daad. Tenslotte attenderen wij u nog op de sponsoractie van PLUS Slingerland in Middelharnis. Woord en Daad is één van de doelen waarvoor u in het kader van deze actie zegels kunt sparen. Wilt u Woord en Daad steunen, dan kunt u de spaarkaarten afgeven bij mevr. E. Baan-Bikker, de heer M.B. Baan en mevr. A. de Bakker-Hendriksen (voor de adressen: zie hierboven) en wordt de opbrengst bestemd voor ons jaarthema 'Vakonderwijs, doe het zelf'.

Vision trekt veel publiek

Tekst en foto's: Hans Villerius

Tijdens een welkomstwoord gaf Bert Tuk namens de Vision organisatie aan er trots op te zijn "dat we al weer voor het elfde jaar deze beurs met zoveel enthousiaste deelnemers voor elkaar krijgen. Een beurs met een grote variatie in deelnemers, maar waar ook nu weer ruimte is voor een aantal niet-commerciële doelen". Een speciale vermelding was er voor de ondernemers van Plein 215, die duidelijk op Vision 2015 vertegenwoordigd waren en zo waren geplaatst dat ze min of meer een proeverijstraat vormden. Een succesvolle formule, zo bleek, die de komende jaren ook voor andere productgroepen zal worden toegepast. Tuk noemde de consumentenbeurs "een prima gelegenheid om te netwerken" en hij zei ervan overtuigd te zijn dat ook deze editie van Vision weer veel bezoekers zal trekken.
Een bijzonder woord van welkom was er voor Ab van der Veer, directeur van Eilanden-Nieuws, aan wie dit jaar de eer was de beurs te openen. Tuk noemde Eilanden-Nieuws "de hofleverancier van Vision", vanwege de grote betrokkenheid van deze krant bij de beursorganisatie. Bovendien is Eilanden-Nieuws ook zelf al jarenlang als deelnemer op de beurs vertegenwoordigd.
In zijn openingsspeech benadrukte Van der Veer dat Eilanden-Nieuws er niet alleen voor lezers is, maar ook voor ondernemers: "Het is belangrijk dat ook hen een podium wordt geboden", zo gaf hij aan. Een mooie plek om zich te presenteren, noemde hij ook de Vision beurs. "Aan het organiseren hiervan leveren wij dan ook graag een bijdrage." Na de organisatie en de standhouders een succesvolle beurs toegewenst te hebben, was aan Van der Veer de eer om als eerste de beursvloer te betreden. Daarmee was de opening een feit en zouden deze en de volgende dag nog enkele duizenden anderen zijn voorbeeld volgen.

GOEREE-OVERFLAKKEE - Een groep van ongeveer 75 vluchtelingen komt, voor een periode van een week, op woensdag 11 november naar de in te richten noodopvang in het Prieel van recreatiecentrum De Staver. Na deze week stromen de vluchtelingen door naar opvanglocaties elders in het land.

Het Rijk heeft alle gemeenten in Nederland verzocht om extra kortdurende crisisopvang aan vluchtelingen te bieden. Vanwege het grote aantal vluchtelingen dat momenteel Nederland binnenkomt moet deze opvang snel gerealiseerd worden. In eerste instantie werd gedacht aan het voormalige gemeentehuis van Goedereede. "Mogelijk heeft u vernomen dat deze locatie (voorlopig) niet wordt ingezet als noodopvanglocatie. Omdat we op korte termijn onderdak moeten bieden aan 75 vluchtelingen, voor de duur van een week, is besloten om het Prieel in De Staver hiervoor in te richten", aldus de gemeente Goereee-Overflakkee op haar facebookpagina.

Meer informatie

Meer informatie over de tijdelijke opvang van vluchtelingen in De Staver wordt gegeven via de gemeentelijke website (www.goeree-overflakkee.nl/opvangGO), op Twitter @gem_go (gebruik #opvangGO) en op de Facebook-pagina (www.facebook.com/gemeentegoereeoverflakkee). Voor vragen over de opvang kunt u terecht bij de gemeente door een e-mail te sturen naar info@goeree-overflakkee.nl of te bellen naar het algemene telefoonnummer 14 0187 (keuze 5).

Opbrengst Groot Dictee voor het streekmuseum

Bertrand van den Boogert (links) en Rinus van Dam in het Streekmuseum.

GOEREE-OVERFLAKKEE – De opbrengst van het Groot Dictee is dit jaar bestemd voor het Streekmuseum Goeree-Overflakkee. Tijdens een bezoek aan het museum wordt de link met taal al snel duidelijk. Bestuurslid Bertrand van den Boogert haalt een oude, witte keuvel uit de kast. "Wie het breed heeft, laat het breed hangen", zegt hij, terwijl hij de kanten rand aan de keuvel heen en weer laat wapperen.

Door Martijn de Bonte

Bestuursleden Rinus van Dam en Bertrand van den Boogert zijn blij dat het streekmuseum het goede doel is van het dictee. "We kunnen het geld goed gebruiken en we werken graag samen met andere partijen. We hebben al onze relaties uitgedaagd om deel te nemen aan het dictee." Rinus van Dam zegt vol overtuiging: "Ik heb me gelijk ingeschreven, jij toch ook wel, Bertrand?"

Pechvogel

De link met taal blijkt wel uit de kinderspeurtocht met spreekwoorden en gezegden. Bertrand wijst naar een ouderwetse, houten klok. In de versieringen zit een kleine open ruimte. Daar lieten mensen vroeger een briefje achter als er belangrijk nieuws was. Daar komt het gezegde 'aan de grote klok hangen' vandaan. In het klaslokaal ligt de pechvogel klaar…

Het Streekmuseum is in beweging. In de maand oktober was er een expositie over bekende Nederlanders, die afkomstig zijn van Goeree-Overflakkee. Achter de balie pronkt een hypermoderne wielrenfiets, eilander Koos Moerenhout fietste ermee naar het ereschavot. De expositie was erg succesvol, er kwamen in één maand tijd ruim 400 bezoekers een kijkje nemen. Een record voor de oktobermaand.

Paaseiland

De metershoge beelden op het Paaseiland zijn wereldberoemd. Minder bekend is dat er in Ouddorp in 1978 een oud, identiek beeld is opgegraven, maar dan vele malen kleiner. Samen met archeologische vereniging De Motte wordt het verhaal van deze bijzondere vondst uitgeplozen. Rondom Pasen volgend jaar start het museumseizoen met een expositie over het bijzondere beeld. Samen met de bibliotheek en De Motte worden er dan verschillende activiteiten georganiseerd rondom de beelden van het Paaseiland.

Pop-up tentoonstelling

Met de opbrengst van het dictee wil het Streekmuseum in meerdere ruimtes een geluidsinstallatie aanleggen. Dan vertellen bijvoorbeeld het kofjekokertje, opoe en de koeienwachter hun verhaal. Op die manier komt de geschiedenis tot leven. Er staat nog meer op stapel, het Streekmuseum heeft subsidie aangevraagd voor een project van de provincie om vijf interactieve schermen te plaatsen in het museum. "De provincie reageerde erg enthousiast op de aanvraag", aldus Bertrand van den Boogert. En er zijn plannen voor een pop-up tentoonstelling die het eiland over reist, en kinderen kunnen binnenkort op zoek naar de schat van kapitein Zeebeer, die is gestolen door piraat Rooie Klaas van Goeree.

Publiekstrekker

De enthousiaste vrijwilligers vinden het jammer dat de gemeente de twee panden tegenover het Streekmuseum heeft verkocht. Maar ze richten de blik op de toekomst. "Onze grote droom is om ooit het koor van de kerk te herbouwen. Dan hebben we meer ruimte en kunnen we ook hedendaagse kunst tentoonstellen. We willen uitgroeien tot een publiekstrekker. Voor toeristen, eilanders en oud-Flakkeeënaars."

Oproep

Het Streekmuseum is op zoek naar vrijwilligers die hand- en spandiensten willen verrichten. Bijvoorbeeld schilderen, timmeren of rondleidingen geven.

Op weg naar het Groot Dictee

Donderdag 19 november is het Groot Dictee van Goeree-Overflakkee. Eilanden-Nieuws schrijft in de weken voorafgaand aan het evenement wekelijks over het dictee. In deze aflevering staat informatie over het Streekmuseum Goeree-Overflakkee, het goede doel van dit jaar. In de slotaflevering volgende week het verhaal van een deelnemer. Kijk voor meer informatie op de pagina met activiteiten op www.rotary.nl/goereeoverflakkee.

Van Nazareth naar Bethlehem, op Goeree-Overflakkee

GOEREE-OVERFLAKKEE – Hoe draag je het kerstevangelie op een laagdrempelige, toegankelijke manier uit? Hoe betrek je daar zoveel mogelijk kinderen bij? Bijvoorbeeld door de reis van Nazareth naar Bethlehem na te bootsen in de directe omgeving, in Sommelsdijk en Middelharnis, en de kinderen mee te laten reizen met een lampion. De kinderkerstoptocht op zondag 20 december is een initiatief van de Oecumenische Werkgroep Goeree-Overflakkee (PKN Emmaüskerk, PKN Exoduskerk, Remonstrantse Gemeente, Rooms-Katholieke parochies en PKN Ichtus in Stad aan 't Haringvliet).

Door Kees van Rixoort

Het is niet de eerste keer dat de optocht plaatsvindt. In 2000 was de eerste. Het idee kwam uit de koker van pater Gerrit, die veel voor de oecumene op Goeree-Overflakkee heeft betekend. De Rooms-Katholieke kerk in Middelharnis, het eindpunt van de optocht, zat bomvol. Een groot succes, maar een vervolg kwam er lange tijd niet, omdat de veiligheidseisen na de cafébrand in Volendam fors waren aangescherpt. In 2013 volgde uiteindelijk een tweede optocht. Die was ook succesvol, waarna de Oecumenische Werkgroep Goeree-Overflakkee besloot het evenement eens in de twee jaar te laten plaatsvinden.

De reis van Nazareth naar Bethlehem start in de Exoduskerk in Sommelsdijk. Daar is de markt in Nazareth. Kooplieden prijzen hun waar aan en ook Jozef en Maria lopen op de markt. Plotseling komt een heraut tevoorschijn, die het bevel van keizer Augustus voorleest: iedereen moet zich laten inschrijven op de plaats waar hij of zij vandaan komt. Dus ook Jozef en Maria. Zij gaan dan op weg naar Bethlehem. Buiten staat hun trouwe ezeltje al op hen te wachten.

Vluchteling

Met in hun kielzog de kinderen met hun lampionnen, die in 'Nazareth' te koop zijn, gaan Jozef en Maria naar het paleis van koning Herodes. Dat is de Emmaüskerk. Langs de route, die hier en daar is verlicht met waxinelichtjes, staan kleine groepjes zangers en muzikanten. In de Emmaüskerk komen de wijzen op bezoek bij de koning. Zij hebben geschenken voor de koning bij zich. Een van de geschenken is een kistje, waarin de kinderen hun vrijwillige bijdrage kunnen doen voor de Stichting Vluchteling.

Dan verschijnt de grote sterdrager, die het vervolg van de reis leidt. Het volgende punt, de Bosscheschool, is de herberg. In de Rooms-Katholieke kerk speelt het orgel en zijn de engelen te zien. De tocht gaat verder langs de herders, naar de muziektent, waar het Oecumenisch Koor Goeree-Overflakkee klaarstaat om de stoet het laatste stukje richting Diekhuusplein te begeleiden. Daar is het doel: de stal met Jozef en Maria en het kindje Jezus. De kinderen krijgen het laatste gedeelte van het kerstverhaal te horen. De afsluiting is het zingen van bekende kerstliederen onder leiding van een aantal blazers van Sempre Crescendo, het aanbieden van de geschenken aan het kindje (een echte baby deze keer) en het verorberen van een beker warme chocolademelk en een speculaasje.

De kinderkersttocht op 20 december start om 16.30 uur in de Exoduskerk en duurt anderhalf tot twee uur. Meelopen is gratis, maar een bijdrage voor Stichting Vluchteling is welkom. Het goede doel is bewust gekozen: vluchtelingen vormen een actueel thema en Jozef en Maria waren ook, als een soort vluchtelingen, op reis naar hun geboortestad.

Opgeven

Alle kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen het kerstverhaal dus op een bijzondere wijze meemaken. De Oecumenische Werkgroep wil graag vooraf weten hoeveel kinderen er meedoen. Dit in verband met de inkoop van lampionnen en lekkernijen. Daarom de vraag aan de kinderen om zich vooraf op te geven voor de tocht. Dit kan via e-mail kinderkersttocht@groen-support.nl.

De Oecumenische Werkgroep kan de tocht organiseren dankzij een subsidie van het Missionair Werk van de PKN. Op 17 november is er voor alle vrijwilligers een informatieavond in de Exoduskerk. De aanvang is 19.30 uur.

Archeologische vondsten in Dirkslandse apotheek

Links Rias Olivier van De Motte, rechts apotheker Boudewijn van den Aarsen.

DIRKSLAND – Mediq Apotheek Dirksland staat op een locatie die rijk is aan archeologische vondsten. De apotheek aan het Achterdorp is dus een logische plek om bodemvondsten tentoon te stellen. Sinds vorige week is dat ook het geval. Niet ver van de toonbank heeft historische vereniging De Motte een vitrine geplaatst. Momenteel is die gevuld met vondsten die in 1992 in de Nieuwstraat zijn gedaan. Maar op termijn met objecten die aan het Achterdorp zijn gevonden voordat de nieuwbouw van start ging.

Door Kees van Rixoort

De bescheiden expositie van bodemvondsten loopt vooruit op de viering van zeshonderd jaar Dirksland in 2016. De tentoongestelde voorwerpen zijn gevonden bij de huisnummers 3 tot 5 aan de Nieuwstraat. Het gaat om gevarieerde vondsten. Zo zijn er een messing schuimspaan uit het begin van de vijftiende eeuw, een leren schoen van rond 1700, schotels en een bord uit de zestiende eeuw. Ook toont De Motte twee vervaarlijk uitziende hondenschedels met bijtgrage tanden uit de periode 1500-1600. In de vitrine staan informatiebordjes en aan de buitenzijde is een historisch overzicht bevestigd, evenals een foto van het in 1926 aan het Achterdorp gevonden heiligenbeeldje.

Volgend jaar wordt de vitrine in de apotheek gevuld met bodemvondsten die enkele jaren geleden onder de apotheek zelf zijn aangetroffen. Dit in het kader van Dirksland 600 jaar.

Apotheker Boudewijn van den Aarsen is enthousiast over de toevoeging in zijn pand: "Al vrij snel na de opening van de nieuwe apotheek is er contact geweest vanuit De Motte met de wens hier een vitrine te plaatsen. Het is natuurlijk mooi als er op een locatie waar veel mensen komen, zoals bij de apotheek, gekeken kan worden naar historische vondsten, die op deze locatie gevonden zijn. Er wordt veel naar gekeken en de reacties zijn erg leuk."

Kernactiviteiten

DIRKSLAND

Evangelisatieavond

Dinsdag 17 november hoopt evangelist H.J. van de Boogaart uit Tilburg iets te vertellen over het evangelisatiewerk. Hij zal ervaringen delen, maar ook oproepen om het evangeliseren te zien als opdracht aan de gehele gemeente. Er zal gecollecteerd worden voor de evangelisatie in Tilburg en tevens zullen er enkele verkooptafels staan, die ook ten goede komen voor dit doel. De avond wordt gehouden in een van de zalen van de kerk van de Gereformeerde Gemeente te Dirksland (Mozartsingel 2). De avond begint om 19.30 uur.

Winterfair

Zaterdag 14 november wordt er een Winterfair met brocante meubelen en woonaccessoires gehouden. Deze artikelen zijn te koop tegen 'zeer aantrekkelijke prijzen'. De fair begint om 11.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Het adres is Oranjelaan 59.

GOEDEREEDE

Verkoop Vrouwenvereniging

Woensdag 18 november hoopt vrouwenvereniging 'Bidt en Werkt' de jaarlijkse verkoping te houden. 's Morgens begint men om 9.30 uur in De Ark tot 12.00 uur en 's middags gaat De Ark weer open van 13.00 tot 16.00 uur. Adres: Kerkpad 2 t.o. de kerk in Goedereede. Er wordt van alles te koop aangeboden. Handwerken, baby-artikelen, sokken, geborduurde gastendoekjes, handdoeken, enz. Voor de kleintjes is er de grabbelton, enveloppen trekken, speelgoed en een kraam met Baby Born-kleertjes. Ook is er weer de zelfgemaakte jam van mw. M. Mierop en haar man heeft houten cadeau-artikelen gemaakt. Deze keer is er een tafel met glazen en porseleinen brocante. Voor de hap en de eet zijn er de heerlijke oliebollen en speculazen van bakker Koese. In de hal staat de kaas- en fruitkraam. Boven kunt u koffiedrinken en wordt er gezorgd voor een boekentafel met agenda's, Bijbels, enz. De opbrengst komt ten goede aan de kerk en aan diaconale doeleinden.

MELISSANT

Koffieochtend

Woensdag 18 november is er weer een koffieochtend in de Melishof. Deze ochtend staat in het teken van gezelschapsspelletjes. Men kan o.a. sjoelen, kaarten, rummikuppen. De ochtend begint om 10.00 uur en eindigt rond 12.00 uur. Toegang is € 1,25. Dit is exclusief koffie/thee. Heeft u zelf nog een leuk spel, dan mag u dat zeker meebrengen. Mocht u ook ideeën hebben voor een invulling van een koffieochtend, dan kunt dit naar voren brengen. Wilt u naar de Melishof komen en heeft u geen vervoer, dan kunt u opgehaald worden. Hiervoor belt u naar Dirk Spahr v.d. Hoek, tel: 602411.

MIDDELHARNIS

Verkeersregels opfrissen bij PCOB

Hoe zat dat ook alweer en hoe moet dat tegenwoordig? Op die vragen geeft een middagje verkeersregels opfrissen de antwoorden. De ouderenbond PCOB Goeree-Overflakkee houdt zo'n middag voor haar leden én voor belangstellenden die kennis willen maken met de PCOB. De heer Piet Leroy, rijschoolhouder en instructeur als zodanig, zal ons deze middag een verfrissing toedienen als het gaat om de kennis en de vaardigheden van de huidige verkeersregels. De bijeenkomst wordt gehouden op maandag 16 november. Aanvang 14.00 uur. Deelname is € 2,-. Meer info via: 0187-491046.

Jongerenavond RealTime

RealTime verzorgt zaterdag 14 november opnieuw een jongerenavond in 'De Groen' aan de Langeweg 107 te Middelharnis/Sommelsdijk. Ds. J. Koppelaar heeft als thema gekozen: 'Zien op Jezus'. Volgens de beroemde kerkvader Tertullianus ben je werelds bezig als je alleen maar uitgaat om te kijken en bekeken te worden. Hij zei het zo: "Het gaat er tóch alleen maar om te zien en gezien te worden." Maar is dit nu echt zo verkeerd als hij beweert? In Johannes 3:14-16 en 6:40 staat dat er een manier van kijken is, die zorgt dat je altijd blijft leven. Dat wordt dan wel afzien van jezelf en opzien naar Jezus. Maar is dat in deze tijd voor jou wel een haalbare realiteit? Er is op deze avond ook volop gelegenheid om je eigen vragen te stellen. Ds. J. Koppelaar uit Katwijk aan Zee staat daar echt open voor. "Domme vragen bestaan niet," zegt hij. 14 november om 19.45 uur zal de avond beginnen. Voor meer informatie: www.realtimego.nl of Facebook: RealTime jongeren.

NIEUWE-TONGE

Bingo-avond

De wijkgroep van Nieuwe-Tonge houdt op 20 november een bingo-avond. Deze zal in 'Ons Dorpshuis' worden gehouden. Iedereen is van harte welkom op deze avond. Er worden tien rondes gespeeld en één superronde. De zaal gaat om 19.00 uur open en de bingo begint om 19.30 uur.

Verse gebakken vis

Zaterdag 14 november wordt er verse vis gebakken. Van 9.30 tot 12.30 uur kan men terecht voor gebakken schol en schar bij de schuur van de familie Van Kempen aan de Duivenwaardseweg 7. Gebakken vis kost € 1,- per stuk, 6 voor € 5,- en ongebakken vis kost € 0,50 per stuk. Op = op. De opbrengst komt ten goede aan de Hersteld Hervormde Gemeente.

OOLTGENSPLAAT

Verkoping

Zaterdag 14 november gaat de HHG in Ooltgensplaat een verkoping houden voor het huisvestingsfonds van de kerk. De verkoping vindt plaats aan de Pieter Biggestraat 35 (achter het pinautomaat) en is van 9.00-13.00 uur. Het is een mini-rommelmarkt, tweedehandskleding, herfst/woondecoratie, Twinkle Bijoux modeaccessoires, kaarten, boeken. Natuurlijk kan dit onder het genot van een bakje koffie/thee met koek of taart, een broodje hamburger en heerlijke soep.

Welkom-dienst

Op zondag 15 november is er weer een Welkom-dienst in de Doopsgezinde Gemeente, Dorpstienden 3 te Ouddorp. In deze dienst wordt medewerking verleend door Double Sound. Double Sound is een gospelkoor dat bestaat uit 33 enthousiaste leden. Het koor treedt op in kerken en instellingen en werkt mee aan speciale evenementen. Zij treden op met een live begeleidingsband die bestaat uit piano, fluit en drums. Band en koor staan onder de enthousiaste en professionele leiding van dirigente Zuri Ramírez Velasco. Double Sound verzorgt 10 tot 15 optredens per jaar. De liederen zijn geïnspireerd door het Woord van God, de Bijbel, en Double Sound wil op deze manier het evangelie uitdragen. De dienst begint om 18.30 uur en de voorganger is ds. E.M. de Jong.

Zangavond

Zaterdag 21 november zal er een zangavond gehouden worden, met medewerking van het Christelijk Gemengd Koor 'Laudate Dominum' o.l.v. Jan van Seters in de Dorpskerk van de Hervormde Gemeente, Weststraat 2. Er zal een meditatie gehouden worden. Aanvang 19.30 uur. Toegang is gratis.

Bingo 55+club

Op woensdag 11 november organiseren de vrijwilligers van de 55+ club weer een bingo. Om 14.00 uur is men van harte welkom in de Dorpstienden. Het belooft een gezellige middag te worden en er zijn weer mooie prijzen te winnen. De kosten bedragen € 6,- inclusief een kopje koffie of thee. Op 18 november is er een infomiddag over gezondheid, dit keer over heupen en knieën. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joke van Dam, tel. 0187 682319 of Stichting ZIJN, tel. 0187 483366.

Youth Event

De voorbereidingen voor het volgende Youth Event zijn al weer in volle gang. Op zaterdag 14 november is iedereen van harte uitgenodigd voor het Youth Event in de Doopsgezinde Gemeente. De zaal is geopend vanaf 19.00 uur en men start om 19.30 uur. We beginnen de dienst met het aanbidden van God onder begeleiding van de band 'Devoted'. Dientje Wiersma zal meer vertellen over het thema 'Follow Me, discipel of Jesus'. Wat is discipelschap en hoe werkt dat in 2015? Na de dienst kunnen de jongeren blijven chillen op de jeugdzolder onder het genot van een hapje en een drankje. De toegang voor het Youth Event is gratis. Meer informatie? Kijk dan op de Facebookpagina www.facebook.com/jeugdwerkdgo of stuur een mail naar dgo.youthevent@gmail.com.

OUDE-TONGE

Jeugdmiddag

Woensdag 18 november zijn alle kinderen van groep 1 t/m 8 welkom voor een gezellige Sinterklaasmiddag in het Infocentrum, Bernhardstraat 27. Deze middag begint om 13.30 uur en duurt tot 15.00 uur. Kosten € 2,00 per kind. Inlichtingen via Rita Visbeen, 0187-642514 of Koop en Matty Klos, 0187-643622.

Tabletcafé in de Bibliotheek

Vrijdagmiddag 20 november organiseert Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta een Tabletcafé in bibliotheekvestiging Oude-Tonge. Alle gebruikers van een iPad of een andere tablet zijn van harte welkom. Onder het genot van een hapje en drankje kunt u uw ervaringen met elkaar delen, programmatips uitwisselen en op deze manier meer uit uw tablet halen. Aanvang 13.30 uur.

SOMMELSDIJK

Sing-in

Zaterdagavond 14 november is er een sing-in met Mattanja in Vita Nova (Van Aerssenstraat 5). Het thema is: 'Rust mijn ziel, uw God is Koning!' De avond begint om half acht en de aanwezigen zullen een uurtje met elkaar liederen uit de bundel van Joh. de Heer zingen. Er zal gecollecteerd worden voor Stichting Help Onderwijs Papua, waarmee het werk van Martijn en Anne-Marie van Driel wordt gesteund.

Bingo in De Zwaluw

Op zaterdag 14 november en op zaterdag 28 november is er bingo om 19.30 uur in het wijkgebouw De Zwaluw aan de Sperwer 55. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Koffie/thee is gratis. Er worden elf rondes gespeeld voor € 6,50. Daarnaast zijn negen gratis prijsjes. In de pauze is er tweemaal een extra rondje voor € 6,50.

Woensdagmiddag bingo

Op woensdag 18 november is er bingo om 13.30 uur in wijkgebouw De Zwaluw aan de Sperwer 55. De zaal is open vanaf 13.00 uur. De koffie/thee is gratis. Er worden negen rondes gespeeld voor € 3,50. Daarnaast zijn negen gratis prijsjes en een verloting.

STELLENDAM

Oud papier

Zaterdag 14 november wordt namens het Hervormd Jeugdwerk Stellendam weer oud papier en karton opgehaald. Men begint om 9.00 uur op de Molenkade, Nieuweweg en de Schoolstraat. Graag goed gebundeld en tijdig buiten zetten.

Lia Bruggeman zingt al 65 jaar bij Apollo

Lia Bruggeman is een trouw lid van Apollo.

NIEUWE-TONGE – Het jaarconcert op vrijdag 6 november van Gemengde Zangvereniging Apollo was een mooie gelegenheid om Lia Bruggeman in het zonnetje te zetten. Onlangs was zij 65 jaar op het koor, wat haar het erelidmaatschap opleverde. Een bijzonder jubileum, dat best wat extra aandacht mag krijgen.

Lia begon in augustus 1950. Haar vader, meneer Luchtenburg, was dirigent van het gemengd koor, waarvan ook moeders lid was. Het zit dus gewoon in de genen. Haar moeder nam de taak op zich om met een uitvoering toneelstukjes te laten spelen, waarbij zij als een soort regisseuse optrad. Creativiteit is Lia ook aangeboren en altijd bezig zijn is ook voor haar vanzelfsprekend. Lia begon al met zingen in het kinderkoor, dat indertijd alleen uit meisjes bestond. Later ging ze bij het 'grote' koor zingen. Een aardige anekdote is, dat de leden in het begin daar geen of alleen maar een korte pauze hadden. Maar na afloop van de zang ging het hele stel altijd linea recta naar Jan Tamboer, de lokale snackbar.

Toen Lia later samen met haar man Andries Ons Dorpshuis runde, was niets haar te gek. De koffie stond altijd klaar en de kopjes werden door verschillende leden met de hand in haar eigen keuken afgewassen. De inboedel mocht altijd gebruikt worden voor sketches bij een uitvoering. De kleding van het kinderkoor onder leiding van Nelleke mocht gewoon bij haar op zolder worden opgeslagen, totdat het oude Dorpshuis gesloopt moest worden om een nieuw te bouwen.

Lia is een zeer trouw lid. Zelfs na operaties aan heup en knie, was ze na 1 of 2 weken weer present. Lia is behulpzaam, goedgehumeurd, altijd goed bij stem en ze heeft een ijzersterk geheugen. Voor iedereen heeft ze een vriendelijk woord en voor wie haar nodig heeft, staat ze altijd klaar. Het bestuur en de leden van Apollo hopen dat Lia nog lang met ze blijft zingen.

(Schrijfbedrijf Evers van der Waart)

Verhalen herleven op Oral Historydag Watersnoodmuseum in Ouwerkerk

Directeur Watersnoodmuseum Louwerse met oud-commando Willem Scheringa.

OUWERKERK – Twee jaar geleden startte het Watersnoodmuseum aan de Weg van de Buitenlandse Pers in Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland) een evenement dat de naam Oral Historydag kreeg. Een project dat, volgens directeur Siemco Louwerse, nu al een vaste plaats op de kalender heeft verworven. Jaarlijks op of omstreeks 6 november (de dag dat in het Rampjaar van de watersnood 1953) met een groot caisson het laatste dijkgat bij Ouwerkerk werd afgesloten, is er een dag van herinneren, van verhalen vertellen. Ook van leren en vooruitkijken. Ruim 200 voornamelijk senioren uit Zeeland, Goeree-Overflakkee en West-Brabant hadden zich voor deze bijeenkomst aangemeld. De belangstelling was zelfs zo groot, dat er in de aanloop naar deze Oral Historydag wachtlijsten moesten worden opgesteld.

Tekst en foto's: Jaap Ruizeveld

Ook 62 jaar na die in Zuid-West Nederland bijna alles verwoestende watersnoodramp komen mensen bijeen om gemeenschappelijk emoties en verdriet te delen, signalen af te geven bij het herkennen van de al bekende verhalen, maar ook om er steeds nog nieuwe hoofdstukken aan toe te voegen. Dat geeft gevoelens van saamhorigheid en daarbij past ook heus wel die Zeeuwse bolus, dat kopje koffie en het belegde broodje. Er zijn vergelijkingen te trekken met andere heftige gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld een vliegramp of iets verder terug WO 2. Soms duurt het vele jaren voordat mensen de kracht vinden om over verdriet dat zij hebben meegemaakt te durven praten. Hun emoties alsnog te willen delen met familieleden en naasten. Soms echter wordt er ook nooit meer over gesproken. Nu heb je slachtofferhulp, toen moesten we het zelf verwerken, zegt een man uit Dreischor.

Piet Vreeswijk uit Nieuwe-Tonge is (vrijwilliger) suppoost. Ook hij heeft een bewaard verhaal.

Niet kunnen afsluiten

Dan is er nog een extra aspect dat diep ingrijpt. Juist bij diegenen die het dramatische hoofdstuk nog steeds niet kunnen afsluiten. Omdat zij nog geen duidelijkheid hebben wat er met een geliefde 'vermiste' is gebeurd. Die nog op zoek zijn naar een familielid. Hoe treffend vertolkt een oudere vrouw uit het Zeeuwse Nieuwerkerk het: "Bij het zien en lezen van de lijst van slachtoffers van de watersnoodramp en van de namen van slachtoffers die vermist zijn of waarvan men nog niet weet waar hij of zij begraven is, lopen de emoties torenhoog op. Weet je, als je in de eerste jaren na de ramp door de polders reed, keek je nog overal in het rond. Ja, je was zelf op zoek".

DNA-onderzoek

Ook voor dat punt was men naar de Oral Historydag in het museum gekomen. Om te horen welke vorderingen er gemaakt worden met identificaties. Over het politieproject eenheid Zeeland-West-Brabant over Onbekende slachtoffers watersnoodramp 1953 en over de ontwikkelingen bij het Nederlands Forensisch Instituut over het DNA-verwantschapsonderzoek. Kan de match alsnog worden gevonden?

Plaats die het verdient

Directeur Louwerse vertelt dat er veel activiteit wordt ontplooid om het museum toekomstbestendig te maken. Talrijke voorzieningen zullen worden toegevoegd. Dat alles met de steun van zijn onmisbare vrijwilligers, die op allerlei posten en functies hun steentje bijdragen. Wij zetten ons in om dit museum de plaats te geven die het verdient en dat is landelijk als 'Kennis- en Herinneringscentrum Watersnood 1953'. Projectleider Jaap Schoof presenteerde vrijdag het item 'De verhalen bewaard'. In vier jaar zijn inmiddels 325 verhalen in een database opgenomen. Vijfhonderd geschreven verhalen worden nu bewerkt. De bezoekers kregen 10 nieuwe verhalen gepresenteerd voor het project 1835 + 1. De inhoud was soms indringend. De nagedachtenis aan het geleden verdriet deed ook nu meer pijn dan een aantal mensen had verwacht.

Dramatisch

Een dramatisch verhaal uit Nieuwe-Tonge/Battenoord, opgetekend over Ab van Prooijen. Een gesprek met Martin Babeliowsky, die met een vliegtuigje bij Stellendam boven een schip rond cirkelde, maar dat vaartuig uiteindelijk uit het oog verloor. De machteloosheid van redders. Maar toch ook de dankbaarheid als een reddingsactie slaagde, zoals bij Willem Scheringa, die als commando twee kinderen in veiligheid bracht. Op 9 oktober kreeg hij alsnog de onderscheiding van het Carnegie Heldenfonds. Reden voor museumdirecteur Louwerse om hem alsnog met bloemen te verrassen.

College omarmt voorstel inspreker energiebesparing en opwekking

Sportaccommodaties krijgen scan aangeboden

GOEREE-OVERFLAKKEE – In elke openbare vergadering van de gemeenteraad kunnen bewoners gebruik maken van de mogelijkheid tot inspreken. Het is een vast agendapunt. Er wordt regelmatig gebruik van gemaakt. Het kan zijn naar aanleiding van onderwerpen die op de agenda staan. Ook andere items kunnen aan de orde worden gesteld, waarvan de inspreker vindt dat zijn of haar signaal aandacht verdient. De raadsleden kunnen aansluitend al dan niet toelichtende vragen stellen. Er wordt op dat moment geen debat gevoerd. Het is een serieuze aangelegenheid en het kan tot verrassende resultaten leiden.

Door Jaap Ruizeveld

Begin september 2015 presenteerde inspreker Van Zielst een voorstel voor energiebesparing en opwekking bij sportaccommodaties. De politici waren enthousiast en vroegen aan het college van burgemeester en wethouders om het onderwerp uit te werken en met een reactie op het voorstel te komen. Burgemeester en wethouders willen het voorstel oppakken en nog dit jaar in brede zin de mogelijkheden voor energiebesparing en opwekking bij sportaccommodaties laten onderzoeken.

Energiescan

Hiervoor krijgen 21 sportaccommodaties van de Gemeente en Deltawind een energiescan aangeboden. Deze scans kunnen nog in deze laatste maanden van het jaar worden uitgevoerd door Energieke Regio. Uit dit onderzoek zal blijken welke maatregelen (b.v. vervangen verlichting, nieuwe ketel, isolatie, zonnepanelen) het meeste rendement bieden voor de afzonderlijke accommodaties. Op basis van de resultaten kunnen de sportverenigingen de afweging maken of ze per 1 januari 2016 een subsidieaanvraag bij het Rijk indienen. Doordat alle scans in dezelfde periode worden gemaakt, kan gekeken worden waar samenwerking of collectief inkopen loont.

Financiering

Tijdens en na het traject van de scans wordt ook onderzocht welke financieringsmogelijkheden er zijn voor de verenigingen. Daarbij zal eerst gekeken worden naar de mogelijkheden die marktpartijen bieden. De Rabobank is benaderd om gezamenlijk deze mogelijkheden te verkennen. Met deze werkwijze stimuleert het college de sportverenigingen om een stap te maken in het verduurzamen van hun accommodatie en een bijdrage te leveren aan Energieneutraal Goeree-Overflakkee 2020. De verenigingen kunnen nu de kans grijpen om hun energiekosten te verlagen.

Reactie

Inspreker Piet van Zielst vindt het fijn dat het gemeentebestuur dit onderwerp zo oppakt. Met genoemde insteek aan de verenigingen wordt in feite een alternatief geboden voor bezuinigingen, terwijl anderzijds natuurlijk kosten/uitgaven blijven. Graag wil hij ook nog iets kwijt over het fenomeen Inspreken. "Ik heb vele keren ingesproken en steeds geconstateerd dat college en raad naar je betoog luisteren. Je kan niet verlangen dat hetgeen je vraagt of signaleert ook zo wordt uitgevoerd of opgepakt zoals je wenst. Maar het is voor de burgers zeker de moeite waard om in te spreken als men vindt dat zijn of haar stem over een onderwerp moet worden gehoord".

Maandagavond was er bij sportclub DVV09 een bijeenkomst van de verenigingen om over het onderwerp te praten en o.a. te vernemen hoe de scan zal verlopen.

VBGO te gast bij Van Kempen Interieurs

Ondernemers ontmoeten elkaar tijdens het bedrijfsbezoek van VBGO.

OUDE-TONGE – Het jaarlijkse bedrijfsbezoek van de leden van de Vereniging van Bedrijven Goeree-Overflakkee vond ditmaal plaats bij Van Kempen Interieurs te Oude-Tonge. Het team van Van Kempen bood zijn flinke aantal gasten een warm onthaal in hun fraaie winkel, waarbij ze de verzorging van de inwendige mens hoog in het vaandel hadden staan. Tal van culinaire hoogstandjes, in eigen beheer bereid, maar ook perfecte wijnen en oesters voor de liefhebbers stonden op het menu. Ingrediënten genoeg voor een aangename netwerkbijeenkomst, waar keer op keer veel animo voor is.

Tekst en foto's: Hans Villerius

Ditmaal dus tussen de stijlmeubels bij Van Kempen, waar Leonard van Kempen voor collega-ondernemers in vogelvlucht de geschiedenis van het bedrijf voorbij liet komen, dat dit jaar 95 jaar bestaat. Ook de bedrijfsactiviteiten werden belicht: de verkoop van alles wat met woninginrichting te maken heeft, van de exclusieve meubellijn van Novastyl tot verlichting en schilderijen en van slaapkamers en vloeren tot raamdecoratie uit eigen atelier toe. Ook is er een eigen buitendienst voor onder meer het bezorgen van meubels en het leggen van vloeren.
Naast de bedrijfspresentatie van Van Kempen was er een korte presentatie door Rabobank Het Haringvliet namens wie Wouter van Munster, manager Groot Zakelijk, uitleg gaf over hoe 'het nieuwe werken' bij de bank is ingevoerd en functioneert. En er was een presentatie, uitgebreid met workshops, verzorgd door een woningstyliste, die de aanwezigen meenam in de gedachtewereld van de interieurstylist. En vanzelf was er tussen de bedrijven en de hapjes en drankjes door volop gelegenheid voor ontmoeting en het leggen van zakelijke contacten, want dát is en blijft het hoofddoel van de VBGO-netwerkbijeenkomsten.

Koninklijke Onderscheiding voor Lenie van den Berge

Lenie van den Berge heeft zojuist van burgemeester Grootenboer de Koninklijke Onderscheiding in ontvangst genomen en haar man een kleurige bos bloemen. Foto: Hans Villerius

OUDE-TONGE – Tijdens een receptie die afgelopen zaterdag in de Grutterswei te Oude-Tonge werd gehouden in verband met het 60-jarig bestaan van de afdeling Oostflakkee van de Algemene Nederlande Bond voor Ouderen (ANBO) werd ook een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. Het was de Oude-Tongse Lenie van den Berge-Soeteman, die uit de mond van burgemeester Ada Grootenboer mocht horen dat het Zijne Koninklijke Hoogheid Willem-Alexander behaagd heeft haar benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. En het was met genoegen dat de burgemeester haar de bijbehorende versiersels opspeldde.

Door Hans Villerius

"Wat mooi dat een plaatselijke vereniging al zo lang kan bestaan!", zei burgemeester Grootenboer zaterdagavond, "en het kan niet anders dan dat er al de jaren veel vrijwilligers waren die de club draaiend houden. Eén van die vrijwilligers is heel nauw betrokken bij de vereniging omdat zij er alle activiteiten organiseert, ze er secretaris is en tijdens alle wekelijkse activiteiten aanwezig is." Ze doelde op Lenie van den Berge, die ze complimenteerde voor haar jarenlange grote inzet voor de samenleving, zowel voor de ANBO als in breder verband. Want naast haar 12,5 jaar verbonden zijn aan de ANBO is ze ook al 16 jaar actief voor de Rode Kruis afdeling Oude-Tonge. Wekelijks is ze aanwezig in verzorgingshuis Ebbe en Vloed om de senioren te helpen met handwerken of spelletjes. Ook verzorgt ze hier de tweejaarlijkse bingomiddag. Verder heeft ze voor het Rode Kruis drie jaar de bloedtransfusiedagen georganiseerd in Oude-Tonge en organiseert ze het jaarlijkse reisje voor eenzame en gehandicapte mensen. Daarnaast is ze gedurende drie jaar mantelzorger geweest voor een ziek familielid. "Alles bij elkaar heeft u zich heel wat uren, wel meer dan dertig uur per week, vrijwillig voor de samenleving ingezet en leverde u een belangrijke bijdrage aan de saamhorigheid van de bevolking. In de huidige maatschappij is het soms ver zoeken naar mensen zoals u, die tijd vrijmaken om op vrijwillige basis een bijdrage te leveren aan het welzijn van hun medemens. Ik wil u namens het gemeentebestuur dan ook hartelijk danken voor uw jarenlange vrijwillige inzet!"

Handschoen

Ook wethouder Sociale Zaken Gerrit de Jong was aanwezig om de jubilerende verenigingsafdeling te feliciteren met haar zestigjarig bestaan. "De ouderenbond is voor de gemeente een belangrijke organisatie", zo sprak hij. "Ze voorziet mensen van informatie rondom ouder worden en ouder zijn. We zijn er heel blij mee dat de vrijwillige inzet van velen bij de ouderenbond de boventoon voert." Daarnaast daagde hij het ANBO-bestuur uit om als ervaringsdeskundige richting de gemeente aan te geven wat de gemeente op moet nemen in haar ouderenbeleid. "Pak die handschoen op en laat het ons horen!"

Kwartetten bij Keurslager Floresteijn

"Mag ik van jou uit de categorie rund, de biefstuk?" zal één van de vragen zijn, die de komende tijd in sommige huishoudens wordt gesteld. Vanaf 9 november kan namelijk iedere klant sparen voor het gratis Keurslager kwartet. Ook bij Keurslager Floresteijn zijn deze unieke kwartetspellen te vinden.

De actie

Sparen voor het kwartet is heel eenvoudig. Bij elke € 5,- besteding ontvangt de klant een stempel. Tien stempels is een volle kaart én een gratis kwartet waard! "Het kwartet bestaat uit 9 categorieën: van rund, varken en kip tot vleeswaren en streekproducten. Mijn favoriete categorie is: verrassende vleesnamen. Wist u bijvoorbeeld dat de 'ezel' ook een stukje vlees is?" aldus Keurslager Floresteijn.

Het slagersvak

Het kwartet is niet alleen leuk om te spelen, maar ook erg leerzaam voor jong én oud. Op elk kaartje staat een vrolijke tekening afgebeeld met een informatief stukje tekst. "Wij vinden het altijd leuk om uitgebreid over ons vak te praten, maar lang niet alles komt aan bod als de klant in de winkel is. Dit kwartet geeft op een vrolijke en speelse manier meer informatie. Mocht de klant daarna nog vragen hebben, dan kan hij natuurlijk in de winkel terecht', vertelt de slager enthousiast.

Nieuwsgierig?

Spaar vanaf 9 november mee voor het gratis kwartet bij Keurslager Floresteijn. In de winkel zal de klant niet om de kwartetactie heen kunnen en voor kinderen is er een leuke kleurplaatactie.

Orgel krijgt nieuwe bestemming

MIDDELHARNIS - Vrijdag 13 november vindt de officiële ingebruikname van het nieuwe koororgel van de Hervormde Gemeente te Middelharnis plaats in de Grote of St. Michaelskerk. De aanvang is 20.00 uur.

Het orgel is gebouwd door Fama en Raadgever en is afkomstig uit de kerk van de Geref. Gemeente te Stad aan 't Haringvliet, die er door sluiting van de kerk afstand van moest doen. Het orgel wordt die avond bespeeld door de eigen organist Paul Kieviet en de oud-organist van Stad aan 't Haringvliet, Piet Bechthum. Ook wordt medewerking verleend door een gelegenheidskoor. De algehele leiding van de avond is in handen van ds. M.J. Middelkoop.

De gemeente is blij met deze aanwinst, die geschonken is door een gemeentelid. De kerk krijgt daardoor extra mogelijkheden voor meer activiteiten: kooravonden, concerten, bijeenkomsten van de gemeente, culturele programma's, die al jaren met veel enthousiasme in onze kerk worden georganiseerd. De Grote of St. Michaelskerk wordt daarmee de eerste kerk op het eiland met twee orgels.

Na afloop van de bijeenkomst is er een informeel samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.

Nieuwe showroom Opel Knöps geopend

SOMMELSDIJK - Zaterdag 7 november 2015 bruiste het bij de Knöps Groep in Middelharnis van de activiteiten. De feestelijke dag van de allround Opel-dealer op Goeree-Overflakkee werd door honderden bezoekers met een bezoek vereert. Naast de 22ste editie van de Wintertestdag, werd gelijktijdig de nieuwe showroom officieel geopend met de introductie van de gloednieuwe Opel Astra. Daarnaast pakte men feestelijk uit met de allereerste ADAM Tourrit. En er was een rondrit over het eiland ter gelegenheid van de honderdste verkochte Opel ADAM door Opel Knöps in Middelharnis.

Openingstijden Country Floor

OUDDORP - In het artikel over Country Floor in de krant van vorige week dinsdag stonden de openingstijden niet goed vermeld. Country Floor is geopend op dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. De winkel is te bereiken door middel van het telefoonnummer: 06-50230507.

Zigeuner ensemble Sintiromarus boeit

OUDDORP – Een ovationeel applaus was er donderdagavond aan het eind van het optreden van het bijzondere zigeuner ensemble Sintiromarus tijdens een door Private Banking Rabobank Het Haringvliet georganiseerd concert in 'De Overkant' van Peter Grinwis aan de Dijkstelweg in Ouddorp. Een tot de laatste plaats bezette zaal liet zich enthousiast meeslepen met de passie en hartstocht van dit ensemble, dat in oktober 2006 is opgericht door Primas Blichta Hoopman, achterkleindochter van de overleden Tata Mirando.

Tekst en foto: Jaap Ruizeveld

Het programma boeide van begin tot het eind. Met Hongaarse dansen van Brahms tot een aantal eigen composities van Primas Blichta Hoopman, waarin zij de toeschouwers op virtuoze wijze laat zien en horen dat zigeunermuziek de wereldtaal is die spreekt van hart tot hart. Zelf spelend op viool en omringd door Stanislav Mitrovic (saxofoon, klarinet en zang), Andor Horvath (bas) en Bokkie Vink (cimbaal). Voor de concertbezoekers was het deze avond een celebration of life. Sintiromarus heeft inmiddels grote bekendheid verworven. Het trad op bij het Festival Classique in Vredenburg (Utrecht), in Philharmonie (Haarlem), in De Doelen (Rotterdam) en onder andere in de Spiegelzaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Ook maakte het ensemble tournees naar Frankrijk, Duitsland en Italië. Daarnaast kan genoemd worden de finaleplaats op het Wereldculturen Muziekconcours in Vlaardingen. Het ensemble heeft al een CD (Latcho Drom/goede reis) uitgebracht.

CDA geeft ruim 70 mantelzorgers welverdiende aandacht

GOEREE-OVERFLAKKEE – 'Mantelzorgers verdienen meer aandacht!' Met deze slogan heeft het CDA Goeree-Overflakkee zaterdag ruim zeventig mantelzorgers een bezoekje gebracht en getrakteerd op zelfgebakken lekkernijen. Door de mantelzorgers in het zonnetje te zetten en te luisteren naar hun persoonlijke verhalen, wil het CDA hen de aandacht geven die ze verdienen.

CDA-raadslid Tea Both-Verhoeven uit Dirksland zet zich binnen de gemeenteraad in voor de mantelzorgers: "Het is van groot belang dat de gemeente Goeree-Overflakkee het vele werk van mantelzorgers ziet en waardeert, zoals met het mantelzorgcompliment. Ook zal de gemeente mantelzorgers moeten ontzorgen door bijvoorbeeld het bieden van respijtzorg (tijdelijke verlichting van taken van mantelzorgers)."

Meldpunt mantelzorgers

Daarnaast hebben de eilandelijke christendemocraten de mantelzorgers een visitekaartje van CDA-Kamerlid Mona Keijzer meegegeven. Mona Keijzer heeft een meldpunt opgericht voor mantelzorgers, om zo te horen waar zij tegenaan lopen door de veranderingen in de zorg. Voor de zorgen of problemen die gedeeld worden, kan zij zoeken naar een passende oplossing. Ook wordt PvdA-staatssecretaris Van Rijn in debatten door Mona Keijzer goed aan de tand gevoeld met de verhalen van mantelzorgers. Persoonlijke verhalen, zorgen en problemen van mantelzorgers kunnen gedeeld worden door te mailen naar meldhetMona@cda.nl."